----- Denne side: db201812.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Desember 2018 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. desember, 1. adventsdag, 2018:

   Mørkt, vått, yr, vind-drag og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels yr og omkring 5 pluss-grader utover formiddagen. Mindre overskyet og lite nedbør utover eftermiddagen. Mørkt, vått og ned mot tre pluss-grader en stund mot klokken 17. Med omkring 4 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, søndag 02. desember 2018:

   Mørkt og omkring 4 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels med yr og omkring 7 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørkt, vått, litt yr og 7 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---
---

   Steven Bennett, 29.11. 2018 shared a video:
   https://www.facebook.com/Steven.R.O.Bennett/posts/1682705701829374

   Viewed over 2.1 million times in 5 months. The sad reality for many children growing up in Norway today. Norway's child welfare service is a dysfunctional system that's built on zero empathy for children and their families.

   A system that overlooks a child's basic needs, that of being loved, cared for and protected. Children's basic needs are neglected, because NCWS focuses so much attention on finding as many faults with parents as possible. Children are totally overseen in this process.

   A system that systematically dehumanises families, nitpicking, accusing falsely, that needlessly takes children away and doesn't allow children to grow up in their family, is traumatising a generation of children.

   Norway's current CWS is dysfunctional, unpredictable and dangerous for children growing up in Norway, because the system terrorises children and their families, instead of supporting them. It's time for NCWS to be shut down and a child welfare service that meets the needs of children and supports them in their family (if the family genuinely needs help, that is), should be set up in its place.

   https://www.facebook.com/TOKmedia/videos/2143061235939110/
   -1:25 - 2,140,628 Views - TОК,  9 July ·

   Каждый год в Норвегии из семей изымают 10000 детей. Так работает скандинавская «ювеналка»

   *

   Hayden Lo:
   This is madness!

   Adriana Agotici Prodan:
   NAZI system!!!

   Sabina Han:
   It's so inhuman! It's satanic!

   Violeta Corsei:
   Horrified just to watch. Can’t imagine what these people go through.

   Iolanda Menino:
   3 yrs witjout seeing my baby. He was taken with 5 days old in UK.

   Violeta Corsei:
   Iolanda I am praying for you as well. Human rights trampled. No! No! No! My heart is crying for you and so many that go through this.

   Hanne Dalilah:
   Is this from turkish media?

   Iolanda Menino:
   Norway

   Effe Bense:
   Turkish police don’t steal kids from their parents. Family bond is sacred there.

   Hanne Dalilah:
   Turkish MEDIA
 
   Kirsta Font:
   I feel traumatized just watching this with volume off. Face is burning, heart racing. How can humans be so heartless and brainless?
   I feel this state of affairs needs to be brought to the attention of the UN, though I'm not sure how. I tried talking to one man from the UN about it (he had befriended me on FB) and he unfriended and blocked me.

   Sophya Milas:
   Who wants to move to Norway?
   There looks like your children are kidnapped legally!!!

   Sophya Milas:
   They don’t need to go through the travail of giving birth...they get children kidnapped from their own parents....interesting, isn’t it????

   Maria Kanstrup-Larsen:
   Why not join forces with Denmark, as the exact same evil is going on there??? - You're even using danish removal videos in this one, but only mention Norway??? :(

   Daniela Toma:
   this atrocities are not just an issue in the northern countries of Europe. Here in Austria a mother's kids were taken, because her IQ was under average. She fought and the court decided in her favour (after she underwent a second IQ test and the results were satisfying). But she got only the older one of her kids back, the other one that was taken as a baby was denied to her with the reason, the girl formed already a strong bond to her foster parents .. its a virus spreading!!!

   Steven Bennett:
   Daniela, I also read about that. Yes, it's evil and it's spreading.

   Janka Ladicka:
   Preklínam ťa Nórsko, preklínať každého jedného kto pracuje pre tento nórsky sociálny systém Barbevernet . Každého kto tak kruto ubližuje deťom a rodinám . Zhoríte v pekle. :(

   I curse you Norway, curse every one who works for this norwegian social system of barnevernet. Anyone who is so cruelly hurting children and families. Burn in hell. . :(

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, mandag 03. desember 2018:

   Mørkt, vått og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt, med yr og 6 pluss-grader sent på natten. Disig himmel, lett yr og omkring 7 pluss-grader utover formiddagen. Regn og yr utover eftermiddagen. Mørkt, yr og ned mot 5 pluss-grader klokken 18. Med ned mot 3 pluss-grader frem mot klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 04. desember 2018: 

   Mørkt, vått, yr og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels skyet, overskyet, hagl, yr, sludd og omkring en pluss-grad utover formiddagen og ned mot null grader utover eftermiddagen. Mørkt, stjerner og null grader klokken 18.
   Jeg forsøker fortsatt bevisst å skrive og kommunisere minst mulig på Facebook og her nu i disse dager, til fordel for den grundigere nødvendige fysiske og psykiske rehabiliteringen av min helse så langt jeg klarer det som jeg påbegynte i år for nu flere måneder siden. Takket være denne prioriteringen og mine forholdsvis mangfoldige kunnskaper om slikt og noenlunde bra tilgang til hjemstedets rikholdige remedier forberedt og bearbeidet av meg gjennom flere ti-år og andre ønskede remedier, går det skritt for skritt utrolig bedre og bedre. Ved slutten av den siste vinteren var jeg bragt veldig nær ved dødens port, så nær at valget videre var tydeligere og mere tvingende enn noensinne. Jeg er stadig i den mangfoldig krevende rehabilterings-prosessen og "lever" og eksisterer enda. Dessverre lever og eksisterer også den politiske nepotismens terror regime enda, med enormt med fysiske og økonomiske ressurser - og forsøker enda stadig mere aktivt å styrke seg selv. Blandt annet ved mere eller mindre skjult å spre sin terror-virksomhet og mentalitet stadig mere til stadig flere andre land. Og ved stadig mere kneblinger og forfalskninger og fokus-fikseringer. Deriblandt også kriminelle oppkontruerte straffesaker. Blandt annet også for stadig mere å vanskeliggjøre eller umuliggjøre tilgang til lovlig og reell lov og rett. Og fortsatt videre å neglisjere, applaudere og forfalske og fortie og bagatellisere sine ødeleggelser og forbrytelser.
   I underkant av null grader videre utover kvelden. Ned mot to minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.12. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214958212003531

   Menneskerettighetene og ondskapens ansikt

   Den politiske nepotismens neglisjering og forfalskning av de felles-menneskelige menneskerettighetene er groveste slags organisert kriminalitet.

   Dens smittsomme perverteringer og forbrytelser er mere enn noe annet menneske-ødeleggende og ødeleggende land, samfunn og verden.

   Dens hovmod, dobbel-moral, dumhet, unnlatelser, feil-prioriteringer og forhastede slutninger og beslutninger sprer ødeleggelser i hele verden.

   Meneskerettighetene er for i praksis å beskytte absolutt ethvert menneske mot forurettelser i regi av ansatte i den offentlige forvaltningen.

   Terror regimer og deres medspillere gjør det motsatte.

   Ansatte i den politiske forvaltningen og dommerne (også i vid betydning av ordet) er alltid ethvert terror regimes mest sentrale nøkkel-personer.

   Et konkret eksempel her nu er det politiske offentlige såkalte barnevernet (CPS) og dets medspillere.

   Virksomhetens forakt for menneskerettighetene, barn og mennesker er grotesk og fullstendig umenneskelig.

   Virksomheten påberoper seg å være "til barnets beste", et uttrykk fra Barnekonvensjonen (CRC), men uten å ville respektere hverken Barnekonvensjonen og dens betemmelser eller de andre menneskeretts-konvensjonene.

   Her er for eksempel hva Barnekonvensjonen sier i sin innledning:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkår under større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Menneskeretts-krenkere er kriminelle.

   Les og forstå for eksempel Menneskerettserklæringen, Art 30:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   ---

   Offentlige menneskeretts-krenkelser er ikke vanskelig å oppdage, hvis viljen og evnen til rettferdighet og medmenneskelighet uforfalsket er tilstedeværende. Og det skal den forpliktende være.

   Menneskerettighetene er en helhet hvor alt for enhver umistelig og uavhendelig alltid er og skal være forpliktende.

   Enhver mulig eller reell offentlig menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker forplikter ethvert menneske til handling og reperasjon.

   Det er forskjellige måter et menneske kan gjøre seg medvirkende og medskyldig i eller for en menneskeretts-forbrytelse overfor et eller flere mennesker.

   En eller flere menneskerettigheter kan neglisjeres, forfalskes eller bagatelliseres. Også for å begå eller skjule andre menneskeretts-forbrytelser.

   Blandt annet ved å medvirke i eller for ulovlig lovbestemmelse, dom, avgjørelse, handling, unnlatelse, politikk, regel eller prosess.

   Likhet for loven kan neglisjeres, forfalskes eller bagatelliseres for et eller flere mennesker - unødvendig eller uforholdsmessig.

   Adekvat og relevant lovlig strafferamme for en menneskeretts-krenkelse kan også neglisjeres, forfalskes eller bagatelliseres.

   Relevante fakta kan for offentligheten holdes skjult - eller erstattes med vilkårlighet, synsing, halv-sannheter, løgner, falskhet, uriktige eller onde påstander eller hensikter.

   Makt, penger, tortur, trusler eller fristelser, etc., kan brukes for å frembringe påstander, handlinger, unnlatelser eller vitnesbyrd, etc.

   ---

   Uten at mulige og reelle menneskeretts-krenkelser i og av den offentlige forvaltningen til enhver tid for enhver lett, enkelt, gratis og real-kompetent straffeforfølges, stoppes og repareres er og blir menneskerettighetene vilkårlige og fiktive og egentlig ikke-eksisterende.

   Reell respekt for absolutt enhver menneskerettighet for absolutt ethvert menneske er absolutt eneste måte for enhver å unngå å gjøre seg delaktig og medskyldig i drift og opprettholdelse av et terror regime.

   Og dette er ikke for mye forlangt - det er tvert om en nødvendighet og en forpliktelse og reell lov og rett.

   *

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 05. desember 2018: 

   Mørkt og omkring 3 til 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Helt og nesten overskyet med omkring null grader frem mot klokken 10. Tildels med yr og oppmot to pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt og en pluss-grad klokken 17. Mørkt, vått, lett yr og omkring to til en pluss-grader klokken 18. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 06. desember 2018: 

  Mørkt, vått, stjerner og omkring to minus-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med omkring to og tre pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Med yr klokken 16. Mørkt, yr og fire pluss-grader klokken 17 og frem mot klokken 19. Med 5 pluss-grader klokken 22 og opp til 6 mot midnatt.
   
   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, fredag 07. desember 2018: 

   Mørkt, vått, yr og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig og hvitlig overskyet, vått og 6 pluss-grader klokken 09. Med yr og disig himmel videre utover dagen. Med ned mot 5 pluss-grader og nokså mørkt klokken 16.30 og derefter mørkt og med yr. Mørkt, vått, for det meste yr og mellom 6 til 5 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, lørdag 08. desember 2018: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 6 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet og omkring 5 og 6 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen, tildels litt med noe lett yr. Mørkt, vått, stjerner og en pluss-grad klokken 18. Med ned mot en minus-grad klokken 20.30. Mørkt, vått, yr og omkring null grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.12. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214982558932189

   Hvilken hjelp er det de har å tilby?

   Når tid ble det såkalte barnevernet til hjelp for barn? Og hvor i all verden er de barna? Når og hvordan kan en politisk offentlig mafia-virksomhet bli til hjelp for barn? Det finnes knapt i det heletatt foreldre som mishandler, skader og ødelegger barn i den grad som det såkalte barnevernet! Ikke tilnærmet engang! Og ikke bare mishandler, skader og ødelegger de barn, men stjeler og knuser barnas umistelige og uavhendelige menneskerettigheter Hvilken hjelp er det de har å tilby? også! Hvordan kan noen noensinne forsvare eller akseptere slikt noe?!

   *

   Rosa Aleneiverden:
   penge for folk for det gir mening-.-

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2158319660855618/

   Jens Petter Holmsen:
   Look to Kongsberg.

   Yahya Al:
   Når man tenker gjennom det så er det faktisk ingenting som gir de rett til å ta andres barn. Utenom dem som blir sexuelt missbrukt og virkelig misshandlet. Da skal menneskeligheten i oss bevege på seg.

   Rune L. Hansen:
   Så for å kidnappe barn skal de påstå det du sier,Yahya Al? Og la det være straffen i steden for å straffeforfølge misbruk og mishandel av barn? Og samtidig skal kidnapper-virksomheten både kunne kidnappe, traumatisere, torturere, fangeholde og fremmedgjøre, selge og kjøpe, og iøvrig transportere, misbruke og mishandle barnet (og familien) uunngåelig og slik de ønsker - og frarøve barnet sine umistelige og uavhendelige menneskerettigheter - med ditt samtykke? Permanent, eller for hvor lang tid? Er det det du sier og mener, Yahya Al?

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke slik at politiske eller offentlige majoriteter eller minoriteter eller andre skal kunne ugyldiggjøre, neglisjere eller forfalske en eller flere menneskerettigheter ved å vedta eller anvende sine egne lover, regler eller "menneskerettigheter"! Hvor meget enn de ønsker eller tror seg det å være slik!

   Dette gjelder selvfølgelig også blandt annet menneskeretts-krenkende, ulovlige, unødvendige og uforholdsmessige handlinger og unnlatelser og straffer og prosesser overfor barn og foreldre.

   Les og forstå blandt annet Barnekonvensjonen sin Art 19, som klart og tydelig har lovbestemt at:

   "1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
    2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   Rune L. Hansen:
   Og for eksempel blandt annet Barnekonvensjonens Art 37-b, som har lovbestemt at:
   "Partene skal sikre at:
    Intet barn ulovlig eller vilkårlig berøves sin frihet. Pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom".

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/1894077520718516/

   Karin Ullensvang:
   Slipp foreldrene til som kontrollinstans for barn plassert i fosterhjem og institusjoner. En mer naturlig omsorgsforståelse for barnas beste finnes ikke i 97% av tilfellene.

   Rune L. Hansen:
   Er ikke det en selvfølgelighet da, Karin Ullensvang? Både barna, foreldrene og deres familie har jo og skal jo ha sine umistelige og uavhendelige menneskerettigheter. Det er jo grov og verste slags kriminalitet å krenke noens menneskerettigheter. Men inklusivt blandt annet også Barnekonvensjonens Art 35, som kort og godt har lovbestemt at:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Rune L. Hansen:
   Det er bare perverser, grov-kriminelle og langt på vei mentalt indoktrinerte analfabeter og idioter og molboer som ikke klarer eller ønsker å lese og å forstå Barnekonvensjonens lett-forståelige lovbestemmelser som stjeler barn, foreldre og familier. 

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, søndag 09. desember 2018: 

   Mørkt, vått, tildels lett yr og for det meste omkring to pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og en pluss-grad klokken 09. Helt og delvis overskyet og opp mot fire pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og to pluss-grader klokken 19. Vått og omtrent det samme tildels med yr og regn videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, mandag 10. desember 2018: 

   Mørkt, vått, tildels yr og for det meste omkring to pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet og omkring fire pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og tre pluss-grader klokken 17 og to klokken 18. Og tre klokken 20. Med stjerner og ned mot en mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.12. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10215001292000504

   Menneskerettighetene, svindlere og terror regimer
   
   At de fundamentale felles-menneskelige prinsippene for lov og rett endelig felles-menneskelig ble erkjent som enhvers umistelige og uavhendelige personlige forpliktelse og eiendom, altså som menneskerettigheter, ble en gigantisk garanti og befrielse for ethvert menneske, samfunn og land.

   Eller? Eller hva? Ble dermed ikke mere menneskeretts-krenkere ansatt eller beholdt i den politiske, juridiske og øvrige offentlige forvaltningen?

   Eller hva?

   Det gjelder for ethvert terror regime å ha flest mulig mennesker, nøkkel-personer og sær-interesser som medspillere. Og å selv velge eller utplassere nøkkel-personene og sær-interessene.

   Og fremfor alt ikke å la de bli straffeforfulgt. Men heller å premiere og forfremme de.

   Slike politiske nepotismer og regimer frykter meneskerettighetene, fakta og straffereaksjoner mot seg selv og sine medspillere.

   De vil ha neglisjeringer, forfalskninger, fortielser og bagatellisering. Med andre ord, makt og makt-misbruk.

   Og applaus, aksept, uvitenhet, ondskap og dumhet fra flest mulig.

   Det de vil ha er makt og penger i sirkulasjon via sær-interesser som medvirker i eller for sin politikk og makt - hvor vilkårlig, diskriminerende, forurettende, menneskeretts-krenkende og grovt kriminell den enn er.

   De vil ha offentlige menneskeretts-krenkende lover og regler og unnlatelser. Og dobbel-moral som sier noe annet, for å pynte seg med.

   Og at flest mulig tiltrekkes av seg og sine fortielser og forfalskninger.

   De vil ha medspillere, ikke med menneskerettighetene, men med seg selv.

   De vil selv med sine medspillere være loven.

   De vil i det lengste ha neglisjeringer, ned-prioriteringer og forfalskninger for grådighet, hovmod og annen politikk.

   For å opprettholde og videreføre makten for en menneske-fiendtlig og menneskeretts-krenkende egoistisk politikk og nepotisme.

   Men absolutt ethvert menneske er 100% personlig forpliktet av de felles-menneskelige menneskerettighetene.

   Også blandt annet politikere og ansatte i politiet og i rettsvesenet.

   Enhver ansatt i eller for politiet skal og må respekte og sikre enhver menneskerettighet for ethvert menneske.

   Det samme skal og må også politikere og dommere. Og ethvert annet menneske.

   Det er deres og enhvers fremste og umistelige og uavhendelige forpliktelse.

   De skal ikke respektere eller sikre hverandres menneskeretts-krenkende lovbestemmelser, avgjørelser, regler, unnlatelser eller dommer. Tvert om.

   Absolutt enhver menneskerettighet er og skal for ethvert menneske være umistelig og uavhendelig og forpliktende, har menneskeretts-konvensjonene flerfoldig og klart og tydelig lovbestemt.

   Og den aller viktigste lovbestemmelsen i Menneskerettserklæringen, som i dag fyller 70 år, er dens Art 30, som har lovbestemt at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Og iøvrig som sagt i Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen, Art 10:

   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   *

   
---
---

   Egil Borse-Svensen is with Dag Røsthe, 10.12. 2018:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=873614279696387&id=100011434700742

   Menneskerettighetene fra FN er 70 år

   Og Nasjonal Institusjon for Menneskerettigheter (NIM) ledet av Anine Kierulf holdt seminar i Nasjonalbiblioteket;
   Spørsmål, eller kommentarer var ikke tillat, svarte hun på Egils forespørsel.

   NIM har valgt en forferdelig gal vinkling; De vil ikke snakke med folket.
   De hadde invitert dommer Møse som hadde hatt en langt offentlig betalt jobb for å lage et rettssytem etter Rwanda-nedslagtingen med nesten 1 mill drepte og 250 voldtekter på 100 dager, der kun 93 ledere ble siktet og enda ferre dømt.

   Og som i Jugoslavia; FN fikk kun være tilskuer med sine tropper.
   Så diskuterte de parterdrap, men det hørtes ut som en egen menighet med likestillingsminister, krisesentre og Røde Kors som ville ha mer hemmelig rapportering.
   Krisesenterlederen sa vi trengte et bedre traume-behandlingssystem i Norgre og det støttes.
   Så vi fikk prate med Møse uformeldt i en hyggelig samtale og jeg nevnte at norske kvinner led mest av at de tok barna etter fødsel på sykehus, og han utbrøt "Barnevern", med en svært bitter etter tone. Så det var tydelig han led av dette.

   Deretter skjøt en ny kvinnelig jus-nerd, som var involvert i Jugoslaviaprosessen, inn at de to ville ha menneskerettigheter redusert til minst mulig i jussen.
   Og jeg pekte på uærlighet i dommerstanden og at vi trengte fler selvprossederende som kunne bryte isen siden Møse var opptatt av å se personene, men det gjorde han ikke i Strasbourg som kun dreide seg om papir.
   Jeg påpekte behovet for dialog siden vi ikke fikk stille spørsmål, og han pekte på at NIM hadde et diaologseminar i sommer til NMI representanten, og jeg repliserte raskt at vi og andre var ikke invitert.
   Jeg sa så følte meg som en franskmann med gul jakke mot "eliten" i jussen, men ikke voldelig og at dialog må til og at han må hjelpe.

   Men Anine Kierulf, ville ikke snakke med meg eller andre, kun sine egne. Salen var halvtom og besøket svært dårlig.
   Her er jeg, Jan og Dag som står opp for et bedre rettssystem, men får ikke slippe til.

   *

   Anne Shrestha:
   Vel... de er arrogante idag...

   Alitcia Forsberg:
   Rena skämtet med andra ord

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.12. 2018 is with Krisztina Svendsen and Dag Røsthe:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155766956916875

   Skulle gjerne vært i Oslo i dag, og demonstrert til støtte for menneskerettene i Norge sammen med de ekte menneskerettsheltene.

   For der de virkelige menneskerettsforkjempere som Krisztina Svendsen, Tonje Omdahl, Rune Fardal og alle andre sto ute i Oslo for å vise sin støtte til menneskerettsofrene i Norge, så hadde "eliten", bare noen hundre meter unna, samlet seg i Nasjonalbiblioteket i regi av NIM.

   Godt var det å høre at andre menneskerettsforkjempere, som Egil Borse-Svensen og Dag Røsthe, hadde tatt turen til Nasjonalbiblioteket, hvor de selvsagt ikke fikk slippe til med sine kommentarer eller spørsmål.

   Disse ytterpunktene viser hvor stor avstand det er mellom folket og eliten.

   Nasjonal Institusjon for Menneskeretter(NIM) ble opprettet av Stortinget for noen år tilbake, men still deg selv spørsmålet:

   Hva har NIM egentlig bidratt med for folket i Norge foruten akademiske festtaler og teoretiske rapporter?

   Ingenting, spør du meg.

   På den andre siden derimot, der de virkelige menneskerttsforkjemperne står, jobbes det iherdig nettopp med å bekjempe det maktmisbruket som NIM er med på å kamuflere.

   Hvilken side er du på?

   *

   Albert Johnsen:
   Her forsøker myndighetene å få til en minimums-tilpasning til konvensjon, lov og grunnlov slik at bruddene ikke blir så synlig. Men det er også viktig å skjule alle bruddene som har skjedd og fremdeles skjer: fra 1953 brudd på EMK, fra 1999 brudd på menneskerettsloven, fra 2014 brudd på menneskerettene i Grunnloven. Presset fra utlandet er nå så stort at her må myndighetene få til forandringer, men det må skje i det stille, en må ikke snakke høyt om hvor dårlig det egentlig står til.

   Susanne ThePhoenix Belseth-Setervik:
   Jeg er med dere alle i hjertet <3

   Julianne Olaisen:
   Advokat og medlem av styret i NIM, John Wessel-Aas blokkerte meg på NIMs Fb-side da jeg spurte hva han konkret jobbet med ift menneskerettigheter. #duskalikkespørre
   Eller så sjekket han kanskje ut hvem jeg har på vennelisten.

   Atle Bråten:
   Står på deres side. Liker best ekte mennesker som dere. De andre er bare falske :( :)

   Robert Steffensen:
   NIM -- enten er det med, eller så er de i mot. Ved å gjøre lite, så er de med på å øke menneskerettsforbrytelser.

   Rasha Masri:
   Vi var med men jeg er utrolig skuffet

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, tirsdag 11. desember 2018: 

   Mørkt, stjerner og omkring en til null grader Celsius her ute i natt. Dus lys blå himmel og to minus-grader klokken 10. Spredt litt lett skyet og to minus-grader klokken 14.30. Mørkt, stjerner og ned til omkring tre minus-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, onsdag 12. desember 2018: 

   Mørkt, stjerner og omkring fem minus-grader Celsius her ute i natt. Solen lavt i sør og to minus-grader klokken 12.30. Mørkt og tre minus-grader sent på kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Øyvind Furnes, 12.12. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2165184116835839/

   Nydelig <3 <3 <5 dette vil få enorme konsenkvenser for mange mange her i landet ikke minst muligheter.. herlig

   Norske Silje, som flyktet fra barnevernet i Norge, har fått beskjed om at…
   https://www.tv2.no/a/10280324
   Advokat: - Silje får asyl i Polen
   tv2.no

   *

   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, torsdag 13. desember 2018: 

   Mørkt, stjerner og omkring tre minus-grader Celsius her ute i natt. Opp mot null grader utover dagen. Mørkt, tiltagende halv-måne lavt sørlig og tre til fem minus-grader klokken 17 og 18. Ned mot 6 minus-grader her ute klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 13.12. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155772011761875

   At Polen innvilger norske borgere asyl, er skandale for norske myndigeter.

   Verre er det at Europa applauderer Polens beslutning.

   *

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Har dette skjedd før?

   
---
---

   Bjørg Ødegård, 13.12. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2165858960101688/

   Hvordan er det å leve under barnevernstyranniet?

   Et maktapparat som styrer med jernhånd, og knuser familier til pinneved. Det barnevernet kan best er å treffe gale beslutninger. Har vi i det hele tatt noen grunn til å ha tillit til dem? Barn og unge blir ført på ville veier. Det spilles russisk rulett med deres psykiske helse. Å sende barn i fosterhjem er det samme som å føre dem inn i en krise. Helse er alle barns fødselsrett, men barnevernet sørger for å skade dem.

   Omsorgsovertakelser løser ingen problemer, det skaper problemer. Hvorfor har barnevernet ingen interesse for barn? Er det virkelig helt likegyldig for dem hvordan det går med barna seinere i livet. Når barnevernet trenger seg på, har de makt til å knuse deg. Livet rakner under barnevernet. Livet ødelegges, det smuldrer bort. Livet kommer aldri helt tilbake etter barnevernet.

   *

   Reidun Breivik:
   Barnevernet Ødelegger jo Barn :(  Hvorfor heter det B.Vern ??? Hva ville man føle selv h vist man ble sendt rundt som pakkepost fra fosterhjem til fosterhjem ????

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Helt enig. Dette er ikke Barnevern. De ødelegger barna

   Linda Jeanette Blindheim:
   Det er så utrolig mye dritt i barnevernet å jeg har opplevd så mye dritt selv. Det endte med fylkesnemnda å der vant vi :(  å etter det krevde jeg ny saksbehandler å det fikk jeg å han nye saksbehandleren min er bare helt fantastisk :( så det finnes faktisk noen god hjertet der også å det var godt å se <3

   Elin Halstensen:
   det er en farlig etat ,gjør alt mye værre for alle .La fam få fred ,tenk litt normalt

   Hjørdis Marthinussen:
   Helt enig. De har mange liv på samvittigheten. Men blir ikke straffet. Samme med politiet.

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Helt enig med deg Bjørg. De knuser familier til pinneved. Helt grusomt. Helt forferdelig at dette går an i Norges land De har liv på samvittigheten. Enig og sende Barn i fosterhjem er en krise De lengter hjem til sine kjære Hva skal de i fosterhjem når de har gode familier. SKAM dere fosterforeldre som driver med denne menneskehandlen. Det er nettop det det er. Dere tjener klonk på andres ulykke. Mange av dere vet ikke hvorfor dere har det barnet som B vernet har gitt dere. Dere er B vernets forlengede arm Dere er med og ødelegger familier sammen med B vernet. Hvordan kan en statsminister samnen med staben sin holde på med dette. Det er justismord. Skam dere. Dere bryter Menneskerettighetene Vi har ingen tillit til politikerne. Stats minister Du må først ordne opp i alle menneskerettighetene i vårt eget land før du drar til andre land og skal ordne opp.

   Inge Olsen:
   Vi kan knapt tenke oss hvor galt det er. Barn blir brukt på alle måter til de er 18. Så blir de sluppet ut, ensomme, traumatiserte uten slekt og familie rundt seg. Hvor mange " tikkende bomber" er det egentlig der ute? Tusenvis av barn og unge blir ødelagte for livet, og dette forplanter seg i flere generasjoner. Derfor er dette alvorlig, det er et angrep fra det dypeste helvete mot det norske folk

   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug:
   Det ser ut for alle i øvrigheten verner om barnevernet som ødelegger mer enn de gjør godt.

   Fevzi Yildiz:
   Alt handler om penger ikke noe annet

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Fevzi Yildiz helth is about welth..David Icke(sitat)

   Elin Halstensen:
   Hva er det å værne ,galninger hele herskapet

   Oddvar Espegard:
   - - Vi kan knapt tenke oss hvor galt det er, skriver Inge Olsen over her. Jeg er av samme mening. Vi klarer ikke å sette oss inn i den enorme dimensjonen over dette overgrepet, utført av den norske stat, mot de svakeste vi har, barna og familiene deres.

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, fredag 14. desember 2018: 

   Mørkt, stjerner og omkring 6 til 4 minus-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet og opp til omkring null og to grader utover dagen. Grålig dunkelt og en pluss-grad klokken 16. Mørkt og omkring en til to pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, lørdag 15. desember 2018: 

   Mørkt, omkring en til to pluss-grader Celsius og noe svak bris her ute i natt. Overskyet, en svak bris og to pluss-grader kloken 10. Tildels noe sterkere og noe svakere bris og tildels noe mindre overskyet utover dagen. Mørkt, spredt lett skyet opplyst av en skakk sørlig halv-måne og en pluss-grad klokken 20. Mørkt og to pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Elin P. Gregusson, 15.12. 2018 shared a post:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1109982702496268&id=100004536465723&__tn__=K-R

   Advokat Jerzy Kwasniewski har satt seg imponerende godt inn i norsk barnevern!

   Han er saklig, ryddig, behagelig, klar og tydelig, og han uttaler seg på linje med kritikken fra norske fagfolk, dvs. initiativtakerne til bekymringsmeldingen for barnevernet/KIB, f.eks. Einar C. Salvesen og Gro Hillestad Thune

   I Norge bestemmer ofte barnevernet seg for å ta barn fra mor, FØR barnet er født. Det er selvfølgelig brudd på menneskerettighetene og det er også i strid med norsk lov. Lov og rett hindrer imidlertid ikke norsk barnevern. De lever sitt eget liv, hevet over politi og domstoler - som altfor ofte opererer som barnevernets tanketomme nikkedukker, i "verdens beste land".

   Begrunnelser diktes ofte opp i barnevernmedarbeidernes egne hoder, der de velger argumenter fra en meny de vet fungerer overfor jurister som legitimerer det hele. Hensynet til barnet, er totalt underordnet. Det eneste som betyr noe, er hvordan det fremstilles på papiret, slik at de ansvarlige ikke blir tatt selv.
   - Dvs, ikke engang når de blir tatt, blir de tatt. (Dumt at ikke Facebook har kursiv.)

   Fra 21 min i intervjuet med Rune Fardal/Familiekanalen, forteller advokat Kwasniewski at barnevernet i et konkret tilfelle begrunnet en omsorgsovertakelse med "manglende øyekontakt mellom mor og barn". Det er ikke noe spesielt med det, dette er tvert imot en hverdagslig påstand som ofte går igjen.

   Problemet var at tidspunktet for den manglende øyekontakten var FØR barnet var født!

   Sånn kan det altså gå, når løgn er en sentral del av arbeidet man utfører til daglig. Fort gjort å snuble i "detaljer", som datoer og en fødsel...

   Det er INGEN grunn til å tvile på sannhetsgehalten i eksempelet. Det skjer igjen og igjen at barnevernet konstruerer saker, dikter og ljuger, klipper, limer og kopierer fra andre saker, og mister oversikten over hvilke løgner som er tilpasset hvilke saker.

   Problemet er at i Norge er barn big business, og lovbrudd får ingen konsekvenser for de som står bak. Altfor lenge har vi hatt politikere som har lukket øynene for sannheten. Det kommer ikke til å gå veldig mye lenger, og saken til Silje #Garmo, som altså HAR fått innvilget #AsyliPolen, er blitt en enorm hodepine for Norge. Den befinner seg kort og godt på politisk toppnivå, samtidig som den aldri burde eksistert. Det var en av de mange ikke-sakene, som barnevernet konstruerte, på bakgrunn av oppdiktet bekymring. Motivasjonen er en annen sak, som også er en sak.

   Barnevern er IKKE realøkonomi, men en konstruksjon som investeringsformål, der staten i årevis har sprøytet inn ENORME overføringer, med null kontroll. Derfor har mye av dette, som offisielt har vært "av hensyn til barnas beste", havnet i sjarlataners private lommer.

   Om ikke annet, så bør politikere som har rigget systemet, og kynikere som har satset pengene sine på investeringer i businessen, sove dårlig om natten, nå. At de har null empati og interesse for barn, kan ingen gjøre noe med, men omdømmet deres? Og lommeboken deres?

   Vi står overfor en skandale av betydelig format. Takket være dyktige mennesker og gode krefter i blant annet Polen, men også Tsjekkia, USA og mange andre land, så kommer det ikke til å være mulig å feie dette norske monsteret under teppet lenger.

   Du bør se intervjuet med Silje Garmo og Jerzy Kwasniewski, statsminister Erna Solberg. Det samme bør dere som "sjekker ut" saken for Aftenposten i Utenriksdepartementet (Norge). Det er noe eget ved å få informasjon direkte fra kilder man har undervurdert og ignorert.

   Det vil videre være en fin forberedelse for ditt møte med Familiekanalen også, Linda Hofstad Helleland. Det er bra for alle at du har takket ja til dette! :-)

   Ledelsen i BUFdir er det neppe håp for, men andre som bør lytte med åpent sinn, er det nye Barneombudet. Hittil har instituttet "barneombudet" vært irrelevant for Norges aller mest sårbare gruppe, dvs barna staten har overtatt omsorgen for.
   Dét er ganske vondt å tenke på... men kanskje det nye ombudet er mer villig til å tenke nytt? Jeg håper det.

   Ja, og du, Morten Wold, du som er en helt spesiell venn av Polen, så vidt jeg har forstått fra ambassadør Olav Myklebust på Twitter, du bør også "bli kjent" med Silje fra en annen side enn det vrengebildet du dessverre nok har fått presentert via ham.

   Ærlig og åpen dialog er eneste farbare vei fremover nå.

   Rune Fardal, Family Channel (Facebook), in talk with Silje Garmo and her lawyer Jerzy Kwasniewski in Warsaw. Silje was this week given asylum in Poland.
   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/vb.550979181767077/272614843451054/?type=2&theater
   Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway
   We discuss the proceedings and consequences for the Norwegian "Barnevernet". Not since the WW2 har a Norwegian citizen got asylum abroad in protection from the Norwegian government. This is very serious for the Norwegian "Barnevernet" (Child Protection Service).
   -47:47 - 1,400 Views

   *

   Arild Haugan:
   Det er ikke mange som har ork og dyktighet nok til det du holder på med Elin .
   Du plukker det fra hverandre , og vil tro du ikke er spesielt godt likt blant de som gjør seg fete på norsk BV .
   Dette systemet kommer ikke til og endre seg , til det er det for mye skyld og blod som ligger delvis skjult . BV er ikke drevet ut av empati og kjærlighet til mennesker og barn , det er helt andre krefter !
   Ondskapen er vel det mest synlige med dagens BV  .
   Bv kommer til å forlise fordi det er grunnleggende ondt ! Å forandre ondskap er umulig , akkurat som psykopater aldri blir noe annet !

   Julianne Olaisen:
   Hvis ikke denne saken får myndighetene til å våkne så vet jeg ikke hva som skal til. Hvis ikke det blir tatt grep NÅ kommer det til å bli mange flere som flykter ut av landet, med dertil hørende store oppslag i utenlandsk presse. Det er IKKE tid til å vente på utarbeidelser til nytt lovverk, NOE må gjøres NÅ.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.12. 2018 via Falske og ekte dommere, shared a post:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/2198374783546517/

   Enda ytterligere bestrebelser på å forfalske Barnekonvensjonen?

   Domstoladministrasjonen 
   https://www.facebook.com/Domstoladministrasjonen/posts/2139417622768852
   
   Lagdommer skal lede Barnelovutvalget
   https://rett24.no/articles/lagdommer-skal-lede-barnelovutvalget
   Høsten 2020 skal det foreligge forslag til ny barnelov, besluttet…
   rett24.no

   *

   Jens Marton:
   Flott at barnets familie skal få ha noe å si.....synes de bruker altfor lang tid på å lage noe som burde være hastearbeid for barnas skyld.

   Rune L. Hansen:
   Hva barnet og dets familie har å si neglisjeres eller forfalskes hvis det ikke er det ønskelige, Jens Marton. Barn og foreldre som separat skal kidnappes og fangeholdes regnes ikke som å ha umistelige og uavhendelige menneskerettigheter, men regnes for å være ingenting, bortsett fra makt og penger i sirkulasjon. Kidnapper-virksomheten er jo en politisk offentlig mafia-virksomhet og menneskehandel.

   
---

   
https://www.facebook.com/Domstoladministrasjonen/posts/2139417622768852 

   May- Harriet Seppola:
   Og hver gang blir barns og foreldres rettigheter ytterligere forverret.

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, søndag 16. desember 2018: 

   Mørkt, tildels noe bris og omkring to til tre pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet, vind og omkring to pluss-grader utover formiddagen og tre og mindre vind utover efterniddagen. Mørkt, tidvis tildels noe synlig halv-måne i sør-øst og tre pluss-grader omkring 17-tiden. Mørkt, vind og tre pluss-grader frem mot klokken 19.30. Mørkt, svakt litt vind-drag og to pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Bjørg Brennan, 16.12. 2018 via Menneskerettspartiet Norge MpN, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/permalink/2420716174668550/

   FNs Mennesterettighetsråds paradokset
   https://www.youtube.com/watch?v=_xmL4h3l-1g&feature=share
   FN har lat seg styres av det muslimsk/diktatur flertallet i mange år. En del demokratiske land føler seg presset til å støtte disse diktatur i beslutninger…
   youtube.com

   *

   Rune L. Hansen:
   Problemet er at alle lands offentlige politiske nepotismer i dagens verden er verstinger i forhold til menneskerettighetene, men på forskjellige måter - samtidig som de fremstiller seg selv og sine mest beslektede som demokratier og de andre som diktaturer. Til tross for at de alle er likså ille, om enn i noe forskjellig form og grad. De ønsker ganske enkelt ikke å erkjenne eller innrømme sine egne menneskeretts-krenkelser.
    Grunnen til at det enda er slik, er at de alle og enhver ikke forholder seg saklig og anerkjennende i praksis til den helhet som menneskerettighetene er, men i steden neglisjerer, bagatelliserer eller forfalsker en eller flere menneskerettigheter overfor et eller flere mennesker i sitt eget land. Dette er dermed menneskeretts-krenkelser som automatisk samtidig skjuler og neglisjerer også flere menneskeretts-krenkelser. Samtidig som det utgjør og innebærer en praksis. En praksis som selvfølgelig automatisk er både perverterende og smittsom. Forårsaket av at de beskytter seg selv og hverandre og sine sær-intereser og vanskeliggjør å straffeforfølge seg selv og hverandre. Og neglisjerer, bagatelliserer eller forfalsker sine og hverandres egne menneskeretts-krenkelser.

   Rune L. Hansen:
   Det er dette og slikt hovmod som enda er problemet og katastrofen.

   Rune L. Hansen:
   Felles-nevneren er at medmennesker krenkes - uten at medvirkende i eller for en offentlig menneskeretts-krenkelse straffeforfølges og enhver krenkelse repareres.

   Menneskerettighetene bagatelliseres og neglisjeres - og forfalskes.

   Barnekonvensjonen sier i sin innledning:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkår under større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Menneskeretts-krenkere er kriminelle.

   Les og forstå for eksempel Menneskerettserklæringen, Art 30:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   
---
---

   Marius Reikerås, 16.12. 2018 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared a post:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/

   Tirsdag kl 09 ,må Ruth Ensby møte i Ringerike tingrett (Hønefoss) for ytringer hun har publisert på Facebook.

   For disse ytringene fikk hun et forelegg på kr 10 000 av Sør-Øst politdistrikt, som hun ikke vedtok.

   Mange kjenner Ruth som en svært engasjert bestemor, der staten har nektet henne i å se sitt barnebarn som følge av at han er tvangsadoptert.

   Saken er klaget inn for Den Europeiske Menneskerettsdomstolen av hennes datter, Sylvia Gustavsen Ensby og hennes mann, Trond Rikard Ensby.

   Like fullt bruker politiet store ressurser på å trekke henne for retten , hvis hensikt, slik vi har sett i en rekke andre saker, er å kneble hennes ytringsfrihet mot offentlige ansatte.

   Der er mange spørsmål knyttet opp mot denne saken, som har stor betydning hva ytringsfriheten angår.

   Derfor er Ruth villig til å ta saken hele veien til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, om det blir nødvendig.

   Men, første stopp er altså Ringerike tingrett førstkommende tirsdag kl 09.

   Møt gjerne opp, og vis at du støtter kampen mot offentlige menneskerettsbrudd.

   Legger med videoen, der Ruth og Jan Nils Lien forteller om de overgrep som de er utsatt for av den norske stat.

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/videos/10155705157846875/
   -10:57 - 16,240 Views

   *

   Arild Randulf Jakobsen:
   Tidligere næringsminister i Sverige, Bjørn Rosengren hevdet at Norge er den siste Sovjetstat. Utsagnet ble fremsatt i 1999 og er fortsatt like aktuelt den dag i dag. Alle domsavsigelser i EMD i disfavør av Norge bevitner at noe er fundamentalt galt. Vårt rettssystem svikter folket og de brudd på menneskerettighetene som skjer i vårt eget land står ikke på den politiske agendaen

   Jonna Melek:
   Arild Randulf Jakobsen
   .....og vi bare sitter i go’stolen og aksepterer!!!
   ! ! !
   Burde ikke vi, mannen i gata, snart reagere???

   Alice Glendrange Nilsen:
   Dette er jo helt perverst. En bestemor som forsvarer sin datter, og håper desperat å treffe sitt barnebarn.. Hun skal puttes i fengsel. :( :( . Klart hun kan si sin mening på Facebook ..... og det skal hun ikke straffes for... Det er de som har gjort dette med bestemor som burde straffes.

   Anne Shrestha:
   På med gule vester.

   Jonna Melek:
   Anne Shrestha
   Så ! ! ! enig!!!
   Jeg kommer gladelig til Norge for å kle meg i gult!!!!

   Aina Kristine Grøthe Hopland:
   Hun står på for sin og familiens rettigheter, og forteller sannheten, - sånt liker ikke makta. Så enkelt er det bare... og da må makta gjøre det de kan for sannheten og overgrepene/lovbruddene tåler ikke dagens lys... jeg heier på Ruth og familien helt til mål og HM er hjemme ! !

   Shahryar Arbabkasi:
   Barnevernet ødelager barna og deres familier

   Bente Olavsdatter:
   Er det mulig??? Snakk om å prøve å kneble ytringsfriheten!

   Elin Ingebrigtsen:
   Uvettet vil slå tilbake på dem selv! Ruth Ensby er ei TØFF og oppegående dame som kan svare for seg og jeg håper degosene vil skamme seg inn i Julen og Det nye året... Det hadde vært bra for dem om de snudde i tide~ men så glupe er de dessverre visstnok ikke!

   Mona Utheim:
   :( !

   
---
---

   Marius Reikerås, 16.12. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155778157521875

   Norge har en dyster rekord i å bli domfelt av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, for brudd på uskyldspresumsjonen, jf EMK artikkel 6 nr.2.

   I forhold til innbyggertall, tror jeg neppe noen andre land er blitt domfelt hyppigere enn hva vi er på dette området.

   Hele fire-4-ganger er Norge blitt dømt i Menneskerettighetsdomstolen for brudd på uskyldspresumsjonen.

   Og det virker som vi har tatt lite eller ingen lærdom av de mange domfellelser. Dessverre er det ofte slik at mantraet er at du er skyldig inntil du eventuelt har klart å bevise din uskyld. Altså en omvendt uskyldspresumsjon.

   *

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Hva har konsekvensen av domsfellelsene vært?

   Merethe Johansen:
   Godt spørsmål!!!.. Det skjer ikke en dritt. Det må franske tilstander til!

   Rune L. Hansen:
   Og hva hjelper det liksom å solid kunne bevise at en er uskyldig? Sjelden mere enn ingenting! Men tvert om blir en enda mere forfulgt og straffet for det!

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Jeg tror «Lobben saken», vil kunne gjøre en forskjell. Den er godt juridisk dokumentert, og har fått mye oppmerksomhet.

   Rune L. Hansen:
   Ja, den viser ganske godt noe av hva kriminelt som i stor skala foregår i dagens Norge - og mye annet implisitt. Og nu mange og stadig enda flere steder. Og det at selveste Storkammeret i EMD (ECHR) nu særlig behandler saken - som er så sentral for absolutt alle og enhver - vil komme til å bety veldig meget ikke bare for Norge, men også for resten av Europa og verden! :)

   Ronny Solem:
   ubrukelig system. og intevrdig realitet. bortkasta arbeid fra dag 1. så går det dukken i Høyesterett så er det bare å gi faan. nåløyet i Haag er ikke vert en dritt.

   Merethe Johansen:
   Hear, hear!!!

   Audun Sagbua:
   Å enda flere saker er på gang !

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Klart at det har en effekt, ikke minst at vi stadig blir fler og fler av menneskerettighetsforkjempere og mer og mer og mer sammensveiset pga dette, samtidig som vi får mer og mer og mer støtte ifra andre lands innbyggere...
   Så å si at dette ikke fører frem til noe, er totalt virkelighetsfjernt, det tar tid men vi vokser hver eneste dag nå, dette vil og skal total renoveres og gå veien for rettferdighet...

   Merethe Johansen:
   Tja... Tiden vil vise... Men så langt er det bare mange wannabees som trykker likes... På med de gule vester!!! Protester ! ! !

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Det er mest «liker»,- nordmenn er dyktigste bak lukkede dører dessverre.

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Charlotte Berg Jacobsen
   Men det kommer til å kollapse totalt

   Merethe Johansen:
   Det går rett til helvete!

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Og det er rett og slett fantastisk Merethe Johansen

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Det er ihvertfall mye uro i Norge nå, - en sviktende regjering, og mye misnøye. Problemet mot norsk stat er at det er svært dyrt. De som får problemer med staten har kanskje oftere også en lavere økonomi enn gjennomsnittet.

   Merethe Johansen:
   Rolf Bernhard Halln Senior Det er pisspreik... Er ikke fantastisk en plass!!! Men må man, så må man!!!

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Merethe Johansen
   Der er vi uenige, jeg synes det er fantastisk at "eliten" kommer til å tape ansikt mm...

   Merethe Johansen:
   Rolf Bernhard Halln Senior Ja... Jøss. Absolutt! Misforstår!..... La de falle... Jeg gosser meg.... Klem og guds fred <3

   Trygve Tønnessen:
   Monika Heggholmen

   Leif Bjørkli:
   Staten Norge bryr seg midt i ryggen om de blir domfelt. De kommer til å fortsette i det samme sporet.

   Ronny Solem:
   Leif Bjørkli nettopp.

  
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, mandag 17. desember 2018: 

   Mørkt og omkring to pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålysning frem mot klokken 09. Lett overskyet og to pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og en pluss-grad mot klokken 17. Den tiltagende halv-månen sørlig og to minus-grader frem mot klokken 19.30. Mørkt, stjerner og fire minus-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, tirsdag 18. desember 2018: 

   Mørkt og omkring fem minus-grader til null her ute i natt. Overskyet og omkring fem pluss-grader utover dagen. Mørkt, noe vind-drag og fem pluss-grader klokken 18 og 19. Med omkring seks og opp mot syv pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 18.12. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155781998751875

   Dette er et område hvor menneskerettsbruddene florerer.

   Inkasso: Politi er fortvilet over småkravene de er tvunget til å inndrive
   https://www.nettavisen.no/na24/inkasso-politi-er-fortvilet-over-smakravene-de-er-tvunget-til-a-inndrive/3423566505.html
   nettavisen.no

   *

   Morten Stenberg:
   Hepp, 1500,- vokste til 9000,- på et øyeblikk. Havner det hos Namsmannen er det lite annet å gjøre enn å betale. Småbeløp er blitt ren business å kreve inn.

   Johanne Almli:
   Det er på høy tid at inkassoloven gjennomgås, men man bør også ha som pensum i skolen at det er viktig å betale regningene sine.

   Rune L. Hansen:
   Hvem og hva i all verden er det som tvinger de til å inndrive slike krav? Politiet er jo tvert om forpliktet til å hindre at uforholdsmessige krav inndrives! Forstår de ikke det? Når har de tenkt å lære seg menneskerettighetene?
   Er for eksempel dette fra blandt annet Menneskerettserklæringen (Art 30) for vanskelig for de å forstå:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 19. desember 2018: 

   Mørkt, noe vind-drag og 7 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels noe sterkere vind utover dagen. Mørkt, noe vind og 7 pluss-grader klokken 20. Omtrent det samme videre utover kvelden, med 6 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 19.12. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155783722736875

   Katastrofetall for tilliten til domstolene, basert på 300 svar tilknyttet min egen uformelle undersøkelse.

   Hvert år, bestiller Domstoladministrasjonen(DA) en undersøkelse for å måle befolkningens tiltro til domstolene.

   I år viser den at 86 prosent av de spurte, har stor eller ganske stor tiltro til domstolene.

   Hvem Domstoladministrasjonen(DA) spør for å komme frem til et slikt svar, vites ikke.

   Men det er nok neppe tilfeldig hvem som er utvalgt, for å komme frem til et slikt skyhøyt tiltrosvar.

   Som et korrektiv til denne undersøkelsen, har jeg valgt å lage min egen uformelle undersøkelse, hva gjelder hvilken tiltro de som har jeg spurt har til norske domstoler.

   Jeg stoppet å telle, da 300 hadde besvart.

   Av de som har besvart er det mange som, i motsetning til de som har besvart DA sin undersøkelse, har betydelig erfaring med rettssystemet i Norge.

   Av de 300 svar som ble levert, er det blitt gitt tall fra en skala fra 0 til 10, følgende :

   0: 224 ganger
   1: 29 ganger
   2: 27 ganger
   3: 11 ganger
   4: 5 ganger
   5: 4 ganger

   Ingen som svarte, gå altså høyere tall enn 5!

   Samler vi tallene blir snittet 0.52, hvor 0 er null tillit, 5 middels og 10 absolutt tillit.

   Følgelig kan vi slutte fra denne uformelle undersøkelsen, at de som her har svart her, gjennomgående, har ingen eller svært lav tiltro til domstolene.

   Altså den rake motsetningen til det DA har kommet frem til.

   *

   Gro Ødegård:
   Du burde sende dette til dem.

   Noralf Aunan:
   Disse forhold bør også fremføres i media, slik at de kommer lenger enn bare her på FB.

   Steinar J Myhre:
   Ha Ha!

   Steinar J Myhre:
   0 tillitt..

   Anette Bull:
   Hva kan årsaken til den katastrofale lave tilliten til domstolen være? Hva bør endres for at tilliten skal øke?

   Greta Solheim:
   Marius. Ber deg sende resultatet til DA + til media, vedlagt DAs propaganda resultat. Da kan folket forholde seg til reelle forhold, nemlig at man egentlig ikke har reelle domstoler, og dermed heller ikke en stat som er verdig å kalles en rettsstat.
   Uten at det anses unnskyldende, det å narre folk, slik DA ved staten reelt gjør, så vær klar over hva det skyldes. Jo alle systemer er avhengig av tillit for å overleve, og tilnærmelig 0 tillit tilsier at rettssystemet slik det per nå fungerer ikke er liv laga, annet enn å ivareta statens og dommerstandens interesser. Men et rettssystem skal jo organiseres, og ikke minst ha kontrollsystemer for å fungere for folk flest

   Noralf Aunan:
   Hva med å kreve at DA tar inn resultatet på sine hjemmesider?
   Hvis de er seriøs bør de naturligvis stå for dette resultatet også!

   Greta Solheim:
   Resultatetet bør også sendes til Justisminister og Stortinget, fordi DA jo er staten ved Justisdepartementets håndtlanger. Dette bør ikke gå i glemmeboka i jula, så vent helst med å sende også til media og DA, til 3 januar

   Noralf Aunan:
   Resultatet bør også sendes til alle medlemmer av Justiskomiteen!

   Bent Isaksen:
   Enkelt å stole på domstolene, når man ikke har noen erfaringer med dem... De eneste som bør kunne gi dem karakterer, er jo folk som har opplevelser med domstolene.

   Rune L. Hansen:
   Årsaken til den bunn-lave tilliten til de norske domstolene, er både erfarings-basert og relevant fakta-basert.
   Dagens norske dommere respekterer i praksis ikke menneskerettighetene, særlig også angående mange meget vesentlige områder og aspekter - og det foruretter grovt utrolig mange mennesker og er i det heletatt perverterende og forfalskende og menneske- og samfunns-ødeleggende. Og er til og med verdens-ødeleggende.
   Og at ikke dommerne og deres dirigenter og medspillere straffeforfølges for sine menneskeretts-krenkelser er jo i praksis hverken respekt for straffelov-givningen eller for likhet for loven eller for medmennesker eller for lov og rett.
   Og det at dagens norske dommere (og iøvrig nøkkel-personer) av en politisk nepotisme blir valgt blandt lojale karriære-bevisste advokater og andre, hvor kriteriet for å bli valgt automatisk og i praksis er falskhet, dumhet og dobbel-moral og manglende reell respekt for menneskrerettighetene og medmennesker - det sier jo også ikke minst sitt?
   En av konsekvensene er også at maktfordelings-prinsippet blir diktatorisk og fraværende.
   (Ps: Både det fjerde elementet og quint-essensen i maktfordelings-prinsippet ble og er med menneskeretts-konvensjonene ethvert enkelt-menneske.)
   En annen av konsekvensene er at menneskerettighetene i politisk og offentlig regi stadig og smittsomt forfalskes og uberettiget kompliseres - og politiske nepotismer og politikk bak dobbel-moral blir til mafia-virksomheter og terror regimer. Hvor meget enn de kjøper seg propaganda og medspillere.

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.12. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155783081386875

   Med kort mellomrom, har jeg bevitnet to av de store norske mennesksrettssakene som ligger til behandling i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen:

   Lobben- saken som var til behandling den 17 oktober 2018 i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, og Ruth Ensby sin forelegg- sak i Ringerike tingrett den 18 desember.

   Fra statens side prosederte regjeringsadvokat, Fredrik Sejersted, i Lobben-saken og politiadvokat, Kari-Anne Hille Valla i saken mot Ruth Ensby.

   Som statlige aktører, har både Sejersted og Hille Valla en plikt til å opptre objektivt.

   Like fullt og etter å ha hørt begge prosedere:

   Ikke ett -1- positivt argument til støtte for Lobben eller Ensby er kommet frem i deres prosedyrer, og da slår det meg at det ikke er interesse for å overholde den objektivitetsplikten som de er bundet av.

   *

   Hannah Mindeberg:
   "Ikke ett -1- positivt argument til støtte for Lobben eller Ensby er kommet frem i deres prosedyrer, og da slår det meg at det ikke er interesse for å overholde den objektivitetsplikten som de er bundet av.. "

   Hannah Mindeberg:
   Er det rart man spyr?

   Aina Kristine Grøthe Hopland:
   Hannah Mindeberg NEI... det er rart man ikke spyr mer!!!

   (...)
   Elin P. Gregusson:
   Det er godt sagt, Marius Reikerås. Det er påfallende at statens representanter betrakter og behandler statsborgere som motstandere, der alle dirty triks er tillatt, fremfor å få alle kortene på bordet og søke en rettferdig og sannferdig avgjørelse.

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, torsdag 20. desember 2018: 

   Mørkt og omkring 6 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mørkt, noe yr, noe vind og 5 pluss-grader klokken 07. Hvitlig tildels med blålig lett overskyet, noe vind-drag og omkring 6 pluss-grader utover formiddagen. Overskyet, noe yr og 7 pluss-grader klokken 14. Mørkt, noe vind-drag, månen nokså nær full i øst og i overkant av 6 pluss-grader klokken 17. Med månen høyt i sør klokken 22. Tildels noe sterkere vind mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 20.12. 2018 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155784789046875

   Lege om nye Nav-regler: – Det er helt krise for mine pasienter
   https://frifagbevegelse.no/nyheter/lege-om-nye-navregler--det-er-helt-krise-for-mine-pasienter-6.158.602409.50e6b17b2b
   Lege Paul Kavli møter mange av dem som nå mister hele sin inntekt etter…
   frifagbevegelse.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Hadde politikerne og andre offentlig ansatte enkelt og greit blitt kompetent straffeforfulgt for sine mulige eller reelle menneskeretts-krenkelser, så hadde de måttet være ydmyke, forsiktige og medmenneskelige og ansvarlige! Det er jo det menneskeretts-konvensjonene har lovbestemt. Men i og med at menneskerettighetene i dagens Norge er fullstendig neglisjert og forfalsket av den politiske nepotismen - som heller prioriterer sine egne holdninger, ønsker og behov - så forurettes utrolig mange mennesker, meget grovt. Konsekvensene er blandt annet mennesker veldig mye påført tortur, terror, sykdom, drap, falske døds-attester, stigmatisering, dårlig livs-kvalitet, traumatisering, stress, diskriminering, etc., etc. i politisk offentlig regi. Konsekvensene er også blandt annet offentlig hovmod, vilkårlighet, splitt-og-hersk, etc.! Fullstendig unødvendig og fullstendig grovt kriminelt og samfunns-ødeleggende!

   Rune L. Hansen:
   Med den offentlige mafia-ordningen som er nu så går samfunns-utviklingen automatisk galere og galere og fortere og fortere i feil retning.

   Hilde Salvesen:
   Det raktner nå..... <3 Jeg satser på at den nye qfs er oppe og går...

   
---
---

   Albert Johnsen, 20.12. 2018 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1910740385718896/

   Min kommentar til Ensby-saken:

   Dette dreier seg om den norske formen for reparasjon etter at det er klart for "alle" at myndighetene har begått klare og grove menneskerettsbrudd mot foreldrene og familien. Først har en produsert en falsk diagnose på moren til barnet. Basert på dette utføres deretter en ulovlig overtakelse av omsorgen.

   Når de klare menneskerettsbruddene oppdages, utfører myndighetene bare en tvangsadopsjon, som er et nytt grovt brudd på menneskerettene. I et rettssystem som ikke følger menneskerettene, forsøker myndighetene å kutte alle juridiske bånd til biologisk familie. Dette er et eksempel på et av de svært grove og systematiske mennneskerettsbruddene i bv-saker vi har.

   Oppskriften på reparasjon er altså at når menneskerettsbruddene ikke kan skjules lengre, skrur en til knappen og fortsetter med enda flere og enda grovere menneskerettsbrudd, også rettet mot resten av familien. Bestemor, Ruth Ensby, har levd under kontinuerlige og grove brudd på sine menneskeretter helt siden saken startet. Det starter med at hun som bestemor nektes partsrettighet i saken og fortsetter med sjikanerende personangrep.

   Når hun tar til motmæle, angripes altså også hennes ytringsfrihet. Hun skal nå knebles og ikke få lov til å fortelle verden hva hun har opplevd og hva hun føler og mener. Hun skal nå tas skikkelig, ved hjelp av maktapparatet i form av politi, domstoler og rettsvesen. Her skal det settes et eksempel og kneble andre som måtte tenke på å fortelle omverden hva de opplever, føler og mener. Ruth Ensby fortjener vår respekt for at hun ikke gir etter, bare betaler boten i det stille og aksepterer overgrepene. Hun tar saken og kampen for menneskerettigheter ut i det offentlige rom, slik at folk kan bli opplyst om hva som foregår i landet vårt.

   *

   Gunn Vedal:
   Hurra for en sånn bestemor <3

   Aina Kristine Grøthe Hopland:
   Ja, for ei dame. Tommel opp for Ruth Ensby ! ! 

   Anne Grete Axelsson:
   Hurra for Ruth Ensby <3

   Evelyn Kjørstad:
   Bare - Respekt!

   Mona Rodian:
   Flott innlegg Albert Johnsen ! ! !

   Heidi Turid Dammann:
   Har dette vært på nyhetene, Dagsrevyen, Dagsnytt18 eller TV2 nyhetene? Viktig at folk flest blir klar over systemet.

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, fredag 21. desember 2018: 

   Mørkt, vind-drag og omkring 6 og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet lys blå himmel, et vind-drag og 5 pluss-grader her ute klokken 10. Helt og delvis lett overskyet, vind-drag og omkring 5 pluss-grader videre utover dagen. Mørkt med vind-drag og 4 pluss-grader klokken 19. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 21.12. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10215074350546922

   Litt mere om eple-eddik, pluss om kombucha

   Årets her siste innplukede epler ble jeg ikke helt ferdig med å bearbeide før i slutten av november og mange av eplene var da blitt dårlige og ubrukelige for annet enn mat her ute til fuglene og meitemark etc. Noe av det fineste med epler er at de under tilgang til god luft og oppskåret så lett lar seg lage eple-eddik av, men også det bør jo i storparten gjøres langt tidligere på året og med friske, saftige og fine epler, for å bli ferdig tidsnok. Og i god og varmere ute-luft. Ikke minst for å få gjort seg ferdig i god tid før frost. Luft og ventilasjon innendørs er ikke alle steder eller alltid godt egnet. Blandt annet utvikles av store porsjoner merkbart også gasser som i for stor mengde innendørs er skadelige og farlige for helsen. Litt sen med det meste av slikt som fermentering til eple-eddik også ble jeg i år, men jeg klarte det rikelig nok.

   Egnet lagrings-plass for innplukkede epler har jeg ikke her nu, men å tillage eple-eddik er også en god slags lagrings-metode for epler. Det kan gledeligvis og godt for helsen brukes av den underveis også før den blir ferdig eple-eddik, men særlig når den er ferdig er den anvendelig til et mangfold forskjellig. Meget av eplenes kvalitet, smak og egenskaper er fortsatt tilstedeværende, men helt endret - og kan da lett lagres for lang tid. Det har skjedd en gunstig fermentering, med en gunstig symbiotisk kultur av bakterier og gjær-sopp - på engelsk en SCOBY, forkortelse for en "symbiotic culture of bacteria and yeast".

   Jeg skrev ved anledning litt om fermentering her i mine offentlige dagboks-notater for noen måneders tid siden. Mye mere kan og bør bli sagt og skrevet om det, og vil bli sagt og skrevet om det. Her nu noen flere ord og notater fra meg i forbifarten, fordi jeg av nødvendighet gir meg særlig tid til slikt nu. Gunstig god mat og drikke og luft gir den beste medisin og helse og rekreasjon. Bare mosjon er ikke nok, selv om helsen godt bør brukes for godt å beholdes. Og god mosjon er ikke for enhver alltid en tilgjengelig mulighet.

   Underveis i eple-eddiken - og i tillaging av andre slags naturlig eddik - blir det efter hvert dannet en gele-aktig pute som er en koloni og konsentrasjon av bakterier og sopper som gjær, en såkalt SCOBY-moder for eple-eddik. Den kan eventult brukes som en start-kultur for snarere tillaging (fermentering) av mere eple-eddik og for videreføring av egenskaper.

   Kombucha er en velsmakende og sunn og helse-fremmende fermentert drikk som tillages omtrent som eple-eddik, optimalt mørkt, med tilgang til luft og i alminnelig rom-temperatur, men med svart (eventuelt grønn eller hvit) sukret alminnelig te (Camellia sinensis) i steden for epler. Men prosessen går fortere og er mere avhengig av en noe annerledes og god og spesiell start-kultur. En god spesiell start-kultur (eventuelt og helst pluss en ferdig god kombucha-SCOBY) er en nødvendighet og er i egenskaper annerledes enn for eple-eddik sin SCOBY alias "moder". Kvaliteten på kombucha sin start-kultur eller SCOBY kan variere, men bør fortrinnsvis være god nok i sitt blandings-forhold av de rette og gunstige kolonier av mikro-organismer. Svart te sine garvestoffer (tannin) gjør det lettere enn med grønn og hvit te å unngå ugunstige forhold av sopp og mikro-organismer. Og for å få den rette eller ønskede syrligheten på kombuchaen i sin fermentering (F1) bør den ikke stå så lenge at den blir for eddik-syrlig.

   Temperaturen ved tillaging av kombucha bør hverken være for lav eller for høy. Er den lav så går prosessen langsomt. Blir temperaturen for høy så blir den drepende for kulturen.

   Dessuten er en eventuelt smaks-tilsatt (med for eksempel ingefær) ny-fermentering (F2) og kjøligere mere lukket og ikke for langvarig lagring alminnelig, men ikke så lenge eller godt tillukket at beholderen blir eksplosiv. Den ferdige kombucha kan bli meget god og forfriskende og også sprudlende. De fleste ny-begynnende brukere av kombucha blir meget positivt overrasket både over den gode smaken og den gode forfriskende virkningen på helsen.

   Eple-eddik og kombucha er to helt forskjellige produkter, men har begge og i forskjellig grad lignende og annerledes fermenteringer blitt tillaget og brukt i mange hundre år i forskjellige og store områder i verden. Fermentering er en viktig prosess for mangt av mat og drikke i verden. Men kombucha er først i de siste ti års tid mere og mere alminnelig blitt kjent og brukt i USA og Europa. Kombucha sin nu nærmest eksplosive popularitet kommer seg av at god kombucha både er meget velsmakende og forfriskende.

   Selv har jeg tidvis ved noen anledninger i løpet av mange år smakt kombucha, men har først i de siste måneder i år selv efterlengtet begynt å tillage kombucha. Å kjøpe flasker med ferdig kombucha blir dyrt i lengden og er enda ikke helt lett tilgjengelig mange steder. Men å tillage selv er for de fleste både meget billig og enkelt.

   ---

   Her hjemme har temperaturen innendørs i desember i år sjelden vært høyere enn 10 pluss-grader Celsius. Hva jeg har muligheter for er av mange grunner forholdsvis meget begrensede. Alikevel klarer jeg nu å tillage fermenteringer til blandt annet både god og forfriskende kombucha og senårets eple-eddik og også vann-kefir. Bolig-huset her er gammelt og meget dårlig isolert. Og vann-kvaliteten her er meget variabel. I år har jeg fremfor nokså kontinuerlig fyring i ved-ovn måttet prioritere innkjøp av flere lag med gode gardiner, dyner og pledd, pluss mere tillaging av remedier og helt endring av kostholdet. Både eple-eddik og kombucha og annen fermentering er nokså sentralt i dette, for best mulig rehabilitering og overlevelse.

   Vann-kefir er et annen slags produkt og en helt annen slags fermentering enn kombucha, men gir også en god og forfriskende drikke. Og er enda lettere å tillage enn kombucha. Dette skal jeg eventuelt komme tilbake til senere.

   Selv om mine kunnskaper om fermentering er langt over gjennomsnittlige, så er jeg ingen ekspert. Og jeg lærer og undersøker og eksperimenterer stadig.

   Kommenter, kommuniser eller spør gjerne.

   *

   Rune L. Hansen:
   Se og les eventuelt også min artikkel om "Noen ord om enkel tillaging (fermentering) til eddik, surkål og vin, etc." - på følgende link:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214394640234589  ( ekstern - intern )

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, lørdag 22. desember 2018: 

   Mørkt og omkring tre pluss-grader Celsius her ute i natt. Dunkelt halv-mørkt, yr og to pluss-grader klokken 08.30. Overskyet, vått, tildels lett yr og omkring to pluss-grader utover formiddagen. Det samme utover eftermiddagen. Mørkt, full måne høyt sørlig og ned mot null grader Celsius mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.12. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10215079859524643

   Hva skjer med et menneske hvis eller når det frataes retten til sitt familieliv?

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/

   Signe Veitsle:
   Kommer jo an på hva som har skjedd da. Men en rettsak pleier det oftest å føre til.

   Rune L. Hansen:
   Ditt svar sier vel meget lite eller ingenting om det det her blir spurt om, Signe Veitsle?

   Signe Veitsle:
   Men du lurer jo på hva som skjer... Det er jo også vanskelig å svare på uten mere info ... ️

   Rune L. Hansen:
   Mere info om hva? Spørsmålet er vel klart, enkelt og tydelig?

   Signe Veitsle:
   Noen kan bli sinte, andre lei seg... frustrerte og deprimerte? Er det følelser eller hvilke handlinger som kjempe for å få de tilbake, gi blaffen eller selvmord???

   Rune L. Hansen:
   Er det mulig for hvem og hvordan å gi blaffen?

   Signe Veitsle:
   Aner ikke, det var bare litt brainstorming..... det finnes jo så mange rare folk der ute.

   Rune L. Hansen:
   Spørsmålet i posteringen er ikke mindre viktig av den grunn. Og vi burde og bør og skal vel alle og enhver vite svaret?

   Rune L. Hansen:
   Og hvorfor er enhvers rett til sitt familieliv en umistelig og uavhendelig menneskerett i Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene?

   Rune L. Hansen:
   Og hvorfor er å frata et menneske retten til sitt familieliv, uansett hva årsaken er, internasjonalt og også nasjonalt, regnet for å være både en forbrytelse mot menneskeheten og et folkemord? Og har en meget høy strafferamme for medvirkende?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2178151398872444/

   Eivind Lindefjell:
   blir sinnsyke å tar en handling for laget

   Sari Katariina Riippi:
   Good question Rune :) “What happens to a human being if or when it is deprived of the right to his family life?”.
   If the human being is a woman but I guess that is exactly the same for a man, you lose your life - literally. You lose your identity. Your love, your meaning in the earth, you lose the person you mostly love in the universe, you are not worth anything anymore. I do not feel even a woman since a long time. Obviously you lose your social life, your chances for a career, your possibility to study, your health, your beauty, your reputation. You are condemned to death. And most of the people whose family rights have been violated indeed commit suicide.
   That’s why someone has to help me here in Finland to get to testify about the veridicity of these things in front of a Court of Justice.
   Good question Rune L. Hansen. And because we are totally abandoned it is so important even that you asked.
   We are left alone Rune, even without any source of finances, not even one friend left here. Because this is for real what happens to people persecuted by the Government.
   I am probably the most strong woman that there will ever be in Finland because I survived even to imprisonment, to an aggression that police has refused to investigate and caused permanent issues to my spine and chronic pain and that could have taken even my life, I have survived to threats and all kind of psychological torture. They have been threatening me and obliging me even to take medications that I never needed as a condition to have my daughter back in the initial phase - 2011 (at that time the nightmare was just began). Their attempt was to try to find a way to make me look crazy or insane or not credible :)
  Later on I declared even formally in front of the Administrative Court that I would not accept any longer any medication or drugs for something that it is not even certain: they tried to make all kinds of diagnoses and to find whatever excuse they could to justify the future removal of my daughter and the abuse of power already occurred on January 2011 that I managed to denounce alone against the Administrative Court of Turku.
   Oh my God. I just cannot even think about it all. It is so heavy.
   God blesses you Rune. And give you all the strength to fight this battle, the wisdom necessary to bring things to light and the joy and peace to go through also this horrible Christmas.
   They actually do not even know what does it mean Christmas so they and their businesses and fake existences cannot even accept the real meaning of Christmas.
   Christmas in fact as a word derives from CHRIST. And we (and my daughter Alexandra Karen Riippi) do celebrate and remember and will meditate and give honor to the birth of Jesus Christ despite the fact that the whole Government of Finland is also TODAY persecuting and tormenting us (STILL TOTALLY SEPARATED AFTER 3 years and a half without the possibility even to talk over the phone because it coul be DANGEROUS for them, clear).
   But we can also stay in peace at the same time because God owns everything and the darkness has never won on light. That is simply impossible right?
   ! <3 ! ! 
   This is the book that we should write about. Exactly the effects of violating the right of a human being’s family life. That is our victory! In front of the European Court of Human Rights.

   Rune L. Hansen:
   Mange forsøker i det lengste å overleve, fordi de ikke tror det er mulig at slikt noe skjer, eller ikke tror at det kan vedvare.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1933903023313507/

   Armend Elion Dion Caushi:

   CPS-disorder.jpg

   Rune L. Hansen:
   Ja, det blir jo oppsummert iallfall litt på dette bildet. Men det er jo mye mere som ikke blir nevnt. :(

   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.12. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/2179152545438996/

   Hvor mange barn er eller har blitt takknemlige for å ha blitt kidnappet av den offentlige mafia-virksomheten, tror du?

   *

   Linda Gutierrez:
   Ingen

   Rune L. Hansen:
   Du er vel ganske nær sannheten der, Linda Gutlerrez?

   Fevzi Yildiz:
   Ingen

   Benedikte Emilie Wenchgaard:
   Jeg :)

   Rune L. Hansen:
   Et unntaks-tilfelle? En av de få heldige?

   Benedikte Emilie Wenchgaard:
   Rune Vet du, er veldig mange foreldre som faktisk ikke kan ta vare på barn, som både tyr til vold, alvorlig rus og omsorgssvikt. Mener du det er bedre at barna bor i det da? Enn å få ett omsorgsfullt hjem?

   Joni Dear:
   Da er du en av de få heldige som faktisk har vært utsatt for reell omsorgsvikt og faktisk har fått riktig hjelp av bv.

   Rune L. Hansen:
   Dette er ikke spørsmål om hva jeg mener om å bli kidnappet og ivaretatt av en politisk offentlig mafia-virksomhet, Benedikte Emilie Wenchgaard. Men om hva andre tror. Offentlig tilgjengelige statistikker og undersøkelser - og slikt er det en stor og god mengde av - viser entydig at det knapt finnes barn som er eller har blitt takknemlige for å ha blitt kidnappet. Selvmord-forsøk, rømninger, traumatisering, misfornøyde, etc. er tvert om det vanlige.

   Hjørdis Marthinussen:
   Benedikte Emilie Wenchgaard Nei det er ikke greit, men der gjør de ikke noe, selv om de mange ganger gjør det verre for dem med å sende til fosterfamilie der det er slik som de hadde det i hjemmet eller sender de til institusjoner der det florerer med rusmidler. De går mest inn i fult fungerende familier og river barna ut av trygge omgivelser. De gjør alt for penger og tenker IKKE på barnas beste.

   Mai-brith Litland:
   Benedikte Emilie Wenchgaard de foreldrene har faktisk krav på hjelp. Da kunne de blitt flinkere og bedre foreldre. Ikke tro at jeg mener alle, men alle har krav på hjelp slikat de kan få prøve å bli bedre.

   Geir S. Lunde:
   Rune L. Hansen Mange uttrykker nok takknemlige dersom de blir spurt. Men en relativt stor andel av disse lider nok under Stockholmsyndrom / hjernevask / sterk påvirkning av systemtro voksne over lang tid. Og har over lengre tid utvikla en sterk lojalitet overfor fosterforeldre / system som "reddet" dem fra de "ikke gode nok" biologiske foreldrene.

   Rune L. Hansen:
   Vel, mange takknemlige kan det uansett umulig være - statistikker og slikt av fakta viser med meget stor tydelighet det. Og slik må det jo gå når ikke enhvers menneskerettigheter respekteres og sikres av virksomheten, men konsekvent neglisjeres og forfalskes.

   Geir S. Lunde:
   Rune L. Hansen Fjernes barnet i ung alder (0 - 10 år) er det relativt lett å hjernevaske det. Og det vil uttrykke takknemlighet dersom det blir spurt i voksen alder.

   Isabell Henriksen:
   !

   Tonje Olsen Rasmussen:
   jeg!
   Den dagen er jeg takknemlig for det, hadde jeg ikke flyttet i fostehjem, så hadde jeg sikkert ikke fullført skole, fullført utdanningen og vært den jeg er idag. Private grunner!

   Marius Magisk Jahnsen:
   Tøft av de som er ærlige på at ting ikke bare har vært ille det og bli tatt ut av hjemme! :)

   Rune L. Hansen:
   Skjer det lovlig rett og riktig, selv-valgt eller nødvendig og midlertidig så kan det vel være en god løsning. Det 100% viktigste og 100% nødvendige er å ikke på noen som helst måte å krenke noens menneskerettigheter. Men i dagens Norge og i diverse flere land er det jo meget sjelden at det skjer slik, uansett om det også finnes noen fornøyde og takknemlige. De som kidnapper er som oftest og i alminnelighet forøyde, uansett hvor ille de tillager det for barnet og familien - og samfunnet.

   Sarah Kristiansen:
   Jeg er d både på godt å vondt ! Mange som ikke er egnet til å være foreldre... trist men sant.

   Rune L. Hansen:
   Og det er det vilkårlighet eller Straffeloven og menneskerettighetene som skal avgjøre og bestemme, Sarah Kristiansen?

   Rune L. Hansen:
   Inklusivt falsk dokumentasjon?

   Sarah Kristiansen:
   Rune L. Hansen Hvordan skal barnevernet vite hvilken parter som snakker sant.. ? Barnevernet må ta beskymringsmeldinger på alvor av sikkerhet til barna.. noe jeg personlig er glad for.. Men si meg hvordan skal dem vite om en bekymringsmelding er ekte eller ikke? :/ klart dem gjør feil.. Men det gjør vi alle.

   Rune L. Hansen:
   Sikkerheten til barna (og medmennesker) blir ikke ivaretatt av noens usikkerhet eller kidnappinger eller forfalskninger, Sarah Kristiansen - tvert om. Og ja, alle gjør vi feil, men å forurette noen er ikke bare feil - det er kriminalitet. Hvor meget politisk offentlig organisert den enn er.

   Oscar Holmberg:
   5procent

   Inge Olsen:
   Det er ikke mange

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er ikke mange. De fleste som kidnappes skades og ødelegges grundig av å bli kidnappet - og de er og blir på ingen som helst måte takknemlige. Selv om en også regner med alle de som vellykket blir hjernevasket av kidnapper-virksomheten og dens falske dokumentasjon. Det er svært få som er eller blir takknemlige.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.12. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10215080489940403

   Hjertelig takk til dere!

   Hjertelig takk til enhver alle de hundrevis som offentlig eller mere privat selv gratulerte meg på fødselsdagen min (den 6. desember) forleden dag!

   Og til de som glemte det og til alle andre vennlige!

   Jeg må bare innrømme og beklage at jeg selv er lite flink med slike gratulasjoner - og håpe på forståelse for det.

   Nu har jeg nesten 2500 Facebook-venner, så det blir for meg også av den grunn for meget for slikt :(

   Jeg har imidlertid uansett sett, lest og hørt antagligvis de fleste av gratulasjonene ...

   Og takker hjertelig for de. Også de alminnelige!

   Men jeg må også bare innrømme at de jeg likte aller best var positivt spesielle.

   Særlig denne fra Toni Stannov: 

   Kære Rune
   Hjertelig tillykke med fødselsdagen og tak for dit store arbejde med at formulere menneskerettighederne for almindelige mennesker - i så enkelt et sprog at myndighedernes overgreb skriger til himlen ! <3

   Og denne fra Armend Elion Dion Caushi:

   GRATULERER Takk hjertligt, Rune L. Hansen for all Jobbet du gjør for Norgee !️ og menneskerettigheter i hele Verlden og spesielt for de mest sårbara: våra ENGLAR, Verlden's BARN.

   *

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, søndag 23. desember 2018: 

   Ned til omkring tre minus-grader Celsius her ute i natt. Vintersolhverv - den korteste dagen i året - er alltid ca. 22. desember, eller omtrent et døgn tidligere eller senere. Årets vintersolhverv var sent fredag kveld, så nu her nord dag for dag frem mot sommersolhverv (ca. 21. juni) blir det lysere og lengre dager. Men samtidig her nord vanligvis også tildels kaldere og kaldest i januar og februar, tiden hvor det er flest influensa-epidemier og død forårsaket av influensa-virus. Vårjevndøgn ca. 21. mars og høstjevndøgn ca. 22. september er dag og natt omtrent like lange. Spredt lett skyet og omkring null grader utover formiddagen og eftermiddagen i dag. Mørkt, vått, litt yr og omkring null grader klokken 17.30. Månen høyt sørlig og tre minus-grader mot midnatt.

   
---
---

   Hauger Tamara Hope, 23.12. 2014 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2180458831975034/

   Kjære Barneverent.

   Jeg forstår ikke jeg hva for glede dere har å knuse familier, barnets beste sier dere men hvor? Dere hører ikke på barn som ønsker å reise hjem for de hadde det bra hjemme, dere bryr dere ikke om lover og regler. 1 barn som er fjernet skal på sikt føres tilbake men nei, dere følger ikke lovene, man skal i flere omg hjelpe i hjemmet, men nei dere følger ikke lovene, barn blir rus avhengig i deres varetekt men da fra skriver dere all skyld, barn tar sitt liv men det er ikke deres feil, mødre fedre tar sine liv men dere sier ja de var i ubalanse godt vi tok barnet/barna, men dette er jo kun pga dere. Dere kjepp jager familier og driver personforfølgelse og truer og stjeler barn, men så fort noen nevner navn til noen i bv da går dere til politi og skriker trussel, så fort noen sier de skulle fått føle selv å bli fra tatt barn, så løper dere til politi, flere som fikk seg jobb i bv slutter for det var ikke sånn de ønsket å jobbe, dere har firmafest og slår hverandre og lager dritt men hysjer det ned i media, bv kjøper politi som løpe hunder, advokater som løpe hunder, sakkyndige som løpe hunder, dommere som løpe hunder, alt pga penger kan kjøpe det som er hos falske penge suger, men penger kan ikke kjøpe familiebånd, kjærlighet og omtanke , jeg fatter ikke at regjeringen kryper for dere, dette begynner å ligne på Hitler, ingen skal si noe for da truer dere, tidligere ansatte trues med å få fra tatt barn pga de sier sin mening om dagens bv, så sitter regjeringen å skriker Norge føder for lite barn , ja men er det rart da??? Hvem ønsker å føde barn som blir tatt 5 min etter de har kommet ut av en kjærlig mors trygge mage? Hvem ønsker å føde barn når tidligere bv barn får fra tatt sitt barn for de har vært under bv ?? Dere har laget spebarn banken der familier kan velge hva for kjønn farge osv barn de ønsker, å dere drar inn millioner på norske barn, de har blitt Norges nye oljefond og dette er Norge du frie ... dette er en skam sorg og ondskap i Norge. Å ingen gjør noe,, aner er det ikke en eneste Normann igjen, heller ikke innvandrer ønsker å få barn .. nå må noen sette en stopper for dette , barnas beste er Familien og ikke fosterhjem for å gi lønn i lommeboken ,, jeg skjemmes over hvordan Norge har blitt, virkelig.... samme over Norge gjør norsk barnevern ,, løgner og falske bekymringer laget i komplette med helsestasjon og barnehager som skoler... vi trenger 1 nytt parti på stortinget som får en stoppe for dette. Vi trenger noen som ikke lar seg kjøpe av bv.. jeg håper en dag Norge kan være hva det var og ikke hva det har blitt..

   *

   Hjørdis Marthinussen:
   Dette er slik virkeligheten er under bv. Kan ikke kalle de barnevernere, men hitler terrorister. Har lest mange som har beskrevet hvordan de opplever bv, men dette tror jeg er det beste og sanneste jeg har lest. Skjønner ikke hvordan Erna sier at det må fødes flere barn, men som du sier det er INGEN som tør å føde barn når slike terrorister stjeler barna. Foreldre som ønsker seg barn føder da ikke barn for at barna skal bli kidnapett og misbrukt av bv.

   Roger Solberg:
   Godt skrevet og nærmere sannheten enn mange liker å tro.

   Amal Elschich:
   Det e helt sant

   Mai-brith Litland:
   Hvem vil frivillig være surugatmor for at bv skal tjene penger?? Ingen og da blir det født få barn. Helt naturlig.

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, julaften, mandag 24. desember 2018:

   Mørkt og omkring tre minus-grader til oppmot null grader Celsius her ute i natt. Omkring null grader, vått og sludd klokken 10. Jeg eksisterer enda og farmor i Trondhjem telefonerte og ønsket god jul. Også i år blir julen her ingenting annet enn tankene. Den "julegaven" jeg og nu så mange kidnappede under terror regimet venter på, vil komme antagligvis i januar, eller i februar, fra ECHR. Vil den klare å frigjøre oss? Vil den klare at kidnapperne blir straffeforfulgt og deres forbtytelser reparert? Kidnapper-virksomheten og dens medspillere vil ikke frivillig bli kompetent straffeforfulgt og reparerende. De har ingen som helst reell respekt hverken for Straffeloven, Menneskerettsloven, fakta, medmennesker eller ECHR. De tvert om jubler enda i og for sine forbrytelser. Det forstår nu sikkert nok også ECHR. Disig himmel, yr, vått og omkring tre pluss-grader videre utover dagen. Mørkt, vått, yr og fire pluss-grader klokken 18, derefter med 5 pluss-grader og regn videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, 1. juledag, tirsdag 25. desember 2018: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså jevnt med yr, disig himmel og omkring 5 pluss-grader utover dagen. Mørkt, vått, tildels yr og gradvis ned mot tre pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, 2. juledag, onsdag 26. desember 2018: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring tre og fire pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått, yr og omkring fem pluss-grader utover formiddagen. Med seks pluss-grader og tildels tyngre nedbør utover eftermiddagen. Mørkt og iøvrig omtrent det samme utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, torsdag 27. desember 2018: 

   Mørkt, yr og regn og omkring seks til syv pluss-grader Celsius her ute i natt. Ikke mørkt, men iøvrig det samme utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt, vått, yr og mellom seks og syv pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, fredag 28. desember 2018: 

   Mørkt, disig, vått, lett yr og omkring 6 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Gradvis mindre nedbør og tildels mindre overskyet utover formiddagen. Grålig og hvitlig overskyet og omkring 5 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, vått, tildels lett og tyngre yr og omkring 5 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.12. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10215126755697018

   Frigjøring av kidnappede barn og foreldre

   Det er bare en ting som kan frigjøre kidnappede barn og foreldre -

   og det er menneskerettighetene.

   Ingen og ingenting annet kan klare det.

   Det er bare en ting som kan innføre lovlig lov og rett i landet -

   og det er de uforfalskede menneskerettighetene.

   Ingen og ingenting annet kan klare det.

   Det er bare en ting som kan tillage reell trivsel og trygghet i landet -

   og det er menneskerettighetene.

   Ingen og ingenting annet kan klare det.

   *

   Rune L. Hansen:
   Er ikke det en selvfølgelighet da?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.12. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10215124408878349

   Menneskeretts-partiet Norge sitt konsept og parti-program 

   Menneskeretts-partiet Norge sitt konsept er 100% samsvar med de fellesmenneskelige menneskeretts-konvensjonene.

   De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene er en helhet som inneholder et mangfold av menneskerettigheter som enhver for enhver er og skal være en umistelig og uavhendelig minste-garanti og personlig eiendom og forpliktelse. Menneskeretts-konvensjonene har derfor lovbestemt at alle og enhver av disse gjelder og skal i praksis gjelde over og foran alt annet av lovbestemmelser, politikk, offentlig forvaltning, regler, prosesser og avgjørelser. Og at de eneste unntak som kan lovliggjøres må være helt nødvendige og forholdsmessige og for en kortest mulig tid.

   Menneskeretts-konvensjonene bærer i seg og bygger på de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett, politikk og offentlig forvaltning - kontra ulovlig. Erkjennelser og forståelser som gjennom tusener av år og erfaringer har vokst frem som felles-menneskelige særlige vesentligheter som ikke kan neglisjeres, bagatelliseres eller forfalskes.

   Alt dette forutsetter at alle og enhver må og skal ha null-toleranse for reelle eller mulige offentlige menneskeretts-krenkelser. Og at slike av enhver enkelt og gratis kan og skal real-kompetent straffeforfølges og repareres. Uten vil menneskerettighetene være fiktive og ikke reelle.

   Politikk og offentlige handlinger og avgjørelser og sær-interesser i mange land og instanser i forskjellig grad respekterer ikke dette. Til tross for at enhver av menneskerettighetene er elementære basis-rettigheter og forpliktelser for respekt for menneskeverdet, medmennesket, trivsel, trygghet, forutsigbarhet og lov og rett. Manglende offentlig reell respekt for dette overfor enhver er et problem og en katastrofe - og er kriminalitet. At en eller flere menneskerettigheter overfor et eller flere mennesker av ansatte i den offentlige forvaltningen neglisjeres eller forfalskes kan på ingen om helst måte aksepteres eller bagatelliseres, men må umiddelbart kompetent straffeforfølges og rettes opp. Også for å unngå den smitten det ellers vil medføre.

   Menneskerettighetene er mangfoldige og betryggende for alle og enhver. Det er politikk, lov og rett, avgjørelser og offentlig forvaltning som ikke i ethvert er i samsvar med menneskerettighetene som er problemet og katastrofen.

   Offentlig og politisk organisert kriminalitet i form av menneskeretts-krenkelser har alltid vært og er fortsatt problem og katastrofe nummer en i alle land og i verden. Tusener ganger verre og farligere enn alle andre former for kriminalitet og katastrofer.

   Konsekvensene av offentlig neglisjering, bagatellisering eller forfalskning av en menneskerettighet eller flere overfor et eller flere mennesker er katastrofale. Rettferdighet, medmenneskelighet, mennesker, miljøet, naturen og samfunnet skades og ødelegges av det. Og det er smittsomt og perverterende.

   Menneskerettighetene er mange, lett-forståelige og nær alt-omfattende, men krenkelse av en av de kan også medføre eller skjule krenkelse av flere.

   Betenk for eksempel hvis denne menneskerettigheten forfalskes eller krenkes - i ICESCR Art 11-1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett".

   Eller hvis denne menneskerettigheten forfalskes eller krenkes - CRC Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Eller for eksempel angående diskriminering - UDHR Art 7:
   "Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering."

   Og for eksempel UDHR Art 10:
   "Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres."

   Det er lett for mennesker flest å forstå at forfalskning eller krenkelse i offentlig regi av en hvilken som helst av disse menneskerettighetene automatisk også vil innebære og medføre krenkelse av også flere menneskerettigheter. Og at det er slik med alle menneskerettighetene. De er en helhet, hvor hver og alt er viktig og nødvendig.

   Menneskeretts-konvensjonene representerer mange nødvendige endringer for mange nasjoner og samfunn, i forskjellig grad. Både hva angår likhet for loven, inklusivt også økonomisk, og konkret mye annet. Ikke minst fordi menneskeretts-konvensjonene er og skal være reell lov og rett, forvaltning og politikk.

   Dette er det mange regimer og sær-interesser misliker, forfalsker og motarbeider på forskjellige måter. Regimer og sær-interesser som har eller vil ha sine egne ønsker og hensikter prioritert. Regimer og sær-interesser som egentlig er menneskeretts-krenkere, i forskjellige slags forkledninger. Regimer og sær-interesser som ønsker eller aksepterer å diskriminere eller på andre måter å krenke og å forurette et eller flere medmennesker.

   Men som menneskeretts-konvensjonene sier og har lovbestemt, i blandt annet UDHR Art 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   Og i blandt annet 
UDHR Art 28:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."

   Og i blandt annet UDHR Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og som UDHR erklærer i innledningen:
   "Verdenserklæring om menneskerettighetene (UDHR) som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Eller CRC med blandt annet følgende ord, i innledningen:
   
"De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkår under større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR) og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Og for eksempel i CRC Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Menneskeretts-partiet Norge sitt konsept er som sagt 100% samsvar med de fellesmenneskelige menneskeretts-konvensjonene. Dette er enda uvant og nytt for mange mennesker, både i Norge og mange andre land. Og det vil bli forsøkt motarbeidet både av politiske nepotismers og sær-interessers makt-begjær, hovmod, dobbel-moral, falskhet, dumhet og uvitenhet - og av frykt for å bli real-kompetent straffeforfulgt, etc.

   Da Menneskeretts-partiet Norge for første gang for noen år siden ble forsøkt presentert for folk flest var ikke dette lett, og det er det enda ikke. Særlig fordi menneskerettighetene av den politiske nepotismen i landet så lenge og grundig var blitt neglisjert, bagatellisert og forfalsket. Folk flest var uvitende og forvirret og hjelpeløse og indoktrinerte og gjort konforme. Det trengtes mildt sagt opplysnings-virksomhet.

   Noe av det første som skjedde var at flere andre påbegynte sine egne versjoner av "menneskeretts-partiet", med sine egne sær-interesser i fokus og med sin uvitenhet og sin nysgjerrighet og sin konformitet som basis. Tiden og menneskene var ganske enkelt ikke moden for slikt i Norge. Det måtte og må stadig mere opplysnings-virksomhet til, både for å respektere og å opparbeide mere reell kompetanse.

   Mangt av opplysnings-virksomhet og kommunikasjon har nu underveis skjedd og vært fremvoksende, fra forskjellige - og ofte grovt forurettede - mennesker. Til tross for massivt med angrep, forurettelser og motstand fra den rådende politiske nepotismen og dens medspillere sin side.

   Menneskeretts-partiet Norge vil ha og skal ha 100% offentlig uforfalsket respekt for enhvers menneskerettigheter. Problemet er ikke mennesker, politikk og offentlig forvaltning som ikke krenker en eller flere menneskerettigheter, men de og det som gjør det. Enhvers trivsel og trygghet er det viktigste for ethvert samfunn. Derfor må vi også forenkle livet for folk flest og enkelt-mennesket. Blandt annet ved å fjerne unødvendige og selvfølgelig også ulovlige offentlige lovbestemmer, regler, byrder, krav og prosesser. Norge og Norges respekt for enhvers menneskerettigheter skal bli et godt eksempel til efterfølgelse for andre land.

   Menneskeretts-partiet Norge sitt sentrale parti-program og sin kjerne er de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene og uforfalsket enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter. Alt av politisk og offentlig forvaltning skal og må være i fullstendig virkelig samsvar med disse og dette.

   
Angående politiske valg-ordninger og parti-programmer kan iøvrig sies, at det å stemme på politiske partier er ulovlig i henhold til menneskeretts-konvensjonene - ICCPR Art 25, (pluss eventuelt også blandt annet Menneskerettserklæringen Art 30). Politiske nepotismer som uten nødverge forbryter seg mot dette gjør det for å opprettholde og videreføre den og de som fra før av har makt.

   For å kunne stoppe slike ulovlige politiske valg-ordninger og andre menneskeretts-krenkelser er derfor nødrett en eventuell nødvendighet.

   Politiske valg eller foreninger er ikke i seg selv et onde, tvert om, men det må stemmes fullstendig fritt på mennesker - med det at vedkommende som velges er og blir lovlydige i 100% full reell respekt i forhold til absolutt enhvers alle og enhver menneskerettigheter som en betingelse for lovlighet.

   En nødrettens vei eller nødvendighet kan eller bør derfor være deltagelse i etablerte ulovlige valg-ordninger. Dette er foreløbig en midlertidig nødvendighet for Menneskeretts-partiet Norge.

   Alltid reell uforfalsket respekt for enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter forutsetter at enhver mulig eller reell menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker enkelt, gratis og real-kompetent straffeforfølges og repareres. Dette er ikke bare mulig, men er også en nødvendighet og en forpliktelse.

   Menneskeretts-partiet Norge sitt konsept og parti-program er menneskeretts-konvensjonene. I 100% alvor.

   Menneskeretts-krenkere misliker dette, men det er den eneste reelt lovlige veien å gå.

   Valget for enhver er mellom vilkårlighet, forurettelser, terror, tortur, utplyndring og traumatisering, som menneskeretts-krenkere står for - kontra Menneskeretts-partiet Norge sin trivsel, tillit og trygghet for enhver, i kraft av sine menneskerettigheter.

   Dette er ikke noe å forhaste seg for, men det kommer sterkere og sterkere fra stadig flere sin folkeopplysning og uforfalskede respekt for menneskeretts-konvensjonene og medmennesker. Det viktigste er at feil og krenkelser rettes opp underveis, optimalt real-kompetent og effektivt.

   Jo fortere dess bedre.

   Forhåpentligvis vil det godt merkes og få betydning når tiden er moden for det.

   Vit også at menneskeretts-krenkelser foreldes ikke.

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er bare en ting som kan forene oss og gi oss seier og løsningen for enhver internasjonalt - og det er menneskerettighetene. Det forholder seg tilsvarende nasjonalt.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/permalink/2444199845653516/

   Anders Pedersen:
   Dette vil bli oppfylt!

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, lørdag 29. desember 2018: 

   Mørkt, vått, tildels noe yr og omkring tre pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og fire pluss-grader utover formiddagen og videre utover dagen. Mørkt, vått og tildels med lett yr fra omkring 17-tiden og utover kvelden. Med tre pluss-grader og lett yr mot midnatt.
   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, søndag 30. desember 2018: 

   Tre pluss-grader Celsius det meste av natten, derefter gradvis ned mot null grader og den avtagende halv-månen sørlig. Halv-mørkt og i underkant av null grader klokken 08.30. Spredt lett skyet og en minus-grad klokken 10.30. Tilskyende, overskyet, tildels med noe yr og opp mot to pluss-grader videre utover dagen. Mørkt, yr og to pluss-grader klokken 17. Videre omtrent det samme, men med tyngre yr og opp til fem pluss-grader. Med fire pluss-grader og veldig vått mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 30.12. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10215139464294725

   Familielivets betydning og menneskerettighetene

   Veldig mange forstår ikke dette, naturlig nok, og betenker det ikke, fordi det er så utenkelig og umenneskelig, at å være fratatt retten til familieliv er kontinuerlig verste slags tortur i seg selv.
   
   Og ikke mindre utenkelig og uforståelig for folk flest, er det at det samtidig blandt annet også egentlig innebærer ikke bare å være fratatt sitt eget liv, men også å være fratatt retten til sosialt liv.

   Ikke alle erkjenner mye av dette likså fort - egentlig også fordi det er så fullstendig utrolig og utenkelig og umenneskelig.

   Og mange som er slik forurettet forsøker i det lengste å tilsnike seg sitt liv, og et sosialt liv.

   Det er omtrent som å være drept og avskyelig og farlig, men likevel samtidig på et umenneskelig slags vis eksisterende uutholdelig i det lengste.

   Det er samtidig samfunnets grunncelle, familien, barn og foreldre og alle og enhver og samfunnet og lov og rett som rammes og ødelegges.

   Betenk - og forstå - disse ordene, fra Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16:

   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Ikke bare har rett til, men har krav på.

   Lovbestemmelsen - Art 16 - går i sin helhet slik:

   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
    2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
    3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og akkurat det samme er konkret lovbestemt i og for alle menneskeretts-konvensjonene! Og mangt annet som også sier og forutsetter det samme!

   Og videre for eksempel i menneskeretts-konvensjonen ICCPR, Art 2, at:

   "1. Hver konvensjonspart forplikter seg til å respektere de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, og å sikre dem for alle som befinner seg på dens territorium og er undergitt dens jurisdiksjon, uten forskjellsbehandling av noe slag slik (...) 
    2. Hver konvensjonspart forplikter seg til, i samsvar med sine konstitusjonelle bestemmelser og med bestemmelsene i denne konvensjon, å treffe slike lovgivningsmessige eller andre tiltak som vil være nødvendige for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, når slike tiltak ikke allerede er i kraft."

   Og videre i for eksempe Art 12-3, at:

   "I de forannevnte rettigheter skal det ikke gjøres andre begrensninger enn slike som er fastsatt ved lov, som er nødvendige for å beskytte den nasjonale sikkerhet, den offentlige orden (ordre public), den offentlige helse eller moral eller andres friheter og rettigheter, og som er forenlige med de andre rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og for eksempel i Art 17, at:

   "1. Ingen må utsettes for vilkårlige eller ulovlige inngrep i privat- eller familieliv, hjem eller korrespondanse, eller ulovlige inngrep på ære eller omdømme.
    2. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slike inngrep eller angrep."

   Og blandt annet i Art 18-4, at:

   "Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres, og i tilfelle vergers, frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning."

   Alt dette er altså mildt sagt en selvfølgelighet. Men som likevel ikke respekteres av terror regimer og mafia-virksomheter og grovt nok kriminelle!

   Strafferammen i mange nasjoner og internasjonalt for å medvirke i å frata noen retten til sitt familieliv er dessuten med rette og i samsvar med menneskeretts-konvensjonene meget høy og rammes av et mangfold av reelle lovlige lovbestemmelser - blandt annet også som forbrytelse mot menneskeheten og også, uavhengig av antall, som folkemord.
   
   At slikt noe mange steder enda ustraffet og smittsomt og perverterende foregår er altså definitivt og klart og tydelig meget alvorlig.

   At alt dette neglisjeres eller bagatelliseres av skyldige og deres medspillere, gjør det ikke mindre alvorlig.

   Ikke bare er det et angrep på og en ødeleggelse av enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter, men det er samtidig også et angrep på og en ødeleggelse av hele verden.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/2190115737676010/

   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug:
   Ja etter dette så brytes det meste av barnevernet etter som jeg kan lese.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/1945017308868745/

   Egil Borse-Svensen:
   Jeg kopierte og flyttet innlegget ditt over som kommentar til denne artikkelen i Foreningen menneskerettigheter i Norge(mine) og min egne sider.

   https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/regjeringens-nye-klassesystem-1.1254145
   Regjeringens nye klassesystem
   dagsavisen.no

   Hege Kristiansen:
   Egil Borse-Svense Kjempe artikkel . ! Jeg har postet den på siden min

   Hege Kristiansen:
   Den retten til beskyttelse er det nok mange i landet vårt som ikke har fått snust på engang . I Norge er du nærmest fredløs hvis du tør å si i mot makteliten . «En for alle alle for en» får man føle hvis man er «dum» nok til å stille spørsmål til deres handlinger.

   Venke Elisabeth Mitander:
   ja noe mer drepende enn å bli bestormet og frastjelt dette finnes ikke, og det finnes mange måter å gjøre det på,

   Egil Borse-Svensen:
   Hege Kristiansen Takk for det. jeg jobber med saken det jeg kan med de metoder som er, men det er vanskelig å nå frem. Så her er det bare å stå på videre. Rune har mange gode poeng og jeg jobber med denne enheten registert i Brønnøysund
   https://www.facebook.com/groups/644108122319992/?epa=SEARCH_BOX
   Menneskerettigheter i Norge (Mine)

   Hege Kristiansen:
   Egil Borse-Svensen flott ! Vi trenger mange sånne som deg .!

   Rune L. Hansen:
   Vel, Egil Borse-Svensen, særlig meget mine poenger når jeg skriver om slikt er det ikke. Det meste er direkte og konkret og uforfalsket hva menneskeretts-konvensjonene mangfoldig og om og om igjen sier og har lovbestemt. Jeg både orker og kan å lese og å sitere presist og alt-omfattende. Dette er det dessverre og selvfølgelig mange andre som hverken ønsker eller kan. De vil med sine egne interesser og sin egen viten og uvitenhet ha sin egen politikk isteden for de uforfalskede menneskerettighetene. Og det blir det veldig mye splitt og hersk og synsing, forvirring og politikk av - som egentlig er hovmod og snever og grådig egoisme og ikke-medmenneskelig. Det er ikke jeg som har æren for menneskeretts-konvensjonene - og jeg ønsker ikke min egen versjon av de. Jeg ser ingen fordel i å skulle ha min egen versjon av menneskeretts-konvensjonene, tvert om. Menneskerettighetene hverken er eller kan bli en politisk handelsvare eller kompromisser. Blir de gjort til det så blir de erstattet med vilkårlighet og egentlig gjort til fiktive og ikke-eksisterende.

   Hege Kristiansen:
   Rune L. Hansen ærlig og rett frem. Noen trenger ikke sminke ;)

   Venke Elisabeth Mitander:
   sitter og ser på en Norsk dokumentar om Tyskerbarna eller de uønskede. Sjokkerende som før når en hører på disse helt grusomt og dette er snart 70 til 75 år siden men enda foregår denne middelaldrende grise teknikken fra myndighetene mot små uskyldige barn og deres familier finner ikke ord og blant de liksom intellektuelle sitter en psykolog professor og setter merke på disse uønskede barna for det Norske lands lederer skap, hvor han stempler de som mer uverdige en ett insekt, Også slik sitter disse folkene i dag og gir sine perverse meninger etter å ha voldtatt og ødelagt mennesker.De er tilbakestående og fordummende mot våre barn og våre etterkommere, ønsker de, tar de livet av deg.

   Egil Borse-Svensen:
   Rune L. Hansen Jeg skjønner ikke helt din bemerkning. Skal man få dette ut og behandlet på ordentlig måte må man samarbeide og jobbe. Det er mange millioner der ute som ikke forstår dette.
   Da hjelper det lite bare å snakke med "menigheten" men sammen i flokk

   
---

   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/501986900209598/

   Krister Pettersson:
   Sweden - how to violate Human Rights and not being caught

   The most mandatory catalogue of Human Rights for Sweden is the European Convention of 1950. These Human Rights were established after the terrible assaults during the first half of the 20th century, ratified by Sweden in 1953.
   Indeed, the ruling socialists found some of those rights troublesome - eg the protection of property rights, family life, parental rights.... The socialists wanted access to the children's education, certain property, certain business etc. and these Human Rights were hindrances on the path to the Socialist Utopia. They invented excuses for getting around, saying that in order to be applicable, these Human Rights must be "transformed" into Swedish law and the like. Only in connection with Sweden's entry into the EU the socialists were forced to accept the European Convention as part of Swedish law. But even in cases where the Swedish state was convicted by the European Court of Justice, for example for abuse of families through forced childcare, one has found outings such as reference to the "best interests of the children", in order to avoid correcting the assault of the state.

   Falling judgments against the Swedish state are embarrassing, of course, so people's attention needed to be derived from such things. Paradoxically, this is made, for example, through extraordinary talks about the importance of Human Rights, though these are merely exemplified with the obvious ones, like the right to life, freedom of speech and such. We never hear socialist politicians speak about the importance of protecting property or parental rights. Instead, other ”Higher Values” have been invented - in addition to the Best Interest of the Child, Gender Equality, Independence and Individualism, completed with Lidbomian ”rubber clauses” in law (after a former socialist Minister of Justice) and smart Swedish state lawyers at the European Court of Justice.

   The Swedish family Kullman-Andersson brought their case against Sweden to the European Court of Justice. The family could not cope with its living despite decent wages. They were refused financial support to reach subsistence level. The only support the family could get was in the form of day-care places for their children, so that they could earn a second salary for the family subsistence. Thus, the function of the family (right to family life, Article 8) was prevented - and, consequently also their right to care for their children according to "own philosophical or religious beliefs" in accordance with Article 2, First Amendment Protocol.

   The European Court of Justice listened to the defendant of the Swedish state and did not support the family's complaint. "You can not claim state financial support for your family life" the court meant, or, expressed differently "You must not be housewife at the expense of the taxpayers". And the taxpayers ' association wrote that the sentence meant that housewives which cared for their own children now were considered ”labor refusers”.

   That the Kullman-Andersson family would have been able to sustain well on just the husband's wages, if only they had been allowed to keep their income for an existential minimum, instead of having to pay too much in open and hidden taxes, was a fact that the Swedish state lawyer managed to conceal to the European Court. The case that it was not merely a question of the state giving the family money but of the state not taking away a family's resources so that it could no longer care for the children themselves, was never considered by the court. Nor were there any comments on the fact that the only "support" one could receive from the Swedish state was in the form of almost free public day care for their children, and this at a cost to the tax-payers far higher than what a supply contribution or tax deduction for the family would have meant.

   With this judgment, the Swedish state has managed to abolish some important human rights for many middle and low-income people in our country. And this, without noticing by other than those who can not accept this forced-upon "support" from the state. So, the trick is simple but effective: take away from the families their resources - their income - to the extent that they are forced to take advantage of the state's offer, an offer ”one cannot refuse”, to care for, and foster, their children for free.

   Though, taking resources away from the families does not look so good either. That's why the socialists hide it, and effectively. The income earner only sees an open tax of about 32% of his income. The fact that the employer is forced to pay about the same amount is not shown on the wage slip. And the VAT on everything you buy is hidden in the price. Like energy tax, excise duty, etc. ... The Swedbank-economists have calculated that a normal income earner pays about 69% of the value of his work in tax - far above the visible 32%.

   So, if a modern Kullman-Andersson type family had escaped with 32% in taxes - instead of 69%, it would have been possible for the family to live without support from the state and without need to give up their children's care and education.

   But - that is precisely what the Socialists want to access, the children’s care and fostering. Children must be freed from old-fashioned bourgeois values and become the individualists which will populate the socialist Utopia. And this in contempt for some Human Rights - which was stated shamelessly clear in the social-democratic program ”The family of the future” (Familjen i framtiden)".

   So, the state succeeds in depriving the Swedish people of some annoying Human Rights. Not through violence or police intervention, but through a system of high hidden taxes without regard to the burden of supporting a family, in combination with targeted, high-level subsidies, so that alternatives and freedom of choice do not have a chance.

   Thus in Sweden we have got a system of political-economic deprivation, which, insidiously, in the dark of both the European Court and the citizens, abolished some human rights in our country. Effective - but hardly honourable!

   Krister Pettersson
   The Family Campaign Foundation, Sweden

   Rune L. Hansen:
   Meget bra observert, Krister Petterson. Mange klarer ikke - eller ønsker ikke - å gjennomskue politisk offentlig organisert kriminalitet, hvor grov den enn er. De gjør seg heller til medspillere og marionetter og indoktrinerte, for å forsøke å oppnå kortsiktig vinning og fortjeneste. De gjorde det og gjør det under Adolf Hitler og Wladimir Lenin og mange tusener andre politiske figurer som katastrofalt har skadet og ødelagt samfunnet og verden og livet for uendelig mange medmennesker!
   Deres agenda og oppførsel er mildt sagt ikke respekt for menneskerettighetene og medmennesker! De forfalsker alt som kan forfalskes og bryr seg ingenting om annet enn seg selv og sine medspillere. De gjør seg gjeldende via politikk og politiske nepotismer mange steder i verden - og lar seg ikke alltid lett nok avsløre.
   Men også vi andre befinner oss forskjellige og mange steder i verden og hva som forener oss er reell respekt for medmennesket og enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter!
   Her er en fra Texas USA som også treffsikkert forteller om det samme:

   https://www.youtube.com/watch?v=-yyW9M9fvKs
   Vladimir Lenin Is Alive and Well in the Texas Family Code
   Recently I was told by a public policy foundation that they are not involved in the marriage issue…
   youtube.com

   
---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, nyttårsaften, mandag 31. desember 2018: 

   Mørkt, vått, jevnt yr og omkring fem og seks pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått, yr og i overkant av syv pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Nokså mørkt, yr, vått og syv pluss-grader klokken 16.30. Mørkt og tildels noså mye nedbør utover kvelden. Yr og fem pluss-grader frem mot midnatt.
   
---
---

   Hannah Mindeberg, 31.12. 2018:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10155693544126721&id=590606720

   Rune L. Hansen - er det instutisjonen kontra mennesket

   *

   Rune L. Hansen:
   Nei, det er vel alltid mennesker kontra andre mennesker - altså mennesket kontra menneskerettighetene?

   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq