----- Denne side: db201506.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30.  ---- 
----- 
---  Juni 2015 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, mandag 01. juni 2015, Vinberget:

   Omkring 6 pluss-grader Celsius og regn her ute i natt. Regn og disig og noe vind frem mot 10-tiden, derefter vått og overskyet med 7 pluss-grader frem mot klokken 11.30 og 10 klokken 13. Endel regn og yr utover eftermiddagen, men noe sol-gløtt også. Yr, et vind-drag og 7 pluss-grader klokken 20.30, derefter spredt skyet. I overkant av 5 pluss-grader klokken 23. Dunkelt, halv-mørkt og 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 31.05. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204896003134598

   Fraksjoneringen av kampen mot "barnevernets" terror og sadisme

   Flest mulig sammen for enhvers menneske-rett til sitt familie-liv og enhvers alle menneske-rettigheter vil vi stå sterkere - både nasjonalt og inter-nasjonalt.

   Noen vil ha mammaers rett til sitt familie-liv. Andre vil ha pappaers rett til sitt familie-liv. Andre igjen vil ha asyl-søkeres rett til sitt familie-liv. Mens andre vil ha flinkere advokater. Og andre et bedre "barnevern". Og å ha fjernet ulovlige lover, vedtak og dommer. Og andre vil at "barna skal bli hørt". Og at besteforeldre skal få være besteforeldre. Osv., osv.

   Fraksjoneringen av kampen mot "barnevernets" terror og sadisme splitter og skaper konkurranse, krig, uenighet, falskhet og egoisme. Det er ikke veien å gå!

   Flest mulig sammen for enhvers menneske-rett til sitt familie-liv og enhvers alle menneske-rettigheter vil vi stå sterkere - både nasjonalt og inter-nasjonalt.

   *

   
---

---

   Rune L. Hansen, 01.06. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204905706697181

   Ordet "sikre" betyr vel egentlig det motsatte??? Eller ingenting???

   Fra Barnekonvensjonen Art 18:
   "1. Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling."

   *

   Rune L. Hansen:
   Kjetil Thue, sier det slik:
   "Loven er en ting. Praksis, derimot, er villet politikk. Domstolene instrueres mot barnas beste."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.06. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204905636055415

   "Politikerne og særlig de blåblå, synes nå å gå lenger i totalovervåking og kontroll av private hjem enn det som er bestemt for internasjonale flyplasser. Der er det jo som kjent bare terroristene som tas. (...)

   Forslaget vil åpenbart kunne innebære et brudd på Grunnloven § 102 om privatlivets fred. Det er ikke nødvendig at "bedrevitere" med et par år høyskole går inn i 1 million "hjem", for å finne 10 personer som politikerne feilaktig påstår ellers ikke dukker frem.

   De kjente og tragiske overgreps-/mishandlingssakene som politikerne henger seg opp i og hvor barnevernet ikke har grepet tak, skyldes nemlig ikke manglende kunnskap hos barnevernet om barnets situasjon. Slik kunnskap hadde barnevernet beviselig i alle disse sakene, gjennom utallige meldinger som beklageligvis ble henlagt eller glemt. (...)

   Stortingsflertallet mener at staten bør ha like god kontroll på den enkelte familie som det dronning Fjellrose har i Blå(blå)fjell.
Det spiller dessuten ingen rolle hvem som er hvem; det skal bare opprettes en mappe på hver og en. Da skal visstnok alt bli løst på en gang.

   – Det krever et bredt engasjement i en rekke etater ute i kommunene og blant folk flest, for å avdekke og forhindre slike overgrep. Den som ser og hører at barn utsettes for vold må reagere, det er alles ansvar.
   Dette sa høyres Margrunn Ebbesen til Aftenposten i går. Det høres nesten ut som at tredje verdenskrig allerede er godt i gang.
Frp`s justispolitiske talsmann, Ulf Leirstein, som både før, under og etter valget synes å ha sanket stemmer for FRP under lovnad om å gjøre det stikk motsatte - nemlig å redusere barnevernets "terroriseringsevne" - støtter i følge Aftenposten også forslaget."

   Terrorist - eller bare terrorisert? - ADVOKATFIRMAET SYLTE
   http://www.advokatsylte.no/rett-og-urett/terrorist-eller-bare-terrorisert
   Barnevernsmappe for samtlige hjem!
   ADVOKATSYLTE.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen (Menneskerettsloven V7&8) Art 16:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
   2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Rune L. Hansen:
   Grunnloven § 102:
   "Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet sitt, for heimen sin og kommunikasjonen sin. Det må ikkje utførast husransakingar, så nær som i kriminelle tilfelle.
   Dei statlege styresmaktene skal sikre eit vern om den personlege integriteten."

   Rune L. Hansen:
   Straffeloven:
   "§ 125. En offentlig Tjenestemand, der forleder eller tilskynder nogen ham i offentlig Tjeneste underordnet eller hans Opsyn undergiven Tjenestemand til at forbryde sig i denne Tjeneste, eller som bistaar ham dermed eller vidende lader ham gjøre det eller som misbruger sin offentlige Stilling til at tilskynde en anden offentlig Tjenestemand til Forbrydelse i Tjenesten eller til at bistaa ham dermed, straffes efter de samme Straffebud som denne. / Straffen kommer til Anvendelse uden Hensyn til, om den anden Tjenestemand paa Grund af god Tro eller af andre Grunde ikke er strafskyldig."

   Rune L. Hansen:
   Osv.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.06. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204905686856685

   At visse mange i eller under offentlig regi tjener sine interesser eller sin karriære med aksept for terror, inkvisisjon, kidnapping, tortur eller utplyndring overfor medmenneske eller sivil-befolkning som innsats, er ikke et nytt fenomen.

   For å skjule dette bruker de falske påstander, falsk dokumentasjon, falske dommere, propaganda og ulovlige lover, dommer og avgjørelser. Dette er heller ikke noe nytt. Det er slik de smitter og indoktrinerer sine omgivelser.

   At de blir parti-politikere, kommunalt eller nasjonalt, sikrer deres makt, autoritet og karriære.
   
   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 30.05. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204895754128373

   At "barnevernets" form for barnevern er tusener ganger verre enn hva de beskylder foreldrene for er ingen hemmelighet, - likevel er det noen og visse som forsvarer og aksepterer et slikt barnevern!

   Det er vel mildt sagt mere enn tanke-vekkende???

   Ikke nok med det, - samtidig utøver det såkalte barnevernet i samtlige av sine kidnappinger av barn og foreldre et mylder av Straffelovens og Menneskerettslovens grove og groveste forbrytelser overfor barnet!

   Det er vel mildt sagt mere enn tanke-vekkende???

   Ekte barnevern er noe fullstendig annet enn det politiske offentlige!

   *

   Søren Helming Rasmussen:
   kr  vs  <3

   Rune L. Hansen:
   Barnevern er ikke å begå flest mulig forbrytelser overfor barnet! Tvert om!

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.06. 2015 shared his photo:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152801024081875

   Jeg fikk høre at rosehavet utenfor Stortinget, var fjernet søndag kveld. Da tenker jeg at det var fjernet, slik at stortingsrepresentantene skulle få slippe å se det da de ankom jobb mandag morgen.

   I så fall er det en fallitterklæring.
   Hver eneste rose representerer en uopprettelige skjebne, den dypeste sorg og savn.
   Det er dette politikerne skulle ha sett. Slik at de tar innover seg hva slags brutalitet som skapes av det offentlige i Norge.

   Men selv om rosehavet ble gjemt bort, så kan ikke overgrepene lengre gjemmes for resten av verden.
   De vet hva som foregår.

   11393127_10152799239326875_544291343852099636_n.jpg

   Marius Reikerås's photo.

   *

   Berit Irene Ørsjødal:
   Så Sjofelt!!! Men de "stakkars" politikerne må vel få slippe å se sannheten. De er da ikke interessert i hva som skjer så lenge det ikke rammer dem selv. Finnes det noen norske politikere som bryr seg om urettferdighet i eget land? Det gir nok mer prestisje å kritisere andre land..

   Per Steinar Sørå:
   Ikke bare vet de, de visste og hva som har skjedd da freden kom i 45 og fremover i tid. De mener å ikke vite, men sannheten skal frem, derfor fikk du en minnepinne som forteller hva som foregikk og foregår. Jeg er redd for at krigen som skulle ha sluttet i 54 fortsatte oppgjennom årene.

   Jeanette McCloy Groseth:
   Det er jo egentlig bare sykt!

   Rune Fardal:
   Forsvant i løpet av natten etter 24.00 en gang.

   Monicha Nyhuus Aas:
   hvorfor var det aksept for rosehavet etter 22 juli... når vi leser vg, og ser at i fjor tok de over 12000 barn, og dette året tegner til å ta enda flere, så undres jeg, hvorfor statsråden i sine taler, forsvarer denne forvaltningen , med at bare 10 % av de sakene bv involverer seg i , ender med overtakelse.... dette høres jo veldig pent ut.... men vi vet jo, via forskning, at 80 % av disse 10 % , ender dårlig..... jeg undres , hvorfor vi ikke har fått noen reel statestikk, her i landet, på faktiske tall, også over dødstall som følge av.... siden 2001... hva skjuler de??

   Susanne Johansen:
   Helt vanvittig...håper verden fikk ta del av dette...fjerning av blomstene---

   Monica Tangstad:
   Noe så frekt!

   Sølvi Opsahl:
   Respektløst.

   Asbjørg Nødtvedt:
   Hvem fjernet blomstene, kommunen ?

   Connie Skjolden:
   Noe så trist : (  Synd de ikke fikk se alle blomstene <3 Men jeg er glad noen av mine venner og bekjente var der og både så og fikk oppleve blomstene <3

   Oddrun-Anita Sandnes:
   Ikke sikkert politikkerne hadde klart å sjå alle de rosene som er for hvert barn bvtj å staten har tatt!!!! De hadde jo muligens fått sjokk!!

   Anne Sunde:
   Dette sier vel det meste

   Connie Skjolden:
   Og i nyhetene er det vist viktigere at enn Ferrari fikk et tre over seg i Østfold, enn rosedemonstrasjon... Skremmende...

   Idris Babur:
   Urett blir ikke rett med tvang og taushet
   Sår blir ikke borte med rosene fjernet

   Per Steinar Sørå:
   Dette som skjedde på Utøya var at mange av disse kunne ha blitt AP politikere. Dette som skjedde nå at rosehavet ble fjernet er at dette ville ha satt en støkk i politikerne. Det forteller jo hva slags regime som trekker i trådene i Norge. Det er en stor skam for det såkalte demokratiet som skal råde i Norge.

   Britt Countryjinta Rendal:
   Media tørr ikke dekke dette desverre

   Monica Nes:
   ! ! !

   Monicha Nyhuus Aas:
   Når rundt omsorgsovertagelsene later til å ligge på rundt 20% av det årlige fødselstallet er dette en veldig klar indikasjon:
Den norske samfunnsmodellen er totalmislykket og sosialt konkurs!

   Camilla Johannessen:
   Hvis rett skulle vært rett, så skulle samtlige roser/blomster også blitt fjernet som evnt hadde blitt lagt ned på samne plass for å minnes den døde, om en stor politiker hadde blitt drept eller dødd. Slik at de pårørende og kollegaer skulle skånes fra å bli påminnet det tragiske. Det er like stor sorg for oss som mister barna våre og blir maktesløse som det er for noen å miste noen ved dødsfall. Forskjellen er at vi lever stadig med et bitte lite håp om at redfetdigheten en dag seirer og at barna får komme hjem igjen. Jeg høres sikkert hard og brutal ut. Men dette for å sette ting i perspektiv.

   Camilla Johannessen:
   De som tok vekk rosene (om det var noen fra stortinget) skulle ha fått kjøpt inn akkurat like mange roser og betalt fra egen lomme og blitt tvunget med makt og politi til å legge tilbake rosene! Da kunne de fått møte seg selv i døra.

   Oddvar Wallstad:
   Ikke regn med Politiet for di er av samme ulla, og er en del av disse overgrepene som disse tilsyn og værnan har som bevepnet asistenter.

   Hege Beate Lyngbakk:
   Er vel barnevernet som har gjort det av skam...

   Mona Hansen:
   ! !

   Anne-lise Hvidsten Jørgensen:
   bv eier ikke skam

   May Brith Harestad Hollos:
   Blomstene skulle vi ha tatt å lagt utenfor Slottet til Kongen & familen .. Å spurt om det var Norge i Rødt, hvitt & blått , eller om det er Norge i Rødt & sort i sorg !
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205824144034241&set=p.10205824144034241&type=1
   May Brith Harestad Hollos's photo.

   Sølvi Pallesen:
   Jeg blir så utrolig skuffet og såret. Av politikerene. Feighet er det.

   
---

   https://www.facebook.com/monicha.aas/posts/10204626562568778

   Ingolf Arnesson:
   Bort med alle politikere, legg ned STAT OG KOMMUNE.. Korrupte kjeltringer..

   Anne Sunde:
   Det er den norske stat som bestemmer hva du har lov å sørge over. At staten tar det kjæreste folk har, hører ikke inn under lovlig sorg.... Hurra for vårt varme velferdssamfunn

   
---

--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 02. juni 2015, Vinberget:

   Halv-mørkt, full måne lavt i sør og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Litt senere regn og 6 pluss-grader. Videre regn, vind og omkring 6 og 7 pluss-grader utover formiddagen og frem mot klokken 12. Omtrent det samme videre utover dagen, men en stund uten nedbør også. Tregt Internett her i dag, kanskje på grunn av alt det tunge regnet? Men jeg har diverse annet kontor-arbeide som må gjøres unna. Mye og tungt regn også utover kvelden, med disig grålig himmel og 7 pluss-grader henimot klokken 23. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.06. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204908255880909

   Retts-vesen eller feil-vesen?

   Retts-vesen? En offentlig forvaltning med dommere og påtale-myndigheter og instanser, etc. som godkjenner nærsagt alt av ulovlige lover, vedtak og avgjørelser fra politikere og andre offentlig ansatte. Godkjenner, hvitvasker og videre-fører selv de mest åpenbare, grove og entydige ulovligheter og forbrytelser i og under den offentlige forvaltningen.

   Med utrolig mange forstyrrede, forurettede, skadede og ødelagte liv som konsekvens. Pluss en offentlig forvaltning og sivil-befolkning som perverteres, utplyndres og ødelegges.

   Dette er hva som skjer i Norge i dag - og som viktigere enn noe annet må rettes opp. Både for å rette opp de forbrytelser i offentlig regi som allerede har skjedd og for å forhindre flere og nye.

   Dette er i og for Norge viktigere enn alt annet og haster mere enn alt annet!

   *

   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 03. juni 2015, Vinberget:

   Vått, omkring 6 og 7 pluss-grader Celsius og tildels noe regn og yr her ute i natt. Vått, grått og 8 klokken 09. Tildels regn og yr og oppmot 10 frem mot klokken 11.30 og med 8 frem mot klokken 13. Omtrent det samme videre utover eftermiddagen. Og 8 pluss-grader klokken 21.30. Internett-forbindelsen her hjemme er bedre i dag. Det er fortsatt her i lokaliteten uansett ikke mulig med annet enn trådløs forbindelse. Grått, dunkelt og det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Arild Holta, 03.06. 2015:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10153560200168296

   Vi mistet vårt første barn i krybbedød grunnet helsemyndighetenes anbefalinger som ikke var evidensbaserte. Det finnes adskillig mer dritt i det offentlige enn barnevernet som heller ikke er evidensbasert.
 
   Problemet med manglende evidens
   https://docs.google.com/document/d/1keePFvTxlW8h9LyBmRJVUjujj8DltMmSk3JxgOypQcQ/edit
   Når "fag" ikke er evidensbaserte får man mye underlig. Evidensbasert betyr jo noe ala "bevisbasert". Alternativet til dette er argumentbasert - såkalte påstandsregimer. Dette er mitt ankepunkt mot barnevernet.
   DOCS.GOOGLE.COM

   *

   Alf Magne Henriksen:
   Og fra NIBR side 26

   It seems in other words that Norway’s child welfare arrangements rest on a paradox. The child welfare authorities tend to use methods about which there is little, systematic research-based information, and which therefore have a high ‘uncertainty’ rating, or which we ‘believe in’ because ‘it’s what we’re used to’. The interventions have been in use for decades and we have neither managed to establish exactly how they work or replace them with something else (‘new interventions’). One explanation may be that they are often initiated to meet emergencies, for instance to make sure people have enough money or other necessities to get by. Whether the assistance provided actually changes anything, in a behavioural sense for example, has not been an issue. We might ask whether the time isn’t ripe to start studying traditional forms of intervention, to determine scientifically whether they actually do produce the intended outcomes.

   Alf Magne Henriksen:
   <3 !

   Rune L. Hansen:
   Det er jo ikke underlig at grov kriminalitet og umenneskelighet i offentlig regi - inkvisisjoner, terror, kidnapping, tortur, falsk dokumentasjon, falsk familistand, ulovlige lover, dommer og vedtak, etc. - ikke er hjelp til mennesker, men tvert om perverterer og ødelegger menneskene og samfunnet.
   Dette er selvinnlysende egentlig.

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.06. 2015 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152803985221875

   Professor advarer mot alvorlige følger for barn og foreldre
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Professor-advarer-mot-alvorlige-folger-for-barn-og-foreldre-8041750.html
   - Aksjoner fra politi og barnevern kan få negative konsekvenser for barn og familier, sier professor i psykologi, Svein Mossige ved Psykologisk institutt,...
   AFTENPOSTEN.NO

   *

   Alf Reuss Kollsete:
   Du trenger faktisk ikke være psykolog for for å forstå at slik aksjoner setter varige merker i den som blir rammet!

   Ken Joar Olsen:
   Har spurt masse av folk, om de ønsker å høre om akkurat dette. Men nei på samme måte, som vi spiser kjøtt. Er det jo de færreste som vil med inn, i et slakteri. Lukten, synet, lydene og stemningen... Men folk flest ELSKER kjøtt...

   Rune L. Hansen:
   I offentlig regi å frata et barn eller foreldre en eller flere av dets menneske-rettigheter, f.eks. retten til sitt familie-liv, er jo i seg selv en grov forbrytelse, som dessuten samtidig er et vitnesbyrd om terror og tortur, etc. i offentlig regi.
   Hva enn foreldre har gjort eller gjør galt overfor et barn.

   Rune L. Hansen:
   Dessuten er det komplett idioti å tro at offentlige menneskeretts-forbrytelser overfor barnet eller foreldre er bedre eller mindre skadelige enn private!

   Cecilia Ohvall:
   det er så sant som sakt , jag er inte forsker men jag har tagit det läst om psykiska liderser , i 1år , på grund av jeg lura på vad som sker med kroppen , det er alvarliga skader som uppstår, truama anses till att vara grunder i mord, bombningar, m,m om trauma upprepas gång på gång , , dempar traumatiserade , kan bli negativ effekt av stoff , som sjelvmord dösångerst ,missbrukav stoff , ,, famile , förälder ska ha hjelp men de får de inte nor de utsatta för trauma ,

   Jorunn Pedersen:
   Er sant alt sammen. Så blir du ikke kvitt traumer.

   Tore Gudbrandsen:
   trenger ikke å være professor for å forstå det

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.06. 2015 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152804002246875

   Statens politikk har vært feilslått og nedbrytende i hundre år
   http://www.aftenposten.no/meninger/Statens-politikk-har-vart-feilslatt-og-nedbrytende-i-hundre-ar-8037287.html
   Den har redusert livskvaliteten for mange og skapt en frykt for myndigheter som går i arv, mener leder av Tater-/romaniutvalget.
   AFTENPOSTEN.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Bortsetting av barn
   I løpet av to generasjoner fra 1900 ble omtrent 1500 barn, eller nesten en tredjedel av alle barn født i tater-/romanifamilier, tatt fra foreldrene av barnevernet. Barna ble plassert i barnehjem og fosterhjem eller i spesialskoler. Det var et uttalt mål å bryte all kontakt mellom foreldre og barn.

   Denne politikken hadde dramatiske konsekvenser for de enkeltpersoner og familier som ble rammet og for gruppen som helhet.

   Mange tidligere barnevernsbarn sliter fortsatt med konsekvensene av overgrep de har opplevd på barnehjem og i fosterfamilier, og med savn av biologisk familie og slekt.

   En rekke andre tatere/romanifolk vokste opp med en frykt for å «bli tatt» fra sine foreldre. Slik har politikken overfor gruppen rammet langt flere enn dem som ble direkte omfattet av den. (...)

   Det ble verre etter krigen
   Under andre verdenskrig planla NS-regimet å få til «en endelig løsning på taterplagen», med blant annet internering av norske tatere/romanifolk i egne leirer og systematisk sterilisering. Under planleggingen rådførte NS-myndighetene seg med Misjonen.

   Historiker og utvalgsmedlem Per Haave har avdekket en klar sammenheng mellom NS-planen og den politikken som ble ført før og etter krigen.

   Selv om NS-myndighetene la opp til en mer ytterliggående politikk enn den som hadde eksistert før krigen, innebar den ikke et reelt skifte, hverken i mål, midler eller begrunnelser. (...)

   Kunnskapsmangelen blant offentlig ansatte og folk ellers, er nettopp med på å opprettholde fordommene og diskrimineringen.

   I strid med menneskerettighetene
   Utvalget finner at flere lover og bestemmelser som ble brukt i politikken overfor taterne/romanifolket på 1900-tallet bidro til, eller ikke ga et tilstrekkelig vern mot, diskriminering og vilkårlighet slik disse prinsippene forstås i dag.

   Utvalget mener også at man allerede den gang burde ha forstått at flere sider ved politikken og tiltakene overfor taterne/romanifolket var i strid med de grunnleggende hensyn som menneskerettighetene hadde til hensikt å verne om, og som Norge hadde forpliktet seg til å respektere etter tilslutningen til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen i 1953. (...)

   Utvalget finner at hverken staten eller andre involverte har tatt et tilstrekkelig oppgjør med fortidens politikk overfor folkegruppen. Et klart og godt formidlet oppgjør med fortiden er nødvendig for å legge grunnlag for forsoning."

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.06. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152804285261875

   Les hva tidligere menneskerettsdommer, Gro Hillestad Thune skriver her.

   Kronikk: Det er noe grunnleggende galt med barnevernet
   http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-Det-er-noe-grunnleggende-galt-med-barnevernet--8041410.html
   Barnevernet har en umulig dobbeltrolle. Derfor bør en todeling alvorlig overveies.
   AFTENPOSTEN.NO

   *

   Bjørg Brennan:
   Alt repeterer seg selv, om man ser tilbake i tid.. En annen Bastøy opplegg, med samme prinsipp, og ikke umulig mer pedofili..

   Torunn Økland:
   Det er viktig at noen tar kampen for et bedre barnas beste.

   Rune L. Hansen:
   Kronikken er skrevet av norske Arbeiderparti-politiker og advokat Gro Hillestad Thune. Såkalt menneskerettsrådgiver, tidligere medlem av Den Europeiske Menneskerettighetskommisjonen (nedlagt i 1998) og siden Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) som ble opprettet i 1959, (Begge med sete i Strasbourg i Frankrike.)
   Det er mildt sagt tragisk når et menneske med en slik innflytelse og virksomhet bagatelliserer og fortier politisk og offentlig organisert grov kriminalitet. Men det er det hun gjør. At hun ikke er alene om det gjør det ikke bedre!

   Maren Ottem:
   Har dessverre ikke noe tillit eller tiltro til noe av dette systemet lenger. Det hjelper ikke oppgraderinger av enkelte punkter i barnevernloven. Det trenges en omfattende systemendring til av hele det korrupte makstsyke og råttne barnevernet i Norge !

   Espen De Lange:
   Det er jo noe like grunnleggende galt med politietaten her i landet, når kvinnelige ansatte blir møtt med sextrakassering, fra de som skal verne folk fra sånt. Det finnes mange brosteiner av gode intensjoner foran helvetes port, men det er måte på hvor nazistisk samfunnet vårt bør opptre i møte med befolkningen. Ser at frustrasjonsnivået nærmer seg borgerkrigsliknende tendenser. Vært smart av makthaverne å begynne å lytte, før vi river dem ut av kontora sine og klynger de opp i trærne i spikersuppa. Sånn figurativt sett...

   Rune L. Hansen:
   Isteden for å hjelpe barn og foreldre som trenger hjelp, dirigerer de heller en virksomhet og instanser som aktivt og systematisk bedriver terror, inkvisisjoner, kidnappinger, tortur, falsk dokumentasjon, etc. overfor barn, foreldre og sivil-befolkningen!

   Dette er mildt sagt det motsatte av innholdet i Barnekonvensjonen Art 18:
   "2. For å garantere og fremme de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon, skal partene yte egnet bistand til foreldre og verger når de utfører sine plikter som barneoppdragere, og de skal sørge for utvikling av institusjoner, ordninger og tjenester innen barneomsorg."

   Bjørg Brennan:
   Dem bruker sine lovverk (da dem ikke kan gjøre som Hitler gjorde?) til legalisering av alvorlig kriminalitet mot statborgerne og dems barn ?

   Rune L. Hansen:
   Dette, sitat, er direkte og indirekte lov-bestemt i alle menneskeretts-konvensjonene:
   "Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."

   Rune L. Hansen:
   Ulovlige handlinger, lover og dommer er og blir ulovlige handlinger, lover og dommer!

   Rune L. Hansen:
   Dessuten sier Barnekonvensjonen konkret følgende:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkårunder større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Bør også leses nøye!

   Cecilia Ohvall:
   urskyll her det kan stå för de brott de be går , inom tjenste sektorn , jag finner , ingen ro för jag ser min dotter komma hem , falska påstånde m,m olagahot ,mordförsk, från ansatta på bv ,det er inte riktigt att de ska förstöra folk , så de får ha dåligt samvete resten av sitt liv, det bv håller på med er kidnappning av barn ,så anklagar de föräldrar som tar till baka barnen för kidnappat dom , va fan sys´slar de med det er til baka föring ,av barnet, de har faninget dna som parera med barnets dna , tjuvar pakk , psykopater som kan tror att de är duktiga på sin sak, som brukar vold , omsorgssvikt, m,m inom bv , i ett normalt hem före kommer det inte på det visset som det gör i bv , jeg har inte kjent mig så krenkt nogonsin i mitt liv som bv har gjort mig , og min familj, nor man möter på de sticker de ner näsan i grusen , som kuade hunder ,då vet man att de inte har myjket att komma med , inga ord, till de blickar kan säga mer enn ord, , , det er igen som gör fel her , inne vi har ta og lov yttrings frihet ,

   Trym Aas:
   Du har de i kne snart nå Marius , ja hvor mye slikt materiale trenges egentlig , din / deres bevis byrde burde vel snart være oppfylt , når det gjelder at dette landet trenger en Restart ang lov og rett . Jeg er virkelig stolt over å ha blitt kjent med deg , du er hva jeg kaller ett Virkelig med menneske . Husk også å ta vare på Deg selv

   Klara Torunn Mammo Mi:
   Ikke slå dine barn, det er bedre at de som bv hyrer til å "passe" dem for deg bruker dem som brikke i ett økonomisk "spill,. Ja for det er nettopp det det er.

   Rune L. Hansen:
   De har rotet seg bort i en misforståelsens forståelse av forskjell på lovlig og ulovlig lov og rett. I en masse-psykose av indoktrinering ovenfra og ned, og fra med-spillere og dumhetens proletariat og autoritets-troende fra side-linjene.
   Forutsetningen er ikke minst en fullstendig mangel på ekte respekt for barn og for medmennesker og for menneske-rettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett! Og en nokså fullstendig mangel på indre integritet.
   Medvirkning i politisk og offentlig organisert terror, inkvisisjon, kidnapping, fangehold, tortur og falsk familiestand overfor barn og foreldre er meget grov og straffbar kriminalitet.
   Nærsagt ingen foreldre eller mennesker gjør slikt noe av grov kriminalitet overfor barn - unntatt i regi av et terror-regime!

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204913806259665

   Jan Petter Jeppe Pettersen:
   Det er et problem, eler det er flere. Det er ofte nyutdannede uten erfaring som kommer ut i jobb med alt for mange saker. Mange er tunge og krever innsikt. Disse saksbehandlerne har all makt og har ingen uten fylkesmannen over seg. Når saksbehandler sier hopp til fylkeskommunalt barnevern, må dette be pent om lov til å komme ned igjen. Det er ikke holdbart. De kan tråkke over grenser og de kan la være å gripe inn i alvorlig omsorgssvikt. Politet sitter på den andre greina og lager tilsvarende håndtering, de henlegger saker der barn har vært i livsfare, eller de går inn på jobben til folk med skuddsikre vester som i Follo. Vi mangler et etisk regelverk som tar barns behov på alvor og som pålegger å etterforske når det kommer inn bekymringer, der henleggelser må sendes til et kontrollorgan. Vi kan ikke lene oss på at riktig og god nok bemanning og økonomi er til hinder her. Det lan bli svært dyrt i framtiden.

   Rune L. Hansen:
   Nei, farlig tåpelig måte du snakker om slikt, Jan Petter Jeppe Pettersen. Det er ikke småtterier av politisk og offentlig organisert kriminalitet du snakker om nu. Det er det ene.

   Og vi mangler ikke noe "etisk regelverk som tar barns behov på alvor". Av lovlig gjeldende slikt noe i og for Norge har vi både Barnekonvensjonen, Straffeloven, Menneskerettsloven og mere til.

   Du snakker videre om bekymringsmeldinger, men ikke i forhold til hverken offentlig eller privat kriminalitet. Både inkvisisjoner, terror, tortur, kidbapping, fangehold, traumatisering, falsk familiestand, etc. overfor barn er grov kriminalitet som også i offentlig regi helt og holdent er ulovlig og straffbart.
   Hvor går så grensene for ekte eller falsk politi-anmeldelse?
   Og lovlig eller ulovlig inkvisisjon, etc.?
   Det er det andre.

   Og det tredje og mildt sagt ikke mindre viktige, er den fullstendige mangel på respekt for menneske-rettighetene virksomheten representerer og bedriver! Inklusivt fullstendig mangel på respekt for prinsippene for nødverge og proposjonalitet og rettssikkerhet og for enhvers menneske-rett til sitt eget familie-liv!

   Slikt noe kan og skal hverken forsvares, bagatelliseres, forties eller glemmes!

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.06. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152804355496875

   Farvel Brussel. Hva venter nå?

   Da er jeg på vei tilbake til Norge, etter noen svært innholdsrike døgn.

   Demonstrasjonene i Oslo og i en rekke andre europeiske byer sist lørdag, er blitt dekket av medier i en rekke land.
   I farten kan jeg nevne (sikkert noen jeg har glemt):
   Norge, Tyrkia, Polen, Slovakia, Tsjekkia, Russland, Litauen, Estland, Sverige mm.
   I tillegg driver Associated Press med å lage en dokumentar om barnevernet.

   Det var heller ingen tvil om at da flere av EU parlamentets politikere drøftet temaet "barnevern" under gårsdagens konferanse, så var fellesnevneren; stor bekymring for ødelagte liv.

   EU parlamentariker Tomáš Zdechovský, som var initiativtaker til konferansen, var selv til stede under demonstrasjonen i Oslo den 30 mai.
   Der fikk han se bunnløs sorg og fortvilelse blant hundrevis av mennesker.
   Jeg vet at det gjorde dypt inntrykk på ham, fordi vi snakket lenge om dette da jeg besøkte ham i Brussel.

   I likhet med mange andre, ser han på dette som forbrytelser mot menneskeheten.
   Det er sterke ord å ta med seg inn i EU parlamentet.
   Og Zdechovsky er, i motsetning til sine norske partikollegaer, ikke en mann som pakker inn sine meninger i gullpapir.

   Også den irske visepresidenten i EU, uttrykte stor bekymring for Norge. Hun kommer fra et katolsk land, hvor familien er en hellig enhet.

   Norges ambassadør til Belgia/EU, Niels Engelschiøn, forsøkte etter beste evne å avdramatisere.
   Jeg tror imidlertid ikke hans synspunkter oppnådde nevneverdig gehør blant de europeiske delegatene.

   Det er utvilsomt et stort engasjement fra Europa om dette temaet.
   Men hvor er engasjementet fra våre politikere? Eller fra vår egen media?
   For hva er vitsen med å være folkevalgt, om ikke folkets skjebner er av interesse?

   Vi som jobber med menneskerettene i Norge, har så definitivt sådd et frø langt inn i EU parlamentet.
   Hvor langt vi når, er mye opp til oss selv.
   Men skal fremgangen fortsette, må vi mobilisere videre engasjement.
   Et av tiltakene som jeg mener snarlig må på plass, er å åpne et fullverdig menneskerettskontor i Oslo.
   Et kontor hvor enkeltmennesker fra hele landet skal kunne henvende seg.
   For det hjelper lite med en ny statlig menneskerettsinstitusjon, om den ikke skal kunne behandle enkeltsaker.

   *

   Jane Kile:
   Fantastisk at du har et slikt engasjement og klarer å få gjort alt du gjør. jeg må si at jeg faktisk er takknemlig for at du får til å reise og delta.

   Kjell Einar Vegger:
   Håper dette kan være til hjelp. Barnevernet er politisk oppnevnt og ikke faglig.

   Sissel Wennevik:
   Er enig i at et menneskerettskontor bør opprettes !
   Vi vet hvordan statlige virksomheter fungerer.
   Her er det snakk om enkeltmennesker sine skjebner! !!

   Rune Fardal:
   Bra Marius Reikerås, alle monner drar. Vi går spennede tider i møte.

   Henning Liberg:
   Kjempe bra. Godt å ha sånne som deg. Som viser hvor viktig dette er. Og for fam som mister sine kjære barn og et dårlig barnevernet i Norge er. Godt å se dette setter spor og godt spørsmål hvor er regjeringens politikk og folke sikk , og retten til at vi må få ha våre barn. Stå på Marius Reikerås <3 <3 !!!

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 04. juni 2015, Vinberget: 

   Halv-mørkt, dunkelt, fuktig og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Videre tildels regn og yr frem mot 09-tiden. Derefter nokså overskyet med oppmot 11 pluss-grader frem mot 12-tiden. Noe skyet utover eftermiddagen, tildels med noe blålig himmel og sol-gløtt, med 10 pluss-grader klokken 19. Jeg skrev og avsendte et nytt brev angående menneskehandel til Finn.no i eftermiddag ( ekstern ). Dermed iallfall håper jeg de forstår alvoret og besinner seg. Grålig og mellom 6 og 7 klokken 22.30. Dunkelt og i overkant av 5 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.06. 2015 via Landsforeningen for barnevern i Norge:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/982848078416770/

   Hvor i all verden har hun det fra? At "mange barn får god hjelp av barnevernet"? Og hvorfor er dette utilgjengelig for sivil-befolkningen, men ikke for henne?

   Norske Arbeiderparti-politiker og advokat Gro Hillestad Thune skriver blandt annet følgende i en kronikk i Aftenposten​ tirsdag 02. juli 2015:
   "Barnevernets oppgave er å ivareta «barns beste». Mange barn og familier får god hjelp."

   Hvordan kan hun skrive slikt noe?
   Og hvor i all verden er de mange barna, hva enten de har blitt voksne eller fortsatt er barn, hvorfor er de fullstendig usynlige?

   *

   Annina Karlsson:
   Ja frågar mej det samma.

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204916243800602

   Rune L. Hansen:
   Et mysterium?

   Amine Samier:
   Hei de lyver Bv mot familien ingen få hjelp de bare kinaper vårs barna og fylkesnemnda dommeren i Oslo han en løyner han lyver sa han at to til tre månd skal få svar men jeg har ikke fått svar i siden desember 20014 de er flink å lyver hvilken offetilg skal man stoler på i Norge Bv er best for å lyver å på smør mot barna og familien

   
---

   https://www.facebook.com/groups/438949852925420/499325953554476/

   Marita Neuber:
   Fordi de er død !

   
---

   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/1595823404025529/

   Jane Kile:
   Det kan hende vi ser oss litt blinde på maktovergrepene som skjer. For det finnes folk som opplever å få hjelp. problemet er den "hjelpen" man ikke har behov for.

   Rune L. Hansen:
   Du snakker om deg selv nu, Jane Kile. Jeg snakker om Gro Hillestad Thune - og tydeligvis også om deg.

   Selv har jeg i flere ti-år nu vært grundig på leting efter kidnappede barn, som eventuelt har blitt voksne efterpå, som gir uttrykk for takknemlighet for at de ble kidnappet. De har vist seg umulig å finne. De finnes nærsagt ikke. Lett nok å forstå?

   Jane Kile:
   Det handler jo om at disse politikerne og andre KUN fokuserer på at det er noen som faktisk opplever dette. Og problemet er at de historiene skal rettferdiggjøre de overgrepene som skjer.

   Hva slags hjelp de som opplever å ha fått hjelp egentlig har fått sies det heller ikke noe om. Mange er joveldig fornøyd med barnevernet fordi det har gitt dem økonomiske fordeler. Hvor mange det er som har opplevd omsorgsovertakelse som god hjelp vet jeg lite om.

   Emma Charlotte Sells:
   Hei Jane K. jeg må si som en voksen Kvinne vil jeg aldri råde noen å gå frivillig inn på hjelpetjenesten å spør om hjelp, spør venner og familie. Selvfølgelig hvis det er synlige merker blå flekker m.m så må en få profesjonell hjelp helst privat Sverige har mange flotte tilbud for hele familier for en hver pris prøv å hold familien sammen de er mye flinkere til dette slags arbeid i Sverige , prøv å gjøre det med en advokat til stedet. Når brevet er i postkassen plukk opp telefonen få en bra advokat ikke snakk selv. vis du skal prate barna kommer først vise dem at du er sterk å diplomatisk. vær godt forebredt. at du selv er 35 å hun som sitter å bestemmer over din familie er 23 år. å Kjenner sikkert en familie på andre siden av fjorden som vil tjene gode penger på dine vakre barn. Er du så uheldig at du selv er institutions barn å er alene. ikke snakk så mye ikke få dem til å tro at du ikke klarer dette ikke vær aggressiv. men for all del ikke ta imot avlastningshjelp i helgene det er bare begynnelsen på en lang rekke ting så barnehageplass. du klarer dette bruk venner alle andre en de ikke ha fortrolige pratesamtaler uansett hvordan du føler deg de bruker alt du sier imot deg aldri glem det. Det er så mye mer jeg vil si. men må ut med Urianne Golden Ret, Pia mi.

   Jane Kile:
   Helt enig. Jeg vil faktisk advare folk mot å ha tillitt til dette systemet. Det jeg sier er ikke at jeg har tillitt til dem, MEN at det er noen som har opplevd å få dekket en barnehageplass eller SFO, og disse kan jo heller ikke forstå at vi andre protesterer mot maktmisbruk.

   Jeg vil også advare lærere og helsesøstre mot å kontakte barnevernet.

   https://www.facebook.com/notes/fokus-p%C3%A5-barnevernet/arbeider-du-med-barn-i-skole-eller-barnehage/352807894912557

   Fokus På Barnevernet
   Arbeider du med barn i skole eller barnehage?
   Vi i Fokus På Barnevernet har erfart at det ikke altid er samsvar med de bekymringsmeldingene som barneverntjenesten bruker  som argument til å frata foreldre sine barn og den informasjonen som er blitt gitt fra barnehage/skole eller helsesøstre faktisk gir.

   En person hadde en samtale med kontaktperson i barnehagen og samtalen gikk ut på hvor viktig det var at barnet skulle sette  grenser for seg selv og sin egen kropp slik at barnet ikke endte opp med å bli en person som lot seg misbruke senere i livet. I  rapporter som ble fremlagt i retten står det faktisk at vedkommende har sagt at hun tror at barnet har blitt utsatt for seksuelle overgrep.

   Barnehagens leder som hadde hatt samtalene med barneverntjenesten var stadig åpen mot vedkommende og fortalte om de  samtalene som var mellom henne og saksbehandler i barnevernet, og ikke noe i denne kontakten tydet på at noen i barnehagen var  bekymret for noen som helst ting når det gjalt barnets omsorg .

   I retten kunne saksbehandleren fortelle at "barnehagen var bekymret" til tross for at lederen fra barnehagen ble spurt direkte om  hun var bekymret, og hun sa nei. Hun hadde ikke vært bekymret for omsorgen barnet fikk.

   I et tilfelle vitnet også lærere som kunne fortelle at "dette barnet får usedvanlig god oppfølging hjemmefra"

   Vi har mange eksempler på slike tilfeller.

   Derfor vil vi i Fokus På Barnevernet faktisk oppfordre dere som er i samtaler med barneverntjenesten å forlange å få rapporter  etter telefonsamtaler, og også faktisk gjøre lydopptak av den informasjonen dere gir til saksbehandlerne når dere blir spurt.

   Dere blir faktisk også misbrukt på en måte som gjør at mange barn kanskje feilaktig blir fjernet fra sine foreldre. Så derfor vil jeg  gjerne be dere være oppmerksomme når dere blir bedt om å gi informasjon. Vi har erfaring fra lærere og helsesøstre som faktisk har opplevd at en bekymringsmelding til barnevernet i ettertid gav et resultat som de har følt seg sterkt skyldig i.

   Hege Dahl forteller her om sitt møte med barnevernet i sin rolle som samarbeidspartner:

   https://www.youtube.com/watch?v=4KnZQAR7R-E

   https://www.youtube.com/watch?v=725aZn5oBW4

   Å oppleve å bli fratatt sine foreldre kan føre til at et barn går gjennom livet med en svær mangelsykdom. Og denne legen var faktisk tøff nok til å si NEI da han forsto at han skulle bli forsøkt brukt til å lure en mor.

   http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Forsokt-brukt-til-a-fjerne-barn-fra-mor-2843402.html

   Andre  som  har  sett  hvor stor skade  barn  har  blitt påført  av  barnevernet   gikk også ut  i avisen  med  en advarsel mot å tipse barnevernet.

   http://www.venneslatidende.no/nyheter/ikke-tips-barnevernet-1.1129228

   Så  for ordens  skyld  så  vil vi opplyse  om at  det  er tillatt å gjøre opptak  av  samtaler  hvor man selv  deltar.  Dette  kan faktisk  være med å redde  et  barn.  Fordi  det er  ikke alle  barn  som  faktisk  får  det  bedre  etter å ha  blitt  tvangsfjernet  fra  sine  foreldre.  Velkommen  til å ta  kontakt  med  oss  i  Fokus På  Barnevernet   om  det  er  noe  dere  ønsker å vite  mere om.  Vi er klar over  at  dere læres  opp  til  at  dere ser det ikke før  dere tror  det, og  at  dere  ikke skal snakke med  foreldrene dersom dere  føler  at  dere  er  bekymret, men   tenk i allefall over  hvor  viktig  det  er  at  den  informasjonen  dere  faktisk  gir  barnevernet   blir  fremlagt  riktig slik  at  man kanskje kan hindre  en katastrofe  for  et  barn.

   19199_352810194912327_3359268955899828396_n.jpg
   JMK

   Rune L. Hansen:
   Vennligst forsøk uansett å være saklige i forhold til posteringen, uten for mye sidespor.

   Rune L. Hansen:
   At de mange som tjener makt, karriære eller penger, etc. på kidnapping av barn og foreldre er glade og takknemlige for virksomheten er det neppe noen som helst tvil om.
   Inklusivt også mht. propaganda og annen medvirkning.
   Men altså, hva med barna, hva enten de er voksne nu eller ikke?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/976455565707047/

   Trude-Silje Soltvedt:
   Det er mange barn og unge som trenger og får den hjelpen de skal ha av BVTj. BVTj gjør mye bra også, men det er dessverre skremmende at de også tar så innmari feil i så altfor mange saker. De går inn i saken hvor de blir "utøver" av omsorgssvikt overfor barnets/ungdommens ve og vel, de krenker og trakasserer og hører ikke på hva barnet/ungdommen sier. Det er i disse sakene selvransakelsen og selverkjennelsen og ikke minst beklagelsen uteblir fra BVTj. Det er i disse sakene hvor de blir "avslørt" som inkompetente - de kunne lært mest av disse sakene, dersom de var villige til å lytte og lære, slik at de ikke foretok de samme feilene gang på gang. Her er svikten! Men vi må også gi BVTj kred for de sakene, der det faktisk er helt nødvendig at de engasjeres og gjør det de kan for barnets/ungdommens ve og vel, og ivaretar sikkerheten for det utsatte barnet/ungdommen - de gjør en forskjell for noen! Dessverre bommer de grovt på så mange andre saker - og beklagelsen for de overtramp de gjorde, den bekymring og frykt de skapte og den sorg de forvoldte - den uteblir! Det er en tjeneste man blir redd for å få hjelp av, men det er den tjenesten som skulle gitt hjelp - det er ikke hjelp og bryte ned, skape splid og "storme" familier og bryte opp familier hvor dette ikke er berettiget!

   Rune L. Hansen:
   Hvorfra i all verden har du kunnskap om at det er "mange barn og unge som trenger og får den hjelpen de skal ha av BVTj."??? Kan du svare på dette spørsmålet?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/10152951751113785/

   Ruby Harrold-Claesson:
   Det förvånar mig mycket att Gro Hillestad Thune, som uttalade sig så kritiskt mot svensk socialtjänst i Europakommissionen, inte har sett att systemet i Norge är lika rättsosäkert och grymt som det svenska systemet.
   I en av de fällande domarna mot Sverige - Erikssonmålet - uttalade sig Gro Hillestad Thune enligt följande: "Jag finner det mycket underligt att en socialnämnd i det svenska systemet i praktiken kan strunta i och även motarbeta en dom från Regeringsrätten utan att någon påföljd utdöms."

   Det kanske är lättare att kritisera Sverige än sitt eget land, men omfattningen av demonstrationerna mot Norge, som har förekommit runtom i Europa, visar att något är grundligt fel i det norska systemet för "barnskydd".

   Rune L. Hansen:
   Litt kritikk - eller en passende eller tilmålt porsjon kritikk - mot seg selv og sine egne eller andre gleder kanskje mange? Og gir forhåpninger blandt de mange som er glade for til og med litt forståelse?

   Men den uttalelsen hennes som du refererer til er kanskje forståelig nok? Selv finner jeg det meget "underlig" at dommerne både i det svenske og norske rettsvesenet, og også flere andre steder, jevnt og alminnelig strunter i menneske-rettighetene og lovlig lov og rett - til fordel for seg selv og ulovlig lov og rett!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.06. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204919464561119

   Fra Barnekonvensjonens Art 2:
   "1. De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag"

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.06. 2015 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/996272630397373/

   Menneskehandel-Index-Norway
   http://hunwww.net/Menneskehandel-Index-Norway.html
   HUNWWW.NET

   *

   Sigrun Grønås:
   Godt jobba! Men det virker som at FINN. NO føler seg trygge for ikke å kunne bli straffet i saken.

   Rune L. Hansen:
   Ja, regner med de har innhentet "tillatelse" hos noen og inntil videre ikke bryr seg om lov og rett gjeldende i og for Norge.

   Rune L. Hansen:
   De nekter å henvise til lovhjemmel for sin medvirkning i menneskehandel.

   Sigrun Grønås:
   De virker selvsikre : (

   Rune L. Hansen:
   Ja, men loven er lett å lese og å forstå.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.06. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204920120377514

   Det er mange i Norge som har blitt lurt til å tro at inkvisisjoner i med-menneskers privat- og familie-liv er lovlig og nødvendig for å ivareta barnets rett til en trygg oppvekst. Vel, dette er så feil som noe bare kan bli!

   Les Barnekonvensjonen (Menneskerettsloven Art 16:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
   2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

    Og les Grunnloven § 102:
   "Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet sitt, for heimen sin og kommunikasjonen sin. Det må ikkje utførast husransakingar, så nær som i kriminelle tilfelle.
   Dei statlege styresmaktene skal sikre eit vern om den personlege integriteten."

   *

   Rune L. Hansen:
   Uønsket offentlig innblanding i menneskers privat- eller familie-liv er altså ulovlig og straffbart, unntatt i kriminelle tilfeller.

   Rune L. Hansen:
   Spør derfor f.eks. Fylkesnemnder om hvilken konkret av Straffelovens forbrytelser er de og de foreldrene siktet og dømt for. Og hva straffe-rammen er?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10152953476293785/

   Mirza Ramic:
   Det finns många i Norge som har lurats att tro att Inkvisitionen i med-folkets privatliv och familjeliv är legitimt och nödvändigt för att skydda barnets rätt till en trygg barndom. Tja, det är så fel att något bara kan vara!
   Läs CRC (Human Rights Act Artikel 16:
   "1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.
   2. Barnet har rätt till rättsligt skydd mot sådana ingripanden eller angrepp."
   Och läsa konstitutionen § 102:
   "Var och en har rätt till respekt för privatlivet och familjelivet, för hemmet och dess sitt meddelande. Den måste skyddas mot sökning kommer att misslyckas, så nära som i brottmålet.
   Dei state-regeringar bör säkerställa Eit skydd av den personliga integriteten."

   Pia Andersson:
   stöd program finns men kommun vill ha betalt lvu fr staten. stöd program betalas av kommun.

   Mirza Ramic:
   Det är problemet,."Alt snurrar i en ond cirkel"

   
---

   https://www.facebook.com/groups/briantempel/996336527057650/

   Inger Fygle:
   Mye å mangt er galt, men det er også ett ansvar foreldre har å forsørge sine barn selv. Mange går å ber om hjelp, da kommer disse inn i bildet. Så da nytter ikke menneskerettighetene. Før foreldrene forstår grunnen, kommer dette til å fortsette. Selvfølgelig finnes det også andre grunner. Synes foreldre også utsetter sine barn denne traumen. Det er til syvende å sist barna det går ut over.

   Rune L. Hansen:
   Du reklamerer for kriminalitet overfor barn og foreldre, Inger Fygle. Tragisk.

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, fredag 05. juni 2015, Vinberget: 

   Slørete og spredt lett skyet på lys blå himmel med solen i øst og 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 08. Et nytt brev tidlig morgen skrevet og avsendt til Finn.no ( ekstern ). Mot for mye dumhet kjemper endog gudene forgjeves? Gradvis til hvitlig overskyet og 16 pluss-grader frem mot klokken 13. Nokså mildt og varmt utover eftermiddagen. Noe yr en liten stund omkring klokken 19.30, med omkring 15 pluss-grader. Et mildt vind-drag, noe lett yr med 14 pluss-grader henimot klokken 22.30. Omtrent det samme, men halv-mørkt dunkelt mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra igår, 04.06. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/996336527057650/

   Rune L. Hansen:
   Du reklamerer for kriminalitet overfor barn og foreldre, Inger Fygle. Tragisk.

   Inger Fygle:
   Er foreldre fritatt for å utsette barn, for slik tragedie. Prøver å få foreldre til å forstå hvorfor det skjer.

   Rune L. Hansen:
   Med terror, inkvisisjoner, tortur, kidnappinger, etc. skal du banke forståelse inn i sivil-befolkningen, Inger Fygle?

   Ingar Grondahl:
   Se i egen grunnlov om barna også: § 104 "Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.

   Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

   Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie."
   Ønsker alle en riktig god helg!!;-)Ingar

   Rune L. Hansen:
   Den unødvendige og ulovlige Grunnlovs-endringen som skjedde i fjor var og er ingenting annet enn et politisk forsøk på å liksom fremme menneske-rettighetene (som fra før av 100% var og er innarbeidet i Grunnloven), samtidig som de mest mulig umerkelig ble endret og fiksert og degradert.
   Blandt annet samtidig mest mulig umerkelig også å antyde lovlighet av politiske og offentlige inkvisisjoner! Og kidnappinger!
   Og liksom å antyde at døve og kriminelle kidnapper-ører vil være til hjelp for barn!
   Mange lar seg forståelig nok lure av denslags sleipe tve-tydige, men akk så giftige, tunger.

   
---
---

   Også fortsettelse fra igår, 04.06. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/976455565707047/

   Rune L. Hansen:
   Hvorfra i all verden har du kunnskap om at det er "mange barn og unge som trenger og får den hjelpen de skal ha av BVTj."??? Kan du svare på dette spørsmålet?

   Trude-Silje Soltvedt:
   Ja Rune, det kan jeg. Igjennom jobben min vet jeg at flere barn og unge lever under kritikkverdige og uverdige forhold, hvor trusler, tvang og vold av både fysisk og psykisk art er deres hverdag. Barn og unge som både seov sier at de ikke har det godt og lojale barn og unge som av frykt for represalier dersom de sier den hele og fulle sannhet får en enda tøffere hverdag. Disse barn og unge skal ikke leve under slike levekår og at BVTj da griper inn og gir disse barna og ungdommene en hverdag hvor det er trygt og godt å leve er helt på sin plass. Vi vil ikke at noen barn og unge skal leve under uholdbare forhold - ingen ønsker vel dette for noen barn og unge, eller mener du at noen skal ha det slik? For dette er faktisk realiteten som kan møte meg i min jobb. Men jeg jobber ikke i BVTj - allikevel får jeg innsikt i at ikke alle barn og unge har de oppvekstvilkårene som de skal ha. Men når dette er sagt så ser jeg også i min jobb at BVTj gjør inngripen i barn og unges liv hvor de absolutt ikke verken burde grepet inn og at nettopp det at de griper inn gjør mer skade enn det noen gang har eksisert i barnet/ungdommens liv og i familier - og nettopp dette er skremmende og burde vært gjort noe med. Da handler nemlig BVTj helt imot sin egen intensjon med det at de skal være en instans som ivaretar barn og unges ve og vel og verne om barnet - de blir "belasteren" den som overhode ikke ivaretar. BVTj er for lite dyktige til å skille ut hvilke saker som er reelle omsorgsovertakelsessaker - og dette viser inkompetanse i systemet. Det er kostbart både i penger og ikke minst følelser å møte inkompetanse.

   Rune L. Hansen:
   Du svarer fortsatt ikke på mitt spørsmål. Det du sier er at du har det fra ditt eget hode. Du sier ikke engang hvilket yrke du har. Og heller ikke hva andre i ditt yrke sier om samme sak. Og hvor konkret hen er takknemligheten i det offentlige rom fra de barna, som eventuelt har blitt voksne, som du sier er takknemlige for å ha blitt kidnappet?

   Kidnappet og traumatisert til hva? Ikke til hjelp eller hvor det er trygt og godt å leve og barnets menneske-rettigheter er ivaretatt iallfall. Men altså til noe som oftest og i alminnelighet er verre enn det eventuelt var fra før av. Vitnesbyrdene om dette og fra disse barna og foreldrene oversvømmer Facebook og Internettet i en utrolig mengde.

   Å frata eller forkvakle et menneske retten til sitt familie-liv har aldri noensinne og kan aldri noensinne være et barn eller menneske til hjelp, Trude-Silje Soltvedt. Ikke minst fordi slikt noe automatisk medfører terror, inkvisisjoner, tortur, kidnappinger, menneskehandel, falsk familiestand, degradering av mennesker, kastevesen, etc. overfor barnet. Og også overfor sivil-befolkningen.
Både inter-nasjonalt og nasjonalt er alt slikt med rette grov kriminalitet. Som du altså forsvarer og reklamerer for.

   Dette er ikke noe jeg bare har fra mitt eget hode, synsing, sekterisme, indoktrinering eller propaganda. Det er vår lett beviselige virkelighet.

   Rune L. Hansen:
   Og ps: Er det du eller jeg som skal ha monopol på "barnets beste"? Eller hvem eller hva? Barnekonvensjonen?

   Trude-Silje Soltvedt:
   Les bedre igjennom hva jeg skriver!
   For noen barn og unge er faktisk barnets beste og bo i fosterfamilie og dessverre er det slik at ikke alle barn og unge kommer til en fosterfamilie i tide. Som vi har lest i avisene for ikke lenge siden døde en gutt nettopp pga at barnets beste ikke ble ivaretatt i sin familie - der handlet ikke BVTj kjapt nok eller riktig. Men du Rune mener tydeligvis at det var best at gutten bodde hos sin mor og ikke ble "kidnappet", for å bruke dine ord. Jeg skulle på vegne av denne gutten ønsket at gutten ble fjernet fra hjemmet sitt, kanskje han da hadde levd den dag i dag.
   Og nei, jeg forsvarer overhode ikke brudd på verken lover og regler i Norges Lover eller Barnekonvensjonen, tvert imot! Hva jeg jobber med, har du ikke noe med - jeg har erfaringer med BVTj både igjennom langt yrkesliv, og også igjennom hevngjerrighet hvor voksnes agenda overskygger barnets/ungdommens ønsker og behov.

   Hesam Radpey:
   Men er det ingen BV barn som har stått frem og sagt de er glad for hjelpa de fikk og at de ble reddet??

   Rune L. Hansen:
   Det er jo nærsagt ingen takknemlige barn mulig å finne. Likevel sier Trude-Silje Soltvedt at: "Det er mange barn og unge som trenger og får den hjelpen de skal ha av BVTj."! Og hvorfor sier hun det - og hvorfra har hun det? Fra propagandaen og det såkalte barnevernet sine dirigenter eller medskyldige? Hadde det vært takknemlige barn, om enn nu voksne, så hadde vi hørt fra de og de gitt lyd fra seg - eller i det minste vært å finne noe sted, levende!

   Det politiske såkalte barnevernet i Norge er en grunn-oppskrift som er fullstendig grov-kriminell - og minst av evner å kunne hjelpe barn. Hvorfor bagatellisere eller forsvare slikt noe? Hvorfor ikke si det som det er?

   Rune L. Hansen:
   Og slikt noe er vi som medmennesker forpliktet til å politi-anmelde og umiddelbart og for alltid og evig få stoppet!

   Hesam Radpey:
   Men politiet spiller ikke på lag med folket, de spiller på lag med stat og institutt.

   Siv Gevoll:
   Trude-Silje Soltvedt Tror du får lese denne artikkelen, så får du sannheten ;(
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=996199603738062&set=p.996199603738062&type=1
   Siv Gevoll's photo.

   Hesam Radpey:
   Jeg har lenge lest og søkt informasjon om verdens gang, men ikke satt meg noe i Norsk utvikling, men ser fort at alt henger sammen. Internasjonal føring og politikk ledet av en hær av uvitende individer som blindt følger.

   Siv Gevoll:
   http://www.barnevern.org/de-snakker-aldri-sant/

   Trude-Silje Soltvedt:
   http://www.nrk.no/norge/legevakten-meldte-fra-om-gutt-_10_-1.12154591
   Denne guttens ve og vel ble ikke ivaretatt hos sin mor!
   Legevakten meldte fra om gutt (10)
   Det var Oslo legevakt som først varslet barnevernet om at noe var galt i familien der en 10 år gammel gutt i...
   NRK.NO|BY NRK

   Trude-Silje Soltvedt:
   Han kan dessverre ikke stå frem og si at han er sulten og ikke får mat hjemme.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det såkalte barnevernet er ikke i stand til å hjelpe noen som helst barn - tvert om. Mildt sagt. Det er under "barnevernets" dirigering at barn i alminnelighet skades, ødelegges og dør for tidlig. Forholdsvis meget sjelden i sine egne hjem hos sine biologiske foreldre!

   Hesam Radpey:
   Jeg har akkurat vært i dialog med en barnevernsgutt som mistet sin bestevenn, selvmord. Det den gutten opplevde under ´´barnevernets sikkerhet`` bør ingen oppleve. Det er alltid 2 sider av en sak, men saker som omhandler overgrep og urett kan og må ikke diskrediteres med enkel retorikk.

   Rune L. Hansen:
   Mishandling og forurettelse av barn er med rette ulovlig og straffbart - og de kriminelle må selvfølgelig kompetent straffe-forfølges, dømmes for å få sonet straffen. Men ingen trenger det såkalte barnevernet for denslags. Tvert om - det er det såkalte barnevernet og dets dirigenter og medspillere som mishandler, foruretter, traumatiserer, skader og ødelegger barna - og barnets familie og foreldre og samfunnet!

   Hesam Radpey:
   Det ser ikke ut til at noen kommer gjennom med noen saker Rune L Hansen. Sakene blir enkelt og greit henlagt.

   Rune L. Hansen:
   Ja, politisk og offentlig grov kriminalitet er naturlig nok ikke lett å få straffe-forfulgt og stoppet. Nepotismen florerer i og for ethvert terror-regime.

   Hesam Radpey:
   Eneste måten dette tar slutt på er at folk blir bevisst på situasjonen.

   
---
---

   Hana Hurst, 04.06. 2015 via Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1487438284880073&id=100008417478783

   To je přesné - vyrvat děti z milujících rodin a dát je do rodin psychopatů, kterým jde akorát o peníze : (

   Fostermoren gikk amok mot fosterbarnet (12) - TV2.no
   http://www.tv2.no/a/4086534
   Den biologiske moren har politianmeldt en fosterfamilie etter at en video avslørte den brutale behandlingen hennes sønn (12) fikk i fosterhjemmet.
   TV2.NO|BY TV 2 AS

   *

   Ken Joar Olsen:
   I remember the same when i was in foster care in Denmark, shouting and beating... Not allowed friends for visit etc. Most of the people that accept Children for money are SICK. Normal good people help for free.

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Mer enn 12.000 barn bor hos fosterfamilier eller avlastningsfamilier i Danmark. De aller fleste fordi foreldrene ikke er i stand til å sikre de en trygg hverdag og oppvekst."

   For en påstand! fra Torbjørn Brandeggen, TV2, sin side. Hva vet vel disse om hva foreldrene er i stand til?
   Dessuten - det er nærsagt ingen foreldre som begår så alvorlige forbrytelser og grov omsorgssvikt som enhver offentlig forvaltning som kidnapper barn og foreldre.
   Men dette sier de absolutt ingenting om.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1026653867357563/

   Dung Svalland:
   tv2 propaganda

   Rune L. Hansen:
   Ja, propaganda-smisk for å få maksimalt pr sugerør fra statskassen. Og for videre karriære-muligheter og makt.

   Rune L. Hansen:
   Det er jo liksom lovlig! Fritt frem for alle og enhver.

   
---
---

--- Fortsettelse fra i går, 04.06. 2015:

   Rune L. Hansen, 04.06. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204920120377514

   Det er mange i Norge som har blitt lurt til å tro at inkvisisjoner i med-menneskers privat- og familie-liv er lovlig og nødvendig for å ivareta barnets rett til en trygg oppvekst. Vel, dette er så feil som noe bare kan bli!

   Les Barnekonvensjonen (Menneskerettsloven Art 16:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
   2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Og les Grunnloven § 102:
   "Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet sitt, for heimen sin og kommunikasjonen sin. Det må ikkje utførast husransakingar, så nær som i kriminelle tilfelle.
   Dei statlege styresmaktene skal sikre eit vern om den personlege integriteten."

   *

   Rune L. Hansen:
   Uønsket offentlig innblanding i menneskers privat- eller familie-liv er altså ulovlig og straffbart, unntatt i kriminelle tilfeller.

   Rune L. Hansen:
   Spør derfor f.eks. Fylkesnemnder om hvilken konkret av Straffelovens forbrytelser er de og de foreldrene siktet og dømt for. Og hva straffe-rammen er?

   Eva Tangstad:
   Problemet er at de fleste ikke vet om disse lovene og tror de må slippe inn alle og enhver. Det stemmer ikke. Absolutt alle har rett på å ikke slippe noen inn i sitt hus så lenge politiet ikke har en ransakingsordre.

   Rune L. Hansen:
   Ja, vi lever i et land uten retts-avklaring, men med smittsom retts-forvirring. Med politikere og dommere som ikke bryr seg om de vedtar eller følger ulovlige lovbestemmelser og vedtak eller ikke - eller som ikke forstår forskjellen. Forskjellen på lovlige lovbestemmeler og ulovlige. Forskjellen på lovlig lov og rett og ulovlig lov og rett. Altså de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett. De tror eller ønsker at makt eller myndighet til noe er lov til noe - og hva som helst. Politikk og synsing og ulovlige avgjørelser er satt over lov og rett. Det blir mye forvirring, splittelser og politisk og offentlig organisert grov kriminalitet av slikt noe.

   Blandt annet og særlig manglende reell respekt og forståelse for menneske-rettighetene gir nødvendigvis slike konsekvenser.

   Hva angår inkvisisjoner så er det forskjellige slags former for inkvisjoner - med forskjellige straffe-rammer. Og er de også beroende på om de inngår i flere og andre slags forbrytelser. (Dessuten kan mindre forbrytelser skjule eller bevirke større forbrytelser.)

   Offentlige inkvisisjoner (innblandinger) i med-menneskers privat- eller familie-liv skjer f.eks. i større eller mindre grad samtidig med hus-inkvisisjon. Beroende på blandt annet hensikten og konsekvensene. Dermed kan straffe-rammen og de egentlige forbrytelsene være langt høyere og andre enn tilsynelatende for en overfladisk betraktning eller vurdering.

   En av Straffelovens paragrafer angående inkvisisjon er § 116, som går slik:
   ""§ 116. En offentlig Tjenestemand, som foretager en ulovlig Ransagning af Hus eller Person eller en ulovlig Beslaglæggelse af Breve eller Telegrammer, straffes med Bøder, Tjenestens Tab eller Hefte indtil 2 Aar."

   Mens § 117 går slik:
   "§ 117. Med Fængsel indtil 6 Aar straffes den offentlige Tjenestemand, som foretager en ulovlig Fuldbyrdelse af Frihedsstraf, en ulovlig Fængsling, Paagribelse eller anden Frihedsberøvelse, Udvisning eller Forvisning, eller som ulovlig forlænger en Frihedsberøvelse eller skjærper dens Strenghed. / Med Fængsel i mindst 2 Aar eller inntil 21 år straffes den offentlige Tjenestemand, som foretager en ulovlig Fuldbyrdelse af Dødsstraf. / Under særdeles formildende Omstændigheder, navnlig naar Forbrydelsen alene bestaar i Tilsidesættelse af den lovbestemte Fremgangsmaade eller Overskridelse af den vedkommende Tjenestemand tilliggende Myndighed, anvendes Straf af Bøder eller Tjenestens Tab eller af Hefte indtil 2 Aar."

   Og f.eks. § 147 går slik:
   "§ 147. Straffbart innbrudd foreligger når noen baner seg eller en annen uberettiget adgang til hus, fartøy, jernbanevogn, motorvogn eller luftfartøy eller til noe rom i sådanne eller til lukket gårdsrom eller lignende oppbevarings- eller tilholdssted ved å beskadige gjenstand som er egnet til beskyttelse mot inntrengen, eller ved hjelp av dirk, falsk nøkkel eller rett nøkkel som ulovlig er fravendt besitteren. / Den, der gjør sig skyldig i Indbrud, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller med Fængsel indtil 1 Aar. Er Forbrydelsen forøvet af nogen bevæbnet eller af flere i Forening, anvendes Fængsel indtil 2 Aar, men indtil 4 Aar, saafremt den er forøvet i Hensigt at bane Adgang til nogen anden Forbrydelse. / Paa samme Maade straffes den, som ved voldsom eller truende Adfærd søger at tiltvinge sig eller en anden uberettiget Adgang til eller Ophold paa saadant Sted, eller som retsstridig sniger sig ind i beboet Hus eller Rum, der om Natten pleier at holdes stængt, for der at lade sig indestænge, eller som ved Hjælp af Forklædning eller en foregiven eller misbrugt offentlig Egenskab eller Ordre eller ved Benyttelse af noget falsk eller en anden vedkommende Dokument skaffer sig eller en anden uberettiget Adgang til eller Ophold i beboet Hus eller Rum, eller som medvirker hertil."

   Osv. Medvirkning i en inkvisisjon med eller uten ransakingsordre kan dessuten være fullstendig ulovlig - eller lovlig. Og kan ha en meget høy straffe-ramme, beroende på omstendighetene, ja inntil opptil 30 år fengsel-straff (Straffeloven kap. 16)  - eller i lovlige tilfeller, ingen. Meget alvorlig er det uansett hvis det skjer ulovlig og med ulovlige hensikter eller konsekvenser.

   Rune L. Hansen:
   Interessant er jo også ikke minst - at nærsagt samtlige vedtak fra det politiske offentlige såkalte barnevernet og fra fylkesnemder som har skjedd eller skjer har vært og er meget grovt ulovlige (og ugyldige) og straffbare hvis de har involvert eller involverer uønsket offentlig innblanding i noen sitt privat- eller familie-liv.

   Rune L. Hansen:
   Det trengs ingen lovendring for å straffe-forfølge kriminelle vedtak, dommer, dommere, politikere og andre offentlig ansatte, det trengs bare at det blir gjort. Og Straffeloven har lovlig lov-bestemt at det skal gjøres.

   
---
---

   Jarl Inge Sandvik, 05.06. 2015 via ‎Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/1629122000667420

   Norsk Hjemmeundervisningsforbund NHUF
   https://www.facebook.com/pages/Norsk-Hjemmeundervisningsforbund-NHUF/210420858024
   Non-Profit Organization · 450 Likes

   *

   Rune L. Hansen:
   Norsk Hjemmeundervisningsforbund / NHUF. Helt nytt for mitt vedkommende. Interessant. Opprettet i 2008, står det. Det vil si samme året som jeg og min familie ble kidnappet. Hvilket vi enda er. Kidnappet og fangeholdt, fordi vi alltid har hatt hjemmeundervisning for våre barn. (En barnas mormor som samarbeidet med grov-kriminelle renkespill med den politiske og offentlige mafiaen i Norge for å ødelegge vår hjemmeundervisning og vår familie.)

   Selv opprettet jeg foreningen HUN - Hjemme Undervisningen i Norge (The Home Education in Norway) i mars 1994. (På Internettet siden 24.12. 1996.) Men allerede dengang ble vi forfulgt og forsøkt ødelagt på grunn av forakten for våre menneske-rettigheter.

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 06. juni 2015, Vinberget: 

   Disig, yr, grålig og 11 pluss-grader Celsius her ute omkring 05-tiden, derefter nokså mye regn og disig frem mot 08-tiden. Videre gradvis spredt skyet, en mild bris uten nedbør og til oppmot 15 pluss-grader frem mot klokken 12.30. Senere på eftermiddagen yr og regn, vått og disig og omkring 10. Regn, disig og 8 frem mot klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 07.06. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152808516321875

   Denne dommen var et tema under konferansen i EU parlamentet. Europa er frustrert over at Norge ikke respekterer denne dommen.

   Marius Reikerås, 02.12. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152411734391875

   Er det en dom som alle i dette landet bør kjenne til, så er det domfellelsen av Norge i saken Sanchez Cardenas v. Norge fra oktober 2007.

   Norge ble her enstemmig dømt for brudd på EMK artikkel 8, fordi Gulating lagmannsrett stigmatiserte klager, uten å føre realbevis.

   Den Europeiske Menneskerettsdomstol var klar:

   Enten må offentlige myndigheter realitetsbehandle påståtte lovbrudd , dvs. ved å undersøke bevis og komme til en begrunnet konklusjon, eller så må de la det være. Det finnes altså ingen mellomting.

   Dersom autoritetene stigmatiserer en person/ famille uten at dette er grundig realbehandlet , bryter man i realiteten med uskyldspresumsjonen ved å la det henge i lufta at vedkommende er skyldig uten at han er dømt for det.

   Dette har stor innvirkning på vedkommendes ære og omdømme, og krenker følgelig han eller hennes privatliv og familieliv.

   Den Europeiske Menneskerettsdomstol ga i realiteten kraftig kritikk til Gulating lagmannsrett, fordi den ikke hadde tilstrekkelig begrunnet de forhold som var krenkende for klager.

   Hva kan du lære av dette?:

   Jo! Du skal aldri godta at offentlige myndigheter krenker ditt privatliv ved å la påstander stå ubegrunnet. Det er enten eller. Enten går offentlige myndigheter grundig til verks og undersøker og konkluderer rundt påstandene, eller så må de la være! Så enkelt er det.

   Og Norge er altså enstemmig dømt for det jeg vil kalle for ubegrunnet ryktespredning.

   Men, Norge tar ikke lærdom. Hadde barnevernstjenesten i gårsdagens Fylkesnemndsak tatt lærdom av denne dommen, hadde det ikke vært noen Fylkesnemndsak!

   I stedet, bygget de hele sin sak på udokumentere påstander, konstruksjoner og maktmisbruk.

   Tilbake sitter nok en ødelagt og sønderknust famile.

   *

   ----

   Monicha Nyhuus Aas:
   og dette skjer, gang på gang.

   John Terje Henriksen:
   V A N V I T T I G. SOM. VANLIG. I. NORGE...

   Line Sandbæk Hansen:
   http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/--Kjarlighet-fremfor-piller-2422525.html
   - Kjærlighet fremfor piller
   Psykologer ved Rvts Sør i Kristiansand mener barn med adferdsvansker må behandles med store doser...
   FVN.NO  

   Greta Solheim:
   Pent sagt kalles dette en Kafka-prosess, som ikke er en rettsstat verdig. For de som har en slik sak er det bare å fremme ugyldighetsbegjæring da rettsavgjørelsen er rettsstridig herunder grunnlovsstridig, og i barnevernssaker kreve omgående tilbakeføring av barnet. Likeså kreve erstatning. EMD-dommen er i høyeste grad fortsatt relevant både for parten og staten/domstolene. Dette er brudd på Grunnloven kapittel E, jf tidligere § 110 c. Dersom Høyesterett har nektet ankebehandling har høyesterettsdommere ikke bare dekket over underinstansens lovbrudd, men selv begått grunnlovsbrudd. Da ligger det lagelig an til Riksrettssak. Det vises til Grunnloven § 84 og lov om handlinger som påtales ved riksrett, ansvarlighetsloven kapittel 1, jf særlig § 17.

   Trym Aas:
   Det er vi også , makan til arroganse de bedriver disse menneskene som styrer dette i dag . Stå på Marius

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, søndag 07. juni 2015, Vinberget: 

   Regn, yr, et vind-drag, vått og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Regn og disig tidlig på dagen, derefter roligere, grålig overskyet og lite nedbør og opp mot 11 pluss-grader frem mot klokken 12.30. Derefter et par timers tid med regn og derefter bare overskyet. Yr, regn og disig og 8 pluss-grader klokken 21. Og videre mot midnatt grålig, vått og dunkelt og omtrent det samme.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.06. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204935430880267

   Et lite tilbakeblikk, for de naive. Til Norge i 1993.
   Et skrekkens terror-regime som kidnappet og torturerte barn og foreldre også da.
   Her er en liten intro:

   http://hunwww.net/film-bv/1993-bv-tv2-intro-p1a3.mp4
   1993-bv-tv2-intro-p1a3.mp4
   hunwww.net
   
   *

   Rune L. Hansen:
   Vennligst bidra som folkeopplysning til å videreformidle og spre filmen!

   Siw Elisabeth Aamodt:
   Deler det hele...

   Elin Hemli Egelund:
   Deler.

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, mandag 08. juni 2015, Vinberget: 

   Omkring 7 pluss-grader Celsius og regn, yr, vått og disig her ute i natt. Både helt og delvis overskyet utover formiddagen, med oppmot 10 pluss-grader frem mot klokken 12. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Mindre overskyet mot kvelden, med 8 pluss-grader klokken 20. I underkant av 4 henimot midnatt.
   
---

---

   Rune L. Hansen, 07.06. 2015 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/1027807183908898/

   Barnevernet visste om at fosterforeldrene mishandlet Aina i 13 år | Barnevernbloggen
   http://www.knut.com/2011/12/barnevernet-visste-om-at-fosterforeldrene-mishandlet-aina-i-13-ar/
   Barnevernet plasserte Aina (3) i et fosterhjem med fosterforeldre som var håndplukket og godkjent av barneverntjenesten selv. Hun ble grovt mishandlet i...
   KNUT.COM

   *

   Betty Heebøll Timotheussen:
   Tak tak for info, om hvad der kan ske når nogle lukker for info og viden, for at beskytte de forkerte.

   Rune L. Hansen:
   Uansett burde enhver for mange år siden ha sett og forstått at det er en politisk offentlig mafia-virksomhet som grundig og fullstendig er det motsatte av barnevern og det motsatte av lovlig lov og rett!
   For utrolig til å kunne være sant?
   At en slik virksomhet har et slikt navn? Gjett gitt av hvem og hvorfor!
   Fordi det er nyttig og praktisk for politiske og offentlige nøkkel-personer og nyttige idioter både tilfeldig og målrettet å kunne kvitte seg med medmennesker i sine omgivelser eller som de misliker. Selvfølgelig. Skjult bak hemmelighets-kremmeri, falskhet, løgner og propaganda. Så enkel er altså forklaringen.
   Selvfølgelig også praktisk og nyttig med fagforeninger, karriærer, ideologi og premieringer for en slik virksomhet.
   Med et slikt utrolig fint navn!
   Og med slike autoriteter! Og med en slik makt!
   Og med så utrolig mye penger!

   Men hvordan kan det ha seg at "våre folkevalgte" har slike interesser?
   Obs! Folkevalgte? De er jo innmeldt i og valgt av de selv-opprettholdende partiene og deres elite og nøkkel-personer!
   Som selvstendig manipulerer med både makten og folkets penger og verdier.
   Uansett hvor mye penger de investerer (med folkets penger) i propaganda, valgflesk og nøkkel-personer så blir det meget billig i forhold til en slik makt!

   
---
---

   Jane Kile, 08.06. 2015 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1597504967190706/

   "Jeg visste ikke hvorfor jeg ble tatt fra familien min

   Jeg er blitt flyttet frem og tilbake, fra «hjem» til «hjem» under barnevernet. Det har ikke vært særlig lett skal jeg si deg.
Et eksempel kan være noe som de fleste tar som en selvfølge: Å kunne sove i samme hus som sin egen mor.
   For åtte år siden ble jeg flyttet ut fra familien min. Jeg flyttet til et barnehjem. Jeg visste ikke engang hvorfor jeg ble tatt fra familien min. Det føltes som om hele verden gikk i tusen knas.
   Fikk nesten ikke ha kontakt med mor
   Jeg fikk sjelden ha kontakt med moren min. Kun fire ganger i året. Tenk deg selv, plutselig ble du tatt fra dine nærmeste personer.
Du har ingen; du må bytte skole og skaffe deg nye venner. Hva hadde du syntes om det? Det er veldig vanskelig å gå gjennom slikt. Spesielt helt alene."

   Gutt (14) har byttet skole åtte ganger: - Inkluder gutten i hjørnet!
   
http://www.aftenposten.no/meninger/sid/Gutt-14-har-byttet-skole-atte-ganger---Inkluder-gutten-i-hjornet-8046587.html
   Jeg har opplevd hvor lite inkluderende folk kan være når man er annerledes.
   AFTENPOSTEN.NO

   *

   Marit Andreassen:
   kaste bal, stakkas unger

   Ken Joar Olsen:
   Uff da føler med ham, faktisk hele veien forstår jeg akkurat hva han mener... : (

   Siri Glidbjørg:
   : (  <3

   Karin Grasmo:
   Blir helt på gråten, når jeg hører hvordan bv driver.En ting har de ihvertfall ikke, og det er FØLELSER for andre foreldre og barn

   Annette Morgaine Olsen:
   Når en unge ikke fotstår hvorfor den må flytte ifra familien, så er det faktisk ingen grunn til å ta den ungen.....

   Rune L. Hansen:
   Sadisme, kidnappinger, tortur, traumatisering, falsk familiestand, etc. overfor barn er liksom ikke groveste barne-mishandling?
   Og da gjelder liksom ikke Straffelovens straffe-rammer for slikt?
   Groveste kriminalitet har jo liksom blitt barnevern.
   Sykere og mere grovt kan ikke noe bli!

   Eli-Ann Egset:
   <3

   Sidsel Carina Thorsen:
   :  (

   Rune L. Hansen:
   Galskapen. frekkheten, falskheten og den kriminelle grovheten er nær grenseløs når det gjelder den politiske og offentlige mafiaen. Endog verste slags terror, inkvisjoner og kidnappinger i samfunnet og groveste slags sadisme overfor barn og foreldre påstår de å være barnevern! Og blir liksom eller på ekte trodd av mange!
   Er noe verre, frekkere og falskere mulig egentlig?

   Og en slik autoritets-tro og makt-underdanighet overgår vel langt også "keiserens nye klær" (i H.C. Andersen sin fortelling)!

   Og i dagens Norge er det altså mange tusener barn og foreldre som årlig blir kidnappet, torturert og ødelagt i offentlig regi - under påskudd av å være barnevern!

   Av et usynlig terror regime? Eller et så altfor synlig? Så altfor synlig til å kunne være sant?

   Og hva med de stakkars kidnappede og fangeholdte barna og foreldrene? Blir de hørt eller sett eller tatt på alvor, fangeholdt eller senere, hvor lenge de enn overlever eller holder ut?
   Nei, selvfølgelig ikke av terror regimet og dets medspillere eller underdanige. De blir bagatellisert og fortiet, Og begravd under propaganda-maskineriets tyngde, løgner og uvesentligheter eller liksom "vesentligheter". Av den makten som rår i dagens Norge.

   Noen i stor naivitet undrer på hvorfor barna og foreldrene og besteforeldre ikke får ha kontakt eller være sammen igjen efter å ha blitt kidnappet, eller bare i overvåkede og kunstige omgivelser med eller uten bevæpnet tilsyn kanskje får treffe hverandre noen minutter i året, hvis de nedverdiger seg selv til slikt eller holder ut?
   Er det fordi foreldrene er farlige for barna, eller innebærer en mulig fare for barna? Nei, selvfølgelig ikke. Tvert imot.
   Men så hvorfor egentlig? Selvfølgelig for å minimalisere mulighetene de har for å fortelle om den smerte, fremmedgjøring og tortur de er utsatt for.

   Christina Toivio-Nordfjell:
   Sant sant

   Emma Charlotte Bjørklund:
   Jeg blir redd.

   Ken Joar Olsen:
   Ja men ikke så redd som barna.

   Jane Kile:
   Du har jo egen erfaring, Ken Joar Olsen. Var du ofte redd?

   Ken Joar Olsen:
   Ja Jane Veldig redd, og ofte blir feil ord... Angst var man HELE tiden, for der var ingen plass & søke trygghet eller trøst... Selv så sov jeg med kniv under hode puta mi, fra jeg var på min første akutt institusjon i en alder av 9 år. Til jeg blev fengslet 16 år gammel, og var mørkeredd til rundt 17/18 års alderen.

   Ken Joar Olsen:
   Og Jane glemte jo helt å si at jeg jo var Norsk i Danmark, Så skikkelig utenfor & redd i et fremmed land.

   Jane Kile:
   Det er vondt å vite, Ken Joar Olsen.

   Ken Joar Olsen:
   Takk Jane <3
   Det er jo så dette hatet & denne bitterheten de vekker til live, igjen med den måten de behandler oss & andre gode mennesker på. Så for demmes skyld håper jeg da på en snarlig og fredelig bortgang av dette barne spisende monsteret som BV er.

   Oddbjørn Melberg:
   Barnevernet er like ondskapsfulle som nasijugend og Hitler i noen saker. Djevlig barnevern!

   June Torsdatter Rode:
   <3

   Rune L. Hansen:
   Bare det å bli kidnappet og fremmedgjort fra sin egen biologi og indre og ytre integritet og identitet er i seg selv livs-ødeleggende.

   Rune L. Hansen:
   Selv dette så naturlig selvfølgelige og denne forståelse for alle mennesker til alle tider fremmedgjøres menneskene fra i et samfunn som ikke straffe-forfølger kidnapping! Og tusener ganger mere og verre om kidnapping skjer i offentlig regi!

   
---

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155644010685282

   Geigenbau Kath Mühre:
   Kjenner igjen mye her. Bl a dette med venner, jeg gadd egentlig aldri skaffe nære venner for man vet ikke hvor lenge man får bli på samme sted. Jeg visste jo at jeg skulle bort derfra.

   Geigenbau Kath Mühre:
   Og dette er noe som blir hengende igjen lenge, ensomme barn blir ensomme voksne. Jeg har glemt hvordan man skaffer seg nære venner, og nære forhold til andre.

   
---
---

   Anna-Stina Kiil, 08.06. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152811687836875

   Hei!
   Vedr gutt på 7 år om ble satt i fosterhjem langt hjemmefra for 3 år siden. Besteforeldre får ikke ha kontakt og har ikke sett gutten siden han ble revet bort for 3 år siden (disse er oppegående resurssterke mennesker), mor får samvær 4 timer pr år.

   Iflg barnevern, og fostermor (som har bekjentskaper i alle instanser som har med gutten å gjøre i kommunen han nå bor i) blir han urolig når han møter mor, de mener han vil bli enda mer urolig om han møter besteforeldrene også. Forhold mellom gutten og besteforeldre var godt og inderlig før han ble tatt og han bodde hos dem siste året før han kom i fosterhjem.. Alt av utredninger og diagnoser som blir satt på gutten nå skal jeg ikke komme inn på her annet enn at man må vel ikke være rakettforsker for å forstå at han har fått problemer etter å ha blitt revet bort fra alle han var glad i.
   Besteforeldre har ingen rettigheter tydeligvis,, men hvilke rettigheter har gutten?
   Har han krav på egen advokat e.l som taler hans sak og som ikke er kjøpt og betalt av BV.

   *

   Rune L. Hansen:
   Hvorhen skal en advokat kunne henvende seg for å få løslatt barnet??
   Dommerne i dagens Norge kidnapper barn, de løslater ikke barn.

   Anna-Stina Kiil:
   Nå var det nødvendigvis ikke bare snakk om å få løslatt barnet ,em hvilke muligheter det er for at barnet kan få samvær med sine besteforeldre. Ingen som har noen tips om hvor besteforeldre kan henvende seg, de bør vel også ha egen advokat men, hvem taler barnets sak her - foruten om BV, som jeg har inntrykk av stort sett taler egen sak?

   Rune L. Hansen:
   Det blir det samme det.
   Og de vilkårlige sjeldne unntak gir ingen berettigelse for håp.

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.06. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152811498746875

   Undertrykkelsens pris.
   I dag er det en kronikk i Aftenposten under tittelen "Norsk barnevern er i ferd med å bli verdensberømt".

   Kronikkforfatteren etterlyser at våre ledende politikere kommer på banen,og akkurat der er jeg helt enig med ham.
   Han opplever at norske makthavere må svare på den internasjonale kritikken,men at de som sitter på toppene, Erna Solberg og Solveig Horne, er muse stille.

   Jeg vet mye om årsakene til at hele "verdenspressen" nå retter sine øyne mot Norge.
   Stikkordene er undertrykkelse og menneskerettsbrudd.

   Det er ofte slik at dersom et tilstrekkelig antall mennesker opplever å bli undertrykt av offentlige organer, så kommer det en motreaksjon.
   Det er denne motreaksjonen vi nå ser gjør seg gjeldende, gjennom ulike vitnesbyrd i internasjonale medier.

   La oss innse det, først som sist:
   Norge er ingen menneskerettshøyborg.

   Vi har B status fra FN, hva våre menneskeretter angår.
   Tilfeldig?
   Overhodet ikke.

   Faktum er at borgere bosatt i Norge, i realiteten har få eller ingen muligheter til å få adressert sine krenkelser når de oppstår.
   Det er en illusjon å tro at dine rettigheter blir ivaretatt av det norske statsapparat.
   Vi er stadig flere som ser denne bløffen, og vi er lei av å få servert festtaler uten innhold.

   Vi er lei av å få våre rettigheter krenket, med de katastrofale følger det får for enkeltmennesker og deres familier.
   Det er altså det dette dreier seg om.
   Det er det som nå blir kringkastet ut i den store verden.

   Da hjelper det lite, om norske makthavere uttrykker frustrasjon over at de nå endelig blir kikket i kortene .
   Kortstokken burde ha vært åpnet for lenge siden.
   Det eneste som nytter, er å endre kultur og gi folket de rettigheter de faktisk har krav på.
   Undertrykkelsens tid er forhåpentligvis på vei mot en slutt.

   Uansett vil makthavere som misbruker sin makt, for alvor bli møtt med kollektiv motstand.
   Så takk til verdenspressen.
   Den har allerde bidratt til å avsløre at Keiserens klær, ikke var så fine som de tilsynelatende så ut som.

   Jeg er stolt av alle justicefightere der ute, som har sørget for at dette nå er en realitet.
   Og selv om vi fortsatt har en lang vei å gå, gir vi oss aldri før rettferdighet og likeverdighet er en realitet.
   Illusjoner er vi lei av.

   *

   Elisabeth Aaslie:
   TAKK!

   Janne Tindvik:
   Jaa kjemp for det mann har kjært. Meneskerettighetene må følges.

   Marianne Moen:
   Endeli ser d ut t å løsne! Håpe di hærre "taburættrytteran" (som kainn alt, veit alt, å ingen må kom å førrtæll mæ nåkka) får så d svir. Egen førtræffelihet e så stor at d e kvalmanes. No må vettet få lov å råde...!

   Marit Syljuåsen:
   Ja så enig ! Flott at dette 'Stasi ' styret kommer frem i lyset !

   John Terje Henriksen:
   Fantastisk bra at verdens øyne nå er rettet mot det offentlige norge og deres fullstendige taushet.....

   Oddvar Wallstad:
   Og den samme kronikk forfatteren bagateliserer hele saken, det er så få saker det er snakk om, men di overgrep som skjer mot norske borgere ser han bort fra. Vidre ser kronikkforfatteren bort fra det faktum at her er brolagt med overgrep av mange flere statlige tilsyn i tilegg til barneværnet. Her reiser Norske politikkere runt på kloden å preika demokrati, og så repsenterer di i vikeliheten en terrorstat.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.06. 2015 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/1028282523861364/

   En trenger ikke å være ekspert for å vite at kidnapping av barn og foreldre i offentlig regi er groveste slags kriminalitet.

   Barnevernet tok «Amalie»
   http://www.nrk.no/magasin/barnevernet-tok-_amalie_-1.11969643
   Barnevernet har fått beskjed om å hente flere spedbarn. Nå advarer eksperter mot hastverksarbeid. «Amalies» menneskeretter kan ha blitt brutt da hun ble tatt fra familien, fire måneder gammel.
   NRK.NO|BY NRK

   *

   Juni Tobiassen:
   Off. Nå igjen, di må gje seg !

   Betty Heebøll Timotheussen:
   Imens de gør dette i medierne og skærmes de i at gøre mere af det de nu også gør er rigtigt, hvor usselt , i en. Normal virksomhed stopper produktionen hvis der er en ting der skader, så det er ikke en virksomhed, det er en aktie. Ingen følelser, tænk på det.....???

   
---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, tirsdag 09. juni 2015, Vinberget: 

   Avtagende halv-måne lavt i øst og 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. 1 pluss-grad og månen høyere i sør-øst klokken 05. Blålig himmel, gradvis til oppmot 12 pluss-grader utover formiddagen, efter hvert noe slørete og spredt skyet. Lett overskyet utover eftermiddagen. Så veldig mye fra Internettet og Facebook som kunne ha vært innskrevet her, særlig fra stadig flere kidnappede barn og foreldre i smerte, nød og tortur i Norge. Men for å kunne holde det gående her i min egen smerte, nød og tortur må jeg innskrenke fortsatt stadig mere til et minimum. Grålig og 8 pluss-grader klokken 22.30. Dunkelt, grålig og 7 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.06. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/1597819853831854/1597880407159132/

   Norsk politisk barnevern - oppskriften

   Hvorfor skulle en politisk og offentlig mafia-virksomhet hjelpe familier eller barn? Det skjer bare ikke! Og kommer heller ikke til å skje! Men makten virksomheten representerer er viktigere enn penger. Med hensyn til penger - som er av vesentlig betydning for makten - så er det eneste viktige at mest mulig penger og settes i sirkulasjon internt i og for virksomheten!

   Mange skjønner enda ikke at for en slik virksomhet er det i alt og ett motsatt lovlig lov og rett som gjelder. De tror det er for utrolig til å kunne være sant! Og for utrolig til å kunne bli sagt! Men tenk igjennom det hele og undersøk nærmere.

   For en slik politisk og offentlig mafia-virksomhet er fordelene med prinsippet om motsatt lovlig lov og rett enormt mange og store! Nasjonalt har det ingen svakheter. Og det er, som sagt, for utrolig til å kunne være sant. Og ingen opplæring trengs å bli gitt. Og makten holdes samlet og videreføres!

   *

   Rune L. Hansen:
   En slik virksomhet må selvfølgelig uansett fullstendig straffe-forfølges og fjernes! De kidnapper hvem som helst sine barn, unntatt egne og ivrige nok medspillere eller kjendiser og venner sine.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.06. 2015 via Film Forum Spot (FFS):
   https://www.facebook.com/groups/959183654115717/permalink/1084352294932185/

   "Regissøren ment å skape et verk som fordømmer kidnapping, som han regnet som en av de aller verste forbrytelser."

   "The director intended to create a work condemning kidnapping, which he considered one of the very worst crimes."

   Akira Kurosawa:
   Heaven and Hell -Tengoku to jigoku (High and Low)-1963-Japanese-film

   Jeg har nesten alle Akira Kurosawa sine filmer, men det er særlig en jeg mangler.
   Noen som kan hjelpe meg?

   I have almost all Akira Kurosawa's films, but it is especially one I'm missing.
   Someone who can help me?

   Heaven and Hell -Tengoku to jigoku (High and Low)-1963-J-film-Akira_Kurosawa-143m

   Noen ord fra Wikipedia om filmen:
   http://en.wikipedia.org/wiki/Akira_Kurosawa

   Oversatt til norsk:
   "Regissøren ment å skape et verk som fordømmer kidnapping, som han regnet som en av de aller verste forbrytelser. Den spennende filmen, med tittelen Høyt og Lavt, ble skutt i løpet av siste halvdel av 1962 og utgitt i mars 1963. Det brøt Kurosawa sin inntjeningsrekord (den tredje filmen på rad som gjorde det), ble den mest innbringende japansk film av året og vant strålende kritikker. Men hans triumf var noe redusert når, ironisk nok, filmen ble beskyldt for en bølge av kidnappinger som skjedde i Japan på denne tid (han selv fikk kidnappingstrusler rettet mot sin unge datter, Kazuko). High and Low regnes av mange kommentatorer å være blant regissørens sterkeste verker."

   "The director intended to create a work condemning kidnapping, which he considered one of the very worst crimes. The suspense film, titled High and Low, was shot during the latter half of 1962 and released in March 1963. It broke Kurosawa's box office record (the third film in a row to do so), became the highest grossing Japanese film of the year, and won glowing reviews. However, his triumph was somewhat tarnished when, ironically, the film was blamed for a wave of kidnappings which occurred in Japan about this time (he himself received kidnapping threats directed at his young daughter, Kazuko). High and Low is considered by many commentators to be among the director's strongest works."

   Akira Kurosawa - Wikipedia, the free encyclopedia
   
http://en.wikipedia.org/wiki/Akira_Kurosawa
   Akira Kurosawa (Japanese: 黒澤 明[1], Hepburn: Kurosawa Akira?, March 23, 1910 – September 6, 1998) was a Japanese filmmaker. Regarded as one of the most important and influential filmmakers in the history of cinema, Kurosawa directed 30 films[note 1] in a career spanning 57 years.
   EN.WIKIPEDIA.ORG

   *

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204946716442399

   Idris Babur:
   godt å bli minnet om mester og hans verk

   vondt å savne min kjære filmsamling den bare ble borte som en del av livet ødelagt da barna ble kidnappet av barnevern og de vant selcfølgelig hos fylkrsnemnda, jeg alenefar i fem år ble stående igjen, øyevitne til egen ødeleggelse, med tømme hender dog med hjertet full med smertet og hjernen med minner klarte ikke jobb som lærer i barne og ungdomskole lenge ette det da der var jeg i kontakt med barn av samme alder som ungene mine og da savnet jeg dem enda mer, selv å kjøpe varer eller lage mat var ren smerte, det å spise eller drikke var bare vondt, og hvem skulle eller kunne passet på bøker og filmer og saker ting mens alt det skjedde

   Rune L. Hansen:
   Slike dine erfaringer, smerter og ødeleggelser er det nok veldig mange i Norge som har, Deriblandt også jeg og min familie. Vi alle enda kidnappet og frihetsberøvet. Kidnapper-mafiaen bryr seg absolutt ingenting om slikt, bortsett fra at den får det til å skje og fryder seg over det. Dens både hensikt og konsekvens er nettopp å ødelegge liv, eiendom, eiendeler, arv, fortid, nutid og fremtid og alt av verdi og verdier. Deriblandt også foto-albumer, dagbøker, brever, manuskripter, arvegods, bok-samlinger, film-samlinger, dokumenter, malerier, osv. - og selvfølgelig også inklusivt ens helse, kropp, integritet, identitet, arbeider og alt annet. Hensikten og konsekvensen er at alt og det hele sporløst skal forsvinne og forstumme, Og at den og de som klarer å overleve i det lengste skal være og ha mest mulig ingenting. De ødelagte og drepte er så stille og rolige av seg og er hverken hørbare eller synlige.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er sadisme og masse-ødeleggelser satt i system i politisk regi. Blandt annet også et folkemord og en storstilt utplyndring og ødeleggelse av folk og land og verden.

   
---

---

   Marius Reikerås, 09.06. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152813621016875

   Den tsjekkiske presidenten har i dag skrevet brev til Kongen, med høflig anmodning om at to tsjekkiske barn blir tilbakelevert til Tsjekkia.
   Det samme krever EU parlamentet.

   Og hva gjør våre styresmakter?
   Jo, de spiller videre som om verden der ute knapt eksisterer.

   *

   May Brith Harestad Hollos:
   Vi får håpe det ikke blir sendt & åpnet av det Kongelige Hoff, og videresent regeringen.

   Inger Helander:
   Krysser finger å tær

   Istvan Golik:
   det hadde vel vært fint May Brith

   Carina Angelita Wålberg:
   Deler

   May Brith Harestad Hollos:
   Når folk skriver til Kongen Om det er sendt rekommandert så er det åpnet av det Kongelige Hoff & videresent stortinget.

   Anne-Kristin Abbedissen:
   Skal skrive en høflig anmodning jeg også.

   Yavuz Karaboga:
   Arrogansen kjenner ingen grenser i Norge. De fortsetter å krenke og tier det hele ned til folk går videre og glemmer hele saken. Funker veldig bra i Norge .

   Věra Galovičová Kuncová:
   Norway hear, see!!!

   May Brith Harestad Hollos:
   Spot on Yavaz Karaboga !

   Jan Franskmann:
   Hvem bryr seg om kongen, og hva har han med det norske folk å gjøre ?

   Rune L. Hansen:
   Den norske politiske eliten har lenge og stadig verre og verre solid bevist at de forakter barn, medmennesker, lov og rett og sivil-befolkningen. Men de later som det motsatte i sine fest-taler og i sin enormt påkostede propaganda.

   Kurt Rostad:
   Norge har en epedemi! En epedemi som tilsidesetter menneskers demokrati, menneskerettigheter og livskvalitet. Epedemien er staten, som legger menneskeskjebner i ruiner, og bunnløs fortvilelse!

   Kurt Rostad:
   Kongen er som ribba på julaften, tradisjon.. og knasende god.

   Tommy Hemli Buskerud:
   Får se hvor lenge det varer

   Synøve S Utne:
   Nei, de presterer å legge frem et forslag på høring som vil gi barnevernet enda større makt. Skal DET være reaksjonen på den massive kritikken, at de skal gis enda større makt !!!!

   Tommy Hemli Buskerud:
   Ikke faen!! : ( Nå blir det andre boller snart !

   May Brith Harestad Hollos:
   Kongehuset er blitt museums gjenstand.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.06. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204944950358248

   Hvem spør om grunnen til at dette drapet skjedde, hva som forårsaket det?
   Var det fordi hun var kidnappet og fangeholdt?
   Et naturlig og viktig spørsmål.

   Drapstiltalt (15) erklærer seg delvis skyldig
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Drapstiltalt-15-erklarer-seg-delvis-skyldig-8049295.html
   Femtenåringen som er tiltalt for overlagt drap på sosionom Anna Kristin Gillebo Backlund erklærte seg delvis skyldig i tiltalen mandag formiddag.
   AFTENPOSTEN.NO

   *

   Dung Svalland:
   Deler med din kommentar, Rune L. Hansen

   Amine Samier:
   Gud vet hva dama hat gjort med femtenåring derfor hun har hadde rett

   Rune L. Hansen:
   http://www.nrk.no/norge/annenhver-ansatt-blir-truet-i-barnevernet-1.12015765
   Annenhver ansatt blir truet i barnevernet
   Mer enn hver annen ansatt i barnevernet opplever å bli truet og har vært redde på jobb, sier Mimmi Kvisvik i...
   NRK.NO|BY NRK

   Toril Sand:
   ja rune det blir galere og galere både for barn og voksne

   Siw Elisabeth Aamodt:
   Hun skulle aldri hvert i denne enheten. Moren advarte flere ganger. Det barnevernet gjør galt og i grov forstand får aldri konsekvenser. Noe er forferdelig galt ! Og noe må gjøres fort !

   
---
---

   Kurt Rostad, 09.06. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152813554931875

   3 måter å bli politiker ...

   1. Lov noe som appelerer til allmenheten.. helt fram til du får eget kontor på Stortinget.. etter det kan du benekte hva som er sagt...
   2. Ljug så du tror det selv...
   3. Alle som motsier deg.. er idioter...

   *

   
---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, onsdag 10. juni 2015, Vinberget: 

   Halv-mørkt, dunkelt, stille og 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Disig, yr og regn fra tidlig morgen og utover formiddagen, med gradvis oppmot 10 pluss-grader frem mot klokken 13. Det samme våte været videre utover dagen og kvelden. Klokken 23 og mot midnatt med 9 pluss-grader.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.01. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204955186334141

   Ikke bare en lang rekke, men en meget meget lang rekke både barn og foreldre.
   Hverken barn eller foreldre eller verden liker eller tåler å bli utsatt for forbrytelser mot menneskeheten og folkemord i offentlig regi!

   Fagfolk melder bekymring om barnevernet
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Fagfolk-melder-bekymring-om-barnevernet-8052187.html
   En lang rekke barn blir utsatt for grov uforstand og overgrep i dagens barnevern, mener en gruppe fagfolk som har overlevert en bekymringsmelding til Regjeringen.
   AFTENPOSTEN.NO

   *

   Rune L. Hansen:
   Og obs! Det trengs ingen lovendring for å straffe-forfølge kriminelle vedtak, dommer, dommere, politikere og andre offentlig ansatte, det trengs bare AT det blir gjort.

   Rune L. Hansen:
   Hvem som helst har mulighet for å lese og forstå Menneskerettsloven, Straffeloven og Norges Grunnlov!

   
---
---

   Janita Helen Olsen, 09.06. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/1597819853831854/permalink/1597951067152066/

   En må ha et helt nytt barnevern med helt nye utdanninger, der dagens ansatte må utdanne seg på nytt for å kunne fortsette. Nye små lover i et godt etablert system fungerer ikke og blir oversett.

   Gamle holdninger sitter sterkt. Kostnadene med å opprette helt ny utdanning og lage nye lover og regler, og alt som medfører.. Er så høye at det aldri vil bli prioritert. Barnevernet har spillet dette spillet i mange år og vet nøyaktig hva som skal til for å få det som de vil. Og vet hvordan de skal skjule sine spor om de gjør en feil. Mens en familie opplever dette en gang og ikke i sinn villeste fantasi kunne forestille seg at det som skjer er mulig, skjønner at det er det.. Først når det er forsent.. Barnevernet har mye makt. Og de vet hvordan de skal bruke den. Familiene bruker følelser. Derfor blir ingen tatt særiøst eller trodd når de forteller hva de har opplevd. Samtidig så vil jeg påstå at våre lovgivere vet nøyaktig hva som foregår, men pga kostnadene vil endring aldri skje. Dette vet barnevernet veldig godt og er derfor trygge i å fortsette som de alltid har gjort. Barneverns ansatte er på jobb fra ni til fire.. Mens familien sitter med angsten konstant. Dermed blir det lettere å ødelegge familien. Barnevernet gir aldri opp.. Fordi det er en jobb for dem. Det er ikke personlig. Det er ikke følelser. De bare gjør jobben sin om og om igjen. Kynisk. Til familien enten har gått i nok feller eller gir opp. Den absolutt eneste måten ta ta makten fra barnevernet på er å fra dag en ha advokat med på alle møter. Samt vitne som ikke er familie med på alle møter hjemme. Når barnevernet prøver å sverte vitnet for at det ikke skal bli tatt særiøst i retten, så finn et nytt vitne. Det må alltid være advokat og vitne tilstede for å ha det på det rette hva som er blitt sagt/gjort, ikke sagt/ikke gjort. Barnevernet bygget opp sin sak over tid. Samler opp falske løgnaktige bevis som de bruker i retten når de endelig slår til. Med vitne og advokat kan mye tilbakevises. Kampen mot barnevernet vil aldri forsvinne. De får lov til å fortsette til noen på toppen er villig til å ta kostnadene et helt nytt barnevern vil gi.. Sørgelig.. Trist.. Men sånn er det dessverre..

   *

   Ken Joar Olsen:
   Forstår ikke helt hva det er du prøver å si? mener du at BV skal fjernes, eller mener du at man skal spille deres spill og håpe på rettferdighet? gjerne utdype dette : )

   Janita Helen Olsen:
   Er så imot Bv som det går Ann.. Vil at det skal nedlegges og et helt nytt barnevern med nye utdannelser opprettes. Den etaten som er nå ødelegger og splitter. Men jeg er realist etter mange år og skjønner at så lenge det er snakk om politikk og penger så skjer ingenting dessverre. Derfor må familiene lære seg spillet for å overmanuvrere Bv.

   Ken Joar Olsen:
   Da tror jeg du har missforstått, selv er jeg en av MANGE som har fått ødelagt mitt liv. Grunnet deltagelse i DERES ØKONOMISKE spill, å tro at MAN FINNER livserfaring & EMPATI i lære bøker... Er og bare SKAPE EN ny HORDE av bedrevitere... BV skal SLETTES & ha samme status på folkemunne som gamle tyske soldater har... De skal EVIG forfølges til de er straffet for sine BRUDD på menneskerettighetene... Og om man mener noe annet så er der nok av endrings grupper man heller kan være aktiv i.

   Janita Helen Olsen:
   Folk flest skjønner og tror ikke at en etat som skal værne barnet isteden ødelegger det. Og er derfor ikke forberedt når di kommer under lupen. Innen de har lært hvordan de skal ta igjen er det ofte forsent fordi Bv har klart å bygge sak. De har masse papirer som brukes som bevis enten det er sant eller ei. Familien har ikke et papir. De skal sitte der å forsvare seg mot alt. Det sier seg selv hvem dommerne synes det er lettest å tro på. All honnør til dem som kjemper.. Og aldri gir opp..

   Ken Joar Olsen:
   Les innlegget mitt over.

   Janita Helen Olsen:
   Jeg er imot endringer. Jeg vil at dagens barnevern skal nedlegges! Men et slags system som hjelper barn som trenger det må man ha. Det er mange som lider der ute. Dagens barnevern tar de som ikke trenger eller vil ha hjelp. Mens de som kunne trengt hjelp ikke får det. Man må ha noen som kan hjelpe dem som trenger det. Men makt NEI det skal de absolutt ikke ha! Bv har altfor mye makt! Btw er selv blitt klok av erfaring ; ) tror vi er på samme side : )

   Ken Joar Olsen:
   Da syntes jeg heller vi skal fokusere kreftene & ordene våres, på akkurat det denne gruppen er opprettet for. Istedenfor å gi et inntrykk av at der finnes NOEN som helst alternativer... Og dette er vell noe vi som har erfart bv sin herjing på egen kropp er enige om : ) Så velkommen i Kampen VÅR Janita ; )

   Bjørn Roger Nordfjell:
   sanhehetens ord ken!

   Bjørn Roger Nordfjell:
   stavefeil jaja

   Ken Joar Olsen:
   Om FOLK bryr seg om det, burde de nok gå i seg selv Bjørn Roger : )

   Bjørn Roger Nordfjell:
   kompis

   Ken Joar Olsen:
   For å si det sånn, folk skal skjønne hva vi mener & ønsker med eller uten stavefeil ; )

   Vine Onymus:
   Wrong.
   The current employees must be prosecuted, and denied any contact with children. The crimes of which they are guilty, are of the most severe character, and I would not be surprised if death penalty will be discussed in the future for these crimes committed.
   It must be understood that protection of children is not their job description, but terror.
   I have personally assisted families report even enforced disappearance of their children, the most severe crime possible, currently occurring in Norway.

   
---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, torsdag 11. juni 2015, Vinberget: 

   Vått og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig og yr fra tidlig grå-lysning i et par timers tid. Derefter gradvis mindre disig, men grålig og hvitlig overskyet utover formiddagen, med oppmot 12 pluss-grader frem mot klokken 14. Med dus sol og noe mindre overskyet sent på eftermiddagen og mot kvelden, fortsatt med 12 pluss-grader klokken 19. Dunkelt halv-mørkt og 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.06. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204958756663397

   Hvis mange har fortjeneste, makt eller karriære på menneskeretts-forbrytelser så vil motstanden mot menneskeretts-forbrytelser være tilsvarende vanskelig og.

   Like så vil mennesker som gies politisk makt til å vedta offentlige lovbestemmelser som er unødvendige eller ulovlige i forhold til menneske-rettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett skape politisk og offentlig organisert kriminalitet og katastrofale konsekvenser.

   Og like så vil mennesker ansatt i den offentlige, inklusivt politiske og juridiske, forvaltningen som ikke respekterer og ivaretar hvert enkelt menneske sine enhver og alle menneske-rettigheter dermed ulovlig og straffbart forakte menneskeverdet og menneske-rettighetene og sivil-befolkningen.

   Og alt dette er hva som i et enormt stort omfang har skjedd i Norge.

   I henhold til Straffeloven og derfor er det så meget viktig og nødvendig at de offentlig ansatte som adlyder politisk eller offentlig makt, ulovlige lovbestemmelser, ulovlige dommer eller vedtak, etc., må og skal kompetent straffe-forfølges og bære ansvaret for slik uansvarlighet.

   Det er direkte kriminelle myndighets-forbrytelser og molbo med dommere (i ordets videste betydning) som tillager eller retter seg efter ulovlige lovbestemmelser eller dommer. De felles-menneskelige menneske-rettighetene har og skal ha forrang fremfor og over alt slikt. Uten det er menneske-rettighetene og lov og rett og det felles-menneskelige menneskeverdet en ulovlig og straffbar mangel.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1597819853831854/1598742440406262/

   Ken Joar Olsen:
   Virker som noen må falle, for vi kan reise oss.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er jo helt sikkert det.

   Ken Joar Olsen:
   So be it ; ) Håper det skjer snart : )

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.06. 2015 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152816054721875

   FO møter departementene om barnevernkritikk
   https://www.fo.no/nyheter/fo-moter-departementene-om-barnevernkritikk-article10892-1064.html
   23. juni møter forbundsledelsen i Fellesorganisasjonen (FO) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og Utenriksdepartementet (UD). Temaet for møtet er kritikken som er rettet mot norsk barnevern fra utlandet.
   FO.NO|BY COREPUBLISH - WWW.COREPUBLISH.NO

   *

   Mette Ertesvåg Kjode:
   Å innrømme at man faktisk ikke gjør en god jobb ligger tydeligvis langt inne... Lettere å flagge med store ord som "skremselspropaganda" enn å stikke fingeren i jorden å innse realitetene. En stor skam av mennesker som skal ivareta andre, rett og slett. Dette gjelder like mye norsk befolkning som utenlandske, det må aldri glemmes når de tar opp dette.

   Rune L. Hansen:
   Hun, forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO), er en av Norges fremste representanter for menneskehandel med barn og foreldre. Handel ikke minst i form av penger og karriærer. Samtidig er hun også en representant for ideologien og politikken for barnets verste og fullstendig forakt for Barnekonvensjonen, Menneskerettsloven og Straffeloven. Men i fullstendig frekkhet og falskhet skriver hun selvfølgelig det fullstendig motsatte.

   Litt sitat:
   "Hun sier at FO også er opptatt av å formidle en forventning til de ansvarlige departementene om at vi synes det er viktig at de drøfter kritikken med fagpersoner og deres organisasjoner, og at de garanterer oss at de er villige til å «stå i ryggen på» et fagfelt som forvalter et samfunnsmessig ansvar som handler om å ivareta barn på best mulig måte, i tråd med barnekonvensjonen og nasjonal lovgivning. - Målet med vårt møte er også å skaffe oss en samlet kunnskap om hva BLD og DU har tenkt å foreta seg i disse sakene, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik."

   Dagrun Olderø Nilsen:
   Det er ikke bare i utlande , men det er grove årystende ting som skjer med i norsk barnevern å .

   Kristian Rønås:
   Dette gjør de for å vise makt !

   Anita Bruvik:
   Narsissister speiler seg ; )

   Rune L. Hansen:
   Når den dårlige jobben de og deres dirigenter og medspillere har gjort er så dårlig at den rammes av veldig mange av både Straffelovens og Menneskerettslovens paragrafer og straffe-rammer, da er det ikke særlig lett å innrømme noe som helst?

   Rune L. Hansen:
   Det er vel bedre å ha penger, makt og karriære for sitt arbeide, enn skam og straff?

   Steinar Hansen:
   FO føler nå at det begynner å "brenne under føttene på dem"!!!!

   Ken Joar Olsen:
   Bare et lite utdrag ifra det forvrengte brevet de skrev desember i 2014, og sier jo litt om interessene...

   Når det nesten er halvparten ansatte, i forhold til årlige tiltak eller....

   FO representerer over 27000 Barnevernspedagoger,sosionomer,vernepleiere og velferdsvitere. Mange av våre medlemmer arbeider i Barnevernet.
   Det Russiske barne ombudet sprer redsels propaganda om Norsk barnevern....

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.06. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152814696666875

   Tilsvar til Solveig Horne.

   Under tittelen “Vi tar barns rettigheter på alvor”, har statsråd Solveig Horne skrevet et innlegg i dagens Aftenposten.
   Med ditt innlegg trer du inn i debatten om den internasjonale kritikk som er reist mot det norske barnevernet og påståtte menneskerettsbrudd. Det er bra.

   I løpet av de siste måneder, har jeg reist rundt i Europa nettopp for å utveksle erfaring hva denne kritikken angår.
   En kritikk som på mange måter toppet seg da EU parlamentet, sist tirsdag, avholdt konferanse om potensielle menneskerettsbrudd mot barn. Særlig rettstilstanden i Norge, var under lupen.
   Jeg ønsker derfor å inngi et tilsvar til deg, nettopp med tanke på å forsøke å forklare hvorfor denne kritikken reises.

   Det er svært mange mennesker som opplever genuin glede over at de endelig blir hørt av det internasjonale storsamfunnet.
   Det var tusener av dem som var tilstede utenfor Stortinget den 30 mai.
   Dette er mennesker som opplever den norske stat som totalitær, og hvor de selv er maktesløse i kampen mot overmakten.
   For det er ikke disse menneskene, mennesker som skriker ut sin avmakt, som sitter på maktmidlene.
   Det er det lovgivende, utøvende og dømmende myndighet som gjør.

   At alle disse menneskene, som subjektivt har en følelse av urettferdighet, nå får støttespillere gjennom andre lands myndigheter og medier, viser behovet for å korrigere maktbalansen i Norge.
   Jeg tror derfor vi er i ferd med å se konturene av undertrykkelsens pris.
   Historien har ofte vist at dersom et tilstrekkelig antall mennesker opplever å bli undertrykt av offentlige organer over tid, så kommer det en motreaksjon.
   Det er denne motreaksjonen vi nå ser gjør seg gjeldende, gjennom ulike vitnesbyrd i internasjonale medier.

   La oss innse det, først som sist:
   Norge er ikke den menneskeretts-høyborg den gir seg ut for å være.

   Vi har B status fra FN, hva våre menneskeretter angår.
   Tilfeldig?
   Overhodet ikke.

   Faktum er at borgere bosatt i Norge, i realiteten har få eller ingen muligheter til å få adressert sine krenkelser når de oppstår.
   Det er en illusjon å tro at borgernes rettigheter blir ivaretatt av det norske statsapparat.
   Det er stadig flere som ser denne bløffen, og de er lei av å få servert festtaler uten innhold.
   De er lei av å få sine rettigheter krenket, med de katastrofale følger det får for enkeltmennesker og deres familier.

   Det er altså det dette dreier seg om og som når maktkorridorer og medier i Europa.
   Da hjelper det lite, om norske makthavere uttrykker frustrasjon over at kritikken oppleves som urettferdig og ubalansert. 
   Det hjelper heller ikke å leie inn PR byråer, eller å lage brosjyrer om barnevernet på engelsk.
   Det eneste som nytter, er å endre kurs og gi folket de menneskerettigheter de faktisk har krav på.

   Ingen er uenige om at barnas rettssikkerhet alltid skal være førsteprioritet.
   Men, mitt overordnende spørsmål til deg er :
   Hvorfor respekterer ikke Norge menneskerettene slik de skal?

   For å illustrere spranget mellom Menneskerettsdomstolens praksis og norsk praksis, har jeg hentet ut følgende med påfølgende spørsmål:

   1. Om barns rettigheter:
   Menneskerettsdomstolen:
   Barn skal alltid ha egne partsrettigheter.
   Fylkesnemnda og norske domstoler:
   Barn har ( tilnærmet) aldri egne partsrettigheter.
   Derfor er mitt spørsmål til deg:
   Hvordan kan barnas menneskeretter bli ivaretatt, når de ikke engang har egen parts-status i barnevernssaker?

   2. Om lengden på inngrepet
   Menneskerettsdomstolen:
   Gjenforeningsmålet ble fremhevet i Menneskerettsdomstolen (EMD) i dommen Johansen v. Norge 7. august 1996, og hvor Norge ble dømt for brudd på EMK artikkel 8:
   «The Court considers that taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure to be discontinued as soon as circumstances permit and that any measures of implementation of temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parent and the child (see, in particular, the above-mentioned Olsson (no. judgment, p. 36, para. 81)».
   Gjenforening skal altså skje "as soon as circumstances permit", og det er er altså INGEN 12 måneders regel slik barnevernsloven opererer med.
   Fylkesnemnda og norske domstoler:
   Opererer ( tilnærmet) alltid med et langvarig/ permanent tidsperspektiv hva omsorgsovertakelse angår.

   Menneskerettsdomstolen:
   Søsken skal aldri splittes når omsorgsovertakelse skjer.
   Fylkesnemnda og norske domstoler:
   Urovekkende ofte splittes søsken i flere forskjellige fosterhjem/ institusjoner.
   Menneskerettsdomstolen:
   Også besteforeldre og onkler, tanter med mer har krav på partsrettigheter.
   Fylkesnemnda og norske domstoler:
   Bare i svært begrenset grad innrømmes slektninger slik partsrettigheter.

   Faktum er at vi er på kollisjonskurs med Europa med tanke på hvordan vi håndhever menneskerettene her hjemme. 
   Man trenger ikke sette ned et uendelig antall utvalg for å se det.

   Jeg får sitere deltaker på EU konferansen, Maricia Pirosikova,
   Hun sitter også i Ministerkomiteen, som har til oppgave å etterse at de respektive land etterlever menneskerettene.
   Hun sa:
   Hva hjelper det med Menneskerettsdomstolens prinsipplære, når den ikke respekteres?
   Så mitt råd er: Følg menneskerettene, så vil ting automatisk bli bedre.
 
   *

   Kjell Gjerde:
   Takk igjen Marius, må ditt arbeide bli rikelig belønnet..

   Heidi Asphaug Svendsen:
   Veldig bra ! : )

   May Britt Borge Olsen:
   på tide at hun åpner øya for alle barn og foreldre i dette landet.............

   Ju Sku:
   Supert. Kanskje nå skal denne dame forstå hvor er problem... Takk Marius... !

   John Vidar Børjesson:
   !

   Dag Henning:
   Tusen takk for god jobb for alle som sliter med samme saker.Bra jobbet.Hvordan følge menneskerettene privat mot de som snur ryggen til ?

   Line Sandbæk Hansen:
   😀

   Monica Hassan Fridtjofsen:
   Takk marius for sanne ord og håper de blir hørt

   Per Steinar Sørå:
   Dette er i siget. Vi får sikkert et ras hvor politikerne blir dratt med i dragsuget. Marius har allerede utløst en reaksjon som Europa og resten av verden venter utfallet av.

   Frode Nordli Stranger:
   Kan bare si at denne Horne har bare lovord om hvor bra dette bv systemet fungerer.... Hadde hun tatt kontakt med foreldre å barn som har blitt stemplet som taper i fylkesnemnda og i domstolene å tatt dette inn over seg å fått fjernet dette med at staten går inn å betaler for omsorgsovertakelse å latt kommunene selv stå for regningen for institusjon og fosterhjem så er jeg rimelig sikker på at hele kommune Norge hadde ført barna tilbake for det er sykt mye utgifter for en fattig kommune som har røde tall fra før å slite med... Er lettere for politikere å forandre dette enn noe annet... Her betaler staten ut miliarder i året for å ødelegge barndommen for tusener av barn å oladunk har full tilit til dette syke systemet... Er til å bli kvalm av mindre... Samme gjelder mødre og fedre som bedriver samværs sabotasje å hindre den andre samvær... Her blir den som bedriver samværs sabotasje belønnet for det av staten med penger... Er det rart man ikke har noe tro på forandring når pengene fra staten ødelegger for barna i generasjoner å det tar aldrig slutt dette.. Men bra at du kjemper Marius ... Liker ditt engasemang i menneskerettighet som er mangelvare i norske domstoler... Sammen står vi sterkere..

   Ståle Eriksen:
   Kjempe flott skrevet Marius, jeg syns du kunne lagt litt mere press på norske myndigheter der også.

   Sverre Skimmeland:
   Horne uttalte seg kritisk til dagens bv tidligere mens hun var på stortinget

   Dag Henning:
   Det er bare en ting å si, vi må ikke gi oss, her må det smi mens jernet er varmt. Stem ikke på noen, det er løgnere alle mann. Skal vi stemme, så lag en partiliste selv, og en politikk som gavner landet og de lidende. Og ikke selge ut hele vårt land. Det er kun få rester igjen i dette land, resten ligger på utenlandske hender. Held dette land er svekket også av det norske folk. Vi kan ikke stemme på myndigheter og en regering som ikke behandler sitt folk med en viss respekt. Vi han ikke leve i et land som er på lik linje med et krigsherjet land om det er fred i landet. Her blir det ikke levelig før myndighetene tilstår for foreldre i dette landet at de har gjort grov feil, og leverer tilbake vår barn. Vi gir oss ikke, vi må stå sammen.

   Else Frøynes:
   Dette er så bra Marius - no er vi på vei mot ei endring - stå på!!

   Ove Onkli F. Grønvold:
   Ja det går til et vist punkt, og det er nu nådd.
   Takk til deg Marius som bryr deg.
   Ove : )

   Elvira Larsen:
   !

   Rune L. Hansen:
   Hennes reaksjoner på og holdninger til både de nasjonale og inter-nasjonale protester er både uanstendige, fortiende og menneske-foraktende. I steden for å være argumenterende i forhold til menneske-rettighetene pøser hun på med enda mere norske penger for smittsom og menneskeretts-krenkende propaganda for politisk organiserte forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten!

   Kristian Rønås:
   Nå er det engang slik at Horne ikke vil eller evner å gjøre noe til det bedre !

   Rune L. Hansen:
   Det er bare selvstendig grov-kriminelle den politiske mafiaen godtar som sine nøkkel-personer og liksom folkevalgte. Enten det eller udugelige, underdanige, uselvstendige og manipulerbare mennesker uten reell samvittighet eller forstand. Det er slike som kvalifiserer seg.

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.06. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152815135251875

   "Når fanden ville at intet skulle skje,
   da satte han ned enda en komité!"
   (sitat ukjent)

   *

   Wenche Miriam:
   . . Natta

   Mona Kågen:
   Var ikke dum den. Hørtes kjent ut..

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Ukjent... mulig, men definitivt norsk ! ; )

   Elisabeth Rue Strencbo:
   he he helt riktig : )

   Kjell Selen:
   Mener at denne kommentaren kom fra Guttorm Hansen fra Namsos? Mye vil ha mer å fanden vil ha flere...

   Geigenbau Kath Mühre:
   Denne kommentaren kom fra en norsk forfatter som jeg ikke husker navnet paa naa, meget kontroversiell. Han sa ogsaa at norge er et deilig land a reise til utlandet fra.. Kommer tilbake med navnet senere..

   Geigenbau Kath Mühre:
   Jens Bjørnebo var navnet!! : )

   Kjell Marcussen:
   ...

   Rune Grødal:
   SKÅL

   Ken Joar Olsen:
   Sitat Marius Reikerås : )

   Jorunn Øydna:
   !

   Jorunn Øydna:
   Meget bra

   Robert Steffensen:
   Høringsuttalelser, avvente bestilte konsulentuttalelser. Må innlemmes i langstidsplanlegging. Stillhet, som om det ikke finnes noe problem. Flere elementer trekkes inn for å komplisere og dermed vinne tid, med flere.

   Marianne Moen:
   Korreksjon ; ) En dag da Satan fikk i sinn at intet måtte skje, da satte han i verden inn den første kommitè....!

   Somdee Krongchai:
   : ) <3 : ) Kjempegodt. : )

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.06. 2015 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre), shared Katarina Mikaela Theresia Nyholm's post:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1028907213798895/

   Katarina Mikaela Theresia Nyholm, ‎09.06. 2015 via Nytt fokus på barnevernet:

   Hei ,føler endelig for å få delt min historie angående barnevernet, å ønsker å gå til media med den .Lurer derfor på om det er noen her som har vært til media med sin historie som jeg kunne snakket med ? Send meg gjerne en pm:)

   *

   Ann Caroline Magnussen:
   Media tar svært sjeldent inn bv-historier.

   Dung Svalland:
   Fb er media...

   Betty Heebøll Timotheussen:
   Vi er mange i Danmark der ikke kan komme ud med hver vores historier, det er en svær sti at gå på, ingen ser hvor vi er og alle er lige glade hvis vi falder....

   Dung Svalland:
   Det samme her i Norge og hele vesten fordi man har velferd. Da bryr man seg ikke om hverandre

   Rune L. Hansen:
   Man har velferd, derfor bryr man seg hverken om hverandre eller om velferd.

   Dung Svalland:
   Velferdssamfunnet betyr man mangler på alt. Så stakkars folket som må ty til staten for å få hjelp. Derfor kan staten være gud og folk tilber den

   
---
---

   Kathrine Haugen, 11.06. 2015:
   https://www.facebook.com/kathrine.haugen.9/posts/961161827268165

   Barnevernet er ofte bekymret for barn. Og ofte blir de mer og mer bekymret for hver dag som går. Det er interessant å se hvordan deres bekymring vokser og vokser uten at de undersøker hvordan barna har det - uten at de snakker med barna.

   Veldig ofte sitter de på kontorene, eller er ute og reiser i forbindelse med omsorgsovertakelser, så uten at noe skjer i saken som tilsier at situasjonen er endret, øker bekymringen til de er så bekymret at de bare må ta barna akutt. Flere ganger har de foreldrene jeg har kontakt med bedt om å få helt konkrete eksempler på hva barnevernet er bekymret for, men de får ikke svar - svaret er alltid at BV er bekymret.
   Å være bekymret er en subjektiv følelse - det er noe hver enkelt av oss kan føle. Noen bekymrer seg veldig lett, andre ikke så lett. Å anvende bekymringsordet som en måleenhet for at man kan gå inn i familier er blitt et veldig effektivt verktøy for barnevernsarbeidere. Å være bekymret nuller ut all fornuft og kritisk sans. Verken nemnd eller rett ser ut til å klare å sortere ut om den private og personlige følelsen hos en saksbehandler står i forhold til realitetene i saken. Og når BV sitt oppdrag i samfunnet er å være bekymret for alle barn, når det er etatens grunnleggende verdensoppfatning, så forklarer det noe av det som skjer i disse sakene.

   *

   Sissel Haugen:
   Jeg er også veldig bekymret, for BV og deres anvendelse av makt/tvang som bryter med menneskerettighetene. Hvor kan jeg gå med min bekymring? Vil fylkesmannen godkjenne at jeg henter ut ansatte i barnevernet med tvang fordi de bryter de fullmakter de har/ikke har for å krenke, ødelegge og invaldisere menneskers følelser?

   Kathrine Haugen:
   Jeg har ne og nye barn. så lyst til å lage en film som viser metodene til BV anvendt på en dommer som sitter i en rettsal og skal dømme, men så blir han hentet av bv og politi og kjørt til en familie - en ny ko

   Kathrine Haugen:
   - en ny kone og nye barn.

   Kathrine Haugen:
   Av og til blir dette bare tull, ordene hopper og ting blir bare rot. Noen andre som har det problemet?

   Synnøve Sønstebø:
   Ja jeg hadde det på mobilen, men det var visst noe med innstillingene.

   Irene Hov:
   De som får betalt for å være bekymret har størst troverdighet i samfunnet fordi de ikke legger følelser i sin bekymring... (?)

   Kjell Selen:
   Barnets beste og melding om bekymring er to sentrale begrep som burde vært tatt ut av vokabularet. Disse to begrep er inngangsporten til alle former for synsing utøvd i alle etater. Barnets beste burde være barnets rettigheter mens melding om bekymring må bli til konsekvens utredning på grunn av barnets rettigheter. På denne måten kan vi definere og begrense synsing og skjønn til et minimum. Inn må komme prosedyrer og mye enklere lovverk.

   Anne-Kathrine Eckbo-Fangan:
   Dette var noe av det beste jeg har lest på lenge.

   Kathrine Haugen:
   Jeg er helt enig!

   Siri Hjelm:
   Så enig!

   Sigbjorn Aase:
   Kan ver de selv har hatt en utrygg oppvekst. Og mye bekymring i livet. Bekymrete mennesker overføre ofte bekymring videre. Jeg tror ikke de selv har hatt noen god barndom. Hvem vet. Noe er riv ruskende galt i barnevernet. Barne Idrettslag div lokker jo pedofile inn.... Barnevernet har nok diverse spesielle. type mennesker som søker de jobbene. Kjenner flere som ikke orket å være der på grunn av kynismen. Tanke måten div...

   Hege Lillemy:
   JA jeg ler ennå når Politikere m.fl sitter å sier at de skal ivareta og forbedre rettsikkerheten til foreldre & barn i barnevernssaker og styrke rettighetene på oppfølging og tiltak etc....Største eventyrfortellingen man får servert. Jeg har en ganske fersk lydopptak - hvor kommunens advokat & barnevernsleder sitter å sier at de akter IKKE å følge barnevernslov § 4-16 eller 4-21 på noen måter - å heller ikke nøytral tilsynsfører eller oppfølging av barnet, fordi intensjonen dem er ikke å tilbakeføre barnet. Å når foreldrene uttrykker bekymring at barnet ikke får grunnskoleopplæring i hht til Norsk lov - så er ikke det alvorlig. Barnet hadde kjempe fine karakterer da han bodde i biologisk hjem, til å bo i fosterhjem i 1 år og miste alle karakterer på under 1 år av høyt fravær for å tilpasse fosterforeldrene sine behov. Nu får ikke gutten engang gå på den videregående skolen som han hadde en drøm om å gå - han må dekke fosterforeldrenes sin drøm og ønsker.

   Kathrine Haugen:
   Det er så forferdelig - ødelagte liv og skolegang som avbrytes. Og så politikere som nekter å høre og forstå.

   Alf Magne Henriksen:
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Fagfolk-melder-bekymring-om-barnevernet-8052187.html
   Fagfolk melder bekymring om barnevernet
   En lang rekke barn blir utsatt for grov...
   AFTENPOSTEN.NO

   Hege Lillemy:
   Når man sitter med reoler med ringpermer med saker som har gått for nemnd & domstol + diverse klageinstanser som heller ikke kan klare å følge Norsk lov - hvor man ser hvordan saksbehandler og barnevernsleder m.fl sitter å servere den ene løgnen og påstanden som ikke har rot i virkeligheten - manipulere både øvrig faginstanser som BUP - Politi - Leger m.fl til å tro på dems påstander & anklager imot foreldrene.

   Beate Namaha Shivaja:
   At slike ting får være en del av (u)kulturen i Norge er en skam i 2015, og som våre barns barn vil lese om i historiebøkene som et svært mørkt kapitel hvor lidelsene å maktmisbruket er rådene ,og invalidiserene om du overlever deres tortur : ( Dem som kan ta et grep om sitvasjonen er passive å forstår ikke alvoret i tragediene som utspilles hver dag. Eller er likegyldige . .

   Kathrine Haugen:
   det er et mareritt Hege - et mareritt om jeg ikke helt fullt kan forstå fordi jeg har ikke opplevd det selv. men jeg har vært tett på mange mennesker i din situasjon og det er fortærende og drepende, man får lyst til å gi opp. det kan egentlig ikke beskrives med ord det du opplever, men jeg føler med deg og jeg skal jobbe for at man kan få til en endring.

   Beate Namaha Shivaja:
   Dette er nok en grusom historie av så ufattelig mange, og det er virkelig på tide å få historiene ut .Slik at alle med moral og ansvarsfølelse for samfunnet vil være med å støtte opp om barna og familiene <3

   Beate Namaha Shivaja:
   Vi må aldri gi opp, men stå sammen mot makteliten. Om ikke vi gjør det hvem skal da gjøre det ?

   Beate Namaha Shivaja:
   Jeg setter liker fordi du står fram å forteller å det er så viktig med åpenhet i disse sakene .

   Alf Magne Henriksen:
   Sitat fra artikkelen""
   "Vi vet det finnes mange tilfeller der det er nødvendig at myndighetsorganer griper inn i familier og overtar omsorgen for barn. Mange barnevernstjenester takler denne uhyre krevende oppgaven på beste måte. Samtidig ser vi stadig eksempler på at etaten fremstår som en dysfunksjonell organisasjon som foretar omfattende feilvurderinger med alvorlige konsekvenser."
   Sitat slutt.

   Så det skrivest på med to tunger. Ta Spania de vet ikke va Barnevern er og de er snart 50 millioner innbyggere.

   Så kjempe optimist klarer jeg ikke å bli før dem er vekke i idiot norge med sin anti familie politikk.
   De kan diskutere i årevis, endre å balere. Vi må få med mest mulig folk som som vil ha dem vekk legge til flest mulig spre linken om siden osv så kan vi alle demonstrere til dem er nødt til å gå av.

   https://www.facebook.com/groups/1597819853831854/
   Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet
   793 Members -

   Kathrine Haugen:
   Jeg tror det må jobbes på mange felt - det er viktig at noen er helt tydelige, andre må jobbe innenfra, andre må være mer diplomatiske. Jeg er ganske tydelig og har også engasjert meg politisk for å opplyse. Vi må huske at vi selv en gang ikke visste hva dette var for noe, at det er mange som rett og slett ikke vet hva som foregår og de må få en sjans til å lære og høre før vi avskriver dem som likegyldige.

   Tore Langeland Tangen:
   Den idéen er ikke spesielt gjennomtenkt, dessverre, Alf Magne.

   Alf Magne Henriksen:
   Hehe vi for se...... : )

   Tore Langeland Tangen:
   Ja, det får vi…, nåt tungt bevæpnet politi trenger seg inn i hjemmet for å fjerne ungene…
   Forresten, er ikke det dagens situasjon?

   Alf Magne Henriksen:
   Har heldigvis aldri opplevd det sjøl ! Men det er grusomt å se hvordan medmennesker blir urettmessig behandlet : (

   Tore Langeland Tangen:
   Og det vil fortsette om "Barnevernet" blir fjernet…

   Alf Magne Henriksen:
   Tore du kan gå inn å lese over 30 innlegg som jeg har gått nøye igjennom så kan vi snakkes.....

   Tore Langeland Tangen:
   Hvor da? Ikke i den "gruppa", vel?

   Alf Magne Henriksen:
   Hvis du ønsker innsikt før du skyter løst rundt deg.

   Tore Langeland Tangen:
   Ved å flytte problemet? Nei, takk! Det vil bli langt bedre om man løser problemet, og problemet er ikke ordet "Barnevernet".

   Rune L. Hansen:
   793 medlemmer bare på en og samme dag gruppen ble opprettet! Navnet på Facebook-gruppen er megetsigende:
   Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet - 793 medlemmer

   Margaret Hennum:
   Er det ikkje på tide å kvitte seg med dette bekymrabegrepet? Er det kanskje derfor det ofte har gått so gale, at bv har meir fokus på si eiga bekymring enn på menneske dei evt skulle ha fokus på?

   Hege Lillemy:
   Man kan jo bli skremt når man opplever ordlyden Til barns beste - når ingen av de forskjellige aktører egentlig kan sette fingeren på hva som er reelt til barns beste - uten at noen tar innover seg at Barns beste misbruket - kan bli katastrofale ringvirkninger/erfaringer for dette barnet som voksen. Å når Barnevernet sitter å sier at de er bekymret - uten å kunne klare å si hva de er reelt bekymret for, men bare slenge ut en hel masse uriktige påstander og anklager imot foreldrene slik at det virkelig passer inn i ett system som blir en tilnærmet umulig oppgave for foreldrene å reinvaske seg i fra(selv om det er uriktige påstander & anklager)

   Rune L. Hansen:
   Barnets verste er en eller flere menneskeretts-forbrytelser eller også av Straffelovens forbrytelser overfor barnet (hvilket går hånd i hånd med hverandre). Og skjer en slik forbrytelse i offentlig regi er den langt verre enn om i privat regi!
   Barnets beste derimot, er det motsatte!

   Kathrine Haugen:
   JO absolutt Margaret!

   Hanne J Jahren:
   Jo fikk vite hva som var bekymringen.' Allvoret i situasjonen' hvilken situasjon vites ikke. det vet de vel ikke selv heller...

   Alf Magne Henriksen:
   Godt sagt >Hanne : )

   Kathrine Haugen:
   Jeg snakket tidligere om 0+0+0=3. At de finner noen bagateller som ikke beviser noenting, plusser på med andre bagateller og så sier de: Etter en samlet vurdering er vi veldig bekymret.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.06. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/1597819853831854/permalink/1598740460406460/

   Husk at "barnevernet" er bare en av klørne til en politisk og offentlig mafia-virksomhet!

   *

   Alf Magne Henriksen:
   <3 ens enig Rune L. Hansen

   Rune L. Hansen:
   Ja, ikke å forstå det er direkte åndssvakt!

   Alf Magne Henriksen:
   lol : ) ! godt sagt ; )

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.06. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152816118376875

   ---------------------------- Original Message ----------------------------
   Subject: Svenske barn i norske fosterhjem.
   From: marius@reikeras.no

   Date: Thu, June 11, 2015 4:12 pm
   To: cecilia.wikstrom@europarl.europa.eu
   --------------------------------------------------------------------------

   Kjære Cecilia.
   Det vises til konferanse i EU parlamentet den 2 juni, der du deltok som svensk parlamentsmedlem.
   Jeg vil uttrykke min bekymring for flere svenske statsborgere, og hvor barna er plassert i norske fosterhjem.
   En av disse, er xxxxx.
   I fire år har xxxxx kjempet mot norske myndigheter for å få tilbakeført sine tre barn til Sverige.
   Barna er nå ti, åtte og fem år.
   xxxxxx kan bare se dem under oppsyn et par ganger i året. Hvert besøk varer i to timer.
   Jeg mener at Sverige, i likhet med andre land som eksempelvis Tsjekkia, Litauen, Tyrkia og Russland må legge større diplomatisk press på Norge, slik at barna kan gjenforenes med sin familie i Sverige.
   Slik jeg ser det fra et menneskerettsperspektiv, mener jeg Norge bryter menneskerettene overfor Sverige, ved å tilbakeholde barn som er svenske statsborgere.
   Om du ønsker ytterligere informasjon rundt dette, er jeg til tjeneste.

   Beste hilsen
   Marius Reikerås

   *

   Marius Reikerås:
   Ingjerd Lund Ardouane, problemstillingen her er rettslig og hvem som har jurisdiksjon over svenske statsborgere.

   Rune L. Hansen:
   Imidlertid er problemet i sin kjerne at hverken norske eller svenske politikere respekterer hverken menneske-rettighetene eller annen lovlig lov og rett.

   Geigenbau Kath Mühre:
   Og mange med meg, har opplevd år med mishandling under barnevernet. Jeg for min del husker ikke hvor mange ganger jeg ble voldtatt mens jeg var fosterhjem. Så Ingjerd Lund Ardouane kan ta glansbildet sitt å tørke seg en viss plass med det!

   Geigenbau Kath Mühre:
   Så lenge undersøkelser viser at det går dårlig videre i livet for 8 av 10 av bv- barn, så viser det bare at det trengs ei skikkelig opprydding i den møkka der! 75% av oss, deriblant jeg, har uføretrygd pga barnevernet!

   Geigenbau Kath Mühre:
   Jeg opplevde aldri mishandling FØR jeg kom i fosterhjem!

   Geigenbau Kath Mühre:
   Og mine menneskerettigheter ble brutt på daglig basis, de er ikke annet enn forbrytere!

   Kyrre Wiik:
   Ingjerd, du har helt sikkert forstått at det er feilene folk vil ha bort, Når BV flytter barn med tvang, er det ikke rom for feil. Så snart feilen oppdages skal den rettes opp omgående. Taper BV i Fylkesnemda da har de gjort feil. Da skal det være forbudt og holde barnet tilbake. Derfor må BV i støpeskjeen.

   Trine Nor:
   Tror nok ikke det skal så mye til før bv henter unger, tror de ødelegger fler barn og familier enn dem hjelper.

   Rune L. Hansen:
   Fylkesnemdene er en grov-kriminell virksomhet og dommerne i dagens norske rettsvesen, inklusivt påtale-myndigheter, etc., er sentrale nøkkel-personer for en politisk organisert mafia-virksomhet.
   Virksomheten og dens dirigenter og viktigste medspillere rammes blandt annet av Straffeloven 2005 kapittel 16.

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, fredag 12. juni 2015, Vinberget: 

   Halv-mørkt dunkelt, grålig himmel og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Slørete og lett overskyet, mildt og dus sol utover formiddagen, med gradvis til oppmot 17 pluss-grader frem mot klokken 13. Hærlige eteriske dufter fra plante-verdenen i luften. Fra spanskekjørvel, azalia, mynte, thuja, einer, syriner, balsampoppel, osv. En dom som Beslutning fra Gulating lagmannsrett datert 10.06. 2015 ( ekstern ) ankom meg med posten i eftermiddag. Jeg nektes både skriftlig, muntlig og fysisk tilstedeværelse under den såkalte rettsbehandlingen både i Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett. Samtidig som de vil straffe meg for noe jeg ikke har gjort og de i sin helhet og ethvert skriver ord som enhver ved å se på saks-dokumentene ( ekstern )kan se er usanne og straffbare. Hensikten og konsekvensene er også lett å forstå for den som kikker litt på saken. 14 pluss-grader klokken 18. Og 10 klokken 20.30. Dunkelt og 8 mot midnatt.
   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 12.06. 2015 via NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10152970251048785/

   Citat ur artikeln:
   "Vi ønsker å sikre en bedre beskyttelse for barn der foreldre eller steforeldre er dømt for vold eller overgrep mot egne barn, sier Horne til VG."

   En stilla fråga: Har Solveig Horne för avsikt att barnevernspersonal och fosterföräldrar ska dömas för de allvarliga brott som de begår mot barn och deras föräldrar, och att de ska avskedas och också förbjudas all kontakt med sina egna barn på grund av brotten som de har begått mot andras barn?
   En sådan lag vore ett steg i rätt riktning!

   Horne vil endre barneloven
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/foreldre-og-barn/horne-vil-endre-barneloven/a/23468193/
   Barneminister Solveig Horne (FrP) vil endre loven slik at foreldre som er dømt for alvorlige overgrep mot sine barn, automatisk skal miste samvær og omsorg.
   VG.NO

   *

   Hilde Ottesen:
   Kan jeg dele dette Ruby? I sin helhet... Det var nemlig ett meget godt spørsmål.. Gjelder dette også fosterforeldre som mishandler eller vanskjøtter sine fosterbarn....

   Ruby Harrold-Claesson:
   Absolut! Ha till godo!

   Hilde Ottesen:
   takk skal du ha : )

   Rune L. Hansen:
   Vi har grundig og godt med slike lov-bestemmelser som rammer offentlig ansatte i norske Straffeloven. Men den politiske og offentlige mafiaen fortier og benekter at de eksisterer. Det samme med menneske-rettighetene og det meste av alt annet av reell lov og rett - det blir neglisjert og "glemt" og fortiet.
   Det er bare tillaging, manipulering og bruk av ulovlig lov og rett som respekteres! Deriblandt også den ulovlige såkalte "Barneloven", som politiker Solveig Horne og hennes dirigenter og medspillere nu vil gjøre enda mere ulovlig - for enda råere politisk og offentlig mafia-virksomhet.

   Rune L. Hansen:
   Ps: Norske domstoler har blitt en lekeplass hvor sadister og serie-mordere får boltre seg fritt frem som dommere. Ja, jeg vet at det er omtrent det samme i Sverige også.

   Cecilia Ohvall:
   stor lögn från solvig horne hon döljer fakta i saker sm har komit fram i norge de var 8 blir utsatta av terro av barnevernet , vold, voldtenker, utfrysning , de löger innom barnevernet , sa att barn inte blirmobbade på skloan när det blirdet . ner tryckta , barnevernet är livsfarligt för barn att vara i .. lögner förtal m,m, rena psykopaterna som jobbar där ,,,

   Ruby Harrold-Claesson:
   Till Rune L. Hansen och Cecilia Ohvall kan jag bara säga: Så som i Norge, som i Sverige, Finland och Danmark.

   Hilde Ottesen:
   Ja det er ikke store ulikheter når det gjelder barnevern i de nordiske landene. Det er visst like ille overalt. Og de som får lide for det er barna... : (  Ikke bare da barnevernet sitter oppå dem, men også etter at de er ferdige med barnevernet i en alder av 18. Da kommer senskadene frem som PTSD, angst, paranoia osv.. De vil mangle tillit til alt som heter autoritetspersoner og lovverk. Og det samme gjelder også resten av familiene deres. Tro meg.. Jeg lever det helvetet nå

   Rune L. Hansen:
   Eller de er indoktrinert til å ha en slags "tillit" - som det ikke er noen som helst reell basis for. Ytterpunktene er eksteme - og alminnelige.

   Cecilia Ohvall:
   jag är mor till en son en dotter jag är bosatt i norge , vägar lämna min dotter i norge, vi vill bara hem till sverige, , inte utan min dotter min son kommer efter mig , det vet jag,från norge, jag har mordhot på halsen , mordförsök på mig , från bv , bara för de vill bliav med mig , när deinte kommer på samvare timden säger de ska du ta dö på dig nu , det tar jag som mord hot, javar hos en läker som bv sände mig , var det 5min . imn han skriv ut tablettter som jag inte tålde bv betalade , jag höll på att dö av en tablett , hade jag inte haft mina hundar så hade jag varit dö i dag , de tar inte hänsyn till om man är i livet eller död , de ska ut plåna allt ,, jag sitter inte skjoar om döden , vet att det ska komma lag som gäller de nordiska landerna ,men norge motstridig mot den , RUBY du hade inte sitter stilla 5min om du hade vetat hur det är i norge , jobbar förbrilt hör att , för hem min dotter att andra barn ska ha samma rätt , till sina förälder , hjärne vaska barn hotar de till tysnad , löger för den , och för föräldrar , allt är bullshit i norge , jag har 4000 ut / per mån för de har vingat mig tillatt sluta på mitt jobb, nye läkare saäger till dem att jag kan jobba , men de vill sjuk pensionera min , förjag ska gå hem gräva mer mig , om jag ska det finns ingen rätt till något , har för upp lysningar av personer kidnappa dotter , det viljag inte setta hon i trauma igen , herre gud jag kan skriva i timmar om jag vill hur det är inorge , ingen vet hur det är , längt i från , ,,,, men det är justisemord på annan statsborgare , ,

   Ruby Harrold-Claesson:
   Cecilia Ohvall, som jag skrev ovan: Så som i Norge, som i Sverige, Finland och Danmark.

   Jag är fullt medveten om rättsövergreppen som har förekommit och som förekommer alltjämt inom det s k norska barnevernet. Jag känner till Adele Johansen saken, Siv Moberg saken, Stavanger-Tyrkia saken, Bhattacharya saken m m, m m.

   Den norske ambassadören till EU var med under Rundabords konferensen i EU-parlamentet den 2 juni och han hörde min föredragning om missförhållandena kring LVU, han hörde Stina Tofts anförande om missförhållandena i Danmark och han hörde Marius Reikerås anförande om missförhållandena i norska barnevernet, men likväl sa han att barnevernet hjälper och stödjer barn och deras familjer.

   Hilde Ottesen:
   Takk Ruby

   Rune L. Hansen:
   Det samme kunne han ha sagt om hva som helst av ondskap. Det blir ikke sannheten eller faktum av den grunn.

   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 12.06. 2015 via NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter: 
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10152970217023785/

   Citat ur "Internationalen", socialisternas / kommunisternas kampsång: "Många rovdjur på vårt blod sig mätta (...)"

   Under senare tid har jag LVU-mål där socialen har hyrt in socionomer för att göra deras utredningar - för att ge sken om opartiskhet - men de inhyrda har kopierat socialens tidigare utredningar och lämnat samma förslag till åtgärd, dvs LVU, som socialen.
   Att göra som socialen dikterar garanterar företagen framtida uppdrag för socialen.
   Bemanningsföretagets annons dyker upp på NKMR:s FB. Vilket hån mot drabbade föräldrar!

   Bemanningsföretag socialt arbete, socialsekreterare | Teambokonsult
   http://www.teambokonsult.se/
   Vi är specialister på rekrytering och uthyrning av chefer, socionomer och socialsekreterare. Ett bemanningsföretag för socialt arbete!
   TEAMBOKONSULT.SE

   *

   Daniel Hammarberg:
   Japp. Statens inblandning i familjelivet har definitivt gett upphov till exploatering. Förvärvsarbetande människor betalar skatt så att staten kan godkänna barnkidnappning. I andra länder skulle man kalla detta "gangsterkapitalism", men man får aldrig glömma att det är socialistisk politik som gjort detta möjligt, Socionomyrket är nyckeln i exploateringen.

   Rune L. Hansen:
   Terror, inkvisisjoner, kidnappinger, tortur og menneskehandel har blitt stor-industri i politisk offentlig regi i Skandinavia.

   Ruby Harrold-Claesson:
   Socialisterna i forna regeringar och riksdagar skapade socionom"utbildningen" och yrket, säkert på förlaga österifrån. Och, trots åtskilliga fällande domar i Europadomstolen och olika regimskiften har Frankenstein's mönster fått leva kvar.

   Sådant är inte godtagbart i civiliserade, demokratiska, västerländska rättssamhällen.

   Rune L. Hansen:
   En politisk monopol-instans og ideologi skreddersydd for terror, inkvisisjoner, menneskehandel, kidnappinger, hemmelighets-kremmeri, falskhet, frekkhet, osv. Som rekrutterer kvinnelige tull-høner for sin virksomhet.

   EmbIa Diser:
   Dessutom avsäger de sig allt ansvar när uppdraget är utfört och hänvisar till kommunen, som också slipper ifrån ansvaret...

   Rune L. Hansen:
   De henviser til hverandre, den ene instans og nøkkel-person og nyttige idiot efter den andre - for liksom selv ikke å ha noen skyld. De hvitvasker og godkjenner hverandre.

   Ruby Harrold-Claesson:
   EmbIa Diser och Rune L. Hansen, så här ser kedjan ut enligt svenskt mönster: ss:en skyller LVU-beslutet på s-chefen och s-nämnden, s-nämnden skyller på förvaltningsrätten, FR skyller på kammarrätten som inte ändrade deras beslut och slutligen skyller KR på högsta förvaltningsdomstolen som inte meddelade prövningstillstånd och ändrade deras beslut.
   Ibland dömer Europadomstolen Sverige för brott mot de mänskliga rättigheterna, men ingen av de brottsliga tjänste- eller nämndemännen behöver ta ansvar för sina brott.

   Rune L. Hansen:
   De oppfører seg som apekatter og ikke som mennesker.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.06. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204965699716969

   "Samtidigt har Bengt Moberg, pappa till Siv Inger Moberg som begick självmord under norskt barnverns omsorg, sänt in alla viktiga handlingar angående sin dotter till den norska statsministern Erna Solberg.

   Han kräver en ”höring” med den norska statsministern med bakgrund i att trots löften från den norska regeringen redan för 15 år sedan, så fortsätter barn hela tiden utsättas för samma saker i norskt barnevern som hans egen dotter vilket i många fall slutar i döden för barnen."
 
   Hårdare krav både internationellt och nationellt mot Norge angående det norska barnevernet
   https://enrykandehetnorskpotatis.wordpress.com/2015/06/12/hardare-krav-bade-internationellt-och-nationellt-mot-norge-angaende-det-norska-barnevernet/
   Den 30 Maj 2015, hölls det demonstrationer mot norskt barnevern i 23 storstäder runt om i världen, bara i Oslo...
   ENRYKANDEHETNORSKPOTATIS.WORDPRESS.COM

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.06. 2015 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1029843907038559/

   "Barnevern er alltid hete nyheter, og det går sjeldent en dag uten at media har overskrifter om overgrep fra barnevernet, eksempelvis disse oppslagene: «Barnevernet får kritikk» og «Ble fratatt barna».

   Det er ikke bare familier som står frem og forteller om sine opplevelser, men også advokater og tidligere barnevernansatte. Når det gjelder den siste gruppen står de sjeldent og aldri frem med navn og bilde. Ytringsfriheten innenfor etaten virker til å være amputert.
Utenlandsk media er harde i sin kritikk mot norsk barnevern. Presidenter, utenriksministre og barneombud bruker ord som Lebensborn, hitlerjugend, barneterror og nazi-program. Reaksjonene er mange og sterke, og man finner stort engasjement blant høytstående utenlandske politikere. Det er særlig de østeuropeiske landene som går såpass hardt ut at de advarer sine landsmenn mot å flytte til Norge, fordi norsk barnevern kommer til å ta fra dem barna. Barnevernet selv avfeier all kritikk og fremstår som ufeilbarlige.
   Loven om barneverntjenester (Barnevernloven) ble vedtatt i 1992 og tredde i kraft 1. januar 1993. Den politiske styringen i Norge i 1992 var Gro Harlem Brundtlands tredje regjerning og var en ren Arbeiderparti-regjering. Det er gjort svært få endringer i barnevernloven etter den tid. Barneverntjenesten i dag er altså en idèologi med sterk forankring i det sosialistiske samfunn, hvor blant annet makt står i høysetet, og demokratiet er sterkt fraværende. Rent praktisk betyr det at barna er ikke dine, de tilhører staten, og de kan gjøre hva de vil med dem. Slik sett kan man lett forstå at «systemet» kan sammenlignes med et Hitlerregime."

   Mere på linken:

   Norsk barnevern – et sosialt akseptert nazi-program?
   http://norgesavisen.no/norsk-barnevern-et-sosialt-akseptert-nazi-program/
   Med skråblikk på nyhetsbildet!
   NORGESAVISEN.NO

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.06. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152816615961875

   Yes!
   I går falt det en svært viktig dom i Menneskeretsdomstolen, som har betydning også for norske borgere.
   Saken var mellom Becker v. Østerrike (sak nr. 19844/08)

   Klageren, Michael Becker, fikk ingen muntlig høring i saken som gjaldt tilbaketrekking av hans førerkort.
   I oktober ble 2000 Mr Becker stoppet av politiet, og beordret til å gjennomgå en promilletest.
   Forvaltningsmyndigheten utstedte en beslutning om å trekke tilbake hans førerkort i fire måneder.
   I desember 2005, avviste Fylkesmannen Mr Becker anke over beslutningen, og i september 2007 avviste Administrative Court hans klage, og bemerket at en muntlig høring ikke ville ha vært nødvendig for å avklare saken.
   Mr Becker klaget til EMD og fikk medhold på at det var i strid med EMK artikkel 6 nr 1, ikke å holde en muntlig høring.

   *

   Geigenbau Kath Mühre:
   Bare for å nevne det. Jeg bor i Østerrike, og dette er en A-nasjon. Norge er en B-nasjon, altså mye verre.

   Geigenbau Kath Mühre:
   Men her har de vel en større respekt for EMK enn norge noengang har hatt.

   Rune Fardal:
   Hvofor er muntlig høring så viktig…. kan noen utdype?

   Greta Solheim:
   Muntlig høring/behandling er nødvendig ut fra de rett - og bevisspørsmålene som retten skal ta stilling til. Slike saker er ikke forsvarlig å behandle skriftlig. Sa ikke EMD noe slikt i dommen Marius, når EMD slik det forstås påpekte brudd på EMK art 6?

   Ove Onkli F. Grønvold:
   Jippi dette er gull verdt for meg. Tusen takk for informasjon...😇

   Anne Rønnaug Teigen:
   Bra!

   Forskningsstiftelsen Bics:
   Det er interessent å få vurdert hvor langt dette strekker seg i norsk offentlig praksis. Her er det mange saker der man uten videre tar et standpunt uten reell muntlig høring som eks i NAV, Førerkort beslag som her, og ikke minst en sak jeg var opptatt av nylig om eldre eller yngre som er eller blir plassert under en verge. Der vil advokater (verger) og fylkesmann og retten helst ikke se vedkommende, hvilket er grov svikt. Og uten reelle referater fra retten og meget skjelden noe i media er man helt overlatt et system som ikke fungerer rettmessig etter min mening. Vi er igang med søknad om et prosjekt og trenger hjelp av mange. Merk at det er ikke ofte vi får støtte selv om privat alle stiftelser er i utgangspunktet selvstendige private, men det er desverre en annen praksis, (noen defineres som offentlig og får full tilang til forskningspenger), men mange av våre prosjekter fører så til at man satser på områdene så mye skjer når vi tar slike saker opp. (og da kommer ofte de "offentlige" stiftelser inn og får pengene.).

   Rune L. Hansen:
   Og hvor lang tid går det før dagens norske dommere igjen begår den samme forbrytelsen? Også for å dekke over andre forbrytelser?
   Jeg mottok med posten i eftermiddag en doms-beslutning fra Gulating lagmannrett med lagdommer Kai Ove Roseth, lagdommer Knut Harald Braathen og lagmann Hanne Sophie Greve datert 10. juni 2015, hvor de skriver at jeg nektes både skriftlig, muntlig og fysisk tilstedeværelse - både i tingrettens og lagmannsrettens såkalte rettssak i såkalt (oppkonstruert) straffesak mot meg, hvor det er påstand mot påstand.

   Interesserte finner den på følgende link:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/Hundelov-saken-RLH.html
   Hundelov-saken-RLH
   HUNWWW.NET

   Rune L. Hansen:
   Samtidig som de vil straffe meg for noe jeg ikke har gjort og de i sin helhet og ethvert skriver ord som enhver ved å se på saks-dokumentene kan se er usanne og straffbare. Hensikten og konsekvensene er også lett å forstå for den som kikker litt på saken.

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.06. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152816364881875

   Her følger et utdrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen, som Norge er pålagt å følge.
   Alle som er involvert i barnevernssaker, bør sette seg nøye inn i disse dommene.

   #ECHR Judgements as Precedence for Child Protection Issues: #ForcedAdoption #ChildSnatching #Custody
   https://punishmentwithoutcrime.wordpress.com/2015/06/09/echr-judgements-as-precedence-for-child-protection-issues-forcedadoption-childsnatching-custody/
   This is Dr Marica Pirosikova's contribution to the...
   PUNISHMENTWITHOUTCRIME.WORDPRESS.COM

   Janne Kristin Frieda Nygård:
   !

   Helge Igjen:
   Send kopi til Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ senior-rådgiver Walle. : )

   Rune L. Hansen:
   Og også alle disse og alle andre dommene fra ECHR (EMD) er jo i praksis en fullstendig ikke-fysisk slakt av det såkalte barnevernet og dets dirigenter og medspillere!

   And also all these and all other judgments of the ECHR is in practice a complete non-physical slaughter of the so-called CPS and its conductors and fellow players!

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, lørdag 13. juni 2015, Vinberget: 

   Dunkelt halv-mørkt og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig og antydninger til yr omkring klokken 05. Videre grålig overskyet med oppmot 11 pluss-grader frem mot klokken 09.30. Lett dottete overskyet og 15 pluss-grader henimot klokken 14.30. Overskyet videre utover dagen, men mindre overskyet mot kvelden, med 10 pluss-grader klokken 20. I underkant av 8 klokken 23. Grålig dunkelt og omtrent det samme mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.06. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/1597819853831854/1599259610354545/

   She denies that Norway, like many other countries have laws against terror, kidnapping, torture, genocide, crimes against humanity, the degradation of human beings, etc.
   She defends such gross criminal political public activities!

   Hun fortier at Norge, i likhet med mange andre land, har lovbestemmelser mot terror, kidnapping, tortur, folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, degradering av mennesker, etc.
   Hun forsvarer slik grov kriminell politisk offentlig virksomhet!

   Minister defends ‘Barnevernet’
   http://www.newsinenglish.no/2015/06/12/minister-defends-barnevernet/
   The name of the Norwegian state agency charged with ensuring the welfare of children, Barnevernet, has become well-known far beyond Norway’s borders, for all the wrong reasons. Thorny cases of children taken away from foreign parents...
   NEWSINENGLISH.NO

   *

   Alf Magne Henriksen:
   Solveig Horne
   Stortingsrepresentant ved Familie og kulturkomiteen
   E-post: solh@stortinget.no
   Mobil +47 913 84 055
   Tlf: +47 23313206

   Alf Magne Henriksen:
   Lurer på om Jeg skal sende epost å spør hva hun synes om siden her ?

   Vine Onymus:
   So now the main goal is to get people to trust this secret police-organization? (Check out the definition of a secret police, and you'll probably agree on my choice of words)
   "Bufdir, she wrote, is also in the midst of a three-year project aimed at increasing confidence in its operations within immigrant communities in Norway"
   Why is this woman not in prison?

   Alf Magne Henriksen:
   Hei Solveig Horne

   Hei lurte bare litt på ditt syn av en av tusener av FB sider, link nedenfor.
   Da dette er et tema for deg nå til dags hva folket mener.
   Øverst på siden er det en festet link, i skrivende stund med 40 kommentarer håper du kan ta deg tid til å se på dette.

   https://www.facebook.com/groups/1597819853831854/

   Hører fra deg på forhånd takk !

   Mvh: Alf magne Henriksen
   Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet
   796 Members - Alf Magne Henriksen's photo.

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204969137762918

   Lycant Van Divez:
   Er vel redd jobbene sine blir borte ved oppvask.

   Gunn Lindflaten:
   skal bli så godt å se barnevernet legges ned!!!

   Rune L. Hansen:
   Det er nok langt mere enn å miste jobben som er Straffelovens strafferamme for terror, kidnapping, inkvisisjoner, tortur, falsk familiestand, degradering av mennesker, osv.!

   Gunn Lindflaten:
   Man får livstid for å ikike betale skatt i Norge- alt annet slipper man billig unna med!

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-forbrytelser foreldes gledeligvis ikke.

   Lycant Van Divez:
   Det har du jammen rett i Rune L. Toppene i Norge dessverre er hade og få has på med deres lovbrudd, I alle andre yrker om du er grovt uaktsom og skjødesløs så blir en sparket, men i politikk og oppad så skifter en bare stilling.

   Rune L. Hansen:
   Ja, Straffeloven har mange paragrafer om forbrytelser i regi av ansatte i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen, så som terror, inkvisisjon, kidnapping, tortur, falsk familistand, frihetsberøvelse, folkemord, forbrytelser mot menneskeverdet eller menneskeheten, falsk dokumentasjon, etc. Og strafferammen for slike forbrytelser i regi av offentlig forvaltning er av gode grunner høyere enn om det hadde vært i privat regi. Men gyldne fallskjermer og karriære-opprykk er mildt sagt ikke den lovbestemte straffen!

   Hesam Radpey:
   Hvem skal håndheve den lovbestemte straffen?

   Rune L. Hansen:
   Kompetente dommere - som våger og ønsker å bli kompetent straffe-forfulgt og dømt i henhold til loven om de dømmer ulovlig eller feil.

   
---

   https://www.facebook.com/zdechovsky/posts/10204969318407434

   Tomáš Zdechovský:
   Your Ministr is really crazy.

   Pete Moen:
   It needs to change.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/briantempel/1002150259809610/

   Tore HK Hanssen:
   hun er bare en brikke i cia sitt spill.

   Rita Andreassen:
   Hva er problemet ?

   Tore HK Hanssen:
   Problemet er vell at vi blir styrt av folk som utøver makt ved å skape et fiendebilde av andre, mens de selv bruker tvang og skyldigjøring for å få sin egne til å underkaste seg. Det handler om den totalitære sanheten som utelukker relativiteten, tvilen og spørsmålsstillingen.

   Rita Andreassen:
   Skjønner ikke tankegangen her. dessverre

   Tore HK Hanssen:
   Nei, men det er egentelig et lite problem. Du får se litt kritisk på verden rundt deg.

   Rita Andreassen:
   Er faktisk meget kritisk og pessimistisk til det meste.

   Tore HK Hanssen:
   Det er bra. Dat bør du bygge opp din forståelse rundt dette. Husk: I gammle dager kunne mennesker bli forbandet. Ikke slik i dag. I dag kaller de slikt personlighetsforstyrrelse, radikalisering og terrorisme, og du blir kanskje anklaget og til og med straffet.
   Før kunne mennesker utttrykke sine følelser gjenom romantikk, kjærlighet og sex. Det meste av disse følelsene er fjernet i dag, og mange menn har en voldsom sex – hunger som når de prøver å utøve den blir betegnet som overgrep.
   Netopp dette at det meste av de normale følelsene er fjernet i oss menneskene kan barneverenet gå inn i familier å stjele barna deres.

   Forstår du tegninga? Om en generasjon eller to er vi tankestyrt, vet hjelp av brikker i hodet som styrer oss fra en datamaskin

   Rita Andreassen:
   Skjønner ikke denne tankegangen. Ingen går inn å stjeler barna dine. Dette er pisspreik.Barnevernet henter barn hvis det er mistanke om omsorgssvikt, etc.. De stjeler dem ikke.

   Gunn Lindflaten:
   Jeg synes det er meget misstenkelig at det ikke er et bilde av deg på din profil Rita Andreassen jeg begynner å tro at du ikke er en ekte person- iallefall så er du på feil side i de fleste saker utifra dine kommentarer. Du jobber i barnevernet eller i en annen statlig etat- eller så er du bare veldig "kort"

   Tore HK Hanssen:
   Dette er maktas verson Rita.. og MAKTA er den totalitære sanheten som utelukker relativiteten, tvilen og spørsmålsstillingen

   Gunn Lindflaten:
   http://www.nrk.no/ytring/hysj_-hemmelig-1.12404149
   Hysj, hemmelig
   Hva blir du dummest av: Det som står i mediene, eller det som ikke står der?
   NRK.NO|BY NRK

   Rune L. Hansen:
   Det såkalte barnevernet henter ikke barn hvis det er mistanke om omsorgssvikt etc! Tvert om! De begår Straffelovens og Menneskerettslovens groveste og alle forbrytelser overfor barna - og kaller det barnevern! Terror, kidnapping, tortur, falsk familiestand, degradering, etc. etc.

   Rita Andreassen:
   Orker ikke denne debatten, Det blir bare gjentakelse fra min side, Ha en god dag videre.

   Inger Fygle:
   Rita Andreassen har du hørt om omsorgssvikt i Barnevernet?

   Inger Fygle:
   PS: Har du hørt om tortur metoder av barn i barnevers institusjoner?

   Rune L. Hansen:
   Omsorgssvikt er et meget for mildt ord for terror, kidnapping, tortur, traumatisering, falsk familiestand, etc. Mildt sagt!

   Tore HK Hanssen:
   MAKTA i norge har til alle tider usynligjort sitt totalitære styre ved et påstått demokrati. I dette spillet spiller den frie og uavhengige pressa en vesentlig rolle ved å pressante de eksterne sanhetene, og skjule de interne.
   Det som er interessant ,er å legge merke til hva slags segment av befolkningen de stjeler barna fra. Først begyndte de med tatern. Deretter utviklet det seg til de svakeste og nå flytter de denne utviklingen mer og mer oppover. Målet er helt klart at alle som er underlagt plikta, skal være gjnomsiktig, skyldigjøres og annklages. På den andre siden skuler de dem som profiterer på denne galskapen.

   Rune L. Hansen:
   Propagandaen for sitt politiske hegemoni enormt utvidet seg efter at olje-pengene flommet inn, samtidig som de med sine nøkkel-personer og deres efterfølgere opprettet et gigantisk byråkrati for sine hensikter og ønsker.
   Mht. de segmenter de stjeler barna fra så ser en jo også at de ansatte i den politiske og offentlige forvaltningen både målrettet og tilfeldig stjeler barna for makt, karriære, egoisme og penger fra absolutt hvem som helst, unntat fra seg selv og sine venner og medspillere og heller ikke fra kjendiser, uansett hva de har gjort eller gjør!
   Meget praktisk og nyttig for svært så mange mennesker.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.06. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204970562078525

   The so-called child protection does not pick up children if there is suspicion of neglect etc! On the contrary! They commit the Penal Code and the Human Rights Act roughest and all crimes against children - and call it child welfare! Terror, kidnapping, torture, false family condition, degradation, etc. etc.

   Det såkalte barnevernet henter ikke barn hvis det er mistanke om omsorgssvikt etc! Tvert om! De begår Straffelovens og Menneskerettslovens groveste og alle forbrytelser overfor barna - og kaller det barnevern! Terror, kidnapping, tortur, falsk familiestand, degradering, etc. etc.

   *

   Leanne Pereira Nygård:
   I admire your zeal, enthusiam & passion in this war against this corrupt CPS system! I fully agree with all your posts! Good going..

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.06. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152818987911875

   Jeg tenkte på det her en dag:

   For to uker siden, ble det avholdt nåtidens største menneskerettsdemonstrasjoner mot barnevernet i over 20 byer i Europa.
   I Oslo var internasjonal presse representert med noen av de tyngste medium som finnes på denne jorda.
   Norsk trykkpresse, var imidlertid fullstendig fraværende.
   Samtidig blåste VG opp, over to sider, at en eller annen Paradise- hotel deltaker var kastet ut av en eller annen perifer festival.
   Ja, vi får det samfunnet vi fortjener, tenker nå jeg.
   God lørdag.

   *

   Kari Årdal:
   Uff !!! ikke stolt av å være norsk

   Kristian Dirdal:
   Norsk presse og media fungerer bare som "horene til en Hallik" for maktapparatet!

   Kirsten Tjessem Fagerheim:
   Ikke stolt av å ver norsk når systemme svikter så gtovt som di jør..å jg e mer en klar t å snakk m en utenlandskreporte hvis jg får muliheten...

   Roy Mendoza Sørensen:
   Ja vi bor i et vakkert land,,, men har et system som mørklegger dette landet.... Ikke My å skryte av : ( :  ( :  ( :  ( :

   Arvid Tjørhom:
   Det er typisk norsk presse, dei blir styrt av eigarane (les( pengane.

   Kristian Rønås:
   Det mest alvorlige er vel forslagene fra BLD ?

   Per Steinar Sørå:
   Den norske maska holder ikke mål.

   Sigbjorn Aase:
   Ja du vett Marius Reikerås at likegyldighet er bunnen av kista.

   Lycant Van Divez:
   Det er skammelig...

   Bengt Moberg:
   har norsk presse stastötte

   Amine Samier:
   Hei du vet at Bv kaller alle utlenigen er ustabil og alle bestmor alle foreldrene er dommer hva er dt med Bv hva de vil ha mere de har stjålet de barn hos meg så hva de vil ha enda på møt de sier dere er gale hva vil Bv ha fra meg j hente barna fra ut land å Bv tok dem hva er dt Bv vil ha j henta kjøtt til katten i system de spiser dem Bv er gale Bv er tyver Bv er ikke stabil å ta var på barna

   Tommy Wennerstierna:
   Svensk media är lika stora horor. Men det har att göra med att TT, Schibsted och Bonnier kontrollerar nästan all media, och staffar med lojala kulturmarxister.

   Nina Hagen Fattnes:
   Det er skammelig av norsk presse .. : (  

   MK NO:
   welcome on planet earth, controlled from some creatures they call themselv "humans"

   
---

---

   Marius Reikerås, 13.06. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152819005801875

   Brev fra Menneskerettsdomstolen :
   Dear Sir, eller Dear Madam......

   Brev fra norske domstoler:
   Det vises til.....

   Mitt poeng, er at det er en vesentlig forskjell i høflighetsnivået.
   Når du åpner brev fra norske domstoler, er det ofte slik at det det oppleves som et kaldt gufs.
   Brevene fra Menneskerettsdomstolen derimot, har en anstendighet overfor mottaker som norske domstoler har mye å lære av.

   *

   Kristian Rønås:
   Nå er vel norske dommere rekruttert blandt de mest arrogante i kongerike  

   Hilde Kristine Langø:
   Norske dommere burde strengt tatt ikke sitte mer enn i 3 år på samme plass..samtidig skulle det vært påkrevd at dommerne "rullerer" i fylkene.
   På den måten ville det blitt mindre inhabilitet, og "friske øyne" dømmer .
   Flere steder går det på trynefaktor. .

   Hilde Kristine Langø:
   I tillegg gjør enkelte dommere også kjent med saken (lagmannsretten ) og har forhåndsdømt . Hva gjør man med det da ? Da det ikke hjelper å skrive til statsadvokaten , Riksadvokaten ,påtalemyndighet - eller politidirektorat ??

   Rune L. Hansen:
   Når og hvis - og det er det som har skjedd i Norge - politisk dirigert, støttet, akseptert og tilsiktet - gir dommerne aksept for og instruks om å begå menneskeretts-forbrytelser og annen grov kriminalitet overfor barn og enkelt-mennesker og sivil-befolkningen, uten at de skal bli straffe-forfulgt og dømt for det slik det slik det er lovbestemt i Straffeloven, men at Straffelovens lovbestemmelser skal neglisjeres, da har allerede retts-vesenet blitt et feil-vesen!
   Anstendighet, menneskelighet og lovlig lov og rett er selvfølgelig ikke å forvente fra slikt noe. Tvert om.

   Rune L. Hansen:
   Enhver kan egentlig fort og lett se at dagens norske dommere og politikere i det heletatt ikke respekterer eller ivaretar hverken menneske-rettighetenes eller Straffelovens lovbestemmelser!
   Men at de tvert om gjør det motsatte!
   Med andre ord, at de er grov-kriminelle! Som enda ikke er straffe-forfulgt og dømt!
   Slike mennesker respekterer minst av alt medmennesker og menneskeverdet!

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.06. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152818955021875

   Det Kathrine Haugen skriver her, slutter jeg meg til.

   Kathrine Haugen, 13.06. 2015:
   https://www.facebook.com/kathrine.haugen.9/posts/962113913839623

   "I feel ashamed to live in a land where justice is a game" - (fritt etter hukommelsen) eller noe lignende synger Bob Dylan i Hurricane, en sang om justismord. Vi snakker om hvordan dommere som vet at sakkyndige rapporter ikke gir et sant bilde av mennesker likevel dømmer i favør av kommunen i 97% av sakene.

   Den nasjonale fortellingen om familier og barnevern er konstruert slik at foreldre er skyldige til det motsatte er bevist. Og ofte - selv om man beviser sin uskyld - er man fortsatt skyldig i systemets øyne. "Om foreldrene var uskyldige så ville de aldri vært i retten", er dommernes retorikk. Når saksdokumentene kommer opp i 500-600 sider så klarer ikke dommerne lese og ta inn alt som står, også fordi tekstene ofte er av så dårlig litterær kvalitet at de er belastende å lese. Og så er det så mye dritt og negativitet du må ha en enorm motivasjon for å makte å ta inn alle disse ordene. Det klarer kanskje bare de det angår - altså familiene.

   Dommeren kobler ut system 2 i hjernen, han/hun orker ikke bruke så mye energi på å sette seg inn i hver enkelt unike sak, de baserer seg på system 1 som er der hvor fordommene tar avgjørelsene. Det vi kaller magefølelsen og intuisjonen. Når systemet sier at foreldre er skyldige, skal det veldig mye til at en dommer går bort fra sin "intuisjon" og dømmer mot fortellingens premisser. Når det skjer kan det være fordi dommeren tenker at nå har han dømt 99 saker i favør kommunen, nå må han gi den private part medhold i 1 sak før han går tilbake til 99 nye til kommunen. Det er helt vilkårlig.

   En undersøkelse i Israel om hvordan dommere dømmer i forhold til hvilken tid på døgnet avgjørelsen faller er skremmende lesning - det viser en mulig alternativ forklaring på hvilke faktorer som styrer en rettsavgjørelse.

   *

   Selinaa Xhako:
   Ja de har stjalt min sønn fra barnehagen utten å vite jeg ingenting etter på runt klokka 15:00 fikk vite at de har stjalt min gulleguttenn min

   11406840_473505432809811_8309606638677557671_n.jpg
   Selinaa Xhako's photo.

   Robert Steffensen:
   Dommere innehar samfunnets viktigste funksjon. De står over både regjering og stortinget og hele forvaltningssystemet. Samfunnets kvaliteter styres gjennom demmes avgjørelser og påvirker rettsoppfatningene. Dommere bør alle være utvalgte mennesker, ikke bare med hold i karakterer fra skoler, men også omfatte menneskelige kvaliteter, som nødvendig for å være og bli en god dommer. Det er nærliggende å tenke seg en samfunnsreform for å kvalitetssikre gode dommere. Det bør kanskje innføres egne skoler for dem, uavhengig av annen utdannelse, og at spesielle krav stilles for å komme inn på dommerskoler. Samfunnets utvikling har så vidt passert steinalderstadiet for å oppnå rettsikkerhet. Med opplysning i dag, så ser vi dette forholdet gjennom statistikk, og med fortvilelse er det å vite at de tusen som sitter i nøkkelposisjoner, er bevist forholdet, men allikevel ikke gjør noe. De som arbeider med sakene er derfor ikke unnskyldt. Vi må bare innrømme, at så lenge en sak ikke etterprøves og med mulige konsekvenser for de som overser sannheter og rettferdighet, så lar de bare saken seile sin egen sjø. Jeg var en gang vitne til i en sak, at dommeren, en skarpskodd kar, forsto at den ene parten hadde rett, men dømte saken til det motsatte. Han sa det manglet bevis å holde i, så derfor måtte det bli slik. Men, motparten også hadde dårlige bevis å føre frem. Er det bare bevis som teller for en dommer? Er det ikke lov for en rettsinstans å legge ned en sak, selv under dens prosess og si at den må utredes mer, da nødvendig grunnlag for å dømme i, ikke er tilstede. Har man opplevd en rettssak, så glemmer man den aldri og danner seg sin mening om rettssystemet. Jeg har vært i forliksrådet en gang og en annen gang gjennomført en grensegangs--sak. Det hele er miserable greier. Vi må alle ta opp kampen mot de som forfalsker dommeravgjørelser og kjøper seg selv gunst i et system hvor de er ansatt for penger. Nye rettssystemer med nøytrale forhold må fremmes på en rekke området. Vi har lenge manglet bevisstgjøring om falske dommeravgjørelser, og må bekjempes med stål og sverd. En reform for et helt nytt rettssystem må formes i våre sinn og kreve endringer.

   http://www.folketsrettigheter.no/index.php?id=2
   Folkets Rettigheter - Partiprogram
   Bedriftsbeskatningen av overskudd erstattes med fastsatt næringsskattOmlegging til ufravikelig produkt og...
   FOLKETSRETTIGHETER.NO

   John Terje Henriksen:
   V A N V I T T I G. UTVIKLING...

   Oddlaug Halvorsen:
   Dette må ta en slutt! Nå får hele det norske folk reise seg mot galskapen, og også mot inkompetente politikere.

   
---

---

   Rune L. Hansen, 13.06. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204973329627712

   Advokat Sverre Kvilhaug, 13.11. 2003:

   "De fleste er klar over at barn sørger ved foreldres død. Tap av foreldre som følge av omsorgsovertakelse og fosterhjemsplassering gir åpenbart barna minst like store sorgreaksjoner, og virkningene kan være langt verre.

   Dette er det stor uvitenhet om, så vel hos ”vanlige” folk som presumptivt sakkyndige personer. Som advokat i barnevernssaker har jeg lenge vært opptatt av dette, mens man i barnevernet og blant barnefaglig sakkyndige er en påfallende mangel på interesse.

   Blant annet John Bowlby fastslo på 60-tallet at barns atskillelse fra og tap av omsorgsperson er en av de hyppigste årsakene til senere psykiske lidelser og kan gi alvorlige konsekvenser for et barns personlighetsutvikling. Psykiater Jarl Jørstad fastslår det samme i Suicidologi nr 1/2002 og refererer også til at han har hatt flere voksne pasienter med depresjon og sterke suicidale impulser etter aktuelle tap ved at de som barn var blitt plassert i noen uker på et ”rekonvalesenthjem” for små barn uten at foreldrene var med. Jørstad slår fast at det vi alle er mest sårbare for, er atskillelse og tap, og særlig for små barns vedkommende gjelder det tap av foreldre. (...)

   For bare ca 30 år siden skjønte ikke de barnefaglige autoritetene at det å skille barna fra foreldrene ved barns sykehusinnleggelse var skadelig. Det skjønner man i dag, men skjønner ikke at atskillelse og tap ved omsorgsovertakelse for å bli langtidsplassert i fremmed fosterhjem er minst like alvorlig.

   Barn som kommer i fremmed fosterhjem, blir fratatt begge foreldre, besteforeldre og andre slektninger, venner, og ikke minst mister de hjemmet sitt og lekemiljøet der alle minnene som gir dem den nødvendige kontinuiteten i livet, befinner seg. Det kan som nevnt utløse en sterk sorgreaksjon, og de alvorligste psykiske utslagene kommer kanskje i voksen alder. Et barn som mister sin far eller mor ved død eller skilsmisse, vil i det minste ofte både få lov til å fortsette å bo i hjemmet sammen med den andre av foreldrene og opprettholde kontakten med alt det andre som betyr noe for barnet. Et fosterbarn blir alene med sin sorg i et fremmede miljø og bearbeider den derfor lite. Omgivelsene kan ofte bli lurt, fordi ikke alle barn viser sin sorg for omgivelsene, men pakker den inn inntil det oppstår en ny tapsopplevelse som den økte sårbarheten ikke mestrer.

   Det foreligger en svært gammel og grunnfestet kollektiv livsløgn som går ut på at barn som bor i et dårlig hjem, vil få det bedre ved å bli fjernet fra hjemmet og langtidsplassert i et velkvalifisert fosterhjem. Den samme livsløgnen innebærer at disse barna skal få svekket sin tilknytning til foreldrene og bygge opp ny tilknytning til fosterforeldrene, og derfor blir samværene gjort meget sjeldne og kortvarige.

   Mange har selvsagt svært vanskelig for å skjønne at de ikke gjør barna en tjeneste ved å fjerne dem fra et hjem som de mener er et svært dårlig hjem, og derfor ofrer man det knapt en tanke at man dermed utsetter barn for et potensielt meget skadelig tap som kan være langt alvorligere for barnet enn dårlig omsorg. (...)

   Den svenske forskeren Bo Vinnerljung gikk i en avhandling gjennom egne søskenundersøkelser og den internasjonale barnevernforskningen, og fant klart at barna kom dårligere ut ved fosterhjemsplassering selv om de kom fra «utsatta familjer», og i beste fall like bra som om de hadde fortsatt å bo hjemme.
   Merkelig nok skjønte han ikke hvorfor. Problemet med livsløgnen er at den skygger for intellektet. Forklaringen på forskningsresultatene er jo åpenbar: Det å påføre barn den tapsopplevelsen og sorgen som fjerning fra hjemmet og plassering i fremmed fosterhjem innebærer, er i seg selv en enormt stor tapspåkjenning for barna. Samtidig ligger det i omsorgsovertakelsens natur at barna blir fullstendig hindret i å bearbeide sorgtraumet, fordi slik bearbeiding krever at barnet får opprettholde god kontakt med familien og det tidligere miljøet. Det skal meget store påkjenninger til i hjemmet for å gi barn så store psykiske skavanker som en omsorgsovertakelse gir dem. (...)

   I dag er omsorgsovertakelse i praksis så å si fasiten hvis man konkluderer med at det foreligger omsorgssvikt, dvs. man vurderer ikke hvordan akkurat det barnet vil tåle en slik tapsopplevelse. Derfor fastsetter man også rigide samværsordninger som nødvendigvis må innebære at tapsopplevelsen blir enda større for barnet og dermed også større fare for psykiatriske diagnoser siden. Det forekommer meg at dette egentlig burde være ganske innlysende for alle fagfolk på området. Når det ikke er det, skyldes det etter min oppfatning en kollektiv livsløgn som stenger for tanken. Man tar for gitt uten å undergi standpunktet noen prøving, at barn vil profittere på å komme bort fra et «dårlig» hjem og bli plassert langvarig i et «godt» men fremmed fosterhjem. Om 20 år vil man forhåpentligvis riste overbærende på hodet av denne livsløgnen, og myndighetene vil muligens be de tidligere fosterbarna og de foreldrene som fremdeles lever, om unnskyldning."

   http://www.barnevern.org/atskillelse-og-tap-og-barnevernsbarns-sorg/
   www.barnevern.org
   BARNEVERN.ORG

   *

   Sigrun Grønås:
   Og sånn går år etter år, og barnevernet's herjinger fortsetter !!! . 

   Rune L. Hansen:
   Det er ingen formildende omstendighet det. Tvert om.

   Rune L. Hansen:
   Og hva med norske politikere og dommere, etc.?

   De vet at noe er fundamentalt galt. Og at både terror, inkvisisjoner, kidnappinger, tortur, traumatiseing, osv. i offentlig regi overfor barn og foreldre er meget grov kriminalitet.

   Men det er nyttig og praktisk for politiske og offentlige nøkkel-personer og nyttige idioter både tilfeldig og målrettet å kunne kvitte seg med medmennesker i sine omgivelser eller som de misliker. Selvfølgelig. Skjult bak hemmelighets-kremmeri, falskhet, løgner og propaganda.

   Selvfølgelig også praktisk og nyttig med fagforeninger, karriærer, ideologi og premieringer for en slik virksomhet.
   Og med et slikt utrolig fint navn!

   Rune L. Hansen:
   Virksomheten er i det heletatt neget praktisk og nyttig for svært så mange mennesker.

   Sigrun Grønås:
   Alle disse barna, jeg blir dårlig ....

   Rune L. Hansen:
   Selv om en kidnapping ødelegger både barnet og far og mor og familien og samfunnet så kan det jo gå litt bra med noen av barna, om torturen og indoktrineringen makter å tilintetgjøre det meste av barnets indre og ytre identitet og integritet. Alt har sine tåle-grenser. Også barnet. Og kidnapping, tortur og traumatisering er effektive virkemidler.
   Barnet kan i beste fall bli som en blanding av et robot-menneske og et mere eller mindre sympatisk monster efterpå.
   Nyttig for mange det også.

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, søndag 14. juni 2015, Vinberget: 

   Grålig og 6 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.30 i natt. Grålig overskyet og 8 klokken 08. Spredt lett skyet og 10 klokken 11. Med 11 pluss-grader klokken 14.30. Derefter tilskyende og grålig overskyet. Med 10 pluss-grader og yr omkring 19-tiden. Regn og yr videre utover kvelden, med 6 pluss-grader klokken 23 og med 5 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.06. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204975096711888

   Forskjellen på rett og galt er det viktigste og vesentligste for ethvert menneske og samfunn.
   Det er derfor vi har og må ha lovlige lovbestemmelser, dommere og domstoler.

   Den viktigste forutsetningen for å kunne være en kompetent og habil dommer, er at vedkommende våger og ønsker å bli kompetent straffe-forfulgt og dømt i henhold til prinsippene for lovlig lov og rett hvis vedkommende dømmer ulovlig eller feil.
   Forståelsen og avtalen om dette skal befinne seg som en direkte eller indirekte selvfølgelighet blandt annet og særlig i den dommer-ed som enhver som påtar seg et dommer-verv først må forplikte seg til.

   Den viktigste forutsetningen for å kunne være en kompetent og habil domstol, er at ethvert menneske som mener seg forurettet av noen slags dommer, instans, medmenneske eller feil enkelt og greit kompetent og habilt skal kunne få vedkommende dommer, instans, medmenneske, forurettelse eller feil straffe-forfulgt og dømt.
   Dette forutsetter særlig flere uavhengige, kompetente og habile dommere og domstoler. For å unngå forbrytelser eller feil i regi av dommere eller domstol.

   Samtidig er og skal en optimalt fullverdig dokumentasjon, kontradiksjon, begrunnelse og argumentasjon være en forpliktelse for enhver dommer og domstol. Og også fremgå av dommen.

   Mangler noe av dette så forurettes mennesker og sivil-befolkningen.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1597819853831854/1599604346986738/

   Eva Annie Røberg:
   Og det kommer fra ensom kopier samtaler fra andres facebookprofiler og fra grupper og legger det ut på egen blogg, uten å spørre om samtykke?
   Til dere som har barn i fosterhjem og skal i retten, vær obs på at rune her kopierer alt han ser, og at det kan bli brukt mot dere av bv og dommere. De trenger kun å google navnet deres, og så dukker Runes blogger opp dersom han har kopiert fra dere.

   Rune L. Hansen:
   Dere som driver med kidnapping og tortur av barn og foreldre og menneskehandel misliker selvfølgelig at dere og temaet får oppmerksomhet på Internettet og Facebook, men deres grove kriminalitet er alle voksne mennesker forpliktet å forholde seg til.
Hva jeg kopierer i forhold til slikt er iøvrig bare litt av alt det som flommer over av slikt, men som jeg forsøker å få med det typiske og viktigste av og mangfoldet av.

   Eva Annie Røberg:
   Om du kopierer og legger ut i bloggen at jeg sier fine ting om barnevernet, så er det helt ok for min del, for det får jeg ikke brukt mot meg i rettsakene. De tingene jeg og andre kritiserer bvt for, blir faktisk brukt mot oss i rettsak, og da skader du barn. Da er du frempå og samboterer at barn skal få komme hjem til foreldrene sine, eller gir bvt enda mer å bruke mot foreldrene. Og det tenker jeg er krimnalitet og tortur fra din side Rune, foreldre får ikke beskyttet seg mot deg og den trusselen bloggen din utgjør for familier. I en rettsak så brukes alt de klarer å finne mot foreldrene. Og siden du legger ting ut offentlig, så mater du rett og slett barnevernet med midler mot foreldre!

   Håper dere alle sjekker opp om Rune kopierer og legger ut ting dere skriver. Er ikke alltid slik at det man skriver på venners profil eller lukkede/hemmelige grupper er ment å komme ut i en offentlig blogg... Han sier ingenting om det heller.

   Så som en forelder med barn i fosterhjem, så håper jeg dere alle tenker dere om mange ganger før dere legger ut noe som Rune kan kopiere og utlevere!

   Rune L. Hansen:
   Skyld ikke på meg for at såkalte "fosterforeldre" driver med menneskehandel og ønsker å ha et godt samarbeide med den politiske og offentlige mafiaen som dirigerer virksomheten!
   Og heller ikke for hva dere ønsker å si både i og utenfor rettsvesenet!
   Dessuten er det ikke jeg som driver med kidnapping, tortur, frihetsberøvelse og terror overfor hverken barn eller foreldre! Tvert om! Det er det du og dine medspillere som gjør.

   
---
---

   Ken Joar Olsen, 14.06. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/1597819853831854/permalink/1599569736990199/

   Greit å vite at dette kommer innefra uten noen YTRE påvirkninger...

   Dette er så SKJEDD samtidig SOM BARNEVERNET HAR ØKT BEVILGNINGER & INNSATS... NOEN SOM SER EN FEIL HER ELLER???

   – Det som bekymrer meg er at det går ned i alder på debut. Foreningen vår har eksistert i seks år, og da vi startet opp var folk bekymret for tolvåringene sine. Nå ringer de og forteller om niåringer som sliter med dette. Hvis det skal fortsette på den måten vil vi komme ned i barnehagealder på få år. Det er veldig skremmende, sier Lena-Maria Haugerud, daglig leder hos LFSS

   Helene har forsøkt å ta sitt eget liv ti ganger | ABC Nyheter
   http://www.abcnyheter.no/livet/2015/06/13/226067/helene-har-forsokt-ta-sitt-eget-liv-ti-ganger
   – Jeg skulle ønske noen hadde sett tegnene og snakket med meg.
   ABCNYHETER.NO

   *

   Kate Tormodsdatter Fure:
   <3

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "Rammer yngre
   I 2013 ble de registrert 554 selvmord i Norge. I følge Folkehelseinstistuttet er det vanlig å anta at rundt ti ganger så mange forsøker å ta sitt eget liv. I tillegg er mange selvmord skjult som ulykker i statstikken. Selv om tallene regnes som stabile, merker Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFFS) en skremmende utvikling. (...)

   Tjue prosent av de som driver med selvskading ender faktisk i selvmord. (...)

   Helene kjenner ikke til noen episoder i livet som har ført til at hun ble suicidal. Da hun var atten sluttet hun på videregående og flyttet til Tønsberg. Der ble tankene mer intense. (...)

   Selvskadingen «lærte» hun av et tv-program som trettenåring. Kuttingen gjorde smerten mindre i øyeblikket, men depresjonen og selvmordstankene ble verre. (...)

   Moren fortalte henne at dersom Helene tok livet av seg ville hun komme etter.
   – Det ønsket jeg selvfølgelig ikke, og tanken på det har holdt meg gående i mange tunge situasjoner. (...)

   Alltid slitt med å passe inn
   Hun husker svært lite fra barndommen frem til hun begynte på skolen.
   – Jeg husker ikke noe fra jeg var liten. Jeg vet ikke når mine første minner er fra. Har ofte tenkt at det er rart at jeg ikke husker noe. Jeg var sannsynligvis rundt seks tror jeg, når mine første minner er fra. Andre folk husker ting fra de er to-tre, sier hun.
   Og til tross for at hun var svært skoleflink og fikk gode karakterer, slet Helene med å passe inn på skolen. (...)

   Når ting har vært vanskelig har musikk og bøker spilt en stor rolle i Helenes liv. I tillegg har hun alltid hatt tro på at hun kan skrive, og til høsten skal hun igjen ta opp fag fra videregående skole. (...)

   Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord gir råd både til mennesker som selv sliter, og deres pårørende.
– Vår jobb er først og fremst å lytte. Folk må føle at de blir tatt på alvor. (...)

   – Å forsøke å ta sitt eget liv er ikke den riktige måten å rope om hjelp på. Om du dør får ingen sjansen til å hjelpe."

   Rune L. Hansen:
   Det er mildt sagt ikke noe barnevern i en slik samfunns-utvikling!

   Kate Tormodsdatter Fure:
   Tja... Skrive fine innlegg kan vi alle gjøre.. Men hjelpen finnes faktisk ikke Rune L. Hansen Dessverre. Det er en årsak til at Norge ligger på topp ang. Uføre og Psykisk Syke. Vi har en Legevaktordning som tar bedre vare på Legen enn pasientene.. Brukere i dette landet har ingen rettigheter lengre.. Dessverre..

   Kate Tormodsdatter Fure:
   http://www.smp.no/nyheter/article10979916.ece
   Mistenkte mage-trøbbel
   En ung mann oppsøkte lege flere ganger før han uventet og brått døde av hjerteinfarkt i Ålesund.
   SMP.NO|BY TORBJØRN EIDHAMMER

   Rune L. Hansen:
   Poenget med min kommentar var også at det verre og verre er det fullstendig motsatte av menneskevern og barnevern som foregår i dagens Norge. Mildt sagt.

   Kate Tormodsdatter Fure:
   jeg kan si det som det er... BV er Djevelen selv. Etter en omsorgsovertagelse gjør Bv alt de kan for å "likvidere" foreldrene. Derfor har ingen av familien oppfølging, men tvert i mot.. BV driver psykisk terror med foreldre.. rett å slett mobber foreldrene. Det var en mor som fortalte meg i dag..

   Rune L. Hansen:
   Ja, det politiske offentlige såkalte barnevernet og dets dirigenter og medspillere er en grotesk grov kriminell mafia-virksomhet, fullstappet av terror, kidnappinger, tortur, falsk dokumentasjon, falske dommere, falsk familiestand, osv., osv. Det er mange som efter hvert nu vet det.

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.06. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152819899451875

   For noen skrekkhistorier som blir lagt ut på Facebook:

   "Kjenner følelsen han må sitte med. Da min samboer og mor til mitt yngste barn døde,kom bv dagen etter hennes dødsfall og ville akutthente barnet. (den tapte de)Dette har de i rapportene fått til at jeg ikke ønsket å ha barnet selv,og at jeg hadde en unormal sorgreaksjon fordi jeg ba nær familie om å se etter barnet (18mnd gammelt) i ett par dager mens det praktiske i forhold til begravelse og sånt ble ordnet."

   *

   Steinar Ursin:
   Makta prøver seg på alle måter å eliminere sine fiender. Du er heldig som har pondusen som advokat. Verre er det for oss(meg) som er forsvarsløs i alle sammenheng og ikke vinner frem.

   Anita Ingulfdatter Holm:
   Ja, man må aldri vise seg svak... selv om det er en del av livet. Tragedie

   Marius Reikerås:
   Vet,Steinar.Tragisk er det.

   Rune Fardal:
   Sett det samme i mange saker. BV tror ikke menn kan være fedre!

   Heidi Johansen:
   Uffame : ( : (

   Kjell Gjerde:
   Denne etaten slutter aldri å sjokkere med sine horrible historier.. Få de frem i lyset slik at vi kan tvinge frem nødvendige endringer..

   Line Johansen:
   Ikke rystet desverre : ( forferdelig hvor mye ekstrabelatninger di påfører folk : ( er det ikke grusomt forferdelig tragedisk i seg selv,... AT FOLK BI IKKE RYSTET ENGANG !!

   Julianne Olaisen:
   Det er et vanvittig paradoks at mye av elendigheten skyldes statlige overgrep mot enkeltpersoner, og at myndighetene som er valgt av oss, ikke gjør noe.

   Mona Kågen:
   Horribelt!

   Klara Torunn Mammo Mi:
   Samme med de djevlene som planlegger drap på barnemødre. Tragisk.

   Per Steinar Sørå:
   Jeg nok redd for at du Marius får en god del tragiske historier. Men det må være flere som må ta motet til seg og få det ut. Norge trenger et menneskerettsombud. Jeg vet at det er tungt å få frem historiene, men har intet annet valg om så tårer dukker opp.

   Tåke Lars:
   Problemet i Norge er ikke staten, men befolkningen. Det er folket som velger staten. Det er ikke staten som velger folket.

   Amine Samier:
   Bv er develen som vil ta livet av små ofere barna Bv er en tyver som liker å stjålet barna å de vi ødelagt fra tida til barna og til familien aldri stoler på dritt i Bv aldri de tenk over familien de er et svisen hjert de har ikke mennsker hjert og jeg er lei å de kaller meg for ustabil for hva da jeg har aldri vart kriminalitet jeg har aldri vart tyv har aldri vart dårlig mennsker å oppdraget 5 barna å tilleg jobbet med barna og unger i 30 år som Bv kaller meg for umenneskelig så håper alle forstå dette system i Bv er dårlig selv de er ikke nok god selv derfor de kaller alle mennsker for dårlig og for dommer alle best familien for dummer

   Rune L. Hansen:
   Nei, det er elite-vennene i de etablerte politiske partiene som velger "de folkevalgte" - og ikke folket. Myten, propagandaen og indoktrineringen om at de er folkevalgte er grunn-falsk. Og har som hensikt og konsekvens at den klikken og deres underdanige som har makten og departementene i dagens Norge optimalt uforandret skal få videreført sin makt.

   Selinaa Xhako:
   Ja barnevernet har beskrevet meg ... som ei ustabil mor .sykisksyk. rusproblem alkoholproblem. dårlig omsorgmor. og masse andre galle ting barnevernet har gallte meg som vagabonder i Oslo ...utten har vært dette personen ....ja sån barnevernet løgner og manipulerer mange av de som har øyen på rava sitt og bryr seg ikke om Andress liv ... barnehagen hade sakt at kleren til Getuar lukter røyk ..og at min sønn gik med makrell brødskiver....og jeg kan ikke forstå at hvordan kleren kan lukte røyk når jeg røyker ikke sel ....ja det har beskrevet meg apsilut som ei unormalt person : (

   Grethe Espeseth Eriksen:
   Finner ikke ord jeg ,skulle ikke vært mulig hvis det hadde vært normale fungerende mennesker som jobba i Barneværne å gjøre sånn : ( mange skremmende episoder med de folka der. kan jeg skrive under på, hatt med de å gjøre i over 13 år nå : ( men de jævlene der skal ikke knekke denna dama : )

   Selinaa Xhako:
   Og jeg er mor til 5 barn ...men det ser ikke sanheten for barnevernet er å ødleger barn familer og fremtiden ingen andre godde hjelp fy fy grisen møkka hjerte og jeg hare alle bevis mott barnevernet 😎

   Betty Heebøll Timotheussen:
   Hvordan kan de det, det er dog, nå ja i dk kan de også, min eks begik selvmord, og de fjernede vores fælles søn fra mig kun 14 dage efter begravelsen, som er en uge efter død. De tror de er så kloge.

   Tommy Wennerstierna:
   Mitt ex är socialsekreterare i Norrtälje i Sverige. Har aldrig fått träffa någon på socialtjänsten, eftersom de är kollegor till henne. Mitt ex använde en svårt psykiskt sjuk person för att göra falskanmälningar, och han hotar nu att döda mig och min son, som nu är 16. Vår stalker finns här: https://www.youtube.com/watch?v=69K7OvcSOAc
   Jan Fyhrholdt
   YOUTUBE.COM

   Tommy Wennerstierna:
   Ingen polis eller politiker har någonsin velat träffa mig för ett samtal, än mindre för att hjälpa mig träffa min son igen.

   Margita Papachristou Wang:
   Helt horribelt !!!

   Gudfrid Vågslid:
   De er så psyko t jeg finner ikke or.

   Gudfrid Vågslid:
   Ops, dårlig tstatur.

   Aud-Torill Alvær Zorlu:
   er jo ikkje riktig klokt.

   Olga Stendal:
   DET ER MYE EN SKAL GJENNOM HER I LIVET------

   Dag Henning:
   Det ser ut som Bv.tjenester bare trapper opp. Og i2011 trappet ogso kronprinsen vår opp med at han måtte orde 1000 fosterhjem selv. Dette blir etterhvert så galt at vi snart må få avsatt kongedømmet og få president istedet. Det satt bare 5 - 7 personer og avgjorde dette den gang. Dette viser at også den gang fikk ikke norske borgere være med å stemme. Så terroren var der da som den er i 2015.

   Rune L. Hansen:
   Betenk dessuten - at absolutt ingen far eller mor er dårligere enn hva det såkalte barnevernet kan erstatte med.

   Rune L. Hansen:
   Forstå meg rett. Setningen kan bli forstått på to måter. Den ene feil og den andre rett.

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.06. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152819376656875

   - Firma saksøker domstolen (staten) for brudd på menneskerettene.
   - Domstolen (staten) skal avgjøre om domstolen ( staten) har brutt menneskerettene.

   - Regjeringsadvokaten (staten) representerer domstolen ( staten)
   - Regjeringsadvokaten ( staten) nedlegger påstand om frifinnelse for sin klient, domstolen( staten), overfor domstolen (staten).
Noen som ser behovet for en uavhengig menneskerettsdomstol når det offentlige bryter menneskerettene?

   Gründere skremt av staten
   http://www.aftenbladet.no/nyheter/okonomi/Grndere-skremt-av-staten-3717895.html
   ... men Biofuel-gründerne innrømmer at det viktigste er å få drøyt 3,6 millioner kroner på konto etter rettsfeider mot stat, Stavanger tingrett og Statoil.
   AFTENBLADET.NO

   *

   Bente Vik:
   Dette er jo som å sette " bukken ved havresekken".......

   John Terje Henriksen:
   Fy fanden for en utvikling vi har i norge med staten ved roret...
   Ikke til å undres at norge gang på gang dømmes i EMK saker for brudd på menneskerettene....
   Vi har en voksende mengde av politikere uten formell forståelse og kunnskap om demokratiske fundamentale prinsipper....

   Leif Helland:
   Slik er det altså for øyeblikket bak lukkede dører.

   11391366_10152864369566087_8857224116781890255_n.jpg
   Leif Helland's photo.

   John Terje Henriksen:
   Nemlig....

   Kristian Rønås:
   Det tragiske er at det har alltid vær sånn alle steder i norske organer : (

   Marianne Moen:
   Kainn d bi meir tullat...?

   Steinar Kolnes:
   Nå avventer vi dom i løpet av to uker. Selve rettsprosessen har vært ryddig og noe helt annet enn hva vi opplevde i Stavanger.
Men det som virkelig bekymrer meg, er holdningen til Regjeringsadvokaten/Justis-dep.
   Vi viste til en rykende fersk Høyesterettsdom (RT-2015-93) av 29-1-2015) hvor det går klart frem at det kan gjøres en fastsettelsesdom for konvensjonsbrudd.

   Men så påstår Regjeringsadvokaten at departementet ikke er enig i denne HR dommen, og at de egentlig ikke vil akseptere en HR dom, uten at den er avsagt i Høyesteretts plenum.
   I så fall, må vi alle, også private kunne kreve at kun HR dommer avsagt i plenum er endelig punktum.

   Marius Reikerås:
   Lykke til Steinar Kolnes.

   Bjorn Olav Nerby:
   Må være bukken og havresekken ,sjelden staten taper ,men lykke til

   Celebi Ugur:
   Korrupt

   Anita Kram:
   Kalles vel "butikk i butikken" ??????????

   Dimo Udo Pauli:
   alles korrubte. har du penge, ingen problem.

   
---
---

   Hege Vatland, 13.06. 2014 ‎Tragedier Rettsikkerhetens Svik:
   https://www.facebook.com/tragedier/posts/411720169019630

   hva forteller det deg om barnevernet når deres advokat kan prosedere på hensiktsmessighet?

   At "i herværende sak handler det ikke om barnas beste, men om hensiktsmessighet. Dersom barna hadde vært tilknytningsskadet, så hadde det ikke hatt noen hensikt å flytte barna fra sine foreldre. Men dersom de, som i denne sak, har en trygg og god tilknytning til ihvertfall mor, så vil man kunne foreta en vellykket langtidsplassering"

   Man bruker altså den trygge og gode oppveksten som foreldrene har gitt barna, som et argument for å flytte barna i fosterhjem. Begrunnelse? en uviss bekymring for en mulig fremtidig omsorgsvikt om 4-5 år når barna blir eldre og kan komme til å danne sine egne meninger.

   Altså, ingen mishandling, misbruk, rus eller annen form for omsorgsvikt pr i dag, men de har altså, uten å ha snakket med verken foreldre eller barn, en usikker bekymring om noe som kanskje kan komme til å skje en gang om 4-5 år, derfor ønsker de å plassere barna i langtids fosterhjem nå. Og denne argumentasjonen vinner de frem med i fylkesnemnda!

   *

   Tragedier Rettsikkerhetens Svik:
   Dette er jo ett klassisk eksempel på hvor ekstremt villspor de er! Det er så ufornuftig tenkt at ett hvert normalt menneske ikke kan fatte det! Og dette er intelligente personer med utdannelse...hvordan kan de finne noen logikk i den beslutningen?!? Det verste er at det forbauser meg egentlig ikke..men det gjør meg vondt langt inni hjertet at noen opplever noe så urettferdig,i mitt land som skal være en av de beste landene i verden å leve i..så en kan jo bare undre seg over hvordan de dårlige landene er å leve i...jeg blir også sint og forbannet over maktmisbruket!!! De skulle vært sparket og nektet og jobbe med mennesker resten av livet! At staten har ansatt slike mennesker er rett og slett ett overgrep! Og jeg venter og håper at dagen snart skal komme der personene må stå til ansvar for det de har gjort!! Og at hele Norge får vite hvilken skam norsk barnevern er!!! Jeg føler med dere! Det gjør meg vondt at dere må oppleve dette overgrepet!! Prøv å kontakt Einar salvelsen eller advokat Arne Seland eller Olav sylte!!! Disse har peiling og vett,og ønsker å hjelpe slike som dere! Lykke til!

   Rune L. Hansen:
   Og dommerne i det norske såkalte rettsvesenet og politi og politikere og andre offentlig ansatte både underdaner seg og dirigerer og aksepterer typisk slik ekstrem sadisme overfor barn, foreldre og sivil-befolkningen! De har blitt vant med det - og går god for det.

   Hege Vatland:
   den sakkyndige som ikke hadde møtt oss fordi hun hadde lest i papirene fra bv at vi var så vanskelige å ha med å gjøre, ( hun forklarte dette selv i nemnda, på spørsmål om hvorfor hun ikke hadde møtt oss og snakket med oss) Hun satt i nemnda og fortalte hvor hjerteskjærende og vondt dette kom til å bli for barna å måtte flytte fra sine foreldre, men at de kom til å komme over det, fordi de hadde en så trygg og god oppvekst i bagasjen sin. Hun måtte desverre anbefale langtidsplassering fordi mor ikke svarte det hun ville at mor skulle svare på spørsmål om mor syntes at far var rar. Det hele er så uvirkelig at man sitter med en følelse av å være deltager i et dårlig regissert skuespill.......

   Rune L. Hansen:
   Det er slik det er. Og enda for mange for utrolig til å kunne være sant. Men den norske kidnapper-industrien og dens dirigenter og medspillere - inklusivt blandt annet advokater - vet dette og den grov-kriminelle galskapen og perversitetene de utsetter barn og foreldre for, men later som det motsatte!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/1030821590274124/

   Ann Caroline Magnussen:
   Så sykt at man ikke finner ord for denne ondskapen.

   
---

---

   Rune L. Hansen, 13.06. 2015 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/1030506586972291/

   En liste med noen av de grov kriminelle som støtter kidnapping av barn og foreldre i Norge.

   Disse organisasjonene og instanser er motstandere av likeverdig foreldreskap til fedre!
   https://barnerett.wordpress.com/2015/06/13/disse-organisasjonene-og-instanser-er-motstandere-av-likeverdig-foreldreskap-til-fedre/
   Reblogged on WordPress.com
   BARNERETT.WORDPRESS.COM

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir),(2)
   - Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Vest-Agder, Fylkesmannen i Vestfold,
Dommerforeningen,Borgarting lagmannsrett, Oslo tingrett, Trondheim tingrett,
   - Barneombudet, (2)
   - Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), (2)
   - Advokatforeningen,
   - Aksjonsgruppa for barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre,
   - Aleneforeldreforeningen (AFFO),
   - Alternativ til vold i Oslo (ATV),
   - Fellesorganisasjonen (FO), (profesjonsforbundet for 26 500 barnevernspedagoger)
   - Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) (får årlig 6 mill i støtte fra BLD)
   - Juss-Buss,
   - Kirkens Bymisjon,
   - MiRA-Senteret,(Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner)
   - Norsk krisesenterforbund,
   - Norsk kvinnesaksforening (NKF),
   - Redd Barna
   - Senter for tverrfaglig kjønnsforskning UiO.

   - (2) de som er merket med dette er etater og org. direkte underlagt BLD"

   Rune L. Hansen:
   Hvor ble det av f.eks. Menneskerettserklæringens Art 16 p1:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."?

   Rune L. Hansen:
   De mener seg kanskje å ha lovens rett til å diskriminere og kidnappe barn og foreldre? Nei, det kan de umulig mene.
   F.eks. Barnekonvensjonen er enkel å lese og å forstå, og har blandt annet følgende lovbestemmelse:

   Art 7, punkt 1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.06. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152820777786875

   "Det er et vanvittig paradoks at mye av elendigheten skyldes statlige overgrep mot enkeltpersoner, og at myndighetene, som er valgt av oss, ikke gjør noe."
   Julianne Olaisen

   *

   Per Steinar Sørå:
   Trenden er bare det at en må selv komme ut av klemma som samfunnet har satt i.

   Tåke Lars:
   Vi blir alri kvitt parasitt eliten som står for dette og ønsker nasjonens tilstand til å være som den er, uten av vi tar vesentlige grep og bruker det såkalte demokratiet til å kvitte oss med arvemakthavere, teppetyver og annet makkverk på statslønn.

   Bare dette med at vi stadig får mere formuende folk på tinget burde være et varsel om at fremtiden tilhører de rike i Norge og alle andre er å betrakte som bidragsytere til ytterligere rikdom for de rike og mere makt til de maktsyke.

   Tåke Lars:
   I artiklen under refereres det til noe jeg aldri har hørt om eller sett omtalt. Godt gjemt i en artikkel stiger plutselig "Norsk senter for menneskerettar (SMR)" frem.

   Er det noen som har hørt om disse? Er det bare atter en sak der makteliten og overgriperene har plassert sine lojale venner for nettopp å fange opp saker for så å prøve å legge dem døde?

   Finnes det EN ENESTE historie om dette SMR som kan gi dem et snev av kredibilitet eller er det hele bare kullisser og fasade som utenlandske gjester blir kjørt forbi på vei til Kongehuset slik at B nasjon Norge kan gi intrykk av av man tar menneskrettigheter på alvor?

   Og hva skjedde med det senteret som Tempelridder Olemic og hans medløgnere her snakker om?

   http://www.dagbladet.no/2014/02/13/nyheter/innenriks/samfunn/politikk/menneskerettigheter/31790631/
   Nytt stortingsorgan skal bøte på «pinlig» FN-degradering
   - Et land som har såpass velutviklet selvbilde på...
   DAGBLADET.NO

   Simon Mikkelsen:
   finnes ikke humant ihvertfall med en del forskjellige, tiltak feks.. .

   Tåke Lars:
   Ikke for å spamme denne posten, men utifra listen over ansatte og deres gjøremål kan det se ut som om dette SMR primært driver arbeide mot brudd på menneskerettigheter I UTLANDET.

   Artig å visst mere om dette senteret som jeg ALDRI har verken hørt om eller sett omtalt utover i dag i den ovenfornevnte artikkel.

   http://www.jus.uio.no/smr/personer/
   Personer - Norsk senter for menneskerettigheter
   JUS.UIO.NO

   Bakken RunaAnnette:
   Det er nettopp hvordan offentlig innblanding foregår som sjokkerer meg, og som har fått meg til å miste troen på rettferdighet og at ærlighet lønner seg !

   Per Steinar Sørå:
   Trenden har vært om en kommer ut for et uføre, så har Gro sagt at en må ordne opp i dette selv om Ap er skyld i elendigheten.

   Rune L. Hansen:
   Norge er et småbarn i forhold til sivilisasjon i verden. Den viktige arven og tradisjonen fra Snorre Sturlason og Ove Arbo Høeg er for det meste borte vekke, godt gjemt og glemt. Og mye despoti har skjedd underveis, både før og efter 1814. Dessuten undervurderes kraften, integriteten og kreftene og betydningen i det som skjedde i 1814.

   At despotiet i Norge frem til våre dager nu, til tross for Grunnloven, Straffeloven og Menneskerettighetene, har nødvendiggjort rettssikkerhet i og under den offentlige forvaltningen, er imidlertid av meget viktig betydning. Og ikke bare for Norge.

   Glem ikke at folk flest har lenge bodd og bor i og omkring Kina! Og at vi her i og omkring Norge både er og skal være medmennesker med våre nærmeste og menneskeverdet først og fremst og våre fjernere.
   Og ikke minst med menneskeverdets og medmenneskets forkjempere, så som Buddha, Confusius, Jesus Krist, osv. Selvfølgelig også slike som Spartacus, Paulus, Martin Luther og Martin Luther King, osv.

   Både i Kina og andre gamle sivilisasjoner har det meget lenge vært kjent og forstått at grov kriminalitet, ondskap, nød og elendighet, hvordan fasaden enn er, springer ut fra den offentlige forvaltningen og dens dirigenter, nøkkel-personer og nyttige idioter.
Og at kriminaliteten, ondskapen og umenneskeligheten derfra er tusener ganger verre og mere smittsom enn noe som helst annet!

   Glem heller ikke at verdens-samfunnet tross alt av ondskap klarte å beseire Adolf Hitler og hans medspillere sitt groteske forsøk på verdens-herredømme! Og at det storslagne monumentet over den ondskap og den seieren er våre nu felles-menneskelige menneske-rettigheter!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.06. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204978669241199

   Norsk politisk barnevern?

   Glem ikke at hensikten med det såkalte barnevernet er å skade og ødelegge barna og foreldrene og samfunnet!

   Hva skulle vel hensikten ellers være med å skade og ødelegge barna og foreldrene enn nettopp det å skade og ødelegge barna og foreldrene? Dette er ikke bare konsekvensen, men selvfølgelig også hensikten. Terror, inkvisisjoner, traumatisering, tortur, degradering, diskriminering, menneskehandel, etc., vet vel enhver hva er hensikten med og konsekvensen av.

   *

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, mandag 15. juni 2015, Vinberget: 

   4 pluss-grader Celsius og noe yr her ute i natt. Grålig og hvitlig overskyet og 8 klokken 08. Omtrent det samme med omkring 10 pluss-grader videre utover dagen, med 8 klokken 20.30. Dunkelt, stille og 7 henimot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.06. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204984338982939

   For eller mot barnevern?

   Det er lett nok å si "for" ... Men, det er et stort og viktig "men" med det!

   Selvfølgelig er hvem som helst for barnevern - og at hvem som helst skal kunne drive med barnevern. Men å kalle kriminell virksomhet for barnevern, i politisk regi eller i regi av hvem eller noen som helst, det er jo da noe helt annet som skjuler seg bak ordet. Om den er aldri så meget offentlig eller ikke.

   Det ekstreme og smittsomme som har skjedd i Norge og visse andre steder, er at stadig verre og verre grov politisk og offentlig organisert kriminalitet har utgitt seg for å være barnevern! Så til de grader at det ble både menneskehandel, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten og menneskeverdet, osv.!

   Endog kidnappinger av barn og foreldre utgav seg i offentlig regi for å være barnevern. Og også det å frata barn og foreldre retten til sitt familie-liv. Endog uten på noen som helst måte å være i nødverge eller med gjenforening som hensikt! Og ikke på noen som helst måte i rettssikkerhet!

   Med katastrofale konsekvenser for både barna og foreldrene og samfunnet, selvfølgelig. Og pulveriserende lovlig lov og rett og enhvers menneske-rettigheter.

   Så til de grader at ordet "barnevern" for evig og alltid har blitt mildt sagt ubrukelig for enhver offentlig forvaltning som noe positivt! Men som med politisk makt fortsatt er en katastrofal grov kriminell og smittsom offentlig mafia virksomhet i Norge og flere andre steder i verden!

   For å konkludere: Jeg er altså ikke for kriminalitet i politisk eller offentlig regi som dekker seg hverken bak ordet "barnevern" eller noe som helst annet. Hva det enn gir noen eller mange i form av makt, karriære, penger eller egoisme, etc.
   Det skal absolutt ingen kunne være! Ikke på noen som helst måte medvirkende eller unnlatende i forhold til slikt noe heller!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/1031463733543243/

   Sigrid M Nilsen:
   For at barn skal ha det godt jeg : )

   Rune L. Hansen:
   Men for eller mot menneskeretts-forbrytelser og annen kriminalitet mot barn? (Husk: De grov-kriminelle og deres medspillere vil påstå at det også er for at barn skal ha det godt.)

   Sigrid M Nilsen:
   Jeg vet om steder der barnevernet har reddet barn, tatt over omsorgen for kortere eller lengre periode !! Husk.... det er veldig mange barn i norge, som lever under vanskjødsel, misbruk, vold, psykriatri, rus ++++ , så bv har reddet mange :)

   Sigrid M Nilsen:
   Har ikke sett noen dømt, så vil ikke kalle noen kriminelle : ) Barna beste, vil jeg tro er intensjonen : )

   Rune L. Hansen:
   At det er veldig mange barn i våre nabolag som har det vondt eller er forurettet, det er vel en påstand fra propagandaen som de fleste av oss vet er mildt sagt usann. Men at barna får det vondt og blir forurettet når de blir kidnappet, det er det vel ingen som helst tvil om. Barn skal ikke forurettes og har og skal ha sine umistelige og uavhendelige menneske-rettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Hvis intensjonen faktisk er å ivareta barnets menneske-rettigheter, så er jo det enkelt og greit nok - for den offentlige forvaltningen å ikke å forbryte seg mot barnets menneske-rettigheter!

   Sigrid M Nilsen:
   Den som mener at i alle hjem , er omsorgen for barna og barnas beste, er førsteprioritet, er blind : ) Jeg er ei helt vanlig mor, som ikke har gjort alt rett, det har jeg sett mange av, eller for å si det sånn, de som sier de gjør alt rett, har ikke my selvinnsikt !! Og ja, bv har gjort feil, mange ganger, som alle andre mennesker.... Men, jeg mener at vi trenger et sterkt barnevern, sånn som samfunnet utvikler seg : )

   Rune L. Hansen:
   Ja det har du rett i, men det i offentlig regi å begå forbrytelser overfor barnet, så som inkvisisjoner, terror, kidnapping, traumatisering, falsk familiestand, tortur, etc., både er og skal med rette være ulovlig og straffbart. Men det er dog det som skjer i dagens Norge! Og det til og med uten i noe som helst nødverge og uten noen som helst rettssikkerhet respektert og minst av alt med barnets og foreldrenes menneskerett til sitt familieliv! Og overfor foreldre som ikke har gjort noe som helst kriminelt overfor sine barn!
   Hvor det er både barnet, foreldrene og sivil-befolkningen som straffes! Med mildt sagt fullstendig ulovlige straffer (og metoder)!
   Og fullstendig vilkårlig!
   Og ikke engang overfor de som har det verst, så som f.eks, barn av politikere og andre som knapt har tid for sine barn!
   Nei, det du kaller barnevern er noe fullstendig så annet enn og motsatt av barnevern! Mildt sagt!
   Ekte barnevern er i henhold til Barnekonvensjonen og Menneskerettsloven og Straffeloven ikke å krenke en eneste en av barnets menneske-rettigheter!

   Sigrid M Nilsen:
   Det der blir ekstremt idiotisk å si : (  Ingen blir torturert, regler, grenser og konsekvenser må alle leve med... Å det, mange skylder på at barnet er utagerende i institusjon, så skylde på bv, helt uten å tenke på den "vonde ryggsekken" barnet har med seg fra før barnevernet kom inn i bildet !! De blir ikke vilkårlig bare "plukket ut !! Hvor mange saker har bv blitt dømt for krimminelle handlinger? Det er da heller ikke prat på at foreldre har utført kriminelle handlinger ovenfor barna, (det skjer jo også) men at kanskje evnen, og viljen ikke er like mye tilstedet : ) Barn av eks... politikere som du sier, er vel ikke mindre sammen med foreldre enn gjennomsnittet... Også er det da, kvalitet og ikke kvantitet som er viktig : )

   Rune L. Hansen:
   Det er meget så tydelig at du får betaling eller annen slags fortjeneste av å forsvare Straffelovens, Barnekonvensjonens og Menneskrettslovens groveste forbrytelser overfor barn, Sigrid M Nilsen.

   Sigrid M Nilsen:
   Da har du et problem, om du er så paranoid

   Rune L. Hansen:
   Straffeloven, Barnekonvensjonen og Menneskerettsloven - og barna og foreldrene - er paranoide???

   Sigrid M Nilsen:
   Har bv omsorg for noen av dine barn?

   Rune L. Hansen:
   De har vel monopol og oppskriften på alle og enhver i verden sine barn, er det ikke slik da. Mens Straffeloven, Barnekonvensjonen og Menneskerettsloven og verdens-litteraturen og verdens kulturer og fortid er paranoid søppel???

   Sigrid M Nilsen:
   Dette blir sykt i mine øyne, og jeg skjønner om fler reagerer på dette : ( Du svarte ikke.... så regner med du ikke vil si no

   Rune L. Hansen:
   Du er jo en autoritet og deres talsmann, for lovens alle slags grove og groveste forbrytelser overfor barn, foreldre og verden.

   Sigrid M Nilsen:
   Ufff, du er ikke helt oppdatert, tydeligvis

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/10152976042713785/

   Ruby Harrold-Claesson:
   Familjen - sedan urminnes tider - har alltid tidigare skött om sina familjemedlemmar - utan inblandning av statliga hjälpare. Så är det än idag i de s k utvecklande länderna.

   Problemen i Sverige och i-länderna startade när "de som visste bäst" skapade en hjälpande verksamhet - fattigvården - som sedan blev en "profession" - socialtjänsten - och dessa gavs makt att bestämma vilka som var bäst lämpade att ta hand om barn.

   Verksamheten har utvecklats till de senaste decenniernas lukrativa handel med andras barn.

   Arne Larsson:
   Helt rätt. Familjen, släkten och bygemenskapen har i alla tider klarat av det som myndigheterna i dag misslyckas med.

   
---
---

   Vine Onymus, 15.06. 2015 via Mansur Mahasev Fan-page:
   https://www.facebook.com/groups/1498117797072340/permalink/1599777233573062/

   Political repression in Norway!

   I believe that the mistreatment of children who have been forcefully abducted from their loved ones in Norway, to be a part of the process of political repression, as well as the labeling as "barnevernsbarn" "fosterbarn" (welfare children and foster-children) and so on, portrayed in the media as second class citizens, a sub-group of humans of lesser value.

   The so called Barnevernet (Norwegian CPS) claim that "omsorgsvikt" (inability to care) lasts for generations. What this means, is that certain families will be arbitrarily targeted and persecuted for generations, to weaken them from fully participating in the society, hence a potential political threat is removed.

   We must understand that when it comes to foster"parents" telling children that their parents don't care about them, and subjecting them to abuse, while the children cannot tell their parents about the mistreatment as the visitation time is strictly monitored, we are not dealing with isolated incidents, but a state plan to destroy the strength in targeted families and individuals.

   We must also understand that this is not a child protection "system" gone wrong, but a planned state program of repression, hidden behind propaganda about "The best country in the world" and Norway's aggressively promoted appearance a a human rights protector.

   *

   Rune L. Hansen:
   Yes, of course, it is a very useful business for employees in the political and public administration. And for many others as well.
They can easily and effectively get rid of and destroy anyone.
   We see also that the ones protected are celebrities and the political and public Mafia their own families and close friends, whatever they have done or are doing.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.06. 2015 shared Alf Magne Henriksen's post:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204985225605104

   Ikke et ord fra Stortinget om at Barnekonvensjonen, Menneskerettsloven og Straffeloven skal få bestemme!

   Alf Magne Henriksen, 15.06. 2015 via ‎Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/1597819853831854/permalink/1600106806936492/

   Svar fra Stortinget....

   Hei Alf Magne

   Vi er kjent med disse sidene. Vi har ikke til hensikt å bidra til slike lenker. Det hadde vært mer interessant å få konstruktive innspill til hvordan barnevernet kan bli bedre.

   Vi vet selvsagt at ikke alt er perfekt i norsk barnevern, men det er svært mye bra arbeid som gjøres. Vi jobber hver dag med å gjøre barnevernet bedre. Senest denne uken vedtok Stortinget nye regler for hjelpetiltak, for at barnevernet skal få mulighet til å pålegge flere hjelpetiltak før eventuell omsorgsovertagelse vurderes.

   Vi gjennomgår for øvrig hele barnevernloven, vi vurderer bruk av autorisasjon av ansatte, vi hever kompetansen hos barnevernledere, vi skal se på hele utdanningen, vi evaluerer fylkesnemndene, vi sikrer sakkyndiges habilitet, for å nevne noe. Vi utreder også en egen familiedomstol for å se om det kan bidra til ytterligere bedret rettssikkerhet.

   Barnevernet har kommet for å bli. Vi har igangsatt et arbeid med å se på organisering og sårbarhet. Der det er svake fagmiljøer øker også risikoen for at det gjøres feil.

   Vi har også møtt en lang rekke barnevernsforeldre og har hørt deres historier. Vi har også møtt flere av de som har kritisert norsk barnevern i det offentlige rom. Det skal vi fortsette med.

   Vi har også møtt svært mange barnevernsbarn. Mange spør oss hvorfor barnevernet ikke kom før. Vi er også nødt til å reflektere over dette.

   Med vennlig hilsen

   Ronny Røste
   Politisk rådgiver (FrP)
   Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

   - - -
   Den 13. jun. 2015 kl. 08.25 skrev Alf Magne Henriksen <alf@alf.as>:

   From: Alf Magne Henriksen [mailto:alf@alf.as]
   Sent: 13. juni 2015 03:35
   To: 'solh@stortinget.no'
   Subject: Hei lurte bare litt på ditt syn av en av tusener av FB sider.

   Hei Solveig Horne

   Hei lurte bare litt på ditt syn av en av tusener av FB sider, link nedenfor.
   Da dette er et tema for deg nå til dags hva folket mener.
   Øverst på siden er det en festet link, i skrivende stund med 40 kommentarer håper du kan ta deg tid til å se på dette.

   https://www.facebook.com/groups/1597819853831854/

   Hører fra deg på forhånd takk !

   Mvh: Alf magne Henriksen
   Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet
   2,935 Members

   *

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, tirsdag 16. juni 2015, Vinberget: 

   Halv-mørkt og 5 pluss-grader her ute klokken 02 i natt. Sol og nokså lite skyer på lys blå himmel og oppmot 12 pluss-grader frem mot 12-30-tiden og klokken 14. Noe slørete himmel videre utover eftermiddagen. Mere slørete og 10 pluss-grader omkring 19-tiden. Med mellom 6 og 7 klokken 22.30. Dunkelt og 6 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.06. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204987989674204
   
   At politikere og dommere og andre offentlig ansatte, som jo alle mere enn noen andre i praksis skal respektere og sikre enhvers menneske-rettigheter, gjør det motsatte, er ikke bare ulovlig og straffbart, men direkte motbydelig og foraktelig!

   Og enda verre om de unnlater å straffe-forfølge hverandre! Hvilket selvfølgelig også er ulovlig og straffbart, blandt annet i henhold til Straffeloven §123.

   *

   Leila Papadopoulus:
   Där simmar dom riktigt fula fiskarna : (

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettsloven V3&4&5&6:
   - "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   Menneskerettserklæringen:
   - "Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter."
   - "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art."

   Leila Papadopoulus:
   Tyvärr vännen finns inga rättigheter o frihet : ( : ( så det gäller äta eller bli uppäten av satan själv ! Lösningen är hitta din egen väg ut i helvetet !

   Rune L. Hansen:
   F.eks. for kidnappede og fangeholdte og utplyndrede kan det være umulig det, Leila Papadopoulus. : (

   Bouchane Abdelkarim:
   Mafia brotherhood. Kamaraderie

   Dag Henning:
   Vi er ikke norske borgere, men sivil borgere, og det er nå norske sivil borgere har endelig fått av seg sauskinnet og nisselua og utenlandske borgere tørr stå sammen og står på sine rettigheter, Staten Norge klarer ikke å følge hverken grunnloven eller menneskeretts lovene. Det er derfor det kommer så mye opp i dagens lys, fordi alle var enig i alt dette før også. Men da torde de ikke å komme på demonstrasjon, men de tørr nå. Jeg tørr å stå frem og si hva jeg mener og går etter våre lover og rett, og jeg er stempler kriminell fordi jeg er ute etter å rettferdiggjøre dette landet. Jeg er blitt tauet inn tatt dna test av tilfelle demostrasjon. Det er jo fint de har gjort dette fordi om jeg skal komme i en ulykke, explosjon eller noe, kan de jo sende mine rester tilbake til Norge.

   Amine Samier:
   Bv er et terrorist i system mot små barna og familien så håper alle i Bv dra til helvete en vaker dag

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/946127365408193/

   Alf Magne Henriksen:
   Flott å få frem dette Rune : ) Det er dessverre glemt i B Kvernå : (

   Rune L. Hansen:
   Det er en utrolig molbo-mentalitet de har indoktrinert sivil-befolkningen med. Med mennesker som blir til politiske partier og politiske partier som blir til mennesker. Det er tragisk å bevitne den stadig verre og verre molbo-sakligheten og hovmodet som Arbeiderpartiet og deres medspillere i fullstendig mangel på ydmykhet har monopolisert som standard.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.06. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/1597819853831854/permalink/1600230940257412/

   Hardt, liksom? Ikke et eneste selv-erkjennende ord om sin egen politiske mafia-virksomhet i kommune-styret i Gjemnes kommune!

   Hardt ut mot barnevernet
   http://www.tk.no/nyheter/hardt-ut-mot-barnevernet/s/1-113-6598290
   Per Rotlid (Frp) var ikke nådig i sin kritikk av barnevernet i Gjemnes, som han mener er overivrig og sprer frykt blant folk.
   TK.NO

   *

   Marit Andreassen:
   det blir nok tøffere for dem i fremtiden ja, grådighet å satansfolk, som øddeleger barn psykisk for å få penger, er ikke lov

   Rune L. Hansen:
   Hvilken karriære i den offentlige forvaltningen ville han ha hatt om han hadde politi-anmeldt den politiske og offentlige kidnapper-mafiaen? Ingen. Mildt sagt.
   De mange og stadig flere som har hatt og har nytte og fortjeneste i form av makt, karriære, penger og egoisme på kidnapper-virksomheten har mildt sagt stor interesse for å bagatellisere, bortforklare og fortie virksomheten! De ønsker ganske enkelt heller ikke å bli straffe-forfulgt! Og vi vet hvem de er!

   
---
---

   Kacirone Martins de Lima, 16.06. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/1597819853831854/permalink/1600273226919850/

   A Noruega não é um exemplo de tolerância, de democracia e de respeito pelos direitos humanos
   
   Anda tudo muito espantado pelo facto de o brutal acto de Anders Breivik ter acontecido na Noruega, um país tão tolerante e onde a democracia funciona de forma tão exemplar. Não é verdade que a Noru...
   5DIAS.NET

   *

   Ann-Irene Havaas:
   Synes dette er å skjære alle over en kam. Det er ungdom idag som sjøl går ut å takke barnevernet for at de fikk dem ut av hjem der de led vondt.

   Rune L. Hansen:
   Det er meget vanskelig å finne barn, selv om de har blitt voksne nu, som er takknemlige for den "hjelp" de har fått fra det såkalte barnevernet, Ann-Irene Havaas. Det er vel kanskje propagandaen som har fått deg til å lyge om dette?

   Ann-Irene Havaas:
   Jeg er ikke en person som farer med løgn.Vær varsom med hva du sier.

   Rune L. Hansen:
   Det høres jo helt utrolig ut at det finnes barn, eventuelt voksne nu, som er takknemlige for å ha blitt kidnappet! Vi er mange som vil vite hvordan du vet det.

   Arianne Høvik Christiansen:
   max 2 utav 10 barn som er handsama av barnevernet, har fått noe som helst bra ut av det. Det er bevist, forsket på. Og er ikke noe å diskutere lenger

   Rune L. Hansen:
   Innenfor gruppen max 2 er det nok mangt og meget av skader og ødeleggelser som ikke har latt seg registrere likså lett.

   Alf Magne Henriksen:
   >Ann-Irene Havaas Hvis du går inn her kan du lese statens sinn egen forskning
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/

   Alf Magne Henriksen:
   Her er forskningen:
   http://statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=23614&reprid=0&filid=0&iarkiv=1
   Vidensopsamling om social arv
   STATENSNET.DK

   Alf Magne Henriksen:
   Lettere tilgjengelig her:
   http://r-b-v.net/forum/viewtopic.php?p=33935#p33935
   FORUMET REDD VÅRE BARN - STOPP barnevernet! • View topic - Sjansen for å...
   R-B-V.NET

   Eva Iris Hansen:
   Trenger vel ikke ha det helt fjernet ,men hele greiene må legges om så det kan gagne barna ....

   Alf Magne Henriksen:
   Hvis hele greiene må legges om må dem først vekk !!

   Alf Magne Henriksen:
   Kanskje politikeren ikke er kjent med at barnevernet i Norge blir bedre om man legger ned barnevernstjenesten? Når forskning viser at det er tre ganger verre prognoser for barnevernsbarn enn f.eks barn av rusmisbrukere, så beviser det at det såkalte barnevernet er det farligste miljøet for barn. I vert fall der vi har kjente gode tall.

   Eva Iris Hansen:
   Det kan hende ja, for jeg vet om folk som har vært syke, ikke hatt fam som kunne hjelpe, hvor det da har blitt satt inn hjelp i hjemmet i ei periode ...

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.06. 2015 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/1031905770165706/

   Det gjør de rett i, frykten er berettiget.

   Det hjelper ikke hvor gode foreldre og familier de er, og det finnes absolutt ingen lovbestemmelser eller annet noen kan lese for å redusere risikoen og det såkalte barnevernet respekterer hverken Straffeloven eller Barnekonvensjonen.

   Tør ikke hente barna til Norge
   http://www.rbnett.no/nyheter/article11208713.ece
   Øst-europeiske ansatte frykter det norske barnevernet.
   RBNETT.NO|BY RIGMOR SJAASTAD HAGEN

   *

   Abu Haider Sharifi:
   At livet i helvete er bedre enn livet i Norge

   Rune L. Hansen:
   Og som de selv sier:
   "Det vi er bekymret for er basert på konkrete saker vi har hørt om. Det er ikke bare rykter, sier Laimonas."

   De sier med rette også:
   "– Hvis man gjør noe feil må man få beskjed om det, så man kan rette opp feilen. I stedet hører man at barn blir tatt fra foreldrene, omtrent uten forvarsel, sier Vladimir."

   Rune L. Hansen:
   Absolutt ingen kan beskytte seg mot slikt noe.
   Det eneste unntaket er aktiv og god nok karriære i eller for Arbeiderpartiet.

   
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 17. juni 2015, Vinberget: 

   Halv-mørkt, fugler som kvitrer og 6 pluss-grader Celsius her ute klokken 02.30 i natt. Regn fra omkring 04.30-tiden til frem mot 10-tiden og 8 pluss-grader. Vått, disig nokså lav himmel og 11 klokken 14. Disig og for det meste regn og yr videre utover dagen, med 10 pluss-grader frem mot 19- og 20-tiden. Og videre regn og disig med mellom 8 og 9 til henimot klokken 22. Det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Glenn Pedersen, 15.06. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152935746690840

   Barnevernsbarn som skryter av barnevernstjenesten i denne artikkelen er anonymisert, noe som er meget merkverdig. Av hvilken grunnlag skal de liksom være anonyme?

   Leser du artikkelen mellom linjene så kan du lese at 22-åringen liksom uttrykker "barnevernet er der for å verne om barn og unge. Barnevernet skal også redde liv. Vi har alle hørt om foreldrene som forteller at barna deres blir tatt uten grunnlag. Kan vi virkeligelig stole på disse foreldrene og hva de sier" og alt det andre som refereres til denne 22-åringen virker meget merkverdig formulert ut. Her er det helt innlysende at det neppe er en 22-årig tidligere barnevernsbarn som er forfatter av denne teksten, tvert imot er intensjonen med denne teksten sauset sammen av barnevernsansatte for å søke støtte blant massene og skryte av barnevernstjenesten bak et pseudonym.
 
   Barnevernet reddet livet mitt
   http://www.aftenposten.no/meninger/sid/Barnevernet-reddet-livet-mitt--8053945.html
   Jeg skulle ønske du så det gode barnevernet gjør
   AFTENPOSTEN.NO

   *

   Noralf Aunan:
   Ja, her skurrer det nok både klart og tydelig.

   Ken Joar Olsen:
   Det er jo så et bevis på evt. skader OM et FELLES BV barn, aksepterer den uretten som F.eks kostet MEG HELE mitt liv... SÅ dette er ikke et SUNDT menneskes uttalelser...

   
---

   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1031537256869224/

   Rune L. Hansen:
   Avisen Aftenposten, i propaganda-maskineriet for kidnapper-mafiaen, har faktisk klart å finne frem til et nu voksent barn som ble kidnappet og som sier seg å være glad for det! Eller kanskje det hele er oppdiktet?
   Propaganda er det uansett.

   Sigrid M Nilsen:
   Jeg vet om steder der barnevernet har reddet barn, tatt over omsorgen for kortere eller lengre periode !! Husk.... det er veldig mange barn i norge, som lever under vanskjødsel, misbruk, vold, psykriatri, rus ++++ , så bv har reddet mange : )

   Anne Jensen:
   Men det skal det ikke snakkes høyt om, Sigrid : )

   Rune L. Hansen:
   Hvorhen i all verden er takknemligheten fra barn, som eventuelt har blitt voksne, for å ha blitt kidnappet? Hvorhen i all verden? Eksemplaret her fra Aftenposten er nokså unikt - og er tydelig skrevet som propaganda, av en anonym.

   Rune L. Hansen:
   Og hva er det det ikke skal snakkes høyt om, Anne Jensen?

   Sigrid M Nilsen:
   Problemer skal snakkes høyt om ja, men å kalle det kiddnappere, kjeltringer og lovbrytere og lage stor skremselspropaganda mot bv, det blir for kvalmt og for barnslig : ) Men i denne gruppa er det lov å gulpe ut av seg masse dritt, uten å underbygge det.... Det kommer det ikke noe saklig ut av : ( Komme med egne erfaringer, spørre om råd er en ting... men å plukke ting ned fravmedia, om div saker, der dere vet kun det dere leser.... Da er det ikke my seriøst i det som skjer her inne !! bv har faktisk og vil fortsette med å gjøre mye bra, de setter barna først og kan ikke ta hensyn til foreldrene før barnets beste : )

   Dung Svalland:
   Tusen takk til Rune L. Hansen som uavlatelig skriver info om det såkalte barnevernet. Igjen vil jeg takke deg, Rune.

   Dung Svalland:
   Mannen min sier barnevernet betyr familienes ødeleggelse.

   Rune L. Hansen:
   Er det mulig at Sigrid M Nilsen ikke ser at denne Facebook-gruppen inneholder tusener på tusener med vitnesbyrd fra barn og foreldre kidnappet, torturert, terrorisert og ødelagt av det såkalte "barnevernet" som hun forsvarer? Eller later hun som hun er både blind og analfabet? Dessuten sier hun at "i denne gruppa er det lov å gulpe ut av seg masse dritt, uten å underbygge det". Nei, det er det så absolutt ikke - og det er jo nettopp derfor Sigrid M Nilsen blir bedt om å underbygge det hun sier! I steden for å gjøre det kommer hun med mengder med grove løgner, noe enhver kan se at de er. Hun er dermed hva? Og har hvilken fortjeneste av grove forbrytelser mot barn og foreldre i politisk regi?

   Sigrid M Nilsen:
   Hva slags løgner har jeg kommet med? Vitnesbyrd fra folk som sitter midt oppi en sak? Det er ikke no fakta, legg frem dommer mot barnevernet, der de er dømt for å mishandle, kidnappe eller torturert av bv 🌞 da skal jeg begynne å tro på noe av det, om det er sånn at bv notorisk er ute etter å ta unger, plage dem og torturere dem, det må du bevise ordentlig, for det er grove påstander !! Har du noe og vise til, dokumentert , fra moderne tid?

   Rune L. Hansen:
   Til orientering så innebærer i praksis dommene fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg en fullstendig slakt av og nedleggelse av og straffe-forfølgelse av det såkalte barnevernet. Som politisk offentlig organisert groveste slags kriminalitet. Og Straffelovens og Menneskerettslovens og Norges Grunnlovs lovbestemmelser innebærer ikke i mindre grad det samme. Mildt sagt.

   Rune L. Hansen:
   Det er fullstappet med solide beviser og vitnesbyrd. Facebook og Internettet flommer nærsagt over med slikt.

   Sigrid M Nilsen:
   Ja det flommer over, med gpp fra mange , men ikke noe beviser... Om jeg forteller noe, og sier noen har vært fæl mot meg, uten grunn, så er ikke det bevis på noen ting, det er en påstand fra meg, !! Jeg kan si det skjedde helt uten grunn, men at jeg sier det, beviser ikke noe !! Akkurat som alt det du skriver, det er ikke no bevis, det er påstander !!

   Rune L. Hansen:
   Bevisene for at barn og foreldre har blitt og blir kidnappet i politisk offentlig regi i Norge er til stede over alt nærsagt. Den må være fullstendig blind som voksen ikke vet eller ser det. Og som ikke vet og heller ikke ser flommen med vitnesbyrd som selvfølgelig stadfester at slikt noe automatisk innebærer både terror, tortur og drap i politisk offentlig regi.

   Sigrid M Nilsen:
   Ille å lese !!

   Rune L. Hansen:
   Dine kommentarer her i denne Facebook-gruppen lar jeg bli stående som et skrekk-eksempel på pervers argumentering og på nett-troll i full aktivitet.

   Sigrid M Nilsen:
   Da har vi omtrent samme syn på hverandre ihvertfall 😀 jeg lever i den virkelige verden, og vet vi har et barnevern , som trengs !! Feil begås, dessverre, men ikke som du legger det frem 😀

   Rune L. Hansen:
   Å kalle Straffelovens og Menneskerettslovens groveste forbrytelser overfor barn for bare "feil" ... Når det altså i henhold til den lett forståelige og tilgjengelige loven er terror, kidnapping, tortur, falsk familiestand, folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og menneskeverdet, osv. det ER feil det. Mildt sagt.
   Derimot er det meget så rett og riktig f.eks. at FN-sambandet har degradert Norge til en B-nasjon - og snart C-nasjon. Altså til en nasjon verre enn de fleste andre terror-regimer.

   
---
---

   Fortsettelse fra 15.06. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/1031463733543243/

   Rune L. Hansen:
   Du er jo en autoritet og deres talsmann, for lovens alle slags grove og groveste forbrytelser overfor barn, foreldre og verden.

   Sigrid M Nilsen:
   Ufff, du er ikke helt oppdatert, tydeligvis

   Rune L. Hansen:
   Og hvor i all verden er det vi kan finne den oppdateringen du sitter inne med, Sigrid M Nilsen?

   Sigrid M Nilsen:
   Noen ganger kan man begynne med å vende blikket innover : )

   Rune L. Hansen:
   Det var da utrolig så hemmelig og usynlig for den ytre verden det der er da.

   Sigrid M Nilsen:
   Nei langt i fra : ) Men det her er ike noe å diskutere, så lenge du vil bruke energien din på å angripe og komme med så feil opplysninger...

   Rune L. Hansen:
   Hva er feil med mine opplysninger? Og hva er feil med Straffeloven, Barnekonvensjonen og Menneskerettsloven?
   Du unnviker konsekvent å besvare spørsmål av allmenn interesse i forhold til dine påstander.

   Sigrid M Nilsen:
   Vis meg, saker der bv er dømt i noen rettsinnstans !! Å det holder ikke med en, du googler etter : ) Er for lover og regler jeg, og særlig at det blir slått hardt ned på der barn er utsatt for urettferdig og dårlig behandling !!

   Rune L. Hansen:
   Et politisk terror-regime hverken straffe-forfølger eller dømmer seg selv, Sigrid M Nilsen. På samme måte som selvfølgelig heller ikke Hitler-regjeringen gjorde det.

   Sigrid M Nilsen:
   Da har vi ulikt syn, på hvor heldige vi er, som får bo i vakre rike Norge 😀

   Rune L. Hansen:
   Ja, du er nok helt fullstendig i kollisjon med de mange ti-tusener med kidnappede barn og foreldre. Mildt sagt.

   Sigrid M Nilsen:
   Ja, jeg lever i et godt land, med mange goder og dermed også plikter 😀

   Rune L. Hansen:
   Du er uenig med og i grov kriminell kollisjon med særdeles mange av Norge sin sivil-befolkning. Det er ingen som helst tvil om det iallfall. Det er en kjent sak at utrolig mange i dagens Norge tjener makt, karriære, penger og egoisme på grove forbrytelser i politisk offentlig regi overfor barn, foreldre og medmennesker.

   
---
---

   Ken Joar Olsen, 17.06. 2015 shared his post, via Barnets Beste - english:
   https://www.facebook.com/groups/bvo.english/permalink/1608673032713796/

   And now i wish you all a goodnight : )
   But I will leave you with this for food for thoughts... about Norway...

   Why can a former drug addict become princess and that way not needing the barnevernet in her life...
   WHY is SHE automatically a good mother JUST because she is a Princess...
   When everyone with a past GET HUNTED and preyed upon by THE Barnevernet...

   *

   Ken Joar Olsen:
   This is about her own upbringing by an alcoholic dad AND NO Barnevern... STILL she became a princess who talks with angels ; )
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/kongehuset/mette-marit-hylles-for-aapenheten/a/10146998/
   Mette-Marit hylles for åpenheten
   - Hun er modig, og det er veldig viktig det hun gjør, sier Jan Elverum, generalsekretær i Blå Kors.
   VG.NO

   Ken Joar Olsen:
   What more proof is needed to show the mafia in BARNEVERNET...

   Leanne Pereira Nygård:
   The system is bullshit, if you ask me.

   Ken Joar Olsen:
   I don't ask Leanne Pereira Nygård : ) i fight it... Because it's CRIMINAL people LIVING of the tears and blood of our Children ( sadistic Vampires )

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.06. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10204993318887431
 
   Om en er uskyldig eller ikke bryr vel norske dommere seg absolutt ingenting om. Heller ikke efter at de har dømt som skyldig.
   Rettskraftig dom? Ha, ha.

   Marius Reikerås, 16.06. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152825074831875

   Som mange kjenner seg igjen i, er retten et livets teater, der mennesker blir fremstilt som personer de ikke er.

   Det er trist å bevitne hvordan folk stemples som skyldige, selv uten at det foreligger dom.

   Det er når udokumenterte påstander gjøres om til "sannhet", at det for mange kan gå fryktelig ille.

   Særlige er det slik i det norske rettsapparat at den mektige part, hva det være seg offentlige etater, forsikringsselskaper mm, bevisst spekulerer i å knekke den lille part ved å gjøre usannheter om til rettslige sannheter.

   De spekulerer i at dommeren automatisk tror på dem siden de er mektige og ressurssterke.

   Mitt klare råd til dere som kjenner dere igjen i dette, er følgende:

   Start prosedyren med å minne retten om hva uskyldspresumsjonen etter Grunnlovens paragraf 96 og Menneskerettskonvesjonen artikkel 6 nr 2 sier.

   Den sier nemlig at det er en krenkelse av ovennevnte bestemmelser, om det så mye som ANTYDES at en person er skyldig, såfremt det ikke foreligger rettskraftig dom på det motsatte.

   Norge er gjentatte ganger domfelt for dette av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg for dette, og det vises til Hammeren v Norge og O v Norge, avsagt 11. februar 2003. Hammeren premiss 47:

   ”47. As to the further question, whether Article 6 § 2 was complied with in the compensation case, the Court reiterates that this provision embodies a general rule that, following a final acquittal, even the voicing of suspicions regarding an accused's innocence is no longer admissible (see Rushiti, cited above, § 31).”

   Så begynner du med dette i din sak, tvinger du dommeren til å bli klar over han eller hennes ansvar, med hensyn til ikke å krenke din uskyldspresumsjon.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.06. 2015 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1031943410161942/

   Det er flere slike - Facebook-grupper hvor det krangles og kjempes om hvem som skal ha rett til å kidnappe barn. Og om ikke mindre kriminelle dommere og politikere.

   Her om en norsk kvinne og en mann fra Dubai (et emirat i den føderale republikken De forente arabiske emirater), med et felles barn. Ekteskaplige problemer og begge ville kidnappe barnet og frata hverandre sine menneske-rettigheter.

   I Dubai blir oftest mødre diskriminert og degradert som mennesker - og i Norge blir oftest fedre diskriminert og degradert som mennesker. Likså ille og grovt kriminelt i begge land med andre ord.

   "JEG GIR MEG IKKE FØR JEG HAR KNEKT DEG"
   https://www.facebook.com/groups/156971167844281/
   'Andreas på besøk i Norge for 4år siden'
   Public Group - 933 Members

   *

   
---
---

   Juliva Gaite, 16.05. 2015 shared Lietuvos policija's post, via Barnets Beste - english:
   https://www.facebook.com/groups/bvo.english/permalink/1608636259384140/

   This is how some children lives in Lithuania, even then they are not taken by Barnevernet but getting all necessary help as long as possible and only in extreme cases they are placed in institutions and only temporary until parents or relatives can take a good care of them..

   Lietuvos policija added 2 new photos.
   O tokia ta realybė... Panevėžio policija po 21 apsilankymo į skirtingas socialinės rizikos šeimas: nors po pašalpų mokėjimo praėjo vos kelios dienos, džiaugsmo ...
   See More
   
   *

   Juliva Gaite:
   My heart is crying for this boy with golden hairs and for all those children that are taken by Barnevernet and forced into norwegian foster care, taken away from parents arms that are filled with endless love.. to something cold, new, unknown and without understanding why..

   Feridun Mustafaoglu:
   The same in Turkey and Germany. They are helping families and children first.

   Anel Akinci:
   I agree with you : (

   
---
---

   Tore Svendsen, 16.06. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/946374292050167/

   Til alle dere som mener man MÅ ha et barnevern... dere kunne like gjerne ha ment at man MÅ ha en gjeng voldsforbrytere eller en gjeng voldtektsforbrytere springende løs, "å du må lære deg å sammarbeide med voldsforbrytern eller voldtektsforbrytern, for dem vil jo bare deg å barnet ditt det beste".

   Samtidig mener dere at dette skal lett fixes på... med flere stillinger, flere penger å høyere utdannelse... blir voldsforbryteren eller voldtektsforbryteren engel av at dem blir flere med høyere lønninger å høyere utdannelse?

   *

   Tone Adamsson:
   Enig

   Alf Magne Henriksen:
   God Sannhets fremstilling Tore <3 : )

   Cecilia Ohvall:
   sving med staven tore så får du de bort , kapfff . ka bom

   Cecilia Ohvall:
   unskyll satt i debatt i 1 timme i går , slut i knoppen i dag , det vaar veldigt lovande : ( om bv

   Rikard S. Larsen:
   Tore Svendsen, til din info. kan jeg fortelle deg at en partileder her jeg bor, ba meg få et bedre forholdt til to av de som forgrep seg på meg som barn (nesten så jeg døde), fordi partilederen og partiet ønsket et politisk sammarbeide med de. I dag sitter denne overgriperen i bystyret her jeg bor, og i formanskapet her i byen...... Tenk deg den du......

   Tore Svendsen:
   dem kriminelle har det godt.

   Tone Adamsson:
   FYf

   Cathrine RI BJ:
   Hah. Rikard S. Larsen d er Norge idag. De kan si at det er typisk for religiøse og sekter at det du opplever oppleves. Men d er jo over alt

   Cathrine RI BJ:
   Helt sykt og helt uakseptabelt

   Dag Vidar Madsen:
   Et hjelpeapparat i selvgodhetens tjeneste, som lever av å nedvurdere andre mennesker, har ingen eksistensrett i et moderne samfunn.

   
---

   Amine Samier:
   Bv må fjernes vi må ha en Bv som kan hjelp ungdomm men ikke med makt ikke bryter loven

   
---

---

   Rune L. Hansen, 17.06. 2015 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1032126853476931/

   "Jeg gikk litt bort fra dem. Jeg likte dem ikke. De var ufine og nedverdigende. De snakket stygt om meg og alle rundt meg. Jeg husker at dråpen var å bli kalt «en horunge». Mamma var fantastisk. Hun har alltid vært en klippe i livet mitt og i tillegg alltid vært gift med min far.

   Derfor gikk jeg altså bort fra dem. Jeg vurderte å hoppe på sjøen. Jeg orket ikke dette og jeg ville ikke la dem se at jeg gråt.

   Så skulle vi jammen i båten igjen. Det viste seg at der var et hus på den holmen og vi måtte derfor finne en annen. Denne gangen var det en veldig liten holme. Jeg var sulten midt i min sultestreik og husket plutselig på chipsposen. Jeg lurte meg ned til båten der sekken min lå. Så at de hadde fjernet årene, men fant chipsen. Var nå sent og jeg var veldig sulten. Jeg spiste så fort jeg kunne, men så sto han der. Han ble rasende. Det var han som var den verste. Han tømte hele chipsposen på sjøen og dro meg opp til dem igjen.

   De sa at jeg ikke fikk dra hjem med ring i nesen. Jeg tok den da ut. Da sa de at jeg ikke fikk dra hjem med MC-jakken min på og at jeg måtte kaste den på sjøen. Det nektet jeg å gjøre. Jeg hadde fått den av mamma. De satte opp et lite telt og nå skulle vi sove. Jeg og to fremmede menn. Jeg fikk beskjed om at jeg måtte ligge i midten. Det nektet jeg og her ga de seg og lot meg ligge ytterst. Nå gråt jeg. De sa så utrolig mye stygt hele tiden. De skulle lære meg å oppføre meg.
Dagen etter var det søndag. Jeg gjorde de klar over at jeg skulle ha avgangseksamen dagen etterpå, på mandagen. Da hånflirte igjen han verste av dem, og sa at i morgen skulle vi opp å gå en uke i fjellet før jeg skulle videre til Motivasjonskollektivet på Eidsvoll.

   Men nå skulle vi i land å kjøpe drivstoff til båten. Vi gjorde det og jeg gikk et lite stykke foran dem. Kom meg inn på bensinstasjonen litt før dem. Jeg gråt fortsatt og sa til han bak kassen: «Hjelp meg! Jeg er blitt kidnappet».

   Døren gikk opp og inn kom de. Han bak kassen spurte de om hva som foregikk. Jeg stormet ut og satte meg på en murkant. Da kom han som ikke var den verste ut og sa: «Linda, jeg innser at det er nok nå. Du skal få dra hjem». Nå gråt jeg av lettelse. Da han andre kom ut gikk jeg litt lettere nedover til båten. Da sier han som var den verste: «Du skal IKKE hjem! Det blir som jeg sa i morges!». Da gråt jeg igjen.

   Han gikk inn og kjøpte tre glassflasker med Cola. Så sa han: «Kom igjen nå». Jeg sa at jeg nektet å gå i båten før de hadde bestemt seg for om jeg skulle få dra hjem eller ikke. Da sa han verste: «Vil du at vi skal presentere oss fra barnevernet og si at du er farlig å være rundt?». Huff, jeg så at folk trakk seg unna. Jeg gråt så mye at jeg hikstet og tuslet skamfull ned i båten. (...)

   På vitnemålet mitt på avgangseksamen står det: «Fritatt». Jeg gråt og gråt, var ikke i stand til å ta noen eksamen. Jeg ble aldri henvist til psyk og tar den dag i dag ikke lokalbuss.

   Grunnen til at jeg skriver om dette nå er at jeg nekter å skamme meg mer over dette. Jeg fikk 4 år senere en erstatning på 30 000,- og en lovnad om at dette ALDRI skulle skje igjen. Dessverre vet jeg at det ikke stoppet i 1993."

   Jeg ble kidnappet av barnevernet
   http://www.mentalhelse.no/psykobloggen/alle-blogginnlegg/jeg-ble-kidnappet-av-barnevernet
   Linda Øye: To fremmede menn kom ut av ingenting og satte seg foran i bilen. «Dersom du ikke nå oppfører deg, kommer vi og henter deg igjen. Ikke vær redd, vi finner deg uansett.»
   MENTALHELSE.NO

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1600345536906649/

   Lilliann Roppen:
   Ikke rart det blir senskader!!

   Ken Joar Olsen:
   Og skulle man få disse holdt i skakk selv, KAN man være sikker på de vill forverres av samme etat senere i livet...

   Ken Joar Olsen:
   DETTE er det sykeste som er akseptert i vår verden...

   Eli-Ann Egset:
   Sadister : (

   Elin Janita Blix:
   Å terrorisere og ydmyke, tråkke på en rebelsk tenåring, det skal være til barns beste????
   De er jo gale!! : (

   
---
---

   Knut-Helge Jacobsen, 17.06. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/946723485348581/

   Gode advokater som tør å stå frem å advare mot dagens barnevern, det gjenstår ennå å se at de folkevalgte reagerer!

   Advokater slår alarm: – Barnevernet tar for mange barn fra foreldrene
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/barnevernet/advokater-slaar-alarm-barnevernet-tar-for-mange-barn-fra-foreldrene/a/23467943/
   Norsk barnevern beskyldes av utenlandske myndigheter for å «stjele» barn. Erfarne barnevernsadvokater forstår hva kritikken handler om. Det etterlyser...
   VG.NO

   *

   Anita Benvenuti:
   Endelig så er det flere som reagerer på bv. etaten i norge ! På tide med store forandringer - Grusomt hvordan de jobber i mot familier. Folket har ingen tillitt til en etat som stjeler barna deres. Forferdelig grusomt og trist !

   Rune L. Hansen:
   Halv-hjertet propaganda for kidnapper-industrien og sin egen yrkes-gruppe!