::: Aksjon Bort vekk med Babylon! Har også adresse: http://hunwww.net/ekte-kristendom :::
--- Denne side:  babylon-index.html    
<--- hunwww.net/ekte-kristendom  ( eksternt )  <----- linker.html  ( ekstern<---- korr-index.html  ( ekstern ) <---- norsk-sannhets-kommisjon.html  ( ekstern )  <----- kommisjon-justismord.html  ( ekstern ) <----- saker-index.html  ( ekstern ) <----- lov-og-rett-index.html  ( ekstern ) ----- Meny:
----->
-----> Bibelen og Babylon!  ( ekstern ) -
-----> Div. om Babylon  ( ekstern ) -

---

KOMMER MYE MERE!
Henviser i mellomtiden særlig til Bibelens NT.
 

---
 

Jesaja 52, 11 - 12:

"(11:)  Bryt opp, dra bort fra Babylon!
 Rør ikke ved noe urent!
 Gå ut av byen, gjør dere rene,
 dere som bærer Herrens kar!
 (12:)  For dere skal ikke gå ut i hast
 og ikke dra bort som på flukt.
 Herren selv går jo foran dere,
 og sist i toget går Israels Gud."

---
---

---