-- 20150412-fra-RLH-ang-rettsbehandling-mandag.html  
--- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Stortinget-RLH-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

RLH: Dette brevet avsendes søndag 12. april 2015, kun pr. e-post.
Inngår også i min politi-anmeldelse, nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, etc.   Til:
   
Haugaland tingrett, e-post: haugaland.tingrett@domstol.no
   &
advokat Jan Henrik Høines, e-post: jhhoines@eurojuris.no / Jan.Henrik.Hoines@eurojuris.no
   & Spesialenheten for politisaker, e-post: post@spesialenheten.no  
   & Politi & Justis-departementet, e-post: justis@stortinget.no & postmottak@jd.dep.no
   & Domstolforvaltningen, e-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no

   Fra: 
   Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
   Tindeland, 
   5568 Vikebygd 


   Dato: Søndag 12. april 2015, Vikebygd

   Angående rettsbehandling mandag i Haugaland tingrett i Haugesund

   Advokat Høines sa i torsdag 09.04. 2015 ( ekstern ) at han skulle telefonere meg fredag, det gjorde han likevel ikke, derfor telefonerte jeg ham lørdag ca. klokken 15.45. Han sa han hadde forsøkt å telefonere meg tidligere på dagen og at han nu satt travelt opptatt. Og at han hadde snakket med Haugaland tingrett som hadde sagt at de ville ha dokumentasjon på at jeg ikke har økonomisk mulighet til å komme til Haugaland tingretts "rettsbehandling" mandag morgen klokken 09 i rettssal 21.

   Dette i forbindelse med at jeg, som også i forhold til forrige såkalte rettsbehandlingen der, forut har gitt klar beskjed om at jeg ikke har ønske om å møte der, fordi de mildt sagt hverken er habile eller kompetente, og at jeg heller ikke har økonomiske muligheter for å møte der, på grunn av den økonomiske terror og utplyndringen som fortsatt pågår, i regi av blandt annet Haugaland tingrett. Og at hvis de insisterer på at jeg skal møte der eller insisterer på å være habile eller insisterer på likevel å rettsbehandle saken, så insisterer jeg på å få være både skriftlig og muntlig tilstedeværende og at jeg komfortabelt, trygt og gratis fraktes frem dit og tilbake hjem.

   Jeg gav i torsdag derfor advokat Høines også beskjed om å viderebringe beskjed om at dette uansett trenger en god løsning også hvis de
insisterer på likevel å rettsbehandle saken - og at jeg lett forståelig nok ikke ønsker å bli bragt frem og tilbake av politiet enda en gang. Men f.eks. heller av en drosje.

   I forbindelse med forrige gangs frakt gav jeg både skriftlig og muntlig grundig og detaljert flere steder beskjed om hva som skjedde. Og nu vil altså Haugaland tingrett i Haugesund i følge advokat Høines at jeg skal dokumentere at jeg ikke har økonomisk mulighet for selv å få meg fraktet frem og tilbake til og fra Haugaland tingrett mandag. Det var ikke stort annet advokat Høines rakk å si før han ville avbryte samtalen. Men jeg rakk å henvise til at mitt økonomiske budsjett ( ekstern ) befinner seg offentlig tilgjengelig på Internettet på mine hunwww hjemmesider der. Han skal se på det, sa han.

   Jeg kan selvfølgelig ikke akseptere at Haugaland tingrett rettsbehandler saken uten min både skriftlige og muntlige tilstedeværelse. Og heller ikke at "rettsbehandling" eller viktig og relevant saks-dokumentasjon blir fortiet eller unndratt hverken meg eller offentlighet. Dette er blandt de mange forbrytelser som de tidligere har begått overfor meg og min familie.

   Av den skriftlige saks-dokumentasjon jeg vil ha medtatt som bevis i saken er særlig disse to brevene:
   -- 20150320-ang-norske-myndigheter-fra-RLH.html -
   
-- 20141113-Ang-anke-habilitet-politi-anmeldelser-etc-fra-RLH.html - 

   Det førstnevnte, datert 20.03. 2015, er inndelt i fire avsnitt hvor særlig det fjerde avsnittet omhandler presist og meget om hva som skjedde mandag 23. juni 2014.

   Til tross for at brevet også er adressert til Haugaland tingrett og samme dag pr. e-post ble oversendt til Haugaland tingrett later Haugaland tingrett 26.03. 2015 som om brevet, som er vesentlig dokumentasjon i saken, ikke eksisterer. Hvorfor lyger Haugaland tingrett i sitt brev 
datert 26.03. 2015 til meg ( ekstern) angående dette? Det står svart på hvitt i brevet at: "En har innen fristen ikke mottatt merknader fra Dem." En setning som jo er en usannhet. Det er nærliggende å tro at Haugaland tingrett har kriminelle hensikter med en slik løgn. Og har kriminelle hensikter også med å erklære seg selv som habile og kompetente.

   Saken er tilsynelatende påstand mot påstand, bortsett fra at jeg er den eneste som har gode beviser for min flerfoldige påstand og dens aspekter. Det har ikke motparten. Motpartens beviser er bare beviser for sine egne kriminelle aktiviteter.

   Saken fremmes av motparten, inklusivt motpartens med-spillere, på basis av en falsk politi-anmeldelse og flere andre sine forbrytelser. Straffbare forbrytelser og grove menneskeretts-forbrytelser jeg krever og har rett til å få kompetent og effektivt straffe-forfulgt og rettsbehandlet. Deriblandt flere instanser av organisert kriminalitet i offentlig regi.

   Videre er det også mange andre momenter og aspekter som direkte angår saken. Momenter og aspekter som har betydning og som det foreligger solide og helhetlige beviser for i min flerfoldige politi-anmeldelse og dens saks-dokumentasjon.
   Her kan jeg kortfattet nevne noen nu helt nærliggende momenter:

   1 - At politiet, påtale-myndigheten og Spesialenheten for politisaker konsekvent er partiske og inhabile i kriminelle hensikter i forhold til henholdsvis politi-ansatte Tommy Eika sin politi-anmeldelse og min politi-anmeldelse.
   2 - Og hvor er likhet for loven? Min politi-anmeldelse er ikke mindre viktig enn Tommy Eika sin. Tvert om. Og hvorfor ble og blir min politi-anmeldelse ulovlig innskrenket mht. lov-paragrafer?
   3 - Det foreligger flere beviser for at Tommy Eika sin politi-anmeldelse er falsk og har kriminelle hensikter.
   4 - Da jeg ulovlig ble frihetsberøvet og angrepet mandag 23. juni 2014 ble min lyd-opptaker ulovlig beslaglagt. Og lyd-opptaket ulovlig slettet samme mandag klokken 12.35. Samtidig som jeg samme dag også ble nektet å gjøre lyd-opptak i den ulovlige rettssak jeg ble bragt til. Til tross for at lyd-opptakeren og lyd-opptaket var mine eiendeler og bevis-gjenstander og inneholdt konkret bevis for hva som faktisk skjedde.
   5 - Og hvorfor er politiførstebetjent Vidar Haraldseid involvert i hva som skjedde mandag 23. juni 2014. Han har fra lang tid forut aktivt kriminelt har vært involvert i hva denne saken egentlig handler om.
   

   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   Søndag 12. april 2015, Vikebygd.


---
---