-- 20070130-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-Trude-og-Rune-Hansen.html      --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet ifra advokat Sverre Kvilhaug er et brevsvar på vårt brev til ham datert 25.01. 2007 ( ekstern ). Hans svarbrev nu er vedlagt en kopi av politiets svarbrev, datert 26.01. 2007, til ham ( ekstern ). Et svarbrev på hans brev datert 08.01. 2007 til de ( ekstern ). Jeg henviser til disse.

 
Fra:
Advokat MNA
Sverre Kvilhaug,
Knarvik Senter,
Boks 136,
5903 Isdalstø.
Org. nr. 971 485 752.
Telefon: 56 35 16 90.
Telefon privat: 55 24 17 28.
Telefax: 56 35 19 35.
Klientkonto: 3632.07.06429.
Driftskonto bank: 3632.10.38969.
Driftskonto postgiro: 0540.83.40022.

Til:
Trude og Rune Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd

                              Knarvik, den 30. januar 2007

Takk for brev. Jeg skal nå søke fylkesmannen om fri rettshjelp, så får vi se hvordan det går. I utgangspunktet tjener Rune for mye til å få fri rettshjelp (skulle det bli sak for fylkesnemda, blir det uansett gitt fri rettshjelp).

Jeg har nå fått politiets forklaring - jeg er ikke sikker på om den helt stemmer med de faktiske forhold.

Jeg går ut fra at jeg sendte kopi til dere av mitt brev til psykiater Westly - hvis dere ikke har mottatt det, må jeg få beskjed.

Til spørsmålet fra Trude om hun hørte feil i bilen, vet jeg ikke helt hva jeg skal svare. Det jeg kanskje mente å si, var at når barnevernet går inn i en familie og gir hjelpetiltak av en eller annen art, ender det svært ofte til slutt med at det blir omsorgsovertakelse. Særlig er det tilfelle hvis barna har problemer, for eksempel adferdsproblemer eller problemer med læring (gjerne begge samtidig), og disse problemene ikke endrer seg meget raskt i positiv retning, for da er barnevernets konklusjon at omsorgen er så dårlig at hjelpetiltakene ikke virker. Men antakelig snakket vi direkte om de som sender bekymringsmeldinger, og mitt poeng var vel da kanskje at de (ofte egentlig vennligsinnede) personer som sender (eller ringer inn) bekymringsmeldinger, ikke tenker gjennom hva barnevernet driver med. De tror at bare barnevernet får beskjed, vil alt gå så mye bedre, for da kommer tante barnevern med godteposen full av penger og andre positive tiltak for familien som skal gjøre tilværelsen lettere for både de voksne og barna. Men slik er jo ikke virkeligheten – barnevernet tenker altfor ofte i retning av omsorgsovertakelse, gjerne etter diverse kvasitiltak som barnevernet siden finner ikke virker. (La meg for ordens skyld tilføye at siden det går så bra med deres barn, kan jeg ikke se at dere skulle ha noe å frykte ved å ta i mot et eventuelt finansieringstilbud fra barnevernet for å komme i gang hurtigere med byggeprosessen). Jeg håper dette var et greit nok svar.

Ellers fikk vi jo en avklaring i møtet med barnevernet som innebar at dere ikke skal behøve å frykte noe hastevedtak, og det tror jeg vi kan stole på. Det blir nå interessant å se hva Westlye kommer med, men jeg tror neppe det kan komme noe derfra som er avgjørende for barnevernet, ettersom Westlye kun har dokumenter å forholde seg til, og de gir neppe noe grunnlag for en konklusjon om omsorgsovertakelse. Jeg tror faktisk at dere nå kan ”glemme” barnevernet litt og konsentrere dere 100% om hjemmeundervisningen og de daglige gjøremålene.

Med hilsen

Sverre Kvilhaug,
advokat
(underskrevet)

---