----- Denne side: db201412.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  ---- 
----- 
---  Desember 2014 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, mandag 01. desember 2014, Vinberget:

   Mørkt og omkring 3 og 2 pluss-grader Celsius her ute først i natt. Kaldere mot morgen-kvisten og 2 minus-grader frem mot klokken 10. Det blir kaldere og av flere grunner igjen vanskeligere for meg og mange andre fangeholdte å kunne klare å overleve enda en vinter. Lett overskyet med oppmot 2 pluss-grader frem mot klokken 12.30. Dunkelt og 3 klokken 16. Mørkt med dus tiltagende halv-måne i sør-vest og 2 pluss-grader henimot klokken 17.30. Og 1 klokken 19. Mørkt med omkring 3 pluss-grader videre uover kvelden, og med noe yr mot midnatt.
   
---
---

   Jarl Inge Sandvik, 30.11. 2014 via Borgervern Norge - mot politisk og offentlig organisert kriminalitet:
   https://www.facebook.com/groups/1565948746971614/permalink/1577962659103556/

   Mot seier om dere gir fakta til Russisks media. Vi må nå ikkje la de falske vinne med sin fakta til Russerne:

   
Dagens nyheter 30/11-2014
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1543293412583613&id=100007089075228&pnref=story
   Nokså spesielt at selv Russeran ser de komplett lovløse tilstandene i Norge, som ikke vi selv "evner" å se, der folk notorisk blir "dømt" uten reel lov og do...
   YOUTUBE.COM

   *

   Jarl Inge Sandvik:
   Falske her er Bv selv og Norsk myndighet som vil klart forsvare sin urett! Bruk oversetter på nett og skriv eller bare send på norsk til media TV osv i Russland .

   May- Harriet Seppola:
   Jeg har oversatt Ellinor Nœrbøs artikkel om millionœrer i barnevernet-
   CHILD TRAFFICKING IN NORWAY.
   A walk in the store the 3 November when I came in the door there shone up a newspaper headline that made the newspaper HAD I just buy.
   This was AFTENPOSTEN. Frontpage sound like this: “Has earned hundreds of millions on welfare!”
   Imagine a newspaper that has seen what you earn on trafficking .. The seven private operators were surveyed. I opened this newspaper when I came home, and certainly my hat, I got what I bought this newspaper, for there was it's what I've said on several hundred occasions, that one gets rich on the purchase of children.
   Heading inside screamed mag and it went as follows: - "It was never intended that we should be rich on this, but there
we were." This statement came from Kjell Arne Gjeitrem one of the founders of Measures Group. Furthermore eyes fell down on the layout of companies with profit, stated in seven cases.
   These I repeat in sequence after the newspaper's layout, and these were:

   1.Tiltak youth AS haunt South and Western Norway, with sales in kr.172.601.000,
   and results for 2013 with kr.8.242.000, and results last five years
   kr.29.923.000. So next on the list:

   2.Tiltaksgruppen AS: Turnover for 2013: NOK 63,647,000, result 2013: NOK 8.223 million,
   and profit last five years: NOK 38,948,000.

   3 The Treatment center Small Units / Eastern Norway:
   This had the following revenues: NOK; 56,604,000, profit in 2013 of NOK: 9.563 million
   and profit for the last five years: NOK 24,036,000

   4. Aberia Young / Østfold with turnover of £: 33247000, result 2013: NOK 4.394 million,
   and profit last five per NOK: 14972000.

   5. Aberia NKGK Oslo / Bergen, turnover of NOK:
   75437000. Results for 2013: NOK 5.854 million
   as income over the last five years with £: 17577000.

   6. BOenheten AS Oslo / Bergen: Turnover in 2013:
   NOK 32,580,000 as profit for 2013 of NOK: 2.405 million, profit for the last five years: NOK: 10.483
million.

   7. Aleris Ungplan and Boi AS entire country:
   Turnover in 2013 with a staggering amount of NOK: 982 144 000,
   and the profit of NOK: 408 406 000, and profit for 2013 kr: 408 406 000, ie the same amount.

   So to the respective owners of all these:
   1 = The Swedish care company Humana, which is controlled by the British buyout fund Argan Capital.
   2. = The Swedish care company Humana controlled by the same company as no.1.
   3. This is owned by a Day Skådinn (45%) and Knut Oscar Nordby (55%)
   4. Eier there is a part of the group Aberia Ever Care, which has a number of owners, without these stated in the article. One can probably wonder why ...
   5. Her is the same owners as in section 4..
   6. Her owners are Swedish and is Caring Company Team Olivia AB.
   7. Also, a Swedish investment company named Investor, controlled by the Wallenberg family.
   Moreover stated this Gjeitrem the newspaper the following: "- In the start we were young and had an ideal posture, but after hosting we saw that more and more took out a solid profit."
   Could this be said better and could have had a better "confession" ??? In the newspaper it also appears that the price determined by the market. Imagine that. In a smaller note finds this "- One need not be ashamed Overå monetize hard work" .
   .. So I scroll over to the next page and find more interesting ... where I find a person who believes he earned very good at this. He called Mossi Zaferi, which states the following: "- I'm not ashamed to make money on child care."

   Ellinor Nœrbø

   May- Harriet Seppola:
   Har sendt det til ombudet i Russland og lagt det inn på Russia today og Pravda on Rue

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke overraskende at NRK forsøker å skjule sin egen medvirkning i kidnappingene av barn og foreldre. Det gjør de ved å fokusere på mindre vesentlige opplysninger.

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 8:

   "1. Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.

   2. Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Rune L. Hansen:
   ECHR (EMD) CASE OF MARCKX v. BELGIUM (Application no. 6833/74):
   "Avsnitt (paragraph) 45:
   "Efter rettens oppfatning inneholder "familieliv", i henhold til Artikkel 8 (art 8), minst båndene mellom nær slekt, for eksempel de mellom besteforeldre og barnebarn, fordi slike slektninger kan spille en betydelig rolle i familie-liv.
Respekt" for et familieliv så forstått innebærer en forpliktelse for staten til å opptre på en måte beregnet å la disse båndene å utvikle seg normalt". Sitat slutt.

   Rune L. Hansen:
   - Case of B v. the United Kingdom - (Application no. 9840/82):

   "60. Gjensidig glede av foreldre og barn i hverandres selskap utgjør et grunnleggende element av familie-liv. Videre, er det naturlige familieforholdet ikke avsluttet på grunn av det faktum at barnet er tatt i offentlig omsorg. Det følger - at autoriteters beslutninger ifølge prosedyrene ved saken utgjorde forstyrrelser med søkerens rett til respekt for sitt familieliv."

   Rune L. Hansen:
   Fra Council of Europe - Explanatory Report to the Convention on Contact concerning Children /
Europarådet - Forklarende rapport til konvensjonen om kontakt angående barn:

   "43. Faktisk, rettspraksisen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som angår kontakt, er tuftet på det grunnleggende prinsippet om at statene har positive forpliktelser iboende til en effektiv respekt for familielivet (Eur. Court HR, Marckx v. Belgia dom av 13. juni 1979, serie A n ° 31;. Eur Court HR, X og Y v. Nederland dom av 26. mars 1985 serie A n ° 91), som inkluderer forpliktelsen til å opprettholde og utvikle familiebåndene (Eur. Court HR, Kroon og andre v. Nederland dom av 27. oktober 1994 serie A n ° 297-C) og at den europeiske menneskerettskonvensjonen gjelder for barn som det gjør til voksne (Eur. Court HR, Nielsen v. Danmark dom 22 november 1988, som serie A n ° 144)."

   Rune L. Hansen:
   Det er absolutt ingen lov-bestemmelse hverken i Barnekonvensjonen eller i de andre menneskeretts-konvensjonene eller i Straffeloven eller i Norges Grunnlov som sier eller antyder at det er lovlig å kidnappe barn fra sin far eller mor. Tvert om, mildt sagt!

   Og Barnekonvensjonen Art 7 p1 er bare ett av veldig mange eksempel på dette:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.12. 2014 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/767047153350168/

   Unleash the captives!
   Convention on the Rights of the Child (CRC), Art 8:

   "1. States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.

   2. Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her identity, States Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a view to speedily re-establishing his or her identity."

   *

   
---
---

   Nina Langfeldt, 01.12. 2014 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1510564095884794/

   Barn i fosterhjem: russisk media overdriver ikke.

   Foreldre med barn i fosterhjem kommer i fengsel hvis vi forteller barna våre at vi er glad dem. Banrevernet forteller barna at foreldrene deres er syke, slemme, gale farlige. Dette holder de på med til barnet tror dem. Så får de barnet til å si at det ikke vil ha kontakt med foreldrene sine. Politiet gir da kontaktforbud til foreldrene, og evt. oppholdforbud i kommunene der barnet ferdes. Hvis foreldre forsøker å fortelle barna at dette ikke er sant og at de er glad i barna og savner dem- er det brudd på kontaktforbudet og straffes med fengsel. Sånn fungerer systemet i NORGE! Skriv om det!

   Ta kontakt:
   Nina Langfeldt
   joarmail@gmail.com
   Ps. Advokater kan dokumentere slike saker.

   *

   Rune L. Hansen:
   At barna også trues med å få "psykiatrisk tvangs-behandling" i regi av "barnevernet" hvis de ønsker eller tar kontakt med sin far eller mor, kan også dokumenteres. Pluss trues med selv å bli fratatt sitt barn når den tid kommer. Osv.
   Truslene er meget mange - og livs-farlige!

   Torill Amundsen:
   Er nok realitetens bv i i Norge...

   Mysan Aloysia:
   Oppholdsforbud i samme kommune..?! Er det sant? Selv drapsmenn har mer bevegelsesfrihet

   Rune L. Hansen:
   Drapsmenn og torturister, særlig offentlig ansatte, har i dagens Norge mye mere frihet og muligheter.

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203662575939689

   Heidi Solem Kvamsdal:
   Dette er heilt sant eg og min mann står nett opp i dette akurat no, dette må da vere straffbart å halde på slik

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig er det straffbart, i henhold til mange av Straffelovens paragrafer. Offentlig kidnapping og tortur av barn og foreldre ikke minst. Medvirkning har i henhold til Straffeloven 2005 kap. 16 en straffe-ramme på inntil 30 år fengsel-straff.

   Rune L. Hansen:
   Men den politiske og offentlige mafiaen og dens med-spillere gjør hva som helst for å beskytte hverandre og for å fortie og forvrenge hva som egentlig foregår.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/permalink/767207600000790/

   May- Harriet Seppola:
   Det er noe av dette som skjer i FORANDRINGSFABRIKKEN og ellers i fosterhjem og institusjoner .

   Rune L. Hansen:
   Ja, de er også underlagt og dirigert av den politiske mafiaen. Og de legger alle veldig meget, mildt sagt, trusler, tortur, karriære, terror, makt, penger, løgner, bagatellisering, falsk dokumentasjon og propaganda i å fortie og forvrenge hva som egentlig fåregår og de groteske forbrytelser de gjør mot barn og foreldre og sivil-befolkningen!

   May- Harriet Seppola:
   Det forundrer meg at folk her svelger så lett hva NRK viser om manipulering av barn og trusler om at hvis de ikke følger barneevrne og fosterhjem i sin emeninger, vil de bli transportert til ett verre sted-Barnevernet har mange finurlige teknikker for å holde barn borte fra deres familier. Det faktum at barnevernet hele tiden må utfolde hysterisk energi for å hindre, oftest forby kontakt mellom barn som lengter og foreldrene som de lengter etter, og det i årevis, er naturligvis i seg selv et tydelig tegn på at barnevernet er skadevoldere som berøver barna den lykke og trygghet som naturlig samhørighet gir.

   For hvorfor skulle det være nødvendig å forby noe som barna ikke hadde lyst til? Og lyst til å søke tilbake til sine foreldre ville vel ikke barn ha hvis det var slik som "tilknytningsteoriene" hevder, nemlig at tilknytning skapes kun gjennom tilvenning, gjennom å være sammen, og at barn som tas fra foreldrene, hurtig knytter seg til nye omsorgspersoner?

   Men nei, barn gjør aldeles ikke det. De er slett ikke bevisstløse planter, som kan rykkes opp, og så umælende fester røttene i ny jord. Barn gjør ikke helt lett det, uansett hvor storartet den nye jorden sies å være. (At mange fosterhjem er langt fra storartet, men tvert imot små konsentrasjonsleirer, er et annet kapittel.)

   *

   I tillegg til å forby og fysisk hindre, bruker barnevernet skremsler og indoktrinering. De – og fosterforeldrene de "veileder" – tuter ganske så systematisk fosterbarn ørene fulle med hvor foraktelige de virkelige foreldrene er, hvor farlige, hvor upålitelige, hvor syke, hvor fattige, hvor ynkelige, hvor svake og ute av stand til å gi barna et festlig liv.

   De siste påstandene er ikke sjelden sanne. Det vil si: de blir sanne. Foreldre hvis barn blir holdt som gisler uten at foreldrene kan gjøre noe for å komme dem til hjelp – slike foreldre blir naturligvis følelsesmessig utslitt. Ulykken er så dyp og så forferdelig at det er normalt at de blir ynkelige, deprimerte, syke. Dette brukes så i neste omgang mot dem, brukes til å ydmyke og dømme dem ytterligere. Foreldre som har vært torturert, sjikanert, utsuget både følelsesmessig og økonomisk av barnevernet og rettsapparatet i lang tid, har intet annet som holder dem gående enn nettopp hensynet til barna. De gjør oftest sitt ytterste for å holde ut så lenge som mulig, til de endelig endelig en gang skal få løpe barna sine i møte og kunne omfavne dem og fortelle dem hvor inderlig glad de er i dem, og at de aldri har gitt dem fra seg frivillig.

   Og barnevern og fosterforeldre truer. De lar fosterbarnet forstå at hvis det opponerer, sier sin hjertens mening om at det ikke vil være der men hos sin egen familie, så vil det gå barnet meget ille. Da venter represalier i fosterhjemmet og ikke sjelden påtvungen "behandling" i psykiatrien. Jeg har kjennskap til saker hvor tidligere fosterbarn har rapportert dette: at de ikke turte å si annet enn ja til alt barnevernet og fosterforeldrene kom med, fordi de visste hva som ventet av forferdeligheter hvis de ikke føyet seg.

   *

   Fra tid til annen hender det så at barnevernet og fosterforeldrene allikevel har vanskelig for å holde barnet fast i skruestikken. Barnet kan begynne å bli såpass til års at det blir vanskelig å holde på det totalt mot dets vilje. Eller en rettssak er i emning, og det kan være mulighet for at retten ikke uten videre vil være barnevernets lakei, og at de ikke så lett kan skremme barnet til taushet om at det vil hjem.

   Da bruker barnevern og fosterforeldre ofte lokkemat som finner veien inn i fosterbarnets ømme følelser, og så bruker de det som "brekkstang":

   http://www.mhskanland.net/page2/page6/page6.html
   Tvang, trusler
   MHSKANLAND.NET

   Rune L. Hansen:
   Det er en utrolig grotesk og pervers virksomhet. Mildt sagt.

   Rune L. Hansen:
   Også i Danmark. Litt om den danske virksomhet her:

   "Regeringen møder nu hård kritik, fordi den afviser at gøre FNs menneskerettigheder til dansk lov.

   »Vi er skuffede – ikke mindst fordi den nuværende regering har skabt en forventning om, at den ville styrke menneskerettighederne herhjemme,« siger Claus Juul, der er jurist i Amnesty International.

   Chefjurist i Dignity – Dansk Institut Mod Tortur – Therese Rytter beskylder ligeud regeringen for at være »fodslæbende«.

   »Det her er et tegn på regeringens vigende opbakning til menneskerettighederne,« fastslår hun.

   Kritikken kommer, efter at regeringen har besluttet, at den ikke vil inkorporere seks af FNs menneskerettighedskonventioner i dansk lovgivning. Beslutningen er truffet efter, at et ekspertudvalg i næsten to år har undersøgt, om Danmark bør opgradere de pågældende FN-konventioner. I betænkningen anbefaler et flertal af eksperterne faktisk, at regeringen tager skridtet og indskriver konventionerne i dansk lovgivning, men regeringen har altså valgt at følge mindretallet, der ser en risiko for, at Folketinget og regeringen mister indflydelse til domstolene. (...)

   Det er imidlertid også økonomien, der trykker. Ifølge Kommunernes Landsforening (KL), der har været repræsenteret i inkorporeringsudvalget, er der en risiko for, at kommunernes udgifter til eksempelvis sociale ydelser stiger, hvis danskerne får øget adgang til at klage til FNs komiteer. (...)

   De Radikale har tabt opgør i regeringen
   Beslutningen er truffet i al stilhed. Regeringen har eksempelvis ikke udsendt en pressemeddelelse. Nyheden fremgår ikke engang af Justitsministeriets hjemmeside, og det hænger sammen med, at de to regeringspartier er dybt uenige om sagen.

   De Radikale har i årevis kæmpet for at styrke FNs menneskerettighedskonventioner, mens Socialdemokraterne ligesom de borgerlige partier er modstandere af at give rettighederne større vægt. (...)

   Sådan så det ellers ud, da regeringen i december 2012 nedsatte ekspertudvalget, og den daværende socialdemokratiske justitsminister Morten Bødskov lancerede nyheden.

   »Regeringen lægger stor vægt på, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser på menneskeretsområdet. Regeringen har derfor i dag besluttet at nedsætte et sagkyndigt udvalg, som skal se på spørgsmålet om Danmarks overholdelse af sine menneskeretlige forpligtelser,« understregede den daværende minister. (...)

   I Dignity mener chefjurist Therese Rytter, at regeringen har et gigantisk forklaringsproblem.

   »Det viser en kløft mellem dansk udenrigspolitik og indenrigspolitik. Danmark har netop lanceret et globalt initiativ, der skal få andre stater til at ratificere og implementere konventionen. Dette harmonerer dårligt med den fodslæbende praksis herhjemme,« fastslår Therese Rytter.

   Også læge Inge Genefke og professor Bent Sørensen, der er pionerer i kampen mod tortur og står bag Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, kritiserer regeringen.

   »Det er simpelthen en skandale og en hån mod mere end 40 års arbejde mod tortur,« siger læge Inge Genefke, der mener, at regeringens beslutning vil skade Danmarks rolle og internationale ry som foregangsland i arbejdet mod tortur."

   http://www.politiko.dk/nyheder/regeringen-afviser-at-goere-fns-regler-til-dansk-lov

   Rune L. Hansen:
   Danmarks såkalte Institutt for Menneskerettigheder er ikke mindre en molbo-sak! Med en morsom liten klikk av kvinnelige feminister.
   En molbo-sak - som også det av FN ikke godkjente og nu nedlagte Norsk Institutt for menneske-rettigheter. Og som norske politikere sin falskhet og forakt i forhold til med-mennesker, menneske-rettighetene og lov og rett. Deriblandt også Grunnlovens § 110-c og 75-l.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.12. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203662697382725

   "Som 11 åring ble mitt liv snudd på hodet, da en bil stoppet utenfor huset hvor jeg bodde. En mann og en dame ringte på døren, og det var så absolutt ikke et hyggelig besøk, denne dagen!!

   Med makt rev de meg vekk ifra familien. Fra bilen kunne jeg gjennom mine egne tårer, se min mor grine i smerte… Et syn og minne som har brent seg så sterkt på netthinna. Et minne så sterkt, at jeg inni meg gjenopplever følelsene hver gang jeg tenker på det! Gud, hvor jeg hater dem for hva dem gjorde mot oss!

   Jeg (og min bror) ble bortført til en annen by, hvor jeg endte opp på et barnehjem.
   Herfra ble jeg så sendt frem og tilbake, fra barnehjem til fosterhjem til barnehjemmet igjen. Slik ble turen flere ganger.
Og hvorfor ble det slik, lurer du kanskje på? Var jeg en “pøbel”, “bråkmaker”? Nei, overhodet ikke… i de første hjemmene jeg var innom. Faktisk var jeg en ganske “dannet og oppdragen” unge til å begynne med. Min bror var litt mer høylydt og litt mer “høyt og lavt”, men vi var ikke unormale andre barn! Faktum var at fosterhjemmene enten fant ut at det å ha barn var litt mye ork, da de selv aldri før hadde hatt barn, og derfor ønsket å levere oss tilbake, så enkelt.

   Andre grunner, der dem hadde barn fra før, var at dem tilslutt ikke orket det at vi ikke ønsket å bo hos dem, men ønsket å komme hjem til vår egen familie. Ellers å nevne, var vi innom en familie, som etter 3 dager bestemte seg for at dem ikke ønsket oss sammen, fordi vi den andre dagen hadde begynt å krangle om en leke, jeg om min bror! Så igjen ble vi sendt tilbake på barnehjemmet.

   Etter dette, bestemte barnevernet seg for å splitte meg og min bror. Vi ble sendt til hvert vårt nye fosterhjem, i hver vår by… nå alene i et nytt fremmed hjem."

   Les videre og mere på linken:

   - Det var absolutt ikke et hyggelig besøk
   http://thirdseconds.org/det-var-absolutt-ikke-et-hyggelig-besok/
   19 Totalt 17 I dag Diskusjon Kommentarer
   THIRDSECONDS.ORG

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.12. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203662790825061

   Det er meget meget viktig å få straffe-forfulgt politikere, dommere og andre offentlig ansatte som på noen som helst måte har vært eller er skyldige i medvirkning til bortførelse av barn og foreldre!

   Slik kriminalitet i politisk regi er meget grov og har en straffe-ramme på inntil 30 år fengsel-straff. At de ikke vet eller later som om de ikke vet dette eller bagatelliserer er ingen formildende omstendighet - tvert om!

   Kun at dette blir tatt på alvor kan stoppe slik offentlig organisert kriminalitet!

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er enda vanskelig, men ikke mindre viktig av den grunn.
   Og hvis vi forstår viktigheten, vil vi klare det!

   Rune L. Hansen:
   To viktige metoder for fortest mulig å nå målet:
   1 - Jo flere som politi-anmeldet mafia-virksomheten, og opplyser om og videre-formidler, dess snarere når vi målet.
   2 - Også inter-nasjonalt og i og for andre land å opplyse om hva som egentlig fåregår.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/199743186879993/339651232889187/

   Sambou Darboe:
   It is difficult, because they conspired to defend each other. It is a sick behaviour. It muste be stop now.

   Rune L. Hansen:
   It is yet difficult, but no less important for that reason.
   And if we understand the importance, we will make it!

   Det er enda vanskelig, men ikke mindre viktig av den grunn.
   Og hvis vi forstår viktigheten, vil vi klare det!

   Sambou Darboe:
   I agreed with you, Rune Hansen.

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152410420696875

   Det slutter aldri å forundre meg, at det offentlige ikke skjønner rekkevidden av statens sikringsplikt, jf. Menneskerettskonvensjonens artikkel 1. Det offentlige skal alltid opptre objektivt, og også prosedere på de faktiske og rettslige forhold som taler til fordel for individet.

   *

   Rune Fardal:
   "Statens sikringsplikt"…… er du dommer da?
   Det er da du vet at du har de på bakbeina!?

   Michael Jørgensen:
   Det sker desverre ikke i dette land.

   Rune L. Hansen:
   For å kunne begå menneskeretts-forbrytelser må menneske-rettighetene ned-prioriteres og bort-prioriteres.

   Liv Tone Snipstad:
   Det skjer vel aldri i de tilfelle det er staten som er saksøkt ? I min rettssak var det i alle fall ingen objektivitet eller hensyntagen til faktiske og rettslige forhold. Mulig jeg var naiv og dum som gikk til sak og ble overkjørt så det holdt på alle måter.

   Karin Narverud:
   ja, han er det, til opplysning, hvis du ikke følger med. er du advokat da?

   Rune L. Hansen:
   Dommer-juristene i både påtale-myndigheten og domstolene i dagens Norge er viktige og sentrale nøkkel-personer og nyttige idioter for den politiske mafiaen. Akkurat som i ethvert annet terror-regime.

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152410327886875

   Jeg kjøper ikke argumentet om at det er for dyrt å innstallere lyd og bildeutstyr i norske domstoler og i nemndene. Det var flust av kameraer utenfor Fylkesnemnda i Oslo. Men, på innsiden, er det ingenting som dokumenterer hva som foregår.

   *

   Anne Rønnaug Teigen:
   Delte denne!

   Sharon Wessel:
   Noen er ikke komfortable med at sannheten kommer frem... Man ser det samme i møter med mennesker som ikke ønsker å forholde seg til informasjonen du kommer med.

   Jan Franskmann:
   Det ville avsløre skuespillet en gang for alle... derfor kommer det ikke på tale...

   Nina Adele:
   Da ville jo sannheten ha kommet fram....

   Kjell Melhus:
   digitalt opptaksutstyr er så billig nå at det faller på steingrunn vel... Pc og kamera er det som trengs,mikrofoner er jo allerede der

   Kjell Melhus:
   man kan faktisk kjøpe samme type opptaker som enkelte utegående tv reportere bruker, HD opptak med stereolyd av professjonell kvalitet for under 2000 kr, bilde med tidskoder og dato, alt lagres på SD kort,ekstern monitor som f.eks flatskjerm kan brukes....

   Karin Narverud:
   forståelig nok, de vil jo ikke dokumentere det som blir sagt og gjort så ofte som de gir blaffen i menneskerettigheter. Gro landserte et slagord en gang: "det er typisk norsk å være god" men betydningen har dessverre ingen ting med dette å gjøre.

   Ånje Nilsen:
   De er vel redd for å måtte stå til ansvar for alt de sier,, : )

   Rune L. Hansen:
   De er liv-redde for at det skal bli gjort lyd-opptak etc. Både det og hvorfor fremgår meget tydelig av sikkert nok flere enn mine "hemmelige" lyd-opptak.

   Arild Randulf Jakobsen:
   Når ikke hodene på innsiden virker så spørs det om kameraene på utsiden virker.

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.12. 2014 via Monicha Nyhuus Aas:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152410262026875

   Når du trodde du hadde opplevd den norske offentlige arrogansens juridiske toppnivå, viser det seg at det finnes enda flere nivåer. Det er opplevelsen av å ha vært i Fylkesnemnda i Oslo i dag.

   Måten menneskerettene blir forsøkt motarbeidet, med alle kunstens hersketeknikker, lar seg ikke beskrive. Den må oppleves. I år har jeg blitt kontaktet av flere utenlandske journalister og andre, som lurer på hva som foregår i et land som har elsket å portretere seg som en menneskerettsborg. Det bildet er i ferd med å slå store spekker, takket være norsk arroganse i særklasse.

   - Norge bortfører våre barn slik at de kan løse sine egne befolkningsproblemer
   http://www.dagbladet.no/2014/11/30/nyheter/barnevern/russland/utenriks/36504223/
   Ekspert tror folk flest tror på påstandene til det russiske barneombudet.
   DAGBLADET.NO

   *

   Sigbjorn Aase:
   Få temt de usaklige svikterene.

   Marit Andersen:
   nå spør jeg sikkert innmari dumt men.. hvor blir dette publisert? SoMe, hva er det??? snakk om å føle seg litt lettere forvirra og dum nå.. men siden jeg virkelig vil se dette og følge med så må jeg jo bare spørre : ) håper du kan svare meg Joan Myhre og ikke le for masse da : ) jeg har blitt sterkt preget av å ha bodd på bygda altfor lenge ser du : ( 

   Howard Jones:
   Få lukket ned hele greia, det har intet med lov og rett å gjøre, for hva slags bakgrunn har denne lederen om jeg må spørre? Det er godt at noen med forstand har fått sett hva som egentlig foregår, men spørsmålet er hvordan stopper man denne ordningen som ikke hører hjemme i noe rettsamfunn? Tok dere opptak som bevitner seansen?

   Jan Franskmann:
   Norges historie med CIA/Nazi elementer (finansiering/styring) innenfor psykiatrien er vel ganske kjendt etterhvert....

   Rune Fardal:
   Welcome to the norwegian system !

   Anne Rønnaug Teigen:
   Jeg har en sterk oppfatning av at det er APs politikk gjennom titalls år, som ligger i bunnen?? Tar jeg feil?

   Anne Rønnaug Teigen:
   Ja,det må jo være noe de er redde for. Det som er trist, er at ikke flere nordmenn er klar over denne maktkampen som foregår. Det må da være noen journalister som kan få det ut i media, men da mister de vel ratt jobben sin?? Vårt samfunn er kav råttent, og det norske folket er ført bak lyset i titalls år! Ikke rart om det er kaotisk om dagen i media?????

   Jan Franskmann:
   Politikerne på tinget, og spesielt de med lang fartstid, som har gått bak ryggen på sine egne, solgt ut dette landet til den utenforlandske/verdensomspennende bankmafiaen, begynner vel å skjelve i buksene... nå som internett har spredd den RIKTIGE historien, som har vært skjult for befolkningen i 100 år... Her ligger det masse grums på vent, og det kommer for dagen etterhvert... Spørsmålet er hva befolkningen gjør når de innser hvordan de har blitt dolket i ryggen av menneskene de stolte på... og hvordan disse menneskene vil behalndle befolkningen når protestene blir for store....

   Jan Franskmann:
   Welcome to the Suisse Octogon system Rune Fardal...

   Jan Franskmann:
   Den dagen det går opp for den norske befolkningen, at Deres politikere an mass, er medlemmer av en eliteklubb, ført i pennen av Nazi SS personer... hva da ? Bilderberger Klubben... Opprettet av en tidligere Nazi SS offiser, Prins Bernhard...

   Mike Blackburn:
   Offff.... For en uttalelse, sånne folk bør bare holde kjeft; "I Russland er det helt normalt å ikke bry seg om barnets beste på den måten, sier Nilsen."

   Rune L. Hansen:
   Det er sikkert nok også offentlig ansatte politikere og dommere etc. i Russland som begår menneskeretts-forbrytelser. Kanskje også overfor barn og foreldre. Men de forbrytelser mot menneskeheten og det folkemord som pågår i dagens Norge finner ikke sted i Russland!

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 02. desember 2014, Vinberget:

   Omkring 4 pluss-grader Celsius, mørkt, yr og et hørlig vind-drag her ute i natt. Nokså lav disig himmel, regn og yr med omkring 2 pluss-grader utover formiddagen og frem mot klokken 13 og videre utover eftermiddagen. Efter hvert mindre regn og uten regn mot kvelden. Noe stjerner, halv-månen lysende i sør-øst og i underkant av null grader klokken 18.30. Halv-månen i sør og 2 minus-grader klokken 21.30. Ikke mye annerledes mot midnatt.
   
---
---

   Morten Aarmo, 02.12. 2014 uploaded a file via Menneskerettighet.com:
   https://www.facebook.com/groups/237945106397143/321349121390074/

   KANSKJE DET VIKTIGSTE DOK JEG HAR LAGT UT PÅ FB !

   DEL I VEI, last ned last opp og, del videre. Skal det settes inn bevæpnet politi til å Tvangsselge Anne Marit Myhre`s leilighet i Traverveien 29 i Oslo 4.desember 2014. Vil vi ha slike tilstander. Selve Klagen fra Anne Marit ligger under filen på innlegget. Mitt åpne brev brukes som overhead :
   
   Fra: anne marit myhre <a.mm.myhre@gmail.com>
   Dato: 30. november 2014 kl. 19.54
   Emne: Klage over vedtak !
   Til: oslo.namsfogd@politiet.no
   Kopi: pf@pf.no, postmottak@jd.dep.no, postmottak@smk.dep.no, hoyre.postmottak@stortinget.no, frp.postmottak@stortinget.no, krf.postmottak@stortinget.no, sp.postmottak@stortinget.no, venstre.postmottak@stortinget.no, sv.postmottak@stortinget.no, MDG.Postmottak@stortinget.no, ap.postmottak@stortinget.no, Morten Aarmo <mortenaarmo@gmail.com>, "kristin.hogdahl@nchr.uio.no" <kristin.hogdahl@nchr.uio.no>

   Åpent brev til Stortingets representanter, forvaltning og Domstoler !

   Jeg, Morten Aarmo har bistått Anne Marit Myhre Stoytchev i hennes sak, og har derfor med hennes tillatelse fått lov til å offentliggjøre hennes klage og å kommentere denne, samt å utgi dette offentlig.

   Jeg er meget rystet over hvor åpent norske jurister bryter lovene, og hvor korrumpert dette systemet har fått lov til å utvikle seg, over flere tiår, og hvordan politiske myndigheter snur ryggen til rettsikkerhetsproblemene, de økonomiske konsekvensene, og de lidelser dette påfører den vanlige «mann i gata» hver eneste dag i landet. «Vi kan ikke behandle enkeltsaker», er gjengangeren selv om det er hundrevis av saker som Stortingets Representanter har mottatt av fortvilte mennesker opp gjennom årene.

   Anne Marit`s sak er ikke unik, det forteller også den utspekulerte måten dette er utført på, men den er godt dokumentert.

   Sak :
   Allerede fra Tingrettens behandling har dette vært en konstruert sak, effektuert av Tingrettsdommer Hanne Tenden ved Oslo Tingrett, advokat Siv Bjørkelid og senere ved anke til Lagmannsrett 1 gang av Advokat Carl K. Reiber – Mohn. Der han går bak ryggen på sin klient og inngår et forlik, støttet opp av «muldvarper» som feks Jai Vildrid Bardal.

   Det kan her vises til mail fra Jai Vildrid Bardal til Adv. Carl K. Rieber- Mohn av 19.04.2013 kl 12.25 (side 19 i vedlegg) hvor hun forsvarer Adv. og påstår at det har vært et møte hvor det er inngått forlik. Det har aldri blitt avholdt noe slikt møte, og det har ikke blitt dokumentert noe møtereferat eller annet som støtter denne påstand, og som ville vært naturlig om Forlik hadde blitt inngått.
   Mot slutten av mailet kommer Bardal med direkte trusler om represalier mot Anne Marit, og mail ble brukt i sak mot adv Carl K. Rieber -Mohn i forliksrådet ang hans salær, hvor Anne Marit selvsagt også tapte.

   Anne Marit`s første advokat Sverre K. Berge trakk seg fra saken, etter Tingrettsdommen, da han følte at det var håpløst så lenge det ble nektet fremlagt dokumenter, og bevis fra motparts advokat Siv Bjørkelid. Dette ble fremprovosert en rekke ganger under saksforberedelse og hovedforhandling, og ble godtatt av retten.

   De høyere domstoler som Lagmannsrett og Høyesterett, har stilltiende sett bort de faktiske forhold i saken i 2 omganger.
   At saksdokumentene til slutt skal overlates til privat Advokat Marius A. Rød etter gjennomført tvangssalg, for å undra saken fra offentlige arkiver, forteller alt om hvor innarbeidet og grenseløs denne korrupsjonen og frekkheten er.

   Politiske Myndigheters ansvarsfraskrivelse :
   «Vi kan ikke behandle enkeltsaker», nei mulig det, men når lignende enkeltsaker har lignende paraleller har ikke dett budskapet fra de politiske myndigheter noe med sannheten/realitet å gjøre.
   At ikke de politiske myndigheter ikke reagerer, har å gjøre med at de rett og slett ikke tør å ta tak i sakene, da korrupsjonen er så omfattende blant jurister innen offentlig Forvaltning, domstoler og blant landets Advokater.
   De innrømmer dermed at juristene har tatt over styringen av skuta Norge, og at de ikke lenger har noen som makt igjen av den makt som er nedfelt i Grunnlovens § 49. «Folket utøver den lovgivende makt ved stortinget».

   Folket begynner nå gjennom de sosiale medier å få de opplysninger som en fri og uavhengig presse skulle skulle ha meddelt folket, og som de får betalt for gjennom pressestøtten på ca 1.4 mill pr journalist. Her har det vært helt stille bortsett fra stadig propaganda om «verdens beste land» og lign.
   At de nå har lekket ut at dere sitter i lange forhandlinger om plastposeavgift sier hvilken makt dere som Stortingsrepresentanter har.
   Det skifter heller ikke med skiftende Regjeringer, Forvaltning og Domstoler, begår daglige overgrep mot enkeltindivider med deres godkjennelse, uten at dere løfter en finger.

   Ikke en krone ble heller denne gang bevilget til Lyd og Bildeopptak i domstolene, og det har Justisminister Anders Anundsen ansvar for.
   Han kan reise hjem å gjenoppta blomstersalget i hjembyen, som er det eneste jeg vet han har vært i stand til å utføre på en tifredstillende måte.
   Hvorfor har Anundsen bevepnet politiet ? Er det for å beskytte juristene eller er det frykt fra egne borgere som daglig blir utsatt for overgrep fra disse kriminelle miljøer ?
   Anundsen kan i samme slengen ta med seg Solveig Horne, som nå prøver å innføre en lov om at offentlig ansatte kan bli straffet, om de ikke sender inn bekymringsmelding til Barnevernet ved den minste mistanke om at noe er galt i omsorgen. Dette er personer som ikke innehar de kvalifikasjoner som kreves for å avgjøre dette, og Solveig Horne er fullstendig klar over rettsikkerheten til barna under BV`s «omsorg». Bla gjennom 3.mai gruppas, og andre gruppers innlevering av dokumentasjon. Dette er likt med Stasi i tidligere DDR.
   Frp`s tidligere Generalsekretær Moe skaffer henne nok en ny «jobb», hun duger ikke til den posten hun har fått som Barne og likestillingsminister.
   Børge Brende reiser rundt i hele verden, og gir bort skattebetalernes penger til prosjekter i andre korrupte land, hvor inge vet hvor disse havner. Han følger dermed i fotsporene til Gro Harlem Brundtland, Jens Stoltenberg og Torbjørn Jagland som har kjøpt seg skattefrie jobber utenlands på skattebetalernes regning.
   Dette mens han retter fingeren mot brudd på Menneskerettighetene overalt hvor han kommer, og beskjeden er kort : Reis hjem og fei for egen dør !
   Slik kunne jeg ha fortsatt i det uendelige, men da blir jeg aldrig ferdig !

   Den juridiske ELITE :
   Det var Advokatfirma Thommesen som fikk Høyesterett til å stenge for innsyn i Advokatenes Klientkontoer (side 13 tll 18 i vedlegg) i en sak der deres egen advokat var innblandet i transaksjoner.
   På toppen av det hele synes det å være Advokatfirma Thommesen som styrer, gjennom Advokat Christian Bruusgaard, som sitter i Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, og fratar ærlige Advokater sin bevilgning når de prosederer på «uønsket måte». Dette kan skje på grunnlag av konstruerte straffesaker hvor det konstrueres «bevis» over en lav sko. Mange «uønskede» advokater har blitt «fjernet» ved det konvensjonskrenkende advokatmonopolet.

   Det er også sterke forbindelser mellom Adv.firma Thommesen og Høyesterett, bla ble firmaes tidligere Adv. Arne Ringnes utnevn til Høyesterettsdommer i sommer, hvor søknadslisten for første gang ble holdt hemmelig.

   Nå i morgen 1. desember 2014 er Menneskerettsjuristen Marius Reikerås forsøkt hindret av leder (Ellen Haugsrud) Fylkesnemda i Oslo, fra å prosedere på menneskerettighetene i forvaltningsorganet. Hun mente at det kun var lov å bruke Barnevernsloven der selv om menneskerettsloven har forrang ved motstrid.

   Det må da være ytterst pinlig for denne eliten at jeg som er uten formell juridisk bakgrunn har satt Frostating Lagmannsrett, med Førstelagmann Sven Jørgen Lindsetmo i spissen, så ettertrykkelig på plass at de nå har tydd til ytterligere lovbrudd, for å hindre meg som selvprosederende å få sak prøvet for domstolen i sak 14- 028814FØR-FROS. Sak er anket til Høyesterett hvor det anket på flere prinsippielle grunnlag. Saken ligger forøvrig i EMD, etter at jeg vant første runde i Lagmannsretten, men det eneste jeg vant var e sakskostnader og en ny runde i navsystemet og Trygderetten. Lagmannsrettens dom i første behandling, er ikke fulgt opp av Nav.
   Det finnes forøvrig organer utenfor Norge, som har rett til innsyn i Advokatenes klientkonto på tross av Høyesteretts Dom av 22.12.2010.
   Ekspertjuristene får selv finne frem til denne ! Sak er allerede sendt dit !

   Sluttreplikk :
   Har myndighetene nå tenkt å utkalle «antiterrorstyrken» for tvangssalg av leilighet i Traverveien 29 i Oslo ? For å hindre at «uvedkommende budgivere» kommer på visning ?
   Jeg kan vel etter å ha lagt ut disse opplysninger på sosiale medier påregne represalier fra myndighetene. Og jeg gjentar derfor at jeg er ubevæpnet og kun har det gjeldende Norske lover til mitt forsvar.
   Jeg godtar heller ikke at det plantes «bevis» om alvorlig kriminalitet, for å kunne legitimere tvangsinngrep fra myndighetene.

   NB !
   All dokumentasjon distribueres på sosiale medier.
   Og jeg oppfordrer leserne til å skrive ut inneholdet i vedlagt fil ! Del i vei !
   Mail til Namsfogden inneholder i alt 22 sider dokumenter, som skal lagres jf Arkivloven og Arkivforskriften.
   Underskrevet brev ligger i vedlegg.

   Salsnes 30.11.2014.
   Mvh
   ____________________
   Morten Aarmo

   Scannet klage Namsfogden 30.11.2014..pdf · version 1
   Portable Document Format Download
   https://www.facebook.com/download/747865035295379/Scannet%20klage%20Namsfogden%2030.11.2014..pdf

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.12. 2014 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152410521526875

   – Du har lov til å nekte politiet å komme inn
   http://www.nrk.no/hordaland/_-du-har-lov-til-a-nekte-politiet-a-komme-inn-1.12037238
   Politiet kan ikkje tvinge seg inn i din private bustad utan ransakingsordre, seier jussprofessor Terje Einarsen ved UiB: – Det er ikkje greitt å gå på dørene til folk og be om å få komme inn for å sjå om ein finn noko.
   NRK.NO|BY NRK

   *

   Morten Aarmo:
   Det er klart noe alvorlig feil i folks rettsikkerhet, og menneskerettigheter, når en jusprofessor må gå ut med et slkt budskap. Det forteller mye om dagens situasjon.

   Monica Meland:
   Ser fint ut på papiret, men de respekterer ikke dette og kjører frem som de vil. Møter gjerne opp med batong og skjold hos ikke kriminelle vanlige borgere med en oppførsel som er helt forkastelig.

   Rino Roland:
   Legger folk i baken å slår inn å vær enste gang di får tilsnakk så sier di beklager dette vet staten om at mange av dem er helt u egna i politiet å derfor får di lønn der etter nei gi dem høyere lønn å still høyere krav

   Rino Roland:
   : (

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke så nøye om vi har et terror-regime eller ikke - så lenge det er naboene det rammer?

   Tommy Kraakenes:
   Bryr seg ikke alikavell mangen jeg har hørt di ikke har papirer en gang og bare gå inn syntes det er sløkket hele systemet  

   Arthur Sandberg:
   Hva med privatbilen til en person ?

   Gunnar Håvik:
   Privatbilen til en person er beskyttet av loven på samme måten som privathuset ditt er Arthur Sandberg. Den blir omtalt som ens "kommunikasjon" i loven.
   Noe de og gir blaffen i. Jeg er blitt utsatt for to ulovlige ransakinger av "ens kommunikasjon". Ene episoden ble rapportert til Spesialenheten, den ble henlagt. Den andre gav jeg blaffen i å rapportere til Spesialenheten, fordi jeg da hadde lært meg hvordan Spesialenheten jobber ---> Alt går til henleggelse!

   Arthur Sandberg:
   Hei Gunnar Håvik - Det var selvsagt ikke uten grunn at jeg valgte en enkel spørsmålsstilling... Jeg ble for noen år siden stanset i en fartskontroll, ble bedt om å gå ut av bilen, men jeg tok nøklene i lomma. Politimannen krevde å få nøklene, fordi de låste mer enn hoveddøren. Da fant jeg det betimelig å drasse frem mitt internasjonale pressekort og begynte å ta bilder av karene. Mer idiotiske beklagelser enn det som etter hvert ramlet ut av karene, da jeg etterspurte legaliteten ved deres inngripen, har jeg i mitt lange liv aldri hørt maken til. Jeg kalte dem (i vitners påhør...) for det de var, "nisser i nissedrakter", hvoretter de etter kort tid spant avgårde i sin uniformerte "nisseslede". Det eneste jeg har i dag, er nummeret på bilen, men den er vel kondemnert siden dette ligger såvidt langt tilbake i tid...

   Gunnar Håvik:
   Vi er nok mangen som har vært i den situasjonen Arthur Sandberg! : (
   Du skremte nissene vekk med å dra frem pressekortet og kameraet. Jeg har ingen av delene, så når Spesialenheten hadde frikjent nissene mine, så ble jeg anmeldt, stilt for retten å dømt "For å unnlate å stoppe på politiets signal", noe som var helt borti stokk og stein.
   Med meg så stoppet de meg fordi DE brøt vikeplikten ovenfor meg. De måtte bråbremse, snudde, fulgte etter meg å stoppet meg. Med påstandene "Ut av bilen, ut av bilen, du brøt vikeplikten ovenfor oss"! Da repliserte jeg "Dere kom fra min venstre, jeg kom da fra deres høyre, hvem har vikeplikt for hvem"? Da gjentok frøken Lovbryter at jeg skulle komme meg ut av bilen, fordi jeg hadde brutt vikeplikten ovenfor de.
   Så ransaket de meg og min kommunikasjon, uten sjelig grunn til mistanke. Jeg var sint, de var jævlig tøff i flokk. Å bare tok seg til rette.
   Men boomerang-effekten var påtagelig...

   Pia Stene:
   De kaller det " vi har mistanke om ... "

   Gunnar Håvik:
   Termen de brukte på meg Pia Stene, er Sjellig grunn til mistanke.
   Noe som ikke fantes. Men hva hjelper det når politiet gjør som de vil, å Spesialenheten snur det døve øret og det blinde øyet til hva politiet gjør på...
   Dette er noe 1%-miljøet var nødt til å lære seg for en ti års tid siden, når politiet begynte å gå hardt på de.
   Når politiet kommer uten ransakelsesordre, gi de nøkkelen til huset, å gå i garasjen å hold på med noe, slik at de kan få rote gjennom kåken din. For nekter du de, blir de helt ville... Forstå det den som kan, men man må underkaste seg folk som bryter norsk lov, som inneholder våre rettigheter.

   Jan Franskmann:
   Politiet bruker bare unnskyldningen, at de forfølger en forbrytelse, og derav kan bane seg vei hvor som helst... En kan jo forsøke å hindre dem...

   John Bruland:
   Neste gang de stopper deg... Får du bare si: SMIL Dere ER på video...... Og det går RETT på Youtube.,... : )

   Gunnar Håvik:
   Det hadde vært schweeeet John! : )

   Rune L. Hansen:
   Enhver uønsket offentlig forstyrrelse av noen sitt privat- eller familie-liv må oppfylle flere betingelser for å kunne være lovlig. Blandt annet også "være nødvendig i et demokratisk samfunn".

   Rune L. Hansen:
   Men det bryr de seg ingenting om. Se f.eks.
   http://www.folkebladet.no/tv/article9260233.ece
   Baner vei for Mattilsynet
   Ikke mindre enn seks bevæpnede politibetjenter banet vei for Mattilsynet da de skulle inspisere fjøset til Svein Johnsen på Vesterfjell på vegne av Mattilsynet. Lensmann Arnold Nilsen forsvarer politiets handlemåte.
   FOLKEBLADET.NO

   Dag Ove Johansen:
   Politiet kan kanskje bli med en tur på et eldresenter for å se hvordan det står til med bølingen der?

   Rune L. Hansen:
   https://www.youtube.com/watch?v=EdRCOXmooAo&feature=youtu.be
   Где то далеко Somewhere Far Away
   Nothing has changes in Sweden after this movie. The time in Skandinavia has stopped running. Нищо не се...
   YOUTUBE.COM

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.12. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203666310353047

   Enkelt-saker

   Selvfølgelig både kan og skal både politikere, offentligheten og ethvert menneske både kunne undersøke og reagere på enkelt-saker hvor det er påstand om grov forbrytelse. Noe annet ville vært - og er - fullstendig sinnssykt!

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152411734391875

   Er det en dom som alle i dette landet bør kjenne til, så er det domfellelsen av Norge i saken Sanchez Cardenas v. Norge fra oktober 2007.

   Norge ble her enstemmig dømt for brudd på EMK artikkel 8, fordi Gulating lagmannsrett stigmatiserte klager, uten å føre realbevis.
   Den Europeiske Menneskerettsdomstol var klar:

   Enten må offentlige myndigheter realitetsbehandle påståtte lovbrudd , dvs. ved å undersøke bevis og komme til en begrunnet konklusjon, eller så må de la det være. Det finnes altså ingen mellomting.

   Dersom autoritetene stigmatiserer en person/ famille uten at dette er grundig realbehandlet , bryter man i realiteten med uskyldspresumsjonen ved å la det henge i lufta at vedkommende er skyldig uten at han er dømt for det.
   Dette har stor innvirkning på vedkommendes ære og omdømme, og krenker følgelig han eller hennes privatliv og familieliv.
   Den Europeiske Menneskerettsdomstol ga i realiteten kraftig kritikk til Gulating lagmannsrett, fordi den ikke hadde tilstrekkelig begrunnet de forhold som var krenkende for klager.

   Hva kan du lære av dette?:
   Jo! Du skal aldri godta at offentlige myndigheter krenker ditt privatliv ved å la påstander stå ubegrunnet. Det er enten eller. Enten går offentlige myndigheter grundig til verks og undersøker og konkluderer rundt påstandene, eller så må de la være! Så enkelt er det.
   Og Norge er altså enstemmig dømt for det jeg vil kalle for ubegrunnet ryktespredning.

   Men, Norge tar ikke lærdom. Hadde barnevernstjenesten i gårsdagens Fylkesnemndsak tatt lærdom av denne dommen, hadde det ikke vært noen Fylkesnemndsak!
   I stedet, bygget de hele sin sak på udokumentere påstander, konstruksjoner og maktmisbruk.

   Tilbake sitter nok en ødelagt og sønderknust famile.

   *

   Roar Moe:
   har du ikke oppslagsmuligheter i lovdatra eller rettsdata?

   Roy Ove Svarstad:
   Lagdommer Romarheim var hoved dommer.

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Jeg vil påstå at det ikke bare er i barnevernsaker at dette er en realitet, selv om beskrevne eksemplet kommer fra en slik sak.

   Alf Reuss Kollsete:
   Gulating lagmannsrett er uten tvil den mest udugelige og eller korrupte av alle lagmannsretter i Norge! Jeg sitter på en sak hvor en rekke dommere selv sa seg inhabile, men dette tiltross, førte de samtaler med sorenskriveren i Fjordane tingrett i en ankesak!!! Stikk den, den som kan!!!

   Torunn Økland:
   Gulating er uting... http://domstol-og-nettverkene.blogspot.no/
   domstol-og-nettverkene
   DOMSTOL-OG-NETTVERKENE.BLOGSPOT.COM

   Rune L. Hansen:
   Løgner, trakassering, påstander, konstruksjoner og maktmisbruk for mere overbevisende å oppnå en kriminell hensikt gjennomsyre en stor andel av dagens norske dommer, vedtak og beslutninger. Noe som i seg selv er ulovlig og straffbart. Men produseres og hvitvaskes på løpende bånd - i og for terror, kidnappinger, tortur, utplyndringer og drap - i offentlig politisk regi.

   Enhver lovlig dom (i vid betydning av ordet) skal og må være efterprøvbar for menneskene i samfunnet. Men hvem bryr seg, når ikke engang dommerne og politikerne bryr seg? Men tvert om.

   Klaus Knag:
   SANCHES-DOMMEN fra Gulating lagmannsrett og Bertelsens dom fra Bergen tingrett er å finne på
   https://www.facebook.com/groups/dommerforsikringer/

   Lagmannsrettssaken: https://www.facebook.com/groups/dommerforsikringer/372792049504174/

   Tingrettssaken: https://www.facebook.com/groups/dommerforsikringer/373461862770526/

   Jeg har ellers analysert Bertelsens dom hvor den er å finne. Ellers er EMD-sak SANCHEZ CARDENAS v. NORWAY (sak 12148/03) å finne på
   http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-82560#{"itemid":["001-82560"]}

   DOMMERFORSIKRINGER: GODTAR VI NORDMENN UGYLDIGE DOMMERE???
   Closed Group - ,225 Members

   Cleo Manlapat Nordli:
   Hålogaland lagmannrett i tromsø akkurat samme ,Eg fikk dom fra dem uten å møte meg i retten, og eg fikk bot kr.20 000. plus mistet kontakt mine 3 gutter.

   Vidar Mathiassen:
   Dypt rystende og samtidig dypt provoserende å høre, Marius....!

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152411801771875

   Det offentliges manglende respekt for menneskerettsloven.
   Til de respektivt ansvarlige i Justisdepartementet og i Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet.

   Brevet legges også ut til allmenn informasjon.
   Brevet blir også oversatt til engelsk, og distribuert.

   Det offentliges forhold til menneskerettsloven.

   Fredag kveld, for halv- annen uke siden, ble jeg oppringt av en kvinne som var helt skjelven i stemmen. Hun fortalte at flere politifolk og representanter fra barnevernet, samme dag, hadde stormet leiligheten hennes, og hentet hennes tre barn. Den minste bare ti måneder gammel.
   Da det var sent på kveld, og jeg bor i Bergen, ba jeg henne ta kontakt med en kvinne i Oslo som jeg formidlet nummeret til. Hun har deretter, som en unik ildsjel, bistått mor på en eksemplarisk måte.

   Torsdag den 27. november, ble jeg kontaktet av førstekonsulent Kristine Bakseter i Fylkesnemnda i Oslo. Hun fortalte meg at det var berammet klagesak over barnevernstjenestens akuttvedtak i Fylkesnemndas lokaler, mandag 1. desember klokken 12, og at mor ønsket min bistand.
   Jeg svarte da ja til dette, og Bakseter sendte over sakspapirene per faks.
   Dagen etter, fredag klokken 12.42, ble jeg ringt opp av nemndsleder i Oslo, Ellen Haugsrud. I det jeg tok telefonen, la jeg umiddelbart merke til en dame i andre enden, som jeg oppfattet som både brysk og uhøflig. Hun lurte på om jeg hadde kjennskap til saken, og til det svarte jeg selvsagt ja.
   Hun lurte også på om jeg hadde kjennskap til barnevernsloven, og til det svarte jeg at jeg hadde kjennskap til menneskerettsloven. Jeg har tross alt vært jurist i 15 år, og jobbet kontinuerlig med menneskerettsspørsmål i hele denne tidsperioden.
   Da svarte hun at dette ikke var en menneskerettssak, men en barnevernssak, at saken måtte prosederes på barnevernsloven, og at jeg måtte forholde meg til at barnevernsloven var i samsvar med menneskerettene.

   Det var så jeg knapt trodde det jeg hørte. Jeg opplevde det slik at jeg ble forsøkt presset av nemndslederen, til ikke å prosedere på menneskerettene. Jeg svarte at jeg uansett kom til å prosedere på menneskerettene, og at jeg fant hennes oppførsel upassende og med innslag av påvirkning.

   Samme dag, hadde også barnevernstjenestens prosessfullmektig, jurist Sissel Leganger, vært i kontakt med mor, og hvor hun helt åpenbart forsøkte å påvirke mor til å ikke la seg bistå av meg.
   Det ble gjort klart under selve nemndsmøte i går, at Leganger var kontaktet av Fylkesnemnda og som hadde bedt henne ringe til mor. Hensikten var åpenbart for å forsøke å påvirke mor i sitt prosessvalg.
   Legangers hovedargument overfor mor, var at jeg ikke var advokat. Under selve nemdsmøtet, ble det dog gjort kjent at Leganger, som kommunens prosessfullmektig, selv ikke er advokat, men jurist. Akkurat som meg.

   Slik skal det åpenbart ikke være i en demokratisk rettsstat

   Det er meget alvorlig at både mor og jeg, etter dette, sitter igjen med en følelse av at vi blir forsøkt påvirket av både nemndsleder og av kommunens egen jurist.
   Så ille opplevde jeg dette, at jeg deltok i et møte i Oslo mandag klokken 09, hvor også en vararepresentant til Stortinget deltok. Her ble nettopp fredagens hendelser diskutert.
   Og så skjer det på nytt:
   Mens jeg sitter i dette møtet mandag morgen, ringer en ny nemndsleder, Marianne Grimsø, og gjør det, om mulig enda klarere enn sin kollega, Haugsrud, at i deres Fylkesnemnd prosederes det IKKE på menneskerettene.
   Samtalen var så ubehagelig, at jeg må innrømme at jeg for en kort stund ble noe satt ut.
   Samtalen fant sted bare 1 time og 15 minutter før selve nemndsmøte skulle starte, men det var helt åpenbart at min tilstedeværelse som mors bisitter, var uønsket.
   Da samtalen ble avsluttet, tok jeg det umiddelbart opp med de andre jeg hadde møte med. Det ble enighet om at vi alle dro til Fylkesnemndas lokaler.
   Da vi ankom, var Marianne Grimsø klar på at ingen skulle slippe inn i hennes lokaler foruten partene og deres representanter.
   Det overrasker meg at verken staten som sådan eller Fylkesnemndene, har tatt inn over seg, at det er en krenkelse av EMK artikkel 6 nr 1 å avholde lukkede nemndsmøter.
   Jeg viser særlig til hva Menneskerettsdomstolen, EMD, har sagt i saken mellom Moser og Østerrike, som en selvsagt skal forvente at norsk forvaltning kjenner til.
   EMD, ser på kravet om offentlighet som en viktig rettsikkerhetsgaranti for å oppnå målet om rettferdig rettergang.
   At rettsprosesser ikke foregår i hemmelighet bak lukkete dører, som i Fylkesnemnda, men tvert i mot er helt eller delvis offentlig - åpne for publikum, og derved gir uavhengig tredjepart mulighet for innsyn, er av fundamental betydning.
   Dette er spesielt er viktig i rettsprosesser, der maktubalansen mellom partene er så stor som i barnevernsaker.
   Her er utdrag fra dommen mellom Moser og Østerrike, hvor disse rettsprinsipper ble klart slått fast:

   ”The Court reiterates that the public character of proceedings protects litigants against the administration of justice in secret with no public scrutiny; it is also one of the means whereby confidence in the courts can be maintained.
   * By rendering the administration of justice visible, publicity contributes to the achievement of the aim of Article 6 § 1, a fair
hearing, the guarantee of which is one of the foundations of a democratic society…”
   * "...the Court finds that lack of a public hearing was in breach of Article 6 § 1 of the Convention."
   * ".. there has been a violation of Article 6 on account of the failure to pronounce the courts’ decisions publicly."

   Norge og Fylkesnemndene er selvsagt forpliktet til å følge de dommer som kommer fra Strasbourg.

   Men, hva skjer når vi møter den 1. desember i nemnda?
   Jo her lukkes dørene, og selv våre folkevalgte politikere nektes adgang.
   Allerede her, viser nemndsleder svikt i i den menneskerettskunnskap hun bør ha kjennskap til.

   Jeg fikk, sammen med Joan Myhre, aller nådigst komme inn, men det var helt åpenbart at vi var alt annet enn velkomne.
   Jeg har møtt mange mennesker i mitt liv, men jeg har aldri tidligere opplevd å bli diskriminert. Det skjedde i møtet med nemdnsleder Grimsø.

   Det var to jurister og en advokatfullmektig i det lukkede rommet. Hver eneste gang, ignorerte Grimsø min rett til å stille spørsmål til parter eller vitner.
   Hver gang hun fant en mulighet, rettet hun et ”stikk” til mor, og jamret seg over at hun ikke hadde valgt en advokat på nemndas eget initiativ.
   Etter gjentatte ”stikk”, sa jeg i fra at nok var nok, og at hun fikk oppføre seg på en anstendig måte.

   Siden jeg ikke fikk ordet, ba jeg mor selv spørre Grimsø om hvorfor kommunen fikk opptre med en jurist, men ikke henne selv.
   Det er jo i seg selv, en åpenbar forskjellsbehandling.
   I tillegg leste mor opp et utdrag fra et brev fra justisminister Anundsen og hvor det heter:

   "Som dere påpeker er sentrale menneskerettskonvensjoner gitt forrang for annen lovgivning gjennom menneskerettsloven. Fylkesnemndene plikter derfor å respektere menneskerettighetene, herunder den europeiske menneskerettskonvensjon og barnekonvensjonen, som dere viser til."
   Med vennlig hilsen
   Anders Anundsen

   Den avslørende forskjellsbehandlingen samt brevet fra Anundsen, fikk nok Grimsø over på noen andre tanker:
   For etter en kort pause, signaliserte hun, dog meget motvillig og med en rekke forbehold, sin aksept for at jeg fikk gi en kortfattet sluttprosedyre på vegne av mor.
   Jeg svarte at det var helt uaktuelt å gi noen sluttprosedyre, om det var slik at hun uansett ikke ville høre på mine menneskerettsargumenter.
   Jeg oppfattet at hun ga en motvillig aksept, og avholdt følgelig en kortfattet prosedyre som utelukkende behandlet mors menneskeretter.
   Det at barnevernstjenesten og Fylkesnemnda, så åpenbart og gjennomgående, ignorerer partenes menneskeretter, får enorme konsekvenser.

   Jeg skal ta følgende eksempler:

   Norge er domfelt over 30 ganger av ulike internasjonale rettsorganer.
   Er det en dom som barnevernstjenesten og Fylkesnemnda skal kjenne til, så er det domfellelsen av Norge i saken Sanchez Cardenas v. Norge fra oktober 2007.
   Norge ble her enstemmig dømt for brudd på EMK artikkel 8, fordi Gulating lagmannsrett stigmatiserte klager, uten å føre realbevis.
   Den Europeiske Menneskerettsdomstol var klar:
   Enten må offentlige myndigheter realitetsbehandle påståtte lovbrudd , dvs. ved å undersøke bevis og komme til en begrunnet konklusjon, eller så må de la det være. Det finnes altså ingen mellomting.
   Dersom autoritetene stigmatiserer en person/ familie uten at dette er grundig realbehandlet , bryter man i realiteten med EMK artikkel 8. Dette har stor innvirkning på vedkommendes ære og omdømme, og krenker følgelig hans eller hennes privatliv og familieliv.
   Individet skal følgelig aldri godta at offentlige myndigheter krenker deres privatliv ved å la påstander stå ubegrunnet.
   Det er altså enten eller. Enten går offentlige myndigheter grundig til verks, undersøker, dokumenterer og konkluderer rundt påstandene, eller så må de la være! Så enkelt er det.

   Dommens betydning, kom frem i går, men den hadde aldri blitt gjort kjent om Grimsø hadde oppnådd sin opprinnelige plan om å nekte mor og anføre sine menneskeretter.

   Men, i Norge ser det ut som om det ligger tungt og ta lærdom av de menneskerettsdommer vi får mot oss.
   I stedet bygget barnevernstjenesten hele sin sak mot mor på udokumentere påstander, konstruksjoner og maktmisbruk.

   Tilbake sitter nok en ødelagt og sønderknust familie.

   Dere har et politisk ansvar om å sørge for at både barneverntjenesten og ikke minst Fylkesnemndene følger menneskerettene til punkt og prikke.
   Slik det er nå, skjer ikke dette. Og det er familier rundt om i landet som lider som følge av det offentliges disrespekt for menneskerettene.
   Vi skal ikke ha det slik i vårt land!

   Bergen, den 2,desember 2014
   Marius Reikerås

   *

   Anne-Kristin Abbedissen:
   Det viktigste er at mange tusen barn lider som følge av dette. Som nektes kontakt med sin familie og venner. Og som ikke har rettsikkerhet eller respekt fra domstolene. Stå på for disse barna Marius! Såg en mann på tv som hadde reddet 600 jødebarn fra nazistene og mange av dem hyllet han i programmet. Rørende og sterkt.

   Inger Alfhild Staurvik:
   ! : )

   Elisabeth Haugen:
   Så bra at dette kommer fram i dagens lys. For barnevernet har en grusom måte å snakke "med" foreldre på. Du skal høre mye før ørene detter av sies det, og hva som blir sagt i et rom med bare barnevernet og mor tilstede er så absolutt kritikkverdig. At Fylkesnemnda er like "gale" er forkastelig.

   Anita Elias Sin Mazhoudi:
   Dette bare MÅ jeg dele videre. Dette SKAL frem i lyset!!!! Nå er nok, nok!!! Vi bare MÅ klare å få samlet oss alle nå til storaksjon i protestdemonstrasjon for denne type aroganse å overgrep!

   Gunn Nilsen:
   Herregud : (

   Unni Stangnes:
   Ser ut til at vi må starte en "Redd Barna Fra Barnevernet" organisasjon i Norge!

   Unni Stangnes:
   BRAVO! Marius Reikerås!

   Liss Ringen:
   Viktig arbeid Lykke til

   Finn Kolberg:
   Virkelig bra jobbet. Gjennombruddet kommer.

   Stein Erik Jensen:
   Dette er jo skremmende å lese hva er det egentlig disse menneskene som sitter i disse nemndene tror de er. De har uten tvil valgt feil yrke. De burde skamme seg.

   Ingunn Kristiansen:
   Bra! Gleder meg at slike tilstander allerede har nådd store deler av verden.. Det norske barnevern er helt absurd!

   Siri Jenssen:
   Anne-stine Jenssen Svea... mer lese stoff...

   Annhja Berthea Sveinsdatter Nielsen:
   For et arbeid du gjør Marius! All ære!

   Hege Jensen:
   Deler. Meget godt fremstilt og skrevet, Marius.

   Monicha Nyhuus Aas:
   særs spesielt når man observerer at mennesker fra fy nemda, løper inn døra på stortinget etterpå !!!!!!!

   Birte Løvaas Bødtker:
   Kjempebra : ). Det er bare tragisk... Men sannheten må på bordet. Flott skrevet!

   Julianne Olaisen:
   Stakkars mennesker som må møte et system som har dømt dem i utgangspunktet. Syns å merke at menneskerettighetene oftere har blitt nevnt i media den siste tiden, får bare ved gud håpe at noe blir gjort i dette landet raskt ift Menneskerettighetsloven.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.12. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/937595059596778/

   "Detta krig tog sin början när 1924 års barnavårdslag infördes, då staten kunde ta barn från deras familjer, ofta under helt godtyckliga former. Som journalisten Lillemor Holmberg skrev om just denna lag och dess tillämpning i tidskriften Perspektiv 1957:

   “Åtta små syskon i Vetlanda har av polisen gång på gång släpats från sitt hem till ett barnhem, sedan barnen ideligen förtvivlat sprungit gråtande hem från barnhemmet till sina föräldrar. Barnavårdsnämnden framhärdar i att öva polisvåld mot barnen, även när barnen upprepade gånger flyr hem i förtvivlan. Varför vaknade inte besinningen, tvivlet och omprövningen hos dessa myndigheter åtminstone andra gången barnen sprang hem? Förklaringen kan inte vara någon annan än att barnavårdsnämnden av prestigeskäl måste få rätt. Även om kanske poliserna grät inombords över att behöva behandla små barn på detta hjärtlösa sätt, har de ingen rätt att vägra lyda order.” Källa

   Detta är precis det uppförande amerikanska soldater visade upp under kriget mot terrorn. Där hade staten beordrat att man skulle söka igenom varenda hus efter potentiella massförstörelsevapen och terrorister, hur hotfullt civilbefolkningen än upplevde det; i Sverige beordrade myndigheterna polisen att placera människors barn på institutioner, även om både barnet och dess föräldrar var emot detta." (...)

   Svensk massmedia har med goda skäl fördömt övergreppen i Abu Ghraib-fängelset. Men hur kan vi döma USA för kriget mot terrorn, om vårt eget samhälle inte kan rannsaka sig själv i dess krig mot kärnfamiljen?"

   Les mere på linken:
   http://www.danielhammarberg.se/2011/09/den-svenska-vanvarden-av-barn-ar-att-likna-vid-abu-ghraib-skandalen/
   Svensk samhällsvård liknar Abu Ghraib-skandalen - av Daniel Hammarberg
   www.sourze.se
   Svensk massmedia har med goda skäl fördömt övergreppen i Abu Ghraib-fängelset. Men hur kan vi döma U...

   *

   
---
---

   For enhver pris - tre kvinner forteller, 02.12. 2014:
   https://www.facebook.com/notes/1522296871358856/

   For enhver pris - tre kvinner forteller

   En mor forteller:

   Hvordan det har vært for meg og mine nærmeste å bli fratatt omsorgen for et barn.

   For meg og de 3 eldre søstrene, har det å oppleve å blir fratatt omsorgen for et barn, og miste kontakten med lillebror har vært som å leve i en boble du ikke helt forstår hvordan du kom deg inn i. Plutselig rives en i familien vekk uten et eneste forvarsel. Jeg som er voksen har vært ute en vinternatt før, og har klart å komme meg igjennom denne prosessen. Men savnet og fortvilelsen over å ikke få være mamma for barnet ditt tror jeg det er vanskelig å sette ord på. «Noen ganger savner jeg deg så mye at jeg bare vil rive deg ut av drømmen og gi deg en klem.» De 3 søstrene derimot har følelsesmessig gått til grunne og dem sliter med savn, sorg, fortvilelse og en stor porsjon opplevelse av en sterk urettferdighet. Den eldste har fra første stund bedt om å få se lillebroren sin på vegne av seg selv og sine 2 søstre, men blir hele tiden møtt med taushet og brutte avtaler. Da jeg som mamma prøvde å få svar på hvorfor søsken ikke kunne møtes oftere, fikk jeg til svar: «I forhold til søskensamvær vurderer barneverntjenesten at det settes til en gang i mnd. slik som samværet med mor. Bakgrunnen for det er at vi ikke ser at det er noe grunn til at søsken skal se gutten mer enn mor.» Jeg har mange ganger lurt på hva galt disse barna har gjort i denne prosessen som gjør at det er så viktig å sørge for at all kontakt blir brutt. I tillegg er tilsynsfører mammaen til ei venninne av datteren min, så det vennskapet tok jo en brå slutt. Jeg som mamma til alle 4 forstår ikke hvorfor barnevernstjenesten fører tilsyn på når barn møter barn. Min yngste datter maktet ikke mer etter at det gikk 5 måneder før søskensamvær kom på plass. Og ikke nok med det, så klarte barnevernstjenesten å glemme å møte til samværet. «Ingenting av dette er naturlig», og hun har i perioder nesten sørget seg syk. Dette har barnevernet ingen tanker om og tar ikke noe ansvaret for hva de påfører disse uskyldige jentene av psykiske belastninger.

   Ja, hvordan går det med denne lille gutten som snart er 4,5 år? Spør du barnevernet, så har dem nok en gang reddet et barn i fra omsorgssvikt. Jeg som mamma ser en gutt som har blitt større, som i fra første stund har gitt uttrykk gjennom språk og kroppsspråk at han ikke vil skilles fra mamma når samværet var over. Men som også er så intelligent at han forstår at mamma ikke vil gjøre noe for å holde han igjen, selv om hver eneste muskel i kroppen har lyst til å holde han igjen og samtidig rope ut at han trenger ikke å gå i fra mamma. Han lurer på søstrene sine, og sier at de kommer etterpå og forstår nok ikke helt hvorfor de ikke gjør det. Han som hadde glitrende øyne med stjerner i blikket er fortsatt en glad og blid gutt, men glimtet i øyet er borte. Han som før kunne sitte stille og konsentrere seg om en ting av gangen, løper rundt og feier over alt i løpet av få minutter uten å finne roen. Han sier at han vil være mer sammen med mamma og han lurer på hvorfor mamma ikke kommer på bursdagen hans. Han vil gjerne ringe mamma og komme på besøk. Det som varmer mest er at han uoppfordret sier: «Jeg er glad i deg mamma.» Ja, hva svarer man en liten gutt på disse tingene uten å så enda flere vanskelige tanker i et lite barnesinn? Jeg svarer alltid at jeg er glad i han, at jeg også vil være mer sammen med han, at tenker på han hver dag, men det med savn holder jeg inni meg.

   Det å komme inn under barnevernet i Norge i dag, tror jeg ingen aner omfanget av, før du sitter midt i det selv eller at du føler prosessen gjennom noen som står deg nær. Det å bli trodd på den urettferdigheten man opplever er umulig, hvis man ikke møter på mennesker som har vært eller er i samme situasjon. Jeg tror at den største andelen av den norske befolkningen tror at barnevernet er der for barna og hjelper barn som trenger det. Min erfaring er dessverre ikke slik, og jeg lurer på når dette skal komme frem?

   *

   En bestemor forteller:

   Ut å finne engler.

   Jeg vil ut å kjøpe en fin engel. For jeg har det slik at jeg har et barnebarn i fosterhjem. Jeg får ikke gi henne gaver verken til bursdag eller jul, men en engel vil jeg kjøpe i år som i fjor. Når hun blir stor skal hun få dem alle, og jeg kan fortelle henne at jeg kjøpte dem fordi hun var i mine tanker hver eneste dag i årene som har gått. Og jeg ser frem til den dagen vi endelig kan møtes og snakke fritt sammen om det som har vært.

   Hun rakk aldri å oppleve noen jul sammen med oss, som er hennes egen familie og som hun kan huske. Bare noen uker før jul når hun var 2 år, ble hun plassert i beredskapshjem og 2 dager før jul ble hun flyttet til fosterhjem. Nå blir det hennes andre julefeiring i fosterhjem, hvor hun får oppleve julen sammen med sin "Nye familie."

   Hvor mange er vi som sitter igjen med savnet av familiemedlemmer som vi ikke får lov å feire jul med? Og hvor mange barn er det som sitter hos sine "nye familier" og savner sin egen familie?

   *

   En annen mor forteller:

   Den dagen på trappen utenfor huset.

   Og der satte han seg ned på trappen utenfor huset vårt etter endt samvær og fortalte oss at han haddefått nok og ikke orket mer. Han sa han hadde ventet så lenge på den dagen da vi skulle vinne iretten, og han slapp å reise tilbake dit noe mer. Tilbake til fosterhjemmet der han hadde bodd desiste 7 årene. Jeg fortalte han at det var viktig at vi forsøkte å holde ut litt til frem til saken endelig var avgjort i retten. Men han nektet og truet med at han ville rømme om han måtte reise tilbake dit. Han mente vi voksne hadde hatt mer enn nok tid på oss nå til å forstå at han ikke hadde det bra der, og ville hjem. For oss ble denne dagen vendepunktet i vårt liv, og jeg som mor forsto endelig at jeg måtte bryte alle regler å si “stopp” den dagen.

   Før dette skjedde har jeg som mor kjempet en lang kamp. En kamp om å bli tatt på alvor. Vi foreldrene var ofte i møte med barnevernet og formidlet bekymring rundt gutten sin situasjon i fosterhjemmet. Han kom ofte til oss med engstelse for ting han ble utsatt for i fosterhjemmet.

   En periode sluttet han med å fortelle ting, etter at vi flere ganger var tvunget til å ta det videre med barnevernet pga. alvorligheten rundt det. Selv advokaten vår tok det opp... Så skjedde det ikke noe mer og vi fikk stadig tilbake svar som “vi opplever ikke situasjonen slik.” Gutten begynte å si til oss at vi ikke måtte si ting videre til barnevernet for fosterforeldrene ble så sinte på han. Hva gjør du i en slik situasjon som mor eller far? Når barnet kommer gang på gang å forteller at det blir slått, låst inne eller straffet på andre måter. Barnevernet tar ikke barnet eller deg på alvor, politiet ber deg skaffe bevis i form av bilder eller andre ting som kan dokumentere det som skjer, fastlegen til gutten tror deg ikke, og velger å ringe til fostermor så fort du har fortalt hva som egentlig skjer der i fosterhjemmet. Og rettssystemet velger å tro barnevernet fremfor deg. Og på toppen av det hele viser det seg at barnevernet ikke klarer å begrunne hvorfor barnet ikke kunne tilbakeføres til oss foreldrene.

   Gutten bor hjemme nå i dag og jeg er en av de voksne som arbeider for barns rettigheter og for at barn skal bli hørt. Det er like viktig for alle barn, også de under barnevernet sin omsorg.

   *

   Jan Myhre:
   Flott at det samles historier. En dag kan det kanskje bli en bok?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.12. 2014 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/859910420726300/

   Mona Sunde, 02.12. 2014:

   Taktikken er: Hvis flertallet føler seg ok behandlet, blir det ikke noe opprør. Så lenge 60-70% har en opplevelse av at Staten er rettferdig, så kan man kalle de 30-40% som ikke opplever staten slik for avvikere og frata dem en hver troverdighet.

   Dette skjer i helsevesenet, der folk ikke får den behandlingen de har krav på og har betalt for gjennom skatt, dette skjer på NAV, Dette skjer innenfor politi og rettsvesen. La oss ta Politiet. Politivold. 80% av de som har med politiet å gjøre, uansett grunn, opplever aldri politivold. Ergo er det noe galt med de 20% som påstår det (omtrentlige tall). Barnevern: Majoriteten av befolkningen har ikke problemer med barnevernet, ergo er det noe galt med de som har det. 70% av alle Nordmenn (igjen omtrentlige tall basert på de statistikker jeg sånn nogenlunde husker) får den helsehjelpen de trenger. De resterende 30% ? enkeltsaker, ingen er perfekt, hadde de bare gått riktig tjenestevei, burde visst at man klaget dit og ikke dit, må ta ansvar for egen helse osv... igjen... deres egen feil. Så lenge antallet er lavt nok vil ingen reise seg for disse gruppene (Marius Reikerås er ett av unntakene som bekrefter regelen). Når jeg forteller om mine opplevelser av den Norske Stat blir jeg mødt med: Jammen slik skal det jo ikke være, hva har DU gjort for at det skal bli så ille? igjen, det MÅ være noe galt med meg, for den jeg snakker med har jo positive opplevelser og en ide om at om man gjør alt rett, så blir resultatet bra,,,,

   *

   Rune L. Hansen:
   Med litt fordeling over noen år blir det tilnærmet 100 %.

   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 03. desember 2014, Vinberget:

   Omkring null grader Celsius her ute i natt. Overskyet og fuktig med oppmot 3 frem mot klokken 10. Bruno (og Mikka) har hatt brunst-tid et par ukers tid nu og i går ble det så Bruno og Solid parret seg. Iøvrig merker jeg heller ikke i år noe til at det er advents-tid og knapt noe til fysisk levende mennesker. Og helse og kropp nedslites og ødelegges stadig videre og mere på grunn av fangeholdet og fangeholderne. Disig, yr og oppmot 5 pluss-grader fra omkring 10-tiden. Dunkelt, disig og yr klokken 16.30. Mørkt, mørk grålig lav himmel, yr, fuktig og omkring 5 pluss-grader videre frem mot 21-tiden. Og omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---

---

   Marius Reikerås, 03.12. 2914:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152413267101875

   EMK Art 46 :
   "Dommers bindende kraft og deres iverksettelse
   "De høye Kontraherende Parter forplikter seg til å rette seg etter Domstolens endelige dom i enhver sak de er parter i."

   Men, gjøres det?

   *

   Monicha Nyhuus Aas:
   nei !!

   Bente Vik:
   Dette er er bare lover og artikler som er til "pynt", for da ser det ut som man har menneskrettigheter her i dette landet.

   Rune L. Hansen:
   Nei, de vil ikke innrømme å ha forurettet med-mennesker og samfunnet.

   Robert Steffensen:
   Når mange nok dommer ikke følges av vår regjering, så må Norge, som en av de mange kontraherende parter stå til rette med internoppgjør for å ha sviktet sine internasjonale forpiktelser og rattifiserte konvensjoner -- vi nærmer oss dette stadie og regjeringen må gjøres oppmerksom på, at folket vil kreve rettslige skritt og reaksjoner. Det blir en ny for form internasjonal revolusjon i Europa.

   Rune L. Hansen:
   Det er forlengst mange nok dommer - og en overflod med grovt forurettede.

   Robert Mascher:
   Bryter vi borgere loven, er det straffbart. Hvorfor er det ikke straffbart for saksbehandlere, institusjoner, land som har sluttet seg til internasjonale avtaler?

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke mindre straffbart for offentlig, inklusivt politist og juridisk, ansatte, tvert om - rammes lovbruddet samtidig av Straffelovens definisjon av "organisert gruppe" er strafferammen høyere /Strl. § 60-a og 162-c). Og har forbrytelsen "et systematisk eller organisert preg" er det en skjerpende omstendighet (Strl. § 132-a). Og faller forbrytelsen inn under medvirkning i forbrytelse i henhold til Straffeloven 2005 kap. 16 pluss tilstøtende lov-paragrafer er straffe-rammen inntil 30 år fengsel-straff.

   Men de beskytter og verner hverandre for ikke å bli straffe-forfulgt. Blandt annet også med unnlatelser (Strl- § 4 og § 123, etc.) Hvilket blandt annet automatisk kan gjøre det til organisert kriminalitet - med, som sagt, høyere straffe-ramme.

   Straffeloven § 60a er følgende:
   "Dersom en straffbar handling er utøvet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, forhøyes maksimumsstraffen i straffebudet til det dobbelte, likevel ikke med mer enn 5 års fengsel.
       Med organisert kriminell gruppe menes en organisert gruppe på tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller hvor en vesentlig del av virksomheten består i å begå slike handlinger.
       Forhøyelse av maksimumsstraffen etter bestemmelsen her får anvendelse i forhold til lovbestemmelser som tillegger strafferammen rettslig virkning, hvis ikke annet er bestemt.
   Tilføyd ved lov 4 juli 2003 nr. 78."

   Legg blandt annet merke til uttrykket "hvor en vesentlig del av virksomheten består i å begå slike handlinger".

   Iøvrig er menneskeretts-forbrytelser i hvilken som helst offentlig regi ulovlige og straffbare blandt annet i henhold til Straffeloven § 123.
   Dvs. forbrytelser mot enhver av menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettslovens og folkerettens bestemmelser. Samt også EMD sine doms-bestemmelser - ikke bare overfor Norge.

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152413276511875

   Vi snakker om ytringsfrihet, som den største selvfølge. Men, vi skal også ha lovfrihet, der det er aktuelt. Det vil si at vi har rett til å selv velge hvilken lov vi vil prosedere våre rettigheter på.

   *

   Rune L. Hansen:
   Ytringsfrihet? Når en blandt annet blir fratatt sine barn når en ytrer seg. Og ens menneske-rettigheter også er fraværende og uansett nektet.

   Rune Ulfsnes:
   Det er svært mange som er enige,men ikke tør,som du sier. Har man egne barn under myndighetsalder,så kreves det mye mot for å stå fram med sine meninger om norsk barnevern. Man vet aldri når "hevnen" kommer.

   Rune Fardal:
   Vi kan ikke ha lovfrihet… tenk om alle krevde retten til å bruke menneskerettsloven! Det skulle tatt seg ut. da måtte dommere og forvaltningen ha lært seg en helt ny lov. Nei, det går ikke an…..

   Marianne Skoge:
   Kreve Strafferettsloven i stedenfor Barnevernets loven : )

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152413273911875

   Tenk at vi har hatt en offentlig Fylkesnemnd, som helt siden den ble opprettet i 1992, fullstendig har oversett partenes menneskeretter.

   Det er klart: Det er vanskelig å ivareta menneskerettene, når det ikke engang er adgang til å prosedere på dem.
   Fylkesnemndas argument, er at menneskerettene blir ivaretatt gjennom barnevernsloven. Du snakker om sensur av både lov og ytringsfrihet.

   Det gjør meg sint, når jeg tenker på hvor mange mennesker som er blitt fratatt sine rettigheter, som følge av byråkratens endesløse arroganse og tro på egen fortreffelighet.

   *

   Kjell Gjerde:
   Et komplett offentlig tyrrani dessverre : (

   Anette Eriksen:
   De har mange liv på samvittigheten

   Richard Rasmussen:
   Takk Marius Reikerås! Vi er alle tjent med at du er oppildnet.

   Ragnar Driveklepp:
   Feilene begynner allerede i første ledd. Objektiviteten i nemndene er vel ikke noe å diskutere, når det ses på hva som godtas som bevisførsel og dette har en lei tendens til å følge saken videre

   Karin Narverud:
   Justisministeren har mye å ta tak i, han bør kvitte seg med rådgivere som tenker som de foregående regimer, mye å rydde opp i her i dette landet vårt og Justisministeren må jobbe og jobbe skal han komme seg gjennom all galskapen mens han er minister for han har nok bare denne ene sjansen,.

   Stig Eie:
   Nytter ikke med regjeringsskifte når byråkratene er de samme i departementene. Blir som å tro det nytter å skifte sal på en gammel hest og tro den løper fortere.....!

   Lenaa Pino:
   Ja ingen noen ant å si kunn bare drit og gallskap

   Siri Jenssen:
   Anne-stine Jenssen Svea.. lese lese!

   Nina Adele:
   Hvordan tror du dette føles og kjennes for de som er i direkte kontakt med fylkesnemnda, når du kjenner på sinne bare ved å få et innblikk i detta systemet?

   
---
---

   Stefan Pettersson, 03.12. 2014 via Riksföreningen mot tvångsomhändertagningar av barn i Sverige:
   https://www.facebook.com/groups/829419880409011/permalink/898473533503645/

   De borde betala dyrt för de brott som begås på socialtjänsten. Straffas inte lönehöjning.

   Höjda löner ska locka fler socialsekreterare - P4 Västmanland
   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6035515
   Socialchefen i Arboga vill höja lönerna för kommunanställda socialsekreterare med upp till 5 000 kronor i månaden. Hon hoppas att fler ska lockas vara ...
   SVERIGESRADIO.SE|BY SVERIGES RADIO

   *

   Susanne Laslo:
   Ska det aldrig ta slut!?. Hur många ungar till ska de knycka innan folket fått nog??ska varenda unge växa upp hos främmande och Hvb -hem. Utvecklingen färdar mot människans undergång tillbaka till faraonernas tid. Helvetet på jorden . Behövs en Moses, en ledare som kan rädda folket från det eskalerande förtrycket.

   Annina Karlsson:
   Det är väll för deras dåliga ryktes skull de ska få högre lön. Man kan inte sparka alla uppåt till högre poster som gör bort sej.

   Stefan Pettersson:
   I stälet för att lyfta en reform av helvetes tjänsten. Det gör de inte. Sjuk värld där vi är som boskap. Inget värda

   Jeanette Winter Karlsson:
   bahh.. det skulle vara tvärtom, avdrag för varje de stjäl på falska grunder.. tror ändå att en grundlig psykbedömning skulle vara krav innan de får arbeta och lära sig om anknytningsteorier etc..

   Kati Paulina:
   Mer lön , mer personal, vad spelar det för roll, om samvetet saknas? För det går inte att bota kroniska lögnare. Nu finns det ju säkert ärliga socialsekreterare, men jag har då aldrig stött på nån. Det pågår en epidemi på myndigheten

   Pia Andersson:
   sjukt ..

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152413563726875

   Hva synes dere?:

   En mor, som er i en livskrise etter å ha blitt fratatt tre barn, blir kontaktet av barnevernets (motpartens) prosessfullmektig, helgen før saken hennes skal opp, og forsøkt presset til å skaffe ny advokat.

   Det hører med til historien, at nemnsleder ("dommeren" i saken) selv kontaktet kommunens prosessfullmektig, og instruerte henne i hva hun skulle si for å påvirke mor.
   Kommunens prosessfullmektig argumenter med at mors ønskede prosessfullmektig ikke er advokat,men jurist og at hun derfor må bytte.
   Men kommunens prosessfullmektig, er selv ikke advokat men jurist.

   Om historien hadde vært presentert fra selv de mest korrupte regimer, hadde jeg hatt vansker med å tro den var sann.
Men så er den hentet fra vår egen lille sandkasse. Sandkassen Norge.

   *

   Kjell Melhus:
   Tragisk, hvor er media i sånne saker?

   Hilde Salvesen:
   Det er alfor mange som har gitt opp... pga slike systemer..

   Bente Alertsen:
   Hvor har du denne kilden frå ?

   Unni Stangnes:
   Tør ikke skrive hva jeg synes om dette!

   Kenda Dakota Dahteste:
   vil si det samme som Unni

   Lena Haukland:
   Det er helt forferdelig hvordan de kan holde på med denne Terrorismen mot Norske og utenlandske borgere. Men Hovmod Står for fall..😈

   Sissel Klungsøyr:
   Det er helt på trynet. Nesten så jeg ikke tror det er sant. Apropos jurister som prosessfullmektig, er det ikke slik Per Danielsen har drevet på i en årrekke?

   Kerstin Sessan Markussen:
   herregud.... men jeg tror at de som er i barnevernets klør ikke tør bruke media. Etter hva jeg hører, ser og kjenner til så vil barnevernet i allefall forfølge folk, uansett vedtak..

   Kerstin Sessan Markussen:
   Så vil da.. mista DA på veien..

   Klara Torunn Mammo Mi:
   Har selv hørt om en mor som BV skyntet seg i forkjøpet med å benytte en adv i samme advfirma som mors gamle adv jobber, til en av morens tenåringdøtre. Ergo kunne ikke mor bruke sin gamle adv i barnevernssaken i Fylkesnemda. Og ikke bare det. BV brukte også motparten (far) med voldsdommer og det hele, sin gamle adv -til ene tennåringsønnen.

   Bent Isaksen:
   Bv gjør veldig mye rart. En stat i staten.

   Nina Adele:
   Hva jeg syns?? Hva skal man si?? Hjelper det å si noe??
   Barnevernet får jo lov til å kjøre over mennesker og systemet...

   Ingelin Gravem:
   Har selv opplevd at dommeren ble engasjert av motpart (ikke barnevernsak) og denne ringte til alt overmål til oss, og hørte ut som den andre partens forsvarsadvokat!?!
   Det MÅ da vel være langt over streken??

   Kerstin Sessan Markussen:
   Det nytter jo ikke kjempe mot BV giganten.. BV må vi ha, men det må helrenoveres, slik det har vært og er, er ikke stuerent. Forresten, nytter det noen gang å gå mot Bv, politi, leger og politikere?

   Foufa S. Bou:
   Heeelt på tryne!

   Kristian Rønås:
   Det er snart på tide at det stilles en rådman til ansvar ! Hvem bør være den første til å stevnes ?

   Torkjell Hjertvik:
   Jeg delte den statusen jeg. Håper det er iorden.

   Raymond Hobekk Johansen:
   Velkommen til Nord-Korea!!!

   Charlie Høyås:
   ..og Norge er verdens femte minst korrupte land?

   Anne Shrestha:
   !

   Arianne Høvik Christiansen:
   Jeg synes at et ambulanseteam burde utkalles og hente alle de involverte i saken, som opptrer som i de værste diktaturegimer i verden...og tvangsinnlegge dem i psykiatrien. Så får de videre undersøke om disse menneskene var ved sine fulle fem, da de begikk disse forbrytelsene mot menneskeheten, eller om de rett og slett har vært psykotiske/ikke tilregnelige i gjerningsøyeblikket. Og dersom beviselig har psykoser, kan de bli tilbudt antipsykotisk medisin. Rettsprosessen videre må bli at de må sone på de strengeste avdelinger i landets fengsel, eller på Dikemark, sammen med de andre som er neddopet på antipsykotiske medisiner. Det er egentlig ikke mer fornuft igjen å hente i disse folka som tror de regjerer. De har fått mulighet etter mulighet i åresvis, til å vis oss at de har noen som helst fornuft og logikk og menneskelighet i sine handlinger og ord...nå er deres sjanser brukt opp. Slik som barnevernet sier om foreldre...vi har prøvd og prøvd i mange år å hjelpe dem... og til slutt "måtte vi" bare bestemme et akuttvedtak og tvangshente barna og sperre dem inne på lukket adresse, uten kontakt med andre enn oss i barnevernet.

   Ingelin Gravem:
   Kjenner også til at BV har plassert et barn i forsterhjem/adopsjon, halt ut tiden, ikke funnet grunnlag for omsorgsovertagelse, og etter tre år (!!!) får ungen komme tilbake til en av foreldrene. Med ALT dette innebærer. TRE år! Saken var basert på rykter og ikke fakta. Det er skrekkelige tilstander. Flott jobben du gjør med bevisstgjøring Marius!!

   Liv Løberg:
   !

   Arianne Høvik Christiansen:
   barn er jo ikke mennesker, det vet jo barnevernsaktørene, de er bare en handlesvare. Handelsvarer har ikke følelser, ikke tanker, og ikke hukommelse... De er bare bruksgjenstander... Så det gjør aldeles ikke noe om de tre første årene til barnet forsvant, for det selv og for foreldrene... og den viktige "tilknytningen til foreldrene de første tre årene av et barns liv" De er ikke vesentlige, fordi handlesvarer, kan ikke tilknytte seg.

   Siw Hole:
   På tide med en storskandale kor alle slike lusketroll ,kommer frem i lyset med navn og nr ,dette er ikke akseptabelt i Norge el noe annet land for den del .mvh siw

   Arianne Høvik Christiansen:
   om det var mulig, burde det være aksjonsgrupper i nærheten av hver fylkeskommune, hver tingrett. Der man demonstrerer utenfor rettslokalene HVER ENESTE GANG, det foregår en prosess der inne mellom barnevern/barn og foreldre. Fult trykk, uten stans

   Hege Jensen:
   Slik makt-eliten utfører sitt kameraderi/korrupte arbeid, bør hvert enkelt tilfelle offentliggjøres. Det norske folk er undervurdert, og dessverre er media kun opptatt av en ting, pressestøtten. Det viser seg gang på gang at maktovergrep er gjennomført og store skader skjedd, før det i det hele tatt er av interesse "å ta i" for media. Et reellt opprør er vel det som skal til for at makta kommer tilbake til de folkevalgte gjennom folket.

   Arianne Høvik Christiansen:
   Er det noen som har kapasitet til å være et ambulerende team, et journalist team. Som aktivt reiser rundt i landet og bevitner, beskriver og legger ut offentlig ALLE sakene som foregår, der foreldre vet at noe helt helt feil har skjedd? Hvem kan gjøre det? Det må samordnes, for å bli massivt nok.

   Sverre Skimmeland:
   Du får spørre i nemden hvorvidt BV representant har med skriftlig fullmakt til å være partsrepresentant for ordføreren.

   Ove Onkli:
   Charlie Høyås når Norge er 9 ganger så dyrt å drifte som Danmark som vant konkurransen om korrupsjon. SÅ............

   Charlie Høyås:
   Norge er vel minst 9 ganger så stort som Danmark..... i flateinnhold.. : )

   Veronika Wiulsrød:
   Rister på hodet....
   Kjenner meg dessverre igjen. ...
   Heia Norge!!!

   Magnar Gripsgård:
   Viktig info til alle. Om foreldre som risikerer å bli fratatt sine barn. Frivillig plassering etter barnevernsloven §4-7. Der omtales det et kapittel om frivillig plassering i fosterhjem. Det står følgende: Frivillig plassering er å anse som et privat anliggende som ikke kan overprøves av barnevernet, dersom plasseringen ikke overstiger 2 måneder.

   Arianne Høvik Christiansen:
   Det er jo et lovverk som biter seg selv i halen... Jeg vil tro at dersom foreldre frivillig plasserer barn i fosterhjem i 2 mnd. Så vi barnevernet bruke de to månedene til å bygge sak, om at plasseringen må bli permanent. Hva som skrives i regelverket og hva som skjer i praksis er i disharmoni. stort sett

   Anne-Kristin Abbedissen:
   Burde vært en syk spøk, men jeg tror ikke at du lyver. Alt er mulig i dette systemet. Godt at du legger det fram i lyset!

   Magnar Gripsgård:
   Ja, men foreldre kjøper seg to måneder...

   Kjetil Fjellsbø:
   Hvordan vet du hvem som kontaktet hvem og hva som ble sagt?

   Arianne Høvik Christiansen:
   kjøper seg to måneder til hva da? hva skal liksom skje på de to månedene?

   Magnar Gripsgård:
   Det handler om å kjøpe tid. Plasseringen hos slekt og venner kan foreldre utføre selv uten at barnevernet kan blande seg inn. Det kan som sagt ikke overprøves av barnevernet. Da får foreldrene kjøpe seg to måneder i stede for omsorgsovetagelse eller akuttvedtak. I løpet av de to månedene kan foreldrene bygge sak uten innblanding i fra barnevernet. Det er ikke krav til godkjenning av fosterhjem i følge paragraf 4-7. Da det som sagt er et privat anliggende.

   Arianne Høvik Christiansen:
   ok. det var oppklarende. det har vært gjort i mitt tilfelle, tre ganger. Barnevernet kan ikke gripe inn, så lenge de ikke kan påvise omsorgssvikt i hjemmet som privat, frivillig har omsorgen for et barn. Jeg trodde du mente fosterhjem, gjennom fosterhjemsbransjen... privat, er privat. De tillater seg å komme på hjemmebesøk, til de private, midlertidige også. Men da får de litt problemer med å finne vinkelen på hvordan de skal angripe disse personlig. Men så fort barna er tilbake til vanlig hjem, så er de der.

   Lenaa Pino:
   Dete er så vanskeli for ei mor pga mor er sel for 5 gang så jeg bær norske staten ikke stjel våre barn for deres interes pga vi gir aldri opp til vi vår barna vår tilbake sån er bare

   Monicha Nyhuus Aas:
   Hvor mange ville møtt ved en demonstrasjon? De jeg har vært på har variert fra 9 til ca 200... Folk er alt for redde til å krype ut av comfor bobla si.

   Monicha Nyhuus Aas:
   De fleste som er rammet har også dårlig økonomi, og det er dyrt å flytte seg i dette landet...

   Rune L. Hansen:
   Ethvert noe smart terror-regime kjøper seg falske "uavhengige" og liksom saklige undersøkelser som nonchalant droppes i sivil-befolkningen for liksom å bevise at nivået av korrupsjon er lavt. Avslørt tidligere også i Norge.
   Iøvrig er korrupsjonen i form av kriminalitet i eller under offentlig regi i Norge systematisk ovenfra og ned - og ikke den mildere form nedenfra og opp som finner sted i mange andre land.

   Margit Vanvik:
   Dette er GALSKAP som er GÅTT AV HEKTENE : (

   Arianne Høvik Christiansen:
   Jeg tror de som driver systemet videre er rusa. De er å regne som narkotika avhengige... sugne, sugne, sugne... på mer, mer mer... mye vil ha mer. Og når det gjøres penger ut av å bestemme over barn, slippes de virkelige onde kreftene til, fritt spillerom... barna har jo ikke rettigheter til å kjempe tilbake. Og alt gjøres "til barnas beste"... det er ikke ord for hvor råttent parti dette er. Et helt statsapparat, mot små barn, noen som ikke engang er født....

   Irene Gurses:
   Dette er sinnsykt. Nå må det bli en reel oppvask og gå videre til Emk for å stoppe akkurat slike saker : (

   Tone Berild Kristiansen:
   Moren hadde kanskje noe eiendom noen ønsket å kjøpe eller noen unger som egnet seg som adopterte odelsbarn eller noe slikt.....

   Tove Kongsvik Kristiansen:
   Jeg tenker at de er redde, for de har ikke peiling på menneskerettighetene!

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 04. desember 2014, Vinberget: 

   Mørkt med en grålig mørk himmel og 5 pluss-grader Celsius og efter hvert yr her ute i natt. Overskyet med tildels noe yr og 5 pluss-grader frem mot klokken 11. Mindre og efter hvert lite overskyet utover eftermiddagen. Halv-mørkt og 2 pluss-grader klokken 17. Dunkelt mørkt og oppmot 5 pluss-grader henimot klokken 20. Overskyet med tildels noe åpning og en nokså full måne i sørlig retning tildels synlig med en regnbue-aura og 4 pluss-grader frem mott 22-tiden. Mørkt med grå og mørk himmel og 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 04.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152414763101875

   Vi må ta et oppgjør med denne menneskerettskrenkende praksisen som utvikler seg i faretruende fart, rundt omkring i vårt land. Det skal aldri være slik at folk mister hus og hjem, uten at den som er rammet, får prøvd sine menneskeretter på en fullt ut forsvarlig måte.

   Likegyldigheten må aldri ta overhånd. Neste gang kan det være deg eller noen som står deg nær som rammes.

   Her er namsmannens holdning, til en sak som ikke engang er rettskraftig behandlet.

   Er det rettferdig at en kvinne, som har bodd i denne leiligheten siden 1987, skal bli kastet på gata?

   Postmottak Namsfogden i Oslo <oslo.namsfogd@politiet.no>
   Dato: 4. desember 2014 kl. 10.02
   Emne: T2014-295793. Vedrørende visning
   Til: xxxxxxxxxxxxxx

   Det vises til e-post av 30.11.2014.
   Namsmannen har berammet visning av Deres leilighet i xxxxxxxxx i dag klokken 16:00 – 17:00 i sak T2014-295793. De ble lovlig varslet om dette i brev av 26.11.2014. Det er ingen krav om at namsfullmektig skriver under på slike varslingsbrev.
   Det har heller ingen betydning for visningen i sak T2014-295793 at namsmannen i brev av 11.11.2014 hevet sak T2014-231699. Sistnevnte sak ble hevet jf. tvfbl § 5-17 b da rettens medhjelper i tvangssalget i e-post av 07.11.2014 tilbakekalte fravikelsesbegjæringen da det ville bli gjort forsøk på å komme frem til en frivillig samarbeidsavtale for
gjennomføringen av tvangssalget. Saksøker har med dette ikke frafallet grunnlaget for kravet slik De skriver i e-posten av 30.11.2014.
   Tvangssalget har ikke stanset og namsmannen vil etter begjæring fra rettens medhjelper derfor bistå på dagens visning.

   Mvh
   T.K Håversen
   *Namsfullmektig*

   *

   Howard Jones:
   Om ikke myndighetene på løvebakken griper inn må folket bevæpne seg mot denne mafiaen som ignorerer lov å rett, og turer frem med illegal tvangsmakt de ikke har hjemmel for.

   Da kan man stoppe de med henvisning til nødrett som også er en lovhjemmel. I denne og mange andre saker er vi forlengst godt innenfor det punkt hvor man selv bruker makt for å stoppe de ulovlige angrep som kommer utenfra.

   Det bør disse herrer være klar over, for har de ikke lovhjemmel, er de intet andet enn kriminelle, og de kan alle som en stoppe med samme myndighet som politiet selv har.

   straffelovs §47:[2]
   "Ingen kan straffes for Handling, som han har foretaget for at redde nogens Person eller Gods fra en paa anden Maade uafvendelig Fare, naar Omstændighederne berettigede ham til at anse denne som særdeles betydelig i Forhold til den Skade, som ved hans Handling kunde forvoldes."

   Om Politiet deltar ´her, bryter de Politiloven §2

   § 2.Politiets oppgaver
   Politiet skal 1beskytte person, EIENDOM og fellesgoder og verne om all LOVLIG virksomhet, opprettholde den offentlige orden og sikkerhet og enten alene eller sammen med andre myndigheter verne mot alt som truer den alminnelige tryggheten i samfunnet.

   Deltar de her er de ikke annet som illegale Torpedoer, og bør få behandling deretter.

   Lisbeth Storjord Ramstad:
   D er mange illusjoner om rettsvesenet i Norge som er blitt borte de siste årene for meg.. Og jeg grøsser på ryggen over bl.a. at "Reiss Andersen" t.o.m. sitter i Nobel komiteen . Alt er et lukket spill på høyt nivå.. Jeg har sett deres spill på nært hold, og er absolutt IKKE imponert. Men det er dessverre INGEN som tror at slike ting skjer, med mindre de har vært ute for "denne galskapen" selv.... Stå på Marius !

   Rune L. Hansen:
   De later som om de er fullstendig sinnssyke og at det er og skal være det normale.

   Arianne Høvik Christiansen:
   De mener de har rett, iforhold til lover/retten... men det er stor forskjell mellom rett/og sant... sannhet/rett, i rettslig forstand, er to helt avskilte enheter.

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig har de rett når de manipulerer med ulovlige lover, regler og vedtak - og nekter å være lovlydige reell lov og rett og våre menneske-rettigheter, for heller å terrorisere, torturere, utplyndre og drepe.

   Arianne Høvik Christiansen:
   Det er en grunn til at begrepet djevelens advokat, oppstod... snakker ikke om alle generelt, men de som lager lovene, lager dem av en grunn, ofte for å beskytte seg selv mot det som egentlig er rettferdig og sant.

   Rune L. Hansen:
   Å tillage eller manipulere med ulovlige lover er kjernen i offentlig kriminalitet og fordekte terror-regimer.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.12. 2014:
   
   Ny-tale: Terror, kidnappinger, tortur og fangehold = i barnets beste interesse.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.12. 2014 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/768368936551323/

   The real truth behind the child protection system. Social workers, Judges, Lawyers and Guardians of the court all working together to secure the removal of children from their families and traffic them around the UK.

   TRAFFIC - The Documentary Trailer
   https://www.youtube.com/watch?v=GLNQAgMFB4w&feature=youtu.be
   The real truth behind the child protection system. Social workers, Judges, Lawyers and Guardians of the court all working together to secure the removal of c...
   YOUTUBE.COM

   *

   Karol Peter:
   Public ignorance about this in the uk is incredible...always that same...oh we dont beleive this, they have had reasons for removing child, ss is doing good work, parents had to be torturers....Even I couldnt beleive this 2 years ago - I wanted to displace it to the edge of my consciousness - this cant be true, its too crueuel, its craizy. But than I found, such things happend in Nazi Germany and it was true. This helped me to understand that this is really going on today, As Nazi guards spoke prisoners: "Even if you walked out of here, no one will believe you. Because it is so draconian, bad and crazy that no one will believe it ...."

   Dung Svalland:
   The same happens here in Norway. The norwegian is stealing children from good parents and people still don't believe it.

   Karol Peter:
   Yes, Norway system is copy from UK.

   Karol Peter:
   Good I dont live in Norway, cause I´l would start killing them systematically.

   Rune L. Hansen:
   Yes, they are copying each other. Killing them is maybe the only way to stop them?!

   Karol Peter:
   Hope not... but they have to get really good reasons to start build new social system quickly... and abandon the old one as criminal.

   Karol Peter:
   Uncompromising international pressure, diplomatic notes. Penalties - if they do not want to act. For now seems that they don´t want to loose good picture of Norway in eyes of the Europe and world. Hope, they want enough. Mr. Zdechovsky Czech MEP gained support many other MEPs in fight to killing it. Czech republic is about to take Michalakova case as state problem. It has to be described, named and prohibited finally and forever. As once Slavery.

   Rune L. Hansen:
   New speech: Terror, kidnappings, torture and capture hold = in the child's best interest.

   Ny-tale: Terror, kidnappinger, tortur og fangehold = i barnets beste interesse.

   Karol Peter:
   Public need know this. Cases like Boor, Brice, Michalakove are good to bring informations to public. Slovak TV Joj brought Boors case and now Michalakova case is in Czech TV, primeminister Sobotka, president Zeman are officialy involved, Sobotka said: In the coming weeks, I want to write letter to Norwegian Prime Minister Erna Solberg.
   
   http://zpravy.idnes.cz/deti-norsko-michalakova-premier-dak-/domaci.aspx?c=A141203_165401_domaci_hv#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6
   Kauza dětí v Norsku se dostala na vládní úroveň, petice má 7 500 podpisů - ...
   ZPRAVY.IDNES.CZ|BY HANA VÁLKOVÁ

   Rune L. Hansen:
   https://www.youtube.com/watch?v=x3UvuBGXfzw&feature=youtu.be
   Norskem ukradené děti vezme pod ochranu stát
   http://www.kdejemojedite.cz https://www.facebook.co...
   YOUTUBE.COM

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152415091011875

   Att:
   Justisminister Andres Anundsen
   Justiskomiteen
   Stortingets folkevalgte

   Kopi: Namsfogden i Oslo
   Brevet legges også ut til allmenn informasjon.

   Vedr: Norske borgere som kastes ut av sine hjem, uten å få prøvd menneskerettene.

   I disse dager, passer det bra å minne om hva justisminister Anders Anundsen en gang sa:
   ”Vet man uten å handle, er man en del av problemet.”

   Meget prisverdig utsagn, men det forplikter å følge opp ord med handling.
   Jeg er alvorlig bekymret for hvordan vår forvaltning og våre domstoler krenker våre egne borgeres menneskeretter. Og det selv etter at Norge er domfelt i Strasbourg.
   Jeg minner derfor om EMK Art 46 :
   "Dommers bindende kraft og deres iverksettelse
   De høye Kontraherende Parter forplikter seg til å rette seg etter Domstolens endelige dom i enhver sak de er parter i."

   I dommen som falt mot Norge av 2. oktober i år, er det særlig en setning som lovgivende, utøvende og dømmende makt må merke seg.
   Jeg viser til det generelle rettsprinsippet som følger av dommens premiss 71:
   ”The Court reiterates that while the Convention does not compel the Contracting States to set up courts of appeal or of cassation and does not guarantee a right to appeal as such in civil cases, a State which does so is required to ensure that persons amenable to the law shall enjoy before these courts the fundamental guarantees contained in Article 6 (Delcourt v. Belgium, 17 January 1970, p. 14, Series A no. 11).”

   EMD pålegger altså Norge et ansvar for at deres domstoler påser at deres praksis ivaretar de fundamentale rettsgarantier som er nedfelt i EMK artikkel 6 nr 1.

   En av de fundamentale garantier som følger av EMK artikkel 6 nr.1, er retten til muntlige forhandlinger.
   Et prinsipp så viktig, at EMD i gjentatte saker har understreket betydningen av det.
   Senest den 25. november i år understreket EMD betydningen av dette, i saken mellom Pakozdi v Ungarn, og hvor det heter:
   "the decision on the merits of the case without holding an oral hearing falls short of the requirements of a fair trial (see paragraph 26 above)"

   Ungarn ble altså domfelt for å unnlate å avholde muntlige høringer. ( Brudd på EMK artikkel 6 nr.1)
   Det samme problemet, er betydelig gjeldende i norske domstoler. Ikke minst gjelder dette i saker som vedrører tvangssalg.

   Det at norske domstoler fatter tvangssalgsavgjørelser uten å avholde muntlige forhandlinger, er et betydelig rettssikkerhetsproblem i Norge, og følgelig gjentatte krenkelser av EMK artikkel 6 nr. 1.

   En av de som er ofre for en slik systemkrenkelse, er Anne Marit Myhre. Her har retten besluttet å tvangsselge hennes bolig, en bolig hun har eid siden 1987, uten at hun har fått muligheten til muntlig forhandling forut for tvangssalget.
   Konsekvensen er at retten, ved dets oppnevnte advokatfirma, med bistand fra namsfogden, skal holde salgsvisning av hennes leilighet i dag kl 17.

   Om norske styresmyndigheter passivt sitter og ser på at Anne Marit Myhre kastes ut av sitt hjem, før hun i det hele tatt får retten til en muntlig behandling vedrørende sine menneskeretter, så er dere selv ansvarlig for den krenkelse som da finner sted.
   Da er man altså en del av problemet, slik Anundsen tidligere har forfektet.

   Da nytter det lite med fine ord om verdien om menneskerettene, om de ikke respekteres for de som trenger dem.

   Bergen, den 4.12.14
   Marius Reikerås

   *

   John Terje Henriksen:
   Veldig bra Marius.....

   Ingrid Bjørkli Karlsen:
   Vakkert!

   Karin Narverud:
   hvem kommer til å rydde opp i denne ukulturen? kommer det en snuopperasjon, slik at menneskerettigheter blir brukt i Norske domstoler, eller hever dommerstanden seg over lov og rett? blir engstelig av å lese om hvor hovmodig de forskjellige instanser er. hovmot står for fall, er et ordtak, men det gjelder visst ikke i det offentlige Norge.

   Monicha Nyhuus Aas:
   de borrer ut låsene i døra nå, med politiets hjelp, dette er helt sykt.

   Rune L. Hansen:
   Dagens norske politikere og dommere, etc. anser mennesker og menneske-rettigheter for ubetydelige bagateller. Som det dog kan tjenes penger på.

   Per Steinar Sørå:
   Anundsen må reagere på dette Marius får frem her, ellers må han ærlegge sin svakhet. FrP har allerede vist at de er handlingssvake. De har ført velgerne sine bak lyset.

   Rune L. Hansen:
   Den som fisker efter grov-kriminelle i den politiske og juridiske forvaltningen i dagens Norge, får mildt sagt stor-fangst!

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152415244191875

   Ingen norske instanser kan ignorere menneskerettene. Det er også uttrykkelig klargjort av Høyesterett i dom fra 2005, hvor det heter i Rt. 2005 s 833:
   ”Norske domstoler må således forholde seg til konvensjonsteksten, alminnelige formålsbetraktninger og EMD avgjørelser.”

   *

   Bente Alertsen:
   Dem finner bare nye måter som overkjører dette igjen, å vi igjen er en tapende part. Menneskerettene er slik du selv vil ønske dem skal anvendes....

   
---
---

   Jane Kile, 04.12. 2014 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1512042245736979/

   Her står det at hun er kritisk...... Da kan dette bli spennende.

   "Ny lovgivning er ikke i seg selv tilstrekkelig for å skape et bedre barnevern. Det er også viktig hvilken kompetanse som finnes i barnevernet og hvilke ressurser det har tilgjengelig for å gjøre en god jobb. Den siste tids uthengning av norsk barnevern på russisk TV viser at barnevernet har en stor oppgave foran seg."

   http://www.itromso.no/nyheter/article10414557.ece
   Hun skaper det nye barnevernet
   Trude Haugli har markert seg som en kritisk barnerettsforsker, nå leder hun utvalget som skal lage en helt ny barnevernlov.
   ITROMSO.NO

   *

   Hilde Strisland:
   int..

   Kristian Rønås:
   JA vi får se. Nå er da ikke loven om bv så dårlig . Det er bv som er det største problemet !

   Nina Adele:
   Enig! Det kommer helt anpå de som bruker lovverket, de ansatte i Bv rundt omkring i Norge!

   Rune L. Hansen:
   Problemet er fortsatt ulovlig å liksom lovliggjøre kidnapping av barn og foreldre. Pluss tortur og terror, etc.

   Øystein Bjøndal Lund:
   Jeg tror faktisk at dagens lovverk er ganske dekkende, jeg tror ikke det behøves vesentlige justeringer der. Men praktiseringen av dem, unnlatelse av å bry seg om menneskerettigheter, og alt det andre, ja der har vi en stor jobb å gjøre.

   Helge Åforetleven:
   Jeg har fått tilsendt kopi av en epost datert i mars 2013. Det er Solveig Horne som svarer på en henvendelse fra en privatperson. Horne skriver blant annet følgende,sitat: "Du er ikke alene å møte et barnevern som ikke fungerer. Dessverre så møte FrP ikke mye støtte fra de andre partiene i sitt syn på hva som må gjøres. Nå venter vi i spenning på hva som kommer fra regjeringen, men vi har ikke store forhåpninger. Det som vi også opplever er at uansett hvor mange gode lover vi har så virker det som om barnevernet har sine egen lover over norsk lov. Det gjør sine vurderinger og ingen kontrollerer dette. "

   Rune L. Hansen:
   Om dagens norske såkalte Barnevernslov og såkalte Barnelov hadde vært i samsvar med Barnekonvensjonen, Menneskerettsloven og Straffeloven så hadde de vært fullstendig unødvendige!
   Det at hun (og andre) er kritiske til grov kriminalitet, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten lurer altså fortsatt noen?

   John Vidar Børjesson:
   Det største hun kan gjøre er å gjøre ansatte straffeansvarlig viss dem gjør grove overgrep og om dem fører løgner for å sværte foreldre for å vinne saka. Har gjennomgått sak som er gjennomsyret av løgner fra barnevernet i en Nordlandskommune og heldigvis har jeg stått oppreist og er klar for bikjeslagsmål i tingretten på nyåret. Har min kjære som står ved min side i tykt og tynt, heldigvis.

   Rune L. Hansen:
   Enhver ansatt i eller under den offentlige forvaltningen er fra før av strafferettslig ansvarlig i forhold til alle slike forbrytelser! Men den politiske og offentlige mafiaen og dens nøkkel-personer og med-spillere bryr seg selvfølgelig ingenting om det.

   John Vidar Børjesson:
   Rune, jeg har prøvd å anmelde barnevernstjenesten flere ganger, og har kunnet dokumentere at det er rein løgn, men selv om jeg fra politiets egne dokumenter kunnet vise til at det var løgn er sakene henlagt iløpet av kun dager og brev om henleggelse dumpet ned i postkassen min. Er det rart man har mistru til hele systemet???

   Helge Åforetleven:
   ... og akkurat det du poengterer gjør vel i bunn og grunn en del ansatte hos Fylkesmennene strafferettslig ansvarlige også?

   John Vidar Børjesson:
   Ja vi kan jo drømme om at det blir ei forandring som gjør at dem kan straffes, men blir neppe i min levetid desverre. Helt utrolig hvor apparatet beskytter urett begått av kommunalt/stalige ansatte

   Helge Åforetleven:
   Politiet rister på hodet over barnevernet. I likhet med leger, psykologer, lærere, barnehageansatte osv. osv. Problemet er at de har en jobb de er redd for å miste. De adlyder ordre, selv om de er smertelig klar over at de passivt medvirker til en forbrytelse. Skriver ikke dette fordi jeg TROR det. Jeg har snakket mye med forskjellige ansatte i alle yrkesgrupper jeg nevnte. Mange av dem har langt bedre oversikt enn menigmann-og kvinne fordi de har vært involvert i diverse saker. Det er en fellesnevner som går igjen-at de ikke blir hørt ! Har barnevernet bestemt seg, er det ingen vei tilbake. Har barnevernet tatt feil, er det heller ingen vei tilbake. Stikkordet er PRESTISJE.

   Rune L. Hansen:
   Slike forbrytelser foreldes ikke (Strl. 2005 kap. 16, etc.) - og det kommer dager og tid efter dette. Det er Viktig uansett hvor meget de henlegger og fortier å politi-anmelde best mulig og å opplyse og videre-formidle om dette. Også inter-nasjonalt.

   John Vidar Børjesson:
   Jo helt sikkert sant det Rune, men det er en grense for hva vi klarer å stå i og samtidig kjempe en kamp som virker uovervinnelige. I mitt tilfelle går det ut over parten og resten av barna om jeg kjører løpet ut, føler det kansje er bedre å svelge en kamel og kjempe videre for rettferdighet litt stillere. Men når familien er samlet skal jeg rasle med sabler og min røst skal bli hørt-kommer til å vie resten av mitt liv til å kjempe for rettferdighet for oss som blir rævkjørt av barnevernet

   Helge Åforetleven:
   Når du bruker tid på å kjempe for rettferdighet kan du med tid og stunder vinne Nobels fredspris. Kjemper du for rettferdighet i barnevern-saker kan du banne på at når alle andre argumenter MOT deg er brukt opp av barnevernet, så blir det nettopp det at du bruker for mye tid og energi på å kjempe MOT bv blir brukt MOT deg. Jeg har erfart. Jeg vet. : (

   Rune L. Hansen:
   Ved å henlegge, fortie og hemmeligholde forsøker de å lure andre til å tro at ingenting ulovlig har skjedd. Det er viktig uansett å politi-anmelde. Både av hensyn til med-mennesker, verden, tidligere forurettede og nutiden og fremtiden.

   Rune L. Hansen:
   Det er du mildt sagt ikke alene om, Helge Åforetleven. Taktikken fra de kriminelle sin side er jo lett nok å forstå.

   Michelle Camilla Tansø:
   vet no ikke kor mye eg trur på dette da, men det kan jo ikke bli verre enn det er dette bv, så det e jo lov å håpe på bedring i alle fall, .:(:)

   Geir-Ole Isaksen:
   Vel Michelle Camilla Tansø, folk i Tyskland og Polen trodde heller ikke det kunne bli verre, men så kom "krystallnatten"...

   Rune L. Hansen:
   For veldig mange har "krystallnatten" og det som verre er forlengst kommet.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.12. 2014 shared FNs Barnekonvensjon's photo:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203680318663246
   
   1000421_549449915094461_199868284_n.png

   Retningslinjer om: Prinsippet "barns beste"
   Viktig å følge med på om Norge som ikke har gitt noen regler eller rammer for bruken av "barnets beste" følger barnekonvensjonens bestemmelser, i kontroll rapport fra FN har Norge fått kritikk for uriktig fortåelse og bruk av "barns beste" prinsippet! i bla. barnefordelingsaker!

   "Judgment of a child’s best interests cannot override the obligation to respect all the child’s rights under the Convention"
      FNs Barnekonvensjon
   Retningslinjer om: Prinsippet "barns beste"

   *

   
---   
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, fredag 05. desember 2014, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 4 pluss-grader Celsius og antydninger til yr her ute i natt. Disig himmel, grålig og fuktig frem mot klokken 09 og 10. Videre overskyet rolig drivende fra sør, med 5 pluss-grader klokken 14.30. Terroren via Statens Innkrevingssentral bare fortsetter og fortsetter. Nu sist et brev datert 28.11. 2014 ( ekstern ) med posten i dag. Og ikke mange dagene siden det forrige ( ekstern ). Noe dunkelt disig overskyet med yr og i underkant av 5 pluss-grader fra omkring 15.30-tiden. Mørkt, yr og 3 pluss-grader klokken 18. Derefter enda mørkere, regn og 4 pluss-grader til henimot 19-tiden. Omtrent det samme, med med til 2 pluss-grader og tildels mindre regn og tildels en noe synlig full-måne i sørlig retning videre utover kvelden og mot midnatt.

---

   Rune L. Hansen, 05.12. 2014 via Film Forum Spot (FFS):
   https://www.facebook.com/groups/959183654115717/983143085053107/

   Noen få henslengte ord om litt om min film-interesse og annet pr. 20141205:

   Det meste jeg leser og skriver siden mine barn ble kidnappet er saks-dokumentasjon og relatert juridisk litteratur. Alt annet er under slike forhold lite relevant. Likevel har jeg nu i den senere tid av helse-messig nødvendighet tidvis forsøkt å avkoble tanker og følelser med annet innhold, i form av flere filmer. Jeg har alltid tidligere i livet hatt stor interesse for kultur, tradisjoner og kunnskap fra hele verden. Også i form av filmer. Nu også, men forholdet er mildt sagt tragisk.
   Nu er jeg i pauser og stunder i ferd med å se den tredje film-serien i den kinesiske Condor-trilogien. Efter noen av bøkerne til den ikke uten god grunn meget anerkjente wuxia-forfatteren Louis Cha, bedre kjent under pseudonymet Jin Yong. Kinas best-selgende forfatter. Hans bøker er filmatisert mange ganger og i flere versjoner. Den kinesiske wuxia forteller-tradisjonen har en slags eventyrlig ramme omkring fakta, historie og virkelighet. Med kamp-kunst, moral, mytologi, medisin, familie, etc. som vesentlige elementer.
   "Legend of the Condor Heroes" er første avsnitt i Condor-trilogien. Den versjonen jeg har er fra 2008, i 50 episoder. Og er meget bra og spennende. Om moral, kjærlighet, svik, forræderi, familie, blodsbånd, kidnappinger, etc. Forfriskende annerledes og bedre enn dagens norske og skandinaviske molbo-politikk. Mildt sagt.
   "Return of the Condor Heroes" er avsnitt nr. 2 i Condor-trilogien. Den versjonen jeg har er fra 2006, i 41 episoder. Også meget bra.
   "Heavenly Sword and Dragon Sabre" er avsnitt nr. 3 i Condor-trilogien. Den versjonen jeg har og nu har påbegynt er fra 2009, i 40 episoder (a 45 minutter). Jeg lar meg ikke skremme av at begynnelsen i dette tredje avsnittet virker noe unaturlig og skremmende, men vet enda lite om hvordan det fortsetter. Alt hva som er unaturlig virker jo i seg selv med rette skremmende. Men landskapene, naturen og bygge-kunsten i disse filmene og i mye kinesisk film og kultur er gledeligvis harmonisk og i pakt med naturer. I forfriskende kontrast til f.eks. moderne norske mildt sagt altfor skam-plettede landskaper og mange av verdens perverse urbane landskaper. (Norge er på flere måter et u-land og molbo-land, fjaset opp med en overflod olje-penger som viltert forvaltes av et politisk terror-regime.)
   Det er mange både meget bra og mesterlige filmer og film-serier fra Kina. Jeg har sett frem til å se den tredje film-serien i Condor-trilogien og har nu sett noen episoder. Den virker som å være noe annerledes og kanskje mere brutal enn de to første film-seriene. Begynnelsen nu handler særlig om en gutt som efter hvert blir omkring 10 år i Kina omkring 14. århundrede efter Kristus og som vokser opp med kamp-kunst og brutaliteter og som meget ivrig og dyktig lærer seg om medisin.

   For mitt vedkommende er dette både spennende, forskrekkelig og tragisk. Meget tragisk efter at mine barn og jeg selv og min familie i april 2008 ble kidnappet, adskilt og fangeholdt - og fortsatt er det. Meget tragisk og livs-ødeleggende på så mange måter og i det heletatt. Blandt mye annet også med tanke på dette med medisin. Og mine barn som dermed ikke videreføres heller ikke de medisinske tradisjoner, kunnskaper og erfaringer jeg selv gjennom så mange år har innsamlet og erhvervet - også i og fra Norge. Alt dette og så veldig mye annet går tapt og ble det og er det nu umulig å viderebringe. Slike kunnskaper og erfaringer fra de gamle tradisjoner er nokså unike i Norge og Skandinavia. Og jeg er den som antagligvis eller kanskje har mest og best kunnskaper og erfaringer i Norge og Skandinavia blandt annet også med slikt. Tragisk, er mildt sagt. Men terror-regimet i dagens Norge ville både tilfeldig og målbevisst fort ha forfulgt, torturert og drept både Jesus, Buddha og alle andre og alt annet.
   Dermed er det også egentlig nokså meningsløst at jeg selv viderefører mine interesser uten min familie og til ingen andre enn meg selv. Alt og det hele og våre menneskeliv og vår fremtid er av terror-regimet gjort til noe ødelagt og uten verdi og uten livets rett. Meget tragisk, er som sagt bare mildt sagt. Og en meget underlig og håpløs situasjon. Jeg må på det nærmeste late som om det fortsatt er håp. Og samtidig forsøke å overleve i et liv som ikke mitt eget og i en kropp som ikke er min egen og i bestialske, livs-ødeleggende, katastrofale, menneske-fiendtlige omgivelser, i et forsøk på i neste-kjærlighet å foredle det lille som enda kan foredles.
   Også det å se film eller lese eller skrive litteratur har dermed heller ingen annen eller mere interesse, nytte eller hensikt. Og uten dette lille er alt fullstendig nokså uten mening, interesse eller hensikt. Folk flest i verden kan umulig overleve slikt noe hverken på kort sikt eller i lengre tid. Jeg forsøker dog stadig og videre til inn og efter dødens port.
   
   Jeg forsøker til og med å se frem til den neste film-serien jeg har planlagt snart nu efter hvert i mitt fangenskap her hjemme å se. "The King’s Doctor (Horse Doctor)", fra Korea, 50 episoder laget i 2012. Om en veterinær fra Joseon-dynastiets tid, spesialisert i behandling av hester.

   *

   Annina Karlsson:
   Bra skrivet, samma känsla har jag då man blir satt som värdelös och det arv jag ville ge mina barn har jag inte orkat tänka på i all stress.

   
---
---

   Jane Kile, 05.12. 2014 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1512077139066823/

   Rasehygiene...
   Hva slags "hygiene" er det snakk om i dag?

   "Gjert E. Bonde sa det slik: «Dette lovforslaget (...) er et av de farligste lovforslag som overhode har sett dagens lys i landet».

   Selv om det ikke sto direkte i lovforslaget at dette hadde noe med rasehygiene å gjøre, var det ingen tvil i debattkonteksten om at dette var et av virkemidlene for å få en «renere norsk rase». 1. juni ble lovforslaget endelig vedtatt i Stortinget.

   Gjert E. Bonde (1885-1966) var den eneste som ikke ville at staten skulle tvinge kvinner og menn til å sterilisere seg.

   FOTO: STORTINGETS ARKIV
   Hvem var denne Bonde som våget å opponere mot forslaget som skulle sikre rasehygienen - som var mer eller mindre politisk korrekt på 30-tallet?
   Han representerte et parti som i to perioder på 30-tallet var inne på Stortinget - Samfundspartiet. Det som sto for en form for holisme og nye økonomiske tanker.
   Les også: Noen av kvinnene ble truet med at barna de hadde, ville bli tatt fra dem dersom de ikke lot seg sterilisere"

   Bare én stemte mot skjebnesvanger lov om tvangssterilisering
   http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Bare-n-stemte-mot-skjebnesvanger-lov-om-tvangssterilisering-7558525.html
   Det er 80 år siden Stortinget vedtok loven som åpnet for tvangssterilisering. Her er historien om det ukjente partiet som sikret den eneste motstemmen.
   AFTENPOSTEN.NO

   *

   Lilliann Roppen:
   Det var én mann som hevet røsten mot slike argumenter og stemte mot flertallet. Han var ikke fra Høyre, Venstre eller Arbeiderpartiet, men fra Samfundspartiet.

   Jane Kile:
   Hvor mange partier er det som står opp og kritisserer dagens barnevern?

   Øystein Bjøndal Lund:
   Vi har barnevern reform i vårt partiprogram! #PDK

   Jane Kile:
   Er det landsdekkende eller for et lokalt lag, Øystein Bjørndal Øystein Bjøndal Lund?
   Hva står det i dette partiprogrammet?

   Helge Åforetleven:
   FRP. Solveig Horne. Enten har hun resignert frivillig. Eller "høyere" makter hjelper til : )

   Annette Morgaine Olsen:
   Jeg ble tvanssterrilisert i 2002, under trussel om at de tok ungene om jeg ikke gikk med på det.... Så dette er ikke noe som tilhører fortiden...

   Jan Myhre:
   I dag er det (eller bv) politisk ideologi, Jane Kile.

   Kristian Rønås:
   Sosial hygiene politikk !

   Rune L. Hansen:
   Det verste er at så mange har latt seg indoktrinere så til de grader at de tror kidnapping av barn og foreldre er lovlig!!!

   
---

---

   Marius Reikerås, 05.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152416489266875

   Har vi lært noe av Adele- saken?

   I 1996 kom Den europeiske menneskerettskonvensjon til at Den norske stat begikk en irreversibel krenkelse, da Adele Johansen ble fratatt sin nyfødte datter i 1989.
   Konklusjonen var at Norge hadde krenket EMK artikkel 8.
   Sakens faktum skal jeg ikke gå inn i detalj på her. Men, det er et beskrevet fra annet hold at hun kun seks dager etter fødselen, ble informert om tvangsvedtaket. Adele fikk en sjokkartet reaksjon, og nektet å skrive under på at hun frivillig ga fra seg omsorgen.

   Gråtende lå Adele igjen i sykehuskorridoren mens barnevernet tok barnet med seg. Adele ble etter kort tid nektet ethvert samvær med datteren. Og det til tross for at hun like etter fødselen fikk tilbake omsorgen for sønnen.

   Adele Johnsen prøvde forgjeves å kjempe sin sak gjennom det norske rettssystemet.

   Først i 1996 ble Adele hørt. Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg konkluderte klart med at Adele aldri skulle ha vært fratatt foreldreansvaret og samværsretten og at Norge hadde krenket hennes artikkel 8 rettigheter.

   Har vi så lært noe av Adele saken?

   Barnevernlovens bestemmelser må anvendes i samsvar med EMK artikkel 8 om respekt for familielivet. Det er ikke tvilsomt at foreldrenes rett til samvær med sine barn etter en omsorgsovertakelse, beskyttes etter bestemmelsen.
   Dette kommer altså klart frem i EMDs dom i saken Adele Johansen mot Norge.
   Det er også drøftet av Høyseterett i Rt.2004 s. 1046 og Rt. 2003 s. 425.
   I Rt. 2003 s. 425 uttalte Høyesterett:
   ”I Adele Johansen-saken avsnitt 78, som er gjentatt i flere senere saker, tar domstolen utgangspunkt i at omsorgsovertakelse normalt bør være et foreløpig tiltak med sikte på gjenforening, og at det i gjennomføringen av tiltak må finnes en rimelig balanse mellom barnets interesse i å forbli i offentlig omsorg og forelderens interesse i å bli gjenforent med barnet.”

   Av EMK artikkel 8 (1) fremgår retten til respekt for blant annet ”familieliv”. Forholdet mellom foreldre og barn hører naturlig inn under dette uttrykk. Ved en omsorgsovertakelse vil det derfor skje et inngrep i denne retten.

   EMD har lagt til grunn at under ”retten til respekt for familieliv”, inngår det i utgangspunktet en rett til samvær mellom barn og deres biologiske foreldre, selv om disse ikke bor sammen.
   Ved fastsettelsen av samværet skal det tas utgangspunkt i at barnet skal tilbakeføres til foreldrene. Dette skal i utgangspunktet være et overordnet mål.
   Det siste kan sies å være et direkte utslag av det biologiske prinsipp. EMD har i flere saker vist at den legger stor vekt på gjenforeningsmålet.

   I saken Olsson v. Sverige, godtok EMD avgjørelsene om å overta og beholde omsorgen for barna, men fant at gjennomføringen av disse vedtakene ikke i tiltrekkelig grad tok hensyn til at det endelige mål var at foreldre og barn skulle gjenforenes. I denne saken var barna plassert for langt fra foreldrene og hverandre.
   Grunnene som var anført for dette, var ikke tilstrekkelige og det ble slått fast at Sverige hadde krenket EMK artikkel 8.
Hvis foreldre og barn nektes samvær med hverandre eller det blir foretatt begrensninger i denne retten, vil dette også utgjøre et selvstendig inngrep

   Av artikkel 8(2) fremgår imidlertid at et inngrep kan være berettiget hvis følgende kriterier er oppfylt:
   - tiltaket må være i samsvar med lov,
   - oppfylle et av de oppstilte formål i artikkelen og
   - være nødvendig i et demokratisk samfunn. Det er dette siste kriteriet som oftest er årsak til at en rekke land blir dømt for brudd på konvensjonen.
   De presiserer tydelig, at en omsorgsovertakelse i utgangspunktet kun er ment å være midlertidig.
   Samvær av et visst omfang vil da være viktig for at en gjenforening med barn og biologiske foreldre skal kunne skje i betryggende former.

   Oppsummering
   Adele- og Olsson- saken, slår fast følgende:
   For det første; dersom inngrep gjøres, må inngrepet må være absolutt nødvendig i et demokratisk samfunn.
   For det andre, at selv for de tilfeller der et slik inngrep er nødvendig i et demokratisk samfunn, så er det endelige mål alltid en trygg gjenforening mellom barn og foreldre.
   Derfor blir det viktig og aldri glemme, at Adele Johansen saken faktisk slo fast at Norge krenket menneskerettighetene.

   *

   Albert Johnsen:
   En av svakhetene i det norske rettssysmet er vel nettopp at vi ikke lærer noe av feilene som blir begått.

   Anita Elias Sin Mazhoudi:
   Nei, utrolig nok... ser ut til at det aldri blir tatt noe lærdom : (

   Hege Lillemy:
   Nei Norge har ikke lært noe av denne dommen - det beviser jo faktisk dagens utvikling av unødvendige økninger av omsorgsovertagelser med splitt og maktmisbruk som skjer i regi av barnevern & Fylkesnemd/domstol. Det er vel ikke uten grunn at Norge er blitt degradert av FN komiteen fra A til B status. Å man skulle tro at dagens Regjering ville sette alle krefter til for å rydde opp i dette med straks tiltak for å heve statusen og kjempe for at Menneskerettighetene blir fulgt til punkt og prikke. Dette viser faktisk også at Norge ikke har tillit lengere utad i verden... tiltross for at Norge skal være ett av verdens rikeste og beste land å bo i utad ved Statsbesøk etc... Skammelig.

   Hege Lillemy:
   Når man leser dette så kan man ikke annet enn å stille spørsmåls tegn bakom hva Norge egentlig selv tenker og når de har tenkt å sette i gang straks tiltak, når man leser om det ene etter det andre overgrep - stigmatisering - trakasering og ikke minst brudd på Menneskerettighetene i både eldreomsorgen - barnevern - kriminalomsorgen - psykriatri/helseomsorg, Fylkesnemd/domstol etc
   http://www.dagbladet.no/2014/02/13/nyheter/innenriks/samfunn/politikk/menneskerettigheter/31790631/
   Nytt stortingsorgan skal bøte på «pinlig» FN-degradering
   - Et land som har såpass velutviklet selvbilde på...
   DAGBLADET.NO

   Anne-Kristin Abbedissen:
   Hva sier EMD om barns rett til samvær med eldre søsken, besteforeldre og øvrig familie?

   Hege Lillemy:
   Slik Norge praktisere samværsordninger i barnevernssaker både i Fylkesnemden og Domstolsavgjørelser - er iallefall ikke i samsvar med EMD hvor det ikke legges til rette for samvær & kontakt med foreldre - søsken - besteforeldre etc... Hele Barnevernssystemet følger ikke EMD i det hele tatt...

   Rune L. Hansen:
   Hadde EMD vært en straffe-domstol hadde forlengst denne mafia-virksomheten vært stoppet. Men EMD rettsbehandler og dømmer først og fremst i henhold til EMK - og straffe-mulighetene er på det nærmeste fraværende. Om Straffeloven hadde blitt brukt ville forholdet ha vært helt annerledes. Dessuten ville rettsbehandling med Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene i Menneskerettsloven samtidig rettsbehandlet også ha gitt strengere dommer. Men det er fra EMD (og FN) sin side forventet at også nasjonal rettsbehandling og straffe-forfølgelse skal involveres, Noe som altså likevel ikke skjer. Mildt sagt.

   
---
---

   Anne Harila, 05.12. 2014 via Norgespartiet:
   https://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/830926600300839/

   Nytt om Wiborg saken.

   Hevder torpedo hadde inkassooppdrag mot Wiborg i København
   http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/12/05/213254/hevder-torpedo-hadde-inkassooppdrag-mot-wiborg-i-kobenhavn?autoplay=1
   Den Spania-bosatte eks-forretningsmannen Arne Tollefsen hevder han i juni 1994 overhørte to samtaler der et inkassooppdrag mot Gardermoen-varsleren...
   ABCNYHETER.NO|BY KRISTINE BRUNMARK / ABC NYHETER

   *

   Lars Rønbeck:
   "Det er høyere makter som styrer etatene. Domstoler og hele galskapen" sier Arne Tollefsen i dette intervjuet.
   Fler og fler har skjønt at "verdens beste land" er korrupt.

   Aina Viola Larsen:
   korrupt har vårt fedreland vert i mange år, og råtten som et egg.

   Rene E. Kronenberger:
   Så det er altså allikevel riktig?
   http://www.nrk.no/okonomi/_-norge-mest-korrupt-i-skandinavia-1.11393590
   – Norge mest korrupt i Skandinavia
   Norge er verdens femte minst korrupte land, viser en ny rapport – likevel er vi dårligst i Skandinavia. – Men...
   NRK.NO|BY NRK

   Halldor Hamre:
   Norge er verdens beste land å være korrupt i, vi har korrupsjon, kameraderi, brudd på grunnloven skjer daglig og ulovlige tildelings saker, uten at det får konsekvenser... Så riksrevisjonen og kontroll og konstitusjons komiteen er bare en illusjon om at alt er i de beste hender !

   Aina Viola Larsen:
   : (

   Rene E. Kronenberger:
   Vi burde som andre Vestlige land ha innført en Forfatningdomstolen som tatt seg av av bruddene på den norsk Grunnloven u.a.

   Jan Ivar Vernfelt:
   Arne har peiling på dette har levd med de store gutta utenfor og vært kompis med de innenfor, stå på få sanheten frem for dagen Arne, det kan hende det er noen som blir urolig i magen når de begynner og granske i gammelt møkk.

   
---

---

   Marius Reikerås, 05.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152416935021875

   Jeg har blitt bedt av mine tsjekkiske forbindelser, om å overbringe denne offisielle uttalelsen, se vedlegg under, som her er oversatt på norsk. Jeg understreker at min jobb her, kun er å videreformidle dette budskap.

   Erklæringen fra presidenten i Tsjekkia, viser at det internasjonale samfunn, for alvor, følger med på de menneskerettsovergrep som vi begår her hjemme.

   Erklæring fra presidenten i Tsjekkia, Milos Zeman:
   This is an official statement of Czech president, Milos Zeman:
   Dato: 4. 12. 2014
   Jeg følger nøye med utviklingen i saken til barna som nå er plassert i fosterhjem i Norge og jeg er klar til å nevne saken under forhandlingene med norske partnere og støtte en så fort løsning av saken som mulig.
   Tsjekkiske myndigheter har intenst drevet med saken siden juni 2011. Det er spesielt den tsjekkiske ambassaden i Oslo og Avdeling for rettssaker og konsulatsaker ved Det tsjekkiske utenriksdepartementet som er svært aktiv i saken. Saken er hittil blitt behandlet av statsministeren, utenriksministeren, lederen for Underhuset i Det tsjekkiske parlamentet, underhusrepresentant MUDr. Jitka Chalankova og direktør for Avdeling for rettssaker og konsulatsaker ved Det tsjekkiske utenriksdepartementet.
   Den tsjekkiske republikk er ikke part i saken, derfor har den ikke, og ikke engang presidenten, tilgang til opplysningene som tsjekkiske myndigheter får formidlet. Det er heller ikke mulig at hvilken som helst tsjekkisk representant griper inn i uavhengigheten til norske domstoler.
   I henhold til opplysningene som jeg har til rådighet, er ikke alle mulighetene som det norske rettssystemet tilbyr barnas mor, gjort gjeldende ennå. Jeg håper at Eva Michalakova gjør dem gjeldende og at norske domstoler avgjører saken raskt, upartisk og rettferdig og at vi snart får høre om den lykkelige utgangen av denne vanskelige saken.
   Jeg ønsker å forsikre barnas mor, Eva Michalakova, og den foruroligede offentligheten at jeg fortsatt følger med saken. Presidentens kontor er i direkte kontakt med Utenriksdepartementet. Dersom alle lovlige mulighetene som Eva Michalakova har til rådighet, blir gjort gjeldende og situasjonen vil kreve presidentens direkte intervensjon, er jeg klar til å gjøre det etter å ha drøftet saken med tilsvarende tsjekkiske myndigheter.
   Jiri Ovcacek, leder for presseavdeling og presidentens pres

   Prohlášení prezidenta republiky - Pražský hrad
   http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/8516.shtml
   Oficiální stránky prezidenta ČR a Pražského hradu. Stránky obsahují veškeré informace o aktivitách hlavy státu a o České republice. Rovněž jsou zde informace o nejvýznamnější české kulturní...
   HRAD.CZ|BY FG FORREST - CREATIVE TECHNOLOGIES, WWW.FG.CZ, FG@FG.CZ, 1996-2014

   *

   Robert Steffensen:
   Dette er godt diplomati og en innovativ måte å løse opp i våre egne feil her hjemme. Virkningene er enorm, og Norge har aldri likt å bli sett ned på av andre land, og med det forutsettes virkninger, som fører frem til det gode.

   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 06. desember 2014, Vinberget: 

   I overkant av null grader Celsius, fuktig, tildels skyet og tildels synlig full-måne her ute i natt efter midnatt og frem mot 03-tiden. Ned til 2 minus-grader mot morgene og med noe yr frem mot 10-tiden. Lett overskyet videre utover dagen, med oppmot 1 pluss-grad utover eftermiddagen frem mot 16-tiden. Derefter regn og gradvis mørkt mot 17-tiden. Og videre helt mørkt og mye mere regn. Med 5 pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.

   Veldig mange gratulasjoner og hilsner til meg på Facebook i dag på min 59-års dag i dag. Dette min hilsen tilbake på Facebook:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203692253121600

   Hjertlig takk og hilsen til dere alle sammen!

   Skulle likt at jeg selv var likså god til å gratulere hver enkelt, men det er jeg ikke og mange av dere vet mye om hvorfor.
   Blandt annet fordi jeg arbeider så intenst jeg kan med alle de krefter jeg har igjen for å oppnå respekt for våre menneske-rettigheter. Og jeg fortsatt er under kontinuerlig tortur, terror og utplyndring - som så mange andre, i større eller mindre grad. Og jeg og min familie og så mange andre fortsatt er kidnappet og fangeholdt.
   Terror-regimet må stoppes og mennesker og lovlig (og ikke ulovlig) lov og rett igjen respekteres!

   Lovlige offentlige lov-bestemmelser (eller dommer, regler, vedtak, etc.) i ethvert land skal og må alltid være i pakt og samsvar med de felles-menneskelige prinsippene for lov og rett. Dermed både er og blir de også i pakt og samsvar med uskyld, rettferdighet, moral, anstendighet, etc.

---
---

   Rune L. Hansen, 06.12. 2014 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/861943820522960/

   Marius Reikerås, med noen veldig viktige ord fra EMD:

   "Justice must not only be done, but also seen to be done"

  Jeg minner derfor om HANDÖLSDALEN SAMI VILLAGE AND OTHERS v. Sverige(no. 39013/04), som ble avsagt den 30. mars i 2013, premiss 51:

   “The Court reiterates that the Convention is intended to guarantee practical and effective rights.”

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.12. 2014 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/862064597177549/

   Litt fra EMD (ECHR) om retten til beskyttelse av familie-livet:


   Rettspraksisen fra EMD (ECHR) som angår familie-liv er tuftet på det grunnleggende prinsippet, at statene har positive forpliktelser til en effektiv respekt for familielivet (Eur. Court HR, Marckx v. Belgia dom av 13. juni 1979, serie A n ° 31;  Eur Court HR, X og Y v. Nederland dom av 26. mars 1985 serie A n ° 91), som inkluderer forpliktelsen til å opprettholde og utvikle familiebåndene (Eur. Court HR, Kroon og andre v. Nederland dom av 27. oktober 1994 serie A n ° 297-C) og at EMK gjelder både barn og voksne (Eur. Court HR, Nielsen v. Danmark dom 22 november 1988, som serie A n ° 144)."

   *

   ECHR (EMD) CASE OF MARCKX v. BELGIUM (Application no. 6833/74):
   "Avsnitt (paragraph) 45: Efter rettens oppfatning inneholder "familieliv", i henhold til Artikkel 8 (art 8), minst båndene mellom nær slekt, for eksempel de mellom besteforeldre og barnebarn, fordi slike slektninger kan spille en betydelig rolle i familie-liv. "Respekt" for et familieliv så forstått innebærer en forpliktelse for staten til å opptre på en måte beregnet å la disse båndene å utvikle seg normalt (se, med nødvendige tillempninger, avsnitt 31 ovenfor)."

   *

   - Case of B v. the United Kingdom (Application no. 9840/82):
   "60. Gjensidig glede av foreldre og barn i hverandres selskap utgjør et grunnleggende element av familie-liv. Videre, er det naturlige familieforholdet ikke avsluttet på grunn av det faktum at barnet er tatt i offentlig omsorg."

   *

   Og fra Council of Europe - Explanatory Report to the Convention on Contact concerning Children /
Europarådet - Forklarende rapport til konvensjonen om kontakt angående barn:
   "69. Faktisk har den europeiske menneskerettighetsdomstolen forklart at manglende håndhevelse av rettslige beslutninger om foreldrenes rettigheter og ansvar, herunder kontakt ordrer, kan utgjøre en krenkelse av retten til respekt for familielivet som følger av artikkel 8 i EMK. Siden statene nyter en viss skjønnsmargin i dette området, kontrollerer retten om tiltakene av rettsmyndighetene eller administrasjonen er adekvat og tilstrekkelig til å sikre håndhevelse av søkers rett til respekt for familielivet (se, for eksempel, Eur Court HR, Ignaccolo-Zenide v. Romania dom av 25. januar 2000 - hva som var viktig for retten i dette tilfellet var ikke om nasjonal lovgivning fastsetter tilstrekkelige tiltak og om de hadde blitt riktig brukt, men om de var vellykket i å bringe gjenforeningen av søkeren og hennes barn, se også Eur Court HR, Nuutinen v. Finland, dom av 27. juni 2000 og Hokkanen v. Finland, dom av 23 september 1994 Series A n ° 299-A) ".

   *

   EMK Art 8 har følgende lov-bestemmelse:
   "Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv
   1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."

   *

   Litt fra EMD (ECHR) om retten til beskyttelse av privat-liv, i Smirnova-dommen:

   "Retten har en rekke ganger fastslått at privat-liv er et vidt begrep ikke egnet for uttømmende definisjon [...] Det har likevel vært understreket at den beskytter den moralske og fysiske integritet for den enkelte [...], inkludert retten til å bo privat, bort fra uønsket oppmerksomhet."

   “The Court has a number of times ruled that private life is a broad term not susceptible to exhaustive definition […] It has nevertheless been outlined that it protects the moral and physical integrity of the individual […], including the right to live privately, away from unwanted attention.”

   *

   Og litt fra Barnekonvensjonen -

   Art 8:
   "1. Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
   2. Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Art 3 p2:
   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, (...) og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   *

---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, søndag 07. desember 2014, Vinberget: 

   Mørkt, mye regn og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig overskyet himmel, regn og 4 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme videre utover hele dagen, med en hagle-skur og ned til 2 pluss-grader også. Mørkt og omtrent det samme utover kvelden, med 2 pluss-grader og hagl-skur klokken 22.30. Mørkt og regn og omkring 2 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 07.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152420515926875

   Det avsløres stadig menneskerettskrenkelser i:
   Eldreomsorgen, rusomsorgen, barnevernsomsorgen, politiomsorgen, psykiatrien, i domstolene, osv osv.
   Men det får sjelden eller aldri konsekvenser for de som krenker våre rettigheter.
   Det konsekvensløse storsamfunnet.

   *

   Else Johanne Torjesen:
   Sant det .

   Jørgen Skarsvåg:
   Dette ødelegger folket og landet VÅRT. Regjeringen MÅ ta ansvar.

   Tina Christin Strand:
   Sant.. og må si at regjeringa må ta ansvar og gjøre alvor utav alt de sier og lover fordi jeg holder en knapp på at landet vårt Norge og det norske folk er på go vei til og bli sønderknust og ødelagt.

   Sveinung Vegsund:
   Forvaltningens frie skjønn kan ikke overprøves av domstolene. Så da så !

   Hege Louise Lystad:
   Du glemte a nevne psykiatrien. Norske myndigheters mest effektive drapsmaskineri, tett etterfulgt av barnevernet, backet opp av deres respektive "klageinstanser". Hovedproblemet er at ingen der ser ut til a bry seg om andre enn seg selv og selfolgelig; sine egne narmeste.

   Mona Kågen:
   Konsekvensene er det ofrene som blir sittende igjen med..

   Birte Løvaas Bødtker:
   Sant så sant.. Men vi kan vel ikke forvente at regjeringen skal ta ansvar, da det de som i utgangspunktet står bak galskapen. Og for ikke å snakke om de står bak der igjen. Makten bak makten.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Hvorfor aksepterer vi det ?

   Hilde Salvesen:
   Kan ikke like.. La oss gjøre noe med det.. : )

   Hege Louise Lystad:
   Hadde vi statt sammen, kunne vi laget et helvete for dem. Hva om flere tusen av oss motte opp foran Stortinget og protesterte mot disse gisseltakerne og bodlene? De knebler jo media ogsa, og forbyr dem om a rapportere om disse sakene. Vi ma KREVE a bli hort. Vi, hundretusenvis av norske borgere, ma kreve rettferdighet og oppreisning for vaare barns skyld. For de stakkars, uskyldige sma prinsene og prinsessene vaare som fanges, pines og straffes av norske myndigheter og deres lovverk. Still de ansvarlige for retten. La dem faa sin godt fortjente straff. Nar vi blir oversett og usynligjort i alle vaare forsok, saa er det bare en ting a gjore. Rope hoyere for a vare sikre pa at de horer, ELLER informere utenandske myndigheter og medier om hva som skjer med vare barnefamilier, og paa den maten odelegge Norges rykte i resten av verden. Det skal i hvert fall jeg forsoke a gjore.

   Anita Elias Sin Mazhoudi:
   Delt

   Alf Reuss Kollsete:
   Hege Louise er inne på noe særdeles viktig, Regjering og Storting undegraver Norge som rettsstat og dette må spres til media i andre land!

   Alf Reuss Kollsete:
   Russland viser vei, vi må bare stå på å spre budskapet til alle land, at Norge er styrt av landssvikere!

   Bjørg Blakkisrud:
   Akkurat som andre land er noe bedre , nei .. la oss rydde opp i eget "reir" , kanskje det hjelper , men "råten" har en lei tendens til å spre seg !!!

   Ove Onkli:
   Ja derfor skal jeg hente tilbake skatten denne futen/fogden rappa fra meg i høst. Da han stjal pengene jeg fikk igjen på skatten.
   Vinmonopolet er staten sitt så jeg går bare dit og henter varer for det femdoblete av summen røvet fra meg.
   Ferdig snakka da, og jeg har 2x4 uker varetektsfengslet på restriksjoner til gode etter urettmessig fangehulls opphold på Bayer og Ringerike.
   Noen som er interessert i å kjøpe billig alkohol? ????

   Anne Rønnaug Teigen:
   Tragisk at det ikke får mye større konsekvenser, men det er vel noe råttenskap i hele systemet som søren ikke er lett å komme til livs, etter så mange tiår med ensporet politisk styring. Den gjennomsyrer hele altet.

   Birte Løvaas Bødtker:
   Det er naivt å tro at myndighetene er her for oss, altså på vår side. Verden er styrt av bare noen få familer og de trekker i trådene akkurat slik det måtte passe dem. Vi er blitt løpegutter og nyttige idioter i deres maktspill. Men den vanlige mann i gata går fortsatt rundt og tror at politikere, legemiddelindustrien, politi, rettsystemet etc etc er der for å "redde oss" ut av enhver situasjon. Vi er blitt så skremt inn i et hjørne at vi lydig nikker bare myndighetene fiser. Sier legen at vaksiner må man ha, ja da løpes det rett inn på legekontoret og på kne så får man altså med seg andre sykdommer hjem igjen. Folk i gaten synes visst det er ok at politiet går rundt med våpen. Det er jo så trygt! Oh yeah. I USA er det mer sannsynlig å bli drept av en politimann enn det er av en terrorist. Få forstår at de skaper uro i samfunnet med skitne triks, slik at vi mennesker blir satt i mot hverandre og må ty til angrep og forsvar. Dette er konstruert og nøye planlagt. Det gjelder enhver krig, enhver terrorbombe. Man tror man lever i et demokrati mens sannheten er en helt annen. Partiene vi er så heldig å få lov til å stemme på er jo bare et spill for galleriet. Håper flere og flere nekter å stemme. Barnevernet som virkelig er aktuell for tiden, er også en planlagt maktinstans. Det drives big business ved å skape splitt og hersk med stakkars familier og frarøver barna rått og hemningsløst. Så gjør de det eksklusivt å være fosterforeldre med gudene vet hvor mye i støtte på årsbasis. Den enes død den andres brød. I det store utland et sted drives det visst direkte inside dirty jobs der barneverns ansatte som er med på å splitte familer, etter å ha sluttet i jobben og blir fosterforeldre for barna. Kvalmt. Men. Vi kan og vi skal. Overvinne dem. Vi må bare få samlet flokken : )

   Bjørg Blakkisrud:
   SÅ godt skrevet : ) SANT alt sammen !!

   Gerd Lillian Lomnes:
   Må kanskje se hvem man stemmer på da. Nytter ikke være etterpåklok. Da er toget kjørt.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Ideen om demonstrasjon er der, men hvor mange fysisk stiller, det er spørsmålet ?

   Rune L. Hansen:
   Det nærsagt eneste som har konsekvenser i dagens Norge er å bli angrepet eller mislikt av en eller annen (og dermed flere - og alle) ansatt i den offentlige forvaltningen. Da er det full fart til siste blods-dråper fra tortur-, terror-, utplyndrings- og draps-maskineriet sin side, Ikke minst også med stigmatiseringer, falsk dokumentasjon og trakassering.

   Monicha Nyhuus Aas:
   ja det er så rått Rune.

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, mandag 08. desember 2014, Vinberget: 

   For det meste regn, yr og noen hagl-skurer og ned til 1 pluss-grad Celsius her ute i natt. Nokså lav disig himmel, regn og yr og opp til 2 pluss-grader frem mot klokken 11. Videre omtrent det samme med 3 til 1 pluss-grader, mere regn og lavere disig. Mindre regn og uten regn mot kvelden. Mørkt, noe stjerne-himmel og i underkant av null grader henimot klokken 19. Omtrent det samme, tildels med yr videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.12. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203701221625807

   Det er lett for stortings- og regjerings-politikere å løse de menneskeretts-problemer og menneskeretts-katastrofer som rammer våre med-mennesker i vårt land. At de ikke gjør det eller prioriterer å ikke gjøre det er i seg selv offentlig organisert kriminalitet og på det groveste ulovlig og straffbart. Og er kriminalitet som ikke foreldes.
   Og som det er viktig for alle og enhver å politi-anmelde.

   *

   Rune L. Hansen:
   For eller imot menneskeretts-forbrytelser?
   Facebook-gruppe med argumentasjon for og imot menneskeretts-forbrytelser!
   https://www.facebook.com/groups/1570753299829010/

   Rune L. Hansen:
   En av de viktigste forutsetningene for å respektere og sikre enhvers menneske-rettigheter er å ikke unndra seg enkelt-mennesker og enkelt-saker og full åpen argumentasjon. Og å ta dette på alvor og med effektiv konsekvens i forhold til alle våre faktiske og reelle menneske-rettigheter.
   En annen er at Straffelovens lov-bestemmelser faktisk, kompetent og effektivt blir tatt på alvor i forhold til enhver offentlig ansatt. Og med respekt for både enhver som politi-anmelder og som politi-anmeldes og for lovlig (og ikke ulovlig) lov og rett.
   Og enda en annen er opprettelse av habil og kompetent, lav-terskel menneskeretts klage-instans.

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, tirsdag 09. desember 2014, Vinberget: 

   Mørkt, regn og omkring null grader Celsius her ute i natt. Overskyet og i underkant av null grader utover formiddagen frem mot 11-tiden. Derefter med yr og oppmot 2 pluss-grader frem mot klokken 13. Derefter med gradvis mere vind i tillegg. Mørkt, regn, vind og 2 pluss-grader klokken 17. Videre utover kvelden med mye regn og med vind. Med omkring 4 og 5 pluss-grader efter hvert og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 09.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152424881456875

   Johann Sigurgeir Jonsson skriver på min støtteside om den internasjonale oppfatningen av norsk barnevern i utlandet:
   "For noen uker siden var jeg i India, fikk spørsmål om dette flere ganger, så folk er oppmerksomme på dette og de lurte mye på om det ikke var farligt og reise dit med barn!"

   *

   Nita Sweeney:
   Godt spørsmål!

   Bente Vik:
   Godt spørsmål!

   Scott Johansen:
   India har på sine utenrikssider advart sitt lands innbyggere om å reise til Norge med barn...og har også gitt Norge strykkarakter i internasjonale målinger på menneskerettigheter...

   Bente Vik:
   Berettiget spørsmål....

   Marius Reikerås:
   Har du linken Scott Johansen?

   Scott Johansen:
   Skal se om jeg finner den Marius Reikerås...

   Anne Shrestha:
   Det er faen ikke rart !!! : (

   Johann Sigurgeir Jonsson:
   Jeg ble faktiskt overrasket at så mange lurte på dette, jeg var i Bangalore, på besøk hos et av de største IT leverandørene i India, hadde ikke fått med meg i nyhetene i Norge om noen indisk familie i krangel med bv..

   Hanne Judith Jacobsen:
   bra, da vil turismen i norge og få merke dette terrorregimet som ødelegger landets små innbyggere, og deres familier.

   Tone Maria Grüning:
   Jeg er i Uzbekistan og der er det russiske nyheter, og har fått sååååå mange spørsmål rundt dette!

   Albert Johnsen:
   Det norske barnevernet har pådratt seg negativ internasjonal fokus. Men dette er kun en forløper til at sannheten om menneskeretts bløffen i Norge også blir kjent internasjonalt.

   Hanne Judith Jacobsen:
   kansje vi nå ser starten på norges fall, ang menneskerettigheter, og annen bløff vi serverer uten å blunke, håper det, så oppryddingen kan starte, og de ansvarlige dømmes for sine overgrep...

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152424845686875

   En meget klok og engasjert dame, er i disse dager i Fylkesnemnda, og kjemper for å beholde sine barn. Hun skrev til meg nylig, at kommuneadvokaten forsøkte å diskreditere henne fordi hun engasjerte seg i dommerforsikringsaken i 2012.

   Det blir altså brukt mot deg, bare fordi du engasjerer deg i samfunnsviktige spørsmål. Der er så utviklingen knapt er til å tro.

   *

   Anne Shrestha:
   Bring it on.. Diskriteringer er helt vanlig.!

   Monicha Nyhuus Aas:
   ikke første gang jeg hører om dette. De kunne like godt å lagt ut en pressemelding, som sa: hold deg innenfor A4 ramma, overse urett, overse forvaltningens lovbrudd, hvis ikke, så tar vi deg !!!!

   Anne Rønnaug Teigen:
   Jeg kjenner godt ett par advokater i Oslo, som jeg har tangert dette med menneskerettigheter for, i mer kameratslig tone, men pytt, pytt, de rister det bare av seg! Jeg har jo nevnt det, bare for å se hvordan de reagerte. Jeg følte det ikke var noen vits i å gå videre på det,der og da, da jeg overhodet ikke bruker de som advokat. Tror nok veldig mange vil ryste det bort, og derfor er det vel viktig at det kommer fra Storting/Regjering Jeg ser kampen for meg! 25% av det opposisjonen serverer om dagen er veldig overdrevet, og 75% er vill fantasi, spør du meg.

   Kjell Melhus:
   jeg refererte til en kjennelse fra Høyesteretts kjæremålsutvalg fra 2007 ang ringetid og adgangen til å ha telefonkontakt med barn i fosterhjem, i en tlfsamtale med en barnevernsleder idag, da.ble det helt stille i andre enden, jeg trodde linja var død...

   Anne Shrestha:
   Det verste er inntrykket dem lager av deg.. også ovenfor andre Offentlige Etater.. så med ett, har man hele "Ulveflokken" over seg.. samarbeidende for å fremstille deg som kriminell, ikke Skadd.. men kriminell.. Man blir Ökonomisk Straffet ... Dem kjörer sammen alt i Gröften... og så sitter man der... i 0. ??? ... LOL, ikke et eneste vettig menneske kan finne seg i slik behandling. Ingen. .. Var sikkert derfor NAV også ved en "feil" berettet ca 170.000 kr for mye til Skatteverket ifjor... muligens for å pröve å ta fra meg mulighetene til FRI RETTSHJELP ? Jeg har en ufattelig liste av erfaringer.. Du Verden for en Utdannelse .. på godt og Ondt <3

   Greta Solheim:
   Det sorterer under usaklige utenforliggende hensyn. Men oftest sies ikke dette så klart som det kommuneadvokaten angivelig har gjort. I stedet straffes folk på andre måter, ved at dommere hopper bukk over/ignorerer normale saksbehandlingsregler og kun konkluderer. Når konklusjonen er fjernt fra partens begrunnede faktiske og rettslige anførsler, må det konkluderes med at dommeres konklusjon er basert på dommeres egne og forhånds standpunkter - utenforliggende hensyn. Mao prøver dommere å "ta deg" /"kjøre saken i grøfta" utfra sine personlige synspunkter. Vel man får se hvem som havner i "grøfta". Eller for å si det annerledes, hvilke hensyn taler for at en privat part skal lide for de profesjonelle dommeres kvalifiserte klandreverdige handlinger herunder unnlatelser? Var de i berettiget god tro?

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152424773061875

   Befolkningstall hentet fra Wikipedia:

   India: ca 1, 26 milliarder
   Nigeria: ca 173 millioner
   Russland: ca 140 millioner
   Tsjekkia: ca 10, 6 millioner

   Hvorfor henter jeg ut innbyggertall fra disse landene?
   Jo, de har det til felles at de, med en del andre land, anklager Norge for å bryte menneskerettene overfor deres egne innbyggere. Samtlige land, har hatt stor mediedekning i relasjon til hvordan de mener at den norske stat stjeler deres barn, og bryter med de universelle menneskeretter.

   Det har også vært en rekke demonstrasjoner utenfor de respektive ambassader.

   Norge, med sine 5 millioner innbyggere, altså på størrelse med en middels storby, trekker på skudrene, og gir et arrogant inntrykk overfor omverden. Det er inntrykket.
   Samme tendens har altfor for mange av våre makthavere, i forhold til etniske nordmenn også. Gjøres det feil, trekker man på skuldrene, og later som ingenting. Det offentliges prestisje, står alltid i veien for enkeltindividets rettssikkerhet.

   Jeg er rett og slett bekymret for hvordan det offentlige Norge behandler menneskeverdet.
   Vi kan ikke lengre ignorere verden der ute. Den er bare tastetrykk unna. Vi må heller endre vår kultur over enkeltmennesket. Det er summen av alle enkeltmennesker, som utgjør den nasjon vi er.

   Slik det er nå har vi en statsforvaltning som er, mildt sagt, langt ute å kjøre. Om den fortsetter i samme spor, vil den før eller siden kjøre seg helt ut.

   *

   Anne Rønnaug Teigen:
   Helt utrolig! Jeg gremmes!

   Inger Helander:
   Skandale!

   Odd Arild Mathiassen:
   Er flau

   Maria Christine:
   Utrolig!!

   Vegar Bakke Larsen:
   Ja, ganske utrolig dette ja! Det hadde vært veldig gøy og lese om hvor russland, india, nigeria og tsjekkia anklager staten Norge for menneskerettsbrudd. Send gjerne linker :DDa blir jeg glad

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152424819366875

   Population figures from Wikipedia :

   India: about 1, 26 billion
   Nigeria : about 173 million
   Russia : about 140 million
   Czech Republic : about 10 , 6 million

   Why do I pick out population data from these countries ?
   Because they have it in common that they, with some other countries, are accusing Norway of violating human rights against their own citizens .
   Each country has had great media coverage in relation to how they believe the Norwegian government steals their children, and violates universal human rights .

   There have also been a number of demonstrations outside the respective countries Embassies.

   Norway , with its 5 million inhabitants , the size of a medium city , provides an arrogant impression to the outside world.
I am simply concerned about how the public Norway relate to human dignity.

   We can no longer ignore the outside world . It is just keystrokes away. We must change our culture towards the individual.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152424660776875

   Slik føler en ung mor det i Norge. I stedet for at det offentlige er der for å hjelpe, er det for mange blitt en forbannelse. Vi må knekke koden, slik at folk som trenger det, får nødvendig hjelp. Ikke at de blir straffet uten å ha gjort noe galt.

   Her er brevet jeg fikk i dag:

   Det gjelder en barneversak og voldsak, det er så mye å tenkte at det er lettere å snakke enn å skrive. Barnevernet tapte første runde i fylkesnemda men alikevel skal de stevne meg for retten. De vil ta ifra meg foreldre retten på barna mine. Står nå i 3 rettsaker... En grov voldsak hvor politiet har gjort en "feil" som de kaller det. Siden 29.06. da jeg ble skambanket og nesten drept av eksmannen min så lever jeg med voldsalarm. Sefo er koblet inn og han er enda ute. Dette bruker barnevernet imot meg pluss at de bruker imot meg at min far tok sitt liv i 2007.. og at jeg har dysleksi og dyskalkuli. I tillegg til alt dette og så mye mer så har barnevernet ødelagt ved denne terroren at jeg nå i dag skulle hatt fagbrevet mitt. Dette har jeg jobbet for å få i over 10 år, nå sitter jeg igjen med redsel for min eksmann og ute og uten barna mine. De har sabortert så mye at nå sitter jeg å holder på å miste huset også. Å blir uføretrygdet.. Det er så mye mer, og vanskelig å skrive. Føler jeg ikke får uttrygt meg som jeg skal ved å skrive.

   *

   Vedic Terje Vedic:
   Huff da : (

   Bianca Beate Bjørnsen:
   <3

   Bella Svampingsson:
   du er ikke aleina.. mange blir behandlet som skit av myndigheter, skriv skriv skriv og fortell, jeg har holdt på i sju år, tenkt og fölt som du, at jeg ikke klarer å uttrykke meg rett siden ingenting hender.. men gi deg ikke, så skal også jeg kjempe, vi skal få ut sannheter som vanligt folk ikke tror finnes i norge... og i sverige. klem fra en mor, pensjonär, tygd og spyttet ut igjen og igjen og igjen,, men sterk som faen.. hildemor

   Bella Svampingsson:
   <3

   Monicha Nyhuus Aas:
   <3

   Camilla Vinar Brattås:
   <3

   Hege Anita Kristiansen:
   Så trist : (  di ødelegger mer en di hjelper. Må da gå ant å få stoppet denne terroren.

   Siw Elisabeth Aamodt:
   <3 <3 <3

   Christin Olsen:
   Mye smerte skulle og kunne vært unngått om BV hadde vært til hjelp og ikke til last : (

   Hege Anita Kristiansen:
   Trodde vi var ferdige med det værste. Hade et godt samarbeide med bv der jeg bodde. Ble nødt til å flytte bga at min sønn ble så mobbet der vi bodde. Da ble alt snud på hodet. Hvordan kan det være en slik forskjell hvor i Norge en bor. Kan ikke angre på at jeg flyttet for hva ville det å fortsette å ha det slik min sønn hade det gjort med han. Prøvde å gjøre det beste for han

   Svein Henning Sørlie:
   Fryktelige greier

   Hege Anita Kristiansen:
   Viss jeg hade fortsette å bo der å lat sønnen min gå igjennom et marerit på skolen hade han fortsatt vært hjemme oss meg  blir så feil : (

   Solveig Korneliussen:
   Æ blir så vanvittig sint!! Hvordan er det mulig at de kan leke seg med menneskeliv på denne måten med statens velsignelse??? Jeg kjenner igjen fremgangsmåten fra en sak jeg kjenner godt. Så dette er ikke noen unntak, heller regelen. Fryktelig !

   Siri Hjelm:
   <3

   Veronika Wiulsrød:
   Du er ikke alene <3 Synes du forklarer deg godt. Håper du har et nettverk som du kan støtte deg til. Ønsker deg og dine en fredfylt jul og at det løser seg <3

   Marita Neuber:
   Mange som blir uføre ved hjelp av bv - for når de er ferdig med deg så er det bare et under om du fremdeles lever ! Når du ikke klarer mer, da kommer nav på banen og fortsetter bv s jobb, for da skal de tvinge restene av deg ut i jobb igjen, jauda vi er mange som kjenner dritten inn til beinet !

   Evy Gjeverth:
   De harselerer nådeløst. Vill vesten... fritt fram og ta barn. Knek det biologiske. Riv i stykker fam. som er bærebjelken i et hvert samfunn.

   Glenn Westbye:
   Knekke koden ? De fleste har knekt den for lenge siden - det heter kompetansemangel. Hjelpeapparatet klarer ikke å forstå fordi ingen har fortalt dem hvordan. De krenker, splitter og hersker i stedet for å hjelpe. Enkelt - men hvordan få gehør for dette i et politisk system som er fullstendig overkjørende.

   Anita Skippervik:
   Dersom ein tar i frå eineveldsmakta til barnevernet kan ein hindre vidare psykiskterrorisering når folk er blitt utsatt for grov vold og kan få fokusere på å reise seg igjen og nå sine mål om vanlig og meiningsfylt arbeid. Barnevernet motarbeider med viten og vilje. Min djupaste sympati til ung mor <3 Husk at dei faktisk ikkje veit kva dei snakker om, dersom dei ikkje har vore oppe i dine situasjoner.

   Bella Svampingsson:
   hei, jeg önsker at dere som sloss, kan legge meg til som venn...

   Elisabeth Haugen:
   Noe så grusomt. Helt ufattelig at en hjelpeinstans kan ødelegge mennesker på denne måten. Føler med deg.

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152425037926875

   Om de internasjonale reaksjonene på norsk barnevern:

   Tone Maria Gruning:
   "Jeg er i Uzbekistan og der er det russiske nyheter, og har fått sååååå mange spørsmål rundt dette!

   Albert Johnsen :
   "Det norske barnevernet har pådratt seg negativ internasjonal fokus. Men dette er kun en forløper til at sannheten om menneskeretts bløffen i Norge også blir kjent internasjonalt."

   *

   Unni Stangnes:
   Måtte det skje raskt!!

   Per Steinar Sørå:
   Norske politikere fører en stor skam over landet

   Bente Vik:
   På tide!

   Rune Fardal:
   La oss hjelpe til å spre sannheten om barnevernet over hele verden.

   Elisabeth Haugen:
   Nå går det opp for resten av verden at det ikke er så glamorøst i Norge.

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, onsdag 10. desember 2014, Vinberget: 

   Stort sett yr og regn og mye meget mørke skyer og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute frem mot 02-tiden i natt. Videre noe skiftende og ned til null grader og noe hagl-skur. Overskyet fra vest med null grader klokken 09. Hagl-skur og noe mindre overskyet klokken 10. Videre noe skiftende overskyet uvær, med endel yr, regn, disig, hagl og omkring 16-tiden også torden. Derefter mørkt og mye av det samme. Kraftig torden-brak og regn klokken 19.15. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.12. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203710827545949

   Dette gjelder for enhver og alle av våre menneske-rettigheter og ethvert menneske i Norge:

   Den Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ICESCR), Art 5:
   & Den Internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (ICCPR), Art 5:

   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til.
   2. Ingen innskrenkning i eller avvik fra noen av de grunnleggende menneskerettighetene som i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane anerkjennes eller gjelder i noen konvensjonsstat, skal kunne gjennomføres under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."

   Straffeloven, § 123:

   "§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   *

   Rune L. Hansen:
   Enkelt nok å forstå?

   Rune L. Hansen:
   Det medfører selvfølgelig et ansvar i forhold til med-mennesker og lov og rett å påta seg å bli offentlig ansatt. Og ingen rett til forbrytelser.
   Dette gjelder i forhold til ethvert med-menneske og enhver myndighet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152425976986875

   Barnevernet er blitt internasjonal storpolitikk, se under, og nå må statsråd Horne komme på banen, og forsikre om at man garanterer for at menneskerettene blir fulgt.

   Pavel Hasenkopf
   Text včerejšího usnesení Poslanecké sněmovny v norštině:

   Parlamentet i Den tsjekkiske republikk
   UNDERHUSET
   2014
   7. valgperiode

   VEDTAK
   tatt av Underhuset
   på 23. møte den 9. desember 2014

   ang. Denis og David Michalak i Norge

   Underhuset

   I. slår fast at det er et av prinsippene i tsjekkisk og internasjonal familierett, avledet fra tradisjonelle prinsipper for rettferdighet og moral, at:
   1. det å fjerne barn fra sin familie og plassere det i forsterhjem får være det absolutt ytterste midlet i barnevern og ivaretakelse av barns interesser. Derfor kan man gjøre det gjeldende bare i slike situasjoner hvor en annen løsning som ville gjøre det mulig å la barnet bli i familien, ikke er tenkelig. Gjør man det, da må det bare være i en periode som er helt nødvendig, samt at det skal gjennomføres på en slik måte at det ikke gjør det umulig å tilbakeføre barnet til sin familie;
   2. dersom det er beviselig uunngåelig å fjerne et barn fra familie og barnet ikke kan bli boende hos en av foreldrene, bør det fortrinnsvis plasseres i hjemmet til barnets pårørende, hhv. kjente personer for barnet;
   3. omsorgen i forsterhjem ikke bør betraktes som langvarig plassering av barn til fremmede som erstatning av adopsjon, og foreldrene bør ha rett på så stor omgang med barna som mulig og rådgivning med fosterforeldrene; fosterhjem kommer på plass istedenfor familie, men får ikke erstatte familie;
   4. dersom søsken fjernes fra familie, kan de splitts bare i ytterste tilfeller og bare på grunn av forhold mellom søskenene; og
   5. barn bør også i forsterhjem oppdras slik at det er i samsvar med dets nasjonalitet og kultur i barnets opprinnelsesland, samt at barn har rett på å få undervisning i sitt morsmål slik at det kan komme tilbake til sitt opprinnelsesland i årene som kommer;
   6. grunner til å fjerne barn fra familie, til å splitte søsken og til å plassere barn i omsorg til andre personer enn til pårørende må alltid begrunnes og bevises detaljert, konkret og slik at man kan overprøve det.

   II. slår fast at vedtak som er i strid med prinsippene i punkt I, kan aksepteres.

   III. oppfordrer regjeringen til å be den norske regjeringen om forklaring:
   1. hvorfor forblir de tsjekkiske statsborgerne Denis og David Michalak i fosterhjem hos fremmede norske statsborgere selv om den opprinnelige grunnen for plassering av barn i forsterhjem ikke lenger er aktuell;
   2. om norske myndigheter har drøftet muligheten til å be tsjekkiske myndigheter om samarbeid når det gjelder å tilbakeføre Denis og David i omsorg til deres tsjekkiske pårørende, hhv. i omsorg i et tsjekkisk fosterhjem; og
   3. hvorfor søskenene ble splittet og hvorfor de fortsatt er splittet og plassert i ulike fosterfamilier;

   IV. oppfordrer regjeringen til at den maksimalt bestreber Denis og David Michalaks tilbakekomst til Tsjekkia dersom den norske regjeringen ikke gir rimelige og troverdig velbegrunnede svar på spørsmålene i punkt III.;

   V. anbefaler presidenten og regjeringen i Tsjekkia å ta initiativ til å inngå internasjonal avtale med Norge som vil sette fast partenes gjensidige plikt til å informere hverandre om alle forvaltnings- og rettssaker angående den andre parts mindreårige borgere og gjøre det mulig å bli involvert i slike saker;

   VI. oppfordrer statsministeren til at han senest innen 15. februar 2015 informerer Underhuset om tiltak som regjeringen har gjennomført eller vil gjennomføre i samsvar med punkt III.-VI.

   *

   Howard Jones:
   Dette er jevngodt med kidnapping av andre lands borgere, og den slags har utløst KRIG, så de bør sannelig ta seg sammen å tenke seg riktig godt om hva det er de har stelt i stand her, og ikke minst, sørge for en radikal kurs ending fra dagens praksis.

   Rune L. Hansen:
   Vedtakets punkt II har "trykk-feil". Skal være: kan ikke aksepteres.

   Rune L. Hansen:
   Noe av det mest interessante med dette fra det offentlige Tsjekkoslovakia, er at det klart og tydelig viser en offentlig politisk respekt for enkelt-mennesket og våre menneske-rettigheter som er mildt sagt fullstendig fraværende i dagens Norge.

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152426023236875

   Også svenskene er kritiske til norske barnevernsmyndigheter. Spørsmålet er hvor mange land vi skal tirre på oss, før vi legger arrogansen til side og begynner å respektere menneskerettene.

   Norge ser över sina regler
   http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/norge-ser-over-sina-regler
   Den norska regeringen öppnar nu för ett samarbete med Sverige i frågor som rör tvångsomhändertagna barn. Men de regeländringar som planeras kommer inte att hjälpa dem vars barn omhändertagits innan ändringarna träder i kraft.
   SVT.SE|BY SVERIGES TELEVISION AB, STOCKHOLM, SWEDEN

   *

   Rune L. Hansen:
   En nødvendig forutsetning for at Haag-konvensjonen skal kunne virke er at barn og foreldre ikke kidnappes av offentlig forvaltning.
   Derfor en Haag-konvensjonen fullstendig ubrukelig og virker motsatt sin hensikt både i Norge og Sverige.

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   Godt for alle som reagerer. Dette er galskap.

   Jan Aloha:
   i den korporative verden (sverige/norge) er galskap normalt . .

   
---

   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/941111752578442/

   Rune L. Hansen:
   En nødvendig forutsetning for at Haag-konvensjonen skal kunne virke er at barn og foreldre ikke kidnappes av offentlig forvaltning.
   Derfor en Haag-konvensjonen fullstendig ubrukelig og virker motsatt sin hensikt både i Norge og Sverige.

   Alexandra Hasselström:
   Det er 1996 års Haagkonvention det er snakk om i denne artikkelen og ikke 1980 års Haagkonvention. 1996 års Haagkonvention er formet for at vare til hjelp når det offentlige gått in i familer.

   Alexandra Hasselström:
   1996 års Haagkonvention i sin helhet. Denna kommer att ratificeras i Norge under 2015 enligt den norska regeringen.
   http://l.facebook.com/lsr.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lagboken.se%2FViews%2FPages%2FGetFile.ashx%3FportalId%3D56%26cat%3D139199%26docId%3D1110196%26propId%3D5&ext=1418251026&hash=AcmwycTrn7_py86H_aTgPc_DF0Y7yXjO6r_iirEzconpng

   Rune L. Hansen:
   Det utgjør vel ingen forskjell, Alexandra Hasselström? Haag-konvensjonene om foreldre og barn er i bunn og grunn det samme og krenker Barnekonvensjonen og våre andre menneske-rettigheter - og er fordekt skredder-sydd politisk og offentlig mafia-virksomhet med kidnappinger, fangehold og tortur av barn og foreldre.
   De er også nevnt i innledningen til Barnekonvensjonen, men ikke som noe positivt eller forpliktende.

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152426176431875

   Les hva Albert Johnsen skriver her:

   Jeg har gjort den samme oppdagelsen, Elin. Da jeg startet med menneskeretts spørsmål knyttet til Nordsjødykkernes arbeidssituasjon, trodde jeg at dette var et særtilfelle i Norge. En uheldig glipp i "verdens beste land". Senere har jeg oppdaget at det er tilsvarende svikt over hele linja. Og jeg er enig i at bak det hele er det et usynlig bakteppe til de problemene som vi ser, som i stor grad er knyttet opp mot personlige økonomiske motiver.

   *

   Elin P. Gregusson:
   Jeg er kjempeglad i Jan Eggums "Kor e alle helter hen", men lytter man til teksten, kan man blir litt nedtrykt... "Ingen tar skurker mer. Det e kver mann for seg sjøl". Men den gode nyheten er at Jan Eggums låt er fra 1993, og i dag har han bare delvis rett. Det ER ikke kver mann for seg sjøl, blant annet fordi vi har fått sosiale medier som gjør at gode krefter samarbeider på tvers av alder, bakgrunn og geografisk avstand. Det er fantastisk! : )

   https://www.youtube.com/watch?v=IjvfX0HKtRA&list=RDIjvfX0HKtRA#t=183
   Jan Eggum - Kor e alle helter hen
   Karaoke
   YOUTUBE.COM|BY JAN EGGUM

   Bjorn Hannaas:
   Internet åpner uoverskuelige muligheter for alle som ønsker at åpenhet, sannhet og rettferdighet skal seire over ondskap, undertrykking og urett som, også takket være internet, i stadig større grad avdekkes.

   
---
---

   Helge Åforetleven, 10.12. 2014 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1516489591958911/

   Skriv eller ring denne damen og fortell henne litt om realitetene .

   Et bedre vern for utsatte barn - Høyre
   http://www.hoyre.no/www/aktuelt/nyheter_fra_hoyre/Et+bedre+vern+for+utsatte+barn.d25-T3drW4q.ips
   - Jeg er stolt av regjeringen og samarbeidspartiene som har lagt frem et budsjett hvor det aldri har vært satset mer på familievern, og hvor det statlige og ko
   HOYRE.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Hun og hennes dirigenter og offentlige med-spillere er mere enn noen andre forpliktet til å vite! En slik "uvitenhet" er ingen unnskyldning og er ingen formildende omstendighet - tvert om.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.12. 2014 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/771577589563791/

   Internasjonale menneskerettighetsdagen
   Onsdag 10 desember 2014

   I dag er verdens Menneskerettighetsdag. 10. desember 1948 vedtok FNs generalforsamling Menneskerettighetserklæringen. Erklæringen har blitt en kontrakt mellom myndighetene og deres folk som fastsetter de grunnleggende menneskerettigheter og friheter overalt i verden.

   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/MR/Verdenserkl-om-Menneskerettighetene.html
   Verdenserkl-om-Menneskerettighetene
   HUNWWW.NET

   *

   
---

---

   Marius Reikerås, 10.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152426401406875

   De tar barna fra sine familier.
   De tar familier fra barna.

   De splitter søsken.
   De hindrer søsken i å vokse opp sammen.
   De hindrer besteforeldre fra å se sine barnebarn.
   De hindrer barna i å se sin øvrige slekt.
   Og de gjør det ved å fatte sine avgjørelse bak lukkede dører.
   De selger våre hjem på tvangssalg, uten engang å kalle oss inn til muntlige forhandlinger.
   De nekter oss å anke, selv i alvorlige i straffesaker. De siler det hele bort, som dugg for solen.
   De knebler sine motstandere. Med svært så sofistikerte metoder.

   ”De” er det offentlige maskineri i Norge, og det hele er en gigantindustri.
   Dette er også en del av virkelighetens Norge. Fredsnasjonen Norge. Som i dag gir bort Nobelsfredsprisen til to uredde og flotte menneskerettsaktivister.
   Så hvorfor er det ingen som snakker om alle menneskerettsovergrepene som skjer her? Her i vårt lille land?
   Det er et berettiget spørsmål å stille på en dag som dette.

   *

   Wenche Olafsen:
   Kopierer og deler!

   Mandela Stang:
   Anke er kostbart og rettssikkerhet er for de med penger - i dagens Norge.

   Mai-Britt Svavarsson:
   Låner den æ.😀

   Monica Huseby:
   Det er vel slik at enkelte ganger så er det faktisk til barnas beste å vokse opp uten foreldres påvirkning.

   Mona Kågen:
   Som jeg så ofte har stilt spørsmål om før: Kan det være et system i systemet som forsøker å rive ned alt som det offentlige skal stå for og ivreta? Som verken innordner seg lover eller regler men følger egne lover og regler?

   Noralf Aunan:
   Som norsk statsborger skjemmes jeg i dag på vegne av de personer som er hovedansvarlig for både bv og de rettslige forhold her i landet. Kan det være noen her i landet som fortsatt mener vi er verdige tildelere av Nobels fredspris?

   Per Steinar Sørå:
   Mine søsken ble splittet på
   Denne måten!

   Britt Karin Ludvigsen:
   Uff ja sukk!

   Lasse Moen:
   NORGE er ikke verdig å dele ut fredspris, det er helt sikkert.

   Jan Aloha:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=567034900096171&set=p.567034900096171&type=1
   Jan Aloha's photo.

   Siv Elisabeth:
   Menneskerettighetene, Artikkel 6.
   Ethvert menneske har krav på overalt å bli anerkjent som retts- subjekt (juridisk person).

   Rune L. Hansen:
   Når noen og visse mennesker sier at det mange eller enkelte ganger kan være best å ikke ivareta eller prioritere noen sine menneske-rettigheter, da er det mildt sagt på høy tid å reagere!

   Cath Woldstad:
   Hvordan har det blitt så ille i dette landet? Denne deler jeg Marius. Utrolig godt skrevet.

   Erik Solberg:
   ja

   Solveig Korneliussen:
   Monica ja noen ganger, men er ikke disse barna det er snakk om.
   Norsk barnevern driver, slik det er idag maktmisbruk og urettmessig splittelse av familier i høy skala. De ødelegger tusenvis av familier på feil grunnlag med statens velsignelse. Det er den brutale sannheten.

   Heritier Jordan:
   : ( : ( : ( : ( : (

   Marit L. Faafeng:
   Det er horribelt at dette foregår i Norge anno 2014. Kunne tro at de var en egen lukket sekt!

   
---

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152426379811875

   Per Bronson:
   Dette kan jeg skrive under på, det meste selvopplevd. Godt beskrevet.

   Bente Alertsen:
   Er du sikker på at dette er bv sine feil, eller våre "lovgivende" makthavende som står bak "rundskrivene" til disse maktglade folkan ? Det ligger vel i politikken... antar jeg...

   Anki Ødegaard:
   Det handler nok noe om at "man tror det ikke", vi er oppdratt (eller hjernevaska) til at vi lever i verdens beste land. Det er frihet, demokrati, ytringsfrihet, velferd blablabla. og myndighetene vil bare vårt beste. Det er krevende når verdensbildet krakkelerer såpass kraftig som det gjør om dagen. Blir en slags kollektiv kognitiv dissonans. Mye frykt. Det gjør vondt å våkne.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Hvorfor stiller ikke vi som befolkning disse kritiske spørsmål til de som styrer her i landet.... mulig dere nekter å se det, fordi dere ikke er berørt, men om dere vil være ved det, eller ei, så begynner dette landet å ligne mer og mer på en politistat, fremfor et velfungerende demokrati... fakta !!!! reiser vi oss ikke nå, imot dette, kommer det til å koste våre barn og barnebran dyrt, den dagen vi er borte!!

   Heidi Pettersen:
   AKKURAT som de gjorde med taterne før i tida. Skulle vært "artig" å vite hvor mange av taternes etterkommere dette med bv gjelder. Selv kjenner jeg til SKREMMENDE mange.... men det blir vel omtrent som å stikke hånda inn i et vepsebol... Galskapen vil ingen ende ta.
   Greia er jo at myndighetene jo sitter med bukta og begge endene... og i de tilfellene de ikke gjør det, så sørger de for at det blir sånn...

   Vedic Terje Vedic:
   Ja hvorfor er det så få som tørr å si noe til disse overgrepa ? Forde de blir forfulgt og straffet på verst tenkelig måte , slik Ingunn blir og slik jeg og blir , med at de tar fra oss absolutt ALT , først med å true oss så med å kjøre tvans salg og tvangsflytting , og så ta i fra oss all inntekt og så tre ut av det blå ingenstedsfra en gigantisg gjeld ned over hode på oss ... advokat og rettsvesen får beskjed å sky oss og å knekke oss .

   Randi Bakkejord Johansen:
   Helt sant!

   Irene Gurses:
   Det er på sin plass at den norske stat driver et slags overgrep og maktspill over folket.Og det er på tide at folket tar igjen sin rett og krever at den norske stat blir straffet. De har skrevet under både på avtaler om barnas rettigheter og menneskerettigheter som blir brutt til stadighet. Så la oss ta tilbake våre rettigheter sammen

   Ida Marie Githmark:
   : (  : (

   Bente Alertsen:
   Den dag i dag etter denne forbrytelsen mot tatrene sitter det nå maange fientlige tatere enda her til lands å er ødelagte mennesker å fientlige mot folk å samfunn å staten.. Med andre ord "tidsinnstilte" bomber som jeg kaller det !

   Kristian Dirdal:
   Så sant så sant, og her sitter vi og ser avdanka politikere paradere pompøst i sine grå dresser for verdenspressen når de skal dele ut nobels fredspris! Prisen skal representere en fredsnasjon, men bak ryggen på disse pompøse går tusener til grunne i mangel på verdighet etter at disse "fredselskende" har misbrukt sin stilling på hjemmebane! Det er bare så synd at ikke all denne pompøsiteten snart blir avslørt som det det er, nemlig skuespill for en elite som aldri har gjort annet en å sole seg i glansen til et hardt arbeidende folk, og som misbruker makten på hjemmebane, og sloss for menneskerettene ute!

   Monicha Nyhuus Aas:
   Veldig bra skrevet Kristian Dirdal !

   Sverre Zachariassen:
   Du burde fått nobels fredpris!:-) det hadde blitt et slag i trynet til norge det!:-)

   Tore Svendsen:
   Velkommen etter Vedic Terje Vedic

   Bente Alertsen:
   Ja, noen får ikke gå på skole, men her får ikke barn bo hos sine foreldre slik barn ønsker !

   Vedic Terje Vedic:
   Nei Tore jeg er ikke etter : ) det har pågått i mangen år med meg fra flere kanter .

   Monicha Nyhuus Aas:
   ja Vedic Terje Vedic, du har vel i grunnen kjent på det meste  

   Joni Dear:
   Burde demonstrert utenfor og rundt der de utdeler prisen. En god gammeldags demonstrasjon. Burde og blitt gjort ved hver anledning der den norske stat hevder hvor bra norge er. Og håpe at budskapen begynner å synke inn etterhvert. For allerede nå er det så mange som ikke har noe å tape, de har allerede mistet alt som er verdt noe. Og mange som fortsatt har et siste håp. Vi begynner å bli så mange, hvorfor finner vi oss i å bli behandlet på den måten? Eller var det mangel på behandling?

   Tore Svendsen:
   Meg å. jeg sitter igjen med så å si ingenting.

   Cecilie Olsen:
   Bente Alertsen seriøst? Fordi de er tatere er de tidsinnstilte bomber?
   Hva med de norske barna?

   Pippi Høytoppsok:
   FTS

   Enrique Perez-Terron:
   Løsningen er å dokumentere forholdene hinsides all tvil. Dette krever at en rekke foreldre velger å stå frem, og offentliggjør alle papirer i sakene sine.
   Myndighetene har ingen papirer i slike saker som ikke begge foreldre har innsynsrett i. Da kan den ene forelder offentliggjøre. Dersom det er strid mellom foreldrene, kan ingen av dem nekte den andre å snakke om saken, eller å offentliggjøre.

   Wenche Miriam:
   Deler denne for det er sååååå sanne ord .

   Veronika Wiulsrød:
   Hykleriet blir ekstra tydelig på dager som dette : (

   Solveig Korneliussen:
   I BV saker tror jeg mange holder kjeft offentlig nettopp av hensyn til sine barn. Det er en håpløs situasjon for de utsatte..

   Anne Rønnaug Teigen:
   Ja, det kan du sannelig si Marius!

   Anne Vaagenes:
   Det er sant Marius R 
: ) Du er en kjempegod talsmann for menneskerettighetene. <3

   Reidar Barstad:
   Man skulle ikke oppfordre barna til å ha idoler som er musikkstjerner eller idrettsstjerner, men heller å se opp til slike mennesker som Marius Reikerås som ofrer så mye i forsvaret av de som blir urettferdig behandlet av samfunnet.

   Roger Larsen:
   Ga opp, drit.... HELT ÆRLIG... F politikære, di kjæmpæ kun førr se sjøl. Dåkker anner,.. stå på... Helt ærlig, værden e noko drit, Sjøl di minste e Værd meir enn di som snakkæ førr oss,...... Sku ha ønskæ at folk våknæ opp,... men Neidå,. min familie e mytje beire enn dåkkers........ 
: ) Jaja e fækk no dattræ heim igår, så dæ så.... : )

   Bjørg Blakkisrud:
   Uff da : (

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152426363141875

   Fylkesnemnda skriver ut vedtak, og stempler det som "Unntatt offentlighet, jf offentlighetsloven § 13.1."

   Hvorfor skal et slikt vedtak være hemmelig, om det ikke er for å tildekke de menneskerettsbrudd som der forekommer?
   Menneskerettsdomstolen har for lengst sagt at det ikke lar seg gjøre i en demokratsisk rettsstat, og hemmeligholde rettssaker. Men, i Norge skjer det fortsatt. Rett foran øynene på oss.

   *

   Bianca Beate Bjørnsen:
   Norge den siste Sovjet stat?

   
---
---

   Bjørn Røkeness, 10.12. 2014 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152426798001875

   Er fint med oppmerksomheten om menneskeretts brudd mot barn  men hvor var talen om at dette foregår i stor stil i NORGE ?

   ja sjokoladen smaker vel litt bittert .Fotballen blir vanskeligere å sparke . Men ikke et ord om barn i Norge som blir nektet kontakt med sine foreldre, søsken eller venner av den norske STAT ? i Norge begår fosterBARN selvmord ca 15++ hvert år, 8 av 10 blir psykisk syke i voksen alder og deres foreldre? hvor mange dør av den mest grusomme anklagen staten kan komme med DU ELSKER IKKE DITT BARN NOK !? og dagen før Nobel utdelingen får vi vite at staten beskytter ikke barn i institusjoner eller fosterhjem . Norge nekter å godta at barn skal ha en mulighet til å til å klage på behandlingen de får under statelig omsorg ? Børge Brende sier ingenting om at han har måtte stå skole rett i FN for menneskerettsbrudd ( nei da viser media timer om Northugs fyllekjøring ? India var et av et antall land som lurte på hvorfor er det et så skyhøyt med omsorgsovertagelser i Norge . ja trist med barn som må jobbe men hva er livet uten ekte kjærlighet . Er skremt over at noen mener at Christoffer saken, den gutten som sultet ble sultet til døde eller alvdalsaken beviser at alt får få barn er i fosterhjem ? fosterhjem og institusjoner tjener hundretalls millioner mens de dreper et titalls barn hvert år! fler en de som dør i sine biologiske hjem . og Horne fremstår som overrasket over NYE opplysninger om norsk barnevern ? har hatt disse opplysningene i mange år !! BARNS BESTE er IKKE at voksene tjener seg rike på deres bekostning ; (

   *

   
---
---

   Marius Ruderaas, 10.12. 2014 via Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/LfX666/posts/10154880887120405

   Det er vanskelig å forstå hvordan personer med makt tenker, og hva de blir revet med i. Sunn fornuft, er ihvertfall ikke en av de tingene de fortsatt har.

   At barnevernet i Norge styres mye fra hva ett menneske har sagt, og tror og mener.... Ja hun var vel Gud selv? NEI, hun var gal. Rulle rundt på gulvet gal. Men politikere og offentlige instanser følger fortsatt disse "regler" uten å engang blunke. Finnes det ingen i norsk politikk som er evneveike nok til å skjønne at dette er feil??? Dette er ikke det eneste som er feil med norsk politikk, på ingen måte... Høns kunne gjort en bedre jobb på mange områder... Men at noe så seriøst som en familie blir behandlet som et konkursbo uten viten, er skammelig. Har forsøkt å søke norske medier med mareritt historier også, men det virker som at A: De er kjøpt og betalt. B: De tørr ikke. Om du finner det skriver som latterlig, se bare på hva Marius Reikerås har nådd igjen med, og hva internasjonal presse mener om det..... Ja, ustrukturert.... bare dritt lei av at personer med makt skal kunne mene noe som ikke er sant!

   *

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, torsdag 11. desember 2014, Vinberget: 

   Tildels regn og yr og fra 4 til 1 pluss-grad Celsius her ute i natt. Grålig, overskyet drivende fra vest, yr og 1 pluss-grad frem mot 09-tiden. Tildels regn, yr, hagl og torden utover formiddagen, med oppmot 3 pluss-grader frem mot 12-tiden. Disig himmel, regn og 2 pluss-grader frem mot klokken 13. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørkt, regn, mye lyn og torden, hagl og 2 pluss-grader utover kvelden. Uten lyn og torden mot midnatt, men ellers omtrent det samme.
   
---
---

   Marius Reikerås, 11.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152427822186875

   Ingen kan mer om Scanidianvian Star saken enn Mike Axdal. Les hva han skriver:

   Mike Axdal, ‎Scandinavian Stars Danske Støtteforening:

   Der er så meget man ikke forstår - Der er så meget man ikke skal forstå. - Der er så meget man ikke vil forstå.

   Fællesnævner for Oslo Politiet.

   Jeg har aldrig i mit gode lange liv oplevet noget så amatøragtigt, som 13 Juni Rapporten fra projektgruppen, om Scandinavian Star, jeg kan plukke ud mere end 56 faktuelle fejl, en række usandheder og påstande som politiet i Oslo, har brugt i denne rapport.

   Når jeg så møder politiet d 10 December 2014 på en adresse i Slagelse i Danmark fik jeg bare bekræftet, årsagen til amatørgruppens arbejdsmetoder, totalt uforberedte og inkompetente.

   Flere steder i 13 Juni Rapporten har politiet opdigtet forhold, som ikke stemmer med virkeligheden, gengivelse af fejl og fejl og fejl, fordi, Politiet ikke har haft interesse i at se på nye oplysninger og efterforske udefra nye oplysninger.

   Er der ingen der fatter at Scandinavian Star branden var planlagt længe før branden som led i en række andre skibsbrande og forlis, Hvidvaskning af narkopenge fra Columbia. over til skattely.

   Vågn nu op for pokker da.

   Ønsker alle en god dag.

   http://www.dagbladet.no/2014/06/13/nyheter/innenriks/erik_mork_andersen/scandinavian_star/etterforskning/33828921/

   *

   Anne-britt Kaltun:
   Politiet var nok og er heller nå ikke kompetent til å etterforske den saken som som er utilgivelig. Gi en som døde i brannen skylden var en lett løsning for han kunne jo ikke svare for seg. En undrer seg på mange ganger hva er det som hender med politiet i Norge det virket som de tar lettvinte løsninger på ganske mange alvorlige forbrytelser og det er en skandale. De vil jo heller ikke innrømme feil uansett, så tilliten til politiet er ganske tynnslitt for veldig mange i hvertfall til å løse store oppgaver, men dette er jo bare min mening.....

   Rune L. Hansen:
   Politiet i velkjent stil, i flere ti-år nu, stadig verre og verre. Gjennom-korrupt politisk og offentlig mafia-virksomhet. Som blandt annet nekter sivil-befolkningen tilgang til lov og rett. Bortsett fra som narre-spill i makabre tragi-komedier.

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152427858256875

   Den meldingen som jeg her fikk, reflekterer den rettsløse tilstanden som tusenvis av besteforeldre opplever i Norge.
   Kan noen gi meg ett godt argument for hvorfor besteforeldre skal bli nektet å få se sine barnebarn. Eller at barn skal bli nektet å se sine besteforeldre?

   Kan noen gi meg ett godt argument for at søsken skal splittes?
   Jeg synes denne bestemoren oppsummer godt med å si: Hva galt har vi gjort???

   "Vi er et besteforeldre par som føler oss totalt overkjørt av barnevernet i Hamar. Vi søkte om å bli fosterhjem for våre 2 barnebarn, 3 og 7 år. Fikk avslag av barnevernet og i fylkesnemda. Skal i tingretten 7 januar. Historien her er lang, men det manglende samarbeid med barnevernet er helt horribelt. Guttene bor nå i hvert sitt fosterhjem. 7 åringen har det kjempetøft, da hans eneste ønske er å komme hjem til Hamar. Barnevernet neglisjerer hans ønsker og de setter strenge grenser for vår kontakt med barnebarna. Hva galt har vi gjort?????
   Mvh xxxx

   *

   Kjell Melhus:
   det er mange i den båten også dessverre, å man kan vel ikke si annet enn at EMK brytes på det punktet også?

   Anki Ødegaard:
   Det er bv sin agenda: ødelegge familier, splitte og herske. Så kan man spørre seg hvorfor. Det blir litt mer innviklet å forklare, dessuten; folk flest vil ikke vite om det. The world is upside down
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=853536164668062&set=p.853536164668062&type=1
   Anki Ødegaard's photo.

   Per Steinar Sørå:
   Mine besteforeldre var for gamle til å ha meg som liten. Bv mente at jeg var for åndssvak!

   Anne-Kristin Abbedissen:
   Iflg. bvt så er det fordommer som avgjør. Når voksne barn tar feile valg eller blir stemplet som uskikket (av dem selvsagt), så er det omsorgsvikt i generasjoner. Enkelt og greit for dem og domstolene, men ikke for oss! Hvis jeg, som har vært voksen i en del år, beslutter å prøve div. rusmidler, da er det mine foreldre sin feil. Siden begge er gått bort, så kan de ikke svare for seg heller. Æreskrenkelse fra det off. Gleder hjertet mitt at så mange tar til motmæle! Skjønner ikke at noen orker å ha en sånn jobb? Sverte andre mennesker på det groveste, synsing og anklager som ikke henger på en greip. Må værer noe galt med oppdragelsen til disse menneskene.

   Tone Berild Kristiansen:
   Åhhhhh!

   Nils Johan Persen Utsi:
   Jeg tror at dere som besteforeldre bør angripe saken utifra hva som faktiskt er til barnets beste. Det er vanskelig å se at det er til barnets beste å miste kontakten med sin nærmeste familie som besteforeldre jo er. At foreldrene kan komme på besøk til besteforeldrene for å hilse på barnet sitt - dersom det er dette BV prøver å unngå - ser jeg ikke som noe problem når det skjer mens foreldrene er oppegående mennesker som prøver å komme seg ut av en antagelig vanskelig livssituasjon. Greier de å bli "normale" igjen kan barnet tilbakeføres dem. Det må jo være til barnets beste? Det er greit at det kan finnes foreldre som absolutt ikke bør ha kontakt med barna sine - men hvor går grensen?

   Stig Berntsen:
   Æ har en X såm opptrer på den måten. Min mamma, bestemor, har sett ongan mine 2 gang på 1 år.. bægge gang på mamman min sitt iniativ.. min X e ikke født m d voksengenet såm si ho ska ta kontakt m min del av familien. Å ikke nokk m d, men dæm har å 2 eldre søsken.. dæm har møttes 2 gang siste år.. å da va d dattra mi på 12 såm tok kontakt m min X før ho ville se søskenan. Å barneværnet, el ska æ si mammaværnet støtte og anbefale mor detta. Å alt bunne ut i storm i et vannglass.. å at æ kjæfta på mor åvenfør den nye typen hænnes så ho tapte annsikt. (ånei ongan va ikke tell stede) Mammaværnet og mor anmeldt mæ selvsakt, men anmeldelsan blei hænnlagt. Men alikavæll så opprættholde mammaværnet anklagan mot mæ. Så her sett æ.. åverkjørt av mammaværnet såm bære vil d værste før mine barn tydelivis. D e snart 1 år sia æ had di minste jenten mine.. d e snart jul.. jul nr 2 såm X'n ska klar å ødelægg før mæ.. søskenan og min familie. Kan jo nævnes at æ står m den daglige omsorg før den eldste av di to minnste. Men mor utøve selvtækt m mammaværnets vællsignelse. Æ e makteslaus å føle æ dør litt kvær dag...

   Line Johansen:
   typisk barnefjærn, påstandan om å vell barnas beste e ikkje annæ enn løgn, løgn å atter løgn !!! di sku alle vørte fjærne frå sine familier å plasser borte i laaang ti, fått kjent på dæ !! så sku vi sett korsn di taklæ d !!!

   Anne-Kristin Abbedissen:
   Mitt inntrykk av bvt er at en familie stopper med mor og far. jeg er enig i at foreldre er det viktigste i barns liv. Men, takket være min egen barndom som besto av besteforeldre og en stor øvrig slekt, så ser jeg hvor heldig jeg var. Ingenting kan erstatte de biologiske båndene. Tv lager mange innslag om mennesker som reiser verden rundt for å finne sine slektninger. Alle sier at " det har alltid vært noe som har manglet i mitt liv!"

   Rune L. Hansen:
   Grensen går ved våre menneske-rettigheter og lovlig lov og rett, Nils Johan Persen. Og den politiske og offentlige mafiaen i Norge står for det motsatte av dette.
   Du har ingen rett til å stigmatisere ofrene for en slik mafia-virksomhet.
   Er det rart om folk blir syke av å mishandle og ødelegge barn og foreldre?

   http://www.agderposten.no/nyheter/krisen-i-barnevernet-hver-4-sykemeldt-1.1357126
   Krisen i barnevernet: Hver 4. sykemeldt
   27 prosent av de 38 ansatte i barnevernet i Arendal kommune sykmeldte. Det er mer enn hver fjerde...
   AGDERPOSTEN.NO|BY VIDAR FLØDE VIFL@AGDERPOSTEN.NO 977 07 707

   Elisabeth Haugen:
   Slutter meg til Anne-Kristin Abbedissen her.

   
---
---

   Jarl Inge Sandvik, 11.12. 2014 via tilbakeføring til biologiske foreldre:
   https://www.facebook.com/groups/457483927687528/permalink/527861497316437/

   Dagens e post til PST: Ber der få en slutt på barnvern som utgjør en økonomisk og sikkerhets trussel for Norge.

   Nå er det meg opplyst via media at Russland og India blant annet er nasjoner som pga av Barnvernets virke her innbefatte domstolenes avgjørelser utgjør en stor fare for nasjonen.
   Selvsagt er det vår plikt å informere disse stater om brudd på menneskerett i Norge. Politi virker til i stor grad kun prøve skjule sin Krim mot borger her barn og voksne i Norge.
   Ber derfor der i PST hindre Barnvernets virke som ikkje er til barns beste dokumentert via mange rapporter over mange år. Ber dere også sende disse rapporter til Russerne og til India med en beklagelse for det inntrufne. Der Politi har forsvart en sadisme som er umenneskelig og i strid med en hver konvensjon av internasjonal karakter. Ber også om at Norge fraskriver seg retten til EMK som konsekvens.

   MVh
   Jarl Inge Sandvik
   Hamrane 12
   5563 Førresfjorden

   *

   
---
---

   Fortsettelse fra 09.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152424773061875

   Vegar Bakke Larsen:
   Ja, ganske utrolig dette ja! Det hadde vært veldig gøy og lese om hvor russland, india, nigeria og tsjekkia anklager staten Norge for menneskerettsbrudd. Send gjerne linker :DDa blir jeg glad : )

   Tone Berild Kristiansen:
   Er allerede reikeråssert.

   Jaran Gaarder Heggen:
   JAHA, men skal man da ta det veldig seriøst det land som er kjent for å la unger dø på gata uten noen form for tilsyn, sier?
   Land som er kjent for å stue psykisk utviklingshemmede barn sammen på barnhjem, der de blir innelåst og i beste fall får 1 måltid mat om dagen ... hvis foreldrene har råd til å betale for det ...
   Skal vi virkelig ta det de forfekter som seriøse utspill, eller er det kun et spill for galleriet?
   Ingen av nevnte land har noen som helst sosialt sikkerhetsnett for det samme som de anklager norske stat for.
   Det er greit at barnevernet i Norge gjør mye feil og at det er endel maktdemostrasjoner fra enkeltmennesker ute å går der ...
   MEN HELT SERIØST, Jobb mot det og ikke trekk inn uttalelser fra land som ikke gjør en fandens skitt for noen form for menneskerettigheter inn i den kampen, det blir bare latterlig og den viktige saken det er å bedre situasjonen i Norge blir bare ødelagt når den type ting blir trukket inn som noe vektig...

   Rune L. Hansen:
   Skulle ikke tro du har vært i andre land før. Jaran Gaarder Heggen.
   Og det at du bagatelliserer det som skjer i Norge sier vel sitt, om deg.

   Nils Johan Persen Utsi:
   Problemet er vel at det sosiale sikkerhetsnettet som Heggen viser til, har sine mangler. Det viser seg spesielt når det offentlige selv gjør feil, da har enkeltmennesket ingen rettigheter. Tar man opp kampen, ender man syk og invalidisert med uføretrygd som resultat. Mao. det er det offentlige selv som produserer klienter til sikkerhetsnettet sitt.

   Hilde Salvesen:
   Makt er et interessant fenomen... - det er helt sikkert. Heldigvis er bevisstheten stor blant befolkningen & lyset som treffer vår klode setter fokus på indre autoritet... : ) Takk for alt du deler..
   https://www.facebook.com/362231420471759/photos/a.362269433801291.103621.362231420471759/959530264075202/?type=1&theater
   Anonymous ART of Revolution's photo.

   Jaran Gaarder Heggen:
   Rune L. Larsen - Hvor har jeg bagatellisert det som skjer i Norge? Du får lære deg å lese det som skrives i steden for å lese det du ønsker det skal stå, så du kan komme med noe du selv tror er en adekvat uttalelse.

   Lill Gansmoe:
   Enig med Heggen i at å dra inn disse landene som er mye verre enn Norge blir feil. På den andre siden så gjøres det utrolig mange overgrep mot mennesker i Norge, og det skal vi ikke skyve under teppet. Takker til Marius som alltid tar for seg menneskerettighetene, noe som også er nødvendig i vårt lille land, Norge for menneske-rettighetene brytes titt og ofte i landet vårt.

   Rune L. Hansen:
   Det er mange med meg som vet at de fleste land i verden ikke er verre enn Norge. Tvert om. Men den norske politiske mafiaen som sitter på olje-pengene sitt makt- og propaganda-maskineri er verdens mest ressurssterke i å indoktrinere.

   Jaran Gaarder Heggen:
   Rune L. Hansen - Du er ikke noe annet enn et konspirasjonstroll, det er ganske tydelig.
   Det å komme å påstå at Russland, eller noen av de andre landene Marius her har nevnt er bedre på barnevern enn Norge er helt bak mål !!!
   Jeg er helt enig i at det pågår en hel masse maktmissbruk i norsk barnevern og at de gjør en masse feil i tillegg, men det å trekke inn uttalelser fra land som over hode ikke har barnevern eller som behandler mennesker med PU som søppel, det blir helt feil i kampen om å få det bedre i Norge.
   Jeg mener også som Marius at det pågår brudd på menneskerettigheter i Norge over en lav sko ... MEN ...
   Det er ikke sånn at all fokus er bra fokus, disse landene setter fokus på Norge for å unngå fokus på egne handlinger, det burde være så åpenlyst at ALLE forsto det.
   skal man sammenligne med andre land så får man i hvert fall sammenligne med land som har noen form for menneskeverd og sosiale hjelpenettverk.

   Rune L. Hansen:
   Det er sikkert nok også offentlig ansatte politikere og dommere etc. i Russland som begår menneskeretts-forbrytelser. Kanskje også overfor barn og foreldre. Men de forbrytelser mot menneskeheten og det folkemord som pågår i dagens Norge finner ikke sted i Russland.

   Jaran Gaarder Heggen:
   Joda, hver eneste dag, det står bare ikke om det i norske medier ...
   Og hva slags folkemord er det som skjer i Norge?

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke alle og enhver som begrenser seg til norsk masse-media og politisk propaganda eller som ikke kjenner til hvordan det er i andre land, Jaran Gaarder Heggen. Det er gledeligvis heller ikke alle og enhver som bagatelliserer hva som fåregår i Norge.

   Jaran Gaarder Heggen:
   Igjen så må jeg få deg til å fortelle HVOR du har det fra at jeg bagatelliserer ting som skjer i Norge? Jeg vil også gjerne vite hvor du har det fra at jeg utelukkende forholder meg til norsk media og jeg vil veldig gjerne SE DEG SVARE PÅ HVOR OG HVA SLAGS FOLKEMORD SOM SKJER I NORGE !
   Uten svar på dette så vil jeg fortsette å se på deg som et konspirasjonstroll uten noen form for grunnlag for dine frem til nå totalt latterlige utsagn !!!
   Du viser deg bare som en som totalt ødelegger for de virkelig viktige sakene som det må kjempes for i Norge når det kommer til rettssikkerhet og menneskerettigheter.
   Er det en ting man ikke trenger i seriøst alvorlige saker som dette så er det konspirasjonstroll som slenger ut en hel masse udokumenterte utsagn slik du gjør.
   Du gjentar deg selv med uttalelser uten dokumentasjon, du prøver det du kan å benytte deg av videns kjente metoder for hersketeknikk i en diskusjon når du ikke klarer å dokumentere dine påstander, du påstår at folk du ikke vet noen ting om ikke vet noe om utlandet fordi de etter ditt utsagn kun forholder seg til "norsk propaganda".
   Sorry, men det eneste du faktisk gjør er å vise deg som en person uten belegg for et ord av det du skriver. En som utelukkende ødelegger viktige saker med å trekke inn "egenpåståtte sannheter" som utelukkende salter ut viktige saker slik at folk mister fokus på de faktiske hendelsene.
   Om det er noen som forsøker å føre propaganda her så er det konspirasjonstroll som deg Rune L. Larsen.

   Rune L. Hansen:
   Minst en majoritet av dagens norske dommere er meget sentrale nøkkel-personer for en politisk og offentlig mafia-virksomhet som enda hærjer fritt. Rettssikkerhet en menneskerett som er fullstendig vilkårlig og fraværende i dagens Norge, for å si det mildt. Norge har efter hvert blitt et terror-regime, hvor ikke en eneste en av våre menneske-rettigheter respekteres av den offentlige forvaltningen. Sentralt i denne mafia-virksomheten er kidnapping, fangehold, tortur, terror, utplyndring og ødeleggelse av barn og foreldre.
   I Norge terroriseres, kidnappes, fangeholdes, utplyndres og tortureres snart alle barn - og foreldre. En smittsom politikk som stadig mere og verre perverterer landet og verden.
   Norge, landet med de kidnappede og fangeholdte barna. Og foreldrene. Og besteforeldrene.
   Slike former for grotesk politisk og offentlig kriminalitet har verden knapt noensinne sett maken til.
   De kidnapper fra alle og enhver. Unntatt fra seg selv og sine venner og med-spillere.
   Veldig praktisk og nyttig for den politiske og offentlige mafiaen - ja, for hvem som helst egentlig - også slik å kunne bestemme hvem livet skal ødelegges for. Og hvem som skal premieres, osv. Det kan lønne seg å ha de rette venner eller den rette politikk. Og ikke feil motstandere, eller fiender.

   Barn og foreldre som får krenket og blir fratatt sine "umistelige og uavhendelige" menneske-rettigheter. Deriblandt foreldre-retten og retten til sitt familie-liv. Med de groteske konsekvenser dette automatisk impliserer og medfører. Meget grove og straffbare forbrytelser i nærsagt alle land - og inter-nasjonalt - og i Straffeloven.
   En politisk og offentlig forvaltning som nekter sivil-befolkningen - ikke bare meg og min familie - den viktigste halvdel av Straffeloven og våre menneske-rettigheter og Grunnlovens. To viktige stikkord for hva de driver med er nepotisme og impunity.
   Dette er solid og grundig dokumentert og bevist i min politi-anmeldelse. Også med blandt annet mange tusener vitnesbyrd fra barn og foreldre.

   Vi har en masse-media som ikke virker, et rettsvesen som ikke virker, et NAV som ikke virker, et menneskevern som ikke virker, et familievern som ikke virker, et barnevern som ikke virker, politikk som er forkrøplet, osv. Men som typisk nok virker motsatt lov og rett, kultur, anstendighet og demokrati. Mildt sagt. Mange, stadig flere og flere, har fått interesse, karriære og fortjeneste for forbrytelser mot våre menneske-rettigheter. Et rettsvesen og en offentlig forvaltning som nokså fullstendig forbigår og fortier våre menneske-rettigheter - og som forbryter seg uhyre grovt overfor sivil-befolkningen. Et såkalt barnevern som systematisk og i stor stil utøver groveste former for vold, terror, tortur og utplyndring overfor barn, foreldre og samfunnet. Et NAV som systematisk og i stor stil diskriminerer samt nekter sivil-befolkningen våre økonomiske menneske-rettigheter. En politisk feminisme som premierer falske alene-mødre (og -fedre) og falsk familie-stand i en for verden revolusjonerende sjokk-behandling. Omtrent en fjerde-del av alle barn i Norge nu med falske "alene-mødre"! Et slikt enormt "sosialt eksperiment" er i seg selv både et folkemord og en gedigen forbrytelse mot menneskeheten. Med kidnappede, fangeholdte, torturerte, utplyndrede, degraderte og diskriminerte barn og foreldre. Og en enda pågående ødeleggelse og feminisering også av fremtidige generasjoner. Groveste forbrytelser mot barns og foreldres rett til familie-liv og foreldre-rett. Og til ikke å bli torturert. Osv.

   Jaran Gaarder Heggen:
   Dette er fremdeles utelukkende din egen forvridde propaganda fordi du er en gang i tiden har blitt forsmådd av den norske stat, brorparten av det du har ramser opp er utelukkende synsinger uten belegg, uten dokumentasjon.
   JEg kunne vært enig med deg om du ikke hadde trekt inn så fordømt mye konspirasjonsteori i alt du sier, men slik du legger frem din egne påståtte sannheter så oppleves det for meg bare som uttalelser fra en person som har en personlig vendetta mot norsk rettsvesen og det er det som overstyrer alt annet.
   SORRY, men det du kommer med er fremdeles bare konspirasjonsteori fra en forsmådd person med en vendetta mot norsk rettsvesen, og dermed er du ikke noe bedre enn de du prøver å kaste dritt om.
   Derimot er jeg HELT enig med de som mener at det må en utbytting av dommere og jurister i norsk rettsvesen, det er altfor mange som bruker posisjonen sin, det må også bli en slutt på at dommere og andre i som har utøvende makt kan være med i lukkede brorskap.
   men det du driver på med, det fører bare til å sette de virkelige problemene i norsk rettsvesen i bakhånd for å føre ord for din egen personlige vendetta som det eneste rette.
   Jeg sier det igjen... DU er ikke noe annet enn et konspirasjontroll med en personlig vendetta.

   Rune L. Hansen:
   Du har en forskrudd, usaklig og uanstendig måte å argumentere på, Jaran Gaarder Heggen.

   Jaran Gaarder Heggen:
   Du må gjerne fortsette med alle dine forsøk på hersketeknikker, men det hjelper ikke på det faktum at du forfekter ting på en måte som stiller viktige saker i et dårlig lys.
   JEg har stor forståelse for at det gjør vondt å få en dom mot seg og det er mange som opplever feil og motgang i systemet Norge, jeg er en av dem, men det betyr ikke at jeg tyr til dårlige teorier om sammensvergelser av den grunn.
   Men seriøst, dette våse du driver med, det trøtter meg, jeg har viktigere ting å drive med.
   Du får ha lykke til med dine ting, også håper jeg inderlig at det ikke ødelegger for de som virkelig trenger oppmerksomhet i Norge!

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/
   Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre)
   Public Group - 212 Members

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig er foreldre, stor-familie, politi og rettsvesen de fleste steder i verden barnevern. Men i dagens Norge er det fullstendig motsatt. Mildt sagt. Det som egentlig skal være barns og foreldres sosiale trygghet og sikkerhetsnett er i dagens Norge ødeleggende og livs-farlig for barn og foreldre.

   Nils Johan Persen Utsi:
   Når noen nevner sammensvergelser her, forstår jeg det slik at det gjøres for å latterliggjøre samfunnskritikk. Om man kritiserer deler av det norske samfunnssystemet er det ikke ensbetydende med at man er opphengt i "konspirasjonsteorier", mao. mere eller mindre sprø. Jeg ser det som et sunnhetstegn at folk stiller spørsmål ved om det norske samfunnssystemet er bra nok. Om du, Heggen, f.eks. var litt mere opptatt av om kritikken, helt eller delvis var berettiget, ville du ikke begynt å henge ut dem som våger å si sin mening; som "konspirasjonsteoretikere"... det er faktiskt en hersketeknikk du selv utøver da, ved å latterliggjøre din meningsmotstandere..

   Torbjørn Haugen:
   det at det offentlige i enkelte av de land det her er snakk om ikke foretar seg noe eller gjør veldig lite i forhold til det å ta barn fra foreldre kan jo på den annen side også oppfattes som noe positivt

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke mange steder i verden at barn, foreldre og familier i sivil-befolkningen systematisk og bevisst kidnappes, fangeholdes, tortureres og ødelegges. Tvert om! Men det er norsk offentlig uhyre grov-kriminell mafia-politikk.

   Rune L. Hansen:
   Mennesker som hevder eller tror at noe i Straffeloven, Menneskerettsloven og Grunnloven i Norge er feil burde vel heller si det? Men det er faktisk opptil 30 år fengsel-straff for kidnapping og fangehold av barn (og foreldre) - Strl. 2005 kap. 16. Og iøvrig i det heletatt på kryss og tvers ulovlig i henhold til våre menneske-rettigheter og alt av lovlig lov og rett i Norge. At vi har en politisk og offentlig mafia-virksomhet og dens med-spillere som ikke i det heletatt bryr seg om lovlig lov og rett (annet enn i falskhet) - utgør et groteskt terror-regime.

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152428501506875

   Problemstilling:

   Sett at den unge mexikaneren som fikk markert seg under Noblesmarkeringen i går, ikke har råd til å betale boten på 15000?
   Hva da? For det er jo ikke lov etter menneskerettene med gjeldsfengsel.

   *

   Kjell Melhus:
   Utvisningsvedtak på ham nå melder Vg

   Monicha Nyhuus Aas:
   det samme spurte jeg om her hjemme. hvor stor er sannsynligheten for at han har det ??

   Sveinung Vegsund:
   NAV ordner opp ?

   MonaLisa FrkPære Johansen:
   Den menneskeretten der blir jo knekt på daglig basis i dette landet. Og; 15000 kr for å ønske å prate med noen? (Innbiller meg at det var hensikten)

   Ellen Skaug:
   penger, penger og atter penger

   Monicha Nyhuus Aas:
   ja, de får generert en haug med kroner , inni si ega sentrifuge ja... det er hva det er.

   Ellen Skaug:
   så ett snitt for og hale inn noen kroner vet du, han skulle jo bare ytre sin menneskerett, han gjorde jo ikke noe galt i og for seg

   Rune Fardal:
   Ikke lov med gjeldsfengsel?
   Betaler du ikke bøter, vanker x antall dager i fengsel. kan dette være en udetonert juss-bombe? Eller har de belegg for det?

   
---
---

   Jarl Inge Sandvik, 08.12. 2014 shared Likestilling for Fedre's photo:
   https://www.facebook.com/LikestillingForFedre/photos/a.578402158838011.1073741828.578378542173706/895178423827048/?type=1

   1889073_895178423827048_758285201216088982_o.jpg

   ALLE VET AT STJELING ER GALT, BORTSETT FRA DOMMERE
   Til og med barn ved at å stjele er galt.
   Dommere stjeler hver eneste dag barn sin tid med pappaen sin. Stjele barn sin kontakt med pappa er i strid med Barnelovens § 42 om barnets rett til samvær med begge foreldre.
   Likestilling for Fedre

   *

   Jarl Inge Sandvik:
   Mange anmeldelser vil komme fra tidligere undertrykte barn i Nær fremtid mot Dommer og Politi og barneverns ansatte.

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetserklæringen Art 16 p1:
   "Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."

   Rune L. Hansen:
   Ikke bare rett til, men krav på.

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, fredag 12. desember 2014, Vinberget: 

   Mørkt, regn og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet fra vest, yr og fra 1 til 2 pluss-grader og hagl-flekker hist og pist utover formiddagen frem mot klokken 12. I dag skal jeg skrive minst mulig her. Forsøker å fordype meg i den kinesiske film-serien jeg ser på. Tildels mindre overskyet og tildels uten nedbør utover eftermiddagen og kvelden og ellers omtrent det samme med 1 pluss-grad. Videre mørkt og nokså mye regn utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, lørdag 13. desember 2014, Vinberget: 

   Mørkt, regn og omkring 1 og 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet drivende fra vest, tildels regn, yr og hagl og i overkant av null grader utover formiddagen frem mot klokken 12. Tildels mindre overskyet utover eftermiddagen og iøvrig omtrent det samme, tildels også noe sne og i underkant av null grader. Omtrent det samme også utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Jane Kile, 13.12. 2014 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1517736135167590/

   Gjør vi rett når vi belyser de skadevirkningene det såkalte barnevernet påfører barn og familie?

   "Skadelig utvikling
   Han mener også at utviklingen de siste månedene er skadelig for arbeidsmiljøet, og at dette smitter over på tjenestetilbud, rekruttering og kvalitet.
   – Utviklingen vi har sett, forringer nødvendig tillit og integritet i tjenesten, og til sjuende og sist setter det barn, og familiers trygghet, og forutsetning for å få hjelp, i fare."
   Arbeidsmiljøet blir skadelig, og rekrutteringen blir vanskelig.
   Elefanten i rommet er den alle vet om, men som ingen våger snakke om.

   Hvem bør de egentlig lytte til?
   Jeg la inn følgende kommentar:

   "Hvis det virkelig er slik at barnevernet blir sett i kortene hele tiden, så undrer jeg meg over at Sveaass virkelig kan overse metodene barneverntjenesten bruker for å kunne ta barn fra familien.
   Løgnen får råde når det dekkes over hvordan falske og bestilte bekymringsmeldinger blir benyttet for å kunne skille små barn fra sine egne familier.
   Barnevernet bør reorganiseres og justismordene bør ryddes opp i.
   Det er på tide at Sveaass setter seg ned med hver eneste familie som har opplevd dette og la dem fortelle hvordan saksbehandlingen har foregått, men beklageligvis er det slik at den ene dekker over den andres løgner her.
   Jeg kjenner ikke til barnevernet i denne kommunen, men det er lignende tilstander i hele landet, og det bør virkelig stilles spørsmål til innhenting av falske bekymringsmeldinger og den enkelte saksbehandlers faglige vurderingsevne og egnethet til å skulle "hjelpe" barn.
   La ikke denne elefanten forbli "elefanten irommet", men søk etter informasjon hos de familier som ødelegges på grunn av den.
   Elefanten vil ikke forsvinne før sannheten er på bordet, og da er det mange steiner som må snues.
   For det er vel barnas beste som bør være i fokus? Og da tror jeg at man må bort fra systemlojaliteten og gi definisjonsmakta til helt vanlige folk og ikke folk med en overtro på fosterhjem.
   Se på de såkalte "hjelpetiltakene" som tilbys. og spør folk hvilke nytte de har av disse. "

   Oppfordrer andre til å legge inn kommentarer også!

   http://www.bygdeposten.no/Elefanten_i_rommet-5-10-1989.html
   Elefanten i rommet
   – Barnevernet er elefanten i rommet om dagen, sa rådmann Jens Sveaass. Han er kritisk til måten barnevernet er behandlet på det siste halvåret.
   BYGDEPOSTEN.NO

   *

   Silja Irene Kaldhol:
   Dette er vel så nært man kan komme å true folk til stillhet? DET er noe jeg IKKE liker.

   Jane Kile:
   Vår taushet lar overgrepene fortsette. Vi må snakke denne elefanten ihjel.

   Åsmund Svendsen:
   Barnevernet i sin nåverende form er gått ut på dato for lenge siden. Skaper tragedier i stede for å hjelpe, se på de fruktene av demmes arbeid , er det en god frukt? Hvorfor så mange som lider av omsorgsvikt under barnevernes omsorg. Hva med avskillelse fra egen familie og slekt? Hvilkene traumer skapes i barn som blir revet ut av mors armer av politi og sure frustrerte tanter? Det er bare en industri som er børsnotert der pengenes beste står i sentrum , men de kaller det barnes beste.

   Kjell Gjerde:
   Signert, og en meget god betraktning av dette systemet : )

   John Vidar Børjesson:
   Kansje spørsmålet burde være om barnevernet behandler barn/ungdom og foreldre rett, om synsingen deres er til det beste for barnet/ungdommen. Syntes dette virker som en drittsekk som mener barnevernet gjør rett i sitt arbeid.

   Jan Myhre:
   Har rådmannen glemt hvem som herjet med taterne? Hvordan våger han å ta ordet objektivitet i sin munn? Hvor lenge tror han at han og andre er i stand til å skjule sannheten for folk flest? Faktum er at barnevernstjenesten er et gigantisk pengesluk, uten tilstrekkelig innsyn og kontroll, uten nok kompetente og erfarne saksbehandlere og ledere med nok tid. I tillegg er barn og foresatte ofre for et totalt rettsløst system som kalles fylkesnemnd. Antakelig er 2 av 3 akuttomsorgsovertakelser unødige og ulovlige - de kunne funnet sin løsning i hjemmet. Sannheten omkring taterne kom frem til slutt - den vil det nå også. At rådmenn ikke er voksne nok til å ta tak i barnevernet grundig og redelig nå er bare patetisk. At de er så opptatt av å forsvare en etat mot sin egen kommunes innbyggere er flaut, og bør få konsekvenser

   Hilde Strisland:
   WHY SO MUTHC WORDS and no action! Aha, its christmas everthing shuts down for the weekest! The, same every year in South of Norway OR IN GENERALLY. Those who need most help cant have it in DA holy times of Christmas, if they don now any or are alone in the cold streets. Wery yung ones alone, there are. o.m.g. <3 peace <3

   Hilde Strisland:
   Make some good new year planning then in your celebarsjons partys, this year! For those less blessed <3

   Arild Holta:
   Sveaass pratet direkte tull!
   "Objektive kilder"???
   Å snakke om objektive kilder for en etat som har forkastet empiri, signifikant forskning/statistikk og evidensen av høyeste grad, er helt på jordet.
   Jeg har satt meg inn i flere hundre forskningsprosjekt relatert til barn, familie og såkalt barnevern. (Dokumentert med over 150-200 lenker og kommentarer på nett. Mest samlet på forumet jeg driver.)
   Man kan ikke studere fakta- og evidens av høy grad uten å bli radikal motstander av dagens liksom-barnevern.
   Det såkalte barnevernsfaget er ideologi, moralisme, synsing, tro, osv. Det liksomobjektive er at det meste som relaterer til stat og kommune glorifiserer etaten, uten å sette seg inn i virkligheten. Det gjelder også media, som stort sett ikke gidder grave dypere enn til enkeltsaker og de offentlige aktørers babbel.
   Det blir veldig store løgner av slikt. Løgner som Sveaass og tusener av andre er nyttige propaganda-idioter for. Mens de hyller sin "objektivitet".

   Rune L. Hansen:
   Sadisme-regimet som vil ha mere kidnappinger, terror, tortur og drap i Norge i velkjent stil.
   Litt sitat:
   "«Ombudsarbeid basert på enkeltsaker, mediedebatt og berørte parters tilbakemeldinger på et tjenestefelt hvor følelsene er så sterke og subjektiviteten så altoverskyggende, kan vanskelig legges til grunn for faglig utvikling av tjenesten» skriver Sveaass.
   Skadelig utvikling
   Han mener også at utviklingen de siste månedene er skadelig for arbeidsmiljøet, og at dette smitter over på tjenestetilbud, rekruttering og kvalitet.
   – Utviklingen vi har sett, forringer nødvendig tillit og integritet i tjenesten, og til sjuende og sist setter det barn, og familiers trygghet, og forutsetning for å få hjelp, i fare."

   Rune L. Hansen:
   De groteske grov-kriminelle forbrytelser overfor med-mennesker og sivil-befolkningen forties og bagatelliseres og omskrives til "hjelp" og "trygghet" av mafia-virksomheten og dens med-spillere og propaganda. Og mange lar seg lure av slikt! Og mange tjener makt, karriære og penger på slikt!

   Nina Adele:
   Dette er første gangen Sveaas uttaler seg til media siden kritikken begynte å hagle mot barnevernstjeneten i Midtfylket Buskerud i begynnelsen av juli i år. Muligens han burde fortsatt å ikke uttale seg, når han ikke har tatt seg tid til å sette seg inn i saken kjerne.

   Rune L. Hansen:
   Både hele virksomheten i seg selv og enkelt-saker må sees og reageres kompetent på i lys av reell lovlig lov og rett. Dvs. først og fremst Menneskerettsloven og Straffeloven. Og ikke mafia-virksomhetens egne karriære-med-spillere - så som vedkommende Sveaas.
   Da ser en også lett at virksomheten er politisk og offentlig organisert forbrytelser mot menneskeheten og folkemord (Straffeloven 2005 kap. 16) og et mylder av nærsagt alt som er grovt ulovlig og straffbart.
   Og at det er ingen som helst adekvat eller lovlig begrunnelse for at ikke offentlige politikere og andre offentlig ansatte eller myndige mennesker og med-mennesker skal undersøke og reagere med særlig Straffeloven på både enkelt-saker og virksomheten i sin helhet. Tvert om!

   Nina Adele:
   Dette er slik kommunen møter kritikken de får, Rune L. Hansen 
   http://www.bygdeposten.no/F_r_hyggekveld-5-10-1752.html
   Får hyggekveld
   De ansatte i barnevernet skal få en hyggekveld, etter den tøffe tiden de har vært gjennom.
   BYGDEPOSTEN.NO

   Rune L. Hansen:
   Egoistiske karriære-bevisste terrorister, torturister, sadister og mordere som støtter og hjelper hverandre.

   Nina Adele:
   Jeg er enig med deg, men jeg bruker nok litt "mildere" ord som kamerateri og spørsmål om habilitet tror jeg snart det må rettes fokus mot..

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke "mine ord", Nina Adele, men Straffelovens og verdens-samfunnets.

   Nina Adele:
   Jeg syns det er kjempe bra at vi uttrykker oss forskjellig, for i bunn og grunn er vi jo enige : )

   Marita Neuber:
   10492551_874555972577027_1307223297192984621_n.jpg
   Marita Neuber's photo.

   Rune L. Hansen:
   Ja, men jeg og flere med kan og må uttrykke seg i pakt med Straffeloven og Menneskerettsloven og verdens-litteraturen.
   Det er en nødvendighet også det.

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, søndag 14. desember 2014, Vinberget: 

   Mørkt, regn og null grader Celsius her ute efter midnatt. For det meste det samme utover natten, efter hvert med oppmot 5 pluss-grader. Dunkelt, yr og regn, noe vind og omkring 4 pluss-grader frem mot klokken 09. Omtrent det samme og disig og mye regn og omkring 5 pluss-grader videre utover formiddagen og dagen. Nokså mørkt og fortsatt noe vind og mye regn klokken 16.30. Videre det samme og mørkt. Mørkt og regn utover kvelden, med 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 14.12. 2014 via Irina Bergset:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152433000586875

   Ca 1.05 inn i dette debattprogrammet på russisk nasjonaltv, diskuteres norsk barnevern. Vi er i ferd med å gjøre oss til latter for en hel verden, om vi ikke endrer på vår holdning overfor andre kulturer. Jeg har fått den 35 minutter lange debattsekvensen, oversatt.

   Her er noe av det som kommer frem:
   Russiske barn i fosterhjem, blir nektet å snakke sitt morsmål når de møter sine biologiske foreldre.
   De tar passene til foreldrene når de møter sine barn.
   Og foreldrene får restriksjoner mht hva de kan si til sine barn.

   Специальный корреспондент. "Блокпост" (12.12.2014) © ВГТРК
   https://www.youtube.com/watch?v=zxqnxvnVpjA
   "Специальный корреспондент" - это популярная публицистическая программа, которая выходит на телеканале "Россия" с сентября 2002 года. Каждую неделю один из в...
   YOUTUBE.COM

   *

   Lilliann Roppen:
   Restriksjoner mht kva dei kan sei til sine barn - Ja, slik er det. Om det vert sagt noke som barnevernet ikkje er enig i , så er trusselen mindre samvær overfor foreldra. Veit om ei mor som også fekk beskjed at ho ikkje fikk være med barnet sitt på do om det var nødvendig ved samvær - fostermor skulle sitte klar i naborommet... Dette vert det naturlig samvær av! - Herøy kommune Møre og Romsdal.

   Owe Hernes:
   Nå synes ikke jeg at vi skal bry oss for mye om hva russerne mener om oss, de har nok av svin på skogen og har ingen troverdighet

   Marius Reikerås:
   Det kan så være Owe. Men poenget er at vårt barnevern får stadig negativ internasjonal omtale, og det er noe vi bør ta på alvor.

   Klara Torunn Mammo Mi:
   Ka med dei ungdommar som seier at dei like sin mor sin mat best og helst vil bu hos mor si som har født dei då  Jau, slikt blir ofte forandra til at dei ikkje skjønner sitt eige beste. Sitt eige beste i BV sitt auga er at BV vinn sine saker.

   Owe Hernes:
   Helt enig, så lenge den kritikken kommer i fra rettsstater.

   Ida Marie Githmark:
   Fakta er at bv behandler vår egen befolkning og utenlanske som slaver!. De torturerer barn og foreldre psykisk som igjen fører til fysiske plager/skader!. De har overtatt Hitler sitt verk av behandling av menneske!. Slik opplever jeg det ivertfall!.

   Kjersti Mindeberg:
   EN OVERSATT VERSJON TIL ENGELSK

   The second program "Special Correspondent" about Norwegian barnvern.The first part of the program about Ukraine, the second part of the program about "Norsk barnevern". SC: "Our program has caused a strong reaction in Norway, the Norwegian mass media erupted angry rebuke and the main impact was on Astakhov". Therefore I quote most him. Astakhov: "Yes it is, the next day after the first program, the Ambassador of Norway appealed to the Russian Foreign Ministry. It was not a note of protest, but an aide memoire, where he analyzed everything that was said in the program, that's not true. Today I would like him to answer. Take attention on what happened right these days. Norway came out of the military-technical cooperation with Russia. Immediately issued a bizarre frame as a Russian fighter jet cuts the Norwegian fighter. Look on YouTube these June filming ...We need to understand why Norway today do not want to hear the truth. With us were the President of the Czech Republic, the President of Brazil, Indian President spoke about the persecution of families. These statements are not only Russian. In 2013, there were hundreds and thousands of demonstrations against barnevern BUT none of the Norwegian channel did not show it. We talked and we will tell the truth about it".

   "We are mistaken if we think that the Norwegian authorities did not know about this problem. In 2003, it was officially a study by the Norwegian Institute... of fate foster children for last 12 years. Children grew up and went to court and then was conducted the study. Was to find out that from seized from his own family had 114 children completed suicide, 150 were killed or died in foster families, 3 of 4 people are in need of psychological help after the age of majority. What the Norwegian authorities have decided to make after seeing this problem? They have allocated more money to finance BV! In 2013, trying to remove the child from the Brazilian women. She grabs her daughter and runs in the Brazilian Embassy. A few days to continue the siege of the Brazilian Embassy, barnevern not hesitate diplomatic immunity require to give them this child. BV said it was a terrible crime committed in respect of this girl!. DoYou know what? She was accused that she feeds her daughter to foreign food!!!!It was such really formulated! At this time in Oslo out thousands demonstration, which was not shows on TV. What makes the Norwegian government for the next year? They even more increase the financing of BV! After our programs for the next year, the government decided on the 26 million kronor to increase funding for BV!
   Sergei Mironov: All that we hear about BV is monstrous, it's meanly, it's immoral. This Europe wants us to impose their moral values? That such idiocy! I as a legislator I want to say, I'll do my best to never, no juvenile justice system in Russia will not. This is unacceptable.

   In conclusion, Astakhov said :"In Stavanger University conducted a study in 2013 on the activities of BV. They conclude that BV was initially suspicious of all immigrants. Now, my friends, here we discuss why this is happening? Why allow a progressive polygamy? Remember the history of Norway. Vikings degenerating always went and brought with them children and women. That is all. This historical memory. They Bring and improve their demographics".

   (...)
   Anita Skippervik:
   Til og med å fortelle barna om sine rettigheter etter barnevernskonvensjonen og EMK blir definert som psykisk misshandling av barnevernet og forsøkt hindra.

   Tone Maria Grüning:
   Barnevernet SIER at det er kulturforskjeller som gjør at utenlandske ikke forstår den norske tenkemåten til bv. Men hvis det er noen trøst for de, så er den like uforståelig for nordmenn også.

   Tone Maria Grüning:
   Spiller vel ingen rolle hva slags land kritikken kommer fra, om staten er rettsløs eller ikke! Foreldrene skal uansett tas på alvor for det de opplever i Norge.

   Jonny Thu:
   Det høres jo nesten ut som "fornorskingen" av samene på 1950 tallet dette.. ; )

   Rune L. Hansen:
   Hele poenget med den helt alminnelige praksisen at barna ikke skal kunne snakke med foreldrene og besteforeldrene etc., er at sannheten og fakta om hva som egentlig fåregår dermed lettere vil kunne komme frem.

   Rune L. Hansen:
   Og at både norske og utenlandske barn og foreldre i Norge kidnappes, fangeholdes, terroriseres, tortureres og mishandles på det groveste i offentlig regi er fakta som den politiske mafiaen i Norge og dens med-spillere gjør alt hva den kan i sin propaganda for å skjule. Mildt sagt.

   
---
---

   Geir Lundheim, 11.12. 2014 via Menneskerettighet.com:
   https://www.facebook.com/groups/237945106397143/permalink/324952524363067/

   Fra gårsdagens fredspris-utdeling og meksikaneren som demonstrerte foran millioner av seere.....

   Hadde NRK gitt over 3 minutter av sin dagsnyttsending hvis foreldre som har blitt frarøvet sine barn hadde demonstrert på den samme måten?
   ......eller hva med alle de som blir overkjørt av skatteetaten, NAV, eller andre overtramp av den norske stat - hadde disse blitt gitt over 3 minutter av den beste sendetiden til å få omtalt sine menneskerettighetsbrudd?
   Jeg nekter å tro at deres argumenter for å demonstrere hadde blitt fulgt opp på den samme måten som mexicaneren fikk.......
   .......han fikk forøvrig 15.000 kroner i bot og det må man vel si er en lav sum for å få reklame for sin sak i beste sendetid på statskanalen NRK.
   Ikke for å neglisjere mexicanernes kamp mot menneskerettighetsbrudd, men det har i timene etter blitt lagt ut side på side med mexicanernes kamp mot overgrepene.
   Dette mens tusenvis av norske borgere kjemper sin kamp mot statens overgrep - uten et ord i mediene.......
   Malala til og med forsvarer denne mexicaneren. Da bør man vel også forvente at hun ville støttet alle de nordmenn som kjemper mot urettferdig behandling og menneskerettighetsbrudd i vårt eget land.........
    .........hvis hun bare visste om realitetene i det landet som gav henne Nobels Fredspris for å kjempe mot menneskerettighetsbrudd.
   Det er en skam at ikke Norge ser sine egne menneskerettighetsbrudd og en enda større skam at alle disse nordmenn ikke en gang blir hørt........
   .......ikke en gang gjennom namsmenn, klagekontorer eller domstoler!
   Å leve er den største straffen som noen mennesker må gjennomgå, å dø blir den største befrielsen for de samme ofrene............
   .........Dessverre!

   http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19121014/10-12-2014#t=9m7s
   NRK TV - Se Dagsrevyen
   Siste nytt fra NRKs nyhetsredaksjon med magasin, sport og vær.
   TV.NRK.NO

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.12. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203727692887572

   Det politiske såkalte barnevernet i Norge er ingenting annet enn organisert grov-kriminell sadisme, terror, dumhet og egoisme.
   Glem ikke at dets dirigenter og med-spillere er likså perverse.

   *

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, mandag 15. desember 2014, Vinberget: 

   Mørkt, fuktig, noe stjerne-himmel, tildels noe yr og efter hvert regn og omkring 3 pluss-grader Celsius og mindre her ute i natt. Dunkelt, grålig overskyet fra sør-vest, grålig disig lav himmel, regn, yr og sludd og i overkant av null grader frem mot klokken 09. Derefter regn og disig med oppmot 1 pluss-grad frem mot klokken 12 og videre utover eftermiddagen. Dunkelt, disig, noe sne og i underkant av null grader henimot klokken 16. Et fly nokså lavt over her på vei mot nord-vest klokken 16.10. Helt mørkt klokken 17. Tildels med noe sne og hagl frem mot klokken 22 og derefter. Noe vind og mere nedbør mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i forgårs, 13.12. 2014:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1517736135167590/

   Rune L. Hansen:
   Ja, men jeg og flere med kan og må uttrykke seg i pakt med Straffeloven og Menneskerettsloven og verdens-litteraturen.
   Det er en nødvendighet også det.

   Tore Svendsen:
   Et kjapt googlesøk på denne Sveaass, viser at han har to næringer. den ene er som rådgiver å den andre er som kornbonde. det overasker meg heller ikke om det viser seg han driver besøkshjem, fosterhjem, beredskapshjem eller alt i et, såkalt fosterhjemsbedrift av god gammal oppskrift, sån legd bonde. Uavhengig er han hvertfall ikke, det er åpenbart for alle.

   Helge Åforetleven:
   "FULL TILLIT " Hva sier det? Be dem forklare.

   Rune L. Hansen:
   Det sier til fulle ingenting annet enn at de er delaktige i mafia-virksomheten - og forsvarer den og vil ha flest mulig andre til å gjøre det samme. Det er sånn sett også propaganda for virksomheten.
   En virksomhet så grotesk at om de selv ble angrepet av den så ville de heller ha valgt 30 år fengsel-straff! Trolig.

   Jane Kile:
   Å være konform betyr jo også at man er enig i flertallet, og kanskje ikke våger å si sin oppriktige mening, men følger den kollektive forståelsen av hva som liksom er "barnets beste".
   Om de vil være blandt "eliten" og holde seg inne med "de rette", så stiller de heller ingen spørsmål.
   Hvorvidt de er delaktige eller bare følger strømmen for å ikke gå ut av sin egen komfortsone undrer jeg meg over.
   Det er jo i slike miljøer man blir frosset ut dersom man er av en annen oppfatning enn den kollektive, og det har jo sikkert sine fordeler å følge strømmen.... Fordeler som kan gå på tvers av ens egen overbevisning, men da kommer man inn på den kollektive dissonansen som fører til en rettferdiggjøring av egne handlinger.
   Om det hjelper å kalle det en mafiavirksomhet og kalle dem kriminelle eller man kan appellere til deres samvittighet er ikke godt å vite.

   Jane Kile:
   Kanskje man skal sende julehilsen til dem?

   https://www.youtube.com/watch?v=Iq7gVW7pJ3I
   A CPS Christmas Carol
   Legally Kidnapped Proudly Presents A CPS Christmas Carol. A parody, and a twist on the Charles Dickens...
   YOUTUBE.COM

   Rune L. Hansen:
   Inntil 30 år fengsel-straff som Straffeloven 2005 kap. 16 (efter krav fra det internasjonale samfunn) har lov-bestemt for medvirkning i offentlig kidnapping av barn og foreldre er ikke for strengt. Medvirkning i slikt noe er groteskt og perverst. Uansett hva årsaken er.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.12. 2014:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203742041366275&set=a.2849059620362.133107.1075597997&type=1

   528_orig.jpg

   Joakim Ramstedt, 03. juli 2014 om barnets rett til familie-liv - og om Sveriges psykologförbund och mere:

   Sveriges psykologförbund är i fint sällskap med Ann Meurling. En feg stackare till förläggare, tillika psykolog och medlem i ovan förbund, på företaget Studentlitteratur som anser att litteratur som inte följer feministisk familjefientlig dogm bör och kan censureras. Hva med psykolog Lena Hellblom Sjögren sin bok “Barnets rätt till familjeliv"?

   Psykologen Lena Hellblom Sjögren färdigställde år 2013 sin senaste bok “Barnets rätt till familjeliv. 25 svenska fallstudier om föräldraalienation.”

   En livsviktig men för feminismen fullständigt livsfarlig bok då den utan förskönande omskrivningar berättar den vidriga sanningen om vad barn utsätts för i vårt feministiskt influerade familjerättssystem. Hur de med hjälp av påhittade brottsanmälningar (jag fick själv över 30 stycken emot mig under min separation) först separeras helt ifrån sin pappa, (nästan alltid pappan) för att sedan under isolationen underblåsa rädslor och aversion gentemot honom hos barnet, och därmed förinta de en gång starka banden mellan barnet och föräldern för alltid.

   Detta kallas i det feministiska Sverige att värna om barnets bästa. Men vad det i själva verket är, är barnmisshandel av en livsförstörande dimension. Men det är även en viktig byggsten i den radikalfeministiska visionen att förinta kärnfamiljen och äktenskapet. Vi har i Sverige kommit längst av alla i hela världen på det området.

   Anledningen till att man vill slå sönder kärnfamiljen är att den anses patriarkal. Bara tanken på ett manligt familjeöverhuvud är en styggelse i ögonen på en feminist. Att det nog inte finns många sådana kvar i vårt land är en analys som de inte delar. Kampen fortsätter. Att barn skadas verkar vara ett pris man är villig att betala.

    Den förälder och barn som hamnar i de feministiska familjebödlarnas hårkors har oftast inte en chans. För mig tog det sju år av arbete och krig dygnet runt för att till slut erövra rätten och möjligheten att få leva ett normalt familjeliv med min dotter. Då hade vi hållits separerade i stort sett under hela hennes liv och hon var nu vid åtta års ålder svårt märkt av den behandlingen. I boken berättar Lena Hellblom Sjögren, som är Sveriges främste expert på området, om 25 liknande fall. Det ena vidrigare än det andra.

   I boken finns också många fall där det är mamman som är den drabbade. Föräldraalienation fungerar lika bra åt bägge håll.

   Nå, hur skulle man göra nu då? Ingen icke invigd person som läst boken av denne besvärlige psykolog kan rimligen fortsätta vilja kalla sig feminist.

   Därför måste den bort. I alla fall från studentlitteratur. Hur skulle det se ut om våra framtida socionomer fick denna kunskap. Allt vi kämpat för och byggt upp skulle ju hotas.

   Men för att denna kupp skulle kunna genomföras var man tvungna att misskreditera författaren på något sätt. Det finns inget i boken som utgör något skäl för kritik. än mindre uteslutande.

   Så vad man gör då från psykologförbundets sida är helt enkelt att lite i skymundan utesluta Lena Hellblom Sjögren. Beslutet tas på ett möte utan att Lena själv vidtalats eller ges minsta chans att försvara sig.

   Dessutom är det ett mycket förvånande beslut då Sjögren redan två år tidigare utträtt ur förbundet på egen begäran, och alltså inte var medlem då denna uteslutning skedde.

   Men nu uteslöts hon alltså ändå. Detta var ju viktigt, för att de senare delarna i planen skulle fungera. Därefter läckte detta beslut på nätet av “misstag” så att det kunde plockas upp av alla mer eller mindre galna feministbloggar som nu tävlade i vem som kunde hata och håna Lena mest. Hon har kallats för allt från pedofil förespråkare till kvinnofientlig. Man blir det om man värnar barnets rätt till två föräldrar i det rådande politiska klimatet. Eller ännu värre saker för den delen. Jag kan en del om det där…

   Därefter inleddes steg 3. Nu gjordes förläggaren och psykologen Ann Meurling på studentlitteratur, genom den miljöpartistiske politikern och hysteriske manshataren i Djursholm Caroline Robson, varse om uteslutningen av Sjögren i ett brev. Detta använde sedan Meurling som alibi för att Censurera Lena Hellblom Sjögrens bok från företaget, och därmed från de flesta lärosäten i Sverige.

   Samma företag som inte ser några som helst problem med att ge ut ett tvåsiffrigt antal olika böcker om genus i allt från juridik till familjen drog in boken “barnets rätt till familjeliv”, med anledning att den avhandlar ett “omdiskuterat” ämne. Ja, och så var ju Sjögren även utesluten ur förbundet.

   Men då gjorde Lena Hellblom Sjögren, som nu var heligt arg, något som psykologförbundet inte hade räknat med. Hon gick till tingsrätten och händade in en stämningsansökan mot psykologförbundet genom advokat Carl Magnus Lilienberg i Stockholm. Lena Hellblom Sjögren yrkade att tingsrätten skulle förklara att Sveriges Psykologförbunds beslut den 31 maj 2012 att utesluta henne ur förbundet var utan verkan då det helt saknade skäl för att meddela ett sådant beslut.

   Detta skakade om de liknöjda pamparna på psykologförbundet som nu endast kunde sätta sitt hopp till att domaren i målet kanske ändå kunde övertygas om det goda i deras föresatser, och yrkade på att stämningen skulle ogiltigförklaras för att…. ja… potatis. Domaren kunde givetvis inte tillmötesgå denna önskan.

   Inför hotet om rättegång och offentlighet valde psykologförbundet då klokt nog att att backa och lägga sig totalt platt.  Man tar tillbaks sitt uteslutande av Lena Hellblom Sjögren.(...) Här står det nu svart på vitt i ett förlikningsavtal som är stadfäst i dom att Sveriges psykologförbund utesluter medlemmar (som redan själva utträtt i protest mot rötan i ledningen) utan motivering.

   För hur skulle de kunna motivera det? De kan ju inte gärna säga som det är? Att de var tvungna för att få ett svepskäl att censurera en bok som vore hemskt skadlig för den feministiska samhällsbygget. Hur saken dessutom kunnat läcka ut på nätet kan de inte heller förklara.

   Jag har varit i kontakt med Lena under dagen och passade då på att ställa frågan om hon nu då skall räkna sig som medlem i förbundet igen, eller om hennes eget utträde fortfarande gällde. Hon svarade så här:

   "Hej, Jag begärde utträde ur Sveriges Psykologförbund den 11 november 2011 Och det gäller.

   Mitt utträde motiverades av att mitt eget fackförbund under många år visat totalt ointresse av att tusentals barn utsätts för psykiska övergrepp då de utan sakligt och opartiskt utredd grund avskiljs från en mamma eller pappa och påverkas att ta avstånd från den förälder som de avskilts från. Till skada för barnens hälsa och utveckling.

   Jag tycker det är märkligt att tiden går utan att detta ointresse kommenteras. Eller att motståndet från BUP, Socialstyrelsen, Rädda Barnen och BO mot att sätta sig in i vad detta slag av psykisk barnmisshandel betyder.

   Det är en så pass viktig fråga att den borde tas upp i dessa valtider som en valfråga. Barn som misshandlas psykiskt på detta sätt och de vuxna runt om dem mår dåligt på många olika sätt. Deras mänskliga rätt till familjeliv kränks varje dag. Och denna mänskliga rätt är en del av den svenska lagstiftningen. Således kränks både mänskliga och lagliga rättigheter. Varje dag. För tusentals svenskar.

   Inte många bryr sig – varför?"

   Varför? Därför att i det feministiska utopia som vi är på väg till existerar inga kärnfamiljer. Biologiska band mellan barn och förälder är inte viktiga och skall icke uppmuntras. Dessutom är även pappor män, dvs djur som barnen måste skyddas ifrån. Bättre att barnen en eller varför inte två mammor istället.

   Detta är i barnets bästa intresse, och därmed lagligt. Det vet man på ROKS, BUP, Rädda barnen, BRIS, BO och alla andra numera feministiskt infiltrerade organisationer. Nu kan vi addera även psykologförbundet på skammens lista. (...)

   Idag, efter en förlikning i Tingsrätten är det befogat att kalla psykologförbundet en korrupt organisation.
   Ett faktum de av förståeliga skäl tycker är så vansinnigt pinsamt att de väljer att försöka mörklägga hela affären.

   *

   Mere om saken på følgende link:
   http://se.avoiceformen.com/feminism/psykologforbundet-tvingas-erkanna-politiskt-mygel/

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.12. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203742972589555

   Hva er Barneloven og Barnevernsloven?

   Den politiske mafiaen i Norge aksepterer ikke våre menneske-rettigheter - som særlig befinner seg i Barnekonvensjonen og resten av Menneskerettsloven. Selv om de i falskhet later som om de gjør det.

   Derfor lager de en flom med ulovlige lover, vedtak, instrukser og instanser, etc. som har et motsatt innhold. Det er ulovlig og straffbart, men det bryr de seg ingenting om. De beskytter hverandre og beskyttes av sine med-spillere og nøkkel-personer.

   Den såkalte Barneloven og den såkalte Barnevernsloven er gode eksempler på dette, De er ikke bare unødvendige lover, men også grovt og utspekulert motsatt lov og rett og ulovlige og straffbare både å tillage og å rette seg efter.

   Våkn opp!

   *

   
---
---

   Menneskerettighet MR-N, 15.12. 2014:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=818808898166090&id=808316542548659

   Nyhetssending av Pavel Astakhov. Russlands barneombud.

   (Takker Russiske Irina Bergset for oversettelsen fra den Russiske nyhetssendingen ang Norsk barnevern)

   "Ca. 1 uke siden ble en reportage fra Russland på NRK. I dette reportage ble sagt at Barnevern i Norge er verdens best beskjøtelse av barn og at Russiske myndigheterne sier løgn.

   Deres stats sekretær på NRK sa at Russiske familier kunne gå i Norsk retts-system mot bv.

   Som svar på dette Russia 1. har lagd en reportage nr. 2 fra ekte Norge.

   Sannheten er hvis Russike familier går i retts-systemet i Norge mot steling (kidnapping) av våre barn, det har blit forferdelig kidnapping uansett.

   En far på Russisk fortalte at Norge kidnappet 2 sønner fra han pga løgn bevis fra anonym.

   Pappa gå i retten. Og Norsk rett sa at far vant, og retten tenker at alle bevisene var bare løgn.

   Men 4 år far kunne få sine egne guttene tilbake etter rett. Han fikk 3 samvær og 2 telefon samtale i året. Det var alt. Russiske journalistene kom på samvær. Det var 2 bv-arbeidere på samvær. Det ser ut som en katastroff for Russike mennesker. Far sa på slutten at han er fra Palestina, kom til Norge fra krig. Men han mener at å bo i krig er mye berdre enn å bo i Norge. Pga ligal kidnapping.

   Det andre person i dette Russiske reportagen er ei jenta, som har bodd i bv i hele oppvokt tiden. Jenta sa til Russiske journalister som hun er Russisk. Hun er 23 år nå. I barnevern ble hennes livet som på helveten. Hun ble seksuel misbrukt i 14 år i barnevern institusjon. Hun er redd å ha familie eller barn nå. Pga barnevern sa at hennes Russiske barn bli tatt fra henne i fødselsklinikk i Norge.

   Russiske journalister viser til hele Russland løgn av deres stats-sekretær om verdens beste land for barna.

   I studio var Astakhov. Han bruker Norges offentlige stastistikk om hvor mye barn begå selmord i bv, hvor mye død i bv, hvor mye (hver 3 av 4) trenger psykisk hjelp etter barnevern institusjoner. Astakov sa at i dag Presidentene av 4 land kommer mot norsk Barnevern terror - Chekia, India, Brasil og Russland. Det er ingenting om å skjule problem: Barnevern terror er farlig for verden i dag. Russland skal starte snart en kriminelle sak mot Norske barnevern, pga ca. 55 Russiske barn gikk gjennom dette barnevern terroristiske opphold."

   Med hilsen Irina Bergset

   http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.russkiemateri.ru%2F&h=tAQFfjfFs

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, russerne ser blandt annet at det norske rettsvesenet er fullstendig gjennom-korrupt og uten respekt for verdens menneske-rettigheter.
   De lar seg ikke indoktrinere av norske politikeres fortielser og propaganda.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.12. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre)shared Rune Fardal's post:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/943509892338628/

   Og foreldrene blir krigere mot hverandre og ødelegger både seg selv og hverandre og barna, og samfunnet.

   Rune Fardal:
   "I en stor tysk studie av Anneke Napp-Peters kom følgende frem: ”Etter skilsmissen setter mange alt inn på, både fysisk og psykisk, å eliminere den andre av foreldrene både fra sitt eget og deres barns liv, og oppnår dette ved å vanskeliggjøre samværsavtaler eller foranledige at disse opphører"
   Overlege i Psykiatri Terje Torgersen

   *

   
---
---

   Jane Kile, 15.12. 2014 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1518802838394253/

   Denne er noen år gammel, men se på fokuset her:

   "Av Eva Dønnestad
   Haddelands studie viser at for de kuratorene i det kommunale barnevern som mister en klient i selvmord, påvirkes arbeidssituasjonen følelsesmessig. De får tunge tanker, plages av skyldfølelse og vurderer å slutte i jobben. Studien viser også at de kuratorene som kommer seg igjennom en slik erfaring, blir tryggere på seg selv og mer forberedt på at selvmord hos klient kan skje igjen.
   – Studien viser tydelig at det kommunale barnevernet har behov for kunnskap om selvmord og reaksjoner hos ansatte som etterlatte. Den viser at ledere må på banen for å hjelpe kuratorene til å håndtere sin arbeidssituasjon videre etter en slik opplevelse, sier Haddeland og fortsetter:
   – 18 av 49 barnevernskuratorer har opplevd å miste en klient i selvmord. Ofte snakker man ikke om det. Selvmord er ikke et tema man har laget rutiner for å møte. Når en klient tar sitt eget liv, påvirkes kurator sterkt følelsesmessig, men får sjelden hjelp til å takle dette, sier Anne-Lill Haddeland."

   Hva med den som tar selvmord og dennes familie?
   Hva skyldes selvmordet?

   Vurderer å slutte etter klient-selvmord - RVTS Sør
   http://sor.rvts.no/no/nyhetsarkiv/2012/N%C3%A5r+en+klient+tar+livet+sitt.9UFRnS3M.ips
   – Når barnevernskuratorer mister en klient i selvmord, vurderer de å slutte i jobben. Dette er et av funnene i masteroppgaven til Anne-Lill Haddeland, leder fo
   SOR.RVTS.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Og hva med alle de mange foreldrene de driver til "selvmord"? Og hva med alle de mange både barna og foreldrene som efterpå begår "selvmord"?
   Det er ikke vanskelig å forstå at et menneske begår "selvmord" når det frataes retten til sin egen familie! Tvert om!

   Rune L. Hansen:
   Det å si at denne mafia-virksomheten fullstendig mangler alt og ethvert av kompetanse i forhold til barn og med-mennesker og samfunn og lov og menneske-rettigheter er veldig meget for mildt sagt. Det er ikke det minste som helst rart at slike mennesker tiltrekkes av en slik grotesk mafia-virksomhet.

   Silja Irene Kaldhol:
   Jane , jeg syns du har veldig viktige påpekninger. Der er på tide å se dypere.

   Marita Neuber:
   De er ikke mye god nei : (

   Marita Neuber:
   Meg, meg , og atter meg, tror det er like greit de slutter ja for de er faktisk i feilt yrke alle sammen : (  er de

   Rune L. Hansen:
   Egoisme høyt i hovmod premieres og belønnes i dagens Norge.
   Null respekt for Norges menneske-rettigheter og med-mennesker.
   Så snevert som bare mulig.

   Marita Neuber:
   Reptiler er sånn Rune L. Hansen, djevelens medarbeidere : (

   Rune L. Hansen:
   Forkvaklet og forkrøplet under et terror-regime sin indoktrinering og propaganda.

   Rune L. Hansen:
   Forkvaklet egoisme har mange forskjellige motiver og hensikter. De sorterer under forkvaklet tilegnelse eller bruk av makt, karriære og penger.

   Marita Neuber:
   Ja hva er vel et menneskeliv for disse ?

   Rune L. Hansen:
   Ingenting annet enn seg selv.

   Aina Rivenes:
   Stå på alle sammen

   Tore Svendsen:
   "– 18 av 49 barnevernskuratorer har opplevd å miste en klient i selvmord. "
   Forced suicide!

   Inga Rakita:
   Drapsmenn, voldsmenn faar ogsaa tunge tanker i etterkant, men de blir fengslet likevel....

   Rune L. Hansen:
   I tillegg kommer de drepte foreldrene, Tore Svendsen. Pluss alle de barna og foreldrene som holder ut litt lengre.
   Og hvor mange ikke vellykkede "selvmords-forsøk"?

   Tore Svendsen:
   Jepp å tersklen for å begå et neste mord er ikke så høy å dem tunge tankene fra første gang, blekner vist for hver gang. Til slutt blir det en vane. Å i dem værste tilfellene. en besettelse. Vi snakker da om massemordere.

   Tore Svendsen:
   Jeg leser "klient" som foreldre å ikke "barnevernsbarn".

   Rune L. Hansen:
   Både deres dirigenter og med-spillere er en masse-morder-virksomhet. Med veldig mange pent kledde politisk lønnede torturister, terrorister og serie-mordere.

   Rune L. Hansen:
   Fakta er fakta.

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, tirsdag 16. desember 2014, Vinberget: 

   Mørkt, tildels med noe vind, regn, yr, sne og hagl og omkring null grader Celsius her ute i natt. Efter hvert disig, regn, yr, vind og omkring null grader utover formiddagen frem mot klokken 11. Sne og hagl liggende spredt omkring i landskapet mens det regner og er vått og fuktig. Mindre nedbør og mindre overskyet utover eftermiddagen. Vått, noe stjerne-himmel og 1 pluss-grad utover kvelden. Jeg er nu ferdig med den tredje delen av Condor-trilogien. Den var mindre bra enn de meget bra to første, men likevel spennende og interessant. Det har lenge vært meget mye bra filmer og tv-serier fra Kina, både i klasse lav-budsjett og klasse høy-budsjett. Kina er fremst i verden på dette området. Samt også når det gjelder kamp-kunst og akrobatikk. Tilsvarende India som er fremst når det gjelder sang, musikk og dans. Dermed påbegynner jeg å se en koreansk tv-serie nu med det første. Korea (Sør) er også meget ivrige og flinke på området film og tv-serier. Snart drept og ødelagt mange nok ganger haster de siste skritt iallfall og uansett mindre. Nærmere null grader og uten stjerne-himmel mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.12, 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10203749931243517
   
   Må man kunne kjenne detaljene for å protestere på grove forbrytelser overfor enkelt-mennesker og sivil-befolkningen? Nei.

   Det er dessuten alminnelig i terror-regimer å anklage enkelt-mennesker for fiktive forbrytelser i den hensikt å straffe med å begå reelle og grove forbrytelser.

   *

   Rune L. Hansen:
   Dessuten:
   Uten at det enkelte menneske og dets menneske-rettigheter er respektert er heller ikke samfunnet og alle dets mennesker det.