----- Denne side: db201807.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Juli 2018 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, søndag 01. juli 2018:

   Halv-mørkt og 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Lys blå himmel, solen i øst og opp til omkring 15 pluss-grader frem mot klokken 09. Med 24 pluss-grader frem mot klokken 14.30. Og 14 klokken 23. Dunkelt og 12 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.07. 2018: 
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213735070345754

   Barnets beste og terror som vilkårlighet

   Vilkårlighet (hva noen syns eller har syntes) kan være absolutt hva som helst - og er og blir som rettslig prinsipp det motsatte av lov og rett. Det er og blir i forskjellig grad en dårlig og farlig og forurettende stedfortreder for prinsippene for lovlig lov og rett.

   Lov og rett (the rule of law), dommer og avgjørelser kan ikke bygge på vilkårlighet. Heller ikke demokrati kan bygge på vilkårlighet. Ikke slikt, men mye annet i livet og verden kan bygge på vilkårlighet. Men lar man lov og rett (the rule of law), dommer og avgjørelser eller demokrati bygge på vilkårlighet, da er det og blir det det motsatte av lov og rett - og det motsatte av demokrati.

   Derfor har menneskeretts-konvensjonene et total-forbud mot vilkårlighet, formulert blandt annet slik - i og med Barnekonvensjonen (CRC) sin Art 16:

   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Og for eksempel i og med Menneskerettserklæringen (UDHR) sin Art 12, slik:

   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Dette til tross ser en enda i verden land hvor aktiviteter i den politiske og rettslige forvaltningen bygger på eller preges av vilkårlighet. Også via ulovlige eller manipulative lovbestemmelser og regler.

   I flere land - deriblandt dagens Norge - ser en at til og med begrepet og prinsippet "barnets beste" via offentlig politikk er forfalsket til å bety vilkårlighet og terror. Inklusivt blandt annet falsk dokumentasjon, sverting og propaganda.

   Slikt smitter og perverterer, både internt i landet og eksternt.

   Hva som ligger i menneskeretts-konvensjonenes total-forbud og advarsler mot vilkårlighet, er at vilkårlighet hverken er beviser eller fakta eller lovlig lov og rett. Vilkårlighet er påstander, synsing, teorier, spekulasjoner, hovmod, tilfeldigheter, halv-sannheter, usannheter, meninger, feil fokus, etc.

   Dette til tross er det mange i uopplyste samfunn som ønsker og serverer vilkårlighet som lov og rett og politikk. Fordi de ønsker og tror seg selv eller foreliggende regler og praksis de er fornøyd med eller tror på som lov og rett.

   Både målrettet og tilfeldig lett og effektivt å skade eller kvitte seg med medmennesker er nyttig for mange mennesker. Av mange forskjellige grunner. Å liksom lovlig kidnappe barna deres er den beste og enkleste metoden som har flest kriminelle fordeler for mange.

   Kidnapper-virksomheten liksom lovliggjør å frata mennesker menneskeretten til sitt familieliv og andre menneskerettigheter særlig ved å henvise til at Barnekonvensjonen bruker begrepet "barnets beste". Og hvem vil og evner vel barnets beste? Og hvem ikke?

   At enhver menneskerettighet i de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene er og skal for enhver være umistelig og uavhendelig, både det og veldig meget annet av vesentligheter forties og neglisjeres og forfalskes og bagatellieres av kidnapper-virksomheten og dens medspillere ved at den påberoper seg å ville og å være "barnets beste".

   Propaganda for til enhver tid å fiksere og manipulere fokus er veldig viktig for kidnapper-virksomheten. Typisk er ikke minst at vesentligheter forties og neglisjeres og forfalskes og bagatelliseres. Og at dens medspillere betegner virksomhetens forbrytelser som feil og kritikk-verdige forhold som vil bli forsøkt rettet opp og derfor ikke nødvendiggjør eller berettiger å bli straffeforfulgt. For virksomheten ville og vil jo liksom bare "barnets beste", uansett hva den har gjort eller gjør.

   Makabert, groteskt, umenneskelig og lovløst? Ja, det er jo det, men mindre når begrepet "barnets beste" brukes og det er vilkårlighet som styrer og rår.

   Virksomhetens medspillere og naive eller dumme nok mennesker ønsker å la seg selv og andre narre.

   Også det er selvfølgelig propaganda og smittsomt.

   *

   Line Lauritsen:
   Du er fantastisk på å dele viktige ting :) Tusen takk, Rune :) Kan jeg dele?

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig kan du det.

   Line Lauritsen:
   Rune L. Hansen takk, Rune :)

   Mary Ann Fedje:
   Saken er den at det er ingen som misforstår dette. Alt ligger i korrupsjonspenger. Det styrer alt, og de som gjør dette vet forba.... godt at de gjør galt!

   
---
---

   Rune Fardal, 01.07. 2018 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared a video:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1666840196775584/

   "Du får ikke legge deg før du sier noe stygt om foreldrene dine"
   - Kristoffer Fjeldheim, barnevernet i Bærum
   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/834862996712026/
   -1:57:07 - 636 Views
   Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway

   "Du får ikke legge deg før du sier noe stygt om foreldrene dine"
   - Kristoffer Fjeldheim, barnevernet i Bærum

   Ja slik fortonet hverdagen seg for et barn som var tatt av barnevernet i Bærum, etter at hun var utsatt for grov fysisk og psykisk mobbing på den beryktede Mølladammen skole i Bærum. Samme skole, der en annen elev ble grovt mobbet og døde av underernæring uten at noen fra skolen grep inn. Skolen bryter åpenbart forutsetningene i lov rundt plikt til å varsle. Barnevernet beskylder foreldrene for vold, men sannheten er at det er ansatte på skole og i barnevernet som på den groveste måte utsetter barnet for vold.

   Her mobbes et barn på Mølledammen skole. Helsesøster drar inn barnevernet som ved hjelp av en psykiater og en rekke sykehus sykeliggjør barnet, så det til slutt prøver ta sitt eget liv - flere ganger. Terror, løgner, isolering, forgiftning av mat, ned doping, menneskerettsbrudd og trusler er bare noe av det barnevernet i Bærum utsetter dette barnet for etter at barnevernet tok henne uten å gi beskjed til foreldrene. Hun tvangsmedisineres for en rekke påståtte diagnoser.

   Dette er en av de verste beskrivelser fra barnevernet vi noen gang har hørt. ALLE svikter, skole, helsevesen, barnevern, politi, kommuneadministrasjon og -advokat. Familien ble nektet anmelde skolen. Så typisk projiserere skolen sin egen svikt på foreldre og undrar seg ansvar.

   I dag er familien rømt til Polen, jenta er frisk, men påført PTSD av behandlingen særlig barnevernskonsulenten Kristoffer Fjeldheim og hans psykiater venn Bjørn Christian Østberg var ansvarlige for. I Polen får hun ikke gått på skole fordi barnevernet hindrer at nødvendige papirer blir sendt til Polen. Vi advarer mot sterke beskrivelser i denne historien.

   *

   Mona Kågen:
   deler Takk Rune Fardal og takk til de som stiller opp for å få sannheten fram i dagen. <3

   May Brith Harestad Hollos:
   Har ett fast trekk hver mnd på 150 .- Kr. Godt jobbet <3

   Solfrid Sandøy:
   Ja jeg sier rett ut Rune Fardal :( Ja hva er det egentlig barnevernet ikke kan få til for å lyve og lage stygge historier om foreldre :( !

   Unni Sandberg:
   Nei jeg vil heller ikke legge meg før jeg har forbannet bv

   Heidi Turid Dammann:
   Vi må få all denne informasjonen ut i utenlandsk presse og be andre land om hjelp med det norsk befolkning utsettes for. Først da vil det bli forandringer.

   
---

--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, mandag 02. juli 2018:

   Nesten halv-mørkt dunkelt og 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Solen i øst og 12 klokken 07. Lys blå himmel og opp til omkring 20 pluss-grader frem mot klokken 11. Og 22 klokken 12.30. Slørete himmel og 22 pluss-grader frem mot klokken 16. Videre tildels lett nesten overskyet en stund. Dunkelt og 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.07. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213741731392276

   Om de offentlige forfalskningene av Barnekonvensjonen

   For den som er kjent med Barnekonvensjonen er det ingen hemmelighet at absolutt alt i Barnekonvensjonen som politisk offentlig kan forfalskes og kriminelt misbrukes og neglisjeres enda også blir det. Smittsomt fra og til mennesker, instanser og land. Både i teori og praksis. Flere mennesker, instanser og land er verstinger i så måte. For eksempel også ikke minst dagens Norge.

   Samtidig blir den offentlige mafia-virksomheten forsøkt skjult bak dobbel-moral, falsk dokumentasjon, hemmelighold, unnlatelser, trusler og premiering og propaganda, etc.

   Politisk er det særlig alminnelig å forfalske hva en menneskerettighet er. Og også selve menneskerettighetene i Barnekonvensjonen. I og for den hensikt å kidnappe, splitte og ødelegge barn, foreldre og familier.

   For liksom å lovliggjøre sin virksomhet forfalskes særlig prinsippet om "barnets beste". Både det og hele Barnekonvensjonen og alt av lov og rett blir særlig forfalsket med vilkårlighet. Og dessuten særlig Barnekonvensjonens Art 9 og Art 20. Samtidig som rettsbehandlinger er gjort til makabre farser og hemmelighold. Og den lovlige straffelov-givningen neglisjeres. Og tilgang til reell lov og rett nektes eller blir fiktiv. (I stadig større grad smitter alt dette og slikt også over til alt annet av lov og rett og offentlig forvaltning.)

   Det er derfor ikke underlig at det politiske offentlige såkalte barnevernet (CPS) i virkeligheten har blitt og er verdens største og verste barne-mishandler og menneske-mishandler og menneske-handel. At dens medspillere og indoktrinerte av propaganda ynder å si - uten beviser - at virksomheten også gjør mye godt, endrer ikke dette faktum. Iøvrig viser alt av saklig og god dokumentasjon og beviser og vitnesbyrd i verden, med tydelighet at de tar feil og lyger. Og at kidnappingene i alminnelighet hverken bedrer noe som helst eller er nødvendige eller er forholdsmessige. Og at ødeleggelsene og skadene og konsekvensene tvert om i et mangfold er katastrofale. Og også er måtene de skjer på fullstendig egentlig ulovlige og traumatiserende og livs- og samfunns-ødeleggende.

   Det politiske offentlige såkalte barnevernet (CPS) har nødvendigvis blitt en grov-kriminell smittsom og perverterende grotesk offentlig mafia-virksomhet.

   En virksomhet med null reell respekt for Barnekonvensjonen og straffelov-givningen og medmennesker og prinsippene for lovlig lov og rett, offentlig forvaltning og politikk.

   Alt dette er lett grundig og utvetydig å bevise. Hør for eksempel hva Barnekonvensjonen (CRC) sier i sin innledning, med følgende ord:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkår under større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Og i Art 2 p1:
   "De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag".

   Og i Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."
 
   Og for eksempel Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Og Art 37 a:
   "Partene skal sikre at: a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Og Art 3 p2:
   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   Og Art 18 p1:
   "Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling. Foreldre, eventuelt verger, har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Barnets beste skal for dem komme i første rekke."

   Og Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart efter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og Art 16:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Og i Art 29 p1bc:
   "1. Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:
    b) å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt,
    c) å utvikle respekt for barnets foreldre".

   Og Art 42:
   "Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn."

   Og for eksempel i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR), Art 16 p3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og i Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Faktum er at alt dette og alt av menneskerettigheter forfalskes og neglisjeres av kidnapper-virksomheten og dens dirigenter og medspillere.

   Ingen tror vel ikke for alvor at det er lovlig eller barnets beste å forbryte seg mot menneskerettighetene og straffelov-givningen? Eller å utsette barnet (og foreldrene og familie-relasjonene) for tortur, traumatisering, kidnapping, fangehold, etc.? Det er det mildt sagt ikke.

   Hvis politikere, dommere eller andre offentlig ansatte ikke respekterer menneskerettighetene og Straffeloven så er de kriminelle. Da er det sin egen mafia-virksomhet og kriminalitet de sikrer. Og ikke barns eller medmenneskers menneskerettigheter eller liv eller beste.

   *

   Line Lauritsen:
   Delt denne jeg :) !

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=1925653804122206

   Mary Ann Fedje:
   Alt er klar tale. Rettighetene kan ikke misforståes

   Rune L. Hansen:
   Ja. Lett-forståelig tydelighet. Også det var jo meningen med menneskeretts-konvensjonene, da de ble nedskrevet.

   Som for eksempel uttrykt i innledningen i Menneskerettighetserklæringen (UDHR):

   "Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 03. juli 2018:

   Omkring 9 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Solen i øst og 14 klokken 08. Mere enn 20 pluss-grader mye av dagen. Dunkelt og ned mot 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 04. juli 2018: 

   Omkring 9 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig disig overskyet og 13 pluss-grader klokken 08. Derefter lys blå himmel og opp til 21 pluss-grader frem mot klokken 13. Med 24 klokken 14. Og 22 klokken 17.30. Og 18 klokken 19. Med 14 klokken 22.30. Dunkelt og 13 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.07. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213756191313765

   Hvorfor er menneskerettighetene så upopulære? Og hvorfor så populære?

   Blandt hvem? - burde kanskje heller spørsmålet være? Årsakene er uansett flere - og tydelige for den som godt studerer forholdet.

   Her skal jeg si litt om de de vesentligste av årsakene.

   Det er først og fremst mange som misliker at enhver av menneskerettighetene er og skal være umistelig og uavhendelig for absolutt enhver.

   Mislikt av særlig mennesker som vil ha makt og goder mere enn andre og over andre. Av mennesker som selv helt eller delvis vil være loven.

   De har interesser som avviker fra de felles-menneskelige standarder og minste-garantier for enhver som menneskerettighetene er.

   At menneskerettighetene blandt annet forbyr diskriminering, misliker de. Etc. Og også deres medspillere.

   Særlig blir deres forakt for menneskerettighetene og makt-misbruk tydelig når de har eller gies makt mere enn andre mennesker.

   Samtidig som de forsøker å skjule sine menneskeretts-krenkelser, med forskjellige slags midler og metoder.

   Blandt metodene er å benekte eller fortie hva en menneskerettighet er for noe. Og å benekte menneskerettighetenes gyldighet.

   Og å forfalske, bagatellisere eller neglisjere en eller flere menneskerettigheter. Eller ansvars-fraskrivelse og ansvars-bagatellisering.

   Disse metodene virker samtidig også indoktrinerende og perverterende. Og blir enda mere smittsomme om de ikke stoppes.

   Menneskerettighetene er upopulære og mislikt blandt mennesker som allerede har medvirket i eller for menneskeretts-krenkelser.

   Blandt annet frykten for å bli kompetent straffeforfulgt og personlig ansvarliggjort blir til frykt for menneskerettighetene.

   I og med at enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig for absolutt enhver, finnes bare et eneste unntak.

   Det absolutt eneste unntaket som kan lovliggjøre en menneskeretts-krenkelse er rett bruk av nødvendighets-prinsippet (nødverge-prinsippet).

   Nødvendighets-prinsippet inneholder blandt annet særlig også forholdsmessig-prinsippet.

   Kort og presist sagt må en menneskeretts-krenkelse for å kunne lovliggjøres særlig blandt annet være helt nødvendig og på en mildest mulig måte.

   Dette er særlig også mislikt av mennesker i makt-posisjoner som er vandt med annen praksis.

   Også det faktum at en menneskeretts-krenkelse ikke foreldes. Og at offentlige menneskeretts-krenkelser ofte for enhver er lett å avsløre.

   Dessuten kan enhver menneskeretts-krenkelse også skjule eller medføre andre eller verre menneskeretts-krenkelser.

   Splittelsen og sviket i det å bare kreve og sikre noen menneskerettigheter - og ikke alle - er veldig ødeleggende.

   Det samme gjelder også splittelsen og sviket i det å bare kreve og sikre noens menneskerettigheter - og ikke enhvers.

   Dermed reduseres menneskerettighetene til politiske handelsvarer og vilkårligheter og til noe helt annet enn menneskerettigheter.

   De reduseres til synsing. De reduseres i praksis til verre enn ingenting.

   Samtidig som den og de som ønsker det slik, i mere eller mindre god tro, forleder seg selv og andre.

   Det er altså mange årsaker til at menneskerettighetene også er upopulære, særlig blandt makt-posisjoner og deres medspillere.

   Slike mennesker vil ikke ha oppmerksom og ansvarliggjøring rettet mot sine menneskeretts-krenkelser.

   Samtidig har de et dilemma. De vet mere eller mindre bevisst at menneskeretts-konvensjonene er det rette og riktige.

   Og at
menneskeretts-konvensjonene inneholder bestemmelsene og prinsippene for lovlig lov og rett, politikk og forvaltning - kontra ulovlig.

   Og at de i den store verden er erkjent og anerkjent som den felles-menneskelige minste-standard for lovlig lov og rett.

   Åpent å innrømme eller fortelle at de er uenige i dette - og hvorfor - det ønsker og våger de selvfølgelig ikke. Tvert om.

   Derfor blir deres dilemma i praksis til dobbel-moral, forfalskninger, bagatelliseringer, unnlatelser, propaganda og neglisjeringer.

   Som smitter og sprer forvirring, splittelser, løgner, halv-sannheter, kompromisser, forurettelser, ødeleggelser og katastrofer.

   Deres premisser og propaganda skal så absolutt ikke legges til grunn for hva menneskerettighetene eller saksforholdene er.

   Deres tyveri av menneskerettighetene og mishandling og utplyndring av medmennesker og sivilbefolkningen og landet må snarest ta slutt.

   Ønsket om det, uten utsettelser eller unnlatelser, vil gjøre menneskerettighetene enda mere populære - og til det de skal være.

   
Ethvert menneske har et forpliktende ansvar i forhold til enhver menneskerettighet for ethvert medmenneske. Uttrykt og lovbestemt blandt annet slik i blandt annet Menneskeretts-forsvarer-erklæringen's Art 10:

   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."


   *

   Rune Hamsund:
   Takk, eg stæl!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1928664307154489/

   Mary Ann Fedje:
   Bv-ere og politikere liker det ikke, for de liker ikke sannhet

   Rune L. Hansen:
   Det er sin egen karriære, makt, politikk og holdning de liker. Og de som beskytter dette.

   Mary Ann Fedje:
   Én dag må de stå foran Gud og svare for seg

   Rune L. Hansen:
   De må stå foran alle og enhver og svare for seg. Jo fortere dess bedre. Det haster mere enn noe annet!

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.07. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155436752196875

   26.6.12

   På denne datoen satt Høyesterett i realiteten domstolloven § 60 om dommerforsikringer til side.

   Altså det man godt kan kalle for et grunnlovskupp, for i henhold til Grunnloven § 49 er det folket som utøver lovgivende myndighet gjennom Stortinget.

   Domstoladministrasjonen (DA) sier at den ikke kan blande seg inn i domstolenes behandling av enkeltsaker.

   Men, hva gjorde DA i denne saken?

   Jo, DA intervenerte gjennom partsinnlegg, og brukte Regjeringsadvokaten som prosessfullmektig. Selv om saken opprinnelig sto mellom to private parter.

   Og hvem satt som styreleder i DA på den tiden?

   Jo, det var høyesterettsdommer Karl Arne Utgård.

   Just saying.

   *

   Alf Reuss Kollsete:
   Og denne institusjonen mener seg å vere Troverdig og tillitsskapende, FY xxx! Les hva jeg skrev om Høyesterett i arkivet fra juli 2015 her:
   https://www.alfkollsete.wordpress.com
   Alf Kollsete
   alfkollsete.wordpress.com

   Robert Henriksen:
   Noen kommentarer til dommen 17-093836 - der du ble dømt for ulovlig advokatvirksomhet? Dommen fåes gratis ved å sende epost til Bergen tingrett.
   Jada, jeg vet du har anket, men jeg vet også at anken er avvist: Reikerås er altså for 2. gang straffedømt....

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Selvsagt.... dette statsapparatet gjør hva de kan for å knekke Marius Reikerås. Vi som støtter han tar dette her med humør... for denne galskapen må man faktisk le av :) :) :) _) _) :) og det er merkelig at alle dere som stadig troller og kritiserer bruker anonymiserte profiler. Dere er noen tafatte feige sjeler i mine øyne. Jeg synes litt synd på dere faktisk :)

   Rune L. Hansen:
   At den offentlige mafia-nepotismen og dens medspillere systematisk hverken respekterer Menneskerettsloven, Straffeloven, Grunnloven, EMD, medmennesker, enkelt-mennesket eller annen reell lovlig lov og rett - er mere enn bare betenkelig og kritikk-verdig! Det er en gigantisk katastrofe!

   Rasha Masri:
   For ett land

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 05. juli 2018: 

   Omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet, lett yr og 13 og 14 pluss-grader frem mot 10-tiden og 11-tiden. Derefter tildels helt og delvis overskyet uten nedbør og opp til omkring 16 pluss-grader videre utover dagen. 14 klokken 22. Dunkelt halv-mørkt og 13 mot midnatt.
   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, fredag 06. juli 2018: 

   Ned til omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med dus sol og en mild bris og 15 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Tildels mere delvis overskyet utover eftermiddagen, med opp til 17 pluss-grader klokken 16 og 15 klokken 20. Dunkelt og 10 mot midnatt. 
   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 07. juli 2018: 

   Omkring 10 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå tildels litt nord-fra lett skyet himmel utover dagen og opp mot 20 pluss-grader frem mot klokken 16. Ned til omkring 13 pluss-grader frem mot klokken 22. Jeg skulle også i disse dager gjerne ha skrevet og innskrevet mere her og på Facebook, behovet for folkeopplysning om menneskerettighetene er enda katastrofalt enormt i dagens Norge, men min helse nu gjør det svært så vanskelig i kampen for enda å overleve noe lengre. En må bruke helsen for ikke å tape helsen. Bruke helsen uten å mishandle eller misbruke den. Min helse har ufrivillig men bevisst blitt mishandlet i flere ti-år nu, for å kunne gjøre og gjennomføre det viktigste av nødvendigheter. Kanskje klarer jeg enda noe mere nu fremover, men det er enda iallfall meget vanskelig. Dunkelt halv-mørkt og 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, søndag 08. juli 2018: 

   Lyst, spredt lett skyet og 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 04.30. Lys blå tildels spredt litt lett skyet himmel nord-fra og opp mot 20 pluss-grader utover formiddagen. Med 21 frem mot 16-tiden. Disig himmel, antydninger til yr og 15 pluss-grader frem mot klokken 21. Derefter tildels med lett yr og ned mot 13 pluss-grader frem mot klokken 23. Halv-mørkt og omtrent det samme med 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.06. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213788901571501

   Menneskerettighetene og integritet

   Menneskeretts-konvensjonene beskytter både menneskers og nasjoners og samfunns integritet, men ikke reelle ulovligheter og kriminalitet.

   Denne beskyttelse av integritet - kontra kriminalitet - innebærer også blandt annet beskyttelse av menneskeretts-konvensjonene mot forfalskninger. Menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30), som skal gjelde foran og over alt annet, har blandt annet lovbestemt, at:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Ja, også menneskeretts-konvensjonene har og skal ha sin uforfalskede integritet.

   I "Store norske leksikon" på Internettet er ordet integritet forklart slik:
   "Integritet er det at noe er uskadd, bevart i sin helhet. Ordet blir særlig brukt om en persons selvstendige og ukrenkelige individualitet, og også om det å ha faste, upåvirkelige holdninger. I folkeretten blir ordet brukt om det at grensene til en stat er ukrenkelige, for eksempel i sammenheng med en integritetstraktat. Etymylogi: fra fransk, av latin integritās, ‘helhet, fullstendighet, renhet’"

   Og videre: "Integritetstraktat, (av integritet), garantitraktat som går ut på at én eller flere stater lover å yte hjelp, eventuelt med væpnet makt, for å sikre et lands integritet. Et eksempel på en slik traktat er Novembertraktaten av 1855 mellom Sverige-Norge, Frankrike og Storbritannia. Den var foranlediget av Russlands holdning under Krimkrigen, og gikk ut på å sikre Norges og Sveriges territoriale integritet. Traktaten falt for Norges vedkommende bort ved inngåelsen av Integritetstraktaten av 1907. Den ble inngått mellom Norge, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Russland. Norge forpliktet seg til ikke å avstå til noen makt noen del av det norske territorium. De andre traktatparter anerkjente Norges integritet og forpliktet seg til, hvis den ble truet eller krenket, å yte støtte til beskyttelse av Norges integritet med de midler som måtte ansees mest skikket. Den opphørte 1928."

   Hos Wikipedia på Internettet
   "Personlig integritet er et uttrykk for hvor prinsippfast man er, hvor mye man står på sine meninger, og om man handler etter sin overbevisning. Det brukes gjerne som et antonym til hykleri og skinnhellighet."

   Særlig et annet ord og begrep har nær sammenheng med alt dette. Det er ordet og begrepet "identitet".

   Ordene og begrepene "integritet" og "identitet" er nært beslektet med og avhengige av hverandre.

   Ordet identitet kommer fra det latinske ordet “idem”, som betyr “den samme”. Identitet utgjør summen av forskjellige opplysninger og særegenheter som tilsammen beskriver personen og skiller vedkommende fra andre.

   Den politiske nepotismen i dagens Norge og dens medspillere forsøker ikke å reparere og hele helt eller delvis skadde og ødelagte identiteter, men gjør i alminnelighet nokså konsekvent tvert om det motsatte. Også ikke minst når det gjelder noe så sentralt og livs-viktig som familielivet.

   Menneskeretts-konvensjonene sier at:
   "Familien er den naturlige og 
grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."
   (Menneskerettserklæringen Art 16 & Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 23 & V3&4 (ICESCR) Art 10 & V7&8 (CRC) Art 29. Etc.)
   
   Mens den nevnte politiske nepotismen arbeider nokså konsekvent for oppløsning og ødeleggelse av familien (og ekteskapet) som "den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet".

   Til tross for blandt annet Menneskerettsloven V7&8 (CRC) Art 7 p1, som sier og har lovbestemt at:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og til tross for blandt annet Menneskerettsloven V7&8 (CRC) Art 8 p1 1 og 2, som sier at:
   "1: Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
    2: Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Og for eksempel Art 16, som sier at:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Mens den politiske nepotismen sier at offentlig vilkårlighet (med andre ord synsing) er blandt annet "barnets beste" og egentlig lov og rett og derfor står over menneskerettighetene og derfor ikke er ulovlig. Og at derfor blandt annet identitet og integritet, likesom de andre umistelige og uavhendelige menneskerettighetene, heller ikke er viktig og heller ikke skal taes på alvor.

   Det har sine vesentlige fordeler for en politisk offentlig nepotisme å erstatte lov og rett med vilkårlighet og dobbel-moral. Men ikke for medmennesker og sivilbefolkningen. Dermed er det blandt annet meget lettere å opprettholde og å videreføre allerede oppnådd makt. Hvordan det enn gjøres, uten reell frykt for å bli straffeforfulgt og stoppet. Det har også sine mange fordeler at det automatisk og smittsomt dermed blir til en offentlig forvaltning og et system med motsatt lov og rett som det sterkere og sterkere førende prinsipp. Medmennesker og sivilbefolkningen blir til et mere eller mindre avansert utplyndrings-prosjekt. Politiske offentlige nepotismer i mange land har til alle tider instinktivt benyttet seg av dette, med katastrofale konsekvenser for medmennesker og sivilbefolkningen og verden.

   Det hverken finnes eller kan finnes noen skjønns-margin som gir noen lov eller rett til å krenke eller bagatellisere en eller flere menneskerettigheter for noen.

   Ja, selvfølgelig er det fordelaktig for mange offentlig ansatte å slippe å tenke særlig meget på om det de gjør er rett og riktig eller ikke. Men heller til enhver tid å beskytte seg selv og hverandre mot de andre. Og til enhver tid å være moderate og unnlatende i sin eventuelle kritikk.

   Hadde enhvers menneskerettigheter blitt respektert og sikret og tatt på alvor så hadde ikke politisk offentlig mafia-virksomhet kunnet skje eller bli opprettholdt. Verdens til alle tider største, verste og mest katastrofale problem hadde blitt ryddet bort. Forutsetningen og nødvendigheten er så enkel som at enhver offentlig menneskeretts-krenkelse real-kompetent, effektivt og fritt straffeforfølges, stoppes og repareres. Det er det som er reell lov og rett, forvaltning og politikk.

   Les for eksempel blandt annet Barnekonvensjonens innledende ord, om at:

   "De stater som er part i denne konvensjon, (...) som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Dette gir langt på vei også det rette svar på spørsmålet om:
   Hvordan respektere og beskytte integritet og identitet uten å respektere og beskytte kriminalitet og forhastede slutninger?

   Nevnes og viktig er også at den overalt i verden gjeldende nødverge-retten (som er nødvendighets-prinsippet med forholdsmessighets-prinsippet) - altså et helt nødvendig og solid begrunnet midlertidig unntak på en mildest mulig måte for en kortest mulig tid - under spesielle eller ekstreme forhold også kan og skal gi nødvendig og forholdsmessig beskyttelse.

   For eksempel for å beskytte mot reelle menneskeretts-krenkelser.

   For eksempel relevante nødvendige og forholdsmessige reduksjoner i forhold til for mange eller vanskelige innvandrere og asyl-søkere for å beskytte den sosiale trygghet eller andre menneskerettigheter. Eller for å beskytte samfunnets eller landets integritet og identitet mot reelle trusler og skade.

   Les og forstå blandt annet Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen's Art 2, som sier at:

   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Og for eksempel Art 15, som sier at:
   "Staten har ansvar for å fremme og tilrettelegge undervisning i menneskerettigheter og grunnleggende friheter på alle utdanningsnivåer og for å sikre at alle de som er ansvarlige for opplæring av advokater, polititjenestemenn, personell i de væpnede styrker og offentlige tjenestemenn inkluderer nødvendige elementer av menneskerettigheters undervisning i sitt treningsprogram."
 
   *

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, mandag 09. juli 2018: 

   Gradvis ned mot 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis lett overskyet, noe lett vind og bris og mellom 12 og 13 pluss-grader frem mot 10-tiden. Med 14 klokken 11.30.

   Jeg plukket inn en skål med modne solbær i går. Plukket og spiste litt noen sorter med kirsebær også, flere varierte smaker og meget bedre enn i mange butikker. Det er mange forskjellige kirsebær-sorter som nu har begynt å modne her ute, både med små og store frukter og både søte og ikke særlig søte. Fuglene har enda ikke rukket å ta alt, men har også rystet mange til bakken. Jeg kikket litt meget begrenset efter skogs-blåbær også, men fant i farten lite, så der har de kanskje forsynt seg ekstra godt allerede. Også med søtmispel-frukter, som enda er i ferd med å modne. Plommer og epler og av pærer særlig bergamot-pærer ser det ut til å bli nokså bra med i år, der rekker ikke fuglene likså fort å forsyne seg med alt og den aller første plomme-sorten begynner å modne nu om ikke mange dager. Diverse forskjellig annet av bær og frukter her ute er også underveis. Hvor meget jeg har helse, tid og mulighet for i år å plukke inn eller konservere gjenstår enda å se. Gledeligvis var det for ikke så mange dager siden to forskjellige familier her på snarlig besøk og leverte meg tilsammen rikelig nok med tomme, rene glass med lokk. Det mangler nesten plass også til slikt her, i og med at kidnappingene som enda pågår blandt annet også umuliggjorde hus-byggingen og omtrent alt annet som var underveis. Umuliggjorde blandt annet også det å leve og å overleve. Et av plomme-trærne av sorten First i fuktig og god vel drenert jord som har trivdes ekstra godt og gitt svært stor og god avling har fått et problem i år, forårsaket av meg. Jeg plantet nemlig to aronia-busker nokså nært der for noen få år siden og de har vokst seg altfor store til skade for plomme-treets nærings-opptak og trivsel. Skal se om jeg får de fjernet og flyttet i de kommende dager. Det er godt og viktig å ha optimalt med mat- og medisin-vekster og annet nyttig og tilgjengelig av god kvalitet til rett tid og modning på og ved sin eiendom og hjemsted. Særlig også fordi butikkene i dagens Norge forhandler svært så mye bær, frukt, mat og forskjellig som er utrolig meget alvorlig forgiftet og forurenset og ødeleggende. Folk flest er enda meget for lite oppmerksomme på også det. Aktive norske Kurt Oddekalv er en av de få i dagens Norge som enda forstår alvoret i meget av akkurat det. Tenkte - og tenker i blandt - at jeg også skal forsøke å få anledning til å fiske mere her ute, særlig i bekken og vannet som eiendommen østlig og sørlig er beliggende inntil. Men efter kidnappingene og det verste av terroren, torturen og utplyndringene er det og ble det mangt og meget som ikke videre lar seg gjennomføre og som er ustelt og overgrodd og skadet og ødelagt. Veggene og taket på huset her er det snart ingenting av nytte igjen av. Osv, osv. Overdrevent sagt så blir det omtrent som å bo i en stor og skrøpekig papp-eske. Det hender seg i blandt at jeg kikker på og endrer og forbedrer på tegningene til det nye store huset vi skulle bygge her på eiendommen. Det ville forlengst ha stått ferdig nu om vi ikke ble kidnappet. Jeg ville selv ha medvirket i byggingen av huset og gjort mye av arbeidet med å få det ferdig. Salgs-verdien ville nu ha vært mange ganger kostnadene av å bygge ferdig hele huset. Salgs-verdien ville nu ha vært mange millioner kroner. Og huset staselig, praktisk, stort og fint. Med dagens tegninger en flerdelt grunnmur med en grunnflate på 10 x 12 meter for hver etasje, pluss hel sørlig terasse 1,5 meter og tilsvarende sørlig og vestlig lang balkong som tak til terassen og inngangs-partiene. To etasjer, pluss loft og full kjeller. Det er rikelig med vann av tidvis forskjellig kvalitet omkring her på eiendommen, men ikke innlagt vann i husene som er her nu og derfor også problematisk både å fa hentet og brukt vann til drikke, mat-stell og vasking, etc. Å spørre den offentlige forvaltningen i dagens Norge om hjelp til eller for noe har for veldig mange vist seg å være direkte livs-ødeleggende og livs-farlig. Heldige er alle de som enda ikke er angrepet eller meget forurettet. Uten kidnappingene og den politiske offentlige mafia-virksomheten ville alt ha vært annerledes og bedre og godt og uproblematisk. Ikke minst blandt annet også min helse. Dagens Norge er på mangfoldige måter livs-farlig for sivil-befolkningen og mennesker og verden. Det er også tragisk at offentlig organisert kriminalitet som får utfolde seg virker utrolig meget perverterende på sivilbefolkningen og blandt annet dens menneskers evne til å tenke og å huske.

   17 pluss-grader klokken 14 og 18 litt senere. Dunkelt halv-mørkt og 12 mot midnatt.

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, tirsdag 10. juli 2018: 

   Dunkelt, stille og 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Sol fra lys blå himmel og opp til 20 pluss-grader frem mot klokken 10. Med 23 klokken 11.30. Opp mot 25 klokken 13 og 21 klokken 19. Med i underkant av 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.07. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213803208609168

   Opplæring i konformitet

   Mennesker som opplæres til ikke å stole på uskylden i seg selv

   Mennesker som opplæres til å stole på andres vilkårlighet 

   Mennesker som opplæres til at å presist og riktig forstå en tekst eller formulering er uten betydning

   Mennesker som opplæres til at urett er rett

   Mennesker som opplæres til at usant er sant

   Mennesker som opplæres til at løgn og halv-sannheter er et nyttig våpen

   Mennesker som opplæres til at Gud snakker gjennom politikere og dommere eller gjennom kongelige

   Mennesker som opplæres til at uselvstendighet er selvstendighet

   Mennesker som opplæres til at det å forurette ikke med visdom og forstand ansvarliggjøres

   Mennesker som opplæres til at visdom og forstand i uskyld ikke finnes i verden

   Mennesker som opplæres til forhastede slutninger og forhastede påstander

   Mennesker som opplæres til at å diskriminere eller utplyndre andre gir vinning

   Mennesker som opplæres til at feighet og svik er den rette veien å gå

   Mennesker som opplæres til ikke å forstå skillet mellom vesentlig og uvesentlig

   Mennesker som opplæres til å bagatellisere vesentligheter

   Mennesker som opplæres til mangel på ryddighet eller til feil prioritert ryddighet

   Mennesker som opplæres til å tro på hovmodigheter

   Mennesker som opplæres til å tro på løgnere og hovmodige

   Mennesker som opplæres til å tro på forhastede dommer og avgjørelser

   Mennesker som opplæres til ikke å ville rettferdighet og medmenneskelighet

   ...

   Hvilken rettferdighetssans får slike mennesker? Hvilken hukommelse får slike mennesker?

   Hvilken formuleringsevne får slike mennesker?

   Hvilkne mennesker helt eller delvis blir slike mennesker?

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1973863492664315/

   Sven Rino Privat:
   Ingen!
   That's it!
   Hvordan tenke sjæl når jeg er blitt hjernevasket!
   Om dette skulle være meg!

   Ønsker å skrive litt mer, Jeg skal unngå d.

   Forkastelig sekter og Diktatur!

   Hvordan kan noe som helst av det som er skrevet over her i nærheten av greit!

   Uspiselig!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.07. 2018 via Landsforeningen for barnevern i Norge, shared a live video:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/permalink/2001261986575369/

   Døden i barnevernet, passert 150 pr år?
   https://www.facebook.com/rune.fardal/videos/10155379314471150/
   -36:55 - 1,051 Views
   Rune Fardal

   *

   Mari Anne:
   Det er nesten ET MENNESKE, ANNEBHVER DAG <3 <3 <3

   Rune L. Hansen:
   Ruby Harrold-Claesson i NKMR (Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter) sier med rette at: Detta är ju mass-slakt på barn!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/permalink/2115138855226285/

   Terje Larssen:
   Lura på ka dem døde av!?

   Rune L. Hansen:
   Det blir mangfoldig klart og tydelig forklart i videoen, Terje Larssen. Hør på den!
   Ruby Harrold-Claesson i NKMR (Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter) sier med rette at: Detta är ju mass-slakt på barn!

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, onsdag 11. juli 2018: 

   Ned til omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys dus blålig himmel og opp til 19 pluss-grader frem mot klokken 09. Lys blå himmel og opp til omkring 26 pluss-grader utover formiddagen og frem mot klokken 14. Spredt lett skyet klokken 15. Tildels delvis og helt lett overskyet utover kvelden, med 17 pluss-grader klokken 22. Halv-mørkt og i overkant av 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 11.07. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155452986416875

   Fått bekreftet at også dette var et selvmord etter det offentliges herjinger.

   Som en sa til meg:

   "Staten er som en ansiktløs slange som tar mange liv."

   Person bekreftet død etter bilbrann på Skansekaia
   https://www.smp.no/nyheter/2018/07/11/Person-bekreftet-d%C3%B8d-etter-bilbrann-p%C3%A5-Skansekaia-17101219.ece
   SISTE: En person bekreftet død.
   smp.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Antagligvis forårsaket av offentlig ansatte sin fraværende respekt for menneskerettighetene, som det meste av all elendighet, nød og lidelse. Fraværet og forfalskningen av den medmenneskelige respekten for menneskerettighetene i den politiske og offentlige forvaltningen i dagens Norge er fulllstendig katastrofal.

   Eva Kristin Svinø:
   Jeg delte denne Marius :) Er det pårørende som har bekrefta selvmordet?

   Lilliann Roppen:
   Kopi: "Onsdag ettermiddag seier påtalejurist Yngve Skovly at det ikkje er grunn til å tru noko anna enn at det er ei personleg tragedie som ligg til grunn for hendinga."

   Rasha Masri:
   Som vanlig :(

   Rune L. Hansen:
   Oversatt til norsk:
   Fikk livet sitt ødelagt av menneskeretts-forbrytelser i regi av norsk politisk offentlig mafia-virksomhet. Dette og de skyldige skal være hemmelig og det hele kalles derfor "en personlig tragedie".

   
---
---

   Armend Elion Dion Caushi, 11.07. 2018 via Child protection - studies, statistics, etc., shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/?multi_permalinks=1719105011477706

   Polens konsul i Norge mener seg trakassert av barnevernet og politiet
   https://resett.no/2018/07/11/polens-konsul-i-norge-mener-seg-trakassert-av-barnevernet-og-politiet/
   resett.no

   *

   Marianne Høvik:
   Dette får etterspill

   Rune L Hansen:
   Den politiske nepotismen i dagens Norge forakter menneskerettighetene og medmennesker - og tror seg å ha rett til det.

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, torsdag 12. juli 2018: 

   Nokså mørkt, stille og i overkant av 13 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Lyst og 12 klokken 05. Sol fra lett overskyet himmel og opp til 15 pluss-grader frem mot 10-tiden. Lite skyet lys blå himmel og opp til omkring 22 pluss-grader frem mot klokken 14.30. Med 17 pluss-grader klokken 17. Og 14 klokken 20. Halv-mørkt og 12 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.07. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213821765273073

   Norge, før og efter Lobben-saken i ECHR 

   Den norske Lobben-saken, en av mange ti-tusener tilsvarende mere eller mindre enda verre meget grove norske saker som handler om barn og foreldre som i regi av den politiske offentlige nepotismen kidnappes og frataes retten til sitt familieliv. I groteske farser av retts-prosesser og menneske-behandling.

   Lobben-saken ble innmeldt til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (ECHR) hvor det av forskjellige årsaker efter hvert ble bestemt at saken skal behandles av Storkammeret, som er den høyeste instansen der. En slik saksbehandling og retts-prosess i ECHR innebærer særlig at et forholdsvis stort antall dommere som kommer fra mange forskjellige land sammen skal behandle saken. Dermed blir nivået av kompetanse og habilitet ventelig forholdsvis høyt.

   Når jeg nu skriver dette er det enda en viss tid igjen før Storkammeret i ECHR kommer sammen for å avgjøre saken. Alikevel er det mangt som på forhånd bør kunne sies - og bør sies. Menneskerettighetene er egentlig ingen hemmelighet, til tross for mange politiske regimer sine forfalskninger og fortielser. Forfalskninger og fortielser både i og med dobbel-moral og på mange forskjellige andre måter.

   Enhvers umistelige og uavhendelige rett til sitt familieliv er på mangfoldige måter klart og tydelig lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene.
   Menneskeretts-konvensjonene sier blandt annet at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."
   (Menneskerettserklæringen Art 16 & Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 23 & V3&4 (ICESCR) Art 10 & V7&8 (CRC) Art 29. Etc.)

   Å krenke denne menneskeretten og forpliktelsen innebærer automatisk samtidig at et stort mangfold av andre menneskerettigheter også krenkes. Alle og enhver menneskerettigheter som av menneskeretts-konvensjonene er lovbestemt for enhver å være umistelige og uavhendelige.

   Menneskerettigheter som av mange myndighets-representanter og sær-interesser har blitt forfalsket, neglisjert og bagatellisert. Ulovlig og straffbart - menneskeretts-krenkelser beskyttet av mennesker og politiske og offentlige nepotismer som har vernet sine egne og hverandres forbrytelser.

   Mange menneskeretts-krenkelser har også skjedd i og av uvitenhet. Men uforstand og uvitenhet og forhastede slutninger er minst av alt berettiget eller akseptabelt hvor det motsatte skal forventes eller er en nødvendighet, eller er muligheter.

   Hvordan og hvor lenge og hvor bra skal et menneske i det heletatt kunne overleve å bli nektet retten til sitt familieliv? Og hvorfor noe så åpenbart unødvendig og groteskt? Fordi noen sier, ønsker eller tror at det er nødvendig og rett og riktig?

   Omtrent det samme har i forskjellige tidsrom også skjedd i mange andre land. Alltid med katastrofale konsekvenser.

   Fordi Lobben-saken nu vil bli behandlet i Storkammeret i ECHR, vil det komme til å bli vanskelig for den politiske nepotismen og dens medspillere og for andre å ikke forsøke å rette seg adekvat efter innholdet i dommen som kommer. Saksbehandlingen og dommen vil på flere måter komme til å få betydelige konsekvenser. Den vil ikke bli lett å neglisjere.

   Det ligger i sakens natur at Lobben-saken handler om meget langt mere enn bare Lobben-familien. Og at den handler meget vesentlig om våre enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter.

   Og at den handler om politisk forekommende offentlig smittsom og perverterende neglisjering og forfalskning av menneskerettighetene. I regi av mennesker som kriminelt setter seg selv og hverandre eller andre over menneskeretts-konvensjonene. Forekommende og enda mange og stadig flere steder i verden alminneliggjort. Smittsomt og perverterende også i forhold til alt annet juridisk og politisk og samfunnsmessig - i hele verden.

   Det er også en selvfølgelighet at saken handler om politisk og offentlig organisert kriminalitet som uhyre grovt forbryter seg mot våre menneskerettigheter.

   Og det er en selvfølgelighet at den offentlige norske kidnapper-virksomheten sine handlinger og hensikter overfor Lobben-familien og andre mennesker og familier av Storkammeret i ECHR nu vil bli dømt som ulovlige. Og at dette blandt annet innebærer at norske (og ikke-norske) myndighets-representanter er forpliktet til å straffeforfølge og å reparere også alle andre slike og lignende forbrytelser.

   Alle erfaringer hittil med den norske politiske offentlige nepotismen er imidlertid at dens representanter og medspillere ikke respekterer eller retter seg efter menneskeretts-konvensjonene og reell over-ordnet lov og rett. De beskytter og viderefører heller sine forbrytelser. Vil det samme gjelde - eller være mulig - også denne gangen?

   Kidnapper-virksomheten, all sin propaganda, makt og enorme økonomiske ressurser til tross, har massivt mangfoldig i verden vist hvor grotesk menneskeretts-fiendtlig, menneske-fiendtlig og samfunns-fientlig den er. Uvitenhet om eller neglisjering av dette er på ingen som helst måte akseptabelt.

   Det er blandt annet derfor det kortfattet, klart og tydelig i en av menneskeretts-konvensjonene, navnlig i Barnekonvensjonen (CRC) Art 35, er lovbestemt, at:

   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Og for eksempel i Barnekonvensjonen sin Art 7 p1, at:

   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og for eksempel Barnekonvensjonen sine innledende ord, om at:

   "De stater som er part i denne konvensjon, (...) som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Vil den politiske offentlige nepotismen i Norge og andre land videre fortsatt klare å videreføre og å forfalske og å bagatellisere sine menneskeretts-krenkelser og lov og rett?

   Og hvor mange og hvem vil videre la seg indoktrinere, narre eller friste av kidnapper-virksomhetens propaganda, halv-sannheter, dobbel-moral, vilkårlighet, trusler, premieringer og falske dokumentasjon?

   Eksempelvis dens misbruk og forfalskning av nødvendighets-prinsippet og av begrepet barnets beste og av blandt annet Barnekonvensjonens Art 19, hvor den også der bytter ut alt og det hele med sin egen vilkårlighet og selv-beskyttelse. For her nu ytterligere å ha nevnt noe mere.

   Både målrettet og tilfeldig lett og effektivt å skade eller kvitte seg med medmennesker er nyttig for mange mennesker. Av mange forskjellige grunner. Å liksom lovlig kidnappe barna deres er den beste og enkleste metoden som har flest kriminelle fordeler for mange.

   Avslutningsvis her nu vil jeg sitere noen ord av Alf Larsen (1885-1967), fra hans bok "Nattetanker", Dreyers Forlag, Oslo 1951. Ord som i hele denne sammenhengen passer meget godt og er meget tanke-vekkende:

   "Hvad perspektivet dog betyr, og hvilken skam det er å gå under i nuets stemning! Ikke før er vi kommet opp på den nærmeste av historiens utsiktshøider før vi ser hvor uværdig vi oppførte oss der nede i stridsvrimlen."

   *

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, fredag 13. juli 2018: 

   Nokså mørkt, stille og 12 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Derefter disig himmel og fuktig luft, med opp til 13 pluss-grader frem mot 10-tiden. Hvitlig overskyet og opp mot 15 pluss-grader videre utover formiddagen og eftermiddagen.
   I dag kirsebær modne på flere trær, en tidlig sort plommer tildels på to trær, solbær, rips, bringebær og stikkelsbær tildels på mange busker, en tidlig sort hage-blåbær tildels på en busk, etc. Jeg smakte bare litt idet jeg gikk forbi. Jeg skulle bare plukke inn noen umodne epler for å ha pectin fra. Helsen og diverse mangler her bremser nu enda mere det meste av alt. Jo verre og lengre pågående terror, tortur og utplyndring er dess mere livs-ødeleggende. Og jo mere vanskelig og umulig å reparere skadene og ødeleggelsene. Til og med iherdig å bekjempe slikt under slike forhold blir i lengden ytterligere livs-ødeleggende. Som også ikke å gjøre det blir det. Det hele er drepende. Mildere eller mindre utviklede slike forhold har langt mere ressurser. I lengden pågående blir det ingenting igjen, annet enn ødeleggelsene og prosessen og dens bevarte eller innsamlede forhold. Mennesker overlever ikke alt.
   13 pluss-grader klokken 21. Halv-mørkt og 12 mot midnatt.
   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, lørdag 14. juli 2018: 

   Nokså mørkt, stille og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 og 03 i natt. Hvitlig overskyet og opp mot 15 pluss-grader frem mot 12-tiden. Sol fra tildels spredt lett overskyet og mønstret skyet himmel med opp til omkring 19 pluss-grader frem mot kloken 14.
   Det begynner her allerede å bli nokså mange slags bær og frukt modne. Sorter av kirsebær tildels også noen overmodne, men diverse fugler er ivrige på å plukke de også før de er modne og før jeg rekker særlig mere enn såvidt å smake på noen av de som henger lengst nede mot bakken. Et tidlig plomme-tre (sorten Magda Jensen) hadde i dag overdådig med passende modne små, litt søte og saftige, røde plommer. Jeg kunne fort ha plukket inn ti eller tyve kilo, særlig med en passende stige, men nøyde meg i dag iallfall med omkring to kilo hastig plukket inn, pluss litt spising på stedet. Derefter en kopp med store, søte bringebær. Blandt annet en rik avling med amerikanske stikkelsbær er også klare for innplukking. To eller tre goji-bær busker har overvintret, men synes som sterkt å mislike ugress omkring seg, så jeg tviler på om de overlever særlig lenge videre.
   Bruno er som vanlig veldig flink med hvalpene sine, som fortsatt har det veldig fint her ute og har begynt såvidt å undersøke litt utenfor redet. Det er 6 hvalper, men var egentlig 9. Tre av de ble født døde eller halv-døde. Hunder har store kull fordi slikt lettere kan skje. Rosa ble det ingen hvalper med efter parringen med elghunden. Jeg vet ikke hvorfor.
   15 pluss-grader klokken 21.30. Halv-mørkt og ned mot 12 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.07. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213835163848029

   Menneskerettighetene er minste-standarder

   Menneskerettighetene er minste-standarder gjeldende og forpliktende for enhver. For å forhindre enhver menneskeretts-krenkelse!

   Hvorfor skjer og aksepteres enda likevel menneskeretts-krenkelser i regi av den politiske og offentlige forvaltningen i Norge (og andre land)? Av dumhet - eller av klokskap?

   Det skjer og aksepteres enda fordi folk flest i Norge enda er tilvendt individuell og organisert vilkårlighet som akseptert politikk og lov og rett! Det vil si mere eller mindre moralsk synsing, fra den og de med mest makt.

   Synsing som settes over og foran menneskerettighetene. Synsing (hvor menneskeretts-krenkende og forurettende den enn er) fra egoisme, sær-interesser og nepotismer. Som for å pynte seg selv (med makt fra falskhet og løgn) ofte sier om seg selv å være menneskerettighetene - hvor endrede, motsatte og krenkende de enn er.

   Å forsøke å neglisjere, erstatte eller forfalske noens menneskerettigheter med vilkårlighet er og blir imidlertid kriminalitet. Hvor mange eller hvem enn som forurettes.

   Likhet for loven betyr ikke likhet for ulovlige lovbestemmelser eller avgjørelser!

   Det er bare de felles-menneskelige menneskerettighetene og menneskeretts-konvensjonene som er og skal være loven. Og ingen andre. De bærer i seg de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett, politikk og forvaltning - kontra ulovlig.

   De er veien å gå for å løse problemer - kontra det motsatte. Å neglisjere, bagatellisere, forfalske eller undervurdere de er kriminelt og menneske-fiendtlig hovmod - til stor skade for medmennesker, samfunn, forvaltning og verden.

   Menneskerettighetene er lett-forståelige presise og konkrete umistelige og uavhendelige minste-standarder og lovbestemmelser. Gjeldende og forpliktende for absolutt enhver. Hva enten en liker det eller ikke.

   Å sabotere, bagatellisere, neglisjere eller forfalske en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker - er grov kriminalitet.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/permalink/1822354541147631/

   Liz Alexzander:
   Enig Grov Kriminalitet utført av dem som jakter småkriminelle og svake i samfunnet. Ingen støtter dem og a4 samfunnet er glad til.
   Grove kriminelle styrer i dette landet og grove kriminelle utøver terroren for dem med full statslønn.

   Rune L. Hansen:
   Presist og godt sagt, Liz Alexzander.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1944178455603074/

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   Hvorfor? Fordi Norge er et sosialistisk land. Sosialisme = Demokrati = Føydalisme.
   På tide å bryte med dette forbannede styresettet.

   Rune L. Hansen:
   Ja, Lars-Toralf Utnes Storstrand, vi styres alle og enhver i forskjellig grad av fortiden og det som har skjedd. Vi enten lærer og utfolder det som er rett og riktig av det - eller vi gjør det ikke. Samtidig som vi smitter og påvirker andre og hverandre. Den såkalte sosialisme fristet og betvang med noen paroler og forventede goder, men har gjort og gjør utrolig mye forurettende og ødeleggende. Ikke minst også ved å forkvakle begrepet demokrati med føydalisme. Og mange har enda ikke lært av disse feilene og forbrytelsene. Har enda ikke lært eller forstått at føydalismens galskaper bare endret former og formaliteter med og under blandt annet såkalt sosialisme. Til særlig hva vi nu betegner som nepotismer og parti-politikk. Som alle i forskjellig grad erstatter prinsippene for lovlig lov og rett, politikk og forvaltning og menneskerettighetene med vilkårlighet (arbitrariness)! Vi må fortest og best mulig alle og enhver komme oss bort fra ismene, nepotismene og parti-politikkene - som alt og det hele virker splittende og forurettende!

   Mary Ann Fedje:
   Helt riktig. Jeg har sagt vi trenger en stor konferanse for og ta tak i alt dette, og virkelig jobbe mot det

   Oddvar Espegard:
   Takk Rune L. Hansen!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1685733248219612/

   Knut Myrebøe:
   Dumhet eller Klokskap? Eller Ondskap? Dette var meget godt reflektert og skrevet, Rune! Makt og Formynderi er en trang hos mange. Både på Høyre- og på Venstresiden. Norge er den siste "Formynderstaten" i Europa. Og i toppen finner du alltid hensynsløse Psykopater, Narsisister, ca. 5 % av befolkningen. Disse tolker romanene til Kafka, Dostovjeskij, Orwell, Huxley, Bjørneboe, m.fl. som oppskrifter på veien til Djevelsk makt. De frykter bare en ting: Offentlig "Arkebusering" (i overført betydning). Dette er vårt ansvar og kun fantasien er begrensningen i tiltak!

   Rune L. Hansen:
   Selv de av de som i utgangspunktet ikke er så uten samvittighet baner og tilrettelegger veien for offentlige menneskeretts-krenkelser ved å neglisjere, bagatellisere eller forfalske offentlige menneskeretts-krenkelser. :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.07. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155459357036875

   Våre stortingspolitikere har grunnlovsfestet våre menneskeretter, men norske dommere nekter som hovedregel å følge dem.

   Her er tre konkrete eksempler :

   1. Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD), har vedtatt et prinsipp om at alle som riskikerer å bli utsatt for et menneskerettsinngrep, skal ha krav på muntlige forhandlinger for å kunne forsvare seg best mulig.

   Norske domstoler:

   I saker som gjelder feks tvangssalg og tvangsfravikelse fra privat bolig, som noen av de mest alvorlige inngrep mennesker kan utsettes for, bedømmer norske dommere, nesten uten unntak, kun basert på skriftlige vurderinger.

   2. Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) har sagt at alle som får sin anke avvist, har krav på å få en tilstrekkelig begrunnelse for hvorfor anken er avvist.

   Norge er også dømt for å bryte med dette prinsippet, både av FN-Komiteen i Genève og av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

   Likevel avviser norske dommere anker i barnevernssaker, svært ofte uten begrunnelse overhodet.

   3. Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) har et fundamentalt prinsipp om at inngrep i artikkel 8 (privatlivets fred), kun kan rettferdiggjøres om det er nødvendig i et demokratisk samfunn.

   Norske domstoler vurderer tilnærmet aldri om inngrepet er nødvendig, før de foretar sine avgjørelser.

   Mitt spørsmål til våre folkevalgte politikere :

   Hvordan kan dere passivt sitte å se på at norske dommere utviser en slik grunnleggende forakt for Grunnloven?

   *

   Eve Anoba:
   Life is not inside the box , room , perkantiga paper.
   Don't be tolerance in this environment. Your not blind. Your living here domare. Just saying !

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Ja, Marius, i år etter år påpeker, påpeker og påpeker du lovbruddene.
   - Men hva skjer?
   Er det noe, som kan gjøres i tillegg?
   Politikerne har jo (be)vist, at de ikke bryr seg.

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, søndag 15. juli 2018: 

   Omkring 12 og ned mot 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet med dus sol og 16 pluss-grader klokken 08.30. Med omkring 19 og mere og tildels noe mindre overskyet videre utover dagen. Halvt lett skyet og 18 pluss-grader klokken 21.
   Plomme-sorten Magda Jensen har sine fordeler, særlig at fruktene modner tidlig, men særlig en ulempe med den er at frøet ikke er løst. De jeg plukket i går har jeg tatt bort frøene fra i dag - og det tok langt mere enn dobbelt så lang tid som å plukke plommene. Derfor plukket jeg ikke flere i dag. Et annet Magda Jensen plomme-tre her vokser og trives langt nærmere huset her, men er det også i år forholdsvis lite plommer på - fordi det blir lite plommer på sorten hvis ikke en annen plomme-sort blomstrer samtidig nært nok. Jeg plukket heller inn blandt annet en liter store bringebær i dag, og litt amerikanske stikkelsbær. Solbær og rips blandt annet venter jeg antagligvis med til i morgen. Blandt annet noe hermetisering i kveld. Stort mere enn behagelig og alltid eksperimenterende slikt rekker jeg ikke i dag.
   Noe dunkelt og 15 pluss-grader klokken 23. Halv-mørkt og 14 mot midnatt.
   
---
---

   Oddvar Espegard, 15.07. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1947019775318942/

   En kommentar av Arne JARL HATLEM

   i Haugesunds Avis
   
   På tide Dere vanlige mennesker våkner av dvalen og slår Dere sammen med oss som kjemper mot dagens bv.
   Neste gang kan det være ditt barn, dine venner sine barn, dine slektninger sitt barn eller dine barnebarn.
   Barnevernet er det mest ondskapsfulle som noensinne har eksistert her i landet,  jeg mener ikke at alle foreldre fortjener å ha barn eller egner seg som foreldre. I dag er det under 8 % av barna som fjernes som er utsatt for så grov omsorgssvikt at tvangsvedtak kan forsvares. Vet Dere at tvangsvedtak nå forårsaker over 200 selvmord i året, hvorav ca 150 barn og 50 foreldre tar sitt eget liv.
   Når barne og likestillings ministeren hevder det ikke finnes statistikk på dette, vil jeg vise til NIBR rapport 2005-12, norsk forskning på området myndighetene har lagt i en skuff uten å ta omsyn til resultatet. Videre til forskning i inn og utland som alle slår i hjel tvangsvedtak.
   Se på forskning gjort på flere tusen barn som er fulgt gjennom hele oppveksten av NCCPR.
   Se foredraget til Molly McGrath Tierny som ligger på Youtube, skriv navnet hennes på youtube og Dere kan høre hennes 12 minutters foredrag der.
   Skriv også Nancy Schaefer sitt navn, eks senator som ble antatt myrdet av bv industrien for sitt engasjement, se hennes mange foredrag mot bv industrien. spesielt foredraget i Amsterdam noe av det siste ho holdt før ho ble myrdet.

   Skriv navnet Turid Kavli på youtube og få et inntrykk på hvordan bv sine psykologer jobber og får uskyldige dømt.
   Har Dere fortsatt tro på systemet?

   Granskings kommisjonen som skal granske barnevernet har ikke legitimitet uten at foreldre som mister barna sine er representert med minst 2 - 3 personer. I tillegg bør barn mishandlet i offentlig omsorg ha representant i kommisjonen. Under her er en del punkter jeg mener må granskes nøye med kritiske øyner.
   Dersom noen kjenner representanter for media i utlandet er jeg interessert i kontakt med disse.

   Jeg og mange med meg mener at flere aspekter av barnevernet må granskes ut fra det vi opplever som kraftige inngripen i våre barns liv og ødeleggelse av altfor mange barn og foreldre.
   Mandatet til granskings kommisjonen må dekke flere fagfelt.
   Hvordan barnevernsloven virker og brukes (misbrukes) Forslag til endringer i loven. Hvorfor kreves det ikke beviser i barnevernsloven?
   Pensum og utdanning på sosial høgskolene bør granskes i detalj. Her ligger mye av årsaken alle offentlige overgrep.
   Psykologiske teorier hvordan det brukes uten vitenskapelig belegg, hvor sakkyndige lager bestillings verk for barnevernet hvor de dekker seg bak psykologisk viss vas teorier på syltynt grunnlag. Alt dette for å sikre fremtidige oppdrag.
   Ordningen med tilsynsførere og sakkyndige betalt av barnevernet, hvordan systemet tvinger de til løgner for å få flere oppdrag da de er avhengig av inntekt til livets opphold.
   Hvilken teorier de benytter når de hevder til barnet sitt beste. Hvordan ser de hva som er til barnets beste?Antikvariske og ondskapsfulle teorier som går på tvers av all moderne forskning gjort i flere land etter 1990 og frem til i dag.
   Hvordan tvangsvedtak hvor barn fjernes fra sitt biologiske opphav, slekt, venner og skole virker inn på barna. Skadevirkninger og traumer som følge.
   Hvorfor så mange barn i barnevernet sin varetekt tar sitt eget liv. Overlevende er overrepresentert i mange negative statistikker, se punkt 9 under.
   Hvorfor tar foreldre som mister barna sine sitt liv, hvordan virker dette inn på barna de gjelder.
   Hvordan gjør barn i barnevernets sin varetekt det i voksen alder på områder som utdanning, jobb, vold, rus, kriminalitet og som familiemennesker. Herunder hvorfor tar barnevernet barna fra tidligere barneverns barn på fødestuene.
   Hvorfor utsettes så mange barn i barnevernet sin varetekt for så my omsorgssvikt, inklusiv vold og seksuelt misbruk. 10 til 20 ganger større sjanse for seksuelt misbruk i offentlig omsorg.
   Hvordan virker det på barna i barnevernets sin varetekt at de ikke får lære sin biologiske slekt å kjenne. Vi vet svaret ut fra forskning på tusenvis av barn hvor skadelig dette er. Hvorfor ser ikke de ansvarlige dette. Hvorfor må så mange dø?
   Hvorfor blir ikke tenåringer hørt på og hvorfor har de ikke rett til advokater i tidlig alder.
   Hvorfor dersom barnevernet handler til barnets beste blir det så mange erstatnings saker fremmet over ødelagt barndom og ungdomstid?
   Hvorfor sitter det så mange i arkivet for barneverns saker og leter etter sitt opphav. Gråtende ungdommer. Kilde riksarkivaren.
   Hvorfor og hvordan forteller barnevernet til barna at foreldrene er uskikket (ofte som i mitt tilfelle at jeg er farlig) og at de derfor ikke kan bo hjemme. Hvorfor gjør ansatte i bv dette som er til skade for barna. Jeg har eksempel på at bv ansatte etter samvær som har fortalt barn se der går mamma og pappa de vil ikke ha deg. Dette er grusomt og ondskapsfullt uansett hensikt.
   Hva er omsorgssvikt og hvordan kan Barneverns ansatte si noe sikkert om dette. den største traume et barn kan oppleve er tvangsplassering. Hvorfor etterforskes ikke omsorgssvikt av politiet siden det tydeligvis er en forbrytelse. BV har ingen etterforsknings kompetanse og kommer ofte med feilaktige og uriktige opplysninger basert på synsing ut fra enkelt episoder. Enkelt episoder som gjør 100% av foreldra til mishandlere. Den store økningen i omsorgsovertakelser hva skyldes dette? Nå er terskelen så lav snart at samtlige står i faresonen å miste sine barn.
   Barnevernet og Deres betalte lakeier lager rapporter foreldra, venner av familien ikke kjenner seg igjen i. Hvorfor er det ikke straffbart å vrenge på sannheten og fare med direkte løgn. Selv beviselige løgner blir oversett av retten og de skyldige går fri.
   Hvorfor oversees vitna til barn og foreldre totalt i systemet, hvorfor tillegges vitna til barnevernet så stor vekt når vi vet at de er avhengige av at barn fjernes for at det skal tjene til livets opphold. Sakkyndige er de største løgnerne i dette sammen med tilsynsførere. Hvorfor?
   Hvilke forbindelse og koblinger har mange fosterforeldre til ansatte i barnevernet.
   Hvorfor er leie av private innen barnevernet som vi alle vet er svært farlig for barna blitt så omfattende og lukrativt.
   Hvorfor er barnevern blitt lukrativ industri til skade for barna.
   Hvorfor hevder guruene bak dagens barnevern at 25% (nå øket til 50% av Kari Killen i foredrag for offentlig ansatte 2009) av barna er utsatt for omsorgssvikt. Stemmer dette er norske foreldre verdens dårligste foreldre. ER DETTE DÅ VERDAS BESTE LAND Å VOKSE OPP I.
   Hvorfor er fylkesnemnder og rettsvesenet i virkeligheten bare barnevernets forlengede arm.
   Hvorfor har Barnevernet ubegrensa tilgang på advokater som er bortimot dobbelt så godt betalt som advokatene til foreldrene. Hvorfor må advokatene til foreldrene begrense time tallet?
   Hvorfor får ikke besteforeldre og søsken parts retter. Er dette til barnets beste?
   Hvorfor er kunnskapsnivået blant advokater og dommere tilsynelatende lik null når det gjelder barn og normalt sunt bondevett. Hvordan kan bv overfor disse fått enerett på sannheten hvor de gjør grove mistak og farer med løgner presentert som sannhet. Hvorfor har dommere og advokater så liten kritisk sans til bv og Deres lakeier? Dette synes jeg er rart da det er klart at økonomiske motiv ligger klart oppe i dagen.

   Mennesker der ute, se galskapen og ikke la dere skremme til taushet.

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, pluss også tusener lignende spørsmål og fakta ... Alle viser de at det i offentlig regi er meget fullstendig makabert umenneskelig og demonisk som pågår i dagens Norge. Som selvfølgelig umiddelbart må stoppes!

   Unni Merle:
   Hvem vil stoppe dette når de involverte lever av det systemet som har fått utvikle seg til å bli til barnas verste skjebne i over 90% av sakene?

   Dimitre J. Jelev:
   Er det statistik hvor mange er ansatt i offentlige sektor or hvor mange i den private sektoren? Hvor mange i helse, kommune, fylkeskommune sektoren statlige ansate, og politiker vil gå ut med plakater mot BV? Og blir stemplett som BV hatere? Og får dommen at de er mot "barnets beste" Hvor mange under Det Tredje Riket demonstrerte mot mannen med lille barten? Hvor mange av sine politikene og generaler Joseph Vissarionovich Stalin henretet for å rydde veien for deres egne syke handlinger? Det hetter FRYKT. Godt plannlagt frykt av en mykt DIKTATUR. Sier mykt, fordi jeg levde under den harde diktaturen i østblokken i 26 år... Anbefales ikke! Foresten, fantastisk innlegg!

   Kari Olderøy:
   har sett, har opplevd denne galskapen ,det er som å stange hue i en betong vegg!!

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, mandag 16. juli 2018: 

   Nokså mørkt og 11 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Solen i øst og 16 pluss-grader klokken 08. Sol fra noe dus lys blå himmel med lite skyer og opp til omkring 26 pluss-grader (i skyggen) utover dagen. 20 klokken 20 og 19 klokken 21.
   Jeg plukket inn et par liter bringebær og en liter rips i dag. Mest hvite rips, som fuglene er mindre interessert i. Og oppdaget da jeg slulle inn igjen at noen linde-trær blomstrer nu. Hvor mange vet jeg ikke enda, men iallfall tre og jeg rakk hastig å plukke med meg bare litt, men iallfall til tre eller fire te-potter og den første som jeg straks puttet opp i med kokende vann. Nydelig søt og god te, også med litt rett tilberedt grønn eller hvit te av god kvalitet, også med litt grønn te med uttrekk fra jasmin-blomster. Det var mest solbær jeg egentlig tenkte å plukke inn, pluss litt mere Magda Jensen-plommer og eventuelt litt mere amerikanske stikkelsbær, men noe av det det rakk jeg enda ikke.
   Mange eventuelle mennesker som ser meg på avstand, utenfra eller overfladisk idet jeg holder på med noe i hagen eller annet vil tenke og tro at der er en som har det bra og hvor alt, noe eller meget er vel og bra. Men slik er det jo ikke. Uretten og skadene og ødeleggelsene av den pågår enda. Og også helsen er det smertelig lite igjen av. Hvor grov eller hvor lenge pågående og hvordan uretten og dens konsekvenser har vært har meget stor betydning. De jødene og andre som i 1945 ble reddet og befridd fra de tyske internerings-leirene, overlevde de egentlig? Vel, ikke mange av de gjorde det, til tross for de som overlevde lengre og efter hvert tilsynelatende ble mere levende. Selvfølgelig ble de og var de alle glade for å ha blitt reddet og befridd, men hvor mange av de overlevde egentlig - og hvor lenge og hvordan? Og hvor mange som vrak og rester og drepende smerte og ødeleggelser det ikke var mulig å reparere? Blandt annet den store mengde av Hitler-medspillere i det tyske folk, pluss alle overfladiske, naive og dumme, hvordan forvrengte de videre sannheten og fakta om dette og slikt? Utrolig mange mennesker forstår enda ikke, eller ønsker ikke å forstå, at det kan være eller er drepende umulig for medmennesker å leve eller overleve i et smertelig og drepende nok tortur-kammer. De fleste forstår det ikke fordi de ikke har erfart det nært nok selv.
   Dunkelt og 17 pluss-grader klokken 23. Halv-mørkt og 15 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.07. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213852298716390

   Offentlig ansatte menneskeretts-krenkere

   At offentlige menneskeretts-krenkelser vil forekomme i en stadig voksende og forverrende overflod er en selvfølgelighet så lenge offentlige menneskeretts-krenkelser ikke enkelt kompetent straffeforfølges og repareres.

   Dette vet selvfølgelig offentlig ansatte menneskeretts-krenkere og deres medspillere også. Det som kjennetegner de er at det er slik de i virkeligheten aksepterer og ønsker at det skal være.

   Dette er vel egentlig veldig lett for enhver å forstå? Dermed er det lett å vite eller å avsløre hvem konkret det gjelder også. Nemlig altså hvem konkret som er offentlig ansatte myndighets-misbrukere og menneskeretts-krenkere.

   Og at forholdene enda er meget skremmende og livs-farlige. Og at dette umiddelbart må og lett kan endres.

   Så enkel er altså oppskriften på et for enhver tryggere, bedre og rettferdig samfunn. Men tro ikke at menneskeretts-krenkere er enige i det.

   *

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 17. juli 2018: 

   Gradvis ned til omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Solen opp over horisonten i nord-øst hertil klokken 06.30. Helt og delvis lett overskyet med opp til 20 pluss-grader frem mot klokken 11. Med omkring 25 og 26 pluss-grader og noe mild bris videre frem mot klokken 14.30. Med 24 og ganske tett med mange torden-brak i øst frem mot klokken 15. Tildels mindre overskyet videre utover dagen. 20 pluss-grader klokken 21 og 18 klokken 23. Jeg fikk plukket inn og renset iallfall 3 liter solbær i dag. Halv-mørkt og 16 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 17.07. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155466603696875

   I forbindelse med toppmøtet i Helsingfors mellom Putin og Trump, så erklærte Putin at den "kalde krigen er avblåst".

   Man skulle da umiddelbart tro at dette var en gledens nyhet å kunne formidle for MSM (Main Stream Media).

   Men, nei da!

   I stedet skapes destruktive bilder om at møtet nærmest er forræderi å regne.

   Men folk er i stand til å tenke sjæl, og har gjennomskuet sensasjonspressen konstante jakt etter kvasijuridisk oppvigleri.
 
   Og her ligger mye av problemet til den norske forvaltningen og i domstolene også.

   I sin søken etter flest mulige negative vinklinger, skapes det en uendelig rekke med irrevrsible lidelser i befolkningen.

   Ikke rart i at den elitiske verden mister oppslutning i rekordfart.

   *

   Dag Røsthe:
   Gledens dag i går for folket.
   99 % av folket er mot krig og atomvåpen.
   Våre politikere er for både krig og offentlige overgrep på befolkningen. Selv høyesterett og regjeringen går sammen for å gjennomføre overgrep på sivilsamfunnet.

   Håper at den pågående politiske korrupsjon innenfor Nato og våpenkartellet reduseres fra i dag.

   Trump filleristet både Nato- og EU-lederskapet sist uke. Og da med gledens dag i går mot krig, så skal det bli spennende å se de må innrømme ting etterhvert.

   Jan Dzuik Andersen:
   Alle som er Rothschilds fundet systemer har de sidste 70 år skrue platten på at producere militære isenkram, med Trump/Putins udmelding viser det sig slut på det område,
Det er det primært grund til den negativitet

   Elise Lang:
   Faktisk, så var det en nyhetssending der reporteren snakket positivt, de prøvde flere ganger å bryte. Men de klarte vist ikke dette, da det var noe støy i sendingen. Men de la til noe negativt, etterpå Marius.

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Greier man ikke opprettholde en fiende for folket, så blir ikke folket like enkelt å kontrollere

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.07. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155467213436875

   Hva har den ensidige negative kampanjejournalistikken i forbindelse med møtet mellom Trump og Putin, til felles med forvaltningen og domstolene i Norge?

   Ja, det virker tilsynelatende ikke å være noen umiddelbar forbindelse, men stopp litt.

   I et økonomisk perspektiv er det selvsagt svært viktig for "the establishment" å opprettholde et fiendebilde mellom USA og Russland.

   Tenk bare på hva NATO generer av penger på å opprettholde fiendebildet.

   Bare utgiftene til Stoltenberg, ville vært tilstrekkelig til å lønne 40-50 sykepleiere.

   Og krig selger bedre enn fred, og påvirker bunnlinjen (det økonomiske resultatet).

   For de av oss som er opptatt av fred og menneskeretter, så er selvsagt et møte mellom verdens to store atomnasjoner, der dialogen er konstruktiv og god, velkommen.

   Men ikke innad i 'the etstblishment", vel vitende om at det kan true deres eksistens.

   Og trekker du denne linja ned på nasjonalt nivå, der forvaltningen og domstolene befinner seg, så ser du trekk av det samme mønster:

   Nemlig at det er viktig, for å opprettholde den nasjonale bunnlinjen, å vinkle saker negativt for å holde produksjonen i gang.

   For i et system der nærmere 1 million arbeidstakere har sin lønn fra offentlig sektor, og det i et land med drøye 5 millioner, så må der skapes illusjoner om nødvendigheten av å ha en slik omfattende arbeidsstokk.

   For hva skal barnvernskonsulenter (møtte på 6 av dem på et møte i Indre-Troms for noen år siden), advokater, psykologer, nemdsmedlemmer, dommere, departementsansatte, mediene mm gjøre om man prøver å skape fred og forsoning, i stedet for krig og konflikt?

   Jeg har selvsagt ikke svarene, men spørsmålene er relevante om du heter Trump, Putin, Hansen eller Johnsen.

   *

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Helt enig. Det er hva jeg mener når jeg sier at de pleier kun negative energier, men vi som kjemper for fred og menneskerettighetene bygger opp den positive energi. Og det liker ikke makta.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Helt enig med din vurdering Marius! Vaner er ikke lette å snu nei, og byråkratiet i Norge er altfor stort selvfølgelig,og mulig at det er under 10% i Norge som skjønner hva vi snakker om også. Du traff spikeren på hodet i ditt resonnement Marius! !

   Ronny Solheim:
   Det handler vel mer om at Donald stoler mer på Putin enn sin egen etterretning. En stabil idiot med alt for mye makt. Nå skal han vel hjem å skryte av seg selv :) Nato er bare en spillebrikke som liksom skal skremme "noen" fra å "skremme" oss

   Renate Marlen Nyheim Laupstad:
   Store penger å tjene på å holde krigene igang :(
   At uskyldige menneskeliv går tapt bryr de seg lite om :(
   Samme gjelder krigen barnevernet fører mot foreldre. Istedetfor å HJELPE en familie, sudler barnevernsysyemet bort sinnsykt mye penger på advokater, sakkyndige, tilsynsnaut osv... :( 
Håpløst mens barn og foreldre dør i disse kampene.

   Torunn Økland:
   Alt er makt og penger. De tre store - makt, penger, sex - da helst pedofili.

   Peter Stead:
   Ah that s why your social services have taken my grandchildren away with no logical reason the courts and other government departments are all cheats and liars they are justifying there existence and i thought your country was civilized my Daughter and her partner would have been better off in Afghanistan she would have had more rights

   Bjorn Olav Fuglemannen Nerby:
   Mye frykt å se nå ,frykt for å miste makt og penger og hodene vil rulle ,dette er bare begynnelsen på oppryddinga vi står overfor ,vekk med det korrupte søplet som styrer nå og Trump er bulldoseren :) :)

   Nancy Therese Olsen:
   Spot on Marius Reikerås ! ! !

   Magne Christiansen:
   Tenk over hvor mye ressurser, både materielle og menneskelige, vi bruker til krigsforberedelser. Lek med tanken på å bruke disse ressursene til det beste for menneskeheten. Det ville bli et paradis på jorden. Når skal menneskene lære ?

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Vesten må bare konstruere opp et fiendebilde for å beholde kontrollen over folket og innbille de samme at det er de som beskytter og kan redde dem. :-P

   Stian Animalsk Abrahamsen:
   https://stateofglobe.no/2018/07/17/om-ekspertenes-virkelighetsforvrengning-etter-trump-putin-motet/
   stateofglobe.no
   Om «ekspertenes» virkelighetsforvrengning etter…

   Rune L. Hansen:
   Vesentlige gode eller nødvendige endringer skyr de som pesten, de som har forårsaket eller medvirker i de egoistiske og forurettende "løsningene".
   De gode eller nødvendige endringer anser de derfor som farlige og truende for sin makt, anseelse og karriære.
   Tenk bare hvor farlig og truende enhvers trivsel og trygghet vil være for slike hovmodige sær-interesser!
   Det vil jo gi enhver tenke-evnen, frihet, anstendighet, ydmykhet og makt tilbake (hvor den skal være)!

   Les begynnelsen av innledningen i Menneskerettserklæringen (UDHR), hvor blandt annet uttrykket "bedre levekår under større Frihet" blir brukt. Her siterer jeg direkte og presist hele innledningen:

   "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   da tilsidesettelse av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål,
   da det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse,
   da det er viktig å fremme utviklingen av vennskapelige forhold mellom nasjonene,
   da De Forente Nasjoners folk i Pakten på ny har bekreftet sin tro på grunnleggende menneskerettigheter, på menneskeverd og på like rett for menn og kvinner og har besluttet å arbeide for sosialt framskritt og bedre levevilkår under større Frihet"

   Og videre:
   "da medlemsstatene har forpliktet seg til i samarbeid med De Forente Nasjoner å sikre at menneskerettighetene og de grunnleggende friheter blir alminnelig respektert og overholdt,
   da en allmenn forståelse av disse rettigheter og friheter er av den største betydning for å virkeliggjøre denne forpliktelse,
   kunngjør
   Generalforsamlingen
   nå denne Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.07. 2018 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155467466721875

   Norsk våpeneksport til himmels
   https://www.nrk.no/ytring/norsk-vapeneksport-til-himmels-1.14127842
   Uskyldige barn bøter med livet for å skape arbeidsplasser i søkkrike Norge.
   nrk.no

   *

   Hilde Salvesen:
   Alvorlig alt sammen... <3

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "2017 var et rekordår for norsk våpenindustri. En fersk stortingsmelding viser at den totale forsvarsrelaterte eksporten utgjorde ca. 6,3 milliarder kroner, en økning på 33 prosent fra 2016.
   Dette følger en tydelig trend.
   Ifølge tall fra SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) har Norge i perioden 2013–17 hatt den syttende største andelen av det internasjonale våpenmarkedet, en andel som økte med 14 prosent fra den foregående fireårsperioden.
   Tall fra International Trade Center viser at Norge i 2017 eksporterte våpen og ammunisjon for 3,34 milliarder kroner.
   Dette holder til en 11. plass i verdenssammenheng.
   Vel å merke er disse tallene urettferdige mot Norge, da de inkluderer blant annet sverd, sabler og lanser. Norskproduserte våpen er høyteknologiske.
   Sorterer man derfor vekk disse primitive våpnene, er det få land som slår oss. Faktisk er det kun ett. Og det er USA.
   Stolt næringsminister
   Det er utvilsomt gode penger å tjene på våpen. Tidligere i år underskrev Kongsberg Gruppen en våpenavtale med Qatar verdt 15 milliarder kroner.
   Da sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen at «Vi kan være stolt av at vi har en norsk forsvarsindustri som har teknologi, kompetanse og konkurranseevne til å lykkes internasjonalt».
   Stolt? Vi konfronterte næringsministeren med denne uttalelsen.
   I svaret står det at «Norske forsvarsindustribedrifter er høyteknologiske og bidrar til verdiskaping, industriell og teknologisk utvikling».
   Dette er ordene fra en politiker som heller tenker i kroner og øre enn å dvele ved sitt moralske ansvar."

   Rune L. Hansen:
   Tilsvarende med for eksempel lakse-oppdretten. En produksjon og ødeleggelse av laks som blandt annet Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund beskriver som "verdens giftigste mat" - både for mennesker og vassdrag.
   Og for eksempel det politiske såkalte barnevernet. En menneskehandel og et folkemord og en politikk som ødelegger barn og familier og verden mere og verre enn noe annet.
   Men som sysselsetter sær-interesser som gjør seg godt med både makt og karriærer og penger. Ikke minst til fordel for politisk opprettholdelse og videreføring av makt og nepotismer og frynsegoder. Egoisme, uansvarlighet og makt- og myndighets-misbruk satt i system. Til fordel for lovløse mennesker med minst samvittighet og maks dobbel-moral.

   Elisabeth Hjelseth:
   Ja, når man ikke kan tjene penger I Barne`vern`, må man tjene penger på våpen- no morals-

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, onsdag 18. juli 2018: 

   Halv-mørkt og 16 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.30 i natt. Lyst og 14 klokken 05.30. Solen opp over horisonten og tildels lett overskyet og spredt skyet klokken 06.30. Lett overskyet og 17 pluss-grader klokken 08.30. Litt lett yr knapt merkbart omkring 09-tiden. Overskyet med opp til 20 pluss-grader frem mot klokken 12. Tildels delvis overskyet utover eftermiddagen. Jeg rakk å få plukket linde-blomster også i dag. Lite skyet og 17 pluss-grader klokken 20. Hvalpene, som nu er omtrent en måned, har såvidt begynt å spise og drikke fra skål, selvfølgelig i tillegg til alt det de får fra flinke Bruno. 5 av de er hun-hvalper og den 6., som er meget størst, er han-hvalp. De er nysgjerrige og trives godt og beveger seg rundt omkring flere meter nu de siste dager, men holder seg veldig i nærheten av rede-plassen, som de har utvidet til flere hvile- og sove- og leke-plasser nært ved. Særlig godt liker de seg og føler seg trygge ved inngangs-døren til huset her. Bruno er for det meste ute nært sammen med de. At de fikk sin fødsel og tidlige barndom ute og været har vært bra virker som å ha vært meget nyttig og bra. Bruno forutså og ville helst det, til tross for at det regnet og var vått under fødselen. Nokså mye stort sett modne Magda Jensen-plommer på det ene treet nu, altfor mye for meg, selvfølgelig. Jeg steller litt i hagen også i disse dager, men helsen er meget skrøpelig, ødelagt og elendig. Jeg burde ha vært til en kompetent lege-sjekk også. Det er bare så ille at forholdene og instansene i dagens Norge er så livs-farlige, menneske-fiendtlige og dårlige som de er, på veldig mange områder, for veldig mange mennesker. 15 pluss-grader klokken 21. Halv-mørkt og i underkant av 12 mot midnatt.
 
---
---

   Rune L. Hansen, 18.07. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213866707356597

   Menneskerettighetene og loven iøvrig

   Menneskerettserklæringen (UDHR) sier klart og tydelig den selvfølgelighet, at:

   "det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven".

   Uten det blir det jo nemlig i praksis ingen menneskerettigheter. 

   Ethvert terror regime må derfor enten forfalske menneskerettighetene

   eller loven iøvrig, eller unnlate at de i praksis beskyttes av loven. 

   Dette har de medspillende dommere til, pluss nyttige idioter.

   De beskytter heller falskhet og menneskeretts-krenkelser. 

   Og dobbel-moral. Og sær-interesser.

   Og seg selv og hverandre.

   Dermed blir det i praksis ingen menneskerettigheter.

   Men desto mere av falskhet og menneskeretts-krenkelser.

   De vil ikke at menneskerettighetene beskyttes av loven!

   Bare det motsatte!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1950582051629381/

   Mary Ann Fedje:
   Nemlig!

   
---
---

   Marius Reikerås, 18.07. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155468697021875

   Møtet mellom Putin og Trump, avslører til fulle at "the establishment" ikke ønsker reelle fredssamtaler.

   Hvorfor?

   Fordi det ødelegger for deres eksklusive bunnlinje.

   Eller deres samfunnsmonopol, om du heller vil kalle det for det.

   Og det samme gjelder om vi forflytter oss noen hakk nedover i hierarkiet, der den norske forvaltning og de norske domstoler befinner seg.

   De er overhodet ikke opptatt av å beskytte dine menneskeretter

   Hvorfor ?

   Av den samme grunn som over.

   Det vil forstyrre og forrykke deres eksisterende monopol, og bidra til at den lukrative bunnlinja forsvinner.

   Kjell Magne Bondeviks uttalelser til norsk presse er illustrerende:

   Da han satt i maktposisjon, var hans evigvarende mantra at veien til fred gikk gjennom dialog.

   Men, det er altså samme mann som nå raser over at Putin og Trump snakker sammen.

   Netopp fordi det ikke passer med hans verdensbilde, og fordi han ikke lengre besitter makt.

   *

   Hilde Salvesen:
   Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske.... <3 Og vi ble veldig mange.... Den såkalte komfortsonen er på ingen måte god å være i, så vi må ut :)

   
---
---

   Marius Reikerås, 18.07. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155468780531875

   Subject:

   Svar på spørsmål 1 fra Herøy kommune

   From: marius@reikeras.no
   Date: Wed, July 18, 2018 12:12 pm
   To: olaus-jon.kopperstad@heroy.kommune.no

   Att: Rådmann i Herøy kommune, Olaus-Jon Kopperstad

   Kopi: Offentlig

   Det vises til kommunikasjon som du og barnevernsleder i Herøy kommune, Evy Løfoll har hatt med Lilliann Roppen og undertegnede.

   Det har resultert i at du har fremmet en rekke spørsmål, som jeg besvarer på vegne av oss begge.

   Jeg tar de kronologisk, slik du har fremmet spørsmålene.

   Ditt spm 1 :

   Du skriv: «Menneskerettsloven har forrang for andre lover!!, der det er motstrid.»

   Heilt konkret, på kva område er det motstrid mellom barnevernslova og menneskerettslova?

   Vårt svar:

   Det følger av Grunnloven § 92 at:

   "Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter."

   Bestemmelsen omfatter selvsagt all offentlig virksomhet, herunder den som omfatter Herøy kommune.

   Følgelig har enhver offentlig ansatt i Herøy kommune, en grunnlovsfestet rett til å sikre innbyggerens grunnleggende menneskeretter.

   Følgelig er det ikke opp til innbyggerne å påpeke hvor det eventuelt foreligger motstrid mellom barnevernsloven og menneskerettene.

   Kommunen har et selvstendig ansvar med å påse at tolkningen av barnevernsloven IKKE kommer i konflikt med menneskerettene.

   I anledning storkammersaken mot Norge som skal til muntlig behandling i EMD den 17 oktober, så har nettopp storkammeret aktualisert denne problemstilling ved å stille den norske stat spørsmålet om hva Norge gjør for å tilrettelegge for at barnevernsloven IKKE kommer i konflikt med den rettspraksis som EMD har utledet, og som har forrang for norsk lov ved motstrid.

   I et slikt perspektiv, er det selvsagt alvorlig at barnevernssjef, Evy Løfoll, i en epost av 23.4. 18, innrømmer følgende:

   "Menneskerettslova er ei lov som skal beskytte menneskerettigheiter og den grunnleggande fridom.

   Dette lovverket ligg ikkje inn under vårt virke."

   Konklusjonen er følgelig at veldig mange innbyggere i din kommune potensielt har mistet sine menneskeretter i møte med barneverntjenesten, nettopp fordi disse ikke er hensyntatt når barnevernsloven tolkes.

   Det i seg selv er gjenopptakelsesgrunn , jf EMK Artikkel 41.

   Dette er svar på spørsmål 1. Svar på spørsmål 2 kommer i neste epost.

   Oslo, den 18.7.18

   Marius Reikerås

   *

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 19. juli 2018: 

   Nokså mørkt, stille og 9 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Solen høyt i øst, nesten skyfri lys blå himmel og 15 pluss-grader klokken 09. Spredt lett skyet og 19 pluss-grader klokken 12. Og 21 klokken 14. Dunkelt og 13 klokken 23. Nokså mørkt og 11 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.07. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213876086871079

   Noen tanker om medmenneskelighet i forbifarten

   Grådig egoisme, eller altså diskriminering - hva enten den er individuell eller organisert - er den mest effektive metoden og veien både til å ødelegge andre, verden og seg selv. Enkelt og forenkelt kortfattet sagt. Rettferdig medmenneskelighet er alltid en nødvendighet og handler særlig om efter plikt eller evne å hjelpe menneskeverdet og medmennesket i ens nærhet via nødvendig hjelp til de mest nødlidende og trengende - uten å diskriminere eller forurette andre.

   Forhastede slutninger, feil prioriteringer, feil valg, feil løsninger, eller altså uforstand, kan ha forurettende, skadelige, ødeleggende eller katastrofale konsekvenser.

   Rettferdighetssans - det vil si rett følsomhet, rett forstand og rett vilje i forhold til hva som er nødvendig - er menneskets og samfunnets viktigste nødvendighet.

   Derfor er de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene og deres for enhver umistelige og uavhendelige menneskerettigheter så sentralt viktige i forhold til alt annet.

   I samfunn hvor en eller flere menneskerettigheter av representanter for offentlig forvaltning krenkes, forties, bagatelliseres eller forfalskes for et eller flere mennesker er det grov urett. Hvis uretten ikke effektivt real-kompetent stoppes og repareres blir den ytterligere smittsom, ødeleggende og perverterende.

   I og under bagatelliserende eller forfalskende samfunns-forhold styrer vilkårlighet og menneske-fiendtlighet. Hvordan den enn er kledd eller forkledd. Samfunns-forhold og menneske-forhold blir skadelige, forurettende og ødeleggende.

   Det store landet India hadde sine problemer og fikk enda flere og verre under kolonialiseringen fra UK. Særlig et menneske var følsom for den uretten og gjorde sitt for å få den avsluttet og reparert. Den store ånds-personlighet Mahatma Gandhi (1869-1948) i sitt iherdige arbeide og liv for menneskers og Indias anstendighet, integritet og selvstendighet. Den folkeopplysning og forbedring han stod for ble blandt annet kjent under navnet sarvodaya og har sin basis i alminnelig erkjente felles-menneskelige menneskerettigheter og nødvendigheter.

   Mahatma Gandhi så rett og riktig mange vesentlige behov og nødvendigheter for enkeltmennesket og for India og for verden. Hvilket blandt annet også innebar folkeopplysning og arbeide for skatte-reformer, salt-produksjon, bruk av enkle og praktiske vev-stoler, etc. For å løfte menneskers og verdens nivå av rettferdighet, trivsel, trygghet, forståelse og medmenneskelighet.

   De forskjellige mennesker, samfunn og land kan ha forskjellige behov, talenter, problemer og nødvendigheter, men basis og fundament er og skal være deres umistelige, uavhendelige og forpliktende felles-menneskelige menneskerettigheter. Omstendighetene og forholdene kan være forskjellige, men for enhver rett å rette opp urett og nød er det viktigste av alt.

   Selv er jeg vedvarende meget opptatt av menneskeretts-konvensjonene og menneskerettighetene, både til tross for og på grunn av alt annet. Og har nærsagt alltid vært det. Mine og veldig mange andres levekår under den politiske offentlige nepotismen sitt enda pågående terror regime i Norge har gitt meg mye erfaringer, smerte, nød, skader, ødeleggelser og erkjennelser. Meget altfor mye av uretten.

   Forholdene i for eksempel India og Norge har vært og er forskjellige, i og med mangt og meget. Blandt annet klimaet og tilgjengeligheten av mat og dagligvarer er meget forskjellig. Og mulighetene for å leve eller overleve også derefter er forskjellige. Når ikke menneskerettighetene for enhver respekteres og sikres.

   Det er for eksempel livs-ødeleggende og drepende å ikke ha nok av den mat, medisin, varme, familie, menneskelige kontakt, kommunikasjon eller annet en trenger, særlig når klimaet og andre forhold gjør det umulig å leve eller bevege seg utendørs. Eller at en er alene og stigmatisert eller isolert, etc. Eller om en økonomisk utplyndres, etc.

   Det viktige og nødvendige er under alle omstendigheter at enhvers alle og enhver menneskerettigheter respekteres og sikres. Det gir enhver nødvendig trygghet og trivsel. Det både er og gir optimale løsninger på alle problemer og vanskeligheter - uten umenneskelighet og urett.

   Ikke noe menneske skal akseptere eller medvirke i eller for en eller flere menneskeretts-krenkelser overfor et eller flere mennesker i sin nærhet. Det vil være og er uansvarlighet og medvirkning i eller for kriminalitet.

   Det er enhvers forpliktelse og nødvendighet å lese og å forstå og å respektere menneskeretts-konvensjonene, uten forfalskninger eller bagatellisering. Det er enhvers personlige medmenneskelige ansvar.

   *

   Kent Halvorsen:
   Kan jeg blogge denne teksten videre? Med "kudos til Rune L. Hansen.?

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig. Det gjelder jo bekjempelse av urett.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/permalink/2132217500185087/

   Gunn Steivor Paulsen:
   De 169 må fjernes. :( Stadig flere vet hvor de hører hjemme.

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, fredag 20. juli 2018: 

   Nokså mørkt, stille og 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Både nokså helt og delvis lett overskyet og spredt skyet frem mot klokken 09.30 og opp mot 15 pluss-grader. Oppmot 24 pluss-grader frem mot 14-tiden. 19 klokken 18. Nokså mørkt og i underkant av 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, lørdag 21. juli 2018: 

   Omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med opp mot 17 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Omtrent det samme videre utover formiddagen og eftermiddagen. Med litt antydning til yr pluss litt lett yr fra omkring 16-tiden og frem mot 18-tiden. Det gjorde vel godt for mangt og mange med en slik porsjon nedbør i dag. Jeg plukket inn ca. 3 liter modne grønn-gule gode stikkelsbær i dag, som jeg nu hermetiserer. Ekstra slitsom helse for meg i de siste døgn, men noen diverse forskjellige småtterier får jeg likevel gjort. Dunkelt halv-mørkt, fuktig, stille og 15 pluss-grader klokken 23. Og nokså mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 21.07. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155476525421875

   Reisen med Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

   Posttraumatisk stresslidelse er klassifisert som en angstlidelse og kjennetegnes av ubehagelige angst-relaterte opplevelser, atferd og fysiologiske responser som utvikler seg etter eksponering for en eller flere psykologisk traumatisk hendelser.

   Jeg ble for alvor kjent med dette begrepet, da jeg jobbet med nordsjødykkerne.

   Undersøkelser gjort på Haukeland universitetsykehus i Bergen, viste at opp mot 98 % av de tidligere dykkerne hadde utviklet PTSD.

   98 %! Og dette var tøffe menn!

   Og på min ferd videre, særlig i møte med mennesker som har opplevd å miste sine barn til det offentlige, så gjentar dette urovekkende tallet seg.

   I sommer har jeg møtt på flere, i inn og utland, som daglig kjenner på de symptomer som kjennetegner PTSD.

   Det hjelper lite at det er ferietid.

   Følelsen av å hele tiden være i beredskapsmodus, gjør at man sjelden får mulighet til å la kroppen og sjelen hvile.

   Så husk på det, neste gang du møter på noen som kjemper en kamp mot det offentlige.

   Det er ikke alltid man ser hva som disse menneskene går gjennom.

   Og PTSD synes ikke på overflaten.

   *

   Gro Ødegård:
   Mange som lever med denne diagnosen etter maktovergrep og tillitsbrudd. Syns ikke utenpå, men er ikke noe enkelt å leve med. Godt skrevet Marius Reikerås

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Jeg har levd med den diagnosen siden jeg var 6-7 år gammel. Jeg pleier å si når folk spør: PTSD sier ingen ting om personen som har den, men den sier alt om hva den personen har opplevd. Der andre folks fantasi stopper, der begynte min hverdag.

   Karen Irene Fløttum:
   Ja som vi må slite Monicha noen mer enn andre :(

   Christel Daniel Brunes:
   Men d merkes 24/7 for samtlige som e tvungen t å leve med d....

   John Lænd:
   Har ptsd

   Leen Sue:
   Alle opplever trauma på forskjellige måter, men de har alle liknende effekt på hjernen.

   Amygdala er en liten del av hjernen som kontrollerer emosjonelle reaksjoner. Når aktiviteten i amygdala økes, øker følelsen av sinne, som er derfor mange PTSD-pasienter kan ha voldelige utbrudd.

   Andre effekter av traumer på hjernen inkluderer problemer med å huske (hippocampus) og impulsivitet (prefrontal cortex.) Ikke alle traumer skyldes noe så voldsomt og intens som f.eks en krig, og alderen når traumene oppleves, spiller en stor rolle i hvordan hjernen påvirkes også. <3

   Prefrontal cortex er ikke fullstendig utviklet til ca. 25 års alder, og den har ansvaret for impulskontroll og å ta fornuftige valg og planlegging. Mangel på disse evnene blir lett observert hos barn som har opplevd traumer i ung alder. Det påvirker barnas hjerner mer enn voksne siden hjernen deres fortsatt utvikler seg og er sårbare.

   Trauma kan være et vanskelig tema, spesielt når man diskuterer hvordan man kan leve et godt liv med det. Mange antar at å gå til terapi gjør noen gale, svake eller dårlig til å håndtere sine følelser alene. Ingen av disse misforståelsene trenger å være sanne for at noen skal få seg hjelp.

   Å behandle traumer sunt er ekstremt viktig. Når de behandles ordentlig, kan de nevrologiske konsekvensene av traumer reduseres dramatisk. :)

   Renate Marlen Nyheim Laupstad:
   #me too

   Elise Lang:
   Ja, det er mange uten angsten også, men opplever "flash-back`s" og evt. får plutselig alt opp på nytt, i korte tider. Det kan faktisk bevises, iht. blodprøver. Da forandrer hele stoffskiftet seg, å èn blir fysisk syk. Å trenger med.-behandling! B.T også stiger voldsomt, å evt. èn må behandles for det i tillegg. Som kan da påvirke hjertet, m.m.

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Har både angsten og flashbacks jeg. Og i en alder av 56.... kjenner jeg det godt fysisk.

   Elise Lang:
   Angsten har jeg vel ikke, men flash-backs florerer. Frykt opplever innemellom, men det er for nye farer vedr. annet <3 Uff er ikke så greit nei <3

   Rune L. Hansen:
   PTSD er bare en mangfoldig av mange forskjellige sykdommer og livs-ødeleggende konsekvenser et menneske kan få av å bli utsatt for en menneskeretts-krenkelse!

   Elise Lang:
   Egentlig så kommenterer vi det på en måte, at det blir ganske like innlegg Rune L. Hansen. Vi bare skriver forskjellig. Jeg skriver avslutningsvis m.m. Altså da først stoffskiftet endrer seg, utvikler èn mange forskjellige fysiske sykdommer. Det det blir en type svikt. Altså kroppen/anatomien vår, gjenspeiler seg i alt, iht. strømnettet, motorer, veinett, datanett, m.m.

   Elise Lang:
   Hehehe... Nesten som spørsmålet om høna eller egget ble til først, i dette tilfellet "høna" ;)

   MonaLisa Johansen:
   Elise Lang, spørsmål til deg; er det da sånn å forstå, at kronisk stress som følge av ptsd, kan endre "konsistensen" på skjoldb. Kjertelen?

   MonaLisa Johansen:
   Som i at denne blir "bare knuter"? Litt klønete forklart, er fryktelig trøtt akkurat nå :) . Takknemlig for svar, om jeg har gjort meg forståelig da :) :( 

   Elise Lang:
   Ja MonaLisa Johansen, det kan påvises! Og hele systemet og anatomien, iht. organer m.m. En rekke sykdommer oppstår da. ...

   Elise Lang:
   Det er flere ting som kan påvirke skjoldbruskkjertelen, det er stress, skade i nakken, og enkelte kjemikalier. Det kan også være en arvelig faktor. En tidligere spes. i landet her, på 80-90 tallet, som forsket på dette, nektet å samarbeid med 2 land. Ho drev med egne forsøk, tror jeg. Hun men også at folk med problemer med stoffskiftet var evneveike, tykke og kortvokste. ... De forskerne som lærte av henne, og hennes info ble svært overrasket på seminarer. Der flere hundre deltok, det var ingen kortvokste, ingen evneveike, å kun 3 overvektige iht. flere hundre. Altså mente den tidligere forskeren, at èn skulle ta alle medisiner til fast klokkeslett.. Men tar èn levaxin, med f.eks jerntabl. så virker ikke levaxinen. ( Tidligere kalt thyroxin ). Stoffskiftet, er metoforisk forklart, et nøkkelknippe med flere nøkler, som låser opp signaler/stoffer som skal til forskjellige organer. Mest skjer dette om natten, da vi har det mørkt rundt oss. Derfor så mange nattarbeidere sliter, med forskjellig hvis de sover i lyse omgivelser på dagtid. Kanskje noen andre kan forklare dette bedre enn meg, eller evt. vil rette på noe. Så kom gjerne med innspill. Men innlegget handler om PTSD.

   Nils Salvigsen:
   Jeg ble født midt under 2, verdenskrig, og samtaler mellom voksne om denne krigen og kostnadene de/vi som levde etter 8.mai 1945 måtte bære, på begge sider, de var tydelige. De som overlevde hadde så mange sår og skader, som det dengang ikke var ord og hjelp for.

   Inger Holgersen:
   Jeg fikk diagnosen i 1994 når jeg var 30 år. Da gikk jeg i terapi for de grove overgrepene jeg ble utsatt for av en nabo i 11 år.
   Men jeg føler meg mer traumatisert av de krenkelsene jeg som mor har blitt utsatt for i møte dette pill råtne systemet gjennom 10 år i en alvorlig mobbesak, hvor min yngste sønn har utviklet både angst og PTSD.

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, søndag 22. juli 2018: 

   Mørkt, stille og 14 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Overskyet og noe mild bris med opp til 16 pluss-grader frem mot klokken 10. Med oppmot 18 pluss-grader klokken 11 og 19 klokken 16. Og 18 klokken 18. Disig himmel, lett yr og 16 fra omkring 20-tiden. Omtrent det samme videre utover kvelden, med 15 frem mot klokken 23 og dunkelt halv-mørkt. Omtrent det samme videre, men mørkt mot midnatt.
   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, mandag 23. juli 2018: 

   Omkring 15 og 14 pluss-grader Celsius, vått og tildels lett yr og mørkt her ute i natt. Overskyet og opp til omkring 19 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og i underkant av 18 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, tirsdag 24. juli 2018:

   Mørkt og 17 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Overskyet med noe mild bris og 18 pluss-grader frem mot klokken 08. Med yr og regn fra klokken 09.45. Med 17 pluss-grader klokken 11.30. Vått, men med lite nedbør og omkring 18 pluss-grader utover eftermiddagen. Hvalpene har iblandt hver for seg når de tror det er rett og tror seg trygge begynt å bevege seg flere ti-metre i de siste dager, pluss også å spise og drikke mere fra skåler og fat. De forsøker å si ifra hvis det er noe de er bekymret for og trenger hjelp med. Omkring 17 og 18 pluss-grader og tildels mere nedbør, vått og yr fra mot kvelden. Disig, yr og 18 pluss-grader frem mot klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt og mørkt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 24.07. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213918919901878

   Familielivet og de andre menneskerettighetene

   Menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 16, har klart og tydelig lovbestemt at:

   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Enhvers absolutte rett til sitt familieliv er bare en av mange umistelige og uavhendelige menneskerettigheter som flerfoldig utvetydig klart og tydelig er lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene som både internasjonal og nasjonal reell lov og rett, med forrang over og foran alt annet.

   Alikevel er det enda mennesker og politiske nepotismer og regimer som grundig og smittsomt krenker både denne og andre menneskerettigheter, med livs-ødeleggende og katastrofale konsekvenser for de forurettede og for samfunnet og verden.

   Dette gjør de samtidig som de både forfalsker, neglisjerer, undervurderer og bagatelliserer menneskeretts-konvensjonene og deres innhold og lovbestemmelser. Med kriminell vilje eller av grov uforstand? Forfalsker eller fortier både hva en menneskerettighet er - og annet av innholdet i menneskeretts-konvensjonene. Og erstatter dermed menneskerettighetene med seg selv eller med sine medspillere.

   I politisk offentlig regi å krenke en menneskerettighet for et menneske innebærer samtidig automatisk at også også flere andre menneskerettigheter krenkes. I hvor stor grad dette skader eller ødelegger mulighetene for å leve eller overleve for den og de forurettede kan variere. For eksempel vil i offentlig regi å krenke retten til sitt familieliv for et menneske samtidig automatisk også klart og tydelig krenke jo et mangfold av også andre menneskerettigheter. Ved i offentlig regi på noen måte å ødelegge for et menneske den umistelige og uavhendelige retten til sitt familieliv kan en langt på vei eller helt ødelegge menneskets mulighet for å leve eller for å overleve lenge eller bra. Det er mildt sagt selvfølgelig hverken nødvendig eller lovlig - hvordan forholdene enn er.

   Mennesker, nepotismer, sær-interesser eller regimer som for et eller flere mennesker krenker en menneskerettighet eller flere bagatelliserer, forfalsker eller fortier sine forbrytelser, men enhver medvirkning i eller for en slik forbrytelse er uansett grov kriminalitet. Og skal og må real-kompetent straffeforfølges i henhold til det.

   Det er mangfoldig lovbestemt i menneskeretts-konvensjonen, som i Menneskerettserklæringen Art 30, at:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og blandt annet slik i blandt annet Art 2:

   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold."

   Og for eksempel i Art 28:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."


   Og i Art 7:
   "Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering."

   Og blandt annet slik, i Art 8:
   "Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov."

   Og i Art 10:
   "Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres."

   Når myndighets-instanser og myndighets-ansatte, inklusivt blandt annet dommere og domstoler, ikke egentlig er real-kompetente eller ikke egentlig er upartiske, men likevel virksomme, da er alt dette livs-farlig og katastrofalt problematisk og galt organisert.

   Det er ofte meget lett å påpeke eller å avsløre eller å stadfeste tilstedeværelsen av en offentlig menneskeretts-krenkelse - som eventuelt kan skjule flere menneskeretts-krenkelser. Selv i de tilfeller hvor det umiddelbart ikke er likså lett å stadfeste tilstedeværelsen av en menneskeretts-krenkelse er det viktig anstendig å undersøke godt nok. Og sannferdig uforfalsket godt nok offentlig solid begrunne og argumentere. Enhver offentlig avgjørelse skal jo være uangripelig nok.

   Enhver offentlig menneskeretts-krenkelse er kriminalitet, som real-kompetent og effektivt skal og må straffeforfølges, stoppes og repareres.

   *

   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, onsdag 25. juli 2018: 

   Mørkt, yr, regn og omkring 18 til 16 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, lyst og 17 pluss-grader frem mot klokken 09. Mindre disig og opp til 19 pluss-grader utover formiddagen. Efter hvert og mot kvelden tildels delvis overskyet. Jeg har plukket inn en liten bøtte med nesten overmodne Magda Jensen-plommer og smakt litt på årets første nesten modne First-plommer. Pluss plukket inn omkring tre liter solbær og en liter små men gode og smakfulle vill-bringebær. Konservering av det innplukkede gjør jeg antagligvis i kveld eller i morgen. Spredt lett skyet utover kvelden. Halv-mørkt og i overkant av 13 pluss-grader klokken 23.30. Mørkt videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, torsdag 26. juli 2018: 

   Det ser ut til at det blir mye mini-kiwi her ute i år. Det er lenge enda til de modner, de modner sent på året, men jeg ser det er mange frukter som vokser godt og fort underveis. Omtrent det samme gjelder også mange eple-trær her av forskjellig slags. Det ene First-plomme-treet er det en overflod med snart modne plommer på. (De beste plommer hva angår mange plomme-sorter er før de blir for modne.) Bare en av hageblåbær-sortene her har enda såvidt begynt å få modne frukter. Rødlige modne stikkelsbær er klare for innplukking. Svart-fruktede, som jeg kaller amerikanske, busker fra en gammel hage ved Haugesund, er også modne, men smaker ikke likså godt. Søtmispel-fruktene på så mange busker har fuglene ivrig allerede og forlengst spist opp det meste av. Arbeidet og ressursene jeg de første årene nedla på eiendommen her med hogst og beplantning har endret eiendommen veldig meget. Før det var det omtrent bare furu-trær her. Og stein-murer og litt ustelt eng fra gammelt av. Hadde ikke angrepene og kidnappingene satt en stopper for også det arbeidet så hadde eiendommen nu vært enda meget langt mere endret og forbedret. Til og med blandt annet det nye huset med bekvemmeligheter og alt ville forlengst ha vært ferdig. Og jeg ville ha levd flere ti-år lengre og frodig og flerfoldig - og uten terror, tortur, utplyndring, traumatisering og stigmatisering. Det er ikke bare barna i Norge den politiske nepotismen perverterer, truer, kidnapper, utplyndrer, torturerer, traumatiserer og terroriserer, men også barna som har blitt eller blir voksne - og alle mennesker og familier som ikke er nyttige nok for
den politiske nepotismen. Truslene, indoktrineringen og inkvisisjonene er alltid tilstedeværende og de hardere angrepene kan plutselig komme både en gang og flere ganger og når som helst. Naive, dumme og snevre egoister ser og forstår ikke dette mens de selv enda ikke angripes og ødelegges hardt nok. Og hva tror de at de kan forsvare seg og sine med?
   11 pluss-grader Celsius her ute klokken 04.30 i natt og 10 klokken 05.30. Solen over den østlige horisont og 12 pluss-grader klokken 07. Spredt skyet og opp til 19 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Med 22 pluss-grader frem mot 13-tiden. Og 24 klokken 14.30. Jeg har plukket inn rødlige stikkelsbær pluss mere bringebær, kanskje blir det også noe rips. 20 pluss-grader klokken 18. Dunkelt og 16 klokken 23. Mørkt og 16 mot midnatt.
   
---
--- 

   Dennis Bowen, 26.07. 2018 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1704602139666056/

   Rart man blir sint? Frustrasjon og rent sinne blir jo raseri. Kanskje det er raseri?

   Gangs and Hooligans vs Bowen 6

   Berettiget Harme - Absolutt

    Det er litt synd at folk som leser dette ikke forstår  det berettigede sinnet. Forsøker å gi en liten forklaring, eller kanskje er det et forsvar ... Berettiget harme kalles det i retten. Sinnet som gir seg uttrykk i både åpenbart raseri, og i overkant pyntet av det som  kan bikke over i vulgær spissformulering. Det er all grunn til å være  både sint, trist, redd, forvirret, apatisk og hva ikke annet med negativ relasjon til de skrevne ord.

   Kamikaze-stup inn på Facebook, fra en absolutt stille og fullstendig anonymt intet, av "aldri" å ha postet før. - Advare er vel kanskje rettere det rette uttrykket, men av ikke minst skrekkslagen frykt for det som skjer rundt oss. Og den fullstendige og absolutte stillheten fra våre "Vaktbikkjer" i aviser og nyhetsformidling.

   Faktisk stille fra alle kanter. Fra alle hold. Noe ties i hjel, slik lederen av Larvik  Rotaryklubb forklarte at man skal gjøre, når sannheten ikke tåler oppmerksomheten, for den er grotesk. Ufattelig. Så ufattelig at man noen ganger blir sittende å lure på om det er mulig. - Er jeg så blind at jeg ikke har oppdaget dette før dagen jeg uheldigvis ble knust ned i noe så brutalt og ødeleggende, - en ødeleggelse-maskin. Og den er staten sin.

   Staten vil ikke at jeg skal vite om denne. Det er fordi den er så ulovlig, og så brutal på alle måter, at eieren ville fått landets lengste straff noen sinne, om det ble kjent at en av knappene er inne på statsministerens kontor. Det er også incentivene for at dette skal fungere, så brutalt og knusende, ute at jeg, som selv har ment å være greit oppdatert på samfunnets tilstand, sannsynligvis ville følt det riktig å "ta det med en klype salt", det som blir fortalt.

   - Vi er i Norge!

   Hvordan kan noe så ALVORLIG være en METODE som norske folk utsettes for, uten  at det blir skrevet om i avisene, eller rapportert i nyheter, radio,  osv.?

   - Det skaper tvil.

   Hvorfor hører vi så lite om dette? Det er svaret, som kan gi ett inntrykk av hvilke dimensjoner denne ødeleggelse-maskinen har. - Noe som kan kvele all informasjon, i alle kanaler i hele landet, og forhindre selv de mest bestialske sannheter og nå ut til landets befolkning ...

   Det må være både ekstremt skremmende, og ikke minst resurssterk som kan tie alle aviser, alle store nyhetsformidlere er "uinteressert". Ikke nyheter fra annet enn statens, og kommunenes reaksjoner på en påstand vi heller ikke får høre. - men det skal være slik i samfunnet at man ikke misbruker muligheter og makt i jobb, og annet, som stiftelses-styrer eller på børsen. - Og grusomheter, som disse her .... hmm.

   - Vi er i Norge!

   Etter at jeg hadde gitt bistand til en kollega på jobb, slik kontrakten min påla meg å gjøre, fordi han mente at den faglige kvaliteten var grovt kritikkverdig, møtte vi ødeleggelse-maskinen. Min kollega og venn hadde forsøkt å kommunisere med ledelsen, men blitt utsatt for grov og nedlatende sex-sjikane som svar tilbake. - i en e-post kl. 22 om kvelden. Plutselig ble både han og jeg avskjediget på dagen. En uke før  hadde min venn sendt "Varsling til myndighet om kritikkverdige forhold ved bedriften Itas amb AS", fordi det var det Arbeidstilsynet.no, og  lovene forklarte var riktig. Også mistet kona mi jobben også. I en annen by. Og fra dette startet fram til i dag har alle former for sannhet endret seg.

   Den faktiske sannheten, som jeg "nok tok med en klype salt" før den traff oss midt i fleisen, er ondere, og mer urettferdig og meningsløst ødeleggende enn jeg noen gang tidligere har kunne forestille meg var mulig i Norge.
   Det er så vilt og fullstendig ufattelig, at mange rett og slett ikke akseptere det som er sannheten, eller blir tvunget til å framstå som en begrunnet u-normalhet under behandling i psykiatrien, spikret diagnosen "uten troverdighet" inn i alle dokumenter som kan ha betydning for framtiden. .

   At landets domstoler ignorerer Grunnloven, korrumperer sikringen som hindrer justismord, og i alle rimelige tolkninger av handlingene og disses konsekvenser for enkeltmennesker levner meg ingen tvil. Det er sjokkerende å vanskelig å forstå, uten samtidig å føle meg "flau" over at i landet som deler ut Nobels fredspris, er tilstanden i stat, kommune, fylker, direktorater, og departementer satt til "korrupt" og  motivert til å gjøre enhver forvalting av noe som helst til så papirproduserende og kostnadskrevende som mulig for i alle normale henseende (ikke bare, men nesten), og avgjørelser i forvalting, som ikke  kan klages på, er i rask evolusjon, og omfanget er blitt forvirrende selv for forvalterne. Kostnad. Stort offentlig forbruk ved siden av romslige overføringer og utallige støtteordninger for de allerede  priviligerte, som trenger juridisk bistand for å fylle ut papirene.

   - Advokater er blind og døv for alle de lovbrudd de passivt eller aktivt deltar i, når dette kan få negativ konsekvens for advokatens inntekt. Dommere som ikke liker en advokat har, og bruker mulighetene sine til å sørge for fortsatt selektiv døvstum-blindhet når dette er bestemt, og advokatens salær kommer fra staten. Samme advokat kan ha utmerket syn og  hørsel ved siden av lynraskt resonnement når salæret kommer fra private.

   Den enorme fellesnevneren for denne ødeleggelse-maskinen er Statens penger. Og den er primitivt nok laget med et formål, som er det egentlige formål til en hver maskineier:  Profitt.

   Da det ble sendt varsling på jobben min, hadde bedriften mer enn 170 ansatte som ble registrert hos NAV. Arbeidsmarkedsbedrifter jobber 100% på oppdrag fra NAV. "Alle" pengene bedriften tjener kommer fra NAV/staten.. Så i prinsippet, og på alle  andre måter blir hele driften av betalt av NAV.

   Hvor ble pengene som bedriften fikk av NAV for de ca 100 ansatte som ikke  fantes? Det jobbet ca 70 mennesker i bedriften da vi uten varsel ble avskjediget. Forklaringen var Varsling til myndighet om kritikkverdige forhold ved bedriften Itas amb AS" (i dag:Oslokollega AS). Hva tjener en slik ansatt?

   Hvilken hensikt har NAV sitt selektive blikk, og døve kontrollfunksjon i det hele? Det er ikke mulig å overse, og vi sjekket mange arbeidsmarkedsbedrifter (ca 100), og alle hadde merkelige tall inn til NAV, som kronisk dreide seg om for høye tall rapportert til NAV. Rart.

   Denne ødeleggelse-maskinen produserer årsaker til at staten skal bruke penger., som barnevern. Når noen av ulike årsaker snubler over ett av disse sugerørene som går inn i statens velferds-pengebinge, og ser kynismen som leder til ondskapen, må det gripes kjapt inn, for å stoppe  alle muligheter for å dette skal bli kjent, og slik slår maskineierne to fluer i en smekk; den knuser de som så bedraget, og tjener penger på metodene. Vi fikk føle hvem som eier bankene, og kortene. Vi fikk også føle makten Barnevernet er. .

   - Vi er ribbet for alle menneskerettigheter. Og ingen av organene som blir sagt er til for å beskytte oss her i Norge evner å verken se eller høre oss, selv om vi har skrevet, ringt, postet, og bevist terroren vår familie er utsatt for, i 26 måneder fra Politi, kommune, fylke og stat. Men vi lærte at  disse ikke er hva de beskriver dersom det påvirker deres inntekter, som kommer fra ødeleggelse-maskinen.

   Denne ødeleggelse-maskinens profitt-fokus er rettet mot de pengene som gir mest mening for samfunnet, og utgjør massivt mye penger. 2 av 10 kroner som skaper profitt. 20% av BNP. 227.000 kroner per innbygger, utgjør BNP. Ødeleggelse-maskinen har skapt velferds-industrien. De lever best  når vi har det verst, når det er pengene som telles. (tall kan finnes  hos SSB. Google for mange kilder.)
Motivasjon til å være kynisk ... Eller hva betyr det at regjeringen motiverer til hardest mulig inngrep, maksimale bevegelser i lokalsamfunnet med omsorgsovertakelser, psykiatri, foster og beredskapshjem, BUP, DPS, Fylkesnemnd, kontroll, NAV. - Det skaper arbeidsplasser. Det gir  meningen til livet for mange brukelige akademikere og fagfolk. - Men da må de ha noe "legitimt" å gjøre. Og hva har vi mest tålmodighet med, og minst mistanke til. Vel .. desillusjonert sluttet jeg å være da jeg innså hva som egentlig skjer i landet.

   Et bedrag og en ondskap som kamufleres i regnskap og profitt. Hvor ondskapens opprinnelse frambyr seg selv som leverandør av velferden og del av sikkerhetsnettet selv for dem som fallet helt utenfor.
Hvor smart er det ikke da, å ha en ødeleggelse-maskin som ved å brukes tilfører mer av den driftskapitalen som holder hjulene i gang. Metode: tjener penger på å knuse, sikre inntekten ved å presse lokk over grusomhetene, og profitt  gjennom feilaktige diagnostikker og problemfokusert diagnostikk og kostnadskrevende behandlinger. Landets befolkning er altså fornybar energi i denne virkeligheten for å si det vulgært.

   Eller er det greit?

   *

   Rune L. Hansen:
   Både målrettet og tilfeldig lett og effektivt å skade eller kvitte seg med medmennesker er nyttig for mange mennesker både i og utenfor den politiske og offentlige forvaltningen. Av mange forskjellige grunner. Derfor må da lov og rett og menneskelighet neglisjeres eller forfalskes. Og flest mulig være med på det - særlig mennesker i nøkkel-posisjoner. De kan gå ubegrenset langt i å hjelpe hverandre med å spre og å beskytte hverandres forbrytelser, løgner, halv-sannheter og forfalskninger. Så til de grader utrolig langt at mange enda ikke tror det er mulig. Men de er politisk offentlig kriminelt beskyttet. Og da er det og blir det slik.
   Det er og blir politiske og offentlige nepotismer og sær-interesser som beskytter og hjelper hverandre, uavhengig av menneskerettigheter og annen reell lovlig lov og rett.
   Det fungerer på forskjellige områder i forskjellig grad og med variasjoner i mange land. Det er prinsippet om motsatt lov og rett og om mishandling kontra premiering av valgte eller spesielle medmennesker og forhold.
   Hvorfor for eksempel kidnapper og mishandler den politiske og offentlige nepotismen i Bulgaria funksjons-hemmede barn og voksne? Fordi de har gjort det til noe nyttig, praktisk og enkelt og også lønnsomt for mange - som derfor forsvarer og beskytter at det skjer.
   Mange eksempler fra mange land kunne her ha vært nevnt. Men oppskriftene og poengene er i mangt de samme. Også at de er redd for å miste makt, stemmer, oppslutning og forskjellige slags fordeler, samt redd for å bli straffeforfulgt, samt å miste ansikt, etc.
   Motsatt lov og rett og for utrolig og avskyelig til å kunne være sant, men er likevel altså fakta og virkeligheten. Skjult bak dobbel-moral, forfalskninger, fortielser og unnlatelser.

   Dennis Bowen:
   Det er årsaken til at isolasjon og desperat ensomhet er første virkemiddel som stormes inn i livene til dem som uheldigvis rammes.
   Har aldri møtt så mange onde og ugudelige mennesker. Og merkelig nok har alle relasjon til de regionale menighets-husene. - Gjenglevning av de gamle rivaliseringene som ble oppretthold av økonomisk og antisosiale årsaker.
   Ikke bytt ut en metode som fungerer. Det lærte de for lenge lenge siden. Og mørkeste sinn i området er gjemt rett foran midt i rommet, - på pekestolene ...
   Lojalitet av den absolutt galeste sorten. ignorant, og uten behov for å vite hvorfor.

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-krenkelser i regi av den offentlige forvaltningen er fortsatt landenes og verdens verste og mest ødeleggende og farligste kriminalitet. Og det flere ti-år efter menneskeretts-konvensjonene! Så unødvendig og så selv-avslørende og så egentlig lett å stoppe!

   Dennis Bowen:
   Rune L. Hansen Ja. Så egentlig lett å stoppe. Men alene er vi spredt. - Og vi som roper og sloss tilbake, og ikke gir for presset, fordi vi vet at det ikke gir mening å stoppe, når det bare forsterker den allerede dårlige situasjonen.
   Når de henger utenfor og det ikke er mulig å skjule lengre, kommer unnskyldingene og de usammenhengende tomme svarene. Ingen ønsker å klines utover. Som denne mannen:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=285007452261010&set=p.285007452261010&type=3&theater

   Dennis Bowen:
   Hele slekta er med på samme lag. - Men neppe samarbeidende.
   Nei ærlighet stikker dypt i en politiker.....

   Rune L. Hansen:
   Når det handler om lex superior og menneskerettighetene så er det uendelig mye som forholdsmessig har lavere rang eller er mindre viktig eller er feil eller falskt fokus og har under-ordnet betydning.
   Drukner vesentlighetene i uvesentligheter så blir vesentlighetene knapt synlige. Overtar uvesentlighetene eller forhold av under-ordnet betydning så overtrampes vesentlighetene. Mange lar seg forvirre og fiksere eller friste av det.

   Dennis Bowen:
   Rune L. Hansen Det er akkurat dette som er metodegrunnlaget deres. I alle ting. Du overøses med problemstillinger i tider der du bør fokusere skarp, og kommer med uvesentlige problemstillinger under rettergang som ikke har betydning i det hele tatt.

   I min siste rettergang gikk stort sett hele rettergangen med til å prate vissvass om de uvesentlige ting. Tror hovedpunktet, og det som jeg ble dømt etter fikk en drøy halvtime, og saken gikk over 4 dager av 12 timer hver dag. Ikke en av mine innsigelser eller anførsler er å finne i rettsboken. Ingenting fra min side ble. Det har forøvrig vært gjennomgangstema for alle saker, i alle sammenhenger.

   Domstolen bruker 30 dager på å avsi dom, og jeg får kjennelsen 3 dager før frist, uten veileder og blir nektet tilgang på lovboka mens jeg sitter på Sem. Det er også ubegripelig stabilt at advokater i denne tiden "ikke tar telefonen".

   De forsøker å få ristet av "politivold og terror" i saken. Advokatene mine mister nesten pusten når jeg insisterer at det skal inn i saken, gjennom å levere egne prosesskrift i retten.

   De nektet Sem fengsel meg å ta med i retten (?), så jeg måtte sitte å skrive alle ting på nytt i Larvik tingrett, mens saken gikk.

   12 minutter samtale iløpet av hele rettergangen, og jeg hadde aldri møtt Hellenes (adv. Larvik) før kl. 09.00 første dag av rettergang. Det var først etter 3 fulle dager han satt av tid til en samtale, og intet av dette kom med i hans prosedyrer.

   Jeg ble påtvunget denne advokaten uten at jeg var klar over det. Fordi de mente at saken var så alvorlig at det var uforsvarlig å ikke møte med advokat.

   Uten advokat ville jeg hatt god tid til å forberede meg til saken, og hatt alle mine dokumenter i orden. - Men jeg hadde ikke tapt da. Og politidistrikt sør øst, som er en type arm ut av Rotary, hadde mistet all farge, i en pinlig affære.

   For vår sak er faktisk utelukkende løgn, provokasjoner, og trakasseringer i håp om at vi skulle gjøre noe som produserte "lang nok straff" til rettergangens finale.

   Siden de ikke vet hvem jeg "henger med" har de tatt alle som de ikke vil at jeg skal samarbeide med, og sendt politiet hjem til dem, arrestert om mulig, besøksforbud, mistet lappen, og fått melding fra sin arbeidsgiver om at "de mente han viste tegn til å være psykisk sliten, og foreslo derfor en "frivillig" kontroll, eller "pålagt" avspasering for 2 uker". Kompisen min som kjører lastebil mista lappen fordi han hadde drukket i går, og innrømmet det ... ???

   - og spredningen av usannheter er formidabel. De merkeligste ting, og det kommer i all hovedsak fra Pernille Flage i Sandefjord. Pappa Flage og noen klubbvenner fra Kongsberg Frimureri brukte en god måned på å trakassere oss om natten med digre maskiner utenfor soverommet vårt, - hele natten. Skrapet så hardt i bakken at vi våknet av at glasset skingret - og da jeg så ut, løftet han opp hele fronten på traktoren sin med skuffen, og kjørte slik, over bro-stein .... Merkelig dust. Ufattelig dårlig evne til å tenke konstruktivt selv, utover tanken på "hvordan imponere han som kan dra meg med oppover. - Til nye nivå, hemmeligheter og intern prestisje.

   Foruten å oppfatte dem som småborgere med tanke på viljen til å gjøre de mest banale ting, selv uten å vite hvorfor. Men de må jo også være tidenes mest lettlurte gjeng. - For det er ikke slik at Brunstad vet noe som helst om sine "arbeidere". Han forsikrer seg om at pengene kommer inn, og at de føler det som skjer med utbrytere eller ut-fryste. En skrekkens scenario tror jeg for de fleste lojale i menigheten.

   
---
---

   Monica Fridtjofsen, 14.07. 2018 via Menneskehandel-Norge, shared a live video:
   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/permalink/1599936360116031/

   Monica Fridtjofsen
   https://www.facebook.com/monica.fridtjofsen.5/videos/129793451259558/
   -6:17 - 1,637 Views
   Når det offentlige er korrupt og myndighetene bistår denne korrupsjon da har man et valg. Nå ut til folket om hva som foregår. Vi trenger din hjelp til å komme i mål før uka slår til så ønsker du å støtte oss kan hjelp vippses på 48408677 eller konto nr 12084217504

   *

   Rune L. Hansen:
   Interessant, med mange menneskerettslige momenter og vesentligheter.

   Monica Fridtjofsen:
   Ja de syntes jeg også. Jeg viste små landsbyer her kan stemme ut folk. Men å våge seg på Imigrasjon politi.
   Men den feilet altså. Da de fikk svar de har ingen myndighet til det. Snarere vil Imigrasjon politiet hjelpe

   Rune L. Hansen:
   Bulgaria, hvor dere befinner dere, er vel uansett et langt mere familievennlig og menneskevennlig land enn Norge? Men det undrer meg om kidnapping av barn som politikk også der gjør seg gjeldende? En kan få inntrykk av det efter hva du forteller om den angripende kommunalt ansatte damen der? Eller vil hun og hennes medspillere bare unngå at barnet blir kidnappet fra barnets far?

   Monica Fridtjofsen:
   Dette gjlres for barnets far.
   Altså vi er gift. Og da deles alt 50/50. Men siden jeg har barnet så har barnet i seg selv en rettighet å bo der Tim han er 18 år.

   Dette er stolte sigøynere og æren står på spill. Jeg var brukt kun for penger og han har prøvd dumpe meg før. Men så ble jo barnet født primatur 2 mnd før tiden. Og hans ex kom der i desember dager etter barnet ble født. Han forlot meg liggende på sykehsuet. Men komtilbake siden jeg ble sittende i huset. Og da var d for å sørge jeg skulle gå neste gang.
   Da han kastet oss ut med sin egen hjertesykende baby tok jeg slt innbo ut. Men han sørget for st jeg ikke kom langt. Og dagen etter vi kom osss i sikkerhet hentet han allt innbo igjen

   Da jeg trosset deres landby regel og trappet opp og krevde ex han kastet pæ dør da ble d innblandelse fra kommune dsme.
   Du ser jeg hsr krav i dette landet å få henne kastet us siden ingen dom foreligger hvem er hvem sitt. Altså har ikke hun lov å sitte der.
   Og for å sikre seg huset alt jeg eier og har ønsker de å få meg fjernet.
   Så min mann har kontaktet kommunedame. Komune dame bv. Bv Imigrasjon politi som gir dem beskjed dem kan ikke kaste oss men heller hjelpe oss å registere oss noe mun mann har unnlatt i 1 år.

   Så man ser hvilken rolle min mann har som er den han er og hvem er hva i et offentlig puslespill

   Bv her har ikke lov etter bulgarsk lov å røre barn av annen statborgerskap. Da må Norge inne. Mens norsk pv igjen kan ikke gå i andre land kun deres rike
   Og siden det ikke var noen bv sak på meg og mine da vi flyttet har ikke norske myndigheter her boe å gjøre

   Dermed er de låst og kan kun røre minste barnet som er bulgarsk. Og der kommer en desperat far inn som har banket meg helseløs tatt kvelertak slått meg i magen og er gubben barnet er født primatur som nå på død og liv prøve få dette barnet bare for å ikke miste sitt hus som jeg ikke vim ha. Og mitt inbo som jeg også nå ikke vil ha keg vil bare leve i fred.
   Men han er eier syk og nekter for skilsmisse men tenker å sitte med 2 stk men sliter med æren Tim familien sim krever at jeg sksl vekk

   Jeg blir i mitt lille småbruk med mine barn og han og kommune dame og bv kan bare dra seg langt vekk. For min rettighet å ferdes hvor jeg vil er slik og sksl være sånn

   Rune L. Hansen:
   Det er dine mange ord til tross vanskelig for meg å se om du besvarte mine spørsmål. Og hva saken kortfattet og presist handler om.

   Monica Fridtjofsen:
   Når det konmer til familievennlig kan det diskuteres. Her gjør stort sett bv ingen ting for familiene. Ingen hjelp ingen ting. De ser normalt på om man har hus elektrik og vann thats it. At barn blir slått bryr de seg ikke om
   Mannen har høy status men kvinnen betyr lite uten en mann. Og mannen bestemmer.
   Kommunen og medspillere prøve ssmmen med far å få fart i barnet.

   Monica Fridtjofsen:
   Håpe d besvarte litt mere

   Rune L. Hansen:
   Det du nevnte at de gjør og ikke gjør er vel ikke akkurat ingenting? At de ikke utøver inkvisisjoner, kidnappinger, terror, tortur og utplyndring overfor mennesker og i menneskers familieliv - og heller ikke leker politi eller menneskehandel - er vel ikke noe savn, eller noe som er lovlig?
   At de ikke ødelegger familier, ekteskap og medmennesker høres jo ut til å være riktig så bra?
   Forhåpentligvis forakter de det norske såkalte barnevernet (og CPS), som jo er ingenting annet enn verste slags politisk offentlig mafia-virksomhet.

   
---

---

   Marius Reikerås, 26.07. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155487352746875
 
   Tore Sandberg:

   "Ved rettsmøtets åpning tredje dag opplyste tegnspråktolkene at de nå hadde sett gjennom videoopptakene. De fortalte lagmannsretten at de hadde tolket feil. Fritz Moen hadde ikke tilstått. Likevel tillater altså dommerne Nafstad, Stokkan og Haug seg i 2002 å utelukke at Moens tilståelser i 1977-78 kan forklares med kommunikasjonsvansker.

   Trodde dere på det dere selv formulerte, lagmann Nafstad, lagdommer Stokkan og lagdommer Haug?

   Jeg må innrømme at dette for meg fremstår som en akrobatisk juridisk øvelse for å hindre gjenopptagelse.

   På den måten greide dere også effektivt å hindre at Fritz Moen fikk oppleve full renvaskelse mens han ennå levde."

   Du har så rett, så rett, Tore Sandberg

   Lagmann Dag Nafstad driver den dag i dag, og utfører bevisste justismord i den sorte kappe.

   Men, i stedet for å bli fjernet etter Fritz Moen skandalen, så ble han forfremmet.

   *

   Arild Randulf Jakobsen:
   https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Bjn1g/Lagdommerne-bor-granskes
   Lagdommerne bør granskes - Av <forf>tore Sandberg<
   aftenposten.no

   Arild Randulf Jakobsen:
   Henger på denne av Tore Sandberg fra 2006 og oppdatert i 2011

   Mari Anne:
   Forfremmet i Lucifers verste Ånd :(

   Juni Tobiassen:
   Ingen ting forundrer meg ,dette og annet av samme slag får opperer fritt ,det er galskap på høyt nivå, makt arroganse ,lavmålt og sykelig trang til å domminere i andres privat liv ,det må bli en forandring snarest .landet er i desperat behov for endringer, slik kan det Norske folk ikke være tjent med i det lange løp , dette er en SKAM.

   Atle H Kierkegaard:
   Satans disipler forfremmes av å lage helvete

   Truls Thue:
   Norge er jo totalt ødelagt! Og på toppen av det hele klarer Norske myndigheter å skryte av å ha noe av det beste rettssystemet i verden. Jeg blir helt kvalm...

   Audun Sagbua:
   Når skal det gå opp for det Norske byråkratiet att opprydding ikke er forfremming?

   Rolf Schou:
   Det er total ignorering av eget folk!

   Ann Tove Buklev:
   Kan de sove godt om natten?

   Johanne Almli:
   Det er de udugelige som blir forfremmet. Folk andre med vett i skallen er myndighetene redde for :'(

   Finn Kristian Halvorsen:
   Retten var feil sammensatt, da dommerne var uten rettmessig kunnskap

   Line Sandbæk Hansen:
   Helt forkastelig og en stor stor skam! Hvordan kan de forfremme ett menneske som har gjort det han har gjort?

   Aud Strandman:
   Har fått inntrykk av at sånne ting skjer ofte, i det offentlige..

   Ken Joar Olsen:
   Lagmann Dag Nafstad

Foreninger:
De nordiske juristmøter - Den norske komite
Sist oppnevnt:
Opphørt: 31/12/2012
Oppnevnt: 01/02/2010
Ordinært styremedlem
Godtgjørelse: nei

Selskap:
Sparebank 1 Gruppen AS
Leder av andre organ
Godtgjørelse: ja
Sist oppnevnt: 10/04/2013
Opphørt: 15/04/2015
Oppnevnt: 28/04/2003

Sparebank 1 Livsforsikring AS
Leder av andre organ
Godtgjørelse: ja
Sist oppnevnt: 10/04/2013
Opphørt: 15/04/2015
Oppnevnt: 28/04/2003

Sparebank 1 Fondsforsikring AS
Leder av andre organ
Godtgjørelse: ja
Sist oppnevnt: 10/04/2013
Opphørt: 15/04/2015
Oppnevnt: 28/04/2003

Sparebank 1 Skadeforsikring
Leder av andre organ
Godtgjørelse: ja
Sist oppnevnt: 10/04/2013
Opphørt: 15/04/2015

Bank 1 Oslo AS
Leder av andre organ
Godtgjørelse: ja
Sist oppnevnt: 10/04/2013
Opphørt: 15/04/2015
Oppnevnt: 28/04/2003

Nemnder, råd, utvalg mm:

Tvisteløsningnemnd i tvister vedr lokalisering NAV
Oppnevnt av: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Sist oppnevnt: 24/02/2014
Opphørt: 31/12/2015
Oppnevnt: 15/09/2007
Godtgjørelse: ja

Tilsettingsrådet saksbehandlere egen domstol
Oppnevnt av: Domstoladministrasjonen
Sist oppnevnt: 01/01/2013
Opphørt: 31/12/2014
Oppnevnt: 01/01/2009
Godtgjørelse: nei

Kontrollkom UNN HF og Psykiatriske sentre i Tromsø
Oppnevnt av: Fylkesmannen i Troms
Godtgjørelse: ja
Sist oppnevnt:
Opphørt: 31/12/2015
Oppnevnt: 23/12/2011
Annen virksomhet:
Godtgjørelse: ja

Type: Mekling i arbeids-/tjenestetvister
Opphørt: 30/06/2015
Oppdragsgiver: Kretsmekler for Nord-Norge krets
Godtgjørelse: ja

Type: Voldgift
Opphørt:
Fjellstrand AS
Parter: SPM Express SA
Godtgjørelse: ja
Type: Voldgift
Opphørt:
Momek services AS
Parter: Nord Norsk Isolering AS

Siste stilling før utnevnelse til dommer:
Sted: Tromsø kommune
Org nr:
Tittel: Teknisk kommunaldirektør
Tid: 4 år

   Dette er pr 22 januar 2015 Marius

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.07. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155487355076875

   Jeg har sagt det før, og sier det igjen.

   I nordsjødykkersaken var det ikke slik at tingretten, lagmannsretten og Høyesterett "bommet" på menneskettsjussen. (Dykkerne vant i Menneskerettsdomstolen I Strasbourg).

   Nei, det var heller slik at det norske rettssystem var programmert til å frifinne staten. Uansett hva slags argumenter dykkerne la frem.

   Det er alle fall min klare overbevisning.

   Anders Kleppe skriver i forlengelsen av dette, følgende som er svært viktig å ta opp:

   "Så vi kan rett og slett konkludere ganske overbevisende og bastant at rettssystemet i Norge overhodet ikke fungerer etter hensikten og etter lovens bokstav. Jeg er ikke overrasket.

   Neste spørsmål:

   Hvordan i svarteste granskauen klarer vi å få den norske befolkningen til å innse at dette gjelder i langt flere saker enn i nordsjødykkersakene?

   Det gjelder faktisk alle saker, og Høyesterett innrømmer stadig vekk at de ikke har litt koll på hva som er lovens bokstav i dag og hva som er lovens bokstav i morgen. De bruker en våt finger som målemetode har jeg fått forståelsen av. Og den våte fingeren dreies alltid slik at staten vinner og uskyldige lider.

   Hvordan får vi formidlet dette budskapet til politikere og befolkningen? For det er disse to gruppenes holdninger (og tillitt som ikke er fortjent) til rettssystemet som opprettholder urettferdigheten."

   *

   Tom Wingen:
   Marius, if you find the answer, let me know and I will do anything I can to help you

   Greta Solheim:
   Man bør være mer konkret, og operasjonalisere utsagnene. Det gir liten mening og vanskelig å tenke at noen vinner frem, heller ikke hos ansvarlige politikere ved å argumentere med følgende: Å "bomme" på menneskerettsjussen, eller at ”det norske rettssystem er programmert til å frifinne staten. Uansett hva slags argumenter dykkerne la frem”.

   Det er jo bevisene på faktiske forhold som avgjør en sak - eller i alle fall skal avgjøre en sak i et legitimt rettssystem - og ikke argumentene i seg selv, uavhengig av bevisene.

   I de tilfeller der den ene parts argumenter, ubegrunnede påstander i seg selv blir vektlagt, så blir jo en sak avgjort på troverdighet på bekostning av bevisene.

   Da har altså dommer på forhånd tatt standpunkt til sakens utfall, at den ene parten, som kanskje er offentlige ansatte, eller en annen fremtredende part som dommer mener har mer troverdighet, og derfor ikke trenger å fremlegge bevis på sine argumenter/ubegrunnede påstander, og den andre parts argumenter ut fra dennes beviser blir ikke vektlagt, men ansett som grunnløse. Dommer underslår rett og slett den ene parts beviser for å kunne avsi en avgjørelse etter sin forhåndsoppfatning.

   Rettsavgjørelsen bygger følgelig på dommeres juks og bedrageri, herunder strafferettslig unndragelse av bevis, og mangler følgelig materiell rettskraft.

   At det er stor forskjell på om en rettsavgjørelse har formell rettskraft, men mangler materiell rettskraft, er noe dommere i egen interesse prøver å tildekke. Generelt mener dommere at når en sak har seilet gjennom rettssystemet, uavhengig om krav og rettsforhold er rettslig avgjort eller ikke, så har saken formell rettskraft.

   Men som høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy presiserer i Tvistemål (1998) på side 780, så er det et vilkår for rettskraftsvirkning at retten har tatt rettslig stilling til kravet, og etter vanlig oppfatning må det også fremgå av domskonklusjonen hvordan retten har løst dette, for at en rettsavgjørelse kan sies å ha materiell rettskraft.

   I dette ligger det selvsagte, nemlig at kravet/kravene må være pådømt i henhold til beviselig faktiske og rettslige realiteter.

   For rettskraftsvirkningen av frifinnende dommer er det alltid nødvendig å studere dommens redegjørelse for tvistegjenstanden og saksøkerens påstandsgrunnlag, for å finne ut hva som er rettskraftig avgjort.

   Når det skal tas rettslig stilling til hva som ble rettskraftig avgjort, må det tas utgangspunkt i domskonklusjonen. Denne må tolkes på bakgrunn av rettens premisser og partenes påstandsgrunnlag som grunnlag for krav, jf Høyesteretts presisering i Rt. 1991-43 (Taco) og Rt. 1996-1480 (Reksten).

   Arvid Birkeland:
   I de fleste tilfeller er det nok vanskelig å si imot arbeidsgiver!?

   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, fredag 27. juli 2018: 

   Omkring 16 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol fra dus lys blålig himmel og 21 pluss-grader klokken 09.30. Omkring 26 pluss-grader (i skyggen) det meste av dagen og frem mot klokken 19. Innplukking og konservering av bær og frukt også i dag. I morgen håper jeg å begynne med First-plommene. Noen av de har modnet litt allerede og er gode. Det er mye forskjellig godt å si om anvendelse av First-plommer egentlig. Plommer er i det heletatt en meget frodig og type-forskjellig plante-slekt. Dunkelt og 20 pluss-grader klokken 23. Mørkt og 19 mot midnatt.
   
---

--- 
*****


--28--
-- Dagboks-notater, lørdag 28. juli 2018: 

   Omkring 19 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol fra dus blålig-hvit himmel, en mild bris med litt vind og 25 pluss-grader klokken 09.30. Spredt lett litt skyet og ellers det samme med opp til 29 pluss-grader frem mot klokken 12. Hvitlig dus himmel, varme vindkast og 28 pluss-grader frem mot klokken 14. Delvis lett overskyet, varme vindkast og 28 pluss-grader klokken 16.30. Plask-regn og hørlig torden og omkring 18 pluss-grader fra omkring 20-tiden. Omtrent det samme videre mot mørkt og derefter midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.07. 2018;
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213947908426573

   Menneskerettighetene som betvingere

   Jeg anskaffet en slags stige i går, særlig til bruk i hagen her. Jeg kunne vel bra ha klart meg uten også den, tenker sikkert nok mange. Det er mange som med sine forskjellige forhastede slutninger selv-sikkert tror de vet hva angår andre mennesker. Hvor galt det enn er eller blir, så tror de seg å vite hva angår andre mennesker. Det er en slags mental analfabetisme hva angår menneskerettighetene og de fundamentale behov og nødvendigheter - altså hva angår medmennesker. Respekten for menneskerettighetene er mange steder enda fraværende, i forskjellig grad. Lite eller ingenting vet de i praksis om at menneskerettighetene er en nødvendig og ufravikelig helhet og forpliktelse. De tror det er politikk eller noe annet det handler om.

   Hvorfor nevner jeg dette med stigen? Og hva har dette med loven og med likhet for loven å gjøre? Når de i praksis ikke hverken kjenner til eller respekterer loven?! Som altså er menneskeretts-konvensjonene, som strafferettslig forplikter absolutt enhver - uten unntak. Hvor meget enn de selv eller andre tror noe annet.

   Det har mange fordeler å ha en stor naturlig familie. Knapt noen kan klare seg lenge eller bra uten sin naturlige familie. Det er ikke uten grunn at menneskeretts-konvensjonene har lovbestemt at:

   
 "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."
   
 (Menneskerettserklæringen Art 16 & Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 23 & V3&4 (ICESCR) Art 10 & V7&8 (CRC) Art 29. Etc.)

   Min mor satte igjen bilen sin her da hun ved en anledning langveisfra var her på besøk. Og sa at jeg kunne låne den og bruke den til de viktigste behov. Hun ville jeg lettere skulle kunne kjøpe og frakte nødvendige dagligvarer, etc. For at jeg lettere videre skal kunne overleve de offentlige forbrytelser jeg og min familie er utsatt for. Blandt annet den nye stigen jeg kjøpte fraktet jeg i går med bilen. Jeg trengte tidligere i mindre grad en slik stige, men de offentlige forbrytelser og omstendigheter jeg lenge har vært utsatt for gjorde meg stadig mere skrøpelig, ødelagt og funksjons-hemmet. Og det å være funksjons-hemmet kan være både vondt og krevende, i forskjellig grad. Det kan også være så vondt og krevende at det gjør det umulig å leve eller å overleve særlig bra eller særlig lenge, uten eventuelle hjelpende medisiner eller andre hjelpende forhold. Poenget med at jeg her nu sier og påpeker dette angående helse og ressurser, er at det særlig også angår menneskerettighetene - og dermed absolutt enhver.

   Menneskeretts-konvensjonene har blandt annet tydelige og lett-forståelige lovbestemmelser som sikrer absolutt enhver den høyest oppnåelige helse-hjelp fra offentlige myndigheter, instanser, ansatte og andre. Blandt annet uttrykt og lovbestemt slik i
Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR) Art 12 p1:

   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til den høyest oppnåelige helsestandard både fysisk og psykisk."

   Og videre uttrykt slik i blandt annet Art 2 p2:
   

   "Konvensjonspartene forplikter seg til å garantere at de rettigheter som anerkjennes i konvensjonen, blir utøvet uten forskjellsbehandling av noe slag på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller status forøvrig."

   De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene og menneskerettighetene er altså også enhvers betvingere. Annerledes enn om de handlet om dyr. Offentlig eller privat krenkelse av en eller flere menneskerettigheter overfor et eller flere mennesker er kriminalitet - som ikke skal kunne skje. Og som ikke foreldes. Enhver menneskerettighet er og skal for absolutt ethvert menneske være umistelig og uavhendelig, har menneskeretts-konvensjonene klart og tydelig mangfoldig og utvetydig lovbestemt.

   Enda mange politiske offentlige nepotismer og regimer respekterer ikke dette - og beskytter kriminelt seg selv og hverandre for i det lengste ikke å bli real-kompetent straffeforfulgt for sine aktive eller passive menneskeretts-krenkelser overfor et eller flere mennesker.

   Om slikt ustraffet, ustoppet og ikke reparert får fortsette så utfolder det seg smittsomt og selv-beskyttende til å bli en stadig verre og farligere politisk offentlig mafia-virksomhet.

   I dagens Norge gjennomsyrer slik offentlig mafia-virksomhet det meste av hele den offentlige forvaltningen. Mange, deriblandt også mennesker i Polen, har reagert og reagerer med avsky på særlig det norske regimets kidnappinger av barn og foreldre og familie-fiendtlighet og dobbel-moral og falskhet og menneskehandel og allehånde både systematiske og vilkårlige menneskeretts-krenkelser og produksjon av propaganda og falsk dokumentasjon.

   Silje Garmo og hennes barn flyktet og flyttet fra Norge til Polen i håp om å få hjelp der, ved å søke om politisk asyl der, til beskyttelse mot den norske offentlige mafia-virksomheten. Til tross for meget god støtte og oppslutning i Polen, ankom i går den for mange overraskende beskjed om at de likevel ikke innvilges politisk asyl i Polen. Mange undres derfor hva som har skjedd. Den mest nærliggende forklaringen er at den norske mafia-nepotismen mere eller mindre fordekt har gjort økonomisk fristelser og ultimatum og innflytelser gjeldende overfor myndighets-representanter i Polen for å forhindre at familien innvilges politisk asyl i Polen. Den nu polske avgjørelsen er uansett på ingen som helst måte representativ for hverken menneskerettighetene eller det polske folk.

   Så hva har egentlig nu skjedd angående Silje Garmo og hennes familie i Polen? Har polsk grådighet, sær-interesser og korrupsjon i Polen nu via norsk innflytelse forsterket seg? Det virker som at det er nettopp det som har skjedd. At angjeldende polske myndighets-representanter derfor har følt det som en nødvendighet å avslå den politiske asyl-søknaden. Til fordel for diverse slags fortjeneste. At de har vurdert det som viktigere enn å unngå tapene og forbrytelsene.

   Dermed ser vi et av enda mange tragiske eksempler på at ikke bare menneskeretts-konvensjonene betvinger, men at også menneskeretts-krenkelser og trusler og fristelser betvinger. Og at det er slik ondskap og kriminalitet øker i styrke i verden.

   Kan noe berettige eller lovliggjøre den angjeldende polske avgjørelsen? Hvor nødvendig var den og er den? Og hvor er argumentasjonen og begrunnelsen? Og er den solid og god nok? Og hvordan vil Polen iøvrig forholde seg til avgjørelsen? Hva med nødvendighets-prinsippet, inklusivt forholdsmessig-prinsippet, overfor Silje Garmo og hennes familie og andre som er eller kommer i tilsvarende eller lignende situasjoner? Kastes enkelt-mennesker til ødeleggelse til fordel for hva? Til fordel for enkelt-menneskers ødeleggelse?

   Skal trusler, terror og tortur fortsatt få lov til å være lov og rett?

   Det er som sagt ikke bare menneskeretts-konvensjonene som er betvingende.

   Men hvem vil være og er på den rette siden av den reelle loven?

   Er vi forpliktet til å forstå det?

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.07. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155492219656875

   Ett år siden jeg skrev denne, like aktuell i dag:

   Hvor mange liv skal gå tapt, før vi kollektivt våkner?

   Jeg har nettopp snakket med Glassjenta, og heldigvis går det, etter omstendighetene, bra med henne.

   Men, hun ønsket at jeg formidlet at hun, i likhet med så mange andre unge mennesker, roper ut sin fortvilelse fordi de ikke får tilstrekkelig med hjelp.

   Hva er det med samfunnet som først gjør stor skade på unge mennesker, for deretter å nekte de den nødvendige hjelpen når de trygler om det?

   Det er akkurat slik Glassjenta formidler til meg hvordan hun føler det.

   Det har vært en dyster måned med flere selvmord, forsøk på selvmord, og ikke minst det tragiske som skjedde i går,der en 15 år gammel jente tok livet av en jevnaldrende jente.

   Et barn som i lang tid har ropt på hjelp av det samme samfunnet som sviktet henne.

   Og nå altså Glassjenta.

   Som også sier til meg at hun ikke vil leve mer, om ikke hun får hjelp av det samme offentlige apparatet som nesten ødela henne.

   Vi andre må ruste opp.

   Vi må begynne å ansvarliggjøre de som misbruker sin makt til å ødelegge andres liv og helse.

   Og om ikke noe snart skjer, så vil denne spiralen bare vokse seg større og større.

   *

   Mona Kågen:
   Det går ann å yte hjelp til de fleste.. om viljen er til stede og man gjør det i samarbeid med den man hjelper. Man har da rett på et støtte apparat rundt seg som skal bistå med det..

   Mari Anne:
   Mye hjelp er ikke alltid lik god hjelp. Dette erfarer brukerne og deres pårørende, i likhet med dyktige fagfolk. I helsevesenet kan økonomisk styring være ødeleggende for kvaliteten. For få ansatte og for liten vilje fra økonomene til å kjøpe inn hjelpemiddel etc, reduserer kvaliteten.
   Hos NAV, BUFETAT og Barnevern, styres kvaliteten mye av det lignende, men også av profesjonsgrupper som barnevernspedagoger, sosiononer og vernepleiere som har gått Høgskole linjer med lave krav til inntak. I 2012 kom man inn på Høgskolen i Volda med kun 2"ere eller bestått- laveste karakterer. AP og SV ville la alle få en utdanning, tross manglende læreevne og lave karakterer fra videregående. Realkompetanse som noen år i barnehage praksis, samt noen enkelt eksamener, gir også mulighet for opptak. Hvilke resultat kan man da forvente , når disse skal restituere og gjøre medmennesker/ klienter om til landets gode ressurser og aktører i arbeidslivet?

   Når det er sagt, har jeg erfart at en god teoretik ikke alltid er en god praktiker, vise versa.

   Greta Solheim:
   At ”andre må ruste opp”, og at ”vi må begynne å ansvarliggjøre de som misbruker sin makt til å ødelegge andres liv og helse”. må i min verden innebære å kreve at enhver sak skal bli forsvarlig faktisk opplyst, samt å stå samlet om å kreve at hver sak skal etterforskes. Så hva med en underskriftskampanje for nettopp krav om etterforskning?

   Ved å analysere forholdene, sette sakene og ”ansvarlige” myndigheter handlemåter i sammenheng, ser man et grunnleggende mønster. Nemlig at det aldri iverksettes etterforskning. For å tildekke offentlige ansattes grove lovbrudd/krenkelser, brukes lovgivningen nesten aldri.

   Så det at noen ikke vil leve mer eller dør av påførte skader som de ikke får medisinsk hjelp for, er antagelig godt nytt for ”ansvarlige” myndigheter. Et problem mindre. Hvordan ser du Marius da for deg, at ”spiralen vil vokse seg større og større”?

   For hvis de skulle få hjelp så ville det innebære å få saken forsvarlig opplyst, og da avdekke grove lovbrudd/krenkelser, det offentlige maktmisbruket, og svikten som i fellesskap tildekkes av alle ledd.

   Rasha Masri:
   På våres sak ser du misbruk av makt, krenkelser, lovbrudd, juks , forfalskning, rasisme, det har kostet helse og nesten kune ett liv gå tapt, hvem skal stilles til ansvar og av hvem? Bor du i norge så vet du at du kan ikke søke beskyttelse hos korrupte ansatte, gir deg eksampel, × barnevernets leder i Bærum kommune jobber nå som avdelingsdirektør i helsetilsynet :( :( :( :( hvem skal vi klage til nå? Til han :( :( :( :( hele systemet er råttent og korrupt kort sagt.

   Noralf Aunan:
   Den anbefalte underskriftskampanje er meget interessant, så hvem kan tenke seg å opprette en slik kampanje?

   Greta Solheim:
   Det må antas at Marius gjør, sett hen til andres forventning all den tid han har påtatt seg slike saker som reelt kreves forsvarlig faktisk opplyst og etterforsket. Det har en krav på i henhold til EMK artikkel 3 og 8, jf eksempelvis EMDs dom av 6.07.17 i saken Erdenic mot Tyrkia.

   Selv om jeg støtter en slik underskriftskampanje, så er den ikke avgjørende for de saker jeg har. I de sakene kan jeg påberope ESAs, EFTA-domstolen eller EU-domstolens ansvar. Dersom ikke Høyesterett relativt snart tar rettslig stilling til sine begåtte brudd på europeisk forbrukervern og personvern.

   Greta Solheim:
   Rasha Masri: jeg mener nettopp at krav om å få saken forsvarlig opplyst og etterforsket, også vil avdekke korrupte ansatte. De er ikke unntatt lovgivningen, heller ikke hva angår grov uforstand i tjenesten eller det som sorterer inn under korrupsjonshandlinger herunder å yte sine kollegaer utilbørlige fordeler, og reelt verne de fra grove lovbrudd, krenkelser, maktmisbruk/overgrep.

   I Rt-2011-1495 avsnitt 38 fremholdte Høyesterett følgende:

   ”Når en korrupsjonshandling begås av en offentlig tjenestemann blir vederlagets størrelse av mindre betydning, jf. Ot.prp.nr.78 (2002-2003) side 58. Vurderingstemaet er om forholdet - alle relevante omstendigheter tatt i betraktning - innebærer et «markert avvik fra det tilbørlige”.

   Til utilbørlighetsstandarden har Høyesterett fremholdt ”at det må stilles særlig strenge krav til en offentlig tjenestemann, jfr. Rt-2014-786 avsnitt 20:

   ”At det må stilles særlige krav til offentlige tjenestemenn fremgår indirekte av straffeloven § 276b andre ledd - vilkårene for at en korrupsjonshandling skal anses som grov korrupsjon. De samme hensyn må også ha betydning ved vurderingen av om straffelovens bestemmelse om korrupsjon i det hele tatt kommer til anvendelse.”

   Trond Stenseng:
   Kanskje det hadde vært en ide å få glassjenta utenfor Norge. Jeg vet jo ikke hvor vanskelig hun har det. Men jeg er meget skeptisk til at et system som systematisk har ødelagt henne nå skal hjelpe henne.

   Rasha Masri:
   Helt enig med Trond, det blir det beste for henne og få behandling i utlandet, ingen kan stole på rettssystemt og legene som har ødelagt henne

   Renate Marlen Nyheim Laupstad:
   Det er akkurat slik det er Marius, og jeg kjenner meg veldig igjen i Glassjenta's beskrivelse.

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, søndag 29. juli 2018: 

   Regn, yr, vått, mørkt og fra 18 til 15 pluss-grader Celsius her ute i natt frem mot klokken 04. Derefter mindre og uten nedbør og lysere. Spredt skyet, vått, litt vind og opp til 22 pluss-grader utover formiddagen. Med omkring 23 utover eftermiddagen. Lett overskyet og 20 klokken 19. First-plommer på forskjellige trær og forskjellige år varierer mye både i størrelse, smaks-kvalitet, frukt-mengde og diverse annet, i forhold til hvor godt trærne trives og har det bra eller ikke bra. De trærne som trives godt og har det bra gir godt av alt. Mange forskjellige forhold synes som å ha betydning. Magda Jensen-plommene er nu overmodne og ferdige for i år. Litt regn og yr og omkring 19 pluss-grader her ute mellom klokken 21 og 22. Mørkt og yr og noe mild bris og ned mot 16 pluss-grader klokken 23. Omtrent det samme, men nesten uten nedbør videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 29.07. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213960303936453

   Problemet med menneskerettighetene.

   Det er faktisk bare et eneste problem med menneskerettighetene, som hindrer de fra å løse samfunnets, landenes og verdens problemer.

   Det ene og meget alvorlige problemet er de mennesker som neglisjerer eller forfalsker en eller flere av menneskerettighetene.

   Noe som helst annet problem med menneskerettighetene finnes ikke. De mennesker konkret er det eneste.

   *

   Rune L. Hansen:
   Problemet med menneskeretts-konvensjonene er bare ett, som til og med er enkelt å løse.
   Problemet er ikke at menneskerettighetene er vanskelige å forstå eller at de er upresise. Tvert om.
   Problemet er ikke at menneskerettighetene mangler den rette løsningen på problemer. Tvert om.
   Problemet er ikke at menneskerettighetene ikke er felles-menneskelige. Tvert om.
   Problemet er ikke at menneskerettighetene er vanskelige å respektere og å sikre. Tvert om.
   Problemet er ikke at menneskerettighetene trenger endring eller forbedring. Tvert om.
   Som sagt, problemet med menneskeretts-konvensjonene er bare ett, som til og med er enkelt å løse.

   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, mandag 30. juli 2018: 

   Mørkt, omkring 19 pluss-grader Celsius, tildels noe yr og en mild bris og månen nokså full tidvis synlig sørlig her ute i natt. Helt og delvis skyet drivende med varm vind fra sør og opp til omkring 22 pluss-grader frem mot klokken 09.30. Overskyet med yr og 20 pluss-grader frem mot klokken 12. Helt og delvis overskyet og ujevnt skyet utover eftermiddagen og frem mot 20-tiden, med omkring 20 og 19 pluss-grader. Det er mye artig med hvalpene, særlig å se hvor godt de trives og hva forskjellig de finner på. De kan gå flere ti-metre nu hvis de vil og våger, men er jo for det meste forsiktige og holder seg nært og samlet her. Mørkt og ned mot 16 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, tirsdag 31. juli 2018: 

   Mørkt, vått, stille og 17 pluss-grader Celsius her ute klokken 01 i natt. Med nærmere 18 og lett yr klokken 02.30. Lyst, vått, noe lett yr, noe mild bris og 19 pluss-grader klokken 05.30. Disig grålig og hvitlig himmel og mild vind fra sør, yr, vått og omkring 19 pluss-grader frem mot klokken 10. Omtrent det samme videre utover formiddagen. Overskyet, mindre og uten nedbør og omkring 21 til 19 pluss-grader utover eftermiddagen. Plask-regn og 18 fra omkring 20-tiden til henimot 22-tiden. Videre uten nedbør og mørkt, vått og 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 31.0. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155499557396875

   Uretten i Norge rammer mange, og den rammer vilkårlig.

   Men mange velger heldigvis å kjempe mot den, som denne kvinnen fra Liberia, Gbalee Wia Togba.

   Også hun kjemper en langvarig kamp mot barnevernet i Norge, men har klart å kanalisere energien sin på et positiv måte, blant annet gjennom livesendinger på sosiale medier.

   Jeg har lenge sagt at denne høsten blir den mest spennende så langt i menneskerettskampen.

   Av mange hendelser som skjer, kan blant annet nevnes BBC sin dokumentar den 7 august,og ikke minst storkammersaken i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen den 17 oktober.

   Og i forbindelse med saken til Gbalee, så har den nådd helt til presidenten i Liberia, den tidligere toppspilleren for Milan, George Weah.

   Han var så god at han, i 1995, ble kåret til verdens beste fotballspiller av FIFA.

   Det at stadig flere statsledere, verden rundt, får kjennskap til at deler av Norges forvaltnings- og dommerstand utfører menneskerettsbrudd, gjør at presset stadig øker.

   Og det trenger vi!

   *

   Per Steinar Sørå:
   Du verden så mange lands myndigheter har fått kritikk fra Norge når det gjelder deres menneskerettigheter, til og med har Sveits fått kritikk for å ikke gå inn i EØS, EU og Schengen. Mens samme nasjon Norge leker verdens herrer!! Vi ser hva som skjer når man kaster stein på glasshuset!! Politikerne må overlate roret til folk som et interessert i å få Norge der det hører hjemme!!

   Alf Reuss Kollsete:
   GI Erna HOVEDANSVARET for denne FORFEILEDE KRITIKKEN!!!

   Per Steinar Sørå:
   Det blir flere statsledere som må bære ansvaret i tillegg til Erna, tidligere statsministrer!

   Nina Kvamme:
   Er så glad for at mye skjer i kampen vår og presset øker på gir mange håp for å bli hørt ! ! ! <3

   Rune L. Hansen:
   "Det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven", sier menneskeretts-konvensjonene. Uten det blir det jo nemlig i praksis ingen menneskerettigheter, men det motsatte. Hverken menneskerettighetene eller lovens mangfoldige beskyttelse av de skal kunne neglisjeres eller forfalskes. Lovligheten eller ulovligheten av lovbestemmelser og avgjørelser og deres konsekvenser skal ikke kunne neglisjeres eller forfalskes. Men i dagens Norge og i forskjellig grad i andre land skjer i praksis det motsatte. Fordi makt-nepotismer og sær-interesser heller vil beskytte seg selv enn medmennesker i sivilbefolkningen. Dermed beskytter de heller sine og hverandres mulige og reeelle menneskeretts-krenkelser enn medmennesket.
   Får slikt pågå så blir det stadig mere og verre smittsomt og perverterende og korrupt og forurettende. Får ikke loven og lovlydige i praksis og real-kompetent beskytte menneskerettighetene, så blir det i praksis menneskeretts-krenkelsene og menneskeretts-krenkerne som beskyttes. Stadig mere og verre til motsatt lov og rett. Og det er hva som i praksis nu lenge ustraffet har fått pågå i den politiske og offentlige forvaltningen i Norge - og i forskjellig grad også i andre land. Og hva skjer med kompetanse-utviklingen blandt dommere og andre offentlig ansatte i et slikt land? Den blir i praksis stadig verre og mere vilkårlig og fraværende og motsatt lov og rett. Fordi de offentlige menneskretts-krenkelsene og menneskeretts-krenkerne ikke blir stoppet, straffeforfulgt og fjernet, men får videreutvikle, beskytte, propagandere og sofistikere sin kriminalitet.
   Denne utviklingen er selvfølgelig smittsom også over og forbi lande-grensene. Desto mere trenger vi enhver og alle reell kompetanse og menneskerettighetenes beskyttelse. Og hverandres kompromissløse kamp og arbeide for dette! For hver dag vi somler blir stadig mere medmennesker, samfunn og verden forurettet.
   
   Ellen Kollstrøm:
   Det kan dessverre virke som kritikken mot Norge består kun frem til eventuelle økonomiske bidrag fremsettes? Det er jo forferdelig at alt skal dreie seg om penger alltid - og ikke menneskerettigheter. Hva skjer med Silje Garmo og hennes barn videre nå? Og hvor mye måtte staten Norge kompensere Polen med for å droppe Siljes sak?

   Rune L. Hansen:
   Penger, makt og karriærer - i stor skala.
   Kriminalitet er lønnsomt og smittsomt for mange og stadig flere når den ikke straffeforfølges.
   Det samme gjelder selvfølgelig også offentlige menneskeretts-krenkelser som ikke straffeforfølges.

   Elizabeth Brima:
   Thank you very much sir we really need help to get our children back from this evils, corruption, devil, :( :( :( :( :( :( people that call their self's barnevanne

   
---

---

   Marius Reikerås, 31.07. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155498880116875

   "Polish Foreign Affairs ministry stated that 'the case was closed in Norway and that all charges [against Ms Garmo] were dropped,' and also that there is no lawsuit running against the mother and her daughter and that as EU citizens they enjoy the freedom to remain in Poland."

   Silje Garmo and her daughter Eira press conference
   http://www.epa.eu/human-interest-photos/society-photos/silje-garmo-and-her-daughter-eira-press-conference-photos-54521686
   epa06918861 Norwegian citizen Silje Garmo and her daughter Eira…
   epa.eu

   *

   Eve Anoba:
   More . More positive force.
   Thanks to the upper hand.

   Marianne Høvik:
   Polen er ikke veldig åpne for asylsøkere generelt. De vil jo helst at ingen skal komme dit og søke asyl, generelt. Å få innvilget asyl, medfører at landet som innvilger også får økonomisk ansvar for individene. Det vil nok heller ikke Polen ha noe av, at folk fra Norge kommer med barna sine, får asyl, og Polen får ansvar for dem økonomisk. Det er flere sider av denne saken, i tilleg til de avtaler og forhandlinger som har foregått rundt andre økonomiske relasjoner mellom Norge og Polen.

   Mari Anne:
   Polen er blitt et rikt land, p g a Norge, Sverige o a. Her får de vise seg frem...
   https://www.nrk.no/urix/skogbrannene-i-hellas-kan-fa-konsekvenser-for-eu-hjelp-til-sverige-1.14138509
   Skogbrannene i Hellas kan få konsekvenser for EU-hjelp til…
   nrk.no

   Mari Anne:
   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1960912574200777&id=100008461608121
   Peter Torevall, 20 July at 12:01:

   Jag och flera andra bandvagnsförare som är med i FAK Dalarna blev i onsdags utringda till branden i Trängslet. Vi påbörjade utryckningen mot Trängslet men fick avbryta och åka hem igen. Bara för att vi hade avtal med Svenska Kraftnät. Istället skickades FAK-folk från södra Sverige dit som har avtal med Trafikverket.
   Det är tydligen viktigare vilka som släcker än att det blir släckt.
   Att avtal ska få hindra räddning allt medan branden rasar allt närmare så folk får evakueras och alla andra som sedan blivit av med hus och hem, sommarstugor osv.
   Många av oss bandvagnsförare i FAK Dalarna som var med i storbranden i Västmanland 2014, vi sitter fortfarande hemma.
   Vi har fel avtal så den hjälpen vi skulle kunna bidra med är inte önskvärd.
   Hoppas detta får stor spridning så att vi i framtiden slipper liknande händelser, för detta måste få ett slut!
   Dela!!!

   Rune L. Hansen:
   At den norske kidnapper-mafiaen har blitt presset til å droppe alle anklager mot Silje Garmo er iallfall en slags pro forma løsning. Men hva skjer om hun reiser tilbake til Norge?

   Anne Shrestha:
   BV stjeler og ødelegger både barnet og henne ..

   
---
---

   Scott Johansen, 30.07. 2018 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1712125342247069/

   Norske myndigheter bruker økonomiske sanksjoner av EØS-middler for å beskytte det statsfinansierte barnevernet.

   Turte ikke gi asyl til norsk kvinne av frykt for økonomiske konsekvenser
   https://resett.no/2018/07/30/turte-ikke-gi-asyl-til-norsk-kvinne-av-frykt-for-okonomiske-konsekvenser/
   resett.no

   *

   Jane Kile:
   http://www.epa.eu/human-interest-photos/society-photos/silje-garmo-and-her-daughter-eira-press-conference-photos-54521686
   Silje Garmo and her daughter Eira press conference
   epa.eu

   Kjetil Thue:
   W T F ??? :-o

   Kenneth Bjerkelund:
   Kenneth and 13 others joined Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid! within the last two weeks. Give them a warm welcome to your community!
   Saken eksploderte i alle Polske medier i dag etter pressekonferansen.

   Advokater og representanter var knallharde i sin kritikk mot den uryddige prosessen i dialogen mellom polsk UD og den norske ambassadøren som forøvrig også nå kan tas i løgn ovenfor norske medier.

   Dette er en sak som vokser i styrke og omfang dag for dag, hvor jeg vanskelig kan tro norske myndigheter kan slippe unna det ansvaret som naturlig bør følge av de overgrep som her har skjedd.

   Her må media gjør sitt oppdrag for samfunnet og går inn i fakta og dialog for å avkle de store systemiske utfordringene vi her har, hvor Norge aktivt bryter grunnleggende menneskerettigheter alvorlig i mange ledd.

   FN sin CRC rapport reiser også krass kritikk mot en rekke punkter med norsk barnevern m.m men er lite debattert i dagspressen sett oppimot reelle hendelser og saker som her. Jeg var selv observatør under pressekonferansen.

   Oddbjørg Einervold:
   Sånn virker systemet, det samme i India, når Telenor trengte avtale
   Kynisk

   Kitty Oline Mogstad:
   Jeg tror det samme som Skånland. Hun må ikke dra til Norge med barnet. Barnevernet har ikke avsluttet saken, og det er mest sannsynlig at det blir pålegg om hjemmebesøk med alt som medfører ved slike besøk.

   Jane Kile:
   Det er fort gjort for barnevernet å bli "bekymret", og når de ser "fare for kidnapping" (som de kaller det), så er det direkte akuttvedtak

   Bent Isaksen:
   Fy faen for et rottent land vi bor i.

   Rasha Masri:
   Beste land å bo i liksom

   Alden Remy:
   Norge er verdens rasshøl

   
---
---

   Per Einar Guthus, 31.07. 2018:
   https://www.facebook.com/per.guthus/posts/10217299124618753

   Hva gjør politiet og politikerne i Tønsberg, når sannheten om Norges eldste bys barnevern blir kjent over hele verden?

   Nå er tiden inne for å fortelle VÅR historie, om hvordan barnevernet i blant annet Tønsberg har behandlet familier.

   Disse familiene har blitt truet, krenket, tråkket på, og forsøkt knust av barnevernet. Langt innenfor straffelovens torturparagraf 174:

   "§ 174 Tortur
   Med fengsel inntil 15 år straffes en offentlig tjenestemann som påfører en annen person skade eller alvorlig fysisk eller psykisk smerte,

   a) med forsett om å oppnå opplysninger eller en tilståelse,

   b) med forsett om å avstraffe, true, eller tvinge noen, eller

   c) på grunn av personens religion eller livssyn, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, homofile orientering, nedsatte funksjonsevne eller kjønn.

   Med offentlig tjenestemann menes i denne bestemmelsen enhver

   a) i statlig eller kommunal tjeneste, eller

   b) som er engasjert av stat eller kommune for å utføre tjeneste eller arbeid.

   Det regnes også som tortur at handlinger som nevnt i første ledd begås av noen som handler etter oppfordring eller med uttrykkelig eller underforstått samtykke fra en offentlig tjenestemann."

   Dette er Radioprogrammet i BBC, TV dokumentaren kommer i tillegg...

   Norway's Silent Scandal, Crossing Continents - BBC Radio 4
   https://www.bbc.co.uk/programmes/b0bclvxq
   Child porn conviction of key expert puts Norway's child protection system…
   bbc.co.uk

   *

   Per Einar Guthus:
   Det er nå på tide at politiet virkelig gransker hva disse personene driver med i skjul av barnevernet. Det har ikke vært noe hets, men det er folk som har VARSLET kommunen, politiet osv osv på alle mulige måter, UTEN å bli hørt. Tønsbergs blad tier alle som forsøker å få avisen til å skrive om overgrepene barnevernet utfører... Ordfører og administrasjon/ politikere er meget godt informert. Men de velger å se en annen vei. Da må man bruke hjelp utenfra.... Her ser man et eksempel på groveste hån mot familiene som er rammet, at overgriperne tar offerrollen og får spalteplass....

   https://www.tb.no/tonsberg/barnevern/krim/barnevernet-opplever-seg-ikke-hort-av-politiet/s/5-76-498958
   Barnevernet opplever seg ikke hørt av politiet
   tb.no

   Oddvar Espegard:
   Takk Per Einar Guthus!

   Audun Sagbua:
   På høy tid di rette hodene blir lagt på hoggestabben så dette stopper nå!!!

   Per Einar Guthus:
   De bør bures inne, slik at de får mer enn tid nok til å tenke etter hva som fikk dem til å miste medmenneskeligheten....

   Robert Lande:
   Står vi forann massesøksmål?

   Per Einar Guthus:
   Søksmål? Det ser mer ut som en kommende borgerkrig, om de ansvarlige ikke tar alle advarslene på alvor. Nå er det alt for mange som vet om de kriminelle innenfor stat og barnevern... Og de skal være veldig glad for at vi bruker tiden på å skrive og ikke pusse våpen....

   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq