-- Saks-perspektiv-pr-20100624.html      --- BREVENE ( ekstern ) -- Beskrivelser-av-fam-Hansen.html ( intern ) --          RUNE-SAKEN / VINDAFJORD  Barns-rettigheter-i-Menneskerettslovens-Barnekonvensjon.html ( intern ) --  20090718-menneskerettsloven-og-huv.html ( intern ) -- Barnets-rettigheter-Index.html  ( intern ) ---
Dette dokument på norsk er oversatt til engelsk å finne på følgende link: Saks-perspektiv-pr-20100624-E.html ( intern ). 
RLH pr. 24.06. 2010: Hansen-saken. En konkret sak.     Et kortfattet perspektiv på saks-komplekset,

   av Rune L. Hansen pr. 24.06. 2010


   Iren K. Hebnes
i barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sa våren 2006 til meg og min familie at hvis jeg offentliggjør den dialog vi indirekte har ført med henne så kommer hun og tar våre barn.

   Iren K. Hebnes gjorde seg derefter ferdig med et dokument datert 13.12. 2007 til fylkesnemnda ( ekstern ). Et dokument med frekkeste sort selektiv og selektert synsing og løgn, tilsiktet hennes hensikt. Dette og hva som videre skjedde ble og er politi-anmeldt - jeg henviser blandt annet og særlig til politi-anmeldelse nr. 11059001 Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Dette og hva som videre skjedde ble også både fylkesnemnda, retten og andre representanter for myndighetene opplyst om.

   I dette dokumentet står det at Rune er gal og derfor ikke kan ha omsorg for sine barn. At barna derfor må taes ifra ham, men at kanskje Trude under kontroll kan beholde barna hvis hun kidnapper barna og hverken hun eller barna har noe som helst mere med Rune å gjøre.

   Dette dokumentet ble bekjentgjort for vår familie i midten av januar 2008. Trude ble av sin advokat Trond Hjelde i Haugesund rådet til straks å kidnappe og å fangeholde barna et eller annet sted langt bort vekk fra hjemsted og Rune. At hvis ikke dette og at hun sier seg enig med Iren K. Hebnes skjer, blir barna satt i fosterhjem eller barnehjem, fratatt sine foreldre og sitt liv.
   Trude høy-gravid kidnapper 03.04. 2008 derfor barna og fangeholder de.

   Fylkesnemnda gjengir i et brev datert 27.06. 2008 ( ekstern ) hva Iren K. Hebnes har skrevet og tilføyer at dette vil de overlate til Haugaland tingrett.
   Trudes advokat Hjelde skriver flere brev til Haugaland tingrett, blandt annet et fremført av hans ferie-vikar advokat
Odd Arild Helland datert 11.07. 2008 ( ekstern ) hvor han videre sier at dette har Iren K. Hebnes sagt og Trude gjort og at Haugaland tingrett derfor må gjøre som Iren K. Hebnes har sagt. Hvilket Haugaland tingrett fort og i det videre gjør.
   Rune og flere til sa både til politiet, fylkesnemnda og Haugaland tingrett at barna var kidnappet og fangeholdt, og hvorfor og hvordan dette var skjedd. Og at det som var sagt om Rune, barna og familien hverken var berettiget eller sant.
   Ingen av disse ville høre på eller hjelpe Rune og barna. Heller ikke ville de høre på eller hjelpe Trude da hun forsøkte å fortelle de hva som egentlig var skjedd. Og heller ikke på andre eller beviser. Det ville heller ikke Gulating lagmannsrett eller Norges Høyesterett. De sa alle at det er det Iren K. Hebnes har sagt og ønsker som skal være gjeldende og sant.

   Siden har barna vært kidnappet og fangeholdt. Og ingen protester har blitt estimert eller tatt hensyn til. Heller ikke det at Iren K. Hebnes  underveis ble motbevist og avslørt. En uhyre forbrytelse fra Iren K. Hebnes sin side er i ferd med fullstendig å fullbyrdes. Hennes mål og hensikt å til-intetgjøre barnas far, og å om-integrere barna med annen og ny identitet.

   Har dette og slikt noe, hva enn noen måtte finne på å kalle det, noe som helst med lov og rett å gjøre?!

   Og hva skjer ifra begynnelsen og kontinuerlig videre underveis iøvrig av terror og trakassering?! En konstant overflod.
   
   Og hva skjer oppi alt dette når familien likevel forsøker å komme sammen igjen og via retten å protestere, som for eksempel i september og oktober 2008? Nye trusler, og nu ifra barnevern-tjenesten i Haugesund efter instruks fra Iren K. Hebnes og Trudes samme advokat Trond Hjelde. Med beskjed om at barna straks blir satt i fosterhjem og barnehjem hvis Trude ikke sier at hun har blitt tvunget og truet til det av Rune. Og det sier hun derfor og straks hun sier det blir Rune satt i og isolert i et av landets verste fengsler i nesten fem måneder med hånlige hilsner fra de som står bak. Og galskapen fortsetter og videreføres imens utenfor fengselet, og efter fengslingen.

   Og hvordan forholder for eksempel trygdeetaten (NAV) seg til det hele?
   De sa og sier at straks barna ble kidnappet 03.04. 2008 skulle Rune ha skjønt at han ikke mere har barn eller livets rett. Og at Rune derfor skal betale det meste av sine penger til Trude månedlig, fra og med tre dager før barna ble kidnappet, og det på en hvilken som helst måte som gjør at Rune ikke kan forsvare familien imot uretten og heller ikke mere kan ha penger til å overleve. Og at Runes og Trudes eller barnas eller noens protester ikke blir tatt hensyn til.
   
   Og hvordan forholdt fylkesnemnda seg videre til det hele?
   De sier, likesom retten, at det som egentlig har skjedd er at Iren K. Hebnes sin vilje og sine ønsker og sin fremstilling skal være gjeldende uavhengig av alt annet. Og at hennes vilje og ønsker var og er at far ikke mere skal ha noen barn eller livets rett og barna ikke mere skal ha noen far, og at barna samtidig skal gies et annet hjemsted og annen skole og andre livsverdier og annen identitet og annen integritet. Og likesom retten som en selvfølgelighet at far skal være fullstendig umyndiggjort i forhold til sine barn som ikke mere er hans barn eller barnas far. Og at hva enn Iren K. Hebnes og hennes medhjelpere velger å skrive om eller gjøre med far eller barna og familien så skal det være hennes rett og være det som fremføres som sannhet og virkelighet. Dette og slikt skal ingen heller kunne protestere på eller forvente annerledes.

   Hvordan har det seg at Iren K. Hebnes har og blir gitt en slik makt?
   At hennes ord og ønsker og metoder fratar meg mine barn og livets rett? Og fratar barna sin far, sitt hjemsted, sin skole, sin identitet og sin integritet? Og på en slik måte?
   Hvem er det som er skyldig og medskyldig i denne uretten overfor meg og mine barn og min familie?
   Hva er det som har muliggjort og muliggjør denne groveste form for urett både i forhold til Straffeloven og urett fullstendig på kryss og tvers i strid med det meste i Menneskerettsloven? 

   Og hvordan skal en nu få rettet opp denne uretten før den fullbyrdes enda mere og definitivt?   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen


---