-- 20110323-til-politi-anmeldelsen-fra-RLH.html     --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

RLH:
Avsendt pr. fax og e-post kvelden onsdag 23.03. 2011. 
HASTER!

Til:
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
pr. fax 52 86 80 75
& pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no


Fra:
Rune Leander Hansen,
5568 Vikebygd

                                                                                                                 Dato: onsdag 23. mars 2011.

   Til politi-anmeldelsen, fra Rune L. Hansen 

   Jeg henviser til anmeldelses-nummer bl.a. 11384062 og 11059001.

   
Det ankom meg et svar-brev datert 16.03. 2011 fra Statens Innkrevingssentral med posten i dag eftermiddag ( ekstern ). Som et svar fra de på et brev til de fra meg datert 03.03. 2011 ( ekstern ). Et klart og tydelig svar. Et klart og tydelig svar og et klart og tydelig bevis. Lov og rett betyr ingenting for de og menneskeliv betyr ingenting for de. De er blandt de kriminelle som i den offentlige forvaltningen driver med uhyre kriminell virksomhet. Og de er - som fremgår - delaktige i den kriminelle virksomhet som min politi-anmeldelse gjelder.

   Jeg henviser her nu også til mitt brev datert 21.03. 2011 til NAV med kopi til Haugaland og Sunnhordland politidistrikt ( ekstern ), samme politi-anmeldelse. Som oppdatering og for ytterligere å vise hen til at dette er et saks-kompleks som på forskjellige vis haster.

   For ytterligere direkte innsikt i disse her angjeldende forhold vedlegger derfor nu kopi av mitt brev datert 03.03. 2011 til Statens Innkrevingssentral, med samtlige brevets 2 vedlegg. Ialt følgende:


     -- 20110303-til-Statens-Innkrevingssentral-fra-RLH.html ( intern )
            med vedleggene:
            
((-- 20110103-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern )
            ((-- 20110223-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern ) 

   Pluss at jeg og her nu vedlegger kopi av brevet datert 16.03. 2011 fra Statens Innkrevingssentral som i dag ankom meg ( ekstern ).


   Hvis kriminelle forvalter og håndhever lov og rett blir vi ikke vernet av lov og rett. Det er særlig viktig for ethvert samfunn at kriminelle i den politiske og offentlige forvaltningen stoppes. Hver enkelt av de.

   Det er for å brukes og å være gjeldende våre over-ordnede lover er tilstedeværende, både Straffeloven og Menneskerettsloven. Og kriminell virksomhet er en oppgave og et ansvar for politiet å få stoppet.

   
Å eventuelt skylde på "systemet" eller "regler" er et typisk forsøk på å fraskrive enkelt-mennesket ansvar for kriminelle handlinger. Det er enkelt-mennesker som ulovlig og straffbart besørger og bevirker kriminelle handlinger, ikke "systemet" eller "regler".

   Jeg henviser iøvrig til hva som fremgår av min politi-anmeldelse. Med håp og krav om at politiet nu prioriterer rett og riktig og ser hva som haster mest.
   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,  (( + underskrift ))

   onsdag 23. mars 2011, Tindeland.Samtidig kopi pr. e-post til:
--
Politimesteren i Rogaland, Rogaland politidistrikt, e-post-adresse post.rogaland@politiet.no  
-- Spesialenheten for politisaker (SEPO), e-post-adresse post@spesialenheten.no

---