----- Denne side: db201308.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  ---- 
----- 
---  August 2013 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

--23--
-- Dagboks-notater, fredag 23. august 2013, Vinberget:

   Mellom 9 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tilskyende og overskyet utover formiddagen med oppmot 20 pluss-grader frem mot klokken 13.30.
   Jeg sovnet fra klokken 09 å telefonere butikken for å få tilkjørt ukentlig porsjon med dagligvarer. Da jeg våknet glemte jeg helt at det er fredag og da jeg utpå dagen oppdaget det telefonerte jeg for å høre om det nu likevel lar seg gjøre å få tilkjørt dagligvarer. Fikk beskjed om å huske å bestille omkring 9-tiden, men at de nu likevel skal ordne så det ordner seg i dag. 17 pluss-grader og ujevnt dottete overskyet klokken 20. Mørkt og 14 klokken 23 og 13 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 23.08. 2013 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/709470219075931/

   Et innblikk i barnerov-industriens tilblivelse og grov-kriminelle perverse tanke-verden i Norge. Politiske figurer som tror seg både å stå over lov og rett og å være lov og rett og menneskelivets standard.
   Kvinnelig stortings-politiker Kristin Clemet (H) med et selv-avslørende innblikk i et aspekt av den politiske mafiaens tanke-verden, som hun selv og hennes med-spillere representerer. Publisert 30.04. 2013:

   http://www.civita.no/2013/04/30/jakten-pa-likhet-flukten-fra-ansvar
   Jakten på likhet – flukten fra ansvar
   www.civita.no
   Hvor langt kan staten gå i å overta ansvaret for våre barn før foreldrenes rett og ansvar forvitrer? Og hvor langt må staten gå for å få oppfylt sitt ønske om en lik og rettferdig barndom for alle, skriver Kristin Clemet i Minerva.

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Politikere, mest på venstresiden, tror simpelthen at de vet bedre enn oss hvordan man skal oppdra barn, og at barn har bedre av å være hos staten enn hos mamma og pappa. Øystein Djupedal (SV) mente at det var «et forfeilet syn på barneoppdragelse å tro at foreldrene er de beste til å oppdra barn», selv om han – etter et visst press – også anerkjente «foreldrenes rett til å holde barna hjemme». Hans partifelle Kristin Halvorsen har brukt dette som et kronargument for å ønske barnehageplass til alle barn; nemlig at det er i denne tidlige perioden av livet at vi «formes» mest. Eller for å sitere hennes landsmøtetale i 2005, da barnehageløftet sto sentralt: «Det er ikke til å begripe at samfunnet tar minst ansvar på det tidspunkt i livet hvor barn formes og utvikles aller mest» – underforstått: Det er når vi utvikler oss mest, danner vår personlighet og er mest sårbare vi bør være hos profesjonelle folk og ikke hos glade amatører som f.eks. mamma og pappa.

   Den andre drivkraften er kravet om likhet og rettferdighet: Det er et begredelig faktum av mennesker er forskjellige. Foreldre har ulike materielle ressurser, men de har også i ulik grad interesse for og kompetanse (sic!) til å oppdra barn. Noen foreldre leser lekser med barna sine, andre gjør det ikke. Noen går på tur med barna sine, andre gjør det ikke. Noen smører matpakke til barna sine, andre gjør det ikke. Og listen kunne selvsagt forlenges. Poenget – for ikke å si problemet – er altså at noen foreldre ikke gjør ting slik de burde, og det skaper, særlig på venstresiden, en ubendig trang til å overta ansvaret og sørge for større likhet. (...)

   Mitt tips er at det i stigende grad vil bli fremmet krav om å gjøre barnehagen obligatorisk. Først som «førskole», men deretter vil kravet krype nedover i årsklassene – kanskje helt til vi til slutt har obligatorisk barnehage fra ettårsalderen av. Kravene vil bli fremmet i frustrasjon – fra politikere som ikke greier å utjevne forskjeller, som skyldes barnas medfødte egenskaper og familie, så godt som de ønsker.

   Jakten på større mulighetslikhet ser nemlig ut til å være en never ending story. Det ser f.eks. ut til å være umulig å eliminere faktoren «hjemmebakgrunn» som forklaring på elevenes ulike resultater i skolen. Man kan redusere hjemmets betydning ved å ha en ekstra god skole, men å eliminere den må i praksis bety at man må eliminere familien.

   Og i og for seg er det jo de som har tenkt denne tanken før, at foreldrene og familien som institusjon kan fjernes helt, nærmest som ugress på en ellers pent planlagt og anlagt plen."

   Rune L. Hansen:
   Litt mere om likhet som fører til ulikhet og likthet og ulik likhet og ulikhet for de likeste, osv.:

   "-Stilig, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen. Minister for den regjeringen som lovet å avskaffe fattigdom med et pennestrøk da den tiltrådde i 2005. Om den hadde vært fjernet slik de lovte, så hadde kanskje ikke dette tiltaket vært verken nødvendig eller «stilig». Den rødgrønne regjeringen har gjennom sin politikk har økt avgiftsbyrden på en måte som har skattlagt de fattigste hardest. De har ført en usosial skatte- og avgiftspolitikk, og blant annet er resultatet nå at det har blitt flere fattige i Norge.
   SV har vært med på å øke matmomsen fra 11 prosent til 15 prosent, økt egenandelene på medisinen, fjernet særfradraget for store sykdomsutgifter, kraftig økt bompengeandelen av nye veier til 94 prosent, kutter 15 prosent av pensjonene til de som er gifte eller samboende. Er dette like «stilig», Thorkildsen?
   Høyskolelektor på markedshøyskolen Cathrine Von Ibenfeldt, bommer også når hun i dagens utgave av Dagsavisen foreslår uniform i barnehagen og skolen. Det er naivt å tro at man kan viske ut forskjellene på denne måten. Foreldre må selv bestemme hva barna skal kle seg i. Denne norske likhetstanken er litt naiv, og jeg har tiltro til at lærere syns barna er både smarte og strukturerte uten uniform."

   http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread281671/
   Skam deg, Inga Marte Thorkildsen!
   www.dagsavisen.no
   Like klær i barnehagene vil aldri forandre sosiale ulikheter. Dette er et skudd i blinde. Den rødgrønne regjeringen må ta ansvar for at Norge har flere fattige barn enn før.

   
---

---

   Marius Reikerås, 23.08. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151543100821875
   
   Nå har jeg gått gjennom 34 vilkårlige fylkesnemndsvedtak fra hele landet, hvor alle vedtak konkluderer med omsorgsovertakelse. Det interessante, er at samtlige vedtak også konkluderer med såkalt langvarig omsorgsovertakelse.
   Ingen av vedtakene nevner at Menneskerettsdomstolen har sagt at hovedregelen er at en omsorgsovertakelse i utgangspunktet er et midlertidig inngrep, som skal avbrytes så raskt forholdene ligger til rette for det. Dette bekrefter det jeg har trodd i flere år.At menneskerettene brytes bevisst, med den hensikt at omsorgsovertakelser skal være permanente. På den måten skaper regjeringen en storindustri, som i realiteten har helt andre formål enn å ivareta "barnets beste".

   *

   Rune Fardal:
   Som sagt, nå er det på tide å ansvarliggjøre de ansvarlige!

   Roy Ove Svarstad:
   Hvor er dette i valgkampen.?

   Marius Reikerås:
   Helt enig Rune, men da trenger vi flere til å reise seg opp mot denne uretten.

   Frode Hermann Bøe:
   Litt på siden ,- men har oppdaget at "skilsmissebarn" blir innkalt til psykolog etter Tingrettens ønske. Samtale ( avhør) uten verge tilstede.
   Og retten skal avgjøre samværet uten at foreldre får stille spørsmål....
   I strid med lovverket spør du meg .....

   Rune Fardal:
   Fylkesnemda består av personer sårbare for eksponering.

   Sharon Ruud:
   Hvordan gjør vi det Marius og Rune? Heier på dere begge to. Og på vilken måte kan vi få dette inn i valgkampen og engasjere politikere og media?

   Sveinung Vegsund:
   En skremmende virkelighet som her beskrives. En realitet de færreste har ingen viten om eksistensen av !

   Janne Tovsland:
   Kan dere ta kontakt når dere vet hvordan og hva vi enkelt foreldre/saker kan gjøre.

   Bjorn Hannaas:
   få en eller annen frp politiker til å løfte dette opp i lyset.
   Da tenker jeg det blir månelyst i det ganske land.

   Roy Ove Svarstad:
   Jeg ville sendt det til FrP og Høyre.

   Marita Neuber:
   Og koffor TROR dere Frp og Høyre er så mye bedre, jeg lever i en Frp kommune og det er like gale som ALLE andre steder om ikke verre - HEKSERES !!!!!!!!!!!!!

   Rolf HenryFord Kjeilen:
   Hva mener du med "Storindustri"?

   Marita Neuber:
   Mektig GODT betalt Rolf HenryFord Kjeilen er det han mener og med dette griske egolandet så sier vel storindustri seg selv eller ???

   Rolf HenryFord Kjeilen:
   "GODT betalt" for hva...?

   Marita Neuber:
   ohhh gaaad har du sovet lenge ? - de får omtrent 20 000 i mnd for fosterbarn, 10 000 i kjøregodtgjørsle for kjøring av avlastningsbarn i avlastningshjem da seff osv osv, bv får nok også bedre lønn med mange angivere enn ingen - tror du ikke det ???

   Marita Neuber:
   altså så må jo bv sørge for å ha jobb i disse nedgangstider og mange av disse har OGSÅ fosterbarn : ( AHA ....

   Marius Reikerås:
   Det ligger vel i ordet. Kan bla nevne: Utgifter til offentlig oppnente psykologer og advokater, en stor andel ansatte i barnevernet skal lønnes, enorme utgifter til fosterplassering, og nye runder i rettsapparatet.

   Marita Neuber:
   mange mann i arbeid !!!!!!!!!!!

   Vivi Karlsmoen:
   Det står det i mitt vedtak også : (

   Rolf HenryFord Kjeilen:
   Ok, Marius Reikerås - det er argumentasjon som til en viss grad holder vann, byråkratiet må også opprettholdes... Men, at vi har et barnevern er viktig. Så får diskusjonen være hvordan dette apparatet fungerer/ikke fungerer.
   Men slike argumentasjoner som går på Fosterhjem oppe i en slik diskusjon som enkelte raskt hiver seg på, den er rimelig søkt. At det godtgjøres for en slik tjeneste er vel ikke noe merkelig? Selv om jeg tviler sterkt på at godtgjørelsene i gjennomsnitt er slik Marita Neuber fremstiller det som. Det må ses opp i mot hva det faktisk koster å ha et barn under offentlig omsorg, hvor "døgnprisen" alene kan overskride det en fosterfamilie får i godtgjørelse pr. måned...

   Rolf Ivar Skår:
   Hva med felles søksmål mot staten?

   Nina Dale:
   Heia Marius. Du gjør en fantastisk jobb... : )

   Marita Neuber:
   FUNGERER IKKE#

   Marita Neuber:
   Men på den annen side så fugerer det utmerket når en tenker på trakkasering og personforfølgelse

   Marita Neuber:
   Javel din bedreviter - det jeg skriver kommer fra en som har VÆRT i fosterhjem og lest papirene !!!!!!!!!!!!!!!!!!! så f en ikke kom her å si at eg lyger din dust !!!!!!!!!!!!!!!

   Irene Børresen:
   Rolf HF Kjeilen: På tide å våkne opp. Lønnen for å ha fosterbarn er særdeles god og det kreves ikke regnskap for hva pengen går til. Hva om de 30000 i mnd (fra folk som JEG kjenner) brukes i familien som trenger det så barna kan få være hos foreldrene istedenfor å måtte flytte rundt til villt fremmede mennesker?

   Nina Håkonsdatter Driveklepp:
   Takk så masse at du har tatt den å få d bekrefta... me d mene æ at æ vet at d e flere saka me samme innhold. Så æ håpe virkelig d kommer noe godt utav all jobben du har gjort for alle
   Familian som har fått ongan stjålet. Ønske d aller beste for at jobben får annærkjennelse i alle viktige miljøa. Takk.

   Sharon Ruud:
   Mer hjelpetiltak innen familien ville fungert bedre, og vært en langt mer lønnsom løsning for staten. Selv om dette krever et langt bedre utdannet hjelpeaparat, vil det også være mer riktig hvis man skal bruke begrepet "barnets beste". Selvfølgelig må vi ha et barnevern og fosterhjem for de barna som virkelig trenger det. Men jeg mener også at mye kan rettes opp i ved riktig hjelpetiltak. Derimot fungerer det svært dårlig slik det er i dag, med et barnevern som bryter med alt som kalles menneskerettigheter. Dem gjør sikkert mye riktig også, men jeg vet desverre ikke om noen slike saker. Da disse er bare en brøkdel av alt det andre.

   Marita Neuber:
   Ja all ære til Marius Reikerås !!!! : )

   Marita Neuber:
   Jeg vet om tre stk som er på vei til å bli skikkelig syke pga bv sin trakkasering, lurer på korti folk skal våkne opp, når alle har tatt selvmord for de orker ikke mere med bv ???

   Jan Erik Sørheim:
   Hadde du vært seriøs kunne det hørt bra ut, men jeg er fosterfar og kan dokumentere at lønna høres bra ut, men å oppdra andres barn er ikke lett.biologiske har endel å si. Lønn regnes ut fra vanskelighetsgrad på barne og omstendigheter. Gjør fosterfamilier en god jobb kan de risikere å få minstebetaling (1g)

   Marita Neuber:
   DU HAR VALGT Å KIDNAPPE ANDRES BARN OGSÅ KLAGER DU ???

   Marita Neuber:
   Har du noengang tenkt over ettervirkninger og senskader for andre enn lommeboken din Jan Erik Sørheim ?????

   Rolf HenryFord Kjeilen:
   For det første, så kan ingen motta kjøregodtgjørelse på kr. 10.000,- (kr. 120.000,- i året)pr. mnd. Da har man etter 4 mnd. passert noen grenser, og det skal innberettes som lønn med et visst skattetrykk..
   Irene - Hva hjelper det om "30.000,-" puttes inn i familien, om familien ikke er egnet til å ta vare på barnet ?
   Jeg kan opplyse om at det faktisk er mange som selv kontakter barnevernet fordi man selv opplever at man ikke er i stand til å gi riktig omsorg.
   Og ja, det finnes også mange skyggesider, og det er Marius flink til å få frem. Men da må man ta de konkrete sakene, og ikke blande inn alt mulig annet.
   Jeg registrerer jo at i slike type diskusjoner, så er det de som selv føler seg dårlig behandlet, som tar Barnevern, Institusjoner, Fosterforeldre o.l. under en kam, og det er etter min mening fullstendig skivebom.

   Jan Erik Sørheim:
   Du er jo kjekk i hue

   Jan Erik Sørheim:
   Jeg klager ikke,

   Marita Neuber:
   Takk og du er dum i hue !!!!!!!!!!!

   Marita Neuber:
   åhhh har du glemt ka du skrev litt lengre oppe, jeg har disse tallene fra en som har vært fosterbarn, og i tillegg så raner de alle kontoene til denne personen, ohhh hellige fosterforeldre som kun tenker på barnets beste, værste bullshitt ever !!!!!!

   Jan Erik Sørheim:
   Hør på Rolf og lær litt jenter

   Marita Neuber:
   hahaha vi er ferdige i dette landet med å høre på folk som ikke aner ka de preiker om !!!! og gutter .. VÅKN OPP !!!!!

   Gro Kristin Solum:
   Satsene for fosterhjemslønn er ca disse beløp.
   6000 kr i skattepliktig lønn, 6000 kr i utgiftdekning skattefritt. 3, 50 pr km i kjøregodtgjørelse til og fra samvær.
   Beredskapshjem får lønnsbeløpet x3..

   Noen forsterket fosterhjem får mer. Men da som frikjøpelse.
   Noe som blir gjort om barnes behov er så store at det kreves at en av fosterforeldrene går hjemme. Da får dem lønn tilsvarende den lønna de fikk da de var i jobb.Så her varierer veldig utifra hvor mye dem fikk i lønn fra arbeidsplassen sin før de ble fosterhjem og hvor mange prosent de er frikjøpt.

   Å dra fram hva fosterforeldre tjener og bråke om det. Viser bare at foreldren enda ikke evner å se sine barn.
   Ingen kan vel mene at fosterhjem skal jobbe gratis.

   Marita Neuber:
   jaja Gro, så da lyger barn som er i fosterhjem da hahaha du jobber vel der du : ( VERNET BEDRIFT !!!!!!!!!!!

   Anne Sunde:
   Ja, det er bevisst og det er styrt fra toppen. Finnes der en mer effektiv måte å undertrykke et folk på enn å ta det kjæreste de har som gisler? BV sier selv at de må holde fosterhjemmene med barn ellers blir de borte. Med andre ord; dette er menneskehandel for å opprettholde den bedriften et fosterhjem er. I disse fosterhjemmene får de ikke plassert de barna som trenger det mest for de er for krevende. Man konstruerer heller en sak rundt noen andre, f eks en som er blitt aleinemor etter å ha gått ut av et voldelig forhold. Disse risikerer fort å miste barna sine for både skole og barnehage leiter etter noe å rapportere; BV har ofte bedt disse rapportere alt de ser og bagateller blir blåst opp og historier produsert. Løgn gjennomsyrer veldig mye av dette, men der står du og kjemper en kamp mot systemet.... enten knekker både foreldre og barn, eller så blir man sterkere. Dessverre er der alt for mange eksempler på det første

   Marita Neuber:
   BV er de mest ondskapsfulle - nedrige - egoistiske personer som er, og etter dette kommer kommune og nav hakk i hæl - thats the reel truth

   Rolf HenryFord Kjeilen:
   Er det virkelig mulig...? Si at noen "kidnapper andres barn" fordi man stiller seg til disposisjon som et fosterhjem ? Det er en debattform som er totalt meningsløs.
   Så på toppen benytte et fosterbarn`s versjon av godtgjørelsen noe andre får... Akkurat som de har innsikt, eller rett til innsikt, i det som er en økonomisk avtale mellom et fosterhjem og det offentlige.
   Hold debatten der den hører hjemme: Nemlig at vi trenger et offentlig barnevern. Men, kan en slik institusjon opptre slik ligningsmyndighetene gjør, altså påstå ting, og så kreve omvendt bevisbyrde.

   Marita Neuber:
   Hurra for Anne Sunde : ) Her har dere noe å lære GUTTER

   Marita Neuber:
   En ting som kommer ut av bv og trangsynte mannfolk er at kvinnfolka går i streik hahaha - 0 mere barn !!!!!!!!!!!!

   Gro Kristin Solum:
   Marita.. Nei, jeg har 2 barn som bor i fosterhjem og får alle papirer på dem. Papirer jeg leser.

   Marita Neuber:
   bv er flink å vri på det meste om ikke på alt Gro

   Marita Neuber:
   Da vet du kansje at enkelte får de barna de er kurator på oxo da Gro ??

   Marita Neuber:
   Hele shitten er så korrupt så det går an å bli sånn er det bare og hvis noen tror at de går ut med det de virkelig får så tror jeg det er på tide dette landet VÅKNER OPP FRA TORNEROSESØVNEN

   Marita Neuber:
   En annen ting som er forbløffende med disse fantastiske wonna be foreldrene er at mesteparten av barn og unge i disse hjemmene og andre oppbevarings steder for dem ender som narkomane og fyller neppe 50 år, se tilbake på alle rapporter som er skrevet fra dette tema og mangler dere info så kan jeg fint fylle på

   Joline Valentina Sjøgren:
   Stå på Marius , enig i alt du skriver hær,og det er bra du får opplyst folket om hvordan det virkelig er .

   Rolf HenryFord Kjeilen:
   Marita - dette tipper jeg er påstander du har godt belegg for å komme med.....

   Marita Neuber:
   Det kan du banne på at eg har Rolf HF Kjeilen - jeg utaler meg ALDR om ting jeg IKKE VET ; )

   Marita Neuber:
   Skal jeg fortelle litt om en som alle ser opp til og jobber i Brasil ???

   Gro Kristin Solum:
   Marita.. Du er bare usaklig og virker bitter. Det er slikt som ødelegger for oss som kjæmper for rettferdighet og våre barn.
   Kampen vår stagnerer når slike usakligheter dukker opp. Og folk tror vi alle som er fratatt våre barn er like gærne.
   Så jeg som er mor til 2 barn som bor i fosterhjem ber deg være så snill å ta deg sammen og vær saklig. Sånn at vi kommer noen vei i kampen for våre barns rettigheter og rettferdighet  : )

   Marita Neuber:
   Jeg er ikke fratatt noe som helst Gro !!!! Jeg får tlf og meld daglig fra folk som lider seg igjennom kvaler som er like psykisk tærende som austwitch !! så kjære deg jeg er ikke usaklig, jeg er ærlig !

   Marita Neuber:
   ... og bitter er jeg så langt i fra heller : (

   Rolf HenryFord Kjeilen:
   Min påstand Marita, er at du befinner deg i en forholdsvis snever boble. med meninger og holdninger som man får håpe ikke er veldig utbredt...
   Virkelighetens verden er nok på den absolutte motpol i forhold til hvor du oppholder deg akkurat nå.
   Det som er mest interessant å diskutere, er slike ting som Marius tar opp: Med hvilket belegg fattes ulike tiltak og vedtak, hva med kompetansenivået i Barnevernet, bør det forlanges at det skal trekkes inn langt tyngre ekspertise, og større krav til rettssikkerhet for alle parter, der hvor vedtak om omsorgsovertagelse vedtas, osv. Og ikke sløve kommentarer om lønninger,godtgjørelser, barnekidnapping o.l.

   Sharon Ruud:
   Fosterfamilier og barnevern er det behov for. Og selvfølgelig skal fosterhjem å godtgjørelse/lønn osv. Det er mye ansvar som ligger bak det å ta vare på et barn. Men jeg tenker på alle de sakene hvor tiltak ville vært en langt bedre løsning. Men da må et nytt og bedre barnevern bygges opp. Det som er i dag fungerer overhodet ikke til "barnas beste" på noen som helst måte. Inn med flinkere fagfolk!! Og stemmer det som Jan Erik sier at fosterforeldre som gjør en god jobb får mindre penger, er det helt bak mål. Og nok et bevis på at barnevernet nå i dag ikke fungerer slik det bør gjøre.

   Annkristin Martinsen:
   Jeg er selv vært fosterbarn siden jeg var liten.
   Barnevernet fungerer ikke!! Jeg må si meg enig med Marita!!!!

   Marita Neuber:
   Halleluja - er jo merkelig kor de trapper opp - tilogmed heksejakten en gang i tiden var godt betalt - når betalingen stoppet ble det slutt på heksebrenningen oxo - jaja sikkert ikke så mange som ser sammenhengen her : (

   Marita Neuber:
   Bv øker angiveri og lønn til angiverne så hva får vi da - Jo en storindustri : (

   Marita Neuber:
   Politikerne går inn med å kritisere og fjerne det biologiske prinsipp = korrupt - videre ... VERNET BEDRIFT

   Sharon Ruud:
   Og når det gjelder de familiene som selv tar kontakt og ber om hjelp av barnevernet, er mange av disse ofte de som vil være i stand til å gjøre det med rette tiltak og riktige fagpersoner inne i bildet. Vi mennesker kan flytte fjell hvis vi vil. Og ofte er det nok med en riktig person utenifra for å kunne se det vi ikke ser selv. Skal du komme noen vei her i livet må du omgi deg med støttespillere og ikke motspillere.

   Rolf HenryFord Kjeilen:
   Jeg vet ikke hvilken virkelighet du befinner deg i Marita....
   Konkrete saker:
   - 1 barn under 9 år voldtas regelmessig av sin far og onkel, mens mor ser på. Skal dette barnet bo hjemme?
   - 2 barn ser sin mor bli drept av sin egen far, hvor skal dette barnet plasseres?
   - 3 mindreårige bor hos en enslig mor, sosialklient, narkoman og med nye mannfolk inn hver dag. Det er barna som må stelle hus og lage mat. Skal disse bo hjemme?
   - En mor er psykisk syk, og ber selv BV om hjelp til å finne et bedre tilbud til sitt barn. Skal barnevernet ignorere dette ?
   Et beredskapshjem, eller for den saks skyld et fosterhjem, tar faktisk på seg oppgaver som ikke er mange forunt å tåle en slik psykisk belastning det kan være, å forsøke å gi god og "normal" omsorg til barn som har det svært vanskelig.

   Marita Neuber:
   Uannsett så er det foreldrene ( altså de biologiske ) som kjenner sitt eget barn best - merkelig det at selv de som ikke har barn selv vet ( de tror de vet ) hvordan et barn skal ha det - mødre er jo bare noen duster som ikke vet en shitt om hverken seg selv eller barnet de har båret i 9 mnd og født til verden, jeg og mange med meg er ikke imopnert en plass av hverken bv eller andre offentlige ansatte. Jeg vet om personer som har meldt fra til bv om både misbruk og annet og da gidder de ikke høre, for da er det jo ikke noe å ødelegge, det er allerede ødelagt : (

   Gro Kristin Solum:
   Trekker meg ut av debatten.
   En gang i tiden var jeg veldig aktiv innen det å kjæmpe mot barnevernet.
   Etter noen år sluttet jeg nærmest for det var så mye sinne, konspirasjoner, og tåpelige påstander.
   I dag så jeg et flott saklig TS. Men ser jo nedover at ikke mye annet har endret seg.
   Jeg blir bare sliten og lei meg av slikt usakligheter.

   Jeg vil jo ikke annet enn mine barns beste. Usakligheter ødelegger mer enn godt er.
   Så jeg velger å trekke meg unna så jeg slipp å bli forbundet med slikt. For det gagner ingen, desverre. .

   Marita Neuber:
   Videre vet jeg om personer som burde fått hjelp og ikke fått det i tide, nå sitter de i fengsel - så jada dere glupe over her - jeg er en dust som ikke vet en shitt : (

   Rolf HenryFord Kjeilen:
   Samme her Gro - lykke til i det du står i : )

   Gro Kristin Solum:
   Takk for det.
   Å masse tusen takk for at gode fosterhjem fins.
   Såklart vil jeg ha hjem barna mine. Men jeg vet dem har det godt der dem bor og får god støtte og hjelp. De får kjærlighet og omsorg. Å når dem kommer på samvær koser vi oss maks og finner på koselige ting sammen.
   Det gjør godt til mammahjertet mitt å vite at mine barn blir tatt godt vare på, mens jeg jobber hardt for å vise barnevernet at jeg er ei god nok mor for mine barn. Selv om jeg ikke er enig i alt bv sier om meg. Så gjør jeg mitt beste for å vise at uansett hva dem mente den gang dem begjærte omsorgsovertakelse så er ikke det gjeldende nå lenger.

   Benthe Seljestad:
   http://www.norgespartiet.no/barnevern/235-horingsuttalelse.html?start=5
   HØRINGSUTTALELSE - Statistikk over livskvalitet og langtidsvirkninger hos fosterbarn og foreldre
   www.norgespartiet.no
   Norgespartiet arbeider for et DIREKTE FOLKESTYRE gjennom DIREKTEDEMOKRATI etter modell av Sveits.

   Benthe Seljestad:
   I en periode på 13 år fra 1990 – 2002 har Norsk Institutt for By og Regionforskning, NIBR, fulgt 100.000 barn og unge i barnevernstiltak over hele landet.
   Nasjonale data er brukt fra Statistisk sentralbyrå.

   Dødeligheten er langt høyere blant barnevernsbarn enn blant andre barn ved dødsfall som i hovedsak skyldes ulykker, selvmord, drap og overfall. I 2001 døde 114 barnevernsbarn, mot 168 i den ordinære befolkning.
   150 unge tilknyttet barnevernstiltak begikk selvmord i 1990- 2001, 8 ganger flere enn for andre barn og unge.

   Barn med tilknytning til barnevernet og deres biologiske foreldre er langt sykere enn andre familier. De har store helseproblemer, og det er flere selvmord blant disse foreldrene enn blant andre foreldre.

   I perioden 1990- 2002 var det hele 99.000 barn og unge som var tilknyttet barnevernet i større eller mindre grad.

   Antall tall på nye klienter økte fra 5.900 – 8.100 i hvert av de 12 år.

   I 2002 hadde 5 % av disse grunnstønad for uførhet, og 7,5 % mottok hjelpestønad.
   Av sykdommer disse barn i vernetiltak led av, var kreft, sykdom i nervesystem, sanseorganer og psykiske lidelser mest markante.

   Men dette rammet ikke bare barnet, men også deres legitime foreldre.

   Marita Neuber:
   var jo det eg sa : )

   Benthe Seljestad:
   http://tidsskriftet.no/article/1375232/
   Helsen til barnevernsbarn krever samarbeid
   tidsskriftet.no
   GjesteskribentHelsen til barnevernsbarn krever samarbeidA-M Sæbønes Barn i barnevernet og deres foreldre er en sårbar gruppe som påkaller oppmerksomhet fra mange fagområder. Rapporter om barnas og foreldrenes helse tilsier at det må tas et krafttak for å samordne tjenester og ha helhetlige tilnærming...

   Gro Kristin Solum:
   Ikke alt med bv er bra. Vi skal selvsagt kjæmpe for nødvendige endringer. Men på en saklig måte.
   Vi må ikke glemme at fosterhjem er en utrolig viktig ressurs. Uten dem ville barna blitt skuvd sammen på instutisjoner uten mulighet til tilknyttning til en bestemt voksen.

   Benthe Seljestad:
   Fortell meg om 1 fosterfamilie som hadde tatt seg av et barn for kun barnetrygd og la oss si minstebidrag ... INGEN er min mening .. De fosterforeldre som tar seg av barna for det det koster å ha barn ... er gull verdt .. de andre som ser andres barn KUN som en handelsvare hvor de tjener grove og mye penger på andres lidelser ... THATS THE FACT!!
   http://www.aspergerforum.se/uppdrag-granskning-om-vanvardade-fosterbarn-t33123.html
   Uppdrag granskning om vanvårdade fosterbarn : Tipsa medlemmarna • AspergerForum
   www.aspergerforum.se

   Marita Neuber:
   ser iallefall at vi nordmenn ikke duger som foreldre i denne statistikken over - herregud 10 milliarder wow : (

   Marita Neuber:
   og hadde ikke du gitt deg Gro ???

   Cecilie Christin Tønnessen:
   Benthe: Jeg ville gjerne tatt til meg et fosterbarn, UTEN LØNN eller kompensasjoner av noen form... Min mann og jeg vurderer å ta pride kurset. Men det måtte da være på den betingelsen at foreldrene også er med i bildet... Målet er jo at barn skal tilbake til foreldrene igjen når forholdene ligger til rette for dette... Men om BV er med på dette er jo en annen sak... : (

   Benthe Seljestad:
   
♥ Cecilie .. slike som dere finnes det for få av .. takk forat det finnes slike mennesker som dere .. heldig er det barnet og deres foreldre som eventuellt kommer i kontakt med dere ... ♥ ... de andre fosterfamilier som sitter med kalkulatoren og veier for eller imot om det LØNNER seg å ta imot et fosterbarn- slike mennesker forrakter jeg

   Rune Gangvik:
   Legg ned hele bv og la barna leve sammens med narkomane foreldre moren har jo båret barnet i 9 mnd så hun vet hva som er best for barnet, la sex overgriper ha noe å kose seg med barna ønsker jo dette selv. I alle fall i overgrepene sine øyne. Og måtte gud forby at noen kommer til foster foreldre og værste av alt at de skal få betalt for ekstra utgifter. Det er ikke en meneske rett å få lov til å ødelegge et barns liv. Kanskje det er på tide å tenke på barnet sitt beste, og slutte å synes synd på foreldre som aldri har gjort annet enn å tenke på seg selv. Våkn opp hvor mange saker har det dessverre ikke vært i det siste hvor bv har grepet inn for sent. Prøver bv å sjekke en bekymrings melding er de fanden selv og foreldrene springer overalt for å få sympati for sin sak, mens bv ikke kan uttale seg på grunn av taushetsplikt. Det er bedre de sjekker en sak for mye enn en sak for lite. Det finnes altfor mange perverse idioter der ute.

   Mechthild Opperud:
   Der har du gjort litt av en jobb. Legger du ut resultatene et sted?
   Hvor mange av fylkesnemnddommere brukte 4-12 d) "høy sannsynlighet for skade"?
   Jeg vil jo ikke pålegge deg enda mer jobb, men begrunnelsene for 4-12 d) kan være mektig interessante. Er de basert på observasjoner av alvorlige hendelser, dokumenter (fra hvor mange år tilbake), anvendelse av statistikk og risikofaktor/beskyttelsesfaktor-læren?

   Benthe Seljestad:
   http://www.dn.se/nyheter/sverige/skakande-vittnesmal-fran-fosterbarn/
   Skakande vittnesmål från fosterbarn
   www.dn.se
   Omplaceringar, försummelse, vanvård och övergrepp. Många av vittnesmålen från gångna tiders fosterbarn i Sverige är skakande. Här är några av dem.

   Marita Neuber:
   Ja mange i bv også som er overgripere, sexmsbrukere osv osv osv av barn Rune Gangvik, les rapportene feks fra Garnes guttehjem osv !!! ikke uten grunn at de fleste kommuner måtte bet enorme erstatninger : (

   Benthe Seljestad:
   Rune her snakkes det ikke om barn av narkomane eller foreldre som misbruker / misshandler sine barn ... i slike tilfeller skal barnet tas bort fra foreldrene umiddelbart ... Barnet skal IKKE måtte risikere å gå fra asken til ilden og risikere å havne hos dårlige fosterfamilier ... I grunnen et useriøst innlegg fra deg ... for selv DU forstår at synsingen som barnevernet i dag har føre seg hva gjelder valg av fosterfamilier ( monny talks fosterfamilier ) ... er til skade for barn og deres foreldre .i det lange løp- og kansje bli merket for livet - Sofia Rapp forteller : När jag var sju år bestämde sig de sociala myndigheterna för att placera oss i fosterhem. Just när vi trodde att mardrömmen var över, så visade det sig att den precis hade börjat. Fosterhemsplaceringen skulle vara vår räddning, en fristad från vår kaotiska tillvaro, men vi upptäckte snabbt att många av de familjer som tar sig an fosterbarn bryr sig mer om pengarna de kan tjäna än om barnen de ska ge en trygg och kärleksfull uppväxt.
   http://www.aftonbladet.se/wendela/article11705961.ab
   Sofia Rapp Johansson: ”Min pappa våldtog mig”
   www.aftonbladet.se
   Efter en barndom fylld av övergrepp och misshandel placerades hon sju år gammal i fosterhem. Nu ger Sofia Rapp Johansson, 28, ut sin andra bok.

   Tore Svendsen:
   Man må ikke glemme at Fylkesnemnda er barnevernets egen rettsinstans!
   Fylkesnemndsleder blir rekrutert fra Barnevernets advokater
   Den sakkyndige leder blir rekrutert fra Barnevernets sakkyndige
   Lek lederen ser ut å være rekrutert fra Barnevernets ansatte.
   Fylkesnemnda utsteder vedtak som blir godkjent som dom hvis du anker til tingretten. Å disse sakene går ikke videre til Lagmannsretten å Høyesterett om ikke Barnevernet anker! Den private part blir bare avvist.
   Lek lederen skal representere deg. Vel...
   "Min" Lek leder så ut som hun hadde gått på fylla i minst 14 dager kontinuerlig. Jeg er derimot avholdsmann. Så hvordan kunne hun representere meg?

   Sonja Helene Knutsen:
   Dette systemet kommer ikke til å endre seg. Kjenner systemet ut og inn, gjennom mine 5 barn. Jeg har og prøvd å kjempe for rettferdighet for alle i systemet. I dag etter et møte med NAV forstår jeg at å bruke noe mer energi på å kjempe eller fikse systemet er HELT uten nytte. Menneskene i systemet TROR de gjør det rette. Skolesystemet ødelegger kunnskap og tar fra barna kreativiteten og evnen til å tenke selv. Advokater og dommere tar bort rettferdighet. Religion tar fra oss spiritualiteten. Regjeringen tar fra oss friheten. Det er vi borgere så tjener systemet, det er altså ikke systemet som tjener oss. Leger ødelegger helsa, de jobber for legemiddelindustrien. Behandling som virkelig virker mot også dødelige sykdommer blir holdt skjult for oss. Alle som blir innleid av systemet dømmer til fordel for systemet, advokat og psykologer osv. Så prøver du og gjøre systemet oppmerksom på hva som er galt, så ender du opp med problemer for da er det noe galt med virkelighetsoppfattelsen din. Inne i systemet sitter tusenvis av folk og sender masse papirer rundt og frem og tilbake som gjør alt så vanskelig for oss borger, mye unødvendig arbeid som de tjener penger på og vi er så dumme at vi betaler faktisk for all denne galskapen. Så har vi makten barnevernet, barna våre som er det kjæreste vi har, der det er aller vanskeligst og legge vekk frykten for at noe skal skje med dem. NAV er så hjernedø at de tror de har gjort det beste for min sønn på 19 med Asperger diagnose med å sende en tynn bekymringsmelding på hans 3 søsken. De tror de gjør det rette når de sier at han ikke må høre på sin mor. Hans trygghet i livet. Min sønns åpenhet og ærlighet er blitt brukt mot ham. Det er en skam. Systemet har vist min sønn gang på gang at systemet ikke fungerer, jeg trenger ikke å fortelle ham det. Så barnevernet har fått beskjed av meg at de ikke trenger å ta noe mer kontakt med familien. Vi har ikke et barnevern i Norge, så for meg eksistere de ikke lenger. Folkehelse instituttet har en forskningsrapport om hvordan de kan tjene penger på blodet vårt i forhold til forsikring og andre aktører... Stat og regjering er en korporasjon og alt handler kun om penger. Det er helt ulovlig og vi trenger faktisk ikke gjøre som de sier. Jeg sier nå nei, så får de dra det så langt de vil, de kan uansett aldri ta fra oss den frie vilje
 ♥ 

   Haakon Olav Andreassen:
   Ja det er snakk om stor økonomisk gevinst , men snakkes det lite om dessverre hva som egentlig er hovedgrunnen til at barna ikke tilbakeføres til foreldra. Grav litt dypere i materien så vil du oppdage ,. at " de fleste " som er midnertiderlig adoptivforeldre er annsatt i Barneværnet !!! Kanskje det da blir lir opplyst for det ganske land hva som er grunnen for missbruk av skattebetalerne sine penger . For her er det et " Gedigent " pengesluk kan jeg trygt betro dere !

   Tone Adamsson:
   Sant

   Tore Svendsen:
   Fosterforeldre og barnevernsinstitusjoner tjener grovt. Utgifter til fosterhjem og institusjon kan man se på brev lagt inn under her, er på kr. 1120,- og kr. 7574,- pr oppholdsdøgn.
   http://wwwlivogleven.blogspot.no/2013/02/barnevernet-som-terroriserer-barn-og.html
   Liv og leven: Barnevernet som terroriserer barn og familier
   wwwlivogleven.blogspot.com

   Tore Svendsen:
   Så til dere som påstår det er så krevende å ha andres barn at dere må ha klekkelig betalt for det... hvor er betalingen til foreldrene?

   Tone Adamsson:
   bv er butikk

   Tore Svendsen:
   Å til deg Gro Kristin Sollum. Så hyggelig å se deg. Ble det for kjedelig i lengden å ha blokka meg?
   Du skjønner det er ikke alle som velger å selge andres barn for å dra fordeler for egen sak sån dine innlegg bevitner at du gjør.

   Bjørn-øyvind Høiberg:
   Jeg mener at folk bør sette swg inn i ting før man uttaler seg.
   Enkelte her burde skamme seg over sine uttalelser. .
   Barnevern, fylkesnemd og foster familier er gjennomsyret av kameraderi og utvikling av arbeidsplasser. .
   Den biologiske familien får en tusenlapp i barnetrygd, mens fosterforeldre får 20 ganger mere.

   All ære til Marius Reikerås
   og alle andre som står på:-)
   Ha ei fin helg

   Tore Svendsen:
   Å til dere som skriker om mer barnevern, mer styrka barnevern åsså videre. Det har dere jo fått. Så hva skriker dere etter? Når skal dere bli fornøyd? Noen vil ha mer å faen vil ha fler.

   Tore Svendsen:
   https://www.facebook.com/notes/tore-svendsen/norge-the-kidnapping-capital-of-the-world-2013/416438211799904
   Norge The Kidnapping Capital of the World 2013
   Kidnapping (en: kidnapping av kid (barn) og nap – variantform av nab) vil si å bortføre barn mot deres vilje. Brukes også om bortføring av voksne. I mange lands lover skiller man mellom bortførelse, stjeling av barn og urettmessig frihetsberøvelse. Barnevernet k...
    By: Tore Svendsen

   Jan Erik Sørheim:
   Hva er hovedgrunnen til et barnevern, se bort i fra penger og alt annet.

   Tore Svendsen:
   Man kan ikke se bort ifra penger å alt annet i et samfunn der korrupsjon å kameraderi å frimureri er alment akseptert.
   https://www.facebook.com/notes/tore-svendsen/riddere-adel-ulovlig-i-f%C3%B8lge-grunnloven-kongen-strider-imot-sin-egen-grunnlov/415729308537461
   Riddere = Adel = ulovlig i følge grunnloven = kongen strider imot sin egen grunnlov!
   § 23. Kongen kan meddele Ordener til hvem han for godt befinder, til Belønning for udmærkede Fortjenester, der offentligen maa kundgjøres; men ei anden Rang og Titel, end den, ethvert Embede medfører. Ord...
   By: Tore Svendsen

   Benthe Seljestad:
   Dagens barne "fjern "må BORT .. det samme må disse pengekåte fosterfamiliene ... Norge er best tjent med et barne"vern" som verner om barnet .. flytte først barnet til andre i familien exc .. Må de - etter at alt annet er prøvd ut - fjerne barnet ut av bio familie - så er det IKKE pengene som skal virke forlokkende med å være fosterfamilie - men å helhjertet ville hjelpe barnet og dens bio familie . som Cecilie Christin Tønnessen skriver litt lengre oppe i tråden her - hjelpe barnet UTEN LØNN eller kompensasjoner av noen form ....

   Tore Svendsen:
   https://www.facebook.com/notes/stop-calling-yourself-mommy-and-daddy-to-my-child/barnevernet-et-uetisk-vitenskapelig-eksperiment/496022220452209
   Barnevernet et uetisk vitenskapelig eksperiment?
   Er det fler som klarer å se at barnevernet, fra første bekymringsmelding, til utredningsprosessen, rettsystemet, omsorgsovertakelse osv er et eneste stort hjernevask eksperiment utført av staten Norge på fattige mennesker?  Agenten = barnevernets saksbehandlere Fangene = deg å din famil...
   By: Stop Calling Yourself Mommy and Daddy to My Child

   Tore Svendsen:
   https://www.facebook.com/notes/stop-calling-yourself-mommy-and-daddy-to-my-child/frimurerne-barnevernets-gr%C3%BBndere/424324060955359
   Frimurerne, barnevernets grûndere
   Det var frimurernes koner som starta barnevernet for å forbarme seg om dem stakkars fattige barna som dems ektefeller skapte For det var eneste måten å få dem barna dem ønska seg.   F...
   By: Stop Calling Yourself Mommy and Daddy to My Child

   Marita Neuber:
   Slike som deg Cecilie viser at de bryr seg om barna for barnas skyld - som en annen sa og som jeg er helt enig i, ære være sånne som deg ! 
♥  : )

   Tore Svendsen:
   https://www.facebook.com/notes/stop-calling-yourself-mommy-and-daddy-to-my-child/empati-fra-barnevernsansatte/479624818758616
   EMPATI FRA BARNEVERNSANSATTE?
   EMPATI FRA BARNEVERNSANSATTE ? Hovedregelen er at man ikke "kan" be om empati fra barnevern da de ikke opererer etter de standarder, men henviser til "lov om barneverntjenester"...
   By: Stop Calling Yourself Mommy and Daddy to My Child

   Tore Svendsen:
   https://www.facebook.com/notes/stop-calling-yourself-mommy-and-daddy-to-my-child/barnehandel-i-norge-anno-2013-noen-av-akt%C3%B8rene/454800061241092
   BARNEHANDEL I NORGE ANNO 2013 - noen av aktørene
   BARNEHANDEL I NORGE ANNO 2013 - noen av aktørene       BAR...
   By: Stop Calling Yourself Mommy and Daddy to My Child

   Tore Svendsen:
   Å der fikk jeg opp melding om at jeg er rapportert. Heia innhabile tullinger her!

   Marita Neuber:
   Åja så lite skal det til med ytringsfriheten og da tror vi at det ene er bedre enn det andre ? skal det så lite til før noen i bv klikker ? men gud kor de kan kjøre foreldre og de skal bare nikke og si jatakk og jeg er så takknemlig ? så legger noen ut noe og blir rapportert ? rettferdig fordeling må jeg si : (

   Tore Svendsen:
   Ja jeg delte vist noe som var støtende -.-

   Anne Rønnaug Teigen:
   Hvordan skal man få bukt med dette i Norge, da det bare blir verre og verre? Jeg blir nesten syk av dette landet,og de som nå styrer og har styrt mer og mindre i etterkrigstiden. De har hatt for god til til å btgge opp ett nettverk som er direkte farlig.

   Tore Svendsen:
   For å få bukt med dette må vi alle bynne å sette på plass disse idiotene som skriker om mer barnevern.

   Rune L. Hansen:
   Det såkalte barnevern, inklusivt såkalt barnefordeling, slik det i Norge praktiseres er i det heletatt og på kryss og tvers en grov-kriminell straffbar virksomhet og blandt annet organisert kriminalitet og forbryter-virksomhet mot menneskeverdet og menneskeheten. Og at den har ingen som helst lovlig lov-hjemmel fremgår blandt annet av at den er ulovlig i henhold til Menneskerettsloven, og dermed også Norges Grunnlov. Ulovlig ikke bare i henhold til en av Menneskerettslovens bestemmelser, men mange. Og også i henhold til mange av Straffelovens bestemmelser. Blandt annet dermed er det også helt enkelt logisk at virksomheten ikke har noen som helst lovlig lov-hjemmel.

   Virksomheten har sin basis blandt annet i en kriminell og menneskeretts-fiendtlig fortolkning av Barnekonvensjonens Art 9 p 1.
   Med katastrofale konsekvenser for mennesker og samfunn.

   Tore Svendsen:
   For å forstå logikken til barnevernet å rettsystemet, må man tenke at barnet er en pengesekk som skaper mange arbeidsplasser å får hjulene i norge til å gå rundt.

   Tore Svendsen:
   Uten barnevernsbarna stopper norge.

   Tore Svendsen:
   ikke glem å nevne at ingenting er gratis derfor spekulerer dere på å ruger på sakene lenge nok til at sakene må gå for retten så dere får casha inn 50 000 istedet for å gidde å løse dem med en gang for lommerusk.
   Å med den kommentaren blokkerte Advokatfirmaet advokaten.no meg.

   Marita Neuber:
   Dette sa jeg en god del lengre oppe her, men da skjønte ikke den allvitende mannen hvilken virkelighet jeg var i - hehe takk Tore Svendsen for at du bekrefter at jeg ikke drev med diktning lenger oppe i tråden : )

   Tore Svendsen:
   Å dermed ble jeg rapportert igjen. Yttringsfrihet hva faen er det?

   Marita Neuber:
   Ja tydelig å se her at noen ikke tåler å høre sannheten da ihvertfall - fy flate for et system - tror en viss herre som alle klager på under 2 verdenskrig var en pusekatt i forhold til mange i dag : (

   Marita Neuber:
   men så kan du jo også bli meldt til bv for å ha blitt observert med hull på ene sokken en gang, og den som påstår at det er løgn hehe den må gå inn å begynne å se på ka folk blir meldt for te bv og bv har ikke gangsyn til å se galskapen i dette : (

   Tore Svendsen:
   https://www.facebook.com/notes/tore-svendsen/advokat-som-har-sagt-opp-sitt-oppdrag-selv-krever-egenandel-fra-klienten/400877206689338
   Advokat som har sagt opp sitt oppdrag selv, krever egenandel fra klienten
   Advokaten: Hei Tore! ...
   By: Tore Svendsen

   Marita Neuber:
   wow ja og kor har han rett til det da - djevelens advokat dette eller ???

   Marita Neuber:
   Ja vi elsker dette landet : ( NOOOT

   Tore Svendsen:
   Er det bare tilfeldig av barnet i etterkant av dette er flyttet til nytt fosterhjem grunnet det gamle fosterhjemmet sa opp oppdraget fordi disse ikke evnet å etterkomme barnets behov? Neppe.

   Marita Neuber:
   Mye styres i lommeboken : (  jaja får håpe de får alle hekser, sigøynere, rekende fant, osv som har eksistert siden jordens begynnelse etter seg no, det er på tide å kjempe om likeverd og likeverdet til alle mennesker er at alle er født naken og har et rettferdig system ( morsmelken ) og sånn skal det fortsette for alle livet ut - likhet og rettferdighet !!!!!!!!!!!!!!!

   Marita Neuber:
   Vi er for pokker alle sammen mennesker, er det noen som ikke har skjønt det, vi kommer fra samme sted og går til samme sted - nemlig JORD

   Marita Neuber:
   En liten ting til, vi har holdt på med krig og plaging av hverandre i mange mill år, er det ikke på tide å snu ? Tenke med hjertet istedenfor lommeboken ? Er vi ikke kommet lengre enn dømming og fordømming ? At alle skal karre mest mulig til seg, og med dette ... hva lærer vi etterkommerene våre ?? JO å bli like store griske egoister som oss selv : ( Glad jeg har mange engasjerte omsorgsfulle barn, disse er lært opp til å ta vare på andre, ikke ødelegge sine medmennesker 
 ♥  Live and let live

   Marita Neuber:
   Staten tar barn, disse blir stort sett narkomane og dør i ung alder, det er en grunn for at de ble narkomane og igjen blir fratatt egne barn - til dere som dømte denne gruppen : (

   Marita Neuber:
   Kem har skylden for at de sklei ut i første omgang ? Kort fortalt så kjenner jeg en som var et stort idrettstalent helt til bv overtok omsorgen, han ble da s.misbrukt, begynte med stoff, ble narkoman og døde 47 år gammel, hvor hadde denne personen vært om han hadde blitt hos moren som kjempet for ungen dag og natt ? Kansje i live idag ?

   Tore Svendsen:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=193816014106569&set=a.136345136520324.30543.136336876521150&type=1&theater
   Photo
   Timeline Photos
   Please Share
   By: Sun Gazing

   Marita Neuber:
   Utrolig bra sagt og evig sant  energien er viktig - for de som har et hjerte da seff  

   Haakon Olav Andreassen:
   En stor takk til Marius Reikerås og Tore Svendsen her i forumet som har belyst et emne godt synes jeg også alle linkene til Tore Svendsen kjempeflott som belyser det meget klaart. En stor taakk til dere begge to , med hilsen fra Moss
   Haakon Olav Andreassen's photo.
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=707473535933618&set=p.707473535933618&type=1

   Anne Rønnaug Teigen:
   Det koster også samfunnet uhorvelig mye å plassere barna hos andre. Kanskje det er enlere å jobbe med,enn forsøke å hjelpe familien???? Her kan det være mange mekanismer som vi ikke er nok klar over.?????

   Fred Segoula:
   Omsorgsovertakelse er storindustri. og vårt sosaldemokratiske diktatur mener seriøst at barn tilhører samfunnet og at det biologiske prinsipp er underordnet. Dvs. søsken,foreldre, besteforeldre, tanter, onkler og nære venner av familien ikke har betydning for barna. Omsorgsovertakelse er etter deres syn viktigere og riktigere enn å eventuelt gi hjelp i hjemmet til de som måtte trenge det.

   Hvilke mennesker mener dette er riktig, utenom de maktsyke uten ansvar.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 23.08. 2013 via Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10200713429172863

   - Får heller dømme noen uskyldige enn at sakene blir henlagt.

   - Man må ta sjansen på å dømme noen uskyldige for å få ned tallet på henleggelser i overgrepssaker mot små barn.
   Det sier Merethe Risan, leder for Buskerudregionens senter for incest (BRiS), til Drammens Tidende onsdag.

   Strider mot alle rettsprinsipper, mener advokater.
   - Dette er helt avskyelig. Slike uttalelser er uansvarlig og krenkende for de menneskene som blir rammet. Det er rett og slett hårreisende, sier advokat Sigurd Klomsæt. (...) - Det strider mot alle rettsprinsipper, men viser bare hvilke holdninger som preger andre deler av samfunnet, også blant dommere, sier Klomsæt.

   Advokat Gunhild Lærum reagerer sterkt på at Risans uttalelser:
   - Det går jo ikke an! Det går imot alle prinsipper i straffeprosessen. Uskyldige skal ikke bli dømt, sier hun til VG Nett.
   Hun minner om at et av de mest grunnleggende prinsippene i det norske rettsvesenet er at det er bedre at én skyldig går fri enn at ti uskyldige blir dømt.

   Justisdepartementet ønsker ikke å svare på problemstillingen, og viser til Riksadvokaten.
   - Det virker veldig fremmed for oss, og vi tar sterkt avstand fra å dømme noen uskyldige heller enn å henlegge saker, sier Harald Strand, førstestatsadvokat hos Riksadvokaten.

   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=544932
   - Får heller dømme noen uskyldige enn at sakene blir henlagt - VG Nett
   www.vg.no
   (VG Nett) - Man må ta sjansen på å dømme noen uskyldige for å få ned tallet på henleggelser i overgrepssaker mot små barn.

   *

   Jon Gulbrandsen:
   Har hørt liknende forslag før - fra andre kvinner, og da gjaldt det voldtekt ...

   
---
---

   Dung Svalland, 23.08. 2013:
   https://www.facebook.com/dung.svalland/posts/715455091804129

   Snakket med en mann i går som fikk 750 tusen i erstatning for bv s omsorg. Han skal og bli uføretrygd etter planen pga diabetes.

   Godt gjort av han, syns jeg og Harald og Samuel

   *

   Rigmor Fossdal:
   Hvis mannen har gått på psykopiller kan det godt være at diabetesen er utløst av disse.

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.08. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151542161106875
   
   I Kina er domstolene underlagt Kommunistpartiet. I hvike grad er domstolene underlagt politiske føringer i Norge? Vi vet feks at Forliksrådene er underlagt Politidirektotatets myndighetsområde, mens Fylkesnemndene er direkte underlagt Barne- og familie departementet.

   *

   Einar Nyaas:
   Hvordan velges dommere til Høyesterett?

   Roald Georg Fjermeros Karlsen:
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/1999/nou-1999-19/8/5/4.html?id=353823
   7.5.4 Spesielt om utnevnelse...
   www.regjeringen.no
   7.5.4 Spesielt om utnevnelse av høyesterettsdommereSom nevnt foran under punkt 7.2 gjelder i dag særlige regler for utnevnelse av høyesterettsdommere. Disse stillingene faller utenfor Det rådgivende organ for dommerutnevnelsessaker, men Høyesterett gi...
   
   Marianne Lund:
   Deler Marius . klem

   Anne Rønnaug Teigen:
   Deler!

   Ravsat Menchikova:
   Kina florer av kapitalister både egne og utalandske, om hvilken kommunist parti de kan snakke om?

   Eva Skaugen:
   Så wr det dominante personer innenfor regjeringens kontakter og styre medlemmer som har dette synet her
   http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3851638.ece
   http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kina-burde-fatt-prisen-6272337.html
   www.aftenposten.no

   Rune L. Hansen:
   En kan vel lettere spørre om hva i den offentlige forvaltningen som i praksis ikke er underlagt Arbeiderpartiets politikk, topp-ledelse, kameraderi og venne-flokk - og deres ulovlige og straffbare muldvarp-virksomhet som lov-givende, utøvende, dømmende og straffende myndighets-misbruk!? De styrer og dirigerer departementene og alle instanser, inklusivt rettsvesenet, hovedsaklig motsatt lov og rett og med ulovlige lover og avgjørelser.

   Sverre Skimmeland:
   En dosmtol i norge består av politikere, nemlig forliksråd. Formann utnevnes i strid med loven med bakgrunn i største politiske parti i kommunen, ikke utfra faglige kvalikfikasjoner

   Rune L. Hansen:
   "Øystein Mæland ble utnevnt som politidirektør i mai i fjor, og ansatt i en stilling som egentlig ikke hadde noen søkere.
   Mæland ble håndplukket av regjeringen til jobben og kom som leder fra Ullevål sykehus, ikke politileder.
   Han hadde fra før svært tette bånd til både statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Grete Faremo.

   Fra 1983 til 1989 satt Øystein Mæland i AUFs sentralstyre, da Jens Stoltenberg var AUF-leder.
   Da Jens Stoltenberg giftet seg i 1987, var Øystein Mæland forlover.
   Mæland var året etter, fra 1988 til 1989, rådgiver for Jens Stoltenbergs far, Thorvald Stoltenberg.
   Mæland var også Grete Faremos statssekretær fra 1994 til 1997, og frontet de fleste asylsakene som Jagland-regjeringen slet med på den tida."

   http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8283823
   Stoltenberg erklærer seg inhabil
   www.nrk.no
   Statsminister Jens Stoltenberg vil erklære seg inhabil i alle saker som omhandler politidirektør Øystein Mæland. – Ubehagelig og bekymringsfullt, mener Siv Jensen.

   Rune L. Hansen:
   "Jens Stoltenbergs gode venn Øystein Mæland ble utnevnt til ny Politisjef 27.05.2011. Han er tidligere kjent som mannen som signerte Schengen-avtalen på Norges vegne. I tillegg var han i rampelyset i forbindelse med AUFs juksing med medlemstallene.
   Kongen i Statsråd har i dag utnevnt Øystein Mæland som politidirektør, jeg er VELDIG lykkelige over det valget.
   - sier Storberget, under pressekonferansen 27. mai. Mæland ønskes velkommen av både jurister og tjenetemenn, og de håper på at Mæland kan rydde opp i Politi-Norge."

   http://www.folkets.info/component/content/article/9870-stoltenbergs-svindlervenn-er-na-politisjef
   Stoltenbergs svindlervenn er nå politisjef
   www.folkets.info
   Øystein Mæland har kjent Jens Stoltenberg i 30 år. I tillegg er han kjent for å være mannen som signerte Schengen-avtalen på vegne av Norge.

   Rune L. Hansen:
   "Norges statsråd.
   Norges statsråd er et råd bestående av statsministeren og minst syv andre medlemmer utpekt av Kongen. Statsrådet er både et kabinett og et kongelig råd. Medlemmene av statsrådet har alle tittel statsråd med unntak av statsministeren og utenriksministeren, disse har kun sin ministertittel. Som regel skal statsrådene styre hvert sitt departement[1], men ministre uten portefølje er ikke uvanlige.
   Kongen utpeker kun medlemmer som har støtte i Stortinget (parlamentarisme). Mellom 1884 og 2007 ble parlamentarismen praktisert med grunnlag i konstitusjonell sedvane. I 2007 ble parlamentarismen grunnlovfestet gjennom ny § 15 i Grunnloven.
   Av statsrådets medlemmer må dessuten over halvparten bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion (dvs. være medlemmer av statskirken). Statsråder som ikke er medlem av statskirken, deltar ikke i behandlingen av saker som angår statskirken.
   Noen selvstendig beslutningsmyndighet har statsrådet ikke etter grunnloven. Det er et kongelig råd, ikke noe mer. Forfatningsutviklingen har imidlertid ført til at det faktisk er statsrådet som bestemmer, mens Kongen kun underskriver. Denne forskyvningen av maktforholdet har satt merker etter seg i språkbruken. I vanlig tale bruker en nå gjerne uttrykket regjeringen om statsrådet. Når grunnloven taler om Regjeringen, mener den imidlertid noe annet, nemlig Kongen i statsråd eller mer i sin alminnelighet den utøvende makt."

   http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_statsr%C3%A5d
   Norges statsråd - Wikipedia
   no.wikipedia.org
   Norges statsråd • Hoffet • Garden • Kronregaliene • St. Olavs Orden • Fortjenstordenen • Kongens fortjenstmedalje • Nyttårstale • «Alt for Norge» • Kongesangen • Kongeflagget

   Rune L. Hansen:
   "Først i ettertid er politiet blitt indignert - på dem som kritiserer deres unnfallenhet.
   Rett etter 22. juli sa statsministeren og andre at det ikke skulle letes etter syndebukker. Dette retoriske forbudet mot å bli sint har sørget for at ingen er holdt til ansvar.
   Hvem er redd for å lete etter syndebukker ved brudd på arbeidsmiljølov eller skattelovgivning?
   Når det offentlige selv svikter, krever norsk ideologi at indignasjonen holdes i sjakk (...)"

   http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread251600/
   Stoltenbergs gode venn og forlover Øystein Mæland
   www.dagsavisen.no
   Debatten på Dagsavisens nettsider skjer under fullt navn. For å skrive innlegg og delta, må du derfor registrere deg først. Det er fort gjort.

   
---
---

   Fortsettelse fra i forgårs, 22.08. 2013:
   https://www.facebook.com/tore.svendsen.7/posts/416485868461805

   Rune L. Hansen:
   Krav om styrking av makt-midlene til en politisk mafia-virksomhet blir selvfølgelig hørt og tatt til efterretning. Det er jo også derfor slike krav og protester er så populære og hensynstatt.

   Rune L. Hansen:
   Jens Stoltenbergs gode homo-venn Øystein Mæland, som ble utnevnt til Politi-sjef 27.05. 2011, var sjef ved Ullevåll Psykiatriske Divisjon som har avdelingen psykiatrisk poliklinikk under seg den 3.august 2004. Les aftenposten.no 12.04. 2005. Litt sitat:
   "Trikkedrapet. 3. august 2004 går en 41 år gammel mann amok på en trikk i Oslo og dreper en person. Mannen var utskrevet fra psykiatrisk poliklinikk ved Ullevål universitetssykehus fire dager tidligere. Saken fikk etterspill, og sykehuset ble funnet å ha brutt helsepersonell-loven.
   Sultestreik.
   I Bergen fengsel har Halvar D. Pettersen nå sultestreiket i over 100 dager for å få fokus på psykiatrien i Norge."

   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1015138.ece
   Tragediene i psykiatrien
   www.aftenposten.no
   Tragediene i psykiatrien AV: lise merete olaussenPublisert: 12.apr. 2005 00:02Oppdatert: 19.okt. 2011 12:43 Trikkedrapet. 3. august 2004 går en 41 år gammel mann amok på en trikk i Oslo og dreper en person. Mannen var utskrevet fra psykiatrisk poliklinikk ved Ullevål universitetssykehus fire dager t...

   
---
---

   Ole-John Saga, 23.08. 2013:
   https://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/10200203739847209

   Hvis det å være velinformert og nysgjerrig er synonymt med å lese Dagbladet og VG, og se på nyhetene på NRK og TV2, så må jeg bare ærlig innrømme at jeg er direkte uinformert og likegyldig.

   *

   Tore Svendsen:
   hehe jeg å  

   Leif Guthus:
   å dømme en uskyldig er det største overgrep som finnes. En skammelig uttalelse for å pynte på sine tall.

   Leif Guthus:
   Den kom på feil artikkel. Sorry

   
---

---

   Hans Ove Skau, 23.08. 2013:
   https://www.facebook.com/hans.skau/posts/10200956562293058

   i ÅR TROR JEG AT JEG IKKE GIDDER Å STEMME, FOR DET ER IKKE NOE REELT DEMOKRATI. HVIS JEG KUNNE VALGT, SÅ VILLE JEG HELLER AY BEHRING BREIVIK SPRENGTE STORTINGET I LUFTA ENN JUSTISDEPARTEMENTET OG DENNE TULLETE UTØYA-MASSAKREN. NÅR STORTINGET GODTAR KLASSISK KORRUPSJON, ET VANSTYRE ETC, SÅ ER DET MODENT FOR FALL. VI TRENGER IKKE NAZISTER OG DIKTATORER PÅ TOPPEN LENGER!

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 23.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200716056398542

   Det såkalte barnevern, inklusivt såkalt barnefordeling, slik det i Norge praktiseres er i det heletatt og på kryss og tvers en grov-kriminell straffbar virksomhet og blandt annet organisert kriminalitet og forbryter-virksomhet mot menneskeverdet og menneskeheten.

   Og at den har ingen som helst lovlig lov-hjemmel fremgår blandt annet av at den er ulovlig i henhold til Menneskerettsloven, og dermed også Norges Grunnlov. Ulovlig ikke bare i henhold til en av Menneskerettslovens bestemmelser, men mange. Og også i henhold til mange av Straffelovens bestemmelser. Blandt annet dermed er det også helt enkelt logisk at virksomheten ikke har noen som helst lovlig lov-hjemmel. Noen som ikke klarer å forstå noe så enkelt?

   *

   Jon Lystrup:
   Dobbelt moralen er ufattelig utspekulert og vellykket dessverre. Norges fasade utad i verden kan man si det samme om. Feminister/sosialister med Jens, Jonas og Inga Marthe i spissen har satt ondskap i system her hjemme. Samtidig rangeres Norge internasjonalt som verdens beste land å bo i. FOR HVEM Jens?
   Ble ikke spurt, ei heller andre i liknende situasjon vil jeg tro. Trist, når det er så unevnelig mange av oss, selv om de nevnte benekter det.
   Siling heter det vel.

   Rune L. Hansen:
   Virksomheten med kidnappinger av barn har sin basis blandt annet i en kriminell og menneskeretts-fiendtlig fortolkning av Barnekonvensjonens Art 9 p 1. Med katastrofale konsekvenser for mennesker og samfunn. Vi må også opplyse om at dette er forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten, som ikke foreldes og som har en straffe-ramme på inntil 30 år for medvirkning og delaktighet! (Se Straffeloven 2005 kapittel 16.)

   Men de har i det heletatt kuppet Grunnloven og dens instanser og omfortolker alt og hva som helst til motsatt lov og rett, for i og med onde sirkler og spiraler å opprettholde og videreføre seg selv og sine egne. Egoisme, makt-begjær og utplyndringer er bare for-bokstavene!

   Jon Lystrup:
   Riktig, dessverre.

   
---

---
*****


--24--
-- Dagboks-notater, lørdag 24. august 2013, Vinberget: 

   Mørkt, mørk grålig himmel og 16 pluss-grader Celsius her ute klokken 02.30 i natt. Dus, tildels slørete himmel og sol med 20 pluss-grader her ute klokken 12. Nokså mørkt og 11 klokken 22. Internett-forbindelsen her enda hakket dårligere nu i flere dager. Mindre overskyet mot kvelden, med 16 pluss-grader klokken 19. Nokså mørkt, noen stjerner og 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---  
---

   Rune L. Hansen, 24.08. 2013 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/710004052355881/

   Omsorgs-overtagelse av 3 søsken kostet det offentlige 8,2 millioner kroner, pluss lønns-utgifter til det politiske rettsvesen-byråkratiet.

   Litt sitat:

   " 8 216 261 kronor.
   Så mycket kostade det uppmärksammade omhändertagandet av de tre Götenesyskonen.
   Notan (regningen) får Götenes skattebetalare stå för.
   Efter två år på olika institutioner kom barnen hem och ärendet lades ner. (...)

   Familjens tillvaro rämnade i oktober 2001. Äldsta dottern, 13 år, anmälde - efter mycket starka påtryckningar från en släkting - pappan för sexuella övergrepp. Hon omhändertogs av socialtjänsten i Götene. Och efter bara några dagar tog man också de två yngsta barnen, en pojke och en flicka. Men redan en vecka efter polisförhöret ville 13-åringen ta tillbaka sin anmälan. Socialsekreterarna motsatte sig detta och något nytt polisförhör kom inte till stånd - trots att flickan gång på gång krävde det.
   Kallades till polisen
   Flera månader efter barnens omhändertagande kallades pappan till polisen. - Jag förhördes en gång av polisen under en halvtimme. Därefter lades förundersökningen ner, berättar han. Att förundersökningen lades ner var inget som fick socialen i Götene att ändra sig. Den hade bestämt sig för att det som flickan berättat stämde, trots att hon tagit tillbaka allt. - De två yngsta barnen placerades på Ekbacken, en institution i Alvesta där vi inte fick besöka dem. Barnen har vittnat om hur de misshandlades på Ekbacken. En präst från assyriska kyrkan, mammans trostillhörighet, som känner familjen fick inte kontakta barnen för att önska dem god jul.
   Placerad på institution
   Den äldsta dottern placerades på en institution i Stockholm. Det fanns knappt någon gräns för socialkontorets agerande. I en skrivelse till länsrätten skrev två socialsekreterare att pappan förgripit sig på dottern sedan hon var tre år. De fullbordade samlagen skedde en gång i månaden. I en annan inlaga till rätten sas det att dottern var gravid och att pappan sålt henne på olika platser i Europa. Dottern bad vid ett flertal tillfällen att få genomgå en gynekologisk undersökning. När den till sist blev av, trots motstånd från socialen, visade det sig att hon var oskuld. Efter att ha tvångsomhändertagit de tre barnen under två år gav socialen i Götene upp. Den överklagade inte länsrättens dom att barnen omedelbart skulle få komma hem. - Vi är förmodligen den första familj som har besegrat socialen i Götene, säger pappan.
   Dyrköpt seger
   Men segern har kostat familjen oerhört lidande, både psykiskt och ekonomiskt. De två yngsta barnen fick gå om sina klasser eftersom de inte fick någon riktig skolundervisning när de var omhändertagna. - Yngsta dottern är fortfarande livrädd och vägrar att åka in till Götene. (...)

   Familjen har polisanmält flera personer inom socialtjänsten och förundersökningen pågår. Fallet är också JO-anmält. Även Europadomstolen granskar ärendet och beslutar i höst om man ska ta upp fallet."

   http://www.expressen.se/gt/tvangsvard-for-over-82-miljoner-kronor/
   Tvångsvård för över 8,2 miljoner kronor
   www.expressen.se
   GÖTENE. 8 216 261 kronor. Så mycket kostade det uppmärksammade omhändertagandet av de tre Götenesyskonen. Notan får Götenes skattebetalare stå för. Efter två år på olika institutioner kom barnen hem och ärendet
   
   *

   Rune L. Hansen:
   "Bara skinn och ben. Chockbilderna efter isoleringen.
   De yngsta syskonen av Götenebarnen, Kerstin och Kalle, tvingades att tigga mat på en flyktingförläggning i närheten av Ekbackens barnenhet. Enligt flera vittnen ska barnen också ha fått stryk av Ekbackens personal. (...)
   Expressen har i två dagar granskat socialförvaltningens omhändertagande av tre barn i Götene. Anklagelserna om misshandel i hemmet var falska. Barnens helvete började i socialens vård. Chockbilderna på de magra Götenebarnen togs bara ett dygn efter det att föräldrarna hämtat barnen ur socialtjänstens vård. Fler vittnen, flyktingar som bodde intill barnhemmet Ekbacken i Småland, har i förhör berättat att ett syskonpar, en tioårig pojke och en sjuårig flicka, ofta kom över till dem. "Slå mig inte, slå mig inte" - Jag gav dem mat och de fick godis och choklad av andra flyktingar, säger Admon.
   Sami, en annan flykting, berättar i polisförhör hur han sett en kvinna ur personalen misshandla pojken. - Pojken skrek "slå mig inte, slå mig inte", säger han. Syskonen placerades på Ekbackens barnenhet i Alvesta i Småland i oktober 2001. Pojken har berättat för Expressen att det aldrig fanns tillräckligt med mat och att de alltid var hungriga. Liselotte Årdh, föreståndare på Ekbacken, säger att vittnena och barnen ljuger: - Barnen har inte blivit slagna. Enligt mitt förmenande har barnen fått tillräckligt med mat här. Det har inte förekommit någon misshandel, hävdar hon. När barnens pappa kom på besök tillsammans med Kjell Andersson från mansjouren i Skaraborg i augusti 2002 hade pojken flera stora blåmärken på kroppen.
   Hemlig ort
   I Kjell Anderssons rapport står det bland annat: "Barnens kläder var utslitna och trasiga." "Barnen har inte fått gå till tandläkaren. Barnen såg magra och nedstämda ut." Dagen efter pappans besök flyttades barnen till hemlig ort. Men där söktes de upp av de två personer på Ekbacken som polisanmälts för misshandeln. - De sa till oss att om vi sa någonting om att vi blivit slagna så skulle vi aldrig mer få komma hem, har pojken berättat för Expressen. Trots uppgifterna i förhören har åklagaren Anna Karin von Schoultz i Växjö lagt ner fallet. Enligt henne kunde inte brott styrkas."

   http://www.expressen.se/nyheter/chockbilderna-efter-isoleringen/
   Chockbilderna efter isoleringen
   www.expressen.se
   GÖTENE. Barnen tvingades tigga mat för att inte svälta.Nu berättar vittnen om den svåra vanvården av barnen i Götene.- De var ledsna och grät och berättade att personalen slog dem och att de inte fick tillräckligt med mat, har ögonvittnet Admon sagt till polisen.

   Rune L. Hansen:
   "De ansvariga förnekar att de gjort fel.
   De ansvariga inom Götene kommun och socialtjänst hävdar att inget fel har begåtts eller att man bara haft barnens bästa för ögonen.
   Eller så säger de inget alls.
   Grethe Bertilsson (m) är socialnämndens ordförande och den som har haft ansvaret för ärendet. På GT:s frågor om ärendet säger hon: - Ärendet är avslutat. Jag har inga kommentarer. Kommunalrådet Bo Bergsten (kd) är något mer talför: Bo Bergsten, kommunalråd i Götene. - Vi har följt FN:s barnkonvention i det här fallet, och jag har fortfarande fullt förtroende för socialnämnden. Ångrar du något i det här ärendet? - Det finns säkert fel och brister i hanteringen av det här ärendet, men vi tog barnens parti. Vad tror du skattebetalarna säger om kostnaderna på åtta miljoner? - De förstår säkert att vi haft barnens bästa för ögonen och inte sett till kostnaderna.
  "Ärendet är avslutat"
   Socialchefen Marianne Olsson svarar skriftligt på GT:s frågor: Varför använde ni er av Annika Wassberg, en icke legitimerad psykoterapeut, och betalade henne 10 000 kronor per dag? "Annika Wassberg är en ofta anlitad expert inom sitt område, inte bara av Götene kommun." Har ni gjort någon uppföljning om hur barnen har det i dag? "Nej, ärendet är avslutat." Ångrar du något av handläggningen i det här ärendet? "Länsstyrelsen har granskat socialtjänstens handläggning av ärendet och inte funnit något fel eller försummelse som motiverar någon åtgärd."
   Skrev under handlingen
   Anna Ringsby var en av de socialsekreterare som var inblandade i fallet och som skrev under den handling som beskrev pappans upprepade samlag med dottern under tio år. Hon låter hälsa genom en familjemedlem att hon inte vill prata med GT:s reporter."

   http://www.expressen.se/gt/de-ansvariga-fornekar-att-de-gjort-fel/
   De ansvariga förnekar att de gjort fel  
   www.expressen.se
   De ansvariga inom Götene kommun och socialtjänst hävdar att inget fel har begåtts eller att man bara haft barnens bästa för ögonen. Eller så säger de inget alls.

   
Rune L. Hansen:
   http://hunwww.net/img/8miljonerkronor.jpg
   8miljonerkronor.jpg

   
---
---

   Øistein Østgaard, 24.08. 2013:
   https://www.facebook.com/oistein.ostgaard/posts/706504239376350

   Fra arkivet Januar 2012:
   Kjell Magne Bondevik og likesinnede nyttige idioter for Moskva...
   -----------------------------------------------------------------------------
   Norulv Øvrebotten:
   Kjell Magne Bondevik- stråmann for Putin

   Hvorfor brukte Kjell Inge Røkke og hans håndlanger og tidligere konsernsjef, Helge Lund, nå sjef i Statoil og tidligere rådgiver for Høyre-leder Kaci Kullmann Five, mange titalls millioner kroner på å bygge opp Oslo-senteret for fred og menneskerettigheter med Kjell Magne Bondevik i spissen?

   Svaret er enkelt. Det skapte en god maskering for den virkelige aktiviteten som Norge blir benyttet til, og særlig russisk kontraetterretning internasjonalt hvor Statoil, Helge Lund og Kjell Inge Røkke er sentrale verktøyer for Moskva. Putin smører på med godhet, menneskerettigheter og kjærlighet i Norge som om han skulle ha vært eier av et bordell hvor jentene pyntet seg for kvelden.

   Det er brukt altfor mye pudder og maskirovka til at dette er troverdig i lengden. For øvrig er det umulig å forstå hvordan Norge blir styrt i virkeligheten uten å ha oppsøkt et bordell og studert hvordan det skjer. Norske politikere er dem som henger langs baren. Du finner dem ikke på bakrommet hvor bordellet blir styrt og hvem som skal være ansatt. Noe bedre bilde av virkeligheten kan du neppe finne.

   Vanlige bordell har utkastere, ikke snikmordere til disposisjon, så sammenligningen halter en del.

   Etter at jeg fortalte om forbindelsen mellom Kjell Inge Røkke, Helge Lund, Statoil, Oslo-senteret og de hemmelige russiske tjenestene for noen år siden, ble det nødvendig for Moskva å svekke dette inntrykket. De fleste oppegående etterretningsvesen leser hver dag hva jeg forteller. Noen bedre kilde å øse av siste seks årene har de ikke hatt i Norge.

   Så pengene fra Røkke og Lund ble borte, og luksuslivet i Oslo med de flotte kontorene med alle de fine ordene måtte reduseres en del for den kristne vennen fra Molde. Kjell Magne Bondevik gjorde som statsminister en god jobb for Moskva i mange år, han skrev under de fleste nødvendige papirer som statsminister rett og slett fordi han ikke forsto hva som sto i dem, og slik sett var Kjell Magne Bondevik en ønskedrøm for FSB. Milliardene trillet inn i kassen østpå og til venner i Molde og for øvrig. I Norge kappes for øvrig de fleste med mye penger fra før om å stikke sugerør i statskasse og oljefond. Derfor ser også statsbudsjettet ut som et barneselskap som det er gått en god del over styr med. Det er sugerør over alt.

   Nå har Moskva stukket et sugerør på vegne av Bondevik inn i statskassen for å hjelpe en trofast venn og opprettholde masken av Norge som verdens beste land og veileder innen nestekjærlighet og menneskerettigheter. Så FSB har indirekte satt av 2,5 millioner på statsbudsjettet for første gang til Oslo-senteret for fred og menneskerettigheter.

   Det betyr at dette opplegget blir helt statsfinansiert innen få år. Siden alle på Stortinget hjelper hverandre til å tappe statskassen, ikke minst når de stadig får anledning til å putte noe mer i egen lomme, er det ikke diskusjon om slike tiltak som i virkeligheten er den del av maskeringen av en russisk operasjon innen kontraetterretning. Som hele denne dobbelstaten som nordmenn bor i er i realiteten. Slik den har vært siden før krigen. De etablerte norske mediene retter ikke søkelys på at Kjell Magne Bondevik nå er kommet på lønningslista i staten, for de suger milliarder av statskassen selv, men Document.no har en kritisk artikkel. Som en enslig svale.

   http://www.document.no/2012/01/bondeviks-fredssenter-inn-pa-statsbudsjettet/

   Vidkun Quisling ble skutt i 1945. Sammen med et tretti-talls andre nordmenn som hadde begått svik. Du kan sikkert diskutere om det var riktig, for Moskva bestemte selvsagt også alt slikt i virkeligheten, men uavhengig av straffen, fremstår Quisling på mange måter som selvstendig overfor tyskerne sammenliknet med hva Gro Harlem Brundtland, Thorbjørn Jagland, Kjell Magne Bondevik og Jens Stoltenberg har gjort overfor russerne de siste tjue årene.

   Når den norske masken for den russiske dobbeltstaten blir røsket av, har du noen klassiske norske stråmenn for Putin & Co stående igjen på de fine parkettgulvene som de legger i sine sentre for fred og menneskerettigheter. Det indirekte styret fra en fremmed makt, har vært en rød tråd i norsk historie. Enkelt sagt kan du oppsummere de virkelige maktforholdene slik: Først bare Moskva fra 1939, så Berlin (og Moskva) fra 1940 til 1945, og deretter og fram til nå bare Moskva igjen. Dette har vært norsk histories kraftlinje de siste 73 årene.

   Bondeviks fredssenter inn på statsbudsjettet?
   http://www.document.no/2012/01/bondeviks-fredssenter-inn-pa-statsbudsjettet/
   www.document.no
   …

   *

   Øistein Østgaard:
   Da NORM arrangerte dommerforsikringsmøte på Litteraturhuset i Oslo i Mai-2012, så var Nordsjødykkernes talsmann Tom Engh der også for å fortelle om deres kamp for erstatning for de skader og ulemper de var blitt utsatt for av en stat som ikke tok menneskelige hensyn, men lot bruk og kast metoden herske i jakten på det sorte gullet. Tom Engh fortalte at siden de møtte stengte dører hos alle de henvendte seg til med sin sak, så fikk han ideen om å kontakte Kjell Magne Bondeviks fredssenter på Vestbanen og spørre om ikke de kunne ta opp saken deres. Svaret som Engh fikk var at "dessverre, men der i gården så behandlet de bare spørsmål om fred og menneskeretter i andre land og ikke i Norge"...
   En Youtube-video av dette møtet lå tidligere ute på nett, men er nå fjernet av brukeren...

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, NT, Matteus 15,13-14: 
   "Men han svarte og sa: Hver plante som min himmelske Far ikke har plantet, skal bli rykket opp med rot.
   (14:) La dem fare! De er blinde veiledere for blinde, og når en blind leder en blind, faller de begge i grøften."

   Rune L. Hansen:
   Å se seg selv og hva som er nært er kanskje enten uønsket eller ikke lett for visse forskjellige?

   Rune L. Hansen:
   Og hva har Putin eller Russland egentlig å gjøre med alt dette? Kanskje mindre eller mere enn hva Norulv Øvrebotten og andre tror eller vet? Og hva og hvor er vel fakta og beviser i forhold til lov og rett? Og altså ikke spekulasjoner, påstander, forhastede slutninger eller synsing, men argumentasjon, fakta, perspektiv og saklighet?

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.08. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151545162636875

   Akkurat hatt et møte med en mor og hennes foreldre, som har opplevd en families verste mareritt: At sønnen er blitt bortadoptert. Dette er en svært omsorgsfull og familie, som med rette føler at det offentlige har begått et systemdrap på deres familie. Moren har også en datter, men for henne er hun ifølge barnevernet en god omsorgsmor. Men altså ikke for sønnen, som det offentlige da velger å tvangsadoptere. Skjønne det, den som kan.

   *

   Trine Skjørestad Hanaset:
   Ehhh... Jeg kan bare ikke skjønne at det faktisk kan være så mye menneskelig svikt i bv...  
   Om det er slik, er det jo en livsfarlig instans å komme inn i....

   Anne-Lise Granli:
   Dette kan jo bare ikke være mulig, blir helt sjokkert her..det må jo være noe som er riv ruskende galt her : (

   Øivind Levinsen:
   Skruppelløse 68-åttere... deres ideologi er jo hinsides normalt folkevett!

   Connie Skjolden:
   Finner ikke ord jeg. Men mye grusomt og tragisk i Norge og det offentlige vi har her. Fatter ikke at det går ann. Grøss...

   Jane Kile:
   hvordan skal man få omgjort dette marerittet?

   Ragnhild Kristiansen:
   Kunne du være så snill å ta kontakt med meg. Sitter i starten på en sak vedr barnebarnet mitt. Og alle våre rettigheter, ønsker eller hva så er vi satt helt på sidelinja. Bv er ikke interessert i å snakke med oss i det hele tatt. Isteden kommer de med usanne historier om oss som jeg aldri i mitt liv har hørt før. Trenger sårt en som hjelpe oss.

   Anja Gabriele Neske:
   Røm landet!

   Torbjørn Haugen:
   når pengene i kassen klinger vettet ut av skallen springer...

   Øivind Levinsen:
   Ragnhild:røm!

   Camillya Muffiin Jahren:
   er nok ikke bare 'meneskelig svikt', Trine. Statlig organisert menneskehandel er mer korrekt.

   Marit Hagen:
   Ikkje lett å bli klok på alt som skjer nei

   Liv Søyland:
   Høres helt vannvittig ut

   Anna Freya Seiffert:
   Noen som kan forklare meg hvordan hv tjener penger på det (Menneskehandel) ? Ikke fristendes å få barn i Norge altså.

   Grethe Espeseth Eriksen:
   ekke mulug vet du, duste norge på sitt verste : (

   Ann-Kristin Abbedissen Banken:
   Skremmende som alltid

   Randi Sol Mjånes:
   Trist................... : (

   Cathrine Lee:
   Virker på meg som et bestillingsverk fra BV !!

   Frode Hermann Bøe:
   SYKT

   Wenche Tømmervik:
   Sykt

   Cathrine Løvaas:
   Jeg som ikke kan noe om dette lurer på en sak: jeg forstår at fosterhjem skjer, men hvordan kan man adpotere under tvang og hva hjemles dette med under loven. Og hvordan kan man ta vare på det ene barnet og ikke det andre og hvordan hjemles dette?

   Åsa Eriksson:
   Synes det låter veldig rart. Ligger det inget bak dette? Det er ju/ må være en anledning hvorfor det har skjedd . ?

   Anne Rønnaug Teigen:
   De gjør som de vil, og det har de gjort i mange nok år! Diktatorer.

   Sa Jan:
   Ja men etterlyser tiltak her nå! Hjelper vel ikke å legge ut den ene etter den andre triste historien.. Noen som trenger hjelp til handlinger her, for nå haster det..

   Rune L. Hansen:
   De stjeler barn både vilkårlig og målrettet. Det setter penger, makt, egoisme, hovmod, dumhet, ondskap og karriære i bevegelse.
   Litt om hvem som tjener penger på det og hvordan:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/710004052355881/
   Kidnapping, fangehold og knebling av barn
   Omsorgs-overtagelse av 3 søsken kostet det offentlige 8,2 millioner kroner, pluss lønns-utgifter til det politiske rettsvesen-byråkratiet. Litt sitat: " 8 216 261 kronor. Så mycket kostade det uppmärksammade omhändertagandet av de tre Götenesyskonen. Notan...

   Veronique Lerdalen:
   Huff... for en verden vi lever i...

   Morad Jarodi:
   Begynner å bli beskymringsfullt det barnevernet driver med! Føler at de har for stor makt.. Er det ingen politiske partier som er skeptiske til Barnetyvene?

   Sa Jan:
   Nå må ord bli handlinger her!

   Rita Thon Langhaug:
   Skjønnee ikke at de kan begå slike overgrep mot barn, og ikke blir tiltalt. Det er kriminelt, og disse bør stå for en domstol og få sin straff, samt at de mister retten til å arbeide med barn for alltid!!

   Johanne Almli:
   Gud tilgi dem, de vet ikke hva de gjør !

   Greta Devik Finnanger:
   Ingen unnskyldning. BV bør vite hva de gjør.

   Tove Hjelm:
   Forferdelig trist ,håper de får tilbake barnet .

   Veronica Hoff Sankara Lyngstad-Nitiema:
   Forferdelig!

   Lilliann Roppen:
   Barnevernet bør leggast ned og byggast opp igjen på ein heilt anna måte enn slik det er idag - noke er heilt feil!!! Om dei har bortadoptert sonen fordi dei meiner foreldra ikkje er egna å ha han, så har dei samstundes svikta det andre barnet (det barnet dei får ha). For dei kan vel ikkje vere egna å ha det eine barnet, men ikkje det andre???

   Kurt Rostad:
   en skulle egentlig ikke bli sjokkert.. men det er helt utrolig, et "demokratisk " land som Norge.. trykker mennesker ned i fortvilelse, overkjørt av byråkratiet, mennesker som ikke vet hva empati ovenfor andre er.. helt forkastelig!

   Nilse-Elisabeth Brandal:
   jeg har faktisk hørt at bv har lov å bortadoptere mindre barn dersom de har vært i fosterhjem over en viss tid. Det unskyldes med "tilknytning" og at det vil bli opprivende for barnet å bli tatt fra fosterfamilie tilbake til sine biologiske foreldre  Idioti .... burde ikkje det blitt tenkt på når barnet ble tatt fra sine biologiske foreldre ?

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Fra Art 37:
   "Partene skal sikre at: a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Ikke bare har rett til, men har krav på -
   Verdenserklæringen om menneske-rettighetene Art 16 p 3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og fra Barnekonvensjonen Art 3:
   "2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel."

   Rune L. Hansen:
   Det motsatte av bestrebelse og sikring er ingen bestrebelse og sikring, eller enda verre.

   Tone Adamsson:
   er sønnen baby?

   Ann Britt Kraabel:
   Hvem kan forstå slikt ?????

   
---
---

   Jon Lystrup, 24.08. 2013 via Kim Birger Ploug Heilberg:
   https://www.facebook.com/jon.lystrup/posts/10201054996851188

   Kim Birger Ploug Heilberg
   Barnetrygd sendes automatisk til mor, hvilket høyst sannsynlig er hovedgrunnen til at den ikke skal behovsprøves. Barnetrygd er i virkeligheten et foreldergratiale til kvinnen fra statens feministavdeling, kamuflert som en støtteanordning til de fattigste barna med det formål å utjevne inntektsforskjeller. Selvfølgelig skal barnetrygd utelukkende sendes til de fattigste norske barna i Norge!

   Forskere mener behovsprøving vil svekke barnetrygden
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Forskere-mener-behovsproving-vil-svekke-barnetrygden--7288318.html
   www.aftenposten.no
   Dersom barnetrygden gjøres avhengig av inntekt, kan det føre til en rekke uheldige effekter, sier professor Stein Kuhnle ved Institutt for sammenlignende politikk i Bergen.

   *

   Jon Lystrup:
   Min eks tjener ca 2 mill. Mansoureh Sadat Zahraei er barne psykolog m privat praksis v siden av leder jobb i barne ungdoms psykiatrien. Hun har sabotert vår datters rettslig pålagte samvær med meg som far i 2,5 år.
   Etter alvorlig sykdom er jeg nå NAV klient. NAV øker grunnet hennes sabotering av samvær mitt barnebidrag til henne. NAV, barnevern, domstoler BFD med Inga Marthe Thorkildsen og resten av regjeringen finner dette rett og rimelig som feminister flest.
   Gjør du?

   Mette Elisabeth Grønvoll-Jacobsen:
   Barnetrygden ble innført på 60- tallet og gitt til mor, da det ofte var sånn at mannen brukte alle pengene på seg selv mens ungene sulta. Dessuten må du slutte med dette feministpriket ditt! Det virker helt sykelig og jeg synes ikke det er noe rart at du har mistet besøksretten din når du er så opphengt i dette.

   Marit Rannveig Haslestad:
   Det er visst farlig å kritisere noe i dette landet. Da får man myndighetene på nakken.

   Jon Lystrup:
   Mette. Dine holdninger synliggjør problemstillingen. Ikke rart barn lider. Maktapparatet består av dine likesinnede, total mangel på empati, men ikke på narssissistisk selv dyrking. Manglende forståelse for barns behov for 2 likestilte foreldre og delt omsorg synliggjør en personlighets forstyrret karakter.

   Rune L. Hansen:
   Det både var og er uproblematisk å yte barnetrygd i to like porsjoner.

   
---
---

   Alfie Jo WildRiver, 24.08, 2013:
   https://www.facebook.com/awildriver/posts/10201308624974365

   Det er mulig jeg ikke har fått med meg alt i partiprogrammene men jeg kan ikke se at noen har i sitt program å arbeide for at familier skal holde sammen, forebygge skillsmisser og hjelpe de som sliter her... dette tross de meldinger som kommer ut om konsekvenser for alle parter ikke minst barna ved f.eks oppbrudd.... her burde samfunnet satse ALT......

   *

   Jan Kenneth Lunde:
   De kristne
   Jeg kjenner partilederen. De har helt klart mål om å gjøre noe med det.

   Lisa Charléne Hasselberg:
   Stemmer, JKL!

   Ann-Kristin Johansen:
   De kristne og Demokratene i Norge

   Rune L. Hansen:
   Menneske-rettighetenne er upopulære blandt karriære- og makt-orienterte som vil ha politisk innflytelse.

   Rune L. Hansen:
   Partier som frister med organisert egoisme og ugjenkjennelige smuler av menneske-rettigheter og rettferdighet.

   
---
---

*****
--25--
-- Dagboks-notater, søndag 25. august 2013, Vinberget: 

   Omkring 8 pluss-grader og månen noe avtagende i sørlig retning her ute i natt. Tildels noe skyet og mere skyet på lys blålig himmel utover formiddagen og dagen, med oppmot 20 pluss-grader klokken 16. Putete dottete overskyet og 17 klokken 18. Dunkelt halv-mørkt og 11 pluss-grader klokken 22. Nokså mørkt med nokså mørk stadig dottete himmel og 11 pluss-grader mot midnatt.
   Jeg avsendte omkring 16-tiden et nytt brev til politi-anmeldelsen ( ekstern ).
   
---
---

   Rune L. Hansen, 25.08. 2013 via RUNE-SAKEN:
   https://www.facebook.com/groups/146219355403623/715741748451378/

   Søndag 25. august 2013 - nytt brev til politi-anmeldelsen og norske myndigheter.

   Litt sitat:
   "Til orientering er mine barn er både mine barn og jeg fortsatt kidnappet og fangeholdt, forskjellige steder og totalt adskilt fra hverandre. Vi er selv helt uten muligheter for å endre dette, bortsett fra det håpet som ligger i min politi-anmeldelse. Årlig flere ti-tusener nye fullstendig uskyldige barn og foreldre og besteforeldre i Norge utsettes for den samme type kriminalitet på lignende og tilsvarende måter. Veldig mange barn og foreldre overlever dårlig og ikke lenge den tortur, terror, trakassering, utplyndring, menneske-diskriminering og degradering det medfører å bli utsatt for dette.

   At min politi-anmeldelse og mine brever ikke blir besvart og ikke tatt til efterretning er i seg selv ulovlig og straffbart i Norge og er et av sakens mange aspekter. Samtidig og i og med det forsterkes også forbrytelsene og blir grovere og grovere.

   De brever og skriv jeg underveis og i stort monn isteden har mottatt og stadig i en strøm mottar fra flere involverte representanter for den offentlige forvaltningen har i seg selv også vært trakassering og terror.

   At alt dette handler om politisk organisert meget grov kriminalitet som mange har gjort seg og gjør seg medvirkende og delaktige i er det ingen berettiget tvil om. Denne type kriminalitet er i seg selv - og ekstra meget meget hva angår denne saken - smittsom, perverterende og katastrofal om den ikke blir straffe-forfulgt og stoppet.
   Fordi den både truer og rammer våre næreste og kjæreste verdier, samfunnets grunn-celler, menneskeverdet, våre liv og lov og rett.

   At man som straff uten engang noen adekvat forbrytelse skal kunne bli fratatt sin far eller mor eller sitt barn og retten til familie-liv finnes det hverken i Norge eller annet sted i verden hverken lovlig lov-hjemmel eller lovlig lov til. Hverken finnes eller kan finnes. Annet en i grov-kriminelles og deres med-spillere sin verden."

   Mye mere på linken:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2013/20130824-til-NAV-og-Politiet-fra-RLH.html
   20130824-til-NAV-og-Politiet-fra-RLH
   hunwww.net

   *

   
---
---

   Jon Lystrup, 25.08. 2013:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201058868947988&set=a.1319743647765.44805.1656026747

      1234895_10201058868947988_1004796567_n.jpg

     Som en av de brysomme varslerne med erfaringer fra systemets vrede møtes jeg ofte av taushetens tyranni, eller skjelles ut av psykisk ustabile og løse kanoner som Mette Elisabeth Grønvoll-Jacobsen.

   Hun skriver; «Barnetrygden ble innført på 60- tallet og gitt til mor, da det ofte var sånn at mannen brukte alle pengene på seg selv mens ungene sulta. Dessuten må du slutte med dette feministpriket ditt! Det virker helt sykelig og jeg synes ikke det er noe rart at du har mistet besøksretten din når du er så opphengt i dette.» Besøksretten har jeg for øvrig ikke mistet, her snakker vi samværs sabotasje. Men slik er den femisosialistiske kultur. I min streben etter å gjenopprette kontakt med min datter jeg elsker over alt på jord må slikt tåles, no problem. Viktig at de synliggjør hvem de er. Skal ondskapen knebles må den møtes face on.
   Alle menn, fedre, kvinner og mødre som møter ondskap satt i system av feminisme/sosialisme med sin beregnende og projektive psykopati kultur og holdninger, reis dere, slå i bordet, send rake pukker tilbake og STEM BLÅTT.
   Først da finnes det håp, skjønt dagens dysfunksjonelle byråkrati, være seg barnevern, BLD, NAV og domstoler er en formidabel motstander å kneble. Men David har beseiret Goliat før. La oss gjøre det igjen. Sammen er vi sterke.

   http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Demokratiets-selvmord-7287265.html

   *

   Kari Marie Wiik:
   Huff, det er så tragisk, vet akkurat hva du snakker om her og det er ufattelig at det skal gå an i et land som Norge. Fy flate!!!

   Jon Lystrup:
   Takk for støtten Kari Marie.
   Norge er det perfekte fasade samfunn. Hvis verden bare visste!

   Kari Marie Wiik:
   JA, enig!

   Rolf Ivar Skår:
   Det blir ikke lenge til omverdenen får vite om Norges Guantanamo.

   Jon Lystrup:
   Rolf Ivar, den som får til det fortjener Nobels Freds pris.

   Rune Fardal:
   Stå på jon, slike navlebeskuende feminister reagerer primitivt fordi deres sugerør i statskassen blir truet!

   Svein Fagereng:
   Det vil ta en generasjon å få Norge tilbake i et godt spor etter så lang tid med feil tankegods - stem for all del blått nå, så blir det håp for fremtiden..

   Jon Lystrup:
   Kjemp for alt hva du har kjært..... Ubet.

   Svein Fagereng:
   Vi ser det samme med tidligere Øst-Tyskland - det tar tid å få disse menneskene inn i et riktig spor etter så lang til med middelmådighet og sløvskap skapt av et sosialistisk system..folkene hverken var eller er det noe galt med..men det tar tid..

   Håvard Solerød:
   Håper dere som opplever å bli sabotert som far jobber med alle de politiske "bandene". Saken er for stor til å bli ofret på partipolitikkens alter.

   Per Vidar Heian:
   Fins bare et ord :tragisk!

   Jon Lystrup:
   To knuste liv. Suksess slik feminismen fra sitt dysfunksjonelle (psykopatiske) ståsted ser det.

   Per Vidar Heian:
   Det er skandale,jeg har vært gjennom en del,men pr. i dag har jeg det veldig bra.

   Per Vidar Heian:
   Men jeg kan føle på kroppen åssen du føler det!

   Agny Abelsen:
   Kommer på utrykket:Guds kvern maler langsomt: når jeg ser dette Jon.Forandring og rettferdighet må komme.

   Jon Lystrup:
   Ja, det må det Agny, men vil det?
   For meg er Jens, Jonas og Inga Marthe ondskapens karisma. Gud forby stats feminismen.

   Agny Abelsen:
   Det eneste jeg kan er å be til Gud som er rettferdig og sann. Vær ved godt mot.

   
---
---

   Elin Av Jorden, 25.08. 2013:
   https://www.facebook.com/elin.toenjum/posts/637385866281091

   "De mørkeste plassene i helvete - er reservert for de som forblir nøytrale i tider med moralsk krise." Sitat av Dante Alighieri, i hans kjente episke dikt "Den gudommelige komedie". Hans visjoner av himmel og helvete..

   *

   Bo Clausen:
   Hmmm

   Elin Av Jorden:
   Så sier Dante, Bo, er du ikke enig? Bibelen sier også at det verste Gud vet er de som er lunkne.. Hadde du enten vært varm eller kald står det, så hadde det vært bedre.. Johannes åpenbaring, brev til en av de 7 menigheter..

   Elin Av Jorden:
   Har dere hørt denne? Brilliant Speech
   Om ja eller nei, lytt, den er ikke så lang og verdt å lytte til igjen..
   http://www.youtube.com/watch?v=ET9cnj3RfRU

   Bo Clausen:
   Tror ikke på Bibelens helvete

   Elin Av Jorden:
   Greit nok. Jeg tror heller ikke at sjeler skal brenne for evig. Det er en feiltolkning tror jeg. Tror at skjærsilden er mer riktig, at vi har vært der og kanskje skal dit igjen, en rensende ild. Det er ilden som er evig, ikke at man er der evig. Og så er det noe som kalles den annen død, og det betyr at den sjelen på et vis opphører, blir som en ny sjel, alt av særpreg deleted. Jeg har forresten vært i helvetet, fysisk. Gehenna, Hinnon valley, Kedron dalen, tårenes dal. Ligger mellom Getsemane hage og tempelet, i Jerusalem. Forøvrig, tror jeg at Dante har hatt sine syner og vært inne på noe.. tror du ikke det?

   Bo Clausen:
   Vet ikke hva Dante så. Det jeg vet er at kristenheten holder mennesker i trelldom med frykten for helvetet.

   Rune L. Hansen:
   Og hva du frykter er kanskje noe annet enn hva Dante og de andre kristne fryktet, Bo Clausen? Og med kristenheten mener du kanskje egentlig kriminaliteten, falskheten og hykleriet, som befinner seg rundtomkring så mange forskjellige steder?

   Bo Clausen:
   Selv Jesus truet med helvetet.

   Rune L. Hansen:
   Dante, som levde for omkring 700 år siden, regnes fortsatt for å være en av verdens største forfattere og ånds-personligheter. Men du er kanskje mere? Og kristendommen er fortsatt verdens største og mest respekterte folke-beveggelse, kriminalitet, hykleri og falskhet internt og eksternt og ellers til tross.

   Rune L. Hansen:
   Hva med mindre forhastede slutninger og heller mere lærd uvitenhet?

   
---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater,  mandag 26. august 2013, Vinberget: 

   Omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Noe dus og slørete himmel og oppmot 15 pluss-grader frem mot klokken 10. Med sol og tildels noe spredt med skyer og oppmot 20 pluss-grader frem mot klokken 13. Jeg ble ekstra sliten efter arbeidet med brevet i går og er det enda. Derfor hvile og diverse småtterier med meg enda nu efterpå. 15 pluss-grader klokken 19. Nokså mørkt, noe stjerner og 12 pluss-grader klokken 23. Mørkt, noe stjerner og 11 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200732164721240
   
   Har regjeringen og dens med-spillere gjort seg til grov-kriminelle utplyndrere, torturister og mordere så skal de straffe-forfølges og dømmes i henhold til lov og rett derefter, av habil domstol, ikke minst også til skrekk og advarsel for enhver neste regjering.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.08. 2013 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/711202185569401/

   "Familien, der havde fem plejebørn på det givne tidspunkt, fik derudover omkring 30.000 kroner skattefrit til at dække udgifter til lommepenge, tøj og mad - altså omkring 110.000 kroner om måneden.

   Den omstridte familie kom i en sand mediestorm, efter en 16-årig plejedatter havde filmet plejemorens overfald på et 13-årigt plejebarn.
   Episoden blev politianmeldt af den 13-åriges biologiske mor, og Odense Kommune har efterfølgende sat plejefamilien under særligt opsyn."

   http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article2043934.ece
   Omstridt plejefamilie fik over 100.000 om måneden
   ekstrabladet.dk
   Fem plejebørn giver en indtægt på omkring 110.000 kroner om måneden, viser opgørelse. V-ordfører frygter, at det høje beløb kan føre til, at plejefamilier alene gør det for pengenes skyld

   *

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 25.08. 2013:
   https://www.facebook.com/elin.toenjum/posts/637385866281091
   
   Rune L. Hansen:
   Dante, som levde for omkring 700 år siden, regnes fortsatt for å være en av verdens største forfattere og ånds-personligheter. Men du er kanskje mere? Og kristendommen er fortsatt verdens største og mest respekterte folke-beveggelse, kriminalitet, hykleri og falskhet internt og eksternt og ellers til tross.

   Rune L. Hansen:
   Hva med mindre forhastede slutninger og heller mere lærd uvitenhet?

   Elin Av Jorden:
   Guds rike er inni oss, sa Jesus. Og utdypet i Thomasevangeliet at det ikke var ande steder.. Er ikke i skyene, så ville fuglene komme dit først. Er ikke i havet, så ville fiskene kommet dit før dere.. Vel, noen mener at helvetet her her på jorden.. Scientologene lærer det rett ut, at vi er i helvetet nå. Det underbygger faktisk også Bibelen. Vi ble kastet ned på jorden, for å leve under karma-lovene. Som i Bibelen er kalt, at vi høster som vi sår. Vi er her for å lære, utvikle oss og gjøre opp for oss..

   Bo Clausen:
   Rune L. Hansen, hvorfor angriper du meg? Mangler du argumenter, kanskje? I kristendommens fotspor har sneversynthet og vold alltid fulgt. Jeg har enda til gode å møte en pastor som ikke krevde at jeg skulle mene det samme som han eller henne. Ellers gikk jeg til helvete.

   Elin Av Jorden:
   Dette er ikke noe problem, kjære venner. Det er bare berikende med forskjellig syn, i toleranse og respekt. Vi lærer hver dag og ingen har fasit uansett. Det er helt riktig, som begge sier, at det har skjedd horrible forbrytelser, drap, nedslakning og undertrykkelse i kristendommens navn. OG den kristendom som er rådende i dag, er den versjonen som vant, og som har gjort all nedslaktningen og nedrakkingen på de som mener noe annet, og det foregår fremdeles.. også her på nett. Men alle bør huske, at det er ikke de som tilhører den rådende kristendom, som ble slaktet ned, det var de som slaktet.. gnostikere, kabbalister, sjamaner, katarene osv osv. Vi kalles fremdeles kjettere den dag i dag..

   Rune L. Hansen:
   Helvete er vel fullstappet av forhastede slutninger og handlinger? Blandt mye annet ble Thomas-evangeliet av de kristne også regnet som å være blandt de forhastede slutninger og handlinger.

   Elin Av Jorden:
   Ang Thomas-evangeliet, så er det såvidt jeg vet i følge forskerne det ENESTE evangeliet som muligens er skrevet av eller direkte fra en av Jesu disipler, Thomas. Det er kort og går raskt å lese.. finnes lett på nett. Det er annerledes enn alle de andre evangeliene, består bare av: "Jesus SA" og masse sitater av hans ORD og budskap. Det er mer mystisk.. og det er ingenting om førsel, korsfestelse osv. Jeg husker ikke om helvetet er nevnt der i det hele tatt. Det var paradiset jeg siterte ang ovenfor. Ang helvete så finnes også en mulighet, for at det er oppdiktet av kirken i Rom som skremselprogaganda, samme som også noen tror om Satan. MEN det er også på det rene, at det finnes grader av lys og mørke. Og vi havner på det nivået vi er når vi dør, i lys eller mørke.. Men det er flere, f eks William Blake, som har sett og beskrevet helvetet.. og himmelen..

   Rune L. Hansen:
   Så mye spekulasjoner, og hva med ydmykhet og lærd uvitenhet? Er det forskere og vitere som visste eller vet bedre enn Jesus og Dante, eller som er i pakt og samsvar med de, du sikter til?

   Elin Av Jorden:
   Her er sitat fra Åpenbaringsboken som jeg refererte til kap 3: 14 (Har faktisk vært der, i Laodikea, og leste disse ordene på stedet der, på et skilt, det var fullstendig i ødemarken i Tyrkia :-) Skriv til engelen for menigheten i Laodikea: "Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitnet, opphavet til alt som Gud har skapt: 15 Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm! 16 Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn."

   
Elin Av Jorden: 
   Forsøker å finne ut av ting, Rune L. Hansen - det har jeg gjort hele mitt liv og det fortsetter. Har søkt, lest, erfart og praktisert, i bøtter og spann. Om jeg konkluderer, så kan det hende at jeg går videre fra det i morgen, om jeg finner noen andre brikker. Ydmykhet er viktig ja. Der jeg ikke kan se eller har full innsikt, forsøker jeg å høre på de som har hatt det. Der kommer slike som Dante, Rudolf Steiner, og Jesus inn i bildet, eller andre store eller mindre lærere.

   
---
---

   Lars Rønbeck, 26.08. 2013 via Norgespartiet:
   https://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/583500901710078/

   Mer makt til folket
   http://www.smp.no/meninger/kronikk/article8010913.ece
   www.smp.no
   Stortingsvalg: Stortinget blir sammensatt av en mer og mer ensartet gruppe, og stadig flere av dem er politikere som har politikk som sin eneste arbeidslivserfaring. Foto: SCANPIX

   *

   Lars Rønbeck:
   At Norgespartiet har innvirkning på det politiske tankemønsteret er jeg ikke i tvil om.
   For denne artikkelen og artikkelen i Aftenposten (Hvem tør gi folket mer makt) er helt nye toner i den offentlige politiske debatten.
   Har lagt inn min kommentar i Sunnmørsposten under denne linken.
   http://www.smp.no/meninger/kronikk/article8010913.ece#comment-1017547937
   Mer makt til folket
   www.smp.no
   Stortingsvalg: Stortinget blir sammensatt av en mer og mer ensartet gruppe, og stadig flere av dem er politikere som har politikk som sin eneste arbeidslivserfaring. Foto: SCANPIX

   Sølvi Opsahl:
   Legg ned Stortinget og opprett Folketinget.

   Håkon Andresen:
   Politikerne tror de er våre herskere .... de vil ikke ta til etterretning at de er våre tjenere ...

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat fra artikkelen:
   "Folket er degradert
   Norge er det eneste landet i Europa der folk ikke bestemmer hvem det er som skal representere dem på Stortinget. Vi har gitt partiene monopol på å bestemme hvilke personer som skal komme inn, folket er degradert til å bestemme hvilket parti som skal få deres stemme. For noen tiår siden, da partiene i større grad enn i dag var folkebevegelser med mange medlemmer, var det lettere å forsvare et slikt monopol. I dag er det min påstand at det i de fleste parti i praksis er noen ganske få mennesker som bestemmer hvordan stortingslistene skal settes opp, og dermed hvordan Stortinget blir.
   Dette monopolet har en lang rekke uheldige konsekvenser. En av dem er et politisk system som blir rekruttert på et stadig snevrere grunnlag. Stadig færre medlemmer kombinert med at politikk og organisasjonsarbeidet i stadig større grad profesjonaliseres, gjør at det er færre kandidater som engasjerer seg og færre som blir vurdert.
   Og de som blir nominert er innsidere – folk partiene er fortrolige med. At vi da ender opp med en forholdsvis homogen gruppe folkevalgte burde ikke overraske noen."

   Rune L. Hansen:
   "i Norge forsterkes dette av at det politiske systemet i praksis blir stadig mer lukket og selvrekrutterende."

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene og politiske valg:

   - Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR) Art 1 og V5&6 (ICCPR) Art 1:
   "1. Alle folk har selvbestemmelsesrett. I kraft av denne rett bestemmer de fritt sin politiske stilling, og fremmer fritt sin egen økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling.
   2. Alle folk kan for sine egne formål fritt råde over sine naturrikdommer og -forekomster, så langt dette ikke setter tilside forpliktelser som følger av internasjonalt økonomisk samarbeid, basert på prinsippet om gjensidig nytte og folkerettens regler. I intet tilfelle må et folk bli berøvet sitt eget eksistensgrunnlag.
   3. Konvensjonspartene, deriblant de stater som har ansvaret for administrasjonen av ikke-selvstyrte områder og tilsynsområder, skal arbeide for å virkeliggjøre folkenes selvbestemmelsesrett, og skal respektere denne rett, i overensstemmelse med bestemmelsene i De forente nasjoners pakt.

   - Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25:
   "Enhver borger skal, uten noen form for forskjellsbehandling som nevnt i artikkel 2 og uten urimelige begrensninger, ha rett og anledning til:
      a.    Å ta del i varetakelsen av offentlige anliggender, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
      b.    Å avgi stemme og bli valgt ved frie periodiske valg som skal bygge på alminnelig og lik stemmerett og hemmelig avstemning, som sikrer at velgernes vilje kommer fritt til uttrykk.
      c.    På alminnelige og like vilkår å ha adgang til offentlig tjeneste i sitt land."

   - Menneskerettsloven V1&2 (ECHR / EMK) P1 Art 3:
   "Rett til frie valg
   De høye Kontraherende Parter forplikter seg til å holde frie valg med rimelige mellomrom ved hemmelig avstemning, under forhold som sikrer at folket fritt får uttrykke sin mening ved valget av den lovgivende forsamling."

   - Menneskerettighetserklæringen Art 21:
   "1. Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
    2. Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land.
    3. Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet. Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett og med hemmelig avstemning eller likeverdig fri stemmemåte."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.08. 2013 shared a link:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200731951475909

   Dette brevet, datert 25.08. 2013, omhandler barnerov-industrien og dens basis i forhold til lov og rett.

   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2013/20130824-til-NAV-og-Politiet-fra-RLH.html
   20130824-til-NAV-og-Politiet-fra-RLH
   hunwww.net

   Randi Sol Mjånes:
   Håper du får svar!!!!

   Rune L. Hansen:
   Brever er viktig folke-opplysning under enhver omstendighet.

   Rune L. Hansen:
   Og Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25a, har følgende lov-bestemmelse:
   "Enhver borger skal, uten noen form for forskjellsbehandling som nevnt i artikkel 2 og uten urimelige begrensninger, ha rett og anledning til:
   a. Å ta del i varetakelsen av offentlige anliggender, direkte eller gjennom fritt valgte representanter."

   
---
---

   Jonny Hausberg, 26.08. 2013:
   https://www.facebook.com/BossValley/posts/697655213581143

   Høyres Erna Solberg har fremmet forslag om å endre Grunnloven § 93 for å gjøre det enklere å melde Norge inn i den Europeiske Union

   *

   Charlie Borgund:
   Hun kan suge på ei hagle!

   Luna Nilsen:
   Det må ikke skje!

   Luna Nilsen:
   De kjeltringene prøver først med overtalelse, går ikke det viser de at de likevel gjør alt for å legge landet vårt under andres makt, når de ingen vei kommer, forandrer de loven for å kunne tvinge det igjennom. Landssvikere og forrædere.

   Luna Nilsen:
   § 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.

   Luna Nilsen:
   Det er en grunn til at den loven er der, og det er for å beskytte oss mot sånne som de gale globale som sitter med makt her i landet...

   Rune L. Hansen:
   Også EØS-avtalen ble til ved ulovligheter og er ulovlig. Og ingen har enda klart å stoppe de!

   Rune L. Hansen:
   En forbrytelse innebærer også de straffe-rettslige konsekvenser som forbrytelsen eventuelt har.

   
---
---

   Kristian Berg, 26.08. 2013 via Norgespartiet:
   https://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/583699321690236/
   
   Soleklart nei til EU!!
   Sju av ti spurte i en fersk meningsmåling sier nei til norsk EU-medlemskap. Høyre sier EU-saken er helt uaktuell de neste fire årene.

   " Men hva hjelper dette når samtlige på stortinget overser folkets klare taler. Og vi kan vel heller ikke forvente at de som blir valgt inn på " for å føre folkets røst de neste fire årene", uansett parti, sørger for å få sagt opp pengesluket EØS-avtalen, som ble mot folkets vilje og i følge Norges Grunnlov, ulovlig innført av AP og Gro med det for øye og få tilsidesatt landets vedtatte regelverk, for å klare å lirke Norge inn i EU via bakdøren. ( Hvordan kan det ha seg, og det i et påstått demokratisk land, at minoriteten av folket som sa ja til Eu, vant over Majoritetens 3 ganger NEI til Eu... En kan fanden meg lure!) "

   http://e24.no/makro-og-politikk/nesten-alle-sier-nei-til-eu/21364204

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.08. 2013 via Oplysning til det Danske Folk:
   https://www.facebook.com/groups/oplysning/514023605334278/

   Enhver såkalt barnevern-sak eller såkalt barnefordelings-sak er en pervers ulovlighet og grov forbrytelse i regi av en politisk mafia-virksomhet. Og er en veldig grov krenkelse av mange av de felles-menneskelige rettigheter. Og har sin basis i en kriminell fortolkning av Barnekonvensjonens Art 9 p 1.
   Dette er det mange som har latt seg indoktrinere av. Med katastrofale konsekvenser for mennesker og samfunn.

   Og ps: Les for eksempel Art 2.

   *

   Morten Wilder:
   Rune L. Hansen - Sætter hertil 
   Dette brevet, datert 25.08. 2013, omhandler barnerov-industrien og dens basis i forhold til lov og rett.
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2013/20130824-til-NAV-og-Politiet-fra-RLH.html
   20130824-til-NAV-og-Politiet-fra-RLH
   hunwww.net

   Rune L. Hansen:
   Takk.

   Morten Wilder:
   Rune L. Hansen er det sådan at du kan ligge Barnekonvensjonens Art 9 p 1 i den tråd her, så hvis folk er interesseret kan læse hvad den omhandler, skal lige siges, det er Norsk, det her

   Morten Wilder:
   Rune L. Hansen Er du medlem af den Norske side af Oplysningen??
   https://www.facebook.com/groups/341062299323235/
   Opplysning til Det Norske Folk
   ”Opplysning til Det Norske Folk” Er nyheter til Det Norske Folk samt en info gruppe hvor du kan lese de nyheter som ikke du kan leses andre steder. I Gruppen kan Du dele nyheter som Du kommer over...
   552 members

   Rune L. Hansen:
   Ja, poenget og faktum er at såkalte barnevern-saker (anbringelses-saker) og barne-fordelings-saker slik de praktiseres både i dagens Norge, Danmark, Sverige og smittsomt stadig flere steder, har sin basis i en kriminell og menneskeretts-fiendtlig og menneskeretts-krenkende fortolkning av Barnekonvensjonens Art 9 p 1. Med katastrofale konsekvenser for mennesker og samfunn. Og at det må også opplyses om at dette i henhold til lov og rett både er politisk oranisert kriminalitet og forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten.

   Dette har meget stor betydning også for Danmark, i og med at også Danmark har Underskrevet Den Europæiske menneskerettighedskonvention og FN´s Børnekonvention
og har derved forpligtet sig til at overholde dem samt at der ikke må laves dansk lovgivning der forringer konventionernes formål.
   Det er ellers visse forskjeller på danske lovlige lover og norske, men også mye likt.
   (Og ps: Ja, jeg er orientert om den norske avdeling av denne gruppen.)

   Barnekonvensjonen (CRC) Art 9 p1, som fortolkes kriminelt, menneskeretts-fiendtlig og menneskeretts-krenkende har følgende lov-bestemmelse:
   "1. Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt når kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste. Slik beslutning kan være nødvendig i særlige tilfeller som f.eks. ved foreldres mishandling eller vanskjøtsel av barnet, eller dersom foreldrene lever atskilt og det må treffes en avgjørelse om hvor barnet skal bo."

   Mere og grundig om dette i brevet.

   Rune L. Hansen:
   Noe iøvrig av betydning i denne sammenheng er at det er reell lov og rett som skal være og er lov og rett, og ikke noen dommer, hvem enn. Det hverken er eller skal være dommeren som er loven eller den lov-givende eller straffende eller dømmende. Men den lovlige lovens konkrete bestemmelse. Enhver dommer (i vid betydning av ordet) skal være og er bare lovens tjener og samtidig folkets ansatte tjener.
   Dessuten, uten at loven i sin helhet inneholder et konkret forbud er det heller ikke noe ikke lov-bestemt forbud å forholde seg til.
   Det er som sagt loven som bestemmer, og hverken politiker, saks-behandler, dommer eller andre.

   
---
---

   Alf Sivertsen, 26.08. 2013 via Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/569257076468292
   
   Dette må dere bare lese.. Har aldri hørt verre argumentasjon. Dette er så hinsides all fornuft at man begynner å lure hvilke kvalifikasjoner man ikke må ha for å bli statssekretær

   SV:- Arveavgift en lempelig erstatning
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/SV--Arveavgift-en-lempelig-erstatning-7290975.html
   Aftenposten skrev i helgen om 25 år gamle Anes møte ned skatteetaten etter faren tok sitt liv. Arveavgiftens fremtid avgjøres i det kommende valget.-En lempelig erstatning for manglende beskatning, mener statssekretær i Finansdepartementet Roger Schjerva (SV).

   *

   Rune L. Hansen:
   Hva Finans-departementet og deres dirigenter og med-spillere har som politikk og driver med er i det heletatt trakassering, ødeleggelse, pervertering og utplyndring av sivil-befolkningen. De har ingen som helst respekt for hverken med-mennesket eller lov og rett. De argumentasjoner de driver med må frem i dagen og belyses i forhold til reell lov og rett! Ubehagelig for manges forhastede slutninger, men nødvendig og viktig.

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.08. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151549204491875 
   
   Jeg merker en stadig økende forakt mot det offentliges maktarroganse. Jeg har nettopp fått overlevert et lydbåndopptak, hvor en 10 år gammel gutt med autisme, forteller detaljert om hvordan han er blitt slått av fosterfar. Dette tema var oppe i tingretten i juni, men dommeren avvfeide det som tull og skyldte på guttens autisme. Konsekvensen er at gutten dermed forblir boende i et fosterhjem, han selv har beskrevet som voldelig. Jeg blir bare mer og mer sjokkert over hvordan domstolene beskytter andre i samme system.

   *

   Liv Løberg:
   Alt for trist : (

   Katarina Sedeniussen:
   : (

   Trond Ruud:
   Skremmende. Men det e nok dette, som er det virkelige bildet av Norge i 2013, dessverre.

   Sølvi Frances Fløistad:
   Helt sykt!! : (

   Heidi Jensen:
   Det er mange offer som lider under domstolenes stygge avgjørelser og korrupsjon i dette landet.

   Grethe Espeseth Eriksen:
   skal ikke være mulig vet du : (

   Gry Hamre Larsen:
   Barnets beste? Barnets rett til å bli hørt? Er det bare tomme ord?

   Tove Sand Winås:
   Dette går virkelig ikke ann, trodde fosterforeldre ble skikkelig sjekket, stakkars gutt

   Janne Patriark Wermlund:
   En del domstoler er vel betalt av bv vel? har virka sån på meg når jeg har anka saken min. Får medhold i den ene domstolen og motgang i den andre. Venter nå på siste anken skal gå igjenom.

   Lilliann Roppen:
   Dette er berre vondt! - stakkars gut! Korleis kan det forventast at vi skal ha tillit til etatane når dei har ein slik oppførsel??!!

   Sharon Ruud:
   Ja det er ingenting som sjokkerer meg lenger når det gjelder bv og maktmisbruk i dette landet. Man føler seg ganske maktesløs i møte med et slikt sykt system. Utrolig vondt å se når dette gang på gang går utover dem vi burde ta best vare på. Nemlig barna våre!

   Greta Devik Finnanger:
   Ja, hvor er barnets vern ??

   Inger Johanne Hellan:
   Utrolig trist historie:(

   Ingunn Mork:
   Marius, de har jammen en god talsmann i deg; engasjert er du til tusen;) : )

   Reidun Synnøve Henningsen:
   gry hamre larsen: der satte du ord på dt.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Forferdelig dette! Jeg tror det bunner mye i politikken som blir ført, da spesielt av AP. Jeg kan dessverre ikke forklare dette maktspillet, men har observert og vært borti så mye som jeg har tråklet sammen, og det er slik at hvis ledere sier noe, så er det liksom juridisk lov, og hele hierarkiet nedover er styrt av det. Det er vel veldig få,også advokater, som virkelig tør å si sine "toppsjefer" imot?

   Doris Karlsen:
   : (

   Rune L. Hansen:
   Politikken som blir ført er motsatt lov og rett, i forskjellige forkledninger. Politikk har tvers igjennom blitt organisert kriminalitet i Norge. Dvs. mafia-virksomhet.

   Rune L. Hansen:
   Mange av de nyttige idioter er bare molboer som gjør karriære. De mest nyttige blir nøkkel-personer. Alt og alle andre blir skviset ut eller forfulgt og ødelagt.
   Et eksempel, dommer Bertelsen som ble avsatt fordi han ikke ville lukke øynene for et justismord.

   Rune L. Hansen:
   Om en får medhold for noe rett noe sted så er det bare fordi det er ubetydelig nok eller midlertidig. Og det ikke er prestisje i saken.

   Annina Karlsson:
   Barn behöver uppskattning och vill vara där de får kärleksfull vägledning. Varför skulle de såga av banden med kärleksfulla personer?

   Rune L. Hansen:
   Ja hvorfor montro det, Annina Karlsson?

   Annina Karlsson:
   Det borde man verkligen förklara. För mej är det helt obegripligt. Man tar ingen hänsyn till barnets känslor och vad skapar inte det?

   Rune L. Hansen:
   Det eneste hensynet de tar er at alt skal være motsatt lov og rett.

   
---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater,  tirsdag 27. august 2013, Vinberget: 

   Omkring 9 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tidlig morgen noe regn. Overskyet og oppmot 15 pluss-grader frem mot klokken 10, derefter dus blålig himmel og litt spredt med skyer. Oppmot 20 frem mot klokken 13.30 og 15 klokken 19. Nokså helt mørkt og omkkring 12 pluss-grader klokken 23, med en svak mildere bris mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200738277274050

   Vi har lenge nu vært på full fart inn i Ap-folkets ideal-samfunn. Noen som ser for seg hvordan dette videre arter seg, f.eks. angående familie-liv?

   *

   Rune L. Hansen:
   Det familie-livet som for ikke lenge siden var en natur-rett og menneske-rett i sivil-befolkningen har de nu gjort til en butikk og industri for seg og sine og sin politikk. Og sivil-befolkningen til sitt slave-marked. Og circus for perversiteter, tortur, utplyndring, terror og drap. Tommelen opp - eller ned!?

   Rune L. Hansen:
   Og en folke-rett og kristen-rett også, selvfølgelig. Men alt slikt er nu mere og mere gamle dager og vi har beveget oss inn i en ny tid hvor det på de fleste områder mere og mere er motsatt lov og rett som er den politiske lov og rett. Noen har kanskje gjort seg tanker om alt dette nye, den nye verden og virkelighet som nu har erobret Norge og mere og mere også flere andre nasjoner?

   
---
---

   Cecilie Vetting Wahl, 26.08. 2013:
   https://www.facebook.com/Cecci/posts/10151824731920126

   BARNEVERNET I FREDRIKSTAD!!!!
   Mange av dere har sikkert fått med dere, at familien min og jeg har vært igjennom et HÆLVETE de siste 8 mnd??!!

   Vi flyttet til Drøbak, i Oktober i fjor : ) Håkon, barna, meg og Dozer

   Det var deilig å få en ny start, etter alt vi har vært igjennom.

   - 17. DESEMBER 2012, mente BARNEVERNET i FREDRIKSTAD, at jeg var farlig for mine barn og kastet meg ut av mitt eget hjem, EN uke før jul!

   - UTEN vedtak!!

   Jeg fikk 1 time på å pakke og forlate familien min.

   Barnevernet på sin side, mener de ikke har hjemmel til å kaste meg på gaten..

   - Men jeg fikk valget mellom å forlate hjemmet mitt eller at bv skulle akuttplassere barna.
   * Valg! Mellom pest og kolera!!
   Jeg er glad jeg valgte å flytte, for jeg kan ikke forestille meg barna plassert i bv's omsorg!
   - Been there, survived that!

   BarneVERNET var til stede og skrev bla en rapport om at jeg var mekanisk, når jeg trøstet barna mine..
   - Vi var i SJOKK!! Vi gråt og vi var redde! Hvor skulle jeg dra? Hvorfor behandle oss, på denne måten? Hadde ikke vi opplevd nok?

   Barna våre hadde det forferdelig vondt og etter å ha sovet hos gode venner i 1 1/2 mnd, valgte jeg å flytte hjem igjen til familien min.

   BARNEVERNET i FREDRIKSTAD, mente da at Håkon heller IKKE var egnet som omsorgsperson, siden han ikke var enig med barnevernet om at jeg var uegnet som mor
   og fortalte oss 2. Feb at de skulle fremme sak for Fylkesnemnda, for å splitte barna våre, i hvert sitt fosterhjem.

   Denne uken skulle vi møte i nemnda, det var satt av 3 dager og ikke en dag for tidlig, så fikk vi beskjed om at FREDRIKSTAD KOMMUNE, trekker saken mot oss!

   Så til alle dere der ute…
   Kommer dere noen gang i barnevernets søkelys..

   * HUSK: Ta ALLTID opptak!

   Og BARNEVERNET i FREDRIKSTAD, betalte høye summer til en psykolog, som var hjemme hos oss fire ganger og kom frem til konklusjonen om at jeg var uegnet som mor! - Så si NEI, til bestillingsverk betalt og bestilt av bv!

   Og selvom vi kan begynne å leve igjen nå 

   Så finnes det mange barn i Norges land, som urettmessig har blitt frarøvet sin familie.

   Hjelp meg, til å hjelpe.. Barna trenger oss


   En SYSTEMENDRING i BARNEVERNET, NÅ!!!!

   Og TUSEN TAKK 
for dere som har hjulpet oss igjennom dette

   *

   June Therese Henriksen:
   


   Lars Østby:
   Sterkt gjort! Fight for you'r right....

   Hege Beate Jensen:
   


   Raymond Johansen:
   


   Beate Kanstrup:
   


   Vanja Kristin Svensen:
   


   Odd Ragnar Ork Kjellström:
   Så bra at det løste seg 


   Sølve Urdal:
   ♥♡ ☆

   Katrine Hanssen:
   


   June Lybekk:
   


   Ina Nerdrum:
  
lykkelig for dere!!!!

   Jane Kile:
   deilig!!!!

   Geir Losgutten:
   Syversen Er morro når du "trykker" på Ceci : ) hadde jeg fått valget en gang i fremtiden så hadde jeg jaggu stemt deg inn som barneombud!! Morro at det går "rekti"vei for dere : ) en liten woop kanskje? :0)

   Nina Nordal Svendsen:
   


   Camilla Konstance Hagene:
   


   Andrea Søderlund Berg:
   ♥♥♥

   Lill Gansmoe:
   Godklem til deg, Cecilie  fra meg.


   Therese Gellein Jenssen:
   


   Mariann Susanne Neumann-Andersen:
   Flot kæmpet. Klem til dig og familie

   Ann-Therese Vesla Borg:
   Merker jeg koker over.. Forfølgelsen propaganda.. Glad dere er samlet jeg.. Husk vi er glad i dere : )

   Camilla årseth:
   


   LindaCarine Enersen Gonzalez:
   


   Jeanette Marina Therece Skår:
   lykke til

   Ann-christin Hansen:
   


   Lill Bekkeli-Nordal:
   


   Marita Magnussen:
   


   Catherine Erica Hunter:
   Uffameg Cecilie, så vondt å lese. Håper det nå har ordnet seg for deres beste. Ønsker dere alt godt fremover. Klem

   Mariann Larsen:
   


   Jan Erik Holm:
   lykke til videre jeg håper på at dere får det bra sammen. så kos dere masse i familien....

   Anette Nilsen:
   Å kjære...... men i saker der barn virkelig trenger hjelp,gjør de ikke en dritt! I frstad må de på skolebenken igjen snarest, eller bytt ut hele staben!!!!

   Charlotte Emilie Madsen:
   Å ha sett og vært der med dere denne tiden gjør meg så stolt. Hvordan dere har holdt sammen, skaffet dere godt nytt nettverk, barnas utvikling og deres innsats for at dere står der dere gjør i dag. Og det vet jeg ikke er rent lite! Familie betyr virkelig alt.
Jeg er så glad i dere

   Rolf Henning Johansen:
   kjempebra cecilie.. du er sterk å når du kjemper en slik kamp for barna, bevis nr 1.. så tar av meg hatten for ditt pågansmot styrke utholdenhet.. ønsker dere alt godt hils håkon :-

   Gro Sitek Isaksen:
   Hent frem styrken jeg vet du besitter selv når du tror du ikke klarer mer. Stå på 'jenta' mi for deg og dine kjære og husk: Langt her nord er det ei som så gjerne skulle vært der for deg, men aldri lengre unna enn en tlf  


   Silje Sjøberg:
   


   Elisabeth Henriksen Dahl:
   


   Tonje Appelgren:
   


   Jacqueline Yetta:
   lykkelig for deg og dere at det gått så bra, for meg har du alltid vært et levende menneske, kan aldri forestille meg at du ikke kan ta vare på dine barn. det jeg kan forestille meg er at i perioder har livet blitt for fullt av andre problemer. Barnevernet har sine mørke sider, men også lyse, sett mange gode eksempler. Ellers sikker på at dere er ønsker tilbake av mange i byen her, uansett, klemmer:)

   Jacqueline Yetta:
   ps.. har nok vært til tider fjern skjønner jeg, fått med meg at du flyttet, men ikke hvorfor.......

   Oddbjørn Kristiansen:
   Godt å høre at alt gikk bra til slutt Cecilie. Nå skal du konsentrere deg om familien din, og ta vare på hver dag. Tiden du har vært frustrert og lei kommer aldri igjen, så se fremover. Ønsker deg og familien masse lykke til : )

   Lorraine Wedlog:
   


   Lailah Khan:
   lykke til videre 3

   Mark Alexander Sandvik:
   Stå på Cecilie Vetting Wahl! ; )

   
---
---

   Hans Ove Skau, 26.08. 2013:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200973006344149&set=a.1691752050415.2083947.1136175956&type=1

   Her er en skikkelig godbit for de mange på facebook som er opptatt av sine barnevernsbarn.

   Artikkelen er fra Vestfold Blad, uke 33, august 2013 og side 53. Barnevernsetaten ser muligens på seg selv som en oppdrettsnæring, nesten som laks i mirene som jobbes med for salg på det åpne marked ??? Interessant at Barnevernet har løpende kontroll med familiene, og det allikevel skjærer seg mang en gang.

   1173773_10200973006344149_432726120_n.jpg

   Hans Ove Skau, 26.08. 2013:
  
   Her er en skikkelig godbit for de mange på facebook som er opptatt av sine barnevernsbarn. Artikkelen er fra Vestfold Blad, uke 33, august 2013 og side 53. Barnevernsetaten ser muligens på seg selv som en oppdrettsnæring, nesten som laks i mirene som jobbes med for salg på det åpne marked ??? Interessant at Barnevernet har løpende kontroll med familiene, og det allikevel skjærer seg mang en gang.

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, hvordan går salget, montro?

   Rune L. Hansen:
   Mine barn går nok som varmt hvetebrød for en god pris. Hva med dine?

   
---
---

   Kurt Willy Oddekalv, 27.08. 2013:
   https://www.facebook.com/kurt.w.oddekalv/posts/10201234674262027

   I dag gråter mitt hjerte, ja jeg tror jeg har indre blødninger. Drapsmaskinen til Veterinærinstetuttes oppdragsavdeling (VESO) begynner denne ukenmed hjelp av Norges jeger og fiskerforbund gift behandlingen av ville vakre Rauma. Jeg tror ikke jeg har råd til å reise og grine!

   De tømmer tusenvis av liter med frostvæske (glycol ca 85% ) i elven, blander inn 3,75% Rotenon og påstår at de gjør det for å redde laksen. Nei disse meningsløse drapene på naturmangfold som har brukt tusenvis av år på å utvikle stedegne arter er for å tjene millioner. Djevlene eier rotenon patetenet og selger det til seg sjøl. Så godt som alle som sitter i forvaltningen og sier at dette er nødvendig er betalt av behandlingen. De har snart tjent 100 millioner på denne typen unødvendig forgiftning. Først hovedelva, så alle elvene som ligge rutover fjorden. Det vrir seg i meg og gjør fysisk ondt. Jeg vet at i alle Norske elver har fra 5 % til 50% av villlaksen resistens mot Gyrodactolus Salaris (GYRO), og har selvfølgelig vært i kontakt med parasitten før. Her slåss Artsfasitene i Norges Jeger og Fiskerforbund sammen med forskrudde forskere med for tjukke brilleglass mot "Survivel of the fittest." Det som har gjort laksen sterk og god.

   *

   Siri Blumenthal:
   Forferdelig. Når skal folk skjønne hva de gjør? Det er faktisk kriminellt. Mot kommende generasjoner.

   Elise Martens:
   Neste gang tar jeg korrekturen : )

   Helga Kobbeltvedt:
   When will they ever learn, when will they ever learn?? (Peter Seager )

   
---

   https://www.facebook.com/elin.toenjum/posts/638018046217873

   Caroline Videmark:
   Så er det absolut slut med at spise norsk laks! Ellers tak!

   
---
---

   Per Vidar Johansen, 27.08. 2013:
   https://www.facebook.com/pervidar/posts/10151514888076324

   Skal du stemme? Husk at valget bygger på falsk og ugyldig statsmakt. Stortingsvalget må derfor avlyses, det er det ingen tvil om!

   Jurist Herman Berge ber Riksvalgstyret STOPPE Stortingsvalget
   http://www.norgespartiet.no/component/content/article/137-jurist-herman-berge-ber-riksvalgstyret-stoppe-stortingsvalget.html
   www.norgespartiet.no
   Jurist Herman Berge ber Riksvalgstyret STOPPE Stortingsvalget i medhold av Valglovens § 13- 1

   *

   Tore Svendsen:
   Det brevet er sendt til valget i 2009. Er det derfor Stoltenberg fortsatt sitter ved makten?

   Øyvind Anarkiellerkaos Selseng:
   Nei, jeg skal IKKE stemme, jeg pleier ikke å stemme ved stortingsvalgene, bare unntaksvis ved kommunevalg og som regel alltid ved folkeavstemninger. Som tilhenger av realdemokrati og folkelig selvstyre er det å stemme det samme som å legitimere partidiktaturets seier over folkestyret.

   Lise Jogreg:
   Tror de stemmene som ikke blir brukt går til den som allerede har fått flest, så om du ikke er enig i noen, som er høyst forståelig, stem på et lite parti

   Toril Hemmingsen:
   Ja skal stemme fordi vi er nødt til å ha et styre her i landet og de som styrer må IKKE få fortsette.... Men er ikke enig i slik politikken føres her i landet,vi har ikke demokrati lenger..... Men at Stortingsvalget blir avlyst vil nok ikke skje.... Vi har ikke andre styringsmuligheter per i dag og derfor så bør folk stemme....... Tror vi må stemme så vi får et sterkt blått styre her i landet og da helst så mørkeblått som det er mulig : )

   Elin Pettersen:
   Det er vår BORGERPLIKT å stemme ved Stortingsvalg / Kommunevalg og folkeavstemning !!! Vil folket ha FORANDRING, stem FRP !!!

   Lise Jogreg:
   Vi har ikke noe plikt til det nei. Spesielt ikke når dette med plikter er fraværende andre plasser!

   Håkon Andresen:
   Toril Hemmingsen hvordan har du tenkt å gjøre det? Det er valgsystemet vårt som det er feil ved. Feilen ved valgsystemet vårt er at et mindretall kan velge inn en flertallsregjering. Jens Stoltenberg f.eks. er statsminister i en flertallsregjering som har langt færre velgere i ryggen enn opposisjonen. Han er ikke valgt av folket .... : (

   Toril Hemmingsen:
   Nei dette vet jeg. Men så lenge det ikke er noen annen mulighet per dags dato til å få et styre her i landet så kan vi vel ikke gjøre noe noen som helst. Hva vi kunne ha gjort er en annen sak. Vi har et parti som ikke er "godkjent" ennå og som heter Norgespartiet som ønsker direktedemokrati eller et styre slik de har i Sveits.... Dette er noe som godt kan gjennomføres her i landet også bare folket vil det. Jeg er ikke så opptatt av partitilhørighet når det kommer til stykket fordi jeg mener at vi like godt kunne ha hatt personer som er partiuavhengig til å styre landet like godt som de som er partiavhengig her i landet. Når det gjelder hvem som skal styre så er det kanskje vel så viktig at de som "styrer" eller har bestemmelsesrett over det enkelte organ faktisk har greie på det som de skal holde rede på. Kom ikke her å fortell at de som sitter som leder i de enkelte departementene her i landet i dag vet hva de holder på med eller kan styre disse departementene... Jeg er sikker på at jeg kunne ha styrt Norges økonomi vel så godt som finansministeren : ) Dette gjelder alle andre departementer eller styresett også, man må ha kunnskap om det man skal holde rede på, ikke bare at man har et parti i ryggen og blir utnevnt til en ministerpost for at man har det.Vi kjenner alle til hun som har vært innom mange ministerposter og ikke visst hva hun har holdt på med, men fordi hun tilhører et visst parti så er hun satt inn i en ny ministerpost, som det viser seg at hun heller ikke duger til.... Det er det jeg vil frem til.... Man setter ikke en bilmekaniker til å jobbe som hjernekirurg heller !!!!! : )

   Håkon Andresen: :
   Toril Hemmingsen hvis vi godtar dette valgsystemet og støtter det ved å avgi vår stemme, gjør vi bare saken vondt verre .... vi burde alle som evner å se feilen ved valgsystemet i landet vårt, boikotte valget ved å stemme blankt ..... ja vi burde ha hatt folkestyre : )

   Toril Hemmingsen:
   Ja, men vi kan ikke det nå. Da måtte vi ha tenkt på det for lenge siden... Vi kan ikke risikere å bli sittende nå den 10.09 uten noen til å styre landet eller i verste fall fortsette med de som sitter der nå... Tror ikke det er mange som ønsker at Jens skal fortsette.. Det er det jeg vil frem til  Stemmer du blankt så bryr du deg ikke om ditt fedreland, din kultur og din religion..... Vi kan risikere at vi ender opp med statskupp eller anarki, i verste fall full borgerkrig her i landet. Hvem ønsker det og hva er vi tjent med det etter???? Men derfor så viktig at vi klarer å sanke sammen de underskriftene som trengs for at Norgespartiet skal få komme på banen....

   Håkon Andresen:
   Toril Hemmingsen. Velgermassen slik det er nå, stemmer på partier som har som første prioritet å "tvinge" folket inn i globalismens EU ..... Vil vi det da?

   Per Vidar Johansen:
   Det er forsatt samme Grunnlovstridige Stortingsvalg i år som i 2009, grunnet at det er lovbrytere alle sammen som har kapret seg en ulovlig ministerpost, grunnet at de har brutt Grunnlovens § 21 om embedsed.

   Håkon Andresen:
   Stortinget kan bestemme at en sak er så viktig at den bør legges frem for folket gjennom en folkeavstemning. Det ble ikke gjort ved f.eks. Eøs medlemsskap ... Det står ingenting om folkeavstemninger i Grunnloven, og avstemningene er derfor ikke bindende. De er kun rådgivende, og det betyr at politikerne ikke er nødt til å ta hensyn til avstemningsresultatet .... sporer av litt jeg nå ... : )

   Toril Hemmingsen:
   Nei vi vil ikke inn i EU.... Men både Høyre og FRP sier at de ikke kommer til å vurdere å søke om medlemsskap i EU de kommende 4 år... Så får vi jo se om de holder det da.... Som kjent stortingsvalg hvert 4 år : )

   Toril Hemmingsen:
   Dessuten så er FRP for folkeavstemninger så vidt jeg vet.... Var det ikke folkeavstemning om EU i 1994 ?????

   Håkon Andresen:
   Toril Hemmingsen ut i fra det jeg har hørt og lest, har jeg hørt og lest det motsatte ... : )

   Håkon Andresen:
   Toril Hemmingsen det var folkeavstemning om EU i 1994, men ikke om Eøs .... : (

   Toril Hemmingsen:
   Jeg har i alle fall lest at Høyre og FRP ikke vurderer søknad om EU medlemsskap de kommende 4 år... : )

   Toril Hemmingsen:
   Nei, men vi hadde ikke de samme som styrte landet heller når det var folkeavstemning om EU som det var snakk om EØS......

   Håkon Andresen:
   Toril Hemmingsen det kommer vel sikkert an på hvor man leser ..... jeg har lest og oppfattet det motsatte ... : )

   Toril Hemmingsen:
   Jeg er medlem i FRP og vet dette i alle fall når det gjelder FRP, jeg har lest programmet meget nøye.......

   Håkon Andresen:
   Den foreløpig siste nasjonale folkeavstemningen i Norge ble holdt 28. november 1994, da europaspørsmålet igjen var gjenstand for folkeavstemning. 52,2 prosent av de fremmøtte stemte igjen nei til norsk medlemskap i EU. Både i 1972 og i 1994 var det uenighet mellom folket og politikerne; det var flertall i folket mot et forslag som hadde flertall på Stortinget. Trygve Bratteli (Arbeiderpartiet) f.eks. valgte da å gå av som statsminister fordi folket ikke fulgte regjeringens råd i EF-saken.

   Toril Hemmingsen:
   Ja der har vi en sak der AP ikke godtok hva folket ville........... Tror det ville ha skjedd i dag også om det har vært en AP politiker som ville noe annet enn folket... Har da AP tillitt hos folket ????? Ville en AP regjering ha godtatt en folkeavstemning i dag?????? NEI, fordi de vil bestemme for folket....

   Håkon Andresen:
   AP-partiet beskytter seg med at de flertall på Stortinget, de hører ikke på folket. De har misforstått sin rolle, de tror de er landets herskere, ikke landets tjenere .... : )

   Rene E. Kronenberger:
   Er en folkeavstemning ikke bindende for politikerne, men kun rådgivende, hva er vitsen å spørre velgerne å stemme hvis politikerne skal ha siste ord allikevel og ikke velgerne? Dette oppfattes av oss tilhenger av den direktedemokrati som rein bedrageri. Tenk over hvis folk i Norge hadde stemt JA til EU i stedet for NEI, mens politikerne i Stortinget selv gikk i flertall inn for NEI? ... Hvem skall ha siste ord? Politikerne eller velgerne? Det hadde utviklet seg til en konstitusjonelle krise.

   
---
---

   Mike Cechanowicz, 27.08. 2013 shared Øistein Østgaard's photo:
   https://www.facebook.com/mike.cechanowicz/posts/3327315638486

   OK - så er neste spørsmålet... Hvorfor lar nordmenn seg lede av asylet?

   1231456_708231182536989_772523737_n.jpg
   

   Hvis Stortingsvalget virkelig var demokratisk så skulle ingen politikere ha 'sikker plass' på partienes stortingslister og ingen politiske partier skulle få statstøtte for å eksistere. Slik det er idag er i virkeligheten ingen politikere avhengige av andre enn statens penger og de som teller opp stemmene etter stortingsvalget. Velgerne er bare stemmekveget som skal gi et skinn av demokrati.

   Dessuten har ingen av dagens partier på Stortinget og i Regjering noe lovlig grunnlag i Grunnloven for sin virksomhet.
 
   Etter det fordekte statskuppet i 1938 satt i verk av en Høyremann og frimurer der Stortinget valgte seg selv for 4 år uten å skjele hverken til Grunnloven eller folket og uten å gå av og deretter overlate til folket å bestemme det nye Storting og regjering  i stortingsvalget som aldri ble holdt i 1939.

   Alt er falskt og ingenting er siden blitt gjort for å rydde opp i denne galskapen. Derfor er Stortinget i realiteten Oslo og landets største galehus der Grunnloven som skulle legitmere politikernes makt, ikke lenger er i funksjon og blir tråkket på hver eneste dag! Alle andre nordmann har større rett til å sette seg på stortingsbenkene enn noen av disse politiske bedragerne som stiller til årets stortingsvalg!
   Hvis Stortingsvalget virkelig var demokratisk så skulle ingen politikere ha 'sikker plass' på partienes stortingslister og ingen politiske partier skulle få statstøtte for å eksistere. Slik det er idag er i virkeligheten ingen politikere avhengige av andre enn statens penger og de som teller opp stemmene etter stortingsvalget. Velgerne er bare stemmekveget som skal gi et skinn av demokrati.

   Dessuten har ingen av dagens partier på Stortinget og i Regjering noe lovlig grunnlag i Grunnloven for sin virksomhet.

   Etter det fordekte statskuppet i 1938 satt i verk av en Høyremann og frimurer der Stortinget valgte seg selv for 4 år uten å skjele hverken til Grunnloven eller folket og uten å gå av og deretter overlate til folket å bestemme det nye Storting og regjering i stortingsvalget som aldri ble holdt i 1939.

   Alt er falskt og ingenting er siden blitt gjort for å rydde opp i denne galskapen. Derfor er Stortinget i realiteten Oslo og landets største galehus der Grunnloven som skulle legitmere politikernes makt, ikke lenger er i funksjon og blir tråkket på hver eneste dag! Alle andre nordmann har større rett til å sette seg på stortingsbenkene enn noen av disse politiske bedragerne som stiller til årets stortingsvalg!

   *

   Øyvind Anarkiellerkaos Selseng:
   Mange nordmenn er hardt rammet av stockholmsyndromet og sykelig tillit til autoriteter og "felleskapets" ønske om likhet.

   Jan Aloha Red Eagle:
   ikke så mange - de fleste

   Dag Vidar Madsen:
   Autoritets-tro og et ønske om å bevare felleskapet som sin fantasifamilie? ja, det kan jo tyde på noen fastlåste forestillinger med røtter i barnedommen. Manglende løsrivelse kanskje?:)

   Jan Aloha Red Eagle: 
   Jan Aloha Red Eagle's photo.
   14144_350737108392619_754932232_n.jpg

   Linda Lie:
   Thats why I dont have one

   Rune L. Hansen:
   En smittsom masse-psykose.

   
---
---

   Rune Fardal, 27.08. 2013 commented on NA24:

   Meanwhile...

   Jens Stoltenberg:
   - har sendt kr 500.000.000,- hver uke i snart 8 år (over 27 mrd i fjor) i såkalt U-hjelp til bl.a Afrikanske land. 11 av disse 12 blir styrt av korrupte statsledere.
   - ga også 3 mrd til India som de kjøpte 2 atomdrevne ubåter for, men Jens ville likevel gi mer!
   - sendte 400 mill til Mugabe; av disse brukte Mugabe 355 mill til privatfly.
   - har lånt bort 570 mrd til EU land som er på konkursens rand
   - det samme med Japan, som han nylig lånte 70 mrd til.
   - sist uke fikk fru Clinton 500 mill av Jensemann & co.
   - Jens sitt byråkrati bruker 1 mrd i året på PR av seg selv!!
   - 300 mrd brukes på jagerfly mens 20 mrd er tapt på Mongstad, 87 mrd tapt på Oljefondet i fjor, osv osv.

   Når andre politikere ville bruke 4 mrd til sykehus-utstyr da mente Jens at det var uansvarlig??!!

   - En generaltabbe av norske domstoler å godta politiets ønske
   http://www.na24.no/article3668485.ece?fb_comment_id=fbc_510722705663476_4043843_510740028995077
   www.na24.no
   - Nå regner jeg med at lagmannsretten vil følge menneskerettighetene.

   *

   Bengt Kjølset:
   ...og fortsatt så stemmer noen på galskapen... Manglende innsikt!

   Kjell Solberg:
   Her må det være en feil.
   Snakker om den norske dommerstanden.
   Den et vel ikke styrt av Jens & co?

   Rune L. Hansen:
   Den norske dommerstanden og dens politikk? Hekse-gryter og inkvisisjoner!

   
---
---

   Chris Overgaard, 27.08. 2013:
   https://www.facebook.com/chris.overgaard/posts/10200430073970593

   "Der loven slutter, begynner tyranniet."

   *

   Bjørg Brennan:
   Uten tvil.

   Peder Aresvik:
   Neppe, Chris.
   Der loven slutter, har moralen en sjanse.
   Loven i seg selv kan være den største tyrann - "summum jus, summa injuria."

   Martha Aftret:
   Enig !

   Rune L. Hansen:
   Ulovlige lover og avgjørelser kan og skal aldri bli lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Les f.eks. "Essays on human rights, and their political guaranties" fra 1848:
   http://archive.org/details/essaysonhumanrig00hurl

   Bjørg Brennan:
   Lover er til for brytes av dem som har skapt lovene ?

   Rune L. Hansen:
   Tull og tøv, BB! Lov-giver i en rettsstat er folket, inklusivt enkelt-mennesket, både som enkelt-menneske og via sine representanter, og for at en lov eller avgjørelse skal kunne være lovlig må den være i pakt og samsvar med over-ordnet lov og rett (lex superior).

   Bjørg Brennan:
   Ingen lurer på hva mening og hensikter er av mål ved ha/få en drøss med økende fascistiske lover ?

   Rune L. Hansen:
   Dumhet, egoisme og ondskap kan fort lage og følge ulovlige lover og betrakter det som en fordel at andre er med på kjøret!

   Chris Overgaard:
   Dere som er uenig i at "Der loven slutter, begynner tyranniet" utfordres til å gå dypere inn i denne materien, så ser dere muligens sammenhengen!

   Rune L. Hansen:
   Mange misforstår dette, av autoritets-lydighet - som er noe annet enn lov-lydighet. En lov, lov-endring eller avgjørelse blir hverken loven eller lovlig om den så er vedtatt av regjering og Storting og Kongen i Statsråd! Den blir en lov eller avgjørelse, men både flere av de som vedtok den og andre kan ha visst at den den var ulovlig og ulovlig tillaget, eller ha blitt oppmerksom på det efterpå. Ingen som helst lov eller avgjørelse lovliggjør eller rettferdiggjør tyranni eller annen urett. Særlig mennesker hvor som helst ansatt i eller under den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen med makt og myndighet har et viktig personlig ansvar i det å være så hensynsfull at ingen forurettes! For å unngå å gjøre seg til en forbryter som kan straffes i henhold til reell lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Det er nok eksempelvis å vise hen til Straffelovens § 123:
   "§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   Bjørg Brennan:
   Penger.... Masse penger.... Skaper venner ? Eller ?

   
---
---

   Elisabeth Bettan Kjelstad, 27.08. 2013:
   https://www.facebook.com/elisabeth.kjelstad/posts/10202101236998745

   Til ALLE som er angrepet av barnevernet. La mag begynne med å gjøre klart noen pungter.

   Barnevernet benytter et ikke godkjent rettsorgan, fylkesnemda. Det som er det verste med fylkesnemda, den ser bort i fra dine rettigheter som menneske. Du har nemelig rett på en rettsak, ført for den offentlige domstol i Norge, en såkalt 1. Instans, ut i fra domstolsloven er dette tingretten. Men sosiallovutvalget ga oss i 1992 fylkesnemda, der påstår Norge at du ikke trenger å få oppfylt dine rettigheter... HVA. er det mulig? Ja det er mulig. Det korrupte Norge har klart kunststykket å oppnevne en egen rett, der menneskerettighetene dine ikke trenger å oppfylles.. Tusen takk til makta i Norge. De har klart å gjøre mitt NORGEtil en stat på samme nivå med komuniststaten og verdensrekord holder i brudd på menneskerettighetene KINA. Hva er poenget med at regler og lover som er grunnlovsfestet, for min og din sikkerhet, ikke trenges oppfyllt?
   Europeiske menneskeretts domstolen har sammen med staten Norge utviklet og innkorperert et lovverk for oss mennesker. Disse lovene som sikrer oss mennesker retten til en objektiv nøytral rettergang, der begge parter skal stille likeverdig, med rett til å forsvare oss til den objektive dommeren. Disse lovene har forrang forran all annen lovgivning. Dvs. Om to lover går mot en annen, gjelder lovverket fra EMD. På den måten ville du vert sikret. Norge har vert kritisert for at mennesker ikke får oppfulgt sine rettigheter etter konvensjonen, Norge er pr. I dag degradert av FN for å ha den rettspraksis som er i dag. Norge sier i gjen at mennesker i Norge ikke trenger oppfyllt sine rettigheter, da det er muligheter for å anke til tingretten, der menneskerettighetene er ivaretatt.
   Desverre er det heller ikke slik.
   For at en dommer skal kunne garantere at du får oppyllt menneskerettene dine også i 2. Instans, skal dommeren ha signert en erklæring til domstolsadministrasjonen, der dokumenterer dommeren at vedkommende vil dømme ut i fra Norges lover og i henhold til sin egen samvittighet. Dette dokumentet skal signeres før en dommer trer inn i rollen som dommer. Vi vet i dag at det ikke eksisterer lister som er oppdatert,og at mesteparten av Norges dommere pr. i dag IKKE har signert denne erklæringen, dermed er du ikke sikret en dom i 2. Instans som sikrer dine rettigheter.
   Alle de pungter son beskriver lovbrudd fra det offentlige er påklaget til regjeringen med div. departemang på slep. Alle svarene har vert at det ikke er nødvendig eller at det er godt nok slik det er i dag.
   Jeg har valgt å gå inn i Demokratene i Norge, grunnen er at det partiet virkelig står på borgerene av landet vårt sin side. Andre partier har ikke tatt seg bryet med å sikre dine rettigheter. Tenk at jeg valgte det lille partiet med det store hjertet.
   Jeg vil at DU skal tenke gjennom hva du vil stemme i år. Er det veg, busser, skatter eller firmabil ordningen som veier tyngst... eller kanskje det at staten ulovlig kidnapper over 17000 barn i Norge ( 2012)(ref: ssb kostrata-tall) UTEN EN RETTFERDIG RETTERGANG.

   Tenk på det

   *

   Ole Mikal Hovland:
   deler

   Harrieth M A Strand:
   deler videre

   Nina Hagen Fattnes:
   Stemmer det jeg og Elisabeth Bettan Kjelstad


   Åse Kolgrov:
   Du er so utrulig god å ordlegge dej, flink e du,du kan so mykje, både av eia erfaring og lover og regler. Gled mej til å møte dej

   Elisabeth Bettan Kjelstad:
   Del av 
tens lyst ....... klem

   Anja Gabriele Neske:
   Jeg står høyt på Demokratenes liste, nettopp fordi de som et av svært få partier setter menneskerettigheter høyt. (Og til dem som lar seg skremme av at religion også står på partiets program: Jeg er agnostiker!)

   Cecilia ødegaard:
   Veldigt bra skrevet. Takk 😊

   Hilde Sandø:
   fylkesnemda er gammle barnevernsnemda

   Øystein Hagel Pedersen:
   Klag til Pernille Pettersen Smith, leder for fylkesnemndene i Norge. klag, klag, klag!

   Rune L. Hansen:
   Grov kriminalitet skal politi-anmeldes. Også politisk organisert grov kriminalitet, - som er tusener ganger grovere, verre og farligere enn all annen slags kriminalitet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 27.08. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151550520371875

   I barevernssaker, står det tilnærmet alltid innledningsvis i domspapirene under hva saken gjelder: "Lov om barneverntjenester - omsorgsovertakelse og samvær."

   Hadde man tatt inn over seg at denne type saker faktisk er rene menneskerettssaker, skulle det ha stått: Saken gjelder: Lov om menneskeretter. Den Europeiske Menneskerettskonvensjon artikkel 8.

   *

   Irene Hov:
   Det burde stått "Straffeutmåling for dårlig blikk kontakt".....

   Rune L. Hansen:
   Og hva er straffen for å ha blitt et mobbe-offer? Eller for å ha blitt en skyte-skive for livlig dumhet, egoisme, misunnelse, hovmod, grådighet, politisk uenighet eller ondskap, etc.?

   
---
---

   Marius Reikerås, 27.08. 2013 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151550332321875

   - Det føles som om staten er litt for grådig
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Det-foles-som-om-staten-er-litt-for-gradig-7288788.html
   www.aftenposten.no
   Ane fant faren død i huset sitt, han hadde tatt sitt liv. Det ble starten på et byråkratisk og skattemessig mareritt.

   *

   Vivi Roland:
   Det ikke bare føles, staten ER for grådig !!

   John Eiliv Rindøien:
   Når man bryter ned tradisjoner, og kulturer , blir man sittende igjen med tomhet, og usikkerhet, det gjelder å få snudd i tide bare !

   Sidsel Emmy Nordby:
   " Vi jobber hele tiden med å forbedre oss. Reglene for arveavgift råder vi ikke over, men vi må selvfølgelig gjøre det så enkelt som mulig å følge dem", sier Bjerke. Skammelig, når denne arvingen må rydde opp i skatteetatens egne feil er det her snakk om mer enn totalt mangel på vilje til forståelse.

   Bjorn Hannaas:
   Staten krever sin arveavgift på 10%. Dernest blir damen skattepliktig for den resterende av arveformuen på 5,7 millioner. Det er ikke verre.

   Bent Lønrusten:
   De var på meg for å hente inn avgift på en fritidsbolig jeg visstnok skulle komme til å arve en bitteliten del av. Jeg var ikke klar over at jeg hadde arvet noe som helst, da det var nærmere arvinger igjen. Men, da jeg ringte for å spørre om hva dette var fikk jeg til svar at jeg kom til å arve min del, sidenm de nærmere arvingene ikke hadde noen etter seg. Ingen kunne svare vettugt på spørsmålene jeg stilte og det endte med at jeg på pur F, solgte min del for 1 krone og sendte den i oppkrav til Skatt Øst. Case closed!

   Jan Erik Sørheim:
   Husk at d er Stortinget som lager lovene, Skatteetaten bare håndhever dem samme som i politiet

   Haakon Olav Andreassen:
   Jeg kan ikke i min villeste fantasi begripe hvorfor Staten egentlig skal ha arveavgift 10% høres ut som rov. Å hva er det staten har gjordt seg fortjent til dette, som er skattet å betalt over et helt liv. Å hvis Ane plutselig dør, da skal vel staten igjen ha 10% av Arven ??? Er det noen som har satt seg inn i denne beskattning som er bare mye vil ha mer !!! Nei vi må fjerne denne loven som setter familien i gjeld som bare lager gjeldsslaver ! Det er på tide med nye koster å få vekk denne loven en gang for alle. at de skal ha en avgift for papirer som skal fornadres er ok , men 10% av arveavgiften ? som gjør Ane til gjeldslave 500.000 kr. - Er dette virklighet i Norge 2013 ????

   Joste Dalsbreen:
   Arveavgiften er intet annet en tyveri av ærlig opptjente, private ressurser. Forbanna kjeltringer. @Jan Erik Sørheim At Skatteetaten bare håndhever gjør dem ikke til mindre drittsekker. Heller omvendt fordi de ikke tar til orde for endringer til tross for MANGE klager og til tross for at de VET at denne avgiften er urettferdig. "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."

   Bjorn Hannaas:
   Staten (oss) trenger penger til å drifte alt mulig, pensjoner, skoler, helse, veger, lønninger osv osv. Norge har forholdsmessig lave ordinære skatter, og tar istedet inn penger på annet vis. Gravrøveri har alltid vært legetimt, ettersom de døde ikke trenger penger der de er. Dessuten; hvis rikingene i generasjoner bare kunne fylle kistene sine, uten at noe kom ut igjen, så blei det veldig lite igjen

   John Lænd:
   Man må jo bruke opp lønna fortløpende, for man vet jo aldri når man dør!! og skal staten ta pengene fra min datter fordi jeg ikke har kommet i mål med sparingen min??

   Bønni Sslb Johansen:
   Gjøre som stoltenberg få en megler til og nedsette verdien av huset så blir det mindre skatt. Fuck hele systemet.

   Trude Elisabeth Skaug:
   Det som er rart er at den som arver betaler skatt for andre gang, foreldrene betalte jo formueskatt og skatt for arbeidsinntekt. Det er jo ikke snakk om rike mennesker, det er vanslige mennesker med normal inntekt og ingen palass til hus.

   Per Johan Loe:
   .... du har helt misforstått dette Trude. Det er ikke en skatt, men en AVGIFT! En form for skrotningsavgift!

   Rune L. Hansen:
   Det er folket som via Stortinget lager lovene, også de over-ordnede lovene. Det er enhvers plikt og ansvar å få straffeforfulgt, rettet opp eller fjernet forurettende ulovlige lover og avgjørelser (som ikke er i pakt og samsvar med over-ordnet lov, som det er viktigst av alt å forstå og å følge). Ulovlige lover og avgjørelser tilsvarer kriminelle i forkledning!

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig - f.eks. Straffelovens § 111:
   "Fordrer en offentlig Tjenestemand enten for sig selv eller en anden Tjenestemand eller for det offentlige en ulovlig Skat, Afgift eller Godtgjørelse for Tjenestehandling eller modtager han, hvad der af Vildfarelse tilbydes ham som saaledes skyldigt, straffes han med Fængsel indtil 5 Aar.
   Beholder han det i god Tro oppebaarne efter at være bleven opmerksom paa Feilen, straffes han med Bøder, Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Maaneder."

   Trude Elisabeth Skaug:
   Uansett hva du kaller det, skatt eller arveavgift for min del, så må en betale formueskatt og arveagift. Noen kommuner har også eiendomssaktt. Mange kan for eksempel ikke overta barndomshjemmet sitt fordi de ikke har råd til det. Jeg synes at alle disse skatter og avgifter er sprøtt for en alminnelig bolig, alle må jo bo.

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, onsdag 28. august 2013, Vinberget: 

   Omkring 10 pluss-grader Celsius, mørkt, lett regn, fuktig og vått her ute i natt. Formiddagen overskyet uten regn og tildels mindre overskyet og oppmot 15 pluss-grader frem mot klokken 12. Omtrent det samme videre utover dagen, med 13 pluss-grader kloken 19. Mørkt og 9 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200745850663380

   Kan noe sies mere tydelig enn i Barnekonvensjonen Art 35:

   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   *

   Per Steinar Sørå:
   Dette er klar tale.

   Rune L. Hansen:
   Mildt sagt. Men hvis det er klar og utvetydig tale, er norske politikere og dommere rett og slett bare molboer og grov-kriminelle?

   Tore Svendsen:
   Er det noe rart dem fullstendig velger å se bort fra barnekonvensjon?

   Per Steinar Sørå:
   Jeg kan nevne Hanne Sofie Greve som var menneskerettsekspert i Bosnia? mente at myndighetene hadde handlet riktig, selv om det var aldri så galt det som ble gjort

   Rune L. Hansen:
   Ja, dette gjelder ikke bare en av menneske-rettighetene og Barnekonvensjonens bestemmelser, som systematisk og organisert forbrytes, men nærsagt alle! Og sivil-befolkningen har blitt så indoktrinert og pervertert massivt av propaganda for poltisk organisert kriminalitet at mange vet ikke mere forskjell på rett og galt, lovlig og ulovlig, men i høyden nøyer seg med hver sin egoistiske synsing! Og den politiske mafiaen applauderer og vil ha lov og rett erstattet med synsing. Sin egen og sine egnes synsing! Mens sivil-befolkningen stadig villere og villere smittsom perverteres, utplyndres og forurettes!

   Rune L. Hansen:
   Og de grov-kriminelle høye damer og herrer i Stortingspartiet ansetter sine venner og mest nyttige med-spillere i departementene og alle instanser, inklusivt i påtale-myndigheten og rettsvesenet, for å trakassere og utplyndre sivil-befolkningen. En sivil-befolkning som dermed nokså fullstendig utplyndres og forurettes, men som i naivitet og autoritets-tro likevel i stort monn tror den politiske mafia-virksomheten er lovlig og representerer lov og rett! En sivil-befolkning som til og med ikke tillates sine menneske-rettigheter!

   
---
--
-

   Ole-John Saga, 28.08. 2013:
   https://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/10200228714431558

   I gamle dager så tenkte kirken for oss ved hjelp av ferdig lagde konklusjoner. I dag er det massemedia som har overtatt kirkens rolle, de er dagens største religion og den firkantede boksen som pryder alle oppholdsrom er apparatet religionen forkynnes gjennom.

   Som kirken i sin tid fortalte hva vi skulle tenke, tro og mene, har nå tv apparatet overtatt rollen som allmektig forkynner av sannheten. I gamle dager måtte folket oppsøke Guds hus, i dag så har "presten" og "kirken" flyttet inn i alles hjem slik at ingen unngår forkynnelsen av det glade budskap.

   *

   Jarle Johansen:
   "Vitenskapen" aka psykologer og psykiatere er et annet strengt "presteskap", å tro på en høyere makt er om ikke lenge 'dillusional', må bli kurert med piller, statens 'presteskap' om det er i 'helse' eller media vil bli tyranniske..... Hvem vil tørre å gå mot strømmen?

   Tore Svendsen:
   “..nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies.” ~ Julian Assange

   Sissel Gregersen:
   Kast tven ut! Mye bedre uten.

   Dag Vidar Madsen:
   Bruk dine egne sannhets-filtre" TV er god å ha til underholdning:)

   Motu Tveiten:
   Pluss at den funker som skjerm for min pc : ) hehe

   Solfrid Bø:
   Så sant! Her er tv'en avslått og ingen savn : )

   Motu Tveiten:
   Kanaler har en ikke hatt siden 2000 : )

   Ingebjørg Nordhus:
   Er ikke Dawkins også en sånn definisjonsmakt?

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Som en god nr 2 er det også en religion som heter "Budsjetter," de er også hellige og står over menneskelig liv : (

   
---
---

   Øistein Østgaard, 28.08. 2013:
   https://www.facebook.com/oistein.ostgaard/posts/709033982456709

   Fra arkivet 2012-2013: Det lovløse Norge!

   I norske domstoler er det nok med MISTANKE om selv den minste kriminelle handling for at man skal miste levebrødet sitt. Sikre bevis for slik kriminalitet er for tullinger..
   I kommentarfeltet under her kan du lese Herman J. Berges gjennomgang av sakens fakta...

   Klomsæt får ikke advokatbevillingen tilbake
   http://www.dagbladet.no/2013/02/28/nyheter/innenriks/sigurd_klomset/25994090/
   www.dagbladet.no
   Sigurd Klomsæt får ikke tilbake advokatbevillingen, slår Oslo tingrett fast i sivilsaken han har anlagt mot Advokatbevillingsnemnden.

   *

   Øistein Østgaard:
   Nylig meldte norske medier at Klomsæt ikke får tilbake sin bevilling som advokat, dette til tross for frifinnelsen i tingretten..
   http://www.rettsnorge.com/artikler/2013/Mars/080312_Kloms%C3%A6t_Frikjent_politiet_slaktes.htm
   080312_Klomsæt_Frikjent_politiet_slaktes
   www.rettsnorge.com
   I saken mot Anders Behring Breivik opplevde politiet at informasjon som var taushetsbelagt like fullt fant veien til mediene. Politiet mente at lekkasjene, eller årsaken til lekkasjene, ikke kunne finnes i egne rekker, dette da en slik vanvittig oppfatning selvsagt har formodningen mot seg. Ja, ja.…

   Øistein Østgaard:
   I denne saken er det helt tydelig at regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs & Co har en finger med i spillet for å få fjernet en brysom advokat som tok sine klienter på alvor. I dette tilfellet overlevende ofre fra Utøya...
   Sven Ole Fagernæs har mye kriminalitet å svare for og burde egentlig umiddelbart vært fengslet. Hvis Norge hadde vært en skikkelig rettstat...

   Hans Kristian Gaarder:
   Rettsstaten ja, den er gone med en hyperkriminell riksadvokat; riksgangsteren Tor-A Busch:
   http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/bestyrer-riksadvokat-tor-aksel-busch-retts-norge-som-en-mafioso/
   Bestyrer riksadvokat Tor-Aksel Busch retts-Norge som en mafioso?
   www.nyhetsspeilet.no
   Riksadvokat Tor-Aksel Busch har styrt og manipulert vikige kriminalsaker i flere tiår. Det går en rød tråd av urent trav gjennom handlinger Busch har begått. Sporene etter gjerninger Busch har begått er ikke som etter en vaklevoren full sjømann, snarere opptrer Busch som en agent med instrukser fra…

   Jan Trygve Harila:
   Og hva med Dommerne ?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.08. 2013 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/711950932161193/
   
   "När skall någon börja granska hur socialtjänsten i Sverige fungerar, inte som enskilda fall utan utifrån en helhet. När skall Förvaltningsdomstolarnas inkompetens i barn- och familjefrågor granskas. Och var går gränsen när barn får användas som vapen i politiska vendettor."

   Barn används som vapen för politisk hämnd i Fagersta
   
http://anneskaner.wordpress.com/2013/07/18/barn-anvands-som-vapen-for-politisk-hamnd-i-fagersta/
   anneskaner.wordpress.com
   Mia och Christoffer är en fungerande och vanlig familj på Bruksorten Fagersta. En liten idyll i norra västmanland med vänsterpartisten Stig Henriksson vid rodret. När vänstern tog över efter år av ...

   *

   Rune L. Hansen:
   Både politiske, private og allslags vendettaer! Og det er det samme i Norge og flere andre steder.
   Og det er politisk organisert kriminalitet som har i seg uhyre grove forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.08. 2013 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/711949838827969/

   Menneskerettighets-brudd er livs-farlige uansett hvor. Blandt annet også Finland har et falskt "barnevern" som politisk organisert kriminalitet.

   Johan Bäckman er dosent i rettssosiologi ved Universitetet i Helsingfors. På NKMRs symposium i Göteborg, presenterte han skremmende fakta om hvordan det finske "barnevernet" i dag kan gå til verks.

   http://www.samfunnsmagasinet.no/Arkiv-2013/Art-Aug-2013/260813.Har-Finland-Nordens-farligste-barnevern.htm
   Velkommen til sfm.no - Samfunnsmagasinet
   www.samfunnsmagasinet.no
   Lastensuojelu.info er en webbtjeneste som vender seg til innvandrare med informasjon om den finske barnebeskyttelsen, dens praksis og lovverket omkring den. Tjenesten omfatter informasjon på syv forskjellige språk pluss innspilte lydfiler om emnene. Tjenesten retter seg sæskilt til foreldre til innv...

   *

   Rune L. Hansen:
   At menneskerettighets-brudd er livs-farlige uansett hvor er noe som har blitt og blir fortiet og bagatellisert av politikere og andre som tror seg å være lov og rett og å stå over lov og rett! Å la slike mennesker få indoktrinere og pervertere vårt samfunn er ENDA MERE livs-farlig og katastrofalt!!!

   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 28.08. 2013 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151637450418785/

   Numera får inte föräldrar ens bestämma vilken mat de ska ge till sina barn. Visst lever vi i en värld av galningar!

   State Threatens To Seize Infant Who was Fed Goat’s Milk Instead of Approved GMO Soy Formula
   http://www.undergroundhealth.com/state-threatens-to-seize-infant-who-was-fed-goats-milk-instead-of-approved-gmo-soy-formula/
   www.undergroundhealth.com
   A young mother in Maine is being threatened by the Department of Health and Human Services to have her infant child taken away and put into foster care. Her crime? Feeding him goat’s milk instead of commercial infant formula. Alorah Gellerson was not able to breast feed her child, so she developed a...

   *

   Mikael Koistinen:
   Ja verkligen. Det är helt sjukt.

   Cecilie Bedsvaag:
   Min mor meldte meg til barnevernet fordi jeg gav min datter tran, som helsesøster hadde anbefalt. Min mor likte ikke smaken av tran og mente at jeg kun burde gi D-vitaminer.

   Annina Karlsson:
   Tran är en bättre källa än konstgjorda D vitaminet som kroppen inte tar upp så lätt. Getmjölk är bättre för känsliga individer.

   GunBritt Lundström:
   Ren galenskap.....

   Anna-karin Karlsson:
   men bästa källan är odlad chlorella och även fri från toxiner, kvicksilver m.m. för den som inte vet.

   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 25.08. 2013 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/10151632150143785/

   Barn utannonseras i Sverige också! Jag såg en annons en gång där socialen annonserade efter fosterföräldrar till en liten flicka, och omedelbart förstod jag vem det gällde.
   Huruvida hon fick sina fosterföräldrar genom annonsen eller socialens personal överlämnade henne till en av deras kompisar eller släktingar, vet jag dock inte.

   Föräldrabalken 6:1 lyder: "Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart", men detta gäller bara barns föräldrar - inte de maktfullkomliga som tar dem från sina föräldrar och placerar dem i 11 främmande hem under lika många månader!

   Children advertised like pets for sale - Telegraph
   http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/10263410/Children-advertised-like-pets-for-sale.html
   www.telegraph.co.uk
   Anonymity doesn't apply in the case of adoption. It is hypocritical, and the result is distasteful

   *

   Mariyka Tomova-Kallmyr:
   JAg såg ett urklipp ur vad det Skånska dagbladet här för några veckor sedan publicerad. Där det stod att fosterbarn stor i kö för adoption. Det ledde tanken till hos mig att man fattade att lämpliga fosterföräldrar var kompissar el. släkt till socialtjänsten och makthavarna. När de tog slut ville tydligen socialtjänsten ej sänka sina miljoner på okända fosterföräldrar. Så det är en vidrig social svågerpolitik inom denna slaveri bransh som ersätter hygglig industri i Sverige!

   Stefan Pappavarför:
   sverige det mest korupta land Hur länge skall den omänskliga behandling pågå. Hur många barn skall regeringen klipa föräldrar banden med. Innan de rättar till det mest korupta sytem på jorden. Myndighets handel med barn

   Ingalill Elénius:
   Usch och fyyyy! Känner stark avsky till landets socialförvaltningar.

   Patrik Estola:
   socialdemokraturisk nazism & fachism.

   Annina Karlsson:
   Så anonsetar man ut batn i Simrishamn. Nu betättade min äldsta dotter som själv varit ut anonserad tillsammans med sin nu döda syster. Att hon såg en ny annons där man sökte hem för en flicka. Helena Andetsson Soc sekreteraren var tillomed med på bild denna gången.

   Petra Martina Marklund:
   tvångsadoption är på gång

   Ruby Harrold-Claesson:
   Vi har tvångsadoption redan.
   Tillvägagångssättet är följande: socialen LVU-ar barn och placerar dem hos barnlösa kompisar / släktingar eller som försörjningsobjekt hos sina fattiga kompisar / släktingar.

   Lagstiftaren dvs riksdag och regering har uppställt en treårs regel för barns vistelse i fosterhem innan vårdnadsöverflyttning kan bli aktuell. Socialens personal är mycket slug och förhalar återförening av barn med sina föräldrar.

   Enligt 6 kap. 8 § SoL och 13 § LVU ska socialnämnden ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § FB när ett barn varit placerat i samma fosterhem i tre år. Det finns vissa tingsrätter som har genomskådat socialens tillvägagångssätt och dömer till föräldrarnas fördel. Socialen accepterar sällan nederlaget. Vid överklagande till hovrätten brukar de vinna och HD lämnar sällan prövningstillstånd.

   När de domstolsprocesserna är över ansöker "hälarna" om byte av barnens namn!

   Cecilie Bedsvaag:
   I praksis er det snakk om tvangsadopsjoner. Samvær kuttes etter kort tid, barnet får nytt uoffisielt etternavn, foreldrene ilegges besøksforbud om de forsøker å se sitt barn og kommunen gjør alt i sin makt for å forhindre kontakt mellom barn og foreldre. Slik omgår man lovens krav om en grundig saksbehandling.

   Stefan Pappavarför:
   Ruby Harrold-Claesson, exakt så sa en förälder när hen blev av med delad vårdand av sitt barn.

   Petra Martina Marklund:
   Pseudoadoption menar du nog? Uppväxtplacering vilket innebär barnet får bo i fmailjehem för gott familjehemmet får ersättning de slipper betala medans en adoption kostar pengar.

   Petra Martina Marklund:
   Har även sett olika umgängesformer. 1Utökat umgänge fyra gånger per år-Flera gånger i veckan,basumgänge 1-3 gåner om året,samt symboliskt umgänge inget umgänge alls utan barnen träffar sian bioföräldrar i famtasin i hjälp av dockor lekterapi

   Cecilie Bedsvaag:
   Pseudoadopsjon er hva det er.

   Petra Martina Marklund:
   ja det är jättehemskt!

   Petra Martina Marklund:
   Har en väninna som har en bebis på fyra månader de har aldrig fått träffas och kommit till barnlösa

   Anna-karin Karlsson:
   Det 1a f-hemmet valda Angelia efter att de först fick info från -hemsmannens mor (som blev uppsagd från en annan avdelning på soc i deras kommun) som efter f-hems kvinnans fråga till henne som lyder så här= vet du hur jag kan få mer inkomst för djuren ger för lite? Hon gave f-hemskvinnans detta svar= ja du kan säga till på soc i Uddevalla att du är intresserad av att kunna vara kontaktfamilj o.s.v. så f-hemskvinnan gjorde det och då visade de upp Angelia och hon störtförälskad i Angelia och hennes guld-lockkorkskruvar i hennes hår och hon var lillgammal, harmonisk, lycklig sol, via kort först via dagis därav soc säger att det är dagistvång eftersom barnen oftast slussas den vägen, därför uppfann Olof Palme dagis från början bla. För tittar man på korten de tat på dagis så har de radat upp henne uppefter garderobsdörr och hon ser inte ut att egentligen vilja vara med på dom korten. Sen helt plötsligt när jag märkte av att det var nog det 1a tilltänkta f-hemmet som kom till henne på dagis istälelt för den soc sa att det avr för Angelia sa= ny tant täffa mig aia på dagis (ja hon kallade sig själv för Aia=Angelia 
, sen försökte de förstöra henne ännu mer genom att flytta över henne till avdelningen för barnen med down syndrom m.m. trots att hon var helt frisk hemma och det intygade v-centralen, bvc och sen barnläkare också, men de gjorde ju så för att skapa falska arbetsuppgifter för att ej vissa yrken ska dö ut. Men Angelia sa nog rätta svaret till oss när vi hade umgänge med henne när vi sa att för oss får hon följa med hem, men inte för tanterna som bestämt det och den ss som var med vid umgängena, jag ska följa med hem och det nu i alla fall. Efter umgängena när de kommit tillbaka till f-hememt igen så fick hon utbrott sa s att f-.hemmet berättat. De hade sagt att hon tog glas, blomkrukor och annat och slängde sönder, kissade enr sig och soc sa till f-hememt och oss att det var för att hon ej mår bra av att umgås med oss sina bio-föräldrar!! De kan ej erkänna att det beror på att det är barns sätt att visa i handling att det är fel att dom inte får bo och vara hemma med bio-föräldrar. Så här efteråt så var/är det nog enda sanningen det att Angelia sa= jag ska med hem ändå fast de säger att hon ej fick!! Ja för hur kan man annars ta sitt rätta föräldraansvar för sitt/sina barn annars i handling och ej bara i ord. S har ju erkänt att jag har rätt i det jag säger men ss skyller bara på att hon måste göra som chefen säger för att hon ej ska få sparken. Så vi har sagt till henne flera gånger= hur kan du med att jobba kvar där eftersom de tvingar dig att vara olaglig, falsk, omänsklig m.m., får samma svaret igen. Den ss som gjorde kidnappningen från början var motiveringen till att hon gjorde den vara att hon skulle stiga i graderna på jobbet om hoin lyckades ljuga sig till ett falskt lvu-kidnappning, sen skriv de i vårdplanen att när föräldrarna kan visa i handling att de ej har några brister så kommer hon hem och bor hemma, men hur ska man kunna visa det när vi ej fått träffas sen slutet av 2011 pga en falsk anmälan de först gjorde på mig som ej hade träffat henne på ca 1 o en halv månad o dessutom var på det jobbet jag hade då och jag vann med sanningen, då gör dom samma anmälan mot gubben min men den lade de ner direkt, men s ser det som att vi begått den falska anmälan ändå säger dom trots att vi är rent-vådda från allt från åklagarchefen. Men det är vä'l de själva som har gjort allt de anklagar de drabbade föräldrarna för!!

   Rune L. Hansen:
   Det er mange som tjener på handelen med hvert barn, både penger, makt, karriære, hovmod og mye mere til!

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.08. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151552010046875

   Den europeiske menneskerettskonvensjon art. 6 nr.1 om rettferdig rettergang inneholder krav til habilitet hos offentlige tjenestemenn og kvinner.

   Habilitetsreglene i EMK artikkel 6 nr. 1 er ikke begrenset til kun å gjelde dommere. EMK artikkel 6 nr. 1 gjelder også for offentlige tjenestemenn og kvinner.

   Dette er slått fast i flere avgjørelser av EMD, sist i Affaire VERA FERNANDEZ-HUIDOBRO v Spania.

   Når det gjelder vurderingen av om habilitetskravene i EMK artikkel 6(1) er krenket, skal det først foretas en objektiv vurdering av om det forelå garantier som utelukket enhver rimelig tvil om den opprinnelige aktuelle tjenestemanns upartiskhet.

   Etter at den objektive vurderingen er vurdert, går man så videre til den subjektive vurderingen av vedkommendes meninger og interesser i saken, for å vurdere hvorvidt vedkommende kan sies å være forutinntatt.

   Kjernen i habilitetsreglene er nettopp om det foreligger "særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til upartiskhet."

   Det dreier seg om hvorvidt offentligheten kan ha tillit til at vedkommende vil kunne vurdere faktagrunnlaget objektivt.

   *

   Rune Eriksen:
   Artikkel 6 nr.1 blir jo brutt til stadighet i Norge av alle som jobber med forvaltning også innen NAV-UDI osv......Men takk for god oppdatering Marius.

   Finn Kristian Halvorsen:
   De driter Norge i. De kjører på uansett rett eller galt og kaller seg et godt og trygt demokratisk samfunn. Fanden om det er.

   Hans Ove Skau:
   Liten vits i å sitere Menneskerettskonvensjonen, fordi det viser seg gang på gang at den ikke gjelder i praksis. Folk har f.eks. rett til å bli respekterte. Er det respekt at folk i mer enn 90% av tilfellene får sine anmeldelser henlagt og sine klager til Menneskerettsdomstolen avvist???

   Finn Kristian Halvorsen:
   Det norske statsapparatet slik det fungerer pr i dag, er noen i for stor grad arrogante selvgode og kollegialt tildekkende, korrupte etter loven. Disse har fungert slik over lang tid under det norske arbeiderpartiets lederskap over alt for lang tid.

   Rune L. Hansen:
   Og i følge menneskeretts-konvensjonene skal våre ansatte politikere og andre i den offentlige forvaltningen ikke bare aktivt respektere og sikre menneske-rettighetene, men også aktivt drive folke-opplysning om menneske-rettighetene! Hva de i steden gjør er meget aktivt å bryte de, fortie de, bagatellisere og forkvakle de, til stadig mere og mere fullkomment motsatt lov og rett! At det er grovt ulovlig og straffbart og katastrofalt for sivil-befolkningen driter de mildt sagt i.
   Et aldri så lite eksempel: Mange av de sier det er viktig at barn de kidnapper, fangeholder og torturerer "blir hørt", - fordi det er en menneske-rettighet. Javel, så lar de kanskje og kanskje ikke barnet bli hørt en liten smule, så er barnet altså liksom hørt - og dett var dett og inenting mere eller å bry seg om. Samtidig som de heller ikke bryr seg det minste som helst om alle de andre menneske-rettigihetene barnet har! Og selvfølgelig heller ikke fars og mors, familie eller beste-foreldre sine menneske-rettigheter. Ikke det minste som helst!

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, torsdag 29. august 2013, Vinberget: 

   Omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig overskyet og 8 pluss-grader klokken 08. Klokken 10.30 varsler hundene om en hvit varevogn bil som stopper borte ved postkassen og en mann som går utav og bort til og klatrer opp i en av de nærmeste telefon-stolpene. Oppmot omkring 15 pluss-grader frem mot klokken 14. Grålig og 12 klokken 21. Nokså mørkt, mørk grålig himmel og 11 klokken 22. Nokså helt mørkt klokken 23 og helt fullstendig mot midnatt.
   
--
-
---

   Rune L. Hansen, 29.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200748395246993

   Sannheten er ubehagelig for mange i en tid hvor løgnene er store og mange!

   Den politiske situasjon i Norge har blitt langt mere og verre enn ubehagelig. Politikk har blitt uhyre grov organisert kriminalitet i regi av en politisk mafia som i stort omfang begår forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten. Gjennom-syrende regjeringen, stortinget og den offentlige, inklusivt juridiske, forvaltningen. Med degraderinger og diskrimineringer av mennesker, trakasseringer, utplyndringer, terror, tortur og drap. Rovdrift, ødeleggelse, utplyndring og pervertering av Norges borgere, familier, sivil-befolkning, natur, landskaper, integritet og Grunnlov.

   De politiske partier og deres representanter og med-spillere som mest av alt har forårsaket dette vet vi hvem er. Med stadige ulovligheter tvi-holder de på sin makt for å kunne fortsette sin grov-kriminelle virksomhet. Hvordan skal vi kunne klare å stoppe de? Har vi et håp om det i forhold til det politiske valg sivil-befolkningen nu står foran?

   De kriminelle og deres med-spillere kommer til å stemme på seg selv og sine og forsøker med valg-flesk å få andre til å gjøre det samme!
   Hva med alle oss andre som hverken aksepterer slikt eller lar oss friste eller lure av slikt? Vil det hjelpe å stemme på noen? Og i så tilfelle, hva eller hvem skal vi eller kan vi stemme på? Eller hva vil det innebære å ikke stemme, eller å stemme feil?

   Og hva f.eks. med alle våre med-mennesker i Norge som vil ha frigjort sine bortførte og fangeholdte barn og foreldre? Og hva f.eks. med alle som blir eller har blitt mishandlet, trakassert og torturert av NAV og / eller andre offentlige instanser sine representanter og ansatte? Og alle som vil ha straffe-forfulgt og habilt dømt de grov-kriminelle ansatt i, under eller omkring den offentlige forvaltningen, samt ha optimal reell gjenopprettelse og erstatning? Kort sagt alle som har blitt eller blir utsatt for forbrytelser mot sine menneske-rettigheter?

   Det viktigste nu i så måte i forhold til det politiske valget er å forsøke å få fjernet den politiske mafiaen som har utført og utfører en slik forbryter-virksomhet. Og da er det slik forholdene nu enda er ikke mange valg-muligheter! Å stemme på noen av små-partiene, hvor sympatiske eller fristende de enn er, vil ikke hjelpe eller forandre noe som helst. Heller ikke vil å unnlate å stemme hjelpe eller forandre noe som helst. Det blir i begge disse tilfeller den samme grov-kriminelle politiske mafiaen, det vil si Arbeiderpartiet og Høyre og deres med-spillere, som blir med makten! Det eneste reelle alternativet og eneste mulighet under dagens forhold er å stemme på Fremskrittspartiet, med godt håp om at de vil få så mange stemmer at den politiske mafiaen mere og mere eller forhåpentligvis helt skvises ut! Noe annet valg er det nu ikke, enn altså flest mulig å stemme på Fremskrittspartiet.

   Svikter også de, så får heller ikke de våre stemmer ved efterfølgende politiske valg! Vi aksepterer hverken mere eller ny politisk mafia-virksomhet! Og så meget forstår de kanskje, også i sin egen ikke kort-siktige interesse? I mellomtiden kan vi skritt for skritt videre bygge opp så vi får sikre, solide, trygge og sterke alternativer til og forsvar mot allslags former for politisk mafia-virksomhet og menneskeretts-forbrytelser! Samtidig som vi også opplyser om og advarer om at slike forbrytelser er meget alvorlige, ulovlige og straffbare.

   Politikk må og skal befinne seg innenfor lov og rett og ikke utenfor eller over!

   *

   
---
---

   Øyvind Røed, 29.08. 2013 commented on Agderposten:

   Hvis tilsynet med barnevernsinstitusjoner er så enormt dårlig at eierforhold har betydning, så bør de øyeblikkelig legges ned.

   Barnevernsbarn er «business» for selskap på London-børsen
   http://www.agderposten.no/nyheter/barnevernsbarn-er-business-for-selskap-pa-london-borsen-1.8042147?fb_comment_id=fbc_189427547903835_349434_189480854565171
   www.agderposten.no
   Et britisk børsnotert investeringsselskap har kjøpt to barnevernsinstitusjoner som opererer på Sørlandet for 137 millioner kroner. I løpet av to år har britene tatt ut 16 millioner kroner i konsernbidrag. – Forkastelig, mener stortingskandidat Kåre Gunnar Fløystad (Sp), som vil innføre utbytteforbud...

   *

   Rune L. Hansen:
   Kidnapping og fangehold av barn, stor-industri som går så det suser.

   
---
---

   Marius Reikerås, 29.08. 2013 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151553755036875

   Barnevernsbarn er «business» for selskap på London-børsen
   http://www.agderposten.no/nyheter/barnevernsbarn-er-business-for-selskap-pa-london-borsen-1.8042147
   www.agderposten.no
   Et britisk børsnotert investeringsselskap har kjøpt to barnevernsinstitusjoner som opererer på Sørlandet for 137 millioner kroner. I løpet av to år har britene tatt ut 16 millioner kroner i konsernbidrag. – Forkastelig, mener stortingskandidat Kåre Gunnar Fløystad (Sp), som vil innføre utbytteforbud...

   *


   Carmelita Olaes:
   Oh wow

   Erland Bakken:
   Sånn e da og værre ska da bli stem blått;-)

   Stig Scania Brandvik Gressgård:
   Er til og bli kvalm av

   Andrè Westbye:
   Er det egentlig så ille? Eierne har jo et ansvar for bedriften, også økonomisk, og at de tar ut overskytende kapital er vel ikke galt? Regnskapene ser helt like ut i det offentlige?

   Andrè Westbye:
   Så lenge barna har det bra liksom...... Det glemmer vi opp i dette?

   Rolf Kjosmoen:
   kanskje på tide og sjekke barnevernets rolle i dette forretnings konsernet.. flere de klarer og ta fra forreldre jo mer får de i kassa si... man kan lure....

   Andrè Westbye:
   Men alt innen helsevesenet er jo "business"? Alt dreier seg om penger. Kan ikke skjønne at dette kommer som et sjokk?

   Tore Svendsen:
   Sannheten jeg har hevdet lenge, kommer nå fram!
   «The business»
   I aksjekjøpsavtalen blir virksomheten med de vanskeligstilte ungdommene omtalt som «The business».
   De to selskapene solgte barnevernstjenester for rundt 220 millioner til den norske stat i 2012.

   Rolf Kjosmoen:
   er vel litt forskjell på frivillig sykehus valg etc enn en tvangs institusjon som barnehjem er.. og når penger er poenget så er det skremmende at barnevernet står bak og henter inn "kunder" til eierene... slike institusjoner MÅ være profitt fritt 100%

   Andrè Westbye:
   Men det er da opp til den norske stat å akseptere "dealen" eller ikke? Ser ikke problemet, annet enn naivitet hos de rød/grønne. Selskapet opererer innenfor det tillatte. Høy moral, mine venner finnes ikke i næringslivet. Hvordan skal man greie å privatisere en helsesektor uten inntjeningsmuligheter? haha.. Hallo

   Rolf Kjosmoen:
   ja da bør kansje folk be staten om en forklaring på stortinget...

   Andrè Westbye:
   Ja, rett og slett. Jeg er jo enig at dette må reguleres, eller forpliktes på en eller ennen måte, men dette er en politisk "blunder" i mine øyne

   Andrè Westbye:
   Må jo være en ansvarlig statsråd bak dette

   Andrè Westbye:
   For ordens skyld: Jeg er helt enig i at det er moralsk forkastlig. : )

   Jan Erik Haaland:
   er bare slik det er dette men heldigvis er det også noen som bryr seg om barna og ikke bare pengene

   Andrè Westbye:
   Ja, og det er jo egentlig faren i all privatisering. (som jeg er for) Hvordan regulerer/sikrer staten dette i "business-avtalene"?

   Jane Øvertungset:
   Ille.... : ( For å si det mildt...

   Doris Karlsen:
   : (

   Saka Maljicaj:
   Dette er tragisk og helt utrolig, samtidig høres det helt vanlig at noe slik skjer i Grimstad og resten av Sørlandet, spesielt i Grimstad er bare penger og makt som teller noe, mennesker har ikke noe betydning!

   Rune L. Hansen:
   Hva med kidnapping og fangehold av eldre mennesker, på tilsvarende måte som med barn? Nye muligheter for ny stor-industri? Og nye arbeidsoppgaver for fylkesnemndene?

   Jane Vander Riet Løken:
   Fytterakkern !!

   Andrè Westbye:
   Jepp.. Men fort, før de rekker å kvalitetssikre avtalene sine ; )

   Anne Rønnaug Teigen:
   Hva gjør folk for penger????? Jeg har ikke noe imot at folk tjener godt, men da vil jeg ha en god tjeneste tilbake!

   Øystein Hagel Pedersen:
   bufetat Agder ikke de flinkeste i klassen!

   Tore Gudbrandsen:
   en forkastelig og moralsk business

   Saka Maljicaj:
   Da fikk jeg bekreftelse på det jeg sa i kommentaren over, på Sørlandet og spesielt Aust-Agder det meste handler om penger og makt, mennesker betyr ingenting!

   Bente Vik:
   Barn er blitt en handelsvare! Også i Norge.

   Eva Skaugen:
   Marius Reikerås - Har du eller noen andre sett på hva eierselskapet /er som er inne her. - I norge er familien Wallenberg sterkt representert innenfor dette området og de opererer bak Investors MANGE selskaper som har datterselskaper etc i hele verden og mye i Scandinavia. En av investorene og styremedlem der - norsk - sitter i styre i Statoil, Entra, Orkla etc. - ( der er tydeligvis det underliggende mottoet "tøm Norge". begrunnet med statens egen jakt på den familien gjennom 25 år. og var norges største kreditorsviker. Ref my stoff fra Herman J Berge som kan bekreftes der. Han vet og mange med han. men her er mye tyst... Hvorfor er det ikke noen som nå ser litt nøyere på dette? tallene i denne artikkelen sier jo mye om størelsen og det er ikke blåKors som er inne.

   Eva Skaugen:
   http://www.velferdsstaten.no/Forsiden/?article_id=54501
   Svenske Wallenberg skal tjene penger på norsk barnevern - For Velferdsstaten
   www.velferdsstaten.no
   Den svenske investorfamilien Wallenberg har gjennom sitt selskap Investor kjøpt det norske helse- og omsorgsselskapet Aleris. Datterselskapet Aleris Ungplan AS driver stort i det norske barnevernet. Selskapet solgte barnevernstjenester for 340,5 millioner i 2008.

   May Kirsten Storstad:
   Norge vil jo ikke ha noen institusjoner i norge verken til rus ,barn eller sykisk syke,alle skal være dagpasienter å da har vi ikke kontroll lengere

   Unni Stålesen:
   Dette er bare tragisk for alle parter.. Selv for investorene som har en slik holdning til hvor pengene skal hentes... : (

   Ann-Kristin Abbedissen Banken:
   den enes brød, den andres død

   Reidun Hommedal:
   Himmel og hav ... Hvordan i allverden tenkte de som solgte de institusjonene ?
   Håper MDG kommer på banen også i slike saker og forbyr den slags, også innen helse, barnehager og skoler. I tillegg bør det enten forbys å ta ut utbytte i slike institusjoner, eller legge et stramt tak på hva utbytte kan være.
   At barn som trenger bistand blir en melkeku for noen er ingen ting mindre enn nitrist.

   Rune L. Hansen:
   Kan noe sies mere tydelig enn i Barnekonvensjonen Art 35:

   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   
---
---

   Dung Svalland, 29.08. 2013:
   https://www.facebook.com/groups/svalland/permalink/635933859770166/

   Bv sbarn har alltid vært big business

   Barnevernsbarn er «business» for selskap på London-børsen
   http://www.agderposten.no/nyheter/barnevernsbarn-er-business-for-selskap-pa-london-borsen-1.8042147
   www.agderposten.no
   Et britisk børsnotert investeringsselskap har kjøpt to barnevernsinstitusjoner som opererer på Sørlandet for 137 millioner kroner. I løpet av to år har britene tatt ut 16 millioner kroner i konsernbidrag. – Forkastelig, mener stortingskandidat Kåre Gunnar Fløystad (Sp), som vil innføre utbytteforbud...

   *

   Brit Jensen:
   Ja da får de både hytte ,hus og 2 biler disse fosterforeldre hva ungene får det er det samme.. ..Blir så forbannet

   Rune L. Hansen:
   God butikk og nyttig makt- og karriære-middel for veldig mange forskjellige. Og ikke minst nyttig som et politisk og byråkratisk makt- og karriære- og likviderings-middel.

   Cecilie Bedsvaag:
   Blodpenger.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/585515488175286/

   Svein Opsahl:
   <Kommunistene> Sv og APs nysatsing på barnevernet skaper en ny vekstnæring. Institusjoner trenger brukere og er dyre i drift..

   <Statens barn>
   Advokater hjelper gjerne foreldrene uten å fortelle at dette går på menneskerettighetene løs når saken blir videresendt til fylkesnemda med oppkonstruerte påstander. De brukes store summer. Sakkyndige og psykologer for å nevne noen står klare til å evaluere familien. Og familien har ikke noe valg. Er blitt advokatmat..

   Regninga går til det norske folk. Hersker det ellers tvil om at barn blir mer elsket og tatt vare på av foreldrene enn av de som jobber i sin bransje og vil tjene mest mulig penger på noen barn som har foreldre med små ressurser? Og går hjem til sine egne barn og skjemmer de bort etter jobb?

   Kanskje det hadde vært lurere og mye bedre om foreldrene heller fikk tilbud om mer ressurser til barna? Men det blir aldri foreslått. Folk skal ikke få noe.. Businessmodellen er blitt helligbrøde i steden med stadig flere ansatte som skal ha lønningene sine. Mer penger inn i systemet. Mindre menneskeverd og personvern.

   Barnevernet vil alltid komme til å rope etter større ressurser, så de krisemaksimerer alle situasjoner så godt de kan for å trekke de inn, kjører et så falskt løp som mulig for å oppnå hensikten sin. De bruker historiske enkeltsaker for alt det er verdt. De kjører i gang et veldig dyrt løp for å ta barna fra foreldre og sende til bl.a. disse institusjonene. Barnevernet tar tiden og fokuset fra kjernefamilien ved å skape splitt og hersk.

   Og dersom barnevernet er inne i en familie, får ikke barnet hjelp av BUP om det skulle ha dette behovet. De ønsker å trenere hjelp og gjøre ting verre så de kan få en sterkere sak og mer penger ødsle bort..

   Ingen kjærlighet..

   
---
---

   Jan Gundersen, 29.08. 2013 via NAV-KAMP Opprettet 2010:
   https://www.facebook.com/groups/150302741665482/permalink/687869241242160/

   Den som saboterer samvær har god nytte av NAV sine regler på beregning av bidrag........

   http://www.nav.no/rettskildene/Vedlegg/104465.cms
   Vedlegg 1 til Hovednr. 55 Nr. 2 Beregning av underholdsbidrag til barn. Sjabloner og andre...
   www.nav.no
   "Hvis foreldrene ikke bor sammen og skriftlig har avtalt delt bosted i samsvar med barneloven § 36 første ledd, kan foreldrene få utbetalt kontantstøtte med en halvpart på hver dersom de er enige om en slik deling. Det er ikke adgang til

   *

   
---
---

   Dung Svalland, 29.08. 2013:
   https://www.facebook.com/dung.svalland/posts/718633684819603

   The mainstream media has one jobb: to lie and deceive the people about the cps (barnevern) which is a snatching children organisation by the norwegian state

   *

   Randi May Brandt:
   Krekar vet at det Er på hue å ræva ut hvist det ikke blir apene.

   Jane Kile:
   deler

   
---
---

   Rune L. Hansen, 29.08. 2013 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/713293262026960/

   Om bv i Norge hadde hatt som praksis straks å halshugge de kidnappede og fangeholdte barna så ville mange ha klaget på at barn over 14 år ikke får ha en advokat tilstede under henrettelsen.

   *

   Rune L. Hansen:
   Feil fokus / fiksering? Galt perspektiv?

   
---
---

   Mariyka Tomova-Kallmyr, 29.08. 2013 via NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151639109163785/

   Anna-karins solskensglada dotter vid avhämtning på dagis. Jag begripper inte detta med dagispersonalens reaktioner.

   När min son reagerade på liknande sätt 2006 och kastade sig på min hals och jag fick bära han och han fick pussa och krama mig, personalen på daghemmet "Snäckan" tittade mycket "strange" - konstigt med ofördolt avundsjuka och besvikelse. Deras plan var att "alienera" mor från son och att han skulle typ lägga sig på golvet och börja sparka. För att inte vilja hem. Men när barnet reagerade precis tvärtom - ack de var så sura! Så sura! Så sura! För dagis fick tydligen beställningsuppdrag från socialtjänsten att alienera mor fr. barn. Sedan spelade jag in helt okänd för mig person - Barnbro Tidbäck som verkar vara chef för detta dagis, hur hon sade att vi alla bulgariska föräldrar "knyter fast våra barn vid stolarna vid köksbordet och ger dem stryck med bälten". Tydligen ingen brydde sig heller att jag ägde varken rep i mitt hem, elelr bälte i mina kläder. Dessutom anlitade soc en logooped som skulle lära barnet säga "r" korrekt, men vilken "observerade" pojken i 8 månader utan vilja starta med uttalsövningen. Han lovade mig 3 år till observation innan han startade. Jag protesterade, att då blir jo pojken i 3-e klass och det blir alldeles för sent, han skulle skämas för sitt felaktiga uttal då. När barnen flyttade till Bulgarien med mig 2007, logopeden på skola nr 5 i Montana, fru Metchkova, åtgärdade hans uttal på 5 minuter. Hon startade öva fr. dörren utan drösmål! "Han är min duktigaste elev"- berömde hon sonen Romen.

   Attachment Unavailable
   This attachment may have been removed or the person who shared it may not have permission to share it with you.

   *

   Mariyka Tomova-Kallmyr:
   Samma kommentar finns nu i blogg
   http://istinata.ucoz.ru/news/dagis_fick_uppdrag_fran_socialtjansten_i_uddevalla_att_allienera_son_fran_mor/2013-08-29-512
   Dagis fick uppdrag från socialtjänsten i Uddevalla att allienera son från mor - 29 Августа 2013...
   istinata.ucoz.ru

   Antoniya Andonova:
   Det påminner om mitt fall med yngsta dottern. Barnet var lycklig, högstimulerad och toppens utvecklad men socialtjänsten bestämde ljuga för mig och med anledning att jag "har inte kunnat förstå hennes behov" tvingade personalen på barnen att skrika och må dåligt på deras behandlingshem eftersom syftet som socialtjänsten hade var att befria min dotter från sin mamma och de tyckte att det är mycket fel med det att vi hade stark kontakt mellan oss. Till slut separerade de barnet och tvingade henne vara med fela föräldrarna som förlammade barnet och hon var spänd och osäker i nya hemmet en tid. Vid första flera umgängen med henne märkte jag att hon hade tappat sitt språk och pratade otydligt eftersom någon sort av lätt trauma hade drabbat stackars barnet efter tvångseparationen från sin mamma. Det hände med mycket skrik och personalen hade ingen etik vid inskolningen. Allting detta gjordes på ett kriminellt sätt emot mina föräldrarättigheter och de ville ge stöd åt pappan som bråkade med oss och hade terroriserat och stressat barnen. Ibland har svärföräldrar större rättigheter och behov än själva barnen men hur än det är dottern hoppvis sänkte ner och eftersom hon hade inget annat val måste har hon accepterat verkligheten och anpassats i den nya fosterhem. Men de gjorde det på kriminellt sätt.

   Antoniya Andonova:
   Det är sant att min äldre dotter som är handikappad behövde vård men ingen omhändertagar ett barn från sin mamma bara för det att hon har ett handikapp.

   Antoniya Andonova:
   Dessutom började de tvinga på schockade barnen att göra olika saker på nya platsen i behandlinghemmet. Socialsekretäraren sade att detta var syftat att skriva i tingsrättens dokument att barnen har utvecklats mycket för tiden som de vistades på behandlinghem. Det hände inte egentligen trots alla onödiga opedagogiska pressen de fick på sig med tvång men för att finnas någonting i deras papper tillskrev sig personalen mina insatser som hade tidigare stödjat barnen i sin utveckling tills vi bodde hemma. Det var mycket särt och orätvist agerat av dem, personalen.

   Antoniya Andonova:
   Jag är tacksam bara för det att de förbjöd mig inte att skötta om barnen själv när de var med mig på behandlinghemmet och hundra meter avstånd kunde jag vara från huset i så fall om inte mera efter att jag hade bråkat med dem om denna rättighet som hade samband med barnens behov och bästa. Och det att till hälften kunde jag påverka våran situation under tiden på beandlinghemmet genom att prata med personalen men de ändå kränkte barnen. Förre detta tyckte även personalen att vi kunde vara instängda eftersom sådana varit deras regler men det stod i pappren att vi var där för barnens bästa.

   
---
---

   Tore Svendsen, 29.08. 2013:
   https://www.facebook.com/tore.svendsen.7/posts/419647201479005

   Sannheten vil vinne når løgnen stuper på trynet. ; )

   *

   Sølvi Opsahl:
   Løgnen går på raske ben. Sannheten kommer etter selv om den er sen.

   Tore Svendsen:
   Har du hørt historien om da skilpadden vant kappløpet med haren? : )

   Sølvi Opsahl:
   Nei. : )

   Tore Svendsen:
   http://www.skoletorget.no/abb/nor/Eventyr/Aesop/Haren_skilpadden.htm
   Skoletorget/Haren og skilpadden
   www.skoletorget.no
   Tekstbearbeidelse og illustrasjoner: Anne Schjelderup Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind OlsholtSist oppdatert: 8. februar 2004

   
---
---

   Rune L. Hansen, 29.08. 2013 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/713293432026943/

   Hva med kidnapping og fangehold av eldre mennesker, på tilsvarende måte som med barn? Nye muligheter for ny stor-industri? Og nye arbeidsoppgaver for fylkesnemndene?

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 29.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200751172356419

   Et land som nekter en eller flere av sine borgere effektiv og habil reell lov og rett, for reell rettferdighet og reell ivaretagelse av menneske-rettighetene, eller som forlanger betaling for lov og rett, er enten et terror-regime med en politisk mafia - eller et meget meget fattig land.

   *

   Gina Birgitte Gedde Kongshaug:
   hmmm.. sant nok.

   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, fredag 30. august 2013, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått i gresset, overskyet og 13 pluss-grader frem mot klokken 10 og 15 mot klokken 12. Mindre overskyet og stadig omkring 15 pluss-grader frem mot klokken 19 og 20. Grålig og 13 klokken 21, nokså mørkt, et vind-drag og antydninger til regn klokken 22. Helt mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 30.08. 2013 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/713455978677355/

   Ska du bli fosterhem – då har vi några tips,
   03.06. 2013 med erfaring fra Sofia Rapp Johansson:

   "Se på ditt fosterbarn som en ond avkomma. Du får under några som helst omständigheter inte fatta tycke för det ty i detta fall måste placering genast avbrytas.

   Ett fosterbarn ska brytas ner med hårda smärtsamma metoder för att ej få utrymme till mognad, läkning eller bearbetning. Skulle detta ändå ske kommer resultatet bli en obehaglig individ som ställer krav och ifrågasätter. Obs! Detta är ingenting som socialtjänsten rekommenderar fosterhemmen att sträva efter då det skulle komma att kosta samhället pengar i form av psykologer och behandling!

   Ett fosterbarn ljuger och manipulerar allt.

   Ett fosterbarn vet inte skillnad på sanning eller saga och förvränger verkligheten så den skall passa honom eller henne.

   Ett fosterbarn har alltid en baktanke med allt den säger eller gör.

   Ett fosterbarn gör bara saker som den vinner på själv.

   Ett fosterbarn får absolut inte älskas då detta genast kommer att utnyttjas av barnet till dess egen fördel.

   Ett fosterbarn kommer att stjäla, missbruka och kosta samhället mycket pengar så se därför till att det redan från början av placeringen börjar betala tillbaka genom idogt arbete.

   Ett fosterbarn är van att äta mat ur soporna och nöjer sig med mycket enkel mat. Gärna mögligt, utgången mat eller rester.

   Ett fosterbarn letar konflikter – se därför till att det aldrig får möjlighet att träffa någon utanför fosterhemmet.

   Ett fosterbarn har inga känslor och saknar därför förmåga att känna skam, skuld och empati."

   Mere på linken:
   http://helahalsingland.se/insant/insandare/1.5844113-insandare-med-aga-far-fosterbarn-sin-rang
   Insändare: Med aga får fosterbarn sin rang... - Insändare - www.helahalsingland.se
   helahalsingland.se
   Helahälsingland är en webbportal för Hälsingland

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151640701058785/

   Oversatt med hjelp av Google Oversetter:
   Yannis Emmanouel:

   BBC har laget et program om Spania, der nyfødte spedbarn, har blitt tatt så snart de ble født, og solgt til andre mennesker, og de fattige mødre ble fortalt at deres barn ble født døde.

   Selvfølgelig er forferdelig det er en skandale, det er kriminelt å stjele et barn fra sin mor.

   Så, BBC-ledere, vet dere at det er den samme praksis som skjer i Storbritannia og at de kriminelle er de sosiale tjenester og dommerne som backer dem opp?

   80 000 ( åtti tusen ) barn i Storbritannia har blitt kidnappet fra sine foreldre, og blitt solgt for profitt, og holdes på i fosterhjem, fosterhjem som er under kontroll av ulovlige aksjeselskaper som f.eks. CORE ASSET LIMITED som koster den britiske skattebetaler b£ 72 000 per år per barn tilsvarende rundt £ 1500 per barn per uke for å holde disse barna i omsorg.

   Kjære BBC-ledere, dere må være oppmerksom på, at unge mødre de mister barna sine så snart de er født av sosiale tjenester ved hjelp av en falske anklager og en krystallkule for å spå at moren kanskje kan skade barnet i fremtiden.

   Kjære BBC-ledere, disse inhumane barne-rov i U.K. koster den britiske skattebetaler £ 25000000000 per år.

   Hver britisk statsborger som bidrar til den britiske økonomien betaler for at disse barna ulovlig blitt kidnappet og lider i fosterhjem av skruppelløse kriminelle tenkende individer.

   BBC-ledere, BBC lisensbetalere er ikke interessant i hva som skjer i Spania, eller Italia eller Kina, eller India, fordi hvert land, hver kultur har sine egne regler sine egne laster, og egne problemer.

   Britiske BBC lisensbetalere har interesse for BBC til å etterforske og avsløre de kriminelle handlinger som finner sted daglig av kriminelle gjenger som involverer sosiale tjenester og dommere.

   BBC-ledere, i 40 år har dere huset pedofile, og barn sex misbrukere, og dere ble tatt med buksene nede efter Jimmy Savvile-saken.

   Er det ikke på tide for BBC å bli gjennomskuende og å tjene interessen til sine lisensbetalere?

   Er det ikke på tide for BBC å lage undersøkende journalistikk på skandalene som er av offentlig interesse?

   Det er tusenvis av ofre som vil gi bevis til BBC forsker-team for å kringkaste en av de største skandalene i det 21. åthundrede.

   BBC har råd til å ansette menneskerettighets-advokater, som vil gi presis beskjed om hvordan sosiale tjenester i hele landet begår straffbare handlinger, noe som tilsvarer internasjonale forbrytelsen FOLKEMORD ( med tvang forflytte barnet fra en gruppe til en annen).

   Kjære BBC-ledere, hvis dere er selvstendige, hvis dere er gjennomsikuende, hvis dere bryr dere om deres lisens avgift betalere, hvis dere angrer hva som har foregått tidligere, hvis dere bryr dere om Storbritannia og dets borgere, hvis dere bryr dere om familie-verdier, hvis dere tror på demokrati og rettferdighet, la oss GJØRE DET NÅ og la oss efterforske DE TAPTE OG STJÅLNE BARNA I STORBRITANNIA, med navn og skam til dem som har løyet, har brukt bedrageri, forfalskning og trusler for å stjele disse barna fra sine kjære familier.

   Deres avsløringer av saken i Spania involverte noen få hundre tilfeller.
   I Storbritannia er det ÅTTI TUSEN barn som har blitt stjålet og noen har blitt tvangsflyttet til adopsjon og noen lider fortsatt som fanger i fosterhjem.

   Tenk på disse barna som gråter hver natt i sengen,
   barna som tenker at selv gud har forlatt dem,
   Barna som har blitt fortalt av sosiale tjenester og fosterhjem omsorgs-personer å holde kjeft slik at de kan svindle den britiske skattebetaler for £ 25 milliarder kroner.!!!

   *

   John Brookes:
   https://www.facebook.com/michael.coilter.37/posts/373451329450020
   Yannis Emmanouel: 
   BBC has made a program about Spain, where new born infants, have been taken as soon as they was born, and sold to other people, telling their poor mothers that their babies was born dead.

   Of course is awful it is a scandal, it is criminal to steal a child from its mother.
   ...
   See More

   *

   Hans Bauge:
   I Norge er det staten som bevilger disse pengene til bv. Disse igjen sörger for at venner og familie eller andre som er tro mot systemet tjener på dette. Jeg vil sjekke med interpool.

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 30.08. 2013 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151640701058785/

   "I Francos diktatur ble tusenvis av spanske barn tatt fra sine mødre og overlevert til fascistiske sympatisører. Praksisen fortsatte helt til slutten av 80-tallet. (...)

   - Kirken ønsker ikke at denne saken skal komme frem i lyset. Kirken svarer kun med stillhet, forteller journalist Armengou.
   En organisasjon for ofrene etter Francos undertrykkelse mener at staten også har motarbeidet forsøkene på å komme til bunns i saken.
   - Vi har hatt flere tiår etter Francos død med løgner og fortrengning av sannheten. De stjålne barna og deres familier har krav på at sannheten kommer frem. Staten bør si unnskyld for det som skjedde, sier advokaten Fernando Magán til Aftenposten.
   Organisasjonen jobber for å finne ut hva som skjedde, og for å forene familier som ble splittet – hvis de fortsatt lever.
   - Det haster med å komme til bunns i saken fordi mange av dem det gjelder, begynner å bli gamle. Vitner dør.
   For et par uker siden annonserte den spanske regjeringen at den vil opprette en DNA-database for å bidra til at barn og deres biologiske foreldre kan bli gjenforent.
   - Staten har en forpliktelse til å gjøre alt den kan for å hjelpe ofrene i dette forferdelige menneskelige dramaet. Dessverre vil dette bli en lang og komplisert prosess. Det er ingen enkle trylleformularer som kan løse et problem som har vart i så mange år, sa justisminister Alberto Ruiz-Gallardón."

   http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Spanias-stjalne-barn-6852091.html
   Spanias stjålne barn
   www.aftenposten.no
   I Francos diktatur ble tusenvis av spanske barn tatt fra sine mødre og overlevert til fascistiske sympatisører. Praksisen fortsatte helt til slutten av 80-tallet.

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "Titusenvis av barn
   Ifølge spanske historikere og forskere ble titusener barn kidnappet og gitt til ”gode katolikker”. Praksisen startet like etter den spanske borgerkrigen som varte fra 1936 til 1939. Barna ble tatt fra familier som hadde støttet republikanerne, Francos fiende under borgerkrigen. Barna ble adoptert bort til fascistiske sympatisører eller sendt til katolske skoler og barnehjem uten at foreldrene visste hva som skjedde med dem.
   - Barna ble separert fra familien og hjernevasket for at de skulle bli lojale støttespillere av fascistregimet. Dette fortsatte også etter at Franco døde i 1975, kanskje helt til slutten av 1980-tallet, sier sosiologen Francisco González de Tena til Aftenposten.
   For drøyt tre år siden begynte den kjente dommeren Baltasar Garzón å etterforske denne saken. I en rapport estimerte han at opptil 30000 barn var blitt kidnappet. (...)
   Moralsk oppdragelse
   I 1940 kom et dekret som sa at staten skulle ta over ansvaret for barn hvis det var fare for deres moralske oppdragelse. Franco etablerte Auxilio Social – Sosialhjelpen – en institusjon som drev barnehjem og katolske skoler over hele Spania.
   - Auxilio Social ble et instrument for regimet – et instrument for politisk omskolering – og den katolske kirken ble sterkt involvert. Barna ble hjernevasket til å tro på regimets ideologi: nasjonalkatolisisme – en blanding av fascisme og katolsk kristendom, fremholder González de Tena.
   Antall barn i disse institusjonene økte raskt, og i 1943 var det 12000. (...)
   - De tok meg fra foreldrene mine. De har stjålet barndommen min, forteller Cerezuelo på telefon til Aftenposten.
   15 år gammel satte han inn en annonse i lokalavisen for å forsøke å finne ut hvor foreldrene var. Da ble han slått helseløs av en prest ved barnehjemmet.
   - Jo mer du rører i dritten, jo verre vil det lukte, freste presten.
   Hvem foreldrene var og hva som skjedde med dem, vet Cerezuelo fortsatt ikke.
   For fire år siden laget journalisten Montse Armengou en dokumentarfilm om de stjålne barna. For første gang ble historien kjent over hele Spania. Filmen førte til sterke reaksjoner.
   - I Spania har vi vært opptatt av barnekidnappingene under militærdiktaturene i Sør-Amerika. Det har vært et stort sjokk for spanjoler å finne ut at dette også skjedde her, sier Armengou til Aftenposten. (...)
   - Helt fra begynnelsen av Francos regime begynte voksne og barn å forsvinne. Det var særlig utbredt i fengsler og konsentrasjonsleire, forteller Vinyes.
   De voksne ble likvidert, mens barna ble adoptert bort eller sendt til Sosialhjelpens barnehjem. I 1940 vedtok Franco at barn skulle adskilles fra sine mødre i fengslene da de var ett år gamle. Da barna var tre år, skulle de ut av fengslene.
   I 1941 kom en lov som tillot regimet å endre navnet på barna. Hensikten var å gjøre det vanskeligere for foreldrene å finne igjen barna sine, og det skulle gjøre det enklere å adoptere dem. (...)
   Forfalsket
   Også Pilars dåpsattest ble forfalsket i 1982 slik at moren ikke skulle finne henne igjen. Den nyfødte jenta ble bortadoptert til Alejandro Alcalde og hans daværende kone Juana Antonia.
   Ekteparet ble fortalt at Pilars biologiske mor var en ung jente som ikke hadde råd til å ta vare på datteren.
   Hvert år tok de med seg adoptivdatteren for å se søster María Gómez Valbuena. Det skjedde frem til Pilar fylte 15 år. Da begynte hun å interessere seg for hvem den biologiske moren var.
   - Hvorfor vil du finne moren din? Hun kan være narkoman eller prostituert. Hun vil neppe ha noe med deg å gjøre, sa nonnen.
   Gjenforent
   Pilar, som i dag er 30 år og har etternavnet Alcalde, ble i fjor sommer gjenforent med moren gjennom et TV-program, en spansk versjon av Tore på sporet. Også adoptivfaren bidro til at det skulle skje.
   - I alle år har jeg forsvart søster María. Nå vet jeg ikke hva jeg skal tro, sa adoptivfaren før han skulle vitne ved domstolen i Madrid.
   Også mor og datter vitnet. De ankom rettslokalet sammen.
   - Søster María fortjener den strengeste straff, mente moren, María Luisa Torres (58)."

   
---
---

   Marius Reikerås, 30.08. 2013 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151555127381875

   Gir Wallenberg business i norsk barnevern
   http://www.abcnyheter.no/nyheter/okonomi/100805/gir-wallenberg-business-i-norsk-barnevern
   www.abcnyheter.no
   Staten kjøper private barnevernstjenester for over 1,2 milliarder i året. Nå skal også den svenske Wallenberg-familien ha sin del av fortjenesten fra norsk barnevern.

   *

   Ann Tove Buklev:
   Vi som er voksne og ikke rammes, har ikke lov å lukke øynene for galskapen lenger. Spre informasjonen så folk får øynene opp for maktovergrepene mot barn og familier. Vi kan ikke ha det slik i dette samfunnet. Barnevernet plukker unger av familier som om barna skulle være statens eiendom.

   Anne Sunde:
   Barnevern er menneskehandel ja

   Elise Førre:
   galskap.

   Josephine Bayo:
   Dum og egoistisk dei kan vere

   Beate Helen Aslaksen:
   Min teori i denne galskapen om barnevernet er at BV tør ikke å hente inn de barna som virkelig trenger hjelp, det er fordi ingen fosterforeldre ønsker barn med store problemer, de ønsker kun barn som er lette å ha med å gjøre, dermed så henter de kun barn fra uskyldige gode familier med bare veldig små problemer. Henter de barn som virkelig trenger hjelp blir barneverns hjemmene overfylte og det blir dyrt for Wallenberg familien å bygge flere sånne hjem og det tjener verken Bv eller staten heller noe på. Barnehandel det er det driver.

   Ingunn Mork:
   Enig med Beate!! De barna som virkelig treng hjelp får det ikke.

   Anne Sunde:
   Krever for mye arbeid de og få vil ta den jobben

   Unni Stålesen:
   Håper virkelig dette får mer oppmerksomhet nå i valgkampen og blir stoppet.... Enten det er bv, barnehager, eldre og annen omsorg har det ingenting på London-Børsen å gjøre...
   Det er våre skattekroner som går ut av landet og i lommer som de ikke bør..
   Offentlige oppgaver som vi betaler for - skal ikke handle om individers berikelser... Skammelig av våre ledere som forsvarer dette...

   Tore Gudbrandsen:  
   legalisert menneskehandel, skammlig

   Ravsat Menchikova:
   for en forferdelig og grusomt også veldig skammelig sak. Det skal ikke vare disse kriminelle private firmaer. Alt som heter privat firma er kriminal. De utsetter folk overalt.

   
---
---

   Trude Lobben, 30.08. 2013:
   https://www.facebook.com/trude.strandlobben.9/posts/323846281095439

   Barnevernet har en stor utfordring og det er å gi barnet rett til FRIHET

   — det vil si å leve i kontakt med sitt opphav
   — frihet er ikke å isolere barnet fra dets frihet
   — frihet er et vilkår for din og min frihet
   — barnet er ikke fritt når det lever i fangenskap hos barnevernsmyndighetene og i fosterhjem.
   — DET er på HØY tid at norske barnevernsmyndigheter begynner å ta dette innover seg og slutter å tenke på barnet og mennesker som en isolert skapning - at barnevernet jobber med å holde barnet og familien nede er ikke utdanning eller sosialisering av mennesket
   — imperie byggere har alltid vært opptatt av at systemene dems skal være vanskelige å begripe
   —- utilnermelighet og taushetsplikt er nøkkelen til å holde barnet nede og familien i ruiner
   — barnet ønsker seg fellesskap med sin familie
   — det er den aller mest ønskelige tilstanden for et barn og et tegn på høy sivilassjon
   —- vet ikke barnevernet og norske myndigheter at sekundære gleder trolig er større enn de primære ?
      hvorfor gjør dere ikke noe for barna??

   *

   Margunn Kristensen:
   Det var jammen godt skreve;-)

   
---
---

   Unni Anita Iversen, 30.08. 2013 shared a link:
   https://www.facebook.com/unni.a.iversen/posts/10200666765020237

   "Rådmann Harald Danielsen ber fylkesmannen granske Arendal kommune etter at politiet har avdekket det som kan være seksuelt misbruk av flere mindreårige barn, som barnevernet hadde et ansvar for."

   Stopper etterforskning av overgrep etter dødsfall
   http://www.agderposten.no/nyheter/stopper-etterforskning-av-overgrep-etter-dodsfall-1.8043561
   www.agderposten.no
   Rådmann Harald Danielsen ber fylkesmannen granske Arendal kommune etter at politiet har avdekket det som kan være seksuelt misbruk av flere mindreårige barn, som barnevernet hadde et ansvar for.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/roger.solberg.7/posts/536071676464214

   Roger Solberg:
   Dette er "barnevernet" i Norge. Saken henlegges etter at overgriperen er død. Den burde vært etterforsket og omtalt i aviser, så folk får se hvilke mennesker barnevernet i Norge finner kvalifisert til å ta over omsorg for de små. Må folk i barnevernet som er ansvarlig for dette bli tilgodesett den varmeste plassen der kjettingene rasler og stilt personlig ansvarlig.

   Jane Kile:
   kompetansen til å ta faglig gode vurderinger er elendig, og det skyldes sikkert denne uviljen mot å lære av tidligere feilgrep... er ikke dette gjennomgående i de fleste saker?

   Tore Svendsen:
   Den ene bror hjelper den andre bror. Det er veldig viktig å skjule spor sån at ikke denne saken velter guden barnevern vettu.

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "En mann, som lenge har fungert som tilsynsfører og avlastningshjem for barn, har i sommer vært etterforsket og siktet for overgrep mot minst fem mindreårige han har hatt ansvar for. Antallet barn mannen angivelig skal ha forgrepet seg på, kan være høyere. (...)
   Til nå har politiet etterforsket forholdet rundt sju gutter. Etter det Agderposten kjenner til skal det de siste dager ha kommet inn ytterligere to nye saker.
   Mannen har fungert som avlastningshjem og tilsynsfører i flere år. Han har også blitt tatt ut til den betrodde oppgaven som meddommer i kommunen hvor han bodde. En av straffesakene han har vært med på å avgjøre omhandlet graverende seksuelle forbrytelser mot barn."

   
---
---

   Marius Reikerås, 30.08. 2013 recommends an article on Aftenposten.no:

   "Jeg synes det er voldsomt sterkt hvis personer i et demokratisk land må vokte seg vel for å si at de ikke stemmer rødt, fordi represalier venter," sier Thon.

   Thon risikerer bonde-boikott
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Thon-risikerer-bonde-boikott-7295074.html
   Natione...

   *

   Inger Råna:
   er dette mulig i et så kalt fritt land

   Mike Sugar:
   Det er greit at fok ikke liker Thons "bidrag" til valgkampen, men det er vel fotsatt ytringsfrihet i Norge?

   Jane Øvertungset:
   Ytringsfriheten gjelder helst bare om man er enige med AP & co...

   Jørgen Skarsvåg:
   også her er nord-korea lik norge, ikke lov å være uenig med makta/systemet. det skal være slutt på sosialist-diktaturet i kjære norge nå. makta tilbake til folket. emk tilbake til hele landet. kjærlighet til folket, også tilbake, takk.

   Eirin Bråthen:
   Barnslig. Spiller det noen rolle hva Thon stemmer da? Enten liker man hotellene hans eller ikke

   Terje Aas:
   Er man ikke Stat eller Komuneansatt, så er de dåli stelt me Demokrati...

   Jørgen Skarsvåg:
   Thon er en godkar og hedersmann

   Terje Henriksen:
   Helt utrolig - typisk reaksjon fra Sosialist siden i det norske hus......

   
---
---

   Jonny Thu, 30.08. 2013 via Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201754464251653

   Jeg våknet en natt av en underlig drøm,
   det var som en stemme talte til mig,
   fjern som en underjordisk strøm -
   og jeg reiste mig op: Hvad er det du vil mig?

   ...See More

   - Her bryter politiet loven
   http://www.nettavisen.no/nyheter/article3669558.ece

   *

   Rune L. Hansen:
   At både politiet, domstolene og politikerne og representanter for flere til ansatt i den offentlige forvaltningen i Norge bryter loven har stadig mere blitt en særdeles grov kriminell alminnelighet på mange områder av samfunnslivet. Som oftest er de samarbeidende om det og beskytter og verner hverandres forbrytelser, som en politisk mafia-virksomhet. Som også i en viss grad samvirker med politiske mafia-virksomheter i flere andre land. Det hele selvfølgelig smittsomt og perverterende i landene og i verden. Både ukompetanse, inhabilitet og politikere og andre offentlig ansatte som ikke straffe-forfølges for straffbare forbrytelser de begår i henhold til reell lov og rett, inklusivt politisk organisert kriminalitet og ulovlige lover og avgjørelser og krenkelser av menneske-rettigheter, er et stadig perverterende, smittsomt sterkt voksende katastrofalt problem. Norge er i disse dager i en nøkkel-posisjon i forhold til dette, vaklende i valget mellom rett og galt. Og det interne problemet er meget tilspisset.
   I smått som i stort er ikke alt og ethvert likså vesentlig, men det vesentlige vil være og er det avgjørende, selv om det blir forbigått.
   Som før og også nu! Viktig at ikke uvesentlighetene dreper og begraver vesentlighetene og at ikke forhastede slutninger dreper og begraver noen!

   
---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, lørdag 31. august 2013, Vinberget: 

   Regn, meget mørkt og omkring 13 pluss-grader Celsius efter midnatt. Regn videre og til omkring 10 pluss-grader hele natten. Uten regn og tildels overskyet utover formiddagen, med oppmot 14 pluss-grader klokken 12. Overskyet, 13 og regn en times tid fra klokken 12.30. Noen små perioder med lett regn utover dagen. Gålig halv-lyst, dottete overskyet og 8 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt, noe stjerner og 7 pluss-grader klokken 23. Derefter med regn mot midnatt.
   
---
---

   Rune Fardal, 31.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10151555003006150

   Kvinnen som er av brasiliansk opprinnelse.... kunne ikke fungere uten barnet? Hvor har jeg hørt det før? Noen dreper barnet og selg selv, andre saboterer samvær, andre bortfører barnet.... alle saker byger på samme underliggende dynamikk.... narsissistiske behov!

   2-åring funnet i god behold - Hedmark og Oppland
   http://www.nrk.no/ho/1.11213000
   www.nrk.no
   Kvinnen fra Nord-Odal som torsdag bortførte den 2 år gamle sønnen sin ble natt til lørdag stoppet i Sveits. Kvinnen rømte med sønnen etter at hun tapte omsorgsrett til gutten.

   *

   Jane Kile:
   jeg hopper ikke av glede, for jeg har sett så mye av dette, og barnefordeling kan ende opp som mareritt for barna uansett om det er mor eller far som har omsorgen, og så mye har jeg sett at det er alt for mange foreldre som ikke klarer sette barnas behov foran sine egne. at man undrer seg over hvorfor barnefordelingen har blitt som den har blitt, for i mange tilfeller er det som du sier...... Det er den som klarer å overbevise som går av med seieren, og her er gevinsten et liv.......

   Jane Kile:
   og resultatet blir et ødelagt liv....

   Tommy Bernhard Nilsen:
   så ening. har jobba med dette i alle år.. begge foreldrene må være voksne. det er barna som MÅ være i fokus. hva ellers? hvor mange ødelagte liv skal vi sitte å se på. Fordi foreldre ikke er voksen nok. til å forstå. Trist. og disse problemene fører man videre. gjennom intrekate mønstre. som adopteres og settes ut i livet. fordi man aldri har lært konfliktløsning på andre måter.. enn å ha seg selv i fokus..

   Jane Kile:
   Da er vi inne på noe essensiellt her, Tommy Bernhard Nilsen..... og det er jo den jobben som barnevernet gjør i disse tilfellene, for jeg har faktiks sett ganske grelle eksempler på hvordan barnevernet er med på å la barn utvikle PAS syndrom

   Jane Kile:
   Jeg vet at foreldre ikke alltid evner å se sine barns beste i disse høykonflikt-sakene, men hvem har definisjonsmakta til å skulle avgjøre hvilken av foreldrene som klarer å se dette best?

   Jane Kile:
   jeg vet om barn som vokser opp og kanskje får treffe den ene foreldren 4 ganger i året fordi den andre foreldrene har klart å overbevise om at den er best egnet... men er da den beste gnet siden vedkommende ikke kan se at barnet også har et behov for den andre?

   Tommy Bernhard Nilsen:
   helt ening. noe og noen i barnevernet jobber veldig elendig ang slike saker . understreker noen.. Fordi de er utrolig lite metodisk konfliktjobbing som foregår. og departementer har helt rett . at kompetansen hos enkelte er elendig. Jeg har i allefall viet mitt liv til å ha ungdommen i fokus. og utvikle reciliens hos barna. ang foreldres problemer. og jobber videre med sitt eget liv.. Når det gjelder små barn. så må man ha samme fokus. Barns behov. men bli mye bedre på å jobbe med familier i konflikt.. lytte. lære ..veilede.. bruker resurset. knytte rette folk opp til oppgaven etc... men langt lærret dette , til å gå inn på det her i detalj..

   Jane Kile:
   hvor er fagkunnskapen hos de som skal avgjøre??? man bruker jo gjerne sakkyndige til disse vurderingene, men holder det? og hvem gir mandatet til den sakkyndige utredningen, og hvordan innhentes informasjonen?

   Tommy Bernhard Nilsen:
   helt ening. jane.. det er lite åpenhet i systemet... og svakheter..

   Jane Kile:
   jeg tenker at både Rune Fardal og jeg og flere til er meget interessant i å høre om din kunnskap

   Tommy Bernhard Nilsen:
   Min beste arbeidsplass noen gang var på Ungdomsbasen i Fyllingsdalen. hvor vi jobbet nettverk og hadde familien i fokus.. som en helhet..

   Jane Kile:
   Det er jo dette barnevern burde handle om.... et samarbeid hvor også den private part kan bli vektlagt utfra de rette forutsetninger og ikke bare overkjøres slik man ser eksempler på

   Jane Kile:
   man hører jo om ansvarsgrupper hvor fagpersonene kan sitte og påstå at hjelpetiltak ikke fører fram, mens man i realiteten har klart å nå fram, og det er framskritt.

   Tore Svendsen:
   Hvor får du mor til å være den narsistiske her Rune Fardal? Det er da far i denne saken som blir beskrevet som å "ikke lenger henge sammen"

   Rune Fardal:
   Tore Svendsen, det narsissistiske kommer til syne i det å avskjære barnets kontakt med den anre forelder. Far fikk omsorgen, mor ble fratatt denne. Uten å dømme generelt er det grunn til å se hva som liger i dette. Å hindre kontakt på denne måten er ofte et utrykk for at mor har et behov barnet dekker. Narsissistiske behov, behov for eget selvbilde.

   Dag Vidar Madsen:
   Er det ikke litt underlig at så mange har klart å få barn i sammen, med noen man overhodet ikke kan samhandle med? Hadde skjønt det virkelig godt hvis barnet var unnfanget med hjelp av voldtekt, eller noen andre lignende former for overgrep.
   Har vi noe å lære av alt dette, så må det være: Bli virkelig godt kjent med den du velger å få barn med, før du tar sjansen. Ellers så risikerer du faktisk et liv i helvete, og drar barnet ditt med deg inn i det sortest mørket. Alle andre som har vært så uheldige" bør prøve å finne en balanse seg i mellom, og noe som barna faktisk kan leve med. Men det holder at den ene parten ikke vil. Så er det løpet kjørt. Greit å ha i minnet.

   Finn Kristian Halvorsen:
   Vinning og villighet og romanse er noe man ikke skal kimse med.

   Dag Vidar Madsen:
   Narsisismen finnes der hos alle, Rune. Det er faktisk også viktig å ta seg sjøl på alvor, bare man ikke overdriver det. Respekten må alltid fungere to-veis. Det er der det alltid svikter. Prøv å still deg ved siden av kongen på selveste 17 mai og se hva som skjer. Verden er ikke bygget opp på likeverd eller likestilling. Det er stort sett bare pjatt. Se på virkelighetens verden. De holdningene som sitter i systemet, sitter også i hvert enkelt individet. Det er noen kollektive holdninger som sier at noen er bedre enn andre. Folk står jo så tett som sild i tønne og hyller kongehuset for pokkern! Hver eneste 17 mai. Vi har nok en lang vei å gå fortsatt. Før vi annerkjenner hverandres likeverd. Noen er alltid bedre enn andre vettu. : ) Og dertil syndefrie og verdens midtpunkt.

   Rune L. Hansen:
   "Alle saker byger på samme underliggende dynamikk....", - ja, men du peker i fullstendig feil retning, Rune Fardal. Det er politisk oranisert, dirigert og tilsiktet - og har som en selvfølgelighet de nevnte forbrytelser du nevner, og flere til! Grov kriminalitet, så som menneske- og kjønns-diskriminering, avler sikkert som sikkert kan bli mere grov kriminalitet!

   Ståle Falch:
   Det virker som Tommy har gode tanker her og har barna i fokus.. Det er jo det barnevernet skulle handle om, å hjelpe barn som sliter.. I dag "hjelpes" altfor mange barn ved å bli fratatt sine foreldre, basert på hårreisende vurderinger av mennesker med maktsyke der nestekjærligheten skulle vært.. Dette dreper mange mennesker hvert eneste år. For 8 år siden kom en rapport som fortalte at ca 100 ungdommer og unge voksne tar sitt liv i barnevernets omsorg hvert år.. Barnevernet er dobbelt så "effektivt" i dag, og jeg tror ikke statistikken har endret seg. Det vil si at en ungdom dør hver 36 time fordi maktsyken har tatt overhånd. Har ikke funnet statistikker på foreldre, men jeg vet det er mange der også som ender sitt liv ved egen hånd. Hvor mange som får sjelelige traumer og går en altfor tidlig grav i møte grunnet hjerteproblemer og liknende er det ingen som vet.. Det jeg vet er at det er en sterk sammenheng mellom store psykiske traumer og alvorlig sykdom.

   Når det er sagt, så vet jeg også at det er mange foreldre som sliter med å gi sine barn den omsorg og kjærlighet de trenger for å bli gode voksne. Fordi foreldrene selv aldri har lært det, antakeligvis. Alle skapninger på jorden, kanskje med unntak av gjøken, har det inngravert i sitt instinkt å ta vare på sitt avkom. Når du ser ville dyr gjør de hva som helst for å redde sine egne barn, men går ikke av veien for å ta livet av konkurrerende unger for å bedre oppvekstsannsynligheten for egne barn.. Når man ser på voksne menneskers kjærlighet til sine nye partners barn, kontra sine egne er det også åpenbart, selv om jeg tviler på at noen er villige til å innrømme det.

   Å sette et barn bort til andre mennesker fjerner dette barnets mulighet til å få den kjærligheten bare en mor kan gi, og jeg mener dette er faktoren som skaper mulighet for samfunnstilhørighet, tilpasningsmuligheter osv.. Vi ser det i så mange barn som har blitt fjernet av barnevernet, ca 80% faller utenfor samfunnet, blir narkomane, kriminelle, har lite eller ingen utdanning, har problemer med relasjoner, og jo nærere relasjonen er jo vanskeligere er det..

   Jeg ser at det er mange barn som absolutt trenger hjelp, men til tross for dette er vi nødt til å fjerne barnevernets mulighet for tvang. Denne muligheten, denne vel brukte muligheten, skaper bare frykt hos foreldrene, og fjerner enhver mulighet for samarbeid mellom foreldrene og den instansen som intensjonelt sett er satt der for å hjelpe til.. Hvis tvangsmuligheten blir borte, hvis det eneste barnevernet kan gjøre er å hjelpe til i en vanskelig situasjon, så vil solskinnshistoriene komme etterhvert fordi folk blir hjulpet, frykten blir borte, og barnevernet kan gjøre jobben det er satt til, nemlig å hjelpe barna!

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig må grov-kriminell politisk organisert virksomhet og dens representanter straffe-forfølges og stoppes! Både straff-skyldige politikere, dommere, ansatte i bv og flere til. Å si noe annet ville blandt annet også være å videreføre de forurettelser som allerede har skjedd.
   At Ståle Falch snakker om "barnets mulighet til å få den kjærligheten bare en mor kan gi" er jo imidlertid både løgn, menneske- og kjønns-diskriminerende. Et barn har faktisk to foreldre.

   Rune L. Hansen:
   Og "at det er mange foreldre som sliter med å gi sine barn den omsorg og kjærlighet de trenger for å bli gode voksne" vil ethvert menneske kunne si om ethvert annet menneske, berettiget eller uberettiget alt efter som hvem som bedømmer og deres kriterier eller tanker, synsing, teorier, følelser, osv. Mennesker lærer av hverandre under og i sine omstendigheter og skjebner.

   Kjersti Hannah Mindeberg:
   Egentlig det jeg gikk å tenkte på nå, det du skrev, og noen mennesker tenderer til å fange opp flere projeksjoner enn andre, eks projeksjon som et antropologisk begrep, eller i troen om det, og i manglende viten på grunn av ikke aktiv bekreftelse. Det siste du skrev, likte jeg godt Rune L. Hansen, at "mennesker lærer av hverandre under og i sine omstendigheter og skjebner".

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er veldig mye hovmod ute og går, og manglende respekt for med-mennesket i all sin naturlige forskjellighet og frodighet.

   Dag Vidar Madsen:
   Tja, Rune. Ta en titt på ei kattemors rekasjoner, når noen truer ungene hennes. Er hun da en narsisist? Tror alt henger sammen med naturlige reaksjoner, som absolutt ikke bør sykeligjøres. Snarer trenger vi i større grad å bli kjente oss sjøl og gi alle utslag av naturlige følelser rett i å eksistere uten å angripe det vi selv ikke forstår.

   Rune L. Hansen:
   Eller en elefant, en kamel, en alligator, eller omtrent hvem som helst! Naturen både er og skal være frodig!

   Kjersti Hannah Mindeberg:
   Jo, å sette naturen i et slikt "frodighetsperspetkiv" er jo positivt vil jeg tro for den enkelte, men hvor kløkkelig ville du ha tatt neste skritt i f.eks. nær komplisert dynamikk.

   Rune L. Hansen:
   Hele frodigheten er samtidig og assosiativt både komplisert og enkel dynamikk. Den er ikke bare en vær-hane stående på et galende bein og heller ikke bare en flokk tull-høner.

   Kjersti Hannah Mindeberg:
   hmmmm

   Rune L. Hansen:
   Respekterer vi ikke naturen, og sannheten?

   Dag Vidar Madsen:
   Aksept" er en healing i seg selv, Kjesti Hannah Mindeberg.

   Kjersti Hannah Mindeberg:
   Nei, ikke når den skriker inn i øret.

   Rune L. Hansen:
   Da holder du hendene over ørene eller flytter deg eller forsøker å få det roligere, uten å gjøre vondt verre. Livet er levende og organisk.

   Kjersti Hannah Mindeberg:
   Langt ifra, jeg har 0 terskel. Som i et bibliotek, om så .

   Kjersti Hannah Mindeberg:
   Jeg mente jeg har null-toleranse for overskridende væremåte.

   Rune L. Hansen:
   Ha, ha. Deg om det!

   Kjersti Hannah Mindeberg:
   Ha ha - litt sletting og forsvinning er harmløst, og litt store bokstaver og uttrykk, hva er np egentlig det ..

   Kjersti Hannah Mindeberg:
   det er ikke ok når "folk" tar lett på dynamikken slik at den får fortsette med sine bølger

   Rune L. Hansen:
   Ingenting kriminelt i hva som ikke er kriminelt.

   Kjersti Hannah Mindeberg:
   Skjønner ikke, men jeg prøver å lage en mening .. ?

   Rune L. Hansen:
   Vi har alle felles-verdier og samtidig også det motsatte.

   
---
---

   Otto Brym, 31.08. 2013:
   https://www.facebook.com/groups/159718297498266/338651926271568/

   Blir det betegnet som sivil ulydighet om jeg oppfordrer alle til å fjerne APenes stemmesedler fra valglokalene?

   *

   Rune L. Hansen:
   Eller som å forsøke å forhindre politisk organisert kriminalitet, inklusivt lands-forræderi pluss pluss!

   Cay Ellingsen:
   Hvorfor fjerne de? Blir ikke brukt allikevel...

   Rune L. Hansen:
   Bare av grov-kriminelle og perverterte uvitende og molboer!!

   Otto Brym:
   Forsikring. Om en tar vekk motstanden blir det lettere for andre å velge rett.

   Rune L. Hansen:
   Din borgerplikt som lov-lydig borger? Eller kanskje politi-anmelde, hvis du ikke har gjort det enda?!

   
---
---

   Tanja Jensen, 29.08. 2013 via TVANG OG MAGT:
   https://www.facebook.com/groups/91408050524/permalink/10153205912820525/

   hejsa i gruppen
   Jeg er nød til spørge jer her inde som har anbragte børn
   hvordan ville i forholde jer vis i blev ringet op at jeres barn var blevet udsat for overgreb ved at andet barn på samme opholdssted ??

   *

   Familien Andreassen:
   Det kommer meget an på hvilket overgreb der tales om

   Tanja Jensen:
   en dreng som prøver på have sex med min 8 årige datter

   Lea Madsen:
   det skal anmeldes

   Tanja Jensen:
   det er meldt

   Helle Metha Larsen Hansen:
   det er meget normalt det der
   Det er også sket for mine børn, endda af voksne der arbejder der.
   Børnene er anbragte for at få så mange fysiske og psykiske men som overhovedet muligt, er mit indtryk.
Når ikke forældrene evner at mishandle deres børn korrekte så anbringer kommunen dem for at kunne give dem den rette mishandling.
   Dette er min teori .... desværre
   Da der aldrig gribes ind overfor den slags skader på anbragte børn

   Margit Reinert:
   Øhm... Helle Metha larsen hansen , hvordan mishandler forældre så deres børn korrekt ?

   Marianne Mollerup-Madsen:
   Tanja. Få din advokat ind over, min erfraing er at kommunen tier det ihjel , politiet ligeså. Taler af erfaring

   Helle Metha Larsen Hansen:
   Margit ... hvis jeg vidste det så havde jeg givet det videre til alle dem der har anbragte børn

   Margit Reinert:
   Jeg har et frivilligt anbragt barn ! Det er ikke alle anbragte børn der bliver mishandlede . Nogen af dem har faktisk rigtig gode betingelser.

   Helle Metha Larsen Hansen:
   det er nok en ud af 100 der så har gode betingelser, men er det godt nok synes du??

   Margit Reinert:
   Altså jeg må sige jeg kender i hverfald mange af dem der har det bedre i dag . Både tvang og frivilligt anbragte børn . Det kommer alt an på stedet og de mennesker der skal tage sig af de børn og det samarbejde man vælger at ha med dem . Men Tanja skal helt klart sørge for at stede bliver meldt li på stedet .

   Helle Metha Larsen Hansen:
   Jeg kan høre jeg aldrig blir enig med dig, der er alt for mange svigt på opholdssteder, og der er alt for mange børn der kommer ud som 18 årig til ingenting og går igang med en kriminel løbebane eller selvmord.
Der er alt for mange børn der er anbragte på ulovligt grundlag, som ville få det bedre af at komme hjem med støtte i hjemmet.
Der er alt for mange børn der frister en kummerlig tilværelse på diverse opholdssteder

   Margit Reinert:
   Men Helle # jeg vil gerne diskutere det her mere med både dig og andre der har både frivilligt og tvangs anbragte børn på institutioner .... Li nu ser det ud til at rigtig mange steder bliver drevet helt forkert og de der fungere bliver ik ført frem i lyset . Måske i vil kunne være med til at kaste et bedre lys over situationen . Det sted min søn er placeret er et veldrevet , velfungerende sted med yderst kompetent ledelse og personale . De er li nu nød til at spare 4 pladser væk , netop fordi man vælger at holde de dårlige steder aktive . Og min mening er helt klart at skal der være opholdssteder til børn og unge skal de også funger optimalt : ) jeg vender tilbage når jeg ved mere . I er hjertelig velkommen til at skrive jeres oplevelser til mig : )

   Margit Reinert:
   Helle vi er ikke uenig , mange steder burde lukke og slukke . Men der findes små guldkorn imellem der fungerer.

   Ingrid Øllegaard:
   Giver Helle medhold. ... Men også Margit. ... Men de steder der drives som de skal, skulle ikke være nødvendigt at fremhæve i medierne. For de gør jo det de er ansat til. .... men hvad jeg synes kunne være en fordel er, hvis folk vil skrive navnet på det opholdssted, hvor de har deres børn anbragt, og skrive hvad der er galt, og hvorfor de er utilfreds. ... Og så se, hvad der kommer ind af klager de forskellige steder. ... Men er nok ikke det bedste at gøre i en åben gruppe  . : (

   Marianne Mollerup-Madsen:
   Min søn er anbragt i en plejefamilie i Albjerg her på Fyn hvor han bliver sekuelt misbrugt på nu 9 år. jeg skirver og råber højt alt det jeg kan om det , kommunen siger jeg lyver, men forstår bare ikke hvorfor jeg år efter år kan skrive her på et åbent medie samt jeg taler om det frit ude i byen uden at nogen føler sig trådt over tæerne.Tods alt alvorlige anklager jeg kommer med,hvis nu det erså sandt at det er rendt opspind fra min side af.

   Margit Reinert:
   Puhaa Marianne : ( indsatsen for de anbragte børn må og skal forbedres betydeligt

   Ingrid Øllegaard:
   En grim historie Marianne. Håber det lykkes for dig at råbe de ansvarlige myndigheder op  .
♥ 

   Ingrid Øllegaard:
   Hvor gammel er din søn nu Marianne?

   Annelise Rasmussen:
   Melde overgrebsmændene til politiet

   Annelise Rasmussen:
   Hvorfor bruger I ikke www.borgerdebat.dk hvor kommunerne læser med. Så får de sandheden lige i smasken.

   Marianne Mollerup-Madsen:
   Ingrid . Han er 11 år.

   Annelise Rasmussen:
   Stakkels knægt. Har I overvejet at kidnappe ham?

   Marianne Mollerup-Madsen:
   Jeg synes borgerdebat virker lidt uoverskuelig. lettere md denne side. Men skal nok se om jeg kan vænne mig til den

   Annelise Rasmussen:
   Nej da. Den er så enkel.

   Marianne Mollerup-Madsen:
   AL. Ja det har jeg faktisk overvejet. Op til flere gange.

   Annelise Rasmussen:
   Gør det.

   Ingrid Øllegaard:
   11 år, så er han blevet misbrugt siden han var 2 år. Det er da uhyggeligt.

   Marianne Mollerup-Madsen:
   nej mener han var 3 år da han fortalte mig det .

   Ingrid Øllegaard:
   Det gør det nu ikke bedre... Stakkels dreng  . : (

   Marianne Mollerup-Madsen:
   Ja. Jeg lover dig at der bliver gjort gengæld på et tidspunkt. Men det får min lille dreng desværrre ikke sin uskyld eller sundhed tilbage af. han er idag erklæret ADHD-Asperger- følelsesmæssig debil og hjerneskadet.

   Annelise Rasmussen:
   Men det er vigtigt at få ham væk nu

   Marianne Mollerup-Madsen:
   Han fejlede INTET da kommunen med polititiets hjælp fjernede ham fra mig som 4 mdr gammel. Nu skriver kommunen at han var 14 mdr da de fjernede ham, for at dække over deres misrøgt

   Ingrid Øllegaard:
   Annelise Rasmussen, er det dig der står for www. borgerdebat.dk ?

   Marianne Mollerup-Madsen:
   Men jo - min dreng har været væk fra mig længe nok, og han har lidt nok skade, han er bla tvangsmedicineret med 2 slags medicin bla Ritalin, hvilket jeg er meget imod. Og som alle kender de farlige bivirkninger af. Hvem ved om han overhovedet når at blive 30 på grund af den medicin som han har fået i mange år. Han skal hjem til mig . !!

   Annelise Rasmussen:
   Ved det. Har haft borgerdebat i snart 14 år, og vi har fået en del børn hjem. Børn der aldrig burde være fjernet.

   Marianne Mollerup-Madsen:
   Da min datter i sin tid var fjernet, fik jeg også nok af al den mishandling hun blev udsat for. direkte fysisk vold , omsorgssvigt og vanrøgt. Hun var dybt traumatiseret. jeg gik under jorden med hende . vi var under jorden 29 dage så blev hun hjemgivet. 2 mdr før havde jeg fået en skrivelse fra sagsbehandler at hun under ingen omstændigheder måtte hjemgives til den forfærdelige mor. Kommunen vidste udmærket godt at de ahvde trukket de korte strå. med en datter på 13 som stak af fra opholdsstedet 20 gange om månedenog skulle hentes tilbage af politiet, hun var kommet ind i en pige bande på hjemmet, med de andre anbragte piger som var i kontakt med politiet hver anden dag. det har kostet hårdt arbejde at få hende rettet op. Og det kommer det også til med min søn.- Men det gør jeg hjertens gerne for ham.

   Annelise Rasmussen:
   !

   
---

---

  
Jeanine Horntvedt, 31.08. 2013 via MOTSTANDSBEVEGELSEN MOT NAV/Gruppen mot NAV's overtramp og maktmisbruk:
   https://www.facebook.com/groups/motstandsbevegelsenmotnav/permalink/507836889304778/

   Nøyaktig den 29 hver måned bruker jeg å få livsopphold fra Nav Nordstrand! Så jeg ringte dit kl. 11:15 torsdag 29.08.2013, bare for å sjekke om at alt hadde gått feil som vanlig.

   Det hadde det!
   "Ingen utbetalinger til deg i dag"! - "Nei, aner ikke hvorfor"!
   Jeg sendte krass melding til både sosialsjef Bente Løken, ny saksbehandler som jeg hadde fått uten at jeg visste det - (ble informert i samme tlf.samtale) og til avdelingsleder Anette Jørve Ingjer!
   Jørve skriver mail tilbake til meg samme dag, uten unnskyldning, forklaring eller noe som helst, at mitt livsopphold vil bli satt inn på min konto "i morgen" - altså fredag - i dag!
   Derfor reiser jeg til Storo senter kl. 15:30 (jeg har altså kronekort som det ikke går an å sjekke saldo på over tlf) for da vet jeg at pengene uansett har gått inn!
   Men de er ikke der verken før eller etter 16:00!
   Ikke etter 17 heller! Og ikke etter 18!
   Jeg skulle bl.a hente blodtrykksmedisin som jeg var gått tom for i dag! Men nei!
   Jeg står der fullstendig uten mat og penger, hjemme er heller ikke mat, bare 4 bokser bønner - og da tuller jeg ikke!
   Jeg må gå og tigge smaksprøver fra ferskvarediskene og late som jeg skal kjøpe noe, og rappe et rundstykke som folk tar med til maten på en av restaurantene, for hadde jeg tatt medisinen (den andre) jeg hadde og måtte ta akkurat da - på tom mage, hadde jeg ligget og vridd meg i smerter!
   Nå kommer pengene selvsagt ikke inn før over helgen - og det er lenge til!
   Men dette er tale om gjengjeldelser!
   Jeg har nylig klaget på Fylkesmannens såkalte "sluttvedtak" og anklaget sosialtjenestens aktører - deriblant Jørve for mordforsøk.
   Saken tok Hartvedt - rådgiver hos Fylkesmannen hele ET ÅR å behandle!
   Hun ga da sosialtjenesten selv anledning til å pønske ut hvor mye av stønaden jeg varslet om at jeg ikke fikk tilstått i fjor som de ønsket å gi meg nå, enda de i 2012 var vel orienterte om at ambulanse og medisinsk personell hadde vært og sett til meg etter tap av bevissthet, store brystsmerter m.m. på grunn av at jeg til da i 18 dager hadde levd for kun 70 kr. dagen med alle mine sykdommer (15 fysiske diagnoser og smertetilstander) - og de sørget deretter for at jeg måtte leve for samme beløp per dag i hele 12 dager til etter å ha forfalsket min tydelige SKRIFTLIGE (etterprøvbare) bønn om livsopphold til at jeg angivelig skulle ha søkt nødhjelp, samtidig som de fullstendig underslo to legeerklæringer med bekreftelse på at jeg var i behov av langt dyrere kost enn friske mennesker! (Jeg har stempel fra kontoret at de ble levert)!

   Derfor har jeg nå reist spørsmål om habilitet!

   *

   Jeanine Horntvedt:
   Mer om dette her:
   Oppsiktsvekkende forskjellshåndtering av pasientklager og klager på Nav!
   http://bit.ly/19Av1lQ

   Bakgrunn for sanksjonene - min klage av juli 2012:

   NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2012 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!
   http://t.co/3Dx7zKDWNy

   Deretter:

   Fylkesmannen: Vi har ikke mandat til å behandle brudd på taushetsplikt!
   http://t.co/CjLZAnGTwz

   04.07.2013 – Til Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland vedrørende sosialtjenesten Bydel Nordstrand
   http://t.co/sAgin8CMYz

   Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser - og saksbehandler hos Fylkesmannen legger fra seg omfattende varslingssak uten å sikre den nærmere oppfølging, tar sin hatt – og går (slutter)!
   http://bit.ly/WoBmZ7

   13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.
   Varsling i autentisk mailrekke med start 07.03.2013 til enhetsleder Bente Løken
   http://t.co/9p5HXIZ6Sd

   Jeg er Norges Folkefiende nr. 1!: Glem alt av påstått sensur overfor ekstremister og islamkritikere!
   http://t.co/9aOJrtROE5

   Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!:
   http://t.co/zp3fg9YhVe

   Oppsiktsvekkende forskjellshåndtering av pasientklager og klager på Nav!

   Jeg startet også debatt om dette innlegget 17.08.2013 i Vårt Land, som de slettet etter to dager, med følgende “begrunnelse”:

   Hei

   Du har tidleare fått sletta eit innlegg. Du går vidare i same gate som det forrige.

   Eg har sletta også det nye, med navngiving og sterke skuldingar mot enkeltmenenske – og ein nær sagt uleseleg tekst,

   Dersom du framleis vil vere på forumet, må du finne ei heilt anna form.

   Helsing
   Johannes Morken
   Debattredaktør

   http://bit.ly/19Av1lQ
   Oppsiktsvekkende forskjellshåndtering av pasientklager og klager på Nav!
   sommer17.wordpress.com
   Når man er prisgitt en sterkere part enn en selv, skal man ikke være avhengig av å krype for hånden som gir en mat. Det er lovstridig. Men jeg vet jo av egen erfaring at tilstandene allikevel er sl...

   Jeanine Horntvedt:
   Nav Sosial – Lydopptak til politiker avslører grov manipulering av faktiske forhold mot bedre vitende, og vil senere bli lagt ut på Youtube
   http://t.co/KHJqn192FB
   Nav Sosial - Lydopptak til politiker avslører grov manipulering av faktiske forhold mot bedre...
   sommer17.wordpress.com
   OM MEG: http://bit.ly/Vi8uyZ   SISTE POST SOM TILHØRER DENNE: Til leder for Nav Nordstrand sosial – Massive unnlatelser av lovpålagt oppfølging av søker fortsetter!:  http://t.co/eZNPnKUd0X   ...

   Jeanine Horntvedt:
   Vår nye ytringsfrihet
   (...) Men hva som verken drøftes eller tas hensyn til her, er de titusener av viktige analyser, innspill og ellers fokusering og debatt rundt blant annet uverdige samfunnsforhold som med dette snedige grepet har blitt destruert i “vår nye ytringsfrihets tid”.

   Store og godt oversiktlige debattfelt som i en dagbok, med sidetall det lett gikk an å bla seg fram og tilbake i og lete seg frem til den informasjon man var i behov av!

   Hvis ageringen er så tilforlatelig som den tilstreber å være, ville Aftenposten om ikke annet ha latt alle innlegg forut for 22 juli være fortsatt synlige med all sin samfunnsnyttige informasjon, selv om debattforumet ble sperret (...)

   Men det er kanskje slik det er ment å være i fremtiden?

   At allmennheten heretter som Aftenposten så kalkulerende tilforlatelig anførte kan kommentere på arenaer som Facebook og Twitter.

   Et hav av informasjon som blir borte som dugg for solen og glemt i et mylder av nye opplysninger timen/sekundene etter at de er skrevet.

   http://bit.ly/z4BYPe
   Vår nye ytringsfrihet
   sommer17.wordpress.com
   Publisert i dag på Nye Meninger: http://bit.ly/LJEJCn Debatten jeg startet 17.03.2008 “Toppledelsen i Nav tier i hjel overgrepssak” befant seg  inne på et heller smalt forum uten noen som helst fro...

   
---
---
   
   John Eiliv Rindøien, 31.08. 2013:
   https://www.facebook.com/groups/159718297498266/permalink/338664482936979/

   et tilbakeblikk ! 2011 !

   Holder million-bonuser skjult - DN.no
   http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2275018.ece
   www.dn.no
   Finansminister Sigbjørn Johnsen nekter å gi Riksrevisjonen informasjon om de enorme bonusene Oljefondet betaler utenlandske forvaltere.

   *

   Bjorn Hannaas:
   det har almuen glemt for lenge siden, så han dundrer videre på samme viset

   Jostein Setsaas:
   " Jer tar det til etterretning,men du kan ikke forvente ytterligere svar fra meg."
   Jostein Setsaas's photo.
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151791591014280&set=p.10151791591014280&type=1

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat fra linken øverst:
   "Finansdepartementet holder tilbake dokumentene som viser hvor store bonuser de utenlandske forvalterne av Oljefondet har fått.
Revisjonen for 2009 resulterte i skandaleoppslag da det viste seg at at Norges Bank betalte en halv milliard kroner i bonus til en enkelt forvalter. (...)
   Nekter innsyn
   Ifølge grunnloven er det kun Riksrevisjonen som har ansvaret for revisjon og kontroll av statsregnskapet og Finansdepartementets forvaltning, men Finansdepartementet har likevel nektet Riksrevisjonen innsyn i nødvendige dokumenter med å argumentere for at det er Norges Banks representantskap som har revisoransvaret for Statens Pensjonsfond Utland.

   Riksrevisjonen kunne heller ikke revidere fem brudd på reglene for etikk og eierskapsutøvelse, fordi Finansdepartementet har nektet Riksrevisjonen tilgang til dokumenter.

   Oljefondet har tapt i norske kroner
   Riksrevisjonen kritiserer også Finansdepartementet for å kun rapportere om resultatet i Statens Pensjonsfond Utland i utenlandsk valuta, til tross for at regjeringens oljepengebruk er fire prosent av avkasntingen - målt i norske kroner.

   Regjeringen skryter av en netto realavkastning på oljefondet i perioden 1997-2010 på 3,33 prosent målt i internasjonal valuta. Men de opplyser ikke hva avkastningen var i norske kroner. Det har derimot Riksrevisjonen regnet på.

   "Revisjonens beregninger (...) viser at ekstern forvaltning siden oppstart av SPU og fram til 2010, har gitt en netto mindreavkastning eller et netto tap på 165 mill. kroner", skriver Riksrevisjonen i rapporten."

   
---
---

   Ole-John Saga, 31.08. 2013 via Henning Granum:
   https://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/10200245279725680

   - Vi har tapt 100 milliarder på noen dager
   http://www.na24.no/article3632557.ece
   - Oljefondet er kun opprettet av venstresiden for å opprettholde et høyt skatte- og avgiftstrykk.


   *

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Bare tenk hva samme sum kunne betydd for skole, forskning og eldreomsorg : ( Hvorfor kunne man ikke kjøpe sikrere verdier for fondspengene?

   Leif Guthus:
   Hør på denne mannen. Han vet han snakker om Det er en glede å følge han. Han er meget vell orientert.

   Henning Granum:
   Hvorfor blir ingen straffet... prøv å tap 100 mil for bedriften man jobber i... fallskjerm ? Neppe... saksøkt , ? Meget sannsynlig

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   En av de beste forrentninger man kunne gjort for fremtidens slekter hadde vært en storstilt utbygging av infrastruktur og satset mer på forskning da det tross alt blir dens resultater vi siden skal leve av når oljen er slutt !

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Investor og milliardær, Øystein Stray Spetalen, mener staten spekulerer bort sparepengene til nordmenn med å ha 60 prosent av oljefondet i aksjer.
   - Bare de siste dagene har vi tapt 100 milliarder kroner. Helt sinnssykt, sier Spetalen.
   Han snakker torsdag på et åpent møte på Stortinget, arrangert av Fremskrittspartiets finansfraksjon.
   Spetalen mener at aksjemarkedet er et lotterispill.
   -1986 var jeg forvalter i Gjensidige. Da satt vi to prosent i aksjemarkedet. I 1987 økte vi til fire prosent etter mye fram og tilbake med tilsynet, sier Spetalen.
   Sosialister sperret inne
   Årsaken til den lave andelen, var at risikoen i aksjemarkedet var altfor høy. Han viser til Storebrand som har holdt det gående i 250 år og kun har 15 til 20 prosent i aksjemarkedet.
   - Det gjør det fordi de ønsker å holde på i 250 år til, sier Spetalen.
   Han mener det er galskap, det tidligere finansminister Kristin Halvorsen gjorde i 2008, da hun økte aksjeandelen fra 40 til 60 prosent.
   - Det er utrolig at sosialister som har vært i mot børsen, satser så mye på børs. Hadde dette skjedd på 1980-tallet, hadde de blitt sperret inne, sier Spetalen. (...)
   50 prosent har gått konk
   Han viser til at de eneste som har tjent penger i aksjemarkedet er insiderne som Bill Gates, Steve Jobs og John Fredriksen i perioden 1983 og 2006.
   - Det er de 25 prosent beste selskapene som har tjent penger, mens resten, 75 prosent, har tapt. Hele 50 prosent av investorene i aksjemarkedet har gått konkurs, sier Spetalen."

   Rune L. Hansen:
   Og noen tjener selvfølgelig på "tapene" også.

   Rune L. Hansen:
   "Forente Arabiske Emirater (FAE) - ingen skatt på arbeidsinntekt eller kapitalinntekt. Landet er en av verdens rikeste, med et BNP per innbyger på over 277.000 kroner. FAE er verdens tredje største eksportør av olje. Statens inntekter kommer fra en oljeskatt på 55 prosent, mens utenlandske banker betaler en skatt på 20 prosent."

   http://www.na24.no/article3479019.ece
   Disse landene har null inntektsskatt
   www.na24.no
   Himmelsk rikdom hindrer likevel ikke protester og misnøye i befolkningen.

   
---
---

   Anbragte børn, 31.08. 2013:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10151931280614985&id=310855689984

   wow..- til og med de danske medier skriver om det..

   Graver 49 lig op på frygtet drengehjem
   http://ekstrabladet.dk/112/article2083006.ece
   ekstrabladet.dk
   Retsmedicinere og forskere fra University of South Florida begyndte i dag opgravningen af lig og ligrester på nedlagt drengehjem, hvor der er frygt for at flere drenge blev mishandlet til døde

   *

   Carina Kjøller:
   Puha, får det helt dårligt..

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Tidligere anbragte har detaljeret beskrevet et rent rædselsregime. På hjemmet - hvor sorte og hvide var adskilt - blev de tævet og seksuelt misbrugt. Der er også mistanke om egentlige drab samt at nogle døde som følge af mishandling og misbrug.
   Mishandlingerne fandt især sted i en lille hvid betonbygning. De tidligere anbragte kalder deres gruppe 'White House Boys'."

   
---
---

   Øistein Østgaard, 31.08. 2013:
   https://www.facebook.com/oistein.ostgaard/posts/710971525596288

   Slik er ytringsfrihetens kår i det påståtte demokratiet Norge:
   ------------------------------------------------------------------------
   Stein-Robin Kleven Bergh:

   "FÅTT AVSKJED FRA POLITIET PGA. AT JEG PÅ MIN FRITID HAR SKREVET POLITISKE INNLEGG FOR MITT PARTI, FRP SAMTIDIG SOM JEG HADDE DETTE SOM PROFILBILDE!"

   "Politimesteren i Hedmark har fremmet og fått trumfet gjennom avskjed mot meg i ansettelsesrådet pga. av min aktivitet som politiker og privatperson på min fritid her på Facebook! Han mener at jeg i kombinasjon med dette bildet gir skinn av å uttale meg på politiets vegne. Det er selvsagt bare vås, alle mine fb-venner vet hva jeg jobber (jobbet) med, og at jeg er politiker - bildet la jeg ut etter at en kollega tok det av meg da jeg hadde klippet håret - og var fornøyd med det.

   Avskjeden begrunnes spesielt med to hendelser på Facebook. Den første hendelsen var da jeg ble tagget av en Facebookvenn etter at han ikke ble tilgodesett av bobestyrer, advokat Geir Langhelle, og ikke fikk lønn fra et firma han var ansatt i som gikk konkurs - som andre fikk. Dette medførte at min fb.venn fikk varsel om tvangssalg av sin bolig. Han var - naturlig nok - forbannet, og han tagget meg og skrev: "Hei, Stein-Robin, er redd jeg slår han rett ned neste gang jeg ser han. Hva er straffen?"
   Altså - jeg ble tagget med et konkret spørsmål, og jeg har som policy at jeg svarer folk når jeg blir spurt om noe. Så jeg svarte ham da slik:"...spørs hvor mye og hvor hardt du slår, altså om det blir legemsfornærmelse, § 228 eller legemsbeskadigelse, § 229 i straffeloven." Så skrev jeg videre: "Uansett.... det er ikke verd det... Må ta innersving på slike på saklig grunnlag og vinne seier ved å få rett.." Altså - jeg svarte med en faktaopplysning, og oppfordret ham til å unngå fysisk vold og angripe med lovlige midler, underforstått rettslig! Denne lenken ble ansett som truende - noe første del kanskje var, men der jeg oppfordret til å unngå fysisk vold. Og dette ble politiledelsen varslet om av Henrik Mohn, innehaver av Glåmdal Bilsenter via mail fra Mohns firma. Firmaet eller Mohns person var ikke noe objekt for lenken, og jeg forsto ikke hva han hadde med dette å gjøre. På nettutgaven av Glåmdalen i dag ser vi imidlertid at Henrik Mohn er ferskt medlem av Arbeiderpartiet - så da forstår alle at denne bedriftseieren, innehaver av Glåmdal Bilsenter, bedriver politisk vendetta mot meg som FrP-politiker. AP vil ramme meg på alle mulige vis og skyr ingen midler! De er sære etter at vi grøftekjørte dem i 2007 - etter at de hadde styrt min kommune i 70 år, og tapte valget til et borgerlig flertall - der FrP ble største parti i posisjon! Politimesteren er heller neppe noen FrP-tilhenger- med sin oppvekst i et av landets da rødeste fylker, Troms, så dette går som hånd i hanske! Politimesteren ble varslet om dette den 11. juni. Han burde og skulle da ha kalt meg inn på teppet og bedt om en forklaring - og evt. kommet med en advarsel. Istedet har han sittet på gjerdet og ventet på å "få nok" på meg.

   Facebookhendelse nr 2 som er lagt til grunn for avskjeden, er en lenke jeg lagde, også på min fritid, etter at Jens Stoltenberg hadde stått i pressekonferanse og løyet frem skremselspropaganda om FrPs politikk for de riksdekkende mediene, som slukte dette. Jeg ble - som de fleste andre som kjemper for at innbyggerne skal få det bedre - politisk provosert, og jeg skrev da: "Krapylet har styrt i ÅTTE år uten å få til annet enn forfall av landet! Dette merker folk på kroppen, og vil ikke ha mer av denne handlingslammelsen! Det siste kortet denne sosialistspiren har i ermet er å kjøre fram LØGNER om FrPs politikk..." Dette var for sterk kost for politimester Bakke, og han fremmet derfor avskjedssak mot meg. Krapyl er i henhold til synonymordboka det samme som "pøbel". Det mener jeg at toppolitikere må kunne tåle -. selv fra en kommunepolitiker som jobber i politiet!

   Her har jeg altså gitt svar i form av en faktaopplysning, med råd om ikke å ty til vold. Og jeg har skrevet politiske innlegg som politiker på min fritid, der ordvalget sikkert kunne vært hevet til et bedre nivå, men likevel ikke er innenfor "hæstkukk-kategorien". Dette skal jeg altså avskjediges for UTEN å ha mottatt noen form for formell advarsel! Ytringsfriheten i grunnlovens § 100 og Odelstingsproposisjon nr 84 som gir ytterligere vern mot represalier for ytringer i det offentlige rom blir således totalt ignorert av en intolerant politimester i Norge i 2013. Jeg påklager selvsagt avgjørelsen til politimester Tormod Bakkes ansettelsesråd til det sentrale ansettelsesråd! Men jeg velger å gå ut med dette nå av to årsaker: For det første er jeg rimelig lei av spekulasjoner omkring denne avskjedigelsen - og da er dette klarlagt ovenfor. For det andre skal ikke journalistene få dette, og slippe en halvkvedet sak som en bombe dagen før valgdagen for å skremme folk fra å stemme det eneste riktige - FrP! De ville sikkert halvkvedet om en suspendert og avskjediget politimann og "FrP-topp" (som vi selvsagt er i deres skrift når vi har verv i et lokalt FrP-lag)!

   Jeg har altså IKKE begått kriminalitet! Jeg har altså IKKE forgrepet meg på noen! Jeg har heller IKKE slått noen i hele mitt liv! Jeg har kun ytret meg som politiker og privatperson. Og, ja, jeg hadde bilde av meg i profilen med nyklipt hår og med en politigenser på! Det er min store "brøde" som innebærer at jeg skal få avskjed etter over 30 år som tjenestemann, uten noen form for formell skriftlig - og heller ikke muntlig - advarsel! Er dette noe folket synes er greit, gir jeg med med det. Dersom dette er et overgrep mot meg i folks øyne, er det andre som må stå til ansvar - for da gir jeg meg IKKE! Advokater er engasjert - og har foreløpig kostet meg 15000 godt beskattede kroner, men inntil jeg får signal om noe annet velger jeg å fortsette kampen mot denne poitiske vendettaen!"

   *

   Brith Myklevik:
   Huff og huff. Da jeg leste dette tidligere i efta tenkte jeg at nå må man vel snart ha riktig partibok for å få adekvat helsehjelp og offentlig skolegang... Eneste jeg syntes var dumt av ham, var at han hadde fotografi av seg med politigenser på. Men det er jo lett å være 'etterpåklok' på andres vegne.

   Rune L. Hansen:
   F.eks. dommer og menneskerettighets-studert Bertelsen ble også avskjediget fordi han hadde et privat-liv som ikke er i tråd med Ap-folkets politikk. F.eks. også prestene Ragnar Andersen, Per Kørner, Olav Berg Lyngmo, Børre Knudsen, sogneprest Thorsen i Lebesby. Velkjent Ap-politikk dette.

   Øistein Østgaard:
   Nåløyet for å inneha en offentlig stilling med høy lønn er som kjent den røde partiboka. Slik har det lenge vært her i landet, men dette begynner nå å bli allment kjent også hos den alminnelige borger som ikke har trodd på det vi andre lenge har fortalt dem..

   Rune L. Hansen:
   Og mange blir i tillegg på forskjellige måter forfulgt i mange år og får livene og familiene sine ødelagt til mere enn siste blods-dråpe, for å være ikke-troende i Ap-religionen. F.eks. de nevnte prestene også.

   Rune L. Hansen:
   Men Ap-folket tar jo, mildt sagt, både vilkårlig og målrettet hvem som helst de ikke liker trynet på.

   Brith Myklevik:
   Men du verden hvor de klorer seg fast i sin 'tro' de som har mange goder av dette. De som er organisert melder seg ikke ut av LO engang, selv om de stemmer blått! Det følger jo med så mange fordeler for vedkomende og familien med medlemskapet, så det tar de seg ikke råd til, til tross for at de 'liksom' har prinsipper...

   http://www.fagforbundet.no/bli-medlem/Forsikring/
   Forsikring - Fagforbundet
   www.fagforbundet.no
   Velg kvalitet - bli med i Fagforbundet. Fagforbundet vil gjennom ditt medlemskap forhandle fram gode lønns- og arbeidsvilkår for deg og kollegene dine. Fagforbundet gir deg også en rekke medlemsgoder, som gunstige forsikrings- og stipendordninger.

   Øistein Østgaard:
   Penger er selve limet i all mafiavirksomhet..

   Rune L. Hansen:
   Mange som tjener på og som ser seg tjent med politisk organisert kriminalitet ja. Ingen berettiget tvil om det.

   Øistein Østgaard:
   http://www.youtube.com/watch?v=x8KHXKOji4Q
   The Godfather Theme Song Full HD ( 1080p) Highest sound Quality
   www.youtube.com
   just found out about this website and they are offering 20gb free online storage for a limited time in case you are interested.
   http://bit.ly/17W6aH2

   Brith Myklevik:
   Har for mange år siden hatt 'min kamp' med null hjelp fra NTL (LO) - lang historie... Kort sagt: sa opp vervet som tillitsvalgt og sluttet i staten.
Have for many years ago had ' my game ' with zero help from NTL (LO)-long story ... In short: sa up the task as a Union official and stopped in the State. (Translated by Bing)

   Øistein Østgaard:
   Har hørt lignende historier om hjelpen som uteblir fra de røde fagforbund når det er saker de av politiske grunner ikke tør å ta tak i. Frykt er utbredt i disse miljøene som er fanget av den røde horden..

   
---
---

   Unni Anita Iversen, 31.08. 2013:
   https://www.facebook.com/nilskj/posts/10153208310710074

   Den sjokkerende skandalekanalen NRK i et udemokratisk, manipulert valg.
   http://globalnewsnet.wordpress.com/2013/08/30/den-sjokkerende-skandalekanalen-nrk-i-et-udemokratisk-manipulert-valg/
   globalnewsnet.wordpress.com
   NRK oppter nå som en ren propagandakanal for AP og SV. Det er en stor og svært alvorlig skandale. Under partilederdebatten 29 august ble den dyktigste økonomen, Ketil Solvik-Olsen, avbrutt igjen og...

   *

   Charlie Høyås:
   NRK virker desperate.... de er tydeligvis redd for hva et regj.skifte , særlig den blå-blå varianten kan komme til å bety...

   Charlie Høyås:
   håper isåfall den vil bety bruk av store støvler som sparker hardt...

   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq