----- Denne side: db201401.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  ---- 
----- 
---  Januar 2014 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, 1. nyttårsdag - onsdag 01. januar 2014, Vinberget:

   Mørkt, vind, regn og omkring 5 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt frem mot 02.30-tiden og videre utover natten. For det meste regn, yr og grålig overskyet med omkring 4 og 5 pluss-grader utover formiddagen. Nokså mørkt med 4 pluss-grader klokken 17. Mørkt, noe stjerner, et vind-drag om omkring 6 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.01. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201546160310621

   Det er ikke bare en fordel at enhver ansatt i offentlig (inklusivt politisk og juridisk) forvaltning ikke tillager en eneste ulovlig eller forurettende lov-bestemmelse eller avgjørelse, - men det er en nødvendighet.

   En nødvendighet som det rent praktisk er både enkelt og nødvendig å sikre.

   Men dette er det kanskje noen som enda ikke forstår, eller vil?

   *

   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 01.01. 2014 via NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151890861978785/

   Citat: "Med støtte i 4500 underskrifter og fakkeltog, overleverte Elisabeth Kjelstad 17 spesifikke krav rettet mot dagens barnevern til statsråd Solveig Horne. – Oppkjøringen mot jul er tøff for de som har mistet omsorg for barna. De siste fire ukene har fire mødre tatt livet sitt."

   Det är bra att de som är drabbade av barnevernet i Norge har borjat reagera med kraft mot systemet. Framgångar i grannlandet kan påskynda förändringar i Sverige och de övriga nordiska länderna.

   Krever svar av barneministeren
   http://byavisa.no/2013/12/17/krever-svar-av-barneministeren/
   byavisa.no
   Barnevern: Med støtte i 4500 underskrifter og fakkeltog, overleverte Elisabeth Kjelstad 17 spesifikke krav rettet mot dagens barnevern til statsråd Solveig Horne. – Oppkjøringen mot jul er tøff for de som har mistet omsorg for barna. De siste fire ukene har fire mødre tatt livet sitt.

   *

   Oriana Cottard:
   Det hoppas jag verkligen Ruby, för allt detta måste få sitt slut nu. Nog är mer är NOG!!!

   Rune L. Hansen:
   Å protestere og å kreve mafia-virksomheten straffe-forfulgt og stoppet er en selvfølgelighet. Men forstår disse de protesterende demonstranter eller deres skriftlige agenda til våre myndigheter det? Det virker dessverre ikke slik. De vil bare ha visse endringer som lar den grov-kriminelle galskapen fortsette! Som om kravene skulle være utformet av de kriminelle selv. Og det er kanskje nettopp hva de er, også i dette tilfellet? 

   
---
---

   Fortsettelse fra 29.12. 2013:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/702358716450068/

   Rune L. Hansen: 
   Hva som helst kan være viktigere for de enn med-mennesket. Det trenger ikke være penger, makt eller karriære. 
   Hva har du ikke merket noe til, Nina Hagen Fattnes?

   Reidun Synnøve Henningsen:
   Folk har vell skjønt ting etter hvert?! Barnets beste = en illusjon ivertfall i Bvs hode?menneskerettigheter= finnes ikke vern om privatliv= finnes definitivt ikke barna har det best hos sin egen familie ( mamma/pappa) etc neeeei har ALDRI hørt om det!!! Hva lærte/ lærer disse saksbehandlerene på skolen egentlig ?????????

   Kate Asgautsen Larsen:
   foreldrene får ikke oppfølging fordi bv vil ikke at barna deres skal komme hjem,tror bv liker at foreldrene lider.

   Klara Torunn Schei:
   poenget her er at Barnevern har to varianter : Tar du livet ditt, sier vi til dine barn at du var syk og kjører på for å liksom "trøste". Nummer to variant, er at de sitter inn en liga som skal passe på deg, slik at de kan "forebygge" ett evt selvmord og evt få deg innlagt slik at barnevern ikke skal ha noen skyldfølelese. Rett fra levra speaking !

   Rune L. Hansen:
   De gjør fort grovt kriminelle og perverse av seg, selv om deres med-spillere og dirigenter sier noe annet. Kidnapping og fangehold av barn var kanskje alvorligere enn de først trodde?
   Å frata et menneske den naturlige foreldre-rett og retten til familie-liv tilsvarer å drepe, å frata et menneske livets rett, selv om mennesket, barn eller forelder, i flere tilfeller kanskje likevel klarer ødelagt å overleve i det lengste.
   Det er egentlig ikke underlig at de samtidig vil ødelegge, avlive og fjerne barna og foreldrene fra jordens overflate? Både barna og foreldrene er og blir vitner og beviser som kan avsløre hva som egentlig har skjedd!

   Klara Torunn Schei:
   det er jo derfor BARNEVERNET tar ungene må vite. Mange analyser beviser jo det. Rett fra levra speaking !

   Rune L. Hansen:
   Ja, de angriper både vilkårlig og målrettet. Fordi en eller annen av deres med-spillere eller dirigenter eller de selv ønsker det. Eller eventuelt tjener på det.

   Klara Torunn Schei:
   Blod er tjukkere enn vann. En mor gjør alt for sine barn hun sjøl har født. En mor har mye større kjærlighet til sine barn enn hun har til Jorden forøvrig. Rett fra levra !

   Rune L. Hansen:
   Det er det samme for en far også det, bortsett fra at en far i alminnelighet vil forholde seg mere bevisst og uten svik, beskyttende både barnet og sin ektefelle og hele familien.

   Klara Torunn Schei:
   Hehe. Har jeg enda til gode å se. Ihverfall med tanke på de fedre som er biologiske fedre til mine 6.barn.

   Rune L. Hansen:
   Du har sviktet de alle sammen?

   Jane Kile:
   Tror ikke vi lar dette bli en kjønnskamp. Vi må sidestile både mor og far

   Klara Torunn Schei:
   Kan ikke si at jeg som mor til disse 6.barna har sviktet mine barn ved å beskytte dem. Er det å svikte sine barn så er ikke Jorden rund.

   Rune L. Hansen:
   Ja, enhver offentlig myndighet må iallfall sidestille far og mor, i og med at ingenting annet er til barnets beste eller lovlig for offentlig myndighet - unntatt i kriminelle tilfeller hvor en eller to foreldre må fengsles.

   Klara Torunn Schei:
   Moren til disse 6. barn har rent rulleblad. Kun vitneanførsler i kriminelle saker og vitneanførsler i selvmordsforsøk der hun bla.reddet ett menneskeliv.

   Rune L. Hansen:
   100 % likeverd i forhold til far og mor er alltid og uten unntak det eneste lovlige for offentlig myndighet i Norge. Og 100 % respekt for at hvordan familien selv ordner seg og lever er privat-liv og familie-liv som i det heletatt ikke angår offentlig myndighet, unntatt i kriminelle tilfeller eller hvor det er helt nødvendig i et demokratisk samfunn.

   Klara Torunn Schei:
   Gjelder det også slag og vold, samt sexuelt misbruk også eller ?

   Rune L. Hansen:
   Som jeg sa, Klara Torunn Schei, så gjelder unntak for kriminelle tilfeller. Dette i henhold til Straffeloven og dens nødvendigheter i et demokratisk samfunn.

   Klara Torunn Schei:
   Var bare et spørsmål, siden Barnevernet er medspiller i denne familiens problemer. Ergo er også denne etaten medskyldig i grov misshandling både psykisk og psykisk av Mor og barn. Rett fra levra og uten mere snikksnakk og andre grautvridninger !

   Rune L. Hansen:
   Dagens offentlige barne- og familie-vern er ingenting annet enn en uhyre grov-kriminell virksomhet. I henhold til alt av lovlig lov og rett.

   Kjetil Dreyer:
   Veldig viktig! Hjelp til selvhjelp ville for mange foreldre være svært nyttig, men da må det være kompetente mennesker som har erfaring med barn ikke kun teoretisk som rådgir og følger opp i mine øyne, ikke en sakkyndig psykolig eller barnevernspedagoger i under 25 uten barn selv!

   Klara Torunn Schei:
   Jammen så flott av vi får lov å bruke ytringsfriheten vår her da ? ! I rettsaker kommer jo faen ete meg ikke sannheten frem ! Bare all faenskapen-unskyld ordbruken -som samfunnet forøvrig har laget i stand av trakkasering. Missunnelse, djevelskap og aroganse !

   Rune L. Hansen:
   Ruby Harrold-Claesson: "Anledningen varför släktingarna kontaktar barnevernet i stället för att spontant erbjuda sin hjälp är att människorna i norden har blivit indoktrinerade - redan i skolan - att myndigheterna är deras vänner och välgörare och att endast myndighetspersonerna kan hjälpa dem, från vaggan till graven. /
   Visst har vi också tvångsomhändertagande av barn på Jamaica, men det idkas ingen handel med andras barn. Ingripandena görs för att hjälpa barnen eller deras föräldrar, som behöver hjälp av olika anledningar, och då är det mor- eller farföräldrar eller andra släktingar som griper in - inte en för familjen obekant person, med makt och myndighet att trampa sönder och förstöra.
   Men, vi är ju bara u-lands människor som inte har nått den utvecklingsnivå som man har uppnått i norden!
   Bevare mitt folk från att nå så högt!"

   Klara Torunn Schei:
   Om dere ikke visste det, så får dere vite det nå. Jeg har veldig stor erfaring fra BARNEVERNET ! JEG HAR OGSÅ STOR ERFARING FRA OG HA EN UKOMPETENT MOR.! En mor som ble fratatt 4 - av fem barn. Hun led av Schizophreni disorder ! - Kleptoman og lystløgner.! Jeg - Klara Torunn, har forsket på min familiebakgrunn i en årrekke. Jeg har måttet lide for min mors diagnose. Mine barn også. - fra omverden. Har ellerede skrevet mye, og har også forklart mye. Så gjentar ikke meg sjøl flere ganger på akkurat disse emnene. Jeg har tre barn med diagnoser, tre uten. Vet alt om hva diagnoser og terapi går ut på. Har vært sliten mange ganger. - Ikke av mine barn, men av samfunnet sin uvitenhet.

   Rune L. Hansen:
   Hva er det du eller noen trenger hjelp med, og fra, da, Klara Torunn Schei?

   Klara Torunn Schei:
   ja, du kan så si. Du stiller et veldig godt spørsmål der. Svaret ligger vel i spørsmålet du stiller !

   Rune L. Hansen:
   Hjelp er iallfall ikke å begå en forbrytelse (eller flere). Annet enn evt. i nødverge.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 31.12. 2013 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/703483706337569/

   En far har altså tatt opp en video av sosialarbeiderne som fjerner deres nyfødte barn, han har tidligere blitt dømt til 6 måneder betinget fengsel fordi han nektet å fjerne videoen fra nettet, men har nå fått frifinnende dom fra en annen kaliber av en dommer, sir James Munby.

   Nå kan videoen vises fullt lovlig. Den ligger i artikkelen.
   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=34098#p34098
   FORUMET REDD VÅRE BARN - STOPP barnevernet! • View topic - Viktig dom i England STØTTER...
   forum.r-b-v.net
   Belysning av barnevernets overgrep og familiens manglende rettssikkerhet.

   *

   Cecilia Ohvall:
   var er deres verdighet som menniska og som föräldrar,

   Rune L. Hansen:
   Kidnapping og fangehold av barn og foreldre er noe som angår oss alle!

   David Zx Pl:
   Rune read about New Public Management and find criticism of this than you will understand what socialsits has set up a model of politics.

   Cato Martin Jakobsen:
   Det blir vanskeligere og vanskeligere å kneble folk fra å si sannheten,men metodene for å kneble dem blir også verre og verre. Hva er det barnevernet skjuler som ikke tåler dagens lys?

   Rune L. Hansen:
   Det er iallfall hverken barna eller foreldre som får sitt barn kidnappet som er kriminelle, eller som har interesse av mangel på offentlighet!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.01. 2014 via Grunnlovens Venner:
   https://www.facebook.com/groups/grunnlovsvenn/795763950449457/

   Kongens nyttårstale for 2014 er full av løgner og fortielser!

   Han sier at de grove forbrytelser i offentlig regi som hver dag skjer i Norge ikke skjer.

   At barna og foreldrene og besteforeldrene våre kidnappes, fangeholdes, tortureres og utplyndres. At mange blir frastjålet sine hjemsteder. At mange trakasseres, utplyndres og terroriseres både sosialt og økonomisk. At vi absolutt ingen rettssikkerhet har. At hverken Straffeloven, Menneskerettsloven eller Norges Grunnlov respekteres. Og at vår nasjon og sivil-befolkningen sjenerelt utplyndres, trakasseres og ødelegges. Alt dette og mye mere til av Norges nu katastrofale tilstand lyger han om og forsøker han å skjule.

   Er slikt noe en konge verdig?

   http://www.stavangeravisen.com/art.asp?id=75863
   Stavangeravisen.no : Kongens nyttårstale 2013
   www.stavangeravisen.com
   «Kjærligheten er et sted å feste blikket», synger Anne Grete Preus. Kjære alle sammen, i kveld vil jeg snakke om fundamentet vårt. Fundamentet vårt som enkeltmennesker

   *

   Heidi Jensen:
   Jøss, har på følelsen av at han burde legges inn på psykiatrisk og gå av som konge i dette landet . Han ekke goe.

   Øistein Østgaard:
   Jeg ble glad da han startet med å nevne Grunnloven og tenkte at nå kom det noe viktig og substantielt for en gangs skyld. Men dessverre gikk det ganske raskt over i svada uten noen egentlige poenger annet enn gode ønsker velmenende ord. Han har tydeligvis ikke fattet noe av den offentlige kriminaliteten og alle de grove Grunnlovsbruddene som folket sliter med! Han har utspilt sin rolle og kunne like gjerne holdt kjeft!

   Rune L. Hansen:
   Det er vel på det nærmeste umulig at han ikke vet bedre, Øistein Østgaard?

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, 2. nyttårsdag - torsdag 02. januar 2014, Vinberget:

   Mørkt, noe vind og litt antydninger til yr og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sent på natten tildels yr og regn, derefter disig, vind og videre regn utover formiddagen, med 4 pluss-grader frem mot klokken 14. Det er selvfølgelig ingenting å feire her. Jeg er fortsatt kidnappet og fangeholdt, som resten av min familie. Kongens nyttårstale var en grotesk forhånelse av både oss og resten av sivil-befolkningen. Blandt annet også det om at politiet ikke kommer til våre dører og hjemsteder for å utøve terror. Listen over gangene det har skjedd og hva de har gjort bare overfor meg og min familie og vårt hjemsted er lang og grotesk! Og det pågår enda. Og vi er langtfra de eneste. Den skulle kanskje ha vært spikret eller limt fast nært foran både hans og mange andre sine øyne! Den daglige tortur, utplyndring og terror slipper han selv og hans familie å oppleve, men hvilken konge lyger om og fortier hva som skjer med-menneskene i sitt land? Og det til og med slike groteske forhold! Omtrent det samme været videre utover dagen. Det er fortsatt for vått til å få den bestilte ved tilkjørt, i og med at når den ankommer (2 x 2 favner) i den ene av de to porsjoner så må jeg selv helt alene hastig nok fra åpningen i stein-muren bære inn veden. Å tildekke den hjelper lite i slikt et vått vær. Dessuten er det forskjellig annet her som må gjøres og å ta hensyn til også. Bank-id håper jeg nu efter hvert å få ordnet med på noe slags vis. Det viser seg mere og mere at det kan være nokså vanskelig å være uten, særlig når en er fangeholdt og uten bevegelses-frihet. Kidnapper-folket og deres økonomiske utplyndring besørger mange slags problemer og ødeleggelser. At bank-lånet på hjemstedet her nu snart efter mange års månedlige innbetainger er nedbetalt og innfridd kommer ikke til å hjelpe særlig meget, men i beste fall kanskje litt. De stadige angrepene og inngrepene også i trygden min pågår enda, så det er også sånn sett umulig å vite. Internett-forbindelsen jeg klarer å bruke her hjemme er stadig bare 2G, men er i dag ekstra meget treg. Jeg har lenge nu ikke hatt tid til å eksperimentere med eller forsøke andre muligheter. Mørkt, nokså meget disig, men mindre regn og 5 pluss-grader mot midnatt. Blandt annet bestilling av dagligvarer for en ny uke tidlig i morgen. Omtrent det samme hver gang, men det kan virke som at prisene kanskje har steget i de siste måneder, eller kanskje jeg uten å vite det har bestilt noe mere enn tidligere. Jeg tar fortsatt vare på alle kvitteringer, men til tross for min vanlige økonomiske ryddighet og pertentlighet og i og med at det hele er omtrentlig det samme og det ikke er noen valg-muligheter eller alternativer, så orker jeg ikke å kontrollere disse særlig meget. Jeg er uansett glad for at den eneste nær-butikken her i nærheten yter den tjenesten de gjør, som jeg i dette fangeholdet kanskje eller nokså sikkert umulig kunne ha overlevd uten.
   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, fredag 03. januar 2014, Vinberget:

   Mørkt, disig og omkring 5 pluss-grader først på natten, fra omkring 3-tiden noe regn og mindre disig. Grålig overskyet formiddag, disig og regn med omkring 5 og 6 pluss-grader fra 10-tiden og utover dagen. Mørknende frem mot 16.30-tiden og nokså mørkt klokken 17. Derefter helt mørkt, nokså mye regn, et vind-drag og 5 pluss-grader. Jeg forsøker mere nødvendig og alvorlig ikke bare foreløbig å redusere men også å ta noe pause fra Facebook, og å minimere skrivingen og dokumentasjonen her. Endel stjerne-himmel, et vind-drag og uten regn en stund sent på kvelden, men regn igjen mot midnatt.
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 04. januar 2014, Vinberget: 

   Mørkt, et vind-drag, tildels yr og regn og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Regn og noe disig utover morgenen og dagen. Nokså mørkt, yr og 5 pluss-grader klokken 17. Noe som i liten grad fremgår av disse Dagboks-notatene, er at når jeg er innloggget på Facebook og har tid til det så arbeider jeg med å opplyse og å kommunisere ikke bare nasjonalt og nordisk, men også inter-nasjonalt og bilateralt. Tenkte jeg her nu bare skulle nevne det og opplyse om det. Jeg får omtrent bare positiv respons på alt dette arbeidet. Internettet, Facebook og pc-teknologien har gitt og gir mange forskjellige fine muligheter. Ordet har blitt og blir mere og mere globalt. Det er samtidig meget viktig å foredle humane og nasjonale integriteter på hensynsfulle og gode måter. Ikke alle forstår noe så selvfølgelig. Jeg må arbeide endel med pc-tekniske greier i disse dagene, pluss forskjellig. Mye innhøstede epler jeg er sent ute med å rense og konservere også. Ned-prioritert av nødvendighet også det, som det meste av alt annet. Jeg haster efter evne bare videre for å få stoppet terror-regimet. Et groteskt terror-regime, perverterende og livs-farlig for alle og enhver. Noe annet valg har jeg heller ikke, bortsett fra samtidig å forsøke å overleve lenge nok til det skjer. Alt annet og livets rett ble jeg frastjålet.
Dagene og året går uutholdelig nokså i ett. De fleste sortene her står seg dårlig lengre enn enn til advents-tiden når de ikke blir lagret rett nok, og det er enda ikke ordnet med her. Mange av sortene er heller ikke vinterepler. De som har holdt seg dårligst kaster jeg ut for at de kan kompostere seg. Mørkt og 5 pluss-grader frem mot klokken 21. Derefter med regn videre frem mot midnatt.
   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, søndag 05. januar 2014, Vinberget: 

   Mørkt, et vind-drag, tildels regn og yr og omkring 5 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig overskyet fra sør og omtrent det samme utover formiddagen. Feieren måtte på grunn av alt regn-været tre ganger i desember melde utsettelse med feiing her. Hadde han prøvd å avtale enda oftere hadde utsettelsene bare blitt enda flere. Uansett hvor vått og mye og lenge det regner så er det lett og fort å hente inn tørre opptennings-kvister hvis en har litt etablert gran-skog i nærheten. Det er mye nyttig og fint med noe gran-skog, hvis en unngår at det blir for mye av den. Men også trær og busker den fortrenger og dreper kan bli til fin opptennings-ved. Jorden blir sur og lite egnet for de fleste andre slags planter og trær der hvor gran-skog og andre bar-trær vokser. Og det motsatte hvor løv-trær vokser. Særlig med varierte slags løv-trær. Men f.eks. ekte kastanje-trær og valnøtt-trær tåler og liker også bar-trær i nærheten. Mange slags vekster liker å vokse i nærheten av ekte kastanje-trær, mens en hel del vekster ikke tåler eller liker å vokse altfor nært ved de ellers på så mange slags måter nyttige valnøtt-trær. Særlig mange slags løv-trær er særdeles nyttige på mange slags forskjellige måter. Og er gode og fine å foredle og kultivere landskaper, hager, stier og områder med. Hjelper en de i gang så gir de fra seg mange slags gaver og frukter. Men med sau og gjeiter for nært ved så ribbes alt slikt smått før det rekker å vokse opp. Kan være fullstendig ødeleggende, men nyttig også for visse formål. Særlig forskjellige slags store og små løv-trær tiltrekker seg mange slags nyttige dyr og vekster og mikro-liv og forskjellig. Men det gjør bar-trær også, bare på andre slags måter. De oransje kantarellene og flere andre sopper vi om høsten plukker inn her vokser helst i utkant av eller i ikke for tett gran-skog. Og jo tettere gran-skogen er dess mere skogbøss er det. Skogbøss er også nyttig for så mangt. F.eks. til dekke og kompost for jordbær og potet. Eilif Aas, samme vedkommende som av den politiske mafiaen via Mattilsynet fikk hjemstedet og livet sitt ødelagt og jaget bort vekk fra Norge, var og er en unik kompetanse blandt annet på skogbøss. Det var imponerende og lærerikt å se hva han gjorde med og visste om blandt annet skogbøss. De seminarer og treff og tidsskrifter etc. han tilordnet gledet meget vår familie og mange andre. Ekte, opprinnelig og naturlig kultur og foredling, og derfor upopulært, motarbeidet og forsøkt tilintetgjort av den politiske mafiaen og dens med-spillere. Meget meget trist og ødeleggende at det har vært og enda er slik. Og at mange enda er uvitende om at det har vært og enda er slik. Og at så mange og meget blir ødelagt og borte vekk fordi det er slik. Også jeg og min familie og hva vi hadde å gi. Unike selvstendige kilder, og f.eks. videre-utviklinger og videre-formidlinger av Hippocrates, Rudolf Steiner, Alfred Vogel, Ove Arbo Høeg, Bill Mollison, Rudolf Hauschka, etc. Gran og furu blandt annet er også ypperlig som lafte-tømmer. Den utrolig fine, gamle setesdal-tradisjonen med lafting som jeg og Balder lærte oss på et lafte-seminar i Voss blir også for dårlig og lite respektert i disse dager. Typisk er også at folk flest under slike forhold mest og helst har giftige busker og vekster i sine hager og mye knapt enser potensialene for glede, trivsel og verdier i å foredle landskapene rundt omkring.
   Nokså mørkt, yr og 5 pluss-grader klokken 17. Mørkt, noe stjerner og 3 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 05.01. 2014:  
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201569681178628

   All annen kriminalitet i Norge er for småtterier å regne i sammenligning med f.eks. all den grove kriminalitet som dagens norske dommere i rettsvesenet begår. Mild sagt. Og dette er fakta.

   *

   Hanne Jacobsen:
   forfølgelse av tatere, og andre minjoriteter, og nå vanlig befolkning, og deres barn... det blir jo aldri bedre... trygt og godt i lille falske norge, der det går mer som det griner, enn det suser.

   Rune L. Hansen:
   Jo mere terror dess mere propaganda, løgner og falskhet!

   Hanne Jacobsen:
   jeg er glad jeg er en ærlig og rederlig person, som kan se andre i øynene. og ha god samvittighet, men jeg er såret og krenket på vegne av alle som lider under vår verste synd. LØGNEN! den kan ALDRI rettferdigjøres!

   Rune L. Hansen:
   Fristeren, løgneren og sadisten regnes i åndsvitenskapen og mytologien for å være ondskapens trefoldige, samarbeidende, uheldige uenighet. Loke, Utgard-Loke og Surt.

   
---
---

   Vidafar Kvalspor, 05.01. 2014 via Norgespartiet:
   https://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/651721454888022/

   De glemte å skryte av FLEXIPED saken, som sikkert har vært den mest avgjørende for folks "økende tillidt" til domstolene.

   Stoler mer på domstolene enn politiet - VG Nett
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10134032
   www.vg.no
   Domstolene danker ut både Stortinget, regjeringen, og politiet når det gjelder tillit i befolkningen. Og tilliten har økt etter terror-rettssaken.

   *

   Rune L. Hansen:
   Dommerne i dagens Norge er den politiske mafiaens mest sentrale nøkkel-personer, og særlig beskyttet og vernet.
   All annen kriminalitet i Norge er for småtterier å regne i sammenligning med all den grove kriminalitet som dagens norske dommere i rettsvesenet begår. Mild sagt. Og dette er fakta.
   Otto Ohlendorf, til sammenligning, var også en mann som ble respektert og hadde mye tillit - under Hitler-regjeringen i Tyskland:

   http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Ohlendorf
   Otto Ohlendorf - Wikipedia, the free encyclopedia
   en.wikipedia.org
   Otto Ohlendorf (4 February 1907 – 7 June 1951) was a GermanSS-Gruppenführer and head of the Inland-SD (responsible for intelligence and security within Germany), a section of the SD. Ohlendorf was the commanding officer of Einsatzgruppe D, which was accused of conducting mass murder in Moldova, sout...

   Rune L. Hansen:
   Hva som skremmer og ødelegger barna og samfunnet mere enn noe annet, fremstilles av propaganda-maskineriet som det motsatte.
   F.eks. også her:

   http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2232183--mycket-vasen-over-barnens-nyvunna-makt-
   "Mycket väsen över barnens nyvunna makt" - Debatt - Göteborgs-Posten
   www.gp.se
   Barn har sent omsider börjat få sina grundläggande mänskliga rättigheter respekterade. Detta är positivt. Att en del vuxna ser detta som ett hot kan m

   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug:
   Ja jeg stoler i alle fall ikke på domstolene, ja politisk styrte. Når politiet og Statsadvokaten ikke klarte å finne noe i Øyvind Halleraker saken i samferdselskomiteen da han måtte gå på grunn av innblanding av familien ang bompengesaken her på Bømlo. Kona tjente millioner på grunn av mannens stilling, også svoger og bror skal etter sigende ha en finger innenfor bomselskapene som suger ut millioner fra bilistene. Ja jeg anket saken helt til Statsadvokaten. Hadde ikke han gjort noe ulovlig så burde jo vedkommende fått stillingen tilbake. Jeg tror det var 3,5 millioner kona tjente i året på dette. Så ble det så varmt at hun solgte seg ut av det selskapet for ikke få mere problemer. Hele bompenge pakken på Bømlo føler jeg er svindel og kammeraderi fra A til Å. Så var det ikke bare i denne bomstasjonen de hadde en finger med i spillet om bompenger, men flere plasser i Hordaland og i Rogaland. Selv Ryfast som er under bygging i Stavanger til Tau i Ryfylke la Halleraker inn uriktige trafikk opplysninger for å få Kleppa prosjektet i gjennom.

   
---
---

   Åsa Harryson, 05.01. 2014 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151899421888785/

   Läsvärt!

   Min förstasida - socialen666.123minsida.se
   http://socialen666.123minsida.se/321677504
   socialen666.123minsida.se
   Min förstasida - socialen666.123minsida.se

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Min historia - kanske värt att veta vad era skattepengar går till!

   SOCIALTJÄNSTEN GÖR BARNEN KRIMINELLA! DE GJORDE BÅDA MINA BARN KRIMINELLA

   Sociala myndigheter i Linköping o Mjölby har gjort mina två pojkar kriminella.

   Inte nog med det!! Mjölby kommun har plockat ut mitt friskintyg ur de handlingar som skickats från dem till min nya advokat - så att han inte skulle kunna vinna målet. Nog har jag märkt att sociala myndigheter beter sig snedvridet vad gäller barn. Ja, att de inte bryr sig om barnen har man ju märkt. Men att de dessutom är kriminella visste jag inte - varför jag tog för givet att man skickade med alla handlingar i målet som man ska göra. Så jag upptäckte inte att de hade gjort så förrän efter två förlorade förhandlingar i förvaltningsrätt o kammarrätt. Mitt ärende har kostat flera miljoner kronor under ett år för skattebetalarna. Samt två förhandlingar som vi hållit i onödan på grund av att vi inte hade den viktigaste handlingen för att kunna vinna målet. (...)

   Men den här historien börjar inte här!

   Jag har två pojkar. Den ena är idag 23 år o den andra är 14 år.

   23 åringen blev omhändertagen av Linköpings kommun när hans pappa höll på o jävelskaps anmälde mig gång efter annan för olika påhittade saker. Jag var allt ifrån hora till missbrukare. Eftersom de hyser stor förkärlek för rövslickare så valde de att ta parti för fadern emot mig - ända tills att de själva upptäckte att han var sjuk.

   När de upptäckte att han var psykiskt sjuk så fick de helt plötsligt mycket bråttom med att omhänderta min 23 åring som då bara var 12 år.

   Jag har förstått efteråt att deras resonemang var sådant att om hon har lyckats att träffa en sjuk man så måste hon själv vara sjuk.

   Detta resonemang fördes trots att jag själv hade valt att leva ensam på grund av detta och hade berättat för dem hur sjuk han var.

   Han hade vid det laget blivit så pass sjuk att det var dags att ge honom ofrivillig psykiskt hjälp på grund av att han terroriserade folk.

   Min äldsta son var då alltså 12 år när han först hamnade på Risingegården i Finspång. Ett behandlingshem som en 12 åring skulle bo på som inte hade några behandlingsproblem.

   Han beskriver det själv så här: Jag kom in med leksaker på ett behandlingshem som 12 åring - och kom ut som fullfjädrad kriminell drogmissbrukare efter 3 månader. Alexander som min son heter flyttades omkring cirka 9 ggr på olika hem efter detta. Han blev bara värre o värre för varje ställe som han kom till. Han slutade att tro på samhället o människor o myndigheter."

   
---
---

   Bimal Kumar Behera, 05.01. 2014 via Human Rights:
   https://www.facebook.com/groups/111617222256108/permalink/551905771560582/

   International human rights movement is not able to accelerate it's pace 2 control d ratio of violations due 2 double standard policy adopted by western countries .This hypocrisy of western nations is a bottleneck of human rights movement .D third world should join hands to liberate d movement from western biases .

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.01. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/779275375428748/

   "When they reached the pit in the woods, Petri ordered the children to turn around and, clutching the pistol her father had given her as a parting gift, she shot them each in the back of the neck, one by one.

   Petri would later testify that two of the boys cried, but they were too exhausted to flee. She felt no remorse. In her mind, these children were altogether different from her own, tucked safely inside the house. They were enemies of the state, ones that almost got away.

   Women like Petri, according to the historian Wendy Lower’s new book Hitler’s Furies: German Women in the Nazi Killing Fields, “were not marginal sociopaths,” but ordinary German citizens."

   http://lareviewofbooks.org/review/women-reich-wendy-lowers-hitlers-furies-german-women-nazi-killing-fields
   The Women of the Reich: Wendy Lower’s “Hitler’s Furies” -
   lareviewofbooks.org
   Women who participated in the Holocaust, according to Wendy Lower’s new book Hitler’s Furies “were not marginal sociopaths,” but ordinary German citizens.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.01. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/779335745422711/

   "The comments followed close on the heels of the World Meeting of Families, which was held in Mexico City in January, and which strongly reaffirmed the importance of the traditional family and its indispensible role in transmitting values to the next generation. It was opened by Mexican President Felipe Calderon, who observed that high rates of divorce and out-of-wedlock births were contributing to the rise of violence and crime in Mexico.

   Leonardo Casco, a member of the Pontifical Council for the Family and a citizen of Honduras, told LifeSiteNews that he wasn’t surprised that the UNFPA was denying the crisis in the family.

   "They definitely have to deny that there is a crisis in the family, because they have created the crisis," he said.

   Calling the UNFPA "bureaucrats at the service of death," Casco observed that "after 45 years of birth control, the pill, disrespect for marriage for the family, for children, etc, this is the result. Because of that we have violence, war, lack of respect of women, children."

   Through their promotion and distribution of contraceptives the UNFPA has become "a birth control agency at the service of the most powerful countries" said Casco. "They have destroyed the family, values, this is undeniable, it’s what everyone says ... but they always have to deny it."

   Regarding Hoekman’s comments about “human rights,” Casco responded that UNFPA bureaucrats “have invented a series of new ‘human rights’,” that did not exist when the concept was defined in 1948, “with which they wish to justify all of their actions.”

   The UNFPA recently celebrated the restoration of US support after seven years, during which they were denied funding by the Bush administration. UNFPA has cooperated with and even helped to subsidize China’s One Child Policy, which persecutes and performs forced abortions on women who have more than one child.

   In addition to its support for forced abortions, the UNFPA has helped to administer forced sterilizations in South America and is involved in the distribution and promotion of contraceptives and sterilization worldwide, with a focus on poorer countries."

   http://www.lifesitenews.com/news/archive/ldn/2009/feb/09020312
   United Nations Population Fund Leader Says Family Breakdown is a Triumph for Human Rights |...
   www.lifesitenews.com
   Daily news, articles, links, and information on politics, abortion, euthanasia, religion, family life, and entertainment.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.01. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/779340608755558/

   The Constitutional Right to Be a Parent

   Below are excerpts of caselaw from state appellate and federal district courts and up to the U.S. Supreme Court, all of which affirm, from one perspective or another, the absolute Constitutional right of parents to actually BE parents to their children.

   http://familyrights.us/bin/Constitutional_Rights_Parents.htm
   THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO BE A PARENT
   familyrights.us

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.01. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/780848831938069/

   Ruby Harrold-Claesson / NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter, 03.01. 2014:

   Några citat från Bob Marleys sång 'War':

   "(...) That until the basic human rights Are equally guaranteed to all, (...) Now everywhere is war - war. And until the ignoble and unhappy regimes that hold our brothers in (…) Sub-human bondage Have been toppled, Utterly destroyed - Well, everywhere is war."

   Ett citat från Bob Marleys 'Redemption Song':
   "Emancipate yourself from mental slavery," (because) "None but ourselves can free our minds".

   En farfar sa till mig en gång: "Man förhandlar inte med den som har stulit ens bil, så varför ska vi tvingas förhandla med dem som har stulit vårt barnbarn?"

   Som sagt: Det är hög tid för de förtryckta att vakna och befria sig själva - och sina barn!"

   * * *

   *

   Arild Holta:
   "basic human rights" er såkalte negative rettigheter: Retten til å få være i fred for kjeltringer, maktpakk og skatteinnkrevere…

   Rune L. Hansen:
   Basic human rights er alle felles-menneskelige menneske-rettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Alle menneske-rettighetene er mao positive. Unntatt for kriminelle, hvis en anser det at kriminelle straffes som noe negativt.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.11. 2013 via Straffeloven, Norge:
   https://www.facebook.com/groups/133352076685775/permalink/670781402942837/

   "”När jag talar om maffian talar jag inte om den militära grenen, de som utför lönnmord, stölder och utpressning. Jag pratar om tjänstemannamaffian som arbetar inom institutionerna, i offentlig förvaltning, i alla institutionella organisationer som ständigt har att göra med EU. De som vet vilka knappar de ska trycka på”, sade Sonia Alfano."

   http://newsvoice.se/2013/11/21/eu-parlamentariker-maffian-finns-inom-alla-eu-institutioner/
   EU-parlamentariker: "Maffian finns inom alla EU-institutioner"
   newsvoice.se
   Europeiska ekonomier är djupt infiltrerade av maffian men regeringarna vill inte låta medborgarna veta det, anser en italiensk journalist med maffian som specialitet. Text: Lotta Svedin | Återpubli...

   *

   Frank Roger Nordengen:
   Det værste er at han har rett. Aldrig en eneste konsekvens, selv når det blir avslørt i Fylkesnevnd/ Domstol at de lyver og bedrar. Da kommer kun frasen, "Det er jo for barnets beste"

   
---
---

   John Eiliv Rindøien, 05.01. 2014 via Norgespartiet:
   https://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/651536278239873/

   Her er det rom, for å betale ammo, og en tønne med Fullgjødsel B ??

   1485101_10202813172914101_172637424_n.jpg

   Her er det rom, for å betale ammo, og en tønne med Fullgjødsel B ??

   *

   Per Einar Guthus:
   Hva skal man med fullgjødsel B, Det ble ikke brukt i Oslo, sammen med diesel/parafin, da hadde det stinket ammonijakk , og det var det ingen som klaget på...

   John Eiliv Rindøien:
   jeg tenkte på denne sangen http://www.youtube.com/watch?v=H7GtQ6A4GVE&list=PLCE27772AE29652C3
   Heimevernslaget - Heimevernscocktail'n
   www.youtube.com
   fra mob.styrken, 1978

   John Eiliv Rindøien:
   hovedpoenget var ,at hvis man har 36 milliarder til dispossisjon, kan man skaffe det meste, og attpåtil uten innsyn/revisjon !, jaggu er det viktig å overvåke vanlige Nordmenn, at de ikke har neglefil når de skal inn på flyet !! : HVA I HÆL !

   Per Einar Guthus:
   Det er det samme med dem som dytter alt biologisk og kjemisk inn i kroppene til det norske folk. "Folkehelseinstituttet er fritatt for revisjon, av konkurransehensyn i vaksinemarkedet" såååå betryggenede....

   Jack-Steinar Solli:
   Galskapen vokser stadig

   John Eiliv Rindøien:
   995284_10202813360678795_1494182575_n.jpg

   Per Einar Guthus:
   Jeg tror mer på at galskapen blir mer og mer synlig, og derfor blir flere og flere oppmerksomme på dette også. Det er lenge mellom hver gang vi hører konspirasjonsteorier nå. Det ble brukt som en hersketeknikk, men nå tør flere bruke de små grå, og tenke på utsiden av det som blir presentert som sannheter av media...

   Eugen Obert Bjelland:
   Det gleder meg å se at det norske folk endelig begynner å våkne opp.

   
---
---

   Tore Willy Johansen, 04.01. 2014 via Norgespartiet:
   https://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/651408671585967/

   Kjører på med en glad nyhet som burde være en god start på Nyåret.

   Endelig har det Norske folk innsett sin egen inkompetanse med å styre i eget land. Hvorfor skal våre ledere ta vanskelige valg når vi kan lene oss på ekspertisen i Brussel. De har jo tross alt holdt våre interesser i hevd ved å utforme direktiver som er skreddersydd Norske forhold. Schengen samarbeidet er jo en klar fordel for oss da Europas intellektuelle kan berike vårt land ved sin ankomst. Fingerferdige Øst-europeere har mye å bidra med, ikke minst rettet mot vår handelstand som trenger å få tømt lagrene før nye varer ankommer.
Positive ringvirkninger skal vi ikke underkjenne slik vi har en stygg vane for å gjøre, dra Nisselua godt ned over ørene og se optimistisk på nyåret, alt går vår vei virker det som..

   http://www.nrk.no/okonomi/flertallet-vil-beholde-eos-avtalen-1.11447446
   Flertallet vil beholde EØS-avtalen - Økonomi
   www.nrk.no
   Seks av ti mener Norge må beholde EØS-avtalen, viser en meningsmåling som Sentio har utført for Nationen.

   *

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Makan til manipulering av fakta. Er ikke denne undersøkelsen bestillt så kan vi spise sokkene våre alle mann !

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Man må ikke glemme at her er flertallet av politikerne på stortinget i direkte utakt med folket, noe flere avstemninger tidligere har vist, og også opinionsmålinger som viser økt motstand mot eøs, schengen og eu generelt!

   Håkon Erling Johansen:
   Og her er siste nye sjefen for Opinionsmålingene;
   http://www.dagbladet.no/2013/12/11/nyheter/mandela/minnemarkering/utenriks/30796429/
   Falsk tegnspråktolk har slått til før
   www.dagbladet.no
   «Tolket» under ANCs årskonferanse i fjor.

   Paal Nilsen:
   Når folk blir spurt om å velge ett av to alternativer, EU eller EØS, så velger de altså EØS. Andre alternativer er ikke gitt.......

   Øyvind Arnesen:
   Det er til å bli gal av, den måten de styrer spørreundersøkelsene på. De har jo skjønt at å spørre om folket vil inn i EU er dødfødt. Men, å stille lurespørsmål innenfor ei allerede gitt ramme der svaret blir slik de vil ha det er, jo den smarteste måten å få folket med seg likevel, uten at folket skjønner hvordan de blir lurt gang etter gang.

   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug:
   Ja de har vel stilt spørsmålene slik de fikk de svar de ville ha Ja til EØS, jeg er sikker på at nei til EØS er på samme nivå som nei til EU, dette er nok spesialbestilte spørsmål som vinkler svarene dit som de vil ha dem.

   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug:
   det er som bompengene 90% av folket sier nei til bompenger, lokale ønsker sier de, men sanheten var den at Ap regjeringen stilte utimatum ja til vei hvis dere godtar bompenger ellers ingen vei. Ja til EØS eller så truer de med å si nei da får vi ikke være med på noe i EU ei heller ikke handlesavtale og selvfølgelig ønsker folket at vi forsatt skal handle med EU. Ja da blir det at folket sier ja til en EØS medlemskap, når de spør slik.

   Vidafar Kvalspor:
   Når de iverksetter slike skitne metoder, så skjønner vi vel at vi har det travelt med å mobilisere motstand?

   Paal Nilsen:
   Snakk med folk du kjenner i forsvar og politi om hvordan vi alle har blitt svindlet og lurt av våre myndigheter. Disse er elitens maktmiddel overfor folket, og begynner politifolk og forsvarfolk å få opp øynene for denne sannheten så mister toppene sin fysiske beskyttelse. Dernest kommer http://www.youtube.com/watch?v=XsRQP7TifME
   Romanian Dictator Nicolae and Elena ceausescu executed.
   www.youtube.com

   Olav Nøstvold:
   129 av 169 stortingspolitikere er med i EU bevegelsen

   
---
---

   Kristian Berg, 04.01. 2014 via Norgespartiet:
   https://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/651072078286293/

   " Var det ikke slik før valget, at det store meningsløse Ap-byråkratiet (der høyrehånden ikke vet hva venstrehånden gjør) skulle reduseres til under det halve..... Siv? "

   " Anser det slik at Sanner må tror på julenissen, samtidig som det ikke har streifet han en tanke om hvem som skal betale pensjon til disse Nye offentlige ansatte! "

   " Sanner vil FRATA byråkratiet byråkratiske tanker og meninger, samtidig som han også vil ha flere offentlige ansatte... (byråkrater). Ja du leste riktig! "

   Kan umulig ha fått med seg dette?
   " Har gitt bort Oljefondet!.... Offentlige ansatte har fått hele Oljefondet! "

   Siden den rødgrønne regjeringen overtok har Norge fått rundt 100.000 flere ansatte i offentlig sektor. Tallet var økt til 580.000 i 1990, og 711.000 i år 2000. Nå er altså tallet 840.000. Hvis ikke offentlige pensjoner kuttes, vil ansatte i stat og kommuner få 4.300 milliarder kroner. Det tar hele Oljefondet og mer til.

   Sanner varsler flere offentlig ansatte
   http://www.dagbladet.no/2014/01/03/nyheter/arbeidsliv/politikk/samfunn/innenriks/31096433/
   www.dagbladet.no
   Men både Høyre og Frp kritiserte de rødgrønne for økt byråkratisering.

   *

   Bjarne Lysklett:
   de er selv byråkrater og AP tillsatte 10000 nye i perioden de satt der og holdt arbeidsledigheten ned kunstig ved å ansette papiflyttere og frasi seg ansvar. og jeg tror ikke at de andre partiene er voksen nok til å ta den debatten... desverre.

   Eugen Obert Bjelland:
   Arrester og fengsle alle sosialister, da de driver med å sabotere det norske samfunn.

   Rune L. Hansen:
   En av kommentarene:
   "for de som trodde det var forskjell på AP og Høyre , så er det bare å berolige. det er samme ulla."

   Bjarne Lysklett:
   ap og høyre er enig i 90% av sakene utfra stortinget og det er ikke mye som skiller dem politisk.

   Rune L. Hansen:
   De har gjort seg til den samme politiske mafiaen og det samme nettverket for makt, egoisme og utplyndring.

   Rene Kittelsen:
   Når AP, Høyre og FrP (med Carl I Hagen i spissen) stupheader inn EØS avtalen med minst mulig folk tilstede.... Trenger man å si mer?

   
---
---

   Fortsettelse fra 23.12. 2013: 
   https://www.facebook.com/groups/360023727394742/permalink/627876607276118/

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Ni som har lyckan att ha henne i era liv måste se ett barn med ett stort svart hål av sorg i hjärtat. Ändå frågar ni er aldrig, är detta verkligen rätt?

   Ingen enda myndighet i Sverige tycker det är särskilt allvarligt att begå denna form av barnmisshandel. (...)

   Underhållsbidraget jag skall betala till mitt barns kidnappare höjs rejält nästa år. Lösensumman skall betalas punkligt varje månad annars straffas jag ytterlgare ekonomiskt av staten. Skillnaden när det gäller statligt suventionerade barnkidnappningar och dom som anses kriminella, är dock att när det gäller statens så skall du betala lösensumma i 18 år men kan ändå glömma att få se ditt barn igen. På det sättet är dom kriminella faktiskt hederligare.

   Fyra jular utan henne hittills. Hur många till det blir innan denna pappa firat sin sista jul vet ingen.

   Och alla dessa varför, som maler och maler och inte lämnar någon ro.

   Varför behandlas jag som en kriminell av mitt eget land när jag inte gjort något fel? Varför blir min dotter, med statens goda minne och aktiv hjälp, bestulen sin pappa när dom vet hur viktig jag är för henne? Jag har sökt svaren i över fyra år, men förstår ändå inte.

   Finns det ens några svar?

   Och till dig er som kidnappat mitt barn och gör ert bästa för att förgifta hennes oskuldsfullhet och kärlek, hur kan ni med gott samvete leva med det ni gör? (...)

   Jag är inte perfekt och jag gjorde inta alltid allt rätt, men jag gjorde mitt bästa och hade dom bästa intentioner. Har jag förtjänat att dömas till denna långsamma och smärtsamma död? Och vårt barn? Endast dom allra svartaste själarna på denna jord skadar ett barn för att straffa dess förälder."

   Linda Brorsson:
   Så himla bra skrivet!
   December 24, 2013 at 10:02am ·

   This comment has been hidden.
   Unhide · Report · Block Jacques Claude François

   Örjan Bolander:
   Rune L. Hansen så bra skrivet.
   Nu hoppas jag admin tar bort denne Jauqes spam som är totalt out of here.
   Barn och vuxna 2014 slipper en massa troll och groll, man inser allvar och sånt beivras.
   Kram Örjan
   ("Vad är väl en bal på slottet")
   December 24, 2013 at 9:14pm via mobile · 

   Ingrid Malmqvist:
   ÖRJAN SÅ BRA SKRIVET DET ÄR SÅ HEMSKT HUR PAPPORNA SKA FÅ LIDA KRAM
   December 24, 2013 at 10:09pm · 

   Bo Sundbäck:
   Men nu har Joakim (Daddys) enskild vårdnad. Trägen vinner..
   December 25, 2013 at 7:54pm ·

   Ingrid Malmqvist:
   grattis joakim i daddys
   December 25, 2013 at 7:55pm · 

   Rune L. Hansen:
   Viljen til å diskriminere og degradere et menneske og dets menneske-rettigheter er grovt kriminell.
   Today · 

   Patrik Estola:
   Det är väl inte meningen Bo att man inom socialdemokratin använder fachism för att tjäna på barn eller i politiskt syfte?

   
---
---

   Stefan Pettersson, 05.01. 2014 via MinPappa.nu:
   https://www.facebook.com/groups/122127634874/permalink/10152126037464875/

   Här har ni helvetet på riktigt, klarar ni av denna film och sedan säger att LVU är ok. så är ni sjuka

   http://www.youtube.com/watch?feature=share&v=5pLzzEebN-U&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D5pLzzEebN-U%26feature%3Dshare&app=desktop
   Kaksospojat haettiin kotoa 4.1.2014 Oulu Lastensuojelu
   www.youtube.com
   *Videon lataaja ei liity tähän videoon millään lailla - The person that uploaded this video, has nothing to do with this act* Title translated to english is ...

   *

   Stefan Pettersson:
   här får ni en direkt från Sverige http://www.youtube.com/watch?v=eLeOM2tZKC0
   *DEN FÖRBJUDNA VIDEON* - POLISEN HJÄLPER BARNHANDLARE
   www.youtube.com
   Inträffade 14 februari 2013 i Landskrona. Socialmyndighetens socionomer + ordförande för familjenämnden hittar på att mannen i familjen viftat med kniv framf...

   Örjan Bolander:
   Bra Stefan Pettersson. Det är s j u k t ....

   Stefan Pettersson:
   Den dag som föräldrar förstår att det värsta som finns är just socialtjänsten, så är det redan försent, många av dessa förädlar får hela livet förstört för att inte tala om barnen, sedan har vi far och mor föräldrar syskon kusiner, många som råkar ut för detta förlorar allt, även föräldrar förlorar allt, värdet försvinner, med dem kompisar familj släkt och vänner, inte bara för barnet, för alla,

   Sara Olsbrink:
   det är sjukt ju. Mina föräldrar fick separera för att inte socialen skulle ta alla barnen. Dom vet det inte, men jag hörde dom så var flera orsaker till att mina föräldrar gick ifrån varann då jag skulle fylla 15. Ändå satte dom min bror i fosterhem ett halvåpr vilket tog skada på honom och satte mina två tvillingsyskon i familjehem som dom ännu bor kvar i. Även där så är det inte bra även om det är hos en släkting. Det är helt sjukt...

   Stefan Pettersson:
   många föräldrar som gör det efter hot från socialtjänst

   Sara Olsbrink:
   Har börjat märka det nu allt mer. Vi hade turen att få tillbaka ett syskon men hade soc ögon på oss i tre år efteråt men sen försvann dom.

   Prinsessan Österholm:
   Sinnesjukt : ( förstår inte ens att dom kan få hota föräldrar till sånt å där barnen verkligen far illa med misshandel å övergrepp där gör dom ingenting istället :((

   Stefan Pettersson:
   Sverige

   Prinsessan Österholm:
   Vet själv som fick bo hos min farmor som liten när soc kom å hela tiden skulle fråga om man trivdes och massa konstiga frågor varje gång som dom kom å ensam skulle man vara me dom i rummet utifall att man skulle säga nå som inte var bra ! Å alla möten å skit nej jag hade turen som ändå fick bo inom familjen

   Sara Olsbrink:
   mina tvillingsyskon bor ännu kvar hos vår släkting. Men soc har lovat att ha möten o berätta om det är nåt till mina föräldrar, men dom har inte hållit det alls. Och syrran mår psykiskt dåligt och varken hon eller brorsan får en chans att sköta sig själva, dom är 19 år och syrran får massa skit om hon är hos sin kille längre än tillåtet osv. Dom har tillochmed sagt att hon är omyndigförklarad men det är hon inte för det kan man inte hursomhelst. Och hennes tvillingbror får inte vara på elevhemmet på sin internat skola mer än en helg i månaden. Det är helsjukt...

   Sara Olsbrink:
   Myndigheterna i sverige är hel sjuka..

   Prinsessan Österholm:
   Usch : ( dom förstår verkligen inte hur d tar skada på alla barn dom gör så här mot !

   Sara Olsbrink:
   Nej det gör dom inte : ( insett det mer och mer under åren nu : ( Speciellt då man sett hur lillsyrrans armar ser ut i solen : (

   Prinsessan Österholm:
   :((

   Sara Olsbrink:
   : (

   Sara Olsbrink:
   rädd att min inblanding med soc ska resultera i att dom tar mina barn, när jag får några

   Stefan Pettersson:
   tyvärr är det en risk Sara, gäller att du tänker på det när du skaffar barn, kan vara värt att kolla på vilken kommun som är ok att bo i, ser lite olika ut, i Norge är det flera som flyr sin kommun Finland med, Sverige med, en del flyr landet, är ett skit land att leva i, så har man möjligheter skall man välja ett annat land. men inte alltid så lätt

   Sara Olsbrink:
   Har lämnat kommunen där jag bott fram till jag var 18 år. Och dit kommer jag inte tillbaka igen heller. Vill kunna bo kvar i sverige men känna mig trygg, att soc inte kan ta mitt/mina barn utan orsak osv.

   Stefan Pettersson:
   vill de ta ett barn så gör de det, det största skydd är att lära dig om hur man går till väga när de väll gör ett LVU på barnet, man kan förbereda sig mycket ha lite koll på bra advokater. men självaste besluten är svåra att skydda sig i mot, men även det går om man börjar höra något om LVU, då gäller det att ta tag i de politiker som sitter i kommunen runt socialtjänsten, dessa skriver på utan att veta vad de skriver på, att förklara för dem innan vad socialtjänsten planerar, kan vara bra, man skall vara försiktigt, är ju även politiks aktiva som fått sina barn LVU på grund av hämnd så helt säker kan ingen vara

   Sara Olsbrink:
   jo ör ju det som är så sjukt..

   Caroline Piper:
   LVU ska användas på rätt sätt.
   Det är hemskt, vedervärdigt.
   Undrar vad detta ärende gällde?
   Fanns det verklig befogenhet, eller vad de felaktiga socialhandläggare som bara ville ta barn?

   Rune L. Hansen:
   Det har blitt den samme perverse grov-kriminelle galskapen også i Norge. Politisk organisert. Den er smittsom og sprer seg som verste slags pest også i andre land.

   Rune L. Hansen:
   Aksept for å fjerne den ene av foreldrene gir automatisk aksept for også å fjerne begge, samt for kidnappinger, terror, tortur, osv.

   Fredrik Eriksson:
   Jag är inte den som är känslig eller så. Men jag kunde inte se mer än 30 sekunder innan jag stängde av. Önskar att jag har samma starka psykiska styrka som poliserna har i denna videon att behålla lugnet! Menar dock inte i sånna här sammanhang överhuvudtaget! Önskar att alla har denna styrka oavsett vad som händer i livet! Tolka mig inte fel i det jag skriver nu! /Fredde

   Madeleine Backlund:
   Fy f******n vilket traumatiskt övergrepp!!!! Mår illa och har kalla kårar från hjässan ner i tårna.... ='(
   Barnens rädsla och maktlöshet och frustration ekar i huvudet fortfarande.. : (
   Skulle ändå vilja veta vad det är dem säger.... (Kan inte finska) Skulle vilja veta bakgrunden... Och DEFINITIVT vem som filmar och varför!?!?

   
---
---

   Astrid Lauritzen, 05.01. 2014 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151899858103785/

   Sitter her og tenker på alle de barn som blir tatt fra sine foreldre med makt.

   Når ett barn blir kidnappet enten av en forelder, famile eller ukjent, da snakkes det om hvor ille dette barnet må ha det. Hvor fryktelig traumatisk det må være for dem det å bli brutalt revet bort fra sitt hjem - trygt eller ei - det nevnes ikke.
   Det nevnes ALDRI om hvordan det oppleves for ett barn å bli hentet av barnevern og politi. Det blir ALDRI sett på hvor traumatisk det er for dem. Selv mener jeg at det faktisk må være ett STØRRE trauma for barn å bli hentet med makt av en gruppe som man normalt sett skal være der for oss - en trygghet i samfunnet - politiet.
   Så mine tanker går tilbake til de "prektige" som sitter i barnevernet og utfører denne jobben som for barn oppleves som bortføring, kidnapping og overgrep.
   Tenker at hva om våre politikere, som lønner disse, har gått sammen med ett par etater, gjort ett forsøk. Fått en etat til å hente ut ansatte fra sin jobb, hadd med politi el.l. som støtte for bortføring av ansatte innen barnevernet - som ett forsøk - og så i ettertid sjekket opp hvordan det faktisk føltes å bli behandlet slik uskyldige barn blir. Så kunne man "spytte" dem i ansiktet med å spørre "opplevde du det slik - en av deres egne lekre kommentarer.
   KANSKJE de da har fått ett litt annet syn på hva de gjør med ett barnesinn

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, barn og foreldre "liker ikke" å bli utsatt for kidnapping, fangehold, falsk familie-stand og tortur! Alt og det hele meget grove forbrytelser i henhold til Straffeloven. Ikke bare i Norge!

   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, mandag 06. januar 2014, Vinberget: 

   Mørkt, et vind-drag og omkring 5 pluss-grader Celsius og efter hvert regn og disig her ute i natt. Grålig overskyet formiddag med regn og yr og omkring 4 og 5 pluss-grader. Fra 12-tiden uten regn. Pakken med en ny pc jeg bestilte ankom med posten i dag. Det ordnet seg på et slags vis, enda uten bank-id. Jeg har arbeidet mest med den i dag og det har ikke blitt tid til stort annet. Regn igjen utover kvelden og mot midnatt.
   
---  
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 07. januar 2014, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 7 pluss-grader Celsius og noe vind frem mot klokken 03 her ute i natt, derefter yr og regn og kraftigere vind. Regn og disig også utover formiddagen og dagen og kvelden. Med mellom 6 og 7 pluss-grader mot midnatt. Jeg hører det i dag er omkring 10 pluss-grader i London og i Paris og mere enn 10 minus-grader i New York.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, onsdag 08. januar 2014, Vinberget: 

   Mørkt, disig, regn, yr og mellom 5 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, regn og yr videre også utover formiddagen, dagen og kvelden. Mørkt, regn, yr og 6 pluss-grader frem mot klokken 22. Takket være den nye pc-n kan jeg nu igjen bruke 3G-nettet. Og har i dag lastet ned særlig Windows 8.1 fra Internettet, tilsammen trolig omkring 4 GB. Den nye pc-n kom med Windows 8, som nu gratis er oppgradert til 8.1. Først det ene installert, derefter det andre. Det hele noe annerledes enn Windows 7, er mitt første inntrykk. Diverse konfigurasjoner, justeringer, tester, etc. igjen enda. Og jeg arbeider tildels med eller bruker flere pc-er og programmer samtidig. I morgen blir antagligvis enda en av hvalpene solgt, i helgen kanskje enda en. Mørkt, 5 pluss-grader og yr mot midnatt.
   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, torsdag 09. januar 2014, Vinberget: 

   Mørkt, regn og yr med omkring 6 pluss-grader Celsius her ute først på natten, omkring 4-tiden 5 uten regn. Mørkt, noe stjerner, litt antydning til yr og 3 frem mot klokken 08. Tildels noe skyet utover formiddagen og dagen. Mørkt og null grader klokken 18. Enda en hvalp solgt i dag og nu er det her bare 2 igjen av de minste og 5 av de største. Mørkt, noe stjerne-himmel og tiltagende halv-måne mot sør-vest henimot klokken 22. Pc-teknisk arbeide videre også i dag, konfigurering, stabilisering, etc. Uten rette og nødvendige arbeids-verktøy kan mye slags arbeide være vanskelig, mye prakk eller umulig. Heldigvis lot det seg gjøre her med noen pc-tekniske anskaffelser som lenge har trengtes nu. Det er lenge siden noe har vært normalt her nu. Fangeholdet er det umulig å venne seg, å leve med eller å akseptere. Men jeg er enda ikke helt drept. Omkring 2 minus-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, fredag 10. januar 2014, Vinberget: 

   Helt mørkt, lett yr og omkring null grader Celsius her ute klokken 03 og derefter i natt. Grålig, disig overskyet, tildels yr og omkring 2 pluss-grader utover formiddagen. Jeg sovnet fra telefon-bestillingen av dagligvarer tilkjørt fra nær-butikken med omkring to timer, men det gikk heldigvis greit likevel. Regn og 4 pluss-grader fra omkring 14 eller 15-tiden. Tildels og mest omtrent det samme videre utover dagen og kvelden. BankID fikk jeg på kvelden i dag via Internettet takket være en kundebehandler ordnet med, selv om det tok noe tid og var noe vanskelig.
   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, lørdag 11. januar 2014, Vinberget: 

   Mørkt, yr, fuktig og vått og omkring 3 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Enda mørkere, regn og 3 pluss-grader fra omkring 06-tiden eller før. Nokså mye regn en stund fra klokken 07.30. Grålig og yr og 4 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover dagen. Mørkt, regn, slafs og sne og 1 pluss-grad frem mot klokken 20. Omtrent det samme med 2 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, søndag 12. januar 2014, Vinberget: 

   Mørkt, tildels noe yr og omkring null grader Celsius for det meste her ute i natt. Grålysning, noe skyet og 2 minus-grader klokken 08.30. Omtrent det samme videre utover dagen. Dunkelt måne-belyst mørkt og 4 minus-grader klokken 20, med tiltagende full-måne nokså høyt i sør-øst. Med 5 minus-grader klokken 21. Jeg bestilte via Internettet diverse mere pc-utstyr i dag, for levering via postoppkrav. Tenker på enda en bestilling i løpet av de nærmeste uker, for nu mens jeg har prioritert tid til å få gjort unna diverse nødvendige slike fornyelser og også regner med også økonomisk å klare det, om ikke videre mere eller mindre uforutsette trakasseringer og angrep inntreffer.
For sikkerhets skyld har jeg uansett noen mulige nødløsninger i bakhånd. Tilsammen kommer disse tre bestillinger på ca. 15.000,- kr. De ca. 4 favner ved ikke medregnet. Det kjennes uansett bra i disse dager å ha pause fra Facebook og innskrivinger derfra her. Månen noe dus høyt noe sør-vest og 4 minus-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, mandag 13. januar 2014, Vinberget: 

   Mørkt
med grålig mørk himmel og 3 minus-grader Celsius frem mot 3-tiden her ute i natt. Mørkere og 2 minus-grader mot klokken 06. Gråligere himmel, dunklere mørkt, noe vind og 1 minus-grad mot klokken 08. Utover formiddagen hvitligere himmel og luft med ruskete sne som dekker bakken og vind, med omkring 2 minus-grader. Internet-forbindelsen her går oppmot 5 til 10 ganger raskere nu med 3G enn med 2G. Lett sne og omkring 2 minus-grader videre og utover kvelden og mot midnatt. Det har kommet omkring 2 cm sne i landskapet i løpet av dagen. Jeg påbegynte i kveld en sikkerhets-kopiering av dataene i pc-n jeg bruker til å legge ut disse Dagboks-notatene med. Det tar mange timer og derfor må jeg kanskje, eller kanskje ikke, vente til sikkerhets-kopieringen er ferdig før jeg opplaster til Internettet hva jeg skriver i dag her nu.
   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, tirsdag 14. januar 2014, Vinberget: 

   
Mørkt, lett sne, et vind-drag og omkring 1 og 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Omkring oppmot null grader og tildels noe spredt lett skyet utover formiddagen og dagen. Jeg telefonerte i dag for å få de første to av fire bestilte favner blandings-ved tilkjørt, og de ankom mot kvelden. De to siste ankommer kanskje allerede i morgen. De alle fire favner, tilsammen 4.000,- kr, betalte jeg i kveld pr. Nettbanken. Det blir mye å bære fra åpningen i steinmuren til husene her og det må gjøres så fort som mulig. Solid (en av de store hvalpene) spiser litt tre-kull iblandt, når han sjekker ved ved-ovnen. Jeg fikk knipset noen bilder av hundene i dag, også av de to siste av ny-hvalpene ( ekstern ). Dunkelt måne-lyst mørkt, månen full i øst, spredt skyet og oppunder null grader frem mot klokken 19 og 20. Tildels skyet og efter hvert oppmot 1 pluss-grad og månen nokså høyt i sør og tildels synlig mot midnatt. 
   
---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, onsdag 15. januar 2014, Vinberget: 

   Tildels noe skyer og noe stjerner og omkring 1 pluss-grad Celsius her ute i natt. Tildels lys blå himmel og endel skyer eller gasser rolig drivende fra sør utover formiddagen, med oppmot 4 pluss-grader. Ikke stort annerledes utover dagen. Noe måne-lyst mørkt og 3 pluss-grader klokken 21, med månen full antagligvis bakenfor slør i øst eller sør-øst og noe vind-drag. Omtrent det samme henimot midnatt.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, torsdag 16. januar 2014, Vinberget: 

   Omkring 3 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt, halv-mørkt, måne-belyst, full-månen dus høyt i sør-vest bak en slørete himmel. Grålig overskyet med omtrent 3 pluss-grader og vind, tildels sterke vind-kast, utover formiddagen. Strømmen her er borte klokken 11 og tilbake igjen noe senere. Omtrent det samme været utover dagen og kvelden, tildels med noe antydning til sne-rusk i luften. Månen dus tildels noe synlig høyt i sør-øst, noe vind og omkring 1 pluss-grad klokken 23. Omtrent det samme mot midnatt.
   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, fredag 17. januar 2014, Vinberget: 

   Vind, sne-rusk, grålig mørk himmel og omkring null grader Celsius og fortsatt tørt i luften her ute i natt. Nokså kraftig vind utover formiddagen og dagen og ellers omtrent det samme. Med nokså mørk himmel og 1 minus-grad mot midnatt.
   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, lørdag 18. januar 2014, Vinberget: 

   Kraftig vind og omkring null grader Celsius her ute i natt og utover formiddagen og dagen. Vind-drag, nokså mørkt og omkring 1 pluss-grad frem mot klokken 20.30. Enda en hvalp solgt nu i dag og den siste av de minste er bestilt og er avtalt blir hentet herfra i morgen. Mørkt, sterk vind og 1 pluss-grad henimot midnatt.
   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, søndag 19. januar 2014, Vinberget: 

   Et tildels nokså kraftig vind-drag, omkring null grader Celsius og gradvis landskapet dekket med oppmot en halv cm fin-rusket sne her ute i natt frem mot 04-tiden. Overskyet, kraftig vind og omkring 1 pluss-grad utover formiddagen og frem mot klokken 14. Både en av de små og en av de store hvalpene solgt herfra i dag. I tillegg kom også en for å kikke på hvalpene for eventuelt å kjøpe en snart. I forgårs fikk jeg 200 kroner ekstra fra de som kjøpte en hvalp. Mørknende omkring 17-tiden. Nokså mørkt, vind og omkring 1 pluss-grad klokken 19. Efter hvert utover kvelden og mot midnatt roligere og uten vind i luften og månen tildels noe dust synlig i øst.
   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, mandag 20. januar 2014, Vinberget: 

   Rolig, vind-stille og omkring 1 pluss-grad Celsius her ute frem mot 04-tiden i natt, derefter et vind-drag. Dust overskyet og oppmot 2 pluss-grader utover formiddagen og klokken 12. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørkt og null grader utover kvelden. I underkant av null mot midnatt. En av de store hvalpene, Vakre, ble solgt og hentet herfra i dag.
   
---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, tirsdag 21. januar 2014, Vinberget: 

   Mørkt og i underkant av null grader Celsius her ute i natt. Noe overskyet og tildels dust med sol og omkring null grader utover formiddagen frem mot klokken 13 og derefter. Halv-mørkt og 1 minus-grad klokken 17. Helt mørkt og et oransje lys-skjær lavt i horisonten i sør og omkring null grader klokken 19. Videre omtrent det samme, med det oransje lys-skjæret til henimot 23-tiden. Og et lett vind-drag mot midnatt. I noen små pauser rakk jeg innom Facebook og kikket litt hastig og tilfeldig i kveld.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 21.01. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201674470398293

   
Normale? - den norske politiske mafiaens representanter og hva de lot seg bli til? De raserer livene og familiene våre. Sinnsyke, grov-kriminelle og perverse og en trussel, ødeleggelse og katastrofe for sivil-befolkningen, samfunnet og verden er hva de er.

   *

   Alfred Røvik:
   Vet du hva Rune, jeg har gjennomskuet den råtne politikken til BV for lenge siden, de stjeler barn fra foreldre først og lager en sak etterpå. Går det så går det liksom. Big bisness for dem. Liksom arbeisplasser!!!!!

   Hanne Jacobsen:
   oppskriften til jens s.dette om hvordan få ned arbeidsledigheten,og fattigspørsmålet,selg unga!! den judasen og hans tilhengere : (

   Alfred Røvik:
   Ja, under all kritikk

   Rune L. Hansen:
   Eller dikter opp en sak først for å stjele ungene (og foreldrene og besteforeldrene). Og tror seg liksom å ha lov og rett til det. En praktisk ordning for et politisk terror-regime. Både vilkårlig og målrettet å kunne ødelegge livene til hvem som helst utenfor sin egen politiske krets.

   Hanne Jacobsen:
   de diktet opp saken vår, og så har l.rett sett på den og jeg måtte le, de fikk ikke medhold på ett punkt engang! de fikk mer på seg at de har opptredd som bygdetroll., saken var full av synsinger, og påstander, uten rot i virkelighet, syntes de fortjente den, men l.rett kjørte ikke saken. men vi anker. for vi må ha en dom av dem. bv gir ikke tilbake ungen sånn uten videre selv om l.rett har sagt at dette ikke er noen sak, det må inn med sugerør til den etaten.. vi som besteforeldre ble renvasket, må være surt for dem.....

   Alfred Røvik:
   Ja, de bruker abstrakte antagelser som bevis og dokumeterer gjerne med falske utsagn

   Hanne Jacobsen:
   ja, men de manglet beviser, og kunne eller ville ikke svare på spørsmål ,ang .anklagen de kom med, for de har ikke vært tilstede eller sett barnet... det er helt bak mål... det er ikke annet enn en forfølgelse av en ung enslig mor... som kan ofres, og jeg tror det er mange slike saker... fiktive saker, er bare det at de holder ikke i rettssammenheng...

   Alfred Røvik:
   Stoler ikke helt på rettsvesnet jeg.

   Alfred Røvik:
   Tidligere samboer(sjalu) gikk til BV med falske anklager:!!!!

   Rune L. Hansen:
   De tror seg å ha rett til å frata sine med-mennesker retten til å være mennesker! De er jo slik de fortolker loven og til-lager sine egne lover, hvor seg selv og sine egne er lov og rett.

   Hanne Jacobsen:
   nei,det var ikke tingretten,de vred seg unna og gjorde en slett jobb hang seg på dommen i fy nemda. og da vi anket inn akuttvedtak fra fy nemda, ville ikke tinrett ta den og sendte anken bort til kommunen hun hadde bodd i tidligere! så svar på den er ennå ikke dukket opp! men vi anket jo dom i tingrett inn i l. rett og fikk opreisning, men de kjørte ikke saken, men det er ett steg i rett retning. nå går det bekymring til helserådet, over ungens dårlige tilstand. så sender vi anken til høyesterett og med rapport fra beredskapdmor som har utrykt bekymring for ungen i to skriv. og håper l. rett måta saken. men blir bekymret for rettsvesenet i vårt land, det skurrer for mye der... : (

   Hanne Jacobsen:
   føler at disse små menneskene, og dere familier blir gjort om til ting,, og ting har som sagt ikke rettigheter... : (

   Alfred Røvik:
   Siste ord er ikke sagt i sakene som involverer BV ser det ut som, det må endringer til på det politiske nivået

   Rune L. Hansen:
   Dommerne i rettsvesenet er den politiske mafiaens mest sentrale og nødvendige nøkkel-personer. Og det er mange som smisker for alle disse.

   Hanne Jacobsen:
   men som den tolmodige personen jeg er,så skal jeg vente på fallet, det vil komme,som det alltid har gjort opp i historien ,skurkene får sit før eller senere, selv hitler, som nesten tok hele verden i to runder, fallt for egen hånd, og alle hans medhjelpere.

   Alfred Røvik:
   Ja, og ikke minst Rinnan

   Hanne Jacobsen:
   ja, rinnan ,og, det sitter i folk der oppe enda, etterkommere helt in i våre dager har hatt det vanskelig, og blitt behandlet dårlig, synes det er smålig at hatet skal ramme den yngre generasjon ,de kan ikke stå til ansvar for hva han gjorde.. huset etter Rinnan står stort sett tomt, ingen vil leie, og ingen vil eie, selv er han blitt flyttet inn på kirkegården... men graven er navnløs, kun en medaljong som viser hvem som besitter graven..... hatet lever videre...

   Alfred Røvik:
   Du har rett Hanne, men Rinnan fikk en rettferdig dom og da skal alle være ferdige med den saken, men historien er jo til å ta til etterretning. Rinnan brukte nettopp abstrakte antagelser og angiveri for å få Norsk ungdom dømt.

   Rune L. Hansen:
   Alle som overlever dette terror-regimet og dets menneske-tyver, utplyndrere, torturister, terrorister og mordere, sørg grundig og godt for at de straffe-forfølges og dømmes for sine forbrytelser!
   I henhold til Straffeloven 2005 kap. 16 foreldes ikke deres forbrytelser og er det en straffe-ramme på inntil 30 år.

   Hanne Jacobsen:
   jeg opplevde selv som barn, hatet til overgriperne etter krigen ,i min familie,uendelige historier... men hadde ikke trodd jeg selv skulle få kjenne denne terroren i fredstid, så jeg føler at jeg lever i en krig, og det er for øyeblikket unntakstilstand. jeg føler meg ikke fri, og trygg, og har valgt å sloss mot overgripere, og det gjør jeg sammen med mine og mange andre, det er min plikt ovenfor mitt fedreland, og bekjempe disse landsforæderene.....

   Alfred Røvik:
   Stå på Danne, den som gir har tapt sa vi som barn.

   Alfred Røvik:
   Den som gir opp mente jeg

   Hanne Jacobsen:
   ja, har aldri gitt opp, er min styrke det : )

   Rune L. Hansen:
   Dette er ikke første gang i historien at politikk korrumperer og perverterer og blir til "et system" for mennesker som misbruker makt og mishandler, utplyndrer og ødelegger med-mennesker.
   En av de viktigste forskjellene nu er at reell lov og rett er videre-utviklet for å kunne straffe-forfølge og stoppe politisk organisert kriminalitet som selv motsetter seg å bli straffe-forfulgt. Enda i praksis ikke godt nok til at det fort nok kan skje - og derfor heller ikke godt nok til at det skremmer og forebygger grov kriminalitet i den offentlige forvaltningen, men et fremskritt er det uansett. Og skrittet videre er at det fort og godt nok skal kunne skje!

   Alfred Røvik:
   Det jeg ikke forstår er BV også kan missbruke Politiet i den grad de gjjør det???

   Rune L. Hansen:
   Politiets nøkkel-personer dirigeres og utnevnes av den samme politske mafia-virksomheten. Og hva hjelper det noen når også dommerne blir det?!

   Øistein Østgaard:
   Flere og flere begynner å innse realitetene heldigvis..

   Hanne Jacobsen:
   Det at de misbruker politiet, fant jeg ut under en aksjon hos oss da det møtte to relativt unge politifolk en mann og en kvinne, og to fra bv, vi tapte jo i tingrett i januar 2013, i Trondheim, det kom ikke som en bombe.Men da de skulle effektuere det de mente fra bv var en dom, spurte jeg politiet om de visste hva oppdraget gikk ut på, ja sa han,de skulle hente et barn etter en dom. Jaha, sa jeg det foreligger ikke noen dom som jeg vet om, svarte jeg, for fylkesnemda er ingen domstol, og saken er kun at Bv har fått medhold i en vedtak, saken er anket til tingrett, så når vi får dom derfra elller lenger opp da er det noe annet, så stusser han litt snur seg til de to fra bv ,og ber de forlate gårdsplassen min ,noe de gjør uten å mukke, så sier han til meg ,foregår dette andre steder, ja sa jeg hver dag, og han sier dette vil jeg ikke være med på. Trur han følte seg lurt ja, så bv opplyser tydeligvis ikke helt hva som egentlg er hva. Men klart at andre betjenter,vet hva som er hva , men støtter etaten uansett, så jeg tror det er ulike årsaker til at politiet er med eller ikke...

   Rune L. Hansen:
   Å frata et menneske, barn eller voksen, foreldrerett og retten til familieliv er en meget grov forbrytelse, som minst av alt politi eller dommere skal kunne akseptere eller medvirke i. Dessuten er både kidnapping og fangehold av barn og falsk familiestand og husinkvisisjon eller inkvisisjon i privat- eller familie-liv og tortur, trakassering og terror grovt ulovlige og straffbare forbrytelser, også for politi og dommere og andre offentlige ansatte. Allslags former for medvirkning eller delaktighet i slike forbrytelser. Dette fremgår jo også til fulle av både Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov! At politikere, politi og dommere gjør seg delaktige og skyldige eller medskyldige i slikt - eller til dirigenter eller akseptanter for slikt - forteller klart og tydelig at det i Norge nu er et uhyre groteskt terror-regime som rår. Hva enn årsakene og grunnen er!
   Ikke engang ulovlige lover kan noensinne lovliggjøre, rettferdiggjøre eller unnskylde slikt noe!
   Og nødverge-handlinger er noe helt annet. Både nasjonalt og inter-nasjonalt.
   Ingenting er viktigere enn grundig å få straffe-forfulgt og stoppet dette makabre og perverse grov-kriminelle i offentlig regi som nu enda pågår i Norge!

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.01. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151828180641875

   Har akkurat hørt på et lydbåndopptak mellom politijurist og klager.Poenget her er at det er nettopp aktuelle politijurist, som er innklaget. Så behandler hun klagen om seg selv.Klager spør om det ikke er uvanlig at en politijurist behandler sin egen klage.Da svarer politijurist at: Her gjør vi det slik.

   *

   Morten Aarmo:
   Hvor dum går det an å bli og likevel bli offentlig ansatt ?

   Turid Haaland Wiersholm:
   Er det mulig ???

   Jan Aloha:
   i en korporativ virkelighet er alt opp ned . .

   Knut-Helge Jakobsen:
   Har hørt slikt før fra det offentlige og at de på toppen sitter i en rettsal og innrømmer på spørsmål fra en dommer at: : vi har egne lover og regler!".

   Harald Paul Rogne:
   HVOR ER PST I NORGE???

   Margit Vanvik:
   Arroganse, dumhet og frekkhet henger ofte sammen.

   Arvid Tjørhom:
   Kva ska ein seie, utrulig.

   Jørgen Skarsvåg:
   Samme med en klage på ansatte og sjef ved det lokale nav-kontor. Klagen sendt til nav sentralt. Noen dager senere kom svaret, behandlet og signert av sjefen ved det påklagede lokale nav-kontor. Og de hadde selvfølgelig ikke gjort noe galt.

   Mye god reality-underholdning i off forvaltning ja : )
   Men tragisk for alle offer som hver dag blir tatt fra seg sine rettigheter osv.
   Tragisk for maktmisbrukerne også.
   Tragisk for Norge.
   Tragisk for emk.
   Skulle ikke tro vi skrev 2014 i vest-europa. Høres mer ut som 1860 i sør-afrika e.l.

   Oyvind Michelsen:
   Jeg har bestemt at jeg er perfekt!

   Liv Løberg:
   Sånn er det tydrligvis i Norge. Du klager på behandlingen du får og den innklagede behandler klagen.. Ikke mye rettferdighet her, nei. Og hva er vitsen? Hadde samme erfaring som Jørgen Skarsvåg. Ufattelig! Trodde jeg var unntaget.

   Mette Solberg:
   Jøss,så smart da.... er det virkelig lov å være så dum???

   Kenneth Skailand:
   Lydopptak er kommet for å bli. Det er det noen som kommer til å erfare etter hvert...
Hadde en liten sak med et kontrollfirma, hvor kontrolløren hadde forklart noe som ikke kunne stemme. Fik ham til å utdype problemstillingen på telefon, og da hans sjef forsøkte å bortforklare problemet, sendte jeg bare lydfilen så han kunne missforstå selv... : ) Hørte ikke mer, men dem er ikke lenger aktuelle kontrollører på aktuelt sted... : )

   Cato Martin Jakobsen:
   Spurte en saksbehandler om hun hadde hørt om forvaltningsloven?. Det medførte øyeblikkelig et høyt svar: SECURITAS HER! ... Så mye kunne vedkommende virket det som.

   Kenneth Skailand:
   Kunne Securitas mer, da?

   Lilliann Roppen:
   Kynisk og korrupt slik eg ser det. Ikkje rart det vert mange henleggelsar. Misbruk av makt. Kan ikkje stole på politietaten - dei lyg når det er til fordel for dei sjølve, noke som er nifst å oppdage.

   Cato Martin Jakobsen:
   Du, det nevnte de ikke så mye om, da, jeg fikk heller ikke snakket med dem, da de ikke nådde frem før jeg var på tur ut utgangsdøra. Imidlertid kom det brev tre uker senere med oppfordring om å levere det papiret jeg hadde forsøkt levert, dog ikke på rett skjema (det var det som utløste spørsmålet om forvaltningsloven), ellers mistet man både hus og hjem, sånn omtrent.

   Kenneth Skailand:
   Dem rasler med sablene, men bøyer nok av om dem møter berettiget motstand.... : )

   Hilde Salvesen:
   Now is the TIME to take ACTION.... Thank you for beeing Powered by nature : )
   Every human being is UNIQE & equality EQUAL..  
   In Norway children, youths & adults learn to become normal... -average.. & none IS.. -Thank The Creator...
   Terje has made a film called Living Health & other NEW paradigm films.
   Another Terje has written a book about our Hidden Abilities..
   Bosnian Pyramids & supervisors like Nigel Grace know a lot about our hidden history, free energy, ET`s & the purpose for hiding..
   Yet most people’s pineal gland is shut down by the time they’re 12 years old & we call it puberty.
   You probably noticed it yourself – kids are all intuitive and spiritual by nature, but they/we loose these abilities when we grow up, because of the calcification of the pineal gland.
   GRATITUDE is awesome. Also Inge Joar knows a lot about LIFE & he is sharing his wisdom with joy & happiness..
   What specifically causes the calcification?
   • Fluoride in toothpaste & in water
   • processed “junk” food
   • soda and other carbonated beverages
   • refined sugars, fats, flour
   • limiting beliefs
   • lack of spiritual practice
   Fluoride is the greatest enemy of your pineal gland!
   Occult forces know everything about this. Now is the TIME to take action!
   
♥ YOU are The VALUE  ♥ 
   WISDOM = SUSTAINABILITY & sustainability = wisdom
   Being on this PLANET these days is really interesting...
   Thank YOU : ) for being my FRIEND : )

   Rune Fardal:
   Dette har noe med mentaliseringsevne å gjøre, even til å se seg selv utenfra og andre innenfra. Åpenbart mangler det noe moralsk også hos slike når de ikke fatter at det de driver med strider mot de flestes rettsfølelse!

   Kenneth Skailand:
   Jeg har opparbeidet meg et eget rykte, og det er derfor ikke så mange som liker å leke politi og røver med meg.... : )

   Bente Hedqvist:
   Det verste er vel at klagen går på at hun tidligere har behandlet klage på seg selv.....

   Mona Kågen:
   So gale att..

   Jan Trygve Harila:
   hmmm

   Laila Take Away Olsen:
   Bra vettu...

   Trond Eagle:
   Galskap.

   
---
---

   Marius Reikerås, 20.01. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151826417126875

   Interessant å lese at danskene har en bedre presisering av vernet om eiendomsretten, enn det som følger av vår egen grunnlov.
   Danmarks Grundlov § 73 Stk. 1.
   Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

   *

   Oivin Eknes:
   hva med å ekspropiere til samfunnsnyttige formål

   Nils Johan Persen Utsi:
   Hva når det er det offentlige som rettsstridig prøver å frata en person dennes eiendom/hus? Da er det omtrent fritt fram her i Norge. Med rettstridig mener jeg at tiltross for at namsmyndighetene avviser kravet fordi det mangler rettslig grunnlag, fortsetter tvangsinnkrevingen?

   Arvid Tjørhom:
   Låner denne.

   Rune L. Hansen:
   Gjelder ikke mere Norges Grunnlov § 104? Som jo har en tilsvarende lov-bestemmelse:
   "Jord og Boslod kan i intet Tilfælde forbrydes." Som oversatt til mere moderne norsk betyr følgende: "Eiendom og eiendeler kan ikke i noe tilfelle forbrytes eller bestraffes."

   
---
---

   Marius Reikerås, 20.01. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151826730116875

   Justisdepartementet ved øverste ansvarlige.

   Kopi: Justiskomiteen og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.
   
   Tema: Tilsynsrådets praktisering av kameraderi og forskjellsbehandling

   Dette brev legges også ut på sosiale medier.

   Saken til Sigurd Klomsæt viser, uavhengig av utfallet, hvor kritikkverdig vår politi og påtalemyndighet opererer. Aftenposten har vært flinke til å dekke dette, og jeg viser til følgende linker:

   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Politimann-erkjente-feil-forklaring-7432259.html#.Ut04h9I1grg

   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Sakkyndige-mener-bilder-kan-vare-manipulert--7428674.html#.Ut04pdI1grg

   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Ville-botelegge-statsadvokaten-med-10-000-kr-7437741.html#.Ut0449I1grg

   Jeg skal la politi og påtalemyndighet ligge her, men legger ikke skjul på at de avsløringer som kommer, ikke akkurat er tillitskapende.

   Jeg skal i det videre ta for meg Tilsynsrådets praksis.

   Jeg, og mange med meg, krever med dette å få svar på hvorfor det er slik at Klomsæt og andre advokater mister lisensen for forhold som er eller kan virke oppkonstruerte, mens andre advokater som blant annet Tilsynsårdets tidligere leder, Christian Bruusgaard, slipper unna for langt mer graverende og fastslåtte lovbrudd.

   Det er avslørt at Brussgaard, som leder for Tilsynsrådet;

   - har hatt private forretninger sammen med Tilsynsrådets revisor, Svein Erik Stiansen samtidig som han sitter i det samme tilsynet som
styreformann

   - var styreformann i Veidekke fra 1991- 2004, en periode hvor Veiedekke drev omfattende kartellvirksomhet og ble bøtelagt av Økokrim.

   - tildelte, mens han satt som styreformann i Veidekke, kontrakter til sine egne familieselskaper på over 50 millioner kroner

   - som Tilsynsrådets leder ble han bøtelagt av KOFA for brudd på anskaffelsesreglene fordi han hadde gitt forretningskameraten sin, Svein
Erik Stiansen kontrakter i mangemillioners klassen gjennom en årrekke uten anbud, nettopp med Tilsynsrådet.

   Hans partner i Thommessen, advokat Sverre E. Koch, er tiltalt for medvirkning til skatteunndragelse for et gigantisk beløp.

   Men , mister Bruusgaard eller Koch bevillingen? Nei, selvsagt ikke. De verner om sine egne og er i posisjon til å gjøre det, samtidig som de benytter sin makt til å fjerne de advokater som tør å kritisere deres handlinger eller som de ikke liker.

   Riktig ille ble det da Bruusgaard, for noen år siden, ble innberettet til Tilsynsrådet for de ovennevnte forhold og hvor han satt Tilsynsrådet til å granske seg selv. Det endte med at hans vara, advokat Thomas Smedsvig frifant ham. Det hører også med til historien at nåværende leder for Tilsynsrådet, nettopp er Thomas Smedsvig.

   Dette likner unektelig langt på det som kalles korrupsjon,

   Når vi ser hvilke forskjellsbehandling det er mellom Bruusgaard, hans partner Sverre Koch og Klomset m.fl, forventes det at det forklares
bakgrunnen for denne forskjellsbehandling.

   Bergen, den 20.1.2014

   Marius Reikerås

   *

   Anne Rønnaug Teigen:
   Dette er jo så absolutt ting som bør tas fatt i, og jeg håper virkelig at det blir gjort.

   Lilliann Roppen:
   Ja, det er mange måter å "drepe et menneske" på !! : (

   Anne Rønnaug Teigen:
   Det er jo stortingsrepresentanter fra flere politiske grupper over alt, også i justiskomiteen som du vet? Håper også at der finnes rådgivere som kan nok

   Raymond Johansen:
   Frimurere hele gjengen vel?

   Bente Vik:
   Del gjerne statusen, slik at dette når flere. Viktig å formidle hvordan det faktisk står til i dette landet. Takk!

   Jørgen Skarsvåg:
   Ja dette var veldig godt organiserte lovbrudd. Er det det som kalles mafia-virksomhet? : )

   Kristian Rønås:
   Det der er overalt! Skal du frem og opp må du være kjeltring i mange sammenhenger . Grunnlovskommunen Eidsvoll er et godt eksempel på kameraderi på høyt plan . Grunnlov my ass ! Lol

   Svein Berg:
   Marius: http://www.ecchr.de/index.php/cooperation-attorneys.html
   Cooperation Attorneys - ECCHR - EUROPEAN CENTER FOR CONSTITUTIONAL AND HUMAN RIGHTS (en)
   www.ecchr.de

   Oivin Eknes:
   mafia

   Ravsat Menchikova:
   Dere skulle sjekke hvilken foretninger har der politiske makten, administrerende, kommunal ansette og mange andre over hele verden. Ofte som står på slekta og venner. Bilde av det kan bli SKREMMENDE.

   
---
---

   Arild Holta, 21.01. 2014:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10152338516748296

   Sitat Elisabeth Bettan Kjelstad:

   "Vi har presisert det før, men gjentar det her:
   Vi snakker ikke for barn som har det best i fosterhjem eller institusjon.
   Vi snakker ikke for dem som har sviktet, mishandlet eller neglisjert barna.
   Vi snakker ikke for dem som har store problemer.
   Vi snakker ikke for overgripere, psykisk syke eller rusmisbrukere."

   Dette stinker!

   Hvorfor i all verden tror dere barnevernet gjør en god jobb i disse situasjonene? Om ikke så bør kampen mot liksombarnevern inkludere en del av dette.

   "psykisk syke"
   "dem som har sviktet"
   "dem som har store problemer"
   "rusmisbrukere"

   Hvorfor fortjener barna fra overgripere mer helvete under liksombarnevern? Hvorfor skal vi drite i disse barna?

   Barnevernet fungerer ikke! DET er utgangspunktet. Noen barn og noen foreldre trenger hjelp og støtte. DET er også utgangspunkt.

   *

   Arild Holta:
   Flott å se at Elisabeth Bettan Kjelstad også trykte "Liker".

   Sonja Helene Knutsen:
   Skal de hjelpe folk så hadde det jo vært fint om de vet hvordan man hjelper og med det fokuset denne staten har, så vil de ALDRI kunne hjelpe. Så dagens barnevern MÅ vekk, for så evt å bygge opp noe nytt, der målet er hjelp og ikke profitten. Vi lever med en korrupt regjering og vi kan ikke samarbeide med kriminelle.

   Cecilie Victoria Falch:
   Barnevernet må rives ned for og bygges opp med noe som faktisk hjelper barn og foreldre .Og fjerne barna fra foreldrene er ikke hjelpen disse trenger .Hvorfor er dette så vanskelig og fårstå for staten .. Må begynne og tenke nytt og att det handler om mennesker .

   Sonja Helene Knutsen:
   Det er vanskelig å forstå for staten fordi de har egentlig aldri vært der for oss borgere, det er en bedrift og da er det alltid profitt som er hoved målet. Følg pengene og du finner svarene.

   Ann Gudmestad:
   Psykisk syke lissom..- de er da glimragende foreldre i forhold til BV..- ikke fordi jeg tror på disse diagnosene som ymse klistrer på i hytt og pine, disse irriterende klistermerkerker dekker over almindelige folk som har mistet noen, er kreative/følsomme o.l. eller er psyisk utkjørt fordi de er utsatte for eks BV.
   https://www.facebook.com/notes/anbragte-b%C3%B8rn/for%C3%A6ldre-med-diagnoser/10151654979169372
   Forældre med diagnoser.
   Åbenbart er enkelte individer overbevist om at påståede psykiske sygdomme skulle belaste børn så meget at de burde fjernes fra hjemmet for at give dem et bedre liv. Lad os kikke på tallene hvordan d
   By: Anbragte børn

   Elisabeth Bettan Kjelstad:
   Det er selvsagt ikke slike psykisk syke vi mener , men de som VIRKELIG har en alvorlig psykisk sykdom.

   Ann Gudmestad:
   Å ja ? Det finnes ikke..- kontakt selv disse folka, og du får syn for saken selv. Du har stemmehørere eks, fine foreldre om de ikke skremmes eller stigmatiseres, du tror på myter og disse folka i psykiatroen som bevisst forsøker å ødelegge fine folk med deres "medisiner" som gjør kreative folk til zombier. Det du ser er folk som er livredde for å være i klørne på disse maktgærne "behandlere" i psykiatroen.

   Elisabeth Bettan Kjelstad:
   ja, jeg har GOD kjennskap til psykriatri...

   Elisabeth Bettan Kjelstad:
   Har selv bla en datter med bipolar 2 , og hun er fult ut frisk nok til og ta seg av sine barn...

   Rigmor Fossdal:
   Hva er god kunnskap? Å repetere det psykiatrien selv påstår, som er en "milliardbedrift" ?
   Hvorfor sier du at datteren din er både syk og frisk i samme åndedrag?

   Ann Gudmestad:
   Så vet du også hva disse er i stand til..- psykisk "syke" er ammestuesnakk for folk som tyttebærMaja i Emil

   Ann Gudmestad:
   Bipolar er ennå en av disse tåpelige klistermerker som dekker over egenskaper utenfor den grå masse..- før het det hissig, drømmende eller lignende.

   Elisabeth Bettan Kjelstad:
   Har nok stor kjennskap til dette , da jeg har levd med selvskading , vrangforestillinger , selvmord forsøk osv TETT inntil kroppen de siste 15 årene.... Men jeg kan med hånda på hjertet si at deisse er trygge , og gode omsorgspersoner , med de rette hjelpetiltak....

   Rigmor Fossdal:
   Er det sykdom å ha alt det du ramser opp her da, E. Bettan?
   Hva er "rette" hjelpetiltak, og hvorfor mener du det må være hjelpetiltak og hvorfor må hjelpen regisseres av og/eller gjennom barnevern?
   Hva godt har den etaten gjort, om noe?

   Sonja Helene Knutsen:
   Psykiatrien er en videre føring av Hitlers metoder, der finnes ingen bevis på at psykiske lidelser finnes. Diagnoser er blitt til med en håndopprekking, som herrer under legemiddelindustrien står for. Den forskningen som eventuelt er på disse diagnosene er ikke til å stole på. Han som fant opp adhd, har selv sagt at det ikke finnes. Mennesker i psykiatrien er prøvekaniner for legemiddelindustrien. Det er ikke bare det eller det som er galt i dette systemet. ALT er designet for å få mest mulig penger til å rullere og få mest mulig profitt, penger som går til store bankfolk i verden. Det er sannheten.

   Ann Gudmestad:
   btw..- om hun har det du kaller riktige mangelsymptomer på B3, vrangforestillinger er et symtom, selvskadning likeså, så tilføy dette i maten, ikke stigmatiser henne med diagnoser som ingen har bruk for, og hils datra di fra mig at jeg som den første nekter å tro på denne svindeldiagnosen hun er pålagt av dypt psykotiske folk som tror en hel masse om deres egen viten, når alt de har å komme med er svada og pissprejk. http://www.doctoryourself.com/hoffer_niacin.html
   DoctorYourself.com - Niacin Therapy Details
   www.doctoryourself.com
   Follow Dr Hoffer's instructions and see that niacin therapy is safe and effective. Dosages and supporting references are provided.

   
---
---

   Anne-Lise Jønch Pedersen, 16.01. 2014 via FOKUS PÅ DEN  NYE SOCIALMINISTER ANETTE VILHELMSEN / ULOVLIGE ANBRINGELSER:
   https://www.facebook.com/groups/527991337255591/permalink/618130201575037/

   Amanda Kristoffersen oprettede et opslag på Karina Adsbøl

   I Rudersdal kommune truer man systematisk Borgerne til at indgå Lovstridige aftaler. Af frygt for skjulte dagsordner og dokumentation for mødeindhold, må Borgeren medbringe skjult kamera, mikrofoner eller Advokater betalt af egen lomme.

   Dette problem ses i hele landet og det er fuldkommen gratis at bryde Loven. Ved Lov skal land bygges! Men, ikke hvis det gælder Stat og kommune. Altså en selektiv Lovgivning som fritager offentlig myndighed for at respektere Borgerens Retssikkerhed.

   Danmark er helt fremme når det gælder Barnets reform og Menneskeretten men, hvorfor har vi i DK så ikke underskrevet tillægstraktaten til Børnekonventionen? Og hvorfor bliver der så ikke sat ind med sanktioner mod de kommuner som ikke overholder Loven?

   Der hærsker et anarki i den offentlige sektor og mange Borgere ser den serviceorganisation som kommunen er, som en hårdt dømmende, afstraffende og alt ødelæggende institution. Af de mange sager jeg har set giver jeg Borgerne ret!

   Kommunerne smadrer raskt væk familier og har ingen interesse i at hjælpe Borgere til et værdigt liv. Kommunerne fastholder Borgere i uholdbare situationer, fjerner deres børn uden Lovmæssig hjemmel og afstraffer godt og grundigt hvis Borgeren tillader sig at påpege fejl samt direkte Lovbrud.

   Der skal ske noget nu Fru minister!!!

   *

   Janni Brath:
   Godt skrevet,

   Rune L. Hansen:
   Det samme katastrofale problemet i Norge og Sverige og stadig flere steder.
   Det er smittsom politisk organisert kriminalitet.

   Janni Brath:
   Holder fuldstændigt med dig Rune, det er organiseret politisk kriminalitet på et meget højt plan.

   Rune L. Hansen:
   Og samtidig på et meget lavt plan.

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, onsdag 22. januar 2014, Vinberget: 

   Mørkt, omkring null grader Celsius og tildels noe vind-drag her ute i natt. Nokså overskyet med oppmot 1 pluss-grad utover formiddagen og videre utover dagen. Klokken 19, mørkt, omkring null grader og, som i går, et oransje lys-skjær lavt i horisonten i sør. Det samme videre utover kvelden og henimot midnatt.
   
---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, torsdag 23. januar 2014, Vinberget: 

   Mørkt, mørk grålig himmel og i underkant av en minus-grad Celsius med antydninger til nedbør her ute klokken 03.30 i natt. Derefter et vind-drag, dusere mørk himmel og 2 minus-grader. Overskyet, vind og omkring null grader utover formiddagen. To hunder solgt og levert herfra i dag. Bare Mikka, Bruno, Solid og Rosa igjen her nu og nokså rolig og stille med 13 hunder mindre. Av de fire som er igjen beholder jeg selvsagt Mikka og inntil videre iallfall også Bruno, Solid og Rosa. Det meste av det bestilte pc-utstyret har nu efter hvert ankommet og undersøker og arbeider jeg med. Det må gjøres og det blir for meg ikke stort med tid eller krefter og ressurser for annet i disse dager. Kraftigere vind utover dagen og efter hvert også mørkt. Mørkt, vind og 1 minus-grad mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 23.01. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201684883698619

   At barn trenger sin far og mor, og far og mor trenger sine barn, og at barn og foreldre har rett til hverandre og retten til familie-liv, er en fullstendig fjern tanke for det norske politiske såkalte barnevern i dagens Norge.
   Det er en politisk ideologi som er helt fullstendig grov-kriminell, i direkte kollisjon med både Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov.
   Grov-kriminell i henhold til både nasjonal og inter-nasjonal lov og rett.

   At barn og foreldre har rett til ikke å bli diskriminert, kidnappet, fangeholdt, torturert, terrorisert, trakassert, utplyndret eller kneblet, er også en fullstendig fjern tanke for det norske politiske såkalte barnevern i dagens Norge.
   For den politiske mafiaen i Norge og dens med-spillere er barnevern det fullstendig motsatte av barnevern og det fullstendig motsatte av lovlig lov og rett.

   *

   Alfred Røvik:
   Huff ja, du har sã rett sã rett Rune

   Rune L. Hansen:
   Det er et underlig fenomen dette at så mange offentlig ansatte (inklusivt dommere) heller adlyder politikere enn lov og rett.
   Politikere er bare helt vanlige folk, som lar seg friste og lure av forskjellig og av hverandre. De er ikke lov og rett, heller ikke i arbeidet som lovgivere har de lov til å følge eller å tillage ulovlige lover eller avgjørelser.
   Mange av de gjør seg til grov-kriminelle ved å forbryte seg mot lov og rett (og altså med-mennesker). Og gjør seg videre til talspersoner for det kriminelle.

   
---

---

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić, 18.01. 2014 via NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151923437623785/

   Anmäler socialtjänsten efter självmord - Skurup - Skånskan.se
   http://www.skanskan.se/article/20130518/SKURUP/130519362/-/anmaler-socialtjansten-efter-sjalvmord
   skanskan.se
   SKURUP: I april ställde sig Skivarpsbon Peter Petersson framför tåget. I avskedsbrevet till föräldrarna skrev han ”ska jag lägga skuld på något så är det socialen i Skurup”.Nu har föräldrarna polisanmält socialtjänsten.

   *

   Ruby Harrold-Claesson:
   Socialtjänsten är en mördarmaskin. De driver både barn och vuxna till självdestruktion och självmord.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.01. 2014 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/714665821886024/

   Kidnapping, fangehold, seig-pinsler og tortur av barn og foreldre!
   De groveste forbrytelser og absolutt hva som helst kan folk lurer til å tro at er barnevern. Det kan ingen i eftertid mere bestride.
   Mye folk lar seg hjernevaske til å tro absolutt hva som helst!

   *

   Cecilia Ohvall:
   rune det er justitie mord på befolkningen , fan so grova brydd som bv gör fy fan

   Stig-hugo Olsen:
   Vi er en flokk sauer som følger bjellesauen og ikke har lært historien om overgrep som begåas av myndighetene mot menneskeheten. Folk må stå samlet mot staten og diktatur

   
---
---

   Fortsettelse fra 05.01. 2014:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151899858103785/

   Rune L. Hansen:
   Ja, barn og foreldre "liker ikke" å bli utsatt for kidnapping, fangehold, falsk familie-stand og tortur! Alt og det hele meget grove forbrytelser i henhold til Straffeloven. Ikke bare i Norge!

   Ruby Harrold-Claesson:
   I USA har ledningen för polisen bestämt att alla poliser som ska använda Taser ska själva känna hur det känns att bli "tasered".
På motsvarande sätt borde socialarbetarna, politikerna i socialnämnden och rådmännen i förvaltningsdomstolarna få känna på hur det är att få sina barn eller barnbarn tvångsomhändertagna och bortförda och kvarhållna bland vilt främmande personer, som misshandlar barnen fysiskt, psykiskt och sexuellt samtidigt som de tjänar stora pengar på sin geschäft!

   Astrid Lauritzen:
   Ja Ruby, har tenkt det samme, men så tenker jeg, hvorfor kunne ikke disse ansatte fått virkelig føle ett slikt overgrep på kroppen. De kunne fått kjent i seg selv hvordan det ville vært å blir kidnappet på samme måte som de selv kidnapper. Det er mer enn nok barn som blir skadelidende, tenker jeg, så barneversansatte hadde hadd svært godt av å selv føle på kropp og sjel hva de praktiserer på andre. Tenker det ville vært hardt om der plutselig kom inn, på deres kontor/hjem, 4 - 5 personer i offentlig stilling og hentet dem ut, tatt dem med seg til ukjent sted. Blitt fratatt både familie, hjem, venner, jobb og bli satt i helt ukjente omgivelser.

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.01. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151830837866875

   Sentralenheten for fylkesnemndene, er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, med ansvar for administrativ styring av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.

   Det er meget spsielt at vi har en fylkesnemnd som er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, samtidig som vi vet at også barnevernet er underlagt samme departement.

   En slik kobling, viser at fylkesnemnda ikke er uavhengig slik EMK artikkel 6 nr.1 krever

   *

   Anne Rønnaug Teigen:
   Du sier noe Marius! Det er vel ett kjempestort usunt nettverk det meste vel, og hvem som står bak med ansvaret for rettferdighet er mitt spørsmål? Folk flest greier rett og slett ikke å kjempe, da det er så tungt,og så mange lover, paragrafer og regler at man kan ha lyst til å gi opp. Vi har det jeg kaller ett kav råttent samfunn.

   Anita Skippervik:
   Slik barnevernet fungerer i dag burde det vel lagt under i ei avdeling hos politiet, medan det i forlenginga av helsestasjonen burde vore eit organ for frivillig rådgjeving og kortare frivillige hjelpetiltak og fått avskaffa fylkesnemda.

   Rino Roland:
   Det er en gjeng møka mensker som jober i bv falske og løgnaktige er di nei di burde vært fjernet fra jordas overflate for lengst uff

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.01. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151810377381875

   Leste i DN at Skatteetatens advokat mente at en saksbehandler ikke kunne klandres for å ha krenket Menneskerettskonvensjonen, fordi en ikke kunne forvente at Skatteetatens saksbehandler skulle ha inngående kjennskap til reglene. En helt håpløs argumentasjon. Enhver offentlig saksbehandler som jobber med menneskerettene, må sette seg inn i regelverket slik at ikke han eller hun krenker individets rettigheter.

   *

   Inger Marie Myhre:
   ailt er mulig for disse ser det ut til : (

   (...)

   Bjørn Dahlberg:
   Argumentasjonen fra advokaten er jo stikk i strid med hva skatteetaten og det offentlige selv sier til alle Næringsdrivende og private, der heter det at skall man drive med noe som helst så betinger det at man setter seg inn i de regler og lover som gjelder for sitt yrke. Regelverket som omhandler offentlige tjenestemenn (Tjenestemannsloven) setter klare krav til de som skall inneha offentlige stilinger.
   Tjenestemannsloven er helt klar på det området og man kan konkludere med at Advokaten prater tull og mot bedre vitende.

   Sveinung Vegsund:
   I Noreg er me alle like, men nokon er likare enn andre !

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.01. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151801824091875

   Norge må være et av få land i verden, der forvaltningen har makt til å iverksette ireversible menneskerettsinngrep overfor befolkningen, uten at der har skjedd en domstolsprøvelse.

   *

   Pippi Høytoppsok:
   Ja.. Heia Norge igjen..

   Magne Leonard Karlsen:
   Denne artikkelen brytes vel spesielt ofte av norske myndigheter, noe rettsstaten aldri har noe å si på.

   Menneskerettighetserklæringen Artikkel 12.
   Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

   Anita Lysgård:
   ja det er faen meg sandt, er flau av og vere nordmann jeg, fuck den norske stat onde djevler spør du meg

   Anita Lysgård:
   ødlegge mennesker er alt dem gjør

   Rudi Eliassen:
   Fylkes nemdene må no være den største skampletten etter barnevernet som norge har.. Ingen retts sikkerhet i det hele tatt der løgn og ting blitt satt i spissen uten skikkelig dokumentasjon og tingretten biter på raporter derfra uten noen som helst kritiske blikk.

   Morten Eide:
   Kanskje lurt av Erna og ikke promotere menneskerettigheter under OL. Man må vel først feie for egen dør.

   Morten Taranger:
   Norge er blitt degradert i FN for brudd på menneskerettighetene her i landet!

   Oivin Eknes:
   norge på godt og ondt

   
---
---

   Noralf Aunan, 18.01. 2014 posted to ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151823355651875

   Jeg videreformidler enkelte presiseringer av Marius til et rettsoffer som ikke er på Facebook. Nylig fikk jeg en kommentar som bør vurderes meget nøye:

   Hei. - Trenger vi en saklig debatt omkr. Grunnlovens "gyldighet" i forbindelse med Grunnlovsjubileumet ? - Ikke minst, Grunnlovens § 110 c, vedr. ansvar for at Menneskerettighetene, herunder Menneskerettighetsloven, respekteres i Norge. - Enl. § 110 c, skulle dette ansvar ligge hos Staten v/ Justisdep., - som åpenbart mener at dette ikke er deres ansvar. -
   Høyesterett har i en tidligere avgjørelse slått fast at Norske domstoler var forpliktet til å vurdere den enkelte sak også opp mot Menneskerettighetsloven, og som da skulle skape presedens for samtlige Norske domstoler, - men som ingen bryr seg om. - Hvem har da ansvaret ?
   Stortinget vedtar Norske lover og som dommere forplikter seg til å respektere. Når de samme dommere ikke gjør dette, men åpenbart mot bedre vitende utsteder rettsavgjørelser i strid med lovgivingen; Hvem har da ansvaret ?
   Det er vist til at en dom er rettskraftig. - Hvilken rett har da en dommerfullmektig til, på eget initiativ, å angripe en rettskraftig dom og hevde den er ugyldig, uten engang å vise til lovhjemmel for påstanden ? Hvem har da ansvaret ?
   Hvilken "rett" har domstolene til å utstede falske rettsdokument ? Og hvem har ansvaret ?

   Listen kan bli veldig lang, uten at noen synes å ha noe ansvar for sine egne handlinger og som etter loven skulle medføre straffeansvar - og hvem vil vel dømme en dommer ? -
   Altså; Trenger vi en slik debatt i året for Grunnlovsjubileumet ?
   - M.v.h. Alv.

   Når skal så Stortinget gripe inn overfor lovbruddene i domstolene? Det er de personer som er valgt til å ivareta våre interesser, og nå må vi stille klare krav om den nødvendige opprydding blant de såkalte dommerne.
   Da trenger vi nok en folkedomstol.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.01. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151811401861875

   Å feire at Grunnloven er 200 år i år, er etter min mening et grovt svik mot Det norske folk.

   Grunnloven var ment for å beskytte enkeltmennesket mot offentlige overgrep. I løpet av de senere generasjoner, har Grunnlovens idealer blitt bygd ned til fordel for det offentliges interesser. Stikk i strid med hva som var den opprinnelige intensjon. Ta Grunnlovens paragraf 110 c som ett av mange eksempler. Den sier at det påligger staten å sikre borgernes menneskeretter. Men det vet vi at ikke skjer. Så i stedet for å feire, er det langt viktigere å jobbe for at folket skal ta tilbake makten som ligger i Grunnlovens opprinnelige ide.

   *

   Kristian Rønås:
   Etter at jeg startet med å se på hva og hvordan Eidsvoll kommune driver forvaltning og politikk overfor innbyggerne blir jeg kvalm med tanke på at det er vertskommunen til " markeringen "

   Morten Eide:
   Svenskekongen var også sterkt i tvil til denne feiringen. .

   Evy Gjeverth:
   Deler Marius... viktig og opplyse.. det norske folk.

   Torbjørn Haugen:
   Slik jeg ser det forefinnes det to norge. ett vi etterhvert ikke lett vil vedkjenne oss og ett som har en naturlig plass i våre hjerter. Det ene er staten norge. Det andre er jo kongeriket norge. Så det er enno håp marius ; )

   Ann Tove Buklev:
   Den sorte sløyfa skulle vel være mer aktuell enn noen sinne i jubileumsåret
   http://wwwlivogleven.blogspot.no/2013/03/sort-slyfe-markering-mot-politikeres.html
   Liv og leven: Sort sløyfe, markering mot politikeres og domstolenes overgrep mot befolkningen
   wwwlivogleven.blogspot.com

   Pippi Høytoppsok:
   er ha vanskelig for å få sakt at jeg er Norsk når noen spør føler meg langt vekk .vet hvertfall hvem jeg er, men å ha norsk bås.. er ubehag..

   Bjørn Valle:
   ..... og da trenger folket tips og veiledning Marius..... Hvem kan/vil gi den? Og vil det bli objektivt?

   Erling Heggdal:
   Feiring av grunnloven er ok, det som er for jevlig er den justis av jurister domstoler og øvrig rettssystem som uthuler grunnloven etter alle kunstens regler. Samfunnet har uttviklet seg en skal ikke vente at noen bønder for 200år siden kunne forutse dagens utvikling. Så feiringen er på sin plass, heller boikott det ødelegende systemet som tillater denne form for justis.

   Morten Aarmo:
   Enig med deg Marius Reikerås. Etter alle brudd på grunnloven fra norske politikere, domstoler, byråkraters og forvaltnings side, er det ingen grunn til å feire 200 års jubileum av Grunnloven. La det heller bli startskuddet for motstand mot dette, og til å gjeninnføre grunnlovens stilling i Norge. Alle bør derfor bruke den sorte sløyfa som Ann Tove Buklev her som et synlig tegn på denne motstanden.

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, fredag 24. januar 2014, Vinberget:

   Mørkt, et vind-drag og omkring 1 minus-grad Celsius her ute i natt. Grålig overskyet og 1 minus-grad klokken 09. Derefter gradvis sol og tildels bare slørete himmel og oppmot null grader frem mot klokken 13. Omkring 1 og 2 minus-grader og vind videre utover dagen og kvelden. En norsk advokat har nylig utgitt en bok med særlig fokus på Torgersen-saken, under tittelen "Juks satt i system". Ingen tvil om at den tittelen er en fyndig og treffende beskrivelse av dagens norske offentlige forvaltning.
Mildt sagt. Juks, falskhet og bedrageri, grov kriminalitet satt i system. Mørkt, vind og 1 minus-grad mot midnatt.
   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, lørdag 25. januar 2014, Vinberget: 

   Mørkt, vind og omkring 1 minus-grad Celsius her ute i natt. Tildels kraftig vind også henimot klokken 09 og antydninger til sne i luften og hvitlig himmel. Det samme med noe mere enn antydninger til sne utover dagen. Halv-mørkt og hvitkledd på bakken rundt omkring i landskapet klokken 17 og nokså helt mørkt klokken 18. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, søndag 26. januar 2014, Vinberget: 

   Mørkt, vind og omkring null grader Celsius her ute i natt. Svakere vind utover formiddagen, derefter sterkere vind igjen utover dagen og kvelden, med omkring 1 og 2 minus-grader. Mange har ikke betenkt hva det innebærer av konsekvenser noe så utrolig som i realiteten å være fratatt menneske-retten og muligheten for familie-liv. Naturlig nok, for slikt skal jo egentlig ikke være mulig i virkelighetens verden! Det er likevel rent faktisk noe så groteskt, perverst og ufattelig dagens politiske mafia i Norge i stor stil vilkårlig og målrettet besørger overfor med-mennesker. Uten den minste som helst interesse for konsekvensene eller reell lov og rett. Under et slikt smittsomt og perverterende terror-regime er mere og mere ingen trygge og forsvinner menneskelighet. Det eneste jeg har igjen å leve for er videre å dokumentere dette, for for alltid og alle å få det stoppet. For selvtilfreds egoisme og falske forhåpninger er dette for ufattelig en realitet at en slik sadisme overfor med-mennesker og sivil-befolkning pågår i offentlig regi, uten å bli straffe-forfulgt og stoppet! Mens de grov-kriminelle og deres med-spillere bagatelliserer, fikserer og forkvakler hva som egentlig skjer. Mørkt, vind-drag og 2 minus-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, mandag 27. januar 2014, Vinberget: 

   
Mørkt, vind og omkring 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Vind og tildels skyet og lett overskyet utover formiddagen og dagen, med omkring null grader. Mørkt og omtrent det samme utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.01. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201711521484547

   Den politiske mafiaen i Norge og i visse andre land har innført den ordning å frata mennesker i sivil-befolkningen foreldre-retten og retten til familie-liv.

   Dette skal ikke mere være en natur-rett, folke-rett og menneske-rett, er i praksis hva de sier og hva de ønsker å bestemme.

   I realiteten innebærer for et voksent menneske det å bli fratatt foreldre-retten og retten til familie-liv blandt annet også å bli nektet kontakt og samliv med andre sine barn og familier.
   
   For et barn innebærer det blandt annet også å bli gjort til en handels-vare.

   Ordningen innebærer i praksis blandt annet også nødvendigheten av å utøve terror, tortur, inkvisisjoner og utplyndringer overfor sivil-befolkningen.

   Og at den politiske mafiaen videre vet veien til vidunderlige nye verden?

   *

   Jon Lystrup:
   Norge er et fasade samfunn. Bak fasaden er det ugly plain ugly.

   
---
---

   Her fra min helt siste brev-korrespondanse:

   Mandag 27. januar 2014
   Hei Hans Olav Tungesvik.

   Vanskelig å se noe godt nyttår enda, men takk likevel og i like måte.
   Brevet du sikter til og alt ellers av på noe vis relevant dokumentasjon inngår i den 100% offentlige saks-dokumentasjonen av pågående grov kriminalitet i Norge. Tanken var og har fra begynnelsen av vært å offentliggjøre alt og det hele, fordi det hele og alt og hva som har skjedd og videre skjer er av en så meget viktig betydning for alle og enhver.
   Den politiske mafiaen og dens med-spillere later som om de ikke har hørt eller vet at jeg og min familie, som ti-tusener av andre i Norge, er fratatt foreldre-retten og muligheten for familie-liv, eller som om det er lovlig. Konsekvensene av helt eller delvis å være fratatt menneske-retten og muligheten for familie-liv er å sammenligne med verre enn å være fratatt livets rett. Om en er seg det bevisst eller ikke. Med rette har norske Straffeloven 2005 kapittel 16 inntil 30 år straffe-ramme for medvirkning eller delaktighet i en slik forbrytelse. Og foreldes den ikke. Hva den automatisk medfører av fortvilelse, terror, utplyndring og tortur er det mange som ikke overlever eller holder ut særlig lenge. Det hjelper ofte lite annet enn for mere av samme slags grov kriminalitet at den politiske mafiaen og dens med-spillere bagatelliserer og forkvakler og fortier hva som skjer.
   Forurettelsene av meg og min familie har fortsatt stadig verre og verre siden sist og pågår enda.
   Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov blir av dagens norske offentlige forvaltning knapt estimert i det heletatt. Og blir av disse for det meste i kriminelle hensikter fortolket til det motsatte av hva som er lov-bestemt. Og i stort monn for å forurette med-mennesker, inklusivt for å nekte sivil-befolkningen reell og faktisk lov og rett.
   Den politiske mafiaen og dens med-spillere later som om de ikke har hørt eller vet at jeg og min familie, som ti-tusener av andre i Norge, er fratatt foreldre-retten og muligheten for familie-liv, eller som om det er lovlig. Konsekvensene av helt eller delvis å være fratatt menneske-retten og muligheten for familie-liv er, som sagt, å sammenligne med verre enn å være fratatt livets rett. Om en er seg det bevisst eller ikke. Med rette har norske Straffeloven 2005 kapittel 16 inntil 30 år straffe-ramme for medvirkning eller delaktighet i en slik forbrytelse. Og foreldes den ikke. Hva den automatisk medfører av fortvilelse, terror, utplyndring og tortur er det mange som ikke overlever eller holder ut særlig lenge. Det hjelper ofte lite annet enn for mere av samme slags grov kriminalitet at den politiske mafiaen og dens med-spillere bagatelliserer og forkvakler og fortier hva som skjer.
   Litt mere om alt dette kan du lese om f.eks. i brevet på følgende link:

   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2013/20131231-til-politi-anmeldelsen-og-Mattilsynet-fra-RLH.html

   Beste hilsner og ønsker fra
   Rune L. Hansen


Den 26.01.2014 20:14, skrev Hans Olav Tungesvik:
Hei Rune Hansen.
Godt nyttår. Frå BUP på Stord har eg blitt tipsa om at det er lagt ut på nettet eit brev eg sende Haugesund Barnevern på dine vegner 170210. Haugesund Barnevern opplyser om at det er du som har lagt det ut.
Dette er eit brev som gjeld sak mellom deg, meg og Haugesund Barnevern. Det har ingen ting på det opne nettet å gjera, og eg må be om at du trekkjer tilbake eller slettar det frå det allmenne nettet.
Ege ynskjer deg alt godt.
Med helsing
 
Hans Olav Tungesvik
----- Original Message -----
From: Rune L. Hansen
To: Politiet Haugaland og Sunnhordland politi-distrikt ; Spesialenheten for politisaker ; Justisdepartementet ; NAV Innkreving ; Skatteoppkreveren Vindafjord ; Skatteoppkreveren i Vindafjord Inger Olaug Sandvik ; Statens Innkrevingssentral ; Ida Kjensli Statens sivilrettsforvaltning (SRF) ; Kontoret for voldsoffererstatning Kontoret for voldsoffererstatning ; Domstoladministrasjonen Domstoladministrasjonen
Sent: Monday, October 21, 2013 8:01 AM
Subject: 20131021-til-SI-NAV-Politiet-flere-og-alle-fra-RLH.html

-- 20131021-til-SI-NAV-Politiet-flere-og-alle-fra-RLH.html 

---
---

   Carolina Johansson, 27.01. 2014 via För barns behov och rätt till båda sina föräldrar/Event:
   https://www.facebook.com/groups/360023727394742/permalink/646995708697541/

   Detta kanske är något man borde kolla på med.. http://barnens.blogg.se/2014/january/kara-regering.html

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Jag är en mamma till tre barn. Som kämpar, inte bara för mig och mina barn utan för alla föräldrar och barn som har två boende, som blir motarbetade från kommuner, lagar, paragrafer, politiker och tjänstemän. Som idag har rätten till att bestämma vart mina barn ska gå i förskola, vart de ska bo, hur mycket det ska få träffa det som är viktigast i barnens liv, Vi föräldrar, familj, syskon och vänner. Det är vi föräldrar som ska bestämma vad som är bäst för våra barn. INTE en politiker eller en tjänsteman."

   
---
---

   Marius Reikerås, 27.01. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151838744971875

   marius@reikeras.no
   Date: Mon, January 27, 2014 2:08 pm
   To: Postmottak@bld.dep.no

   Att: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne
   Akersgata 59
   Postboks 8036 Dep 0030 Oslo

   Jeg har gjentatte ganger skrevet til Departementet, som overordnet organ, i saken til 13 år gamle xxxx. Han har selv skrevet til ditt departement i det som er sak xxx, for å ta opp det faktum at han vil hjem til sin familie.

   Her er utdrag fra svarbrevet han mottok av dere den 14.1.14:

   "Departementet får ofte e-post, brev og telefoner fra personer som klager over hvordan barneverntjenesten behandler barn, ungdom og foreldre i barnevernssaker. Departementet har ikke anledning til å gå inn i den enkelte barnevernssak."

   Så jeg spør: Er ikke enhver sak en enkeltsak? Og hva er da departementets rolle om den ikke skal kunne engasjere seg når fortvilede barn vil hjem til sine familier?

   Det er på tide å slutte med dette tåpelige byråkratiske ordspillet. Faktum er: xxxx vil hjem og det er departementet, som overordnet ansvarlig organ, sin plikt å få ham hjem. xxxx lider slik han nå har det og har hatt det i lang tid, og dette er det offentliges ansvar. Slik det offentlige driver på i saken hans, tenderer det til barnemishandling.

   Derfor forventer jeg at dere iverksetter de tiltak som trengs for å gjenforene ham med hans familie, slik han selv ønsker.

   Bergen, den 27.1.14

   Marius Reikerås

   Kopi: Fylkesmannen i Hordaland.

   *

   Kari-Janne Tøllefsen:
   Så bra, håper gutten kommer hjem til sin familie snarest. .

   Henning Liberg:
   Kjempe bra Marius : ) stå på : )

   Willy Sæther:
   ! ! !

   Vegard Tilrem:
   Flott gjort !

   Jan Nordbø:
   Bra : )

   Lill Gansmoe:
   Bra, Marius : )

   Finn Kristian Halvorsen:
   Det er en skillnad på en enkeltsak og en prinsippsak

   Rune L. Hansen:
   Det finns ingenting annet enn enkeltsaker i virkelighetens verden.

   Finn Kristian Halvorsen:
   Saker hvor prinsipielle momenter er unndratt, kan ikke formuleres som kun en enkeltsak.

   Rune L. Hansen:
   Gutten er tydelig nok utsatt for grove forbrytelser i og med kidnappet og fangeholdt. Og det er offentlige myndigheters plikt å respektere og å sikre guttens og familiens menneskerettigheter! Å lukke øynene og ørene for det er en ulovlig og straffbar unnlatelse - som også er en handling!

   Rune L. Hansen:
   Folkets representanter? Fraværende?

   
---
---

   Marius Reikerås, 27.01. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151839262061875

   Jeg tenker: Jeg håper vi en dag kan endre på tankegangen slik at det er folket som har makt over byråkratene og domstolene, og ikke omvendt. Det er jo det som er den opprinnelige tankegangen bak Grunnloven. Det gjelder bare å ta Grunnloven tilbake til folket. Les Grunnlovens § 49, så ser du at det er folket som besitter den øverste makten.

   *

   Anne Sunde:
   Amen!!!!!

   Kjell Einar Vegger:
   Det betinger at alle har samme opplysninger. Vi tror vi har fri presse....

   Jacobsen Ametyst:
   Måtte dine ord gå i oppfyllelse

   Monika Fredriksen:
   Staten har så mye makt at den lille mann har lite han skal ha sagt godt det finnes mennesker som deg Marius som står på for de svake og opplyser oss alle

   Erling Heggdal:
   Riktig Marius, men hele folket kan ikke styre, noen få må det, derfor har vi valg på ny regjering og storting hvert fjerde år, så hvis alle gjør sin plikt som er frivillig, da er det folket som styrer ved innvalgte personer. Hvorvidt dei valgte fortjener tilliten er en annen sak.

   Kjell Einar Vegger:
   Å velge forutsetter informasjon

   Kenneth Skailand:
   En viss makt har vi erobret gjennom vårt virke. Jeg fikk i hvert fall det inntrykket da jeg gjorde en personlig henvendelse til skranken ved Lister Tingrett en tid tilbake. "Er det du som er Kenneth Skailand?" sa dama med en blanding av frykt og respekt i stemmen, sånn 50/50, tror jeg.... : )

   May Brith Harestad Hollos:
   Tror du aktor og dommer ville ønske at deres manglende kompetanse ble kjent for hele Norge. Tror heller at myndighetene burde sjekket kompetansen hos de som er anklagere og de som dømmer.
   Advokater som ikke gjør jobben sin eller påtar seg saker de ikke kan, burde mistet lisensen til å drive. Det er det vi kunnet håpet på, men skulle vi kunne påvirke noe her, må vi inn i politikken. Myndighetene er på linje med KGB og Gestapo.

   Tommy TheOmega Jacobsen:
   Myndighetene er verre, de er sånne som oppretter KGB og Gestapo...

   Rune L. Hansen:
   Det er folket via enkelt-menneskene som skal og må passe på at prinsippene for lov og rett respekteres og overholdes! Uten en slik reell makt forsvinner rettferdigheten!

   
---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, tirsdag 28. januar 2014, Vinberget: 

   Mørkt, tildels vind og noe stjerner og i underkant av null grader Celsius her ute i natt. Vind og tildels overskyet og skyet utover formiddagen og dagen, med oppmot 1 pluss-grad. Mørkt, stjerne-himmel, tildels noe vind og 1 pluss-grad utover kvelden og henimot midnatt.
   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, onsdag 29. januar 2014, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring null og 1 pluss-grad utover formiddagen, med sne-rusk i luften utover eftermiddagen. Mørkt, et slørete lag med sne-rusk på bakken og 3 minus-grader klokken 18. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt. Fortsatt omtrent bare pc-arbeide her nu med meg. Fortsatt fangeholdt, fredløs, trakassert, utplyndret, torturert og terrorisert. Den politiske mafiaen og dens med-spillere vil selvfølgelig at enhver og alle skal fortie, bagatellisere og bortforklare slikt. Mange gjør det dessverre også, for å smiske med de grov-kriminelle - og av diverse andre grunner. Og mange har også vanskelig, både muntlig og skriftlig, for å klare å uttrykke hva som egentlig foregår.
   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, torsdag 30. januar 2014, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 3 minus-grader Celsius her ute i natt. Overskyet utover formiddagen og dagen, med oppmot 1 minus-grad. Jeg scanner inn, sorterer og katalogiserer fotografier vi har gjort fra stedene hvor vi har bodd. Endel har gått tapt eller er skadet underveis mens vi har vært terrorisert, men jeg har forsøkt å prioritere efter evne for å ivareta de, til tross for at det ikke har vært lett. Det samme også med film-opptakene og lyd-opptakene vi har gjort og all annen dokumentasjon. Blandt annet og særlig for ytterligere å vise og bevise at vårt liv har vært og er helt fullstendig annerledes, mildt sagt, enn alle de som har forfulgt oss for å ødelegge oss har sagt. Og for at mine barn lettere skal kunne både å vite og å erindre hva sannheten, fakta og virkeligheten har vært, og er. Kontrasten til løgnene er meget stor og lett å kunne erkjenne. Å offentliggjøre alt og det hele har vært nødvendig og meget viktig underveis, men det har vært og er meget store mengder som det også har vært og er vanskelig å komme ajour og ønskelig oppdatert med. Det tar veldig mye tid, krefter, helse og arbeide det hele, men har vært og er uansett nødvendig. Fotografiene er det mange tusener av. Selv om jeg har prioritert alt det skriftlige mest så har også det vært meget vanskelig å bli helt oppdatert med. Men jeg forsøker stadig, alt og det hele. Nu i dag har jeg hastig strevd med noen foto-album fra tiden vi bodde i Høylandet kommune, dvs. de ca. 4 årene fra 1998 til 2002. Straks før vi flyttet hit hen til Ølen (Vikebygd) / Vindafjord kommune. Jeg er straks ferdig nu til å laste opp til Internettet en samling med våre familie-fotografier fra Høylandet kommune. På denne linken. Altså enda et skritt videre unnagjort. Videre hen er tanken at jeg også skal gjøre ferdig til Internettet foto-album fra de andre kommunene hvor vi har bodd. Vi kjøpte et lite småbruk i Høylandet kommune for å bo der bare midlertidig, i eksil og av nødvendighet, for å forsøke å få fred og ro til å gjenopprette krefter, ressurser og helse. Ikke stort nok med jord til våre ønsker og behov, men godt nok midlertidig for det som da var viktigst. Vi undersøkte først med kommune-administrasjonen også der, for å høre om vi kom til å få slippe å bli forfulgt der. Mange andre kommune-administrasjoner sa nei eller var tydelig falske og farlige, men ikke Høylandet kommune. Som heller ikke Sveio kommune, tidligere. Og det viste seg å gå bra. På grunn av at vi alltid har hatt hjemme-undervisning for alle våre barn har vi ulovlig vært forfulgt og forsøkt ødelagt av en politisk mafia-virksomhet og mange av dens med-spillere siden 1992. Vi trivdes ganske godt hele familien i Høylandet kommune, dessuten var vi der også nærmere vår slekt og våre sosiale nettverk. Trude angret på at vi flyttet derfra da det viste seg hvor falske og farlige de var og er her i Vindafjord kommune. Mørkt, rolig og 2 minus-grader mot midnatt. Flere bilder blandt annet på denne linken.
   
---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, fredag 31. januar 2014, Vinberget: 

   Mørkt, rolig og omkring 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Tildels noe overskyet og skyet og oppmot null grader utover formiddagen og derefter oppmot 1 pluss-grad. Nokså mørkt og 1 pluss-grad klokken 18 og videre utover kvelden og med et vind-drag mot midnatt.
   
---
---

   Irene Hov, 31.01. 2014 via Den Norske Barneloven - Et bakvendtland der alt går an!:
   https://www.facebook.com/groups/barneloven/permalink/638118429581725/

   Lov endringer som trådte i kraft 1. januar 2014.

   * Regelen som gir menn som er registrert på samme adresse som en kvinne mulighet til å erkjenne farskap til hennes barn uten at kvinnen samtykker oppheves. Dette vil føre til at erkjennelse av farskap vil forutsette enighet mellom moren og faren.
   (mannen blir enda mer rettsløs i forhold til barn og farskap)

   * Det kan i avtale eller i dom setjast vilkår for samvær. Dersom tilsyn blir sett som vilkår, kan retten utpeike ein person som skal føre tilsyn under samværet, eller be foreldra gjere det. Den av foreldra som skal ha samvær, dekkjer kostnadene til tiltaka som er sett som vilkår for samvær etter denne føresegna. Bl §43a
   (ikke bare kan du bli pålagt tilsyn under samvær, du må betale for tilsynet også. Ingen penger, ikke noe samvær. Barnet taper)

   * Ny 61 a: Fritak fra taushetsplikt for barneverntjenesten når ansatte gir opplysninger til domstolen i sak om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær. (enda mer innflytelse for bv i domstolene. Ikke lenger nødvendig å søke om fritak for taushetsplikten. All grunn til å dra bv inn i rettssalen om de er på din side. Barnet taper.)

   * § 65: Presisering av at domstolen ikke skal fastsette tvangsbot dersom oppfylling av samværsretten er umulig, herunder der det er en risiko for at barnet blir utsatt for vold eller på annet vis behandlet slik at den fysiske eller psykiske helsen blir utsatt for skade eller fare.
   (da er det fritt frem for bostedsforeldre å sabotere samvær ved å "mistenke" at barnet blir utsatt for "noe" på samvær hos den andre forelderen. Dette er god økonomi for den som har daglige omsorgen. Mindre samvær gir større bidrag. Barnet taper.)

   http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2014/folgende-endringer-trer-i-kraft-1-januar.html?id=748767
   Følgende endringer trer i kraft 1. januar 2014
   regjeringen.no
   Følgende endringer trer i kraft 1. januar 2014 på likestillings- og diskrimineringsområdet: Nye lover Fire nye diskrimineringslover trer i kraft 1. januar 2014, diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om...

   *

   Kai Rudi Schantz:
   så ikke denne så jeg delte den også til her gruppen.. ja, denne kan godt stå dobbelt!

   Kristian Rønås:
   Nå kom det som kommunistene raundalen /mørc og inga m torkildsen jobbet for !

   Rune L. Hansen:
   Med slike grov-kriminelle ordninger og instanser kan den politiske mafiaen i Norge hærje, utplyndre og drepe fritt frem i sivil-befolkningen! Enda verre enn før. Alt dette er meget langt mere enn bare tanke-vekkende!!!

   Rune L. Hansen:
   Mange har vanskelig for å forstå den grov-kriminelle og katastrofale konsekvensen av slike små "ord" og "detaljer".
   Det er den politiske mafiaen meget flinke til å benytte seg av og å legge opp til.
   For politikere, dommere eller andre ansatt i den offentlige forvaltningen er det dog uansett ulovlig og straffbart å tilordne eller å bruke ulovlige lover!
   Men hvem kan straffeforfølge og stoppe de, når nøkkel-posisjonene i den offentlige forvaltningen er og blir styrt og dirigert av de?

   
---   
---

   Rune L. Hansen, 31.01. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201730737364932

   Det er enda mange som lar seg lure til å tro at det såkalte barnevernet har noe som helst med barnevern å gjøre!
   Det har absolutt ABSOLUTT INGENTING med barnevern å gjøre, annet enn navnet.
   Ondskap, dumhet og offentlig organisert grov kriminalitet er hva det er, og ikke det minste som helst av barnevern eller familievern! Mildt sagt.

   *

   
---
---

   Irene Hov, 29.01. 2014 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/718142598205013/

   ENDELIG NOEN SOM HAR FORSTÅTT DET! PUTT SVINERIET I FENGSEL!

   Nytt lovforslag i Russland: 8 års fengsel for barnevernkonsulent eller politiet som tvangsfjerner barn fra sitt hjem hvis barna eller foreldrene får fysiske eller psykiske skader!

   "Dersom fratakelsen av barnet ender med voldelig utspill eller fører til fysiske eller psykiske helseskader hos barn eller foreldre, er arresten opp til åtte år i fengsel til dem som har bestemt å frata barnet", skriver Izvestija.

   http://thirdseconds.org/atte-ars-fengsel-for-barns-fratakelse-i-russland/
   Åtte års fengsel for barns fratakelse i Russland | Third Seconds TSCG
   thirdseconds.org
   Åtte års fengsel for barns fratakelse i Russland This entry was posted in Nyheter on 27. januar 2014 by TSCG Redaksjonen. DEL ARTIKKELEN: Foto: IzvestijaNå kan myndighetspersoner som politi eller en ansatt i barnevernstjenesten risikere åtte års fengsel. I år skal den russiske regjeringen starte lov...

   *

   Gjer Mund:
   Kjempebra! En ide for Norge også! Da hadde vi fått en rask slutt på mange overgrep fra BV.

   Mette Lund Hoff:
   !

   Raymond Skorstad:
   Whats NeXT? Flytte til Russland? xD

   Ivar Seval Høyland:
   Mange som har gjort det allerede.

   Cleo Manlapat Nordli:
   Håper bli samme i Norge, for at bv og politiet sluttet fjernet uskydig barn fra biologiske foreldre.

   Cleo Manlapat Nordli:
   har delt

   Rune L. Hansen:
   Det er i Norge inntil 30 år fengselstraff for medvirkning eller delaktighet i det samme, i henhold til Straffeloven 2005 kapittel 16. Problemet er ikke loven, men at det i Norge ulovlig og straffbart manipuleres med ulovlige lover og avgjørelser.

   Gjer Mund:
   Problemet i Norge er at BV står over Norsk straffelov. Dem kan gjøre hva overgrep dem vil uten å stå strafferetslig ansvarlig for ugjerningen.

   Rune L. Hansen:
   Forutsetningen for det, Gjer Mund, er at noen i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen unnlater å straffeforfølge de og dermed heller er medvirkende og delaktige i en slik kriminalitet.

   Rune L. Hansen:
   Les f.eks. blandt annet Straffelovens § 4:
   "Overalt, hvor denne Lov benytter Ordet Handling, er, medmindre det modsatte udtrykkelig er sagt eller fremgaar af Sammenhængen, derunder ogsaa indbefattet Undladelse af at handle."

   Rune L. Hansen:
   F.eks. også § 123:
   "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 31.01. 2014 shared a link:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201732083398582

   I dagens Norge er offentlig barnevern absolutt ingenting annet enn alt grovt kriminelt og fullstendig motsatt av barnevern.
   Les og hør fra de ti-tusener ofre for denne politisk organiserte mafia-virksomhetene.
   For eksempel også denne:

   Hverdagen til et fosterbarn!
   http://solheims.wordpress.com/2014/01/29/hverdagen-til-et-fosterbarn/
   solheims.wordpress.com
   Jeg kan ikke snakke for alle andre, men jeg kan dele min historie. Min oppvekst har ikke vært enkel eller bekymringsfri, det har ikke vært ordentlig glede eller trygghet. Livet mitt som fosterbarn ...

   *

   Rune L. Hansen:
   Og hva med denne:
   http://maliice.blogg.no/1390578936_min_historie_om_barne.html
   Min historie om barnevernet -- Pakken sendes til?
   maliice.blogg.no
   At barnevernet har så mye makt skremmer meg faktisk veldig mye og hvor mye de kan ødelegge ett ba...

   Rune L. Hansen:
   Her er en link til enda mange ti-tusener vitnesbyrd:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/
   Kidnapping, fangehold og knebling av barn
   Om kidnapping, fangehold og knebling av barn Et eget forum og avdeling under Folkebevegelsen for aktivt menneskevern (FAM),
   181 members

   Rune L. Hansen:
   Her er litt fra den politiske mafiaen om hvordan virksomheten politisk er organisert, med ulovlige lover og avgjørelser, propaganda og forbigåelse av lov og rett, etc.:

   "Ansvarsfordelingen i barnevernet
   Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet. Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige løpende arbeidet etter loven. Barneverntjenesten skal blant annet gi råd og veiledning, foreta undersøkelser, treffe vedtak etter loven eller forberede saker for behandling i fylkesnemnda samt iverksette og følge opp saker.

   Statens ansvar for barnevernet er delt mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Barne-, ungdoms og familieetaten, fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Departementet har det overordnede ansvaret for barnevernet.

   Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har forvaltningsansvaret for barnevernloven og fører tilsyn med at lov og øvrig regelverk blir riktig anvendt. Departementet sørger for at erfaringer med loven blir evaluert og foretar nødvendige endringer. Departementet har også ansvar for å gi retningslinjer og instrukser, sette i gang forskning på området, utvikle den generelle barnevernpolitikken og legge til rette for at det finnes tilgjengelig informasjon om barnevernet. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er ikke klageinstans i enkeltsaker.

   Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)
   består av fem regionale barnevernmyndigheter med en sentral barnevernmyndighet (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet - Bufdir). De regionale barnevernmyndighetene skal bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet, bistå kommunene med rekruttering og formidling av fosterhjem og har ansvaret for at fosterhjemmene får opplæring og veiledning. Etaten har også ansvar for etablering og drift av institusjoner og for godkjenning av private og kommunale institusjoner som benyttes etter barnevernloven.

   Fylkesmannen
   fører tilsyn med barnevernvirksomheten i den enkelte kommune. Det innebærer at fylkesmannen påser at kommunene utfører oppgavene etter barnevernloven og sørger for at kommunene får råd og veiledning. Fylkesmannen fører også tilsyn med barneverninstitusjonene. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak barneverntjenesten fatter etter barnevernloven.

   Statens Helsetilsyn
   har det overordnede faglige ansvaret for tilsynet som fylkesmannen utøver på barnevernområdet.

   Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
   er et domstolslignende forvaltningsorgan som har avgjørelsesmyndighet blant annet i omsorgsovertakelsessaker og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker. Det er tolv nemnder i landet. Nemnda består i den enkelte sak av en leder som er jurist, to sakkyndige medlemmer og to medlemmer fra et alminnelig utvalg. Avgjørelser fattet av fylkesnemnda kan bringes inn for tingretten. LINK til sentralenheten for fylkesnemndene

   Ansvarsfordelingen mellom kommunale og statlige barnevernmyndigheter
   Når det gjelder oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommunale og statlige barnevernmyndigheter – herunder om betalingsordninger i barnevernet, vises til rundskriv Q -06/2007. Rundskrivet er kun utgitt elektronisk."

   http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/barnevern/barnevern-ansvarsfordeling.html?id=476333
   Ansvarsfordelingen i barnevernet
   www.regjeringen.no
   Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet. Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige løpende arbeidet etter loven. Barneverntjenesten skal blant annet gi råd og veiledning, foreta undersøkelser, treffe...

   
---
---
   
   Patricia H.S.Øverås, 14.01. 2014 via Støttegruppe for tidligere barnevernsbarn og deres pårørende:
   https://www.facebook.com/groups/tidl.barnehjemsbarn/permalink/650717114969724/
   
   Altfor høye tall, som forteller oss en forferdelig konsekvens av Barnevernets hjerteråe gjerninger.

   Halvparten av fosterbarn har psykiske lidelser
   http://www.aftenposten.no/familie-og-oppvekst/Halvparten-av-fosterbarn-har-psykiske-lidelser-7431816.html
   aftenposten.no
   Lovverket og barnevernets organisering av tiltak kan bidra til at så mange av barna sliter, mener forskere.

   *

   May- Harriet Seppola:
   Og likevel skylder de på foreldrenes påvirkning, tilog med når de tar nydødte fra mødrene og disse barna ikke blir som fosterforeldrene har ønsket, så er det foreldrenes dårlige gener det er noe i veien med .

   Rune L. Hansen:
   Antallet er enda mye høyere og forholdet enda mye mye verre når barna som frivillig eller ufrivillig har latt seg hjernevaske eller underkue regnes med! Ethvert barn skades grovt av å bli kidnappet, fangeholdt og torturert!

   Rune L. Hansen:
   Rapporten og undersøkelsen Aftenposten skriver om er tydelig kjøpt og betalt av den politiske mafiaen.

   
---
---

   Helge Åforetleven, 20.01. 2014 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/718424881510118/
   

   http://fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Barn%20og%20foreldre/Barnevern/%C3%85rsrapport%202012.pdf?epslanguage=nb

   1625617_246107095567218_1922894768_n.jpg

   *

   Rune L. Hansen:
   Fylkesmannen sier altså absolutt ingenting om at det er ulovlig og straffbart å kidnappe og fangeholde barn, tortur, falsk familiestand, retten til familieliv og de andre menneske-rettighetene, eller om Straffelovens forbud mot og straff for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, falsk dokumentasjon, osv.
   Litt av en klovn!

   Rune L. Hansen:
   Kjøpt og betalt for å fortie, bortforklare og bagatellisere groveste grove kriminalitet. Som også mange andre.

   
---
---

   Mechthild Opperud, 29.01. 2014 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/718385324847407/

   Her har flere departementer under ledelse av BLD utarbeidet et strategidokument "Barndommen kommer ikke i reprise. Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017)"

   http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/rapporter_planer/rapporter/2013/barndommen-kommer-ikke-i-reprise.html

   Jeg har ikke lest det ennå.

   Barndommen kommer ikke i reprise
   regjeringen.no
   Strategi for å motarbeide vald og seksuelle overgrep mot born og ungdom. Strategien legg stor vekt på førebyggjande arbeid, tidleg innsats og samarbeid på tvers av tenester.

   *

   Jane Kile:
   "Det skal være nulltoleranse for vold og seksuelle overgrep mot barn i det norske samfunnet.
   Vi vil ha trygge oppvekstforhold som gir barn god helse og livskvalitet. Tabuer skal brytes. Vi skal ha kunnskap og mot til å se barns smerte – også når den ikke er lett synlig. Deretter skal vi handle, og vi skal vite hvilken hjelp som er den rette i hvert enkelt tilfelle. Voksne har et ansvar for å avdekke og forhindre at barn og ungdom blir utsatt for vold, overgrep og mobbing.
   For å oppnå dette, skal barneperspektivet styrkes. Kunnskap og kompetanse skal utvikles i tråd med barn og unges behov. Utsatte barn skal føle seg ivaretatt, sett og hørt. Deres innspill skal ha betydning for politikkutvikling og utforming av tiltak. Barn, ungdom og deres fami lier skal få riktig hjelp til rett tid. Tjenesteapparatet skal være tilgjengelig, og tjenestene skal samarbeide på tvers av faggrensene til det beste for barnet. De aller fleste kan få hjelp hjemme, på skolen og i barnehagen, men noen barn må plasseres utenfor hjemmet fordi barnet trenger beskyttelse og god omsorg.
   Strategien og de tiltakene som presenteres her er et resultat av samarbeid og samordning mellom de fire departementene. Dette er vårt felles kunnskapsgrunnlag og våre felles priori­ teringer for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom, både i familien og på andre steder der barn og ungdom ferdes. "

   "Forebygging i familiene Forebyggende innsats med det mål å styrke foreldreferdigheter, samspillet mellom barn og foreldre og gi barn trygg og forutsigbar omsorg, innebærer at kommunene må ha tilgang til kvalifiserte ressurspersoner og gode tiltak. Regjeringen vil legge til rette for at flere kommuner gis anledning til å ta i bruk omsorgsendrende tiltak.
Foreldre har ansvar for å gi barna kjærlighet, omsorg og trygghet, og bidra til at de får en sunn utvikling. Noen foreldre har imidlertid store personlige problemer som påvirker deres muligh eter til å gi god omsorg til egne barn. Forutsatt at disse foreldrene får hjelp til å håndtere egen livssituasjon, kan de ha nytte av kunnskap om hva som hemmer og fremmer gode livsvilkår for barn, samt få råd om hvordan de bedre kan håndtere foreldrerollen. Programmene som inngår i tiltakene under er beskrevet i del II.
   En del barn lever i familier der omsorgspersonene har alvorlige rus­ og/eller psykiske problemer. Denne gruppen har forhøyet risiko for å bli utsatt for vold eller oppleve vold innad
   20
   DEL I
   i familien. Utfordringen er å identifisere disse familiene så de får den hjelpen de har behov for med sikte på å forebygge omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Tidlig innsats i familien er des suten et tiltak i arbeidet med å forebygge ungdomsvold.
   I noen grupper finner man en opphopning av risikofaktorer. Et eksempel er svært unge, førstegangsfødende mødre med lav sosial støtte og lav sosioøkonomisk status. Mange av disse klarer foreldrerollen utmerket, men dersom familien i tillegg har få beskyttende fak­ torer, er risikoen for omsorgssvikt og vold forhøyet.
   Enkelte har større utfordringer med foreldrerollen og kan trenge døgnkontinuerlig oppføl­ ging og veiledning over en kortere eller lengre periode, for å videreutvikle foreldreferdigheter og styrke tilknytningen mellom foreldre og barn. Alvorlige vansker hos de minste barna innebærer kompliserte utredninger, vurderinger og tiltak som bør utføres med høy grad av spesialisert og kvalitetssikret kompetanse. Det er ikke rimelig at alle kommuner alene skal kunne tilby et døgnkontinuerlig tiltak for utredning og endringsarbeid for sped­ og små­ barnsfamilier. Sentre for foreldre og barn er et døgnkontinuerlig tilbud for gravide, enslige foreldre og par med barn 0–3 år i risiko. I dag er disse sentrene ikke lovpålagt, og dermed svekkes tilbudets robusthet mht. finansiering og landsomfattende dekning."

   En del av dette omhandler også mobbing i skolen.

   Så gjenstår det å se om de som har utfordringer i foreldrerollen vil få den nødvendige oppfølgingen og veiledningen som trengs.

   Problemet er jo ofte at barnevernet hele tiden sitter med "riset bak speilet" og at man kommer i en forsvarsposisjon som dermed vanskeliggjør et samarbeid

   *

   Rune L. Hansen:
   Men vi vet jo at strategien og offentlig barnevern er det fullstendig motsatte av alt dette! Og at den lov og rett de følger ganske enkelt er motsatt lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Falskhet er et billig våpen for kriminelle.

   
---
---

   Arild Holta, 28.01. 2014 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/717984041554202/

   Her mishandler det såkalte barnevernet en 16-åring, 18-åring og en baby.

   http://www.ringblad.no/nyheter/article897117.ece
   - Hvorfor tar dere babyen?
   ringblad.no
   16 år gamle «Anne» født en velskapt datter mandag ved midnatt. Dagen etter troppet barnevernet i Ringerike opp på Ringerike sykehus og tok den nyfødte babyen fra henne.

   *

   Ragnhild Aasland Sekne:
   Dette skjedde for ti år siden. Noen som vet hvordan det gikk med dem?

   Helene Brandser:
   Det var jo ingen grunn til å ta barnet!

   Ragnhild Aasland Sekne:
   De barnevernsfolka burde koble ut sine sarte følelser og koble inn fornuften.

   Helene Brandser:
   Slik overdreven bekymring kan være farlig for helsa deres. En kan ikke holde på å bekymre meg for andre hele tiden. Da blir en jo syk. De fleste har vel nok med å bekymre seg om seg selv og sine nærmeste, ikke sant?

   Ragnhild Aasland Sekne:
   En bekymret kvinne ... er ofte en nevrotisk kvinne.

   Ståle Falch:
   "Barnevernet sier at den eneste muligheten jeg har for å få være sammen med datteren min er å si ja til å flytte til et mødrehjem." Underforstått: "Hvis du ikke gjør som vi sier, så tar vi barnet ditt!"
   Her er et kremeksempel på brudd på Straffelovens §117a.
   § 117 a. Den som begår tortur, straffes med fengsel i inntil 15 år. Ved grov og alvorlig tortur med døden til følge, kan fengsel inntil 21 år anvendes. Medvirkning straffes på samme måte.
   Med tortur menes at en OFFENTLIG TJENESTEMANN påfører en annen person skade eller alvorlig fysisk eller psykisk smerte,
   b) med forsett om å avstraffe, true, eller tvinge noen, eller

   Med offentlig tjenestemann menes i denne bestemmelsen enhver som
   a) utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune, eller
   b) utfører tjeneste eller arbeid som stat eller kommune i medhold av lov eller forskrift skal oppnevne noen for å utføre eller helt eller delvis skal betale for.
   Det regnes også som tortur at handlinger som nevnt i annet ledd, begås av en person som handler etter oppfordring eller med uttrykkelig eller underforstått samtykke fra en offentlig tjenestemann.

   Altså, når en offentlig tjenestemann, dvs. ansatt eller innleid i stat eller kommune, påfører fysisk eller psykisk smerte med f.eks. trusler som dette, så kan vedkommende som har uttalt disse truslene straffes med fengsel i inntil 15 år.. Jeg har enda til gode å se en slik sak ført for retten, men det burde gjøres. Hvis noen har en advokat med litt guts, og har slike utsagn enten skriftlig eller på opptak(og jeg VET dette skjer ofte, om ikke daglig), så rådfør deg med advokaten slik at en slik sak kan kjøres for retten..

   Jeg leste litt lenger opp her at russland innfører spesifikke lover ovenfor barnevern hvor mennesker som gjør det samme blir fengslet..

   Rune L. Hansen:
   Det kan være diverse grunner til at "barnevernet" tar et eller flere barn. Sjalusi, hovmod, maktbegjær, tryne-faktorer, penger, bestilling, noens ønske, ondskap, sadisme, dumhet, osv. Absolutt hva som helst som de orker å lyge om og trakassere med for å innbille andre at de "har lov til" det. Tortur overfor barn og foreldre kan gi mye fryd og glede og spenning og innhold. Og det hele er særs nyttig og praktisk for en politisk mafia-virksomhet, å utplyndre og ødelegge mennesker både vilkårlig og målrettet. Med trylleordet "barnevern" som forkledning og maske. Et effektivt trylleord overfor dumme med-mennesker!

   Rune L. Hansen:
   Tortur kan jo også kalles barnevern, overfor dumme eller kriminelle nok mennesker. Og dommerne i dagens norske rettsvesen, som så ofte vanlig også i andre land og til forskjellige tider, er den politiske mafiaens mest sentrale grusomme nøkkel-personer, leie-mordere og serie-mordere.

   Rune L. Hansen:
   Frita et eller flere mennesker i den offentlige forvaltningen for straffe-forfølgelse, så kan hva som helst skje.

   
---
---

   Jane Kile, 29.01. 2014 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/718231864862753/

   "Vi vet i dag at barn som utsettes for omsorgssvikt kan bli traumatisert og utvikle psykiske problemer. Det er dokumentert en svært høy sammenheng mellom traumatiserende hendelser i barndommen og psykiske lidelser i voksen alder, også alvorlige psykiske problemer. Risikoen for at barn som utsettes for omsorgssvikt får psykiske problemer som voksen er mye høyere enn for de barna som vokser opp i trygge og gode omgivelser. Når barn ikke får den omsorgen de har behov for, skal barnevernstjenesten hjelpe. Ofte kan enkle tiltak være nok til å gi barnet en bedre hverdag. "

   Da tenker jeg på hva er det som er omsorgssvikt?
   Denne kan jo deles opp i fysisk og psykisk, og endog kan det være snakk om mishandling og misbruk.

   At en mor ikke har sittet og kikket sitt barn i øynene ved observasjon eller at man på et møte med andre voksne velger å sitte på en stol sammen med de andre voksne og lar barnet tusle rundt på gulvet under møtet kan da oppfattes som omsorgssvikt.

   At man skal observeres i hjemmet samtidig og man velger å la barnet leke alene er omsorgssvikt fordi da er man ikke engasjert i barnets lek. og dersom man setter seg ned og leker, så er det omsorgssvikt fordi man ikke lar barnet utfolde seg på egenhånd.

   Blåser man på barnet som har slått seg, så gjør man dem usikre, og gjør man det ikke, så overser man deres behov for trøst.

   Absolutt all observasjon kan på en eller annen måte formuleres som omsorgssvikt.

   Et barn som er utadvendt får en diagnose, og jammen skal også sjenerte barn få en diagnose, og selvsagt må alt dette tilskrives omsorgssvikt i hjemmet.

   Er det slik at barnevernet virkelig klarer å definere dette riktig?

   Noen som har synspunkter?

   http://mobil.oa.no/leserbrev/article7131388.ece
   Slik barnevernstjenesten ser det
   oa.no
   Mange har skrevet om barnevern i OA det siste halve året, og barneverntjenesten har behov for å si noe om hvordan den ser på situasjonen.

   *

   Linn Storkås:
   kjenner meg godt igjen her ja. uansett hva man gjorde var det feil. dette blir for dumt syntes jeg. tenk om alle skulle vri alt hva andre gjorde om til negativitet. da blir ikke verden god å leve i

   Janne-Elisabeth Solberg Nordnes:
   Det er ofte sånn at alt dette er opp til observatør å tolke uten noe spesiell retningslinje for hva som er rett og galt. Er de skeptiske i utgangspunktet vil all informasjon kunne oppfattes på verst mulig måte dersom de leter etter feil.

   Linn Storkås:
   ja sant det. og så har de en tendens til å bytte saksbehandlere endel ganger under prosessen også. personlige erfaringer. etter snart 18 år har man opplevd mye med den gjengen

   Catarina Rissmann:
   kjenner det igjen.. de vrir og vrenger på alt og leter etter feil... i rapporten fra barnevernet som de brukte i rettsaken, så fikk dem en uttalelse fra helsesøster da hun var på hjemmebesøk hos meg... jeg var alene med tvillingene som da var 4 mnd.. dem brukte imot meg at jeg ikke hadde blikkontakt med han ene ... enda helsesøster visste at jeg hadde hendene fulle og at stellet måtte foregå ganske kjapt ,fordi han andre lå og hadde full bleie samtidig.... så konklusjonene min er at ingenting er bra NOK! og derfor mener jeg at b.v burde skamme seg... når dem ikke har annet og kritisere enn det.. så er det på grensa til trakasering... har dem ingen konkret og gå på.. nei da ANTAR dem ting! jeg hadde også besøk av en marthemeo terapauten en stund føre..(ei som kommer hjem til folk og filmer samspill mellom barn og foreldre) og det var bare skryt og få, og det har jeg tilomed papirer på, og kun skryt fra helsestasjon om at barna ble fulgt opp og utviklet seg normalt... tilomed DA er ikke b.v fornøyde...

   Klara Torunn Schei:
   hva når barna er ellevill når de ser sin mor da, og nesten vil krype inn i henne. Er dette også omsorgssvikt ?

   Linn Storkås:
   man kan vel definere det på at ungene er usikre og ikke har faste rammer rundt seg.og at de er kontaktsøkende for voksene. eller de ser på det som misshandling, ettersom de kryper inn til henne. for da antar de at det skjer noe spesielt hjemme. for lite kontakt med foreldrene feks. mange måter de kan klare og omdefinere tingene til

   Anne May Lea:
   ...aka.. datteren din er så smilende og blid bestandig, vi tror at hun er kuet til å undertrykke følelsene sine... og dette er en alvorlig form for omsorgssvikt... dette fik jeg høre av saksbehandler som aldri hadde truffet barnet, men som hadde fått høre hvilken grei jente hun var av barnehagepersonell..

   Catarina Rissmann:
   det kvalme er at dem er veldig flinke til og ANTA og insinuere.... istedetfor og gidde og gjøre jobben sin og faktisk undersøke og finne evt ut fakta/sannheten ... den måten er skummel og umenneskelig og jobbe på.

   Marie Kristiansen:
   har opplevd det samme som anne may, er ikke noe serlig gøy. fikk beskjed at eg ikke kunne tolke min datter ettersom jeg trudde hun var glad når hun sang,lo og smilte. For i følge barnevernet så var datter mi da veldig lei seg å redd for å vise sine sanne følelser.

   Anita Skippervik:
   Kva når det offentlige manipulerer inn traumer som barn ikkje har og får store atferdsvansker av det?

   Klara Torunn Schei:
   Poenget i en Barnevernsak er tilnermet slik : Alt personen som sitter "tiltalt" sier, vil bli brukt mot den "tiltalte". Funker ikke det, så lager Barnevernet en sak.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke foreldrene som mishandler, torturerer, traumatiserer, skader eller ødelegger barn, men mildt sagt det såkalte barnevernet. Og ingen andre som de!

   Rune L. Hansen:
   Har det såkalte barnevernet noensinne gitt barn trygge forhold, nødvendigheter og god omsorg?!

   
---
---

   Arild Holta, 31.01. 2014 via Gruppe for Partiet for Familiekjærlighetens Frihet:
   https://www.facebook.com/groups/172721402776226/permalink/628347027213659/
   
   Den malaysiske viseutenriksministeren tok saken i egne hender og lurte malaysiske barn ut av Sverrige.

   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=34212#p34212

   Det betyr at myndighetene i Malaysia har forstått at nordisk barnefjernspolitikk er fullstendig pervers.

   Land etter land våkner opp.

   Fortsetter trenden blir det større internasjonalt press på nordiske land.

   Det virker ikke som om folk ser hvor viktig dette er. Med press på Norge for Norges menneskerettighetsbrudd er politikernes hykleri avslørt for hele verden. Hvor enkelt blir det da for norske politikere å kjøpe seg pene stillinger i FN og andre internasjonale skryteposisjoner. Fortsetter dette så vil det ramme topp-politikerne direkte.

   Svensk media fortier saken enda mer effektivt enn norsk media gjør. Men i Malaysia er det en mengde i media.

   FORUMET REDD VÅRE BARN - STOPP barnevernet! • View topic - Malaysisk familie i Sverige - barna tatt
   forum.r-b-v.net
   � RESULTATENE AV S�KALT BARNEVERN � >> Internasjonale konflikter og skade p� Norges renomm� RESULTATENE AV S�KALT BARNEVERN >> Internasjonale konflikter og skade p� Norges renomm� Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

   *

   Rune L. Hansen:
   I storparten av verden vet folk at kidnapping og fangehold av barn, og tortur, falsk familiestand, etc. er meget grove forbrytelser. Som også folk i Norge visste det og blandt annet enda har tydelige lovbestemmelser med mange års strafferamme om det i Straffeloven. Men påkostet indoktrinering og propaganda har i flere ti-år nu pågått i Norge og visse andre land og har spredd og smittet og pervertert med galskapen.
   Mye folk i Norge vet ikke nu mere at dette er grove forbrytelser og motsatt både Straffeloven, menneskerettighetene og Norges Grunnlov - og den norske politiske mafiaen og dens nøkkel-personer og nyttige idioter later som om de ikke vet, samt mange også ikke ønsker å vite. Samtidig som de stadig mere og frekkere og ulovlig og straffbart forsøker å erstatte lovene våre med ulovlige lover og seg selv og sin synsing og falskhet motsatt lov og rett. Og stadig videre massivt med propaganda og falsk dokumentasjon.
   De her til lands som enda tror at det er lov og rett og prinsippene for lov og rett som gjelder i Norge må skynde seg å våkne opp! Lov og rett blir gradvis mere og mere erstattet med motsatt lov og rett, med ulovlige lover og avgjørelser og den politiske mafiaens politikk!

   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq