HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -                                                          Henv001.htm

--- ---- ---- Henvendelser 001/

--- HER UNDER ER GJENGITT NOEN AV HENVENDELSE TIL HUN / MED BESVARELSER ETC.

--- --- --- < ELDRE / ELDSTE ||| ELDSTE PÅ DENNE SIDE // NYESTE PÅ DENNE SIDE ||| NYERE /// NYESTE > --- --- ---

INDEX | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY | OPPSLAGSTAVLEN |


---

TIL TOPS | THE END |||

 Date: Tue, 20 Jan 1998 10:05:50 +0100
Subject: VI TRENGER HJELP!
From: u965044@studnot.hit.no (May-Britt Flannum)
To: hunwww@online.no

Vi er 4 studenter som skal skrive om hjemmeundervisning, og i den
forbindelse lurte vi på om dere kunne hjelpe oss med litt informasjon. Vi har
som hovedemne å sammenligne offentlig skole og hjemmeskole.
Hvis dere ikke kan hjelpe oss, håper vi dere kan gi oss noen råd om hvem vi
bør kontakte.
På fårhånd takk.
Kontaktperson for gruppa: May Britt Flannum
                          Heddalsvei 36 B
                          3670 NOTODDEN
                          Tlf:35014715
                          E-mailadr: u965044@studnot.hit.no

V**
---
    Hei dere! - og takk for henvendelsen! Jeg, og sikkert mange med meg, syns det er fint at dere skal skrive om hjemmeundervisning! Dere har i den forbindelse et par spørsmål til HUN, - som jeg her nå kort skal forsøke å besvare. Dere har som hovedemne å sammenligne offentlig skole og hjemmeskole, skriver dere. Og at dere trenger informasjon. Vel: Det ligger mye slik informasjon og om hjemmeundervisning, i forskjellige sammenhenger, på HUNs hjemmesider på Internett - adresse:
http://home.sol.no/hunwww
     Der blir fortløpende alt stoff vi i HUN har tilgang til om hjemmeundervisning efter evne og muligheter lagt ut offentlig, med så mange henvisninger som råd er - og så godt ordnet, arkivert og tilordnet som vi formår! Blandt annet - og særlig - for at alle og enhver som trenger slikt, skal kunne finne det der. Så samlet og fritt og lett tilgjengelig som mulig. Og for sånn sett ifra HUNs side å kunne være optimalt effektive og hensynsfulle. (Det har det vært og er det ifra HUNs side et stort behov for.) Det er derfor dithen jeg må henvise deg og dere, og andre i samme ærend.
     HUN er en forening uten noen slags form for offentlig støtte, - som samtidig, pga. behovene og nødvendigheten,  har tatt mål av seg til å bli en stor og mere enn landsomfattende forening for hjemmeundervisning! Ressursene og mulighetene HUN har må imidlertid optimalt alkjemisk anpasses den oppslutningen, tilslutningen og interessen og det engasjementet HUN har og får ifra samfunnet og befolkningen på så forskjellig slags vis. Det er derfor særdeles arbeidsbesparende, enkelt, nyttig og praktisk å utlegge optimalt mest mulig av virksomheten og foreningen på det globale Internettet. Håper dere, og også andre, har forståelse for dette, - eller evt. kanskje bedre ideer eller forslag?!
     I tillegg til HUN finnes det også noe annet her til lands som heter ( i.k. ) :  Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning / OTH - adresse: Christian W: Beck, Fjellgt. 25 0566 Oslo. Tel / fax: 22 37 11 77 og Marta B. Straume, Londalsflaten 41, N-5260 Indre Arna. Tel / fax: 55 24 17 97. De kan kontaktes, og har også oversikt og kontakt med det meste som skjer når det gjelder hjemmeundervisning i Norge.
     Mht. å sammenligne den offentlig skole og hjemmeskolen - dette som dere skal skrive om - så skrev jeg selv nu nylig en tredelt artikkel om "Sjørøverskolen" (den offentlige skolen) kontra hjemmeskolen og "den bærbare skole". Denne kan kanskje være av spesiell interesse for dere å se nærmere på?
     - 1/3 : "Den bærbare skole og tullhøns", av Rune L. Hansen, 06.12. 1997. Adresse:  ( i.k. ) :
     http://home.sol.no/hunwww/Not3.htm#06.01. 1998, HUN www / Notater
     - 2/3 : "Vår hjemmeskole og noen av motsetningene", av Rune L. Hansen, 09.01. 1998. Adresse:  ( i.k. ) :
     http://home.sol.no/hunwww/Not3.htm#- 09.01. 1998, HUN www / Notater, fredag
     - 3/3 : "Sjørøverskolen", av Rune L. Hansen, 05.01. 1998. Adresse:  ( i.k. ) :
     http://home.sol.no/hunwww/Not3.htm#- 05.02. 1998, HUN www / Notater, torsdag

     Men dere vil også kunne finne diverse annet og forskjellig slags stoff angående dette på HUNs Internett-sider! F.eks. følgende avis-utklipp:
    * Fam. Hovd i Mosvik i Nord-Trøndelag - "Hjemmeundervisning gir et rikere familieliv", av Svein Villy Sandnes - utklipp fra avisen Dagen / Skole Dagen 10.10. 1996. Adresse:
     http://home.sol.no/hunwww/Nyh9610.htm#Familien Hovd i Mosvik i Nord-Trøndelag:

     Her gir familien Hovd i Mosvik uttrykk for noe de fleste (- alle?!) som har eller tar til med hjemmeskole fort og varig finner ut av: Hjemmeundervisningen gir et rikere og tryggere familieliv, og mht. de sosiale forhold og relasjoner mere trivsel og stabilitet, - og mht. læringen og pedagogikken så synes denne i hovedsak som å være (for hele familien) overlegent fortreffelig, også mht. de konkrete resultater!
     Dette burde jo også være forståelig nok for den som har tenkt gjennom saken en smule. Også uten konkret erfaring i så måte.

     Dette var det jeg fikk til å si som et svar akkurat nu på deres henvendelse. La evt. høre fra dere igjen!

     Med vennlig hilsen og beste ønsker ifra
     HUN / Rune L. Hansen !

    PS: Vi i HUN vil være svært så glade for om vi får muligheten for å offentliggjøre / publisere deres skriverier om hjemmeundervisning i HUNs fora, særlig på HUNs hjemmesider på Internett! (Og da særlig om den ferdige teksten tilsendes HUN i noe slags digitalt tekst-format!)

***


- TIL TOPS | THE END ||


---
Brev datert 08.01. 1998, til HUN v/ Rune L. Hansen :

Rune L. Hansen

    Jeg studerer til å bli lærer, ved Høgskolen i Østfold. Dette studiet er jo ganske tradisjonelt. Jeg har også lyst til å vite mer om alternativer til vanlig, offentlig skole. Neste uke skal vi besøke Montesorri lærerskolen i Oslo. Jeg har hørt endel om hjemmeundervisning også, og skulle likt å vite mer. Kan du sende meg litt informasjon om hvordan det foregår her i landet? Hva er lov / ikke lov, hva skal til, hvor lenge er det mulig. Driver man slik undervisning i samarbeid med evt. korrespondanseskole?
    Man må vel egentlig ikke ha pedagogisk bakgrunn for å kunne gjøre dette? Hvor mange familier er det som driver hjemmeskole i Norge? Det er vel økning nå for tiden? Er det noen som driver en slags "grendeskole" - flere familier sammen?
    Jeg er glad om du har anledning til å svare på noen av spørsmålene, og evt. sende annen informasjon.

        Tusen takk.

        Vennlig hilsen  Linndis Rasmussen,
                               Granheimstiftelsen,
                               1850 Mysen.

V**
 
Fra :    (((logo / HUN )))
     HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
     N-5520 Sveio, Norge.
     Telefon: 52 74 08 64. Fax-modem: 52 74 04 35.
     Postgiro: 0826.0762.231.
     E-mail: hunwww@online.no
     HUN har Internett-adresse:
     http://home.sol.no/hunwww
 

Til :
     Linndis Rasmussen,
     Granheimstiftelsen,
     N-1850 Mysen.
 

Dato: onsdag 18.02. 1998, Sveio.

Hei Linndis Rasmussen!

     Takker for ditt brev. Den beste måten for meg og HUN å svare på dine spørsmål, er å henvise deg til HUNs hjemmesider på Internett - adresse:
   http://home.sol.no/hunwww
     Der vil du langt på vei finne svar på dine spørsmål - og mye til ang. hjemmeundervisning!
     Hvis du ikke har tilgang til Internett (eller evt. PC) blir det værre. Mye av vitsen med å ha en hovedavdeling på Internettet for HUN, er for der å kunne samle og å legge ut fritt tilgjengelig allslags materiale om og vedrørende hjemmeundervisning. På denne måten kan HUN nå mye mye lengre enn ellers ville ha vært mulig! Det er f.eks. nokså begrenset hvor mange henvendelser og spørsmål pr. brev og telefon etc. jeg og de andre involverte i HUN har mulighet for å besvare (f.eks. pr. måned), - men via Internettet brytes disse begrensningene enormt stort!
     Internettet (og PC-teknologien) har iøvrig for HUN og for hjemmeundervisningen (i vid betydning) svært så mange andre gevinster og fordeler også! Mildt sagt!
     HUN er enda ingen stor forening, men er på mange måter enda i start- og tilretteleggelses-gropen. Og mottar ingen som helst former for offentlig (og heller ikke kommersiell) støtte, - tvert om, så har f.eks. det norske Arbeiderpartiet vært (og er fortsatt) svært så ivrige efter å destruere hjemmeundervisningen, koste hva det koste vil! Hjemmeundervisningens fortreffelighet og overlegenhet er for deres marxist-fascistiske ideologi en fullstendig trussel, rett og slett.
     Hvis du likevel ikke får muligheten for tilgang til Internettet på noe slags vis, så er det som nevnt mere begrenset hvor meget hjelp vi i HUN kan yte deg nu. Å besvare dine spørsmål pr. brev vil også fort og lett bli nokså omfattende. Jeg vedlegger her nu likevel noen få papirer du kan kikke litt på, noen få utskrifter ifra HUNs hjemmesider på Internett. Se følgende vedlegg:
     Vedlegg 1: Spørsmål / svar vedr. hjemmeundervisning til HUN fra 4 studenter. Datert 20.01. 1998.
     Vedlegg 2: En utskrift av Huv1.htm (pr. 18.02. 1998) ifra HUN www.
     Vedlegg 3: Kopi av brevutsendelsen «Velkommen til interesserte i HUN /» datert Sveio, 06.09. 1997. Pluss dennes vedlagte annonse for HUN.
 

     Med beste hilsner ifra HUN /

     v/ daglig leder, Rune L. Hansen    (sign.)
 

o---O---o

***


TIL TOPS | THE END ||


---
---

TIL TOPS | THE END |||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |


Denne side er fra (This page is from):
HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.

Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:

http://home.sol.no/hunwww
= HUNs FRONT-SIDE

Bilde: logo HUN / Hunl001.gif