HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - på Internett -          Oppst1.htm
HUNs oppslagstavle på Internett:


HUNs FRONT-SIDE  / MENYDAGEN OG NUET NU / OPPDATERINGER | DEBATT | HJELPER1 | HUNs BARNE-SIDER | NYHETER |

NOTATER | STOFF TIL OPPSLAGSTAVLEN | THE END |
HUNs oppslagstavle på Internett begynner her - - - - - - Har du / dere et oppslag? Sleng deg på!
--- --- --- ||| NOEN ANDRE DIV. HENVENDELSER TIL HUN >>>

---
2000, NOVEMBER : ---

* 11, 2001, Høylandet : Lite småbruk / bolig, til salgs - se oppslag!

 ---
1998, JUNI : ---

* - 08.06. 1998, Dagen, 1/1 lederplass, mandag : «Kristen undervisning seirer», av Finn Jarle Sæle, sjefred. NB!!!1998, MAI : ---

---
- 30.05. 1998, HUN www / Oppslagstavle, lørdag :

     SAX - Forum for barndom i frihet

heter et helt nytt og meget bra tidsskrift ankommet til HUN nu i slutten av mai!
     Tema for dette første nr. - Nr. 1, 1998, 1. årg. - er: "Den tidlige barndom - har vi glemt hva det gjelder?" Utsalgsprisen er n. kr. 50,-
     Tidsskriftet SAX skal utkomme med 4 utgaver i året, står det, og abonnementsprisen er n. kr. 200,- pr. år. Bestilling kan sendes (også pr. fax) til:
     Opplysningstjenesten for Barndom i frihet, Fjellgt. 25, N-0566 Oslo, Norge. Tlf.: 22 37 11 77. Fax: 22 37 11 77.
---
     Med fint artikkelstoff bl.a. om barnehager, kontantstøtte-ordningen, hjemmeundervisning, ridder Georg og dragen, barndom, det gode og det onde, forslaget til ny norsk opplæringslov, m.m.!
     Blir oppfølgerne til dette første nummeret i samme kvalitetsleie så har vi i Norge fått et nytt, riktig så bra tidsskrift, - som endog, utrolig nok, synes som å stå på menneskeverdets og barnas side!
     Dette synes altså som å være noe helt annet enn det meste av alt annet som tidligere har utkommet av blader og tidsskrifter omhandlende barndom og familie. Og er tilsynelatende ikke hverken propaganda for handelsstandens egoistiske interesser eller for Storebror Horebror eller ideologiske heksegryter!
     Og makter - Babylons feite velde - likevel, så langt, å utkomme som massemedium (i form av et tidsskrift) i molbolandet Norge!!
     Litt av en bragd, som forhåpentligvis blir videreført!

     Beste hilsner fra Rune HAN / HUN www!

***

- 26.05. 1998, HUN www / Oppslagstavle, tirsdag :

Eksploderende mye mere hjemmeundervisning i Norge?!

   Det er nu tilsammen 3 norske foreninger for hjemmeundervisning på Internettet!
   De to nykommerne er:
   Opplysningstjenesten for Hjemmeundervisning / OTH - Ny på www, fom. mai 1998! Meget bra!
   Og
   Foreningen for HjemmeUndervisning (FHU) - Hjemmeundervisning - den beste form for undervisning!
- sier denne nokså nye, norske forening for hjemmeundervisning, riktig nok!

   Nevnes må også at dagsavisen Dagen de siste årene og stadig og fortløpende har mye stoff om og relatert til hjemmeundervisning. Og mye annet meget bra! Det mangler dessverre enda at denne fine dagsavisen er på Internettet; - men de vil og bør og må forhåpentligvis komme også dithen nu snart!

   Her kan og bør iøvrig også nevnes og minnes om Hjemmeundervisningstreffet 1998 : Årlig begivenhet, nu for 3. gang, - som skal være også i sommer - 10. - 12. juli 1998 i Leira i Valdres.  Altså det 3. årlige norske hjemmeundervisningstreffet!

   Hva med sinkene i den nye regjeringen her til lands?! - Er disse også - mange farlige og motsatte tegn til tross - på demrings veier imot rettere vei?!
   Hva taper og fortaper vel ikke den nye regjeringen på at den er sen og tilbakeholden med å ta et grundig og mere enn tilveggssettende avstandtagende oppgjør med Arbeiderpartiet! Nu må den besinne seg kraftig og resolutt, og ikke mere la seg råde og forlede av Arbeiderpartiets byråkrater og funksjonærer, - så vil den nye regjeringen få menneskeverdet og folket (med de tusener på tusener med forurettede) bak seg og med seg, på mere enn grådig og kortsiktig egoisme! Så vil den også heller enn å grave dypt på sin egen tilbakegang og undergang (og Ap & co. sin tilbakekomst og fremgang!) gjøre noe som virkelig varig vil begeistre og mye bety! Dette og så mye mere - efter den lange terrortiden under Arbeiderpartiet - bør den og må den gjøre om den skal ha noen varig fremtid det står respekt av! Disse sakene - som ikke engang koster penger - tvert om! - bør den og må den nu ta til å prioritere, slik Ordet i dens politiske program i utgangspunktet tilsa og tilsier!! Hvis ikke vil den på toppen av det hele også ha gjort seg ansvarlige for grøsset og gruen i Arbeiderpartiet sin tilbakekomst og gjenkomst!
   Eller er alt bare vaklende og kaklende og forurettende og løgn, også hos og ifra den nye regjeringen!? Det er ikke for sent for de enda! Eller er det allerede begynt å bli det?

   "Økt anerkjennelse av hjemmearbeid og oppdragelse", som Janne Haaland Matlary snakker om, er jo også f.eks. et bittelite skritt i riktig retning, - men så sårt bittelite og utilstrekkelig! (Henv. til Pressemeldingen - 98016 - om dette ifra den nye regjeringens hos ODIN, datert 03.03. 1998.) Den økonomiske kontantstøtten som i disse dager er i ferd med å bli gjennomført - og som riktig (især om den var efter FrP-s modell) betyr mye mere muligheter for trivsel og velferd her til lands - er, tross at den er en utjevning og fordeling av fellesgodene som koster en del ifra pengesekken til noen tyvaktige - på så langt nær det viktigste! Endog ikke for evt. utsultede som kontantstøtten bibringer brød.
   Fra den nye regjeringen blir det sagt at forslaget om kontantstøtte innebærer at den norske regjeringen ønsker å gi økt anerkjennelse av barneoppdragelse og arbeid i hjemmet. At en styrking av familien er avgjørende for våre samfunns utvikling. Og at foreldre som ønsker det må gis økonomisk mulighet til å velge hjemmearbeid med småbarn. Derfor er dette en viktig reform, understreket statssekretær Janne Haaland Matlary i det norske hovedinnlegget under den 42. sesjon i FNs kvinnekommisjon i New York tirsdag.
   Arbeiderpartiets innbitte, hysteriske kamp mot kontantstøtten er vel iøvrig noe av det mest morsomme og tragiske av onde krampetrekninger som mange her til lands har sett på lenge! F.eks. så skriver stortingsrepresentant May-Helen Molvær Grimstad, Nyheter 25.02. 1998, at: "Det er underlig å følge den kampen Arbeiderpartiet nå fører mot kontantstøtten. Først harselerte man over størrelsen på kontantstøtten. 3000 kroner måneden var altfor lite til å gi reell valgfrihet, sa man. Så har man regnet bedre etter, og oppdaget at med reduserte utgifter til barnepass, pluss kontantstøtte, vil det lønne seg for en del å være hjemme. Samtidig er det mange som faktisk ønsker å være mer hjemme sammen med barna sine. Da begynte man å bekymre seg over dét i stedet. Kontantstøtten vil føre til tapping av arbeidskraft, heter det nå."

   Den nye regjeringen skulle og kunne og burde, og bør - som vesentligst og viktigst av alt, endog i global sammenheng - starte med en umiddelbar anerkjennelse og hevdelse av Ordet og menneskeverdet, i henhold til lov og rett, og i henhold til dette konsekvent og aktiv motarbeidelse og ansvarsstillelse av forurettelser!
   Bort vekk med korrupsjon, babbel og snikksnakk!

   Med beste hilsen fra Rune L. Hansen,
   hastig tirsdag 26. mai 1998!

***1998, APRIL : ---

24.04. 1998 :

Hvordan stanse og reversere avkristningen av Den norske kirke?

Møte om dette i KONSERTHUSET I OSLO SENTRUM
SØNDAG 3. MAI 1998, KL. 16.00.
Busser settes opp fra bl.a. Østfold og Vestfold. De som ønsker å
bli med buss kan kontakte koordinator for busstransport
Ivar Kristianslund, telefon 69 14 71 49.
Alle - både medlemmer - og ikke-medlemmer av Den norske kirke
er velkommen!

Med hilsen
Morten Selven
Aksjon mot avkristning av Norge

***

25.04. 1998 :

KRISTENDOMSFAGET

Akademi for Kristen Folke-opplysning
har nå samlet inn ca. 11.000 underskrifter som støtte
for å få kristendoms-faget brakt i samsvar med
Grunnlovens § 2 og den lutherske bekjennelse.
Mange foreldre har nå prøvd faget, og fortvilelsen brer seg.
Er du enig i kravet, skriver du ditt navn under
og returnerer det til A.K.F., Boks 196, N-4660 Evje.
Ønsker du å samle underskrifter, be om lister fra oss.

Navn:

Adresse:
 

***


1998, MARS : ---

- 31.03. 1998, Info om Hjemmeundervisningstreffet 1998, brev, tirsdag :
10. - 12. juli 1998 i Leira i Valdres. Program, påmelding, etc.
Dette blir nu det 3. årlige norske hjemmeundervisningstreffet!

La ikke sogneprest Olav Berg Lyngmo og Kautokeino menighetsråd stå alene
Send underskrifter til Strandebarm prosti
v. Per Kørner, N-5630 Strandebarm

Til kirkestatsråd Jon Lilletun
Støtte til det bibeltro kristenfolket i Kautokeino

    Ut fra Guds Ord ser vi at i striden mellom den offisielle kirke og Kautokeino meninghetsråd, er det menighetsrådet som står på kirkens sanne tro. Kongen er etter Grunnloven satt til å verge denne tro. Derfor venter vi at statsråden er seg sitt ansvar bevisst og ikke lar ordningene overkjøre Guds Ord.
    Jeg / vi står sammen med det bibeltro kristenfolket i Kautokeino og takker for deres klare vitnesbyrd.

    Navn:                                                               Adresse:
 

***1998, FEBRUAR : ---

Date: Fri, 06 Feb 1998 15:11:05 +0100
Subject: Re: Haster
From: "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>
Organization: HUN
To: Trude G Dale <trudeGD@opplandsnett.no>
References: 1

Hei!
Jeg tror det kan være omkring 150 familier her til lands som pr. idag har
hjemmeundervisning for sine barn - men muligvis er antallet høyere, kanskje
mere enn 200 familier? Ikke så godt å si!
Men kanskje jeg kan kunngjøre e-mailen din på HUNs Oppslagstavle på Internett, -
for å lettere kunne få svar angående dette også fra flere som har peilinger angående dette?
Hvis det er greit for deg? (Gi meg i så fall beskjed.)
Hvor mange i USA? - Det er iallfall svært så mange! Men hvor mange ja? Jeg har hørt
forskjellige tall. Antagligvis er det andre her til lands som har bedre greie på det enn meg,
- og også derfor dette med HUNs Oppslagstavle ...
Forsøker fortløpende å legge inn alt slikt og annet stoff vedrørende hjemmeundervisning
på HUNs Internett-sider. Kikk evt. også litt på det som befinner seg der angående slikt,
hvis du har tilgang til Internettet? Og hvis du finner frem i det?
Spør evt. videre og mere!
Takk for henvendelsen og for interesse!
(Håper jeg var snar nok! Så mye her å henge fingrene i!)
Håper du lar høre fra deg igjen!
Beste hilsner ifra
HUN / Rune L. Hansen !

--- --- ---
Trude G Dale wrote:

> Hei! Jeg holder på med en artikken om hjemmeundervisning, og vil
> gjerne ha de ferskeste tallene om hvor mange som har valgt
> hjemmeundervisning i Norge. Har dere også tallene fra USA. Jeg håper å
> høre fra dere så snart som mulig.
>
> Vennlig hilsen Trude G. Dale
---
v**

Date: Mon, 09 Feb 1998 12:08:10 +0200
Subject: Re: HUN`s oppslagstavle
From: Trude G Dale <trudeGD@opplandsnett.no>
To: "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>
References: 1 , 2

Hei!
Det er OK for meg at du legger ut spørsmålet mitt på oppslagstavla,
men jeg er redd at svaret kommer for sent. Artikkelen skal stå på
trykk en av de første dagene.
Vennlig hilsen Trude G. Dale
Oppland Arbeiderblad

v**

Date: Tue, 10 Feb 1998 04:20:56 +0100
Subject: Re: HUN`s oppslagstavle!
From: "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>
Organization: HUN
To: Trude G Dale <trudeGD@opplandsnett.no>
References: 1 , 2 , 3

Hei igjen -
   og beklager at det ble for sent herifra!
Er det i Oppland Arbeiderblad den skal stå på trykk?
Kan jeg også få offentliggjøre den på HUNs Internettsider? Eller evt. lenke til den?
I tilfelle av at den også kan offentliggjøres på HUNs Internettsider, så oversend den
på noe sett og vis (helst kanskje pr. e-mail eller i digitalt tekst-format)!
Under enhver omstendighet ville jeg bli glad for om du kunne oversende den på noe
sett og vis (så jeg evt. også privat får lese den) med bemerkning om hvor og når den
har stått på trykk ...

   Med vennlig hilsen ifra
   Rune L. Hansen / HUN !

PS: Skal forsøke å være kjappere neste gang!

--- --- ---

Trude G Dale wrote:

> Hei!
> Det er OK for meg at du legger ut spørsmålet mitt på oppslagstavla,
> men jeg er redd at svaret kommer for sent. Artikkelen skal stå på
> trykk en av de første dagene.
> Vennlig hilsen Trude G. Dale
> Oppland Arbeiderblad

---
v**

Date: Mon, 23 Feb 1998 09:57:10 +0200
Subject: Re: HUN`s oppslagstavle!
From: Trude G Dale <trudeGD@opplandsnett.no>
To: "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>
 References: 1 , 2 , 3 , 4

Hei! Her er artikkelen jeg skrev om Kristin Glimsdal Shaw. Den sto på
trykk tirsdag i forrige uke. Du må gjerne bruke den på Huns oppslagstavle,
hvis du gir kildeanvisning.
Vennlig hilsen Trude G.D.

TGD,020298,170298,NORMAL,24,Skole hjemme i stua ,TGD256.1644,635
mm,Side,GHO
@Tittel1:Skole hjemme i stua
@Ingress1:&hibar; Jeg tror at alle barn i utgangspunktet har lærelyst, men den
blir ofte ødelagt i skolen. Det er bare tull at man må sitte på en skolebenk for å
lære, sier Kristin Glimsdal Shaw (38). Firebarnsmoren fra Breiskallen på Gjøvik
har begynt med hjemmeundervisning for eldstedatteren Sonja (6), og hun håper å
undervise alle barna hjemme til de blir 17-18 år.
@Tekst1:Kristin er gift med Gregg fra USA. De driver med radiomisjon i Swaziland
i det sydlige Afrika. Men akkurat nå er familien på tre måneders hjemmeopphold, i
forbindelse med at Gregg tar et sjelesorgkurs på Modum. ÇSkolen&raquo; er derfor
flyttet til gården hjemme hos Kristins foreldre.
@Tekst:Vi banker på døren tirsdag formiddag. Bestemor står på kjøkkenet og steker
vafler, og på gulvet i stua leker tre små barn og en katt. Klokka er 9.30 og det er tid
for dagens hjemmeundervisning. ÇLærer&raquo; og Çelev&raquo; tar plass i sofaen,
under bildet av Hans Nielsen Hauge, den ulærde bondesønnen som for 200 år siden trosset
embetsmennene og begynte å underviste folk om Guds ord.
@M.tittel:Bønn og bibellesning
@Tekst:&hibar; Det finnes hundrevis av opplegg for hjemmeundervisning, og vi har valgt et kristent
program som starter med bibellesning og bønn hver dag, sier Kristin. Hun folder hendene og ber en
bønn om at datteren Sonja må få vokse i visdom og forståelse. Etterpå leser de ett stykke om Sara og
Abraham fra barnebibelen, og Sonja gjenforteller historien med egne ord.
&hibar; Vi pleier å ta all lesingen først. Da kan de andre barna høre på hvis de har lyst. Dette opplegget
består av veldig få skolebøker, og desto flere skjønnlitterære bøker. Det liker jeg godt. Vi har en
lærerplan som i detalj forteller hva vi skal lese og gjøre hver dag.
@M.tittel:Leser som en voksen
@Tekst:&hibar; Gordon, do you want to be a part of our reading today? roper Kristin til sønnen på
fem, som leker ivrig med playmo i den andre stua. Det går på engelsk og norsk om hverandre.
Høytlesning er tydelig populært, for Gordon kommer løpende straks. Victoria (3 år) vil også gjerne
høre på, men hun forlanger å ha lillebror Alexander (8 måneder) på fanget. Kristin stabler ungene i sofaen
så alle blir fornøyd. Endelig kan Sonja begynne å lese fra ÇThe Titanic, lost.... and found&raquo;. Hun
leser med stor innlevelse. En voksen kunne ikke gjort det bedre.
@M.tittel:Ingen lekser
@Tekst:&hibar; Å pus! Du klorer foten min!
Sonja skvetter til. To nakne små føtter fyker opp i sofaen, før hun fortsetter å lese der hun slapp.
Sonja har alltid vært glad i bøker og begynte å lese allerede fem gammel. Hun sluker bøker, men får
ikke lov å lese mer enn fire timer om dagen. Der har mor satt grensen. Ingen lekser! Kun en til to timer
med undervisning hver dag! Det holder, mener mamma. Barn skal få være barn og ha masse tid til fri lek!
@M.tittel:Mange blir utbrent
@Tekst:Mange foreldre som driver hjemmeundervisning blir utbrent. Kristin vet det. Derfor har hun
vært bevisst på å finne et enkelt opplegg, som krever lite for- og etterarbeid. Hun innrømmer at det er
mer strevsomt å drive hjemmeundervisning enn hun i sin iver hadde trodd.
&hibar; Når telefonen ringer, babyen hyler, maten koker over og alt går på tverke, hender det at jeg får
lyst til å gi opp. Men jeg angrer ikke på valget. Jeg har alltid trivdes med å være hjemme og føler meg
ikke i fengsel. Om kvelden har jeg min fristund. Da er det mannen min som sørger for at alle barna
kommer i seng.
@M.tittel:Trygge og glade barn
@Tekst:Kristin leste om hjemmeundervisning første gang i 1984, og ble straks heltent på tanken.
Hjemmeundervisning gir trygge og glade barn, mente artikkelforfatteren, og det er også Kristins erfaring.
&hibar; Selv har jeg mange gode minner fra barneskolen, men jeg husker at jeg i mange år gikk med
en klump i magen - trolig av anspenthet.
Det er mange grunner til at Kristin og Gregg har valgt å satse på hjemmeundervisning. Den viktigste
grunnen er at de selv ønsker å påvirke sine egne barn.
&hibar; Mine barn er ikke statens barn, og jeg har selv rett til å oppdra dem, sier hun.
@M.tittel:Motforestillinger
@Tekst:&hibar; Men hva med det sosiale og det faglige? Hvordan kan hun være sikker på at barna
lærer det de bør?
Joda, Kristin kjenner de fleste motforestillingene. Men det faglige er hun ikke bekymret for, selv om
hun bare har ett års mediautdanning etter videregående skole.
&hibar; I USA er det over en million barn som får hjemmeundervisning, og de er jevnt over flinkere
faglig sett enn elever i offentlig skole. Foreldrenes utdannelse spiller mindre rolle, påpeker hun.
@M.tittel:Ingen einstøinger
@Tekst:Familien Glimsdal Shaw har dessuten tilgang på PC med internett, og de kan laste ned all den
informasjon de måtte trenge. Sosialt sett er hun heller ikke redd for at barna hennes skal bli
einstøinger. De leker fint med hverandre og med andre unger i nabolaget.
&hibar; Hjemmeundervisning er en livsstil, konkluderer Kristin. Mor og datter er bare i innkjøringsfasen.
De begynte i sommer, og har en lang vei foran seg. En sterk vilje og en stor porsjon idealisme kommer
godt med!

@Byline1:Tekst:
@Byline2:TRUDE GREVSTAD DALE
@Byline1:Foto:
@Byline2:ASBJØRN RISBAKKEN

@Bilde1:IKKE STATENS BARN:
@Bilde2:&hibar; Mine barn er ikke statens barn, og jeg har rett til å undervise dem selv, sier Kristin
Glimsdal Shaw fra Breiskallen, som har startet hjemmeundervisning for eldstedatteren Sonja (6).
Alexander på 8 måneder får også plass i sofaen.

@Bilde1:TID TIL LEK:
@Bilde2:Sonja (th) har bare en til to timer med undervisning hver dag, og ingen lekser. Hun har masse
tid til å leke med lillesøster Victoria (tv) og de andre småsøsknene.

@Bilde1:ELSKER BØKER:
@Bilde2:&hibar; Jeg får bare lov å lese fire timer om dagen, sier Sonja (6), som elsker bøker og er en
ivrig Çskolejente&raquo;.
 

v**

Date: Thu, 05 Mar 1998 05:24:50 +0100
Subject: Re: HUN`s oppslagstavle!
From: "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>
Organization: HUN
To: Trude G Dale <trudeGD@opplandsnett.no>
  References: 1 , 2 , 3 , 4 , 5

Hjertelig takk!
  Jeg la den inn på HUNs oppslagstavle - februar måned - adresse:
http://home.sol.no/~hunwww/Oppst1.htm#Date: Mon, 23 Feb 1998 09:57:10
  Visste jeg hvilket tekstbehandlingsprogram den er formatert i så ville
jeg ha fått til oppsettet mye bedre og mere lesbart antagligvis: Men aller helst så
burde / skulle / kan du ha sendt filen som et selvstendig tillegg (vedlegg) til e-mailen.
I original-formatet, med opplysning om hvilket tekstbehandlingsprogram den er laget i
og hvilket pc-operativsystem du anvendte (Windows eller Mac eller Unix, etc.?)!
  Med vennlig hilsen fra
  Rune L. Hansen / HUN !

--- --- ---

***
--- 

1998, JANUAR : ---

Subject: Haster
Date: Tue, 27 Jan 1998 15:12:07 +0200
From: Trude G Dale <trudeGD@opplandsnett.no>
To: hunwww@online.no

Hei! Jeg holder på med en artikken om hjemmeundervisning, og vil
gjerne ha de ferskeste tallene om hvor mange som har valgt
hjemmeundervisning i Norge. Har dere også tallene fra USA. Jeg
håper å høre fra dere så snart som mulig.

Vennlig hilsen Trude G. Dale

***
--- 

1997, DESEMBER : ---

- 19.12. 1997 :

Fra Det Frie Samfunn og Samfunnstrykk :

ÅRETS BOK 1: "3 skjulte evangelier" - Filip-, Thomas- og Fredsevangelie. Kr. 150,- Første gang på norsk i ett bind.

ÅRETS BOK 2: "Skjoldmøysagaen" - av Synnøve Fjellbakk Taftø. Diplomaten som ble oppsagt fra utenrikstjenesten fordi hun avslørte maktapparatets desinformasjon og lurendreierier under EØS-forhandlingene og betegnet som sinnsyk. Om Arne Treholt. Om diplomaters og pressefolk som knehøner for makthaverne. Om hvordan ubehagelige ting holdes skjult for det norske folk. Om hvordan en fritt-talende diplomatkvinne blir behandlet av de som bestemmer i maktens korridorer. En bunn ærlig avsløring. 182 s. Kun 100,- kr.

Det Frie Samfunn og Samfunnstrykk, Pb. 156, N-2401 Elverum, Norge. Tlf. & fax: 62 41 42 26 (- ring først!).
Postgiro: 0814 23 00 770.
Utgir også tidsskriftet Alternativt Samfunn: abonnement: Norske kr. 150,- pr. år.

*** *** ***

- 18.12. 1997 :

HUN første gang ut på CD-plate :

HUN har fått tilbud fra SigveSaker som utgir den fine DataBibelen GodSpeed på norsk om å være med på en kommersiell CD-plate som blir utgitt i ca. et sted i første halvdel av 1998. Dette har HUN takket ja til. Der vil HUN få ha en egen avdeling på ca. 200-300 MB med plass!
Andre som evt. er interessert i å være med innenfor HUNs avdeling på denne CD-platen med noe kan kontakte HUN www!

*** *** ***

---
1997, JULI : ---
---

* - Glem ikke Hjemmeundervisnings-treffet 1997 -
på Sund Folkehøyskole i Inderøy, fra 11. til 13. juli 1997 !

---

1997, JUNI : ---

30.06. 1997, HUN / rlh : Avis-utklipp, etc. om huv., skole, foreldrerett, menneskerettigheter, etc.! - & ps CD!

          Vennligst tilsend HUN avis-omtaler etc. om eller i tilknytning til hjemmeundervisning! Eller annet av interesse. Pr. brev, eller pr. fax, eller (enda bedre!) pr. e-mail !! Stoffet blir derefter herfra videreformidlet i mest mulig optimal videreforsendelse! Klikk her så ser du adressen til HUN!
          Med beste hilsen!
          CD-PS: Hvis / når du kjenner noen som skal utgi en CD-plate, eller selv skal, hvor det er noen MB plass "til overs", så vennligst betenk at HUN svært så ivrig og gjerne vil være med, - og gi beskjed !!!

*

1997, APRIL: ---

16.04. 1997, HUN / Rune L. Hansen: Teksten til Pete Seegers sanger /

          Er det noen der ute i verden som vennligst kan hjelpe meg med teksten til Pete Seegers sang "Little boxes", og evt. flere av "hans" eller andres skole-relaterte sanger?
          Oversend eller ta i så fall kontakt med HUN!

*

1997, FEBRUAR: - - -

18.02. 1997, HUN / Rune L. Hansen: Hjemmeundervisning i Oslo /

          Forleden dag ankom et brev, datert 04.02. 1997, til HUN, fra en kvinne i Oslo, som skriver:
          "Jeg er en kvinne fra Oslo med et barn som skal begynne på skole fra høsten. Jeg lurer på om du vet om noen som driver med eller er interessert i å drive med hjemmeundervisning i Oslo. Hvis du ville ta deg bryet å svare meg, ville jeg bli veldig glad og takknemmelig. - Vennlig hilsen (...)"
          Derfor tenkte jeg bl.a. å kunngjøre hennes brev her nu, - i tilfelle noen leser hennes brev her og har lyst til å svare henne. Ta i så fall kontakt, og referer til dette.

*


TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE / MENY | THE END |

* Levere til oppslagstavlen, & annet /


Herunder kan du / dere innsende stoff til
OPPSLAGSTAVLEN, & annet :
Mitt navn, adresse, etc. - også tlf., e-mail, etc. + alder:

Alder & evt. stilling:

Evt. noen ord til HUNs redaksjon, ad oppslaget, etc.:

Her kan du skrive det du / dere ønsker som oppslag:


NB: HUN forbeholder seg retten til evt. uten videre å ikke bruke
det oversendte på oppslagstavlen.


--- 

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-7977 Høylandet, Norge.
Tlf.: 74321530. Fax-modem: --- . Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/~hunwww