---  Denne side:  20060222-Bekymringsmeldingen-fra-Mattilsynet-til-BVT.html   <---- Noen hastige kommentarer til dette ifra Rune L. Hansen  ( ekstern

<---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  <---- Mattilsynet-index.html ( ekstern )
<----
norsk-bekymrings-melding.html  ( ekstern ) - 


RLH, 16.05. 2008: "Bekymrings-meldingen" ifra Mattilsynet ble ikke helt korrekt lest opp for oss i møtet i Vikedal 13.03. 2006 ( ekstern ) viste det seg i eftertid, da vi fikk se den i Hekseboken 2008 ( ekstern ). Klikk her for å se den der. ( ekstern ).


KOPI / AVSKRIFT: 
(rlh: Alle brev, dokumenter og alt annet i og vedrørende hele denne saken er ment offentliggjort.)

--- Bekymringsmeldingen til Barneverntjenesten i Vindafjord kommune, slik som den ble lest opp av Ingeborg Nyland, på møtet i Vikedal 13. mars 2006 ( ekstern ): 

Bekymringsmelding til Barnevernet

Hei. 

Undertegnede Geir Harald Caspersen fra Mattilsynet i Distriktskontoret for Haugaland var i dag (*onsdag 22.02. 2006*) på inspeksjon hos familien Rune Hansen på Tindeland i Vikebygd. Bakgrunnen for inspeksjonen var oppfølging av tips vedrørende forebyggende tiltak mot fugleinfluensa.

Familien Hansen har ni barn, fra ca. null til tjue år. De flyttet fra Trøndelag, og bor på et lite småbruk på Tindeland. De har bodd to tre år i Vikebygd. Har høner, ender, bier, hunder, og katter. Ingen av barna gikk på skole, men blir undervist hjemme. Det var en veldig spesiell opplevelse å vær på småbruket. De driver etter økologiske prinsipper, og en følte seg som satt hundre år tilbake i tid.

Ungene virket tynne og tynnkledde. Våningsuset var svært lite til å huse 11 personer. Ubekrefta rykter fra naboer gikk ut på at noen lå og sov i løa som var gammel og falleferdig. De eldste barna virket høflige, men var åpenbart kuet av faren.

Rune Hansen hadde en veldig negativ holdning til oss som offentlige personer, og vi var lite velkomne. Han var ikke interessert i å rette seg etter våre pålegg når det gjaldt dyrehold. Han oppførte seg som han var hevet over gjeldende regler og normer i samfunnet.

---