-- Kidnapping-fangehold-og-knebling-av-barn.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn.html ( intern ) --- Sannhets-og-Forsonings-kommisjonen-Norge.html ( intern ) ---  

RLH pr. 02.01. 2011:    -- 20100314-Barnerov-og-mere-til-i-Norge.html ( intern ) ---
-- 20100314-Barnerov-og-mere-til.html  ( intern ) ---
--
Det-kriminelle-bak-kulissene-i-Norge.html ( intern ) --- 
-- Noen-ord-om-tortur.htnl ( intern ) ---
-- 20100604-Folkemordet-i-Norge.html ( intern ) ---
---

   Elin Brodin, 2010:
   Barnet er som regel knyttet til både mor og far. Så hvis vi ser dette fra barnets perspektiv: Uansett hvem som har den formelle omsorgsretten, vil ikke et barn i utgangspunktet føle seg "kidnappet" når den ene forelderen tar det med seg. Men det vil desperat savne den andre forelderen. Ved evt. tilbakeføring vil barnet savne "kidnapperen".
Dette er fortvilte situasjoner. Et barn kan ikke velge mellom foreldrene sine.
---


---