-- 20090902-til-RLH-fra-NAV-ang-dok-underholdsbidrag.html  

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet ankom med posten fredag 05.09.2009, i samme konvolutt som 20090902-til-RLH-fra-NAV-ang-motpart-TMH-svartid.html ( ekstern ). Pluss kopi av 7 dokumenter som Vedlegg.
 Fra:
NAV Forvaltning Karmøy,
Postboks 2011,
5504 Haugesund,
Telefon: 81 58 10 00.
Telefaks: 52048021.
E-post: nav.kundesenter.rogaland@nav.no

Til:
Hansen Rune Leander,
5568 Vikebygd.


           Saksnummer:  0806982   Saksbehandler:  Thea Birkeland   Dato: 02.09.09

Underholdsbidrag til barna - kopi av dokumenter i saken


Saksnummer: 0806982 (Oppgi saksnummeret ved henvendelse til oss.)

Bidragsmottaker:   Hansen Trude Monica              Fødselsdato:  09.08.1968
Bidragspliktig:       Hansen Rune Leander               Fødselsdato:  06.12.1955
Barn:                   Hansen Gudmund Cusanus        Fødselsdato:  10.05.1991
                           Hansen Frøydis                                             25.12.1993
                           Hansen Sofie                                                24.05.1997
                           Hansen Alfredo Ao                                       17.08.1999
                           Hansen Mariel Rose                                      21.12.2001
                           Hansen Urda Lilje                                         14.06.2003
                           Hansen Solborg Sera                                     28.02.2006


Etter anmodning fra deg i e-post av 310809 ( ekstern ) vedlegges kopi av dokumenter fra bidragsmottaker og vårt vedtak i saken. Dette gjelder ovennevnte barn og Gudmund Cusanus som er fylt 18 og selv er part i saken.

Når det gjelder brev fra Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral har vi ikke oversikt over disse.

Du henviser til et brev fra NAV 091008 ( ekstern). Dette er ikke registrer i bidragssaken, men må være registrer i uføresaken din.


Med vennlig hilsen
NAV Forvaltning Karmøy
Bidragsteamet

Thea Birkeland  ( + underskrift )
saksbehandler


-- Vedlegg 1 - 7:

- Vedlegg 1 av 7:  Søknadsskjemaer til NAV i forbindelse med underholdsbidrag, utfylt, underskrevet og innlevert 08.06. 2008 av Trude Monica Hansen. ( ekstern ).
- Vedlegg 2 av 7:  Fra NAV datert 26.06. 2008 til Rune L. Hansen. Forhåndsvarsel - fastsettelse og innkreving av underholdsbidrag. ( ekstern ).
- Vedlegg 3 av 7:  Fra NAV datert 26.06. 2008 til Trude Monica Hansen. Barnebidrag - orientering om svartid. ( ekstern ).
- Vedlegg 4 av 7:  Fra NAV datert 23.09. 2008 til Rune L. Hansen. Underholdsbidrag til barn - melding om vedtak. ( ekstern ).
- Vedlegg 5 av 7:  Fra NAV datert 23.09. 2008 til Trude Monica Hansen. Underholdsbidrag til barn - melding om vedtak. ( ekstern ).
- Vedlegg 6 av 7:  Fra Trude Monica Hansen datert 28.09. 2008 til NAV. Ang. underholdsbidrag. ( ekstern ). 
- Vedlegg 7 av 7:  Fra NAV datert 23.10. 2008 til Trude Monica Hansen. Ang. underholdsbidrag. ( ekstern ).

---