--- Denne side:  Kirsten-Westlye.html

<----- falske-vitner.html ( ekstern ) <----- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern ) <---- norsk-sannhets-kommisjon.html  ( ekstern )  --
<---- saker-index.html  ( eksternt )  <---- brevene-index.html ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )
<---- kommisjon-justismord.html  ( ekstern )
<---- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) <---- lov-og-rett-index.html  ( ekstern )  ---paradoks2.gif Kommer mere!

--- Denne side innsamler og omhandler:

Kirsten Westlye,
Samarbeids-partner med Arbeiderparti-ideologiens Barnevern-tjeneste.
Overlege ved Jæren Distriktspsykiatriske Senter NKS
Tlf. direkte: 51 77 69 46
E-post:  kirsten.westlye@jdps.no.
Postadresse: Postboks 163, 4349 Bryne | Besøksadresse: Austbøvn. 16, N-4340 Bryne, Norge.
Født 07.01. 1953. Cand. med. 1978 fra Bergen Universitet.
Gift med Jan Tjelta, klinisk psykolog.

Kirsten Westlye var tilsyns-psykiater ved Sentralsjukehuset i Rogaland Psykiatrisk klinikk Varatun psykiatriske senter. 

Psykiater Kirsten Westlye AS
Org.nr.: 890012302.
Besøks-adresse og post-adresse: Alexander Kiellandsgaten 8, N-4319 Sandnes, Norge. 
Telefon: 41676732 - 51665125. 
--- Videre:


   På følgende Internett-adresse, hos Redd Barna Våre,
  finnes også en slags presentasjon av psykiater Kirsten Westly.

   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?t=1956
   Her-under gjengis innholdet på denne pr. 31.03. 2008.    
   Under overskriften:

   Én times "vurdering" var nok
 
Av Agrippa - Skrevet: Ons Feb 07, 2007 4:21 pm  -  Tittel: Én times "vurdering" var nok

Én times vurdering av var nok til å frata moren de dyrebare barna hennes, ifølge barnas tante, som har lagt ut filmen om barnebortføringene i Vindafjord. I kommentarfeltet på YouTube skriver hun at moren ble vurdert av psykolog Westly. Jeg lurer på om det kan dreie seg om psykiater Kirsten Westlye ved Jæren distriktspsykiatriske senter.

Foranledningen til barnevernundersøkelsen var en konflikt mellom moren og rektoren ved Ølen skole. Det var med andre ord ikke moren som selv tok kontakt med barnevernet men ble meldt og etter kort tid og én - 1 - times vurdering av psykolog/psykiater vurdert som "uegnet" med det fatale resultat at de to barna ble hentet med makt av et mannssterkt politikorps samt diverse barnevernere.

Tungen på vektskålen har nok vært psykologens/psykiaterens vurdering av moren. Her har hun brukt én time på å fradømme moren retten til egne barn. Det er meget kritikkverdig at leger bruker sin yrkestittel til å frarøve foreldre barna.

Psykiater Kirsten Westlye står forøvrig oppført på listen over psykologer/psykiatere som ikke kan anbefales.
_________________
Kriminaliser "barnevernet" nå!

---------

Kommentar Av:
May-Britt Tysnes, Bosted: 4380 Hauge i Dalane - Skrevet: Ons Feb 14, 2007 10:45 am
Det var psykiater Kirsten Westly som sa vi ikke var egnet til å ha omsorg for våre 5 minste barn.Det hun sa har hele tiden blitt lagt hoved vekt på i retten.Tror hun er brukt i mange år i hauge vis av barneverns saker. Hun fremstod for meg som en kynisk og iskald person,helt forut inntatt,og satt rundt bordet hjemme hos oss,når barna gråt og sa de ville flytte hjem inkludert Sigbjørn.

Hun hadde ikke empati for barnas mening i hele tatt,og sa vi hadde manipulert dem,noe vi over hodet ikke har gjort. Det at barna skulle ha det bra i fosterhjemmet har vert viktig for oss.Men når de ikke hadde det og ba oss om hjelp til å komme hjem igjenn måtte vi jo stille opp for dem,og det at de ble plassert hadde vi ingen grunn til å akseptere.Det var og har vist seg å være en helt gal beslutning.

Lurer på om Kirsten Westly vet at Sigbjørn tok sitt eget liv? bURDE HUN DA IKKE STILLE SPØRSMÅL OM HVA GIKK GALT? Han var jo i hjelpe apparatet.??????
_________________
MAY-BRITT TYSNES

---------

Kommentar Av: Agrippa
- Skrevet: Ons Feb 14, 2007 2:12 pm - Tittel: Barnevernsbøddelen Kirsten Westlye

   Da er det nok den samme som utredet moren i Vindafjord.
   Psykologer og psykiatere mistenker ofte at klientene "jukser". Det kan være at de projiserer sin egen væremåte over på klienten.
   Uansett så er det utrolig at meningen til en psykiater eller psykolog skal bli tillagt slik avgjørende vekt, vel og merke, når den er i familiens disfavør. Barnevernet vektlegger sjelden vurderingen til en psykiater/psykolog dersom den er i favør av familien!
   Jeg vil tro at de fleste psykologvurderinger er rene bestillingsverk fra barnevernet. Derfor er det meget risikabelt å la seg utrede eller i det hele tatt å møte en psykolog/psykiater i barnevernssammenheng.
   Psykiater Kirsten Westlye har mye å svare for. Den hippokratiske ed har hun nok helt glemt. Leger er tross alt forpliktet til å hjelpe, ikke til å skade. Dette er en person som foreldre bør være ekstra varsomme med. Nekt enhver befatning med henne.
   Mer om Kirsten Westlye her. Kirsten Westlye diagnostiserer de som ikke har psykiske problemer i det hele tatt mens hun overlater psykotiske pasienter til politiet. Rolling Eyes
_________________
Kriminaliser "barnevernet" nå!

--------

Kommentar Av: Agrippa
- Skrevet: Søn Feb 18, 2007 7:39 pm - Tittel: Re: Én times "vurdering" var nok

To uker etter at den første filmen fra Vindafjord (Barnas Mareritt) ble lagt ut, er den sett 7,769 ganger.
Statistikken for de andre filmene er som følger:

Barnas Mareritt 2 er sett 2,940 ganger,
Barnas Mareritt 3 er sett 2,534 ganger,
Barnas Mareritt 4 er sett 4,547 ganger,
Barnas Mareritt 5 er sett 1,955 ganger og
Barnas Mareritt 6 er sett 2,396 ganger.

Barnebortføringsfilmene er sett tilsammen 22,141 ganger.

Dette er bra, men altfor lite. Barnevernet forsøker å hindre spredningen av linker til filmene. Barnevernerne vet at filmene er effektive i opinionsdannelsen mot barnevernet. Det er derfor de har gått til det skritt å anmelde vedkommende som la filmene ut på YouTube. Barnevernet misbruker ikke bare barna. Det misbruker rettsvesenet også. De barnevernsansatte leverer rutinemessig inn falske anmeldelser av forhold de ikke liker. Når de ikke får medhold, truer de med å påklage til både statsadvokaten og riksadvokaten. Hensikten er å true foreldre og pårørende til taushet.
_________________
Kriminaliser "barnevernet" nå!

---------

Kommentar Av: barnas mareritt, Bosted: Telemark - Skrevet: Lør Feb 24, 2007 11:41 am - Tittel: vindafjordsaken

   B.v.lederen i Vindafjord prøver å rettferdiggjøre tvangshentingen med politi ved å henvise til 2 rettskjennelser. Dette faktum gjør ikke overgrepet mot barna noe mindre alvorlig. Hun kunne ha avblåst aksjonen når som helst under beleiringen og overtalsesforsøkene som pågikk i 2 dager. Hun kunne ha utsatt hentingen .tlf.samtale som familien hadde med fylkesmannen bekrefter at det var opp til barnev.lederen å avblåse hentingen. Barnas liv og helse stod ikke på spill. I denne sammenheng var hun feig, og hun valgte den brutale versjonen vi var vitne til.
Barnev.lederen sier i et intervju i nettavisen: Sitat " Jeg frykter at barna blir gjenkjent igjen på skolen av klassekamerater og venner når de ser filmen." Nå må b.v.l. skjerpe hukommelsen sin. Klassekamerater og nabobarn overvar hele dramaet uten for huset de bodde i. Tenkte du på barna da, barnevernleder?
Naboene i boligfeltet har i ettertid sendt brev med underskrifter til barnevernet og klaget på at barnevernet lot barna deres overvære overgrepet.Foreldre har fortalt at barn måtte få krisehjelp etter hendelsen.

_________________
hei er det noen som har eller er kontakt med barnevernet i vindafjord kommune ei hebnes/moldeseter?pass dere for dei to.ta kontakt med meg på email.eg skal gjera alt for mine to tantunger som i dag ikkje har det bra.

---------

Kommentar Av: barnas mareritt, Bosted: Telemark - Skrevet: Lør Feb 24, 2007 11:46 am - Tittel: vindafjordsaken

   Vi må gå sammen å melde Kirsten Westlye. Hun må vekk før hun øydelegger fleire. Leder i bv.tj. i Vindafjord sier i sitt intervju i nettavisen at det alltid er en historie før og etter en slik aksjon(tvangshenting i hjemmet med politi). Det har hun rett i, og da er det enda mer uforståelig at saken fikk det utfallet den gjorde.
Den startet nemlig med 2 bekymringsmeldinger ved barneskolen i Ølen.
Noen korte eksempler:
Gutten har lese- og skrivevansker, konsentrasjonsvansker, uro i timene, nekter å gå på skolen, vegrer seg for kroppsøving, banner.
Mor ble innkalt til møte i barnevernet, der hun presisterte at hun ikke har behov for hjelp fra barnevernet, men faglig hjelp til barna i skolen. Da begynte snøballen og rulle.
Undertegnede var i møte med rektor ved barneskolen, 2 lærere og oppvekstsjefen i Ølen i mars 2006 for å diskutere skoleproblemene til barna. I 2001 hadde mor kontakt helsesøster for å få hjelp til datteren som slet med talevansker. Da hun begynte på skolen påpekte mor at datteren trengte hjelp av logoped. Ca. 14 dager etter nevnte møte i 2006 ble datteren (8 år) tilbudt logoped. Da var det 14 dager til hun skulle flyttes fra mor. Fra 2001 til 2006 ble ingen tiltak satt i verk for å hjelpe datteren! En hån mot barn og mor. Hvorfor tok det 5 år før ”systemet” reagerte?
Gutten ble mobbet på skolen. Ingen reaksjon fra skolens side. Ingen tok mor alvorlig da hun tok opp problemet på skolen. Helt utilgivelig.
Mor har hele tiden stått på for at barna skulle få den hjelp de etter lov og regler har rett på. Man kan spørre om skolen har den nødvendige kompetanse til å sette inn hjelpetiltak. Skolen har praktisert ustrakt bruk av assistenter uten kompetanse til å drive nødvendig tilrettelagt undervisning. Barn som sliter med lese- og skrivevansker har krav på spesialpedagog og ikke assistenter.
Det finnes ingen detaljerte og målrettede IOP planer for noen av barna.
Mor er ikke stoffmisbruker, har ikke alkoholproblemer, ei heller blir barna forsømt eller misbrukt på noen måte.
”Bukken og havresekken”.
Barnevernet benytter seg av sine medløpere, såkalte sakkyndige, utnevnt og betalt over barnevernets budsjett. Psykiateren var på hjemmebesøk hos mor i ca. en og en halv time og stilte diagnosen ”alvorlige personforstyrrelse og manipulerende” på mor. Hvilken tillit skal man ha til denne form for yrkesutøvelse. I mitt yrke som lærer i videregående skole bruker vi 4-5 måneder for å sette en terminkarakter.
I en så alvorlig barnevernsak bør man operere med kvalitetssikring. Det burde være minst 2 sakkyndige, og ingen burde være utnevnt av barnevernet.
Psykiaterens diagnose har fått katastrofale følger for mor, som nå må nøye seg med 4 samvær i året a 6 timer, ca. 3-4 timers biltur hjemmefra.
Jeg vet at barnev.lederen ikke kan svare, men stiller følgende spørsmål likevel:
Tør du se barna i øynene som voksne personer og si til dem: Vi tvangsflyttet dere fra mor for at dere skulle få det bra, og vi brukte 5 politimenn til å være dere ut i en ventende bil. Dette gjorde vi for ”barnas beste”?
Barnevernslederen antyder i et intervju i forbindelse med videoen på nettet at det kan bli aktuelt med anmeldelse av mor p.g.a. videoen. Kanskje blir det barna i voksen alder som anmelder barnevernet for grov barnemishandling og bruk av makt. Beviset har de på video. Undertegnede vil også minne barnevernslederen om at mor og familiemedlemmer gjentatte ganger ba henne om at kvalifisert helsepersonell burde være til stede, siden b.v. hadde bestemt å bruke politi for å ta barna med makt. Politiet ble også anmodet om dette, uten at det ble tatt hensyn til. Helsepersonell ville ha avblåst hele operasjonen av hensyn til barna. Videoen taler sitt klare språk. ”Beleiringen” i hjemmet strakte seg over 2 dager. Første dag 3 timer, andre dag ca. 5-6 timer.
B.v. leder uttaler i intervju på nettet og sier følgende. Sitat: ”De som har lagt ut
dette(videoen på nettet) har påtatt seg et stort ansvar når de viser ungene på den måten.
Det gjør noe med ungene for framtiden”. Sitat slutt. Her lager b.v. lederen ris til sin
egen bak! Kjære b.v. leder: Hvem iscenesatte dramaet? Var det ikke du? Du påførte
barna skaden du snakker om. Den kommer til å vare livet ut for barna.
Redaktøren i Samfunnsmagasinet beskriver i et innlegg sine personlige opplevelser med b.v. og de traumer og senskader han sliter med. Barnas opplevelse av tvangsflyttingen kan man bare gjette seg til etter å ha sett videoen. At videoen ligger på nettet er bare ”blåbær” mot den behandling vi er vitne til mot barna. Skaden er allerede skjedd.
Barna er avskåret fra kontakt med mors familie. Er dette straffen for at vi har engasjert oss sterkt i saken? Vi spør: Hvordan virker dette på barna? De er glade i og sterkt knyttet til familien på mors side. Barna får heller ikke ta kontakt med tidligere klassevenner/venninner fra Ølen. Dette er et stort savn for barna. Denne ”isolasjonspolitikken” synest å være bevisst fra b.v.s. side for å bryte ned barnas bånd med noen de er virkelig glade i.
Så kan man spørre: Er mor helt ufeilbarlig? Nei, langt ifra! Men hvem er egentlig det? Hun har sine svake og sterke sider som alle oss andre. Men hun er umåtelig glad i sine to barn, og barna er umåtelig glade i mor. Det kan ingen makt ta fra dem, ikke engang b.v. i Vindafjord, selv om det er det de prøver på. De skjuler seg bak favorittuttrykket ”til barnas beste”.
Et retorisk spørsmål helt til slutt: Kan man ha tiltro til en instans som vrenger på sannheten slik den gjør det? Kanskje bør både b.v. lederen og saksbehandler være villige til å rette blikket innover og innrømme sin egen utilstrekkelighet og sin inkompetanse. Her er man ved et kjernepunkt. Hos enkelte barnevernsansatte står egen prestisje over alle andre hensyn.

Hvis noen av leserne av dette innlegget ønsker kontakt med undertegnede for å stille
Spørsmål, kommentere, kritisere eller diskutere, ta gjerne kontakt på
53642685/97529430 eller erigri@hfk.no

E. Grindheim
Hetleflotv. 7
5750 Odda

Ps: En varm takk til alle dere som har sendt støtteerklæringer fra hele landet etter å ha
sett videoen på nettet. Man trenger all den støtte man kan få i en sådan stund.
_________________
hei er det noen som har eller er kontakt med barnevernet i vindafjord kommune ei hebnes/moldeseter?pass dere for dei to.ta kontakt med meg på email.eg skal gjera alt for mine to tantunger som i dag ikkje har det bra.

---------

---


---------