-- 20080530-fra-Talsperson-Rapport-Sak-08-015.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  

RLH: En kopi av dette brevet var vedlegg 1 av 2 til et brev ifra Fylkesnemnda i Rogaland datert 12.06. 2008 ( ekstern ) som ankom meg 13.06. 2008 via min advokat Helene Cameron.

KOPI / AVSKRIFT: rlh, 14.06. 2008:

RAPPORT

SAK:           08/015
FAMILIE:   Trude Monica Hansen m.fl.


Det er ikke gjennomført samtaler med barna i familien. Grunnen oppgis under.

Undertegnede (u.t.) tok på seg oppdrag som talsperson for 3 av familien Hansens barn.
Familien hadde flyttet fra Vindafjord kommune og oppholder seg på c/o adresse på Grue-Finnskog. Det tok derfor litt tid for u.t. å komme i kontakt med familien.

U.t. mottok en foreløpig rapport fra Vindafjord barneverntjeneste som beskrev familiens situasjon. Mor og far har siden tilsendt rapport ble utarbeidet flyttet fra hverandre.

U.t. tok kontakt pr telefon med mor, Trude Monica, 16. mai -08. Mor opplyste at hun ikke var blitt gjort kjent med at u.t. var oppnevnt som talsperson for barna. Hun hadde fått opplyst et helt annet navn. Mor fikk opplyst mitt navn og telefonnr, i tillegg til at hun ville ha alle saksdokumenter som u.t. hadde mottatt (dette ble kopiert og sendt 19. mai). U.t. forklarte hva barnas talsperson er og hva som var min rolle. Mor var tydelig skeptisk. I tillegg stilte mor seg helt uforstående til at bv.tj. i Vindafjord opprettholdt forslag om omsorgsovertagelse for barna, siden hun og far nå var separert. Mor opplyste videre at hun hadde sendt brev til bv.tj. ang dette, men ikke hadde fått svar. Hun ønsket derfor ikke at u.t. skulle snakke med barna da hun opplevde at dette var en uklar situasjon (ikke var kjent med omsorgsovertakelsen eller i hvert fall stilte seg helt uforstående til den), og at u.t. var ukjent både for henne og barna. Mor ville at en annen person (tilsynsfører?) skulle være tilstede ved en eventuell slik samtale. Mor kunne ikke ta stilling til om u.t. skulle få snakke med barna eller ikke, og det ble derfor enighet om at u.t. skulle ringe mor etter helga.

U.t. kontaktet mandag 19. mai og tirsdag 20. mai både Vindafjord bv.tj. og fylkesnemnda i Rogaland. Grunnen var telefonsamtalen med mor den 16.05, hvor u.t. oppfattet mor slik at hun ikke var gjort kjent med at bv.tj. skulle fremme sak om omsorgsovertakelse. Vindafjord bv.tj. opplyste at mor var godt informert om opprettholdelsen av forslag til omsorgsovertakelse selv om hun nå var separert fra far - at dette var formidlet til henne og til hennes advokat. Sakens dokumenter kunne også oversendes, siden mor/hennes advokat tidligere hadde fått oversendt tilsvarende dokumenter.
Det ble enighet med nemnda om at en annen person kunne være tilstede under en samtale med barna, hvis dette gav mulighet for samtale med barna (som ingen frem til nå har hatt mulighet til å snakke med).

U.t. tok på nytt telefonisk kontakt med mor 20. mai. Mor stilte seg fortsatt uforstående til at bv.tj. skulle fremme sak om omsorgsovertakelse. U.t. opplyste at dette skulle mor være godt informert om - og at man nå måtte komme frem til en dato hvor u.t. kunne treffe barna. U.t. gav mulighet om at det kunne være en felles samtale først hvor mor var tilstede - slik at u.t. kunne presentere seg og sitt oppdrag. Mor kunne ikke ta stilling til dette. Mor ønsket at ved en eventuell samtale måtte barna få lese gjennom rapporten slik at det som stod i den var helt slik som barna hadde sagt - hun hadde

Side 2:

negative erfaringer med rapporter opplyste hun. U.t. sa at det kunne la seg gjøre, men at det da var ekstra viktig at man kunne komme frem til en dato for møte raskt slik at dette lot seg gjennomføre. Mor opplyste igjen at hun ikke kunne ta stilling til om u.t. skulle få komme eller ikke - og at det var veldig vanskelig i forhold til at hun også bodde hos en annen familie. U.t. tilbød seg å ta med barna et annet sted slik at bofamilien ikke skulle bli berørt. Mor kunne fortsatt ikke svare, og snakket om brevet hun hadde sendt til bv.tj. ( ekstern ) - at hun ikke hadde fått svar på det m.m. U.t. konfronterte mor med at det nå virket som om mor trenerte saken, og at tiden begynte å gå fort. Mor var ikke enig i dette og sa at det kunne være positivt at noen snakket med barna, men hun kunne ikke svare. U.t. konstaterte igjen at tiden begynte å bli knapp og at man måtte komme frem til en dato - saken skal opp i juni. Mor sa da at det var hun fullstendig klar over - at hun ikke hadde tenkt på annet siden hun hadde fått vite om forslaget til omsorgsovertakelse den 17. januar (dette står noe i kontrast til hva mor har opplyst i tidligere samtaler, hvor hun har stilt seg helt uforstående til dette - nærmest uvitende). Siden man ikke kom noen vei foreslo u.t. at det skulle tas kontakt igjen neste dag, men at man da måtte komme frem til en dato. Mor sa at u.t. ikke kunne regne med dette, for det var ikke sikkert hun kunne svare da heller.

U.t. ringte flere ganger dagen etter (21. mai). Det var enten ingen som tok telefonen, eller det ringte opptatt (mor har mitt navn og telefonnr og kunne ringt meg hvis ønskelig ...)

U.t. forsøkte igjen 22. mai. En dame tok telefonen - hun presenterte seg ikke, men opplyste at hun hadde fått Trude sitt samtykke til å uttale seg i forbindelse med saken. Hun var nå mors talsperson, og det var ikke aktuelt på nåværende tidspunkt at noen skulle inn å snakke med barna. De avventet svar fra bv.tj., og så fikk man heller se etter det. U.t. bad om å få dette bekreftet av Trude, siden u.t. ikke kjente den som svarte. U.t. fikk beskjed om at det skulle komme i brevsform sendt hjem til u.t. De hadde min adresse.

27. mai mottok jeg et skriv fra Trude og Aud Signy. Kopi av brev som er sendt til bv.tj. og fylkesnemnda lå vedlagt. Brevet forklarte at de avventet svar på brevet Trude har sendt før de forholder seg til noe annet.

Det har således ikke lykkes meg å komme i kontakt med barna. Bv.tj. påstand om at familien unndrar seg en hver kontakt med andre synes også å gjelde denne gangen.


Kongsvinger, 30.05.08

Madeleine Krogsether
(+ underskrift)

---