----- Denne side: db201908.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  August 2019 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 01. august 2019:

   Ned til omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet dus lys blå himmel og opp mot 16 pluss-grader klokken 09. Helt og delvis overskyet og opp til omkring 20 pluss-grader utover formiddagen. Med omkring 21 pluss-grader frem mot klokken 16. Og 17 klokken 21. Halv-mørkt og i underkant av 15 pluss-grader klokken 23. Mørkt videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 01.08. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156245916266875

   Vi skriver torsdag 1 august, og i alle fall for egen del, er jeg veldig klar til å komme i gang med høstkampen mot den norske stats menneskerettsfiendlige regime.

   I den anledning har jeg hentet frem en over 10 år gammel artikkel som stod på trykk i Aftenposten, i forbindelse med de grufulle offentlige justismordene på forsvarsløse Fritz Moen.

   Artikkelen er skrevet av Tore Sandberg, mannen som mer enn noen vet hva slags overgrep norske myndigheter begikk mot Fritz Moen.

   Her følger et lite utdrag:

   "Men lagmann Dag Nafstad og lagdommerne Bjørnar E. Stokkan og Kjell Martin Haug i Hålogaland lagmannsrett var skråsikre da de i februar 2002 nektet Moen gjenopptagelse av begge drapssakene. I sin gjennomgåelse av politiavhør og rettsprosessen 24-25 år tidligere synes deres overbevisning å være absolutt.

   Slik formulerer de seg på side 40 i kjennelsen:

   ". . . Lagmannsretten utelukker at de tilståelser Moen kom med i saken, kan forklares med kommunikasjonsvansker. . .

   "Denne skråsikkerheten blir for meg helt ubegripelig på bakgrunn av hva de tre dommerne selv hadde sett og hørt utspille seg for sine egne øyne og ører da Fritz Moen forklarte seg i Tromsø før jul 2001."

   Sandberg finner det altså helt ubegripelig at lagmann Nafstad og hans dommerkollegaer, kunne utvise en slik skråsikkerhet, når de visste at Moen var født nesten døv, og hadde et svært dårlig talespråk.

   Han ble lam i høyre arm etter en mopedulykke i 1966, og ble i den samme ulykken også sterkt skadet i ansiktet.

   Men, hva om....

   Hva om disse dommerne nektet å gjenoppta saken til Fritz Moen med vilje?

   For å beskytte systemet?

   Er det ikke påfallende mange nordmenn etterhvert, som sitter med et uforståelig bilde av seg selv etter at en dom har kommet på bordet?

   Er det da slik at Norge konstruerer justismord eller nekter å reparere justismord av pur vilje?

   Og om så er tilfelle :

   Hvorfor?

   Vel, tenk litt på disse spørsmålene og sett deg selv i tilsvarende situasjon.

   Spør så deg selv :

   Kan overgrepene mot meg og min familie ha blitt utført av en stat som med viten og vilje går inn for å bryte mine menneskeretter?

   En ting er jeg i alle fall sikker på:

   Det er mye som ikke er som det skal, i rettsstaten Norge.

   Det ville Fritz Moen kunne ha svart på om han var i live idag.

   Dessverre frarøvet lagmann Dag Nafstad han muligheten til bli frikjent, mens han var i live.

   Og justismordet fikk selvsagt ingen konsekvenser for Nafstad

   Snarere tvert om, sitter Nafstad den dag i dag som øverste sjef for Hålogaland lagmannsrett.

   I Norge forfremmes altså justismordere.

   Skjønne det, den som kan.

   *

   Fredrik Korsvold:
   Runar Wold

   Bjarte Birgerson Klausen:
   Vi har borgere på den ene siden av loven. Og så har du oss vanlige sivilborgere på den andre siden av loven.

   Vigdis Nygård:
   Jeg har nettopp opplevd et justismord, der 3 mennesker er døde, i Sør Aurdal kommune! Det et registrert, anmeldt, og dokumentert, og man går blindt inn for å henlegge, og det har jeg påklaget...? Er det mulig??? Har også skriflig, konfrontert kommunen, og minnet de om reparasjon plikten...

   Geir Birkeland:
   Her er også ein som ikkje fikk reinvaska seg. Bildet tok eg i 2011.
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156751637104527&set=p.10156751637104527&type=3&theater

   Geir Birkeland:
   Fredrik Fasting Torgersen.

   Roy B Nilsen:
   at staten konstruerer justismord, er jeg 100% sikker på, like sikker som jeg er på at de beskytter kriminelle innad i staten , leger og politi, samt frimurere og den økonomiske eliten! Jeg har selv vært utsatt for djevelskapen og også opplevd at de har beskyttet industrieliten som har vært skyld i flere dødsfall!

   Noralf Aunan:
   Støtter spørsmålene som stilles her, for det har hele tiden vært så godt som umulig å få gjenopptatt saker i det "perfekte" Norge.

   Sissel Klepp:
   Det er derfor jeg mener at de som dømmer deg eier ikke følelser eller nok innsikt. Det er bedre for dommeren å triumfere . Ja jeg har hele makten over livet ditt og dets utfall. Jeg har lenge følt på utett som ble gjort mot Fritz Moen . Og han andre har jeg glemt navnet på . Han satt vel dommen ut. Og levde ikke så mangen år etter han ble sluppet ut. Men ble ikke da heller hørt av systemet . Tragisk . Magen min vrenger seg ! Mvh. Sissel

   Geir Birkeland:
   Sissel Klepp : Om du tenker på han eg ut bilde av, så var hans navn: Fredrik Fasting Torgersen

   Sissel Klepp:
   Geir Birkeland Takk det var det ja. De hadde et program om han etter han slapp ut. Eg fikk heil vont.

   Geir Birkeland:
   Sissel Klepp : Han døde 19. juni 2015.

   Sissel Klepp:
   Geir Birkeland Han fikk vel heller ikke gjennopptatt saken sin . ? Eller husker jeg feil. Å noe erstatning fikk han det? Mvh Sissel

   Geir Birkeland:
   Sissel Klepp : «Torgersen begjærte straffesaken sin gjenopptatt seks ganger i perioden mellom 1958 og 2015, og begjæringene om gjenopptagelse ble avvist av Eidsivating lagmannsrett i 1975, av Høyesteretts kjæremålsutvalg i 1976, av Borgarting lagmannsrett i 2000, av Høyesteretts kjæremålsutvalg i 2001, av Gjenopptagelseskommisjonen i 2006 og på nytt av Gjenopptagelseskommisjonen i 2010 og 2015.» kilde Wikipedia

   Sissel Klepp:
   Geir Birkeland Det var det jeg trodde. Huff og Huff. Stakkars mann. ! Frarøvet hele livet og uglesett selv etter han ble satt fri. Noe må gjøres med vårt retts system . De som sitter der er så høye på seg selv. Å ser ikke mennesket. De forhånds dømmer. Å dessuten må de være gått ut på dato. Takker for god info. Mvh Sissel

   Geir Birkeland:
   Sissel Klepp :
   https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/21zb8B/fasting-torgersen-saken-avfeier-siste-haap
   Fasting Torgersen-saken: Avfeier siste håp
   vg.no

   Sissel Klepp:
   Geir Birkeland Hjertelig takk !

   Kenny Haugen:
   Norge : Norges største LOVLIGE mafia(virksomhet)

   Rune L. Hansen:
   Meningen er at menneskeretts-krenkelser og justismord skal være til nytte for flest mulig mennesker med makt, i form av karriærer, penger og sær-interesser som settes i sirkulasjon for å stabilisere og videreføre makten - koste hva det vil. :(

   Karin Ullensvang:
   Begge deler - konstruerer og nekter å reparere justismord. Men hvilke lover bruker de i dag som gjør det mulig? Det kan da umulig finnes lover som skal "knekke" menneskeverdet.
   Men har hørt at den ene loven kan slå den andre i hjel.

   Åsmund Svendsen:
   Tror du noen som det fikk konsekvenser for? Nei fordi de som arbeider i det offentlige er jo perfekt og uten feil. De tror det selv Ja men bibelen lærer oss at det er ingen som er feilfri

   Greta Solheim:
   Jaja ...ved overrekkelse av Kronprinsens ekstraordinære gavepakke 18 mars 2019 til EMD, synes han bevisst opptatt av å verne Norge og norske domstoler, eller vet han muligens ikke bedre? I talen unngår han i alle fall å sette den kritikken han viser til i sammenheng med norske domstolers handlemåter, og hvor han omskriver det til ”utfordringer” og hevder at: ”Disse utfordringene utgjør reelle og umiddelbare trusler mot menneskerettigheter, demokrati og rettsstat i Europa.”

   Jf utdrag av talen: "I 1950 var opprettelsen av en overnasjonal domstol for å beskytte menneskerettighetene og innføringen av en rett til individuell begjæring revolusjonerende skritt. Norge var den andre staten som ratifiserte den europeiske menneskerettighetskonvensjonen 15. januar 1952.

   Siden den gang har Norge vært en fast tilhenger av domstolen og konvensjonssystemet.
   I år, som markerer domstolens 60-årsjubileum, er det også 20-årsjubileum for den norske menneskerettighetsloven. I henhold til denne loven blir bestemmelsene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen implementert direkte i norsk lov med forrang for all annen lovgivning som er i konflikt med dem.

   I 2014 vedtok Stortinget - det norske parlamentet - endringer i grunnloven som gir menneskerettighetene en enda sterkere stilling i norsk lov. Videre har den norske høyesterett uttalt at den vil tolke disse bestemmelsene i lys av rettsvitenskapen fra menneskerettighetsdomstolen.

   Følgelig er det rettferdig å si at norsk lov utvikler seg i takt med domstolens rettspraksis.

   Menneskerettigheter, demokrati og rettsstat må aldri tas for gitt. De må forsvares aktivt, hver dag. Dette er spesielt viktig i en tid der grunnleggende demokratiske prinsipper blir utfordret og hvor legitimiteten til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen blir stilt spørsmål ved av noen stater.

   Disse utfordringene utgjør reelle og umiddelbare trusler mot menneskerettigheter, demokrati og rettsstat i Europa.
   Det er ingen bærekraftige alternativer til demokrati. Brudd på rettigheter og depotisme vil uunngåelig føre til ustabilitet, oppstand, vold og lidelse.

   Det har vært kritikk av at domstolen begrenser nasjonal suverenitet, og at den griper inn i områder som bør overlates til nasjonale myndigheter å avgjøre.”

   Rune L. Hansen:
   Uten dobbel-moral og forfalskninger er det umulig for et terror regime å overleve. :)

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Hvordan kan feks NAV , nekte for at man har krav på råd , veiledning og hjelp når det gjelder en rusmisbruker i familien? Og hvordan kan de stå å benekte loven?

   Rolf Schou:
   Nav bedriver rå svindel, på politiske føringer, det er godt bevist!

   Mona Kågen:
   Da må du nok henvende deg til EU pampen og den amerikanske president, verdensbankens ledere og aksjemajoritetene. En handelsavtale med varer skal ikke innbefatte menneskesalg og kjøp.

   Kirsten Laika Schei:
   Uten et fnugg av tvil!
   Jeg har også opplevet både justismord og karaktererdrap begått med FULLT OVERLEGG fra Politimester!!

   Aina Gregersen:
   Politijurister på anslag av det oppsøkende gate politiet her - de som har slitt seg, og setter andre kolleger i trussel og tvangsituasjoner.

   Aina Gregersen:
   ... ja og lensmann ,da ... redd for stillingen sin og rådende krefter på Romeriket. De ér Så slitsomme , og andre kolleger er drittlei De Der*  

   Solveig Marie Braseth:
   Veldig trist sak.

   Richard Evensen:
   Alle ubrukelige mennesker blir sparket oppover til høyere stillinger innen offentlig sektor. Det er ikke en celle i kroppen deres som er i balanse.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.08. 2019 via Politi-anmeldelsen, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/?multi_permalinks=2386882238028189

   "Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) har slått fast at det er en menneskerett å få etterforsket og dømt tjenestemenn som har forbrutt seg mot lover som gjelder personlig integritet. Det innebærer en betydelig del av norsk lovverk innen forvaltningsretten; f.eks. barnevern, politi og annen tvangsmyndighet rettet mot enkeltpersoner."

   Ny dom fra EMD
   http://advokatsylte.no/artikkel/9/barnevernsaker/636/plikter-a-ta-tjenestefeil-pa-alvor
   Kan kreve straffeforfølgelse av offentlig ansatte!
   advokatsylte.no

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/611438479264439/

   Brian M. Nathan:
   Dette vil inkludere politikere også ..

   Brian M. Nathan:
   Rydder ut alt av korrupsjonen i alle sektorer ..

   
---
---

   Richard Evensen, 01.08. 2019 shared a memory via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/2266261760166755/

   5 years ago
   Richard Evensen, 09.07. 2019 via Den forskrudde vinklingen av virkeligheten:

   Myndighetene har laget en systematisk fremgangsmåte for omsorgsovertakelse, det er faktisk laget nettopp med hensikt å hente barn ut i fra familien sin.

   Kommunene har ansatt psykolog, spesial psykologisk team, klinisk pedagog, saksbehandler, fysioterapi, pedagogisk leder, fag ansvarlig, enhetsleder, helsesøster, advokat, rektor, lærer, assistent, rådmann, marte meo veiledning med filming, utfører tester på barn og utsetter dem for stress og press med utspørring av barnet, er liksom eksamen for barna og at det er avgjørende for om de kan få seg et yrke om 15-20 år

   Disse menneskene som faktisk har en jobb som er å sitte på kontor for å skrive at barna har vansker og at det er foreldrenes inn-kompetanse som sørger for at barna sliter med tilknytnings problem, emosjonelle vansker, mor eller fars fiendtlige holdning til barnevernet, ikke mottakelig for veiledning, liten samarbeidsvilje, foreldrene klarer ikke å se barnas behov for stabil, trygg voksen oppfølging og kontakt for å utvikle seg i henhold til en statestikk som de har laget selv. Alt dette for å få en karriere og budsjett fra staten. Skrive info til kommende fosterhjem, og fylkesnemd.

   Kommunene har jo ikke penger til å gi befolkningen de rettigheter de har krav på. Så da "dikter"de opp at barnet har problemer, og foreldrene har skylden. Noe som er ren løgn, barna får dermed et papir mølle system tredd over seg som blir stående der for alltid.

   Dette har foregått over lang tid i dette landet og det viser at de som jobber der er så falske og at de gir vel blaffen i barna og foreldrene. De bryr seg ikke, de bruker alle som kommer i deres vei og ofrer ikke så mye som en samtale med noen om at de gir blanke i andres liv.

   De gjør alt som står i deres makt for å knuse og ødelegge det som måtte komme i kontakt med dem. Konsekvensene er jo ikke deres problem, det har de skrevet ned at er foreldrene som er skyld i.Og det bruker de som unnskyldning for å kunne fortsette med galskapen sin.

   Er greit om disse etatene kan se at de skulle vært nedlagte for 30 år siden. De er utgått på dato og hører ikke hjemme i denne tiden som vi lever i nå. Olje pengene ser ut til å sørge for at grådigheten som rår vil ende opp med at det blir kollaps i samfunnet om ikke så lenge.

   Godt at planetene i universet er i sving og sørger for at det blir forandringer som gjør at vi kan se frem til en ny og bedre tidsalder. Mennesker på denne planeten har nok merket inne i seg selv at det er forandringer som de ikke har opplevd før. Det svinger mellom det bevisste og det ubevisste i disse dager. Planetene skal være i spesielle posisjoner i hvert fall 1 år til. Det påvirker menneskeheten og vi blir nok mye mer bevisste, får liksom ny hjerne og hjerte som kommuniserer bedre sammen enn de har gjort før.

   Silver future !!!! Kjærligheten er størst av alt..

   *

   Wenche Vatland:
   Så flott beskrivelse <3 

   Analee Anwari:
   Bra forklaring

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/2961762163897279/

   Heidi Anita Hell:
   Gjelder enda denne, og fortsetter og fortsetter.

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, fredag 02. august 2019:

   Fra 15 og en stund ned mot 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og gradvis opp til 17 pluss-grader frem mot klokken 11. Spredt lett skyet og omkring 20 pluss-grader frem mot klokken 14.30. Halvt lett skyet og 16 pluss-grader klokken 22. Mørkt og 16 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 02.08. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156248809021875

   Den subjektive opplevelse av urett, må man aldri ta fra et menneske.

   Altfor mange mennesker går rundt og føler at de er utsatt for urett og overgrep.

   Den følelsen må de selv bære, men den må aldri neglisjeres.

   Vær heller støttende, så vil du selv forstå hvor viktig det er, den dagen urett rammer deg.

   *

   Ragnhild Kristine Johnsen:
   !

   Monicha Nyhüüs Aas:
   :) :) :) <3 

   Trine Ødemotland:
   Det er en af de værste følelser at opleve...

   Mette Gregersen:
   Trine Ødemotland det er det nemlig...der burde indføres en lov om anerkendelse !

   Janita Marlen Skjevik:
   Helt enig !

   Tone Vågbø:
   100 % riktig !

   Naji Aabad Alkhamlichi:
   Tienes toda la razón

   Roy B Nilsen:
   selv er jeg utsatt for en voldsom lynchemobb i den bygda jeg flyttet til, politi, og eliten mm som har gjort det helt umulig for meg i hverdagen med de mest uhørte simple umoralske metoder

   Greta Solheim:
   Å påstå at de som har bevis på å være utsatt for grove overgrep/urett, ved at dommere kort sagt strafferettslig har underslått flerfoldige sentrale bevis, og ”dømt” helt og holdent uten bevis, har en ”subjektiv opplevelse og bare går rundt og føler at de er utsatt for urett og overgrep”, sorterer under grov bagatellisering. I alle fall er min dominerende følelse harme, som den underliggende drivkraften for å sette dommere og ansvarlige myndigheter på plass, samtidig som jeg er bevisst på å holde harmen i bakgrunnen, over all den provoseringen jeg har møtt, i kampen for å kreve min og andres ufravikelige rettigheter.

   Olaug Sævareid:
   Når Loven Beskytter Statenes Moderne Slaveri, Har Man som Enkeltindivid Blitt Overkjørt og Underkjent så lenge at Sannheten jobber i Motvind, eller?

   Rune L. Hansen:
   Viktigere og lettere å forstå og å oppdage i forhold til menneskerettighetene er den objektive opplevelsen eller tilstedeværelsen av urett. Men den subjektive opplevelsen av urett handler om å komme til forståelse av rettferdighet og urett - noe som selvfølgelig aldri må neglisjeres eller ikke bearbeides grundig nok. Absolutt enhver menneskerettighet skal være umistelig og uavhendelig, har menneskeretts-konvensjonene mangfoldig tydelig lovbestemt som en 100 prosent ufravikelighet.

   Rune L. Hansen:
   Vi trenger et politisk parti og politikere som 100 prosent uten kompromisser har ingenting annet enn de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene som parti-program!
   Uten endringer, forfalskninger, bagatellisering eller neglisjering! Og som inklusivt selvfølgelig alltid real-kompetent straffeforfølger og reparerer absolutt enhver muligvis eller reell menneskeretts-krenkelse i og under absolutt all offentlig forvaltning!
   Menneskeretts-konvensjonene har ufravikelig både altomfattende rettigheter og forpliktelser, inklusivt også problem-løsninger!

   
---

---

   Marius Reikerås, 02.08. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156248901476875

   bt.no
   Debatt: – Ansatte i barnevernet må holdes ansvarlige
   https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/pLllyo/ansatte-i-barnevernet-maa-holdes-ansvarlige
   – De bør ha autorisasjon de kan bli fratatt, slik leger og sykepleiere har,…

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er en myte og mildt sagt en grov løgn at det finnes barn som trenger beskyttelse av en politisk offentlig mafia-virksomhet.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/2536822826338631/

   Rita Nordnes:
   Alt av barnevern bør sparkes, de er like ubrukelig alle sammen, det viser igjen i hele landet.
   Det er en brutal maktsykdom hos alle og enhver!!!
   Barnevernet har mye blod og mangen liv på samvittigheten men likevel kan de styre på. Liker de ikke deg som person, da bruker de makten og flår deg levende.
   Se selv hvor mange rusavhengige de har avlet frem, fordi dem er så mye bedre omsorgspersoner...
   De plasserer barn og ungdom i institusjoner som svikter fra dag en, men likevel så er det ingen som stopper galskapen.
   De spyr ut penger til uegnede institusjoner som ikke evner til å ivareta ansvaret dem er kjøpt og betalt for.
   Barnevernet må legges ned, spark hver og en av dem. Nav next, kanskje de bør bli hjemme å tenke over hvor mange liv dem har ødelagt...

   Rune L. Hansen:
   Egoisme, hovmod og vilkårlighet er et "naturlig" instinkt i alle mennesker som har sporet av fra uskyld. Å slippe løs slike krefter er å ville horde-mentalitet og alles krig mot alle!

   
---
---

   Ove Knarvik, 31.07, 2019 via Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156244644281875

   Ove Knarvik, 31 July at 19:52

   'hoyre.postmottak@stortinget.no'; 'ap.postmottak@stortinget.no'; 'krf@krf.no'; 'sp.postmottak@stortinget.no'; 'Postmottak Venstre' <venstre.postmottak@stortinget.no>; 'frp.postmottak@stortinget.no'; 'Postmottak Venstre' <venstre.postmottak@stortinget.no>

   Hei alle sammen

   Dere burde filleristes og tvangsutdannes i barnevern og forskning på området. Når nyere norsk historie skal skrives, vil dagens barnevern, Dere forsvarer bli en skamplett og De vil bli dømt for brotsverk mot menneskeheten. Det er for mange i offentlig forvaltning som tjener grovt på å fjerne barn fra familier. Nesten 100% av barna i offentlig omsorg går det, unnskyld uttrykket, til helvete med.
   Hvordan kan Dere sitte på Deres høye hest og forsvare alle overgrepa med at barnevernet gjør mye godt også? Fakta er at det er bare ca 5% prosent av tvangsvedtaka som kvalifiseres i.h.t. loven sine intensjoner til tvangsvedtak.
   Hele systemet fra utdanning, ordningen med sakkyndige, tilsynsførere, fylkesnemnder og rettssystemet er en farse for å gi inntrykk av et skinnhellig rettsvern. Hvordan kan dette være et rettsvern når i sak etter sak fremlegger bv kun negative synsing og falske rapporter. Alt som taler til foreldras og barna sin fordel utelates bevisst. Foreldras og barna sine vitner blir fullstendig oversett. Hvorfor er det ikke straffbart for den offentlige part å komme med falske rapporter og komme med beviselige falske vitnemål. Hvorfor blir det ikke opptak og filmer i retten, slik det er nå florerer løgnene i rettsalene og det dømmes ut fra bruddstykke av vitneforklaringer. I ettertid kan ingen dokumentere hvem som sa hva og dermed slipper vitner unna med falske forklaringer. Utstyr til dette koster fra en 1000 lapp og oppover. Med slikt utstyr på plass ville rettssikkerheten mangedobles og falske vitnemål redusert.

   Hva mener alle partia når de snakker om å styrke barnevernet? Skal det kun bli lettere for barneverns ansatte å begå flere overgrep.

   Hva med glassjenta og alle andre som henne i offentlig omsorg. Dere lovte da glassjenta sin sak kom på tinget aldri mer. Hva har skjedd jo det kommer flere og flere historier om glassjenter og glassgutter.
   Hva gjør Dere. Når jeg har fått svar fra enkelte av partia på mine mailer er det ingen forslag som vil hjelpe barn og familier, tvert om slik jeg tolker svara får bare bv ansatte større makt. Ser Dere ikke hvor lukrativt privat barnevern har blitt. Ikea og kompiser av USA sin president er nå store på privat barnevern. Tror Dere de investerer i privat barnevern av nestekjærlighet eller muligheten for profitt. Hva med alle offentlig ansatte som driver privat barnevern, dette gjelder også flere politikere, den mest kjente for meg er Liebe Rieber Monh. Ryktet går i miljø at husbonden til statsministeren også er involvert. Kan dette bevises bør han og statsministeren tiltales.

   VI HAR NÅ EN BARNEMINISTER SOM ER GIFT MED BARNEVERNET OG SOM FREMSTÅR SOM EN NARSISSITISK RELIGIØS MINISTER SOM FORSVARER HELT UKRITISK ET DYSFUNKSJONELT BARNEVERN SOM SAMSVARER HELT MED DDR OG STASI. NB! JEG HAR JOBBET EN DEL BAK JERNTEPPET I MIN KARRIERE OGSÅ FÅTT BOT I TIDLIGERE DDR.

   God sommer til Dere, regner ikke med at det er noe som kan få Dere til å våkne fra dvalen når det gjelder å reagere på offentlige overgrep fra en etat som for stadig flere fremstår som en skrekkens etat.

   Buf direktøren lyver i aviser og på tv så det renner av henne, hvorfor får hun fortsette i stillingen?

   Når barnevernet fatter vedtak om tvangsplasseringer ut fra fare for liv og helse eller tøvet om manglende mentaliserings evne og emosjonell omsorg, som ingen i bv kan sei noko om, starter den virkelige faren for barna. Faren for liv og helse starter eller øker til det mange doble den dagen Bv fjerner barna. Hvor mange dør i biologisk familie sammenlignet med de som er i offentlig omsorg? Vi vet ut fra NIBR 2005-12 at selvmordsraten til barn barnevernet overtar omsorgen for er 8 ganger høyere enn for befolkningen forøvrig. Dette er bevis godt nok for meg, problema starter og mangedobles for bortimot 100% av barna den dagen bv griper inn med tvangsflytting inn hos fremmende. Pedofili blant offentlige omsorgs personer florerer. Sjansen for seksuelt misbruk er 30% høyere i offentlig omsorg enn i biologisk familie.
   Barn blir dopet og gjort til rusmisbrukere i offentlig omsorg. BV BARNA GJØR DET DÅRLIG SAMMENLIGNET MED ANDRE GRUPPER NÅR DET GJELD UTDANNING OG JOBB I VOKSEN ALDER. Barnevernsbarn som får barn er fødsel fabrikk til den voksende private barneverns industrien. Er det dette Dere tilhenger vil ha. Det er bevist at hjernen til barn som fjernes skades og utviklingen av hjernen bremses. Konsentrasjonsvansker og lærevansker blir resultatet.
   Stopp all form for tvangsplasseringer og start familievern i stedet. Staten kan spare titalls milliarder som i stedet kan brukes i et sårt tiltrengt pensjons fond. Fremtidens pensjonister går magre år i vente blant annet for sløseriet i budsjett til vårt dysfunksjonelle barnevern som hvert år ødelegger for mange barn og Deres familier.

   Hvorfor er det ingen parti som inviterer slike som meg på besøk for samtaler? Hvorfor skal jeg og de som kjemper for rettferd ikke slippe til ordet og bli hørt?

   Mvh
   Ove Dag Knarvik

   *

   Reidun Breivik:
   Det Ñorske barnevernet er Livsfarligt for Folkehelsen !

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 03. august 2019:

   Mellom 16 og 15 pluss-grader Celsius og mørkt og stille her ute i natt. Hvitlig overskyet og 17 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Med omkring 18 pluss-grader frem mot klokken 13.30. Spredt lett skyet og 17 pluss-grader klokken 20. Forskjellige slags stikkelsbær modne og gode i hagen. De første First-plommer også, meget gode. Og blandt annet mere bringebær, taybær, boysenbær og solbær og også noen ekstra tidlige eple-sorter snart modne nok. Hvitlig overskyet, dunkelt og 17 pluss-grader klokken 22. Mørkt, stille og 16 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, søndag 04. august 2019: 

   Omtrent som i går natt her ute i natt. Helt og nesten helt lett overskyet og gradvis opp mot 18 og 20 pluss-grader utover dagen og frem mot klokken 16. Ned mot 15 pluss-grader klokken 21. Mørkt, stille og i underkant av 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 04.08. 2019 via NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10156555951043785/

   Sveriges Radio har gjort en dokumentär om "Fosterbarnsskandalen".

   Att fosterbarn har varit handelsobjekt och blivit misshandlade i nästan ett sekel var ingen nyhet. Nyheten 2005 var att Kent Sändh hade lyckats få TV-journalisten, Thomas Kanger, att intressera sig för samhällets misshandel av barnen och åtog sig att göra en dokumentär: "Stulen barndom".

   Inget har förändrats sedan den stora statliga utredningen där 10 000 offer intervjuades, och regeringen höll den högtidliga, till intet förpliktande "Upprättelseceremonin" 2011.

   Än idag, tvångsomhändertar socialtjänsten barn i onödan. Barnen blir utsatta för allsköns kränkningar, fysisk och psykisk misshandel och grova rättsövergrepp. Vanvårdsutredningen förändrade intet.

   Fosterbarnsskandalen - P3 Dokumentär
   https://sverigesradio.se/avsnitt/1300439
   I början av 2000-talet avslöjas att barn har farit illa när de varit…
   sverigesradio.se

   *

   Ruby Harrold-Claesson:
   Morgan Johansson skrev på sin blogspot den 21 augusti 2007 "Offren för övergreppen måste få upprättelse". Han förmanade den nytillträdande socialministern, Maria Larsson, att hon skulle göra något för de fd fosterbarnen. Jag replikerade till Morgan Johansson bl. a enligt följande: ”Men vilka är det som har svikit barnen? Ditt parti har varit vid makten under en nästan obruten 65 år lång regeringstid. Det är ditt parti med sina samarbetspartners i riksdagen som har skapat gummiparagraferna i socialtjänstlagen och LVU. Vad gjorde du och tidigare socialministrar för fosterbarnen? Ingenting. Inte ens i alla de mål där Sverige blev fällt i Europadomstolen pga LVU."
    Läs gärna Morgan Johanssons blogspot,

   https://morganjohansson.blogspot.com/2007/08/offren-fr-vergreppen-mste-f-upprttelse.html
   Offren för övergreppen måste få upprättelse
   morganjohansson.blogspot.com

   Camilla Davids Haugen Lillasyster:
   Ja vem ska ta ansvar för alla pågående ärenden där barns och föräldrars rettigheter kränks där socionomer och familjehem fortfarande misshandlar fysiskt och psykiskt. Där det handlar om att kommuner tjänar pengar på barn handel inte för barnets bästa.

   Rune L. Hansen:
   Også dette sier meget om hvilkne mennesker den politiske nepotismen og deres system tiltrekker seg, altså om hvem som tiltrekkes av en slik politisk karriære. :(

   Eva-Marie Lindhe:
   Familjehemsbarn utsätts för känslomässig psykisk tortyr av högsta graden. Värre än dödsfall varje dag. Smärta, men och handikapp för resten av livet, samt för flera generationer.

   Cecilia Övall:
   Det systemet har hållt på sen 1980 i. Sverige . Barn blev tagna utan grund.. sekalerade 2005 .. det många familjer det handlar om . I deta soc . Barnevernet hållt på med . .og ingen grundlig utreding på familjerna

   Raili Riig:
   De blev ju bara ytterligare kränkta när de skulle få ersättning. :(  :( :(  :(
:(  :( :(

   
Rune L. Hansen:
   Alt det kidnapper-virksomheten driver med er vilkårlighet - som er total-forbudt i Barnekonvensjonen. Som også alt det andre det politiske såkalte barnevernet driver med.

   Rune L. Hansen: 
   Et barnevern som i det heletatt ikke er et barnevern, men groteskt det motsatte. Makabert, mildt sagt!

   
---

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156253635586875

   Moni Cerdeira:
   Det er så syk!

   Greta Solheim:
   ”Mellom politikerne og fagfolkene har vi fått kilt inn en ny herskende klasse av direktører og styrerepresentanter. Disse kan med rette kalles en «klasse» fordi de representerer en lukket krets der de samme menneskene resirkuleres i virksomheter som ellers har lite felles.

   I hverdagen trekker ledere stadig frem sitt ansvar for arbeidsmiljøet som en legitimering av å utøve makt og dempe kritikk.

   Den nye lederklassen er ikke bare inkompetent, men deres mandat er også uklart, det er jo hverken demokratisk eller faglig. Hva er det da?

   Med sine mangler, kan man lure på hvor lederklassen henter sin legitimitet fra. Trolig henter de den fra «markedet». Da selv sosialdemokrater ble markedsliberalister flyttet tenkningen fra handelsbedriftene inn i alle organisasjoner, og ble kalt New Public Management. Tanken var at man skulle unytte markedskreftenes fantastiske dynamikk. Problemet er bare at organisasjoner (også kommersielle) ikke er markeder internt, men små planøkonomier. Det lederklassen bestyrer er altså en slags «sovjetstater»:


   https://morgenbladet.no/ideer/2019/08/den-herskende-klasse
   Den herskende klasse
   morgenbladet.no

   Leoni Konah Urey:
   Another woman child after all the suffering for 9months.
   God please protect my children :( :( :( :(

   Abou Bilal Omar:
   corrupt land

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, mandag 05. august 2019: 

   Mørkt, stille og omkring 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis lett overskyet og opp til omkring 18 pluss-grader utover dagen. Dunkelt nesten halv-mørkt og 15 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt og noe lett yr videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.08. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216721223437715

   Menneskerettighetene kontra ondskapen

   Parti-politikk er vilkårlighet (arbitrarity).

   Offentlig forvaltning som ustraffet krenker en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker er også vilkårlighet.

   Vilkårlighet bygger på hovmod og egoisme. Vilkårlighetens to vinger er hovmod og egoisme. Gies vilkårlighet offentlig makt så blir den demonisk.

   Mangelen på offentlig ydmykhet og neste-kjærlighet er korrupsjon, diskriminering, tortur og terror.
   
   Å forfalske noe av det med å fortie det eller å sette andre navn på det er også menneske-forakt, ondskap og vilkårlighet.

   Å forfalske eller fortie noe av det gjør ondskapen og dens forkledninger smittsom og sterkere og sterkere og voksende.

   *

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 06. august 2019: 

   
Mørkt, stille, tildels lett yr og omkring 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett yr, vått og omkring 16 pluss-grader utover dagen. Vått, men for det meste uten nedbør utover kvelden. Mørkt, vått og ned mot 14 pluss-gradee mot midnatt.
   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 07. august 2019: 

   Mørkt, stille og omkring 14 til ned mot 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett skyet tildels dus lys blå himmel og opp til omkring 17 pluss-grader frem mot klokken 11. Jeg fikk forleden dag også i år en porsjon tomme syltetøy-glass levert (ved postkassen her) fra en av tre familier som jeg tidligere har fått fra, så jeg hermetiserer blandt annet bær nu også i år. Og takker for alt det. (Jeg trenger enda også flere glass.) Det er for meg god og lett avkobling og helse i blandt annet slikt, til tross for veldig mange andre begrensninger. Telefonering har vært problematisk her i den senere tid, i flere uker nu. Blandt annet litt arbeide i hagen og med vekster gir jeg meg også tid til - og nyter sånn sett også årstiden noe, selv om tankene fortsatt konstant er i arbeidet for menneskerettighetene og det å få stoppet menneskeretts-forbryterne, inklusivt reperasjon av deres ødeleggelser. Jeg lever på sett og vis enda blandt annet takket være mange slike og lignende avkoblinger og prioriteringer. Selv om jeg egentlig er ødelagt, hemmet og drept veldig mange ganger frem til nu. Halvt lett overskyet og omkring 19 pluss-grader klokken 13. Omkring 20 pluss-grader litt senere. Tildels noe overskyet og yr og vått med omkring 18 pluss-grader frem mot klokken 18. Disig tildels mørk himmel, torden, regn og omkring 17 pluss-grader en times tid fra omkring 19-tiden. 15 pluss-grader og bare antydninger til yr klokken 21. Med omkring 13 til pluss-grader klokken 23 og mørkt videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 07.08. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156259355271875

   Dette er 16 av landets 20 høyesterettsdommere. Som du ser, er alle født og oppvokst i Oslo og i Bærum.

   Og det er ikke på Oslo øst at disse har hatt sin oppvekst, men i hovedsak på Oslos vestkant.

   I tillegg har påfallende mange hatt hele eller mesteparten av sine yrkeskarrier, knyttet til Oslo.

   Spørsmålet er :

   Når landets øverste dommere har en så ensartet og elitisk bakgrunn;

   hvordan kan de da representere folket på en betryggende måte?

   1. Høyesterettsjustitiarius:

   Toril Marie Øie, født 1960 i Oslo

   De foregående tre justitiariusene:

   Tore Schei, født 1946 i Oslo.

   Carsten Smith, født 1932 i Oslo.

   Erling Sandene, født 1921,død 2015, født i Bærum.

   Høyesterettsdommere:

   2. Hilde Indreberg, født 1957 i Oslo.

   3. Erik Møse, født 1950 i Oslo.

   4. Bergljot Webster, født 1966 i Oslo.

   5. Wilhelm Matheson, født 1955 i Oslo.

   6. Kristin Normann, født 1954 i Oslo.

   7. Ragnhild Noer, født 1959 i Oslo.

   8. Henrik Bull, født 1957 i Oslo.

   9.  Arne Ringnes, født 1955 i Oslo.

   10. Wenche Elizabeth Arntzen, født 1959 i Oslo.

   11. Espen Bergh, født 1961 i Oslo.

   12. Cecilie Østensen Berglund, født 1971 i Oslo.

   13. Borgar Høgetveit Berg, født 1970 i Oslo.

   14. Erik Thyness, født 1961 i Oslo.

   15. Aage Thor Falkanger, født 1965 i Oslo (tiltrer ultimo 2019/primo 2020).

   16. Ingvald Falch, født 1963 i Bærum.

   *

   Ronny Solheim:
   Det har vel sammenheng med at det ikke er alle foreldre som kan sponse studier til ungene sine. Er nok av klasseskiller i landet, og det ble ikke bedre av sittende regjering gitt

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Det er nok et poeng- Oslo vest betaler utdannelse til barna.
   Ikke noe galt i det.
   Det «koster» også være utdannet, større ansvar gir alltid gi opphav til mer kritikk.

   Ronny Solheim:
   Husk at disse er over 50, men ikke mye har endret seg. Vi har en elite i samfunnet i 2019. Elite kommer fra elite foreldre. Ikke det at mange på "plata" også kommer fra elite foreldre.

   Karin Ullensvang:
   Like barn leker best

   Mona Kågen:
   det kan være tryggest og best det mange gagner.. man skal ikke blingse over det. ;)

   Karin Ullensvang:
   Mona Kågen det var i hvertfall det jeg fant ut da jeg hadde "matche byrå". Politisk likhet var også viktig. Så det gjelder også Høyesterett ser det ut som.
   Men geografisk belliggenhet og fagutdannelse var ikke så viktig.

   Mona Kågen:
   Karin Ullensvang Ja de tar blåkopi av det som er lovlig og omgjør det til noe ulovlig serru.. tar i bruk andres navn og titlene går vel veggmellom og opp og ned etasjene alt etter som det passer ;)

   Mona Kågen:
   De tør ikke hoppe av heller av frykt for å bli drept.

   Mona Kågen:
   Ha en fin dag. Nå må jeg sove :)

   Marius Tobiassen:
   Postnummer er en viktig faktor for suksess i det offentlige.

   Alf Reuss Kollsete:
   GOD OVERSIKT OVER ADELSKRITERIER I LANDETS ØVERSTE DOMSTOL! HELT ENIG i at dette ikke akkurat gir særlig stor tillit, med den bakgrunn og oppvekst disse har hatt!

   Aurel Trusca:
   Mafia club and probably nepotism too, for sure is an evil Satanic circle and Karma will not forget and forgive them either

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.08. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156259317166875

   Hva har tidligere høyesterettsdommer, Skoghøy, sine betraktninger om at enkelte av hans tidligere kolleger hadde en samefiendtlig holdning til felles med det faktum at rekordmange barnevernssaker er i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen?

   Tidligere høyesterettsdommer:– Enkelte høyesterettsdommere hadde en ren samefiendtlig holdning
   https://www.nrk.no/troms/tidligere-hoyesterettsdommer__-enkelte-hoyesterettsdommere-hadde-en-ren-samefiendtlig-holdning-1.14641590
   nrk.no

   *

   Unn Aarø:
   total mangel på objektive holdninger i Norge- mange som skal lede og styre har aldri lært seg å være objektive

   Elise Lang:
   I dag er det ikke bare de som får unngjelde! Nå er det så mye rart, i de forskjellige korridorer! At folk knapt tror hva som skjer!

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Jeg ser hvor du vil. De har en fiendtlig holdning ovenfor barn.
   Jeg vil dra den enda lengre, å si at de har en fiendtlig holdning ovenfor fedre. Rusbrukere og rusmisbrukere. Mødre. Familier med dårlig økonomi.
   De er mest opptatt av egen berikelse og sosiale status. Misbruke sin makt ovenfor befolkningen.
   Domstolene har vært mer opptatt av å straffe, uten tanke for konsekvenser.

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Gunnar, støtter Deg selvfølgelig og ikke misforstå meg, jeg påstår faktisk at fedre er rett og slett "ubrukelige som omsorgspersoner", da etter det norske rettssystemet, sakkyndige tullinger og advokater sine tolkninger, dette begrunner jeg med at de selv er svært så dårlige omsorgspersoner som innehar ekstremt lite empati og menneskelig forståelse, de forstår i realiteten ikke at vi er totalt forskjellige typer mennesker...
   Dette er rett og slett bygget på egenerfaringer...

   Elise Lang:
   Det er forbudt å bruke "kvakksalvere", men jaggu ta, det er mange av de!

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Elise Lang hæææ :) :) :) :) :)
   Gunnar, glad i Deg og  :) :) :)

   Elise Lang:
   Rolf Bernhard Halln Senior Anser de samfunnsfiendtlige, som "kvakksalvere" :)

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Elise Lang jeg tok den, bare måtte :) :) :) :9 ! 

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   At moren har våget å sende vår datter til meg i sommer, er jo helt spinnvilt, Rolf. ;)
   Sakkyndige, dommere, advokater, kvinnesakskvinner, feminister, alt og alle skal inderkjenne fedre som omsorgspersoner.
   Bortsett fra ungene. De liker oss. :)

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Disse barna, disse barna <3 <3
   I really love kids <3 <3 <3

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Unger er best, Rolf. :)
   Med en gang jeg ser en liten bebis, låner jeg den! Det er jo ikke som om de kan protestere. :)
   De begynner med sunn skepsis. Ikke fiendtlighet, bare skepsis. Så etter hvert, åpner de seg mer og mer.
   Når jeg tenker meg om, hvem er det som har hovedomsorg for dine barn? :(

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Jeg har omsorgen for alle :) :) :)
   Tror faktisk at jeg er en av verdens desidert lykkeligste pappaer pe'r dd <3 <3 <3
   Jeg elsker virkelig dette livet Gunnar <3 <3 <3

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Det er utrolig digg, når man har sine barn rundt seg, Rolf. :) Selv om de av og til gjør en så sint, at en må telle til ti, ti ganger. :) :) :) 

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   En fantastisk flott beskrivelse av virkelighetens verden Gunnar den tellingen er nok verre enn i bokseringen :) :) ! 
   Kunne overhodet ikke tenkt meg ett annet liv <3 <4 <3

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Ikke jeg heller, Rolf. :) :) :)
   Jeg tenker mang en gang på hva våre foreldre måtte gå gjennom. For vi var nok ikke noe bedre selv. :) :) :)

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Gunnar, har 4 av mine som venner på facen, tør ikke være ærlig med Deg nå :) :) :)

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Rolf vi var gullunger. ... Som aldri gjorde noe galt. ... 
   Fire?

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Sleit du ut de første to? :) :) :)

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Gunnar de to største er 18 og snart 20, nekter plent å være med meg på ferie ... ... rart det egentlig :) :) :)
   Kun minste på 9 som ikke har facebook !

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Ah, ungene, trodde du snakket om foreldre, Rolf. :)
   Så de to største nektet å være med deg på ferie... Da kan jeg bare tenke meg hva de de gjør på. :) :) :) :) 

   Tore C Maudal:
   Vel nå er det vel likestilt der alle er «like lite verdt i domstolen»

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Tore C Maudal mnjææææ, fedre er litt mindre verdt enn mødre. :(

   Tore C Maudal:
   Gunnar Virittsekk Håvik det er 100% riktig. Mødre slipper og stille i høyeste rett pluss at de som regel har fri rettshjelp.

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Tore C Maudal stemmer det! De sitter å gliiiiser av mannen, som må betale advokatutgiftene sine selv.
   Men det er solskinnshistorier. En kompis av meg fikk fri rettshjelp, grunnet ingen inntekt. For barnevernet hadde jo radbrukket han sånn, at han var falt ut av arbeidslivet...
   Kanskje det ikke var en solskinnshistorie likevel... ... Men han har ungene da. Da moren begynte å ruse seg såpass, at hun ikke kunne ha ungene lengre. :)

   Tore C Maudal:
   Rart ungene ikke ble tatt uten grunn fra far. Flaks det er en gal gal verden vi bor og lever i.

   Rune L. Hansen:
   Og hvorfor er dommer Skoghøy og de andre norske dommerne samstemte i de fleste av sine menneskeretts-forbrytelser?

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, torsdag 08. august 2019: 

   Mørkt, vått, tildels regn og yr og omkring 14 til 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet, tildels med yr og opp til omkring 16 pluss-grader frem mot klokken 10. Med omkring 17 pluss-grader frem mot klokken 12 og derefter med mindre og uten nedbør. Helt og delvis lett overskyet, vått og 17 til 16 pluss-grader frem mot klokken 19. Med 15 pluss-grader klokken 21.30. Omtrent det samme videre utover kvelden og mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.08. 2019 via Human Rights Understanding (multi-lingual):
   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/?multi_permalinks=615093372232283

   Hvem vet ikke hva uavhendelige rettigheter betyr?

   Menneskeretts-konvensjonene og blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, har lovbestemt, at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Og Barnekonvensjonen (CRC) har i sin innledning lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og UAVHENDELIGE RETTIGHETER (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og Barnekonvensjonen Art 4, har lovbestemt, at:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   *

---
---

   Marius Reikerås, 08.08. 2019:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156261675431875&set=a.10150975888001875&type=3&theater

   Derfor skal jeg IKKE stemme på noen av de etablerte partiene ved høstens valg.

   Ikke ett-1- eneste av de tradisjonelle partiene, har tatt et oppgjør med alle de menneskerttsbruddene som foregår i landet vårt. Ikke ett!

   De lar humla suse, stikker hodene i sanden, og tror vi er så dumme og likegyldige at vi likevel fortsetter å stemme på dem.

   Om du mener jeg tar feil, nevn ett eller flere av partiene på Stortinget, som du mener aktivt har gått inn for å bekjempe de menneskerettsbruddene som Europa og Den Europeiske Menneskerettsdomstolen ser at vi driver med.


   sauer.jpg

   *

   Vigdis Nygård:
   Godt at forholdene i Norge er blitt kjendt,! Takk til de som bidrar til å få sannheten frem i lyset...!

   Per Steinar Sørå:
   Jeg vil i høyeste grad vurdere hvem av partiene det kan stemmes på, det blir ikke mange partier som det kan stemmes på!

   Ivar Sørskår:
   Mulig jeg husker feil men tror det var Bjørn T. Godal som allerede på 90 tallet utalte at om en skulle se forskjell på AP og Høyre måtte en bruke mikroskop. Forskjellene blir mindre for hvert år, det er lenge siden jeg sluttet å stemme på parlamentarismen.

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Sa akkurat til varaordfører i Gjøvik kommune, at det går an å være så likegyldig, fordi han er informert, men ingen reagerer.

   Vigdis Nygård:
   Siv Lisbeth Ratama Larsson.. Feighet?

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Vigdis Nygård who knows?

   Vigdis Nygård:
   Siv Lisbeth Ratama Larsson.. Vi vet, de opererer i flokk, og det er unnfallenhet nå, da det de har gjort, kan de IKKE stå inne for.., Man prøver panisk å glatte over....., vi vet, og de vet.. Sånn er det.... foreløbig..

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Vigdis Nygård ja ser sånn ut..

   Torill E Stevens:
   Så sant Marius Reikerås. Vi er nok endel nå som ikke stemmer noen av partiene selv om det forventes av norske borgere.
   Hvorfor skal vi stemme på dem når de ignorerer folket ?

   Herman Krystad Lindstad:
   Ingen av partiene på Stortinget får min stemme!
   Menneskerett , Grunnlovsbrudd på generell basis gjør Stortingspartiene uaktuelle!

   Naji Aabad Alkhamlichi:
   Es muy difícil cómo tratan al pueblo y al ciudadano solo quieren el voto pero para los políticos somos como una manada de corderos y ellos son los lobos no cambia nada :( :( :(

   Moni Cerdeira:
   HELT enig Marius Reikerås! Det er flere som bruker folks innsats og deres kamper bare for å får et plass på Stortinget. En gang der, de husker ikke en gang løftene sine. Da er de en av dem. Hvis jeg gjører meg forstått her...

   (...)
   Mick Stagg:
   How very true.
   Unfortunately for them people are waking up :)

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, fredag 09. august 2019: 

   
Mørkt, vått og omkring 15 til 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet og 16 pluss-grader klokken 09.45 og 17 klokken 11. Helt og delvis overskyet og oppmot 20 og 19 pluss-grader videre utover dagen. Overskyet og 18 pluss-grader klokken 19. Noe dunkelt og lett yr mot klokken 22. Nokså mørkt, vått og ned mot 15 pluss-grader klokken 23. Mørkt og omtrent det samme mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.08. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216751222627676

   Enhver menneskeretts-krenkelse er å degradere medmennesker

   De og deres medspillere stjeler både barna og menneskerettighetene fra sine medmennesker i sivilbefolkningen.

   Det er bare meget kriminelle eller meget syke og indoktrinerte mennesker og mafia-virksomheter som gjør slikt.

   Og tror seg å ikke bli sett? Som om deres politikk og forkledning er god nok? Og tror seg ikke å bli straffeforfulgt?

   Absolutt enhver menneskerettighet skal for enhver være umistelig og uavhendelig er uansett den reelle loven.

   Men de liksom "glemmer" at enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig - og hva dette betyr.

   Det er ikke å respektere menneskerettighetene å bytte de ut med forfalskede egen-produserte menneskerettigheter.

   Enhver lovbestemmelse, avgjørelse eller handling må 100 prosent være kompatibel med alle menneskerettigheter for å kunne være lovlig.

   Enhver menneskeretts-krenkelse er å degradere medmennesker - og er en forbrytelse som aldri foreldes.

   Bare menneskeretts-krenkere bagatelliserer menneskeretts-krenkelser og medmennesker.

   Hvis også mennesker som vil bekjempe menneskeretts-krenkelser bagatelliserer menneskeretts-krenkelser er og blir forholdene groteske.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/615375488870738/

   Venke Elisabeth Mitander:
   Ja

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/2547823748571872/

   Grethe Abrahamsen:
   Og i "barnevernet" har vi noen fra alle tre kategorier - som gjør slikt :( :(

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, lørdag 10. august 2019: 

   Mørkt, vått, vind-drag, yr og omkring 14 til 17 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått, regn og yr og omkring 16 pluss-grader frem mot klokken 11. Derefter mindre nedbør og uten nedbør. Overskyet og omkring 18 pluss-grader frem mot klokken 13.30. Disig himmel, vått, tildels regn og yr og omkring 18 til 17 pluss-grader frem mot klokken 21. Dunkelt halv-mørkt, regn og ned mot 16 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt og omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 10.08. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156267544426875

   Jeg husker tilbake til høsten 2016, da våre rikspolitikere sto i kø for å beklage seg overfor Glassjenta, og lovet bot og bedring fremover. Det var selvsagt bare en bløff.

   Siden den gang har, foruten Lobben-saken som ble kommunisert allerede i ultimo 2015, 25 nye barnevernssaker blitt kommunisert fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen til Norge, og det uten at staten gjør et døyt for å legge om kursen.

   Ikke ett øre har de utbetalt i erstatning til Glassjenta og hennes mor, selv om ansvarserkjennelsene altså har stått i kø.

   Og i mens, fortsetter systemet å svikte sitt folk med hensikt.

   *

   Jan Sverre Bauge:
   Slik behandling er rutine. De ødelegger liv og prøver å skyve ofrene sine lengst mulig bort for så å fortsette som før :'( det, sammen med manglende vilje til å gjøre noe med det, annet enn å gi mer makt nedover i systemet vitner om at det er en ønsket politikk  

   Roy B Nilsen:
   ikke bare prøver de å gjemme unna sitt offer, men de fortsetter sin terror, gjerne med hjelp av korrupte sjarlataner i helsevesenet , men selvsagt feministene og deres bøller i politiet ! Sprer sin feige gift om gode folk, ser seg selv som herskere , herrefolket uten baller eller ære, bare en grådig maktsyke!

   Svein Harald Endresen:
   Svein Harald Endresen shared a memory.
   Just now ·
   Gamle minner blir som ny...........,- , men jeg ser på det som en stadig tilbakevennende erfaring. :)
   4 Years Ago
   See Your Memorieschevron-right

   Monicha Nyhüüs Aas
   August 4, 2015 · Jessheim ·
   Les og lær av denne mannen !!!

   Marius Reikerås
   Da jeg var 17 år, var jeg utvekslingsstudent i USA. Der bodde jeg hos en amerikansk juristfamilie.

   Vertsfaren min, som både var senator i staten Virgina og advokat sa:

   "En god jurist, skal være en konstant kriger mot den offentlige overmakt."

   De har nok en annen holdning " over there" enn hva vi er lært opp til her hjemme.

   Da jeg studerte jus, ble vi indoktrinert til å tro at staten alltid ville hjelpe oss, og at vi hadde verdens beste offentlige lover. Det å spesialisere seg på individets menneskeretter, ble sett på som bortkastet tid.

   Ikke rart at Norge må være et av de land i verden, hvor det offentlige har høyeste medholdsprosent. Byråkratiet og domstolene er jo opplært til å tro at det offentlige er ufeilbarlig.
   ...
   See More
   1 Comment

   Svein Harald Endresen Sitatet
   "Har jo skjønt at det er noe alvorlig galt med opplæringen av norske jurister .
   Ikke til å undres over at jeg kun har møtt så få jurister med ønske om bistå klienten mot overgrep fra staten."
   Sitat slutt. Ref.
   Kirsten Leikny Femundsenden.

   Per Steinar Sørå:
   Politikerne vet å felle krokodilletårer!!

   Gunn Steivor Paulsen:
   Per Steinar Sørå når vinden blåser til deres egomål :(

   Kent Ole Furuly:
   Ja aksjon må til for å rette opp respekten!

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, søndag 11. august 2019: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 16 til 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og lett yr klokken 06. Overskyet, vått, yr og opp mot 17 og 18 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme videre utover dagen. Dunkelt, vått og 16 pluss-grader klokken 22. Mørkt, tildels yr og omkring 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, mandag 12. august 2019: 

   Mørkt, vått, yr og regn og omkring 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Regn og yr og omkring 15 pluss-grader også utover formiddagen og videre utover eftermiddagen. Med gradvis ned mot 13 pluss-grader frem mot klokken 21. Det har regnet mye i store mengder her nu og jeg er bare litt ute i hagen imens og blir likevel fort våt hver gang. Rekker å plukke inn litt plommer, rips og bringebær, etc. Diverse forskjellig nødvendig jeg i disse dager må prioritere foran blandt annet det å skrive. Mørkt, yr og omkring 12 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 12.08. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156271399636875

   Til de det gjelder i Utenriksdepartementet.

   Kopi: Offentlig.

   Jeg viser til tidligere korrespondansene.

   I sommer har jeg hatt samtaler med representanter i Europarådet, og hvor jeg har tilkjennegitt min bekymring for at Norge virker å prøve og søke seg "goodwill" blant andre land, ved å åpne pengesekken.

   Som tidligere sagt ble jeg blant annet fortalt, da jeg var Strasbourg i forbindelse med storkammerhøringen i saken mellom Lobben og Norge i oktober i fjor, at norske myndigheter hadde forsøkt å påvirke Romania og Bulgaria til ikke å intervenere til støtte for Lobben. Bulgaria gjorde det likevel.

   Vi vet også at UD har innrømmet at det har vært korrespondanse mellom Regjeringsadvokaten og andre land, men at UD nekter å gi innsyn i hva denne korrespondansen har gått ut på.

   I tillegg gir det rom for bekymring, når den norske kronprinsen, under sin tale til EMD ifm med 60- års jubileet i mars i år, uttaler at Norge har gitt en sær-bevilgning til EMD på 600 000 Euro.

   Da jeg fortalte dette til medlemmer av Europarådet stusset de, fordi det ikke er kutyme å tildele ekstrabevilgninger utover det fastsatte beløp som man innbetaler til Europarådet for å drifte EMD.

   Jeg spør: Under hvilken forutsetninger har Norge valgt å gi et slikt beløp?

   Jeg henstiller igjen til å gi innsyn i den korrespondansen som Regjeringsadvokaten har hatt med andre land ifm med Lobben- saken, og viser til offentlighetsloven.

   Bergen, den 12.8.19

   Marius Reikerås

   *

   Bent Rune Hamsund:
   Går det ikkje an å kreve svar? Du nevner her offentlighetsloven, og den skal vel gjelde?

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Det må vel gå under partsinnsyn og Gdpr 13-15?

   Mona Kågen:
   Har Norge gitt?? Nå nei du.. det har noen i regjeringen gitt i så fall. eller en bedrift eller flere.

   Roy B Nilsen:
   slik kjøper staten vårt eget politi, feminister og domstoler også, får dem til å bryte menneskerettighetene og grunnloven ovenfor individer, pst instruerer retten om hvem de vil ha dømt og ikke

   Janne Yvonne Bang:
   Det tror jeg faktisk på
 
   Roy B Nilsen:
   Janne Yvonne Bang jeg så under "rettsaken" til vår "nazi frisør" hvordan den tidligere sjefen for pst Janne Kristiansen instruerte "offeret" før , under og etter rettsaken, regn med at hun også instruerte retten, uansett ville nok retten la seg påvirke at sjefen for pst sto på "offerets" side!

   Sigbjorn Aase:
   Hadde vært mye billigere å ordnet opp ovenfor de fornærmede.

   Janne Yvonne Bang:
   Forundrer meg ikke

   Karin Ullensvang:
   Det er en norsk dommer i menneskerettighetsdomstolen som har henvist 26 saker til undersøkelse til den norske regjering.

   Marius Reikerås:
   Karin Ullensvang Det er ikke riktig. Det er presidenten i de ulike seksjoner som har henvist sakene og ikke den norske dommeren

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Er tallet 26 riktig?
   Det høres mye ut.

   Unni Merle:
   Charlotte Berg Jacobsen
   Totalt 26 saker fra Norge. 10 + de 16 nye - og regjeringen har fått svarfrist til 23 september!

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Er det noen vestlige land som har tilsvarende?

   Rolf Schou:
   Charlotte Berg Jacobsen Da ville jeg i så fall, bli høyst forbauset!

   Karin Ullensvang:
   Unni Merle alt er så "strictly confidencial" så det er vanskelig å følge med. Jeg mener dog at de første 10 sakene er ferdigbehandlet.  

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Dette er staten mot enkeltindivider, det er voldsomt. Konfedendisliteten går 1 vei, og slik jeg ser det frataes man partsrettigheter.
   Er det vanlig at man pålegges taushetsplikt i disse sakene?
   Hva er da vilkårene nedtegnet?

   Kirsten Laika Schei:
   Bravo!! Bare ta dem, så får vi se om denne korrespondansen kommer på bordet, og om det er knyttet noe opp mot pengene.
   Vi får håpe svar kommer.

   Arild Haugan:
   Emd har vel ingen tanker om selvmord , derfor vil Norge oppdage at deres Penger ikke virker som før !
   Psykopater tror at nok penger er løsningen , husk Norske politikere er svimle av Pengebingen , og den Røde løperen har satt sine spor på idiotene ! Det er en grunn til at disse søker seg mot politikk , det norske folks penger Misbrukes , men denne gangen blir ikke utfallet styrt av Norges Penger ! :) 

   Rolf Schou:
   Arild Haugan Har tenkt det samme selv, sikkert mange andre også!

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.08, 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156271425761875

   To whom it may concern in the Ministry of Foreign Affairs.

   I refer to previous correspondence with the Ministry.

   This summer, I have had conversations with representatives of the Council of Europe (PACE), and where I have expressed my concern that Norway seems to try to seek "goodwill" among other countries by opening the money-bag.

   When I was in Strasbourg in connection with the Grand Chamber hearing in the Lobben-Norway case, I was told that Norwegian authorities had tried to influence Romania and Bulgaria not to intervene in favor of Lobben.

   Bulgaria did it anyway.

   We also know that the Ministry of Foreign Affairs has acknowledged that there has been communication between the Norwegian Government Agent and other countries, but the Ministry refuses to provide access to open scrutiny for the public.

   In addition, it leaves room for concern when the Crown Prince of Norway, in his speech to the ECHR in March this year, states that Norway has granted an additional 600,000 Euro to the Court. According to members of PACE, this is not an ordinary kutyme among the member states.

   I ask: Under what assumptions has Norway chosen to give such an amount?

   Bergen, Norway August 12.

   Marius Reikerås

   *

   Magnar Inge Wisnes:
   BRA !!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.09. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156272568046875

   Partilederdebatten:

   Som å sette på en plate du har hørt i minimum 40 år.

   *

   Pernille Kaarud:
   Jeg lurer på om det går å stemme på Fredrik Solvang ? :( Bare skryt og jug !

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, tirsdag 13. august 2019: 

   
Mørkt, vått og tildels yr og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, noe yr og opp til over 13 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Halv-mørkt, vått og 10 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt, vått og i underkant av 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 13.08. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156274193446875

   Saker for EMD og domstolenes rolle

   From: marius@reikeras.no
   Date: Tue, August 13, 2019 4:00 pm
   To: kontroll-konstitusjon@stortinget.no
   Cc: justis@stortinget.no

   Til de det gjelder på Stortinget.

   Kopi: Offentlig.

   Jeg har i nedenstående epost vist til hvordan sentrale rikspolitikere offentlig gir uttrykk for sin bekymring, med hvordan utøvende makt forvalter sitt mandat gitt av Stortinget som oppdragsgiver.

   Den faktum at utøvende makt virker å ignorere sin oppdragsgiver i mange tilfeller, har utvilsomt vært medvirkende til det skred av saker som vi nå ser i EMD.

   Men, fokus må også rettes mot den tredje statsmakt, domstolene.

   Domstolene har nemlig et betydelig ansvar for at det internasjonale samfunnet ikke lengre har tillit til at vi overholder menneskerettene.

   I forbindelse med flere av de sakene som er kommunisert fra EMD til Norge det siste året, har EMD stilt spørsmålet om det i det hele tatt er mulig å få en effektiv prøvelse av de påståtte menneskerettsbrudd i det norske rettssystemet, slik EMK Artikkel 13 garanterer for.

   Svaret er vel at det, i de fleste tilfeller, er en illusjon å tro at det norske rettssystemet tar de påståtte krenkelsene på alvor.

   I den forbindelse vil jeg rette oppmerksomhet på samme sak som er omtalt nedenfor, den såkalte Ensby- saken, men hvor fokus her skal rettes mot bestemoren i saken, Ruth Ensby
.
   Ruth Ensby er en dame på 73 år som, i november 2015, fikk sitt etterlengtede barnebarn, hennes eneste barnebarn.

   Ringerike kommune bestemte, kort tid etter, at familien ikke skulle ha noen kontakt med barnet, og hun har derfor ikke sett barnbarnet sitt siden september 2016!

   Jeg tror alle kan tenke seg hvor grusomt det må føles for en godt voksen dame, å ikke få se sitt eneste barnebarn.

   Men Ruth Ensby er en sterk dame, med en enda sterkere rettferdighetssans.

   Derfor har hun brukt sosiale medier til å sette søkelyset på den uretten hun mener at hun og familien hennes er utsatt for. Herunder ble flere ansatte i Ringerike kommune navngitt for de overgrep hun mente er blitt begått.

   Noe som også Sivilombudsmannen støtter gjennom sin uttalelse, samt noe EMD har fått øynene opp for.

   Dette likte ikke Ringerike kommune, som anmeldte henne for overtredelse av straffelovens bestemmelser om privatlivets fred.

   Og for det er hun dømt i det norske systemet til en bot på 10 000 kroner, samt 20 dager betinget fengsel.

   Måten rettssystemet i Norge har håndtert denne saken på, vil om kort tid bli klaget inn for Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Og et av anklagepunktene, er nettopp det faktum at det ikke har vært mulig å for Ruth Ensby å få prøvd de aktuelle menneskerettighetsbestemmelser i noen av de tre rettsinstanser.

   Faktum er nemlig at saken har vært til behandling i både Ringerike tingrett, Borgarting lagmannsrett og i Høyesterett, uten at en eneste av disse instansene har gått inn i den materien som Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har utledet gjennom sin rettspraksis.

   Gang på gang har altså Ensby forsøkt å få de aktuelle dommere til å se på den rettspraksis som foreligger fra EMD, men til ingen nytte.

   Det er ikke henvist til en eneste rettsavgjørelse fra EMD i noen av de tre instanser, noe som er nok et bevis for at norske domstoler, med viten, ignorerer den praksis som følger fra EMD.

   Følgelig er EMD i sin fulle rett, når de i sine spørsmål til den norske stat lurer på om det i det hele tatt er mulig i det norske system å oppnå en effektiv prøvelsesrett, jf EMK Artikkel 13.

   Det hjelper derfor lite at Stortinget har grunnlovsforankret menneskerettene, når domstolene , med vilje, velger å se bort fra dem.

   Dette er noe vi selvsagt vil påpeke i klagen som Ensby om kort tid sender EMD.

   For øvrig vil jeg påpeke at Norge ble dømt for brudd på EMK Artikkel 10 høsten 2017, uten at norske domstoler tar dette nevneverdig innover seg.

   Bergen, 13.8.19

   Marius Reikerås

   *

   Lise Antonsen:
   Hei Marius, kunne du sjekket innboksen,ei som trenger noen råd :)

   Aina Hopland:
   Du assa ! ! knall bra!!

   Bjørn Erik Pedersen:
   Serdeles imponert over arbeide du legger ned i dette Marius Reikerås
   Veldig bra tommel opp til deg. Du har min fulle støtte

   Inger Johanne Kippersund:
   Tusen takk Marius! Så flott at noen sier i fra!!!! ! SUPERT!

   Roy B Nilsen:
   Hvor mye skal folket finne seg i fra lavutdannede maktsyke kommuneansatte?

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Tusen takk for din innsats. Du gjør en fantastisk jobb.

   Eva Tenira Hareide:
   Tommelen opp for deg Marius, du gjør en kjempejobb.

   Greta Solheim:
   Hva er begrunnelsen Marius, eller ser du virkelig ikke at straffesaken mot Ruth Ensby står i adekvat årsakssammenheng med hennes datters adopsjonssak som du har klaget inn for EMD, og hvor domstolenes idømmelse av bot i åpenbart strid med EMK artikkel 10, sorterer under uberettiget sanksjon/straff.

   Det samme gjelder det strafferettslige bevisjukset som har vært fremholdt at både barnevernet og domstolene begikk i adopsjonssaken, som ikke bare utgjør et uhjemlet tvangsinngrep i strid med EMK artikkel 8, jf artikkel 6. I saken Skritic mot Croatia, 5 desember 2013, fastslo EMD at det å foreta tvangsinngrep utelukkende på bakgrunn av nasjonale internregler, og det uten å vurdere inngrepets hjemmel, formål og proporsjonalitet, strider med EMK artikkel 8.

   Særlig så fremt det strafferettslige bevisjukset er forsøkt tildekket, og skjøvet over på en part, kommer også ”any criminal charge” til anvendelse, som også omfattes av EMK artikkel 6.

   Det følger av sikker praksis at "criminal charge" er autonomt og må forstås "… within the meaning of the Convention…".

   I Engel mfl mot Nederland fastsatte EMD følgende tre kriterier som skal vektlegges ved vurderingen av om en sanksjon/reaksjon går inn under begrepet «straff» i EMK artikkel 6: klassifikasjonen etter nasjonal rett, normens karakter, og innholdet og grad av alvorlighet av den aktuelle sanksjonen/reaksjonen.

   I vurderingen av normens karakter har EMD bl a lagt vekt på hvilke hensyn og formål sanksjonen skal, og i praksis er egnet til, å ivareta. En strafferettslig sanksjon har normalt som formål å virke individual - og allmennpreventivt. At formålet, eller virkningen av sanksjonen i praksis, er individual- og allmennpreventiv, taler således for at sanksjonen må betegnes som straff etter EMK artikkel 6.

   For det andre er "siktet"-kriteriet oppfylt der den private er "substantially affected". I Weh mot Østerrike, 8. april 2004, forutsatte EMD at "a specific suspicion" mot en privat part er tilstrekkelig.

   EMD har i flere avgjørelser vurdert konvensjonsmessigheten av økonomiske reaksjoner som har likhet med administrative sanksjoner, jf bl a EMDs dom i saken mellom Ismaiyilov og Russland, 6. november 2008 og avvisningsavgjørelsen Yildirim mot Italia, 10. april 2003.

   Høyesterett har uttalt at sanksjoner som ikke anses som "straff" etter Grunnloven § 96, likevel må anses som straff i henhold til EMK artikkel 6, jf Rt. 2000-996

   Uansett uforståelig at du tenker på å anlegge egen klagesak for EMD i Ensby-saken, i og med så vidt meg bekjent så aksepterte ikke Høyesterett Ruth Ensbys anke fordi det var du som på hennes vegne hadde anket, slik at hun burde krevd oppfriskning ellers kan EMD komme til å avvise klagen pga manglende utnyttelse av nasjonale rettsmidler.

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, onsdag 14. august 2019: 

   Mørkt og omkring 9 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. 
Lett skyet slørete himmel, vått og 10 pluss-grader klokken 08.
   Det er enda vått her ute i den grønne frodigheten, men jeg skal særlig plukke inn litt grønnkål, stuehvitløk, krydderi og peppermynte og venter enda noen timer med det. Kanskje litt plommer og epler også. Det er omtrent bare umodne epler her enda, men umodne epler som tynnes putter jeg også i en tønne for eple-eddik. I går tillaget jeg blandt annet noen glass med en god blanding av rabarbra, eple og tindved med rå-sukker og litt sitron. En fin, god og virksom oppskrift. Mat (inklusivt blandt annet også drikke) er medisin, men dårlig eller feil sammensatt mat er det motsatte, men mat er forskjellig slags virksom og også forskjellig slags mettende. Blandt annet også med forskjellige slags kilder, opprinnelser og identiteter. Selv-dyrket eller nær og lokal mat, medisin og remedier er meget viktig, men mat, medisin og remedier fra andre steder i verden er også meget viktig. Og god kommunikasjon og handel. Menneskeretts-konvensjonene gir god elementær veiledning også i forhold til alt slikt, men også det forfalskes og neglisjeres mye av politisk og offentlig dumhet, hovmod og grådighet - med ødeleggende konsekvenser. Ødeleggende for trivsel, trygghet, helse, folkeopplysning og alt annet.
   
Menneskeretts-konvensjonene har massivt med fordeler og nødvendigheter, men enhver menneskerettighet som i offentlig regi forfalskes eller neglisjeres er ødeleggende også for alle andre. For eksempel gjør økonomisk diskriminering samfunnet og verden elite-formet, forurettende og ikke-organisk. Den nødvendige følsomhet, samvittighet, rettferdighet, uskyld og kommunikasjon blir tapende. Økonomisk diskriminering resulterer autmatisk i et mangfold også andre diskrimineringer. Mange sær-interesser ønsker nettopp det. For veldig mange "politikere" i dagens verden handler det meste og viktigste om å utnytte "systemet" til sin egen fordel - og omtrent ingenting annet enn det. Altså hovmod og vilkårlighet. Pluss skryt og falskhet. Og da vil de befinne seg nærmest mulig fellesskapets penger, som de betrakter og behandler som sine egne eller medspillere sine, uavhengig av menneskerettigheter. Mange mennesker blir og er så indoktrinerte eller fikserte på politiske systemer basert på sær-interesser at de tvunget til det trenger menneskerettighetene inn med barne-skjeer.
   Været omtrent det samme utover formiddagen, men med opp til omkring 13 pluss-grader. Omtrent det samme også utover eftermiddagen, tildels med noe yr og helt og delvis lett skyet. Med 11 pluss-grader klokken 21. Mørkt, vått og ned mot 9 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.

---
---

   Marius Reikerås, 14.08. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156276135846875

   I Pelissier og Sassi mot Frankrike, sier EMD at det er myndighetenes plikt å tilse at rettsvesenet kan overholde formålet om respekt for menneskerettene:

   ”Article 6 § 1 of the Convention imposes on the Contracting States the duty to organise their legal systems in such a way that their courts can meet each of the requirements of that provision, including the obligation to decide cases within a reasonable time.”

   Følgelig ligger det til Storting og regjering, å sørge for at forvaltnings- og rettssystemet er innordnet på en slik måte, at folket kan være sikret de rettigheter som Norge faktisk er forpliktet til å gi dem.

   Slik er det IKKE i dag, og det lider folket under.

   *

   Magnar Inge Wisnes:
   Dessverre er det slik :( :( :(

   Albert Johnsen:
   Det er noe fundamentalt galt.

   Manfred Bernardo Michael:
   Norwegen hat zwar das Übereinkommen mit unterzeichnet, aber jedoch pickt Norwegen nur die Rosinen aus dem Übereinkommen heraus und verletzt somit unter Mißachtung dieses Übereinkommens vorsätzlich die Menschenrechte was dann vorallem auch Ausländer mit ihren Kindern durch die Barnevernet und dem dazugehörigen durch den Staat simulierten Rechtssystem früher oder später durch Stigmatisierung und Diskreditierung mit anschließenden Repressalien insbesondere durch die mit diesem Regime verflochtene Barnevernet zu spüren bekommen. Norwegen hat nach meiner Feststellung durch sein ständiges abdriften in den Totalitärismus immer mehr Ähnlichkeit mit der DDR und seiner Zersetzungstaktik durch die Stasi. Eine Mauer wie in der DDR die zumindest in den Köpfen der verantwortlichen Politiker und dem simulierten Rechtsstaat mit der Barnevernet vorkommt und sich schon wie bei solchen total blinden ideologisierten Betonköpfen fest zementiert hat ist schwer zu zerstören. Ich denke deshalb muss eine konsequente und knallharte Gangart gegen dieses Regime gefahren werden um somit diese Mauer in den Betonköpfen dieses menschenrechtsverletzenden Regimes zu zerstören. Wenn es sowas wie in Norwegen in Deutschland noch geben würde, dann hätten wir schon längst einen Volksaufstand oder Revolution, denn sowas was in Norwegen an Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung ist hatten wir früher unter Hitler und später mit der DDR in Deutschland und deshalb sind wir Deutschen was Menschenrechtsverletzungen durch das Staatsregime wie in Norwegen sehr sensibel und würden das sofort mit allen Mittel bekämpfen und zerschlagen. Darum sollte auch bald ein Exempel statuiert werden wie man mit solchen Menschenrechtsverbrechern umgeht, wenn man den ausländischen Eltern vergleichbar wie damals bei den Nazis die Kinder geraubt werden.

   Google Translate:
   Norway has signed the convention, but Norway only takes the red out of the convention and thus, in the absence of respect for this convention, is deliberately contrary to human rights, which is then especially foreigners with their children through the barnevernet and the associated legal system previously simulated by the state, or Later to be felt by stigma and discrediting with subsequent reprisals, in particular by the barnevernet linked to this regime. Norway has become increasingly similar to the ddr and its zersetzungstaktik through the traffic through the traffic through the traffic through the traffic station. A wall like in the DDR, which at least occurs in the minds of the politicians and the simulated rule of law with the barnevernet and has already cemented itself as with such totally blind ideologisierten concrete heads is hard to destroy. I think that is why a consistent and tough approach must be driven against this regime in order to destroy this wall in the concrete minds of this human-rights regime. If there was still such a thing in Norway in Germany, we would already have a popular uprising or revolution, because something like this is on the agenda in Norway we used to have under Hitler and later with the ddr in Germany and that's why we are Germans What human rights abuses by the state regime like in Norway would be very sensitive and would immediately fight and destroy this by all means. This is why an example should soon be made of how to deal with such human rights criminals, if you are being stolen from foreign parents in the same way as in the Nazis s.

   Mona Rodian:
   Korrekt, vi lider av urettferdigheten de korrupte belaster oss med.

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.08. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156276223961875

   ... Siden 2015 har det vært 5241 rømninger fra fosterhjem og institusjoner. Dette i følge states egne tall.

   En av de som har forsøkt å rømme flere ganger, er 14 år gamle Jone.

   Hadde Norge respektert hans menneskeretter, så hadde han fått lov til å komme hjem til mammaen sin og sine tre søsken på 11, 16 og 18 år.

   I stedet bryter Norge hans menneskeretter på det groveste ved at folk på institusjonen han var på i Arendal, bruker grov vold mot han, se video nummer 1.

   Og politiet møter med 7 mann, henter han ut av hjemmet sitt, for å påføre han håndjern til offentlig beskuelse, se video 2.

   Begge deler selvsagt grove brudd på både Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen og FNs barnekonvensjon.

   *

   Mona Benum:
   Hvor er videoene?

   Undis Hansen:
   Mona Benum De har vi allerede sett på gruppene.

   Mona Benum:
   Undis Hansen, ja har sett de. Bare trodde de fulgte med denne teksten.

   Renate Skei:
   Syke tall :(

   Torill Hammervoll:
   Hvor lenge skal barnevernet få fortsette med sine overgrep?

   Kirsten Laika Schei:
   Torill Hammervoll Det kan man saktens lure på, men alvorlig talt politiet har også i aller aller høyeste grad ansvar for eget handlingsmønster.
   De kan ikke gjemme seg bak bistandplikten , for ingen har pålagt dem MÅTEN de " bistår " på.
   Dette er faktisk 2 rottereir satt i system ikke bare BV.

   Leoni Konah Urey:
   Kirsten Laika Schei. Yes i feel the judge and police are doing all the hard work for barneverne

   Leoni Konah Urey:
   Torill Hammervoll. It will stop very soon let us all take the street of oslo september 07th 2019.

   Janny Kristine Skei:
   Torill Hammervoll sier det samme . Vi undres om det blir bedre !

   Kent Ole Furuly:
   Sikkert flere en fanger kan. Barn er smart og finner veier ut av elendigheten!

   Inga Rakita:
   Spørs hvor ofte institusjonene faktisk informerer politiet om rømningene og hvor mange av rømningene ikke blir registrert.

   Jørgen Arne:
   Fra og med 15 år, kan ingen holde han tilbake, sier Norges lover og også folkeretten:
   Fra og med 15 år, har ALLE i Norge, FRI bevegelsesFRIHET ;)

   Mona Rodian:
   Jørgen Arne virker som «alle» har «glemt» det og en annen ting er også at barn fra de er tolv år har rett til å bestemme hvem de vil være hos når pårørende skilles.

   Rune L. Hansen:
   Det er ingen 15-års-grense eller alders-grense, Jørgen Arne.
   Menneskerettserklæringen Art 13:
   "Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser."

   Mona Rodian:
   Frihetsberøvelse de lux :(

   Synnøve Hanssen:
   For noen utspekulerte overgripere.

   Rune L. Hansen:
   Mange mennesker misliker menneskerettighetene fordi menneskerettighetene setter grenser for deres makt, hovmod, vilkårlighet og politikk.
   Men det er nettopp det som er meningen med menneskerettighetene.

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, torsdag 15. august 2019: 

   Mørkt, vått, stille, stjerne-himmel og ned mot 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol i øst fra slørete himmel og 11 pluss-grader klokken 09. En stund derefter grålig og hvitlig overskyet med en mild bris, med 18 pluss-grader frem mot klokken 15. Noe lett yr og 16 pluss-grader fra omkring klokken 19.30. Med lett yr og 15 pluss-grader frem mot klokken 21. Omtrent det samme med mindre nedbør videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.08. 2019 via Menneskehandel Norge shared a post:
   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/permalink/2167809006662094/

   En av Barnekonvensjonens mange total-forbud mot bortførelse av barn og foreldre - Barnekonvensjonens Art 35:

   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."
 
   Barn skal ikke være en ting eller handelsvare som pakker med penger!

   Kamilla Thuzza, 15.08. 2019 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:

   Hva synes folk når selv frelsesarmen reklamerer for fosterhjem/kurs på sosiale medier? :(

   *

   Christine Hansen:
   Jeg synes frelsesarmeen skal ta hensyn til at mange av deres brukere har barnevernstraumer!

   Aina Hopland:
   Christine Hansen sååååå enig!!!!

   Erik Westre:
   Altså, selv denne gruppen bør erkjenne at det finnes barn som trenger fosterhjem, og at det i enkelte tilfeller er helt rett, og fullstendig nødvendig, å fjerne barna fra de biologiske foreldrene.
   Helt enig i at barnevernet begår overgrep og griper inn i mange familier, av feil årsaker, og uten at det er nødvendig. Men av og til er det nødvendig. Erkjenner man ikke det, så kan man heller ikke bli tatt alvorlig.

   Rune L. Hansen:
   Du forstår tydeligvis ingenting av Barnekonvensjonen, Erik Westre, eller du ønsker ikke å respektere dens for enhver umistelige og uavhendelige menneskerettigheter. Og da forventer du å bli oppfattet som seriøs og ikke-kriminell?

   Selvfølgelig kan det forekomme tilfeller hvor det å holde barn og voksne (inklusivt foreldrene) adskildt for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte uomtvistelig er nødvendig. På norsk og dansk kalles det lovlig kontra ulovlig nødverge, Erik Westre. I Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene fremgår akkurat det samme av nødvendighets-prinsippet (som også inkluderer forholdsmessig-prinsippet).
   Såkalte "fosterforeldre" eller hva en vil kalle det kan i slike tilfeller komme til å være den næreste og kjæreste løsningen - under forutsetning av full respekt for enhver menneskerettighet, inklusivt blandt annet Barnekonvensjonens Art 35 og menneskerettighetenes total-forbud mot vilkårlighet.
   Samtidig er også meget viktig at ikke barnet og dets familie saksbehandles, kontrolleres eller overlates til eller av menneskeretts-forbrytere! Og som bekjent er det politiske såkalte "barnevernet" og dets dirigenter og medspillere en politisk offentlig mafia-virksomhet som til og med enda ustraffet begår menneskeretts-krenkelser - og direkte er mangfoldig og grovt kriminelle!

   Erik Westre:
   Rune L. Hansen Nei, i enkelte tilfeller er det rett å adskille barn og foreldre for alltid. Et opplagt eksempel er seksuelt misbruk og vold. Om det skulle bryte med barnekonvensjonen så er det irrelevant. Det er viktigere å ivareta barnas beste, enn å respektere konvensjoner.

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig er trygghet viktig, både for barnet og for foreldrene og medmennesker. Men å adskille barn og foreldre for alltid er både unødvendig, uforholdsmessig og mildt sagt ulovlig. Det vil også krenke nærsagt alt som er av både barnets og foreldrenes og samfunnets menneskerettigheter! Den kriminalitet, vilkårlighet, lovløshet og umenneskelighet du gjør deg til talsmann for er mildt sagt skremmende og grotesk.

   Erik Westre:
   Rune L. Hansen Skjerp deg mann. En kan ikke la barn utsettes for incest og pedofili for å respektere "barnekonvensjonen". Om misbrukte barn vil gjenoppta kontakten med foreldrene etter at de er voksne, så er der deres valg. Men inntil da skal de skjermes, og hva folk som misbruker eller mishandler barna sine måtte føle, det driter jeg loddrett i.

   Rune L. Hansen:
   Å utsette barn for pedofili, vold, trauma, fremmedgjøring, identitets-tyveri eller andre menneskeretts-krenkelser er ulovlig og straffbart, Erik Westre, hvem enn som gjør det! Og kriminelle skal selvfølgelig real-kompetent dømmes til soning i henhold til lovlige (og ikke ulovlige) straffer!
   Menneskeretts-krenkere eller andre kriminelle er uansett aldri til barnets beste! Hvor falske de enn er!
   Vit også at langt flere mennesker var fornøyd med og glad for Hitler-regjeringens Gestapo sine kidnappinger og ødeleggelser av barn og foreldre enn dagens politiske såkalte "barnevern".

   Erik Westre:
   Rune L. Hansen Jeg har allerede sagt at jeg er uenig i måten barnevernet driver på. Som for eksempel det å fjerne barn fra mor fordi hun har litt unders middels IQ, eller fordi folk er litt utenfor A4. Eller fordi de ikke har de samme ressursene å tilby barna som det mere velutdannede og velstående foreldre har. Jeg er totalt uenig i å fjerne barn av sånne grunner.

   Rune L. Hansen:
   At mange eller enhver eller sær-interesser har sine forskjellige enigheter eller uenigheter om hva som er barnets beste og rett og riktig eller hensiktsmessig er vilkårlighet (det vil si synsing, spekulasjner, teorier, etc.), Erik Westre - og er med all verdens og historiens erfaringer total-forbudt i og av menneskeretts-konvensjonene (som faktisk er både nasjonal og internasjonal reell lov og rett)!

   Erik Westre:
   Rune L. Hansen Det er umulig å totalforby det. Den muligheten må være der, men det må være siste utvei, og i dag benyttes den for ofte. I tillegg til at barnevernet er mere opptatt av egen prestisje, og endrer sjelden mening når de opplagt har tatt feil.

   Rune L. Hansen:
   Enhver menneskeretts-krenkelse, privat eller offentlig, er ulovlig og straffbar kriminalitet, Erik Westre! Og er kriminalitet som aldri foreldes!
   Og menneskeretts-konvensjonene og blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, har med mangfoldig tydelighet lovbestemt, at:
   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, fredag 16. august 2019: 

   Mørkt, vått, lett yr, stille og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 04 i natt. Tildels lett overskyet og ned mot 11 pluss-grader frem mot klokken 07. Helt og delvis lett overskyet og gradvis opp mot 14 pluss-grader frem mot klokken 10.30 og 16 klokken 12. Overskyet og tidvis litt lett yr utover dagen. Mørkt, lett yr og omkring 14 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt og 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 17. august 2019: 

   Mørkt, vått, tildels yr, noe mild bris, stille og omkring 15 til 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet med yr og omkring 17 til 15 pluss-grader utover dagen og kvelden. Mørkt, vått og ned mot 13 pluss-grader klokken 23. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, søndag 18. august 2019: 

   
Mørkt, vått, månen nokså full nokså høyt sørlig og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.30 i natt. Enda mørkere, disig, regn og yr litt derefter, med noe torden omkring 05-tiden. For det meste overskyet og med yr og noe mild vind og omkring 16 til 14 pluss-grader utover dagen. Mørkt, vått, yr og efter hvert ned mot 13 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, mandag 19. august 2019: 

   
Mørkt, vått, yr og regn, noe mild vind omkring 13 til 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Regn og yr også utover formiddagen, men noe varmere og efter hvert mindre og uten nedbør utover eftermiddagen. Mørkt, vått og omkring 13 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, tirsdag 20. august 2019: 

   Været omtrent som i går. Nokså mørkt, vått og omkring 12 pluss-grader Celsius klokken 22. Mørkt, vått og ned mot 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, onsdag 21. august 2019: 

   Overskyet, lyst, vått og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute klokken 06. Med opp til omkring 14 og 15 pluss-grader utover formiddagen. Helt og delvis overskyet og omkring 14 til 13 pluss-grader og mindre vått utover eftermiddagen og frem mot klokken 19. Dagene er fortsatt lange her i Norge, men så frodige og innholdsrike klimatisk og med praktiske muligheter og gjøremål i landskapet i forhold til ellers i året at dagene likevel fort lett blir altfor korte. Det passer godt for meg nu med noe uansett nødvendig avkobling fra saks-dokumentasjonen for at jeg nu efter så mange år med daglig kontinuerlig og iherdig saks-dokumentasjon med også uendelige mengder vitnesbyrd og beviser endelig nokså snart nu kan forvente særlig en meget meget viktig dom fra Storkammeret i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (ECHR). En dom som blir meget viktig i og for hele verden! Mørkt og omkring 11 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt og omkring 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, torsdag 22. august 2019: 

   Mørkt, vått, yr, noe mild vind og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, yr, noe svak bris og omkring 14 pluss-grader utover formiddagen. Mindre overskyet og uten nedbor utover eftermiddagen og frem mot klokken 19. Tildels yr, vått, noe vind-drag og omkring 14 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, fredag 23. august 2019: 

   Mørkt, vått, yr og omkring 14 til 15 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 04 i natt. Derefter uten nedbør. Overskyet, vått og opp til omkring 17 pluss-grader utover formiddagen. Halvt skyet himmel, 17 pluss-grader og noe svak bris klokken 13 og derefter igjen overskyet. Overskyet, disig og tildels yr utover eftermiddagen. Vått, for det meste yr og omkring 15 pluss-grader utover kvelden og frem mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 23.08. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216859209607283

   Menneskerettighetene er ikke et mål, men en realitet.

   I "gamle dager" var det politiske regimer og nepotismer som bestemte i samfunnet, nedad via sine medspillere i den offentlige forvaltningen. Ikke fordi det var ment slik, tvert om, men fordi det omtrent automatisk ble slik. Fordi egoisme, hovmd, nepotismer, sær-interesser og makt-begjær gjorde seg gjeldende.

   For "den gamle tidens" politikk og politikere var dermed folket til for å tjene det politiske regimet. Med menneskeretts-konvensjonenes for enhver umistelige og uavhendelige menneskerettigheter ble forholdet fullstendig motsatt: Enhver politikk og ansatt i den offentlige forvaltningen skal og må likelig og rettferdig uten unntak tjene ethvert enkelt-menneske som er borger i landet i og for å innfri absolutt enhver menneskerettighet.

   Men det likte ikke - og liker ikke - "den gamle tidens" politikere og mentaliteter, som derfor forfalsker eller neglisjerer menneskeretts-konvensjonene, helt eller delvis, med dobbel-moral og katastrofale konsekvenser for medmennesker og samfunnet som resultat - iherdig forsøkt skjult. Sterke grådige krefter, som stadig mere og ekspanderende i verden har skapt makt-eliter og økonomiske eliter og dobbel-moral og menneske-diskriminering og menneske-forakt. De vil heller selv være makten og loven.

   Dette er forklaringen på hvordan dette har kunnet skje, til tross for menneskeretts-konvensjonene. Kort sagt fordi menneskeretts-konvensjonene systematisk har blitt forfalsket, bagatellisert og fortiet. At de tidvis likevel sporadisk, delvis eller tilsynelatende har vært virksomme har hatt liten positiv betydning, men langt mere negativ betydning.

   Selv hva en menneskerettighet er har "den gamle tidens" politikk og politikere i praksis forfalsket. Det er det som fremfor noe annet kjennetegner de.

   Innholdet i enhver menneskerettighet er lett-forståelig og viktig, men smittsomt forfalskes, bagatelliseres eller neglisjeres av kriminelle hensikter og kriminell dumhet.

   Og enhver offentlig menneskeretts-krenkelse kan skjule eller inneholde også flere og andre menneskeretts-krenkelser.

   Offentlig ansatte, uansett hvem, som medvirker i å krenke en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker - er kriminelle.

   Vet de ikke hva en menneskerettighet er og respekterer de ikke absolutt enhver menneskerettighet i praksis så er de livs-farlige i den offentlige forvaltningen.

   Menneskerettighetene handler om og er og skal i praksis være absolutt enhvers umistelige og uavhendelige minste-garanti og personlige forpliktelse i forhold til ethvert medmenneske og den offentlige forvaltningen.

   Menneskeretts-konvensjonene har gitt den reelle makten likelig og rettferdig og umistelig til absolutt enhver borger. På noen måte å medvirke i eller for å krenke dette er kriminalitet.

   Menneskerettighetene er ikke et mål, men en realitet. Og menneskeretts-krenkelser foreldes ikke.

   Enhver menneskerettighet er og skal for absolutt ethvert menneske være umistelig og uavhendelig og forpliktende, har menneskeretts-konvensjonene mangfoldig lovbestemt for enhver borger i landet. Det er det som fremfor noe annet kjennetegner en menneskerettighet. Det er det som er selve forskjellen på en menneskerettighet og alt annet.

   Det alltid eneste unntak som kan lovliggjøres, er hva som ligger i begrepet lovlig og uforfalsket nødverge (emergency / nødsituasjon) og tvingende nødvendighet. Hvilket blandt annet innebærer for en kortest mulig tid - og reell forholdsmessighet - med snarest mulig gjenopprettelse som aktiv og reell hensikt - også i praksis. Og at absolutt ingen menneskerettighet (inklusivt heller ingen adekvate lovlige faktum) skal kunne forfalskes eller neglisjeres.

   Alle lovbestemmelser, regler, avgjørelser, unnlatelser eller handlinger som er inkompatible med en eller flere menneskerettigheter eller med menneskeretts-konvensjonene - er ubrukelige og kriminalitet.

   Menneskeretts-konvensjonene representerer og er de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett, politikk og forvaltning, - kontra ulovlige.

   Og menneskeretts-konvensjonene og blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, har mangfoldig lovbestemt, at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Og blandt annet Barnekonvensjonen Art 4, har lovbestemt, at:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/2573596635994583/

   Naji Aabad Alkhamlichi:
   !!! I agree !!!

   Camilla Davids Haugen Lillasyster:
   !

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/2613636668686991/

   Robert Aasen:
   Menneskerettighetene er ikke rettigheter. Det finnes ingen menneskerettigheter, og i Norge har vi INGEN rettigheter, bare privilegier.

   Rune L. Hansen:
   Du er et talerør for den politiske nepotismen i dagens Norge, Robert Aasen?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/2303580146434916/

   Frode Rognes:
   Demokrati er juks. Jo flere konvesjoner og regelverk desto mere søl. Kanskje var det gamle totalitære styre mere verd, all den stund makten var synlig? Vi får uansett ikke tilbake det lille "demokrati" vi hadde fordi globalistene har andre planer for oss og det blir ikke bedre av en ny ressesjon som kommer nå. :(

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene og the rule of law er en forutsetning og nødvendighet for demokrati, Frode Rognes,

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, lørdag 24. august 2019:

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 15 til ned mot 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels med noe blålig og yr og en mild bris og gradvis opp til omkring 20 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen og frem mot klokken 19, men uten nedbør. Med 19 pluss-grader klokken 20 og med 18 klokken 21. Mørkt og 17 pluss-grader klokken 22.30. Omkring 16 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, søndag 25. august 2019: 

   Mørkt og omkring 15 til 16 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og nesten helt lett overskyet og noe mild bris utover formiddagen, med 20 pluss-grader frem mot klokken 11. Med 22 pluss-grader frem mot klokken 13 og derefter. Efter hvert med mere hvitlig og dust blålig himmel, med 20 pluss-grader klokken 18 og 19 klokken 19. Mørkt, stille og 16 pluss-grader klokken 22 og 15 klokken 23. Med omkring 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, mandag 26. august 2019: 

   
Mørkt og omkring 14 til 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Skyfri dus lys hvitlig blålig himmel og en svak mild bris og omkring 20 pluss-grader klokken 10. Litt senerre med opp mot 25 pluss-grader. Med 22 pluss-grader klokken 17 og 20 klokken 20. Nokså mørkt og 17 pluss-grader klokken 22. Mørkt og omkring 16 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Ylva Ylva, 13.07. 2019:
   https://www.facebook.com/ylvajaco/posts/10157405313812673

   BARNEVERNET ER EN FARE FOR NASJONEN NORGE:

   Når barnevernet entrer livet ditt må du være forberedt på flere ting. De kommer til å invadere familien, hjemmet og privatlivet. De kommer med regler som du må følge, laget ut i fra hver enkelt medarbeiders subjektive innstilling til familieliv. De kan dirigere hverdagen din detaljert. Du kan få beskjed om når barna skal legge seg, når babyen skal ha grøt for første gang og når du skal slutte å amme. Det er ingen selvfølge at du får dra på ferie og heller ikke at du kan bo hvor du vil eller innrede hjemmet ditt etter egen smak. Om du kan beholde katten din, hunden din, eller kjæresten, kommer an på hvilken saksbehandler du har, og hvilket kontor du tilhører. Med andre ord blir det bestemt av adressen og fødselsdatoen din.

   Du kan uansett ikke lenger gjøre de tingene som alle over 18 år har rett til å gjøre. Du kan ikke ta et glass vin til maten som foreldre uten kontakt med barnevern kan. Selv om du ikke har rusproblemer kan Barnevernet sette i gang tiltak med urinprøver, alkometer og uanmeldte stikkprøver. De behøver ikke noen gang fravike dette kravet igjen heller, selv om du leverer rene urinprøver i mange år. De kan da like gjerne bestemme seg for at de skal ha blodprøver i tillegg. Det er ikke noe tilsyn som kontrollerer at det er samsvar mellom vilkår og målsetning for å unngå maktovergrep fra Barnevernet. Derfor er det fritt frem for å bruke rusrelaterte kontrolltiltak som straff og derav følger at hyppige urinprøver gjerne er tegn på at du ikke har vært "samarbeidvillig", ikke at du har aktive rusproblemer. Har du talt Barnevernet midt i mot er det mer sannsynlig at de tar omsorgsretten enn at de fraviker kravet om urinprøver. Og selv når de har fratatt deg daglig omsorg behøver de FORTSATT IKKE fravike kontrollkravene. De kan straffe deg i all evighet... Om du ikke stiller 3 dager i uka på Fyrst for å tisse med publikum mister du samtalen du har på telefon hver uke,- "tenk så lei seg Ole blir da..." Protesterer du, fordi du tenker at du har jo ikke mer å miste kan de enkelt og elegant endre vilkåret til at du må være på Fyrst når de åpner kl 08.00.. Hvorfor du må det? Fordi det er til "barnets beste"....

   Om Barnevernet vil straffe deg, eller om de bare vil iverksette nok tiltak til at det på papiret ser ut til at "anna tiltak har vorte prøft" så kommer de til å utsette deg for invaderende overgrep uten annen begrunnelse enn den vanlige...."til barnets beste".

   DU kan selvfølgelig ikke vurdere hva som er til DITT barns beste, du er jo bare en liten far eller mor som er glad i barnet ditt. Barnet ditt kan heller ikke uttale seg før det nærmer seg konfirmasjon for det er jo "bare" et barn. Derfor er avgjørelsesmyndighet blir lagt til et ukjent nek, hun er barnløs og knapt nok voksen men har 3 år på skolebenken innen barnevernsarbeid. Når barnet ditt har blitt 12 år skal det ha lov til å uttale seg om egen situasjon, men husk at det er Snella, det vesle pedagogneket som har beslutningsmyndighet...

   Alminnelige, norske prinsipper om rettssikkerhet gjelder ikke for deg. Å ta barna dine er en FORVALTNINGSAVGJØRELSE ikke en straff. Skal du i retten for et butikktyveri kreves det at skyldspørsmålet bevist med sannsynlighet 99 %, for å ta barna dine kreves det bare sannsynlighetsovervekt. Dvs over 50 % overbevisning hos et par saksbehandlere.

   Barnevernet kan ta fra deg rettigheter som er beskyttet av Grunnloven og internasjonale konvensjoner, fks. ytringsfriheten m. fler. De kan sensurere hva du får lov til å snakke med barnet ditt om, eller de kan pålegge deg ting du MÅ snakke om. Og advokaten din tillater det...


   Det stilles skyhøye krav til deg men det er overhodet ikke noen kvalitetskontroll av Barnevernet. Du kan få en saksbehandler som for det meste er sykemeldt eller på ferie. Er noe uavklart. ex. i forhold til vilkår du har blitt pålagt og samvær så må du og gullungen bare vente noen uker eller måneder til Fitte-Britt er tilbake på kontoret. Om din saksbehandler ikke kan norsk godt nok til å forstå dialekten din så er det et lite problem i forhold til en saksbehandler som misliker eller forakter deg i utgangspunktet. Grunnen kan være forskjellig livssyn og livssituasjon. Ex. Saksbehandler med hijab og giftering og du er enslig mor med 3 forskjellige fedre,- alle ukjente.... Om du kunne bytte saksbehandler kunne du blitt enig med hun stakkaren fra Kurdistan som ønsker å være lydig mot mannen sin og som uheldigvis "vant" en traktorlespe fra Kvinnegruppa Fjottar i det Kongelige Norske Barnevernslotteriet....

   Et vanlig problem er at saksbehandler er skoleflink, fra et dannet og møblert hjem må vite....og hun aner ikke hvordan det er å være ute en vinternatt og derfor tror hun ikke på at vinternetter eksisterer... Og mangelen på erfaring kompenseres med teorier og overdreven selvtillit. Du er kanskje ikke velutdannet, med stort akademisk vokabular, du kjenner ikke til alle de paragrafene som strøs rundt, (Saksbehandler forstår dem heller ikke, men har pugget ordlyden i de generelle som står først i Barneloven og Forvaltningsloven og er trygg på at hun kan tolke derav som hun vil og at "skjønnsutøvelse" betyr hvordan hun ØNSKER og VIL at ting skal være)

   Selvfølgelig blir du ikke en dårlig mor av å være oppvokst i Kurdistan eller av å ha sexliv som ei bakgårdskatte, men det kan gjøre deg til et dårligere menneske i noens øyne, og om "noen" er ansatt i Barnevernet så er du ikke en dårlig mor, men dog uegnet.

   Du risikerer at henvendelsene dine blir "glemt", at papirer blir "borte", at det blir skrevet rapporter om deg som du ikke får lese fordi dette er "internrapporter" og dessuten "finnes de ikke". Noen opplever at konsulenten lyver eller dikter opp ting og du må huske at når en ansatt i barnevernet sier eller skriver en ting så er det blitt en sannhet,- selv om det aldri har skjedd.

   Du KAN være heldig å bare få hjelp og støtte, ( selv om jeg ikke vet om noen med hovedsaklig positive erfaringer vil jeg holde muligheten åpen for at det kan skje,) tingene jeg har beskrevet er ikke veldig uvanlig, og du vil med stor sannsynlighet bli utsatt for en del av dette. Er du helt uerfaren med dette maktapparatet lurer du sikkert på hva du kan gjøre. Svaret er INGENTING. Du kan ikke endre SYSTEMET selv om det er Grunnlovsstridig og bryter internasjonale konvensjoner Norge er bundet av. Dagens praksis opererer UTENFOR LOVEN og MOT LOVEN, allikevel blir systemet støttet og sponset av NORGES STAT. Du er bare en liten far eller mor som er glad i barnet ditt.

   SKADEBEGRENSENDE TILTTAK:
   - Du må ikke være vanskelig eller kritisk mot barnevernet.
   - Du må ikke være ironisk eller sarkastisk.
   - Du må gjøre alt de sier.
   - Du må late som du gjør det med glede.
   - Du må gi uttrykk for at du anser Snella og Fitte-Britt som så kunnskapsrike at du er glad for den kyndige veiledningen.
   - Du må huske at uansett hvor ille ting er så kan Barnevernet ALLTID gjøre det VERRE!

   Om du får beskjed om at du skifter bleie for fort, du må gi barnet ro og anledning til å ligge på stellebordet og sprelle, skal du smile og si "Selvfølgelig, det er jo så klart viktig" om du klarer kan du legge til "takk, det var et godt råd". To dager senere når en annen fra Barnevernet sier at du bruker så lang tid på bleieskift skal du si: "Jeg regner med at jeg blir raskere når jeg har mer trening". Det spiller ingen rolle hvor lang tid du bruker men det er AVGJØRENDE at barnevernet er fornøyd.

   Det er av betydning om du er en god omsorgperson men det VIKTIGSTE er om du er høflig og lydig og gjør ALLE til lags. I motsatt fall er du "ikke mulig å samarbeide med" ... -Og da kan du ikke ha barn,- I Norge.... Om du har mishandlet eller misbrukt barnet er det en bagatell i forhold til stemplet "ikke mulig å samarbeide med" Så lenge det er mulig for Barnevernet å samarbeide med deg kan de sette inn hjelpetiltak i hjemmet og da er det til "barnets beste". Det antas viktigere for barnets velbefinnende at mor og far er samarbeidsvillige enn at de er empatiske omsorgpersoner.

   Om du tror at jeg overdriver og tenker at så ille kan det ikke være, kan det være den mest katastrofale feilvurderingen du tar i ditt liv...

   Om Barnevernet ikke fornøyd vil de lage vanskeligheter for deg, og om du ikke da legger deg PADDEFLAT og begynner å SVELGE KAMELENE dine så blir de mer misfornøyd. Når misnøyen er tilstrekkelig stor kommer Fitte-Britt og Snella og TAR BARNA DINE.

   Har de bestemt seg og vil ha barnet ditt følger Barnevernet en enkel standardoppskrift: De fatter vedtak om omsorgsovertakelse. De finner fosterhjem. Om du ikke leverer barnet frivillig kommer politiet og river barnet i fra deg og bærer det skrikende ut. Du får innvilget samvær og om det er 4 timer pr mnd og 2 tlfsamtaler i uka er du HELDIG. Om du fortsatt ikke har lært å ligge paddeflatt, holde kjeft og svelge kameler så blir samværet satt ned til 2 timer 4 ganger i året. Er du fortsatt frekk? Da er du ustabil og farlig og alt samvær må være med tilsyn av to vakter som skriver rapporter du ikke får lese... Og tilsynet fortsetter så lenge tilsynsvaktene, som gjerne er et privat innleiefirma som fakturerer med gaffel, mener d er hensiktsmessig...

   Kommer det så langt har du fattet alvoret og du er villig til å logre, smiske, krype og hoppe, men nå er d ikke sikkert du klarer det fordi du er så DESPERAT og FORTVILA. Du har SKYLDFØLELSE. Du BEKYMRER deg. Du SOVER IKKE, SPISER IKKE, Du SAVNER barnet og d aller verste er å vite at ett eller annet sted ligger UNGEN DIN hos VILT FREMMEDE og opplever sin første SORG. Du er presset så langt at du muligens ikke klarer å være rasjonell og ALT du gjør vil bli brukt mot deg..... -Uansett hvor ille du har det så har ungen din det VERRE. Barnet har mistet ALT, og nå legges grunnlaget for emosjonell utrygghet, problemer med nære relasjoner, manglende evne til å stole på andre, manglende evne til stabilitet m.mer. Om du tenker at d kan ikke bli verre, tar du feil. Barnevernet er flinke på siste akt i tragedien.

   Fosterforeldre tjener rågodt og derfor velges nytt hjem på øverste hylle. Fosterforeldre er gjerne supermennesker med LANG akademisk utdannelse, HØY inntekt i utgangspunktet, stabilt parforhold, solide familierelasjoner og hytte i Hurdal. Barnet ditt får ikke bare nye foreldre men også besteforeldre, søskenbarn, onkler og tanter og til og med en egen ponny....! Du har to timer samvær per måned og kommunal leilighet og skal kjempe alene mot alt dette... Og det holder det første året, og det andre, men ikke det tredje..... NÅ først har du MISTET BARNET DITT, i tråd med Barnevernets målsetning. Er du heldig vil barnet søke seg til deg når det blir større i de periodene de er i opposisjon til fosterhjemmet, kanskje er de fortsatt til og med glad i deg.... da må du avfinne deg med at de ser litt ned på deg, det er et resultat av bakgrunn og oppvekst
Og nettopp her er vi ved sakens kjerne. Det som pågår i dagens Norge er "ET RAN AV BARN FRA ARBEIDERKLASSEN TIL MIDDELKLASSEN. sitat Per Erik."

   Personlig har jeg ikke barn, og noe av grunnen er det Kongelige norske Barnevernslotteriet... Jeg elsker hunden og katten min så høyt at jeg blir øyeblikkelig både livsfarlig og helt grenseløs om noen KØDDER med noen JEG er GLAD I. Og jeg skjønner at selv om jeg har et nokså kjølig forhold til barn ville jeg blitt like glad i egne barn som jeg er i hunden min. Jeg setter meg ikke i den situasjonen at jeg gjør meg så avhengig av gisler (barn) at jeg blir nødt til å forhandle med terrorister (Barnevernet). Jeg har 30 års erfaring med venninner som har slitt med barnevernet og alle urimeligheter de har blitt utsatt for har gjort inntrykk... Jeg mener oppriktig at 3 år med barnevernsutdanning eller Sosialhøgskolen gjør deg kompetent til å arrangere selskapsleker og trøste klienter i vanskelige situasjoner men IKKE til å ha avgjørende innflytelse på noens liv.  

   *

   Irene Beate Litsheim:
   Du kunne vel ikke fremlagt det bedre ylva. Du er helt rå på og forklare hva så mange lider seg igjenom fordi de ikke er annet enn hjelpeløse foreldre som ikke har noe de skulle sagt når myndighetene har bestemt seg for det.De trykker ikke bare foreldre langt ned i dritten . De frarøver barn det viktigste de har i livet. Om de har lest seg frem til rette av sånne handlinger er 100%de har ialefall ikke egen kunskap eller erfaring på hvordan realiteten funker . Og stakkars barn det er de som blir produktet av slik stigmatisering vi har i dette fuckens systemet her. Trenger ikke være einstein for og forstå at det er barna som blir ofre for slikt maktmissbruk.

   Bente Johansen:
   Tusen takk for sannheten kommer ut i sosiale medier. Dette kun ingen forklart bere enn deg Ylva, kan man støtte opp under dett ( 0 kontanter) men hvert ord du har skrevet her vet jeg med 120% at er sant. Hvorfor gjør ingen noe, ja jeg vet Ylva . Barnevernet i Norge harden største makten i vårt land land( rike) Det er flaut å se hvordan barnevernet hetser , plager, gir familier ordrer, og om de ikke følger ordrene, ja da skjer nok mest sannsynlig det børste. De gir barne/ barna til noen andre uren noe grunnlag for det. Àeg har vært med på barneverns møter, både på dere arena og hjemme hos familier. Barnevernet følger ikke opp det de skal, som du sier alt går etter deres ordre. Jeg er meget bekymret, da Vi også har nav sosial på samme sporet som barnevernet i Fredrikstad.
   Stå på, la hele folket støtte deg slik som meg og mine venner og bekjente. De bygger ingen ting opp, bare river menneskene mer, ja de barna lider i stilhet for de er redde for å si , gjøre noe feil. Dette må snu
   Bente I.johansen

   Ĺinn Marie Halvoŕsen:
   Dessverre så er det sant alt du skriver Ylva. Fuck hele systemet deres

   Per Antonio Lopez Rebollar:
   Veldig bra skrevet. Det er helt korrekt alt og noen ganger til og med verre . Dessverre. Tusen takk for at du og flere skriver om sannheten. Opplysning er det som skal til om hva som skjer i virkeligheten. Noen går dessverre uvitende om det som skjer fremdeles.

   Ylva Ylva:
   Problemet er at ofrene (foreldrene) her hjelper til med å skjule overgrepene. Ofte fordi de ønsker å skjerme barnet, men også fordi Barnevernet har kjørt de så langt ned at karakteren er DREPT. De har stått alene mot et statsapparat som hamrer inn hvilken udugelige foreldre og håpløse mennesker de er. Barnevernet fokuserer ofte på ømme punkter... Du som har blitt mishandlet selv som barn har ikke evne til.... Du er i grenseland til tilbakestående på I:Q test.... Du har rykninger i det ene øyet og sjeler litt og må tenke på hvordan det oppleves for barnet ditt og bli sett sammen med deg... Det finnes INGEN nedre grense for hva den etaten tillater seg! Og foreldre i konflikt med Barnevernet blir stigmatisert.... Man tenker at "noe" må være galt....

   Ida Åsesdatter Isaksen:
   Ylva Ylva så sant. Innlegget innhold fortjener ikke hjerte, men du får det likevel for beskrivelsen <3

   Bente Johansen:
   Ingen kan si i mot det Ylva har lagt ut her. Skjønner at mennesker som har hat eller har de på livet ditt. Alt er rett Ylva. Veldig skummelt, for å si det rett ut. I Fredrikstad er de mest myndige personene/ institusjonene er barnevernet, nav sosial, nav arbeid, og kommune - leger innen flere instanser . Mange av de. Til sist kansje boligetaten i kommunen. De første størst makt. Meget meget farlig.

   Hege Heimdal Lamo:
   Åiiii, den texten "satt"- og burde også publiseres sånn at "rette vedkommende" måtte lese, kanskje pensum for de med 3 års utdannelse, UTEN autorisasjon (trenger ikkje å stilles til ansvar for egen handling), MEN pass på så de ikkje henter hunden og katten din ;) Din text bør du publisere om og om igjen ! !

   Jon Magne Hørsandlien:
   .

   Linda Konstad:
   Dette er jo helt klart bevis at mange ansatte i Bv er psykopater!! Dette må jo de fleste advokater skjønne at de må hjelpe normale foreldrene til barna å ta Bv

   Nina Kateraas:
   Utrolig bra skrevet! Og veldig morsomt også selv om det selvfølgelig er svart humor for alt er jo sant :) :) :) :) :) :) :(

   Grethe Abrahamsen:
   ! ! !

   Nina Onsvåg:
   Ja, det er akkurat sånn det er :( :( sannheten servert på et gull fat :(  Er selv midt oppi det, med min datter og mitt barnebarn. Var med min datter og barnebarnet til Gullhella familie senter i Asker. Skulle være der i 16 uker. Det ble avsluttet etter 10 dager. Nettopp for at mormor ville beskytte sine, og ikke la seg dirigere av barnløse snella og fitte britt. Etter 10 dager mente de at gutten hadde resignert og fått bekymrings rynke i panna. Fordi han ikke fikk dekket sine basale behov. Selv om helsesøster sa han har en formidabel vekt økning. Dette skjedde dagen før han ble plassert i beredskapshjem. Helsesøster 's møte ble gjemt og glemt og ikke vektlagt i det hele tatt. Fuck bv. Fordi dattern min slet på skolen når hun var 10 år, og ikke kunne helt forskjell på enere og tiere. Er hun ikke verdig omsorgsperson som 26 åring.
   Bv er en tøff og umulig etat å sloss mot. Saken var oppe i nemda i mai. Nemdsleder hadde bestemt seg på forhånd og ville bare hjem til 17 mai og drikke øl. Hun kuttet inn til beinet når det gjaldt vitner. Hun hadde allerede bestemt seg. Det endte med to timer samvær pr år. Neste runde er tingretten. :( :( :(

   Wenche I. Vigrestad:
   Fantastisk bra og helt rett skrevet ! kjempe trist at ikke flere av den vanlige «mann/kvinne» i gata tørr og ta sannheten innover seg !

   Anette Gjølme:
   Spot on!

   Anne Grimstad:
   Det var så bra reflektert over d bv gjør! Mange vonde minne kom nå, men du traff spikeren på hode og fikk sagt åssen de hjerteløse i bv jobber! Takker deg :)

   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, tirsdag 27. august 2019: 

   Mørkt, stille og omkring 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels og delvis overskyet og opp til 20 pluss-grader frem mot klokken 10. Opp til omkring 23 pluss-grader frem mot klokken 12.30. Tildels opp mot 25 pluss-grader utover formiddagen. Omkring 19 pluss-grader mot klokken 21. Marius Reikerås ble onsdag 21. august 2019 utestengt fra Facebook i 30 dager av Facebook avdeling Norge - uten adekvat eller lovlig grunn. Flere andre norske menneskeretts-forkjempere knebles og straffes også særlig i disse dager. Mørkt og omkring 18 til 17 pluss-grader klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Albert Johnsen, 27.08. 2019 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared a post:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/2310948899031374/

   Dette skjer ytterst sjeldent. Veldig spesielt at det kalles inn til høring for å lese opp en dom som falt den 27. mai.

   Det virker som om EMD skal sikre seg at norske myndigheter får det med seg og forstår betydningen av det som blir sagt. Først avsies det dom i Lobben-saken den 27. mai, så kommuniseres 16 nye bv-saker til norske myndigheter, og så skal dommen i Lobben-saken leses opp i muntlig høring den 10. september. Virker som om EMD har mistet tålmodigheten og at norske myndigheter nå skal få budskapet inn med teskje, slik at det ikke kan misforstås. Men arrogante norske myndigheter reagerer som forventet og har sørget for at Marius er stengt ute fra fb.

   Ruth Ensby, 27.08. 2019:

   Da har Marius Reikerås følgende å meddele :

   Storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen avsa, den 27.5.19, dom i saken mellom Lobben og Norge.

   Dommen vil bli offentliggjort gjennom en muntlig høring i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, den 10 september, kl 10.

   Del gjerne dette videre.

   *

   John Terje Henriksen:
   Nå forstår vi alle hvorfor Marius er utestengt fra FB en måned.... de gremme Politikerne i norge eier ikke ryggrad eller noe som kan likne på dette.... det hele er V A N V I T T I G..... GANSKE .... ENKELT.....

   Wenche Vatland:
   Prøver å kneble folk.. Det virker desverre ikkje lenger.. Nå er det flere som er obs og ute av dvaletilstand der alt er ok i Norge.. Snakk om skakkjørt Norge... Politikere tør ikkje sei noe om dette.. Feighet lenge leve..

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Kopierer og deler Albert Johnsen :) :) :) må si det kribler i magen nå :) :) :)

   Line Sandbæk Hansen:
   Derfor ja!!! Så han ikke skulle legge ut infoen om Lobben-dommen og sånn at han ikke skal få dele når dommen blir lest opp!!! Fy fader, at det går ann! Men han kommer igjennom på mange andre facebooksider, så de får ikke stoppet han uansett!!

   Solveig Korneliussen:
   Be Marius opprette ny backup konto ,den fylles fort opp med folket!

   Rune L. Hansen:
   Greta Solheim sier følgende i en kommentar:

   Bra EMD gir lyd fra seg. Men høres ut som en merkelig og bakstreversk prosess å opplyse 3 måneder senere den 27 august, at å ja vi kom plutselig på at det falt en dom for 3 måneder siden: ”Dommen i storkammeret falt den 27mai. og blir offentliggjort den,10,september kl 10.”. Så skal det endog være en ny ”Muntlig høring i storkammeret kl 10:00”

   
---
---

   Ruth Ensby, 27.08. 2019:
   https://www.facebook.com/ruth.ensby.3/posts/1122516404614841

   Marius Reikerås:

Original Message ----------------------------
Subject: [Fwd: Krav om at Storting og regjering rydder opp i alle
menneskerettsbruddene. Lobben- og Ensby- sakene:
#overgrepsattisystem. EMD har satt frist til 23 september.]
From: marius@reikeras.no
Date: Tue, August 27, 2019 3:09 pm
To: postmottak@bfd.dep.no
--------------------------------------------------------------------------

---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: Krav om at Storting og regjering rydder opp i alle
menneskerettsbruddene. Lobben- og Ensby- sakene:
#overgrepsattisystem. EMD har satt frist til 23 september.
From: marius@reikeras.no
Date: Tue, August 27, 2019 3:08 pm
To: familie-kultur@stortinget.no
--------------------------------------------------------------------------

   Krav om at Storting og regjering rydder opp i alle menneskerettsbruddene. Lobben- og Ensby- sakene:
   #overgrepsattisystem. EMD har satt frist til 23 september.

   Til de det gjelder i Storting og regjering.

   Kopi: Offentlig.

   Den 6 juni i år, skrev jeg til Storting og regjering med krav om at man begyner på reparasjonsprosessene i Ensby- og Lobben- sakene.

   Bare 11 dager senere, den 17 juni, kommuniserte Den Europeiske Menneskerettsdomstolen 16 nye saker til Norge, herunder Ensby- saken. og hvor staten har fått frist til 23 september med å se om det er mulig å
løse disse sakene.

   Stortinget og de ulike departementene, har et formidabelt ansvar med å innordne vårt forvaltnings- og rettssystem, slik at de håndterer menneskerettene forsvarlig. Samt å sørge for de nødvendige reparasjonsprosesser, der menneskerettene er krenket.

   I Pelissier og Sassi v Frankrike sa EMD at :

   ”Article 6 § 1 of the Convention imposes on the Contracting States the duty to organise their legal systems in such a way that their courts can meet each of the requirements of that provision, including the obligation
to decide cases within a reasonable time.”

   Tilsynelatende kan det virke som at Storting og regjering nå tar dette på alvor, jf blant annet gårsdagens artikkel i Dagbladet 3juli, der Ropstad uttaler:

   - Dette tar vi på stort alvor. Vi har i dag fått beskjed om at sakene er kommunisert, det vil si at de ønsker å få sakene kommentert fra norske myndigheter, men vi har ikke fått sett sakene ennå. Vi vil nå i samarbeid
med regjeringsadvokaten se nærmere på de enkelte sakene, og forberede sakene i samsvar med EMDs prosedyrer, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

   https://www.dagbladet.no/nyheter/sjokkangrep-mot-norsk-barnevern/71363829

   Noen dager senere, fulgte leder for Familie- og kulturkomitéen på Stortinget, Kristin Ørmen Johnsen (H) med å si følgende:

   - Vi kan ikke ha det sånn at Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) stadig tar nye, norske barnevernssaker til behandling. Det må tas på høyeste alvor, sier leder for Familie- og kulturkomitéen på Stortinget,
Kristin Ørmen Johnsen (H)til Dagbladet.

   https://www.dagbladet.no/nyheter/kan-ikke-ha-det-sann/71376213

   Når ministeren og leder for Familie- og kulturkomitéen på Stortinget, begge sier at "dette er noe vi må ta på høyeste alvor", så må vi tro på at det ikke bare er ord.

   Bare det at det er 26 barnevernsaker til behandling i Den Europeiske Menneskerettsdomstol i samme tidsrom, en av dem der Norge allerede er dømt og en vært behandlet i storkammeret, sier alt om det faktum at verden der ute, for lengst, har sett at det ligger store svakheter og mangler til vårt system.

   Følgelig:

   Barnevernet, fylkenemndene og domstolene står overfor en alvorlig internasjonal tillitskrise.

   Ikke bare renner sakene inn for Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Også fra andre internasjonale hold, som fra Europaparlamentet og fra Europarådet, kommer det jevnlig med "bekymringsmeldinger" om de overgrep som vanlige familier utsettes for i Norge.

   Jeg minner om resolusjonen som Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) vedtok den 28 juni i fjor, med 43 mot 2 stemmer, retter et svært kritisk søkelys på Norges praktisering av måten barn blir adskilt fra sine familier.

   Kort tid etter at resolusjonen i PACE var et faktum, den 6. september 2018, ble Norge altså enstemmig dømt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) i saken mellom Jansen og Norge. Og bare en drøy måned etter domfellelsen, måtte Norge møte i storkammeret i EMD i Lobben- saken.

   Det gjenvalgte medlem av Europaparlamentet, Tomáš Zdechovský, har brukt flere år på å granske barnevernet og domstolene i Norge, noe som blant annet har resultert i boka, "Stolen Childhood". Boka er i realiteten
en sjokkerende rapport, over et system som begår grove overgrep mot normale familier.

   Og han er ikke alene om å mene at Norge bedriver systematiske og alvorlige menneskerettsbrudd. Han har støtte fra et betydelig antall medlemmer i Europaparlamentet.

   I tillegg setter andre land stadig større søkelys på det som forekommer i Norge, se feks dekningen som slovakisk TV gjorde i forbindelse med storkammersaken til familien Lobben:

   https://www.youtube.com/watch?v=Vo1tFjjIA3s&feature=share

   Verdt å merke seg er det at Slovakias regjeringsadvokat, Marica Pirosikova, som regnes for en av de fremste menneskerettsekspertene i Europa, anklager Norge for å drive systematiske brudd på menneskerettene.

   Det franske menneskerettsadvokaten, Gregory THUAN Dit DIEUDONNE, uttaler til Dagbladet TV at ingen vil tro at et vestlig system er så råttent fra innsiden, se link:

   https://www.dagbladet.no/video/norge-mot-trude/A0vcqtLd

   Selv har jeg brukt betydelig med tid på å reise rundt om i verden, for å bidra til og fortelle om det faktum, at det også i Norge begås systematiske brudd på menneskerettene, som her fra indiske medier:

   https://countercurrents.org/2019/05/interview-with-marius-reikeras-human-rights-defender

   https://www.youtube.com/watch?v=GHKmx8MNJW8

   Det vises også til BBC sin dokumentar, som er vedlagt her:

   https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/norways_hidden_scandal

   Som min e-post av 6 juni viser, så er det ikke tilfeldige brudd som begås, men overgrep satt i system.

   Med de avsløringene som her kommer knyttet til Lobben- og Ensby - sakene er det håp om at de rette myndigheter nå begynner å ta affære for å stoppe disse overgrepene som forekommer, samt å reparere, så langt det lar seg gjøre, de krenkelser som allerede har skjedd.

   Jeg skal rekapitulere noen av hovedpunktene her, gjennom 10 punkter:

   1. Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har sagt at korrekt gjengivelse av jus og faktum, er like viktige for rettssikkerheten.

   I den kjente avgjørelsen, Dr. Le Compte,VAN LEUVEN AND DE MEYERE v. BELGIUM heter det:

   "....Article 6 par. 1 (art. 6-1) draws no distinction between questions of fact and questions of law. Both categories of question are equally crucial for the outcome of proceedings relating to "civil rights and obligations"

   Og i så måte bør det også være svært bekymringsfullt for de folkevalgte, at ikke bare slurves det med faktum, men også med jussen syndes det grovt.

   Dette vil her bli grundig dokumentert i tilknytning til Lobben- og Ensby-sakene.

   2. Det går en rød tråd fra Scandinavian Star- og Nordsjødykkersakene, og frem til de avsløringer som jeg i det følgende vil fokusere på i Lobben-og Ensby-sakene:

   For sakene kan, sammen med av tusenvis av andre saker, rubriseres under emmeknaggen, #overgrepsattisystem:

   a. Scandinavian Star saken.

   Som "Brennpunkt" dokumenterte allerede i 2001:

   Trailersjaføren, Erik Mørk Andersen, var den perfekte syndebukk for politiet, se Brennpunkt sin dokumentar her:

   https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/2001/OFFD12000101/avspiller

   At det samme politiet var klar over at han umulig kunne ha stått bak mordbrannene,som kostet 159 menneskeliv, var underordnet.

   Det var viktig å raskt utpeke en gjerningsmann, og den danske trailersjaføreren, med en brukket fortid, var den perfekte syndebukk.

   b. Nordsjødykkersaken.

   Nok en sak full av juks satt i system.

   Og for å hindre dykkernes viktigste vitne, dykkerlege Svein Eidsvik, fra å forklare seg i rettssalen var det, foruten å skremme han til taushet, helt greit for det offentlige å erklære han for å være død, se link:

   http://annakathrine.origo.no/-/bulletin/show/584997_forsvarsdepartementet-erklaerte-sprell-levende-dykkerlege-doed

   c. Uavhengig av hva man personlig måtte mene om Treholt-saken:
   Deler av bevisene ble fabrikkerte.

   d. Selvsagt har aldri Ruth Ensby hørt at hennes datter er psykisk utviklingshemmet, se link: https://www.tv2.no/a/8901800/

   Likevel ble dette brukt mot mor, som et av flere påskudd, for å ta babyen.

   e. Ikke rart Regjeringsadvokaten ber Den Europeiske Menneskerettsdomstolen om å ligge unna Norge, se link:

   https://www.dagbladet.no/nyheter/norge-ber-strasbourg-ligge-unna-i-betent-adopsjonssak/70315690

   Tenk om bare en brøkdel av alle overgrepene som den norske stat har begått, skulle dukke opp i lyset?

   I det nedenstående skal jeg, gjennom 10 korte avsnitt, summere opp hvordan to helt vanlige familier, familiene Lobben - og Ensby, ble utsatt for det som er så alvorlige overgrep begått av den norske stat, at det knapt er
til å begripe.

   Og der et samlet offentlig apparat, som omhandler alt fra stiftelsen Vilde, barneverntjenesten i Røyken og Ringerike kommune, Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesnemnda i Buskerud og Vestfold, Drammen og Ringerike
tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett, har fabrikkert med bevis og tilpasset faktum og jus, slik at familiene var sjanseløse i møte med det offentlige.

   Det som her vil komme frem i det følgende, også takket være TV 2 og Dagbladets journalister, Asbjørn Øyhovden og Asle Hansen, vitner om en serieforfølgelse av familiene, hvis offentlig mål var omsorgsovertakelse
og tvangsadopsjon. Basert på systematisk juks!

   3. Vilde familiesenter i Horten.

   Tvangsadopsjons-sakene til familiene Lobben- og Ensby, viser et mønster som jeg nå skal vise, som trekker klart i retning av det flere internasjonale jurister definerer som "Crimes Against Humanity".

   Jeg skal derfor ta de mest sentrale punktene, og vil altså i denne bolken se nærmere på Stiftelsen Vilde.

   Felles for begge sakene, er at Trude Lobben og Sylvia Gustavsen Ensby fødte sine førstefødte, i begge tilfeller en gutt.

   Trude Lobben fødte en gutt på det som da het sykehuset Buskerud, den 25. 9. 2008. Fra 1. juli 2009 heter sykehuset, Drammen sykehus, og er en del av helseforetaket Vestre Viken.

   Sønnen til Ensby ble født den 20 november 2015, på Ringerike sykehus, som også er en del av helseforetaket Vestre Viken.

   Både familien Lobben og familien Ensby, ble plassert på Vilde familiesenter i Horten.

   Senteret gir inntrykk av at det er et hjelpesenter, men det er det ikke:

   Det er et utredningssenter som tydelig har hjulpet barnevernet med å få "kjøtt på beinet " i disse sakene, for å få gjennomført omsorgsovertakelse og tvangsadopsjon.

   Med andre ord tilpasses faktum i disse to sakene, slik at det skal passe inn i det offentliges virkelighetsbeskrivelse.

   I saken til Lobben, er det å merke seg hva Drammen tingrett, ved dommer Rolf B. Merckvoll, skriver om Stiftelsen Vilde i sin dom den 19. august 2009:

   "Vildes konklusjoner er uforbeholdent lagt til grunn av samtlige tidligere instanser som har behandlet Trude Lobbens omsorgsevne. I fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse av 02.03.09 står på side 6:

   " Fylkesnemnda legger avgjørende vekt på vurderingene og konklusjonene til Stiftelsen Vilde"

   Videre skriver dommer Merckvoll:

   "Vilde har trukket konklusjoner som står i full motstrid med erfaringene fra barselavdelingen ved Sykehuset Buskerud. Sykehuset Buskeruds rapport er basert på pleiedokumentasjon fra 3 erfarne jordmødre og barnepleieres vurderinger.

   Sykehuset Buskeruds konklusjoner fra barselavdelingen, er ikke omtalt i Vildes rapport av 23.10.

   Ingen av de tidligere instanser har berørt det som her er redegjort for."

   Det at Stiftelsen Vilde fjernet det som var positivt for Lobben, merket dommeren fra Luxembourg seg da saken var til behandling i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   De dommerne som evaluerte faktum da Lobben- saken var til behandling i kammeret, dommerne fra Irland, Bulgaria og Aserbajdsjan, sier følgende om helsetilstanden til Lobbens sønn:

   "However, at two months he is described in the report of the family care centre as functioning as a normal two-month old and as bearing “the mark of good psychosocial and cognitive development"

   Og denne artikkelen fra Dagbladets Asle Hansen, beskriver jukset godt:

   https://www.dagbladet.no/nyheter/barnevernet-hevdet-det-sto-om-babyens-liv-papirene-viser-noe-annet/70952604

   Stiftelsen Vilde jukset altså bevisst med helsetilstanden til Lobbens sønn, hvis hensikt var å tilrettelegge for omsorgsovertakelse og adopsjon.

   Hva så med Ensby- saken?

   På samme måte som i Lobben- saken, er rapportene som kom fra Stiftelsen Vilde, utelukkende negative.

   Også her i sterk motstrid til den rettsoppnevnte sakkyndige for Ringerike tingrett, som i sin utredning av 7 oktober skriver:

   "Undertegnede har observert foreldre som fungerer betraktelig bedre enn det som ble beskrevet fra Vilde. "

   I en nemnd-sak som gikk for Bergen i 2016, innrømmer psykologspesialist ved Vilde, Merethe Aasland, at det ikke skal drives med hjelpetiltak ved stiftelsen.

   Dette er samme psykolog som Ringerike tingrett, i betydelig grad, har vektlagt for å frata omsorgen og tvangsadoptere barnet til Sylvia og Trond.

   Det ovenstående viser forhold knyttet til stiftelsen Vilde, som gjør at den etter mitt skjønn bør avvikles. Foreldre må for all del unngå denne stiftelsen.

   4. Ringerike og Røyken barneverntjenester.

   I denne bolken, skal jeg ta for meg barnevernstjenestene i Røyken og Ringerike, begge i Buskerud fylke.

   Vi er helt avhengig av at et offentlig organ, som barneverntjenesten er, opptrer 100 % objektivt til enhver tid. Det er nedfelt i Grunnloven.

   Det nedenstående skal vise at så ikke er tilfelle, med de enorme konsekvenser det har fått for de familier det her gjelder.

   Jeg starter med noen av de forhold som kan knyttes til Røyken barnevernstjeneste sin behandling av familien Lobben.

   Til det vil jeg innledningsvis bemerke hva Drammen tingrett skriver i sin dom av 19 august 2009:

   "Retten finner grunn til å reise kritikk mot barnevernstjenesten for at den ikke sørget for å legge frem komplett dokumentasjon (dvs ikke bare rapporten av 13.10, men også den underliggende pleiedokumentasjon), fra
Sykehuset Buskerud og selv innkalle assisterende avdelingsjordmor Braaten som vitne da sakene ble fremmet for nemnda. Det var barneverntjenesten selv som hadde bedt Sykehuset Buskerud foreta vurderinger av mor og barn etter fødselen, og den burde derfor være kjent med de positive erfaringene som var gjort ved barselavdelingen."

   Vi ser her det samme mønsteret som ble begått av Stiftelsen Vilde:

   Det som er positivt for familien, velges bevisst vekk av barneverntjenesten i Røyken, slik at kun det negative fremkommer.

   Dagbladet har i en serie artikler hatt fokus på Lobben- saken. I den forbindelse, har avisen bidratt til å avdekke tette bånd mellom en saksbehandler i Røyken barneverntjeneste og fostermor.

   Det vises til vedlagte artikkel:

   https://www.dagbladet.no/nyheter/stiller-sporsmal-ved-barnevernets-opptreden-da-gutt-ble-adoptert-bort---et-tett-forhold-venninnestil/70305240

   Når du ser de tette bånd som denne saksbehandleren har hatt med fostermor, sett i sammenheng med at alt det positive som kan knyttes til Lobben bevisst fjernes av barnevernstjenesten, kan man ikke fri seg fra tanken om at dette var en planlagt handling.

   Jeg går nå over til å se på familien Ensby, og hvor det samme mønsteret er påfallende, og jeg skal summere opp i følgende tre punkter:

   For det første "bestiller" Ringerike barneverntjeneste en IQ rapport på babyen til Trond og Sylvia som i beste fall er tvilsom, i verste fall etisk totalt uakseptabel, og mer som et eksperiment å regne. De bruker også en gammel diagnose på mor, som er tilbakevist.

   Se TV 2 sitt søkelys på dette:

   https://www.tv2.no/nyheter/8902098/

   For det andre, er det en privat innleid konsulent, Hanne Holmstrøm, som fører prosessen for Ringerike barnverntjeneste, også i retten.

   Hun har åpenbare økonomiske motiver knyttet til dette, og skal selvsagt ikke være partsrepresentant for en kommune som skal være objektiv. Jeg kommer tilbake til avsløringene rundt hennes rolle senere.

   For det tredje:

   Sivilombudsmannens funn av alvorlige lovbrudd begått av Ringerike kommune, understreker bare alvoret i dette, se link: https://www.tv2.no/a/10624465/.

   Det ovenstående viser grove mangler på den objektivet som kreves av de respektive kommuner, og hvor korrupsjon-ordet rykker stadig nærmere frem.

   5. Fylkesnemnda i Buskerud og Vestfold.

   Anders Anundsen, var FrP sin første justisminister i den sittende regjeringen.

   Og det skal Anundsen ha:

   Han tok, i motsetning til sine etterfølgere, seg tid til å svare på en del av de henvendelsene han fikk fra publikum.

   Og i 2014, skrev han dette om fylkesnemndene:

   "Som dere påpeker er sentrale menneskerettskonvensjoner gitt forrang for annen lovgivning gjennom menneskerettsloven.

   Fylkesnemndene plikter derfor å respektere menneskerettighetene, herunder den europeiske menneskerettskonvensjon og barnekonvensjonen, som dere viser til."

   Klar tale altså:

   Nemndene plikter å følge menneskerettene, noe som også selvsagt er forankret i Grunnloven.

   Men, gjør nemndene det, eller fungerer de som et "legitimasjonsorgan for barneverntjenestene?

   I kapittel 1 og 2, så vi hvordan Stiftelsen Vilde og barnevernet i Røyken og Ringerike kommune, jukset med rapportene for å tilpasse faktum slik at de var best mulig tilrettelagt for deres ønsker om omsorgsovertakelse og tvangsadopsjon.

   Og skal det være noe poeng med en nemnd, så er selvsagt minstekravet at den er 100 % uavhengig og objektiv:

   Mao: At den avdekker offentlig juks på egenhånd, og korrigerer det.

   Men, det gjør den ikke.

   Se bare hva Drammen tingrett skrev om fylkesnemnda i Lobben -saken.

   At nemnda i Buskerud uforbeholdent legger vekt på en rapport som beviselig har fjernet all den dokumentasjon som går i Lobbens favør, sier jo at den ikke er objektiv og rettferdig.

   Og enda mer skremmende blir dette, når vi ser på medholdsprosenten til det offentlige i nemnda i Buskerud og Vestfold: Opp mot 98,3 % medhold!

   I Buskerud Kommunerevisjons forvaltningsrevisjon 2019, «Oppfølging etter omsorgsovertakelse», kan man for øvrig lese at Ringerike kommune fikk medhold i 100 % av sakene som ble ført i fylkesnemnda i perioden
2015-2018.

   Nemnda fyller uansett ikke kravene som stilles i Den Europeiske Menneskerettskonvensjon Artikkel 6.

   Ikke er det et tribunal, men et forvaltningsorgan, og hvor EMK Artikkel 8, som alltid er gjeldende i omsorgsovertakelsesaker, sjelden eller aldri blir vurdert slik den skal.

   6. Drammen tingrett ved dommer, Oddbjørg Angell og Ringerike tingrett ved dommer, Johan Kr.Øydegard.

   I de tre første kapitlene, har vi sett på Lobben-og Ensby-sakene knyttet opp mot den grusomme behandlingen de fikk av Stiftelsen Vilde, av Røyken og Ringerike kommune samt av fylkesnemnda i Buskerud og Vestfold, hva gjaldt behandlingen av Lobben.

   Men, rett skal være rett.

   For der Lobben fikk medhold av Drammen tingrett i 2009 om at omsorgsovertakelse ikke ble tatt til følge, så fikk familien Ensby tilsvarende medhold av fylkesnemnda i Buskerud og Vestfold.

   Men, i begge tilfeller anket de respektive kommuner, og fikk reversert avgjørelsene.

   En må legge til grunn, at Drammen tingrett, ved dommer Oddbjørg Angell, har den kunnskapen som trengs for å sikre menneskerettene, slik de er forskrevet i Grunnloven og internasjonale konvensjoner.

   Da saken til Lobben var til behandling i 2012, skulle man eksempelvis forvente at dommeren kjente til at Norge,allerede i 1996, ble dømt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen for brudd på EMK Artikkel 8 i den
såkalte Adele-Johansen saken.

   Og at det i premissene for domfellelsen, tydelig fremkommer at en omsorgsovertakelse, som hovedregel, er et midlertidig inngrep som skal avbrytes så fort forholdene ligger til rette for det.

   Dommer, Oddbjørg Angell, skulle også ha kunnskap til at hennes kollega i Drammen tingrett, dommer Merckvoll, i 2009, konkluderte med at Vilde familiesenter og Røyken barneverntjeneste hadde fart med oppspinn, og av det konkluderte han med at omsorgsovertakelsen ikke ble tatt til følge.

   Men, ingen av disse tingene hensyntok Oddbjørg Angell.

   Snarere tvert om skriver hun, rett ut, at uansett hvor god mor Trude Lobben er i 2012, så er det aldri aktuelt med tilbakeføring.

   Oddbjørg Angell hadde altså bestemt seg på forhånd, og rettssaken bare et spill for galleriet.

   Angell sin opptreden, var et sentralt tema for de spørsmål som den islandske dommeren stilte, da saken var til behandling i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i oktober i fjor.

   Hva gjelder familien Ensby, la Ringerike tingrett, da saken var til behandling i november 2016, vesentlig vekt på en IQ-test av babyen, se link:

   https://www.tv2.no/a/8902098/

   Dette er noe TV 2 har sjekket nærmere, og det sier seg selv at det er den komplette galskap å fatte omsorgsovertakelse og tvangsadopsjon på bakgrunn av en IQ-test på en baby! Og det på bakgrunn av en test som ikke engang er godkjent i Norge!

   Det hele gir assosiasjoner til grusomheter som har funnet sted tidligere i verdenshistorien, og dommere som Oddbjørg Angell og Johan Kr. Øydegard, er til stor fare for samfunnet.

   Tenk på hvilken lidelser de har bidratt til å skape, bare for disse to familiene!

   Og som om ikke det var nok: Også en diagnose på mor som var tilbakevist, ble brukt av domstolene, se link:

   https://www.tv2.no/a/8899529/

   7. Borgarting lagmannsrett sine overgrep, i Lobben - og Ensby -sakene.

   Borgarting lagmannsrett er involvert i de aller fleste saker, der Norge er blitt domfelt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, eller andre internasjonale organer som Menneskerettskomiteen i Geneve.

   Når en og samme domstol er involvert i så mange domfellelser i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, så avdekker dette at det foreligger et strukturellt problem ved denne domstolen.

   I tillegg er Borgarting også påkalt seg mye internasjonal oppmerksomhet andre steder, herudner i Spania, der flere spanske jusprofessorer mener at domstolen er partisk og bevisst tilsidesetter praksis fra EMD til fordel
for det offentlige.

   Den 6 september i fjor, ble Norge altså igjen dømt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, denne gang i saken mellom Jansen og Norge, og igjen var altså Borgarting lagmannsrett involvert som en av de instansene
som krenket menneskerettene.

   Nok en gang, var EMK Artikkel 8 krenket.

   Det betyr at Borgarting lagmannsrett er medvirkende til at Norge er domfelt i EMD, i alle de 6 siste sakene.

   Det gjelder følgende saker:

   1. Jansen v Norge, krenkelse av EMK Artikkel 8.
   (Application no. 2822/16)

   2. BECKER v. NORWAY, krenkelse av EMK Artikkel 10
   (Application no. 21272/12)

   3. KRISTIANSEN v. NORWAY, krenkelse av EMK Artikkel 6
   (Application no. 1176/10)

   4. HANSEN v. NORWAY, krenkelse av EMK Artikkel 6
   (Application no. 15319/09)

   5. KAPLAN AND OTHERS v. NORWAY, krenkelse av EMK Artikkel 8
   (Application no. 32504/11)

   6. VILNES AND OTHERS v. NORWAY, krenkelse av EMK Artikkel 8
   (Applications nos. 52806/09 and 22703/10)

   Det som nå skal dokumenteres i tilknytning til Borgartings behandling av Lobben- og Ensby-sakene, viser at vi ikke bare står overfor en Borgarting lagmannsrett som sliter med et strukturelt problem hva gjelder å respektere menneskerettene.

   Den nedenstående dokumentasjon gjør at vi må stille spørsmål om Borgarting lagmannsrett, med vilje, la til rette for at det offentlige skulle få gjennomføre sine inngrep om omsorgsovertakelse og tvangsadopsjon.

   I så måte begynner jeg med Ensby-saken, hvor dommerne, Mary-Ann Hedlund, Steingrim Bull og Per Fleisje deltok med sin avgjørelse av 4.7.2017, hvor anken til Sylvia Gustavsen Ensby og Trond Rikard Ensby ble avvist.

   Jeg skal gjennomgå dommen punktvis her, men først:

   Bare få måneder før saken skulle opp i lagmannsretten, hadde TV2 et stort fokus på det faktum at Ringerike tingrett hadde anvendt ikke godkjente tester, som primærargument for å ta babyen, se link over.

   Lagmannsretten starter sine bemerkninger med:

   "Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten og kan på vesentlige punkter slutte seg til begrunnelsen den har gitt."

   Direkte gir altså lagmannsretten, i likhet med tingretten, sin støtte til å bruke den ikke godkjente IQ - testen, Bayleys III som primærargument, for å fatte sine beslutninger om omsorgsovertakelse og tvangsadopsjon.

   Ifølge Jens Egeland, leder av Testpolitisk utvalg i Norsk Psykologforening, er det neppe mulig å IQ-teste babyer i Norge.

   Han uttaler til TV2:

   "Snakker vi om babyer så vil jeg være betenkt på det, sier Egeland, som uttaler seg på generelt grunnlag."

   Psykologspesialist, Ester Solberg, som også uttalte seg til lagmannsretten sier til TV 2:

   "Jeg har aldri hørt at man kan IQ-teste et barn på en og en halv måned."

   Og PsykTestBarn, som vurderer tester brukt i Norge, skriver på sin hjemmeside at testen ikke er normert for norske barn, og at man bør utvise forsiktighet med å bruke amerikanske normer.

   En annen type test, screeningtesten «Ages and Stages Questionnaire», ble brukt da gutten var fire, seks, ni og ti måneder gammel. Disse testene viste at gutten hadde en helt normal utvikling.

   Denne testen er normert for norske barn, i følge PsykTestBarn, men resultatene av denne har verken tingretten eller lagmannsretten ofret så mye som en kalori.

   Videre i dommen sier lagmannsretten:

   "Lagmannsretten skal imidlertid vurdere saken slik den står i dag, og vil knytte merknader til nåværende situasjon samt framheve de bevis som står sentrale for lagmannsretten. "

   Det er i tråd med menneskerettene. Det er en nåtidsvurdering som skal gjøres, altså hva situasjonen per sommer 2017 er.

   Men, hva gjør lagmannsretten?

   Jo, den gjør det motsatte av en nåtidsvurdering, men legger heller vesentlig vekt på hvordan Stiftelsen Vilde opplevde det hele.

   For dette skjedde i tidsrommet ultimo 2015- primo 2016!

   Lagmannsretten skriver:

   "På denne bakgrunn har lagmannsretten funnet grunn til å legge atskillig vekt på hvordan foreldrenes fungering overfor barnet er blitt oppfattet av dem som har observert og veiledet dem på fødeavdelingen og Vilde.
Personalet der har observert foreldrene nokså hyppig og sammenhengende over lengre tid."

   Følgelig foretok ikke lagmannsretten noen nåtidsvurdering, men gikk tilbake i tid !

   Og de vektlegger de observasjoner som ble tatt på Vilde med "vesentlig verdi".

   At lagmannsretten ikke følger særlig med på tidsforløpet, røpes ved at de feilsiterer datoer.

   Som på side 12 og 13 i dommen, hvor det heter:

   "Før lagmannsretten foretar sine samlede vurderinger av foreldrenes muligheter til å gi barnet en god nok omsorg, vil den først gjennomgå en del av de observasjoner og vurderinger av foreldrene som omsorgspersoner
som er gjort fram til akuttvedtaket 14. januar 2015.

   Foran er det sitert fra barneverntjenestens vedtak 2. desember 2014 og 14. januar 2015."

   Men barnet ble født 20 november 2015, og da er det vanskelig å gjøre akuttvedtak 14 november 2015, eller vedtak 2. desember 2014!

   Det viser en lagmannsrett som sover i timen. Flaut er dette!

   Lagmannsretten skriver så videre:

   "Begge de rettsoppnevnte sakkyndige har gitt en samlet vurdering av foreldrenes omsorgsevne. Den sakkyndige for lagmannsretten uttaler blant annet dette i sin rapport:
   "Foreldrene fungerer i dag betydelig bedre enn beskrivelsen gitt fra Vilde og fra sykehuset. Undertegnede ser i dag mye ressurser hos begge foreldre, men spesielt hos far."

   Med andre ord, ser vi samme mønster som i Lobben- saken:

   At kvalifisert sakkyndige gir en helt annen virkelighetsbeskrivelse, enn hva Stiftelsen Vilde gir.

   Likevel blir de bare avfeid av retten!

   Oppsummeringsvis kan vi vise til 4 punkter, der det systematiske jukset avsløres:

   1. Lagmannsretten sier altså den skal foreta en vurdering slik saken står i dag, dvs per juni 2017. Men det gjør den ikke.

   I stedet legger den betydelig vekt på de ensidig negative konklusjoner som Stiftelsen Vilde kom med.

   Men disse er tilbake til perioden desember 2015- februar 2016!
   Altså 1 1/2 år tidligere!

   Følgelig kom Borgarting med en bløff, da den sa at den skulle gjøre en nåtidsvurdering!

   2. De oppnevnte sakkyndige for lagmannsretten, var av den oppfatning at Sylvia Gustavsen Ensby og Trond Rikard Ensby kunne gi gutten sin god omsorg.

   De oppnevnte sakkyndige ble "feid av banen", og lagmannsretten legger vurderingene til Stiftelsen Vilde og den private engasjerte konsulenten, Hanne Holmstrøm, til grunn.

   Holmstrøm har selvsagt betydelig egeninteresse av at Ringerike kommune vinner saken.

   Det fremkommer, etter mye motvilje fra Ringerike kommune, at Holmstrøm, bare i perioden april 2016- februar 2018, fikk utbetalt kr 1 240 450 kroner av kommunen.

   At både Ringerike tingrett og Borgarting lagmannsrett har godtatt henne som partsrepresentant for kommunen, er den komplette galskap.

   Lagmannsretten legger også, i likhet med Ringerike tingrett, vekt på den ikke godkjente IQ -testen, Bayleys 3.

   De tester som er foretatt med ASQ viser at gutten har en helt normal utvikling. Dette er tester som, i motsetning til Bayleys 3, er godkjente i Norge.

   De blir ikke nevnt av Borgarting, som i likhet med Ringerike tingrett legger til grunn en eksperimentell og ikke godkjent amerikansk test!

   3. Lagmannsretten erkjenner at familien har et stort nettverk.

   Også det ser lagmannsretten vekk fra, blant annet ved å hevde at ressurspersonene "bor langt unna", noe som er løgn.

   4. De sakkyndige er klare på at det er til skade for barnet, å bli bortadoptert.

   Også dette ser lagmannsretten vekk fra, når de beslutter tvangsadopsjon.

   Vi ser det samme mønsteret her som tidligere:

   Retten tilpasser faktum og jus, slik at det skal tjene det offentliges ønsker.

   Apropos jus:

   Lagmannsretten berører ikke Den Europeiske Menneskerettsdomstolen sin rettspraksis om EMK Artikkel 8 overhodet. Det er som den ikke eksisterer.

   Men, trodde du nå at du var "ferdig-sjokkert" over alle påfunnene til Borgarting, for å slippe å ta hensyn til anken til familien Ensby.

   Tro om igjen, for det er like ille i saken til Lobben.

   Denne gang var Borgarting lagmannsrett satt ved dommerne, Joakim Bakke-Nielsen,Tonje Vang og Elin Holmedal.

   Og deres beslutning av 22.8.12 om å nekte anken til Trude Lobben, er en studie i maktmisbruk og inkompetanse.

   Lagmannsrettens vurdering er bare på en knapp side, så det er fort gjort å gjennomgå den.

   Her skal jeg ta den punktvis:

   1. Lagmannsretten kan ikke se at saken reiser spørsmål som har "betydning utenfor den foreliggende sak".

   Feil! Saken er den eneste norske barnevernssaken i historien, som har sluppet inn og blitt behandlet i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   2. Lagmannsretten mener at opplysningene som er fremskaffet i anken, herunder det faktum at både Røyken kommune og fylkesnemnda bevisst unnlot å ta med det som var til fordel for Lobben, IKKE tilsier en endring i situasjonen.

   Med andre ord, lukker Borgarting øynene for det åpenbare jukset som er gjort av både Stiftelsen Vilde, Røyken barneverntjeneste, fylkesnemnda og av Drammen tingrett, ved dommer Oddbjørg Angell.

   Det ironiske er jo at en annen dommer ved Drammen tingrett, dommer Rolf B Merckvoll, avdekket mye av det jukset som var begått av Stiftelsen Vilde,
barnervetjenesten i Røyken og av nemnda i Buskerud og Vestfold.

   Hans avsløringer er, i likhet med alle andre som har påpekt feil og mangler, borte vekk.

   Jeg minner om dommeren fra Luxembourg, som noe syrlig lurte hvor det var blitt av de som uttalte seg positivt om Trude Lobbens foreldreferdigheter.

   Svaret visste han nok, for de var selvsagt utradert.

   For i sin avslutningssekvens sier lagmannsretten at "tingrettens begrunnelse for ikke å ta Graff Lobbens krav om tilbakeføring til følge er god og overbevisende."

   Og for de som husker hva tingrettsdommer i Drammen, Oddbjørg Angell, skrev i sin dom, så var det altså at uansett hvor gode foreldreferdigheter Trude Lobben hadde i februar 2012, så skulle ungen aldri tilbakeføres.

   Stikk i strid med hva Den Europeiske Menneskerettsdomstolen gjentatte ganger har sagt.

   Og lurte du på hvor EMK Artikkel 8 var blitt av?

   Den er ikke nevnt med ett-1- eneste ord i dommernes bemerkninger!

   Konklusjon:

   Det Borgarting bedriver i disse to sakene og i så mange andre saker, ref feks sakene Rasha Masri og Leen Suzanne eller Dubai-saken, har ingenting med rettsikkerhet å gjøre.

   Det er overgrep satt i system, og alle som har hatt sine saker behandlet i denne domstolen, bør se på nytt på hvordan de egentlig er blitt behandlet.

   Sjansen er stor for at mange har blitt utsatt for justismord, med Borgarting sine lemfeldige holdninger til både fakta og jus.

   Spør bare Bjørn Sagvolden, som først fikk medhold i sitt erstatningskrav, for så å oppleve at samme Borgarting senere annullerte det samme kravet.

   8. Høyesteretts behandling av Lobben- og Ensby-sakene. Særlig med søkelys på høyesterettsdommer, Bergljot Webster.

   I sommer har NRK hatt et søkelys på Høyesterett, og der en av de tidligere dommerne anklage noen av sine tidligere kolleger for å ha en samefiendlig holdning, se link:

   https://www.nrk.no/troms/tidligere-hoyesterettsdommer__-enkelte-hoyesterettsdommere-hadde-en-ren-samefiendtlig-holdning-1.14641590

   NRK har også laget en reportasje om det faktum at Høyesterett har en betydelig Oslo- vest dominans, se link:

   https://www.nrk.no/troms/oslo-dominans-i-hoyesterett-_-professor_-_-pavirker-opplagt-utfallet-i-saker-1.14657276

   Det å tvangsadoptere et barn vekk fra sin biologiske familie, dvs å slette alle biologiske bånd, er det mest alvorlige en stat kan gjøre mot de familier det gjelder.

   Og på toppen av det offentlige hierarki i denne type saker, sitter det 20 høyesterettsdommere.

   Ingen utøver større innflytelse over enkeltmenneskers liv i møte med det juridiske system, enn nettopp disse 20.

   Vi vet ikke hvordan Høyesterett plukker ut sine dommere, til å delta i den enkelte avgjørelse.

   Men, i saker som vedrører tvangsadopsjon har høyesterettsdommer, Bergljot Webster, deltatt i påfallende mange av dem siden høsten 2012.

   Hun deltok i saken mellom Lobben mot Røyken kommune i 2012, saken mellom Jansen mot Oslo kommune i 2015, saken mellom Ensby mot Ringerike kommune i 2017, og i saken A og B mot X kommune i 2018.

   Hun har også deltatt i Jansen- saken der Norge allerede er domfelt i EMD. og i Maxine (Slovakia) - saken, som er en av de andre sakene som er kommunisert til Norge.

   For en tid tilbake, ble det gjort en undersøkelse over hvordan den enkelte dommer i Høyesterett dømmer i saker der staten er part.

   Og som du ser av vedlagte link, så gir Webster staten medhold i rundt 90 %!

   https://rett24.no/articles/slik-stemmer-dommerne-i-hoyesterett-nar-staten-er-involvert

   Felles for disse saken er at Høyesterett avviser dem uten særlig begrunnelse og uten å møte de det gjelder.

   Jeg minner om at da Island nylig ble domfelt i EMD for brudd på EMK Artikkel 6 i saken mellom JÚLÍUS ÞÓR SIGURÞÓRSSON v. Island, så var det nettopp fordi den islandske høyesterett ikke tok seg bryet med å vurdere klagerens personlighet i en muntlig behandling.

   Jeg er redd for at dommerene som Webster, med sin bakgrunn fra Oslo- vest, ikke alltid er i stand til å sette seg inn i hvordan andre i vanskelig livsituasjoner kan ha det. Særlig når de ikke har noe forhold til saken
utover sakens dokumenter.

   9. Lobben-saken: Norge ber Den Europeiske Menneskerettsdomstolen om å holde seg unna.

   Etter å ha lest de foregående kapitlene, skjønner man mer av hvorfor regjeringsadvokat Sejersted, som møtte med en hel armé, febrilsk forsøkte å be Den Europeiske Menneskerettsdomstolen om å ligge unna, jf artikkel i Dagbladet:

   https://www.dagbladet.no/nyheter/norge-ber-strasbourg-ligge-unna-i-betent-adopsjonssak/70315690

   For den eneste måten Norge kan slippe unna disse menneskerettsforbrytelsene på, er om EMD gjør som Sejersted krever:

   Å ligge unna, samt ser gjennom fingrene med tanke på løgnen han serverte i storkammeret om helsetilstanden til Lobbens sønn. Med det faktu at EMD har kommunisert over 20 nye saker siden han ba EMD ligge unna, kan ma trygt si at han har mislykkes.

   Bak Sejersted og hans arme, satt det en enorm delegasjon offentlige ansatte, betalt av skattebetalernes penger.

   Dette var "heiagjengen" hans, bestående av representanter for utøvende og dømmende myndighet.

   Det sier jo en god del, når representanter for dømmende myndighet ga Sejersted en klapp på skuldra, da seansen var ferdig

   I det følgende, skal jeg se litt nærmere på hva Regjeringsdvokaten egentlig sa, da han, på vegne av regjeringen, opptrådte i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Regjeringsadvokaten er regjeringens rettslige representant, i de saker som føres for nasjonale og internasjonale domstoler i saker der regjeringen (Norge) er part. Formelt et han underlagt Statsministerens kontor (SMK).

   Norges enorme delegasjon til EMD ble selvsagt lagt merke til, hvor ikke mindre enn 9 representanter for det offentlige satt i fremste linje.

   I bakre rekke, satt det rundt 100 representanter fra offentlig virksomhet.

   Og det som bør skape debatt i regjeringen, og blant folket, er måten regjeringsadvokat Sejersted fremførte sitt innlegg på overfor de 20 dommere i EMD.

   Her følger hovedpunktene:

   1. Han ba storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen ligge unna innblanding i hvordan norske domstoler vurderer både faktum og menneskerettene.

   2. Han besvarte spørsmålet fra dommeren fra Andorra, med at spørsmålet hans ikke var relevant for saken.

   3. Han sa tydelig at Norge hadde et av de beste systemene i Europa.
   Underforstått er vi andre europeiske land overlegne.

   4. Han tok på seg rollen som "forsvarer" for Trude Lobben sin sønn.
   Dette selv om Trude Lobben hadde fått aksept for å representere sin sønn, da saken gikk for både kammeret og storkammeret.

   5. Han var nedlatende mot mindretallet, dommerne fra Bulgaria, Irland og Aserbajdsjan; dommerne som stemte mot Norge da saken var til behandling i kammeret.

   Det var disse dommerne som hadde gått inn i faktum, og følgelig avslørt at det offentlige farer med løgn, når de hevder at guttens liv var i fare.
   Tvert om var han, i likhet sønnen til Ensby, en baby med en sunn og normal utvikling.

   6. Han angrep landene Bulgaria, Slovakia, Tsjekkia og Belgia, for å ha intervenert til støtte for Lobben.

   7. Han mente at den internasjonale kritikken som Norge har fått mot seg, senest gjennom et overveldende flertall i Europarådet, var både irrelevant for saken og grunnløs.

   8. Og han var nedlatende mot Trude Lobben, da han angrep henne som alenemor. Et angrep som for øvrig rammer alle alenemødre!

   I det hele tatt var hans fremtoning en studie i internasjonal arroganse, og nedlatenhet.

   Men, alt dette blir "blåbær" å regne, i forhold til det faktum at han lyver overfor storkammeret.

   For i sin avslutningsekvens, der han roser et mødrehjem han knapt nok vet hvor ligger, langt mindre har besøkt, så sier han at mødrehjemmet var redd for guttens liv!

   Og han gjentok det to ganger, siste gang med trykk på at guttens liv INDEED var i fare.

   Og det er en løgn fra Sejersteds side, og en krenkelse overfor Lobben og hennes familie som utmerket kan være en ny krenkelse av EMK Artikkel 8.

   Mange, både nasjonalt og internasjonalt, har reagert på hans opptreden.

   For der regjeringsadvokaten, i følge Grunnloven, skal fremføre sitt budskap objektivt, så sa han altså ikke noe som var i nærheten av å være til støtte for Lobben.

   Det er bare å se på videoen, som ligger åpent på EMD sine sider.

   Om regjeringen aksepterer at Regjeringsadvokaten fremfører det som er fremkommer over, så vil det være et kraftig signal om at regjeringen går mot sitt eget folk.

   Det vil i så fall mange merke seg

   10. Sivilombudsmannen sin støtte i Ensby-saken. Avsløringene rundt den private konsulenten, Hanne Holmstrøm.

   Stortinget har oppnevnt Sivilombudsmannen, for å ta vare på den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen.

   Og i Ensby- saken, har Sivilombudsmannen konkludert med at Ringerike barnevernstjeneste ikke hadde hjemmel til å avbryte den samværsordning som Trond Rikard Ensby og Sylvia Ensby hadde med sin sønn.

   Det vises til vedlagte link:

   https://www.tv2.no/a/10624465

   Sivilombudsmannen tar også for seg det faktum at Fylkesmannen i Buskerud, ikke utførte sin tilsynsplikt med lovbruddene.

   I sitt forsøk på å forsvare seg mot disse ulovlige handlingene, så har barneverntjenesten i Ringerike påberopt seg såkalte "nødrettsbetraktninger", som, med rette, er avfeid av Sivilombudsmannen som udokumenterte påstander uten realisme.

   Vi ser altså her at Ringerike barneverntjeneste tar en "Sejersted", slik regjeringsadvokat, Fredrik Sejersted, gjorde da Lobben-saken var til behandling i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, ved å lyve om svært
alvorlige forhold.

   Dette avspeiler noe som er en katastrofe for rettssikkerheten i Norge:

   Nemlig at påfallende mange innenfor det offentlige, de som er satt til å sikre menneskerettene, er villige til å lyve for kontrollerende myndigheter, for å unnslippe sine svært graverende lovbrudd. Og svært ofte
lykkes de.

   Men avsløringene knyttet til denne delen, går langt lengre enn hva som er konkludert med i Sivilombudsmannens rapport.

   Det viser seg nemlig at den som ulovlig besluttet å stanse samværet ikke var Ringerike barnevernstjeneste, men en innleid konsulent ved navn Hanne Holmstrøm.

   Hun skriver følgende om seg selv daglig leder i Holmstrøm Consult:
   "Siden april 2009 har jeg jobbet som selvstendig næringsdrivende og hatt oppdrag for ulike kommuner innen barneverntjenesten.

   Mine arbeidsoppgaver har vært gjennomføring av undersøkelser, skrive saksfremlegg og føre saker for Fylkesnemnda, Tingretten og Lagmannsretten, samt oppfølging av tiltakssaker og fosterhjem. Jeg har hatt et utstrakt
samarbeid med andre offentlige instanser, som psykiatrien, politiet, BUP, barnehager, NAV, fengsler, barnevernsinstitusjoner med mer", se link:

   https://no.linkedin.com/in/hanne-holmstr%C3%B8m

   Og selv om hun ikke er ansatt i Ringerike barnevernstjeneste, benytter hun altså kommunens brevark og titulerer seg som saksbehandler for å rettferdiggjøre hennes beslutning om å stanse samvær.

   Og for dette har hun hatt svært godt betalt. Kommunen innrømmer å ha utbetalt til hennes enkeltpersonforetak, kr 1.240.450 for perioden april 2016- februar 2018.

   Men, heller ikke her stopper det:

   For da saken mellom familien Ensby og Ringerike kommune var i tingretten og lagmannsretten, opptrådte Hanne Holmstrøm som parts-representant for kommunen, noe det selvsagt ikke er adgang til.

   Sivilombudsmannen har altså fastslått at Ringerike kommune, eller rettere sagt Holmstrøm Consult, på vegne av Ringerike kommune, har begått alvorlige lovbrudd mot en familie i en svært sårbar situasjon.

   Videre har den samme Sivilombudsmannen konkludert med at Fylkesmannen i Buskerud totalt har sviktet i sitt tilsynsansvar.

   Det må fremstå som den totale fallitterklæring, når Sivilombudsmannen avslutningsvis i sin uttalelse ber Fylkesmannen vurderer å pålegge kommunen å lære seg regelverket!

   10. Lobben-og Ensby-sakene. Søkelys på kommunens advokater.

   Jeg er av dem som mener at det er svært problematisk, at kommunene engasjerer private advokatselskaper for å representere det offentlige.
   Det offentlige har en ubetinget plikt etter Grunnloven, å sikre menneskerettene.

   Følgelig skal en advokat som opptrer på vegne av det offentlige, opptre objektivt og ikke ha egeninteresser i sakens utfall.

   Men, det er klart at det er lukrativ butikk for private advokater, å bli engasjert av den offentlige lommeboka.

   Følgelig er det en åpenbar fare for at menneskerettene blir tilsidesatt, for økonomisk profit.

   Jeg synes uttalelsene som kan knyttes til Ensby- saken, illustrerer dette godt.

   For det første, ble en av Norges fremste menneskerettseksperter, Gro Hillestad Thune, feid av banen som hun selv sier, da hun forsøkte å advare kommunen om menneskerettsbruddene, se link:

   https://www.tv2.no/a/8931017/

   Kommunens holdning ble fulgt opp da saken var i retten, og hvor advokaten for Ringerike kommune, Elisabeth Grøhndal,i følge Trond Rikard Ensby, ble provosert av at de hadde snakket med tidligere medlem av
menneskerettskommisjonen i Strasbourg, Gro Hillestad Thune.

   Dommeren måtte, i følge Ensby, stoppe advokaten og si at foreldrene har full anledning til å snakke med hvem dem vil.

   Da skal Grøndahl ha svart:

   "Ja, men dette er en menneskerettsjurist.".

   Og hun er ikke alene om å ha en slik nedlatende holdning til menneskerettene.

   Da menneskerettsforkjemper Margaret Hennum vitnet i en fylkesnemndsak i Bergen høsten 2016, var det første som kommunens advokat, privatpraktiserende advokat, Otto Roll, stilte henne, om hun var medlem i
en navngitt menneskerettsorganisasjon.
   Og da hun vitnet i en nemndsak i Molde samme året, så fokuserte kommunens advokat, privatpraktiserende advokat, Reidar Andresen, utelukkende på hennes samfunnsengasjement, og ingenting på hennes kunnskap om mor og barn.

   En annen menneskerettsforkjemper, May Lund, opplevde det samme i møte med barneverntjenesten i Bærum.

   Tette bånd er det for øvrig overalt, og disse koblingene er en fare for rettssikkerheten.

   Det nedenstående, er hentet fra en av Dagbladets artikler i tilknytning til Lobben-saken:

   "Dagblad-avsløring

   ... oktober 2018, to dager før sakens ble behandlet i EMDs storkammer, avslørte Dagbladet at det hadde oppstått et venninneliknende forhold mellom barnevernets saksbehandler og fostermora som senere ble adoptivmor for Trudes eldste sønn.

   Dieudonne la avisartikkelen fram for dommerne som bevis.

   Regjeringsadvokaten ønsker ikke å kommentere innholdet i denne Dagblad-artikkelen.

   Nei, det vil jeg ikke uttale meg om. Vi har ikke gått inn i faktum i saken på det nivået. Dette handler om en tidligere fase i saken. I saken vi står i her i dag, så er ikke dette relevant, mener Sejersted.

   Barnevernets saksbehandler, som var en innleid konsulent med eget firma, avviser overfor Dagbladet at det utviklet seg for tette bånd mellom henne og fostermora som senere ble barnets adoptivmor.
   Adoptivmora henviser Dagbladet til advokat Mette Yvonne Larsen for svar.
   Larsen sier fostermora og saksbehandler ikke kjente hverandre fra før, men det var behov for hyppig kontakt mellom de to i starten av hensyn til det sårbare barnet.

   Vi anerkjenner at det utviklet seg en tone mellom dem som kan framstå som venninneaktig. Det er ikke heldig. Men det er absolutt ikke slik at de var eller er venninner, framholder adoptivforeldrenes advokat."

   Larsen møtte også som tilhører, da saken var til behandling i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Interessant er at det at i saken til Ensby, så dukker en annen advokat fra samme advokatkontor som Mette Yvonne Larsen opp: Elisabeth Grøndahl.

   11. Konklusjon:

   Det ovenstående viser at det er juks og svikt i alle ledd, og at dette har medført at familiene Ensby og Lobben har blitt frastjålet sine barn.

   Nå må norske myndigheter umiddelbart ta grep for å rydde opp i de enorme krenkelsene som har skjedd, og sørge for å ansvarliggjøre de som har bidratt til disse massive overgrepene.

   Det bes om at de rette myndighetspersoner gir undertegnede beskjed i god tid før den 23 september, med hensyn til hvordan de vil hånetere brevet fra EMD der Ensby- saken er kommunisert.

   Bergen, den 27.8.19

   Marius Reikerås

   *
   Barnevernet ble varslet om brudd på menneskerettighetene - ingenting skjedde
   https://www.tv2.no/a/8931017/
   tv2.no

   *

   Rasha Masri:
   Statsmafia

   Julianne Olaisen:
   Utrolig velskrevet!

   
---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, onsdag 28. august 2019: 

   Mørkt, stille og omkring 18 til 17 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet dus himmel med solen østlig og 20 pluss-grader klokken 08.30. Med en mild svak bris og omkring 25 pluss-grader klokken 12. Facebook-utestengelsen av Marius Reikerås ble av Facebook opphevet i dag formiddag og varte altså alikevel ikke 30 dager, Helt og delvis overskyet utover eftermiddagen, med fra omkring 26 til 24 pluss-grader frem mot klokken 17. Med noe yr og omkring 20 pluss-grader fra omkring klokken 20.30. Yr, mørkt og ned mot 19 pluss-grader mot klokken 22. Mørkt, vått og omkring 19 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 28.08. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156310145091875

   Noe man bør være klar over, er at Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, i sin domfellelse av Norge i "Nordsjødykkersaken" i desember 2013, slo fast følgende universelle prinsipp som Norge er bundet overalt der de bryter menneskerettene.

   For i premiss 269 i denne dommen sier nemlig EMD :

   "269. The Court reiterates that the well-established principle underlying the provision of just satisfaction is that the applicant should, as far as possible, be put in the position he or she would have enjoyed had the violation of the Convention not occurred "

   *

   Kenny Haugen:
   Krieg mot Noreg

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, torsdag 29. august 2019: 

   Mørkt, vått og til ned mot 15 pluss-grader Celsius og efter hvert med yr og regn her ute i natt. Helt og delvis overskyet, vått, tildels med noe yr og omkring 15 til 16 pluss-grader utover dagen. Halv-mørkt, noe yr og ned mot 14 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt og regn og omkring 15 til 14 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 29.08. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156311635781875

   Lobben-dommen er viktig for oss alle, og her er noe av forklaringen om hvorfor.

   Alle som har satt seg litt inn i Lobben -saken, vet at det er gjort grov urett mot familien Lobben. Selv staten VET det.

   Derfor har staten kjørt et knallhardt løp inn mot Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, om at Den Europeiske Menneskerettsdomstolen ikke skal se på de faktiske forhold i saken.

   Undeforstått, skal Den Europeiske Menneskerettsdomstolen godta at det er opp til norske domstoler og evaluere faktum.

   Dersom Norge får medhold i sitt primærargunent om at Den Europeiske Menneskerettsdomstolen skal "ligge unna", så betyr det at enhver som føler seg krenket i det norske systemet, ikke skal få mulighet til å få prøvd de materielle sider ved saken.

   I så fall overlates EMD til å bli en prosessuell domstol, som eventuelt kan avdekke saksbehandlingsfeil.

   10 september får vi svaret.

   Dette er virkelig en kamp mellom folket, og de offentlige overgriperne.

   *

   Monicha Nyhüüs Aas:
   hvis Lobben taper, mister jeg all tro på at det går an for noen som helst å få rettferdighet.... selv i EMD.... og det skal litt til for meg å miste troen...

   Marius Reikerås:
   Monicha Nyhüüs Aas, det er det da mange som gjør, jeg også

   Inger Holgersen:
   Den henger jeg meg på Monicha. Men etter hva jeg selv har erfart og avslørt de siste årene, så henger min tiltro til det Norske systemet i en meget tynn tråd!

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Inger Holgersen ja jeg følger med deg, og skjønner veldig godt <3

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Hvordan i helv skulle EMD kunne avgjøre om det er utført brudd på EMK om de ikke går inn i de faktiske forhold?
   Blir nøyaktig samme som høyesterett avviser sak etter sak og ikke minst lagmannsretten vedrørende bv-saker.....

   Så poenget er da, avgjør EMD om det er brudd på EMK i prosedyrer holdt av f.eks Sejersted?
   Hvorfor skal man da ha noe tull som EMD og EMK?

   Naji Aabad Alkhamlichi:
   Yo espero que este caso se gane contra el estado noruego y la injusticia de bernevernet y sus cómplices !!!! porque si no hay que denunciar ante él juzgado internacional de la haya por secuestros y robos de niños en estado de Noruega es como genocidio para todos los niños gracias :( :( :( :(

   Google Translate from Spanish:
   I hope that this case will win against the Norwegian State and the injustice of bernevernet and his accomplices !!!! because if you do not have to denounce before him international court of the Hague for kidnapping and theft of children in the state of Norway is like genocide for all The kids thank you
:( :( :( :(

   Grete Elisabeth Haarstad:
   Håper ikke det skjer og Norge har fått mye oppmerksomhet på sine saker ang barnevern så tror ikke Norge vinner fram

   Monika Johnsen:
   Er så spent. I denne saken må bare Norge bli dømt. Hvis ikke finnes det ikke rettferdighet i verden. Da har vi ingen ting å stille opp med i ettertid.

   Lise Henriksen:
   Hvis ikke Norge taper..Da finnes det overhode ingen som kan forsvare BARN mot overgrep..Så syk kan da ikke Verden ha blitt..

   Alden Remy:
   Hvis denne saken går i favør Norge er det nok en god del som velger å forlate Norge.

   Tore Tangerud:
   Alden Remy ja jeg. Men drar uansett :) !

   Alden Remy:
   Tore Tangerud dro for 2 år siden :)

   Tore Tangerud:
   Alden Remy !

   Roy B Nilsen:
   Dette er viktig, selv bor jeg i en rød transitt bygd som mener seg rett til å voldta privatlivets fred når det passer den utkledde klovn. Skal Norge bli som denne skamløse bygda, så vil det bli svært utrivelig land å bo i. Men en ting har en lært, det norske folk fortjener kanskje ikke bedre som den illojale æreløse spissborgeren hen er

   Mona Benum:
   Ja dette blir spennende.

   Cato Martin Jakobsen:
   Taper Lobben, hva skal man gjøre da? Vi er jo pliktig til å gripe inn dersom vi ser eller oppdager at barn blir utsatt for urett og å ta fra barna sine foreldre er vel det verste man kan gjøre mot ett barn, mishandling er jo verre, men heldigvis sjeldent, og det vil også gi straff, det er og må være forbudt. Men psykisk mishandling er tydeligvis tillat hvis utøveren er ansatt i bv. Tildels fysisk også. Og hvis det ikke nytter å anmelde dem og få dem straffet, hvor står vi da? Vi kan jo ikke gå fysisk til verks, selv om det er utrolig at det ikke har skjedd. Det viser bare at vi vil barnets beste, og viser dem at vold eller fysisk utagering ikke er den rette måten å løse problemer på. Men jeg lurer mye på hva i himmelens navn vi skal gjøre, hvis Lobben vinner, noe jeg må være sikker på, noe annet vil være så utrolig at jeg ikke vil tro det, men hva skjer hvis ikke? Da er jeg redd for at alle normale og lovlige metoder er oppbrukt, og selv om jeg ikke er spesielt kristen må jeg be om at noen har tenkt ut en løsning på hva som skjer ved tap, det må ikke skje at noen tar loven i egne hender, det vil ødelegge alt. Dette ble litt dyp filosofi fra meg i dag, men det er det jeg tenker. Taper Lobben har vi en mulighet,. Resten av befolkningen må rett og slett boikotte bv, og bruke grunnloven til å fjerne evt barnehentere, samt at utsatte barn blir fulgt på skolen. Eller er det noen andre måter?

   Vigdis Nygård:
   Cato Martin Jakobsen da blir det uroligheter for alvor om Norge vinner LOBBEN saken!!!

   Monica Drexel:
   Det er allerede slik at hver enkelt må være villig til å ta i bruk alle metoder som finnes til rådighet for å beskytte seg selv og sin egen familie. Det er allerede slik at "lov" og "rett" har spilt fallitt og ikke er noe å stole på. Både lov og skjebne ligger allerede i den enkeltes hånd.
   En temmelig rasende menneskemengde befolker allerede dette landet, og antallet øker for hver dag som går. Vi har allerede en hel armè som kun venter på et klarsignal og en lederskikkelse.
   Klart man kan organisere masseflukt, men det er nok den lette veien, og den som gagner befolkningen minst både i det korte og det lange løp.

   Rolf Schou:
   Menneskerettighets traktaten, er den, som gjelder for Emk. i Strasbourg og for signatur og ratifikasjons staten, Norge. Hvis Norge ønsker å stille seg utenfor den, tror og håper jeg, de får et uhåndterlig problem å hanskes med!

   
---
---

   Marius Reikerås, 29.08. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156311370901875

   Til de enkelte partier:

   Før valgdagen: Støtter ditt parti Trude Lobben med familie eller den norske stat?

   Dagen etter at det har vært avholdt kommunestyre- og fylkestingsvalg, skal Norge motta dommen i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstol i saken mellom Lobben mfl og Norge.

   Det har aldri skjedd før, at Norge må møte til muntlig domsavsigelse i storkammeret i Strasbourg, og det sier mye om alvoret i denne saken.

   Taper Norge der, vil det bety at storkammeret i EMD ser på Norge som en nasjon som stjeler barn fra sine familier.

   Norge har også fått frist til 23 september, med å søke å finne løsninger på de mange saker som kommer etter at Lobben- dommen er offentliggjort.

   Dette er en sak som har fått mye oppmerksomhet, ikke bare i Norge men også i utlandet. Eksempelvis har land som Belgia, Bulgaria, Tsjekkia og Slovakia intervenert til støtte for Lobben.

   Det er mange som er i villrede om hva man skal stemme på i forbindelse med valget den 9. september.

   Hvordan de enkelte partier forholder seg til den problematikk som Lobben- saken reiser, vil avgjort kunne ha betydning for flere.

   Jeg ber derfor hvert parti om svar på et enkelt likelydende spørsmål, som også legges ut offentlig.

   Det bes om at dette besvares i god tid før selve valgdagen.

   Spørsmålet lyder:

   Støtter ditt parti Trude Lobben og hennes familie, eller den norske stat i denne saken?

   Bergen, den 29.8.19

   Marius Reikerås

   *

   Per Steinar Sørå:
   Her setter du myndighetene i et dilemma, men det trengs! Det er på tide at politikerne kommer ned på jorda, ikke flakse oppe i skyene!!

   Rune L. Hansen:
   De har bevilget seg selv fire måneder sommerferie og bruker det meste av tiden på å pønske ut avgifter og utgifter og innskrenkninger for videre å forstyrre, stresse og utplyndre sivilbefolkningen. At folk flest betaler skatt, inklusivt diskrimineringer, og at folk flest har eller har hatt diskriminerende lønninger, er ikke nok for de! De har alle sine sær-interesser som de også i tillegg vil ha betalinger for! Menneskerettighetene bryr de seg ingenting om! De tror jo de selv er viktigere enn menneskerettighetene!

   Helga Sørbotten:
   ! Om det hadde vært ett stortingsvalg nå, hadde jeg ikke avgitt noen stemme uten å vite hvordan hvor partiene står.

   Bjørg Elin Myran:
   Har spurt flere partier og samtlige svarte at de ikke hadde hørt, ikke satt seg inn i, det er andre i partiet sitt ansvar. Og når jeg da påpeker at samtlige bør og må lære seg lovene.. INGEN politikkere vet hva Menneskerettigheten betyr. De har kun lært ordet men ikke innholdet.

   Aina Hopland:
   Bjørg Elin Myran samme erfaring :( :( :(

   Inger Alice Thorsen:
   Venter i spenning, men tviler på noen tar ansvaret

   Ruth Ensby:
   Nå bør alle partier ta standpunkt til denne saken. Nytter ikke å se en annen vei lenger.
   Trude Lobben m/storfamilie, må få alle partiers støtte.
   Avslørende ikke evt å svare.

   Inger Alice Thorsen:
   Ruth Ensby vi ser jo hvor feige politikere vi har i dette landet.... Vindmøller og bommer er alt de bryr seg om. det sanker stemmer

   Ruth Ensby:
   Nettopp. De evner ikke se det som virkelig betyr noe for folk.

   Elin Ingebrigtsen:
   Ruth Ensby, de støtter jo planen om å ødelegge barna og det norske folk, familie etter familie, slekt etter slekt. De tror visst at med å gjøre det, så 'berger' de seg og sine. De skjønner ikke at alt vil snus og at de fører både seg og sine i avgrunnen. Det er ikke bare ord og tomme løfter, men innkodet i alt som ER. Det er ikke for ingenting det heter vær mot andre som du vil andre skal være mot deg!

   Ruth Ensby:
   Elin Ingebrigtsen
   Enig i det, men optimismen i meg trenger oksygen, derfor MÅ jeg tro på en liten endring i vindretning :)

   Aina Hopland:
   Ruth Ensby ja, det sier jo alt/det meste spør du meg. PDK svarer, og det ganske så bra men det er også eneste partiet...

   Monica Drexel:
   PDK gjør det lett å velge! Det er noe jeg aldri har opplevd før.

   Elin Ingebrigtsen:
   Ruth Ensby tro meg, ALT vil snus og det slettes ikke bare litt! I eldgamle tekster er det mye som er kryptert og ikke fullt forstås før tiden er inne. ALT er i ferd med å åpnes nå. Men som forutsagt, det er få som følger med og de som gjør det får litt biter hver. Det er med god grunn det er lagt opp slik~ ondskapen har hatt lang tid på seg til å planlegge og sette i verk mottiltak. De HAR tapt allerede, men det er lovet at ALLE skal bli forundret/sjokkert når ting først skjer. Selv om det ser ille ut nå og de kjører på med 'stenansiktene' og 'jernhånd' så dummer de seg bare noe sinnsykt ut! Les Bergprekenen i Matt selv om du ikke er troende, så ser du at resultatet i bunn og grunn ikke handler om hva du tror, men hva du søker, hva du er og hva du har lidd.
   De som søker rettferdighet SKAL bli mettet, og det temmelig snart :) :) 

   May- Harriet Seppola:
   Partiet De Kristne er vel av få som setter familien først hvis de holder hva de lover. Partiet De Kristne vil med sterk og tydelig røst beskytte den tradisjonelle familiens særstilling i samfunnet, og gjennom lovverk og praktiske tiltak legge til rette for at samfunnet fortsatt kan bygges på en sterk og levedyktig familie med mor, far og barn.

   http://dekristne.no/om-pdk/
   Om PDK - Partiet De Kristne
   dekristne.no

   Inger Alice Thorsen:
   May- Harriet Seppola de vil kun beskytte seg selv

   Aud Petra Lingjerde:
   Det har bevist at kommunane og staten steker barn fra heimen det ka faktisk bevises

   May- Harriet Seppola:
   Det er tragisk at ingen har mot til å stå for det de lover .

   Aud Petra Lingjerde:
   Alle partiene må stå sammen at barna skal komme heim til sine famelier eller viss ikkje det sjer då er Norge eit o

   May Agnes Vedal Pettersen:
   Vi er mange, og vi blir stadig flere, som vil ha klart svar på disse spørsmålene Marius Reikerås stiller.

   May- Harriet Seppola:
   Problemet er det at politikere tjener på at barn blir tvangsplassert. Senteråpartietas Lundteigen har en fast avtale med barnevernet om gratis arbeidshjelp av fosterbarn, Jenta var under omsorg av barnevernet, da hun jobbet på seteren til gårdbruker og profilert stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen (Sp) i fjor sommer.

   Han har et samarbeid med barnevernet, hvor ungdom som trenger arbeidserfaring kan få det på seteren hans. Da er Lundteigens deres arbeidsgiver.

   17-åringen og to andre mindreårige jenter skal ha vært alene på setra i Veggli, da hun ble påført en alvorlig skade på øyet. Hun fikk etsende, alkalisk såpe i øyet under rengjøring av et melkeanlegg.

   - Det var en pumpe som skulle forhindre at slike ulykker skulle skje, men den var glemt tatt med opp til setra. Det er arbeidsgivers ansvar at arbeidsplassen er sikret, sier jentas advokat, Christian Lundin.

   https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/znp1w/lundteigen-anklages-for-lovbrudd-etter-oeyeulykke
   Lundteigen anklages for lovbrudd etter øyeulykke
   vg.no

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Det har ikke vært det eneste firmaet med barn fra barnevernet :(

   Aina Hopland:
   Det har jeg spurt et par partier om her i Bergen og de ser ut som et spørsmålstegn og vil ikke svare fordi de har ikke satt seg inn i saken - GANSKE UTROLIG - men jeg er ikke overrasket.

   Julianne Olaisen:
   Ved seks ord har Ropstad (KrF) kommentert de 16 sakene til EMD i juni. «Vi tar det på største alvor» Thats it! Her vil nok alle partiene gå i skyttergravene, og kontre med at de vil avvente ett eller annet.

   Helge Skage:
   Julianne Olaisen Robstad har jo kona si som er ansatt i BV

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Norge ER en nasjon som har stjålet barn fra sine familier. Men derfor må de levere tilbake barna til sin(e) rettmessige forelder(e) ved fødselen.
   Og det MÅ de.
   Reparasjonsplikten.
   Ville søkt og funnet løsninger litt brennkvikt, var jeg den norske stat.
   (...).
   "Norge har også fått frist til 23 september, med å søke å finne løsninger på de mange saker som kommer etter at Lobben- dommen er offentliggjort."
   23 SEPTEMBER!.

   Geir Ove Skårvik:
   lurer på hvem som må møte opp i strasbor 10.9. er det regjerings advokatene igjen?

   Trude Lobben:
   håper jeg slipper å se tryne på den arrogante djevlen der :(  isåfall om jeg må det så skal jeg ikke håndhilse pån engang til.

   Geir Ove Skårvik:
   håper virkelig du slipper det. lurer på om jeg må ta fri den dagen for å følge med... lukter skarp svidd lukt allerede.

   Karin Ullensvang:
   Godt spørsmål til partiene på rett tid.
   Så vidt det er belyst kjenner politikerne til utfallet av dommen i Lobben saken så konfidensialiteten til saken er kun til "vanlige" folk da den allerede er blitt stadfestet i slutten av mai til staten.
   Nå er kommunene underlagd staten så man kan tenke seg at partiene vil favorisere staten fremfor Lobben.
   Dessuten er saken så alarmerende kritisk at politikere ikke skjønner eller har oversikten for å kunne uttale seg da menneskerettighetene er "noe nytt" for dem.

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Få i partiene som kjenner menneskerettighetene.

   Thor E. Olsen:
   Det er en ting, men kanskje viktigere er det noen som bryr seg om menneskerettene? Tror mange gir blanke dessverre.

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Thor E. Olsen enig.

   Kent Ole Furuøy:
   Flott!

   Kent Ole Furuøy:
   Jeg legger inn foto på Internett flayeren om demonstrasjonen utenfor Stortinget den 7.sept. Samt kopierer 150 stk. Leverer ut på stand på rdag. Og til uka får postmann en bekjent til å legge i postkasser.

   Jostein Guldbrandsen:
   Vi i Norsk Folkerettsparti støtter Lobben. Vi stiller dessverre ikke til valg nå, men samler underskrifter slik at vi kan stille til Stortingsvalget om 2 år. Her er ett utdrag fra programmet som omhandler akkurat hva Lobben saken dreier seg om.
   Menneskerettigheter
   Norsk Folkerettsparti vil til enhver tid legge til grunn menneskerettighetene I politiske saker. Dette innebærer bl.a. retten til ytringsfrihet, trosfrihet og eiendomsrett.
   Alle ansatte innen offentlig forvaltning skal kunne stilles til ansvar ved begåtte lovbrudd.

   Anette Bull:
   EMK art 6. (Retten til en rettferdig rettergang) er og en del av menneskerettighetene.

   Jostein Guldbrandsen:
   Menneskerettighetene er viktig og skal følges. Det er også viktig at de som begår lovbrudd blir holdt ansvarlig, slik ser vi dessverre at det ikke fungerer i dag.

   Rune L. Hansen:
   Det som kjennetegner kriminelle er at de neglisjerer eller forfalsker lovlige lovbestemmelser, eller tillager eller bruker ulovlige lovbestemmelser. Ser de at andre ustraffet gjør det så lar de seg lettere friste ...

   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, fredag 30. august 2019: 

   Mørkt, regn, noe vind og omkring 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått, yr og regn, disig himmel, noe vind og omkring 16 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørkt, regn, noe vind og 16 pluss-grader frem mot klokken 23 og videre mot midnatt.

   
---
---

   Marius Reikerås, 30.08, 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156314396861875

   I remind about the judgment from the European Court of Human Rights (ECHR) of 22nd of June 2017, BARNEA and CALDARARU v. ITALY, where it is stated in premises 64 fl:

   "64. ....Moreover, the break-up of a family constitutes a very serious interference;

   Removal of the child from his or her family is an extreme measure that should be used only as a last resort for the purpose of protecting a child in the face of immediate danger (Neulinger and Shuruk v. Switzerland [GC], No. 41615/07, § 136, ECHR 2010)."

   The ECHR forund Italy guilty in violating Article 8 of the Convention.

   This hopefully reflects that the ECHR will not be affected by the Norwegian money, and insted will condemn what Norway has been doing to families for generations.

   September 10, we know the answer.

   *

   
---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, lørdag 31. august 2019: 

   Mørkt, vått, regn og yr, mild vind og omkring 16 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet, mild vind, tildels noe yr først utover formiddagen og opp til omkring 19-pluss-grader. Omtrent det samme utover eftermiddagen og med omkring 17 pluss-grader utover kvelden. Med vind, regn og yr og ned mot 16 og 15 pluss-grader og mørkt frem mot klokken 23. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq