-- 20110411-15-fra-Statens-Innkrevingssentral.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet fra SI ankom meg med posten eftermiddag fredag 15.04. 2011. Brevet er dog datert samme dag som et annet brev fra de ( ekstern ) som ankom meg med posten 12.04. 2011.      

          UFERDIG!
Fra: 
Statens Innkrevingssentral,
Postboks 455,
N-8601 Mo i Rana
Journalnummer:      
1110442318           
Til:
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 VIKEBYGD

       Vår referanse:  061255*****      Dato:  11.04.2011


VARSEL OM UTLEGGSFORRETNING


--- Kravnummer:  2068 10 1000 1032 - Kravtype:  Saksomkostninger i benefiserte saker - kr. 1059,18  

--- Kravnummer:  2068 10 10100002 - Kravtype:  Saksomkostninger i benefiserte saker - kr. 5310,02 

--- Kravnummer:  2068 10 10100012 - Kravtype:  Saksomkostninger i benefiserte saker - kr. 4587,52 

Statens Innkrevingssentral (SI) krever inn ovennevnte på vegne av Justisdepartementet.
Kravet stammer fra dom avsagt i henholdsvis Gulating lagmannsrett 18.02.2009 ( ekstern ) og to ganger i Høyesterett 25.01.2010 ( ekstern ) og 21.06.2010 ( ekstern ), hvor du ble dømt til å erstatte det offentlige utgifter til fri rettshjelp i sakens anledning.

Ved innregistrering av kravet hos SI har det oppstått en feil hos oss, slik at renteberegning av kravene ikke har skjedd. Du har av denne grunn ikke blitt krevd for renter i den perioden kravet har vært til innkreving.

SI beklager at denne feilen har inntruffet.

Til tross for dette så har det påløpt renter på ditt krav fra og med den dag da kravet ditt forfalt til betaling. Det vil si fra og med 14 dager etter at du ble gjort kjent med innholdet i domsslutningen.

Renter vil imidlertid kun bli krevd for den tiden kravet har vært hos SI til innkreving, det vil si fra og med henholdsvis 19.04.2010 (
20681010100002), 16.07.2010 (20681010100012) og 04.08.2010 (20681010001032)

Den oppgitte kravsaldo i dette brevet tilsvarer ditt skyldige beløp pr 01.04.2011.

Kravet er til tvangsinnkreving. For å unngå at det beregnes ytterligere rente og omkostninger på kravet, må utestående beløp innfris i sin helhet så snart som mulig. Betaling må skje til kontonummer: 4714 1000167. Betalingen bes  merket med det kravnummer som står skrevet i tekstboksen ovenfor.

(( side 2 av 2: ))


Hva angår din politianmeldelse av SI, så er det beklagelig at du føler deg nødt til å iverksette slike tiltak. Vi er imidlertid av den oppfatning at vi opererer innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk, og at du på denne måten er blitt korrekt behandlet. Kravene mot deg er fastsatt av domstolene. Både du og SI er bundet av det domstolene har besluttet, og vi er dermed forpliktet til å kreve inn de ovennevnte beløp, uavhengig av om du er enig i dette eller ikke.

Med hilsen
Statens Innkrevingssentral

Stian Solheim  (( + underskrift ))
juridisk rådgiver
tlf. 75 14 92 08BREV-JUR

Statens Innkrevingssentral
terminalveien 2 * postboks 455 * N-8601 mo i rana * tlf  +47 75 15 55 02 * orgnr 971 648 198
---