HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -                                                          Aisss001.htm

--- Aktuelle innblikk i saken! /

Skaun-skole-saken / Olav Høstad-saken


 INDEX | THE END  |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY | NYHETER | DAGEN NU / OPPDATERINGER | HUV


---
---
---


TIL TOPS | INDEX | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |

INDEX :

--- NYESTE HER:  04.03. 1999. --- ELDSTE HER:  Mandag 29.12. 1998.

- REKKEFØLGEN NEDADSTIGENDE, SLIK:

NYESTE HER :
* 04.03. 1999 - Notat.
* 03.06 - 26.06. 1998 - Notater.
* 27.04. 1998 - Div. NB!
* 22.04. 1998 - Div.
* 02.04. 1998 - Div.
* 30.03. 1998 - SDNR202C-rlh.
* 16.03. 1998 - PS.
* 02.03. 1998 - Notater.
* 06.02. 1998 - Notater.
* 04.02. 1998 - Notater.
* 08.01. 1998 - Notater.
ELDSTE HER : * 29.12. 1997 - Notater.
---

***
---
---
***TIL TOPS | INDEX | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |


---
ELDSTE HER (i overstående INDEX) :
(Nyere derunder og videre!)


---
DAGBOKSNOTATER - Mandag 29. desember 1997, Sveio :
---
Jeg påbegynte enda en ny diktsamling, til HUN www:
"Fra alle danser. Sanger og dikt for barna"
---
Per Ola Hovd telefonerte på julaften, og hadde godt nytt.
Så godt at jeg nesten gråt. Ja jeg gråt faktisk da jeg la på telefonen, og tørket mye tårer.
Det skal være "hemmelig" offentlig til efter i morgen, - for i morgen kommer antagligvis en skriftlig tilsvarende melding til familien Hovd (og Fjell). Tilsvarende den de selv fikk muntlig på juleaften ifra lensmannsetaten, - om at Mosvik kommuneadministrasjon sin politianmeldelse mot familien Hovd og Fjell - nøyaktig tilsvarende Skaun kommuneadministrasjons politianmeldelse av vår familie, som i lag med alt det andre fikk så katastrofale konsekvenser - er nå henlagt!
Det var den gledelige melding de fikk på julaften, og som jeg fikk høre samme dag ifra Per Ola!
Riktig litt av en julegave! (I et samfunn hvor Arbeiderpartiet har hærjet vilt ivei!)
De hadde telefonert lensmannen dagen før julaften for å høre hvordan det gikk med saken, fordi de tidligere i samme ærend hadde fått beskjed om en avgjørelse av noe slag i så henseende i god tid før jul, uten at den var kommet. De uttrykte naturligvis igjen stor bekymring over å ha noe slikt hengende over seg og efterspurte en avgjørelse. Lensmannen hadde sagt at den enda ikke forelå, men at han skulle telefonere igjen - og det gjorde han altså på juleaften 1997!
Betydningen av denne avgjørelsen er - sett på bakgrunn av hva som skjedde i Skaun-skole-saken med oss, og de onde hensiktene skolesjefen i Mosvik og Mosvik kommuneadministrasjon og utdanningsdirektøren i Nord-Trøndelag - efter mønsteret fra Skaun kommuneadministrasjon og utdanningsdirektøren i Sør-Trøndelag, Ola Moe - interessant og betydningsfull!
Selv om de som har forurettet og som har bistått de som har forurettet (og dermed selv også forurettet) antagligvis eller sannsynligvis ikke for nærsagt alt i verden vil komme til å innrømme noe som helst uten at de blir nødt til det!
Både dette som nå altså har skjedd i Mosvik er interessant, og det som har skjedd i Frosta kommune også - og det av lignende og andre forhold angående alt dette med hjemmeundervisning og menneskeverdet som iøvrig har skjedd mange steder i landet!
Per Ola skulle forsøke å oversende meg pr. fax videre beskjeder - dokumentasjon - på tirsdagen (altså i morgen) eller derefter så snart han får det til, og de går antagligvis også på noe slags sett og vis ut i massemediaen med saken.
Jeg håper da også at de kanskje sier at dette som der nå har skjedd samtidig også er et talende vitnesbyrd om at familien Hansen i Skaun ble forurettet grundig, og at de for sitt vedkommende - og også mange andre - aldri har vært det minste i tvil om det. Og at det politiske eksil som familien Hansen ifra Skaun har levd i de siste årene - og som har skadet og forurettet denne familien så meget, og fortsatt gjør det - nå må bli efterforsket, så familien Hansen igjen kan få tilbake sine liv og sine borgerrettigheter, samt erstatning og oppreisning. Sånn at de også slipper å måtte gå til Den Europeiske Menneskerettighetskommisjonen i Strasbourg - og at de slipper å måtte leve enda i flere år i indre landflyktighet, med alt det forfærdelige det innebærer for denne familien.
Men det er ikke godt å si hva de gjør ut av det og hva som passer seg og hva som er mulig!
Og uansett var dette litt av en fin sak!
---
Stauda Sofie har funnet på utrolig mye nå i løpet av desemberen!
Hun kryper lett og fint bortefterallerede!
Og hun reiser seg selv, både til sittende og stående hvis hun har noe å ta tak i - f.eks. i lekegrinden som vi (Trude) kjøpte til henne!
Og så mye annet også!
---
Overstående tilsendte jeg pr. fax til Per Ola Hovd og til advokat Liv Clemetsen i dag morrest, og til advokat Liv Clemetsen også en kopi av min artikkel om "Storebror og familien Nordmann" og "Appendix om Storebror og familien Nordmann".
---
Det har bekymret meg og bekymrer meg fortsatt mye at Tor-Axel Busch er riksadvokat og i ledersjiktet av forvaltningen i vårt land. Han burde jo heller sitte i fengsel; med mye større rett enn de fleste av de som fra før av sitter der.
---

***TIL TOPS | INDEX | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |


Dagboksnotater - torsdag 08. januar 1998, Sveio :
---
Jeg telefonerte til advokat Liv Clemetsen idag ved 12-tiden og snakket med henne.
Fortalte at vi er interessert i å påbegynne rettssak imot Skaun kommune, Adresseavisen,
Sør-Trønderen, osv. Interessert i å begynne på å ta igjen og å få igjen. At vi nå ikke har så mye mere å gå på, er presset helt inn i kroken, og bare MÅ ta til motmæle. Selv om jeg kanskje enda ikke er sterk nok til det. Selv om vi antagligvis må regne med å ikke vinne frem, særlig overfor Skaun kommuneadministrasjon, og selv om vi evt. må sikte oss inn på Menneskerettsdomstolen i Strasburg og mere til. Og selv om vi kan bli ødelagt enda mere og kanskje helt på det. At det er ikke noen annen vei å gå. Vi må kjempe for å få oppreisning og erstatning. At alt og det hele må frem i dagen. At vi må få livene våre tilbake igjen. Og at hvis og når vi ødelegges underveis, at vi forhåpentligvis og best mulig blir det så alle og enhver kan se hva som skjer, og hva som faktisk har skjedd.
Kanskje er det også tidsfrister og annet lureri i lov- og regelverket i vårt land som forfaller og gjør oss enda mere rettsløse - og de kriminelle enda mere immune?!
Jeg spurte om hun fortsatt en interessert i å gjøre noe i saken vår, og om hun kan gjøre det nå. At vi er interessert i få det til grundig og skikkelig det som trengs.
Hun spurte om vi har råd til det, økonomisk. Jeg sa at det vet jeg ikke, men inderlig håper det, at rettsbeskyttelse og rettsvern i Norge ikke koster for mye penger, at det vel ikke kan være slik? At om det faktisk er tilfelle så må vi ta det til efteretning, og prøve å finne og å gå andre mulige veier.
Hun spurte om vi har hjemmeforsikring. Jeg sa at vi har det, gruppehjemsforsikring eller hva det kalles i forsikringsselskapet Samvirke. Og jeg spurte om det har noen som helst betydning, - hun sa kanskje at det har det, at hun kan undersøke.
Hun spurte også igjen om jeg har alle avisartiklene. Jeg sa at jeg har vel de fleste, og antagligvis de viktigste - og at de viktigste var vel de ifra Adresseavisen i mai 1995, og noen ifra Sør-Trønderen, men at jeg altså forhåpentligvis har de aller fleste. Der vil alt - rubb og stubb - uansett og efter hvert, og så fort som vi formår, bli offentliggjort og oversiktlig og greit å finne frem i for enhver!
Hun sa at hun kan se gjennom papirene for å se nærmere på hva som evt. bør gjøres, og at hun så kontakter meg igjen i løpet av 14 dagers tid. Jeg sa at jeg håpet hun kunne få det til enda før også. Og det skulle hun forsøke.
---
Så nu undrer jeg bl.a. på om det egentlig og faktisk er slik her i Norge, at rettsvern og rettssikkerhet også koster penger, og så mye at vi og mange andre faktisk kanskje rett og slett ikke har penger til det? Jeg har mere enn en kraftig mistanke om at det faktisk forholder seg slik, - i og med at jeg konkret tildels vet at det faktisk forholder seg slik. At bl.a. dette med "fri rettshjelp" er en illusjon satt opp for å lure folk flest til å tenke det som ønskes at de skal tenke og tro.
Arbeiderpartiet og kompani har jo også gjennomhærjet vårt lands rettsvesen.
---
Vi har i realiteten lite penger å rutte med, i og med at vi ikke har noe som helst annet enn min uføretrygd og barnetrygden. Samtidig som vi har faste og løpende utgifter som alle andre. Og alle våre menneskelige ressurser er siktet inn på å få løst opp i Olav Høstad-saken, - som de nu har vært det i mere enn 5 år!
Vi tilhører det økonomiske bunnsjiktet av Arbeiderpartiet og kompani sine overtrampelser, - og det har vi alltid gjort. Det har ofte nok vært ille, - og ekstra ille på mange måter for at vi kom inn i samfunnet mens Arbeiderpartiet kanskje hærjet som aller værst, hvilket de har gjort frem imot disse dager - og fortsatt gjør! Og alt som har skjedd mht. forurettelsene direkte imot oss i Olav Høstad-saken / Skaun-skole-saken, har naturlig nok bare gjort alt og det hele enda værre. (Jeg henviser mht. alt dette også til saksdokumentasjonen.)
Vår anmeldelse og rettssak må vel også bl.a. inkludere sak imot nåværende riksadvokat Tor-Aksel Buck, - daværende assisterende riksadvokat. (Noe av det siste Arbeiderpartiet i regjering gjorde før de gikk av var å forfremme ham til vårt lands riksadvokat.)
Utdanningsdirektøren i Sør-Trøndelag fylke, Ola Moe, bør vel og må vel også stå til rette for alt det gale han har gjort!
Og flere.
Og interesserte og offentligheten vil og skal kunne følge med i saken og i saksutviklingen på Internett, på HUNs hjemmesider der. Bl.a. og særlig for å redusere våre muligheter og sjangser for å bli overtrampet enda mere, og for å vekke folk - i den grad det er mulig for oss!
Det må få bli fortgang på alt dette! Også så vi som familie slipper å bli videre ødelagt og å gå til grunne i meningsløshet, fortvilelse og fysisk degenerasjon her hvor vi befinner oss i eksil nu!
Vi kommer oss ikke av flekken noen steder her nu, - og vi vil og trenger ganske enkelt å få livene våre tilbake! Og vi har ganske enkelt ingen som helst andre veier å gå, - så lenge som vi rent faktisk vet hvilken vei vi må gå.
---
Hva mente Liv Clemetsen med å spørre om vi har råd til det?
Hun arbeider vel fortsatt gratis for oss i denne saken?
Jeg burde ha spurt henne om det. Kanskje hun mener at det har gått så lang tid at det ikke gjelder mere?
Hva annet er det som vil koste?
Er det hva vi evt. vil kunne komme til å måtte betale i saksomkostninger hvis vi taper igjen på noe slags sett og vis? (Hvilket jo er nokså sannsynlig, - i og med at TAB nu faktisk er riksadvokat, og det ene med det annet av korrupsjon og galskap!)
---
Efterpå telefonerte jeg Hovd i Mosvik, og snakket med Heidi Hovd en times tid. Bl.a. i forbindelse med hva som står i Dagen-avisen i dag. To artikler der i dag vedrørende hjemmeundervisning. Hun sa at hennes mann i dag postla et brev til meg, men at hun ikke visste helt hva innholdet var.
Vi hadde mye å snakke om, og felles tanker å utveksle.
---
Programmet "Til debatt" igår kveld, NRK TV, om rettferdig bruk og fordeling av økonomien i Norge. Grøsselig lav-nivå i debatten, og i panelet hvor bl.a. Jens Stoltenberg (Ap) og den nye finansministeren i vårt land, Gudmuns Restad, satt. Så molboaktig det hele at det er ganske så utrolig!
Snakk om å være Arbeiderpartiets tullhøner!
Molbolandet Norge!
---

***TIL TOPS | INDEX | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |


Dagboksnotater - onsdag 04.02. 1998, Sveio:
---
     Jeg har telefonert Liv Clemetsen to ganger i dag, ved 12-tiden og nu ved klokken 16.30, og fikk sist nu beskjed om at han (jeg snakket med) skulle få henne til å telefonere meg når hun kommer fra retten om en halvtimes tid. Han spurte om det gjaldt skole-saken, og jeg sa ja, og han sa at hun da sikkert vil snakke med meg.
---
     Vi lever ikke her i eksilet hvor vi nå befinner oss, - bare eksisterer - og forkrøples gradvis og stadig mere og mere. Vi trenger sårt bl.a. igjen vår frihet til å kunne flytte på oss - og evt. bo - hvor vi vil og ønsker i Norge.
---

***TIL TOPS | INDEX | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |


Dagboksnotatet - fredag 06.02. 1998, Sveio:
---
     Telefonerte adv. LC flere ganger i dag før jeg fikk snakket med henne ved 16.30-tiden. En grei samtale, hvor endel ble avklart.
     Hun vil gjerne føre den del av saken som angår massemediaen, men ikke den del av saken som angår forvaltningen. De to sakene må altså adskilles på sett og vis, eller er altså adskilte. På den ene siden de forurettelser vi ble utsatt for ifra massemediaen - og på den annen side de forurettelser vi ble og er utsatt for ifra forvaltningen.
     Mht. det som vedrører massemediaen hørtes hun ivrig og optimistisk ut, både nu og da jeg snakket med henne sist. Men motsatt mht. den delen av saken som vedrører forvaltningen! Den mente hun, hvilket jeg også selv har gitt uttrykk for, at vi vil tape og at vil kunne ødelegge vår familie enda mere. Jeg sa at den delen av saken likevel også, og mest, er viktig for oss og for samfunnet, og må føres på noe slags sett og vis - om så til den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasburg - og videre. For meg og familie å leve videre som om ingenting har skjedd i så henseende, mht. forurettelsene ifra forvaltningen (og de der som har gjort det de har gjort), - er uholdbart og uakseptabelt, strider så dypt og grundig imot alt som har med rettferdighet, lov og rett og ansvarlighet å gjøre at vår samvittighet, også på samfunnets vegne, finner det uhyre forfærdelig. Og det er også rent faktisk og i realiteten om å gjøre for vår familie å få oppreisning og erstatning sånn sett, bl.a. også for at vi skal slippe å være i eksil og å forkrøples mere og mere, - og ikke minst for å få tilbake vår borgerrett til å kunne flytte og bevege oss hvor vi ønsker i landet. At vi må forsøke, mht. alt dette, - for ikke å kjenne oss selv nærsagt verdiløse, samvittighetsløse og døde. Og for å forsøke å få tilbake livene våre igjen, - det av det som kan være og er mulig, og å kunne kjenne oss som borgere og mennesker igjen.
     Mht. sakene og eiendelene våre i Midt-Norge så sa hun at hun ikke kunne gjøre noe, men at vi selv må forsøke å redde de. Dermed er mulighetene og sjangsene for at disse havner på søppelfyllingen nærliggende - og vi mister også sånn sett enda mere. Også angående dette er det svært så store verdier det er snakk om - uerstattelige verdier, som ikke lar seg verdsette i penger, - livsverdier, familieverdier og samfunnsverdier.
     Jeg foreslo for henne, efter som hun ikke vil innlate seg på å føre saken imot forvaltningen, at jeg selv da vel bør og må og kan politianmelde saken - utarbeide og innlevere en politianmeldelse, og altså sånn sett se hva som kan fåes til. Dette hadde hun ingen motsigelser til og mente hun ikke kunne skade, - og, tror jeg, også mente hun kunne og bør være forsøket verdt.
     Dette var det så vi ble enige om. Og jeg skulle ytterligere, nu med det første, tilsende hende, mest mulig komplett alle de mest relevante avis-skriveriene hvor vi har vært forurettet i saken.
     Det jeg nu efterpå aller mest tenker på, er at denne saken og forurettelsene nå har vedvart i mere enn fem år! - Og hvor uutholdelig lenge (og til så forfærdelig stor skade for vår familie) skal den enda fortsette, og vedvare?!!!
---
     Hentet bilen på bilverkstedet i forgårs, onsdagen, - det kostet 1.200,- kr.!
Innleverte den der dagen før, efter at den dagen før der igjen ble kjørt hit hvor vi bor av Falken (medlemskap) - da vi kom ut fra Obs! hvor vi hadde handlet virket ikke lysene, Falken prøvde å ordne det men måtte gi opp da de ikke hadde det som trengtes, og anbefalte derfor å innlevere den til bilverkstedet her i Sveio, og at de kunne frakte oss hit. Som vanlig fin service ifra Falkens side.
---
     Stauda Sofie får til utrolig mye. Står tidvis også helt alene, uten noe å holde seg i!
---
     Jeg har tidligere i disse dbn flere ganger vært inne på hvem i Olav Høstad-saken / Skaun-skole-saken som bør og må anmeldes og rettsbehandles - og stå til ansvar for hva de har gjort.
     De som likevel, kanskje mest av alt, også i denne saken, burde stilles til ansvar for hva de har gjort - er det norske Arbeiderpartiet og deres hegemoni. Hvis også blandt annet dette kunne fremkomme på nødvendig vis i en slik sak, så ville det ha vært meget bra.
     Det kan imidlertid fort bli særdeles meget problematisk, - av enkelte entydige grunner:
     I et samfunn hvor bortimot alle og enhver har gått i Arbeiderpartiets skole og i deres hjemmeundervisning, - og er så indoktrinerte derigjennom at det er fullstendig vanvidd og galskap! Og hvor Arbeiderpartiet har så mange kontroll- og tvangs-mekanismer at de nærsagt har hatt og har monopol (til langt i grunnvollene og innvollene) på alle og alt! Med sin fascist-marxistiske og eksistensialistiske, ateistiske ideologi - til finbruk av de selv i sedvanlig babbel betegnet som "humanisme"!(Den stadig mere og mere altomfattende Arbeiderparti-pressen har f.eks. og faktisk en intern formålsparagraf her til lands som helt konkret går ut på å videreføre og å spre "arbeider-bevegelsens" ideologi! For her nu bare å nevne ett utav tusener på tusener med eksempler!)
     Dette jeg her berører er det ene.
     Noe annet og særlig interessant, er den utspekulerte måten og metoden Arbeiderpartiet har gjort bruk av i sin styring gjennom departementene og deres underavdelinger, som de har gjennomsyret. Departementenes rolle i dette er særdeles interessant. Hvorfra de. I tillegg til den telefoniske kontakt og møte- og seminarvirksomhet etc. - Hvorfra de til uderavdelingene (fylkes-utdanningskontorer, kommunale skolekontorer, byråkratiet, etc.), har utsendt rundskriv, orienteringer og retningslinjer etc., - som ofte på sett og vis er optimalt er diffuse, men likevel retningsgivende og tydelige. "Optimalt diffuse", var det det jeg sa? Ja: - i den forstand at de øverst på makttoppen og i departementene mest mulig nødig skal kunne risikere å bli stilt til ansvar for innholdet og betydningen av den politikken og maktutøvelsen disse retningslinjene innebærer! Men de skal altså likevel være tydelige nok til at mottageren skjønner og forstår hva han eller hun får "ordre om", og må innrette seg for å ha videre og fortsatte karrieremuligheter!
     Dermed blir de som mottar disse nevnte retningslinjene de som settes til å utføre de, om enn de er aldri så kriminelle eller umenneskelige. Og stilles det i efterhånd spørsmål ved deres
handlinger og videre instruksjoner, så viser de hen til retningslinjene - som på sin side som nevnt er forsøkt holdt optimalt "tilbakeholdene" og forvirrende i forhold til lov og rett!
     Dernest forsvarer Arbeiderpartiets toppsjikter og departementale kroker etc. optimalt de ugjerninger og det kriminelle som pågår og som blir gjort lengre nede i systemet!
     Osv.!
     Typisk for Fandens svartmagi og virksomheter i dagens Arbeiderparti-influerte norske samfunn!
---
     Arbeiderpartiets hegemoni er i mine øyne, - og i eftertidens øyne - det mest typiske for nutidens norske kriminelle forferdeligheter og svart-magi. Det er jeg ikke i noe som helst tvil om. (Men - og det bør vel her bare nevnes klart og tydelig og entydig: I dag nu enda vil kanskje mere enn halvparten av Norges befolkning hysterisk og frenetisk være uenige i dette, - og enda flere synes det er uriktig eller usant.)
     Beste hilsner og ønsker til fremtiden, ifra min side!
     Fremtiden kommer.
---

***TIL TOPS | INDEX | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |


Dagboksnotater --- mandag 02.03. 1998, Sveio :
---
     Jeg bestemte meg torsdag 26. februar for å forsøke å telefonere den nye regjeringens justisminister Aud-Inger Aure - og gjorde det. Hun var ikke til stede, så jeg fikk ikke snakket med henne - men med forværelset der. Og jeg ble henvist til å snakke med flere andre der - for å kunne nå frem til noen som kunne være rette vedkommende i mitt saksanliggende. Jeg var som vanlig bare saklig og høflig, selvfølgelig. Jeg ble blandt annet satt over til politi-avdelingen (altså i Justis- og politi-departementet) to ganger, - og der var de ikke annet enn svært så uhøflige og ufine straks jeg fikk sagt litt om hva det gjaldt! (Selv om de driver med kriminalitet og politi-arbeide så syns jeg ikke at det var naturlig eller er på sin plass, - tvert om.) Jeg ble blandt annet også satt over til Kirke- og undervisnings-departementets juridiske avdeling, og fikk der snakke med Else-Britt Nilsen - et navn som jeg gjenkjente fra saksdokumentene i saken. Hun gjenkjente ikke mitt navn, men jeg gjorde henne oppmerksom på det - hvor jeg husket hennes navn fra - i løpet av samtalen. Vel; hun var fra første stund av ingenting annet enn et oppgulp ifra Arbeiderpartiet, med ivrige og fortløpende «fortolkninger» av særlig grunnskoleloven som var så forvirrede og molbo at det er ganske så forskrekkelig utrolig. På bakgrunn av flere ting hun sa nu kunne jeg si til henne at hun burde besinne seg og holde opp med det der sprøytet. (Hun snakket bl.a. også løgnaktig tøv om meg og min familie sin sak - uten at hun visste hvem meg hun snakket med.) Da jeg sa det til henne turet hun bare ufortrødent videre i sin galskap. Jeg sa da til henne at hun vet vel utmerket godt hva for slags falskt spill hun driver med og også litt om virkningene av det - f.eks. med hensyn til min familie. Og at jeg ønsker å stille også henne rettslig til ansvar for hva hun har gjort og hva hun gjør, den urett hun holder på med. Da jeg sa dette siste til henne, straks jeg sa dette om rettslig ansvar og om urett, kunne jeg momentant høre at hun ble helt perpleks og tilstivnet i skrekk. Og at hun ikke fikk frem et eneste ord, mens jeg forholft meg taus og avventende. Du er der og hører hva jeg sier, sa jeg så. Hun klarte så å si ja og la straks derefter telefonen ifra seg, og forbindelsen var brutt.
     Jeg telefonerte og snakket straks derefter igjen med forværelset til justisminister Aud-Inger Aure, for tredje gang. Og sa at jeg bare - om og om igjen, som før - kom i kontakt med kompakt forvirring og forakt ifra Arbeiderpartiets tilsynelatende allestedsnærværende underavdelinger og holdninger. Hun sa det var ikke mulig for meg nu å få snakke med justisministeren, - men at jeg burde skrive et brev til henne og fortelle skriftlig om hva det gjelder. At det uansett ville være det beste. Jeg sa at jeg i flere år nu har skrevet så mye om alt dette og at det hele er blitt så mye og ganske så omfattende, og at det har tatt på kreftene og at det ikke er så mye mere krefter igjen og at fortvilelsen er så stor og har vært så langvarig at jeg vet ikke om jeg klarer så særlig mye mere sånn sett, - at å skulle skrive ned enda mere om alt dette hvor vi er blitt og er så forurettet, at det tar forfærdelig på helsen og kreftene. Men at hvis hun mener at jeg bør gjøre, og at det nu er lite annet å kunne gjøre, så får jeg vel bare gjøre det. Vi snakket noen ord om hvortil brevet, evt. en telefax eller e-mail, skulle sendes, adressen, og jeg takket for samtalen og for hjelpen.
     Straks efterpå skrev jeg ned et brev, brukte et par-tre timer på det, som ble til SDNR202-rlh: Et ÅPENT BREV til justisminister Aud-Inger Aure, Justisdepartementet, Norge. Det ble ferdig og avsendt herifra pr. fax klokken 16.00, uten at jeg orket å lese igjennom det i det heletatt først. Litt efterpå sendte jeg en kopi til avisen Dagen. Brevet ble også lastet opp til HUNs internett-siden utpå kvelden.
     Jeg ble nokså sliten av det. Det ble endel vind imens og efterpå, men likevel meget fin sol i været. Mot kvelden ble det regn og mere vind utpå natten, - og endel kraftig med lyn og torden her omkring! Dagen efter ble det mere og sterkere vindkast og med regn i været. Det var fredagen. Lørdags morgen var det kommet en hel del sne, og ble enda mere vind og sterke vindkast med mye sne i. Og søndag, altså i går, var det kommet enda en hel del mere sne, og mere igjen i dag, stadig med en hel del vind i atmosfæren. Det har ikke vært så mye sne her før mens vi har vært i Sveio.
     Dagene efterpå utsendte jeg pr. fax en kopi av brevet til minst tyve forskjellige av landets dagsaviser etc. Og i dag nu fikk jeg, for ordens skyld, også lagt brevet (med min og Trude sin underskrift tilføyd) i en konvolutt som nu postlegges til justisministeren.
     Enda er ikke kommet noen som helst slags reaksjoner hithen på brevet. Vi vet ikke om det vil komme til å komme noen heller. Dagen efter - altså fredagen - stod det som det stadig nye daglige bibel-ordet på forsiden til avisen Dagen ifra Matteus 6:21, følgende setning: «For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.» Husker at jeg tenkte at det forhåpentligvis og trolig ikke var med brodd til meg og min familie, og at det i så fall ville ha vært utrolig så simpelt. Jeg gjorde meg også en refleksjon over at det er mange kristne i klærne som med stor iver bruker «kristendommen» som hammer overfor sine medmennesker. Og også - som så beklageligvis typisk og «naturlig» for samfunnet iøvrig - med særlig blodtørstig iver overfor de svakeste med styrke, talent og integritet. Det har en slags sammenheng med hva en kanskje f.eks. og bl.a. kan kalle for «ulve-nese-effekten», - og med den særlige ivrige og hyppig fremtittende forakten for og blodtørstigheten efter hva som er svakt og samtidig næringsrikt. (Absolutt berørende og angående Jantelov, hakkelov, misunnelse, uniformering, hovmod, etc.!) Mange kristne i klærne (eller ikke for dypt innunder) har det eller får det, som sagt, fort slik! Ofte lukker de også nokså fullstendig øynene for hva som har vært av inkvisisjoner, etc. F.eks. så kan Jesu ord i Bergprekenen om bekymring - lest fandenivoldsk - brukes om nesten for å «unnskylde» at man stjeler fra ham klærne, hjemsted eller eiendom - når Jesus i et bruddstykke f.eks. sier (Matteus 6:28): «Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De arbeider ikke og spinner ikke», osv. Likeså f.eks. ordene om at man skal gi keiseren hva som er keiserens. Bruddstykker som kan piske til - og ofte, forfærdelig ofte, gjør det! - forhastede slutninger, feilslutninger og annen styggedom. For f.eks. å frata mennesker troen på og håpet om jordisk medmenneskelighet og lov og rett! For å «unnskylde» eller oppfordre til å lukke øynene for urett, umenneskelighet, etc.! For å kunne bortforklare underdanighet overfor og dyrkelse av Fanden, m.m.! For mange dessverre nyttig med bokstaver som ihjelslår eller forvirrer, etc., når ånden ikke levendegjør, - når forvirring, maktbegjær, egoisme eller åndsfattigdom rår!
     Jeg mener her naturligvis absolutt ikke å ha sagt et eneste vondt ord om avisen Dagen! Tvert om er det absolutt svært så mye godt som bør sies om den avisen! Og det sier jeg på ingen måte fordi den har reddet livene til min familie her ved minst en anledning! Det er faktisk en ganske så helt annen sak. Men nu tenkte jeg ikke her nu heller å skrive om avisen Dagens fortreffelighet og fortreffelige sider!
     Som jeg har sagt: For hver dag stigende bekymring i forhold til, og maktesløshet mht., det at de resterende eiendelene våre kan gå tapt - bli borte vekke - i løpet av denne våren eller forsommeren! Dette er imidlertid også bare en viktig side ut av vårt fortvilte rop om hjelp nu til landets justisminister! (En side som iøvrig ikke har noe som helst med egoistiske begjær å gjøre; men som har sammenheng med så mye annet - vår skjebne og vår sammenheng med verden og livet iøvrig!)
     Vi trenger for Guds skyld å få våre liv og våre borgerrettigheter og det som hører oss til og tilkommer oss tilbake! Om så dobbelt så mange eller flere arbeider for og kjemper for det motsatte!

***TIL TOPS | INDEX | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |


16.03. 1998 / PS :

--- Se f.eks. på disse:

- 05.03. 1998, Dagen, forsiden + s. 4 / nyheter, torsdag : "Bot for hjemmeundervisning / Hjemmeundervisning for retten", av Svein Villy Sandnes. Om Mosvik-skole-saaken.

- 05.03. 1998, HUN www / Nyheter, torsdag : "Grovt forurettede hjemmeundervisningsfamilier", av Billy Swansea. NB!!  Om Skaun-skole-saken og Mosvik-skole-saken!

- 05.03. 1998, Trønder-Avisa, forsiden + s. 5, torsdag : «Nekter å vedta bøter på 5.000 kr. / Nå blir det rettssak / - Ingen vinnere», av Bjørn Sigurd Larsen og Olav Malmo (foto).

- 08?03. 1998, Trønder-Avisa : "Lilletun trekkes inn ... foreldre-advokaten truer med sivilombudsmannen og Strasbourg", av Bjørn Sigurd Larsen.

- 16.03. 1998 - HUN www / Notater, mandag : "Om urett og folkevett - og om virkelighetens mennesker", av Rune L. Hansen, Sveio.

---

***TIL TOPS | INDEX | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |


* SDNR202C-rlh : ÅPENT BREV NR. 2 til  Justisminister Aud-Inger Aure, Justisdepartementet, Norge, fra fam. Rune L. og Trude Hansen, N-5520 Sveio. Datert: mandag 30.03. 1998, Sveio. (Avsendt pr. fax kl. 23.45 mandag  30.03. 1998.)

***TIL TOPS | INDEX | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |


- Torsdag 02.04. 1998 :
---
* SDNR202D-rlh : Brev til Rune L. og Trude Hansen, N-5520 Sveio, fra Det Kongerlige Kirke-, Utdannings- og forskningsdepartement, Saksbehandler / Rådgiver Cato Aarø, datert 19.03. 1998. Ankom torsdag 02.04. 1998. Som et slags svarbrev på SDNR202-rlh og SDNR202B-rlh.  K:D.

* SDNR202E-rlh : ÅPENT BREV - svarbrev - til Det Kongelige Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartement, Saksbehandler / Rådgiver Cato Aarø, fra familien Rune L. og Trude Hansen, N-5520 Sveio. GJENPART til justisminister Aud Inger Aure, Justisdepartementet. Avsendt pr. fax kl. 15.00 torsdag 02.04. 1998. Brevsvar på SDNR202D-rlh.  K:D.

Se evt. også:
- 01.04. 1998, HUN www / Notater, onsdag : "Kvaliteter i grunnskolen?", av Rune L. Hansen, Sveio.
* Bl.a. om hjemmeundervisning og korrupsjon i Norge.

***TIL TOPS | INDEX | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |


- Torsdag 22.04. 1998 :

* - 22.04. 1998, onsdag - HUN www / Ordets alkjemi, torsdag : "Familien Hansen og vi / Skaun-skole-saken", av Rune L. Hansen.

* SDNR202F-rlh : Brevsvar (på SDNR202C-rlh) fra Det Kongelige Justis- og politidepartement, Politisk rådgiver, til Trude og Rune Hansen, datert 06.04. 1998. (Ankom 14.04. 1998). Underskrevet Hans Olav Syversen.  K:D.

* SDNR202G-rlh : ÅPENT SVARBREV (på SDNR202F-rlh) fra Rune L. Hansen og familie, til Det Kongelige Justis- og politidepartement, Politisk rådgiver, Hans Olav Syversen, datert og avsendt pr. fax 14.04. 1998, kl. 14.45.   K:D.

* SDNR202H-rlh : Brevsvar (på SDNR202G-rlh) fra Det Kongelige Justis- og politidepartement, Politisk rådgiver, til Trude og Rune Hansen, datert 16.04. 1998. (Poststemplet 17.04. 1998. Ankom 18.04. 1998). Ref.: 992/98. Underskrevet Hans Olav Syversen.  K:D.

* SDNR202i-rlh : SISTE ÅPNE SVARBREV fra Rune L. Hansen og familie, til Det Kongelige Justis- og politidepartement, Politisk rådgiver, Hans Olav Syversen, datert og avsendt pr. fax 18.04. 1998, kl. 23.15. Som svar på SDNR202H-rlh.).   K:D.

***TIL TOPS | INDEX | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |


- Mandag 27.04. 1998 :

- 23.04. 1998, Dagen, s. 10 / 2:1 / kristenliv, torsdag : "Kronerulling for hjemmeundervisning", av Svein Villy Sandnes.

- 27.04. 1998, Dagen, forsiden + s. 10 & 11, mandag : "Fra skolerett til skoleplikt / Vanskeligere å få til HJEMMEUNDERVISNING", av Svein Villy Sandnes. NB!!!

---

***TIL TOPS | INDEX | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |


- Torsdag 04.03. 1999 :

   Henviser foreløbig og iøvrig bl.a. til mine dagboksnotater for 1998 og 1999.
   Men mere kommer efter hvert nu fremover.

***
---


- TIL TOPS | THE END |||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |


Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-7977 Høylandet, Norge.

Telefon: 74321530. Fax-modem: 74321530.

Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:

http://home.sol.no/hunwww
= HUNs FRONT-SIDE

Bilde: logo HUN / Hunl001.gif