---  Denne side:  20060222-Bekymringsmeldingen-fra-Mattilsynet-kommentert-av-RLH.html   

<--- saker-index.html  ( ekstern<---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )   <---- norsk-bekymrings-melding.html  ( ekstern ) - 

RLH, 16.05. 2008: "Bekymrings-meldingen" ifra Mattilsynet ble ikke helt korrekt lest opp for oss i møtet i Vikedal 13.03. 2006 ( ekstern ) viste det seg i eftertid, da vi fikk se den i Hekseboken 2008 ( ekstern ). Klikk her for å se den der. ( ekstern ).

KOPI / AVSKRIFT - BREV-SVAR som e-post, som ble avsendt 17.01. 2008/ 
(rlh: Alle brev, dokumenter og alt annet i og vedrørende hele denne saken er ment offentliggjort.)

--- Bekymringsmeldingen til Barneverntjenesten i Vindafjord kommune, slik som den ble lest opp av Ingeborg Nyland, på møtet i Vikedal 13. mars 2006 ( ekstern ): 

Bekymrings-meldingen datert onsdag 22.06. 2006 

ifra Mattilsynet til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, 

kommentert av Rune L. Hansen – pr. 22.06. 2007: 


Jeg undrer blandt annet på om det som skjedde var avtalt mellom Mattilsynet og damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune på forhånd, eller ikke?
Den løgnaktige Bekymrings-meldingen Mattilsynet oversendte de, ( ekstern ), er interessant. 
Den gikk i sin helhet slik:

Bekymringsmelding til Barnevernet
Hei.
Undertegnede Geir Harald Caspersen fra Mattilsynet i Distriktskontoret for Haugaland var i dag (*onsdag 22.02. 2006*) på inspeksjon hos familien Rune Hansen på Tindeland i Vikebygd. Bakgrunnen for inspeksjonen var oppfølging av tips vedrørende forebyggende tiltak mot fugleinfluensa.

Familien Hansen har ni barn, fra ca. null til tjue år. De flyttet fra Trøndelag, og bor på et lite småbruk på Tindeland. De har bodd to tre år i Vikebygd. Har høner, ender, bier, hunder, og katter. Ingen av barna gikk på skole, men blir undervist hjemme. Det var en veldig spesiell opplevelse å vær på småbruket. De driver etter økologiske prinsipper, og en følte seg som satt hundre år tilbake i tid.

Ungene virket tynne og tynnkledde. Våningsuset var svært lite til å huse 11 personer. Ubekrefta rykter fra naboer gikk ut på at noen lå og sov i løa som var gammel og falleferdig. De eldste barna virket høflige, men var åpenbart kuet av faren.

Rune Hansen hadde en veldig negativ holdning til oss som offentlige personer, og vi var lite velkomne. Han var ikke interessert i å rette seg etter våre pålegg når det gjaldt dyrehold. Han oppførte seg som han var hevet over gjeldende regler og normer i samfunnet.


---

Innholdet i denne Bekymrings-meldingen er på sett og vis i 4 avsnitt, hvor det 1. går slik:


Undertegnede Geir Harald Caspersen fra Mattilsynet i Distriktskontoret for Haugaland var i dag (*onsdag 22.02. 2006*) på inspeksjon hos familien Rune Hansen på Tindeland i Vikebygd. Bakgrunnen for inspeksjonen var oppfølging av tips vedrørende forebyggende tiltak mot fugleinfluensa.


Som altså kort omhandler ”bakgrunnen for inspeksjonen”.

Derefter kommer det 2. avsnittet, som går slik:

Familien Hansen har ni barn, fra ca. null til tjue år. De flyttet fra Trøndelag, og bor på et lite småbruk på Tindeland. De har bodd to tre år i Vikebygd. Har høner, ender, bier, hunder, og katter. Ingen av barna gikk på skole, men blir undervist hjemme. Det var en veldig spesiell opplevelse å vær på småbruket. De driver etter økologiske prinsipper, og en følte seg som satt hundre år tilbake i tid.


Dette det 2. avsnittet gir et slags saklig bilde av familien og deres forhold, på grunnlag av innhentede eller oppsamlede opplysninger – innhentet hvor? Og innhentet av hvem? Og innhentet når?

Opplysninger innhentet og oppsamlet av Mattilsynet? Efter et kort besøk, på en halvtimes tid, hos familien Hansen og deres hjemsted? Vel et forunderlig slags Mattilsyn, som har innhentet disse sine opplysninger når og hvor, og hvorfor?!

Tankevekkende interessant!

Derefter kommer det 3. – og kanskje mest oppsiktsvekkende - avsnittet, som går slik:


Ungene virket tynne og tynnkledde. Våningsuset var svært lite til å huse 11 personer. Ubekrefta rykter fra naboer gikk ut på at noen lå og sov i løa som var gammel og falleferdig. De eldste barna virket høflige, men var åpenbart kuet av faren.


Her blir det sagt av noen (Mattilsynet) som var her en halvtimes tid, at ungene virket tynne og tynnkledde. For aller første gang i vårt liv hører og ser vi en slik påstand, om at ungene virker tynne! Unger som omtrent aldri noensinne i sitt liv har vært syke, og som alltid sprudler av sunnhet, trivsel og glede! Hvilket kan dokumenteres på så forskjellig slags vis.

Og tynnkledde? De to mennenene fra Mattilsynet så knapt noen av ungene i den korte tiden mens de var på sitt besøk her ute, bortsett fra de tre eldste – og noen av de andre av barna her, som var ivrig opptatt med lek, på nokså lang avstand. Og ingen av de var tynnkledde! Noen av de kan vel ha vært tynnkledde en annen dag, - men ingen av de denne dagen. Trude forteller endog at det ble tatt flere fotografier av barna i aktivitet denne dagen, - som faktisk også viser at de ikke var tynnkledde. Og om de så likevel hadde vært det? Vi hørte naturligvis ingenting som helst om slikt noe da Mattilsynet var her! Og det er fortsatt snakk om barn og unger som omtrent aldri noensinne på noe som helst vis har vært syke i sitt liv!

Derefter blir det sagt at ”de eldste barna virket høflige, men var åpenbart kuet av faren”! Det var vel ikke høfligheten det ble reagert på? Mattilsynet knapt så eller hilste på noen av barna, bortsett fra to av de eldste – og sier at de ”var åpenbart kuet av faren”! Om de er eller hadde vært kuet av faren, så hadde likevel ikke de to ifra Mattilsynet noe som helst grunnlag ifra sitt besøk for å kunne si noe som helst slikt. Eller hva? De så eller hørte knapt at vi snakket sammen! Ungene – også de eldste – var opptatt av sitt, og bare to av de eldste var tydelig littegrann nysgjerrige på hva de to ifra Mattilsynet ville! Kuet av sin far? Og hva skulle vel i så fall de to ifra Mattilsynet kunne vite om det? Som endatil – uten henvisning til noe som helst - sier at det var åpenbart!

Derefter i dette 3. avsnittet sier de, at: ”Våningsuset var svært lite til å huse 11 personer.”

Mattilsynet har med andre ord mens de var her hatt en slags vare-opptelling over familie-medlemmer, og derefter gjort en slags vurdering av antall mennesker i familien i forhold til størrelsen på bolighuset. Like som de vel gjør det når det gjelder fjærfe!

For ordens skyld: De var ikke engang i nærheten av å være inne i bolighuset, eller i noen av de andre husene på eiendommen.

Og de sier også i dette sitt 3. avsnitt, at: ”Ubekrefta rykter fra naboer gikk ut på at noen lå og sov i løa som var gammel og falleferdig.”

Ubekreftede rykter ifra naboer?! Innhentet når, ifra hvem, av hvem, hvordan og hvorfor?!

En løgnaktig påstand ifra Mattilsynet? Likesom fortsettelsen? Eller hva?

Bolighuset på eiendommen er det dårligste av husene. Ingen av de andre husene er særlig gamle eller falleferdige! Tvert om. Og ingen i familien hadde på det tidspunkt benyttet noen av de andre husene enn bolighuset til sovested!

Hva betyr disse løgnene ifra Mattilsynet sin side, med henvisning til ”ubekreftede rykter ifra naboer”?

Hele dette 3. avsnittet er mildt sagt suspekt! Eller hva?

Og det 4. og siste avsnittet er ikke stort bedre, hvor det i sin helhet står, at:


Rune Hansen hadde en veldig negativ holdning til oss som offentlige personer, og vi var lite velkomne. Han var ikke interessert i å rette seg etter våre pålegg når det gjaldt dyrehold. Han oppførte seg som han var hevet over gjeldende regler og normer i samfunnet.


At alt som står i dette 4. avsnittet er løgnaktige påstander og særdeles usanne kan bevitnes av de som var tilstedeværende og hjemme her i familien, som dessuten også vet at slik oppførsel og holdning er fremmed for meg. Og kan også bevitnes av den barnefamilien som var her hjemme på besøk hos oss angjeldende dag, og helt tilstedeværende under Mattilsynets besøk.

Dessuten: At det absolutt ikke var eller er slik som dette 4. avsnittet påstår og sier, fremgår også med stor tydelighet på så forskjellig vis av brev-korrespondansen med Mattilsynet i de nærmeste dagene og ukene efter deres besøk! Henviser til brever fra meg til Mattilsynet, brev datert fredag 25.02. 2006 ( ekstern ) og onsdag 01.03. 2006 ( ekstern ). Brever ifra min side som endog fikk klart medhold i Mattilsynet!  ( ekstern


Hva fremstår dermed egentlig denne Mattilsynet sin Bekymrings-melding til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune som?

Fullstappet med løgn, og forunderlige slags påstander. I en viss bestemt hensikt!

Og hvorfor? Både hvorfor og hvordan har slikt noe kunnet skje?


Og hvorfor ble denne Bekymrings-meldingen ifra Mattilsynet efterpå håndtert slik ble av damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune?! (Jeg henviser i så måte særlig til utskrift av dialogen med de i møtet i Vikedal 13.03. 2006! ( ekstern


Her er det absolutt ting og forhold som enda trenger til oppklaring og belysning!

--- 

*** 

20080126-rlh/

   Og her noen ord angående Bekymrings-meldingen, ifra Rune L. Hansen sine Dagboks-notater ( ekstern ) for lørdag 26.01. 2008 (ekstern ): 

   Her skal jeg nu si noen ord om visse aspekter ved Mattilsynets Bekymrings-melding til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune vedrørende vår familie:
   Mattilsynets løgnaktige og falske Bekymrings-melding omtaler bekymring for at barna var tynnkledde. (Hvilket de faktisk egentlig ikke var, sier Trude.) Og hvorfor en slik formulering? Om det da finnes noen som helst annen forklaring enn at de tilfeldig fant på hva som helst bare for å ha noe å oversende til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune?
   Det er flere forhold vedrørende dette som er interessante. Blandt annet også det forhold at vi jo hadde besøk av en annen barne-familie samtidig med at Mattilsynet var her, - og at det ble tatt fotografier av barna samme dag, sier Trude - som viser at de faktisk absolutt ikke var tynnkledde.
   Det er ganske mange forhold vedrørende denne Mattilsynets "bekymring" som er interessante. Også for eksempel det forhold at her er det egentlig snakk om barna i en stor barne-familie, - hvor ingen av barna noensinne har vært syke, men samtlige alltid har vært, og er, usedvanlig friske, sunne og sterke! (Bare slikt noe skulle tilsi respekt, og ikke tvil eller forhånelser!) Dessuten så er det trolig ingen andre barn her til lands som har et så stort og godt utvalg med klær som i vår familie! Og da snakker jeg endatil om førsteklasses klær i ren ull og bomull og andre natur-stoffer! Og det dreier seg om et meget så stort og godt utvalg med klær!
   En tullerusk nabo-dame da vi bodde i Sveio for 10 års tid siden innleverte en Bekymrings-melding imot oss som dreide seg om noe av det samme. ( ekstern ).  Hvorvidt de to som kom her ifra Mattilsynet visste om dette vet jeg ikke. Dengang i Sveio kom Barnevern-tjenesten i Sveio og undersøkte forholdet, og fant ut at det var usant og fant ut hvordan det egentlig forholdt seg. Våre barn har faktisk altid vært godt kledd.
   Men hvordan kunne vel Mattilsynet vite noe som helst om disse tingene? Det kunne de vel ikke? Men hvorfor skulle de så skrive noe som helst om det i sin Bekymrings-melding? Hva var grunnen - og hva var motivet?
   Blandt annet derfor spør jeg: Var Mattilsynets Bekymrings-melding til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune planlagt og bestemt på forhånd, - før de kom hjem til oss? Og likeså deres Undersøkelse? Eller ble den planlagt og bestemt straks de forlot vår eiendom? Det fremgår nemlig av Bekymrings-meldingen at dette må ha skjedd samme dag, eller tidligere.
   Av Mattilsynets Bekymrings-melding fremgår at Mattilsynet har foretatt en slags Undersøkelse vedrørende vår familie. Ble denne deres Undersøkelse gjort før eller efter at de var hjemme hos oss onsdag 22.02. 2006? Det er flere grunner til at jeg stiller disse spørsmålene - og flere til - vedrørende deres Bekymrings-melding. Deres Bekymrings-melding ble tilsendt Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune samme dag som de var hjemme hos oss, og iallfall da hadde Mattilsynet allerede foretatt sin Undersøkelse vedrørende vår familie, - de henviser i så måte blandt annet til "ubekreftede rykter fra naboer". Og de videre-formidler i sin Bekymrings-melding også annen informasjon om vår familie som de selv vel ikke kan ha hatt noen som helst greie på? De sier blandt annet: "De flyttet fra Trøndelag. (...) Ingen av barna gikk på skole, men blir undervist hjemme. (...) De driver etter økologiske prinsipper."
   I og med Mattilsynets Undersøkelse og videre-formidling av "ubekreftede rykter" vedrørende vår familie finner jeg det naturlig å stille også følgende spørsmål: Hvilken rolle er det Mattilsynet her har tatt på seg, som en slags Undersøkelses-kommisjon, - og hvorfor? Ble de kanskje umiddelbart bekymret, - med utgangspunkt i synsing og i "ubekreftede rykter ifra naboer"?
   Ble de kanskje egentlig bekymret for at våre barn ikke var i offentlig skole? De kunne jo ikke vite at våre barn, om de så hadde vært tynnkledde, aldri noensinne har vært alvorlig syke, - men at de alltid har vært og er særdeles usedvanlig friske, sunne, glade, harmoniske og sterke!?
   Det - og mere til - kunne de vel ikke vite?
   Mitt poeng her, er at Mattilsynets Bekymrings-melding i beste fall bygger på forhastede slutninger og løgner. Som alle er ganske så lett å motbevise og å tilbakevise.
   Dette ble også Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune klart og tydelig gjort oppmerksom på i vårt møte med de 13.03. 2006 ( ekstern ) angående nettopp denne Bekymrings-meldingen. Men der og da ble imidlertid ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sin side sagt at de absolutt ikke var interessert i å få denne Bekymrings-meldingen ifra Mattilsynet tilbakevist og motbevist! Samtidig blir vi i dette møtet gjort oppmerkdom på at Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune med grunnlag i alene denne Bekymrings-meldingen "finner at det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for Tiltak i henhold til Barnevern-loven ( ekstern )". Samtidig som vi blir gjort oppmerksom på at de allerede derfor har gjort beslutning om å iverksette en Undersøkelse (som skal vare i inntil tre måneder) i henhold til Barnevern-loven.
   Barnevern-tjenesten ble både i og efter dette møte gjort oppmerksom på at det i og med denne Bekymrings-meldingen ifra Mattilsynet ikke kan være "rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for Tiltak i henhold til Barnevern-loven". Til dette sa Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune til oss, at de på sin side tolker Barnevern-loven slik at en hvilken som helst Bekymrings-melding som innkommer til de - uansett om den er sann eller usann, rimelig eller urimelig, gir de rett til å igangsette en Undersøkelse i henhold til Barnevern-loven!
   Har Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune ingen som helst reell respekt for hverken Barnevern-loven, Norges lover eller for lov og rett?
   Eller også for eksempel for "Verdenserklæringen om menneskerettigheter" (Universal Declaration of Human Rights, Vedtatt av De Forente Nasjoners Generalforsamling 10. desember 1948)? ( ekstern )?
   I "Verdenserklæringen om menneskerettigheter", artikkel 12, står det følgende:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."
   Og i dens artikkel 5:
   "Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."
   Og i dens artikkel 16, punkt 3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

---
   I "Verdenserklæringen om menneskerettigheter" (Universal Declaration of Human Rights, Vedtatt av De Forente Nasjoners Generalforsamling 10. desember 1948) artikkel 26, punkt 3, sies det:
   "Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags skolegang deres barn skal få."
   Kunne det sies tydeligere?
   Men dette er iøvrig også noe Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune bestrider, og motarbeider.
---  

***