----- Denne side: db201806.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. 
----- 
---  Juni 2018 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. juni 2018:

   Omkring 15 pluss-grader Celsius her ute i natt, med kommuniserende små-fugler fra omkring 03-tiden. Dus lys blå himmel og opp til 25 pluss-grader frem mot 11-tiden. Opp mot 28 pluss-grader frem mot 15-tiden. 22 klokken 18 og 19 klokken 21. Halv-mørkt og ned mot 15 mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 01.06. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155364678211875

   EMK har en generell regel, som sier at du må klage din sak inn for EMD senest seks måneder etter at avgjørelsen i Høyesterett falt.

   Men, der krenkelsen fortsetter, sier EMD følgende i VARNAVA AND OTHERS v. Tyrkia fra 2009:

   59. Nonetheless, it has been said that the six-month time-limit does not apply as such to continuing situations (see, for example, Agrotexim Hellas S.A. and Others v. Greece, no. 14807/89, Commission decision of 12 February 1992, DR 72, p. 148, and Cone v. Romania, no. 35935/02, § 22, 24 June 2008); this is because, if there is a situation of ongoing breach, the time-limit in effect starts afresh each day and it is only once the situation ceases that the final period of six months will run to its end"

   Altså: Der krenkelsen(e) vedvarer, så er det først når de(n) opphører at seks månedersfristen begynner å løpe.

   *

   Tom Benjaminsen:
   Men en har vel da en "bevisbyrde" når en påstår en fortsatt krenkelse ?

   Rolf Halln:
   I de fleste tilfeller er det nok ikke særlig vanskelig å legge frem en "bevisbyrde" når man har fått krenkende og bemerkelsesverdige svar/begrunnelser ifra høyesterett, om man i det hele tatt, da får annet enn "avslag" som svar?

   Rune L. Hansen:
   EMD (ECHR) har meget meget begrensede ressurser og rammer i forhold til nasjonal-statene. Samtidig er holdningen til lov og rett og enkelt-mennesket meget meget bedre i EMD!
   De politiske regimer i nasjonal-statene er ofte i forskjellig grad ivrige i å utøve menneskeretts-krenkelser og mere eller mindre fordekt eller forkledd diverse slags urett mot sivilbefolkningen - samtidig som de i praksis nekter mennesker i sivilbefolkningen tilgang til kompetent lovlig lov og rett. Moralen og politikken kan i forskjellig grad være svikefull.
   At enkelt-mennesker nektes (frarøves eller forfalskes) menneskerettigheter skjer katastrofalt ofte, i regi av politiske regimer.
   Poenget er, at når menneskerettighetene bagatelliseres, ned-prioriteres eller forfalskes i en nasjonal-stat så går utviklingen i feil og ødeleggende retning og er det anti-demokratisk og menneske-fiendtlig og forurettende og splittende og utplyndrende.
   Innholdet og bestemmelsene i menneskeretts-konvensjonene er bokstavlig talt ment å være viktigere og mere sentralt enn noe annet. At det likevel
bagatelliseres, ned-prioriteres eller forfalskes i en nasjonal-stat er et katastrofalt sykdoms-tegn og et vitnesbyrd om livs- og samfunns-ødeleggende politisk svik mot sivilbefolkningen og verden!

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. juni 2018:

   Halv-mørkt, fugle-sang og 13 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. 12 klokken 05. Sol fra lys blå og hvitlig himmel med opp til 22 pluss-grader frem mot klokken 10. Med omkring 27 pluss-grader videre utover dagen frem mot klokken 14.30. Med 21 pluss-grader klokken 19. Og med 17 klokken 23. Halv-mørkt og 15 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.06. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213514020259640

   Politikere, dommere og menneskerettighetene

   Politikere og dommere som er et eller flere hakk klokere enn menneskerettighetene er livs-farlige!

   De tror seg selv å stå over våre menneskerettigheter. De forfalsker og neglisjerer våre menneskerettigheter.

   De er kriminelle dritt-sekker med en altfor stor makt og innflytelse.

   De er hovmodige forståsegpåere som mangler både forståelse og viten.

   Jo dummere de er dess klokere og bedre tror de seg å være.

   Når skal de ydmykhet og forsiktighet lære?

   Før eller efter de har forurettet og ødelagt liv?

   Det er den altomfattende hensynsfullhet som er uskyld som gir en god organisk samfunns-utvikling.

   At ikke vesentlighetene drukner i forstyrrelser, forfalskninger og feil fokus.

   Eller i kompromisser!

   Sannheten går ikke i løgnens eller urettens tjeneste!
  
   *

  
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1878723165481937/

   Mary Ann Fedje:
   Få dem bort! Sett inn mennesker! Sånne med samvittighet som holder seg til sannhet!

   Rune L. Hansen:
   Hvem andre enn menneskeretts-konvensjonene vet forskjellen, Mary Ann Fedje?

   Mary Ann Fedje:
   Vi Rune. Vi! Kampen har begynt. Mange av overgriperne er redde, og de andre skal følge etter. Vi må bare stå på, belyse, ikke tie. Jeg kommer snart hjem!

   Rune L. Hansen:
   Det blir og er stadig mere den store innhentingen til den rette siden av loven. Og for mange stadig mere også den store flukten til den rette siden av loven. Og for enhver å se og å forstå at kriminalitet ikke lønner seg. Minst av alt offentlig organisert kriminalitet! Minst av alt med ulovlige lover eller avgjørelser! Minst av alt med den menneske-forakt som er menneskeretts-krenkelser!

   Mary Ann Fedje:
   Nettopp. Det er her det må masseprotester til. Og handlinger. Vi må snart stoppe barnetyvene og få satt en stopper én gang for alle!

   Rune L. Hansen:
   Ja, barnetyvene er verre og farligere enn absolutt alt annet. Enhver av deres kidnappinger er samtidig et mangfold av menneskeretts-krenkelser og livs-ødeleggelse.
   Og deres dobbel-moral er fullstendig pervers og verste slags perverterende!

   Mary Ann Fedje:
   Helt riktig!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1655535864483559/

   Caritha Lorenza Furnes:
   BV foreldre burde forsøke å organisere seg bedre.. komme med innspill til høringer, forsøke å holde konferanser, organisere medlem slik at en får statlig støtte til å drive påvirkende arbed osv.

   Rune L. Hansen:
   Skyld ikke på jødene for Hitler-regjeringens forbrytelser, Caritha Lorenza Furnes!

   Caritha Lorenza Furnes:
   Rune L. Hansen Hæ? ...Tror det er nettopp de vanskelige følelsene endel bv foreldre sliter med på dagligbasis som gjør at det blir vanskelig å organisere seg og dertil gjøre arbeid som virkelig monner. Det er ganske få som tar kommentarer som " Skyld ikke på jødene for Hitler-regjeringens forbrytelser" seriøst... desverre, det oppleves for krasst og usaklig og dermed svekker påvirkning for endring.....

   Rune L. Hansen:
   Hva i all verden er det som er bra eller akseptabelt med menneskeretts-forbrytelser, Caritha Lorenza Furnes? Bortsett fra for Hitler-regjeringer og deres medspillere?

   Rune L. Hansen:
   Og hvorfor din forakt for sannheten og fakta?

   Caritha Lorenza Furnes:
   Rune L. Hansen Ingenting, men språk er et verktøy og jeg tror bv foreldre kunne nådd langt om de brukte det effektivt på en måte almenheten aksepterer. Uten at jeg vil hevde at noe er rettferdig, snarere tvert om, hvilket er grunn til å forsøke å organisere seg.

   Rune L. Hansen:
   Mens de enda lever, de av de som enda overlever, mener du?

   Caritha Lorenza Furnes:
   Rune L. Hansen Ja...

   Rune L. Hansen:
   Smisking for Hitler-regjeringen var hvem til hjelp, tror du?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.06. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213518179323614

   The-Human-Rights-Defender-Declaration, Art 2:

   "1. Each State has a prime responsibility and duty to protect, promote and implement all human rights and fundamental freedoms, inter alia, by adopting such steps as may be necessary to create all conditions necessary in the social, economic, political and other fields, as well as the legal guarantees required to ensure that all persons under its jurisdiction, individually and in association with others, are able to enjoy all those rights and freedoms in practice.
   2. Each State shall adopt such legislative, administrative and other steps as may be necessary to ensure that the rights and freedoms referred to in the present Declaration are effectively guaranteed."

   * * *

   Menneskerett Forsvarer Erklæringen, Art 2:

   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

  *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/294741534302741/permalink/453727985070761/

   Anders Johansen:
   Dette kom for 20 år siden... og Norge har ikke en gang BEGYNT å innfri sine forpliktelser! :)

   Rune L. Hansen:
   Ja, egentlig for langt mere enn 20 år siden - i og med at det er akkurat det samme som er lovbestemt også i alle Menneskeretts-konvensjonene og i Menneskerettserklæringen.

   Blandt annet slik i innledningen i Barnekonvensjonen (CRC) - les hver setning nøye:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Og blandt annet i Barnekonvensjonen's Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Anders Johansen:
   Ja, logikken er hele tiden den samme, og det er jo ren logikk. At man skal ha menneskerettigheter i praksis og ikke bare i teorien.

   Egentlig er det selvforklarende, men likevel slipper myndighetene unna med sine forbrytelser mot menneskerettighetene og menneskerettighetsforkjempere og med sin manglende forpliktelse til å sørge for at det er menneskerettigheter i praksis.

   Folk flest virker å tro at det store spørsmålet er om man har menneskerettigheter i teorien, altså om myndighetene påstår at det er menneskerettigheter. Og det er ganske betenkelig når man husker på at folk er klar over at politikerne er løgnere.

   Hva foregår oppe i hodet på folk da, når de tror på at det er menneskerettigheter i Norge, bare fordi politikerne påstår at det er det? :(

   Stig Magnus Ensby:
   Norge har jo ska under på menneskerettighet erklæring men følger aldri den selv

   Rune L. Hansen:
   Ja, det norske folk har blitt grundig svindlet og lurt. Mildt sagt.
   Og propagandaen og forbrytelsene fra terror regimet sin side har vært massive og voksende - og er det enda. Men samtidig er nu både nasjonalt og internasjonalt både folkeopplysningen, protestene, avsløringene og folkebevegelsen for å få straffeforfulgt og stoppet terror regimet og dets medspillere også kraftig voksende. Stadig flere er i ferd med å riste av seg indoktrineringen, propagandaen, falskheten og dobbel-moralen!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1591321524466392/permalink/2070272429904630/

   Per Ersting:
   Amen

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. juni 2018:

   Halv-mørkt, mange små-fugler hørlig og 12 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.30 i natt. Lys blå dusig himmel og opp til 23 pluss-grader frem mot klokken 12. Med 25 klokken 15. Spredt lett slørete skyet og ned til 17 pluss-grader frem mot klokken 21 og 15 klokken 22. Halv-mørkt og 13 mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 02.06. 2018:  ( intern )
   https://www.facebook.com/groups/294741534302741/permalink/453727985070761/

   Rune L. Hansen:
   Ja, det norske folk har blitt grundig svindlet og lurt. Mildt sagt.
   Og propagandaen og forbrytelsene fra terror regimet sin side har vært massive og voksende - og er det enda. Men samtidig er nu både nasjonalt og internasjonalt både folkeopplysningen, protestene, avsløringene og folkebevegelsen for å få straffeforfulgt og stoppet terror regimet og dets medspillere også kraftig voksende. Stadig flere er i ferd med å riste av seg indoktrineringen, propagandaen, falskheten og dobbel-moralen!

   Simon Villhasolog Sommer:
   Det som må og bør gjøres IMHO er følgende (dog det kommer ikke til å skje under dagens falske og løgnaktige politikere og forvaltning): 1. Man må endre lover, regler og praksis der de bryter med EMK i alle offentlige etater. 2. De skader som brudd på EMK har gitt, må erstattes og repareres fullt ut 3. Personer som bryter EMK må straffes hardt. Ingenting av dette kommer til å skje av seg selv, politikerne i dag må tvinges til å gjøre det som er riktig. Dessverre så er arrogansen så høy i det norske systemet at alle bare prøver å dekke sin egen ræv, og samtidig så fyller de lommeboken sin med stadig større andeler av felleskassen. Ekkelt og falskt land vi lever i, dessverre...

   Rune L. Hansen:
   Ja, men EMK er ikke den eneste menneskeretts-konvensjonen. Det samme gjelder krenkelser av lovbestemmelser også i de andre menneskeretts-konvensjonene.

   Anders Johansen:
   Rune L. Hansen spør du meg burde alt sammen vært samlet i ett dokument, en enkelt erklæring. Bestemmelsene og prinsippene kunne da også vært tydeliggjort bedre, med fremheving av de viktigste prinsippene. At man lar de ulike erklæringene stå adskilt funker som en pulverisering av menneskerettighetene.

   Rune L. Hansen:
   Det meste av de norskt ratifiserte menneskeretts-konvensjonene ble efter hvert samlet i den norske såkalte Menneskerettsloven. Det gjorde de mere oversiktlig for mange. Men hvem som helst kan jo samle eller arrangere innholdet og lovbestemmelsene i menneskeretts-konvensjonene slik de selv ønsker, bare ikke noe forfalskes eller helheten forkvakles eller utelates.
   Ikke alle og enhver husker eller forstår likså godt hva de leser. Og mange enda ønsker ikke å huske eller forstå hva enn de misliker.

   Rune L. Hansen:
   Kunnskaps-mangelen hva angår menneskerettighetene er enda gigantisk i dagens Norge - og også i flere andre land. De fleste vet ikke engang HVA en menneskerettighet er! Og det er slik de fleste som satser på politisk karriære ønsker det skal være! Fordi de har sin egen agenda og politikk - som de også vil at dommerne, advokater, fagforeninger og massemedia de finanserer og velger skal ha. Nærsagt alle de som mest er lovforpliktet til å respektere og sikre - og å opplyse og informere om - menneskerettighetene, gjør det altså minst og verst - og falskest!

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. juni 2018: 

   Halv-mørkt, stille og 13 pluss-grader Celsius her ute klokken 02.30 i natt. Små-fuglene i disse dager her rundt omkring hørlige igjen fra omkring 03-tiden og videre og variabelt utover omtrent hele dagen. Disig himmel og 13 pluss-grader klokken 05.30. De aller første svarthyll-blomster her hadde begynt å blomstre i går, så jeg. Mye grønt og mange slags blomstring og vekst også. Lett skyet tildels overskyet fra nord og 13 pluss-grader frem mot klokken 08.30. Halvt lett skyet og 16 klokken 11. Nesten skyfri lys blå himmel og 22 pluss-grader klokken 15.30. Med 20 pluss-grader klokken 17 og 22 klokken 19. Tildels slørete himmel og 16 pluss-grader klokken 20. Halv-mørkt, en mild bris, stille og omkring 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.06. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213533807434307

   
Menneskerettighetene og deres konsept

   Menneskerettighetene og deres konsept har en meget lang for-historie og utvikling bak seg før de fra og med 1948 globalt ble presentert, erkjent og anererkjent som en Verdens-erklæring med felles-menneskelige enhvers umistelige og uavhendelige forpliktelser og minste-garantier. Historisk fra mange områder av verden fremkommet og felles-menneskelig erkjent som prinsippene for lovlig lov og rett, politikk og forvaltning - kontra ulovlig lov og rett, politikk og forvaltning.

   Derfor ble de og skal de være og er de universelle forpliktende ufravikelige presise minste-standarder for moral, medmenneskelighet, politikk og offentlig forvaltning. Med et samlet innhold hvor ikke noe av noen skal kunne ned-prioriteres, neglisjeres, forfalskes eller bagatelliseres.

   De er og skal for enhver være gjeldende ukrenkelige reell lov og rett og folkeopplysning.

   Konseptet, rammen og resultatet er genialt og representerer et verdens-historiens og verdens-litteraturens absolutte høydepunkt av felles-menneskelige verdier. På lignende måte som de 10 budene fra Moses for nu flere tusen år siden. Men underveis og nu videreutviklet. Hvor eventuelle brister også felles-menneskelig kan rettes opp, i henhold til og i samsvar med de samme prinsipper. Innholdet er som meislet inn i jordens grunnfjell og skal for enhver uforfalsket være lett forståelig, tydelig og synlig.

   Enda er det dessverre visse steder kunnskaps-mangel og forakt hva angår menneskerettighetene, Hvor det typiske er at enhvers synsing (vilkårlighet) erstatter og forfalsker enhvers menneskerettigheter. Hadde god kjennskap til og respekt for menneskeretts-konvensjonene vært tilstede så hadde forholdet vært annerledes. At menneskeretts-konvensjonene og deres innhold og prinsipper undervurderes uberettiget, eller forfalskes - til fordel for hovmod og synsing, er enda visse steder et problem og et vitnesbyrd om grov uvitenhet og offentlig organisert kriminalitet.

   *

   Det finnes bare et eneste unntak som kan lovliggjøre et unntak fra en eller flere menneskerettigheter. Og det er det konkrete prinsippet om nødvendighet.

   Enhver medvirkning i eller for en menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker er ulovlig - og er kriminalitet. Dette gjelder i og under alle forhold. Deriblandt også krig. Som sagt, menneskerettighetene er og skal være universellle. Unntaket - nødvendighets-prinsippet - er ment for helt spesielle tilfeller hvor det er helt nødvendig med et midlertid unntak på en mildest mulig måte.

   Dermed må untaket for å kunne lovliggjøres blandt annet være uforfalsket både helt nødvendig og forholdsmessig - og sannferdig og godt nok offentlig begrunnet. Blandt annet og særlig forholdsmessig-prinsippet (proposjonalitets-prinsippet) inngår altså i nødvendighets-prinsippet.

   I disse inngår igjen blandt annet distinksjons-prinsippet - også kalt forskjells-prinsippet. Som det i samme helhet også er nødvendig å forstå. Distinksjons-prinsippet markerer blandt annet forskjellen på barn og voksne. Og i krig blandt annet forskjellen på sivile og militære.

   Ethvert unntak som ikke uforfalsket oppfyller nødvendighets-prinsippet og dets under-avdelinger er, i likhet med enhver offentlig eller privat menneskeretts-krenkelse, kriminalitet. Kriminalitet som må og skal kompetent straffeforfølges, stoppes og repareres.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1881578598529727/

   Mary Ann Fedje:
   Se hvordan Norsk storting, regjering og BV synder her! Fy flate!

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. juni 2018: 

   Halv-mørkt, mye fugler som kvitrer og 11 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Lyst, soloppgang og 10 omkring 06-tiden. Solen nokså høyt i øst, lys blå himmel og 17 pluss-grader klokken 08.30. De aller første kirsebær her ute har begynt å bli noe røde. En mild bris og 22 pluss-grader klokken 11.30. Varmere videre utover dagen, med tildels noe slørete himmel. 15 pluss-grader klokken 20. Halv-mørkt og 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 05.06. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155373977111875
   
   Med kronprinsparet til stede, signerte Norge den 24.4 nye samarbeidsavtaler med Litauen om fordeling av 117,6 millioner euro.

   Er de store pengebeløp som Norge gir til Litauen, en medvirkende årsak til at pressen her borte skriver betraktelig mindre om barnevernssaker som involverer litauiaske foreldre enn bare få år tilbake?

   Det samme gjelder politikerne.

   Der engasjement før var stort for å hjelpe litauiske foreldre som hadde problemer med barnevernet, er det nå betydelig mindre.

   En fremtredende politiker jeg snakket med her borte, er av den oppfatning om at Norge fører en kontroll på Litauen gjennom pengesekken.

   *

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Er det samme type frieri de driver med Tjekkia nå???

   Per Steinar Sørå:
   La oss håpe at Tsjekkia står imot dette norske svineriet!!

   Ken Joar Olsen:
   De har jobbet hardt mot Tsjekkia, lenge før Litauen... Og personlig så opplever jeg jo at det har hatt en effekt, med tanke på grunnlaget vi deltok i demonstrasjonen der i fjor, Rune, Tor Åge og meg... Rune har opptak fra demonstrasjonen.

   Per Steinar Sørå:
   Norge har mer enn nok med sitt eget, uten at de og skal blande seg bort i andre lands anliggender!

   Per Steinar Sørå:
   Kronprinsparet burde vise seg mer voksent enn dette!!

   Rune L. Hansen:
   Hadde de bare hatt en tilsvarende interesse for i Norge å opplyse om menneskerettighetene og for menneskeretts-forkjempere - og for sivilbefolkningens trygghet, trivsel og ve og vel, så ville hva ha vært annerledes?
   Isteden er de veldig så opptatt av å eksportere sine menneskeretts-forbrytelser og kidnapper-industrien! Samarbeids-partnere og nyttige idioter finner de i alle land, når de frister med penger, makt og karriærer!
   For å forsterke sin egen makt. Og mere og mere forakt for og neglisjering av menneskerettighetene. Som også ikke minst i UK nu - stadig mere synliggjort, der blandt annet i utviklingen nu ytterligere med saken om hedersmannen Tommy Robinson! Også UK er i et stadig mere grotesk fall!
   Dommer og diverse slags liksom "menneskeretts-forkjempere" der er meget ofte på et meget groteskt nivå av motsatt lov og rett og forfalskning av menneskerettighetene! I politisk offentlig regi! Og verre og verre blir det stadig!

   Robert Blomberg Rydberg:
   Hahaha velkommen etter.
   Det er pengestrøm er den eneste måten «dvergen» Norge kan hevde seg med og dette har blitt missbrukt av norske politikere i snart 50 år.
   Korrupsjon og bestikkelse på høyeste nivå!

   Eva Anita Hjelde:
   Er sikker på at Marius Reikerås klar over det, også at det er for mange som tror på system og kongelige foran sine egne medborgere....

   Alden Remy:
   Ja man ser det I Polen og. Polen er en viktig handelspartner og polakker utgjør den største gruppen utlendinger i Norge. EØS-midlene bidrar til å styrke bilateralt samarbeid innen mange sektorer, og 13 norske fagetater vil delta i utvikling og gjennomføring av programmene. Det er viktig å videreutvikle og skape nye nettverk som kan bidra til positiv utvikling, særlig i en tid der enkelte utviklingstrekk i Polen gir grunn til bekymring. Norge om bruk av EØS midler i Polen. Barnevernet er nevnt i EØS midlene.

   Aina Gregersen:
   Natos gen.sek gav 900 mill til sambandsutstyr politiet i Polen rett før Ap's avgang. "Det skulle bare mangle!",sa Jens på tv ,da. Og det "hviskes" om at cia bygger base der. ... (?) Allerede i 2006 var det reportasje på radioens P2 hvor intervjuobjekt fortalte "at Alle vet man kan selge organer her!-ferden går gjennom Sverige og til en plass langt sør i Norge et sted!" Så det er 12 år siden det ble kringkastet at ORGANHANDEL forgikk i sørNorge - via radioen ! Nå rustes det opp til elendigheter over alt. For det er Lenge siden vi mistet kontrollen på østblokkmafiaen. Og Norges legemafia lar dette holde på. I Norge koster en nyre 900.000 kr - billigst ut er Spania med 800.000 - men de har jo bare en rotur over til Africa fra Malaga. Montsanos roundorp knekker nyrer i fleng - og det hele er ganske så ille om folk ikke har fulgt med. Det henger/hang barneklær stinkende av formalin påstabbur på Brødbølskjenn i Kongsvinger. Brente barneklær på bål på eiendom i Arendal. Og et virvar av trafficing på barn og babyer. Lithauere som styrer med det - og det vanlige politiet vedgikk da : "at de er skumle!" Og Norge som transittland er ikke akkurat nytt i følge boken fra 1976 "Heroin -Narkotika i Norge" av journalistene Ragnar Christensen og Hans Fr. Stenland. Bør leses. Vi var utrangert allerede da - og det var rykter om undergrundsfabrikker - og Kiesiske mafiaen hadde innkapslede forråd i nordsjø konstruksjonene allerede da. Politiet hadde Allerede da gitt opp og få kontroll - og begynte denne kjente taktikken om og ta gatebrukerene "for og virke effektive" da løpet var kjørt på stormarkedet. - og flydropp saken (e) ble gitt skylden til mann som behjalp politi vedrørende flyruter : han fikk Aldri mer jobb som flyver igjen. På lik linje med at skolelærerre i opppurtun holdning til pågående barnevernsaker - aldri får jobb i offentlig skole igjen (se Hege Dahl i Bjørn Hansens intervjuer) Dette og mye mer er innfattet i denne boken - som starter med en livredd mann som gjemmer seg i et skap i Danmark - og siden går vi gjennom dette og Japan v/s Kina krigen og rettsaker av ufattelig karakter fra kartellene - Og så kan vi gange informasjonen med mobil og data tilgang : og se hvor vi havner da ! Nå vedgår mafiaen i alle reportasjer at menneskesmugling er det mest lønnsomme i dag : varen kan brukes Flere ganger og til unevnelige formål fra sexuell utnyttelse til avl av uregistrerte barn - som bare trenger doble og triple papirer fra samme kidnappede barnet via barnevernet.Altså flere dobbelføringer av "samme" barnet. Det med organhandlen her i landet : er likeledes : dobbeltføring av pasientjournaler og hemmelig donornavn - som ikke er savnet : da varen frakter seg selv: og får straffen selv, for ulovlig immigrasjon . Hiv snylterene ut - skriker den forvirrede massen og "borte" blir de ....asylbarna ! I kjellere i boder i undergrundsfasilitetet på forskning på Mengele stadiet. Og ingen savner dem. (Kanskje det er dette FEMA camps Egentlig er - og siden det nå - i følge forsningsnytt lages embryo på tank - med vår ,og drms morkake som katalysator. Og det tappes og injeseres barneblod som livseleksir for velfødde globalister /illuminati / : Ungfoms kilden er her og har tatt blod doping til nye høyder.

   https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2016/11/17/195257184/forskning-blod-fra-tenaringer-forynger-voksne-mus
   Forskning: – Blod fra tenåringer forynger voksne mus
   abcnyheter.no

   Se filmen ''de hvita menniskorna" svt - og med denne krise håndterring filmserien om denne Lrif i Norges tunellbanesystem er ikke Noe og kimse av. Men husk langt sør i Norge - og vi som har måttet stå og se på mens de* prøver og hsa i hjel oss fra mange vinkler og meto6.offentlih som privat. Men detcer damme interresse"otganissson" 0

   Amine Samier:
   Er DT mulig bv har så mye makt å gir penger til utenlandsk og de skal glemmer barna som er fanget å turet

   Eva Anita Hjelde:
   Helt klart. Har undret meg noe over at det er blitt så stilt rundt dette. Nå forstår jeg hvorfor!

   Brit Jensen:
   Ja de kjøper seg vel fri .

   Brit Jensen:
   Kan si at denne regjering er være en verst .

   Sylvia Gustavsen Ensby:
   De kjøper seg fri hele tiden. :(

   Anita Skippervik:
   Det forklarer vel denne falske framstillinga for politikkerne...Når dei forklarer om korleis det fungerer kan dei teorien, men praksis det må ingen få innblikk i...
   http://www.eub.no/nyheter/kom-til-ullensaker-for-aa-laere-om-barnevern
   Kom til Ullensaker for å lære om barnevern
   eub.no

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Alle som har fulgt med i timen vet at lover og rettsikkerhet ikke etterleves og følges i mange saker. Og når vi vet at både EMD og Europaråd gransker Norge på dette feltet, så er jo svarene derfra det man venter på. Hvis staten og kommunene er ærlige under besøket, så innrømmer de vel at tallene i forskningen er negative, for de barn som blir plassert. Det er vel udiskutabelt. Selv for en ordfører som ønsker å være fremmadstormene. Jeg undres hvor mange berørte familier som får komme frem med sin stemme og opplevelse om barnevernet ved dette besøket?? Neppe noen. Og dermed er dette et spill for galleriet.

   Anita Skippervik:
   Monicha Nyhüüs Aas EMD sett som vilkår for slike granskinger at privat part skal komme til ordet, så om ordøfaren hadde ønskj å selje noko anna enn eit glansbilete skulle jo brukerne også ha blitt invitert til å møte desse Tjekkiske parlamentarikerne, men det tør vel ikkje ordføraren og barnevernet.

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Tom Staahle, har du kommentar til dette?

   Tom Staahle:
   Monicha Nyhüüs Aas Har ikke lest alle kommentarer på denne tråden. Men generelt er det et lovverk som skal forvaltes og det er også et rettsvesen og et barneombud/sivilombudsmann som følger opp. Så må man uansett forvalte lovverket og behandle enhver sak med bakgrunn i den kunnskap som avdekkes. Så finnes det mange eksempler på vedtak som har vært meget nødvendige for barnets beste og helt sikkert noen som kunne vært håndtert bedre. Men, det er barnets beste som må stå i sentrum i slike vanskelige saker.

   Rune L. Hansen:
   Og "barnets beste" det er vel vilkårlighet, Tom Staahle?

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Rune L. Hansen få kommuner har renovert bv sitt mer en Ulkensaker. Det er positivt.

   Rune L. Hansen:
   Du mener at de ikke mere kidnapper barn, foreldre og familier? Og at vilkårlighet er likså total-forbudt der som i Barnekonvensjonen?

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Rune L. Hansen sier ikke at det er feilfritt. Men bedre en det var.

   Monicha Nyhüüs Aas:
   https://www.rb.no/lokale-nyheter/for-mange-ansatte-i-barnevernet/s/1-95-6607193
   – For mange ansatte i barnevernet
   rb.no

   Rune L. Hansen:
   Morderne der dreper bare halvparten av sine prøve-kaniner?

   Karin Ullensvang:
   Best å skrive på engelsk. Informasjonsspredning nødvendig

   Alden Remy:
   Det skal være sommerskole i år om bruk av medier, rettigheter og familie rettigheter og slikt i Roma i juli
   https://www.eventbrite.es/e/citizengo-international-summer-school-registration-45133534617
   CitizenGO International Summer School  
   eventbrite.es
   
   Rasha Masri:
   Norge vil at hele verden skal være korrupt

   Ole Christian Dyreng:
   Dette er organisert korrupsjon. :(

   Karin Ullensvang:
   Da er norsk barnevernkonsept også blitt en handelsvare.

   Alden Remy:
   Det er sant. Kan faktisk bekrefte det også at metoden er i bruk her vi bor ihvertfall men det virket tungt for den ansatte og den som ville bli fosterforelder, før var det kun de sykeste barna, de som virkelig trengte hjelp men hun som ønsket å bli fosterf for et barn som virkelig trengte det fikk avslag pga hun hadde 2 små selv da forklarte den ansatte at det var godt at hun forstod at hun måtte tenke på sine to egne akkurat nå siden de var så små for det at det var heller sjeldent de fleste ble sinte å kjeftet. Eg undrer på om EØS pengene går til å dekke fosterforeldre sin lønn nå i Polen at "lønnen" er så bra at det blir som å se hele historien i Norge fra begynnelsen av. Håper du forstod den hvis ikke kan eg forklare nærmere eller be vennen vår som opplevde det sende deg en pm

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.06. 2018 via Menneskerettspartiet Norge MpN, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/permalink/2052380218168816/

   Smitten og folkemordet sprer seg også til og i Tsjekkia?
   
   Kom til Ullensaker for å lære om barnevern
   http://www.eub.no/nyheter/kom-til-ullensaker-for-aa-laere-om-barnevern
   Når tsjekkiske politikere ville lære mer om barnevern, la de turen til…
   eub.no

   *

   Gunn Steivor Paulsen:
   Trodde norsk barnevern ' elendighet var kjent i hele verden? :(

   Inger Johanne Krogstad:
   Opplæring i "inkvisisjonsteori" ...,da er tsjekkerne dårlig informert ja..

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.06. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=1882253945128859

   Med Arbeiderpartiet på Selvmordstoppen!

Tårene renner stort ifra sårene i disse årene.
Marit Nybakk og Jon Lilletun er vilkårene.
For oss alle mor og far og det rette fasitsvar.
Vi skal glemme de foreldre vi egentlig har.
På Marit Nybakk og Jon Lilletun må vi stemme.
Hjemme hos oss alle skal de verden bestemme.
Arbeiderpartiets rovgriske ideologi er styret.
Trollene for oss alle er de i eneste eventyret.
De spiser barna her i oss alle med hud og hår.
Med salt og eddik krydrer de alle og hvers sår.
Noen som helst rett til et eget liv har vi ikke.
I deres spill må vi alle skikke oss som en brikke.
I fosterdrapslandet Norge yrer med hykleri.
Vi må stortrives med korrupsjonens bedrageri.
Derfor er barna i Norge på Selvmordstoppen.
At vi vil ikke kjenner mange i og på kroppen!
Uskyld og integritet er utryddet i Norges land!
Frykt med rette å komme her til vår strand!

   *

   Rune L. Hansen, langfredag 10.04. 1998.

   ***

   *

   Rune L. Hansen:
   Ps: De andre stortings-partiene ble indoktrinerte og samarbeidende med Arbeiderpartiet. Og deriblandt også fristet av deres menneskehandel og motsatt lov og rett.
   Det litt spesielle Arbeiderpartiet har gjort og har som taktikk, i likhet med ethvert terror regime, og som de også har lært opp de andre stortings-partiene til, er å benytte enhver anledning og alt som gjøres og alt som er av midler og ressurser til å forsterke sin egen makt. Alt annet har vært og er underordnet akkurat det.

   Torill Born:
   Bare å ha satt i stand en statlig abort lov som har drept SÅ mange fostre.
   Det må være noe av det verste for et land.

   Linda Melbye:
   å dette sies nå med ett blått regime i over 8 år? :( :( :(

   Reinert Vigdal:
   Å det var det legen Gro Harlem Brundtland som fikk gjennom med en del kjøpte stemmer. Fy

   Rune L. Hansen:
   Grøss & Gro Harem Brunstland bodde i den luksøriøse tak-leiligheten på Norges Bank - rugende på mere fanskap mens hennes med-politikere bidro med iherdige ressurser og kampanjer og millionvis kroner av sivilbefolkningens penger for å få henne innsatt som leder for Verdens Helseorganisasjon (WHO) - for ytterligere å styrke blandt annet både abort-industrien og kidnapper-industrien. Jeg blandt annet skrev et dikt om det i de dager - følgende:

   Å la grøss og gru gro for trygt å bo!
   - Tilegnet Verdens helseorganisasjon / WHO, 27.01. 1998.

Hun gav oss støtte da vi svindlet og bedro.
I mørket under hennes vinger ingen så hva vi gjorde.
I mørket under hennes vinger ingen så hva vi torde.
Der kunne mørkets ideologi spire og gro!

Vi løftet hennes vinger som gav korrupsjon ly.
Den har hun sikret lenge i vårt land og i vår forstand.
Den har hun rustet, hedret og æret imot tidens tann.
Mentalt uniformeres i denne i hvert land og hver by!

I grøss og i gru med Gro, kan vi enda kjenne oss trygge.
I dennes fotspor kan vi Skjøgens og babbelets poesi hedre.
I hennes fotspor blir aborten fri, og vi - nye mødre og fedre.
Læren vil vi utbre og ære: Uhygge, gjør de svake utrygge!

Alle andre som verden vil forandre kan vi friere klandre,
hvis de som aborter og uskyld på ferden er svake og tandre.
Takket være henne kan bedre mørkets hekser i verden fly.
Takket være henne kan vi enda hedre hva Jesuser vil forby!

I Babylon vi oss ruser, - Babylon skal vi bygge og trygge.
I Babylon vi suser og duser, - når vi betvinger i uhygge!
Hun er Skjøgen som avluser, - under hennes skygge skal vi bo!
Hun er alle de muser som fremtiden bringer! Henne og dette skal gro!

   *

   Rune L. Hansen, 27.01. 1998.

   ***

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. juni 2018: 

   Omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå noe dus himmel og opp mot 19 pluss-grader frem mot klokken 10.30 og 20 klokken 12. Tildels noe og nokså slørete himmel og omkring 21 pluss-grader frem mot klokken 16. Dunkelt, halv-mørkt, stille og 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.06. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213547236850034

   Menneskerettighetene og offentlig innblanding i familielivet

   Det politiske regimet i dagens Norge (og flere andre land) mener seg å ha en viss rett til en viss innblanding i familielivet hos mennesker i sivilbefolkningen. I og under flere slags instanser og prosesser. Blandt annet i retts-prosesser og i og under det politiske såkalte barnevernet (CPS). Deriblandt også i forhold til såkalte bekymrings-meldinger.

   Hva sier og lovbestemmer menneskeretts-konvensjonene om dette? Her skal jeg gi et grundig og solid svar på særlig dette.

   Menneskerettserklæringen Art 12 har lovbestemt, at:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Det samme har blandt annet Menneskerettsloven V7&8, altså Barnekonvensjonen (CRC) lovbestemt, i Art 16:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Og Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 17, med følgende ord:
   "1. Ingen må utsettes for vilkårlige eller ulovlige inngrep i privat- eller familieliv, hjem eller korrespondanse, eller ulovlige inngrep på ære eller omdømme.
    2. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slike inngrep eller angrep."

   Ordet vilkårlig - det engelske arbitrary - er altså særlig viktig og sentralt angående dette.

   Blandt annet den engelske teksten i samme Menneskerettslovens V5&6 (ICCPR) Art 17, er slik:
   "1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.
    2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks."

   Dermed er det meget viktig å forstå akkurat hva det betyr. Og hva konkret og akkurat betyr ordet vilkårlig - arbitrary?

   Har det sammenheng med vilkår, betingelser, forutsetninger, regler, meninger, tilfeldigheter, tro, spekulasjoner, teorier, etc.? Og i så tilfelle hva eller hvem sine?

   Og hvorfor har menneskeretts-konvensjonene dette total-forbudet mot vilkårlighet?

   La oss derfor først godt og presist forstå ordet vilkårlighet - arbitrary.

   Den engelske store, kjente og fremragende ordboken WordWeb 8, definerer og forklarer det slik:

   arbitrary - adjective:
   1. Based on or subject to individual discretion or preference or sometimes impulse or caprice.
   "an arbitrary decision"; "the arbitrary rule of a dictator"; "an arbitrary penalty"; "of arbitrary size and shape"; "an arbitrary choice"; "arbitrary division of the group into halves"
   2. (technical) having any value or form, of any degree or extent
   "an arbitrary function"

   Oversatt til norsk:
   vilkårlig - adjektiv:
   1. Basert på eller underlagt individuell skjønn eller preferanse eller noen ganger impuls eller humør.
   "en vilkårlig avgjørelse"; "diktatorens vilkårlig regel"; "en vilkårlig straff"; "av vilkårlig størrelse og form"; "et vilkårlig valg"; "vilkårlig splittelse av gruppen i halvdeler"
   2. (teknisk) har noe verdi eller form, av hvilken som helst grad eller omfang
   "en vilkårlig funksjon"

   En annen fremragende engelsk ordbok, The Sage VII English dictionary and thesaurus, definerer og forklarer det omtrent helt likt - slik:

   Based on or subject to individual discretion or preference or sometimes impulse or caprice.
   Derived: arbitrariness. Similar: absolute, capricious, discretional, discretionary, impulsive, whimsical.

   Oversatt til norsk:
   Basert på eller underlagt individuelt skjønn eller preferanse eller noen ganger impuls eller humør.
   Utledet: vilkårlighet. Tilsvarende: absolutt, lunefull, diskret, diskresjonær, impulsiv, lunefull, vimsete.

   Dermed forstår vi at ordet vilkårlig (engelske arbitrary) betyr synsing, tilfeldigheter, andres eller egne definerte regler, etc. Og at alt og ethvert av slikt i offentlig regi i noen som helst form er total-forbudt i forhold til noens familieliv eller privatliv.

   Menneskeretts-konvensjonen EMK (ECHR) har den samme lovbestemmelsen, men formulert litt annerledes. Med ordet vilkårlig (arbitrary) unevnt, men implisitt. I Art 8, som går slik:

   "Retten til respekt for privatliv og familieliv 
   1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."

   Det er akkurat den samme lovbestemmelsen, men her blir det i tillegg lagt vekt på og forklart noe mere. Nemlig også nødvendighets-prinsippet (nødverge-prinsippet) og det tilhørende forholdsmessig-prinsippet (proposjonal-prinsippet) - som selvfølgelig gjelder i forhold til enhver menneskerettighet og alt og etvert i verden. Det handler med andre ord om den absolutt eneste unntaks-bestemmelsen - eller unntaks-nødvendigheten - i forhold til enhver menneskerettighet. Nødvendighets-prinsippet og det tilhørende forholdsmessig-prinsippet.

   Menneskeretts-konvensjonene har mangfoldig lovbestemt at enhver menneskerettighet for absolutt enhver er og skal være umistelig og uavhendelig. Det absolutt eneste unntaket er uforfalsket i henhold til og i samsvar med nødvendighets-prinsippet og det tilhørende forholdsmessig-prinsippet. Altså at skal et unntak kunne lovliggjøres så må det uforfalsket være helt nødvendig og så midlertidig og kortvarig og mildt for enhver som mulig.

   Enhver med forstand og anstendighet kan lett se og forstå at særlig det politiske såkalte barnevernet (CPS) og dets dirigenter og samarbeids-partnere forbryter seg grovt politisk og offentlig organisert kriminelt og mangfoldig straffbart mot alt dette.

   Politisk og offentlig kriminalitet som ikke kompetent og effektivt blir straffeforfulgt, stoppet og reparert er uhyre smittsomt og selv-forsterkende - og menneske- og samfunns-ødeleggende. Mest av alt gjelder dette i forhold til noe så sentralt og for enhver livs-nødvendig som sitt eget familieliv. "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse," sier blandt annet Menneskerettserklæringen Art 16 og Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 23.

   Og blandt annet Menneskerettserklæringen Art 30, har lovbestemt at:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Les og forstå blandt annet Barnekonvensjonens innledende ord, om at:

   "De stater som er part i denne konvensjon, (...) som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   *

   Mary Ann Fedje:
   Da må folk gå og anmelde BV og myndigheter for brudd på disse punkta

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1924334277617237/

   Karin Ullensvang:
   Synsing, vilkårlighet og tilfeldigheter bør fjernes der det står i norske lover når det gjelder privatliv og familieliv. Det er ikke rett å synse og anta når det gjelder familie og privatliv og dermed også det som gjelder bekymringsmeldinger rettet mot privatlivet.

   Rune L. Hansen:
   Ja, Karin Ullensvang, det er ikke uten grunn at menneskeretts-konvensjonene har total-forbud mot alt slikt. Og at enhver har rett til og krav på beskyttelse mot slikt. Men andre norske lover uttrykker eller medfører ofte en hovmodig og grotesk forakt for eller neglisjering av menneskeretts-konvensjonene. Dette i seg selv er også vilkårlighet - og offentlig organisert kriminalitet. Og forfalskning av menneskeretts-konvensjonene og lov og rett.

   Det er til og med så ille i dagens politiske offentlige Norge, at til og med begrepet "barnets beste" (som alltid er og betyr nødvendig og optimal respekt for enhver menneskerettighet) konsekvent er forfalsket og erstattet med vilkårlighet! Verre og mere falskt og kriminelt kan det ikke bli!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1633114273481510/

   Marthe Karin Hoel:
   Undres på hvor mange ganger nemnder og rettsinnstanser i Norge, har fradømt barn og familier retten til sitt biologiske familieliv????? :( :( :( Det er nok ikke få familier staten ved hjelp av barnevernet har lagt i ruiner.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er makabert. Og det er blandt annet terror, tortur og menneskehandel og folkemord og forbrytelse mot menneskeheten. Politisk og offentlig organisert.

   Marthe Karin Hoel:
   Lurer på hvor mange av dem som sitter på disse fullmaktene til å kunne utføre "lovlig tortur" mot menneskeheten, i det hele tatt har forstand til å se hva de gjør??

   
---
---

   Leah Lesley Christensen, 06.06. 2018 via Human Rights Understanding (multi-lingual), shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/permalink/383003222107967/

   Like all other so-called human rights activist you all fight for yourself and the little human rights you need - and continue to ignore that human rights will never be put into law untill EVERYONE demands ALL human rights for EVERY LIVING HUMAN BEING.

   Your egoistic trip helps to keep the people DIVIDED and the more they are divided - the less opportunity they have to stand together and achieve a result. This link is in English and Danish.

   Myndigheds Lov - En lov der regulerer myndigheders adfærd.
   https://www.skrivunder.net/myndigheds_lov
   En lov der regulerer myndigheders adfærd.Underskrift indsamling skal presenteres til Folketinget som en lov forslag i Januar 2018.…
   skrivunder.net

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, og på samme måte er forfalskede eller neglisjerte menneskerettigheter splittende og ulovlige.

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 07. juni 2018: 

   10 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 og 9 klokken 04 i natt. Slørete himmel med noe dus sol over horisonten i nord-øst og oppmot 13 pluss-grader klokken 06.30. Halvt lett skyet og 18 frem mot 11-tiden. Spredt lett skyet og 22 klokken 12. Oppmot 23 klokken 14. Lite skyet utover eftermiddagen. 17 pluss-grader klokken 18.30. Og 14 klokken 21. Dunkelt halv-mørkt, stille og i underkant av 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.06. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213553525447245

   Menneskeretts-konvensjonene som politisk program

   Bare tanken setter skrekk i mange politiske partier, politikere, dommere og mange andre.

   Frykten for å bli straffeforfulgt, miste hovmod, miste makt, miste impunity, miste fordeler, etc.

   Skremmende også ikke minst for deres medspillere og fordels-nytere.

   Skremmende å risikere å bli effektivt og kompetent straffeforfulgt.

   Skremmende å fordele makten likelig til ethvert menneske via enhvers menneskerettigheter,

   Skremmende å ikke selv kunne være klokere enn menneskerettighetene.

   Skremmende å ikke kunne ødelegge medmennesker.

   Skremmende med den ansvarlighet og kompetanse menneskeretts-konvensjonene forutsetter.

   Skremmende å ikke kunne diskriminere eller forurette slik en selv ønsker.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1661118847258594/

   Alf Reuss Kollsete:
   Godt tenkt og formulert Rune!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1565948746971614/permalink/2141480652751751/

   Ola-Ola Heia:
   Det er jo en veldig god ide. Nå er jo Grunnlovens intensjon god og ikke så langt fra Menneskerettighetenes intensjon ihvertfall, men å bruke MK som grunnlag for et politisk program er jo en god ide inntil vi kan få byttet ut det parlamentariske systemet vi har i dag.

   Rune L. Hansen:
   Ja, en veldig god ide og lovbestemmelse. Og den er ikke oppfunnet av meg, men av menneskeretts-konvensjonene. Som forlengst allerede er og skal for enhver være det politiske programmet og reell gjeldende lov og rett. Men uvitende og kriminelle respekterer ikke dette. (Det er jo det som kjennetegner kriminelle - at de ikke respekterer reell lov og rett.)
   Du nevnte Grunnloven, - de felles-menneskelige menneskerettighetene har nu meget lenge vært 100% implementert i både Grunnloven og Straffeloven. Dog uten at dette blir respektert av de uvitende og av kriminelle.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1591321524466392/permalink/2072591556339384/

   Per Ersting:
   Amen

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, fredag 08. juni 2018: 

   Halv-mørkt, kvitrende fugler og 8 pluss-grader Celsius her ute omkring 03-tiden i natt. Lys blå himmel, solen i øst, en avtagende måne-sigd sørlig og opp mot 18 pluss-grader klokken 09. Omkring 21 pluss-grader ved 11-tiden. 24 klokken 13 og 25 klokken 15.30. Og 19 klokken 19. Ned mot 15 klokken 21.30. Dunkelt halv-mørkt og 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.06. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213559098786575

   Menneskeretts-konvensjonene kontra vilkårlighet

   Det er ikke bare i dagens Norge at den offentlige forvaltningen i stor grad er gjennomsyret av den form for korrupsjon som er vilkårlighet.

   En korrupsjon, inklusivt også i rettsvesenet, som samtidig også er politisk og offentlig organisert kriminalitet.

   Lover, regler, avgjørelser, dommer og prosesser som ikke er i samsvar med menneskeretts-konvensjonene - skjer både ustraffet og premiert.

   Alt slikt er det katastrofalt viktig å få stoppet og rettet opp. Uten blir forholdene mere eller mindre fordekt stadig verre og verre.

   I og med at menneskerettighetene er sivilbefolkningens aller viktigste og nødvendigste verdi og personlige eiendom,

   så skal de ikke for noen være mulig å ned-prioritere, neglisjere, bagatellisere eller forfalske.

   Det er en utbredt misforståelse (gjett hvorfor!), at mennesker og instanser i den offentlige forvaltningen har en slags doms-myndighet.

   Og om at uansett hvor vilkårlig og urett de dømmer så skal en finne seg i det og er det rett hvis de over-ordnede instanser gjør det samme.

   Det er flere forhold angående dette det er viktig å forstå, for å forstå hva som er rett - og hva som er galt.

   ---

   Først - det er menneskeretts-konvensjonene som er og skal være doms-myndighet, og ikke mennesker eller instanser.

   I menneskeretts-konvensjonene uttrykt og lovbestemt blandt annet slik, i EMK (ECHR) Art 17:

   "Forbud mot misbruk av rettigheter
    Intet i denne konvensjon skal kunne bli tolket slik at det innebærer at noen stat, gruppe eller person har noen rett til å ta opp noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er fastsatt her, eller til å begrense dem i større utstrekning enn konvensjonen gir anledning til."

   Dernest - å vite at en menneskeretts-krenkelse aldri foreldes.

   Dernest - å vite at staten og offentlige myndigheter og deres representanter har et særlig ansvar for å respektere og sikre enhver enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter under landets jurisdiksjon. Uttrykt og lovbestemt blandt annet slik i blandt annet Menneskeretts-forsvarer-erklæringen's Art 2:

   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Dernest - å vite at også ethvert menneske har et forpliktende ansvar i forhold til enhver menneskerettighet for ethvert medmenneske. Uttrykt og lovbestemt også blandt annet slik i blandt annet Menneskeretts-forsvarer-erklæringen's Art 10:

   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   ---

   I henhold til maktfordelings-prinsippet skal lovgivende, dømmende og utøvende myndigheter være uavhengige i forhold til hverandre - men altså ikke uansvarlige i forhold til hverandre. Og alle skal de tjene enhvers menneskerettigheter i sivilbefolkningen.

   Forutsetningen er altså at de alle hver for seg er lovlydige menneskeretts-konvensjonene - og ikke hverandre.

   Det er menneskerettighetene og menneskeretts-konvensjonene - og ingen andre - som er og skal være reell doms-myndighet. Brister og feil i dette vil blandt være vilkårlighet og urett.

   Og forutsetningen for dette igjen er at enhver menneskeretts-krenkelse kompetent og effektivt kan og skal straffeforfølges, stoppes og repareres. I hvilken instans eller medvirkning den enn den skjer.

   ---

   Hvis noens menneskerett blir krenket av noen offentlig ansatt eller instans eller andre, hva skal gjøres?

   Henvende seg til en nasjonal myndighet og efter evne fortelle hva saken gjelder. Staten er dermed forpliktet til kompetent og effektivt å straffeforfølge, stoppe og reparere enhver mulig eller reell menneskeretts-krenkelse i saken. I EMK (ECHR) uttrykt blandt annet slik, i Art 13:

   "Retten til et effektivt rettsmiddel
    Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne konvensjon blir krenket, skal ha en effektiv prøvningsrett ved en nasjonal myndighet uansett om krenkelsen er begått av personer som handler i offisiell egenskap."

   EMD (ECHR) sier blandt annet at det IKKE er forenelig med EMK Art 13 å iverksette vedtak og avgjørelser hvis innhold er potensielt krenkende, før nasjonale myndigheter grundig har undersøkt om vedtakets innhold er forenelig med konvensjonen. Og ifølge EMDs gjentatte rettspraksis, skal en klage med påstand om konvensjonsbrudd være underlagt en grundig undersøkelse av kompetente domstoler, før et eventuelt inngrep iverksettes.

   Saken i EMD mellom Conka v. Belgia av 5. februar 2002, illustrerer hva som ligger i dette, også i forhold til kravet om utsatt iverksettelse av et irreversibelt inngrep:

   Conka hevdet at artikkel 13 var krenket, i det belgiske myndigheter ikke hadde håndhevet artikkel 13 på en måte som sikret deres rettigheter på en effektiv måte, i det vedtaket ikke var gitt utsatt iverksettelse i påvente av en grundig undersøkelse av de påståtte konvensjons-krenkelser. Som følge av at vedtaket ikke var gitt automatisk oppsettende (utsettende) virkning, var konsekvensene irreversible. Dette var EMD enige i. Som EMD skriver i premiss 79: "The Court considers that the notion of an effective remedy under Article 13 requires that the remedy may prevent the execution of measures that are contrary to the Convention and whose effects are potentially irreversible (see, mutatis mutandis, Jabari, cited above, § 50)."

   Dermed - om ikke før - aktualiseres eventuelt EMK (ECHR) Art 6, som går slik:

   "Retten til en rettferdig rettergang
    1. For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov." Osv.

   Og hva om heller ikke domstolene og deres dommere og dommer respekterer og sikrer enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter? Og hvordan skal en se og forstå det?

   For at en avgjørelse eller dom skal ha doms-myndighet må den solid og uten falskhet og unnlatelser offentlig vise og bevise at den respekterer og sikrer enhver menneskerettighet for enhver. Uten eller med brister vil den være ulovlig og vilkårlig.

   Det er nemmelig menneskeretts-konvensjonene og deres uforfalskede bestemmelser og prinsipper - og ingen andre - som er og skal være reell doms-myndighet og lov og rett.

   Og enhver offentlig krenkelse av en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker - er kriminalitet. Som det er absolutt enhvers forpliktelse å få kompetent og effektivt straffeforfulgt, stoppet og reparert.

   Hvordan kan være vanskelig hvis tilgang til lovlig reell lov og rett blir nektet eller vanskeliggjort. Hvilket i seg selv også blandt annet er offentlig organisert kriminalitet.

   Absolutt enhver er uansett forpliktet av menneskeretts-konvensjonene og enhver av deres uforfalskede bestemmelser og prinsipper.

   *

   Toni Stannov:
   En velsignelse at møde nogen, der er så godt inde i menneskerettighedskonventionerne og deres indvirkning på bla lovpraksis <3
   Jeg forsøgte for snart mange år siden at forklare folk det samme, men måtte opgive. Dette kræver uddannelse af vore befolkninger, før vi når så vidt :(
   Tak for at fremføre det på en så rolig og kraftfuld måde <3 !

   JarLe OLav Østhus Östhus:
   Da ' best & Møte hos Tom ~ 14/6 kl 13 ¤

   Rune L. Hansen:
   Takk, Toni Stannov. Nu er det stadig mere og flere gledeligvis som protesterer på den politiske offentlige forfalskningen og neglisjeringen av menneskerettighetene og det offentlige juridiske kvakksalveriet som foruretter og ødelegger så mange mye grovt og katastrofalt! Stadig flere forstår, har innsett og innser at offentlig organisert kriminalitet smittsom er livs-farlig og ødelegger mennesker, samfunnet og for oss alle og enhver. Folkeopplysning, og også avsløringer og vitnesbyrd er sterkt i fremgang, til tross for enda mye rådende uvitenhet, naivitet, falskhet, halv-sannheter, propaganda og indoktrinering! Ikke minst nu takket være Facebook og Internettet og stadig flere og tyngre protester både nasjonalt og internasjonalt. Det triste og forferdelige er at så mange enda skades og ødelegges underveis før vi får rettet opp forholdene!

   Rune L. Hansen:
   Vilkårligheten og mangelen på kompetanse i omtrent hele den politiske og offentlige forvaltningen i dagens Norge, inklusivt i rettsvesenet, er både i teori og praksis komplett katastrofal. Med enorme katastrofale konsekvenser.
   Selv noe så helt elementært som HVA en menneskerettighet er, blir konsekvent neglisjert eller forfalsket! Det samme med for eksempel også det helt elementære at enhver konflikt mellom menneskerettigheter skal iverksette nødvendighets-prinsippet med forholdsmessig-prinsippet!
   I forhold til menneskerettighetene er Norge nu enda et gedigen uland, som enda lever på restene av en viss positiv fortids gjerninger, men stadig mere med katastrofal dobbel-moral, falskhet og menneske-forakt!

   JarLe OLav Østhus Östhus:
   Da ' bunnen ¡ Bøtt @_ er nådd ₹ \ % .

   
---

   https://www.facebook.com/groups/294741534302741/permalink/456011871509039/

   Simon Villhasolog Sommer:
   Sitat: "Det er en utbredt misforståelse (gjett hvorfor!), at mennesker og instanser i den offentlige forvaltningen har en slags doms-myndighet." Her treffer du så det smeller hardt, mange av de tror at når de har bestemt noe, ja så er det slik og ingen kan komme og si noe annet... Helt utrolig hvilke avgjørelser som blir tatt...

   Knut Myrebøe:
   Dette er slik vi ser det, Men Politikere og Byråkrater deler oftest ikke vår oppfatning? Jeg har en skriftlig tilståelse fra Skatteoppkrever Jon Mathisen/Larvik Kommune, fra juni 1998, at Kommunen i 1993 svindlet meg for Millionbeløp. Tilståelsen sier at de vil rette opp skaden og følgeskadene. Tross flere purringer i året, er vi pr. dato like langt. I 2005 mistet vi (ble regelrett frastjålet) Tanum Gård og alt vi eide av denne årsak. I fjor tok jeg saken opp med Kontrollutvalget og lederen Gjert Gjertsen (H), som fastslo, sitat: "Man kan ikke anklage en Offentlig Tjenestemann"! HAHAHAHA! Slik er det i Norges mest korrupte By i Norges mest korrupte Fylke, Vestfold, Norges Twin Peaks!

   Rune L. Hansen:
   Ja, Knut Myrebøe, det er jo det som særlig kjennetegner terror regimer og politisk offentlig mafia-virksomhet. De benekter og forfalsker innholdet i både Menneskeretts-konvensjonene, straffelov-givningen og de alminnelige prinsipper for lovlig lov og rett, i EMD's rettspraksis, osv. Samtidig som de påstår seg å være immune og nekter sivilbefolkningen tilgang til reell lov og rett, osv.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 07.06. 2018:  ( intern )
   https://www.facebook.com/groups/1565948746971614/permalink/2141480652751751/

   Rune L. Hansen:
   Ja, en veldig god ide og lovbestemmelse. Og den er ikke oppfunnet av meg, men av menneskeretts-konvensjonene. Som forlengst allerede er og skal for enhver være det politiske programmet og reell gjeldende lov og rett. Men uvitende og kriminelle respekterer ikke dette. (Det er jo det som kjennetegner kriminelle - at de ikke respekterer reell lov og rett.)
   Du nevnte Grunnloven, - de felles-menneskelige menneskerettighetene har nu meget lenge vært 100% implementert i både Grunnloven og Straffeloven. Dog uten at dette blir respektert av de uvitende og av kriminelle.

   Ola-Ola Heia:
   Rune L. Hansen Jeg skrev følgende i natt, inspirert av de tanker du la ut her, og presenterte det i gruppen Nei til smartmeter med mer; (jeg delte Bjørn Dahlbergs innlegg fra 19. mai her inne til den gruppen)
   Bare for å ha sagt klart og tydelig det mange tenker deler jeg Bjørn Dahlbergs uttrykk for sine inntrykk her.

   OG kanskje få fler til å ta innover seg ståa, og vekke et ønske om å få til en endring. "Men hva kan vi gjøre" vil mange si. Da er svaret; "våkn opp, SE ståa som den ER, og ikke som du TROR den er", OG; "når du nå er våknet, vekk andre; vekk din neste, vekk din slektning, vekk dine barn og dine foreldre, vekk alle rundt deg", og tenk på ordene til Arnulf Øverland; "Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv!", de er like gjeldende i dag som de var da han skrev dem!
   "Men hva så", vil noen si. Ja, hva så? La så den harme eller usikkerhet du kjenner på bli til en energi, en tanke, et ønske om en endring til en bedre verden for deg og dine og alle andre rundt deg.
"Men hvordan kan vi endre noe som helst", vil noen si - "vi kan jo ikke få endret noe før det blir valg, og da må vi jo følge loven, Grunnloven og reglene som er laget for at systemet skal kunne fungere", vil noen si...Og da nærmer vi oss sakens kjerne; Vi har en Grunnlov, denne Grunnloven ble lagd for at landet vårt skulle kunne fungere og Folket skulle kunne ha det bra, med diverse rettigheter og noen plikter, og denne Grunnloven er veldig bra og basert på et kristelig grunnprinsipp, og har gode intensjoner, men den har også noen svakheter. Mange år gått siden den ble forfattet, og vi har siden fått noe som kalles Menneske-rettighetserklæringen, som er enda bedre enn vår Grunnlov, da den går noen skritt videre på det Grunnloven er basert på og sikrer oss alle gode rettigheter som det går an å leve med, en slags avansert Kardemommelov. Søk opp menneskerettighetene, les dem, ei dem, lær dem, og KREV dem ovenfor våre myndigheter!!!
   "Men hvordan kan vi det, myndighetene hører da ikke på oss", vil noen si. DA finnes det en løsning, som også er en løsning på mange andre ting som er blitt skjeve i vårt lille land og varierte samfunn; la oss starte et parti som har menneskerettighetene som program, et parti som ikke er politisk men menneskevennlig og rettighetssøkende, og som består av ekte mennesker som har ekte følelser og ekte intensjoner, og hvor det ikke er plass til eller rom for wannabees, og hvor wannabees ikke liker seg, for det er for transparent for dem, og hvor maktsøkende ikke liker seg fordi det ER ingen makt i å tjene Folket, kun anerkjennelse for vel utført jobb FOR og ikke MOT Folket. Dette partiet kan så, når det er blitt stort nok, sørge for at vi får et Folkestyrt land grunnlagt i menneskerettigheter, FOR Folket, MED Folket, AV Folket.

   Dette kan bli verdens største dugnad, hvor alle i landet kan delta, hvor det starter med å våkne selv, så vekke andre, hvor hver enkelt tar ansvar og får frihet, alle gir og ingen KAN ta, for det er ingen ting å TA - menneskerettigheter gir ikke rom for å TA, hvor individet taes vare på og gis muligheter, ikke tråkkes på eller holdes tilbake - for det er individet som er drivkraften i sin egen utvikling og dermed landets totale utvikling, og gis individet mulighet til utvikling kommer den av seg selv, og et individ i utvikling er et individ i unnavind, på full fart framover, noe som dermed gavner også landet og resten av befolkningen. Tanken i dette kommer av at uansett hvordan man snur og vender på det, så har man til syvende og sist bare seg selv å stå til ansvar for, hvis alle andre er borte og det bare er en selv tilbake. Tar man da ikke vare på seg selv går man til grunne, og hvordan kan man ta vare på andre hvis man ikke tar vare på seg selv først og fremst? MEN, tar man vare på seg selv, har man krefter, energi og lyst til også å ta vare på og hjelpe andre. Dette er "positiv egoisme", i motsetning til egosentrisme, hvor man "driter" i andre.
   Dette "partiet" kan gi rom for alle de nye små partiene som har dukket opp som et svar på at Folket roper på rettferdighet og bedre styring og bedre fordeling av alle ressurser osv, da det ikke er politisk, men menneskerettslig, og slik kan alle gode ressurser og intensjoner og krefter samles under en paraply og alle trekke i samme retning istedenfor å sitte på hver sin tue og rope om hver sine hjertesaker.

   "Jaja", vil de fleste si;"en edel tanke, men fullstendig ugjennomførlig, ingen vil være med på noe sånt, det er ikke mange nok som vil noe sånt, og de aller fleste vil synes dette høres dumt eller er idiotisk, og noen vil garantert ødelegge for noe sånt før det er kommet i gang"... DA må vi spørre oss selv, langt inni den innerste beinmarg i oss selv; ER det så umulig? Hva hvis vi VIL det sterkt nok, er det fremdeles umulig? Alle som har barn bør tenke litt gjennom følgende; Vil vi virkelig overlate dette landet og systemet til våre barn å rydde opp i etter oss? Vil vi virkelig våre barn så vondt at de skal bli nødt til å rydde opp i denne elendigheita som vi har rørt ihop? VIL DERE VIRKELIG DET? Vær ærlige ovenfor dere selv når dere svarer på det! HELT ærlige. Hva er svaret da? Er det virkelig ikke verdt innsatsen, når dere ellers vil deres barn og etterkommere alt godt? Hvordan kan dere se barna deres i øynene når dere vet at vi har muligheten til å fikse dette, og så driter vi i å gjøre det? Hvordan kan dere se dere selv i speilet....?

   En tanke i natten ble en tankerekke, tankerekken havnet på trykk, ordene på trykk kan leses av mange, men vil mange nok våkne og vekke mange nok andre? Skal vi la denne muligheten gå fra oss? Vi er 15000 medlemmer i denne gruppen, hvorav flertallet er stumme tilskuere...hvor mange av dere stumme tilskuere ER våkne, hvor mange VIL våkne, hvor mange vil være med på dette? 100? 200? Hvorfor er de resterende her da? Bare for å være nysgjerrige? Hvor mange av de stumme synes a/s Norge er en grei styreform? Hvor mange vil ha en endring til det bedre og sikre rettighetene til seg selv og sine avkom? Med 5000 underskrifter har vi et parti som kan gjøre en STOR forskjell for hele landet, med 15000 er partiet fort en av de største, om ikke DET største... Tenk dere om, kjenn etter inni dere; hva er viktig for dere - dyr bil og stort hus og flottere plen enn naboen, eller er det andre verdier som er viktigere? Isåfall, er det de viktige verdiene som verdsettes i dagens oppjagede samfunn? ER det greit at samfunnets jag setter liv og helse på spill? ER det greit at noen få høster stort av individets slaving? ER det greit at individet blir presset til å jobbe til det stuper aaalt for tidlig pga ødelagt helse? ER det greit at individets personlige utvikling - psykisk/spirituellt og/eller fysisk - blir ofret på den økonomiske fortjenestens alter, hvor denne fortjenesten i alt for liten grad kommer individet og/eller medindividene (landet) til nytte? Det er opp til hver enkelt å veie dette på sin egen verdivektskål, men kjenner dere etter godt nok, sier vel svaret seg selv...eller?

   Så noen ord til slutt; til dere som ER våkne, eller tror dere er våkne, eller vil være våkne, eller vil vekke andre - vit at det er FRYKT, i en eller annen form, som gir alle negative uttrykk i alle mellommenneskelige ærender. Når noen reagerer negativt på et utspill, en utrekt hånd, tilogmed en håndsrekning med gode intensjoner, vit at det er frykten som er problemet. Frykt kan ha mange slags former og uttrykk, og vises med mange slags uttrykk; angst, sinne, raseri, tilbaketrekning, avvisning, fornektelse osv. Når noen av dere møter disse uttrykkene hos andre, eller kanskje tilogmed hos dere selv, husk at det er frykt som ligger bak, alltid frykt, og frykt kan fordrives med ærlighet, trygghet og kjærlighet, men aldri med frykt i noe slags uttrykk. Man kan ikke gi med en lukket hånd, ei heller ta imot med den samme lukkede hånd, kun når hånden er åpen kan man gi eller ta imot. Såh; åpne opp, gi, vær varlig ovenfor frykten, ikke gi den grobunn eller næring, overse den ikke, men ta den på alvor og ta et oppgjør med den, dog uten at den må få være i fokus.

   Kjære medmennesker, kjente som ukjente; hva slags verden vil dere ha? Hvilket uttrykk ønsker dere å sette igjen etter dere? Hva slags verden vil dere at deres avkom skal ta over etter dere? Hva er viktigst i livet? Hva er dere villige til å gjøre for at livet skal bli bra for dere selv og andre? Vil dere EGENTLIG at alle andre skal gjøre alt for dere? Er det ikke sånn at EGENTLIG vil dere også gjøre noe selv for å bedre eget og andres liv, dere vet bare ikke helt hvordan eller hvor dere skal begynne?

   Ha en fin, tankefull dag og enda tankefullere helg, håper jeg har sådd et STORT frø i NOEN ihvertfall

   Ola-Ola Heia:
   Rune L. Hansen Jeg har stor tro på det du skriver her, og lurer på om du har startet noe arbeid med å få til noe slikt? Isåfall er dette veldig interessant, og jeg vil gjerne være med og bidra hvis det er mulig.

   Rune L. Hansen:
   Meget bra. Selv har jeg dessverre meget lite ressurser, helse, frihet og muligheter.

   Ola-Ola Heia:
   Rune L. Hansen Okay. Men du har noen tanker om hvordan man skulle fått til dette?

   Rune L. Hansen:
   Ja, jeg har startet noen små iniativ til noe slikt, deriblandt loddende interesse for Menneskerettspartiet Norge (MpN), men mine ressurser er meget begrensede og andres interesse eller forståelse har jeg enda ikke sett stor nok til at det videre-utvikles. Folk flest vil at noe skal være stort nok og likt nok i forhold til hva de kjenner til og sammenligner med hva som er fra før av. Folk flest i dagens Norge er enda meget indoktrinerte og uselvstendige og vet samtidig også veldig meget lite om menneskeretts-konvensjonene. Dessuten tror kanskje mange at det kanskje handler om meg - hvilket det så absolutt ikke gjør. Og folk flest gjør ikke noe før de ser hva andre gjør først. En malplassert og over-dimensjonert forsiktighet og konformitet, men lar seg fort nok erfare enda i dagens Norge. Det trengs så absolutt flere som går foran og viser vei - 100% i samsvar med menneskeretts-konvensjonene, uten kompromisser, uten egoisme. Det er bare i det vi forenes og blir uten svik. Noe enhver kan stole på, både internasjonalt og nasjonalt. Eller hva?

   Ola-Ola Heia:
   Okay.
   Ja, de fleste trenger noe de kjenner igjen, tilogmed når noe skal forandres, og det er jo pga frykt, og kanskje noe manglende kunnskap.
   Og ja, helt enig, det du skriver her er jo helt i tråd med mine skriblerier.
   Så det er du som har startet MpN? Har du laget noe partiprogram også, eller bare dratt igang FB-siden?

   Rune L. Hansen:
   Ja, jeg gjorde det som flere gav uttrykk for at de ønsket, i håp om at flere og andre ville bygge videre på det og gjøre det til det det lett kan bli. I steden så jeg at flere andre gjorde det samme, men med egoistiske og ukompetente sine egne vrier. Det overrasket meg egentlig ikke - i og med at jeg lenge før det har observert at noe lignende har skjedd flere andre steder i verden. Nemlig at såkalte menneskeretts-partier har blitt startet opp - av egoistiske og ukompetente mennesker og grupperinger. Jeg tror ikke noen av de har overlevd særlig lenge eller særlig godt. Naturlig nok. Samtidig som de oftest i mere eller noen i mindre grad har bragt skam over menneskeretts-saken - og blandt annet har stått for forfalskede og forkvaklede "menneskerettigheter" som forskjellige slags sær-interesser - eller kompromisser. Ingen av de har tatt på alvor hva enhver menneskerettighet er for noe - og skal være. Dette i likhet med de andre politiske partier og deres medspillere.

   De politiske partier har blandt annet gjort folk flest meget egoistiske og splittede og indoktrinerte. Og har kreert mye forfalskninger og uvitenhet i forhold til menneskeretts-konvensjonene. Mest av alt har de bare villet pynte seg med menneskeretts-konvensjonene - og ønsket respekt og innflytelse for det.

   Du spør om parti-program. Til det er å si - hvilket mange enda vil smile hånlig til - at menneskeretts-konvensjonene meget langt i kvalitet og grundighet overgår alle andre politiske parti-programmer. Og at menneskeretts-konvensjonene faktisk er og skal være blandt annet et alle og enhvers politiske parti-program! I seg selv er dette enda en fremmed tanke for folk flest, dessverre.

   Men selvfølgelig kan og bør mange slags forskjellige tilføyelser gjøres, som uansett må være eller settes i samsvar med menneskeretts-konvensjonene.

   Rune L. Hansen:
   Vil eller klarer folk enda å forstå dette?

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, lørdag 09. juni 2018: 

   Ned til omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus sol fra hvitlig og blålig himmel og opp til 18 pluss-grader frem mot klokken 10. I overkant av 23 klokken 13. Jeg spiste noen allerede modne kirsebær her ute i dag, fra den tidlige morell-sorten (søtkirsebær) Prunus avium Burlat, et tre som 18.03. 2008 ble plantet noen få meter fra huset her og som nu har vokst seg nokså stort og trives, kanskje nærmere 8 meter høyt. Det er ingen stor avling nu, forholdsvis liten, men det er allerede spredt med nokå modne bær. Tre svarttroster var vågsomt å forsynte seg tidlig i dag, i høyden. De ble skremt da de så meg, men det går antaglig ikke lang tid før de eller andre er der igjen. Om det har vært avling på treet tidligere år vet jeg ikke, til tross for at det står så nært. Jeg har jevnt vært for opptatt med saks-dokumentasjonen. Noen rose-sorter har begynt å blomstre i den siste ukes tid. Og ellers forskjellig annet også. Deriblandt store mengder med jordnøtt-planter rundt omkring her. 24 pluss-grader klokken 15. Tildels noe lett overskyet utover eftermiddagen. 19 pluss-grader klokken 19 og 16 klokken 20.30. Halv-mørkt og 13 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.06. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213568676266006

   Menneskerettighetene og folkestyre

   Det er mangt som er galt i mange land, i forskjellig grad.

   Hva er det som er galt for eksempel i landet Sveits?

   Det er også der galt at det som er galt ikke blir rettet opp.

   På grunn av at forskjellige slags sær-interesser har andre ønsker.

   Hvorfor for eksempel plage folk med folke-avstemninger?

   Hvem eller hva skal bestemme hva som er galt, eller rett?

   Det kan bare menneskeretts-konvensjonene.

   De uforfalskede menneskeretts-konvensjonene.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1591321524466392/permalink/2073964482868758/

   Per Ersting:
   Amen

   
---
---

   Kåre Sørlie, 09.06. 2018:
   https://www.facebook.com/kaaresorlie/posts/2031158076908004

   Hva har det norske banevernet til felles med den Argentinske militærjuntaen som tok makten i Argentina på slutten av 1970 tallet?

   Jo blant annet hensynsløs splitting av familiemedlemmer, blant annet splitting av besteforeldre og deres barnebarn.

   Som det står å lese i denne reportasjen spretter etterforskerne her shampagnekorken når de har funnet familiemedlemmer som kan forenes.

   Men dette veit jeg at ikke skjer i det norske barnevernet, her lager man heller vedtak med følgende ordlyd til besteforeldre som ønsker og som søker barnvernet om samvær med sine barnbarn. Sitat fra ett vedtak jeg har liggende fra ett bv kontor i Oslo like før jul forrige år:

   ”Vi veit du er glad i barnebarnet ditt , men han ( barnet ) trenger ikke deg.” Sitat slutt.

   Andre besteforeldre som har nærmet seg livets avslutning, har også søkt om å få møte sine barnebarn en siste gang og fått avslag på søknaden. Det er mange eksempler på det.

   Det Norske barnevernet er ikke en fysisk mishandler og en fysisk drapsmaskin, men det er en psykisk overgriper av uante dimensjoner.

   Denne reportasjen er en historie om hvor mye blodsbåndet betyr for mennesket og burde være pensum i barnevernsfaget istedenfor Raundalenutvalget ( NOU 2012: 5 ), som ikke fant det bevist at blodsbånd betyr noe for mennesker.

   Barnebarnet som ble stjålet
   https://www.nrk.no/dokumentar/xl/barnebarnet-som-ble-stjalet-1.14070033
   I 1976 forsvant denne jenta sporløst. 40 år senere skulle argentinske Blanca få svar på hvor barnebarnet hadde blitt av – med hjelp fra tre menn i Norge.
   nrk.no

   *

   Ida Åsesdatter Isaksen:
   Godt skrevet Kåre Sørlie

   Rune L. Hansen:
   Påstanden om at virksomheten "er ikke en fysisk mishandler og en fysisk drapsmaskin" - er direkte grov løgn og er enten uvitenhet eller propaganda!

   Kåre Sørlie:
   Sammenlignet med Juntaen er det ikke så mange fysiske drap, vil vel de fleste mene. Men at barnvevernet bruker makt gjør de jo. Detaljene er ikke så godt tilgjengelige.

   Rune L. Hansen:
   Allerede kidnapping og tortur av barn og foreldre er sammenlignbart med drap, Kåte Kåre Sørlie - kanskje til og med verre. Og hvor mange som overlever og hvor lenge og i hvilken befatning, i dagens Norge, er et meget skremmende spørsmål. Uansett burde du ikke uttrykke deg slik eller som propaganda for kidnapper-virksomheten.

   Rune L. Hansen:
   Ja vi til og med vet at for mange barn og foreldre er det verre enn drap - blandt annet for de mange som begår selvmord efter å ha blitt kidnappet.

   Hilde Maria Nysæther:
   Dette var hjerteskjærende... men også fantastisk å lese. Er så glad for at barnebarn og bestemor fant hverandre til slutt. Historien viser med all tydelighet hvor ekstremt viktig biologi og tilhørighet er. Barnevernet her i landet er grusomt, i si iver etter å splitte barn og familier... fordi de tror at det er det beste for barna. De er skremmende kunnskapsløse... samtidig som de besitter en stor makt. Når elendigheten strekker seg helt inn i topppolitikken, så forstår man hvorfor det er så få i dette landet som griper inn og sørger for å få stoppet en umenneskelig praksis!

   Atle Krukhaug:
   En meget bra artikkel som viser blant annet hvor sterkt det biologiske og genetiske båndet mellom barn og foreldre/familie er.

   Monica Nelly Johansen:
   sterkt ! vil gjerne de dokumentaren. bare sterkt. viser bare alt. at det nytter ikke å lyge. og mennesker og staten er noen rovdyr.

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, søndag 10. juni 2018: 

   Halv-mørkt og 13 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Hvit-grå himmel og 14 pluss-grader frem mot 09-tiden. Med opp til 16 frem mot klokken 12. Med ned mot 14 og antydning til yr frem mot klokken 19. Derefter lett yr og 13 pluss-grader videre frem mot klokken 21. Videre omtrent det samme, men med ned til 11 pluss-grader mot midnatt og halv-mørkt.
   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, mandag 11. juni 2018: 

   Yr, regn, vått og ned til omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt.
   Her har vært litt mere enn en måned med varmt og godt sommer-vær i våren uten nedbør frem til nu. Reddende foreløbig for mitt vedkommende, i og med at lungene mine kollapset i slutten av den første uken i mai på grunn av all den nedbør og fuktighet med kaldt vær som pågikk frem til da, samtidig med fortsatt meget langvarig kontinuerlig stille-sittende og meget hastende arbeide. Utsatt lenge for alt dette og enda meget lengre for meget skrøpelige huslige og velferds-messige forhold og kontinuerlig utplyndring og tortur ble det plutselig en kollaps i lungene. Samtidig som den kollapsen skjedde endret været og klimaet her ute og inne seg til det meget bedre. Reddende foreløbig for mitt vedkommende, som sagt, samtidig som jeg blandt annet også kunne hente vårlige medisiner i hagen. Selv om lungene fortsatt er i kollaps, om enn efter hvert litt mindre, ble døden utsatt for en viss tid. Arbeids-forholdene har stadig også gjort blandt annet mine øyne skrøpeligere, i forhold til å lese og å skrive. I mange år først med helse-skadelige data-skjermer (med fosfor), dernest med gode og store nok data-skjermer enda for dyre og utilgjengelige for meg. Data-teknologien og Internettet har på flere måter stadig vært, og er fortsatt, i eksplosiv utvikling og utfoldelse i verden. Blandt annet også i forhold til verdens-litteraturen og det å lese og å skrive. I det heletatt særlig i forhold til Ordet med logos og kommunikasjon. Og selvfølgelig enda også særlig i forhold til sine mot-krefter. Det er meget mye som foregår og som endrer verden. De uforfalskede felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene er meget sentrale og viktige i det hele alt. Og hver enkelt av oss.
   Disig himmel, yr, vått, fuktig, noe bris og 8 pluss-grader klokken 06.30 og frem mot klokken 08. Efter hvert mindre nedbør og uten nedbør og 10 pluss-grader utover formiddagen, men overskyet, vått og fuktig. Med omkring 11 pluss-grader utover eftermiddagen og frem mot 20-tiden. Med 10 frem mot 22-tiden.
   Jeg har en viss følelse i disse dager av å ha kommet til et punkt i den fremadskridende saks-dokumentasjonen hvor det meste av det viktigste er omfattende og grundig ferdig dokumentert. De stadig enda i en overflod mange vitnesbyrd fra barn, foreldre, familier og medmennesker offentlig grovt forurettet og mishandlet er det, som jeg tidligere har sagt, ikke mitt arbeide å gjengi her uten at det er spesielle eller meget gode grunner for det. Vitnesbyrdene, uten vinklet av propoaganda, befinner seg uansett på Facebook og på Internettet og veldig mange andre steder. Jeg har her tidvis og ofte bare gjengitt smakebiter fra de. Også det for bredest, grundigst og best mulig å belyse og opplyse hva det hele alt handler om. Helt kortfattet sagt så har det hele veien vist seg at det handler om politikere, dommere og andre offentlig ansatte og deres medspillere som begår meget grove forbrytelser mot medmennesker og sivilbefolkningen - samtidig som de beskytter seg selv og hverandre og forsøker å se og høres mest mulig uskyldige og uvitende ut og nekter sivilbefolkningen tilgang til reell lov og rett. Det handler med andre ord om politisk og offentlig organisert mafia-virksomhet. Norges og verdens både nu og til alle tider uten tvil farligste og mest ødeleggende katastrofe - fordi menneskerettighetene i praksis enda ustraffet neglisjeres, bagatelliseres og forfalskes i og av den offentlige forvaltningen. Noe som i praksis muliggjør absolutt alt og hva som helst av ondskap, falskhet, dobbel-moral og ødeleggelser.
   Veldig mange forskjellige har av tildels flere forskjellige grunner sviktet meget grovt. Blandt annet også ikke minst advokater. En advokat skal og må jo også respektere og sikre enhver reell involvert menneskerettighet for enhver som er berørt av en sak. Dette gjelder for eksempel også ikke minst enhvers behov for og krav på rettferdig og menneskeretts-respekterende saksbehandlinger og avgjørelser - hvor enn de foregår.
   Nokså stille og 10 pluss-grader klokken 23. Halv-mørkt, vått og stille mot midnatt. 
   
---
---

   Marius Reikerås, 11.06. 2018 shared a post:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155387591946875

   For drøye to år siden, var BBC i Norge for å lage en dokumentar om barnevernet i Norge, se vedlegg.

   Nå vil de komme tilbake.

   Snakket lenge med BBC på telefon i dag, og BBC var særlig interessert i historien rundt den overgrepsdømte psykiater, Jo Erik Brøyn.

   Brøyn, som i 2010 fikk tvillinger ved hjelp av en surrogatmor i India, er altså dømt for besittelse og nedlasting av grov barneporno.

   Dette samtidig som han har bistått barnevernet i å ta barn vekk fra sine familier, samt at han har sittet i barnesakkyndig kommisjon i en årrekke.

   BBC var særlig opptatt av at massemediene i Norge ikke skrev nevneverdig om denne saken, og at han, i motsetning til familier han har stilt seg som overdommer overfor, får beholde barna sine.

   Jeg fortalte at jeg nylig har skrevet til departementet ved statsråden, og spurt om dommen vil få konsekvenser- gjenåpning av saker- for de familier som har vært i kontakt med Brøyn, hvorpå departementet benektet dette.

   Jeg fortalte også at i Norge er det slik at den faglige "eliten" går langt i å beskytte hverandre, og at det er en veldig synlig ulikhet for loven.

   BBC vil altså komme hit for å belyse dette nærmere.

   Om det det familier der ute som har vært i kontakt med Frøyn gjennom hans profesjonelle virke, så vil BBC gjerne ha kontakt.

   Ta gjerne og send meg en pm her på Facebook om dette kan være av interesse, så kan jeg videreformidle kontakt.

   Marius Reikerås, 10.04. 2016 shared a link:

   Norway: Parents Against the State, Our World - BBC News Channel
   https://www.bbc.co.uk/programmes/b078hfq2
   bbc.co.uk

   *

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. juni 2018: 

   Halv-mørkt, vått og 9 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Hvit-grå himmel og opp til 12 pluss-grader frem mot klokken 11. Med noe mild bris og opp mot 14 frem mot klokken 15. Med spredt litt blålig og 13 klokken 18. Dunkelt halv-mørkt og ned mot 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.06. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213588448840308

   Makt, mennesker og samfunn

   Makt tiltrekker seg ønsker om makt.

   Og makt delegerer makt.

   Jo mere uanstendig makt som slipper til,

   dess mere uanstendig blir makten.

   Og dess mere uanstendig blir samfunnet.

   Og menneskene.

   *

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. juni 2018: 

   Nokså lyst og ned mot 6 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.30 i natt. Lys blå himmel, spredt lett skyet fra nord, solen i øst og 11 pluss-grader klokken 08. Rolig spredt lett skyet fra nord og tildels delvis overskyet og tildels jevnere overskyet og omkring 16 pluss-grader utover dagen. Nesten jevnt lett overskyet og 14 klokken 18. Overskyet fra sør med ned til 11 pluss-grader frem mot 23-tiden. Halv-mørkt og 10 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.06. 2018:
   

   Du trodde ikke det var mulig

   Du trodde ikke det var mulig

   at maktens mennesker i et samfunn

   og et land

   kunne bli så

   onde, dumme, hyklerske og forkvaklede.

   Du trodde ikke det var mulig,

   men nu har du det også lært og forstått,

   at deres medspillere blir og er mange

   og at de ikke bryr seg

   om annet enn seg selv.

   Du trodde ikke det var mulig,

   at alt ville bli forfalsket og forkvaklet,

   uten at det hjalp å klage

   eller protestere

   eller å be om hjelp.

   Du trodde ikke det var mulig,

   men nu har du det også lært og forstått,

   at det har foregått lenge

   og mange steder

   mens du og dine gikk i gleder.

   Du trodde ikke det var mulig,

   at alt ville bli snudd

   og så fort

   og at du ingenting kunne gjøre med det,

   fordi makten ikke brydde seg.

   Du trodde ikke det var mulig,

   men nu har du det også lært og forstått,
   
   at det har foregått lenge

   og mange steder

   mens du og dine gikk i gleder.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1640170082775929/

   Knut Myrebøe:
   Klagerett i Norge? Velkommentil Norges Offentlige Labyrinter:

   https://no.wikipedia.org/wiki/Klagerett
   no.wikipedia.org
   Klagerett – Wikipedia

   Knut Myrebøe:
   Har du planer om å varsle om Offentlig innkompetanse også? HaHaHa:

   https://www.magma.no/varsling-i-privat-og-offentlig-sektor-i-norge
   Varsling i privat og offentlig sektor i Norge - Magma
   magma.no

   Knut Myrebøe:
   Et Enkeltvedtak høres jo tilforlatelig ut? Da Hitler, Goebbels, Himmler og Gøring besluttet å bli kvitt alle Jøder, så fattet de et Enkeltvedtak - som ikke kunne påklages:

   https://no.wikipedia.org/wiki/Enkeltvedtak
   Enkeltvedtak – Wikipedia
   no.wikipedia.org

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.06. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155390909711875

   Jeg tenker på hvor groteskt urettferdig det norske samfunnet er. Her er tre av hundrevis av eksempler:

   1. Tidligere sorenskriver Inger Myhr, kjørte inn i autovernet med minst 3 i promille.

   Slapp fengsel, der andre mennesker må sone ved 1,5 i promille. Dvs halvparten av den promille Myhr var i besittelse av.

   2. Tidligere leder i Tilsynsrådet, advokat Christian Bruusgaard, tildelte forretningskameraten sin kontrakter i 12-millioners klassen uten anbud.

   Der andre må i fengsel for langt mindre alvorlige forhold, så slapp Bruusgaard og Tilsynsrådet med en bot på 400 000 som staten betalte.

   3. Barnepsykiater, Jo Erik Brøyn , som har innrømmet å ha nedlastet grov barneporno til eget bruk siden 1997!

   Dømt til 22 måneders fengsel, men der han har bidratt til at normale familier mister omsorgen for sine barn, så får han selv beholde tvillingene han fikk gjennom surrogati i India in 2010.

   Er det forresten greit at den velstående Brøyn, skal kunne "kjøpe" seg barn av en fattig surrogatmor i India?

   *

   Rasha Masri:
   Under diktator og korrupt system alt er lov

   Nina Kvamme:
   Blir regelrett kvalm av slike personer :( :( :(  burde vært rett til å sette de i gapestokk med et skilt ved siden av som fortalte hvorfor vedkommende satt i gapestokken !

   Tor Elling Brandal:
   Det går raskt nedover med rettssikkerheten i landet vårt. Det er frimurer ånden som styrer!

   Sissel Graff Lobben:
   Råttenskap.

   Aud Strandman:
   Skrekkelig system... :(

   Jeanette McCloy Groseth:
   Fuck The system!!

   Georg Ulvehøj:
   Kan ikke Folket klage?

   Brynhild Karlsen:
   Så lenge det ikke gjelder meg eller mine så tåler vi mye urett når det gjelder andre. Han hadde evig rett Arnulf Øverland ---

   Nina Haug:
   Kvalmt

   Ruth Ensby:
   Dette er ikke greit, vil vi virkelig bli dømt, veiledet eller rådet av slike nek? Ikke tale om, men i Norge går tydeligvis ALT an :(

   Eva Anita Hjelde:
   Hadde ikke gjort noe om folk hadde forstått at det er systemet det er noe galt med, ikke de som blir utsatt for overgrepene. Jeg er lei av å høre at jeg har tatt på meg offerrollen! Kun de ALLER nærmeste forstår. Ennå har de også problemer med å forstå at slikt skjer SÅ NÆRT, i VIRKELIGHETEN. Andre har blitt for EKSPONERT for det, at det ikke bare er den det gjelder som er rammet...!!!

   Går ikke å få til noe som helst som menneske, så lenge man blir sett på som problemet hele tiden. Ingen hører eller tror på én! Så vi trenger å STÅ SAMMEN ! <3

   Slike mennesker som Reikerås beskriver her, er grunnen til at det er mulig å holde sånne som meg nede!!! Å la det FORBLI slik. Man mister ALT. Man sitter igjen med livet mens man har problemer med å forstå hvorfor man lever.

   1st grunn; FÅ SLUTT PÅ DEN MÅTEN MINE MEDMENNESKER BLIR BEHANDLET PÅ! Få stoppet slike mennesker. Være et levende vitne som vitner for denne systematiske nedbrytingen av folket. Å få en endelig slutt på det. <3

   Vi må bli flinkere til å se hverandre, ta vare på hverandre, høre på hverandre. Det er jo vi som er FOLKET i Norge. Vi vil jo ikke at det internasjonale samfunnet skal oppfatte oss som de som styrer landet!?? ! <3

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.06. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155391074076875

   Når det gjelder forskjellsbehandling og urettferdighet, så overgår ofte virkeligheten fantasien.

   Les mer om det her:

   I veitrafikklovens § 31 c) står det om promillekjøring:

   "med bot og ubetinget fengsel ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,2 promille....."

   Så da Inger Myhr var dommer og sorenskriver (øverste sjef), så dømte hun de som hadde en promille over 1,2 , i tillegg til bot og inndrivelse av førerkort, til ubetinget fengsel.

   Men, en vinterdag i 2013, kjørte hun selv inn i autovernet med en promille på minimum 3! Ja, du hørte rett. Promille på 3!

   Men der Myhr selv hadde dømt andre til ubetinget fengselsstraff for promille over 1,2, så slapp hun selv unna å sone.

   Ja, hun fikk til og med velge selv den domstolen som skulle ha saken hennes.

   Christian Bruusgaard er en mektig herremann i den norske advokatverden.

   Ja, nærmest som en mafiaboss å regne.

   Og da han satt som styreleder i Tilsynsrådet for advokater, så var det mange som falt i unåde. Selv for formaliafeil.

   Men så ble Bruusgaard selv tatt.

   Først ble han og Tilsynsrådet dømt til en bot for 400 000, fordi Bruusgaard hadde gitt forretningskameraten sin kontrakter, uten anbud, verdt 10-talls millioner.

   Men, staten betalte boten, og så var saken ute av verden.

   Det faktum at Bruusgaard, da han satt som styreformann i det delvis offentlige Veidekke, ble idømt bøter av Økokrim for til sammen 12 millioner for kartellvirksomhet, fikk heller ingen konsekvenser for han.

   Ei heller det faktum at han, mens hans satt som styreformann i samme selskap, tildelte kontrakter til sitt eget familieselskap, Filtbygg AS, hvis verdi var over 50 millioner!

   Og da dette ble bedt om å granskes, så ga Justisdepartmentet grønt lys til at Bruusgaard fikk lov til å etterforske seg selv.

   Så har du den kjente barnepsykiateren, Jo Erik Brøyn.

   Det er ikke få familier der Brøyn har støttet barnevernet i å foreta omsorgsovertakelse.

   Og når de sakkyndige rapporter skal kontrolleres, så har Brøyn, i over 9 år, sittet i barnesakkyndig kommisjon.

   Bare for å gi rapportene er preg av falsk kontroll over seg.

   Så viste det seg at Brøyn har en pedofil legning, og lastet ned over 200 000 barnepobografiske bilder til eget bruk. Og det helt siden 1997!

   Flere i den samme elitiske gjengen var klar over hans tiltrekning til barn, men holdt godt kjeft om det.

   Og på den måten fikk han, ved hjelp av en fattig surrogatmor i India, kjøpe til seg to tvillinger i 2010.

   Nå er han nylig dømt for besittelse og nedlatsing av grov barneporno til en fengsel av 22 måneder.

   Jeg tenker:

   Hvor har barnevernet vært i å ivareta rettssikkerhen til de to i indisk- fødte barna, som nå er 8-9 år gamle?

   Den listen jeg har skrevet over, kunne jeg ha 10- eller 20- doblet.

   Men, poenget er at den loven som gjelder for deg, den gjelder ikke for den lille eliteklikken i Norge.

   Faktum er at det er en grotesk forskjellsbehandling i Norge

   Og en slik åpenlys urettferdighet, det bør gjøre deg mer enn forbanna!

   Jeg er i alle fall sjeleglad for at BBC snart kommer på besøk, for å undersøke dette særegne norske fenomenet nærmere.

   *

   Ken Olsen:
   Ja dobbeltmoralen i Norge er skammelig, og man kan si mye... Men tenker at ynkelig, er et dekkende ord. Og ulovlig er et ord som blir aktuelt å bruke framover, jo flere som blir klar over tilstanden i Norge.

   Sissel Graff Lobben:
   Råttent

   Rasha Masri:
   Loven i norge er spesielt for å straffe oss men å klage eller gå til sak må vi glemme rettigheten fordi vi er dømt på forhånd :( hurra for diktatoren

   Trygve Arntzen:
   Jobber du som baker, får du billig brød. Jobber du i det offentlige får du billig straff... Way of the world. Sad but true.

   Eva Anita Hjelde:
   Takk for det du gjør Marius Reikerås, for oss alle.
   Men til oss alle; vi må stå sammen. Vi må ut i gatene å protestere. Ikke godta mer!!! <3

   Per Steinar Sørå:
   For å snike unna straffer som menigmann må sone, kan de pengesterke kjøpe seg unna!!!

   Rune L. Hansen:
   Det er jo en politisk nepotisme som rekrutterer og beskytter og premierer hverandre - og sær-interesser de har sans for eller selv tillager.
   Den pedofile barnepsykiateren, Jo Erik Brøyn, er bare en av mange perverser og perverse og korrupte miljøer som drifter dagens Norge. Alt som er av dumhet, grådighet, perversiteter og mangel på samvittighet fristes og tiltrekkes og belønnes av en slik politisk og offentlig mafia-virksomhet. Både i og utenfor Norge.

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=743986809142499&set=p.743986809142499&type=3&theater

   Anne Marit Myhre:
   Bra det kommer frem men det er på tide at dem får straf som fortjent vi kan ikke hat sån at dem ikke blir straffet . Nok er nok

   Kathi Geigenbau Myhre:
   Det har gjort meg forbannanok til å emigrere!!

   Anita Volden:
   Du gjør en god jobb

   Bente C Larsson:
   Hvorfor er det ingen som reagerer og belyser slikt? Er det for sent å stille disse / slike til ansvar?

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, torsdag 14. juni 2018: 

   Dunkelt lyst, grålig overskyet med en bris fra sør, antydning til yr og 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Med yr litt efterpå. Et vind-drag, vått, fuktig, tildels med yr og opp til 12 pluss-grader frem mot klokken 09.30. Vind, disig, tildels yr og omkring 13 pluss-grader utover formiddagen. Det samme utover eftermiddagen. Med ned mot 11 pluss-grader klokken 20. Disig himmel, regn, yr, vått og ned til 10 pluss-grader frem mot klokken 22. Omtrent det samme med 9 pluss-grader, halv-mørkt og mindre nedbør mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 14.06. 2018 shared a post:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155393135651875

   Leen Sue, 14.06. 2018:

   DETTE VAR DET KORTISON GJORDE MOT KROPPEN MIN!

   Barnevernsinstitusjonen og Rikshospitalet fortsatte å medisinere meg fordi de mente at jeg KANSKJE hadde en sykdom som heter lupus. De tenkte ikke på skaden dette hormonet kunne ha på kroppen min.
De behandlet meg for «symptomene» jeg hadde, som egentlig var bare leddsmerter og hudutslett.

   De ga meg ekstremt høye doser Solu Medrol (intravenøst) og Prednisolon (tabletter). Kroppen min tålte ikke så mye; spesielt hjertet og lungene mine.
   Jeg var på legevakta nesten daglig for pusteproblemer.
   Noen leger fortalte meg at jeg hadde væske i lungene.
   En annen lege fortalte meg at jeg hadde ekstremt høy risiko for å få hjerteinfarkt.

   Jeg var også på Skien sykehus og lå under telemetri etter jeg hadde besvimt flere ganger på en dag. Hjertet slo ekstremt fort. Jeg hadde høyt blodtrykk. På det tidspunktet var jeg bare klar for å dø.

   Jeg var veldig deprimert. Jeg ville også hjem, men barnevernet nektet...

   —

   Jeg har vært frisk hele mitt liv.
   I løpet av de 9 månedene barnevernet hadde omsorgen, fikk jeg flere diagnoser: mulig lupus, schizofreni, psykose, hjernebetennelse, og mulig epilepsi.

   Jeg tok flere blodprøver, EEG, MR, jeg lå i narkose - tok ryggmargsprøve og hudbiopsi, spirometri, røntgen, EKG... ALT du kan tenke deg.
   De prøvene var HELT unødvenige for å diagnostisere lupus. Jeg har sagt det før, og jeg vil si det igjen: legene her i Polen sier at jeg er HELT frisk. Jeg har ingen av sykdommene barnevernet og norske leger påstod at jeg hadde.

   *

   Lill Heidi:
   Medisineringen fra norsk helsevesen (legene) er helt horribel, enten man er i B.V.'s varetekt eller ikke. ALT FOR MANGE har fått ødelagt sine liv pga helt vettløs medisinering i regi av sine leger. De pøser på med medisiner, ofte bare for å "se om det virker", uten å gidde ta ansvar for at folk blir utredet på en ansvarlig og trygg måte. Arrogansen er påtagelig her til lands, både i den ene og andre og tredje Etaten, og Helsevesenet er intet unntak ! :(

   Rune L. Hansen:
   Diagnosene og medisineringene og behandlingene fra det politiske "barnevernet" (CPS) og deres medspillere sin side er ekstremt verre og farligere enn alt annet. For den virksomheten handler det om å gjøre barna og foreldrene så syke og dårlige som bare mulig, samt å frata de maksimalt alle menneskerettigheter!

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.06. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155393816606875

   Norge, domstolene og barnevernet får et massivt press på seg fremover.

   BBC vil nå også fokusere på hvordan norske myndigheter sykeliggjorde en sunn og frisk jente, bare for å få et påskudd til å ta over omsorgen.

   Her er melding jeg fikk fra BBC nå i kveld:

   "Thanks Marius -

   I watched this - it's another very shocking case.

   Is Broyn the psychiatrist she refers to who gave her anti-psychotic drugs and then sent her to the hospital that gave her cortisone?

   Which county board was that?

   Baerum?

   Would that girl or her mother want to talk to me (without identification)?

   Do you know how many Norwegian children are in Poland because of Barnevernet?

   This of course is a different case to Silje Garmo, so presumably several at least?

   Thanks

   *

   Michael Fock:
   Supert Marius ! 

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Veldig bra !!!!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.06. 2018 shared a post:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213604867770771

   En politisk mafia-virksomhet som forakter Barnekonvensjonen skal nu liksom hjelpe barna og foreldrene.

   En velkjent taktikk det der. Det blir som at Hitler-regjeringens Gestapo skal hjelpe jødene de internerer. Nok et vitnesbyrd om at dumhet og ondskap overgår alt av menneskelighet og forstand!

   Oddvar Espegard, 14.06. 2018 shared a link:

   Se på det stygge fliret til denne dama, alle ser at hun er full av løgn, det er BARE løgn alt de sier og gjør.

   Familievernet: – Å ta vare på foreldre som mister omsorgen for barn har vært et forsømt område. Nå gjør…
   http://fontene.no/nyheter/familievernet--a-ta-vare-pa-foreldre-som-mister-omsorgen-for-barn-har-vart-et-forsomt-omrade-na-gjor-vi-noe-med-det-6.47.540702.f0ea610c4a
   fontene.no

   *

   Rasha Masri:
   Disse folk er spesialister i løgn, juks og bedrag

   Hannah Mindeberg:
   haha .. ;-)

   Krisztina Svendsen:
   Løgnhasler, og psykopater alle.
   Hennes smil og falsk jeg ser det.

   Rune L. Hansen:
   En politisk mafia-virksomhet som forakter Barnekonvensjonen skal nu liksom hjelpe barna og foreldrene. En velkjent taktikk det der. Det blir som at Hitler-regjeringens Gestapo skal hjelpe jødene de internerer. Nok et vitnesbyrd om at dumhet og ondskap overgår alt av menneskelighet og forstand!

   Det å frata et menneske retten til sitt familieliv. Hva gjør det med et menneske - og med medmennesker og med samfunnet? Og hva sier det til et menneske - og til medmennesker? Er de liksom så dumme og enestående at de ikke engang vet et mangfold av svarene på noe så nærliggende?! Er de fullstendig utenfor menneske-rasen?

   Vet de eller forstår de heller liksom ikke at å frata et menneske retten til sitt familieliv (en av de uavhendelige og umistelige menneskerettigheter) alltid blandt annet er både unødvendig og ulovlig og automatisk en mangfoldig og groveste slags menneskeretts-forbrytelse! Vet de i det heletatt ikke hva en menneskerettighet - og hva et menneske - er?!

   I praksis nullifiserer det alle menneskerettigheter og gjør de verdiløse og meningsløse. Men med hvilken rett? Med ingen lovlig rett.

   Rune L. Hansen:
   Taktikken de bruker er å beskylde foreldrene for litt maksimalt av all den grove mishandlingen de selv utsetter barna for. Og fullstendig å neglisjere alle menneskerettigheter og alle Straffelovens lovlige lovbestemmelser.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1894758230545097/

   Erling Peder:
   Ja det er det vel ingen tvil om , men ett gode er at vi vet nå hvor dem havner til slutt.

   Dung Svalland:
   Jo da. De reduserer samvær mellom foreldre og barn til null. Så de tar vare på foreldre slik at barn under deres omsorg kommer aldri hjem igjen til foreldre ei heller på besøk.

   Rune L. Hansen:
   En politisk mafia-virksomhet som forakter Barnekonvensjonen skal nu liksom hjelpe barna og foreldrene. En velkjent taktikk det der. Det blir som at Hitler-regjeringens Gestapo skal hjelpe jødene de internerer. Nok et vitnesbyrd om at dumhet og ondskap overgår alt av menneskelighet og forstand!

   Rasha Masri:
   De hjelper foreldrene og barna med å sende dem til graven eller psykiatri resten av live :( de folka har hjerne som er full av dritt at de tror virkelig på den dritten de sier

   Rune L. Hansen:
   Det å frata et menneske retten til sitt familieliv. Hva gjør det med et menneske - og med medmennesker og med samfunnet? Og hva sier det til et menneske - og til medmennesker? Er de liksom så dumme og enestående at de ikke engang vet et mangfold av svarene på noe så nærliggende?! Er de fullstendig utenfor menneske-rasen?

   Rune L. Hansen:
   Vet de eller forstår de heller liksom ikke at å frata et menneske retten til sitt familieliv (en av de uavhendelige og umistelige menneskerettigheter) alltid blandt annet er både unødvendig og ulovlig og automatisk en mangfoldig og groveste slags menneskeretts-forbrytelse! Vet de i det heletatt ikke hva en menneskerettighet - og hva et menneske - er?!

   
Rune L. Hansen:
   I praksis nullifiserer det alle menneskerettigheter og gjør de verdiløse og meningsløse. Men med hvilken rett? Med ingen lovlig rett.

   Torill Born:
   Håpet dette var sant.
   Foreldre.... mor og el far og barn

   Rune L. Hansen:
   La deg ikke lure, Torill Born. Det er det fullstendig motsatte av familievern de står for og sikter til. Og det fullstendig motsatte av barnevern og menneskevern og lov og rett!

   Mary Ann Fedje:
   Fór en drittsekk. Det eneste foreldra trenger er at dere slutter og stjele barna deres!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.06. 2018 via NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter, shared a post:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10155664077458785/

   Barnkonventionen ble svensk lag samtidig med at konventionen ble ratifiserat.

   Og det vet liksom inte svenska riksdagen? Fortsatt er det ingenting som tyder på at de vet hva Barnkonventionen er og hva den inneholder. Det svenska folket er utsatt for massivt med politisk og offentlig organisert kriminalitet, inklusivt forfalskninger!

   ‎Sylvia Blomstermamman Chamou, 14.06. 2018:

   Äntligen blir barnkonventionen lag | Barnens Rätt i Samhället
   http://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/antligen-blir-barnkonventionen-lag/
   bris.se

   *

   Ruby Harrold-Claesson:
   I Storbritannien och Brittiska Samväldet heter det: "International Law is part of the Law of the land"
   Före den svenska Grundlagsändringen 1973 hade internationella konventioner status som lag. Efter 1973 kräver Sveriges Grundlag att signering och ratificering av internationella traktat måste följas av "inkorporering" för att de ska gälla som svensk lag.
   Sverige signerade och ratificerade Den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna 1948 - 1952, men Konventionen inkorporerades i Grundlagen 1990 eftersom det var ett oeftergivligt villkor för Sveriges medlemskap i Europa Unionen.

   Trots det faktum att Europakonventionen ÄR svensk lag, fortsätter svenska myndigheter att kränka medborgarnas mänskliga rättigheter dagligen.
   Barnkonventionen antogs den 20 november 1989 och trädde i kraft den 2 september 1990.
   Sverige har plockat vissa begrepp som "barnets bästa" i svensk lag, men det är myndighetspersonerna som bestämmer vad som är bäst för barnen.

   Rune L. Hansen:
   Du skriver i en setning, at: "Efter 1973 kräver Sveriges Grundlag att signering och ratificering av internationella traktat måste följas av "inkorporering" för att de ska gälla som svensk lag."
   Vel, menneskeretts-konvensjonene sier flerfoldig at hverken svenske politikere eller andre kan lovlig late som at en ratifisert menneskeretts-konvensjon ikke er nasjonal lov, eller som at den må gjennom enda en prosess for å være det!
   Inkorperering eller implementering er noe fullstendig annet - nemlig at mangler eller bristende samsvar med menneskeretts-konvensjonene i Straffeloven og administrasjon og alt annet fortløpende umiddelbart rettes opp!
   Hva gjelder Grunnloven, så er det i henhold til menneskeretts-konvensjonene også en selvfølgelighet at menneskeretts-konvensjonene har høyere rang (lex superior) enn også Grunnloven ved eventuell konflikt eller tvil. At dette klart og tydelig bør eller skal være bestemt i Grunnloven (konstitusjonen) er også en selvfølgelighet. Ikke minst også fordi menneskeretts-konvensjonene stadfester prinsippene for lovlig lov og rett (lex superior, the rule of law) - til forskjell fra ulovlig lov og rett, forvaltning og politikk.

   Minst av alt betyr inkorperering eller implementering å neglisjere, redusere eller forfalske noe av innholdet i menneskeretts-konvensjonene! Hvordan enn!
   At den politiske mafia-virksomheten og dens medspillere forfalsker begrepet "barnets beste" med vilkårlighet (arbitrariness / godtycke) og neglisjering av menneskerettighetene og hva de er, er i praksis kriminelt å nullifisere Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene!

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene krever og forutsetter "kompetente myndigheter" som en nødvendig minste-standard, Ruby Harrold-Claesson. Hvis hverken ønsket om eller viljen og evnen til nødvendig reell kompetanse er tilstede så må det gå veldig galt!

   Rune L. Hansen:
    Les i Inledningen i Barnkonventionen:

   "Konventionsstaterna,

   - som anser att, i enlighet med de principer som proklamerats i Förenta nationernas stadga, erkännandet av den inneboende värdigheten hos alla medlemmar av människosläktet och av deras lika oförytterliga rättigheter utgör grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

   - som beaktar att Förenta nationernas folk i stadgan på nytt bekräftat sin tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna och beslutat främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet,

   - som erkänner att Förenta nationerna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter proklamerat och kommit överens om att envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter som däri anges, utan åtskillnad av något slag".

   Och i Art 2:

   "Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag".

   Och i Art 4:

   "Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention".

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene krever og forutsetter "kompetente myndigheter" som en nødvendig minste-standard, Ruby Harrold-Claesson. Hvis hverken ønsket om eller viljen og evnen til nødvendig reell kompetanse er tilstede så må det gå veldig galt!

   Rune L. Hansen:
   Barnkonventionen Art 16:
   "1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.
    2. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp."

   
---

   https://www.facebook.com/groups/119732058096835/permalink/1975157219220967/

   Sylvia Blomstermamman Chamoun:
   Vad tycker du själv Rune, behövas göras för att det skall bli bättre och säkrare för barnen?

   Rune L. Hansen:
   Enkelt, Sylvia Blomstermamman Chamoun, respektere og sikre hele Barnekonventionen, 100%. Och uforfalskad!

   Sylvia Blomstermamman Chamoun:
   Absolut det är väldigt viktigt i lagtexter, att inte var man tolkar utan att det skall finns konkreta exempel. Vägledande praxis!

   Rune L. Hansen:
   Les f. eks. innledningen i Barnekonvensjonen (CRC) - les hver setning nøye:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Og blandt annet i Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og les nøye for eksempel Menneskerettighetserklæringen (UDHR) Art 30:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Menneskerettighetserklæringen (UDHR), erklærer i innledningen:
   "Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Og Menneskerettighetserklæringen (UDHR) i Art 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   Rune L. Hansen:
   Jeg gjentar:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 14.06. 2018:
   https://www.facebook.com/kirsten.femundsenden/posts/10211362303308762

   Hvorfor setter ingen av de vettuge og kloke i politiet, en stopper for maktovergrepene de mindre glupe kollegene bedriver?

   *

   Roger Johan Moen:
   ja, det er rart igrunn

   Monika Johnsen:
   De er så alt for få, desverre.

   Per Antonio Lopez Rebollar:
   2 valg kameraderi eller sparken.

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, fredag 15. juni 2018: 

   Omkring 9 pluss-grader Celsius, vått og tildels yr her ute i natt. Vått og delvis overskyet fra vest og opp mot 12 pluss-grader frem mot klokken 09. Med 14 klokken 09.45. Tilskyende utpå eftermiddagen, med yr og regn og oppmot 12 pluss-grader frem mot 16-tiden. Helt og delvis overskyet og ellers omtrent det samme videre frem mot klokken 20. Dunkelt, vått og i overkant av 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, lørdag 16. juni 2018: 

   Vått og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet lys blå himmel og 12 pluss-grader frem mot klokken 08. Spredt skyet fra sør-øst og opp til 16 pluss-grader frem mot klokken 11 og derefter. Overskyet utpå eftermiddagen, med 15 pluss-grader frem mot klokken 19. Grålig dunkel himmel, yr, vått og 12 pluss-grader klokken 22. Omtrent det samme videre utover kvelden, med 11 pluss-grader og halv-mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.06. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213622212964390

   Menneskerettighetenes fiender

   De felles-menneskelige menneskerettighetene er absolutt enhvers forpliktende og uavhendelige minste-garantier som utgjør bestemmelsene og prinsippene for lovlig lov og rett, politikk og forvaltning - kontra ulovlige bestemmelser, regler, vedtak, avgjørelser, dommer, prosesser, unnlatelser, etc. 

   Dette misliker særlig mange politikere og andre offentlig ansatte og også sær-interesser med makt og innflytelse som har andre prioriteringer, ønsker og hensikter. Metodene de bruker for å krenke og stjele sivilbefolkningens og medmenneskers menneskerettigheter er flere og smittsomme. Og konsekvensene av at de gjør det er katastrofale og samfunns- og menneske-ødeleggende.

   Metodene de bruker er særlig følgende 10. De 10 menneskeretts-forbryternes metoder eller bud:

   01 - Dobbel-moral. Å bruke menneskerettighetene som pynt eller maske.

   02 - Unnlatelser og ansvars-fraskrivelser.

   03 -
Å forfalske menneskerettighetene, en eller flere eller alle.

   04 - Å neglisjere menneskerettighetene, en eller flere eller alle - for et eller flere mennesker.

   05 -
Å bagatellisere menneskerettighetene, en eller flere eller alle - for et eller flere mennesker.

   06 - Å ned-prioritere menneskerettighetene, en eller flere eller alle - for et eller flere mennesker.

   
07 - Å bable bort menneskerettighetene, en eller flere eller alle - for et eller flere mennesker.

   08 - Å ikke real-kompetent straffeforfølge, stoppe og reparere enhver menneskeretts-krenkelse i forhold til et eller flere mennesker.

   09 - Å nekte, hindre eller vanskeliggjøre tilgang til real-kompetent lov og rett for et eller flere mennesker.

   10 - Å forfalske prinsippet for nødvendighet og forholdsmessighet.

   ---

   Angående alt dette kan og bør og skal mangt og mye sies. Meningen med denne teksten her nu er imidlertid å være meget kortfattet, oversiktlig og direkte.

   Likevel skal samtidig som et eksempel også forklares litt nærmere om et av de 10 punktene.

   Angående punkt
3 - Å forfalske menneskerettighetene, en eller flere eller alle.

   Dette er ikke minst en meget populær metode blandt menneskerettighetenes fiender. Særlig hevder de mere eller mindre tydelig at de har lov eller rett til å tolke en menneskerettighet, bort vekk fra sitt konkrete og presise innhold. Ofte gjerne til det motsatte av innholdet!

   Om dette blandt annet sier menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettighetserklæringen (UDHR) Art 30:, at:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Absolutt alt innhold i menneskeretts-konvensjonene skal og må for enhver respekteres og sikres. Innholdets bestanddeler er i samsvar med hverandre - og ikke i konflikt med hverandre.

   Dette gjelder selvfølgelig også ikke minst uttrykket og begrepet "barnets beste" i Barnekonvensjonen. Begrepet betyr eller innebærer på ingen som helst måte noen rett for noen til å krenke en eller flere menneskerettigheter. Tvert om.

   Blandt annet har særlig Art 9 p1 i Barnekonvensjonen blandt menneskerettighetenes fiender vært populær å forfalske. Ikke bare angående begrepet "barnets beste", men også med en enkel direkte ord-forfalskning. Ordet "må" bytter de i praksis ut med ordet "skal". Samtidig med at nødvendighets-prinsippet også forfalskes. For at slike "små" forfalskninger liksom skal gi lov og rett til i politisk offentlig regi å kidnappe barn og foreldre. 

   Mange sær-interesser og mennesker har interesse av og ønske om slike og andre forfalskninger. Og slike interesser og ønsker befinner seg mange forskjellige steder. Blandt annet også forskjellige steder i og under FN-administrasjonen. For eksempel er UNESCO i så måte en særlig korrupt gjennomsyret instans. Som nasjonalt i mange land blandt annet direkte forfalsker hele Barnekonvensjonen. Blandt annet ved å omformulere og utelate innhold.

   Konsekvensene av slike og andre forfalskninger er og blir katastrofale og groteske.

   ---

   Glem ikke for eksempel menneskeretts-konvensjonenes og 
Menneskerettighetserklæringens (Art 28) ord og lovbestemmelse, at:

   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."

   Og i Menneskerettighetserklæringen Art 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   Og for eksempel i Barnekonvensjonens innledende ord, om at:

   "De stater som er part i denne konvensjon, (...) som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   *

   Mary Ann Fedje:
   Når ledere er så tett i pappen at de tror menneskerettigheter ikke gjelder for oss...det norske folk, og andre som bor i landet vårt, da er det på tide og bytte dem ut

   JarLe OLav Østhus Östhus:
   À tiL Over mà L ; reiser rundt ' og pr eiker men - neskerettigheter TiL and re ₹ ? % vidner O m ' HykLe ri €~ @_ § / norge % .

   Leif Helge Bakke:
   Vi kan kun få gjort noe ved å gå over til ett ekte folkestyre.

   Rune L. Hansen:
   Ordene "ekte folkestyre" er bare tomme eller falske ord om de ikke betyr det samme som menneskeretts-konvensjonene 100% respektert og sikret, Leif Helge Bakke.

   Leif Helge Bakke:
   folkestyre med velgerinitiativ og juridisk bindende folkeavstemning med Grunnloven som fundament er d vi kjemper for med norgespartiet fremover.

   Rune L. Hansen:
   At du forfalsker menneskeretts-konvensjonene med slike eller andre ord, er ikke akseptabelt, Leif Helge Bakke.

   Leif Helge Bakke:
   Rune L. Hansen er menneskerettighetene fjernet fra Grunnloven?

   Rune L. Hansen:
   Nei, ikke fjernet, hverken fra Grunnloven eller Straffeloven, men av kriminelle forfalsket og neglisjert.

   Leif Helge Bakke:
   Er d ikke da lurt at vi samler oss, jobber for å få opprettet ett folkestyre, og i fellesskap får endret også Grunnloven gjennom folkeavstemninger til det bedre?

   Leif Helge Bakke:
   D skjer ingenting hvis ti hester jobber med å dra i hver sin retning

   Leif Helge Bakke:
   For d er nettopp d som skjer over hele nettet

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene splitter bare mellom kriminelt og ikke kriminelt, Leif Helge Bakke. Og er samtidig felles-menneskelige standarder og bestemmelser. Ikke minst det er det unike med de - som ikke på noen som helst måte må forfalskes eller neglisjeres.

   JarLe OLav Østhus Östhus:
   Da ' FeLT / arb er viktig T

   Rasha Masri:
   Politikere bør se på oss først som mennesker før de gir oss våre rettigheter fordi det ser ut til at vi bare er mennesker i valgperioden og etter at de får makten ser de på oss som slaver :(

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, søndag 17. juni 2018: 

   Vått, yr og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig-hvit himmel, vått og 11 pluss-grader klokken 06. Tildels delvis overskyet og opp til 14 pluss-grader frem mot 09-tiden. For det meste helt overskyet og 14 pluss-grader videre utover formiddagen, tildels med litt yr. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Spredt skyet og omkring 12 pluss-grader klokken 21.30. Dunkelt og 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.06. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213626292146367

   Barnets oppdragelse og utdannelse er meget viktig for alle barn og samfunn.

   Barnekonvensjonens Art 29 handler om dette - og går i sin helhet slik:

   "1. Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:

    a) å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig,

    b) å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt,

    c) å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur,

    d) å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen,

    e) å fremme respekten for det naturlige miljø.

   2. Ingen del av denne artikkel eller artikkel 28 skal fortolkes slik at det gripes inn i personers og organisasjoners frihet til å opprette og lede utdanningsinstitusjoner, under forutsetning av at prinsippene fastsatt i nr. 1 i denne artikkel overholdes, og at den undervisningen som blir gitt i slike institusjoner er i samsvar med de minimumskrav vedkommende stat eventuelt har fastsatt."

   *

   Rune L. Hansen:
   Hvem i dagens Norge er det som tar Barnekonvensjonen på alvor? (Bortsett fra meg.) Og for eksempel denne dens Art 29 om barnets oppdragelse og utdannelse?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.06. 2018: 
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213630445890208

   Urett som ikke rettes opp i dag, rammer mere deg og dine andre dager.

   *

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, mandag 18. juni 2018: 

   Omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Med disig himmel og yr klokken 06.30. Omtrent det samme videre utover dagen frem mot 15-tiden, tildels med oppmot 14 pluss-grader, derefter med mindre og efter hvert uten nedbør. Omkring 12 pluss-grader utover kvelden. Grålig overskyet drivende fra sør, dunkelt halv-mørkt og i overkant av 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Leen Sue, 16.06. 2018:
   https://www.facebook.com/leen.sue.12/posts/144591149741937

   Barnets beste er å lyve og stemple meg som alvorlig syk med falske diagnoser: både fysisk og psykisk.

   Barnets beste er å nesten drepe meg med medisiner.

   Barnets beste er å ødelegge familien min totalt.

   Barnets beste er å nekte meg skolegang - å ikke gå på skolen i hele 2, nesten 3 år.

   Barnets beste er å miste mitt hjem som jeg vokste opp i.

   Barnets beste er å separere meg fra far og søsken.

   Barnets beste er å gi meg traumer jeg kommer alltid til å se tilbake på resten av livet.

   KRISTOFFER FJELDHEIM og BJØRN ØSTBERG, er dette for barnets beste?
   Hva har dere tjent på dette?
   Penger?
   Hvor lenge skal dere beholde deres jobb, og hvor mange liv skal dere ødelegge?

   *

   Jørn Karlsen:
   dette er tragisk er det mulig men du er ikke alene

   Kathi Geigenbau Myhre:
   Nei, alene er du ikke. I Vardø finnes en lensmann ved navn Kyrre Olsen, bror til fosterkjerringa jeg bodde hos i fire år!
   Han henla alle anmeldelser om barnemishandling!

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 19. juni 2018: 

   Nokså mørkt, mørkt grålig skyet fra vest, yr, vått og i overkant av 9 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 02 i natt. Derefter uten nedbør og senere med igjen. Disig himmel, regn og 10 pluss-grader omkring 10-tiden og derefter. Tildels helt og tildels delvis overskyet og tildels med yr og regn videre utover dagen. Med tildels en tiltagende måne-sigd synlig sørlig og 10 pluss-grader omkring 20-tiden. Tildels mørkt gråe skye-drev fra vest tildels med yr utover kvelden og efter hvert ned mot 8 pluss-grader. Dunkelt, noe lett yr og i underkant av 8 mot midnatt.
   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, onsdag 20. juni 2018: 

   Omkring 8 pluss-grader Celsius, vått og tildels yr her ute i natt. Overskyet, vått, tildels yr og 10 pluss-grader frem mot klokken 10. Bruno fikk to (tror jeg) hvalper omkring 08-tiden i dag. Og flere ankom utover eftermiddagen. Alle ute, inntil en stor thuja, nært huset her. Hun ville helst føde der ute, i en overfladisk provisorisk jord-grop hun tillaget, til tross nokså mye tungt med regn og yr og omkring 10 og 11 pluss-grader utover eftermiddagen. Litt skrått og bratt på ene siden der, så flere rullet ned ufrivillig og måtte jeg hjelpe opp. Overskyet, tildels med yr og ned mot 9 pluss-grader frem mot klokken 22.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.06. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213649843815144

   Vilkårlighet og hovmod

   Vilkårlighet har nokså fullstendig erstattet lov og rett i dagens Norge.

   Ethvert terror regime vil i praksis ha vilkårlighet som lov og rett.

   Og påstander som bevis og seg selv og sine som rex og lex superior og the rule of law.
  
   At dette ble offentlig politikk ble utrolig smittsomt, truende og livs-farlig.

   Forsøkt skjult bak dobbel-moral, indoktrinering, falsk dokumentasjon og propaganda.

   Utbygd via karriærer, nøkkel-posisjoner, fristelser, svik og trusler.

   Til nepotismer og dårer av medvirkende.

   Slik oppstår og sprees terror regimer, utplyndring og hovmod i verden.

   Menneskeretts-konvensjonene drukner i alt slikt.

   Hvem våger og evner vel å se og undersøke nok bak kulissene?

   Uten forfalskninger, feil fokus og forhastede slutninger?

   Uten hovmod og vilkårlighet?

   *

   Rune L. Hansen:
   Ps: Ordet vilkårlighet (arbitrariness, på engelsk) er omtrent det samme som det norske ordet synsing.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1649753105150960/

   Toni Stannov:
   <3 Dine skarpe analyser bringer ofte tårerne frem i mine øjne - vi har få som dig i Danmark, Rune ! En af dem er Mette Blomquist Valentin.

   Rune L. Hansen:
   100% ydmykhet og respekt for de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene er en nødvendighet - uten vilkårlighet, forfalskninger eller forhastede slutninger.
   Menneskeretts-konvensjonene er en gigantisk revolusjonerende og evolusjonerende begivenhet i verden, fremkommet som tusenårige erfaringer og kunnskaper fra mange steder og tider i verden, som absolutt enhvers minste-garantier for medmenneskelighet og rettferdighet. Å undervurdere, forfalske, bagatellisere eller neglisjere de gjør samfunnet og verden farligere enn noensinne.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.06. 2018 via Politi-anmeldelsen, shared a video:
   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/permalink/1780546101995142/

   Vilkårlighet har nokså fullstendig erstattet lov og rett i dagens Norge. :(

   Konsulent Svein Olav Nordlien, 16.06. 2018:
   https://www.facebook.com/problemfikseren/videos/2043006379107403/
   -22:06 - 2,135 Views

   Håper flest mulig gir seg tid å både høre film og lese vedlegget. Ikke minst bør klagen som advokat Arvid Sjødin har sendt inn være av interesse for mange.
   Må takke for den jobben som han gjør i rettssikkerhetens navn.
   See more ...

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.06. 2018 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/?multi_permalinks=1649278768531727

   Dette er en selvfølgelighet for anstendige mennesker, men den politiske kidnapper-mafiaen forsøker å indoktrinere sivilbefolkningen og verden til å tro noe annet.

   What separation from parents does to children: ‘The effect is catastrophic’
   
   What separation from parents does to children: ‘The effect is catastrophic’
   https://www.washingtonpost.com/national/health-science/what-separation-from-parents-does-to-children-the-effect-is-catastrophic/2018/06/18/c00c30ec-732c-11e8-805c-4b67019fcfe4_story.html
   washingtonpost.com

   *

   Vita Est Bella:
   Ja! Det kræver næppe et professorat, at forstå hvor voldsomt et overgreb det er for børn, at blive revet ud af armene på sin mor og overladt i uvished.

   Rune L. Hansen:
   Trengs det et professorat for å forstå eller misforstå for eksempel Menneskerettserklæringen Art 16 & Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 23, Vita Est Bella:

   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Eller for ikke å forurette medmennesker?

   Rune L. Hansen:
   Menneske-barn forlater ikke sine foreldre før de blir voksne - og selv da blir de aldri langt unna. For elefanter og døgnfluer er det annerledes, på hver sin måte. Å separere et barn fra sine foreldre (den ene eller begge) er dypt og grovt å traumatisere, skade og fremmedgjøre barnet (og foreldrene) - og verden.

   
---
---

   Rasha Masri, 20.06. 2018:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=438787966549372&id=100012545170724

   Løgn og løgnere!

   Vi fikk dette brevet i går, og som dere kan lese - har barnevernstjenesten besluttet å fremme sak for fylkesnemnda for opphevelse av omsorgen. De utrykker herved bekymring for min datter: fordi hun ikke går på skolen og hun trenger "behov for helsehjelp."

   Går det ann å være så dum som dette her? Friske barn trenger ikke helsehjelp!

   Barnevernet Bærum tok mitt barn uten undersøkelse eller tiltak.

   Kristoffer Fjeldheim, som er yngre enn mitt yngste voksne barn, sendte min datter på institusjon med 3 gutter som var mye eldre enn henne (en gutt hadde seksuell atferd).

   Han presset oss til å innrømme noe vi ikke har gjort for å beholde omsorgen - og han torturerte min datter, med hjelp av Antoinette Eingrüber. De presset henne til å si noe stygt om familien som ikke stemte.

   De truet med å fjerne min datter sitt SIM-kort etter de fant ut at hun hadde kontakt med meg.

   Barnevernet sin kommuneadvokat ga garanti til Mobbedammen skole (Mølladammen) om at de ikke trengte å bekymre seg, fordi min datter skulle ikke returnere og barnevernet støtter dem 100%. Hun sa også at vi kommer ingen vei i tingretten og lagmannsretten. Det ser ut som hun visste hva som kom til å skje.

   Det ligger heller ikke noe tilsvar fra kommunen til lagmannsretten.

   De leiet en psykiater som er kjent svindler. Han forfalsket flere diagnoser (med hjelp av hans venner på Rikshospitalet), og tok mange prøver av min datter som var veldig smertefulle og helt unødvendige.

   Han stemplet henne som psykotisk, schizofren, utviklingshemmet, og han sa at hun hadde lupus.

   Han ga henne antipsykotika, som veldig sjeldent gis til voksne mennesker. Den medisinen kan gi lignende bivirkninger som symptomene på lupus. Visste han, som lege, ikke dette? Eller gjorde han det med vilje, slik at de kunne "bygge" på flere sykdommer?

   Rikshospitalet innrømte selv at de ikke fant noe som tydet på sykdom, men allikevel ga de min datter en ekstrem mengde medisiner.

   Kommuneadvokaten skrev til tingretten at selvom det ikke er noe galt med vår omsorg, er det umulig å tilbakeføre barnet, fordi hun er "alvorlig syk."

   Kristoffer Fjeldheim truet leger på Rikshospitalet, og på institusjonen i Jessheim (Tjernlia) om å ikke gi informasjon om min datter sin helsesituasjon.

   Når de skriver her at de er "bekymret for skolen," har min datter gått på skolen siden første klasse selv om hun var mobbet, og hun var flink skoleelev.
   Men da de tok omsorgen, stoppet de å sende henne på skolen. Og de nektet å sende oss skolepapirer slik at hun kunne gå på skolen i Polen.
   Så hva er det de er bekymret for?

   Når det gjelder helsehjelp, har min datter ikke tatt en eneste tablett siden vi kom til Polen.
   Hun ble fulgt opp av polske leger: nevrolog, nevrokirurg, reumatolog, psykiater og barne - overlege som fant absolutt ingenting, og det kan bevises.

   Hele saken til min datter var bestilt, og de største kriminelle i denne saken er Kristoffer Fjeldheim, Bjørn Østberg og helsesøster på Mobbedammen skole.
   I et land som respekterer seg selv, skulle de tre menneskene her blitt siktet for drapsforsøk.

   Barnevernet kan beholde sine løgner, fordi vi er ikke noen idioter.
   De kommer ikke til å slippe unna.
   Vi er en familie som ble splittet og ødelagt, på alle måter: psykisk, fysisk og økonomisk.

   I dag sliter min datter med PTSD og hun sliter fortsatt med dårlig nyrefunksjon, på grunn av medisinene de ga henne.

   Hele familien sliter med traumer. Min mann ble alvorlig syk på grunn av denne belastningen og vårt hjem måtte vi selge for å dekke utgiftene.

   Barnevernet tror at de kan ta omsorgen med falske anklagelser og nesten drepe mitt barn og ødelegge vår familie, og returnere henne til oss igjen med falske løgner!

   Vi stiller opp på BBC intervju, vi går til sak mot kommune og stat, og alle som er ansvarlig for dette skal stilles til ansvar selv om det er siste dagen i mitt liv.


   raska-saken-1.jpg

   *

   Leen Sue:
   Hvis dere lurer, dette er bare medisinene de ga meg for "lupus". De ga meg astmamedisiner, p-piller, sovemedisiner og antipsykotika daglig også.
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=147635322770853&set=p.147635322770853&type=3
   
   Leen Sue:
   Jeg tok EEG, EKG, MR, blodprøver, jeg ble lagt i narkose, tok hud biopsi, spinalpunksjon, spirometri, røntgen og ultralyd bare for å diagnostisere denne sykdommen, som man kan lett se på enkle blodprøver!
   Selvom de fant ingenting som tydet på sykdom, begynte de å medisinere meg med kortison som forårsaket nesten nyre, lunge og hjertesvikt! Jeg holdt på å dø av medisinene! De tok nesten livet av meg bare for å beholde denne verdifulle omsorgen!

   Gabriela Presthus:
   Mordercy oplacani hojnie przez norweskich politykow .

   Irvine Valetti:
   De gjør værre ting enn å lyve.
   De er grusomme.
   <3 til deres familie.

   Sigbjorn Aase:
   Hver og en må tas. Tullinger idioter. Barn kan de ingenting om.

   Irvine Valetti:
   De jobber uforsvarlig og skaper stor skade og ødeleggelse det er min erfaring også.

 
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, torsdag 21. juni 2018: 

   Halv-mørkt og 5 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Helt og delvis overskyet fra vest tildels med yr og omkring 10 og opptil 12 pluss-grader utover formiddagen. Bruno siden i går med 8 (tror jeg) nyfødte hvalper i sin favn her ute. Derav 5 svarte. Helt og delvis overskyet med omkring 12 pluss-grader uten nedbør utover eftermiddagen. Overskyet med 10 pluss-grader og noe litt bris frem mot klokken 21. Dunkelt og 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 21.06. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213658717836989

   Menneskerettighetene, for absolutt alle og enhver?

   Ja, det er dette menneskeretts-konvensjonene klart og tydelig mangfoldig har lovbestemt. At enhver menneskerettighet gjelder og skal gjelde for absolutt enhver i ethvert angjeldende land og samfunn. Uten forskjell eller diskriminering av noe slags. Gjelder dette altså også for psykopater, kriminelle, fengslede, terrorister, etc.?

   Vel, det finnes kun et eneste unntak - og ingen flere. Og det er at unntaket 100% må være i samsvar med nødvendighets-prinsippet, inklusivt forholdsmessighet-prinsippet, for å kunne lovliggjøres. Samtidig må det i offentlige avgjørelser alltid også blandt annet uforfalsket være godt og stødig nok offentlig begrunnet og åpent for argumentasjon og protester.

   Dermed er ofte (men ikke alltid) enhver offentlig menneskeretts-krenkelse enkelt å oppdage og å rette opp. Også administrativt. Dette i samsvar med blandt annet EMK Art 17 og Art 13 og Art 6.

   Enhver av menneskerettighetene, uforfalsket, gjelder altså for - og forplikter personlig - absolutt ethvert enkelt-menneske, hvem og hvor enn i jurisdiksjonen det er eller befinner seg. Enhver av mennekerettighetene og deres nødvendigheter skal og må real-kompetent og effektivt for absolutt enhver implementeres - også administrativt. Krenkelser, også i form av unnlatelser eller forfalskninger, er kriminalitet. Ikke noe av dette skal noensinne kunne ned-prioriteres eller bagatelliseres.

   Menneskeretts-konvensjonene og menneskerettighetene forutsetter at enhver av deres prinsipper og bestemmelser av absolutt enhver respekteres og sikres. Hvilket samtidig forutsetter at enhver mulig eller reell menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker real-kompetent straffeforfølges, stoppes og repareres.

   At menneskeretts-konvensjonene er så bastante, konkrete, lett-forståelige og utvetydige mislikes og er tildels meget upopulært og mislikt blandt mennesker og sær-interesser i og utenfor den offentlige forvaltningen som har andre ønsker, metoder og hensikter enn menneskeretts-konvensjonene. Dermed er det enda mange i forskjellige land og samfunn som mere eller mindre bevisst gjør seg til menneskeretts-forbrytere, samtidig som de i forskjellig grad indoktrinerer og perverterer sivilbefolkningen og verden.

   Særlig viktig - ja, viktigere enn noe annet for ethvert samfunn og for verden - er det real-kompetent og effektivt for enhver alltid å få straffeforfulgt og stoppet menneskeretts-krenkere og menneskeretts-krenkelser i den politiske og offentlige forvaltningen. Blandt annet fordi slik kriminalitet til alle tider alltid har vært det farligste og mest ødeleggende for ethvert menneske og samfunn og for verden. Og blandt annet også fordi enhver offentlig menneskeretts-krenkelse, mere eller mindre bevisst, kan skjule flere og enda verre menneskeretts-krenkelser.

   Blandt annet Menneskerettserklæringen Art 30, har lovbestemt at:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Menneskeretts-konvensjonene er utvetydige. For eksempel Barnekonvensjonens innledende ord, om at:

   "De stater som er part i denne konvensjon, (...) som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1906679119353008/

   Ida Mile:
   Hvorfor dere hjelpe ikke med barnevern saker bare skrive her

   Rune L. Hansen:
   Du tror vel ikke at det skjer nødvendige endringer uten at offentlige myndighets-representanter og sivilbefolkningen tilskrives og opplyses og stilles til ansvar og menneskeretts-forbryterne innhentes av loven, Ida Mile?

   Dette kan og skal nemlig ikke neglisjeres eller forfalskes.
   Det er meget viktig at menneskeretts-konvensjonene, som gjelder og skal gjelde foran og over alt annet, klart og tydelig mangfoldig har lovbestemt at enhver menneskerettighet for absolutt ethvert menneske er og skal være umistelig og uavhendelig! Dette gjelder blandt annet også enhvers rett til sitt familieliv, pluss alle de mange tilhørende menneskerettigheter!
   Uvitenhet eller falskhet om dette gjør det lettere for kriminelle i den politiske og offentlige forvaltningen å fortsette med sin groteske mafia-virksomhet!

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.06. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155408766991875

   Subject: Menneskerettene

   From: marius@reikeras.no
   Date: Thu, June 21, 2018 11:18 am
   To: Evy.Lofoll@heroy.kommune.no>
   --------------------------------------------------------------------------

   Att: Barnevernsleder i Herøy kommune, Evy Løfoll

   Kopi: Offentlig.

   Det vises til tidligere korrespondanse, herunder din epost av 23.4. 18 hvor du skriver:

   "Menneskerettslova er ei lov som skal beskytte menneskerettigheiter og den grunnleggande fridom.

   Dette lovverket ligg ikkje inn under vårt virke."

   I anledning storkammersaken mot Norge som skal til muntlig behandling i EMD den 17 oktober, samt det faktum at Europarådet i plenum snarlig ( 30 juni) skal votere over rapport mot Norge, har jeg videreformidlet til flere representanter i Europa at din kommune ikke anser menneskerettene for å ligge under deres "virke".

   Det har selvsagt skapt reaksjoner , men som en av representantene i Europaparlamentet sa:

   "Sadly, I am not surprised".

   Da det å ikke forholde seg til menneskerettene, åpenbart er et alvorlig menneskerettsbrudd i seg selv, så vil jeg anbefale deg og din ledelse i kommunen å gjenåpne samtlige barnevernssaker som har gått i familiens
disfavør.

   Dette er faktisk en plikt som kommunen har etter den såkalte reparasjons- plikten som følger av EMK Artikkel 41.

   I forbindelse med alle de skandaler som har vært knyttet til norsk barnevern i løpet av de siste år, så vil BBC komme til Norge den 2 juli for å lage en dokumentar om dette særegne norske fenomenet.

   I den forbindelse vil jeg be om at denne mail besvares i god tid før det, altså 2. juli, slik at jeg kan videreformidle til BBC hvorvidt kommunen akter å forholde seg til menneskerettene, eller om den vil fortsette som før:

   Dvs ikke forholde seg til menneskerettene.

   Bergen, den 21.6.18

   Marius Reikerås  

   *

   Sigbjorn Aase:
   Kjempe bra Marius Reikerås

   (...)
   Rasha Masri:
   Veldig bra ! 

   Jørn Karlsen:
   kjempebra dette men vil si en ting jeg bor i Porsgrunn nabo til skien som har den største omsorgsovertakelse i Norge sier min advokat, jeg har også ett samme problem jeg ble lurt av barnevernet i Porsgrunn,mange har tatt sitt eget liv pga barnevernet håper alt blir forandret så mang slipper og lide mer

   Nina Kvamme:
   Mega bra!!! !!!!! <3

   Alf Reuss Kollsete:
   Hun har Løkka rund halsen!

   Aina Gregersen:
   En undrer på hvordan politiet og påtalemyndigheten ser på det og drive folk til døden- om dét også er en "instruks" ,og ikke minst hvor den kommer fra... Gravende journalistikk må da kunne oppdrives. Jens sitter der i NATO og har SELVFØLGELIG svarene. Og kjører hele "forsvarsalliansen" (drapsalliansen) til dundass ved så useriøs ledelse.

   Hanne Bjerkvik:
   !!!! 

   Diana Isitt:
   So why don't the BBC do the same in England where we have had many human rights violations and children have been snatched from hospitals when they are born and put up for adoption two wealthy couples who are back filling the gaps in funding because of a austerity measures for every child that gets adopted the local authority gets paid by Westminster

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.06. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155409380091875

   Svar på henvendelse - Spørsmål om konsekvenser knyttet ti l kvalitetssikring av rapporter]

   From: marius@reikeras.no
   Date: Thu, June 21, 2018 6:07 pm
   To: Postmottak@bld.dep.no

   Att: Barne- og likestillingsdepartementet ved statsråden, avdelingsdirektør
   Oddny Grete Råd og rådgiver Sven Stokkeland.

   Kopi: Offentlig

   Det vises til deres brev av 18 mai under, i anledning pedofilidommen mot barnepsykiater, Jo Erik Brøyn.

   Som forventet fikk jeg et svar fullt av svada, og det slår meg hvor flinke departementene er til å masseprodusere slike svadasvar.

   Til deres orientering kommer BBC til Norge den 2 juli, og hvor de ønsker å belyse hvordan det offentlige Norge bedriver en åpenlys form for forskjellsbehandling.

   I den forbindelse vil saken til Brøyn bli et tema.

   Fordi den signaliserer, på en beskrivende måte, hvordan samfunnet vårt har fått utvikle seg i sterkt forskjellsbehandlende retning.

   Brøyn har jobbet som barnesakkyndig i en årrekke, og har bidratt til fjerne mange barn fra sine biologiske familier.

   Men, når han selv blir dømt for å ha lastet ned hundretusenvis av bilder med grov barnepornografi, så får han lov til å beholde sine barn.

   Og hvor departementet ikke løfter så mye som en finger, for å gjenåpne de saker der Brøyn har bidratt til at velfungerende familier har mistet det kjæreste de har.

   Brøyn er ikke alene.

   Det er et faktum at det er en synlig forskjellsbehandling i det norske samfunnet, alt avhengig av hvor i hierarkiet man befinner seg.

   Jeg viser bant annet til denne Facebook-statusen jeg skrev for kort tid tilbake:

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155407223866875  ( intern )

   Dere må gjerne fortsette å produsere svadasvar, det gjennomskuer det norske folk, og det hindrer ikke det internasjonale samfunnet fra å komme hit og, i stadig sterkere grad, belyse all den uretten som forekommer her, og som departementene fungerer som de reneste tilsløringsorganer for.

   Jeg forventer at noen fra departementet er tilgjengelige for å snakke med BBC om nettopp dette.

   Bergen, den 21.6.18

   Marius Reikerås

   *

   Ruth Ensby:
   BRA, Marius !

   Bjørg Elin Myran:
   !

   Solveig Staal:
   Oi!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 21.06. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213663188908763

   Angående enhvers menneskerettigheter

   Det er meget viktig at menneskeretts-konvensjonene, som gjelder og skal gjelde foran og over alt annet, klart og tydelig mangfoldig har lovbestemt at enhver menneskerettighet for absolutt ethvert menneske er og skal være umistelig og uavhendelig.

    Dette gjelder blandt annet også enhvers rett til sitt familieliv, pluss alle de mange tilhørende menneskerettigheter.

   Det finnes kun et eneste unntak. Og det er at unntaket 100% må være i samsvar med nødvendighets-prinsippet, inklusivt forholdsmessighet-prinsippet, for å kunne lovliggjøres. Samtidig må det i offentlige avgjørelser alltid også blandt annet uforfalsket være godt og stødig nok offentlig begrunnet og åpent for argumentasjon og protester.

   Menneskeretts-konvensjonene og menneskerettighetene forutsetter at enhver av deres prinsipper og bestemmelser av absolutt enhver respekteres og sikres. Hvilket samtidig forutsetter at enhver mulig eller reell menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker real-kompetent straffeforfølges, stoppes og repareres.

   Uvitenhet eller falskhet om dette gjør det lettere for kriminelle i den politiske og offentlige forvaltningen å fortsette med sin groteske mafia-virksomhet!

   Det skjer ikke nødvendige endringer uten at offentlige myndighets-representanter og sivilbefolkningen tilskrives og opplyses og stilles til ansvar og menneskeretts-forbryterne innhentes av loven.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1680150822022063/

   Mona Rodian:
   Helt riktig og den deler jeg !

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, fredag 22. juni 2018: 

   Halv-mørkt og 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 02.30 og lysere klokken 03.30 i natt. Overskyet, disig himmel, vått, tildels yr og opp til omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 11. Opp mot 13 pluss-grader frem mot klokken 14.30. Overskyet, lett yr og 9 pluss-grader klokken 23. Halv-mørkt og omtrent det samme mot midnatt.
   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, lørdag 23. juni 2018: 

   Fuktig, vått og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og 12 klokken 10 og 13 frem mot klokken 13. Tildels noe lett yr og vått utover eftermiddagen, med 12 pluss-grader og noe disig klokken 18. Noe dunkelt, vått og 11 pluss-grader klokken 23. Halv-mørkt og omtrent det samme mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 23.06. 2018 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155413326321875

   Tjener godt og skaper gjeldsslaver
   https://www.nettavisen.no/meninger/gunnarstavrum/tjener-godt-og-skaper-gjeldsslaver/3423505514.html
   Slik blir en ubetalt regning på 140 kroner femti ganger dyrere - helt lovlig.
   nettavisen.no

   *

   Simon Strandheim:
   Og hvor mange har ulovlig påtvungen gjeld fordi at det offentlige, som for eks. NAV ikke har fulgt lovverket og betalt ut de stønader som de skal? Det er faktisk ikke slik at alle de som ikke betaler er sløve, eller ikke vil. De har kanskje valgt mellom medisiner og mat, eller mobilregningen (og mobilregningen er kanskje på noen få hundrelapper). 3-400 kr i gebyr, og rett til innkreving, uten statlige flåeri gebyr hadde holdt.

   Jan Roar Hansen:
   Helt lovlig ? I hvilke kriminelle sine øyne kan dette være helt lovlig ? De sitte vel på tinget tenker jeg... :-(

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er på ingen som helst måte lovlig. Tvert om, - det er enda et typisk eksempel på det politiske regimet i dagens Norge sin forakt for (og manglende forståelse av) menneskeretts-konvensjonene. Både nødvendighets-prinsippet og forholdsmessig-prinsippet er fulltendig forkvaklet og fraværende. Enda et eksempel på ulovlig og straffbar politisk offentlig mafia-virksomhet, med andre ord.

   Rune L. Hansen:
   Menneske-fiendtlighet og samfunns-ødeleggelse de lux.

   Tom Benjaminsen:
   Om en person ikke har råd til å betale 140 Kroner, har de i allefall ikke råd til å betale 7300 kroner.

   Analee Anwari:
   Det sånn har skjedd med meg. Det fortsetter å lage gjeld til meg fordi de vet selv jeg ikke kan fikse. Jeg tør ikke gå til NAV fordi de har ikke hjulpet meg.

   
---
---

   Liv Torill Nordahl, 24.06. 2018:
   https://www.facebook.com/livtorill.nordahl.79/posts/412556659226938

   Hennvisning til domavgjørelser i EMD:

    Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol avsa i går en viktig dom. Den nye regelen som nå er utledet av EMK artikkel 8, Den innebærer at det ikke er nok at myndighetene følger gjeldende prosessuelt regelverk. Myndighetene må i hvert enkelt tilfelle utforske hvilke instanser, handlinger og annet som bør settes inn for å løse problemet når en av foreldrene henvender seg og ber om hjelp.

   Ettersom avgjørelsen gjelder EMK art. 8, kan den også anvendes i barnevernssaker.
   Det ble i avgjørelsen bestemt at det ikke er nok at myndighetene gjør alt de kan for å sikre samværskontakt. Myndighetene skal i tillegg stå på enda mer, være kreative og tenke nytt for å sikre kontakt mellom foreldre og barn.

   *

   Olav Sylte:
   Det siktes nok til en dom som ble avsagt i EMD for ca ett år siden, ikke i går altså:

   http://advokatsylte.no/artikkel/9/barnevernsaker/609/emd-slar-ned-pa-samvaerssabotasje
   Ny viktig EMD-avgjørelse om samvær!
   advokatsylte.no
   
   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Det ble i avgjørelsen bestemt at det ikke er nok at myndighetene gjør alt de kan for å sikre samværskontakt. Myndighetene skal i tillegg stå på enda mer, være kreative og tenke nytt for å sikre kontakt mellom foreldre og barn. De skal heller ikke gi opp å hjelpe barn i en slik vanskelig situasjon før alt er "utforsket" (explorer) og prøvd ut.

   Den nye regelen som nå er utledet av EMK artikkel 8, bør kalles "explorer-regelen". Den innebærer at det ikke er nok at myndighetene følger gjeldende prosessuelt regelverk. Myndighetene må i hvert enkelt tilfelle utforske hvilke instanser, handlinger og annet som bør settes inn for å løse problemet (...)

   EMD`s pålegg til statene: Stå mer på og være kreativ - gi aldri opp!

   Rett før konklusjonen som innebar brudd på EMK art. 8, avsluttet EMD med å si at (note 41):

   Når man ser på sakens fakta, mener retten at det ville vært verdt å utforske alle (explore all) tilgjengelige veier for å lette opprettholdelsen av disse båndene, enten med involvering av sosiale tjenester eller på annen måte.

   Omskrevet til norsk, innebærer vel det et krav til myndighetene om å stå mer på i tillegg til å tenke nytt og være kreativ for å sikre barn rett til kontakt med begge sine foreldre - samt å aldri gi opp!"

   Rune L. Hansen:
   Hva EMD med en slik dom og slike ord sier og påpeker, er at staten og alle både offentlige og ikke-offentlige myndighets-representanter er forpliktet til å respektere og sikre enhvers alle og enhver menneskerettigheter - også ikke minst enhvers rett til sitt familieliv. Også ikke minst administrativt - uavhengig i så måte av hva andre, uansett hvem, har sagt eller gjort eller avgjort.

   Rune L. Hansen:
   Holdningen og forståelsen er altså fullstendig motsatt av den politiske offentlige i dagens Norge. Mildt sagt!

   Liv Torill Nordahl:
   Fant den for flere mnd siden. Men poenget er at barnevernet i Lyngen Kommune og bv Tromsø har brutt art 8. Jeg er IKKE adv, kun desperat etter å få mitt kjæreste barn tilbake! :)

   Olav Sylte:
   Linken ligger i artikkelen jeg skrev om dommen dagen etter den falt for over ett år siden.

   Liv Torill Nordahl:
   Nettopp :) der er du som jeg absulutt trenger nå....

   Liv Torill Nordahl:
   Tar saken opp i EMD

   Liv Torill Nordahl:
   Om du har mulighet da.... jeg er så sliten av å kjempe mot fylkesmann og Kommunene. .som nekter å åpne min sak her i Tromsø. For gammel sier FM...da 2.5 år....

   Liv Torill Nordahl:
   Det finnes ingen lignende sak ever i Norge som min.....

   Liv Torill Nordahl:
   Tror den står på lovdata.no:-)


   Rune Fardal:
   Link til dom?

   Sylvia Gustavsen Ensby:
   Liv Torill Nordahl, har du link til dommen?

   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, søndag 24. juni 2018:

   Halv-mørkt, fuktig, vått og 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Overskyet, disig himmel, tildels noe lett yr og opp til omkring 13 pluss-grader utover formiddagen frem mot klokken 12. Med 14 frem mot klokken 14.30. Dunkelt halv-mørkt og ned mot 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, mandag 25. juni 2018: 

   Omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 14 og 15 pluss-grader utover formiddagen og med en mild bris utpå eftermiddagen. Overskyet og 13 pluss-grader klokken 22. Halv-mørkt og ned mot 10 mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 25.06. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155417413871875

   Marica Pirsikova er regjeringsadvokat i Slovakia, og Slovakias sendebud til Menneskerettsdomstolen:

   Hennes mandat er å beskytte enkeltindividet mot staten.

   Marius Emberland er regjeringsadvokat i Norge, og Norges sendebud til Menneskerettsdomstolen:

   Hans mandat er å beskytte statens rettigheter mot enkeltindividet, og benekte ethvert menneskerettsbrudd som staten har begått.

   Noen som ser galskapen i hva Norge driver med?

   Er det rart at resten av Europa nå stiller seg hoderystende til våre offentliges holdninger til menneskerettene?

   *

   Bente C Larsson:
   Du gjør en fantastisk jobb med å belyse og opplyse om denne galskapen som foregår i "verdens rikeste land"

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Takk for at du belyser sånne ting.

   Magne Wågenes:
   Hvor er journalistene som skal belyse slike ting i dagens samfunn? Takk for at du har påtatt deg den rollen også Marius !

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.06. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155417424996875

   Albert Johnsen vet hva han snakker om:

   "Et av de største problemene med menneskerettssituasjonen i Norge, er at "grasrota" til stadighet overkjøres av staten og de profesjonelle aktørene.

   Grasrota har ingen plass å gå med sine justismord, og de har ingen som representerer deres syn og erfaringer i systemet.

   En får derfor heller ingen reaksjon og ingen korreksjon, men står i beste fall på stedet hvil.

   Hva ville Fritz Moen tenkt og følt om at disse personene skal kjempe for menneskerettene til de svakeste i samfunnet, på grasrotplan?"

   *

   Per Kjellstad:
   Grasrota er arbeidsmaurene. Jobb og hold kjeft.

   Brynhild Karlsen:
   Du har helt rett! Min sønn føler seg rettsløs. Sosialantropolog med upopulære meninger beskyldt for å ha truet stortingspolitiker samt en justisminister på livet, men bekymringsmelding ble sendt til helsevesenet, for man ønsket ham innlagt i psykiatrien på ubestemt tid. Jo, han ble psykisk syk en periode da han oppdaget at han var overvåket, men det var forbigående.Kom ut fra sykehusets avdeling for farlige syke, friskmeldt men sint , som rimelig er. Hvorfor får han ikke siktelse og en ærlig rettssak?Her er virkelig mye rart som foregår i " rettsstaten" Norge! En reell trussel av slik karakter er da vitterlig en alvorlig forbrytelse?Dette har ikke med partipolitikk å gjøre. Det gjaldt Grete Faremo.
   Ingen regjering har gjort noe som helst. Dette er systemkritikk ikke partipolitisk motivert kritikk.

   Anne Torild Bru:
   Brynhild Karlsen Nettopp derfor skal og må ein som fagperson kvalitetssikra med kven og kva ein deler informasjon. Aktivister risikerer ingenting vs fagfolk som skramlar med bestikket

   Vegard Tilrem:
   Stemmer det !
   Hadde nettopp kontakt med Fylkesmannen i Nordland, og fikk bekreftet, at de hadde ansvar for å sørge for at forvaltningslov, tjenestemannslov, pasientrettighetslov mm blir etterlevd, og fulgt ute i kommunal og offentlig forvaltning...
   I forespørsel om ikke dette også gjaldt i forhold til «krenkelser» av Norsk menneskerettighetslov og grunnleggende menneskerettigheter (FN,s menneskerettighetsartikler), ble jeg blankt avvist med de ikke kunne ( les, ikke ville) ivareta meg, og, eller mine interesser....

   Brynhild Karlsen:
   Vi har oppfattet at noen er rettsløse ja!

   Per Steinar Sørå:
   Hvor mange er det ikke som føler seg rettsløse? Vi som det er et utall av er rettsløse, fordi vi har vært under stat og kommuner på institusjoner og statlige og private skoler og steder!!

   Bjorn Olav Fuglemannen Nerby:
   Det med Fritz Moen er noe av det verste som har skjedd mot en ressurssvak handicapet person ,men for de som utførte dette grove justismordet går livet videre som om ingenting har hendt ,har liten tro på rettferdighet i Norge for folk på grasrotplan

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.06. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155417422501875

   Daværende styreleder for den nasjonale menneskerettsinstituasjonen i Norge, Cecilie Østensen Berglund:

   "Menneskerettighetene ivaretas i stor utstrekning på en god måte her i landet"

   EU- parlamentarikere fra Tsjekkia, Slovakia, Sverige, Irland, Bulgaria og Litauen under en menneskerettskonferanse i EU parlamentet i Brussel den 2 juni 2015:

   "Vi er bekymret for Norges holdning til enkeltindividets menneskeretter"

   Mitt spørsmål er: Hvem fester du din lit til?

   *

   Finn Kristian Halvorsen:
   Hun stoler på et korrupt nettverk

   Jan Dzuik Andersen:
   Det spørgsmål bliver sværere og sværere med tiden der går
   Tilliden er helt klart væk til statens regi og håbet på at europarmentariker kan vende någet i sagerne til børnenes fordel er så lille efterhånden at man kan ikke stole på en menneskelig god resultat,
   Huske lige på den primært formål med EU Institution og deres agenda er just ikke sunde roder i familien Europa

   Jan Dzuik Andersen:
   Det samme forgå i Amnesty International for Norge og i for Danmark,
   De institutioner er betalt i statens regi,
   Så følg pengene og du vil se fløjtedans

   Finn Kristian Halvorsen:
   Født 1971 i Oslo, tiltrådt 01.01.17
   Juridisk embetseksamen 1998
   Vitenskapelig assistent, Institutt for Privatrett, UiO 1996-1997
   Advokatfullmektig, Thommessen Krefting Greve Lund AS 1998-1999
   Dommerfullmektig, Ytre Follo sorenskriverembete 1999-2001
   Utreder, senere nestleder Høyesteretts juridiske sekretariat 2002-2006
   Assisterende direktør, Høyesterett 2007-2009
   Kst. lagdommer, senere lagdommer, Borgarting lagmannsrett 2009-2013
   Lagmann, Borgarting lagmannsrett 2013-2016
   Høyesterettsdommer fra 1. januar 2017

   Finn Kristian Halvorsen:
   Var denne personen ansatt og med promillekjøreren som sorenskriver? Var det Inger Myhr hun heter?

   Finn Kristian Halvorsen:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1556909797770502&set=p.1556909797770502&type=3&theater

   Brynhild Karlsen:
   Hun har ikke erfart uretten! Må man det for å forstå?

   Rune L. Hansen:
   Hun har både sett og medvirket i og for uretten! Men det vil hun jo ikke innrømme eller bekjenne.

   Aina Gregersen:
   ...ja ,man må nok ha kjent det for og forstå
   den ligger så uendelig langt borte
   - som et sagn
   de aldri kan nå

   Rune L. Hansen:
   En bør jo undres og spørre, konkret hvilkne menneskerettigheter er det hun sikter til? Det kan iallfall ikke være sivilbefolkningen og enhver sine!

   Alice Glendrange Nilsen:
   Enhver litt oppadgående person må jo se at det er noe riv ruskende galt i menneskerettsinstituasjonen i Norge. Det hun uttaler er jo en direkte løgn. Det er det nok mange som har smertelig fått erfart.

   Anne Torild Bru:
   Naivismen rår.
   Når skal folket forstå at alle som blir tilsett i offentlige stillingar som i realiteten omhandlar å beskytta staten sine interesser er håndplukka.
   Ho har ho søkt stillinga. Sjølvsagt - søknad og CV er sendt, levert og stempla inn blandt andre . Likevel ofta iscenesatt for å virka truverdig

   Torunn Økland:
   I 1974 ble grunnsteien for ødeleggelsen av Europa lagt av globalisteliten, gjennom Barcelonaavtalen om fri immigrasjon fra muslimske land. En nødvendig del av grunnlaget for å starte borgerkrig i Europa, for å fjerne demokratiet og etablere en ny verdensregjering kalt FN. FN er i dag ingen organisasjon for menneskerettigheter men en ren muslimsk organisasjon med islamsk verdigrunnlag. Kristendommen skal utryddes i Europa og det gjøres mest effektivt med utskifning av den hvite høyt utdannede rase i Europa og fri immigrasjon av islamske verdier og mennesker uten utdannelse. Fjerning av demokrati og menneskerettigheter.

   Finn Kristian Halvorsen:
   Norge er en banan-republikk og intet annet, en korrupt sådan.

   Torunn Økland:
   Finn Kristian Halvorsen Det er offentlig politikk at Europa skal bli islamsk.

   Finn Kristian Halvorsen:
   Norske prioriteringer for arbeidet i Europarådet
   Sikre det europeiske menneskerettighetssystemet og styrke Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, blant annet ved å øke domstolens kapasitet.
   Bedre medlemsstatenes etterlevelse av Den europeiske menneskerettskonvensjonen og gi støtte til reformprosessene i Ukraina, Georgia og Moldova.
   Styrke det strategiske samarbeidet mellom Norge og Europarådet om bruken av EØS-midlene på de områdene hvor Europarådet spiller en særlig rolle.
   I tråd med stortingsmeldingen om menneskerettighetene vektlegger Norge ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, sikkerhet for journalister, rettssikkerhet, minoritetsvern samt bekjempelse av alle former for diskriminering.
   Styrket samarbeid med det sivile samfunn og mer generelt fremme av større åpenhet og bedre kommunikasjon om Europarådets arbeid prioriteres fra norsk side.

   Utenriksdepartementet
   Tema
   Menneskerettigheter
   Relatert
   Generalsekretæren for Europarådet
   Ti fakta om Europarådet

   Torunn Økland:
   Svada fra våre myndigheter. Det er offentlig politikk fra EU at Europa skal bli islamsk.

   Finn Kristian Halvorsen:
   Verv Navn Parti Periode
Leder Schou, Ingjerd H 07.11.2017-30.09.2021
Nestleder Christoffersen, Lise A 07.11.2017-30.09.2021
Medlem Christoffersen, Lise A 24.10.2017-07.11.2017
Medlem Eide, Espen Barth A 24.10.2017-30.09.2021
Medlem Mehl, Emilie Enger Sp 24.10.2017-30.09.2021
Medlem Schou, Ingjerd H 24.10.2017-07.11.2017
Medlem Wold, Morten FrP 24.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Christensen, Jette F. A 08.12.2017-30.09.2021
Varamedlem Eide, Petter SV 24.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Hjemdal, Silje FrP 24.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Kapur, Mudassar H 24.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Lyngedal, Åsunn A 24.10.2017-08.12.2017
Varamedlem Soleim, Vetle Wang H 24.10.2017-30.09.2021

   Torunn Økland:
   sier vel det meste

   Finn Kristian Halvorsen:
   De sitter i møte nå og jeg sa de må først rydde opp i egen korrupsjon i dette landet

   Jostein Wetteland:
   Uff skal dere dritte dere ut ved å sette ulike grupper opp i mot hverandre. Norge bryter menneskerettighetene over hele linja, punktum!

   Per Steinar Sørå:
   EU parlamentet er det en kan stole på!!

   Torunn Økland:
   EU parlamentet fører en offentlig politikk for å gjøre Europa til muslimske stater

   Jostein Wetteland:
   Jeg tror du vinner litt mer av sympati som «nyhetsspreder» av samfunnssplittende propaganda mot innvandring og deres pengesluk fra statskassa!
   Tips! På barnevernsgrupper sitter et stort antall krigsflyktninger i tre grusomme livskriser samtidig!
   - mistet hjemland
   - nytt hjemland
   - tapt barn

   - må vi virkelig stemple dem som falsk når de er ofre under falske norske hjelpeinstanser i tillegg???
   Dere viser ingen form for tendens til å være den sivile siden i kampen av å poste der!
   Tips! Sier dette tusen ganger i uka innvandringa stopper den dagen statskassa slutter å suge til seg dollars på krigføring!
   Tips! Google årsrapportene til nammo før du googler innvandringsstatistikk på SSB! Se problemstilllinga di fra flere perspektiv

   Elzbieta Lemaniak:
   Norge bryter menneskerettigheter ikke bare på barnevernområdet. Man må se det totale bildet: ytringsfriheten, domstolens uavhengighet, måten div. klage/ankeinstanser fungerer - for å nevne noe.

   Ellen Sellereite Leira:
   Dette er virkelig diskusjon på så høyt nivå at jeg som bare er 79 år gir opp ;) !!! Bare Metusalem, som historisk skikkelse har levd lenge nok!! Men også han er borte!! Mennesker uten vilje til å innrømme at de tar feil religiøst og politisk tror at de har sjanse for å leve som systuer i marmor eller stein!!! Da er det bedre at så mange er bygd av og i sand!!! Ellen

   Simon Strandheim:
   Det som ofte skjer med alle disse såkalte klageinstansene er jo at de ikke egentlig behandler klagen,de bare fortsetter krenkelsen da de kun tar hensyn til hva som er synet til den instansen som det er klagd på , og ikke bryr seg om å sjekke ut om det er gjort feil.

   Klaus Knag:
   Jeg fester først og fremst min lit til det jeg selv har kunnet kontrollere, forstå og konstatere basert på harde og uomtvistelige bevis.

   Det er videre mindre grunn til å feste lit til bukken som passer havresekken, eller en hvis posisjon er utnevnt eller på noen måte avhengig av den som eventuelt måtte ha ansvar om menneskerettighetene krenkes.

   Videre er det grunn til å være skeptisk om noen måtte kunne mistenkes for å uttale seg på en måte som måtte gagne deres karrierevei.

   Videre er det grunn til å være skeptisk til den som måtte møte utfordringen med skylapper på i form av å viderebringe det som propagandamessig måtte være markedsførte sannheter/oppfatninger, altså hvor den som formidler et slikt bilde ikke selv har undersøkt den reelle situasjonen.

   I noen grad kan en slik virkelighetsforståelse bygge på hva de nasjonale domstolene måtte ha kommet fram til med sine avgjørelser, hvor det nettopp er de samme domstolene som senere reelt sett blir dømt av menneskerettighetsdomstolene. Det er her et videre problem at når den som uttaler seg måtte avvente det endelige resultatet enten fra de nasjonale domstolene eller fra de internasjonale, og kun rapporterer dette, da markedsfører de kun maktens virkelighetsforståelse og glansbilde I så fall er de ikke proaktive nok holdninger til at det er rimelig å tillegge dem selvstendige oppfatninger.

   Ellers vil det være grunn til å ha mindre tillit til den som aldri opponerer, enn en som tør å si ifra, selv om du måtte være uenig i synspunkter og standpunkter fra tid til annen. Når noen opponerer og tør å ta avvikende standpunkter, da vet du i alle fall at personen står for noe, har meningers mot. De andre kan det være en åpenbar fare for at de ikke tør å innta avvikende meninger, at de er conforme og maktlojale, også og her spesielt hva gjelder hvor makten har krenket menneskerettighetene.

   
---
---

   Lizbeth Anita Lamey, 25.06. 2018 via Norge Bak Fasaden (NBF), shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/2039789466254313/permalink/2178063085760283/

   Er det slik man blir ivaretatt etter Utøya? :( :( På tide å skifte ut politikerene???

   Cecilie ble skutt tre ganger på Utøya - fratas NAV-penger og må leve på sosialhjelp
   https://www.tv2.no/a/9935778/
   tv2.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Politikere og andre offentlig ansatte i dagens Norge tillager og bruker menneskeretts-krenkende regler og avgjørelser for å forurette, utplyndre og skade sivilbefolkningen. :(

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor mon tro har hun ingen menneskerettigheter når hun trenger sine menneskerettigheter?!

   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, tirsdag 26. juni 2018: 

   Halv-mørkt, stille og i overkant av 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Overskyet, fugler som kvitrer og 12 pluss-grader klokken 08. Helt og delvis overskyet fra nord og opp til omkring 16 pluss-grader utover formiddagen frem mot klokken 13, derefter lite skyet lys blå himmel. Skyfri lys blå himmel og 19 pluss-grader klokken 15. Noe dunkelt, månen nokså full nokså lavt i sør-øst og 11 pluss-grader klokken 23. Halv-mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.06. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213695310191775

   Menneskerettighetene og lojalitet

   Menneskeretts-konvensjonene skal særlig sikre at ikke representanter for offentlige myndigheter eller andre medvirker i å krenke en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker. Blandt annet ved å sikre real-kompetent og effektiv straffeforfølgelse og gjenopprettelse av enhver menneskeretts-krenkelse.

   Behovet for dette er større og viktigere enn noe annet i og for ethvert samfunn. Alikevel ser vi enda at særlig ansatte i og under den offentlige forvaltningen kriminelt svikter medmennesker og sivilbefolkningen. Samtidig som kompetent straffeforfølgelse og gjenopprettelse i det lengste blir hindret.

   Menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30), som skal gjelde foran og over alt annet, har blandt annet lovbestemt, at:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Når offentlig ansatte eller andre er lojale til politiske eller offentlige nepotismer eller makt-instanser i krenkelse eller forfalskelse av en eller flere menneskerettigheter, da har sivilbefolkningen og samfunnet et meget alvorlig problem.

   La meg her nevne noen få velkjente eksempler. Når det politiske offentlige såkalte barnevernet (CPS) og dets medspillere fratar mennesker menneskeretten til sitt familieliv - og får støtte og hjelp fra blandt annet politiet, da blir angjeldende i politiet samtidig også medvirkende i og for den samme offentlige mafia-virksomheten. Et annet eksempel er når NAV i Norge, som skal respektere og sikre blandt annet enhvers økonomiske menneskerettigheter, likevel neglisjerer eller forfalsker en eller flere menneskerettigheter - og i en slik forurettelse får støtte og hjelp av blandt annet politiet som unnlater å straffeforfølge forholdet, da blir også angjeldende i politiet samtidig også medvirkende i og for den samme offentlige mafia-virksomheten. Et tredje eksempel er når Tommy Robinson i UK av ansatte i politiet og rettsvesenet kidnappes og vilkårlig straffes for å bruke sin ytringsfrihet, da blir også angjeldende i politiet samtidig også medvirkende i og for den samme offentlige mafia-virksomheten.

   I alle disse eksemplene er det ansatte i politiet som velger lojalitet til offentlige nepotismer og nøkkel-personer heller enn medmenneskers og sivilbefolkningens menneskerettigheter. Er det sin umiddelbare karriære eller makt de tenker på eller som leder de? Tenker de ikke på at de samtidig tramper på og stjeler medmenneskers og sivilbefolkningens menneskerettigheter? Enhvers og sivilbefolkningens største og viktigste umistelige og uavhendelige personlige eiendom og minste-garanti. Tenker de ikke på at de samtidig gjør seg til fot-soldater og medvirkende og personlig ansvarlige i og for offentlig mafia-virksomhet? Det er ingen andre de kan skylde på eller unnskylde seg med.

   Menneskeretts-konvensjonene har klart og tydelig lovbestemt absolutt enhvers blandt annet forpliktelse til nødvendig både sivil og offentlig ulydighet i og for de tilfeller hvor en eller flere menneskerettigheter offentlig krenkes eller er krenket for et eller flere mennesker.

   Blandt annet Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen, Art 10, har også lovbestemt, at:

   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Og for eksempel Art 2:
   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1659057637553840/

   Marthe Karin Hoel:
   Tror ikke det hadde blitt mange igjen i sine embeter innen BV. politi og nemnd/rettsUvesen om menneskerettighetene begynner å gjelde i dette landet.

   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, onsdag 27. juni 2018: 

   Omkring 10 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nesten helt lettskyet og dottete overskyet og oppmot 10 pluss-grader klokken 06. Tildels jevnere og jevnt lett overskyet og opp til omkring 15 og 16 pluss-grader frem mot klokken 11. Spredt lett skyet og 19 pluss-grader omkring 13-tiden. Nokså skyfritt og 21 klokken 14. Med 17 pluss-grader klokken 19. Dunkelt og 11 mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 27.06. 2018, shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155420899091875

   Full seier for foreldrene i barnevernssaken fra Haugesund – Hnytt
   https://hnytt.no/2018/06/26/full-seier-for-foreldrene-i-barnevernssaken-fra-haugesund/
   hnytt.no

   *

   Finn Kristian Halvorsen:
   Når fylkesnemnda er besatt av en korrupt person, går alt som regel galt.

   Irina Simonsen:
   Trist det tok så lang tid, 2 år av barnets liv er uerstattelig! Folk bør tenke seg 100 ganger om for bestemmer seg å føde sitt barn i dette landet! Reis ut av Norge til mye tryggere landene, for blir det for sent, verden er stor! La BV føde ungene til hverandre selv! Her blir IKKE bedre for dette systemmet blir forandret...

   Cleo Manlapat Nordli:
   Ja ,totalt tortur for hele familien .Meget grusomt!!! Ingen kunne stoppe det og gir Norge dommere og barneminister kraftig dom.

   Rune L. Hansen:
   En ser det om og om igjen hele tiden, at det såkalte barnevernet og retts-instansene i og med formell sadisme leker seg med barna og foreldrene, samtidig som de fremsetter perverterende tåpeligheter og umenneskelighet i liksom alvor - for i alle retninger å tøye og å oppløse grensene for anstendighet, menneskelighet og lov og rett. Tydeligvis kun for å forsvare sin vilkårlighet og sadisme - og for å videreutvikle den. I håp om at flest mulig lar seg forvirre og indoktrinere. Det er en uhyre makaber virksomhet, fullsatt med makabre mennesker som utad forsøker å være oppfinnsomme i og med sin virksomhet og propaganda. Mens den politiske nepotismen og dens medspillere fordekt smiler bredt og ler - selvsikkert vitende at slik omtrent skal det fortsette. Det skal fortsatt være lett effektivt både tilfeldig og målrettet å kvitte seg med medmennesker som er foreldre - og samtidig å manipulere og å handle med barna deres,

   Cleo Manlapat Nordli:
   Ja helt enig Rune .særlig i Senja tingrett dommere totalt helt grusomt dommere. kun ene side de ser på... Ingen kunne hjelpe oss... Ingen kunne stoppe dem heller!!!.Politi ,bv, sakkyndige, dommere,, adv., osv. totalt helt fjern

   Rune L. Hansen:
   Trikset for virksomheten er at for den angjeldende familien i denne saken - og for håpefulle og lett-lurte .- er resultatet en slags sent-kommende seier (iallfall inntil videre). Altså en slags seier. Men for sivilbefolkningen fortsetter alt omtrent som før. Altså er den egentlige seieren også ikke minst i denne saken for kidnapper-virksomheten.

   Rasha Masri:
   Helt enig med deg

   Rasha Masri:
   De leker med våres liv :(

   
---
---

   Magnar Inge Wisnes, 27.06. 2018 via Human Rights in Norway, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/294741534302741/permalink/471122176664675/

   Må si meg enig med Sylvia Gustavsen Ensby.

   ALLE SKAL varsle BV nå om alt mulig, tannlegen, veterinærene som her er omtalt, prester som Biskopen i Hamar ønsker skal varsle.

   Opplever vi i dag et samfunn hvor staten ønsker å overta flest mulig barn enda all statistikk sier at det går dårligere for de aller fleste de overtar omsorgen for.

   NÅR skal det norske folk fremstå som de Vikingene vi var en gang i tiden - med å stå opp og si at nok var for lenge siden !!!

   Veterinærer kan være de første som oppdager vold i familier. Nå trekkes de inn i det forebyggende arbeidet.
   https://www.aftenposten.no/norge/i/4dJxna/Veterinarer-skal-inn-i-kampen-mot-familievold
   aftenposten.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Som om vold er et stort problem i norske familier - og i familier iøvrig i verden! Og som om problemet kan løses og forebygges med ulovlige straffer, inkvisisjoner og forfalskninger av Straffeloven! Som om det kan løses og forebygges med verste slags mere og verre vold og tortur, traumatisering og terror!
   Og hvem skal definere hva som er vold og straffene for vold og mishandling, andre enn Straffelovens lovlige lovbestemmelser?
   Pluss særlig selvfølgelig menneskeretts-konvensjonenes lovbestemmelser!
   Ja, selvfølgelig, vold og mishandling og omsorgs-svikt kan ha mange slags former. Og er på ingen som helst måte barnets, menneskets eller samfunnets beste!
   Men hvem er det som egentlig utøver vold og mishandling og omsorgs-svikt overfor barn, mennesker og samfunnet?
   Ja, nemmelig, det er de som forbryter seg mot menneskeretts-konvensjonenes uforfalskede lovbestemmelser og mot Straffelovens lovlige lovbestemmelser!
   Og som påstår det er barnets, menneskets og samfunnets beste! Hvilket det jo selvfølgelig på ingen som helst måte er.
   Skal noen straffes for vold, mishandling og omsorgs-svikt overfor barn så er det selvfølgelig de som krenker eller forfalsker en eller flere av barnets umistelige og uavhendelige menneskerettigheter og Straffelovens lovlige lovbestemmelser!
   Og hvem er det andre enn den politiske offentlige mafia-virksomheten og dens medspillere?!
   Det er ikke barnet, foreldrene eller familiene! De - som absolutt enhver - har og skal ha menneskeretts-konvensjonenes lovbestemmelser og Straffelovens lovlige lovbestemmelser å forholde seg til!

   Marianne Høvik:
   For det første, tror jeg ikke krisesentersekretæriatet, vet noe mer enn det vetrinærene allerede vet og forstår. Får de et dyr som er mishandlet, skjønner de vel, av seg selv at de skal forsøke å finne ut hvordan dette skjedde. Og, så vidt jeg vet, er ikke barnevernet særlig gode på å finne ut, faktamessig om det har vært vold bland andre familiemedlemmer, de har ingen faggodkjent utdanning til å etterforske vold i nære relasjoner. Så, den vetrinæren må ta kontakt med, ved mishandling av dyr, er politiet og dyrebeskyttelsen. Hvis politiet ikke klarer å finne ut om det også har vært mishandling blant familiens mennesker, vil helt sikkert ikke barnevernet kunne finne ut av det. Dette er opplagt viten, som ikke krisesentersekretæriatet kan gjøre noe fra eller til med. For det andre, er det rart om ikke vetrinærene allerede har fokus på dyr med underlige skader. De vetrinærer jeg har besøkt med mine dyr, har vært veldig oppegående og gode til å forstå dyra og se dem... Dette blir absurd, men vi vet også at Departementet har problemer med å "jurstify" hvor de tar sine antagelser fra om at minst 10 000 norske barn til enhver til lever med vold i familien, kommer fra..Det er et tall, utifra annen statistikk, som kan eller ikke tolkes slik man vil utifra hva man ønsker å forsøke å si noe om. Men, det finnes ingen egentlig fakta statistikk om hvor mange barn som til enhver tid, i Norge lever under vold i familien. Men, etter de psykisk syke...er det altså vold som skal bekjempes. Det er fint, det er nødvendig, men må gjøres med på kvalitetsgode og verdige måter. Ellers innfører de mer vold i familier, psykisk vold..terror ved forfølgelse, uten at noen form for skyld eller fakta er dokumentert, Først.

   Rune L. Hansen:
   Hva har vel virksomheter og deres medspillere som krenker en eller flere av barnets menneskerettigheter å gjøre i nærheten av barn? De er jo livs-farlige for barn, familier, samfunnet og verden! De må jo real-kompetent og effektivt straffeforfølges, så de - også forebyggende - får betenke og sone og angre sine forbrytelser i fengsels-forhold!

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, torsdag 28. juni 2018: 

   Halv-mørkt, stille og 9 pluss-grader Celsius her ute klokken 02.30 i natt. Lyst og 8 klokken 06. Slørete lys blå himmel og opp til 20 pluss-grader frem mot klokken 11.30. Tildels mindre slørete og opp mot 22 klokken 13. Og 23 klokken 15. Lett overskyet og 21 klokken 16. Dunkelt og i overkant av 11 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.06. 2018: 
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213711577438446

   Gir bruk av uttrykket "barnets beste" rett til å neglisjere noen av barnets menneskerettigheter?

   Dette er et veldig meget viktig spørsmål, ikke bare for Norge, men også for alle andre land.

   Hva er det rette fasit-svaret?

   *

   Rasha Masri:
   De må forklare for oss betydningen av dette ordet "Barents beste " i detaljer først

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor det, Rasha Masri, er ikke hva Barnekonvensjonen sier om det nok?

   Rasha Masri:
   Rune L. Hansen , norske myndigheter tolker barnets beste helt anerledes en resten av verden

   Rune L. Hansen:
   Ja, men du besvarer ikke mine spørsmål.

   Rasha Masri:
   Rune L. Hansen, min feil fordi jeg blir irritert av ordet " barnets beste " som gir norske myndigheter retten til å ødelegge tusenvis av barn og familier

   Rune L. Hansen:
   Det er ditt fasit-svar, Rasha Masri? At bruk av uttrykket "barnets beste" gir rett til å neglisjere noen av barnets menneskerettigheter?

   Rasha Masri:
   Rune L. Hansen , ja riktig

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor sier da Barnekonvensjonen at alle og enhver av menneskerettighetene for alle og enhver er og skal være umistelige og uavhendelige?

   Og i Barnekonvensjonens innledning blandt annet, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon, (...) som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Rune L. Hansen: 
   Videre - og også av dette (hva en menneskerettighet er) - fremgår det i og av Barnekonvensjonen at det er bare nødvendighets-prinsippet (med forholdsmessig-prinsippet) som kan lovliggjøre et mildest mulig unntak fra dette for en kortest mulig tid, med fortest mulig gjenopprettelse som aktiv hensikt. Og at det er dette "barnets beste" betyr. Altså fullstendig noe annet enn vilkårlighet eller neglisjering og bagatellisering av en menneskerettighet!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1918671434820443/

   Mary Ann Fedje:
   Langt derifra

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1662214200571517/

   Elin Ingebrigtsen:
   Nei, ingen rett! Men man må snart skjønne at Styresmaktene er på Satans side og har ingen gode planer for Menneskeheten. De respekterer ikke og fremmer ikke det medmenneskelige, men gjør ALT for bryte ned det som er godt og gir individene helse, støtte og beskyttelse :( og de tar seg rett til å ture frem som de vil så lenge vi lar dem. Dette er ikke bare individets kamp for overlevelse, men handler om menneskehetens skjebne og hvor ille vi vil la Harmageddon bli for vår nasjon og vårt folk!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/1002966389827904/

   Gunnar Sveen:
   Jeg har sett og opplevd mye misbruk av argumentet "barnets beste". I min sak ble det argumentet brukt når Barnevernet argumenterte for at jeg skulle bo hos mamma. Hjemme hos henne var min voldelige stefar. Jeg mener at det er et misbruk av det argumentet når de bruker det for at barn skal vokse opp i voldelige hjem. Det er bevis i mine papirer for at de visste om det :). Når Barnevernet fatter en beslutning er "barnets beste" en gjenganger som argument.

   Rune L. Hansen:
   Vold, mishandling og svik mot barn er kriminalitet, som skal kompetent straffeforfølges - som også andre menneskeretts-krenkelser og annen kriminalitet.

   Les iøvrig blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16:

   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
   2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
   3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.06. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155423543076875

   Skrev denne til en av stortingsrepresentantene som er i Strasbourg i dag, for å debattere og votere over norsk barnevern og norske domstoler:

   Lykke til med debatten, og voteringen i dag.

   Men husk nå på at etter Grunnloven så er du folkets, og ikke forvaltningen og domstolenes representant;)

   *

   Enrique Perez-Terron:
   Kort og godt! Lett å lese, særlig for stortingsrepresentanter :)

   Per Arne Dalseide:
   Om de forstår det.

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.06. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155423472761875

   I dag møter syv norske stortingspolitikere i Europarådet, og der de skal forsvare de overgrep som gjøres av forvaltningen og av domstolene.

   Det sier mye når stortingspolitikere nå må reise rundt i Europa, og opptre som "advokater" for forvaltningen og domstolene.

   Det er så definitivt ikke i tråd med læren om maktfordelingsprinsippet.

   *

   Albert Johnsen:
   Har disse stortingspolitikerne misforstått sin oppgave? Er det staten som har valgt de til å representere seg, eller er det vi som har valgt de til å representere oss?

   Christel Daniel Brunes:
   Veldig godt spørsmål

   Brynhild Karlsen:
   Lykke på reisen!" Eller for å si det på nordnorsk: Løkk på fa--s reisa!

   Aina Gregersen:
   He he ( -halvt nordlending her og ! )

   Simon Strandheim:
   Det er nå så, men de kommer nok til å drasse med seg en pengesekk, og en sekk med løgner.. Så snart må jo oljefondet være tomt, når politikere betaler seg bort fra kritikken mot behandlingen av eget folk.. :( :(

   Rolf Halln:
   Nei det kan det umulig være Marius.
   Hvorfor skal stortingspolitikere forsvare enkelthendelser (ikke enkelt saker altså) for det er vel det "de vil at man skal tro" at det er?
   Samtidig, fullt enig med Deg i din beskrivelse Albert Johnsen.

   A Heidi Haugli:
   Ikke bare det men i Norge har vi organisasjoner som dømmer folk uten en juridisk dom . De er rike og de opptrer som en rettsinstans som de ikke har myndighet til .

   Ann Tove Buklev:
   Har du navnet på de som skal forsvare skammen?

   Ken Olsen:
   Følgende medlemmer i PACE-delegasjonen deltar på junisesjonen: Delegasjonsleder Ingjerd Schou (H), nestleder Lise Christoffersen (A), Morten Wold (FrP), Emilie Enger Mehl (Sp), Petter Eide (SV), Silje Hjemdal (FrP), Mudassar Kapur (H) og Vetle Wang Soleim (H).

   Ann Tove Buklev:
   Ingen av kjendispolitikerne mao.

   Inge D Kaada:
   Kun amatører.

   Ruth Ensby:
   Delegasjonsleder Schou har interesser i barnevernindustrien

   Ken Olsen:
   Ruth Ensby vi skulle jo så ha eksponert dette, om du har noen lenker til det eller meninger om hva det dreier seg om?

   Ruth Ensby:
   Ken Olsen min samboer, Jan Nils Lien, har vært omgangsvenn med henne og mannen Petter Schou (fylkeslege) i tidligere tider. Jan sjekket tilbake i tid, Ingjerds interesse i forbindelse med hennes engasjement på stortinget og fant ‘interessante’ ting.
   I vår sak har Jan gjort forsøk på å engasjere dem i de overtrampene som har foregått, men det var ingen interesse for det. Likevel følger de Jans engasjement på fb tett.
   Ikke mye å bruke før sjekket på nytt.

   Vegard Tilrem:
   Europarådet, ja... Bare så synd at dette forbigåes med største møyligen tystnad her i landet (den nasjonalfeministiske staten).

   https://barnerett.wordpress.com/tag/europaradet/
   Europarådet . | Barne(u)rett
   barnerett.wordpress.com  

   Aina Gregersen:
   Hadde du vært en kjeltring og en dritt med lomma full av svarte penger - så hadde du fått omsorgen tvert !

   Vegard Tilrem:
   Stemmer det ! Ja, men det er en ikke ;-)

   Anette Thue Bakke:
   HELT riktig!! !! 

   Dan-Viggo Bergtun:
   Bra jobbet Marius. Du gjør en fantastisk jobb. Stå på!

   Samantha Cassandra:
   Marius Reikerås jeg har sendt deg en pm .

   Wenche Olafsen:
   La oss få høre om hvor mye sannheter de serverer?

   A Heidi Haugli:
   Ja eg er spent eg og

   Ola Nordmann:
   Hva skal de lyge om nå da? :( :( :(

   Sonja Bratteng Pietruschka:
   Takk for at informasjonen , det gir håp til alle som opplever urett begått av det offentlige mot enkelt mennesker og familier !

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Henger ikke på greip.

   Helene Cecilie Eriksen:
   Husk på oss klem

   Bjorn Olav Fuglemannen Nerby:
   Du er en lysarbeider Marius

   Gunnar Grantangen:
   Hvilke saksopplysninger og spørsmål skal stortingspoltikerene svare på...?

   Rasha Masri:
   De møter opp for å forsvare seg og lyve og manipulere, dette er de så flinke til

   Ruth Ensby:
   De kommen nok tilbake og er strålende fornøyd, og uttaler: «godt vi har et velfungerende barnevern»

   Elisabeth Larsen:
   Hils Lise da for hun vet godt hva jeg er utsatt for of ingen har hylt ut

   Lizbeth Anita Lamey:
   Det er pga parlamentarismen. Vi har fått snikinnført parti diktatur og de gjør akkurat det som passer dem. :(

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, fredag 29. juni 2018: 

   Omkring 9 og ned mot 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel og opp mot 18 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Og enda varmere videre utover dagen. Halv-mørkt og 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Egil Borse-Svensen, 29.06. 2018 via Human Rights in Norway, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/294741534302741/permalink/472992936477599/

   Her svikter systemet og han dør, meningsløst.

   Dette virker helt meningsløst. Både det at han ikke kunne se sin sønn for en tekstmelding, og det at de ikke tok han alvorlig når han sa sin fortvilelse. Men mest av alt at han går til slike ekstreme virkemiddel etter foreldrene ble skilt og han mistet sin egen far som ung.
   Mister man sin far er det jo det å sikre at en sønn ikke mister sin far og får de smertene, som er vesentlig.

   Dad, 21, hanged himself after being banned from seeing his son
   https://www.thesun.co.uk/news/6639376/dad-harry-slaughter-hanged-himself-probation-office-banned-seeing-baby-son/
   thesun.co.uk

   *

   Aurel Trusca:
   2 guys at my work did the same one week or two after each other, the Norwegian evil terror organization Barnevernet bring mostly sorrow and misery

   Egil Borse-Svensen:
   That is terrible. Two guys, in Norway, suicide this year because of problem with the Norwegian "Barnevern", give answer or send PM if I got it rigth.

   Aurel Trusca:
   Egil Borse-Svensen last year 2 guys at my work comitted suicide they lost their children because of the Norwegian evil terror organization Barnevernet, the evil organization took their children by force

   Aurel Trusca:
   thank you, I hope this is published or that the politce are given notice.

   Rasha Masri:
   Vet de hva slags smerter foreldrene sliter med når de blir fratatt sine barn?

   Egil Borse-Svensen:
   Vi tilrettela en forskning allerede i tidlig 1990-tallet om fedre som mistet et barn ved skilsmisse, og det ble definert som vår tids folkesykdom. Da fremkommer et psykologisk sår, som virker som et åpent verkende sår, som da folk missforstår og tror er agresjon.

   Rasha Masri:
   Da de tok min datter var jeg så sinna og helt nede at jeg kunne gjøre hva som helst for å få mitt barn fri :( jeg var flere ganger innlagt på sykehuset med problemer med hjerte og blodtrykket jeg hadde ett slags sørg som jeg kan ikke beskrive :( ,de psykopatene tar liv og noen må stoppe dem

   Egil Borse-Svensen:
   Det har også noe med kulturen å gjøre, man betgener et menneske noen steder i Norge som en fyr som står alene uansett, mens i andre land forholder man seg til en kultur der det er forholdet til stat, tradisjoner og eks kone/barn som e viktigere. Tar man så vekkbarna blr man sint og spesielt sårbar Og noen venter man skal finne en far eller mor som er selvdrevet, alene på en fjelltopp uten savn og med forståelse for byråkratiet. Når dette ikke slår til, og man blir sint kommer pekefingeren.

   Egil Borse-Svensen:
   Her er første side av artikkelen, og det var da helt nytt i Norge og var med i TV-progrm for å snu utviklingen. Man trodde da, som enkelte gjør idag enda, at man skal ta barnet vekk, om "såret" vises.
   Men det er et sår både hos far/mor og barnet.
   Da vi så søkte forkningsstøtte var svaret, "iallefall ikke vi". Det viser hvor forkvaklet psykologifaget har vært.

   utkoblet.jpg

   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, lørdag 30. juni 2018: 

   Omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel, en mild bris og opp til omkring 21 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. 17 pluss-grader klokken 19. Jeg har i disse dager nokså for dårlig med tid og krefter til å innskrive noe her og på Internettet, men litt og mere eller mindre tilfeldig blir det kanskje. Både vær og helse og annet gjør mine prioriteringer og muligheter forskjellige. Halv-mørkt og 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 30.06. 2018 via Menneskerettsdomstolen Norge Info:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1693417437362068/

   Menneskerettighetene og de som vet best og er best

   Det er det som kjennetegner de hovmodige: De vet best og er best, tror de.

   Hvor dumme og uvitende de enn er. De er bedre enn alle og alt annet.

   De er også bedre enn menneskeretts-konvensjonene, selvfølgelig.

   De trenger ikke engang å lese menneskeretts-konvensjonene, for å vite det.

   Det er alle de hovmodige og deres vilkårlighet som vet best og er best.

   Hvor dumme og kriminelle de enn er.
De er bedre enn alle og alt annet.

   De trenger ikke og ønsker ikke menneskeretts-konvensjonene.

   De er selv det som er bedre og vet best.

   Menneskeretts-konvensjonene kan umulig si noe annet.
   
   Vilkårlighet (hva noen syns) kan være absolutt hva som helst.

   Inklusivt ikke minst også det motsatte av lov og rett.

   Det perfekte for alle som oss, vet de og tror de.

   Hovmod og vilkårlighet er bedre enn alle og alt annet, tror de.

   Hva de vet og tror, erstatter lov og rett.

   Det er hva Babylon sier og har sagt.

   *

   Ove Jan Ludvigsen:
   Sterkt og godt sagt! Fortjener en 10`er!

   Rune L. Hansen:
   Budskapet og folkeopplysningen i denne lille teksten er meget viktig iallfall.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1665816860211251/

   Toni Stannov:
   Kære Rune <3 Du er så rolig, så ‘low key’.... og så rammer du hver gang ‘spot on’ <3 <3

   ️Rune L. Hansen:
   Vel, jeg har inntrykk av at de fleste reagerer på den presisjon og grundighet jeg har i min gjengivelse av menneskeretts-konvensjonenes innhold og budskap. For mange er dette ønsket, for mange andre er det ikke ønsket.

   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30.  --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq