----- Denne side: db201010.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
--- Oktober 2010 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. oktober 2010, Vinberget:

   Nesten null grader Celsius her ute i natt også. 11 klokken 11. Mye lys blå himmel og sol, bare spredt med noe skyer. Utover kvelden mere og mere vind, i bølger. Det blir ikke så lett minus-grader her hvor vi bor. Den siste vinteren var usedvanlig annerledes og et unntak, meget lang og kald. Vintrene ellers mens vi har bodd her (siden 2002) har knapt var noen dager.
   Den beste drikke her nu av en blanding av saften fra nyper og plommer med svarthyll og vannet fra Vinberget. Både grønne og gule Reine Claude-plommer modne, men ingen stor avling. Plukket inn mye Shiro-plommer i dag. Endel epler og.
---
   
Grådig egoisme, kriminelle og forurettende synspunkter har ikke min respekt. Det er sikkert og visst.

   Terror-regimet ville ikke bestå uten våre holdninger til det. Det at noen ser seg tjent med det og tjener på det og derfor forsvarer det og unnskylder det og forsøker å bortforklare, skjule og bagatellisere det. Både på grunn av grådig egoisme og indoktrinering, med mere.
   Dette er viktig å forstå. At uten våre holdninger til terror-regimet ville det ikke bestå eller videreføres.
   Hvor viktig våre holdninger til det er.
---
   Såkalte Johan Larsen (Balder) fra de siste dager som fra klokken 10.13 til 10.28 i dag formiddag ville chatte på Internettets Facebook. Det forløp slik:

Johan Larsen:
kan du sende en melding til kristin for meg?
kun et par ord
10:13amMe
hvilken kristin?
10:14amJohan
brattåa
s
jeg tilbød henne å hjelpe henne i saken mot eksen
til tross for det og mye annet som egentlig går i positiv favør for henne har hun nå sllettet meg som venn
så derfor lurer jeg på noe
10:15amMe
og det er? og hvilken melding?
10:16amJohan
hva er egentlig sannhet
er det muligens riktig alt mot henne fra retten
og si til henne
at jeg skal finne ut aALT
ALT sammen
slik som med reikerås
muligens sannheten ikke tåler dagslys
så meld det videre
og takk for hjelpen
både du og kristin er kanskje ofre i et spill og uansett gjør dere gratis arbeid for reikerås som nok er full i penger
¨sannheten om reikerås komme i alle fall frem
offentlig!
sammen med hele sammmensuriumet med rønbeck og resten av opplegget
regner med du skriver med henne nå, for hun er jo på jobb for marius nå og utover dagen
ulønnet! jeg ler meg egentlig ihjel av dere
10:21amJohan
både du og kritin skulle vært i full jobb og ikke fått penger fra nav. Dere er jo utrolig produktive
10:23amJohan
vil du vite sannheten om fagerengsaken? kort fortalt?
10:26amJohan
vel, har ikke tid til dette. logger av
10:28amJohan is offline.


Johan
du har vel fått gitt beskjeden
6:48pmJohan
eller skal jeg bruke alle kanalene ders til å være sikker på at hun får meldingen fra en eller annen?
Today
10:48amJohan is offline.

--- I tillegg ankom følgende melding fra ham:

hallo
Johan Larsen October 1 at 7:02pm 
du har vel fått gitt beskjeden?
eller skal jeg bruke alle kanalene deres til å være sikker på at hun får meldingen fra en eller annen?

---
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. oktober 2010, Vinberget:

   Omtrent 9 pluss-grader Celsius og mye vind i nokså kraftige bølger her ute i hele natt. Nokså jevnt overskyet og skyet i dag.
---
   Til og med den erkjennelses-messige seier som i og med neste-kjærlighetens budskap av våre forfedre ble inkorporert i Norges grunnlov og øvrige landets lov-givning har Arbeiderparti-ideologien i kriminell galskap indoktrinert og fremmedgjort oss bort fra til på det nærmeste inn i Glemmeboken, til et land av slaver og underholdte under terror og egoismens grådighet. Troløse, uvitende og dumme som molboer. Til kjærlighet på pinne og i svik og lovløshet. På tide å våkne opp også sånn sett! En vekkelses-bevegelse i og fra molbo-landet!
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. oktober 2010, Vinberget:

   Mye heftig vind mere og mere i natt og i dag. Noe regn også, iøvrig jevnt overskyet og tåke. Videre hele dagen og kvelden.
---
   Anne Norheim commented on Geir Otto Andreasen's link: 
Anne wrote:
   "En sak der overgrep mot barn også gjelder misbruk burde aldri kunne bli foreldet. Mange overgrep blir heller ikke kjent før barnet er voksen. Det å endelig kunne fortelle om overgrep for deretter så å oppdage at deres historie er foreldet blir nok et overgrep. Det er nok mange personer i vårt land som ikke må stå til ansvar for sine handlinger nettopp pga foreldeses paragrafen. De kan leve sitt liv videre i trygghet uten å være bekymret for at det blir konsekvenser for dem på noen som helst måte. Barna derimot har fått livene sine ødelagt. La aldri den type saker bli foreldet, så kan overgriperen få leve med trusselen  om å bli straffet hengende over seg for resten av sitt liv!!!!"  

   Eva Merete Gulliksen:
   Synes i utgansk punkte at alle former for mishandling ikke skal kunne foreldes. Da ofrene ofte går langt ned. og trenger kansje noen år, på å komme seg opp. Å bli sterk nok, til og anmelde over griper.

   Rune L. Hansen:
   Viktig og godt at dette ble sagt - så klart og tydelig her!


---
   Hvis jeg nu må erkjenne at jeg har mistet mine barn, at de kriminelle klarte å fullbyrde sin forbrytelse i så måte, blir det underlig å regne ut hva mitt krav om økonomisk erstatning vil komme til å være. Og for barna.  Barna for sin far, hjemsted, integritet, skole, livsverdier, arv, identitet, osv. Selv om jeg efter hvert skulle få tilbake barna, så vil det være fremmede, andre sine barn.
   Den situasjon er nu ikke langt unna.
---
   Mange i Norge syns og tenker at slikt noe ikke betyr sårlig meget fra eller til. De er i stort monn tilvendt det gjennom propagandaen og massemediene, og at det befinner seg bak kulissene og bare iblandt titter frem derfra. De stoler i beste fall på at andre tar seg av det. Og vurderer risikoen for at de selv blir utsatt for slikt noe som noe lav, særlig i forhold til hva de risikerer ved å involvere eller engasjere seg.
   Det foregår i overflod og bagatelliseres og skjules i overflod.
   Befolkningen indoktrineres til å tro og tenke at det betyr lite som helst og egentlig ikke angår noen som helst.
---
   Advokater, dommere, med mere, er også hjelpeløse og maktesløse overfor terror-regimet - eller delaktige. Det er ikke småtterier vi står overfor.
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. oktober 2010, Vinberget:

   Mere og mere regn og tåke i natt og videre i dag.
---
   Pc-problem. Må ordnes.
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. oktober 2010, Vinberget:

   Endel regn også i dag.
---
   Jeg jobber med pc-problemet. Begynner å få det til nu.
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. oktober 2010, Vinberget:

   Mye regn og tåke i natt og i dag.
---
   Jeg telefonerte i dag omkring 15-tiden til NAV Vindafjord for å be om hjelp for å kunne overleve nu når vi igjen er uten penger, både til mat, dagligvarer og de nødvendige regninger å betale. Ble henvist til å snakke med Knut Møller der og gjorde oppmerksom på at Heidi Vinnes best kjenner til saksforholdet og dokumentasjonen til NAV Vindafjord. Han sa NAV Vindafjord nu ikke vil hjelpe oss uten at jeg kommer dithen, men at de ikke vil eller kan betale for at jeg skal kunne komme meg dithen. (Det er 40 km dithen, altså 80 km tur retur, og går ingen busser eller offentlig transport.)
   De utplyndrer og presser livet ut av oss sakte men sikkert.
   Over-ordnede lover - Menneskerettsloven og Sosialtjenesteloven - sine bestemmelser følger de i det heletatt ikke, annet enn fullstendig motsatt. Han unnskyldte seg med at de der hos NAV Vindafjord har regler de og han må forholde seg til og at han derfor ikke kan si annet. Jeg gjorde han oppmerksom på at NAV Vindafjord har fått dokumentasjon fra min side og om at de regler han og NAV Vindafjord snakker ut fra må være underlige når de er fullstendig motsatt av de over-ordnede faktisk egentlig gjeldende lov-bestemmelser i og for Norge.
---
   Veldig mange representanter for offentlige myndigheter i Norge følger jevnt over ikke i det heletatt gjeldende over-ordnede lov-bestemmelser, men gjør seg til grove forbrytere. Her er i disse forbindelser enda et par eksempel utav tusenvis:
---

   Marius Reikerås:
   Gjenforening mellom biologiske foreldre og barn skal finne sted så snart forholdene tillater. Dette sier Menneskerettsdomstolen i saken K & T V Finland:
   "...a care order should be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit"
   Min oppfordring til dere som kjemper for å få barna deres tilbake, er å kreve gjenforening så snart som mulig og ikke vente unødvendig lenge.

---
---

   Tanja Sande:
   I sosialtjenestelovens § 8-3. står dette: Barns rettigheter under saksbehandlingen. Et barn under 18 år skal tas med på råd når barnets utvikling og modning og sakens art tilsier det. Et barn kan opptre som part i en sak og gjøre partsrettigheter gjeldende dersom det har fylt 12 år og forstår hva saken gjelder. I en sak som gjelder tiltak overfor rusmiddelmisbrukere under 18 år, skal barnet alltid regnes som part.

   Jeg trodde ikke barnet kunne bli en egen part før det har fyllt 15 år jeg! Gjelder ikke dette som står her under barnevernssaker da? Min sønn er 13 1/2 år nå, han var litt over 12 år da rettsaken var i fjor sommer, men han ble aldri en egen part! Alt han fikk var en "barnets talsperson".

   Marius Reikerås:
   Barn er parter eller victims uansett alder. Så enkelt er det.

   Monicha Nyhuus Aas:
   da er det mange barn som blir utsatt for lovbrudd i dagens forvaltning.

   Jaaran Gaarder Heggen:
   Dette gjelder jo også når foreldre skiller seg .... hvor mange ganger hører mor eller av og til far på barnet?
   Neida, egoflommen strømmer, det er en skam, hvis foreldre hadde lyttet litt mer og tenkt litt mindre på seg selv så hadde kanskje endel skillsmissebarn hatt det mye bedre.
   Og dere må gjerne bli forbannet nå kvinner, men de alller fleste skillsmisser/partnerbrudd jeg kjenner til så er det kvinnen som står på sitt og "SKAL" ha barnet uansett hva barnet selv sier eller ønsker, og pga ett idiotisk lovverk og ett idiotisk rettsvesen så blir det stort sett hørt.
   Det har ingenting med likeverd å gjøre, OVERHODET.
   og nei, jeg er ikke en forsmådd far, men jeg har veldig åpne øyne, spesielt for likeverd eller mangel på sådan.!!!

---
---
*****

--07-- 
- Dagboks-notater, torsdag 07. oktober 2010, Vinberget:

   Omtrent 9 pluss-grader Celsius her ute i natt og 10 klokken 09. Sol og fint vær, sky-banker i øst drivende fra sør-vest.
   Undu ble drept av katten Jakki søndag.
---
 
   Rune L. Hansen:

   Stikkord: Gud er den rette barneverner - Barnevern og familievern
   http://www.kristenblogg.no/?p=5926
   Fra Kristenblogg om denne Rune-saken. Trygve Einar Gjerde har skrevet om denne Rune-saken hos Kristenblogg på Internettet. Noe av det han har skrevet er feil og vil jeg her nu rette opp. Er dog jo glad og takknemlig for at han og andre skriver om saken. Hans første innlegg jeg her sikter til går slik, med mine tilføyde rettelser:
   DagenMagazinet – Kristenblogg.no » Barnevern og familievern
   www.kristenblogg.no
   Dagen Magazinet blogg - et bloggsamfunn for kristne

*
o

   Rune L. Hansen:
   Barnevern og familievern
   Barnevern er ikke et bibelsk begrep eller ordning. Barnevernet er et sosialistisk kontrollorgan som stort sett bygger på hemmelige bekymringsmeldinger, annen sladder og ondskap. Men vil ikke Bibelen ha barnevern? Jo, for Gud selv er den store Barneverner. Han er de farløses Far og enkers forsvar. Dernest skal barna om far og mor er døde eller ute av stand til å ta seg av sine barn, bli ivaretatt av besteforeldre eller onkler, tanter, eldre søsken, naboer eller nær slekt. Det er nemlig svært viktig at ikke slektsbåndene brytes av, men at barna bevarer sin identitet og biologiske arv. Disse ting tar ofte barnevernet av i dag ikke hensyn til men turer frem etter eget tykke, skalter og valter med barna som om de var hittegods!
   Jeg og min kjære hustru har i mange år forsøkt å hjelpe slike som har mistet sine barn eller er i ferd med å miste dem. Vi har vært vitne til så mye terror og ondskap fra enkelte i barnevernet at det er helt utrolig. Nå er heldigvis barnevernet i min hjemmekommune eksemplarisk i så måte, og jeg har i noen rettssaker vitnet og brukt dem som et eksemplarisk eksempel.
   For noen år siden ble en familie med mange barn, som hadde det vanskelig, hjulpne med at kommunen bygget nytt hus til dem nær skole og sentrum. De fikk på denne måte en ny start og hjelp i livet. Det har gått godt med alle barna deres så vidt jeg vet. Så til de onde eksempler:

   Et annet tilfelle fra et nabofylke. Familien har 10 barn fra 1/2 år og opp til 22 år. ((RLH, 07.10. 2010: Fra 2 og 1/2 til 24 år.)) Far og mor har drevet hjemmeundervisning i alle år. De har vært forfulgt av barnevernet alle steder unntatt i Sveio som tok seg av dem på en god måte. (RLH, 07.10. 2010: Familien har aldri tidligere vært forfulgt av noe barnevern, tvert om. Men av andre i forhold til det at familien har og alltid har hatt hjemmeskole.)) Så fikk de et lite småbruk med dårlige bygninger som nærmest var falleferdige. ((RLH, 07.10. 2010: Å kalle bygningene på vårt hjemsted i Vikebygd for ”dårlige” og ”nærmest falleferdige” er overdrevent. Imidlertid ville om vi ikke ble angrepet av terroren foråret 2006 nytt bolighus uproblematisk nu ha stått ferdig bygd der, slik planen ifra begynnelsen var.)) Nå startet hekseprosessen mot dem, hemmelige bekymringsmeldinger, som jo skulle gått rett i søppelbøtten ble hovedargumentet og verktøy for et barnevern som var ute av stand til å skjønne verdien av barn, foreldre, hjem og slekt. De 7 minste barna skulle tas fra dem, de skulle plasseres i SOS barnebyer i Bergen og senere spres over hele landet. Barnevernet kunne ikke stille noen som helst garanti for at disse barna fikk det bedre i SOS barnebyer!! . ((RLH, 07.10. 2010: Den siste setningen her er meget krenkende. Våre barn har alltid hatt det førsteklasses fint, og kunne garantert ingen som helst annet sted i verden enn hjemme sammen med sine begge foreldre ha hatt det bedre!))
   Noen ord om disse barna som jeg og kona har forsøkt å hjelpe nå i 3 år. De er særdeles veloppdragne, de er fortrolige og særdeles kunnskapsrike. De lever enkelt, men har sin lekeplass i hagen og har vært omgitt av mor og far hele dagen på denne plassen. De er på musikkskole, er med i speideren, er på fjellturer, orientering og har mange premier. Foreldrene er avholdsfolk og bekjennende kristne, far er idealist og ønsker å leve etter selvbergingsprinsippet. De henter all sin medisin i hagen og barna har aldri vært på sykehus ikke engang ved fødsel, da far var “jordmor”. Men barnevernet sier nei. Barna har for lite omsorg og sosial omgang. Barna vil bli ødelagte, redde og fryktsomme. Det motsatte er hele tiden bevist, men barnevernet gir seg ikke. De har fått far tvangsinnlagt på psykiatrisk avd. på et sykehus der han var fem dager og ble sendt hjem med den attest at han ikke var farlig hverken for seg selv eller andre. Men torturen og de falske anklagene har gått videre. Han ble innsatt på Åna fengsel uten lov og rett 5 mnd. Barnevernet skrev et brev til Fylkesnemnda som jeg fikk se og der fant jeg 16 falske anklager som jeg visste var usann. Jeg anmeldte barnevernet for dokumentforfalskning. Saken ble henlagt fordi barnevernet ikke var pliktig til å dokumentere sine påstander!? Altså er de familier som kommer i konflikt med barnevernet egentlig uten lov og rett! Jeg er blitt oppringt av politiet og blitt nektet å hjelpe ham og familien. Han skal knebles og ødelegges av barnevernet slik at alle kan se at han ikke kan være far for barna. Men barna elsker sin far. Det har jeg sett og opplevd og nå er de virkelig fryktsomme og redde for hva som vil hende med far, så sånn sett har barnevernet fått det som de vil. Men mor har fortsatt barna, men en vet ikke hvor lenge. ((RLH, 07.10. 2010: At mor fortsatt har barna er en dårlig og misvisende formulering. Mor fangeholder og knebler barna, og gjorde seg underveis til en del av terroren imot barna og far.)) Barnevernet prøvet tidligere å få henne også innlagt da far ble innlagt slik at de fritt kunne tatt de små barna og sendt dem til SOS barnebyer.

   Skal barnevernet ha den funksjon at de verner om barna, så må barnevernsleder ivareta fars funksjon, det vil si lederen må være en mann. Så må de ha en kvinne, en som selv har vært mor til flere barn og hun må ivareta morsrollen. Har ikke barnevernet disse funksjoner, da har de diskvalifisert seg selv og er helt uskikket. Det kan også klart sees av overnevnte sak der det er bare kvinner som er involvert (unntatt en sak) og har skrevet lange rapporter om familien og samtidig konkluderer med at de dessverre ikke har fått mor og far i tale eller har vært i deres hjem og satt seg inn i forholdene. Sladder og ondskap har vært deres fasit og den følger de blindt.

   Jeg kunne nevn et par saker til, men av plasshensyn får jeg stoppe her. Ønsker du å snakke med meg eller ha hjelp så kontakt meg på e-post: trygjerd@c2i.net eller tlf. 53 42 62 06.

o
   Rune L. Hansen:
   Følgende også et av de mange innleggene der:

   Trygve Einar Gjerde sier:
   Kommentar #166860, 7. oktober 2010 klokken 19:48 |

   Ser at noen av dere reagerer på at denne mann var “jordmor” til ni av sine barn og at de hentet all sin medisin i hagen. Grunnen til at dere reagerer på det må være at dere ikke har et korrekt virkelighetsbilde. Dere burde vite at det er bare ca 1 % av alle fødsler på jorden som skjer på sykehus. Regner vi så med alle barn som har vært født her på jord så er tallet så lite at det lar seg neppe gjøre å regne det i 10 000 dels promille.
   Det er for de fleste i vårt land betryggende for de fleste å føde på et sykehus eller fødehjem. Nå er ikke en barnefødsel en sykdom og har per definisjon ikke noe på et sykehus å gjøre. Barnefødsel er vel en av verdens mest naturlige ting, men like fullt et stort Guds under!
   Når det gjelder naturmedisin så henter de aller fleste mennesker dette i sin hage, at vi ikke gjør dette i Norge har sin grunn i at vi har tapt forståelsen og kunnskapen om dette.
   For denne far så var begge disse to ting positive for ham i retten, barnevernet og dommeren så ikke negativt på dette, og at han også hadde forelest for fødtselklinikken på Haukeland Sykehus om den naturlige barnefødsel, virket også positivt på retten. Det var hjemmeundervisningen, og det å leve etter naturen (miljøvern i praksis) og hans kamp mot barnevernet som var det avgjørende punkt for å tvangsskille mor og far og ta barna bort fra far. To av barna sa til meg at barnevernet hadde sagt til dem at far var sinnsyk og farlig de kunne ikke leve sammen med ham. De var nå 16 og 12 år, det eldste barnet var da 23 år. Å si noe slikt til barn som elsket sin far og var elsket av ham var jo mildt sakt mer enn ondskapsfullt! Det vitnet om at de ingen forstand hadde om barn og deres væremåte!
Barnevernet sa også til disse to barn (og skrev det i sin rapport til Fylkesnemnda) at de var psykisk skadet av far og at det kunne ta opp til flere år og få dem på rett kjøl igjen! Disse to barna vart utplassert på beredskapshjem og deres “pleiefar” vitnet i retten om hvor forstandige, veloppdragne, kjærlige, flinke og opplyste disse to barn var. Barnevernet satt i retten og hørte på dette, likevel så skriver de til Fylkesnemnda at de var psykisk skadet av sin far osv.—
   I 2008 hadde vi i Hordaland en utbetaling av 63 millioner kroner til de som var misshandlet av barnevernet. Jeg synes at barnevernet burde betalt av sine egne penger for sin ondskap og udugelighet!
   I Danmark har de ikke barnevern, det er helt ukjent!! De har noe som heter sosialhjelp. Det er svært sjeldent at et barn blir tatt fra familien i Danmark. Det er vel blitt folk av danskene også?

o
   Anna Gudmundsen:
   Hahahaha :oD
   Jaggumig har vi barnefjern i Danmark, 15000 kidnappede barn, men det heter "Det sociale system"

o
   Rune L. Hansen:
   Terror-regimet opererer i Danmark kanskje enda mere skjult bak kulissene, fasadene og propagandaen? Ja, jeg vet at Trygve Einar tar feil der. Men det gjør kanskje mange? Og i Danmark kanskje flere enn i Norge?

o
   Anna Gudmundsen:
   Flere end Norge ja, men dere haler ind..- Danmark gjorde noe "smart", de lagde om på navnet, så ble det bedre gemt :o)
   Alt det annet han skriver er derimot veldig fornuftig :o)

o
   Rune L. Hansen:
   Arild Holta skriver i denne bloggen blandt annet følgende:

   Arild Holta sier:
   Kommentar #166915, 8. oktober 2010 klokken 00:13

   Jeg skjønner følelsen til Rune L. Hansen når han sier setningen er krenkende. Imidlertid er det ikke noe i skrivet som tyder på at det er krenkende motiver. Setningen kan tolkes anderledes enn krenkende.
   Rune har vert igjennom ren tortur. Makten har ruinert hans liv, holdt han som fange, lyktes i å knuse familien etc. Dette ER tortur, og det er mot alle menneskerettigheter. Det er den mest sjokkerende sak jeg hørt om fra siste tiår (om man ser bort fra en del BARNS lange lidelse i institusjoner.).
   Dette kan ikke unngå å prege mennesker.
   Runes historie vil garantert bli en del av Norges historie, som andre ekstreme saker er blitt det.


---
*****

--08--
- Dagboks-notater, fredag 08. oktober 2010, Vinberget:

   6 pluss-grader Celsius her ute i natt og 10 klokken 11. Sol og lys blå himmel hele dagen.
   Tørker relativt fort og greit opp her ute med tidlig sol-oppgang i øst. Høstet pølsefrukt og hasselnøtter, mere epler og pærer.
   Underlig stille og et savn at Undu er borte for oss.
---
   Jeg fikk til å kjøre til NAV Vindafjord i Sandeid i dag eftermiddag. Så jeg kom meg altså dithen likevel, med veldig lite bensin. Det var bare Knut Møller der jeg nu ble henvist til å snakke med. Fikk der 500 kroner i en slags nødhjelp, som jeg måtte hente i Rådhuset i Ølen. Fikk dermed fylt på noe mere bensin.
   Min henvendelse vil bli besvart i form av et vedtak derfra, ble jeg fortalt.
---

   Her noe annet fra Facebook på Internettet:
   
   Rune L. Hansen:

   Nils T. Jansson October 8 at 7:39am: Lurer på hvor barnevernet var hen i denne saken? Her var/er det noen som virkelig trenger/trengte dems hjelp! Skammelig!
   Ble slått av moren med hammer og verktøy | TV 2 Nyhetene
   www.tv2nyhetene.no
   Tre søstre krever ti millioner i erstatning fordi barnevernet ikke grep inn.


   Vibeche Olsen:
   de skal ha erstaning også de som krenkes under barnevernet::for den krenkelsen er den aller største!!

   Rune L. Hansen:
   Ja, Vibeche, mildt sagt. Krenkelsene i regi av det såkalte barnevernet er mildt sagt uhyre meget verre. Så snakker de attpåtil om "barnets beste", og gjør jevnt over i det ekstreme alt fullstendig motsatt, i full kriminell galskap og umenneskelighet!

   Vibeche Olsen:
   selv skal jeg ha 4,2 milloner...

   Vibeche Olsen:
   karakterdrap og verbale voldtekter..overgrep og krenkelser er det de bedriver med i sine lukkede rettsaker.................

   Vibeche Olsen:
   folkemord...man er død etter de har satt sin begjæring ut i livet...

   Rune L. Hansen:
   Veldig veldig mange som vil være berettiget til meget høyere summer enn det, Vibeche. Hvordan skal vel ellers i penger tapet av en far eller mor eller et barn, et hjemsted, integritet, arv, livsverdier, etc. tilnærmet noe som helst kunne "erstattes" eller gies gjenopprettelse?
   Bevisstgjøring overfor dette også viktig.

   Rune L. Hansen:
   Og ja, de tar de mest sentrale elementære felles-menneskelige verdier, vern og rettigheter fra sine ofre, for mange selve livets rett, i mest groteske og kriminelle former for terror, trakassering, tortur, utplyndring og til-intetgjørelse.
   Noe kan kanskje ikke være verre.

   Vibeche Olsen:
   nei det er total utslettelse...hva har man igjen som menneske under et så totalitær undertrykkende og altoppslukende velferdsystem?

   Rune L. Hansen:
   De kan ikke unnskylde seg med at de ikke vet hva som står i Menneskerettsloven, Straffeloven og Norges grunnlov, etc. Og ikke heller på annet vis med at de ikke visste hva de gjorde eller var for dumme. Så dumme og umenneskelige kan ganske enkelt ikke mennesker være! Og har de heller ikke lov til å være!   
   Egentlig.

   Rune L. Hansen:
   Det er snakk om de uhyrligste former for forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten. Og det endatil norske myndigheter på så omfattende vis er lov-forpliktet til i vidt omfang opplysnings-arbeide og respekt for de elementære felles-menneskelige lov-bestemmelser!
   Under Arbeiderparti-ideologien er Norge på så omfattende allslags vis definitivt og utvetydig et groteskt terror-regime.
   Å forsøke å skjule dette bak kulissene, fasadene og propagandaen er i seg selv en grov ugjerning. Og gledeligvis nu snart ikke mere mulig!

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderparti-ideologiens terror-regime gjør det meste alt fullstendig motsatt med-menneskelighet, lov og rett, i kriminell galskap til langt inn i det umenneskelige og perverse. Og skjuler og bedekker sine ugjerninger og ofrene bak kulissene, fasadene og propagandaen av i det heletatt falsk dokumentasjon. For å tilgodese et terror-regime av synse-mafiaer forbigående og misbrukende lov og rett.
   De uhyrligste former for forbrytelser mot menneskeverdet, menneskeheten og landets befolkning. I en overflod av uhyrlige justismord. Mange av de enkelte tilfellene er sammenlignbare med flerfoldige mord og det som verre er.
   Og det er slik de vil ha det!
   Synliggjøring, protest og bevisstgjøring er viktigere enn noensinne!
   Ingenting er viktigere i Norge i dag!

   Anja Gabriele:
   I slike saker griper ikke bv inn. Er det med hensikt slik at enkelte saker skal prege forsidene av avisene for at de skal få mer penger?
   I mange andre tilfeller er det nok med en eller to anonyme bekymringsmeldinger før barn blir fjernet - ...uten at det finnes ett eneste bevis for omsorgssvikt eller vold. Forstå det den som kan....

   Rune L. Hansen:
   Utspekulert med velsmurte mekanismer for terror og propaganda terror-regimet ja, Anja!
   Sinnssykt intrikat velsmurt i så måte, jevnt over i det groteske og perverse.

---
*****

--09--
- Dagboks-notater, lørdag 09. oktober 2010, Vinberget:

   Stjerne-klar natt med omtrent 2 pluss-grader Celsius her ute. Igjen sol og fint vær her ute.
---
   Ankom brev-konvolutt i dag fra min advokat Tone Thingvold, med en kopi av et brev datert 28.09. 2010 fra Barne-, ungdoms- og familieetaten (BUF) Region Vest, saksbehandler Tore Lied, til Familievernkontoret i Haugesund ( ekstern ) angående såkalt samvær og Haugaland tingretts rettskraftige dom 08.05. 2009 ( ekstern ). Et slikt brev fra BUF nu antagligvis efterspurt av Trudes advokat via Familievernkontoret i Haugesund. Det samme såkalte Familievernkontoret som utskrev falske meklings-attester til henne og hennes advokat Trond Hjelde ( ekstern )
   De driver med sitt.
---
   Ankom meg også et annet brev fra min advokat Tone Thingvold, for snart en ukes tid siden. Med et forslag fra henne datert 04.10. 2010. Dette hennes forslag grunner og fordøyer jeg enda på, av visse bestemte grunner. Jeg vil fremfor alt nødig være forhastet med hensyn til det hva det dreier seg om. Dette skal jeg komme tilbake til.
---

#
   Elin Brodin:
   Barnet er som regel knyttet til både mor og far. Så hvis vi ser dette fra barnets perspektiv: Uansett hvem som har den formelle omsorgsretten, vil ikke et barn i utgangspunktet føle seg "kidnappet" når den ene forelderen tar det med seg. Men det vil desperat savne den andre forelderen. Ved evt. tilbakeføring vil barnet savne "kidnapperen".
Dette er fortvilte situasjoner. Et barn kan ikke velge mellom foreldrene sine.

#
   Silje Schevig:
   Nei. Et barn har rett til to foreldre, og den retten ser det ut til at folk glemmer. Man må slutte å snakke om "barnets beste", for hvem bestemmer hva som er det beste for barna? Man bør heller fokusere på barnas rettigheter, blant annet retten til å ha kontakt med begge foreldrene!

---
   Underlig - mildt sagt - hva slags lover og retter som noen visse fullstendig synes som både å forbigå og å glemme!
   For å si det slik. Og en av mange måter å tillage under-ordnede lov-paragrafer, forskrifter og regler i full strid med og motsatt over-ordnede. Alt og ethvert vel mulig i og for et terror-regime!
---
*****

--10--
- Dagboks-notater, søndag 10. oktober 2010, Vinberget:

   Omtrent 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol og fint vær hele dagen.
   Plukket inn en liten bøtte med diverse slags bær. Bjørnebær, hageblåbær, tindved, torvmyrt, etc. Helt på slutten for de fleste sorter nu. Ikke for tindved, torvmyrt og noe annet. Få sorter plommer enda igjen og lite.
---
   I Norge er enda fra den offentlige forvaltning og myndighet sin side i forhold til landets egen befolkning og enkelt-mennesker, også barn, respekten for menneske-rettighetene fullstendig fraværende. Ikke minst også i rettsvesenet. Menneske-rettighetene brytes i en uhyre overflod hver dag i sin alminnelighet i Norge, i kriminell galskap til langt inn i det perverse. Stadig innbitt forsøkt skjult bak kulissene, fasadene, knebling, fangehold, indoktrinering, grådighets-egoismen, underholdningen og propagandaen. Overfor hele befolkningen, og iøvrig de groveste justismord i ti-tusenvis på ti-tusenvis pågår, hånd i hånd med terror, trakassering, tortur, utplyndringer og til-intetgjørelser.
   I regi av Arbeiderparti-ideologien ER Norge et uhyre forskrekkelig terror-regime. Intenst stadig verre og verre.
   Våkn opp! La ikke ordene, ofrene og saklighet være tabu!
---
*****

--11--
- Dagboks-notater, mandag 11. oktober 2010, Vinberget:

   Omtrent 2 til 3 pluss-grader Celsius her ute i natt og enda klokken 10. Bra vær i hele dag.
---
   Jo meget slitsomt, mildt sagt, med det hele alt av dokumenter, all den påtvungne skrivingen og kontor-arbeidet! Oppi det hele alt av terror, trakassering, tortur, utplyndring og til-intetgjørelse. I seg selv det også det.
   Alle de negativt ladede ordene, hendelsene og forhold betyr imidlertid selvfølgelig ikke at jeg føler eller bærer hat, sinne, aggresjon eller slikt noe som helst. Noe "uforståelig" eller tanke-vekkende og interessant for meg at noen trekker slike visse forhastede slutninger.
---
*****

--12--
- Dagboks-notater, tirsdag 12. oktober 2010, Vinberget:

   Omtrent 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Bra vær.
---
   Det er ikke folket eller enkelt-mennesker som har bestemt, eller kan bestemme, at terror-regimet og dets nøkkel-personer og instanser farer frem i kriminell galskap!
   Hva som er ulovlig og straffbart er ulovlig og straffbart - også for politikere og byråkrater og forvaltningen!
   Lov og rett skal beskytte og verne ikke minst mot offentlig og politisk urett og kriminell galskap!
   Hvem tror eller trodde vel noe annet?!
---
   En formulering funnet på Facebook på Internettet:
   Et tankekors. En eldre dame ba: Kjære Gud. La oss ikke finne mer olje i dette landet. Jeg har mistet nesten alt, og har ikke råd til å betale for mer av dette. En virkelig sannhet: Jo mer olje vi utvinner, jo mer rik blir de rike, og jo mer fattig blir de fattige!
---
*****

--13--
- Dagboks-notater, onsdag 13. oktober 2010, Vinberget:

   Ned mot 0 grader Celsius her ute i natt. Bra vær.
---   

   Mange synes enda som å tenke: Heller tie, bortforklare og bagatellisere for ikke å fornærme noen, enn avsløre et folkemord.
   Keiseren har så nydelig, fine klær på seg så!
---
*****

--14--
- Dagboks-notater, torsdag 14. oktober 2010, Vinberget:

   Omtrent 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Bare bra vær.
   Omtrent ingenting igjen av blåbær, tyttebær, bringebær og slikt her ute nu. Og lite igjen av de to siste plomme-sortene. Mest igjen av den ene blå-plomme-sorten, den helt lokale. Torvmyrt-bærene har begynt å modne. Gaultheria, deriblandt shallon, enda ikke kraftig nok vekst og etablering, men kommer. Forskjellig annet av vekster og rett vei.
---
    Det viktige og viktigste er at lov og rett verner, trygger og beskytter menneskene, familiene og samfunn - mot overgrep, diskriminering og urett fra hverandre og fra det politiske og forvaltningen!

---
*****

--15--
- Dagboks-notater, fredag 15. oktober 2010, Vinberget:

   Stjerneklart her ute i natt. Fint og bra vær i dag.
---
--- Fra Facebook gjengir jeg herunder noe mere.
 
   Rune L. Hansen:

   Det viktige og viktigste er at lov og rett verner, trygger og beskytter menneskene, familiene og samfunn - mot overgrep, diskriminering og urett fra hverandre og fra det politiske og forvaltningen!

   Rune L. Hansen:
   Eller hva?

   Bjørg Brennan:
   Hva med familiemedlem som terroriserer familiemedlemmer..?

   Rune L. Hansen:
   ‎@Bjørg Brennan: Både Menneskerettsloven, Straffeloven og Grunnloven skal være gjeldende, - ikke forbigått som av Arbeiderparti-ideologiens terror-regime. Derfor så viktig og nødvendig med reell etablert reell respekt for de elementære felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser!

   Bjørg Brennan:
   Gjelder dette innenfor hjemmets 4 vegger oxo da?

   Rune L. Hansen:
   ‎@Bjørg Brennan? Hvorhen gjelder vel ikke lov og rett egentlig? Både Menneskerettsloven og Straffeloven verner om integritet, det personlige liv, eiendom, rettssikkerhet, etc.

   Bjørg Brennan:
   Hvorfor er d mye vold i hjem i Norge, som utøves psykisk og fysisk mot familien, når man vet d er galt?

   Monicha Nyhuus Aas:
   Akkurat den form for overgrep kan man ikke skylde arbeiderpartiet for, denne form for skjult vold har eksistert i århundrer, og lenger en det. Dette er den mest utbredde form for vold, og ingen har oversikt, for mørketallene er store.

   Bjørg Brennan:
   Mest mot kvinner og barn..?

   Bjørg Brennan:
   Hva med kvinner som gjør vold..?

   Monicha Nyhuus Aas:
   i mitt hode er alle som utøver vold likestilt, og alle former for overgrep ER overgrep, uansett form og fasong. Slike ting kan iallefall ikke fortsettes å tie ihjel, det må snakkes i hel.

   Bjørg Brennan:
   Kan man legge skyld på cerebrale syndromer....?
   Eller...?

   Monicha Nyhuus Aas:
   det får andre bedømme enn meg, jeg vet ikke engang hva begrepet betyr.

   Rune L. Hansen:
   Arbeiderparti-ideologien har stimulert til og stimulerer til så forskjellige slags former for vold og urett i og overfor hjem og samfunn. Mange har sagt og sier at kvinner er verst, mange det motsatte. Slikt snakk er selvfølgelig grovt urett.

   Bjørg Brennan:
   Skal man ikke ha + ta ansvar sjøl for sine voldelige ord og gjerninger?

   Monicha Nyhuus Aas:
   Jo det skal man, alt for ofte er det offeret som blir sittende igjen med skylden. PS jeg liker heller i arbeiderpartiet, og den ideologi. Aldre gjor. I dag vet jeg bare at hvis det ikke kommer noen ny gode partier på tinget, stemmer jeg blankt. Heier på Marius Reikerås, og hans parti. ;))

   Rune L. Hansen:
   Det viktige og viktigste er som sagt at lov og rett verner, trygger og beskytter menneskene, familiene og samfunn - mot overgrep, diskriminering og urett fra hverandre og fra det politiske og forvaltningen! Og det er i så måte det sist-nevnte som jo er det aller viktigste: Verner, trygger og beskytter menneskene, familiene og samfunn - mot overgrep, diskriminering og urett fra det politiske og forvaltningen. Uhyre urett vil ellers forplante seg derifra. Og det er jo til de grader mildt sagt det som har skjedd og som resulterte i et lands-omfattende uhyre terror-regime, med i overflod av terror, trakassering, tortur, utplyndringer, til-intetgjørelser og undertrykkelse.
   Det problemet vi nu står overfor å må løse og som det absolutt på ingen som helst måte er mulig videre å gjemme bort bak kulissene, fasadene og propagandaen, bortforklaringer, bagatelliseringer eller unnskyldninger.

   Bjørg Brennan:
   Hmmmm...

   Rune L. Hansen:
   Det personlige straffe-ansvar og ofrenes optimale gjenopprettelse og erstatning veldig viktig og sentralt i alt dette. Sentralt retts-prinsipp så som for eksempel likeså: en ER og skal være uskyldig inntil det motsatte solid er bevist. Og likhet for retten. Med mere.

   Bjørg Brennan:
   Likhet for retten..?
   Rettsvernet i Norge er skralt vettu, Rune..
   Allfall for voldsofferet..

   Rune L. Hansen:
   Det er jo det som er utgangspunket og det viktige her:
   Det viktige og viktigste er at lov og rett verner, trygger og beskytter menneskene, familiene og samfunn - mot overgrep, diskriminering og urett fra hverandre og fra det politiske og forvaltningen!
   Terror-regimet bort vekk!

   Bjørg Brennan:
   Mange desperate livredde bor på hemmelige adresser, ja...
   Hvor TRYGT normalt er d..?

   Dina Helen:
   Jo er enig med Rune i at det viktigste er å ha rettssikkerhet som gjør så vi mennesker føler oss trygge. Slik det er i vårt samfunn derimot er at barnevernet kan hente nyfødte babyer og juge på seg en hvem som helst grunn. For en kvinne er det verre enn å bli drept, slått eller mishandlet eller voldtatt. Og det skjer med 8000 hvert år i lille Norge. Så det må innføres lov som forbyr dette, ellers blir og vil det bli misbrukt. At dette er lov å gjøre i dag er det samme som å ha en regel om at det er lov til å drepe hvis det er spesiell grunn. Slikt blir utnyttet og misbrukt. Slike ting kan ikke være lov for rettssikkerheten. Akkurat som heksebrenning heller ikke er lov og heller ikke steining.

   Rune L. Hansen:
   ‎@Dina: Hva du sier foruretter og er feil. Vi har lov og rett fra før av, som av terror-regimet blir forbigått. Og ingenting av dette handler om kvinner. Å forsøke å vri det til som at det handler om at vi trenger mere lov, eller som at det handler om kvinner, er formuleringer som stimulerer til å opprettholde og videreføre terror-regimet og den kriminelle galskapen. Fy og fysj!

   Dina Helen:
   I dag er det regler og holdninger hos mennesker som gir rom for misbruk. Det er barnevernets 4.12 lov om overtakelse av omsorg og 4.6 lov om akkutplassering av barn. Disse må fjernes. Så ja, det var det jeg mente. Tenkte de kanskje trengte en regel om at slike regler ikke er akseptable. Og en holdning om at dette er feil. Siden det i utgangspunktet er stor fokus på hva som er mest riktig eller feil. Nei det gjelder ikke bare kvinner, men ofte rammes de aller hardest av dette. Det er uansett en urett som er blitt gjort mot hele familien og aller mest barna om de blir fjernet fra familien.

   Rune L. Hansen:
   Det er de over-ordnede lover og deres bestemmelser som er egentlig gjeldende lov og rett. Under-ordnede lover (evt. paragrafer) som er i strid med disse eller egnet for misbruk og manipulering er lovstridige, ulovlige. Det hva du iøvrig sier gjelder på ingen som helst måte bare eller mest kvinner, og å si slikt noe er både feil og forurettende.

   Dina Helen:
   Jeg vet det gjelder svært mange, men utrolig stor prosent er barnevernet som tar barn fra alenemødre. Barnevernet er som mobbere som tar den de KAN få tatt eller er misunnelige på. Men selvsagt gjelder ikke dette bare kvinner i det hele tatt. Utrolig mange blir rammet av dette. Men jeg syns det er viktig å poengtere det ovenfor de der ute som er opptatt av å ha disse reglene der fordi de i all villfarelse skulle tro at de beskyttet uskyldige mennesker, for det gjør de så apsolutt ikke. Heller helt motsatt. Jeg er veldig enig med deg på at slik overmakt over uskyldige mennesker må bort. Siden det er kvinner som går gravide og føder barn og som jeg syns er de som har aller mest i rollen som foreldre synes jeg det rammer de aller hardest. Slik kvinnen er laget. Det som betyr aller mest for kvinnen i livet over alt. Sånn det er i dag, kan en kvinne bli straffet og tatt ifra barna hvis hun ikke fyller opp mannens område med å forsørge familien i tillegg og hun blir ofte tvingt i dette samfunnet til å ikke være så mye kvinne, men mere mann. Det tror jeg har mye av grobunnen til at mye av dette i samfunnet har buret så galt av sted også. Både når det gjelder arbeidsplassene til flere kvinner og kvinnene som er hjemme hos barna. Det er derfor jeg nevnte det. Jo under reglene deres strider veldig med over reglene deres. Og vi ser resultatet av det ute i samfunnet. Hva som blir praktisert. Hvilket ikke slo heldig ut ihvertfall. Så jeg skjønner ikke at de ikke endrer på noe som ikke fungerer. Det er jo lett å se at det ikke er regler som gir trygghet til menneskene. Jeg føler meg ikke trygg i Norge med dette. Og jeg tror de ferreste egentlig gjør det. Overalt ser jeg en kultur hvor vi i Norge hele tiden er overdrevent redde for hva selv de i butikken synes når noen har med seg barn. Eller læreren. Sånn skal det ikke være. Det gjør kulturen lukket. Og ofte kan ikke folk føle seg trygge med å si sin mening. Samfunnet føles diktaturisk. Er veldig enig med deg om at de ikke følger de reglene om menneskevern.

   Rune L. Hansen:
   Du gir deg ikke, med de der grove forurettelsene! Fysj fy!

   Dina Helen:
   Jeg skjønner ikke helt hva du mener med det. Jeg syns vi er enige jeg. Hva er det ved det jeg har skrevet som du syns er så galt? Jeg forklarte hva jeg mente hvis du misforstod det. Etter hva jeg skjønner så er du også imot barnevernet og deres krenkelser på familier. Det er sikkert mange måter denne kampen mot dette kan vinkles og mennesker som tenker på forskellige ting og årsaker til det. Men det er fint med flere tanker og ideer om hvordan ting kan bli bedre. Om mange tanker rundt det kommer, håper jeg en dag at det blir bedre for menneske og sikkerheten dems en dag. Vet ikke hvorfor du skriver fysj og fy når jeg er helt enig . Hva mener du med det?

   Rune L. Hansen:
   Ikke gjør deg så liksom dum da heller. Snakker for eksempel om at en "utrolig stor prosent er barnevernet som tar barn fra alenemødre". Liksom ikke oppmerksom på for eksempel at en utrolig stor andel av de der "alenemødre" er kriminelle som kidnapper, fangeholder, knebler og utplyndrer barna i forhold til deres far, integritet og hjemsted. Osv.! Det er i det heletatt mye manipulerende synsing i det du skriver, som både er usant, forurettende og diskriminerende. Skikk deg bedre, så du ikke tramper på det annet kjønn og barna! Det er som en selvfølgelighet likeverd og gjensidig respekt som både er og skal være gjeldende lov og rett. Alt annet opprettholder og viderefører uhyre grov urett, undertrykkelse, terror og kriminell galskap. Tenk deg bedre om! Fri deg fra propagandaen, hovmod og grådig egoisme.

   Dina Helen:
   Jeg syns det virker som du har selv har uheldig erfaring iforhold til en kvinne med barnefordeling som du ikke trenger å ta ut på meg! Jeg har ikke sagt noe annet enn saklige fakta. Og det har verken vært diskriminerende eller uforurettende... på noen måte. Selv har jeg ikke opplevd noe slik tvistesak iforhold til far. Jeg og far står på samme side mot barnevernet. Men jeg syns det er trist at personer, kanskje noe du har erfart, kan bruke systemet til egen vinning. Verken det blir gjort av en kvinne eller mann så er det veldig stygt gjort. Og systemet burde ikke gitt noe rom for den slags misbruk.

   Rune L. Hansen:
   Jeg har for mitt vedkommende mange slags erfaringer. Deriblandt også den ja, i likhet med veldig mange andre. Om ikke jeg hadde akkurat den erfaringen så ville jeg dog ha sagt det samme. Det er god rettferdighet og i endel av hva du sier, Dina, men hverken forurett eller sett kjønnene opp mot hverandre, om enn du kaller det synsing, mening, tro eller spekulasjon - det er dypt og grovt krenkende, diskriminerende og galt. Også ikke minst fordi det og slikt noe stimulerer og bidrar til opprettholdelse og videreføring av uhyre grov urett. Se og forstå dette, så vil mange gledes - og videre grov urett ikke så lett kunne skje!

   Dina Helen:
   Jeg har ikke satt kjønnene opp imot hverandre i det hele tatt. Jeg har sagt de er forskjellige. Med det mener jeg at de utfyller hverandre perfekt og skal få lov til å være forskjellige. De som utøver denne uretten er fra begge kjønn og veldig feil av dem å gjøre mot andre mennesker.---
   Følgende på særlig vis angående mine barn.

--- Fra en chat jeg hadde på Facebook i dag, fredag 15.10. 2010:

Today

Dexter:
2:33pm
Hei.

Rune:
2:34pm
Hei hei.

Dexter:
2:34pm
hvor mye har du fått sjans till å være far for Bjørg. før hun blei tatt?
og hvor mye etterpå?
kjenner hun deg egentlig?
du blei stille?
brøyt jeg ett tabu?
eller invaderte din private sfære?.

Rune:
2:46pm
Noen dager i noen uker før. Derefter ingenting. Hun kjenner meg i det heletatt ikke, annet enn fra sverting, rykter og hva hun ellers selv har fått inn over seg eller innhentet.
Du brøt ikke det minste som helst noe som helst tabu. Og ikke er det det minste som helst lukket privat sfære heller. Men hvorfor du spør? Og jeg er nu samtidig nokså travelt opptatt også med annet kontor-arbeide og forskjellig her, og svare og kommuniserer derfor så godt jeg formår, men forvent ikke mere enn det..

Dexter:
2:53pm
Jo, grunnen till at jeg spør, er at først virket hun som ei fremmed dme, som svarte på inlegget ditt..så ei ungjente som snakka med deg, så ei fornuftig dame, men så, som om din tenåringdatter,som kjempa for å bli forstått, så plutselig fikk jeg følelsen av at hun ikke kjente deg i det hele tatt....men bare utifra noe som noen hadde hjernevaka henne med...
hjerne vaska``.

Rune:
2:58pm
Ja, sant og riktig det der.

Dexter:
.2:59pmjeg svarte till henne,etter at jeg leste inlegget, der hu kunne virke som ei fornuftig dame...og hun addet meg som venn, men jeg blei ganske sjokka, videre i chatten
og trist å se, og lese hvordan hun føler at du hakker på henne, o brødrene, istedet for at du angriper holdninger
...hun evner ikke å se forskjellen.

Rune:
3:01pm
Så mange som enda har det slik. Og ja det er trist, forferdelig trist.

Dexter:
3:01pm
Hun fortalte meg videre på privaten at hun hadde lyst å besøke pappa, ja hun kalte deg pappa, .... men er redd for at du vill skreme sønnen hennes, så. viste ikke om hun torde......
hun tar angrepet på systmet, som ett angrep på henne
hun er systemet.... hun greier ikke skill seg selv fra systemet....
heller ikke det å ha en skarp mening mot noe hun er for, da føler hun seg angrepet.

Rune:
3:03pm
Som sagt, forferdelig trist.

Dexter:
3:03pm
hun frem som ei såra ungjente.....men er faktisk mor till en 15 årig gutt.... jeg blei spak da jeg skjønte det.

Rune:
3:04pm
Hun er dog en såret ungjente, uansett.

Dexter:
3:05pm
hun fremstår, mente jeg å¨si, bokstavene uteble
ja, hun er nok det!!.

Rune:
3:07pm
Uff. Det er så forskrekkelig trist og leit. Jeg vil ikke her nu fylles av gråt, sorg og savn..

Dexter:
3:11pm
hun sa videre noe som jeg ikke kjente deg igjen i.... men selfølgelig synes jeg synn på henne.....noe om at jeg fikk følelsen av at hun mente,følte at du hadde avvist henne, og hun utviste utrolig sårhet over en far som ikke brydde seg..... slik følte hun det, virke det som, men jeg ser heller at du er en far som bryr deg, og din måte å bry seg på, skremmer henne, hun er voksen nå, og du snakker till hene som hun er voksen, men d støter du hene fra deg.... for hun er nok ikke voksen følelsesmessig.....tror jeg---- så din måte å såkalt vise omsorg, blir igjen noe hun ser på som ett angrep?... jeg trorfaktisk du må snakke med henne, som hun er ei *lita såre, skadeskutt, jente*, om du vill kunne få dattera de tilbake!!! Men selfølgelig ikke la hun vite det!!!

send henne noe koselig, en till 2 ganger i uka, i innboxen, å glem + fortelle henne omdet fæle i systemet, det har hun nok følt på innsida selv, men måtte fortenge for å overleve

send henne klem, si pappa er glad i deg, skulle ønske jeg fikk sjans å være der for deg, osv---
bare gjør det, uansett..... før eller seinere, vill det tine isen
jeg har vert der, vet hva jeg snaker om!!
dattera m, er født ganske næ dagen till dattera de... og har mange samme interesser, og måter å være på, kommunisere på

hun var utsatt for allienisation mot meg, .... tusenvis av ganger, der det blei sreket at mor er ingen mor, hun er satan, hun er en djevel...... og at brødre blei truet med drsp, ds jeg tok tid med dem....hun blei fysisk syk, bare jeg nermet meg till slutt.. hun valgte freden, holde seg una meg, for å ikke bryte sammen....
nå har jeg greid å tine isen
Men det fryser fort till
bare ved vær minste lille bagatell
.....
jeg så at du skrev noe, men så viste det at u var ofline... men jeg fikke ikke noe skrevet fra deg--- sletta du det, eller forsvant det?
hver gang du får lyst till å gråte over tapt datter,og farskap,send henne noe.... en klem, ett eller anna, ett koselig bildet, ...eller skriv dikt? det er du utrolig god till.... hun har kreative gaver,og god med ord... sikkert arva fra deg der!!! hun vill nok forstå deg gjennom dikta dine, tror jeg..
Prøv å fortelle henne, om noe positivt om deg,noe du blir glad av å gjøre. slik at hun føler glede ved å høre fra deg!!
og fortelle henne gjerne oe du synes er bra med henne, om så bare feks ett profilbildet....?
skulle ikke forundre meg om hun har laga profilbildet sitt selv---
jeg tror hun har arva dine kunstneriske talenter, mye av det!!!og din følsomhet. og lett bevegelige natur......
tenk på det!
Å NYT DET!!
og gjerne positiv kommenter det kun kommer med.... hun er mer lik deg enn du tror.... jeg har prata medbåde deg å henne, og hun har tross allt blitt, elller behold en fin person, personlighet.... till tross for allt
...
b v barn har ofte måtte tvinge seg selv til å se det positive fra insida av systemet, for å ikke igjen risikere å miste noen de har rundt seg......

Rune:
3:51pm
Alt det der hører fortiden til. Hun ble andre, fremmede sitt barn.

Dexter:
3:52pm
Hun kalte deg pappa, da hun pratet med meg, før hun egentlig kjente meg
da vi bare såvidt hadde prata...

Rune:
3:53pm
Jeg er hennes pappa, men en fremmed, savnet og frarøvet pappa. .

Dexter:
3:54pm
Jeg fikk meldig om at beskjedn ikke blie sendt, forde dua offline, eg prøver igjn... 15:51 Hun kalte deg pappa, da hun pratet med meg, før hun egentlig kjente megda vi bare såvidt hadde prata..det tyder på at hun egentilg,innerst inne, føler du er
faren, men sørgelig nok, følerat du har avist henne.... 

sender du noe till meg? jeg ser du skriver, og så ser ikk noe kommer, men at dublir offline istedet.

Rune:
3:59pm
Jeg har aldri noensinne det minste som helst avvist henne. Men hun ble og er som sagt andre, fremmede sitt barn. Hennes far ble frarøvet henne. Og hun ble frarøvet meg. .

Dexter:
4:02pm
Både og henne, aviser hverandre,uten å se at dere selv gjør det, men bare at den andre gjør det. slik ser jeg det!! JEG VET AT DU IKKE AVVISER HENNE ... MEN DET FØLES SLIK UT FOR HENNE, hun forstår ikke den tvsngen, volden som fant sted!!! VED TVANGSFRARØVING!! Hun sjøner selv ikke nå, dette, heller ikke at freldre som blir frarøva sitt barn, men sykisk tortur sklir vekk ra barna....eller ikke er i stand till å oppsøke,innhente kontakt igjen...hun venter på deg.

Rune:
4:05pm
Det er ikke noe å vente på. Hun er ikke mitt barn, annet enn biologisk. Det er iøvrig det samme som i disse dager står i fare for å skje med mine enda kidnappede, fangeholdte og kneblede barn.  

Dexter:
4:10pm
hvorfor kalte hun deg pappa,i 2dre, eller tredje setinngen hun prata med meg?
bae biologisk?
bare**?
NEI
detå prate med henne, var som å prate med ett velsevoksent hjemløst barn
som i alle år har savna faren sin....det fikk jeg intrykk av

Rune:
4:15pm
Hva tror du vel mine fangeholdte barn vil si, tenke og føle når de skjønner at de har mistet sin far?! Mistet det viktigste og det de er aller mest glad i i livet?!!! Det er et flerfoldig drap, både overfor barna og deres far.

Dexter:
4:17pm
Hvordan kan hun vite? hvordan kann un skjønne? Nei det går ikke,...
menFØLE DET, JA, SIKKERT EN SMERTE VÆR ENESTE DAG..
med savn
...mange folk sier at ikke spebarn kjenner sykisk smerte, jeg er ikke enig!!
HUN HR SAVNET!!!
HUN ER SAVNET!!
.
Rune:
4:18pm
De fangeholdte barna og meg, hver dag sammen i alle år, tusener ganger verre!!!.

Dexter:
4:18pm
ER SAVN!
fortrenging, er middelet, som blir brukt for å overleve
du har det å
der du sa......16:05
Det er ikke noe å vente på. Hun er ikke mitt barn, annet enn biologisk. Det er iøvrig det samme som i disse dager står i fare for å skje med mine enda kidnappede, fangeholdte og kneblede barn.

THE BIG DENIAL!!!
16:05
Det er ikke noe å vente på. Hun er ikke mitt barn, annet enn biologisk.

16:05
Det er ikke noe å vente på. Hun er ikke mitt barn, annet enn biologisk.

kjenner du ikke selv?
DET DE HAR STOPPET MED, DET GJØR DU SELV NÅ!!
TORTURERER DEG SELV?
ELLER OVERBEVISER DEG SELV&gt;?
MED EN AVISNINGSHOLDNING!!16:05
Det er ikke noe å vente på. Hun er ikke mitt barn, annet enn biologisk. .....

det samme gjør hn
hun**
SOM OM MAGISK ORD, FJERNER SMERTE....
16:05
Det er ikke noe å vente på. Hun er ikke mitt barn, annet enn biologisk. ....

Hva tror du vel mine fangeholdte barn vil si,.....
mine barn, ikke mne barn....mine barn ikke mine barn...... SVINGHUSE... å svinge setter i gang kroppens dopamin produksjon.... hmm me her SELVBEDRAG?
hun blei aldrig noen annens barn, bRE PR, DEFFINISJON, FOR Å FUNGERE.....HA EN SOSIAL POSISJON, OVERLEVE!!!
HUN KALTE DEG PAPPA.... ikke den faren som fødte meg, heller ikke kalt hun deg, biologiske far.
dopamin, er kroppens eget naturlige smertestillende morfin

Rune:
4:32pm
Hvem som helst andre sine barn nærsagt, for å overdrive noe, er likså av betydning for meg. Også for de kan mye være ødelagt og drept.

Dexter:
4:33pmja, jeg tviler ikke å at du har hjerte for alle lidende barn der ute....borte å hjemme...
men hvordan få din datter till å se hjertelaget ditt? .....Når hun er så redd for avisning fra deg, at hun aviser deg først?, og alle dine meninger, som personlige angrep?  

Rune:
4:35pm
Det er sånn det er. Hun er som sagt andre, fremmede sitt barn.

Dexter:
4:36pm
Hun er ett varmt,omtenksomt og følsomt menneske,og det e du å. og tror du er den som kunne forstått henne best, og hjepet henne mest till å helses.
heles*
Nei, hun er FREMEDELES DIN DATTER**
men har desverre fått noen uklare briller, som gjør verden tåkete for henne?
gjennom systemets overgrep.

Rune:
4:39pm
Hun er et av mange mange andre mennesker. Og sikkert nok mange som både trenger og verdsetter meg mere.

Dexter:
4:40pm
vill hun noen gang rekke å bli kjent med faren sin?
pappaen sin?
trist å tenke på......
vt ikke om hun egenltig tørr.

Rune:
4:41pm
Nei. Hennes far ble drept.

Dexter:
4:41pm
?
I DE SISTE DAER SKALL STENEE TALE, OG DE DØDE OPPÅSTÅ!!!!!!
De som blir fordømtsom steinhjerter,avist sosteinhjerter....
de som blir tråkka på som stein
de FÅR SIN STEMME
DE FÅR TALE.....
Vi har intert en kann nå tusenvis...
internett*.

Rune:
4:44pm
Det er ikke jeg som dreper mine barn eller deres far. Så tvert om og langt derifra!

Dexter:
4:44pm
DET VILL VEKKE FOLK FRA DE DØDE
jeg snakker om at du har blitt , sm så mange andre, behandla som om du er steinhjerte.....
og blitt tråkka på.
og du sa, papaen hnnes er død.... DU SKALL BRINGESS TILBAKE TILL LIET!!! ved å vekke sannheten, om det som skjer,till folks bevisthet!!
TILL LIVET** 'blii levende*.

Rune:
4:48pm
Jeg gjør alltid optimalt best jeg kan. Det er som sagt ikke jeg som har drept eller dreper.

Dexter:
4:49pm
DU TRENGER IKKE Å RETTFERDIGJØRE DEG, JEG SER IKK PÅ DET LIK HELLER
UGH
men at noen duster, i systemet, kansje noen onde mennesker ? i systemet, ødelegger familier,og mellom barn og foreldre, foreldre å barn,
forde de tjener RÅTT, på det

Rune:
4:51pm
Det er forskrekkelig veldig trist, og veldig vanskelig å leve med. Fratatt livets rett. Drept.

Dexter:
4:52pm
er det dine følelser, ve å miste din datter?
dette?---16:51 Det er forskrekkelig veldig trist, og veldig vanskelig å
leve med. Fratatt livets rett. Drept.

Rune:
4:56pm:
Nei, efter flere år klarte jeg å forsones med tapet min datter. Fordi jeg hadde forsøkt alt hva jeg dengang kunne for å forhindre galskapen. Det er antagligvis det som skjer nu også, om ikke jeg klarer å hindre det.

Dexter:
4:57pm
flyt ut av kommunen, lei ut gård å grunn?
ta med deg barna
event fltt utenlands?
flytt**
DE HAR IKKE LOV TIL Å FØLGE EN SAK, TILL EN ANNA KOMMUNE...uten at de samarbeider, eller ny sak, men ikke oppsøk dem!!!

Rune:
4:58pm
Det og slikt noe er ikke mulig. Barna er enda fangeholdte og kneblet..

Dexter:
4:59pm
hvem har dem nå?

hva slags maktog infltelse har ks, kreftsvuls, alla, b v, nå?
innflytelse*

Rune:
5:02pm
Deres mor og Balder og Gudmund og terror-regimet fangeholder de. Skulle jeg i så måte gjøre noe annet enn slik jeg nu iherdig gjør så vil jeg bli desto fortere drept definitivt av de.

Dexter:
5:02pm
hvordan er defangeholdt nå?
I en fangehule, selv den dypeste, mørkeste, finnes det alltid ett vindu, en dør, og en nøkkel...... prøv å finneut hvr,og hva det er!!!! ofte en lufteluke?

Rune:
5:04pm  
Fangeholdt og kneblet 100%, siden 21.10. 2008. Noen måneder før det og fra 03.04. 2008.

Dexter:
5:07pm
Hva kann deres mor og Balder gjøre? og hvem er Balder?

Rune:
5:09pm
Jeg gjør iherdig hva jeg kan for å frigjøre de, bedre enn de fleste, derfor har jeg det travelt nu. Via myndighetene, Menneskerettsdomstolen i Strassburg, etc. Kun på anstendig vis. Barna skal alltid kunne være stolt av den far de hadde. .

Dexter:
5:10pm
wow
anker du till strassbourg?
selvprosederende? eller via advokat?
eller`?

Rune:
5:13pm
Jeg gjør alt hva som er anstendig iherdig det jeg kan. Men nu, hvis ikke annet spesielt, må jeg fortsette arbeidet - for å komme videre med frigjøringen av ungene og terror-regimets fall. Det haster! Si fra hvis det er noe annet eller spesielt. Beste hilsner, snakkes - Rune!.

Dexter:
5:14pm
OK, HOLD MEG HELST OPPDAERT.
skjønner ikke mye av reg jeringen, hellerikke regimet, osv
mev vet at b v folk kan være grusomme.
ta vare på helsa de, få nok søvn, sp ikke du brytes ned
!!

---
---
   De kommer tilbake, men som fremmede, andre sine barn. Elsker den de mistet og savnet og gråt for og lengtet efter og strakte seg efter og var på vei til, likesom de ble elsket og savnet i det fjerne. Når de endelig kommer hjem og finner hverandre, hvis det har gått lang tid, vet de hvor uerstattelig det tapte var og er. Å skille barnet fra sin far eller mor er som et flerfoldig mord og det som verre er.
---
   De kommer tilbake. Men hvem vet hvem som overlever?
---
*****

--16--
- Dagboks-notater, lørdag 16. oktober 2010, Vinberget:

   To minus-grader Celsius og noe hvitt rimfrost flere steder her ute i natt, bare 7 pluss-grader klokken 14.30 og tildels nokså overskyet.
---
   Her er fortsettelsen på den ene Facebook-samtalen jeg gjengav i går:

   Rune L. Hansen:
   Jeg har for mitt vedkommende mange slags erfaringer. Deriblandt også den ja, i likhet med veldig mange andre. Om ikke jeg hadde akkurat den erfaringen så ville jeg dog ha sagt det samme. Det er god rettferdighet og i endel av hva du sier, Dina, men hverken forurett eller sett kjønnene opp mot hverandre, om enn du kaller det synsing, mening, tro eller spekulasjon - det er dypt og grovt krenkende, diskriminerende og galt. Også ikke minst fordi det og slikt noe stimulerer og bidrar til opprettholdelse og videreføring av uhyre grov urett. Se og forstå dette, så vil mange gledes - og videre grov urett ikke så lett kunne skje!
 
   Dina Helen:
   Jeg har ikke satt kjønnene opp imot hverandre i det hele tatt. Jeg har sagt de er forskjellige. Med det mener jeg at de utfyller hverandre perfekt og skal få lov til å være forskjellige. De som utøver denne uretten er fra begge kjønn og veldig feil av dem å gjøre mot andre mennesker.

   Jarle Hildor Eliassen:
   Det må vel vere politiet sin sak....

   Jarle Hildor Eliassen:
   Dere kommer ingen veg med denne diskusjonen.Det dere,,Oppjen og oppjen samme greia.GJØR NOE DA VEL,M.PROBLEMENE DERES......

   Rune L. Hansen:
   Politiet gjør ikke hva de skal, men vi som gjør det gjør det.

   Jarle Hildor Eliassen:
   Hva gjør dere....Prater i munnen på hverandre,,,det sjer jo ikke noe..¨

   Rune L. Hansen:
   Har vinteren kommet der i Ulsteinvik, Jarle? Det gjør den aldri! Det skjer jo ikke noe. Ikke sommeren heller? Barna gråter og er fangeholdte og mishandlet. Deres foreldre også. Alle de som så langt har klart å holde ut og enda lever. Men det også er kanskje for ingenting å regne?

   Jarle Hildor Eliassen:
   Er det noen som er blitt misshandlet og holder på å dø da..Dette for du forklare nermere..Jeg har aldrig fott vite om dette du snakker om...Her skjer det mye skal jrg si deg,,men jeg går ikke å plaprer om det...

   Rune L. Hansen:
   Du plaprer jo noe da, Jarle. Og later som du ikke vet, for eksempel at din datter i spissen for kriminelle pøbler kidnappet og fangeholder og knebler dine barnebarn! Mishandling er et for mildt ord i så måte. Og ja, det er flere som blir forsøkt drept og det som verre er. Og din datter Trude er med på og i spissen for den kriminelle galskapen! Og mye av dette og mere til vet du jo. Og slikt noe skal så absolutt ikke hemmelig-holdes. En skal ikke på det viset heller hjelpe kriminelle og ugjerningen ved å skjule hvem de er eller hva de gjør!

   Jarle Hildor Eliassen:
   Fikk du bra med frukt i år..Du har vell honning okså,hvordan gikk det med den.Eller har du sluttet med det..Jeg vet ikke..Komentar...
 
   Jarle Hildor Eliassen:
   Du får snakkke med Unn Sjervik om saker og ting når det gjelder din kone...Eller ex kone...Ikke bland meg inn i saker som jeg ikke har noe med..JEG KAN IKKE GJØEE NOE MED DETTE SOM FOREGÅR NU...
 
   Rune L. Hansen:
   Ja, unnskyld den skarpe tonen, Jarle. Men hvis du later som du ikke vet at det er uhyre kriminell galskap og og grov mishandling som nu lenge har pågått overfor dine barnebarn og deres hjemsted og far da reagerer jeg. Skjønner imidlertid og... at det kan være vanskelig for deg å snakke om dette, og at du henviser til mormor, Unn. Hun er det imidlertid vanskelig å snakke med og hun har ikke blitt annet enn verre og verre, og står jo bak mye av det som har skjedd. Og hun har fordekt vært og er triumferende glad for det som har skjedd, og har ikke minst bidratt til Balders, Trudes og Gudmunds sykeligheter og det hele alt. Derom er det ingen som helst tvil.
   Og jeg vet at du iallfall har vært maktesløs overfor det hele. Også du.
   Jeg ville her nu i første omgang skrive dette til deg, så skal jeg efterpå igjen skrive noe annet og mere. Det er bare jeg og Stauda som er hjemme. Frøydis har vært tvangs-anbragt som lærling på en systue i Haugesund og har en stund bodd i en leilighet sammen en venninne i Haugesund, inntil nu forleden dag. De betalte hver sin halvdel for leie av leiligheten, men måtte nu si fra seg den fordi Frøydis nu i tre måneder ikke har fått lønn fra NAV for jobben. Hva som iøvrig har skjedd med henne og hun har vært utsatt for efter at kidnappingene med fangehold, trakassering og knebling begynte er mye grøsselig, mildt sagt. Ja jo overfor alle barna og hele familien, mildt sagt. Og Balder har samarbeidet med mormor hele veien og bare blitt verre og verre og temmelig forrykt og ugjenkjennelig, og de fikk Trude stadig mere og verre med på det hele. Og Balder, og Trude, mere og mere også Gudmund. Og både Balder og Gudmund ble samtidig stadig mere opptatt av øl-drikking og dårlige ting. Gudmund også nokså ugjenkjennelig nu, endel også Idun. Hverken Balder eller Gudmund er det mulig for meg eller oss her å snakke med. De tørnet begge helt underveis. Trude har jeg ikke snakket med siden 21. oktober 2008. Hun ble fullstendig grotesk mere og mere, særlig efter og i og med kidnappingene, fangeholdene og kneblingen av barna. Hun falt mildt sagt dypere og dypere ned i det groteske og kriminelle og ble mere og mere opptatt av grådig egoisme og penge-fortjenester. Super-egoisme som Balder skrytende betegner det som. Idun har nu bodd en stund sammen med en kjæreste ved navn Karl i Haugesund.
Stauda saboteres enhver mulighet for kontakt med sine søsken og sin mor.
   For her nu likevel å ha nevnt noe mere om det hele alt. De 5 enda fangeholdte og kneblede barna hos Trude i Skoglandsveien har jeg for mitt og deres vedkommende nokså omtrentlig vært nektet enhver kontakt med i to års tid. De står nu i fare for helt å miste sitt hjemsted og sin far og sin integritet og identitet. Deres farmor har også omtrentlig vært nektet enhver kontakt med de, på de skammeligste vis. Stauda har vært frastjålet sin mobil-telefon siden sist hun ble kidnappet 13. januar 2010, og fikk beskjed fra Trude om at hun ikke får den tilbake før på sin 18-årsdag.
   Skal hilse fra Stauda. Vet hun snakker noe med deg på Facebook-profilen sin, og er glad for det.
   Dette her fra meg nu. Håper alt vel i Ulsteinvik!
 
---
--- --- --- Her enda noe annet, enda en smakebit, fra Facebook i disse dager: 


   Arild Holta:

   Det ble sakt av en faktamotstander at jeg ikke tåler meningsmotstandere. Men det er altså faktamotstandere jeg har problemer med. Noen skjønner muligens ikke forskjell på meninger og fakta. I hagen utenfor er det flere trær. Om noen mener noe annet, så er de faktamotstandere. Det er nemlig ikke en mening jeg har om trærne, men en VITEN.


   Arild Holta:
   Teller man opp hvor mange som ender som sosialhjelpsmottagere av barnevernsbarn og hvor mange som blir det i påstått for dårlige hjem, ja, så får man sånn omtrentlig VITEN - FAKTA. Er man da helt uenig, så er man ikke helt klar i hodet. Da ...er man ikke meningsmotstander, men faktamotstander.
   Det er altså forskjell på meninger og fakta. Barnefjernsfjols skjønner ikke dette.

   Arild Holta:
   Joa, definisjoner kan diskuteres. Men å surre med egne definisjoner om at et diger tre ikke er et tre, er meningsløst. Språket er et kommunikasjonsredskap, og har man egne definisjoner for alt mulig, så mister språket noe av sin betydning. ...
   På den annen side vil det alltid finnes områder som ikke er så klart som dette med treene i hagen her. Banantre og bambustre er jo ikke i en slekt av tre, om jeg husker rett, men kjempegress, og da blir det litt mer komplisert.

   Arild Holta:
   Hmm. Her var det en som var snar med å slette...

   Anna Gudmundsen:
   Det er de gode til ja :o) Men om alt er vekk, er de vel indraporteret til FB og så forsvinner alt til de vender tilbake :o)

   Turid Holta:
   De tåler ikke fakta Arild! Da får dem sjokk.

   Rune L. Hansen:
   Mange synes enda som å tenke: Heller tie, bortforklare og bagatellisere for ikke å fornærme noen, enn avsløre et folkemord.
Keiseren har så nydelig, fine klær på seg så!

   Monicha Nyhuus Aas:
   Jeg synes du forklarer veldig bra Arild, og er flink til å ordlegge deg, alltid godt å lese det du skriver, men å bruke hatretorikk har jeg ingen tro på vil bære frem til en endring i systemene. Jeg mener at vi trenger offentlige instanser, men at noen av de har utspillt sin rolle, på tide å tenke nytt, i fredlige former. Og få avviklet de ordninger som i dag er rettstridige.
 
   Anna Gudmundsen:
   Jeg er enig med dig at hat og ønske om hevn ikke er den riktige måte Monicha, men barnevernet virker ikke, har aldrig virket, og kan ikke komme til å virke, hvordan kan det være mulig å reparere på en fejlkonstruktion ? :o)

   Monicha Nyhuus Aas:
   Vet ikke, kansje må man ta for seg lovgivningen, og bygge alt på nytt, og tolke ordlyden på nytt... bare en tankeføring ;)
 
   Anna Gudmundsen:
   Altså fjerne barnevernet som jeg vil :o)
   Den ny lov skal bygges på folkelig fornuft, ikke svada og tankespind :o)
   Jeg har aldrig vært tilhænger av lover og forordninger, men regner med vi har Kardemommeloven som model :o)

   Monicha Nyhuus Aas:
   Bra forslag ;))) god helg ♥
 
   Rune L. Hansen:
   En feil-konstruksjon, innunder et terror-regime gjennomsyret av kriminell galskap, indoktrinering og propaganda. Og synsere og forsvarere som kaller det hat-retorikk at de rette ordene brukes ... Hva er det slikt noe som Monica Nyhuus Aas er ute efter?
 
   Anna Gudmundsen:
   Regner med hun vil det samme som os andre, bare uten hatet og hevnen som alle som er utsat for overgrep higer etter :o)
   Hvad er målet ?
   Hjemgivelse av alle barn under barnevernet, samle familier i størst mulig omfang, og konfrontere og avprog...ramere bl.a. bv-medarbejderne for deres livsløgn :o)
   Jeg behøver ingen erstatning, men selerkendelse fra de overgripende parter, så er jeg tilfreds og glad :o)

   Anna Gudmundsen:
   Du kan ikke kjøpe et smil fra barnebarnet allikevel for alle oliemillionerne ;o)  

   Monicha Nyhuus Aas:
   jeg hjelper folk hver eneste dag, som blir rammet av urett i systemet, og jeg ønsker at systemet skal bli bedre i sitt verdisyn, slik som kardemommeloven sier ;)) og jeg har opplevd at min innsats for denne form for arbeid har hjulpet veldig mange mennesker. Du vet lite om meg som menneske Rune L Hansen, og blir tatt på alvor av meg, den dagen du slutter å være så ufin. Jeg har blandt annet forandret lovgivningen her i landet med tanke på barns rettsikkerhet, fordi jeg sto på i 7 år. men slike ting teller ikke inni ditt hode.

   Rune L. Hansen:
   Men er hun da så dum at hun tror det går best med smisk og forhastede slutninger som videre foruretter? Alle som har vært eller er utsatt for overgrep higer ikke med hat eller sinne efter hevn. Det hverken er slik eller skal være slik.

   Anna Gudmundsen:
   Flesteparten gør, de fokuserer på hevn og penge-erstatninger, ikke oprejsning i tanker og barna hjem..-
   Jeg kan ikke se å forandre regler nytter mye, så lenge ideologien består..- Killens bøker skal brennes. :o)
 
   Annette Morgaine Olsen:
   Selve lovverket er godt, problemet i dagens bv er at det er ingen som slår ned på de lovBRUDD som systemet gjør. Intensjonen med fynemnda var i sin tid å bli en vakthund som skulle passe på. Men når bv infiltrerer fynemnda, og får være med å velge ut de som skal sitte der, ja da sier det seg selv at det blir veldig galt. Så det er idiologien vi må gjøre noe med, likeså korrupsjonen og kameraderiet innen systemet. Loven i seg selv er god nok og derfor unødig å bruke energi på.
   Bruk heller energien på å få frem i lyset de lovBRUDD som systemet står for...

   Rune L. Hansen:
   Fy-nemnda er på ingen som helst måte det eller de eneste. Og det er ikke bv som har infiltrert fy-n. Og med hensyn til lovbruddene er det enkelt-mennesker som rent faktisk har navn og identitet som har vært og er de kriminelle, innunder et terror-regime. Og selvfølgelig er synliggjøringen og bevisstgjøringen viktig! Og da må vi forholde oss til, som Arild Holta igjen og igjen sier det, - fakta. Ikke synsing, mangel på perspektiv og ikke forhastede slutninger eller hovmod eller snever egoisme. Fakta - alt og det hele. Frem med det og for det!

   Annette Morgaine Olsen:
   Som jeg skriver:"Bruk heller energien på å få frem i lyset de lovBRUDD som systemet står for..." Å få frem bevis for de lovBRUDD som systemet begår er og vil alltid bli FAKTA og ikke synsing. I alle våre bv pappirer så finnes bevisene for de lovbrudd som er begått mot oss alle, hvorfor tror du at systemet er så redd for at vi skal offentliggjøre våre saker? Jo, nettopp pga at de VET at da har vi FAKTA og BEVIS for hva de har bedrevet. Det å bruke energien på å skulle forande lovverket er i mine øyne bortkastet da loven i seg selv er mer enn god nok.
   Det er kun det jeg har sagt i denne tråden, frem med FAKTA og BEVIS!

   Rune L. Hansen:
   skravle skravle

   Annette Morgaine Olsen:
   Foresten,Rune, jeg har visst ikke helt fått klart tak i hva du mener at vi må gjøre i kampen mot systemet. Jeg ønsker meg virkelig ett svar på dette.... Takk :-)

   Rune L. Hansen:
   Les grundig og godt headingen her øverst til Arild Holta. Det er forumet for innholdet i denne rammen. Innholdet så langt foreløbig jo tanke-vekkende.

   Anna Gudmundsen:
   Loven bygger på plass til skøn og synsning, og den er vi derfor bedst foruten..- vejen til helvete er brolagt med gode intentioner :o)
   Om far eller mor banker barnet så det tar skade alvorlig og riktig, så er vi over i straffeloven, så hvilken del av barnevernsloven er værd å beholde ? :o)

   Kai Rudi Schantz:
   Mange som blander dette og ha rett til sine egne meninger til å tro de har rett til egne fakta.. Fakta er den bakenforliggende kunnskap og viten som man så kan mene noe om, ikke omvendt...
 
   Rune L. Hansen:
   Godt uttrykt Kai Rudi! Og uff enda såvidt stort et problem.
 
   Birgitte Waagen:
   Puh! Blir helt matt av den aggressive tonen og personangrepene i disse trådene som handler om BV. Det er nesten like energitappende som å forholde seg til den offentlige forvaltning... Er det ingen som tror på/er opptatt av å finne løsninger? Fakta er ting man kan dokumentere eller på andre måter bevise!
   Som jeg sa i en av Arilds andre debatter her, så tror jeg aldri man vil få massens oppslutning eller skape positiv forandring når man ikke engang evner ordlegge seg med respekt for andre. Ord valg som "barnefjernet" og "fynemda" gjør bare at alt annet man sier virker useriøst, og all "synsingen" og navne kallingen på de som ikke mener akkurat det samme som dere er jo like ille, og på samme plan som det BV bedriver. Ikke rart de blir sittende med makten da...
   Det finnes både håp og løsninger, men første bud bør jo være og selv tro på det man kjemper for. Og om det betyr å roe ned/sette til side personlige følelser littegrann, er ikke alle barna verdt det?

   Anna Gudmundsen:
   Hvorfor pakke det ind i fine ord ?
   Jeg liker ordet barnefjern, det dekker over alle som er medvirkende til ulovligheterne og den skade de påfører barna.
   Joda, det er viktig med meningsudvekslinger, men jeg forholder mig mer til fakta :o)
   Fakta er at barn tar skade av adskillelse fra forældrene, og når noen medvirker aktivt til dette overgrepet, er de overgripere.
   Jeg vil ha stop på flere instansers ret til å plage andres barn. Vanskeligere er det ikke.
   Om barna hjemgives, så behøver jeg ikke mer, ingen onde ord herfra :o)

   Monicha Nyhuus Aas:
   Hvor mange barn og familier har du hjulpet til å få en bedre hverdag Rune?, hvor mange barn har fått lov til å bli i hjemmet, fordi du har kjempet for de,? hvor mange paragrafer har du klart å fjerne, for å frata barn bevisbyrden når de blir utsatt for overgrep av uansvarlige voksne.... Jeg vet at jeg har gjort mye innsats for slike grupper, og at hverdagen til disse har blitt bedre, fordi jeg har tatt tak for de, når de ikke lenger orker å kjempe selv, og det er min drivkraft, all energien jeg bruker på de casus jeg treffer på, får jeg hundre ganger tilbake, den dagen jeg ser at deres ansikt klarer å smile igjen. Om du synes jeg er dum, det kan jeg fint leve med, mange i systemet som har beskyldt meg for det samme i årenes løp, og de har måttet spise sine kameler i ettertid, når menneskene har fått den hjelpen de trenger, som en følge av mitt engasjemang. Jeg kommer aldri til å nedlegge min innsats, så lenge det er pust i meg, og jeg gleder meg over dagen i dag, og alle de som måtte komme ;)))

   Birgitte Waagen:
   Vi nok mer enige enn uenig Anna, barn er på mange plan rettsløse i verden. Det denne aggressive tonen og ofte pubertalt ordvalg jeg ikke tror bærer noe konstruktivt i seg - det tar luften ut av all integritet i hva man sier... Mener du f.e...ks det er ok å lære våre barn å kommunisere på dette viset?
   Vi er enige i at barn tar skade av adskillelse fra foreldre. Men hva med dem som faktisk tar mer skade av å være hos sine biologiske foreldre?
   Jeg VET systemet ofte svikter - det gjør det desverre på de fleste plan i dag, og det er IKKE greit i hele tatt. Men syns heller ikke all denne agressiviteten er ok. Man kan fint utrykke seg "uten å pakke det inn" med mer modenhet og respekt...
 
   Rune L. Hansen:
   bla bla ukebla bla bla, kvakk kvakk kvakk ... 

   Birgitte Waagen:
   Er det ditt eneste ordforråd når du ikke kan vise til hva andre sier, eller verbalt angripe noen Rune? Og hvorfor blir alltid disse trådene tause når noen stiller seriøse spørsmål?

   Rune L. Hansen:
   kvakk kvakk kvakk, kvaakk, kvaakk, kvaakk, kvakk ...

   Birgitte Waagen:
   Nå kunne jeg sagt hva jeg virkelig tenker om deg Rune, men det er der vi er forskjellige ;) 

   Marius Eriksen:
   Dere burde lære av Birgitte! Hun skriver klokt og klart. Og samtidig med respekt for debattens ulike aktører. Og Anna. Hvorfor spørre om noe du fikk svar på ;-) Eller likte du ikke svaret fra Birgitte om hvorfor hun er kritisk til ordvalgene og polemikken deres?
 
   Irene Hov:
   Rune da......? Det der var unødvendig. Birgitte er kanskje ikke inne i alles traumatiserte liv her i diskusjonstråden, men Birgitte - de fleste har selvopplevde historier som er hinsides enhver fornuftig fatte evne. Det er nesten for mye forlangt å være saklig og snakke om bv i en seriøs tone. De fleste i denne tråden har fått merke bv's målsetting med sin virksomhet. og den er langt fra sivilisert og på et nivå vi ikke egentlig ønsker å være. nemlig under bordet.
   JEG må senke meg ned når jeg sankker med bv, til et nivå som ligger langt under minstekravet jeg har til min egen etiske standard.
   De lyver
   De manipulerer
   De driver splitt og hersk
   De bryter loven
   -og slik kan jeg holde på til listen når et helt skjermbilde.
   Man prøver i starten med modenhet og respekt som Birgitte sier, men skjønner ikke hvor umenneskelige det er mulig å bli behandlet før det er for sent.
   Denne diskusjonen er ikke for retorikkens skyld - det er hard facts, usminket og nådeløst!

   Anna Gudmundsen:
   Det jeg mener, er irrelevant for debatten, jeg bygger mine utsagn på fakta, og så passer ord som "pubertalt" ikke ind. Jeg har oplært mine barn til å være ærlige, og søke viten, og ikke psykobabbel eller socialbabbel. Agresiv er jeg bare når man truer mig på egne barn :o)
   Om systemet svikter er irrelevant, fordi systemet er unødvendig, det skal væk. :o)
   Hvad som skal erstatte det er logisk, det samme som erstattet det før det ble opfunnet, familie og storfamilie og erfaring og sund fornuft.
   Om BV slipper løs alle barna, så er jeg tilfreds, mange vil ha hevn og erstatning, men det finner jeg unødvendig, og her skiller jeg vej med mange vet jeg..- jeg vil ikke ha hevn, jeg vil ha barnas bedste, og det er forældrene. ikke penger.
   Etter krigen utså vi os noen å hate, dette var tyskerjenter og lebensbornbarna, dette ønsker jeg ikke skal genta sig, derfor ingen hevn :o)

   Marius Eriksen:
   For en dustete konklusjon Arild. For hva er "flere"? For meg er fem trær "flere" (fordi jeg ikke har allverdens til hage). For naboen - som har en kjempestor hage - er fem trær nesten ingenting. Og for Kongen sin hage er fem trær usynlig og vil ikke kunne karakteriseres under begrepet "flere" ;-)
 
   Birgitte Waagen:
   HVA vet DU om meg Irene??? Jeg har gjentatte ganger sagt at jeg forstår de sterke følelsene som bobler her! Men jeg er ikke typen som bretter ut mitt privatliv i offentlige tråder her inne...
   "JEG må senke meg ned når jeg sankker med bv, til et nivå som ligger langt under minstekravet jeg har til min egen etiske standard"
   Mener du dette Irene, vant du på det? Vel, uten å brette ut detaljene, så kan jeg fortelle at jeg både har vunnet en knusende og enstemmig seier over BV i nemda for under et år siden, de fikk en rekke føringer i dommen og i tillegg vant jeg etter dette fram med en klage fremmet for fylkesmannen med konsekvenser for de innvolverte!!!
   Tror du dette kom gratis til meg uten at jeg måtte gå i meg selv og svelge utallige kameler på veien? Dere er mange som påstår å kjenne oddsene på å vinne over systemet, tenk på det!!! Ville jeg vunnet om jeg hadde latt følelsene og et ubehøvlet språk styre meg gjennom prosessen? Think not!

   Rune L. Hansen:
   Er ikke så sikker på at det var unødvendig, og er snøret ute stimer de sammen og biter på ... Hovmodige, forurettende, blinde, senile, bitre, usaklige, stimer seg sammen ... God fangst utav slikt.
   Ser og at "Johan Larsen" har lånt identiteten til "Marius Eriksen" ...
   I et dårlig samfunn bekjemper og motarbeider mennesker både andre og seg selv. Burde være velkjent egentlig.
   Og visse synse-konstruksjoner skal liksom ikke tåle noe som helst, og tror og tenker det er seg det handler om idet de foruretter andre .
 
   Birgitte Waagen:
   For deg Rune skal jeg gjøre et lite unntak, for du provoserer meg!
   Hvordan klarer du å fylle 9 linjer med ord som er like meningsløse som dine kvekk kvekk og bla bla. Du må virkelig være en tyrannisk parasitt som suger dine omgivelser tom for krefter. Jeg blir helt utmattet og ør bare av å lese kommentarene dine!

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor tror og tenker du Birgitte, at Fy-n i ditt tilfelle ville at det skulle bli som det ble? Fordi du ble deres med-spiller? Det er et underlig slags speil du snakker til.
 
   Birgitte Waagen:
   Medspiller? Du er åpenbart sinnsyk, for hadde du kjempet BARNAS sak ville du vært glad for at noen vant over systemet og ikke misunnelig. Nok en forskjell på oss to!
   Tipper du er patetisk og ensom taper, som sitter å tapper det samfunnet du kritiserer for trygd. Du har lært deg at all oppmersksomhet er god oppmerksomhet, så når du våkner utpå ettermiddagen bruker du kvelden og natta til å sitte ruset å spy din eder og galle over på andre! Did I miss anything, loser?

   Anna Gudmundsen:
   Rune er glad for jeg vandt over systemet, og han vet jeg gjorde det uten å sluke kameler, Rune er så langt fra gal at jeg ikke ofte treffer hans slags :o)

   Birgitte Waagen:
   Med utrykket "sluke kameler" mente jeg å måtte tøyle meg selv og mine følelser av hensyn til hva som sto på spill. Ikke at jeg på noen måte måtte bli en medspiller på noe vis. Ville jeg fremmet klage til fylkesmannen da? Og til opplysning så berører både føringen i dommen og fra fylkesmannen mange andre enn meg, og DET er med på å skape forandring! Tro hva dere vil om meg, det er uansett betydningsløst i min verden!!!
 
   Marius Eriksen:
   Anna. To alen av samme stykke ;-)

   Rune L. Hansen:
   Trenger ikke å tro noe om deg. Enhver avslører seg selv.

   Anna Gudmundsen:
   Jeg "tror" ingenting jeg :o)
   Jeg registrerer.
   Jeg respekterer al kamp mot barnefjernet, både på egen saks og andre saks skyld, al kamp mot bv er bra, men det betyder ikke at vi skal være robotaktig lik.
   Ikke to mennesker er like, ikke to barnefjerninger er like, jeg gleder mig bare på dit/dine barns vegne at de fik bli hjemme :o)

   Rune L. Hansen:
   Ikke sikkert de fikk bli hjemme, Anna? Kanskje nettopp ikke?

   Anna Gudmundsen:
   Hun skriver hun vandt, så det regner jeg da med, det er da den eneste ting en kan vinde i Nemda :o) 

   Birgitte Waagen:
   Takk Anna, og ditto til deg :)) 

   Rune L. Hansen:
   Ikke så enkelt alltid Anna å gjennomskue hva som skjer bak kulissene og skrytet ... 

   Birgitte Waagen:
   Det er vel det nærmeste en sannhet jeg har sett deg ytre Rune, men kanskje du burde google ordet projisere? 

   Rune L. Hansen:
   Ganske alminnelig for eksempel at den ene forelder kidnapper, fangeholder og knebler barnet ved hjelp av fy-n og resten av terror-regimet ... For her bare å ha nevnt noe.

   Birgitte Waagen:
   Har du virkelig tapt så mye selv at din bitterhet fordreier synet ditt så du bare ikke evner å unne andre noe godt, eller var det det faktum at jeg sank ned på ditt nivå i sted som trigget deg igjen? Du virker hvertfall ikke ovehodet å være på BARNS side i dine meningsløse utbrudd av munn diarè. Har du noe som helst positivt å bidra i denne debatten med, just anything?
 
   Rune L. Hansen:
   Det er spor i våre ord. Enhver avslører seg selv.
 
   Birgitte Waagen:
   Var det det mest positive svaret du kunne komme opp med? Hmm, du får kudos OM det ble sagt som selvinnsikt ;)
 
   Anna Gudmundsen:
   Å vinne over barnefjernerne er altid en sejer for barnet, målet helliger middelet når det gælder egne barn, hver gang bv taper, sprekker deres fundament en liten smule, det er den eneste vej å få dem til å falle.
   I den perfekte verden, lever familien sammen, far, mor, og barn, men vi kan ikke komme utenom at den perfekte verden ikke eksisterer for alle.
   Her blir barnefjernet brukt som brækjern, overgripere får ofte barna i familievoldssaker, og så står de altid for skud av motparten, selvfølgelig.
   Hvorfor ?
   Fordi den ideologi barnevernet bygger på er det jeg kaller svada og kvasividenskap, banket ind i hovedet på folk som ikke kan makte opgaven, og derfor skal hele etaten væk, og vi skal bruke et retssystem som ikke er korrupt til å rydde op.
   Jeg ser ammebarn som rives fra mor si til faren, dette er fejl.
   Likestillingen kaller de det for, familieødelæggelse kaller jeg det for.  

   Kai Rudi Schantz:
   Birgitte: Ikke døm disse meneskene ut fra det lille som du så konkluderer med .. Ikke alle har hatt din lykke i livet og vunnet en sak, men står forsatt med ødelagte liv og helse etter BV og offentlige herjinger med deres liv og barn.. Der du ser parasitter og tyraner for å bruke dine ord ser jeg varme og omtenksome mennesker rett under deres traumatiserte ytre..
 
   Birgitte Waagen:
   Ok Anna, men da gjentar jeg et tidligere stilt spørsmål... Om BV var borte i morgen, HVA skal da skje med de barna som faktisk opplever alvorlig omsorgsvikt og ikke har nær familie som kan steppe inn?
 
   Rune L. Hansen:
   ‎@Kai Rudi: At for eksempel en kvinne er kriminell eller gjør seg til kriminell for å frarøve et barn dets far, integritet, identitet og hjemsted, ved hjelp av bv og fy-n, er ikke hva som kan betegnes som "å vinne en sak". Så tvert mot. Et stort tap og en uhyre grov urett både overfor barnet, lov og rett og samfunn.
 
   Birgitte Waagen:
   Jeg dømmer INGEN Kai Rudi, jeg sank ned på Runes nivå og angrep han tilbake. Kanskje ikke smart, men jeg har aldri påberopt meg å være perfekt... Som jeg har sagt snart til det kjedsommelige, så FORSTÅR jeg at det er sterke følelser i sving her. Og hadde jeg ikke brydd meg om andre hadde jeg vel ei heller giddet å ytre meg i denne eller lignende debatter. Men om man ikke kan tåle en nyansert debatt med mennesker som faktisk står på samme side, hva har man da å stille med mot systemet?
 
   Rune L. Hansen:
   Det er som sagt spor i våre ord. Enhver avslører seg selv, inklusivt sine forhastede slutninger.

   Birgitte Waagen:
   Er det hva du selv har opplevd Rune? Jeg har selv en kamerat som var to runder i nemda for en del år siden i en lignende type sak... Han vant heldigvis, og med årene har han og eks konen blitt "venner" igjen. For barna som i dag er voksnes skyld...
 
   Rune L. Hansen:
   Jeg opplevd? Det er ikke meg annet enn på vegne av de felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser det her handler om. Enkelt og greit. 

   Birgitte Waagen:
   Ok
 
   Arild Holta:
   Jeg ser at de pene ordene er mer verd enn samhold, og har ikke sansen for det. Men det er en typisk side ved den norske akademiske ukultur som vi er opplærte med et intellektuelt, voksent, modent, rasjonelt etc etc.
   Det er kjekt for makten at folk som får ekspropiert sleksgården for en latterlig sum, ikke skjeller dem ut. Det er kjekt for de trolig 90% av professorer som er sosialister eller sosialdemokrater, at folket de er mot, ikke skjeller de ut. Det er kjekt for kommunerepresentanter, at ingen blir sinte når de prioriterer pene parker foran skitbleia til de på gamlehjemmet.
   For den lidende part er det ikke kjekt.
   Foreløpig handler kampen VÅR mest om å samle de lidende parter og deres hjelpere.
   Skal vi vinne i lengden, så handler det om FAKTA som bearbeides med korrekt LOGIKK og TALL.

   Arild Holta:
   Å få loven til å endres betyr lite, så lenge loven brytes. Barnefjerningen øker stadig på, relativt uavhengig av hva loven sier.  Menneskerettighetene er en del av vår lov, og de brytes systematisk i barnevernsaker.
   Ord som "barnefjerner", "fy-nemnd", "sosiobabbel", "psykobabbel" etc, er SANNE.
   Å være SANN(E) er å bygge på FAKTA ved hjelp av korrekt bruk av TALL eller LOGIKK.
   Og dette er også en hovedformel for å vinne i lengden. "Sannheten seirer." OM den når menneskene.
 
   Arild Holta:
   Når det gjaldt å vinne i EGEN sak, så betydde det både å holde kjeft og å bruke kjeft. Det å vinne den endelige kampen inkluderer helt andre mennesker enn de hjernevaska (sant ord) og korrupte (sant ord) galningene (sann logikk utledet av "hjernevask" og "korrupt" som gjerne sitter i fy-nemnda og lar seg manipulere av barnefjernere og det som (sannhet:) er barnefjernernes nyttige idiot: dommeren.
 
   Arild Holta:
   Synes man SANNE ord er pubertale, så skjønner man ikke helt hva dette dreier seg om. Det dreier seg om å få mennesker med lav, og middels utdanning til å enkelt forstå. DET er demokratiets makt. Man må vel være en del av den akademiske ukultur i Norge for å ikke intuitivt oppfatte ord som "barnefjerner".
   Man må oppdage at normale mennesker karakteriserer hverandre. De som mener slikt er pubertalt, karakteriserer selv, men ved hjelp av å få motparten til å tenke det de mener, uten å si det direkte hele tiden. Man gjør det samme, men legger en liten støtdemper imellom.
   Skal man kommunisere med massene, må man imidlertid være klar og direkte.
   Poenget er at ordene er SANNE. Da har de størst slagkraft og pedagogisk effekt i LENGDEN. Og det er ingen ting som tyder på at vi vinner de første årene. Tvert imot, så arbeider jeg med tyveårs-perspektiv. Jeg har da også rådført meg med vår kjære språkprofessor om dette med kommunikasjon.
   Følelser kommuniserer. Det sinte ansiktet kommuniserer. Det gråtende ansiktet kommuniserer. Fortvilelsen kommuniserer. Mennesker har vert "konstruert" for å oppfatte slik kommunikasjon, lenge før vår "maktakademiske" kultur fant ut at slik må man ikke gjøre det.
   Vi må våge å være mennesker - sanne mennesker. Det vinner vi på i lengden.

   Irene Hov:
   Hjelp!
   Beklager Rune, jeg tok feil!
   Snakker om personangrep!!??
   Whose the pitbull here...? 

   Arild Holta:
   Når det gjelder loven så legger den opp til skjønn. Det er hovedfeilen.
   Ellers kan man også finne andre feil.
   Hva med ideen i loven om at barnefjernerne skal ta seg av foreldrene i ettertid? Hvem vil ha hjelp av den som knuste deres liv? Det er forferdelige skadelig å måtte motta hjelp av den som ødela ditt liv, og som vrøvler med at "-Jamen, du må jo forstå at dette var det beste, stakkar deg." Den delen av loven blir imidlertid langt på vei ignorert av barnevernet, som så mange andre lover.
 
   Irene Hov:
   Takk Arild! 

   Marius Eriksen:
   Du er elendig på kommunikasjon Arild ;-) Du ville ha strøket med glans på ungdomskolen i temaet! Det du bedriver er ikke kommunikasjon men suggererende galskap. Og til å dele denne galskapen så har du fått internett som et redskap. Men - desverre (heldigvis for vil jeg si) - så er du og ditt "hylekor" deres egen verste fiende. Fordi dere drukner budskapet deres i paranoide tankespinn. Med en språkbruk som er mer egnet til å støte fra enn å trekke til ;-)
 
   Marius Eriksen:
   Anna. Når du skriver; "Å vinne over barnefjernerne er altid en sejer for barnet" - så forteller det alt om din manglende virkelighetsforståelse og evne til empati overfor uskyldige og hjelpeløse barn som lider. Du må enten være særdeles kald og kynisk hva gjelder barn - eller totalt blottet for intelligens. Kanskje endog begge deler.
 
   Birgitte Waagen:
   Jeg har aldri sagt at pene ord er mer verdt enn samhold, men at man blir tatt mer seriøst og når fram til flere ved å kommunisere med respekt og anstendighet. Og den meningen står jeg ved!
   Folkeskikk handler ikke om utdannelse, og jeg tør påstå at jeg langt fra den eneste som syns ytringer mister hold med for mye svada og tulleord - spesielt når tøvet blir repetert til det kjedsommelige. Men, det er min mening, og jeg har aldri påberopt meg å eie sannheten - jeg uttrykker min mening som kanskje ikke sammenfaller med din. Men, so what. Er poenget å være enig i alt for å kunne stå på samme side av en sak?
   Når det gjelder BV loven, så er jeg enig med Monica lenger oppi tråden her. Tror ikke det er loven det er noe galt med, men hvordan den håndteres i mange tilfeller. Jeg syns også at ansatte i BV besitter for mye makt over andre mennesker i forhold til sin korte utdannelse. Er og enig med din kone i forhold til at det finnes vel mange "slarvekjerringer" ansatt i disse stillingene, og at det er alt for lett å bare levere inn en bekymringsmelding om man er sur eller sint på noen. For om det skjer og man allerede strever, så blir problemene gjerne blåst/samlet opp til man har nok til å kjøre en sak. Og hvem pokker ser bra ut under en lupe? Ikke mange, tror jeg...
   Ellers så tror jeg systemet allerede er i forandring, det er mange sterke krefter som jobber for det. Og vi er mange som har tro på en positiv utvikling.
   Selvsagt spiller det en stor rolle på min positive holdning at jeg selv vant over systemet, men skal jeg gråte over det? Det overrasker meg at jeg får slengt på meg påstander om at jeg både lyver om det eller er blitt en medspiller av nemda. Hadde dette vært en samlet gruppe mennesker ville man gledet seg med hver eneste en som fikk beholde sine barn ikke fornektet FAKTA, eller slengt ut usakeligheter som at man selv må ha blitt korrupt for å klare det.
   For meg betyr ikke det annet enn som vedkommende selv sa "Det er som sagt spor i våre ord. Enhver avslører seg selv, inklusivt sine forhastede slutninger"
   Og ATTER en gang, hvorfor er det ingen som vil svare på dette spørsmålet: HVA skal da skje med de barna som faktisk opplever alvorlig omsorgsvikt og ikke har nær familie som kan steppe inn?
   Driter dere i disse ungene???
 
   Marius Eriksen:
   Birgitte. Du vil aldri få noe svar på det spørsmålet. Fordi Holta og hans "hylekor" benekter at det finnes slike tilfeller. Tilfeller hvor barn må fjernes fra sine foreldre pga alvorlig omsorgssvikt. 

   Birgitte Waagen:
   Da stiller jeg et nytt spørsmål bare. Hvem er det da som er FJERN? For det er et HÅN mot alle de barna som har en helt jævlig hverdag!

   Marius Eriksen:
   Holta & co er nok mer opptatt av foreldres ve og vel enn av barn. De benekter og fornekter at det finnes barn som utsettes for omsorgssvikt. Det er barnevernet, staten, politikerne (for Holta er jo en smule opphengt i Ap også visstnok), politi og fandens oldemødre som bare er ute etter å være slemme - og ut fra det fjerner barn fra de mest velfungerende foreldre du kan tenke deg
 
   Birgitte Waagen:
   Ja, jeg har for lengst siden skjønt at barna ikke har hovedrollen her! Og det både skremmer og gjør meg veldig trist :(

   Marius Eriksen:
   Ja! Det er så langt fra det å "redde barna våre" som en kan komme! 

   Rune L. Hansen:
   Det finnes enda ikke det minste som helst offentlig barnevern i Norge, bare det motsatte i kriminell galskap til langt inn i det perverse. Dette er vi i ferd med å forandre og vil ende vellykket. Holdninger som mot-arbeider den nødvendige e...ndringen strir vi med underveis og det er som det skal være. Disse dager blir underveis fortid og jo fortere dess bedre. Arbeidet er også en prosess med synliggjøring, bevisstgjøring og dokumentasjon. Både for alle de som har vært og er ofre og alle og enhver som ikke skal bli det.
   -- Og ps: At barna er sentrale i dette kan for eksempel følgende link være et godt eksempel på:
   Barnevern og Ap-familiene
   http://www.facebook.com/group.php?gid=147024521994211
   Motto: Å ta barnevernet på alvor.
   = En annen egen avdeling av Folkebevegelsen for aktivt menneskevern

   Marius Eriksen:
   Gud bedre hvor mye galskap en kan få eksponert her inne ;-) 

   Rune L. Hansen:
   ‎@ - Arild Holta: At loven (Menneskerettsloven) inviterer eller legger opp til skjønn og synsing ...? Er vel heller forbigåelse av loven som legger opp til det?! Også ikke minst mht. begrepet "barnets beste". Menneskerettsloven omhandler jo basic nett hva som er barnets beste. Også sånn sett ser vi at det offentlige såkalte barnevernet og dets medspillere er fullstendig motsatt lov og rett, er mildt sagt uhyrlig kriminelle, til langt inn i det perverse.
 
   Birgitte Waagen:
   haha, det der blir jo like dumt som å kommentere seg selv, utgitt som andre og tro ingen ser det. Skal du øke din troverdighet med å sende link til en gruppe du har grunnlagt. Og barnevernet er grei å ha å bruke mot medlemmer av AP??? hahah...a Er dette din sannhetsattest på at du setter barnas beste i fokus???
   "Rune L. Hansen
   - Forskrekkelig trist å tenke på og å se barna som vokser opp i Ap-familier.
   Vi må gjøre noe med det!
   - Tilbyr meg som fosterhjem for å omskolere noen av, for kr. 50.000,- pr. måned pr. stykk. Under forutsetning av at deres foreldre og slekt... til-intetgjøres."

   Marius Eriksen:
   Ja Birgitte ;-) Slik skriver en av Arild Holta - og hans patetiske "hylekor" - sine betrodde våpendragere. De er rent fornøyelige ;-)

   Birgitte Waagen:
   Jeg begynner å lure på om noen har putten lsd eller noe i colaen min, for dette begynner å bli direkte psykedelisk på en ekkel måte!
 
   Marius Eriksen:
   Nja, for noen er dette høyst virkelig. Det er denne verden Holta og hans "hylekor" befinner seg i ;-) Ispedd litt religiøs og politisk fanatisme innimellom ;-)

   Birgitte Waagen:
   Ja, tror jeg skal avstå fra å kommentere ytterligere her nå. Det føles ikke rett å argumentere med noen som er psykisk syke...

   Rune L. Hansen:
   En må ikke minst også tenke på de barna som har det aller aller verst!
   Få de bort fra de psykisk syke!
 
   Rune L. Hansen:
   ‎@Birgitte: Lsd og slikt noe er farlig!

   Ann Helen Klevstadberget:
   Til Birgitte Waagen:Gratulerer til deg ♥ Er kjempe glad på dine vegne at du vant din kamp!!En stor seier for alle burde det være....Det gir oss andre (eller ihvertfall meg)håp og tro på at det går ann å vinne også!!Håper du koser deg med dine og har det kjempe bra!!Klem

   Birgitte Waagen:
   Tusen takk Ann Helen ♥ Ja, man setter mer pris på de små øyeblikkene man vanligvis ikke tenker over når man har risikert å miste noe så viktig i livet sitt! Stå på videre du også, jeg syns du er en sterk, flott og hjertevarm kvinne ♥ Klem tilbake

   Arild Holta:
   Birgitte Waagen skrev: "Og ATTER en gang, hvorfor er det ingen som vil svare på dette spørsmålet: HVA skal da skje med de barna som faktisk opplever alvorlig omsorgsvikt og ikke har nær familie som kan steppe inn?
   Driter dere i disse ungene?...??"
   Du har nok ikke vert der disse sakene er diskutert gang på gang i flere år. Det finnes flere tenkbare modeller. Det irriterer meg at man tror vi arbeider med dette uten å forholde oss til denne problemstillingen. De som tror dette, har arbeidet helt andre steder enn der vi har arbeidet i offentligheten.

   Arild Holta:
   ‎1. Det finnes NATURLIG BARNEVERN. I f.eks Etiopia tar storfamilien seg av et sekssifret antall unger. Barnefjernerne motarbeider dette. Det naturlige skal stimuleres - om man skal ha såkalte velferdsstater - ikke ødelegges.
   2. Institusjonen som vokter lov og rett (politilignende organiseringer) er noen tusen år gammel. Det er DERFOR (alder og antropologisk omfang) en naturlig institusjon. I motsettning til den ca 50-100 år gamle institusjonen barnevern. Vi krever at etterforskning av barn skal gjøres av politiet. Ikke av synsere og slike som bruker som argument at "vi føler at si og så må vare ditt eller datt".
   3. Dersom det ikke kan dokumenteres bedre prognoser fra myndighetene, så skal de holde seg borte fra privatlivet. Jfr negative menneskerettigheter som handler om frihet fra... Vi har rett til frihet fra utidig maktinnblanding. Myndighetene skal heller ikke blande seg inn der slekt støtter opp og gjør en jobb.
   Disse tre punktene ville dramatisk minsket barnevernets arbeid. Da ville utredninger og etterforskning blitt gjort av andre.
   4. Makt og hjelp må totalt skilles ad. Makt tilhører rettsvesenets tillatelser overfor politiet. Hjelp tilhører f.eks hjemmehjelpstjenesten. Husmorvikarer og leksehjelp er faktisk barnevern.
   Etter disse punktene: Hvor mye finnes nå igjen av det såkalte barnevernet?
   5. Man fjerner overgriperne, ikke barnet. Jfr "causen" "Fjern overgriperen, ikke barnet!" med snart 32000 medlemmer.
   http://www.causes.com/causes/282095
   Nå er det ikke mye igjen av barnevernet. Funksjonene er tatt bort og overlatt til de som kan det bedre.
   6. Man trenger noen som tar seg av de barna som ikke får hjelp gjennom det over. Et adopsjonsbyrå og mottakssentral for barn.
   7. I samarbeid med slekt og politi så trenger man av og til å institusjonalisere mennesker som er svært ustabile. F.eks enkelte skizofrene. I følge barnevernets IDEOLOGI, lager disse et MILJØ som gjør at barna tar skade. Moderne forskning viser imidlertid at psykisk helse/uhelse er genetisk betinget i 80% av tilfellene. Det er altså ikke primært miljøet i betydningen familien som skaper barns uhelse.
   Og med dette så finnes det i hovedprinsipp ikke flere oppgaver til barnevernet. Alt er overtatt av de som NATURLIG kan det bedre.
   Dermed så blir de lidende barn og familier, mye bedre ivaretatt.
   8. Man lager fakta- og forskningsbaserte utdanninger om barn, i motsetning til dagens ideologiske opplæring til f.eks barnevernspedagoger.

   Arild Holta:
   Dette var en kortversjon, og ikke spesielt pedagogisk klart. Men tenker man en del over dette, så ser man bildet. Det er fullt mulig å bytte ut barnevernet med noe som fungerer svært mye bedre. Alt dette kan begrunnes med kvalitetsforskning. Men så langt er jeg ikke kommet i samlingen min enda. Noe av forskningen har jeg bare hørt om eller har vage minner om. Jeg håper imidlertid at jeg (eller noen andre) får tid og mulighet til å lage en bok om dette, med tittelen: NATURLIG BARNEVERN.
 
   Kai Rudi Schantz:
   Birgitte: I see your true colours shining thru.. ! Skulle ikke så mye til før din virkelige agenda kom til syne, og som mange ante helt fra dine noe mer forsiktige og mer manipulerende første meldinger, til nå å fult ut vise hva du står for.. blir litt merkelig å lese hvordan du beklaget samholdet her.. for nå å vise din egentlige forakt for det som disse menneskene står for..
 
   Arild Holta:
   At Marius Eriksen bløffer og lyver mht til motiver og meninger, ser vi hele tiden. Ikke lærer han av henvisninger til tankefeil og forskning heller. Altså er han en uredelig.
   Birgitte Waagen skriver bl.a: "Ja, jeg har for lengst siden skjønt at barna ikke har hovedrollen her! Og det både skremmer og gjør meg veldig trist"
   Da har du jo effektivt stilt deg på siden av det vi driver med, og det må du jo være fri til. Når du også virker til å tro på at det er så enormt mange barn som lider, så er du vel for påvirket av propagandaen om hvor fælt barn har det i Norge. Norske barn har det nærmest best i verden.
   Familien er det beste for barna. Slekt er det nestbeste. Barnevernet er omtrent like "dyktig" som narkomaner. Men det er umulig å hjelpe barna i det såkalte barnevernet, i motsetning til barn til narkomane.

   Kai Rudi Schantz:
   ‎"Here's to the "crazy" ones. The misfits.outsiders, The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of stupid rules and abusive laws, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as crazy, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world towards a better place, are the ones who do!."

   Rune L. Hansen:
   Fin fangst det her allerede å ha fått trukket i land. En "Johan Larsen" eller noen til sverte Arild Holta eller Kai Rudi litt mere nu så kanskje flere fra stimen av monstre ser agnet og biter på! Noen som melder seg?

   Turid Holta:
   Bra svart Arild! Det er jo tydelig at Birgitte Waagen har vært helt andre steder når slikt har vært omtalt. Noen kritiserer bare de har en mulighet, istedenfor å følge med. så ville de faktisk fått sett at svarene finnes. 

   Randi Mai Brandt:
   Lure litt på den fyrn, titta på profilen,kun ann helen på vennelista.var verken mann eller kvinne!!!!!!!

   Irene Hov:
   Marius Eriksen er en falsk profil, mistenker Birgitte for å være det også, for alt vi vet er det samme person som sitter å diskuterer med seg selv. Tenk tanken og les kommentarene en gang til. Artig vri.

   Randi Mai Brandt:
   har mine mistanker her om hvem det er,men uten å være sikker bør man ikke gå ut med det,min e tanker rundt dette intetkjønnet.

   Irene Hov:
   Det har vært publisert flere ggr. Balder, Alias Marius Eriksen er 23 år og opererer med sin bror på 18 under navnet Johan Larsen. Birgitte Bulldog aner jeg ikke hvem er, annet enn konfliktsøkende, oppmerksomhets søkende - ligner litt på Astberger syndrom hele dama...

   Synnøve Fredriksen:
   Arild jeg må bare si du gjør en fantastisk jobb for andre mennesker, flott irene at du finner ut av hva Marius og Birgitte driver med her inne. Arild nå må vel være mulig og få fjernet de herfra de er jo ikke kloke som kan skrive så mye dritt her.Kansje de er kjøpt og betalt av bv da? he he

   Birgit Eriksen:
   Er dette sekta til Guru Arild? Mange av dere virkar som eksempler me hører på nyhetene kver dag som argumenter for å trappe opp psykiatrien. Eg ser du Irene sprer om deg med diagnoser på folk, og det er bra modig av ei som ser ut som et nar...kovrak på fotoet sitt! Randi Mai og Rune virkar jo berre tragiske i sine galne uttalelser. E eg også Marius, Johan og Birgitte siden eg taler dere i mot no?? E mora og dattera til Birgitte som kommenterer på veggen hennes og falske profiler den, eller alle vennene som kommenterer både på profil og bilder? Svar meg da, denne kakle flokken veit jo alt, eller??? Og Arild og Turid, kor finne dokke tio til å sitta så mye på nett når de har 10 ungar? Du Turid virkar ganske enfoldig og usikker på deg sjøl, og heller ikke spesielt intelligent. Du Arild berre spyr ut masse ord og utopiske løsninger, alle tegn på ei sekt er her. Eg kunna ramsa opp mange fleire i mobben, men te ka vits, det virker jo umuligt å nå inn i de tomme skallene deres? Kordan føles det når andre bare antar alt mulig om dere og seier frekke ting? Eg har sett på denne og fleire av debattene dere bedriv i noken dager, og eg ser jo at det e fjerna mange innlegg no. Tålte de ikke dagens lys kansje for det var for sant, så det passer bedre til den liberale, åpne og frdelige ideologien å redigere det slik at berre halve bilde komme fram? Fy faen for noken folk, eg håper ungene e tatt hand om i tide!!!!!!!!!! No vil nok de fleste her ikke forstå så mye av ka eg seie og henge seg opp i at eg og heite Birgit og Eriksen, og slike ting e det som virkelig avslørar galskapen her. Det e faktisk mange som følger med på babbelet her og ler av kor ufrivillig komisk og paradoksalt "saken" blir. Dette skaper ikke anna forandring enn at det e sånne som flokkar seg her som får folk flest til Å VILLE ØKE MAKTA TIL BARNEVERNET! 

   Kai Rudi Schantz:
   Kreativt.. kom du ikke på nytt etternavn og fornavn på ditt nye alias? Marius Eriksen + Birgitte Waagen Ble altså til denne nye fantasi personen Birgit Eriksen.. hmmm. Smart :-) Skal du leke at Birgit Eriksen er gift med Marius Eriksen, da det var litt ensomt så lager du deg en kone? Hehe.. Du burde bygge inn en bedre smak hos henne, da hun tar svært feil angående Irene Hov, da jeg vil bestemt påstå at hun er svært tiltrekende og en søt "babe"! ;-)

   Randi Mai Brandt:
   irene,det var det jeg trodde,men ville ikke skrive det.

   Irene Hov:
   Sjekk denne koblingen som svar på kommentaren over fra Birgit Eriksen.
   http://www.facebook.com/event.php?eid=163719000320580

   Randi Mai Brandt:
   KJÆR BARN HAR MANGE NAVN,HAHA.

   Irene Hov:
   Thææænks Kai!!

   Synnøve Fredriksen:
   Irene du er ei kjempe pen dame,ho liksom Birgitte må det jo være noe forferdelig galt med

---
*****

--17-- 
- Dagboks-notater, søndag 17. oktober 2010, Vinberget:

   Bare 7 pluss-grader Celsius og jevnt grått overskyet her ute klokken 13 i dag. Kom tåke og regn omtrent 17.45-tiden en stund og noe vind også og igjen mot midnatt.
---
   Advokatbladet Anderledes / Nyheter:

   Synspunkter på advokater, dommere, politi og journalister som losjemedlemmer? I lukkede nettverk som har til formål å ta vare på hverandre? Noen som har erfaring med dette?

   Min umiddelbare kommentar til dette:

   Lukkede nettverk som har til formål å ta vare på hverandre, vel ... Lukkede eller monopoliserte nettverk som ivaretar kriminelle formål og hensikter (også ikke minst politiske), det er det som er problemet. Innenfor slike nettverk er det "mekanismer" hvor de delaktige også ivaretar hverandre.
-- Eksemplene er mange og gjennomsyrer samfunnsmessig det meste, og de mest sentrale og dyptgripende forhold.
-- Dommer-standen og Domstol-administrasjonen omfatter visse aspekter av dette. Statsadvokat-embetet, Påtalemyndigheten og Politiet like så. Fylkesnemnda, NAV, Statens helsetilsyn, osv.
-- Kommentarer? Tilføyelser?
--

--- Slik i si helhet:
   
   Advokatbladet Anderledes / Nyheter:

   Synspunkter på advokater, dommere, politi og journalister som losjemedlemmer? I lukkede nettverk som har til formål å ta vare på hverandre? Noen som har erfaring med dette?

   Roar Moe:
   Forsøkte å skrive en kommentar til denne tråden men ble sensurert så jeg gjør et nytt forsøk...

   Roar Moe:
   Vanskeligheten er vel heller alt det som foregår i det skjulte.
   Norsk Sikkerhetsmyndighet fikk for lang tid tilbake mye pepper fordi de hadde næringslivsponsorer til et Internett overvåkningsprogram for å ivareta Internettsikkerhet. Telenor og Microsoft har vært blant de store sponsorene til dette. I media kjent som Telenor Sikkerhetssenter.
   De fikk pepper fra justisdept fordi sponsorene fikk fortrinnsrett til ny informasjon fra dette programmet før alle andre.
   Hvordan dette fungerer ellers innenfor hemmelighetsnorge vet vi lite om. Men forsvarsfolk bør jo også inngå i målgruppa. Vi vet lite om hvordan næringslivsinteresser med særinteresser er involvert i dette i ren korrupsjonstil, ganske enkelt fordi dette foregår i det stille, usynlig og ikke transparent (ref. Transparency Norge).

   Roar Moe:
   Dette gjelder like mye Guttenklubben Grei-miljøer innen humanitære koseklubben som Lions etc.
   Vi har Stortingets kontrollorgan som EOS-utvalget som skal holde styr på alt slik, men jeg tviler på om de har mandat til å gå i dypden på denne type problemstillinger.

   Roar Moe:
   Helst tror jeg at med den politiske overvåkningen som foregår på webben, spesielt i sosiale nettverk som FB, ikke er tilfeldig. Dette er etterretningsinformasjon som tilfyter regjeringsnivå, derav mangler ikke regjeringen bakgrunnstoff for saker som de behandler. Det blir vel altfor mye bakgrunnsinfo slik at de feiler på de beslutninger som du ønsker å gjennomføre.
   Det vi vet lite om er om denne informasjonen også flyter andre veier til fordel for nettopp sære næringslivinteresser.

   Roar Moe:
   Men vi er jo en oljenasjon, så derfor er det ingen overraskelse at hemmelighetsnorge består av 1500 ansatte.

   Roar Moe:
   Jeg tør kritisere disse folka for jeg har vært overvåket i 5 år, og det ser ikke ut til å stoppe med det første. Derav er all min kritikk allerede behøriget registrert i "mappa mi".
 
   Kjell Mortensen:
   hei Roar,,stå på, det er dessverre ikke mange av sånne som deg.de alle fleste har vel ei mappe på seg har jeg inntrykk av.
   jeg holder på med ei gruppe som jeg har opprettet som omhandler løsemiddelskandalen i Skien der en og jeg gjentar en psykolog fikk bevisst påføre løsemiddelskadde personer ei psykisk lidelse og dette fikk han holde på med i svært mange år,,staten visste om dette men valgte å tie om saken, med det resultat at mange løsemiddelskadde ble påført en totalt unødvendig lidelse som det den mye omtalte psykologen påførte dem.
   jeg sitter på dokumenter som beviser at psykologen skrev ut resepter ulovlig,dokumenter om at rikstrygdeverket visste om skandalen i svært mange år,,etc..skandale av dimensjoner..men men

   Rune L. Hansen:
   Lukkede nettverk som har til formål å ta vare på hverandre, vel ... Lukkede eller monopoliserte nettverk som ivaretar kriminelle formål og hensikter (også ikke minst politiske), det er det som er problemet. Innenfor slike nettverk er det "mekanismer" hvor de delaktige også ivaretar hverandre.
-- Eksemplene er mange og gjennomsyrer samfunnsmessig det meste, og de mest sentrale og dyptgripende forhold.
-- Dommer-standen og Domstol-administrasjonen omfatter visse aspekter av dette. Statsadvokat-embetet, Påtalemyndigheten og Politiet like så. Fylkesnemnda, NAV, Statens helsetilsyn, osv.
-- Kommentarer? Tilføyelser?

   Roar Moe:
   Rune, i utgangspunktet trenger ikke slike lukkede nettverk starte som kriminelle nettverk, men det kan utvikle seg til å bli noe slikt for muligheten er der, og sjansene for å bli oppdaget er små. Priskartellvirksomhet er jo et slikt eksempel, men dog meget synlig virksomhet.
Som ei kinisisk, "intellektuell" dame nettopp uttrykte det, den politiske sensuren er ikke den verste, den er nemlig den kommersielle sensuren som er den verste. Tolker vi dette i våre øyne så vil den politiske sensuren være noe som er meget synlig, mens en slik kommersiell sensur vil være meget usynlig, eller ikke transparent.

   Rune L. Hansen:
   Ondskap koster så lite så.

---  
*****

--18--
- Dagboks-notater, mandag 18. oktober 2010, Vinberget:

   Regn og tåke og vind og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt og i dag klokken 08.30. Endel regn utover dagen.
---
   Det ble med bare de 500,- kroner til mat og dagligvarer fra NAV. Endel av de gikk til bensin.
---
*****

--19-- 
- Dagboks-notater, tirsdag 19. oktober 2010, Vinberget:

   Omtrent 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grått overskyet og endel regn.
   Stauda endel og rir med Tarzan (hesten) rundt omkring i disse dager. Mest med sal.
   Fuglene tar og får det meste av svarthyll-fruktene. Vi har endel fra før av.
---
*****

--20--
- Dagboks-notater, onsdag 20. oktober 2010, Vinberget:

   Nesten null grader Celsius her ute i natt. Sol og fint vær fra tidlig på dagen.
---
--- Noe jeg skrev i natt:
   Care about each other and our home. We still are the center in a ellipse, with both ours wings.
   Vern om hverandre og vårt hjem. Vi enda er senteret i en ellipse, med begge våre vinger.
---
   Såkalt barnehage er ingen sosialisering av barnet, men fremmedgjøring og grov mishandling. Om enn så nødvendig prioritering for visse foreldre, et onde.
---
   All den stund kvinner eller menn finner det akseptabelt å frarøve barnet en av dets foreldre vil terror-regimet finne aksept for å frarøve barnet dets foreldre og foreldrene barnet. Terror-regimet likesom hovmod og grådig egoisme nærer seg på diskriminering og mangel på likeverd.
---
   Espen Hæhre:
   Omsorgssvikten er systematisert og omdefinert av staten slik at den som ikke utøver omsorgssvikt som anvist vil bli beskyldt for å utøve omsorgssvikt.
---

   Psykopati og samfunn

   by Hugo Fredriksen on Tuesday, October 19, 2010 at 11:34pm

   Ved samlivsbrudd bør psykopater av begge kjønn ikke få omsorg for barn. Det er fare for vold og incest, og de vil underlegge seg barna, dominere, underkue og hjernevaske dem, så de får psykiske pleger, og hemmes i sin utvikling, samt at de kan utvikle psykopati, eller psykopatiske trekk. En familiepsykopat kan utenfor hjemmet vare sjarmerende, snill og grei mot alle, og bli tett for en god familiefar eller mor, men hjemme er de tyranner. Psykopater søker makt i politikk, organisasioner og offentlig virksomhet, hvor de manipulerer seg frem i ledende verv. På veien frem gjør de seg først populære, og skaffer seg en liten flokk trofaste hjelpere, som de er greie mot og prioriterer så lenge de har bruk for dem. Deretter startes undergravning av alle konkurrenter ved hjelp av løgn, bakvaskelse og intriger, til de når sitt mål. *Så kommer utrenskinger og “reformer” for å stoppe all opposisjon, bl.a.ved hjelp av “splitt og hersk” metoden. De hater kreative mennesker, som de ser på som farlige konkurrenter. Gode ideer, velmente tiltak og positive tanker blir møtt med mistro og avvist. Det må ligge noe lureri bak, tror psykopatene, men når de ikke finner noe, fremmer de gjerne det samme som sitt eget verk. De tar gjerne æren for andres innsats. De klarer å innbille seg selv og andre, at det virkelig er deres fortjeneste, og de får tillit, som de vet å utnytte. Regler, normer, avtaler og vedtak brytes som det passer best, i formelt korrekte former. Går det bra tar de æren alene, går det galt er det felles ansvar, hvis de da ikke finner en syndebukk. Det er bare egen makt og posisjon som teller. Når psykopaten har nådd sitt mål, skjer det uunngåelige, at de ødelegger det de har erobret. Forskjell i evner, behov, kapasitet og interesser avgjør hvor langt de kommer. De flinkeste kan nå toppene i samfunnet. Noen har nok i å herske i familien, andre har høgere mål, men de er ganske like i sitt vesen og sine metoder på alle plan, og selv de enkle og primitive har en enorm sluhet, og en utrolig evne til å bli trodd. *Det eneste middel man har mot dem, er avsløre dem og kvitte seg med dem ved å stemme dem ut. *Men dessverre tar det ofte så lang tid for sannheten går opp for flertallet, at alt er ødelagt eller sterkt redusert i mellomtiden. I privat naringsliv og organisasjoner kan men å kvitte seg med dem. Får de makt i det offentlige, slipper men ikke av med dem. Mange offentlige instanser fungerer dårlig på grunn av det. Det er ikke lett å kjempe mot en psykopat i familien. Om et psykopatoffer søker hjelp hos sosialomsorg, barnevern, politi eller helsevesen, så har psykopaten vært der forst med sin versjon av saken, og da møter men veggen, for folk tror det de hører først. De fleste som arbeider slike steder er bra folk, men det er også en del psykopater, som har søkt seg dit, for å få makt over andre i stillinger som jurister, psykologer, barnevernsarbeidere, sosionomer, sakkyndige, dommere o.l. Selv om de ikke er klar over sin psykopati, og ikke er seg bevisst noe fellesskap, så tenker de dog i de samme baner, og psykopaten utenfor skranken blir godtatt. Og da kan men få de utroligste avgjørelser til fordel for psykopaten. De kan samarbeide godt negativt mot noe, men ikke positivt for noe. Anstendighet finnes ikke. Rettsvesenet er ikke til å stole på. De kan under påvirkning av psykopati drive rene hekseprosessen mot feil part, og domme så det strir på det groveste mot normal rettsoppfatning. Om man bestemmer seg for å søke hjelp i det offentlige mot en psykopat, må man trø varsomt og vare uhyre forsiktig med hva men sier. Treffer man på en psykopat eller to i systemet, kan saken bli snudd totalt på hodet, og man er prisgitt. På grunn av kameraderi og prestisje beskytter de profesjonelle menneskevenner og forståsegpåere hverandre. Når de gjør feil, lar de gjerne offeret gå til grunne for å skjule feilen. Da er sporet borte, og de selv er berget. Få hjelp av en advokat, som skjønner hva psykopati er.

---

   Bjørnar Steine:
   Bra redgjørelse .. men det er minst like ofte man påtreffer sosiopater/psykopater som nestledere eller selvoppnevnte småsjefer rundtomkring i de forskjellige instanser og samfunnslag.

   Hugo Fredriksen:
   Ja, jeg la ut en artikkel om dette her forleden.
Jeg fikk en del innsikt i problematikken, da jeg måtte nedkjempe en "kristen leder" som hadde ødelagt så mange menneskers livssituasjonner - og nesten ødelagt deres trosliv
   Jeg tok - i denne prosessen - rådførende kontakt med forfatter og pastor Edin Løvås, etter å ha lest hans bok "Maktmennesket i menigheten", fda jeg faktisk lurte p"om dette var et direkte portrett av denne "lederen".. Man han hadde bare hørt om ham - senere, for mange hadde stilt samme spørsmpl..
   Løvås' råd var "kom deg unna dem.. især bør hustruene det"
   Han frarådet meg ikke denne kampen . hvis jeg anså at jeg hadde styrke til det.. for man må møte dem med styrke.. som eneste måte..
Men det tok tre år - og UTROLIG tunge tider - både å høre om alle skjebnene, og til å få stoppet "karrierern" til denne..

   Birgitte Bjørndahl:
   herregud...ikke til å spøke med, det er ren skjær ondskap i bekledning.. 

   Sølvi Birgit Hajem Svendsrud:
   det er vel ingen som skjønner hva narsissistiske personer er før det er for sent!

   Sølvi Birgit Hajem Svendsrud:
   derfor, bare spør meg, har masssssse erfaring!

   Hugo Fredriksen:
   ABC Nyheter logo
   PSYKOPATER i politikk og ledelse
   De er politikere, myndighetspersoner, ledere. De er sterke, fremgangsrike, sjarmerende.. og ..livsfarlige
   torsdag, 2. juli 2009 - 8:03

   Tekst:
   * Jan Ove Pettersen
   Siste kommentarer
   * Psykopater hjelpes med kjærlighet .... nei, nei, nei ......
   * Kan en psykopat hjelpes, møtes med kjærlighet?
   * SV Sigrun Tømmerås
   * Forskning
   * Til Sigrun Tømmerås.
   Psykopater i lederstillinger
   De står for nesten all strid og ondskap mellom mennesker, og i deres fotspor finnes mange ødelagte liv. Du finner de bl.a. innenfor politikk og offentlig virksomhet.
   Antallet psykopater i lederstillinger er dobbelt så høyt som for befolkningen generelt. De tiltrekkes av makt, og de såkalt sosialt tilpassede psykopatene besitter ofte høye stillinger i samfunnet.
   Kjennetegn
   De siste årene har media nærmest eksplodert av saker om ledere som har misbrukt systemet for egen private gevinst. De manipulerer seg frem til ledende stillinger med bedrag, løgner og trusler. De skaper intriger og herser med kollegene. De nekter å lytte til andre, og de tråkker på andre for å fremheve seg selv.
   Psykopatens kjennetegn er maktsyk, egoisme, manglende skyldfølelse, hensynsløshet, hevnlyst og trang til å nedverdige. De dreper livsgnisten hos sine ofre, med sin sykelige egoisme. De har behov for å pine og ydmyke andre med hån, løgner og intriger.
   Vi vil alltid finne psykopater i lederstillinger, fordi kravene til rask profitt øker. Dermed blir det lettere å ansette en sjef som er lidenskapelig opptatt av resultater, enn en som tar hensyn til de menneskelige verdiene på arbeidsplassen.
   De behersker det beste medium for markedsføring, TV. Løgnene avsløres ikke på TV. Tvert imot så hylles ofte karismatiske og velformulerende personer. En ærlig politiker som ikke bruker populistiske utsagn, men i stedet vurderer og begrunner fremstår som usikker og svak.
   Smisker
   Psykopaten smisker med de riktige personene, og skaffer seg en liten flokk trofaste hjelpere som de er greie mot. Deretter startes kampen mot alle konkurrenter til de når sitt mål.
   Psykopater har som regel bred støtte på arbeidsplassen, og hvis du har en kritisk holdning mot dem utløses ondskapsfulle hevnaksjoner for å skremme andre fra å konkurrere med dem. De kan drive den mest utspekulerte psykiske terror for å knekke motstanderen. Og offeret blir ofte knust og nærmest utslettet som selvstendig menneske.
   Hvor er de?
   Psykopatene danner seg sin egen virkelighet basert på det som er best for dem selv, og ved hjelp av løgner, bakvaskelser og intriger manipulerer de omgivelsene til å gjøre som de vil.
   I privat sektor kan man å kvitte seg med dem. Men hvis de får makt i det offentlige blir man ikke kvitt dem. Mange offentlige instanser fungerer dårlig på grunn av dette.
   Det finnes en del psykopater i stillinger som jurister, psykologer, barnevernsarbeidere, sosionomer, sakkyndige, dommere osv. Og man kan derfor få de utroligste avgjørelser til fordel for psykopaten.
   Psykopatene har en enorm sluhet, og en utrolig evne til å bli trodd. Samtidig har psykopaten en unik evne til å sjarmere.
   Psykopater føler seg nemlig vel i ledende posisjoner. Løgner kan bli spredd bak din rygg. Du merker at noe er galt, men klarer ikke finne ut hva det er. situasjoner hvor du før hygget deg og var avslappet blir preget av mistenksomhet og usikkerhet
   Psykopatisk oppførsel
   Fra 8O-tallet oppstod et paradis for sosialt tilpassede psykopater. Det ble legitimt og kun å ha rask økonomisk vekst som mål, jo mer, jo bedre. En slik politikk fremtvinger en psykopatisk oppførsel, i motsetning til en politikk som baserer seg på medmenneskelighet.
   Dereguleringen i finansmarkedet ble en uimotståelig fristelse for mange psykopater. Det ble også den åpne tilgangen til datainformasjon. Millioner og milliarder byttet eiere uten att noen hadde oversikt over hva som skjedde. Store tap og konkurser ble resultatet.
   Psykopaten kjenner ingen lojalitet mot bedrifter, kolleger eller samfunnet, kun mot seg selv. De hater kreative mennesker, og ser på de som farlige konkurrenter. Gode ideer, tiltak og tanker blir møtt med mistro og avvisning. De tar gjerne æren for andres innsats.
   Regler brytes
   På grunn av kameraderi og prestisje beskytter de profesjonelle og forståsegpåerne hverandre. Når de gjør feil lar de gjerne offeret gå til grunne for å skjule feilen. Da er sporet borte, og de selv er berget. De kan drive rene hekseprosesser mot en person for og ikke bli avslørt.
   Regler, avtaler og vedtak brytes ettersom det passer. Går det bra, tar de æren alene, går det galt er det felles ansvar, hvis de da ikke finner en syndebukk. I sin egen virkelighetsoppfatning er psykopaten feilfri.
   Hvem blir offer?
   Når psykopaten har nådd sitt mål, skjer det uunngåelige, de ødelegger det de har erobret. Når da skipet synker tenker han kun på å redde sitt eget skinn og forsvinner først av alle.
   De som oftest blir offer for den psykopatiske sjefen er som regel åpne, ambisiøse, ærlige, modne, sosiale, elsket og intelligente. De er dyktige, og de tar vare på og bryr seg om sine medarbeidere.
   Søke hjelp
   Søker man hjelp i det offentlige mot en psykopat, må man være forsiktig med hva men sier. Saken kan brått bli snudd på hodet. Ofte har psykopaten vært der først med sin versjon av saken, og da møter man veggen, for folk tror ofte mest på det de hører først.
   Søker man hjelp og støtte hos kolleger, får man i liten grad støtte. Psykopatiske sjefer er ofte for flinke til å dekke til seg selv.
   Hvis du får behandling må du ikke fortelle dette til psykopaten. Psykopaten kan da ta kontakt med behandleren og fremstille seg selv som et offer og deg som psykopaten. Psykopaten vil gjøre alt for å ødelegge for deg.
   De som har blitt utsatt for psykiske overgrep har ofte vanskelig for å beskrive hva de har vært utsatt for.
   Det eneste du kan gjøre er avsløre dem og kvitte seg med dem. det tar ofte lang tid før sannheten går opp for flertallet, og alt er ødelagt eller sterkt redusert i mellomtiden.
   Klart råd
   Rådet fra eksperter er klart: Kom deg unna så fort som mulig. Ikke gå inn i diskusjoner. Ikke forsøk å snakke fornuft. Ikke forsøk noe annet enn å komme deg så langt vekk som du kan, for psykopaten endrer seg ikke. Kutt all kontakt omgående !
   Det farlige er og ikke innse dette. Kunnskapsmangelen om denne problematikken gjør oss veldig sårbare. Det er først og fremst via kunnskap vi kan slutte å bli offer for manipulasjoner vi ikke forstår.

   Paul Bunk:
   Har ikke tid akkurat nå til å lese stykket for øya begynner å gå i kors (men jeg skal senere) men vil bare bemerke en ting: All den tid som myndigheter, skoler, Hollywood, tv og aviser gjør det klart at den ØNSKEDE tilstanden til mennesker er psykopatisk, at de kanskje skal TENKE seg at de er gode mennesker men skal HANDLE som psykopater - så lenge aksjeloven KREVER at firmaer skal oppføre seg som psykopater, så lenge offentlighet og maktelite kun støtter prosjekter som bygger på psykopatiske prinsipper: Hvem er det da som skal straffes for dette?

   Hedia Troudi:
   Det er ikke gull alt som glitrer ;)
   Verktøy ,materialet og Maktelitens prosjektet er av samme natur !
   Sterille hjernen vet ikke hva er en fødsel .

   Rune L. Hansen:
   Terror-regimet stimulerer til psykopati. Og psykopati stimulerer til terror-regimet.

---

   Hugo Fredriksens samme tekst under følgende overskrift:

   Så utrolig mange flotte jenter har vært utsatt for slike..

   Kai Rudi Schantz:
   Kunnskapen Hugo deler er vel noe mer kjønnsnøytral enn overskriften som en annen har skrevet er.. Tror jeg ut fra realisme og egen kunnskap vil heller si at så utrolig mange flotte mennesker har vært utsatt for slike..

   Veronica Opsanger:
   Ja.. mitt hovudfokus er ledere i det OFFENTLIGE. Men jeg er også enig med Hugos overskrift. Det er alt for mange flotte jenter som også har opplevd slike ting, og veldig ofte også det som verre er. Men så sant så sant. Samme hvem det er så ...er det ille. . og mang et godhjertet og normalt tenkende individ, velger vel å tro det beste helt til det motsatte er bevist. Det finnes jo noe godt i alle, tenker en vel.. Men det beste tipset er nok å finne i teksten her. Å skygge banen for enkelte type mennesker- som helst suuger ut energi enn motsatt .. slik det antagelig burde være.. ~ er nok en befrielse for både den ene og den andre.

   Kai Rudi Schantz:
   jo, I likhet med så mange flotte menn og fedre som har vært og er utsatt for kvinnelige psykopater med de værst tenkelige konsekvenser.. sammtidig at som mann og far er det svært liten hjelp eller forståelse å få av noen.. som rettsvesen, sakkyndige psykologer osv. da disse er opplært til at kvinnen er den svake part.. Utover dette så har du helt rett i at leder stillinger og ikke minst i det offentligr hvor det er liten kontroll med system overgrep mot enkeltmennesker gir en makt som tiltreker psykopater og disse er godt representert i slike stillinger og de gjør utrolig skade på mennesker samt også tar livet av mennesker ved å ta livet fra dem..!

   Rune L. Hansen:
   Overskriften psykopatisk og sikkert ikke skrevet av Hugo Fredriksen, men Hugo Fredriksens tekst veldig meget viktig og betydningsfull!!!

   Irene Hov:
   Jeg deler denne. Har selv vært offer for dette og kjenner godt metodene.

   Rune L. Hansen:
   Psykopatenes nettverk må både synliggjøres og stoppes!
   Uten blir terror-regimet stadig verre og verre!

   Irene Hov:
   MEN DU SKJØNNER DET IKKE FØR DET ER FORSENT!!!!

   Rune L. Hansen:
   Mange vet det enda ikke, før de erfarer deres fordekte tilstedeværelse.
   Og da er det for de fleste for sent! Mildt sagt!

   Finn Åge Sagbakken:
   Psykopater er ikke alltid sjarmerende, men de forsøker ofte å være det.
   Det er ikke bare i det offentlige du møter på psykopater. De kan meget gjerne være bedriftsleder og tilogmed eier av bedriften. De kan være avdelingsleder eller en grå emminense som hersker via den formelle lederen. Du behøver ikke merke at vedkommende er psykopat før du havner i en sårbar situasjon. "Det er i motgang man skal kjenne sine venner". Da får du gjerne sten til børa, mens vedkommende "er skuffet over deg".
   De er ikke alltid veltalende, men de forsøker gjerne å være det. Ofte tyr de til gjentagelser og klisjeer. De hater logikk, men gjentar logiske bruddstykker så ofte at de høres naturlige ut. I stedet for logikk bruker de innøvde argumentrekker, f.eks. med hårreisende misbruk av ytterlighetsbetraktninger og sammenblanding mellom indikasjon og ekvivalens.
   Det er ikke alltid man kan unngå psykopater. Du kan være avhengig av din arbeidsplass eller din familie slik at du må forholde deg gjevnlig til denne personen selv om du har gjenkjent påfallende mange psykopatiske trekk. Tilbring minst mulig tid med vedkommende. Dess mer du slipper henne/ham innpå deg dess mere vil vedkommende definere en falsk virkelighet for deg.
   Psykopaten søker trygghet som en unge ved å teste grenser. Er du forberedt på en beinhard kamp for å vokte en tilsynelatende ubetydelig grense og gjentar det konsekvent har du gitt psykopaten trygghet på hvor grensa går. Da kan du oppnå ro. I det øyeblikk du tillater et unntak har du invitert problemer. I forhold til psykopater må man være konsekvent med grensene.

   Irene Hov:
   En god beskrivelse Finn Åge. Det finnes mange varianter av "psykopater". Endel ulike former for personlighetsforstyrrelser har utrykksform som psykopater, noen typer sykdommer/syndromer har psykopatiske trekk. Noen kan gå hele livet som til...synelatende normale mennesker, for så å utvilke psykopatiske trekk i en krisesituasjon. Har lest meg overlangsynt +2 siste årene på psykopater og deres gjøren og laden.....
   En ting er sikkert - kom deg h.... langt vekk!

   Finn Åge Sagbakken:
   Angående "grensesetting" så er psykopaten veldig opptatt av å markere grenser. De markeres gjerne med maksimal dramatikk, men forandres på de mest overraskende tidspunkter. Derfor tror en psykopat gjerne at grensesetting betyr hissig flytting av grensene. For riktig å dekke over inkonsekvensen produseres gjerne noen bedyringer om egen prinsippfasthet. Men prinsippene dukker gjerne opp for å generalisere øyeblikkets flyktige mening.

---
---
   Det er i liten grad de som av terror-regimet og dets propaganda kalles for kriminelle som er de kriminelle. De fleste og verste kriminelle roses og hedres i den enda massive propagandaen!
---
   Og de og det som i terror-regimet minst respekterer barn, familier og mennesker og mest mishandler, krenker og behandler barn som gjenstander og roboter - tror seg å være far og mor også for våre barn!
---
*****

--21--
- Dagboks-notater, torsdag 21. oktober 2010, Vinberget:

   Det begynte å sne og snedde nokså mye i natt! Lett og stor sne også først på dagen, derefter fuktigere. Flere centimetre med sne, som neppe smelter bort i dag.
---
   Noen er, interessant nok, livredde for at terror-regimet skal erkjennes og synliggjøres.
   Gjett hvem?!
---

*****

--22--
- Dagboks-notater, fredag 22. oktober 2010, Vinberget:

   Var ned mot 4 kulde-grader Celsius her ute i natt og 4 pluss-grader midt på dagen i dag. Kan synes som at det blir en usedvanlig vinter her og i Norge også i år. Endel mere og mere tåke og regn utover dagen og kvelden i dag.
   En siloball fra nabo Jordal kr. 360,-
---
   Godt å ha tillit til og visshet om at reddende engler solid, vektig og målbevisst arbeider for og kjemper ens sak. Og selv kunne gjøre seg delaktig som reddende engel i og for neste-kjærlighet, lov og rett.
   Folkebevegelsens fremadskridende reddende engler!
---
   Terror-regimet har mange måter å terrorisere, trakassere, torturere, ødelegge, utplyndre og til-intetgjøre på.
   Hva og hvem er terror-regimet?
   Det kriminelle nettverk av kriminelle som under den offentlige myndighet og forvaltning, eller som disses medskyldige, foruretter våre med-mennesker. Enkelt og greit.
   Terror-regimet har mange måter å terrorisere, trakassere, torturere, ødelegge, utplyndre og til-intetgjøre på. Mye av det har i en overflod av kriminell galskap skjedd og skjer bak kulissene, fasadene og propagandaen.
   Sproget og et saklig ord-forråd, negativt ladede ord inklusivt, bør ikke skremme noe. For mange er uttrykksmåten uvant, fordi den og hva som pågår er kneblet av terror-regimet og dets propaganda og indoktrinering.
   Mange som på så forskjellig vis har gjennomskuet propagandaen, men som likevel er "bundet" til den og dens sprogbruk og presentasjon. Hvilket det jo må bli slutt på.

   Ti-tusenvis på ti-tusenvis med mennesker i Norge, barn og, som har vært og er utsatt for terror, trakassering, hus-inkvisisjoner, kidnappinger, fangehold, knebling, justismord, tortur, utplyndring og til-intetgjørelse.
   Det er ganske enkelt slik det er.
   I tillegg kommer terror-regimets generelle grove og kriminelle undertrykkelse og trakassering av en stor andel av befolkningen.
   Terror-regimet er bevisst og villet politikk og ideologi, som er kriminell - og skal stoppes.

   Reell etablert respekt for de elementære felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser er et minstemål og en selvfølgelighet for trygghet, trivsel og tillit. Og ER gjeldende norsk lov og rett!
---

   Noen ord om psykopati, jeg fant på Internettet:

   Psykopatisme er et etisk system der det er rett å ofre andre for seg selv, selv om det skader disse mot deres vilje (selvforsvar ikke medregnet), og psykopati er praktisering av denne etikk. Dette kalles også for antirasjonell egoisme, ondskapens fundamentalisme eller rovdyrjungelen. Altruismen derimot sier det er rett å ofre seg selv for andre og er også en form for ondskap, mens rasjonell egoisme som er rettferdighet i ordets rette forstand sier at all menneskeofring strider mot menneskets natur. Ofre seg betyr i praksis å slave for andre der motivet ikke er til egen nytte. Ofringsmoraler kalles derfor også slavemoraler. Dermed skulle det komme klart fram at psykopati er ingen sykdom, men en av de 3 grunnleggende etiske systemer som finnes.

   Da ingen lærer noe som helst om rasjonell filosofi i sin utdannelse (selv ikke en professor i filosofi kan noe om rasjonell filosofi i dag), er det praktisk talt ingen som skjønner hva dette fenomenet er for noe. Emnene er behandlet mer eller mindre i sensurert antisosialistisk filosofi som f.eks. Objektivisme (selv om det er en av verdens mest solgte filosofi i antall bøker i dette århundre, så er det knapt en eneste som er utdannet i filosofi som har hørt om dette). Alt som motsier psykopatene blir ekskludert fra norske universiteter, det være seg i faget filosofi eller psykologi. Årsaken kan en tenke seg selv ut fra hvem som sitter med den politiske makten i landet.

   Det er ulike grader av hvor mye en praktiserer psykopati. Da det å plage andre gir irrasjonelle mennesker maktfølelse vil de blant annet benytte dette om de har en etikk som tillater det (og det gjør etikken psykopati). De er slett ikke følelsesløse slik mange tror, selv om de ikke føler det samme mot andre som det som er normalt. Sannheten er at psykopaten har for mye destruktive følelser som denne ikke har kontroll over (typisk her er følelsen av aggresjon). Måten psykopati praktiseres på avhenger av kultur og det politiske system. I demokratiet er det byråkratisk makt og manipulering blant skrivebordspsykopater som er det farligste, mens i fåtallsdiktatur kommer rå vold klart fram. Noen psykopater er bankranere, andre voldtar mens langt de fleste sitter i byråkratiet bak en haug med papirer og lager faenskap uten like uten å bli oppdaget. Spesielt innen psykiatri og politi og andre maktutøvere er det ekstrem overrepresentasjon av psykopater, selv om en må huske på at det finnes hederlige mennesker der også.

   Å praktisere psykopati er ikke det samme som psykopati som etikk. Med psykopater menes alle som er tilhenger av denne etikken, uansett i hvilken grad de praktiserer den. Det går an å praktisere psykopati uten å være psykopat også. Hvor mye en er psykopat avhenger av hvor mye en er tilhenger av denne etikken i forhold til de andre typer etikk. Det som teller er om en mener den psykopate etikk delvis eller helt er rett eller ikke, og dette kan det ta tid å finne ut. Generelt er det langt mer effektivt å si at noen anvender en gitt psykopat metode, enn å kalle dem for psykopater, fordi personangrep mot navngitte kjeder publikum og det er en fordel om de selv trekker konklusjonen at noen er en psykopat enn at andre legger "ord i munnen" på dem.

   Høyt aggresjonsnivå og lite fryktnivå forklarer hvorfor psykopaten streber etter makt over andre mennesker og derfor også hvorfor det er så mange psykopater som er ledere spesielt innen politikk, politi, militære, leger, psykiatre osv. IQ o...g kultur vil naturligvis innvirke i stor grad på hva for handlingen og utdannelse psykopaten kan utføre. Merk at IQ er ikke mål for tenkeevne, men er automatisk og genetisk medfødt matematisk evne. Psykopater kan derfor ha normal IQ i forhold til resten av befolkningen selv om logisk tenkeevne er praktisk talt ikke-eksisterende. Den verst tenkelige kombinasjonen er en neger med lav IQ og en muslimsk kultur og dette viser seg også å stemme 100% med virkeligheten da det er et land som har alle disse elementene og har i verdensammenheng enestående høy grad av ondskap på alle nivå. Dette landet er Somalia og kan betraktes som "psykopatiens eget hjemland". Sørafrika er det området en kan spore psykopatens hjernefunksjon tilbake til - en tilstand nærmere aper. Det er allmenn etablert kunnskap innen vitenskapen at menneskekroppen stammer fra aper og at mennesket utviklet seg fra områder i Afrika for titusener av år siden. Mennesker som flyttet lengre vekk fra Afrika trengte en annen form for hjerne enn en aggressiv krigshjerne som var basert på primitiv jakt etter byttedyr. I kaldere områder som var vanskelig å overleve i var høyere IQ og samarbeidsevner essensielt for overlevelsen skyld. Dermed døde disse genene i stor grad ut i disse områder i løpet av hundrevis av generasjoner.

   Denne vitenskapelige undersøkelse beviste for første gang at psykopaten faktisk kunne føle frykt selv om det er vanskelig å avgjøre hvor mye frykt på grunnlag av en slik test. Testen var enkelt satt opp slik at psykopaten fikk et elektrisk støt tilfeldige ganger etter en gitt farge på ord på en skjerm. Psykopaten viste redsel som alle andre når det var lett å forstå at det kunne komme et støt. Men når psykopaten ble bedt om å avgjøre om ordene var skrevet med store eller små bokstaver klarte ikke psykopaten lenger å tolke fargesignalene for støt og ble ikke redd mer mens normale mennesker fortsatt ble like redde. Psykopatens fryktreaksjon i hjernen deaktiveres altså fullstendig når hjernen er opptatt med noe annet, noe som er en enorm fordel i situasjoner der en angriper eller blir angrepet ute i naturen av andre mennesker eller ville dyr. En slik automatisk deaktivering av frykt er derimot katastrofalt i et moderne samfunn der frykt er viktig for å være oppmerksom på farer både for en selv og andre som kan komme på senere tidspunkt det være seg timer eller år. En slik test avslører faktisk disse farlige avvikende genene men det er dermed ikke sikkert at personen er psykopat av den grunn siden alle mennesker har fri vilje og med en god porsjon fornuft kan velge å ikke bli psykopat. Dessverre er fornuftnivået hos de aller fleste mennesker så dårlig at de i praksis velger å bli psykopater med en slik hjerne. Det dårlige fornuftnivået bekreftes av antall normale mennesker som støtter opp om psykopatene selv i et demokrati.

   De som har fornuftig tenkeevne er immune mot psykopati. Siden psykopatene er overfladiske uten tenkeevne og mener det er rett å ofre andre for seg selv mangler de derfor også empati som forutsetter at en velger å tenke over andres situasjon, noe som er meingsløst om en synes det er greit å skade andre og samtidig har liten fornuft og tenkeevne. En psykopat skiller ikke vanlig ord fra ord relatert til skade på andre mennesker noe hjernescanning til psykopater bekrefter.

   De mest sentrale kjennetegn i psykopatisk manipulering
   Det er ingen teori i hele verden psykopater er mer redd for enn logisk filosofi. Dette fordi hele deres system for å manipulere er rendyrket antirasjonell filosofi, og sannheten er at filosofi er nøkkelen til praktisk talt all makt. Derfor passer psykopater på at ingen utdannelsesinstitusjoner noen gang lærer bort filosofi som faktisk forteller noe om virkeligheten som kan brukes mot dem. Aksistensialismen er den første filosofi i verdenshistorien som avslører samtlige av psykopatens metoder for å manipulere. Psykopatens manipulering bygger på ulike grener i filosofien, og hver gren har sine egne teknikker for å hjernevaske praktisk talt alle til en slik grad at de settes totalt ut av spill til å tenke selv:

   Psykopatens epistemologi

   Massepsykosen
   Psykose er ingen sykdom. Dette er det psykopater som har funnet på for å beskytte massepsykosene mot å bli avslørt for hva de egentlig er. Psykose er intet annet enn å mene at det er rett å forkaste fakta/sannheten med vilje. Psykopater er til de grader psykotiske etter denne definisjonen at de totalt mangler evnen til å rette opp egne feil, og de konstruerer sin egen ikke-eksisterende "virkelighet", som de overhode ikke er villig til å argumentere rasjonelt for. I beste fall vil psykopaten spørre etter 100% sikre beviser for at de tar feil, og om en klarer dette vil de forlange 100% sikre beviser for at det ikke er feil i de sikre bevisene osv... Ingen beviser er gode nok for psykopaten, noe som viser at de ikke bryr seg om beviser i det hele tatt. Selv har de bare ubegrunnete påstander å bygge sine egne utsagn på som de tilfeldigvis har kopiert fra utdannelse, bøker eller blader uten at de forstår grunnlaget for dem. I verste fall gjør kritikk psykopaten aggressiv og går med en gang i forsvarsposisjon med alt fra å legge skylden på andre, ro seg vekk fra saken med bortforklaringer til det mer ekstreme å prøve å forhindre ytringsfriheten med trusler om vold. Bruk av vold for å motsi andres argumenter er å skrive under på at en tar feil og er alt for psykisk svak til å rette opp feilene sine. Isteden forvarer en sine egen psykoser med kroppen sin, for disse kan bare forsvares med følelser fordi de er bygget på følelser og ikke fornuften.
   Å tenke logisk er det motsatte av å være psykotisk, og lite med IQ tester å gjøre da disse ikke konfronterer en person med sine følelser. Det er først når følelsene kommer i konflikt med fornuften at en oppdager om noen kan tenke logisk eller ikke. En dyktig matematiker kan f.eks. la seg styre 100% av følelser når noen påpeker feil i matematikken hans og benekte at det er noen feil der om hans psykose sier at matematikken er korrekt. Det spiller ingen rolle hvor mange beviser en kommer med om følelsene strider imot.

   Hvis psykose betød en form for sykdom ville nesten alle mennesker vært syke, fordi massepsykoser er normaltilstanden til mennesket i form av f.eks. religioner eller andre former for kollektivisme. Årsaken til at de fleste verken oppdager at de selv eller psykopatene er psykotiske er at det er to ulike hovedtyper psykoser, hvor bare den ene typen er lett å oppdage for de fleste. Den ene er den avvikende psykose som strider mot de fleste sine oppfatninger, og som kan gjøre at en person ikke fungerer sosialt sammen med andre og bli syk av det. Årsaken er her altså ikke sykdom, men konsekvensen kan bli det. Den andre formen for psykose er massepsykoser, og det er disse psykoser som normalt er sterke hos psykopaten. Siden det er normalt å være massepsykotisk vil ikke det store flertallet oppfatte seg selv som psykotiske, og derfor heller ikke oppdage psykopatens psykoser. Flertallet oppfatter snarere massepsykosene som sunnhetstegn.
Det er psykopatene som lager massepsykosene, og de bruker dem bare når det er til egen fordel. Dette betyr at de kan skifte å være tilhenger av en massepsykose til en annen som motsier den første på minuttet, i motsetning til flertallet som stabilt er tilhenger av noenlunde de samme hele livet. Selv om de prøver å skjule det, bærer de altså i virkeligheten det totale fravær av faste prinsipper. Psykose her anvendes altså som å forkaste fakta med vilje, og ingen sykdom.

---
*****

--23--
- Dagboks-notater, lørdag 23. oktober 2010, Vinberget:

   Ned mot 1 minus-grad Celsius her ute i natt, 4 pluss-grader, sol og nokså lys blå himmel klokken 12.30. Sneen nesten halveis borte og smeltende.
---
   Videre angående det norske terror-regimet:

   Berit Mikalsen:
   negativt ladede ord inklusivt, bør ikke skremme noe, sier du, men det er det det gjør, om en vill eller ikke..mange går i forsvar, eller *dekning* og hva da med de som allerede er feks justismordoffre? som har opplevd systemvild, eller direkte angrep?.... om ikke de kjenner deg, kan de lett misforstå deg, om du bruler sterke negative ord,*massivt*med tyngde.... tyngden kann føles som person angrep, istedet for angrep av holdnonger!!!!

   Berit Mikalsen:
   Det er mange som har lyst till å trykke liker, pådet du skriver, men så fort du nevner spesielt ordene, eller ytrykket? ....*terror regimet* så hanger mange ikke med mer......Og lurer på hva, og hvor omfattende du mener det, hva du mener det består i, og hva som må kjempes mot...

   Rune L. Hansen:
   Det er da ikke hva jeg mener med det eller legger i det som betyr noe, men hva det som står der faktisk betyr - i realiteten.

   Huskeberta Olsen:
   Berit: Stort sett alle bvsaker er basert på rykter - det er svært sjeldent at foreldre virkelig mishandler unga sine...

   Berit Mikalsen:
   det virker som der det er virkelig fare for barnas liv,der griper de ikke inn, de er vell redd for sitt eget?

   Berit Mikalsen:
   Men i tilfeller der noen har kommmet med en bekjymring, eller trodd de skulle få b v till å hjelpe noen, økonomisk el.....eller der det er satt ut falske rykter, av sjalusi, hevn, osv, der springer de inn, å *SÅKALT HJELPER* men hjelpen deres heter oftest...... OVERTAGELSE? AKUTTVEDTAK?

   Rune L. Hansen:
   Ja, Berit, og "hjelpen" til det såkalte barnevernet og deres medspillere heter i virkeligheten terror, hus-inkvisisjoner, trakassering, kidnapping, tortur, fangehold, knebling, seig-pining, utplyndring, etc. - og er uhyrlig kriminell galskap, til langt inn i det perverse. Og pågår i Norge i en overflod overfor mennesker og familier, barn inkludert, som rammes av deres uhyre grove kriminelle virksomhet. Og det er som Huskeberta Olsen og så veldig mange andre har sagt: De fleste bv-saker er basert på rykter - det er svært sjelden at foreldre virkelig mishandler ungene sine. Det gjør derimot altså det såkalte barnevernet, mishandler barn og mennesker og familier - og lov og rett - i en overflod av kriminell galskap til langt inn i det perverse. Et makt-middel fra Arbeiderparti-ideologien - altså konkret terror-regimet - sin side, for undertrykkelse. Og og for en stor-industri bygd opp og virksom rundt dette, med milliardvis med kroner, penger, involvert. Fra Arbeiderparti-ideologien forplanter dette seg i mange involverte aspekter, instanser og nøkkel-personer nedover i samfunnet og forvaltningen - og sidelengs og oppover. Og det hele stimulerer på så mangfoldig forskjellig vis til psykopati, grådig egoisme, sosiopati og videre terror. Og opprettholdes av løgn og falsk dokumentasjon, samt propaganda, trusler, fristelser, indoktrinering - innarbeidet i et premierings- og undertrykkelses-system.
   Ord som terror-regime, tortur, kriminell galskap, etc., kunne ikke vært brukt med bedre berettigelse.

   Rune L. Hansen:
   Det samme terror-regimet og dets nøkkel-personer og medspillere er virksomt på så forskjellig vis innenfor mange aspekter, som sagt. Deriblandt såkalte barnefordelingssaker, trygde-systemet (NAV), psykiatrien, rettsvesenet, de statlige departementer, osv.! Det er et svært og meget omfattende og vårt samfunn gjennom-syrende problem - et terror-regime. En katastrofe for vårt land og for lov og rett, i det heletatt for vårt samfunnsliv.

   Rune L. Hansen:
   Og slikt noe og dette må vi snakke og skrive om! Propagandaen, kneblingen, sensuren, monopoliseringen, indoktrineringen, truslene, løgnene og de involverte og delaktige sin frykt for å bli avslørt til tross! Det er veldig veldig viktig at vi snakker om og skriver om det, og synliggjør og avslører, - og våger å bruke de rette ordene. Våger saklighet - og perspektiv. Våger å være sanne - og fakta! Selv om de mennesker og det terror-regime som da og dermed frykter å bli avslørt spiller på sitt reportoar av forhånelser, baksnakkelser, sverting, trakassering og videre terror! Vi må uansett snakke, skrive og kommunisere om det! Synliggjøre, dokumentere, solid bevise og bevitne - avsløre.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke disse ting og forhold jeg selv liker å snakke eller skrive om. Så langt langt derifra! Men det er fullstendig nødvendig, for oss alle sitt vedkommende - og må prioriteres. Ikke minst for at vi i det heletatt skal komme frem, bli hørt og tatt på alvor - og snarest få stoppet terror-regimet! Det er uten tvil Norges mest sentrale og alvorlige problem!

---
---
   Vi klarer i forbindelse med katastrofer og grov urett i land langt unna ikke å gi andre god hjelp før vi kan hjelpe oss selv og våre nærmeste godt. Først da vil vi kunne gå foran som og med et godt eksempel, og virkelig utbre og være til god hjelp! Hvis ikke kan våre forsøk på hjelp lett kunne virke motsatt sin hensikt.

   Våre nærmeste står likså nært gravens rand som de langt unna.
   Og terror og tortur forsvinner ikke ved at en ser på med kikkert eller teleskop.
   Vi må i det minste hjelpe våre egne før vi tror oss å kunne hjelpe de langt unna.

---
   Idun kom i går kveld. Med bussen til Skjold og jeg kjørte dit og hentet henne.
   Og jeg snakket med Frøydis pr. telefon i kveld. Hun var hos Balder og Vebjørg, som har flyttet sammen. En liten telefon-samtale, for Frøydis sa at Balder og Vebjørg nekter henne å telefonere hit med sin egen mobil-telefon mens hun befinner seg hos de.
---
*****

--24--
- Dagboks-notater, søndag 24. oktober 2010, Vinberget:

   Omtrent 2 minus-grader Celsius og noe stjerneklart her ute i natt. Grålig overskyet.
---
 
   Stevning og begjæring om midlertidig avgjørelse datert 21.10. 2010 til Haugaland tingrett fra min advokat Tone Thingvold på vegne av meg ble innsendt og mottok jeg i går min kopi av ( ekstern ). Dermed det gjort.
---

   Den offentlige etat Skatteetaten har begynt å legge ved eget info-ark med henvisning til EMS Art. 6 (i Menneskerettsloven) ved utsendelse av "Varsel om tilleggsskatt. Et lite muse-skritt i rett retning!
---
   Vi fikk overraskende og trivlig besøk av Jørgen PlantEtTre sammen med Birger TreGirLiv i dag. Sistnevnte nokså nykommet fra flere år i Afrika. Mye spennende og interessant snakking og tanker. TreGirLiv planter trær i Sahara, Mauretania, Afrika, blandt annet. hjelp til selvhjelp. Planter blandt annet Mango-trær, Neem og Jatropha. Mens Jørgen er daglig leder for PlantEtTre. PlantEtTre har nu butikk og virksomhet i Norge blandt annet på Karmøy, hvor Frøydis og Stauda hadde en ukes tid opplæring og arbeid i fjor sommer. Det syntes både Frøydis og Stauda og vi alle var givende og fint. Det var før Frøydis og Stauda sist igjen ble kidnappet, fangeholdt og kneblet.
---
   Hesten solgt, 5.500,- kroner, med meget god hjelp fra Åshild. Blir antagligvis hentet i morgen.
   Noe trist at han blir borte, men nødvendig.
   Nabo Wencke innom en snar-tur, som bøssebærer for tv-aksjon Flyktninghjelpen På flukt fra krig.
   Jeg kjørte i kveld Idun til Skjold hvorfra hun tok bussen til Haugesund.
---
*****

--25--
- Dagboks-notater, mandag 25. oktober 2010, Vinberget:

   Omtrent 2 minus-grader Celsius her ute i natt og 4 og sol og tildels skyer i dag klokken 13.30.
---
   Mennesker som er delaktige i terror-regimet eller som tror seg ikke å bli rammet og som svever på propagandaen er særdeles fornøyde, også i Norge. Deres holdning til sine med-mennesker og terror-regimets ofre er gjerne både forhånende, egoistisk og på forskjellige vis forurettende.
---
   Hva som i det heletatt er nødvendig kan kortfattet sies slik:
   Folkebevegelsen stoppe terror-regimet. Bastant og konkret reell etablering av reell respekt for de felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser.
---
   Tarzan, hesten, hentet i dag. Han fikk en forfengelighet i ene bak-foten forleden dag, den natten sneen kom, litt over ene hoven. Tror han dunket borti en sten i gjørmen. Sneen omtrentlig helt borte nu.
---
*****

--26--
- Dagboks-notater, tirsdag 26. oktober 2010, Vinberget:

   Omtrent 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Grålig overskyet, og noe vind utover dagen.
---
   Fikk problemer med Internett-tilkoblingen i går. Enda ikke rettet opp.
---
   Det finnes ikke noe offentlig barnevern i Norge, bare en overflod av det motsatte i kriminell galskap til langt inn i det perverse. Den som sier noe annet svever på propagandaen eller er delaktig i terror-regimet.
   Eller hva?
   Unntakene hverken unnskylder, bortforklarer eller bagatelliserer terror-regimet.
---
*****

--27--
- Dagboks-notater, onsdag 27. oktober 2010, Vinberget:

   Vind og noe regn og omtrent 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Omtrent 10 pluss-grader utpå dagen. Grålig jevnt overskyet hele dagen.
---
   Telefonerte tidlig i dag til tannlegen, trodde jeg hadde time-avtale der i dag, men det var mandagen. Gikk meg altså forbi også denne gangen! Avtalte å avtale nærmere når jeg kommer med Frøydis og Stauda som har time om mindre enn to uker.
---
   Iallfall noe bedre forbindelsen med Internettet og Facebook i dag.
---

   Rune L. Hansen:
   Det finnes ikke noe offentlig barnevern i Norge, bare en overflod av det motsatte i kriminell galskap til langt inn i det perverse. Den som sier noe annet svever på propagandaen eller er delaktig i terror-regimet.
   Eller hva?

   Marion Monsen:
   Du må ikke ta alle under ett her. Det finnes barn i bv som ikke er kriminelle og det finnes de som faktisk har hatt et bedre liv der enn hjemme.

   Rune L. Hansen:
   Unntakene hverken unnskylder, bortforklarer eller bagatelliserer terror-regimet.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke barna som er kriminelle ...

   Dung Svalland:
   Jeg traff akkurat en jente som var tidligere barnevernsbarn. Hun fortalte at etter farens død ba moren hennes bv å ta imot henne (12år) og broren. Hun ble plassert i ett fosterhjem der de misbrukte henne seksuelt og de var veldig voldelige mot henne.
   Etter ca ett år i helvete flyttet hun til ett annet fosterhjem. Der fikk hun ikke kjærlighet fordi fostermoren drev barnehage og avlastningshjem.

   Marion Monsen:
   Ja jeg skjønner at mange har det forferdelig, men man hører ikke om de som har hatt det bra.
   De finnes faktisk, hva skulle man gjort uten barnevern? De barna som virkelig trenger det, skulle de fortsatt vært hjemme og hatt det tragisk.
   Man må ikke bare si at de gjør illegale ting, tvert om.

   Rune L. Hansen:
   Man hører ikke om de som har det bra for de finnes knapt og er altså ikke lett å finne, uten at de er kjøpt og betalt av det såkalte barnevernet. Hvilket propagandaen jo ikke forteller. Det tilfellet Dung forteller om er ikke enestående, men temmelig så alminnelig. Og hva Dung her fortalte er bare litt av det hele forskrekkelige. Barn som ikke er vernet av sine foreldre, hvordan forholdene enn er, har det selvfølgelig ikke bra. Å ta en eller begge foreldrene fra et barn er under omtrentlig enhver omstendighet den verste mishandling og utplyndring et barn - og foreldre - kan utsettes for. Det såkalte barnevernets velkjente metoder for å forsøke å få det til å bli vellykket, for eksempel å nekte barnet og foreldrene kontakt med hverandre, er både ulovlige og virkende motsatt "hensikten".
   Hva skulle man gjort uten barnevern?
   Vel, vi har og skal fortsatt ha både politi, familie, naboer og slekt.
   Det beste barnevern har et barn nokså uansett vernet av sine foreldre og sitt hjemsted.
   La ikke terror-regimets og barnerov-handelens propaganda mere lure noen til å tro noe annet!
   Se fakta i øynene!

---
*****


--28--
- Dagboks-notater, torsdag 28. oktober 2010, Vinberget:

   Omtrent 6 til 7 pluss-grader i  natt og i dag. Grått, jevnt overskyet, regn utpå dagen.
---
   Skal du kunne forvente at de andre arbeider og kriger også for deg så må også du arbeide og og krige for de. Det vil si for terror-regimets fall, for reell etablert reell respekt for de felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser. Det er hva som er felles-nevneren og det nødvendige målet. Annet vil være egoisme og stille deg og oss alle svakere og temmelig så sjangseløse.
   Vi har to hender, to øyne og ører, etc. Forhåpentligvis hjerte og forstand i tillegg også.
---
*****

--29--
- Dagboks-notater, fredag 29. oktober 2010, Vinberget:

   Regn her ute i natt. Grålig overskyet, 10 pluss-grader Celsius, regn og mere og mere vind i dag.
   Plukket inn de siste pærer, epler og mini-kiwier.
---
   At terror-regimet og dets propaganda, indoktrinering, monopolisering, trakassering, knebling og inkvisisjoner er realiteter livsfarlige for enhver, er en erkjennelse. Å nå ut med denne erkjennelsen har ikke alltid vært lett. Den og de som har nærmet seg eller forsøkt har det fort lett gått ille.
   Mål-bevisst å nå ut med denne erkjennelsen er en nødvendighet. Nu viktigere og lettere mulig enn noensinne. Særlig med kunnskap og viten om hva som vanskeliggjør det.
---
*****

--30--
- Dagboks-notater, lørdag 30. oktober 2010, Vinberget:

   Noe både regn og vind her ute i natt. Grått overskyet i hele dag.
---
   Jeg blir stadig mere og mere forskrekket og rystet over hva mine barn har vært utsatt for siden kidnappingene begynte.
   Hvem skulle vel kunne tro det mulig?
---
   Undrende ble jeg oppmerksom på at min trygde-utbetaling fra NAV denne måneden (ca. den 20.) var mere enn forutgående. For både august og september kr. 7.227,- Men nu for oktober kr. 11.142,- Hvilket jo er nærmere fire tusen kroner mere enn forutgående. Av utbetalings-seddelen som som vanlig kom med posten kunne jeg se at såkalt "trekk underholdsbidrag" var senket fra kr. 15.980,- til kr. 11.142,- Altså forskjellen på nær fire tusen kroner. Forleden dag ankom med posten et brev datert 22.10. 2010 fra NAV Innkreving ( ekstern ), hvor det fremgår nevnte endring i nevnte trekk, med beskjed om at eventuell klage på endringen kan tilsendes NAV.
   Hvorfor har NAV nu funnet på å løsne litt på den økonomiske trakasseringen? Det er et spørsmål jeg i denne forbindelsen stiller meg.
   Kan det ha noe med å gjøre sist var hos NAV og der snakket med Knut Møller? Han sa han saklig med samvittighet vil forholde seg til mine henvendelser dithen. Kan endringen nu være et første skritt forårsaket av hans inngripen eller behandling av saken? Jeg vet enda ikke, men en positiv overraskelse iallfall.
   Det var blandt annet og særlig Thea Birkeland hos NAV som forårsaket den økonomiske trakasseringen overfor meg og mine barn fra NAV sin side ( ekstern ). Lenge siden det begynte nu.
   Uten andre endringer samt erstatning og gjenopprettelse er betydningen av denne endringen nu forsvinnende liten, men likevel av interesse å legge merke til.
   Den økonomiske trakasseringen er fortsatt pågående og stadig mere og mere utplyndrende og ødeleggende.
---
*****

--31--
- Dagboks-notater, søndag 31. oktober 2010, Vinberget:

   Regn og tåke her ute fra i dag tidlig. 7 til 8 pluss-grader Celsius her ute i de siste døgn. Noe regn i dag også.
---
   Besøk av nabo Dagsland som ville ha meg med i det utvidede jakt-valet. Helt ok og fint.
---
   At barnet og dets begge foreldre ("uavhengig" av hverandre) i optimalt likeverd er og blir glade og fornøyde er det viktige. Det er i så måte hjelp kanskje kan trengs, - ikke til splittelse eller for å stimulere til løgn-aktige påstander, egoisme og krig-føring. Både hjelp - og egentlig lov og rett - er det motsatte av slikt noe.

   Alle former for vold er evt. en politi-sak og en sak for rettsvesenet og fengsels-vesenet etc., hvor evt. den voldelige fengsles eller hjelpe-behandles for sin voldsbruk. Har vedkommende sonet sin straff eller fått sin behandling så bør vel alle være glade til?
   En hysterisk psykisk voldelig mor eller far kan være et problem, men en straffer ikke barnet eller forelderen dobbelt ved å frarøve dets forelder eller barn.

   Det er IKKE alltid den som blir påstått å være voldelig som er voldelig. Det kan være og er ofte fullstendig motsatt.
   Efterpå-kloke mennesker har ikke så lett for å forstå dette.
   Efterpå-klokskap likesom forhastede slutninger og synsing samt falskhet og grådig egoisme er et stort samfunnsproblem.

   Et av mine point er, at falske påstander om vold er et meget større og alvorligere problem enn annen vold i seg selv. Falske påstander om vold etc. er et uhyre samfunns-problem, som under rådende politiske forhold som nu ofte stimuleres til, og ikke taes alvorlig.
Foreldre skader i alminnelighet ikke sine nære og kjære. Imidlertid er det dårlige samfunns-forhold som kan stimulere og premiere til vold i forskjellige aspekter.
   Under ethvert perspektiv er saklighet, de elementære felles-menneskelige verdier og meget solide beviser av viktighet, og det å fastholde at reell hjelp betyr respekt for likeverd og det enkelte av de involverte.
   Å konkretisere og å påpeke slikt noe er av stor viktighet og betydning.
   Forhastede slutninger foruretter.
---
   Blandt annet disse mine ord straks over her, samt andre sine, ble kommentert slik: 

   Caroline Hanson:
   en hilsen til jer mødre der KÆMPER en kamp for at jeres barns anden forældre IKKE skal se sit barn her er min historie kort:
   vi gik fra hinanden i graviditen, han var der ikke da barnet blev født, og
   Jeg har været igennem SF. og blevet sat i samvær der blev fastsat møder jeg NÆGET at møde op...
   blevet sendt til fogden, dømt til overvåget samvær, fordi min søns far vil se sit barn. og det mente fogden han havde ret til.
   Men han gav op fordi jeg var den stædigste ællilng nord for alperne..

   nu er vores næste møde i SKIFTERETTEN, for han valgte at begå selvmord, fordi han ikke kunne klare den smerte som vores søn fik fordi de ikke kunne få fred og ro til at lære hinanden og kende, han magtet ikke at han skulle kæmpe sin ret for få LOV til at lære sin EGET kød og blod... han gav op ... han magtet ikke mere, fordi jeg KONSTANT var en modarbejdene kælling. men jeg sidder med den værste smag i munden en mand derhar begået selvmord fordi jeg var den STÆDIGSTE kælling nord for alperne.

   Kvinder der KÆMPER for at deres barn ikke skal se deres far.. TÆNK JER VIRKELIG GODT om, jeg har VIRKELIG fået noget og tænke over, Jeg skal LEVE med nu at jeg har været skyld i at mit barns far tog sit liv, fordi jeg har været en egoistisk mor, som kun tænkte på min kærlighed som blev vendt til HAD, for han svigtet jo mig da jeg havde ALLER mest brug for ham. så han skulle bestemt ikke se MIT barn..
   Kvinder GLEM jeres beskyldninger om psykisk vold, personlig forfølgelse, og alle jeres andre LATTERLIGE anklager...
jeg har selv brugt dem alle, MEN NU hvor jeg har mistet ham, ja vis man nu sidder og tænker GODT efter inde i hjertet. så er det jo kun fordi jeg har været SKIDE sur over at han har svigtet mig. vi skulle jo blive en rigtig famlie med villa, volvo, og vovhund..

   TÆNK EN XTRA GANG INDEN MAN KOMMER MED EN BESKYLDNING ELLER ANKLAGE. FOR DET ER IKKE BARNETS TAV I TÆNKER :(
   DET ER 9999% JERES EGET EGO.

   min søn skal med tiden stille vide sandheden og når han bliver gammel nok er jeg nød til at være 100% ærlig for ham forklare ham hans fars skæbne

   jeg mener personlig nu efter dette jeg har været igenenm at modarbejder man den anden forældre blot fordi der er HAD, så skal man simpelhen miste sin forældremyndighed og bopæl. da der udøves cikane og cikane bør straffes.
   ET BARN HAR KRAV PÅ EN MOR OG EN FAR. SLUT FÆRDIG.

---
   Videre skrev Caroline Hanson:
   han er 9 mdr. (eller rettere i morgen) TRO mig jeg vil give ALT i verden for at gøre dette om at genskabe kontakten med hans far på den GODE måde omkring vores dreng... jeg vil give ALT den tid der sku til for at de ku komme til at lære hinanden igen at kende. jeg vil give ALT... men jeg kan ikke for han er VÆK... jeg fatter MINUS at han ku gøre det... men han gjorde det i afmagt fordi han ikke viste hvad han sku gøre mere for at fuldende sit liv.. TRO mig den føelse er SLET ikke rar at vide at man har været skyld i..
---
   Jeg kommenterte blandt annet slik:
   Og din sønns far er ikke den eneste, Caroline. Det er mange, mange, mange - ødelagte, utplyndrede og døde og frarøvet livets mest sentrale elementære verdi, vern, rettighet, ansvar og forpliktelse, og frarøvet livets rett. På grunn av slikt noe av grov urett, egoisme, selv-godhet og forhastede slutninger. På grunn av mangel på respekt for de elementære felles-menneskelige selvfølgeligheter.
   At grådig egoisme, hovmod og forhastede slutninger også gjør seg gjeldende så som organisert egoisme, eller som synse-mafiaer eller som politisk, offentlig eller forvaltningsmessig eller profesjonsmessig kriminalitet er forskrekkelig urett, og trist, trist, trist.
   Besinnelse, beskikkelse, bot og bedring - og bekjennelse, er veien videre å gå.
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq