---  Denne side:  20080117-fra-RogTHansen-til-BVT-BAS.html  

<--- saker-index.html  ( ekstern<---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  

KOPI / AVSKRIFT - BREV-SVAR som e-post, som ble avsendt 17.01. 2008: 

(rlh: Alle brev, dokumenter og alt annet i og vedrørende hele denne saken er ment offentliggjort.)


Til:

BAS, Haugaland Interkommunale Barnevernsamarbeid -

Ottar Krakk, Barnevernkurator, og Iren K. Hebnes, Sosial og barnevernleiar,

Kommunane Bokn, Etne, Sveio, Tysvær, Utsira, Vindafjord.

Kontor-adresse: Tysvær Rådhus, Pb 94, 5575 Aksdal.

Tlf. 52 75 70 69. Mobil-tlf. 932 16644.

Fax: 52 75 86 01.

E-post:  ottar.krakk@tysver.kommune.no 


Fra:

Rune og Trude Hansen

Tindeland,

5568 Vikebygd    Vikebygd , mandag 17.01. 2008. 


Brev-svar pr. e-post angående deres e-post datert 15.01. 2008:  ( ekstern ):    Du skriver til oss som om ingenting har skjedd. Og som om du ikke har lest vårt brev. ( ekstern ). Var en slik holdning ment for å berolige, og for å opprettholde saklighet og sinnsro, - så burde du vel heller ha vært minst en smule saklig?
   Og ha tatt oss minst en smule på alvor?
   Eller var det med det ment som et forsøk på å overbevise oss eller noen om, at egentlig så har lite av betydning eller alvor skjedd?
   Du liker best å få møte folk direkte, skriver du. Hvorfor tror du vi er interessert i at du skal få gjøre deg din subjektive og personlige oppfatning av oss?
   Som om ingenting har skjedd!
   Hvordan tror du de siste 2 års tid har vært for meg og for Trude?
   Hva tror du egentlig de to siste års tid har kostet oss, og har ødelagt for oss?
   Og hvilke trusler og angrep har vi måttet forholde oss til?
   Hva tror du skjer med en familie som blir utsatt for slikt noe, og det i to års tid?
   Og det endatil en familie som ingenting som helst galt har gjort!
   Noen har imidlertid gjort mangt og meget galt i denne saken. Og det ikke småtterier heller!
   Og hva er vi eller har vi vært mistenkt for? Og med bakgrunn i hva?
   Når trakasseringen og terroren av en familie har den grovhet og karakter som den har hatt og har overfor vår familie, da er det vel dette opplagt en sak både for massemedier og for lov og rett?
   Eller hva? Til samtlige av våre spørsmål?
   Og hvem skal erstatte de meget så store skader og ødeleggelser som er påført vår familie ifra Barnevern-tjenesten sin side?
   Og ser og skjønner du og dere egentlig noe av omfanget og dybden av disse skader og ødeleggelser?
   Eller er dere rett og slett blinde og døve og umenneskelige i så henseende?
   Eller er dere rett og slett bare meget så kriminelle, umenneskelige, løgnaktige og falske?
   Eller hva?
 -----
   Vi har gode grunner for å ønske at den kontakt vi har med den offentlige Barnevern-tjenesten fortrinnsvis og i hovedsak skjer skriftlig. Som vi forlengst har gjort oppmerksom på.
   Dette er også i samsvar med hva flere advokater og svært så mange andre mennesker anbefaler oss.
-----
   Hvorfor skriver du i ditt brev til Kulturskolen datert 13.11. 2007, ( ekstern ), tendensiøst og ledende at: "Som kjent har det vore eit vanskeleg forhold mellom foreldra og bl.a. barneverntenesta."
   Vi har bortimot alltid opp gjennom årene kommet bedre ut av det med naboer, omgivelser og det offentlige enn folk flest! Vi har alltid kommet nokså godt overens med omgivelsene. Unntakene har i hovedsak Barnevern-tjenesten besørget. Men om ikke, hva hadde vel dere med det? Og hva har vel den offentlige Barnevern-tjenesten med de andre tingene du og dere spør om i det nevnte brevet?
   Vi spør om dette, selv om det er nokså ubetydelig i forhold til de grove ugjerningene overfor oss ifra deres - den offentlige Barnevern-tjenesten - sin side.
-----
   Vi ber her nu direkte og samtidig om å få tilsendt kopi av alle saksdokumenter dere besitter vedrørende vår familie, samt den indeks og registrering dere har til disse.
   Det ble spurt om det samme i det møtet Trude og advokat Sverre Kvilhaug hadde med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune 17.01. 2007. Og sagt ifra deres side at dette ville bli avsendt, til oss. Hvilket oss bekjent, likevel ikke har skjedd.
-----

   Med hilsen ifra
   Rune L. og Trude Hansen

---
***

---


---