--- Denne side:  20060512-Brevsvar-fra-fam-Rune-L-og-Trude-Hansen-til-BVT.html  

<--- saker-index.html  ( ekstern<---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )   <---- SiteMap-ekte-kristendom.html - ( ekstern )  

--- BREVKOPI --- ÅPENT BREV, FOR ALLE OG ENHVER:

---------- Herværende brevkopiering: Rune L. Hansen pr. 12.05. 2006:


Til:

Barneverntenesta,

Vindafjord kommune,

Besøksadresse: Kommunehuset, Vikedal.

Postadresse: Postboks 70, N-5586 Vikedal, Norge.

Telefon: 5276 42 00. Telefaks: 52 76 41 10.


Fra:

Familien Rune L. og Trude Hansen,

Tindeland,

N-5568 Vikebygd, Norge.

Tlf.: 53 76 76 87.

Dato: Fredag 12.05. 2006.


Brevsvar.


Henviser til deres brev til oss datert og poststemplet fredag 05.05. 2006, ( ekstern ), påskrevet: Ikkje offentleg. Med overskriften: Innkalling til samtale. 


Hva skal hensikten med møtet være? Og med en eventuell dialog? At dere ikke skriver noe som helst om dette er forunderlig. 


Dere snakker i deres brev om å lytte til oss og hvordan vi opplever situasjonen og hvordan vi har det. Dere forteller ingenting i deres brev om hvordan dere opplever situasjonen eller hva konkret, eller hvilken situasjon, dere sikter til? 


Beklageligvis er det slik at når det gjelder å lytte til oss, - så er det akkurat nettopp hva dere minst av alt har gjort. Ingenting av hva vi har sagt til dere synes som å ha nådd frem, annet enn et og annet i fordreid og ugjenkjennelig form. 


Ikke engang noe så enkelt og liketil som at vi ikke ønsker at dere skal ha noen slags form for taushetsplikt i forhold til oss eller vår familie har dere maktet å høre! Understreket i vårt første og eneste direkte brev til dere datert mandag 20.03. 2006. ( ekstern ). Og i vår efterfølgende klage datert mandag 27.03. 2006 ( ekstern ) – hvor det står at: ”Ingenting av dokumentasjon foreliggende eller fremkommende i eller på noe vis vedrørende denne saken er ifra undertegnedes side ønsket belagt med taushetsplikt eller unndratt ifra offentlighet. Tvert om er all slik dokumentasjon ifra undertegnedes side ønsket tilgjengelig og belyst for alle og enhver.”


Og vår nevnte klage datert 27.03. 2006 som uttrykker bekymring og uro over de kriminelle og trakasserende forhold ifra deres side i vårt første og eneste møte – som vi påpeker og uomtvistelig dokumenterer er ikke engang det minste besvart eller bekreftet mottatt og videresendt! Hvilken besynderlig formell håndtering av en klage er dette?


Vårt håp var i det minste også å motta en skriftlig besinnelse og beklagelse ifra deres side, samt å høre hva dere videre vil gjøre med forholdet?


Vi har enda heller ikke mottatt noen som helst skriftlig bekreftelse på hva Jens Tveit fortalte oss at Barneverntjenestens leder i Vindafjord kommune, Iren Konstance Hebnes, fortalte ham i telefon at han kunne fortelle oss: At saken imot vår familie straks ble helt avsluttet ifra deres side og at hun også kjente seg trygg på at forholdene i vår familie og for våre barn er trygge og gode. 


Videre vil vi igjen ha gjentatt – at vi ikke ønsker at dere skal ha noen slags form for taushetsplikt i forhold til oss eller vår familie. Tvert om. Og, av hensyn til vår rettssikkerhet, - all eventuell kontakt med dere vil vi skal foregå dokumenterbart skriftlig og i hel og full åpenhet overfor offentligheten. All dokumentasjon i saken og verørende vår familie vil vi skal være åpen og lett tilgjengelig for offentligheten og hvem som helst. 

Hvis dere ikke kan eller vil respektere dette vårt ønske og behov vil dere enda mere være en alvorlig trussel for vår rettssikkerhet. 


Dere har vel også lært dere å uttrykke dere skriftlig og i henhold til lov og rett - og folkeskikk? 


---


Med beste hilsen ifra

Rune L. & Trude Hansen,

underskrevet:


---