----- Denne side: db201811.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --
----- 
---  November 2018 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 01. november 2018:

   Mørkt, tildels synlig avtagende halv-måne sør-øst og tildels noe yr og bris og omkring 6 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, noe bris og 8 pluss-grader klokken 08.30. Tildels med yr og med mild vind og opp til omkring 10 pluss-grader utover formiddagen. Yr, sterkere vind og 9 pluss-grader frem mot klokken 15.30. Med 11 pluss-grader klokken 17. Mørkt, regn, yr og omkring 10 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.11. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214725046174531

   Hva er konsekvensene av offentlige menneskeretts-krenkelser?

   Enhvers umistelige og uavhendelige felles-menneskelige menneskerettigheter er en personlig eiendom og forpliktelse ethvert menneske har og skal ha. Dette er og skal være prinsippet for lovlig lov og rett, politikk og forvaltning - kontra ulovlig. Det er og skal for alle og enhver være øverste lov og rett - iherdig og i realiteten og real-kompetent også i praksis.

   Enhver felles-menneskelig meneskerettighet og menneskeretts-konvensjon er den viktigste og mest sentrale og nødvendige verdi ethvert menneske og samfunn har.

   
Men hva er konsekvensene av offentlige menneskeretts-krenkelser, når mulige eller reelle offentlige menneskeretts-krenkelser ikke straffeforfølges og repareres i henhold til meningen med menneskeretts-konvensjonene og straffelov-givningen?

   Hva skjer når dette vanskeliggjøres eller forhindres? Eller når menneskerettigheter bagatelliseres eller forfalskes?

   Det som da skjer - er 
premiering og forfremmelse av menneskeretts-krenkere i den politiske og offentlige forvaltningen, sær-interessers favorisering, ulovlige lovbestemmelser og ulovlige offentlige handlinger og unnlatelser, politisk og offentlig forakt for medmennesker, tortur, terror, justismord, vilkårlighet, utplyndring, krig, smittsom pervertering og ødeleggelse av mennesker, samfunn og verden, etc.

   Konsekvensene av offentlige menneskeretts-krenkelser som bagatelliseres eller neglisjeres er og blir groteske og katastrofale.

   Det i en overflod meste og verste og mest ødeleggende og farlige og smittsomme av kriminalitet i ethvert land og i verden skjer alltid i den politiske og offentlige forvaltningen.

   Offentlige menneskeretts-krenkelser overfor et eller flere mennesker kan vi og skal vi ikke noen mere kunne bagatellisere eller neglisjere. 

   Dette er viktigere og nødvendigere enn noe annet i og for verden og i og for ethvert samfunn.

   Og for ethvert menneske!

   *

   Vigdis Nygård:
   Nemlig. FOR ETHVERT MENNESKE!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/1841784175947851/

   Marthe Karin Hoel:
   Vi kommer jo ingen vei med menneskerettighetene overfor forvaltningen allikevel, så menneskerettigheter er bare noe forvaltningen bruker for å kritisere andre land.

   
---

---

   Marius Reikerås, 01.11. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155691394646875

   Vår lille juristverden, som styrer våre liv.

   For noen år siden, i september 2016, offentliggjorde advokat Frode Elgesem at han og advokat Njål Høstmælingen, skulle starte opp nyvinningen ILPI Law, et advokatfirma i Oslo som skulle ha menneskerettigheter som spesialfelt.

   Njål Høstmælingen var da direktør ved ILPI, og skulle kombinere direktørjobben med advokatjobben i underbruket, ILPI Law.

   Med seg på laget hadde de også fått tidligere justitiarius i Høyesterett, Tore Schei.

   Men kort tid etter offentliggjøringen av ILPI LAW, avdekket VG at ILPI hadde tette bånd til Utenriksdepartmentet(UD), og også mottatt betydelige millionbeløp derfra.

   Ja, i følge VG kom 80 % av omsetningen fra UD.

   Se også vedlagte link :

   https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/bpr3B/vg-mener-ilpi-en-skandale

   VGs Hanne Skartveit skrev at "k-ordet rykker stadig nærmere".

   VG sine avsløringer gjorde at det likevel ikke ble noe av satsingen rundt ILPI Law, som deretter ble avviklet.

   Og her blir det interessant å se litt videre på rollesammensetningen.

   Frode Elgesem tok altså med seg tidligere justitiarius i Høyesterett, Tore Schei, inn i det nystartede ILPi LAW.

   Tore Schei er gift med Eva Kristine Schei, som var partner i advokatfirmaet Thommessen, samme firma der også Elgesem var partner.

   Elgesem har også en svigerfar som er tidligere justitiarius i Høyesterett, Carsten Smith.

   Han var forgjengeren til Tore Schei.

   Og Elgesems kone, datter av Carsten Smith, Merete Smith, er generalsekretær i Advokatforeningen.

   En posisjon hun har hatt i over 15 år!

   Men selv om det gikk skeis med ILPI Law, så trenger ikke Elgesem å fortvile.

   For nå er han utnevnt til ny dommer i Borgarting.

   Ja, det er en liten verden. Særlig den vestover i Oslo.

   Glemte jeg for øvrig å si at også Elgesem sin kone, har virket som dommer i Borgarting?

   Det gjorde hun før hun tiltrådte som generalsekretær i Advokatforeningen.

   *

   Geir Ove Skårvik:
   fyttirakkern

   Vidar Fagerholt:
   Intet er egnet til å overraske meg lenger. Bukker og havresekker i skjønn forening.

   Rune Fardal:
   Det lukter....

   Dag Røsthe:
   Godt observert Marius Reikerås. Du må være en av de for å vinne i norsk rettsvesen. Staten vinner nærmere 9 av 10 saker mot oss i Høyesterett. De vinner 98% av sakene mot folket i barnevernsaker i Fylkesnevnda. Vi kan desverre ikke vinne mot staten i statens egne rettssaler. Vi har tapt. Men lar det seg gjøre å samle tre fire personer til å samle trådene ? Vi har nå så mange gull-saker å samle, at i utgangspunktet har vi alle kortene.

   Tommy Hemli Buskerud:
   Er hele rettssystemet en familiebedrift?

   Audun Sagbua:
   Korrupsjon er ikke et dekkende ord :(

   Bent Isaksen:
   Nepotisme. Helt normalt i Norge.

   Vigdis Nygård:
   Som sagt Norge er et familiedynasti! Bare samrøre, inhabilitet, og kameraderi. ..!

   Øystein Andre Falch:
   "When injustice becomes law, resistance becomes duty."
   ~Thomas Jefferson"

   Venke Elisabeth Mitander:
   Hvordan kan de så lett være så råttne?

   Ann-Elizabeth Nilsen:
   Venke Elisabeth Mitander - makt.

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, fredag 02. november 2018:

   Mørkt, regn og yr med omkring 9 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså lav disig himmel, vått, yr og i underkant av 8 pluss-grader frem mot klokken 11. Efter hvert tildels noe mindre overskyet og mindre nedbør utover eftermiddagen, med 5 pluss-grader klokken 16. Mørkt, vått og omkring 4 og 3 pluss-grader tildels med yr utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 02.11. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155694314501875

   Alarm om menneskerettsbruddene i Borgarting lagmannsrett]

   From: marius@reikeras.no
   Date: Fri, November 2, 2018 4:10 pm
   To: postmottak@jd.dep.no
   Cc: postmottak@domstoladministrasjonen.no
   Bcc: justis@stortinget.no

   Til de ansvarlige for Borgarting lagmannsretts menneskerettighetskrenkelser.

   Vedr: Alarm om menneskerettsbruddene i Borgarting lagmannsrett

   Kopi: Offentlig.

   Maktfordelingsprinsippet, som vår Grunnlov er tuftet på, bygger på at de ulike maktblokker skal ha en reell mulighet til å kontrollere hverandre.

   Følgelig skal også domsutøvelsen i Norge, kunne kontrolleres av utøvende og lovgivende makt.

   I den forbindelse, er det langt på overtid å alarmere om de mange menneskerettsbrudd som bedrives i Borgarting lagmannsrett, og som Norge, en rekke ganger, er blitt domfelt for i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, og i FNs- menneskerettskomité i Geneve.

   Som Storting og regjering kjenner til, har Norge nylig vært i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstol, og en av de institusjoner som der risikerer å bli dømt på nytt, er Borgarting lagmannsrett.

   Den 6 september i år, ble Norge igjen dømt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, denne gang i saken mellom Jansen og Norge, og igjen var Borgarting lagmannsrett involvert som en av de instansene som krenket menneskerettene, i dette tilfellet EMK Artikkel 8.

   Det betyr at Borgarting lagmannsrett er medvirkende til at Norge er domfelt i EMD, i alle de 6 siste sakene.

   Det gjelder følgende saker:

   1. Jansen v Norge, krenkelse av EMK Artikkel 8.
   (Application no. 2822/16)

   2. BECKER v. NORWAY, krenkelse av EMK Artikkel 10
   (Application no. 21272/12)

   3. KRISTIANSEN v. NORWAY, krenkelse av EMK Artikkel 6
   (Application no. 1176/10)

   4. HANSEN v. NORWAY, krenkelse av EMK Artikkel 6
   (Application no. 15319/09)

   5. KAPLAN AND OTHERS v. NORWAY, krenkelse av EMK Artikkel 8
   (Application no. 32504/11)

   6. VILNES AND OTHERS v. NORWAY, krenkelse av EMK Artikkel 8
   (Applications nos. 52806/09 and 22703/10)

   Av andre saker der Borgarting har medvirket til at Norge er domfelt i EMD de siste 10- 11 år, kan også nevnes:

   7. BUTT v. NORWAY, krenkelse av EMK Artikkel 8
   (Application no. 47017/09)

   8. X v NORWAY ( HUMAN RIGHTS COMMITTEE in Geneva), Krenkelse av SP 14-5
   (App 1542/ 2007)

   9. RIIS v. NORWAY (No. 2), krenkelse av EMK Artikkel 6
   (Application no. 16468/05)

   10. EKEBERG AND OTHERS v. NORWAY, krenkelse av EMK Artikkel 6
   (Applications nos. 11106/04, 11108/04, 11116/04, 11311/04 and 13276/04)

   11. FOLGERØ AND OTHERS v. NORWAY, Krenkelse av EMK Artikkel 2, Protokoll no. 1

   (Application no. 15472/02)

   Og det kan utmerket blir flere.

   Vedlagt følger en oppsummering på video om Lobben- saken og liknende svært graverende saker, alle der Borgarting lagmannsrett har vært involvert:

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/videos/10155687772851875/

   Gjennomgående for de saker som her omtales, er at Borgarting ikke har vært i nærheten av å gjøre den materielle eller juridiske øvelsen som er påkrevet for å sikre menneskerettene, med de enorme konsekvenser det har
medført for de aktuelle familier.

   To av barna som her snakker, er utsatt nettopp for Borgartings forsømmelser:

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/videos/10155668973786875/?fref=mentions

   https://www.facebook.com/StepUp4ChildrensRights/videos/252321705465701/?fref=mentions

   https://stepup4childrensrights.com/podcast/11-escape-to-dubai/

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/videos/10155600404861875/?fref=mentions

   At Borgarting ikke tar seg bryet med å sjekke hverken faktum eller jus opp mot menneskerettene i de nevnte saker, er forsåvidt noe EMD er gjort kjent med gjennom spørsmål nr 9 som storkammeret stilte i forbindelse med
Lobben- saken.

   I svaret til EMD, ble det blant annet vist til at Borgarting, i en avgjørelse av 28.06.2013, uttalte:

   "Utgangspunktet og hovedregelen etter tvisteloven § 36-10 tredje ledd, er at saken ikke skal behandles av lagmannsretten."

   Det er ille at en og samme lagmannsrett er involvert i så mange saker, der Norge er blitt og risikerer å bli domfelt for menneskerettsbrudd.

   Men, det er like ille at det aldri får konsekvenser for de som begår disse forbrytelsene mot Grunnloven vår.

   Det i seg selv, er er en ny krenkelse på den allerede eksisterende krenkelsen.

   I LUCÀ v. Italia ( no. 33354/96) av 27 februar 2001, sier dommer ZUPAN, følgende innledningsvis under avsnitt II:

   &#148;A careful examination of the travaux préparatoires for what is today Article 41 (former Article 50) reveals the original intentions of the founding fathers of the Convention. The original version of the Article presented on 5 September 1949 by P.-H. Teitgen read as follows:

   “The verdict of the [European] Court [of Human Rights] shall order the State concerned:

   (1) to annul, suspend or amend the incriminating decision;

   2) to make reparation for damage caused;

   (3) to require the appropriate penal, administrative or civil sanctions to be applied to the person or persons responsible.”

   Men, i motsetning til andre land, får det altså aldri noen konsekvenser når norske dommere bryter Grunnloven og menneskerettene.

   At de mange generelle menneskerettsbruddene er alarmerende, er følgelig hevet over tvil, og noe MÅ gjøres før flere mennesker går til grunne.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.11. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155694132581875

   Regjeringsadvokat, Fredrik Sejersted, sa til storkammeret at EMD burde ligge unna norske saker, da norske domstoler foretar en grundig vurdering av faktum.

   Det var en bløff fra Sejersted.

   Faktum er at lagmannsretten og Høyesterett, som klar hovedregel, ikke går inn i sakens faktiske forhold.

   Noe Borgarting lagmannsrett selv innrømmer i en avgjørelse av 28.6.13, hvor det heter:

   "Utgangspunktet og hovedregelen etter tvisteloven § 36-10 tredje ledd, er at saken ikke skal behandles av lagmannsretten."

   *

   Jan Lester Nilsen:
   Men enda verre er det at Norges dommer Dag Bugge Nordèn er også en bløffer, Det har vi bevis for.

   Vedic Seiersson:
   o o

   Mari Anne:
   ....og siden 2002 har heller ikke politikere hatt tro på Fylkesnemnden :) 

   Unni Merle:
   Fylkesnemndene er jo roten til barns verste skjebne! Da ruller en «skitten snøball» videre inn i rettssystemet!

   Greta Solheim:
   Regjeringsadvokatens påstand om at norske domstoler ”foretar en grundig vurdering av faktum”, som betyr å legge begrunnede anførsler og beviser til grunn for faktum, kan jeg bevise at overhodet ikke er tilfellet, og påstanden kan ikke forstås annerledes enn regjeringsadvokatens forsøk på å tildekke lovbrudd og å skyve statens ansvar for dommeres grove forsømmelser over på den private part.
   Hva gjør EMD med dette mon tro?
   Og hva gjør en her til lands med dette, det at Norge i realiteten noe enkelt sagt er et anarki, der grove offentlige lovbrudd florerer, som vil si at offentlige etater ikke leverer rettslige tjenester men derimot leverer grove lovbrudd, og det dermed foreligger en negativ kontraktsinteresse som staten har erstatningsansvar for.

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Og Nemdsleder i Nordland sier at det er vanskelig å overprøve bv. Det de kontrollerer er at bv.leder har skrevet under .

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 03. november 2018:

   Mørkt, noe stjerner, vått, tildels yr og omkring 3 og 2 pluss-grader Celsius her ute i natt.
   Klokkene også her ble stilt en time tilbake igjen 28. oktober 2018, til normal-tid. Politisk såkalt "sommertid" jukset seg en time frem 25. mars 2018. Irriterende, forvirrende, plagsomt og unødvendig også slikt, selvfølgelig. Molbo-politikk, svindel-politikk og undertrykkelses-politikk, som det meste av alt annet fra den politiske nepotismen sin side i dagens Norge. Akk, akk. Fremmedgjørende er det selvfølgelig også. Slikt også indoktrinerende og perverterende. Men mye annet i mildt sagt meget meget større grad. Jeg bare nevner det her nu i forbifarten. Døgnet skal naturlig og stabilt være inndelt i formiddag, eftermiddag, kveld og natt - en 4-deling med 6 timer hver. På en noe lignende men særlig for et lang-strakt land naturlig langt mere varierende måte som de 4 årstidene med 3 måneder hver. Januar, februar, mars - vinter. April, mai, juni - vår. Juli, august, september - sommer. Oktober, november, desember - høst. Årstidene har også sin slags GMT. Også for området her av Norge. Mangt har det på lignende måte. Og mangt er i forskjellig grad synlige eller usynlige forunderlige eller overraskende forstadier av noe underveis og kommende. For eksempel så er hvit te forstadiet til grønn te - og grønn te forstadiet til svart te. Kunnskap, fakta, erfaring og visdom hører og snakker og ser med. Dessverre enda ofte også uvitenhet, egoisme-falskhet, naivitet og dumhet - som kan gi seg groteskt og katastrofalt til kjenne.
   Overskyet, vått, yr, vind og omkring 7 pluss-grader Celsius utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Mørkt, vind, yr og 8 pluss-grader klokken 18. Med 9 pluss-grader frem mot klokken 20. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Bjørg Brennan, 02.11. 2018 via Falske og ekte dommere, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/2140078546042808/

   Mange av oss er faktisk ganske dumme og slemme når vi får makt
   http://www.dagbladet.no/kultur/mange-av-oss-er-faktisk-ganske-dumme-og-slemme-nar-vi-far-makt/70395228
   dagbladet.no

   *

   Rune L. Hansen:
   En god overskrift også. Historien til alle tider i alle land har grundig lært oss dette.

   Bjørg Brennan:
   ; Tyrranni på folket ?

   Rune L. Hansen:
   En god artikkel av advokat Fridtjof P Gundersen. Skal overskriften forbedres og gjøres enda mere treffsikker, så blir den slik:
   Mange av oss, enkelt-individer og grupperinger og deres enkelt-mennesker, er faktisk ganske dumme og slemme og livs-farlige når vi får makt! Mildt sagt. Eksemplene er uhyre mange og også ikke minst uhyre groteske! Hvor meget de enn blir beskyttet, akseptert eller forsøkt skjult!!!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.11. 2018 via Falske og ekte dommere, shared a post:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/2141548039229192/

   Marius Reikerås, 03.11. 2018:

   Enig med Foss.

   Justisdepartmentet vil ikke engang bidra til innsyn i de offentliges reiseregninger, i forbindelse med storkammersaken i Strasbourg.

   Riksrevisor Per-Kristian Foss lei av at Justis- og beredskapsdepartementet ikke følger loven
   https://www.nrk.no/norge/riksrevisor-per-kristian-foss-lei-av-at-justis--og-beredskapsdepartementet-ikke-folger-loven-1.13538688
   nrk.no

   *

   Georg J K-Andersen:
   Hjelper ikke å være sint og oppgitt.
   Folk må gjøres ansvarlige, først da vil ting kanskje endre seg.

   
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, søndag 04. november 2018: 

   Mørkt, vind, tildels noe yr og omkring 9 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mild vind, overskyet, tildels med noe lyst blått, utover formiddagen, med 11 pluss-grader klokken 12. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Mørkt, en svak mild bris og 9 pluss-grader klokken 18. Nokså stille i luften med 8 pluss-grader klokken 21 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, mandag 05. november 2018: 

   Mørkt og omkring 8 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet og 5 pluss-grader klokken 08.30. Løsere overskyet og 6 pluss-grader klokken 09.30. Halvt lett skyet lys blå himmel og i overkant av 10 pluss-grader klokken 13.30. Grålig himmel, halv-mørkt og 10 pluss-grader klokken 17 og fort mørkt litt efterpå. Gradvis ned mot 5 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 05.11. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155699784426875

   Domstolen har en plikt til å sikre menneskerettene, jf Grunnloven § 92:

   ”Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.”

   Tvangssalg av bolig faller utvilsomt inn under menneskerettene.

   Den Europeiske Menneskerettsdomstol har presisert følgende hva gjelder tvangssalgssaker, jf hva som fremkommer i sakenmellom McCANN v. THE UK, § 50, 13 mai 2008:

   “Any person at risk of an interference of this magnitude, have the right to have the proportionality of the measure determined by an independent tribunal in the light of the relevant principles under Article 8 of the Convention.”

   Altså: ENHVER person som står i fare for å få et så alvorlig inngrep mot seg som tvangssalg av bolig er, skal altså ha inngrepet vurdert opp mot artiklene, herunder EMK Artikkel 8.

   *

   Vegard Tilrem:
   Kan du utdype dette mht. menneskerettighetenes krav om, eller til "nødvendighet" av ev. slikt inngrep i menneskers liv (altså tvangssalg av bolig/heim) ?

   Enrique Perez-Terron:
   "Nødvendig" er bare det første ordet i uttrykket "nødvendig i et demokratisk samfunn". Det betyr at om inngrepet unnlates vil det få konsekvenser som bryter mot prinsippene for et sivilisert samfunn. Demokratisk er her å forstå som sivilisert, for man forestiller seg at i et demokratisk samfunn vil befolkningen ikke slå seg til ro med klart usiviliserte tilstander. Således tenker man seg at f. eks. grov seksuell utnyttelse av barn er uforenlig med et demokratisk samfunn.
   Dette uttrykket er ment som en effektiv måte å slippe å regne opp alle tenkelige forhold som kan måtte vurderes. Paragrafene (artiklene) i menneskerettighetskonvensjonen ville blitt helt uhåndterlig dersom man skulle regne opp uttømmende alle de tilfeller der det kan bli aktuelt å innskrenke privatliv, eiendomsrett eller ytringsfrihet.

   Rune L. Hansen:
   Første forutsetningen for å kunne være et demokratisk samfunn er at forvaltningens ansatte respekterer og overholder de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett og politikk, kontra ulovlig. Altså at respekten for menneskerettighetene er reell, både i teori og praksis. Menneskeretts-konvensjonene (som ethvert anstendig samfunn og menneske) setter beskyttelse av medmennesket og dets familie som den sentrale verdi.

   Vegard Tilrem:
   Rune L. Hansen ja, men de har jo fjernet familieministeren, og lagt ned familiedepartemanget for mange, mange år siden...

   Anne-Kristin Abbedissen:
   Når du snakker om tvang...abortloven er til forhandling. Mangler staten barn til tvangsadopsjoner?

   Rune L. Hansen:
   Mange som blir politikere eller makt- eller karriære-orienterte i den offentlige forvaltningen blir det eller er det fordi de har personlige interesser - eller har eller får eller tjener på sær-interesser. Og fordi de i praksis tror de vet bedre enn menneskerettighetene - eller tror de kan neglisjere eller forfalske eller bagatellisere menneskerettighetene. Særlig blir de ("naturlig nok") tiltrukket eller premiert av andre som gjør det samme. Jo verre samfunnet har blitt, dess sterkere er tendensen og viljen til slikt. Det er samtidig både egoisme og kriminalitet. Forsøkt skjult bak blandt annet falskhet, løgner, fiksering og dobbel-moral og propaganda og indoktrinering - og ansvars-benektelse.
   De kriminelt "glemmer" eller neglisjerer at enhver menneskerettighet for enhver er og skal være en umistelig og uavhendelig eiendom og forpliktelse. Og at enhver offentlig menneskeretts-krenkelse for å kunne lovliggjøres blandt annet solid må være helt nødvendig og forholdsmessig og for en kortest mulig tid. At den uten alt dette er kriminalitet - kriminalitet som ikke foreldes. De "glemmer" at menneskerettighetene er eiendom, frihet og forpliktelser som er menneske-rettigheter og ikke stats-rettigheter, men for enhver forpliktelser.
   Splitt-og-hersk er en av de kriminelle metodene de bruker når de fisker efter støtte og hjelp fra sær-interesser. I et samfunn pervertert av dårlig moral og vill-ledende egoisme så er ikke det vanskelig! Diskriminering (politisk offentlig forskjellsbehandling) er og blir alminneliggjort og forkledd i slike samfunn - ved hjelp av sær-interesser. Til og med og ikke minst de mest alminnelige og mest og verst støttede former for diskriminering. Så som for eksempel økonomisk diskriminering - hvor menneskeverdet fullstendig unødvendig og uforholdsmessig i praksis gies en mange-dobbel verdi for visse grupperinger og sær-interesser. Eller for eksempel offentlig kjønns-diskriminering - hvor i praksis det ene eller annet kjønn gies unødvendige og uforholdsmessige fordeler. Slikt stimulerer og perverterer selvfølgelig også til blandt annet falskhet. Og er selvfølgelig også grov politisk offentlig kriminalitet. Men mere eller mindre fordekt støttet og akseptert av utrolig mange.
   Poenget er, at menneskerettighetene er ikke stats-rettigheter, men menneske-rettigheter - og menneske- og stats-forpliktelser!

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen Art 17 p2:
   "Ingen må vilkårlig fratas sin eiendom."

   Rune L. Hansen:
   Og i Art 25 sies det blandt annet, at:
   "Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser".

   Rune L. Hansen:
   IT'S NOT

   WHITE VS. BLACK
   STRAIGHT VS. GAY
   RICH VS. POOR
   MAN VS. WOMAN

   IT'S
   STATE VS. YOU

   And if you don't believe that,
   Then they're beating you

   state-vs-you.jpg


   Rune L. Hansen:
   Medvirkning i eller for offentlig organisert kriminalitet er den verste form for kriminalitet som tenkes kan.
   Derfor så sier og lovbestemmer menneskeretts-konvensjonene blandt annet at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Og at:

   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 06. november 2018: 

   Omkring 5 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet og 8 pluss-grader klokken 11. Halvt dottete overskyet og 10 pluss-grader klokken 14. Mørkt og ned mot 7 pluss-grader klokken 19. Med 10 litt senere og en mild bris til opp mot 13 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 06.11. 2018:
   https://www.facebook.com/733576874/posts/10155701932016875/

   Begriper ikke at kvinner i Norge, aksepterer å ha en regjeringsadvokat som rakker ned på alenemødre.

   Og det i storkammeret i EMD.

   *

   Per Steinar Sørå:
   Noe sier at hvis det ikke går ens vei, vil vedkommende ase seg opp, så går det i 100!

   Krisztina Svendsen:
   Jeg husker at i min rettsak kallet meg bv alenemor.
   Jeg er gift i 26 år og min mann var vekk i utlandet grunn av arbeidet sitt.
   Sagt at jeg ikke kan ha mitt barnebarn, mens flyttet henne bakom min rygg til en alenemor.
   Dobbeltmoral og bedrageri.

   Bibbi Ødegaard:
   De tok mitt barnebarn på grunn av at moren var syk, og alenemor. Jenta ble flyttet til et par med "status" men ingen barn i sammen. Paret ble skilt for ca. 2 år siden, På siste samvær sa J......., "han var ond"? Var han virkelig det, drev han med noe han ikke skulle, eller var det noe den overbetalte kvinnlige personen sa til mitt barnebarn? En dag skal jeg få spørre litt mer og få svar..

   Krisztina Svendsen:
   Barna rives ut fra sine familier med løgn, og makt, og leveres til hvem som helst foreldrer.
   Bv ødelegger alt med hensyn.

   Anita Skippervik:
   Kvifor fokuserer ikkje Erna Solberg på at staten framleis diskriminerer grupper i samfunnet gjennom forarbeida til bvl som er presumert å være i samsvar med menneskerettighetene når ho sjølv står fram med ei uforbeholden orsaking til tyskerjentene? Før det var det samene og før det var det sigøynerne som først blei forfølgt av barnevernet/staten og deretter fått orsaking. Når vil Solberg stå fram med ein uforbeholden orsaking til aleine mødre og deira barn for å ha blitt diskriminert og forfølgt?

   Krisztina Svendsen:
   Ikke lenger godt nok med en falske unskyldning.

   Dag Røsthe:
   Så bra vinklet Marius Reikerås. Slikt kan raskt bli debatt om. Det er en god måte å lure debatten inn i debattrådene til det gode selskap :)

   Rune L. Hansen:
   Regjeringsadvokaten med sine kriminelle medspillere skiller ikke engang mellom falske og ekte alene-mødre, men tvert om fyller opp Norge med falske alene-mødre. Så hva og hvem egentlig er det Regjeringsadvokaten diskriminerer???

   Hannah Mindeberg:
   OJ!

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Skjønner ikke at mannfolka godtar det heller.

   Reidun Elaine Jensen:
   Det er mange aleneforeldre som gjør en god jobb. Han kan ikke ha mye fornuftig å si når han må rakke ned på en alenemor. Han har kanskje glemt hva barn skal beskyttes mot?

   Greta Solheim:
   Nåja, den som er ”flinkest” til diskriminere ved å bås-sette alenemødre (og alenefedre) og behandle disse som gruppe, er vel FrP, - det partiet jeg har forstått at du Marius synes aller best om, eller hva?
   Er ikke forholdene reelt blitt adskillig verre etter Frp kom i regjering? I så fall kan vel det tilsi at det finnes en godt skjult retningslinje som også regjeringsadvokaten legger til grunn, om at særlig alenemødre skal fratas sine barn, i håp om for evig og alltid å få bukt med de problemer det kan virke som FrP anser alenemødre medfører for samfunnet, innbefattet å forhindre at staten blir belemret med kostnader.

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Jeg synes FrP har dårlig verdisyn på de fleste svake grupper i samfunnet jeg for min del

   Chris Overgaard Sverkmo:
   Tenker du bør holde tunga rett i munnen nå Greta Solheim! Ja, jeg har opplevd å være alenefar med 3 :(

   Greta Solheim:
   Enig med deg Monicha. Har du misforstått noe Chris eller hva mener du? Til opplysning har jeg også vært alenemor for mine barn, og for meg er alenemor og alenefar nærmest en hedersbetegnelse å regne.

   Randi May Brandt:
   Prøv å vær alenemor du marius, fan ikke lett~vært det nesten 40år tilin pu, men sloss hele tiden, så stiller du ett så latterlig spørsmål, hum.

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Nei.

   Merete Nekstad:
   Ta på seg kappen og tror de regjerer for hele verden. Sånne folk, har jeg ingen respekt for.

   Anne-Kristin Abbedissen:
   Er det en måte å si fra at vi kvinner ikke aksepterer han?

   Trudy Lobben:
   Han er den mest arrogante mannen du kan treffe på. Er det en mann i det statlige jeg HATER så er det den amøben. :(

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Saklig uenighet Lobben - husk det i kampens hete :)

   Rune L. Hansen:
   Riksadvokaten brukte sikkert nok også uttrykket "alene-mor" det for å sette barnas mor i et dårlig lys.

   De tre alminneligste former for politisk offentlig diskriminering, ikke bare i Norge, men også i mange andre land, i forskjellig grad, er følgende tre slags:
   1 - Økonomisk diskriminering, fordi det skjult og åpent gir mye støtte og hjelp fra optimalt alle som har mere eller mest.
   2 - Kjønns-diskriminering, fordi det skjult og åpent gir mye støtte og hjelp fra optimalt alle i det diskriminerende kjønn.
   3 - Person-diskriminering, som i likhet med de to andre - og gjennomtrengende de to andre, også er offentlig kriminell vilkårlighet og diskriminering. Til fordel både for den i praksis rådende maktens brukere og deres medspillere.

   Manglende respekt for menneskerettigheten likhet for loven er altså en av de menneskeretts-forbrytelser som ofte både i den politiske og øvrige offentlige forvaltningen benyttes for å oppnå flere andre menneskeretts-forbrytelser.
   Blandt annet krenkes i utgangspunktet blandt annet Menneskerettserklæringen Art 7, som lovbestemmer at:
   "Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering."

   Selvfølgelig vet både Riksadvokaten og også blandt annet dommerne i EMD at mange falske alene-mødre er en konsekvens av offentlig organisert kriminalitet i mange land, ikke bare i Norge.
   Og at dette er noe mange kvinner i slike land er medvirkende i og for - og helst ikke vil snakke om, annet enn med lett gjennomskuelige fraser og unnskyldninger.

   Når Riksadvokaten overfor EMD bruker uttrykket "alene-mor" om barnas mor, så er det i håp om at hun ikke vil ta til motmæle - enten fordi hun føler at det ikke angår seg eller saken, eller fordi hun har dårlig samvittighet og ikke tror seg å kunne narre dommerne i EMD. For Riksadvokaten var det bare enda et skudd efter sitt offer, i håp om taushet og noe slags treff. Eventuelt at forsøket på å fremstille henne som en kidnapper neglisjeres og ikke tillegges betydning.

   Karin Andresen:
   Vi skulle ha hatt statistikk på hvor stor andel av de familier bv, er inne i med sine "hjelpetiltak", som er alenemødre med lavinntekt eller rett ut: fattige kvinner utenfor boligmarkedet.

   Anne-Kristin Abbedissen:
   Splitt og hersktaktikken lever i norske kommuner!

   Maria Dale:
   Iflg nordlandsforskning så skjer 96% av omsorgsovertakelser av barn under fem år i familier som tilhører arbeiderklasse og utenfor arbeidslivet (ca 50/50 fordelt på disse to gruppene.)

   Maria Dale:
   Kvello modellen i praksis dette her. Alenemor er jo en risikofaktor. Høy inntekt er en beskyttelsesfaktor, derfor går de med god inntekt fri...

   
---
---

   Marius Reikerås, 06-11. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155701872221875

   At EMK Artikkel 8 omhandler ulike typer helseskader og tilstrekkelig informasjonskrav, er ikke omtvistet, se feks López Ostra, Guerra mfl, McGinley and Egan, Roche, Önerydyz og Budayeva mfl,

   I likhet med saken mellom Vilnes mfl - Norge, så gjelder feks også saken Roche mot Storbritannia skader i forbindelse med yrkesutøvelse.

   I dom 19. oktober 2005 fant EMD at retten til privatliv kom til anvendelse, og at hans innsynsrett etter artikkel 8 var krenket (avsnitt 155–169).

   Og som det heter i Lopez Ostra v Spania:

   "51. Naturally, severe environmental pollution may affect individuals’ well-being and prevent them from enjoying their homes in such a way as to affect their private and family life adversely, without, however, seriously endangering their health."

   Også i denne saken ble det funnet krenkelse av EMK Artikkel 8.

   *

   Rune L. Hansen:
   Når en leser dette, Marius Reikerås, så får en jo inntrykk av at menneskerettighetene og offentlig politikk er til for å respektere, tjene og beskytte enkelt-mennesket og dets familie, trygghet, trivsel og hvers alle og enhver menneskerettigheter! Og ikke for å tjene og beskytte den politiske og offentlige forvaltningen sine menneskeretts-krenkelser!

   Dette er enda nokså fullstendig fremmedartet og fjernt for veldig mange mennesker både i og utenfor den offentlige forvaltningen i dagens Norge! I og med at meneskerettighetene av den politiske nepotismen er og blir gjort til neglisjeringer, forfalskninger og til noe tabu og vanskelig tilgjengelig! Og mest bare som dobbel-moral brukt til pynt overfor omverdenen, for å gi inntrykk av en menneskevennlig og lovlig politikk!

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 07. november 2018: 

   Mørkt og 15 pluss-grader Celsius her ute i natt frem mot klokken 04.30 med 14 pluss-grader. Derefter gradvis ned til 10 frem mot klokken 08 og lyst. Overskyet og 13 pluss-grader klokken 13.30. Tildels overskyet og omkring 17 og 18 pluss-grader videre utover eftermiddagen. Mørkt og 7 pluss-grader klokken 20.30 og 9 klokken 21. Temperaturene her er i det heletatt underlige i disse dager. En mild bris, noe stjerner og 11 pluss-grader sent på kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, torsdag 08. november 2018: 

   Mørkt, en mild bris og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig og hvitlig overskyet, med fortsatt mild bris og omkring 12 pluss-grader frem mot klokken 10 og med antydninger til yr frem mot klokken 10.30. Med yr fra omkring 14-tiden og videre frem mot klokken 17 med nesten halv-mørkt og ned mot 9 pluss-grader. Mørkt, vått, 9 pluss-grader, men uten nedbør klokken 21. Med ned mot 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, fredag 09. november 2018: 

   Mørkt, vått og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå omtrent skyfri himmel, solen lavt i sør-øst og 9 pluss-grader klokken 10. Farmors bil til EU-kontroll i dag. Den er nokså jevnt, men forholdsvis lite og forsiktig brukt siden forrige gang for to år siden. Omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 14. Halvt lett skyet, noe bris og i underkant av 10 pluss-grader klokken 16. Det er ingen eller tildels lite epler igjen på de fleste av trærne her ute nu. Skal se om jeg rekker å bearbeide årets siste innplukkede porsjon fra den siste ukes tid en av dagene snarest, men både helsen og diverse andre nødvendige gjøremål og forberedelser og økonomi og forhold gjør seg gjeldende med flere slags begrensninger. Mørkt, noe stjerner og 5 pluss-grader klokken 19. Med 8 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, lørdag 10. november 2018: 

   Mørkt, mild bris, noe stjerner og omkring 8 til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig og hvitlig overskyet, mild vind og opp mot 13 pluss-grader utover formiddagen. Med disig himmel, yr og omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 16. Mørknende og fortsatt yr og med sterkere mild vind frem mot 18-tiden og mørkt og vått uten yr klokken 19. Videre mørkt, vått og omkring 10 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Armend Elion Dion Caushi, 10.11. 2018 shared a post to Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214787006283495

   Barnevernet dreper!
   https://barnevernsofre.wordpress.com/2015/11/26/barnevernet-dreper/
   Hvor mange unge gutter og jenter som har endt sine unge liv i tragedie og død pga barnevernets manglende omsorg og kjærlighet vet ingen eksakt. Men at det er mange hundre barn er hevet over …
   barnevernsofre.wordpress.com

   *

   Rune L. Hansen:
   En politisk organisert draps-maskiin og et groteskt folkemord som gir karriære, makt, penger og nytte til mange. Det er det ingen som helst berettiget tvil om. Kidnapping av barn og foreldre og å frata de retten til sitt familieliv er så groteskt som noe bare kan bli.

   
---
---

   Lars-Arne Høgetveit. 10.11. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet. shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2119512201403031/

   Forfølger barnevernsansatte barna dine og familien?

   Det er Kommunestyret som har ANSVARET og kan MED LOVEN I HÅND gå inn i ENKELTSAKER:

   Fylkesmannen i Hordaland 2017:
   «Bystyret kan selv bestemme hvordan det vil sikre seg nødvendig innsyn i den kommunale virksomheten for å utøve tilsynsansvaret sitt. Det kan derfor uavhengig av taushetsplikt også gjennomgå enkeltsaker dersom det finner det formålstjenlig, jamfør forvaltningslovens § 13 b første ledd nummer 4.»

   Berngen bystyre vedtok og gjennomgå flere enkelt barnevernsaker.
   http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2017/Bergen_Bystyre_vedtok_og_gjennomgaa_flere_enkelt_barnevernsaker-30.12.2017.htm
   Det står en prinsipiell viktig kamp i det norske folk, den handler om foreldreretten og hele familiens fremtid inkl en god fremtid for barna. Få skjønner det, bl.a. hører vi ingenting til de kristne organisasjonene når…
   kommentar-avisa.no

   *

   Oddvar Espegard:
   Mener du her Lars-Arne Høgetveit at vi i langt større grad kan gå på kommunestyrene og kreve dem til regnskap, og ikke bare på rådmann og ordfører?

   Rosa Aleneiverden:
   Ja

   Rune L. Hansen:
   Å gå inn i enkeltsaker med loven i hånd kunne og kan enhver og hvem som helst av landets politikere eller borgere uansett gjøre - også uten lovbestemmelsen i Forvaltningsloven. Eventuelle navn eller opplysninger som lovlig i henhold til menneskerettighetene kan og bør, må eller skal hemmeligholdes kan anonymiseres. Les for eksempel Menneskerettserklæringen Art 21 p1, som har lovbestemt at:

   "Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter."

   Rosa Aleneiverden:
   de gidder ikke! er jobb

   JarLe Olav Østhus:
   Uten & bLi møtt med ; Undtatt Off / heit ?

   Rune L. Hansen:
   Er de åpne, hjelpsomme, lovlydige og offentlige i utgangspunktet så er det minimalt eller ingenting som trengs å holdes skjult.

   Rune L. Hansen:
   Farene og skadene ved å holde særlig offentlige menneskeretts-relaterte opplysninger og forhold skjult eller forfalsket for offentligheten og medmennesker er enorme. De angjeldende må ha gode nok grunner for et berettiget hemmelighold.

   JarLe Olav Østhus:
   Da ' €t ~ Paradox ~ for fiktive Arb / pL - med §t @_t / Lig be - Lønning av Åndsvak 'e

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1565948746971614/permalink/2265879950311820/

   Reidun Breivik:
   Ja nå må jo de fleste i landet forstå at barneverñet har komt til veis ende Nå skal de jo sende bv barn til Kjærliģhets konsulenter !!!!!! og det etter å ha revet barnet Bort i fra sin elskede familie GÅR DET AND Å BLI MERE SKRULLETE SKAL TILBAKESTÅENDE PERSONER TA OMSORGEN FOR BARNET OG DISSE ER IKKE BARE SVAKT TILBAKESTÅENDE EN GANG DE ER SPLITTER PINE GAAALE!!!!!!!!!

   Rune L. Hansen:
   De later iherdig som at de er meget tilbakestående, fordi det gavner seg selv.

   
---

   Oddvar Espegard, 10.11. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2120120348008883/

   PÅ MANDAG 12.NOV. kl. 09.30

   skal Per Einar Guthus møte i Tønsberg Tingrett.

   Du er velkommen til å støtte opp.

   Marthe Karin Hoel sender denne hilsenen

   Oddvar Espegard. - Hva Per Einar har gjort? Bortsett fra å spise middag med meg og resten av standgjengen fra Fokus på barnevernet etter Arendalsuka, har han kun drevet med opplysningsarbeid om hvordan forsterfamilievernet fungerer, når det rekrutterer barn til den statlige barnehandelen. Vi har nemlig ikke noe lovlig og ekte barnevern, da det kun kan være et familievern, jfr, barnekonvensjonens artikkel 8. Ifølge den artikkelen er det som "det såkalte barnevernet" utfører kriminalitet mot menneskeheten og menneskeverdet som skal straffeforfølges og repareres.

   Har ikke mulighet til å være i Tønsberg til mandag, men tror Rune har tenkt å ha en liten mellomlanding der.

   *

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, søndag 11. november 2018: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 10 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet med 11 og oppmot 12 pluss-grader utover formiddagen. Tilskyende og yr utover eftermiddagen. Mørkt, yr og 9 pluss-grader klokken 17 og 10 klokken 18. Mørkt, vått og ned mot 8 pluss-grader frem mot klokken 21, derefter med yr igjen frem mot 22-tiden. Med yr og omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, mandag 12. november 2018: 

   Mørkt, vått, for det meste yr og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Omkring 8 pluss-grader og delvis overskyet med solen og lys blå himmel tildels synlig i forskjellig grad utover formiddagen. Ikke mye annerledes utover eftermiddagen. Overskyet, dunkelt, yr og 9 pluss-grader klokken 16.30. Mørkt, yr og 9 pluss-grader frem mot klokken 18. Med 8 pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme videre utover kvelden, med ned mot 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.11. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214807490755594

   Opplysende menneskeretts-konvensjonene og tortur-forbudet

   Tortur-forbudet i menneskeretts-konvensjonene er helt sentralt for menneskerettighetene og for ethvert menneske.

   Tortur-forbudet er særlig utdypet og videre konkretisert i "Konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff" (UNCAT), dvs. Tortur-konvensjonen (det forkortede navn), som for hele verden og alle land har samme over-ordnede status som menneskeretts-konvensjonene - til og med i forhold til land som ikke har ratifisert Tortur-konvensjonen eller menneskeretts-konvensjonene.

   FN (UN) skriver blandt annet dette om Tortur-konvensjonen:

   "Tortur-konvensjonen forbyr enhver form for tortur, uansett omstendigheter, og gjør det forbudt å sende mennesker til land hvor risikoen for tortur er stor.
   Konvensjonen definerer tortur som bevisste handlinger som gir en person alvorlig fysisk eller psykisk smerte for å få informasjon, true eller straffe personen eller en tredjeperson. For at det skal regnes som tortur må handlingen påføres av, eller med tillatelse fra, en offentlig tjenesteperson eller en annen som opptrer i embedets medfør. Smerter som stammer fra lovlige straffereaksjoner regnes ikke som tortur i Tortur-konvensjonen. (Ar 1).
   Forbudet mot tortur står så sterkt i folkeretten at det regnes som sedvanerett. Det betyr at alle land er forpliktet til å ikke utføre tortur - uansett om de har sluttet seg til Tortur-konvensjonen eller ikke. Dermed skiller tortur seg fra andre menneskerettighets-konvensjoner, som bare gjelder for stater som har forpliktet seg til å følge dem frivillig."

   For at en straffereaksjon eller offentlig handling skal kunne være lovlig eller lovliggjøres så må den 100% skje i samsvar med menneskeretts-konvensjonene.

   Menneskeretts-konvensjonene bærer i seg og bygger på de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett, forvaltning og politikk - kontra ulovlig.

   Hvor blandt annet prinsippet og menneskerettigheten "likhet for loven" - også i praksis og med lovlig bruk av distinksjons-prinsippet - skal være gjeldende.

   Alikevel ser vi at politiske offentlige nepotismer i mange land i forskjellig grad neglisjerer eller forfalsker en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker.

   Det er og blir blandt annet som en borgerkrig hvor de rettferdige befinner seg på den lovlige siden og de urettferdige befinner seg på den ulovlige (kriminelle) siden. Hvor de kriminelle i den offentlige forvaltningen og deres medspillere neglisjerer, bagatelliserer eller forfalsker menneskerettigheter. Og dermed beskytter seg selv og hverandre for å unngå kompetent og effektiv straffeforfølgelse, gjenopprettelse og erstatning.

   Menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30), som skal gjelde foran og over alt annet i de land som har ratifisert menneskeretts-konvensjonene, sier det blandt annet slik:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Det eneste unntak som i samsvar med menneskeretts-konvensjonene kan lovliggjøres, er hva som ligger i begrepet lovlig nødverge. Hvilket blandt annet innebærer for en kortest mulig tid og reell forholdsmessighet - med snarest mulig gjenopprettelse som aktiv og reell hensikt - også i praksis. Og at absolutt ingen menneskerettighet skal kunne forfalskes eller neglisjeres.

   Enhver offentlig menneskeretts-krenkelse innebærer automatisk en forbrytelse og kriminalitet i forhold til Tortur-konvensjonen og menneskeretts-konvensjonene og samtidig både internasjonal og nasjonal lov og rett. At dette blir forsøkt fortiet og forfalsket av diverse politiske og offentlige nepotismer er ikke overraskende.

   Derfor er kjennskap til og rett bruk av Tortur-konvensjonen særdeles viktig. Og den er meget lett-forståelig og ikke vanskelig.

   Tortur-konvensjonen er 3-delt og inneholder 33 kortfattede Artikler, men det er innledningen og de 16 første Artikler (altså del 1 av 3) som er dens viktige og viktigste innhold. Her nu skal jeg derfor gjengi det meste for de fleste viktigste innholdet i Tortur-konvensjonen.

   Først fra innledningen:

   "De stater som er parter i denne konvensjonen,
    - som tar i betraktning, i samsvar med de prinsipper som er fastslått i De Forente Nasjoners Pakt, at erkjennelsen av de like og umistelige rettigheter til alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferd og fred i verden,
    - som erkjenner at disse rettigheter har sitt grunnlag i menneskets iboende verdighet, som tar i betraktning statenes forpliktelser etter De Forente Nasjoners Pakt, og særlig artikkel 55, til å fremme den allmenne respekt for og overholdelse av menneskerettighetene og grunnleggende friheter" (...)
   - er blitt enige om følgende:"

   Art 1:
   "1. I denne konvensjon skal uttrykket «tortur» bety enhver handling hvorved alvorlig smerte eller lidelse, enten fysisk eller psykisk, bevisst blir tilføyet en person i den hensikt å oppnå fra vedkommende eller en tredje person opplysninger eller en tilståelse, straffe vedkommende for en handling som denne person eller en tredje person har begått eller mistenkes for å ha begått, eller true eller tvinge vedkommende eller en tredje person, eller av hvilken som helst årsak basert på diskriminering av noen art, når slik smerte eller lidelse påføres av eller på tilskyndelse av eller med samtykke eller aksept fra en offentlig tjenestemann eller annen person som opptrer i embets medfør. Det omfatter ikke smerte eller lidelse som alene stammer fra, er forbundet med eller følger av lovlige straffereaksjoner. 
    2. Denne artikkel skal ikke begrense anvendelsen av noe internasjonalt dokument eller nasjonal lovgivning som inneholder eller kan inneholde bestemmelser med videre anvendelsesområde."

   Art 2:
   "1. Enhver konvensjonspart skal treffe effektive lovgivningsmessige, forvaltningsmessige, judisielle eller andre tiltak for å forhindre torturhandlinger på noe område under dens jurisdiksjon. 
    2. Ingen særlige omstendigheter av noen art, hverken krigstilstand eller trussel om krig, intern politisk ustabilitet eller annen offentlig krisesituasjon kan påberopes for å rettferdiggjøre tortur. 
    3. Ordre fra en overordnet tjenestemann eller offentlig myndighet kan ikke påberopes for å rettferdiggjøre tortur."

   Art 4:
   "1. Enhver konvensjonspart skal påse at alle former for tortur er straffbare handlinger etter dens straffelovgivning. Det samme skal gjelde for forsøk på tortur og for en handling utført av enhver person, som utgjør medvirkning eller delaktighet til tortur. 
    2. Enhver konvensjonspart skal gjøre disse overtredelser straffbare med egnete straffereaksjoner som tar hensyn til deres alvorlige karakter."

   Art 5 p3:
   "Denne konvensjon utelukker ikke noen strafferettslig jurisdiksjon som utøves i samsvar med intern lovgivning."

   Art 6 p1:
   "Etter å ha forvisset seg om, ved gransking av de opplysninger som er tilgjengelige, at forholdene gjør det berettiget, skal enhver konvensjonspart på hvis territorium en person som er påstått å ha begått en straffbar handling som nevnt i artikkel 4 oppholder seg, ta ham i varetekt eller treffe andre rettslige tiltak for å sikre hans tilstedeværelse. Varetekten og andre rettslige tiltak skal være i overensstemmelse med lovgivningen til denne stat, men kan bare opprettholdes for så lang tid som er nødvendig for at straffesak eller utleveringssak skal kunne reises."

   Art 7 p3:
   "Enhver person som det innledes straffeforfølgning mot i forbindelse med noen av de straffbare handlinger som er nevnt i artikkel 4, skal være garantert rettferdig behandling på alle stadier av rettergangen."

   Art 9 p1:
   "Konvensjonsparter skal yte hverandre mest mulig bistand i forbindelse med straffeforfølgning hva angår noen av de straffbare handlinger som nevnt i artikkel 4, herunder fremlegge alt bevismateriale de har tilgang på som er nødvendig for rettsforfølgningen."

   Art 12:
   "Enhver konvensjonspart skal sørge for at dens kompetente myndigheter iverksetter omgående og upartiske undersøkelser, i ethvert tilfelle der det er rimelig grunn til å anta at en torturhandling har funnet sted på noe område under dens jurisdiksjon."

   Art 13:
   "Enhver konvensjonspart skal påse at enhver person som påstår å ha blitt utsatt for tortur på noe område under dens jurisdiksjon, har rett til å klage til, og til å få sin sak omgående og upartisk gransket av, dens kompetente myndigheter. Tiltak skal treffes for å sikre at klageren og vitner blir beskyttet mot enhver mishandling eller intimidering som følge av klagen eller ethvert avgitt vitneprov."

   Art 14:
   "1. Enhver konvensjonspart skal i sitt rettssystem sikre at offeret for en torturhandling får oppreisning og har en rett til rettferdig og rimelig erstatning som kan håndheves, herunder midler for en så fullstendig rehabilitering som mulig. I det tilfelle offeret dør som følge av en torturhandling, skal hans etterlatte ha rett til erstatning. 
    2. Ikke noe i denne artikkel skal innvirke på noen rett som et offer eller andre personer måtte ha til erstatning ifølge den nasjonale lovgivning."

   Art 15:
   "Enhver konvensjonspart skal påse at enhver forklaring som det er påvist er avgitt som et resultat av tortur, ikke skal bli påberopt som bevis i noen rettergang, unntatt mot en person anklaget for tortur som bevis på at forklaringen er avgitt."

   Art 16:
   "1. Enhver konvensjonspart skal påta seg å forhindre på ethvert område under dens jurisdiksjon, andre former for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff som ikke kvalifiserer som tortur etter definisjonen i artikkel 1, når slike handlinger blir utført av eller på tilskyndelse av eller med samtykke eller aksept fra en offentlig tjenestemann eller annen person som opptrer i embets medfør. Spesielt skal forpliktelsene i artiklene 10, 11, 12 og 13 gjelde ved at henvisningene til tortur erstattes med henvisninger til andre former for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. 
   2. Bestemmelsene i denne konvensjon utelukker ikke bestemmelsene i noe annet internasjonalt dokument eller nasjonal lovgivning som forbyr grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff eller som angår utlevering eller utvisning."

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.11. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155713009871875
   
   Regjeringsadvokaten mener EMD må stole på norske dommere, og at de er best til å evaluere saken(e).

   Følgelig mener Regjeringsadvokaten at EMD skal legge faktum til grunn, utelukkende basert på det offentliges premisser.

   Med andre ord, ber Regjeringsadvokaten EMD om å LIGGE unna måten norske domstoler evaluerer faktum.

   Men, hvordan kan norske borgere stole på dette, når Regjeringsadvokaten løy overfor storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Lobben - saken?

   Regjeringsadvokaten sa ikke bare en, men to ganger til storkammeret, og hvor han siste gang la press på ordet "indeed", at Lobbens sønn sitt liv var i fare.

   Noe han selvsagt visste bare var oppspinn.

   Og når norkse myndigheter er tilbøyelige til å lyve i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, hva er ikke da offentlige myndigheter tilbøyelige til i det norske rettssystemet?

   *

   Coys Müller:
   Stå på Marius, har følelsen av at det norske samfunn er bygget opp på denne måten, rettsvesen, politi, politikk, forsvar. Det er bare å fremsette løyner til det norske folk. Gud vet hva vi snart skal stole på.

   Raymond Fagerheim:
   har det blitt noen avgjørelse i Lobben saken

   Trudy Lobben:
   Raymond den kommer på nyåret en gang

   Karin Ullensvang:
   Tror ikke at menneskerettighetsdomstolen bruker sannsynlighetsberegning.
   Altså at barnets liv var i fare i Lobben saken. Mener at en slik påstand må bevises.

   Juni Tobiassen:
   dersom dette er tilfelle ,hadde vi ikke trengt menneskeretts domstolen. denne representanten utsendingen fra Norge er rett og slett FREKK. håper noen tar tak i og kommenterer ,slik at han får munnkurv .amen.

   Sigbjorn Aase:
   Før Facebook hadde røverne det godt og kunne gjøre mye i det stille rom. Nå vet alle det.

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, tirsdag 13. november 2018: 

   Mørkt, vått, yr og regn og omkring 8 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Med lyn og torden fra omkring 07-tiden en times tid. Helt og delvis overskyet med 8 pluss-grader og mindre nedbør frem mot klokken 10. Tildels mye regn og tildels disig utover eftermiddagen og kvelden. Mørkt, vått og omkring 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, onsdag 14. november 2018: 

   Mørkt, vått og omkring 8 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Farmors bil er nu EU-godkjent for to nye år. Det var lite feil på den siden sist og bil-verkstedet ordnet det fort og greit. Overskyet, vått og 7 pluss-grader frem mot klokken 11. Omkring 10 pluss-grader, vått og tildels med yr utover eftermiddagen. Mørkt, vått, yr og 9 pluss-grader klokken 18. Omtrent det samme videre utover kvelden. Med en mild vind og 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, torsdag 15. november 2018: 

   Mørkt, vått, tildels yr, mild bris og i overkant av 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. 11 pluss-grader, overskyet tildels ispedd litt blått og en mild bris omkring 10-tiden og videre frem mot klokken 13. Omtrent det samme videre utover dagen, med omkring 10 og 11 pluss-grader. Stadig mye fint også forskjellig slags løv som faller til bakken i disse dager og blir til fineste slags muld og jord. Men godt også å ha mange slags ikke løv-fellende busker og trær i hagen og i landskapet. Fine slags dufter blandt anet også. Mørkt, mild bris og omkring 11 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, fredag 16. november 2018: 

   Mørkt, mild bris og jevnt omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med 11 til 10 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt, tiltagende halv-måne i sør og ned mot 7 pluss-grader klokken 19. Månen nesten ikke synlig og 8 pluss-grader klokken 21. Mørkt og 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 17. november 2018: 

   Mørkt og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt.
   Det er særlig to andre forhold enn saks-dokumentasjonen jeg av nødvendighet i år prioriterte for meg å arbeide med. De begge - som også saks-dokumentasjonen - handler om fortsatt å forsøke overleve og å ikke psykisk og fysisk bli helt drept. Jo fortere eller stødigere jeg blir drept dess mindre får jeg og andre gjort. Alle disse forholdene er overfor meg og hjemstedet og andre en direkte og uunngåelig stadig forverrende konsekvens av kidnappingen, torturen, terroren og utplyndringen. Det ene forholdet er helsen, det andre er hjemstedet. Med alt hva hver av disse forurettelsene i praksis og konkret uunngåelig har medført av skader og ødeleggelser og reduserte muligheter i og for liv og livet. Den politiske offentlige mafia-virksomheten i dagens Norge diskriminerer, foruretter og dreper oftest sadistisk langsomt, fordi den dermed tror seg å være mindre synlig, mindre blodig og mindre bråkete, samtidig som den lettere og bedre forfalsker og hvitvasker allslags dokumentasjon og døds-attester. Falskhet, ansvars-forvirring, dobbel-moral og ulovlige lovbestemmelser, regler og avgjørelser og unnlatelser og bagatellisering og hovmods og løgners propaganda er blandt dens yndlings-våpen, erfart som mest effektive, samtidig med premiering og videreføring av sine forbrytelser. Parret med å late som å være glemsom, feil forpliktet, uforpliktet og dum og klok. Og en god karriære-mulighet og trygghet særlig for sine verste godkjente eller nyttige medspillere.
   Jeg er fortsatt omtrent daglig innom Facebook og Interettet, men det blir nu mest når jeg har tid og krefter til det og i og som pauser fra annet. Som sagt, jeg må prioritere å forsøke å ikke bli helt drept.
   Vi er veldig mange, barn og voksne i alle aldre, som i dagens Norge blir torturert, forurettet, skadet og ødelagt for livet og drept av menneskeretts-krenkere ansatt i den politiske og offentlige forvaltningen. Ansatte og deres medspillere som med iherdig oppsinnsomhet gjør alt de kan for kriminelt å skjule og å forsvare og å spre sine forbrytelser.
   Overskyet med 7 til 8 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og 7 pluss-grader klokken 17.30. Med 5 pluss-grader klokken 21 og 4 mot midnatt.
   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, søndag 18. november 2018: 

   Mørkt og omkring 4 og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet og omkring 6 pluss-grader utover formiddagen. Nesten skyfri himmel og 5 pluss-grader frem mot klokken 16. Halv-mørkt, voksende halv-måne i sør-øst og ned mot 2 pluss-grader klokken 17. Månen nokså høyt i sør, noe stjerner og en pluss-grad frem mot klokken 19.30. Mørkt, disig luft og omkring null grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.11. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/2130212573666327/

   Det såkalte barnevernet (CPS) og dets dirigenter og medspillere er i det heletatt en fullstendig pervers, kriminell, latterlig, menneske-fiendtlig, undermenneskelig og sinnssyk virksomhet.

   Ikke engang klarer de å lese Barnekonvensjonen eller noe som helst annet de ikke liker! Virksomheten er så idiotisk og kriminell og livs-farlig at det overgår alt annet! Mildt sagt.

   *

   Oddvar Espegard:
   Rune L. Hansen har helt rett !! . . . . Les hvert ord sakte, for om mulig å klare fatte noe av galskapen.

   Unni Merle:
   Oddvar Espegard Direkte skremmende!
   De klarer ikke engang å skrive riktig årstall! Men det er kanskje også med hensikt?

   Marthe Karin Hoel:
   Nå er systemet blitt så pill råttent at til og med autister og tyngre psykisk utviklingshemmede ser galskapen. Så jeg undres hvor på i køen, når vettet ble utdelt, de sto i de som idag drifter systemet???

   Morten Fjellbekk:
   Blir sånn når dem som jobber der er fullstendig inkompetente og er sterkt psykisk syke og lider av store mindreverdighets komplekser mot andre mennesker i samfunnet som er mye smartere enn dem selv, de menneskene har så stort ego av herske syke at dem går over lik for alt og hevde seg.
   Og ikke minst den økonomiske delen.
   Dem nyter hvert sekund og ødelegge barn og familier med alle løgnene dem lager

   Frydenlund Tix:
   Nesten som jeg hadde sagt det selv !!

   Mary Ann Fedje:
   De tror de bestemmer over alle lover

   Rune L. Hansen:
   Ja, de tror de bestemmer over alle lover. Det er bare vilkårlighet som styrer og rår over og i de. Og med passelig med forfalskninger og falsk dokumentasjon lar vel mange seg overbevise? Og det er jo bare barn det handler om? Og om å straffe og å reparere menneskeretts-krenkelser? I forhold til enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter. Hverken å være under eller over 12 år opphever menneskerettighetenes garantier og forpliktelser! Eller skal de likevel ikke være umistelige og uavhendelige?

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen (CRC) - fra Innledningen:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
    - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Rosa Aleneiverden:
   Barna skal HJEM

   Debra Mbuthia:
   Rosa Aleneiverden yes to theirs family's

   Rosa Aleneiverden:
   Ja det skal de

   Rosa Aleneiverden:
   Og det vet de

   Mary Ann Fedje:
   Siste krampetrekninger

   Rosa Aleneiverden:
   De har ikke mere i deres pose, vi som snakker nå kan ikke kjøpes

   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug:
   Hadde det nå bare vært slik at det er BV siste krampetrekninger, men dessverre tror jeg de får holde på i noen år til når en så Mæland sin tale i Litratærhuset dagen etter rettsaken i Stratsburg de BV fikk stryk så det holdt.

   Rosa Aleneiverden:
   Jeg skal ha mine hjem jeg sammarbeider ikke med terrorister det er sikkert

   Luciana Puntervold:
   DE ER KRIMINELLE

   Morten Fjellbekk:
   Luciana Puntervold ja, dem driver med moderne menneskehandel

   
---
---

   Ruth Ensby, 18.11. 2018:
   https://www.facebook.com/ruth.ensby.3/posts/945229822343501

   Aperopos krenkelse av privatlivets fred

   Jeg er anmeldt for å ha krenket privatlivets fred bl.a. via min aktivitet her på Facebook. Her er en liste over noen av krenkelser jeg og min familie har måttet tåle fra barnevernet og deres hjelpere. Listen er mye lengre enn dette.

   Er sikker på at flere kjenner seg godt igjen, og har tilsvarende og mange andre krenkelser i sin portefølje.

   - Dere fremstår som følelsesløse steinansikter
   - Barnet kommer ikke til å overleve natten (hjemme hos foreldrene). Er ikke annet enn å bli mistenkeliggjort for et mulig drap. Bv-tanten dro bekymringsløst hjem til seg selv!
   - Jordmor: redd for at mor kan drukne barnet. Også mistanke om et mulig drap.
   - Foreldrene trenger ikke barnet sitt, de har mer enn nok med hverandre og katten. Siden de ikke har hatt barn, vil de ikke være i stand til å endre seg til omsorgspersoner for et barn.
   - Mor skal ikke være alene med barnet.
   - Mor kan bare reise hjem (fra mødrehjem).
   - Mor klarer ikke engang å varme melk til barnet.
   - Mor trenger hjelp til absolutt alt, også personlig hygiene. De ble også sagt at hun ikke en gang kunne tørke seg i rumpa.
   - Mor klarer ikke å ta etter meg (jordmor).
   - Mor stryker barnet på kinnet, uten følelser.
   - «Vi brukte tiden under familiens opphold på føden til veiledning, kartlegging av foreldre, kartlegging av familie/nettverk og innhenting av informasjon». Fakta: de lyver på seg velvillighet, snakket aldri med noen i familien.
   - Hvis vi, barnevernet, er på føden, er ingen andre (familien) velkommen på besøk.
   - Mor er mobbeoffer (nytt for mor).
   - Far er mobbeoffer (nytt for far).
   - Far har autistiske trekk (bv-diagnose som plutselig oppstår i en alder av 40 år).
   - «Foreldrene virker snille og omtenksomme, men er fattige i ord og handlinger».
   - Dere er heldige som får ha barnet i dette hjemmet (fosterhjem).
   - Adopsjon er eneste løsning, ellers vil ikke barnet bli 100% del av familien.
   - Bestemor kan være kriminell (uegnet som omsorgsperson).

   Hvorfor blir ikke disse krenkelsene gjenstand for myndighetenes oppmerksomhet? Alt er dokumentert i rettspapirene i nemnd og rett.

   Helene Sørbøs åpne brev til Ringerike barneverntjeneste og fosterhjemmet er også åpenbart en krenkelse av privatlivets fred:

   Åpent brev til Ringerike barnevern og baby Ensbys fosterforeldre.

   Denne tvangsadopsjonen dere holder på med er så virkelighetsfjern og skadelig at det vil få alvorlige konsekvenser for resten av babyens liv!

   Hva lagmannsretten angår så har jeg erfart at det norske rettsvesenet her i landet har vist seg å ikke fungere når det kommer til barnevernssaker. Hvis familien Ensby orker å kjøre løpet helt til EMD, så er muligheten til å vinne til slutt meget stor. Ensby har bevisene på sin side, de har vist at de er gode nok foreldre. I tillegg så viser EMK en respekt for det biologiske prinsipp som det norske barnevern, nemder og rettsvesen, har mye å lære av. (EMK Art. 8: Retten til respekt for privatliv og familieliv.) Dette er en grunnleggende menneskerettighet jeg i mitt 18-årige engasjement i barnevernssaker ukentlig opplever at det norske barnevern, nemder og rettsvesen ignorerer fullstendig. Jeg har til og med opptak av en saksbehandler som sier at «Vi kjenner til loven, men den følger ikke vi!» Hvem blir den skadelidende?

   Jeg stiller spørsmål til hva slags mennesker disse fosterforeldrene er, som faktisk er med på dette krenkende løpet. Hva tenker dere egentlig? Ser dere på dere selv som helter, som redder et «stakkars» barn ut av en dysfunksjonell familie? Dere har jo sett de samme bevisene som taler for Ensby som jeg har gjort, likevel så tviholder dere på et barn som ikke er deres. Vi bor i et lite land, «alle» vet hvem dere er, og dere vil for resten av livet være stemplet som «de som stjal Ensbybabyen». Klarer dere å leve med det i så mange år?

   Valget dere har er enten å fortelle barnet at han er adoptert, eller la være å fortelle det. Hvis dere velger å fortelle det, hva vil dere da si? At foreldrene ikke var skikket til å ta seg av han, eller sannheten – at foreldrene elsket ham av hele sitt hjerte, var gode nok omsorgspersoner, sloss for å få han tilbake, men at dere, ved hjelp av barnevernet, beholdt ham av prinsipp? Hvis dere velger å ikke fortelle ham dette, så vil hele hans framtid være tuftet på en løgn, og flere løgner må nødvendigvis komme. Hvorfor ligner han ikke på dere? Hvorfor har han helt andre talent? Hvorfor er væremåten og interessene hans så forskjellig fra dere, osv osv osv…

   Å være adoptert betyr å gå gjennom livet og hele tiden føle at man mangler noe. Det betyr at det finnes ingen å identifisere seg med. Det betyr å hele tiden føle seg som en outsider, noe som lett blir fanget opp og kan slå ut i mobbing. Det betyr å hele tiden lete etter noe man ikke vet hva er. Å være adoptert betyr at man har en uforklarlig rastløshet i kroppen, man har vanskelig for å binde seg til andre mennesker, man har alltid mange spørsmål man aldri får svar på. Som adoptert vil tilknytningen, som barnevernet er så opptatt av, alltid ha en alvorlig mangel. Etter hvert som man vokser opp så vil man stille seg spørsmål om arvelige sykdommer og lidelser. Når man får barn så vil de manglende brikkene i puslespillet bli enda flere. Hvem ligner barnet på? Hva het dets farfar? Hvorfor har det brune øyne? Dere skjønner, at når de som er adoptert selv får et biologisk bånd så vil savnet etter sitt eget biologiske opphav bli enda sterkere. Det man påfører barnet er rett og slett diagnosen reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Selv om denne diagnosen er sett oftest i sammenheng med barn under omsorgssvikt, så finnes den også blant de som er adoptert, eller på annen måte er tvunget til å være borte fra sine biologiske foreldre. Diagnosen finnes også i voksen alder, og det er som regel da den dukker opp hos de som er adoptert. Det er umulig å påtvinge et barn en naturlig familiær tilknytning uten biologiske bånd.

   Det vil ikke fungere å holde Ensby-babyens opphav hemmelig for restens av hans liv. Det finnes altfor mange mennesker i livet hans til det. Dessuten vil han en dag selv føle at noe er «galt». Hva vil dere fosterforeldre, som tvang ham til adopsjon, svare når han spør? At dere handlet i tråd med barnets beste? Ett lite søk på internett vil gi han svar på sitt biologiske opphav. Det vil gi svar på hvem foreldrene er, og hvordan de kjempet for han, elsket han, og ønsket han tilbake.

   Den dagen han fyller 18 så kan han selv ta kontakt med fylkesmannen og få vite hvem hans kjødelige opphav er, og dere kan ikke nekte han å ta kontakt. Og, når sannheten kommer for en dag, når virkeligheten kommer for en dag, så kanskje dere blir hatet for det dere gjorde mot han. Hatet for hemmeligheter og løgner. Hatet for å ha fratatt ham retten til sine foreldre, sin integritet og sin arv. Hatet fordi han har gått glipp av så mye i sitt biologiske liv. Hatet fordi dere tok fra han det grunnleggende biologiske prinsipp som betyr hele ens persons identitet. Han er i fare for å utvikle depresjoner, sinne, angst og andre lidelser. Konsekvensen? Han vil, i tilfelle, ikke være den eneste som bryter med sin adoptivfamilie og søker tilbake til sitt opphav.

   Hadde jeg vært dere fosterforeldre, så hadde jeg trukket meg fra adopsjonen. Å påtvinge dette barnet så mange traumer gjennom flere år er ikke å gi det gode oppvekstvilkår. Faktisk ser jeg av andre barnevernssaker jeg har arbeidet med opp gjennom årene at foreldre er jo fratatt sine barn fordi barnevernet har vurdert faren for fremtidig omsorgssvikt. Med viten og vilje påføre dette barnet de traumer jeg har skissert, er nettopp en form for omsorgssvikt.

   Jeg vet, for jeg er selv blitt adoptert bort mot mine foreldres vilje!

   Jeg oppfordrer herved Ringerike barnevern til å ta dette åpne brevet som en bekymringsmelding, da jeg er dypt bekymret for Ensby-babyens fremtidige ve og vel, og jeg forventer at dere starter de undersøkelser dere er pålagt etter barnevernloven å gjennomføre.

   Oktober 2017
   Med hilsen
   Helene Sørbu – leder Foreningen Familie i barnevern.

   *

   Anne Kirsti Larsen:
   Rett deg opp i ryggen du, Ruth. Du har ikke gjort noe galt. De tåler bare ikke at sannheten kommer frem i offentligheten.

   Anne Aandal:
   Jeg har sagt det før og bare gjentar at disse Barneverns tantene bør skamme seg langt inn i en viss plass slik de holder på. Snakk om å krenke mennesker!!!!

   Anne Grete Axelsson:
   Ett familiemedlem som er rammet av BV er blitt degradert til nesten psykisk utviklingshemmet etter BV kom inn i bilde. En mann som har jobba innen tungtransportssektoren i 20 år. Kjørt bil 3 x pr uke tur/retur Bodø - Trondheim + landet ellers - gode skussmål på jobb. Godt likt av arb.kollegaer osv... Og det sitter det bondekjærringer og lirer ut av seg. ( tatt seg jobb i BV i voksen alder for å bidra til gårdens økonomi )

   Randi Westhagen:
   Hm «tantene, bondekjerringer» er det slik at barnevernets ansatte består i hovedsak av kvinner med minimal utdannelse? :( :(

   Anne Grete Axelsson:
   Rett fra skolepulten og inn i maktposisjoner iallfall. De er iallfall totalt blokkert for hva hjelp innbefatter. Det kan jeg uttale meg om iallfall pga 23 år arbeid innen helse og hjelp.

   Anne Grete Axelsson:
   3 år på såkalt høyskole - mange ca 20 - 22 år når de er utdannet -- ofte ingen barn selv. OG ang bondekjærringene så JA det er blitt tvingende nødvendig for disse å få seg en utdannelse og bidra på gårdsbedriften. Noe de ofte IKKE orker.

   Randi Westhagen:
   Helt sprøtt! Burde være høyt kvalifiserte innenfor; familie-barnerett, psykologi, menneskerettigher - erfaring og utstyrt med empati

   Anne Grete Axelsson:
   Ja IKKE minst barnets sinn. Og dets utvikling.

   Dag Vidar Madsen:
   De burde uansett hva slags utdanning eller bakgrunn de måtte ha, være i besittelse av det vi kaller vanlig sunn fornuft.

   Anne Grete Axelsson:
   Ingen innen hverken BV el generell helsepleie er opplært el har peiling på hjernes utvikling på barn. Heller IKKE psykiske reaksjoner hos foreldre uten at de har spesialutdannelse på dette. Og d er d ett fåtall som har på vanlige avd. D vi som pleiere skal gjøre er å sørge for hjelp til det som trengs underveis. Sørge for å bringe beskjed om behovene til de ansvarshavende / overordnede på avd til en hver tid - som på nytt skal skaffe til veie spesialhjelp fra andre faggrupper. Sånn funke d rundt om. Rapportering til de som har fulle og hele ansvaret til en hver tid.

   Annette Morgaine Olsen:
   Bv har en holdning til barn, som er skremmende.
   Skulle tro de driver omplassering av dyr.....
   Det er traumtisk for en hund å bli omplassert, hvordan er det da for ett menneskebarn......

   Blir helt skremt av dette bv bedriver.

   Er 100% enig i at der det er vold og overgrep, ca3% av sakene, så skal man gå inn å gjøre noe, barn skal ikke ha det sånn.
   Men, i absolutt alle andre tilfeller, så skal hjelpen settes inn i familien og barna bli hjemme.
   Her er det KUN fantasien som setter grenser.
   Man kan innkalle til storfamiliemøte, der man kaller inn besteforeldre, tanter onkler, hele den nærmeste familien, og i felleskap komme frem til en løsning som er til det beste for barnet.
   Har man ikke familie som kan stille opp, så er det mange andre løsninger som bør vurderes før man i det heletatt, vurderer omsorgsovertakelse.

   Anders Johansen:
   Nailed it

   Ruth Ensby:
   Anders Johansen
   Takk for deling ! <3

   Anders Johansen:
   Ruth Ensby Du får smi mens jernet er varmt! :)
   Da får du også vist at du ønsker en debatt, noe som egentlig taler til din fordel (men som sikkert blir brukt mot deg, for det blir jo "alt"...). :(
   Myndighetene prøver å avslutte det som er en debatt ved å politianmelde. Men da er det egentlig bare å kjøre på med å snakke på det man ønsker å snakke på. Ikke la dem styre agendaen eller stilne en. :)

   Ruth Ensby:
   Anders Johansen
   Vanskelig å stoppe jeg da :)

   Rune L. Hansen:
   Det er liksom ikke å drepe eller å torturere å frata et menneske retten til sitt familieliv?
   Det er jo til og med noe man gjorde overfor slaver i gammel tid?
   Og de det skjer og skjedde med fikk det vel bedre? Eller hva? Eller hvem bryr seg om det?
   Å bli fratatt retten til sitt familieliv er vel noe alle og enhver ønsker å oppleve? Og klarer å leve med?
   Og er vel noe alle og enhver bør utsettes for - for å se og å få bekreftet hvordan de klarer det? 
   Det er jo liksom ikke å drepe eller å torturere å frata et menneske retten til sitt familieliv? Men til barnets og medmenneskets beste? Eller hva?
   
   Anne Kirsti Larsen:
   Jeg synes de uttalelsene Sylvia er blitt utsatt for er svært krenkende. Skjønner ikke at det er lov å komme med slike uttalelser i en rapport heller. Sykepleierapporter skal vært objektive og korrekte. Uttalelser som «Sylvia er nesten ikke i stand til å tørke seg i rumpa engang» hører ingen sted hjemme i en sykepleierapport.

   Anne Grete Axelsson:
   Hvordan skal man klare å få frem og få kritisert ALLE disse stygge uttalelsene fra BV mot mennesker ? Det er jo INGEN innen de andre ansvarshavende offentlige etater som vil høre på det som skrives el dokumenteres. Ikke States helsetilsyn - ikke Helsedirektoratet - sykepleiesjef i kommunen el noen andre.

   Sylvia Gustavsen Ensby:
   Anne Kirsti Larsen ja det er veldig krenkende og ingen tok hensyn til at jeg hadde hatt hastekeiersnitt og ikke var meg selv. Jeg følte meg som 80 åring som knapt kunne gå.

   Dag Stranna:
   Hugs korleis foreldra til Natasha og Erik vart omtala i mangel av konkrete feil å diskvalifisere dei på. "Enkle menneske".
   Har barnevernet lov å ærekrenke slik utan konsekvenser medan ander må møte i retten for liknand utsegn?

   Anne Kirsti Larsen:
   Sylvia Gustavsen Ensby I følge sykepleien grunnlagstenkning paragraf 1 står det:» Sykepleieren skal i sin virksomhet vise respekt for liv og det enkelte menneskes egenverd». Denne paragrafen bryter de så det suser etter når de skriver slikt som dette.

   Anne Kirsti Larsen:
   Dag Stranna Enda verre er det at helsepersonell gjør det. De er i følge sine yrkesetiske retningslinjer forpliktet til å behandle andre mennesker med respekt.

   Rune L. Hansen:
   Men falsk og forvridd og krenkende dokumentasjon er vel ikke ment for annet enn å narre andre? På samme måte som ulovlige lovbestemmelser og avgjørelser og handlinger og unnlatelser også er det!

   Anne Grete Axelsson:
   Anne Kirsti Larsen Håper virkelig at det som påstås uttalt her er helt rett oppfattet. Det kommer ann på hvem som har brukt dette videre - er det jordmor - BV - sakkyndige el andre ? Og har det vært behov for stell /hjelp i de første døgn etter inngrep, så kan sånn uttalelsen / skriveriet faktisk gjelde situasjonen der og da - i en observasjon av pasienten / brukerens behov. For eksempel : pasienten har så store smerter - bevegelighetsproblem etter operasjon at den har behov for det og det..... og får ikke til det og det....og det MÅ varsles om til de som komme på neste vakt osv... Bare en tanke :) Noe må man tilgi bli skrevet - for dette skal IKKE bli brukt videre når pas/bruker er kommet videre i "forfriskningen".

   Anne Kirsti Larsen:
   Jeg kjenner en mor som hadde svært høyt blodtrykk etter fødselen og måtte ha hjelp til å stelle babyen den aller første tiden fordi hun rett og slett ikke klarte å løfte babyen. Da fikk hun hjelp av hjemmetjenesten og familien. Etterhvert gikk blodtrykket ned og hun kunne begynne å stelle babyen igjen. Det var aldri snakk om å koble inn barnevernet.

   Anne Grete Axelsson:
   Anne Kirsti Larsen Ja sånt har æ opplevd også - men nå var d skriverier om ting som står i dokumenter - og ja BV har ingenting å gjøre med slike evt problemer. Men at dette har stått i journaler / dokumenter kan faktisk ha skjedd med " gode hensikter" slik at pas/bruker skulle få hjelp på hver vakt :( Men ja d kan oppleves jævlig for de som rammes og spesielt i ettertid når barnet ble tatt av BV :(

   Rasha Masri:
   Stå på Ruth <3 <3 når vi leser dokumentene fra barnevernet tror vi de snakker om andre mennesker en oss vi blir overrasker gang på gang på hvor mye løyner de er i stand å lage, de glemmer at de krenker våres privatlivet og deres truing mot oss som familier :(

   Maren Ottem:
   Unnskyld språkbruken men fy f... Dette er stygt de påstandene bv kommer med. De sku vært kverka alle sammen.. Jeg støtter familien Ensby fult ut. Aldri gi dere. Støtteklem til deg Ruth og resten av familien. Jeg følger med på saken deres her på Fb.

   Solveig Marie Braseth:
   Fyy hvor stygg di er! - godr ønsker til Ruth og familien!

   Hilde Ottesen:
   Barnet var nok dessverre ett bestillingsverk fra fosterfamilien. :( Det er noe som skjer så alt for mye i Norge. Det er topp at dere tar saken til EMD, men dessverre følger ikke bv dommene derfra bestandig. Jeg krysser fingrene for familien din og håper det aller beste for dere.

   Rune Fardal:
   Ser frem til den tingrettssaken, da skal de ansvarlige virkelig få publisitet

   Krisztina Svendsen:
   Det er blodkokende påstander av barnevernet!
   Løgn etter løgn.

   Rune L. Hansen:
   Hvem andre bryr seg om det, Krisztina Svendsen? Løgner og "sannheter" som er vridd på er skrevet og hvitvasket for å kidnappe, torturere, pakke, selge og traumatisere barna og foreldrene - og for å overbevise dommerne i EMD og andre og eftertiden om at det ikke var så veldig galt det som foregår i politisk offentlig regi i dagens Norge. Og både foreldrene og barna skades, ødelegges og dør jo fortere av det.

   Krisztina Svendsen:
   Rune L. Hansen jeg er klart over dette dessverre

   Leif Guthus:
   https://infowarriorsofnorway.com/articledetail/norges-menneskehandel-barnevernet
   Articledetail - infowarriorsofnorway.com
   infowarriorsofnorway.com

   Merete Aubert:
   Grove krenkelser så det holder! Og de må ikke stå til ansvar for noe! Helt syke beskyldninger dette! Og har ikke noe med foreldre rollen å gjøre heller bare så det er sagt! Usant sladder! Det er det de i barnevern driver med!

   Rune L. Hansen:
   Og hvorfor forties straffelovgivningens og menneskeretts-konvensjonenes forskjellige men tydelige forbud mot og strafferammer for blandt annet også slikt?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.11. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214844631484089

   Hverken å være under eller over 12 år opphever menneskerettighetenes garantier og forpliktelser!

   *

   ️
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, mandag 19. november 2018: 

   Mørkt, stjerner og omkring en minus-grad Celsius her ute i natt. Lavt nokså tett disig og i overkant av null grader utover formiddagen. Med opp til omkring en pluss-grad utover eftermiddagen. Mørkt, disig og en minus-grad klokken 21 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, tirsdag 20. november 2018: 

   Mørkt, fuktig og omkring null til en minus-grad Celsius her ute i natt. Disig, fuktig og opp til omkring en pluss-grad utover formiddagen og eftermiddagen. Med ned mot null grader igjen omkring 15-tiden. Mørkt og ned mot 3 minus-grader og månen sørlig klokken 20 og videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 20.11. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155728054581875

   Til de aktuelle ansvarlige for statsadvokat i Bergen, Rudolf Christoffersen

   From: marius@reikeras.no
   Date: Tue, November 20, 2018 7:05 pm
   To: postmottak@jd.dep.no
   Cc: justis@stortinget.no

   Vedr: Statsadvokat, Rudolf Christoffersen.

   I februar i år, ble jeg kontaktet av kvinner som kunne fortelle rystende historier om hvordan politiadvokat, Rudolf Christoffersen, skal ha forgrepet seg på flere unge jenter, da han var en ledende skikkelse i FpU på 90- tallet.

   Saken ble etterforsket av politiet, men slik jeg forstod det var forholdene foreldet.

   Nå, et drøyt halvår senere, leser jeg på nettsidene til NRK at Christoffersen ikke bare aktorerer i saker som omhandler seksuelle overgrep, han er til og med blitt forfremmet til statsadvokat.

   Norge må være det eneste landet, der offentlig ansatte er immune mot reell straffeforfølgelse.

   Men, ikke bare det. Mange offentlige ansatte, slik som Christoffersen, blir altså forfremmet.

   Det er uansett en hån mot de som har opplevd å bli krenket av Christoffersen i svært ung alder.

   Jeg snakket med moren til en av disse ofrene, og hvor hun skriver:

   "Godt gjort det å bli forfremmet mens du er under etterforskning, men som sagt, er ikke overrasket"

   "Dette er å tråkke på ofrene hans, men han var for høyt oppe i systemet da han ble anklaget, han har nok mektige hjelpere"

   Bergen, den 20.11.18

   Marius Reikerås

   *

   Anne Sunde:
   Man burde bli sjokkert over sånt, men dessverre blir jeg ikke det lengre. Godt formulert, Marius. Langfeldt sin kommentar ''Let the sleeping dogs sleep'' forteller meg at der er mange Rudolfer strategisk plassert i systemet på de fleste nivåer og over alt der det finnes maktstillinger og/eller stillinger som gir lett tilgang på barn....skole, idrett, barnehage, psykiatrien, fosterhjem, institusjoner ++++. Langfeldt mente at hele systemet ville bryte sammen dersom vi vekket disse sovende hundene. Det forteller hvor omfattende dette er og det forteller at vi ikke kan være trygge for barna noen steder. Hva som kan gjøres for å rydde opp i dette, vet jeg ikke hele svaret på, men vi får ta litt etter litt.

   Anne Sunde:
   Her er en sak til der en betrodd person misbrukte tilliten til barna og foreldrene deres

   https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fi%2FP38Ewe%2Ffotballdommer-tiltalt-for-nettovergrep-mot-flere-hundre-gutter
   Fotballdommer tiltalt for nettovergrep mot flere hundre gutter
   vg.no

   Þórey Guðmundsdóttir:
   Takk Marius Reikerås.

   Rosa Aleneiverden:
   Desto flere svin på skogen desto høyre stillinger, penger Før folk

   Eve Anoba:
   Det mycket sleeping dogs in Norway.

   
---
---

   Marius Reikerås, 20.11. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155728086716875

   Hva har Tolga-sakene lært oss.

   Jo, blant annet at de som forvalter lovene, ikke kan være kjent med innholdet i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, som Norge undertegnet konvensjonen 30. mars 2007.

   Med andre ord:

   Nok en menneskerettskonvensjon som kun er til pynt, og til festtaler.

   *

   Per Steinar Sørå:
   Det er så med Togasaken so med alle sakene i temaet, er en stemplet som psykisk utviklingshemmed (åndssvak-evnerik) kommer en ikke ut av dette! Stempel som ukyndige setter på en!!!!

   Gs Allan:
   Norge har ved ratifikasjonen tatt forbehold mhp. tolkningen av artikkel 12 og 14. Her er Norges første rapport: til FN:
   https://www.regjeringen.no/contentassets/26633b70910a44049dc065af217cb201/norges-rapport-konvensjon-om-rettighetene-til-mennesker-med-nedsatt-funksjonsevne.pdf

   Liv Cecilie Nygaard Kjeilen:
   Hvis menneskerettskonvensjonene kun brukes til pynt og til festtaler, betyr det jo at vi alle er ført bak lyset. Er vi virkelig fornøyd med våre politikere og myndighetsutøvere som ikke tar menneskerettighetene på alvor og gir oss den beskyttelsen vi alle har rett på?

   
---
---

   Marius Reikerås, 20.11. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155727826191875

   Another case is on the doorsteps to the European Court of Human Rights.

   The following are the violations and arbitrary acts, as seen by the applicants, carried out by the Norwegian Child Welfare Service run by the Norwegian government:

   1. Our children were denied of their right to use their mother tongue.

   2. It kidnapped our children in well-organized manner and brain-washed them to give evidence against their biological parents.

   3. Conversion of our children

   4. Denial of the cultural background of the children.

   5. Denial of the ethnic right of the children

   6. Presentation of the documents against the court.

   7. Presentation of the documents stating that the children born in Norway have no right to speak Tamil language.

   8. In the document prepared by the foster father to the court, it was mentioned that the children never wanted to return to their biological parents.

   9. The biological parents were badly affected both physically and mentally by their arbitrary acts.

   10. The documents and the reports submitted by the Psychologist and the Family Welfare Section.

   11. The Child Welfare Service behaved in such a manner stating that the children tell about the matters relating to cultural ills (disorders) in relation to the biological parents.

   12. It misled our innocent children telling them false and fabricated stories about the parents in order to prevent them from returning to their parents.

   13. The Foster Father and the Child Welfare Service had mentioned in their statements that the injury leg of another child who had previously been subjected to psychical violence that it was the leg of our child and it was caused by the parents. Later, the Child Welfare Service confirmed that it was not the leg of our child.

   14. The supervisor appointed by the Child Welfare service prepared a false letter telling that the children never wanted to return to their parents.

   15. Although the Psychologist had mentioned in his report that the children were badly affected mentally during their stay at the Foster Home the court never considered the fact favorably.

   16. The Child Welfare Service functioned by disregarding the judgment delivered by the court on 28.11.2014 to return the children to the care of their parents.

   17. The Child Welfare Service dragged the time period without returning the children to the care of their parents and continued to prepare false and fabricated documents in order for them to file a case once again.

   18. We, the biological parents had to get displaced in a hurry to a new place, loosing the job and leaving the permanent residence in which we lived for 30 years and neighbors friends and close relations.

   19. The Child Welfare Service prevented both the parents and children from speaking their mother tongue (Native language) during the exercise of access to the Foster Homes. They also behaved partially and violated the human right Law.

   20. It also attempted to take our children back by sending the Child Welfare Care givers providing misinformation.

   21. Both the Foster Father and the Child Welfare Service prepared the report against the will of the children by taking them to the doctor and Psychologist.

   22. When our children got displaced to Oslo, the capital of Norway, they had also made our children mentally affected by preventing them from continuing their studies at a school in Oslo. As a result, they were badly affected both physically and psychologically.

   23. The Foster Father smashed up our happy family life by disturbing the minds of our children with the assistance of the children of his relatives.

   24. We were compelled to leave our house which was built little by little with hard-earned money and our friends and relatives and loose our jobs.

   25. They prepared these documents using the lack of knowledge of our children.

   26. It was stated about the preparation of false documents during the private discussion between the Foster Father and the Child Welfare Service officials.

   27. Both the Norwegian police and the Child Welfare Service cheated the parents and children by filing a false case citing it was based on anonymous information. Actually, the particular informant was a teacher of Social Development. She abetted the police and the Child Welfare Service in kidnapping our children from their school without the knowing to the class teacher and principal of the same.

   28. The court functioned with blind obedience without accepting the evidences provided by the Eye-witnesses, organization for the migrants, Child Welfare Service and Environmentalist.

   29. No importance was given by the court to the three previous judgments delivered by the courts. Instead, it pronounced its judgment in favor of the municipality and the Child Welfare Service.

   30. The Child Welfare Service prepared documents forcing the parents to change their nationality as Norwegians.

   31. They forced us to accept all what they wrote. They also caused mental depression to us by harassing and treating us with the assistance of the police and other higher authorities.

   *

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Hvilken advokat har fått saken opp for EMD?

   Kyoto Rhapsody:
   This is really awful.

   Tetka Ditka:
   It makes me sick. Nazi country, nazi Lebensborn!

   Rune L. Hansen:
   De er så ivrige på å kidnappe og fangeholde barn at de fullstendig "glemmer" at barn har menneskerettigheter. De er så vandt med "å glemme" at foreldre og medmennesker har menneskerettigheter, at det gjør ingen forskjell. De vil ikke at menneskerettighetene skal være en makt-faktor.

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, onsdag 21. november 2018:  

   Mørkt og omkring 3 minus-grader Celsius her ute i natt. Det er sikkert nok adskillig kaldere utendørs nu de fleste andre steder i Norge. Men motsatt innendørs. Lys blå himmel, solen lavt sørlig og en minus-grad her ute klokken 11. Et rødt helikopter lavt og sakte flygende fra sør mot nord her omkring klokken 13.45 og et minutts tid derefter tilbake noe fortere og høyere. En pluss-grad klokken 13 og ned mot null klokken 14. Mørkt og en minus-grad klokken 17. Med måen nokså full i øst og to minus-grader klokken 18. Månen nokså høyt sørlig og tre minus-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, torsdag 22. november 2018: 

   Omkring tre og fire minus-grader Celsius her ute i natt. Gradvis opp mot null grader frem mot klokken 13. Mørkt med full-måne i øst, spredt lett skyet og en minus-grad frem mot klokken 21. Månen høyt i sør og ned mot tre minus-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, fredag 23. november 2018: 

   Mørkt og en minus-grad Celsius her ute klokken 04 i natt. Lett blå-stripet overskyet, lett litt yr og en pluss-grad frem mot klokken 12. Solen er lavt og dagene er korte her i disse dager og enda mere for de som bor lengre nord. Det er omtrent en måned igjen til 21. desember med vinter-solhverv, så dette fortsetter videre frem til da og kan også blandt annet bli kaldere. Variablene er også flere forskjellige andre. Derefter blir da solen høyere over horisonten og dagene lengre og varmere. Halvt overskyet og lite skyet utover eftermiddagen. Mørkt, full-månen høyt østlig og to minus-grader klokken 22. Med månen enda høyere sørlig mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 23.11. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155733303631875

   Fra dommen i Borgarting lagmannsrett mot tidligere barnevernspsykiater og medlem av barnesakkyndig kommisjon, Jo Erik Brøyn, heter det :

   "Skadevirkningene av slik aktivitet er oppsummert slik i HR-2001-1545:

   Pornografiske bilder av barn vil i praksis være produkt av overgrep mot barna, ikke sjelden gjentatte overgrep over tid…..

   Befatning med barnepornografi innebærer en utnyttelse av dette."

   Jeg konstaterer at Borgarting lagmannsrett mener at en mann som har stimulert til ekstreme overgrep mot barn,gjennom en periode på drøye 20 år, skal ha lavere straff enn hva kunstmaler Odd Nerdrum i sin tid fikk, da han fikk 2 år og 10 måneder i en omtvistet skattesak.

   Nå fikk Nerdrum riktignok straffen senere redusert til 1 år og 8 måneder, men likefullt.

   Og hva må alle de foreldre tenke,som har fått sine barn fjernet som følge av at Brøyn har støttet det offentlige i alle omsorgsovertakelsesaker i over 20 år?

   Hva tenker de, når han som er dømt for grove overgrep mot barn får beholde sine barn,mens mange velfungerende familier har mistet sine pga Brøyns mektige offentlige stemme?

   Og ikke bare det:

   Det er mye som taler for at mektige mennesker i det offentlige, har vært kjent med Brøyns pedofile legning i minst 20 år.

   Likefullt fikk han lov til å kjøpe til seg to barn av en fattig indisk kvinne i 2010.

   Det var som Langfeldt sa i dokumentaren på BBC:

   Let the sleeping dogs sleep!

   Dette er en skandale av internasjonale dimensjoner,og viser et grotesk forskjells-Norge.

   *

   Rasha Masri:
   En pedofil får redusert straff, men disse barna får livstid...

   Leon Byberg:
   Bare å sende på bekymringsmelding på disse stakkers barna som er fanget hos en dømt kriminell barnepornotatt...

   Dag Stranna:
   Barnevernet skal sjå på bekymringsmeldinga og deretteravgjere om dette er ei sak dei skal (ynskjer) å gå vidare med. Kva trur du skjer? Hennlegging eller oppfyljing?

   Cecilia Övall:
   Finns det inte psykologisktest i det som kan på vis att person er pedo.. . Men det så fall inte konstigt om han får lågt straff .. en del frimurare tjänster og gen tjänster.. til deras för del.men inte tänke om vad de har gjort ett oskyldigt barn .. med deres påfund...av med det heliga ell högre straff på dom .om det kan på visa det

   Anne Torild Bru:
   Brøyn har vore kjent frå 2005 når div vart avdekka I byen vesten for lova - Haugesund når varsel vedk pedofil sakkyndig psykolog med fleire verv tilknytta barn og KRF bystyrepolitikar Bjørn Austeid som til slutt vart tatt i 2011. Same med pedofil lærar som har seksuelt misbrukt over 100 barn i distriktet m.fl

   Rune L. Hansen:
   Og eneste grunnen til at han i det heletatt ble innhentet og dømt, er at det ble uunngåelig.

   Rune L. Hansen:
   Vel, å si at han ble dømt er vel en kraftig overdrivelse. I forhold til hva ha har gjort så er jo straffen for nesten ingenting å regne.

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.11. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155733333471875

   Jørgen Skarsvåg, for å ha kjempet for sine menneskeretter mot det offentlige :

   2 år og 8 måneder i fengsel.

   Jo Erik Brøyn, for å ha medvirket til overgrep mot barn i over 20 år:

   1 år og 8 måneder i fengsel.

   *

   Jan E. Hansen:
   Nøkkelordet her er " det offentlige" Da får du mye mer straff. Snyter du skatt, fy fy. Slår du ned en idiot, kan du få alt annet enn fy fy, om de egentlig liker deg.

   Magnar Inge Wisnes:
   Dette beviser galskapen og når topp politikerne ikke "vil" se dette så MÅ det forandringer til.

   Per Steinar Sørå:
   Det virker som om det er om og gjøre å trykke den lille mann godt ned i gjørma, mens en hegner en som står høyere oppe i hierarkiet!!!

   
---
---

   Rune Fardal, 23.11. 2018 via Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway:
   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/posts/961917324006592

   Brøyn fikk medhold i anke, straff redusert til 1 år og 8 mnd.

   Hans ofre soner livstid...

   *

   Britt Merethe Risholm Ekerhovd:
   Ser at psykoene beskytter hverandre og håner ofrene i KOR....

   Odd Kristensen:
   I min bok er det skjerpende at han har en slik jobb og så gjort som han har!
   Og dette er "rettferdighet"?
   Det er ikke mye å stole på!

   Eva Beate Fagereng:
   ER DET MULIG!!!!
   Ser i nesten alle saker, som omhandler overgrep mot barn, ut som om dommerene har samme legning selv - det er ihvertfall en sympati erklæring til ALLE pedofile :( :( :( :(

   Kåre Petter Larsen:
   Domstolen i Norge er en vits, de bruker ikke evnen til å skille mellom rett å galt. De bare lager en dom basert på sakkyndig rapporter uansett om de er falske eller ikke

   
---
---

   Rune Fardal, 21.11. 2018:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10155652843966150

   Barn i fosterhjem utvikler psykiske lidelser i et enormt tempo.

   Som jeg tidligere har sagt, dette henger sammen med tapet og fjerningen fra foreldre. Tilknytningssystemet er aktivert. Dette vet fagfolk som klarer tenke ut av boksen.... men de fortsetter ødelegge barn fordi de tjener penger på det.

   DO THE MATH!

   Fosterhjem

   I "Casey Family Northwest Alumni"-studien, fant man at frekvensen av PTSD hos voksne som var i fosterhjem ett år i alderen 14-18 var høyere enn hos krigsveteraner som var eksponert for kamper. Opptil 25 prosent av de i studien oppfylte de diagnostiske kriteriene for PTSD sammenliknet med 12-13 prosent av veteraner fra Irak-krigen, 15 prosent av krigsveteraner fra Vietnam, og 4 prosent i den generelle befolkningen. Tilfriskningsraten for de som hadde vært i fosterhjem var 28,2% i motsetning til 47% i den generelle befolkningen.   PTSD-bv-cps.jpg


   *

   Sigbjorn Aase:
   Du har hundre prosent rett

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Helt sant. Får helt vondt at dette kan gå an i vårt land. Ja pengene er en rot til alt ondt

   Mona Kågen:  
   Kalde fakta, men endog noe av det mest korrekte som noen gang er sagt, Rune Fardal

   Ildrid Désirée Mangaard:
   Tenk deg de som blir flyttet hyppig.. Og mindre barn enn de i tenåra :( Mamma hjertet gråter på mitt barns vegne.

   Mona Kågen:
   Grusomt :(

   Ildrid Désirée Mangaard:
   Ja BV har altfor mye makt, skulle ikke vært sånn. Stakkars barn som er i det forferdelige systemet.

   Mona Kågen:
   Ildrid Désirée Mangaard De skal opprinnelig ikke ha makt da det er hjelpepleier med autorisasjon sin oppgave..

   Ann Mari Angel Halvorsen:
   Emely vårt barnebarn er så traumatisert at hun på noen områder er på 1-2 år og 3 års stadiet ! hun blir 5 i mars og i følge sakyndig og barnevern er det pga hvordan hun hadde det hos mamma og oss ! dette maktspillet med løgner skal vekk !

   Gunn Tove Forsmo:
   Ja det er alltid familien som er problemet, det er søren meg så gale, at mann kunne virkelig få lyst og banke litt vett i Bv, jeg kaller det uvesenet og litt som ikke egner seg på trykk

   Ann Mari Angel Halvorsen:
   Gunn Tove Forsmo :) :) sant det

   Ulku Baltacı:
   Dette er så skremmende for befolkningen

   Sylvi Jensen:
   :(

   Kari Helen:
   Det er bra at barn som ikke får den stimuli og omsorg dem har behov for skal selvfølgelig få hjelp. Men å ta barna bort fra mor og far er ikke bra, dem skulle heller satse på å sette inn resurser i hjemme der det er behov for det. Alle vet da at ingen kan erstatte hverken et mamma/pappa - <3 <3 <3
   Og dessverre blir det ofte fjernet barn fra gode hjem der det IKKE er mangel på hverken kjærlighet eller stimuli også. Da :( ;( mitt mamma<3 <3 <3

   ️Rune L. Hansen:
   Når foreldre eller andre svikter, mishandler eller på andre måter krenker et barns menneskerettigheter. Hva er det riktige da å gjøre? Hva sier menneskerettighetene om dette? Dette er hva menneskerettighetene konkret og presist har lovbestemt om dette. Les Barnekonvensjonens Art 19. Lovbestemmelser, mennesker, holdninger, dommer, regler eller avgjørelser som sier noe annet er selvfølgelig ulovlige. Offentlig eller privat å medvirke i eller for noe annet er grov kriminalitet. Og les videre for eksempel hva som av EMD (ECHR) presist blir forklart i N.P. v. Moldova, dom av 6 oktober 2015, i premiss 70 - som jeg gjegir her nu:

   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det.
   Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   
---
---

   Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway, 20.11. 2018 shared a video:
   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/vb.550979181767077/287118305249043/?type=2&theater

   Det verste du gjør mot et barn er å fjerne det fra sine foreldre.

   Men hvorfor er det så skadelig? Jo, det aktiverer tilknytningssystemet. Her forklarer jeg hvorfor barnevernets fjerning av barn fra sine foreldre er så skadelig, og hvorfor alt annet er mindre skadelig for barnet en å fjerne det fra sine foreldre.

   Det verste du gjør mot et barn er å fjerne det fra sine foreldre.
   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/vb.550979181767077/287118305249043/?type=2&theater 
   Video - 3,813 Views

   *

   Rabella Black:
   Takk for bra opplysninger

   Monicha Anethe Nymann:
   Ja barn blir så ødelagt ved å bli fjernet fra sin mamma og pappa. Jeg fikk bo hjemme selv med rus, vold og incest mens min bror måtte bo under offentlig omsorg. Han tok sitt liv som 30 åring, fikk aldri god kontakt med mamma igjen, han fikk aldri kontakt igjen identitet mangel.... Så de offentlig må slutte å leke Gud eller hva de gjør!!! De er faktisk de som dreper og ødeleggelser barna våres! De ansvarlige skal få sin straff, bli straffeforfulgt!!! De skal ikke gå fri for den ødeleggelsen de skaper i uskyldige barna og for deres foreldre ! ! ! ! !

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, lørdag 24. november 2018:

   Månen høyt sørlig og omkring to og tre minus-grader Celsius her ute i natt. Gradvis en stund opp mot null grader utover dagen. Mørkt og 4 minus-grader klokken 18. Månen i øst og ned mot 5 mius-grader klokken 21. Månen høyere og lengre mot sør og 5 minus-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, søndag 25. november 2018: 

   Omkring 5 minus-grader Celsius her ute i natt. Opp til omkring 3 minus-grader utover dagen. Mørkt og ned til omkring 5 minus-graderklokken 18. Ned mot 6 minus-grader klokken 19. Månen tildels synlig høyt i sør-ost og 4 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 25.11. 2018 shared a live video:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214893600588286

   Meget viktige og treffende ord for og om oss alle og enhver fra Rune Fardal. Hør hva han sier i denne videoen!

   Du skal ikke tåle så inderlig vel....
   https://www.facebook.com/rune.fardal/videos/10155660433861150/
   -21:30 - 10,828 Views

   *

   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, mandag 26. november 2018: 

   Mørkt og to minus-grader Celsius her ute klokken 04 og 05 i natt. Dus lys blå himmel, lett litt skyet i horisonten og 4 minus-grader klokken 10. Det er mye rimfrost langs bakken her ute nu i disse dager, bare tidvis redusert av lys med varme fra solen. Opp mot to minus-grader videre utover formiddagen og eftermiddagen. Gradvis ned mot fire minus-grader frem mot klokken 16. Mørkt, månen østlig litt avtagende og i underkant av 5 minus-grader klokken 22. Månen i øst og 6 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 26.11. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153907086631875

   Hvorfor skal det være så himla vanskelig for våre rettsmyndigheter, å respektere våre grunnleggende menneskeretter?

   Ja, det spørsmålet har jeg stilt meg oftere og oftere de siste årene.

   Menneskerettsloven er ytterst viktig. Ja, så viktig er den, at den ved motstrid for annen norsk lov har forrang.

   Det er ikke jeg som sier dette, men våre lovgivere, jf menneskerettsloven § 3.

   Menneskerettene har til og med fått et eget kapittel i Grunnloven, kapittel E, som bare omhandler menneskeretter.

   Så hvorfor sitter jeg da, etter alle disse årene, fortsatt igjen med en følelse av at det hele er en gedigen juridisk bløff?

   Jeg tror vi alle kan være enige om at menneskeretter som kun forblir seende fint ut på papiret, men som ellers ikke har noen praktisk funksjon, har liten eller ingen verdi.

   Menneskerettsdomstolen er overlesset med saker, og konsekvensen er at mange saker som burde ha fått sin rettmessige pådømmelse, ikke får det.

   Det sier seg selv, at 48 dommere ikke kan håndtere en saksmengde på over 100 000 saker i løpet av et år.

   Menneskerettsdomstolens rettspraksis ( case law) er slik at den utformer generelle rettsprinsipper som går igjen fra sak til sak.

   Ta to eksempler som er lette å forholde seg til:

   For det første, har EMD grunnleggende slått fast at enhver borger, som hovedregel, har krav på muntlige forhandlinger i minst en instans.

   Men, denne regelen er ofte neglisjert i det norske rettssystem.

   Ta tvangssalgssaker i Norge. Et meget alvorlig inngrep for den familie som berøres.

   Det foregår ofte slik at hele rettsprosessen, fra tingrett til Høyesterett, avgjøres uten at en eneste muntlig forhandling er blitt ført.

   Jeg vet at flere av mine Facebook- venner, nettopp har opplevd dette, så det finnes mange sannhetsvitner til denne type krenkelser.

   For det andre, har EMD grunnleggende slått fast, at enhver som påberoper seg en menneskerettskrenkelse, har krav på å få påberopelsen av krenkelsen grundig vurdert.

   Men, det skjer ytterst sjelden.

   Ta barnevernssaker som det andre eksemplet.

   Hvor ofte har du sett at Fylkesnemnda eller domstolen har realitetsvurdert om det foreligger en menneskerettskrenkelse?

   Ofte slenger retten på en setning som sier: ”Saken er vurdert opp mot EMK artikkel 8, og antas for å være i samsvar med denne.”

   Hvor betryggende er dette?

   Kan den som rammes være sikker på at denne ene setningen om EMK artikkel 8 gir en forsvarlig saksbehandling av sakens faktiske spørsmål? Selvsagt ikke.

   Så hvorfor er det så vanskelig å etterleve våre forpliktelser når reglene ligger der nettopp for at de skal kunne brukes?

   Det ligger nok mye i at reglene er designet for individet, og ikke for det offentlige.

   Og da passer de ofte ikke inn i et offentlig-vennlig system.

   *

   Kristian Rønås:
   Handlingsrommet til staten trues og det er der det ligger : http://www.statogstyring.no/ledere-i-staten-vil-styre-mer/
   Ledere i staten vil styre mer | Stat & Styring
   statogstyring.no

   Bjørg Pettersen:
   Folkestyre nå, slik Sveits har... Norgespartiet trenger medlemmer, som jobber for folke, og drar i gang.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke bare Grunnloven som sier og har lovbestemt at menneskerettighetene gjelder og skal gjelde foran og over alt annet. Det samme er flerfoldig og tydelig også lovbestemt i alle de felles-menneskelige mennekeretts-konvensjonene, og også i blandt annet straffelovgivningen.
   Og at enhver menneskerettighet skal være umistelig og uavhendelig for absolutt ethvert menneske er det helt sentrale og viktigste i alle menneskeretts-konvensjonene. Og det er det som fremfor noe annet kjennetegner en menneskerettighet. Og at alle og enhver av de på alle måter skal være beskyttet av loven og av enhver offentlig ansatt og av ethvert menneske.
   Absolutt enhver mulig offentlig menneskeretts-krenkelse må og skal derfor kompetent straffeforfølges, stoppes og repareres. Dette er og skal aldri være for mye forlangt, men er en forpliktende nødvendighet. Samtidig som det også stadig bedre muliggjør og realiserer rettferdighet og demokrati og enhvers trivsel og trygghet.
   Problemet og katastrofen har hittil vært at mennesker ansatt i den politiske og offentlige forvaltningen, som egentlig skal beskytte og sikre enhvers menneskerettigheter, har neglisjert, bagatellisert eller forfalsket dette, til fordel for andre ønsker eller prioriteringer - politiske partier, sær-interesser, egoisme, etc. Og har dermed forurettet og gjort seg medvirkende i og for den verst tenkelige og mest smittsomme og farligste og mest ødeleggende form for kriminalitet.
   Løsningen for å rette opp alt dette er enkel, men ikke ønsket av de som har nytte, karriære, makt eller annen belønning, fordel eller fortjeneste av snever egoisme og det å diskriminere og forurette andre.

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Et " sannhetsvitne" her..

   Grethe Hagen:
   !!!! 

   Anne-Kristin Abbedissen:
   Her også

   Lillian Lervold:
   Gode spørsmål som stilles her . Menneskerettigheter høres jo så betryggende ut , men når AS Norge er barbarisk på mange vis , så kanskje det er på tide med ÆRLIGHET til folket : menneskerettigheter viser Norge ingen respekt for , så istede for å fortsette kjempe for de - heller undersøk stemningen i dette landet- for om det er på tide å bare innrømme : Norge: et land uten menneskerettigheter , her er det hensynet til fasaden som går forran allt ! Bli det 1. Landet i verden som søker om fritak fra menneskerettighetene- og se hvor mange som stiller seg bak den idéen ? :) "Galskap er å gjøre det samme om og om igjen og FORVENTE forskjellig resultat . " kanskje bør man slutte å kjempe for det som er rett og heller prøve å få med seg folket på å resignere ? Ikke vet jeg , men en tanke som dukket opp ut ifra de spørsmål som ble stillt her . Det er jo få som tror det er så ille som det er - men å få beskjed om å miste noe - trigger kanskje mer enn å engasjere seg i noe de fleste tar som en selvfølge ?

   Trond Stenseng:
   Det er ikke vanskelig å svare på... Vi lever i et feministisk diktatur. Et diktatur kan ikke respektere menneskerettigheter...

   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.11. 2018:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214901213258598&set=a.2849059620362&type=3&theater

   Every child has the right to know and be cared for by his or her own parents as far as possible.
   Families needing support to care for their children (should) receive it."

   Convention on the Rights of the Child, United Nations Articles 7 & 18.


   every-child.jpg

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.11. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155739484321875

   I dag er det 76 år siden 532 norske jøder ble deportert fra Oslo, med skipet D/S «Donau» til konsentrasjonsleirene.

   Og det var norsk politi, som bidro til å begå disse grusomhetene mot sine egne landsmenn.

   De utførte ordre på vegne av "systemet, og kunne gjemmes sine handlinger bak systemets usynlige kappe.

   Og andre sto passive som tilskuere.

   Mennesksrettskonvensjonene, som er et direkte resultat av krigens grusomheter, er klar på at offentlige tjenestemenn og kvinner ikke kan gjemme seg bak "systemet", når de begår menneskerettskrenkelser.

   De skal altså stilles personlig til ansvar.

   Men, i Norge stilles ikke de ansvarlige til ansvar.

   Her er det designet et system, der menneskerettsovergriperne går fri.

   Men nå er det på tide å endre på dette.

   Og banke gjennom at menneskerettene har en reparasjonsregel, som krever at de ansvarlige blir stilt personlig til ansvar.

   *

   Leif-Andreas Johansen:
   Absolutt på tide ja.Systemet i dag er jo en vits å et hån mot folket..ingenting trenger dem å stå til ansvar for i dag..

   Albert Johnsen:
   Skammens historie i Norge går over et par hundre år. Dersom den ene saken avsluttes, dukker det stadig opp nye grupper, som av en eller annen årsak blir utsatt for helt utenkelige og uforståelige overgrep fra våre myndigheter. Kan årsaken til de stadige gjentagelsene være at vi aldri belyser grusomhetene godt nok og tar et skikkelig oppgjør med overgriperne. Vi dekker til det som vi ikke ønsker å se og fortsetter livene våre videre i en atmosfære av tilgivelse, glemsel og lettelse over at alt det vonde er over. Kanskje dette er feil, kanskje lurer vi egentlig bare oss selv, og drar en uønsket kultur med oss videre.

   
---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, tirsdag 27. november 2018: 

   Mørkt, månen høyt sørlig og omkring 6 minus-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet og opp til en minus-grad frem mot klokken 14. Mørkt, noe bris og omkring null grader klokken 19. Avtagende måne østlig og tre minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.11. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214904086570429

   Hovmods-retten vs. menneske-retten

   Hovmods-retten representerer kriminalitet, la det straks være sagt. Men hva er det motsatte, lovlydighet?

   
At enhver menneske-rettighet skal være umistelig og uavhendelig for absolutt ethvert menneske er det helt sentrale og viktigste i alle menneskeretts-konvensjonene.

   Og at alle og enhver av de felles-menneskelige menneske.rettighetene på alle måter og uten menneskeretts-krenkelser skal være beskyttet av loven og av enhver forvaltning og av enhver offentlig ansatt og av ethvert menneske.

   Skal et unntak kunne lovliggjøres så må det uten forfalskninger være helt nødvendig og helt forholdsmessig og så midlertidig som mulig.

   Ansatte i eller under den politiske eller offentlige forvaltningen eller andre som i praksis ikke respekterer dette gjør seg til kriminelle.

   Uttrykt blandt annet slik i blandt annet Menneskerettserklæringen, Art 30:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Og i for eksempel Barnekonvensjonen, som i sin innledning har lovbestemt at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkår under større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   
("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og blandt annet i Barnekonvensjonen's Art 4:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Som kriminelle i forhold til dette står hovmods-retten.

   
Hovmods-retten er vilkårlighet og kriminalitet. Hva enn den er forårsaket av.

   Når hovmods-retten stiller seg selv over menneske-retten i forhold til et eller flere mennesker så neglisjeres eller forfalskes reell lov og rett og erstattes med kriminalitet.

   Forsøker noen å komplisere eller fiksere bort vekk fra disse vesentligheter så er også det kriminalitet - om det redelig ikke beskyttes av den menneskerettigheten som ytringsfriheten er.

   Det viktigste i og for alt dette er at hovmods-retten til enhver tid umiddelbart avvikles og dens skader og ødeleggelser real-kompetent straffeforfølges og repareres.

   *

   
---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, onsdag 28. november 2018: 

   Avtagende måne høyt sørlig og omkring tre minus-grader Celsius her ute i natt. Hundene her koser seg godt i disse ukers tid særlig ikke minst med margfulle hjorte-bein de har fått fra hjorte-jegere. Selv er jeg med begrensede ressurser særlig mest nødvendig opptatt av helsen og videre nødvendige gjøremål og forberedelser i og for vinteren. Lav sol fra hvit-blå himmel, noe bris og omkring to pluss-grader utover formiddagen. Vind og omkring 5 og 6 pluss-grader videre utover dagen. Med noe yr, 6 pluss-grader, vind og mørkt klokken 21. Tildels med yr videre mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 28.11. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214910080880283
   
   Ja, Lobben-saken i og for Storkammeret i EMD (ECHR) er og blir enormt viktig.

   Jeg håper inderlig at den kommende dommen fra EMD i Lobben-saken blir sterk og kraftig nok til uunngåelig snarest å stoppe det norske terror regimet.

   Særlig også fordi det norske terror regimet og dets påkostede smittsomme perverteringer, ikke bare nasjonalt, men også globalt, forfalsker og ødelegger respekten for menneskerettighetene og menneskeverdet.

   Konsekvensene av dette terror regimet og dets påkostede dobbel-moral og hovmod har vært og er enormt grusomme og katastrofale. Og er noe av det mest ødeleggende og farligste som har skjedd og enda skjer både nasjonalt og globalt. Blir dimensjonene, aspektene og dybdene i dette nu nødvendig snart nødvendig fattet og forstått i og for verden? Eller videre forfalsket, bagatellisert og neglisjert?

   Den som videre lever vil nødvendigvis erkjenne også det.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2143373692350215/

   Ragnhild Moen:
   Ja BV dem er uuuuut dem ska settes i gapestokken de ska dem få sitte

   Sari Katariina Riippi:
   Yes, the Norwegian case at the ECHR is very important (and the next case will be Finland - Ill do it personally). Please share the relevant news about this case in such a way that European newspapers start talking more about these violations and about the NEED to have investigations on the infinite cases of violations of family life and parenthood in Scandinavia.
   It is VERY IMPORTANT to bring into light the need of JUSTICE that all these parents and families have (this is the future of OUR CHILDREN).
   They cannot ignore us any longer.
   Blessings!

   
---
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, torsdag 29. november 2018: 

   Mørkt, vått, tildels vind, yr og regn og omkring 6 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med 7 pluss-grader uten nedbør frem mot klokken 10. Med noe bris og yr og omkring 9 og 10 pluss-grader videre utover dagen. Mørkt, vind, vått, yr og 9 og 10 pluss-grader klokken 17 og videre utover kvelden. Med 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, fredag 30. november 2018: 

   Mørkt, vått, vind, yr og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mye av det samme været utover formiddagen og eftermiddagen, med ned mot 6 pluss-grader klokken 15. Med mindre vind og gradvis ned mot 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq