----- Denne side: db201503.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  ---- 
----- 
---  Mars 2015 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, søndag 01. mars 2015, Vinberget:

   Mørkt, vått, regn og yr, vind og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt.
   Min tanke er noe brev-skriving, urte-medisinering, mat-stell, film, musikk og andre nødvendige småtterier i behagelig tempo i dag. Og lite skriving her. Om ikke det igjen plutselig hender noe nytt spesielt skremmende eller videre livs-ødeleggende og jeg fortsatt kan skrive her. Hadde jeg blitt tvangs-innlagt forleden dag så ville det vært meget mere livs-ødeleggende og skremmende. Og ytterligere avslørende, men samtidig blandt annet også kneblende og livs-farlig. Jeg, og selvfølgelig mange andre, håper inderlig at ICC og andre inter-nasjonale og bilaterale myndigheter snarest og effektivt vil stoppe den pågående katastrofen i Norge!
   Jeg vil selvfølgelig hver dag uansett skrive noen ord her for å synliggjøre at jeg fortsatt er hjemme.
   Disig himmel, regn og yr med omkring 4 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Internet-forbindelsen her i dag er meget svak og omtrent fraværende. Jeg telefonerte Telenor for å høre om de vet årsaken og ble fortalt at det antagligvis er været og eller ekstra stor pågang på nettet og at det derfor nu antagligvis er et midlertidig og forbigående problem her. Merkelig uansett.
   Tilsvarende vær utover kvelden og fortsatt med nær helt ubrukelig Internet-forbindelse. Jeg mistenker at det kan ha skjedd et angrep og kan være en intern feil.
   Efter hvert mindre nedbør sent på kvelden og mot midnatt, med mye sky-drev fra sør-vest og vest og 3-kvart tiltagende måne tildels synlig i sør.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.02. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204276751213687

   At grove menneskeretts-forbrytelser i regi av politisk og juridisk forvaltning gir fortjeneste i form av makt, karriære, egoisme eller penger gjør at slike forbrytelser stadig mere og verre smitter og ødelegger menneskene, samfunnet og verden.
   Myndighets-forbrytelser må kompetent straffe-forfølges. Og ikke bagatelliseres, forties eller bortforklares. Punktum.

   *

   Sissel Omdal:
   Punktum hos meg og Rune

   Rune L. Hansen:
   Grove menneskeretts-forbrytelser overfor et eller flere mennesker, eller systematiske, er ofte lett å gjenkjenne. Da er ikke spørsmålet først og fremst hvem enkelt-mennesker (dommere, politikere, etc.) som har forårsaket forbrytelsen, men at forbrytelsen erkjennes som tilstedeværende. Tilstedeværelsen av menneskeretts-forbrytelsen er i første omgang det vesentlige. Og så at den umiddelbart stanses. Dette fordi staten, med alle under-instanser og ansatte, i seg selv er et selvstendig rettssubjekt - og er lov-forpliktet både i henhold til menneskeretts-konvensjonene, Norges Grunnlov og Straffeloven, til å respektere og sikre enhvers umistelige og uavhendelige menneske-rettigheter. Dernest kan og skal kompetent straffe-forfølgelse skje. Efter at tilstedeværelse av forbrytelsen kompetent kan mistenkes og konstanteres.

   Rune L. Hansen:
   EMD sin viktigste metode, som vi alle og enhver kan og bør bruke, er å konstantere om en menneskeretts-forbrytelse er tilstedeværende eller ikke.

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, mandag 02. mars 2015, Vinberget:

   Mørkt, vått, tildels regn og yr og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, fuktig og omkring 5 pluss-grader utover formiddagen og frem mot klokken 14. Derefter en blanding av spredt skyet, sol og blålig himmel. Dunkelt, grålig lett skyet, halv-mørkt og 1 pluss-grad klokken henimot klokken 19. Mørkt og yr klokken 19.30. Den nu sist ubrukelige Internet-forbindelsen her var antagligvis eller kanskje forårsaket av et angrep utenfra, som jeg mistenkte. En tilbakestilling et par dager av pc-n her (system-gjenopprettelse) virker som å ha løst problemet. Luften full av lett og luftig sne klokken 20.30. Efter en stund for det meste slafs og yr og i overkant av null grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.03. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204285896522314

   Rettskraftig dom, eller ikke rettskraftig dom?

   Enhver utvetydig ulovlig dom er selvfølgelig ulovlig. I dagens Norge masse-produseres det utvetydig ulovlige dommer og avgjørelser i regi av en politisk offentlig mafia-virksomhet via nøkkel-personer og nyttige idioter i og omkring rettsvesenet.

   Dommer og avgjørelser som med tydelighet er straffbare menneskeretts-forbrytelser og myndighets-misbruk og organisert groveste kriminalitet. Rettskraftige? Nei, hverken lovlige eller gyldige. Tvert om.

   Iallfall jeg har politi-anmeldt dette, på vegne av oss alle og enhver.

   En utvetydig menneskeretts-forbrytelse skal (og kan) selvfølgelig ikke være en rettskraftig eller gyldig dom. Hvor mange eller hvem enn som ønsker at dommere og ulovlige lover, dommer og avgjørelser skal erstatte loven og våre menneske-rettigheter!

   Våre menneske-rettigheter skal være og er lov-bestemt umistelige og uavhendelige.

   Men det er meget grove menneskeretts-forbrytelser og alt annet enn lovlige dommer som forbryter seg mot f.eks. følgende 3 menneske-rettigheter:

   Barnekonvensjonen Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Menneskerettserklæringen Art 16 p1:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."

   Menneskerettserklæringen Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   *

   Rune L. Hansen:
   Ps: Falske "alene-foreldre" er en politisk mafia-institusjon som selvfølgelig også er ulovlig og straffbar. Både som menneskeretts-forbrytelse, politisk organisert kriminalitet, falsk familiestand, kidnapping, tortur, folkemord, forbrytelse mot menneskeheten, etc.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.03. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152603678691875

   Kom gjerne med inspill til denne, da jeg har tenkt å bruke den i min tale til det Litauske parlament førstkommende onsdag:

   Already in 2005, The UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights,criticized Norway for its extensive use of foster placement for children.
   Since 2005, however, the proportion of children living apart from their biological parents has risen significantly.

   The UN Committee is abundantly clear in its condemnation of Norway for the extensive use of care order:
   23. The Committee is concerned at the number of children who have been removed from their families and live in foster homes or other institutions. In this regard, the Committee notes the State party's willingness to review its practices concerning the removal of children from their family environment.
   24. The Committee recommends that the State party take measures to address the causes of the rising number of children who are removed from their families, including through adequate support to biological parents. The State encourages the State party to give priority to protecting the natural family environment and ensure that removal from the family and placement in foster care or institutions is used only as a measure of last resort when in the best interests of the child.
   Even ten years after, we still do not comply with warnings from the Human Rights Institutions.

   53 198 children received child welfare services in 2012. This is 2 percent more than the year before.
   Today the number is estimated to be more than 55 000 as the number is growing.

   There are 1,188,000 registered children between 0-18 years residing in Norway pr. 1.1.2013. Meaning that close to 5 % of all children in Norway, are under the surveillance of the Norwegian Child Welfare System.

   Source: http://www.bufetat.no/om/statistikk/barnevern/

   *

   Nina Adele:
   Vet ikke om det faller inn under tema ditt, men noen rettssikkerhet har ikke barn i Norge.

   Jørgen Skarsvåg:
   This is a part of criminal corruption in Norway, where criminal employees in public jobs as police, court, lawyers, psychology, and more, use you kids, take away from you and your kids, their legal international human rights, so this criminals can steal money out of Norway's economic, for themselves and their friends.
   Same criminals do you find in the foster parents.
   This is big business in Norway.
   Your kids is the slaves in this business.
   This trafficking is one of the main enemy at the Human rights in Norway today.
   This is not legal and have to stop immediately.
   You and all EU have to press Norway to stop this public crimes.
   Norway is the biggest terrorist organisation against the Human Rights in Europe today.
   AGAINST YOUR HUMAN RIGHTS.

   Kall en spade for spade  :-))

   Elin Hemli Egelund:
   Barn blir ikke hørt i egne saker. Har en gutt på 17 og ei jente på snart 15 år. Begge mener de har det best hjemme, men begge blir tatt fra meg I løpet av en uke nå. Jeg fikk tilsendt oversikt over nemdsmedlemmene, men kun et navn stemte med de tre som satt der. Så nemda er i mine øyne, bare bv's forlengede arm.

   Marianne Skoge:
   Politikere og barnevern snur ryggen til all forsking som konkluderer med at Adskillelse - Barn - Foreldre er så mentalt skadelig, at det ikke kan forsvare fosterhjemsplassering.
   Kunnskap blir ikke overført fra tidligere generasjoner: Helsedirektør Evang slo fast ved lov at adskillelse barn foreldre ved barneavdeling skal stoppes av samme grunn som over.
   Barna får i praksis ikke egen forsvarer før de er 16 år. Når de er 15 år og fortsatt umodne, men spesielt lette å påvirke, får de tilbud om å lese saksdokumentene om grunnen til omsorgsovertagelse. De leser da som oftest da usannheter som de ikke har forutsetning for å forstå er usannheter som setter deres biologiske slekt i et feilaktig bilde. Dette kan utløse skam og bitterhet mot eget opphav.
   Splittes og opphører familie strukturen i samfunnet, oppløses samfunnet. "Barna hører Staten til." Sitat Lysbakken.
   Private næringsdrivende tjener millioner på barnas tragedier.
   Kriminelle eller X kriminelle (som ikke får adgang til f eks USA)blir gitt omsorgen for barna, på bekostning av bedre eller gode nok foreldre.
   "Fosterbarna " blir stigmatisert, generalisert og blir utsatt for stereotype tenkning.
   De barna som virkelig trenger hjelp, der foreldrene ber om hjelp, får ikke hjelp. Jfr Behring Breivik og hans morsom søkte hjelp, men fikk NEI fra barnevernet da A B Breivik var barn.
   Barna blir påført unødvendige katastrofer i skolealder, blir ofte fratatt tilgang til undervisning, eller grunnet sjokk og krise reaksjoner blir de fratatt årevis med ro til å konsentrere seg om skole.
   Foreldre, barn og deres vitner som fastleger, helsesøstre, jordmødre, lærere, barnehage personell, barneleger, etc blir ikke trodd.
   Barna kan bort adopteres, før rettsakene er over.
   Barnevernet har ikke praksis på å gi støttende tiltak .
   Helsetilsynets granskingsrapporter av barnevernet som slår fast feil og mangelfull praksis, tas ikke til følge. Barna får heller ikke da bli tilbakeført.
   En hard, kald og nådeløs "hånd" synes å undertrygge alle menneskerettigheter, grunnlovs rettigheter og menneskliv nåde overfor barns fremtidige lykke og rettssikkerhet til å få beholde sin mor, far og sine søsken.
   Lykke til, med møtet Marius Reikerås! Husk å si at majoriteten av den norske befolkning IKKE er enig i denne praksisutførelsen, om de viste sannheten i saksprosessen. Nordmenn blir indoktrinert med at : "Det er noe mer...."
   Der er ca 20 % reelle saker, som dagens bv system passer for og ca 80 % saker som sies å være IKKE omsorgssvikt saker av en slik karakter at barna burde være straffet med å bli "Barne Vandrere" i samfunnet.

   Bent Isaksen:
   Norge nekter å ratifisere tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen. Helt utrolig, med alle de velmenende politikerne vi har skulle man tro Norge sto fremst i køen for å signere. Men fascister følger ikke andre regler og prinsipper enn sine egne. Forsåvidt ikke kommunister heller, siden det er de to ytterpunktene vi godtroende lever under.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.03. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204287356278807

   "Blir den tysta statskuppen slutet för folkstyret?

   Verkligheten av idag – i Sverige – LÄS!
   26 Februari 2015, 15:18 av Lars Bern

   Jag har tidigare skrivit om hur de politiska partierna i Sverige gradvis förvandlats från folkrörelser till exklusiva yrkesföreningar för den nya politiska yrkesklassen. Denna klass består av karriärister som i stort sett saknar yrkeserfarenhet och någon betydande bildning. Journalisten Anders Isacsson döpte dem en gång mycket riktigt till den politiska adelsklassen, som likt den gamla adeln skaffade sig toppositioner i samhället utan andra meriter än sin klasstillhörighet.

   På femtio år har partierna gjort sig av med nästan alla sina medlemmar och verksamheten har gått över från medlemsavgifter till att finansieras med skattepengar. Konsekvensen av den här utvecklingen är att den tidigare folkligt förankrade idédebatt som formade partipolitiken har tystnat. De partiaktiva ser mest politiken som en enkel karriärväg till feta skattefinansierade maktpositioner. I den här miljön gäller det att minimera riskerna som skulle uppstå om man tillät vanligt folk att påverka politiken. De politiska adelsmännen har numer starkare gemensamma intressen över partigränserna att bevaka, än de intressen som är folkets.

   Resultatet av den här utvecklingen är att politikerklassen format vad de kallar den demokratiska värdegrunden. Låt er inte förledas av namnet, detta har inget med demokrati att göra. Det handlar istället om att begränsa den politiska spelplanen till den riskfria politik som de här makthavarna har eget intresse av, och att tysta andra åsikter än de som släpps fram i den s.k. åsiktskorridoren. Debatten mellan partierna handlar inte längre om idéer hur samhället bäst skall formas. Den begränsas stegvis till en allt tunnare fasad, där man bjuder någon enstaka procent upp och ner för att ge sken av olika ståndpunkter. I vissa frågor gör man inte ens det, utan där tystats alla avvikande åsikter.

   Skapandet av en för den politiska adeln gemensam politisk doktrin har kommit att helt diktera det politiska livet. Folkets möjlighet att öva inflytande över politiken har smält ihop och demokratin dör. Den här olyckliga utvecklingen är ett resultat av en noga vald politisk strategi från politikerklassens sida. (...)

   Precis som folkrörelsepartierna finansierades tidningarna ursprungligen av läsarna. Och precis som med partierna klippte politikerna av banden med allmänheten genom att göra tidningarna beroende av politikerstyrd skattefinansiering.

   De etablerade medierna i form av Public Service och de stora papperstidningarna SvD, DN, Aftonbladet, Expressen och GP har förvandlats till megafoner för makthavarna som aldrig vågar ifrågasätta värdegrunden. Detta gör man så nitiskt att man utan skam använder sig av flagranta lögner och uppdiktade historier för att försvara den. Den tredje statsmakten är bortkuppad.

   Politiserad vetenskap

   Gamla tiders fria självständiga vetenskapsmän var likt den tredje statsmakten en jätterisk. Den fria akademiska forskningen med oavsättliga professorer har därför raderats ut och ersatts med politiskt styrda anslag och en anslagsjagande och politikerfjäskande forskarkader som aldrig skulle komma på tanken att ifrågasätta värdegrunden. Man biter inte den hand som föder en.

   På vissa områden räcker inte systemet med bakbundna forskare, så politikerna har inrättat helt politiskt styrda organ förklädda till forskningsinstitutioner. Det handlar dock inte om vetenskap, utan om att skriva ihop förmenta forskningsrapporter med politiskt förutbestämda slutsatser. Exempel på en sådan institution är Stockholm Environment Institute (det finns många fler) som en gång bildades av miljöminister Birgitta Dahl. Uppgiften var att försörja henne med påstådda vetenskapliga argument. Till ledare för dessa kvasipolitiska institut utnämner man sedan någon pålitlig meningsfrände och ger denne en professorstitel utan någon riktig vetenskaplig meritering. (...)

   Falska folkrörelser

   Det tredje och kanske viktigaste instrumentet för dagens politiker när de skall tvinga på oss sin gemensamma värdegrund är det som vilseledande brukar kallas folkrörelser eller NGO:s (Non Governmental Organisations). Detta är organisationer vars uppgift är att med aktivism förleda medborgarna att tro att värdegrunden har en folklig förankring. Flera av dessa NGO:s är idag multinationella miljardföretag i politisk lobbyverksamhet som leds av direktörer med löner som vilka storbolagschefer som helst.

   Verksamheten är ett utstuderat bedrägeri eftersom flertalet organisationer inte skulle överleva många dagar utan bidrag från skattemedel, andra politiskt styrda anslag eller pengar från inflytelserika ekonomiska särintressen. Politikerna slussar betydande skattemedel till en rad främst vänsterorganisationer via biståndsbudgeten och SIDA. Precis som de politiska partierna lever dessa helt odemokratiska organisationer inte på några medlemmar och de representerar inte någon folkopinion. De är snarast politiska agentbyråer betalda för att manipulera folkopinionen med hjälp av desinformation. Politiskt korrumperade medier ser till att skapa legitimitet åt denna ljusskygga verksamhet och politikerna har därtill lyckats städsla självaste kungahuset och kyrkan för att hjälpa till. Kungen och kronprinsessan är den politiska adelns underdåniga marionetter i de här sammanhangen och kyrkan har förvandlats till en vänsterpopulistisk lobbygrupp. (...)

   Folkstyret satt ur spel

   På det sätt jag beskrivit här har en renodlad politisk yrkesklass genomfört en statskupp där man målmedvetet steg för steg satt folkstyret ur spel. Den folkligt förankrade idédebatten är död och politiken cementerad till yrkespolitikernas gemensamma värdegrund. Det slutliga belägget för denna kupp som berövat folket dess inflytande var Decemberöverenskommelsen efter det senaste valet. För att behålla skenet av folkstyre använder man det raffinerade systemet med korrumperade medier och lobbyorganisationer förklädda till folkrörelser som iscensätter en folkopinion som inte finns i verkligheten. (...)

   Inte nog med att man har kapat och köpt radio, tv och papperstidningarna, även parlamentarismen har den politiska eliten fryst ner – låt vara att landet formellt fortfarande är en demokrati men i realiteten har Sverige mycket små likheter med de flesta övriga västerländska demokratier och mer och mer påminner landet om kroniskt korrupta halvdemokratier som Mexico och Venezuela.

   Om svenskarna på 1980 talet och till och med på 1990 talet hade kunnat skåda in i framtiden, till 2010 talet så hade de inte trott sina ögon dvs de hade sett ett vulgärt samhälle som inte längre riktigt fungerar och där ansvarstagande och ledarskap är avskaffat, lagarna åtföljs inte, polisen är livrädd för att utföra klassiskt polisarbete, skolor brinner nästan dagligen, tusentals bilar sätts årligen i brand, landets försvar i praktiken nerlagt, svenska skolor presterar resultat på ulandsnivå, personrån och våldtäkter i antal som påminner om ett land i inbördeskrig och varje tätort invaderad av regeringssanktionerade tiggare med tillhörande slum – och kåkstäder.
   Civilsamhällets förfall är i perfekt symmetri med den usla kvaliteten hos våra folkvalda (...)

   Bakom denna glättiga, ytliga och tragikomiska Potemkinfasad så monteras välfärdssystemet ner och Sverige närmar sig alltmer det vi förknippar med det sämsta hos Latinamerika."

   http://www.peace.se/blogg/2015/02/blir-den-tysta-statskuppen-slutet-for-folkstyret/
   Blir den tysta statskuppen slutet för folkstyret? | Filosofens blogg
   Jag har tidigare skrivit om hur de politiska partierna i Sverige gradvis förvandlats från folkrörelser till exklusiva yrkesföreningar för den nya politiska yrkesklassen. Denna klass består av karriärister som i stort sett...
   PEACE.SE

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.02. 2015: 
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204267646626078 

   Mange av de offentlig ansatte politikerne i dagens Norge sier mere eller mindre tydelig, at det å respektere og sikre menneske-rettighetene er å overlate vår nasjonale suverenitet til EMD og FN, etc. 

   De setter med andre ord sin egen politikk og sine egne hensikter høyere enn våre menneske-rettigheter. Hva de unnlater å si er at en slik offentlig politikk er ulovlig og straffbar. 

   * 

   Rune L. Hansen: 
   Dette er utvetydig, f.eks. i henhold til hva som det direkte og indirekte er lov-bestemt i alle menneskeretts-konvensjonene: 
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til." 

   Se også f.eks. Straffeloven, § 123: 
   "§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes." 

   Rune L. Hansen:
   Her er et typisk eksempel på en politisk mafia-virksomhet som forsøker å påberope seg å være "folkevalgt" og "demokratisk" og å forsvare sine menneskeretts-forbrytelser med å påberope seg at sine egne grove menneskeretts-forbrytelser er et uttrykk for "nasjonal suverinitet"!
   Men hvem av oss er det som har valgt eller kan velge eller gå god for menneskeretts-forbrytelser og politisk organisert mafia-virksomhet?
   Ingen!

   http://pluss.vg.no/2015/02/28/1939/1939_23405702
   Selvråderetten trues av EMD - VG+
   Skal Norge styres gjennom representativt demokrati, eller skal dommerne i Strasbourg diktere våre lover?...
   PLUSS.VG.NO

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.03. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152604269371875

   EMD og selvråderetten.

   Jeg er glad for Per Sandbergs kronikk i VG om EMD og selvråderetten.
   Jeg har ingen problemer med å være enig med ham i hans frustrasjon overfor Mulla Krekar.
   Men, jeg er også sikker på at hadde den sittende regjering redegjort for Mulla-saken overfor EMD, så hadde ikke EMD lagt hindringer i veien for at norske myndighetene kunne få ham kastet ut av landet. For meg er det derfor uforståelig at ikke den sittende regjering har gjort nettopp dette.
   Det er helt absurd å bevitne hvor mye penger og presseoppslag som våre skattebetalere er nødt til å bruke på personer som oppfordrer til terror i Norge.
   Enda mer absurd, er det å bevitne hvor plutselig opptatt våre politikere og presse er av menneskerettene, når et fåtalls ekstremister dukker opp.

   Men, når menneskerettene til ti- tusenvis av vanlige mennesker i Norge krenkes, ja da er det dørgende stille. Både fra presse, fra domstolene og fra politikere.

   Så lenge Norge ikke selv rydder opp i menneskerettsbruddene her hjemme, trenger vi hjelp til å få de beskyttet. EMD har kun til oppgave å påse at staten, som den mektige part, ikke forgriper seg mot sin egen befolkning.

   Og flere ganger har EMD dømt Norge i saker som opplagt burde ha vært unngått:
   Om bare domstolene og byråkratene hadde tatt menneskerettene på alvor her hemme.

   Men, et godt tips, er å opprette en egen uavhengig Menneskerettsdomstol her hjemme.
   En domstol som kun skal fokusere på potensielle brudd på menneskerettene for alle de 5 millioner som bor i Norge!

   *

   Noralf Aunan:
   Kan det være mulig å få bra mediefokus på de skremmende rettslige forhold ved å kreve en norsk Menneskerettsdomstol? Når de aller fleste aktuelle folkevalgte til og med nekter å svare på seriøse henvendelser om den rettslige tilstand, da ser det dessverre skremmende dårlig ut. Fortsatt har jeg bare mottatt ett seriøst svar på to henvendelser til alle medlemmer av Justiskomiteen. Fra lederen: Hadia sin representant fikk jeg f.eks. en meget kort kommentar angående en av flere saker jeg påpekte. Ingen kommentar om hovedsaken i henvendelsen: Hadiia sin ekstreme omsorg for menneskerettighetene for Krekar.

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Amen. Deler.

   Greta Solheim:
   Hva menes Marius? - med at EMD sikkert hadde gitt sin tilslutning om myndighetene hadde forelagt Krekar-saken til EMD. Er det slik å forstå at da Høyesterett behandlet Krekar-saken i 2003 og konkluderte med at "Krekar var/er en trussel for rikets sikkerhet"- ikke var basert på en forholdsmessighetsvurdering etter EMKs bestemmelser, men på Høyesteretts personlige/politiske standpunkt? Jeg har ikke lest avgjørelsen - har du evt andre? Jeg er heller ikke kjent med hvorvidt Krekar klaget høyesterettsavgjørelsen inn for EMD. Ellers er avgjørelsen rettskraftig såfremt domspremissene og konklusjonen er rettslig holdbar og innenfor EMDs premisser. Det antas at forholdsmessighetsvurderingen: "hensynet til rikets sikkerhet" er ensbetydende med hensynet til øvrige borgeres sikkerhet. Faren er jo ikke blitt mindre med Krekars stadige uttalelser som trolig faller inn under trusler mot øvrige borgere om de skulle finne på å tegne profeten, eller noe som ligner. Det kan jo folk meget godt risikere fordi det er vel ingen som vet hvordan denne profeten ser ut?

   Rune L. Hansen:
   En egen uavhengig lav-terskel menneskeretts-domstol og -instans trengs og er nødvendig ja. I tillegg til det som er enda mere nødvendig, at alle nuværende retts-instanser og hele rettsvesenet kompetent straffe-forfølges og fullstendig endres til å ha basis i våre menneske-rettigheter. En selvfølgelighet egentlig. Det er fullstendig ulovlig, folke-fiendtlig, myndighets-misbruk og umenneskelig for politiske myndigheter å ned-prioritere våre menneske-rettigheter.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.03. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152604854371875

   Et inngrep i respekten for familieliv, utgjør alltid en krenkelse av artikkel 8 med mindre det var i samsvar med lov, søkte å oppnå et formål som var legitimt etter annet ledd og anses nødvendig i et demokratisk samfunn.

   Forvaltningen og domstolene må ta hensyn til den rimelige balansen som må oppnås mellom de motstridende interessene til individet og samfunnet, inkludert andre berørte parter, og statens skjønnsmargin.

   Strengere ettersyn er imidlertid nødvendig i forbindelse med ytterligere begrensinger, slik som begrensninger pålagt av myndighetene på foreldrerettigheter. Slike begrensninger fører med seg en fare for at familieforhold mellom foreldre, besteforeldre og unge barn vil bli effektivt begrenset.

   Ved anvendelsen av disse prinsippene på denne aktuelle saken, bemerkes at hensynet til hva som er til barnets beste er av avgjørende betydning.

   Fratakelsen av barnas- foreldrenes- og besteforeldrerettigheter, er et særlig vidtrekkende og kan bare anvendes under helt eksepsjonelle omstendigheter.

   Det er helt åpenbart at barnas beste i denne saken er å være tilknyttet sin biologiske familie.

   *

   Rune L. Hansen:
   Du har kanskje ikke forsøkt å være fratatt retten til familie-liv, Marius Reikerås?

   Marius Reikerås:
   Helt åpenbart har jeg det; Rune L. Hansen. Jeg har blant annet vært konkurs i fem år nå.

   Anita Skippervik:
   I dette landet er det eit godt spørsmål kva det offentlege legg i "helt eksepsjonelle omstendigheter"? Særleg når omplassering av barn inn i offentlig omsorg skjer i så stor grad og det er da mange barn virkelig får traumer og separasjonsangst, karakterrene på skulen går nedover eller fråværet blir så stort at barna sitt utan utdanning.

   Rune L. Hansen:
   Tror ikke du helt forstod rekkevidden av mitt spørsmål. Og hva å være fratatt retten til familie-liv automatisk innebærer.

   Anne-Kristin Abbedissen:
   Vi er mange som er fratatt denne retten og ingen i off. tjeneste bryr seg om kap. 8. Kaller det svada og at her gjelder norsk barnelov.

   Ken Joar Olsen:
   Det skal ihvertfall settes som et spørsmål i tingretten den 16 mars hvor vi skal dit Marius Reikerås : )

   Julianne Olaisen:
   Vil jo tro at å bli slått konkurs er et stort inngripen og bli fratatt på mange måter den forsørger rollen du i utgangspkt. hadde. Det er forferdelig for alle som har opplevd en rå maktkamp fra Bv sin side, men det er mange måter å oppleve å bli fratatt retten til familieliv. Det ene utelukker ikke det andre.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er veldig mange slik degraderte voksne mennesker i Norge og konsekvensene er fullstendig groteske og umulig å leve med, selv om mange forsøker i det lengste og også mange forsøker å gjemme seg bort i det lengste. Og selv om barna klarer å holde ut eller beholde håpet i det lengste så blir de også ødelagt.

   Rune L. Hansen:
   Konsekvensene av helt å bli fratatt retten til familie-liv eller foreldre-rett er meget godt forsøkt fortiet, bagatellisert og bortforklart av de veldig mange som ser seg tjent med slikt.
   En kan gjøre seg "upopulær" av mindre enn å snakke om slikt. For å si det meget så mildt.
   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 03. mars 2015, Vinberget:

   Mørkt, vått, regn, sne, slafs og yr og i overkant av null grader Celsius her ute i natt. Overskyet, fuktig, null til 2 pluss-grader og mindre igjen av sneen på bakken utover formiddagen frem mot klokken 12. Tildels noen sol-gløtt, men disig, sne og slafs en stund omkring 13-tiden. Tildels noe blålig himmel og sol en stund videre utover eftermiddagen, med omkring 3 pluss-grader og lite sne igjen på bakken. Men derefter igjen sne-vær en stund og oppmot en cm sne på bakken og omkring null grader. Månen nokså full høyt i sør og omkring 1 minus-grad utover kvelden, nærmere 2 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Kai Rudi Schantz, 03.03. 2015 shared Barneloven's post:
   https://www.facebook.com/groups/barneloven/permalink/848865845173648/

   Barneloven
   LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET Med med mer kjønnsrasitisk FEDREHETS der de begrunner deres motstand mot at fedre skal få foreldreansvar til sitt barn på samme vilkår som mødrer med følgende:
   "Det er ikke selvsagt at en far vil utøve foreldreansvaret ut fra barnets behov og interesser".. .

   5.2.2.2 Høringsnotat. Felles foreldreansvar for foreldre. Departementet går inn for at der det ikke eksisterer et etablert samboerforhold, bør moren fortsatt ha foreldreansvaret alene. Det er ikke selvsagt at en far vil utøve foreldreansvaret ut fra barnets behov og interesser..

   Forslaget støttes av:
   Redd Barna, Aleneforeldreforeningen, Norsk kvinnesaksforbund, Norges husmorforbund, Fylkesmannen i Oppland, Advokatforeningen, Eidsvoll sorenskriverembete, Likestillingsrådet og Kirkens familierådgivning.

   Enda et grovt eksempel på solid innarbeidete statsfeministiske verdier med fedrediskriminerende kjønnsrassisme i høringsnotat om barneloven . - Jeg våger påstanden om at vis et departement hadde nektet kviinner en rettighet som alle menn får med begrunnelsen at det er ikke sikkert at kvinner vil bruke rettighteten riktig og derfor bør ikke kvinner gå dette slik som menn gjør SÅ VILLE ANSVARLIG DEPARTEMENT BLITT FRATT RETTEN TIL Å PUBLISERER NOE SOM HELST FØR HALVE STABEN VAR BLITT FJERNET FRA STILLINGENENE SINE OG HELE DEPARTMENTET VILLE VÆRT ANMELDT FOR BRUDD PÅ DISKRIMINERINGSLOVEN!

   *

   Rune L. Hansen:
   Grov kriminalitet, politisk offentlig organisert, som vanlig fra det såkalte Likestillings-departementet og kompani.
   Det er som det politiske offentlige såkalte Barnevernet: innholdet og hensiktene er det fullstendig motsatte av navnet.
   Mange lar seg utrolig nok lure av navnet.

   Rune L. Hansen:
   Politisk offentlig organisert kriminalitet har forlengst blitt meget populært i Norge. Stadig mere og verre og verre.

   Rune L. Hansen: 
   Blir enkelt-menneskets rettigheter ulovlig politikk så forsvinner enkelt-menneskets rettigheter. Da oppstår nepotisme, eliter, kastevesen og adelskap. Diskriminering og degradering av mennesker.

   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 03.03. 2015 via NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10152748823608785/

   Svensk och nordisk fosterbarns "vård" är en nutida rättsskandal och en skamfläck för alla människor med normal tankeförmåga. Så som myndighetspersoner behandlar barn - såväl inhemska som utländska - behandlar de inte sina egna husdjur.

   Att barn används som försörjningsobjekt och ger trygghet för vissa utvaldas höga levnadsstandard är inte acceptabelt i civiliserade, demokratiska, rättssamhällen.

   Uppfordrande bokprojekt om fosterbarn
   http://hn.se/nojekultur/1.3804475-uppfordrande-bokprojekt-om-fosterbarn
   Hur tar vi hand om de mest utsatta barnen? I reportageboken Hem skriver Tinni Ernsjöö Rappe om ett mörker i den svenska välfärden som få orkar bry sig om, och om vårdformer som blivit guldkalvar för riskkapitalister.
   HN.SE

   *

   Rune Sarnet Östensen:
   Men är det inte lite begränsande att se lagstiftarens vilja att begå övergrepp som något som angår endast barnen, är det inte dags att se människan i alla åldra,r som måltavlor för organiserad kriminalitet maskerad under mydighetssignatur? Jag anser att det vore mer adekvat att sammanställa övergreppen systematiskt oberoende åldersgrupp eller befattning, kön eller ålder! oavsätt påstått samhällsnytta eller ej!

   Effe Bense:
   "människor med normal tankeförmåga"..ja... Jag hade skrivit " människor som kan tänka själv"..
   Kan det vara så att en majoritet i Sverige/Norge etc.. styrs av en minoritet sociopater?
   Rent konkret vad kan man göra? Det känns som om de flesta inte bryr sig så länge det inte rör dem personligt ..Eller att dem anar sanningen om detta maktmissbruk men tiger utav rädsla...

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Hur tar vi hand om de mest utsatta barnen? I reportageboken Hem skriver Tinni Ernsjöö Rappe om ett mörker i den svenska välfärden som få orkar bry sig om, och om vårdformer som blivit guldkalvar för riskkapitalister.

   Kanske är det inga avslöjanden som Tinni Ernsjöö Rappe kommer med. Men utifrån forskning, utredningar och statistik skriver hon fram en både uppfordrande och ny berättelse som förkroppsligas av författaren Sofia Rapp Johansson.

   Den som läst Sofia Rapp Johanssons dikter om en uppväxt kantad av missbruk, våldtäkter och misslyckade fosterhemsplaceringar glömmer dem aldrig. Överlev. Bli vuxen och gör någonting åt det löd det konkreta råd hon formulerade när tidningen Metro en gång undrade vad hon ville säga till barn som befann sig i en liknande situation.

   När Tinni Ernsjöö Rappe trots allt beskriver Sofia Rapp Johansson som en solskenshistoria är det för att hon överhuvudtaget lever."

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonens Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Rune Sarnet Östensen:
   Håhå, jaja...

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.03. 2015 shared his post:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152080738676875

   Marius Reikerås, 10.06. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152080738676875
   
   Staten har altså trukket den slutning at Fylkesnemnda ikke krever oppfyllelse av EMK artikkel 6(1) som et førstelinjeorgan, fordi avgjørelsene er undergitt full overprøving ved ordinære domstoler som oppfyller konvensjonens krav.

   Det er imidlertid svært tvilsomt om statens standpunkt er rett. I andre avgjørelser for Den europeiske menneskerettsdomstol, har dette forgjeves vært påberopt fra statenes side, idet EMD har krevet artikkel 6(1) oppfylt også i førsteinstansbehandlingen, altså for Fylkesnemnda.

   En særlig grundig drøftelse av problemstillingen finnes i De Cubber, Series A no. 86 para 31-33. Saken, som var mot Belgia, gjaldt i korthet spørsmål om artikkel 6(1) var krenket i en straffesak der undersøkelsesdommeren i saken senere deltok som dommer under pådømmelsen i første instans. EMD konkluderte med krenkelse fordi domstolen ikke hadde vært uavhengig og upartisk. Spørsmålet var dernest om dette var reparert ved ankebehandlingen, som De Cubber ikke hadde noe å innvende mot. Dette ble besvart benektende, idet EMD i denne saken krevet at artikkel 6(1) måtte oppfylles også ved førsteinstansbehandlingen med følgende bærende begrunnelse:

   «Article 6 para. 1 (art. 6-1) concerns primarily courts of first instance;
   Synspunktene fra De Cubber i 1984 er fulgt opp i senere saker, blant annet i rekken av dommer i de engelske krigsrettssakene hvorav den første var Findlay, Reports 1997-I no. 30.

   Dommene tilsier at domstolsbetegnelsen forplikter. Når man befinner seg på kjerneområdet for dømmende virksomhet i artikkel 6(1), løsning av privatrettslige tvister og pådømmelse av straffesaker, har partene krav på en behandling ved den domstol som stilles til rådighet som den ordinære førsteinstans som fullt ut må oppfylle kravene i artikkel 6(1). Vesentlige svikt på dette punkt vil ikke kunne rettes opp ved ankebehandling.

   *

   Eric Van Brug Wilting:
   En avlednings strategi som mange lokale bv nå utfører. En selvjustis uten god brukermedvirkning som blir tendensiøs og uriktig i et forsøk på å omgå en seriøs granskning nationalt som kommer til å avdekke mange overgrep og alvorlige brudd på internationale menneskerettigheter!
   June 10, 2014 at 3:42pm ·

   Randi Sol Mjånes:
   Demokrati liksom, -Innbilt demokrati er det vi lever i, og "staten" som jo EGENTLIG er FOLKET kan ikke gjøre annet enn å se på at politikere og rettsvesen overkjører mennesker som de vil!!!! Skulle gjerne kunnet være like "anarkistisk" selv! ; )
   June 10, 2014 at 3:58pm ·

   Eric Van Brug Wilting:
   Vi trenger gjerne et folkedemokrati i Norge, som Sveitsmodellen! Min neste stemme går til et av partiene som har dette i sitt partiprogram. Håper å få frp med på dette, samt nykommerene som allerede har dette. Norgespartiet, og borgerettspartiet!
   June 10, 2014 at 4:02pm ·

   Sissel Klungsøyr:
   Dette var en interessant opplysning. I klartekst betyr det altså at Staten ser gjennom fingrene med elendig og rettsstridig behandling i førstelinjeorganet, og spekulerer med at de som blir behandlet feil har ankemulighet. Staten gir altså blanke i belastningene/merarbeidet personer blir pålagt ved slike ordninger. I tillegg gir Staten blanke i merarbeidet/-kostnadene fra saksbehandlernes side som blir en konsekvens av en slik lemfeldig praksis.
   June 10, 2014 at 5:07pm ·

   Geir Bjørnar Nedrud:
   " D er " Ekpertisen " som veit bæst vøttu! " I " Værden " Beste " Land å Bo! " Prrtttttttttttt
   June 10, 2014 at 5:24pm ·

   Bjørn Røkeness:
   A kangaroo court is a judicial tribunal or assembly that blatantly disregards recognized standards of law or justice, and often carries little or no official standing in the territory within which it resides. Merriam-Webster defines it as "a mock court in which the principles of law and justice are disregarded or perverted . noen som kjenner seg igjen :o) vi her i nord kaller det fylkesnemnda !!! ;O//
   June 10, 2014 at 5:32pm ·

   Noralf Aunan:
   Det er også et meget stort problem at tingrettene i de aller fleste tilfelle støtter avgjørelsen til Fy-nemnda, og dermed blir det heller ingen reell rettslig overprøving av saken. Det er dessverre bare unntaksvis at avgjørelsen i tingretten blir behandlet seriøst, og dermed et annet resultat. I lagmannsretten blir man som privat part nesten konsekvent nektet videreføring, så hvor er den rettslige overprøvingen i bv saker da?
   June 10, 2014 at 5:46pm ·

   Anne Rønnaug Teigen:
   Ja, det er vel enklest å bare følge saueflokken, og slik har det vært i de fleste sammenhenger i Norge over lange,lange tider.Jeg har bestandig beundret de få so tør å si imot for rettferdighetens skyld. De finnes, men det er få av dem.
   June 10, 2014 at 6:23pm ·

   Rune L. Hansen:
   Kenguru-domstoler ja, og inkvisisjons-domstoler ja! Også de anke-instanser eller påtale-myndigheter som unnlater å saksbehandle slikt eller som hvitvasker det!
   June 10, 2014 at 7:19pm ·

   Angelica Hatlestad:
   ART ja men synes du det er rart. Jeg er en av dem som har BRÔLT til saueflokken og jeg har aldri fàtt gjennomgà sà mye djevelskap i mitt liv, sà mye lògner, sà mange overgrep, sà mye ondskap, sà mye begjaer, korrupsjon etc. MEN ALDRI i mitt liv ville jeg trodd, det jeg nà vet og har ugjendrivelige bevis for, skjer i Norge. Og jeg er ikke sluttet à bròle og jeg vet hvor vanskelig det var for meg à tro pà alt som skjedde, hvordan er det ikke for folk som fàr dette plutselig ned over hodet. OG JEG GIR MEG ALDRI FÒR DETTE ER KOMMET EN ORDNING PÀ. Og neste gang du sitter i en nemd el. rett, syng ut sà vinduene skjelver.
   June 11, 2014 at 1:25pm ·

   
---

   Hege Vatland:
   og hva da i de saker der bv bruker trusler for å få foreldre til å trekke anke til tingrett? da har man ikke en reell overprøvingsmulighet! Jeg tviler på at det var første gang bv fremsatte trusler om å hente barn umiddelbart dersom ikke foreldre trekker anke til tingrett. Hvor mange foreldre har latt seg presse ?

   Anita Skippervik:
   Dersom EMK hadde blitt fugt og kravd oppfylt heilt frå nederste organ (kommunale etater) ville resursbruken i samfunnet, både den menneskelige og økonomiske, kunne blitt brukt på ein mykje meir adekvat måte og ikkje vurdert ut i frå måltall for å få mest mogleg på neste års statsbudsjett. Ein kunne fått frigjort mange milliarder til ein betre skule, betre eldre omsorg, betre vegar utan bompenger, betre politi, betre arbeidsmarknad med utvikling som krev forskningmidlar, betre landbruk og sjøbruk ol. som er meir fornuftig enn å terrorisere folket med usakleg og øydeleggande resusrbruk som ein haug med unasudynte saker både i fylkesnemnda og rettsystemet som igjen fører til brot på tidfrister for andre saker.

   John Vidar Børjesson:
   Jeg sitter på et vedtak fra Fylkesnemda i Nordland der det i vedtaket skrives at om foreldre og barnet godtar nemdas avgjørelse kan det legges opp til omfattende kontakt og samvær, viss ikke bør samvær og kontakten innskrenkes. jeg og mitt barn ser på dette som en trussel og er kun ment for å skremme oss fra å anke saken inn for tingretten. Men lot oss ikke skremme og skal i tingretten om ca 3 uker.

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor respekteres ikke f.eks. Barnekonvensjonen Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.03. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152605000846875

   Jeg avslutter dagen i dag med å tenke på at vi skattebetalere skal betale 100 000 til staten, for de grove straffebrudd som politiet i Bergen har begått i Monika- saken. Vi skal altså betale for at en rekke polititopper har forsøkt å skjule et barnedrap. Og utover det, er alt som før ved Bergen politikammer.

   Det passer bra at jeg drar over til Litauen i morgen. For jeg skal ikke la sjansen gå fra meg, til å fortelle om hvordan politiet i Bergen har behandlet en litauisk familie som har blitt frarøvet sitt barn, bare åtte år gammelt.
   Skammens politidistrikt.

   *

   (...)
   Anne Rønnaug Teigen:
   Ja, dette har jeg lurt mye på. Lurer på hva slags erstatning han som var modig nok til å si fra, får? Regner med at det har gått på helsa løs, og komme tilbake til dette politidistriktet vil jo være umulig. Kanskje sogar noen psykopater der, som bør miste jobben? God tur, og lykke til! : )

   (...)
   Hans Kristian Trommestad:
   La dem få vite alt Marius Reikerås, og god tur.

   Anja Gabriele Neske:
   God tur. Fortell alt som skjer her. Fortell om alle de tusenvis av barna som mister hele sin familie hvert år, og som i beste fall får se dem igjen når de fyller 18 - i verste fall aldri får se dem igjen fordi de blir tvangsadoptert.

   Svein Henning Sørlie:
   Vi har nok flere skammens politidistrikt Marius Reikerås. god tur

   Hilde Kristine Langø:
   Er jo det alt handler om - at man daglig betaler for andres feil.
   God tur Marius !

   Wally Andersen:
   Og jeg som trodde at forbrytere skulle i fengsel

   Elisabeth Haugen:
   Tenkte det samme selv! Og han som oppdaget dette svineriet da? Han burde vi ivareta på en ordentlig måte, men han er vel glemt han!? Lykke til i Litauen. Noe må skje og det fort med dette sørgelige barnevernet.

   Olga Stendal:
   DET ER SKREMMENDE!

   Jolanta Sriupsiene:
   Lykke til i Vilnius!

   Jolanta Sriupsiene:
   Vi, litauere, som bur her i Norge trenger støtte og informasjon! Tusen takk! Det er veldig viktig jobb!

   Jenny Myran:
   Bra det Marius, at du vill fortelle de om dette.

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.03. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152605918091875

   Da er jeg ankommet Vilnius og Litauen. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg synes det er litt rart at jeg må dra til det tidligere Sovjetunionen, for å adressere min bekymring for de menneskerettsbrudd som foregår i mitt eget land.

   Men jeg tror at veien til en bedre forståelse av menneskerettene, går gjennom dialog og utveksling av erfaring, både nasjonalt og internasjonalt.

   Menneskerettene er universelle, og derfor tror jeg det er bra at stadig flere land blir opptatt av hvordan vi forvalter våre menneskeretter i Norge.

   Norske myndigheter har i lang tid fremstått internasjonalt med høy fane.Da må vi de samme myndighetene tåle å bli kikket i kortene.

   Monika-saken, er et godt eksempel på hvordan Bergens-politiet systematisk har brutt menneskerettene overfor en åtte år gammel Litauisk jente og hennes familie.

   *

   Anne Marit Myhre:
   Kos deg : ) Ta vare på deg selv : )

   Kjell Gjerde:
   I går skrev en fortvilet Litauisk mor til meg fra Oslo og skjønte ikke hvorfor det landet som hun er opplært til å se opp til i menneskerettsaker gjennom 20 år har tatt hennes gutt på ulovlig grunnlag og beholdt han i over to år...

   Alexandra Fredriksson Hasselström:
   Jag hoppas att denna motion snart tas upp. Allt fler svenska barn omhändertas i Norge utan att familjerna får hjälp från Sverige. Vi behöver vårt lands stöd! Över 100 svenska barn sitter i fosterhem i Norge utan rätt till sin bakgrund som svenska medborgare. Vissa av dem adopteras bort. I sverige adopteras 3 familjehemsplacerade barn bort varje år, i Norge adopteras 67 fosterhemsplacerade barn bort varje år. Antalet fosterhemsplaceringar i Norge (ensamkommande flyktingar och kriminella ungdomar borträknade) är idag ca 14 400, i ett land på 4,5 miljoner invånare. I Sverige har vi ca 9 miljoner invånare, antalet LVU-fall där barn och ungdomar bor i familjehem och instutioner är ca 11 000 stycken (ensamkommande flyktingbarn och kriminella ungdomar borträknade). Cirka 100 svenska familjer med 1-3 barn i varje familj är idag rammade av det norska barnevernet och barnen är i fosterhem och instutioner - ofta separerade från sina syskon och förhindrade att tala sitt modersmål. Pratar de inte norska så kan de inte prata enligt norska barnevernet, och då blir föräldrarna stigmatiserade eftersom deras svenska barn inte talar norska. Barnen får inte rätt till egen advokat i Norge. Den rätten har barn som i Sverige hamnar under LVU. Rättssäkerheten i Norge är under all kritik. Har man god inkomst så kan man överklaga utan avslag hur långt som helst, men har man en lägre inkomst så får man redan i Lagmannsretten (rättsinstansen direkt över Tingretten) avslag på överklagan eftersom man inte har ekonomi att täcka eventuella rättskostnader. Dessa ska nämligen efter Tingretten i Norge betalas av den förlorande parten. Snälla Hillevi Larsson, Håkan Svenneling, Gunilla Svantorp och Jonas Gunnarsson hjälp svenska barn i Norge att återvända till sitt hemland. Vi är 100 familjer som behöver vårt hemlands stöd och hjälp. Jag ber er på mina bara knän för närmare 200 svenska barns skull att väcka upp frågan. I Tjekkien har man tagit ställning mot den Norska modellen, Tjekkiens premiärminister liknar Norges barnevern med "Lebensborn" - Dvs nazitysklands förfarande runt barn som togs från sina föräldrar för att uppfostras till goda tjänare av Nazityskland. Man väcker också frågan aktivt i EU-parlementet från Tjekkiskt håll. Man överväger också att ge alla familjer oavsett nationalitet som flyr från barnevernet i Norge politisk asyl i samklang med FN-konventionen för mänskliga rättigheter i Tjekkien. Jag vet detta för att jag fått informationen direkt från höga Tjekkiska politiker. I Lituaen kritiserar man det Norska barnevernet starkt. Så sent som för några veckor sedan bistod svenska utrikesdepartementet det norska barnevernet med att sända en Lituaisk pojke som det INTE fanns domslut på skulle vara i fosterhem i Norge tillbaka från Arlanda till Molde i Norge. Litauiska ambassaden hade redan meddelat vårt utrikesdepartement att de omedelbart önskade få den 7-årige pojken överlämnad till Litauen. Lituaiska medborgare, över 600 stycken, har efter detta haft en demonstration utanför stortinget i Oslo och man övervägde också att demonstrera utanför svenska ambassaden i Oslo. I Polen anlitar de polska myndigheterna en privatdetektiv för att hämta ut polska barn som hamnat i det norska barnevernets klor. Man vägrar lämna ut polska barn till Norska myndigheter oavsett vilka domslut norska domstolar tagit. I Ryssland demonstrerar man mot Norska barnevernet. Det norska barnevernet är på Tv många gånger i veckan och den ryska barnombudsmannen riktar stark kritik mot det norska barnevernet. I Nigeria kritiserar man det norska barnevernet på regeringsnivå. Likaså i Indien, Pakistan, Ukraina, Tyskland, Spanien. När ska svenska regeringen öppna ögonen? Nästa vecka, den 11-13 Mars sitter jag i Tingsrätten i Norge i kampen om mina 3 barn. Jag vill att de ska få komma hem och få alla sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. När ska mina barn få se ett stöd från den svenska regeringen? Under tiden lockas alltfler föräldrar att flytta med sina barn till Norge för att jobba och bo

   http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Omhandertagna-svenska-barn-i-N_H2022058/
   Motion 2014/15:2058 Omhändertagna svenska barn i Norge - riksdagen.se
   Motion 2014/15:2058 Motion 2014/15:2058 (html) Motion 2014/15:2058 (doc, 43 kbyte, nytt fönster)Motion 2014/15:2058 (pdf, 49 kbyte, nytt fönster) Motionskategori: Fristående motion Partinummer: S6199 Motionstyp: Enskild motion Avsändare Jonas Gunnarsson (S) Händelser Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2…
   RIKSDAGEN.SE|BY RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN

   Kristina Paulikė:
   Hello, Marius. You are welcome ; )
   10987455_10205014427914806_893357963946892267_n.jpg
   Kristina Paulikė's photo.

   Tora Maria Sigrunardottir:
   Kan dere ikke besøke Island?

   Vegar Bakke Larsen:
   Du, Marius, må være den kuleste jeg vet om : ) Det er bare så vanvittig bra at du gjør det du gjør, og lever for det!
   Fantastisk
<3 : )

   Asmaras Maria:
   Kos deg : ) flink du er : )

   Eunice Charles:
   Lykke til.

   Jolanta Sriupsiene:
   Velkommen til Vilnius!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/933191833382395/

   Rune Sarnet Östensen:
   Årsaken er nok å finne i Nordisk syn på Baltikum på 90 tallet! Vi rike og forstandige, de fattige og uutviklede! : ) Litt feil ble det tross alt! : )

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.03. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152605776246875

   Etatstyringen av fylkesnemndene ligger under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
   Så kan du spørre deg: Hvor uavhengig er fylkesnemndene da?

   *

   Monicha Nyhuus Aas:
   jeg er av den oppfatning, at ingen ting i forvaltningen, er såkalt uavhengig. De hjelper og dekker over hverandre, akkurat slik det passer dem.

   John Terje Henriksen:
   Nemlig...

   Noralf Aunan:
   Hvordan er det egentlig mulig å opprettholde et så vanvittig opplegg som det norsk bv i virkeligheten er? Det må i utgangspunktet være tenkt bare på de aller mest skremmende familiesituasjoner, mens det direkte missbrukes mot helt vanlige familier.
   I tillegg ser man bort fra alt aktuelt og gjeldende lovverk, og da må naturligvis forholdene bli totalt uakseptabel.

   Noralf Aunan:
   Hovedproblemet er imidlertid at hele det norske rettssystemet slett ikke fungerer. Det er faktisk der de aller fleste uakseptable forhold skulle vært stoppet, og dette gjelder altså forholdene i hele samfunnet.

   Knut-Helge Jakobsen:
   Tja så kan man videre spørre: Domstolene får lønn av staten, hvor uavhengig og upartisk er domstolene da? : )

   Marianne Skoge:
   Eller hvor uavhengig er Barne Familie og Likestillingsdepartementet da?

   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 04. mars 2015, Vinberget: 

   Noe stjerner, omkring 1 minus-grad Celsius og oppmot 1 cm knasende sne på bakken her ute i natt. Jeg skrev og avsendte et nytt brev til politi-anmeldelsen, og blandt annet SI, før klokken 06 i dag tidlig ( ekstern ). Blålig himmel, sol og lite skyer det meste av dagen. Sneen smeltet og borte. En kort stund overskyet og yr omkring 17-tiden, med 1 pluss-grad. Dunkelt og omkring null grader klokken 18.30. Mørkt med omkring null grader utover kvelden, og mot midnatt med grålig mørk himmel.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.03. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204300103237473

   "Rettspolitisk er det grunn til å stille spørsmål ved om noe kan være riv ruskende galt."

   Statens hemmelige barneverntjeneste! - ADVOKATFIRMAET SYLTE
   http://www.advokatsylte.no/barn/statens-hemmelige-barneverntjeneste
   Hemmelige tjenester for de med barn! Advokat Olav Sylte.
   ADVOKATSYLTE.NO

   *

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 05. mars 2015, Vinberget: 

   Noe yr efter midnatt. Mørkt, tildels med en fjern full måne dust synlig høyt omkring sør og noe yr, med omkring null grader Celsius her ute i natt. Overskyet og yr og et lett vind-drag med oppmot 2 pluss-grader frem mot klokken 09.30. Omtrent det samme videre utover dagen, men med omkring 4 pluss-grader. Et nytt brev fra kidnapper-mafiaen ankom meg med posten i eftermiddag, datert 02.03. 2015 ( ekstern ), fra dens sentrale kjerne i Haugesund. Mørkt, regn, yr og omkring 4 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 05.03. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152609663971875

   Island, Italia, Tsjekkia, Litauen, Sverige, Finland, India, Russland, USA, Nigeria, Polen, Latvia, Brasil, med flere...
   Hva har de til felles? Jo, de har alle hatt statsborgere bosatt i Norge og hvor barnevernet har hentet barna.

   *

   Ida Marie Githmark:
   "Heia! Norge!!!".... : ( : ( : (

   Rune L. Hansen:
   Det er to ytterpunkter og kategorier i hvordan en nasjon eller et samfunn kan forholde seg til menneske-rettighetene. Kategori A respekterer enkelt-mennesket. Kategori C respekterer ikke enkelt-mennesket. I de fleste land og samfunn er mye av respekten for menneske-rettighetene og enkelt-mennesket iboende og naturlig og selvfølgelig. I Norge har dette iboende, naturlige og selvfølgelige og integritet og anstendighet blitt nokså fullstendig ødelagt og fjernet av politisk organisert offentlig grov kriminalitet vedrørende de mest fundamentale forhold for mennesker, familier og samfunn. Det er ikke det minste som helst rart at resten av verden reagerer og protesterer!

   Klara Torunn Mammo Mi:
   Kanskje BV tar etter Hitler : ) ?

   Jørgen Skarsvåg:
   Menneskehandel

   Rune L. Hansen:
   Sammenligningen med Hitler-regjeringen er ikke så dum som mange som enda ikke har blitt angrepet tror. Les f.eks. "Anne Franks dagbok" fra den tiden. Det er i dagens Norge veldig mange barn og foreldre som kjenner seg igjen i den.

   Arianne Høvik Christiansen:
   Portugal må inn på listen

   Irene Gurses:
   De har ingen myndighet i Sverige. Svenskene har gitt beskjed om at det godtas ikke før saken er prøvd i retten her og blir undersøkt. De ler av norske bv

   Hilde Schønning Asplin:
   Du kan legge til Egypt til denne listen. Er spent på om internasjonalt press kan føre til en forandring her i Norge....

   Amelia Chavez Vargas:
   Chile må inn på listen

   Amelia Chavez Vargas:
   El Salvador må inn på listem

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.03. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152609034606875

   Vi må forholde oss til det, enten vi som nasjon liker det eller ei.

   Men, et økende antall land i den store verden, ser på vårt barnevern som et totalitært regime.
   Et regime som har liten eller ingen forståelse for at barneoppdragelse kan være annerledes i andre kulturer.
   Her i Litauen for eksempel,verdsettes familielivet så høyt, at det nærmest vil være utenkelig å splitte et barn fra sin øvrige familie.

   Husk på at dette er et land som så sent som i 1991, fikk sin uavhengighet og som har levd under et strengt kommunistisk regime siden andre verdenskrig var over.
   Mange vet derfor hva det vil si, å leve under totalitær kontroll fra staten.
   Jeg er overrasket over at våre ledene politikere møter de stadig større protester fra utlandet, med øredøvende taushet. Det gjør at vi også blir sett på som et land med arroganse i stedet for toleranse.

   *

   Hilde Salvesen:
   Det er nok noe vi helst ikke skal vite... Dekan ved TekNat; UiS, Per Arne Bjørkum skrev filosofiboka "Annerledestenkerne"; kreativitet i vitenskapshistorien, for noen år siden.. Han sa bl.a.: Taushetens tale er tydelig... ; )

   11021265_980214498679139_1624464134885129754_n.jpg

   'No matter how educated, talented, rich or cool you believe you are, how you treat people ultimately tells all. Integrity is everything.
   New Book: SimpleRemindersBook.com

   Jonna Melek:
   Men jeg har faktisk alltid påpekt at Norge er et arrogant land, sammen med en god del av de som bor der!!!
   Politikerene er en SKAAAAAAM for landet!
   De fortjener ikke den rollen de har blitt tildelt!!!!

   Alma Larsen:
   Når emosjonell innteligens blir skadet hos barn da er det sent !!!.... Når et barn har frisk emosjonell innteligens da har den ambisjoner.... Hva er livet uten ambisjoner ??....

   Elisabeth Haugen:
   Norge er full av kalde og arrogante vesener som er opptatt av seg selv. I Norge handler alt om penger. Om man tråkker andre ned i gjørma på veien til rikdom, så er det bare å se en annen vei. Skammelig!

   Hilde Salvesen:
   Jeg finner det riktig å si at Norge er et land med mange medmennesker.. : ) Slik systemene driftes gjør enkeltmennesker så godt de kan. Det er fundamentet som nå er i endring & løsninger finnes på et annet bevissthetsnivå enn forvirring & avmakt skapes.. <3

   Elin Hemli Egelund:
   Snakket nettopp med ei dame fra fosterhjem tjenesten. Hun er smørblid hele tiden og da spurte jeg, hvor mye provisjon hun fikk og da sa hun: det vil jeg ikke svare på. Bad henne også om å tørke av seg fliret. De er et eget folkeslag og jeg sier meninga mi rett ut: du er kald, kynisk med hjertet utenfor kroppen. Hun la på. Fortalte henne at det dere gjør mot familier, er det verste inngrep dere kan gjøre mot en familie i fredstid. Jeg har vanligvis et stort hjerte, men dette tilgir jeg ALDRI.

   Alexander Kielland:
   Enig !!!

   Inger Karin Tvedt:
   Jeg vet at mange er fosterforeldre for slektnigers barn, skal du be dem også tørke av fliret?

   Elin Hemli Egelund:
   Dette var en bv dame fra fosterhjem tjenesten.

   Elin Hemli Egelund:
   Min mor sa hun kunne ha min datter. De valgte å sette egen lov til side. Så her ble ikke annen familie engang vurdert.

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.03. 2015 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152609140451875

   76 prosent svikt: – Et dystert bilde av norsk barnevern
   http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/03/05/219302/76-prosent-svikt-et-dystert-bilde-av-norsk-barnevern
   Lovbrudd og svikt i tilsynet med fosterhjemsbarn er avdekket i 76 prosent av barnevernstjenestene Fylkesmennene har undersøkt. – Svært alvorlig, slår Helsetilsynet fast.
   ABCNYHETER.NO|BY KRISTINE BRUNMARK / ABC NYHETER

   *

   Tone Maria Grüning:
   "Fosterhjem er et knapphetsgode. Vi skulle ønske det var flere tilgjengelige". Men hvis barn ikke får den omsorgen og o ppfølgingen de har jrav på og visstnok behov for, hva er da vitsen med å plassere de i fosterhjem? Vil ikke flere fosterhjemsplasseringer bare skape flere lovbrudd?

   Bente Vik:
   Det er mange som mister jobben sin dersom barn ikke blir plassert i fosterhjem. 1. Det stedelige barneverntjenesten. De taper penger. Se under. Også har man fosterforeldrene, tilsynsførerne. Også videre. Da kan det hende at man må nedbemanne kontoret. Og det kan man jo ikke ha noe av, så derfor må næringen holdes ved like. Og det betyr å få flere barn i fosterhjem/ institusjon, tenker jeg.
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=608391385927093&set=p.608391385927093&type=1
   Bente Vik's photo.

   Marianne Skoge:
   Godt skrevet!
   Imidlertid vil jeg korrigere Andresen på følgende:  
   SAMFUNNET PLASSERER BARNA I FOSTERHJEM
   Dette er ikke riktig. Flere og flere i samfunnet, protesterer på fosterhjemsplasseringer. Det er imidlertid Barnevernssystemet som plasserer barna i fosterhjem.
   BARNEVERNET SKAL HA TILSYN MED... Dette medfører riktighet, men forslag fra det "Uavhengige utvalget i adv foreningen" der private høringsinteresser deltar i Utvalget, har videresendt forslag til Barne Familie og Likestillingsdepartementet om at det er barnevernsansatte som skal velge hvem som skal være Tilsyn for barna. Dette ønsker jeg i stor bekymring å belyse. Dette fordi som artikkel forfatter Andresen skriver:
   "18 AV 20 BARN ER IKKE SNAKKET MED" Dette er problemet også FØR omsorgsovertagelse: Barna blir ikke hørt av barnevernet. Foreldrene og vitner ( også fra det offentlige) erfarer uriktige saksopplysninger, som dømmer foreldre som IKKE EGNET SOL FORELDRE. Barna må lide, og resultatet blir store psykiske problem.
   Vi må IKKE glemme kunnskap og forskning som viser til at Adskillelse foreldre -barn fører til psykiske problem.
   Jfr forskningsresultat og fagbøker. F eks "Adskillelse Foreldre Barn." Av Sverre Kvilhaug ( Tidligere advokat.)

   Robert Steffensen:
   Fosterhjem og institusjoner kan aldri nå frem til den ypperste kvalitet av altruismens nestekjærlighet, - bare de biologiske omsorgsmekanismer innehar den ypperste kvalitet av altruismen, for oppdragelse og kjærlighet. Diktatorer og autoritære systemer har til alle tider tatt barn ut av de rette familieforhold og formet dem til soldater, med resulatat av ufølsomme voldsmenn. Dette er så kjent lærdom, at det er forunderlig at fagmennesker innenfor barneomsorg tillater seg holdninger som fraviker de biologiske band -- men, det er også klart, at vi alle må ta avstand i fra det.

   Rune L. Hansen:
   Og selvfølgelig er ingenting nevnt om at barna ulovlig og straffbart er kidnappet.

   Rune L. Hansen:
   I tillegg til at de frifinner og premierer seg selv og sine med-spillere for lov-bruddene, krydret med litt kritikk, etc., så utelater de fullstendig de groveste forbrytelsene. Kidnappingen, tortur, frihetsberøvelse, etc.
   At mange lar seg lure av slikt er egentlig ganske så utrolig.
   Massivt nok med propaganda og masse-psykose kan ødelegge og pervertere mennesker, folk og land i vide omkretser.

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, fredag 06. mars 2015, Vinberget: 

   Mørkt, fuktig, tildels noe yr og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med omkring 5 pluss-grader utover formiddagen. Tildels med noe dus sol og oppmot 8 frem mot klokken 13. Overskyet, et mildt vind-drag, yr og 6 pluss-grader fra klokken 15.30. Omtrent det samme videre utover dagen og kvelden, med omkring 5 pluss-grader, noe vind og tildels mindre nedbør.
   Forsøker som sagt å skrive minst mulig her nu, men iallfall uansett noe for å vise at jeg videre ikke er kidnappet eller drept. Mye som både kunne og burde skrives eller gjengies, men som jeg altså likevel ned-prioriterer. Dessuten veldig mye fra Facebook og Internettet om den lidelse og nød barn og foreldre og andre påføres fra terror-regimet som jeg uansett ned-prioriterer for at det ikke her skal bli for mye av slikt.
   Mørkt, efter hvert sterkere vind, yr og 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.03. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204310788264592
   
   Det offentlig ansatte i Norge, som ethvert annet norsk voksent menneske, er forpliktet til å ikke forbryte seg mot, men er forpliktet til å rette seg efter, er først og fremst Norges Grunnlov, Menneskerettsloven og Straffeloven. Alt annet som ikke er i pakt og samsvar med disse våre over-ordnede lover er enten frihet eller kriminalitet.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/133352076685775/911709735516668/

   Kjell Mjønes:
   ENIG  <3 MEN HOVEDPROBLEMET ER BARE AT " DET GODE FLOTTE VELFERDS-LANDET " NORGE : (  OVERHODET IKKE HAR ELLER PRAKTISERER MENNESKE-RETTIGHETER : (  ★★★ : (  MENNESKE-VERD ER ET UKJENT BEGREP I VIRKELIGHETENS NORGE : ( ★ <3

   Rune L. Hansen:
   Ja, for hver eneste en av våre menneske-rettigheter er det ivrige politikere med sin egen agenda som skynder seg å lage anti-rettigheter! Som pøses på med babbel og propaganda!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.03. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204311017870332

   Det er bare foreldrene og Menneskerettsloven som vet hva som er barnets beste. Ingen andre. Alt annet er synsing og svada.

   *

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić:
   Amen!

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić:
   Det sa jag till soc - oj, vad kränkta de blev då jag slog huvudet på spiken

   
---

   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/813865042001712/

   It is only the parents and the Human Rights Act that knows what the best interest of the child is. No others. Everything else is just assumptions and nonsense.

   *

   
---
---

   Jane Kile, 06.03. 2015 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1557030767904793/

   Handler dette om feil fokus i barnevernet?

   11 offentlig ansatte tiltalt for ikke å ha reddet 8-åring
   http://www.nrk.no/verden/11-offentlig-ansatte-tiltalt-for-ikke-a-ha-reddet-8-aring-1.12224955
   11 sosialarbeidere, legere og sykepleiere står tiltalt for ikke å ha grepet inn da finske Eerika (8) ble mishandlet til døde. – Rettssaken viser at Norge ligger langt etter, mener Ada Sofia Austegard.
   NRK.NO|BY NRK

   *

   Aina Rivenes:
   ! !

   Rune L. Hansen:
   Nei, det handler tilsynelatende om godt fokus det der. Om offentlig unnlatelse og om avvergingsplikten, etc. Tilsvarende blandt annet norske Straffelovens § 123 og § 139, for eventuelt videre å medregne flere paragrafer.
   Hva som i første omgang må vurderes er om hvilkne offentlig ansatte - om noen - hadde plikt til på lovlig måte å gripe inn i saken, i henhold til våre menneske-rettigheter. Det vil også si uten å krenke noen sine menneske-rettigheter.

   Hilde Strisland:
   !

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.03. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152611675341875

   Gabrielius-saken har skapt nok en ny diplomatisk kontrovers med et annet land. Denne gangen Litauen.

   Onsdag var jeg med i TV debatt i Litauen om norsk barnevern. Der var også bestemoren til Gabrielius. Hun har jobbet 26 år i helsevesenet i Litauen, og da Gabrielius ble tatt av det norske barnevernet,ba hun om at han skulle sendes tilbake til sitt hjemland. Hun fikk full støtte av landets nasjonalforsamling. Hennes ønske ble dog kontant avvist av norske styresmakter.

   Hun stilte et veldig godt spørsmål :
   Hvordan kan det ha seg at Norge ikke har problemer med å sende Litauske fanger i Norge tilbake til Litauen, samtidig som de tviholder på barna våre?

   Våre makthaveres arroganse, er i ferd med å gjøre at vi, av stadig flere, blir sett på som et rikt oljeland som bryter internasjonale menneskeretter.
   Rett eller galt: Det er et faktum at vi av stadig flere, blir oppfattet som et egenrådig, bortskjemt land som stjeler barn tilhørende andre nasjoner.

   Jeg er bekymret for vår arroganse, når vi selv blir møtt med påstander om grove brudd på menneskerettighetene .
   Husk at deler av kritikken kommer fra land som i nær historisk tid, har opplevd grov offentlig undertrykkelse.
   Dette er land som verdsetter frihet og demokrati høyt.

   Så mitt spørsmål er: Hvor mange land, og hvor mange millioner mennesker skal vi tirre på oss, før vi erkjenner behovet for å reformere vårt eget barnevern, og vårt eget rettssystems holdning til gjeldene menneskeretter?

   *

   John Terje Henriksen:
   Nemlig.....

   Kjell Melhus:
   det skjer ikke før det innføres personlig straffeansvar for alle ansatte i barnevernet, den dagen det skjer vil nok plasserings kåtheten dale som en stein !

   Inger Helander:
   Det må jo bli stopp ,men når?

   Vidar Mathiassen:
   Takk for at du setter svært viktige verdi- og menneskerettighetsperspektiver i et nødvendig kritisk lys og stiller om nødvendige ubehagelige, men samtidige legitime spørsmål til oss borgere flest og de respektive av oss som styrer landet vårt og har ansvar for de synspunktene og spørsmålene du kommer med her!

   Hilde Schønning Asplin:
   Jeg tror i alle fall en endring i vårt system MÅ komme etter internasjonalt press, ikke innbyrdes i landet. Politikerne har tillatt galskap altfor lenge, det er helt ubegripelig at det har gått så langt!

   Espen De Lange:
   $$$£££€€€

   Per Steinar Sørå:
   Politikerne må også ettergåes i sømmene.

   
---
---

   Jostein Wetteland, 06.03. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/430592500442253

   Landsorganisasjonen for barnevernsofre og deres barn
   Barnevern og politi.

   To innstanser som fra to vidt forskjellige ståsteder griper inn i menneskers menneskerettigheter og barn rettigheter i henhold til FNs barnekonvensjon. I Norge er disse inngrepene kritisert og fryktet.

   Kanskje på tide at myndighetene går inn og ser på hvilke makt og myndighets midler barnevernet benytter seg av ovenfor allminnelige mennesker. Barn som tas timer og dager etter et barn er født på sykehus. Hjem som der dører sparkes opp og gråtende barn føres avgårde til beredskapshjem og instutisjoner, som av og til er tusen ganger verre en noen hjemme situasjon noen gang har våre.

   Et barnevern som endog er fryktet av ledene politikere og andre innenfor offentlig forvaltning. Dette fordi de har så altfor stor makt. Ja vi er enige om at barnevernet skal grippe inn der barn er utsatt for vold og overgrep, og der barn er utsatt for livsfare i omsorgssituasjonen. Men det er er ikke tilfelle i langt over 85% av sakene.

   Tre ansatte angrepet på barnevernsinstitusjon
   http://www.osloby.no/nyheter/krim/Tre-ansatte-angrepet-pa-barnevernskontor-7926968.html
   Politiet leter etter en mann i 20-årene som har truet og slått tre ansatte på et barnevernskontor fredag morgen.
   OSLOBY.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Mot politisk offentlig organisert grov kriminalitet kan både nødverge og opprør være både nødvendig og en bragd!

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   Vi går imot verdens siste tider, regjeringen sier de skal ordne opp og slanker byråkratiet. Kommunene tar barn i panikk. Det går til helvete med alt. Snart slaktes bv ansatte ned i stort monn. Utlandet og oss her har fått evig nok. Selv må jeg holde meg minst 60 mil unna dem.

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   Det er ikke rus, men blodpuma jeg sliter med, etter å ha sluttet med prince mild i 2 mnd sammenlagt, 7 mnd tilsammen. Jeg raukjører ordfører og rådmann hver eneste dag i eposter. Overlevering til andre pedagoger som ligner en hobbit og er ufrivillig barnløse. Helvete t dem jo før jo heller!!!!!

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 07. mars 2015, Vinberget: 

   Mørkt, fuktig, vind-drag, yr, regn og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Regn, disig, vind og omkring 6 pluss-grader utover formiddagen, dagen og kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Jane Kile, 07.03. 2015 via Nytt  fokus på barnevernet, shared Rimantas Dagys's post:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1557956807812189/

   Her ble barnas rettigheter i Norge diskutert. Når skal Norske myndigheter begynne å bry seg? Og når skal Norske media stå i kø for å få prate med de som har noe å fortelle?

   Jeg snakker daglig med mennesker som har erfaring med barnevernet her i landet, og mange våger faktisk ikke gå på en demonstrasjon en gang, fordi enhver situasjon hvor man er illojal mot barnevernets bestemmelser, så risikerer man at ens barn blir enda mer skadelidende enn de allerede er.

   Barnevernet har altså så stor makt her i landet at folk ikke våger fortelle det de opplever åpenlyst i frykt for sanksjoner.
Nå sitter det mange rasende familier rundt, men ingen våger å protestere åpenlyst (med unntak).

   Politikere har tillitt til systemet, og de som tjener penger på dette har selvsagt tillitt til det.
   Hvor lenge skal befolkningen leve under trusler om sanksjoner?

   https://www.facebook.com/rimantas.dagys/posts/10206058043600444
   Rimantas Dagys added 3 new photos.
   Vakar Seime vyko diskusija "Vaiko teisių užtikrinimas Lietuvoje ir užsienyje: Valstybė ir Šeima – viena komanda?“. Kartu su visuomenininkais, ugdymo ekspertais, iš Norvegijos atvykusiais teisininkais ir kitais kalbėjomės apie siektiną tėvų ir valstybės vaidmenį užtikrinant vaiko teisių apsaugą ir Lietuvos ir Norvegijos bendradarbiavimo galimybes vaiko teisių apsaugos srityje. Džiaugiuosi, kad skeptiškai į šią labai rimtą problemą žiūrėjusiems lietuviams sudaryta galimybė išgirsti pačių norvegų požiūrį į savo šalies problemas, kuris radikaliai skiriasi nuo to, ką aiškina Norvegijos šalies institucijos. Kadangi nuo "Barnevernet" veiklos nukenčia toli gražu ne tik lietuvių šeimos, bendradarbiavimas su visomis kitomis su tuo susidūrusiomis valstybėmis yra turbūt daugiausiai žadantis problemos sprendimo būdas. Dar kartą dėkoju renginio iniciatoriams

   *

   Morten Lund:
   Helt riktig det du skriver Jane ! " Us and them " ! ! ! Så jævla mye vondt endel av disse gjør mot enkeltmennesker -barn og familier og det aller verste er at barn ikke blir hørt ! : (

   
---
---

   Ingrid Revhult, 06.03. 2015 via Rättsupproret Gotland:
   https://www.facebook.com/groups/199743186879993/permalink/377248372462806/

   SOCIALTJÄNSTEN STRAFFAR FÖR DEMONSTRATIONER

   Straffmetoder: hot om LVU, umgänge stryps, begränsat umgänge, övervakat umgänge, begränsade och övervakade telefonsamtal, konfiskering av presenter m m.
   Barnet används som vapen för att kuva en kämpande förälder!

   *

   Ingrid Revhult:
   Sorgflor är mig veterligen inte förbjudet att använda för att dölja ansiktet. Införskaffa dessutom en peruk och ett par solglasögon - då kanske ni som demonstrerar slipper att bli igenkända och straffade.

   Susanne Åse Liselotte Hagersand:
   Får dom verkligen göra så?

   Jerzy Donus:
   de använder som ursäkt men det är deras taktik att försöra banden mellan barnen och föräldrarna så de använder vad som helst som ursäkt. Om man inte går med i demonstrationen så använder de det med, eftersom de säger att man inte bryr sig om sina barn, de alltid vänder upp och ner på allt vad är sant och presenterar sina lgner som den absoluta sanningen.

   Susanne Åse Liselotte Hagersand:
   Dom skrämmer inte mig i alla fall. med sitt barnsliga knep.

   Elisabet Clason:
   En av mammorna som var med här i Visby utanför Socialtjänsten sista fredagen i Oktober fick strax efter sitt minimala umgänge halverat till ynka 8 timmar per år, hon sa redan när chefen för Barn och familj blängde på henne att det skulle få konsekvenser vilket stämde bra.

   Örjan Bolander:
   De kommer för alltid att bli ihågkomna för sina elakheter och övergrepp i generationer eftersom fler och fler vet namnen på de som av prestige använder barn som vapen.
   De fattar inte själva att de gör sig och samhället otjänst.
   De borde avskedas direkt.

   Susanne Åse Liselotte Hagersand:
   Men jag spökar ut mig o ser ut som en sockärring så blir det bra. När vi ska demonstration i Malmö:) För liknar man en fågel skrämma som soc. Då är umgänget med barnet kanske räddat.

   Evelina Svensson Sandgren:
   Ha ha ha ha!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10152756714553785/

   Leif Rune Gunnar Hagberg:
   JA DET ÄR HEMSKT att utöva sådan makt mot en förälder detta strider mot mänskliga rättingheter i högsta grad enligt olika konventioner som sverige har skrivit under. Så ej märkligt att folk blir arga och ledsna på det sättet vi blir behandlade i vårt samhälle i dag 

   
---
---

   Ronny Eilertsen, 05.03. 2015 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/930286220323982/

   Æ e kanskje en ingen. Men feil. Æ e en Pappa som har blitt frarøvet mitt kjæreste, av barnevernets onskapelige uærlige, kalde hender. Veit ikkje ka æ skal skrive før at det norske folk skal reagere.

   Men å diskutere sæ vill det e nemmelig ikkje noe som funke. Barnevernet kom inn på fødeavdelingen da Min unge var bare Ca 30 timer gammel. Æ å Samboer (Mor), har hatt med barnevernet å gjøre, hvorav dem sa at de ville samarbeide. Det vil si. Komme på uanmeldte hjemmebesøk. Men de kom altså på føden. Ingen, verken Jordmor, lege, psykiatrien eller noen annen instans en Nav var klare over at dem kom for å ta ungen, på grunnlag av ei bekymringsmelding/akuttvetak som absolutt INGEN VISTE NOE OM. Vi skaffet oss advokater. Under høringen i Tromsø hos fylkesnemnda, sa de blant annet at Legen hadde gitt ei bekymring. Men da kunne legen selv avkreftet at det var bare tull. De kidnappet vår Kjære datter fordi dem ville. Fordi det er penger i det. Akkurat no så slit æ litt med å skrive saklig. Men Æ e en Pappa som e lei Heile korrupsjon til Barnevernet /barnefjernet. Så æ oppfordre alle og da meine æ ALLE. Til å gå på Barnevernet for alt man kan gå på dem med. Feks. Brudd på menneskerettighetene, dokumentforfalskning. Overtramp på Familiens privatliv. Sjikanering ja det e meir, men akkurat no klare æ ikkje komme på alt. Men æ oppfordre Absolutt alle i samme båt Alt fra Advokater, Leger, Psykologer Tidligere Barnevernspedagoger, FOLKET, politikere Politiet, Barnevernsofre, Barnevernsbarn, Ja Det norske folk om å SETTE NED FOTEN OG SI NO E DET FAEN MÆ NOKK. En ting e at mange av oss ikkje tør. Ikkje orker engasjere seg. Ka med å Faktisk gjøre noe i stede for å diskutere det. La oss forandre på ting. LA OSS STÅ SAMMEN. La dem ikkje holde på meir. Hilsen en lei, sint og oppgitt Pappa.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.03. 2015 added a new photo:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152613851726875&set=np.96609993.1075597997&type

   11029496_10152613851726875_1181227191260438340_n.jpg

   Marius Reikerås:
   Skal det være slik at de eldre, i 2015, må ligge på gangen på offentlige sykehus?

   *

   Hilde Salvesen:
   Det har vært slik siden jeg var 18... - altså 36 år minst... Total omlegging/holdningsendring må til for å gi mennesker verdighet..

   Hildegunn Sunde:
   Minn mor måtte det. TRAGISK : (

   Beathe Bredesen:
   Trist : (

   Sveinung Vegsund:
   Jeg krever lufting 2 ganger daglig, med hjemmel i Lov om hundehold !

   Ida Marie Githmark:
   Uff!.. : (

   Elisabeth Bettan Kjelstad:
   Jeg har selv en mor som er på rulerende avlastning. Jeg blir både trist og skamfull når jeg seg ser hvor dårlig den generasjonen før meg blir behandlet , og hvor dårlig stelt det ermed hygiene osv... : (

   Hildegunn Sunde:
   Veldig trist dette : (

   Sidsel Emmy Nordby:
   Dette er bare en grotesk side av forholdene men vi har tilstadig fått høre om sykepleierforbundet også har prøvd å si i fra. Men hjelper det? Tydeligvis ikke.
   http://www.p4.no/story.aspx?id=604060
   Leger knebles til taushet
   - Norske leger blir truet og trakassert av ledelsen dersom de forsøker å melde fra om kritikkverdige...
   P4.NO

   Elisabeth Husby:
   NEI!!!!!! Vi bør ha råd til enerom også!

   Frode Rognes:
   Min kjære gammeltante fikk aldri lufting i ca. 10 år. De tok fra henne alt unntatt hennes verdighet som hun bar inni seg. Trist å se, men enda værre da min datter sa "jeg vil aldri bli gammel jeg". : ( Minst like ille i Sverige også dessverre.

   Per Steinar Sørå:
   Politikerne vet ikke hva vi eldre har tilrettelagt for dem, derfor gir de oss straff isteden for takk.

   Linda Bore:
   Rett og slett en skam!

   Siri Hjelm:
   Nei, det er en skam!

   Andreas Harald Aure:
   Dette er resultatet av en naiv tro på monopol og planøkonomi, både i befolkningen og blant de intellektuelle. Svært tungt å reversere!

   Sølvi Opsahl:
   En STOR SKAM.

   Johanne Almli:
   Det er så skammelig at jeg har ikke ord!!

   Monica Meland:
   Hvis en vil betale selv får en rask og god behandling så det er ikke kapasitet det går på. Har nå hørt fra flere at de kan få tydet rtg.bilder og prøvesvar på dagen om de betaler ekstra for det, ellers er ventetiden på svar 2-3 uker. Våre folkevalgte og ansatte i fagforeningene har privat helseforsikring betalt av våre skattepenger så de behøver ikke tenke på plass på gangen, dårlig behandling og lange ventelister. Derfor blir det heller ikke prioritert.

   Jane Kile:
   De får komme inn på sykehus for å få stilt en diagnose. Da inskrives de, og antall diagnoser er avgjørende for betalingen sykehuset får. Slike situasjoner med overbelegg på sykehusene gjør også at det kommer økte bevilgninger. Nedleggelse av sykehusplasser blir faktisk spekulativ drift

   Heidi Johansen:
   Vi har noe i vente..... : (

   Elisabeth Aaslie:
   Ne! Men hva blir gjordt??

   Sveinung Vegsund:
   Bogger all !

   Evy Gjeverth:
   Det er AP som har sørget for slike tilstander. Var nylig innlagt på Haukeland sykehus... korttidsavd. tidligere opservasjonsposten. Nyopppusset avd. Lys og fin høymoderne. Alt teknisk topp nytt. God mat..... et smilende og hyggelig unge leger. Kunne godt lagt der videre jeg... for en sørvis... kommer seg. Må bare gi den nye regjeringen tid Ting tar tid.

   Bjørg Børrestad:
   Har selv vært korridor pasient nettopp p en lungeavd, ba om å bli skrevet etter ett døgn. Helsefarlig !! Dette er hverdagen i helse norge .

   Evy Gjeverth:
   .... og ikke minst folk må få tid til og omstille seg til nyere tider og nye måter og gjøre ting på. Tenke nytt.

   Anne Grethe Florin:
   Ikke bare bare å bli gammel her te lands 😕 skammelig : (

   Sissel Wennevik:
   En skam at de eldre behandles med en slik uverdighet : (
   Verdens rikeste land heter det, men hva tilbys de eldre, en umenneskelig behandling er svaret.

   Martha Aftret:
   Helse,, Sør.. helse MIDT,, helse Nord osv,, sitter og krangler mens pasientene dør....

   Evy Gjeverth:
   Det er tragisk.

   Jannicke Hansen:
   Ålesund sykehus er eksperter på å la dette skje.

   Anne Marit Myhre:
   Dette er så uakseptabelt . Vi kan jo ta stortinget i bruk der gjør dem ikke det dem skal uansett .

   Robert Steffensen:
   Hvor i lovverket kan dette relateres til brudd på menneskerettighetene?

   Ingunn Mæland:
   Det er en Skam de som har bygget opp landet stå på Klem Ingunn Mæland det er brudd på alt som heter menneskerettigheter vi gir oss ikke

   Veronique Lerdalen:
   Avskyelig !

   Adriana Kirkehei:
   Trist, oh, uten komentar : ( : ( : (

   Tommy Bernhard Nilsen:
   jeg skal aldri ende der.. da skal jeg sitte i bilen min. med musikk av celin Dion. og gasse meg, og sige inn i avsluttningen.... i mean it..

   Jostein Wetteland:
   Fryktelig at Norge behandler mennesker slik!

   
---
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, søndag 08. mars 2015, Vinberget: 

   Mørkt, regn og vind utover natten. Disig, regn og omkring 6 pluss-grader Celsius frem mot klokken 08 og videre utover formiddagen. Utover eftermiddagen efter hvert mindre disig og uten regn. Overskyet, halv-mørkt og 4 pluss-grader klokken 19. Helt mørkt, noe yr og 2 pluss-grader frem mot klokken 21.30. Yr fra omkring 22.30-tiden.
   
---
---

   Gunn Eren Aagaard, 08.03. 2015 via Aksepterer vi dårlige advokater?:
   https://www.facebook.com/groups/334139236631821/permalink/862254430486963/

   Hvordan er føringene når lagmannsretten kan skrive i sin dom:

   Som tingretten, legger også lagmannsretten til grunn at både far og mor, hver for seg, kan tilby barnet god omsorg og at de begge, isolert sett, vil være i stand til å ivareta guttens behov både når det gjelder praktisk og emosjonell omsorg.
   Hvordan er det da når den som får omsorgen blir pålagt hjelpetiltak fra Barnevernet med flere kurs om tilknytning og samspill. COS og ICDP.
   Er det noe rettssystemet da " synser" på?
   Når Barnevernet mener stikk motsatt?
   Eller er det slik at rettsystemet og barnevernet jobber sammen?

   Noen som har kloke svar på dette?

   *

   Ole Andreas Thrana:
   - Dette virker merkelig.

   Gunn Eren Aagaard:
   Circle of Security (COS) har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgsperson. COS Virginia er en av to versjoner av COS, og Familiemodellen er en terapeutisk intervensjon fra COS Virginia. Målsettingen er å styrke tilknytningen mellom foreldre og barn når barn har, eller er i risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk. Dette antas å styrke barnets utvikling av selvregulering, sosial kompetanse og forebygge skjevutvikling. Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og Sør implementerer COS Virginia i Norge.
Beskrivelse av tiltaket: COS International –

   Gunn Eren Aagaard:
   ICDP er et program for foreldreveiledning med målsetning om å understøtte og fremme psykososial omsorgskompetanse hos personer som har ansvar for barn. Tiltaket er gruppebasert og ledes av lokale ressurspersoner som er trent i intervensjonen. Målsetningen med ICDP er å forebygge psykososiale problemer blant barn og unge gjennom å støtte og styrke foreldre og andre omsorgsgivere i deres omsorgsrolle og å fange opp de foreldrene som har større utfordringer enn andre. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet implementerer metoden. Beskrivelse av tiltaket: Tiltaket gjennomføres i 8-12 gruppemøter. Intervensjonen tar sikte på å påvirke omsorgsgiverens positive opplevelse av barnet, slik at omsorgspersonen kan identifisere seg med og føle med barnet. Tiltaket fokuserer på 1) å hjelpe omsorgsgiveren til å bli bevisst på barnets tilstand og behov og tilpasse omsorgen til barnets egne behov og initiativ, 2) å styrke omsorgsgiverens selvtillit, 3) å fremme en sensitiv og uttrykksfull kommunikasjon mellom omsorgsgiveren og barnet, slik at det følelsesmessige forholdet mellom de to blir positivt og utviklende, og 4) å fremme et berikende og stimulerende samspill mellom omsorgsgiveren og barnet, for å utvikle og veilede barnets opplevelser og utspill i forhold til omverdenen.

   Gunn Eren Aagaard:
   Ole Andreas Thrana vil du si at retten har lagt til grunn det rette ?

   Ole Andreas Thrana:
   Jeg må lese hele saken for å forstå sammenhengen

   Anders Flatabø:
   Rettens drøftelser påvirkes jo av spørsmålene som ligger på bordet. I en privatrettslig barnefordelingssak kan kun en av foreldrene ende opp med omsorgen. Retten kan ikke velge en tredje løsning og avsi dom på at barnevernet skal få omsorgen i en privatrettslig tvist. Det er derfor intet i veien for at lagmannsretten vurderer omsorgsevnen i barnefordelingsspørsmålet annerledes enn barnevernet i spørsmål om omsorgsovertakelse eller hjelpetiltak. Barnefordelingssaken har heller ikke noe rettskraftvirkning for barnevernssaken. Barnevernet er derfor formelt ikke bundet av lagmannsrettens vurderinger i dette spørsmålet - selv om lagmannsrettens uttalelser naturligvis er noe barnevernstjenesten burde se hen til i sin vurdering av saken etter barnevernloven. Begge vurderinger skal jo skje med barnas beste som overordnet hensyn. Ellers må jo som Ole skriver, begge saker med avgjørelser/vedtak leses for at man kan uttale seg om hvor relevante lagmannsrettens vurderinger er for barnevernssaken - eks. tidsmomentet, nye forhold, ny sakkyndig utredning mv.

   Anders Flatabø:
   Liten presisering: Barnefordelingssaken har ikke noe rettskraftvirkning for barnevernssaken i spørsmålet om omsorgsovertakelse skal skje. Den har selvfølgelig virkning for hvem vedtaket skal rettes mot, hvis bare en av foreldrene har omsorgen etter at barnefordelingssaken er ferdig.

   Gunn Eren Aagaard:
   Er det slik å forstå at dersom barnevernet finner grunn for omsorgsovertakelse etter gjentatte tiltak - så vil ikke den gjeldende dommen i lagmannsretten heller gi fordel til den andre forelderen vedrørende samvær etc etc!

   Rune L. Hansen:
   Inkvisisjons-prosesser med molbo-eksperter på med-mennesker.
   Det er bare foreldrene og Menneskerettsloven som vet hva som er barnets beste. Ingen andre. Alt annet er synsing og svada.
   Og hvorfra i all verden skulle dommere eller barnevern-ansatte kunne få noen som helst kompetanse som forfattere av andre sine liv?? Eller lov til å sjonglere med andre sine liv??
   Mennesker som tar slikt noe på alvor har mildt sagt et alvorlig problem.

   Gunn Eren Aagaard:
   Rune L. Hansen - Men du Barnevernet mener at omsorgs person må ha tiltak. Retten mener at samme omsorgs person ikke trenger tiltak. Når skal man ha tiltro til hvem som har rett? Å man ser jo på et rettssystem som skal ivareta barnets beste etter barneloven. Man skal da vel ha tiltro til at dommere kan sakene sine eller ?

   Rune L. Hansen:
   Hvilken lovlig rett har vel ansatte i offentlig forvaltning til å blande seg inn i eller forstyrre noen som helst sitt familie- eller privat-liv?

   Gunn Eren Aagaard:
   Godt spørsmål jeg ikke kan svare på iallefall. Barnevernet mener iallefall annerledes enn en Lagmannsrett - da blir det jo litt merkelig? eller?

   Rune L. Hansen:
   At særlig mange kvinner ønsker at det skal være en slik rett og via politisk mafia-virksomhet tilraner seg en slik ulovlig og straffbar "rett" er det katastrofale problemet.

   Gunn Eren Aagaard:
   Særlig mange kvinner? mener du da mødre eller kvinner i bv systemet? rettssystemet? Mafia hvor tar du det fra?

   Rune L. Hansen:
   Kvinnelige velgere, etc. Altså den kvinnelige halvdel av befolkningen.
   Politisk organisert kriminalitet = mafia. Definisjonen er fra Straffeloven, Menneskerettsloven, verdens-litteraturen, etc.

   Gunn Eren Aagaard:
   Men hva legger en advokat/ dommer i praktisk og emosjonell omsorg?

   Rune L. Hansen:
   Når eller hvis begrepet "barnets beste" blir brukt for å frata et barn eller en forelder en menneske-rett (eller flere), da befinner en seg ikke i fornuftens eller menneskelighetens verden mere.
   Dessuten er barnets beste alltid uansett først og fremst ingenting annet enn å respektere, ivareta og sikre barnets menneske-rettigheter. Uten å forbryte seg mot en eneste av barnets eller andre sine menneske-rettigheter.

   
---
---

   Kathrine Haugen, 08.03. 2015:
   https://www.facebook.com/kathrine.haugen.9/posts/904821652902183

   I dag er det 8. mars og internasjonal kvinnedag.

   Jeg har aldri trodd kvinnehatet - misogynien - eksisterte i en så sterk grad i Norge som det jeg er vitne til innen barnevernet. "Kvinner som hater kvinner" kunne vært en samletittel på tekstene som produseres innen etaten.

   Undersøkelser og forskning er tydelig på at barnevernet i all hovedsak legger ansvaret på mor i sine saker. Mors manglende evner til omsorg, mors psykiske tilstand, mors passivitet, mors intensitet, mors manglende selvinnsikt, mors manglende evne til samarbeid, mors manglende evne til å se barnets behov.

   Karakteristikkene som blir laget både i barnevernets journaler og papirer, som blir forsterket i psykologers sakkyndige rapporter er en studie i kvinneforakt. Så er også den totale mangelen på lojalitet mellom mødre mot et samfunn som i større og sterkere grad stiller urimelige krav til hva som anses som god omsorg.

   Når Inga M. Thorkildsen og venstresidens feminister kritiserer Sylvia Listhaug og andre kvinner på høyresiden for å kneble sine meningsmotstandere, så er dette for meg bildet på grunnkonflikten mellom de kvinnene i Norge som anses som gode mødre - de som jobber i barnevernet og som kjemper barnas kamp mot sine dårlige mødre - og de mødrene som vilkårlig blir mistenkeliggjort for ikke å elske sine barn.

   Thorkildsen går så langt at hun sier at vi må innse at ikke alle foreldre elsker sine barn. Ikke bare blir mødrene som tilfeldigvis havner i barnevernets søkelys mistenkt for ikke å klare oppgaven som mor - de blir beskyldt for ikke å elske sine barn. Å ikke evne å føle kjærlighet til sine barn er noe av det verste i vår kultur. Det er umenneskelig. Og ergo er kvinner som havner i barnevernet ikke mennesker - de kan derfor behandles deretter. De kan kastes på glattcelle, de kan henges ut i rettsaker, de kan forfølges og trakasseres av myndighetene. For de fortjener det.

   Det systematiske arbeidet Thorkildsen og hennes tilhengere bedriver når det gjelder umenneskeliggjøringen av kvinner, av mødre, av sine medsøstre, bør leses med et kritisk blikk. Solidariteten barnevernets ansatte har med de kvinnene som på brutalt og primitivt vis blir frarøvet sine barn - ofte med politimakt - er ikkeeksisterende.

   Den smålighet, uforstand og intensitet barnevernets ansatte utviser i sin kamp - sin krig - mot mødrene under det hellige "barnets beste" parole, er et resultat, et symptom på en grunnleggende konflikt i samfunnet. Å ha kontroll over kvinners livmor - å kontrollere ressursene - å forme fremtidens borgere, det kan i vår vitenskapelige tidsalder ikke overlates familien. Og i alle fall ikke overlates til psykiske ustabile, overfølsomme, og lite samarbeidsvillige kvinner. Her må mannlige psykologer, som Kvello og Raundalen utarbeide skrifter som implementeres i deres trofaste og lojale tjenerinner - barnevernsarbeiderne. Her skal de maskuline verdiene sette standarden for hvordan mødre skal få lov til å ivareta sine barn. Og de som faller gjennom, som ammer sine barn for lenge, som sover med barna i sengen, som nekter å la barna gå i barnehage, de skal nektes retten de har til å være mor.

   Vi bør alle bruke denne dagen på å gjøre en liten innsats for mødrene som blir mistenkeliggjort, kritisert og knust av andre kvinner. Om vi begynner der - om vi klarer å trygge mors posisjon i forhold til retten å eie sitt barn, så vil respekten for kvinnen øke. Og om vi som mødre står sammen i lojalitet til andre mødre, så kan vi unngå denne moderne heksejakten som resulterer i at fem barn mister sin mamma hver dag.

   *

   Randi Sol Mjånes:
   Galskap satt i system, og "folk flest" tror BV fungerer bra?! Hvorfor belyser ikke NORSKE medier dette???? ALT for mange barn blir frarøvet sine gode foreldre i dette landet ,- og ender selv som kun ett tall i statestikken : ( En stor skam for det Norske samfunn !!!

   Kathrine Haugen:
   I Raundalen rappn oppfordres media til å være varsom med å kritisere barnevernets arbeid. Det virker som den oppfordringen er tatt på alvor. Jeg mener helt klart at pressen har sviktet sin mest grunnleggende oppgave når det kommer til barnevernets fremvekst og metodebruk. Men det sier også noe om den norske standarden. Vi er alle mer eller mindre bedøvd av oljepengene som dryppes inn i våre årer.

   Maria Andersson:
   En mor kan miste omsorgen for sitt barn fordi at hennes man blir misstenkt for å utøve vold mot henne. Det rekker med en mistanke fra en privatperson eller en anonym bekymringsmelding. Mannen trenger ikke å være skyldig eller en gang meldt til politi. Jeg har opplevd dette og vil gjerne at barnevernets metoder skal bli offentliggjort og gransket.

   Kristian Dirdal:
   Skal du først gå til det skritt å frarøve et menneske eller en familie det gjeveste de eier, fremtiden og lykken da må drastiske tiltak tas i bruk for å demonisere offeret! Alle mennesker reagerer når de blir tråkket på, men hos " barnevernet" blir slike ting bokført som lav frustrasjonsterskel og sinnemestring! Hvem stiller dypere spørsmål ved det? Vi ser til stadighet folk ryk i tottene på hverandre både verbalt og fysisk i en fotballkamp! Dette brukes ikke imot de på den måten som når mennesker reagerer når noen vil gripe inn og konfiskere det gjeveste de har her på jorden barnet! Da blir ofte familiemedlemmer fremstilt som verre enn mordere og voldsmenn, og disse voldsmennene får faktisk lov til å beholde familietilhørigheten, noe vanlige offer ikke får! Hvor er logikken bak det hele?

   Eva Tangstad:
   I dag er det kvinnedagen. Kvinnedag for hvem lurer jeg på? Er det for de som kidnapper barn i regi av et Nazi barnevern? for kvinnedagen er ivertfall ikke for alle de biologiske mødrene til barna som hver dag får kidnappet sine barn fra disse monstrene.

   Kathrine Haugen:
   Jeg tror kvinnens muligheter til å bære frem og føde barn gir noen svar. Å være innrettet slik at man kan skape det mest verdifulle av alt, nemlig menneskebarn, uten kostnader for samfunet - det er som å være en billig fabrikk som produserer ufattelig rikdom. Å ha kontroll på fabrikken er viktig for å kunne kontrollere barna som skal vokse opp til å bli gode produktive borgere til det beste for samfunnet. Den økonomiske tankegangen er grunnlaget for det offentlige Norge - og det offentlige Norge har ingen betenkeligheter med å gå inn å regulerer individet. Bio- og "psyko"(pat)-politikk.

   Kristian Dirdal:
   I mitt nærområde jobber det flest kvinner i " barnevernet" Ja det er sikkert 90 prosent! Går vi nærmere inn på livet til denne gruppen så er skilsmissene og dysfunksjonaliteteten vel så stor som hos normalbefolkningen, og noen kommer selv fra en hengemyr av usømelig atferd! Det rare er at disse fungerer godt i jobbene sine, og her får de utvikle seg til å bli betydningsfulle selv om de i egen bakgård har det verre enn de fleste!

   Tone Henriksen:
   Fikk litt lyst jeg til å skrive bok. Har flere år jeg med erfaring med de. Både som ungdom og voksen

   Kathrine Haugen:
   Jeg synes du skal skrive en bok Tone! Språk skaper virkelighet - det bildet vi har av verden får vi gjennom språket - det være seg skrift, bilder, film - når staten bruker språket og sier at barn bør tas fra sine dårlige foreldre og settes bort til godt betalte fosterforeldre - så lager de en virkelighet - de sier at dette er barnets beste og folk tror på det. Vi må skape en annen og mer nyansert virkelighet og da er ditt bidrag viktig!

   Anne-Kathrine Eckbo-Fangan:
   Deler den statusen...

   Tone Henriksen:
   Ja men jeg er ingen forfatter å vet ikke Ossen jeg helt skulle gått frem, men inni hodet surrer det mye nå.

   Kathrine Haugen:
   Ta kontakt med et forlag. Jeg tenke Juritzen er et bra valg. De er utradisjonelle og veldig dyktige. Kanskje mange skulle tatt kontakt med dem og at man kunne gi ut en samlebok av noe slag. En debattbok som kunne sette barnevernet på dagsorden?

   Kathrine Haugen:
   Det vil jo evenetuelt kunne bli en veldig tykk bok, desverre.

   Inge-Lise Dønnessen:
   Sterke og klare ord.

   Benedicthe Lyngås:
   Det du beskriver er etter mitt skjønn, konsekvensene av den maskuline dominans i samfunnet. Jamfør Bourdieu, en kjent sosiolog. Gjennom samfunnsledere utformes ideologien i samfunnet. Disse lederposisjonenene er dominert av menn. De reproduserer, muligens ubevisst, den samme ideologien som alltid har eksistert. Jeg er ikke overrasket over det du formidler. Problemet er at vi klarer ikke delta i samfunnets offentlighet, samtidig som vi skal være hjemmeværende husmødre. Vi kvinner må tilstrebe i mye større grad å blir toppledere. Jeg har reagert på bvtj i kommunen. Det har gjort meg litt upopulær fordi jeg har kommet med kritikk og dratt fram "møkka under teppe". Det går ikke upåaktet hen. Folk er feige og da jeg møtte Rådmannen på et folkemøte og harselerte med min kritiske rolle og viste han at jeg visste om kommuneledelsens syn på meg, ble han rød i ansiktet av forlegenhet. Jeg opplever makten byråkratiet har minner om personer som stiller seg opp på pidestaler. Det er uhyre lett å vippe pidestalen vekk under dem. Vi er tydeligvis flere ressurssterke kvinner som står sammen. Jeg tror vi skal få til en endring.

   Kathrine Haugen:
   Det håper jeg også Benedicthe Lyngås. Jeg har akkurat satt meg inn i begrepet New Public Management - hvordan den økonomiske tankegangen gjennomsyrer samfunnet og at alt skal måles opp mot produktivitet og avkastning. Det synes jeg er utrolig interessant også sett opp mot maskuline og feminine egenskaper og verdier. Å klare balansegangen - å være en omsrogsperson samtidig som man skal ut på en politisk arena hvor maskuline egenskaper trengs, det krever litt energi, men jeg synes det er nyttig - og jeg har begynt å gi mye mer blaffen i at jeg blir synlig. Før fikk jeg nervøst sammenbrudd ved å skulle skrive et leserinnlegg i lokalavisen. Det er en tilpasningsprosess - å merke at det er ikke farlig å si sin mening.

   Benedicthe Lyngås:
   Det er jenter som deg Kathrine Haugen som gjør at jeg ser at det nytte å kjempe. Jeg er ikke alene. Jeg skal inn i kommunestyret til høsten, håper jeg da. Barnevernet står øverst på lista over virksomheter som må endres. Vi har alt for mange akuttplasseringer i forhold til innbyggertallet. Kommunen har, i følge Fylkesmannen, utfordringer i barnevernet. Jeg har sett noen av utfordringene på nært hold og det er ikke tvil om at barnevernet jobber etter en ideologi som jeg, verken som sosionom eller politiker , kan stå inne for og akseptere. Jeg anbefaler deg å følge med på TB.no framover da det kan kommer noe om barnevern der. Språk er makt og gjennom språket kan man endre mye. Samtidig er det viktig at man har kunnskap og mye fornuft. Da blir man hørt.

   Wenche Dolve:
   Flott skrevet Kathrine! <3 !

   Kathrine Haugen:
   Jeg har også bestemt meg for å engasjere meg i lokalpolitikken nå - håper også å få innflytelse og forsøke å endre barnevernet. Jeg håper å få med meg mange fler, og kanskje kan vi Benedicthe Lyngås få til et samfunn som baserer seg på medmennskelighet og forståelse, ikke tvang og maktmisbruk.

   Wenche Dolve:
   Fantastisk Kathrine! Stadig flere for opp øynene nå for den Gestapo virksomheten de bedriver. De må stanses og jo flere vi er jo høyere blir vår stemme

   Kathrine Haugen:
   Det er en utfordring å bruke et fornuft-fremkallende språk når man er rasende over urett og knust ved tanken på hvordan barna har det når de blir plassert utenfor hjemmet. Men jeg skal forsøke å være konstruktiv - komme med forslag til hvordan vi må leve for å skape trygghet.

   Jane Kile:
   Visst er det virkningsfullt med slike statuser. Håper så mange som mulig sørger for at våre meninger deles offentlig, Det skaper også konsensus i befolkningen når stadig flere "løfter sin røst" og sier sin mening fra grasrota.
   Deler statusen!

   Trude Helén Hole:
   Flott Kathrine. Det er kvinner som deg vi trenger flere av! 
   http://www.trudehelenhole.no/2015/03/08/8-mars-2015-kvinner-reverserer-likestilling/
   Trude Helén Hole | 8. mars 2015. Kvinner reverserer likestilling
   8 mars 2015 - kvinner i Norge setter likestilling tilbake...
   TRUDEHELENHOLE.NO

   Rune L. Hansen:
   Glem ikke det viktigste - at det er både mødrene, fedrene og barna som blir degradert og ødelagt av å bli kidnappet og fra-stjålet retten til sitt familie-liv.

   Vibeke Vedvik:
   Les under denne statusen på Inga Marte Thorkildsen sin side. Hun er skyld i at jeg ble fratatt mine 4 barn, da hun meldte flere bekymringer på vegne av en anonym venn (som løy om at jeg forlot barna når de sov - noe jeg ALDRI har gjort!) - over en lengre periode, også etter at barnevernet fremmet sak for fylkesnemda - fortsatte Inga Marte Thorkildsen å melde. Jeg kjenner henne ikke, har aldri møtt henne og bor ikke i nærheten av henne.
   
   10401535_940466412631905_2033680171880310626_n.jpg
   Vibeke Vedvik's photo.

   Rune L. Hansen:
   Det verste med hovmodige eller egoistiske nok både kvinner og menn er hvis de tror seg å ha lovlig rett til å frata et med-menneske retten til familie-liv. Så meget enkelt kan det hele sies.

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, mandag 09. mars 2015, Vinberget: 

   Mørkt, tildels yr og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, dus sol, noe vind og oppmot 6 og 7 pluss-grader utover formiddagen og frem mot klokken 13. Omtrent det samme med 5 pluss-grader frem mot klokken 16.30. Mørkt, med regn og vind fra omkring 20-tiden. Sterkere vind, videre mere regn og omkring 4 pluss-grader frem mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.03. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204333150903644

   Å frata et menneske retten til sitt familie-liv...
   Er det for å skade og ødelegge - eller er det for ikke å skade og ødelegge?

   Kathrine Haugen sier blandt annet følgende som kan belyse dette:
   "Jeg har lest om tilblivelsen av den første "barnevernloven" - som ble skrevet for litt over hundre år siden. Det er slående hvor lik retorikken var den gang med de argumentene som ligger til grunn for dagens politkk. Det er som om ikke noe grunnleggende har skjedd i synet på barn - man bruker noen andre ord og begreper - men redselen for at barn av "dårlige" foreldre skal utvikle seg til å bli dårlige borgere - den er helt identisk i dag med tankene som førte til at vi bl.a. opprettet Bastøy guttehjem - en skamplett i Norsk historie. (...) Det som er verre i dag er at det finnes langt mer penger i Norge og at langt fler blir rammet av statens barnefiendlige politikk. Og konsekvensene vil da også selvfølgelig bli større."

   Redselen for at barn av "dårlige" foreldre skal utvikle seg til å bli skadede og dårlige borgere?
   Å frata et menneske retten til sitt familie-liv...
   Er det for å skade og ødelegge - eller er det for ikke å skade og ødelegge?


   *

   Gro Hetlelid:
   Ondskapen, det verste er når det kommer fra sin egen familie, da har man mistet allt

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, NT, Markus 3,24-25, Jesus:
   "Er et rike i strid med seg selv, kan det ikke bli stående, (25) og kommer et hjem i strid med seg selv, kan det ikke bli stående."

   
---

   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1559941544280382/

   Jane Kile:
   Det skal bli avslørt, Rune L. Hansen. Et tidligere "barnevernsbarn" var klar og tydelig på at "de vet hva de gjør", og de knuser familier.

   Rune L. Hansen:
   Ja, den som ikke vet det er både blind, døv, ond og umenneskelig.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 09.03. 2015 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/932643800088224/

   Brukes demokratiet i Norge til å pasifisere borgerne og få dem til å godta at de politiske partiene bruker staten som detaljformyndere over borgernes liv? Er det grunnen til at ikke det kommer reaksjoner fra andre enn de aller nærmeste når barn fjernes fra familiene?

   Noen ganger må man tilbake i tid for å finne svar på nåtidens utfordringer, en kan finne visdom i historien. Mange av problemene i dagens samfunn er nye, blant annet måten demokratiet endrer retning når noen velger å misbruke det.

   Barnevernet – et demokratisk problem? | Barnevernbloggen
   http://www.knut.com/2012/01/barnevernet-et-demokratisk-problem/
   Misbrukes demokratiet i Norge til å pasifisere borgerne og få dem til å godta at de politiske partiene bruker staten som detaljformyndere over borgernes liv? I
   KNUT.COM

   *

   Aina Rivenes:
   Stå på alle sammen

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.03. 2015 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152618495641875

   Norsk rettsikkerhet under pari
   http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1004/subcat1006/thread309569/
   Har man ikke penger, så gjelder ikke rettsikkerheten i Norge. Her tar vi til og med 25% moms på advokattjenester. Det betyr med andre ord at du betaler 25% avgift til staten for å gå til sak mot staten. Slå den!
   NYEMENINGER.NO

   *

   John Terje Henriksen:
   Nemlig....

   Bjørn Kåre Lande:
   Kjedelig å bruke advokat da... Har prosedert selv og 3 pripne advokater måtte bare pakke sammen og gå sin vei. Dog sivilsak....

   Rune L. Hansen:
   Det hjelper heller ikke å mobilisere penger, når dommerne uansett ikke ivaretar eller respekterer menneske-rettighetene!

   Finn Kristian Halvorsen:
   De driter i oss, så vi får og bare drite i de.

   Jorulf Osvald Klungervik:
   Rettsikkerhet er bare for våre nye "ransmenn" uff da.

   Steinar Kolnes:
   Og det som toppet "heile driden" i vårt tilfelle, var at motparten,i vårt tilfelle Statoil fikk MVA tilbake, mens vi fikk det ikke. Skatt Vest bekreftet dette og mente det var det riktige!

   
---
---

   Jørgen Skarsvåg, 09.03. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152618168451875

   Er Norge blitt den nye terror staten?

   Ødelagt av mangel på respekt for EMK?  
   Ødelagt av maktmisbrukere ansatt i det offentlige med deres kriminelle samarbeidspartnere.
   ALLE som ikke følger EMK bryter lovene, og er dermed lovbrytere, dvs kriminelle.

   *

   Anne Marit Myhre:
   På tide dem som ikke følger loven blir straffet .

   
---
---

   Noralf Aunan, 09.03. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152617277781875

   Menneskerettighetene har faktisk vært diskutert på Stortinget mens Faremo var justisminister. og det var/er dessverre helt utrulig hva enkelte kan tillate seg å presentere. Mye er forresten meget bra også, men det er ikke skjedd noen forbedringer, selv etter massevis av uakseptable forhold som er omtalt. Mye å lese, men bruk gjerne litt tid på dette innlegget fra Advokatbladet:

   http://www.advokatbladet.no/2013/06/stortinget-hvor-gar-du-hvis-du-mener-at-dine-menneskerettigheter-er-krenket/

   *

   Noralf Aunan:
   Her har vi noen høyst aktuelle uttalelser av Asmyhr FrP:

   "En problemstilling som jeg mener det er blitt et økt antall henvendelser til undertegnede om, er antallet som føler seg feil dømt i domstolene. Mange av disse føler at domstolene ikke har lyttet godt nok til de forklaringer som de har hatt. Mange føler at domstolene er for systemtro, og mange føler også at det er en mangel i systemet, altså at det mangler et sted hvor de som møter veggen i domstolene, kan henvende seg og få hjelp – kanskje ikke mer enn at de trenger å få forklart systemet, hvorfor dommeren tenkte slik, og hvorfor dommen ble slik. Kanskje domstolene heller ikke er gode nok til å veilede i etterkant.

   Rettshjelpordningene er under betydelig press. Det å gå til advokat koster svært mye. Gjenopptakelseskommisjonen er det mange som har mistet tilliten til. Mitt spørsmål er om Stortingets ombudsmann for forvaltningen kan få et økt og utvidet ansvar også når det gjelder disse problemstillingene."

   
---
---

   May- Harriet Seppola
, 09.03. 2015 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/932637806755490/

   Det viser seg at den overgrepssiktede "lommemannen" var ansatt i flere år av barnevernet i Loddefjord/Laksevåg. Barnevernet i Bergen kommune både lønnet og ga "lommemannen" tilgang til barn, en person som kanskje blir skrevet inn i historien som en av landets mest omfattende overgrepsforbryter mot barn og unge!

   Vi blir ikke akkurat overrasket over at det nettopp er Barnevernet i Loddefjord/Laksevåg som står ansvarlig for å ha ansatt "lommemannen", det var jo dette kontoret som også var ansvarlig for den elendige "innsatsen" som medførte at "Knut-saken" i 1998 ble "Norges mest omtalte barnevernssak" (og for de feil og overgrep det medførte overfor den gang 8 år gamle "Knut", hans familie, omgangskrets og andre). Tar sosialsjef Leiv Tungesvik ansvar?

   Lommemannen, barnevernet i Bergen og politiet | Barnevernbloggen
   http://www.knut.com/2008/01/lommemannen_barnevernet_i_bergen_og_politiet/
   Lommemannen lønnet av barneverntjenesten i Loddefjord Laksevåg Bergen kommune, fikk av...
   KNUT.COM

   *

   Ronny Eilertsen:
   Som æ sei. Tid for rebell. Barnevernet må jekkes ned/stoppes. Ka med å få de jævla øyan opp

   Johnny Torkelsen:
   Fyf...... : (

   Litago Eriksen:
   Det er INGENTING som sjokkerer meg når det kommer til bv!!!!

   Lenaa Pino:
   Skam over skal helt helvete

   Thor Nyland:
   Var igrunnen rart vi ikke hørte noe om dette når saken pågikk, i tilfelle dette stemmer er det en skandale.

   Morten Ask:
   Sosialsjef Leiv Tungesvik kommer aldri til å ta ansvar. Han er kun opptatt av å være "beste gutten i klassen" ved å minimalisere utbetalinger ved å ansette rekordmange unge jurister som han former etter eget ønske for å oppnå sine forskrudde mål. Ved å ta en titt på selvmordstatistikken for Laksevåg bydel og sammenligner den med andre bydeler ser en dessverre resultatet.

   Lenaa Pino:
   Hmmm

   Anne Berit Bjørsvik:
   Galskap.

   Hilde Ottesen:
   Han var også ansatt av bv i Molde og hadde tilgang til unge gutter der....

   Johanne Almli:
   FY FAE..........

   Aud-Eva Hansen:
   FYYY..............

   Scott Johansen:
   Norge minner mer og mer om en bananstat hvor alle i offentlig sektor beskytter hverandre... uansett. En styreform som minner mer om et kommunistisk diktatur enn demokrati..

   Henning Liberg:
   Å FY ER DET MULIG ? der ser vi nok en gang man kan ikke stole på barnevernet i det hele tatt. galskap dette,

   May- Harriet Seppola:
   Samfunnsviter Ole Texmo - peker mot bekymringsmeldinger som en del av angiverkulturen - angiverkulturen som oppfordrer til anmeldelser og bekymringsmeldinger er ett resultat at faggrupper innen politi, barnevern, PPT-tjenesten , BUP og resten av PSYKONOMSAMVELDET dyrker en kultiur hvor det er viktigere å sysselsette hverandre med saker en å utrede og løse problemer (Texmo 2007)

   Marina Lorieri:
   HORROR

   Amine Samier:
   Vi vet Bv er gale og har mange homofiler i fostfamilien og de flest er ikke bra mot små barna men Bv er løgner ingen av dem er bra alle er drittsekker

   Ronny Eilertsen:
   Story of my life. Æ blei Slått, kuttet med kniv, banket Fysisk og psykisk. Måtte også se at mine søsken og mamma bli banket daglig fysisk eller psykisk. Vi var preget av daglig grov omsorgssvikt og vold Pga æ hadde Satan sjøl som stefar. Vi blei innestengt på rommet bak låste dører ofte i uker av gangen. Før å toppe det hele, så tente min daværende stefar på huset i dritfylla for han ville ha penger. Vi kom oss heldigvis ut 15 minutter før huset raste sammen. Æ snakka med barnevernet om saken, de sa æ hadde en livlig fantasi å måtte slutte å spre løyner. Kor i helvette va hjelpa vi trengte. Å det e ikkje alt vi måtte igjennom i detta Såkaldt perfekte fucking hjemmet. Så at barnevernet e korrupte kan æ sverge på ved mine besteforeldres grav er sant. Orke ikkje forklare aldri men ingen treng å si til mæ at barnevernet e noe bra i de fleste saker. Dem veit faen ikkje kordan det føles å bli Trampet på og oversett...

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.03. 2015 shared Statens helsetilsyn's photo:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152616415371875

   "Vi vil gjerne treffe deg

   Hvis du bor på en barnevernsinstitusjon, kan du snakke med fylkesmannen om hva som er bra og hva som er dårlig på institusjonen din.

   Her finner du informasjonen om hva fylkesmannen har ansvar for, hvordan praten med fylkesmannen skal foregå og hvordan du kan kontakte fylkesmannen:

   https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/andrepublikasjoner/Vi_vil_gjerne_treffe_deg_fylkesmannen2014.pdf'
   Statens helsetilsyn
   Vi vil gjerne treffe deg

   *

   Rune L. Hansen:
   Fylkesmannen vil jo gjøre det til noe alminnelig og normalt ... og at du skal trives under kidnapping, fangehold, tortur, terror og utplyndring.

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.03. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152618854891875

   Vi kan ikke fortsette å dra for nisselua.

   Stadig flere land stiller seg fullstendig uforstående til det de opplever som offentlig barnekidnapping av deres egne borgere.
   Jeg har nettopp snakket med en amerikansk mor, bosatt i Norge, som har blitt fratatt sin lille sønn. Hun får ikke engang se ham, fordi norske myndigheter er redd hun skal stikke av til USA.

   I morgen sender jeg et protestskriv på vegne av moren, til den amerikanske ambassaden med kopi til EU- parlamentet. Og det på oppfordring fra medlemmer av EU- parlamentet .

   Og fortsatt er våre ansvarlige politikere stille som graven.

   *

   Anne Rønnaug Teigen:
   Uff og uff!

   Ingemor Sværen:
   Typisk! De har nok med å melke sin egen ku.

   Asbjørg Frøynes:
   Har vi ingen politikere som tørr ta tak i galskapen i det norske BV?

   Monika Kiser:
   Dette er helt grusomt. Jeg har heller ikke sett min sønn på 8 månter og er veldig fortvilet da han har bodd hos meg I 9 år og har en sterk tilknytning til meg. Er veldig fortvilet og håper noen kan hjelpe meg.

   Rune L. Hansen:
   Det er sjelden at de barn og foreldre som blir kidnappet i Norge får mulighet for gjenforening. Fra terror-regimet sin side er alt gjort for å forhindre at det skal kunne skje.

   Hege ED Evensen:
   Jeg kjenner en 5 år gammel gutt jeg som i begynnelsen av januar gråt en dag i bhg og de ansatte i bhg spurte hvorfor guttwn gråt?da svarte gutten mamma og pappa hadde kranglet dagen før og at pappa hadde smelt i døra.. gutten hadde også sagt pappa tørket gutten i ansiktet litt hardt om morningen.. dette tok de som misshandling.. de tok kontakt med bv og de ringte så foreldrene klokken 11 og ba de komme på bv kontoret og der fikk de servert at gutten var tatt fra de av bv! Gutten blir holdt borte i noen uker men får komme hjem.. det bv gjør er og så annmelde far for misshandling og politiet stormet så leiligheten halv 8 om morningen... river så hele familien ut og drar de ned på manglerud politistasjon.. her tetnker vi ikke på traumene denne gutten vil få.. først drar de han ut av bh så ut av huset av flere politifolk som stormer huset og fotograferer alt og alle!.. folk er redde for og få barn i dette landet, om man ikke kan ha familie krangel uten at ungene skal bli tatt ut av hjemmet! bv i norge er en katastrofe!.

   Ståle Eriksen:
   Selvfølgelig er de politikerene våre still som i graven, de er bare redde for att dette som bv driver med i Norge kidnappet barn på statens regning skal eksplodere rett i tryne på dem, og da vet ikke hvor det skal løpe og gjemme seg. Bv i Norge, er statens torturreskap. Og det hjelper ikke som politiet sier de følger bare ordre fra bv,( løpegutter for bv) det hjelper ikke det, de sa det under andre verdenskrig også, det er lov og tenke selv i Norge, men dessverre så ser vi at litt for mange oppfører seg som de skulle være hjernedøde i dette landet.

   Rune L. Hansen:
   Det er endog nok med en løgn om at noen har kranglet. En hønse-fjær som lett nok blir til absolutt hva som helst.

   Aiste Ramoskiene:
   Takk Marius Reikerås for at du gir håp til den jenta fra USA <3

   Inger Helander:
   Nå må den norske regjering vise handlekraft og mot!!!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.03. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152618843781875

   Tomorrow i will write to the American embassy to protest on behalf of a young mother from the USA, whose child was taken from the Barnevernet.

   *

   Bente Vik:
   Fantastisk. Nå må det ble slutt med disse overgrepene fra den norske stat.

   Anita Holbæk Lysgård:
   dem er noen satanste terrorister, jeg blir faen meg så forbanna på de svin der,

   Tommy Jacobsen:
   Ask them to kill the terrorists for us ; )

   June Torsdatter Rode:
   Thank you! Please tell them about all the rest of us to. All the children no matter what country.

   Tommy Jacobsen:
   Barnevernet i Norge er modelert etter CPS i USA, good luck going nowhere fast.

   Odd Jørgen Eìde:
   Ready for WW3...... : )

   Bente Vik:
   Gir man seg har man tapt. Man må aldri gi seg når det gjelder de sårbare barna. Jeg ser ingen forskjell på offentlig kidnapping, kontra vanlige kidnappere. Og i dagens Norge så kidnappes barn med loven i hånd. Og med velsignelse fra våre myndigheter. Det er skremmende og uvirkelig. Men ikke mindre sant.

   Cris B. Jireh:
   Good job

   Elisabeth Aaslie:
   Jeg lurer stadig på denne saken hvor overgrep er begått mot bittesmå barn, hvor altså barnet er tatt med på samvær i varetekt til overgriperen. Var det barnevernet som bestemte dette?? Var det de som tok med seg barnet? Det er blitt så stille rundt den saken.

   Lenaa Pino:
   Dere er helvete rett og sklet

   Ståle Eriksen:
   Flott Marius.

   
---
---

   Jørgen Skarsvåg, 09.03. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152618141621875

   Et land uten EMK, er ikke verdt sitt folk.

   *

   
---
---

   Beate Bianca Bjørnsen, 09.03. 2015:
   https://www.facebook.com/bbb66/posts/10205082405994835

   Kvinnedagen 8mars er over, og hoved-parolen er en visjon om et likestilt samfunn og full kvinnefrigjøring.
   
   Jeg ønsker et samfunn med likeverd hvor alle er inkludert hvor menneskerettighetene blir ivaretatt å likhet for loven .
   En dag hvor vi kvinner og mødre setter lys på den urett som er uansett hvem og hva det gjelder fordi vi er limet i samfunnet vårt.
   I denne verden vi lever hvor Norge kriger i mange land og skaper kaotiske tilstander å enorme lidelser godtar vi det?
   Eller i vårt eget land hvor kameraderi og maktmisbruk i systemet er blitt til en ukultur som rår over hele linja. Er det akseptabelt ?
   At våre sønner og menn har blitt undertrykt på likestillingens alter at de blir og er annenrangs. Vi er alle like verdifulle og viktige .
   Hva med våre barn som er blitt en vare i en barnevernsindustri som rått og kynisk bryter både norske lover og barne-konvensjonen.
   Hva med alle våre søstre i krigsherjede land osv som blir krenket og drept . Burde vi ikke bruke dagen til å sette fokus der det trengs
for et bedre samfunn for oss alle ved å bry oss fra hjertet å si ifra ?

   *

   Lone Barbala:
   Jeg er enig med deg, men vi må ikke glemme da vi kvinner var undertrykkt og ikke engang hadde stemmerett. Vi har i historien flere sterke kvinner som kjempet og kriget vår kamp for å nå frem.... Å vi klarte det. Dette er helt klart en dag å feire. Vi har kvinner rundt omkring i hele verden som kjemper for det samme. La oss ta Malala yousafzai, hun er den yngste som har kjempet for unge kvinners rettigheter, hun satte sitt liv på spill for å nå frem, å hun gjorde det. Vi har måttet kjempe for likestilling , å det er akkurat det dette handler om. Dette gir verden et større mangfold av mennesker til å kjempe for andre store viktige saker i verden

   Beate Bianca Bjørnsen:
   Ære være alle de kvinner som har kjempet for vår naturlige rett, og gjort veien og livet bedre for oss som kom etter  Viktige kamper for oss alle, men idag er utfordringene og verden annerledes . .

   Beate Bianca Bjørnsen:
   i Norge.

   Anita Ryhagen:
   Likestilling - er det ikke merkelig at slikt må kjempes om? Og når er kampen over - slik at freden kan senke seg? - bare noen tanker jeg har gjort meg. Er vi virkelig offer vi kvinner og menn? Syns jeg hører at både menn og kvinner ser seg selv som offer for hverandre. Og alle eksisterer vi på grunn av 100% kvinne/mann. Kvinner fra andre land der det virkelig røyner på som kvinne, (steining og div) har vist seg her i landet og snakket om kvinners styrke - uten å blande inn menn i temaet - uten å fremstille seg selv som offer for hverken det ene eller andre. Kunne kanskje være en ide at menn/kvinner her gjør det samme uten denne offerteorien. Jeg tror offertanken svekker. Har begynt å se det slik.. Jeg har kanskje blitt litt kamp/krigslei - etter å "sloss" selv ; ) Det er jo oss selv, mødre/fedre/sønner/døtre= folket det handler om.

   Lone Barbala:
   Å her kommer religion inn i bildet igjen. Religion = krig. Kunne bare religion vært slettet, borte, eller at alle så at vi er ett 

   Rune L. Hansen:
   Det er fremfor alt en stor fare med offentlig likestilling av menn og kvinner. Om den faren ikke tilstrekkelig blir hensynstatt så blir konsekvensen en katasatrofe og det motsatte av offentlig likestilling! Og det er selvfølgelig det som har skjedd i Norge.
   Den faren og konsekvensen er kjønns-kamp. Med andre ord en slags borgerkrig. Hvor makt blir misbrukt for å gi fordeler til sitt eget kjønn. Det er ulovlig og straffbart, men blir likevel gjort - og støttet eller applaudert av med-spillere.
   Dessuten er det dessverre også mange som ikke forstår eller som ikke ønsker å forstå at offentlig likestilling ikke er det samme som privat likestilling! Enhvers familie- og privat-liv er og skal være et privat anliggende.
   Dessuten er det dessverre også enda mange som ikke forstår at religion er noe annet enn våre menneske-rettigheter - og at både religion og alt annet som forbryter seg mot en eller flere menneske-rettigheter er kriminalitet.

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, tirsdag 10. mars 2015, Vinberget: 

   Mørkt, regn, vind-drag og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med oppmot 7 pluss-grader utover formiddagen. Disig og yr klokken 13.30. Noe skiftende, men omtrent det samme med omkring 5 pluss-grader videre utover eftermiddagen. Mørkt, tildels noe yr og stjerner og omkring 3 pluss-grader frem mot klokken 22. Videre mot midnatt mørkt, yr og omkring 2 pluss-grader.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.03. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204338295152247

   Omtrent alt i og med det politiske offentlige norske såkalte "barnevernet" sin virksomhet er i henhold til Menneskerettsloven, Barnekonvensjonen, ECHR (EMK / EMD), Straffeloven og Norges Grunnlov grovt ulovlig og straffbart og fullstendig motsatt reell lovlig lov og rett gjeldende i og for Norge.

   Dette er ikke tilfeldig. Virksomheten er smittsom og det enkelt og effektivt å kunne kvitte seg med med-mennesker er nyttig, praktisk og gir karriære eller fortjeneste for mange.

   Grov kriminalitet som ikke straffe-forfølges er og blir god butikk. Støttet, rost og applaudert av de som ser seg tjent med den.

   *

   Rune L. Hansen:
   Virksomheten er blandt annet groveste form for tortur overfor barn og foreldre.

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204338343593458

   Just about everything in and with the political public Norwegian so called "barnevernet (child welfare)" and their business is under the Human Rights Act, CRC, ECHR, the Penal Code and the Constitution of Norway grossly illegal and punishable and complete opposite real legal law applicable in and for Norway.

   This is not accidental. The business is contagious and to easily and effectively get rid of fellow humans are useful, practical and provides career or profits for many.

   Serious crime which is not being punitive prosecuted is and will remain good business. Backed, praised and applauded by those who see themselves served with it.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.03. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152620660646875

   To the acting ambassador of the American Embassy in Norway, Julie Furuta-Toy.
   Regarding: The Norwegian barnevernet. Gross Human Rights Violations

   Dear madam!
   I would like to express my deepest concern for a young American girl, xxxx
   Her son, yyyyyy, has been taken away from her and her family by Barnevernet ( CPS) in the district of Lister. The child is now on a secret address.
   She has asked me to write this letter on her behalf.
   Her families story, is similar to what many other families, of both Norwegian and foreign origin, are facing in Norway:

   Their children are being taken away from their biological families by the Norwegian CPS, and that without any legitimate cause.
   I just got back from a large conference in Vilnius, Lithuania, where members of the Parliament participated. I also took part in a national TV- debate about the Norwegian CPS. In that debate, there were three young mothers, all from Lithuania, who had been deprived their children in Norway without any good cause given.
   I am deeply concerned with the way that the Norwegian authorities violate these families fundamental Human Rights.

   The Human Rights Court in Strasbourg, has repeatedly stated “that a care order should normally be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit, and that any measures implementing temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parent and the child.”

   Already in 2005, The UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, criticized Norway for its extensive use of foster placement of children.
   Since 2005, however, the proportion of children living apart from their biological parents has risen significantly.
   The UN Committee is abundantly clear in its condemnation of Norway for the extensive use of care order:
   “23. The Committee is concerned at the number of children who have been removed from their families and live in foster homes or other institutions. In this regard, the Committee notes the State party's willingness to review its practices concerning the removal of children from their family environment.
   24. The Committee recommends that the State party take measures to address the causes of the rising number of children who are removed from their families, including through adequate support to biological parents. The State encourages the State party to give priority to protecting the natural family environment and ensure that removal from the family and placement in foster care or institutions is used only as a measure of last resort when in the best interests of the child.”

   Even ten years after, we still do not comply with the Human Rights Institutions warnings.
   Despite these clear statements from the UN and the ECHR, the CPS seems to have the opposite goal; namely to delete the biological bonds.

   Please see the attached part of a letter from the CPS .
   The text is part of the processing letter of CPS to the county board in a §4-12 case (care takeover). It's not the Judgement. But it shows what intentions the CPS has, which fundamentally violates the Human Rights Articles.
   The letter enclosed is translated into English and sound as follows:
   “The CPS believes that it is to the best for the child that it will be living in a foster home.
   7. Visitation
   If the County Board agrees that conditions exist for a care takeover, it shall be prescribed visitation rules according to the Child Welfare Acty § 4-29
   Crucial in this assessment is the child's best, according to the Child Welfare Act § 4-1 and Tyler's overall visitation scope must be assessed on the basis of his needs The CPS is considering the placement to be a long-time placement in foster care. The purpose of the visitation in a long term placement, is to give the child a more cognitive / intellectual understanding of who the biological parents are, and not create or maintain an emotional attachment to their parents.
   The CPS is uncertain whether the parents want visitation together or separately, and suggest that Tyler has visitation with parents 3 hours, 4 times per year, alternatively 3 hours 2 times a year separately.
    Because of the risk of abduction CPS must be given the opportunity to lead reinforced supervision.”

   I urge for the international community to bring attention to these gross Human Rights violations that do take place here. Far too many people are being destroyed, and families are torn apart.
   So please help us to protest against such a regime.

   I will also send this letter as a copy to the Members of the European Parliament, Mr Tomáš Zdechovský and Mr Petr Mach, as well as members of the Lithuanian Parliament, Ms Vilija Aleknaitė-Abramikienė and Mr. Rimantas Dagys, and members of the Norwegian parliament , Ms Hege Jensen and Mr Morten Wold.
   They are all well aware of what’s happening in the state of Norway when it comes to Human Rights violations within the CPS.
   I will also send this letter as a copy both to the ECHR in Strasbourg, as well as the UN Committee in Geneva.
   Finally I will also release this letter in anonymous form, on social medias.

   Kind regards
   Marius Reikerås

   *

   Unni Stangnes:
   Super jobb. Du er sannelig tøff og dyktig!

   Per Steinar Sørå:
   Det er en del av oss som ikke kan fremmedspråk. Derfor er det fint om det kunne komme oversettelse til norsk også.

   Knut-Helge Jakobsen:
   Per Steinar Sørå Google oversatt:
   Til fungerende ambassadør for den amerikanske ambassaden i Norge, Julie Furuta-Toy.
   Angående: Den norske barnevernet. Grove menneskerettighetsbrudd

   Kjære frue!
   Jeg ønsker å uttrykke min dypeste bekymring for en ung amerikansk jente, xxxx
   Hennes sønn, yyyyyy, har blitt tatt fra henne og hennes familie av barnevernet (CPS) i distriktet Lister. Barnet er nå på hemmelig adresse.
   Hun har bedt meg om å skrive dette brevet på hennes vegne.
   Hennes familie historie, er i likhet med hva mange andre familier, av både norsk og utenlandsk opprinnelse, står overfor i Norge:
   Deres barn blir tatt bort fra sine biologiske familier ved den norske barnevernet, og at uten noen legitim grunn.

   Jeg kom akkurat tilbake fra en stor konferanse i Vilnius, Litauen, hvor medlemmer av parlamentet deltok. Jeg tok også del i en nasjonal TV-debatt om det norske barnevernet. I denne debatten, var det tre unge mødre, alle fra Litauen, som hadde blitt fratatt sine barn i Norge uten noen god sak gitt.
   Jeg er dypt bekymret med måten at norske myndigheter bryter disse familiene grunnleggende menneskerettigheter.

   Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har gjentatte ganger uttalt "at en omsorgsovertakelse skal normalt anses som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det, og at eventuelle tiltak som gjennomfører midlertidig omsorg bør være i samsvar med det endelige målet om å gjenforene den naturlig forelder og barnet. "

   Allerede i 2005, FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, kritisert Norge for sin utstrakte bruk av fosterhjem plassering av barn.
   Siden 2005 har imidlertid andelen barn som lever atskilt fra deres biologiske foreldre har steget betydelig.
   FNs komité er klinkende klar i sin fordømmelse av Norge for den utstrakt bruk av omsorgsovertakelse:
   "23. Komiteen er bekymret over hvor mange barn som har vært fjernet fra sine familier og bor i fosterhjem eller andre institusjoner. I denne forbindelse bemerker partens komiteen vilje til å gjennomgå sine rutiner vedrørende fjerning av barn fra sitt familiemiljø.
   24. Komiteen anbefaler at parten treffe tiltak for å adressere årsakene til det økende antall barn som blir fjernet fra sine familier, blant annet gjennom tilstrekkelig støtte til de biologiske foreldrene. Den Staten oppfordrer parten til prioritere å beskytte den naturlige familiemiljøet og sikre at fjerning fra familien og plassering i fosterhjem eller institusjoner er bare brukes som en siste utvei når det beste for den barn. "

   Selv ti år etter, har vi fortsatt ikke er i samsvar med menneskerettighetene Institusjoner advarsler.
   Til tross for disse klare uttalelser fra FN og EMK, synes CPS for å ha motsatt mål; nemlig å slette de biologiske obligasjoner.
   Vennligst se vedlagte del av et brev danne barnevernet.
   Teksten er en del av behandlingen brev av CPS til Fylkesnemnda i en §4-12 tilfelle (omsorg overtakelse). Det er ikke dommen. Men det viser hva intensjoner barnevernet har, som fundamentalt bryter med menneskerettighets artikler.
   Brevet innelukket er oversatt til engelsk og lyd som følger:
   "Barnevernet mener det er til det beste for barnet at det skal bo i et fosterhjem.
   7. Visitation
   Dersom fylkesnemnda er enig i at det foreligger forhold for en vare overtakelse, skal det fastsettes samværsregler i henhold til barnevern Acty § 4-29
   Avgjørende i denne vurderingen er barnets beste, i henhold til barnevernloven § 4-1 og Tyler samlede visitas omfang må vurderes på grunnlag av hans behov
   Barnevernet vurderer emisjon for å være en lang tid plassering i fosterhjem. Formålet med visitas i en langsiktig plassering, er å gi barnet en mer kognitiv / intellektuell forståelse av hvem de biologiske foreldrene er, og ikke skape eller opprettholde en følelsesmessig tilknytning til sine foreldre.
   Barnevernet er usikkert om foreldrene ønsker visitas sammen eller hver for seg, og tyder på at Tyler har visitas med foreldre 3 timer, 4 ganger per år, alternativt tre timer to ganger i året for seg.
   På grunn av faren for bortføring CPS må gis anledning til å føre forsterket tilsyn. "

   Jeg oppfordrer det internasjonale samfunnet til å bringe oppmerksomhet til disse grove menneskerettighetsbrudd som foregår her. Altfor mange mennesker blir ødelagt, og familier er revet fra hverandre.
   Så kan du hjelpe oss å protestere mot et slikt regime.

   Jeg vil også sende dette brevet som en kopi til medlemmene av Europaparlamentet, Mr Tomáš Zdechovský og Mr Petr Mach, samt medlemmer av den litauiske parlamentet, Ms Vilija Matačiūnaitė Aleknaitė-Abramikienė og Mr. Rimantas Dagys, og medlemmer av Norsk parlamentet, Ms Hege Jensen og Morten Wold.
   De er alle godt klar over hva som skjer i staten Norge når det gjelder menneskerettighetsbrudd innenfor barnevernet.
   Jeg vil også sende dette brevet som en kopi både til EMK i Strasbourg, samt FN-komiteen i Genève.
   Til slutt vil jeg også gi ut dette brevet i anonymisert form, på sosiale medier.

   Vennlig hilsen
   Marius Reikerås

   Per Steinar Sørå:
   Barnevernet har ikke klart å følge med i tiden. Det virker som om bv mener at politikere har rett i alt. Menneskerettserklæringen er bare proforma og intet annet.

   Douglas Wayne:
   Pearce Keep up the good fight min venn!!!

   Robert Rewiński:
   This is the story. Please forward:

   Robert Rewiński:
   https://www.youtube.com/watch?v=N1UucuCQsRE
   Legal kidnapping
   United States of America HELPLESS. President Barack Obama will not be able to help 20-year-old American...
   YOUTUBE.COM

   Robert Rewiński:
   http://www.patriot24.net/film-patriot24net-o-mlodej-amerykance-ktorej-wladze-norweskie-zabraly-dziecko-przelomem-w-udzieleniu-jej-pomocy-wideo,10737
   Film Patriot24.net o młodej Amerykance, której władze norweskie zabrały dziecko...
   PATRIOT24.NET

   Eunice Charles:
   Bra jobba Marius Reikerås!

   Robert Rewiński:
   http://www.patriot24.net/patriot24nets-video-about-young-american-whose-child-was-taken-away-by-norwegian-authorities-is-a-breakthrough-in-helping-her-video,10745
   Patriot24.net's video about young American, whose child was taken away by Norwegian...
   PATRIOT24.NET

   Leanne Pereira Nygård:
   Norway unsafe for families, if you are in it-leave!!!

   Rune L. Hansen:
   "The Responsibility to Protect Doctrine: (1) That all states have the obligation to protect their citizens and their basic human rights, and (2) That where there is a failure to do so, the international community has the obligation to intervene to fulfill this right."

   http://en.wikipedia.org/wiki/Responsibility_to_protect
   Responsibility to protect - Wikipedia, the free encyclopedia
   The Responsibility to Protect (R2P or RtoP) is a...
   EN.WIKIPEDIA.ORG

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.03. 2015 via Landsforeningen for barnevern i Norge:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/936818493019729/

   Barnekonvensjonen, Art 29 p1:
   "Barnets oppdragelse skal ta sikte på:

   a) å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig,
   b) å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt,
   c) å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur,
   d) å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen,
   e) å fremme respekten for det naturlige miljø."

   *

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen, Art 2:

   "1. De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag og uten hensyn til barnets, dets foreldres eller verges rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske eller sosiale opprinnelse, eiendomsforhold, funksjonshemming, fødsel eller annen stilling.

   2. Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at barnet beskyttes mot enhver form for diskriminering eller straff på grunn av sine foreldres, sin verges eller familiemedlemmers stilling, virksomhet, meningsytringer eller tro."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.03. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204340830095619

   Hva sier menneske-rettighetene om frihetsberøvelse av barn?
   Blandt annet følgende lov-bestemmelser:

   Barnekonvensjonen Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Barnekonvensjonen Art 37 p1 og2:
   "Partene skal sikre at:
   a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Verken dødsstraff eller livsvarig fengsel uten mulighet til løslatelse skal idømmes for lovovertredelser begått av personer under 18 år,
   b) intet barn ulovlig eller vilkårlig berøves sin frihet. Pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom".

   Straffelovens § 219 e:
  "Den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler
   e)  noen i sin omsorg // straffes med fengsel inntil 3 år. /
   Dersom mishandlingen er grov eller fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse, er straffen fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om mishandlingen er grov, skal det særlig legges vekt på om den har vart over lang tid og om det foreligger forhold som nevnt i § 232. / Medvirkning straffes på samme måte."

   Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 7:
   "Ingen må utsettes for tortur eller for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. I særdeleshet må ingen, uten sitt frie samtykke, utsettes for medisinske eller vitenskapelige eksperimenter."

   *

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen, Art 8:
   "1. Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
   2. Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Rune L. Hansen:
   Rettspraksisen fra EMD (ECHR) som angår familie-liv er tuftet på det grunnleggende prinsippet, at statene har positive forpliktelser til en effektiv respekt for familielivet (Eur. Court HR, Marckx v. Belgia dom av 13. juni 1979, serie A n ° 31;  Eur Court HR, X og Y v. Nederland dom av 26. mars 1985 serie A n ° 91), som inkluderer forpliktelsen til å opprettholde og utvikle familiebåndene (Eur. Court HR, Kroon og andre v. Nederland dom av 27. oktober 1994 serie A n ° 297-C) og at EMK gjelder både barn og voksne (Eur. Court HR, Nielsen v. Danmark dom 22 november 1988, som serie A n ° 144)."

   ECHR (EMD) CASE OF MARCKX v. BELGIUM (Application no. 6833/74):
   "Avsnitt (paragraph) 45: Efter rettens oppfatning inneholder "familieliv", i henhold til Artikkel 8 (art 8), minst båndene mellom nær slekt, for eksempel de mellom besteforeldre og barnebarn, fordi slike slektninger kan spille en betydelig rolle i familie-liv. "Respekt" for et familieliv så forstått innebærer en forpliktelse for staten til å opptre på en måte beregnet å la disse båndene å utvikle seg normalt (se, med nødvendige tillempninger, avsnitt 31 ovenfor)."

   Case of B v. the United Kingdom (Application no. 9840/82):
   "60. Gjensidig glede av foreldre og barn i hverandres selskap utgjør et grunnleggende element av familie-liv. Videre, er det naturlige familieforholdet ikke avsluttet på grunn av det faktum at barnet er tatt i offentlig omsorg."

   Fra Council of Europe - Explanatory Report to the Convention on Contact concerning Children / Europarådet - Forklarende rapport til konvensjonen om kontakt angående barn:
   "69. Faktisk har den europeiske menneskerettighetsdomstolen forklart at manglende håndhevelse av rettslige beslutninger om foreldrenes rettigheter og ansvar, herunder kontakt ordrer, kan utgjøre en krenkelse av retten til respekt for familielivet som følger av artikkel 8 i EMK. Siden statene nyter en viss skjønnsmargin i dette området, kontrollerer retten om tiltakene av rettsmyndighetene eller administrasjonen er adekvat og tilstrekkelig til å sikre håndhevelse av søkers rett til respekt for familielivet (se, for eksempel, Eur Court HR, Ignaccolo-Zenide v. Romania dom av 25. januar 2000 - hva som var viktig for retten i dette tilfellet var ikke om nasjonal lovgivning fastsetter tilstrekkelige tiltak og om de hadde blitt riktig brukt, men om de var vellykket i å bringe gjenforeningen av søkeren og hennes barn, se også Eur Court HR, Nuutinen v. Finland, dom av 27. juni 2000 og Hokkanen v. Finland, dom av 23 september 1994 Series A n ° 299-A) ".

   Rosa Malaika Aslaksen:
   det er bare tortur om det er foreldre som gjør, staten gjør ikke feil Rune

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene handler først og fremst om myndighets-forbrytelser.

   Rosa Malaika Aslaksen:
   de kan jo ikke inrømme feil, det er jo halve utdanning de har å benekte hva de har gjort andre

   
---

   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/1560451920896011/

   Jane Kile:
   Hva er tortur?

   Rune L. Hansen:
   Straffeloven, § 117a:
   "Den som begår tortur, straffes med fengsel i inntil 15 år. Ved grov og alvorlig tortur med døden til følge, kan fengsel inntil 21 år anvendes. Medvirkning straffes på samme måte.
   Med tortur menes at en offentlig tjenestemann påfører en annen person skade eller alvorlig fysisk eller psykisk smerte,
   a) med forsett om å oppnå opplysninger eller en tilståelse,
   b) med forsett om å avstraffe, true, eller tvinge noen, eller
   c) på grunn av personens trosbekjennelse, rase, hudfarge, kjønn, homofil legning, leveform eller orientering eller nasjonale eller etniske opprinnelse.
   Med offentlig tjenestemann menes i denne bestemmelsen enhver som
   a) utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune, eller
   b) utfører tjeneste eller arbeid som stat eller kommune i medhold av lov eller forskrift skal oppnevne noen for å utføre eller helt eller delvis skal betale for.
   Det regnes også som tortur at handlinger som nevnt i annet ledd, begås av en person som handler etter oppfordring eller med uttrykkelig eller underforstått samtykke fra en offentlig tjenestemann.
   Tilføyd ved lov 25 juni 2004 nr. 52."

   Rune L. Hansen:
   Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
   Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet) -

   "9.18 Tortur
   9.18.1 Innledning
   Departementet foreslår å videreføre straffebudet mot tortur som er inntatt i straffeloven 1902 § 117 a. Bestemmelsen ble tilføyd ved lov 25. juni 2004 nr. 52. Straffebudet er noe omredigert med sikte på å oppnå en mer ensartet utforming av bestemmelsene i straffelovens spesielle del. Videre er det foreslått materielle endringer som følge av at lett uaktsomhet (culpa levissima) ikke er videreført i straffeloven 2005.
   Forslag til straffebud mot tortur ble sendt på høring 13. juni 2002 sammen med NOU 2002: 4. Straffelovkommisjonen foreslo ikke noe eget straffebud mot tortur i utredningen, se NOU 2002: 4 side 346. Kommisjonen fremholdt blant annet at torturhandlinger ville rammes av andre straffebud. Departementet sendte likevel et forslag til straffebud mot tortur på høring. Et hovedformål var å oppfylle anbefalingen fra FNs torturkomité om å tilføye et slikt straffebud i straffeloven 1902. Etter at et stort flertall av høringsinstansene støttet forslaget, ble lovforslag fremmet i Ot.prp. nr. 59 (2003 – 2004). Høringsuttalelsene er referert i den nevnte proposisjonen, og blir ikke gjennomgått på nytt her.
   9.18.2 Gjeldende rett
   Straffebudet mot tortur i straffeloven 1902 § 117 a rammer offentlig tjenestemann som påfører en annen person skade eller alvorlig fysisk eller psykisk smerte med forsett om å oppnå opplysninger eller en tilståelse, eller for å straffe, true eller tvinge noen. Videre rammer bestemmelsen det å påføre en annen person skade eller alvorlig fysisk eller psykisk smerte på grunn av personens trosbekjennelse, rase, hudfarge, kjønn, homofil legning, leveform eller orientering eller nasjonale eller etniske opprinnelse.
   Med offentlig tjenestemann menes enhver som utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune eller utfører tjeneste eller arbeid som stat eller kommune i medhold av lov eller forskrift skal oppnevne noen for å utføre eller helt eller delvis skal betale for, jf. § 117 a tredje ledd.
   Straffebudet rammer også handlinger begått etter oppfordring eller med uttrykkelig eller underforstått samtykke fra en offentlig tjenestemann, jf. § 117 a fjerde ledd.

   9.18.3 Departementets vurdering
   Etter departementets oppfatning er det uten videre klart at straffebudet mot tortur bør videreføres av hensyn til våre internasjonale forpliktelser, jf. forslaget til §§ 174 og 175. Det vises til begrunnelsen i Ot.prp. nr. 59 (2003 – 2004) side 39 til 40.
   I forbindelse med gjennomføringen av Roma-vedtektenes bestemmelser om forbrytelser mot menneskeheten oppstår spørsmålet om det skal opereres med ett eller to torturbegrep i straffeloven. I straffeloven 2005 § 102 er det tatt inn et straffebud mot forbrytelse mot menneskeheten. Bestemmelsen rammer den som, som ledd i et utbredt eller systematisk angrep mot en sivilbefolkning, torturerer en person i vedkommendes varetekt eller kontroll ved å forårsake alvorlig psykisk eller fysisk smerte, jf. § 102 første ledd bokstav f. Videre rammes tortur av straffebudet mot krigsforbrytelse mot person, jf. § 103 første ledd bokstav b.
   Torturbegrepene i henholdsvis straffeloven 1902 § 117 a og i straffeloven 2005 § 102 er ikke fullstendig overlappende. Torturbegrepet i straffeloven 1902 § 117 a er dels videre og dels snevrere. Paragraf 117 a har et snevrere virkefelt i den forstand at den kun retter seg mot offentlige tjenestemenn, og er dessuten begrenset til handlinger som blir begått med et bestemt formål, nemlig å oppnå opplysninger eller en tilståelse, eller å avstraffe, true eller tvinge noen, eller på grunn av en persons trosbekjennelse, rase mv. På den annen side er straffeloven 2005 § 102 begrenset til å gjelde handlinger som er ledd i et utbredt eller systematisk angrep mot en sivilbefolkning."

   Jane Kile:
   Er det tortur å holde et barn fast

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig, hvis det rammes av det som står over her. Les over her.

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.03. 2015, Mobile Uploads
, Marius's Photos:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152620335026875&set=a.10150975888001875.406119.733576874&type=1

   Selv om Menneskerettsdomstolen, gjentatte ganger, har sagt at en omsorgsovertakelse er et midlertidig inngrep som skal avbrytes så rakst forholdene tillater det, så følges denne regelen sjelden eller aldri i Norge

   Leser du det som er uthevet i gult, skjønner du hvorfor. Barnevernet har, slik det står skrevet her, som primærformål å slette tilknytningen mellom barnet og dets biologiske foreldre.

   10957581_10152620335026875_2812302960638541452_n.jpg

   Selv om Menneskerettsdomstolen, gjentatte ganger, har sagt at en omsorgsovertakelse er et midlertidig inngrep som skal avbrytes så rakst forholdene tillater det, så følges denne regelen sjelden eller aldri i Norge

   Leser du det som er uthevet i gult, skjønner du hvorfor. Barnevernet har, slik det står skrevet her, som primærformål å slette tilknytningen mellom barnet og dets biologiske foreldre.

   *

   Rune Fardal:
   Dette er ikke holdbart. Når barnet er 18…. hva da? Ødelagt biologisk tilknytning til foreldre? Er det rart barneverns-barn kommer dårlig ut i alle undersøkelser. Denne adferden strider fundamentalt mot all kunnskap om barn og deres behov!

   Bibbi Ødegaard:
   5 åringen til sin mor etter en uke i fosterhjem: " jeg skal bo der til jeg er 18, har fått far og mor bror og mormor"

   Jane Kile:
   En som skriver til meg nå at BV skal ha tilsyn, men de setter inn den personen som tok barnet fra mora. Er det for å gjøre hele samværet uhyggelig?

   Jane Kile:
   Om man IKKE godtar en slik plassering, så får man IKKE samvær. Hva slags maktdemonstrasjon er dette?

   Monica Samdal:
   Godtar jeg varig plassering får jeg samvær, om ikke jeg godtar får jeg ikke samvær. Bv sier jeg ikke er min datters mamma. Fostermor som teller!! Tilknytting fra 5 mnd alder. No har det gått 2 år... 6 samvær, men foster ønsker null. Og det blir ankesak i mai på tilbakeføring, trur det blir som adopti/Fostermor ønsker.. Null kontakt. Slik jobber Bv og mange foster/adopti foreldre.. Tilsyn pga av at jeg kan skade min egen datter sa Bv.
   Alldri vært dømt før eller mistanker, kunn for å stjele min datter og gi henne til adopsjon før fødsel...

   Toralf Eigestad:
   Kommuneadvokaten ba nemnda legge til grunn at barnet var langtidsplassert, og at de derfor anbefalte nemnda å ikke gi egne samvær for besteforeldre. Lovverket sier vel noe sånt som at barna skal ha kjennskap til sitt biologiske opphav. Det at de skal ha følelser for dem er ven underordnet, og sikkert uønsket. Så hva da når de fyller 18, som Rune Fardal skriver?

   Anita Skippervik:
   Endelig avsører barnevernet sitt formål som er formålet bak alt barnevernet gjer fra dag 1 og det med alle psykopatfantasier om korleis dei skal oppnå dette føremålet og legaliserer terrorisering av familier - " å ikke skape eller opprettholde den følelsesmessige tilknytting til foreldrene" og dette er pressumert å være i samsvar med EMK. Sakshandsaminga er i totalt strid med EMK art 3 og som ein ungdom sa - Politiet er hyggelig å prate med og oppfører seg ikkje skremmande, agggresivt og truane, dersom eg ikkje svarer slik barnevernet vil. Dei godtar ikkje at eg har det fint og trygt heime og blir sint for at eg nekter foralt det stygge dei seier om mine foreldre. Eg er redd dei damene.

   John Vidar Børjesson:
   I lovverket går det helt klart og tydelig frem at alle foreldre og barn har en ankerett til tingretten om man er uenig i fylkesnemdas avgjørelse, men jeg sitter på et vedtak fra Nordland fylkesnemd som der står skrevet at om vi ikke godtar vedtaket bør samvær og kontakten innskrenkes som igjen er brudd på EMK. EMK er også veldig tydelig på at alle har krav på et familieliv og dette skrivet her er jo et tydelig bevis på at EMK hverken kan eller ønsker barnevern og fylkesnemd å følge. Foreldrene burde anmelde dette skrivet som et brudd på EMK, men blir vel henlagt av politiet uten å bli etterforsket som di fleste anmeldelser levert mot barnevernet.

   John Arne Jakobsen:
   Nå er det på tide å sette foten ned for den anstalten av gale folk, de presser jo folk til å begå voldelige handlinger mot dem.. er slikt smart?? hadde dette brevet vært rettet mot meg hadde jeg dratt dem etter håret og slept dem til skogs og latt ulven gjøre resten.. : ) : )

   Linda Cecilie:
   Jeg er så indignert at jeg har ikke ord .

   Rita Hansen:
   Kunne kanskje satt en svart strek over barnets navn i dette brevet???

   Rune L. Hansen:
   Alf Reuss Kollsete, 16.01. 2015:
   Stort sett ALT "barneverntenesten" foretar seg er i strid med Menneskerettslovgivningen! Det kan vi vel ikke kalle "normalt", for hvis det er blitt "normalt" da har vi vel akseptert at det UNORMALE og LOV og KONVENSJONSTRIDIGE og KRIMINELLE er blitt "normalt"?

   Jan Willy Drummerman Aaraas:
   Barnevernet er jo øverste instans. De sier hopp og politi spør hvor høyt. En ting som er veldig galt med barnevern er at mange av dem som jobber der kommer rett fra skolebenken. De har ingen erfaring med barn. De tror alt fra lærebøkene stemmer uansett. Det burde være ett krav for å bli ansatt i barnevernet. At man måtte ha voksne barn for å få lov. Når de har kjempet seg gjennom de siste ten-årene til sine barn, da først kunne de kalle seg kvalifisert.

   Jan Willy Drummerman Aaraas:
   En ting til... Det er ikke bare barnevernets skyld... Det holder å ha en dårlig nabo. Kanskje naboen er sint for noe du har gjort, eller sjalu for noe... Ett lite ord fra noen til barnevern, så sitter du der. Men på den annen side.... Har du først hatt kontakt med barnevern en gang, og selv om det er bevist at alt er helt fint, så blir du aldri kvitt dem.

   Åshild Nilsen:
   for meg så kan de virka så fylkesnemda e for svake i di fleste tilfeller, di må gjør en bedre jobb og øvestyre bv innimellom..

   Bente Vik:
   Dette er noe av det mest hjerteråe jeg noengang har sett i en slik sammenheng. Fikk vondt. Stakkars barn. Stakkars foreldre og øvrig familien til dette barnet!

   Rune L. Hansen:
   Omtrent alt i og med det politiske offentlige norske såkalte "barnevernet" sin virksomhet er i henhold til Menneskerettsloven, Barnekonvensjonen, ECHR (EMK / EMD), Straffeloven og Norges Grunnlov grovt ulovlig og straffbart og fullstendig motsatt reell lovlig lov og rett gjeldende i og for Norge.
   Dette er ikke tilfeldig. Virksomheten er smittsom og det enkelt og effektivt å kunne kvitte seg med med-mennesker er nyttig, praktisk og gir karriære eller fortjeneste for mange.
   Grov kriminalitet som ikke straffe-forfølges er og blir god butikk. Støttet, rost og applaudert av de som ser seg tjent med den.

   Rune L. Hansen:
   Virksomheten er blandt annet groveste form for tortur overfor barn og foreldre.

   Sigve Varholm:
   Siden 1994 har eg fulgt med ulike saker... Det sitter en gjeng med alt for stor makt i systemet...
   Hele bv skulle vert så enkelt.
   En advokat til barnet...  
   Barnets krav skulle innfris, og familien og kumunen måtte da gi tilbud på likt grunnlag. Advokatens oppgave var å sikre barnets framtid..    Men og rett til biologisk tilknytning etc.
   Og om noen av partene kunne gi nytt tilbud,td.foreldrene hadde fått det bedre, kunne de t a opp saken straks..

   Siril Helen Holvik:
   Fullt klar over det, men hva kan man gjøre med det?

   (...)
   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen, Art 8:
   "1. Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
   2. Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   Jævlar, snart utryddes de

   Rune L. Hansen:
   Mange vet ikke og tror ikke lenger hva omtrent enhver vissste og forstod for et par-tre generasjoners tid siden - og som både Straffeloven, Barnekonvensjonen og Norges Grunnlov har lov-bestemt: At enhver bortførelse av et barn fra sin far eller mor eller økonomisk handel med et barn er total-forbudt og straffbart. Andre vet eller forstår ikke lenger at det samme gjelder falsk familiestand, falsk dokumentasjon, tortur, inkvisisjoner, etc.
   Den politiske kidnapper-mafiaen spiller bevisst på all denne slags sin indoktrinerte uvitenhet og splittelse!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.03. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204341087702059

   Marius Reikerås, med noen veldig viktige ord fra EMD:

   "Justice must not only be done, but also seen to be done"

   Jeg minner derfor om HANDÖLSDALEN SAMI VILLAGE AND OTHERS v. Sverige(no. 39013/04), som ble avsagt den 30. mars i 2013, premiss 51:
   “The Court reiterates that the Convention is intended to guarantee practical and effective rights.”

   *

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, onsdag 11. mars 2015, Vinberget: 

   Over og under null grader Celsius her ute i natt. Dus blå himmel, dus sol i sør-øst og 3 pluss-grader klokken 10.30. Med 5 pluss-grader klokken 12. Og dunkelt og 4 klokken 19. Mørkt, noe sterk vind og omkring 5 pluss-grader utover kvelden og med noe yr mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.03. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204345409650105

   For eller imot menneskeretts-forbrytelser?

   Til tross for at enhver norsk borger både i Menneskerettsloven, Straffeloven og Norges Grunnlov er garantert og skal være sikret respekt og ivaretagelse av sine menneske-rettigheter i enhver relevant kontakt med den offentlige forvaltningen - og det er ulovlig og straffbart for enhver politiker, dommer eller annen offentlig ansatt å unnlate en slik respekt og ivaretagelse, så lever vi pr. i dag under et politisk terror-regime som både systematisk, tilfeldig og målrettet på det groveste i forskjellig grad forbryter seg mot enhver sine alle menneske-rettigheter. Og samtidig later som om de ingenting vet!

   Later som om de ingenting vet for å verne og beskytte hverandre og opprettholde og videreføre sine katastrofale forbrytelser overfor med-mennesker, sivil-befolkningen og verden!

   At medvirkning i et slikt terror-regime kompetent snarest må straffe-forfølges er en selvfølgelighet - og er lovbestemt. Men hvordan og når gjenstår enda å se og å makte!

   *

   Rune L. Hansen:
   https://www.youtube.com/watch?v=sfxGnDb75Jo
   Ewa Fröling berättar om konsekvenserna av myndighetsövergrepp
   Ewa Fröling i Stjärnorna på slottet, berättar modigt om...
   YOUTUBE.COM

   Jan Inge Iversen:
   Ble noe underlig å svare spørsmålet om man er for eller mot kriminalitet/forbrytelser kanskje? : )
   Kanskje bedre å stille spørsmåle om man er for eller mot en konkret sak? : )

   Rune L. Hansen:
   Nei, du tar feil der, Jan Inge Iversen. Les teksten nøyere.

   Jan Inge Iversen:
   Joda, skjønner det. Men altså, overskriften blir helt feil : )

   Rune L. Hansen:
   Neida, det er bare det at den er dypsindig og nødvendig provoserende.

   Jan Inge Iversen:
   Nei, den er direkte feil og virker derfor lite gjennomtenkt. Men for all del, du med det : )

   Rune L. Hansen:
   Teksten handler om medvirkning i politisk og offentlig organisert grov kriminalitet, inklusivt terror, tortur, utplyndring, landsforræderi, etc. og inklusivt Straffeloven 2005 kap. 16-s forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Hvordan og i hvilken grad enhver forholder seg til dette og en slik borgerkrig er av meget stor betydning.

   Jan Inge Iversen:
   Teksten og innholdet er helt ok det, det er overskriften jeg henger meg opp i : )
   Men bevares, det er bare meg det : ) Hehe

   Rune L. Hansen:
   Helt ok og meget bra det. Jo mere respons og oppmerksomhet dess bedre!

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.03. 2015 via Sigurd Thunderstorm Engelsen:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152622278266875

   En norsk mann bosatt i Thailand , som fra årsskifte mistet uføretrygden som han hadde hatt i 15 år,valgte i fortvilelse å ta sitt eget liv. Han ble bare 61 år gammel.

   Han var for ikke så lenge siden i Norge for å få forsøke å få orden på dette, men ble sendt tilbake til Thailand med uforrettet sak.
Han etterlot seg et brev, der han klandrer NAV for sin fortvilelse, som til slutt endte med værst tenkelige utfall.

   Norwegian Man Hangs Himself
   http://pattayadailynews.com/norwegian-man-hangs-himself/
   A Norwegian man who was expecting to get his retirement money hung himself after the money wasn’t paid into his bank.
   PATTAYADAILYNEWS.COM

   *

   Jan Inge Iversen:
   Er dessverre allt for mange slike saker som aldri blir registrert : (

   Randi Margrethe Karlsen:
   Dette er bare trist : ( Og det verste er , de bryr seg ikke overhodet : (

   Jostein Setsaas:
   "Mange flere norske menn dør i Thailand" skrev VG i et kort notat. Hva de ikke skrev var hvorfor, og det tørr de fortsatt ikke. Dette ikke noe enkelttilfelle, dette da listen over;"Vi kan ikke lenger forsørge vår familie", dette siden Norge brøt en bindende skatteavtale fra 2010. For minstepensjonister med forsørgerplikt er kroner 10.000 utbetalt fra NAV, minus 15% KILDE og en krone som har tapt seg 25% mot Thai Bath verdien av utbetalt nå kroner 5.500, og hvem uten engang råd til sykeforsikring lever av tilsvarende i Norge? Norge vil ikke ha de som kommer ulevelig ut tilbake, og forståelig nok dette da de fleste ville måtte ha sosialboliger, og mange pleiehjem plasser til 1.2 millioner. Utvandrere kun en inntektspost da de er nordmenn, med feil hudfarge og religion.

   Tore Frugård:
   Det kan godt hende at regelverket er på NAV sin side i denne saken, men de har totalt valgt og utlate menneskelige hensyn og slik jeg ser det og oppfatter saken så er den veldig spesiell og det fremstår som ganske klart at han burde fått beholde trygden til alle klagemuligheter var prøvd, et er også en mulighet for at han hadde hatt krav på fri rettshjelp i en sånn situasjon? Men dette kan Marius Reikerås antagelig svare på bedre enn meg.

   John Terje Henriksen:
   Nemlig Jostein - ny kurs naa nettopp i Bangkok bank: 1NOK= THB 3,99375 i elektronisk oeverfoerte penger....

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR), Art 11 p1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett, og erkjenner i den anledning den vesentlige betydning av internasjonalt samarbeid grunnet på frivillighet."

   Rune L. Hansen:
   Straffeloven § 123:
   "§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   Jostein Setsaas:
   Takk Rune, men embetsverket i Finans beskyttes av §30, og på linje med Skatt nord og skatteoppkrever for Kildeskatt, nå flyttet til Finnmark.

   Karen Irene Fløttum:
   Hvorfor mistet denne mannen sin uføretrygd? Det står det ingenting om. Hvorfor stoppet NAV trygden? Det er ikke den første som får stoppet trygden. Her i huset har også trygden blitt stoppet to ganger. Liker ikke den personen deg, så går han/hun med et lte tastetrykk og stopper forå å stoppe en utbetaling så må man gå inn manuelt da . Mye rart som foregår i NAV.

   Jostein Setsaas:
   Frp skulle åpne et rådgiverkontor, statssekretær Jørgen Næsje, dette fremfor å gi opp bruddet på skatteavtalen. Nå har de funnet kontorsjef, og i Herr Raymond Skorstad og med kontor under et blikk tak i Isan.

   Tore Frugård:
   Jostein setsaas! Nå må vi ta høyde for at det er en frivillig sak og flytte til Thailand og kurser osv på Bath vs Nkr er alltid en risiko. Når det er sagt så syntes jeg det er tull av stat og regjering og tulle med kildeskatt og annet

   Hans Jørgen Strøm:
   DÆVEN, hvor i Finnmark? "skatteoppkrever for Kildeskatt, nå flyttet til Finnmark".

   Jørgen Skarsvåg:
   <3

   Jostein Setsaas:
   Skattekontoret i Kirkenes, men navnløs.... Skulle du finne ut hvem han er, la oss gjerne få vite. ; )

   Rune L. Hansen:
   Å kalle grov kriminalitet for tull er mildt sagt tull! Iøvrig har politisk organisert kriminalitet i henhold til Straffeloven dobbel straffe-ramme.

   Rune L. Hansen:
   Og iøvrig - Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR), Art 9:
   "Konvensjonstatene anerkjenner retten for enhver til sosial trygghet innbefattet sosialtrygd."

   Rune L. Hansen:
   Hva i all verden har Straffeloven § 30 med dette å gjøre, Jostein Setsaas?

   Rune L. Hansen:
   Og dessuten - Straffeloven §§ 30 til 32. (Opphevet ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 21 des 2005 nr. 1580).)

   Jostein Setsaas:
   Beklager Rune, jeg burde jo ha de fleste § i hodet! Så ble et tall forbyttet, 30 skulle skrives 13, hva passer bedre,- off.l. §13, unntatt fra offentlighet. Ellers takk for alle andre henvisninger. ; )

   Rune L. Hansen:
   Ja, Jostein Setsaas, de er som molboer når de forsøker å beskytte hverandres forbrytelser.

   Jostein Setsaas:
   Hva er Skatt, om ikke våre bidrag til "infrastruktur og fellesgoder"?Hva mottar slik til eksempel jeg, og for de 80.000 Norge hver år trekker fra mine spareprodukter opptjent i Norge? Ikke satt min fot i landet siden 2003, så slitasje av "asfalt" er de ikke, så hva annet?Disse pengene gir ingen rettigheter, og om jeg skulle reise og brakk en hofa, ville jeg i henhold til reglene blitt sendt tilbake til Thailand, og for egen regning. Skatter i Thailand og i henhold til skatteavtalen, se skattekort i vedlegg,-men gir Thailand noen form for goder tilbake,nei. Selv om ikke lenger oppdatert, gir siden; Skatte, og for hva? http://www.jozephK.com og om ikke annet et bevis for hvilken polemikk, og med "god dag mann økseskaft land."

   FRYKTE, OG FOR HVA? - www.jozephk.com
   JOZEPHK.COM

   Rune L. Hansen:
   Ja, nepotisme og politisk offentlig organisert kriminalitet, diskriminering og utplyndring er ikke et nytt fenomen i verden, Jostein Setsaas.

   Jostein Setsaas:
   Til de som mener hvorfor flytte, gir kanskje denne www- siden også en betimelig forklaring; "Flyktet fra norsk helsevesen," og i ettertankens tid manglet det ikke på medfølelse og forståelse, dette selv fra helseministeren.

   Rune L. Hansen:
   Det er nødvendig og fordelaktig å være kortfattet og presis med lov-paragrafer i forhold til kriminalitet. Det er ikke alltid eller allslags utbroderinger som er treffsikre eller relevante.

   Jostein Setsaas:
   I stor forståelse av at det meste var tiltenkt Sigbjørn Johnsen!

   Rune L. Hansen:
   Glem ikke hva denne posteringen til Marius Reikerås handler om.

   Tore Finne Størmer:
   Regner med dere også er for at innvandrere med trygderettigheter kan flytte til sine hjemland og heve trygden der?

   Jostein Setsaas:
   Jeg har kontakt med Marius, og han har alt av avtaletekster og forskrifter, og på engelsk og båe målføre. ( Jeg vet det startet med en personlig konflikt med NAV, og har mange som kjente offeret, - men saken fortjener langt mer enn dette beklagelige enkelttilfellet, ett av alt for mange, og som bunner i ut sulting av eldre og syke nordmenn bosatt i utlandet.)

   Hans Kristian Trommestad:
   Håper Nav nå har fått noe å tenke på. Hviss de i det hele tatt har noe å tenke med. Offentlige byråkrater.......

   Jostein Setsaas:
   Ingen mangel på respons Marius, men derfra og til en førsteside i VG, norsk rettstidende, er vel veien fortsatt lang...!

   Rune L. Hansen:
   Det er politisk og offentlig organisert kriminalitet via nøkkel-personer og nyttige "idioter" i og omkring NAV og flere andre instanser.     Viktige stikkord er fraværende respekt for våre menneske-rettigheter, samt impunity og nepotisme.
   En offentlig mafia-virksomhet som nødvendigvis kompetent må og skal straffe-forfølges.
   Norske borgere både i og utenfor Norge forurettes grovt.

   Marit Blyverket:
   Han hadde vel ikke vært statsminister han da.

   Kåre Sletten:
   Nav vil selsagt forsvare seg med at denne mannen antageligvis var psykisk ustabil, og at brevet ble skrevet i en desperat situasjon hvor han ville "henge ut" det norske systemet. De kunne jo selsagt IKKE gi ham noen særbehandling.. Det tipper jeg unnskyldningen derfra blir hvis det blir noen nasjonale reaksjoner på det da...

   Inger-lise Aasheim:
   Fryktelig tragisk er nok flere som har valg den veien. Men hvorfor tok de fra han trygden? Finner ikke noe på det.

   Νινα Κβαμμε:
   Så trist : ( fred over hans minne <3

   MonaLisa FrkPære Johansen:
   Hvil i fred, mannen <3

   Rune L. Hansen:
   Ingen mennesker bør frivillig ha noe som helst med NAV å gjøre.
   NAV er organisert som den mest sentrale av det politiske terror-regime sine instanser for mishandling og utplyndring av sivil-befolkningen og for vilkårlig og målrettet likvidering av med-mennesker. Og er så utspekulert ordnet at storparten av det norske folk enten er eller blir avhengig av seg for i det heletatt å kunne overleve.

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.03. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152622950416875

   Att: Lensmann Tor Kristian Haugan i Orkdal,
   Vedr: xxxxx

   Denne meldingen la jeg ut på min Facebook- side for mindre enn et døgn siden:

   "En uheldig sjåfør ødela en stein og selskapet han jobber for, må betale 200 000 i bot pluss 25 000 i erstatning til staten. En rekke polititopper i Hordaland, har forsøkt å dekke over drapet på en åtte år gammel jente. I tillegg har de truet andre ansatte om de avslørte skandalen. For dette fikk politidistriktet, ingen enkeltpersoner, 100 000 i bot, en bot som staten betaler til staten. Vi har utviklet en grotesk forskjellsbehandlingskultur som aldri vil gå over, før et tilstrekkelig antall mennesker sier at nok er nok."

   På mindre enn et døgn, har statusen fått nærmere 1500 likes og delt opp mot 200 ganger.
   Det viser at nordmenn er lei av å bli dårlig behandlet av "systemet"

   En av de som opplever seg urettferdig behandlet og forfulgt av ” systemet” over lang tid, er xxxxx.
   Det er blitt begått en rekke menneskerettsinngrep mot hans person, uten at har fått muntlige forhandlinger slik EMK artikkel 6 nr. 1 garanterer for.
   Langt mindre har han fått prøve hvorvidt inngrepene mot ham har vært "nødvendige i et demokratisk samfunn", jf EMK artikkel 8 og EMK artikkel 1 protokoll 1.

   Når vi har domstoler og forvaltning, særlig underliggende, som så til de grader ignorerer selv de mest fundamentale rettigheter, ja da går det ofte galt
   Det er for ille at det er EMD i Strasbourg, som må komme mennesker i dette landet til unnsetning, når krenkelser oppstår.

   Jeg gjør derfor adressatene av denne epost, oppmerksom på at EMD har bedt Norge vurdere å erkjenne menneskerettsbrudd nettopp fordi man bedriver en praksis her i landet, der man kaster folk på gaten, tvangsselger eiendeler, eller slår mennesker konkurs, uten at den det gjelder får muntlige forhandlinger eller inngrepet vurdert opp mot vilkårene i EMK artikkel 8 nr 2.

   Det vises til vedlegg, og hvor svarfrist fra EMD er satt til 6. mai.
   Dette er altså de samme konvensjons-artikler som xxxx mener seg utsatt for.

   Jeg ber følgelig de aktuelle adressater av dette brev, vise respekt for det EMD her har kommet med, og stoppe ytterligere krenkelser mot xxxxx.

   Det er ikke hverdagskost at EMD ber landets myndigheter vurdere å erkjenne menneskerettsbrudd. Og om Norge ikke gjør det, er jeg rimelig sikker på at Norge vil bli domfelt av EMD i Strasbourg.

   Bergen, den 11.3.15
   Marius Reikerås
   Menneskerettsjurist

   *

   Anne Rønnaug Teigen:
   Hvis man er opptatt av rettferdighet, så er det utrulig vanskelig å vite at så mange blir offer, og det styrt av det offentlige systemet som er bygd opp i Norge over mange tiår. Helt forferdelig for alle taperne som ikke har krefter og penger til advokat. På toppen av det hele vet man ikke hvordan advokatene er heller? Jobber de for å bare tjene penger,eller er de opptatt av rettferdighet? Jeg sier bare: For ett kaos dette er.

   Rune L. Hansen:
   Kaos, mildt sagt. Med et politisk forvaltning som hærjer fritt frem med sivil-befolkningen, manipulerende med falsk dokumentasjon, propaganda og ulovlige lover, fullstendig uavhengig av våre menneske-rettigheter og over-ordnet lov og rett. Og fullstendig uavhengig av hva sivil-befolkningen ønsker eller ikke ønsker. Ingen har noen andre valg enn mellom pest og kolera!
   En politisk nepotisme som når som helst finner smarte påskudd for å stjele våre penger, våre felles-verdier, våre hjemsteder, våre familier og våre liv! Og tror seg å være både bio-ingeniører, dommere, bødler og oppfinnere for våre liv, vårt samfunn og verden!

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.03. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152622333321875

   Europarådets ministerkomité skal føre tilsyn med at Norge etterlever de dommer de får mot seg. Det heter i EMK artikkel 46 nr 4, følgende:

   4. Dersom Ministerkomiteen finner at en høy Kontraherende Part nekter å rette seg etter en endelig dom i en sak den er part i, kan den etter å ha gitt vedkommende part formelt varsel og ved vedtak fattet med to tredjedels stemmeflertall blant de representanter som har rett til å ta sete i Komiteen, forelegge spørsmålet om parten har unnlatt å oppfylle sin forpliktelse etter avsnitt 1, for Domstolen.
Jeg mener at Norge i flere tilfeller har unnlatt å rette seg etter dommer den har fått mot seg i Strasbourg, og vil tilskrive Ministerkomiteen.

   Dersom det er noen her inne som, i nyere tid, har fått et avslag i lagmannsretten i en barnevernssak, og hvor avslaget ikke er begrunnet, bes om at jeg blir kontaktet.

   *

   Jan Koltveit:
   Bra Marius, du imponerer!

   Jan Koltveit:
   Ja.skal dele den.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Flott!

   Yavuz Karaboga:
   Den var jo nydelig. Herlig hvis de går inn og pålegger Norge å følge dommene, så kanskje kan Norge bli like bra som tidligere sovjet land:)

   Narverud Iren Anita:
   Delt

   Inger Alfhild Staurvik:
   Deler

   Lenaa Pino:
   Delt

   Greta Solheim:
   "I en sak de er part i" må vel forstås slik at dersom ikke et land retter seg etter EMD-dommen i den enkelte sak Marius? Altså dersom et land ikke etterlever dommen og ikke retter opp forholdene for parten, så kan Ministerkomiteen.... Mens staten på generelt grunnlag plikter å etterleve alle EMD-dommer, ikke bare der Norge er dømt. Den siste saken der Norge ble dømt - Hansen mot Norge av 2.10.14 - har relevans for alle saker der en underinstans ikke i tilstrekkelig grad har begrunnet sin ankenektelse, slik at parten i strid med EMK art 6 derfor ikke effektivt kunne utøve sin ankerett. EMD-dommen kan man si er en analogi eller kodifisering av gjeldende rett; at uten en tilstrekkelig begrunnelse fra underinstansen så kan ikke ankeinstansen behandle saken men må oppheve avgjørelsen.

   Marius Reikerås:
   "Mens staten på generelt grunnlag plikter å etterleve alle EMD-dommer, ikke bare der Norge er dømt." Enig med deg Greta Solheim, men det er ikke slik norske dommere praktiserer.

   Jonna Melek:
   Delt videre!
   Kjempebra!!!

   Kjell Gjerde:
   Jeg fikk avslag på anke til lagmannsretten i 2014 på akuttvedtak. Før saken om perm overtakelse kom opp trakk barnevernet saken (motvillig) bare ta kontakt..

   Rune L. Hansen:
   Menneske-rettighetene er fraværende om de er tilfeldige eller utilgjengelige. Kompetente domstoler eller avgjørelser er også fraværende om de er utilgjengelige eller ikke habile eller kompetente nok - eller også ikke solid og tydelig nok imøtegår argumentasjon fra enkelt-mennesket.

   Rune L. Hansen:
   Både våre menneske-rettigheter og dommene fra EMD og Straffelovens bestemmelser er lett forståelige. Likevel har vi en offentlig, inklusivt politisk og juridisk, forvaltning som ikke gjør stort annet enn å fortie og bortforklare disse og sine egne forbrytelser!

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.03. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152621086361875

   Her er deler av debattmøte som fant sted i det Litauiske parlamentet forrige onsdag, og hvor norsk barnevern var hovedtema.

   Nå flytter debatten seg snart til EU parlamentet i Brussel. Dette viser hvilket engasjement norsk barnevern nå vekker i hele Europa. Mitt innlegg er fra ca 12 minutter inn i linken. Det blir dubbet, men det er mulig å høre noe av engelsken:)

   (www.alkas.lt) Seime – diskusija apie vaiko teisių apsaugą Lietuvoje ir užsienyje
   https://www.youtube.com/watch?v=qcFlyqvrUX0&feature=youtu.be
   YOUTUBE.COM

   *

   Geir-Ole Isaksen:
   Dere gjorde en meget bra innsats i det møtet (Denne debatten finnes jo udubbet versjon på Youtube)

   Marius Reikerås:
   Send meg gjerne linken på den udubbete versjonen, Geir-Ole Isaksen

   Geir-Ole Isaksen:
   Skal lete etter den, men mener den var delt på en av gruppene.

   Sidsel Emmy Nordby:
   Var det kanskje denne? ca. 27.50 og utover https://www.youtube.com/watch?v=ndR-t8SCGWs

   (Alkas.lt, lrs.lt) Spaudos konferencija apie vaiko teisių apsaugą Lietuvoje ir užsienyje
   2015 m. kovo 4 d. Vilniuje, prieš Seimo Konstitucijos...
   YOUTUBE.COM

   Geir-Ole Isaksen:
   Takk Sidsel Emmy nordby, det var akkurat den jeg mente ! . Marius Reikerås, jeg mener dette er riktig video.

   Alma Larsen:
   Vi håper at det skal var en stor forandring !!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.03. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152623249626875

   Dette er en interessant dom fra EMD, fordi den sier at dersom det er forekommet en menneskerettskrenkelse, så har den som krenkelsen er begått mot, rett til å kreve saken gjenåpnet. Det gjelder både sivile- og straffesaker.

   Her er utdrag fra MELNIKOV v. Russland, 14 Januar 2010:

   "109. As regards the findings under Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the Convention, the Court also reiterates that when an applicant has been convicted despite a potential infringement of his rights as guaranteed by Article 6 of the Convention, he should, as far as possible, be put in the position in which he would have been had the requirements of that provision not been disregarded, and that the most appropriate form of redress would, in principle, be the reopening of the relevant proceedings if requested (see Somogyi v. Italy, no. 67972/01, § 86, ECHR 2004-IV, and Bocos-Cuesta v. the Netherlands, no. 54789/00, § 82, 10 November 2005). The Court notes in this connection that Article 413 of the Code of Criminal Procedure provides that criminal proceedings may be reopened if the Court has found a violation of the Convention."

   *

   Rune L. Hansen:
   Det hadde jo vært utrolig om slike selvfølgeligheter hadde manglet. Hvordan skulle en ellers kunne unngå myndighets-misbruk og myndighets-forbrytelser? Og hvordan skulle en ellers kunne respektere og sikre enhvers menneske-rettigheter?

   Rune L. Hansen:
   Og ps: Som fremgår av dommens ordlyd er gjenåpning bare en av flere selvfølgelige muligheter - i forhold til sakens substans.

   Rune L. Hansen:
   Vi har våre umistelige og uavhendelige menneske-rettigheter som nasjonal og inter-nasjonal over-ordnet lov og rett først og fremst for å kunne unngå myndighets-misbruk og myndighets-forbrytelser.

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, torsdag 12. mars 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 5 til 1 pluss-grader Celsius her ute i natt. Bare først på natten med vind og regn. 1 pluss-grad og halv-måne i ne i sør i grå-lysningen. Dus blålig himmel, dus sol i sør-øst og 5 pluss-grader i skyggen frem mot klokken 11. Bier ute og lufter seg både i går eftermiddag og nu i formiddag, utenfor den nærmeste bi-kuben. De lever med andre ord enda. Dus og tildels slørete himmel utover eftermiddagen, med 5 pluss-grader klokken 17. Ankom meg et svar-brev (uten svar) datert 09.03. 2015 fra SI ( ekstern )med posten i eftermiddag. De tar det for gitt at ingen i dagens Norge vil saks-behandle saken og at politiet ikke vil gjøre sin jobb og plikt. Og at det fortsatt er bare å hærje fritt frem for de, i smått som i stort, mens de tilsynelatende små forbrytelsene bidrar til å fullende de store og egentlige forbrytelser og hensikter. Mørkt og 3 pluss-grader frem mot klokken 21.30. Mørkt, noe vind, noe stjerner og omkring 5 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.03. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204351166914033

   Det er loven og ikke dommerne som skal dømme oss.

   Det er derfor så viktig og nødvendig at lov-bestemmelsene er lovlige, rettferdige, felles-menneskelige, nødvendige, presise, lett-forståelige, forutsigbare og ikke tve-tydige. Altså i pakt med prinsippene for lovlig lov og rett.
   Og at dommerne er lov-lydige, ydmyke, forsiktige, hensynsfulle, rettferdige og ansvarlige. For at det ikke skal være dommerne som dømmer oss. Men loven. Og hva betyr det?

   Norge er en kristen konstitusjon og skal efter Grunnlovens § 2 være en kristen nasjon:
   
"Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. / Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme."
   Skal denne Grunnlovens § 2 oppheves eller endres så må i henhold til Grunnlovens § 112 en annen og ny Grunnlov lovlig opprettes. Noe som selvfølgelig ikke har skjedd.

   Hva betyr det i henhold til vår Grunnlov og prinsippene for lovlig lov og rett at det alltid er loven og ikke dommerne som skal dømme oss?
   Og hva betyr det at loven og lov-bestemmelsen må være lovlig?

   Betyr det at det er Gud og Guds lov som skal dømme oss?
   Her et typisk eksempel fra Bibelens GT, 2 Mos. 22,9: "Om noen urettmessig tilvender seg en okse, et esel, en sau eller klær eller andre ting som er kommet bort, og én sier: «Han er det,» da skal saken mellom de to komme fram for Gud. Og den som Gud dømmer skyldig, skal gi den andre dobbelt vederlag."

   Og fra NT, Jakob 4,11 (Jakob): "Tal ikke ondt om hverandre, mine brødre. Den som taler ondt om en bror eller dømmer en bror, han taler ondt om loven og dømmer loven. Men dersom du dømmer loven, da gjør du ikke hva den sier, men setter deg til doms over den."

   Og videre:
   
NT, Rom. 2,1 (Paulus): "Derfor har du ingen unnskyldning, du menneske som dømmer, hvem du så er. For når du dømmer en annen, fordømmer du deg selv."

   NT, Jakob 4,12 (Jakob): "Det er bare én som er lovgiver og dommer, han som har makt både til å frelse og til å ødelegge. Men hvem er du, som dømmer din neste?"

   NT, Joh. 5,22 (Jesus): "Og Faderen dømmer ingen, men han har overgitt all dom til Sønnen"

   
NT, Joh. 8,15 (Jesus): "Dere dømmer slik mennesker gjør, men jeg dømmer ingen."

   
NT, Joh. 8,16 (Jesus): "Og om jeg dømmer, så er min dom gyldig. For jeg er ikke alene, men han som har sendt meg, er med."

   
NT, Joh. 8,50 (Jesus): "Jeg søker ikke min egen ære. Men det er en som gjør det, og han dømmer."

   
NT, Joh. 12,47 (Jesus): "Den som hører mine ord og ikke tar vare på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden."

   Med andre ord:
   Det er alltid loven og ikke dommerne som skal dømme oss. Og loven må alltid være lovlig i pakt og samsvar med over-ordnet lov og rett (lex superior). Den dommer som dømmer et med-menneske avslører seg selv og skal dømmes derefter.

   *

   Višnja Anna Prtenjača-Klarić:
   AMEN!!!

   Rune L. Hansen:
   Tilsynelatende et paradoks - for den som ikke fatter hva som blir sagt?

   
---
---

   Jørgen Skarsvåg, 12.03. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152624892536875

   Veldig godt og riktig poeng fra Rune L. Hansen :
   DET ER LOVENE SOM SKAL DØMME OSS, OG IKKE DOMMERNE.

   : )
   Ikke lovene det er noe galt med, EMK ER KLINKENDE KLAR, men dommerne følger ikke LOVENE.
   Hva kalles de som bryter lovene?
   Lovbrytere, dvs kriminelle?

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.03. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204355054411218

   Menneskerettsloven og Straffeloven har veldig mange og meget viktige lov-bestemmelser som skal sikre ethvert nasjonalt med-menneske i sivilbefolkningen mot menneskeretts-forbrytelser i regi av ansatte i den offentlige forvaltningen.

   I dagens Norge blir de av den offentlige forvaltningens nøkkel-personer systematisk og konsekvent i praksis fortiet, nektet respektert og brukt. Med katastrofale konsekvenser for med-mennesker, sivilbefolkningen og verden.

   Den er for utrolig meget naiv og uvitende som tror at det er av uvitenhet.

   Det er en politisk offentlig mafia-virksomhet, et terror-regime, som beskytter hverandres kriminalitet for ikke å bli straffe-forfulgt.

   Vi trenger selvfølgelig meget mere folke-opplysning om dette.
   Derfor dette her nu sagt.

   *

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-miljøene og de juridiske miljøene på Facebook og Internettet er meget viktige for oss alle og enhver, både nu og siden. Ingenting er viktigere for sivilbefolkningen og verden enn folke-opplysningen om dette og de menneskeretts-forbrytelser som skjer!

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.03. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152625974351875

   Hvordan kan Stortinget tillate dette?

   Starter omskjæring av nyfødte gutter
   http://www.nrk.no/sorlandet/starter-omskjaering-av-nyfodte-gutter-1.12250819
   Sørlandet sykehus begynner denne uken å tilby omskjæring av nyfødte gutter. Sykehuset forventer ett til to slike inngrep i uken.
   NRK.NO|BY NRK

   *

   Kristian Rønås:
   Det er sykt : (

   Gunn Margit Olsen:
   Jeg er ikke enig... men omskjæring av gutter er ikke det verste. Dessuten er det bedre enn kjøkkenbenken og ureine redskaper..

   Frode Føreland:
   ... og uten at jeg personlig bifaller noen av delene, er det til sammenligning forbudt å kupere halen til bikkja di ...

   Jørgen Romsdal:
   Norge er ikke Norge lengere..... regjeringen tar jo mere vare på utlendinger og andre land enn sine egne statsborgere.... regjeringen rævpuler oss norske skattepliktige !! Sorry utrykk men slik er det.....

   Kåre Sletten:
   Jeg skal ikke legge meg borti folks religioner eller noe slik, men jeg mener personlig at når det første du gjør med babyen din er å "fjerne deler av kroppen" Så bør du kanskje tenke... Er vi ikke skapt i guds bilde? Det henger ihvertfall ikke på greip hvis de tror at han har skapt oss med den tankegangen at : Resten kan de fjerne selv... Litt ironi i selve religions-synet...

   Kåre Sletten:
   På den annen side : Har de virkelig juridisk rett til å frata et nyfødt menneske til retten å ta dette valget selv? Jflg. EMK? TROR IKKE DET!

   Bjørn Røkeness:
   Jo fordi 97 % av barneverns ansatte er kvinner ! synes de burde leve etter Arnulf Øverlands utsagn , men det gjør de ikke . Vi som far er blitt skyteskiver ! . Jeg er ikke i mot at kvinner blir respektert men det har gått så utover oss menn som fedre ! Ja likelønn - likeverd som foreldre ! når går de i tog for det ! ER SKEMT hilken makt kvinner her fått grunnet LIKELØNN ! : (

   Unni Stangnes:
   Trist at leger må bruke tiden sin på friske barn i stedet for å hjelpe de syke!

   Bente Vik:
   Fordi man må please forskjellige kulturers tradisjoner, koste hva det koste vil. Og det mens alvorlige syke dør i påvente av behandlig. I helsekø. Forstå det den som kan.....

   Fredrik Vollan:
   For en skam!

   Bente Vik:
   Lemleste små barn på denne måten!!! : (

   John Terje Henriksen:
   Vanvittig.....

   Eivor Maria Johannessen:
   Dette gjorde alle norske sykehus før, pga travle sykehus er omskjæringer nå overlatt til de private, og veldig dyrt. Da benyttes gjerne alternative løsninger, som ikke alltid er like gode.

   Per Akerø:
   Vi skal respektere andres tro og skikker, men ikke andres barnemishandling! Dette er offentlig overgrep mot barn!

   Robert Mascher:
   Sykt med lemlesting pga gamle religiøse skikker og sedvaner fra gammelt av. Nå har vi jo tilgang til dusj så ingen praktisk grunn for å kutte av forhuden om. Det ikke er medisinsk nødvendig pga noen lidelse etc.

   Georg Anton Marius Reite:
   KJØNNSLEMLESTELSE AVHENGER IKKE AV KJØNN OG ER ULOVLIG Å UTFØRE PÅ BARN PER INTERNASJONAL LOV!
   - nuffsaid

   Bente Vik:
   Det er uakseltabelt å lemleste spedbarn og småbarn. Nei til lemlestelse av barn uansett grunn!!!!

   Rune L. Hansen:
   Barne-mishandling. Myndighets-misbruk. Ulovlig og straffbart, som alt annet av politisk offentlig såkalt barnevern i dagens Norge.

   Eivor Maria Johannessen:
   det er ikke ulovlig og heller ikke straffbart! PÅ GUTTER

   Torunn Ystaas:
   For å unngå ufaglærte i å utføra omskjæring på små gutebarn, er dette i alle fall ei løysing på nett det. I USA er det forresten og heilt vanleg, uansett religion.Ei nederv tru på at dette er hygiene, som det vel var ein gong...

   Ronny Andreassen:
   Synes dette er greit, siden det er MYE rensligere uten den forhuden. Værre å gjøre det i voksen alder.

   Robert Steffensen:
   Det er ikke rett og heller ikke nødvendig å omskjære gutter -- alle er født like over hele jorden og som er til å leve med. Jeg tror at bestemmelsen, tillatelsen er truffet for at omskjæringen ikke skal gjøres ulovlig og med dårlig hygiene. Men, for de det gjelder, vil det oppfattes som religiøs toleranse av det norske samfunn. Uansett, så blir det en feil politikk - for ved å tillate dette, så vil muslimene forta omskjæringer for jentene i det skulte – jentene er også underlagt religiøs forpliktelse for omskjæring. Dette gjøres med er å fjerne klitoris og de indre kjønnslepper og som vil ødelegge en kvinnes mulighet til å få orgasme, utløsning for resten av livet. Derfor er tillatelsen for guttene uforstandig. Vi burde i Norge være konsekvent og plukke bort hedenske skikker i fra Midt--Østens religioner, og forby omskjæring av både gutter og jenter. Det hadde vært lettere for begge kjønn å godta at ordningen med omskjæring var forbudt i sitt nye land.

   Eivor Maria Johannessen:
   muslimer omskjærer rundt 8-9 års alder, eller er d vanlig hos kristne, jøder, katolikker osv i mange land i verden, og omskjære før gutten er to uker. Det er lovlig på gutter og ulovlig for jenter.

   Anita Kram:
   Gammel overtro i 2015?????????????????? desverre ikke kommet lengre i utviklinga; -(((((((((((((

   Ann Iren Næss:
   Det å omskjære små guttebarn skulle vært forbudt i Norge.Når guttene har blitt gamle nok til å forstå dette,kan de på eget grunnlag velge om de vil gjøre det.Så en artikkel om en mann som sa han hadde fått flere bivirkninger av å omskjæres.!!

   Rune L. Hansen:
   Les bl.a. Straffeloven § 228: "Den, som øver Vold mod en andens Person eller paa anden Maade fornærmer ham paa Legeme, eller som medvirker hertil, straffes for Legemsfornærmelse med Bøder eller med Fengsel indtil 6 Maaneder.
Har Legemsfornærmelsen tilfølge Skade paa Legeme eller Helbred eller betydelig Smerte, kan Fængsel indtil 3 Aar anvendes, men indtil 5 Aar, hvis den har Døden tilfølge, eller Skaden er betydelig." Osv.
   Og mange flere paragrafer!

   Cato Martin Jakobsen:
   Tja, til og med amerikanske småbarn blir omskjært og amerikanske tv-leger står frem og mener t omskjæring er det beste...

   Cato Martin Jakobsen:
   Men de er jo ikke muslimer,såda er det vel greitt.'

   Sølvi Opsahl:
   Er jo lemlestelese dette. Er det lov i forhold til Norsk lov?

   Anne Kjersti Bjørndal:
   http://politiken.dk/debat/ECE1692077/omskaaret-studievaert-det-er-det-rene-tortur/
   Omskåret studievært: »Det er det rene tortur«
   Omskæringen er et indgreb i den jødiske mands...
   POLITIKEN.DK

   Mona Misund:
   Bedre d blir gjort i ordna forhold og ikke hjemme hos imaner !

   Rune L. Hansen:
   Norske stortings-politikere har selvfølgelig ingen som helst lov til liksom å lovliggjøre slikt. Det er på kryss og tvers ulovlig og straffbart!
   Les f.eks. også Barnekonvensjonen Art 19 p1:
   "1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet."

   Mariann Elvebakken:
   Ja DET tillater de, men cannabis, FYYYY!!! Logikk? Nope...

   Lise Kronberg:
   Sykt ikke normalt for oss.

   Georg Anton Marius Reite:
   Eivor Maria Johannessen, inernasjonal lov er ganske tung, og overstemt lover, regler tradisjoner og konvensjoner i land som har godtatt dem per lovtekst og derpåfølgende definisjon.

   Paragraf 2 av 30 i menneskerettene lyder:

   Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

   Å beskytte ETT kjønn er per definisjon kjønnsdeskriminering i lovtekst og med invalidert av internasjonal lov som er overstemt norsk lov når de motsier hverandre.

   - evenmoresaid

   Magne Killingberg:
   Dette er jo ett meget grovt overgrep mot barna! Skal man følge logikken med at det er bedre å utføre dette på norske sykehus kan man jo også anbefale at jenter omskjæres på norske sykehus i steden for i ei leirhytte hos bestemora i Afrika osv... Skremmende og helt feilaktig utvikling dette!

   Rune L. Hansen:
   De leker liksom respekt for andre religioners væremåter. Men det er selvfølgelig ikke slik at respekt for en menneske-rettighet gir tillatelse til å krenke en eller flere andre menneske-rettigheter. Unntatt hvis menneske-rettigheten selv har et slikt unntak!
   Og: - hvor mange flere vil innstifte noen slags idiot-religioner i Norge - for å slippe å bli straffe-forfulgt for hvilkne som helst forbrytelser?

   Georg Anton Marius Reite:
   Ronny Andreassen Legevitenskapen har bortvist det argumentet som ble lagt frem uten noen form for beviser og utført i praksis som om dokumentasjon forelå.
   Forhuden har flere funksjoner, samtlige viktige.
   1. Å spre sekret fra glans ned over skaft (aka naturens glidemiddel)
   2. Å holde skitt vekke fra glans (pikkhodet)
   3. Holde glans fuktig og elastisk.
   og litt uttafor tema:
   4. Du vet kondomer med "rilled for her pleasure" emulerer skrukkene laget av en tilbaketrakt forhud?

   Der ligger mye stigma i temaet, men peker ut at de fleste som hardbarka tramper at forhud ser, føles og er ekkelt har hverken hatt på egen penis eller mottatt i egen skjede i en alder der de på noen måte kan kalles vitende, det er en slik ting vi kaller en "allment akseptert sannhet", som at alle polakker stjeler sykler og at pakistanere ELSKER å kjøre drosje pga genetisk disposisjon.

   Rune L. Hansen:
   Bortvist våre menneske-rettigheter og Straffeloven?

   Bjørg Blakkisrud:
   NEEEIII !!!!!! : (

   Rune L. Hansen:
   Men inter-nasjonalt gir jo slike politisk organiserte forbrytelser støtte og vennskap med flere andre visse land. Og det og å vise Mulla Krekar og slike respekt er jo meget viktigere enn å respektere våre menneske-rettigheter, for de politikere som er god-venner med slike. : (

   Per Steinar Sørå:
   Som vanlig vet ikke politikerne hva de gjør, handler uten videre.

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 24 p3:
   "Partene skal treffe alle effektive og egnede tiltak for å avskaffe tradisjonsbunden praksis som er skadelig for barns helse."

   Kari-anne Liid Hoem:
   Har dem for lite å gjør på ?

   Johanne Almli:
   DET har vi altså råd til i Norsk Helsevesen! : (

   Ken Joar Olsen:
   Ja det store spørsmålet er jo om BV, så STADIG tenker barnets beste... Eller lovgivers ord... Men MENN som kan utsette barnet sitt for dette, burde mistet hele pakken sin LAAAANGSOMT...

   Line Sandbæk Hansen:
   Sykt!!

   Inger-lise Aasheim:
   Hva f..... er det politikere driver med ? Dette for å tekkes muslimer. De har må til h.... å rette seg etter norsk lov . Når er det på tide å få de ut!

   Anne-Cathrine Bakkeng:
   Ikke lov å ta hull i ørene på småbarn, men å omskjære skal være greit!!! Fy faen.....!!!

   Rune L. Hansen:
   De håper kanskje å kunne få gjøre det med de barna de kidnapper og målrettet plasserer hos muslimske "foreldre"?

   Ravsat Menchikova:
   Helt forferdelig. Grusomt barna mishandlere, storting politikers og norske legers bevissthet er ikke langt unna enn sharia lov tilhengeres. Har ikke dere sett hvordan Norske politikere har reist til Poroshenko fascister å støtte folkemord i Ukraina, og media løgner, er ikke dere vitner for grusomme uttalelser Jens kom med uten fakta og grunn om Russland, har ikke dere sett hvordan på Munchen konferansen mange av EU representanter prøvde å le av seriøse og innholdsrik Sergei Lavrovs tale å vise at han er ikke velkommen og Elmar Brok prøvde presse han. De vil ikke ha seriøse fakta og de tar avstand av virkelighet, i alle maktposisjoner både i Norge, i vesten, internasjonalt sitter på en måte grovt maktmisbrukere. Jeg tror den virkelige bilde er ENORMT grusomt, hva som foregår bak lukkede dører. Når Russiske folk samlet underskrifter, hundrevis tussen og prøvde stoppe kriminelle maktens "barn adopsjon" til utlandet, da begynt både russiske kriminelle oligarkher, og internasjonal og vestlige media sende ensidig bilde, det samme har gjort Norge. Norge fortalt ikke i media, hvem bli avslørt i Russland som stått bak adopsjon, hvem bli avslørt i utlandet og hva har skjedd med mange barna, og de vart ikke sikret og det egentlig står bak dette en global barna mishandler MAFIA som sitter i makt posisjoner overalt. DETTER ER HELT UBESKRIVELIG GRUSOMT og det forteller ikke Norske media.

   Jeanette McCloy Groseth:
   Så etter utført omskjæring så kan vel egentlig barnevernet komme å hente barna også da.. Skjønner ingenting av disse systemene lenger og synes det er rart at ingen som jobber for "barns beste" her i landet ikke åpner munnen!!!

   Rune L. Hansen:
   Å arbeide for barns beste er ulovlig forbudt i dagens Norge. Det er den politiske mafiaen og dens med-spillere som har monopol på begrepet "barnets beste". Og da betyr det selvfølgelig egentlig "barnets verste".

   Ken Joar Olsen:
   Der er virkelig noen som kunne trenge et vink med en vognstang... Kjenner jeg blir så sinna på de forp...e "toppene" i Norge... Som beskytter innvandreres rettigheter, med tanke på valgfrihet osv... Imens de lar sitt eget folk voldtas, av en flokk maskuline wannabe damer. Med en plate sjokolade som det koseligste og varmeste de opplever i kveld... Og som regel har de funnet en naiv FIMSETE "mann" som er leder og "tyngden" på kontoret deres... YNKELIGT FOLK VI NORDMENN...

   Ravsat Menchikova:
   Barna er i alle områder ikke beskyttet. Globale pedofili og homofili mafia sitter i makten, har dere sett de avslørte hendelser hvordan homo parer adopterte barn og bli mishandlet? Hva med mange av dem,, som aldri bli avslørt? Homofili er en sykdom, barn har ingen trygghet i homofili familier, hvorfoir dette bli tillat? Barna har ikke trygghet også i religiøse familier.

   Rune L. Hansen:
   Hva er barnets beste for den politiske mafiaen og dens med-spillere? Jo, kidnappinger, fangehold, tortur, terror, trakassering, falsk familiestand og allslags former for fremmedgjøring, degradering og mishandling - i offentlig regi! Alle Straffelovens og Menneskerettslovens groveste forbrytelser.

   Turid Bråten:
   Mishandling!

   Ken Joar Olsen:
   Ja men nu lovligt

   Rune L. Hansen:
   Ulovlig lovlig. Ulovlig og straffbart liksom lovlig.

   Rune L. Hansen:
   Dobbel straffe-ramme i henhold til Straffeloven, i og med at det er politisk organisert kriminalitet.

   Owe Hernes:
   Her gjelder det å tilpasse seg den demografiske endringen i samfunnet.

   Odd Egil Overskeid:
   Mishandling

   Gustav Stillerud:
   http://forskning.no/helse/2015/01/omskjaering-oker-risiko-autisme-hos-gutter
   Omskjæring øker risiko for autisme hos gutter
   Gutter som blir omskåret, har nesten 50 prosent...
   FORSKNING.NO

   Anne Rønnaug Teigen:
   Det ble vedtatt i Stortinget, og mange var nok imot dette. Jøder har også omskjæring på gutter. Jeg tror kanskje det ble vedtatt, grunnet at de ville forhindre at det ble gjort illegalt. Vi har jo generelt tilpasset oss alt for mye her i landet de siste 40 årene, grunnet muslimene. Det er tragisk, sett med mine øyner. Jeg er ingen jurist, og kjenner ikke loven mht. til dette? Det burde selvfølgelig vært avklart før de gjorde vedtaket. Personlig mener jeg at våre kulturer og religiøse syn ovrerhodet ikke kan gå sammen.

   Kirstin Harriet Øyen:
   Ingen spør gutten ? Å, nei da, la barna være som de er til de kan ta sine egne valg -

   Ingunn Bilbissi Holm:
   Det må da være mye bedre å få utført dette på et ordentlig sykehus med fagpersoner istedet for jalla shappa på hjørnet! Muslimer vil omskjære sine gutter uansett , og da er dette et profesjonelt tilbud for disse nyfødte guttene.

   Bjørn Winnæss:
   Nei ! Om det var straffbart, kunne man rettsforfølge foreldre som gjør det, på samme måte som med jenter. Der har de løst problemet, i alle fall forsøkt å løse det på den måten.

   Rune L. Hansen:
   Det er ulovlig og straffbart. Kriminalitet (offentlig organisert) kan ikke gjøre det lovlig, men har dobbel straffe-ramme opptil 5 år ekstra.

   Rune Andreas Brennvik:
   Vi firer på våre egne lover og regler såpass mye nå at det ikke er lenge til vi har samme syn på alt og alle som nettopp de landene vi før var så mye imot. Skummelt.... og temmelig naivt.

   Jack Borgen:
   ja de kan bare prøve på det her i gården. da ligger de jævlig tynt ann .

   Alma Larsen:
   .

   Kristine Vistung:
   Gud mente omskjering av onde hjerter, altså, fjerne det vonde i sjela og bli et godt menneske, ikke kappe av kroppsdelene på barn.

   Daniel Svalbris:
   Hvem styrer egentlig på Stortinget? Sånn bak kulissene

   Rune L. Hansen:
   Trenger de dirigenter for å begå sine forbrytelser?

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.03. 2015 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152625968791875

   Politiet mangler etterforskere til datafunn som viser overgrep mot barn
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/politi-hverdagen/politiet-mangler-etterforskere-til-datafunn-som-viser-overgrep-mot-barn/a/23408143/
   Politiet har stor mangel på etterforskere som kan holde tritt med mengden seksualovergrep mot barn. Innholdet i et stadig økende billed- og filmmateriale...
   VG.NO

   *

   Sissel Klungsøyr:
   Politiet har flere ganger uttalt at etterforskning er et nedprioritert område.

   Synøve S Utne:
   Politiet har store mangler punktum ! Så er jo spørsmålet hvor mange pedofile i ledende stillinger sitter å trenerer behandlingstiden og bevilger personell ?

   Elise Lang:
   Manglende kompetanse, ble dok. i i en serie om overgripere. Der måtte norsk politi ha bistand fra politi i Thailand bl. a, for å ta en nordmann fra Oslo. ( Dette også, pga av at siktede til tider oppholdt seg der, å at de hadde han under oppsikt ).

   Rune L. Hansen:
   De mangler ikke ressurser når det gjelder å angripe og ødelegge uskyldige barn og foreldre og andre uskyldige i sivil-befolkningen. Merkelig det der - eller hva?

   Rune L. Hansen:
   Men når det gjelder de groveste forbrytelser i regi av offentlig ansatte overfor sivilbefolkningen og dens med-mennesker mangler de fullstendig både interesse og aktivitet!

   Rune L. Hansen:
   Sadisme? Det er vel ingenting de er ivrigere på enn å ødelegge og utplyndre uskyldige barn, foreldre og med-mennesker?

   Anne Rønnaug:
   Teigen Skremmende! Forferdelig! Hvordan har det blitt, og har det vært slik tidligere også, uten at vi har fått vite det????

   Synøve S Utne:
   http://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/OAUA11000508/05-02-2008 For de som ønsker å se dokumentaren som ble laget om pedofiliringen i norge som de ikke klarer å få "has" på.

   NRK TV - Se Brennpunkt: Pedofile
   Brennpunkt har gransket et stort norsk pedofilt...
   TV.NRK.NO - Save

   Rune L. Hansen:
   Den offentlige kidnapper-industrien i Norge er som et paradis for pedofile. Og for andre mennesker som gies makt, karriære eller penger for å ødelegge barn, foreldre og familier - politisk beskyttet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.03. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152625524171875

   I Norge er det litt slik at man blir uglesett og motarbeidet, om man kjemper mot systemet og systemets svakheter. Nordmenn har heller ikke noe reelt sted å henvende seg, om de føler at deres menneskeretter blir krenket. Domstolene er bare helt unntaksvis opptatt av menneskerettene, og som oftest blir de ikke engang drøftet. Selv om en part påberoper seg dem.,

   Hvorfor det er slik? Ikke vet jeg, men tydelig at det har vokst seg frem en holdning i dette landet om at "staten vet best" og at vi borgere er som "redskaper" for statens interesser. I et slikt perspektiv, er det selvsagt ikke populært å stille spørsmål om statens handlemåter overfor egen befolkning.

   *

   Eric Van Brug Wilting:
   Er Norges holdning preget av at 'vi' er et "firma" med 5 millioner ansatte kanskje ?

   Jørgen Skarsvåg:
   Det normale sunne næringslivet er dessverre bygd ned, mens det destruktive har fått grobunn, og de er avhengige av lovbrudd for å produsere, inkasso, advokater, bv, osv.
   I følge Lovene er de IKKE legale, men så lenge ingen stanser de, herjer de videre.
   De gjør samfunnet råttent.
   De er samfunnets KREFT.

   Evy Gjeverth:
   Målet heliger middel ,alt for og skaffe arbeidsplasser. Tror dere foreks. at staten vil at de narkomane skal bli rusfri ? Tusenvis av arbeidsplasser vil forsvinne.

   Karen Irene Fløttum:
   Hender man får et søksmål i mot seg også og må bruke dyre penger på advokat og det ender med et forelegg på 5000. Godta det eller 30 dager i fengsel. Selvopplevd!

   Eric Van Brug Wilting:
   Norge ser på forvaltning og byråkrati som verdiskapning og har en administrasjon til å betjene ca 50 millioner mennesker. I de fleste spørsmål om politikk så er som regel de materielle og økonomiske elementene avgjørende i utfallet og vedtak. Ingen spør om Brutto National Lykke, kun bnp

   Jørgen Skarsvåg:
   Selvprossederende ; )

   Terje Torgersen:
   Endelig en fin måte å skrive om det norske systemet. Takk Marius.

   Mona Helene Johansen:
   Ja, Marius, slik føler jeg det (vi er redskaper) og når vi er gamle og utslitt er vi ikke noe verdt.

   Bjørn Røkeness:
   Vi ble for noen år siden kåret til det mest konforme folk i verden og gang på gang beviser vi at denne førsteplassen har vi ikke tenkt å gi fra oss. Stakkars de som leder denne tankegangen ! men tusen takk Marius Reikerås for at jeg ikke er alene om å snu : ) For går du og jeg den andre veien med de vi får med oss så kan det hende vi holder oss unna pallen ! : )

   Øystein Eide:
   Les " Kamerat Napoleon" av George Orwell - DA har du Arbeiderpartiet i et nøtteskall ....

   Robert Steffensen:
   The missing link er ennå ikke funnet -- vi mangler en institusjon i Norge, et samlingspunkt -- et substitutt, som vil arbeide i mot undertrykkelser og uttale seg tidlig på vegne av enkeltmenneskets påførte lidelser -- et organ om man vil eller en organisasjon for samme nytte. I en krise er vi ofte alleene, mye mer enn om dagene går bra. -- " Når lykken er med har du tallrike venner, når lykken fornykker, neppe noen deg kjenner ".-- Dette er den harde og jordnære virkelighet og er et stort tap for et samfunn og demokrati som burde oppfange og hjelpe alle de som trenger støtte og veiledning. Dette gjelder ikke bare for de juridiske forhold, men også for de sosiale og psykososiale belastninger for de enkelte. Hvem kan tegne konturene av den manglende funksjon som befolkningen så sårt trenger. Jeg har mange ganger tegnet den, men uten respons. Her inne finner vi den første, norske spire til et samfunn som vil endre forholdene til det gode for folket. La oss bygge videre på det vi har påbegynt, og så kan den enkelte komme med byggesteinene i tur og orden. Men, er da viktig at murmesteren setter steinene på plass. http://www.folketsrettigheter.no/

   Folkets Rettigheter
”   Folkets Rettigheter” er partiet som ivaretar helheten i norsk politikk. Partiet vil kjemper for borgerrettighetene i Norge...
   FOLKETSRETTIGHETER.NO

   Mariann Elvebakken:
   Hjernevasking på høyt nivå, og enda verre vil det bli.... til den dagen det smeller! DA først vil folk våkne opp fra sine drømmer og oppdage virkeligheten, tror jeg.

   Bob Roth:
   merker det

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, fredag 13. mars 2015, Vinberget: 

   Mørkt, noe vind og omkring 5 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel, sol og oppmot 7 pluss-grader frem mot klokken 11. Oppmot 10 pluss-grader utover eftermiddagen, 6 klokken 16. Mørkt, omtrent null grader og blå-svart himmel med noe stjerner klokken 20. Gradvis til 2 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.03. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204359956813775

   Hvem skal straffes for medvirkning i forbrytelser mot menneskeheten eller folkemord?

   Hoved-problemet er mennesker i og under den offentlige forvaltningen som lar seg dirigere til å medvirke i grove menneskeretts-forbrytelser. Samtidig som de eventuelt unnskylder seg med diverse forhold: uvitenhet, å være i god tro, alminnelighet, lydighet til overordnede, dommer, domstol, lov-bestemmelser, regler, politikere, etc.
   Vil de kunne slippe unna straffe-forfølgelse?

   Angående Straffeloven 2005s Kapittel 16, bestemmelser om forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.
   Fra Straffeloven 2005s, Kapittel 3, Grunnvilkår for straffansvar:

   § 15. Medvirkning
       Et straffebud rammer også den som medvirker til overtredelsen, når ikke annet er bestemt.
       Ikke ikr., men gjelder for forbrytelsene i kapittel 16, se § 411.
   Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

   § 16. Forsøk
       Den som har forsett om å fullbyrde et lovbrudd som kan medføre fengsel i 1 år eller mer, og som foretar noe som leder direkte mot utføringen, straffes for forsøk, når ikke annet er bestemt.
       Den som frivillig avstår fra å fullbyrde lovbruddet eller avverger at det blir fullbyrdet, straffes likevel ikke for forsøk.
       Ikke ikr., men gjelder for forbrytelsene i kapittel 16, se § 411.
   Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

   § 21. Skyldkravet
       Straffelovgivningen rammer bare forsettlige lovbrudd med mindre annet er bestemt.
       Ikke ikr., men gjelder for forbrytelsene i kapittel 16, se § 411.

   § 22. Forsett
       Forsett foreligger når noen begår en handling som dekker gjerningsbeskrivelsen i et straffebud
a)    med hensikt,
b)    med bevissthet om at handlingen sikkert eller mest sannsynlig dekker gjerningsbeskrivelsen, eller
c)    holder det for mulig at handlingen dekker gjerningsbeskrivelsen, og velger å handle selv om det skulle være tilfellet.
       Forsett foreligger selv om lovbryteren ikke er kjent med at handlingen er ulovlig, jf. § 26.
       Ikke ikr., men gjelder for forbrytelsene i kapittel 16, se § 411.
   Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

   § 24. Uforsettlig følge
       En uforsettlig følge inngår i vurderingen av om et lovbrudd er grovt dersom lovbryteren har opptrådt uaktsomt med hensyn til følgen eller unnlatt etter evne å avverge følgen etter å ha blitt oppmerksom på at den kunne inntre.
       Ikke ikr., men gjelder for forbrytelsene i kapittel 16, se § 411.
   Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

   § 25. Faktisk uvitenhet
       Enhver skal bedømmes etter sin oppfatning av den faktiske situasjonen på handlingstidspunktet.
       Er uvitenheten uaktsom, straffes handlingen når uaktsomt lovbrudd er straffbart.
       Det ses bort fra uvitenhet som følge av selvforskyldt rus. I slike tilfeller bedømmes lovbryteren som om han hadde vært edru.
       Ikke ikr., men gjelder for forbrytelsene i kapittel 16, se § 411.

   § 26. Rettsuvitenhet
       Den som på handlingstidspunktet på grunn av uvitenhet om rettsregler er ukjent med at handlingen er ulovlig, straffes når uvitenheten er uaktsom.
       Ikke ikr., men gjelder for forbrytelsene i kapittel 16, se § 411.

   *

   Rosa Malaika Aslaksen:
   Intet skrevet har betydning når det bare teller for noen! De som styre landet har for lengst vis norsk lov er en joke

   
---

---

   Rune L. Hansen, 13.03. 2015 via Landsforeningen for barnevern i Norge:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/permalink/938246596210252/

   Barnekonvensjonen, Art 37:
   "Partene skal sikre at: a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   *

   
---

   Convention on the Rights of the Child (CRC), Art 37:
   "States Parties shall ensure that: (a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment."

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.03. 2015 via Landsforeningen for barnevern i Norge:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/938248379543407/

   Barnekonvensjonen, Art 37 b:
   "Pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom"

   *

   Convention on the Rights of the Child (CRC), Art 37 b:
   "The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time"

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.03. 2015 via Landsforeningen for barnevern i Norge:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/938252239543021/

   Barnekonvensjonen, Art 39:

   "Partene skal treffe alle egnede tiltak for å fremme fysisk og psykisk rehabilitering og sosial reintegrering av et barn som har vært utsatt for: enhver form for vanskjøtsel, utnytting eller misbruk; tortur eller enhver annen form for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff; eller væpnede konflikter. Slik rehabilitering og reintegrering skal finne sted i et miljø som fremmer barnets helse, selvrespekt og verdighet."

   *

   Convention on the Rights of the Child (CRC), Art 39:

   "States Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and social reintegration of a child victim of: any form of neglect, exploitation, or abuse; torture or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall take place in an environment which fosters the health, self-respect and dignity of the child."

   *

   
---
---


   Rune L. Hansen, 13.03. 2015 via Landsforeningen for barnevern i Norge:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/938283706206541/

   Barnekonvensjonen, Art 42:

   "Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn."

   *

   Convention on the Rights of the Child (CRC), Art 42:

   "States Parties undertake to make the principles and provisions of the Convention widely known, by appropriate and active means, to adults and children alike."

   *

   
---
---

   Jørgen Skarsvåg, 13.03. 2014 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152626949881875

   Hvordan hadde Norge reagert hvis norske barn i andre land hadde blitt kidnappet av andre lands offentlig ansatte????
   :-))

   *

   Rune L. Hansen:
   Ingen dele-knapp her?

   Kjell Selen:
   Barn kan ikke deles : )

   
---
---

   
Marius Reikerås, 13.03. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152626410501875

   For å si det rett ut:
   Våre makthaveres arroganse overfor andre lands myndigheter, gjør at vi tabber oss loddrett ut.

   Parlamentariker for Litauen i EU parlamentet, Valentinas Mazuronis ber sin statsminister S. Skvernelis om å finne Gabrielius. Ingen vet hvor han er. Jeg møtte hans bestemor i Litauen forrige uke, og det er flaut å se at Norge gjemmer han unna for sin egen familie og for sitt eget land.
   Litauisk barnevern har vært i kontakt med den norske barnevernet som ikke engang svarer.

   Det hjelper lite om Solveig Horne snakker varmt om menneskeretter i utlandet, når hun gjemmer seg bak problemene som finnes i hennes eget land.
   Flaut og svært skadelig for vårt omdømme.

   Prašo skelbti Lietuvos piliečio Gabrieliaus B. tarptautinę paiešką
   http://m.delfi.lt/article.php?id=67408830
   Europos Parlamento (EP) narys Valentinas Mazuronis kreipėsi į Lietuvos vidaus reikalų ministrą su prašymu surasti Norvegijoje iš motinos atimtą Lietuvos...
   M.DELFI.LT

   *

   Sonia Thorlin:
   trist

   Ravsat Menchikova:
   HELT FORFERDELIG. BARNA MISHANDLERE sitter i Stortinget.

   Anne Marit Myhre:
   Det er bare å stenge Stortinget og regjeringen dem gjør jo ikke noe av det dem skal . Det ser ut som det er det samme om lover og regler blir brukt , SÅ BØR VI SPARKE DEM ALLE DER ??

   Ken Joar Olsen:
   Jeg skjemmes VIRKELIG over å bli født i Norge, og skal være helt ærlig med dere. Hadde jeg ikke blitt tvunget hjem... HADDE JEG ALDRI KOMMET TILBAKE... Det er skremmende HVOR FORT SYSTEMET her i landet gjør sterke resurser i mørke fortider, til spedalske... VI aksepterer alt, så lenge ikke det går imot toppene. For da er det jo ikke grense for midler og resurser.... Men så har vi heldigvis slike folk som Marius Reikerås og dem som støtter ham, desverre tror jeg kampen blir MYE VOLDSOMMERE om den skal vinnes... Men det er vell nok ikke så spennende og faktisk måtte sloss for sine værdier og RETT til å leve sitt liv... Og det er vell noen som sier, when the going gets tough. The politicians get going...

   Torill Jonette Nerlien:
   Oljen og dansen rundt gullkalven har ødelagt oss. Vi har blitt oppblåste og arrogante, rett og slett lite likandes. Tenk at d norske bv ikke en gang orker å innlede dialog med f litauiske bv. Fytterakkern!!!

   Hilde Salvesen:
   Skiftet pågår & takk for det... https://www.youtube.com/watch?v=SROw5-p4AKY

   Is the Value of your Money About to Change?
   Is a family of Asian elders about to spell the end of the...
   YOUTUBE.COM

   Sonia Thorlin:
   Skammer meg forferdelig over hva skattepengene jeg betaler inn i kassen blir brukt til. : (

   John Vidar Børjesson:
   Kommer en dag da arogansen slår tilbake, håper da Norge blir dømt til klekkelige erstatninger for alle utenlandske og ikke minst Norske barn dem har kidnappet.

   Kåre Sletten:
   Håper de får sendt ut en internasjonal etterlysning og at det finnes et eller flere menneske med litt samvittighet igjen i kroppen som sier fra om hvor barnet blir holdt

   Dag Jørgen Søraa:
   Mafian blekner i forhold til norsk barnevern

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.03. 2015 shared Halil Kiris's video:

   Hvor skal dette ende? Dette programmet ble vist på tyrkisk tv nå i kveld under tittelen: Nok en norsk barnevernsskandale. Slik jeg har forstått det, er det to tyrkiske barn som er blitt separert fra sin familie. Jeg får mer info om dette i løpet av morgendagen.

   https://www.facebook.com/video.php?v=1036270729736392  
   4,155 Views
   Halil Kiris with Huso Baş and 4 others

   Cemal kardeşimin canlı yayın konuşması ( lütfen herkes paylaşsın )

   Andrew my brother live broadcast speech (everyone please share!)
   Translated by Bing

   *

   Halil Kiris:
   Dette er Cemal Ugur barn som er tatt fra han desember 2014 , du må bare høre fra han hans historia det er altså skandal det pågår et statligt barnehandel i Norge

   Per Akerø:
   Vi risikerer at Barnevernet setter Norges forhold til andre land i fare.

   Anita Skippervik:
   På reise tør eg snart ikkje å sei at eg er fra Norge på grunn av korleis barnevernet er her i landet. Det er for flaut. men naudsynt at Norge blir satt på kartet på gunn av korleis barnevernet lager skandaler med usaklig og ureieleg myndigheitsmissbruk til skade for barn og familier.

   Halil Kiris:
   Cemal Ugur gutt på 7 år har barnevern Lemnat på foster heim til en ensamboende mann som har hund heima og hunden har bitt gutten i Handen der i videoen ni ser , og jenten 11 år er forsatt på akutvaretekt men hon skal Lemnas til foster heim nesta uke : (
Grunnlag er at jenten pratar dårligt norsk på skolen ,

   Huso Baş Sayın:
   Marius Reikerås durumu Türkiye'den takip ediyoruz. Üzülüyoruz. Çocuklar annelerinin yanında olmalı. Haksızlıklara son verilmeli. Irkıçılık Norveç'e yakışmıyor. Devlet aileleri korumalı. Çocuk bir ticaret aracı değildir.

   Mr. Marius Reikerås Turkey we follow from the situation. And Being Upset. Children should be with their mother. To sacrifice myself to stop. Saghi_civil80 saghi doesn't suit to Norway. State family are protected. The boy is not a trade tool.
   Translated by Bing

   Anita Skippervik:
   Det "hjelper" å traumatisere barn og tru at det å skille dei fra foreldrene får dei til å prate bedre norsk.... Er det kun i Norsl barnevern det finnst målbutankegang...... Eg har ein målbuvits som passer veldig godt til det norske barnevern sin tankegang. Leit at eg berre husker slutten - det var to stk som skulle gøyme verdisakene sine for futen. dei fann ut at beste plassen var på havets bunn og rodde ut på sjøen og heiv uti sekken med verdisaker. Då spurte den eine korleis skal vi finne det igjen? Den andre som blei sett på som smart svarte - vi setter eit kyss i båtripa så har vi merka av kor vi skal leite. Det gjorde dei og vel fornøyd rodde dei tilbake......

   Hilde Ottesen:
   Beklagelig nok vil ikke dette ende før folk får opp øynene for barnevernets overgrep : ( Og for mange mennesker i Norge i dag går rundt med skyggelapper. De tror at siden ordet "vern" er i ordet barnevern så er dette til barnas beste. Men en dag må denne terroretaten forsvinne. Det må den... for barna sin skyld....

   Ken Joar Olsen:
   Men så er det dem der vill stå og rope høyest og peke fingre av alle de BV ansatte som må, gå når faktaene kommer frem....

   Hilde Ottesen:
   Når barneverns ansatte som selv er blitt fratatt barna sine blir forfremmet til ledere, da er det mange som bør våkne opp.

   Ken Joar Olsen:
   Åh fortell da? : )

   Hilde Ottesen:
   Eller hva med barneverns kuratoren som lå med faren til ene barnet hun hadde omplassert. Far vant den saken... men det var vel unødvendig å si...

   Hilde Ottesen:
   Mange barn av barneverns kuratorer tyr til narkotika for å slippe byrden ved foreldrenes jobb, mange dropper faktisk kontakten med foreldrene når de er voksne nettopp på grunn av foreldrenes belastende jobb. Og slike lar de bestemme hvem som er kompetent til å passe egne barn. Det de glemmer av er at om en graver dypt nok, eller ser bakerst i skapene deres finner en sjeletter der også... De er ikke perfekte noen av dem, så kanskje det er slike ting en skal lete etter når det gjelder å få disse bort. Om de skal styre over livene til mange mennesker, og dømme dem til å miste barna sine pga småtterier bør de jammen meg være feilfrie selv også når det gjelder egne barn.

   Lena Haukland:
   Dette er sant. Norsk Barnevern er en fare for Rikets sikkerhet.. Hvorfor bruker ikke regjeringen tid og midler for å rydde like fort opp her som de bruker midler og tid på å pedikere fremmedfrykt av muslimer og utsendelse av asylbarn og utlendinger med ulovlig opphold.. Barnevernet er farligere for folk flest enn IS islamister.. Det er en skam hvordan de får herse med barn og Barnefamilier som er i Norge.. Jeg kjenner en familie som er i kontakt med BV som får konstruerte Bekymringsmeldinger om ting som skal ha skjedd offentlig som aldri har funnet sted.. Disse bekymringsmeldingene er selvfølgelig Anonyme sjikane meldinger. Merkelig men ingen navn eller telefon bli reg på disse meldingene?. Moren har en gammel historie hos Bv fra før. Mens Far har ikke.. Bekymringsmeldinger går på Far i et forsøk på å ødelegge og finne feil ved hans omsorgsevne siden Mor får for gode tilbakemeldinger fra det offentlige om god Omsorgsevne og velstelt barn med god oppfølging. Det er skemmende hvordan BV bruker midler kun til å finne feil og prøve å knuse Barnefamilier isteden for å hjelpe der de mener familiene feiler..

   Tora Maria Sigrunardottir:
   hvorfor kommer alri noe fra Island :(:(

   Rune L. Hansen:
   Det er en helt alminnelig taktikk at de først splitter familien og foreldrene. Og at de tar parti for den ene og mot den og de andre - for samtidig å true den de tar parti for til skilsmisse med sin ektefelle. Og lokke med at da kan det bli visse muligheter for premiering og belønning.

   Ken Joar Olsen:
   Jeg har det skriftlig at om min samboer ville tilbake i forholdet vårt... Ville de ta vår datter, som dem har gjort... Så de bruker splitt og herske teknikk.

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.03. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152627775706875

   The UN - convention on Consular Relations between countries Article 37 b from 1961, sound as follows:
 
   Article 37. — Obligations of the receiving State (b) To inform the competent consulate without delay of any case where the appointment of a guardian or trustee appears to be in the interests of a minor or other person lacking full capacity who is a national of the sending State;

   Norway is violating this article by not giving the sending State information about where the minor of that country is being kept.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.03. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152627770111875

   I FN- konvensjonen om de konsulære relasjoner mellom stater fra 1961, heter det i Artikkel 37 b:

   Article 37. — Obligations of the receiving State (b) To inform the competent consulate without delay of any case where the appointment of a guardian or trustee appears to be in the interests of a minor or other person lacking full capacity who is a national of the sending State;

   Norge bryter denne bestemmelsen, ved å hemmeligholde overfor andre lands ambassader, hvor barn av andre nasjonaliteter befinner seg i fosterhjem i Norge.

   *

   
---
---

   Halil Kiris, 13.03. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/1036341389729326

   Her har ni min pressemelding på engelsk

   
Seized his 3 children by Norwegian gov’t a Turkish resident wait help
   http://en.cihan.com.tr/news/Seized-his-3-children-by-Norwegian-govt-a-Turkish-resident-wait-help-_1406-CHMTcwMTQwNg==
   Seized his 3 children by Norwegian gov’t a Turkish resident wait help
   EN.CIHAN.COM.TR|BY CIHAN HABER AJANSI: DOĞRU VE HIZLI HABERIN ADRESI

   *

   Ken Joar Olsen:
   Sad story, in a sad country. But the sadest thing is the life of these sick, abusive child molesters... And I hope it will be solved fast for all of you. Best wishes.

   Halil Kiris:
   Takk o Gud jag har fått mine alle 3 barn Igår , størte støtte jag fikk det var tyrkisk Ambassad i Oslo og sosial medier jo fleir vi er desse sterkere vi blir

   Ken Joar Olsen:
   Bra det eneste riktige, gratulerer masse. : )

   Robert Mascher:
   Gratulerer!
   Men fikk du vite hva som hadde skjedd med din sønn, hvorfor han hadde blodspor ved øret (kanskje dratt i øret av noen fra bv).

   Halil Kiris:
   Ja han fortalt meg ner vi hadde samvær den 6 mars ha sa pappa det var Vuken som har gjort det og eg tog bilde av øret og politi anmeld forholdet

   Robert Mascher:
   Håper de tar hans (den bv ansatte/fosterforelderen) sine barn da.. så får de se hvordan det føles.

   Rune L. Hansen:
   Kidnapper-mafiaen begynner å føle seg presset og truet fra alle retninger?

   Ken Joar Olsen:
   Hope so, de kalde kyniske menneskene som har hatt de jobbene... Går plutselig iblant oss, da er deres sikkerhet opp til hver enkelts bitterhet... Og da tror jeg noen sliter noe enormt... : )

   
---
---

   Jan Koltveit, 13.03. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/1000668616629204

   DA domstol @Domstoladm
   Jan Koltveit@jkolt56

   @Domstoladm @meddommer Hva med å kurse dommerne våre i menneskerettskonvensjonene våre?For her syndes det stort. - Mar 13
   DA domstol @Domstoladm
   @jkolt56 Håndtering av saker som reiser menneskerettighetsspørsmål er en del av modul Dommerhåndtverket som @Domstoladm har for nye dommere.
   07:36 AM - 13 Mar 15

   DA domstol on Twitter
   https://twitter.com/Domstoladm/status/575701418985811968/photo/1
   “Disse veilederne kurset idag nye dommere i tvister om og samtaler med barn. Ett av flere tiltak med barn som tema.”
   TWITTER.COM|BY DA DOMSTOL

   *

   Jan Koltveit:
   Ser ut som dommerne er på rett kurs. Iflg. DA (arbeidsgiveren deres) skal de nye dommerne kurses i menneskerettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen, Art 42:
   "Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn."

   Rune L. Hansen:
   Har de som kurser og de som kurses det minste som helst kunnskap om eller respekt for våre menneske-rettigheter?

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.03. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152627754591875

   Når private parter klager det offentlige inn for Fylkesmannen, går det vinter og vår før det kommer noe svar. Og de svar som gis, er ofte byråkratisk svada som gir liten eller ingen mening for den det gjelder.

   Men, når det offentlige er misfornøyd med et vedtak som har gått i deres disfavør, svarer Fylkesmannen rekordraskt og bruker gjerne sin makt til å overprøve eller legge press på lokalsamfunnet.

   Nok et eksempel på den vanvittige forskjellsbehandlingen som foregår rett foran nesa på oss.

   Fikk Holm-vedtak i retur fra Fylkesmannen
   http://www.banett.no/nyheter/article10745125.ece
   Fylkesmannen ber Brønnøy-politikerne prioritere en ny vurdering av avkortingsvedtaket.
   BANETT.NO|BY LILLEMOR HESTVIK

   *

   Ole-Jon Engeland:
   hm......