-- 20120312-til-advokat-TLThingvold-fra-RLH.html  --- BREVENE ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ekstern ) ---  dbn.html ( ekstern ) --- 

RLH: Avsendt pr. e-post formiddag mandag 12.03. 2012. 

Pr. e-post til Politiet / Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt Haugesund - politi-anmeldelse referanse: 11843944 1732/12-32.

& Til: 
Advokat Tone Linn Thingvold,


fra Rune L. Hansen


Hei igjen -

   Har du fått svar på brevet datert 10.01. 2012 til Fylkesnemnda eller har du hørt noe fra Haugesund kommune?
   Eller fra politiet?
   Jeg har ikke hverken hørt noe som helst eller fått noe informasjon, bortsett fra noe fra noe pr. e-post fra advokat Stian Kristensen, som du kjenner til. Ikke annet enn at jeg morgenen 29.02. 2012 igjen ble kidnappet av noen fra politiet, igjen med politioverbetjent Arild Austrheim i spissen, og i hånd-jern kjørt 50 km til kjeller-etasjen i politi-bygningen i Haugesund (en stor bygning politiet deler med BUF-etat) og plassert i glatt-celle der til utpå dagen efter hus-inkvisisjonen og kidnappingen.
   Jeg fikk så vidt snakket noen ord med deg derifra efter flere gangers purring om å få snakke med advokat. Oppholdet der var alt annet motsatt enn behagelig, men jeg hadde heldigvis noe klær og tøfler på meg også denne gangen, og også briller. Glatt-cellen var i betong, ca. 2 x 3 meter og ikke med stort annet enn en slags plast-madrass og i taket et kamera og en vann-spyler ventil og i ene hjørnet av glatt-cellen en slags litt opphøyd kum for å pisse i eller sitte ved siden av. Og døren i ene enden, med ved siden av et slags calling-anlegg med høytaler og mikrofon. Gikk an å trykke på en knapp der for å få oppmerksomhet, men denne gangen som også tidligere ble jeg enten fort avfeid eller ikke besvart. Ikke så mye bråk der i korridoren med tortur-kamrene (glatt-cellene) denne gangen, men om det er en fordel eller ulempe vet jeg ikke. Hva andre i samme situasjon føler har jeg efter hvert fått endel inntrykk av. Tid og fremtids-utsikter i en slik glatt-celle på sett og vis opphører å eksistere og en både kjenner seg verdiløs og behandles som verdiløs og uten respekt og isoleres fra alt kjent og kjært og bekymres for hva som skjer i og omkring familie, hjemsted, morgendag, etc. Hverken en hund eller katt ville klart å overleve særlig lenge plassert i en slik glatt-celle. Knapt noe menneske ville finne på noe så groteskt som å plassere en hund eller katt på et slikt sted heller.
   Det er klart at å bli behandlet slik gjør og sier noe skremmende og ødeleggende med et menneske. Og efter min oppfattelse og erfaring også perverterer fange-vokterne og de som plasserer mennesker slik. Dette også har jeg nu underveis i dette lenge-varende saks-komplekset av kontinuerlig med seig-pinsler og tortur fått bevissthet og viten om. Stauda i sitt sjels-liv også, i forhold til hvordan hun har blitt behandlet. Og også hennes umyndige søsken.
   Stauda ble samtidig 29.02. 2012 også kidnappet og av de samme bragt bort fra sitt hjemsted. Som så mange ganger før, også denne gangen antagligvis i hånd-jern og uansett helt sikkert også nu på ingen som helst måte frivillig. Jeg vet ikke hvorhen de bragte henne, bortsett fra at jeg 100% sikkert vet at hun ble bragt til et annet tortur-kammer og fangehold og igjen altså fangeholdes, tortureres og mishandles.
   Dagen efter at jeg nu ble kidnappet ble jeg uflidd og mørnet for en times tid bragt hen til et kontor i etasje lengre opp i politi-bygningen. Der ble jeg avhørt og gav en kort forklaring i forhold til hva jeg ble spurt om. Samtidig fikk jeg også innlevert en videre politi-anmeldelse som jeg nu underveis skal levere mere dokumentasjon i forhold til. Saken er som du vet veldig meget omfattende.

   De der menneskene i saks-komplekset hverken har hatt eller har noen som helst lov eller rett til å behandle oss slik de har gjort og slik de enda gjør.
   Det er mangfoldig ulovlig og straffbart i henhold til veldig mange av lov-bestemmelsene i Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov.

   Og hverken jeg eller Stauda eller de andre mine umyndige barn har gjort noe minste som helst ulovlig eller straffbart. Likevel behandles vi slik, med både kidnappinger, fangehold (både inne-stengning og ute-stengning), trakassering, terror, tortur og ut-plyndring.
   Og de som har behandlet oss slik og de som enda gjør det har våre norske myndigheter enda ikke stoppet.
   Jeg håper du iallfall bidrar hva du har mulighet for for å få stoppet all denne uretten overfor oss.

   Jeg sendte deg et kort-fattet brev pr. e-post (også da) forleden dag, 07.03. 2012 ( ekstern ), som jeg ikke vet om kom frem til deg fordi jeg enda ikke har hørt noe fra deg i det angjeldende. Innholdet i det var slik:
   Har du fått undersøkt med politiet i Haugesund om jeg kan få en oversikt og liste over hva de tok med seg herfra ved sin hus-inkvisisjon og kidnapping nu sist, 29.02. 2012? Og de lov-hjemler de påberoper seg å ha? Og om når kan forventes tilbake-levert?
   De tok med seg Stauda, og min bærbare pc i daglig bruk, men også diverse annet. Det er selvfølgelig meget vanskelig for meg å finne ut av hva presis og konkret de har tatt - uten en slik oversikt og liste fra politiet sin side.
   Og det samme angående deres forrige hus-inkvisisjoner? Også da tok de med seg blandt annet bærbare pc-er i daglig bruk.
   Hilsen" osv.

   Håper nu du kan svare på begge disse brevene og at det lar seg gjøre for deg å få gjort noe i forhold til de.

   PS: For ordens skyld sender jeg en samtidig kopi av herværende brev til politiet / politi-anmeldensen. Pluss til advokat Stian Kristensen.
         For ordens skyld som inkludert vedlegg under her også begge de to med e-post til og fra advokat Stian Kristensen.
             
Vedlegg 1: -- 20120110-til-advokat-Stian-Kristiansen-fra-RLH.html
             Vedlegg 2:
-- 20120302-fra-og-til-advokat-Stian Kristensen-RLH.html 


   Med hilsen fra
   Rune L. Hansen,

   mandag 12. mars 2012, Vinberget

---
--- Vedlegg 1:

-- 20120110-til-advokat-Stian-Kristiansen-fra-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---  dbn.html ( ekstern ) --- 

RLH: Avsendes pr. e-post 10.01. 2012. Til: 
Advokat Stian Kristiansen, 
e-post: sk@adius.no 

Fra: 
Rune L. Hansen, e-post: hunwww@online.no 
Tindeland, 
5568 Vikebygd 

                           Dato: Tirsdag 10. januar 2012. 


   Angående advokat for Stauda Sofie Hansen (f. 24.05. 1997) i spesiell sak 

   Jeg henviser til Barnekonvensjonens Art 5 i Menneskerettslovens Vedlegg 8: 
   "Partene skal respektere det ansvar og de rettigheter og forpliktelser som foreldre, eventuelt slektninger eller medlemmer av lokalsamfunnet ifølge stedlig skikk, verger eller andre med juridisk ansvar for barnet har, for å gi det veiledning og støtte, tilpasset dets gradvise utvikling av evner og anlegg, under barnets utøvelse av rettighetene anerkjent i denne konvensjonen." 

   Denne henvendelse til deg nu fordi jeg og Stauda i tillegg ønsker du skal være hennes advokat i en spesiell sak. Hva den spesielle saken gjelder fremgår av følgende dokument: 
   -- 20111129-Til-Politiet-og-Haugesund-k-fra-RLH.html ( intern )   
   som befinner seg offentlig tilgjengelig på følgende Internett-adresse: 
  http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2011/20111129-Til-Politiet-og-Haugesund-k-fra-RLH.html  
   Advokat Tone Linn Thingvold i Stavanger er på tilsvarende vis min advokat i dette spesielle saks-anliggende. 
   Hennes adresse er følgende: 
   Tone Linn Thingvold, e-post: tone@torstrup.no  mob-tlf. 9209 2447. Fax: 51 84 47 71, advokatfellesskapet Torstrup § Grøsfjeld, St. Olavsgt. 6, 4005 Stavanger, Postboks 140 Sentrum, 4001 Stavanger, tlf. 51 84 47 70, fax 51 84 47 71. 

   Min datter Stauda Sofie Hansen har blandt annet et særlig sentralt krav overfor norske myndigheter, og det er følgende: 
   At hun og hennes søsken og foreldre ikke mere kidnappes, fangeholdes, knebles, utplyndres, trakasseres eller tortureres. 
   Og umiddelbar gjenopprettelse og erstatning fra norske myndigheter sin side for all denne grove urett som er og enda blir gjort fra ansatte i den offentlige forvaltningen sin side, overfor henne og hennes søsken og familie. 
   Hun krever og forventer, som sine umyndige søsken, respekt for sin far, sitt hjemsted, sin skole og sitt liv, og respekt for likeverd i forhold til sine foreldre. 
   Stauda aksepterer ikke at dette har blitt tatt ifra henne og hennes søsken og familie. Hun aksepterer heller ikke påstander om at noen har hatt rett til å gjøre dette mot henne og hennes familie. 

   Hennes far, undertegnede, både har hatt og har blandt annet samme holdning og krav. 
   Mangel på respekt for barn, far og mor og for likeverd gir en enorm heksegryte med kidnappinger, fangehold, kneblinger og utplyndringer av barn og også uhyre grovt forurettede foreldre og familier. 

   Stauda Sofie Hansen bruker nu for seg følgende e-post-adresse: hun@hunwww.net 
   Men også min e-post-adresse, som er: hunwww@online.no 

   Vi anmoder om at du sender en bekreftelse og avgjørelse i forhold til denne vår henvendelse. 
   Og eventuelt annen nødvendig og akseptabel reaksjon. 


   Med hilsen fra 

   Rune L. Hansen, 
   også på vegne av Stauda Sofie Hansen 


   Tirdag 10. januar 2012. 


  Samtidig kopi pr. e-post av dette brevet tilsendes:  
   -- Advokat Tone 
Linn Thingvold 


---


---
--- Vedlegg 2:

-- 20120302-fra-og-til-advokat-Stian Kristensen-RLH.html       --- BREVENE ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ekstern ) ---  dbn.html ( ekstern ) --- 

RLH: E-post fra advokat Stian Kristensen 02.03. 2012 til RLH og svar tilbake samme dag. 


--- 


Den 02.03.2012 14:09, skrev advokat Stian Kristensen:
> Hei,
>
> Har prøvd å komme i kontakt m Stauda idag uten hell. Barnevernet opplyser at de har spurt Stauda om advokat og at Stauda har svart at hun ikke har noen spes advokat hun vil bruke. De vil derfor ikke sette meg i kontakt med henne før hun selv ber om å få snakke med meg.
>
> De opplyser videre at mor og Stauda sammen skal finne en advokat til Stauda.
>
> Dette til info Rune
>
> Mvh
> Advokat Stian Kristensen
>
> Sendt fra min iPhone
>


--- 

   Til advokat Stian Kristensen, 02.03. 2012. 
   Hei. 
   De benekter dermed at Stauda via meg har kontaktet deg og bedt om at du vil bistå som advokat for henne.
   Stauda selv både kan og vil bekrefte for enhver at det er hva hun har gjort og at det både var og er hennes interesse. Det samme med hensyn til innholdet i brevet. 
   Jeg hevder derfor at Haugesund kommunale barnevern lyger overfor deg. Og at de ikke vil la Stauda snakke med deg er vel blandt annet å anse som en bekreftelse på dette kriminelle forhold? 
   Jeg vet som helt sikkert at Stauda ønsker å snakke med deg. Fordi hun overfor meg flere ganger ba meg om å forsøke å ordne det. Vårt eneste problem i så måte var at både hun og jeg på det groveste har vært og er forfulgt og at vi dermed risikerte at hun igjen og forsterket ble kidnappet, fangeholdt, kneblet, mishandlet og torturert. Hvilket hun nu er. 
   Mulig at Stauda ikke husker navnet og adressen din, men det er ingen reell unnskyldning fra det såkalte barnevernet sin side.
   Slike holdninger og uttrykk fra det såkalte barnevernet sin side bekrefter og beviser bare ytterligere det kriminelle engasjement og de kriminelle videre hensikter det såkalte barnevernet har med Stauda, meg og vår familie. 
   Truslene de har hatt og har overfor Staudas mor gjør at Staudas mor både gjør og sier absolutt hva som helst de samme kriminelle ønsker eller forventer. Som tidligere i dette saks-komplekset. Dette er Stauda kanskje eller trolig ikke tilstrekkelig bevisst eller vitende om, men det er en realitet som også fremgår av innholdet i mine tidligere politi-anmeldelser, dokumentasjoner og beviser i dette saks-komplekset.
   Mitt håp og ønske - også på vegne av Stauda - er derfor at du ikke gir deg eller lar deg avfeie med slikt.

   Fra min side vil også og uansett alt dette og videre bli kontinuerlig fulgt opp med oppdateringer til min politi-anmeldelse i saks-komplekset.

   Hilsen Rune L. Hansen,
   fredag 02.03. 2012, 

---

---
---