-- Mattilsynet-index.html    
     --- BREVENE ( ekstern 
------ Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Stortinget-RLH-index.html ( ekstern ) ---- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH pr. 17.06. 2014:

---

--
-- --
20140617-fra-Justiskomiteen-til-RLH-Hansen-svar-JUK.html ( intern )
-- -- 20140403-til-Politiet-ang-Marte-Engesli-saksnr-S2014-014887-fra-RLH.html ( intern ) -
-- -- 20140321-fra-Politiet-Marte-Engesli-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20140319-fra-Politiet-Haugaland-og-Sunnhordland-til-RLH.pdf ( intern ) -
--
20140310-fra-Politiet-Vindafjord-til-RLH-forkynnelse.pdf ( intern ) -
-- -- 20140225-fra-Mattilsynet-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20140225-Vinberget.html ( intern ). Mere hus-inkvisisjon. - 
-- 20140221-fra-Mattilsynet-til-RLH.pdf ( intern ) -
--
20131231-til-politi-anmeldelsen-og-Mattilsynet-fra-RLH.html ( intern )
-- -- -- 20131228-til-Politiet-ad-forelegg-Hundeloven-fra-RLH.html ( intern )
-- -- -- 20131220-fra-Politiet-til-RLH-ad-hunder.pdf ( intern ) -
-- -- -- 20131209-til-Politiet-Etne-og-Vindafjord-lensmannsdistrikt-fra-RLH.html ( intern )
-- -- -- 20131205-fra-Politiet-Etne-og-Vindafjord-lensmannsdistrikt-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20131202-fra-Justiskomiteen-Stortinget-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20131126-fra-Mattilsynet-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20131114-til-politi-anmeldelsen-Mattilsynet-og-alle-andre-fra-RLH.html ( intern )
-- 20131028-fra-Mattilsynet-til-RLH.pdf ( ekstern ) -
-- 20131022-RLH-NOTAT.html  ( intern ) -
--

   Brevene i 2006 til og ifra Mattilsynet. Kronologisk:  Brev 1 ( ekstern ) - Brev 2 ( ekstern ) - Brev 3 ( ekstern ) - Brev 4 ( ekstern ) - Brev 5 ( ekstern ) - Brev 6 ( ekstern ) ---

   Diverse: 20060325-Haugesunds-Avis-lordag-25.html ( ekstern ) -

---
---