HUNs Digitale Dikt Samlinger / HDDS

- nr. 4 --- fra HUNs Forlag:

Ordets alkjemi
En samling med 56 dikt
Av Rune L. Hansen
og Billy Swansea,
1998 -
Punktum2.gif

Copyright © Rune L. Hansen og Billy Swansea, HUNs Forlag, 1998.
HDDS004 = Ordetsal.htm
Ferdig til 01.05. 1998.

o---O---o
 

 INDEX | THE END |||   HUNS FRONTSIDE / MENYHDDS001  (i.k.) | HDDS002  (i.k.) | HDDS003  (i.k.) | NØDENS KATAKOMBE  (i.k.) |---
INDEX :      + INDEX BILLEDSTOFFET
--- Alfabetisk /
Roseb1.gif
 
    * ABC filosofi / Datert: 03, 1998.
    * Akt kjærlighets prakt! / Datert: 03, 1998.
    * Anta en åpen kirke for dåpen / Datert: 03, 1998.
    * Betvingende ord / Datert: 04, 1998.
    * Bevingede frø / Datert: 03, 1998.
    * Brudens skjønnhet / Datert: 04, 1998.
    * Da snegle skulle megle / Datert: 03, 1998.
    * De gale, 1 / Datert: 03, 1998.
    * De gale, 2 / Datert: 03, 1998.
    * Den enkeltes rett / Datert: 03, 1998.
    * De trenger deg / Datert: 04, 1998.
    * Diplom-arbeidere / Datert: 04, 1998.
    * Dyrt merke / Datert: 04, 1998.
    * En hverdagshistorie / Datert: 03, 1998.
    * Excalibur / Datert: 30.04. 1998.
    * Fabrikker og butikker etc. / Datert: 03, 1998.
    * Familien Hansen og vi / Datert: 04, 1998.
    * Fanden beskrives best i sanden! / Datert: 03, 1998.
    * Fanden lik / Datert: 04, 1998.
    * Fandenskapet i familiens midte / Datert: 04, 1998.
    * Gikk det for fort? / Datert: 03, 1998.
    * Godt nytt / Datert: 03, 1998.
    * Hale-pakten og hale-prakten / Datert: 03, 1998.
    * Heksekjøkkenets viktigste oppskrift / Datert: 03, 1998.
    * Hjemstedets hemmelige blomstring / Datert: 03, 1998.
    * Hva vi plikter / Datert: 01, 1998.
    * Hvor grensene går / Datert: 04, 1998.
    * I bakvendt-land / Datert: 03, 1998.
    * I egoismens land / Datert: 03, 1998.
    * I mørkets kister / Datert: 03, 1998.
    * Kaster vi forkaster / Datert: 04, 1998.
    * Kopimaskinen / Datert: 04, 1998.
    * Med Arbeiderpartiet på selvmordstoppen! / Datert: langfredag 10.04. 1998.
    * Noen sosiale smuler / Datert: 04, 1998.
    * Nu vi brenner! / Datert: 03, 1998.
    * Onde ringvirkninger / Datert: 04, 1998.
    * O Ordets frø / Datert: 03, 1998.
    * Oppfunnet ifra en pappeske / Datert: 03, 1998.
    * Ordet de frykter / Datert: 22.03. 1998.
    * Ordet i narredrakt / Datert: 03, 1998.
    * Ordet og menneskeverdet / Datert: 04, 1998. *5.
    * Ordets alkjemi / Datert: 02, 1998.
    * Ordets forløsning / Datert: 1997.
    * Rakels nye klagesang / Datert: 03, 1998.
    * Reddet og ammet / Datert: 03, 1998.
    * Skynd deg langsomt / Datert: 04, 1998.
    * Spenningen og tenningen! / Datert: 03, 1998.
    * Sødmens rose / Datert: 01.03. 1998.
    * Så nært og så kjært og lært! / Datert: 03, 1998.
    * Til Gud selv oss takker! / Datert: 03, 1998.
    * Tips ifra et slips! / Datert: 03, 1998.
    * Ubetydeligheter i vårt land / Datert: 04, 1998.
    * Uskylds skrøpelighet / Datert: 04, 1998.
    * Utsatte, innsatte og besatte / Datert: 03, 1998.
    * Vår ideologi og de kriminelle / Datert: 04, 1998.
    * Warszawa da og landet her og nu / Datert: 03, 1998.
    *

---

Frontkj.gif
---

--- INDEX BILLEDSTOFFET :

---
---
 


TIL TOPS | INDEX | THE END |||---
---

TIL TOPS | INDEX | THE END |||


 Sator.gif

ABC filosofi

De 10 budene å ære
holder deg åpen og ren
gjennom Ordet som ånder i Bibelen.
Det er den elementære lære.

Gjør deg aldri til Fandens munn!
Vær i ærlighet og kjærlighet
Guds munn for samfunn og hærlighet!
Da er du i urgrunn!

La deg ikke friste eller overliste
av fristelsers frieri!
Aldri til hor eller bedrageri!
La ditt ord babbelet få briste!

Velg det rette fremfor det lette!
Å være forsiktig er riktig
- og særdeles viktig!
Hold deg på den vei som er den rette!

Ordet er din og vår samfunns-dør!
Den evige kjærlighets-solen!
Den evige hærlighets-skolen!
Treenighetens nøkkel levende-gjør!

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***

Anker1.gif
---

TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Ordets alkjemi

Ordet.
Øyensynlig
synlig og usynlig
det lever,
vever og svever
og meget mye betyr
mens det flyr
i virkelighetens eventyr!
Ifra urgrunn,
ifra Guds munn til samfunn!
Ifra ærlighet,
ifra kjærlighet til hærlighet!
Undervurder ikke
underet ifra Guds munn,
englenes mat og drikke,
åndelig brød og fineste saft,
ifra nød og glød,
bort ifra besværlighet!
Ordet forplikter!
Om uærlighet du dikter
Ordet du svikter!
Evig i alle stunder
det er Guds under!
Uten - går du i død under!
Men i dets alkjemi,
blir vi fri - i Guds poesi!
Ærlighets kraft
er sprengkraft - er livets saft!
Velgjører - den som det fører!
Det åpner de rette dører!
Ytre og indre ører!
 
*

Rune L. Hansen, 02, 1998.

***

Tornekr1.gif
-

TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Ordet og menneskeverdet

Ordet og menneskeverdet forsvare,
som noe annet enn en handelsvare.
Som større verdi, - det må vi klare!
Som uskyldens og trivselens verdi.
I dette består og fremgår vår poesi.
Den som kan forløse og sette oss fri!
Enhver og alle må i dette ha forsvar.
I dette enhver og alle stå til ansvar.
Uten blir forurettelser verdens svar!

Den og de som misbruker sin makt
overskrider og bryter frihetens pakt.
Det hensynsfulle her blir da ødelagt!
Den verdi vi ikke har lov til å miste.
Husk Fandens politikk vil oss briste.
Av og til Fanden - ikke la oss friste!
Hensynsfulle må vi ansvarlige være.
Og her av uskyld og besinnelse lære.
Uten sår vi onde frø i vår atmosfære!

Glem ikke det svakeste ledd i kjeden,
uten det vil uskyld forstyrres i freden.
Da vil utrygghet og hat råde i gleden!
Da vil vi innavle forbrytelser og tross.
Hvis fusk og forvirring veileder oss,
da vil uskyld fortapes eller måtte sloss!
Da trengs ansvar og redningsaksjon!
Babbel å skravle er Fandens diskusjon.
Ordet og verdet å svikte er korrupsjon!

*

Rune L. Hansen, 04, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Betvingende ord

Du har følelser, tanke og vilje, inni deg.
Som luftes med dine ord og holdninger.
Det svirrer og forvirrer det du bevinger.
Det når frem til andre derhen på sin vei.

Som sanger ifra din munn i samfunnet.
Med konsekvenser du nødig innrømmer?
Og helst ikke vil se i hærjede drømmer?
Men som din stemme andre har unnet.

Fordi din røst ikke var hensynsfull nok.
Uante eller ante innflytelser hadde du.
I din stemme var babbelets grøss og gru.
Fordi du gikk i verdens guder sin flokk.

Konsekvenser har i verden din stemme.
Hvilken urett gror i dine sangers fotspor?
Som du absolutt ikke vil bli anklaget for?
Hva er du i ordene med på å bestemme?

Uante eller ante innflytelser har din røst.
Kanskje stilles du ansvarlig en vakker dag?
For alt du hadde som var uskyld til ubehag?
Vet du sikkert, dine ord er uskyld til trøst?

Hva er du i korene med på å bestemme?
Som det er du som andre har mis-unnet?
Som du selv i verden ikke ville ha funnet?
Vil dine ord uskylden skremme og glemme?

*

Rune L. Hansen, 04, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Sødmens rose

Det er en rose
som heter metamorfose.
Den skjønneste av de alle
synes vi alle!
I utfoldelsens flukt eller rom
er den alt annet enn tom.
Ifra den er alt gitt,
som i skritt for skritt!
Bærende ærende mjød og brød,
den magiske nærende glød,
i spire og blomst, i frukt og i frø,
i alt som skal veve, leve og dø.
I rom i og ved rom
den nærende flom.
I enhver biografi,
i enhver alkjemi,
i Ordets poesi,
i glødens og i nødens kort,
i fødselens og i dødens port,
i kilde og i stjerne,
i og mellom omkrets og kjerne,
er rosens bilde metamorfose!
Uunngåelig å rose!
Sødmens vin i dens indre,
som vil gjøre mørket mindre.
Umulig i og for mørket å skue!
Det er den rose
som heter metamorfose!
Som rødmen fin skal evig lue,
som sødmens vin fra evig drue!
Uunngåelig å rose,
Ordets metamorfose,
for i uskylds ærlighet,
i kjærlighet,
Fanden å gjennomskue,
profetisk å skue.

*

Rune L. Hansen, 01.03. 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Ordet i narredrakt

I

Hva Ordet sier og har sagt
vil de ikke holde eller ha i akt.
Hva Kristus i sin krets forfattet
vil de med egne ord ha erstattet.
Så mye har du vel fattet?
De holder det for forakt,
tror det var kledd i narredrakt.
Det motsatte er hva de skatter,
derfor er det de selv forfatter,
det som de selv vil ha sagt,
staset opp i Ordet sin drakt.

II

Hva babbelet fortier med sin makt,
med sine løgner og fristelsers prakt,
er at Ordet galskapen gjennomskuer.
Skjøgen sier at det er Ordet som truer.
Og at hun vet best hva som underkuer.
Den kjemi vil hun at enhver prest skal si.
Og at Ordet kan endres med litt svart-magi.
At ordene skal være som Fandens fluer,
så kan de bli fri ifra bånd, - som heldige duer.
Hun vil høre Fandens latter når Ordet er svekket,
når eggene er lagt - og når de er klekket.
Ordet er noe gammeldags ute av tidens takt,
- derfor bør det, og skal det, bli ødelagt.

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END |||


 Lovbok1.gif

Excalibur

(Jon Lilletun og co. i håp om besinnelse.)

Våre valg, - og våre liv og vår samvittighet
er ikke en strategi, en døs eller en vittighet.

Hvis du sier vi noe annet med de må dikte,
- skjønner du ikke at Gud vi ikke kan svikte.

Åndet Gud forgjeves Ordet inn i lov og rett?
Uhyggelig om du ikke unner oss livets rett!

Det martyrium kreerer du som foruretter nok.
Ikke valgt eller villet, men sådd av din flokk!

Vi kan ikke velge å selge oss selv uten å briste.
Det kan bare den som ikke har så mye å miste!

Fanden formår ikke Krist friste eller få tjoret.
Mektigere i oss enn nøden og døden er Ordet.

Uskyld blir ikke horet uten å dø i vårt indre.
Den død som da skjer kan ikke Fanden lindre.

Se: Deri er betydningen av menneskeverdet!
For Jesus Krist er det forløsningen og sverdet!

*

Rune L. Hansen, 30.04. 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Skynd deg langsomt

(Festina lente)

Skynd deg langsomt!
Forhast deg ikke!
Men vær ingen sinke!
Forkast deg ikke!
Vær sikker på at du har med deg
hensynet til alt og til alle!
Ærlighetskraften!
Kjærlighetskraften!
Hvorunder Fanden skal falle!
I avgrunnen!
Da samler du kraften
i det du gjør!
Livssaften!
Da blir din munn
en mektig Ordets portal!
Like ifra urgrunnen
i virkeligheten!
Med Gudskraft!
Besinn deg
inderlig nok!
Men trå ikke til
for sent!
Men rent!
Guds alkjemi,
Ordets poesi,
gjør virkeligheten fri!
Da gjør du uttrykk
og inntrykk
med kraft!
Ordets kraft!
Guds skaper-
og mirakelkraft
er uskyldskraft!
Da sår og forløser du
virkelighet
i virkelighetens verden!
Ærlighetskrefter!
Kjærlighetskrefter!
Hærlighetskrefter!
Evighetskrefter!
Som ikke uvirkeliggjør,
men som forløser
i Ordet!
Ikke besværlighetskrefter!
Da gjennomskuer
og betvinger du Fanden!
Da er i virkelighetens verden,
da er i og gjennom
også deg,
Jesus Krist levende,
oppstanden!
Guds ære for handen
og lære
og vei!
Den næringsrike
vei!
Stilken!
Vit hvilken!
Da korsfester Fanden
seg selv!
Da bereder
og tilbereder
Ordet vei!
Betvinger Ordet mørket
som kjefter
med evighetskrefter!
Da kan ting
skje fort!
Ordets metamorfose
blomstre
i hærlighetsflor!

Salige er de
saktmodige!
Så frodige!

*

Rune L. Hansen, 04, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Med Arbeiderpartiet på Selvmordstoppen!

Tårene renner stort ifra sårene i disse årene.
Marit Nybakk og Jon Lilletun er vilkårene.
For oss alle mor og far og det rette fasitsvar.
Vi skal glemme de foreldre vi egentlig har.
På Marit Nybakk og Jon Lilletun må vi stemme.
Hjemme hos oss alle skal de verden bestemme.
Arbeiderpartiets rovgriske ideologi er styret.
Trollene for oss alle er de i eneste eventyret.
De spiser barna her i oss alle med hud og hår.
Med salt og eddik krydrer de alle og hvers sår.
Noen som helst rett til et eget liv har vi ikke.
I deres spill må vi alle skikke oss som en brikke.
I fosterdrapslandet Norge yrer med hykleri.
Vi må stortrives med korrupsjonens bedrageri.
Derfor er barna i Norge på Selvmordstoppen.
At vi vil ikke kjenner mange i og på kroppen!
Uskyld og integritet er utryddet i Norges land!
Frykt med rette å komme her til vår strand!

*

Rune L. Hansen, langfredag 10.04. 1998.

***

Prot1.gif
-

TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Uskylds skrøpelighet

Din uskylds lidelser - måtte du fortrenge.
Så vondt måtte du med glemsel utestenge.

Plagene, bråket, volden og maset smertet.
Meget vondt det gjorde i mere enn hjertet.

Du måtte flykte ifra din følsomhets sted.
Strømmende bort ifra deg selv efter fred.

Da ble din uskyld også forlatt, - og glemt.
Forsøplet til den helt på bunnen ble gjemt.

Drømmende gled du inn i en annen verden.
Søkende, på forvirringenes elv gikk ferden.

Forkrøplet mere og mere ble barnets sinn.
De avskårne røtter ble av forvirringen stinn.

Forkommen besøkende i nuets velkommen.
På villveier ble du revet med - av flommen.

Blandt utkårne ble du fisket opp av Fanden.
Ønsket velkommen, og i gyset oppstanden.

En slags seier å overleve den store nøden.
Det du fant var lite som var sant, i døden.

Men du pønsket på å finne en annen poesi.
Uten Fader vår og Moder jord en ny kjemi.

I vage streiftog å kunne kjenne atmosfæren.
Og å få voksenkontakt i den politiske læren.

Voksen måtte du bli, - til det ble du jaget.
Voksen måtte du bli, - og tåle å bli plaget.

Nåløyet i urgrunnen, skimter du nu sjelden.
Gnålet har bøyet deg - andre betaler gjelden.

*

Rune L. Hansen, 04, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Fandenskapet i familiens midte

I hver av alle våre familier står et Fandenskap,
- med dørene skyndsomt blafrende på vidt gap.
I fra dette skapet det okkult hvisker og skråler,
når ikke uskyldstro stenger med solens stråler.
Men mye besværlighet å være hensynsfull nok,
med i ærlighet og kjærlighet å være uten i flokk.
Og i flokkens begjærlighet blafrer døren mere -
som for å fortelle at dette var jo noe å diskutere.
Bortforklaringer nærer og åpner Fandens kjeft.
Og i iver hviskes og smiskes når Fanden får teft.

Nødvendig ventende her i hvert eneste ekteskap.
Hvor Fandens hær blir innestengt i dette sitt skap.
Fandenskapet vil ånde og ha frisk luft og beånde,
og klarer det greit nok - bemestrer triks allehånde.
Mektig, men skjult, det står og rår i hver familie.
Prektig stolt vil mange dette Fandenskapet fortie.
Mens de savner - mere og mindre sårt - harmoni.
Den manglende fred og ro, - som kan sette de fri.
Hør som det blafrer ifra de dører hvor det skravles.
På våre løyne og innpodede synder er det det avles.

*

Rune L. Hansen, 04, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Hva vi plikter

For den som er sviktet
kan mye være vanskelig
og forfærdelig.
For den som svikter seg selv
er det ikke vanskelig
eller forfærdelig
å svikte andre.
Og den som svikter andre
svikter seg selv.
Dette er noe alle og enhver
og vi selv
for ikke å bli trell
av andre
må forstå,
og forandre på!
Dette er det vi plikter.

*

Billy Swansea, 01, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Hvor grensene går

Den Gud har gitt makt har han gitt vett uten skamvett.
Derfor slipper du og vi - som er svake - å tenke, rett og slett.
Ingen som står over deg her hjemme skal du lenke eller klandre!
Dette må ingen, aldri, forsøke å forandre!

Over deg og dine og andre og alt - står de rike og er slemme!
De er det som oss andre rår og skal temme - og skal bestemme!
Overfor de skal vi alle - ville, og kunne, være verdiløse!
Med deg og dine og oss alle skal de, må de, og kan de, få sløse!

Et kastesystem må over deg og alt være loven!
Denne loven er og skal være bestemt ifra oven!
Når du og dine barn dør av sult og fryser ihjel:
Vær stolt og glad som fattig, - bare da har du i rette adel andel!

Forstyrr ikke de som kaster, har makt eller er rike!
Kom ikke med forslag de ikke vil godta eller like!
De er mere enn våre fedre! La de sine slaver få kvele, binde og baste!
La de i fred og ro få drepe, ødelegge, lyve og forkaste!

Øde din munn og din tanke, din sjel og alt! Om de vil!
Vær glad til og uansett! Hedre! Vend det andre kinnet til!
Lov og rett - skal og må de sterke få fortolke og fortelle!
Hvis de er rike eller har makt og akt - er de ikke kriminelle!

Det som er urett - har de også en selvsagt rett til å gjemme!
Korrupsjon og de svakeste i din nærhet - skal dere glemme!
Rimeligvis gjør ulikhetene i verden - dette bevist og sannet!
Misunnelse er å si noe annet!

Store skal de kalles! De er jo i sin rett og i sin prakt - rett og slett!
Deres pakt med vår alles Gud - gir de rett til forakt og bedre vett!
Bedre og annerledes enn oss - avler de føde og er det de sloss!
Akte, ære og bære de skal våre skuldre - uten tross!

Skal vi forfremmes må vi med egoisme og bestikkelser - smiske!
Hvis alt dette glemmes - holder vi oss ikke sunne og friske!
Gud, og din og andre sin uskyld - skal du og vi svake forlate!
Vi er overtrampede og slaver de må mate. Ordet skal vi hate!

*

Rune L. Hansen, 04, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Diplom-arbeidere

Hardt arbeid og dyktighet, er det de sier
for å unnskylde at de overtramper og stjeler,
at de ikke med svake og medmennesker deler!
Sin ateisme og egoisme er det slik de fortier.

De har jo gjort seg fortjent til sine penger.
Uflaks, dårskap og latskap må du overvinne,
som enhver og alle - som skattene vil finne!
Med dette er det de begrunner at de utestenger.

De gjør seg med egoisme bedre enn andre.
Sin kriminelle grådighet er det slik de fortier
Den luksus de har, er fortjent, - er det de sier.
- På nøden i verden kan de andre forandre!

Egoisme er den ideologi de avler og sprer,
ene og organisert, neden-ifra og oven-ifra.
Læren om at mere enn andre skal frekke ha,
er de frekkeste verdt, de som lite fordeler!

Vi er de kostelige få som næringen skal ha,
ærlig fortjent, for de andre å våge å trampe på.
Gud selv har gitt oss de fattigere å gnage på.
Men dette er en hellig hemmelighet vi må ha!

*

Rune L. Hansen, 04, 1998.

***

-

TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

De trenger deg

De kriminelle trenger deg
for å få aksept for sin galskap.
Som motpart i sitt ekteskap.
For å forsvare sin ekle vei.

De kriminelle utestenger deg
hvis du ikke vil forsvare de.
Gale som vil være de normale.
Holder selskap for deg og meg.

De kriminelle gir penger til deg
som avskyr uskyld og Ordet.
Egoismes bedrageri på bordet
og slaveri er deres frieri og vei.

Det gode selskap de sier de er,
den rette veien for oss alle.
At Ordet og uskyld må falle
og at Skjøgen skal si hvem vi er.

De kriminelle trenger deg.
Som død eller levende vil de ha
alt hva du gjorde, tenkte og sa
til inntekt og forsvar for seg.

En Jesus og Buddha kan de bruke
såvel som Gandhi og Sokrates.
Alt det som av Skjøgen hates,
bare vi agnet og kroken vil sluke.

De kriminelle gjemmer seg
best i et omfattende fellesskap.
Som skjuler sine tap og drap.
Hvor galskap forfremmer deg.

*

Rune L. Hansen, 04, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Ordet de frykter

De er dårlige tapere,
babbelets efterapere.
Et rabbelets laug.
En kald askehaug
av fraser og triks,
hvorfra fugl Fønix
ikke vil oppstå, -
ikke et gress-strå!
I døden de flykter.
Ordet de frykter!

Deres skravlende forlag
vil ha avlende selvbedrag!
Ingen ny dag.

*

Rune L. Hansen, 22.03. 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Ordets forløsning

Hva skal en si til en skole som ikke engang har klart å lære
sine elever det mest elementære av alt det elementære:
Hva Gud er - og at Gud er.

Hva skal en si til foreldre som ikke engang har klart å lære
sine barn det mest elementære av alt det elementære:
Hvem våre Store foreldre er - og at de er.

Hva skal en si til et samfunn som ikke engang har funnet,
eller som har mistet, det vesentligste av det vesentlige:
Du skal hedre din far og din mor, din søster og din bror,
Gud og menneskeverdet, så du får leve lenge i det
land som Herren din Gud har gitt deg.

Hva skal en si til en stat som ikke engang har forstått
eller praktiserer det vesentligste av det vesentlige:
Å tjene Gud, menneskeverdet, medmennesket og
sine borgere i alt og ett, unntatt i Fanden. I Ordets
forløsning.

Hva skal en si til en politikk som tramper på
menneskeverdet sin følsomhet eller gjør det utrygt.
Eller som babler, og glemmer Ordet.

Hva skal en si til menneskebarnet som har gått seg vill?

*

Billy Swansea, 1997.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Da snegle skulle megle

Engel og demon sa dette til hverandre:
- Ærlighet og kjærlighet er det rette,
det som gjør oss vise og hensynsfulle!
Disse ord ifra Ordet besvarte den andre:
- Bare besværlighet gjør at vi kan gjette
og at løgnen i verden kan råde og rulle!

En ufødt ånd kom frem og ville være megler.
Kanskje får vi mere fred og ro og muligheter
hvis et kompromiss mellom dere vi forsegler?
Den ufødte ånd var ingen lærd med kateter,
og ble siden på jorden førstefødt som snegler.
I støvet slepe og lete seg frem i halvsannheter.
Der den umælende bebyrdes å bo uten regler.
Slim-måler seg frem centimeter for centimeter.
I frykt for overtramp og håp om hardere negler.

Engel og demon sa så dette til hverandre:
- Å blande oss to sammen avler skammen.
Demon vil si - at dette må ingen klandre.
Engel vil si - i oppløsning går da rammen.
- Så, høste og å lære, og å trøste og å bære!
Sammen står vi i dette - å ville forandre!
Til hver vår hærlighet - og med hver vår lære!

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

I bakvendt-land

er mye omvendt
og vil ha oss om-vendt
er helvete himmelen
er korrupsjon komposisjon
er uvirkeligheten virkelighet
er hor og utukt utfoldelse
er kvinner menn
er foran bak
er helse sykelighet
er gifter medisiner
er visdom dårskap
er kunnskap galskap
er søppelet stas
er Gud Mammon
er Bibelen Svarteboken
er det naturlige unaturlig
er teknokrati teologi
er økologi økonomi
er helter skurker
er b-gjengen a-gjengen
er grådighet konkurranse
er rettferdighet urettferdighet
er frihet tvang
er aborter selvrealisering
er hjernevask oppdragelse
er omsorgssvikt plikt
er babbelet poesi

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***

Nazigifs.gif
-

TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

En hverdagshistorie

Byråkrati gir lett hemmelig makt
for temmelig mange slags feller.
Lytt til hva jeg her nu forteller,
om hellig forakt og heldig slakt!

De hadde så meget å si og å gi,
og ble derfor så meget misunnet.
Hadde de bare levd og kunnet!
Men det ville ikke de som er vi!

Frekt ble de hånet og forurettet,
- for hvor små ble vel ellers vi!
Slikt noe kunne vi da ikke tilgi.
Glansbilder kan også bli utslettet!

Fordekt ble de lite og intet unnet,
gjort usynlige med litt svartmagi.
Slept til stedet intet, - der ble de
av misunnelsens ulver også funnet!

Kjekt ble de plagsomt tilintetgjort,
- her seigpint, fintet og baksnakket.
Og hakket mere når de ikke takket.
Zorba må ikke danse så stort og fort!

Stekt ble de langsomt i sitt eget fett.
I samfunnet her må vi like få råde.
Under vår fråde skal de be om nåde.
Som oss burde de vært, rett og slett!

De nektet å overgi sin uskyld til oss.
Alle og ingen vet hvor de ble slept.
Alle og ingen vet vel at de ble drept.
Overvunnet  ble deres tross mot oss!

Hva var det de gjorde som var galt?
I trivsel de sa at på Gud de trodde.
Hos en nabo da misunnelsen grodde.
Dette det var - her kortfattet fortalt!

Vi tok deres barn for å yppe de ned.
Ja, så mye småtteri var det vi gjorde.
I lov rett og slett vi har i vår horde.
Iøvrig fikk de også mye være i fred!

Barna solgte vi til fine fosterforeldre.
Som er brave, fine pedofile homofile.
Det fikk de som visste det til å smile.
Foreldrene tok uansett til å gneldre!

Om så ikke hendte før hendte det da.
Så bra hos to gra barnekjære prester
skulle barna få det som varige gjester.
Vi sa så saklig at de burde være glad!

Alle sammen! Bare det beste vi ville!
Det heller ville de ikke være enige i.
Da var det jo ikke stort mere der å si.
Foreldrene skjønte ikke at vi var snille!

De klaget, og det enda de hadde sin Gud.
Lett ble de gale og modne for et galehus.
De må nesten ha blitt som i en slags rus.
Skjønte ikke at her gjelder hårdere bud!

Det hele skjedde kanskje litt sakte fort.
Men hva kunne vi vel makte annerledes,
når samtidig ulvene jo også skal gledes!
Kanskje vi litt annerledes burde ha gjort?

På papiret lever de enda i beste velgående.
Ingen aner hvor grundig de ble stekt møre.
Galehuskjemi og byråkrati må undere gjøre!
Som gjenferder er de nå så vidt oppegående.

Med andre ord: - de er blitt som oss andre!
Derfor må vi vel si den hjalp behandlingen.
Glade er jo vi alle for denne forvandlingen.
Dette systemet er det eneste rette og tingen!

Husk godt hva jeg her har fortalt fra oss alle.
Og at slikt må skjules i mas bak glansbilder
i masemediaen, - ifra monopolet sine kilder.
Glade kan vi spise sjokolade, synge og tralle!

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Akt kjærlighets prakt!

Hviskende,
forfriskende!
I Gud
kjærlighetsdeler
disse hærlighetssjeler
som kommer
i englenes skrud
og forløsning rommer
av gråt og latter
og uskylds skatter!
De bevinger vår jord,
vår store mor,
alt her nede,
til stede.
Og de bevinger Ordet,
alt som er tjoret,
Gud selv,
seg selv,
deg selv,
meg selv!
Hvis de ikke blir overdynget
og tynget
av ramp og slamp
og av overtramp!
Av babbel i fanskap
og rabbel i landskap,
av skrot eller blot
eller noe som uskyld forlot
eller forlater,
ringeakter eller hater,
av noe som mørket i arvesynd urett preger
heller enn leger!
Av villspor og hor,
blindveier og avveier,
av noe som sløser og fremmedgjør,
heller enn forløser og virkeliggjør,
heller enn seierens flor!
Vær i Ordet,
på sporet,
i floret!
Guds munn
vil med de ha sagt
kjærlighets prakt
ifra urgrunn!
Ærlighets,
kjærlighets,
hærlighets pakt
fornyende,
gryende!
Hviskende,
forfriskende!
Syngende,
foryngende!

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

De gale, 1

I deres travle ord er feller og snarer.
Når de forteller, forklarer og svarer.
Hør hva som det er - de bortforklarer.
Og det hva som det er de egentlig sier.
Og det hva som det er de ivrig fortier.
Den ideologi hvortil de har sine stier.
Skravle hva det er de hedrer og verner.
Se - hva de beskytter og hva de fjerner.
På hva de spytter og hva som er stjerner.
Et klart bilde av de får du da lettere sett.
Skjuler de med klokskap at de har vett?
Vil de alle skal bli mett og ha livets rett?
Hva skjuler deres klokskap og dårskap?
Er det egoisme, halvsannheter og drap?
Vil de ha rovdrift hvor det er landskap?
Vil de ha ateisme, og Fanden til Gud?
Vil de ha privilegiene, som sin brud?
Vil de ha ansvar, for ærlighets bud?
Vil de for uskyld ha snare og felle?
Hva er det egentlig de har å fortelle?
At de egentlig er - gale og kriminelle?

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

De gale, 2

De bortforklarer og gjemmer vekk
det som er galt og urett de gjør.
De er livsfarlige for omgivelsene!
Det skal ikke koste de noe å forurette.
Unnskyldningene de har tilgang til
er mange: - Det er ikke sant!
- Papirene er ikke falske,
- bare hemmelige!
- Jeg fulgte bare ordre!
- Jeg gjorde som de andre anbefalte.
- Det var slik jeg tolket papirene.
- Jeg trodde det var vanlig praksis.
- Samfunnsinteressene er det jeg vil.
- Jeg trodde det var bare et spill. Osv.!
Osv.! Hvis de altså blir spurt!
De kriminelle gjengers narrespill.
De som har makt til å gjemme unna likene.
Gjemme unna massegravene.
Hendelsesforløpene. Situasjonene. Osv.!
Gale høyt på strå. Fremelsker spillereglene.
(Og fortvilet galskap, tilsidesatte og paniske!)
De har ikke gjort eller gjør noe som helst galt!
Det er det de andre som har gjort.
Men disse er i samklang med alt som blir sagt og gjort.
Det kan deres venner og overordnede bevitne.
Deres rene og pene bekledning sier jo sitt.
Og at de har lært seg de rette fremmedord,
det rette skravelet og de rette smil.
Og hva deres fanklubb sier og kan underskrive på.
Dessuten har de jo avledningsmanøvrer i fleng.
Og flust med eiendommer og med penger.
Og et maktapperat! Med karrierejag!
Og en dommer og en politimann med mere
i bakhånd, og ved sin side og i sin familie.
Og renhåringe muligheter for tvang
og mediadekning og kontrakter og tiltro.
Deres versjon av hendelsesforløpet og situasjonen
er den korrekte, ekte og akseptable.
Barna er deres mest effektive virkemiddel,
overfor de som er glad i sine barn.
Og omskoleringssentre, glansbildeaviser,
og neddopingssentre og stempler og sertifikater.
Bortgjemmingssteder for hjernevask.
Og hvite, griske laboratorier. Osv.!
En nokså jevn situasjon, - full likestilling,
tatt i betraktning av at de er så hellige og heldige!
Jeg mener hellige og heldige i sin alminnelighet.
Jesus fra Nasaret, Buddha, Askeladden, Snehvit,
Maria, mor til Jesus, Frans av Assisi, Semmelweis,
Galileo Galilei, Giordano Bruno, Hans Nilsen Hauge,
Alfred Vogel, Børre Knutsen, Arnold Juklerød,
osv., osv., alle de forurettede,
kan de få til å fremstå som de værste skurker
og psykopater!
Og Grøss & gru Harem Brunstland
som en engel på stengel! Ikke noen heks
i et heksekjøkken!
Og det som værre er!
Hekser driver vel ikke med inkvisisjon!? Eller gjør de?
Det må uansett i så fall være en usynlig
eller svært så liten inkvisisjon! Eller hva?
Adolf Hitler og hans Arbeiderparti ble elsket i Tyskland,
efter at han hadde drept de som ikke elsket ham!
Likesom Ida Amin ble elsket i Uganda,
tsar Nikolai den 2. og Vladimir Lenin
og Joseph Stalin i Russland,
Nicolae Ceausescu i Romania,
Hirohitho i Japan, Saddam Hussein i Irak,
osv.! De er og ble elsket og dyrket!
Men ikke her
og ikke nu!
Da er jeg gal!
Da er mitt vitnesbyrd
galt og bevisene gale.
Proporsjonene gale.
En sinnsforstyrrelse!
En gal!
Vel: - jeg er forlengst drept,
om og om igjen mange ganger
og av så forskjellige grunner
som jeg aldri kan fortelle deg
noe som helst om.
Jeg eksisterer ikke.
Et mirakel hvis du tror noe annet!
Galskap! Grenseoverskridelser!
Vi følger vel med i dagsavisene
og i massemediaen,
fra hele verden!
Ordets
og de ærlige, kjærlige bestrebelsers
åpenbaring i verden!
Det er hva det er!
Vi som sier det er babbelet
ifra Fandens to munner (den øvre og den nedre),
og i presisjon kaller det Fandens dasspapir,
er jo f.eks. fullstendig gale
- og finnes ikke!
Det er ulovlig mye galskap i vårt land!
Men som sagt: jeg finnes ikke mere.
Tror du noe annet så er du galskapen nær.
Noen av oss som utryddes
er gale også! Og det som værre er!
Vi når ikke engang frem til fremtiden.
Eller passelig dumme!
Ta det med ro.
Lytt til skriften på veggen!
Ta det med ro: alt går så bra så!
Det finnes ikke korrupsjon i Norge!
- iallfall svært så lite!
Tro meg for all del ikke!
Husk, at ett bør du fastholde: At de gale faktisk finns!
Hva som gjør de og har gjort de så gale
finnes det og kommer det mange gode
og mindre gode forklaringer på!
Følg med i dagsavisene og i massemediaen!
Ja, hvor ellers?! Ekte saker!
Alternativer finnes bortimot ikke!
Der er overskriftene - og underskriftene.
Neste uke skal de forklare enda mere - og enda bedre!
Alt det du enda ikke vet. Følg med! Følg med!

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Onde ringvirkninger

De forurettelser som skjer
har ringvirkninger, vet jeg.
Det sjokkerte og bedrøvet tungt
å se at den forurettelse jeg og min familie
ble utsatt for, også gjorde så stor skade videre
og hos andre. Min datter og mitt barnebarn i
Trondhjem mistet hele meg og oss. Og det var
det mange som gjorde. Flere av de døde av det.
Skulle jeg gjøre en fortegnelse her så ble listen lang
og forskrekkelig. Og enda er det mye jeg ikke vet.

Jeg skjønner godt at noen blir terrorister.
For noen kan det bli eneste måte å overleve og å dø på.
Bestialiteten og korrupsjonen kan være enormt stor,
glatt og sleip i Forvaltninger!
Vårt - i et dårlig samfunn - skjulte samfunnsproblem nr. 1.
Det var det Jens Bjørneboe fikk erfare.
De sterke som overlever et stykke får se og erfare!
Disse blir av de onde - som har den falske styrke - kalt svake!
De forurettelser som skjer
har forferdelige ringvirkninger, vet jeg!
De som lite vil gjøre med korrupsjonen, er medskyldige.
Med så langt mye mere på samvittigeten
enn de kanskje aner og forstår ...

*

Rune L. Hansen, 04, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Dyrt merke

Det uskyldige og Ordet i deg og i alle vil de utslette.
Vil ha oss i en mental uniform som norm for det rette.
Medskyldige vil de ha oss til å falle i denne sin plan.
De vil ha oss som soldater i Skjøgens og Fandens klan.
Godkjenningsmerkes da - til Babylons hengende hager.
Som dyr merkes vi da, til slakt og til normerte plager.
Med dette dyrets merke vil de menneskeverdet erstatte.
Hensikten er, at Ordet og uskyld vil de for alle forfatte.
Virkeligheten skal fjernes fra sin urgrunn, Guds munn.
Uvirkeliggjøres må virkeligheten, lærer Fandens munn.
Uten sødme og rødme kan de uansvarlige få sin seier.
Får de være verdens sterke og eier - går vi deres veier!

*

Rune L. Hansen, 04, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Warszawa da og landet her og nu

 Swastan.gif

Som Warszawa hadde og har sin massegrav
og ghetto bak fasaden, har vi her også vår.
Skjulte bak løgn og korrupsjon er våre kår.
Åpenhet i dette er et selvfølgelig folkekrav!

Medskyldige er og blir vi om vi det overser.
Og om de skyldige ikke blir stillet til ansvar.
De løgner som sier noe annet vårt hjerte tar.
Vi må ikke gjøre ugyldige de hjerter som ber!

At grøss og gru gjemmer seg bak pene klær,
bortforklaringer og hemmelighetskremmeri,
er noe vi absolutt ikke har lov til å finne oss i.
Og glemmer vi, bestemmer Fandens viskelær!

Bort skal uretten, - men ikke slik Fanden vil!
Skal Fanden ikke gjøre oss ufri i sitt bedrageri,
må åpnes våre øyne og løyne. Da bestemmer vi!
Guds vilje skje, - da temmer vi mørkets spill!

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Fanden beskrives best i sanden!

Den som gjør urett og har næringsvett, sier:
Dette er det vel best og riktig at vi fortier!
Mine løyne, mitt fusk, våre svar og vårt bedrageri
bør vel være lett å bortforklare og å tilgi!
Alle de jeg har drept og frastjålet penger,
betenk; - mange av de lever jo ikke lenger!
Og de burde jo vite verden er såpass lite ærlig,
at ikke jeg utav alle skal være ideal og kjærlig!
Ofte var mitt våpen falske papirer og lite vett.
Så lite bloddryppende at ingen en dråpe har sett!
Tårene tørket vi med litt hemmelighetskremmeri!
Tenk så usynlig, hygienisk og renhårig bedrageri!
Det kan vel ikke være riktig at jeg anklages for dette!
Det er jo slikt som alle kan gjøre uten å bli sett - dette!
Dessuten, så var jo ikke jeg den eneste eller alene!
Alle kan jo ikke stilles til ansvar - som jeg måtte tjene!
Alle de som sitter i fengsel fordi jeg snakket usant,
- mange av de, familien og barna så ryddig forsvant!
Forvirring, halvsannheter, vold og baksnakkeri dekket,
og ble ubetenkt og betenkt iblandet kruttet og blekket!
Alt dette og alt som er mere til er det vel best vi fortier!
Moralen og fasaden - også hos flere - best vi da sier!
Tenk så behagelig, alt dette og litt til bare å glemme!
Mange vil meg forfremme, - og at jeg skal bestemme!
Det er jo så mye positivt og gledelig vi kan snakke om!
Skurker med mindre næringsvett bør vi snakke mere om!
Jeg hadde jo interesser og noe og ansvar jeg ville forsvare.
Bevisene, fornærmelsene og alt det der - kan vi bortforklare.
Det som teller mest, er at det vonde vi glemmer!
Og jeg takker dere alle, - for at det er det vi bestemmer!
Med sjelen og ånden stryker vi hånden forsiktig i sanden.
Fordelen og læren er: at Fanden beskrives best i sanden!

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Den enkeltes rett

Det er jeg som har rett.
Og de andre som har lite vett.
Det kan ingenting forandre.
Det sier vi alle til hverandre.
Sannheten bor i min hjerne.
Jeg er vrimmelens stjerne!
Jeg er mere enn andre blitt.
Det er fordi jeg ikke er skitt.
Derfor bør mye være mitt.
Mine tanker og håp er veldige.
Jeg bør være blandt de heldige.
De andre er mere tilfeldige.
Det er meg de rike skal like.
Unevnelig kan vi fattige svike.
Meg kan dere trygt la bestemme.
De slemme skal vi nok temme.
Jeg kan ethvert hemmelig triks.
Er rett og slett temmelig fiks.
Dyder så villig lett jeg vraker.
Lyder så billig at det vel smaker?
Det er ikke så meget jeg trenger.
Jeg nøyer meg lenge med penger.
Mottoet - kan du trenge - er dette,
som jeg vet er det beste og rette:
Alt kan fortolkes som ikke forbudt.
Det rette og slette endres uavbrutt.
Det gjelder om å begjære seg mett.
Da gjelder det om i ære å bli sett.
Sterkest er vi i lære ifra egoist.
En optimist må bare være ateist.

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Nu vi brenner!

Du tror du kjenner
de som er dine venner?
At sammen dere brenner?
Og at aldri flammen brister?
At sammen dere er egoister?
At skammen aldri overlister?
At stammen er for ateister?
Som Fanden aldri frister?
Venner du aldri mister?
Du kjenner og forstår?

De brenner og forgår!
Dette du erkjenner foregår
når Fanden tenner uår
og bekjenner hva som rår!
Nu vi brenner og lite forstår!

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Til Gud selv oss takker!

De som har noe å si
skal vi vrenge og vri
- til de blir vår poesi.
Skal vi utestenge fordi
de ikke tier og sier som vi.
Skal vi denge og henge fordi
det kan forlenge lenge vår verdi.
Skal vi fortrenge lenge lenge
og aldri aldri trenge!
Baksnakkelsers svartmagi
og forsnakkelsers alkjemi
setter begjærene belærende fri!
Sentrums bedrageri
kan dette med rette gi pengeverdi!
Utgått fra morsomme navler
skravler og avler våre tavler!
Babbelet må få gjære og belære
i rabbelets atmosfære for vår ære!
Med demokratiers demonier
vi fortier Ordets rier og stier
i fred for hva som oss prakker!
Aldri aldri vi takker
uten at ordene selv vi pakker!
Påpasselig vi baksnakker
og hakker og hakker og hakker!
Til Gud selv oss takker!

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Anta en åpen kirke for dåpen

En åpen og inkluderende folkekirke,
som skal være åpen for alt og for alle,
er hva Fanden selv ønsker å bevirke.
Derfor må Fandens politikk aldri falle.

Vårt horeri må presten kunne forsvare
for at vi derfra ikke skal bli ekskludert.
Menigheten må av det rette bli influert.
Bibelens lære kan ikke til evighet vare.

Den fariseriske saks må budene fjerne.
Og våre egne biskoper hyrdene velge.
Så må de kristne heller Ordet få svelge.
Viktig dette, at Jesus Krist forblir stjerne.

Da blir mørket og forvirringen usynlig,
enda mere den galskap som skjermer oss.
Frykt ikke at babbelet blir rent uhyrlig,
når og hvis i frykt ingen våger oss tross!

La menigheten voldta og bedra i fred og ro.
Vår frihetstrang heller ikke Jesus forstod!

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

I egoismens land

Vit at Fanden med oss vil kunne å sløse.
I virkeligheten her er vi usle og fredløse.

Kriminelle boltrer seg i de øverste sfærer.
Karriere gjør den og de som disse beærer.

Lar du deg blende av filmer og eventyr?
I virkeligheten er det noe annet vi betyr!

Lar du deg av babbel og lureri overøse?
Visste du at de fleste av oss er verdiløse?

At korrupsjon og løgn er hva avisene sier?
Og - at det værste av alt er hva de fortier?

At drepende er forakten ifra den makten!
For mennesker og uskyld uten den takten!

Ethvert fokus på dette vil de ha fjernet fort.
Som noe ubetydelig de vil ha latterliggjort.

Deres metode - er å fremstå som uskyldige.
Og å la forurettelsene fremstå som ugyldige.

Alle og enhver som gir sitt bidrag til dette
sier de så at de aldri i livet vil la forurette.

I egoismens land er denne slags svartmagi!
Derfor poesi nu, - med mere enn ubehag i:

Den dag vil komme at du selv får de plager,
du sådde i det du fortiet av smerter og klager!

Selv vil du få det onde du har unnet andre,
når Gud eller Fanden stunden vil forandre!

Å svindle og å bedra i håp om tilgivelse,
er ikke den rette veien til helse eller frelse!

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Oppfunnet ifra en pappeske

Den rene hvite sne
faller fra himmelen ned
og hvirvler bortefter i vindkastene
inn i et skogbryn.
Til frosne øyenbryn.
Der ble de funnet.
Så lite viktig!
Lite pene. Gud vet hvor rene.
I en stor pappeske.
Merket «Forsiktig».
Med vegger av sne og kulde.
Foreldrene og de fire barna.
Alle døde. Ihjelfrosset.
Midt-Norge vinteren 1993.
Ingen skulle få vite det.
Nyheten ble dysset ned.
Til ikke å ha funnet sted.
Ingen skandale. Ukjent finale.
Slikt kunne ikke skje!
Og slikt måtte ikke skje!
Og så likevel. Det vet du vel?
Heksen Gro hadde de trosset.
Det ble deres skjebne.
De opphørte å eksistere.
Lenge før de døde. Nesten et år.
Mirakel på mirakel!
At de kunne det! Forlatt av alle.
Ingen ville vi hjelpe de i nøden.
Annet enn rett forbi og til døden.
1001 ganger ropte de om hjelp
i 303 dager og netter, til alle og enhver.
Alle og enhver forstod, - og lo.
De ville se blod! Hele den flokk.
Ha de bort vekk i en hemmelig sekk.
Her noe sted skulle de ikke få bo.
Smerte og tårer var ikke nok.
Borte og vekk skulle, og er,
hele familien Jakopsen!
Heksen Gro fikk de døde sitt blod.
Til slutt, - uten at noen var skutt.
Hun drikker av jorden.
Nu er det alt i sin orden.
Alle hun styrker i sine yrker
som henne vil kjenne og dyrker!

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Familien Hansen og vi

( Skaun-skole-saken )

De burde jo ha gjort som oss.
Ikke noe ha vist oss sin tross.
De hadde jo selvfølgelig rett.
Men for oss var det ikke lett.
For det som er vårt må vi sloss.
Bedre enn vår var deres skole.
Men på Fanden må vi jo stole.
Som ville vi skulle jage de bort.
Og at de skulle komme til kort.
I og med hysteri danset vår iver.
Vi grep til mange slags kniver.
Det burde de vel fint ha forstått.
At vårt skal ikke være overgått.
Vi hadde altså våre bra motiver.
Vi prøvde drepe de tusen ganger.
Og overtrampet alle deres sanger.
Til det ble smått lite igjen av de.
Så de ble så mye mindre enn vi.
Jeg skjønner at de mye har grått.
Umulig ble det for de å overleve.
Alle kunne se hvem som er gjeve.
Men de overlevde - tross alt det!
Mirakel på mirakel var bare det!
Og nu vil de ha oss for lov og rett.
Og at verden skal saken få sett!
Vi bør unnskyldes hva vi gjorde.
At vi så skremmende urett torde.
Mange og sterke stod på vår side.
Skulle vel de også nu måtte lide?
Jeg mener å si - vi var ikke alene.
Familien Hansen ble mest alene.
Men for noe har det vel vært godt.
Deres uskyld har snart alle forstått.
Kan ikke bare det da få være nok?
Lide mere må vel ikke en hel flokk?
Nok at vi ødela deres liv og mange år.
Å innrømme det vil hemme våre kår.
Jeg foreslår at vi glemmer det hele.
At vi skyld og ansvar alle kan dele.
Kanskje har vi lært at det var galt.
Uten at noen trenger å få det fortalt.
La ikke våre barn skjemmes av oss.
Deres heller i nøden, for deres tross.
Kanskje enda ikke forsent å drepe de?
Så kan alle likevel bli lydige som vi.
Vår mening om de er uegnet på trykk,
nedskrevne ord vil da gi galt inntrykk.
Og hvorfor snakke om sneen ifra ifjor?
Kanskje enda mange tror på våre ord.
Og at vår skole er alles far og mor.

*

Rune L. Hansen, 04, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Spenningen og tenningen!

At statlig ekspertise, ære, bøker og informasjon
ofte og gjerne er halv-sannheter og korrupsjon
til de fleste tider og i ethvert og de fleste land
er noe enhver og alle vet med en smule forstand.
Yr galskap, løgn, tvang, fordommer og hysteri
gjemmer seg ofte bak strålende påkledd hykleri!
Dette er noe vi i Arbeiderpartiet inderlig vet om
og derfor nødig vil at noen skal få si så mye om!
Denne vår litt hemmelige viten gir frihet på jord
når bare vi får være alle og enhver sin far og mor!
Gud, Fanden, søster, bror og foreldre skal vi være
for alle og enhver alltid - som istemmer vår lære!
Og den som gjør som vi vil og roser oss mest og best
skal selvfølgelig i vårt samfunn gå for å være prest!
Bevissthet, uskyld, engler, Ordet og det som værre er
skal vi og må vi sørge for - at får det enda værre her!
Med ordene fordreie, forvirre og lyve gir spenningen!
Oss og alle andre som vil, - skal dette gi tenningen!
Vi er veien og galeien til de tilfredse sitt grådige Paradis!
Seirende, overtrampende - vår besinnelse en fjert og en fis!

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Vår ideologi og de kriminelle

Hvem er de og det aller mest kriminelle?
Om dette er det hva jeg her skal fortelle:

Rovdrift og profitt, det er den rette døren.
Dette er noe jeg kan stjele, sa direktøren.

Det kan vi fikse med litt makt og penger.
Ved å trikse med loven i de rette gjenger.

Spis eller bli spist, - det er den rette lære.
Egoismens fellesskap har dette å erklære.

Min trivsel og helse er viktigere enn andres.
Sin må de ofre så verden bedre forandres.

Min rikdom og visdom - har fortrinnsrett.
Gir meg styrken til på scenen å bli ansett.

Jeg med min flaks, er derfor en glad laks.
Min pengemakt vil de fleste adlyde straks!

For alt som er mitt, har jeg slitt ut mange.
De som holder på sitt benevner jeg vrange.

- De kunne jo gjøre som meg, om de ville!
Om de våget! Ikke var så dumme og snille!

Mine albuer og min fortreffelighet beæres!
Derfor er det jeg nesten på kongestol bæres.

Ikke for den regnskogen i jungelen jeg tok.
Løgn at de ivaretok noe der i skogenes bok!

Som jeg ikke kan stelle bedre med for alle!
Eller at skogen der tar vare på de og oss alle!

Også skogene og deres trær må falle i grus
med Babylons dinosaurier bak plogenes rus!

Feststemte må vi være i denne rus i skjebne!
At noen er beklemte, sies ifra det overdrevne!

Løgn at jeg hjemsteder og landskaper ødela!
Se da - som storindustrien i Babylon er glad!

Vi bygger nye, bedre hus - ikke skampletter!
Ingen kan sant med rette berette seg forurettet!

På en annen eiendom fremtiden måtte trygges.
Slik var det også da demninger skulle bygges.

Ofte må og måtte vi vise hvem som bestemmer.
Og at hemninger hemmer - vet jo alle stemmer.

Flere av de eiendommer vi overtok fikk veier.
Veier og så mye bra - som skal sikre vår seier!

Mange vi jager får nye hus, hager og penger.
Med veier til våre skoler - og alt de jo trenger!

De barna vi overtar får finfine fosterforeldre.
Med hensyn til dette rette må ingen få gneldre!

Barna best vi temmer og forfremmer rett da.
Foreldrene ofte best vi glemmer - uansett da!

Metodene og oppskriftene er mange og ulike,
som kan holde oss i skiktene blandt de rike.

Blandt de med den ateistiske makt og prakt.
Også for å undertrykke og underholde forakt.

De skal slite, lide og dø for min trivsel og helse.
For min helse må mange ofre sin trivsel og helse.

Byråkraten som fratar klienten friheten og maten,
er f.eks. på vår side soldaten - i den rette salaten!

Noe av det usleste værste - skal jeg nu fortelle:
Er jo småtyvene i nød efter brød; de kriminelle!

På jakt efter brød eller spenning, - eller slott!
- Fjott i drømmeslott! Så simpelt smått og rått!

Noen må vi henrette lurt - andre sette i fengsel.
Uansett viktig er det å fjerne slik farlig lengsel!

For stor trengsel på eller imot toppen ødelegger.
Avler for mye som misunnelse og hovmod egger!

Her i de øvre sfærer vet vi å unngå jordskjelv!
Vi lar de derfor få kjenne på kroppen seg selv!

At de er kriminelle, tydelig ønsker vi å fortelle!
At det er motbydelig å ta ifra makten sin celle!

At de heller må ta fra hverandre, slave og trell!
Og at i dette ligger det fine nyanser og forskjell!

*

Rune L. Hansen, 04, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Heksekjøkkenets viktigste oppskrift

I fleng har vi korrupsjon som løgn og egoisme skravler og metter.
En gjeng manet her frem ifra Forvaltningens kjelleretasjer Nøkken.
Trender fordekt vi setter som uskyld og dyder skjuler og foruretter.
På spreng det jobbes for å øde Guds hærlighet i dette heksekjøkken!

Vil at slike som er oss like og uten tross på barnet tramper må vi like.
Den skatt vi krever er uskyld og samvittighet som vi koker ubehag i.
Barnet som lever må vike for at vi på urett skal kunne gjøre oss rike.
I den svarte forvirringens natt vi jobber som besatt på vår svart-magi!

Spikersuppe kokt tl grøss, gru og uhygge for Fanden å trygge vi fikk.
Det er det som vi liker og må ha og som gir oss den nødvendige styrke.
Demon-kratisk må den være vår hemmelige lære - og skjulte politikk.
Enhver sviker er det vi liker - i ethvert yrke for Fandens tøs å rendyrke!

Bråk, underholdning, sport, fester, fritid og spetakkel er det som fenger.
I den svarte gryte under solen skal vi brygge og bygge vår ene attraksjon.
Babbelet og sjørøverskolen avler kjøttkakene vi trenger for våre penger.
Maskiner som knuger og ruger ut arbeidets soldater for kjære Babylon!

Intetsigende - megetsigende skravlende tilpasser seg best denne normen.
Alles kamp imot alle, organisert egoisme, korrupsjon og ateisme er bra.
Krydret med glemsel, gjemsel og skremsel æres den mentale uniformen.
Som noe farlig og uforklarlig må vi i Fanden Ordet bedra og se bort ifra!

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END |||


Rakels nye klagesang

Alle de små barna - all uskylds ånd - er blitt hentet og drept.
Skjøgens hånd ventet og tok de som sitt dødsrikes kanonføde.
Nu efterpå lever de som spøkelser her, som vanvittige døde.
Til de psyke fabrikk-husene ble de i gjemsel og skremsel slept.

Lemmer, hjerter og hjerner gikk i en stor, grådig kjøttkvern.
De fikk ikke nådig hverken gull, røkelse eller myrrha smake.
Men gikk med krydderiet glemsel tilsatt i mørkemaktenes kake.
Fedrene og mødrene selv kunne vel ikke gi de omsorg og vern.

Sorgen fikk jeg i et sjokk å drikke - som en annen slags Rakel.
Så hjemsøkt av dødsriket, og demonenes haler, er hver fødsel!
Her nu henger og går barna, i hver især, som levende døde i ødsel.
Grøss og gru bestemmer og er tidsåndens ærede, svevende orakel.

Landskapene ryker i blått blod og tørre tårer, av alt skrot og søl.
Bærer jålete, beærede løgner, fristelser, egoismer og skampletter.
Med skyggens og løgnens skoler - Skjøgen foruretter og metter.
Med dette og sin underholdning - for å skjule Helvetes svovelpøl.

Jeg sitter i nødens og i dødens, aksepterte, sterile torturkammer.
I dette bortforklarte, store, atmosfæriske, giftige - gasskammer.
Kjenner at over og under meg, brenner solens skjebneflammer.
Mens det brenner i Guds skattkammer, Gud alene hører min jammer!

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Fanden lik

Hva er det de voksne lager?
Ser og hører de våre klager?
Så mye skrekk, gru og plager
de for meg og barna besørger!
Sende oss til skole med tortur!
For å gjøre oss klok, sur og lur!
For imellom oss å bygge en mur!
Ser og hører de ikke at vi sørger?
Og at vi mister alt vi er redd for?
Hører de at de maser med sine ord?
Vil de at vi skal vandre i deres spor?
Sier med ord at småtroll de forsørger.
Må de virkelig egentlig være så ille?
Er det nødvendig å være så lite snille?
I et Helvete synes de å ville oss grille!

Vi og vår vei drukner i plagenes elv.
De fjerner oss fra seg og oss selv.
Hører og ser de seg selv?
Og oss?
Hvordan alle sloss?
Og uskyldens tross?
Imot de kriminelle krav.
Har de glemt hva Gud oss gav?
Hvor er uskylden i de voksne blitt av?
Kanskje de sørger slik?
Besatt som levende lik.
Fanden lik.

*

Rune L. Hansen, 04, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Kaster vi forkaster

Her fikk vi brått en lunge-betennelse.
Det er en uke til vi har penger enda.
Om vi overlever til da går det vel bra.
Da kjøper vi medisiner, og får helse.

Imens hoster og besmitter vi hjemme.
Så lite ille som best vi formår og kan.
Medisiner er dyre for fattige i vårt land.
Hva helse koster vil staten bestemme.

Svakes muligheter er gjort temmelig små.
Sosialkontorer ødelegger og krenker.
På svikere og rikere er det det tenkes.
Forsakes må barna og uskyld for noe å få.

Slike kontorer er farligere enn nøden.
De vil ha soldater som lar seg underkue,
som lar seg hærje med og som de kan true.
Slike kontorer er farligere enn døden!

Muligheter og penger er for de som er rike.
Nok til å tjene på overtramp og egoisme,
som svikter menneskeverdets idealisme,
og uten å blunke kan lyve, krenke og svike.

Her har vi forstått hvor lite vi er verd.
Men også at de høyere kaster vi forkaster.
Da heller syke og hungrige lenge vi faster.
Mens de misunner vårt menneskeverd.

Rakes muligheter er gjort temmelig små.
Ordet og uskyld er det påbudt å hore.
Rikes muligheter er gjort temmelig store.
En hemmelighet som ingen skal forstå.

*

Rune L. Hansen, 04, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Ubetydeligheter i vårt land

Du tror at i vårt land vi har lov og rett?
Og at du og din familie, har livets rett?

Glansbilder de vil du skal ha, har du da.
Skuffet blir du når du får bruk for det da.

De forurettede er flere enn du har forstått.
Og disse mange har de gjemt unna godt.

De levende og døde ligger i massegraver.
Mange mange flere enn du tror de begraver.

Mange mange flere enn de vil du skal se.
Du vil bli temmelig rystet av å oppleve det!

Hvorfor det er slik kan du vanskelig forstå.
Før du har sett de lik som de tramper på.

Straffen for din likegyldighet kjenner du da.
Måpende, gråtende og lamslått blir du da.

Lenge kan du unngå å havne i denne nøden.
Bare med flaks kan du unngå denne døden.

Unngå å havne blandt de i smerte usynlige.
Unngå å havne blandt de som er ubetydelige.

Sjokkerende mange ser du er der plass til!
Men dette var kanskje hva du ville og vil?

*

Rune L. Hansen, 04, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Fabrikker og butikker etc.

Fabrikker og butikker etc.
var det de sa.
Brikker og særlige skikker
ville de ha.
Mye mye penger.
Alt det vi trenger.
Det som er bra.
Alt det vi ikke trenger.
Det som ikke er bra.
Hvem og hva
skal avgjøre det da?
Gjenger
som bestikker og beskikker,
tikker og sprenger?
De og det
som uskyld betvinger
og babbelet bevinger?

Flere gir de og gav de næring.
Mere gav de og gir de tæring.
Psykologien her har de testet.
Teologien her har de befestet:

Skamplettene må vi forsvare!
Gud, dyd og idyller må fare!
Vår nød nødvendiggjør løyne.
Vår død lukker alle sine øyne.
Verden er alt og alle sin grav!
Vår rett til urett er et folkekrav!
Vi trenger korrupsjon og umoral.
Og penger og Babylon som mal!

Slikt noe forskjellig var det de sa.
Og gjorde og syntes var bra.
Bomber pakket i unnskyldninger,
i uforstand og bortforklaringer,
av rå dårskap og uforstand hyllet,
av grå egoisme og ateisme forgyllet!

Av Mammons teknokrati fortrenges
bomber som i sakte kino sprenges!
Sprenges og faller - og overfaller -
mens Fanden kaller, fester og traller.
Bomber som sakte plager og bringer
mere og mere av mørkets lillefinger!
Bomber med sykdommer og plager,
som sprer fordommer og ubehager.
Innstifter rådyre miljø-ødeleggelser,
gifter og yre pregelser sine eggelser,
og skylder på Gud og på lov og rett
og at skadene nesten ikke er sett:
Bevisene vi skremmer, bestemmer,
hemmer, gjemmer, temmer og fremmer!

Mens miljø-bevegelser klager og syter
og forbytter nyter, snyter og forbryter.
Hvem er de ærlige, kjærlige og hærlige,
og hvem og hva er de og det besværlige?
Hva må vi like, hvem er forskjellige,
hjernevaskede, døde og skinnhellige?

I våre uår har erkjennelsen ille kår.
Mens Fanden skravler vi ille forgår.
Rendyrkes erkjennelsens proletariat.
Mens banden avler forvirrings salat.
Tjukk og smellfeit sitter nu Babylon.
Beæres kloke i babbel og korrupsjon.
Som i slips og diplomer agerer lærde.
Uten å akte Ordet og menneskeverdet.
Tar frihet til å betvinge og å forurette,
hensynsløse sløse, utslette og utsette.
Sier det er bra med Skjøgens tvang,
at i den er vi rike og har vår lovsang:
Undertrykk Ordets kilder og portaler!
Utsmykk Babylons gilder og saler!

Mens det skravles som begjær og pirring
det avles og sprees besvær og  forvirring.
Bomber sprenges på spreng i landskapene,
i atmosfærene, familiene og i ekteskapene,
i engene, i naturen og omkring hjemmene,
i gjemmene, i glemmene, og i stemmene,
i og utenfor ørene og dørene og Guds prakt,
for å få her og nus pakt og fremtiden ødelagt.

Eksploderende bomber vil mere og mere,
enda mere, fortelle
grøss & gru-hilsener ifra fortidens kriminelle!
Her og nu må vi ifra katakomber fortelle.
Banden til Fanden
høster enda mange røster
og sår enda mere enn sår,
jammer og torturkammer!
Mens bortforklaringer betvinger.
Mere enn du forstår?

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Utsatte, innsatte og besatte

de trodde de skulle tørne
ble trengt opp i et hjørne
de var feilere og prøvere
de ble enslags sjørøvere
verdsatt i et bingo-lotteri
født i horehi og bedrageri
prøverørsbarn i svartmagi
som ingen kunne noe gi
alt var allerede så ødelagt
mere kunne ikke bli sagt
ble behandlet som fjotter
og behandlet som rotter
da samfunnet ropte drep
de tvang de til motangrep
og sannheten skulle frem
om deres tullhøne-hjem
den oppdragelsen de fikk
måtte de gjøre mere synlig
at dette var så motbydelig
hvorfor de er kriminelle
- det kan de andre fortelle
som snakker med to tunger
de som ikke ser sine unger
og hva mennesker trenger
at det er annet enn penger
at det ikke er fiks-fakseri
og ikke er riks-bedrageri
og ikke er babbel og skrot
og ikke er mangel på mot
ikke hva uskylden forlater
og som ærligheten forlater
og som utrygghet brygger
bak enhvers og alles rygger
og som virkeligheten svikter
og alt det som uvirkeliggjør
men en kjærlighet som spør
og våger å være an-svarlig
hensyns-full og for-svarlig
i inderlig nok av besinnelse
for enhvers trivsel og helse
som våger vite det er mulig
det som rett ikke er umulig
som alt edler i landskapene
og som beærer ekteskapene
med Gudsordet i stemmene
som hærlighet gir hjemmene!
 
*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Kopimaskinen

det er få som bryr seg om deg
på ekte
det er sitt eget selvbilde de vil
forfekte
prøv å gjøre din uskyld og vei
gjeldende
da får du høre de ikke er snill
imot sjeldene
da får du vite hvordan du skal
være en som de
da får du høre hva du er verd
og din æres verdi
at du må bo i fordommers hall
og være en kopi av de
at du jo er uten menneskeverd
uten å lære og begjære som de

*

Rune L. Hansen, 04, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Noen sosiale smuler

For mange er jeg som en slags far og mor.
Og her hos meg er det mange som gråter.
Og er små, på sine vidt forskjellige måter.
Overfor disse og flere er jeg temmelig stor.

Min makt er nokså uinnskrenket egentlig.
I allfall innenfor de sirkler her hvor jeg rår.
Jeg steller med standarder for andres vilkår.
I jobben her ser jeg mye rart og betenkelig.

Som øverste sjef her ved dette Sosialkontor.
Jeg ser også at de andre skjult frykter meg.
Og det gjør de rett i, - å ikke irritere meg.
Jeg kan irritere tilbake, mere enn noen tror.

Jeg er glad i mennesker og deres psykologi.
Utdannelse og praksis har vært berikende.
Men jeg skiller klart mellom venn og fiende.
Venner beholder man best med litt hysteri.

Korrupsjon - hysj, hysj - er et viktig element.
En slags hakkelov som holder oss sammen.
I hemmelighet fleipe da og holde på rammen.
Opprettholde det kommunale temperament.

Mange av kliententene er nokså triste greier.
Latsabber, kunstnere og så forvirrede hjerner.
De værste er verdens midtpunkt og stjerner.
Og se så mye høflig de her bukker og neier!

At noen av de får barn, - bare Gud tillater!
Ofte da forsøker jeg stille å bidra med mitt.
En slags artig butikk er metodene her blitt.
Især en - med meg og noen andre byråkrater!

Vi selger barn til fosterforeldre hist og pist.
Til pedofile og pornografiske ofte de slepes.
Hvor de sendes på rundgang før de drepes.
Letende foreldre finner aldri ut av denne list!

De av de som forsøker - sender vi til galehus.
For utrolig til å være sant? - Det er dog sant!
- Og hva var det aviser og journalister fant?
At hemmelighetsstemplet er alt i disse hus!

Forstår de ikke det ødes deres liv og karriere.
Av store, mektige eksperter i denne vår klikk.
Mektigere enn noen aner er korruptes trafikk.
Over meg er det mye mere og mange flere!

Hvorfor politikere dekker oss vet jeg ofte ikke.
Fylkesmenn og riksadvokater hjelper oss godt.
Så mange flere, - hvorfor har jeg ikke forstått.
Av korrupsjonens rusbrus må de også drikke.

Det er for utrolig til å være sant! Og dog sant!
Det synes at de liker meg bra, - for det jeg gjør.
Også når vi er på besøk på hverandre sin dør.
Ingen bryr seg om de som er borte og forsvant.

Ordfører blir jeg vel neppe i denne kommune.
Men har respekt, og er med når noe skal sies.
Og er kanskje særlig med når noe skal forties.
Som ordfører er jeg den litt for joviale og lune.

Rundt ordførerens bord er litt krassere toner.
Jeg har likevel mangt et øre og ord med i laget.
Egentlig er jeg vel kanskje bare litt uoppdaget.
Men vi har på en måte hver våre egne soner.

Og noen synes jeg er litt for åpen og fortrolig.
Men slik har jo tiden vi lever i for lengst blitt.
Hemmeligholdes kan endog offentlige mareritt.
Særlig kan vi ta det rolig alt som er for utrolig!

I massemediaen her skryter alle av sin egoisme.
Ingen som helst motsetter eller bryr seg om det.
Tvert om. Vi er i ære et land i tidsånden vi med!
Seiret i verden har den sosialistiske humanisme.

De fiender som enda lever er få og ingen fare.
Skolerte er vi alle til hvite manns herredømme.
Om særlig meget annet kan ingen mere drømme.
Det som gjenstår her skal vi i alle fall lett klare!

*

Rune L. Hansen, 04, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Reddet og ammet

Jeg valgte absolutt ikke
hva jeg fikk spise og drikke.
Naturligvis ikke. Jeg diet min mor.
Jeg ble ammet til jeg ble stor.
Av mitt hjemsted, av far og mor.
Vi diet i det ytre og indre.
Guds kilder er ikke mindre!
Den melk jeg fikk drikke
var fra omkretsens kilder.
Ifra rom, armer, lepper og bilder.
Og ifra varme stjerners ilder,
ifra skoger, hager og hekker,
alt som langt nok seg strekker!
Ifra engler og ifra samfunn,
ifra vrimmel og ifra avgrunn,
ifra himmel og ifra hver munn!
Hva som mest ruget på vår omkrets
var tilfreds med en brikke
som kunne være snill
i sitt usle spill.
Sent fant jeg medisin
imot den rugemaskin!
Reddet av inderlige strømmer,
av kjærlighets drømmer
og realitet
i virkelighet!
På rett vei
kom jeg!

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Hjemstedets hemmelige blomstring

Kranset av hekkene, komposter, busker og trær,
er vårt hjemsted hvor vi bor og husene våre her!

Her vi dier vår trefoldige store kjære mor og far.
Særs kjære rom, stier og landskaper er det vi har!

Her var det våre foreldre og deres igjen tilrettela.
Mangfold forløste og sådde som gjør oss så glad!

For våre lengsler og skjebne den rette næringen.
Atmossfærer og muld med den trengte gjæringen.

Et landskapets midtgard som ammer oss så kjært!
Som bare dette kunne forstå som stod oss så nært!

Så nært at de her nedla alt de hadde og formådde.
Generasjoners vern ifra Gud imot storm og skodde.

Et ødeland de i kjærlighet befruktet med sine skatter.
I dette vårt fødeland er lagt hærlighet ingen fatter!

Ingen andre enn de som vet hvor frøene ble pleiet.
Ifra en kjærlighet som aldri kan bli målt eller veiet.

Skatter med stier og forløsning som gudsriket ærer.
Her er det vi lever, bygger og bærer - og også lærer.

Lærer i den inderlige praksis som intet kan overgå!
Verden ifra fødselens hærlige port og røtter å forstå.

Her våre foreldre beskriver sannheter og fordommer.
Her trærne rekker oss sine frukter når høsten kommer.

Her i hagens omkretser har vi så kjærlig Guds apotek.
Det meste som har gjort og gjør oss sterke i liv og lek.

Vår nutid og vår fortid og fremtid under Guds vinger.
Stier, manuskripter, arbeider - og den jord vi bevinger.

I disse kroker, komposter og løvfall forløsningen skjer.
Ifra vide dybder og høyder hvorifra vi ser, gråter og ler!

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Så nært og så kjært og lært!

Ifra himmel og jord det gror
i en vrimmel et blomsterflor.
Duk for erkjennelsens bord
med kor av englesang i vev.
Med et bud som sier opplev
dette ifra Gud som ditt brev!
Brev til vår atmosfære og ære
med nyheter som vi skal lære
om i sødme og skjebne å være!
Ifra egg, rede og nebb kvitrer
hva her nede som ikke forvitrer,
mens solstreif bever og sitrer!
Ruger på vårt virkelighetsrom,
via engel og meitemark en flom,
som synger: sommer kom kom!
For dører og årstider til stede
som dette hører, en yrende glede,
en indre fører til vårt evige rede!
Ifra lysets indre flommende fryd
med kommende budskap og dyd.
I Ordets kjærlighet mere enn lyd!
Inderlig dette kjære vi opplever,
alt dette intime nære som svever.
Ifra de fjerne stjerner slike brever!

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Godt nytt

Jeg drømte at jeg i morgendagens avis leste Ordet.
At vårt samfunn var kommet mere enn på sporet.
At derigjennom snakket Guds munn i kjærlighet.
At det her så var utenkelig med annet enn ærlighet.
Med inderlig hensynsfull ærlighets ord og handling.
Til det var alt annet i besinnelse gått i forvandling.
Der var ingen mere som orket å være dum eller slem.
Der var vårt hjem blitt forvandlet til store Jerusalem.
Hver krink og krok og hver sjel var i Guds ære del.
Hver krink og krok og hver sjel var i Guds lære hel.
Jeg drømte at alt så åpent inderlig av Ordet berøres.
Og om de hærlige skatter vi ifra Guds munn tilføres.
At vi levde i åpenbaringen av Guds evige hengivelse.
At vi i hengivelse levde i Guds sødme og oppstandelse.
Og om omsorg så stor for alt, det svakeste og hverandre.
Vi visste fremtid kan nutid og fortid redde og forandre.
Vi var snille og ville uskyld, evighets liv og harmoni.
Drømte at jeg i morgendagens avis leste Guds poesi.
At hvert av våre skritt til og i Ordet gikk kjærlig fritt.
Og at der var Skjøgen og Fanden vår besinnelse blitt.

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

I mørkets kister

Inn springer og svinger seg bråk og spetakkel,
bilder som frembyr og innbyr, - skrot og rakkel.
I ildfluers hånd luer Forvirringens ånds fakkel.
Vi elsker frem galskapen og ondskapen i verden.
Ifra tavler, krinker og kroker det skravler besatt.
Til lokkende kilder, bilder og toner er vi overlatt.
Her blendet, krenket og lenket i avgrunnens natt.
Av de som uskyld vil utnytte og overby på ferden.
Den galskapen som frister fanger oss i sitt klister.
Overlister, lokker og overhaler til Ordet vi mister.
Så vi går i mørkets kister som egoister og ateister.

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Gikk det for fort?

I

Ble vi utslettet?
Hva har vi utrettet?
Hva er det som har skjedd?
Med den norske mann og kvinne?
Hvordan har vi oss tedd?
Som fikk våre drømmer til å forsvinne?
Hva var det som gjorde oss redd?
Hvordan lot vi oss overvinne?
Hvorfor forsømmer vi vårt fødeland?
Hva annet og bedre håper vi å finne?
Hvorfor gjør vi vårt land til et ødeland?
Hva er det som tømmer vårt minne?
Hvilken syndflod flommer i vårt grødeland?
Som ikke fyller oss med nød eller sinne?
Og hvor i oss strømmer Ordet ifra jødeland?
Ordet som får Balders Breidablikk til å skinne!
Eller er vi oppslukt og fortært av tidens tann?
Av syndfloden som oversvømmer vårt minne?
Ble vi fristet til tilfredshet av nattskygge-groen?
Har vi listet oss fra vettet forbi regnbuebroen?
Har noe oss overlistet og mettet som sitter på doen?
Har vi mistet og avrettet den umistelige kristentroen?
Har noe ristet og trettet ifra oss den innerste gloen?
Hva har bristet og skamplettet troen, gleden og roen?
Når er tiden inne til at vi lar oss besinne?

II

Uskylden og urbefolkningen sitter i Babylons skygger.
Fandenskapet på spreng med glitter og fjas Skjøgen bygger.
I det indre og ytre landskapet - bak tårenes rygger.
Galskapen misjonærer, kremmere og byråkrater produserer.
Med høytalere og idealer som galer og sertifiserer og stimulerer.
Søppel, avgrunn og elektriske gjerder de importerer og eksporterer.
Fra Fandens kjøkken med halvsannheter, tvang, egoisme og fristelser.
Med gift, voldtekt, rovdrift og grenseoverskridelser er det de frelser.
Abstraksjonene og de lukkede logiske systemer vi ærer såre oss nærer.
Av Medusa vi lærer, som bygger våre veier og fortærer våre atmosfærer.
Verden og uskyld vi fyller med Skjøgen som tryller bort sødme og idyller.
Bensin, hundelenke-slips, coca-cola, b-medisiner, skrot ifra Skjøgens hyller.
Det skyller oss bort, - løgn, søppel og skrot som fandenskapet forgyller.
Det sluker oss og slukker oss ut - og luker oss og vår tross og lokker oss bort.
Bort ifra Gud, uskylden, sødmen og virkeligheten - kommer vi fort til kort.
Nu er tiden forlengst inne til at vi lar oss besinne! - Eller gikk det for fort?

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Brudens skjønnhet

Hva er det som har innflytelse
på jordens muld og vår grøde?
Hva beriker og hva legger øde?
Svaret det er: trivselens ytelse!

Vi bygger og trygger Guds by
med Ordets uskyld som plog,
og med komposter og skog,
og med vernende le og med ly.

Trivselen vi avler og tilbereder
i forløsende fremskritts poesi,
i løsende hensynsfull alkjemi.
Gledens gull på alle våre steder.

Stener, kvister, stokker og trær,
planter vi sår, prikler og høster,
dyrenes kår, vi steller og trøster,
for alt og enhver, er englene nær.

Alt og alle skal tjene hverandre.
På tusen ærlige, kjærlige måter.
Besværlige er ingen som gråter.
Så hensynsfulle skal vi forandre.

Nytelse er i det virkelighetsnære.
I det monn vi til uskyld er villige.
Og vi ikke nu gjør smerter billige.
Vi må ekte-pakten akte og beære.

Vår brud, er her disse landskaper!
Og så hærlige, i det ytre og indre!
Gåter skal vi løse, smerter lindre.
Med Gud, så er vi her medskaper!

*

Rune L. Hansen, 04, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Tips ifra et slips!

Det er Fanden som bestemmer
og forfremmer.

Om du i hans høytalere snakker
han takker.

Det som Fanden ærer og beærer
er det vi lærer.

Det som bråker og babler mest
er vår prest.

Akt pøbel med makt eller slips
er mitt tips.

At fine forbrytelser belønner seg
er vår vei.

Det som Fandens tøs forkynner
best vi nynner.

Hun som uskyld fordekt utsletter
er det som metter.

Uten hennes diplomer og stempel
blir det ulemper.

Hva Skjøgen gir tittel og stilling
er hennes tvilling.

Forakt alt det og de som forurettes.
Det skal utslettes.

Den som vil noe annet enn dette si
skal få svi.

Det som underholder og bråker mest
skal få blest.

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Hale-pakten og hale-prakten

I uniformen er dette som en usynlig hunde-lenke.
Et prektig vitnesbyrd om hva du skal og vil tenke.
For penger og makt krenke uten særlig å betenke.

Om at normen du ydmyk og lydig er med og setter.
At vi trenger akt for det som besetter og foruretter.
Og at du er mektig blandt egoismens marionetter.

Noen har også slipset bak og langt nede på ryggen.
Hvor de så skjuler det bedre enn selveste Styggen.
I mørket og skyggen så iherdig de skjuler uhyggen.

En lang hale som de kan hale og dra i fra toppen.
Som loppen i et cirkus gjør du da kunster i troppen.
Med slipset om halsen som loppen blir du i kroppen.

Rett som med vett er satt - er for loppen og hunden.
I denne butikken har ingen det lett - og du er kunden.
På runden i vårt super-marked kan du nyte stunden.

Har du dine penger og biletter og rette uniformen på.
Som simplere tyver stjeler det slipper du kanskje nå.
De smuler de skjuler i sine huler er det lett å overgå.

Her henger jeg og synger en ode for disse gode haler.
Ikke tro jeg i døden lyver eller for intet her overtaler.
Tragiske kvaler om du ikke forstår notenes høytaler.

Det du trenger er det slipset som din hale forlenger.
Med det magiske knipset er det du får det du trenger.
Takk ikke for tipset, - ute-stenger lever og når lenger!

Følg motene i den mentale uniformens svingninger.
Det er under rævva til Fanden - heavy-valsen svinger.
Hale-prakten betvinger rytmen - og forakten bevinger!

Hold takten ifra drittsekkene som utskriver sjekkene.
Hykle at du er snill, bråk og forvirr - de rette trekkene.
Hor skjult det du vil, pirr håp - og hold deg til rekkene!

Kle og skjul deg i uniformen, - gjør som de andre gjør.
Skal du overleve her - da er det intet annet du heller bør.
Rykk i halen når du vil ha noe spill - også før du dør!

Da liker du makten i sangen, rytmen og takten du får.
Vi er heldige som holder takten for den makten som rår.
Det er den veldige prakten og trangen i alt som foregår!

Hale-pakten kan du kalle vår hellige, mektige forening.
Ingen kan noensinne forandre - at den er livets mening.
Moter som rår er forskjellige - denne vår evige trening!

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

Bevingede frø

O Gud i og omkring våre rom,
er trefoldig stort et evangelium.
Du bevingede frø, et mysterium
i en kjærlighets hærlighets flom.
Trefoldig inderlighet er din sum,
sødmefulle null som ikke er tom.
Verden er så alt annet enn stum,
er så stille og megetsigende rom.

Hvor i beundring vi går i andakt
i all denne vår kjærlighets prakt!
Ydmyke vi ser hva som blir sagt.
Hva Guds munn i oss vil ha bragt
er beundring som intet får ødelagt,
kjærlighets ære og ærlighets makt!
Hærlighets lære har vi her smakt!
I Gudsordet har vi evighets pakt!

O store Gud, som altet bestemmer!
Det lyset og mørket som i deg gror
har meningen vi så lett fornemmer.
Den vi fatter for den sfære vi bebor.
I oss nu kjærlighets ære du gjemmer.
Være vi uten tross i deg din metafor!
Det er hva du vil at aldri vi glemmer.
Du som rår og sår - er vår far og mor!

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||| 

O Ordets frø

O store Gud!
Vekten
av din vilje
og kjærlighet
senket seg stort
for verden å forløse
og befri
gjennom
den nødvendige åpningen!
Døren.
Forhåpningen!
Du ville overbringe!
Øyet
som Ordet kunne se,
begripe og erkjenne.
Øyet forsterket.
Den Ordets velkomstgave
og gjenkomstgave
som var
og er døren.
Som alle kunne bruke
og forløse.
For at færre og så mye mindre
skulle falle!
For å redde så enormt mye!
Gjennom dette,
din hærlighets
bevingede frø!
Utrolig så enkelt
kunne du det!
Du manglet bare det rette
magiske knips
under englene!
Ivrig kunne
og ville jeg det!
Ingen kunne komme nærmere,
og det hastet!
Enkelt og greit nok.
Det hele.
Min egen vei.
Og hvilken gave!
Som et nesten usynlig
bevinget frø,
som jeg av alle forstod!
Og så lett og greit
kunne legge i jorden
for å åpne porten
og det indre øye!
Du valgte meg!
Sådde i meg
det du trengte.
Visste
at jeg kunne deg ikke svikte!
Hvor meget og at mørkets ulver
været at noe skjebnesvangert var i emning
fikk jeg hårdt og nesten drepende
dog merke!
Jeg overlevde tross alt
og fikk samlet styrke.
Og arbeidet fortsatte.
Mere drepende hårdt underveis ble jeg angrepet
og overlevde så vidt.
Det begynte å bli knapt med tid,
krefter og muligheter.
Men jeg visste hva jeg gjorde og skulle.
Så var min oppgave
nesten ferdig og fullbragt,
- da den ble ødelagt!
Jeg ble fullstendig overtrampet
i min uskyld og flid!
Mørkemaktene noterer seg en
stor seier!
Selv restene synes det som de
akter og makter å ødelegge
fullstendig!
Skatter som ingen her fatter!
Stor er og blir din vrede her nede
Gud, Jesus Krist!
Det er så trist,
så trist!

*

Rune L. Hansen, 03, 1998.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END |||


Denne boken er fra (This book is from):

HUNs Forlag -
HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.

Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:

http://home.sol.no/hunwww


---

 Ao1.gif