-- Denne side: 20080716-Politi-anmeldelse-ifra-RLH.html

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )


Dette brev innleveres personlig til Politiet i Vindafjord 17. juli 2008.
Rune L. Hansen, 17.07. 2008: Dette brevet med vedlegg ble i steden postlagt i dag, samt sendt pr. e-post.   Til:
   Politiet i Vindafjord kommune - Ølen Lensmannskontor, tlf. 53 76 63 00,
   Vindafjord kommune,
   N-5580 Ølen.

   Fra:
   Rune L. Hansen,
   Tindeland,
   5568 Vikebygd.

   Politi-anmeldelse og forklaring

   Dato: onsdag 16. juli 2008, Vikebygd.


   Jeg henviser til tidligere innleverte politi-anmeldelser i denne saken. Politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, frihetsberøvelse, etc. Og til politi-anmeldelse nummer 10188142 og 10188027, som dreier seg om den samme saken.

   Barna ble rolig og forsiktig hjemførte fredag 04. juli 2008, til sitt hjemsted og sin far. Endelig efter tre måneder.

   Tirsdag 08. juli 2008 ble imidlertid ifra deres mor, Trude Monika Hansen, igjen gjort et forsøk på å bortføre barna. Hun ankom deres hjemsted i Vikebygd sammen med en gjeng med andre mennesker, med hensikt og bestrebelser på igjen å bortføre barna, sterkt imot deres vilje og uten deres fars samtykke. Det ble samtidig ifra denne gjeng sin side øvet hærverk på huset, inngangsdøren der, og på en leiebil far Rune L. Hansen hadde parkert ved inngangspartiet til eiendommen. Reperasjoner er i efterkant utført for å utbedre disse materielle skadene, av Trygve Einar Gjerde som har tilsendt politiet i Vindafjord en Rapport angående dette og krav om erstatning. ( ekstern ).
   Den nevnte gjengen under Trudes anførsel bestod så vidt jeg kunne se av Balder ( tlf. 93415882), Gudmund (tlf. 95734651) og hans kjæreste, og Ørjan (tlf. 41 55 81 13, venn ifra Steinerskolen i Haugesund av Balder og Gudmund) og Åse Kristensen ifra Lygrepollen i Nordtveitgrend i Tysnes, og Geir og Ranveig Nilsen (adresse: Breivangvegen 12, 9010 Tromsø, tlf. 77 61 92 01, mob. 90 66 95 24).
   Det var Ørjan som sparket på døren så døren ble ødelagt.
   Far til barna, Rune L. Hansen, telefonerte politiet (tlf. 112) flere ganger. Politiet snakket med far i telefonen og telefonerte og snakket også med mor utenfor huset. Politiet fikk pr. telefon roet den truende situasjon og Trude og gjengen trakk seg efterpå bort og ble ikke mere å se.
   Jeg gjengir her et avsnitt ifra mine Dagboks-notater for tirsdag 08. juli 2008:

---

   Ikke lenge efter at vi hjemkom ble det spetakkel av den typen jeg hadde fryktet ifra Trudes side.
   Da vi kom hjem la jeg ved postkassen og nedkjørselen hit merke til at det stod tre biler inne på eiendommen til familien Bernt og Hilde, nabofolket. Og tenkte det var folk på besøk der. Det viste seg en stund efterpå at det var ingen hjemme der og bilene tilhørte en gjeng ute på selvtekt i regi av Trude.
   Trude sammen med Åse, Balder, Gudmund og hans kjæreste-jente, og Ørjan og en særlig ubehøvlet nordlending kom hit hen, og vi låste døren.
   Mulig at de var flere også. Noen av de nevnte fremmede for oss. De alle sammen en utrivlig og truende gjeng, som sa de kom for å hente ungene. De fikk beskjed om at det ønsket ikke ungene. Og om at ungene er hjemme nu, og alle sammen glade for det.
   Trude og hennes gjeng begynte å sparke på døren her til huset, og døren til huset ble delvis ødelagt da Ørjan (en venn av Balder og Gudmund) sparket på den. Jeg klarte likevel å blokkere døren ifra innsiden. Vinduene forsøkte de seg også på, med lirking og pressing. Jeg gav beskjed om at jeg telefonerer Politiet om de ikke sluttet. De fortsatte og jeg telefonerte Politiet. Det ble noe roligere her ute da.
   Politiet snakket flere ganger med meg og de der ute i telefonen, og de fikk roet ned den truende situasjonen og spetakkelet. Jeg fikk inntrykk av at Politiet forstod at barna var hjemme, og at de ba gjengen utenfor her om å oppføre seg og om å trekke seg tilbake. Det var imens forløpt noen timer.
   Trude med nybeibien i barnevogn gikk antagligvis til nabo Wencke efterpå, i lag med nordlendingen, som kjørte en mørk bil, og en til. Trude telefonerte litt efterpå - kanskje ifra Wencke - og jeg hørte da den brautende nordlendingen med den særdeles dårlige oppførselen i bakgrunnen. Han forsøkte om og om igjen å egge opp Trude og de andre til innbrudd, vold og kidnapping.
   Ungene spiste jordbær med sukker og fløte og kikket også på en film mens det meste foregikk, og var i ferd med å gå til sengs imot slutten. Bare Frøydis snakket litt med Trude, og gav Trude klar og tydelig beskjed om at ingen av ungene igjen ønsket å bli kidnappet. Og om at de var hjemme nu, og ønsket å være hjemme.

   Ungene tok det hele ganske med ro og var stort sett opptatt med annet, oppe i andre etasjen her.
   Situasjonen her ute og ved døren og vinduene var dog truende og alvorlig og preget av spetakkel.
   Det ble noen telefoneringer, også med de her ute, som dessuten snakket via vinduene i døren her nede til huset.
   Dog ble det altså til slutt rolig.
   Trygve Einar telefonerte også, og snakket med både meg og Trude. Trude klatret opp en stige her utenfor, og kikket inn vinduet i annen-etasjen og kikket og lokket efter ungene. Jeg ble redd for at hun skulle falle ned, men hun gikk ned igjen efter litt og efter å ha snakket litt med Frøydis derifra.
   Idun telefonerte også og snakket en stund med meg. Hun var hos venninne Henriette i Haugesund. Hun følte seg satt utenfor av både Trude, Gudmund og Balder, med hensyn til hva som foregikk.

   Jeg fikk altså rett med hensyn til Trudes oppførsel. Og Åse og de andre.
   Trude virker dessuten som ikke i det heletatt å kjenne til vedtaket om avgjørelse ifra Fylkesnemnda, hvilket også overrasket Trygve Einar. Og nordlendingen snakket som at han visste alt når han tydelig visste ingenting.
   Hun avslører stadig seg selv. Og sin mangel på respekt for barna.
   
---

   Overstående avsnitt altså ifra mine Dagboks-notater for tirsdag 08. juli 2008.
   Her nu vil jeg fortelle noe mere om bakgrunnen for dette. Hvilket i høy grad angår de nevnte politi-anmeldelser.
   
   Det ble avviklet et møte i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland i perioden 16. - 20.06. 2008.
   Der ble fremført påstander, forklaringer og mange vitner. Ingenting negativt eller ugunstig i forhold til far Rune L. Hansen hverken som omsorgs-person eller på annet vis fremkom eller ble sagt i dette møtet, bortsett ifra fra Iren K. Hebnes, leder for sosial- og barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon. Og heller ikke om noen av de angjeldende barna. Det ble derimot fremført og sagt en hel del negativt og ugunstig i så henseende og på annet vis om mor til barna, Trude Monica Hansen, Runes fra-separerte kone.

   Likevel velger Fylkesnemnda i sitt skriv om saken ( ekstern ) i efterkant av møtet å se fullstendig bort ifra disse faktiske forhold - og i steden omtrent fullstendig legge Iren K. Hebnes sine påstander og fremlegg som basis for sitt skriv med bemerkninger, vurderinger og vedtak. Som en blåkopi av ønskene og påstandene ifra Iren K. Hebnes.
   Dette er i det heletatt ikke akseptabelt.
   Fylkesnemnda i Rogaland kan således sies fullstendig ukritisk å ha viderebragt og å ha "hvitvasket" påstandene og fremlegget ifra Iren K. Hebnes!

   Det er - særlig på bakgrunn av dette - heller ikke akseptabelt at Fylkesnemnda ikke ville ta til efterretning eller høre om at at Iren K. Hebnes ble politi-anmeldt i april 2008 for blandt annet sitt fremlegg, sin begjæring og sine påstander overfor Fylkesnemnda i denne samme sak. Henviser til anmeldelses-nummer 10188142. I denne politi-anmeldelsen på Iren K. Hebnes inngår i hovedsak følgende tre skriv ifra Rune L. Hansen: 30.04.2008 ( ekstern ), 19.05.2008 ( ekstern ) og 09.06.2008 ( ekstern ). Hvor særlig sistnevnte angår og omhandler Iren K. Hebnes sitt grovt kriminelle saks-fremlegg for Fylkesnemnda i denne saken. ( ekstern ). En politi-anmeldelse som nu enda er til behandling hos Påtalemyndighetene.
   Vedlegger derfor her en kopi av alle disse tre skrivene.
   Nevnes kan også at Iren K. Hebnes og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon også tidligere er blitt politi-anmeldt - 14.08. 2006 - for sin trakassering av Rune L. Hansen og familie, samt gjentagne ganger - 10.01.2008, 21.04.2008 og 04.06.2008 - skriftlig direkte inn-rapportert til Fylkesmannen i Rogaland for den samme trakassering.

   Iren K. Hebnes i spissen for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon har siden begynnelsen i alt dette som har skjedd, det vil si siden mars 2006, om og om igjen ingenting annet enn trakassert, truet, angrepet og terrorisert Rune L. Hansen, og familien. Og på det fullstendig utroligste groveste løyet om de! Og da særlig verst om Rune L. Hansen.
   Angrep med trakassering, trusler og terror, og løgner og påstander.

   Påstander er ikke det samme som fakta, om enn påstandene kommer ifra Iren K. Hebnes. Som kun har villet familien vondt hele veien.
   Påstander om patriakalske forhold i familien, og om fysisk og psykisk vold, om mangel på sosial kontakt med andre, om fiendskap til verden og myndigheter, om mangel på empati, mangel på anstendighet, osv.
   Til tross for at fakta, vitner, beviser og forklaringer sier det motsatte, så står likevel Iren K. Hebnes sine påstander der og vil til-intetgjøre vår familie og barnas verden!
   Hvordan kan slikt noe skje?
   Slikt noe kan særlig skje for at andre mennesker oppfatter hennes påstander som fakta!
   Påstander som grundig kan motbevises på kryss og tvers.
   Og dog blir enda hennes ord stående.
   Lar Tingretten seg også lure eller lokke av slikt noe?

   Splittelse av familien - om og om igjen på så aktivt forskjellig vis - har også ifra begynnelsen vært et av de mange sentrale elementene i trakasseringen og manipuleringen ifra Iren K. Hebnes sin side. Dette fremgår med stor tydelighet i den foreliggende dokumentasjon i saken.
   Trude Monica Hansen har for eksempel av Iren K. Hebnes sterkt vært truet og lokket til å få særdeles store tanker om seg selv på bekostning av sin ektefelle Rune L. Hansen - og for å svikte sin ektefelle, og deres barn! Og oppfordret, truet og lokkket til skilsmisse og kidnapping.
   Det fremgår også av nevnte politi-anmeldelse på Iren K. Hebnes ifra i år, samt av Iren K. Hebnes sin egen skriftlige Begjæring overfor Fylkesnemnda, hva særlig disse splittelser har gått ut på.

   Likesom Fylkesnemnda i Rogaland kan sies å fullstendig ukritisk å ha viderebragt og å ha "hvitvasket" påstandene og fremlegget ifra Iren K. Hebnes, har efter hennes instrukser blandt annet også en suspekt arbeidende sakkyndig Kirsten Westly gjort det samme, med påstander og fremlegg ifra Iren K. Hebnes. Uten noensinne å ha snakket med eller sett de angjeldende barna eller deres foreldre.
   Det å viderebringe løgner og påstander, for å få de "hvitvasket", har tydelig i flere sammenhenger i denne saken vært en metode ifra Iren K. Hebnes sin side.

   Fylkesnemnda har i sitt skriv i sine bemerkninger, synspunkt og vurderinger forskrekkelig nok fullstendig lagt til grunn Iren K. Hebnes sine ønsker og påstander! Som de altså ukritisk viderebringer. Dette er så absolutt ikke akseptabelt. Og da enda mere jo ikke all den stund politi-anmeldelsen på Iren K. Hebnes enda er til behandling hos Påtalemyndighetene!

   Videre har Fylkesnemnda i sitt møte og i sitt skriv blandt annet fullstendig heller ikke tatt til efterretning den politi-anmeldelse på Trude Monica Hansen som Rune L. Hansen innleverte politiet og påtalemyndighetene i april 2006! Og som enda er til behandling hos påtalemyndighetene. Anmeldelses-nummer 10268497 4274/08-9. For blandt annet kidnapping, mishandling og fangehold av barna, mot deres vilje, i tre måneder, siden 03.04. 2008!
   De 6 angjeldende barna ble glade hjemført 04.07. 2008 - tre måneder senere, til sitt hjemsted og sin far, hvor de nu er glade og fornøyde, for å være hjemme igjen og sammen med sin far.

   Og 08.07. 2008 - igjen på simpleste vis, som igjen politi-anmeldes av deres far, truet med bortføring og en tilværelse som flyktninger av sin mor, Trude Monica Hansen. Fortsatt sterkt imot deres vilje og ønsker. En grovt kriminell, hysterisk og løgnaktig og utrolig frekk mor som påberoper seg Iren K. Hebnes sine politi-anmeldte ønsker og påstander - som Trude selv og enhver som kjenner familien vet er ondsinnede og falske - som forsøk på berettigelse for igjen kidnapping og for igjen å frarøve barna sitt hjemsted og sin far.
   Både Iren K. Hebnes og barnas mor, Trude Monica Hansen, ønsker altså på lovstridig vis igjen å kidnappe barna, og mere barne-mishandling - og å opprette en falsk familiestand. Dette er forhold som må sees på i lys av hva som tidligere har skjedd i denne saken, og som altså også er politi-anmeldt.

   Det er iøvrig på mange sett og vis uklarheter og løgnaktigheter i Fylkesnemda sitt skriv om avgjørelse og vedtak. For eksempel vel i forhold til Barnelovens paragraf 36? Og hva er bemerkninger, vurderinger og slutning - og gyldig vedtak i Fylkesnemndas skriv? Og hva og hvor er altså Iren K. Hebnes sine ønsker og motiver i det?
   Og Rune L. Hansen er vel for sitt vedkommende, i henhold også til Straffeloven, uskyldig inntil det motsatte er bevist?
   Uansett fastslår Fylkesnemnda sitt vedtak at Iren K. Hebnes sin begjæring om omsorgsovertagelse ikke taes til følge.
   Og skrivet at Tingretten behandler saken.

   Men i alt dette bør Påtalemyndighetene også vel rett og riktig komme på banen?


   Med hilsen ifra

   Rune L. Hansen

---