-- 20100219-justismord-kort-versjon.html             --- BREVENE ( ekstern ) ---

RLH:                   


Justismordet familien Hansen
Kort-versjon av Rune L. Hansen, pr. 19.02. 2010 
---

   For her nu å gjøre en 4 år lang historie meget kort og omtrentlig:

   En ung-jente, Iren K. Hebnes, leder for kommunens barnevern- og sosial-tjeneste telefonerer straks før en barnefødsel hjemme hos oss (Solborg, 28.02. 2006), sier hun må ha et møte med oss fordi hun har fått en Bekymrings-melding datert 22.02. 2006 fra to ansatt i Mattilsynet
( ekstern ).
   Far (jeg) drar til møtet 13.03. 2006. Jeg gjør et lyd-opptak av møtet ( ekstern ). Efterfulgt av kortfattet brev-korrespondanse ( ekstern ).

   Iren K. Hebnes sier (via Jens Tveit) nokså klart og tydelig, at hun vil ta ifra oss barna våre hvis jeg offentliggjør lyd-opptaket og brevene!
   Jeg offentliggjør lyd-opptaket og brevene samt mine Dagboks-notater ( ekstern ).

   Iren K. Hebnes påbegynner (eller viderefører) sin krigføring i sverting, trakassering og terror. Hun innhenter fra NAV alle opplysninger om meg, og ser eller sier jeg har en tredve års tid gammel diagnose på schizofreni som bakgrunn for uføretrygd. Og sier til seg selv og andre: Med denne diagnosen, selv om den er historisk gammel og var feil, skal vi ta ham! Og barna!
   Hun ber en beryktet psykiater i Stavanger, Kirsten Vestly, å skrive en rapport om at jeg er forrykende gal og ingen omsorgs-evner har for barn, at jeg er voldelig, undertrykkende, nekter barna skolegang, osv. Hvilket psykiater Kirsten Vestly i kriminell iver til punkt og prikke gjør.

   Hva absolutt ingen som helst har viet den minste tanke som helst i tredve års tid, den gamle (jo iøvrig feilstilte) diagnosen i forbindelse med enkelte problemer i ungdomstiden, blåses - fullstendig uten grunn eller begrunnelse - opp i enorme dimensjoner!

   Hun ber (januar 2007) politiet om bistand til å iscenesette en storstilt beleiring av vårt hjemsted for å få meg tvangs-innlagt i psykiatrisk avdeling ved Haugesund sykehus og for å kidnappe våre barn og mor (Trude). Alt hvilket hun bortimot nesten klarte å gjennomføre ( ekstern ).

   Hun produserer og samler sammen mere løgner og antipati imot familien og vår hjemmeskole, sender desember 2007 eller januar 2008 disse som en pakke (Hekseboken 2008) til Fylkesnemnda i Rogaland ( ekstern ) med beskjed om at hun ønsker å overta omsorgen og myndigheten for våre barn, alternativt også for Trude.
   Vi vet og visste alle at Barnevern-tjenesten nærsagt fullstendig alltid får medhold i og for Fylkesnemnda.
   Trude livredd kidnapper (03.04. 2008) og fangeholder barna.
   Jeg og mange vitner sier som sant er til Fylkesnemnda at begjæringen til Iren K. Hebnes helt fullstendig er basert på iscenesettelser og løgner.
   Trudes advokat Trond Hjelde i Haugesund sier til Fylkesnemnda at Trude aksepterer hva enn Iren K. Hebnes har sagt og sier hvis Trude får beholde barna og kvitter seg med sin ektefelle, barnas far, og iøvrig gjør hva Iren K. Hebnes sier og forventer!

   Fylkesnemnda sier 27.06. 2008 i sitt vedtak ( ekstern ) at både Iren K. Hebnes og Trude skal få det som de vil, men at da må ingen få vite hva som foregikk i Fylkesnemnda og far ikke gies mulighet for å anke saksbehandlingen og det som skjedde i Fylkesnemnda inn for retten, men retten heller gies beskjed om å legge Iren K. Hebnes sine iscenesettelser, ønsker og løgner til grunn i en såkalt barnefordelingssak!

   Derefter flere uhyre iscenesettelser, kidnappinger og fangehold av barna ifra Trude sin side, stadig meget sterkt imot samtlige barnas vilje, med særlig hjelp fra sin advokat Trond Hjelde og Iren K. Hebnes. Som sammen i kraft av frekkhet faktisk dirigerer og manipulerer politiet, barnevern-tjenesten og retten!
   Advokat Hjelde sier i og for retten i den såkalte barnefordelingssak at det er viktig å tilintetgjøre barnas far, barnas stemme, hjemsted, integritet, identitet, skole, rettigheter, trivsel og glede, fordi det er hva Iren K. Hebnes har sagt og han selv sammen med Iren K. Hebnes fikk Fylkesnemnda til å si.
   Retten opprettholder og viderefører kidnappingene og fangeholdene av barna (og av far), slik Iren K. Hebnes ønsker det, og sier efter hvert javel ( ekstern ), og om igjen javel, men da kan heller ikke vi høre eller tro på hva barna, far, vitner, beviser og fakta har sagt eller sier! Og da kan slikt noe heller ikke bli gjenstand for undersøkelser eller saksbehandling i eller for retten, men forties eller ikke estimeres. Likså lite som hva Trude har gjort og hva hun har utsatt barna for. Punktum.

   Og slik fikk Iren K. Hebnes det som hun ville. Med god hjelp ifra Trude, og sin makt og innflytelse.
   Så enkelt i overdådig frekkhet var og er det hele!

   Og sannelig om gikk det mye kriminell prestisje også i saken, ifra medskyldige på Iren K. Hebnes sin side!
   Og da kanskje særlig ifra Haugaland tingrett sin side.
---
*****

---