----- Denne side: db201505.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  ---- 
----- 
---  Mai 2015 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. mai 2015, Vinberget:

   Vått, fuktig og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig og yr med 4 pluss-grader frem mot klokken 09 og en stund derefter. Videre utover formiddagen uten nedbør, tildels skyet, med opp mot 8 pluss-grader frem mot klokken 13.30. Tildels lite skyet utover eftermiddagen, med omtrent 5 pluss-grader i skyggen frem mot klokken 19 og 4 klokken 20.30. Nokså mørkt, månen nesten full i sør og omkring 1 pluss-grad mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.05. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204693436150550

   Det aller viktigste i og for Norge.

   Enhver dommer i den offentlige forvaltningen i Norge som begår en forbrytelse skal i henhold til Straffeloven kompetent straffe-forfølges og dømmes. At det likevel ikke skjer er et av mange bevis på at noe er forferdelig galt.

   Dommerne - i ordets videste betydning - vet de kan begå forbrytelser og justismord uten å bli straffe-forfulgt og dømt. Og de gjør det, i stort omfang. Hvilket er enda et av mange bevis på at noe er forferdelig galt i dagens Norge.

   Enhver dommer skal bortsortere og straffe-forfølge ulovlige lov-bestemmelser og annen manipulering med lov og rett. De gjør det likevel ikke. Hvilket er enda et av mange bevis på at noe er forferdelig galt i dagens Norge.

   Enhver dommer og offentlig ansatt skal respektere enhvers menneske-rettigheter. De gjør det likevel ikke. Hvilket er enda et av mange bevis på at noe er forferdelig galt i dagens Norge.

   Det er enda mange flere eksempler. Førsteklasses eksempler og bevis på motsatt lov og rett og at dommerne i dagens Norge erstatter reell lovlig lov og rett med seg selv og ulovlig lov og rett. Hvilket er enda et av mange bevis på at noe er forferdelig galt i dagens Norge.

   Dommerne er alltid de mest sentrale nøkkel-personer i og for ethvert politisk offentlig terror-regime.
   Grov-kriminelle politikere og dommere er alltid en katastrofe for ethvert samfunn og for verden.

   De må stoppes og reell lovlig lov og rett gjenopprettes i Norge. Dette er det aller viktigste i og for Norge. Kanskje også for verden? Dette er uansett meget viktig også for resten av verden.

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er under slike forhold fritt frem for dommerne og andre ansatte i den offentlige forvaltningen å forurette sivil-befolkningen og dens enkelt-mennesker.
   De blir ikke straffe-forfulgt - de beskyttes av den politiske mafiaens nøkkel-personer og nyttige idioter og beskytter og verner hverandre for ikke å bli straffe-forfulgt.

   De endog premierer hverandre, med makt og karriære, etc. for å begå forbrytelser og for ikke å ha samvittighet. Og truer hverandre til å begå forbrytelser - og straffer hverandre for ikke å begå forbrytelser.

   Stort verre kan ikke noe bli!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/981095618581741/

   Arthur Sandberg:
   Naturlig konsekvenstenkning, rett og slett !

   Amine Samier:
   Bv liker å stjålet barna fra ekt mor de ikke føler at skamme for system å bruke makt å kinaper vårs barna fra kjærlighet kultur språke og hva er dt derfor ingen utlenig liker å oppdrag barna i Norge dt de gjør at å løper etter barna da er dt bra alle må tar med barna ut fra Norge unødvendig barna og familien komme til et tyve land de gjæger oss og ingen rettighet

   
---

   https://www.facebook.com/Menneskerettspartiet/posts/978925828797909

   Venke Elisabeth Mitander:
   takk for at du bryr deg,,,,,,,,,,,,,,,,

   Venke Elisabeth Mitander:
   ja det er noe forferdelig galt i Norge når de fleste saker blir henlagt og mennesker ikke får hjelp.............. og må klare seg selv best mulig når de er helt ødelagt stakkars de voksne som opplever arogansen blandt de som jobber for myndighetene, forferdelig .selv om du kryper med blodige knær ser de en annen vei.............. stakkars barn som har foreldre som ikke blir hørt................ som om de var luft, ikke synlig for for noen, hvist det skulle være en som bryr seg er de redde for å miste jobben. hvist de tør å si no.....?????????????? Slik er det......

   
---

   https://www.facebook.com/groups/788223454547153/permalink/828187150550783/

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Takk. Ja her kom du med mye interessant Rune L. Larsen. Dette er jo fryktelig.

   John Terje Henriksen:
   Nemlig....

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. mai 2015, Vinberget:

   2 minus-grader Celsius og rimfrost og is på bakken her ute i grålysningen. Dus lys blålig himmel og lite skyer og opp til 7 pluss-grader utover formiddagen frem mot klokken 12. Opptil 22 pluss-grader i solveggen klokken 15.30. Efter hvert 3 pluss-grader henimot klokken 21.30. Nolså mørkt og månen snart i sør og omtrent full og 1 pluss-grad klokken 23.30. Ned mot null mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.04. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204698463636234

   At sadisme, terror og tortur i offentlig regi overfor barn og foreldre er ulovlig og straffbart visste ethvert menneske - før det politisk ble bestemt at det skal hete "barnevern".

   Keiserens nye klær er fullstendig utrolige!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/bvo.english/1586923408222092/

   Tor Åge Berglid:
   Transelate to English.....

   Rune L. Hansen:
   Translation:
   That sadism, terror and torture by public authorities for children and parents is illegal and punishable knew every human being - before it political was determined that it should be called "child protection".

   Emperor's New Clothes is completely unbelievable!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1583156768625526/

   Nina Hagen Fattnes:
   Så sant så sant Rune L. Hansen ..

   Else Borge:
   Vi har levd i maaange år under Keiserens nye klær, men problemet er jo at veldig få kjenner til det " eventyret "

   Jane Kile:
   Da får vi kanskje skrive det ned....

   Jane Kile:
   Et eksempel....

   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Keiseren-har-fatt-nye-klar-6332161.html
   Keiseren har fått nye klær
   H.C. Andersen skapte uttrykket "keiserens nye klær". 200 år etter dikterens fødsel har vi fortsatt mange...
   AFTENPOSTEN.NO

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.04. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152735876941875

   Har akkurat snakket med en mann som fikk 75 dager ubetinget fengselsstraff i tingretten.
   Anken ble av lagmannsretten avvist, hvor lagmannsretten nøyde seg med å vise til tingrettens avgjørelse.
   Spørsmålet er om det er i strid med menneskerettene, når lagmannsretten ikke gjør en selvstendig vurdering av skyldspørsmålet og straffeutmålingen.

   *

   Marianne Skoge:
   Det er et svært KLOKT resonnement Marius Reikerås : )

   Per Steinar Sørå:
   Hva er vitsen med flere rettsinstanser, hvis de ikke er i stand til å ta egne avgjørelser. Dette er brudd på menneskerettighetene.

   Lilliann Roppen:
   Lagmannsretten skal vel se på saken helt på nytt og komme med en konkret selvstendig begrunnelse for avslag?

   Rune Fardal:
   Vi har akseptert alt for mye alt for lenge.

   Vedic Seiersson:
   Det samme som skjer hos oss ... anken avist i tingrett, lagmansrett og høyesterett og henviser til avgjørelsen hos forliksråd .

   Jonas Fjell:
   Dette betyr bare at lagmannsretten har kommet frem til at dommen i tingretten er riktig med samme begrunnelse som tingretten. Det sier seg selv at ikke lagmannsretten for å komme frem til samme resultat som tingretten må begrunne det i noe annet enn tingretten har gjort. Det som har skapt menneskerettsspørsmål er når lagmannsretten har avvist saken uten begrunnelse. Det er ikke tilfelle her, da lagmannsrettens avvisning er begrunnet. Det er ikke noe i veien for at lagmannsretten og tingretten har samme syn på saken.

   Ståle Eriksen:
   Så da går vi ut ifra at du er advokat Jonas Fjell, samme som Marius her er.

   Jonas Fjell:
   Siden du ønsker å fokusere på person og ikke sak bemerker jeg at Marius ikke er advokat.

   Ståle Eriksen:
   Var, og blir snart igjen, når man for sparket den korrupte Norge staten i ræva.

   Jonas Fjell:
   Akkurat... Har han søkt om å få bevillingen tilbake da?

   Rune L. Hansen:
   Jonas Fjell liker å være frempå med tåpeligheter som forsvar for forbrytelser i politisk og offentlig regi.
   Enhver noe formulert anke inneholder og innebærer en eller flere anke-punkter. Ansatte i retts-instanser som ikke klarer eller ønsker å gi selvstendige tydelige og lovlige begrunnelser og argumenter er i beste fall ukompetente og inhabile.

   Yavuz Karaboga:
   Nå er jeg mer enn noen gang overbevist om at et menneskerettighetskontor er på sin plass. Det er altfor mange brudd på rettighetene i Norge til at vi kan la være å opprette dette kontoret.

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor vi konsekvent nektes våre menneske-rettigheter? Deriblandt reelle anke-instanser, en menneskeretts-instans, reelle påtale-myndigheter, etc.
   Fordi vi har bruk for de!

   Anne Rønnaug Teigen:
   Bra du passer på Marius!

   
---
---

   Kjell Melhus, 02.05. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152735901576875

   Slik stopper du sladder, rykter og baksnakking

   I antikkens Hellas var Sokrates kjent for å sette kunnskap høyt. En dag traff en bekjent den store filosofen og sa: «Vet du hva jeg nettopp hørte om din venn?"
   "Vent litt," svarte Sokrates. "Før du forteller meg noe, ønsker jeg at at du lar det passere gjennom en liten test. Den kalles trippel filter test."
   "Trippel filter?"
   "Det stemmer," fortsatte Sokrates. "Før du forteller meg noe om min venn, kan det være en god idé å ta et øyeblikk og filtrere det du skal si. Det er derfor jeg kaller det trippel filter test. Det første filteret er sannhet. Har du forsikret deg om at det du skal fortelle meg er sant? "
   "Nei," sa mannen, "faktisk har jeg bare hørt om det."
   "Greit," sa Sokrates. "Så du vet egentlig ikke om det er sant eller ikke. La oss nå prøve det andre filteret, filteret om godhet. Er det du er i ferd med å fortelle meg om min venn noe bra? "
   "Nei, tvert imot ..."
   "Så," fortsatte Sokrates, " " du vil fortelle meg noe dårlig om ham, og du er ikke sikker på at det er sant. Du kan fremdeles bestå prøven, fordi det er ett filter igjen: filteret om nytten. Er det du vil fortelle meg om min venn til noen nytte for meg? "
   "Nei egentlig ikke ...??"
   "Vel," konkluderte Sokrates, "hvis det du vil fortelle meg hverken er sant eller godt eller enda til nyttig, hvorfor fortelle meg det i det hele tatt?

   *

   Erling Heggdal:
   Et motto som jeg ofte har sagt til sladderhanher,: Hvis du ikke kan si noe godt om en person,så hold kjæft.

   Kjell Selen:
   Denne enkleste av de enkle former for kvalitetssikring må se å innføre i barnevernet. Tror de kan greie å implementere dette om ikke annet muntlig.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Bra!

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke noe rart at metoden ikke brukes i dagens Norge. Den er jo total-forbudt i og for den offentlige forvaltningen.

   
---
---

   Mona Davidsen, 02.05. 2015 shared a link to Marius Reikerås's Timeline:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10204539121694413

   Om foreldrevern og barnevern
   http://www.nordlys.no/debatt/article231207.ece
   Onsdag 2. oktober har tidligere meddommer i fylkesnemnda for sosiale saker, Roar Holtborg, et meget avslørende innlegg i Nordlys. Her uttrykker han klart hvilke holdninger som kommer til uttrykk i nemnda. Det han derimot ikke kan være klar...
   NORDLYS.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Og hvor mange justismord dreier bare dette seg om?

   Litt sitat:
   "Holtborg skriver at barnevernet driver med barnevern, ikke foreldrevern. I henhold til den nye barnevernsloven eksisterer det derimot ikke noe slikt motsetningsforhold. Lovens grunnprinsipp er nemlig at man hjelper barna best ved å hjelpe foreldrene. Dette kommer bl.a. til uttrykk i stortingsmelding nr. 39 (1995-96) om barnevernet ved det biologiske og det mildeste inngreps prinsipp. Som Holtborgs innlegg viser, har barnevernsystemet i Troms og Finnmark ennå ikke akseptert denne tilnærmingsmåten.
   Offentlige tjenestemenn
   Barnevernsarbeidere er offentlige tjenestemenn. De avgjør ikke selv hvordan de skal drive barnevern. Det er det Stortinget som gjør. Det er derfor ikke opp til barnevernsarbeiderne å forstå loven på noen annen måte enn den som følger av loven selv, dens forarbeider, komitéinnstilling, stortingsmeldinger eller andre departementale skriv. Av alle disse rettskildene fremkommer det klart at barnevernet ikke bare bør, men skal hjelpe nettopp foreldrene. Det er plikt, eller med andre ord tjenesteforsømmelse ikke å hjelpe dem.

   På samme måte som Holtborg har undertegnede vært meddommer i fylkesnemnda for sosiale saker. I motsetning til Holtborg reagerte derimot undertegnede sterkt på de holdningene som kom til uttrykk i nemnda og den måten saksbehandlingen foregikk på."

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig er det ikke det minste som helst motsetningsforhold mellom barnevern og foreldrevern. Tvert om. (Den som er for dum til å selv å forstå det kan f.eks. lese Barnekonvensjonen og Straffeloven.)
   Og riktig nok - "barnevernsarbeidere er offentlige tjenestemenn. De avgjør ikke selv hvordan de skal drive barnevern."
   Men at det er ansatte i Stortinget og departementer som avgjør det, er en sannhet med meget viktige modifikasjoner. Også disse sine avgjørelser og bestemmelser må nemlig være innenfor loven og ikke utenfor. Det vil si innenfor Barnekonvensjonen og de andre menneskerettighetene!
   Hvem enn av de i den offentlige forvaltningen som ulovlig og straffbart forbryter seg mot reell over-ordnet lov er kriminelle som kompetent skal straffe-forfølges og dømmes, hva enten de er politikere, dommere, barneverns-ansatte eller andre.

   Oddrun-Anita Sandnes:
   Hm.....

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 04.04. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/788223454547153/permalink/817056694997162/

   NEKTES LYDOPPTAK i Norske domstoler. Til og med i domstoladministrasjonen.
   Jeg har eksempler fra :
   Sør-Trøndelag tingrett, Frostating lagmannsrett og Kongsberg Tingrett.

   Kongsberg tingrett ved sorenskriver Stein Husby og hans dommerfullmektig Benita Tjørn har til og med fått slettet lydopptak, som viser hvilke overgrep de bedriver. Lars Kirkesæther, leder i Frostating Lagmannsrett nektet meg møte, med vitner og lydopptak.
   Er det kunnskapsmangel, - eller er det uvilje mot dokumentasjon ved LYDOPPTAK?

   Er det lov å ta hemmelig lydopptak av telefonsamtaler og møter? - JuridiskABC
   http://www.juridiskabc.no/sivilprosess/hemmelige-lydopptak-telefonsamtaler-moter/
   Kan man gjøre lydopptak av møter og samtaler man har med for eksempel en arbeidsgiver, kontraktsmotpart eller eks-kjæreste? Hva sier loven og...
   JURIDISKABC.NO

   *

   Kjell Mjønes:
   DU TRENGER EN SKJULT GOD OPPTAKER GJØMT GODT I KLÆRNE <3 ~~~ : )
   April 4 at 11:51pm ·

   Rosa Malaika Aslaksen:
   Så lenge du er på opptaket Ja
   April 5 at 1:57am ·

   Tor Eivind Larsen:
   I retten er det ikke nødvendigvis sannheten som skal frem og truer sannheten dommernes ønsked utfall av saken så skal slike bevis slettes .
   April 5 at 10:27am ·

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Der traff du "spikeren på hodet" Tor Eivind Larsen
   April 5 at 11:02am ·

   Rune L. Hansen:
   De iherdig ulovlig og straffbart både nekter og sletter lyd-opptak.
   Motsatt lov og rett i nærsagt alt og ett.
   Today ·

   
---
---

   Jane Kile, 01.05. 2015 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1582935641980972/

   Barnefar om statsråd-innblandingen
   http://www.nrk.no/norge/barnefar-om-statsrad-innblandingen-1.8110721
   NRK har møtt faren i barnefordelingssaken Inga Marte Thorkildsen har blandet seg inn i. Han mener statsråden har opptrådt uprofesjonelt, og ber noen om å vurdere hennes stilling.
   WWW.NRK.NO|BY NRK

   *

   Kjell Gjerde:
   Utrolig uproft og kanskje så alvorlig at noen burde vurdere hennes rolle overfor barn og unge med spesielle behov for vern..

   Jan Devold:
   Nå er Thorkildsen borte, men hennes holdninger lever fortsatt blant våre ledende politiker! Hvor mange slike skal vi måtte forsere før rettferdighet skjer? Hvor mange ødelagte liv, hvor mye fortvilelse og hvor mange selvmord skal vi, handlingslammet som marionetter, sitte å se på....?

   1. mai 2015 kl. 22.06 skrev Jane Kile <

   Rune L. Hansen:
   Inga Marte Thorkildsen som offentlig ansatt Barne-likestillings- og inkluderingsminister etc., det sier jo også sitt om hva som egentlig foregår i dagens Norge. Og det overrasker vel ingen? Hun boltrer seg lystig i den politiske hekse-gryten av grov-kriminelle justismord overfor sivil-befolkningen.

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 14.04. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/788223454547153/permalink/821202697915895/

   Nav igjen....

   Nav - Slaget om Nav har knapt begynt - www.digi.no/debatt
   http://www.digi.no/debatt/2015/04/13/slaget-om-nav-har-knapt-begynt
   KOMMENTAR: Rykende uenighet om veien videre, skriver Arild Haraldsen.
   DIGI.NO|BY ARILD HARALDSEN

   *

   John Terje Henriksen:
   NAV er den desidert stoerste fadesen i norsk politikk de senere aar.....

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Ja, og som rammer de som trenger det mest. - Det er grovt ansvarsløst.

   Per Hjartnes:
   JTH / Den stoerste fadesen i Norsk politikk er Norske rikspolitikere.

   Svein Harald Endresen:
   Bare slapp helt av. Rasjoner med kreftene. Det tar aldri slutt........

   Rolf Schou:
   Narrespillet til NAV. Det vil si i første rekke; Det norske arbeiderpartiet. Og man kan regne med at det er en del andre politikere som her har bedrevet alt annet en akseptabel politikk. Det er problematisk at rettsvesenet ofte har støttet dette narrespillet på en falsk måte. Folk vil nok få et stort sjokk, når tingene kommer for dagen.

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Ja, det tror også jeg. - Det vil nok ta tid å ta dette inn over seg for noen hver. Et så stort bedrag av hele befolkningen vil måtte få konsekvenser, dersom det først blir avdekket.

   Svein Harald Endresen:
   Det er lov å håpe..........

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Ja, håpet er vel det eneste sikre....

   Martha Aftret:
   Ser også nå på skatteopgjøret,, skittent spill mellom Nav og ligningsetaten,,for oss pensjonister, de skal visst sulte oss inntil margbenet,, dess før er de kvitt oss,,!

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Nemlig! Norge, verdens beste land.... , men til HVA?????

   Martha Aftret:
   Tror du Kirsten vi får et fornuftig svar,,, Nei nemlig de har aldrig noe svar,,, fordi de vet ikke selv hva de skal si,,fordi de har glemt valgløftene,(løgnene) SÅ HVOR har de det BESTE land for oss, ?? Ikke her på bjerget i hvertfall.... )

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   ; ) Det er sikkert vanskelig å huske hva det er løyet om, når den ene løgnen overskygger den andre. - Hvorfor er det slik? Hva er hensikten? - Livene våre er lagt opp slik, at de fleste av oss har det for travelt i småbarnsperioden til å engasjere oss i all uretten. - Når vi har tid, - er vi gått ut på dato...

   Martha Aftret:
   Vi gir oss ikke Kirsten, uansett (best før dato),, vi kommer til og kjempe for våre rettigheter, så lenge vi har et hode som (ikke gått ut på dato) det kommer de til og forstå etterhvert,,,,,,,) Selv om vi ikke er såkalt, etter staten sitt syn ( Ikke er samfunnsdyktige) lengre,, så har de oversett en viktig ting,,, Vi lærer nemlig fortsatt,,, oppgjennom åra, og vi er i stand til og se hvordan det nå går nedoverbakke med folks rettigheter + null respekt for enkeltindividet,s rettigheter....osv,,

   Rolf Schou:
   Se hva Song Solli har kommet ut for på hennes sider, hvis ikke Facebook har strøket det. Denne staten har et godt innarbeid metode mønster, for å kaste oss arbeids miljøgift skadde rett på sosial kontorene. For å rydde oss av veien. Jeg koker!!

   Rolf Schou:
   Martha, du har helt rett, never give up!

   Martha Aftret:
   Nemlig !!!

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. mai 2015, Vinberget:

   Omkring null grader Celsius her ute i natt. Dus blålig og hvitlig himmel og sol utover formiddagen med oppmot 8 pluss-grader. Med mere enn 25 pluss-grader i sol-veggen utover eftermiddagen. Overskyet og 12 pluss-grader klokken 17.30. Dunkelt halv-mørkt, en mild bris og 8 pluss-grader klokken 22.30.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.05. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204703298997115

   Viktig - om lovlig kontra ulovlig lov og rett.

   Er det makten eller loven som skal bestemme?

   Selvfølgelig er det loven og de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett som skal bestemme - og ikke hverken makt eller ulovlige lov-bestemmelser.

   Derfor er det viktig å forstå, at:
   For at en lov skal kunne være lovlig må den blandt annet være forståelig og forutsigbar. Og selvfølgelig også være i pakt og samsvar med over-ordner lov (lex superior).
   En lovlig lov er ikke skrevet for dommerne, men for sivil-befolkningen. Det er ikke dommerne som er eller skal være loven. Hverken makt, synsing eller følelser skal være loven.

   *

   Important - about legal versus illegal law and justice.

   Is it power or law that shall decide?

   Of course it is the law and the common human principles of legal law and justice that shall decide - and not neither power or illegal law provisions.

   Therefore it is important to understand, that:
   For that a law shall be able to be legal it must among other things be understandable and predictable. And of course also be in agreement and compliance with superior law (lex superior). A legal law is not written for the judges, but for the civilian population. It is not judges who are or shall be the law. Neither power, guesswork or emotions shall be the law.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.05. 2015 shared a post:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204703277236571

   Kjetil Dreyer, ‎02.05, 2015 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/962056430480294/

   Dette er kun en av de tingene vi vil se i kjølvann av barnevernets herjinger med familier i landet.

   Jeg advarer inngående om det her i denne artikkelen som snart runder 90 000 lesere. Den mest leste artikkel rundt barnevern noensinne kan jeg tenke meg. Og snart 8000 liker på fb. Ikke ignorer denne artikkelen.

   Det vi vil se er en tilspisset situasjon der det kan ende i at barnevernsansatte kan bli tatt av dage, de spiller russisk rullett med barn og unges liv, samt familielivet til norske og utenlandske. Ofte med ekstreme konsekvenser i kjølvann av det hele for barna og familiens del.

   Dette skaper helt ekstreme følelser, og det gjør at mennesker kan gjøre ting de ellers aldri ville gjort i sin desperasjon, som denne kvinnen gjør her. Det er kun tidsspørsmål før liv i den andre enden går dukken.

   Foreldres liv har ofte endt i selvmord, unges liv også, men vi vil si en tid der barnevernsarbeidere går en fryktelig farlig tid i møte om ikke noe gjøres for å virkelig kvalitetssikre barnevernet. Tro meg når jeg sier dette, tegnene er overalt og jeg har fulgt dem lenge.

   Den franske modellen er den beste jeg har sett til nå, der har ikke barnevernet mulighet til å frata foreldrene barna, spesielt ikke akutt, de kan KUN komme med hjelpetiltak, og de er GODE (eksperter) på hjelpetiltak.

   Norge er blitt best på å bryte menneskerettighetene og vi er blitt best på å ignorere kvalitettsikring og se en annen vei, feie problemet under teppet.

   Vi er blitt best på ansvarsfraskrivelse og best på å skjule spor, samt akutt omsorgsovertakelse fordi det krever minst kunnskap hos barnevernsansatte.

   80 % av alle omsorgsovertakelser utføres i dag akutt i Norge. Dette er ekstreme tall, og det medfører slike traumer for familie og barn at det aldri vil kunne repareres igjen.

   Barnevernsindustrien med Aleris Ungplan & boi i spissen (svensk eid selskap av Wallenberg familien) håver inn milliarder i året på å leie ut institusjonsplasser til pmlag 7500 kr døgnet. Det er ville vesten i vårt land når det kommet til barnevern og alle foreldre frykter barnevernet, om de ikke gjør det er det fordi de ikke har opplevd det eller kun lever i en rosa boble med blind tillit til at våre statsansatte mor alltid vet best, men alle tall og statistikker viser at de IKKE vet best og IKKE er kvalitetssikret!

   Dette må gjøres noe med. Derfor grunnla jeg barnevernsaksjonen, for å samle folket i en retning.

   Så min advarsel står ved lag som i artikkelen, vi vil se ekstreme tider og en økt uro som vil lede i ytterligere overgrep, drap og økt ekstrem adferd fra fortvilte foreldre og avstumpet ungdom om ikke noe drastisk gjøres her med dagens barnevern. Vi avler en ustabil fremtid for alle, en farlig fremtid, det kan ikke ignoreres lenger.

   Solveig Horne har så langt skuffet stort, ikke så ille som Inga Marthe Thorkildsen, hun var ytterst ubrukelig og direkte farlig for barn og barnefamilier, men Solveig har blitt en struts som skyver problemet foran seg, og stikker hodet i sanda, som de fleste politikere, selvom vi har vært i møte med henne og presentert vår hjelp og støtte, samt forslag til endring.

   En ting er sikkert, NOE MÅ GJØRES!

   http://www.nrk.no/ho/knuste-bilrutene-til-de-ansatte-i-barnevernet-1.12338275
   Knuste bilrutene til de ansatte i barnevernet
   En kvinne knuste torsdag ruter på flere av bilene til de ansatte ved barnevernet i Lillehammer. I tillegg knuste hun et vindu i døra inn til barnevernet.
   NRK.NO|BY NRK
 
   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.05. 2015 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/1012338638789086/

   "Jeg ante ikke da, at jeg gjennom valget av partner ubevisst søkte etter å «reparere» min egen barndom. Min barndom var preget av lengsel etter pappa som skilte seg fra mamma da jeg var 2 år. Avvisning og redsel for å bli forlatt igjen, var temaer som jeg ubevisst slet med."

   – Jeg ville reparere min egen barndom
   http://www.tb.no/__Jeg_ville_reparere_min_egen_barndom-5-76-61500.html
   Nina Sontum fant ut at det var savnet av faren som styrte valget av partner.
   TB.NO

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.05. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152737723806875

   At ikke Finanstilsynet har sjekket inkassoselskapenes virksomhet opp mot menneskerettene,er for meg nok et eksempel på det offentliges unnfallenhet.

   Inkassokrav fra utskjelte Oslo Creditservice flyttet til nytt selskap: – De forsøker å rømme unna
   http://e24.no/naeringsliv/inkassokrav-fra-utskjelte-oslo-creditservice-flyttet-til-nytt-selskap-de-forsoeker-aa-roemme-unna/23439392
   Mens det går mot full innkrevnings-stans for Oslo Creditservice, lever inkassokrav videre i et nyopprettet selskap. Gordon Spangelid i Facebook-gruppen «Stopp Oslo...
   E24.NO|BY KARL WIG

   *

   Rune L. Hansen:
   Dette - manglende samsvar med menneske-rettighetene (konsekvens justismord) gjelder også ikke minst Statens Innkrevingssentral!

   Rune L. Hansen:
   Og blandt annet også ikke minst NAV og NAV Innkreving, selvfølgelig.

   Jostein Setsaas:
   Og vi venter på deg for å ta fatt i lovbruddet Kildeskatt.

   
---
---

   Yavuz Karaboga, 02.05. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152736505566875

   Fikk nylig høre en rystende historie om hvor hjerteløse barnevernet er.

   En familiefar bosatt i Trondheim mistet et barn i 2012, noe som i seg selv er tungt nok å bære. Midt i sorgprosessen kom barnevernet inn i bildet og mente at barna led av de traumene det er å miste et søsken og tok resten av de 4 barna. Det ene barnet gråt nærmest ustanselig i 20 dager under barnevernets omsorg fordi hun ville hjem til foreldrene. Pga frykt for at barnet kunne dø, sendte bv denne ungen tilbake.
   De to andre er også kommet hjem igjen, mens den siste som nå er 15 år, nekter bv å gi slipp på. Det er også påvist at hun blir utsatt for vold, men til ingen nytte. Fosterfamilier har til og med tilbudt barnet 2 millioner dersom barnet forteller i rettssaken at hun ikke ønsker å returnere til familien.

   Barnevernet og forsterfamilier gjør alt for å tjene penger, uten tanke på hva det gjør med familiene og barna. Helt sinnsykt!

   *

   Kjell Selen:
   Liker slett ikke det jeg leser. Takk for oppdatering, når ord blir fattige blir selv sjelen tom å trist.

   Heidi Elisabeth Jensen:
   Ja de bruker absolutt alle midler for å ta barn.

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. mai 2015, Vinberget: 

   6 pluss-grader Celsius, vått og yr her ute i natt. Hvitlig og grålig overskyet med gradvis oppmot 10 pluss-grader utover formiddagen frem mot klokken 12.30. Med noe antydninger til yr frem mot klokken 17. Dunkelt, disig himmel, noe bris og antydninger til yr og 8 pluss-grader omkring klokken 22.30. Mørkt, en svak bris, en noe tildels synlig dus full måne noe fjernt og lavt i sør-øst og 7 pluss-grader henimot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 04.05. 2015 via Barnevernsofre - english:
   https://www.facebook.com/groups/bvo.english/permalink/1587395491508217/

   We don't need a Family- court in Norway. What we need, is a Norwegian Human Rights court

   Regjeringen vurderer ny domstol for familiesaker
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Regjeringen-vurderer-ny-domstol-for-familiesaker-8002086.html
   Antall barnevernssaker som bringes inn for domstolene er nesten fordoblet de siste årene.
   WWW.AFTENPOSTEN.NO

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.05. 2015 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152739465141875

   Flere klager på barnevernet - en av fem får medhold
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/flere-klager-paa-barnevernet-en-av-fem-faar-medhold/a/10122423/
   Biologiske foreldre som blir fratatt barna sine gjennom akutte vedtak, prøver stadig oftere å få dem tilbake.  Barneminister Solveig Horne mener det viser at foreldrene må ivaretas bedre.
   VG.NO

   *

   Stein Mikalsen:
   Legg ned barnevernet og start opp med familievernet, og for all del. Vær veldig nøye med hvem som ansettes.....

   Rune L. Hansen:
   Enda mere bagatellisering av kidnapping, fangehold, tortur og ødeleggelse av barn og foreldre.

   Randi Bakkejord Johansen:
   På tida! Hadde aldri i min villeste fantasi trodd at det var sånn det fungerte!

   Aud Marie Alsos:
   foreldre må ivaretas bedre?????? hva med å gi dem i det minste noe som kan ligne på rettsikkerhet.. her er det jo snakk om at man er skyldig på tross av at det motsatte er bevist i mange tilfeller. at foreldrene stadig oftere prøver å få barna tilbake kan handle om at de kjenner sine rettigheter og sine barns rettigheter bedre enn før.. blant annet

   Rune L. Hansen:
   Uten reell vilje til å respektere og ivareta våre menneske-rettigheter er justismord og ødeleggelse av barn og foreldre sine liv garantert.

   Med vilje til å respektere og ivareta våre menneske-rettigheter kan umulig kidnapping, fangehold, terror, inkvisisjoner, tortur, utplyndring, falsk dokumentasjon, falsk familiestand og falske rettssaker overfor barn og foreldre finne sted! (Unntatt i og efter nødverge og prinsippene for nødverge - i 100% rettssikkerhet.)

   Rune L. Hansen:
   Å samarbeide med mennesker og instanser som på det groveste krenker ens menneske-rettigheter og ødelegger ens liv er det i det heletatt mulig?

   Jaran Gaarder Heggen:
   Slapp av litt og se på endringene som ønskes !!! les forslagene og stem for de som ønsker den endringen som trengs, ikke stem som en flokk sauer, det er pga mangeårig mangel på kontroll og det statslige ansettelsesvernet i tjenestemannsloven, dette har fått lov å utvikle seg til den enorme krisen det er i dag ...!!! Større opslutning betyr mer gjennomslag, det er det demokrati er ...

   Rune L. Hansen:
   Det er hverken antall stemmer eller det å stemme som skal sikre respekt og ivaretagelse for menneske-rettighetene!

   Jaran Gaarder Heggen:
   Nei, i utgangspunktet ikke Rune L. Hansen ... men for å få endringer derigjennom også holdningsendringer i systemet, så må det også gjøres store endringer I SYSTEMET !!! det har vel vist seg at tidligere folkevalgte ikke har tatt dette så veldig alvorlig, så da er det kanskje på tide med noen som faktisk ønsker endringer?

   Så lenge det er stillingsvern på de stillinger som skal forvalte lovverket, så vil det aldri bli bedre, rett og slett fordi de som sitter der elsker å være småkonger

   Rune L. Hansen:
   Grov-kriminelle små-konger skal og må kompetent straffe-forfølges og dømmes - og ikke respekteres for sine forbrytelser.

   Jaran Gaarder Heggen:
   Og det bør også blitt gjort endringer på systemet med bekymringsmeldinger, slik at når en bekymringsmelding viser seg å være usaklig eller saksløs, så får det faktisk konsekvenser for den som melder inn, på den måten blir alle hevnaksjoner og jantelovsmeldinger redusert ...

   Det er ille når en barnehaveansatt på 24 år sender en bekymringsmelding bare fordi hun er uenig i oppdragelsen til yngste barnet til en 40 årig 3 barnsmor ... Det må være mer i en bekymringsmelding enn en uenighet ... i dag får ikke det konsekvenser, selv om barnevernet har en times samtale og ikke ser nødvendigheten i ytterligere oppfølging.

   Jaran Gaarder Heggen:
   Rune - Les hva jeg skriver en gang til !!!

   Rune L. Hansen:
   Inkvisisjoner i menneskers privat- og familie-liv ER ulovlig og straffbart. Som også tortur, terror, falsk familiestand, ulovlig frihets-berøvelse, etc. ER ulovlig og straffbart.

   Jaran Gaarder Heggen:
   Jeg sier takk for meg for jeg gidder ikke diskutere med konspirasjonsteoretikere og folk som ikke klarer å se andres ord enn sine egne !! Du gjør ikke noe annet enn å skade jobben med å rette opp i sytemet med sånne fjåsete utsagn!

   Rune L. Hansen:
   Det er du og din mangel på respekt for reell lov og rett som er konspirasjonsteoretikeren her nu, Jaran Gaarder Heggen.

   Ingjerd Lund Ardouane:
   Merkelig at de barna som flyttes fra hjemmet oftest selv mener det var bra, og ofte at det burde vært gjort tidligere. Skolen sliter med barn som opplever forferdelige forhold hjemme. Og svært ofte har disse foreldrene ingen eller liten innsikt i eget ansvar for situasjonen. Jeg har ikke noe svar på hva som er den ultimate løsningen (finnes den?), men denne ensidige kritikken mot barnevernet er usaklig synes jeg. Barnevernet er ikke perfekt, men det hadde vært mye verre for de barna det gjelder uten noen som først og fremst ser dem.

   Anne-Kristin Abbedissen:
   Hvorfor er det da så mange rettsaker fra tidligere barnevernsbarn hvis de fleste mener at det var bra for dem?

   Rune L. Hansen:
   Jo frekkere du lyger, dess bedre, Ingjerd Lund Ardouane? Sannheten og fakta er jo den fullstendig motsatte av hva du her sier. Mildt sagt.
   Et godt eksempel på at hver løgn som skal overleve må beskyttes av minst ti nye løgner?

   Astrid Elisabet Saltveit:
   Det er da ingen tvil om at mange barn kan takke barnevernet for at de er kommer bort fra brutale foreldre, rusproblematikk og seksuelle overgrep….? Hvor stor del av barna som i ettertid mener det var bra at de ble flyttet fra hjemmet, og hvor mange som mener det burde vært gjort tidligere er vel vanskelig å si - men jeg synes det er veldig drøyt å beskylde Ingjerd Lund Ardouane for løgn når hun hevder at dette gjelder flertallet. Meg bekjent finnes det ingen statistikk over akkurat dette. Jeg er klar over at mange ser på foreldreretten som nærmest hellig - men ingen skal få lov til å ødelegge sine barn med fysisk/ psykisk mishandling og overgrep!

   Astrid Elisabet Saltveit:
   Jeg er for øvrig klar over at også barnevernet gjør store og alvorlige feilvurderinger og mener på ingen måte å bagatellisere dette.

   Rune L. Hansen:
   Nei, mange kidnappede er det ikke som takker det såkalte barnevernet. Tvert om. Jo da, det vet vi enhver. Og det finnes dessuten også flere saklige og grundige statistikker og undersøkelser angående dette.
   Og du dere snakker om "brutale foreldre, rusproblematikk og seksuelle overgrep" etc. - noe som rent faktisk jo i all hovedsak og overveldende og nær enerådende skjer EFTER at barna og far eller mor er kidnappet, Men det er det motsatte du sier.
   Og dessuten er å mishandle eller forurette et barn eller med-menneske ulovlig og straffbart. Hvor den som foruretter skal straffe-forfølges og dømmes til eventuell fengsel-straff for å sone sin dom.
   Men til og for det trengs ikke en kidnapper-virksomhet som kaller seg barnevern! Tvert om.
   Og du snakker om de groveste forbrytelser, kidnapping, tortur, frihets-berøvelse, falsk familiestand, osv. som "feilvurderinger" ... Stort verre til bagatellisering kan vel neppe noe som helst bli?! Mildt sagt.
   Og hvilkne alternativer blir barna og foreldrene gitt av den grov-kriminelle virksomheten? Absolutt ingen som helst, selvfølgelig.

   Astrid Elisabet Saltveit:
   Jeg ser at du konsekvent velger å kalle barnevernets inngrep for kidnapping - det taler jo for seg. Jeg ser ingen grunn til å ta del i noen diskusjon når det ligger en slikk grunnholdning i bunn for din argumentasjon.

   Rune L. Hansen:
   Kall det hva du vil, det blir ikke mindre ulovlig og straffbart av den grunn.
   Jeg ordlegger meg i pakt og samsvar med verdens-litteraturen og med med norsk og inter-nasjonal ordbruk og definisjoner.
   Jeg kunne også blandt annet ha brukt ord som folkemord og forbrytelser mot menneskeheten (som f.eks også Straffeloven 2005 kap. 16).

   Ingjerd Lund Ardouane:
   Må nesten le av den usaklige "debatten" når det gjelder barnevernet i disse trådene. Ganske avslørende synes jeg.

   Rune L. Hansen:
   Ja, enhver dokumenterer og avslører seg selv.

   Elise Lang:
   Liker ikke å blande meg inn generelt! Men er det noe Rune L. Hansen er god på. Så er å dokumentere, for det meste av sine innlegg. Da tenker jeg på bl.a lovdata og lign. lovverker.

   Rune L. Hansen:
   Det å være grundig og hensynsfull og lovlydig er jo viktig - og ofte en dyd av nødvendighet og anstendighet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.05. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152739344126875

   Nei, Solveig Horne. Vi trenger ikke en familiedomstol, men en menneskerettsdomstol. Og vekk med Fylkesnemnda. Den er konvensjonsstridig i seg selv.

   Regjeringen vurderer ny domstol for familiesaker
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Regjeringen-vurderer-ny-domstol-for-familiesaker-8002086.html
   Antall barnevernssaker som bringes inn for domstolene er nesten fordoblet de siste årene.
   WWW.AFTENPOSTEN.NO

   *

   Alf Reuss Kollsete:
   Helt korrekt Marius!!!

   Jonas Fjell:
   Når du sier fylkesnemnda er konvemsjonsstridig antar jeg du sikter til at den er i strid med EMK art. 6? Det er feil både etter intern rett og etter EMDs praksis. I Rt. 2010 s. 274 uttaler Høyesterett i avsnitt 58:
   "Jeg tilføyer at det ikke er tvilsomt at fylkesnemndene fullt ut fyller kravene til domstol etter EMK artikkel 6 nr. 1, slik at det også her vil dreie seg om samtykke til eventuell domstolsprøving i tredje instans."

   I Adele-saken, som var blitt behandlet i et organ tilsvarende fylkesnemnds før domstolsbehandling, uttaler EMD i avsnitt 93:
   "Holds unanimously that there has been no violation of Article 6 para. 1 of the Convention (art. 6-1)"

   Greta Solheim:
   Nettopp det Horne sier jo; "en familiedomstol/særdomstol som skal erstatte fylkesnemnda". Slik jeg forstår, ikke fordi den er konvensjonsstridig i seg selv. Jeg savner ellers argumenter for en nasjonal menneskerettsdomstol. De fleste saker på de fleste rettsområder kan ofte også omfattes av menneskerettsspørsmål, så lurer på om du mener at en menneskerettsdomstol skal dekke et eget rettsområde eller hva? Dvs at så fremt f ex en erstatningssak gjelder menneskerettsspørsmål så skal den ikke behandles i ordinære domstoler, men i en menneskerettsdomstol? Det vil jo i realiteten tilsi man ikke har behov for ordinære domstoler - alle saker må behandles i menneskerettsdomstolen. Eller mener du at en menneskerettsdomstol skulle komme i tillegg - være en slags fjerde instans?

   Rune L. Hansen:
   EMD er ikke perfekt. Heller ikke en slik uttalelse i Adele-dommen der. Mangt og meget er beroende på blandt annet dommerne. Og en slik uttalelse fra EMD har på ingen som helst måte konsensus i hverken EMD eller EMK!
   Iøvrig - er det nødvendig med egen nasjonal menneskeretts-domstol og -instans? Svaret er iallfall ja all den stund respekt og ivaretagelse av menneske-rettigheter trenger argumentasjon og kompetanse!

   Victoria Christiansen:
   Det er tragisk og grovt motsigende å kjempe imot og å promotere samtidig stadig flere ledd av de samme eldgamle strukturer som er rettet mot individet og menneskeheten. Ingen trenger domstoler. Alle domstoler og alle strukturer med alle ledd må vekk i sin helhet. Lokalt og internasjonalt. Våkn opp!

   Rune L. Hansen:
   En slik holdning som du gir uttrykk for, Victoria Christiansen, har ikke respekt hverken blandt menneske-rettsforbrytere eller folk flest.

   Rune L. Hansen:
   Og selvfølgelig er enhver menneskeretts-forbrytelse ulovlig og straffbar for offentlige instanser og ansatte. I henhold til både Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov skal og må enhver av norske offentlige myndigheter respektere, ivareta og sikre menneske-rettighetene for enhver i sin saksbehandling.

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig er enhver slags familie-domstol, hva enn den gies av navn, i utgangspunktet ulovlig og straffbar og konvensjons-krenkende. Først og fremst fordi den ulovlig og straffbart blander seg inn i menneskers privat- og familie-liv.
   Dessuten er de fullstendig mislykket overalt hvor de er prøvd. (At politiker Solveig Horne fra visse hold har fått inntrykk av noe annet bunner i bedrageri og falskhet.)

   Jonas Fjell:
   "Først og fremst fordi den ulovlig og straffbart blander seg inn i menneskers privat- og familie-liv. "
   Dette er åpenbart feil, på nærmere angitte vilkår gir EMK art. 8-2 direkte hjemmel til å gripe inn i privat og familieliv.

   Helge Ellevset:
   Jo for faen. Vet du ka du snakker om? Til Brussel hver gang 2 krangler om byttedag?

   Rune L. Hansen:
   Vi har lov-bestemmelser med forbud mot inkvisisjoner, unntatt i berettiget grad i og for kriminelle tilfeller, både i Norges Grunnlov og Straffeloven. Og de angitte vilkår i EMK innebærer omtrent det samme.

   Ingunn Brenne:
   Hva med selvmord i psykriatrien

   Anita Skippervik:
   Eg er heilt enig, familiedomstol vil ikkje føre til noko anna enn eit anna namn for fylkesnemnda og med samme innhald.

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.05. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152739729461875

   FNs menneskerettighetskomité (Human Rights Committee) kom ved sin avgjørelse av 17. juli 2008 – den såkalte Restauratørsaken – til at manglende begrunnelse ved beslutningen om å nekte anken fremmet, innebar brudd på konvensjonen om Sivile og Politiske Rettigheter

   (SP) art. 14 nr. 5.
   Denne lyder slik:
   ”Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law”.
   Bestemmelsen fastsetter retten til overprøving i straffesaker, både hva gjelder domfellelsen og straffutmålingen.

   Gjennom vedtakelsen av menneskerettsloven er konvensjonen ikke bare gjort til norsk lov, den er ved motstrid også gitt forrang foran bestemmelser i annen norsk lovgivning, jf. menneskerettsloven § 3.
   Spørsmålet mitt er om lagmannsretten kan avvise en anke i en straffesak, bare ved å henvise til tingrettens premisser.

   *

   Rune Fardal:
   Kan de ikke det har vi samme situasjon som dommerforsikrings saken, rasering av domstolene om de slipper dette gjennom, for slike henvisninger til tingretten finnes det ufattelig mange av.

   Yavuz Karaboga:
   De gjør det, og har gjort det to ganger i mine to forskjellige saker. De tar seg veldig til rette.

   Jonas Fjell:
   Det tingretten begrunner sitt resultat med er altså utelukket for lagmannsretten å benytte som grunnlag for sitt resultat? Lagmannsrettens avgjørelse er jo begrunnet i noe etterprøvbart, noe som gjør at det oppfyller korreksen fra restauratørsaken. For øvrig vanskelig å se hvordan dommerforsikringssaken har rasert domstolene.

   Rune L. Hansen:
   Uten anke-rett og uten dommernes plikt til saklig begrunnelse ville dommerne og deres dirigenter ha vært allmektige, samme hva de står for og går for.
   Det samme også hvis retten og plikten til å politi-anmelde dommere var fraværende.

   Marius Reikerås:
   Det kunne ha vært greit,"Jonas Fjell"om du tilkjennega din egentlige identitet.

   Jonas Fjell:
   Diskuterer bare sak og aldri person. Hva mener du for øvrig med egentlig identitet? Du tror ikke på at jeg heter Jonas Fjell? Nok av personer nedover denne siden som ikke har selvportrett uten å bli avkrevd identitetssjekk, men det forutsetter kanskje at man er enig i alt du legger ut?

   Nils Even Pettersen:
   jeg har heller ikke fått begrunnelse for at min sak blir nektet fremmet. Min sak som beviser at min reviosor lovet å si fra om mitt regnskap ikke holdt mål. Revisoren sa i retten at han ikke ville varsle meg, for da måtte han belaste mitt firma 1000 kroner for å skrive denne varslingen. Men pga. at han ikke engang åpnet bøkene og brøt alle sine løfter titt i en telefonsamtale , tapte jeg 3 millioner og mistet alt jeg eide. Oslo tingrett har godtatt lydbåndopptak av samtalen som beviser dette, men dommeren mente det var usportslig av meg å ta opp på bånd alt det revisoren lovte å gjøre bare jeg betalte han 200.000 kroner. Revisor Hans Olav Noraberg i Ernst & Young revisorfirma i Arendal mottok 200.000 kroner fo denne jobben. Men han gjorde ingenting og åpnet ikke engang bøkene. Dermed tapte jeg 3 millioner kronerl - 50% av fakturaene for driten av Bassengimport As ble sendt til mitt enkeltmannsforetak, uten at revisoren så nødvendigheten i å varsle styre i skriftlig, nummerert brev, slik reviosorlovens § 5-2 krever (han sier jo retten, slik mitt private løybåndopptak av rettssaken beviser) at han ikke ville belaste mitt firma med en unødvendig kostnad på 1000 kroner, som ville være beløpet revisoren måtte fakturere mitt firma for å sende en slik skriftlig varslig om risiko for styre (meg privat)...... Dette forklares nærmere og bevises klart på min hjemmeside og det med at dommere ikke vil høre på vitner og velger å se bort fra klare bevis bevises enda bedre. Min hjemmeside heter www.rettssikkerhet.com

   Rettssikkerhet | Slåss for å få rettssikkerhet i Norge! Pettersens...
   RETTSSIKKERHET.COM

   Nils Even Pettersen:
   jeg kan godt skrive dette bedre og rette på feilene, men jeg vil heller bruke tiden på andre ting. Uansett fikk revisoren 200.000 kroner og han ville ikke varsle det faktum at jeg personlig (mitt enkeltmannsforetak) ville bli ansvarlig for leverandørenes regninger (fakturaer) dersom leveranddørene sendte fakturaene til mitt personlige firma (som ikke hadde drift det året) i stedet for til mitt aksjeselskap som hadde all driften og inntekter på 15 millioner kroner det året..... Idiotisk å se bort fra revisorlovens § 5-2 og også løfte revisoren gir på lydbånd: " Vi skal fortløpende og umddelbart varsle deg Pettersen dersom regnskapet ikke holder mål" "For du betaler veldig godt for det og loven sier også at vi må varsle skriftlig til deg all risiko du kan få ved å drive dette aksjeselskapet". Dette er godt nok bevis i seg selv, underbygget i samtaler med Finasntilsynet ved Aaland (samtale 45 minutter) og ved samtale ved Revisorforeningens direktør , samtaler som man kan lytte til på min hjemmeside www.rettssikkerhet.com. Men dommerne er ikke interessert i disse som vitner for de ønsker ikke mine lydbånd som bevis og mine vitner er uinteressante for min sak sier de - selv om alt dette beviser bare en ting: Min revisor hadde ikke noe valg: Han måtte varsle til styre (meg) OM DET FAKTUM AT HALVPARTEN AV FAKTURAER FOR 10 MILLIONER KRONER ER STILLET TIL FEIL FIRMANAVN: BASSENGIMPORT PETTERSEN (MEG PRIVAT) I STEDET FOR DET SOM VAR RETT: BASSENGIMPORT AS (MITT AKSJESELSKAP DER REVISOR HANS OLAV NORABERG I ARENDAL VAR MIN REVISOR)..

   Rettssikkerhet | Slåss for å få rettssikkerhet i Norge! Pettersens...
   RETTSSIKKERHET.COM

   Monicha Nyhuus Aas:
   Jonas Fjell: profilen din er VEL tom, til å ha noen rasjonell forklaring på anonymitet ??

   Nils Even Pettersen:
   Jonas Fjell forstår at "Uten anke-rett og uten dommernes plikt til saklig begrunnelse ville dommerne og deres dirigenter ha vært allmektige, samme hva de står for og går for.
   Det samme også hvis retten og plikten til å politi-anmelde dommere var fraværende". Derfor kommer ikke flere kommentarer.... Eller hva, Jonas?

   Jonas Fjell:
   Nils Even: Ankenektelsen er begrunnet, det er poenget. Du skjønner vel at begge rettsinstanser kan komme frem til et resultat med samme begrunnelse? Hvis tingretten gir en riktig begrunnelse, mener du lagmannsretten må gi en feil en, bare fordi den ikke kan gi samme begrunnelse som tingretten?

   Monicha: Det er fordi Marius prøvde å blokkere meg, var visst ikke stuerent med noen synspunkter som ikke ukritisk hyllet det han la ut. Svarer ikke på flere spørsmål om person, jeg diskuterer kun sak, det har vel Marius og alle andre en interesse av? Jeg har ikke for vane å utlevere adresse, telefonnummer, fødselsattest til motdebattanter, så du får ta meg på ordet at jeg heter Jonas Fjell og diskutere sak.

   Marianne Skoge:
   Lagmannsretten burde heller ikke kunne avvise sosiale saker, som barnevernssaker.
   Egentlig burde barnevernssaker falle innunder Straffe saker. Dette da foreldrene ofte blir beskyldt for kriminelle gjerninger. Barnevern eller andre anmelder det ikke, men flyter heller på å mistenkliggjøre foreldre og/ eller barn.
Eksempel A: Jente 16 år blir plassert på barnevernsinstitusjon med tvang, fordi barnevernspedagogen mistenker at jenta ruser seg.

   Eksempel B: Mor blir utsatt for årelang barnevernsundersøkelse. Dette etter at mor har gått personlig konkurs. Barnevernet mener mor bedriver omsorgssvikt (overgrep) overfor barnet. Mor blir etterhvert mer og mer bekymret og redd for at de skal ta barnet hennes. De gir ingen økonomiske støttende tiltak. Behovet er midlertidig økonomisk hjelp til barnehage, slik at mor kan fortsette i jobb. Mor blir nedstemt og barnevernet krever at hun legger seg inn på psykiatrisk. Mor ønsker ikke dette, men gjør det under press. Barnevernet sier de tar barnet med tvang om ikke mor ber fastlegen henvise henne. Etterhvert blir mor utskrevet psyk avdeling, med konklusjon om at "mor" sin nedstemthet ikke skyldes depresjon, men mangel på økonomisk hjelp fra kommunen. Etter utskrivelse tar barnevernet, hennes datter med tvang. Dette til tross for at ingen andre offentlige personer bekymrer seg for datteren.
   Etterhvert konkluderer Helsetilsynet, med at samme kommune har brutt Lov om Barnevern, Brutt forvaltningsloven og ikke gitt lovpålagte sosiale tjenester. Helsetilsynets granskingsrapport er et resultat av gransking av flere saker. Konklusjonen bygger blant annet på, at barnevernet har gitt manglende støttende tiltak. Barna som da er fratatt sine foreldre og søsken, uten reell grunn er FORTSATT i fosterhjem, mot sin egen vilje.

   Rune L. Hansen:
   Såkalte barnevernssaker er straffesaker i virkelighetens verden, Marianne Skoge. Men ikke i Norge. De og det handler om frihets-berøvelse, tortur, terror, falsk dokumentasjon, inkvisisjon, falsk familiestand, osv. Uansett hva dommere eller ansatte i Helsetilsynet måtte mene eller tenke.

   Rune L. Hansen:
   Angående anke-nektelse og begrunnelse. Rettsbehandlingen og anke-punktene er ikke hverken saksbehandlet eller begrunnet hvis ny rettssak nektes eller f.eks. anke-punkter har dårlig eller fraværende begrunnelse.

   Nils Even Pettersen:
   Ja, dommere som skriver under på slike avgjørelser må fjernes og straffes hardt. Ikke før dette blir gjort vil forholdet bedre seg. Beklagligvis. Og udiskutabelt. Dommerne ønsker å opprettholde sin praksis. Da ønsker jeg også å opprettholde min konklusjon. En siste beskjed til tidligere tingrettsdommer Aslak Førde; Hvorfor tok du imot 120.000 kroner for å lage dommen i mitt disfavør? Disse penger må du tilbakebetale til Ernst & Young revisorfirma og du må trekke deg som advokat og innrømme forholdet. Før jeg avslører deg i media !

   Nils Even Pettersen:
   Enhver som tror at praksisen med lydbånd og stenografering hos landene vil liker å sammenligne oss med er dårligere enn den norske praksis (uten dette) må være meninger fra folk som ikke har satt seg inn i dette på en god måte. Som jeg her gjort etter ca 8 rettssaker som saksøker............... Latterlig hvor dumme nordmenn er. !!!!

   Nils Even Pettersen:
   Jeg vil ikke finne meg i at mine anker blir nektet fremmet med begrunnelse at korrupsjon i norske rettssaler er OK hvis dommerne får en god nok betaling for å la være å bruke lydbånd i retten. Det er den eneste begrunnelse de har kommet med til meg !

   Nils Even Pettersen:
   Muntlige forhandlinger i minst ett ledd (tingrett, lagmannsrett eller høyesterett). Ikke nekte anke uten begrunnelse ! Jeg vil ha en unnskylldning fra alle dommere som har gjort dette mot meg i årene 2007-2013. Ikke bry dere om at jeg ikke holder meg helt til saken hele tiden. Rettsvesenet har svekket meg på dette punktet også . Også her får de ta sin del av skylden. Rettsvesenet sier at det ikke er bevilget penger til dette utstyret og dommere sier til meg at de ikke tror lydbånd vil bedre rettssikkerheten (lydnåndopptak fra dommer i Oslo tingrett som skulle hjelpe meg med anke i min sak mot advokat Hammervoll samt andre bevis for dette)... Ankenekt er ille. Manglende lydnbånd i retten er kanskje like ille og derfor blander jeg dette inn i diskusjonen. Men nordmenn generelt er for dumme til å forstå hvorfor vi i Norge ikke kan få rettferdige avgjørelser hvis en ikke kan kontrollere hva partene og dommerne sier og gjør i retten. Så jeg vil heller henvende meg til andre enn disse idioter (unntakene er de som har opplevd korrupte dommere - de forstår hva jeg snakker om + utlendinger som svensker, dansker, engelskenn, amerikanere og andre som jo alle har lydbånd og stenografaering i rettssalene. Jeg skjemmes over å være norsk i et land med et dårligere rettsvesen en nevnte land..... For ingen er vel uening i det (den som tier samtykker går jeg ut fra)..?

   Nils Even Pettersen:
   Forrige avsnitt , første linje , rettes til: "nekting av muntlig forhandlinger i minst ett ledd er det en kan forlange som saksøker.... Enig?

   Nils Even Pettersen:
   Angående anke-nektelse og begrunnelse. Rettsbehandlingen og anke-punktene er ikke hverken saksbehandlet eller begrunnet hvis ny rettssak nektes eller f.eks. anke-punkter har dårlig eller fraværende begrunnelse.

   Nils Even Pettersen:
   Jonas Fjell, Hva mener du med dette: "Lagmannsrettens avgjørelse er jo begrunnet i noe etterprøvbart, noe som gjør at det oppfyller korreksen fra restauratørsaken. For øvrig vanskelig å se hvordan dommerforsikringssaken har rasert domstolene." Svar ønskes snarest eller hvis ikke "ikke vær anonym" !

   Rune L. Hansen:
   At norske rettsinstanser fylles opp av dommernes egne forbrytelser er iøvrig mere enn bare tanke-vekkende.

   Nils Even Pettersen:
   Noen må gjøre noe drastisk før dommerne våkner og arbeider for å godta lydbånd, stenografering, anking av dommer, begrunnelser for nekting av at saker fremmes? Da får vi vel vente til noen viser tistrekkelig mot og vilje eller vi venter til almennheten forstår alvoret av den norske rettspraksis....

   Rune L. Hansen:
   Pr. i dag er norsk rettspraksis de groveste former for politisk og offentlig organisert kriminalitet og menneskeretts-forbrytelser.

   Nils Even Pettersen:
   Angående barnevernet: Min samboer og jeg adopterte for 3 år siden en 4-åring som hadde blitt isolert i 4 år fra omverdenen. Han måtte være alene nesten hele dagen uten noen å snakke med og kunne ikke snakke da vi fant han. Barnevernet har aldri vært interesset i å hjelpe.... Men nå har han kommet seg en god del de siste 3 årene - uten hjelp fra den norske staten. I love you Carlo.

   Nils Even Pettersen:
   Norge er ikke noe godt land å bo i. Dette er min konklusjon. Rettssikkerheten er mye bedre i landene vi liker å sammenligne oss med.. Ja, ofte kan jeg mene at selv fattige land som har lydbånd og stenografering som vanlig praksis har til dels bedre rettssikkerhet. Men i Norge sier dommerne at vi ikke har råd til å bruke slikt utstyr selv om loven slår fast at dette skal brukes fra 1.1.2008 (lov av 2005).

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.05. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152739748631875

   Norges rettssystem, blir presset fra mange kanter for tiden.

   Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har, på en høflig måte, varslet Norge om at sannsynligheten er svært stor for at den vil dømme Norge for ikke å gi borgerne tilgang på muntlige forhandlinger i viktige saker.
   Rett til muntlig forhandling følger av EMK artikkel 6 nr. 1, jf. Rt-2008-257 avsnitt 46,
   Når det er tilfelle, er det ikke plass for noen selvstendig vurdering av om feilen kan ha virket inn på avgjørelsens innhold, jf. Rt-2008-257 avsnitt 63, hvor det heter:
   Det er her tale om en absolutt saksbehandlingsfeil, som må innfortolkes i tvisteloven § 29-21 annet ledd, og som må føre til opphevelse av lagmannsrettens avgjørelse.

   *

   Anne Marit Myhre:
   Så utrolig bra . : )

   Jonas Fjell:
   Alle skjønner at EMD ikke angir noen forhåndssannsynlighet på utfallet av en sak som står for domstolen. Noe slikt ville vært hårreisende og i seg selv i strid med EMK art. 6.

   Tåke Lars:
   Det eneste som ikke presser på Norsk rettsystem er norsk presse. Dermed må vi se på pressen som en indre fiende.

   Karen Irene Fløttum:
   Hvem er Jonas Fjeld- profil opprettet i 2015 og jeg skal vedde på at profil ble opprettet først uka i mai...Tydeligvis en person som er ute etter å ødelegge.....

   
---

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152739737116875

   Jonas Fjell:
   Det mest rederlige ville jo vært å ta med mer fra dommen du henviser til, hvor det går frem at retten til muntlige forhandlinger etter art. 6 ikke er absolutt. Det uttales videre i avsnitt 46:
   "Blant annet gir konvensjonen adgang til å unnlate å holde muntlig forhandling dersom saken kan bli forsvarlig avgjort på grunnlag av saksdokumentene og partenes skriftlige forklaringer, se for eksempel EMDs dom av 12. november 2002 i saken Salomonsson mot Sverige (EMD-1997-38978) (avsnitt 34)"

   Og i avsnitt 54:
   "Ved avgjørelsen av om det skal holdes muntlig forhandling under tvangsfullbyrdelse, gjør hensynet til effektivitet og prosessøkonomi seg gjeldende med særlig tyngde. Hvis debitor under tvangsfullbyrdelse skal kunne forlange muntlig forhandling uten at det er tilstrekkelig grunn til det, vil det fordyre og forsinke tvangsprosessen, og dette vil være til hinder for effektiv rettshåndhevelse. Det er derfor viktig at EMK artikkel 6 nr. 1 ikke blir praktisert slik at saksøkte gis anledning til å benytte krav om muntlig forhandling til å trenere fullbyrdelsen."

   I Salomonsson-dommen uttaler EMD:  
   "However, the obligation under Article 6 § 1 to hold a public hearing is not an absolute one"

   Mao. det at det ikke er avholdt muntlige forhandlinger er ikke noen absolutt opphevelsesgrunn. Om dette skal utgjøre en saksbehandlingsfeil må avgjøres konkret i den enkelte sak. Det var konkrete omstendigheter som gjorde at det skulle vært avholdt muntlige forhandlinger i Rt-2008-257, ikke fordi art. 6 gir ubetinget krav på muntlige forhandlinger

   Rune L. Hansen:
   Unntak er sikkert ikke ment eller berettiget for å forurette noen.

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.05. 2015 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152739481961875

   Makt er noe av det farligste vi utsettes for
   http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Makt-er-noe-av-det-farligste-vi-utsettes-for-8005764.html
   Mange ser på ledelse som en forfremmelse, mens det i realiteten er et valg. Et livslangt, forpliktende, etisk valg.
   AFTENPOSTEN.NO

   *

   John Terje Henriksen:
   Statsmakten er den verste av alle makter....

   Anne Grethe Gaaserud:
   Legg til kunnskapsløshet eller enda verre; forvrengt kunnskap!

   Anne Rønnaug Teigen:
   Hanne Rhode har jeg ett godt inntrykk av. Jeg har mast mye på begrepet psykopati,og tangerende diagnoser, da jeg vet at svært mange psykopater++ har ledende stillinger. De menneskene er så grusomt farlige,og det burde vært satt mye mer søkelys på disse.

   John Terje Henriksen:
   Du mener vel egentlig idiotene Anne Grethe - eller hva ????

   Anne Grethe Gaaserud:
   Nei, jeg mener de som forvalter et system basert på forvrengt kunnskap og tror på det! Slik som mange i norsk helsevesen. Trenger ikke være idiot for å være feillært:)

   Kari Anne Strømmen:
   Så bra at det snakkes om maktbruk. : )

   Sissel Klungsøyr:
   I motsetning til det private næringsliv, der arbeidstaker til enhver tid vet hvem som har arbeidsgiversansvar, oppleves ansvaret mer pulverisert i offentlige etater, der det mangler et fokus på eierrollen og eierstyringen sammenliknet med privat næringsliv. Næringslivet er ofte flinkere til å ha fokus på risikostyring og kontroll.

   – Hvis en leder ikke følger virksomhetens føringer, vil det skape forvirring blant de ansatte, som ofte finner det mest naturlig å utvise lojalitet overfor lederen, fremfor virksomheten - selv om en slik lojalitet er i strid med virksomhetens målsettinger. På den måten unngår ansatte represalier eller negative tilbakemeldinger som igjen kan påvirke deres karrieremuligheter.
   – En slik lojalitet gjør det ofte vanskelig å avdekke omfanget av ledelsesproblemer i det offentlige. – Mange ledere bruker hersketeknikker som gjør at de skaper en status quo-situasjon som alle parter vinner på å opprettholde. Samtidig har de alt å tape på at den oppløses. Når alle har noe å tape, har den en tendens til å fortsette. – Ingen vil tre ut av rekken, og være varsleren som sier fra. Slik dannes en fryktkultur der man ”opprettholder det bestående”.

   Noralf Aunan:
   Her har vi virkelig en person med både fornuft og erfaring som leder, så hun bør faktisk benyttes for å rydde opp blant ledere i politiet både i Bergen og ellers i landet. Kan det finnes noen som er bedre egnet til denne høyst nødvendige oppryddingen i politiet? Hun bør sannsynligvis benyttes i de fleste organisasjoner!

   Arthur Sandberg:
   De fleste av oss har vel vært utsatt for makt, eller rettere sagt maktmisbruk en eller flere ganger i løpet av livet. Normalt går det ikke an å beseire makt, hvor det er "to mot èn". Kanskje det lureste er å snu frakken mot vinden ? Eller for å si det på godt nord-norsk: "Hvis man blir forbainna, e` det lettere å hive ut skjinnhua i stedet for katta" : )

   Helge Lindland:
   Makt ja... Dessverre så fins det personer med makt så over hode ikke skulle hatt det i det Norske samfunnet og Varden forøvrig...

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. mai 2015, Vinberget: 

   5 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Tildels overskyet først på formiddagen og efter hvert overskyet fra sør-vest. Yr og regn og en bris med omkring 12 pluss-grader fra 14-tiden. Mere vind og uten nedbør fra omkring 17-tiden, fortsatt med 12 pluss-grader. Dunkelt halv-mørkt, yr og 11 pluss-grader klokken 22.30. Derefter mørkt, regn, et vind-drag og i underkant av 10 videre mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 04.05. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152739729461875

   Nils Even Pettersen:
   Norge er ikke noe godt land å bo i. Dette er min konklusjon. Rettssikkerheten er mye bedre i landene vi liker å sammenligne oss med.. Ja, ofte kan jeg mene at selv fattige land som har lydbånd og stenografering som vanlig praksis har til dels bedre rettssikkerhet. Men i Norge sier dommerne at vi ikke har råd til å bruke slikt utstyr selv om loven slår fast at dette skal brukes fra 1.1.2008 (lov av 2005).

   Greta Solheim:
   I sak HR-2015-900-U opphevet Høyesteretts ankeutvalg lagmannsrettens nektelsesbeslutning fordi begrunnelsen var mangelfull, og lagmannsretten ikke hadde kommentert partens anførsler. I avsnitt 12 avklarerHøyesterett rettstilstanden og fremholder følgende:

   ”En beslutning om å nekte anken fremmet etter straffeprosessloven § 321 andre ledd skal være begrunnet, jf bestemmelsen femte ledd tredje punktum. Begrunnelsen skal vise at lagmannsretten har foretatt en reell overprøving av tingrettens dom på bakgrunn av ankegrunnlaget – det som er anført i saken, jf Rt. 2008-1764 avsnitt 104-109. Det må fremgå at de feil som er påberopt ved tingrettens avgjørelse er oppfattet, og hvorfor det er klart at anken ikke vil føre frem, jf Rt. 2012-1209 avsnitt 7. Kravet til begrunnelse vil variere ut fra karakteren av den enkelte sak, tingrettens domsgrunner og hva som anføres i anken, jf bl a Rt.2012-652 avsnitt 8 med videre henvisninger. Det kreves ikke at samlige detaljer i anken er kommentert, se Rt. 2011-691 avsnitt 15 og Rt. 2010 -909 avsnitt 17. Ved bevisanker der utfallet beror på den bevismessige vurderingen av vitneførselen og tiltaltes forklaring, må lagmannsretten få frem hvilke grunnlag den bygger avgjørelsen på”.

   At rettssikkerhetsgarantier skal være de samme i sivilrettslige som i straffesaker, fremgår for øvrig på side 39 i Ot.prp nr 74 (2004-2005).

   Monicha Nyhuus Aas:
   lukter JWA dette : )

   Monicha Nyhuus Aas:
   De mest unnselige skal passe seg for å leke gjemsel.

   Rune L. Hansen:
   Ja, både dommerne i Høyesterett og alle under-avdelingene vet når og hvis de vil vite, men de er så travelt opptatt med å begå forbrytelser og justismord for den politiske og offentlige forvaltningen at det blir meget liten tid for rettferdighet, rettsavklaring / rettsveiledning og lovlig lov og rett.
    En stor andel av arbeids-tiden deres brukes jo ikke til annet enn å begå forbrytelser og justismord for den politiske og offentlige forvaltningen. Hvilket i seg selv er et godt og entydig bevis på at det er politisk organisert kriminalitet de egentlig bedriver.
   At en slik virksomhet (produksjon av forbrytelser, nød og elendighet og justismord i sivil-befolkningen) og slike dommere lønnes av det offentlige er fullstendig galskap!

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.05, 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152741550106875

   Hva synes dere om denne som jeg fikk på PM i dag?

   "Hei Marius, vi skal opp i Fylkesnemda den 2 juni, håper det blir en god dag for oss alle.
   Men jeg har et spørsmål til deg her; er det en interesse konflikt når fagdommer i saken vår driver sitt eget firma med barnevernstjenester?"

   *

   Anne-lise Hvidsten Jørgensen:
   Burde han være dommer

   Kjell Selen:
   Ingen dårlig observasjon )) dette fikser du Marius på strak arm.

   Raymond Hobekk Johansen:
   Helt klart en dommer som burde fjernes fra fylkesnemd...

   Rune Fardal:
   Gi han en gave…og trekk ut splinten når du går...

   Kjell Selen:
   Kjære Rune du er så bombastisk I dag ))

   Odd S Flock:
   Fantastisk.... Hvor går egentilg grensen for inhabilitet?

   Ken Joar Olsen:
   Like godt som i saken vår, hvor bedrifts lederen ved rus og psykiatri i kommunen her i LØRENSKOG KOMMUNE... Også er daglig LEDER av BV vakta Lillestrøm... : )

   Yvonne Yvonne:
   Dette kan da ikke være mulig?!?!?!?! Hvem ­čÖë­čÖŐ­čÖł dette?

   Elisabeth Aaslie:
   Ingen grenser i fylkesnemnda : ) der gjør de akkurat som det passer de : ) Ta Rune fardal sin : ) skulle nesten vært filma han fylkesnemndslederen : )

   John Terje Henriksen:
   I norge er alt mulig.....

   Dagrun Olderø Nilsen:
   Han burde ikke være dommer , er det meneskehandel som blir bedrevet ? Jeg bare spør .

   Monica Rasch:
   Ja, vil påstå det er en interessekonfilkt... en forholdsvis stor en  ??

   Monicha Nyhuus Aas:
   : (

   Sissel Klungsøyr:
   Hvordan kan en slik person opptre som dommer i en barnevernsak? Begriper ikke at lovgiverne unnlater å gripe inn. Slike personer misbruker rettssystemet og opptrer som om rettssalen er deres egen personlige lekegrind og lovverket er en gedigen vits.

   Julianne Olaisen:
   Det kan rett og slett ikke være lov. Her bør vel fagdommer erklæres innhabil.

   Idris Babur:
   Nettopp!!!

   Rune L. Hansen:
   Våkn opp! Hvordan kan han og hans likesinnede eller noen i den offentlige forvaltningen i det heletatt ustraffet kidnappe, frihetsberøve, torturere og terrorisere barn,og foreldre???

   Monicha Nyhuus Aas:
   total forvaltning uten noen form for konsekvens, habilitet er noe dritt !!!

   Herman Krystad Lindstad:
   Vær så snill, si det er en spøk! Er dette sant går siste rest av respekt for rettssystemet rett til helvete.....!!!!

   Monica Rasch:
   Da tror jeg det er bare å si ha det bra til den siste respekten,gitt..

   Monica Rasch:
   Grensen for inhabilitet... den går nok... i kryss : ( ?

   Nick Humphrey:
   selvfølgelig er det conflict of interest:
   "A conflict of interest (COI) is a situation in which a person or organization is involved in multiple interests (financial, emotional, or otherwise), one of which could possibly corrupt the motivation of the individual or organization."!

   Νινα Κβαμμε:
   Dommer er innhabil i denne saken og helt klart ulovlig

   Cecilia Ohvall:
   Eg har spörs mål till fylkesmända Hvorfor de tor mer på barnevernet enn förälderna varfor barn som vill hem får inte komma heim, hvorfor ,de ikke tar barnen på fullt allvar , , 2 hvorfor de setter personer i rättsal som är i truama , 3 om de er med vetom att bv tar barn utan grundlag som de vägra att hjelpa ¤4 att detar varn i barnevern utan dokoment förklaring allså att de inga dokoment vid hemning av barn en 5 om fylkes nämda er medveten om att de er krimmenella handlingar barnevernet håller på med mot förälder og barn ,,,6 en vanlig person blir dörmd om den ljöger i ed , men inte barnevernet ,, i syfte på barnevernet lögner med falska för klaringar i skola leger m,m /7 er de medvetna om att barnevernet inte tar hänsyn til att de tar barn som till hör ett annat land , lura på om de kan lover som geller i norge og i andra lander , genom fn och europa domstolen , att det er inte lov att frihetsberöva en person från sitt land og med borgar skap , med att över låta barnevernet ta över . som er fel i många fall , varför det inte finns någon kontat mellan uid og fylkesnämda, Hverför de för begå krimmenella handlinga , mot den enskilde , omdet er möljligt om att setta barn iom familjen i stellett för i fosterhem , intsutioner , för barnet , finner mer trychet i känd miljö , för att minska ut sättning av trauma , inte inteserad av att förstöra barn , mer enn nödvendig , kan man så ka de låta bli att göra det , eg vill inte ser barn leva på oslo s ner dopade förstörda pga barnevernet har förstört den , phu , vill ha slut på att tickand bomer som går i samhellet . <3

   Line Sandbæk Hansen:
   Det der bør komme ut i media tvert! En debatt

   Jan Franskmann:
   Det tar jo aldri slutt !!!

   Monicha Nyhuus Aas:
   https://www.youtube.com/watch?v=8FKvkzD1Kjs
   Children Tortured in Norway
   Every week, 1-2 children in Norway, die an unnatural death in state custody, denied contact with their...
   YOUTUBE.COM

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.05. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152741392006875

   Norge må være ett av svært få land, som har tillatt det organ som utøver størst makt overfor enkeltmennesket, domstolene, all makt uten noen form for kontroll med hvordan makten utøves.

   *

   Anne Rønnaug Teigen:
   Enig Marius!

   Bente Bratvold Hegnar:
   har et navn på det.... Han synes at vi skal reise en statue av en full sjømann, fordi det er slik han synes Norge er blitt forvaltet

   Alf Reuss Kollsete:
   Ja hadde det enda vert slik at Høyesterett, som har det øverste ansvaret for rettsutvikling/rettssikkerhet ikke oppfører seg som en full person, men det er nok desverre slik det er! Så sett opp en statue av Høyesterettsjustitiaris Schei med en mindre ved siden av, Amundsen som ser beundrende opp til den store allmektige!

   John Terje Henriksen:
   VA N V I T T I G ganske enkelt...

   Monika Kiser:
   Det tåler vel ikke dagens lys .

   Monika Kiser:
   Det er vel heller ikke noen form for kvalitetssikring i rettssystemet i det hele tatt av noe slag , skamlig spørr du meg.

   Jostein Setsaas:
   Som en også lovens mann Marius, er jeg i ferd med å forfatte en avhandling til Skatteklage nemda, og etter en anmodning fra en av statssekretærene, og for Siv. På fem år har jeg mottatt to selvangivelser, begge etter leveringsfristen, og slik ingen fradrag. Som Kilde, og uten en millimeter av infrastruktur og fellesgoder fra Norge, nå i 20 år, kan det glatt være § som har gått meg forbi. Slik mottas med takk en kladd fra en alltid på vakt, og med den største vyrdsamt. ; )

   Hilde Staal:
   Ja..Eva Joly sa for litt siden: " Hadde det vært opp til meg., ville alle i ledende stillinger i Norge fått sparken"., tipper hun vet godt hva hun snakker om ; )

   Andreas Harald Aure:
   I riktig gamle dager var det noe som het "rett" (eller lovstyre) som alle var underlagt. Det ble avskaffet, og erstattet med "demokrati" hvor noen av landets beste hoder i Stortinget skulle _bestemme_ hva som var "rett". De eller "det" abdiserte til fordel for alle mulige statlige etater her og der (med det resultat at forvaltning og domstoler kan i stadig større grad gjøre som de vil - og "anything goes"/alt er lov).

   Jostein Setsaas:
   Kjære deg, glem dette dobbelmennesket Eva Joly, selv om noe rett i hennes utbrudd/hevn for alle sine nederlag. Hun er som dyr som skifter farge etter årstidene, brilleinnfatninger fra rødt, grønt og blått, og dette etter hvem som betaler regningene. (Beklager, men har fulgt henne "skritt for skritt, de siste 30 år.) Om du ikke tror meg, les litt biografi i Frankrike sitt fremste politiske uke tidsskrift, så som L' Express.

   Tåke Lars:
   Ja man må påregne bakvaskelses kampanjer når man trår til som Joly. At det kryper frem skadedyr fra mørke hjørner som tjener eliten og eksekverer dritten for dem...

   Hilde Staal:
   Hvordan kan du si at andre er dobbelt mennesker..?! Man skal ikke farges av utsagn eller gjøremål.. alle og alt er i konstant endring hele tiden. Hun er en tøff og rettskaffen person slik jeg ser henne.., og det akter jeg fortsette med inntil det motsatte er bevist ; )

   Jostein Setsaas:
   Hun inviterte seg selv ut, (Joly) og med alle hun tiltalte i Affaire Elf, dette før sparket fra parketten i Paris. Min styreformann flere ganger, og kun på de dyreste i Paris. Ba hun ikke om at han også gav garderobegutten 3000 i tips for å passe pelsen! Gråtende til Dørum, og som skattefri spesialrådgiver, hva gjorde hun? Porten hos Statoil stengt, intern etterforskning var å foretrekke. Skulle hun ikke på samme tid ta de store trålrederne på Island,-hva ble resultatet? Kjære, spar meg for å skrive en bok.

   Jan Franskmann:
   Det vel det samme som med politiembedet, hvor en enkelt politibetjent kan uttale... 'Jeg skal gjøre et eksempel av deg', for så å få deg rævkjørt av retten, med en forsvarsadvokat, som er oppnevnt av påtalemyndigheten selv... jeg gremmes !!!

   Arild Randulf Jakobsen:
   «Det er typisk norsk å være best», sa Gro Harlem Brundtland. ... men i dag kan vi trygt omformulere dette til Det er typisk norsk å være verst : (

   Jan Franskmann:
   Og Gro har vel aldri vært norsk, det har hun da så vitterlig bevist... Største landssvikeren i norges historie...

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.05. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152741337836875

   Den her bør dere lese.

   Vi lever med en domstol, som til nå har vært immun mot kritikk. Det har, som.mange av dere vet, fått katastrofale konsekvenser for veldig mange.

   Makt uten kontroll
   http://www.bt.no/meninger/kommentar/kommentar_arkiv/eilertsen/Makt-uten-kontroll-1842918.html
   Tenk hvis ingen våget å kritisere stortingspolitikere eller statsråder i frykt for represalier? Tenk hvis alle som ble berørt av måten politikerne gjør jobben sin på valgte å holde all kritikk for seg selv, å aldri delta i noen debatt?
   WWW.BT.NO

   *

   Monika Kiser:
   Viktig med kritikk.

   Dina Røkke Hanger:
   !

   Ronny Solem:
   Sånn er det i hele landet. Og i sogn og fjordane er det faktisk enda verre, Fjordane tingrett må være den mest fordømte lassis bygningen jeg har vist meg i. Korupte dommere i haugevis.

   Marianne Lund:
   Merker meg spesielt dette i artikkelen som du har lagt ut Marius : " Domstolens uavhengighet i forhold til regjering og storting er hellig. Men mens både regjering og storting er underlagt andre kontrollmekanismer, blant annet offentlig debatt, kan ikke det samme sies om domstolene. Det merker vi hver gang noen forsiktig prøver å stille spørsmål ved enkeltdommere. Advokater som møter i tingretten våger ikke mene noe om dommerne. De er redde for represalier i form av at klientene deres får dårlig behandling i retten. I tillegg er det i praksis umulig å bli kvitt en dårlig dommer, de er ansatt på livstid. Vi får et system der kritikk mot dommere i praksis er umulig. Det er et alvorlig sykdomstegn for et rettssystem vi ellers liker å skryte av.

   I Bergen vil ikke dommerne en gang fortelle hvilken bakgrunn de har. De skjønner åpenbart ikke at det ligger en kontrollmulighet i det også, og at kontroll av enhver maktperson er viktig. Det er helt oppsiktsvekkende at så oppegående folk ikke klarer å se sin egen rolle klarere. Igjen blir spørsmålet hvordan denne elendige selvforståelsen påvirker deres dommergjerning. Det er jo i utøvelsen av den at vi, samfunnet, møter dommerne.

   Vi trenger en debatt om åpenhet rundt maktmennesker som dommere, og om rommet for å dyrke en kritisk diskusjon av dommergjerningen. For, som Montesquieu skrev: «all makt korrumperer, absolutt makt korrumperer absolutt». "

   Rune L. Hansen:
   En noe overfladisk og lettfeldig artikkel, men som berører meget viktige og vesentlige forhold. Særlig dette - sitat:
   "Maktfordelingsprinsippet er en av byggesteinene i de moderne demokratiene. Prinsippet ble formulert av den franske filosofen Charles Montesquieu midt på 1700-tallet. Statsmakten måtte deles på tre uavhengige organer, som balanserte hverandre ved å ha ansvar for adskilte områder. Slik skulle ingen av myndighetene misbruke sin makt.
   Dette var utgangspunktet for systemet med en lovgivende, en dømmende og en utøvende myndighet."

   Samtidig er meget viktig å vite at kritikk, hvordan den enn er, ikke erstatter eller fjerner en Straffelovs lovlige og reelle straffe-rammer!

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.05. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152741442331875

   In 1992, the U.N. Commission on Human Rights endorsed a set of internationally recognized principles concerning the status, powers and functioning of national human rights institutions

   The U.N. Principles relating to the Status of National Institutions, known as the Paris Principles,1 which were subsequently endorsed by the U.N. General Assembly in 1993, set out the basic guidelines recommended by the U.N.
In the establishment of a national human rights institution. The U.N. defines a national human rights institution as a government body established under the constitution or by law, whose functions are specifically designed to promote and protect human rights.

   The U.N. broadly groups national human rights institutions into three categories: human rights commissions, ombudsmen, and specialized national institutions designed to protect the rights of a particular vulnerable group (such as ethnic minorities, indigenous populations, refugees, women or children).

   The Paris Principles stress, as fundamental features designed to contribute to independence, the need for:
   1. a founding constitutional or legislative statute;
   2. "as broad a mandate as possible;"
   3. an independent appointments procedures, with terms of office specified by law;
   4. a pluralistic and representative composition;
   5. regular and effective functioning;
   6. independence from the executive branch; and
   7. adequate funding.

   In recommending methods of operation, the Paris Principles call on governments to create national institutions that can take up any human rights matter at their own initiative, at the suggestion of government, and at the request of "any petitioner." Responsibilities should include:
   8. reporting and making recommendations to the government on human rights matters (including the adoption or amendment of national legislation and the reporting of situations of human rights violations);
   9. promoting conformity of national law and practice with international human rights standards, including the ratification of international human rights treaties;
   10. cooperating with national, regional and U.N. human rights bodies, including through contributions to country reports submitted to U.N. treaty bodies and committees; and
   11. human rights education programs.

   *

   Albert Johnsen:
   At Norge ikke oppfyller disse Paris prinsippene er svært avslørende for hva våre beslutningstakere egentlig mener. Det er lettere å etablere skuebrød og få media med på å markedsføre en bløff om menneskerettssituasjonen her i landet. Men nå ser det ut til at vi blir avslørt av det internasjonale samfunn.

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. mai 2015, Vinberget: 

   Omkring 8 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig disig lav himmel drivende med vind fra sør, antydning til yr og 8 pluss-grader klokken 07.30. Omtrent det samme utover formiddagen. Lys blå himmel med hastig drivende skyer mot nord og oppmot 14 pluss-grader henimot klokken 13. Efter hvert overskyet, vind, regn og yr og ned mot 10 og 8 pluss-grader utover eftermiddagen og kvelden. Jeg fikk problem med Internet-forbindelsen i dag, men regner med og håper at den skal være i orden igjen sent i kveld eller i morgen. Halv-mørkt og 7 pluss-grader uten nedbør klokken 22. Mørkt, fuktig og ned mot 6 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.05. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204718713862477

   Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR) Art 11 p1:

   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett, og erkjenner i den anledning den vesentlige betydning av internasjonalt samarbeid grunnet på frivillighet."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/myndighetsmisbrukfranav/permalink/10153352459170087/

   Rune Engelien:
   Har sett på den ja. Husker jeg ikke helt feil så var det noen på tinget som sa at menneskerettighetene var veiledende. Men da er det jo rart at de ble tatt hensyn til, i Krekarsaken!

   Rune L. Hansen:
   Menneske-rettighetene er ikke bare veiledende, de skal være gjeldende reell lov og rett - foran alt annet av mere eller mindre lovlig lov og rett.

   Rune Engelien:
   sku meine det ja.

   Ståle Eriksen:
   Kan du lære disse byråkratene som sitter rundt i Norge dette her Rune.

   Rune L. Hansen:
   De er vel ikke analfabeter? Det er enkelt nok for de å lese og å forstå hvis de har reell interesse for å ivareta våre menneske-rettigheter.

   Ståle Eriksen:
   De er ikke interesse for å ivareta våre menneske-rettigheter Rune, jeg har kommet med dette på nav før som de bare avfeier, de vil ikke en gang høre på, langt mindre se på det, fikk svar en gang, det var at de forholder seg til nav sitt lov verk sa de(sitt eget fagverk, de kaller det, dette er ikke en gang lovverk, men interne rutiner i nav), så svarte jeg at disse menneske-rettigheter lovene overstyrer navs lov verk og norske lover sa jeg, men det var bare tull svarte de. Så lite oppeående er disse byråkratene på nav, de bryr seg ikke, for det gjeller ikke dem personlig.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.05. 2015 via Landsforeningen for barnevern i Norge:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/permalink/966239233410988/

   Om økonomi for kidnappede barns foreldre

   Mattias Gascoigne, 06.05. 2015 via Riksföreningen mot tvångsomhändertagningar av barn i Sverige:
   https://www.facebook.com/groups/829419880409011/permalink/987917251225939/

   EKONOMIN EFTER LVU:
   Många drabbas hårt ekonomiskt, efter att ha blivit av med barnen.

   Så är det bara.
   Medans fosterföräldrarna gödslas med alla sorters ekonomiska överflöd, så går dom biologiska föräldrarna ett helt annat öde till mötes.
   Hårt och Spartanskt, är det som gäller för dem.
   Inte nog med att man blir av med barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsbidrag/bidragsförskott, flerbarnstillägg, mm, man åker dessutom också på att betala underhållsbidrag.
   Till detta kan sedan läggas att man ofta drabbas av depression, och mår dåligt, vilket ofta leder till att man börjar missbruka, förlorar sitt jobb, inte orkar sköta sin ekonomi längre, får skulder, betalningsanmärkningar, blir vräkt, av med hus, villa och bilen.
   Ofta följer även en tragisk skilsmässa, och sedan rullar det bara på.

   Ibland slutar det hela med att man blir hemlös, sover på parkbänkar, hemma hos kompisar, mm.
   Som en följd på detta blir man ofta både fysiskt sjuk, i alla dess former, kroppen stressas sönder till alla former av obehagliga sjukdomar, och sedan pajar psyket, och man utvecklar psykiska diagnoser, och andra former av psykiskt illamående.
   Ett psykiskt illamående som sedan används som ett argument för att man inte skall få hem sina barn igen, eftersom man mår "psykiskt" dåligt.
   Somliga framgångsrika företagsledare, kraschar totalt som människor, mister både företag, familjen, och all sin eventuella förmögenhet, och ger upp.
   Det finns egentligen ingen nedre begränsning på all misär, som man kan drabbas av.

   Som ett sista hopp, för att få hem sina barn, väljer sedan många biologiska föräldrar att inte ens söka försörjningsstöd.
   Trots att dom ligger så långt under existensminimum, att det är direkt hälsofarligt.
   Man tror att det hjälper en, att få hem sina barn, om man inte har försörjningsstöd.
   Man svälter alltså hellre, än utnyttjar sin lagliga rätt till hjälpa av samhället i en kris.
   Andra accepterar att få försörjningsstöd, men utsätts då istället av Socialtjänstens alla former av ondska när det gäller krav för att få det.

   Vi i Riksföreningen mot tvångsomhändertagningar av barn i Sverige, kräver att systemet med betalningsanmärkningar avskaffas, att människor som fått sina barn tvångsomhändertagna får rätt till ovillkorad försörjningsstöd med tanke på sina omständigheter, och vi accepterar INTE att folk drivs in i Livskriser av Socialtjänsten, som fullständigt ödelägger deras liv både socialt, och ekonomiskt.
   Vi kräver att alla former av underhållsbidrag vid LVU omedelbart avskaffas, och förbjuds.
   Vi kräver att en lag stiftas, som säger att föräldrar med barn i LVU skall garanteras hjälp och stöd ekonomiskt, så att inte deras liv rasar samman totalt, och ställer dom på bar backe.
   Då ett LVU beslut ofta kommer oväntat, sker det därför ofta oväntade och dramatiska besked och beslut, i deras ekonomier.
   Alla bidrag bara ryker rakt upp och ner, samtidigt som lån, amorteringar, räkningar, skulder och annat är kvar, och måste betalas.
   Följden blir att man ofta inte klarar av det ekonomiskt, samtidigt som man mår fruktansvärt dåligt, och när första brevet från Kronofogden dyker upp, får man man ett ras, när man inser att det inte går runt längre.
   Sedan går det fort tills man är av med sin bostad, sitt hus, bilen, mm medans fosterföräldrarna åker på dyra utlandssemestrar, köper nya lyxprylar, och skryter om sina ekonomiska resurser.

   Det kan inte fortsätta så här.
   Vi uppmanar alla som lever lever under existensminimum att inte avstå från sina ekonomiska rättigheter.
   Snarare tvärtom!
   Få dom att betala allt för er.
   Fullt försörjningsstöd, hyra, psykologsamtal, extra utgifter, busskort, resor för att hälsa på avlägsna släktingar mm.
   Och bråkar dom med er, så sjukskriv er för depression, så att dom låter er vara i fred.

   Ni som kan, sök sjukersättning, ni som orkar behålla era jobb, se till så att ni inte kommer in i kriser där ni förlorar dem, håll er starka, ni som känner att ni vill ge upp, men ännu inte gjort det: Gör det inte heller, sök hjälp och stöd innan det händer, för det finns ofta ingen återvändo om det sker.

   Hur jobbigt det än känns, så försök hålla modet uppe, skriv hellre av er här på vår sida, för vi förstår er, och är 100% på er sida!
   Behöver ni stöd, finns det nästan alltid någon i närheten, i föreningen som ni kanske kan träffas och umgås med, då alla sitter i samma båt, och kan hjälpa och stötta varandra lite.
   Var dock realistiska i vad vi kan göra, vi har små resurser, vi försöker så gott vi kan, men vi jobbar med inställningen att allt snart kommer att bli stort och mäktigt, då kan vi göra mer för att hjälpa fler!
   Fram tills dess gott folk, ge inte upp, avstå inte från era rättigheter till försörjningsstöd, eftersom det antagligen varken gör från eller till.
   Ni får inte hem era barn lättare bara för att ni avstår från försörjningsstöd.
   Det ända som händer är att ni får gå hungriga.
   Låt inte dom få den triumfen, för då blir dom istället glada över att ni blir utmattade, försvagade, inte orkar kämpa och göra motstånd mot deras ondska, och kanske rentav ger upp.

   Det är en mänsklig rättighet att få hjälp och stöd ekonomiskt om man behöver det, inget att skämmas för, och definitivt inget att säga Nej Tack till, bara för att man vill ha hem sina barn.
   Visst, dom försöker säkert utnyttja det i rättegångar och utredningar, men det krävs mer än att man får försörjningsstöd för att man skall bli vägrad att få hem sina barn.
   Att man lever i ekonomiskt avståndstagande och kris, gör ju knappast saken lättare, utan den som är stark, kämpar, är aktiv, samarbetsvillig, och har någon form av sysselsättning, tex arbetar ideellt, eller är engagerad i någon verksamhet, en sådan person har betydligt starkare möjligheter att få hem sina barn, även om man har försörjningsstöd.
   Så tacka inte Nej till era rättigheter!
   Gå inte hungriga, och bli försvagade, för det gynnar verkligen inte någon, det skiner igenom på alla möjliga andra sätt.
   Ta istället alla chanser ni kan, och var så starka som möjligt.

   Hälsningar Mattias.

   Mattias Gascoigne's photo.

   *

   Sol-Britt Marlene Fahlberg:
   Det var fint skrivet. Kram. : )

   Mattias Gascoigne:
   Tack. Kram själv! <3

   Mattias Gascoigne:
   Inte lätt för alla som lever i en hård ekonomisk verklighet!

   Sol-Britt Marlene Fahlberg:
   Jag vet. Därför undrade jag en dag varför människor sov på park bänkar. Till svar fick jag att jag att dessa personer hade en dag ett eget företag och var lyckligt gifta. Efter att dom förlorade sina barn då blev det skilsmässa och drogs mer i kriminella tet och drogmissbruk. Dessa människor har jag under åren tänk på. Därför har jag aldrig smutskastar utsatta människor. Där emot försvar dom

   Mattias Gascoigne:
   Bra gjort av dig. Ingen sover på parkbänkar frivilligt, för då är man psykiskt sjuk, och behöver psykisk hjälp.

   Sol-Britt Marlene Fahlberg:
   Jag planerar nu att måla ett porträtt på Donia Hassan för att hedra hennes minne. Samt att få socialtjänsten dömd resten av livet. Kram. : )

   Mattias Gascoigne:
   Fint! Lägg ut porträttet här när du är klar!

   Sol-Britt Marlene Fahlberg:
   Jag hoppas att Donias mor Annina blir glad

   Sol-Britt Marlene Fahlberg:
   Självklart ­čśÇ

   Sol-Britt Marlene Fahlberg:
   Jag letar och planer något fint åt henne

   Mattias Gascoigne:
   Klart Annina blir glad. Det blir vi alla!

   Sol-Britt Marlene Fahlberg:
   För jag vill att det ska bli något stort av det. .när man lägger ner mycket noga arbete

   Sol-Britt Marlene Fahlberg:
   Bra ­čśÇ­čśÇ­čśÇ

   Sol-Britt Marlene Fahlberg:
   För när jag målar då går jag på millimeter detaljer. .jag jobbar då mycket hårt och tidskrävande

   Sol-Britt Marlene Fahlberg:
   Denna tavla kommer förmodligen bli minne i generationer

   Linda Nissow:
   Detta hände ju mig o blev nästan vräkt! Gick till soc som jag hatar med ett brev från min överläkare i psykiatri där det beskrevs att jag led av svår posttraumatisk stress och depression vilket innebar sjukskrivningar. Detta pga vad soc gjort mot mig när de tog mitt barn. Fick inte ett öre av soc utan de sa att man kunde få till ett tält!!!!!

   Sol-Britt Marlene Fahlberg:
   Vad säger du Linda. Är dom inte kloka. Dom brister ständigt i lagboken ­čśł­čśł

   Sol-Britt Marlene Fahlberg:
   Socialtjänsten gör jag spratt med gällande jag målar

   Yvonne Jakupovic:
   Mycket bra skrivet! När allt det där har hänt folk så lyckas ju soc alltid hitta placeringar där man bråkar med de biologiska föräldrarna ännu mer, så att föräldrar o barn inte kan träffas under en lugn stund. Det är därför våran familj ställer upp, för att fosterföräldrarna bara skriker o gapar på föräldrarna. Hur många gånger ska en person som föds med ett handikapp behöva bli straffad?

   Sol-Britt Marlene Fahlberg:
   Myndigheter ser ut att vilja plåga ihjäl föräldrarna

   Julle Samyaza Rampeltin:
   Dom som dom valt ut och har klorna i ska dom fortsätta att straffa på olika sätt genom deras sadistböjelser och maktposition.

   Sol-Britt Marlene Fahlberg:
   Ja. .hoppas dom inte lyckas bara

   Sören Backman:
   Staten är kriminell och klämmer åt LVU-drabbade, pensionärer, arbetslösa, sjuka... de gynnar ENBART sig själva och storföretag.

   Sol-Britt Marlene Fahlberg:
   Ja. .förordar dom inte själva någon gång?

   Sol-Britt Marlene Fahlberg:
   Förlorar dom inte själva någon?

   Bettan Joneus:
   O sedan kräver dom att man ska söka jobb o börja jobba om man har varit arbetslös för att få ekonomi..hur ska man kunna det om man mår dåligt? O vissa kanske förlorar sina jobb pga hur de mår..de e verkligen inte mänskliga någonstans

   Sol-Britt Marlene Fahlberg:
   Dom är inte mänsliga människor . Dom saknar livserfarenhet,psykologi och läkar utbildning.

   Liya Dahlen:
   Alla handläggare som gör sådant övergrepp på oskyldiga familjer på falska grunder ska bort från kontorerna och hängas ut om de inte erkänner sina brott eller säger upp sig och anmäler sig själva för tjänstefel. De kommer inte undan! De ska komma ihåg att det går inte åtgärda en barndom! Punkt Slut! Uppmanar alla stå på sig och slå i näven och be de skaffa bevis på de påstådda händelserna de hittat på! Om de inte kan visa upp det så blir det polisanmälan direkt för förtal , övergrepp ,kidnapping på på barnet med oaktsamhet och grov fridskränkning på den som startade det hela och Hon/Han /De får avsluta det omnejd!

   EmbIa Diser:
   Det kan jag skriva under på... En del som förlorar barn-, underhåll- och bostadsbidrag, har inte råd att behålla sitt boende, utan tvingas byta ner sig till något mindre - då använder soc det som ett argument mot dem, att de inte har något eget sovrum till barnet. Så på alla tänkbara sätt så kortsluter soc allt för föräldrarna... Soc klarar inte av att tänka så långt att om barna kommer hem så kan allt normaliseras igen och man kan byta upp sig till ett större boende. Det existerar inte på deras karta att ens försöka vara behjälpliga på något sätt... Det är riktigt sjuka människor som jobbar på soc!

   Siv Lundin:
   Att ”gå in i väggen” behöver inte vara slutet - det kan faktiskt leda till att du hittar nya möjligheter på andra sidan!
   Jag känner till en förälder som drabbades av utmattningsdepression, efter nästan fyra års kamp mot socialtjänsten i en av Göteborgs kranskommuner. Hon fick då träffa en kurator, som faktiskt såg var problemet låg, och som också fortsatte att peppa föräldern i flera år framåt, långt efter det att hon själv hade pensionerats från sin anställning som kurator. Hon gav föräldern fortsatt styrka att gå på den placerade ungdomens studentavslutning, vilket hade varit omöjligt annars. Tack vare henne orkade föräldern fortsätta sin kamp mot det sociala systemet.

   Soffty Ann-Louise Linder:
   Det var bra skrivet Mattias Gascoigne.

   Maria Anyawatana:
   bra skrivet. kan instämma, jag fick hyresskulder som idag ligger hos fogden , tack för den soc

   Roffe Wind:
   Även HVB-institutionerna med riskkapitalbolagen gödslas. Inte bara sk familjehem. Ett märklight ord egentliigen, de är inte någon familj....

   Marina Mimi Andersson:
   altt detta är hemsk! men bortse från pengar själva tanke är onormal att man ska betala till nån främmling för att ha sitt barn där!??

   Rune L. Hansen:
   Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter / Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter / International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR),

   Art 11 p1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett, og erkjenner i den anledning den vesentlige betydning av internasjonalt samarbeid grunnet på frivillighet."

   Cecilia Ohvall:
   genom slag i det oså , : (

   Elisabeth N Johansson:
   Ja prata med en bra kurator å fråga hur överlever man soc maktmissbruk? De gör man inte svara han..... Har inte prata mer med han men hans ord mal..... undra vilken erfarenhet han har å hur kunde han missbedöma min situation??

   Elisabeth N Johansson:
   Kram för dina kloka ord Matttias Gascoigne

   Evelina Svensson Sandgren:
   Soc kräver ibland att man måste ha ett jobb om man ska få hem sitt barn, dvs. bättre ekonomi. man får inte vara sjukskriven. jag och min man är sjukskrivna, men mig kräver de att jag måste jobba, medan min man får fortsätta vara sjukskriven.

   Rune L. Hansen:
   Ordningene er skredder-sydd for å drepe foreldrene.
   De er både brysomme og vitner som ikke skal kunne overleve.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.05. 2015 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre), shared Roger Garpenholm's post:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1013341785355438/

   Roger Garpenholm, 06. mai 2015:

   "Jag har överklagat varje halvår i sju års tid, jag har skrivit skrivelser och anmälningar till Socialförvaltningen, Kommunstyrelsen, Individuella och personliga brev till samtliga kommunpolitiker, JO, JK, Socialstyrelsen, länsstyrelsen, IVO m.fl. Jag har haft artiklar i lokal media och jag har varit i kontakt med Uppdrag Granskning.
   INGENTING har givit något som helst resultat, snarare tvärtom. Hot om att jag skall få mer restriktioner om jag fortsätter gå till media."

   Roger Garpenholm, 06.05. 2015 via ‎NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:

   Det finns ett antal olika grupper på Facebook, bloggar och andra hemsidor som "är emot LVU", men vad exakt görs egentligen för de föräldrar som drabbats?

   Det etablerade systemet har fullständigt kollapsat då det går att förlora barn för evigt på grund av elaka mobbare som förtalar och sprider lögner om övergrepp som aldrig ägt rum och trots motbevisning (såväl tekniska som polis-, två oberoende åklagare-, läkare- och psykologutlåtande) så agerar socialförvaltningen enligt principen "ingen rök utan eld", även om röken är påhittad.

   Inte nog med detta utan efter över sju års tid så har det gått sådan prestige i ärendet så att man ljuger ihop fler anmälningar för att få igenom LVU i förvaltnings- och kammarrätter. Även dessa lögner kan motbevisas men Dom är ju redan fälld och LVU redan verkställt.

   Att överklaga ett kammarrättsbeslut har hittills varit lönlöst. Samtidigt fortsätter socialförvaltningen själva att sprida lögner och förtal till såväl 2:a och 3:e part och jag kan bara titta på, gå djupare in i depression, förlora vänner, jobb, ... "livet"...

   Det verkar tyvärr som om ingen advokat i världen VÅGAR eller ens VILL hjälpa en "sådan som mig" där anklagelserna är av sådan art att det inte "är lönt" att ens försöka. Det är ju inte politiskt korrekt att försvara någon med så hemska anklagelser även om brott aldrig begåtts.

   Skall jag ta rättvisan i egna händer!?

   *

   Øystein Andre Falch:
   Jeg ble hentet av bevæpnet Politi i Sarpsborg Norge for 4 uker siden : ) Fordi Jeg ringte inn en trussel om at jeg kommer til å ødelegge 1000 års Jubileumet til Sarpsborg i 2016 ,, Om Staten ikke rydder opp etter seg i 2 saker innen den tiden : ) sak 1 Justismord !!! Sak 2 brudd på menneskerettigheter ang barnevernet : ( : (  Politiet på sin side vil prøve å presse staten til å ta ansvar for å imøtekomme mitt krav : ) Håper selvsagt på en løsning : )

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.05. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152742202196875

   Til landets stortingsrepresentanter.
   Kopi: Offentlig.
   Vedr: Menneskerettssituasjonen i Norge.

   Dere sitter på Stortinget i egenskap av at dere er valgt inn for å representere folket i Norge.
   Grunnloven § 49 gir dere dette mandatet på folkets vegne:
   "Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget."
   Maktfordelingsprinsippet er en av byggesteinene i vårt demokrati.
   Prinsippet ble formulert av den franske filosofen Charles Montesquieu på midten av 1700-tallet. Statsmakten måtte deles inn i tre uavhengige organer, som balanserte hverandre ved å ha ansvar for adskilte områder.
   På den måten, skulle ingen av myndighetene misbruke sin tildelte makt.

   To av myndighetene innenfor vår demokratiske treenighet, den lovgivende og den utøvende, lever under konstant kritikk og overvåkning. Det gjør ikke den tredje: Domstolene.
   At domstolene har fått leve et liv uten innblanding og uten kontrollansvar, er en stor fare for demokratiet og for befolkningen.
   Jeg sitter dessverre igjen med et soleklart inntrykk om at våre folkevalgte ikke tilstrekkelig vet hva som rører seg, hva gjelder domstolenes maktutøvelse overfor befolkningen.
   Maktmisbruk i domstolene forekommer, og nå har en stadig større andel av befolkningen i Norge sett seg lei av unødvendig maktmisbruk.
   Særlig internasjonale organer, har begynt å stille alvorlige spørsmål med tanke på hvordan vi håndhever menneskerettene i vårt eget land.

   I dag er tidsfristen som Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har gitt Norge til å besvare på hva slags uholdbar konvensjonspraksis Norge har bedrevet med hensyn til tvangssalg av privates boliger, se vedlegg.
   Bare det at Den Europeiske Menneskerettsdomstolen formulerer spørsmålene slik den gjør, bør medføre at det ringer mange varsellamper på Stortinget.

   Faktum er at deler av befolkningen i Norge, gjennom generasjoner, har levd på en gedigen menneskerettsbløff.
   Faktum er at domstolene, særlig de av lavere rang, konsekvent har neglisjert borgerens menneskeretter slik de er formulert i konvensjonene.
   Domstolene har rett og slett sviktet i å beskytte borgernes menneskeretter.
   Menneskerettsbløffen, som uforstyrret har fått forekomme rundt omkring i Norges nemnder og domstoler, er altså i ferd med å avsløres.

   Den markering som skal finne sted utenfor Stortinget den 30. mai, er nettopp et resultat av at folk er lei av å få sine menneskeretter neglisjert.

   Stortinget er landets formelt øverste organ.
   Tar dere maktfordelingsprinsippet på alvor, gjør dere også jobben med å etterkontrollere domstolene med større alvor.
Hvis ikke, svikter dere folket som dere er satt til å betjene.

   Bergen, den 6.5.15
   Marius Reikerås

   *

   Hilde Salvesen:
   https://www.youtube.com/watch?t=167&v=l3pDfACvIRA
   Countdown to the Launch of the International Tribunal for Natural...
   YOUTUBE.COM

   Greta Solheim:
   Dette kunne vært veldig bra Marius, men frykter dette er gresk og politikerne skjønner ikke engang hva du mener når du bl a hevder: ”Faktum er at domstolene, særlig de av lavere rang, konsekvent har neglisjert borgerens menneskeretter slik de er formulert i konvensjonene”.

   Det er jo ikke slik at man i en sak som bringes inn til domstolbehandling først og fremst påberoper sine menneskeretter. Sakene bringes derimot inn etter sakens materielle lovgivning, så slår de prosesuelle bestemmelser inn. Når du videre hevder dette gjelder i domstolene av lavere rang, altså tingretten og/eller lagmannsretten kan jo politikerne komme til å tro at folk gjennomgående heller ikke anker saker til Høyesterett.

   Formålet med tvisteloven og menneskerettskonvensjonene er først og fremst en rettssikkerhetsmessig garanti, også for at den materielle lovgivningen skal slås gjennom.

   Du burde i stedet fokusere på manglende rettssikkerhet som mer forståelig – som følge av mange dommere ignorerer en parts begrunnede faktiske og rettslige anførsler, så vel som sakens materielle og prosesuelle regler – tvistelovens system, menneskerettene f ex EMKs bestemmelser og Grunnloven, og dette blir heller ikke rettet opp ved anker.

   Svært ofte går nemlig Høyesterett god for underinstansens lovbrudd, og ut fra prestisjehensyn? gjør dommere der alt de kan for å tildekke lovbruddene og nekter ankebehandling med sitt mantra om at den ”enstemmig finner det klart at anken ikke kan føre frem …..”. Nærmest som om den - ankegrunnlaget - er totalt grunnløst. Og det uten at dommere ikke engang refererer verken til saksforholdet, sakens materielle lovgivning eller EMKs bestemmelser. Dette er brudd på Grunnloven.

   Jeg kan dokumentere at Høyesterettsdommeres misbruker ”enstemmig” uavhengig av hvilken paragraf de finner å henge avvisningen på. Dette selv i prinsippsaker og der Høyesterett har full overprøvingskompetanse. Som det fremgår av forarbeidene, Ot.prp nr 51 (2004-2005) pkt 23.3.4 er hensikten med ”enstemmig klart” å stoppe håpløse anker før det påløper ytterligere kostnader. Det skal tolkes strengt – anvendes med varsomhet. Også fordi dette er en unntaksbestemmelse som skal anvendes med varsomhet, kreves det et begrunnelseskrav jf tvistelovens formål og Grunnloven § 88 - med henvisning til saksforholdet holdt opp mot sakens materielle lovgivning og EMKs bestemmelser.

   Brudd på menneskerettene f ex EMKs bestemmelser betyr brudd på Grunnlovens bestemmelser, jf kapittel E, jf § 92 som er en kodifisering av tidligere § 110 c.

   Rune L. Hansen:
   I dagens Norge respekterer Høyesterett og de andre domstolene i praksis ikke engang sine egne dommer og rettsavgjørelser - og enda mindre lov og rett og mennesker.

   I beste fall kunne en ha sagt at de manipulerer med et tildels stivbent juridisk system som tildels er iblandet ulovlige lov-bestemmelser og direktiver og instrukser motsatt lov og rett. Og derfor ikke kan ta hensyn til menneske-rettighetene og mennesker. For å beskytte og verne den politiske offentlige forvaltningens mere eller mindre ulovlige ønsker og hensikter. Ille og straffbart nok, men det er endog verre enn som så.

   Og det er fullstendig anti-menneskelig, anti-menneskerettslig, anti-juridisk og på det groveste grovt kriminelt.
   Og det er en katastrofal dynamisk ond sirkel og spiral som enda pågår, stadig verre og verre.

   Rune L. Hansen:
   Nærsagt til alle tider alle steder i verden har politiet og dommerne aktivt, brutalt og umenneskelig vært medvirkende i de verste slags politisk offentlig organiserte forbrytelser overfor sivil-befolkningen og med-mennesker.

   Politiet, dommerne og andre under Hitler-regjeringen var ikke enestående i så måte. Uselvstendige, selv-opptatte, uanstendige eller grådige mennesker adlyder makten og ulovlige lov-bestemmelser - og ikke reell lov og rett.
   Og makten okkuperer nøkkel-posisjonene i og omkring den offentlige forvaltningen.
   Mange adlyder makten heller enn lovlig lov og rett.

   Dag Henning:
   Jeg har fulgt med Marius Reikerås på mange hans innlegg,og vi skal være takknemlig og glade for at Marius stiller opp,han er vel den som er mest inne på menneskeretts paragraffer og lover.Vi som lider for andre skal stjele våre barn,for vidre salg,pluss at myndikhetene børs noterer legal menneske hander.Vi står hjelpeløs om vi ikke hadde hatt en som Marius Reikerås.Jeg har bare en ting og si til han,jeg takker han på vegneav alle i Norges land som brutalt har blitt fra stjålet (kidnappet) vare barn av bv.tjenesten med politi hjelp (bv.tjenestens vakt hunder) Takk.

   Tom Vivelid:
   Nå svikter våre "folkevalgte" hele tiden.
   Grunnlovsbestemmelser settes til side hver eneste dag, som den største selvfølge.
   Sjøl om intensjonene dine er gode er jeg redd dette punkt er av dem som vil berøre gjengen på tinget minst.
   Bare en liten folkeopplysning på tampen, sjøl om dette faller lang på siden av gruppens tema men allikevel viser godt hva vi egentlig har med å gjøre;
   Dem på stortinget er ikke folkevalgte per definisjon. Vi har heller ingen direkte demokrati til vårt lovgivende organ, som for øvrig hver eneste dag setter lover til side, gjentatte ganger søker forandring av lover som gir mer makt og mindre muligjet for straffeforfølging ved lovbrudd/landsforederi. Gjengen er hånplukket av partier vi stemmer på. Altså ikke direkte av oss. Derfor heller ikke et demokrati, men Partikrati. Slik beskytter de sine egne posisjoner og egne goder, om vo da ikke tar til revolusjonære metoder. Det vil ikke skje i Norge.
   Men intensjonene er gode.

   Rune L. Hansen:
   De beskytter seg med den makt de dirigerer. Og det er den makten det handler om for de å opprettholde og videreføre.

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 07. mai 2015, Vinberget: 

   Omkring 7 og 8 pluss-grader Celsius og regn og yr her ute i natt. Disig himmel, regn og yr og omkring 8 pluss-grader det meste av formiddagen og frem mot klokken 13.30. Derefter nokså meget disig med regn en stund, men efter hvert frem mot klokken 16.30 mindre disig og uten regn. Overskyet med i overkant av 5 pluss-grader klokken 20.30. Halv-mørkt, yr og 4 pluss-grader omkring klokken 22. Mørkt, vått og omtrent det samme med mindre regn mot midnatt.
   
---
---

   Jørgen Arne, 07.05. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152743017206875

   fom fylte 15 år, har mennesker fri rett til å bevege seg i Norge.
   dette gjelder alle.

   ingen kan stenges inne eller bindes fast for å hindre et menneske i å bevege seg fritt i Norge.
   Reiser dette mennesket f.eks hjem til sin mor og far, kan det komme noen klovner å transpoartere dette mennesket tilbake til et sted, men de kan ikke stenge dette mennesket inne eller binde det fast.
   så hvor mange ganger skal da klovner kjøre et menneske tilbake, for å prøve å hindre dette mennesket til å reise til sin mor og far?
   de kan ikke fortsette å gjøre dette.

   det en advokat i kristiansund prøvde å si våren 2012, var at hvis et barn på 15 eller eldre reiser av fri vilje hjem til sin mor eller far, kan ingen nekte dette mennesket å være hjemme.
   så enkelt er det å få en ungdom hjem, som holdes borte fra sin mor og far mot sin vilje.
   dette vet alle advokater osv, men de tjener penger på at ingen vet dette.

   det er mange slike nøkler i Norges lover, rettigheter, ingen trenger å spørre noen om å få sine rettigheter, dere alle har de allerede, så ta de, de er deres.

   råder ingen til å gjøre dette, kun til deres info.

   *

   Rune L. Hansen:
   Et knippe menneske-rettigheter angående dette:

   Menneskerettslovens V5&6 (ICCPR) Art 9:
   "1. Enhver har rett til frihet og personlig sikkerhet. Ingen må utsettes for vilkårlig arrest eller annen vilkårlig frihetsberøvelse. Ingen må berøves friheten uten av slike grunner og i overensstemmelse med slik fremgangsmåte som er fastsatt i lov.
   2. Den som arresteres, skal ved pågripelsen underrettes om grunnene til denne, og skal straks underrettes om enhver siktelse mot ham.
   3. Den som arresteres eller tilbakeholdes på grunn av siktelse for en straffbar handling, skal omgående fremstilles for en dommer eller en annen øvrighetsperson som ved lov er gitt domsmyndighet, og skal ha rett til rettergang innen rimelig tid eller til løslatelse. Det skal ikke være den alminnelige regel at personer som avventer rettergang skal holdes i varetekt, men løslatelse kan gjøres betinget av garantier for at vedkommende fremstiller seg under rettsforhandlingene, ved ethvert annet trinn av rettergangen og, i påkommende tilfelle, til fullbyrdelse av dommen.
   4. Den som berøves friheten ved arrest eller på annen måte, skal ha rett til å bringe saken inn for en domstol, for at denne uten opphold kan ta stilling til lovligheten av frihetsberøvelsen, og beordre ham løslatt dersom frihetsberøvelsen ikke er lovlig.
   5. Den som har vært utsatt for ulovlig arrest eller annen frihetsberøvelse, skal ha rett til erstatning."

   Art 12 p1:
   "1. Enhver som lovlig befinner seg på en stats territorium, skal ha rett til å bevege seg fritt der og til fritt å velge sitt bosted."

   Art 12 p3:
   "I de forannevnte rettigheter skal det ikke gjøres andre begrensninger enn slike som er fastsatt ved lov, som er nødvendige for å beskytte den nasjonale sikkerhet, den offentlige orden (ordre public), den offentlige helse eller moral eller andres friheter og rettigheter, og som er forenlige med de andre rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Art 18:
   "1. Enhver skal ha rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å bekjenne seg til eller anta en religion eller tro etter eget valg, og frihet til alene eller sammen med andre, offentlige eller private, å utøve sin religion eller tro gjennom gudstjeneste, iakttagelse av religiøse skikker, andaktsøvelser og undervisning.
   2. Ingen må utsettes for tvang som vil kunne innskrenke hans frihet til å bekjenne seg til eller å anta en religion eller tro etter eget valg.
   3. Friheten til å utøve en religion eller tro skal ikke være gjenstand for andre begrensninger enn slike som er foreskrevet i lov og som er nødvendig for å beskytte den offentlige sikkerhet, orden, helse eller moral, eller andres grunnleggende rettigheter og friheter.
   4. Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres, og i tilfelle vergers, frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning."

   Menneskerettsloven V7&8 (Barnekonvensjonen) Art 29 p1:

   "1. Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:
   a) å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig,
   b) å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt,
   c) å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur,
   d) å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen,
   e) å fremme respekten for det naturlige miljø."

   Menneskerettsloven V7&8 (Barnekonvensjonen) Art 37 b:
   "Partene skal sikre at:
   b) intet barn ulovlig eller vilkårlig berøves sin frihet. Pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom."

   Menneskerettsloven V7&8 (Barnekonvensjonen) Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Menneskerettsloven V1&2 (ECHR) P1 Art 2:
   "Rett til utdanning: Ingen skal bli nektet retten til utdanning. Funksjoner staten påtar seg i utdanning og undervisning, skal den utøve med respekt for foreldres rett til å sikre slik utdanning og undervisning i samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning."

   Menneskerettsloven V1&2 (ECHR) P4 Art 2:
   "Art 2. Bevegelsesfrihet
   1. Enhver som lovlig befinner seg på en stats territorium, skal ha rett til bevegelsesfrihet innenfor dette territorium og til fritt å velge sitt bosted.
   2. Enhver skal være fri til å forlate ethvert land, også sitt eget.
   3. Utøvelsen av disse rettigheter skal ikke bli pålagt andre innskrenkninger enn slike som er i samsvar med lov og er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til nasjonal sikkerhet eller offentlig trygghet, for å opprettholde samfunnsordenen (ordre public), for å forebygge forbrytelser, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.
   4. De rettighetene som er slått fast i avsnitt 1 kan også i bestemte områder bli pålagt innskrenkninger i samsvar med lov og begrunnet med samfunnsmessige hensyn i et demokratisk samfunn."

   Og litt fra Straffeloven
   § 219:
   "Den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler / a) sin tidligere eller nåværende ektefelle, / b) sin eller tidligere eller nåværende ektefelles slektning i rett nedstigende linje, / c) sin slektning i rett oppstigende linje, / d) noen i sin husstand, eller / e) noen i sin omsorg // straffes med fengsel inntil 3 år. / Dersom mishandlingen er grov eller fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse, er straffen fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om mishandlingen er grov, skal det særlig legges vekt på om den har vart over lang tid og om det foreligger forhold som nevnt i § 232. / Medvirkning straffes på samme måte."

   § 223:
   "Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. / Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år."

   Rune L. Hansen:
   Tapet og ødeleggelsen om en ikke gjør hva en kan for å straffe-forfølge og stanse politiske offentlige myndighets-forbrytelser eller menneskeretts-forbrytelser er gigantisk.

  
---
---

   Marius Reikerås, 07.05. 2015 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152743769641875

   Farlig å være selvstendig i Norge: Fritt Ord gir forgjeves pris til varslere
   http://www.hannenabintuherland.com/europe/farlig-a-vaere-selvstendig-i-norge-fritt-ord-gir-forgjeves-pris-til-varslere/
   Stanghelle skriver at det er en illusjon i Norge at ytringsvinduet er vidåpent. Han har dessverre re...
   HANNENABINTUHERLAND.COM

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Prisutdelingen vil antagelig heller brukes nettopp til å dokumentere “hvor frie og demokratiske vi er”, – dette institusjonaliserte maktspråk vi hører igjen og igjen fra de rådende eliter. For Norges del må det en grunnleggende revolusjon til for å bryte fryktkulturen og konsensus- og likhetsmanien som de senere tiårene kun er blitt sterkere. Merkelig nok i takt med at staten omtrent overtar alt, og i tillegg dikterer overfor oss alle hva vi skal tenke og mene om alle livets forhold. Og “nåde den” som ikke gjør som “staten sier”. Det er svært forståelig at mange nordmenn ikke tør å ytre seg og gjøre det rette i et slikt hatefullt klima som det vi erfarer i dag."

   Anki Ødegaard:
   Det er nok krevende, man skal ha litt baller. Men jeg tror flere og flere våkner og rister av seg denne frykten for "autoriteter". All ære til Marius som er en av frontkjemper'ne : )

   Rune L. Hansen:
   Tapet og ødeleggelsen om en ikke gjør hva en kan for å straffe-forfølge og stanse politiske offentlige myndighets-forbrytelser eller menneskeretts-forbrytelser er gigantisk.

   Thomas Hansen:
   Jeg måtte i fengsel i 6 måneder i Norge og 3 måneder i USA på grunn av ytringsfrihet. Men de klarte ikke stoppe kjeften på meg  -
   https://korrupsjonsjegeren.wordpress.com/2015/05/07/den-4-statsmakt-er-dod-lenge-leve-den-5/
   Den 4. Statsmakt er død, lenge leve den 5!
   Den Norske presse har blitt en parodi på seg selv! Den siste ærlige journalisten i Norge het Per Aslak...
   KORRUPSJONSJEGEREN.WORDPRESS.COM

   Arthur Sandberg:
   En interessant - og forståelig reaksjon - fra et våkent medmenneske. Da Odvar Nordli fikk sitt ballespark i 1981 og i ettertid har gitt til kjenne at han følte seg "overkjørt" av maktapparatet som var bygd opp omkring GHB, kom Gro/ Kåre sirkuset inn i norsk politikk utover 80-tallet. Dermed startet også Storebror-ser-deg"

   
---
---

   Marita Charlotte Solheim, 07.05. 2015 via Landsforeningen for barnevern i Norge:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/permalink/966822250019353/

   ØKONOMI OG OMSORGSSVIKT!
   https://maritasnettsted.wordpress.com/2015/05/07/okonomi-og-omsorgssvikt/
   Ansvaret for at barn skal få tilstrekkelig omsorg, oppdragelse og levevilkår ligger hos foreldrene. Kontinuitet, stabilitet, trygghet, oppmerksomhet, tid, omsorg, kjærlighet og tillit er viktige fa...
   MARITASNETTSTED.WORDPRESS.COM

   *

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor i all verden posterer du her en slik reklame-seddel for politisk og offentlig groveste form for organisert kriminalitet, Marita Charlotte Solheim?

   Er det av uvitenhet og dumhet? Reklame for politisk offentlig omsorgssvikt, menneskeretts-forbrytelser, kidnappinger, terror, tortur, inkvisisjoner, inkvisisjons-prosesser, falsk familiestand, osv.!

   Og ps: Tvang og menneskeretts-forbrytelser er på ingen som helst måte hjelp. Tvert om. Forstår du ikke noe så enkelt?

   Marita Charlotte Solheim:
   Dette innlegget omhandler overhode ikke organisert kriminalitet, dette omhandler hvordan Norges land fungerer i dag. Om du leser innlegget grundig, hadde du kanskje ikke brukt ordene som "uviten og dum". Det er bak mål.
   Jeg skriver en artikkel i forhold til hvordan det norske hjelpeapparatet fungerer, jeg stiller meg også spørsmål rundt dette tema.
   Det er ingen som sier at det norske system fungerer slik "loven" tilsier. Så jeg syntes ikke du skal direkte gå i personangrep på meg, fordi jeg har valgt å skrive en artikkel som berører ganske mange i disse vanskelighetene.

   Rune L. Hansen:
   Om du ikke vet eller vil vite hva som er Straffelovens, Menneskerettslovens og Norges Grunnlovs lov-bestemmelser om grov kriminalitet - inklusivt også om politisk organisert offentlig kriminalitet, så er slike vill-ledende reklamer fra din side her på ingen som helst måte ønskelige.

   Marita Charlotte Solheim:
   Jeg vil nå ikke anse synspunkter og tanker rundt tema som brudd på menneskerettslovens og lovbestemmelser som villledene. Men det sier jo litt mer om seriøsiteten til denne gruppen og eventuelt admin. Det virker som at visse ikke tåler et upartisk synspunkt, tankegang og ytring av eventuelle spørsmål vedrørende saksgang uten "direkte trusler og drittkasting" av barnevernstjenesten. Nei, huff - dette ble meget useriøst.

   Rune L. Hansen:
   At du betegner din fortielse og bagatellisering av grov kriminalitet i politisk og offentlig regi som "synspunkter og tanker rundt tema" og som "et upartisk synspunkt, tankegang og ytring av eventuelle spørsmål vedrørende saksgang", gjør ikke hva du skriver og kommenterer bedre. Tvert om. Mildt sagt. Men her nu dokumenterer du deg selv - og den virksomheten du promoterer - for nutid og eftertid.

   Marita Charlotte Solheim:
   Vel det er fint med forskjellige meninger, og jeg står fortsatt på det jeg mener. Trodde denne gruppen hadde en viss seriøsitet, noe jeg ser ikke stemmer.

   Rune L. Hansen:
   Synsing og meninger til støtte eller hjelp for grov kriminalitet ligger utenfor Landsforeningen for barnevern i Norge sin seriøsitet. Din form for "seriøsitet" hører nok bedre hjemme hos dine like-sinnede.

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.05. 2015 shared Norway, Give Us Back the Children You Stole's album:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152743992211875

   Og mens verden der ute retter sitt sinne mot Norge, så svarer våre autoriteter med total stillhet.

   Om man tror at dette går over ved å vise arroganse, så tar man feil. Det er nettopp Norges arroganse overfor egne og andres borgere, som har skapt denne bevegelsen.

   Jeg siterer EU parlamentariker Tomáš Zdechovský: We are one team!
   Og ja: Vi skal ha slutt på menneskerettskrenkelser i Norge.

   - - - - -

   Norway, Give Us Back the Children You Stole's photo.
   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.441303069374623.1073741832.365175896987341&type=1
   Norway, Give Us Back the Children You Stole added 45 new photos to the album: Norway, give us back the children you stole!!!
   ÔǬ#‎stopbarnevernetÔÇČ

   *

   Dina Røkke Hanger:
   !

   Albert Johnsen:
   Dersom menneskerettighetsbruddene i Norge kun dreier seg om det du antyder, Jonas Fjell, kan en selvsagt stille spørsmål ved om den fremstillingen en ser utgjør et riktig og balansert bilde av problemet. Utenlandsk media har til nå kun tatt tak i toppen av isfjellet, som er utenlandske familiers møte med det norske bv. I denne situasjonen kommer det ikke frem at det er en kamp for menneskerettene i Norge over en bred og generell skala som pågår. Det kommer ikke så godt frem at norske familier har et minst like stort problem med bv som de utenlandske. At problemet er generelt og gjelder alle borgere innenfor landets grenser, som kommer i en eller annen interessekonflikt med myndighetene, har ikke alle fått med seg. Dessuten dreier ikke kampen seg primært om hva som er riktig eller gal fremstilling, men at norske lover og konvensjoner skal overholdes. Dersom en interessekonflikt mellom staten og borgerne håndteres i henhold til gjeldende lover og konvensjoner, vil en korrekt fremstilling av sakens relevante fakta raskt komme til overflaten. Det er altså det denne kampen handler om.

   Marius Reikerås:
   Albert Johnsen: "Jonas Fjell er en oppdiktet person. Han er velkommen til å delta når han/hun viser sin ekte identitet .

   Albert Johnsen:
   En merker jo det, Marius, men argumentene kjenner en jo igjen fra myndighetenes fremstilling både i rettsaker og i media. Vi må nok korrigere det mer enn en gang før denne kampen er over.

   Finn Kristian Halvorsen:
   Men rævva er ikke tett, da det kommer fortsatt dritt der i fra....

   Dina Røkke Hanger:
   Det er IKKE "av hensyn til små barns personvern og hensynet til intime familiedetaljer" de gjemmer seg bak taushetsplikten. Barnevernet bruker dette i et forsøk på å avfeie rettmessig kritikk. Dette har "utenlandske medier og politikere", med flere gjennomskuet for lengst. Det faller på sin egen urimelighet å skulle forvente at å få "den andre siden av saken" ville ha avstedkommet en "nyansert og objektiv" fremstilling av sakene, all den tid det langt på er mere hovedregelen enn unntaket at en barnevernssaksprosess er det stikk motsatte av å være nyansert og objektiv. Det er den offentlige parts syn som legges til grunn. Kommunen dikterer fylkesnemdsvedtaket, i neste runde dikterer kommunen innholdet i rettsoppnevnt sakkyndiges rapporter, som igjen dikterer domstolens avgjørelse. Makten ligger hos BVs saksbehandlere og kommuneadvokaten og det dreier seg slett ikke om behandling i "korrekte og uavhengige organer". Fylkesnemda fatter vedtak om offentlig inngripen av et omfang som ikke skal tilligge et forvaltningsorgan. Å kreve "rettslig overprøving" er gjerne fåfengt, da tingretten ser ut til å ha som prinsipp at den ukritisk legger til grunn det som kommunen hevder og til å sterkt betvile enhver innsigelse av den private part.

   Rune L. Hansen:
   I det heletatt både med og i disse inkvisisjoner og inkvisisjons-prosesser begår virksomheten konsekvent et mangfold av Straffelovens, Menneskerettslovens og Grunnlovens groveste forbrytelser. Uten den minste som helst hjelp til eller interesse for hverken barna, foreldrene, familiene, samfunnet eller menneske-rettighetene. Annet enn i falskhet forsøkt skjult bak løgner, falsk dokumentasjon, fortielser og hemmelighold.
   Og forsøker å gjøre enkelt-mennesker, enkelt-saker og menneskeverdet til verdiløse, forkastede, degraderte og hemmelige tabuer. Bare for noen ti-år siden ville en slik politisk og offentlig oppførsel også i Norge ha vekket hele sivil-befolkningens stormende avsky!

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, fredag 08. mai 2015, Vinberget: 

   Mørkt, omkring 4 og 3 pluss-grader Celsius, vått og for det meste yr her ute fra midnatt utover natten. Regn og yr særlig først på formiddagen, med oppmot 8 pluss-grader frem mot klokken 13. Noe av det samme utover eftermiddagen, vått, tildels skyet og overskyet, men for det meste uten nedbør. 5 pluss-grader og tildels lett skyet på blålig himmel klokken 21. Mørkt, regn og 4 pluss-grader fra omkring 22-tiden og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 08.05. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152745039446875

   Til landets stortingsrepresentanter.

   Det er på tide at dere våkner, og ser hvordan en urovekkende stor andel av befolkningen, opplever at forvaltning og rettsapparat terroriserer sin egen befolkning.
   Og hvor korrupsjon, kameraderi samt ”dekke over” holdninger, er en del av bildet.

   Det er en betydelig grunn for at ”halve” Europas medier, EU parlamentet, andre lands statsministere og presidenter, Menneskerettsdomstolen, mm nå for alvor begynner å stille spørsmål med hva som rører seg her til lands, hva borgernes rettssikkerhet angår.

   I flere år har jeg forsøkt å varsle om en retts-ukultur i Bergen, innenfor politi, påtale og rettsvesen, som er så illevarslende at det er sterkt kritikkverdig av vår ledelse ikke å ha tatt grep før.
   Det er for ille at Hordalands-politiet forsøk på å dekke over et drap på en åtte år gammel jente, var det som ( tilsynelatende) skulle til for å få noen av de ansvarlige til å våkne.

   Det pressen har avdekket, er bare et lite flak av et isfjell i Bergen som har vokst seg fullstendig ute av kontroll.

   Vi leser altså om hvordan politiledelsen fjernet dokumenter for å dekke over seg selv:
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Mener-politiet-fjernet-dokumenter-i-Monika-saken-7718367.html

   Vi leser om hvordan varslere trues med oppsigelse, osv osv:
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/monika-saken/advokat-om-varsleren-i-monika-saken-ble-advart-med-oppsigelse/a/23336785/

   Jeg har opplevd mye av det samme.
   Både dommere, politi og påtalemyndighet ga for eksempel fullstendig blaffen i å sjekke fakta i mine saker og hvor det medførte at jeg bevisst feilaktig ble slått konkurs og feilaktig straffedømt i tingretten:
   http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Konkurs-og-domt-etter-misforstaelse-2618364.html

   De samme ansvarlige for dette , gjør alt de kan for å late som om intet har skjedd. I stedet bare fortsetter de med å krenke og krenke.
Og hvor kanskje det mest korrupte politimannen av dem alle, Ole Bjørn Mevatne, uforstyrret og konsekvensløst får lov til å fortsette å bedrive videre, se link:
   http://www.ba.no/N_r_Ole_Bj_rn_Mevatne_legg_skam_til_skade-5-8-31651.html

   Blant annet forsøker han og andre i Bergen, å tildekke at de har bistått et fiktivt rettssubjekt.
   Ja, selv etter at Skatt Vest har konkludert med at det jag har sagt i alle var riktig; nemlig at Glarion Marine LTD AS s ”eier” på Bahamas, Rotocrop Trust, bare var oppspinn, fortsetter de som før.
   Med andre aktører.

   Det er altså knapt til å tro, men vi har altså domstoler, politi og påtalemyndighet i Bergen, som legitimerer for kriminalitet i tilfellet
Glarion Marine LTD AS.
   Og i likhet med i Monika saken, se link,
   http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Statsadvokat-kunne-stanset-henleggelsen-av-Monika-saken-3253332.html

   så dekket førstestatsadvokat Eirik Stolt Nielsen over det han visste var fiktive forhold i Glarion- saken, ved på henlegge en sak han selv og Ole Bjørn Mevatne var involvert i.
   Akkurat som Sidsel Isachsen gjorde.
   Også leser vi i NRK,
   http://www.nrk.no/hordaland/derfor-slapp-pataleansvarlig-i-monika-saken-straff-1.12331204

   Og hvem var igjen involvert?
   Jo, nettopp Sidsel Isachsen og Eirik Stolt Nielsen.

   Jeg lurer på hva stortingets representanter tenker om dette?
   Dere er jo livredd for å bryte menneskerettene til fundamentalister som Mulla Krekar.
   Hva da med alle de vanlige statsborgere, som i titusenstall har opplevd å få mange år av sine liv ødelagt som følge av forsettelige justismord sammensauset gjennom kameraderi og offentlig korrupsjon?
   Hva med de?
   Hva med deres menneskeretter?

   Jeg reiser nå rundt i Europa, på invitasjon fra andre lands myndigheter og media og får spørsmål om hva slags regime vi egentlig har her hjemme.
   Sist var jeg i Tyrkia. Et land med 80 millioner innbyggere.
   Den 2.juni reiser jeg til EU parlamentet, nettopp for å bidra til å belyse hva som foregår i Norge.
   Hva mener dere jeg skal svare?
   Det er jo et faktum at dette regime oppleves, for altfor mange, som en terrorstat.

   Katta er for lengst sluppet ut av sekken, og nå er det på høy tid at stortingsrepresentantene rydder opp.
   Det blir garantert ikke bedre av å dekke til virkeligheten. Virkeligheten er der, om man liker det eller ikke.
   Uansett hvor mange festtaler dere som stortingspolitikere måtte holde.

   Bergen, den 8.5.15
   Marius Reikerås

   *

   Jan Koltveit:
   meget bra skrevet!

   Maren Ottem:
   Bra skrevet : )

   Kjell Selen:
   Det er frigjøringsdagen i dag .. Gratulerer med dagen.

   Jan Franskmann:
   Flott ! : )

   Greta Solheim:
   Bra Marius, og bedre det vil si sannsynligvis mer forståelig og håndgripelig for politikerne enn det du skrev om menneskerettskrenkelser for et par dager siden. At dommere både bryter Stortingets vilje - lovgivningen og dekker over hverandres lovbrudd har jeg utallige eksempler/dokumentasjon på. Høyesterettsdommeres misbruk, ubegrunnede mantra om enstemmig må stoppes. Dette gjør at lovbruddene fortsetter ved at underinstansene rett og slett setter sin lit til/påregner seg støtte for sine lovbrudd, og det får de – og i stor grad av høyesterettsdommere som med sitt mantra om ”enstemmig” avviser selv slike ankesaker, som om ankegrunnlaget var/er totalt grunnløst - og det uten at høyesterettsdommere overhodet ikke refererer verken til saksforholdet eller lovgivningen. Det strider mot Grunnloven § 88.

   Man har derfor ikke uavhengige og upartiske dommere, i strid med Grunnloven §92, kapittel E. I denne settingen er det ikke legitimt/rom for statsråder å hevde de ikke kan gripe inn som følge av domstolenes/dommeres uavhengige stilling. Dommere har aldri fått noe mandat til å bedrive lovbrudd og ignorere det Stortinget har fastsatt. Der loven slutter, begynner tyraniet. Det er et alminnelig kjent prinsipp - ikke minst fra andre land man ikke liker å sammenligne seg med - at der loven slutter, begynner tyranniet. Når dommere nekter å respektere Stortinget/lovgivers (folkets) vilje og følge de lovene som gjelder og som regulerer deres egen virksomhet, da har man i praksis et tyranni i stedet for rettssikkerhet.

   Yavuz Karaboga:
   Veldig bra!

   Jan Koltveit:
   Bra Greta!

   Greta Solheim:
   Har man noen frihet/frigjøring å feire når man er underlagt korrupte domstoler/dommere Kjell Selen? Burde man ikke i stedet troppet opp på stortingstrappa og ljomet i vei med f ex; Gud signe vårt dyre fedreland, og fjern disse lovbrytere - korrupte dommere

   Kyrre Wiik:
   Er Norge et korrupt land? Er vi verre enn de myndighetene våre kritiserer?

   Drugis Willy:
   du må 60 - 70 år tilbake i tiden til Sisilia for å finne maken. Det er nok mafiaèn der som har gløttet og lært av styresmaktene i norge. De fleste sakene er forhånds dømt etter 10 minutter og da snur norges lover hele boken Så da blir det din sak å bevise din uskyld. (egentlig er det motsatt).

   Inger Marie Myhre:
   Kjempefint skrevet av deg Marius Reikerås : )

   Herman Krystad Lindstad:
   Undrer litt:
   Ønsket om å avskaffe juryordningen og slippe juristene inn i Forluksrådene, samt at administrasjonen av Forliksrådene ble tatt fra kommunene og overført politimesteren, er ikke dette fosøk på å fjerne siste rest av folkelighet innen domstolene!
   Et lite paradoks, 85% av alle tvister som ble bragt for retten, ble avgjort i Forliksrådene!!

   Kim Stangstuen:
   Du må be om sanksjoner mot norge.

   Ellen Due Brynjulfsen:
   Vi må få delt dette videre. Gjør det med en oppfordring om å dele. Dette brevet er VIKTIG.

   Oddvar Wallstad:
   Norge mistet sin A status i 2011 i menneskeretten, det er nu kommet til overflaten dokumentasjon på vilken diktaturstat Norge egentlig er, korupsjon i offentlig administrasjon er slett ingen overaskelse for meg.

   Ove Onkli F. Grønvold:
   Helt utrolig, hvordan kan det være mulig. ....... grådighet har ingen grenser tydeligvis.
   Det er på tide å fjerne disse politiske partier. Så slipper man og stemme, og alle stortingsrepresentanter stilles til ansvar for elendigheten. Slik var det de første 50 årene etter 1814. Ingen partier bare stortingsrepresentanter.
   Det må helt klart RØDDES opp...

   Ove Onkli F. Grønvold:
   Ja det 2011 var virkelig spikeren I kisten for rettigheten.......

   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.05. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204729130642890

   "Nordmenn forbinder brudd på menneskerettighetene med overgrep i land med brutale regimer. Norske myndigheter omfattende tåkelegging og fortielse av norske menneskerettsbtudd gjør at de fleste nordmenn har et falsk virklighetsbilde av Norge på dette området."

   gro-h-thue-menneskrett.png

   Les mere på linken:  
   https://barnerett.wordpress.com/2013/10/26/emk-gir-barn-en-menneskerett-til-ha-begge-sine-foreldre-i-livet-sitt/
   Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK) GIR BARN EN MENNESKERETT TIL HA BEGGE SINE FORELDRE...
   BARNERETT.WORDPRESS.COM

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.05. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152745673771875

   Ja, ikke kom å si at det ikke er god butikk å drive innenfor barnevernsindustrien.
   Barnevernskompetanse AS har i følge regnskapsopplysningen tre ansatte, og omsetter for godt over 40 millioner i året, se selv.

   Barnevernkompetanse AS - Oslo - Se Regnskap, Roller og mer
   http://www.proff.no/selskap/barnevernkompetanse-as/oslo/-/Z0I3KFQ3/
   Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Barnevernkompetanse AS. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer.
   PROFF.NO

   *

   Monicha Nyhuus Aas:
   https://www.facebook.com/notes/monicha-nyhuus-aas/litt-om-pengestr%C3%B8mmen-i-barnevern/220359371330537

   Monicha Nyhuus Aas

   Litt om pengestrømmen i barnevern!!!!!!!!!!!!

   Det er flere store firmaer som selger sine tjenester til barnevernet i Norge.
   Et av firmaene er Aleris Ungplan AS eid av det internasjonale Aleris-konsernet, kjent for sin alminiumsekspertise.
   I Norge driver Aleris både sykehus, sykehjem og omsorgsboliger. Innenfor barnevern er de største private tilbyder i Norge, med en driftsinntekt på 289 millioner og 240 ansatte.
 
   Behandlingsenteret Små enheter AS eies av Capio-konsernet og de opererer i ti europeiske land.
   Firmaet har 94 ansatte som sørget for 57 millioner i driftsinntekter i 2008.
 
   Nordre kråkerud Gård Kysthuset AS , de har 120 ansatte og omsatte for 70 millioner i 2008. Overskuddet ble 11,5 millioner, hvorav eierne tok ut nærmere 4 millioner i utbytte.
 
   Barnevernskompetanse AS har hatt oppdrag for over hundre kommuner siden de startet for 6 år siden. Fra 2007 til 2008 tredoblet selskapet driftsinntektene fra 9,6 millioner til 30,4 millioner med kun 3 ansatte.
   Barnevernskompetanse AS holder til på Kjelsås i Oslo, men tar oppdrag over hele landet.
   Lederen er en kvinne, hun har barnevernfaglig bakgrunn. I skattelistene for 2008 er hun oppført med 830.000 i lønn og 7,4 millioner i formue.
 
   De som jobber for disse firmaene er som regel tidligere ansatte innen barnevernet i kommunene.
   Det er mye bedre betalt når man kan jobbe som selvstendig for disse firmaene.
   Noe jeg tolker som at det er pengene som styrer de og ikke det faglige ansvaret.
   Oppdragene består av saksbehandling, tilltak og miljøarbeidertjenester.
 
   Det er over 100 kommuner som har kjøpt slike tjenester fra slike bedrifter. Blandt kommunene er det Fredrikstad, Drammen, Oslo og Re.
    Bare Fredrikstad kommune kjøpte tjenester i 2009 for 2.950.000.
 
   Sosialbemanning AS er et annet firma som tar konsulentoppdrag for bla NAV-kontorer.
 
   KILDE: Fagbladet nr 4 - 2010
 
   Aleris Ungplan & BOI er Norges største tilbydar av private barnevernstenester. I åra 2008-2012 selde selskapet tenester for 2,7 milliardar kroner til staten. Samla resultat før skatt enda på 339,7 millionar kroner i same periode.
 
   Dei fire siste åra har selskapet betalt 193,9 millionar kroner i utbytte til Aleris Norge, som er eigd av det svenske Aleris-konsernet. Konsernet er eigd av det svenske investeringsselskapet Investor, som igjen er eigd av den svenske Wallenberg-familien. Fram til salet i 2010 var Aleris-konsernet eigd av det svenske investeringsfondet EQT, også det eigd av Wallenberg-familien.
 
   Aleris Ungplan & BOI er Norges største tilbydar av private barnevernstenester. I åra 2008-2012 selde selskapet tenester for 2,7 milliardar kroner til staten. Samla resultat før skatt enda på 339,7 millionar kroner i same periode.
 
   Dei fire siste åra har selskapet betalt 193,9 millionar kroner i utbytte til Aleris Norge, som er eigd av det svenske Aleris-konsernet. Konsernet er eigd av det svenske investeringsselskapet Investor, som igjen er eigd av den svenske Wallenberg-familien. Fram til salet i 2010 var Aleris-konsernet eigd av det svenske investeringsfondet EQT, også det eigd av Wallenberg-familien.

   Trine Nor:
   jøsses, er det mulig

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.05. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152745765141875

   I dag er det 70 år siden 2. verdenskrig tok slutt. En merkedag.

   I dag er det mange som "kriger" mot ulike offentlige maktinstanser i vårt eget hjemland.
   Trist, for slik burde det aldeles ikke være. Meningsløst, fordi det stjeler av vår dyrebare tid.

   Jeg er svært bekymret over det store antallet mennesker, som opplever å få sine grunnleggende rettigheter krenket av et system som ikke virker å ha noen kontroll med overgrepenes omfang.
   Hvor mange liv som er ødelagt, helt eller delvis, er det ingen som vet. Men, det er mange. Svært mange.

   Jeg er også bekymret for den likegyldigheten og arrogansen, som offentlige myndigheter utviser med tanke på å reparere krenkelser som de selv har forårsaket.
   Ja, selv justismord som staten kjenner til, er den samme staten lite interesserte i å anerkjenne og reparere.
   Likegyldigheten og arrogansen har gått så langt, at de av oss som kjemper mot overgrep og urettferdighet, har vendt oss mot utlandet for å få hjelp.
   Og der møter vi også en helt annen forståelse.
   Det at nordmenn, i 2015, må henvende seg til utlandet for å få støtte og hjelp er knapt til å tro, men like fullt en realitet.
   Samtidig faller Norges omdømme som menneskerettsnasjon i den store verden, fortere enn våre makthavere er villige til å innrømme.

   Jeg drømmer derfor om at de kommende generasjoner, i større grad enn sine forgjengere, viser en helt annen holdning til enkeltmennesket.
   Og vi begynner den 30. mai. Utenfor Stortinget!
   Da kommer en av EUs mest fremtredende politikere, Tomáš Zdechovský, ens ærend til Norge for å vise sin støtte og solidaritet i kampen mot menneskerettsbrudd i Norge.
   Og det beste av alt: Han er blant de unge fremadstormende politikerne. De med engasjement og nytt pågangsmot.
   Samtidig som det er trist å bevitne at så mange av Norges egne er i en "menneskerettskrig" mot sitt eget styrestett, er det altså håp.
   Og håpet om bedre tider, kan ingen ta fra oss.

   *

   Monicha Nyhuus Aas:
   Ja, generasjoner av mennesker som er på flukt fra staten og overmakta. Holdningene til å utøve makt , svekkes ikke, den har jeg inntrykk av at øker, i takt med pengesentrifuga... de økonomiske interessene i dette, går over landegrenser, i dag, og det er skremmende. Derfor er det bra, vi får hjelp uten ifra Marius Reikerås, ellers drukner vi i det jeg vil kalle "massiv sosial dumping av våre oppvoksende generasjon. ", Jeg ønsker ikke historien gjentatt, mine besteforeldre, med min mor, hennes søsken, tanter og onkler, måtte rømme til skogs, under krigen, de var 7 søsken, i min mors søskenflokk, minste jenta Laila, døde om vinteren, av kulde og lungebetennelse. De fikk tilslutt dokumentert at de var svenske statsborgere, og kunne vende hjem, men min bestefar var i straffearbeid, både på Trandum, og på Ringbanen på Gardermoen, han syklet Østsiden av Eidsvoll, dit hver dag, for å beholde livet. Jeg husker selv, at mine besteforeldre fikk hentet ned levningene, av lille jenta si, og festet det til mine oldeforeldres grav, hun ble flyttet til min bestemor, når hun gikk bort. Min bestefar var svensketater. Han fortalte meg selv denne historie, og han var den eneste tillits person, jeg hadde under oppveksten, så jeg stoler på den. 8 mai, frigjørings dagen. Mange ofret livet for vår frihet, og vi har et ansvar for å bevare den gratulerer med dagen, alle FRIE nordmenn. Det er ingen selvfølge.!!!!

   Tina Svendsen:
   ...

   Tåke Lars:
   Jeg tror det er ment å være slik. Den lille tiden folk har skal engasjeres. Da vil ikke folk ha tid og ressurser til å komme problemet i Norge til livs, nemlig vårt nepotistiske maktsystem.

   Se på staten som en festning og alle problemene de skaper for folk som vollgraven som er der slik at angrep på festningen ikke skal kunne skje så lett.

   Jeg tror det er en 100% bevist strategi.

   Thomas Hansen:
   Vakre ord Marius Reikerås, og i tilfelle noen ikke tror du snakker sant, så vil jeg oppfordre disse om å lese beskrivelsen og overskriften på denne videoen, for deretter å se innholdet, og se om de klarer å si "Norge er verdens beste land" uten å få en klump i halsen. Det er meg på videoen forøvrig  - https://www.youtube.com/watch?v=o9hANIDzhJk
   Jeg har tilbrakt 6 måneder i Fengsel på grunn av denne...
   YOUTUBE.COM

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke bare tiden vår de skader og ødelegger for så mange, men også livene og samfunnet.

   
---
---

   Juro Kuvicek, 08.05. 2015 via Den Norske Barneloven - Et bakvendtland der alt går an!:
   https://www.facebook.com/groups/barneloven/permalink/882171161843116/

   Diskutert IMT med både damer og menn her... Tenk på hvor mange barn som kan "takke" Inga Marthe Torkildsen for at de har fått sine liv ødelagt. For en drittsekk av en politiker, jeg blir direkte kvalm av den dama. Manglende empati for barn hos en politiker burde automatisk føre til forvaring!!

   For jeg grøsser ved tanker på om hun noen gang kan komme til makt og fortsette sin desktruktive politikk og få lov til å fortsette å bryte mennekserettighetene i et land som liker å tro at det finnes rettssikkerhet for vanlig folk. Det tror jeg mange har erfart at det ikke gjør... Barneskjendere burde være et sted de ikke får gjort skade på barn: I et fengsel! Ok, det var dagens utblåsning, måtte bare få det ut, den dama gjør meg, på vegne av alle landets barn, eritreende forbannet og spykvalm. Om noen ønsker en forklaring så skal jeg mer enn gjerne gi dem det. ; ) Nå skal jeg la dette ligge etter at vi er enige her vi snille fedre, og kose oss med greie folk som ønsker at alle skal ha det bra. : ) Ha en super fredagsnatt! : )

   *

   Kjell Selen:
   Dama e politisk dau fer lenge sia. Finn et nytt offer.

   
---
---

   Fortsettelse fra onsdag 06.05. 2015:
   
   Rune L. Hansen, 06.05. 2015 via Støttegruppe for Kirsten Leikny Femundsenden:
   https://www.facebook.com/groups/788223454547153/permalink/829997873703044/

   Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR) Art 11 p1:

   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett, og erkjenner i den anledning den vesentlige betydning av internasjonalt samarbeid grunnet på frivillighet."

   *

   Vegar Bakke Larsen:
   Wow : ) Må sette meg ned å lese de menneskerettighetene! Hvis de annerkjenner dette, må de også vedkjenne seg at disse er rettigheter og krav som levende mennesker har, uten noen form for betaling eller godtgjøring til tredje part. En fødselsrett altså, noe vi skal være gitt full tilgang til uten å betale en krone for det! Forstår jeg det rett? : )

   Rune L. Hansen:
   Ja, du forstår det rett.

   Vegar Bakke Larsen:
   Hehehe : ) <3 Akkurat nå fikk jeg en buldrene indre følelse som var veldig god å kjenne på! Det finnes også en grunnlovsparagraf som indikerer det samme som denne menneskeretten sier. Fritt etter hukommelsen mener jeg å huske at den forteller oss at så fremt det er landjord tilgjengelig skal den kunne brukes av levende mennesker for å dekke sin behov for mat og bolig. Ordlyden i paragrafen mener jeg også lyder slik at dette skal betraktes som en fødselsrett til det levende menneske, uten egentlige kostnader for å få fødseleretten dekket, da det er en rettighet og ikke ett privilegium. Ganske så spennende og fascinerende i grunn : ) <3 Gode tanker som resonerer godt inne i meg <3 : )

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Ja, her ligger det nemlig an til en STOR endring for Kari og Ola. - Hvem av politikerne er rede til å ta ansvar? Det er ikke mange dagene siden hver enkelt var verdsatt med en prislapp på 120 millioner. Så at du og jeg har nok midler til å leve brukbare liv for, - ja det må kunne sies. Når skal vi få snakke med en ærlig og redelig politiker som forteller oss hvordan det VIRKELIG står til. Trolig er summen til og med mye høyere.

   Rune L. Hansen:
   Godt å se at du er en av de som har lest og forstått dette, Vegar Bakke Larsen. Tekst-forståelse er ingen selvfølgelighet i et samfunn hvor den politiske forvaltningen ikke respekterer reell lov og rett og endog tillager eller retter seg efter lov-bestemmelser, regler, vedtak og dommer med et motsatt innhold. Det er både ulovlig og straffbart og forvirrende og perverterende, men det skjer likevel, i dagens Norge i et meget stort og forurettende og ødeleggende omfang. Smittsomt i regi av politikere og dommere som forhastet ikke ønsker å forstå loven eller hva rettferdighet er. Og som med slike forbrytelser kriminelt motarbeider loven.
   Kriminelle forhold som stadig mere og verre i praksis har gjort og gjør liksom lov og rett til det alminnelige og til det motsatte av reell lov og rett. Med blandt annet smittsom akutt og kronisk dysleksi og alzheimer og mental analfabetisme i sivil-befolkningen som en av konsekvensene, samt justismord til alminnelig praksis. Under slike forhold er det ikke det minste som helst underlig at en stor andel av sivil-befolkningen mister både interessen og forståelsen for lovlig lov og rett. Til tross for at lov og rett er en av samfunnets aller viktigste felles-verdier.

   Stivbente unødvendigheter og ulovligheter av liksom lov og rett har lite med reell lov og rett og rettferdighet å gjøre. De er katastrofale sykdomstegn, forbrytelser og ødeleggelser. Et fullstendig annet system enn menneske-rettighetene, som er og skal være anstendig og hensynsfull rettferdighet for alle og enhver.

   At menneske-rettighetene motarbeides av indoktrinerte og offentlig ansatte med kriminelle ønsker og hensikter er egentlig lett nok å forstå. Men også blandt annet naivitet og bagatellisering motarbeider forståelsen.

   Dagens Norge har sunket meget dypt ned i en hengemyr av liksom lov og rett, falskhet og dobbel-moral.
   Det er bare en vei tilbake til med-menneskelighet og rettferdighet igjen. Reell respekt for reell lov og rett. Før det skjer ødelegges stadig mere og verre mennesker, samfunn og verden.

   Enhver av menneske-rettighetene er og skal være "umistelige" og "uavhendelige", i henhold til menneskeretts-konvensjonene. De er felles-menneskelige både fødsels-retter, natur-retter og rettferdighet. I og for ethvert land og menneske som respekterer de.

   Menneske-rettighetene er for å lære oss og gi oss med-menneskelighet og rettferdighet. Også fordi de skal være lov-bestemmelser som det er ulovlig og straffbart for enhver offentlig instans og ansatt å medvirke i forbrytelse mot.

   Urettferdige, stiv-bente politiske eller offentlige juridiske systemer, lov-bestemmelser, regler, avgjørelser eller dommer er og blir både unødvendige, ulovlige og straffbare under menneske-rettighetene.
   Menneske-rettighetene representerer i all sin enkelhet samtidig både en evolusjon, revolusjon og oppvåkning.

   Det skal for eksempel ikke lengre være mulig for offentlig ansatte politikere, dommere eller andre å frata eller redusere et menneske retten til sitt familie-liv. Heller ikke å frata, unnlate eller redusere nødvendig eiendom eller eiendeler eller levestandard eller naturgitte ressurser for noe menneske. Heller ikke å frata eller nekte et menneske rettssikkerhet, bevegelses-frihet, ytrings-frihet, etc.
   Eventuelle unntak må blandt annet være helt nødvendige i og for et demokratisk samfunn og i samsvar med de felles-menneskelige prinsippene for nødverge. Det er ikke lengre politikere eller dommere som bestemmer, men menneskeverdet og rettferdighet via menneske-rettighetene. Menneske-rettighetene er reell og over-ordnet lov og rett. All politikk og offentlig virksomhet må for å være lovlig være innenfor loven og ikke utenfor.
   Alt annet i eller av lov og rett i landet må og skal under-ordne seg de felles-menneskelige menneske-rettighetene.
   
   Menneske-rettighetene er 100% også i Norges Grunnlov. Også i form av flere egne lov-bestemmelser som i naturlig pakt og samsvar med menneske-rettighetene forsterker menneske-rettighetene. Eksempelvis § 2, § 96, § 100, § 104, § 110 og § 112. Deriblandt også § 110b, som du, Vegar Bakke Larsen, forstår og gledes over og utdyper. Den har følgende innhold og bestemmelse:
   "§ 110b:
   Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten.
   For at ivaretage deres Ret i Henhold til foregaaende Led, ere Borgerne berettigede til Kundskab om Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne af planlagte og iværksatte Indgreb i Naturen.
   Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelser til at gjennemføre disse Grundsætninger.
   Tilføyd ved grlbest. 19 juni 1992 nr. 463."

   Gledeligvis foreldes ikke menneskeretts-forbrytelser og deres straffe-rammer og de hverken fjernes eller opphører av å bli neglisjert eller henlagt. Men før menneske-rettighetene er sikret må vi politi-anmelde, protestere og reagere som best vi kan og makter, både på vegne av oss selv og hverandre.

   Rune L. Hansen:
   Og hva er vel viktigere?

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, lørdag 09. mai 2015, Vinberget: 

   Regn efter midnatt en times tid. Mørkt, vått og 1 pluss-grad Celsius klokken 03. Null grader i grålysningen klokken 04.30. Hvitlig overskyet med oppmot 5 pluss-grader frem mot klokken 09. Videre omtrent det samme, med en stund på dagen oppmot 8 pluss-grader og litt antydninger til yr. I dag trenger jeg å hvile for det meste og skrive og lese lite. 5 pluss-grader og yr og regn fra omkring 17-tiden. Efter hvert lettere overskyet og uten regn henimot 20-tiden, fortsatt med 5 pluss-grader. Mørkt og omtrent 2 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.05. 2015 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1014439545245662/

   "Socialen vet inte vad "barnets bästa" betyder

   "Efterlyser nu ett bevis på vilket resultat socialens arbete fått. Och en ekonomisk rapport angående kostnaderna för vården för barnens bästa."
   Hur bygger man en osynlig bomb? En som varken hörs eller syns förrän den detonerat och skadan redan är skedd?
   Granska socialbyråernas arbete. Hur de i förebyggande syfte tar barn för att de eventuellt kan bli destruktiva. Man plockar bort dem från sina hem för att de har inlärningsproblem. Inte på grund av psykiska problem, utan på grund av till exempel dyslexi. Ett av mina barn har kraftig dyslexi, precis som kungen. Men det är ju skillnad på kungen och oss. Jag är bara ensamstående mamma. Knappt det, jag är nog bara en restprodukt i produktionen av barn i fosterlandet Sverige numera.

   Socialtanterna har makten att genomdriva sina egna personliga beslut, utan att det finns ett spår av rätt normer i deras beslut. Till exempel kan socialens tanter tycka att en förälder inte förstår sina egna barns bästa: ”Det här barnet som har kommit in i tonåren har börjat umgås i fel kretsar... Undra om barnet har fått rutin i tandborstningen, eller har föräldern inte lärt det att borsta tänderna regelbundet? Hur mycket försummar föräldern läxhjälpen? Barnet skulle inte vara så dåligt på att skriva om det fick hjälp med läxorna... Barnet har lös avföring! Oj, antagligen lever det stackars barnet på fel mat. Det är troligen försummat och har inte lärt sej rutiner...” osv.
Förfaringssättet är helt lagligt, skratta inte. Man bedömer föräldrars lämplighet på såna grunder idag. Spelar ingen roll vad det finns för motargument och ingen utomstående har rätt att lyssna vid rättegångarna. Bevis för föräldrars olämplighet behövs inte, det räcker gott och väl med spekulationer. Hur många föräldrar knäar inte på grund av alla ogrundade påhopp? Och som ringar på vattnet sprider sej vanmakten i hela släkten.

   Efterlyser nu ett bevis på vilket resultat socialens arbete fått. Och en ekonomisk rapport angående kostnaderna för vården "för barnens bästa". Socialen har fått allt för stor makt. De kan spekulera om utgången för barns liv utan att det finns sakliga skäl och ta barn från föräldrar. Om de får härja fritt på det sätt som de gör idag kommer de att skapa en osynlig bomb."

   Socialen vet inte vad "barnets bästa" betyder
   http://sourze.se/2009/07/07/socialen-vet-inte-vad-barnets-basta-betyder__68307
   Hur bygger man en osynlig bomb? En som varken hörs eller syns förrän den detonerat och skadan redan är skedd? Granska socialbyråernas arbete. Hur...
   SOURZE.SE

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.05. 2015 via Landsforeningen for barnevern i Norge, shared Sadik Aljaberi's photo:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/permalink/967810373253874/

   Har Norge bortført barn fra sine familier ...
   - eller er det for å beskytte dem?

   Have Norway abducted children from their families ...
   - or is it for to protect them?

   11203709_862045330534948_4757527631291656374_n.jpg

   Sadik Aljaberi's photo.
   Sadik Aljaberi

   IRAQI MEDIA OFFICE IN NORWAY

   FaceBook: Barnevern Dokumentar Film
    https://www.facebook.com/BarnevernFilm

    E-mail: info.almakteb@gmail.com
    E-mail: press.norway80@gmail.com


   *

   Rune L. Hansen:
   Er det noen som enda ikke vet svaret på dette spørsmålet?
   Is there anyone who do not know yet the answer to this question?

   Richard Rasmussen:
   Hehe Rune! Kanskje det er så tyst,.. fordi alle vet? Vi som vet svarer jo ikke. Siden det da er så få besvarelser,.. kan vi ha forhåpninger om at alle vet.

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, søndag 10. mai 2015, Vinberget: 

   Mørkt, noe stjerner og null grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Oppmot 8 pluss-grader og nokså skyet på blålig himmel frem mot klokken 10. Med oppmot 12 frem mot klokken 13.30. Efter hvert overskyet utover eftermiddagen, med 9 pluss-grader henimot 20-tiden. Dunkelt, yr og 8 pluss-grader klokken 22.30. Gradvis nokså helt mørkt, noe vind-drag og mindre nedbør mot midnatt.
   
---
---

   Arild Holta, 10.05. 2015:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10153484765603296

   Mange søker hjelp mot det såkalte barnevernet. De vil ikke gripe at hjelpen er mot deres egne tanker om barnevernet. Når hjelpen er at de må lese ditt og datt for å lære og forstå, så er de pluttselig ikke så interesserte mer.

   De virker lete etter et lite "trylleformular" som løser det hele når de putter den inn i sin forforståelse.
   Også de med litt mottakelighet møter noe som forstyrrer "ordenen" de har i hodet fordi det utfordrer mytene deres, eller opplevelsen av sannheten eller virkligheten.
   Dette gjør arbeidet mot barnevernets overgrep svært vanskelig. En mengde ressursmennesker går fem på, og trenger flere år for å omprogrammere seg fra "hjernevasken" samfunnet har gitt dem.
   Barnevernet, rettssystemet, media og politikerne ble ikke deres hjelpere. Ikke er de alene med sine problemer heller. Det finnes tusenvis. Uten at noe blir gjort mot problemene, annet enn forverring.
   En så omfattende feil systemforståelse, er det vanskelig å akseptere at man har i...
   "velferdstaten"
   "rettstaten"
   "et opplyst land"
   "verdens beste land"
   land med "fri media" og "ytringsfrihet"
   etc
   Det er så mange vakre ord som gir oss gode følelser og assosiasjoner...
   Noe har i stillhet gått veldig galt i vårt land, og det er svært langt mellom liv og lære når det gjelder barnevernsaker. Svært langt!

   *

   Amine Samier:
   Ingen vil bry seg hvordan barna lider med smert etter barna blit tok fra mora barna få ikke rettighet helta Bv har ødelagte mange små barna framtida hvilken system som Bv tør å stjålet barna fra familien

   
---

   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1014506938572256/

   Øystein Andre Falch:
   Jeg er enig i faktisk alle dine innlegg Rune L. Hansen : ) : ) Mange ganger tar jeg Kopi og legger inn i Vi som ønsker granskning av Barnevernet eller til annet bruk !!! Grunnen til at jeg sjelden Kommenterer eller legger til innlegg ,,Er fordi du viser til en så dekkende forståelse av situasjonen rundt alt som har å gjøre med Barn ..foreldre..systemet ..motivet OSV OSV : ) Er utrolig takknemlig for å kunne få levert slik informasjon rett i FANGET : ) : )

   Rune L. Hansen:
   Jeg presenterer og videreformidler viktig folkeopplysning og saksdokumentasjonen. Enkelt og greit - og nødvendig. I all sin bredde og dybde. Livs-farlig og meget upopulært blandt de kriminelle og deres medspillere. Men det må jo gjøres.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.05. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204736165578759

   Den politiske mafiaen mishandler alltid sine kidnappede barn og foreldre. Jo verre dess bedre.
   
   The political mafia mistreat always their kidnapped children and parents. The worse the better.
   
   https://www.youtube.com/watch?v=2n25R8g5koI
   Annina eng wm
   YOUTUBE.COM

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.05. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204736321982669

   "Yes, children’s interests have indeed been violated — except only by Barnevernet’s dubious actions. This agency’s name and job description are protection of children. In reality, this agency has been achieving the very opposite.

   What can be worse in the life of a small child than the destruction of a functioning family? A family that may, of course, not be entirely perfect. But what is truly perfect in this world?

   This reminds me of Nineteen Eighty-Four (1984), the book by George Orwell. In this book, the Ministry of Truth makes sure people live in a lie and deception, while the Ministry of Love makes sure people hate and fear each other.
   But going back from the world of Anti-Utopia to the Norwegian system of child protection — Barnevernet also makes sure that children live in a big lie. An example – the Czech mother has been sending presents to her children, but the children’s foster parents never bothered to give them to the kids. Perhaps, their intention was to create an impression that the mother had not sent any presents to the kids and therefore did not care about them.
   Also, the records of the meetings of the mother and her children prove that the foster parents have repeatedly told the children their mother was mean. If a person is constantly exposed to a character assassination by lies and filth, where is such person to get justice, if I may ask?"

   Barnevernet‘s Harassment of Czech Mother Knows No Boundaries in Norway
   http://tomaszdechovskymep.tumblr.com/post/112615247607/barnevernets-harassment-of-czech-mother-knows-no
   The foster parents of the Michalak children (who have been taken from their Czech mother by Norwegian...
   TOMASZDECHOVSKYMEP.TUMBLR.COM
 
   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.05. 2915 via Landsforeningen for barnevern i Norge, shared Kjetil Dreyer's post:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/permalink/967998656568379/

   De fleste av rådene Kjetil Dreyer her gir er meget dårlige og til ingen nytte hverken på kort eller lang sikt. Tvert om.

   Kjetil Dreyer, 03.05. 2015 via ‎Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/962685530417384/
   En punktliste med tips til alle når barnevernet griper inn:
   1. Først av alt, vis samarbeidsvilje og hold hodet kaldt. Vis/bevis at du/dere er en god forelder.
   ... See More

   *

   
---
---

   Yavuz Karaboga, 10.05. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152747536366875

   Oversatt fra artikkel skrevet av Fuat Ugur, 05.05.2015

   «Mora deler brødskivene for tynne.»
   «Det blir brukt for mye vaskemidler hjemme, barna kan ta skade av dette.»
   «Familien bytter ofte hjemsted.»
   «Mot datteren er hun en god mor, mens ikke for sønnen.»

   Uttalelsene ovenfor er noe av det, som kalles Barnevernet, bruker for å legitimere omsorgsovertakelse og rive barna fra familiene sine.
   Om ikke slike uttalelser, bruker barnevernet beskyldninger. Innen familien får motbevist disse beskyldningene, er det likevel for sent.
   Familier lever i frykt og uvisshet. Det gjelder ikke bare utlendinger, men også etnisk norske. Hvert øyeblikk kan hvem som helst bli oppsøkt av en politiet på døra og bli fratatt barna.

   Aytekin Bozkurt, forteller om sin historie etter at han giftet seg med etnisk norske May Jensen og viser hvordan overtakelsene fungerer i praksis.
   La beskyldningene sitte dypt
   «Kona mi hadde 5 barn fra sine to tidligere ekteskap. Alle fem var tatt fra henne da jeg ble kjent med henne. Det ene barnet var kun 3 dager gammel da barnevernet tok over. De hadde bestemt seg for å ta over barna til kona mi og en ansatt beskyldte kona mi for å misbruke narkotika. Dette fikk vi vite etter at vi hadde giftet oss og var hos legen med vår førstefødte. Legen spurte om May fremdeles misbrukte etter å ha lest mappen hennes.
   Forvirret spurte jeg, « misbruke hva?».
   Det var visst skrevet i mappen hennes. Jeg som hadde vært gift med kona mi i flere år, vet at hun ikke engang rørte alkohol.
Etter opplysningen om dette «misbruket», tok vi prøver for å vise at hun var uskyldig og åpnet sak slik at det ble slettet fra mappen hennes, og dermed tilbakeviste beskyldningene.
   Beskyldningene var borte fra mappa, men sporene var allerede lagt. Barnevern ansatte kom stadig på døra til Bozkurt-familien. I 6 år holdt de det gående for å ta også dette barnet, men familien kjempet imot. Til slutt orket ikke Aytekin mer og tok med seg kona si May og dattera si, Selvi og emigrerte til Tyrkia og hjembyen Konya.

   Fremdeles
   Søken etter barnet fortsetter likevel for May Jensen. Hun har kontakt med de fire barna som ble tatt fra henne. Den siste, som kun var 3 dager gammel da hun ble fratatt, han hun enda ikke sett eller møtt, selv etter 22 år.

   Pandoras eske ble åpnet i Norge
   I flere år har vi snakket om hvordan Jugendamt i Tyskland har drevet med sin mobbing, uten å være klar over forholdene i Norge. For noen måneder siden åpnet Pandoras eske seg ved at vi ble kjent med historien til Halil Kiris og den ene skandalen etter den andre har blitt kjent for oss om forholdene i Norge. Nå vet vi at historien til Kiris kun er en dråpe i havet.

   Det er mange skjebner lik Aytekin Bozkurt og May Jensen. For et par uker siden ble vi kjent med Marius Reikerås, som kjemper for menneskerettighetene i Norge og også påtar seg enkelte saker. Noen av dem blir også sendt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
   Reikerås er under flere angrep fra myndighetene pga sitt engasjement. En gang ble han fengslet i 30 dager og fratatt sin advokatbevilling, som han fremdeles ikke har fått returnert. Han kjemper fremdeles.

   Reikerås : «I Norge er det ikke noe til rettssikkerhet».
   I Norge er det rundt 1 million barn og unge under 18 år og rundt 60.000 av disse er innblandet med barnevernet. Det er faktisk ikke noe særlig forskjell fra barnevernet i Tyskland, bare at i Norge er det enda mer brutalt. Barnevernet fungerer som en økonomisk dampmaskin. Grunnen til uttalelsen er pga de store summene som er innblandet i denne industrien. Staten betaler rundt 2,5 millioner kroner pr barn som blir overtatt, til barnevernet. Røflig sett er det barna som betaler barnevernets ansatte sine lønninger. Legger man til at det blir utbetalt en form for «bonus» til den som sørger for omsorgsovertakelsen, kan man se hvor hjelpeløs barna er i dette maskineriet. Brutaliteten blir et faktum når omsorgsovertakelser blir feiret med å servere kake til de ansatte.

   Det er også en annen side, og det er fosterfamilier. Utifra opplysninger vi har mottatt viser det seg at ansatte i BV har påfallende like etternavn som de forsterfamilier som får overtakelsen av disse barna. Til syvende og sist er det tross alt en industri hvor pengene rår og en forsterfamilie kan få utbetalt alt ifra 300.000 og oppover, pr barn avhening av hvilken avtale de har med BV. Noen familier kan med andre ord leve i luksus takket være disse barna.

   EN STAT MED MAFIAMETODER OG SEKSUELLE OVERGREP MOT BARNA
   Siden år 2000 er det opprettet rundt 52 saker med 1500 barn innblandet. Mens barna har vært under barnevernets omsorg, har de blitt utsatt for seksuelle overgrep, noe som i seg selv er veldig skremmende.

   Marius Reikerås uttaler: « Hvis det er noen som jobber for menneskerettigheter i Norge, er det stor sannsynlighet for å bli forfulgt av myndighetene». Reikerås er en menneskerettsjurist som til stadighet blir utsatt for forfølgelser og er også fratatt sin bevilling. Med dommer Tor Bertelsen`s uforklarlige, brå død i minnet avslutter Reikerås med følgende:
   
   « Dersom ikke andre land, med sine demokratiske paradiser i forhold til Norge, kommer på banen så vil ikke dette barbariet få en ende»

   05.05.2015
   Fuat Ugur — with Marius Reikerås and Fuat Ugur.

   *

   Yavuz Karaboga:
   Her er opprinnelig tekst fra Fuat Ugur:

   Annesi ekmekleri ince dilimliyor.

   Evde temizlik için çok sabun kullan─▒l─▒yor, çocuk bundan zarar görüyor.

   Aile çok ev de─či┼čtirmi┼č.

   K─▒z─▒na iyi bir annelik yap─▒yor ama o─čluna yapam─▒yor...

   Yukar─▒daki ifadeler, ad─▒ Barnavernet olan Norveç Sosyal Hizmetler Dairesi’nin herhangi bir çocu─ču ailesinden koparmak için buldu─ču gerekçelerden birkaç─▒.

   Bunlar olmazsa iftira at─▒l─▒yor. ─░spat edinceye kadar i┼č i┼čten geçmi┼č oluyor zaten.

   Aileler korku içinde. Yaln─▒zca göçmenler de─čil, Norveçliler de. Her an kap─▒lar─▒na bir polis ekibi dayanabilir ve çocuklar─▒n─▒ ellerinden alabilirler.

   Aytekin Bozkurt, Norveçli e┼či May Jensen’le evlendikten sonra ba┼č─▒na gelenleri aktar─▒rken anl─▒yoruz bunu.

   ─░FT─░RA AT ─░Z─░ KALSIN

   “E┼čimin önceki iki evlili─činden 5 çocu─ču var. Be┼čini de elinden alm─▒┼člard─▒ ben onu tan─▒d─▒─č─▒mda. Ancak biri daha üç günlükken kuca─č─▒ndan al─▒nm─▒┼čt─▒. E┼čimin çocuklar─▒na göz dikmi┼čler ve kurum görevlisi ona uyu┼čturucu kulland─▒─č─▒ iftiras─▒n─▒ atm─▒┼čt─▒. Bunu evlenip ilk çocu─čumuz oldu─čunda doktora gitti─čimiz zaman ö─črendim. Doktor, May’─▒n, yani e┼čimin dosyas─▒n─▒ aç─▒p bana ‘hâlâ kullan─▒yor mu?’ diye sordu. Ben de ┼ča┼čk─▒n ‘neyi?’ diye sordum. Me─čer dosyada böyle bir kay─▒t varm─▒┼č. Oysa uzun y─▒llard─▒r tan─▒d─▒─č─▒m e┼čim biliyorum ki içki bile içmez. Hemen harekete geçip tahlillerini yapt─▒rd─▒k, dava aç─▒p o iftiray─▒ dosyas─▒ndan sildirdim...”

   ─░ftira dosyadan silinmi┼čti ama çamurun izi kalm─▒┼čt─▒. Kurum görevlileri Bozkurt ailesinin kap─▒s─▒na gelip gelip dayan─▒yordu. Alt─▒ y─▒l, çocu─ču kapt─▒rmamak için mücadeleyle geçmi┼čti. Aytekin Bozkurt sonunda dayanamay─▒p e┼či May ile k─▒z─▒ Selvi’yi al─▒p Türkiye’ye geldi ve memleketi Konya’ya yerle┼čti. Ama May Bozkurt’un aray─▒┼č─▒ devam ediyor. Elinden al─▒nan dört çocu─ču ile görü┼čüyor ama 3 günlükken kuca─č─▒ndan kopar─▒lan bebe─čini; Lina’y─▒ 22 y─▒ldan beri ar─▒yor.

   NORVEÇ’TE PANDORA’NIN KUTUSU AÇILDI

   Y─▒llard─▒r Alman Gençlik Dairesi Jugendamt’─▒n zorbal─▒klar─▒n─▒ konu┼čurken Norveç’te olan bitenden habersizdik. Geçti─čimiz aylarda Halil Kiri┼č’in ya┼čad─▒klar─▒ ortaya ç─▒k─▒nca Pandora’n─▒n Kutusu aç─▒ld─▒ ve Norveç’teki rezaletler tek tek ortaya dökülmeye ba┼čland─▒. Me─čer Halil Kiri┼č’in ba┼č─▒na gelenler denizde damlaym─▒┼č.

   Aytekin Bozkurt ve e┼či May gibi çok aile var. ─░ki hafta önce ATV Avrupa’daki "Avrupa’da Gündem" program─▒ma konuk olan Marius Reikeras'─▒n onlarca davan─▒n vekâletini alan bir insan haklar─▒ avukat─▒. Baz─▒lar─▒n─▒ Avrupa ─░nsan Haklar─▒ Mahkemesi'ne götürüyor.

   Reikeras çe┼čitli tehditler alt─▒nda. Bir keresinde hiçbir nedene dayal─▒ olmadan polis taraf─▒ndan tutuklan─▒p 30 gün hapsedilmi┼č ve avukatl─▒k belgesine el konulmu┼č. Mücadele edip belgesini yeniden alm─▒┼č ama tehditlerin devam etti─čini söylüyor. Reikeras "Zaten Norveç’te hukuk umursanm─▒yor” diyor.

   SAADET Z─░NC─░R─░N─░N HALKALARI

   Norveç’te 18 ya┼č─▒n alt─▒nda 1 milyon çocuk var ve bunlar─▒n 60 bini kurumun elinde. Asl─▒nda sebep Almanya'dakinden farks─▒z de─čil, hatta daha da ac─▒mas─▒z. Kurum bir ekonomik çark ve çocuk ö─čütme makinesi gibi çal─▒┼č─▒yor. Bunun sebebi de ortada dönen para. Çünkü Devlet Barnavernet’e çocuk ba┼č─▒na 300 bin Euro (2.5 milyon Kron) para ödüyor. Dolay─▒s─▒yla kurumdaki binlerce çal─▒┼čan─▒n maa┼č─▒n─▒ el konulan çocuklar ödüyor. Buna bir de çocu─ča el koyan sosyal daire yetkilisinin çocuk ba┼č─▒na 150 bin kron prim (Yakla┼č─▒k 20 bin Euro) ald─▒─č─▒n─▒ eklersek çocuklar─▒n ne kadar "cazip" hâle geldi─čini anlayabilirsiniz. Nitekim her çocuk al─▒n─▒┼č─▒nda pasta kesip kutlamalar─▒ bunun bir göstergesi.

   ─░┼čin bir de koruyucu aile taraf─▒ var. Edinilen bilgiye göre seçilen koruyucu ailelerin soyadlar─▒yla kurumda çal─▒┼čanlar─▒n soyadlar─▒ ardas─▒nda inan─▒lmaz benzerlikler var. Eh, sonuçta i┼č çok cazip çünkü çocuk ba┼č─▒na y─▒ll─▒k 300 bin Kron, yani 40 bin Euro ödeme yap─▒l─▒yor. Baz─▒ ayr─▒cal─▒kl─▒ aileler üç dört çocuk alarak âdeta sefahat içinde yüzebiliyorlar.

   DEVLET MAFYASI VE ÇOCUKLARA C─░NSEL ─░ST─░SMAR

   Bu kuruma kar┼č─▒ 2000 y─▒l─▒ndan itibaren aç─▒lan 52 davada 1500 çocu─čun ma─čdur oldu─ču, Kurum’un gözetimi alt─▒ndayken cinsel istismara u─črad─▒─č─▒n─▒n belirlenmesi bile korkmak için tek ba┼č─▒na yeterli bir neden zaten.

   Marius Reikeras "E─čer Norveç’te insan haklar─▒ için çal─▒┼č─▒rsan─▒z ba┼č─▒n─▒za her an bir ┼čeyler gelebilir" diyor. Reikeras sürekli tehdit edilen ve avukatl─▒k belgesi de elinden al─▒nan insan haklar─▒ avukat─▒ Tor Bertelsen’in esrarengiz ölümünü hat─▒rlatarak ┼čöyle bitiriyor:

   “Di─čer ülkeler 'demokrasi cenneti' Norveç’e bask─▒ uygulamad─▒kça ve bu ülke te┼čhir edilmedikçe bu barbarl─▒k sona ermeyecek.”

   5.5.2015

   Rune L. Hansen:
   Det er mange mange tusener flere enn de 52 og 1500!
   Den politiske mafiaen mishandler alltid sine kidnappede barn og foreldre. Jo verre dess bedre. Og det er samme form for mafia-metoder også i såkalte barnefordelings saker.

   There are many many thousands more than the 52 and 1500!
   The political mafia mistreat always their kidnapped children and parents. The worse the better. And it's the same kind of mafia-methods also known as child custody cases.

   
---
---

   Arianne Høvik Christiansen, 09.05. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10205025848699040

   Merkelig nok er dette akkurat like aktuelt fremdeles. Dette var i 2004. Nå er vi kommet til 2015. Hva har skjedd?

   Vurderingsgrunnlaget til sakkyndige er bare mer og mer spekulativt og ubegrunnet. De gjemmer seg fremdeles bak at "man må regne med motstand"... Hvorfor har dette fortsatt helt til år 2015? Når ingen andre enn de som tjener på det vil ha det sånn. Barna nyter ikke spesielt godt av systemet heller. Kun max 2 av 10 barn i barnevernet får det bedre enn de kunne hatt det i sine vanlige biologiske familier.

   Mona Lygre vs psykolog Svein Magnar Hansen, 2. mars 2004
   https://www.youtube.com/watch?v=uWLeY65A0e8&feature=share
   Denne psykologen utredet meg. Styr unna. Se denne: http://www.freewebs.com/barnevernetdreper/

   *

   Siw Elisabeth Aamodt:
   Deler

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.05. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152746594941875

   What a wonderful world:)

   Medier fra Tyrkia, Tsjekkia, Litauen, Sverige, Norge, ja til og med verdensvide Associated Press, har meldt sin interesse i menneskerettsdemonstrasjonen som skal skje utenfor Stortinget den 30 mai.

   Og 3 dager senere, den 2. juni, skal EU parlamentet sette søkelyset på menneskerettsbruddene i Norge.

   Det er spennende tider folkens, for alle oss som krever systemendringer i Norge.
   Nå har også vi fått med oss virkelig mektige medspillere.
   Ha en flott lørdag.

   *

   Sissel Omdal:
   Du har gjort en kjempejobb. Tusen takk!!!

   Grethe Andrea Hauglie:
   Takk for godt arbeid, og en fin lørdag til deg også.

   Julianne Olaisen:
   Fantastisk. Også Norge?! De tør vel ikke annet nå.

   Monika Kiser:
   Flott !

   Arianne Høvik Christiansen:
   https://www.youtube.com/watch?v=A3yCcXgbKrE
   Louis Armstrong - What A Wonderful World (Lyrics)
   Good old song of Louis Armstrong - What a...
   YOUTUBE.COM

   Unni Stangnes:
   Har lyst å skamrose deg, men sier bare et stort TAKK!

   Hilde Ottesen:
   Spørsmålet er hvor arrogant myndighetene er... For erfaringsmessig så viser de klart og tydelig at de mener de er i sin"rett" til å handle som de gjør. Og OM det kommer endringer, gjelder der kun utenlandske statsborgere eller om de gjelder alle. Beklager om jeg virker negativ, men dette er relevante spørsmål, for en kjemper som sagt stort sett for sine egne....Og for Litauere, polakker, svensker, tyrkere, indere, filippinere osv er det som teller å få sine barn hjem til sitt hjemland, hva så med de norske barna? Igjen, beklager for å kaste litt vann på bålet.

   John Terje Henriksen:
   Dette er bare fantastisk bra - vi alle er deg dypt takknemlig for alt det arbeid du har gjort for alle norske....... tusen takk Marius..

   Arianne Høvik Christiansen:
   De har ikke "rett" til noe som helst, systemet... De har bare laget masse systemer, som de kaller lover, som de misbruker... for at de selv skal bestå som system. Det foregår ikke barnefaglig forsvarlig arbeid. Ei heller følger de sine egene lover. Det er en pengemaskin, med noen få barn som får den hjelpen de behøver. Resten er bare fyllmasse for pengestrukturen.

   Hilde Ottesen:
   Nei de har ikke den retten, men de selv mener at de har den, og så lenge myndighetene mener selv de har den retten er det ett stort problem. Og tro meg, jeg har kjent overgrepene, menneskerettighetsbruddene og brutaliteten på kroppen i meget meget stor forstand. Og det tror jeg faktisk også Marius og flere andre inne på denne gruppa kan bekrefte. Det er ikke ett spørsmål om hva de har rett til å gjøre, Hitler hadde ingen rett til å drepe mange millioner han heller.... men fremdeles mente han at han hadde den retten.

   Monika Johnsen:
   Dette er fantastisk. Viktig at hele verden får kunnskap om hvordan befolkningen i Norge blir behandlet av det offentlie. Du skal ha mesteparten av æren for at dette kommer ut Marius. Tusen takk for at du står på for oss alle.

   Anne Sofie Urke:
   Du er et eksempel på at stort mot og utholdenhet gir seier:)

   M. Naci Akkök:
   Geatulerer Marius! Har du en lenke eller FB side som jeg kan bruke for å invitere noen tyrkiske, afghanske og samaliske grupper?

   Irene Gurses:
   Takk Gud for at du er til Marius. Hva skulle vi gjort uten deg?? Tusen hjertelig takk : )

   Line Sandbæk Hansen:
   Såå bra­čśÇ

   Zakaria Albatran:
   Så braa flinke du : )

   Arianne Høvik Christiansen:
   spørsmålet er om man i det hele tatt skal bruke energi og krefter på å gå imot disse svina i rettsystemene. Det er det de vil. Slik at de kan få "rett". Har man møtt opp. Skaffet seg advokat og ping pong spillet er spilt.. kommer det jo liksom ut en vinner. Og når man har deltatt på spillet, da stopper det der. Jeg vet det er en vanskelig pille å svelge men: om foreldre slutter å skaffe seg advokater. Slutter å sende inn motsvar til prossesskriftene til Barnevernet i Fylkesnemda. Rett og slett boikotter. Og samtidig har full kontroll på sin sak gjenno m det man vet om falske dokumenter osv.... Ja, da gjennomfører Fylkesnemdene vedtakene sine, AKKURAT, som de ville ha gjort om foreldrene ikke dukket opp, uansett.. Så hva er poenget med å konfrontere i et system man alikevel ikke anerkjenner som en godkjent Tribunal?

   Arianne Høvik Christiansen:
   Ved å delta, samtykker man i at det er en gyldig prosess. Man underskriver på samtykkeerklæring til advokat osv... I ettertid,,,hvis det blir mange nok, kan man gruppere seg. Alle som aldri møtte opp i disse sirkussalene kalt Fylkesnemda... kan gruppere seg. Fordi sakene da i realiteten aldri ble behandlet rettskraftig. Og barnevernet mister kontrollen. De vet da ikke hva privat part har av motargumenter og beviser. ved å sende inn prossessvar, får barnevernet/fylkesnemda oversikt over "kortene" til privat part. Sammen kan man gå til gruppesøksmål mot staten.. via andre kanaler. Boikott Fylkesnemda. Hva har man egentlig å tape.. ? jeg tror jeg skal skrive et brev til Fylkesnemda nå og gjøre det helt klart for dem. Noen må jo være den første.

   Ida Marie Githmark:
   Fantastisk! : )

   Hilde Staal:
   Well done ; )

   Cecilia Ohvall:
   hoppas du ser det som det berör fler länder , norge bara , i sverrge har de ein lov som säger att de inte får träffa barnen över hovd taget , . LVU . ,

   Truls Kornelius:
   Du taler stort sett kun foreldrenes sak, hva med barnas menneskerettigheter?! Di har vel krav på og ikke bli utsatt for omsorgs-svikt, rus, samt slippe skevutvikling? Eller er det bare foreldrenes beste som står i hue ditt?

   Truls Kornelius:
   Vil tro di fleste som liker dette er omsorgspersoner av ymse slag! Sagt mitt

   Annina Karlsson:
   : )

   Annina Karlsson:
   Turkiets nyheter om Norges barnavernet här om dagen.
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=969238623089367&set=p.969238623089367&type=1
   Annina Karlsson's photo.

   Anette Færestrand Andersen:
   Truls Kornelius, grunnen til at omsorgspersoner av ymse slag liker Marius er jo nettopp at de har omsorg for barn, og deres oppgave og håp er å befri barna fra disse overgrepene

   Truls Kornelius:
   Ja Anette Færestrand Andersen, helt sikkert. Men er en grunn til at di mister sine barn, di blir ikke tatt sånn helt uten videre

   Brita Iversen:
   Tror du Truls Kornelius skulle fått lov å sette deg skikkelig inn i noen av sakene rundt om i landet, så hadde du nok forandret mening. Jeg hadde omtrent samme oppfatning som deg, men det snudde da vi havnet i klørne på barnevernet. Dessverre er de fleste "vanlige mennesker" som deg

   Cathrine RI BJ:
   @truls... Jeg har også hatt samme bilde som deg. Tok ett skritt tilbake om noen hadde mistet foreldreretten. Etter jeg fikk barn og ble kjent med andre med barn fikk jeg se mye. Også vedtakene. Det var langt ifra grunnlag for og ta ut barn av et hjem. Og foreldrene står igjen med sjokk. De vinner i tingretten men taper i fylkesnemda... Hvorfor? Da er jo familien på en måte skadet og vil ha masse uro pga det de har opplevd. De vil aldri føle seg trygge. Selv den beste kan dette hende, der er en grunn til at det er så mye engarsjemang! Utrolig bra! Og jeg tviler sterkt på at psykisk syke, voldelige og seksual missbrukere stiller opp 30.mai for barna de mistet. Det er snakk om at folk mister barna hvis de sliter med og få gjort lekene.....

   Anette Færestrand Andersen:
   Jo dessverre Truls Kornelius det er den skremmende utrolige virkeligheten!!!! Du ser det ikke før du tror det!!!

   Rune L. Hansen:
   Og domstolene og de andre offentlige instansene med sine nøkkel-personer og nyttige idioter for den politiske mafia-virksomheten beskytter og verner den falske dokumentasjon og de groveste menneskeretts-forbrytelser overfor barna og foreldrene. Les Straffeloven, hva den sier om virksomheten og medvirkning i den!

   Cathrine RI BJ:
   Lekene=leksene

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.05. 2015 shared Brita Iversen's photo:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152746551166875

   En oldemors beretning om den norske stats overgrep

   11039191_10153205453516047_1854662180272188732_n.jpg

   Brita Iversen's photo.

   *

   Alf Reuss Kollsete:
   Det finnes utallige olde og besteforeldre som deler skjebne med Brita Iversen, deriblant undertegnede og min kone! Men jeg vil fortsette krigen mot disse OVERGREPSMENNESKENE i det såkallte "barnevernet" inntil kampen er vunnet og OVERGRIPERNE har fått sin livstidsdom! De som ønsker det kan følge denne kampen på min blogg: www.alfkollsete.wordpress.com
   Alf Kollsete
   IDAG ER DET 3 ÅR SIDAN UNDERTEIKNA SIN SON KOM UT FRÅ FENGSEL ETTER Å HA VORI UTSETT FOR EIT...
   ALFKOLLSETE.WORDPRESS.COM

   Skaiste Puzinaite:
   Dette er en av problemets kjerner som gjør meg så vondt når jeg hører de historiene som viser hvor lett er det å miste barna sine. De "lette løsninger" har skadet alt for mange. Og ærlig sagt jeg har ikke opplevd noe i min egen familie, men jeg innså en del måneder siden at det begynt å florere med forferdelige historier om trakaserte familier, lett fratatte barn... og her er en av de... trist.

   Brita Iversen:
   Vi er unge oldeforeldre, jeg er 60 og min mann 65 og vi er med i kampen for all urett som skjer

   Ravsat Menchikova:
   Med å splitte familiemedlemmer fra hverandre, de ødelegger det kollektive, sosiale, oppbyggende og bevisstgjørende for mennesket. Det er det verste som kan gjøres mot et menneske å stjele identitet. Regjeringen føler mot egne folk og folk i andre land noe som kalles fascistisk politikk, dessverre der finnes vesten, USA, NATO, EU. Folk må vise motstand til det. Folk må lære ta ansvar selv over samfunn og danne en bevisstgjort opposisjon og den regjeringen må stilles til ansvar. I dag i politikken sitter de som havnet der gjennom bekjenskap, og mye annet. Det som foregår der er helt galskap.

   Line Sandbæk Hansen:
   Jeg er en mormor som har mistet vårt herlige barnebarn på 3 år pga løgn,trusler og alt som ble sagt ble vridd på.Har vært vitne til dette i lang tid nå og jeg er i sjokk over hvordan de holder på.Flere i familien har opplevd løgnene dems og er også i sjokk.

   Alf Reuss Kollsete:
   FULL GASS allesammen, denne kampen mot dette OVERGREPSREGIMET SKAL VI VINNE!!!!!

   Anne-Kristin Abbedissen:
   Synsing og løgn. Skjønner meg ikke på disse menneskene. Sover de godt om natten? Tilfredse med dagens jobb fordi de har reddet enda et barn ut av den fæle biologiske familien? Skulle likt å vite hvordan de kan leve med seg selv.

   Alf Reuss Kollsete:
   Anne-Kristin! Som du sikkert vet har ikke mennesker med psykpatiske og dyssosiale personlighetsforstyrrelser even til å se egne feil!

   Marius Reikerås:
   Herlig innstilling Alf Reuss Kollsete

   Eliyahna Yisrael:
   Det er en stokk med dom på vei for folk i Norges som undertrykker andre. Disse er de som flykter fra krig soner som nå vil kalle Norge hjem. Når barnet tjenester søke å ta barna bort fra disse vil vi alle være vitne til ting vi aldri har sett før. Dette er muslimer og familier og kultur mener everythig til dem. Jeg håper Norge rekker dem en guidebok før de kommer hit om barnevernet.

   Cathrine Rebecca Langlete:
   : (

   Ida Marie Githmark:
   : (

   Camilla Johannessen:
   : ( <3

   Johanne Almli:
   Vi er MANGE ressurssterke beste og oldeforeldre (og ikke minst barn) som har fått lide for noe som heter "Barnas beste". Tar det noen sinne slutt ??? : (

   Sissel Hernes:
   <3

   May-Elin Westgård:
   Det river i hjertet av og lese dette. Srakkars lille jente. Og stakkars familie. Tårene bare triller.

   Lisbeth Halvorsen:
   <3 : (

   Nina Salvesen:
   Min søster mistet barna sine til barnevernet og har bodd i fosterhjem i mange mange år nå.... Da min søster fikk kreft og døde i fjor høst , så fikk ikke ungene engang lov til å komme på sykehuset for å 'ta farvel' med sin egen mor ....:(( :(( Han yngste på 8 år fikk heller ikke lov til å komme i begravelsen...!! Nå er det gått 7 mnd'er og hverken jeg eller min mor får treffe barna hennes...ikke engang får vi prate med dem på telefon ... SKJØNNER IKKE ÅSSEN DETTE SKAL VÆRE TIL BARNAS BESTE ???!!!!???

   Kari Anne Strømmen:
   Det finnes historier på mobbere/maktmennesker som melder familier til barnevern.
   Også innad organisasjoner som politi.
   Disse menneskene vet hva de gjør.
   Deres hensikt er og skape kaos og uro.
   Det finnes ikke ord for hva slike mennesker er villige til.

   Jeanne Andersen:
   Grusom lesing. Hvordan får disse kidnapperne sove om natten? Begynner å få en mistanke om at de er psykopater alle sammen. Ellers hadde de ikke overlevd vil jeg tro. Kanskje derfor politikerne er så redde for dem? Alle vet jo at det er håpløst å "sloss" mot en psykopat : ( Helt GRUSOMT

   Erna Eriksen Lindquist:
   Mange ssånne OLDEMØDRE, OLDEFEDRE OG BESTEFORELDRE..... I NORGE , SOM SKRIVER SLIKE BREV,,,,, HVER ENESTE DAG! TRAGISK NOK! FOR EN SKAM, FOR NORSK BV! BRUDD PÅ AALLE MENNESKERETTIGHETER +BARNEVERNSKONVENSJONEN!

   Erna Eriksen Lindquist:
   ...

   Erna Eriksen Lindquist:
   Ingen REGNBUE HER I DAG.... Men jeg tror og håper på en slik en dag..... ENNÅ!

   Erna Eriksen Lindquist:
   ...

   Inga Nezinau Rapalaite:

   11012913_622045861259658_7339868342632282949_n.jpg
   Inga Nezinau Rapalaite's photo.

   Haroon Rashid Mir:
   Dere er ikke alene om det. Bvk bruker kun et ord Barne beste de tror kjærlighet finnes kun i fosterhjem som er betalt av staten, misbruker skatte betalerene sine midler.
   Har de noe gang de har gitt noe garantier at barne er trygg hos fosterhjem. De er kun ut etter oppdrag for sin egen del fy fy fy og fy de torturer ikke bare moren men alle de andre i familien.

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.05. 2015 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152748147391875

   Ministeren bekymret etter nedslående forskning om barnevernet

   Ny forskning viser at barna selv sjelden blir hørt i barnevernssaker. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne, tar resultatet alvorlig.
   http://www.nrk.no/troms/ministeren-bekymret-etter-nedslaende-forskning-om-barnevernet-1.12305761
   WWW.NRK.NO|BY NRK

   *

   Oddvar Wallstad:
   Her til en vær tid noen som er uten hørsel og hør di noen snakke så vær snar å snu ryggen til, slik har offentlige organer av ymse slag virket i flere tiår. Årsaken nu er vel at støynivået at selv beboeran på kirkegården våkna.

   Anne Sunde:
   På tide hun våkner og gjør noe

   Herman Krystad Lindstad:
   Er hun uvitende om oppmerksomheten norsk barnevern har skaffet seg utenlands!?!!
   Rådgiverne; har de øreklokker med støyende musikk og sveisebriller....?!!

   Monika Kiser:
   Barnevernet hører på barnet der det passer for barnevernet å gjøre det, eller til barnevernets fordel. Og er det ikke for barnevernets fordel så vrir de det over til sin fordel. Dagens barnevern handler kunn om makt og ikke barnets beste.

   Noralf Aunan:
   Ingen kan unnskylde seg med at de ikke vet at norsk bv er totalt uegnet og udugelig, og Horne har til og med fått over 4000 underskrifter med klare krav om høyst nødvendige forandringer.
   Det mest effektive i første omgang er å pålegge alle, både bv ansatte og alle rettslige aktører å forholde seg til det overordnede lovverket.

   Rune L. Hansen:
   Det er vel nokså utrolig om hun påberoper seg å være uvitende om alle de barna som kidnappes, fangeholdes og tortureres? Er en slik uvitenhet egentlig mulig i dagens Norge?

   Karin Susann Owesen:
   fangeholdes og tortures, kunne du si litt mer om dette

   Rune L. Hansen:
   Si litt mere om det? Det er vel barna som kidnappes, fangeholdes og tortureres det handler om, blandt annet?

   Rune L. Hansen:
   Hun har vel ikke tenkt å påstå eller si at hun tror at noen av barna kidnappes frivillig og at det er til beste eller bra for barnet?

   Monika Kiser:
   Har vel blitt lagt ut en del linker før der barn har blitt kidnappet av barnevernet og holdt vekk fra sine , dette oppleves som tortur for både barn og voksene som rammes av dette.

   Rune L. Hansen:
   Hvilkne barn har i det heletatt på kort eller lang sikt bra av å bli kidnappet? Om ikke det er efter prinsippene for nødverge?

   Cecilia Ohvall:
   unskyll, imedia fram sår hon som en idiot, kastar orden runt för barnevernetes beste , inte,för brnetes beste,eg kan ikke hjälpa det , inget komkret kommer fram , mer än föräldrer ska bli antadade av banevernet , för små grunder som kan tilreta liggas , ho er boven till att det er så många psykisk lidande , ta de 1 barn så 3 lidande om inte fler , ... hon för vakna från sin dröm verld,

   Ravsat Menchikova:
   For det første hun MÅ GÅ AV. Hun har ikke noe i regjeringen å gjøre i tillegg hun må betale tilbake alle lønna som hun hadde som minister og i tillegg hun må betale erstatning til alle familier som har fått lidelser inder hennes styre. Resten av regjeringen må gjøre det samme.

   Rune L. Hansen:
   Det er overdådig med linker til slikt, Monika Kiser. Og omtrent ingen til det motsatte.

   Monika Kiser:
   Ja det er grusomt å se .

   Kari Anne Strømmen:
   Så bra at det dokumenteres at det norske barnevern de siste 10 år har feilet.
   Spørsmål nå er: Hva vil du nå gjøre?
   Trodden du ikke på advokater/barnepsykologer/barn selv/foreldre for det de fortalte deg? Barn blir slått av fosterforeldre.. barn blir misbrukt ...
   Hva er det du ikke forstår kjære barneminister..
   Det finnes foreldre som trues med og gi fra seg daglige omsorgen .. ellers blir det fosterhjem ... Hva er det du ikke forstår kjære barneminister?
   Det er mange av oss som en gang hadde full tillit til det norske barnevern.
   Den tid er forlengst over.
   Så hva skal til kjære barneminister for at du tror på det som fortelles deg av innbyggere i vårt kjære land Norge.
   La oss få tillit tilbake til det norske barnevern.
   Da må barnevern ha ansatte som har kjærlighet i sitt hjerte og fullt oppdatert kunnskap om barna vi alle er glad i.

   Rune L. Hansen:
   Forstår hun ikke at tortur av barn er ulovlig og straffbart? Og også traumatisering - og kidnapping - og frihetsberøvelse - og falsk familiestand - og terror - og inkvisisjoner - og falsk dokumentasjon . - og politisk organisert offentlig kriminalitet - osv.?
   Det har pågått i flere ti-år nu, Kari Anne Strømmen. Men i stadig større omfang og verre og verre.

   Cecilia Ohvall:
   allt det som inte lov . från fn . rikt i fn , duglömde ein sak , traccing av barn .

   John Terje Henriksen:
   Ministeren sover i timen....

   Tulla Samuelsen:
   Må gjenta...stat/kommuner har inntil nå betalt over 1 milliard i oppreisning til offere for barnevernet i div forsterhjem og institusjoner.... og erstatningsordningen er ikke avviklet, så det blir nok noen milliarder til de må ut med, før de skjønner at hele dette systemet må legges ned og familievern opprettes. For i enhver familie vil det alltid (nesten ) iallefall være en eller flere som kan ta omsorgen til familien har fått nok hjelp til å fungere til beste for foreldre/barn!

   Rune L. Hansen:
   Og at det i Norge årlig brukes mange milliarder kroner - anslagsvis, direkte og indirekte, kanskje omkring 30 milliarder kroner - for å drifte en grov-kriminell offentlig virksomhet som ingen andre enn de grov-kriminelle og deres medspillere har nytte og glede av og som systematisk begår Straffelovens og Menneskerettslovens groveste forbrytelser overfor barn og foreldre og sivil-befolkningen, er fullstendig sinnssykt!
   Enormt mye penger som egentlig skal brukes til nytte og glede for enhver av landets borgere!
   Og hvem i all verden har noensinne spurt sivil-befolkningen om vi trenger eller vil ha en slik virksomhet? Absolutt ingen!
   Barnevern og familievern og menneskevern er noe fullstendig annet enn grov-kriminell virksomhet, falskhet og propaganda!

   Cecilia Ohvall:
   eg stötter ikke krimmenel verksam het , inom kommuner eller staten , hög krimell verksam het , . erna sloberg nyårs tale , om ingen hört den från 2014 hon skulle ha stopp på traffining , så driver hon sjelv med det , slut med så många,psykisk sjuka så får barnevernet hålla på göra barn och psykisklidande og föräldrar syskon ,

   Oddrun-Anita Sandnes:
   Ja ikke rart bv får så lange tøyler som de har når til og med Horne har skylapper for øyene....

   Rune L. Hansen:
   Ps: Årlig 30 milliarder kroner tilsvarer blandt annet årlig for hver av Norges 5 millioner borgere 6 000 kroner.

   Siw Hole:
   Denne komentaren fra beredskapsmor for 50 barn på 13 år, den reagerte jeg på, les ; Med 13 års erfaring veit beredskapsmora kva som skal til for å trygge barna som kjem. Men ho er forundra over at barna i så liten grad viser reaksjonar på at dei vert tvangsflytta.

   – Det er rart at dei ikkje viser meir kjensler. Det er få som gret for eksempel... sitat slutt ................. Er ingen psykolog så skråsikker skal eg self prøve å la vere å vere. Men Herregud min tolkning er da, att da har ikke de barna følt seg trygge, først da viser man følelser så som å gråte, enten det eller redsel. Ingen følelser kan umuligt være bra .

   Kari Anne Strømmen:
   Faktisk enig m Siw Hole
   Barn viser ikke ekte følelser til hvem som helst.
   Barn tar mange ganger ut følelser til den/de voksne som er følelsesmessig tilstede for barnet.
   Barnet kan også være i sjokk.
   Enkelte voksne ønsker at barn viser minst mulig følelser - da blir barnet for brysomt.
   Enkelte i barnevern er også ganske så bra"flinke" til og argumentere dulgt negativt om barnets biologiske hjem.
   Barn lærer raskt at såkalte negative følelser ikke skal vises.
   Det gjelder og nullstille egne følelser.

   Asbjørg Frøynes:
   Vi kjem ingen vei med å vere bekymra, Horne, det må handling til for å få slutt på den tragiske behandlinga barn og foreldre vert utsette for kvar dag her i landet! Vis at du no har makt og ANSVAR!

   Rune L. Hansen:
   Såkalte beredskapshjem tjener meget meget grovt med penger for å fangeholde, isolere, kneble, torturere og fotfølge barn og på 100% lydighet til det såkalte barnevernet. Det er f.eks. ikke uvanlig med barn i "beredskapshjem" som nekter å snakke eller nekter å spise og at det eneste de eventuelt sier er at de vil hjem igjen. Det er mildt sagt ikke noe mysterium at de som tjener penger, makt og karriære og eventuelt annet på slik grov barnemishandling sier hva enn som passer seg selv best.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.05. 2015 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/953538354696839/

   "En gruppe intelligente mennesker træffer tåbelige beslutninger, fordi hver især tilpasser sin mening til den formodede konsensus. På den måde bliver der truffet beslutninger, som hvert enkelt gruppemedlem under normale omstændigheder ville have afvist. (...)

   Psykologiprofessor Irving Janis har studeret mange fiaskoer. Fælles for dem er følgende: Medlemmer af en sammensvoren gruppe udvikler en ”korpsånd” ved at opbygge illusioner. Ubevidst. En af disse illusioner er troen på usårligheden: ”Hvis vores leder (i dette tilfælde Kennedy) og gruppen er af den overbevisning, at planen vil fungere, så vil heldet være på vores side.” Så er der illusionen om enstemmigheden: ”Hvis alle andre er enige, så må min afvigende mening være forkert.” Og – man vil nødig være lyseslukker og risikere at ødelægge enigheden. Man er jo glad for at høre til gruppen. Forbehold kan betyde udelukkelse fra gruppen."

   Hvorfor intelligente mennesker tilpasser deres mening til andres
   http://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/hvorfor-konsensus-kan-vaere-farlig
   Hver gang du befinder dig i en sammensvoren gruppe med stærk konsensus, skal du under alle omstændigheder sige din mening. Vi bringer i den første uge...
   KRISTELIGT-DAGBLAD.DK

   *

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, mandag 11. mai 2015, Vinberget: 

   Mørkt, et rolig vind-drag, antydninger til yr og 8 pluss-grader Celsius først på natten her ute, derefter og videre med regn. Videre med regn og disig himmel utover formiddagen, med oppmot omkring 9 pluss-grader frem mot klokken 13.30. Det samme videre utover dagen og frem mot klokken 19.30. Det blir lite skriving med meg også i dag. Det samme været videre utover kvelden og mot midnatt. 
   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. mai 2015, Vinberget: 

   Mørkt, vått, tildels regn og yr og omkring 8 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Jeg skrev og avsendte et nytt brev til norske myndigheter i dag formiddag ( ekstern ). Brevet er samtidig også en anke. Hvitlig overskyet utover formiddagen, med oppmot 11 pluss-grader frem mot klokken 11.30. Noe yr og 10 pluss-grader fra omkring 12-tiden. Omkring 8 skiftende med og uten yr og regn og efter hvert noe disig videre utover dagen. Halv-mørkt, regn, disig og 7 pluss-grader frem mot klokken 22.30. Mørkt og regn videre mot midnatt.
   
---
---

   Elmer Solberg, 12.05. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152751010681875

   § 60. En tjenestemann som hører til påtalemyndigheten eller handler på vegne av denne, er ugild når han står i et forhold til saken som nevnt i domstolsloven § 106 nr. 1-5. Han er også ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Særlig gjelder dette når ugildhetsinnsigelse er reist av en part.
   Er en tjenestemann ugild, anses også hans underordnede ved samme embete ugilde, når ikke hans nærmeste overordnede bestemmer noe annet.

   § 61.Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Når en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til det, skal han snarest mulig forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. Dersom det er reist spørsmål om riksadvokatens ugildhet, kan departementet avgjøre at han ikke er ugild.
   Tjenestemann som anser seg som ugild, skal snarest mulig gi sin nærmeste overordnede meddelelse om dette.
   Når en tjenestemann er ugild, avgjør hans nærmeste overordnede hvordan saken skal behandles videre.
   Selv om en tjenestemann er ugild, kan han ta slike skritt som ikke uten skade kan utsettes og ikke kan overlates til en annen.

   *

   Gro Ødegård:
   Her er det også stor forskjell på lovens ordlyd og hva som blir praktisert. Ikke lett å få noen fjernet for inhabilitet, hvis ikke tjenesemennene er så ærlige å innrømme dette selv og de er det vel et stykke i mellom tror jeg.

   
---
---

   Jørgen Arne, 12.05. 2015 shared a photo to Marius Reikerås's Timeline:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/1441131936188748

   til dyrepolitiet. såg en katt som klorte en hund noen dager siden.

   dette er ikke første gangen. mulig dere bør vurdere fengsel og bøter for denne seriekriminelle katten? eieren til katten ble forresten ranet og voldtatt i går, men politiet hadde ikke tid til å komme selv om det ble tatt film av overgrepene. politiet måtte prioritere å ta fartssyndere på den nye E6 forbi Mjøsa, før fartsgrensa skulle økes. politiet kunne heller ikke komme da eieren av hunden ble kastet ut av sin bolig noen dager senere, avnoen kriminelle i uniform, de jobbet vist for en organisert kriminell bedrift som heter lindvofff.

   Siv Jensen, 12.05. 2015:
   https://www.facebook.com/Siv.Jensen.FrP/photos/a.10151478653411127.1073741824.8893256126/10152825613171127/?type=1
   I dag legger jeg fram revidert budsjett. Stikkordene er mer til velferd i kommunene, fattigdomsbekjempelse, veier, kamp mot terror, og dyrepoliti.

   *

   Rune L. Hansen:
   Nesten for morsom til å være sant, det du sier der Jørgen Arne. Men det er jo til og med enda mye verre enn som så.

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.05. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152751240881875

   Beviskravet i sivilrettslige saker er i utgangspunktet at det må foreligge en alminnelig sannsynlighetsovervekt for at et påstått faktisk forhold foreligger.

   Spørsmålet om et beviskrav om klar sannsynlighetsovervekt ved utøvelse av inngripende forvaltningsrettslige vedtak, var under behandling for Høyesterett i Rt. 2007 s. 1217 og Rt. 2008 s. 1409.
   I begge saker kom Høyesterett frem til at det foreligger et beviskrav om klar sannsynlighetsovervekt for å tilfredsstille kravene etter EMK artikkel 6.
   I sakene var det trukket frem at ileggelse av pønalt begrunnet overtredelsesgebyr, kan falle under ”criminal charge” i EMK artikkel 6 nr. 1 og uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2.
   Beviskravet må derfor være høyere enn alminnelig sannsynlighetsovervekt.

   *

   Rune L. Hansen:
   Den som ikke forstår at det er en forbrytelse å dømme og straffe et menneske som kan være uskyldig (justismord) er det noe galt med. Så enkelt kan det sies - og er det. Men er saken og konsekvensene av liten eller ingen betydning er forholdet selvfølgelig annerledes.

   Her noen ord fra Wikipedia om dette:

   "Prinsippet skal hindre at personer dømmes for handlinger som de ikke har begått (justismord), og at uskyldige skal lide unødig.
   På norsk finnes tradisjonelt og folkelig to hevdvunne formuleringer som fastholder dette prinsipp: «Enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist», og «tvilen skal komme tiltalte til gode»"

   http://no.wikipedia.org/wiki/In_dubio_pro_reo
   In dubio pro reo - Wikipedia
   «In dubio pro reo» (latin for: I tvil for den anklagede), også kalt uskyldspresumsjonen, er det grunnleggende prinsipp i enhver rettsstat om at tvil om den faktiske siden ved et eller flere av straffbarhetsvilkårene, skal komme den tiltalte til gode i straffesaker. Begrepet uskyld leder raskt tanken…
   NO.WIKIPEDIA.ORG

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 12.05. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/788223454547153/permalink/832025840166914/

   Denne er trolig hyperaktuell den dag i dag, når vi ser på politikernes holdninger til befolkningen! Les gjerne blant annet Nav, barnevern, helse.... Hvordan Nav håndterer sine klienter... "Eplet faller, som kjent, ikke langt fra stammen".
   Det er folk med slike holdninger Norge hyller!

   Dette er mennesker som fremviste holdninger, som i beste fall er ensbetydende med slett moral og manglende ansvarlighet. – Det usleste som finnes, total mangel på det mest elementære når det gjelder medmenneskelighet og respekt for andre mennesker!

   Ikke mye å være stolte av, de som hedrer disse «gutta».

   Statsminister i London-regjeringen, JOHAN NYGAARDSVOLD, tok på ingen måte selvkritikk for bigamiloven og dens konsekvenser. I stortingsdebatten høsten 1945 sa han:
   - «Jeg ville ansett det rimelig at man ikke hadde reist all denne blåst omkring spørsmålet nå.»

   TRYGVE LIE, utenriksminister i Lodonregjeringen, svarte dette på spørsmålet vedrørende bigamiloven, etter at han var blitt GENERALSEKRETÆR i FN :
   - «Husk, denne loven var jo bare en provisorisk anordning, den var ingen lov, og gjaldt dessuten bare noen få kvinner.»
Statsminister EINAR GERHARDSEN «landsfaderen» og KONG HAAKON, svarte ikke en gang på henvendelser de fikk vedrørende temaet.

   Det vil si, de svarte med neglisjering, avvisning, ja, taushet.
   Det skulle vel aldri være holdningene som stammer herfra, vi ser hos dagens politikere og i dagens «velfungerende» Norske samfunn?

   Gjenforeningslykken var stor i 1945 - men for noen hustruer ble fredsdagene en katastrofe
   http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Gjenforeningslykken-var-stor-i-1945---men-for-noen-hustruer-ble-fredsdagene-en-katastrofe-8011619.html
   Det var ikke alle som jublende fikk tilbake sin kjære fra eksil frigjøringsvåren 1945. Mens kone og barn satt engstelige i det okkuperte Norge og ventet på far,...
   AFTENPOSTEN.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Mange kommentarer på denne linken:
   https://nb-no.facebook.com/aftenposten/posts/10153198976695516

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Ja, ser man det.

   Rolf Schou:
   Ja, her har ikke det norske folket stått høyt i kurs, hos disse våre styrende! Ta oppførselen til NAV foreksempel, som blir nevnt av Kirsten, et NAV som totalt mer og mindre, i så alt for mange tilfelle ulovlig saboterer, trenerer, og bedriver et kriminelt bedrageri og falskspill overfor den enkelte NAV søker, som har sine spesialist og lege uttalelser fullstendig i orden, ifølge regelverket, og som opplever det jeg foran her nevner. Reaksjonene i alle disse svindel affærene, som NAV til daglig gjør seg skyldige i, syntes ikke å gjøre det spor inntrykk, på våre folke valgte politikere på stortinget. De sitter helt tause der, og bare ser en annen vei! Kanskje det er en ide til neste stortingsvalg, å fokusere på, å vise disse partier og folke valgte vinterveien i valget. I store deler av den norske befolkningen, er forakten vokst raskt, mot disse nevnte, uredelige.

   (...)
   Rune L. Hansen:
   En av de mange triste og verste konsekvenser om ikke slike forbrytelser og menneskeretts-forbrytelser politi-anmeldes og kompetent straffe-forfølges er at de smittsomt fortsetter å skade og ødelegge mennesker og samfunnet.
   Samtidig som de da i ingen eller i mildt sagt for liten grad svekker tilliten til og troverdigheten for de politisk og offentlig organiserte forbrytere.

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.05. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152749936971875

   Jeg kom over dette sitatet i en dom fra EMD i dag. Viktig å merke seg, da stadig flere oppfatter at de blir presset, eller forsøkt sensurert i møte med offentlige organer:

   "88. The Court reiterates that it is of the utmost importance for the effective operation of the system of individual petition instituted by Article 34 that applicants or potential applicants should be able to communicate freely with the Court without being subjected to any form of pressure from the authorities to withdraw or modify their complaints (see Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], nos. 46827/99 and 46951/99, § 102, ECHR 2005ÔÇĹI)."

   *

   Yavuz Karaboga:
   Systemet stopper effektivt de som jobber, bak gardinene mens i festtalene blir ytringsfrihet og menneskerettigheter forsvart med nebb og klør. Det fine ordet her er " å tale med to tunger "

   Beate Namaha Shivaja:
   Noen"dyktige burde oversatt dommene fra EMK slik at mange flere fikk med seg hva det handlet om. Jeg vet flere som ikke leser det fordi det er for langt og tungt på engelsk. . .

   Jørgen Arne:
   ''press og sensur'', the L (loosers) er stresset nå ;)))

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.05. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152751238651875

   Vernet mot tvungen selvinkriminering

   EMK artikkel 6 nr. 1 gir enhver rett til en ”fair (…) hearing”, en rettferdig rettergang.

   Den første saken som stadfestet vernet mot tvungen selvinkriminering var Funke mot Frankrike.
   EMD fulgte opp uttalelsen om vernet mot tvungen selvinkriminering i storkammeravgjørelsen John Murray mot Storbritannia.
I storkammeravgjørelsen Saunders mot Storbritannia,uttrykker EMD vernet klart med at:
   ”The Court recalls that, although not specifically mentioned in Article 6 of the Convention (art. 6), the right to silence and the right not to incriminate oneself are generally recognised international standards which lie at the heart of notion of a fair procedure under Article 6 (art. 6).

   *

   
---

---

   Marius Reikerås, 12.05. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152751863736875

   Det er jeg enig med Erna i.
   Men noe som er langt værre, er redselen og angsten som staten skaper, for de tusenvis av familier som lever i konstant frykt for at staten kommer og tar barna deres. Eller hjemmene deres.

   «Denne usikkerheten, redselen for å miste jobben sin, er vanskelig for folk å leve med»
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Denne-usikkerheten_-redselen-for-a-miste-jobben-sin_-er-vanskelig-for-folk-a-leve-med-8015540.html
   Statsministeren er bekymret over at flere kan miste jobben, og lover 1000 ekstra tiltaksplasser i revidert nasjonalbudsjett.
   WWW.AFTENPOSTEN.NO

   *

   Alf Reuss Kollsete:
   Helt enig, bra og vel med frykten for å misse jobben, men hva med frykten for å misse barna til et OVERGREPSREGIME, der kan Erna gjøre to grep samtidig: FÅ SLUTT PÅ MENNESKERETTSBRUDDENE og SPARE MILLIARDBELØP på DEN STATLIGE BARNEMISHANDLINGEN/BARNEHANDELEN!!!

   Vedic Seiersson:
   Og hjemmene deres og jobben deres , og i tilegg ikke betaler noe av det du som skattebetaler har betalt på hele ditt liv , og sender store regninger med purringer og innkasso , selv om staten ikke holder sine forpliktelser .

   Sedef Mustafaoglu:
   Viktige ting mâ me ta opp vet du, dette viser jo koss materialistisk dem alle er!! ─░ngen som er bekymret for menneskerettsbruddene!!

   Hans Jørgen Strøm:
   åhh som hun bryr seg, rørende å se på

   Anne-Lise Solli:
   staten skaper mye uro og usikkerhet i hjemmene...

   Ingunn Kristiansen:
   Ka og d på ALLE fronter!

   Ingunn Kristiansen:
   Ja'

   Arnold Elmar Antoni Bullgård:
   Jeg tror hun må passe jobben sin selv - hvis ikke hun får skikk på sine undersåtter - spesielt Høie.

   Eliyahna Yisrael:
   The Uk is fast following Norway ...

   http://www.theguardian.com/politics/2015/may/10/conservatives-to-push-forward-on-manifesto-and-scrap-human-rights-act
   Conservatives to push forward on manifesto and scrap Human Rights Act
   PM to capitalise on majority with raft of legislation in...
   THEGUARDIAN.COM|BY NICHOLAS WATT

   Rune L. Hansen:
   "The scrapping of the act is part of the prime minister’s plans for the first 100 days, when the Queen’s speech is delivered on 27 May.

   The Human Rights Act reinforces the European Convention on Human Rights, which was signed in 1950 to prevent the horrors of the Second World War ever happening again. It prevents torture and slavery, ensures the right to a fair trial and enshrines free speech in British law."

https://www.change.org/p/david-cameron-mp-we-call-on-the-government-and-the-prime-minister-to-provide-a-national-referendum-on-the-planned-abolition-of-the-human-rights-act

   Cristina Indio Do Brasil:
   Jeg er enig også

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. mai 2015, Vinberget: 

   Omkring 7 pluss-grader Celsius og regn og yr her ute i natt. Disig, vått og yr først på dagen, men mindre overskyet med 9 pluss-grader, noe sol og uten nedbør omkring 10 og 11-tiden. Derefter overskyet med 11 pluss-grader frem mot klokken 14. Spredt skyet på lys blå himmel videre utover eftermiddagen, med 19 pluss-grader i solveggen klokken 17. Mye søtmispler og kirsebær blomstrer overdådig i disse dager. Forskjellige plomme-sorter og annet har allerede blomstret i flere uker nu. Tildels overskyet og 10 pluss-grader klokken 19.30. Spredt skyet og til 7 mot klokken 22. Nokså mørkt med 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 12.05. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152751863736875

   Cristina Indio Do Brasil:
   Jeg er enig også

   John Terje Henriksen:
   Nemlig - nærmest tortur dette......

   Monica Hassan Fridtjofsen:
   Har dere tenkt på hvordan noen av oss må leve i norge. ?
   14 år i det jeg akter å kalle forfølgelse. Så må man være 1 skritt foran på alt. Planlegge hvert sekund. Kamra som overvåker trafikken til huset en nødplan. En flykt plan. Et beredskapsteam bak seg døgnet rundt. Hver time som barna er på skole er et levende mareritt hver dag. Bilen må alltid ha fulltank. Være alltod sjekket . Ikke våge å ta med alle barna ut samtidlig. Sørge for at man har noen som kan bevitne hvert sekund.
   Og hvorfor.... for man er en risikogruppe som de kaller det .
   Alenemor flere barn flere fedre og trygdet..
   Tiltross for 14 år med gjentatte besøk alltid henleggelse. Utfyllende raport om hvor god omsorgperson man er.. Så lever man i frykt .. tørr ikke slappe av tørr ikke Være seg selv lengre.. eller er jo det men tørr ikke slappe av.
   Hvem ødelegger hvem?? Jeg tørr å påstå man blir ødelagt av de offentlige i deres maktbruk sammen og i seg selv.
   Jeg vet de vet alle vet. Jeg er mer enn bra nok omsorgperson på alle måter.. men 14 år Så og si hvert 2 år om ikke kortere kommer tantene med ny sak ny 4unde de missbruk er sin tid på.. Hvem lider...

   Steinar Hansen:
   Finns det noe som er mere TRAUMATISERENDE enn å miste sitt barn(barna).Synes Erna løper barnevernsindustriens ærend.

   Eliyahna Yisrael:
   derfor sier jeg a det kommer til å blir et krig her sivil borger krig snart … jeg ser det .. folk vil snart blir lei nok til å reiser opp imot dette ondskap …

   Reidun Bakken:
   Ja, jeg tenkte akkurat det samme som deg Marius. Hva med alle de som kanskje sliter litt, men er gode foreldre. De går vel i konstant frykt for at bv skal troppe opp og ta fra dem det mest dyrebare de har.

   Abu Haider Sharifi:
   barnevarn å frykte og død, er vi alle redde for at vi snakker om fordi han er en ukjent verden for å Atarafh frastøtende usmakelig når det kommer til ... alle folk redd for det er en fin måte å skremme alle menneskene .... hemmelige politi
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=845538018858754&set=p.845538018858754&type=1
   Abu Haider Sharifi's photo.

   Tom Skeie Magnussen:
   Tiltak som skal være med på å løse problemet: "1000 ekstra tiltaksplasser"? Er det en spøk??

   Reidun Bakken:
   Det finnes jo mange barn som trenger et barnevern, men det er også mange gode foreldre som opplever at deres liv blir snudd opp ned når bv tar barna uten en gang å ha foretatt et besøk og sett hvordan barnet har det hjemme. Den VISSHETEN om at barnet ikke har det godt hjemme hos sine foreldre burde være et absolutt must før de går inn og tar barnet, men dessverre er det ike slik det foregår i dagens bv.

   Reidun Bakken:
   " Hele kjernen ved barnevernet sitt arbeid er at meldingene blir så grundig behandlet at barnevernet er helt sikre på om barna trenger hjelp eller ikke, sier utdanningsdirektør Eivind Bratsberg hos Fylkesmannen i Troms" Hvor mange barnevernskontorer tar dette på alvor ?

   Rune L. Hansen:
   Og hvor mange tar Grunnlovens og Straffelovens og Menneskerettslovens forbud mot offentlige hus-inkvisisjoner og forbud mot offentlig innblanding i menneskers privat- og familie-liv på alvor?
   Det gjør ikke den politiske mafia-virksomheten, til tross for at hva den gjør entydig og utvetydig er ulovlig og straffbart.

   Rune L. Hansen:
   Og hva med lovens utvetydige forbud mot bortførelse av barn fra sin far eller mor? Og lovens likså utvetydige forbud mot tortur, terror, falsk familiestand, osv.?

   Apropo tortur: Virksomheten de driver med er ikke bare på det nærmeste tortur. Den er entydig og utvetydig tortur og ulovlig og straffbar i henhold til alt og ethvert av lovlig lov og rett.

   Arianne Høvik Christiansen:
   Idag svarer John Rasmussen i Kongsberg barnever meg at Fylkesnemda ikke forholder seg til privat part. Derfor svarer de ikke foreldrene eller forholder seg til foreldrene. De forholder seg bare til BAR- members (mine ord) altså de som har juridisk medlemskap som advokater. De er altså ikke private mennesker, men representerer firmaer. Så: hvorfor sender da kommunen inn saker om levende mennesker til Fylkesnemda, når de alikevel ikke forholder seg til private levende mennesker? venter spendt på om han klarer/vil svare på det spørsmålet også.

   Arianne Høvik Christiansen:
   Jeg spurte også om barnevernet egentlig er en BEGRAVESLESAGNT, siden de kun forholder seg til døde juridiske enheter.

   Rune L. Hansen:
   Uansett hvilkne politiske og offentlige ordninger eller handlinger en har eller som finnes:
   Det viktige og viktigste for enhver politisk eller offentlig handling eller unnlatelse er at den ikke er ulovlig og straffbar overfor et eller flere mennesker. Inklusivt ikke forbryter seg mot en eller flere menneske-rettigheter overfor et eller flere mennesker.

   Rune L. Hansen:
   Dermed er også det lett å forstå at alt av offentlige ordninger og handlinger som ikke er perfekte må ha midlertidige enkle og menneske-vennlige nødløsninger på plass for effektivt å reparere feil og mangler før de eventuelt politi-anmeldes og kompetent straffe-forfølges.

   Haroon Rashid Mir:
   Hei, bod her hele mitt liv, nesten 40 år. Bvk har Kidnapet barne barn fra sykehus etter fødsel og daughter min ligger i sykehus etter operasjon. Bvk lyger og provoser
   Hele min familien siden 2 år har gått de fremdeles ikke tilbake ført barn.

   Rune L. Hansen:
   Dagens norske politiske offentlige mafia respekterer i praksis hverken vår rett til familie-liv eller noen som helst andre menneske-rettigheter. Dette er et faktum som rammer og ødelegger alle og enhver i sivil-befolkningen fortere enn de aner.

   Todays Norwegian political public mafia respect in practice neither our right to family life or any other human rights. This is a fact that affects and destroys all and everyone in the civilian population faster than they realize.

   Cecilia Ohvall:
   de bör tänka om totalt , oskyldiga menniskor , gör de sjuka ,oskyldiga barn behandlas som kolli , för de ska utöva sitt skit, justitemord, hota kränka , ljuga ,manupulera,köper alltför att ölägga familjer , skam för norge , svika sina invånare invadrare,m,m f,f, bara

   Rune L. Hansen:
   Sitat, Erna Solberg, i artikkelen:
   "«Denne usikkerheten, redselen for å miste jobben sin, er vanskelig for folk å leve med»
   Statsministeren er bekymret over at flere kan miste jobben, og lover 1000 ekstra tiltaksplasser i revidert nasjonalbudsjett."

   Erna Solberg i en tidligere avis-artikkel:
   "- Vi vil innføre arbeidsplikt. Det betyr at det ikke er akseptabelt å si nei til jobber fordi de mener jobben ikke passer dem. Vi mener også at kravet om å flytte dit en jobb befinner seg må praktiseres strengere. De som sier nei må ta konsekvensene, sier hun til avisen. (...)
   I BT forslår Solberg en dagpengesats godt under det vernepliktige får, for de som takker nei til jobbene de blir tilbudt.
   70 kroner dagen får man nøye seg med da, mener Solberg.
   - Er du ungdom og det ikke er noe i veien med deg annet enn at du har det vanskelig i arbeidsmarkedet fordi du har kommet litt skeivt ut, bør man enten takke ja til jobb eller klare seg på en nødsats på 70 kroner, sier hun.
   - Kan man leve for 70 kroner dagen?
   - Nei, de færreste kan det. Men du må også spørre om vi som samfunn kan leve med at ungdom tar et friår på sosialkontorets regning."

   Nokså stor kontrast til Menneskerettsloven?
   Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR) Art 11 p1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett, og erkjenner i den anledning den vesentlige betydning av internasjonalt samarbeid grunnet på frivillighet."

   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/hoeyre/solberg-lev-for-70-kroner-dagen-eller-jobb/a/10049864/
   Solberg: - Lev for 70 kroner dagen eller jobb!
   (VG Nett) Erna Solberg vil innføre arbeidsplikt og en...
   VG.NO

   Cecilia Ohvall:
   det går inte , i sverige för de norm på 175 kr / dag det er mer enn norge ger , skönt de beynner se över regelverk i sverige nu ,

   Rune L. Hansen:
   Mere fra Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR) ;
   Art 6 p1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten til arbeid, som omfatter mulighet for enhver til å tjene sitt levebrød ved arbeid som han fritt har valgt eller godtatt; og skal treffe de nødvendige tiltak for å trygge denne rettighet."

   Art 3:
   "Konvensjonspartene forplikter seg til å sikre menn og kvinner lik rett til å nyte alle de økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon."

   Art 9:
   "Konvensjonstatene anerkjenner retten for enhver til sosial trygghet innbefattet sosialtrygd."

   Art 5 p1:
   "Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."

   Lena Haukland:
   Ja det er en forferdelig situasjon med usikkerheten som henger over en hver dag

   Rune L. Hansen:
   En usikkerhet og utrygghet de tilsikter og fremmer for alle andre enn seg selv og sine nærmeste. Pluss stress, klager, søknader, køer, tids-drap, bevegelses-hindringer, bomstasjoner, videre-henvisninger, dokument-krav, osv. i labyrinter, trakasserings-stier og blindveier. Lett og for trivsel og trygghet vil de ikke gjøre det. Det er tydelig viktigere for de å administrere, kontrollere og dirigere og undertrykke menneskers privat- og familie-liv og selvstendige iniativ og integritet - og med en gigantisk offentlig forvaltning for det og sine fagforeningers gjøremål og handlinger.

   Cecilia Ohvall:
   ska domslut vara ut i 3månad för man ska får svar på det angånge bv , jag tycker det var psykispå frästande , att vente så länge

   Rune L. Hansen:
   Du venter nokså sikkert ikke på noe bra. De leverer knapt noe som helst bra eller rett og riktig.

   
---
---

   Abu Haider Sharifi, 13.05. 2015 via Nytt fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1587192588221944/

   Åtte timer i offentlig Er det nok barn lærer fedrelandet, kultur og språk religions ?????? Han stor urettferdighet

   10171181_845592675519955_5383705737077607839_n.jpg


   11045489_845531375526085_8956765430412188836_n.jpg

   11253232_844135078999048_5177287076183168106_n.jpg


   Abu Haider Sharifi:
   Åtte timer i offentlig Er det nok barn lærer fedrelandet, kultur og språk religions ?????? Han stor urettferdighet

   *

   Jane Kile:
   Det holder at barneverntjenesten forklarer at det er utfordringer med å oppfylle konvensjonens artikkel 20. Dette viser at det ikke er god nok rettsikkerhet her i landet.

   Abu Haider Sharifi:
   Mine barn mistet sin religion og arabisk språk og arabisk kultur .... Selv om loven gir for det

   Abu Haider Sharifi:
   State ser ikke for oss og forlatt oss på nåde av barnevarn .... spille oss hvordan de ønsker

   Abu Haider Sharifi:
   Jeg deltok et intervju for mine barn i Drammen fremmøtet etter tre måneder i City Games protestert mot stedet han tok barna og forlot meg og avlyste intervjuet


   Abu Haider Sharifi:
   Når vi ble klaget av dyr, men slakteren


   Abu Haider Sharifi:
   barnevarn tøffere og mørkere enn tyrannen Saddam Hussein

   Abu Haider Sharifi:
   Jeg er en poet, og jeg har mer enn skrifter av Henrik Ibsen skrev et dikt 150 for tapet av mine barn og vil vise det på nettet ... og jeg har dikt på YouTube https://www.youtube.com/watch?v=q1PFJg7rbIw


   Rune L. Hansen:
   Det er meget lett å se at dommen er så grovt ulovlig og straffbar som noe ulovlig og straffbart kan bli!
   Barna og dere foreldre er enda et offer for et norsk pågående folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og politisk offentlig organisert groveste slags forbrytelser.

   Jane Kile:
   8. Identitet
   Staten skal respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder nasjonalitet, navn og familieforhold. Dersom et barn ulovlig blir fratatt slik identitet skal staten hurtig bistå med gjenopprettelse.

   9. Holde familien sammen
   Barnet skal ikke atskilles fra sine foreldre mot sin vilje, unntatt når dette er nødvendig av hensyn til barnets beste.

   Barnekonvensjonen i kortversjon
   http://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barns-rettigheter/barnekonvensjonen-i-kortversjon
   Her kan du lese Redd Barnas uoffisielle, mer forståelige kortversjon av Barnekonvensjonen. Les...
   REDDBARNA.NO|BY INGRID K. LUND

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke bare vår identitet representanter for våre myndigheter skal respektere og ivareta, men også Straffelovens og Menneskeretttslovens forbud mot tortur, inkvisisjoner, terror, falsk dokumentasjon og alle de andre menneske-rettighetene. I praksis respekterer de ingen av de. Mildt sagt. De forbryter seg aktivt og ivrig mot enhver av de.

   Rune L. Hansen:
   Denne dommen er fullstendig makaber i sin grov-kriminelle forakt for menneske-rettighetene, lov og rett, mennesker og sivil-befolkningen. Men den er utrolig nok bare en av mange tusener andre likså grov-kriminelle i dagens Norge!

   Kjell Gjerde:
   Be din ambassade om hjelp

   Abu Haider Sharifi:
   Dessverre er det ikke svarte til å hjelpe meg

   Rune L. Hansen:
   Hva med andre arabiske myndigheter og instanser? Og arabiske masse-medier, tv, aviser, otganisasjoner, etc.?

   Abu Haider Sharifi:
   Arabiske institusjoner i Europa fungerer ikke ... fordi det fungerer for å tilfredsstille de regjeringer i Europa som venter på å få noe fra skatt

   Rune L. Hansen:
   Noen arabiske instanser og mennesker bør kunne hjelpe!!! De kan ikke sitte rolig og vite at slikt noe skjer!!!

   Jane Kile:
   Disse barna bør vurderes plassert hos slektninger hjemlandet slik som i india-saken.
   Når det gjelder flyktninger og innvandrere i Norge, så har man i tillegg til retten til familieliv også en styrke i å hevde at barna må ha tilknytning til morsmål, kultur og religion.

   http://www.nrk.no/rogaland/india-saken-lost-1.8092009
   India-saken løst
   Onkelen overtar foreldreansvaret for de to indiske barna i barnevernstvisten mellom Norge og India. De reiser...
   NRK.NO|BY NRK

   Rune L. Hansen:
   En retter ikke opp en urett ved å begå en ny urett, Jane Kile.

   Rune L. Hansen:
   Convention on the Rights of the Child (CRC),

   Art 17:
   "1. No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, or correspondence, nor to unlawful attacks on his or her honour and reputation.
   2. The child has the right to the protection of the law against such interference or attacks."

   Art 29 p1c:
   "States Parties agree that the education of the child shall be directed to:
   The development of respect for the child's parents, his or her own cultural identity, language and values, for the national values of the country in which the child is living, the country from which he or she may originate, and for civilizations different from his or her own."

   Art 7 p 1:
   "The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents."

   Art 35:
   "States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the abduction of, the sale of or traffic in children for any purpose or in any form."

   Art 8:
   "1. States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.

   2. Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her identity, States Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a view to speedily re-establishing his or her identity."

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.05. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152752996536875

   En av mine store helter, er Nelson Mandela. Ett av hans mange sitater, lyder slik:

   A freedom fighter learns the hard way that it is the oppressor who defines the nature of the struggle, and the oppressed is often left no recourse but to use methods that mirror those of the oppressor. At a point, one can only fight fire with fire”
   ÔÇĽ Nelson Mandela, Long Walk to Freedom

   Vi er mange som opplever at vi er kommet til et punkt i Norge, hvor vi ikke lengre kan sitte stille å se på de mange menneskerettskrenkelser som blir gjort overfor befolkningen.
   Det nytter ikke med holdninger som at;" er det så farlig da". De fleste har det jo godt i Norge.
   Liten tvil om at i Norge, har likegyldigheten vært det offentliges beste venn, og enkeltindividets verste fiende.

   Jeg håper det er i ferd med å snu. Ikke minst som følge av den betydelige eksponeringen Norge nå får mot seg fra andre land.
   Det er aldri feil å kjempe for menneskeretter.
   Det som er feil er at vi som nasjonens innbyggere, har latt oss forlede av det offentlige til å tro at vi har menneskeretter som vi ikke har.

   *

   Hilde Salvesen:
   https://www.facebook.com/CollectiveEvolutionPage/photos/a.10151198752138908.475684.131929868907/10152777321548908/?type=1&theater
   Collective Evolution's photo.

   Robert Steffensen:
   Dette er veldig bra skrevet og treffer sannheten om det norske samfunn. Det er godt å vite at vi har fått en ny Mandela, og det i selveste Norge.

   Leif Helland:
   Men når vi endelig har fått nok og da tar tilbake, så er de merkelig nok vi som er synderen da også. Go figure.

   Yavuz Karaboga:
   En betydelig innsats av deg Marius som gjør at "rampelyset" er på Norge

   Arianne Høvik Christiansen:
   https://www.youtube.com/watch?v=MpMgzWBpu2o
   Eddy Grant - Gimme Hope Jo'anna (with Lyrics) HD
   YOUTUBE.COM

   Arianne Høvik Christiansen:
   virker som om staten er totalforvirret omkring hva som er privat og hva som er offentlig. samtidig som de ikke klarer å definere om de selv er private eller offentlige. Samtidig som de bruker ord som privatperson, uten å egentlig forstå eller ville søke opp hva som definerer privat person og juridisk person.

   Rune L. Hansen:
   Nelson Mandela hadde og har sine grove feil og mangler, som alle andre helter, i større eller mindre grad. Liten flue kan velte store lass. Som også både små fruer og herrer og helter kan velte store lass - eller laster. Vi trenger uansett mange helter!

   Werona Waade:
   Det motsatte av kjærlighet er ikke hat. Det motsatte av kjærlighet er likegyldighet.

   Doris Karlsen:
   <3 :  ) 

   Rune L. Hansen:
   Men det er dessverre mange som pr. idag misliker menneske-rettighetene. I forskjellig grad sterkt og aktivt.

   Robert Steffensen:
   På grunn av for lite kunnskaper -- menneskerettighetene er folkets gull, eiendom og til beskyttelse for sine liv og helse. Dette vil koste mye penger i det fremtidige samfunn og kravene er allerede i gang. Derfor så stor motstand. Det hele er nytt og koster og stortinget er ikke vant med å takle slike, nye saker. Men, det kommer seg med tid og råd, ikke minst med press.

   Rune L. Hansen:
   Nei, først og fremt på grunn av ønsket om å ha eller opprettholde og videreføre makt, karriære og penger. Men samtidig som de later som at det er lovlig og later som at de ikke vet og som at det ingenting er å vite så sprer de også mere av det samme, pluss forvirring og uvitenhet og autoritetstro og naivitet og bagatellisering og løgner og falskhet og dobbel-moral og propaganda og terror og tortur og allslags egoisme og perversiteter.

   Å stoppe denne groteske virksomheten vil ikke koste mye penger og ressurser, bortsett fra hva erstatningene og gjenopprettelsene, etc. vil medføre, men tvert om gi enormt store innsparinger! Og det trenger heller ikke ta lang tid. Tvert om! Det er viljen det først og fremst kommer an på. Viljen til konsekvent å respektere og ivareta enhver og alle menneske-rettighetene, uten fraksjoner, for enhver og alle innenfor landets juridiksjon! Det er bare det som er nødvendig.

   Marit Hagen:
   Så sant

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, torsdag 14. mai 2015, Vinberget: 

   Vått og omkring 3 og 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Litt skyet spredt på lys blå himmel utover formiddagen, med opp til 10 pluss-grader klokken 12 og 12 klokken 14. Lite skyer videre utover eftermiddagen. 5 pluss-grader klokken 22. Dunkelt, halv-mørkt og i overkant av 3 pluss-grader klokken 23. Mørkere og omtrent det samme mot midnatt. Jeg rakk å skrive noen ord og innom Facebook en snartur sent på kvelden.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.05. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204759267316288

   En offentlig instans som skal hjelpe barn ble gitt navnet Barnevernet.

   Det viste seg stadig mere og mere at instansen ble livs-farlig for barn, mennesker, samfunnet og verden. Og at dens ideologi ble politisk utformet av misforståelser, dumhet, egoisme og maktbegjær. Og at den ikke ble til glede eller nytte hverken for barn eller familier.
Barnekonvensjonen og lov og rett ble ivrig tolket til motsatt lov og rett. Samtidig som den smittsomt ble til glede og nytte for kidnapping og tortur av barn og foreldre. Men katastrofen ble selvfølgelig forsøkt skjult, fortiet og bagatellisert, jo verre dess mere.

   Ordet barnevern ble i det lengste nyttig for å dekke over katastrofen.
Det samme med ordet familie-domstol (fylkesnemnd, etc.). Rettsbehandlingen ble selvfølgelig en likså grov-kriminell og anti-juridisk katastrofe.
   
Toppen på grov-kriminell politisk og offentlig falskhet og frekkhet.

   Ordet barnevern ble, og er, for alltid ødelagt til offentlig bruk.
   Det samme med ordet familie-domstol. 
   Politiske og offentlige forsøk på å dirigere menneskers privat- og familie-liv ble til grov-kriminelle inkvisisjoner, terror, tortur og utplyndringer verden knapt noensinne har sett maken til!