----- Denne side: db201911.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
---  November 2019 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. november 2019:

   Mørkt, vått, tildels noe lett yr og omkring 5 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med opp til omkring 7 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og omkring 4 til 3 pluss-grader klokken 18. Mørkt og omkring 2 pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.11. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217430162640752

   Synlige og usynlige menneskeretts-forbrytelser

   De felles-menneskelige menneskerettighetene er de viktigste og øverste lovbestemmelser både i vårt land og i andre land og i verden.

   Samtidig så er hver av de blandt annet også absolutt enhvers umistelige og uavhendelige personlige eiendom og minste-garanti.

   Menneskerettighetene skal beskytte absolutt enhver imot offentlige og private menneskeretts-krenkelser.

   Som lovbestemt i blandt annet Barnekonvensjonen (CRC) sin innledning - at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og som lovbestemt i blandt annet Barnekonvensjonen (CRC) Art 4:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Greit nok - og samtidig også 100 prosent personlig forpliktende for alle og enhver ansatt alle steder i eller under enhver offentlig forvaltning. Og tilsvarende personlig forpliktende også for alle andre.

   Ytterligere understreket i
menneskeretts-konvensjonene og blandt annet UDHR (Art 30), med blandt annet følgende ord - at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Eventuelle offentlige eller private menneskeretts-krenkelser skal og må altså real-kompetent straffeforfølges og repareres. Uten blir menneskerettighetene illusoriske, vilkårlige, forfalskede, helt eller delvis neglisjerte og fraværende - det fullstendig motsatte av hva de er og skal være.

   En annen inklusiv selvfølgelighet og forpliktelse er at alle og enhver i landet gjør seg og gjøres godt nok kjent med de uforfalskede menneskerettighetene. (I henhold til blandt annet CRC Art 29.)

   Og at ingen eller ingenting av betydning forfalskes, utelates eller misbrukes.

   Menneskeretts-krenkelser kan være mere eller mindre synlige i forhold til mennesker og omgivelser, men definitive menneskeretts-krenkelser må uforfalsket synliggjøres og straffeforfølges og repareres. Det skal ikke kunne gjøres å bygge videre på eller å ned-prioritere eller neglisjere definitive menneskeretts-krenkelser.

   Definitive menneskeretts-krenkelser synliggjøres i forhold til menneskerettighetene og involverte mennesker. Dermed er de og blir de lette fort å avsløre.

   Samtidig er de og blir de stadfestende godt nok avslørt hvis ikke det eneste som kan lovliggjøre en menneskeretts-krenkelse er tilstedeværende. Nemlig nødvendighets-prinsippet, som kan lovliggjøre en midlertidig menneskeretts-krenkelse ved uforfalsket nødvendighet for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte og med snarest mulig gjenopprettelse som reell og iherdig hensikt også i praksis.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156472521651875

   It's a total crisis in the Norwegian legislative, executive and judiciary branches.

   I say: Finally!

   *

   Wenche Tysseland:
   Yes....

   Jan Sandberg:
   Wunderbar!!

   Brynhild Karlsen:
   Jeg mente å forutse en TSUNAMI, og nå begynner vi å ane dimensjonene.

   Chiro Sukar Suno:
   Sweden has the same situation!

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   <3

   Morten Aarmo:
   Ikke rart kronekursen faller, ingen utenlandske investorer våger å investere når de har forstått at norske domstoler fremstår som korrupte.

   Steinar Kolnes:
   Nå er også de ansvarlige dommerne i full sving med å feie sine miserer under teppet.

   Jeg har nettopp sendt denne til domstoladministasjonen etter fånyttes å forsøke å få kopi av to dommer fra Jæren tingrett:

   ++
   Nå har jeg i flere dager prøvd å få tilgang til de to feilaktige dommene som Jæren tingrett har avsagt.
   Men jeg får det ikke!

   Sonja Nielsen, Saksbehandler skriver tilbake i dag:
   "Vi ønsker en tilbakemelding på hva utskriften skal brukes til."

   Jeg svarer tilbake:
   "Hei, jeg har vært igjennom en del med både Stavanger og Jæren tingrett, og ønsker derfor å se på disse sakene hvor det også har skjedd åpenbare feil.
   Hvis det er ett problem, så vil jeg ta dette videre.
   Men jeg er altså en del av det "rettsøkende publikum" og innsyn i domsavgjørelser er min borgerlige rett!

   Mvd
   Steinar Vigdel Kolnes"

   Etter det fikk jeg ikke noe svar. Jeg purrer med enda en email; Ikke svar. Til slutt ringer og treffer på samme Sonja Nielsen. Hun seier at hun må ha tilbakemelding fra dommeren. Vel seier jeg, jeg har faktisk rett på denne. Hun sier hun skal gi beskjed til dommeren. Får jeg den i dag spør, det har jo gått noen dager. Kan ikke love sier hun må spørre dommeren.

   Dommeren, hvem det nå er vil tydeligvis ikke gi ut dommen.
   Først begår man alvorlige feil, og så begraver man det så godt det lar seg gjøre.
   Dessverre så altfor velkjent.

   --

   Vil domstoladminstasjonen ordne opp?

   Kirsten Laika Schei:
   Steinar Kolnes å ja..vi er fler som ikke får svar.
   Dette er taktikk når de ikke har rent mel i posen.
   Men like fult ulovlig.

   Rolf Schou:
   Steinar Kolnes De er totalt håpløse!

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156472485541875

   Til landets stortingspolitikere.

   Kopi: Offentlig.

   NAV- skandalen , de 35 barvernssakene i Strasbourg, og gud vet hvor mange andre skandaler som snart kommer til overflaten:

   Det dreier seg ikke bare om et forvaltnings- og et rettssystem som har spilt fallitt mot de mindre ressurssterke grupperinger i samfunnet.

   Det dreier seg også en synlig forskjellsbehandling som praktiseres av forvaltningen og i rettssystemet, som "eliten", i en årrekke, har fått lov å holde på med, som er direkte horribel.

   Det er, heldigvis, flere og flere i det norske samfunn som er grundig lei over det som er en grunnleggende forskjell på hvordan mennesker blir behandlet i forhold til status og posisjon. Helt åpenlyst, og uten hemninger.

   La meg derfor vise til et konkret eksempel som styrende politikere er blitt gjort kjent med gjennom en årrekke, uten at noen, uavhengig av partitilhørighet, har løftet en finger for å ta tak i.

   Eksemplet dreier seg om forskjellsbehandlingen av makthaverne Christian Bruusgaard / Svein Erik Stiansen v alenemoren, X.

   I 2010, ble det avdekket at daværdnede styreleder i Tilsynsrådet for advokat og partner i advokatfirmaet Thommessen, Christian Bruusgaard, hadde gitt forretningskameraten sin, Svein Erik Stiansen og hans revisorfirma, Stiansen & Co lukrative revisjonskontrakter på minst 12 millioner kroner. Og det uten anbud.

   Bruusgard kunne ikke ha vært i god tro om regelverket, all den tid kona hans, advokat Bjrg Ven, på den tiden satt i KOFA.

   Klagenemnda for offentlige anskaffelser, ref sak nr. 2009/229, slo i 2010 fast at Tilsynsrådet ved Bruusgaard, grovt uaktsom, hadde brutt loven gjennom en årrekke, og ila et gebyr på kr 400 000,-.

   Paradokset var at som følge av at Tilsynsrådet klarte å holde lovbruddene skjult i tilstrekkelig mange år, ble gebyrene redusert til kr 400 000 som følge av delvis foreldelse.

   Men, Stiansen slapp å betale tilbake en eneste krone av de drøye 12 millionene som han ulovlig hadde fått av forretningskameraten sin til sitt firma.

   I samme periode ble jeg kontaktet av alenemoren X meg. Hun hadde fått drøye 150 000 for mye ifølge NAV. Her var det, i motsetning til for Bruusgaard/ Stiansen, ingen nåde: Tilbakebetaling med renter og en ubetinget fengselsstraff på 30 dager.

   Når du holder dette opp mot hverandre, så ser man hvor groteskt urettferdig det norske samfunnet er.

   Legg til at:

   - Christian Bruusgaard, satt som styreformann i den perioden Veidekke ASA gjorde seg skyldig i omfattende kriminell virksomhet, og hvor selskapet ble ilagt bøter av Økokrim på kr 7, 5. millioner hver gjennom to runder.

   - At Christian Bruusgaard, mens han satt som styreleder i Veidekke ASA, inngikk oppdrag med sine egne private selskap med verdier på over 50 millioner kroner.

   - At Bruusgaard lot sin lønn/ honorar fra Tilsynsrådet gå inn i ”felleskassen” hos sitt private advokatfirma Thommessen, hvilket hadde som konsekvens at Thommessen har økonomisk interesse i hans arbeid i Tilsynsrådet, og at Thommessen aldri ble gransket. Selv ikke når firmaet hadde stilt sine kontoer til disposition slik at milliarder kunne flyte til diverse skatteparadis. For øvrig en praksis vår nåværende justitiarius i Høyesterett, Toril M. Øie, beskyttet.

   - Da Bruusgaard skulle granskes for de lovbrudd han som styreleder er domfelt for, så var det Tilsynsrådet som gransket ham.

   Så skjønner du at dette samfunnet er på ville veier. Det er det andre land ville ha kalt for mafiatilstander.

   Jeg har ber om svar på ett enkelt spørsmål.

   Hva tenker myndighetene om forskjellsbehandlingen mellom Bruusgaard/ Stiansen og "Ola og Kari Nordmann"?

   Er den akseptabel?

   Jeg forventer raskt svar.

   Bergen, den 1.11.19

   Marius Reikerås

   *

   Hilde Salvesen:
   Også jeg sendte brev idag :) - offentlig naturligvis.

   Liv Styve:
   !!!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156473318106875

   Flere advokater jeg har snakket med opp gjennom årene, har gitt uttrykk for en fryktkultur mht å påberope seg menneskerettene overfor domstolene.

   *

   Karl-Ove Hognestad:
   Mange har mistet sine liv og mange har fått store helseskader i denne gruppen . Skulle VI ikke ha god grunn til STOR frykt for folk og system mange tjener sine penger på urederligheter!

   Geir Birkeland:
   Heilt utrolig i Norge.

   Morten Aarmo:
   Kan jo bare se på din sak Marius, det kostet deg advokatbevilgningen å fronte Nordsjødykkersaken. Denne frykten mot å bruke Emk og Eøsloven i Domstolene har også ført til at Advokater og Dommere i Norge ikke ser det nødvendig å sette seg inn i lovene. Det var også grunnen til at jeg valgte å være selvprosederende i mine rettsaker.

   Carl Palm:
   Jeg kan bekrefte at en rekke advokater jeg vært i kontakt med har berøringsangst med menneskerettigheter.

   Carl Palm:
   Jeg har sågar hørt noen advokat gi meg juridisk råd:
   - Hvis du nevner menneskerettene så kommer du å tape. (advokat)
   - Jeg insisterte. Nevn menneskerettigheter, så tar jeg tapet som en mann. (klient)

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. november 2019:

   Mørkt, stjerner og omkring 2 pluss-grader til ned mot null grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel, solen og litt lett skyet sørlig og omkring 5 til 6 pluss-grader her ute klokken 12. Lett dust skyet og omkring 6 pluss-grader klokken 15.30. Mørkt og omkring 5 til 4 pluss-grader klokken 21. Med ned til omkring en pluss-grad mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 02.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156475598711875

   Regjeringsadvokat, Fredrik Sejersted, sa til storkammeret at EMD burde ligge unna norske saker, da norske domstoler foretar en grundig vurdering av faktum.

   Det var en bløff fra Sejersted.

   Faktum er at lagmannsretten og Høyesterett, som klar hovedregel, ikke går inn i sakens faktiske forhold.

   Noe Borgarting lagmannsrett selv innrømmer i en avgjørelse av 28.6.13, hvor det heter:

   "Utgangspunktet og hovedregelen etter tvisteloven § 36-10 tredje ledd, er at saken ikke skal behandles av lagmannsretten."

   *

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Bevises ekstremt godt i Nav skandalen også..?
   Så at Sejersted rett og slett ikke er særlig langt unna "lystløyner katagorien", finnes det vel ikke særlig mye tvil om lengre..?
   Mulig han også er en "kloakkrotte", hvem vet..?
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1260996384100987&set=p.1260996384100987&type=3&theater

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   https://resett.no/2019/04/21/advokat-jon-wessel-aas-kaller-resett-lesere-kloakkrotter/
   Advokat Jon Wessel-Aas kaller Resett-lesere «kloakkrotter»
   resett.no

   Carl Palm:
   Dette finner man i kommentarutgave til Tvisteloven at man ønsker svært lite saker i lagmannsretten i barnevernsaker..

   Det står bland annet relevant til Borgarting lagmannsrett avgjørelse 28.6.13 :

   "Utgangspunktet og hovedregelen etter tvisteloven § 36-10 tredje ledd, er at saken ikke skal behandles av lagmannsretten."

   Kommentarutgave:
   "Det vert elles vist til at samtykkeordninga er komen inn i lovverket for å sikraat flest mogeleg barnevernsaker får si endelege avgjerd i tingretten, noko som tilseier ei streng praktisering av samtykkeregelen."

   Her omtales det streng praktisering av samtykke til muntlig anke inn i lagmannsretten, altså fra 2008 da tvisteloven ble iverksatt.

   Karin Ullensvang:
   Lagmannsretten kopierer dommen fra Tingrettten og da forstår man at dommen ikke skal behandles i Lagmannsretten i følge Tvisteloven.
   Men når saken kun behandles prinsipielt i sivile saker og straffesaker UTEN BEVIS i Høyesterett, da kan jo en enkelsak heller ikke behandles innenfor sakens fakta i Høyestett.

   Cecilia Övall:
   Det har inget inriktningar på nav . Som de bara sitter på röven tror allt ska komma flygande till dom när de inte orkar ta röret bara när svenska försäkingskassan= NAV ringer till dom . . Tycker det sjukt uföre tar de 50% om det inte visa idé handlinga . Samt Sverige ska nå be vis att de bor i norge . För få ut det behövs idé handlingar . Från Sverige det blir inga idé handlingar . Om man inte har några . För gamla idé handlinga gäller inte .bara person bevis som man behöver idé til . Jävla soppa bara :( :( sjukt

   Rune L. Hansen:
   Juks og forfalskninger i meget stort monn i hele den offentlige forvaltningen i dagens Norge, for grovt og allsidig å utplyndre medmennesker og sivilbefolkningen.
   Det er ikke underlig at de forakter og forfalsker menneskerettighetene! Men vil ha de til å pynte seg med.
   Den viktigste oppgaven menneskerettighetene har er å stoppe kriminelle alle steder i og utenfor den offentlige forvaltningen.
   Hvor urettferdige, hovmodige, grådige, korrupte, inkompetente eller dumme enn slike mennesker er.
   Det blir stadig mere et mega-sjokk for Norges og verdens befolkning å oppdage hvor uhyrlig grovt ondsinnet den politiske offentlige nepotismen i Norge har vært - og enda er!!!

   Karin Ullensvang:
   Hva kjennetegner justismordene i navskandalen? Motstridende detaljer mellom den norske stats

   Karin Ullensvang:
   Tolkninger og EØSavtalen.

   Rune L. Hansen:
   Hva kjennetegner NAV? Medvirkning i og for politisk offentlig organiserte menneskeretts-krenkelser.
   Inklusivt det å gjøre livet vanskeligere og vanskelig for mennesker som allerede har det vanskelig.
   Tortur, nedverdigende behandling, kidnappinger, økonomisk og sosial utplyndring, inkvisisjoner i menneskers privatliv og familieliv, helse og hverdagsliv, å forfalske dokumentasjon, menneskerettigheter og mennesker, osv. Samtidig som de med dobbel-moral sier at ingen skal behøve å bli feil-ernærte, torturerte, hjemløse, diskriminerte, sosialt isolerte, utrygge, rettsløse, osv. NAV med sine dirigenter og medspillere utøver massivt med både vilkårlige og målrettede forfalskninger, økonomisk kriminalitet, dobbel-moral og allehånde menneskeretts-forbrytelser i dagens Norge, for en politisk offentlig mafia-virksomhet. :(

   Cecilia Övall:
   Rune L. Hansen de inte kloka bara mot personer som bott I norge . I 18 år . Blir föŕbannad på detta helvete system de har .

   Karin Ullensvang:
   Cecilia Övall de er foreløbig kun et norsk system som er blitt feiltolket

   Rune L. Hansen:
   Alle kriminelle og mafia-virksomheter skal altså kunne skylde på at de ikke kan menneskerettighetene og Straffeloven godt nok? Eller på at de var i god tro da de mishandlet mennesker?
Både i nasjonal og internasjonal lovlig og gjeldende lovgivning har offentlig organisert eller systematisk forbryter-virksomhet forhøyet strafferamme i forhold til bare individuell.

   Rune L. Hansen:
   Straffeforfølges ikke offentlig ansatte sine medvirkninger i menneskeretts-krenkelser så er det og blir det i praksis bare vilkårlighet (det vil si synsing) som styrer og rår.
   Og menneskeretts-konvensjonene total-forbyr blandt annet vilkårlighet i offentlig regi.

   Karin Ullensvang:
   Vilkårlighet er det samme som uberegnelighet, "på slump" eller en uforholdsmessig handling som skader mennesker i en gitt situasjon utført av en stat.
   Menneskerettighetene kan ikke stå for det.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156475619031875

   Husk at det alltid er staten som skal ansvarliggjøres for sine feil. Aldri individet.

   Se feks hva Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har sagt om dette i Zubac v Croatia, premiss 40:

   “40. In connection with the foregoing, the Court reiterates that the risk of any mistake made by a State authority must be borne by the State, and errors must not be remedied at the expense of the individual concerned, (seePlatakou v. Greece, no. 38460/97, § 39, ECHR 2001 I; Freitag v. Germany,

   *

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. november 2019:

   Omkring 5 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Overskyet, noe bris og omkring 8 pluss-grader klokken 09 og videre utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og omkring 8 pluss-grader klokken 18. Med 6 til 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 03.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156478200406875

   Det er nesten komisk å se alle makthaverne komme ut av skapet nå, og påstå at de ikke har vært klar over at våre internasjonale forpliktelser har forrang for norske regler ved motstrid.

   Det er ikke det dette dreier seg om:

   Det dreier seg om at utøvende og dømmende makt, i en symbiose, konsekvent har sabotert de internasjonale forpliktelser som kan gi borgerne et bedre rettsvern i møte med det offentlige.

   Hvorfor tror du Norge har fått 35 barnevernssaker mot seg i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen?

   Det jo nettopp fordi Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har fått inngående kunnskap om hvordan det offentlige, med viten og vilje, har sabotert de rettighetene som følger av Den Europeiske Menneskerettskonvensjon og som har forrang for barnevernloven ved motstrid.

   *

   Oddvar Espegard:
   - -Takk Marius Reikerås !

   Lene Skomedal:
   Marius Reikerås Er det lovene som har kommet via EØS-avtalen som har vært hovedårsaken til dette? Eller er det menneskerettighetene generellt som ikke har blitt tatt hensyn til??

   Carl Palm:
   Begge ifølge min syn. EMK ignoreres og EØS tolkes avsiktlig feil.

   Kjersti Berg:
   Takk Marius!, <3

   Johnny Fredheim:
   Er makthaverne så uvitende som dette, er ingen av dem kvalifisert til de jobbene de har nå. De bør derfor avsettes.

   Fredrik Korskong:
   Det er vel kanskje en regjeringsadvokat som driver med forledning..

   Marius Reikerås:
   Johnny Fredheim De er ikke uvitende. Det er bevisste handlinger

   Carl Palm:
   Politiker fraråder for konsekvent implementering av mennskerettigheter. ;-)

   Johnny Fredheim:
   Marius Reikerås Ja. Det har jeg skrevet endel det siste året. De er vitende. Dette er Globalismens stygge ansikt. Neste trekk blir vel kontantene neste måned.

   Carl Palm:
   Fredrik Korskong Skal ikke ses bort fra regjeringsadvokat feilaktige juridske råd... Regjeringsadvokatens oppdrag er vel å bistå regjering, departement og underliggende etater i juridiske spørsmål...

   1) Regjeringsadvokaten er den norske statens advokatkontor i sivile saker.
   2) Hovudoppgåvene til Regjeringsadvokaten er å føre rettssaker på vegner av staten, i tillegg til å gje fråsegner om juridiske spørsmål.
   3) Klientane til Regjeringsadvokaten er statlege organ, det vil seia regjeringa, departementa og deira underliggjande etatar.

   https://www.regjeringsadvokaten.no/home/hvem-er-regjeringsadvokaten
   Hvem er Regjeringsadvokaten?
   regjeringsadvokaten.no

   Trude Lobben:
   Carl Palm regjeringsadvokaten = en jævla arrogant kødd. Den amøben nekter jo å forholde seg til EMD dommen som han tapte mot meg.

   Carl Palm:
   Trude Lobben Ja, syns han er ute på skikkelig bæretur! Eller om det røykes sopp på bæreturen.. Men svært fiendtlig og sågar litt ekkel i forakt det har han bevist!
   Bør sikte inn seg på EXIT sesong II som skuespiller.

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Avsettes, avrettes eller rett og slett igangsettes..?

   Per Steinar Sørå:
   Det er bare å røyke ut materien!!

   Christin Erikssen:
   <3 ! !!!

   Carl Palm:
   Det er vel nettopp som Ine Søreide sa i sin "Human Right Review" i Geneva i mai 2019.

   "Når og hvordan konvensjoner implementeres bedøms på et sak-til-sak bedømning i Norge."
   I motstrid til va konvensjoner tilsier.

   Det kan være uvesentlig hvis en reellt uavhengig domstol finnes i landet som ikke følger politikers råd. Men her er det klokkeklart at dommare følger politikkers råd. Gir blaffen i mennskerettigheter i linje med poltikers ønske.

   Nina Kvamme:
   De har visst hele tiden at de har gjort noe galt, men prestisjen har gått foran alt. Slike mennesker burde forlate sine stillinger, men de forsetter bare sin forbryter karriere i neste steg :( :( :(

   Carl Palm:
   Jeg tror økonomi står over prestisje. Staten har blitt grådig.

   Mette Karin Antonsen:
   La inn denne kommentaren på fagforeninga si sida, da dei lurte på hva vi tenkte i forhold til nav skandala

   rydd-opp-no.jpg

   Jeanette McCloy Groseth:
   Skremmende! Selv folk som jobber på «gulvet» med mennesker er ikke oppdatert :(

   Kåre Kvalsund:
   Dei bør ansette folk som kan lese

   Karin Andresen:
   https://www.nettavisen.no/dittoslo/fikk-to-versjoner-av-legejournalen/3422904614.html
   Fikk to versjoner av legejournalen
   nettavisen.no

   Anette Bull:
   Karin Andresen Dokument forfalskning. Fjerning av sentrale setninger fra original journalen.

   Dennis Bowen:
   Norge har altså 6,6 saker mot seg i EMD pr. million innbygger.
   Sverige har 0,19 saker mot seg i EMD pr. million innbygger.
   Det betyr at Norge har en ca hyppighet som er 34,74 ganger høyere enn Sverige.

   Det betyr at Sverige må ha ca 351 millioner innbyggere for å ha like mange saker i EMD som Norge har i 2019.
   Det er sinnssykt på alle måter.

   Roy B Nilsen:
   bra at våre egne blir beskyttet fra våre forferdelige feminister, deres bøller politiet og rett, men er redd for at dette vil få en bomerang effekt, plutselig står det storfamilier fra hele verden å bruker disse lovene imot oss til å få tilgang på vårt velferds samfunn , og undre meg på om ikke dette er den skjulte agendaen her .......

   Ståle Falch:
   Men det at de nå kommer ut og forteller at de "ikke var klar over" er et godt tegn på at endring er i gjære..

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156479027491875

   Denne uka, har det kommet to ekstremt viktige erkjennelser fra den dømmende makt:

   1. Den tar ikke hensyn til dine internasjonale rettigheter.

   2. Den legger det offentliges faktagrunnlag til grunn.

   *

   Terese Gautestad:
   Grøss og gru!
 
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. november 2019: 

   Mørkt og omkring 6 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 6 pluss-grader klokken 09. Med 7 pluss-grader klokken 12. Noe dunkelt og 5 pluss-grader klokken 17. Mørkt og omkring 4 pluss-grader klokken 18. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 04.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156481258156875

   Av de 35 bv- sakene som er kommunisert til Norge fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, er ikke menneskerettene vurdert skikkelig i én eneste av dem.

   Det viser altså det samme mønsteret som i Nav-sakene:

   Norges internasjonale forpliktelser blir systematisk satt til side.

   *

   May-Brith Haugan:
   Systemsvikt i alle ledd :(

   Karin Ullensvang:
   Nettopp. Mennesker er handelsvare.

   Kent Ole Furuly:
   Nå sprekker bobla deres!

   Grete Elisabeth Haarstad:
   Man skulle ikke tro det var sant skammelig av bvt og nav og.....

   Unni Skogø:
   Det blir bare de med hard hud som orker å bli i BV

   Christin Erikssen:
   AMEN !!!!

   Roy B Nilsen:
   NAV setter ikke bare internasjonale forpliktelser til siden, men alle lover, med hjelp av deres bøller i politiet raserer de liv og familier, bare for at de ikke liker dem, eller de har gjort så stor skade at de vil rettferdiggjøre sin urett!

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156481243446875

   Departementet visste,

   Regjerinsgadvokaten visste,

   Domstolene visste.

   *

   Raymond Nøis:
   Men ignorerte det helt...

   Svein Sunde:
   Dei har eit ansvar dei ikkje vil ta inn over seg, ansvaret for mange tusen skadelidande, nokon unnskyldning finnast ikkje, her må da takast affere og ryddast opp,

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Svein Sunde de kommer til skylde på hverandre, så går ministeren og Nav-direktøren får sitte ett år til, til hun blir 70 :( :( :(

   Tore Tangerud:
   Å vi har visst det lenge!

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Nav-direktøren visste :( :( :(

   Rune L. Hansen:
   Ingen skal slippe unna deres våpen for drap og utplyndring. De er avhengige av at våpnene er 100 prosent effektive. Uten rakner deres nepotisme.
   Selv vil de ha ulovlige rettigheter for seg selv og sine mest nyttige medspillere, rett til diskriminering og egne fordeler blandt annet, derfor forakter de likeverd, medmennesker og menneskerettigheter. Egoisme, karriære, vilkårlighet og hovmod er deres politikk og praksis. For det trenger de at sine mest nyttige medspillere føler seg 100 prosent trygge og verdsatte.

   Britt Holth:
   Å de slipper unna som vanlig!!

   Gunn Tove Forsmo:
   Helt klart at dem visste, men dem prøver seg og det gikk jo bra men så ville dem prøve litt mere ta flere så gikk det galt og det blir nok mer.

   Vigdis Nygård:
   Og jeg visste..

   Jan Tore Kongevold:
   Og midt oppi dette vil da FRP innføre enda strengere regler for at folk skal få det de rettmessig har krav på. Dette da altså før noe er utredet. Lykke til med det.

   Grete Elisabeth Haarstad:
   Men ingen gjorde noe med det ikke bra

   Kent Ole Furuly:
   Alle viste men lot være og ta ansvar!

   Coys Müller:
   Dette er den ukulturen som har bygget deg opp i regjering, politi og domstolene siden krigens dager, med AP i spissen. Nå oppfulgt av de borgerlige og kristne partier.
   :(

   Rolf Schou:
   Coys Müller Det er veldig riktig sagt, des verre sånn ståa er! Men de skyldige her, klarer nok over tid, ikke å parkere disse alvorlige kriminelle statlige korrupte forholdene her! De er for alvorlige, og alt for mange, er innblandet! Godt samarbeide fremover, får vi se, hva kan gjøres med det!

   Elisabeth Hogsrud:
   Hvis de visste er det jo ikke håp, for da er folka i de yrkene rett og slett ondsinnet og de forteller hverandre hvordan de skal oppføre seg! De tror sikkert de har rett !

   Eva Tenira Hareide:
   nei de tror ikke de har rett, de gir rett og slett faen.

   Eva Tenira Hareide:
   så lenge det skrangler i mynter til seg selv, så fortsetter de.

   (...)
   Roy B Nilsen:
   mange visste, ikke bare dette, men om enda verre saker. Det er bare det at folk vil ikke høre, de nekter! Nå har det seg jo gjerne slik at disse menneskene har ruinert folk, trakassert folk inn i sykdom, så det skinnhellige norske folk lytter bare til såkalte vellykkede , jo rikere du er, jo mer lytter folk, resten dr..... dem i!

   Truls Thue:
   Problemet er at de fleste vet men kun snur ryggen til galskapen. Nordmenn får derfor akkurat som fortjent, når ingen protesterer.

   Roald Georg Fjermeros Karlsen:
   NÅ VET FOLKET DET OGSÅ

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. november 2019: 

   Mørkt og omkring 2 til 1 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 2 pluss-grader frem mot klokken 11. Tildels mindre skyet og omkring 6 til 7 pluss-grader frem mot klokken 15. Mørkt og omkring null grader Celsius frem mot klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Geir Birkeland, 05.11. 2019:
   https://www.facebook.com/geir.birkeland/posts/10156996216404527

   Bare for å oppklare det litt bedre, «Lobben-dommen» vil ikkje «bare» skape presedens for domstoler, fylkesnemd og Barnevern i Norge.

   Men, for 47 nasjoner og 800 millioner mennesker i Europa.

   Håper det finnes oppegående politikere som forstår omfanget, og foreslår Trudy Lobben som en kandidat til Nobels Fredspris for 2020.

   *

   Rune L. Hansen:
   Det viktigste å få alle og enhver politikere og alle andre i og utenfor den offentlige forvaltningen til grundig å forstå og å akseptere, er det enkle faktum som klart og tydelig både innleder og gjennomsyrer alle menneskeretts-konvensjoner - nemlig at enhver menneskerettighet er og skal for absolutt ethvert menneske være fullstendig umistelig og uavhendelig.
   Og at absolutt enhver medvirkning i eller for en offentlig menneskeretts-krenkelse mot et eller flere mennesker er grov kriminalitet.
   Og at det absolutt eneste som kan lovliggjøre en menneskeretts-krenkelse er uforfalsket tvingende nødvendighet (emergency) for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte med aktiv og iherdig gjenopprettelse som hensikt i praksis. (Dette gjelder både i forhold til strafferammer, fengsler, krig og alt annet.)
   Det er veldig mange mennesker og sær-interesser som misliker og fortier dette, og som forfalsker menneskerettigheter og HVA en menneskerettighet er, med katastrofale konsekvenser som resultat - diskriminering, livs-ødeleggelse, hovmod, etc. De er mennesker på feil side av menneskeretts-loven som må innhentes av lovens lange arm! Uten vil ondskapen videreføres og stadig eskalere, også bak kulissene.

   
---
---

   Geir Birkeland, 05.11. 2019:
   https://www.facebook.com/geir.birkeland/posts/10156996109614527

   Det er for meg svært viktig å forklare, hvilke konsekvenser «Lobben-dommen» vil få, for folk som får sine menneskerettigheter krenka av norske myndigheter, og å få tilbake sine rettigheter i henhold til EMK, og spesielt artikkel 8 (retten til familieliv).

   Eg liker ikkje å bruke egne erfaringer, men det er nødvendig for at folk forstår, at dette også vil gjelde dere.

   «Lobben-dommen» som blei forkynt 10. september 2019, handler IKKJE bare om mor og sønn, som har fått krenka sine rettigheter etter EMK 8 (retten til familieliv).

   Det påligger Statene en positiv plikt, til å sørge for at ALLE får oppfylt retten til familieliv, uten å behøve å gå til retten for å få oppfylt disse vilkårene.

   Det er IKKJE godt nok med tvangsmidler som løpende Tvangsbot, så lenge dette ikkje fører frem til samvær.

   I min familie (på min sønn sin side), så er vi 19 familiemedlemmer som ikkje har kontakt med vår kjære.

   I Norge i dag, så gjelder dette ikkje bare oss, men ca 46 000 barn, som mister kontakt på den ene siden.

   Om vi antar at de har like stor familie som vi har, så gjelder det 874 000 mennesker.

   Om vi tar med dei 15 000 barna som er under Barnevernets omsorg, og om dei ikkje har god kontakt med biologisk mor og far, og storfamilien på begge sider, så rammer det ytterligere 570 000 mennesker.

   Det betyr at Lobben-dommen kan bidra til at 1 million og 440 000 mennesker, nå kan få kontakt med sine nære og kjære.

   Det kan vi alle takke Trudy Lobben for! <3

   *

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. november 2019: 

   Mørkt og omkring null til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett yr, dunkelt lyst og omkring 2 pluss-grader klokken 08. Overskyet og omkring 3 pluss-grader klokken 10. Opp til omkring 5 pluss-grader og antydninger til sol videre, med noe lett yr igjen utpå eftermiddagen. Nokså mørkt, noe lett yr og omkring 4 til 3 pluss-grader klokken 17.30. Jeg kan ikke skrive eller innskrive for mye her, fordi det under terroren, torturen og utplyndringen stadig mere svekker min helse, både fysisk og psykisk, men gjør det enda ofte alikevel. Dermed svekker det videre også blandt annet mitt arbeide som "mannen med spaden" (som Karel Capek blandt annet kaller det), som blandt annet er ment som det motsatte. Det er og blir en ond sirkel. Ut i vår hage må jeg jo uansett, også av hensyn til helsen og remedier. Mangt også i disse underlige og onde høst-dager må uansett gjøres. Det har for mange av oss blitt kaldere både ute og inne. I dag har jeg blandt annet plukket og spist tranebær fra en plante jeg utplantet i 2006, som gledeligvis har spredt seg og sprer seg fint. Blandt annet bearbeidelser av naturlig eddik fra epler, pærer og plommer får jeg også noe tid og krefter til. Men at blandt annet og særlig familielivet og våre liv og vår fremtid er ødelagt av et terror regime er utilgivelig, mildt sagt. Mørkt, lett yr og omkring 2 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 07. november 2019: 

   Mørkt og efter hvert ned mot null grader Celsius og nedbør med noe slafs her ute i natt. Helt og delvis skyet med omkring 4 pluss-grader utover dagen. Mørkt og ned mot null grader klokken 17.30. Omkring null grader og månen tidvis noe synlig nokså full sørlig klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 07.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156488447266875

   Til de det gjelder.

   Kopi: Offentlig.

   Hvor ondskapsfullt er det mulig for en regjering å opptre?

   La oss begynne med å si det som det er:

   NAV- skandalene dreier seg ikke om uvitenhet om at EØS- reglene går foran norsk trygderegler ved motstrid.

   Det dreier seg om den oppblåste elitens- dommere og byråkrater- indignasjon over at de som sitter nederst ved bordet oppholder seg i andre EØS- land, når den samme eliten krever at de skulle ha vært her.

   NAV- skandalen er ille og ikke minst; ondskapsfull.

   Men, det er faktisk en skandale som er enda verre, og som gjør at Norge, også internasjonalt, begynner å bli sett på som en ondskapsfull nasjon.

   Og det er de rekordmange barnevern- sakene som for tiden behandles i EMD.

   I motsetning til i NAV- sakene, så er Norge her allerede dømt i den øverste menneskerettsdomstolen i Europa for å ha tatt et barn, og ikke leveret det tilbake , men i stedet tvangsadoptert det. Særlig mer ondskapsfullt, blir det ikke.

   Og enda mer ondskapsfullt blir det, når Norge , etter det knusende tapet i storkammeret i EMD, gir fullstendig blaffen i å reparere krenkelsen , men i stedet fortsetter å krenke menneskerettighetene til de det gjelder på det groveste.

   Senere i dag skal jeg sende en internasjonal pressemelding om noe av det som det norske samfunnet bedriver mot de som trenger menneskerettene mest. Det blir neppe sett pent på internasjonalt , men det har eliten seg selv å takke.

   Bergen, den 6.11.19

   Marius Reikerås

   *

   Christin Erikssen:
   Amen - halleluja... ️! ! ! ! <3

   Arnulf Olsen:
   Christin Erikssen Bra du ber for barn som er under barnevernets svarte vinger !

   Christin Erikssen:
   Arnulf Olsen Ja det er helt sikkert ... ! ! ! ! <3 Gud selv har INGENTING til overs for slik URETTVIS MAKTMISBRUK ....jeg ber om at nå må Han bruke anledningen til å velte hele dette djevelske systemet....AMEN ! ! ! ! <3 

   Truls Thue:
   Herlig Marius Reikerås! Ikke spar på kruttet og kall en spade for en spade. Media er jo totalt fraværende! Stå på mann !

   Roy B Nilsen:
   hør min historie og dere vil forstå hvor ondskapsfulle våre byråkrater , nav feministene og deres bøller politiet egentlig er , dette bunnslammet av mennesker har også med seg alle etater, også helse og hele kommuner! Disse menneskene er det verste hva nasjonen Norge har klemt ut bak!

   Kyrre Wiik:
   Ja det vi for tiden opplever fra den norske regjering har virkelig med ondskap å gjøre.

   Carl Palm:
   Bra Marius! Håper at flere media våkner opp og ser den systematiske overgrepsmaskineri norsk myndigheter og rettsystem er i praksis.

   Anette Bull:
   Dette er en rettsskandale, hvor feil aldri rettes opp i domstolen selv om de påpekes. Det er domstolene som har ansvar for å kjenne til lovverket og rette opp feil når det kommer en anke.

   Rune L. Hansen:
   Det er det som særlig kjennetegner et terror regime og dets medspillere:
   - at de ikke real-kompetent eller i det heletatt ansvarliggjøres for sine forfalskninger og krenkelser. De beskytter hverandre for å unngå å bli real-kompetent straffeforfulgt for sin urett og sine krenkelser.

   Carl Palm:
   Ny "NAV tilbakeblikk" til 2013 og hva NAV publiserte om EEA avtale.

   NAV PUBLISH EEA AGREEMENT OVER National Insurance Act. Social security agreements.
   6 juni 2013 Publiserades denne på NAV på engelsk:
   Senere oppdatert 25 november 2014.
   Utdrag fra artikkel:

   Published 07/06/2013 | Last edited 25/11/2014
   […]
   When Norway has signed a social security agreement the agreement's rules take precedence over the rules in the National Insurance Act. Social security agreements differ in structure and set different rules (for exporting benefits).
   […]
   Norway has signed social security agreements with a number of countries. The most comprehensive agreement Norway has signed is with the EEA countries (the EEA Agreement).

   https://www.nav.no/en/Home/Rules+and+regulations/Social+security+agreements
   Social security agreements - www.nav.no
   nav.no

   Dag Røsthe:
   Norge er som terror-sjåføren i Berlin - der Norge bare fortsetter med å kjøre folk i senk.

   Carl Palm:
   Hvitsnippe sjåfører kjører rettsystemets lastebil.

   Kaja Margrethe:
   bv-bread.jpg

   Michael Eric Menk:
   Dette er faktisk en sak, hvor dette ble brukt som argument...

   Kaja Margrethe:
   Jeg vet. Dessverre så vet jeg det, og jeg har visst også det i mange år.

   Coys Müller:
   Ser ut for at Erna og co velger og tror at ved taushet så forbigår alt i stillhet og alt blir som før. Men vi må stå på og ikke minst minne de på at om knapt 2 år er det valg og hvor har regjeringsparti da tenkt å være?
   Men ærlig talt, jeg tror de gir en blanke faen, de har sittet så lenge på tinget og deres pensjoner er fastlagt.

   Inge Olsen:
   Det kunne ikke vært bedre. Du er en funn for denne kampen Marius

   
---
---

   Marius Reikerås, 0.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156488634806875

   International Press Release.

   Norway is going through its worst Human Rights crisis in modern times.

   One Human Rights scandal after another, shows that Norway has bluffed its own people as well as the international society, when Norway portrays itself as a "Human Rights champion."

   The following is a brief overview of some of the recent scandals revealed:

   1. September 10, 2019. Judgment against Norway in the Grand Chamber of the European Human Rights Courts.

   On 10 September 2019, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights held, by thirteen votes to four, that there had been a violation of Article 8 of the Convention in respect of both applicants.

   Norway was convicted for refusal to lift the public care order, to remove the first applicant’s parental responsibilities, and to authorise adoption

   Now, 8 years after the care order should have been lifted according to the Grand Chamber, Norway continues to violate the human rights by refusing to reunite mother and child.

   Norway is well aware of the Courts established case- law under Article 46 of the Convention underlined from the Grand Chamber on 29 May this year, premise 191, that the Government must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum when violations have been found.

   Despite this, Norway continues to ignore to abide with the Judgment.

   In the wake of this matter, a further 34 cases have been communicated against Norway, and it is obvious that Norway will be convicted in a number of these cases, as the obvious purpose of the Grand Chamber is to establish a principle of European human rights law that is applicable to all the other CPS- cases communicated from the ECHR to Norway.

   2. The NAV- scandals.

   The The Royal Norwegian Ministry of Labour and Social Affairs, Norway's Labor and Welfare Administration (NAV) and the Norwegians courts are involved in another huge scandal as they have incorrectly interpreted EU- rules on certain types of social security, resulting in people being wrongly convicted of benefit fraud and put to jail.

   The scandal has affected thousands of people.

   3. The Spanish sailors.

   Roughly 12,000 Spanish sailors, have not received their pension rights due to the fact that Norway did not include them in their protection system for workers embarked on their vessels until 1994.

   The European Commission as well as the European Parliament, are aware of this gross discriminating injustice done by the Norwegian Government.

   When the Commission looked into the case, it reminded about the possibility of taking the case against Norway to the European Court of Human Rights (ECHR) on the grounds of failure to follow the court’s case law, specifically its judgment of 16 September 1996 in Gaygusuz v. Austria.

   The Commission stated:

   "The ECHR found in the Gaygusuz judgment that a social security benefit constituted a ‘pecuniary right’, one of the aims of social security being to give people economic security. In the light of that judgment, there can be no doubt that social security benefits are part of an individual’s assets, as they constitute an entitlement vis-à-vis social security funds.

   To strip a person of that entitlement without objective justification thus violates the right to property as laid down in the European Convention on Human Rights."

   We have followed the call from the European Commission and sent a comprehensive application to the the European Court of Human Rights.

   Final remarks:

   Norway is one of three countries that are applying for a seat in the Security Council in the period 2021-2022. The other two, are Ireland and Canada.

   In addition to already being convicted in the Grand Chamber, Norway has a record-high number of serious cases pending before the European Court of Human Rights (ECHR), which indicates that Norway may systematically violate its Human Rights obligations.

   In fact, there are hardly any countries in Europe that have had so many cases communicated from the ECHR in 2019, even though Norway's population constitutes only 0.6% of the total population probing under the jurisdiction of the ECHR.

   Norway has also shown little or no will to clear up its internal Human Rights problems, and has also dismissed the criticism that the Council of Europe brought to Norway in June 2018, through its report "Striking a balance between the best interest of the child and the need to keep families together", as well as neglected to abide with the Grand Chamber Judgment

   The fact that Norway does not clear up its own Human Rights problems, has led to thousands of people living in unnecessary fear.

   Several families have also chosen to flee the country, and Poland has granted, among other things, a mother and her daughter asylum, because Poland concludes that Norway systematically violates human rights in the area of Social Security Law.

   Bergen, 7 November, 2019.

   Marius Reikerås

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156486982966875

   For knappe to måneder siden sa storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, med 15 mot 2 stemmer, at en forelder som er i konflikt med myndighetene, har rett til å representere sitt barn selv om det er tatt under offentlig omsorg.

   Jeg er ikke sikker på om Norges høyesterett har forstått rekkevidden av det.

   *

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Det har vel egentlig ikke Hålogaland lagmannsrett eller høyesterett forstått..
   Muligens er de dement eller rett og slett bare ondskapsfull..?

   Marit Solveig Kreativ Nedrebø:
   Dei må vel få ein spesifik dom frå EMD før dei forstår

   Marina Zucchino:
   Marit Solveig Kreativ Nedrebø hjelper vel neppe det heller. Høye på seg selv og indoktrinert til å tro at de er verdens beste dommere. Med hjelp av resten av de korrupte.

   Vigdis Nygård:
   DE MÅ HA TUNGT FOR DET!

   Steinar Hansen:
   Yes, J.f Høyesterettsdom nå

   Margaret Hennum:
   Rettsapparatet opnar ikkje Lovboka når det offentlege er eine parten i saka, sa dei no etter Nav-skandalen. So ogso her.

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Margaret Hennum det kommer for en dag og den dagen er rett og slett nærmere enn vi egentlig tror, det blir jeg mer og mer overbevist om, dag for dag her også..

   Margaret Hennum:
   Rolf Bernhard Halln Senior, det ER allereide kome for ein dag, ein domar og ein påtalejurist fortalde det sjølv nettopp!

   Laila Dalbye:
   Ja Margaret og det må da gjelde alle myndigheter. Det har vi sett lenge, men veldig greit at de bekrefter det selv.

   Mary Ann Fedje:
   Er de så dumme i hodene sine, bør de ikke ha sånn jobb !!

   Gunn Tove Forsmo:
   Skulle gjerne hatt regjeringsadvokaten i et gjørne for meg selv, tror han hadde skulle fådtt følt seg som en tante, men det er ikke mye manndig med den dustten, ett uvesen av verste sort, men det kommer en dag for han også, ender vell opp på nav.

   Marianne Roth:
   Enig. Den reven.

   Roald Vikanes:
   Gunn Tove Forsmo han ender ikke på nav, han har fallskjerm.

   Audun Sagbua:
   Siste krampetrekning fra den Norsk domstolen.
   På høy tid å få døm stilt for riksrett.

   Leoni Konah Urey:
   Audun Sagbua. Yes judges and police are the mean open gate to barneverne distroying children and their families.

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, fredag 08. november 2019: 

   Gradvis ned til omkring 3 minus-grader Celsius her ute i natt, men omtrent to grader mildere langs bakken. Det er kaldt, men det er langt kaldere ute de fleste andre steder i Norge. Solen nokså lavt i sør-øst og omkring 2 til 3 minus-grader klokken 10. Til omkring 4 pluss-grader en stund på dagen. Mørkt og omkring 2 minus-grader klokken 18. Månen sørlig og ned til 4 og 5 minus-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.11. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217488984351258

   Så enkelt er menneskeretts-forbrytelser å forstå

   Skal offentlig ansatte eller andre medvirke i en menneskeretts-krenkelse så må det for en kortest mulig tid være tvingende nødvendig og uforfalsket forholdsmessig - uten er det kriminalitet, eventuelt organisert kriminalitet, som real-kompetent må og skal så langt det er mulig straffeforfølges og repareres.

   Vit også at absolutt ingen menneskerettigheter skal kunne ned-prioriteres, forfalskes, neglisjeres, bortforklares eller bagatelliseres.

   Absolutt enhver menneskerettighet er og skal for absolutt ethvert menneske være umistelig og uavhendelig, sier klart og tydelig alle menneskeretts-konvensjonene.

   Mange misliker at det er slik, men slik er det - og skal det være - uansett.

   La ikke de som misliker at det er slik vinne frem med sine fortielser eller forfalskninger! De er på feil side av loven!

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156492047146875

   Det er fantatsisk god følelse, å se at det råtne menneskerettsslottet til det offentlige råtne. På høy tid å bygge noe helt nytt.

   *

   Atle Bråten:
   Har vært råttent hele tiden det. Men det har vært fra innsiden. Derfor ser vi det ikke før nå :)

   Mayliss Katrine Nilsen:
   ! ! PÅ TiDE ! !

   Morten Aarmo:
   Burde gå her også, mange av de tidligere østblokkstatene har bygget opp et troverdig rettsystem etter murens fall, der faktisk de demokratiske prinsippene blir ivaretatt bedre enn i mange vestlige land.

   Atle Bråten:
   God helg ! :) ! :)

   Marianne Roth:
   Gud bringer frem i lyset det som har vært skjult i mørket.

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, lørdag 09. november 2019: 

   Omkring 3 til 5 minus-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett skyet og omkring en og to minus- og pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt, månen nokså full sørlig og ned mot tre minus-grader Celsius her ute klokken 22. Ned mot fire minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 09.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156493218386875

   Mange mener nå mangt om NAV-og domstols-skandalen. Det er vel og bra, men hvor har mange av disse stemmene vært før bobla sprakk?

   Uansett: Det mange nå mener noe om, at systemet er gjennområttemt, har faktisk storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen konkludert med:

   Her er storkammeret sine tre sentrale slutninger:

   1. At menneskerettene klart settes til side.

   2. At domstolene legger utdaterte rapporter til grunn for å bygge opp under sin konklusjon.

   3. At man dikter opp faktum for å få det til å passe inn i det offentliges virkelighetsbilde, og at det ukritisk får passere i rettssystemet.

   Legger vi til at Norge heller ikke har evne eller vilje til å rette seg etter en dom, selv i storkammert, så skjønner vi alle at dette systemet er galskap med mange liv på samvittigheten.

   *

   Lene Skomedal:
   Something is rotten in the state......

   Kaja Margrethe:
   Jeg har forsøkt å si i fra i årevis om de pill råtne tilstandene i Norge, jeg; noe som har resultert i blant annet fire tvangsinnleggelser i norsk psykiatri, tyveri av fire barn samt splittet familie.
   Prisen jeg har betalt bare for å bli født i Norge, har vært og er JÆVLIG og umenneskelig høy.

   Anette Bull:
   Det er utvilsomt ikke bare EØS loven som er problemet her. Det riktige er at en granskningskommisjon ser det hele i sammenheng, for denne rettsskandalen er det mange som har visst om, varslet om og erfart lenge før den ble kjent. Flere har for lenge siden varslet om at de ordinære kontrollsystemene som det norske rettssystemet er bygget på har sviktet for lenge siden. Selv-prosederende i retten erfarte og så dette for lenge siden og har varslet om dette. Det er flere forhold ved kontrollsystemene og den manglende uavhengigheten som er varslet om som bør frem i media. Denne lista er lang og skal nå frem i lyset.

   Rune L. Hansen:
   Det har forlengst blitt slik i Norge at veldig mange ansatte i den offentlige forvaltningen på grunn av sin medvirkning i og for grove menneskeretts-krenkelser stadig mere meget frykter og forakter menneskeretts-konvensjonene og straffelovgivningen og andre internasjonale og nasjonale lover! For mange slike mennesker er det ingen lett vei tilbake til uskyld, så de fortsetter heller stadig mere og verre for ikke å miste sin karriære og makt og sitt tyvegods. De frykter hvordan de ellers i et rettferdig og lovlydig samfunn vil komme til å bli behandlet for sin kriminelle ondskap.

   Alexander Brennersted:
   Det som også er bemerkelsesverdig er at advokatstanden vår også har føyd seg etter statens overgrep og spilt på lag...det er spesielt frustrerende når advokater som rikssynser Wessel-Aas kritiserer Marius Reikerås for å ikke vite hva han driver med og være useriøs. Wessel-Aas har opphøyd seg selv til talsmann for rett og galt i mange saker men tok allikevel feil. Han har vært en kujon til systemet, altså en elendig advokat. Advokater som Marius har derimot mistet advokatbevilling, en straff jeg anser som uproporsjonalt streng og kanskje en reaksjon på at når man kjemper mot systemet vil alt bli brukt mot deg og et feilsteg er fatalt.
   Slik jeg ser det har mange års kritikk av Marius blitt gjort til skamme....

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, søndag 10. november 2019: 

   Mørkt, stjerner og ned til omkring 5 minus-grader Celsius her ute i natt. Mye rim-frost rundt omkring her ute, men også mye blandt annet forskjellig slags løvfall på bakken som nærer og beskytter livet og mikro-organismene i jorden og varmer noe og gjør jorden friskere og mindre tett og mere til muld og levende naturlig organisk kommuniserende under den forfriskende huden. Mange mennesker ser ikke forskjell på kvalitet og kvantitet og heller ikke forskjellen på naturlige og unaturlige beskyttende overflater og hensikter. De lar seg fort og lett narre av blandt annet falske påstander og kortsiktig vinning og egoisme - av mere eller mindre selv-valgt dårlig kvalitet og forfalskende kortsiktige egoistiske hensikter og overflater. Men det er en meget stor og betydningsfull forskjell på for eksempel den varige, solide og gode kvaliteten på de fleste biler fra Toyota i forhold til den mere eller mindre glorete dårlige kvaliteten fra de fleste andre bil-produsenter. Eller tilsvarende for eksempel pc-er fra kvalitative Asus kontra meget dårlige Acer. Eller Olympus sine godt gjennomtenkte lyd-opptagere kontra de fleste andre. Slik er det med mangt og meget særlig i ukritiske, falske og lett-lurte samfunn og forhold. Mange mennesker i slike samfunn ser ikke skogen for bare trær, eller ser ikke trærne og så mangt annet for bare skog. Uten helhetlig nok forsiktighet og perspektiv og innsikt havner man lett på ville veier og i mere eller mindre utilsiktet skade og ødeleggelse. Kortsiktig vinning kan egentlig være det fullstendig motsatte. Sannferdig og viktig folkeopplysning har alltid stor betydning - kontra falskhet og fortielser. Vi er alle og enhver underveis og bør hensynsfulle og iherdig forsøke å holde oss til de riktige veiene, for ikke å narre, forville og skade oss selv og verden. Dus blålig himmel og gradvis opp til i overkant av null grader Celsius her ute nu utover formiddagen. Ned mot to minus-grader klokken 16. Mørkt og omkring 3 til 4 minus-grader klokken 19. Månen nokså full høyt i sør og omkring 5 minus-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 10.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156496223971875

   Grand Chamber Judgment of 29 May 2019:

   "... the Government must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum (see paragraphs 150-151 above)."

   restitutio in integrum

   restoration of an injured party to the situation which would have prevailed had no injury been sustained; restoration to the original or pre-contractual position.

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, hvordan skal menneskerettighetene ellers kunne være umistelige og uavhendelige og en minste-garanti?

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.11. 2019:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156496242886875&set=a.10150975888001875&type=3

   human-rights-restitutio-in-integrum.jpg

   *

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, mandag 11. november 2019: 

   Mørkt og omkring 5 minus-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett skyet og omkring 4 til 3 minus-grader klokken 11. Solen i sør, tildels slørete himmel og opp mot null grader utover formiddagen. Jevnt nokså hvitlig himmel og omkring null grader klokken 15. Mørkt og omkring en til tre pluss-grader klokken 18. Omkring to til tre pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.11. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217520425737273

   Menneskerettighetene og bekymringsmeldinger

   I og med at alle menneskerettighetene er og skal være umistelige og uavhendelige og en minste-garanti for ethvert menneske,

   og enhver menneskeretts-krenkelse i regi av ansatte i den offentlige forvaltningen er kriminalitet mot et eller flere mennesker,

   så er det meget viktig og nødvendig at enhver slik menneskeretts-krenkelse real-kompetent straffeforfølges og repareres.

   Bare slik kan offentlige menneskeretts-krenkelser utryddes og ikke tolereres og reelt rettsvern og demokrati oppnåes.

   Forutsetningen er at det er lett, enkelt og gratis for enhver å fremsette en bekymringsmelding om ethvert slikt.

   Uten vil det automatisk bygges videre på 
offentlige menneskeretts-krenkelser, menneske-fiendtlighet og diskriminering.

   Alt dette er selvfølgeligheter som fremgår mangfoldig klart og tydelig også av menneskeretts-konvensjonene.

   *

   
---
---

   Lars-Arne Høgetveit, 09.11. 2019 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2729184917102420/

   Staten ønsker ikke å løse hverken NAV eller Barnevernskrisa. For dem er det viktigste å unngå den personlige straffen flere nå skal ha - samtidig som systemet skal bestå.

   Flere av de som har ødelagt for barn og familier står nå i kø for å hjelpe til med å rydde opp - men de er jo selve problemet - Dvs den IDEOLOGI som har fanget dem. Ideologien må bekjempes!

   *

   Grete Klever:
   Ja dette tror jeg du har rett i.

   Carl Palm:
   Enig. Gransknings utvalg er "cover-up" og ikke ansvarliggjøre de som begått justismord i 20 år.

   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug:
   Jeg tror bare ikke, jeg er 100% sikker på at du har rett, når selv vår statsminister unnviker vanskelige spørsmål i NAV og i de som skjer i BV. Dessverre så tror jeg de fleste har vist om dette i mange år, men var redde for konsekvensene om det kom folk for øre og øyner for da vil deres gode navn og rykte bli rammet, men nå vil hodene rulle. Håper de fleste må betale sin pris og bli tatt. Hvem lyver mest.?

   Liv Styve:
   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug ! ! <3

   Reidun Breivik:
   Ja de feige ødelegger andre uten å bry seg det minsté grann !! men de er Livredde for sitt eģet Skitne Skinn ! Motbydelige er de !!

   Stian Akin:
   https://www.vg.no/nyheter/i/pLxx6w/gutten-paa-luftmadrassen-barnevernet-og-stendi-politianmeldt-av-16-aaringens-advokat
   «Gutten på luftmadrassen»: Barnevernet og Stendi politianmeldt av 16-åringens advokat
   vg.no

   Iriana Keinapel:
   Staten = Satan. The devil comes only to STEAL, KILL AND DESTROY; fra Bibelen

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. november 2019: 

   Mørkt og omkring 3 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Jevnt overskyet og omkring 5 til 7 pluss-grader utover formiddagen, med antydninger til yr klokken 12.30. Tildels med noe lett yr utover eftermiddagen frem mot halv-mørkt klokken 17. Mørkt og omtrent det samme utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. november 2019: 

   Mørkt og omkring 5 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet lys blå himmel og omkring 6 til 7 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt, noe bris og omkring 5 til 6 pluss-grader klokken 18. Mørkt, månen full høyt sør-øst og omkring null grader Celsius mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.11. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217533185496259

   Loven er og skal være lik for alle
  
   Politikerne er ansatt av og for folket for å tjene rettferd og velferd uten diskriminering.

   Men folket er ikke ansatt av politikerne, hverken for å tjene eller slave under deres ønsker eller hensikter.

   Alle og enhvers alle og enhver menneskerettigheter er det som forplikter og samler oss alle og enhver.

   Abslutt ingen skal ufrivillig bli utsatt for diskriminering eller en annen menneskeretts-krenkelse.

   Enhver menneskeretts-krenkelse er kriminalitet.

   Men menneskeretts-konvensjonene lovliggjør visse unntak hvis de uforfalsket er tvingende nødvendige for en kortest mulig tid og forholdsmessige på en mildest mulig måte.

   *

   Rune L. Hansen:
   Som godt opplyste lesere vil se så er dette en forenklet og prinsippiell forklaring hvor blandt annet distinksjons-prinsippet og jurisdiksjon er utelatt.

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, torsdag 14. november 2019: 

   Mørkt, månen nokså full sørlig og omkring 3 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Med noe lett yr fra omkring 05.30-tiden. Overskyet tildels med noe yr og omkring 6 til 7 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og omkring 3 til 4 pluss-grader klokken 19. Månen høyt østlig og temperaturen ned til omkring 2 til 3 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, fredag 15. november 2019: 

   Månen høyt sørlig og ned til omkring en og to minus-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet og ikke mange pluss-grader utover dagen. Mørkt og ned til omkring en til to pluss-grader klokken 18. Omkring null grader og månen tildels synlig høyt østlig på dottete mørk himmel videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.11. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217550842417671

   Hvordan eskalerer terror regimer?

   Menneskeretts-krenkelser kan være mere eller mindre skjult bak så mangt.

   Et terror regime er en mentalitet som i praksis ikke respekterer enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter.

   Terror regimer som mentaliteter forsøker å spre seg selv for å rettferdiggjøre seg selv.

   Terror regimer gir makt, penger eller status til de ivrigste utøvere, akseptanter og opprettholdere av sine krenkelser og sin ondskap.

   Terror regimer forsøker i det lengste å skjule og forfalske sine menneskeretts-krenkelser og seg selv.

   Terror regimer understreker og fremhever sine gode sider, reelle eller falske.

   Terror regimer har særlig nytte av de mest lett-lurte, dumme, falske, onde eller likegyldige mennesker.

   Terror regimer vil selv være standarden for menneskerettigheter, godhet og normalitet.

   Terror regimer neglisjerer, forfalsker eller avfeier protester og klager, med taushet, babbel og på andre egnede måter.

   Terror regimer sprer seg i takt med likegyldighet, lett-lurte, taushet, hemmelighold, kontroll, propaganda, forfalskninger, etc.

   Terror regimer åpenbarer seg selv mere eller mindre plutselig og stadig verre og verre.

   Selv-beskyttelsen av krenkelsene øker og foruretter stadig mere og flere.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.11. 2019 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=2742895279064717

   Barnekonvensjonen omhandler adekvate lovlige reaksjoner på barne-mishandling og omsorgssvikt spesifikt i sin Art 19, som i sin helhet har følgende innhold:

   "Art 19 -

   1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.

   2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   Som man ser av dette og alt innhold i Barnekonvensjonen så er det altså det politiske offentlige såkalte barnevernet som bedriver både barne-mishandling og omsorgssvikt og meget grov kriminalitet mot barnet og dets foreldre! Og meget grovt unødvendig og uforholdsmessig og ulovlig straffer både barna og foreldrene og familiene og samfunnet! Mildt sagt! Straffer groteskt både barna og foreldrene for absolutt ingen forbrytelser, mens virksomheten premierer seg selv og sine medspillere for de egentlige og uhyre grove forbrytelsene mot barna og foreldrene!

   *

   Maria Berge:
   Super bra skrev! Tack för delning!

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, lørdag 16. november 2019: 

   Mørkt, månen høyt sørlig og omkring null til to pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 5 til 6 pluss-grader med antydninger til yr utover formiddagen. Tildels med noe lett yr utover eftermiddagen. Tenkte jeg skulle plukke inn tranebær fra hage-landskapet også i dag, men rakk det ikke, men det haster ikke. De holder seg enda lenge og jeg tror ikke de blir tatt av hjorte-dyr eller fugler eller andre dyr. (Det er både hjorter og rådyr og mye fugler og andre ville dyr her på eiendommen.) Tranebærene jeg her sikter til er mindre enn den store amerikanske typen, men er søtere og bedre og har tynnere skall. De egner seg og er gode blandt annet i små mengder i surkål og kimchi, etc. Jeg regner med å få gjort unna årets siste tillaging av særlig surkål-kimchi en av de nærmeste dager, så har jeg oppmot 20 kilo for vinteren. Det øker mine muligheter for enda å overleve. Jeg blir ille nok boende i et kjøleskap nu i enda flere måneder. Blandt annet en siste rest av årets epler skal jeg også bearbeide. Mørkt og omkring 4 til 6 pluss-grader klokken 18. Og to til fire klokken 20.30. Det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.11. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217563825062229?notif_id=1573927615107461

   Enhver menneskerettighet er en minste-garanti

   Når offentlige myndigheter behandler menneskerettighetene med forakt eller som bagateller eller uten forståelse, da må det gå galt og går det galt, kriminelt galt.

   Da bygges det automatisk videre på menneskeretts-krenkelser, menneske-forakt og politisk offentlig organisert kriminalitet, korrupsjon og mafia-virksomhet.

   Menneskeretts-krenkerne sier at menneskerettighetene er kompliserte - og deres medspillere og dumme nok mennesker applauderer og sier det samme.

   Men det er ikke sant, for alle og enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter er lett-forståelige og presise og er ikke og skal ikke være vanskelige å forstå.

   Og skal og må alle og enhver av offentlige myndigheter og enhver uansett alltid respekteres og sikres i praksis. Alt annet er kriminelt hovmod.

   *

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, søndag 17. november 2019: 

   Mørkt, avtagende nesten halv måne tildels synlig høyt sørlig og omkring en til tre pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså halvt skyet og omkring tre til fem pluss-grader utover dagen. Nesten mørkt og omkring en pluss-grad klokken 17. Mørkt og omtrent det samme utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, mandag 18. november 2019: 

   Mørkt og omkring en til tre pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, lett yr og omkring 4 pluss-grader klokken 12.30. Mørkt, regn og omkring 4 pluss-grader klokken 17. Regn i noen timer, videre uten regn utover kvelden mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 18.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156517884616875

  Skrevet for 3 år siden, like aktuell i dag:

   NB: VIKTIGE OG BANEBRYTENDE NYHETER PÅ MENNESKERETTSOMRÅDET. DEL GJERNE.

   Jeg ser på denne kampen mot statens menneskerettsovergrep som et gigantisk puslespill, og hvor det hele tiden gjelder å finne de rette brikkene.

   Men, at det er bevegelse i riktig retning, og at stadig flere brikker faller på plass, er jeg ikke i tvil om.

   La meg ta tre konkrete eksempler for å vise dette:

   1. Den Europeiske Menneskerettsdomstol ( EMD) har vært klar på at besteforeldre har krav på partstatus i barnevernssaker. Det følger av en naturlig forståelse av ordlyden i EMK artikkel 8.

   Likefullt har norske domstoler strittet i mot, og nærmest gjort besteforeldre rettsløse i saker der barnebarnet blir overtatt i offentlig omsorg. Inntil nylig. For ultimo oktober i år, innrømmet en enstemmig Eidsivating lagmannsrett, at bestemor hadde egen partstatus.

   Jeg er sikker på at denne beslutningen kom som følge av det presset som Norge nå opplever internasjonalt, ikke minst fra EMD og fra Europarådet.

   2. I dag falt det en banebrytende dom i EMD, vedrørende tvangssalg og tvangsfravikelse. En problemstilling som dessverre så altfor mange nordmenn er rammet av.

   Også her har den norske stat strittet i mot, men i dag ble det altså slått fast at den som er uberettiget rammet av denne type krenkelser, han skal settes tilbake som om skade aldri var skjedd. Underforstått så må da staten tilbakelevere eiendommen den uberettiget frarøvet vedkommende, og om det er helt umulig, yte tilsvarende eiendom.

   3. Her kommer dagens forhåpentligvis største bombe!

   Norge har konsekvent unnlatt å gi barn egen partsstatus i barnevernssaker. Og det selv om EMD har vært tydelig på at barn har egen partstatus.

   Men, i en avgjørelse mot Norge av 3. november , hvor riktignok saken ble avvist fordi staten handlet innenfor sin skjønnsmargin, så var netttopp forutsetningen for å godta den skjønnsmargin som ligger til staten, at barnet, som var 12 år på tidspunktet for Høyesteretts avgjørelse, SELV kunne bestemme hvor mye kontakt han ønsket med sin polske bestemor. Og at det fantes INGENTING, som kunne hindre han i det om han så måtte ønske.

   EMD skriver:

   "Given his age (12 years at the time of the Supreme Court’s decision), and taking into account the fact that there will be nothing to prevent him from taking the initiative to increase contact at any time in the future if he so desires."

   Ergo er dette banbrytende fra EMD, fordi EMD nå sier at barn, i alle fall de over 12 år, har en selvbestemmelsesrett som ikke staten kan blande seg inn i.

   Så til alle barn der ute, som vil hjem til mamma og pappa, og som har nådd en viss alder:

   EMD sier nå at det ingenting som hindrer deg i selv å utøve din selvbestemmelserett. Så bruk den!

   Vil du ikke lengre være i fosterhjem eller i institusjon, men heller hjem til din biologiske familie, ja, da gjør du det.

   For det er ditt liv, og du som bestemmer.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156514946336875

   Alle dommerne kan ikke bli spesialister på EØS-rett, skriver tidligere dommer i Høyesterett, Bård Tønder.

   NAV-saken, domstolene og lovens ordlyd
   https://rett24.no/articles/nav-saken-domstolene-og-lovens-ordlyd
   For de som har hatt med NAV-sakene å gjøre, må den rettsregel som…
   rett24.no

   *

   Kathi Geigenbau Myhre:
   Det kan de utmerket godt, men de vil ikke pga latskap!

   Yacoubi Cisse:
   Latskap

   Carl Palm:
   Dette var en særdeles tynn bortforklaring! Dommere er pliktede å ha kjennskap i faktum og juridisk riktig juss da de dømmer, ellers må de avsi seg oppdraget.

   Rune L. Hansen:
   At dagens norske dommere, som den der Bård Tønder, liksom ikke kjenner til over-nasjonale lover og prinsippet om lex superior, inklusivt blandt annet og særlig menneskeretts-konvensjonene, gjør de jo ikke til annet enn politiske eller administrative nikke-dukker og kvakksalvere.

   Carl Palm:
   Personligen tror jeg at de "ikke kjennet til over-natsjonella lover" for å unngå straffeansvar i sin myndighetsutøvelse. Da er det bra å si at de ikke kjenner til det. Ellers stiller seg et eventuelt skyldspørsmål vesentlig annerledes..

   Rune L. Hansen:
   Å kjenne til over-nasjonale lover og lex superior er en nødvendighet og forpliktelse viktigere enn alt annet under-ordnet - og gjør alt annet lettere og absolutt ikke vanskeligere. Men kvakksalvere i og under offentlige mafia-virksomheter ønsker jo forvirring og inkompetanse.

   Morten Aarmo:
   Bård Tønder burde sette seg ned å analysere RT 2001 side 995, som fremdeles brukes til å hindre at domstolene avgir dom i NAV- sakene. Dette til tross for at denne dommen bygger på et foreldet og utgått lovverk.

   Carl Palm:
   Morten Aarmo Hva står det RT 2001 side 995? Det kan tolkes slik at domstoler graver i sine utdaterte arkiver hvis de er nødt til det. :( 

   Morten Aarmo:
   Rettstidende fra 2001 side 995, saken heter HR 2000 -1298. RT 2001 side 995 brukes som henvisning til denne dom.

   Steinar J Myhre:
   Offentlig ansatte latsabber..

   Alexander Brennersted:
   En fantastisk frekk ansvarsfraskrivelse fra dommerstanden. Deres jobb er å ikke bare tolke men å finne rett lov og regelverk. Når de så er for late til det, men blir konfrontert med fakta av advokater, allikevel ikke gjør sin jobb ja da er de ikke lenger legitime dommere men statens lakeier for å godkjenne overgrep og lovbrudd. Det blir da rettssaker verdig en bananrepublikk. Dette er Norge anno 2019....demokratiet er dødt!

   Dag Gundersen:
   Hev erstatningene for feildømming noe grasat så skal vi se om det ikke blir noen forandringer jeg. En ting er når folk bruker argumenter mot hverandre, mens hvis det kommer penger inn i bildet så bruker som regel pipen å få en annen lyd.

   Rune L. Hansen:
   Forakt for og avvik fra eller neglisjering eller forfalskning av noe i menneskeretts-konvensjonene, lex superior, EMD og andre samstemte lovlige over-nasjonale instanser, inklusivt enhver av straffelovgivningens lovlige lovbestemmelser, resulterer automatisk i urett og forurettelse av mennesker. Dommere eller i det heletatt mennesker som ikke vet eller forstår det hører minst av alt hjemme i den offentlige forvaltningen med makt i forhold til andre mennesker.

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 19. november 2019: 

   Omkring tre til en pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfri himmel i dag, men hvor mange pluss-grader vet jeg ikke, kanskje opp til omkring fem. Visstnok ankom en dom fra EMD i dag hvor den norske kidnapper-virksomheten dømmes, men jeg har ikke lest den enda. Den er bare en av flere ti-talls som EMD har tatt inn til direkte oppfølging av Lobben-dommen - og de kommer alle på løpende bånd nu fremover. Hvor meget eller lite kompetente og habile dommerne viser seg å være vet jeg enda ikke, men dommene jo mere samlet vil uansett ytterligere og videre inn i verden både internasjonalt og nasjonalt avsløre det meget store, groteske og omfattende systematiske omfang av menneskeretts-forbrytelser og terror regime, hvor meget enn videre enda i det lengste forbrytelsene blir bagatellisert og bortforklart av kidnapper-virksomheten og dens medspillere. De forsøker uansett med absolutt alle midler å beholde makten og å holde ut i det lengste. Men det blir samtidig stadig flere som ikke frir til de med kompromisser, bagatellisering, tilgivelse eller i det heletatt. Mørkt, stjerner og omkring to minus-grader klokken 22 og med ned mot tre minus-grader mot midnatt.

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156520443531875

   Justismord-Norge.

   Min påstand er at Norge er et av de land i Europa, der justismord lettest kan forekomme.

   En av de mange sakene som gjør meg overbevist om det, er Scandinavian Star saken.

   Det å utpeke trailersjafør, Erik Mørk Jensen, som gjerningsmann for Scandinavian Star brannene, var letteste utvei for politiet .

   Tross alt hadde den 37 år gamle dansken, en brukket fortid.

   Den 12 mars 1991, sa politimester Willy Haugli, som døde i 2009, følgende på en pressekonferanse.

   "Vi regner denne saken som oppklart. En stor etterforskning med over 1.200 avhør har ført til den samme konklusjon: Brannen var påsatt, og alle indisier peker mot den 37-årige dansken som selv omkom i brannen, sa Haugli den 12. mars 1991."

   12 1/2 år senere sa han følgende til Dagbladet, den 16. november i 2003:

   "Dansken ble så godt etterforsket som det kunne blitt. Hadde det vært den minste, minste antydning eller indikasjon på at det lå noe annet bak, så hadde vi aldri sluppet tak i saken."

   Nå vet alle at dansken er sjekket ut av saken. Han hadde intet med brannen å gjøre. Han døde jo før de fleste brannene var tent på.

   Dette visste også Oslo- politiet på et tidlig stadium av saken.

   Interne dokumenter sier da også at politiet er klar over at dansken ikke kunne være gjerningsmannen men at det ville være "beleilig" å utpeke han som det!

   Og fasiten vet vi.

   Snart 30 år etter at 160 mennesker mistet sine liv, er fortsatt ingen tatt for mordbrannen.

   Og det offentlige har gjort hva de kan, for å skjule sine egne feil og mangler.

   *

   Terese Gautestad:
   Enig i din påstand.
 
   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, onsdag 20. november 2019: 

   Omkring to til tre minus-grader Celsius her ute i natt. Tildels sol fra noe dus himmel og spredt lett skyet opp til omkring to til null grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og omkring null grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.11. 2019 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/2476391419153787/

   Menneskerettighetene og kompetanse kontra inkompetanse

   Dommerne, i vid betydning av ordet, er de viktigste nøkkel-personer i og for ethvert terror regime. De beskytter regimets kriminalitet, selv om de i mere eller mindre grad iherdig påstår det motsatte.

   Men i anstendigere land eller områder av verden er dommere heller eller i langt større grad reelle beskyttere av menneskerettighetene og rettferdighet.

   Derfor et Lobben-dommen med sine 17 dommere fra forskjellige land så meget viktig hva angår absolutt enhvers forhold til det helt meget sentrale tema, familielivet og medmennesker. Når ferre dommere fra et mere begrenset område av verden dømmer så kan inhabiliteten eller inkompetansen være og bli meget langt større og verre, uansett hva temaet er.

   Ethvert menneske har i utgangspunktet en indre uskyld og rettferdighetssans, men når disse vill-ledes, skades, forfalskes eller ødelegges av omgivelsene da forkvakles, narres og forkrøples mennesket.

   Derfor er ethvert menneske sin naturlige integritet og reell respekt for absolutt alle dets og andres menneskerettigheter særdeles meget viktig.

   Absolutt enhver menneskerettighet skal for ethvert menneske være umistelig og uavhendelig, sier med rette og nødvendigvis alle de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene. Det absolutt eneste unntak er for uforfalsket nødverge (emergency), altså for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte.

   Ikke alle dommere eller mennesker forstår dette eller ønsker å forstå eller respektere det i praksis. Mange er vill-ledet, med kriminalitet og menneske-forakt som konsekvens.

   Påberopt kompetanse kan være falsk og kriminell. Derfor må enhver forsøke å argumentere kompetent i forhold til menneskeretts-krenkelser og menneskerettighetene.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 20.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156523127416875

   BT må skjerpe seg.

   Det er faktisk domstolene som har blitt dømt av Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Ropstad må forstå at Den Europeiske Menneskerettsdomstolen ikke er et korrektivapparat, men en domstol som pådømmer menneskerettsbrudd, der Norge har en plikt til å reparere krenkelsene.

   Barnevernet får ny korreks fra EMD – Ropstad lover å lytte
   https://www.bt.no/innenriks/i/1ne1oX/barnevernet-faar-ny-korreks-fra-emd-ropstad-lover-aa-lytte
   Den europeiske menneskerettighetsdomstolen feller Norge i nok en…
   bt.no

   *

   Kjetil Farstad:
   Ja jøss....

   Aurel Trusca:
   Disgusting

   Anne Marit Larsen:
   Tror ikke Ropstad vet hvordan det er å lytte og forstå. Desverre er han nok en av de mange som lever "i sin egen verden" fjernt fra de som lever- hjernevasket er han og klarer ikke å endre seg og kjempe for rettferdighet og forståelse til det beste for barn/ familier og landet vårt. Han er liksom bare plassert her, stakkar.

   Cato Martin Jakobsen:
   Lover å lytte meg midt i ryggen. De lytter og setter inn flere mennesker i jobben med å destruere familier, ødelegge barn og skape behov for flere plasser i psykiatrien, samt flere encellet i fengslene. Gå av, Ropstad, gå hjem og tale i tunger, det hjelper nok ofreefor tyranniet i BV godt. Eller på renhekla dialekt: Dra til helv..te.

   Alberto Paz Viñas:
   DISGUSTING VERY SHAME.

   Solveig Korneliussen:
   Aurel Trusca ja det er netopp hva det er!!

   Rune L. Hansen:
   Han tror seg å være bedre enn EMD og memnneskerettighetene.

   Lillian Stange:
   Jeg skulle så gjerne vist hva som svømmer rundt i hans hode og lager slik krøll at han ikke skjønner noen ting

   Bjørn Valle:
   Marius Reikerås Godt poeng.

   Marianne Roth:
   Hvem er det vel som våger å røre Domstolene her i Landet?Frimurerene beskytter seg selv og hverandre. ikke lett å trenge gjennom det der.

   Annika Josefine Nygård:
   Det vil vel bli sanksjoner på andre måter om det ikke blir endring, svi vil det uansett

   Bjørg Elin Myran:
   De forstår ikke hva EMD står for. Heller ikke betydningen av Verdenserklering av Menneskerettighetene.
   Jeg har forslott til dere alle. Spør lokalpolitikkerne om Menneskerettighetene, da skjønner dere hva poltikkerne forstår.

   
---

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156523080941875

   Marius Reikerås:
   Han bryter menneskerettene med vilje, hver eneste dag, ved ikke å etterleve Lobben-dommen.

   Henning Liberg:
   :( :( :(  latterlig hele fyren lover å lytte han kan ikke en gang ta ansvar for de overgrepene barn og familie blir utsatt for.

   Jorunn Fosseli:
   Han forsvarer den store sovende bjørn. han vet nok

   Stian Hagen:
   Det kålhodet kommer aldri til å lytte.

   Wera Lundgrenn:
   Om disse dommene - som det utvilsomt kommer til å bli adskillig flere av i tiden som kommer - ikke får konsekvenser for de som sitter i maktposisjoner innen barnevernet - er det i seg selv en skandale. Om vi skal kalle det en skandale, det som vil komme opp i kjølvannet av Strasbourg, så er det vel den best varslede «ever»

   Coys Müller:
   Han er en fjått

   Inga Rakita:
   lytter men ikke gjør noe for å rette eller forbedre situasjonene.
   Lytter men tror at alt som blir sagt er bare usant.

   Tor Knutsen:
   er ikke det jobben din !!

   Marita Neuber:
   :)

   Wera Lundgrenn:
   Kritikken mot det norske barnevernet har vært omfattende over mange år. Konstruktiv kritikk, fra mange hold. For meg blir det rart å høre statsråden bedyre at Norge tar dommene «på største alvor». Hvorfor ta kritikken alvorlig først nå, når Norge dømmes i EMD i Strasbourg. Er norske myndigheter mer opptatt av sitt rykte internasjonalt, enn de er av å jobbe for barn og familiers beste nasjonalt? Ydmykheten er ikke særlig overbevisende. Ydmykheten kommer for sent også.

   Raymond Nøis:
   Spørsmålet er om man skal tro på Ropstad eller julenissen :(

   Tove Wiman Henriksen:
   Lover å lytte.......skulle bare mangle, men håper på handling også :(

   Odd Andreas Lunna:
   Ropstad lytter kanskje men tar ikke disse kritikkene videre til barnevern etaten ,altså det går like fort inn som det går ut igjennom det andre øret , han ropstad tar ikke i mot ordrer for og bedre barnevernet ,

   Per-Ivar Påsan Rindarøy:
   "Tar dette på det største alvor" my ass !! Ropstad aner ikke hva barnevernet anno 2019 består av,og er i stand til !! Mannen kommer til å få sjokk når det går opp for ham hva den etaten er i stand til,og jeg tror neppe det blir særlige endringer i dette vanvittige systemet,før det foreligger mange flere knusende dommer fra EMD !

   Wera Lundgrenn:
   Per-Ivar Påsan Rindarøy Nye mennesker i ledende posisjoner innenfor feltet barnevern

   Per-Ivar Påsan Rindarøy:
   Det som må skje, er at det kommunale barnevernet utraderes og det bygges opp på nytt i statlig regi, og at de får konkrete regler å følge,og begrepet "skjønn" fjernes, så slipper en dette med at barn tas og plasseres hos venner og venners venner av folk i barnevernet. Det systemet vi har i dag kommer aldri til å fungere !!

   Hanne Kristine Hansel:
   Hm han lytte ja jøss nei han burde se og pakke snik sekken sin og gå i barne hagen for duster og der kan han lese eventyr for seg sjøl!.. :( :( :( :( :( :(

   Unni Skogø:
   Kona hans jobber i barnevernet.

   Unni Skogø:
   Hvis ikke de som er bare ivrige på å fjerne barn fra biologisk familie selv blir fjernet fra BV, kommer folk snart til å ta saken i egne hender.

   Unni Skogø:
   Folk med barn er så sårbare at de oppfører seg ydmykt og nærmest som slaver i redsel for at noen skal ta eller skade barna deres. Når det går opp for folk flest hva slags praksis BV ofte har kommer folks oppførsel vis-a-vis BV til å endre seg.

   Unni Skogø:
   Hvis det er folk i BV som har fjernet barn fra sine hjem for å gi de til folk de kjenner. Dusse burde jo straffes. På den ene eller andre måten. :(

   Karl-Ove Hognestad:
   Hvorfor sier mannen lytte og ikke handle i tråd med?

   John Roger Holte:
   Alle kan love å lytte, har ikke han lovet det før? Skilta med at han er kristen og greier.

   Naji Aabad Alkhamlichi:
   Ropstad is finished because the court of Europe is crushing the social welfare service of Norwegian children for violating human rights laws and codes, it is really shame for government institutions and politicians and judges and all Norwegian authorities are more serious still within the next year for more cases presented in the court of Europe we will see after that solution open for Ropstad and his :( :( :( :( :( :( :(

   Naji Aabad Alkhamlichi:
   :)

   
---
---

   Marius Reikerås, 20.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156523054341875

   Tilfeldig at K.O and others v Norge var første sak ut etter Lobben-dommen?

   Jeg tror ikke det.

   Gårsdagens domfellelse av Norge i ovennevnte sak, der klagerne fikk medhold i brudd på EMK Artikkel 8 hva gjelder samværsbetingelsene, men ikke selve omsorgsovertakelsen var etter min mening den desidert svakeste av de gjenstående bv- sakene i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen. Det er bare å lese premissene 63 og 64.

   Med andre ord, den saken der staten stod sterkest.

   Når Norge også her er domfelt, tror jeg Den Europeiske Menneskerettsdomstolen ønsker å sende et tydelig signal til den norske stat, at den må forvente massedomfelleleser i tiden fremover.

   Og at det var en kardinaltabbe av Ropstad, ikke å søke å forlike de mange sakene innen den 23 september.

   *

   Terese Gautestad:
   Det lover jo veldig bra!

   Wera Lundgrenn:
   Kan du fortelle mer om det du skriver i siste avsnitt? Det var ukjent for meg

   Marius Reikerås:
   Wera Lundgrenn
   EMD oppfordret Ropstad til å forlike de mange sakene som kom inn etter Lobben-dommen, men han avslo.

   Wera Lundgrenn:
   Marius Reikerås Tror det er bedre for barn og familier at alle sakene blir behandlet i EMD. Derfor bra at han avslo tilbudet.

   Marius Reikerås:
   Wera Lundgrenn Det er enig i.

   Wera Lundgrenn:
   Marius Reikerås takk for raskt svar

   Leoni Konah Urey:
   I dont even want them to answer to any yes let them contiue to be stubborn so that the number of cases can imcrease to 50 before 2020 and the internstional court can handle our cases because all theses criminals are still seated in power and using people,s precious children as their mini bank.

   Jørgen Arne:
   Marius Reikerås
   Heia kompetente Ropstad :) :) :) ;) :) ;) :) :) :) :) :) !!!
   Marius Reikerås, han fikk vel ikke lov fra kona, som jobber i bv.
   Eller for Ernas mann, som har millioner investert i denne human traffickingen.
   Eller for sin første vara og KrF-kollega fra Agder som også p.t er på tinget, tidligere fostermor Jorunn Elisabeth Lossius(som sendte politiet etter 15-åringen gjentatte ganger når han ikke kom hjem til kl 22 fredag kveld, og var på besøk hjemme hos venner uten noen rus eller tull.
   Maktsyk?
   Ansvarlig for folkets ressurser?)

   Finnes det noen habile på tinget i slike saker, eller har alle egen-interesser i denne slave-industrien?

   Greta Solheim:
   Marius: Selv om jeg ikke aner om K.O and others v Norge reelt "var den desidert svakeste av de gjenstående bv- sakene i EMD”, så er det fornuftstridig å anta at EMD tok ”den desidert svakeste saken først ”for å sende et tydelig signal til den norske stat, at den må forvente massedomfelleleser i tiden fremover.”

   I K.O and others var meg bekjent barnet tilbakeført til biologiske foreldre, i motsetning til de andre gjenstående sakene hvor tilknytningen mellom barn og biologiske foreldre forsvinner ytterligere desto lengre sakene ligger i EMD.

   Slik sett må det anses klart at EMD bryter EMK artikkel 8 ved ikke å realitetsbehandle først de sakene der tilknytningen står på spill.

   Steinar Hansen:
   Ja, det norske "HOVMODET" står for fall, eller "den som ikke vil høre, får føle"... Det ligger tusenvis av menneskeskjebner som kunne vært unngått. Ennå har vi ikke fått et BV som er nytt og bedre, og som tilfredsstiller MENNESKERETTIGHETENE, men nå øyner jeg lys i tunnelen...,men mye kamp gjenstår. !

   Jørgen Arne:
   Heia kompetente Ropstad :) :) :) ;) :) ;) :) :) :) :) :) :)

   Bente Olavsdatter:
   Håper du har rett! Slik barnevernet har herjet med familier i alle år går virkelig ikke an! :( 

   Liv Styve:
   Kva med oss som blir plaga etter å ha vunne over bv ?
   Alt blir boikotta som går via mobil /PC ... osv ..
   Kan saken bli tatt opp i Strasbourg ?

   Liv Styve:
   Håper det går barna sin veg <3 ️

   Rolf Guttorm Engebretsen:
   Startegisk forsøk på brannslukking..

   Elin P. Gregusson:
   Jeg tror heller ikke det var tilfeldig, Marius Reikerås. I den grad myndighetene har hatt mulighet til å påvirke rekkefølgen, tror jeg de hoppet over hastesaker, der barn og foreldre er adskilt (mens tiden går og skader dem mer og mer), og løftet frem denne. Hvorfor? Jo, fordi barnevernet, domstolene og Regjeringsadvokaten hadde grunn til å anta at Norge kom til å vinne saken. Norge trengte en seier etter det ydmykende tapet i Lobbensaken.

   At seieren bare ble "delvis"- slik Aftenposten (abo) skriver i dag, må ha vært en ekstra trøkk.

   Det fremstår som en balansert og fornuftig dom. Det er bare en viktig sak og bemerke, og det er betydningen av at "alle andre" er klar over hvor spesiell denne saken er, og bruker nettopp det som argument mot omsorgsovertakelser på langt svakere grunnlag.

   Det blir spennende å følge de øvrige sakene som fortsatt er til vurdering, etter dette!

   Rune L. Hansen:
   Adolf Hitler vant kanskje også 2. verdenskrig, delvis, slik som Ropstad & kidnapper-compani fremstiller det?

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, torsdag 21. november 2019:  

   Mørkt, omkring 2 og 3 pluss-grader Celsius og tildels noe lett yr her ute i natt. Helt og delvis lett skyet utover dagen. Mørkt og omkring en pluss-grad en tid utover kvelden, sent på kvelden og mot midnatt omkring 4 til 5 pluss-grader og noe lett yr.
   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, fredag 22. november 2019: 

   Mørkt, omkring 4 og 5 pluss-grader Celsius og tildels en stund noe lett yr her ute i natt. Helt og delvis overskyet og opp til omkring 7 pluss-grader utover formiddagen. Overskyet, tildels med lett yr og omkring 8 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt og vått klokken 17.30. Omkring 8 pluss-grader med lett yr videre utover kvelden og frem mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 22.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156526863936875

   
Barnevernet får ny korreks fra EMD – Ropstad lover å lytte
   https://www.bt.no/innenriks/i/1ne1oX/barnevernet-faar-ny-korreks-fra-emd-ropstad-lover-aa-lytte
   Den europeiske menneskerettighetsdomstolen feller Norge i nok en…
   bt.no

   *


   Kaja Margrethe:
   Er det først nå vi skal rope "Hora hora!!! for sötte Mai!!!"?!?!?!

   Anka-Ann Kristin Rønes:
   Men fremdeles ikke gjøre noe annet enn å ta hensyn når de nye lovene skrives..

   Betty Cathrine Schweigaard Selmer:
   Tror jeg ikke før jeg får se det i handling. Så handling blir større en kjeften hans.

   Jørgen Arne:
   Kona jobber i bv.
   Mannen til erna har investert alle sine millioner i bv.
   Jorunn Elisabeth Lossius, første vara for Ropstad, sitter også på tinget, tidligere ekstremt voldelig fostermor.
   Mora til Lossius, Elisabeth Gleditsch Lossius, jobbet mange år i bv.
   JA, LOVER Å LYTTE, MEN KAN SELVFØLGELIG IKKE ØDELEGGE FOR SEG SELV OG SINE, SÅ JOBBEN TIL ROPSTAD ER Å TRENERE OG BESKYTTE SEG OG SINES ØKONOMISKE INTERESSER, selvfølgelig.

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene sier blandt annet at: "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Men blandt annet og særlig dette misliker politiske terror regimer. Det innskrenker deres handlingsrom og vilkårlighet. I forhold til å manipulere med medmennesker.

   Alle menneskerettigheter er og skal for enhver være umistelige og uavhendelige, sier menneskeretts-konvensjonene. Men dette misliker terror regimer selvfølgelig også. De vil heller ha menneskerettigheter som lovliggjør sine egne menneskeretts-krenkelser.

   Ikke mange mennesker klarer å overleve lenge eller bra eller i det heletatt uten sitt naturlige biologiske familieliv. Dette vet selvfølgelig kidnapper-virksomheten.

   De såkalte barnevern-tantene er fullstendig sjefer blandt annet i og for familielivene og ekteskapene i dagens Norge, selv om ikke alle har oppdaget eller erkjent det enda. Det er et groteskt faktum og det gjør selvstendighet, integritet og individualitet stadig mere umulig og livs-farlig.

   Blandt annet såkalte "barne-minister" Ropstad har frivillig bokstavlig talt inngått ekteskap med barnevern-tantene og veldig mange har gjort omtrent det samme. Akkurat som veldig mange frivillig meldte seg inn og for Adolf Hitlers regime sine menneske-foraktende instanser i Tyskland dengang for ikke lenge siden. Javisst er de grov-kriminelle svikere, menneske-foraktere og forrædere. De torturerer og dreper både barn og foreldre, både psykisk og fysisk. Og er løgnaktige og hovmodige over alt annet, til glede for sine dirigenter og medspillere.

   Mange er enda indoktrinerte av deres terror regime, fordi terror regimets medier, instanser og nøkkel-personer er omtrent altomfattende tilstedeværende og påkostet og setter årlig mange milliarder norske kroner i sirkulasjon for sine medspillere.

   Deres kidnappinger og menneskehandel er gjort til en gigantisk industri og et folkemord.

   Det makabre faktum er at det er vanlig politisk offentlig praksis i dagens Norge å straffe uskyldige. Også, men ikke bare, for deres familieliv og selvstendighet. (Og også å premiere kriminelle ansatt i den offentlige forvaltningen.) Det er i meget stort monn bare motsatt lov og rett som i praksis gjelder. (Det er slik de rekrutterer mennesker til sin mafia-virksomhet.)

   Det er et politisk offentlig selv-opprettende regime som systematisk stjeler våre menneskerettigheter, inklusivt blandt annet også våre eier-andeler i landets økonomi.

   Det såkalte politiske offentlige "barnevernet" er en sadistisk og grov-kriminell Gestapo-virksomhet. At de våger å kalle det "barnevern" er mildt sagt meget utrolig! Virksomheten og dens medspillere og dirigenter har hverken respekt for barns eller medmenneskers menneskerettigheter, mildt sagt! Og ikke for Straffelovens lovlige lovbestemmelser heller!
   At virksomheten snarest mulig må kompetent straffeforfølges og nedlegges fullstendig er en selvfølgelighet som vil redde livet til utrolig mange barn, foreldre og familier - og fjerne massivt med grotesk, indoktrinerende og smittsom tortur, terror, apartheit, menneskehandel og fremmedgjøring fra Norge (og verden)!

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156528702466875

   Viktig informasjon!

   Reparasjonsregelen i Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen.

   Offentlige ansatte skal stilles til ansvar når de begår menneskerettskrenkelser.

   For i den originale versjonen presentert den 5. september 1949, lister grunnleggerne bak konvensjonen opp følgende 3 forhold som må på plass, om en stat skal reparere sine krenkelser i henhold til sine forpliktelser:

   Der Norge blir funnet skyldig i å bedrive menneskerettsforbrytelser mot sivile, må Norge:

   1. Annullere, suspendere eller forandre de krenkende avgjørelser

   2. Yte full erstatning/ oppreisning

   3. Iverksette de nødvendige straffemessige/ sivilrettslige sanksjoner, overfor de offentlige tjenestemenn som begår disse forbrytelsene.

   Særlig punkt 3, vil være uhyre viktig å få gjennomført. Det skal og må få konsekvenser for de som forbryter seg mot menneskerettene.

   A careful examination of the travaux préparatoires for what is today Article 41 (former Article 50) reveals the original intentions of the founding fathers of the Convention. The original version of the Article presented on 5 September 1949 by P.-H. Teitgen read as follows:

   “The verdict of the [European] Court [of Human Rights] shall order the State concerned:

   (1) to annul, suspend or amend the incriminating decision;

   (2) to make reparation for damage caused;

   (3) to require the appropriate penal, administrative or civil sanctions to be applied to the person or persons responsible.

   *

   Janne Yvonne Bang:
   <3

   ️Wenche Brokke:
   !!!!!!!!!!!!!!!

   Truls Thue:
   Og siden politikere og statsansatte har totalt glemt dette, så er det lov å begynne med borgervern og sivile arrestasjoner. Alt er lov i krig og kjærlighet sies det, så la oss vise de?

   Zainab Hamad:
   Takk for at du jobbe for å kjempe for våre barna som har mistet både sine rettigheter og menneskelighet. Ikke gi opp både invaderte og norske støtter deg for vi har et land som heter Norge og barn er barn uansett fordi de er sårbare. Takk tusen takk

   Sus Anne:
   Veldig bra...

   Hilde Kristine Worum:
   Hva gjør man om dem nekter seg sexuelt vold psykisk vold dratt av hår torturert traficed ung mann på 25 i 6år. Skadet ryggen grov skade på 20åring. Barn som har vært i forhør dem sier at metodene dem har brukt hjernen sprengte. Livaglad før og empatisk tafatt efter møte med stat

   Hilde Kristine Worum:
   Glory jesus goo forwards for propheres for rewards

   Alitcia Forsberg:
   Se pa denne marknadsforing videon av Kjell Ingolf Ropstad
   VIDEO https://www.facebook.com/KjellIngolfRopstad/videos/232971904286177/

   Rune L. Hansen:
   De tre punkter er i det heletatt selvfølgeligheter i henhold til alt innhold i menneskeretts-konvensjonene, pluss i henhold til enhver anstendighet og universelle prinsipper for lov og rett. Om man unnlater de vil dessuten alt bli til vilkårlighet, terror og menneske-forakt.

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156528990476875

   Norge står midt i sin verste menneskererettskrise, og noen vil kanskje spørre:

   Skal vi synes synd på overgriperne?

   Overhodet ikke!

   Dette er ønskede handlinger, og det har ødelagt livene til ufattelig mange mennesker.

   På tide at de som har begått overgrepene, straffes.

   *

   Eskil Nilsen:
   Kjør på !

   Lillian Lervold:
   De vet så vel hva de har gjort !

   Elias Panagopoulos:
   A change in the system would be great. As for someone being punished? Well that will be icing on the cake with chocolate sprinkles and what the hell let’s put some cherries in there also.

   Vigdis Nygård:
   JA, DET ER VIRKELIG PÅ HØY TID..

   Cate Nyvoll:
   Aldrig i livet, de skal få svi....

   Hanne Kristine Hansel:
   Jeg er helt enig med deg Marius la synderne få sin straff en gang for alle de kan ikke leke med de uskyldige noe stort lenger.. bv har jo mange liv på samvittigheten og de bryr seg katten om det..bare de får ta mest uskyldige barn i fra sine biologiske foreldre så er de fornøyd.. nei ĺa de få kjenne hvordan det er og bli plassert hos fremmede foster foreldre de har bare godt av det!! :( :( :( :( 

   Anita Henriksen:
   Ja , der er jeg enig også....det lyser ondskap av flere i systemet....og de vet hva de gjør og har gjort...uten at de tar innover seg noenting

   Grete Elisabeth Haarstad:
   Takk

   Oddbjørn Melberg:
   Politi og Riksadvokat går fri dersom de får styre showet. Domstolene går sansynligvis også fri. Norge er gjennomkorrupt.

   Morten Aarmo:
   Det er en merkelig dobbeltmoral ute å går hos myndighetspersoner. En vanlig sivilist blir straffet for den minste forseelse, med beskjed om at vedkommende er forpliktet til selv å vite hva som er lov og ikke lov. Så straffes vedkommende (gjerne hardt) for at dette skal ha en preventivt virkning mot nye lovbrudd. Men er du offentlig ansatt blir knapt anmeldelse mottatt og journalført. Saken blir så henlagt uten etterforskning og straff. Da spør jeg meg : Hvorfor anses det ikke at det har en preventiv virkning om et lovbrudd har skjedd i offentlig utøvelse av oppdrag/ jobb.

   Tor Døskeland:
   Hvordan skal vi straffe dem ? det virker ut som dem er freda for alt

   M Ellen:
   Er det noen der oppe som er så uskyldig at de kan utføre en dom over de eller er alle inhabile?

   Dag Stranna:
   Nei!!!
   Ein kan ikkje synast synd om overgriparne. Både i barnevernet og NAV har problema vore kjend lenge. Ingen har arbeid for å rette opp feila, tvert imot, dei har freista å dekke over overgrepa med ignoranse, løgn, anmeldingar og fengsling av varslare.Arrogansen har berre auka.
   Arrogante byråkratar får ikkje tilgjeving, angrande syndere som audmjukt sammarbeidar om å rette skade skal eg vurdere å tilgje.

   Leon Byberg:
   offentlige i Norge straffes ikke,,,, vi har laget et fantastisk system, vi skriv en avviksmelding så går vi videre med lovbrudda... enkelt for alle parter

   Wenche Miriam Lund:
   Håper de får svi for jeg vet hva sorg er :(

   Darren Stewart:
   Absolutely not..
   your not there to punish Norway it's to free their victims....

   Vidar Gustad:
   De dreper og ødelegger nasjoner. De skal tas

   Morten Aarmo:
   En ting er jeg overbevisst om, tar ikke Norge selv tak i problemet med denne ukulturen det er å ha et generelt amnesti for lovbrudd i offentlig forvaltning, vil internasjonalt press føre til at Internasjonal Crime Court (ICC) bli tvunget til å reagere. Hvor lang tid dette vil ta er mere uvisst.

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156528963711875

   Norske myndigheter og dommere, vet at pensjonsrettigheter er beskyttet av EMK Artikkel 1 Protokoll 1. Likevel neglisjerte de det.

   *

   Kaja Margrethe:
   HVORFOR neglisjerte de det på tross av at de visste?

   Grete Elisabeth Haarstad:
   Helt utrolig

   Anita Henriksen:
   Utrolig !

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156528708936875

   Det er riktig at det er staten Norge som blir dømt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD)

   Men bak krenkelsene, befinner det seg mennesker med makt til å krenke, og som har krenket.

   Og EMD er klar på at personlig ansvar, er en del av reparasjonsprosessen .

   *

   Truls Thue:
   Skriv opp alle navn og historien bak de. De skal alle stå til ansvar på den ene eller andre måten til slutt.

   Sus Anne:
   Helt utrolig at man som mennesker mår kjempe på sine naturlige rettigheter..

   Lillian Lervold:
   Uten å stille de ansvarlige til ansvar , så blir det liten framgang.
   De har tøyd grensene så de har røket nå . Nå står de der, tydelige i all sin ondskap .

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, lørdag 23. november 2019: 

   Mørkt og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 8 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og omkring 4 pluss-grader klokken 18. Med omkring 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 23.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156529245061875

   International Criminal Court (ICC):

   Norway is getting closer to get there day by day.

   *

   Jostein Guldbrandsen:
   I'm sure it's thousands of us that wish it was already happening

   Daniel Alexander Tangstad:
   Hva vil det i praksis si for Norge?

   Janne Yvonne Bang:
   Det lure æ å på

   Morten Aarmo:
   I praksis vil det si at om ikke Norge selv etterforsker og straffer lovbrytere mot menneskerettene, slik at disse kan fortsette sine ugjerninger, rykker Norske myndighetspersoner nærmere en tiltale i ICC. "Crime against humanity".

   Truls Thue Almost:
   Marius :) ! Closer and closer :) !

   Tor Døskeland:
   Den internasjonale straffedomstolen (engelsk: International Criminal Court, fransk: Cour pénale internationale) er en permanent, internasjonal domstol opprettet for å straffeforfølge enkeltindivider for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Den har som mandat å besørge at mennesker som er anklaget for folkemord, krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten stilles til ansvar hvis myndighetene i landet hvor forbrytelsen er begått selv ikke makter eller ønsker å reise sak. Domstolen har sete i Haag i Nederland, men rettssaker kan holdes hvor som helst.

   Steve Evans:
   New zealand will follow

   Chiro Sukar Suno:
   Steve Evans how is it in new zealand?

   Dennis Bowen:
   !!
   Human rights scandal in Norway
   Authorities turn children into profits through human trafficking

   Aina Gregersen:
   Bowens - håper dette gjør at barna deres får komme hjem- og dere som foreldre slipper mer tortur og sadisme !

   Gunn Tove Forsmo:
   SUPERT, SUPERT OG ENDÅ MER SUPERT.

   (...)
   Jørgen Høgetveit:
   Om ikke myndighetene forstår det - så er det ganske innlysende at det går det veien med en stadig økende bunke Bv-saker i Strasbourg samt alle de andre lovbruddene som nå dukker opp. "Loven skal regjere - ikke menneskene." Falsen 1914.

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, søndag 24. november 2019:

   Mørkt og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp til 11 pluss-grader utover dagen frem mot klokken 16. Mørkt og omkring 8 pluss-grader klokken 17. Omkring 6 og 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 23.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156531477091875

   Det å beklage, er en del av reparasjonsplikten etter en domfellelse i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Ropstad nekter.

   *

   Halldor Hamre:
   Kriminell i offentlig sektor er risikofritt !

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156533790551875

   Ropstad, se her:

   Article 37. Satisfaction

   Satisfaction may consist in an acknowledgement of the breach, an expression of regret, a formal apology or another appropriate modality.

   *

   Solveig Korneliussen:
   Kjell Ingolf Ropstad

   Tor Døskeland:
   Ropstad er en svært dum mann ,

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156533787661875

   Article 35. Restitution

   A State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to make restitution, that is, to re-establish the situation which existed before the wrongful act was committed, provided and to the extent that restitution:

   (a) is not materially impossible;

   (b) does not involve a burden out of all proportion to the benefit deriving from restitution instead of compensation.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156533785011875

   The International Law Commission’s Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (the “ARSIWA”).

   Article 30 which relates to cessation and non-repetition reads:

   “The State responsible for the internationally wrongful act is under an obligation:

   (a) to cease that act, if it is continuing;

   (b) to offer appropriate assurances and guarantees of non-repetition, if circumstances so require.”

   *

   Kaja Margrethe:
   Arsiwating Lagmannsrett?!

   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, mandag 25. november 2019: 

   Mørkt og omkring 5 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med omkring 8 pluss-grader utover formiddagen. Med lett yr fra omkring klokken 14 og frem mot mørkt klokken 17 og videre en stund utover kvelden. Mørkt og omkring 6 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, tirsdag 26. november 2019: 

   Mørkt, yr og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Yr og omkring 5 pluss-grader også utover formiddagen og eftermiddagen. Og det meste av kvelden, men vått og mindre nedbør mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 26.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156538642006875

   I dag er det 77 år siden 532 norske jøder ble deportert fra Oslo, med skipet D/S «Donau» til konsentrasjonsleirene.

   Og det var norsk politi, som bidro til å begå disse grusomhetene mot sine egne landsmenn.

   De utførte ordre på vegne av "systemet, og kunne gjemmes sine handlinger bak systemets usynlige kappe.

   Og andre sto passive som tilskuere.

   Mennesksrettskonvensjonene, som er et direkte resultat av krigens grusomheter, er klar på at offentlige tjenestemenn og kvinner ikke kan gjemme seg bak "systemet", når de begår menneskerettskrenkelser.

   De skal altså stilles personlig til ansvar.

   Men, i Norge stilles ikke de ansvarlige til ansvar.

   Her er det designet et system, der menneskerettsovergriperne går fri.

   Men nå er det på tide å endre på dette.

   Og banke gjennom at menneskerettene har en reparasjonsregel, som krever at de ansvarlige blir stilt personlig til ansvar.

   *

   Jan Kowalski:
   A total of 763 Norwegian Jews were deported. Of that number, 739 were killed. #shoah

   Kent Ole Furuly:
   Ja klart at de må stilles til ansvar for sine handlinger. Der brudd på grunnloven og menneskerettighetene må få konsekvenser for de skyldige

   Merete Solberg Hodne:
   Deler dette viktige innlegget. Takk Marius Reikerås for at du finnes <3 <3

   Jorunn Skorpa:
   Kan ikkje annet enn si meg salig enig med deg, Merete!

   Hilde Kristine Worum:
   Godmorgen ! i de fall der det er utført tjenstevold også sexueltvold i arbeidsfeltets empete er det viktig gjenomgår samme prosedyrer som gjelder for og forebygge beskytte for vold. Med tanke på raporter og intervjuer som har blitt gjort mestliggende i nord støstedelen av intervjuer blitt gjort. Veldig stor mørkertall også pga lave inbyggertallet. Norsk lov er det forbutt med vold både mot barn & voxsne. Påengtere at om politi står får både psykisk fysisk vold svært grove traumatiserende metoder. Så står norsk barneværn for grov psykisk vold traumatisering mesteparten av oppdragene med unnantag har dem gjort tilsammen. Veldig stygg måte anvent stygge verktøy arbeidredskap utøvd mye skade krenkelser overgrep på befolkningen. Apselut ikke stole på verken pomiti eller barneværn. Sakt folk må få bli opprørt få satt ord på følelser nedtrykninger smerter det er en del av det friske i mennesket. Helt korekt nu og jage politi og barnevern karma kamles det

   Leoni Konah Urey:
   Committing terrible crimes and hiding behind the pharagraphs thats exactly what they are doing.

   Hilde Kristine Worum:
   Med at det er lov på rapporteringsplikt sterkt påkrevd og varsle ingå politianmeldelser om dette foregår også på jobb. I norge er det anmeldingsplikt det burde regeringsadvokaten være opplyst om

   Hilde Kristine Worum:
   Tenker på krenkelser lovbrudd som politi og barnevern begått. Brudd på norsk mov om ikke regeringsadvokaten holder sanningen skult, burde i det minste være insatt i saksgangen. Ring ho erna få ho og stretshe han litt få ordnet seg bra advokat som omsorg om norskt folk & fremtid

   Oddny Andersdatter Husby Gustad:
   Har lest en del bøker om dette ! Og jeg er rystet over nordmenn i så måte.. !! Mange hjalp og mange gjorde ikke , og var fordømmende til jøder ! ( som ellers i europa)..Men politikere handlemåte med politisk avgjørelser er rystende :( :(

   Cecilia Övall:
   Människor har også sin talan . I makt spelet . Lover byggda för att följas . I Alla länder . Även i Norge.

   Torill Bolstad:
   Ja, det er sannelig på tide. Styresmaktens enkeltpersoner har altfor lenge gått fri. Har lest at Stoltenberg Jens fikk innført fritak for politikere ang straff som befolkningen blir straffet for.? Tiden er inne til å ta en alvorlig titt på hva politikerne og andre styresmakter slipper unna med. Vi er et sovende folk. På tide å våkne før alt står i 7 steiner. Ser ut som om Norge igjen har snudd jødene ryggen. Denne urbefolkningen er igjen truet av landene rundt seg uten at Europa løfter en finger for å hjelpe dem til å få fred. I stedet står de med feige øyner å ser på det som skjer. På toppen av kransekaken mater de disse terroristene med våre skattepenger så de kan fortsette sin djevelskap. Skjønn det den som kan. Blir trist i hjertet. :(

   Karin Ullensvang:
   Når man sammenligner jødedeportasjonene med lobben saken og andre menneskerettighetsbrudd har disse likheter. "systemets fortreffelighet for at enkeltpersoner ikke skal ha skylda". Man vet at det som ble sagt som forsvar den gangen var: jeg fulgte bare ordre". I dag sier de "Jeg fulgte bare systemet".

   Irene Sørli:
   Norge i dag depoterer fremdeles mennesker til forfølgelse og det som verre er! Skiller familier. Folk har blitt sendt til tortur. De siste årene med denne Høyre og FrP regjeringen, har det vært verre enn noen gang siden krigen.
   Jeg skammer meg!
   Takk for at du belyser dette dystre temaet!
   Av de 763 jødene som ble deportert for 77 år siden, ble 739 av dem myrdet. !
   Aldri igjen sa vi! !
   Men se på oss!! !

   Carl Palm:
   Viktig sak. Det er folk som kjemper for mennskerettigheter hver dag som kan vanskeliggjøre lignende nye overgrep.
   Idag deporterar Norge dessverre personer som påberober seg mennskerettigheter og familieliv. Fortsatt dårlig dømmekraft i deporterings spørsmål ifølge det som kommit frem på senere tid.

   Wenche Miriam Lund:
   Er jamen på tide!!!

   Tron Olav Hotvedt:
   Krigsoppgjøret var lenge før min tid. Selv i dag holder de dels på. Det blir suspekt for min del levd i jobb og andre sammenheng med tysker tøs barna og så kommer en statsminister sier unnskyld til deres avdøde mødre. Merkelig hva disse barna har gjennomgått og gjennomgår. Det har ikke vært mulig for min egen del medmenneskelig settmedele dem annet enn forståelse og empati. Savnet hele veien at myndighetene ville beklaget hva disse menneskene/barna har gått igjennom av arvesynd justis bygde troll land.

   Grete Elisabeth Haarstad:
   Helt synnsikt galt og blir bedrøvet den dag i dag over disse ugjerningene

   Inge Olsen:
   Nettopp

   Hilde Ottesen:
   Heldigvis fantes det også da rettferdige mennesker som med fare for livet reddet endel av disse jødene, slik at de aldri var med på sånne transporter. Det finnes rettferdige i dag også, som kjemper for en rettferdig verden. Dessverre så er mange nå som da redde eller likegyldige......... " Du skal inderlig vel tåle den urett som ikke går mot deg selv..."

   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, onsdag 27. november 2019: 

   Mørkt og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Yr fra tidlig dagen frem mot klokken 09. Videre med lett yr og disig himmel utover formiddagen og med opp mot 7 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, vått og omkring 6 pluss-grader klokken 19. Fuktig, meget lett yr og omkring 6 til 5 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.11. 2019 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=2769019049785673

   Lobben-saken, barnet og alle andre

   Med det jeg her skal si nu forsøker jeg ikke å skremme noen, selv om konsekvensen av det er at det skremmer.

   Jeg ønsker ikke og liker ikke å være mistenksom eller spekulativ, men forholdet gjør det skremmende nødvendig.

   Hvorfor er Lobben-barnet enda uten sine menneskerettigheter? Og hvorfor forties opplysninger om barnet?

   Kan det være fordi kidnapperne ønsker å skjule hva de ytterligere enda kriminelt har gjort og gjør med barnet?

   Kanskje også fordi de ønsker å behandle og manipulere barnet nok til at de våger å gi innsyn i barnets forhold?

   At disse spørsmålene er berettiget vet alle og enhver som vet hvordan kidnapper-virksomheten i praksis arbeider.

   Sannheten kan være makaber og grotesk, fordi virksomheten altomfattende er meget ondskapsfull og falsk.

   Disse spørsmålene er altså meget berettiget - og skremmende - og angår alle og enhver.

   *

   Jamal Sealiti:
   det er meget sannsynlig. BV og mafiavirksomheten bak dem ønsker å vinne mer tid og kaster EMD dommen på veggen. Det som er veldig rart at regjeringen og politekere ikke griper inn!!!!

   Stephan Daniel Borgund:
   Om barnevernet godtar å gi tilbake barnet så er det å innrømme at de gjorde feil og det betyr at de innrømmer å kunne ha gjort feil i flere saker og det blir storstyr. Jeg husker når jeg vant en samværsak, da sa bvt at «vi vil ikke innrømme å ha gjort en feil men godtar det dommeren sier». Men så kom de med krav om å vente en viss periode med å utføre ny avtale og etter ankefristen ble det ikke gjort noe likevel.

   Wenche Vatland:
   Eg vil ennå henstille til adopsjonsoreldre å samarbeide med Trude.. Utenom alt okkesom.. Barnet vet.. Vær så snill å la mor treffe barnet.. Han trenger det også..

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/?multi_permalinks=2491163794343216

   Undis Hansen:
   Det var oppnevnt egen advokat for barnet som ikke har snakka med barnet. .
   Og de tankene du setter ord på her er naturlig.
   Men mitt kjennskap til det offentlige er at de er mer opptatt av eget rennome, enn av barnas rettigheter.
   Det kan se ut til at myndighetene holder viktig kunnskap om Gen og Dna fra utdannelsen til pedagogen.
   De tror de kan kjøpe barnet A4-familie og slår seg på brystet og er selvsagt storfornøyd med sin egen tolkning .
   En tolkning uten kunnskap eller kansje ikke kjennskap til gen og bio. I Kirkenes vet de ikke noe om PAS eller samværshyppighet. Selv om vi trodde de værste var sparka, kommer nye som heller ikke orker noen samtale med oss. Nu med "dette vet vi ikke og dette kan vi ikke , men vi stiller oss 100 % bak alt som har vært gjort.
   De kan ikke og greier ikke sette seg inn i sakene.
   Der er det hersketeknikker og jantelov som har forrang.
   Psykisk terror.
   Denne psykiske terroren er mot Gen og dna. Fosterhjem vet å benytte makta si . Penger og dyre dingser holder alle på pinebenken.
   Stopper kjeften på griske og skader på sikt mer jo lengere tid alt tar.
   Det var såvidt de hadde hørt om at hele verden gikk å tog å heia på barneværnet skulle ta inn over seg at NU angriper de familiene med den skyts som skulle ha forsvart familiene.

   Kent Ole Furuly:
   Du har god grunn til å mene de!

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, torsdag 28. november 2019: 

   Mørkt, vått og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt overskyet og omkring 2 til 4 pluss-grader klokken 11.30. Med omkring 5 pluss-grader og noe lett bris utover eftermiddagen. Jeg fikk kalde fingre efter å ha plukket inn et lite glass (ca. en kvart liter) med tranebær. I den våte mosen hvor de vokser fant jeg også noen få enda fine tyttebær jeg blandet i. Rosa, den ene hunden her, plukket og spiste også litt tranebær, men hennes bror Solid vet jeg at ikke er særlig begeistret for tranebær. Tenkte også å plukke inn litt mose, men det rakk jeg ikke. Det var allerede blitt nokså mørkt klokken 17. Mose har også visse blandt annet konserverende egenskaper, i likhet med tranebærene som vokser i den. Så ved passende anledninger plukker jeg inn også noe mose, og også noe lav, til forskjellig slags bruk. Tranebærene foretrekker jeg for eksempel iblandet bare en teskje av i et lite glass halvt med tunfisk pluss en eller to spiseskjeer med hjemmelaget helt naturlig kimchi pluss for eksempel oliven-olje, pluss litt rå-sukker, litt cayenne og litt mild chili og litt eple-eddik, alt passende blandet så smaken blir passende og ikke for sterk. Oppbevarer jeg tillukket og kjølig og spiser jeg daglig av i løpet av en ukes tid eller to. Epler her ute er det omtrent ingenting igjen av på trærne nu, bortsett fra små epler på noen få av trærne jeg fikk fra frø jeg sådde for 10 til 20 år siden. Nyttige også de om en har tid, muligheter og anledninger til bearbeidelser. Jeg er fortsatt for det meste opptatt med å forsøke å overleve enda en vinter. Terror regimet og kidnappingene pågår enda, så det kan enda bli meget vanskelig og vanskeligere. Også for veldig mange flere. Omkring 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, fredag 29. november 2019: 

   Mørkt, noe bris og gradvis ned til omkring null grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet og opp mot tre pluss-grader utover formiddagen. Tildels tilskyende og yr sent på eftermiddagen. Mørkt og omkring to til en pluss-grad klokken 19. Mørkt og ned mot omkring null grader klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 29.11. 2019 via Menneskerettsdomstolen Norge Info:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/?multi_permalinks=2506922892678181

   Menneskerettighetene og folk flest

   Mangler samfunnet sannferdig og viktig informasjon om menneskerettighetene så blir menneskerettighetene lite verdsatt og lite forstått av folk flest.

   Får samfunnet sannferdig og viktig informasjon om menneskerettighetene synliggjort for seg så blir menneskerettighetene verdsatt over alt annet i samfunnet.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 29.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156547295141875

   Først ble vi latterliggjort av den norske eliten, for å ta saker til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Så blir vi latterliggjort for å påperobe reparasjonsplikten.

   Hvilken side er du på?

   *

   Tore Tangerud:
   Ikke på siden til eliten nei :)

   Ida Kristanna Skulstad:
   Your side.

   Veronica Hoff Lyngstad:
   Kjæm aldri te å bli på den arrogante siden te eliten! De er uten mellom menneskelige verdier.
   Så klart på din side :-)

   Rebecca Schøyen:
   Er på din side :)

   Wenche Tysseland:
   Den som følger loven...å gjennomfører hva domsstolen har avsagt i sin dom....å sørger for at slike brudd ikke skjer igjen...pluss rydder opp i skittentøys dunkene sine...

   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, lørdag 30. november 2019: 

   Mørkt, litt antydninger til yr og omkring null til to pluss-grader Celsius her ute i natt. Delvis lett overskyet og i skiktet omkring null til fire pluss-grader utover dagen og helt og delvis overskyet. Mørkt og pluss og minus omkring null grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq