--- Denne side:  db200602.html   <----- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern )   

<---- forrige måned ( internt – eksternt ) ----> neste måned ( internteksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( ekstern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  <---- falske-vitner.html  ( ekstern )  <---- lyd-opptakene  ( ekstern )  ---- dato denne side / måned:  

---- 1. – 2. – 3. – 4. – 5. – 6. – 7. – 8. – 9. – 10. – 11. – 12. – 13. – 14. – 15. - 16. - 

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 

----- 

--- Dagboksnotater, Rune L. Hansen, N-5568 Vikebygd, Norge:

--- Februar 2006 / 


--22-- 

-- Dato: Onsdag 22. februar 2006:

Formiddag. – God dag, vi er fra Staten, ifra Arbeiderpartiregjeringen, ifra Mattilsynet der. Er det du som bor her? Javel. Noen har fortalt oss at dere har fjærfe, ute? Kan vi få se på de? Kan vi få komme tilbake og drepe de – hvis dere ikke kan skaffe et sted å ha de inne? Er vi ikke høflige og ordentlige da, synes du?

Slik omtrent sammenfattet var det de snakket de som plutselig ankom vårt hjemsted i dag tidlig. Den ene viste frem et kort (av mini-bank-kort-typen) som så ut som et slags konto- eller medlems-kort, hvor det stod et navn som skulle være hans og med større bokstaver under: MATTILSYNET. De gav meg også før de dro igjen en kopi av et skriv de henviste til. Spurte om jeg ville ha en slik kopi, og jeg sa ja. De sa også at de ville tilsende meg deres anliggende skriftlig med det første. Og de sa at det går an å søke om dispensasjon. Jeg viste de våre ca. 25 moskusender og 30 høns – og deres hus og omgivelser. Våre ca. 5 eller 6 sorter høns, inklusive alle krysninger da og nu her også samtlige benevnt som en egen sort.

Da jeg spurte om hvorfor, nevnte de faren for spredning av fugleinfluensavirus ifra Asia. Her hos oss og fjærfeet her er risikoen eller faren for at noe slikt skal angripe eller ankomme utrolig liten, sa jeg – og at f. eks. risikoen for at Fugleinfluensaviruset skal ankomme en hvilken som helst by (også norsk) via duer, spurver, kråker, måker og andre fugler er derimot utrolig meget mere større. Og at om så likevel skulle skje her hos oss, så har vi her fjærfe som har det trivlig og godt akkurat som ville fugler som har det trivlig og godt, bare at de har det antagligvis enda bedre hos oss. At de har så gode omgivelser og trivsel og godt stell og immunforsvar at et evt. angrep vanskelig vil kunne gjøre noe stort inntrykk på fjærfeet her. At evt. mulighetene for å kunne fremskaffe god vaksine her hos oss derimot så vil kunne være gunstige. Men at det er ingen som helst god grunn for at et statlig organ eller noen som helst å forholde seg dårlig og hysterisk til Fugleinfluensaviruset, selv om de har gjort det andre steder – som for eksempel i Danmark (hvor jeg henviste til skriftsamlingen hos Senter for Biodiversitet) og i mye massemedia.

De nevnte da et statlig forskrift som de hadde i sin dokumentmappe – og at det gjelder for alle og enhver – og at jeg kunne få en kopi av det hvis jeg ønsket det. Jeg sa at de for sin del vel ikke kan bruke Systemet eller et Forskrift som unnskyldning for mangel på kunnskap og visdom - eller for å unnskylde onde eller dårlige gjerninger? Jeg syntes de så vidt antydet noe om at det vel bare gjelder noen høns og noen moskusender … som kanskje er lettvint å kjøpe nytt av andre steder efter hvert? Derfor forsøkte jeg å si de litt bare om hva fjærfeet betyr for vår familie og vårt hjemsted og våre drømmer. At vi investerer mye og mangt i vårt fjærfe og at vi samarbeider med de og at de betyr mye og mangt for oss. Og nevnte for de vedrørende Fugleinfluensaviruset at hysteriske intensjoner ifra statlig hold i Danmark vekker bl.a. mye bekymring i biodiversiteten for om konsekvensene faktisk fort kan bli dødsstøtet for mange av de gamle fjærfe-rasene. At de heller enn å handle overilet og galt eller hysterisk bør forsøke å få perspektiv, kunnskap og visdom og sindighet – altså fagkunnskap – angjeldende hva de er opptatt av. Så vil de også fort se at farene og risikoen for vårt fjærfe er så små og ubetydelige at de knapt er verdt noen som helst interesse. Trekkfuglene og fuglene i byenes gater, parker og hager er tusener av ganger mere av risiko og fare – om enn dette er forhold bortimot umulig å endre særlig meget på, - hvilket jo heller ikke er ønskelig på alvor for noen som helst!

Jeg nevnte også at jeg og min kone her bor og lever med våre 9 barn, den eldste i søskenflokken nu 20 år. At ingen av de noen gang har vært i en offentlig skole, men at alle alltid har hatt og har en meget mye bedre hjemmeskole. Da eldstegutten på 20 år var ca. 6 år var det mange som fortalte meg og oss at hjemmeskole eller hjemmeundervisning ikke er hverken lovlig eller mulig. Nu, 14 år senere, vet vel de fleste at de tok grundig feil - og at mange av de handlet og ytret seg dårlig og ondt. Enda lettere vet jeg sikkert det blir som selvfølgelighet i løpet av ikke så mange år at hysteriet og galskapens og urettens handlinger i forhold til Fugleinfluensa-viruset er både gjennomskuet og klart og tydelig erkjent, - i det minste.

Fare eller risiko her hos fjærfeet vårt. Nei, heller tvert om.

Høflige? Nei, - slike henvendelser er verken høflige eller hyggelige. Derimot skal en vel være både høflig og hyggelig overfor uforstand – og dog vite at dumhet og ondskap er nære søsken. Jeg sa og at slik forhastet dumhet i løpet av få år uunngåelig nok også vil ha vært med seg selv og vært selv med på å dokumentere sin egen dumhet og sine gale gjerninger. At hver enkelt av oss uunngåelig nok i større eller mindre grad dokumenterer sine gode handlinger og også sine ugjerninger – for nutiden og eftertiden. Mange unnskylder mangel på perspektiv, utsikt og innsikt, med at alt og ethvert er som et selvstendig timeglass med sand …

Minst av alt høflige fordi de ikke stoppet opp overfor de selvfølgeligste fellesmenneskelige verdinormer eller overfor menneskeverdets selvfølgeligste rettigheter.

---

Dårskap har ikke mye å skryte av, men skryter uavbrutt og bablende i sin dumhet og tomhet. Og hovmod står for fall. Dårskapen gjennomskues og bearbeides. Som spøkelser går dårskapens aspekter videre bare så meget som dårskapen makter det!

--- 

*****

---- dato denne side / måned:  

---- 1. – 2. – 3. – 4. – 5. – 6. – 7. – 8. – 9. – 10. – 11. – 12. – 13. – 14. – 15. - 16. - 

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 

-----  Øverst denne side

---
--- qqq