--- BREV KOPI / AVSKRIFT, rlh. Denne side:   20080115-e-post-fra-BVT-BAS-til-RLH.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  

  Klokken 12.30 i dag, 15.01. 2008, ( ekstern ), lastet jeg (rlh) ned følgende e-post ifra Internettet:
---


Eg takkar for svar på vårt brev. ( ekstern ). Eg set stor pris på om dokke kjem til møte i morgon. ( ekstern ). Eg likar alltid best å få møta folk direkte. Det gir rom for å veksla synspunkt på ein heilt annan måte. Eg har jo ikkje tidlegare hatt høve til å møta dykk og kjenner derfor berre til Dykk og familien gjennom skriftlege kjelder og gjennom andre personar.

Vi vil i møte utdjupa våre synspunkt nærare og dokke kan få høve til å leggja fram dokkar meiningar om situasjonen.

Samtidig vil eg utrykkja forståing for at De er skeptiske til å møta barneverntenesta ut frå det utfordrande samarbeidsforholdet som har vore mellom barneverntenesta og familien siste to åra.


Mvh Ottar Krakk
ottar.krakk@tysver.kommune.no
BAS -Haugaland Interkommunale barnevernsamarbeid
Pb 94, 5575 Aksdal
Tlf 52 75 70 69 / 932 16644


---