--- Denne side:  20060530-Tronderbladet-region-avisen-tirsdag-30-mai.html  <----- brevene-index.html ( ekstern )  <---- saker–index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  
 <---- 
SiteMap-ekte-kristendom.html - ( ekstern )    

---

- Ifra region-avisen Trønderbladet tirsdag 30. mai 2006, side 9:

(Kopi / avskrift pr. 02.06. 2006: Rune L. Hansen. Kommentar: Henviser til mine Dagboksnotater ( ekstern ) for 02.06. 2006!)

Oppslag 1 av 2 – nesten ½ side 9, med 1 svart-hvitt-bilde:

---

Svart-hvitt-bilde, med teksten:

BEKLAGER: Det er veldig beklagelig at nettstedet  ( intern - intern ekstern ) er åpent, sier ordfører Jon P. Husby.

--- 


Vil ha nettsted slettet


Ordfører Jon P. Husby i Skaun kommune ønsker å få slettet et nettsted der nåværende og tidligere kommunalt ansatte får gjennomgå i en sak om hjemmeundervisning. ( ekstern ). 


AV GUNN HEIDI NAKREM


- Det er veldig beklagelig at nettstedet er åpent, fordi nåværende og tidligere ansatte i Skaun kommune samt folk i bygda er omtalt. Vi skulle gjerne fått slettet nettstedet, sier Husby.

Nettstedet er blitt politisk drøftet, og ordføreren vurderer nå hva som kan gjøres for å få vekk det som er lagt ut av informasjon.


Bodde i Skaun

På nettstedet kalt Hjemme Undervisningen i Norge har Rune Leander Hansen over mange år lagt ut mengdevis av opplysninger om barna, familien, offentlige brev til familien, svarbrev og personlige betraktninger om måten han mener familien er blitt behandlet på. Tidlig på 1990-tallet bosatte familien seg på et småbruk i Skaun, og satte i gang hjemmeundervisning for barna. Kommunen krevde at barna skulle gå på den lokale skolen, og var også kritisk til måten familien levde på. 

Rune Leander Hansen og kona Trude bor nå i Vikebygd etter å ha flyttet rundt omkring i Norge fordi de har ment at myndighetene har vært uvennlige mot dem. Rune har nå ni barn, og ingen av dem går på ordinær skole. 

- Brevene jeg har lagt ut, er ikke unntatt offentligheten fra min side. Jeg driver nettstedet fortsatt, men det har ligget passivt de siste årene. Det skal ligge der som en påminnelse om at Skaun kommune kan ta initiativ til en unnskyldning. Jeg har ikke hørt en unnskyldning fra Skaun på alle de år. De sa til oss at det var ulovlig og umulig å ha hjemmeundervisning, men de tok grundig feil, sier Rune Leander Hansen.

Årsaken til at de valgte Skaun som bosted for seg og barna, var at Hansen hadde gode barndomsminner fra Skaun etter å ha tilbragt tid på hytta foreldrene hadde i Skaun. Nå mener han det er helt uaktuelt å flytte tilbake til Trøndelag, og at årsaken til det, er måten Skaun kommune ifølge Hansen har behandlet familien på.

- Flere enn Skaun kommunes administrasjon burde ha dårlig samvittighet i denne saken, sier Rune.


Krevde en million

På nettstedet har han blandt annet lagt ut et brev der han ber kommunen ”yte oss en økonomisk billighetserstatning for den skade og tort og svie vår familie av Skaun kommune ble påført i den tiden vi bodde der og efterpå frem til nu.” Kravet er en million kroner, og at dette skulle betales inn til familiens konto innen 20. februar 2002. I et brev unntatt fra offentlligheten skriver daværende rådmann at han ikke kan se at Skaun kommune er erstatningspliktig. 

gunn.heidi.nakrem@tronderbladet.no

Tlf.: 982 60 456

---

Oppslag 2 av 2 – i ramme i oppslag 1 – side 9:


Kan bli straffet


Den som legger ut taushetsbelagt eller injurierende informasjon på internett, kan bli straffet. Det opplyser jurist Trond Flydal hos Fylkesmannen. Han kjenner ikke den aktuelle saken, men er kjent med at Trondheim kommune var borti en lignende sak da ei forening som tok opp barnevernssaker, hengte ut kommunalt ansatte. 

Den som er berørt av taushetsplikt, kan ifølge Flydal oppheve den og slik legge ut dokumenter unntatt offentlighet. Men da skal alle som er berørt, spørres først. 

- Ei veldig betenkelig side er barna. De har et nærmiljø, og ved å legge ut dokumenter og informasjon, kan det bli ganske tøft for ungene. Det er ikke bestandig foreldrene tenker på dette, sier Flydal. 


---


Adressen til

Trønderbladet, hovedkontor i Melhus:

Kroakvartalet,

N-7224 Melhus, Norge.

Tlf.: 72 87 83 70.

Redaksjon – e-post: tronderbladet@tronderbladet.no


De har også et avdelings-kontor i Støren,

med adresse:

Bankbygget,

Stasjonsvegen 11,

N-7290 Støren, Norge.

Tlf. 982 60 457.


---

***