-- 20120605-til-SI-fra-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH:
Dette brevet avsendt pr. fax og e-post tirsdag 05.06. 2012.  
 

Pr. fax til:
Statens Innkrevingssentral,
fax 75 15 55 02,
Postboks 455,
NO-8601 Mo i Rana

-- og pr e-post: firmapost@sisma.no  Fra:
Rune Leander Hansen, f. 06.12. 1955, e-post hunwww@online.no, 
Tindeland
NO-5568 VIKEBYGD


                                   Dato: Tirsdag 05. juni 2012, Tindeland.


   Til Statens Innkrevingssentral

   Jeg henviser igjen til korrespondansen i denne saken med Statens Innkrevingssentral (SI) ( ekstern ). Sist nu til følgende tre brever som ankom meg i går:

   Det ene brevet datert 14.05. 2012 med overskriften "Vurdering av utleggstrekk i lønn/trygd" ( ekstern ).
   Det andre brevet datert 15.05. 2012 med overskriften "Vurdering av utleggstrekk" ( ekstern ).
   Det tredje brevet også datert 15.05. 2012, med overskriften "Varsel om tvangsfullbyrdelse", betalings-frist 05.06. 2012 ( ekstern ).

   Jeg henviser også til et annet brev datert samme 15.05. 2012 fra SI 
- 20120515-fra-SI-til-RLH.html ( ekstern ) - med overskriften "UTLEGGSTREKK I TRYGD - STOPPMELDING". (Som ankom meg ca. 23.05. 2012.)
   Og jeg henviser særlig til mitt siste brev
- 20120510-til-Politi-anmeldelsen-fra-RLH.html ( ekstern ) - i min politi-anmeldelse av saken.

   Nu altså tre forskjellige nye penge-krav og trusler i brev fra kidnapperne av barna, de falske dommerne, med Statens Innkrevingssentral som avsender. Alle tre brevene med hilsen fra SI sin saks-behandler G. Krüger. Er det slik at SI alltid har noen ansatt som konkurerer om å være frekkere og å ha mindre samvittighet enn de andre - og som premieres med karriære? Uten ville de kanskje ikke ha valgt en slik jobb eller ikke lenge blitt værende i jobben. De har så absolutt ikke tenkt å gi seg før de får avsluttet jobben sin som leie-mordere og draps-maskineri? Slik de bruker?
   At alle brevene har tatt lang tid med posten i forhold til sin datering er neppe tilfeldig?

   Hva har jeg og mine barn og min familie gjort som vi skal straffes av SI for? Eller av dommerne? Eller av Politi- og Justis-departementet? Eller av andre?
   At mine barn ble - og fortsatt er - kidnappet, fangeholdt, torturert og utplyndret, på ingen som helst måte av meg - og at jeg forskriftsmessig har protestert på dette - gjør det berettiget at jeg og mine barn og min familie skal straffes for dette?
   Hvilken lovlig forstand eller lov og rett sier at dette og slikt noe er eller skal være lovlig eller berettiget? Ingen. Tvert om. Som jeg klart og tydelig og utvetydig har gjort oppmerksom på og dokumentert. Og politi-anmeldt.

   SI eller ansatte i SI har ingen unnskyldning for ikke å ta dette fra min side til efterretning. Videre eller flere angrep fra SI sin side er skjerpende omstendigheter for enhver via SI delaktig (også blandt annet ved unnlatenhet) i de angjeldende forbrytelser. Dette har jeg allerede gjort oppmerksom på og henvist til - og gjentar jeg her nu enda en gang. Også med henvisning til de berettigede krav jeg har gjort gjeldende overfor SI.

   Grov uforstand fra SI sin side er vel ikke den hele eller rette forklaringen?

   Jeg ber hermed om at SI straks og umiddelbart tar dette til efterretning.        Med hilsen fra

        Rune L. Hansen  (( + underskrift ))

        Tirsdag 05. juni 2012, Tindeland, Vindafjord kommune


---