----- Denne side: db201504.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
---  April 2015 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 01. april 2015, Vinberget:

   Mørkt, regn og yr og omkring 1 og null pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, tildels nedbør og oppmot 2 pluss-grader frem mot klokken 11. Tildels noe yr og antydninger til hagl og oppmot 3 pluss-grader frem mot klokken 13.30. Sne-rusk i luften og 5 pluss-grader klokken 16.30. Derefter mindre overskyet og ned mot 1 pluss-grad frem mot klokken 18.30. Disig, dunkelt, luften full av sne-hagl og i overkant av null grader klokken 20.30. Sner fortsatt og helt hvitt på bakken klokken 21. Gradvis mindre sne i luften og til 1 minus-grad, med en nesten full måne i sørlig retning stundom synlig henimot klokken 22. Noen cm sne på bakken og 2 minus-grader mot midnatt.
   
---

---

   Alfredo Ao Hansen, 01.04. 2015 via ‎Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204484695212157

   ikke kast bort tia di

   *

   Rune L. Hansen:
   Jeg har ingen egen tid mere efter at vår familie ble kidnappet. All den tid jeg har brukes til å få straffe-forfulgt kidnapper-virksomheten for å få den stoppet og for gjenopprettelse og erstatning til enhver som har blitt eller er kidnappet. Det eneste alternativet til dette arbeidet og ødelagte livet er fortere å bli drept.

   Rune L. Hansen:
   Og det haster fortsatt, for oss alle og enhver i verden,

   Rune L. Hansen:
   Å svikte med-mennesker, et eller flere, er en grov forbrytelse.

   Rune L. Hansen: 

   Og Menneskerettsloven har lov-bestemt, at: 
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører." 
   Og, at: 
   "Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."

   Alfredo Ao Hansen:
   Skal du si aprilsnarr?

   Rune L. Hansen:
   Har ikke hatt tid til å tenke på det, enda iallfall.
   Men Straffeloven har blandt annet følgende lov-bestemmelse:
   
"§ 4: Overalt, hvor denne Lov benytter Ordet Handling, er, medmindre det modsatte udtrykkelig er sagt eller fremgaar af Sammenhængen, derunder ogsaa indbefattet Undladelse af at handle."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01,04. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204485253066103

   Det er ikke bare jeg som naturlig trenger og må ha mine menneske-rettigheter, men som er fratatt en eller flere menneske-rettigheter av menneskeretts-forbrytere i og omkring den offentlige forvaltningen. Politisk og offentlig organisert kriminalitet er det farligste og mest livs- og samfunns-ødeleggende som finnes i verden.

   It's not just me who naturally need and must have my human rights, but are deprived one or more human rights by human rights criminals in and around the public administration. Political and public organized crime is the most dangerous and life- and society-devastating as can be found in the world.

   *

   
---
---

   Yavuz Karaboga, 31.03. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152669569926875

   Til journalist i NRK :

   Hei
   Mitt navn er Yavuz Karaboga. Jeg har fått din mail av Marius Reikerås da jeg har skjønt det slik at du har vist interesse for barnevernets fremtreden i Norge.

   Jeg kjenner Marius Reikerås som en av veldig få som kjemper for menneskerettigheter i Norge. Han har også engasjert seg utenfor Norges grenser og det kommer til syne i blant annet Tyrkia, landet jeg kommer fra.
I det siste har fokuset på barnevernet økt i utlandet, deriblant Tyrkia. Grunnen til det er tyrkiske/kurdiske familier som opplever det de oppfatter som kidnapping av sine barn, i regi av staten. Barnevernet kommer i bildet med lovnader om å hjelpe familiene, hvor det strengt tatt ikke er behov for hjelp, og uten å engang vurdere andre alternativer blir barna tatt fra sine foreldre. Deretter blir de plassert i fosterfamilier med hemmelig adresse og kun vist til familiene 2 ganger i året, hver på 15 min. Disse 15 minuttene kan ikke mor eller far fortelle barnet at det er deres barn, at de er glad i dem, snakke på sitt morsmål eller i det hele tatt noe annet før barnet eventuelt sier noe.
   Familiene blir truet med å ikke få se sine barn dersom familiene går ut til media eller søker hjelp for å få tilbake sine barn.

   Dette har satt sinnene i kok og det er stor frustrasjon innad i tyrkiske/kurdiske miljøer, men også i Tyrkia. Sakene har blitt tatt opp på tv flere ganger de siste ukene, aviser har også skrevet om det og det er mange advokater i Tyrkia som tilbyr hjelp til familiene, uten vederlag.

   Det pågår også "lobbyvirksomhet " i ambassadene for å prøve å hjelpe til disse familiene som er utsatt for overgrepet som barnevernet representerer. Folk har blitt livredde i Norge og mange familier ønsker ikke lenger å være bosatt i Norge, i frykt for å bli fratatt sine barn.

   Til og med etnisk, norske foreldre har henvendt seg til de som er fratatt barna sine og spurt om ikke Tyrkia og andre land også kan hjelpe dem å få barna tilbake. Overgrepene skjer altså både mot norske og utenlandske familier. Nettet florerer av familier som er i dyp desperasjon og som føler de ikke kommer noe vei med barnevernet.

   Menneskerettighetene blir neglisjert til de grader i Norge. Det foregår så mange brudd, og mange føler dermed at det ikke er noe reelt rettssikkerhet i Norge, med god grunn. Det gjelder ikke kun i forhold til barnevernet, men også på mange andre områder.

   Dersom du har behov for ytterligere opplysninger, kan jeg bistå deg i å komme i kontakt med familier som har og har hatt noe med barnevernet å gjøre, og hvordan de opplever å bli behandlet.

   Mvh
   Yavuz Karaboga

   *

   Robert Mascher:
   Håper det er en journalist med "bein i nesa og vett i skallen", som kan grave og lage en reportasje om denne galskapen som har fått lov til å vokse seg så stor og mektig slik vi kjenner BV i Norge i dag.

   Rune L. Hansen:
   Det trengs langt mere og langt kraftigere saker enn reportasjer om dette i norske propaganda-medier! Dette har mellom linjene vært velkjent i Norge i flere ti-år nu og har det vært enormt mye skrevet om, samtidig som det stadig har blitt verre og verre. Falskheten og løgnene fra den norske politiske og offentlige mafiaen er grenseløs i sin umenneskelige grov-kriminelle frekkhet.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.04. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204486841945824

   Landsforeningen for barnevern i Norge står 100% for respekt for og ivaretagelse av enhvers menneske-rettigheter.

   Landsforeningen for barnevern i Norge kan på ingen som helst måte gå god for eller akseptere oppfordring til ulovlige og straffbare hus-inkvisisjoner, tortur, bruk av falsk eller mulig falsk eller hvitvasket eller krenkende dokumentasjon, falsk familiestand, krenkelse av noens rett til familie-liv eller privat-liv, degradering eller diskriminering av noe menneske, mangel på rettssikkerhet, ulovlig frihetsberøvelse, ulovlige lov-bestemmelser, avgjørelser eller dommer, mangel på samsvar med prinsippene for lovlig lov og rett eller over-ordnet lov og rett (lex superior), økonomisk trakassering eller andre menneskeretts-forbrytelser eller myndighets-misbruk.
Landsforeningen for barnevern i Norge krever eller forventer - som et selvfølgelig utgangspunkt - kompetent og effektivt straffe-forfølge og dom for slike forbrytelser.

   Landsforeningen for barnevern i Norge /
   National Association for child protection in Norway
   -- Krever at Barnekonvensjonens total-forbud mot bortførelse av barn og foreldre respekteres og sikres.
   -- Og at ufrivillige bortførelser eller adskillelser av barn og foreldre kompetent og effektivt straffe-forfølges og dømmes i henhold til Straffeloven.
   -- Effektiv gjenopprettelse og adekvat erstatning til alle ofre for bortførelse eller adskillelse av barn og foreldre.
   -- Fullstendig offentlig likestilling for foreldre.

   * * *
   -- Requires the CRC total prohibition of abduction of children and parents respected and ensured.
   -- And that involuntary abductions or separations of children and parents competently and effectively shall be punitive prosecuted and convicted under the Penal Code.
   -- Effective restoring and adequate compensation to all victims of abduction or separation of children and parents.
   -- Completely publicly equality for parents.

   * * *

   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/


   *

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 02. april 2015, Vinberget:

   Det har kommet flere cm sne og er hvitt rundt omkring og på bakken og er 4 minus-grader Celsius her ute klokken 07. Sol, dus lys blå himmel og null grader frem mot klokken 10.30. Tildels noe lett-skyet og oppmot 4 pluss-grader frem mot klokken 13. Tilskyende utover eftermiddagen, med 5 pluss-grader klokken 16.30. Noe yr omkring 19-tiden, derefter mindre overskyet, med 2 pluss-grader henimot 20-30-tiden. Dunkelt klokken 21. Mørkt og 1 pluss-grad mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.04. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204488401544813

   Norsk skryte-liste, i inter-nasjonal målestokk:

   01 - En må lete lenge i verden, for å kunne finne noen som er så totalt uinteressert i å respektere og ivareta barnets menneske-rettigheter som det norske politiske offentlige såkalte barnevernet og dets med-spillere.

   02 - En må lete lenge i verden, for å kunne finne noen som er så ivrige på aktivt å forbryte seg mot barnets menneske-rettigheter som 
det norske politiske offentlige såkalte barnevernet og dets med-spillere.

   03 - En må lete lenge i verden, for å kunne finne noen som er så ivrige på aktivt å forbryte seg mot enhvers menneske-rettigheter som norske domstoler og politikere.

   04 - En må lete lenge i verden, for å kunne finne politiske myndigheter som er så ivrige på aktivt å forbryte seg mot enhvers økonomiske menneske-rettigheter.

   05 - En må lete lenge i verden, for å kunne finne et land med flere hus-inkvisisjoner.

   
06 - En må lete lenge i verden, for å kunne finne et land med flere torturerte og kidnappede familier.

   07 - Norge står ganske sikkert på verdens-toppen i mengde og grovhet av produksjon og hvitvasking av falsk dokumentasjon i offentlig regi. For kidnapping og frihetsberøvelse av barn og foreldre og annen politisk offentlig organisert kriminalitet.

   08 - Og hvilket annet land har motsatt lov og rett som lov og rett?

   09 - Og hvilket land har flere psykiatriske diagnoser på med-mennesker og psykiatriske tvangs-innleggelser i sivil-befolkningen enn Norge?

   10 - Og hvilket land har flere barn uten far og mor, enn Norge?

   11 - Verdens mest perverse land?

   *

   Kåre Olav Eikrem:
   Når vi ser på alle problemene familier har i Syria, Somailia, Sierra Leone, Afghanistan, kvinner i India, osv osv så får jeg en ekkel smak i munnen over å lese dine 11 punkter om Norge. Utfordringene vi har i Norge er så utrolig bittesmå. Stort sett alt fungerer meget bra i Norge.

   Ingar Grondahl:
   Hmmm. Jeg sjekket dato når dette innlegget ble skrevet og fant dessverre ut at det IKKE var aprilsnarr! SÅ: OM du mener vi har det altfor godt i Norge så: (1) Tjener du mye mer enn normale arbeidstakere? (2) Du stemmer AP? (3) Du har Alzheimers (tilgi meg for spøken)! VIL VI VELGERE ha et bedre Norge, kan vi gjøre EN TING som virkelig vil hjelpe oss: Gå hit og les:
   http://www.norgespartiet.no/component/content/article/284-demokrati-ja-men-hva-slags-demokrati.html?showall=1

   Regner med at du Kåre Olav Eikrem har helt andre tanker i hodet enn at over 60.000 norske barn lever under fattigdomsgrensen? At våre eldre har det VERRE enn våre fanger? At Norge er tvangsinnmeldt i EU? At Norge for tiden "styres" av politikere i Brüssel? At oljefondets midler ikke kan benyttes til investeringer i eget land (hilsen våre merkelige politikere?) DU får lov til å mene hva du vil, det gjorde mange andre mennesker under/etter krigen også, da de påsto at det ikke eksisterte/ hadde eksistert utryddelsesleire! SÅ ENKELT er det å få lagt grunnstenen for en fornuftig (?!) politikk hvor DIN stemme er viktig og VELGERNES FLERTALL BLIR MORGENDAGENS POLITIKK PGA BINDENDE FOLKEVALG: http://www.norgespartiet.no/images/dokumenter/signatur.pdf GOD PÅSKE TiIL DEG OG DINE!!;-) Ingar

   Demokrati? Ja! Men hva slags demokrati?
   Norgespartiet arbeider for et DIREKTE FOLKESTYRE gjennom DIREKTEDEMOKRATI etter modell av Sveits.
   NORGESPARTIET.NO|BY ADMINISTRATOR

   Rune L. Hansen:
   Stort sett alt fungerer bra i Norge, Kåre Olav Eikrem? Det mangler vel nesten bare at du og din familie blir kidnappet og at du blir fratatt retten til familie-liv, at det produseres og hvitvaskes en passelig mengde med bekymrings-meldinger og falsk dokumentasjon om deg og at du og evtentuelt barna dine tvangs-innlegges og tvangs-medisineres i psykiatrien og du og barna dine og dine nærmeste naboer også får oppleve noen traumatiserende og stigmatiserende hus-inkvisisjoner og terror-aksjoner og degraderinger og at dine og deres menneske-rettigheter forkastes og at dere økonomisk utplyndres og får nærmere kontakt med NAV og Statens Innkrevingssentral og namsmannen og fylkesnemd og det oppkonstrueres et passende antall straffesaker mot deg?

   Kari Sparhell:
   ja, Rune har helt rett ! jeg deler hans oppdatering fordi jeg finner den passende ! Jeg vil jo heller være i Norge , enn å være innestengt på gaza-stripen eller i Land med åpne krigshandlinger. Dog mener jeg at myndighetene /EU/USA/Mossad etc driver krig mot befolkningen her. Med kjemiske midler, spesielt med strålevåpen (micro, mobil, radar etc ) og nokså spesifikt for DETTE landet og åpenbart er det at psykiatrien, NAV og barnevernet i norge er i ferd med å totalt å bryte ned den siste rest av motstand her på berget ! Nå har alle nok med seg selv ! Syke og nedbrutte ser jeg dem på gaten eller i kjøpesentre, halvt zombiefisert uten andre mål enn å kjøpe seg et nytt plagg eller en ny greie ! Tragisk ! Kulturen vår er ødelagt og folket har ingen krefter igjen, Fungerer dette "greit? Kåre Olav Eikrem ? Det faller ikke mange bomber fra himmelen her , fordi krigen er "skjult" Det gjør ikke tingene bedre ! God påske likevel ! Måtte trollene sprekke før året er omme !!!!

   
---

---

   Arild Holta, 02.04. 2015:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10153394310073296

   At folk trodde på nazismen er ingen overraskelse. På den tiden "visste" jo også "alle" at det var "vitenskapelig" at visse folkegrupper var undermennesker.

   Og i dag TROR man på... hva da? Og hva er det "alle" "vet" idag da? Og hvem hisser man voldsmonopolet og folket på nå da?

   Men DENNE/DISSE gangen(e) har "vi" bare "rett". Fordi bla, bla, bla, majoritet og autoriteter...

   Ny doktorgrad: Nazi-ideologien var avgjørende for frontkjemperne
   http://www.vg.no/forbruker/ny-doktorgrad-nazi-ideologien-var-avgjoerende-for-frontkjemperne/a/23425755/
   De kjempet ikke for nazismen bare fordi de var redde for kommunistene. Sympatien for Vidkun Quisling og Nasjonal Samling var en viktig grunn til at...
   VG.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Adolf Hitler og hans ideologi var jo en "demokratisk" folkevalgt autoritet for Tyskland. Dermed for mange en slags normaliserte perversiteter, hva som enn skjedde. Om enn ulovlig og straffbart legaliserte ulovligheter.

   Litt sitat fra en annen artikkel:

   "Da Hitler kom til makten i 1933 var Einstein på reise i USA.
   - Han vendte kun én gang tilbake til Tyskland, inkognito i 1952. Allerede i 1948 ga han begrunnelsen i et brev til Otto Hahn:
   «Tyskernes forbrytelser er virkelig de mest avskyelige historien kan oppvise fra en såkalt sivilisert nasjon. Holdningen til tyske intellektuelle – betraktet som klasse – var ikke bedre enn pøbelens», siterer Foss."

   Og litt mere sitat:
   "Selv om Hahn, som fikk Nobelprisen i kjemi for 1944 under Nobelseremonien i Stockholm i 1946, verken var nazist eller antisemitt, nektet han og flertallet av forskerne i selskapet å ta noe oppgjør med fortiden.
   - Her var det yngre forskere som gjorde seg til talsmenn. At det var et ubestridelig faktum at flere institutt, blant annet Hahns eget, hadde arbeidet for krigsindustrien ble avvist som løgn. Ansatte som hadde vært overbevisste nasjonalsosialister ble beskyttet. Man måtte vende blikket framover, het det.
   - Få av forskerne hadde skyldfølelse for forskningsprosjektene de hadde utført for krigsindustrien, eller rasehygienen under NS-systemet. De som hadde dårlig samvittighet, unnskyldte seg med at de bare hadde vært et tannhjul i maskineriet, et offer for systemet, fortsetter Foss."

   http://forskning.no/forskningsetikk-historie-vitenskapshistorie/2013/11/ventet-lenge-med-nazi-innrommelse
   Ventet lenge med nazi-innrømmelse
   Property field_front_intro_text
   FORSKNING.NO

   Rune L. Hansen:
   Folk flest hadde det bra i Tyskland under Hitler-regjeringen, uansett hvor meget antallet av de som ikke hadde det bra vokste.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.04. 2015 via Menneskerettspartiets debatt-side:
   https://www.facebook.com/groups/521624111224961/permalink/809726119081424/

   "Fire av ti i aldersgruppen 16-24 år og personer over åtte år oppgir at de er ensomme, viser en undersøkelse fra SSB. (,,,)

   – Å være ensom gir større fare for psykiske helseutfordringer, og har faktisk innvirkning på den somatiske helsen – som hjerte- og karsykdommer, diabetes og andre livsstilsykdommer. (...)

   Ensomhet er likevel ikke synonymt med mangel på kontakt. Flere føler seg ensomme – selv i samvær med andre. Det er fullt mulig å vøre ensom med mennesker rundt seg og mange venner på Facebook. (...)

   – Jeg har vært heldig. Jeg har en familie der vi er veldig nære, jeg har gode venner og er gift, sier Høie.
Helseministeren er aller mest bekymret for de som ikke har det som ham. De som ikke har noen."

   «Ensomhet er like farlig som å røyke»
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/ensomhet-er-like-farlig-som-aa-roeyke/a/23427858/
   Fire av ti unge og eldre nordmenn er ensomme. De risikerer et dårligere liv og en tidligere død. Nå slår helseministeren ensomhets-alarm.
   VG.NO
 
   *

   Rune L. Hansen:
   "En ny undersøkelse blant barn og unge mellom åtte og 19 år, viser at ensomhet er svært utbredt.
    29 prosent av de spurte svarer at de ofte eller av og til er ensomme. Det tilsvarer over 180.000 barn og unge. (...)

   - Men mange synes nok dette er skikkelig skamfullt. De vil ikke dele med noen at de er ensomme og prøver å skjule det, sier Jenny til VG. (...)

   Dette bekrefter undersøkelsen som er foretatt av Ipsos MMI for Røde Kors.

   Både jenter (19 prosent) og gutter (10 prosent) forsøker ofte å skjule at de er ensomme. Andelen som ikke vil at andre skal vite at de er ensomme øker med alder, 42.000 (24 prosent) 16-19 åringer forsøker ofte å skjule at de er alene.

   Generalsekretær Åsne Havnelid i Norges Røde Kors er bekymret over at så mange barn og unge føler seg ensomme i det norske velstandsamfunnet. (...)

   Skolebytte risikabelt
   Hun mener vi må være ekstra observante på barn og unge som flytter og bytter skole.
   - Da er det ikke alltid så lett å skaffe seg nettverk. Det er ikke det samme å sitte på sosiale medier og ha mange venner som å møte venner ansikt til ansikt. Ingenting kan erstatte de virkelige vennene, sier Havnelid.
   Det skriver Jenny Tenmann under på. (...) Jeg tror mer bevissthet rundt hva utstøting og ensomhet gjør med et menneske, er viktig og noe samfunnet som helhet vil tjene på, avslutter Jenny."

   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/1-av-3-barn-og-unge-har-slitt-med-ensomhet/a/10116320/
   1 av 3 barn og unge har slitt med ensomhet
   Nesten en av tre barn og unge har slitt med ensomhet. Det overrasker ikke Jenny Tenmann, som forteller at...
   VG.NO

   
---

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152672673171875

   Anne Rønnaug Teigen:
   Bent er en klok person han! Jeg har lagt det ut på min side og skrevet litt der om noen tanker!

   Adriana Kirkehei:
   Det sant,:) <3 <3

   Narverud Iren Anita:
   Sant <3 Deler....

   Marina Lorieri:
   ensomhet og stress er veldig farlig ja.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Jeg tror at det oftest er sorg som fører til ensomhet! Nå jobber Robert Eriksson sammen med legene for å få til en diagnose "Sorg" Det er så mange som får diagnoser som angst,depresjon og ofte tyngre psykiatriske diagnoser i sin journal, og det vil jo forfølge dem videre som "noe uheldig". Som alternativ medisiner også, så har jeg tenkt en del på dette, og synes det er uheldig. Her kommer jo alle som er urimelig behandlet av det offentlige Norge også inn i bildet, som overgrep fra barnevernet, urettferdige dommer, justismord og mye mer. Jeg tror at både Robert Eriksson, Bent Høye, Kari Kjønaas Kjos og flere vil forstå dette,slik som jeg kjenner de. Det er så synd at ikke gode og fornuftige ting,kan bli gjennomført hurtig i lovverket, men dertil er det for mye maktkamp og penger som styrer dessverre. Forferdelig trist!

   Ole Johnny Ponny Bjørgan:
   Det verste er at det systemet som skal hjelpe oss ikke gjør det, jeg er 50+ å står utenfor arbeidslivet. Sosial og overkvalifisert heter det. Men i helsevesen og innenfor Nav blir du individualisert, du blir taus for ingen gidder å høre dine rop. Ikke venner ikke familie. Du blir gående å stange hodet i veggen. Det blir det samme som å selge et hus før du har skaffet deg et annet. Står det p¨å CV-n at du sluttet jobben før du søkte en ny. Faller du utenfor. Alle er jo for en individuell behandling, men den blir for de fleste en byrde.. Jeg forsøker å aktivisere meg for gruppen 50+ Det ser ut som jeg har begynt å få støtte på.Jeg engasjerer meg noe for enkelt skjebner. Jeg jobbet sammen med en dame som hadde gått 9mnd i praksis å fordi hun trengte hjelp ble fratatt omsorgen for barnet sitt , hun hadde store avvik i jobben fordi Nav bestemte de helgene hun kunne få besøk av sin sønn. Det er trist men sånne skjebner engasjerer meg.

   Marina Lorieri:
   Takk for god omtanke for andre Ole Johnny .<3

   Alex Michael:
   Ensomheten kommer fra fragmentering fra helheten. Fragmentering forårsakes av konkurransemiljøet i samfunnet. Om Helseministeren duger til noe må han være enig om at konkurransesamfunnet skaper sykdom hos folket.

   Kaja Margrethe Huitfeldt Nove:
   : ( : ( : ( <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

   Birte Løvaas Bødtker:
   ~ helt enig. Vi har skapt et samfunn totalt blottet for nærhet og samhold. Alle og enhver sitter alene på sin egen tue og man må for gud skyld ikke klage. Det er ikke sikkert at man skulle ha presset barna ut i det indoktrinerte alle-tenker-likt samfunnet som vi har skapt, basert på gammelt gjørmete samfunnsnormer. Nav, barnevern og politi er blitt daglidags, vi har skapt et samfunn der vi tyster på hverandre og de som skulle tørre å tenke en selvstendig tanke, blir regelrett dradd inn til myndighetenes brød og sirkus. Blottet og brettet ut i avisene for hele den hjernevaskede befolkningen. For det er jo rart hva folk tror på bare det kommer i fra øverste hold. Man bør snu rett rundt på det man leser i avisene, så nærmer man seg sannheten. Verden vil bedras. Samfunnet består nå av så mange nyttige idioter i stat og kommune sektoren at det er bare å ta bena fatt å løpe. Men makten de sitter på er skremmende. Man blir daglig bombadert av skremselpropaganda og man bøyer seg lydig for all slags råttent oppgulp fra politikerer for ikke å snakke om leger og byråkrater. Er det ikke på tide å ta makten tilbake? Folkemakten? Stå sammen mot denne galskapen. Hvorfor er så mange ensomme i dagens samfunn? Jo, på grunn av splitt og hersk metoden fra eliten på verdensbasis. Og da snakker jeg ikke om i fra myndighetene som vi tror er øverst i hierkiet. Men da snakker vi høyere enn som så. Det er jo ikke annet en stress og krav fra et tankesett overnfra og ned maktpolitikk. Vi er blitt en underdanig gjeng med redde og engstelig borgere. Det er heller ikke sikkert vi skulle ha flyttet i fra de vise, erfarne foreldrene og besteforeldrene våres, familiens overhoder som sitter inne med kunnskap om f.eks dyrking av jord og matkilder. Det er de som skulle ha passet barna våre. Ikke en barnehage som har sitt firkantet samfunn de også. Der barna formes inn i ferdig strukturerte byggeklosser med ben på. Må jo for guds skyld ikke vokse opp til å bli et frittenkende vesen med selvstendig avgjørelser. Det er jo ikke lov det. Man skal forholde seg lydig til alle kjøreregler. De gamle blir i dag overlatt totalt til seg selv, og har de ikke opparbeidet nok pensjon i løpet av sitt lange liv. Ja, så var jo det ris til egen ræv. Skammelig. Det er regelrett flaut og er det ikke snart nok nå? Hvor mye elendighet kan vi mennesker klare å produsere i hver enkelt av oss? Er det ingen som ser denne splittelsen som skjer i blandt oss? Vi burde laget et samfunn utenfor samfunnet. Basert på nærhet, kjærlighet og samhold der alle er inkludert. Vi lever nå i det totalt motsatte. Splitt og hersk, et par kriger her og der, et par land hist og pist som går til grunne økonomisk. Pytt pytt.. Og de på toppen ler seg ihjel på vei til banken...

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.04. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152672906046875

   La oss forestille oss at et norsk barn befant seg i et fremmed land. La oss kalle landet Absurdistan, som våre myndigheter naturlig nok har liten tiltro til. La oss videre forestille oss at dette barnet befant seg på ukjent sted i Absurdistan, og tatt hånd om av det lokale barnevernet.

   En av våre toppolitikere tar kontakt med Absurdistans barneminister, og ber om at barnet tilbakeleveres til Norge. Han ber også landet opplyse hvor barnet befinner seg.
   Absurdistans barneminister tar seg ikke bryet verdt med å besvare henvendelsen. I stedet besvares brevet fra en person på langt lavere nivå. I brevet står det at Absurdistan både nekter å utlevere barnet til Norge, og at de heller ikke vil si hvor det er

   Hvordan tror dere Norge ville reagert på en slik oppførsel?
   Vel, snu det på hodet, for det er slik Norge oppfører seg mot veldig mange andre land.

   *

   Robert Mascher:
   De Norske yrkesoffiserene som kidnappet tilbake barna fra Skah i Marokko fikk vel beskyttelse og heltestatus her både av befolkningen og myndighetene.

   Bent Isaksen:
   Norge ville vel ikke reagert, siden inkompetansen og likegyldigheten er en så inngrodd del av systemet og alt ansvar systematisk pulveriseres.

   Sigbjorn Aase:
   De hadde rista på hodet. : ) og tenkt for noen idioter

   Rune L. Hansen:
   "Overtatt omsorgen"? Kidnappede og fangeholdte barn, som selvfølgelig ikke har det bra! Og at barna tortureres og traumatiseres, skades og ødelegges vil jo ikke kidnapperne at barna skal kunne fortelle om!

   Rune L. Hansen:
   Det er alltid slik når barn og foreldre kidnappes av et politisk regime og dets med-spillere. At alt iherdig og grundig gjøres for at barna ikke fritt skal kunne fortelle om hva de opplever!

   Sandra Latotinaite:
   Deler.

   Rune L. Hansen:
   Og kidnapperne er livredde for at det skal bli avslørt at bortførelsen av barnet ikke skjedde i nødverge. Hvilket jo er en nødvendig forutsetning både i henhold til Straffeloven og Barnekonvensjonen og iøvrig inter-nasjonal lov-givning med mere.
   Barnekonvensjonen Art 37 inneholder blandt annet følgende lov-bestemmelse:
   "Partene skal sikre at: a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."
   Og at" "b) intet barn ulovlig eller vilkårlig berøves sin frihet. Pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom".
   Kidnapperne er dessuten livredde for Barnekonvensjonen Art 3 p2:
   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel (...) og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."
   Og enda mye mere!

   Herman Krystad Lindstad:
   Plassere seg selv i motsatt ringhjørne mens kampen pågår, vil for norske myndigheter være et utenkelig stunt, samtidig som vi i våre tanker, alltid vil sitte i "vinnerhjørnet"!

   Ståle Eriksen:
   Det siste du sa der Rune klarer ikke bv i Norge og gjøre, hvorfor er det ikke flere som for tatt bv på brydd på de punktene der???

   Marianne Skoge:
   Veldig god vinkling !

   Rune L. Hansen:
   På de punktene og mange mange flere. De blir konsekvent bare fortiet. Mildt sagt. Det er ikke normale mennesker som oppfører seg slik - frykter lov og rett. Men grov-kriminelle i sine nøkkel-posisjoner og deres med-spillere. Et politisk offentlig organisert Absurdistan, for en uhyre grov offentlig mafia-virksomhet og nepotisme. Bare massivt med påkostet propaganda og massivt med mafia-virksomhet for å opprettholde nok naivitet, uvitenhet, frykt, premiering og dumhet i sivil-befolkningen kan holde det gående.

   Rune L. Hansen:
   Det er en ond sirkel og spiral, en kjede som nærsagt hvem som helst kan og skal kunne briste, men som ingen tillates å briste.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.04. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152672743401875

   Norge gidder ikke engang å underrette andre land om hvor deres barn befinner seg, når barnevernet har overtatt omsorgen.

   Dette er et grovt brudd på FN konvensjonen om konsulære relasjoner fra 1961, artikkel 37 b.

   *

   Jørgen Skarsvåg:
   Bra jobbet Marius Reikerås

   Bente Vik:
   Statlig barnekidnapping er det første som slår meg da. Tenk at det foregår i Norge!

   Ronny Solem:
   Ja det skjer vær dag. Og det gjelder også norske barn. Det gjelder også mine 3 barn.

   Åse-Kari Kobbersletten:
   http://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barnehjemmet-ga-henne-en-trygg-oppvekst-511895_1.snd
   Barnehjemmet ga henne en trygg oppvekst
   Noshin Akhtar kom til barnehjemmet Heggeli som femåring. Det hun husker best er tolv knekkebrød...
   AFTENPOSTEN.NO

   Alf Reuss Kollsete:
   Og Erna Solberg KRITISERER ANDRE LANDS brudd på MENNESKERETTIGHETENE! For en SKAM at vi har en slik Politisk ledelse!

   Sissel Klungsøyr:
   Jeg lurer på hvorfor vi har alle lovverkene når så mange innen offentlig forvaltning unnlater å følge. Det skjer hele tiden. Avgjørelser overlates til forskjellige instanser i en og samme etat, der frifinner de seg selv for en rekke lovbrudd, dokumenter som setter dem selv i et kritisk søkelys arkiveres med påskriften "unntatt offentlighet". - De behandler lovverket som om det skulle være en gedigen vits, en illusjon. Ikke til å undres at mange jussprofessorer har tatt til orde for at overtredelse av offentlighetsloven skal gjøres straffbar. - Professor Jan Fridthjof Bernt, Professor Erik Boe m.fl. - for ikke å snakke om hjertesukkene som kommer fra Siri Gedde-Dahl, leder av Offentlighetsutvalget og journalist i Kapital.

   Gedde-Dahl:
   påpekte at det i 40 av 63 metoderapporter kommer det frem at journalister/advokater må kjempe for å få offentlig innsyn forteller litt om situasjonen - jfr. bl.a. rapporter foretatt av bl.a. SKUP. "Det urovekkende er at saker der det rettes et kritisk søkelys mot forvaltningen eller politisk ledelse, er nettopp saker der man motsetter seg innsyn, eller innsyn treneres og det tar lang tid. Dette er ingen tilfeldighet. "

   Monika Johnsen:
   Må si jeg lurer på hva disse tantene lærer gjennnom utdanninga si. Den er uten tvil meget mangelfull. På tide å gå til angrep(da mener jeg anmeldelser, ikke fysisk) på disse lovbryterne. Som offentlig tjenesteman er en fult ut ansvarlig for sine handlinger, så nå er det påtide at tantene blir stilt til veggs.

   Annina Karlsson:
   Så gjör de i Sverige med.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.04, 2015 shared his post:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152673017576875

   Snart ett år siden FN- høringen. Norge har gått motsatt vei av hva de lovet i FN-høringen. Det er det mange land som har merket seg.

   Marius Reikerås, 28.04, 2014:

   Jeg sitter og hører på FN – høringen mot Norge nå på web- tv. Jeg gleder meg over den saklige og berettigede kritikken Norge får fra hele verden. Det er særlig fire forhold som går igjen.

   1. Etablere en uavhengig menneskerettsinstitusjon.

   2. Fremme kunnskap om menneskerettene.

   3. Revidere barnevernet.

   4. Slutte og diskriminere minoriteter.

   *

   Arild Randulf Jakobsen:
   Punkt nummer 4 om diskriminering av minioriteter. I Norge har vi to offisielle språk. Norsk og Samisk. Jeg har tiskrevet Høyre og Fremskrittspartiet med spørsmål om hvorfor deres hjemmesider på internett ikke finnes på det samiske språk. Ingen av partiene har funnet det formålstjenelig å svare meg

   Ken Joar Olsen:
   Marius Reikerås skrev på den opprinnelige høring fra 2014 og så først nu at den var et år gammel. Men dette underbygger ihvertfall min påstand om at det bare var svada og tomme ord dengang.

   Rune L. Hansen:
   Det er enda altfor få mennesker som spør seg selv og andre - om grunnen til den så helt unødvendige, ulovlige og straffbare politiske iveren efter å begå menneskeretts-forbrytelser!

   Ken Joar Olsen:
   Og føler ikke at det vil bli så mye forandring desverre, selvfølgelig vill de internasjonale problemer bli ryddet opp i. Men det vill bare bli vedlikeholdsarbeid på den internasjonale fasaden til landet...

   Rune L. Hansen:
   De tenker minst av alt på positive forandringer.
   Det har sine lett forståelige grunner at heller ingen uniddelbare gjenopprettelser eller positive endringer skjer! Uansett hvor selvfølgelige de er.

   Ken Joar Olsen:
   Ja det er jo rimelig trygt på toppen... Men noe som ALLE har erfart og vet. HØYT Å FLYVE, DYPT Å FALLE... : )

   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, fredag 03. april 2015, Vinberget:

   Omkring null grader Celsius her ute i natt. Sneen som kom smeltet fort og ble helt til vann i går, for her bare å ha nevnt det. Lett spredt overskyet på lys blå himmel og 3 pluss-grader klokken 09. Nokså overskyet med 4 pluss-grader klokken 12. Mindre overskyet utover eftermiddagen. 2 pluss-grader klokken 20. Mørkt, månen litt dust nesten full i sør-øst og omkring null grader klokken 22. Omtrent det samme med 2 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.04. 2015 via Aksepterer vi dårlige advokater?:
   https://www.facebook.com/groups/334139236631821/877408795638193/
   
   Selektiv manipulering med lov-paragrafer

   Feil, løgner eller forbrytelser i regi av offentlig ansatte som ulovlig og straffbart skader eller ødelegger sivil-befolkningen og en eller flere av dens enkelt-mennesker blir tilnærmet aldri straffe-forfulgt eller rettet opp i dagens Norge.

   Dette er det selvfølgelig mange som vet og benytter seg av, for nettopp å skade eller ødelegge sivil-befolkningen og en eller flere av dens enkelt-mennesker.

   Dessuten blir av den offentlige forvaltningen konsekvent og målrettet feil lov-paragrafer manipulerende brukt eller tillatt i prosesser som involverer slike forbrytelser - og de relevante og rette lov-paragrafer fortiet og nektet brukt, nettopp i samme hensikt - for å skade eller ødelegge sivil-befolkningen og en eller flere av dens enkelt-mennesker.

   Er det noen som leser dette og ønsker å kommentere dette eller den politiske offentlige mafia-virksomheten?

   *

   Svein Harald Endresen:
   JA jeg har lest det du skriver. Desverre er det mye som tyder på at du ikke tar hardt i. Det mest djevelske (Lanfredag i dag) ! ! ! er at de ulike dommere i rettsystemet synes "å vaske sine hender" mens de har missforstått uttrykket at "Justisia er blind".

   Svein Harald Endresen:
   Rune. Kan jeg dele denne på min fb. side ?
   Hvis du endrer din påstand til at enkelte enkeltindivider blir skadet og ødelagt så skal jeg være enig med deg. Men at hele sivilbefolkningen blir skadet det stiller jeg meg noe uforstående til.

   Rune L. Hansen:
   Javisst, jeg håper du og flest mulig kan dele og videreformidle denne folkeopplysning og alt hva den angår. Unødvendig å spørre - det forplikter enhver.

   Svein Harald Endresen:
   I relasjon til Rune L. Hansen påpeker og mange andre som har blitt utsatt for urett i rettsystemet så kan det på en Langfredag være tilbørlig å peke på at det tilsynelatende kan virke som enkelte dommere " vasker sine hender " og ser bort, mens de tilsynalatende har missforstått uttrykket at "fru. Justisia er blind. "

   Rune L. Hansen:
   De er nok mange flere og det er meget verre enn du tror, Svein Harald Endresen. Det er blandt annet inklusivt også politisk organisert kriminalitet,

   Ole Andreas Thrana:
   - Hva har dette med advokatkvalitet å gjøre??

   Rune L. Hansen:
   Kanskje du ønsker å gi noen svar eller kommentarer angående det, Ole Andreas Thrana?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/237945106397143/371802046344781/

   Adrian Thomassen:
   Har opplevd at dem bv lyver på oss men når dem ikke kom noen vei gikk dem laus på ungen... hvor er rett og galt som retten skal sette og vi ikke blir hørt på.

   Rune L. Hansen:
   F.eks. denne - Barnekonvensjonen Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Adrian Thomassen:
   Rune L. Hansen jobber du med slike saker eller er dette selv studie ?

   Rune L. Hansen:
   Jeg har arbeidet iherdig og grundig med dette i flere ti-år.

   Adrian Thomassen:
   Kunne du tenke deg å hjelpe en familje i nød?
   så kan du ta kontakt med meg på innboks...

   Rune L. Hansen:
   Jeg og min familie er selv forfulgt og i nød, dessverre.

   Adrian Thomassen:
   Har skrevet til regjeringa men dem vil ikke ta enkel saker. Så skrev jeg er alle saker enkel saker når det er så mange innvolvert på x antall familjer men fikk aldri noe svar : (

   Rune L. Hansen:
   De, som enhver annen i den offentlige forvaltningen, er lov-forpliktet til å saksbehandle enkeltsaker hvor eller når det kan være grunn til å tro at det forekommer en eller flere menneskeretts-forbrytelser eller ikke saksbehandlede menneskeretts-spørsmål. Det er ulovlig og straffbart for de å ikke effektivt, saklig og lovlig gjøre det.

   
---

   
https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/1570734986534371/

   Kjell Gjerde:
   Dine betraktninger viser seg desverre å være rett i en rekke tilfeller.. Spml er da hvordan stoppe denne ukulturen..

   Rune L. Hansen:
   Det er mange i og for den politiske og offentlige mafia-virksomheten som tvert om ønsker denne "ukulturen", Kjell Gjerde.
   Ikke minst dommere, advokater og politikere! Les posteringen min om igjen, så ser du hvorfor.

   Denne posteringen min ble også postet på den Facebook-gruppen som heter "Aksepterer vi dårlige advokater?" Der ble den samme dag nu i dag fort slettet samtidig som jeg plutselig og uten varsel ble utestengt fra gruppen. Med følgende kommentar der fra advokat Ole Andreas Thrana: "- Hva har dette med advokatkvalitet å gjøre??"

   Det er vel ikke vanskelig å gjette hvorfor? Dagens norske dommere og blandt annet advokater er i alminnelighet av hensyn til sin karriære og sitt liv livs-farlige for sivil-befolkningen.

   https://www.facebook.com/groups/334139236631821/
   Aksepterer vi dårlige advokater?
   - Public Group, 200 Members

   Fred Segoula:
   Små mennesker i maktposisjoner som bare elsker å bestemme over andre..... Heldigvis med unntak....

   Rune L. Hansen:
   Men unntakene blir ganske fort forfulgt og fjernet, eller finner forholdene uholdbare. De når ikke frem.
   Og hvem er det som lærer og utdanner, indoktrinerer og vingeklipper de som forsøker, både i teori og praksis?

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204497231805564

   Ståle Eriksen:
   Hva skal man si Rune, vi vet mafiaen i Norge er korrupt så det holder.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 02.04. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152673017576875

   Ken Joar Olsen:
   Ja det er jo rimelig trygt på toppen... Men noe som ALLE har erfart og vet. HØYT Å FLYVE, DYPT Å FALLE... : )


   Albert Johnsen:
   Det er en veletablert praksis og kultur i Norge at beslutningstakere ansettes etter partiboka. Kunnskap, erfaring eller ferdigheter har ingen betydning. Når feil beslutninger begynner å florere, slår det konsekvensløse samfunnet vårt til med sine virkemidler. Det er ingen som sitter tryggere i godt betalte stillinger i dette landet, enn ukvalifiserte ledere og beslutningstakere. De sitter og passer på at ingen får innsyn i de avslørende tabbene deres. Ofrene deres overlates til å klare seg selv og samfunnet ellers mister muligheten til å lære av, og korrigere, feilene. Det er bildet av dette som begynner å bli synlig for flere og flere, også i det internasjonale samfunnet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.04. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152675509296875

   Det er tydelig at også Menneskerettsdomstolen(EMD) har sett seg lei av Norges menneskerettsbrudd og arroganse mot vanlig folks rettssikkerhet.

   Som mange av dere kjenner til, må Norge, innen 6 mai, svare EMD på to spørsmål knyttet til potensielle brudd på EMK artikkel 6 og 8.

   Spørsmålene går på om det er forenelig med EMK artikkel 6, og tvangsselge privat eiendom uten å avholde muntlige forhandlinger, og hvorfor norske domstoler unnlater å vurdere nødvendigheten av de inngrep de utfører.
EMD demonstrerer sin tydelige misnøye med norske domstolers praksis, ved å henvise til en rekke dommer der andre land er dømt for tilsvarende forhold.

   Poenget er at Norge må følge den rettspraksis som følger fra EMD.

   Det følger av menneskerettskonvesjonen, at de dommer som fattes av EMD, har rettsvirkninger i hele Europa.
Måten norske domstoler har dømt i tvangssalgssaker, har vært menneskerettsstridige og det er i realiteten det EMD sier.

   Og går det som jeg tror og håper, vil også Norge bli domfelt for å bedrive tvangsadopsjoner i strid med menneskerettene. Dette er jo også noe EU- parlamentet reagerer kraftig på.

   Bløffen om menneskerettene i Norge avsløres, og det er ikke en dag for tidlig.

   *

   Jostein Setsaas:
   Det blir nok flere langfredager etter denne, God Påske. : )

   John Terje Henriksen:
   Nemlig....

   Anne Rønnaug Teigen:
   Blir spennende å se om de svarer, og hva de svarer! : )

   Selinaa Xhako:
   Ja jeg venter og : ) 

   Rune L. Hansen:
   Uansett hva EMD bestemmer direkte over og for Norge, vil det komme til å stoppe eller redusere menneskeretts-forbrytelsene i Norge?
   Menneskeretts-forbrytelsene vil i beste fall bare tilpasse seg med en uendelighet av muligheter fortsatt å bli gjennomført på?
   Det er i dagens Norge ingen konkret nok vilje i den offentlige forvaltningen til å respektere og ivareta menneske-rettighetene.
   Menneskeretts-forbrytelser blir til tross for Straffeloven ikke straffe-forfulgt og menneskeretts-spørsmål blir av den offentlige forvaltningen hverken argumentert eller besvart i forhold til enkelt-mennesket.
   Dermed blir resulatet hva?

   Robert Steffensen:
   Bedre kan det ikke bli, og også for reprimandene i fra FN.

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.04. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152675872561875

   "Lithuania Article 13 of the Constitution states:

   «The State of Lithuania protect its citizens abroad. Therefore, our authorities must do everything that it is not empty words, but concrete works, especially in the young Lithuanian citizens and juvenile protection or care. The fact that the Lithuanian authorities have been prevented from participating in deciding the fate of a citizen of the minor, the fact that it was not able to give him our support and assistance to the state at the time when he needed it the most, is a blatant violation of our Constitution"

   Valentinas Mazuronis, member of the European Parliament.

   Dette uttrykker han, som følge av at Norge hemmeligholder for Litauen, hvor syv år gamle Gabrielius befinner seg.
   Utrolig skadelig for Norges internasjonale omdømme.

   *

   Jørgen Skarsvåg:
   Isis og det offentlige kriminelle Norge har desverre mye felles...
   Hvem kan BEFRI folket fra isis og det offentlige Norge?
   Historien viser heldigvis at ALLE tyranni rakner og faller :-))
   Tenk hvor heldige vi er, som har tribuneplass nå når tyranniet i Norge rakner og faller på ALLE fronter :-)) :-)) :-)) :-))

   Rune L. Hansen:
   Norske politikere ble så vant med å kidnappe, fangeholde og torturere norske barn og foreldre at de glemte at andre land ikke er underkuet til å utøve denslags virksomhet.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.04. 2015 via Falske og ekte dommere, shared Janniche Gullhjerte Davidsen's video:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/934029023314439/

   Kirsten Leikny Femundsenden:

   KAN VI HA TILLIT TIL NORSKE DOMMERE, SOM IKKE TÅLER AT DERES OPPFØRSEL - I EN PROFESJONELL SITUASJON - BLIR OFFENTLIGGJORT?

   - Denne videoen ble for mye for, den OFFENTLIGE ANSATTE, dommerfullmektig BENITA TJØRN, Kongsberg tingrett , SLETTET på youtube.
   - BENITA TJØRN er den dommeren som sørger for å tvangsselge mitt hjem i Hvittingfoss.
   - Er det mulig å ha tillit til beslutningene avsagt av en slik dommer??

   Tvangssalgsprosess Grøtterudveien 25.
   https://www.facebook.com/video.php?v=10152513901261707

   Jeg kontakter Kongsberg tingrett ved dommerfullmektig, Benita Tjørn på telefon, for å høre hvordan jeg kan forhindre at hjemmet mitt blir solgt og eiendelene mine kastet, FØR sakene vedrørende tvangsutkastelse og tvangssalgs er endelig ferdig behandlet i rettssystemet.
   Slik det går frem av samtalen, er det ikke mye jeg kan gjøre, så lenge jeg ikke har på tusenvis av kroner å bruke på gebyrer. Det er opplagt at retten spekulerer i å utnytte mennesker uten økonomiske midler, ved å sørge for at sakene må ankes i rettssystemet. Dette beviser at det ikke finnes noen likhet for loven i Norge.

   Kirsten Leikny Femundsenden

   *

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Fint at du deler Rune L. Hansen. Det er fortsatt forbundet med mye skam og represalier, for DEN som blir dårlig behandlet av norsk rettsvesen, at mange IKKE forteller om sine forferdelige erfaringer. Det er sikkert mang som kjenner seg igjen i lignende opplevelser og jeg håper selvfølgelig at det kommer til overføaten og ut i det offentlige rom. Det er en skaldale for "rettsstaten Norge" at slike dommere kan få fortsette sin praksis!

   Rune L. Hansen:
   Ja, dagens norske dommere er både torturister, utplyndrere og mordere og samtidig sentrale nøkkel-personer for den politiske og offentlige mafiaens produksjon og hvitvasking av løgner og falsk dokumentasjon. Det er forferdelig at mange enda ser på de som autoriteter og som myndigheter. Myndighets-misbrukere og myndighets-forbrytere er i seg selv bare så altfor milde ord.
   Jo mere en blir løyet om av slike dess verre er det likevel, så lenge de får fortsette.

   Rune L. Hansen:
   Godt du fikk dokumentert også dette så tydelig og at videoen (lyd-opptaket) ikke gikk tapt.

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 04. april 2015, Vinberget: 

   Omkring 2 og 3 minus-grader Celsius her ute i natt. Dus blå-hvitlig himmel med dus sol og gradvis oppmot 6 pluss-grader frem mot klokken 13.30. Dust med 4 pluss-grader klokken 19. Dunkelt og i overkant av null grader klokken 21. Mørkt, dus måne fjernt i sør-øst og ned mot 2 minus-grader henimot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.04. 2015 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/998789563477327/

   "Den norske staten blir ”eier” av stadig flere barn
   Private interesser øker samtidig sine inntekter fra landets barnevernsmyndigheter. Flere ansatte innen barnevernet slår nå også alarm.

   Oslo - sfm.no. Publisert 10 juni 2005 - Av Jan Hansen

   På Internett har det siden en lengre tid tilbake eksistert flere og til dels omstridte nettverk som uavhengig av hverandre, setter fokus på bl.a. den norske statens bruk av penger når det gjelder barn som det nå statlige barnevernet, har tatt hånd om og i økende grad også fortsetter med å ta hånd om. Paradoksalt nok så øker samtidig flere privatpersoner og private næringsinteresser sine inntekter på rene oppdrag fra landets barnevernsmyndigheter.

   - Dette skal ikke skje igjen
   Samtidig med å sette fokus på den stadig økende pengebruken til barnevernet, så har de samme nettverkene også kunnet bringe en rekke groteske og veldokumenterte historier og faglige fakta som avdekker horrible handlinger begått mot både foreldre og barn fra norsk barneverns side. (...)

   Fortvilte barnevernsansatte slår alarm
   Sfm.no har helt siden høsten 2003 fått flere e-posthenvendelser fra fortvilte ansatte i barnevernet som nå slår alarm. Men av ren redsel for å miste sine jobber, alternativt å bli fryst ut fra jobben av andre kolleger og sjefer, så vil ingen av dem komme med kommentarer, ei heller få sine navn eller hva de har skrevet om med i denne artikkelen. Men e-postmeldingene gir klare signaler om at det sfm.no og flere uavhengige nettsteder har tatt opp, stemmer godt overens med virkeligheten i de aller fleste tilfeller. Og når barnevernets egne ansatte sier i fra, ja da bør dette som nå synes å utvikle seg til et stor samfunnsproblem, tas på ramme alvor. De ansatte i barnevernet dette gjelder, slår sikkert ikke alarm for moro skyld skulle en da tro.

   Mange frivillige medarbeidere
   De uavhengige nettverkene og deres mange frivillige medarbeidere over hele landet, arbeider uavbrutt og intenst for bl. a få bedret både foreldre og barns elementære og menneskelige rettigheter. I dag er faktisk staten ved barnevernet blitt ”eier” av enda flere barn i Norge. Dette er fakta som framkommer fra flere nettsteder. Og dette til tross for at stadig flere politikere og partier setter fokus på enkeltmennesker og deres rettigheter. (Se i denne forbindelse også vår serie om politiske godbiter)

   Statens engasjement i barnevernsaker koster enorme pengesummer hvert eneste år. Dog synes utgiftene bare å øke i takt med lønns- og prisveksten. Og skattebetalerne er de som må ta hele regningen til slutt. (,,,)

   Vi er i hovedsak engasjert i samværs- og omsorgsproblematikk mellom biologiske foreldre etter samlivsbrudd. Likevel har det ikke vært til å unngå at vi er blitt involvert i en del saker der barnevernet også er en aktør. Vi har saker der barnevernet er koblet inn i en strid mellom foreldrene etter den ene forelderens ønske, og saker der barnevernet utgjør motparten til den ene eller begge foreldrene. Vi kan bekrefte at private næringsinteresser i stor grad benyttes av barnevernet for å forsøke å legitimere en angivelig omsorgssvikt. Disse private næringsinteressene er gjengangere i saker vi kjenner til, og består stort sett av forskjellige psykologer og private institusjoner barnevernet pleier å bruke for å få en utredning som passer barnevernet. Dette er utvilsomt en enorm industri i Norge.

   Siden alle oppegående borgere, foreldre og politikere selvsagt ønsker å beskytte barn mot overgrep og annen omsorgssvikt, er det også naturlig at det bevilges – og brukes – store midler til dette. Imidlertid foreligger det ingen skikkelig strategi eller metode for denne innsatsen, og resultatet vi ser i dag er en industriell hærskare av psykologer som opptrer som ”synsere” hva angår foreldres omsorgsevner og barns behov. Vi ser igjen og igjen mangelfulle mandater og psykologer som ikke arbeider etter mandatet som er gitt. Samtlige sakkyndige rapporter og utredninger vi har lest er beheftet med en total mangel på faglig funderte begrunnelser. (...)

   Jeg personlig sitter igjen med et inntrykk av at det synes som om barnevernet og private næringsinteresser forsøker å sysselsette hverandre med tiltak og begrunnelser rotfestet i et komplett idioti. Dette er en bransje som lider av total mangel på faglige standarder og kvalitetssikring. (...)

   I Norge velger vi å øse ut hundretalls millioner på tiltak der det ikke finnes noen som helst dokumentasjon om dette faktisk bedrer omsorgssituasjonen for barn og deres fremtid.
   Faktisk finnes det derimot betydelig med dokumentasjon og forsking som viser det motsatte. (...)

   Hvem tjener på at staten raner til seg barn? Jo de som lever som parasitter på systemet.
   Dette kan være barnevernarbeider, sakkyndige, institusjonseiere og ansatte, fosterhjem, konsulenter, barnepsykologer, advokater m.fl.

   Vi ser at sakkyndige og psykologer nærmest sikrer sin virksomhet i engasjementer for barnevernet i utredningsarbeidet, sakkyndige vitner i barnevernsaker og som fagdommere.
   Å regne med objektivitet fra slike blir som å tro på julenissen. (...)

   Hvorfor stopper man ikke opp?
   Hvorfor fortsetter man denne virksomheten som skaper så mye sorg, og som ikke er til gagn for noen?

   De som lever av systemet har egeninteresse av at staten fortsetter å ta barn fra foreldrene sine. (...)

   Barnevern er blitt en næring. Familiene som urettmessig blir fratatt barn kjemper både mot en kontrollerende og overvåkende stat OG mot private kapitalkrefter. Det er en håpløs kamp som stadig flere foreldre taper. Og stadig flere barn blir gitt offentlig oppfostring, en oppfostring som gir dem de aller dårligste forutsetninger for å klare seg videre i livet. (...)

   Hva vil våre politikere nå gjøre med enkelte ansatte innen barnvernet, enkelte sakkyndiger og enkelte psykologer som mot bedre vitende, også i klar strid med Alminnelig Borgerlig Straffelov, krenker en rekke mennesker og barn i Norge ved å nedtegne direkte usanne og falske påstander i sine rapporter og siden presentere dem for både domstoler og fylkesnemnder?"

   Mere på linken:

   http://www.samfunnsmagasinet.no/Arkiv-2005/Art-Ses-05/10.06.2005-Barnevern-101.htm
   sfm.no-10.06.2005-Staten eier stadig flere barn
   Vi er i hovedsak engasjert i samværs- og omsorgsproblematikk mellom biologiske foreldre etter samlivsbrudd. Likevel har det ikke vært til å unngå at vi er blitt involvert i en del saker der barnevernet også er en aktør. Vi har saker der barnevernet er koblet inn i en strid mellom foreldrene etter de…
   SAMFUNNSMAGASINET.NO

   *

   Øystein Andre Falch:
   Sannheten kommer frem : )

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204506862846334

   Morten Isaksen:
   Tenk hvordan det er nå, var bare en begynnelse da, så overtok Stoltenberg å fullbyrdet det....

   Kjell Selen:
   Notert.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.04. 2015 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/998794646810152/

   "Hur överlever man som förälder utan sitt barn fast man vet att barnet lever?

   Man är sitt eget hopp och så fort man slutar så dör hela familjemagin. Att ge upp finns inte.

   Barnet är idag 13,5 år, hur länge sen är det du träffade din son?
   Sist jag såg och hörde av honom var i november 2010. Alla kontakter har brutits genom den tillsatta vårdnadshavaren, en advokat.

   Har du fått hjälp av socialförvaltningen om att få träffa din son?
   Nej, tvärtom."

   http://www.hjartamodochstyrka.com/dominic-johansson/
   Dominic Johansson
   2015/04/03 Dominic Johansson Igår hade föreningen en intervju med Dominic Johanssons pappa Christer Johansson. Dominic Johansson var sju år när han togs genom LVU på flygplats på Arlanda 25 juni 20...
   HJARTAMODOCHSTYRKA.COM

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.04. 2015:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204504648550978&set=a.2849059620362.133107.1075597997&type=1

   Foreldreløs fra Zhao - Orphan Of The Zhao

   I 2012 ankom en ypperlig kinesisk filmatisk gjenfortelling av Foreldreløs fra Zhao (Orphan Of The Zhao) i regi av Yan Jian Gang, i 45 episoder (a 40 m).

   Et barn blir født i Zhao i monarkiet Jin (i dagens sørlige Shanxi provins) i den såkalte Høst-perioden (770-476 f.Kr.) i Kina, samtidig som barnets far blir drept. Barnets far var general og hans kone halv-søster til kongen.
   Samtidig blir et barn født av en grov-kriminell justis-minister og hans kone og konen dør i fødselen.
   Samtidig med disse to halvt foreldreløse barna blir også et tredje barn født, som får navnet Cheng Da-Ye, født av en lege og hans kone. Barnet, Da-Ye, er oppkalt efter en av forfedrene som utarbeidet den første Straffeloven for Zhao.

   Foreldreløs fra Zhao er en kinesisk fortelling som særlig tilskrives det trettende århundredes dramatiker Ji Junxiang, men som er mange århundreder eldre. Historien er gammel, velkjent, frodig, belærende, megetsigende og fortalt mange ganger og i flere varianter både i og utenfor Kina. Den tilhører verdens-littaturen. Og denne film-versjonen tilhører 
verdens-littaturens mesterverker.

   Som så meget av den store og gamle litteraturen fra Kina handler også denne om kjerne-problemet offentlig organisert kriminalitet. Og er en dypsindig fortelling om de vesentligste og viktigste temaene i menneskelivet og samfunnet: lojalitet, rettferdighet, kjærlighet, familie, moral, integritet, svik, svangerskap, etc. En rekke folkemord også, med lydige medvirkende offentlig ansatte - et enda verre problem for sivil-befolkningen og verden dengang enn nu. Fortellingen i denne film-versjonen er en meget omfattende og dyptgående studie og forståelse av disse temaene og kampen og konflikten mellom ondskap og rettferdighet. Et mesterverk og en klassiker i så måte.
   
   Kineserne er verdens-mestere både når det gjelder å ivareta og bearbeide sin fortid og i tidlig sivilisasjon, litteratur, film og mye annet. I denne filmen i 45 episoder kommer dette mesterlig til uttrykk og er mesterlig fremført og fortalt.

   ---
   
   Orphan-of-Zhao-2012-cover.jpg

   *

   Kaja Margrethe Huitfeldt Nove:
   Amen!!! <3 <3 <3

   Dung Svalland:
   Det skjer ikke sånn her i landet. Vi bor i verdens beste land, nemlig Norge. Hvis man spør hvem som helst hvordan det går så man omtrent alltid det samme svaret": det går veldig greit"

   Rune L. Hansen:
   Joda, det kan skrives og lages tilsvarende og lignende bøker og filmer om tilsvarende og lignende hendelser fra Norge også - om ikke alle kompetente forfattere er utryddet, Til og med på bambus (har det i hagen her), som i gamle dagers Kina. Jeg skrev ikke mye om den spennende og forskrekkelige selve handlingen i posteringen her, bare noen få riss - og det er mye handling både før og efterpå. Familier blir ødelagt eller utryddet, hus-inkvisisjoner, tortur, falsk dokumentasjon, etc. Mye av det velkjente ting også fra dagens Norge. Og velkjente tanker og følelser. Folk flest bor som bekjent i Kina. Selv om landskapene er eksotiske og langt mindre ødelagte i Kina og skikker og tradisjoner er mere eller mindre annerledes. I Kina skriver de fra høyre og loddrett og har flere tusen bokstaver, har meget sterke familie-bånd (filial piety), som de fleste steder i verden, typisk f.eks. også Confuciansk, bærer hvite sørge-klær ved sorg, etc.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Filial_piety
   Filial piety - Wikipedia, the free encyclopedia
   In Confucian philosophy, filial piety (Chinese: 孝,...
   EN.WIKIPEDIA.ORG

   
---

---

   Rune L. Hansen, 04.04, 2015 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/934551473262194/

   "Det er første april i dag…

   Hva blir viktigst; å bøte på den «pinlige degraderingen» fra A – til B status, eller et vern for sivile borgere for brudd på menneskerettighetene…

   «Det ble vurdert å gi den nye Nasjonal Institusjon mandat til å gå inn i enkeltsaker, men man gikk bort fra dette med den begrunnelse at de eksisterende ordningene er tilstrekkelige til å fange opp de fleste former for brudd på menneskerettighetene mot sivile» (Utdrag fra utenriksdepartementets hjemmeside)

   Grunnloven og vår egen Menneskerettighetslov, er dette bare juss på papiret som ikke følges opp i praksis overfor borgerne, hvor også uforholdsmessg mye makt og beslutningsmyndighet er lagt til forvaltning, uten tilstrekkelig klagemulighet."

   https://sommer17.wordpress.com/2015/04/03/om-skikkelige-mennesker-i-forvaltningen/
   Om "skikkelige mennesker i forvaltningen"!
   Eileen Monica Luca til Jan Fridthjof Bernt på hans FB-side 01.04.2015, der hun linker til Ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter, og kommenterer: Det er første april i dag... "Jeg vil være...
   SOMMER17.WORDPRESS.COM

   *

   Rune L. Hansen:
   Seriøse norske offentlig ansatte politikere, finnes de i det heletatt?

   
---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, søndag 05. april 2015, Vinberget: 

   En dus måne fjernt i sør og omkring 1 minus-grad Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet med oppmot 4 pluss-grader utover formiddagen og frem mot klokken 13. Derefter noe en smule antydninger til yr. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Mørkt og omtrent det samme utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.04. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204507646465924

   Den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen i dagens Norge produserer og utdeler grove menneskeretts-forbrytelser på løpende bånd overfor sivil-befolkningen, Inklusivt enormt med løgner og falsk dokumentasjon.

   De som enda ikke har blitt altfor forurettet av det eller som har blitt vant med det eller som er uvitende om det, har forståelig nok vanskelig for å tro at det faktisk er mulig og skjer.

   Norge har blitt et livs-farlig land for sivil-befolkningen.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/262543903950636/354217738116585/

   Alf Reuss Kollsete:
   Jeg kan fullt ut underskrive på dine kommentarer Rune!

   Leanne Pereira Nygård:
   Fully agree! Too bad the rest of the world has no clue... nevermind that, even the norwegians in norway have their heads in a cloud & refuse to see the truth!

   
---

   The public (including political and legal) management in today Norway manufactures and distributes rough human rights crimes on a conveyor belt towards the civilian population, Inclusive tremendously with lies and false documentation.

   Those who have not yet become too wronged by it or have become accustomed with it or who are unaware of it, has understandably difficult to believe that it is actually possible and happening.

   Norway has become a life-dangerous country for the civil population.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1545130805735630/1570599353188775/

   Jonathan Ritchie:
   May I suggest you repost this on the equivalent of Visit Norway tourism FB pages...

   Rune L. Hansen:
   Thank you, I hope many can attempt it.

   Leanne Pereira Nygård:
   Completely agree Jonathan Ritchie, pple are clueless, besides they get mesmerised by norways beauty while remaining ignorant of the corruption

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.04. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204511304077362

   Var det umulig?

   Barnekonvensjonen Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Grove menneskeretts-forbrytere. Foreldrene eller motparten?

   *

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204511379519248

   Was it impossible?

   Convention on the Rights of the Child (CRC) Art 7:
   "The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents."

   Coarse human rights criminals. Parents or counterparty?

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 05,04. 2015 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152679513531875

   Barnevernet snakket ikke med fosterbarn
   http://www.t-a.no/nyheter/article10812028.ece
   Helsetilsynet har avdekket at Værnesregionens barneverntjeneste har brutt FNs barnekonvensjon.
   WWW.T-A.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Hele kidnapper-mafiaen forsøker med alle midler å kneble barna og minst av alt at de skal snakke eller bli hørt eller vist respekt eller få ivaretatt sine menneske-rettigheter. Det burde vel enhver vite som har orientert seg i slike saker.

   Oddrun-Anita Sandnes:
   Å så tar de av sine egne som har vørri annsatt i bvtj te å ha oppsyn me bvtj!!
   Ikke rart folk hi vanskele me å bli hørd når det offentlige veit om all lovbrudda.

   Rune L. Hansen:
   Dette gjelder hele kidnapper-mafiaen, inklusivt også disse:

   "Barnevernet snakker ikke med barna
   I sju av ti barnevernssaker finnes det ikke spor av at barnevernet har snakket med barna."

   http://www.nrk.no/trondelag/barnevernet-snakker-ikke-med-barna-1.7589423
   Barnevernet snakker ikke med barna
   I sju av ti barnevernssaker finnes det ikke spor av at barnevernet har snakket med barna.
   NRK.NO|BY NRK

   Oddrun-Anita Sandnes:
   Vet hvertfall at både oppnevnte sakkyndige og bvtj å beredskapsheim snakker med barns uten att biologiske foreldre vet.. å at biologiske foreldre ikke får snakke med sine barn.. tilogmed så nekter inb at biologiske foreldre får ha kontakt med fosterforeldre! !! er det lov?

   Rune L. Hansen:
   Å indoktrinere og kneble og forfalske barna er noe annet enn å la de snakke eller bli hørt eller respektert.

   Oddrun-Anita Sandnes:
   Jo de snakker negativt om biologiske foreldre til barna i saken før de har fått kjøpt både dommere å sakkyndige.
   Vet indre namdal barnevern snakker negativ om biologiske foreldre til barna

   Jeanette McCloy Groseth:
   Barnevernsbarn er papirer ikke noe mer ikke noe mindre...

   Bjørg Blyverket Fossum:
   Dette må da være veldig alvorlig?

   Rune L. Hansen:
   De lar heller ikke foreldrene få snakke eller bli hørt, men bare begraver deres stemme med løgner, utelatelser, falskt dokumentasjon, forhånelser, forakt, trakassering og krenkelser.
   Og lar heller ikke Menneskerettsloven eller Straffeloven eller annet eller andre som kan forstyrre kidnappingen få snakke eller bli hørt.

   Oddrun-Anita Sandnes:
   Å så er de veldig flinke til å tilføye ting i rapporten som ikke er sandt. for å få sprita opp saken. å i føkge straffeloven 120 er det straffbart å tilføre uriktigheter for egen vinning.. sån ca... å da skal vell de fleste i bvtj være straffet!!

   Kristian Rønås:
   Det får uansett ingen konsekvenser og det vet barnevernet !

   Oddrun-Anita Sandnes:
   Til og med når ansatt i bvtj er anmelt for vold. og fylkesmannen er varslet så får vedkommende fortsette i jobb.å politiet hennlegger med vedkommende sa hadde ikke jort noe..læl om det er bevist skade å nå er saken påklaget. ..å vedkommende satt i rett å sa foreldrene var vanskelige å samarbeide med. Men er det rart når de er voldelige å kiddnapper å skader barn...men offentlige får vell lov til alt!!!!

   Rosa Malaika Aslaksen:
   Konsekvenser får det jo, tror mange som jobber på innstudisjoner er redde for å gå på jobb, vi har nettop haft en 15 årig jente som drepte en socionom så der er konsekvenser og de blir bare være for Bv

   Amelia Chavez Vargas:
   jeg vil sier mye ... men for språket litt vanskelig.... men selv her en barnebarnet som bor på fosterhjem i selbu ... han fått en kontaktperson 2 dagen først rettssaken hun var der og snakke med gutte bare en gang. det er nok? han flyttet fra alenemor til en alene dama over 60 år gammel. vis damer er syk. hvem skal pase på gutten? men bv . det er ikke tenkt på barnasbest..men neste alle barna som er under bv. her psykisk problemer men skille for biologisk foreldrene .... mange bor en fosterhjemmet fra liten ..... hvem er sin feil? det er bv. som styåle og ødelegger mange mange barne i norge

   Line Rosenborg:
   Har delt dette.

   Rune L. Hansen:
   Ja, de ødegger barna - og foreldrene og familiene og også ekteskapene - og samfunnet. Og blandt annet dommerne er delaktige i det. Til tross for at straffe-rammen for delaktighet for dommere og andre offentlig ansatte er inntil 30 år fengsel-straff. (Straffeloven 2005 kap. 16.) Og det forbryter seg mot en mengde av både Straffelovens og Menneskerettslovens paragrafer.

   Rune L. Hansen:
   Norge har blitt et livs-farlig land for sivil-befolkningen.

   Oddrun-Anita Sandnes:
   Sikkert en god grunn til at 15 åringen gjorde som hun gjorde. Er vell flere som skulle gått samme veien.

   Rune L. Hansen:
   Ikke mange mennesker i verden kan tilpasse seg og overleve å bli kidnappet og fratatt retten til sitt familie-liv uten å bli ødelagt av det.
   Degradert, diskriminert og torturt i samfunnet og som menneske. Uten rett til sitt eget familie-liv!

   Eva Veronika Halvorsen:
   Det er veit æ alt om...

   Rune L. Hansen:
   Ethvert voksent og anstendig menneske skal kunne vite og forstå såpass. Men Norge er for tiden ødelagt.

   
---
---

   Tina Svendsen, 05.04. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152679111951875

   Dette er sjokkerende lesning, fant den på google..

   2014-03-13. LA-2013-197977. Agder lagmannsrett - dom.
   Stikkord: Barnevern. Samvær med biologiske foreldre.

   Sammendrag: Saken gjelder biologiske foreldres rett til samvær med et barn, etter omsorgsovertakelse i medhold av barnevernloven. Foreldrene krever samvær hver for seg, etter felles anke over tingrett[e]ns dom og senere samlivsbrudd mellom dem. Lagmannsretten fastsatte at moren og barnet har rett til samvær med hverandre fire ganger i året med varighet i to timer hver gang, at faren og barnet har rett til samvær med hverandre to ganger i året med varighet i to timer hver gang, og at barnevernet gis anledning til å føre tilsyn under samværene.
   Avsagt: 13.03.2014
   Saksnr.: 13-197977ASD-ALAG
   [Saksgang: TNETE-2012-141026, LA-2013-197977.]
   Dommer: Lagdommer: Helge Nilsen. Lagdommer: Tone Kleven. Lagdommer: Espen Ødegaard.
   Meddommere: Spesialist i klinisk psykologi: Tore Gunstein Nilsen. Vernepleier: Bente Klokkehaug.
   Ankende part: A. (Advokat Heidi Amlie Grindem.)
   Ankende part: B. (Advokat Harald Nybakk.)
   Ankemotpart: C kommune. (Advokat Jon Evert Christensen.)

   Dom

   Saken gjelder:
   Saken gjelder biologiske foreldres rett til samvær med et barn etter omsorgsovertakelse i medhold av barnevernloven. Det er slik at foreldrene krever samvær hver for seg, etter felles anke over tingrettens dom, og senere samlivsbrudd mellom dem.

  Saksforhold:
   B er født *.*.1989. Hun er oppvokst i X i Østfold, hos sin mor, som hadde hjelpetiltak av barnevernet. Hun ble plassert i fosterhjem i ungdomsskole- alder, og bodde i egen bolig fra sekstenårs-alder med tilsyn fra fostermor og hjelpetiltak fra barnevernet. B har gjennomført grunnskole, avbrutt videregående skole i yrkesfag og allmennfag, og gjennomført folkehøyskole. Hun har beskjeden arbeidserfaring.
   B har et barn D, som er født *.*.2010. Barnevernet plasserte barnet etter fødselen i beredskapshjem hos sin far E, inntil det ble tilbakeført sin mor etter noen uker, og bodde hos henne i noen måneder. Barnet bor fast hos sin far og har samværsordning med sin mor, etter forlik i barnefordelingssak mellom foreldrene. Mor har i senere tid ikke hatt samvær med barnet grunnet reiseavstand.
   A er født *.*.1988. Han er oppvokst i Z i Æ, først hos sin mor i et og et halvt år, og senere hos sin far. Han har hatt forskjellige sosiale og helsemessige problemer i oppveksten. A har gjennomført grunnskole og folkehøyskole, utført førstegangstjeneste i militæret, og hatt kurs gjennom blant annet NAV. Han har beskjeden arbeidserfaring
   B og A har i fellesskap barnet F, som er født *.*.2011. Paret møttes i 2010, flyttet sammen i 2011, og bodde i Østfold, Hordaland og Telemark i løpet av dette året. Barnet bodde fast hos begge sine foreldre i om lag en og en halv måned, til midten av oktober 2011 da barneverntjenesten trådte inn. Det er opplyst at barnevernet plasserte barnet i beredskapshjem fra 20. til 21.09.2011, da B var innlagt i sykehus et par dager.
   Barneverntjenesten i Midt-Telemark traff 18. oktober 2011 vedtak om hjelpetiltak, ved frivillig plassering av barnet og foreldrene i institusjon, i medhold av barnevernloven § 4-4 annet ledd . Vedtaket ble ikke påklaget. Familien tok opphold på Skien barne- og familiesenter i Svalevegen, moren og F fra 20. oktober 2011, og faren fra 5. januar 2012, til 23. mars 2012 da foreldrene ville avslutte oppholdet som skulle vare ut mars.
   Barneverntjenesten i Midt-Telemark traff 23. mars 2012 akuttvedtak om midlertidig å plassere barnet utenfor hjemmet, i beredskapshjem, i medhold av barnevernloven § 4-6 annet ledd . F ble samme dag plassert i beredskapshjem på Ø. Foreldrene påklaget vedtaket. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Telemark traff 29. mars 2012 vedtak om at klagen tas ikke til følge. Foreldrene reiste sak for prøving av tvangsvedtaket. Nedre Telemark tingrett avsa 12. juni 2012 dom om at fylkesnemndas vedtak stadfestes. F ble 17. juni 2012 plassert i fosterhjem hos G og H på Å, og bor fortsatt hos dem.
   Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Telemark traff 20. august 2012 vedtak med slik slutning:
   1. C kommune overtar omsorgen for F, f. *.*.2011, jf. barnevernloven § 4-12 a ).
   2. Barnet plasseres i fosterhjem, jf. barnevernloven § 4-14 a .
   3. B og A skal ha samvær med F tre ganger i året med inntil to timers varighet hver gang, og for øvrig etter barneverntjenestens nærmere bestemmelser, jf. barnevernloven § 4-19 .
   Fylkesnemnda fant at vilkåret for å overta omsorgen for barnet etter barnevernloven § 4-12 første ledd bokstav a) var oppfylt. Det vil si at det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling. Det ble tilføyd at fylkesnemnda "kan likevel ikke helt utelukke at foreldrene vil kunne fylle en omsorgsrolle om noen år, selv om det nu synes lite sannsynlig" (se vedtaket side 12).
   Fylkesnemnda fastsatte samvær mellom foreldrene og barnet i et omfang på "tre ganger i året med inntil to timers varighet hver gang", etter barnevernloven § 4-19 , og begrunnet dette slik (se vedtaket side 13):
   "I denne saken legger fylkesnemnda til grunn at det vil dreie seg om en plassering over lang tid, en oppvekstplassering. Barnet er svært lite og foreldrene har bare hatt omsorgen for jenta i den perioden de var innlagt på Svaleveien.
   En plassering som sannsynligvis vil vare hele barnets oppvekst, og hvor sannsynligheten for en tilbakeføring av omsorgen til foreldrene er liten, vil i utgangspunktet tilsi et meget begrenset samvær. Det vil være et samvær som skal ivareta barnets behov for kjennskap til sitt biologiske opphav og i mindre grad foreldrenes behov for å følge barnet utvikling og være nære personer for barnet. Slik saken ligger an vil det ikke kunne utelukkes at det på et senere tidspunkt kan være aktuelt at barnet blir adoptert.
   …"
   B og A ved advokat Harald Nybakk reiste ved stevning av 3. september 2012 til Nedre Telemark tingrett, sak om rettslig prøving av tvangsvedtaket i sin helhet. C kommune ved advokat Jon Evert Christensen redegjorde i tilsvar av 28. september 2012 for sitt standpunkt i saken.
   Nedre Telemark tingrett avsa 18. oktober 2013 dom med slik domsslutning:
   1. Fylkesnemndas vedtak punktene 1 og 2 stadfestes.
   2. F skal ha samvær med sine foreldre tre ganger i året med inntil to timer hver gang, med mulighet for tilsyn for barnevernet og for øvrig etter barnevernets bestemmelse.
   Saksforholdet for øvrig og partenes anførsler for tingretten fremgår av tingrettens dom.
   Tingretten fant at vedtaket om omsorgsovertakelse skulle opprettholdes i samsvar med fylkesnemndas avgjørelse. Tingretten fant at vedtaket om samvær skulle opprettholdes i samsvar med fylkesnemndas avgjørelse, med tillegg av mulighet for tilsyn av barnevernet, og begrunnet dette slik (se dommen side 16-17):
   "Retten finner etter en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering av Fs alder, situasjon og omsorgsbehov, foreldrenes situasjon og omsorgsevne og formålet med omsorgsovertagelsen at Fs samvær med foreldrene vedr. omfang og innretning nå totalt må fastsettes til 3 ganger i året med inntil 2 timer pr. gang, slik som vedtatt av fylkesnemnda, herunder at foreldrene, hvis de ikke skal ha samvær med F samtidig, må dele på dette totale samværet, samt at barnevernet ved samvær skal ha mulighet for tilsyn, slik som påstått av barnevernet, jf. barnevernloven § 4-19.
   Retten konstaterer at F, som nå er 2 år har vært under barnevernets omsorg siden 23.03.12, først i beredskapshjem og siden 17.06.12 i fosterhjem, hvor hun har utviklet seg fint, fortsatt er, har det bra og fortsatt kan være. Videre at hun den korte tiden hun har vært under foreldrenes omsorg hadde en utilfredsstillende omsorgssituasjon der hun utviklet symptomer på deprivasjon. Videre at hun som følge av det er sårbar og har særlig behov for forutsigbarhet, stabilitet og adekvat stimulering, samt tilrettelegging for en trygg tilknytning til fosterforeldrene.
   Videre foreldrenes situasjon og mangelfulle omsorgsevne for F, herunder at det nå ikke er realistisk med ytterligere hjelpetiltak, herunder mangelfulle foreldre-ferdigheter, at mor og far ikke har daglig omsorgskompetanse, at mor har begrenset - og far ikke har daglig samværskompetanse, jf. den rettsoppnevnte sakkyndige.
   Videre at formålet med omsorgsovertagelsen nå er langsiktig oppvekstplassering, jf. ovenfor.
   Videre at det primære for F nå er tilpasning og tilknytning til fosterforeldrene i fosterhjemmet og at hennes samvær med foreldrene derved bør begrenses til å sikre henne kjennskap til sin biologiske familie, herunder foreldrene.
   Retten konstaterer at den rettsoppnevnte sakkyndige vedr. samværets omfang ved sin skriftlige sakkyndigerklæring har anbefalt et samvær på fire ganger i året med tre timer hver gang og ved sin muntlige forklaring i retten har antydet en viss økning av antall samvær, dog med kortere varighet hver gang, noe som innebærer en viss utvidelse i forhold til fylkesnemndas vedtak.
   Retten finner vedr. samværets omfang likevel å måtte slutte seg til fylkesnemndas vedtak, herunder at hennes samvær med foreldrene, som et minimumssamvær, nå må begrenses til 3 ganger pr. år med inntil 2 timer pr. gang, jf. fylkesnemndas vedtak.
   Videre at barnevernet, pga. mors begrensede - og fars manglende daglige samværskompetanse, skal ha mulighet til å føre tilsyn med samværene, jf. den rettsoppnevnte sakkyndige.
   Videre at samværene for øvrig skal gjennomføres etter barnevernets nærmere bestemmelse.
   Videre at foreldrenes samvær med F, hvis de skiller lag eller ønsker samvær hver for seg, må skje innenfor ovennevnte ramme, herunder at de da må dele på samværet.
   …"
   B og A ved advokat Harald Nybakk har 8. november 2013 anket over tingrettens dom hva gjelder avgjørelsen om samvær. C kommune ved advokat Jon Evert Christensen har i tilsvar av 22. november 2013 redegjort for sitt standpunkt til anken. Lagmannsretten besluttet 20. desember 2013 at det gis samtykke til at anken fremmes. B bistås av advokat Harald Nybakk, og A bistås av advokat Heidi Amlie Grindem, etter samlivsbrudd ved sist årsskifte.
   B bor på Å og A bor på XX, i hver sin leiebolig, etter samlivsbruddet. Det er enighet mellom dem om felles foreldreansvar for F, at F skal bo fast hos sin mor, og ha samvær med sin far etter nærmere avtale.
   Det har etter fylkesnemndas vedtak og tingrettens dom, vært i alt fem felles samvær mellom foreldrene og barnet. Dette skjedde 29. august og 12. desember 2012, samt 4. april, 5. september 2013 og 5. desember 2013, med varighet på to timer hver gang. Det har i tillegg vært ett samvær mellom foreldrene hver for seg og barnet. Dette skjedde 28. februar og 3. mars 2014 med henholdsvis far og mor, med varighet på en time hver gang, i forbindelse med den oppnevnte sakkyndiges arbeid og observasjon.
   Ankeforhandlingen ble avholdt i Skien 4 og 5. mars 2014. Ankende parter møtte begge sammen med sine prosessfullmektiger, og ga forklaring. Ankemotpart møtte ved sin prosessfullmektig og med et tilstedeværende vitne fra barnevernet. Det ble avhørt fire vitner, herunder et tilstedeværende vitne fra barnevernet. Det ble avhørt en rettsoppnevnt sakkyndig. Bevisførselen fremgår for øvrig av rettsboken.
   Ankende part - B - gjør i hovedsak gjeldende:
   Barnet og foreldrene har rett til samvær med hverandre etter barnevernloven § 4-19 . Ved avgjørelsen skal det legges avgjørende vekt på hensynet til barnets beste, etter barnevernloven § 4-1 . Rettstilstanden fremgår av avgjørelsen i Rt-2012-1832 om samvær. Det utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp omtalt i NOU 2012:5 er på vei inn i loven nå, selv om det biologiske prinsipp gjelder fortsatt.
   Det skilles mellom korttids og langtids plassering i fosterhjem ved fastsettelse av samvær. Fylkesnemnda uttalte i vedtaket at den "kan likevel ikke helt utelukke" tilbakeføring av barnet "om noen år". Barnevernet har derved et særlig ansvar for å følge opp foreldrene, etter barnevernloven § 4-16 . Det foreligger ikke "særlige grunner" for et så sterkt begrenset samvær som er fastsatt. Mor har bedre omsorgsevne enn det som fylkesnemnda og tingretten har lagt til grunn. Hun vil ikke kreve tilbakeføring av barnet nå, men det kan bli aktuelt å kreve det senere. Det var mor som hadde hovedomsorgen for barnet i drøyt første halvår, først uten og senere med hjelpetiltak, inntil omsorgsovertakelsen. Det er en jente i fin og aldersadekvat utvikling, ifølge sakkyndig. Barnets reaksjoner etter samvær synes ikke å være alvorlige. Barnet har allerede en tilknytning til sin mor og det bør tas vare på. Mor er samarbeidsvillig og lojal overfor fosterhjemmet og barnevernet. Det bør fastetettes samvær opptil seks ganger årlig, med varighet av to til tre timer hver gang. Tilsyn under samvær kan aksepteres, selv om det bestrides å være grunnlag for dette overfor mor.
   Det nedlegges slik påstand:
   B skal ha samvær med F, født *.*.2011 fastsatt etter rettens skjønn.
   Ankende part - A - gjør i hovedsak gjeldende:
   Barnet og foreldrene har rett til samvær med hverandre, slik som redegjort for av øvrige parter og som tiltres av far. Det er en aldersadekvat jente i god utvikling. Barnets reaksjoner etter samvær synes ikke å være alvorlige. Det foreligger ikke "særlige grunner" for et så sterkt begrenset samvær som er fastsatt. Det bør i tilfelle heller fastsettes samvær 4 ganger årlig med varighet på 1 time, enn to ganger årlig med varighet på to timer. Mor kan uansett ha samvær med et høyere timeantall enn far, som i og for seg ikke vil mene noe om fordelingen mellom dem. Tilsyn under samvær kan aksepteres av far.
   Det nedlegges slik påstand:
   Samvær mellom A og F født *.*.2011 fastsettes etter rettens skjønn.
   Ankemotpart - C kommune ved barneverntjenesten - gjør i hovedsak gjeldende:
   Barnet og foreldrene har rett til samvær med hverandre, etter barnevernloven § 4-19 . Ved avgjørelsen av samvær skal det legges avgjørende vekt på hensynet til barnets beste, etter barnevernloven § 4-1 . Rettstilstanden fremgår av avgjørelsen i Rt-2012-1832 om samvær. Det utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp omtalt i NOU 2012:5 er ennå ikke lovbestemt.
   Det bør særlig legges vekt på vedtakets varighet og målsetting, totalt samvær for barnet, grunnlaget for omsorgsovertakelsen, formålet med fosterhjemsplasseringen, og formålet med samværet. Det er slik at formålet med samværet ved langtidsplassering, som i dette tilfellet, er å gi barnet en mer kognitiv eller intellektuell forståelse av hvem som er de biologiske foreldrene, og ikke å skape eller opprettholde en følelsesmessig tilknytning til foreldrene. Det må ikke kunne skapes et tilknytningsforhold til biologiske foreldre, som kan bidra til lojalitetskonflikt for barnet i forhold til fosterforeldrene. Det er viktig å sikre plasseringen av barnet i fosterhjemmet, som fortsatt skal ha sin vanlige hverdag for familien og samtidig bestå som fosterhjem for barnet.
Det nedlegges slik påstand:
   I tingrettens slutning punkt 3 gjøres den endring at F skal ha samvær med sin mor tre ganger i året og sin far to ganger i året begge med to timers varighet, og med mulighet for tilsyn for barnevernet og for øvrig etter barneverntjenestens nærmere bestemmelser.
   Lagmannsretten skal bemerke:
   Utgangspunktet er at barn og foreldre har "rett til samvær med hverandre", hvis ikke annet er bestemt, jf. barnevernloven § 4-19 første ledd om samværsrett. Det er slik at når det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse, skal fylkesnemnda ta standpunkt til omfanget av samværsretten, men kan også bestemme at det av hensyn til barnet ikke skal være samvær, jf. barnevernloven § 4-19 annet ledd . Det er ikke inntatt nærmere retningslinjer for vurderingen av samvær i § 4-19 , men i § 4-1 om hensynet til barnets beste heter det at ved anvendelse av bestemmelsene i dette kapitlet "skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet", og at det herunder "skal legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen". Det er slik at foreldrenes rett til samvær med sine barn etter omsorgsovertakelse, er et utslag av "det biologiske prinsipp", som har grunnlag i at foreldrene har det primære ansvaret for barns omsorg, mens barnevernet har det subsidiære. Rettstilstanden om samvær etter omsorgsovertakelse fremgår av Høyesteretts avgjørelse i Rt-2012-1832 avsnitt 25-30 [ 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 ] med henvisning.
   Ved vurderingen av samværets omfang "må det skilles mellom midlertidige plasseringer og langtidsplasseringer", se Rt-2012-1832 avsnitt 31 med henvisning til lovforarbeid og rettspraksis. Spørsmålet om samværsrett henger sammen med spørsmålet om vedtakets "varighet" og hva som vil være "målsettingen" med vedtaket. Når omsorgovertakelse antas å være midlertidig og tilbakeføring ventes å finne sted innen rimelig tid, "bør det sørges for at kontakten mellom de biologiske foreldrene og barnet holdes best mulig vedlike", og dette tilsier etter hvert hyppige samvær av noe lengre varighet. Når omsorgsovertakelse antas å være langvarig og tilbakeføring ikke kan påregnes eller ligger langt frem i tid, "tar samvær sikte på at barnet skal få kjennskap til sitt biologiske opphav med henblikk på en eventuell senere tilknytning når barnet vokser til", og hovedmålsettingen over tid må være at også "mer begrenset samvær" fungerer til barnets beste ut fra følelser, interesser og behov.
   Det er slik at Høyesterett har behandlet flere saker om samværsrett, og at antallet samvær ved "langvarige fosterhjemsplasseringer" i de fleste har variert mellom tre og seks i året, i saker om samvær for en forelder eller felles samvær for begge. Det vil ofte være naturlig med et noe høyere samlet antall samvær "når foreldrene krever samvær hver for seg enn ellers", men det vil sjelden være grunnlag for å doble det totale antall samvær som følge av separate krav fra foreldrene. Dette fremgår av Rt-2012-1832 avsnitt 37 og 38 .
   Det skal "særlige grunner" til for å begrense samværsretten sterkt, og slike innskrenkninger krever "sterke grunner". Barn har i utgangspunktet rett til å bli kjent med sine foreldre, og det kan vanskelig oppnås ved et sterkt begrenset samvær. Dette fremgår av Rt-2001-14 , som det henvises til i Rt-2012-1832 avsnitt 45 .
   Ved lov av 21. juni 2013 ble det gjort flere endringer i barnevernloven, herunder i § 4-1 om "hensynet til barnets beste" ved tilføyelse av et nytt annet ledd. Det går ut på at barnet skal gis mulighet til "medvirkning" og at det skal tilrettelegges for samtaler med barnet, og at barn som barnevernet har overtatt omsorgen for kan ha en "tillitsperson". Det overlates til Kongen å bestemme tidspunkt for ikrafttredelse av loven, og departementet kan gi overgangsregler. Disse lovbestemmelsene trådte i kraft 1. januar 2014 for de fleste av endringene, mens et par endringer trådte i kraft 1. februar 2014, og endringen i § 4-1 trer i kraft 1. juni 2014, jf. forskrift av 13. desember 2013 om delt ikraftsetting av loven. Det kan ikke ses å være gitt overgangsregler.
   Det uttales i Prop. 106 L (2012-2013) kapittel 1 om proposisjonens hovedinnhold, at i kapittel 11 , som inngår i proposisjonens "meldingsdel", omtaler departementet noen av "anbefalingene" fra NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling, at departementets mål er at barnevernet skal bli enda bedre til å "ivareta barnets beste", og at de prinsippene som "gjelder" for barnevernets arbeid skal omtales. "Barnets beste" er det grunnleggende prinsippet i alt barnevernfaglig arbeid, og innebærer at barnevernet skal foreta en helhetlig og skjønnsmessig vurdering av hva som vil være til barnets beste i det enkelte og konkrete tilfellet, se punkt 11.2 om grunnregelen for barnevernet.
   Det vises til at utvalget anbefaler at det "utviklingsttøttende tilknytningsprinsipp" gis forrang i forhold til det biologiske prinsipp i saker der barnets utvikling blir hindret av dårlig tilknytnings- og relasjonskvalitet, at departementet er enig i at "tilknytnings- og relasjonskvalitet" er et svært viktig moment i barnevernets vurderinger, og at dette er momenter som naturlig "skal inngå i den konkrete og helhetlige vurderingen av barnets beste", se punkt 11.2.1 om forslag om nytt prinsipp.
   Departementet vil "at det overordnede prinsippet om barnets beste fortsatt skal være grunnregelen for barnevernet", og at barnets beste "skal baseres på følgende faglige prinsipper", se punkt 11.2.1 . Disse faglige prinsipper kalles nr. 1 "tilknytnings- og relasjonskvalitet" (samspill, relasjonskvalitet og tilknytningsform sett i sammenheng med barnets alder), nr. 2 "biologiske bånd" (at barn generelt sett har best av å vokse opp i egen familie, og at kontakten mellom familien og barnet skal opprettholdes etter en omsorgsovertakelse), nr. 3 "mildeste effektive inngrep" (at barnevernet ikke skal sette inn mer inngripende tiltak enn det som er nødvendig i familier som trenger bistand, men at barnevernet samtidig skal mene at tiltaket er effektivt og gi den hjelpen barnet har behov for), og nr. 4 "barnets medvirkning" (barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet). Departementet vil "vurdere om og i tilfelle hvordan prinsippene kan presiseres ytterligere i barnevernloven", se punkt 11.2.1 .
   Det uttales i Innst. 395 L (2012-2013) blant annet at komiteens flertall "er enige med regjeringen i at det innføres et nytt prinsipp, i tråd med NOU 2012:5 om utviklingsstøttende tilknytning til hjelp i vanskelige saker", og "at barnets beste skal baseres på fire faglige prinsipper, hvorav to er nye", altså prinsippet om "biologiske bånd", prinsippet om "tilknytnings- og relasjonskvalitet" (nytt), prinsippet om det "mildeste effektive inngrepet", og prinsippet om "barnets medvirkning" (nytt), se side 30. Det uttales videre at flertallet understreker "at prinsippet om tilknytnings- og relasjonskvalitet må ha like sterk relevans etter omsorgsovertakelse som før omsorgsovertakelse", og at det "innebærer en forpliktelse til å sørge for at barnet opplever stabilitet, trygghet og tilknytning etter omsorgsovertakelse", se side 30.
   Disse lovendringene ble vedtatt etter at avgjørelsen i Rt-2012-1832 om samvær etter barnevernloven § 4-19 forelå, selv om NOU 2012:5 var avgitt, se avsnitt 27-30 [ 27 , 28 , 29 , 30 ]i dommen.
   Bevisførselen i saken har vært forholdsvis omfattende, og det kan hensiktsmessig tas utgangspunkt i sakkyndigbeviset.
   Den rettsoppnevnte sakkyndige, psykolog Line Merete Tangen Aanerud, har avgitt skriftlig erklæring av 29. mai 2013 til tingretten, med konklusjon og tiltak (se side 29-30) slik:
   "Konklusjon
   1. Den sakkyndige har konkludert med at mor ikke har daglig omsorgskompetanse grunnet mangelfulle intuitive foreldreferdigheter og evne til å regulere kontakten med F ut fra Fs behov og signaler. Hun makter heller ikke å tilrettelegge for og organisere en forutsigbar og utviklingsstøttende hverdag for F.
   2. Mor har en sårbar personlig fungering preget av egen omsorgssvikt, relasjons-vansker og begrensninger i kognitiv kapasitet som gjør at hun ikke i tilstrekkelig grad nyttegjør seg veiledning for å styrke foreldreferdighetene. Hjelpetiltak kan ikke avhjelpe situasjonen for mor alene eller mor sammen med far.
   3. Hun vurderes til å ha samværskompetanse for F innenfor et avgrenset tidsrom.
   4. Den sakkyndige konkluderer med at far ikke har daglig omsorgskompetanse eller samværskompetanse grunnet mangelfull evne til å skape og opprettholde kontakt med F på selvstendig grunnlag. Han evner ikke å sikre F tilstrekkelig i hverdagen og hjemmet.
   5. Far vurderes til å ha en passiv personlig fungering og kognitive begrensninger som gjør at læring og veiledning av foreldreferdigheter ikke har tilstrekkelig effekt. Hjelpetiltak kan ikke avhjelpe situasjonen for far alene eller far sammen med mor.
   6. F fremstår som en aldersadekvat jente til tross for tidligere symptomer på deprivasjon og risiko for tilknytningsforstyrrelse. Hun har behov for videre langtidsplassering, utvikling og stabilitet, i det fosterhjemmet der hun har vært etablert i det siste året. F har behov for kjennskap til sine biologiske foreldre.
   Tiltak
   Fs samværsomfang med foreldrene anbefales til å være 4 ganger i året av 3 timer med mulighet for å føre tilsyn. Dersom foreldrene flytter fra hverandre anbefales det at antall samvær deles likt mellom foreldrene, men reduseres til et omfang av 2 timer med mulighet for å føre tilsyn under samværene med mor, og forutsatt tilsyn under samvær med far."
   Barnesakkyndig kommisjon hadde ingen bemerkninger til den sakkyndiges erklæring.  
   Den sakkyndige, som var til stede under ankeforhandlingen i lagmannsretten inntil den øvrige bevisførselen var gjennomført, forklarte blant annet at: F oppfattes som en trygg jente, med en økende grad av robusthet. Hun er fortsatt preget av manglende omsorgskontakt i første halvår hos sine foreldre, som ikke greide å bli et referansepunkt for barnet. Det er en liten jente med sårbarhet, som kan bli utfordret. Det bør skapes stabilitet og robusthet rundt barnet, slik som vi ser nå, og som fortsatt bør økes. Barnets reaksjoner i form av tilbaketrekking etter samvær med foreldrene er begrenset i varighet mellom en halv og en time. Det viser seg at foreldrenes kontakt med F var roligere ved deres samvær sist hver for seg og på sine bosted, enn ved deres felles samvær tidligere hos fosterforeldrene. Begge foreldrene viser bedre samværskompetanse, ved at mor var noe mindre aktiv og far var noe mindre passiv overfor barnet, enn det som har vært problematisk ved dem. Det synes som at foreldrene ikke har god oversikt i en hverdagssituasjon, ut over en avgrenset situasjon i en kortere tid. Det forutsettes at det gjelder en langtidsplassering av barnet i fosterhjem, frem til fylte 18 år, samt at foreldrene vil ha samvær hver for seg nå. Det viser seg av erfaring at fosterforeldre forholder seg noe ulikt til fosterbarnet etter fylte 18 år, og det vil også derfor være viktig at barnet kan ha noen tilknytning til sine biologiske foreldre. Det kan hende at stabiliteten hos barnet nå, kan ha sammenheng med at samværet har vært begrenset. Det med tilknytnings- og relasjonskvalitet kan innebære at det vil være viktigst å sikre barnets helse og utvikling i vante omgivelser, og å unngå uheldig utvikling og langtidsskade. Det antas å være mindre risiko for at F kan ha skade av samvær slik forholdene er nå enn for ett år siden, da det var større grunn til bekymring. Vurderingen av samvær mellom foreldrene og barnet fremstår komplisert.
   Den sakkyndige tilråder at mor bør ha samvær med barnet fire ganger i året med varighet på to timer hver gang, og at far bør ha samvær med barnet enten to ganger i året med varighet i to timer hver gang eller fire ganger i året med varighet i en time hver gang.
   Dette bør gjelde mens barnet er i førskolealder, men kan vurderes igjen når det kommer i skolealder, på bakgrunn av erfaringene i mellomtiden. Foreldrenes ulike samværs-kompetanse tilsier at mor bør ha mer samvær enn far med barnet, ut fra barnets beste.
   Den sakkyndige tilråder videre at det bør være mulighet til å føre tilsyn under samværene. Tilsyn vil være nødvendig ved samvær med far grunnet behov for veiledning av far og sikkerhet for barnet. Tilsyn vil være ønskelig ved samvær med mor for sikkerhets skyld, selv om hun i og for seg kan ha samvær uten tilsyn, men likevel vil ha nytte av noe tilsyn i løpet av et samvær. F vil tåle samvær fint uten å skulle ha fosterforeldrene til stede, og gjerne utenfor fosterhjemmet.
   Fylkesnemndas uttalelse om at den "kan likevel ikke helt utelukke at foreldrene vil kunne fylle en omsorgsrolle om noen år, selv om det nu synes lite sannsynlig", og om at "slik saken ligger an vil det ikke kunne utelukkes at det på et senere tidspunkt kan være aktuelt at barnet blir adoptert", kan i seg selv etter lagmannsrettens oppfatning være noe vanskelig å forene. Fylkesnemnda la uansett til grunn at "det vil dreie seg om en plassering over lang tid, en oppvekstplassering" ved fastsettelsen av samvær.
   Lagmannsretten legger til grunn for avgjørelsen av samvær, at det gjelder en langtidsplassering av barnet i fosterhjem, at barnet skal ha et kjennskapsforhold til sine biologiske foreldre, og at formålet med samvær er å gi barnet en mer kognitiv eller intellektuell forståelse av hvem som er de biologiske foreldrene, og ikke å skape eller opprettholde en følelsesmessig tilknytning til dem. Dette forstås å være i samsvar med den sakkyndiges oppfatning av situasjonen. Begge foreldrene har godtatt omsorgsovertakelsen for barnet ved ikke å anke over dette, og viser tydelig vilje og evne til å samarbeide med barnevernet og fosterforeldrene i forbindelse med samvær. Barneverntjenesten har etter omsorgsovertakelsen et løpende og helhetlig ansvar for oppfølgingen av barnet, herunder et ansvar for å følge utviklingen til barnet og foreldrene, jf. barnevernloven § 4-16 . Det synes allerede å foreligge en god oppfølging av og et godt samarbeid med Fs foreldre i forbindelse med samvær med barnet. Barnet er to og et halv år gammelt nå.
   Lagmannsretten har delt seg i avgjørelsen av hvilket samvær barnet bør ha med foreldrene.
   Lagmannsretten ved flertallet - som består av lagdommer Helge Nilsen, lagdommer Tone Kleven og meddommer Bente Klokkehaug - finner at barnet bør ha samvær med sin mor fire ganger i året med varighet i to timer hver gang. Lagmannsretten ved flertallet - som består av lagdommer Helge Nilsen, lagdommer Tone Kleven og meddommer Tore Gunstein Nilsen - finner at barnet bør ha samvær med sin far to ganger i året med varighet i to timer hver gang.
   Dette vil etter flertallets vurdering være best for barnet, og det legges herunder vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen. Dette er i samsvar med den rettsoppnevnte sakkyndiges begrunnede tilråding i ankesaken, som tiltres fullt ut. Det er slik at F som er to og et halvt år gammel fortsatt fremstår som sårbar, at hun trenger stabilitet og ro rundt sin situasjon i fosterhjemmet, og at hun fortsatt viser reaksjoner etter samvær med sine foreldre. Det foreligger særlige grunner for slikt begrenset samvær, ved barnets kontaktskade i første halve leveår og barnets reaksjoner etter samvær med sine foreldre fortsatt, som bør gjelde i overskuelig fremtid. Det fremgår at foreldrene har ulik samværskompetanse, slik at mor bør ha mer samvær enn far, og at dette mest forsvarlig vil gi barnet best mulig samlet kontakt med sine foreldre. Samlet samvær mellom barnet og foreldrene vil utgjøre tolv timer årlig fordelt på seks ganger. Det bør likevel kunne vurderes mer samvær når barnet kommer i barneskolealder, og erfaringene med samvær i mellomtiden kan tas i betraktning ved den samlede vurdering. Det kan ut fra forholdene på domstidspunktet vanskelig fastsettes mer samvær for noen av foreldrene.
   Det nevnes at meddommer Nilsen likevel finner at barnet bør ha noe mindre samvær med sin mor, og at meddommer Klokkehaug finner at barnet bør ha noe mer samvær med sin far, enn det som den sakkyndige anbefaler, slik dette for øvrig begrunnes av mindretallet.
   Lagmannsretten ved mindretallet - som består av lagdommer Espen Ødegaard og meddommer Tore Gunstein Nilsen - finner at barnet bør ha samvær med sin mor tre ganger i året med varighet i to timer hver gang.  Lagmannsretten ved mindretallet - som består av lagdommer Espen Ødegaard og meddommer Bente Klokkehaug - finner at barnet bør ha samvær med sin far tre ganger i året med varighet i to timer hver gang.
   Dette vil etter mindretallets vurdering være best for barnet. Mindretallet vil særlig bemerke at når det er tale om kontaktsamvær for å opprettholde barnets kjennskap til biologiske foreldre, er det ikke grunn til å gjøre forskjell i samværets hyppighet. Fars foreløpig lavere samværskompetanse bør i stedet heller få uttrykk i samværet eventuelt gjøres kortere hver gang.
   Lagmannsretten har samlet seg i avgjørelsen om tilsyn under samvær.
   Den nærmere fastlegging av tidspunktet for det enkelte samvær, hvor samværet skal finne sted, hvem som eventuelt skal hente og bringe barnet, hvem som skal eller bør være til stede under samvær osv, vil være spørsmål som tilrettelegges og om nødvendig avgjøres av barneverntjenesten, se Rt-1998-1420 .  Barneverntjenesten vil etter omstendighetene kunne samtykke i samvær i større omfang enn det som fastsettes i dommen, og som vil være et "minimumssamvær", se Rt-1998-1420 , Rt-2006-247 (37) og Rt-2012-1832 (43) .
   Lagmannsretten finner at barneverntjenesten bør gis anledning til å føre tilsyn under begge foreldrenes samvær med barnet. Dette antas etter omstendighetene å være nødvendig av hensyn til barnets alder og sårbarhet, barnets øvrige belastninger i sin situasjon, og foreldrenes personlige forhold. Det vises for øvrig til begrunnelsen i fylkesnemndas vedtak og tingrettens dom om tilsyn under samvær.
   Staten bærer alle kostnadene ved saken, jf. tvisteloven § 36-8 . Dette gjelder både for lagmannsretten og tingretten.
   Dommen er avsagt under dissens. Uenigheten gjelder samværets omfang for begge foreldre, og fremgår av domsgrunnene ovenfor. Domsslutningen utformes i samsvar med flertallets avgjørelse.

   DOMSSLUTNING:
   1. B og F født *.*.2011, har rett til samvær med hverandre fire ganger i året med varighet i to timer hver gang. Barneverntjenesten gis anledning til å føre tilsyn under samværene.
   2. A og F født *.*.2011, har rett til samvær med hverandre to ganger i året med varighet i to timer hver gang. Barneverntjenesten gis anledning til å føre tilsyn under samværene.

   *

   Tone Didriksen:
   Ja her mangler som kjent en essensiell utredning av sakyndiges tilknytning til barnevernet. Et godt eksempel på hvor stor betydning sakkyndigrapport får for utfallet, og det sier seg jo selv at en rapport skrevet av en sakyndig som er betalt av barnevernet, må anses som ugyldig!

   Tina Svendsen:
   Det jeg ble sjokket av og lese var at barnet ikke under noen omstendighet måtte knytte seg til biologiske foreldre!!! Datteren måtte kun føle tilknytning til fosterforeldrene.. !!! Spre den videre til skrekk og advarsel..

   Tone Didriksen:
   Ja, jeg lurer på hvorfor det å ha tilknytning til sine foreldre skal komme i veien for en tilknytning og "lojalitet" til fosterforeldre. Spesielt når foreldrene er "samarbeidsvillige" til barnevernstjenesten og fosterforeldrene. Hadde vært interresant å få se den faglige begrunnelsen til dette.

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Rune L. Hansen:
   Det var og er altså umulig?

   Tina Svendsen:
   Syntes det også er langt på tide og se de faktiske, reelle dommene. Hva som egentlig står der..

   Rune L. Hansen:
   Ja, meget viktig det - hva er det som egentlig står der i denne så typiske dommen fra norske dommere i slike saker, bortsett fra en mengde med ord? Mangse ser ikke det, fordi formuleringene og teksten er suggererende for en konkret hensikt.

   Egentlig står det ikke annet enn en rekke med straffbare ulovligheter krydret med idiotiske formuleringer, synsing, løgner, unnlatelser, trakassering og krenkelser av barnet og foreldrene og samfunnet. I en suppedass av ord.
   Men hvem tror at norske dommere og andre myndigheter driver med slikt da? Selv om de kan lese og se det med sine egne øyne? Hva er det de isteden ser?
   Sin manglende kjennskap til lovlig lov og rett, sin tro på autoriteter, sin tro på kompetanse, sin frykt for å bli utsatt for samme eller lignende slags ord-gyteri og krenkelser!
   Keiserens nye klær!
   Det er med og av slikt mennesker og samfunn ødelegges!

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, mandag 06. april 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet og gradvis til 8 pluss-grader utover formiddagen og frem til klokken 13. Derefter gradvis til 5 og dunkelt til klokken 21. Mørkt, yr og regn og omkring 4 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 07. april 2015, Vinberget: 
 
   Mørkt, vått, tildels regn og yr og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Jeg avsendte tidlig morgen i dag et nytt brev til politi-anmeldelsen og norske myndighets-instanser ( ekstern ). Hvitlig overskyet disig himmel og gradvis opp til 8 pluss-grader utover formiddagen. Efter hvert noe yr og disig utover eftermiddagen. Regn, yr, disig og 7 pluss-grader til henimot 20-tiden. Mørkt, regn og yr og 5 pluss-grader utovrt kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.04. 2014 via Politi-anmeldelsen:
   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/824803394236089/

   Både politiet og enhver annen offentlig instans eller representant i Norge er lov-forpliktet å respektere og ivareta våre menneske-rettigheter. Det er ulovlig og straffbart for noen ikke å gjøre det. Derfor viktig å politi-anmelde og offentliggjøre når det ikke skjer. Hvordan enn reaksjonen blir.

   *

   Cecilia Ohvall:
   ja de kan man lura på , de går fria från straff , på vanligt folk ska ta smällarna , det är inte rätt.,, de utsetter personer för psykisklidande .og mer , til

   Rune L. Hansen:
   Og samtidig ikke minst viktig å forsøke å forstå forskjellen mellom lovlige og ulovlige lov-bestemmelser, vedtak, dommer, avgjørelser, prosesser, etc. Og å politi-anmelde og offentliggjøre når det er nødvendig, hvordan reaksjonen enn blir.

   Rune L. Hansen: 
   Kriminelle følger ikke lovlig lov og rett, men ulovlig lov og rett.

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.04. 2015 shared Tomáš Zdechovský's photo:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152684133776875

   Norges totalitære holdning til menneskerettene, blir hardt angrepet fra flere hold i Europa.

   11136730_10153277963024171_6283757780472089058_n.jpg

   Tomáš Zdechovský
   'Prosím o sdílení.

   Toto malé děvčátko Maxine odebrali v Norsku před dvěma týdny - jeden z rodičů má slovenské občanství, druhý norské. Hlavním důvodem je, že jeho maminka je neslyšící a dítě nemá s rodiči dostatečný oční kontakt...a vědí Norové, že máme v Evropském parlamentu několik skvělých neslyšících kolegu? Jak dlouho bude trvat toto norské sociální inženýrství a odebírání dětí? Opravdu by neslyšící rodiče neměli mít děti z důvodu, že dítěti hrozí, že se nenaučí mluvit, jak @[367576460088895:274:Barnevern] uvádí?

   Denne lille jenta Maxine fjernet i Norge for to uker siden - en av foreldrene har slovakisk statsborgerskap, en annen norsk. Den viktigste grunnen er at hans mor er døv og har et barn med mine foreldre nok øyekontakt ... og nordmenn vet at vi i Europaparlamentet noen stor stipendiat døv og stum? Hvor lang tid vil det ta den norske social engineering og fjerning av barn? Jeg ville ikke døve foreldre har barn fordi at barnet er i, at de lærer å snakke, som Barnevern stater?

   Questa è Maxine, bimba nata in Norvegia da genitori "misti" ( slovacco e norvegese). 2 settimane fa è stata sottratta alla famiglia da afenzia di servizi sociali BARNEVERNET. Motivazione: la mamma è sordomuta quindi non garantisce sufficiente contatto visivo tra lei e la figlia (bimba piange, mamma non sente quindi non la guarda ...). Questo tipo di "ingegneria sociale" praticata in Norvegia soprattutto nei confronti di famiglie straniere e/o miste inizia a preoccupare il mondo. Molto.'

   *

   Tove Bolme:
   Galskap : (

   Hana Hurst:
   I am crying. When will end of these atrocities?
   When Norwegians will take the justice into their own hands ? Do not they know that this is beyond any normal human thinking and that it is violations of basic human rights?

   Lise Rikardsen:
   på tide, røstene hjemmestritter de jo imot...forhåpentlig hjelper press utenfra

   Hana Hurst:
   Lise Rikardsen: The pressure must come directly from the Norwegians, ie. from inside. The world can point the finger, but only the Norwegians can change the Norwegian laws, not the world, even though they want it so much.

   Evy Gjeverth:
   Endelig blir VI sett.

   Rune L. Hansen:
   There is no need to change Norwegian laws - except to remove illegal laws. It is illegal and punishable impunity and nepotism that is the problem, Civil population in Norway can not self alone remove this problem.

   John Terje Henriksen:
   Virkelig paa tide.....

   Nils Even Pettersen:
   hvis lovene i Norge er ulovlige så vil de ikke bli respektert. Jeg forholder meg til den europeiske menneskrettsdomstolens lover som overstyrer de norske, repspektsløse og ulovlige lover. Ei heller respekterer jeg ikke dommere som ikke forholder seg til de internasjonale lover. De vil jeg ha straffet !!

   Nils Even Pettersen:
   Ei heller respekterer jeg dommere som ikke forholder seg til de internasjonale lover. Jeg får vel henge ut en og en hvis nødvendig. Via internett og lovlige midler ( i henhold til internasjonal lov om ytringsfrihet)

   Nils Even Pettersen:
   Aslak Førde, you are on my list !!!

   Nils Even Pettersen:
   mange andre vil også bli navngitt etterhvert. Men Aslak Førde kan kontakte meg hvis han ønsker min begrunnelse, eller se på min hjemmeside www.rettssikkerhet.com

   Rettssikkerhet | Slåss for å få rettssikkerhet i Norge! Pettersens...
   RETTSSIKKERHET.COM

   Nils Even Pettersen:
   Korrupte dommere er høyt oppe på min liste. Norge er, i henhold til organisasjonen Transparancy Norge, og generalsekretæren Gro Slettemark, det mest korrupte land i Norden, med unntak av Island. Den norske form for korrupsjon heter Kammeraderi , ifølge denne organisasjonen. Penger til dommere og advokater for å styre utfallet av en sivil rettssak er bare et eksempel. Enig, Aslak Førde?

   Scott Johansen:
   Spørsmålet er hvor lenge Norge kan holde på med denne holdningen i en tid hvor det er stor fare at det finansielle systemet kan bryte sammen, og verdien av det norske oljefondet kraftig reduseres. Da vil ikke Norge lengre ha den økonomiske makten de er vant til....

   Leanne Pereira Nygård:
   Can some1 translate the heading? Is this poor child yet another innocent victim of the BV maddness..?

   Hana Hurst:
   Scot Johansen: my husband is really good geologist with specialization in oil and he says that the Norwegian oil reserves in the country / under the sea are only for few years. Maximum of 10 years and there will not even a drop of oil.
   This is certainly bad news for the entire social system, the only advantage to this is the fact that the state will not be able to pay Barneverent.

   Hana Hurst:
   Leanne: Yes, this baby is another innocent victim of the BV !

   Leanne Pereira Nygård:
   Thanks Hana Hurst, when I was pregnant in norway my husbands aunt told me that norway is the best country to have children; gosh, do I know better now or what?!!

   Scott Johansen:
  Thanks for the information Hana Hurst. The Norwegian government's commitments to the countries people/seniors and those on social security is at the moment 6300 billions... and the oilfund(NBIM) is approximately worth 6900 billions. The lag of infrastructure is estimated to cost about 2400 billions to upgrade. So in the end this will not be manageable for the Norwegian government, without borrowing money from other countries. So this could end with what we call a hard landing....

   Hana Hurst:
   Leanne: I would not to live in Norway.. never ! I love my kids too much !
   I brought up a very sincere and sensitive children, two of them are already adults, the third is a teenager and the youngest is very fixated on me ..
   My yangest baby boy (2 years and almost 4 months) is sleeping in bed with us, yet he also prefers eating meals by hands, the toys are over all the house and sometimes I have raise my voice, if he is dangerous to himself and refuses obedience.
   In other words, I behave like a loving parent, I love and I educate at the same time. My children are growing up in a mental equilibrium.
   But all this would be grounds for removal of the child and mutilation of his innocent child's soul in the Norway.

   
---
---

   Marius Reikerås. 07.04. 2015 via Barnevernsofre - english:
   https://www.facebook.com/groups/bvo.english/permalink/1578230162424750/

   This is headline story in Tyrkish media right now:

   A father who was deprived his children to the Norwegian barnevernet got so depressed, that he killed his wife and father in Tyrkey.He then comitted suicide.

   Norveç'te Çocukları Elinden Alınan Koca, Babası ve Eşini Öldürüp İntihar Etti
   http://m.haberler.com/norvec-te-cocuklari-elinden-alindi-osmaniye-de-7166023-haberi/
   Norveç mahkemesi tarafından 2 çocuğu elinden alındığı için bunalıma giren Ömer Dağ, babası Fazlı Dağ ile eşi Mehtap Dağ'ı av tüfeğiyle öldürdükten sonra...
   M.HABERLER.COM

   *

   Heidi Elisabeth Jensen:
   Terroristene I Norge - alias barnevernet.

   Viktorija Tik:
   In my opinion, it was very wrong step for him, because now Barnevernet have very big reason to not give childrens for him back. Unfortunately...

   Heidi Elisabeth Jensen:
   Yes bit if you loose everything your hart grows fore ,your children.and that pain it brings its not any ecscuse but understanding. I halve lost two children to tre norwrgian Child security and know the pain.but everybody.is different and some fight when others take their own life. But I understand the way you think becaurs its true too my friend.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/permalink/828695913851958/

   Annina Karlsson:
   Vad vill man uppnå? Ska barn stjälas tills det blir krig?

   Arianne Høvik Christiansen:
   Det er krig.... psykologisk krig.... nå blir det snart alvor

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.04. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204527300517263

   Er det virkelig noen som er så dumme at de ikke hverken aner eller blir mere enn mistenksomme når takke-brev eller takke-formuleringer fra barn og foreldre som har blitt kidnappet av den politiske mafiaen i Norge faktisk alltid har vært og er omtrentlig fullstendig fraværende?

   *

   Jarl Inge Sandvik:
   Biologiske foreldre får Donasjonsbrevet! : Den Norsk Stat vil takk for at du gav vekk dine barn ved tvang og trussler . Det var det Politisk korrekte å gjøre, barnet ditt er nå dødt pga av deportasjonen vi beklager sterkt dette og ettersender regning for begravelsen!

   Rune L. Hansen:
   Ja, de som kidnapper er jo "takknemlige".

   Inga Rakita:
   Jeg har lest slike brev noen plass på internett : ) Og de formuleringene av gleden høres som om de var skrevet av BV-studenter som forestiller seg hvordan de reddede barn bør føle seg : )

   
---


   https://www.facebook.com/groups/briantempel/968811749810128/

   Kari Sparhell:
   sant det ! vi burde etterspørre dokumentasjon på takknemlighet ! De sier selv at de gjør en god jobb ! Mafia kaller jeg den virksomheten !

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   Kaller dem ingen mafia. Det er svært viktig med nødvendig helsehjelp til barna ,når de trenger det.

   Rune L. Hansen:
   Når i all verden har barn fått nødvendig helsehjelp fra en slik instans? Og hvor i all verden er takke-brev og takke-formuleringer?

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   Jeg synes det er på høy tid med institusjoner ,som følger opp en plan for barnet

   Rune L. Hansen:
   Hva har det med kidnapping av barn og foreldre å gjøre, Julianna Snill Ramp Keilhau?

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   Ingenting med kidnapping å gjøre. Lykke til i kampen. Det var betryggende å høre barn selv snakke om kjærlighet i forandringsfabrikken.

   
---

---

   Marius Reikerås, 07.04. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152684824466875

   Hva har Fritz Moen-, Fredrik Fasting Torgersen-, Monika, Nordsjødykker-, Scandinavian Star saken, osv, osv til felles?

   Ikke bare må overgrepene og justismordene bringes frem i lyset av private ildsjeler.
   I tillegg blir de private systematisk motarbeidet av det offentlige system.
   Så kan du tenke deg hvordan det er nedover i systemet, når deler av offentlig forvaltning har en holdning, hvor det å motarbeide og fordekke åpenbare justismord, er en del av felleskulturen.
   Med slike tilstander, kan vi aldri oppnå en rettsstat.

   *

   Beate Bianca Bjørnsen:
   De ansvarlige burde ta grep eller fjernes. Det bør ha konsekvenser en slik fordekket ukultur som herjer fritt gjennom elitens kameraderi, og nedover i systemet av små"konger som misbruker makt å konsekvent bryter lover og menneskerettigheter -Uten konsekvenser eller Likhet for Loven. Hvordan er dette mulig i vårt land at det er så lavt nivå på moral og likeverd? Hvorfor er det ingen i posisjon som gjør noe med tingenes tilstand i hvert departemang det vedgår? Vi vil da ha en menneske vennlig stat hvor folkets verdi blir verdsatt til et minimmum av rettigheter som skal være ivaretatt .Slik er det ikke nå da manfge opplever at dem er blitt gjort rettsløse og krenket av våre myndigheter. Som skal jobbe for vårt beste å er lønnet av oss alle.

   Unni Stangnes:
   Er redd for at du har rett, Marius.

   Elise Lang:
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Fare-for-rettssikkerheten-5106471.html
   - Fare for rettssikkerheten
   Advokater krever at forsikringsbransjen kontrolleres.
   AFTENPOSTEN.NO

   Eric Van Brug Wilting:
   En venn av meg ble syk og ufør etter å ha mistet sin kone på båten. Ble alenefar med 3 barn som nå er voksne. Han lever på hostel med en koffert. Får tårer i øyne av ren sinne og aggresjon mot Arrogansen i (U) rettsystemet! Norge kan oppleve en ny utvandring #2 av tenkende mennesker!

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, onsdag 08. april 2015, Vinberget: 

   Mørkt, fuktig og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Advokat Jan Henrik Høines telefonerte og snakket med meg i formiddag. Han er nevnt i brevet datert 26.03. 2015 fra Haugaland tingrett ( ekstern ). Dus lys blå himmel og oppmot 6 pluss-grader frem mot klokken 11. Gradvis oppmot 20 pluss-grader i solveggen og gradvis lett overskyet utover formiddagen. Lett dottete overskyet og 10 pluss-grader henimot 17-tiden. 5 pluss-grader klokken 19. Og dunkelt og 3 klokken 21. Mørkt og 4 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.04. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204532979979246

   Både politi-ansatte og alle andre myndighets-representanter og myndighets-instanser må og skal lære seg Menneskerettsloven!

   Blandt annet fordi det er ulovlig og straffbart for enhver offentlig ansatt å forbryte seg mot en menneske-rett. I henhold til blandt annet Straffeloven § 123.

   *

   Rune L. Hansen:
   Both police employees and all other public representatives and public instances must and shall learn the Human Rights Act!

   Among other things because it is illegal and punishable for any public employee to violate a human right. According to among other Norwegian Penal Code § 123.

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.04. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152686762371875

   Av en eller annen grunn, har rettssystemet fått leve uten innblanding fra storsamfunnet.

   Ingen makthavere har stilt de nødvendige kritiske spørsmål, med tanke på hvordan rettssamfunnet egentlig utfører sitt samfunnsoppdrag.
   Det har resultert i at systemet er ute av kontroll. Det er i alle fall min mening.
   Menneskerettene blir kontinuerlig neglisjert, med noen få unntak av landets Høyesterett.
   Hadde det vært opp til meg, ville jeg gjort drastiske endringer i adgangen til advokater mht å prosedere og berike seg i saker som feks omhandler barnefordeling og arv.
   Denne type saker, hvor familiære bånd står på spill, er altfor viktige til at de skal være økonomiske gullgruver for advokater.
   Man kunne løst uenighet rundt disse sakene i langt større grad, ved obligatoriske rettsmøter UTEN advokater til stede.
   Det var som en venn av meg sa, litt satt på spissen selvsagt:
   "Når arveoppgjøret er fordelt, sitter arvingene med 100 kr hver, mens advokaten har tatt 500"

   *

   Julianne Olaisen:
   Men noen ganger i kompliserte arvesaker så er det dessverre tvingende nødvendig med advokat.

   Rune L. Hansen:
   Uten sivil-befolkningens og enkelt-menneskets frie deltagelse og argumentasjon er sivil-befolkningen og enkelt-mennesket umyndiggjort.

   Thor Nyland:
   Burde komme langt med å bruke fornuft.

   Noralf Aunan:
   Dagens direkte skremmende rettslige forhold er faktisk årsaken til mange av de totalt uakseptable forhold i dagens Norge, og det vil bare bli verre og verre, inntil vi får ryddet grundig opp en gang for alle.

   Rune L. Hansen:
   Fornuft og rettferdighet forenkler mangt og meget. Men hvilken interesse har vel en politisk mafia-okkupert offentlig instans av fornuft og rettferdighet? Dessuten er og skal egentlig våre menneske-rettigheter og borgerlige rettigheter være et felles anliggende og en nødvendighet og plikt å opprettholde - men er det motsatte i dagens absurde Norge. Skal det rettes opp må blandt annet enhver ha en reell rett til om ønskelig gratis forsvarer-hjelp - som betales utgifter og standard felles lønn av offentlig myndighet fra felles-verdiene. Og alle saks-omkostninger også dekkes fra felles-verdiene, uten å plage eller plyndre noen som helst med det heller. Og også rettsgebyrer er og skal være forbudt. Uten blandt annet det og at sivil-befolkningens og enkelt-menneskets frie deltagelse og argumentasjon bekreftes i virkelighetens verden er både sivil-befolkningen og enkelt-mennesket umyndiggjort.

   Rune L. Hansen:
   Ps: Dette er selvfølgelig ikke det samme som at enhver slags offentlige avgifter eller gebyrer i samfunnet er og skal være ulovlig og forbudt. F.eks. så er ikke porto-gebyr på post-forsendelser ulovlig. Men er derimot tvungen bomvei-avgift etc. på offentlig vei selvfølgelig ulovlig. Det er viktig å forstå forskjellen!

   Rune L. Hansen:
   Apropo "rettsgebyr" - Straffelovens § 111:
   "Fordrer en offentlig Tjenestemand enten for sig selv eller en anden Tjenestemand eller for det offentlige en ulovlig Skat, Afgift eller Godtgjørelse for Tjenestehandling eller modtager han, hvad der af Vildfarelse tilbydes ham som saaledes skyldigt, straffes han med Fængsel indtil 5 Aar.
   Beholder han det i god Tro oppebaarne efter at være bleven opmerksom paa Feilen, straffes han med Bøder, Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Maaneder."

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, torsdag 09. april 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet og oppmot 6 pluss-grader frem mot klokken 11. Omtrent det samme med omkring 7 pluss-grader utover eftermiddagen. En telefon-samtale med advokaten, Jan Henrik Høines, mellom klokken 12 og 13 i dag. Mørkt med omkring 5 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Elmer Solberg, 09.04. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152687216241875

   Beklagar Marius, men skal eg bli hørt så må eg bruka sida di. Du har jo så mangen følgara : )

   Kjære vener , vit at det kostar å ha kjeltringar tilsatt i offentlig forvaltning. Heile AP`s infiltrerte nettverk i alt av offentleg forvaltning, er som ein "kreftsvulst" å betrakte, Vit at eg veit kva eg snakkar om. No vurderer eg på det sterkaste. Nei det gjer eg ikkje. for eg har bestemt meg for å annmelde Det Norske Arbeiderpartiet , eller Arbeiderpartiet, som det no vist heiter for krenkelsar på mine menneskerettar, Har du noko å tilføre, så kontakt meg. Jo fleire jo bedre. På denne måten kan vi faktisk forby AP`s eksistens. Ville ikkje det vore supert . Eg forbeheld meg retten til fri rettshjelp, og bistandsadvokater over det ganske land, som vil vere med er hjertelig velkomne.

   *

   Birte Løvaas Bødtker:
   ~ heier på deg Elmer Solberg ! ! !

   
---
---

   Elmer Solberg, 09.04. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152687162566875

   Hei Marius : ) Tusen takk for alt du har delt og dermed gjort for mangen av oss vil eg tru : ) Du har fått kopi av nokre epostar eg har sendt ut i samband med nokre saker eg jobbar med. Der påtalemakt fra bunn til nesten topp ha krenka mine menneskerettar samt nav, Barnevern og sikkert fleire.

   Sei meg ein ting. Med tanke på det, er det ikkje AP som har det overordna ansvaret for desse overgrepa, sidan det vitterlig har skjedd i deira styringsperiode ? Kan eg "ta rotta " på AP, og forlange partiet opphørt med bakgrunn i all den elendigheten dei har påført meg , og mangen med meg ? Skal vi rett og slett kan hende forlange å forby deres eksistens i samfunsutviklinga i uskuelig framtid? og kan hende skal vi ansvarligjøre fleire parti? Alle disse overgrep som du og fleire refererer til inklusive mine, har jo sjedd under ledelse av AP i all vesentlighet. Skal vi prøve, så vit at eg er med. Slikt "ormeyngel" skal vi vel ikkje la bestemme over oss skal vi vel ?

   *

   Rune L. Hansen:
   Jeg har allerede politi-anmeldt de og deres grov-kriminelle med-spillere - i en meget grundig flerfoldig politi-anmeldelse, med blandt annet mange tusener vitnesbyrd fra Norges sivil-befolkning. Jo flere som viderefører dette dess bedre!

   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/Politi-anmeldelsene-Index.html
   Politi-anmeldelsene-Index
   HUNWWW.NET

   
---
---

   Ann Tove Buklev, 09.04. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153190944025619

   Endrer loven for å holde mer hemmelig
   http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Endrer-loven-for-a-holde-mer-hemmelig-3335993.html
   Regjeringspartiene vil hemmeligholde byrådets sakslister og saksdokumenter. Forslaget møter massiv protest fra jurister og opposisjonspolitikere.
   BT.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Ulovlige lover er uansett ulovlige - og straffbart.

   Jan Inge Iversen:
   Stikk i strid med folkefornuft og erfaringer gjort av samfunnet...

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.04. 2015 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152688468641875

   25 Quotes From Buddha That Will Change Your Life
   http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/25-quotes-from-buddha-that-will-change-your-life/
   By Steven Bancarz| Between the 6th and 4th century BCE, a man named Siddhārtha Gautama began to turn heads in Eastern India with his profound spiritual wisdom. He was given the name "Buddha", which literally means "The...
   SPIRITSCIENCEANDMETAPHYSICS.COM

   *

   Rune L. Hansen:
   Det har lite med Buddha å gjøre det der. Det er og blir tilsvarende som når Arbeiderpartiet og kompani skal forklare og gjengi kristendommen eller menneske-rettighetene efter hukommelsen. Løgn, falskhet og ugjenkjennelig.

   Somdee Krongchai:
   <3 =  Sathu ___ ^^ ___ : ) <3  Anumo thana. : ) Nemaste. : )

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.03. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151297042546875
   
   Mange tror at besteforeldre ikke har partsrettigheter i barnevernssaker. Det er positivt feil. Besteforeldre og andre nære slektninger har samme partsstatus etter EMK artikkel 8 som hva foreldre har.

   Se hva Menneskerettsdomstolen sier om dette i saken SCOZZARI AND GIUNTA v. ITALIA:

   "221. The Court notes, firstly, that it was common ground that issues relating to the relations between the second applicant and her grandchildren were covered by Article 8 of the Convention. It also points out in that connection that “ 'family life', within the meaning of Article 8 includes at least the ties between near relatives, for instance those between grandparents and grandchildren, since such relatives may play a considerable part in family life. 'Respect' for a family life so understood implies an obligation for the State to act in a manner calculated to allow these ties to develop normally”

   Så besteforeldre kan kreve partsstatus i barnevernssaker under EMK artikkel 8 på lik linje med foreldre.

   *

   Rigmor E. Bjørgvik:
   Takk !!
   March 13, 2013 at 3:44pm · 

   Elisabeth Sørensen:
   Ja, det like med
   March 13, 2013 at 3:50pm · 

   Nina Jåhansen:
   Hjelper himla lite så lenge barnevernet nekter og benekter hvis man ikke har r... Full av penger da, eller en med trynetillegg på vennelista si:( been there seen that, tried that:(
   March 13, 2013 at 3:51pm · 

   Kristian Dirdal:
   Vi som besteforeldre ble godkjente av vår kommune som fosterforeldre,men vårt eldste barnebarn har vi knapt sett på 12 år,og det er det "barnevernet" i nabokommunen og fosterforeldre med jobb i buf-etat og på jakt etter "egne" unger som står bak! Det er ikke av mangel på økonomi eller vandel,for vandelen er plettfri og langt over den som "barnevernerne" kan vise til,men slik er det i norge! Blir du sint på systemet,så er frustrasjonsterskelen lav! Jeg skulle sett den politikeren i norge som hadde fått sitt liv så beskåret og tråkket på uten at frustrasjonen hadde blitt fremtredende! Det kan vi foresten med selvsyn se når Inga Marte blir høylytt og frustrert i diskusjoner! Hvordan hadde det da vært hvis hele hennes fremtid som menneske hadde blitt lagt i grus av noen som fremstod som "eksperter" utad, men som selv kom fra et dysfunksjonellt kråkereir med fyll og usømelig atferd som kjennemerke?
   March 13, 2013 at 4:22pm · 

   Tove Brook:
   Det hjelper så forbanna lite i dette korrupte landet.
   March 13, 2013 at 4:27pm · 

   Trond Are Pedersen:
   Kontakter og status gjelder, går i gjenn fra kommune til kommune! Dette vet jeg, med sikker het. Stått og sett dette meg egne øyne, de folken sjalter og valter med folks gottbefindendet. Og ikke til barns beste, heller! De har fått for mye makt. Det burte ha vert en utenforstående vurdering fra en annen etat som ikke kjenner noe til partene som burte at noe og si. Før de heletatt fikk gjøre noe som helst!
   March 13, 2013 at 5:28pm · 

   Josephine Bayo:
   Hei folkens. Kunne dere vær så snill gi meg nummeret til han Marius vis dere har den? Vi er ikkje venner på Facebook og har lyst å snakke med han. Please help me
   March 13, 2013 at 5:51pm · 

   Jane Kile:
   vi har strevd i retten i 3 mnd, men det var på §4-6, for å klage på den, men så kjørte barnevernet likvel en omsorgsovertakelse i nemda før vi var ferdig behandlet... først i nemda, så i tingrett og så til lagretten hvor de gav oss medhold til ny sak i tingretten, men da kom vi jo for sent dit..... og jeg syns ikke det ser ut til å nytte med rettsvesnet....
   March 14, 2013 at 7:38am · 

   Nina Jåhansen:
   Mye vondt å lese her og ser at det er for få som har slike "Mariuser" rundt seg til at noe særlig kommer til å forandre seg. Også Marius bedriver tydeligvis en utvelgelse av hvilke han hjelper. Jeg er sikkert bare en av mange som han ikke har forsøkt å hjelpe eller så mye som svart til tross for flere henvendelser. så beklager men urettferdighet er det jo uansett så lenge noen får og andre ikke får.
   March 14, 2013 at 8:11am · 

   Nina Mittet:
   Dette er svaret jeg fikk fra BVtj etter anmodning om samvær med mitt kjære barnebarn på 1 år.

   Til Nina Mittet

   Viser til mail sendt til Trine Nergaard den 19. oktober angående samvær med Leah.

   Samværsrett etter omsorgsovertakelse reguleres i bvl. § 4-19

   Barn og foreldre har, hvis ikke annet er bestemt, rett til samvær med hverandre.
   Når det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse, skal fylkesnemnda ta standpunkt til omfanget av samværsretten, men kan også bestemme at det av hensyn til barnet ikke skal være samvær. Fylkesnemnda kan også bestemme at foreldrene ikke skal ha rett til å vite hvor barnet er.
   Andre som har ivaretatt den daglige omsorgen for barnet i foreldrenes sted forut for omsorgsovertakelsen, kan kreve at fylkesnemnda tar stilling til om de skal ha rett til samvær med barnet og hvilket omfang samværsretten skal ha.
   Barnets slektninger, eller andre som barnet har en nær tilknytning til, kan kreve at fylkesnemnda tar stilling til om de skal ha rett til samvær med barnet og samværsrettens omfang når
   a. den ene eller begge foreldrene er døde, eller
   b. fylkesnemnda har bestemt at den ene eller begge foreldrene ikke skal ha rett til samvær med barnet eller at foreldrenes rett til samvær skal være svært begrenset.

   Andre enn barnets foreldre har i utgangspunktet ikke krav på samvær med barnet, men kan tilkjennes samværsrett av fylkesnemnda. Etter ordlyden kan kun en begrenset personkrets tilkjennes slik rett og da kun på visse vilkår, jf. § 4-19 tredje og fjerde ledd. Dersom slikt samvær vurderes å være til barnets beste, kan samvær også avtales med barneverntjenesten.

   Barneverntenesten vurderer at det har vært lite kontakt mellom barnet og barnets mormor. Vi vurderer derfor at det er til barnets beste å ikke ha samvær med sin mormor.

   Med venleg helsing

   Gerd Elin Marx
   Barmevernleiar
   Familiens Hus i Øygarden kommune

   Telefon: 56382043 Mobil: 99216093
   E-post germar@oygarden.kommune.no Heimeside: www.oygarden.kommune.no

   ______________________________________________________________________
   This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
   For more information please visit http://www.symanteccloud.com
   ______________________________________________________________________
 
   Øygarden
   Kort beskrivelse av kommunen og nettstedets funksjon
   OYGARDEN.KOMMUNE.NO|BY ØYGARDEN KOMMUNE
   November 4, 2013 at 6:25pm · 

   Lisbeth Aune:
   Så tragisk!! Kan bare si at dere alle har min fulle medlidenhet; det skulle vært straffbart å behandle mennesker på denne måten!!!!
   November 4, 2013 at 6:35pm · 

   Nina Mittet:
   Ja det er rart at BV er i sin fulle rett til å ta slike lettvinte avgjørelser!!
   November 4, 2013 at 6:49pm · 

   Lisbeth Aune:
   Skulle vært straffbart: loven er da lik for alle?? Tydeligvis ikke det, nei!!!
   November 4, 2013 at 6:52pm · 

   Nina Mittet:
   BV har for mye makt!
   November 4, 2013 at 7:02pm · 

   Line Sandbæk Hansen:
   Får ikke vært til barnets beste å ikke få ha kontakt med besteforeldre sine,noe så sinnsykt å skrive. De tenker jo ikke på barnets beste når de både tar bort foreldre, besteforeldre og resten av slekten, de er pokker i meg ikke riktig kloke altså. Dette er til barnets værste, dette er å straffe ett barn med å rive bort alt den er trygg på og glad i! Er det det de driver med, straffer barna, de uskyldige barna??? De barna som blir rivd vekk fra alt, blir værre straffet en foreldrene for foreldre sitter igjen med hele slekten sin rundt seg, det gjør ikke barna takket være bv. Dette er tortur de driver med på barn. De må miste alle de er glad i, ikke bare foreldrene sine. Helt sykt, helt sykt
   Today · 

   Line Sandbæk Hansen:
   Hva har barnet gjort galt for å bli straffet og torturert på denne måten?

   Line Sandbæk Hansen:
   De lager disse barna til å bli følelsesmessige vrak med å rive bort hele dems trygge plattform i livet dems!!!Jeg skammer meg over å være norsk og bo i dette landet som piner barna på denne måten!

   Rune L. Hansen:
   Det er på kryss og tvers ulovlig og straffbart for offentlig forvaltning (og også for andre) å bortføre barn og foreldre fra hverandre! Dette fremgår mangfoldig og utvetydig ikke bare av ordene over her som Marius Reikerås gjengir, men både av hele Menneskerettsloven og alt av inter-nasjonale menneskeretts-konvensjoner og av Straffeloven (og også Norges Grunnlov)! Det eneste unntak er efter det universelle prinsippet for nødverge - hvilket blandt annet betyr for en kortest mulig tid og til noe bedre og med aktivt arbeide for gjenopprettelse igangsatt. Og kun i helt frivillige tilfeller eller i helt nødvendige kriminelle tilfeller. Tilsvarende både EMK og menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD / ECHR) og Straffeloven sin menneskeretts-forståelse.
   Altså bare lovlig nødverge, skånsomt, for en kortest mulig tid med snarlig gjenopprettelse som formål og konsekvens kan rettferdiggjøre bortførelse av et barn fra sin far eller mor.

   Dette er bare et av Barnekonvensjonens mange total-forbud mot bortførelse av barn - Barnekonvensjonens Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   F.eks. også denne - Barnekonvensjonen Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Natasha Viktoria Edvardsen:
   Bv har ingen problemer med å stenge ute den biologiske familien med begrunnelse i med at barna får reaksjoner når de har samvær og kontakt med biologisk familie. Men det er både forståelig og naturlig at de får reaksjoner. For de gleder seg til å treffe mor og far, mens de samtidig gruer seg til å reise tilbake i fosterhjem. Bv setter ikke inn tiltak for å hjelpe barna til å takle de. Så det ender med at barna selv til slutt ikke vil eller orker fordi det blir så mye følelser som de ikke har lært å takle. Men bv er ikke intrisert i barnets beste, bare å straffe foreldre og biologisk familie, men de klarer ikke å se at de faktisk skader de små mere ved å kutte kontakten <3 <3

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 37 p1 og2:
   "Partene skal sikre at:
   a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Verken dødsstraff eller livsvarig fengsel uten mulighet til løslatelse skal idømmes for lovovertredelser begått av personer under 18 år,
   b) intet barn ulovlig eller vilkårlig berøves sin frihet. Pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom".

   Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 7:
   "Ingen må utsettes for tortur eller for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, fredag 10. april 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig og grålig overskyet og oppmot 7 pluss-grader utover formiddagen frem mot klokken 10.30. Med et vind-drag og opp mot 8 pluss-grader frem mot klokken 12.30. Dus sol og mere blålig himmel og 10 pluss-grader utover eftermiddagen frem mot klokken 14. Jeg ble i kveld gjort oppmerksom på at naustet vi har ved Ålfjorden er blåst vekk, antagligvis 10. januar 2015. Røsket opp av storm-floen, til et sammenfall et stykke inn på land, efter hva jeg ble fortalt. Mørkt og omkring 4 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 09.04. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151297042546875

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 37 p1 og2:
   "Partene skal sikre at:
   a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Verken dødsstraff eller livsvarig fengsel uten mulighet til løslatelse skal idømmes for lovovertredelser begått av personer under 18 år,  
   b) intet barn ulovlig eller vilkårlig berøves sin frihet. Pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom".

   Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 7:
   "Ingen må utsettes for tortur eller for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Helge Åforetleven:
   Rettigheter i barnevernsaker spiller ingen rolle. Det har Solveig Horne selv konstatert for et par år siden uten at det har ført til forandringer.

   Rune L. Hansen:
   Norske såkalte barnevernsaker handler om det fullstendig motsatte av barnevern. Mildt sagt.

   Inger Helander:
   Bv i Norge handler kun om seg sjøl !opparbeide syselsetning osv

   Rune L. Hansen:
   Nei, det handler også om at det for mange både i og utenfor den offentlige forvaltningen er et nyttig og praktisk redskap for effektivt å kunne kvitte seg med med-mennesker. Og for å tjene på med-mennesker eller seg selv. Makt, penger, karriære, etc. Og som en politisk og sosial eller anti-juridisk ideologi eller uvitenhet, misunnelse, hovmod, etc. Eller som et kastevesen, diskriminering, nepotisme, impunity, etc. Og også om ikke å ville besinne seg, ikke å ville innrømme å ha begått eller ønske å begå forbrytelser, etc. Og om politisk oppnådde fordeler, etc.
   Ganske meget så mye forskjellig egentlig. Men i det heletatt ikke om barnevern eller menneskevern! Mildt sagt.

   Hege Hommerstad:
   Det der hjelper jo ikke. Har prøvd.

   Rune L. Hansen:
   Det hjelper ikke i et land hvor til og med dommerne og politikerne insisterer på å være grov-kriminelle. Og beskytter og verner hverandre for ikke å bli straffe-forfulgt. Menneske-rettighetene og annen lovlig lov og rett er på det nærmeste forbudt i dagens Norge!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.03. 2015 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1001711659851784/

   "Ingen går i fakkeltog for unge menn
   Når skal gutteforeldre våkne opp og protestere?"

   "25 prosent av alle menn er barnløse ved 40-årsalder, og 40 prosent av norske fedre bor ikke sammen med sine barn. Altfor mange gutter vokser opp i familier uten nære og positive maskuline voksenmodeller. (...)

   13.000 barn er ofre for mors sabotasje av barnets samvær med far (7 prosent). Dette representerer et alvorlig overgrep mot barna, og psykisk vold mot fedrene. Men får ingen negative konsekvenser ettersom myndighetene ikke påtaler eller straffer mødres brudd på samværsretten, «av hensyn til barnets beste».

   Kanskje ligger noe av årsaken i kjønnsubalansen i dagens likestillingsapparat. De har ansvar for forvaltning, tilsyn og kontroll av likestillingsloven og likestillingssaker. Ubalansen (75- 90 prosent) finner man igjen blant forskere og ansatte ved de 5 norske vitenskapelige kompetansesentrene for kjønn og likestilling. Dette er muligens også noe av grunnen til at likestillingsloven er en lov som diskriminerer menn, jf. lovens kvinnepresumsjon i formålsparagrafen; § 1: «Loven skal først og fremst fremme kvinners stilling». (...) Her ser man med all tydelighet at deler av feminismen har utviklet seg fra et likestillingsprosjekt til et maktprosjekt. Siden 70 tallet har det vært politisk korrekt å devaluere menn og idealisere kvinner, neppe gunstig for noen av partene. (...) I perioden 1992- 2012 tok 1455 unge, norske menn mellom 20 og 29 år sitt eget liv. Blant de ensomme og venneløse, er flesteparten eldre, enslige menn. (...)

   Vold mot kvinner er mye omtalt. Unge menn er langt mer utsatt for blind vold enn kvinner, men det er neppe noen som går i fakkeltog for deres skyld av den grunn. Lite kjent er det også at menn hyppig er utsatt for vold i nære forhold. Hanne Sogn og Ole Kristian Hjemdal i Nasjonalt kunnskapssenter for menn fant at 6 prosent av mennene var blitt fysisk angrepet av sin partner siste halvår, mens 4 prosent av kvinner hadde opplevd det samme i unge menneskers parforhold. Andelen kvinner som rapporterte om egen psykologisk aggresjon rettet mot partner i løpet av de siste 12 månedene var 44 prosent, mens det samme gjaldt 27,2 prosent av menn. 10 prosent kvinner og 2 prosent menn opplever alvorlig fysisk vold, men blant studenter svarte faktisk 6 prosent av kvinnene og bare 2 prosent av mennene at de hadde utøvd slik vold mot partner. En norsk forskningsrapport viser også at kvinner utøver hyppigere vold mot barn enn menn, og at de også like hyppig utøver grov vold." (,,,)

   Hvordan er gutter blitt tapere i den norske skolen? Det kan virke som ingen tar tak i det faktum at det skolen tilbyr gutter tydeligvis ikke fungerer for dem. Karakterforskjellen mellom gutter og jenter er alarmerende allerede i ungdomsskolen. Skolesystemet er preget av feminisering. Kvinnelige lærere identifiserer seg lettere med jenter. Gutters atferd blir lett definert som negativ og uønsket slik at de allerede tidlig opplever negativt samspill med skolen. Under 2/3 av guttene fullfører videregående på normert tid.

   I gjennomsnitt utgjør menn bare ca. 10 prosent av personellet i barnehager, og ca. 20 prosent i barneskoler. Hvorfor tar man ikke i bruk kvoteringsredskapet i lærerutdanningen eller i lege- og psykologutdanningen der man for tiden finner 75- 90 prosent kvinner? Kvotering anvendes fremdeles i stor utstrekning for kvinner i høyere utdanning selv om 66 prosent av studentene ved UiO er kvinner, bare 34 prosent menn!

   Man må spørre seg: Er gutter plutselig blitt så mye dummere de siste tiår? Er det tilfredsstillende å forklare problemet med at de er late og uengasjerte? Om skjevfordelingen var omvendt, ville man ha godtatt dette i et moderne Norge? Når skal gutteforeldre våkne opp og protestere?"

   http://www.dagbladet.no/2015/04/10/kultur/meninger/kronikk/debatt/likestilling/38612117/
   Ingen går i fakkeltog for unge menn
   Når skal gutteforeldre våkne opp og protestere?
   DAGBLADET.NO

   *

   
---
---

   Jane Kile, 10.04. 2015 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1573470976260772/

   Marianne Skoge la til denne kommentaren:

   Marianne Skoge:
   " Grundig artikkel som viser skadevirkninger barn kan bli påført.
   Jeg mener likevel at barns mentale helse oftest, skades når barna blir skilt fra sine foreldre. Så lenge barna føler seg trygge hos sine foreldre, så kan de godt takle både fengsel og psykiatriske avdelinger (åpne psykiatriske avdelinger).
   Å plassere barn alene uten foreldre i tvungen fosterhjem uten foreldre, kan mer oppleves som fengsel for barna og bli langt mer skadelig.
   Barna blir i mange fosterhjem, isolert i lange perioder opp mot måneder. De blir fratatt sine klær og leker. De blir mange steder gitt kallenavn. F eks blir William byttet ut med Will og Madelene med Madde. Barna blir nektet å se sine foreldre, søsken, husdyr, venner, barnehage og skole.
   De blir fratatt kommunikasjonsmidler som mobiler, iphoner, Androider, pc'er og annet. De blir nektet å låne andres telefoner. Dette ved at noen fosterforeldre informerer foreldre og lærere til de klassevenner fosterbarna får på ny skole om at barnas foreldre er så skadelig for barnas utvikling at barna ikke må få snakke med dem.
   Så lenge barna opplever at de er elsket av sine foreldre, vil barna samme hvor de er, ha det best der de får være i lag med foreldrene. Blir barna bortført fra sine foreldre som de har en trygg og kjærlig relasjon til, så blir barna mentalt skadet. Dette konkluderer forskningsresultat med. Videre konkluderer barnevernet med dette. Dette da barnevernet på sin tabell over risikoforeldre, har barnevernsbarn som risiko foreldre."

   Samme år som Norge i Europarådet stemte for å forby internering av barn, internerte Norge 330 barn
   http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Samme-ar-som-Norge-i-Europaradet-stemte-for-a-forby-internering-av-barn_-internerte-Norge-330-barn--7971181.html
   Er det greit å internere barn for foreldrenes synder?
   AFTENPOSTEN.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Selv svært kortvarig frihetsberøvelse kan påvirke barns kognitive og emosjonelle utvikling, fastslår FNs spesialrapportør mot tortur, Juan E. Méndez. I rapporten som ble presentert 5. mars i år, viser spesialrapportøren til at barn har økt risiko for depresjon og angst, og for å utvikle symptomer på posttraumatisk stresslidelse som følge av frihetsberøvelse. En rekke studier har vist at selv om de fysiske forholdene bedres, reduseres ikke skadevirkningene på barns helse og utvikling.

   Et menneskerettsbrudd
   Spesialrapportøren peker på et grunnleggende prinsipp, tidligere slått fast av FNs barnekomité og Europarådets parlamentarikerkomité: Det er aldri til barnets beste å bli internert på grunn av deres eller foreldrenes immigrasjonsstatus. Méndez uttaler også at frihetsberøvelse av barn aldri er nødvendig og forholdsmessig, og at det kan utgjøre grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling.
   Han mener med andre ord at frihetsberøvelse av barn i utlendingssaker er et menneskerettsbrudd og viser i den forbindelse både til FNs torturkonvensjon og FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter (...)

   I praksis frihetsberøves barn i stort omfang i Norge.

   I en fersk rapport, «Frihet først», fra Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) presenteres nye tall fra Politiets utlendingsenhet som viser at Norge i 2014 internerte barn i 330 tilfeller.

    Dette var ca. 100 flere barn enn i 2013 og en økning på 44 prosent – samme år som Norge i Europarådet stemte for å forby internering av barn! Det norske myndigheter sier ute, gjenspeiles altså ikke i hva de faktisk gjør hjemme.

   I strid med Grunnloven
   Enda mer bekymringsverdig er det at dagens lovverk er i strid med Grunnloven, Den europeiske menneskerettskonvensjon og FNs barnekonvensjonen. Hovedproblemet er at internering av barn og barnefamilier ikke direkte er regulert i utlendingsloven.

   I stedet viser loven til utvalgte paragrafer i straffeprosessloven, og gir disse anvendelse «så langt de passer». Men når barn gis styrkede rettigheter i straffeprosessloven, ser vi i praksis at reglene ikke anses å passe i utlendingssaker.

   Hvis generelle regler for frihetsberøvelse av barn ikke skal komme utenlandske barn til gode, må Stortinget vedta dette i lovs form.

   Det følger av lovskravet og grunnleggende rettsstatsprinsipper. I praksis reguleres dette isteden i dag gjennom interne retningslinjer gitt av politiet og kjennelser fra Oslo tingrett.

   Følger foreldrene til Trandum
   Stikk i strid med anbefalingen fra FNs spesialrapportør mot tortur, FNs barnekomité og Europarådets parlamentarikerkomité anses det av norsk politi og i norske domstoler å være til «barnets beste» å følge med foreldrene inn på Trandum, i det som i praksis er et fengsel. (...)

   Samlet sett er regelverket så uoversiktlig og rett ut sagt vilkårlig at det ikke tilfredsstiller kravene i grunnloven og menneskerettighetene.

   Statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) uttalte i forbindelse med publiseringen av NOAS-rapporten at departementet «er i ferd med å se på» om det skal gjøres endringer i regelverket for internering av barn. I 2012 mottok departementet en utredning skrevet av Erling Johannes Husabø og Annika Elisabeth Suominen ved Universitetet i Bergen. Utredningen peker på mye av det som nå igjen påpekes i NOAS-rapporten, og presenterer forslag til endringer.

   At dagens regelverk ikke er tilfredsstillende, har altså vært kjent for departementet i flere år. (...)

   Frihetsberøvelse av barn skal etter barnekonvensjonen bare benyttes som siste utvei og for et kortest mulig tidsrom.

   Disse forpliktelsene må følges opp i praksis."

   
---
---

   Hege Dahl, 10.04. 2015:
   https://www.facebook.com/hege.dahl1/posts/966866906659321

   Legger ut en anonymisert post fra ei side for barnevernsofre (familier, unge personer):

   "det er HELT utrolig at vi som bor i verdens tryggeste land skal få å oppleve og miste våres egne barn, alle snakker jo om at norge er verdens tryggeste land, men er det virkelig det? jeg føler at dette landet svikter oss på det groveste.. ingenting er verre enn å miste sitt eget barn.. SKJERP DERE NORGE.. — følte seg forbanna".

   *

   Richard Evensen:
   Hele den Norske stat er nok kun et forsknings-prosjekt, uten at Norge er istand til å se det.Alt skal inn i det som har med"Sykdommer" å gjøre, det er Helse system som bygget opp slik. Alltid en årsak til en hendelse, som skaper en ny hendelse og slik forsetter det. Må stoppe når en ser at noe utvikler seg mot noe som en ikke ønsker, finne et løsningsforslag. Så vil det endre seg, slik at det ikke forsetter og blir verre og verre, i retning av det uønskede.

   Steinar Hansen:
   Et system ute av kontroll!!!!

   Richard Evensen:
   Lokale myndigheter har personer som gjør grove ting mot innbyggerne og handlinger som fører til en skade på personer privat og hele samfunnet lider. Ettervirkningene ser vi i omgivelsene og de er langvarige. Samfunnet skylder på familier og foreldre, ingen offentlige etater blir tatt med i betraktningen og de kaller det for Helhetlig vurdering.

   
---
---

   Hege Dahl, 10.04. 2015:
   https://www.facebook.com/hege.dahl1/posts/966672256678786

   Sak fra 2013. "... Segelstad tror denne saken vil skape presedens". Jeg tror det kommer mange slike, og liknende saker.

   Jeg er (som noen av dere vet) opptatt av at vi også får hjem de barna som kan, bør og vil det. Nå. Da må det for eksempel opprettes en egen intensiv adhoc (for anledningen) krisedomstol, hvor alle saker kommer opp (igjen). Omsorgsovertakelsens konsekvenser for barn er en rekke alvorlige, livsødeleggende psykiske lidelser. Foreldrene og alle slektninger/venner holdes unna barna, og får ikke støtte dem gjennom krisen de lever i hver dag. Tvert imot blir skylda lagt på dem, og barna utsatt for hjernevasking. Dette vil ikke folk i verken Norge eller utland fortsette la skje. Enten må lovene følges, eller så mister vi respekten for den. Det er ikke bra for et demokratisk samfunn. I dag er det nesten umulig å få tilbakeført et barn ved hjelp av demokratiske midler og kanaler. Mange har snart ikke mer å tape; de har tapt mulighet for å anke innenfor domstolen, og har bare de årlige rundene i Fylkesnemnda igjen. De har kanskje allerede et samvær skåret inn til beinet (for eksempel to ganger i året, eller fire), eller de har mistet samvær for ett barn og beholdt noe for et annet.Kanskje mistet all kontakt.(I tillegg ti all ære, jobb, økonomi, vennekrets, livslyst, helse etc). Kanskje har de ikke andre "hjemmeboende barn" som kan hentes. Kanskje er de ikke utlendinger, som ville blitt pælmet ut på timen. Da kan veien til nærmeste skuter være kort.

   Taus om millionsøksmål
   http://www.ostlendingen.no/ringsaker-blad/taus-om-millionsoksmal-1.8094672
   Ordfører Anita Ihle Steen, Ap, og Ringsaker kommune er tause som graven om et erstatningssøksmål fra et barnevernsbarn.
   OSTLENDINGEN.NO

   *

   Helge Åforetleven:
   Se da ! Hun har tydeligvis hørt om Pinocchio : )

   Helge Åforetleven:
   ostlendingen.no tok et bilde 3 minutter etter, men det kom ikke i avisa for det var ikke plass til nesa : )

   
---
---

   Hege Dahl, 08.04. 2015:
   https://www.facebook.com/hege.dahl1/posts/965847380094607

   Det er så mye tragedie i dette systemet, at jeg skjønner dere som holder avstand. Å måtte holde avstand til sitt eget barn, og samarbeide om umenneskelige krav slik at ikke alt samvær opphører, sånn er det mange som . det.

   Det er mange psykopatiske barnevernsfolk, jurister, og psykologer som virkelig tror de gjør det beste for barn. At de ikke gjør det, men ødelegger dem så åpenbart, er selvsagt beviset for at de tar helt feil. Gleder meg til de sitter bak lås og slå.

   Ord fra en mamma - på sår avstand
   http://www.dagbladet.no/2015/04/08/kultur/meninger/debatt/kronikk/barnevernet/38578416/
   Det er veldig vanskelig å bearbeide en sorg som ikke blir forstått. Ekstra vanskelig blir det når jeg føler at alle ser ned på meg.
   DAGBLADET.NO

   *

   Jane Kile:
   Jeg må først og fremst takke deg som har skrevet dette innlegget, fordi jeg kjenner meg så utrolig godt igjen. Jeg hadde den samme opplevelsen i 1991, og den gangen var det ingen andre der ute, så jeg gikk med denne skammen for meg selv.

   Heldigvis fikk jeg en saksbehandler i barnevernet den gangen som kunne se meg som den jeg var og som jobbet for tilbakeføring av mitt barn, men vedkommende ble motarbeidet og sluttet. Hun vitnet derimot da vi kom til tingretten, så mitt barn fikk lov å komme hjem.

   Men det gjorde noe med oss begge to.

   Det å oppleve meg selv som en mor som satte mine egne behov til side for mitt barns behov for så å bli beskrevet som det motsatte basert på et par korte observasjoner var veldig vanskelig, og det å bli stemplet som "umulig å samarbeide med" fordi jeg stilte spørsmål eller forlangte at mitt barn skulle ha nye og ikke brukte sko og klær var veldig vanskelig både for meg og mitt barn.

   Det å oppleve at barnet plutselig står på døra og ber på sine knær om at jeg skulle ta det med og flykte for så å måtte ringe og si at h*n er her.

   Det å få vite at nå ble h*n funnet her og funnet der, og den frykten for hvor h*n skulle flykte neste gang.

   Jeg fikk jo høre at h*n trivdes så godt og ikke ville hjem, og jeg trodde på dette, og h*n fikk vite at mammaen din synes det er så greit at du bor her og ønsker ikke at du skal komme hjem.

   Hva gjorde det med mitt barn? Jo. H*n trodde at jeg ikke ønsket at h*n skulle bo hjemme, og jeg skulle jo være "flink" og vise barnet mitt at jeg har det bra slik at h*n ikke skulle få skyldfølelse for å velge fosterhjemmet framfor meg, for jeg var jo opptatt av mitt barns beste.

   Så hvorfor en slik demonisering av foreldre? Hvorfor kommer ikke foreldres gode egenskaper frem? Alt man sier og gjør blir formulert i rapporter som negativt, og om man ikke klarer å la dette prelle av seg, så blir man knust.

   Og samvær med tilsyn og etterfølgende rapporter hvor alt man gjør eller ikke gjør beskrives med en negativ klang er med på å knuse en person.

   Som annerledes foreldre ser man jo også sine barns lidelser de få gangene i året man får treffe dem, men man kommer til kort om man prøver å si fra om sine bekymringer.

   Som leder av foreningen Fokus På Barnevernet møter jeg mange, både foreldre og tidligere "barnevernsbarn", og vi ser også at disse solskinnshistoriene som serveres i media om barn som opplever at de har blitt "reddet" ikke er annet enn propaganda for å skjule virkeligheten.

   Det går bra med 3 av 10 av disse barna, og det er denne gruppen som er i f.eks forandringsfabrikken, men for de 7 andre, så er dessverre ikke livet så enkelt, og du finner igjen mange av dem i rus- eller kriminelle miljøer, så jeg vil hevde at barnevernet har bidratt til å ødelegge flere liv enn de har hjulpet. For de som ikke har fått hjelp er så traumatisert at de bruker mange år på å bearbeide en adskillelse.

   Hege Dahl:
   Takk, Jane!

   Elisabeth Hjelseth:
   Jeg har ikke opplevd slik, men dette høres fælt ut

   Jane Kile:
   Det verste er at det alltid er så mange som mener at det "må jo være en grunn2, så hva er grunnen? Et sammensurium av synsinger basert på små glimt inn i hverdagen til folk?

   Elisabeth Hjelseth:
   Mens de som driver m omsorgssvikt tar de ik

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.04. 2015 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152689906381875

   Alle partier stemte ja til ny skilsmisse-pakke — Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration...
   http://sm.dk/nyheder/2015/alle-partier-stemte-ja-til-ny-skilsmisse-pakke
   Det skal ikke længere være muligt for en far eller mor at skubbe den anden forælder ud af et barns liv ved hjælp af chikane efter et samlivsbrud. Det vedtog et enigt Folketing i dag.
   SM.DK

   *

   Noralf Aunan:
   De rettslige forholdene i slike saker her i landet og i Dk er tydeligvis meget like, så en tilsvarende lov burde egentlig vært laget for lenge siden. Det må derfor være meget viktig å kreve et tilsvarende lovopplegg i det "perfekte" Norge også.

   Rune L. Hansen:
   Slike lov-bestemmelser finnes i en overflod fra før, Noralf Aunan.
   Blandt annet f.eks.:
   Menneskerettserklæringen Art 16 p1:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."
   Menneskerettserklæringen Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Lena Haukland:
   Det hadde vært fint om Lovverket ble praktisert og Menneskerettigheter tatt på Alvor i dette Landet..Hjelper ikke å ha det om det ikke praktiseres😬

   Rune L. Hansen:
   De av oss som forventet at lovverket og menneske-rettighetene ble tatt på alvor, ble mildt sagt meget meget skuffet, forskrekket og ødelagt. Det er knapt rester igjen av lovlighet, menneskelighet og anstendighet i det norske såkalte rettsvesenet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.04. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152689881636875

   Et skrik fra en Rettsløs mamma

   Det er 9. April 2015. Jeg sitter med kaffekoppen på kjøkkenbordet å skriver dette, i håp om at noen kan hjelpe meg med å få fram i lyset hvor store systemsvikt det er i velstands Norge.
   Jeg er en Mamma, en velfungerende mamma på 38 år som i alle år har vært yrkesaktiv, og 100 % mamma til to jenter på 17, og 14 år. 
   Nå er jeg sykemeldt, jeg er sliten av å ha kriget mot det offentlige systemet i over tre år.
   Det tar på, men jeg er oppreist, og jeg gir meg aldri!
   Jeg er ikke alene om å krige mot systemer, jeg har møtt mange mennesker på min vei i disse 3 årene som har samme historie som meg. Nemlig å være Rettsløs!
   Jeg har fått lov å være mamma i 14 år til hver av jentene mine, før min eksmann bortførte de.
   21.februar 2012 tok min eksmann vårt eldste barn: Jeg fikk ikke ha kontakt med henne i begynnelsen, og sakte men sikkert gjorde han meg fremmed for barnet mitt. Han har nå vendt henne helt imot meg, og jeg har ikke hatt kontakt med henne på nesten to år.
   18. februar 2015 tok han vårt yngste barn, og prosessen med å fremmedgjøre meg er i gang.
   Jeg har nesten ikke kontakt med henne.
   De begge var akkurat fylt 14 år da han tok de.
   Det offentlige system:
   Barnevern tjenesten har vært koblet inn i disse 3 årene. Og med deres hjelp og støtte kan min eksmann fortsette sin manipulasjon av barna. Han er flink og godt dreven til det.
   Og med mål om å knekke meg både økonomisk, og ta fra meg det kjæreste jeg har!
   Jo mer jeg sender klager til fylkesmann, jo mer får barnevern tjenesten imot meg. Det er funnet fler lovbrudd på barnevern tjenesten her i kommunen etter tilsyn fra fylkesmann, og brudd på FN`s barnekonvensjon, men konsekvensene er fraværende, så jeg undres hvorfor det da er klagerett, men ingen påleggsrett?
   Jeg har sendt henvendelser til alt som har med barn å gjøre i dette landet, men det er ingen som kan hjelpe.
   Jeg har klage inne på sakkyndig psykolog som den ene instansen svarer at en annen skal ta seg av, og omvendt. Undres på hvor er rettsikkerheten til mennesket er?
   Hva er en mamma verdt?
   Jeg har mapper i flertall som forteller løgner på løgner om meg. Og lydopptak fra møter med barnevern tjenesten som er så graverende og krenkende. Det handler ikke lenger om barna, men om å sverte meg.
   Jeg har dokumenter hvor min eksmann forfalsker samværsavtale, anklager meg for grov omsorgs svikt, for å skaffe seg NAV stønader. Dokumenter som han putter inn og skriver litt selv, for å manipulere de som måtte lese dette. Han får dette igjennom, for det er ingen som stiller spørsmålstegn ved dette.
   Hvor er rettferdigheten og likeverdien for mennesket?
   Jeg har ikke fri rettshjelp som mamma, og jeg har brukt mye tid og ressurser på dette, fordi at det er det kjæreste jeg har!
Og det gjør meg så frustrert når jeg leser om brukt av så mye statlige midler på ett menneske som er en trussel for landet vårt, og hvor da menneskerettighetene er så viktig å ivareta.
   Hva med mine og mine barns menneskerettigheter?
   Det foreligger per dags dato ingen dokumenter som tilsier at jeg ikke har den daglige omsorg for jentene mine, men de er ikke hos meg.
   Og med god hjelp av det offentlige system utsettes mine barn for omsorgs svikt!
   Takk for at du tok deg tid til å lese dette!
   Hilsen,
   xxxxx

   *

   Kjell Gjerde:
   Ja denne kan jeg som pappa også signere som høyst troverdig.. Hva gjør så de ansvarlige i byråkratiet og på tinget med slik urett..?

   Birte Løvaas Bødtker:
   Grusomt... En mors verste mareritt. Hadde jeg bare kunne hjulpet med noe, hva som helst <3 <3 <3

   Vegard Tilrem:
   http://sm.dk/nyheder/2015/alle-partier-stemte-ja-til-ny-skilsmisse-pakke?hc_location=ufi
   Alle partier stemte ja til ny skilsmisse-pakke — Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration...
   Det skal ikke længere være muligt for en far eller mor at skubbe den anden forælder ud af et barns liv ved hjælp af chikane efter et samlivsbrud. Det vedtog et enigt Folketing i dag.
   SM.DK

   Mona Kågen:
   Forferdelig hva enkelte må gjennomgå.. : (

   Elin Alvestad:
   Stakkars mamma..

   Anne Marit Myhre:
   Noe så grusomt . Noe må gjøres med denne galskapen . Lykke til .

   Per Akerø:
   Mye av det samme enkelte menn utsettes for etter brudd. Systemet en mor støtter seg til er svært sammenlignbart med barnevernet..

   Erik Østby:
   Måtte selv kjempe mot dette systemet i 5 år.
   Dette kostet mer enn de fleste kan forstå.

   Kjell Gjerde:
   Tror vi må begynne å se på slike utfordringer som kjønnsuavhengige, når det egentlig er systemsvikt..

   Arntzen Loren:
   Jeg har det på akkurat samme måte. Fratatt 3 barn av xmannen. Du ss akkurat hvordan jeg føler det. Jeg vant i retten, men har ikke fått sett barna på 9 mnd. Er knust. Skulle ønske noen ville hjelpe meg før jeg tsr et feilt valg.

   Rune L. Hansen:
   Dagens Norge er en suppedass av offentlig mafia-virksomhet.

   Linda Marie Ødegård Frøland:
   Utrolig vond lesing. Kjenner meg dessverre så altfor godt igjen...

   Mette Karin Heggøy:
   <3

   Marianne Ødegaard Harestad:
   <3

   Ronald Basso:
   Denne galskapen og maktmisbruket fra barnevernet må stanses.

   Aina Holdahl:
   Er i helt identisk situasjon. Og kampen har vart i altfor mange år. Hilsen en rettsløs mamma

   Line Sandbæk Hansen:
   Men hjelper det å sitte å skrive inne på disse sidene? Tror det må handles mer enn å skrive. Dere som opplever dette må høres og syns! Dere må mobilisere dere og vise att nok er nok.

   Line Sandbæk Hansen:
   Hva med å få til ett treff en helg, hvor familier og pårørende møtes og planlegger hvordan man skal nå frem til regjeringen, ingenting har funket til nå og det blir jo bare værre og værre for hver dag

   June Olsen:
   Det er ekstremt tappende å være i en slik krig Line Sandbæk Hansen. Og systemet er veldig beskyttende ovenfor hverandre. Det er ingen kvalitets sikring i slike saker, og dermed blir ord så sterke. Det tar år før man oppdager hva som har hendt, og man forventer at systemet er rettferdig, men dessverre så er det ofte for sent, og kreftene oppbrukt i forrvirringens tåke . Når man da har ett håp om at barna skal vernes, så oppleves det at etatene gjør alt som kan gjøres for å skule egne feil og lovbrudd..

   Aina Holdahl:
   I 5 år har jeg jobbet en inherdig kamp mot systemet. Det har resultert til 14 saksbehandlere, tingrett, fylkesnemnda, fylkesmannen, fylkeslege, lovbrudd, institusjon, fosterhjem, journalister, anmeldelse på en fordervet saksbehandler, økonomisk ruin... Og ikke minst sorg over et mistet barn og ett grusomt system. Og enda ser jeg ikke barnet mitt.... Jeg sitter ikke å klager inne på sidene. Jeg kjemper hardt for det kjæreste jeg har. Men når en manipulerende far får lov å herje vilt i systemet, så blir man totalt hjelpeløs.

   Gunn Margit Olsen:
   En litem bønn. Gå inn på Erna statsmimister son side. Jeg har delt.den der.

   Line Sandbæk Hansen:
   Da håper jeg alle når frem med ordene som blir skrivd rundt omkring, det må jo endres en gang og jeg håper det skjer fort nå.

   Kenneth Alexander Karlsen:
   <3 stakkars dæ <3

   Anne Kristin Sundet:
   For jævlig
: ( <3

   Aina Holdahl:
   Så hvis noen kjenner en politiker eller en journalist som vil skrive og ønsker å høre på meg, så er jeg gladelig med... jeg kan dokumentere stor svikt, ødeleggelse av barn og overtramp mot foreldre

   Monica Strømsheim:
   Grusomt... <3

   Dina Røkke Hanger:
   <3 

   Jenny Sørensen:
   Er i en helt identisk situasjon jeg og. Hilsen en rettsløs mamma😕

   Vedic Seiersson:
   Ja der er det mangen menn som har det helt likt , som meg selv fek. Sønnen min har jeg ikke sett på 12 år , og datter min gikk det 18 år før jeg fikk sett henne og har nå god kontakt .

   Evy Gjeverth:
   Det er som en blir helt oppgitt... finnes ingen rettsikkerhet i Norge... tusenvis av mennesker er trakket ned av systemet. Stakkers mamma.. Overgrep mot enkelt personer fra fra Bv. skjer hver dag. Noe må gjøres. Folk flest er så opplyst om hva som skjer... at tiden er overmoden for handling. Sender mine varmeste tanker til mammaen her... hun har det tøft.

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.04. 2015:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152691303266875&set=a.10150975888001875.406119.733576874&type=1

   Ja, ingenting forundrer lengre.
   Her er det til og med en medisinsk diagnose, å være et barn under det offentliges omsorg.

   Nothing surprises me anymore.
   Being a child under public custody, is considered to be a medical diagnosis.

   11113579_10152691303266875_4635099318940868407_n.jpg

   A user's photo.

   *

   Vegard Tilrem:
   Ja, de strør jo om seg med medisinske diagnoser (selv om de ikke har medisinsk embedseksamen, eller lov til å gjøre det). ..

   Mariann Hanssen:
   å her vet de hva kode z16 står for??

   Klara Torunn Mammo Mi:
   medfødt lettere utviklingshemming tror eg ikke er omsorgssvikt, når systemet ikke har fulgt opp på rette måten gjennom mangfoldige år : )

   Unni Stålesen:
   Omsorgsvikt, samt rus i svangerskapet kan vises ved MR/røntgen, så om det ikke er en diagnose er det forløperen til gjerne flere diagnoser..
   http://sor.rvts.no/no/nyhetsarkiv/Steinkopf+p%C3%A5+Stortinget.9UFRzM34.ips?hc_location=ufi#.VSgzxfmsWLV
   Steinkopf på Stortinget - RVTS Sør
   Psykologspesialist Heine Steinkopf ved RVTS Sør var en av ti eksperter på vold, traumer og omsorgssvikt...
   SOR.RVTS.NO

   Klara Torunn Mammo Mi:
   hva med alle de som ikke ruser seg ?  som får "laget" en sak på seg ?

   Sigrun Grønås:
   Z16 er vel traumediagnosen ICD-10 43.0,

   Rune L. Hansen:
   Og de som ikke er med på galskapen eller som protesterer får ingen offentlig autorisasjon, eller blir forfulgt og fratatt den de har og mye eller alt annet. Tilsvarende for flere andre yrkesgrupper også. Det er grenser for hva den politiske mafiaen tåler.

   Sigrun Grønås:
   Traume etter å bli utsatt for alvorlige belastninger ved å bli fratatt trygghet ved omsorgsovertakelse.

   Siv Anita Ramberg:

   10359207_987265144619513_2914896168343646285_n.jpg
   Siv Anita Ramberg's photo.

   Ann-Jorid Storjord:
   Hva med alle barna som lider under omsorgssvikt og mishandling ? Mener dere at foreldrene har retten til å fortsette dette? Det er ingen tvil om at dette er en realitet. Jeg savner virkelig en nyanse i dette dere legger ut.

   Rune L. Hansen:
   Det er ulovlig og straffbart å mishandle barn, Ann-Jorid Storjord.

   Ann-Jorid Storjord:
   Ja.

   Rune L. Hansen:
   Men straffe-rammen er ikke den du og den politiske kidnapper-mafiaen ønsker den skal være.

   Ann-Jorid Storjord:
   Hvilken strafferamme bør det være her da?

   Rune L. Hansen:
   Straffe-rammene for slikt finner du i Straffeloven og i Straffeloven 2005 )kap. 16). Og tilsvarende i inter-nasjonal lovgivning.

   Siv Anita Ramberg:
   Barnet her som det er snakk om har aldri vært utsatt for omsorg svikt. Når ei dame i bv bruker makta si feil så går alt galt. Denne diagnosen stod i papirene te guttn.

   Ann-Jorid Storjord:
   Jeg( hatobjekt) satt i fylkesnemnda for sosiale saker eller hva det nå ble kalt for noen år siden. Det ble barnevernsaker behandlet. Jeg må innrømme at jeg då mange ganger tenkte. Hvor i helvete har barnevernet vært i alle disse årene ? Alt som ble forsøkt av hjelp til hjemmene . Ungene ble det for sent for da de endelig ble fjernet.

   Siv Anita Ramberg:
   Ann-Jorid Storjord skjønner du tenker det. I min sak så har alt vært løgn å vi har måttet forsvare oss på løgner som aldri har vært en realitet i livet vårt.

   Rune L. Hansen:
   Du har kanskje kidnappet, fangeholdt og torturert mange barn du da, Ann-Jorid Storjord?

   Ann-Jorid Storjord:
   Det er i disgnoselisten til leger. Z 16

   Klara Torunn Mammo Mi:
   Det eg gjer en god f en i er kva som står i diagnoselistene. Husk du snakker til såkalt evneveike foreldre ; ) kremt

   Rune L. Hansen:
   Kidnappet, fangeholdt, torturert og drept både mange barn og foreldre.

   Ann-Jorid Storjord:
   Rune Hansen . Jeg forstår at du er direkte involvert og i sterkt opprør mot barnevernet . Når du sier slikt til meg. Uten å vite noe om mitt inderlige engasjement for rettferdighet og min avsky mot overgrep . Ikke gjør det. Det kan ikke oppfattes seriøst . Når det gjelder slike saker må man være og oppfattes som seriøse...

   Klara Torunn Mammo Mi:
   joda, ifølge legen er jeg frisk utenom nyresteiner som er kroniske. Ifølge beinknaeren har eg fibromyalgi : ) en annen igjen mener eg har utmattelsesyndrom.

   Rune L. Hansen:
   Jeg bare refererer og henviser til nasjonal og inter-nasjonal lovgivning, Ann-Jorid Storjord. Det er ikke min feil at du misliker det.

   Ann-Jorid Storjord:
   Jeg har sett dette i virkeligheten. Og jeg er ikke imponert over barnevernet ! Hvor var de for barna før det var for sent.

   Rune L. Hansen:
   Er det mine barn du sikter til?

   Ann-Jorid Storjord:
   Jeg var aldri deltakende i saker der foreldre ikke var til fare for barna. Jeg utelukker derimot ikke at barnevernet kan ta feil innimellom. Men denne massive kritikken mot et vern som skal sikre at barn i svært ødeleggende familieforhold skal ture frem slik det gjør her mener jeg IKKE gagner mishandlede og barn under grov omsorgssvikt . Min mening er at herr Reikerås i egenskap av å være jurist må få frem et mere nyansert bilde. Dette minner mere om en mælende mobb.

   Brita Iversen:
   Selvfølgelig er det barn som ikke har det bra hos sine foreldre, men dessverre er det mange barn som blir tatt fra familier pga løgn fra BV's side. Og det kan IKKE forsvares. At barnevernet er så suveren og uten skikkelig kvalitetskontroll er skremmende. Det er heller ikke mulighet for øvrig familie å forsvare seg mot løgn og synsing, da de ikke regnes som part i saken. Og derfor kan bv fortsette med løgn og djevelskap. Det er ikke til å tro før man selv opplever dette

   Hilde Staal:
   Rune..., la ho være.., finn noen på ditt eget nivå å diskuter med

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor all din forakt for Straffeloven, Menneskerettsloven, Norges Grunnlov og seriøst politi og seriøst rettsvesen, Ann-Jorid Storjord?

   Ann-Jorid Storjord:
   Har du barn Rune Larsen ? Jeg vet da ingen ting om ditt privatliv? Det jeg forstår er at du er svært engasjert i denne problemstillingen.

   Ann-Jorid Storjord:
   Hva er det du ikke forstår i det jeg skriver Rune Larsen?

   Ann-Jorid Storjord:
   Kanskje en god ide Hilde Staal.

   Rune L. Hansen:
   Det kan jo tenkes at hun besvarer mine spørsmål?

   Ann-Jorid Storjord:
   La henne endelig.

   Hilde Staal:
   : /

   Hilde Staal:
   Hva er spørsmålet da Rune?

   Rune L. Hansen:
   Les over her.

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.04. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152690247046875

   Til landets stortingsrepresentanter og høyesterettsdommere, Justisdepartementet og DA.

   Et varsko om menneskerettssituasjonen i Norge.

   Det heter i Grunnlovens § 92:
   "Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter "  

   Vi hører til stadighet at landets stortingsrepresentanter, uavhengig av partipolitisk ståsted, offentlig understreker viktigheten av at Norge respekterer menneskerettene.
   Men, hva skal vi med menneskerettskonvensjonene eller Grunnlovens kapittel E, om de primært bare står der til pynt?

   Det hjelper lite med grunnlovsfestede menneskeretter på papiret, når de som er satt til å håndheve rettighetene, forvaltningen og domstolene, ikke bryr seg nevneverdig med å følge dem.

   La meg ta følgende eksempel:
   Norge har klart det kunststykke å bli domfelt av både FN – Komiteen i Geneve, og av EMD i Strasbourg for samme type krenkelse. Nettopp for det tilfelle at ankeavslag ikke ble begrunnet.
   I begge sakene var det praksisen til Borgarting lagmannsrett, som ble funnet å være konvensjonsstridig.

   FNs menneskerettighetskomité i Geneve mente den 17. juli 2008, at Norge hadde brutt FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.
   Saken var brakt inn for komiteen av en norsk statsborger. Komiteen la i uttalelsen til grunn at det forelå et brudd på FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 14 nr. 5 om rett til overprøving av straffedom. Konvensjons-bruddet besto i at den norske lagmannsretten ikke hadde begrunnet sin beslutning om å nekte å fremme klagers anke over en straffedom, etter straffeprosesslovens § 321.
   Komiteen påpekte at fordi ankenektelsen ikke var begrunnet, kunne det reises spørsmål ved om lagmannsretten i denne saken hadde foretatt en realitetsprøving av domfellelsen av klageren og av straffutmålingen.
   Flertallet i komiteen la således til grunn at det, sett i lys av omstendighetene i den aktuelle saken, utgjorde et konvensjonsbrudd at
lagmannsretten ikke hadde gitt en tilstrekkelig begrunnelse for ankenektelsen.

   4 oktober 2014, mente EMD det samme i en annen sak, men hvor det juridiske forholdet var det samme: At Borgarting ikke begrunnet sitt ankeavslag, var en krenkelse av EMK artikkel 6 nr.1.

   Når et land er domfelt to ganger for samme type krenkelse, av to forskjellige internasjonale organer, er det ytterst fortvilende å bevitne
at samme konvensjonskrenkende praksis, i en rekke tilfeller, gjentar seg.

   Norge er selvsagt forpliktet å følge den rettspraksis som følger fra EMD. Dette uavhengig av hvilket land som blir domfelt.
   Men, det hører til sjeldenhetene at særlig de underliggende domstoler bryr seg nevneverdig med hvilken menneskeretter enkeltindividet faktisk har, og som kan utledes av dommer avsagt av EMD.

   I en sak fra Borgarting lagmannsrett av 19 mars i år, 14-194709ASK-BORG/04, diskuterte retten om saksøker hadde rettslig interesse i et særskilt menneskerettssøksmål.
   Saksøkers påstand var at staten ikke hadde oppfylt sine forpliktelser til å gjennomføre en effektiv etterforskning av hennes politianmeldelse av en voldtekt. Lagmannsretten kom, under sterk tvil, og i motsetning til tingeretten, til at søksmålet kunne fremmes.
Konklusjonen er retten selvsagt herre over.
   Det som imidlertid er sterkt urovekkende, er at lagmannsretten, i sine premisser, drøfter Høyesteretts tolkning av begrepet søksmålsinteresse i Nordsjødykkersaken i Rt 2009 side 477, UTEN å nevne at Norge ble domfelt for menneskerettsbrudd mot norsjødykkerne av EMD den 5. desember 2013.
   Lagmannsretten skriver følgende:
   ”Likevel er det lagt til grunn at den oppreisning av moralsk karakter som en særskilt dom vil innebære, ikke alene gir en rettslig interesse av den art som gir søksmålsadgang, jf. Rt. 2009 side 477 avsnitt 22
   <http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gRT20090477z2D22>.

   Spørsmålet var om nordsjødykkerne hadde sannsynliggjort at en dom i deres favør også ville få andre virkninger for dem. Høyesteretts ankeutvalg la vekt på at den påståtte forsømmelsen lå tilbake i tid, og at det ikke ville ha noen praktisk eller rettslig betydning for nordsjødykkerne å få konstatert en krenkelse av EMK og SP.
   Slik lagmannsretten tolker kjennelsen ble det lagt avgjørende vekt på at forholdet lå langt tilbake i tid.”

   Som adressatene av dette brev ser, har altså ikke lagmannsretten, med ett eneste ord, nevnt at ikke bare hadde nordsjødykkerne rettslig interesse etter EMK artikkel 34. De hadde også rett i at staten hadde krenket deres menneskeretter under konvensjonens artikkel 8.

   Som EMD skriver i sin dom av 5. desember 2013:
   244. Having regard to all of the above-mentioned considerations, in particular the authorities’ role in authorising diving operations and in protecting the safety of such operations as well as the lack of scientific consensus at the time regarding the long-term effects of decompression sickness and the uncertainty about these matters which existed at the time (see paragraph 147 (h) above), in order to minimise the possibility of damage a very cautious approach was called for (see paragraph 85 above). In the Court’s view it would therefore have been reasonable for the authorities to take the precaution of ensuring that the companies observe full transparency about the diving tables used and that the applicants, and other divers like them, receive information on the differences between tables, as well as on their concerns for the divers’ safety and health, which constituted essential information that they needed to be able to assess the risk to their health and to give informed consent to the risks involved. This the authorities could have done when, for example, granting authorisation of diving operations and upon inspections. Had they done so they might conceivably have helped to eliminate sooner the use of rapid tables as a means for companies to promote their own commercial interests, potentially adding to the risks to divers’ health and safety. By failing to do so the respondent State did not fulfil its obligation to secure the applicants’ right to respect for their private life, in violation of Article 8 of the Convention. There has accordingly been a violation of this provision.
(g) Recapitulation
   245. In sum, the Court concludes that there has been a violation of Article 8 of the Convention on account of the failure of the respondent State to ensure that the applicants received essential information regarding decompression tables enabling them to assess the risks to their health and safety. Having reached this conclusion, the Court considers that no separate issue arises under Article 2 and sees no need for it to consider whether there has also been a violation of the latter in this respect.

   Faktum er altså at veldig mange av oss opplever at det ikke er mulig å påberope oss våre menneskeretter, og da særlig for lavere rettsinstanser.
   Det dreier seg følgelig ikke om hvorvidt det er rettslig hold i de menneskerettskrenkelser som påberopes. Det dreier seg om at rettsmyndigheter ikke tar stilling til partenes anførsler, når menneskerettene blir påberopt.
   Dette selv om EMD har vært klokkeklar på at enhver rettsmyndighet har en plikt til å vurdere menneskerettsanførselen(e), som en part kommer med.
   Følgelig kan verken forvaltningsorganer eller domstoler, velge å se bort i fra menneskerettene der de påberopes.

   Like fullt blir dette tilnærmet aldri respektert, men noen unntak fra Høyesterett. Høyesteretts dom av 19 januar i år, HR-2015-206-A - Rt-2015-93, er i så måte et godt eksempel på en sak der menneskerettene ble drøftet skikkelig.

   Vår arroganse og ignoranse mot menneskerettene har for lengst nådd utlandet. I stadig flere land blir Norge, i til dels svært fordømmende ordelag, anklaget for å begå grove forbrytelser mot menneskerettene.

   Også Menneskerettsdomstolen i Strasbourg ser ut til å ha merket seg Norges ignoranse.
   Norge er blant annet bedt om å svare EMD innen 6. mai, på spørsmål som omhandler potensielt svært alvorlige krenkelser av EMK artikkel 6 og 8. dette år.

   Så når rettsmyndighetene, selv etter gjentatte domfellelser i menneskerettsorganer, fortsetter å krenke menneskerettene; hvordan skal da folket få sine menneskeretter respektert?

   Dere som sitter på Stortinget er valgt der for å være folkets ombudsmenn og kvinner. Dere har følgelig det konstitusjonelt øverste ansvaret for at menneskerettighetene faktisk blir respektert og etterlevd i dette landet.
   Når det viser seg at vi har domsmyndigheter som er satt til å forvalte menneskerettene, men som likevel ikke gjør dette tilfredsstillende, må det reageres.

   Mitt brev til presidenten i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, Mr Dean Spielmann, sier mye om hvor urovekkende den faktiske situasjonen er, se vedlegg.

   Konsekvensen av at menneskerettene ikke blir respektert eller fulgt, er for veldig mange mennesker katastrofale.

   Som følge av en stadig større internasjonal skepsis til hvordan Norge forholder seg til menneskerettene, er jeg i begynnelsen av juni dette år, invitert av medlemmer av EU parlamentet, nettopp for å redegjøre for menneskerettssituasjonen i Norge.
   Jeg kan dessverre ikke gjøre annet enn å fortelle EU- parlamentets medlemmer at slik menneskerettssituasjonen i Norge er i dag, er den langt fra akseptabel.

   Bergen, den 10.4.15
   Marius Reikerås

   *

   Richard Evensen:
   Menneske skal hindres i å få sin frihet og vekst som evolusjonen gir oss. De er redde for denne forandringen,redde for å forandre seg selv.

   Arthur Sandberg:
   De som motarbeider menneskerettighetene er ganske enkelt livredde for å bli avslørt og forbigått av mennesker med empatiske og juridiske evner som plasserer dem i skammekroken. Stå på Marius, du kan ikke tape kampen mot urettferdigheten !

   Alexandra Fredriksson Hasselström:
   Idag mottog jag senaste domen i min sak. I domen står det svart på vitt att det barn som barnevernet tog från mig sist enbart blev akuttplassert för att de ville förhindra att han som svensk medborgare skulle få följa med mig hem till Sverige.

   Alexandra Fredriksson Hasselström:
   Han har idag varit i fosterhem i Norge i 3,5 år.

   Greta Solheim:
   Kan hende det Artur Sandberg. Eller spørsmålet er om dommere i det hele tatt er beheftet med følelser herunder samvittighet og moral? Å bevisst ignorere statens lovgivning herunder menneskerettskonvensjonene er ikke bare straffbart men kan også sammenlignes med landsforæderi, og der følelser, moral, samvittighet vel ikke sto fremst i rekken? Eller kan hende dommere ser seg som suverene at de ikke viker før noen kjærber de med f ex: ærede dommer kan du vennligst slutte med dine straffeverdige avgjørelser? Konklusjonen må bli at det må sterkere lut til. Kall det gjerne revolusjon. Face vil ikke føre til noe rettssikkerhetsmål herunder at dommere slutter å ignorere en saks materielle lovgivning eller EMKs bestemmelser.

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.04. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152690726156875

   I am very happy to announce that members of the European Parliament will investigate the Human Rights situation in Norway further, and pay even closer attention to how "Barnevernet" is acting towards families of all nationalities.

   I consider this to be a major breakthrough in our common battle against Human Rights violations, and I will do my best to address the problems in the right way.

   Wish you all a great weekend.

---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: Seminar on children taken away / EP
From: ZDECHOVSKÝ Tomá¹ <tomas.zdechovsky@europarl.europa.eu>
Date: Wed, April 8, 2015 4:16 pm
To: "'marius@reikeras.no'" <marius@reikeras.no>
--------------------------------------------------------------------------
Dear Mr Reikeras,
I am contacting you on behalf of Mr Zdechovský regarding the possibility
of organising a seminar in the European Parliament on the topic of
children taken away from their families.
I have reviewed the calendar and I would propose three dates:
Tuesday 02 June 2015 / Tuesday 16 June 2015 or Tuesday 23 June 2015.
The seminar would ideally take place during the morning (starting time
depending on the length) and would be finished by lunch in one of the
Members´ salons in the European Parliament.
Please confirm whether one of the dates would be suitable. I would also
appreciate if you could share any idea or proposal you might have with
regard to the form / topics for discussion etc. of the seminar.
Thank you in advance.
Kind regards,
Helena ERBANOVÁ
Asistentka poslance Evropského parlamentu / Assistant to the Member of the European Parliament - Tomá¹ Zdechovský
helena.erbanova@europarl.europa.eu<mailto:helena.erbanova@europarl.europa.eu>
ASP 06F359
Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
Fax: +32 (0) 228 37780
Fax: +32 (0) 228 49780
LWO T09050
Avenue du Président R. Schuman
F-67070 Strasbourg
Phone: +33 (0) 3 88 1 77780
Fax:+33 (0) 3 88 1 79780

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.04. 2015 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1002003576489259/

   Kidnapping, fangehold og tortur av barn og foreldre er i seg selv grovt kriminelt og umenneskelig. Hvorfor sier Fylkesmannen ingenting om det? Hverken sier noe eller politi-anmelder!

   76 prosent svikt: – Et dystert bilde av norsk barnevern
   http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/03/05/219302/76-prosent-svikt-et-dystert-bilde-av-norsk-barnevern
   Lovbrudd og svikt i tilsynet med fosterhjemsbarn er avdekket i 76 prosent av barnevernstjenestene Fylkesmennene har undersøkt. – Svært alvorlig, slår Helsetilsynet fast.
   ABCNYHETER.NO|BY KRISTINE BRUNMARK / ABC NYHETER

   *

   Rune L. Hansen:
   Later som om de bryr seg, samtidig som de fullstendig unnlater å bry seg om det viktigste!

   Rune L. Hansen:
   Trikset blir brukt av mange.

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, lørdag 11. april 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet drivende med en mild vind fra sør og gradvis oppmot 8 pluss-grader frem mot klokken 08.30 og 11 klokken 10 og 14 klokken 13.30. Regn, disig og omkring 8 pluss-grader fra 15-tiden.
Advokat Høines sa i forgårs at han skulle telefonere meg i går, det gjorde han likevel ikke, derfor telefonerte jeg ham ca. klokken 15.45 i dag. Nokså mye disig og regn videre, med 3 pluss-grader og mørkt klokken 21.30. Omtrent det samme med mindre nedbør videre utover kvelden og mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 11.04. 2015 via Landsforeningen for barnevern i Norge:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/953384974696414/
   
   Såkalte barnefordelingssaker (värdnadstvister) har av mange lett forståelige grunner blitt en både populær og upopulær form for politisk organisert grov kriminalitet.

   Den lett synlige, utvetydige ulovligheten og kriminelle galskapen dette innebærer og medfører til tross, så er det fortsatt mange som ikke forstår at det er politisk organisert kriminalitet.

   Det også til tross for Menneskerettslovens og Straffelovens mange utvetydige forbud og straffe-rammer for medvirkning i slik forbryter-virksomhet!

   Her kan nevnes f.eks. Menneskerettserklæringens Art 16 p1:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."
   Og Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Her er en artikkel (av Sara Skyttedal) med noen interessante ord og aspekter fra Sverige om denne samfunns-katastrofen, selv om forståelsen for at dette er politisk organisert kriminalitet mangler:

   http://www.dagen.se/debatt/feminismen-f%C3%B6re-barnens-b%C3%A4sta-1.304649
   Feminismen före barnens bästa? - dagen.se
   När domstolen fattar beslut om ensam vårdnad ska den alltid göra det utifrån barnets bästa, inte feministiska intressen. Det skriver Sara Skyttedal, förbundsordförande KDU.
   DAGEN.SE

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1506353922910627/1617516945127657/

   Wiesener André John:
   Subkultur...

   
---
---

   Per Bronson, 10.04. 2015:
   https://www.facebook.com/per.bronson/posts/10204069164360738

   Samme mønster som i Scandinavian Star saken mener Marius Reikerås.

   De fleste av oss har mistet tilliten til rettssikkerheten. De som mener noe annet vet ikke hva de snakker om. Politietaten må granskes og helrenoveres. Media bør klappe igjen inntil det foreligger endelig dom i alle saker. De har aldri opptrådt nøytralt og balansert. Da bør "profesjonelle" medier holde kjeft, eller miste all pressestøtte ved overtramp. Den bør tilfalle offeret. Det var sterke ord og vil aldri bli en realitet.

   Slutter i jobben etter Monika-saken
   http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Slutter-i-jobben-etter-Monika-saken-3335616.html
   Rigmor Isehaug sier opp stillingen som leder ved vold- og sedelighetsseksjonen. Hun mangler tillit til sentrale personer i Hordaland politidistrikt etter Monika-saken.
   BT.NO

   *

   Jens Petter Waade:
   Morna !

   Rune L. Hansen:
   Det er i dagens Norge lettere sagt enn gjort å få en lovlig endelig dom, når ikke bare politiet, men hele rettsvesenet med all tydelighet må total-renoveres!

   Bjorn Olav Nerby:
   Demokratiske Norge på sitt værste ,bare kameraderi og sleiking

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.04. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152692294086875

   De som gjør et samvittighetsfullt arbeid i Hordaland politidistrikt, slutter av samvittighetsgrunner.

   De ledende påtaleansvarlige, de som er ansvarlige for Monika-saken, får tilsynelatende fortsette som om ingenting har hendt.
Samme mønster ser vi i Scandinavian Star saken. De som har bidratt til å forsøke å dekke over den skandalemessige etterforskningen, kan konsekvensløst fortsette som før.

   Slutter i jobben etter Monika-saken
   http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Slutter-i-jobben-etter-Monika-saken-3335616.html
   Rigmor Isehaug sier opp stillingen som leder ved vold- og sedelighetsseksjonen. Hun mangler tillit til sentrale personer i Hordaland politidistrikt etter Monika-saken.
   BT.NO

   *

   Ronny Solheim:
   Da er det håp. Et sterkt signal til de udugelige

   Heidi Marlen Danielsen:
   Jeg tror faktisk ikke de som er sentrale makter /evner å se seg selv....."skyld på andre prinsippet" og fraskrivelse av ansvar kommer man desverre veldig langt med . Slik bygges samfunnet i dag.

   Rune Fardal:
   Korrupsjon, kammeraderi. Blir ikke norskere enn dette.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Typisk det Marius! De rettferdige er oftest de som blir syke og taper dessverre. De kyniske seiler oftest videre. Veldig vondt å oppdage.

   Kay Aabelvik:
   Flott. Det må vi respektere kansje hun skulle oppfordre andre som ikke gjør jobben sin å gjøre det samme.

   Stig Eie:
   De som slutter blir ekskludert og blir behandlet som spedalske.

   Anja Gabriele Neske:
   Det er det samme innen bv. De gode saksbehandlerne får dårlig samvittighet av å tvinges til og gjøre en dårlig jobb, og slutter.

   Adriana Kirkehei:
   Jeg begynner å miste respekt på politi I dette land trist,😧

   Kjell Gjerde:
   Oftest de beste som slutter desverre.. Denne ukulturen er blitt mulig med fraværende lederskap og offentlig ansatte som blir fritatt for ansvar og konsekvenser ved sine alvorlige tjenestefeil : (

   Kay Aabelvik:
   Der traff du spikeren Kjell Gjerde

   Alf Reuss Kollsete:
   ANSVARET MÅ PLASSERES DER DET HØRER HJEMME; hos den påtalemessige toppledelsen; riksadvokat Tor-Aksel Busch og den politiske ledelse Justisminister Anders Anundsen! Begge disse undergraver den norske "rettsstaen" og ødelegger fullstendig ALL MULIG RESTERENDE RESPEKT for politiet og påtalemakten!!!!! Det er skrevet atskillig om dette på min blogg:
   http://www.alfkollsete.wordpress.com
   Alf Kollsete
   1. DEI ER FULLT KLAR OVER OVERGREPSREGIMET I NORSK BARNEVERN, UTAN Å LØFTE EIN FINGER...
   ALFKOLLSETE.WORDPRESS.COM

   Greta Solheim:
   Veldig bra Alf Kollsete. Du bruker rette betegnelser. Har du forresten fått noen respons fra Erna Solberg?

   Alf Reuss Kollsete

   NORGE – DEN GJENNOMROTNE STATEN!!!

   Published 31/01/2015    Uncategorized Leave a Comment

   KVIFOR ER DET SLIK?

   DET ER SLIK FORDI:

   1. NORSK BARNEVERN BRYT BARNEVERNLOVA, FORVALTNINGSLOVA, BARNEKONVENSJONEN OG MENNESKERETTANE!

   2. POLITIET OG PÅTALEMAKTA BRYT REGLANE I STRAFFEPROSESSLOVA OG REISER SAK FOR DOMSTOLANE UTAN Å FØRE FNUGG AV BEVIS FOR STRAFFESKULD!

   3. DOMSTOLANE SET TILSIDE GRUNNLEGGJANDE REGLAR FOR RETTSSIKKERHEIT, OG BRYT BEVISST VEDTEKNE GJELDANDE NORSKE LOVER, INTERNASJONALT VEDTEKNE KONVENSJONAR, DOMAR MOT NORGE I EMD, OG DEN NORSKE GRUNNLOVA KAPITTEL E!

   4. DEI 100 % ANSVARLEGE FOR DENNE TILSTANDEN, NORGES REGJERING OG STORTINGET SVIKTAR TOTALT DET NORSKE FOLK OG STILLER SEG BAK DESSE LOVLAUSE OVERGREPA MOT BARN, UNGDOM OG DEIRA FAMILIAR OG USKULDIGE MENNESKE SOM VERT UTSETT FOR BEVISLEGE OG BEVISSTE JUSTISMORD!!!

   DESSE HEILT UT BEVISLEGE OG FULLSTENDIG UAKSEPTABLE HANDLINGANE MOT EIGNE BORGARAR OG BORGARAR AV UTANLANDSK OPPRINNELSE GJER AT DEN SÅKALLA RETTSSTATEN NORGE HAR MIST ALL TILLIT OG TRUVERDIGHEIT I SÅVEL EIGE LAND SOM I EUROPA OG VERDEN ELLERS!

   PÅ GRUNN AV DESSE RETTSLAUSE TILSTANDENE HAR NORGE SOM STAT BLITT DEDRAGERT TIL B-NASJON AV FN,S KOMMISJON FOR MENNESKERETTAR!

   Tore Gudbrandsen:
   Tror nok ikke politiyrket er for de ærlige lengre, en farlig utvikling visst denne ukulturen får fortsett

   John Terje Henriksen:
   V A N V I T T I G.....

   Johnny Leinan:
   Bra at noen går hvertfall

   Vidar Fagerholt:
   Feil person går. Men jeg forstår at nesten 40 år i BG politiet er nok.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 10.04, 2015:
   
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152691303266875&set=a.10150975888001875.406119.733576874&type=1 

   Rune L. Hansen:
   Les over her.

   Hilde Staal:
   Har gjordt det.., derfor jeg spør. Dere krangler men forbi hverandre., det kommer det aldri noe ut av sjø : )

   Rune L. Hansen:
   Da leser du dårlig, Hilde Staal.

   Hilde Staal:
   Dere unnlater å svare på hverandres spørsmål, åssen skal dere da kunne diskutere videre? Er dere enige om noe, prøv det som en basic, og så gå videre. Det vil heve diskusjonens nivå.

   Rune L. Hansen:
   Du leser som sagt dårlig.

   Hilde Staal:
   Jeg prøver vel egentlig si.., at man skal være litt forskiktig med skittkasting på nett.., spesiellt i disse ulvetider : (

   Inga Rakita:
   Det er vanskelig å se på BV og Fynemda seriost... Like som på Ann-Jorid (som krever at alle andre blir mer seriøse enn henne, som sitter i Fynemd). Like som på denne diagnosen...

   Greta Solheim:
   Diagnosekode Z16 sorterer under sosiale problemer. Nokså utrolig om det er bv som har benyttet slik kode. Kodene viser menneskers dårskap med å lage et stykkprisfinansieringssystem der alt skal kodes, til og med sosiale problemer som ikke sorterer under medisinsk diagnose - sykdom da det ikke gir noen beskrivelse på sykdom og ei heller ikke gir rett til sykepenger. Gjennom tidene har det for øvrig vært en del svindel der sykehusleger har misbrukt kodene for å få mest mulig penger refundert for hver pasient. Kodene har nærmest vært i kategorien: pasienten har hatt ører men de er falt av
   
   Monica Hassan Fridtjofsen:
   Hvorfor skal man holde munn for d man vet har erfart og som er sannhet.. det er ikke skittkasting. Og er d ulvetider så ennda mere viktig å åpne munnen sin da kommer den riktige ulven til å bli tatt.
   Vi trenger et absolutt bv.. det finnes mange barn som virkelig trenger hjelp..
   Men vi trenger et nytt bv.
   Et bv som er under strengere jo troll hvem de ansatte er de mæ kunne la seg bli kontrollert og måtte falle som en annen helse arbeider og måte stå til ansvar for sine handlinger og ta den straff om man begår grov feil.
   Fokuser på de barna som er u der grov mishandling og grov omsorgssvikt.
   De fleste som u taler seg her vil jeg tro ikke faller under grov omsorgssvikt. Men kanskje trenger litt hjelp kanskje er de d det offentlige kaller en risikogruppe. . Der burde man heller go hjelp enn å gå for omsorgovertagelse
   Det vi alle vil er barnets beste. .men hva er barnets beste når bv kan true frem som de vil. ?
   Et nytt å bedre bv med strengere kontroller og et strengere ansvar tiø den ansatte vil få bort mange som blir maktsyke

   Trine Anita Halvorsen:
   Visste ikke at omsorgssvikt va en diagnose. Trudde d va en omstendighet. Har sagt d før å æ sir d igjæn: æ skjæmmes over Norge å bv's jobb!

   Tone Maria Grüning:
   Ann- Jorid Storjord: det er jo ikke så rart du var sjokkert i Fylkesnemnda, for der kommer det jo stirt sette bare negativt frem. men slo det deg aldri at det er stort sett bare løgner?

   Soňa Szwajnochová:
   V MKN 10 žádná diagnoza Z16 neexistuje jedná se o mezinárodní klasifikaci nemocí takže tohle je Norský blud

   In the ICD-10 diagnosis there is no Z16 is the international classification of diseases, so this is a Norwegian blud
   Translated by Bing

   Soňa Szwajnochová:
   http://www.uzis.cz/cz/mkn/Z00-Z13.html
   Z00-Z13 OSOBY‚ KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA...
   UZIS.CZ

   Soňa Szwajnochová:
   Evo přelož to prosím tě díky

   Evo tell please thanks
   Translated by Bing

   Aase Iren Hegelstad:
   De påfører folk skade, slik at de kan stemple dem med diagnoser og fortsette å undertrykke disse menneskene : (

   Monicha Nyhuus Aas:
   Realiteten i denne saken, er jo at dette barnet, døde under bv, es omsorg !!!!

   Bente Vik:
   Forferdelig!!! Vet om et barn i Hedmark ( Løten) som led under "omsorgen" hos forsterforeldrene uten at verken barnevernet på Løten, eller stedelige barnevernet Bjerke ( i Oslo), løftet en finger for å hjelpe barnet. Hvordan kan dette bare fortsette og fortsette. Hvorfor giper ikke media tak i denne stygge problematikken som mange barn lider under???

   Julie Karole:
   They love their diagnosis's in Norway. Everything and everyone has to have one. If you don't have one they will find something wrong with you somehow. Ludicrous Country.

   Torunn Økland:
   Da fanger man det opp i statistikker

   Guilherme F.da Silva:
   fy faen

   
---
---

   Også fortsettelse fra i går, 10.04. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1573470976260772/

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Selv svært kortvarig frihetsberøvelse kan påvirke barns kognitive og emosjonelle utvikling, fastslår FNs spesialrapportør mot tortur, Juan E. Méndez. I rapporten som ble presentert 5. mars i år, viser spesialrapportøren til at barn har økt risiko for depresjon og angst, og for å utvikle symptomer på posttraumatisk stresslidelse som følge av frihetsberøvelse. En rekke studier har vist at selv om de fysiske forholdene bedres, reduseres ikke skadevirkningene på barns helse og utvikling.

   Et menneskerettsbrudd
   Spesialrapportøren peker på et grunnleggende prinsipp, tidligere slått fast av FNs barnekomité og Europarådets parlamentarikerkomité: Det er aldri til barnets beste å bli internert på grunn av deres eller foreldrenes immigrasjonsstatus. Méndez uttaler også at frihetsberøvelse av barn aldri er nødvendig og forholdsmessig, og at det kan utgjøre grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling.
   Han mener med andre ord at frihetsberøvelse av barn i utlendingssaker er et menneskerettsbrudd og viser i den forbindelse både til FNs torturkonvensjon og FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter (...)

   I praksis frihetsberøves barn i stort omfang i Norge.

   I en fersk rapport, «Frihet først», fra Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) presenteres nye tall fra Politiets utlendingsenhet som viser at Norge i 2014 internerte barn i 330 tilfeller.

    Dette var ca. 100 flere barn enn i 2013 og en økning på 44 prosent – samme år som Norge i Europarådet stemte for å forby internering av barn! Det norske myndigheter sier ute, gjenspeiles altså ikke i hva de faktisk gjør hjemme.

   I strid med Grunnloven
   Enda mer bekymringsverdig er det at dagens lovverk er i strid med Grunnloven, Den europeiske menneskerettskonvensjon og FNs barnekonvensjonen. Hovedproblemet er at internering av barn og barnefamilier ikke direkte er regulert i utlendingsloven.

   I stedet viser loven til utvalgte paragrafer i straffeprosessloven, og gir disse anvendelse «så langt de passer». Men når barn gis styrkede rettigheter i straffeprosessloven, ser vi i praksis at reglene ikke anses å passe i utlendingssaker.

   Hvis generelle regler for frihetsberøvelse av barn ikke skal komme utenlandske barn til gode, må Stortinget vedta dette i lovs form.

   Det følger av lovskravet og grunnleggende rettsstatsprinsipper. I praksis reguleres dette isteden i dag gjennom interne retningslinjer gitt av politiet og kjennelser fra Oslo tingrett.

   Følger foreldrene til Trandum
   Stikk i strid med anbefalingen fra FNs spesialrapportør mot tortur, FNs barnekomité og Europarådets parlamentarikerkomité anses det av norsk politi og i norske domstoler å være til «barnets beste» å følge med foreldrene inn på Trandum, i det som i praksis er et fengsel. (...)

   Samlet sett er regelverket så uoversiktlig og rett ut sagt vilkårlig at det ikke tilfredsstiller kravene i grunnloven og menneskerettighetene.

   Statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) uttalte i forbindelse med publiseringen av NOAS-rapporten at departementet «er i ferd med å se på» om det skal gjøres endringer i regelverket for internering av barn. I 2012 mottok departementet en utredning skrevet av Erling Johannes Husabø og Annika Elisabeth Suominen ved Universitetet i Bergen. Utredningen peker på mye av det som nå igjen påpekes i NOAS-rapporten, og presenterer forslag til endringer.

   At dagens regelverk ikke er tilfredsstillende, har altså vært kjent for departementet i flere år. (...)

   Frihetsberøvelse av barn skal etter barnekonvensjonen bare benyttes som siste utvei og for et kortest mulig tidsrom.

   Disse forpliktelsene må følges opp i praksis."

   Reidun Bakken:
   Hva med barn i barnevernsinstitusjoner som blir berøvet sin frihet, er ikke det like skadelig, eller de barna som blir holdt vekk fra kontakt med sine foreldre i flere uker er ikke det like ille ? Norge må våkne, for alt for mange av våre barn lider under vanstyre av bla. Barnevernet !

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig er det det samme. Men den politiske og offentlige mafiaen og dens med-spillere later som at alt av lovlig og reell lov og rett i praksis ikke gjelder for seg. Og som at de ikke vet og forstår noe så selvfølgelig. De vil heller manipulere med mere eller mindre synlige ulovlige lover, regler og vedtak.

   Line Rosenborg:
   Nå må handling til, Ikke bare skrive og forske, Mor og Far er viktigst for barnets beste, Barnevernet kan Ikke drive sånn på lenger, Noe må gjøres, barn som blir borte i mange mnd fra mor og far. Grusomt system vi har Norge, Og rettigheter til mor og far,

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-forbrytelser er uansett ikke hverken lovlig eller til barnets eller menneskets beste!

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, søndag 12. april 2015, Vinberget: 

   Omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt og i grå-lysningen omkring 7-tiden med lett sky-drev fra vest. Disig overskyet og 5 pluss-grader klokken 10. Noe yr frem mot 11-tiden, derefter tildels uten nedbør og tildels mindre overskyet og oppmot 8 pluss-grader frem mot 12-tiden. Jeg avsendte et nytt brev ( ekstern ) omkring 12-tiden i dag, særlig angående omstendighetene for rettsbehandlingen i Haugaland tingrett i morgen klokken 09. Tildels noe skiftende overskyet utover eftermiddagen, for det meste overskyet og omkring 7 pluss-grader. Disig, regn og 5 pluss-grader en stund omkring klokken 20. Mørkt og tildels noe yr utover kvelden. Mørkt, vått, noe stjerner og omkring null grader klokken 23. Derefter mørkt med noe yr og hagl og hvitt på bakken mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 12.04. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152694532456875

   Se dette klippet, så skjønner du hvorfor vi lever i en justismord-stat.

   Scandinavian Star, Norsk politis beskrivelse av "danskens" bevegelser.
   https://www.youtube.com/watch?v=YQKVnTfdLYQ
   Klipp fra NRK Brennpunkt sendt 16.10.2001: En perfekt syndebukk Brannen på passasjerferjen "Scandinavian Star" er den verste skipskatastrofen i nyere norsk h...
   YOUTUBE.COM

   *

   Monicha Nyhuus Aas:
   Det er til å grine av , at det til stadighet kommer frem løgn i denne saken.

   Sonja Thorsen:
   Det er ingenting som overrasker meg lenger.

   Rune L. Hansen:
   Justismord-stat, et godt uttrykk. De hærjer fritt frem.

   Unni Stangnes:
   Om jeg skulle kommentert dette, er jeg redd for at jeg hadde blitt utestengt for all fremtid!

   Rune L. Hansen:
   De ødelegger og dreper med-mennesker på forskjellige måter og beskytter og verner hverandre - fullstendig uten å risikere å bli straffe-forfulgt.

   Andreas Harald Aure:
   Å ha forklart seg strid med klare fakta "sjenerer ikke meg".. : (

   Rune Fardal:
   Er det mulig???? Vi har å gjøre med svindlere av verste sort. Det er jo enda værre enn avsløringene etter Breivik visste!

   Peter Madsen:
   . . .

   Tåke Lars:
   Er det ikke bare å få arrestert denne fyren?

   Hege Vatland:
   skremmende

   Tåke Lars:
   At statsministeren sto på minndagen og pratet og gjentok at dette var en ulykke er vel kansje det mest skandaløse så langt. Såvidt jeg forstår er det like kriminellt å dekker over noe slikt som dette som det er å tenne fyrstikken.

   Espen De Lange:
   "Vil ikke la seg intervjue!" Han (og fler andre, tydeligvis) burde jo vært stilt for riksrett!

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.04. 2015 shared May Lund Nikolaisen's photo:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152692608106875

   Synes vi alle justicefighters, skal klappe oss på skulderen over arbeidet vi driver med.

   Jeg er fullstendig klar over at det ikke alltid er like lett å se resultater av det å drive menneskerettsarbeid.
   Ofte føles det som å stange hodet mot en vegg. Eller å kjempe mot vindmøller.
   Likevel: Takket være sosiale medier, har engasjementet og fellesskapet for en mer rettferdig verden, spredd seg:
   Fra kommune til kommune.
   Fra fylke til fylke.
   Fra landsdel til landsdel.
   Fra land til land.
   Det har aldri vært et større samarbeid for gjensidig respekt for menneskerettene, enn hva det er nå.
   Det fine er at dette samarbeidet er blitt så sterkt, at maktmisbrukere i Norge ikke har en sjanse til å stoppe det.
   Så det er klart at det nytter.
   Det er fullt mulig å stoppe makthaverne fra å misbruke våre felles menneskeretter. Men, vi må fortsette arbeidet. I lang tid fremover.

   Håper derfor at så mange som mulig, møter opp utenfor Stortinget den 30 mai, for å markere vår misnøye mot menneskerettsbruddene i Norge.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.01. 2015 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/891410420909633/

 
 "Det er ikke mulig å være for rettferdighet for noen mennesker og ikke være for rettferdighet for alle mennesker."


   Martin-Luther-King.jpg

   "Det er ikke mulig å være for rettferdighet for noen mennesker og ikke være for rettferdighet for alle mennesker."

   "It is not possible to be in favor of justice for some people and not be in favor of justice for all people."

   - Martin Luther King, jr.

   http://www.friendshipcircle.org/blog/2014/01/20/ten-disability-awareness-lessons-learned-from-dr-martin-luther-king-jr/
   Ten Disability Awareness Lessons Learned From Dr. Martin Luther King, Jr.
   Human rights are for everyone, and we still have a long way to go on our journey. Here are 10 quotes from Dr. King that are relevant to human rights and
   FRIENDSHIPCIRCLE.ORG

   *

   Heidi Turid Dammann:
   Deler den : )

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.04. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204547953793582

   Marius Reikerås, 10.04. 2015:

   Når det eneste vi kan være sikre på er at døden på ett eller annet tidspunkt inntreffer, så fortjener vi mennesker å oppleve så mange gode år på denne jorda som vi bare kan.
   Da kan vi ikke ha en offentlig forvaltning eller domstoler, som stjeler av vår livskvalitet ved å frata oss våre grunnleggende menneskeretter.

   Noe av det som fremstår fullstendig uforståelig for meg, er å bevitne hvor mye tid som vanlige mennesker må bruke av sine liv, for å kjempe mot offentlige vindmøller.

   Ta Scandinavian Star saken. Mordbrannen tok livet fra 159 uskyldige mennesker, og etterlot tusenvis i bunnløs sorg.
   I løpet av de 25 år som er gått, har de etterlatte og deres støttespillere måtte kjempe mot det offentlige for at sannheten ikke skal fordekkes til evig tid.
   Hva sier det om samfunnet vårt?
   Det sier at vi har levd på en rettssikkerhetsbløff.

   Det offentlige Norge er ikke på langt nær klar for å rydde opp i den rettssikkerhetsbløffen som de har presentert for det norske folk gjennom generasjoner.

   Derfor er jeg sjeleglad for at internasjonale aktører fatter økende interesse for menneskerettsbruddene her hjemme.

   Den 2 juni i år, er jeg invitert til EU- parlamentet for å holde seminar om menneskerettssituasjonen i Norge.
   Ganske så sprøtt at en avskiltet advokat som meg, som staten Norge har gjort hva den kan for å fjerne, nå skal tale i Europas øverste parlament:
   Om menneskerettene i Norge!
   Ja, det føles veldig bra. Samtidig har jeg ingen behov for å hovere overfor mine motstandere. Det eneste jeg forlanger, er at norske makthavere tar innover seg alvoret, og begynner å leve slik de selv forfekter overfor andre land:
   Nemlig å respektere og etterleve våre grunnleggende menneskeretter.
   Det burde være en selvfølge.

   *

   
---

---

   Marius Reikerås, 12.04. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152694777756875

   Invester 4 1/2 minutt av din tid, til å se dette klippet.

   Da ser du hvorfor vi lever i en justismord-stat. Da vil du forstå hvordan det offentlige Norge, er mest opptatt av å fordekke sannheten når det tjener de offentliges interesser.
   Når det offentlige, med overlegg, er villig til å jukse i etterkrigstidens største drapssak, hvordan er det ikke da i andre saker?

   Scandinavian Star, Norsk politis beskrivelse av "danskens" bevegelser.
   https://www.youtube.com/watch?v=YQKVnTfdLYQ
   Klipp fra NRK Brennpunkt sendt 16.10.2001: En perfekt syndebukk Brannen på passasjerferjen...
   YOUTUBE.COM

   *

   Rune Fardal:
   Skremmende. Dette må vi ta tak i og få spredt til flere. Folk må vokne nå!
   Med Monicha saken og avsløringene av innkompoetanse etter Breivik tegner dette er rent svindelbilde av Norsk politi. Ja, og så var det Bergen politikammer da med sine "jurister"…

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.04. 2015 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1002822119740738/

   Løgn og falskhet er billige våpen.
   Det reelle forhold er at kanskje ingen av barna blir hørt eller får det som de ønsker.

   Mange barn blir ikke hørt
   http://www.barnevern.org/mange-barn-blir-ikke-hort/
   I halvparten av barnevernssakene som avgjøres i fylkesnemnda, blir utfallet slik barnet har ønsket det. Men i mange saker kommer barnet fremdeles ikke til orde. (Artikkelen er hentet fra Labyrint nr. 1 2015) Forsker…
   BARNEVERN.ORG

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er et faktum ikke vanskelig å bevise at det i og av og for nærsagt alle dagens norske offentlige instanser lyges fritt frem både om barna og foreldrene. Og at trusler og falsk og hvitvasket dokumentasjon og falskhet og alt av menneskeretts-forbrytelser og impunity i offentlig regi florerer.

   
---
---

   Tommy Jacobsen, 12.04. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10204413279869033

   Hipp hipp, hurr'durr ?

   Halv stang 17 mai
   Ja, da vil jeg gjerne få oppfordre alle Nordmenn til å feire 17 mai 2015 med flaggene på halv stang for å feire europakommisjonen som aktivt jobber med å bryte paragraf §1 (Norges Grunnlov) og som uten folkets samtykke har underlagt oss EU via EØS avtalen og som stikk i strid med embedtsmannsloven og grunnloven nå sitter og behandler dette landet som en slags koloni eller vassalstat for alle andre land der de deler ut naturressursene og verdiene våre mens de bryter ned forsvaret ovenfor befolkningen og fjerner rettighetene som beskytter dem fra forfølgelse og overgrep, samt tilrettelegger det for sine egne overgrep ovenfor sivilbefolkningen. (Man skal ikke lyve og bedra/komme med falske valgløfter etc. Borte bra, men hjemme i grunnloven er de best.) Dette er absolutt ingenting å feire, dette burdte -sørges- over og derfor vil jeg gjerne invitere alle dere til å bli med meg og demonstrere hva man syntes om å bli kriminalisert/overvåket og overstyrt fra Brussel på bursdagen til dette tidligere -selvstendige- -suverene- landet og dets folk. Jeg kondolerer med tapet.

   *

   Tommy Jacobsen:
   Hvorfor feirer vi menneskerettighetsbrudd ovenfor befolkningen ?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.04. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204556867696424

   Arbeiderpartiet er et altoppslukende monster.

   
Aktivt nok arbeide i eller for Arbeiderpartiet kan være det eneste som kanskje "redder" deg og dine nærmeste! Alt annet er mildt sagt livs-farlig!
   Ingen andre valg er vel mulige?
   Hva og hvem velger du? Noe lignende?
   Eller er det for sent for deg å velge?

   *

   
---

---

   Juliva Gaite, 12.04. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152727187491498

   50 Lithuanian families escaped from Norway (reason Barnevernet) and there is still at least 20 Lithuanian families under Barnevernet "control" that asked for help at a "Lithuanian center"..

   50 lietuvių šeimų jau pabėgo iš Norvegijos, dar 20 gali netekti savo vaikų
   Norvegijos vaiko teisių apsaugos tarnybų akiratyje šiuo metu yra dvidešimt lietuvių šeimų. Žinoma, jų yra daugiau, tačiau šios dvidešimt jau pasibeldė į lietuvių...
   15MIN.LT

   *

   Ken Joar Olsen:
   Really crazy and no one can say, that there is so many BAD parents... So no matter what and how, I would love to contribute to the downfall of Barnevernet... And FOLLOW each and everyone all the way, and hold them responsible for the cost of time and traumas they are guilty of upon all of us. They are a parasitic organization living of the tears of parents and pain of children.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.04. 2015 shared Rune Fardal's post:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204560832795549

   Rune Fardal, 12.04. 2015:

   Å se NRKs dekning fra Litauen der alle nå vet hve "barnevernet" er, var bare patetisk. Ambasadøren har leid inn Pr-firma for å bedre Noregs omdømme… han glemmer visst at dette gjelder mer en 20 land som er i konflikt med det norske barnevernet!  Skammelig.

   Stå på folkens få de groteske historiene ut i offentligheten. Snart blir de holdt ansvarlige disse uansvarlige innkompetente "fagfolkene" som ødelegger så mange barn.

   *

   Elisabeth Haugen:
   Ja få historiene ut!

   Knut Myrebøe:
   Altså Søndagsnytt NRK 1 idag 1900. Dere som ikke fikk dere med innlegget - det kommer sikkert i Nyhetene kl. 23.00
   http://tv.nrk.no/direkte/nrk1.
   NRK TV - Se NRK1 direkte
   Se TV direkte. NRK's tv kanaler direkte på nett
   TV.NRK.NO

   Rune L. Hansen:
   Bort vekk for evig og alltid med det grov-kriminelle "barnevernet" i Norge!
   En verre og farligere politisk mafia-virksomhet har verden knapt noensinne sett eller hørt om!

   
---

    
   Ann-Jorid Storjord:
   Litauen sier at pga det elendige genetiske mangfoldet i Norge Ref innavl og barn med downs syndrom , stjeler Norge litauiske barn... Dette blir litt vel i dummeste laget eller hva ...?

   Rune L. Hansen:
   Det er vel ingenting rart at de undres og spekulerer på hva i all verden som har fått noe slikt til å skje i Norge! Mildt sagt.

   Rune L. Hansen:
   http://www.nrk.no/verden/norsk-barnevern-slaktes-i-litauen-1.12306233
   Norsk barnevern slaktes i Litauen
   VILNIUS (NRK): Norsk barnevern har de siste månedene vært et hett nyhetstema i Litauen. Så drøy...
   NRK.NO|BY NRK

   Ann-Jorid Storjord:
   Ja. Rart. Men at vi som førstevalg vil ha litauiske gemmateriale er litt rart. Her vil jeg ha en folkeavstemming på valg av gener altså. Mitt ønske er nordamerikanske indianere ( sukk! Nydelig kultur) eller italienske barn ( de vakreste mennesker på jord. Smask ) men litauere .... Er ikke så sikker på det gitt 😀😀😀

   Rune L. Hansen:
   Alt er vel bedre enn det som blir igjen av rester av det norske.

   Ann-Jorid Storjord:
   Er det? Trodde de var litt i overkant representert når det gleder lovbrudd her i landet . Ååååå... Nå skjønner jeg. Vi stjeler ungene deres og de ... Tull !!!!!!!'m

   Rune L. Hansen:
   Meg bekjent er det ingen folkemord pågående i Litauen, som i Norge. Hverken barn eller foreldre kidnappes, fangeholdes, tortureres og drepes der.

   Ann-Jorid Storjord:
   Noen barn i do nød som blir tatt hånd om i det hele tatt der ?

   Rune L. Hansen:
   Kidnappe, fangeholde og torturere barn og foreldre, er det det du kaller å bli tatt hånd om?

   Ann-Jorid Storjord:
   Nei. Eller ja. Fra gale foreldre. Dopede foreldre. Foreldre som misbruker og mishandler ungene sine. Foreldre som selger dem som sexleketøy. Foreldre som er voldelige . Men ... De finnes ikke ??? I hvertfall ikke i Litauen ?

   Rune L. Hansen:
   Det er politiet som skal ta seg av slikt, Ann-Jorid Storjord. Politiet, rettsvesenet og fengselsvesenet. Det er ulovlig og straffbart å mishandle barn.

   Ann-Jorid Storjord:
   Ja. Disse barna har det sikkert best i en fengselcelle. Er det det du sier? Eller at foreldrene raskest mulig skal dit? Og barna gå på gaten?

   Rune L. Hansen:
   Det er bare i land som Norge at barn og foreldre snart mangler familie. Fengsel-straff for forbrytelser, og det å sone sin straff, har det tidligere vært et problem, er det det du sikter til?

   Ann-Jorid Storjord:
   Nei. Jeg spør : hvem gir de mishandlede barna et verdi liv. En sjangse ? I stedenfor foreldre som ikke evner dette. Eller? Skal barna gå til grunne for at foreldrene ikke skal føle seg som offeret ?

   Rune L. Hansen:
   Å frata barn og foreldre deres menneske-rettigheter er ikke barnevern, Ann-Jorid Storjord. Det er mildt sagt det motsatte av barnevern.

   Ann-Jorid Storjord:
   Er det menneskerettigheter å utsette barn for omsorgssvikt, vold, rusverdag. Å bli slått, se deres mor bli mishandlet og slått, bli sultet i hjel,

   Rune L. Hansen:
   Nei det er ikke det. Hvis du ikke vet hva våre menneske-rettigheter er så bør du snarest undersøke og lære deg.

   Ann-Jorid Storjord:
   Og la meg få spørre deg. Gutten som sultet i hjel. Og spedbarna som ble voldtatt av foreldrene sine. Er det tortur, brudd på menneskerettigheter og hensynet til foreldrenes biologiske samhørighet som skal gjelde her?

   Rune L. Hansen:
   Som sagt, det er ulovlig og straffbart å mishandle et barn.

   Ann-Jorid Storjord:
   Ja. Hva mener du da skal videre sikre barnet.

   Ann-Jorid Storjord:
   Og hva definerer du som mishandling grov nok til at foreldre ikke skal få lov til å fortsette å mishandle barnet. Og hva definerer du som mishandling ? Omsorgssvikt ?

   Rune L. Hansen:
   Du har da vel tilgang til ordbøker du også, som folk flest. Til Straffeloven og Menneskerettsloven også antagligvis. Dessuten kan du inter-nasjonalt lese om prinsippene for lovlig lov og rett. Verdens-litteraturen er også en innholdsrik basis for forståelsen av alt slikt.

   Ann-Jorid Storjord:
   Jeg spurte deg.

   Rune L. Hansen:
   Er det ordbøkerne, Straffeloven, Menneskerettsloven eller verdens-litteraturen du vil ha gjengitt?

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, mandag 13. april 2015, Vinberget: 

   Omkring null grader Celsius, vått, regn, yr, sludd og hagl her ute i natt og på morgenen. Tildels overskyet og gradvis opp til 5 pluss-grader utover formiddagen frem mot klokken 12. En kort telefon-beskjed fra advokat Høines i formiddag om at Haugaland tingrett bestemte seg for å rettsbehandle saken uten meg tilstede fordi jeg var fraværende. Noe skiftende delvis overskyet utover eftermiddagen, med oppmot 7 pluss-grader. Gradvis ned mot 1 pluss-grad frem mot klokken 21 og mørkt videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 13.04. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152696562731875

   Den norske ambassaden i Litauen skal få PR- hjelp, for å bedre på omdømme til Norge i Litauen.
   Til det vil jeg si: Du visker ikke bort alvorlige menneskerettsbrudd, ved å pusse litt på fasaden.

   *

   Brita Iversen:
   De burde heller gå inn å hjelpe de familiene som er utsatt for feilbehandlingene, og få forandringer i barnevernet

   Sabrin Dahlskås:
   så med en gang åssen type han var..

   Rosa Malaika Aslaksen:
   Vi vil ikke ha mere hjelp, vi vil ha barna hjem og fred og ro ikke mere av deres såkalte hjelp

   Neringa Ruslan Ozolini:
   Rune Fardal

   Å se NRKs dekning fra Litauen der alle nå vet hve "barnevernet" er, var bare patetisk. Ambasadøren har leid inn Pr-firma for å bedre Noregs omdømme… han glemmer visst at dette gjelder mer en 20 land som er i konflikt med det norske barnevernet! Skammelig.

   Stå på folkens få de groteske historiene ut i offentligheten. Snart blir de holdt ansvarlige disse uansvarlige innkompetente "fagfolkene" som ødelegger så mange barn.

   Alf Reuss Kollsete:
   Gleder meg til at Erna, Siv, Anders og Solveig må krype til korset!!!

   Gunn Margit Olsen:
   Hehe bare tilsynelatende

   Bruno Nyberget:
   Pusser sikkert fasaden med noen milliarder til korrupte ledere,så hva betyr noen familier da? Får håpe Litauen ikke lar seg lure av det. Eller en handelsavtale da.

   Oskar B. Strand:
   Nå er det snart på tide å få denne "debatt /svartmaling" på et nivå som er fornuftig. Alle veit at ingen i Norge tar barn for at di bare har lyst, og ansatte i barnevernet får IKKE provisjon for antall barn som tas hånd om. Selfølgelig har ikke foreldre gjort noe som er til skade for barnet. Vi foreldre gjør jo ikke slikt. Desverre er ikke dette helt sant. Noen ganger er vi foreldre ikke gode nok omsorgspersoner, men det burde være mer hjelp til hjemmet, før barna tas!

   Anita Skippervik:
   Den einaste måten å bedre Noregs omdøme på er at våre folkevalgte følgjer folket og endrer systemet og haldningane som er i barnevernet. Ein må frata dette organet makt etter maktdelingsprinsippet og overføre 4-12 makt til ein egen etat underlagt politisaker. Ein må gjere endringer i det meldesystemet for å fjerne usaklege og ureielege meldinger og det offentlege må få bedre kunnskaper om både sitt ansvar for det er etter lova ikkje ein kvar ting om foreldra eller barnet som skal meldast ,slik terskelen tydeligvis ligg i dag. Eit vilkår er at det må ligge føre ei reell bekymring og ikkje eit faktum som at til dømes eit dødsfall i familien ligg bak aktivisering frå det offentlege mot familien eller at ein sjukdom fører til tvangspålagt "hjelp" og overvåking av familier utan ending før barna er omplassert til framande. Ei heller bør ikkje økonomi nok til å kjøpe merkeklær eller den nyaste iphonen når barnet spør og syter etter materielle ting være grunnlag for 4-12 saker og bli kalt for grov omsorgsvikt for det passer inn i lova. Barnevernet skriver om og kamuflerer det reelle fakta til å bli noko anna som at foreldra er psykisk sjuk og at det gjev utslag på ein eller annan måte som vil være omsorgsvikt - Her er heller ikkje etter lova det å være psykisk sjuk i seg sjølv grunnlag nok for 4-12, så då er det berre å sette inn tvangstiltak, omskrive fakta til å passe inn i eit bilete av at foreldra er som barnevernet uttrykker gal og true foreldre med enno meir unaudsynt psykriatisk behandling for å oppretthalde biletet av at foreldra er ikkje i stand til å ivareta barna ovafor domstolane. Friske mennesker med normale reaksjoner blir sjukeliggjort for å få psykriatiske diagnoser gjennom barnevernet sitt tvangssystem, som etter mitt syn går dermed under EMK art 3. Det må også bli aktive konsekvenser for både ureielege meldarar og ureieleg sakshandsaming og tortur. Dette kan ikkje staten Noreg rette reelt opp med å leige inn eit PR firma og er tilsamanlikning med BV å gjere tiltak om å splitte familier i kriser noko som psykologisk er i strid med EMK art 3 og all psykologisk forskning for å få normalt fungerande mennesker. Det kan ikkje være krimminelt å leve og det kan ikkje være kriminelt å vise sorg og normale sorgreaksjoner som etter gammalt er uttrykt som eit sorgår. Då kan ikkje staten gripe inn og gje mange sorgår.

   Nils Johan Persen Utsi:
   Enig med OB Strand her, før barn tas vekk fra foreldre bør man hjelpe dem til å bli bedre foreldre. Og om barna nå skal fjernes fra foreldrene bør ikke all kontakt med biologisk familie slettes. Hørte nylig om en som hadde vokst opp i et fosterhjem der fosterforeldre løy om at biologisk familie ikke ville ha kontakt med vedkommende. Når vedkommende fylte 18 år søkte ble kontakt med biologisk familie gjenopprettet, og da ble løgnen avdekket..

   Bjørn Sagvolden:
   Hvilket Pr-byrå? PølseHansen?

   Noralf Aunan:
   Noen her har fortsatt stor tiltro til at bv opptrer forholdsvis bra, men hvorfor ser man totalt bort fra alt som heter menneskerettigheter i norsk bv? Gi oss gjerne en god og overbevisende forklaring på at man kan se bort fra alt som heter lover og vedtekter i norsk bv!

   Rune L. Hansen:
   Ja, noen her trenger en konfrontasjon med det såkalte barnevernet - for å realitets-orientere seg i hvordan det er å få sin familie kidnappet og å bli fratatt retten til familie-liv. Selv-opplevelse gir nok bedre forståelse enn hovmod og arroganse.

   Rune L. Hansen:
   Mange i Norge enda ivrer efter å begå menneskeretts-forbrytelser, eller er aksepterende til det, helt i tråd med den politiske mafiaen og dens med-spillere som ser seg tjent med det eller tjener på det - makt, karriære, dumhet, penger, hovmod, etc.

   Brita Iversen:
   Da besteforeldre og øvrig familie ikke er part i saken, og heller ikke har noen som helst rettigheter, ser vi oss tvunget til å belyse vår sak i media. Vet at det blir tungt, men de skal ikke slippe unna med løgn, synsing og trakassering av hele familien uten at noen skal vite det. Det er på tide å stå fram

   Ronny Jacobsen:
   Public relation er et våpen den norske stat bruker for og lattergjøre og snu opp ned på sannheten ( kognetiv dissons ).

   Kristian Dirdal:
   Er det en kjendis som skal låne ut trynet sitt for å rettferdigjøre statens overgrep? Alt det denne staten kan få drive på med for å pynte på fasaden!

   Olga Stendal:
   GODT DET ER NOEN SOM "FØLGER MED"! : (  : )

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.04. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152697008451875

   Når norske styresmakter nå blir møtt med stadig flere alvorlige anklager om menneskerettsbrudd fra andre lands regjeringer, så svarer de med at de vil leie inn PR- byråer og lage brosjyrer om hvordan det norske system virker.

   Men, hallo; menneskerettsbrudd er universelle, og da hjelper det ikke å forsøke å pusse på fasaden.

   I mange år har jeg forsøkt å adressere at menneskerettsituasjonen i Norge beror på en tildels gigantisk bløff.
   La oss kalle en spade en spade:
   Norske dommere, særlig av de eldre generasjonene, forakter alt som har med menneskeretter å gjøre. De synes det er brysomt, unødvendig og forholder seg til den røde lovboka. I deres verden, er menneskerettene ivaretatt gjennom Norges store røde.
   Da hjelper det lite at Stortinget, i 1999, vedtok menneskerettsloven, når mange av de som skal forvalte dets lovbestemmelser, knapt vet hva som står der.

   Nå ser vi konturene av Norges menneskerettsarroganse. Det internasjonale samfunnet har oppdaget at keiseren står uten de rette menneskerettsklær.
   Å forsøke å pusse fasaden med å hyre inn PR- byråer eller lage brosjyrer om "Den norske modellen" på engelsk for å roe gemyttene, er som å tro på at julenissen dukker opp i april.

   Det eneste som vil virke, på sikt, er å begynne å respektere enkeltindividets menneskeretter.

   *

   Monicha Nyhuus Aas:
   nettopp, nytter ikke å leke struts i denne problemstillingen her. Dette eskalerer, og blir parlamenatrisk uholdbart hvis de ikke tar skjeen i en annen hånd... på tide de får noen sanksjoner fra andre land, som svir på pungen !!!

   Elisabeth Haugen:
   Det er skammelig at barnevernet i Norge må få reaksjoner fra andre land for at det skal skje noe. Det kom tydelig fram at dette gjelder norske barnefamilier også, så da forventer ihvertfall jeg handling. Vi må snart begynne og godta at vi er forskjellige og det skal vi være. Er vel ikke nødvendig å "tråkke" alle inn i denna berømmelige A4 ramma. : (

   Ingelin Gravem:
   Det er ingen grunn til å frita de yngre dommerne heller, spør du meg... Det har jo gjerne hatt de eldre som læremestere.

   Greta Solheim:
   Det er ikke bare vanskelig men umulig å gjøre noe med et ikke erkjent problem. Sterke interessegrupper har rett og slett ikke bare sterk interesse av å holde problemet om landets manglende rettssikkerhet borte, men forkludrer med områdebygging for å vise at folk har stooor tillit. Dette har Domstoladministrasjonen (DA) bedrevet i flere år, og hvor det er grunn til å tru at DA som pesten skyr å utbe mening fra noen som har erfaring fra domstolbehandling. Siden anklager om menneskerettsbrudd i alle fall ikke kom frem av NRKs reportasje fra Litauen i går, må det vel for de som er direkte berørt av slike saker og/eller du Marius være relevant å vurdere henvendelse til NRK for å påpeke menneskerettsbrudd og derved påberope at NRK kommer med rettelse slik at saken stilles i et annet lys enn det som kom frem i går

   Herman Krystad Lindstad:
   En del selvutropte VM-titler har fått noen alvorlige riper i lakken! Hjelper ikke å utdanne folk når vi ikke har styringssystemer som greier å plassere "rett mann pp rett plass"! Er vel en god ide å begynne å stille krav til politikerne! De har vel spilt lenge nok på mediatekke og ordførhet! Vi må skille på symptom og årsak!!

   Rune L. Hansen:
   De har forlengst blitt vant med å hærje fritt frem, uten å bli forstyrret av innblanding. Men det samme gjelder også norske politikere. Gjennomsnittet av de har liten eller ingen interesse eller forståelse for menneske-rettighetene. Og de av de som har mere enn gjennomsnittlig interesse og forståelse blir i beste fall ledd av.

   Men det gjelder ikke bare Menneskerettsloven, men også Straffeloven og Norges Grunnlov. De har politiske og personlige mål, karriærer og hensikter - og driter i med-mennesker og rettferdighet!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.04. 2014 via Landsforeningen for barnevern i Norge:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/954746864560225/

   Dette er bare et av Barnekonvensjonens mange total-forbud mot bortførelse av barn - Barnekonvensjonens Art 35:

   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   ---

   Hverken Barnekonvensjonens Art 9 eller 20 opphever total-forbudet mot bortføring av barn fra sin far eller mor.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.04. 2015 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/831361543585395/

   This is just one of the CRC-s many total ban on abduction of children - CRC Art 35:

   "States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the abduction of, the sale of or traffic in children for any purpose or in any form."

   ---

   Neither the Convention on the Rights of the Child (CRC) Art 9 or 20 repeals the total prohibition of abduction of children from their father or mother.

   *

   Dette er bare et av Barnekonvensjonens mange total-forbud mot bortførelse av barn - Barnekonvensjonens Art 35:

   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   ---

   Hverken Barnekonvensjonens Art 9 eller 20 opphever total-forbudet mot bortføring av barn fra sin far eller mor.

   *


   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, tirsdag 14. april 2015, Vinberget: 

   Mye regn og yr og disig og omkring 4 pluss-grader Celsius fra tidlig morgen og hele formiddagen med gradvis oppmot 8 pluss-grader frem mot klokken 13.30. Derefter mindre og uten nedbør. Vått, disig himmel og 7 pluss-grader frem mot klokken 18.30. Dunkelt halv-mørkt. vått og 5 pluss-grader klokken 21.30 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 14.04. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152699148206875

   Uskyldspresumsjonen, EMK artikkel 6 nr. 2

   Prinsippet om uskyldspresumpsjon står sterkt både i borgernes rettsoppfatning og i Europas Menneskerettighetskonvensjon. Enhver rettsstat, bygger på prinsippet om at man er uskyldig til det motsatte er bevist.

   I uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 om retten til en rettferdig rettergang, heter det i nr. 2:
   «Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.»

   Uskyldspresumsjonen er også inntatt i andre folkerettslige instrumenter, blant annet FN- konvensjonen SP artikkel 14 nr. 2.

   Uskyldspresumpsjonen utgjør for det første en bevisbyrderegel. Det er påtalemyndigheten som må føre bevis for tiltaltes skyld i straffesaker.

   For det andre, utgjør uskyldspresumsjonen en skranke for hvilke uttalelser offentlige myndigheter kan avgi som impliserer skyld før skyldspørsmålet er avgjort av en domstol.

   Etter en frifinnende dom vil det for det tredje kunne være i strid med uskyldspresumsjonen å behandle den frifunne som om han likevel er skyldig.
   Det vises til Hammeren v Norge og O v Norge, avsagt 11. februar 2003. Hammeren premiss 47:
   ”47. As to the further question, whether Article 6 § 2 was complied with in the compensation case, the Court reiterates that this provision embodies a general rule that, following a final acquittal, even the voicing of suspicions regarding an accused's innocence is no longer admissible (see Rushiti, cited above, § 31).”
   Norge ble domfelt i begge saker for brudd på uskyldspresumsjonen.

   For det fjerde stiller bestemmelsen visse materielle krav til hvordan straffebestemmelser må utformes.

   *

   Ståle Eriksen:
   Hei Marius, hvordan stiller dette seg i forhold til besøkelseforbud, dette er en barnefordeling sak, med falske anklager fra mor til politiet, som nå har henlagt saken, men fremdeles opprettholdes besøkelseforbud, jeg har verken sakt eller gjort noe som tilsier at jeg skal ha besøkelseforbud, det har kun direkte innvirkning på at jeg ikke for se min sønn, dette besøkelseforbudet, hvilken EMK artikkel bryter det? Jeg anket til lagmannsrett, den blei avslått anken med en gang uten en gang og sjekke den opp mot EMK som jeg ba om, det er også lovstridig. Hva kan du si om dette Marius, jeg er jo forhånds dømt selv om jeg ikke har gjort noe galt, det er vist også blitt for lett i dagens samfunn og få utsted besøkelseforbud, bare finne opp en historie så for du besøkelseforbud med en gang mot den andre parten, uten at den parten har gjort noe galt.

   Elisabeth Larsen:
   Jeg håper på svar .,. Om jeg vant i en sak som var gjort klar for trygderetten men vant i klagenemd. Dette handler om at en saksbehandler fant på en sinnslidelse på meg .sa datteren min skulle blitt tatt fra meg og situasjonen var varig og mange andre ting. Jeg vanti 2013 men etter der ble det værre og bodde på gata til slutt. I dag kom de for å stenge strøm og jeg blir trukket mange tusen av trygd etter en som svindlet forvaltningskontoer og fikk fengselsstraff ... Jeg har aldri hatt innkasso misligholdt lån eller noe men forvalteren klarte det .kan dette brukes i min sak??? mvh Elisabeth

   Rune L. Hansen:
   En ulovlig rettssak eller ulovlig dom, etc. kan finne enhver skyldig i absolutt hva som helst - og må og skal selvfølgelig kompetent straffe-forfølges.

   Ståle Eriksen:
   Håper du har tid og svare meg Marius, kan gjerne svare på pm til meg, på forhånd takk.

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.04. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152699138786875

   Gjenåpning av saker som er i strid med menneskerettene.

   I Ot. prp. nr. 70 (2000-2001) foreslo departementet at brudd på Norges folkerettslige forpliktelser skulle gi rett til gjenopptakelse.
Justiskomiteen sluttet seg til departementets forslag, jf. Innst. O. nr. 114 (2000-2001). Endringene ble vedtatt ved lov 15. juni 2001 nr. 63.
   Den gir en part krav på gjenopptakelse;
   «... når avgjørelsen antas direkte eller indirekte å bygge på en forståelse av folkeretten eller en traktat som avviker fra den forståelse som en internasjonal domstol i samme saksforhold slår fast som bindende for Norge, og denne forståelse må antas å burde føre til en annen avgjørelse.»

   *

   Rune L. Hansen:
   Retten og plikten til kompetent straffe-forfølgelse er ikke mindre viktig. Tvert om.

   Rune L. Hansen:
   Det hjelper dessuten lite å ha menneske-rettigheter hvis de ikke er reelle.

   
---
---

   Elisabeth Knutsdatter Langholm Aarseth, 14.04. 2015 via ‎Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204570386194378

   Stakkars unger som kanskje aldri får se sine foreldre igjen noen gang.

   Hvor har egentlig BV og tenke med ? Det må da finnes mer huma måter og takle slike ting på. SÅ BV: SEND BARNA HJEM TIL SIN FAMILIE OG DET SÅ RASKT AT FLERE BARN IKKE SKAL LEVE UTEN SINE FORELDRE:

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, mere klin kokos og grovt kriminelt og umenneskelig kan ikke noe bli.

   Elisabeth Knutsdatter Langholm Aarseth:
   Tenker det før eller siden blir ett saftig opprør.

   Rune L. Hansen:
   Ja selvfølgelig, noe slikt kan ikke vedvare når verden forstår hva som foregår.

   Elisabeth Knutsdatter Langholm Aarseth:
   Du har rett i det at flere i verden bør innse denne galskapen. . Vi kan gjerne snakkes igjen i dag. Men nå må jeg finne sengen før mannen min henter meg : )

   Rosa Malaika Aslaksen:
   Har tatt tid men flere å flere ser det hverdag takketvære jobben til folk som may og rune pluss mange andre som driter i å være korrekt men har snakket sant hele veien uansett hvor mye motgang!!!

   Rosa Malaika Aslaksen:
   Barna har vell også fått nok snart? Også bør neste virkelige problem bli opplyst og det er at barna blir tvunget i aktivitet og skole 24/7 og protestere man eller stiller spørsmål blir man slakta, hva er det for mennesker staten er så opptatt av å oppdra?

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke staten, men en politisk og offentlig mafia-virksomhet med sin kjerne i Arbeiderpartiet og deres med-spillere. De forbryter seg grovt kriminelt mot den makt og myndighet staten skal ivareta.
   Det og å erstatte seg selv med staten forsøker de også å få andre til å gjøre.

   Rosa Malaika Aslaksen:
   De som slipper inn på Stortinget hvertfall og de bak såklart

   Rune L. Hansen:
   Både som enkelt-mennesker og som representanter for staten er de grov-kriminelle.

   Rosa Malaika Aslaksen:
   Uten spørsmål, de jobber mot seg selv deres samfunn de lyger stjeler og det som er være, ser man uk er de pedofile å

   Rosa Malaika Aslaksen:
   Grådighet vi ikke kan skjønne

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.04. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152699001836875

   Norge har en dyster rekord i å bli domfelt av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, for brudd på uskyldspresumsjonen, jf EMK artikkel 6 nr. 2.

   I forhold til innbyggertall, tror jeg neppe noen andre land er blitt domfelt hyppigere enn hva vi er på dette området. Hele fire ganger er Norge blitt dømt i Menneskerettighetsdomstolen for brudd på uskyldspresumsjonen.

   Og det virker som vi har tatt lite eller ingen lærdom av de mange domfellelser. Dessverre er det ofte slik at mantraet er at du er skyldig inntil du eventuelt har klart å bevise din uskyld. Altså en omvendt uskyldspresumsjon.

   *

   Jordanka Jirásková:
   Marius, that's very important thing! how many times Norway has been convicted by International tribunals?

   Monicha Nyhuus Aas:
   helt enig, sitter og lytter til noe i nettopp den retning

   Anne-Kristin Abbedissen:
   Jeg forstår ikke. Hvorfor dømme hvis det ikke får konsekvenser? Eller er det noen?

   Greta Solheim:
   Enig i. det. Har sett et par slike der premisser kan forstås slik. På den annen side er jeg enig
med advokat Flatabø, se artikkel nedenfor, at man i sivile saker bør anvende EMKs bestemmelser med "varsomthet", spesielt slik at det ikke overskygger en saks faktiske og rettslige realitet. Man bør ikke slenge på brudd på EMKs bestemmelser og uten å henge det på noe. Ved f ex krav om muntlig behandling mener jeg det i det minste bør henvises til hva som tilsier det, f ex sakens retts- og bevisspørsmål. Jeg kan heller ikke se noen motstrid mellom Flatabøs redegjørelser og Høyesteretts premisser i dom av 29.01.15. Imidlertid synes Flatabø å ha glemt at det strider mot rettferdig rettergang/fair trial, jf EMK art 6 om retten uten saklig begrunnelser forkaster eller ignorerer en parts begrunnede anførsler om sakens faktum.

   Bjørn Løvstad:
   Rart at alle disse domfellelsene ikke kommer frem i media , er de redd for å miste pressestøtte ?

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, onsdag 15. april 2015, Vinberget: 

   Omkring 5 og 4 pluss-grader Celsius, mørkt, vått, regn og yr her ute i natt. Disig, regn og yr med omkring 4 og 5 pluss-grader videre utover formiddagen. Tildels noe spredt overskyet først utover eftermiddagen, derefter regn, disig og noe hagl. Spredt skyet, uten nedbør og 6 pluss-grader klokken 18. Mørknende, yr, vått og omkring 5 og 4 pluss-grader fra 21-tiden. Mørkt og regn mot midnatt.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, torsdag 16. april 2015, Vinberget: 

   Mørkt, vått, tildels yr og ned mot 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grå-hvitlig overskyet og 3 pluss-grader klokken 08.30. Med noe yr en stund og 6 pluss-grader klokken 11.45. Tildels slørete himmel og dus sol først utover eftermiddagen. Disig, yr og 6 pluss-grader en stund fra omkring 16-tiden. 2 pluss-grader klokken 21. Mørkt og 1 pluss-grad klokken 22. Noe stjerner og i overkant av null mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.04. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204585310287471

   Med-menneskelighet og rettferdighet er ikke dagens offentlig ansatte politikere sin sterke side. Tvert om. De har andre og "viktigere" interesser. Ikke minst sin karriære. De har gjort den offentlige forvaltningen til en mafia-virksomhet som produserer menneskeretts-forbrytelser og justismord og propaganda på løpende bånd. Hygienisk og pent innpakket i fortielser, løgner og unnlatelser.

   Norge er nu på verdens-toppen i antall tilstedeværende grove menneskeretts-forbrytelser i offentlig regi mot sivil-befolkningen, i forhold til antall borgere!

   *

   Sissel Omdal:
   Det kan jeg skrive under på Rune.

   Rune L. Hansen:
   Det er det veldig mange som kan skrive under på. Det fremgår dessuten både av statistikker og veldig mye annet. Uttrykket "en mafiastat" som advokat Herman J Berge bruker passer meget godt. Her skriver har blandt annet følgende:

   "Det er beklagelig å måtte erkjenne at sannheten – for øyeblikket – har like stor sjanse å vinne frem i landets domstoler som en snøball har til å overleve selv i det kjøligste hjørnet i helvete. Den eneste måten å snu retningen som sosialistene har brukt godt over hundre år på å stake ut, er å dokumentere hva som skjer og derigjennom vise at det ikke finnes den minste grunn til å ha tillit til det norske rettsvesen. Som nevnt tidligere; rettsvesenets eksisterer alene på den tillit den ignorante delen av befolkningen gir rettsvesenet. Uten denne tillit vil dette gjennområtne system kollapse."

   http://rettsnorge.com/artikler/2014/September/Norge_-_En_Mafiastat.htm
   Rettsstaten Norge – en mafiastat
   Vi er vel alle enige om at dersom din nabo hevder å eie en bit av eiendommen din, så må naboen dokumentere sin påståtte rett. Videre; dersom du har kjøpt deg en Rolls-Royce Phantom kontant, og din gode angivernabo ringer kontoret for mistenkelig virksomhet og melder fra at du nå har gått til anskaff…
   RETTSNORGE.COM

   Rune L. Hansen:
   Den politiske mafiaen i Norge bruker veldig mye av våre penger og ressurser på å begå menneskeretts-forbrytelser og justismord.

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat - og et eksempel:

   "- Jeg klarer ikke å tenke på fremtiden uten å bli redd. Henter de barna mine i morgen? Neste uke?
   - Jeg hørte rykter om at barnevernet bare kunne komme og ta barna mine fra meg, sier hun.

   Vondt i magen
   En av venninnene opplevde at barnet på tre år ble tatt fra henne. Nå er Paasawe redd for at det samme kan skje henne. De siste månedene har alenemoren hatt jevnlig kontakt med barnevernet. Sønnene er bråkete, sier de, hun trenger hjelp til å oppdra dem.

   - Hver gang barnevernet ringer, får jeg vondt i magen og brystet. Etterpå sitter jeg bare og griner. Jeg ville ikke hatt problemer hvis de var rettferdige, eller lyttet til meg, men barnevernet ser ned på meg, hevder Paasawe.
   - Når barnevernet er mot deg, er alle mot deg. Hva skal jeg gjøre? Hvem skal jeg gå til? Barnevernet har all makt.

   Lever i frykt
   Paasawe er ikke alene om frykten. Siden i fjor høst har Bergens Tidende hatt kontakt med et tyvetall afrikanske mødre som er eller har vært bosatt i Bergen. Alle har et problematisk eller angstfylt forhold til barnevernet.

   Flere er blitt fratatt sine barn, uten å forstå hvorfor.

   I mars i år jobbet barnevernstjenesten aktivt med til sammen 2635 barn i Bergen kommune. 11 prosent kommer fra minoritetsfamilier, og i denne gruppen har hvert tredje barn afrikansk bakgrunn.

   Flere afrikanske kvinner i Bergen skal være så redde at de vegrer seg for å få flere unger i frykt for at barnevernet skal ta dem. Andre forsøker å holde svangerskapet skjult.

   De undrer seg over hvordan barnevernet kan sitte på en slags fasit for hva en god mor skal være.

   - Vi har flyktet fra krig. Vi har opplevd at våre nærmeste er blitt drept foran øynene våre. Så kommer vi hit og opplever at krigen begynner på nytt.

   I 2009 søkte Alpha om støttekontakt til sønnen. Han lekte mye alene og hun, som bare har en arm og bruker protese, trengte hjelp til å aktivisere ham. Det ble avslag. Barnevernet mente hun klarte seg fint, og at gutten hadde det bra.

   Senere forandret barnevernet syn på Alphas omsorgsevne.

   - I rapportene står det at jeg ikke viser empati for mitt barn gjennom ansiktsuttrykk og kroppsspråk. Men hvem har fasiten på hvordan man viser morskjærlighet? Må man si «jeg elsker deg» til barnet for å være god nok mor?

   - Mange ikke-vestlige foreldre opplever det som meget urimelig at de ikke selv kan bestemme hvordan de skal oppdra barna sine. Mange opplever dette som et overgrep og frykter at de kan miste omsorgen for barna, dersom de ikke gjør som sosialarbeiderne i barnevernet sier.

   - Jeg vil heller være i krigen i Sierra Leone enn i et land hvor staten tar fra meg det kjæreste jeg har.

   - «»Hvorfor kan jeg ikke være hos deg, mamma?», spør sønnen min. En dag kommer du tilbake, svarer jeg.

   http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Verre-enn-krigen-vi-flyktet-fra-2703127.html
   - Verre enn krigen vi flyktet fra
   Afrikanske mødre føler seg mobbet av barnevernet.
   BT.NO

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "«Slo på afrikansk»
   I Sierra Leone arbeidet Fatmata Sia Alpha (41) som lærer. Hun jobbet også for organisasjonen Redd Barna. Borgerkrigen i hjemlandet for hardt med Alpha og familien, og den kostet henne en arm.

   Etter at hun kom til Norge i 2003 som FN-flyktning, mistet hun også sønnen hun fikk to år senere med en flyktning fra Sudan. Gutten ble tatt fra henne i 2010 etter bekymringsmeldinger fra barnehagen til barnevernet. Han hadde sagt at mamma «slo på afrikansk».

   Alpha har hele tiden nektet for å ha slått sønnen. Fastlege, familie og naboer har vitnet til hennes fordel. Sønnen hadde ingen fysiske merker etter slag, men både fylkesnemnda, Bergen tingrett og senere Gulating lagmannsrett valgte å tro på guttens utsagn. Retten fant det overveiende sannsynlig at vilkåret for omsorgsovertakelse etter barnevernloven var til stede.

   - Krigen begynner på nytt
   Nå bor Alpha alene i leiligheten på Laksevåg.

   - At barnevernet tok gutten min fra meg, er det verste jeg har opplevd, sier Alpha.

   - Vi har flyktet fra krig. Vi har opplevd at våre nærmeste er blitt drept foran øynene våre. Så kommer vi hit og opplever at krigen begynner på nytt."

   Ahtar Ali, leder i Norsk innvandrerforum, peker også på at barneoppdragelse i mange afrikanske land er svært ulik fra den vestlige.
   - I andre kulturer er sentrale verdier at barn skal lære seg å respektere foreldrene og bidra til fellesskapet. De blir også i større grad behandlet som del av fellesskapet. Dette kan kollidere med verdiene i barnevernet. Når målestokken er basert på norsk oppdragelsesideologi, tror jeg mange familier fra den tredje verden kommer veldig dårlig ut, også de oppegående og ressurssterke.

   Sjokkopplevelser
   - For mange foreldre er det vanskelig å forstå at de ikke kan gi barna en avstraffelse som er vanlig i deres kultur, og som de tenker er bra for barna, sier Ahtar Ali.

   Han har hatt kontakt med flere minoritetsforeldre, som har opplevd å miste omsorgen etter å ha slått barna sine.

   - Først i ettertid forsto de at dette ikke er lovlig i Norge. De spør: «Skal vi straffes i 18 år?»

   Bente Puntervold Bø, professor emeritus ved Høgskolen i Oslo og Akershus, har forsket på innvandringspolitikk og det multikulturelle samfunnet i en årrekke.

   - Vi har bestemte oppfatninger i Norge og Vest-Europa om hva som er bra for et barn, som resten av verden ikke nødvendigvis deler. Blant annet er det fremmed for mange foreldre fra andre verdensdeler at en autoritær foreldrerolle ikke er ønskelig,

   Puntervold Bø understreker at selv om mange ikke-vestlige foreldre kan føle seg hjelpeløse når de fratas muligheten til å bruke alle former for fysisk avstraffing i oppdragelsen av sine barn, er det ingen kulturer som aksepterer at foreldre skader sine barn."

   Rune L. Hansen:
   Om NAV og diverse andre etater:

   "Sikkerhetsnettet for uegnede og farlig inkompetente ansatte som med vitende og vilje saboterer de lovkrav og etiske retningslinjer de er ment å forholde seg til og arbeide etter og som derav ødelegger livskvalitet og helse for mennesker som de er ment å bistå, må endelig rives vekk!

   Jeg har flere års personlig kjennskap til at absurde tilstander blir lagt lokk på og omskrevet bak lukkede dører i diverse etater i "samhandlingen" med brukere og klienter som innbyggere og borgere i vårt land er redusert til, og sterilt kalkulerende observeres og håndteres som i den groteske tingliggjøringen av mennesker som bunnfallet i vårt hjelpeapparat har utviklet og rendyrket.

   Et stort antall uegnede aktører begår flere grove overtramp i ly av sine maktposisjoner, og de skyr ingen midler for å avslå livsnødvendigheter av ulike slag som den enkelte borger har krav på hvis de føler at de ikke har "god kjemi" med den andre part.

   De går i så måte heller ikke av veien for å sverte andre menneskers omdømme i nedtegnelser i journaler på bakgrunn av egen subjektiv synsing, inkompetanse og utilstrekkelighet.

   Det verste er at de vet at de slipper unna med krenkelsene de bedriver.

   Man har i realiteten intet rettsvern, og befinner seg helt alene i et nådeløst system når saksbehandleren finner det for godt og herje på som vedkommende lyster, helt etter dagsformen og ut fra personlige antipatier.

   Denne type lyssky aktører innehar et absolutt stillingsvern på lik linje med diplomaters immunitet.

   De vil absolutt nedtegne falske opplysninger i journal og fremstille dem som fakta, nekte livsnødvendig økonomisk hjelp under raljering med henvisninger til irrelevante sider av lovverket knyttet opp mot den faktiske situasjon, samt bedrive annen form for manipulering og kreativ meningsløs retorikk som skaper en ugjennomtrengelig barriere overfor den andre part, hvis de mener seg provosert av den de er satt til å hjelpe.

   Et sådant misbruk av stillingsposisjon kan altså romme et hevnmotiv overfor den som velger å komme med kritiske ytringer, og den bakenforliggende agenda vil som regel aldri bli avslørt.

   Gjengjeldelsene de benytter seg av er med andre ord uangripelige, fordi maktutøverne på det nærmeste befinner seg i en urørlighetssone som bedagelig sørger for at de vil komme unna med det meste av subjektiv synsing og ondsinnet kreativitet.

   Lovbruddene rammer ofte borgerne og deres livskvalitet (samt evt. familie og barn) voldsomt og i stort omfang, fordi "de utvalgte" så godt som aldri vil inneha en fair sjanse til å kunne nå frem med sine motargumenter som blir tatt på alvor, vektlagt og gjort noe med.

   Her er ingen likhet for loven!

   Konsekvensene av de stigmatiserende subjektive synsingene som en gang for alle blir satt på papiret, blir for innbyggeren så uendelig mye større enn det ubehaget den uprofesjonelle saksbehandleren måtte føle der og da overfor evt. mottatt kritikk i saklige stilte eller/og fortvilte spørsmål.

   De negative ringvirkningene i samfunnet som springer ut fra denne type lovbrudd er enorme.

   Hva har borgeren å stille opp med?

   DET VERSTE ER AT DE OVERNEVNTE FORBRYTELS