----- Denne side: db201812.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Desember 2018 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. desember, 1. adventsdag, 2018:

   Mørkt, vått, yr, vind-drag og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels yr og omkring 5 pluss-grader utover formiddagen. Mindre overskyet og lite nedbør utover eftermiddagen. Mørkt, vått og ned mot tre pluss-grader en stund mot klokken 17. Med omkring 4 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, søndag 02. desember 2018:

   Mørkt og omkring 4 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels med yr og omkring 7 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørkt, vått, litt yr og 7 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---
---

   Steven Bennett, 29.11. 2018 shared a video:
   https://www.facebook.com/Steven.R.O.Bennett/posts/1682705701829374

   Viewed over 2.1 million times in 5 months. The sad reality for many children growing up in Norway today. Norway's child welfare service is a dysfunctional system that's built on zero empathy for children and their families.

   A system that overlooks a child's basic needs, that of being loved, cared for and protected. Children's basic needs are neglected, because NCWS focuses so much attention on finding as many faults with parents as possible. Children are totally overseen in this process.

   A system that systematically dehumanises families, nitpicking, accusing falsely, that needlessly takes children away and doesn't allow children to grow up in their family, is traumatising a generation of children.

   Norway's current CWS is dysfunctional, unpredictable and dangerous for children growing up in Norway, because the system terrorises children and their families, instead of supporting them. It's time for NCWS to be shut down and a child welfare service that meets the needs of children and supports them in their family (if the family genuinely needs help, that is), should be set up in its place.

   https://www.facebook.com/TOKmedia/videos/2143061235939110/
   -1:25 - 2,140,628 Views - TОК,  9 July ·

   Каждый год в Норвегии из семей изымают 10000 детей. Так работает скандинавская «ювеналка»

   *

   Hayden Lo:
   This is madness!

   Adriana Agotici Prodan:
   NAZI system!!!

   Sabina Han:
   It's so inhuman! It's satanic!

   Violeta Corsei:
   Horrified just to watch. Can’t imagine what these people go through.

   Iolanda Menino:
   3 yrs witjout seeing my baby. He was taken with 5 days old in UK.

   Violeta Corsei:
   Iolanda I am praying for you as well. Human rights trampled. No! No! No! My heart is crying for you and so many that go through this.

   Hanne Dalilah:
   Is this from turkish media?

   Iolanda Menino:
   Norway

   Effe Bense:
   Turkish police don’t steal kids from their parents. Family bond is sacred there.

   Hanne Dalilah:
   Turkish MEDIA
 
   Kirsta Font:
   I feel traumatized just watching this with volume off. Face is burning, heart racing. How can humans be so heartless and brainless?
   I feel this state of affairs needs to be brought to the attention of the UN, though I'm not sure how. I tried talking to one man from the UN about it (he had befriended me on FB) and he unfriended and blocked me.

   Sophya Milas:
   Who wants to move to Norway?
   There looks like your children are kidnapped legally!!!

   Sophya Milas:
   They don’t need to go through the travail of giving birth...they get children kidnapped from their own parents....interesting, isn’t it????

   Maria Kanstrup-Larsen:
   Why not join forces with Denmark, as the exact same evil is going on there??? - You're even using danish removal videos in this one, but only mention Norway??? :(

   Daniela Toma:
   this atrocities are not just an issue in the northern countries of Europe. Here in Austria a mother's kids were taken, because her IQ was under average. She fought and the court decided in her favour (after she underwent a second IQ test and the results were satisfying). But she got only the older one of her kids back, the other one that was taken as a baby was denied to her with the reason, the girl formed already a strong bond to her foster parents .. its a virus spreading!!!

   Steven Bennett:
   Daniela, I also read about that. Yes, it's evil and it's spreading.

   Janka Ladicka:
   Preklínam ťa Nórsko, preklínať každého jedného kto pracuje pre tento nórsky sociálny systém Barbevernet . Každého kto tak kruto ubližuje deťom a rodinám . Zhoríte v pekle. :(

   I curse you Norway, curse every one who works for this norwegian social system of barnevernet. Anyone who is so cruelly hurting children and families. Burn in hell. . :(

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, mandag 03. desember 2018:

   Mørkt, vått og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt, med yr og 6 pluss-grader sent på natten. Disig himmel, lett yr og omkring 7 pluss-grader utover formiddagen. Regn og yr utover eftermiddagen. Mørkt, yr og ned mot 5 pluss-grader klokken 18. Med ned mot 3 pluss-grader frem mot klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 04. desember 2018: 

   Mørkt, vått, yr og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels skyet, overskyet, hagl, yr, sludd og omkring en pluss-grad utover formiddagen og ned mot null grader utover eftermiddagen. Mørkt, stjerner og null grader klokken 18.
   Jeg forsøker fortsatt bevisst å skrive og kommunisere minst mulig på Facebook og her nu i disse dager, til fordel for den grundigere nødvendige fysiske og psykiske rehabiliteringen av min helse så langt jeg klarer det som jeg påbegynte i år for nu flere måneder siden. Takket være denne prioriteringen og mine forholdsvis mangfoldige kunnskaper om slikt og noenlunde bra tilgang til hjemstedets rikholdige remedier forberedt og bearbeidet av meg gjennom flere ti-år og andre ønskede remedier, går det skritt for skritt utrolig bedre og bedre. Ved slutten av den siste vinteren var jeg bragt veldig nær ved dødens port, så nær at valget videre var tydeligere og mere tvingende enn noensinne. Jeg er stadig i den mangfoldig krevende rehabilterings-prosessen og "lever" og eksisterer enda. Dessverre lever og eksisterer også den politiske nepotismens terror regime enda, med enormt med fysiske og økonomiske ressurser - og forsøker enda stadig mere aktivt å styrke seg selv. Blandt annet ved mere eller mindre skjult å spre sin terror-virksomhet og mentalitet stadig mere til stadig flere andre land. Og ved stadig mere kneblinger og forfalskninger og fokus-fikseringer. Deriblandt også kriminelle oppkontruerte straffesaker. Blandt annet også for stadig mere å vanskeliggjøre eller umuliggjøre tilgang til lovlig og reell lov og rett. Og fortsatt videre å neglisjere, applaudere og forfalske og fortie og bagatellisere sine ødeleggelser og forbrytelser.
   I underkant av null grader videre utover kvelden. Ned mot to minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.12. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214958212003531

   Menneskerettighetene og ondskapens ansikt

   Den politiske nepotismens neglisjering og forfalskning av de felles-menneskelige menneskerettighetene er groveste slags organisert kriminalitet.

   Dens smittsomme perverteringer og forbrytelser er mere enn noe annet menneske-ødeleggende og ødeleggende land, samfunn og verden.

   Dens hovmod, dobbel-moral, dumhet, unnlatelser, feil-prioriteringer og forhastede slutninger og beslutninger sprer ødeleggelser i hele verden.

   Meneskerettighetene er for i praksis å beskytte absolutt ethvert menneske mot forurettelser i regi av ansatte i den offentlige forvaltningen.

   Terror regimer og deres medspillere gjør det motsatte.

   Ansatte i den politiske forvaltningen og dommerne (også i vid betydning av ordet) er alltid ethvert terror regimes mest sentrale nøkkel-personer.

   Et konkret eksempel her nu er det politiske offentlige såkalte barnevernet (CPS) og dets medspillere.

   Virksomhetens forakt for menneskerettighetene, barn og mennesker er grotesk og fullstendig umenneskelig.

   Virksomheten påberoper seg å være "til barnets beste", et uttrykk fra Barnekonvensjonen (CRC), men uten å ville respektere hverken Barnekonvensjonen og dens betemmelser eller de andre menneskeretts-konvensjonene.

   Her er for eksempel hva Barnekonvensjonen sier i sin innledning:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkår under større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Menneskeretts-krenkere er kriminelle.

   Les og forstå for eksempel Menneskerettserklæringen, Art 30:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   ---

   Offentlige menneskeretts-krenkelser er ikke vanskelig å oppdage, hvis viljen og evnen til rettferdighet og medmenneskelighet uforfalsket er tilstedeværende. Og det skal den forpliktende være.

   Menneskerettighetene er en helhet hvor alt for enhver umistelig og uavhendelig alltid er og skal være forpliktende.

   Enhver mulig eller reell offentlig menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker forplikter ethvert menneske til handling og reperasjon.

   Det er forskjellige måter et menneske kan gjøre seg medvirkende og medskyldig i eller for en menneskeretts-forbrytelse overfor et eller flere mennesker.

   En eller flere menneskerettigheter kan neglisjeres, forfalskes eller bagatelliseres. Også for å begå eller skjule andre menneskeretts-forbrytelser.

   Blandt annet ved å medvirke i eller for ulovlig lovbestemmelse, dom, avgjørelse, handling, unnlatelse, politikk, regel eller prosess.

   Likhet for loven kan neglisjeres, forfalskes eller bagatelliseres for et eller flere mennesker - unødvendig eller uforholdsmessig.

   Adekvat og relevant lovlig strafferamme for en menneskeretts-krenkelse kan også neglisjeres, forfalskes eller bagatelliseres.

   Relevante fakta kan for offentligheten holdes skjult - eller erstattes med vilkårlighet, synsing, halv-sannheter, løgner, falskhet, uriktige eller onde påstander eller hensikter.

   Makt, penger, tortur, trusler eller fristelser, etc., kan brukes for å frembringe påstander, handlinger, unnlatelser eller vitnesbyrd, etc.

   ---

   Uten at mulige og reelle menneskeretts-krenkelser i og av den offentlige forvaltningen til enhver tid for enhver lett, enkelt, gratis og real-kompetent straffeforfølges, stoppes og repareres er og blir menneskerettighetene vilkårlige og fiktive og egentlig ikke-eksisterende.

   Reell respekt for absolutt enhver menneskerettighet for absolutt ethvert menneske er absolutt eneste måte for enhver å unngå å gjøre seg delaktig og medskyldig i drift og opprettholdelse av et terror regime.

   Og dette er ikke for mye forlangt - det er tvert om en nødvendighet og en forpliktelse og reell lov og rett.

   *

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 05. desember 2018: 

   Mørkt og omkring 3 til 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Helt og nesten overskyet med omkring null grader frem mot klokken 10. Tildels med yr og oppmot to pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt og en pluss-grad klokken 17. Mørkt, vått, lett yr og omkring to til en pluss-grader klokken 18. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 06. desember 2018: 

  Mørkt, vått, stjerner og omkring to minus-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med omkring to og tre pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Med yr klokken 16. Mørkt, yr og fire pluss-grader klokken 17 og frem mot klokken 19. Med 5 pluss-grader klokken 22 og opp til 6 mot midnatt.
   
   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, fredag 07. desember 2018: 

   Mørkt, vått, yr og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig og hvitlig overskyet, vått og 6 pluss-grader klokken 09. Med yr og disig himmel videre utover dagen. Med ned mot 5 pluss-grader og nokså mørkt klokken 16.30 og derefter mørkt og med yr. Mørkt, vått, for det meste yr og mellom 6 til 5 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, lørdag 08. desember 2018: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 6 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet og omkring 5 og 6 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen, tildels litt med noe lett yr. Mørkt, vått, stjerner og en pluss-grad klokken 18. Med ned mot en minus-grad klokken 20.30. Mørkt, vått, yr og omkring null grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.12. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214982558932189

   Hvilken hjelp er det de har å tilby?

   Når tid ble det såkalte barnevernet til hjelp for barn? Og hvor i all verden er de barna? Når og hvordan kan en politisk offentlig mafia-virksomhet bli til hjelp for barn? Det finnes knapt i det heletatt foreldre som mishandler, skader og ødelegger barn i den grad som det såkalte barnevernet! Ikke tilnærmet engang! Og ikke bare mishandler, skader og ødelegger de barn, men stjeler og knuser barnas umistelige og uavhendelige menneskerettigheter Hvilken hjelp er det de har å tilby? også! Hvordan kan noen noensinne forsvare eller akseptere slikt noe?!

   *

   Rosa Aleneiverden:
   penge for folk for det gir mening-.-

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2158319660855618/

   Jens Petter Holmsen:
   Look to Kongsberg.

   Yahya Al:
   Når man tenker gjennom det så er det faktisk ingenting som gir de rett til å ta andres barn. Utenom dem som blir sexuelt missbrukt og virkelig misshandlet. Da skal menneskeligheten i oss bevege på seg.

   Rune L. Hansen:
   Så for å kidnappe barn skal de påstå det du sier,Yahya Al? Og la det være straffen i steden for å straffeforfølge misbruk og mishandel av barn? Og samtidig skal kidnapper-virksomheten både kunne kidnappe, traumatisere, torturere, fangeholde og fremmedgjøre, selge og kjøpe, og iøvrig transportere, misbruke og mishandle barnet (og familien) uunngåelig og slik de ønsker - og frarøve barnet sine umistelige og uavhendelige menneskerettigheter - med ditt samtykke? Permanent, eller for hvor lang tid? Er det det du sier og mener, Yahya Al?

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke slik at politiske eller offentlige majoriteter eller minoriteter eller andre skal kunne ugyldiggjøre, neglisjere eller forfalske en eller flere menneskerettigheter ved å vedta eller anvende sine egne lover, regler eller "menneskerettigheter"! Hvor meget enn de ønsker eller tror seg det å være slik!

   Dette gjelder selvfølgelig også blandt annet menneskeretts-krenkende, ulovlige, unødvendige og uforholdsmessige handlinger og unnlatelser og straffer og prosesser overfor barn og foreldre.

   Les og forstå blandt annet Barnekonvensjonen sin Art 19, som klart og tydelig har lovbestemt at:

   "1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
    2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   Rune L. Hansen:
   Og for eksempel blandt annet Barnekonvensjonens Art 37-b, som har lovbestemt at:
   "Partene skal sikre at:
    Intet barn ulovlig eller vilkårlig berøves sin frihet. Pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom".

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/1894077520718516/

   Karin Ullensvang:
   Slipp foreldrene til som kontrollinstans for barn plassert i fosterhjem og institusjoner. En mer naturlig omsorgsforståelse for barnas beste finnes ikke i 97% av tilfellene.

   Rune L. Hansen:
   Er ikke det en selvfølgelighet da, Karin Ullensvang? Både barna, foreldrene og deres familie har jo og skal jo ha sine umistelige og uavhendelige menneskerettigheter. Det er jo grov og verste slags kriminalitet å krenke noens menneskerettigheter. Men inklusivt blandt annet også Barnekonvensjonens Art 35, som kort og godt har lovbestemt at:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Rune L. Hansen:
   Det er bare perverser, grov-kriminelle og langt på vei mentalt indoktrinerte analfabeter og idioter og molboer som ikke klarer eller ønsker å lese og å forstå Barnekonvensjonens lett-forståelige lovbestemmelser som stjeler barn, foreldre og familier. 

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, søndag 09. desember 2018: 

   Mørkt, vått, tildels lett yr og for det meste omkring to pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og en pluss-grad klokken 09. Helt og delvis overskyet og opp mot fire pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og to pluss-grader klokken 19. Vått og omtrent det samme tildels med yr og regn videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, mandag 10. desember 2018: 

   Mørkt, vått, tildels yr og for det meste omkring to pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet og omkring fire pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og tre pluss-grader klokken 17 og to klokken 18. Og tre klokken 20. Med stjerner og ned mot en mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.12. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10215001292000504

   Menneskerettighetene, svindlere og terror regimer
   
   At de fundamentale felles-menneskelige prinsippene for lov og rett endelig felles-menneskelig ble erkjent som enhvers umistelige og uavhendelige personlige forpliktelse og eiendom, altså som menneskerettigheter, ble en gigantisk garanti og befrielse for ethvert menneske, samfunn og land.

   Eller? Eller hva? Ble dermed ikke mere menneskeretts-krenkere ansatt eller beholdt i den politiske, juridiske og øvrige offentlige forvaltningen?

   Eller hva?

   Det gjelder for ethvert terror regime å ha flest mulig mennesker, nøkkel-personer og sær-interesser som medspillere. Og å selv velge eller utplassere nøkkel-personene og sær-interessene.

   Og fremfor alt ikke å la de bli straffeforfulgt. Men heller å premiere og forfremme de.

   Slike politiske nepotismer og regimer frykter meneskerettighetene, fakta og straffereaksjoner mot seg selv og sine medspillere.

   De vil ha neglisjeringer, forfalskninger, fortielser og bagatellisering. Med andre ord, makt og makt-misbruk.

   Og applaus, aksept, uvitenhet, ondskap og dumhet fra flest mulig.

   Det de vil ha er makt og penger i sirkulasjon via sær-interesser som medvirker i eller for sin politikk og makt - hvor vilkårlig, diskriminerende, forurettende, menneskeretts-krenkende og grovt kriminell den enn er.

   De vil ha offentlige menneskeretts-krenkende lover og regler og unnlatelser. Og dobbel-moral som sier noe annet, for å pynte seg med.

   Og at flest mulig tiltrekkes av seg og sine fortielser og forfalskninger.

   De vil ha medspillere, ikke med menneskerettighetene, men med seg selv.

   De vil selv med sine medspillere være loven.

   De vil i det lengste ha neglisjeringer, ned-prioriteringer og forfalskninger for grådighet, hovmod og annen politikk.

   For å opprettholde og videreføre makten for en menneske-fiendtlig og menneskeretts-krenkende egoistisk politikk og nepotisme.

   Men absolutt ethvert menneske er 100% personlig forpliktet av de felles-menneskelige menneskerettighetene.

   Også blandt annet politikere og ansatte i politiet og i rettsvesenet.

   Enhver ansatt i eller for politiet skal og må respekte og sikre enhver menneskerettighet for ethvert menneske.

   Det samme skal og må også politikere og dommere. Og ethvert annet menneske.

   Det er deres og enhvers fremste og umistelige og uavhendelige forpliktelse.

   De skal ikke respektere eller sikre hverandres menneskeretts-krenkende lovbestemmelser, avgjørelser, regler, unnlatelser eller dommer. Tvert om.

   Absolutt enhver menneskerettighet er og skal for ethvert menneske være umistelig og uavhendelig og forpliktende, har menneskeretts-konvensjonene flerfoldig og klart og tydelig lovbestemt.

   Og den aller viktigste lovbestemmelsen i Menneskerettserklæringen, som i dag fyller 70 år, er dens Art 30, som har lovbestemt at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Og iøvrig som sagt i Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen, Art 10:

   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   *

   
---
---

   Egil Borse-Svensen is with Dag Røsthe, 10.12. 2018:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=873614279696387&id=100011434700742

   Menneskerettighetene fra FN er 70 år

   Og Nasjonal Institusjon for Menneskerettigheter (NIM) ledet av Anine Kierulf holdt seminar i Nasjonalbiblioteket;
   Spørsmål, eller kommentarer var ikke tillat, svarte hun på Egils forespørsel.

   NIM har valgt en forferdelig gal vinkling; De vil ikke snakke med folket.
   De hadde invitert dommer Møse som hadde hatt en langt offentlig betalt jobb for å lage et rettssytem etter Rwanda-nedslagtingen med nesten 1 mill drepte og 250 voldtekter på 100 dager, der kun 93 ledere ble siktet og enda ferre dømt.

   Og som i Jugoslavia; FN fikk kun være tilskuer med sine tropper.
   Så diskuterte de parterdrap, men det hørtes ut som en egen menighet med likestillingsminister, krisesentre og Røde Kors som ville ha mer hemmelig rapportering.
   Krisesenterlederen sa vi trengte et bedre traume-behandlingssystem i Norgre og det støttes.
   Så vi fikk prate med Møse uformeldt i en hyggelig samtale og jeg nevnte at norske kvinner led mest av at de tok barna etter fødsel på sykehus, og han utbrøt "Barnevern", med en svært bitter etter tone. Så det var tydelig han led av dette.

   Deretter skjøt en ny kvinnelig jus-nerd, som var involvert i Jugoslaviaprosessen, inn at de to ville ha menneskerettigheter redusert til minst mulig i jussen.
   Og jeg pekte på uærlighet i dommerstanden og at vi trengte fler selvprossederende som kunne bryte isen siden Møse var opptatt av å se personene, men det gjorde han ikke i Strasbourg som kun dreide seg om papir.
   Jeg påpekte behovet for dialog siden vi ikke fikk stille spørsmål, og han pekte på at NIM hadde et diaologseminar i sommer til NMI representanten, og jeg repliserte raskt at vi og andre var ikke invitert.
   Jeg sa så følte meg som en franskmann med gul jakke mot "eliten" i jussen, men ikke voldelig og at dialog må til og at han må hjelpe.

   Men Anine Kierulf, ville ikke snakke med meg eller andre, kun sine egne. Salen var halvtom og besøket svært dårlig.
   Her er jeg, Jan og Dag som står opp for et bedre rettssystem, men får ikke slippe til.

   *

   Anne Shrestha:
   Vel... de er arrogante idag...

   Alitcia Forsberg:
   Rena skämtet med andra ord

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.12. 2018 is with Krisztina Svendsen and Dag Røsthe:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155766956916875

   Skulle gjerne vært i Oslo i dag, og demonstrert til støtte for menneskerettene i Norge sammen med de ekte menneskerettsheltene.

   For der de virkelige menneskerettsforkjempere som Krisztina Svendsen, Tonje Omdahl, Rune Fardal og alle andre sto ute i Oslo for å vise sin støtte til menneskerettsofrene i Norge, så hadde "eliten", bare noen hundre meter unna, samlet seg i Nasjonalbiblioteket i regi av NIM.

   Godt var det å høre at andre menneskerettsforkjempere, som Egil Borse-Svensen og Dag Røsthe, hadde tatt turen til Nasjonalbiblioteket, hvor de selvsagt ikke fikk slippe til med sine kommentarer eller spørsmål.

   Disse ytterpunktene viser hvor stor avstand det er mellom folket og eliten.

   Nasjonal Institusjon for Menneskeretter(NIM) ble opprettet av Stortinget for noen år tilbake, men still deg selv spørsmålet:

   Hva har NIM egentlig bidratt med for folket i Norge foruten akademiske festtaler og teoretiske rapporter?

   Ingenting, spør du meg.

   På den andre siden derimot, der de virkelige menneskerttsforkjemperne står, jobbes det iherdig nettopp med å bekjempe det maktmisbruket som NIM er med på å kamuflere.

   Hvilken side er du på?

   *

   Albert Johnsen:
   Her forsøker myndighetene å få til en minimums-tilpasning til konvensjon, lov og grunnlov slik at bruddene ikke blir så synlig. Men det er også viktig å skjule alle bruddene som har skjedd og fremdeles skjer: fra 1953 brudd på EMK, fra 1999 brudd på menneskerettsloven, fra 2014 brudd på menneskerettene i Grunnloven. Presset fra utlandet er nå så stort at her må myndighetene få til forandringer, men det må skje i det stille, en må ikke snakke høyt om hvor dårlig det egentlig står til.

   Susanne ThePhoenix Belseth-Setervik:
   Jeg er med dere alle i hjertet <3

   Julianne Olaisen:
   Advokat og medlem av styret i NIM, John Wessel-Aas blokkerte meg på NIMs Fb-side da jeg spurte hva han konkret jobbet med ift menneskerettigheter. #duskalikkespørre
   Eller så sjekket han kanskje ut hvem jeg har på vennelisten.

   Atle Bråten:
   Står på deres side. Liker best ekte mennesker som dere. De andre er bare falske :( :)

   Robert Steffensen:
   NIM -- enten er det med, eller så er de i mot. Ved å gjøre lite, så er de med på å øke menneskerettsforbrytelser.

   Rasha Masri:
   Vi var med men jeg er utrolig skuffet

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, tirsdag 11. desember 2018: 

   Mørkt, stjerner og omkring en til null grader Celsius her ute i natt. Dus lys blå himmel og to minus-grader klokken 10. Spredt litt lett skyet og to minus-grader klokken 14.30. Mørkt, stjerner og ned til omkring tre minus-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, onsdag 12. desember 2018: 

   Mørkt, stjerner og omkring fem minus-grader Celsius her ute i natt. Solen lavt i sør og to minus-grader klokken 12.30. Mørkt og tre minus-grader sent på kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Øyvind Furnes, 12.12. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2165184116835839/

   Nydelig <3 <3 <5 dette vil få enorme konsenkvenser for mange mange her i landet ikke minst muligheter.. herlig

   Norske Silje, som flyktet fra barnevernet i Norge, har fått beskjed om at…
   https://www.tv2.no/a/10280324
   Advokat: - Silje får asyl i Polen
   tv2.no

   *

   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, torsdag 13. desember 2018: 

   Mørkt, stjerner og omkring tre minus-grader Celsius her ute i natt. Opp mot null grader utover dagen. Mørkt, tiltagende halv-måne lavt sørlig og tre til fem minus-grader klokken 17 og 18. Ned mot 6 minus-grader her ute klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 13.12. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155772011761875

   At Polen innvilger norske borgere asyl, er skandale for norske myndigeter.

   Verre er det at Europa applauderer Polens beslutning.

   *

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Har dette skjedd før?

   
---
---

   Bjørg Ødegård, 13.12. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2165858960101688/

   Hvordan er det å leve under barnevernstyranniet?

   Et maktapparat som styrer med jernhånd, og knuser familier til pinneved. Det barnevernet kan best er å treffe gale beslutninger. Har vi i det hele tatt noen grunn til å ha tillit til dem? Barn og unge blir ført på ville veier. Det spilles russisk rulett med deres psykiske helse. Å sende barn i fosterhjem er det samme som å føre dem inn i en krise. Helse er alle barns fødselsrett, men barnevernet sørger for å skade dem.

   Omsorgsovertakelser løser ingen problemer, det skaper problemer. Hvorfor har barnevernet ingen interesse for barn? Er det virkelig helt likegyldig for dem hvordan det går med barna seinere i livet. Når barnevernet trenger seg på, har de makt til å knuse deg. Livet rakner under barnevernet. Livet ødelegges, det smuldrer bort. Livet kommer aldri helt tilbake etter barnevernet.

   *

   Reidun Breivik:
   Barnevernet Ødelegger jo Barn :(  Hvorfor heter det B.Vern ??? Hva ville man føle selv h vist man ble sendt rundt som pakkepost fra fosterhjem til fosterhjem ????

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Helt enig. Dette er ikke Barnevern. De ødelegger barna

   Linda Jeanette Blindheim:
   Det er så utrolig mye dritt i barnevernet å jeg har opplevd så mye dritt selv. Det endte med fylkesnemnda å der vant vi :(  å etter det krevde jeg ny saksbehandler å det fikk jeg å han nye saksbehandleren min er bare helt fantastisk :( så det finnes faktisk noen god hjertet der også å det var godt å se <3

   Elin Halstensen:
   det er en farlig etat ,gjør alt mye værre for alle .La fam få fred ,tenk litt normalt

   Hjørdis Marthinussen:
   Helt enig. De har mange liv på samvittigheten. Men blir ikke straffet. Samme med politiet.

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Helt enig med deg Bjørg. De knuser familier til pinneved. Helt grusomt. Helt forferdelig at dette går an i Norges land De har liv på samvittigheten. Enig og sende Barn i fosterhjem er en krise De lengter hjem til sine kjære Hva skal de i fosterhjem når de har gode familier. SKAM dere fosterforeldre som driver med denne menneskehandlen. Det er nettop det det er. Dere tjener klonk på andres ulykke. Mange av dere vet ikke hvorfor dere har det barnet som B vernet har gitt dere. Dere er B vernets forlengede arm Dere er med og ødelegger familier sammen med B vernet. Hvordan kan en statsminister samnen med staben sin holde på med dette. Det er justismord. Skam dere. Dere bryter Menneskerettighetene Vi har ingen tillit til politikerne. Stats minister Du må først ordne opp i alle menneskerettighetene i vårt eget land før du drar til andre land og skal ordne opp.

   Inge Olsen:
   Vi kan knapt tenke oss hvor galt det er. Barn blir brukt på alle måter til de er 18. Så blir de sluppet ut, ensomme, traumatiserte uten slekt og familie rundt seg. Hvor mange " tikkende bomber" er det egentlig der ute? Tusenvis av barn og unge blir ødelagte for livet, og dette forplanter seg i flere generasjoner. Derfor er dette alvorlig, det er et angrep fra det dypeste helvete mot det norske folk

   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug:
   Det ser ut for alle i øvrigheten verner om barnevernet som ødelegger mer enn de gjør godt.

   Fevzi Yildiz:
   Alt handler om penger ikke noe annet

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Fevzi Yildiz helth is about welth..David Icke(sitat)

   Elin Halstensen:
   Hva er det å værne ,galninger hele herskapet

   Oddvar Espegard:
   - - Vi kan knapt tenke oss hvor galt det er, skriver Inge Olsen over her. Jeg er av samme mening. Vi klarer ikke å sette oss inn i den enorme dimensjonen over dette overgrepet, utført av den norske stat, mot de svakeste vi har, barna og familiene deres.

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, fredag 14. desember 2018: 

   Mørkt, stjerner og omkring 6 til 4 minus-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet og opp til omkring null og to grader utover dagen. Grålig dunkelt og en pluss-grad klokken 16. Mørkt og omkring en til to pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, lørdag 15. desember 2018: 

   Mørkt, omkring en til to pluss-grader Celsius og noe svak bris her ute i natt. Overskyet, en svak bris og to pluss-grader kloken 10. Tildels noe sterkere og noe svakere bris og tildels noe mindre overskyet utover dagen. Mørkt, spredt lett skyet opplyst av en skakk sørlig halv-måne og en pluss-grad klokken 20. Mørkt og to pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Elin P. Gregusson, 15.12. 2018 shared a post:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1109982702496268&id=100004536465723&__tn__=K-R

   Advokat Jerzy Kwasniewski har satt seg imponerende godt inn i norsk barnevern!

   Han er saklig, ryddig, behagelig, klar og tydelig, og han uttaler seg på linje med kritikken fra norske fagfolk, dvs. initiativtakerne til bekymringsmeldingen for barnevernet/KIB, f.eks. Einar C. Salvesen og Gro Hillestad Thune

   I Norge bestemmer ofte barnevernet seg for å ta barn fra mor, FØR barnet er født. Det er selvfølgelig brudd på menneskerettighetene og det er også i strid med norsk lov. Lov og rett hindrer imidlertid ikke norsk barnevern. De lever sitt eget liv, hevet over politi og domstoler - som altfor ofte opererer som barnevernets tanketomme nikkedukker, i "verdens beste land".

   Begrunnelser diktes ofte opp i barnevernmedarbeidernes egne hoder, der de velger argumenter fra en meny de vet fungerer overfor jurister som legitimerer det hele. Hensynet til barnet, er totalt underordnet. Det eneste som betyr noe, er hvordan det fremstilles på papiret, slik at de ansvarlige ikke blir tatt selv.
   - Dvs, ikke engang når de blir tatt, blir de tatt. (Dumt at ikke Facebook har kursiv.)

   Fra 21 min i intervjuet med Rune Fardal/Familiekanalen, forteller advokat Kwasniewski at barnevernet i et konkret tilfelle begrunnet en omsorgsovertakelse med "manglende øyekontakt mellom mor og barn". Det er ikke noe spesielt med det, dette er tvert imot en hverdagslig påstand som ofte går igjen.

   Problemet var at tidspunktet for den manglende øyekontakten var FØR barnet var født!

   Sånn kan det altså gå, når løgn er en sentral del av arbeidet man utfører til daglig. Fort gjort å snuble i "detaljer", som datoer og en fødsel...

   Det er INGEN grunn til å tvile på sannhetsgehalten i eksempelet. Det skjer igjen og igjen at barnevernet konstruerer saker, dikter og ljuger, klipper, limer og kopierer fra andre saker, og mister oversikten over hvilke løgner som er tilpasset hvilke saker.

   Problemet er at i Norge er barn big business, og lovbrudd får ingen konsekvenser for de som står bak. Altfor lenge har vi hatt politikere som har lukket øynene for sannheten. Det kommer ikke til å gå veldig mye lenger, og saken til Silje #Garmo, som altså HAR fått innvilget #AsyliPolen, er blitt en enorm hodepine for Norge. Den befinner seg kort og godt på politisk toppnivå, samtidig som den aldri burde eksistert. Det var en av de mange ikke-sakene, som barnevernet konstruerte, på bakgrunn av oppdiktet bekymring. Motivasjonen er en annen sak, som også er en sak.

   Barnevern er IKKE realøkonomi, men en konstruksjon som investeringsformål, der staten i årevis har sprøytet inn ENORME overføringer, med null kontroll. Derfor har mye av dette, som offisielt har vært "av hensyn til barnas beste", havnet i sjarlataners private lommer.

   Om ikke annet, så bør politikere som har rigget systemet, og kynikere som har satset pengene sine på investeringer i businessen, sove dårlig om natten, nå. At de har null empati og interesse for barn, kan ingen gjøre noe med, men omdømmet deres? Og lommeboken deres?

   Vi står overfor en skandale av betydelig format. Takket være dyktige mennesker og gode krefter i blant annet Polen, men også Tsjekkia, USA og mange andre land, så kommer det ikke til å være mulig å feie dette norske monsteret under teppet lenger.

   Du bør se intervjuet med Silje Garmo og Jerzy Kwasniewski, statsminister Erna Solberg. Det samme bør dere som "sjekker ut" saken for Aftenposten i Utenriksdepartementet (Norge). Det er noe eget ved å få informasjon direkte fra kilder man har undervurdert og ignorert.

   Det vil videre være en fin forberedelse for ditt møte med Familiekanalen også, Linda Hofstad Helleland. Det er bra for alle at du har takket ja til dette! :-)

   Ledelsen i BUFdir er det neppe håp for, men andre som bør lytte med åpent sinn, er det nye Barneombudet. Hittil har instituttet "barneombudet" vært irrelevant for Norges aller mest sårbare gruppe, dvs barna staten har overtatt omsorgen for.
   Dét er ganske vondt å tenke på... men kanskje det nye ombudet er mer villig til å tenke nytt? Jeg håper det.

   Ja, og du, Morten Wold, du som er en helt spesiell venn av Polen, så vidt jeg har forstått fra ambassadør Olav Myklebust på Twitter, du bør også "bli kjent" med Silje fra en annen side enn det vrengebildet du dessverre nok har fått presentert via ham.

   Ærlig og åpen dialog er eneste farbare vei fremover nå.

   Rune Fardal, Family Channel (Facebook), in talk with Silje Garmo and her lawyer Jerzy Kwasniewski in Warsaw. Silje was this week given asylum in Poland.
   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/vb.550979181767077/272614843451054/?type=2&theater
   Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway
   We discuss the proceedings and consequences for the Norwegian "Barnevernet". Not since the WW2 har a Norwegian citizen got asylum abroad in protection from the Norwegian government. This is very serious for the Norwegian "Barnevernet" (Child Protection Service).
   -47:47 - 1,400 Views

   *

   Arild Haugan:
   Det er ikke mange som har ork og dyktighet nok til det du holder på med Elin .
   Du plukker det fra hverandre , og vil tro du ikke er spesielt godt likt blant de som gjør seg fete på norsk BV .
   Dette systemet kommer ikke til og endre seg , til det er det for mye skyld og blod som ligger delvis skjult . BV er ikke drevet ut av empati og kjærlighet til mennesker og barn , det er helt andre krefter !
   Ondskapen er vel det mest synlige med dagens BV  .
   Bv kommer til å forlise fordi det er grunnleggende ondt ! Å forandre ondskap er umulig , akkurat som psykopater aldri blir noe annet !

   Julianne Olaisen:
   Hvis ikke denne saken får myndighetene til å våkne så vet jeg ikke hva som skal til. Hvis ikke det blir tatt grep NÅ kommer det til å bli mange flere som flykter ut av landet, med dertil hørende store oppslag i utenlandsk presse. Det er IKKE tid til å vente på utarbeidelser til nytt lovverk, NOE må gjøres NÅ.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.12. 2018 via Falske og ekte dommere, shared a post:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/2198374783546517/

   Enda ytterligere bestrebelser på å forfalske Barnekonvensjonen?

   Domstoladministrasjonen 
   https://www.facebook.com/Domstoladministrasjonen/posts/2139417622768852
   
   Lagdommer skal lede Barnelovutvalget
   https://rett24.no/articles/lagdommer-skal-lede-barnelovutvalget
   Høsten 2020 skal det foreligge forslag til ny barnelov, besluttet…
   rett24.no

   *

   Jens Marton:
   Flott at barnets familie skal få ha noe å si.....synes de bruker altfor lang tid på å lage noe som burde være hastearbeid for barnas skyld.

   Rune L. Hansen:
   Hva barnet og dets familie har å si neglisjeres eller forfalskes hvis det ikke er det ønskelige, Jens Marton. Barn og foreldre som separat skal kidnappes og fangeholdes regnes ikke som å ha umistelige og uavhendelige menneskerettigheter, men regnes for å være ingenting, bortsett fra makt og penger i sirkulasjon. Kidnapper-virksomheten er jo en politisk offentlig mafia-virksomhet og menneskehandel.

   
---

   
https://www.facebook.com/Domstoladministrasjonen/posts/2139417622768852 

   May- Harriet Seppola:
   Og hver gang blir barns og foreldres rettigheter ytterligere forverret.

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, søndag 16. desember 2018: 

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--17-- 
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--18--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--19-- 
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--20--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--21--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--22--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--23--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, julaften, mandag 24. desember 2018:

   
---
---

   
---   
---

   
---
---

   
---
--- 


   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--25--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--26--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--27--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


--28--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--29--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--30--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--31--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq