----- Denne side: db201403.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  ---- 
----- 
---  Mars 2014 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. mars 2014, Vinberget:

    Mørkt og null grader Celsius her ute i natt. Tildels skyet, sol og oppmot 4 pluss-grader utover formiddagen, oppmot 8 pluss-grader utenfor skyggen utover eftermiddagen. Mørkt og null grader klokken 20.
   Jeg nevnte og omtalte her i går det brevet som ankom med posten i går eftermiddag, fra Mattilsynet, datert 25.02. 2014 ( ekstern ). De skriver der blandt annet at jeg er enig i at Mikka, som nu er omtrent 11 år, ikke bør ha flere kull - og at det "er en stor belastning for en så gammel tispe å gå drektig og å fø opp et valpekull og det er eiers ansvar å sørge for at dette ikke skjer". Jeg har imidlertid aldri gitt uttrykk for noen slik enighet eller for slike synspunkter! Det er fra de angjeldende representantene for Mattilsynet sin side en forvrengning og usannhet om hva jeg har sagt. Jeg har hverken uttrykt slikt noe eller er enig. Lett nok å høre på lyd-opptaket ( ekstern ). Tvert om kan det for Mikka sitt vedkommende gjøre godt med minst enda et kull hvalper efter hvert. De fremstiller det videre som at hundene nu er i bedre hold enn tidligere og som at de tidligere var i dårlig hold. Men den eneste forskjellen er at de nu selvfølgelig har vokst noe. At de ikke har vært i dårlig hold fremgår også av de bildene av hundene jeg lastet opp til Internettet ( ekstern ). Og heller ingen av de mange som var her for å kjøpe hvalp hadde noe som helst negativt å si om hundene; tvert om bare positivt. Bagateller? Det er slike "bagateller" av falsk dokumentasjon og synsing de til vanlig bruker for å gjøre terror-aksjoner, hus-inkvisisjoner, utplyndringeer og henrettelser av uskyldige mennesker og dyr.
   Jeg nevnte og omtalte her i går også Carl I. Hagen i Fremskrittspartiet og det at han nu avslører seg selv som grov-kriminell enda tydeligere enn tidligere. Han er imidlertid ingen tåpe, om enn en hugg-stabbe, og hans uttalelser nu er også strategiske og taktiske. Mange av de grov-kriminelle i og omkring den politiske mafiaen som har vært delaktige i kidnappinger og fangehold overfor familier og med-mennesker i samfunnet har underveis efter hvert blitt mere bekymret for muligheten av på noen måte å bli straffe-forfulgt for sine forbrytelser. Mye skriverier på Facebook og Internettet har mere og mere vekket folk og gitt innblikk i hva som egentlig foregår. Dette har naturlig nok stadig mere også bekymret de grov-kriminelle. Carl I. Hagen har, i likhet med mange andre offentlig ansatte og andre, i sin karriære vært delaktig i denne politiske mafia-virksomheten. Og nu ønsker han å berolige alle de andre tilsvarende og lignende grov-kriminelle! Og han blir jo i kraft av sin posisjon av mange sett og hørt på som en autoritet og viktig makt-faktor. Tidvis snakker han også om menneske-rettighetene og om viktigheten av menneske-rettighetene, men unnlater "altfor direkte" å si at han ikke ønsker at menneske-rettighetene skal gjelde for enhver og alle! Han er ingen rettsindig eller ekte autoritet. Langt derifra. Iøvrig er jo politikere og andre ansatt i den offentlige forvaltningen egentlig bare sosial-klienter. Carl I. Hagen også. Blandt annet norske advokater også. Og politikere og andre offentlig ansatte som utøver terror overfor med-mennesker i samfunnet, er både terrorister og grov-kriminelle. Og utgjør et terror-regime.
   Mørkt og 1 pluss-grad mot midnatt.

---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, søndag 02. mars 2014, Vinberget:

   Mørkt, fuktig og i overkant av null grader Celsius her ute i natt. Overskyet, noe disig himmel og oppmot 5 pluss-grader frem mot klokken 10. Derefter et par timers tid med litt yr. Yr en stund også på eftermiddagen. Omkring 4 pluss-grader. Mørkt og 3 pluss-grader mot klokken 23 og mot midnatt.

   
Carl I. Hagen, og enhver av de andre i og omkring den politiske mafiaen, er selvfølgelig ikke noe bedre menneske eller noen bedre omsorgs-person enn de fleste av alle de som blir frastjålet sine barn i og med en såkalt barneverns-sak eller såkalt barnefordelings-sak. (Jeg kjenner godt til veldig mange slike mennesker og saker.) Så hvorfor ikke også nekte disse, inklusivt Carl I. Hagen, samliv og kontakt med egne (og andres) barn og barnebarn? Spørsmålet er meget så relevant og selvfølgelig! Og ubehagelig for mange!
   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, mandag 03. mars 2014, Vinberget:

   Mørkt, tildels noe yr og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, noe vind med omkring 4 og 5 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt, et vind-drag fra sør og omkring 6 pluss-grader frem mot klokken 21 og mot midnatt.

   Straffelovens groveste og mest straffbare forbrytelser bagatelliserer, fortier og forsvarer de. Fordi de selv og sine egne utfører slike forbrytelser. Loven erstatter de med jukse-lover og jukse-dommere og å nekte sivil-befolkningen reell lov og rett. Ikke en eneste en av menneske-rettighetene respekterer de eller sikrer de. Annet enn i løgn og falskhet. Men de tror seg selv å være lov og rett, for å stresse, trakassere, splitte, terrorisere, torturere og utplyndre sivil-befolkningen. Perverterende både seg selv og samfunnet. Så lenge det enda pågår smitter det også i resten av verden.
   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 04. mars 2014, Vinberget: 

   Mørkt, vind-drag og 6 pluss-grader Celsius ute her i natt. Grålig overskyet og oppmot 6 pluss-grader frem mot klokken 09. Tildels noe litt mindre overskyet utover eftermiddagen og oppmot 8 pluss-grader. Mørkt, noe stjerner, litt vind-drag og 6 pluss-grader klokken 20. Det samme med 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 05. mars 2014, Vinberget: 

   Mørkt, nokså rolig vind-drag og omkring 5 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med et vind-drag fra sør utover formiddagen og dagen, med omkring 5 pluss-grader. Mørkt, vind-draget noe sterkere og ellers det samme utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 06. mars 2014, Vinberget: 

   Regn fra midnatt utover natten, med i underkant av 5 pluss-grader. Grålig, disig og regn frem mot klokken 08, det samme videre utover dagen. Mørkt og videre nokså mye regn utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, fredag 07. mars 2014, Vinberget: 

   Mørkt, jevnt med mye regn og 5 pluss-grader her ute i natt. Grålig, disig og videre regn utover formiddagen og dagen. Nesten helt mørkt, 3 pluss-grader og fortsatt regn klokken 19. Mindre regn og mindre mørk himmel og 3 pluss-grader og tiltagende halv-måne i sør-vest klokken 21. Et vind-drag mot midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, lørdag 08. mars 2014, Vinberget: 

   Noe disig, mørkt og 3 og 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og 3 pluss-grader frem mot klokken 09. Med et vind-drag og oppmot 5 pluss-grader videre utover dagen. Mørkt, noe yr, 5 og 6 pluss-grader og nokså mye og kraftig vind utover kvelden og mot midnatt. Absolutt ingen gode nyheter i all denne elendigheten.
   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, søndag 09. mars 2014, Vinberget: 

   Mørkt, vind, tildels yr og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, noe vind og noe disig og 7 pluss-grader klokken 08. Ikke stort annerledes resten av dagen. Mørkt, noe yr og 6 pluss-grader mot midnatt. Jeg var innom Facebook og kikket en tur i kveld, lenge siden sist nu.
   
---
---

   Harald Bye, 08.03. 2014 via Norgespartiet:
   https://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/684428394950661/

   Virkeligheten med kvinnedagen er ikke så fantastisk egentlig. Når det gjelder kvinner og barn finnes det ingen likestilling.

   Kvinner kan nekte menn å se barnet sitt uten dom eller noe som helst noe som ikke rettferdig så jeg mener at Kvinnedagen ikke behøves lenger fordi det finnes allerede så mye urettferdighet. Kvinner kan kreve fult bidrag selvom dem nekter faren å se barnet sitt. Jeg etterlyser at kvinner kan miste retten til bidrag vis dem nekter faren å se barnet sitt uten juridisk grunnlag
   Virkeligheten med kvinnedagen er ikke så fantastisk egentlig. Når det gjelder kvinner og barn finnes det ingen likestilling. Kvinner kan nekte menn å se barnet sitt uten dom eller noe som helst noe som ikke rettferdig så jeg mener at Kvinnedagen ikke behøves lenger fordi det finnes allerede så mye urettferdighet. Kvinner kan kreve fult bidrag selvom dem nekter faren å se barnet sitt. Jeg etterlyser at kvinner kan miste retten til bidrag vis dem nekter faren å se barnet sitt uten juridisk grunnlag

   1970585_218267885047427_1653223235_n.jpg

   *

   Jørgen Romsdal:
   jeg støtter dette harald!!

   Janke Johansen:
   Enig der

   Tronens Ambassadør:
   Jaa, der traff du "spikeren på hodet" Harald!

   Det er virkelig et Diktatur vi har med å gjøre. Hvis damene virkelig ønsker å gå i tog og vifte med "raude truser" til Mullah Brakar, er de en utdøende rase?? Vi hadde sannelig trengt sirener nå mer enn noen gang, noen som vet hvor 68-erne tok veien? : )

   Merk dere at dette er veien til det globale helvetet, made in Stortinget- å ødelegge familien og samfunnet vårt.

   Tronens Ambassadør

   Harald Bye:
   Kjempe bra dere er enige med meg dette er ett budskap som vi Fedre trenger å vise frem. Det finnes også kvinner som er enig med oss heldigvis. Råder flere til og spre dette budskapet videre på vegg, grupper og sider : ) Ønsker med dette Gratulerer med kvinnedagen til alle kvinne dette skal ikke være en ren kvinnedag men en dag hvor menn skal få muligheten til å ytre sin mening om Kvinner sin egoisme

   Jeanette Iren Johansen:
   Enig. Men så e ikke alle sånn da, mødre el fedre som nekte andre part uten grunn å se ongan e rett og slett en dårlig forelder.

   Heidi Haugli:
   Foreningen to foreldre er en ikke pålitelig organisakjon .

   Otto Lund:
   De som driver med barnehandel, menneskehandel, og som også opererer via såkalt barnevern, liker godt at foreldre er uenige, så svekkes begge foreldre og kan lettere tas fra barna, mer penger i kassa

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151854884785658&set=a.10150615705685658.384552.698760657&type=1&theater
   Photo
   Cover Photos
   EN LITEN HÅNDBOK FOR BARNEVERNSOFRE http://bergen360.no/-/bulletin/show/821654_en-liten-haandbok-for-barnevernsofre

   mishandling bodo + http://www.youtube.com/watch?v=LrVOiV_7rJg&list=PLqQQFOVUZBLjWHIsddAkOVMWRmbfaeNLL * Hvis videoen er slettet, audio
   http://www.mediafire.com/download/e1w2uyvvciutjzs/barnevern_bodoe_lq_mp3gain.mp3

   "Loddefjord barnevern rev ned alt jeg prøvde å bygge opp!" I regi - EMANCIPATION Reality Film +
   http://www.youtube.com/watch?v=9VQfP-m2f_A&list=PLqQQFOVUZBLicGf7TTphLgGQQYVm9Xx5h

   A message to Fredrik Reinfeldt, primeminister of Sweden! CPS related +
   http://www.youtube.com/watch?v=vCSwx52Xm28&list=PLqQQFOVUZBLhMEOvrzGm8P7kTk4O-bd1u

   Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte
   http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1
   By: Otto Lund

   Heidi Haugli:
   Foreningen to foreldre har ingen kunskap om overgrep mot barn . Jeg kjenner til tilfeller der de har veiledet pedofile og barnemisshandlere .

   Rune L. Hansen:
   Kvinner har blitt gitt politisk makt, i respekt for sitt felles-menneskelige menneskeverd. Det vil si at de skal være likestilt med menn i og av den offentlige forvaltningen. Og at diskriminering i regi av enhver offentlig ansatt er ulovlig og straffbart.
   Dette blir i og omkring den offentlige forvaltningen misbrukt av visse kvinner og deres med-spillere, til tross for at det (selvfølgelig) er ulovlig og straffbart.
   Ethvert slikt misbruk som ikke blir straffe-forfulgt og stoppet baner seg vei som organisert politisk kriminalitet! Med propaganda, lov-forvrengninger og alt annet tilbehør!
Og det både smitter, foruretter, perverterer og ødelegger mennesker og samfunn.
   Hva Harald Bye efterlyser er også besmittet av dette. Kidnapping og fangehold av barn og foreldre, falsk familiestand og det å nekte et menneske retten til familie-liv, for det er det det her egentlig er snakk om, har alltid alle steder i verden vært grov kriminalitet - og kommer aldri til å bli noe annet heller. At det skjer i regi av en offentlig forvaltning og dens ansatte (politikere, dommere, politi, etc.) og ulovlige lov-bestemmelser gjør det på ingen som helst måte lovlig.
   At kvinner og deres med-spillere premierer seg selv og andre for slik kriminalitet (i Norge blandt annet via NAV og NAV-ansatte) gjør det heller ikke mindre ulovlig og straffbart. Ikke heller om de bruker andre ord (nytale / newspeak) om det.
   Men tvert om mere grovt kriminelt!
   Dette med økonomiske barnebidrag må være en frivillig sak, som også et kjærlighets-forhold mellom to mennesker er det, om ikke det ubestridelig er frukt av en voldtekt. Eller eventuelt utbetales fra offentlig felles-kasse til begge foreldrene, likeverdig og uavhengig av forholdet til barnet!
   Vi må dessuten ikke snakke om dårlige eller gode foreldre som om det skal eller kan være sertifikat eller noen sin godkjennelse for å ha retten til sitt familie-liv!
   Vi må ikke og skal ikke herme efter eller la oss indoktrinere av de grov-kriminelle!

   Ellen M Andersen:
   Mannen må også ha sin dag! Ja til Mannens Dag !!!

   Rune L. Hansen:
   Det er viktigere og riktigere å ha en menneskeverdets merkedag. For et samfunn uten diskriminering eller hovmod.

   Heidi Haugli:
   Likestillig kan det aldri bli men det kan bli et likeverd men det er noe annet .Jeg innførte ikke likestillig i mitt hjem , min to gutter fikke bestemme selv . Merkelig at det ikke er avbildet en mann på bildet over . Er hvist bare muslimske ekteskap som holder , har vi noe å lære av dem ?

   Ellen M Andersen:
   Ja, enig Rune. Men Kvinnedagen vil nok bestå. Derfor mener jeg at vi også bør ha en Mannens dag. I tillegg gjerne også Menneskeverdets dag, slik du foreslår. : )

   Heidi Haugli:
   Ja syns synd på mannen i dette likestilligs helvete .

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig kan det og skal det heller aldri bli likestilling i familie- eller privat-liv! Det er ikke det det handler om! Det handler om hvordan ethvert menneske skal respekteres i og av enhver ansatt i den offentlige forvaltningen.

   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug:
   Det er et ordtak som vi sa før, men vet ikke om det blir brukt i dag. En gal mann kan en gjøre noe med, men en gal kvinne/kjerring går det ikke an å gjøre noe med. Kvinner sies at de er mer kyniske enn menn derfor er de mye bedre å bruke som spioner og etterrettningsagenter også på grunn av sitt kjønn så hvem som er det sterkeste kjønn, ja hadde jeg bare vist så skulle jeg fortalte det. Jeg tror faktisk det er godt fordelt men vi er forskjellige men utfyller hverandre på beste måten om det er slik eller slik, god helg kjære debutanter. til slutt synes jeg Heidi Haugli sier noe meget intresandt i likestillingen. Ja syns synd på mannen i dette likestilligs helvete .

   Rune L. Hansen:
   Mange blir torturert, terrorisert, utplyndret og drept slik den politiske mafiaen i Norge nu driver. Veldig, veldig mange.

   Rune L. Hansen:
   Og veldig mange av de selvutnevnende politikerne og dommerne og andre offentlig ansatte er verre enn både Jack the Ripper og Anders B. Breivik.

   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug:
   Det slo meg en tanke, hadde alle vi som er her inne blidt medlem av Norgespartiet, hadde vi blidt hørt.? Vel jeg er jo med i Kystpartiet, men tanken slår meg ofte. Også på andre sider her i og på Facebook som heller samme veien som diskusjonene går varmt på Facebook.

   Rune L. Hansen:
   Det er mange grupperinger, fronter og interesser, i varierende grad respekterende lov og rett og menneskeverdet. Hvem og hva kan vi være trygge overfor mht. slikt? Et spørsmål for mange det. Og mange er pervertert eller indoktrinert bort vekk fra lov og rett og prinsippene for lov og rett. Og hver enkelt av oss er bare enkelt-mennesker.

   Rune L. Hansen:
   Og mange overlever ikke lenge nok til å kunne vente på at en eller annen gruppering kanskje skal komme reddende til unnsetning.

   Aina Viola Larsen:
   Det går til syvende og sist utover barnet det maktmisbruket kvinner begår i regi satt av de her nyfemenistene rødstrømpene, og de begynte tidelig den her hersementaliteten ovenfor menn, og det var på 68 tallet.

   Heidi Haugli:
   Eg synes røde stømper var og er lattelige .

   Aina Viola Larsen:
   Gro Harlem Brundland er en av de her uspiselige rødstrømpene også på den tiden som viftet med sine røde strømper for å tråkke mest mulig på menn å hate de også. Hun har bestandig vært et ondt menneske en Hitler i Kvinneskikkelse det er slik jeg har fulgt med hun har turet frem opp gjennom årene.

   Heidi Haugli:
   Gro Harlem .Komunistene igjen . Hver gang er ser de røde stømpene blir eg falu av at eg er dam .

   Heidi Haugli:
   Physkologien i Likestilligshelvete gjør at mann og kvinne lærer hater hverandre .

   Aina Viola Larsen:
   Det samme her jeg blir rett og slett fysisk kvalm av de her røde strømpene.. De her rødstrømpene nyfemenistene er store egoister som liker kun å vise seg selv fram. De eier overhodet ingen medmenneskelighet empati heller.

   Song Solli:
   Jeg mistenker at de som vifter med sine røde strømper hører til en rase som opprinnelig hører til Israel. Jeg lurer bare.

   Odd Stenbakken:
   De stor del av kvinnene kan i visse samenhenger være verre en selveste djevelen, egen erfaring ved flere tilfeller.

   Erik Fretwurst:
   ja

   Odd Stenbakken:
   Nei, dagargreier er noe forbanade hysteri, la oss heller læer å kunne leve sammen i en likverdig fortroelighet, det burde være en selvfølge og gjerne en kontrolert låvforpliktelse både i sammliv som i separasjon - og ikke bare for kvinnen - det ville være det beste for felles barn, så vell som for begge foreldrer også etter et eventuelt samlivsbrudd. Å apropos adopsjon, det er også mannens barn som kvinnen dreper. Abort skal ikke være noen prevansjonsform for lettsindige handlinger, medmindre det er fare for mors og eller barnets helse eller liv. De gaper over selvbestemmelse over egen kropp - det finns beskyttelse - men så skal en vel heller ikke glømme at det er det kvinnen er skapt for, å føde barn og å være mor. Vil de ikke ha barn så kan de sterile seg så slipper de å bli morder.

   Jack-Steinar Solli:
   Håper de ikke utspiller sin rolle- Ka har skjedd de siste 40-50-år. Skillsmisse har øket drastisk i perioden og jeg tror det sammefaller med kvinnefrigjøringen..så??

   Aina Viola Larsen:
   De her nyfemenistene har ødelagt mange forhold, og hjernevasket tankegangen til kvinner.

   Siri Dahl:
   Den lange debatten i media om kvinnerollen, morsrollen og likestilling har vært en uangrepet tredve år gammel monolog styrt av elitekvinner i hovedstaden, hjernevasket av statsfeminismen.

   Rune L. Hansen:
   En "kontrollert lovforpliktelse" i forhold til privat- eller familie-liv ville ha blitt en ulovlig og forurettende lov-bestemmelse, Odd Stenbakken. Ulovlig i forhold til prinsippene for lov og rett og både Menneskerettsloven, Norges Grunnlov og Straffeloven.
   Enhver er og skal være beskyttet mot innblanding fra det offentlige sin side i privat- og familie-liv. (Lett nok å forstå hvorfor egentlig.) Norges Grunnlov går til og med enda lengre i en slik beskyttelse av privat- og familie-liv enn Menneskerettsloven. Et av prinsippene for lov og rett som må følges for at en lov-bestemmelse skal kunne være lovlig er at den ikke er i strid med overordnede lov-bestemmelser (lex superior)!
   Man skal ikke ha lov-bestemmelser som bestemmer noe annet enn høyere lov-bestemmelser. Til tross for dette vedtar visse politikere lov-bestemmelser som er direkte motsatt av høyere lov-bestemmelser! Noe som selvfølgelig (i en rettsstat) er både ulovlig og straffbart. (Og som det blir et terror-regime av.) Standard-oppskrift nr. 1 for kriminelle politikere er synlige eller usynlige ULOVLIGE lov-bestemmelser og avgjørelser! (Som ukompetente eller korrupte dommere og andre offentlig ansatte følger!)
   I dagens Norge er eksemplene på ulovlige lov-bestemmelser og avgjørelser mange og meget grovt og omfattende forurettende!
   Såkalte Barneloven, Barnevernsloven, Abortloven, etc. er mildt sagt forskrekkelige og groteske eksempler på ulovlige lover.
   Prinsippene for lov og rett og lex superior er meget viktige!
   Her er noen flere av disse prinsippene, som gjelder for enhver offentlig forvaltning:
   Ingen straff (i videste forstand, inklusivt f.eks. også diskriminering) uten efter lovlig lov og rett!
   Enhver er og skal være uskyldig inntil det motsatte er bevist efter loven!
   Det er ikke en eller flere dommere eller politikere som er loven, men den loven som er lovlig som er loven!

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 09.03. 2014 via Menneskerettspartiets debatt-side shared Jonna Melek's photo:
   https://www.facebook.com/groups/521624111224961/permalink/629008047153233/

   Puh…., helg. Herlig med «litt fri» fra vaktholdet.

   Livet som Nav-klient og Nav-avhengig er virkelig spennende, - det er (nesten) ikke til å holde ut! Vi ser jo selv hvordan det ender (ved å senke blikket litt). Tydeligere kan ikke de fleste Nav klientens situasjon gjøres billedlig.

   Så, arbeidsminister Robert Eriksson, hva fikk du egentlig ut av møtet med Nav-klientene den 6. mars? Dersom du ennå ikke tror på alle lidelsene Nav påfører klientene sine, har du jo en video du kan kikke på ved å trykke her:
   http://navmotstand.wordpress.com/2014/02/24/nav-uhyret-video-med-kirsten-leikny-femundsenden/
   Der finnes det dessuten mange flere eksempler på umenneskelige lidelser påført den enkelte klient av Nav.

   Det er en kjensgjerning at alle norske borgere, - på et eller annet tidspunkt, - er økonomisk avhengig av Nav systemet. Derfor, hvordan kan det ha seg at ikke absolutt ALLE NORSKE BORGERE , reiser seg i protest mot Nav og det systemets funksjonalitet? Ingen kan si at de ikke lenger VET om alle maktovergrepene og lidelsene som Nav påfører sine klienter!

   Jeg skal her nevne noen hendelser fra min hverdag.
   Jeg har altså ikke fått så mye som en krone utbetalt av det jeg rettmessig skulle hatt fra Nav, - på et helt år! Verken uførestønad, AAP eller sosialstønad! I de 7 årene før det, fikk jeg også alt for lite.

   Heldigvis ble jeg 62 år sist høst og Nav kunne ikke nekte meg å ta ut alderspensjonen. Det skulle riktignok ikke vært nødvendig. I tillegg er også pensjonsutbetalingen, på grunn av Nav - alt for lav. På toppen av dette har staten gått inn med så mye i tvangstrekk, at jeg knapt kan klare meg mellom pensjonsutbetalingene! Rennebu kommune i Sør-Trøndelag er tilskrevet flere ganger, men har fortsatt ikke rettet dette opp! Jeg blir bedt om å ha forståelse for at vedkommende «har så mye å gjøre». Dette er Norge, et av verdens rikeste land og visstnok med høy velferd og levestandard.

   Nå er det igjen er helg, - og jeg har som vanlig sjekket at staten ennå ikke, har fått lagt ut mine eiendeler og eiendommer for salg på finn.no. Jeg har et øyeblikk en herlig følelse av å ha en «liten evighet», - hele to døgn, til å ta meg igjen. For mandag morgen starter marerittet på nytt, med nye 5 døgn med vakthold og frarøvet frihet.
Disse helgedagene kan jeg til og med få meg litt frisk luft, uten å måtte være på vakt for om motorlyder og/eller menneskestemmer skulle nærme seg. Ja, rett og slett, slippe å sjekke at ytterdører og vinduer er behørig lukket og låst, - til enhver tid. Dette naturligvis for å hindre inntrengere.

   Nei da, jeg er slett ikke plaget av ubegrunnet angst eller frykt for tyver og kjeltringer. Disse vanlige kjeltringene, er jo til sammenligning med statens utsendinger, kun for «barnemat» å regne. De hadde antakelig kun vært ute etter å ta noe for å få omsatt. Dessuten ville den type tyver og kjeltringer, ikke hatt noen interesse av å ØDELEGGE LIVET MITT eller til noen annen, - MEN det er nettopp hva STATENS REPRESENTANTER har!!! De sier selvfølgelig ikke det, - kun at de «må gjøre jobben sin, for ellers blir sjefen sur» og de «forventer at jeg skal forstå» dem. Min klare oppfatning er at alle er ansvarlige for det de gjør, - også disse statens representanter. Er de uenige i sine oppgaver, så må de slutte å utføre de, evt. finne seg en annen jobb!

   Noen som kjenner seg igjen, etter at inkassoselskaper, politi, advokater og domstoler «kun har gjort sin plikt»? Det gir naturligvis katastrofale økonomiske konsekvenser når staten, ved Nav, kan tillate seg ikke å utbetale korrekte stønader til Nav-klienten. Hvordan kan det ha seg at det er jeg og andre Nav-klienter, som må ta det hele og fulle ansvar for Nav sine feil og ansvarsfraskrivelser?

   De som gjør at jeg ikke kan puste fritt og må være årvåkent på vakt, - alle vanlige hverdager, - er de som går kommunene, statens og norske domstolers ærend. De som kun kommer for å ta fra meg eiendeler og eiendommer. Det eneste disse menneskene har til felles med vanlige kjeltringer er at de kommer uanmeldt og gjør alt for å komme seg inn ubedt. Tråkke over grenser.

   Nei da, jeg er ikke spesielt skvetten, ei heller paranoid. Jeg har bare erfart at nettopp slike ting faktisk skjer. Dessverre, alt for mange erfaringer etter hvert! Det har Nav sørget for.

   Mandag morgen starter en ny helvetesuke. Selv Putin blekner til sammenligning for hva norske politikere utsetter sin befolkning for i fredstid. En av hovedforskjellene er at de som har Putin som motstander, gjerne vet hvorfor de blir dårlig behandlet, - de som har Nav som motstander, vet ikke hvorfor….!

   Hvorfor sørger ingen, ja INGEN, i dette landet for å få en slutt på at Nav kan fortsette med sine løgner, brudd på gjeldende lovverk, også menneskerettigheter og maktovergrep?
   Hvorfor aksepteres det at Nav klienten og deres nærmeste FAKTISK ender slik som vist nedenfor?
   Jonna Melek's photo.

   1896894_10151894752660807_425792669_n.jpg

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.03. 2014 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151906204621875

   Rapport til FN om menneskerettighetene i Norge
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2014/mr_norge.html?regj_oss=9&id=750055
   www.regjeringen.no
   Regjeringen har levert rapport til FNs menneskerettighetsråd om gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Rapporten er med på å danne grunnlaget for FNs landhøring av Norge i april. Forrige landhøring av Norge var i 2009.

   *

   Jane Kile:
   og slik framstilles forholdene i barnevernet:

   "Child welfare All children in Norway are to be protected from neglect and abuse. Children and young people who live in conditions that can harm their health and development are to be given the help and care they need, when they need it. An increasing number of children require assistance from the child welfare service. Over time, the gap between the number of municipal child welfare employees and the number of cases has been increasing. In recent years, however, the child welfare service has been significantly strengthened. From 2011 to 2014, for example, 890 new child welfare positions at the municipal level have been created with earmarked central government funds, and work is underway to boost skills and expertise within the service. Municipal supervision of children in foster care will be strengthened in 2014. The Government has proposed measures to adapt schooling for children in the care of the child welfare service more closely to their particular needs. This will include closer cooperation between schools and child welfare staff in order to help more of these children complete their schooling.
   In the spring of 2013, the Storting adopted amendments to the Child Welfare Act to strengthen children’s legal safeguards in relation to child welfare services. Among other things, children are now entitled by law to receive adequate child welfare services. A general provision was also adopted emphasising that children are to be given the opportunity to participate in all processes concerning their contact with the child welfare service. Children are also entitled to bring a trusted person with them into child welfare service meetings. Additional amendments were passed to strengthen the supervision of children in foster care.

   14   

   Social inequality and living conditions for children and young people The Government wants all children and young people to grow up in good, safe conditions that include opportunities for personal development. The proportion of children in low-income families has increased and appears to have stabilised at a relatively high level in recent years. Children of parents with low education levels or weak links to the job market, as well as children from immigrant families, children of single parents and children in large families, are especially vulnerable to poverty. Four out of ten children in families with a persistently low income level are of immigrant background.
   Increased labour market participation by parents and successful skills acquisition by newly arrived immigrants are essential for combating poverty. Day care centres and schools that help neutralise social differences, as well as access to holiday and recreational activities, are vital arenas for enhancing participation and inclusion among children and young people. The Government is working to reduce the dropout rate in upper secondary school and to make sure that everyone receives high-quality educational services. It will continue to support programmes with a positive effect on Norwegian-language learning, such as free core time in day care centres. The child welfare service is working to strengthen knowledge and skills relating to children with ethnic backgrounds other than Norwegian.
   Children vulnerable to trafficking New provisions of the Child Welfare Act that entered into force on 1 August 2012 set out that a child at risk of becoming a victim of trafficking may temporarily be placed in an institution without the child’s consent. The purpose of the new provisions is to safeguard the child’s immediate needs for protection and care. "

   Hvordan kan de samtidig godta satadige brudd på mennekserettighetene?

   Yra Våge:
   Any user-rapport/description of childcare clients in norway put together? should be send to FN immideately!

   Finn Kristian Halvorsen:
   Har Brende begynt som stand up comedian?

   Jane Kile:
   Godt forslag, Yra Våge.

   Anne Sunde:
   Jeg merker meg at det står gjenomføring av menneskerettighetene i Norge. Det er jaggu noen år siden de sto høyt her. Hvis punktene som Janne Kile refererer til skal oppfylles, er det mange barn som må leveres tilbake til sine familier. Da har de ledige plasser til de barna som virkelig lider og trenger omsorg og da er jeg spent på om disse får hjelp......

   Anja Gabriele Neske:
   Det de skriver om bv er mildt sagt sukkersøtt. Her trengs det virkelig en motrapport, ja! En rapport som klart vil vise at tilbakeføring til familien IKKE er meningen med omplasseringene.

   Anne Sunde:
   Jeg kjenner flere saker der ungene blir trøstet med at dette er bare for et års tid.... så etter noen mnd får de sjokket om at her skal du bo til du blir 18 år og du trenger ikke tenke på å komme hjem igjen før det. Så skjærer de ned på samværet temmelig kraftig og det er drastisk nedskjæring. Og så går de til fylkesnemnda og krever permanent omsorg på bakgrunn av helt utrolige argumenter.... ja, de leverer til og med prosesskriv der de forteller at de har sett på at barn blir mishandlet i flere år samtidig som de hevdet at barna løy når de ba om hjelp med dette..... Det er ikke snakk om enkeltsaker, dette er et mønster som blir brukt over hele fjøla.....

   Anja Gabriele Neske:
   Teoretisk sett er ungene fri til å dra tilbake til familien når de fyller 18, men etter flere års atskillelse og sterke restriksjoner på samvær og telefonsamtaler, er det ikke lett å "skulle være familie".

   'Familie' har med bånd og gjøre, og bånd skapes av ting man gjør sammen. Alt fra å rydde bordet, små hendelser i hverdagen, minner fra felles aktiviteter og til ferieturer. Hvordan mener bv at voksne barn skal kunne få et normalt forhold til foreldrene når de har vært fysisk og psykisk avskåret fra dem i opptil 18 år, pluss at barna hele tiden har blitt fortalt hvor forferdelige foreldrene er?!

   I tillegg er både barn og foreldre traumatiserte, og alle som vet noe grunnleggende om psykologi, vet at traumer gjør at man ikke er helt seg selv. Hverken barna eller foreldrene får hjelp til å bearbeide traumene de er utsatt for (hverken mens ungene er bortsatte eller når de frigis igjen), så det kan være noen temmelig skrøpelige personer som etter års atskillelse plutselig skal prøve å være familie igjen...

   Magnar Gjertsen:
   hvordan kan en bidra til at FN får en balansert beskrivelse? I så fall kan jo Norge dette helt ut av listen over land som har menneskerettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Rapporter fra regjeringen er selvfølgelig grunnfalske! Og opplyser ingenting om alle de grove forbrytelser de selv og deres med-spillere begår. Systematiske inkvisisjoner overfor sivil-befolkningens privat- og familie-liv, falsk dokumentasjon, massivt med kidnappinger av barn og foreldre, fangehold, falsk familiestand, tortur, utplyndringer, terroraksjoner, osv. Uhyre grov og straffbar kriminalitet, og ikke hverken hjelp eller barnevern eller menneskerettigheter!
   Viktig best mulig å opplyse både FN og alle andre om hva som egentlig foregår og om de faktiske forhold!

   Anne Sunde:
   Jeg vokste opp med tragiske tilfeller rundt meg, de voksne ville ikke hjelpe, ville ikke bli innblandet, man hadde jo ikke noe med hva som foregikk hos andre, het det seg. I ettertid har vi fått erstatningene til barnehjemsbarna og mange fikk ikke hjelp i det hele tatt og gikk til grunne. Så kom neste generasjon. Vi hadde da barnevern, men det var lite hjelp å få der med visse unntak. Så kom en generasjon til og BV har gått helt amokk med å ødelegge familier. Det er flere år siden BV-barn begynte å rope om hjelp. De som hadde klart seg gjennom årene i fosterhjem og flytting mellom x antall fosterhjem, ba om hjelp på vegne av de som var i systemet. Stort arrangement i Grieghallen i Bergen med Trond Viggo som ledet og Raundalen som gjest. Mange flotte ord. Tidligere BV-barn gjorde det de kunne for å fortelle hvordan forholdene var. En av guttene hadde skrevet bok som han solgte..... alle syntes det var forferdelig. Gunnar Bakke var ordfører og sto på talerstolen med kjede på og det hele og fortalte at Bergen skulle ruste opp BV og skolere. Nå, 3-4 år seinere, er forholdene verre enn noen gang. Vi får massiv kritikk både innenlands og fra utlandet... FN og EMK presser på, men våre arrogante politikere gir seg blanke blaffen og gjør som de vil. Dette MÅ stoppe, men hvordan?? Vi ødelegge barn på 3. generasjon nå, hvor mange flere skal vi ødelegge??

   Rune L. Hansen:
   Den politiske mafiaen og dens nøkkel-personer og nyttige idioter har mange med-spillere - også i falskhet og propaganda. De gir ikke blaffen, de ser seg tjent med terror-regimet og sin egen holdning til det.

   Anne Sunde:
   Jeg er klar over det, det er derfor de gir blaffen i å gjøre noe samme hvor mye barn og pårørende roper om hjelp. Der er ingen mer effektiv måte å holde et folk i sjakk på enn å ta ungene deres som gisler

   Rune L. Hansen:
   Politisk organisert uhyre grov politikk.

   Anne Sunde:
   Dette skjer i Norge også...... velferdsstaten og rettsstaten Norge
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152377552848296&set=gm.10152163582544857&type=1&theater
   Photo
   Photos from Arild Holta's post in Redd Våre Barn | r-v-b.net / r-b-v.net
   The order to Sandra:
   - Take abortion, otherwise we take the older child
   17 years old Sandra Linder experienced the hell of the social authorities.
   The Swedish case could well have had a parallel in the other Nordic countries. Child welfare ideology and politics are so similar that there are no important differences. Jfr: "The Nordic model".
   Here she is with the 21 weeks old fetus.
   In the blog post "Att förlora två barn på 72 timmar" she shares an interview with Sandra (the blogger herself) about the daughter she was forced to abort. Below the interview she writes more about the case.
   http://na.se/bloggar/saraqvarforth/1.1667185-miss-q-s-resa?blogPostAction=view_post&postingId=19.859501
   Within 72 hours after the abortion, they took the other child.
   Here is the same picture, publicly available to everyone. At the moment the image is shared almost 3000 times on Facebook.
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=306309412836316&set=a.126134037520522.24070.100003717807577&type=1&theater
   By: Arild Holta

   Rune L. Hansen:
   De grov-kriminelle perversitetene er uendelige med en politisk mafia-virksomhet!

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.01. 2014:

   Leste i DN at Skatteetatens advokat mente at en saksbehandler ikke kunne klandres for å ha krenket Menneskerettskonvensjonen, fordi en ikke kunne forvente at Skatteetatens saksbehandler skulle ha inngående kjennskap til reglene. En helt håpløs argumentasjon. Enhver offentlig saksbehandler som jobber med menneskerettene, må sette seg inn i regelverket slik at ikke han eller hun krenker individets rettigheter.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 18.02. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151879578236875

   Et rettsvesen uten rettferdighet, er ikke mye verdt.

   *

   Ligtningrod Salama Iversen:
   nei.. ikkje en ting på vei ned i dass en gang…e detta opplegget værdt!

   Evy Gjeverth:
   Enig..erfaring.

   Jørgen Skarsvåg:
   dagens Høyesterett og Lagmannsrett i NORGE idag, i 2014: tiltalte taper saken pga noen dager for sein betalt ankegebyr. tiltalte taper saken pga retten kan ikke ta notis av bevis fremlagt per mail (selv om ved andre Lagmannsretter i Norge, er dette ok.) tiltalte taper saken pga vi antar at foreskrevet sykdom ikke er reel. tiltalte taper saken pga vi velger å handle på tvers av Norges lover. tiltalte taper saken pga +++++++ i det uendelige, ALLE på grunnlag av usakeligheter i stedet for å fokusere på å la tiltalte fremme sin sak og bevis.

   Ligtningrod Salama Iversen:
   Dei e livredd ekte bevis na gjængen dær... flira høgt.!

   Rolf Solvang:
   Klassejuss.

   Jørgen Skarsvåg:
   tenk følgende: det er helt vanlig at en sak går gjennom HELE rettssystemet helt tom HØYESTERETT i Norge i dag I 2014, UTEN at tiltalte har fått møte i Retten for å legge frem sine bevis og vitner : ) en trenger ikke rare fornuften for å vite at dette kan umulig være lov jfr Norges lover inkl emk og Grunnloven, men ene dommeren etter den andre, sitter å dømmer nettopp slik, uten GYLDIG rettergang. veldig mye god tragikomisk underholdning i Norges Domstoler. er ikke dette de flinkeste av Norges jurister som skal sitte i Norges domstoler? eneste disse er flinke til, er å drive maktmisbruk og sette seg selv i verdens dårligste lys. satser de på at folk gir opp? satser de på at folk er stokk dumme? er det evnen eller viljen hos dommerne det skorter på ?????????? : ) lenge leve galskapen. ønsker TV en helt absurd reality-serie, er det bare å sende fra Norges domstoler inkl bakværelsene og dommerenes fine kontorer, der dommere sitter å vedtar og signerer dommer som ikke ligner grisen. hadde vært mye bedre å ansatt aper til denne jobben, hvis Norges lover allikevell ikke skal følges. da hadde det i hvertfall vært sammenheng mellom tittel og resultat ; ) : )  har erfart at damene i forværelsene, dvs si sekretærer, sentralborddamer og ekspeditører der, de er oftest gode flinke mennesker, så disse gjør så godt de kan stakkars, virker det som. men stakkars de, ikke alt de kan gjøre heller når dommerne er slik som de er. mulig det finnes gode dommere også, som ikke følger mer eller mindre pålagt maktmisbuk? disse skulle en tatt med over i en egen rett/domstol, så kan de andre fortsette med tullet sitt.

   (...)

   Jørgen Skarsvåg:
   er det riktig at noen 100 dumme dommere skal sitte og ta fra 5 mill Nordmenn sine rettigheter?? : )

   Torill Menneskerettighet Erdal:
   Sant.....

   Marianne Lund:
   Kunne ikke vært mere enig med deg Marius. Deler dine ord. klem

   Signhild Andora E. Nerhus:
   Kan minne. Meg om rettsstaten "Norge"

   Ron Olsson:
   Støttes 110%. Anker avvises på løpende bånd og justismordene tikker inn.

   Rune L. Hansen:
   Grove justismord og motsatt lov og rett er helt alminnelig liksom lov og rett i dagens Norge.

   Ron Olsson:
   Norge har et beslutningsvesen, ikke ett rettsvesen.

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, mandag 10. mars 2014, Vinberget: 

   Mørkt, lett regn og fra 6 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt fra omkring midnatt til 03-tiden. Det samme videre til 2 pluss-grader ved 08-tiden. For det meste overskyet, yr og 5 pluss-grader utover formiddagen. Mindre overskyet og endel sol og oppmot 6 pluss-grader utover formiddagen. Mørknende og 3 pluss-grader klokken 19. Mørkt, tiltagende halv-måne i sør og i overkant av null grader klokken 21, derefter noe yr og månen lengre mot vest. I underkant av null grader mot midnatt.
   
---
---

   Straffeloven og misbruk av offentlig myndighet
   by Marius Reikerås on Thursday, January 6, 2011 at 3:20am
   http://nb-no.facebook.com/notes/marius-reiker%C3%A5s/straffeloven-og-misbruk-av-offentlig-myndighet/173795512656443

   Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
   Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet)

   9.17.2 Gjeldende rett
   Straffeloven 1902 har en rekke straffebestemmelser som retter seg mot ulike former for misbruk av offentlig myndighet.
   "(...) Straffeloven 1902 § 120 rammer offentlige tjenestemenn som gir et offentlig dokument et uriktig innhold, for eksempel ved å anføre en usannhet i en protokoll. Skyldkravet er forsett. Straffen er tap av tjenesten eller fengsel inntil tre år. Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, er straffen fengsel inntil seks år.
   Det følger av straffeloven 1902 § 123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling. Skyldkravet er forsett. Overtredelse straffes med bot eller tap av tjenesten eller med fengsel inntil ett år. Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, eller han forsettlig har voldt betydelig skade eller rettskrenkelse, er straffen fengsel inntil fem år.

   Etter straffeloven 1902 § 124 straffes en offentlig tjenestemann som rettsstridig benytter sin offentlige stilling til å få eller som forsøker å få noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe. Skyldkravet er forsett. Straffen er bot eller tap av tjenesten.

   Straffeloven 1902 § 125 rammer ulike former for medvirkning. Bestemmelsen er rettet mot offentlige tjenestemenn som forleder eller tilskynder en underordnet eller en tjenestemann under hans oppsyn til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende eller vitende lar ham forbryte seg.

   Videre rammer § 125 en offentlig tjenestemann som misbruker sin offentlige stilling til å tilskynde en annen offentlig tjenestemann til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende. Skyldkravet er forsett. Medvirkeren straffes etter samme straffebud som hovedgjerningspersonen. Bestemmelsen kommer til anvendelse selv om hovedgjerningspersonen ikke kan straffes.

   Straffeloven 1902 § 324 rammer en offentlig tjenestemann som forsettlig unnlater å utføre sin tjenesteplikt, eller som på annen måte forsettlig overtrer tjenesteplikten. Unnlatelsen er bare straffbar dersom tjenestemannen hadde en rimelig mulighet til å oppfylle plikten. Videre straffes den som tross advarsel viser uaktsom forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelsen av sine tjenesteplikter. Advarselen må være gitt av en kompetent person, eventuelt kompetent påtalemyndighet. Tjenesteplikten er de gjøremålene som den ansatte er pålagt i medhold av lov eller instruks.
   Straffen er bot eller tap av tjenesten. Etter annet ledd gjelder straffebudet alle som omfattes av lov om statens tjenestemenn, dvs. enhver statsansatt.

   Paragraf 324 er lite brukt i praksis. Det reageres normalt tjenstlig mot denne typen handlinger, se for eksempel tjenestemannsloven §§ 14 og 15 (...)".
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/2007-2008/otprp-nr-8-2007-2008-/9/17.html?id=488249

*

   Rikke Ekeberg:
   Og tenk om noen av disse hadde blitt benyttet...
   Har det noen gang skjedd?
   January 6, 2011 at 3:42am ·

   Tove Mathisen:
   I hvilke sammenhenger er denne loven gjeldende?
   January 6, 2011 at 4:44am ·

   Bjørn Hjelmerud:
   ‎"Paragraf 324 er lite brukt i praksis"
   Det virker som en død paragraf.
   January 6, 2011 at 6:21am ·

   Joan Myhre:
   Kort sagt straffeloven benyttes ikke i Norge eller? Mange ansaate i det offentlige burde ha vært bak lås?
   January 6, 2011 at 8:25am ·

   Nina Kvamme:
   på høy tid at denne paragrafen settes i bruk og få bort disse "tjenestemenn "som lyver om andre til sin egen vinning....
   January 6, 2011 at 8:53am ·

   Anne-Lise Solli:
   kan det være misforstått snillisme som gjør at lovene mange ganger er til pynt slik at alt ser bra ut på overflaten...
   January 6, 2011 at 10:43am ·

   Monicha Nyhuus Aas:
   delt ;))
   January 6, 2011 at 12:23pm ·

   Hilde Knudsen:
   Delte denne ;-)
   January 6, 2011 at 6:12pm ·

   Rune L. Hansen:
   Hva med Straffelovens § 189 (og 190) i disse sammenhenger?
   "§ 189. Den, som i inden- eller udenlandske offentlige Dokumenter eller Bøger eller i Lægeattester afgiver urigtig Erklæring angaaende nogen Begivenhed eller Omstændighed, hvortil Erklæringen er bestemt til at afgive Bevis, eller som bevirker eller medvirker til, at saadan Erklæring afgives, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar, men indtil 3 Aar, saafremt Hensigten har været at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.

   § 190. Den, der har benyttet som rigtig nogen saadan Erklæring som i § 189 nævnt, straffes saaledes som der er bestemt."
   January 22, 2011 at 11:16am ·


   Rune L. Hansen:
   Og for eksempel heter det i Straffelovens paragraf 110:
   "§ 110: En Dommer, et lagrettemedlem eller et skjønnsmedlem, der som saadan handler mod bedre Vidende, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har han derved bevirket eller medvirket til, at nogen urettelig fældes i Straf eller større Straf end fortjent, straffes han med Fængsel i mindst 2 Aar. / Er paa Grund af Forbrydelsen Dødsstraf fuldbyrdet eller Frihedsstraf udstaaet i mere end 5 Aar, kan Fængsel inntil 21 år anvendes."
   January 21, 2012 at 11:47pm · 

   Jan Johannessen:
   Jeg så dette innlegget fra januar 2011 først nå, i oktober 2012. Og først til Rune; Strl. §§ 189 og 190 rammer alle ("menigmann") som begår slik dokument-løgn, men er i innhold anvendbart (analogt med) de tilsvarende bestemmelsene i Strl. §§ 120-125 om dokumenter utarbeidet av det offentlige med forsettlig uriktig innhold, jf. Straffelovens kapittel 11 om forbrytelser i den off. tjeneste (av off. tj.menn). Faktum om slike tilfeller er det "makt-påliggende for også påtalemyndigheten å skjule eksistensen av. Makt beskytter makt, dvs. hverandre. Den instans som er ment å straffe & hindre kriminalitet, lyver og bedrar selv, for at maktens eget løgn-apparat ikke skal bli avslørt. Så Anne-Lise Solli har rett, jf. kommentar nr. 6 over, men hun formulerer seg faktisk for mildt.
   October 2, 2012 at 3:11pm ·

   Rune L. Hansen:
   Ja, hun gjør det.
   October 3, 2012 at 12:45am · 

   Naoh Foralg:
   §120 sier at om en offentlig ansatt legger skjul på sannheten eller dømmer uten bevis i en sak straffes hun/han med 3 års fengsel eller 6 år hvis dommeren handlet for å skaffe motparten en vinning. I oktober 2013 ble det levert en begjæring om Riksrett etter §§ 86 og 87 i grunnloven- Det er dokumentert lovbrudd begått av navngitte høyesterettdommere som har brutt §120 i straffeloven. Enten la de skjul på sannheten i en sak, eller så dømte de uten bevis Dessverre er dette en grunnlovstridig tradisjon som har pågått i århundre. Og som regelmessig forårsaker ar vanlige borgere lider urett. Ingen menneskerettighet organisasjon vil gripe tak i dette. Carl I Hagen har kjempet for å bli kvitt Riksrett. Norge ble et sosialistisk land med kommunistisk preg da Carl Marx innførte kommuner på slutten av 1800 tallet. Makten ble gitt til offentlige ansatte og § i grunnloven bleknet. Det spiller ingen rolle om det er Erna Solberg som er statsminister eller Jens Stoltenberg. Makten tilhører embedsverket og offentlige ansatte. NRK har laget program serien Jakten på Norge 1814 - 2014.- Det er om alle endringer som har skjedd i vårt land i løpet av 200 år. Elegant har de unnlatt å nevne grunnlovstridige tradisjoner, og at vår grunnlov bygger på prinsippene rett og rettferdighet for alle!!! Programmet er skreddersydd et sosialistisk/kommunistisk land. ER DET IKKE PÅ TIDE I GRUNNLOVENS JUBILEUMS ÅR Å FÅ SLUTT PÅ URETTFERDIGHET OG BEGYNNE Å ANVENDE ALLE PARAGRAFER I GRUNNLOVEN SLIK AT BORGERES RETTSSIKKERHET BLIR IVARETATT????????????????
   Today · 

   Maileen Pedersen:
   Meget nyttig å ha straffe loven!

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er ingen tvil om at det nu er veldig mange meget meget grov-kriminelle ansatte i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen som nu kan og skal straffe-forfølges og dømmes til meget lange fengsel-straffer!
   At de beskytter hverandre og dokumenterer falskt også med å hvitvaske hverandre og å hindre og å unnlate å straffe-forfølge hverandre, det er ingen formildende eller straff-reduserende omstendighet.
   Deres forbrytelser ofte ikke bare er veldig grove og mange, men skal straffes blandt annet også som organisert kriminalitet.
   Dessuten er det viktig og i henhold til loven riktig at ikke bare politikere og dommere blir straffet, men at også de mange andre nøkkel-personer og nyttige idioter og andre i og omkring den offentlige forvaltningen som har vært medvirkende blir straffe-forfulgt og dømt i henhold til loven. Uten den enkelte av disse ville de grove forbrytelsene og mafia-virksomheten ha stoppet opp!

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.03. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151915268551875

   Snakket akkurat med en ung og svært oppegående mor til et barn på tre måneder, som føler seg truet av barnevernet. Barnevernet har kommet med utsagn som at: ”Husk at vi kan møte uanmeldt på døren din til alle døgnets tider”

   Hva er det det offentlige ønsker og oppnå med å opptre truende?

   Skal barnevernet ha sin funksjon, må det legge til rette for trygge rammer overfor unge mennesker. Ikke det motsatte. Slik jeg ble gjenfortalt hvordan barnevernet hadde truet denne unge damen, er det ikke annet å si enn at det er rent maktmisbruk av verste sort.

   *

   Marius Sundt Brynhildsvoll:
   Det er sånn barnevernet oppdrar på alle områder .... Bryr seg ikke om familier

   Tine Marie Rimala:
   Helt enig der!! Maktmisbruk på sitt værste!!

   Anita Lysgård:
   ja lotrte barnevernet igjen la oss komme hjem til dem uandmelt, villle se hva dem gjorde da,

   Aud-Iren Lauvik:
   Huff stakkars mor og barn : (

   Brit Ellen Carlsen:
   å så skylder barnevernet på at ungene "virker" utrygge.... HAH .... hvorfor det da tro når foreldre har barnevernet osv truende over seg... barna kjener energien fra foreldra selv om man ikke sier noe.

   Stine Gulbrandsen:
   Hos meg har bv gått inn i leiligheten min flere ganger uten at jeg har sagt kom inn.

   Frode Nordli Stranger:
   Ja det er jo slik de holder på for å syke ut forelderne så de er så langt nede at de ikke klarer mer... helt typisk denne etaten.. fy flate, de er ikke rette disse.. er bare å støtte disse som blir utsatt for dette terror helvete som bv utfører....

   Merima Brkic:
   Stakkars mor og barn : ( ,det er maktmisbruk på sitt verste!

   Siggen Pettersen:
   Maktovergrep på det aller værste. Hvor lenge skal BV ture frem med overgrep og trussler. NÅ MÅ BV SETTES SKIKKELIG PÅ PLASS.

   Marius Sundt Brynhildsvoll:
   Sammen er vi sterke . å sammen skal vi greie og knuse Bv . Nok e Nok .. Barna skal hjem ... Hva har vi gjort for våres barn ? Tragisk system

   Hans-Erik Thorsberg:
   Det er dessverre ganske mange som er i en lik situasjon. Man kan bare tenke seg hvor usikker og redd en ung mor blir for ikke å strekke til ovenfor barnevernet med slike trusler.

   Ligtningrod Salama Iversen:
   Blir veldig lei BV, dei kan funke som prevansjonsmiddel i det minste... det va no godt for nokka.. seriøst i lika ikkje skap nazista i eller uten uniform..? det e det ; )

   Mariann Smedsrud:
   Synes ærlig talt det er mange ansatte i BV som burde sjekket i sømmene. Hva mener dere om saksbehandler som sender tekstmeldinger med sensitive opplysninger og slutter sms med Klem ...?

   Cecilie Victoria Falch:
   Uaktuelt at BV skall få bruke slike metoder mot unge mennesker og dens barn.Det virker som de ønsker og syke ut ei ung mor .Hvor er rettferdigheten ? Håper att mor og barn har familie og en god Advokat ved sin side . <3

   Anya Nala:
   Hos meg har de stått utenfor vinduene og lyttet, og så dratt igjen. Også opplevd at de plutselig stod i gangen 8.30 en morgen, bare åpnet døren og gått rett inn.

   Sissel Gregersen:
   Disse menneskene bør navngis.

   Aina Viola Larsen:
   Det er bare og kjeppjagg di vist de bryter seg inn det er ditt private hjem. Det skulle ha vært hos meg de har kommet med en slik oppførsel. jeg har heldigvis voksne barn dette er jo gestapo.

   Anja Gabriele Neske:
   Trusler er ganske vanlig fremgangsmåte - i de tilfeller hvor de ikke slår til som lyn fra klar himmel med hastevedtak.

   Sissel Gregersen:
   Verre enn gestapo.

   Anne Sunde:
   Dette er vanlig oppførsel av barnevernet. Enten dukker de opp uanmeldt som lyn fra klar himmel og kommer med de groveste beskyldninger om hva foreldrene er mistenkt for uten at disse har fått noe som helst forvarsel. Eller så truer de med det. Jeg kjenner personlig et tilfelle der de møtte opp uanmeldt og forlangte å få gjøre en utredning. Det ble flere hjemmebesøk og BV-konsulenten konkluderte med at hun hadde ikke funnet noe å sette fingeren på. I neste setning sier hun til barnas mor at ''du skal likevel ikke føle deg for sikker på at jeg lar deg få beholde barna dine''. Så gikk hun. Det er vel unødvendig å forklare hva dette gjør med et menneske. Enten er BV full av syke mennesker, eller så er dette styrt politisk for å terrorisere.

   Aina Viola Larsen:
   at folk kan finne seg i dette, og det er det di ser at di kan gjøre hva de vil uten at det får konsekvenser for de selv anmeld de.

   Anne Sunde:
   Det er lett å skrive her at man hadde kjeppjagd dem, noe annet er å stå i situasjonen og ikke vite hva som er best å gjøre hvis du vil beholde barna dine. Å ta barn som gisler på denne måten kan skremme vettet av hvem som helst så lettvinte løsninger her, blir urettferdig i forhold til de som står midt i dette. Rettsvesenet ser negativt på at man kritiserer BV, mange advokater oppfordrer til å la BV få det som de vil og samarbeide for ellers risikerer man å ikke få se ungene igjen. BV gjør som de vil til vi får endret det politiske systemet og får landet styrt av mennesker som er mentalt skikket til det

   Nils Johan Persen Utsi:
   Det er j klart at man hverken tør å anmelde eller kjeppjage når det er det offentlige som truer...(!)

   Stine Heimsvik:
   Men har man lov til å ta opp samtalene. Tenkte at hvis noen får uanmeldt besøk og opplever å bli truet, hvis man da får tatt opp samtalen, så får man jo dokumentert hvordan de holder på. Men det er kanskje ikke så lett å tenke så klart hvis de plutselig dukker opp.

   Serentinia Laoria:
   De hvet ikke hvordan de skal takle voldelige barn. De kan ikke overse slikt.

   Hanne Judith Jacobsen:
   det sa de til min datter og,og de gjennomførte det,var hun ikke hjemme da de kom"uanmeldt" ringte de henne,og ville vite hvor hun var,og med hvem hun var,og hun kunne ikke gå ut i 18 -18,30 tiden, da måtte hun holde seg inne, stelle og legge barn, de fikk naboen til å rapportere alt som skjedde, de var og under bv, men fikk " mildere behandling ,om de fulgte bv ordre.... så de er ikke friske disse folka, for vår del endte allt dette tragisk...

   Anne Sunde:
   Man skal huske at de fleste som får BV på døren og blir truet, kjenner lite til BV og metodene deres fra før. Mange av dem tror faktisk at BV består av mennesker som tenker rasjonelt og som henlegger saken når de ikke finner noe klanderverdig. De fleste tror at BV er der for å hjelpe..... like til de oppdager noe helt annet. Disse er selvsagt ikke klare med opptagerutstyr eller noe som helst. Dette er noe man lærer etter hvert, men selv om man kan legge frem både opptak av telefonsamtaler og annet så hjelper det sjelden når retten ikke vil høre den siden av saken. Dette stopper ikke før politikerne tar til vettet og gjør nødvendige forandringer og får bortførte barn tilbake til familien sin. Skal vi få dette til, må mange trekke lasset for de som er under BVs terror, har ofte nok med å overleve mentalt og å holde ungene oppe til man finner en løsning

   Kjersti Hannah:
   Syk metodikk fra syke mennesker.

   Jørgen Skarsvåg:
   Provokasjon ?

   Cathrine Torland:
   Sånn holder de ofte på. Ser bare på min runde med disse grusomme folkene..

   Anja Gabriele Neske:
   Stine Heimsvik: Du har lov å ta opp samtaler du selv deltar i. Du behøver ikke si fra at du tar opp samtalen. Straffeloven §145a

   Gun-merete Noraberg:
   Syns barnevernet og NAV ligner litt på hverandre. Lager sine egne lover og regler.

   Mariana Giovanna Cosenza:
   I et innlegg på sin hjemmeside skriver Ivar Johansen om Motivasjonskollektivet i Eidsvoll som minner om avstraffelser fra 1800-tallet. Jeg har nevnt det før og kan gjøre det igjen; intet har forandret seg mye. Dette er en gjennomgående mentalitet der nordmenn ofte møter seg selv i døra. Trusler, arroganse og offenlig overgrep utøves hver eneste dag. Som på Motivasjonskollektivet, så også barnevern, skattemyndighetene, domstolene og Nav. For ikke å glemme barnehjem og psykiatriske institusjoner. Akkurat det samme! Det er mulig at det ligger noe latent som får det verste ut hos mennesket ved å søke seg til offentlige stillinger, som saksbehandler eller byråkrat i en eller annen form. Der de får en smule makt - eller tror at de har det. Selv en styreleder i et borettslag kan ha mye av det samme. Man bør gå inn i en selvgranskning og legge merke til mentaliteten som råder, og spørre seg selv om vi skal fortette med å produsere lydige ofre eller ta et oppgjør. Da må folket selv være aktive og oppdra hverandre. Ikke minst - hjelpe hverandre med å få fjerne sjarlatanene.

   Anja Gabriele Neske:
   Bv har vært sånn helt siden de begynte å ta taterbarn, samiske barn og andre "uhell" i første halvdel av 1900-tallet. Ingenting er forandret. De har det samme nedlatende synet, den samme makten og yter like lite bistand til både barn og foreldre etterpå.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Det er ingenting å oppnå ved denne måten å oppøre seg på! I det offentlige systemet så går denne trenden igjen. Vi lønner alle sammen, og derfor skal de være våre tjenere, ikke politi. Det er jo aldri noen god følelse å gå til ett offentlig kontor for å be om hjelp. De kan passe seg, da mange av dem er overflødige.

   Ninia Krogstad:
   Jeg skulle på 4 årskontroll med eldste datteren min. Den første glemte jeg, nr to glemte mannen, da jeg hadde eksamen. 3. gang møtte jeg opp, men fikk beskjed om at jeg møtte feil dag. Viste dem innkallelsen, og de innrømmet feilen. Ga meg ny time, mens helsesøster sa høyt og tydelig, mens andre satt og hørte på, at kom jeg ikke nestw gang, kom de med barnevernet hjem til oss!! Jeg minnet henne på at helsekontroller i Norge faktisk er en frivillig ting, og sa de måtte bare komme. Men at det hadde vært fint om hun kunne la være å true med bv tjenesten, da de ikke skulle representere fare for noen!!!!

   Marie Adelen Pedersen:
   Jeg har opplevd akkurat det samme og kan skrive under på at det er helt feil fremgangsmåte.det sa jeg klart fra om, hvorpå de la meg for hat, vi ble som hund og katt og til slutt konkluderte de med at jeg, ikke dem såklart, de er perfekte, ikke samarbeider. når de motarbeider, er truende, frekke i munnen, eier ikke folkeskikk, brutt loven flere ganger, brudd av taushetsplikten, tydelig mistenksom og paranoide, ekstrem yrkesstolthet, og gjorde mor og barn utrygg. dette er ikke deres misjon og jobb. de skal liksom hjelpe, utvise tillitt, respekt og trygghet. tillitt skal fortjenes!

   Anne Kjersti Bjørndal:
   Man må spørre seg om det eksisterer en "manual" for 100 % godkjente foreldre. Og , er det BV's ansatte som er grunnlaget for denne manual?

   Rune L. Hansen:
   Mennesker som gjør lyd-opptak av diverse slikt bør benekte at de gjør det hvis de blir spurt.

   Kjersti Hannah:
   Kan du skrive mer om hva du mener, Rune, med å benekte?

   Kjersti Hannah:
   Ja, kunne de ikke lage en film om manual menneskene slik at man fikk se dem? Eller er alle idealer som ikke har fått melding?

   Roald Broch:
   en arbeidsplass hvor alle personlighetstyper fritt kan få leve ut sine lyster?

   Rune L. Hansen:
   (Noen ord om lyd-opptak:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2010/20100419-fra-RLH-til-G-lagmannsrett-ang-lyd-opptak.html
   20100419-fra-RLH-til-G-lagmannsrett-ang-lyd-opptak.html
   hunwww.net

   Jan Franskmann:
   En skikkelig fot i rævva er vel på sin plass her... folk må ta sin viking stolthet tilbake... dette er meget små mennesker...

   Marie Adelen Pedersen:
   jeg kjeppjaga de og boikotta dem pga den dårlige behandlinga.jeg angrer i dag at jeg ikke tok opptak men jeg var ung og grønn.nå vet jeg og har erfart hvordan det dysfunksjonelle systemet virker.skal si man fikk høre det og blir brukt mot en i ettertid.de forstår ikke at det er feil framgangsmåte.hadde de behandlet meg med respekt hadde de fått respekt.vi vil ikke ha gestapoliknende oppførsel i en etat hvor det jobbes med mennesker.de har mye å lære og hele bvmaskineriet må omskoleres.

   Rune L. Hansen:
   Omskoleres? Vel, det er i henhold til Straffeloven 2005 kapittel 16 inntil 30 år fengsel-straff for delaktighet eller medvirkning i det de driver med!

   Rune L. Hansen:
   Og i henhold til samme lov så foreldes ikke disse forbrytelsene.

   Marie Adelen Pedersen:
   et barnevern må vi ha, altså et VERN, ikke denne forakten, nedpsykinga og maktmisbruket som dagens bvmennesker bedriver. trenger ikke nevne hva for vi vet her inne hva man snakker om. at dagens bvansatte får straff kan man glemme.

   Cecilia Houck:
   Sikkert masse grusomme saker! Men har vært gift med en sjef i barnevernet og det er ikke lett å være dem heller! Det har jeg selv erfart! Fedre som voldtar barna langt ut på landet, barn som kom i taxi til barnehagen skitne og sultne for den alkoholiserte mora ikke klarte noe, barn som ble stadig pisket og full i beltearr, barn som ikke ville hjem fra skolen for de var så redd for om det ble middag eller juling!barn som ble fratatt alt av lommepenger etter en hel sommer med jordbærplukking for at faren ville ha dem selv, husker en gutt som tryglet om å ikke bli tatt hjem igjen etter at han endelig fant fred og trygghet hos fosterforeldrene!men foreldrene vant og gutten fikk det igjen forferdelig. Husker ei lita jente på 4 syklende midt på natta på trehhulsykkel for foreldrene var dradd til byen på fest. Ei afrikansk dame holdt på å drepe sitt barn i badekaret da hun gjentatte ganger barberte barnets hode i badekaret! De sa hvor. Farlig det var men hun bare fortsatte. Også med å slå som ikke er lov i Norge! Husker ei dame som satte to åringen sin på kokeplata for hun var drittlei av at barnet tisset i bleia! Mye galt gjør nok de som jobber i det offentlige! Det er en drittjobb!! Men noe rett gjør de faktisk også! Etter 6 år å ha levd med en i den etaten!

   Rune L. Hansen:
   At du også er med-spiller til den samme mafia-virksomheten, Marie Adelen Pedersen, er interessant nok og dokumenterer du.
   Dessuten: Vi har både et og flere barnevern når vi får straffe-forfulgt og stoppet det grov-kriminelle og falske barnevernet! Og ingenting er viktigere eller mere barnevern!

   Rune L. Hansen:
   Det du beskriver; Cecilia Houck, er hendelser som ofte forekommer i det såkalte barnevernet sin regi - og ikke i biologiske familier! Og uansett er alt slikt noe en sak for politiet, rettsvesenet og fengselsvesenet - og ikke for grov-kriminelle terrorister.

   Marie Adelen Pedersen:
   at det fins barn som blir omsorgsviktet er dessverre en realitet. at det for det meste er folk som higer etter makt el har selv skada barndom som søker seg til offentlige stillinger er og en realitet. men at folk som du r.l.hansen kritisere, mistenker meg og andre, fx mine egne kusiner for å være en halvpsykopatisk bvsympatisør etter selv mine og bekjenters traumatiske erfaringer er meget paranoid og en smule frekt. ingen, verken bv, andre her inne, har rett å bestemme min utdanning, jobb, liv, fremtid og mine meninger. hadde du visst hva jeg har gjennomgått pga bv ville du vært mer ydmyk. syns flere mennesker som selv har barn, er glad i barn og som har innsikt i hvordan bv ikke skal fungere burde jobbe med barn. det kan være en god start til positiv forandring.

   Rune L. Hansen:
   Det er ulovlig og straffbart å mishandle et barn, Marie Adelen Pedersen. Å mishandle voksne mennesker eller foreldre også.

   Marie Adelen Pedersen:
   det er dessverre typisk at folk ser spøkelser på høylys dag her inne bare pga yrket sitt. det minne meg om bv sin tankegang.

   Rune L. Hansen:
   ???

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.03. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151914807301875

   I teorien har vi et regelverk som åpner for private straffesaker i Norge. Realiteten er noe helt annet. De fleste private straffesaker stoppes effektivt, ved at retten stiller krav om garantibeløp ( sikkerhet for saksomkostninger) som er så høye, at de fleste ikke har råd å betale det.

   *

   Oyvind Michelsen:
   Så da kan man risikere at: Forbrytelser lønner seg!

   Steinar Ursin:
   Jungelens lov råder i Norge. Splitte å herske likeså.

   Kjell Marcussen:
   Rettsikkerhet kalles det på Politisk norsk!!!

   Ingjerd Lid:
   Enkelte folkeslag får det sydd opp i ræva da :))

   Roar Moe:
   Dessuten vil ikke en rettssak mot staten føre frem.

   Kent Steinhaug:
   Det kalles demokrati det der - å sørge for at bare mennesker med mye penger kan gå til sak. Det er også en effektiv måte å stoppe søksmål mot bedrifter som ikke gjør jobben sin, selger ubrukelige produkter, osv. Man har også stoppet advokater fra å kunne ta jobber på "no cure, no pay" basis - siden de uansett må betale moms av beløpet de SKULLE HA FAKTURERT om de ikke hadde gjort jobben gratis!
   Dessverre har vi de politikerne Finn Gustafsen snakket om: Mennesker som er så tykkhudet at de klarer å holde seg oppreist uten ryggrad!

   Jack Borgen:
   den har jeg fått kjenne på kroppen ja.

   Roar Moe:
   En annen sak er at når vi deltar i offentlige anbudsrunder for tiden, stiller vi nå krav om forskuddsbetaling av aktuelle tjeneste produkter, for mange offentlige etater kan bruke opptil 5 år å betale for en anskaffelse. Dette skjer spesielt innen IT hvor de kan utsette akseptanse test så lenge, og da er det ikke mulig å fakturere før.

   Roy Michelsen:
   Jeg jobber for tiden med en svindelsak hvor svindlerne har opprettet en rekke selskaper i diverse skatteparadis, og sender ut fakturaer til intetanende nordmenn. Vi regner med at antallet saker er flere tusen årlig. De som ikke betaler får inkasso fra inkassoselskapet Oslo Creditservice eller Norkreditt. Dersom personene fremdeles ikke vil betale dras de til forliksrådet hvor vi har sett de mest fantasifulle prosesskriv, og de nøler ikke med å bruke forfalskninger i sin "bevisførsel"
   Når personene anmelder dette til politiet får de bare beskjed om at dette er en forbrukersak, og ikke noe politiet kommer til å etterforske.
   I USA ville svindlerne sittet inne for lengst, men i Norge har de fått holde på uforstyrret i flere år, og de svindler fremdeles i høyt tempo....

   Mona Kågen:
   Dårlig "rettspraksis"..

   June Olsen:
   Min og mange med meg har opplevd at rettsystemet ikke fungerer. For min del har det virket som om det blir den som gjør urett, som vinner fram i dette land. Desverre.. Flott at du er så engasjert!

   Nils Johan Persen Utsi:
   Anmeldelser for svindel, ærekrenkelser, trakassering er vel det som oftest blir henlagt eller henvist til konfliktrådet.av politiet. Et råd som forøvrig ikke er noe annet en myndighetenes forsøk på å skjule at vi ikke har fri adgang til å reise rettssak - en fullstendig fare for folks rettssikkerhet! Nåvel, mitt spørsmål blir da: Dersom politiet ikke etterforsker en anmeldelse, hvordan skal jeg da forholde meg med hensyn til å skaffe bevis som er juridisk holdbare? Er det andre krav til bevisenes "kvalitet" ved en privat starffesak? Dersom jeg i utgangspunktet satt med beviser på at jeg ble forsøkt svindlet av det offentlige for et sekssifret beløp, hvorfor etterforsker hverken politiet eller økokrim saken? Jeg kunne altså i teorien reist privat straffesak på bakgrunn av disse dokumentene, men stoppes av kravet om sikkerhet for saksomkostninger. Det er alltids en mulighet for at mine bevis ikke holder, hvor kan jeg få gjort en jrudisk vurdering av bevisene (dette tilsvarer politiets etterforskning) - som privatperson?

   Hanne Judith Jacobsen:
   lenge leve kjeltringstaten!!!:/

   Cathrine Woldstad:
   Gjelder ikke bare straffesaker. De fleste saker man tar til retten selv, koster flesk. Og fordi rettsavgjørelser er LOTTO, så er det også fryktelig skummelt å gamble på seier og dekning av saksomkostninger.

   Jan Trygve Harila:
   ja det stoppes effektivt og som kun de rike har råd til : )

   Jørgen Skarsvåg:
   Det bryter med retts-SIKKERHETEN, Grunnloven og helt sikkert Emk.

   Jørgen Skarsvåg:
   Staten er topp, det er de maktmisbrukerne som jobber der som er PROBLEMET !!

   Jørgen Skarsvåg:
   Lovene og staten er topp. Alt som trengs for et fritt og godt land for alle er der, klart til å sikre alle Norges folk.
   MEN maktmisbrukerne ødelegger landet og folket, tar fra de sine rettigheter og liv.
   Bra at 2014 er året all maktmisbruk skal til pers.
   Olemic Thommessen og Stortinget har allerede satt i gang denne prosessen, men desverre har de en ufattelig stor jobb å gjøre.
   Bra den blir gjort nå

   Lizbeth Anita Lamey:
   Der har vi DEN igjen... at Loven skal være lik for alle, noe dette viser, at den ikke er.... : (

   Jan Johannessen:
   Rettssikkerhet = teoretisk papir-svada...

   Gudny Lervåg Hauge:
   M. Reikerås har så rett her . Har en et forsikringselskap som kan stille opp, er dette bra.

   Steingrim Wolland:
   Hvilken hjemmel?

   Steingrim Wolland:
   Strpl. § 413. greit

   Wenche Olafsen:
   Er det demokrati som Norge skryter uhemmet av? : (

   Erik Nordbye:
   Selv med et slikt krav vil det være umulig å fremme det Borglerlige rettskrav i kraft av innlevering av tiltalebesluttning/frihets straff. Krav om frihets straff bedømmes ulikt fra påtalemyndighetene i forhold til den som er et enkelt rettssubjekt.

   Rune L. Hansen:
   Et fattig u-land som Norge har jo ikke hverken råd til eller behov for noe så uviktig og vanskelig som lov og rett!

   Rune L. Hansen:
   Verdenserklæringen om menneskerettighetene, Art 8:
   "Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov."
   Artikkel 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende, eller på annen måte har begrenset suverenitet."
   Artikkel 7:
   "Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering."
   Osv., osv.!

   Anne-britt Kaltun:
   De stopper den vanlige mann/kvinne for å få rettferdighet...

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.03. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151909664321875

   Alle i Norge bør kjenne til hva Den Europeiske Menneskerettskonvensjon artikkel 8 sier.

   1.DET PRIMÆRE FORMÅL ETTER ART 8, Å BESKYTTE ENKELTINDIVIDET MOT VILKÅRLIGE INNGREP FRA DET OFFENTLIGES SIDE.

   Det er ingen skarp grense mellom privatliv, familieliv, hjem og korrespondanse, slik at det i noen grad blir et skjønn hvilket alternativ et påklaget forhold faller inn under. Felles for dem er at de gir et vern av individets private rettssfære som kommer i tillegg til den beskyttelse som følger av andre rettigheter. Begrepet ”privatliv” er vidt og dekker en rekke forskjellige forhold. Det omfatter ikke bare den innerste private sfære, men også i noen grad retten til å etablere og utvikle kontakt med andre mennesker, se f.eks. EMD-dommen Niemietz v. Tyskland, A 251-B (1992) pkt. 27

   I storkammersaken GASKIN v. UK( no. 10454/83), 07 juli 1989 står følgende i premiss 38:

   “38. As the Court held in the Johnston and Others judgment of 18 December 1986, «although the essential object of Article 8 (art. 8) is to protect the individual against arbitrary interference by the public authorities, there may in addition be positive obligations inherent in an effective ‘respect’ for family life» (Series A no. 112, p. 25, para. 55).”

   2. DET SKAL ALTSÅ IKKE SKJE NOE INNGREP AV OFFENTLIG MYNDIGHET I UTØVELSEN AV DINE RETTIGHETER UNNTATT HVOR FØLGENDE VILKÅR ER OPPFYLT:

   - når dette er i samsvar med loven og
   - nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

   3. HUSK AT DET ALLTID VIL VÆRE STATEN SOM HAR BEVISBYRDEN I SAKER SOM BERØRER ARTIKKEL 8.

   *

   Mona Kågen:
   Så for å kunne bevise sin uskyld, hva gjør en vanlig mann i gata da?
   March 7 at 12:05pm ·

   Mette Karin Heggøy:
   Deler den
   March 7 at 1:14pm ·

   DaivaJulia GVinje:
   Send dette til Barneminister og til Erna Solberg. .
   March 7 at 4:23pm · 

   Elise Lang:
   Hva kommer det av flere 100. 000 blir avvist, bortvist og utvist fra regelverket og dømt da? Uten gyldig rettegang? Jeg mener da generelt i alle slags mulige saker, som skjer pr. dag i Norge.
   March 7 at 7:30pm ·

   Arild Breistein Pettersen:
   Vil unødig opphold i løpet fritidsreiser/arbeidsutøvelse komme inn under begrepet?
   Hva med å bli utsatt for unødvendig forurensning og støy når dette kunne vært sterk redusert med normale virkemiddler?
   March 7 at 8:35pm · 

   Elise Lang:
   Gjelder dette ikke under begrepet fritidsreiser / arbeidsutførelse/ / & støy å gjøre? JO! det har alt det også det med å gjøre! Det gjelder også våres barn!
   March 7 at 11:04pm · 

   Elise Lang:
   Gjelder det dine barn? Eller våre barn? Vi vil bare ha våres barn tilbake, så kan du selge barna dine til staten evt. ?
   March 7 at 11:09pm ·

   Rune L. Hansen:
   Men i dagens Norge gjelder jo bare motsatt lov og rett!
   Today ·

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.03. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151904617126875

   Det at Stortinget nå ser behovet for en nasjonal menneskerettsinstitusjon direkte underlagt Stortinget, er en indirekte fallitterklæring mot våre domstoler. Men, det er på høy tid for domstolene har konsekvent neglisjert borgernes menneskeretter.

   *

   Monika Johnsen:
   Og så må advokatene bli flinkere til og bruke menneskerettene og FN`s barnekonvensjon. Når dette etterspørres, får en til svar at det ikke nytter. Hvordan skal vi få forandret denne praksisen når advokatene IKKE bruker og henviser til dette? Er løsningen og sette advokatforeningen under press?
   March 4 at 4:59pm · 

   Geir-Ole Isaksen:
   Har hørt mye fra alle regjeringer, men til nå har det kun blitt verre.. Flagget blir ikke heist enda!
   March 4 at 5:11pm · 

   Anne Rønnaug Teigen:
   Håper bare noe blir gjort! Det er jo så ufattelig mye å gripe tak i etter de 8 årene med de RG! Lurer nok på hva de gjorde??
   March 4 at 6:36pm · 

   Per Bronson:
   Delt
   March 4 at 10:55pm · 

   Per Bronson:
   På noen områder var det verre før, på andre områder verre nå enn for 30 - 40 år siden.
   March 4 at 10:59pm · 

   Per Bronson:
   Vær varsom pkakaten en vits, århundrets største løgn.
   March 4 at 11:01pm ·

   Marianne Skoge:
   Men, blir ikke det smør på flesk da ? Domstolene hsr jo også vært underlagt regjeringen, som også nå en msk rettsindtitusjon vil være ?
   March 4 at 11:45pm · 

   Geir-Ole Isaksen:
   Jepp.. Det aktor sier er det dommer dømmer!!!!!!!
   Today ·

   Geir-Ole Isaksen:
   Jepp.. Høres flott ut.. Kalles offentlig korrupsjon!

   
---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, tirsdag 11. mars 2014, Vinberget: 

   Mørkt, tildels litt yr og omkring null grader Celsius her ute i natt. Tildels lett overskyet og tildels noe dus sol og 6 pluss-grader frem mot klokken 12. Videre utover dagen omtrent det samme, med 5 pluss-grader klokken 17. Det ankom meg et brev datert 10.03. 2014 fra politiet, Lensmannen i Vindafjord, med posten i eftermiddag ( ekstern ). Jeg vet ikke enda hva de har funnet på denne gangen, men det har kanskje sammenheng med deres brev til meg datert 20.12. 2013 angående Hundeloven ( ekstern ). At mitt brev til de angående dette, datert og oversendt 28.12. 2013 ( ekstern ) enda ikke er besvart bryr de seg vel ingenting om? Mørknende og 3 pluss-grader klokken 18.30. Den tiltagende halv-månen tildels synlig lysende i sør og omkring 1 pluss-grad klokken 20. Likevel nokså mørkt. Månen i sør-vest og 1 minus-grad klokken 23.45.
   
---
---

   Jeg trenger hjelp til å handle mat og dagligvarer 1 gang i måneden. Noen som kan hjelpe?
   September 23, 2011 at 11:34am
   https://www.facebook.com/notes/rune-l-hansen/jeg-trenger-hjelp-til-%C3%A5-handle-mat-og-dagligvarer-1-gang-i-m%C3%A5neden-noen-som-kan-/267988479898232

   <!--StartFragment -->
   Vi, en på alle måter anstendig og ryddig familie, bor på et småbruk vi eier i Tindeland i Vikebygd, 49,7 km nø for Haugesund. Herfra er det 6,55 km til nærmeste dagligvare-butikk og 19,45 km til den nest nærmeste (i Skjold).    NAV og den offentlige forvaltningen trakasserer oss, også økonomisk. Vi er blandt mye annet fratatt muligheten for å kunne bruke vår bil. Her er nær ingen offentlig transport som mulighet for hjelp. Vi er trakassert, utplyndret og stigmatisert også av kommune-administrasjonen (Vindafjord). Denne uretten har pågått lenge og er blandt annet politi-anmeldt og fremført for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, men uten enda å være ferdigbehandlet. (Det kan ta tid og er en stor sak. Blir i mellomtiden på kryss og tvers forsøkt drept av den offentlige forvaltningen. Menneskerettsdomstolen "skal behandle saken så snart som mulig".)    Den nærmeste dagligvare-butikken til-kjører varer en gang i uken, men er en liten butikk med begrenset vare-utvalg og kapasitet. Dette er derfor utilstrekkelig.    Jeg må derfor spørre her nu om det er noen et eller annet sted som kan være til hjelp med å handle (evt. kjøre meg) dagligvarer for oss 1 gang i måneden, for kortere eller lengre tid? Problemet er livs-truende og vi risikerer ellers å få ødelagt vårt hjemsted, vår familie og våre liv ytterligere.    Hilsen fra    Rune L. Hansen, tlf. 53 76 76 87, e-post: hunwww@online.no  ---

   *

   Nyhuus Aas:
   kan ikke trykke liker på denne, men jeg deler..... forvaltningen i dette landet trenger behandling.....
   September 23, 2011 at 12:17pm · 

   Rune L. Hansen:
   Hjertelig takk Monicha.
   September 23, 2011 at 7:51pm · 

   Sidsel Lubbeline Garsegg:
   Sett opp en plan for hele mnd. lag en middagsplan og resten dere må trenge, er veldig fint bruker det selv, men følg planen i en mnd ----- så skal dere se hvor lett det er, og mye billigere... Lykke til::)
   September 23, 2011 at 11:01pm · 

   Sidsel Lubbeline Garsegg:
   Det var hvis værre en jeg trodde, leste bare litt på veggen min.. men dette er jo et mye større problem en et mnd.budskjet,men håper dere får den hjelpen dere trenger:: Helt horibelt og tragisk i Norge 2011, sån skal bare ikke gå ann. Uff a meg, blir så sint og lei meg::)
   September 23, 2011 at 11:15pm ·

   Monicha Nyhuus Aas:
   ja, den er graverende denne saken, så langt jeg har klart og lese meg til..... helt sykt i et såkaldt moderne demokratisk land..... ikke mye nestekjærlighet og spore her.....:((
   September 23, 2011 at 11:20pm · 

   Sidsel Lubbeline Garsegg:
   Nei dette er graverende, at man kan behandle folk sån ------- er det virkelig lov???
   September 23, 2011 at 11:23pm ·

   Monicha Nyhuus Aas:
   mye som ikke er lov i dette landet, men som blir gjort alikevel.... trist er det uansett at mennesker skal behøve å ha det slik...... skammerlig også....
   September 23, 2011 at 11:25pm · 

   Sidsel Lubbeline Garsegg:
   Enig med deg i det, Monica ---- stor skam er det::)
   September 23, 2011 at 11:27pm ·

   Irene Eveline Eskedal:
   Skal legge det ut på veggen men er redd jeg ikke har andre venner på FB enn Rune som er derfra.
   September 24, 2011 at 9:31am · 

   Belinda Dyveke:
   Dette henger ikke på greip!
   Deler; kanskje har jeg venner i nærheten som kan hjelpe? (for meg blir det litt vel langt å kjøre!)
   September 24, 2011 at 9:43am ·

   Rikke Ekeberg:
   Hører med venner og bekjente på den siden av landet, men kjenner ingen akkurat der selv
   September 25, 2011 at 8:44am · 

   Ahmed Adil:
   Hadde du bare vært litt nærmere der jeg bor skulle jeg ha hjelpet deg
   Hva med taxi da, bli enig med dem om en fast beløp i mnd
   December 2, 2012 at 5:51pm · 

   Kjell Mjønes:
   NORGE ET JÆVLA MØKKA-LAND     DET ER IKKE MITT LAND
   November 29, 2013 at 12:32am · 

   Heidi Mercedes Frøynes:
   Joker Vikebygd kjører ut varer til kunder mener eg  Det er kanskje en mulighet?
   March 8 at 5:32pm · 

   Rune L. Hansen:
   Ja, Joker Vikebygd (nærbutikken) er den eneste muligheten for dagligvarer jeg har, Det er 6,55 km herfra og de bringer varer hver fredag formiddag om jeg telefonerer omkring 9-tiden først og bestiller. Det har jeg gjort nu hver fredag siden 2011.
   March 8 at 5:53pm · 

   Rune L. Hansen:
   Jeg ser knapt et levende menneske her og er fullstendig fangeholdt. Det meste av alt og hele vårt familie-liv er utplyndret og ødelagt.
   March 8 at 5:59pm · 

   Randi May Brandt:
   Hva har skjedd med bilen din, for du hadde vel det før ranerene slo til. Kjenner ingen i det strøket, men kan dele slik at de som gidder bry seg kan få lese om din tragiske situasjon. har du ike sykkel, eller klarer å få kjøpt deg en brukt moped, kunne ikke vi prøve hjelpe deg med ett lite bidrag til det så du kom deg litt ut?, blir gjerne med selv om jeg akkurat har kjøpt meg hus.
   March 8 at 6:29pm · 

   Rune L. Hansen:
   De har tatt og tar det meste av trygden min og alt annet. Det er igjen nok til ukentlig porsjon med dagligvarer tilkjørt og til et utrygt minimum av de meget små boutgiftene her. Hadde jeg mere så ville de ha tatt mere også. Ingenting hjelper i så måte før de blir straffe-forfulgt og stoppet.
   March 8 at 6:39pm · 

   Rune L. Hansen:
   Det er forlengst ikke penger til bensin, drift eller vedlikehold av bilen.
   March 8 at 6:40pm · 

   Randi May Brandt:
   Blir de aldri ferdig med å plage deg?
   March 8 at 6:40pm · 

   Rune L. Hansen:
   Still spørsmålet annerledes:
   Blir de aldri ferdig med å drepe deg?
   March 8 at 6:41pm · 

   Randi May Brandt:
   Hvor mye ville du trenge hvis det ble en innsamling, synes det er viktig at du selv kommer deg ut av huset en gang i uka før du blir sprø av fangeholdet, å alt du har vært gjennom.
   March 8 at 6:42pm · 

   Randi May Brandt:
   hAR HATT MIGRENE, I HELE DAG, SÅ FORMULERingene blir så som så, men jeg hjelper hvis jeg kan
   March 8 at 6:43pm · 

   Rune L. Hansen:
   De fangeholder meg på mange slags måter og med mange slags trusler og midler. De vil ikke tillate eller akseptere noe som helst annet eller bedre.
   March 8 at 6:45pm ·

   Randi May Brandt:
   Da får vi alle som kan sende pakker med mat å røyk til deg, hjepe deg skal vi nok klare.
   March 8 at 6:46pm · 

   Randi May Brandt:
   ps.ikke vær så negativ til hjelp, tar det fra deg så la dem gjøre det.
   March 8 at 6:47pm · 

   Rune L. Hansen:
   Et anstendig menneske lever eller overlever ikke alene av eller for mat.
   Jeg er negativ til at de grov-kriminelle forlengst ikke har latt seg stoppe og at deres ødeleggelser, utplyndringer og drap enda pågår.
   March 8 at 6:53pm · 

   Jane Kile:
   Er du økonomisk ruinert, mann? Bor vel langt unna til å kunne gjøre noen forskjell her.
   March 8 at 7:16pm · 

   Rune L. Hansen:
   Økonomisk utplyndret siden april 2008 da mine barn ble kidnappet. Blandt annet ble trygden min mere enn halvert. Fra økonomisk orden, trygghet og velstand til fattigdom, utrygghet, utplyndring og tortur.
   March 8 at 10:08pm · 

   Rune L. Hansen:
   Det er ingenting bra med å bli torturert, terrorisert, utplyndret og drept.
   March 8 at 10:11pm · 

   Kjersti Hannah:
   Det svir langt inni ryggmargen. Nummen oppover fra fingertuppene, oppover armene .. samme greiene da jeg begynte å lese disse rapportene ..og jeg fatter ikke hensikten .. den er helt helt uforståelig for meg ..
   March 8 at 10:29pm · 

   Rune L. Hansen:
   Norge har blitt et uhyre groteskt og perverst terror-regime.
   March 8 at 10:51pm · 

   Torbjørn Haugen:
   en sånn sidemålskommune... i vestlandsfandens rike.
   March 9 at 9:39am · 

   Arild Holta:
   Tullingregime.
   Norge må være et paradis for narsissister med hang til å trampe på andre.
   March 9 at 1:32am ·

   Tor Håve:
   Den Norske staten arbeider for å legge ned de Norske samfunn. Columbia er staten oppgave ikke folk som bor i Norge. Spesielt ikke om du er bosatt på Landet.. Kommunen får ta affere med Nav.
   March 9 at 8:53pm 
· 

   Rune L. Hansen:
   Hva skulle jeg vel kunne bruke en sykkel til, Randi May Brandt, om jeg hadde tid eller mulighet for å sykle?
   Hva skulle vel fangene i Warzawa-ghettoen og i Auswitz og i Gulag og i Kwalliso kunne bruke en sykkel til?
   Sammenligningen er god. Det er forskjeller, men det er også vesentlige likheter. Den nordiske versjonen av disse har sine særpreg, men det handler om kidnappinger og fangehold, tortur, terror og utplyndringer, interneringer, folkemord, forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten, politisk organisert kriminalitet, falsk dokumentasjon, fortielser, unnlatelser og propaganda, etc.
   Det er mange flere enn jeg som efter evne dokumenterer eller selv-opplever hva som nu egentlig foregår i Norge og våre nabo-land. Holdningene til dette er i Norge enda typisk nok som i en borgerkrig og annen slags krig, blandt annet. Mange må være flinkere til å dokumentere alt dette, med ord og vitnesbyrd som forholder seg til internasjonal og nasjonal lov og rett og ord-bruk. Og avslørende propagandaen, den falske dokumentasjonen og bagatelliseringene. Gledeligvis er det stadig flere og flere som nu efter evne blandt annet lager kort-filmer med vitnesbyrd. Alt slikt er viktig! Særlig for andre land og for det internasjonale samfunn, og å få det bragt tilgjengelig eller presentert for disse. Internt i Norge vil det av terror-regimet og dets med-spillere bli fortiet, forhånet og forfulgt, men alt dette har mye større saklig betydning for andre (enn egne) land og det internasjonale samfunn! Vitnesbyrdene og dokumentasjonen og å gjøre dette tilgjengelig er meget viktig.
   Mange av oss har blitt og blir torturert, utplyndret og drept. Viktig å få dokumentert med annet enn falske døds-attester og tausheten fra graven. Og at vi blir flinkere og flinke til å hjelpe hverandre under disse forholdene. Og til å forsøke å overleve. Men det er ikke alt som hjelper likså bra eller noe i det heletatt.
   Today · 
   
   
---
---

   Marius Reikerås, 10.03. 2014 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151915193661875

   Uløste saker hoper seg opp hos politiet
   http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/03/10/uloeste-saker-hoper-seg-opp-hos-politiet
   abcnyheter.no
   I snitt ligger det 75 uløste saker på pulten til hver eneste politijurist her i landet. Konsekvensen er at politiet stadig oftere må henlegge anmeldte saker, melder TV 2.

   *

   Martin Grande:
   DEM HENLEGGER OG TAR UT PÅTALE ETTER SOM DET PASSER DEM , OG DOMSTOLENE DØMMER SLIK DET PASSER DEM !!!

   Hilde Morka Lopez:
   ja de måtte henlegge min sak. Hadde innbrudd i bilen min i et parkeringshus med video overvåkning, hadde endel ting i bilen som ble stjålet. De sa at de ikke hadde ressurser til å gå igjennom videoopptak for å finne ut av hvem som stod bak. Flere andre biler i samme parkeringshus hadde innbrudd...

   Ruth Heglum:
   Det er nesten for komisk Marius at du nevner dette akkurat nå.
   I dag har jo Stein-Robin Bergh sin først arbeidsdag i politiet igjen etter intens mobbing fra sin foresatte som er politijurist. Og da er det ikke noe rart at viktige ting hoper seg opp når banaliteter har første prioritet.
   Ordet effektivitet synes å være et fremmedord for enkelte politijurister som aldri har gått gradene i politiet, men bare har slitt baken blank på kontorstolen uten at det har kommet noe nevneverdig fra samme stolen eller pulten for den sakens skyld.

   Raymond Kanari Hammeren:
   Det er jo rart. De har flere bak skriveborda enn på gata. Sover de på jobb

   Lilliann Roppen:
   Når ein ser korleis politiet jobber så er det ikkje rart det ligg mange saker på pulten deira. Politiet bør også lære seg grunnleggande regler før dei starta i jobben. Dei forventer at forsikringsselskap ordna opp i alt (då slepp dei noke meir). Når dei sjølv bryt vanlig folkeskikk så skal dei ikkje forvente å få tillit tilbake!

   Liv Serine Helgesen:
   Passer bra dette for å henlegge anmeldelsene mot NAV.

   Finn Kristian Halvorsen:
   Når de bruker tiden med å kverulere i enkelte saker som er opplagte, kan de drukne i sakene sine uten at de bør få 1 krone mer i lønn.

   Mona Kågen:
   Flere bak skrivebordet? Har følelsen av at dem er mer opptatt av å gå inn i private hjem og hente ut barn eller hente ut folk til avhør..

   Kjell Selen:
   Det første de bør gjøre er å få til et IT system som fungerer. 1,5t for å få levert en ferdig skrevet anmeldelse holder ikke. 90min for å få ut ei mottakskvitering. Svært mye tid går med til ikke produktivt arbeid er det all grunn til å tro.

   Bård Mer:
   Hva med en redefinering av hva som er kriminelt? Da kunne nok en del av sakene fjernes helt ressursene siktes på kriminalitet med offer.

   Jan Aloha:
   og tenk når dette kommer for en dag
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=437359233063739&set=p.437359233063739&type=1

   Rune L. Hansen:
   Et fattig u-land som Norge har jo ikke hverken råd til eller behov for noe så uviktig og vanskelig som lov og rett!

   May Brith Harestad Hollos:
   Jeg tror ikke den vanlige politimann får Autorisasjon til å ta saker videre av politijuristene.

   Kjell Selen:
   Så hvem er den vanlige politimann? Tror du det kan være et tillitsproblem innad i rekkene???

   Rune L. Hansen:
   Og over politi-juristene sitter politi-sjefene, ansatt av politikerne. Jens Stoltenberg sine venner, osv.

   Kjell Selen:
   Siste stuntet Gro utførte var å få ansatt Tor A Bush

   Undis Hansen:
   Bruker tia til å lage seg ynglinger. alle vet at sannhet er enkelt men tar tid å skjule. Jurister som må lese loven pr ark vil bruke mer tid enn den som kan den og vet noenlunde forskjell på rett og galt.

   Rune L. Hansen:
   Loven og bokstavene er bare snusk for forkvaklede og fremmedgjorte mentaliteter.

   Berit Kvifte:
   Slapp av.... nå er det snart påskeferie og da ryddes pultene. Svoooosj - rett i søpla med bunken ..!

   Rune L. Hansen: 
    Verdenserklæringen om menneskerettighetene, Art 8:
   "Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov."
   Artikkel 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende, eller på annen måte har begrenset suverenitet."
   Artikkel 7:
   "Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering."
   Osv., osv.!

   Rune L. Hansen:
   Ved selv å kontrollere og velge hvilke saker som skal efterforskes og straffe-forfølges og hvilkne ikke, uten argumentasjon og saklighet, blir de til en enorm makt-faktor i samfunnet, utenfor lov og rett og med makt over lov og rett!
   De kan velge og vrake og i realiteten samtidig også slik nekte mennesker tilgang til reell lov og rett, samt selv begå de forbrytelser de seg imellom blir enige om eller ønsker!

   
---
---

   Jørgen Skarsvåg, 11.03. 2014 posted to ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151916628526875

   Selvstendig næringsdrivende med et gårdsbruk med eget spisested pluss et eksternt spisested i samme kommune.
 
   De har drevet godt i over ti år, laget mye god mat, verdiskapning og arbeidsplasser for mange.
   Nå skylder de 160.000 i mva, lønn og alle andre krav er de ajour med.
   Hva skjer?
   Jo staten begjærer de konkurs, legger ned drifta på begge spisestedene, begjærer tvangsalg for alt sammen, dvs verdier for over 10 mill.
   Arbeidsplassene forsvinner også. Samme med den gode maten.

   Selvfølgelig står en sverm klar til angrep som nå skal tjene penger på verdiene denne familien har brukt livet til å bygge opp.
   Verdiene blir fra-røvet denne familien.
   Bobestyrer, dvs advokat, og hans nettverk gasser seg nå i andres eiendeler, forringes verdier og umyndiggjør eierne, med det offentlige sin velsignelse.

   Med bittelitt konstruktiv hjelp i denne utfordringen, kunne de f.eks solgt en bil el en maskin, og betalt kravet, el fått avdrag ordning.

   Men det er lite aktivitet på boligmarkedet i distriktet for tiden, og da treng advokatene andre sine eiendommer for å tjene sine penger til seg og sine ansatte.

   Hører også med til historien, at bv i advokaten's kommune, som er ganske stor, har blitt avslørt, så tyveriene av barn er ekstra lave for tiden også, og dermed mindre jobber for advokatene innom barnehandel-bransjen også.

   Så desperate advokater får med seg sine dommere, får kjørt gjennom vedtak i retten, kjører over folk og familier og deres rettigheter.
   De satse tydeligvis på at de skal vinne frem ved å ta snarveier innen loven og ved å ta rettighetene fra folket og næringslivet.

   Slik skal det ikke være i Norge 
<3

   Advokat-monopolet må / skal bort snarest.

   Emk-domstol må på plass snarest.

   Det er flere slike graverende saker bare her i distriktet.
   Ærekrenkende og ekstreme emk-brudd saker.

   *

   
---
---

   Jørgen Skarsvåg, 11.03. 2014 posted to ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151916546141875

   Pratet med fylkesnemd i går.
   Der var det bare, gjentar bare, synsing!  
   Ikke noe spørsmål om hva står i loven.

   Saken var tre barn, forholdsvis store barn, tatt fra alenemor som ikke gjorde noe galt i det hele tatt. Eldste barnet var stor tenåring og hadde skulket skolen litt, litt lekselei. Kanskje vanlig hos noen i den alderen? Gutt.
   Det var ikke noe rus, ikke noe avhengighet, ja ikke engang tobakk.

   Ene meddommeren mente bv sin innstilling var for streng, og ville ha to minste tilbake til mora.
   Eldste fortsatt hos fosterforeldre, pga nå kom han på skolen og gjorde lekser.

   Hoveddommer og andre meddommer ønsket å støtte bv slavisk, så alle tre ble dermed nye offer fra bv på ville veier.
   Lovstridig bv, desverre.

   Her dag blir over førti stakkars barn offer for bv sin manglende evne el/og vilje til å følge Norges lover.

   Slik kan det ikke være i vårt kjære Norge.
   Slikt som dette gjør Norge til B-nasjon innen EMK hos FN.
   Ikke bra.

   *

   Rune L. Hansen:
   De leker at de liksom tror at Barnekonvensjonens Art 9 punkt 1 har gitt de og gir de lovlig lov-hjemmel til å kidnappe, fangeholde og torturere barn og foreldre - og til selv å avgjøre hva som er barnets beste! De har liksom lest litt feil! Både Barnekonvensjonen, Menneskerettsloven, Straffeloven og Norges Grunnlov har utvetydig lov-bestemt det motsatte!

   Jørgen Skarsvåg:
   Ja samme med bio prinsipp og emk, klinkende klar tale ja.

   Rune L. Hansen:
   Ja, men Barnekonvensjonens Art 9 punkt 1 er spesielt av meget sentral betydning i forhold til barnerov-industriens såkalte "barnevern", inklusivt såkalt "barnefordeling". Også inter-nasjonalt. Menge lar seg lett forlede og lure til å lese noe annet enn hva som egentlig står der, når de lures til å lese upresist og noen små ord der "umerkelig" byttes ut med andre og alt og det hele i tillegg fjernes også fra sin sammenheng og fra de øvrige bestemmelser og sin ramme! Og når i tillegg også formuleringen "barnets beste" byttes ut med ulovligheter.

   De to små ordene som byttes ut er "må" og "kan".
   Må er ikke det samme som kan eller skal. Og denne forskjellen (som så mange velger å se bort fra) er viktig!

   Det menneskeretts-krenkende misbruket av formuleringen i Barnekonvensjonens Art 9 p1 er en kjerne i og for barnerov-industrien!
   Og gjelder f.eks. ikke mere f.eks. Barnekonvensjonens Art 35?
   Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Det nærmeste en kan komme noe som en smule ligner på en lov-hjemmel for å kunne kidnappe barn og foreldre, er en kriminell og menneskeretts-fiendtlig og menneskeretts-krenkende fortolkning av Barnekonvensjonens Art 9 p 1.

   Rune L. Hansen:
   Det er ingen som helst hverken dommer eller andre som har lovlig lov-hjemmel til å kunne frata et barn eller en forelder retten til sitt familie-liv! At de på grunn av politiske forhold innbiller seg selv og andre at de har det er noe annet!

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.03. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151916702381875

   «Høyesterett skal bidra til "rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling", ifølge eget motto. Slik jeg oppfatter det, bidrar Høyesterett dessverre til rettsuenhet, rettsuavklaring og mangel på respekt for borgernes grunnleggede menneskeretter. Den utviklingen, er en fare for vårt demokrati.

   *

   Mona Kågen:
   Ikke rart at Erna sto og viste seierstegn i sin nyttårstale.. og ønsker at det ikke skal være kontroller og at alle skal stoles på og gjøre som man vil..

   Anne Sunde:
   Vi har et konstitusjonelt demokrati i form av representasjondemokrati, men det fungerer dårlig når man sliter med å finne representanter som ikke er korrupte og når det er lobbyister og pressgrupper som i realiteten styrer. Selv il jeg helst ha et utvidet folkestyre f eks etter modell av Sveits. Da blir folk nødt til å engasjere seg mer og det som skjer politisk, blir mer gjennomsiktig.

   Jørgen Skarsvåg:
   Enig.
   Også fare for troverdigheten til flere etater i Norge, og ikke minst til Domstolene selve !!!!
   Blir stadig imponert over prestasjonene til de lovens høyeste og forvaltere : )
   De lever og leverer sannelig til forventningene, merk! Til forventningene de SELV har skapt.
   IMPONERENDE. :-S.
   (stakkars folk)
   Men får håpe de klarer å legge om, men det krever styrke og innsikt....

   Mona Kågen:
   Slik er det over alt i samfunnet idag.. Opplært til kun å ta vare på seg selv og sin egen pengbok.. Blir ikke noen godt fellesskap og gode fellesskapsløsninger hvis man ikke kan jobbe mot felles beste..

   Rune L. Hansen:
   De er i en nøkkel-posisjon hvor de pr. idag er en grov-kriminell katastrofe for sivil-befolkningen og samfunnet.

   Tony Eikelmann:
   Marius heg har lest en god del av dine innlegg. Må si at jeg beundrer ditt pågangsmot. Du vet at i Norge betyr det ikke så mye at du har rett som at du har økonomisk ryggrad til å føre en sak.

   Rune L. Hansen:
   Det som betyr noe er om en er hjelper, aktiv med-spiller til eller venn med den politiske mafiaen eller ikke.

   Tony Eikelmann:
   Du har tydeligvis oppdaget noe Rune

   Rune L. Hansen:
   Ja, du kan så si. Og hvor mange flere har oppdaget og kan bevise og dokumentere det samme? Eller vil kunne motbevise det?

   Anne Rønnaug Teigen:
   Mange plasser det ikke er demokrati her i landet, da spesielt i det offentlige systemet. Det oppdaget jeg for 15 -20 år siden. Bare trist!

   
---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, onsdag 12. mars 2014, Vinberget: 

   Mørkt og omkring minus 2 grader Celsius her ute i natt. Noe dus lys blå himmel, sol og 5 pluss-grader frem mot klokken 11.30. Det samme videre utover dagen, med 3 pluss-grader klokken 18. Mørkt, noe stjerner, månen 3-kvart full høyt i sør-øst og 1 pluss-grad klokken 20. Månen i sør og 1 minus-grad klokken 22. Månen noe sør-vest og 2 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 11.03. 2014:
  
 https://www.facebook.com/notes/rune-l-hansen/jeg-trenger-hjelp-til-%C3%A5-handle-mat-og-dagligvarer-1-gang-i-m%C3%A5neden-noen-som-kan-/267988479898232 

   Rune L. Hansen:
   Kan iøvrig nevne her at jeg i disse dager nu forsøker å innstifte Det Norske Folkemord Senter (The Norwegian Genocide Center) og at tanken er at det også skal være en medlems-forening. Som blandt annet og særlig best mulig helhetlig skal videre-formidle og innsamle vitnesbyrd om de forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten som enda pågår i Norge.
   Rent praktisk å få det til å fungere og å sikres blir en utfordring.
   Samtidig skal jeg for mitt vedkommende blandt annet lage til minst en film om saken som omhandler meg og min familie. Filmen blir blandt annet en gave til Det Norske Folkemord Senter.
   Interesserte kan evt. ta kontakt.

   Rune L. Hansen:
   Kan også nevne her at nu har jeg brukt data-maskiner i diverse av mitt arbeide i tredve års tid, og har vært på Internettet siden 1996. Samarbeide også mht. data-teknologi og forskjellige muligheter er jeg åpen for.

   
---
---

   Også fortsettelse fra i går, 11.03. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151916702381875

   Anne Rønnaug Teigen:
   Mange plasser det ikke er demokrati her i landet, da spesielt i det offentlige systemet. Det oppdaget jeg for 15 -20 år siden. Bare trist!

   Kurt Rostad:
   Hele "demokratiet" i Norge er skakk kjørt... det er overgrep mot mennesker hver dag. Og våre folkevalgte tør pokker ikke åpne kjeften mot overgrepene.. for det kan skade deres eget partis standpunkt i saker. savner en politiker som taler vanlig menneskers sak. Ikke en bunch med nikke dokker, som ikke har egne meninger tverrpolitisk!!

   Rune L. Hansen:
   Mange av "de folkevalgte" og andre offentlig ansatte har vært og er delaktige og skyldige i de mange grove forbrytelser som rammer sivil-befolkningen. Norsk politikk har stadig mere og mere blitt en mafia-virksomhet, hvor å spille med er en forutsetning for aksept og karriære. Særlig meget folkevalgte er de ikke. Det er i realiteten de selv som velger og bestemmer hvem og hva det skal stemmes på. Og hvem og hva som skal bestemme.
   Dessuten er forutsetningen for politikk, demokrati og sivil-befolkningens trygghet og velferd at politikk skjer innenfor lov og rett og prinsippene for lov og rett, for ikke å bli til en mafia-virksomhet!

   Rune L. Hansen:
   Blir ulovlige lov-bestemmelser tillaget eller fulgt blir mennesker og samfunn også forurettet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.03. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151918754491875

   Den 25. juli 2013, ble det avsagt en avgjørelse i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg som alle som har saker mot landets namsmenn i Norge, bør kjenne til.

   Dommen tvinger landets namsmenn til å endre på sin praksis, til fordel for forbruker.

   Saken var mellom Rousk og Sverige og tok opp hvilke beskyttelse den
vanlige mann og kvinne har mot uproporsjonale tvangsinngrep fra offentlig
myndighet.

   Sverige ble her domfelt for brudd på EMK artikkel 1, protokoll 1 og jeg
har hentet ut følgende bærende rettspremiss fra dommen:

   ”Consequently, an interference with the peaceful enjoyment of possessions
must strike a fair balance between the demands of the general interests of
the community and the requirements of the protection of the individual’s
fundamental rights. The concern to achieve this balance is reflected in
the structure of Article 1 of Protocol No. 1 as a whole. The requisite
balance will not be found if the person concerned has had to bear an
individual and excessive burden (see, among other authorities, Sporrong
and Lönnroth, cited above, §§ 69 and 73). In other words, there must be a
reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to be realised
(see, for instance, James and Others, cited above, p. 34, § 50)”

   *

   Gudny Lervåg Hauge:
   Er Jesus også med her ?

   Rune L. Hansen:
   Dette er viktig og gjelder selvfølgelig også for alle andre offentlige instanser og avgjørelser. Noe som Menneskerettsdomstolen i Strasbourg også i andre sammenhenger har understreket.
   Samtidig avslører det et mangfold av norsk offentlig organisert grov kriminalitet.

   Jørgen Skarsvåg:
   Ja dette er veldig veldig viktig.
   Bra jobbet Marius Reikerås
   Det virker som hele den Norske stat trenger en livsviktig etterutdanningskurs på emk, selv om grunnloven har de samme visdommen folk vs land og vise versa.
   Landet er til for folket.
   Folket skal tjenes med respekt og kjærlighet <3
   Vips, så enkelt er det, men maktmisbrukere har selvfølgelig sin egen misstolkning av loven og virkeligheten.
   Trist og tragisk at maktmisbrukere påfører ulovligheter og overgrep på stakkars borgere; og dermed ufattelige store samfunnsøkonomiske og privatøkonomiske konsekvenser.
   Trist for de den dagen de må stå til rette for alle sine lovbrudd.

   Jørgen Skarsvåg:
   Gudny. Ja Jesus er med, vettu ; )
   Har sitt personlige forhold til ethvert menneske, vet du ; ) amen.

   
---
---

   Rolf Solvang, 12.03. 2014 shared a link via Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10203472646245208

   Har nettopp mottatt avslag på å få et eksemplar av Norges rapport til FN om menneskerettighetssituasjonen i Norge. Dette er et menneskerettighetsbrudd, fordi menneskerettighetene forutsetter at alle borgere har rett til å lese slike rapporter på sitt eget språk!

   Hei,
   viser til henvendelse om å få oversendt Norges UPR-rapport på norsk. Den endelige versjonen av rapporten finnes dessverre kun på engelsk, siden dette er en rapport til FNs menneskerettighetsråd, men dere er velkomne til å ta kontakt igjen dersom dere har spørsmål om språk eller annet.

   Se mer informasjon om prosessen og link til årets og tidligere rapporter her:
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/menneskerettigheter/mr_valg/upr.html?id=584954

   Vennlig hilsen,
   Signe Brandtzæg Hjelde
   Rådgiver
   Seksjon for Menneskerettigheter og Demokrati, UD

   Høring av Norge i FNs menneskerettighetsråd
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/menneskerettigheter/mr_valg/upr.html?id=584954
   www.regjeringen.no
   Den 28. april 2014 skal Norge for andre gang høres i FNs menneskerettighetsråd om gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Utenriksminister Børge Brende vil lede Norges delegasjon. Alle...

   *

   Rune L. Hansen:
   Ikke på norsk! Tragi-komisk!

   Rolf Solvang:
   Den norske menneskerettighetstradisjonen har i 50 år latt akademikere skrive rapporter for hverandre, og de behersker engelsk. Mange av mine venner behersker ikke engelsk godt nok til å få delta i dette viktige arbeidet. Menneskerettighetene tilhører de sistnevnte såvel som de førstnevnte...

   Rune L. Hansen:
   Den norske menneskerettighets-tradisjonen har vel på det nærmeste aldri vært noe annet enn et snevert prestisje-prosjekt, som har enorm smykke-verdi og menneske- og samfunns-betydning, men som fullstendig har manglet realisering i virkeligheten, annet enn som bokstaver på papiret!
   Men nærsagt aldri har bokstaver vært viktigere for mennesker, samfunn og verden! Det mangler bare at de taes i bruk! Det viktigste - og selvfølgelige og nødvendige!

   
---
---

   Torill Menneskerettighet Erdal, 12.03. 2014 shared a link via Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/781860335177168

   Dette er en grusom sannhet og et kjent fenomen for mange foreldre. Så jeg blir kvalm når noen sier Barnevern, for i Norge er det ikke vern for barn, det er bare på papiret, og de svakeste og mest sårbare straffes i sine livs verste tider......... Skrevet av Torill Erdal.

   Ombud frykter at foreldre trues med barnevernet
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Ombud-frykter-at-foreldre-trues-med-barnevernet-7494667.html
   www.aftenposten.no
   Både pasientombudet i Oslo og Barneombudet bekrefter at de hører om kommuner og bydeler som truer foreldre med barnevernet og «straff» når de kjemper for barnas rettigheter.

   *

   Gry Karlsen:
   Endelig! Jeg har vært på møte med pasientombudet og saken vår har de hørt om... Tragisk hvordan de får holde på å ødelegge både barn og foreldre.

   Torill Menneskerettighet Erdal:
   Det er grusomt og det er umenneskelig,, all ære til alle foreldre som kjemper mot uretten av slik art...... Norge har mye slike skjebner......

   May- Harriet Seppola:
   Da politiet med mattilsynets oppfordring skjøt drektige sauer med pistol for å stauere ett eksempel, ble kjœresten til bonden truet med barnevernet hvis hun ikke øyeblikkelig forlot "gården":
   http://www.nrk.no/nordland/lofotbonde-tapte-saka-i-retten-1.8393854

   Gry Karlsen:
   Vi er nok dessverre mange som trues med barnevernet og spesielt de som står på for at ungene skal få riktig hjelp, noe de egentlig har krav på i utgangspunktet. Og de burde absolutt hatt sparken de som truer med bv! Samme synes jeg bør gjelde lærere som melder til bv der skolen selv er skyld i at barnet ikke fungerer og der det offentlige svikte..... mange tragiske skjebner her.....
   http://www.aftenposten.no/nyheter/--Ansatte-som-truer-med-barnevernet-bor-fa-sparken-7485342.html

   Rune L. Hansen:
   De brukes som livs-farlig, katastrofal trussel og metode av naboer og alle og enhver! Sikrere og mere effektiv måte å ødelegge barn, foreldre og familier på er ikke mulig!

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.03. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151918711256875

   I dag snakket jeg med en namsfullmektig i midt- Norge, angående måten utleggstrekk i hennes distrikt gjøres på. Hun var i alle fall ærlig, og sa rett ut at Namsfogden i hennes distrikt ikke hadde kunnskap om menneskerettsjussen på området.

   Når de som utøver inngrep på vegne av det offentlige mot enkeltmennesker ikke kjenner regelverket, er det ikke rart at overgrep blir begått.

   Problemet er bare at når overgrepet først er begått, er det tilnærmet umulig for den det gjelder å få reparert det.

   *

   Dagmund Systad:
   Hvordan kommer menneskerettsjusen til anvendelse når det gjelder utleggstrekk????? Her er jeg ikke up to date Marius Reikerås

   Anne Rønnaug Teigen:
   Sanne ord det Marius! Når det har skjedd feil ting i det offentlige, er det umulig å få gjort noe med ded! Folk kan jo ikke nok vet du, og det skal jamen noe til også i en svak periode, da du knapt kan tenke selv.

   Elisabeth D-Nilsen:
   Her er ikke jeg oppdatert heller..... Hva sier menneskerettsjusen om dette?

   Marius Reikerås:
   Den 25. juli 2013, ble det avsagt en avgjørelse i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg som alle som har saker mot landets namsmenn i Norge, bør kjenne til. Dommen tvinger landets namsmenn til å endre på sin praksis, til fordel for forbruer.
   Saken var mellom Rousk og Sverige og tok opp hvilke beskyttelse den vanlige mann og kvinne har mot uproporsjonale tvangsinngrep fra offentlig
myndighet.
   Sverige ble her domfelt for brudd på EMK artikkel 1, protokoll 1 og jeg har hentet ut følgende bærende rettspremiss fra dommen:

   ”Consequently, an interference with the peaceful enjoyment of possessions
must strike a fair balance between the demands of the general interests of
the community and the requirements of the protection of the individual’s
fundamental rights. The concern to achieve this balance is reflected in
the structure of Article 1 of Protocol No. 1 as a whole. The requisite
balance will not be found if the person concerned has had to bear an
individual and excessive burden (see, among other authorities, Sporrong
and Lönnroth, cited above, §§ 69 and 73). In other words, there must be a
reasonable relationship of proportionality between the means employed and
the aim sought to be realised (see, for instance, James and Others, cited
above, p. 34, § 50)”

   Yra Våge:
   ja, desverre

   Signhild Andora E. Nerhus:
   Tror ikke namsmennene vet eller vil vite , de vet nok at de det gjelder er så "kjørt" i utgangspunktet at de klarer ikke og gå til motangrep. Tenk at det skal være så mye galt i vårt lille land .

   May Brith Harestad Hollos:
   Prøv å få fatt i 1 av namsmennene for en samtale. Det er umulig det !

   Jørgen Skarsvåg:
   May Brith. Send mail til namsmannen. Bruk hovedmail-adressen. Be om skriftlig redegjørelse. De er pliktig til å svare. Svarer de ikke,har de brutt loven, du har dokumentasjon. Send klage til politidirektoratet.
   Marius Reikerås har gjort dette nylig. Direktoratet svarte med å pålegge namsmannen å svare, jfr loven.
   Sikkert flere virkemidler også, de vet Marius Reikerås alt om.

   Jørgen Skarsvåg:
   Husker dere en hovedkonklusjon i rapporten over når politiet gjør feil, lovbrudd, vold, maktmisbruk, overgrep etc?
   Var to hovedårsaker. Ene var dårlig ledelse. Lederen på lensmannskontor/-etaten er lensmannen, som også er namsmann. Namsmann-rollen blir ofte delegert, men hovedansvaret har fortsatt namsmannen. (De delegerte blir bare namsfullmektige.)
   Poenget er at namsmannen har ansvaret for alt fra å holde deres vedtak og utvikling i tråd med lovene, tilegne ny kunnskap og påse at borgerne får sine rettigheter ivaretatt.

   Men prøv å konfronter en namsmann med bevis på at namsfullmektiger har brutt loven eller gjort maktmisbruk. Da får dere se oppvisning i ansvarsfraskrivelse osv. F.eks eg har full tillit til fullmektige.
   Er du ikke enig, send klage/anke til tingretten.
   Da får du jobben med bevis pluss kostnadene.
   Og tingretten ser ikke på fakta, lar deg ikke få møte i retten for å legge frem bevis, ofte er det en dommer-fullmektig som alene kjører saken i full Støtte til namsmannen.
   Tenk en dommer student sitter og vedtar for viktige saker for den det gjelder. Har sett bevis på at en slik student avgjør alene saker som utgjør over ti mill for offeret. Beløpet er ikke viktig, men at offeret får sine rettigheter ivaretatt.
   Men eksempelet viser hvor total galskapen er i nams-etat og ved Norges domstoler.
   
   Hadde bedrifter eller personer opptrått like lov.ulydig eller like useriøst, hva hadde skjedd da?

   Igjen må en stille spørsmålet, er det evnen eller viljen det skorter på hos de som er ansatt for å følge Norges lover?
   Hvem har ansvaret for denne galskapen i domstolene og politi?

   Som @Marius Reikerås sier, følgene for denne galskapen får enorme uerstattelige konsekvenser for den det gjelder.
   Namsmenn og dommere skulle fått prøvet situasjonen til offerene, der inkompetente klovner å vedtar lovbrudd på lovbrudd mot stakkars ofte hardt arbeidende borgere.

   May Brith Harestad Hollos:
   Namsmannen ber deg gå til Politiet & politiet ber deg gå til Namsmannen å anmelde. Hva er neste distans ?

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.03. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151918553941875

   Vi kan selvsagt forholde oss passive til forvaltnings- og rettssystemet, og godta det slik det er i dag. Men, da må vi også akseptere at det er slik det er.

   Eller vi kan kreve forandringer til det bedre. Gjennom arbeide for å fremme bevisstgjøring og holdningsendringer. Det dreier seg om å ta et valg. Et valg for fremtiden.

   Vi går jo til valg for våre folkevalgte, nettopp fordi vi ønsker forandring av det poltiske budskap. Men, når det gjelder de som virkelig bestemmer over våre liv, forvaltningen og domstolene, lar vi det skure og gå. År ut og år inn.

   *

   Mona Kågen:
   Det er jo fordi man i alle år har trodd at rettsapparatet fungerer som det skal det, Marius..

   Inger Helander:
   helt enig.

   Mona Kågen:
   Send EU reglene på retur og la oss få tilbake lovverket vårt slik det skal være slik at ingen behøver å være i tvil om rett og galt.

   Mary-Ann Holtet Ringheim:
   De fleste av oss har altfor lett for å la det "skure og gå". (Man kan jo tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer en selv! Lettere omskrevet.) Takk og lov for at det finnes ildsjeler, som deg, Marius, som ikke godtar alt av urett, og ikke gir opp å sloss mot urettferdighetene!! Du setter litt krutt i oss andre også! Takk, og stå på!

   Randi Andersen:
   Ikke bare å ta opp kampen mot forvaltningen her i landet. Regjeringen stikker hodet i sanden, og håper informasjonen de får om galskapen går over av seg selv eller at ingen har krefter til å ta opp kampen. Advokater er redd for å ta opp kampen. Så hva gjør man da?

   Mona Kågen:
   Da må folket si ifra da.

   Kay Aabelvik:
   Hva tenker du om falske overgrep eller utført av andre?

   Aud Elise Johannessen:
   Takk for at det finnes mennesker som deg.

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   For å kreve "forandringer til det bedre" vedr forvaltningen og domstolene, holder det ikke med "bevisstgjøring og holdningsendring", ei heller med klage til EMD. Dette vil bare gjelde det folk kan kreve i en enkelt sak, og fører ikke til kultur - og systemendringer som det reellt sett dreier seg om for å få til "forandringer til det bedre" - som jeg tolker som å gjeninnføre folks rettssikkerhet som forvaltningen og domstolene i praksis har gjort sitt ytterste for å tilsidesette. Skal må få til dette - rettssikkerhetsforbedringer - må man samles og gjøre "opprør" utenfor Stortinget ved å kreve at politikerne tar sitt ansvar for folks manglende rettssikkerhet

   Jonna Melek:
   Jaaaaaaa
   Greta Løvinne Constantine Solheim!!!!! : )
   Endelig en som tenker som meg!!!
   Vi må det,ellers fortsetter bare forvalterene og vralte seg i våres elendighet!!!
   Bare gleder meg til den dagen en av de,treng å benytte seg av vårt system og forholde seg til en av disse bessewisserene!!!
   Men de sklir vel inn på den røde løperen ved siden av oss andre i ventesystem!!

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Uten blygsel føler jeg meg kapabel til å kreve/gjenskape rettssikkerhet og om så "kverke" domstolene slik de har gjort sitt ytterste for å kverke meg bl a ved - uten noe som helst grunnlag eller begrunnelser – har vernet skadevolder og tilsidesatt mine rettigheter og derved kommet med rettsstridige avgjørelser.

   Jeg er i gang både i min sak og en annen. De som vil kan henge seg på også for å få systemendringer utover de sakene jeg presenterer, når jeg tar et "oppgjør" med politikerne i justissektoren og domstolene. Dette bunner også i at den domstolen jeg har fremmet kravene til har forholdt seg taus over flere måneder. Jeg viser således til mine anførsler i mitt siste skriv, at;

   ”Jeg viser til stevningen av august 2013, og gjør gjeldene at kravet til alminnelige søksmålsbetingelser er oppfylt, jf tvl § 1-3. Jeg har krav på å få realitetsbehandlet erstatningssøksmålet mot staten, og likeså ny behandling av pasientskadeerstatningssaken. For sistnevntes del av minst tre grunner: Stevningen er for det første inngitt i henhold til tremånedersfristen i tvl § 18-3 tredje ledd.

   For det andre kan retten ikke avvise en sak ”når saksøkeren på grunn av tvist om avgjørelsens bindende virkning eller andre særlige forhold, har søksmålsinteresse etter § 1-3”, jf tvl § 19-15 tredje ledd.

   Det vises til det ikke foreligger noen rettsgyldige avgjørelser. Intet er rettskraftig avgjort i min sak. Avgjørelsene har ingen bindende virkning. Avgjørelsene er rettsstridige, også i og med de direkte strider mot sakens materielle lovgivning som tvistelovens formål og EMKs bestemmelser.

   Det legges til grunn at med rettskraft menes at en dom eller annen avgjørelse gir en rettslig løsning på det rettsforhold som er bragt inn til retten, og som er oppe til avgjørelse - det retten skal ta rettslig stilling til. Dette har imidlertid domstolene, ignorert. Det vises til pkt 5 og 6 nedenfor. Retten har verken i premissene eller i slutningen tatt rettslig standpunkt til mine anførsler og krav som jeg bragte inn til retten.

   For det tredje foreligger rett etter EMK art 13. Spørsmål om rett til pasientskadeerstatning er utvilsomt en rett som faller inn under EMK art 6 nr 1 og art 1 i EMKs første tilleggsprokoll.

   Dette er domstolen gitt plikt å ta rettslig stilling til. At sakene per dags dato ikke er realitetsbehandlet, vel 5 år etter den ble bragt inn til domstolbehandling, strider derfor mot alle rettssikkerhethensyn og rettferdig behandling, jf tvistelovens formål og EMK art 6 nr 1 og art 13. Det må derfor konkluderes med at jeg ikke har hatt adgang til domstolbehandling av mine pasienterstatningskadesak.

   I denne forbindelse vises til at EMD er klar på at hvor det foreligger et krav på at nasjonale myndigheter har krenket et individs rettigheter, oppstiller artikkel 13 en rett til å få spørsmålet avgjort av nasjonale myndigheter - også for å råde bot på skaden”.

   Dersom domstolen fortsatt er taus og ikke responderer på rettslig adekvat vis på mine krav, ja da er justissektoren neste.

   Yra Våge:
   kunne heller ikke velge noen av de. been let down by member of any party

   Kjell Erik Midtgård:
   revolusjon NÅ ! Vi går ISLANDISK !!!

   Erik Nordbye:
   Foreligger det en kjennelse eller slutning i saken ?

   Kurt Rostad:
   Vi nordmenn er feige, med tanke på protester mot ting vi er uenig i.. vi skal være "de snille demonstranter" la oss prøve en annen linje, så kommer budskapet frem i lyset. når jeg prater om en annen linje. så ville det vært feks å okkupert Løvebakken satt opp telt leir og vist saken mange brenner for: Rettferdighet og oppreisning, for urett begått av staten mot sine egne borgere.

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.03. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151918532476875

   Etter forarbeidene retter menneskerettighetene seg mot statens myndigheter i videste forstand (se NOU 1993: 18 side 159-69). Det vil si at både Stortinget, regjeringen, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, andre forvaltningsorganer og domstolene omfattes.

   Med andre ord, er altså også vår Høyesterett forpliktet til å etterleve menneskerettene. Da holder det ikke, slik Høyesterett bedriver i dag, å avvise saker som kan inneholde menneskerettskrenkelser, uten begrunnelse.

   *

   Hoppemannen Hæhre:
   Military-style.

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.03. 2014 shared a link:
   
   Skriftlig spørsmål
   https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=59284
   www.stortinget.no
   Brennpunkt 04.03.14 «Med tvang skal vondt fordrives» tok opp brutale metoder og ustrakt bruk av tvang på Motivasjonkollektivet på Eidsvoll. VG rapporterte om det samme i 2012 og tidligere beboere på...

   *

   Greta Devik Finnanger:
   Dette er unnfallenhet ---

   Noralf Aunan:
   Jeg gjentar det nok en gang! Vi har dessverre ingen klage eller tilsynsetat som fungerer på en akseptabel måte her i landet. Her gjelder det Fylkesmannen, og alle disse etater ble for mange år siden gjort direkte ansvarlig for de uakseptable bv-forhold. Nå avslører Svarstad Haugland hvor udugelig de fleste fylkesmenn opptrer, så påstanden bekreftes i alle fall for denne klageetaten. Kom gjerne med eventuelle motforestillinger!

   Bent Isaksen:
   Jeg vedder på at man kunne ansatt nærmest hvem som helst her i landet til jobben som fylkesmann (og det gjør de jo ironisk nok også, ser det ut til..., så noen eks-politikere bør vel ekskluderes.. ; ) og vedkommende ville gjort en bedre jobb enn de som sitter der nå. Om man hadde tatt yrkeskriminelle (det er jo heller ikke så langt unna den nåværende ordningen.... ) og puttet dem inn der, så hadde de nok vært flinkere enn de vi nå har nå, både til å lytte til befolkningen og følge opp og arbeide mot maktmisbruk fra det offentlige. Det finnes et ord for trygdesnyltere, NAVERE, jeg syns det burde finnes et ord for politiske snyltere også. De som for eksempel i kraft av sin fantastiske innsats på Stortinget i etterkant kan få dasse rundt noen år i rollen som Fylkesmann, kongens vikar, med superlønn og 15 sekretærer til å føre i pennen alle ansvarsfraskrivelsene de sender ut. Anyone?

   Nå tror dere at jeg tuller, men et svar Fylkesmannen sendte til meg etter at jeg hadde klaget på et inhumant vedtak gjort på bakgrunn av uriktig informasjon fra en av mine medansatte i barnevernet der jeg jobbet (det tok Fylkesmannen to måneder å svare) besto av ca. to linjer der det sto at "fylkesmannen har ringt og snakket med barnevernet og alt syntes å være helt i orden i den saken det gjelder".

   Det høres jo ut som de virkelig har gått grundig til verks her. Så vet du det, du som klager til Fylkesmann Svarstad Haugland, ta det fra en tidligere barnevernsansatt, at hun sannsynligvis bruker mye lenger tid på morrakaffen, enn det sekretæren hennes bruker på å sjekke ut saken din. Det er sikkert fordi hun er gladkristen og nekter å ta innover seg at Gud kan være slem mot noen i velsignede Norge, alt er sikkert helt greit, nothing to see here, og Nordmenn er jo dessuten verdens beste folkeslag. Alt årner seg. Og kaffe er godt.

   Kent Steinhaug:
   Dessverre ser det ut til at ansvarsfraskrivelse og fullstendig fraværende skjønn, uaktsomhet i tjenesten og direkte unfallenhet og kammeraderi er helt greit i politiske kretser.
   Det eneste lovverket som virkelig betyr noe for dem - og som virker - er at de kan gjøre som de vil - uansett hva som skjer andre - uten at det skal få konsekvenser for dem selv.
   Dette er en politikk alle politiske partier er fullstendig enige om - uansett hva de lyver om i festtaler!

   
---
---

   Torill Menneskerettighet Erdal, 12.03. 2014 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/781683538528181

   Norge beskytter ikke de svakeste og mest sårbare ......
   http://www.torilla.org/283765282/1803658/posting/norge-beskytter-ikke-de-svakeste-og-mest-s%C3%A5rbare
   www.torilla.org
   Ble truet og forfulgt av eksen i 16 år - vant mot staten i Høyesterett   Artikkel Ble truet og forfulgt av eksen i 16 år - vant mot staten i Høyesterett **Anmeldte mannen 50 ganger**Staten dømt for...

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "- Denne dommen er unik fordi den slår fast at borgerne har krav på beskyttelse fra politiet. Og at politiet ikke kan skylde på manglende ressurser eller at de ikke har mulighet til å hjelpe, sier kvinnens advokat John Christian Elden til VG."

   Torill Menneskerettighet Erdal:
   Mannen var en trussel i 16 år,kvinnen måtte anmelde 50 ganger.tre runder i rettsapparatet og til slutt vant hun,men hvor mange offer makter en slik kamp ? Kvinner har lite å stille opp mot slike ting hvis ikke dem orker anmelde 50 ganger.......

   Rune L. Hansen:
   Om en er kvinne eller mann eller barn eller voksen har absolutt ingen som helst betydning i så måte.

   Torill Menneskerettighet Erdal:
   Jeg har ikke sagt det, hvorfor flytte fokus fra poenget i så alvorlige ting Rune?

   Rune L. Hansen:
   Det er det du som gjør, Torill, og ikke jeg.

   Torill Menneskerettighet Erdal:
   Absolutt ikke, men jeg regner med andre forstår om ikke du gjør det....... Du burde vise respekt for så alvorlige ting og lese saken slik den er......

   Rune L. Hansen:
   Kom med din argumentasjon heller om du har noen.

   
---
---

   Fortsettelse fra 12.03. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201732083398582

   Rune L. Hansen:
   Artig liksom du, Arild R. kvitsand. Det er omtrent umulig å straffe en far eller mor uten at det samtidig også straffer barnet. Men er en eller begge foreldre kriminelle, f.eks. også ved å kidnappe eller på annen måte mishandle et barn, så er det i henhold til Straffeloven den eller de kriminelle som skal straffes (og da gjelder det om i minst mulig grad å straffe også barnet). Gledeligvis er foreldre sjelden i det heletatt kriminelle i forhold til sine egne barn. Tvert om. Men det politiske såkalte barnevernet og deres med-spillere er meget grovt kriminelle overfor både barn og foreldre. Mildt sagt! Og det er det som er problemet og de som må straffe-forfølges og settes under offentlig forvaltning! Ikke barna og ikke foreldrene i sivil-befolkningen!
   February 1 at 12:47am · 

   Rune L. Hansen:
   Men hvis en far eller mor utestenger den andre forelderen fra barnet, uten at det er i nødvendig og begrenset nødverge, så er det også ulovlig og straffbar kidnapping og fangehold og mishandling eller tortur. Pluss falsk familistand, etc. Men slikt gjør ikke foreldre uten at det er i form av delaktighet i politisk organisert kriminalitet!

   Jørgen Skarsvåg:
   Ja veldig ikke bra og rett og slett ondskap, når staten går løs på sine egne slik.
   Men dette vil endre seg mye i 2014.
   Allerede nå begynner fosterforeldre å trekke seg, både pga de ser hvor feil dagens bv oftest er, og de som ville tjene penger på andres barn, begynner å få kalde føtter med rette.
   Stå på jevnt og trutt, og godta aldri bv sine lovbrudd mot folket og bv sine løgner.
   Bv må tilbake til lovlige former, da blir de igjen hjelp og støtte til barn og familier, og til de som virkelig trenger det.
   Today · 

   Arild R.kvitsand:
   Det er IKKE alltid det skal så veldig mye bistand til for å rette opp en skute som krenger. Barnevern er mye mer enn å Gripe inn i en familie situasjon og dra barnet ut av sitt hjem, og det kan være alt i fra sykdom hos foreldre til alkohol/rus eller annet som skaper en tragisk situasjon. Barn skal så langt som overhodet mulig vokse opp hos sin Biologiske familie mener nå Jeg!! Og så får barnevernet gjøre jobben sin!!

   Rune L. Hansen:
   Det er nok enda mange "misforståelser" ute og går om hva som lovlig skal eller kan være et offentlig barnevern sin jobb! Slik det enda er nu i dag er det en politisk organisert grov-kriminell terror-virksomhet som snarest mulig habilt og kompetent må efterforskes og straffe-forfølges!

   Rune L. Hansen:
   Og det vil også være virkelig effektivt og ekte barnevern!

   Arild R.kvitsand:
   Jeg hadde en sterk opplevelse en gang hvor en lege lurte på om ungdommen som var under omsorg av barnevernet spilte syk, fordi det stod på "skjermen" hennes at barnet var under omsorg av barnevernet. Barnet var alvorlig syk og hadde det ikke vært for xxx så hadde barnet sannsynligvis ikke overlevd dagen;)

   Arild R.kvitsand:
   Skremmende holdninger!!!

   Rune L. Hansen:
   Det er ingenting annet enn terror og sadisme de driver med.

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.03. 2014:
   
   Å dele kunnskap og informasjon med hverandre, er maktmisbrukernes store skrekk. På den måten mister de som misbruker sin posisjon, sin egen makt. Derfor skal vi fortsette med akkurat det.

   *

   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, torsdag 13. mars 2014, Vinberget: 

   Mørkt, noe stjerner og 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og noe yr utover formiddagen, med oppmot 5 pluss-grader og noe disig frem mot klokken 13. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørknende, 4 pluss-grader og et ikke helt lite fly nokså lavt på vei mot nord-vest klokken 19.13. Nokså mørkt, noe fuktig, månen tildels synlig blandt skyer drivende fra vest og mellom 1 og 2 pluss-grader senere på kvelden og mot midnatt.
     
---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, fredag 14. mars 2014, Vinberget: 

   Omkring 1 og 2 minus-grader her ute i natt. Overskyet, yr, regn, noe disig og omkring 4 pluss-grader og vind det meste av dagen. Mørkt og det samme klokken 19.30 og videre utover kvelden, med mye mørke skyer, regn og vind fra vest.
   Jeg telefonerte politiet både i dag formiddag, i går og i forgårs. Fikk først i dag snakket med
Marte Engesli, politifullmektig, hun var opptatt i retten både i går og i forgårs. Mitt brev datert og oversendt 28.12. 2013 ( ekstern ) hadde hun i det heletatt ikke sett og ble derfor igjen oversendt i dag, både pr. e-post og faks. Jeg gjorde henne oppmerksom på at ikke bare mitt brev-svar forties, men også min politi-anmeldelse ( ekstern ). Og at NAV (i et brev 29.08. 2013) blandt annet sier at politiet benekter min politi-anmeldelse ( ekstern ). (Og at sier at de har henlagt noe som det hverken er lov til å henlegge og de heller ikke har informert meg noe om.) Jeg snakket i dag dessuten med lensmann-sjef Gjærde i Vindafjord i og med at jeg av ekspedisjonen der ble henvist til å snakke med enten ham eller Austerheim der. Begge fullstendig inhabile og sentrale personer i ødeleggelsene av meg og min familie, likevel er det disse som er sentrale i angrepene nu igjen. Jeg blandt annet spurte ham om hva angrepene og truslene nu skal være godt for. Han ville ikke gi noe svar på det. Det vil føre for langt å forklare, sa han. 
   
---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, lørdag 15. mars 2014, Vinberget: 

   Omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, nokså jevnt med regn og yr og omkring 4 pluss-grader det meste av dagen og med omkring 2 pluss-grader utover kvelden. Grålig mørk disig himmel, regn og 1 pluss-grad mot midnatt.
   
---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, søndag 16. mars 2014, Vinberget: 

   Disig himmel, regn og omkring 5 pluss-grader Celsius hele dagen. Nokså mørkt med grålig disig himmel, regn og 5 pluss-grader klokken 19, derefter mørkere himmel og videre regn. Regn og mørkt videre utover hele kvelden.
   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, mandag 17. mars 2014, Vinberget: 

   Fuktig og tildels yr her ute i natt. Disig himmel, yr, regn og omkring 3 til 5 pluss-grader det meste av hele dagen og kvelden.
   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, tirsdag 18. mars 2014, Vinberget: 

   Mørkt, regn og omkring 4 pluss-grader i hele natt. Overskyet hele dagen, tildels med noe yr og fra omkring 3 til 6 pluss-grader. Mørkt og 4 pluss-grader og yr klokken 20.30.
   Det kom et brev med og fra Posten datert 17.03. 2014 til meg i eftermiddag ( ekstern ), tilsvarende antagligvis også til veldig mange andre. "Informasjon fra Posten" som overskrift, og teksten går slik: "Regjeringa har vedtatt at offentleg sektor skal kommunisere digitalt med befolkninga i Noreg. Det betyr at brev fra stat og kommune framover blir sendt til innbyggarane sine digitale postkasser. / Offentleg sektor har valt Digipost, Posten sitt nasjonale system for digital post, som leverandør av digital postkasse. / For det offentlege betyr bruken av ein digital postkasse, enklare og raskare saksgong og færre mellomledd. / For deg betyr den digitale postkassen at du kan ta imot og lagre all viktig informasjon på ein stad, i ett sikkert digitalt arkiv. I tillegg til post frå stat og kommune, vil du også kunne ta imot brev frå stadig flere private verksemder som har begynt å sende digitalt. / Vi i Posten har levert brev til alle husstandar i Noreg i over 350 år. Vi lever for å levere og skal sørge for at posten din kjem trygt og sikkert fram, også digitalt. / Over 300.000 nordmenn har allerede tatt i bruk Digipost. / Du kan opne den digitale postkassen din - helt gratis - på posten.no/digipost. / Registrer deg med BankID eller BuyPass og du er i gang. / Med venleg helsing / Dag Mejdell / konsernsjef"
   3 pluss-grader og fortsatt yr og mørkt mot midnatt.
   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 19. mars 2014, Vinberget: 

   Mørkt, regn og omkring 4 pluss-grader her ute i natt. Videre regn og disig utover formiddagen. Regn hele dagen, med oppmot 6 pluss-grader. Mørkt, regn og 6 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, torsdag 20. mars 2014, Vinberget: 

   Mørkt, regn, noe vind-drag og omkring 6 pluss-grader hele natten. Regn også utover formiddagen, med noe vind og 6 pluss-grader frem mot klokken 13.30. Videre det samme utover dagen. Mørkt og ellers det samme utover kvelden og mot midnatt, med 5 pluss-grader.
   Det ankom meg med posten i eftermiddag et brev datert 19.03. 2014 fra Politiet ( ekstern ), i regi av Iren K. Hebnes sine venner. Underskrevet av Mette Engesli, politifullmektig.
   De lager nu igjen enda en straffesak, med falsk dokumentasjon, forvrengte proposjoner og manipulering med ulovlige lover og avgjørelser og menneskere. Av noe som i det heletatt ikke er en straffesak. En av deres vanligste oppskrifter. Og selvfølgelig uten adekvate perspektiver. De? Hvem er "de"? En av venne-gjengene i og for den politiske mafiaen i Norge. Både tilfeldig og målrettet å ødelegge, utplyndre og drepe mennesker og familier er viktig for disse og er samtidig med å hjelpe og å beskytte hverandre blandt hva de prioriterer høyt. Jeg er ikke det minste som helst i tvil om hva de fortsatt ønsker og hva de håper på og regner med som konsekvenser. De hærjer fortsatt fritt frem i sivil-befolkningen.
   En grotesk latterlig "Bevisoppgave" de presenterer i brevet. To liksom vitner, den ene Jarle Årvik som blandt annet 21.11. 2013 kom her og viftet og truet med en øks ( ekstern ). Den andre Roger Andre Løkken ved Lensmannskontoret, som hele veien har vært involvert i kidnappingen av barna og vår telefon-samtale 10.12. 2013 ( ekstern ) sier vel iøvrig sitt.
   Og to liksom dokument-bevis, nr. 1 betegnet med ordene "Underdokumentliste for personopplysninger av 19. mars 2014, jf. dok. 00." Hva eller hvem det handler om eller er skrevet av har jeg ikke den minste som helst peiling på. Det såkalte dokument-bevis nr. 2 er ingenting annet enn brevet datert 20.12. 2013 med grove trusler og med usanne påstander til og om meg ( ekstern ), samtidig som avslørende nok i seg selv igjen mitt brev-svar datert 28.12. 2013 ( ekstern ) er utelatt. Samtidig henviser de til et "dok. 06", som jeg selvfølgelig heller ikke vet noe om.
   Mye mere groteskt er det også i dette brevet underskrevet av Mette Engesli. Blandt annet at jeg ikke skal få noen kopi av deres saksdokumenter, men kun få et lite noe slags innblikk hvis jeg efter avtale møter hos politiet. Dette til tross for at en slik fremgangsmåte er ulovlig. Og til tross for også blandt annet at de utmerket godt vet at jeg fortsatt blir fangeholdt her hjemme.
   Og deres venner i Haugaland tingrett som har vært sentrale i ødeleggelsen av meg og min familie og så veldig mange andre, skal liksom være habile og kompetente dommere i en slik sak. Det er de på ingen som helst måte, mildt sagt.
   Et av de mange triksene den norske politiske mafiaen bruker, er å forvrenge og å blåse opp sine liksom saks-opplysninger til noe stort, utplyndrende og livs-ødeleggende eller drepende for sine fiender. Og de bruker absolutt hva som helst av løgner, bagateller og småtterier og hvitvaskinger for slagkraftig å utplyndre, forfølge, ødelegge og drepe. I intimt samarbeide med resten av den politiske mafiaen og dens metoder og oppskrifter.
   Så morsomt eller greit med terror, utplyndring og sadisme i Norge?
   
---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, fredag 21. mars 2014, Vinberget: 

   4 pluss-grader Celsius, lett regn og yr her ute i natt. Gradvis til uten regn imot morgenen. Tildels overskyet men uten regn utover formiddagen, med 6 pluss-grader frem mot klokken 13. Omtrent det samme været videre utover dagen.
   Omkring klokken 12.30 i dag telefonerte jeg politifullmektig Marte Engesli og snakket med henne en halv-times tid ( ekstern ), i forhold til hennes brev
med terror som jeg mottok og omtalte i går. Telefon-samtalen sier og avslører klart og tydelig hennes grov-kriminelle holdninger. Og jeg blir dessuten selvfølgelig enda mere forhatt og mindre populær i visse kretser av å tydeliggjøre og å offentliggjøre slikt.
   Mørkt, med lett regn, yr, noe vind og 4 pluss-grader fra 21-tiden. Jeg glemte at det er fredag i dag og å telefonere butikken for å få tilkjørt dagligvarer. Hvis ikke butikken likevel i morgen tidlig leverer når jeg spør så blir jeg uten helt til neste fredag.
   Jeg har ordnet og oppdatert litt i vårt private film-bibliotek ( ekstern ) i dag, for ordens skyld og i tanke om kanskje å se på en film eller to i disse dager hvis eller når jeg likevel ikke har krefter eller ressurser til alt det andre som må gjøres. Det er nu meget lenge siden jeg har sett film eller tv eller hørt på musikk. Alt jeg har gjort har vært i forhold til saks-dokumentasjonen, politi-anmeldelsen og de kidnappede og fangeholdte barna, og foreldrene - og i det heletatt å få stoppet terror-regimet. Ingenting er selvfølgelig viktigere enn akkurat det. Heller ikke for verden.
   Alfredo Ao var særlig begeistret for en indisk filmatisering i en serie av Mahabharata som vi hadde i en cover-box med mange dvd-plater, men han rakk aldri å få sett mere enn bare begynnelsen, på grunn av angrepene og kidnappingen og alt det onde han og familien ble utsatt for.
   Blandt annet også mange filmer ble stjålet herfra de siste gangene vårt hjemsted ble plyndret i vårt fravær og terroristene tilrettela for det. Efter det ble jeg blandt annet flinkere til å ta backup av blandt annet filmer og lyd-opptak og med kryptering og forskjellig annet. Det hører med til det nødvendige arbeidet også slikt.
   Nokså lite regn, mørkt og 4 pluss-grader klokken 23 og mot midnatt.
   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, lørdag 22. mars 2014, Vinberget: 

   Mørkt, noe vind-drag, noe antydninger til yr og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Formiddag overskyet med tildels noe dus sol og 6 pluss-grader frem mot 11-tiden, derefter regn og mere overskyet og ned til 3 pluss-grader utover det meste av dagen. B og H kom i eftermiddag innom med et par sekker hundemat og for å prate litt. Lenge siden sist nu. Det ordnet seg likevel nu i dag med å få tilkjørt dagligvarer fra butikken. Halv-mørkt, et vind-drag, noe yr og 2 pluss-grader klokken 20. Utover kvelden og mot midnatt omtrent det samme.
   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, søndag 23. mars 2014, Vinberget: 

   Mørkt, 2 pluss-grader Celsius og yr og regn her ute i natt. Nokså mye regn fra omkring 2-tiden og til og med sne. Sneen smeltet tidlig på dagen. Hele dagen med nokså vekslende vær, særlig utover eftermiddagen og mot kvelden. Det til og med haglet en stund og ellers endel yr og regn og noe sol også, med oppmot 4 til 6 pluss-grader. Mørkt og endel fuktig og yr utover kvrelden. Med 1 pluss-grad mot midnatt.
   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, mandag 24. mars 2014, Vinberget:

   Mørkt, i overkant av null grader Celsius, fuktig og tildels noe yr her ute i natt. Lys blå himmel, sol og lite og lette skyer utover formiddagen, med omkring 10 pluss-grader klokken 14 og 5 klokken 16. Med 2 pluss-grader klokken 19. Jeg en tur innom Facebook mot kvelden. Halv-mørkt og i overkant av null grader klokken 19.45. Mørkt og endel stjerne-himmel, fuktig luft og antydninger til yr videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 24.03. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151939282906875

   Les hva Alf Kollsete skriver:

   Høgsterettsdomarane Liv Gjølstad tiltredde den
   01.09.1988, avgav forsikring 26.08.02

   Høgsterettsdomar Steinar Tjomsland tiltredde 01.09.1988, avgav forsikring
   26.08.2002

   Høgsterettsdomar Magnus Matningsdal tiltredde 01.08.1997, avgav forsikring
   24.09.2002

   Høgsterettsdomar Jens Edvin Skoghøy tiltredde 15.08.1998, avgav forsikring
   25.09.2002

   Høgsterettsdomar Arne Utgård tiltredde 15.11.1999, avgav forsikring
   26.09.2002

   Høgsterettsdomar Ingse Stabel tiltredde 15.11.1999, avgav forsikring
   26.09.2002

   Legg merke til at dette må seiast å vere sjølve "kremen" av Høgsterett
   med sjølvaste Høgsterettsjustitiarius i sin midte!

   Legg oså merke til at deira domarforsikringar alle som ein er avgitt i
   august/septemberi det "herrens år" 2002!?

   Legg vidare merke til at alle med unntak av Tjomsland og Gjølstad, som
   ikkje er stempla inn i Domstoladministrasjonen i det heile, har fått
   innstempla sine forsikringar den 17.01 2012!

   MERKELEG GODT KOORDINERT IKKJE SANT?

   Kor stor tillit til Høgsterett har du etter dette?

   Meir om Høgsteretts handsaming av Domstolloven § 60 i neste innlegg.

   Middalen 23.03.2014

   Alf Reuss Kollsete

   *

   Noralf Aunan:
   I tillegg til Domstolloven § 60 er det også klare lovbrudd på § 21 i Grunnloven, så dette kan vi naturligvis ikke akseptere.

   Mette Karin Heggøy:
   Kva betyr dette for de avgjerslene desse tok i åra før dommerforsikring ?

   Noralf Aunan:
   Alle rettsavgjørelser som er avsagt uten gyldige dommerforsikringer og eller gyldige embetseder, er egentlig ugyldig eller såkalte nulliteter. For å kunne gjennomføre slike fjerninger må det nok opprettes en folkedomstol, for dagens forhold er direkte korrupt.

   Mette Karin Heggøy:
   Våger ikkje tenkje på kor mange saker som måtte blitt ordna opp i då ...
   Er det ein måte me kan sikre oss att dommaren har avgitt forsikring/ embetsed ?

   Jørgen Skarsvåg:
   Olemic Thommessen hvorfor har vi lover når de ikke følges av disse off ansatte?? : )

   Noralf Aunan:
   Det finnes oversikter her, men når det gjelder embetsedslista må man eventuelt sende en forespørsel til Statsministerens kontor, etter som den lista er utvidet etter flere aktuelle henvendelser. Om embetsedene produseres etter hvert, kan det faktisk stilles et spørsmålstegn ved.

   http://www.resf.no/DF/do-liste.html
   Dommerforsikringer - Liste over dommere
   www.resf.no

   Mette Karin Heggøy:
   Tusen takk for svar , skremmande ditta

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.03. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151939086936875

   Vedr: Eirik Stolt- Nielsen

   From: marius@reikeras.no
   Date: Mon, March 24, 2014 12:44 pm
   To: postmottak@jd.dep.no
   Cc: justis@stortinget.no
   Bcc: postmottak@riksadvokaten.no

   Til de det angår.

   Vedr: Eirik Stolt- Nielsen

   Det vises til førstesideoppslag i Bergens Tidende, torsdag den 20, mars, se vedlegg, hvor førstestatsadvokat Eirik Stolt- Nielsen uttrykker sin bekymring over politiet i Hordaland sin innsats i kampen mot alvorlig kriminalitet.

   Til adressatenes info, er det å bemerke at Eirik Stolt Nielsen selv aktivt har bidratt til både å støtte et fiktivt Bahamas eid selskap, Glarion Marine LTD AS. Både ved at han har legitimert for selskapets handlinger, samt at han egenhendig har henlagt anmeldelse mot Glarion Marine LTD AS.

   Han har altså henlagt en anmeldelse av en sak, der han selv har vært involvert.

   Det vises for øvrig til alt det jeg tidligere har informert norske myndigheter om angående Glarion Marine LTD AS, samt eier ”Rotocrop Trust” på Bahamas.

   Bergen, den 24.3.14

   Marius Reikerås

   Denne epost legges også ut på sosiale medier til info.

   *

   Yavuz Karaboga:
   Hoho morro

   Cleo Manlapat Nordli:
   delt

   Anne Rønnaug Teigen:
   Tiden flyr avgårde! Jeg kjenner godt til navnet Stolt-Niellsen for ca 35 år år siden, da de flyttet til USA. De hadde ett hus på Lanzarote, slik mange nordmenn hadde den gangen, og jeg var i kontakt med flere av de, da spesielt gjennom familien til Trygve Brudevold. Å ja, jeg fikk nok inntrykk av at de kunne ordne opp for seg selv. Kan tyde på at det ligger litt i genene?

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.03. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151939051236875

   Når Høyesterett behandler Høyesterett

   Når Høyesterett behandler spørsmålet om ugyldig avgitt dommerforsikring i forbindelse med en lagmannsrettsdommer, og førstvoterende Matheson og de fire andre høyesterettsdommerne på tidspunktet for behandling og kjennelse heller ikke har gyldige dommerforsikring og/eller edsavleggelse i samsvar med Grunnloven og domstolloven, hvilket utfallet kan vi forvente?

   Sagt på en annen måte: Hva slags rettssystem har vi innført dersom høyesterettsdommerne dømme i saker som primært angår dem selv?

   Hva forteller dette om rettssikkerheten i Norge?

   Er det greit at Høyesterett og høyesterettsdommerne i praksis foretar en grunnlovsendring, som normalt krever 2/3 stortingsflertall, i en sak som gjelder dem selv?

   Hva synes den lovgivende forsamling, Stortinget, og den utøvende makt, Regjeringen, om at Høyesterett og høyesterettsdommerne i praksis opptrer som den lovgivende, utøvende og dømmende makt?

   Hva er betegnelsen på statsdannelser som opptrer på denne måten? Hvilken tillit kan borgerne ha til rettstilstanden?

   Og hva skal vi med riksrettsinstitusjonen om vi ikke bruker den på dette grunnleggende overtramp imot det grunnlovfestede konstitusjonelle indirekte demokrati?

   *

   Kjell Selen:
   Statsstøttet korrupsjon på nasjonalt plan, eller uttrykt mer folkelig. Vi lever i et anarkistisk kontrollert samfunn. Så lenge gammelsosialisme oppfattes som noe i nærheten av et demokrati forblir systemet oppegående. ..

   Noralf Aunan:
   Vi må nok kreve at dagens regjeringspartier starter en totalrenovasjon av dagens totalt lovløse rettstilstand. Hva med å starte med en passende underskriftskampanje under forberedelsen til 200 årsfeiringen?

   Kjell Selen:
   Tror det alene ikke vil være nok. Hva med å få med nyutdannede advokater og jusstudenter i tillegg?

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.03. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151938970196875

   Utdrag fra et brev som en kollega av meg har stilet til landets folkevalgte:

   "Før en dommer kan tiltre embetet, dvs. stillingen som dommer, må han/hun avgi en dommerforsikring og en embetsed. I følge grunnloven, embetsloven og domstolloven er dette et absolutt krav, hvilket betyr at avgivelsen skal skje frivillig og forut for tiltredelse.

   I 2011/2012 ble det avdekket et systematisk brudd på disse bestemmelsene, hvilket førte til en storstilet «reparasjonsøvelse» hvor dommerne og domstoladministrasjonen fortvilet forsøkte å dysse ned saken og «reparere» problemet. De fikk god støtte fra statsminister Jens Stoltenberg v/regjeringsadvokaten. Stoltenberg forstod hvilken rettskandale som var avdekket, og at statsministeren stod direkte i skyteskiven dersom grunnloven, embetsloven, og domstolloven skulle bli fulgt, for ikke å snakke om tvisteloven og straffeloven. Noe måtte gjøres fort, på «bakrommet», i lukkede rom, og i strid med norsk lov for å unngå en skandale og offentlig ansvarsfordeling.

   Dette notatet tar for seg (deler av) hendelsesforløpet for dommerne i landets øverste domstol, Høyesterett, samt de demokratiske og rettslige konsekvenser lovbruddene burde medført i forhold til det konstitusjonelle indirekte demokrati, selve folkestyre. Det dreier seg om folkets krav og rett til en «fri og uavhengig domstol», samt tilliten til et Storting og en regjering «utgått fra folket», ikke som «en stat i staten». Det dreier seg om grunnleggende demokratiske prosesser der landets folkevalgte representantene ikke «toer sine hender» og lar Høyesterett rydde opp på egenhånd ved å omskrive og omgå grunnloven, derigjennom opptre som den lovgivende, utøvende og dømmende makt til en og samme tid, attpåtil i egen sak."

   *

   Øystein Hagel Pedersen:
   Bør sendes kontrollkomiteen! Men der sitter jo Ap, men alikevel

   Lill Gansmoe:
   Bortkasta frimerker, Øystein : (

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.03. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151938969501875

   "Først litt matematikk

   I matematikken er det et eget fagområde som heter sannsynlighetsberegning. Et enkelt eksempel er en bunke med 100 lodd der 50 lodd gir gevinst og 50 lodd ikke gir gevinst. For å være 100 prosent sikker på gevinst må man altså trekke 51 kort. Jo færre kort man trekker jo mindre blir muligheten for gevinst, og i matematikken snakker man derfor om en probalitetskoeffisient. Matematikere setter ofte opp et «probabilitetstre», hvilket ikke er noe annet enn å identifisere sammenhengen mellom hendelser og beregne sannsynligheten, dvs. probabilitetskoeffisienten for at en bestemt eller flere hendelser finner sted; kort sagt sannsynligheten for at noe har skjedd vilkårlig og naturlig, det vil si uten påvirkning, manipulasjon, eller som et resultat av regelrett juks.

   Hvor sannsynlig er følgende hendelser?

   - Fire høyesterettsdommere, med vidt forskjellige tiltredelsestidspunkter (1986, 1988, 1991, 2001) har angivelig alle avgitt dommerforsikring (absolutt grunnlovs- og domstollovskrav) på nøyaktig samme dato, 26. august 2002.

   - To av ovennevnte dommere har oppbevart dommerforsikring «i skuffen» i 9.5 år, på dagen like lenge før forsikringen ble stemplet og arkivert i samsvar med norsk lov.

   - To av ovennevnte dommerforsikringer er fremdeles ikke stemplet/journalført i samsvar med loven.

   - Ytterligere tre høyesterettsdommere med tiltredelse i henholdsvis 1997, 1998 og 1999, har alle sammen angivelig avgitt dommerforsikring en måned etter de 4 første, over, henholdsvis 24, 25 og 26 september 2002.

   - Fem av syv ovennevnte høyesterettsdommerne har angivelig oppbevart dommerforsikringen «i skuffen» i 9.5 år, to på dagen like lenge, og tre en måned kortere, før alle fem ble stemplet/journalført på nøyaktig samme dato, 17 januar 2012.

   (Mer om dette senere)

   Påstand: Skal vi feste lit til ovennevnte hendelsesforløp innebærer det at vi ikke bare tror på en, to eller tre tilfeldigheter, men en rekke tilfeldigheter, m.a.o. statistisk sett en umulighet. Dersom det ikke dreier seg om tilfeldigheter, dreier det seg om antedatering; dvs. dokumentforfalskninger, og forfalskningene er gjort av høyesterettsdommerne, sannsynligvis med domstolsadministrasjonens medvirkende. Kanskje verst av alt er det, med stor sannsynlighet, gjort med tidligere statsminister Jens Stoltenbergs viten og vilje; for å «redde sitt eget skinn», mens Storting og regjering «har sett en annen vei». "

   *

   Jan Inge Iversen:
   Hvis man tar med Darwinteorien i tillegg, skulle dette være plankekjøring... : (

   Inge Ramse:
   Mistet... sansynligheten mer og mer ; )
   Selv om jeg regnet med sansynlighets beregning på skolen. Huff.

   Jan Inge Iversen:
   Sannsynligheten for at du finner den igjen Inge, er nok forsvinnende liten... : (

   Lill Gansmoe:
   Mye snusk i dommer-rekkene, og er redd for at Jens ønsket å redde sitt eget skinn. Tviler på at dem har ligget i en skuff, ugyldig i så mange år (dommere er vel ikke akkurat stokk dumme heller, og de kan lover og regler)

   Jan Inge Iversen:
   Den norske korrupsjonsmodellen er perfekt!

   Inge Ramse:
   En tanke vekker her er at i USA er 6 av 9 høyeste retts advokater katolikker... hvorfor? Ingen protestanter. De har jo makt over tolkningen av lovene...

   Jan Inge Iversen:
   Er ikke det et multiglobalt emne da?

   Per Bronson:
   Jeg likte det siste avsnittet. Tror ellers jeg har en rimelig god intuisjon om hva som kommer til å hende/utvikle seg på enkelte områder inn i fremtiden, men matematikk og sannsynlighetsberegninger? Nei, tror ikke jeg fikk med meg den gaven : )

   Hilde Salvesen:
   Og det 20. århundre glemte å undervise (vise) oss sacred geometry & the flower of life.. -fraktaler & speiling er også interessante matematiske fenomen.. Exposing The Truth & Keshe Foundation...

    Jan Inge Iversen:
    Man sannsynlighetsberegning kan like gjerne dreie seg om kvanteteknikk, om dere fikk med dere det på skolen? : (  hehehe...

   Eric Van Brug Wilting:
   Kultivert korrupsjon ja!

   Bent Isaksen:
   Kommer ikke til å skje noe. Nordmenn blander seg helst ikke inn i sånne gufne ting som medfører at man må reflektere eller ta inn over seg noe som er ubehagelig. For eksempel at man i prinsippet lever i et slags tyranni der dommere og politikere lager sin egen virkelighet, slik som i dette tilfellet. Selvfølgelig er det lovbrudd på lovbrudd, men lovbryterne har jo ingen over seg.

   Arild Breistein Pettersen:
   Kan man ikke be om kopi av dommerforsikringen når man møter i retten? Foreligger det ingen kan man jo be om annen dommer fordi rettens sammensetning er i strid med grunnloven. En videreført rettsprosedyre må da kunne sies å være ulovlig uten dommerbytte.

   Anne Sunde:
   Jo, Bent Isaksen, de har noen over seg..... folket.... men tør folket å bruke si makt? Det er vi som har valgt politikerne, det er vi som er sjefene deres, men det har de ikke forstått for vi har ikke stilt nok krav til dem. Hva med utvidet folkestyre noe al a Sveits?
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153962577970517&set=p.10153962577970517&type=1
   Anne Sunde's photo.

   Bent Isaksen:
   At vi har valgt politikerne er jo det mest skremmende. Men i et litt større perspektiv er det nok politikerne som har valgt seg selv. Platon sa at de beste politikerne er de som ikke vil være det. Hvilket ekskluderer 99,99 % av de på tinget.

   Anne Sunde:
   Det er jeg langt på ei enig i for de eneste vi kan stemme på, er de partiene har valgt som sine listekandidater

   Jan Inge Iversen:
   Arbeiderpartipolitisk system? : (

   Gudny Lervåg Hauge:
   dette er er flaks matematikken .

   Jan Inge Iversen:
   Eller uflaks? Allt etter hvilken ende du starter utregningen på, kanskje? : (

   Jørgen Skarsvåg:
   Hvem kan en anmelde disse lovbruddene til??

   Eric Van Brug Wilting:
   Ja, Jørgen Skarsvår. Derfor ga man kirken posisjon som moralens vokter og Guds repressentant på jord. Derretter kunne en da lage loven, som ga mennesker legitimitet til å fordele jorden i små lapper og tomter som kunne eies og selges for penger og gjeld. Så over loven må sauene egentlig anmelde saken sin til Gud, så ordner alt seg for dem som Er loven ; )

   Anne Sunde:
   Disse lovbruddene må vel rapporteres til internasjonale domstoler.... hvis man har penger til saksomkostningene..

   Nina Håkonsdatter Driveklepp:
   Du skjønne vakre rødt hvit og blått !!
   Har mista all tru på d offentlige.

   Terje Henriksen:
   Nemlig.......

   Erik Nordbye:
   Det jobbes i et "utfallsrum". Kanskje Norsk Tipping kan ansette 11 medhjelpere !

   Shut Up:
   Anne Sunde: Det koster ikke noe å rapportere. Start med FN. Kontaktinformasjon til The Special Raporteur on the Independence of Judges and Lawyers lenger nede på siden her. Ellers om rapportering av brudd på menneskerettigheter.
   https://www.youtube.com/watch?v=7OETwnK-3ts&list=UUSG71bGnCJMKIsDNk4dQNLQ
   Hvordan rapportere menneskerettighetsbrudd
   www.youtube.com
   Retningslinjer og linker om hvordan man rapporterer menneskerettighetesbrudd. Besøk også
   http://togetherforhumanri.wix.com/boycott-statoil Linkene i videoen ...

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.03. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151934263166875

   Lov om embedsed etter Grunnloven § 21 [embedsedloven].

   § 3.Ved utnevnelse i embete må ed eller forsikring etter Grunnloven § 21 være gitt før embetsbrev blir utferdiget og før vedkommende tiltrer embetet. Dersom ed eller forsikring ikke er gitt innen en frist som departementet fastsetter, faller utnevnelsen bort.

   *

   Julianne Olaisen:
   Når frister settes av det offentlige så bør man overholde dem, det er iallefall det vi menige må forholde oss til. Det vil med andre ord si at vi har et alvorlig problem innen dommerstanden, da det tydeligvis er mange som har utøvd sin profesjon ulovlig.
   March 21 at 1:07pm ·

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Embetsedsloven § 3 som departementet utga i 1981 er direkte feil. Den samsvarer ikke med grunnloven § 21, etter den ble endret i 1980. Etter sistnevnte skal embetsed avgis FØR utnevnelse, mens det i embetsedloven § 3 sies at "embetsed må være gitt FØR vedkommende tiltrer embetet". Heller ikke siste setning/siste punktum - om at departementet gir en nærmere frist - samsvarer med grl § 21. Altså: det står svart på hvitt i grl § 21 at embetsed skal avgis Før utnevnelsen. Ergo faller utnevnelsen bort dersom vedkommende ikke har avgitt embetsed før utnevnelsen.
   March 21 at 1:28pm ·

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Embetsedloven er således direkte grunnlovstridig.
   March 21 at 1:32pm · 
   
   
---
---

   Marius Reikerås, 21.03. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151934114971875

   Reglene er helt klare :

   Embetsed skal avgis FØR bestalling/Embetsbrev utferdiges (underskrives av konge og statsminister) jf. Grunnlovens § 21 og lovforarbeidene ( Innst. S. nr 181 (1979-1980 og Ot. prp. nr. 56 (1980-1981)) ,
   Dommerforsikring skal avgis FØR dommer "inntar sitt sete".

   Har liten hensikt å feire Grunnloven, når Høyesterett har satt begge deler til side.

   *

    Steinar Kolnes:
    Marius Reikerås, Nå oppdaget jeg noe meget spesielt.
    For noen dager siden, nevnte jeg at to lag-dommere: Ørnulf Jacobsen og Ove Midttun ikke hadde avlagt dommerforsikring. jeg sjekket dette samme dagen som jeg la inn innlegget. Og så skjer det at i dag (og muligens tidligere, men ikke før innlegget) så har dommerforsikringene blitt lagt inn på domstoladministrasjonens web-sider.
    Men når jeg åpner disse, seg jeg til min forbauselse at begge er avlagt med en dags mellomrom, nemlig den 14. og 15. November 2007. Dette bare understreker at noen manipulerer oss. Og at disse også er aktive lesere av din fb side. Fordi jeg har ikke publisert denne informasjon, eller forespurt den av noen andre.
    March 21 at 10:47am ·

    Ruth Heglum:
    Da blir det vel slik, at dersom en dommer som har forsømt dommerforsikringen sin, dømmer et menneske for et eller annet, så er for det første dommen ugyldig, og for det andre så gjør dommeren seg skyldig i å utøve en " makt " han ikke har? Da bør han vel selv bli dømt?
    March 21 at 11:58am ·

    Noralf Aunan:
    Mitt inntrykk har vært at lista over dommerforsikringer skulle være komplett, og det for lang tid siden.
    Når det gjelder oversikten over embetseder ble det imidlertid foretatt tilføyelser når man etterlyste personer man ikke fant på lista.
    Hvor seriøs disse oversiktene i virkeligheten er, det må nok hver enkelt vurdere.
    March 21 at 2:44pm ·

    Roar Moe:
    Når det kommer til forsikring, Gjensidige ikke vært omtalt ennå her på FB. Men siden det er et privat selskap som har drevet massiv overvåkning av sine kunder, har du anledning til å administrere et massivt erstatningssøksmål mot det selskapet, hvor det kreves millionbeløp i erstatning.
    March 22 at 2:35am ·

    Nils Johan Persen Utsi:
    Etter å ha lest innleggene om dommered m.m. og forholdet til EMD synes jeg det er et paradoks at norske politikere har vært så villig til å innføre EU-lovgivning på omtrent alle områder, unntatt dette med menneskerettigheter og en rettidig dommerordning og dermed rettsordning her i landet. Hvordan kan det ha seg at dette bekymrer meg, en gamling som er uførepensjonist, men ikke landets poltiske miljø (og forsåvidt dommerstand og embetsverket). Er det slik at man mener eller tror at alt er i sin skjønneste orden, eller så gir man blaffen på dette punktet - det skulle vært artig å høre noen spekulasjoner om det sistnevnte..
    March 22 at 7:57am ·

   
---
--- 


   Rune L. Hansen, 24.03. 2014 via Falske og ekte dommere shared Marius Reikerås's status:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/717183308332346/

   Dommere har de aldri vært!

   Marius Reikerås

   Les hva Alf Kollsete skriver:

   Høgsterettsdomarane Liv Gjølstad tiltredde den
   01.09.1988, avgav forsikring 26.08.02

   Høgsterettsdomar Steinar Tjomsland tiltredde 01.09.1988, avgav forsikring
   26.08.2002

   Høgsterettsdomar Magnus Matningsdal tiltredde 01.08.1997, avgav forsikring
   24.09.2002

   Høgsterettsdomar Jens Edvin Skoghøy tiltredde 15.08.1998, avgav forsikring
   25.09.2002

   Høgsterettsdomar Arne Utgård tiltredde 15.11.1999, avgav forsikring
   26.09.2002

   Høgsterettsdomar Ingse Stabel tiltredde 15.11.1999, avgav forsikring
   26.09.2002

   Legg merke til at dette må seiast å vere sjølve "kremen" av Høgsterett
   med sjølvaste Høgsterettsjustitiarius i sin midte!

   Legg oså merke til at deira domarforsikringar alle som ein er avgitt i
   august/septemberi det "herrens år" 2002!?

   Legg vidare merke til at alle med unntak av Tjomsland og Gjølstad, som
   ikkje er stempla inn i Domstoladministrasjonen i det heile, har fått
   innstempla sine forsikringar den 17.01 2012!

   MERKELEG GODT KOORDINERT IKKJE SANT?

   Kor stor tillit til Høgsterett har du etter dette?

   Meir om Høgsteretts handsaming av Domstolloven § 60 i neste innlegg.

   Middalen 23.03.2014

   Alf Reuss Kollsete

   *

    Heidi Jensen:
    Har ingen som helst tillitt til norsk domstol etter å ha prosedert i flere år og sett hvordan dommerne jobber og hvordan de dømmer i saker hvor hundrevis blandt annet meg selv har blitt satt dom på og samarbeidet de bedriver så privat part og uskyldige barn blir dømt til helvete.

    Heidi Jensen:
    Undkyld usaklig ordbruk.

   
---
---

    Gudny Lervåg Hauge, 24.03. 2014 posted a link to Marius Reikerås's timeline:
    https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10202338919006759

    Mange barneovergrep i domstolen
    http://www.nrk.no/norge/mange-barneovergrep-i-domstolen-1.11465802
    nrk.no
    Minst annenhver dag i snitt behandler domstolen i Norge saker hvor barn er utsatt for seksuelle overgrep. Dette er bare toppen av isfjellet, ifølge en forsker og bistandsadvokat.

   *

    Gudny Lervåg Hauge:
    Vert å se på .

    Rune L. Hansen:
    Med alle barna i Norge som kidnappes og fangeholdes, i regi av de samme dommerne og deres med-spillere, så er ikke det det minste som helst rart!

   
---
---

    Ronny Solem,  12.03. 2014 via ‎Rune L. Hansen:
    https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201970435477235

    Rune er et godt meneske vi må ta vare på. Og det gjelder alle.

    *

    Rune L. Hansen:
    Ja, men i dagens Norge er mennesker fritt vilt for den politiske mafiaen. Og den offentlige forvaltningen gjennom-syret av mafia-virksomheten. Barn og foreldre kidnappes, fangeholdes, tortureres, utplyndres og drepes fritt. Mens sivil-befolkningen som et hele trakasseres, stresses, utplyndres, perverteres og ødelegges. Barn har ingen god fremtid i Norge under de rådende forhold, mildt sagt! Bare kortsiktig kan de kanskje unnslippe eller glemme for en stund.
    Det er viktig at vi også ikke minst advarer barna! Lov og rett er i praksis erstattet med ulovlige lover og avgjørelser og falsk og hvitvasket dokumentasjon har blitt en geskjeftig og meget så aktiv industri i den offentlige forvaltningen!
    Politisk styrt og dirigert.

   
---
---

    Marius Reikerås, 23.03. 2014 shared a link via Noralf Aunan:
    https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151938115696875

    NORGES HØGSTERETT ER KORRUPT!
    http://alfkollsete.wordpress.com/2014/03/23/norges-hogsterett-er-korrupt-2/
    alfkollsete.wordpress.com
    DEL 2 DOMMARFORSIKRINGAR Det er eit uomtvisteleg faktum at ei rekkje domarar i Høgsterett ikkje har avgitt den lovbestemde domarforsikringa, jfr. Domstollova § 60. Dette kjem fram ved å...

    *

   Bjørn Inge Sund:
   Det er på tide at regjeringen kommer på banen og begynn å rydd opp i dette en gang for alltid. Det er å gå gjennom alle dommer og se om de har gjort noe straffbart innen for justismord mot flere personer.

   Noralf Aunan:
   Alf Kollsete avslører stadig vekk uakseptable samfunnsforhold på sin hjemmeside. Han presenterer også forholdene både klart, kort og presist, så ta gjerne en titt på flere av hans utspill.

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   Offffff. Nå må de ansvarlige, rydde opp.

   Noralf Aunan:
   Det er Stortinget som skal sørge for at forholdene her i landet er godt akseptable for alle som bor her i alle fall. De folkevalgte har også ansvaret for at våre rettslige forhold fungerer i henhold til det gjeldende lovverket. Selv om domstolene er en egen statsmakt, er det naturligvis lovgiverne, Stortinget som skal sørge for at domstolene forholder seg til de gjeldende lover.

    Magnar Gripsgård:
    Jeg har sendt to brev til justisministeren ang. Dette temaet, med konkrete spørsmål. Venter svar. Justisministeren har hittil svart på alle mine brev.

    Unni Stangnes:
    Skulle ønske dette var "Breaking News" Hele embedsverket er korrupt!

    Isabell Eines:
    Ingunn Berg

    Daniel Svalbris:
    https://www.facebook.com/groups/1459900794238599/?fref=ts
    WHATS SO SECRET W FREEMASONS/BILDERBERG
    76 members · Join Group

   
---
---

   Heidi Jensen, 22.03. 2014 via Marius Reikerås shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/528054353972705

   Innlegget er i 2 deler.

   BVTs JUSTISMORD etter midlertidige overtakelse - Må bli til fylt 18 år (VIDEO)
   http://rettferdigbarnevern.wordpress.com/2014/03/21/bvts-justismord-etter-midlertidige-overtakelse-ma-bli-til-fylt-18-ar-video/
   rettferdigbarnevern.wordpress.com
   GRIMSTAD BARNEVERN OG RETTSYSTEMETS JUSTISMORD.MED HEIDI JENSEN OG UTTALELSER AV ERIK LØLAND. En fakta historie om...

   *

   Jørgen Skarsvåg:
   Emk sier snarest mulig heim!!! : ) <3

   Heidi Jensen:
   Jeg vet men dette blir ikke praktisert av staten norge.

   Jørgen Skarsvåg:
   Nettopp, de bryter alle norges lover, Grunnloven og emk !
   Dette som er problemet i norge idag.
   Ikke bra!
   Det skal ta slutt omgående !
   Stå på, gi aldri opp, dette onde er dømt til å mislykkes.
   Hold hjertet varmt og kjemp den gode strid <3

   Jørgen Skarsvåg:
   Spør de hvorfor de ikke følger norges lover ?? ; )

   Jørgen Skarsvåg:
   Bra du tenker selv og vet hva som er rett og galt.
   Tro aldri på løgnene til maktmisbrukerne ; )
   <3

   Heidi Jensen:
   Takk for det. en mamma som er glad i sine barn gir aldrig opp. må løpe snakkes senere. klems.

   Rune L. Hansen:
   Hvem gir vel opp sitt eget barn? Eller sin egen far eller mor?

   Heidi Jensen:
   Ingen.

   Heidi Jensen:
   Men mange som desverre blir så ødelagt underveis at de klarer ikke å kjempe videre.

   Rune L. Hansen:
   De blir også på andre måter torturert, utplyndret og drept. For at de for omgivelsene og eftertiden ikke skal kunne vitne om forbrytelsene. De begraves av den samme politiske mafiaens falske dokumentasjon og med falske døds-attester. De fleste overlever dårlig om i det heletatt. Selv om de eller det ikke er synlig. Mens de grov-kriminelle jubler og fortsetter sin propaganda.

   
---
---

   Arild Holta, 24.03. 2014:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10152477288258296

   Jeg vet ikke hvor kjent det er at makt dreper flere enn epedemier, jordskjelv og andre naturkatastrofer til sammen. (Jfr: Prof Rudolph Rummel)

   *

   Rune L. Hansen:
   Og makt-misbruket i dagens Norge er i verdens-toppen i tortur, terror, utplyndringer, trakassering og drap. Men heftig godt innpakket i propaganda og falsk dokumentasjon og falske fasader kjøpt for våre olje-penger!

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.03. 2014 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151939162766875

   I kjølvannet av justismordene mot Fritz Moen, ble det satt ned et utvalg (NOU 2007:7) som anførte at den viktigste lærdommen man kan trekke ut av Moen-sakene var at:

   1) Politiet og påtalemyndigheten må etterleve objektivitetsprinsippet.

   2) De sakkyndige må opptre objektivt og tilstrekkelig grundig.

   3) Beviskravet in dubio pro reo
   (tvil skal komme tiltalte til gode), må følges både av påtalemyndigheten og domstolen.

   På tross av de groteske justismord som ble begått mot Fritz Moen og på tross av de konklusjoner som ble nedfelt i NOU 2007:7,

   virker det på meg som om intet av forbedringer har skjedd. Dessverre!

   In dubio pro reo - Wikipedia
   http://no.wikipedia.org/wiki/In_dubio_pro_reo
   no.wikipedia.org
   «In dubio pro reo» (latin for: I tvil for den anklagede), også kalt uskyldspresumsjonen, er det grunnleggende prinsipp i enhver rettsstat om at tvil om den faktiske siden ved et eller flere av straffbarhetsvilkårene, skal komme den tiltalte til gode i straffesaker. Begrepet uskyld leder raskt tanken...

   *

   Nils Johan Persen Utsi:
   Jeg husker Fritz Moen, etter ett kort møte på midten av 70-tallet, som en helt normal fyr, bortsett fra at han var døv, som jeg selv, og etter hva avisene skriver, en skadet hånd, som jeg rett og slett ikke la merke til den gang.

   Terje Henriksen:
   Du verden - dette var fantastisk....

   Rune L. Hansen:
   Grove justismord er i en overflod hver dag i dagens Norge! Og liksom norsk forståelse og praksis mht. sivilrett og hva som liksom faller inn under det er fullstendig groteskt og virkelighetsfjernt! For å si det kort og mildt.
   Indoktrinerende og smittsom Ap-politikk har gjort Norge til verste slags mafia- og bavian-land!

   Rune L. Hansen:
   Såkalt sivilrett i dagens Norge har absolutt ingenting felles med reell sivilrett!

   
---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, tirsdag 25. mars 2014, Vinberget: 

   Mørkt, noe stjerne-himmel og omkring null grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel og 2 pluss-grader frem mot klokken 09.
   Jeg var snarlig innom Facebook i går, både mot kvelden og senere og sent på kvelden. Arbeidet med å kopiere posteringer og kommentarer hithen er jeg forlengst overdosert på, men også forpliktet i forhold til. Arbeids-tempoet og den terror, tortur og utplyndring jeg nu meget lenge
kontinuerlig og ufrivillig har levd under har nedslitt og ødelagt min kropp og helse bortimot så langt som mulig. Men jeg har gjennomført det viktigste av arbeidet og det hele er langt på vei også ferdig. Det resterende for meg er fortrinnsvis optimalt å dokumentere hele avslutningen, i den grad jeg har mulighet for det.
   Lørdag ankom med posten et nytt brev fra Marte Engesli i politiet, datert 21.03. 2014 ( ekstern ). Jeg ba i vår telefon-samtale ( ekstern )om at hun sender en slik skriftlig melding eller bekreftelse. Det kan hun og skal hun, sa hun. Det er nokså forutsigbart både hva slike mennesker gjør og ikke gjør. Fremgår også av telefon-samtalen. Lyd-opptaket av telefon-samtalen ble noe dårlig, men dokumenterer iallfall helt. Hun er som en robot som gjør akkurat hva visse spesielle forventer eller krever av henne, uansett hva. Uten interesse for saklig perspektiv eller for konsekvensene av sine handlinger eller for lov og rett. Livs-farlig i sin utøvelse av makt og i sine vurderinger. Liksom skjult samarbeidende med nøkkel-personene for mafiaen i Mattilsynet og i de andre instansene, og deres ønsker og hensikter. Så liksom skjult at det både er karakteristisk, latterlig og mere til.
   7 pluss-grader frem mot klokken 11.30 og 6 i skyggen klokken 18. Oppmot mere enn 12 pluss-grader i solveggen utover eftermiddagen. Halv-mørkt og i overkant av 1 pluss-grad klokken 20. Derefter omkring null og mørkt til henimot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 24.03. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/528054353972705 

   Rune L. Hansen:
   Hvem gir vel opp sitt eget barn? Eller sin egen far eller mor?

   Heidi Jensen:
   Ingen.

   Heidi Jensen:
   Men mange som desverre blir så ødelagt underveis at de klarer ikke å kjempe videre.

   Rune L. Hansen:
   De blir også på andre måter torturert, utplyndret og drept. For at de for omgivelsene og eftertiden ikke skal kunne vitne om forbrytelsene. De begraves av den samme politiske mafiaens falske dokumentasjon og med falske døds-attester. De fleste overlever dårlig om i det heletatt. Selv om de eller det ikke er synlig. Mens de grov-kriminelle jubler og fortsetter sin propaganda.

   Heidi Jensen:
   Meget sterkt sagt men sannheten rett ut. de blir tiet ihjel på ene eller andre måten.

   Heidi Jensen:
   Må på jobb.rune men interressant tema det der.

   Rune L. Hansen:
   Både interessant og meget viktig ja. Det er det vel noe bare de grov-kriminelle selv og deres med-spillere misliker å høre. Norske politikere og dommere i dagens Norge er sentrale nøkkel-personer i utøvelsen av disse uhyre grove forbrytelser.
   Dette er liksom dommere, som daglig blandt annet fradømmer mennesker retten til familie-liv, med alle de groteske konsekvenser det i realiteten innebærer. Og med alle de groteske konsekvenser de i tillegg har tilordnet, samt utøver.
   Og dette i en liksom respekt for Barnekonvensjonen Art 9 punkt 1. Som de liksom ikke kan lese rett og riktig. Og som liksom iallfall, er den eneste menneske-rettigheten de respekterer. (Haha!)
   Liksom dommere, som daglig manipulerer med ulovlige lover og avgjørelser og med hvitvasking av falsk dokumentasjon. Og som daglig utøver trakassering, tortur, utplyndring og drap. Mange slags grove forbrytelser, samtidig med at de i realiteten nekter sivil-befolkningen tilgang til reell lov og rett. De forbrytelser disse liksom dommere daglig og kontinuerlig utøver er samtidig politisk organisert grov kriminalitet (med begrenset dobbel straffe-ramme), samtidig som de også faller inn under blandt annet Straffelovens lov-bestemmelser om forbrytelser mot menneskeheten og om folkemord og om terror, tortur og drap.
   Dommere? Nei, de er saklig sett så grov-kriminelle og falske dommere som i det heletatt mulig. Les Menneskerettsloven og Straffeloven (og Norges Grunnlov). Og i den meget enorme mengden med dokumentasjon på hva som egentlig pågår.

   Heidi Jensen:
   Ja, hele embetet er korrupt. justismord blir utført daglig. lovbrudd og kameraderi som er så grove som du også beskrive ovenfor. sakspapirer som forsvinner og blir utlevert til instanser uten samtykke under bordet, betalte tjenester. jeg har opolevd en del. det siste domstolen gjorde mot meg i barnesaken var å sende skriftlig brev til alle de instanser som kunne gi meg gode rapporter som politi, helsestasjon og barnehage at om de hjalp meg muntlig eller skriftlig så ville dette medføre svært negative konsekvenser og de ville miste jobbene sine. dette har jeg fått muntlig fra hver enkelt instans som jeg kan navngi i saken min men de turde ikke gi meg dette skriftlig. dette er en liten korupsjon men den gang var den stor for meg for alle dører ble stengt for meg fordi søstera til min eks mann satt som meddommer i fylkesnemnd og tingrett i arendal og var arbeidskollega med domnerne. jeg kom ingen vei. så enkelt kan domstolen ødelegge barn og foreldre .

   Rune L. Hansen:
   Det er ingen grenser for falskhet, frekkhet, grovhet og perversiteter de hærjer, utplyndrer og ødelegger med, så lenge det er fritt frem for de - og da er selvfølgelig også respekten for menneske-rettighetene fraværende.

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.03. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151940884881875

   Fra Samfunnsmagsinet:
   "For hvem er våre lover og regler egentlig til for?

   I dag kan det stilles flere spørsmål om mange av våre lover og regler bare er laget for syns skyld, og må nødvendigvis ikke overholdes av alle offentlige myndigheter som de derimot må av enhver vanlig norsk borger eller andre borgere bosatt i Norge."

   *

   Erik Nordbye:
   De er laget for at Staten skal gå fri !

   Muhamed-Hamdushe Adili-berisha:
   lovlig statskupp.

   Rune L. Hansen:
   De er siden begynnelsen IKKE laget for at ansatte i den offentlige (inkludert politiske og juridiske) forvaltningen skal kunne begå forbrytelser. Tvert om! Les Menneskerettsloven og Straffeloven (og Norges Grunnlov).

   Hilde Salvesen:
   Og slik ER det.. Sannheten er godt gjemt & nesten glemt... Vi fikk bare deler av historien i oljenasjonen... Vår urgamle historie er gjemt i bl.a. Bosnian Pyramids... & Pineal gland kan forklare en haug om sykdom/friskhet og all verden.. Det samme kan Gregg Braden & mange med han... Exposing The Truth & Keshe Foundation... 100 år etter skjema; Tesla Tube.. Kjære Olemic Thommessen... Våg å være 100% ærlig & fri...

   Bjørg Brennan:
   Reglene og lover er til fordel for dem som skaper dem daglig, og hva gjør d mot folket ?

   Heidi Jensen:
   Lovene er laget kun til mannen i gata og ikke for stormakt og etaten under.

   Hilde Salvesen:
   Og i 2014 er det ingen grunn til at det skal være forskjell på Kong Salamo & Jørgen Hattemaker, heldigvis...  Vi trenger fokus på UNIKHET & høy integritet... Normal er UT... Også Ibsen skrev om gjennomsnittsmennesket.. & mange a våre fremste forfattere var autodidakte.. Jeg minner om Terje Simonsen si bok: Våre skjulte evner... & Terje Toftenes sine filmer om paradigmeskiftet...
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=626750474040339&set=a.521023127946408.1073741828.376776419037747&type=1&theater
   Photo
   Mobile Uploads
   By: Turning Point USA


   Rune L. Hansen:
   Ulovlige lover eller lov-bestemmelser (dvs. som er i strid med overordnet lov og rett, lex superior, eller forurettende eller ulovlig vedtatt) både ER OG BLIR ulovlige og straffbare, i henhold til flere paragrafer i Norges Grunnlov, Menneskerettsloven og Straffeloven.
   Og hvem som helst kan politi-anmelde slikt og har krav på å bli tatt på alvor. Å unnlate å ta en slik politi-anmeldelse på alvor er også ikke mindre ulovlig og straffbart.
   Av lett forståelige grunner er det i mere eller mindre normale tider i forskjellig grad vanskelig å få vedtatt en ulovlig lov-bestemmelse. Dessuten er det også krav fra over-nasjonale myndigheter både om nødvendige og om ikke ulovlige lover. Og om lovlig og ikke ulovlig praksis. Samt også prestisje- og karriære-hensyn.
Lovens viktigste bestemmelser er å beskytte mot forbrytelser i regi av offentlig ansatte.
   Men når slike forbrytelser blir til politisk organisert kriminalitet blir de til mafia-virksomhet, som beskytter seg selv og hverandre for i det lengste ikke å bli kompetent straffe-forfulgt.
   Og hvis virksomheten blir til industri eller forbrytelser mot menneskeheten eller folkemord blir det hele, lett forståelig nok, desto mere forurettende, livs-farlig og vanskelig å få stoppet.
   Og dette er hva som har skjedd i Norge.

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Det er sant Monicha, men hensett Storbrittanias omfattende lovgivning, så er vår adskillig mindre og får plass i en lovsamling. Dette fordi Storbritannia har lovregulert nesten alle eksempler som tenkes kan, men vår er mer generell, og derfor ofte må tolkes for å kunne anvendes i et konkret tilfelle. Eksempelvis sier loven at ingen kan føre skip i alkoholpåvirket tilstand. Da blir spørsmålet om en småbåt omfattes av skipbegrepet. Dette er selvsagt ikke helt greit rettssikkerhetsmessig idet folk da vanskelig kan forutberegne sine rettigheter og plikter.

   Rune L. Hansen:
   Skulle en måtte tolke loven så må det iallfall være i pakt med en rett og riktig forståelse av loven. Uforståelige, unødvendige, uberettigede eller ulovlige lov-bestemmelser tjener ingen god hensikt.

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.03. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151939012451875

   "Fredag 7. februar 2014, ble nye regler vedtatt som gjør digital kommunikasjon til hovedregel når forvaltningen kommuniserer med andre. Reglene trådte i kraft umiddelbart, og gjelder for hele offentlig sektor.

   Digital kommunikasjon er nå hovedregelen

   Stortinget har vedtatt endringer i forvaltningsloven som gjør digital kommunikasjon til hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med andre. Det er også vedtatt endringer i eForvaltningsforskriften for å legge til rette for dette. Regelverksendringene som er gjort, gjelder for hele offentlig sektor, både stat, kommune og fylkeskommune. Disse endringene trådte i kraft 7. februar 2014.

   Formålet med regelendringene er å gi innbyggerne og næringsdrivende en enklere hverdag og å bidra til å fornye, forenkle og forbedre forvaltningen.

   Forvaltningsloven § 15 a 1. ledd er endret til å lyde:

   «Et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon når det henvender seg til andre. Dette gjelder ikke når annet følger av lov eller forskrift gitt i medhold av lov.»"

   Kilde: DIFI

   *

   Øystein Andre Falch:
   Og til tross for dette ville ikke Sorenskriver Ivar svare ???? Ja det vil jo si at han har 0 interesse av og svare samme om det kommer pr post eller digitalt ???? Best å tie ???
    
   Ann Britt:
   Har dt noe med alder å gjøre ?

   
---
---

   Knut Espegard, 24.03. 2014:
   https://www.facebook.com/knut.espegard/posts/10203116551296496
   
   Dette bør du lese!

   Bjørn Røkeness
   Gutt 7 år . går på skolen. har fått legeerklæring på att nervøst sammenbrudd gjør det nødvendig for han å være borte fra skolen i 6 mnd. Gutten er ikke jevnt god i skolefag..... har ingen venner ... Læreren synes han er et problem .... snakket seint ..Faren skamfull over sønnens manglende evner i sport ..finner seg ikke til rette på skolen. Gutten har sære drag. foreldrene betrakter han som "annerledes" Gutt 6 år . hodet stort ved fødselen . Trodd å ha hatt hjernebetennelse .3 søsken døde før han ble født. Moren ikke enig med slektninger og naboer om at gutten trolig er unormal . Barnet sendt på skolen. diagnostisert som sinnssyk av lærer. Moren sint . Tar barnet ut av skolen . sier hun vil undervise ham selv Disse 2 biografiene er av 2 barn som i dag ville uten tvil vært tvangsflyttet til en av den norske stats institusjoner av barnevernet . og uten sin biologiske familie ville de ikke blitt det de ble . Men de har satt sine spor som voksne menn. Og hvordan hadde verden sett ut uten dem ? Gutt 7 år = Albert Einstein Gutt 6 år = Thomas Edison

   *

   Ole Hovengen:
   Fordømrade unge. Vil ikke ligge pent i A4-skuffen.

   Scott Johansen:
   Men barneverns industrien vil det anderledes... alle som ikke er A4 SKAL omplasseres... fordi det genererer statlige overføringer til fattige kommuner...og er det ikke nok barn å ta av...så letes det med lykte å lupe etter de som på en eller annen mikroskopisk måte skiller seg ut... alt for penger....

   Monica Shivannah Hordnes:
   Åå der sa det pang i hjertet! Tårer.

   Ole-Kristian Rise:
  Typisk, "læreren syns han er et problem". Helt feil innstilling og den type mentalitet henger desverre igjen i skolesystemet enda.

   Knut Espegard:
   Les artikkelen og se videoen.
   http://www.tv2.no/a/5436552#.UzCbC4XLJov
   Foreldrene til Are (10) forlangte bedre matteundervisning – ble meldt til barnevernet - TV2.no
   www.tv2.no
   Jeg tenkte: «skal de ta gutten fra oss?»

   Oddleif Kvålseth:
   Stort altfor stort sa legen da han såg hode til Thomas Edison da han ble født. Han ble verdens største oppfinner.

   Ole Hovengen:
   JA Oddleif, det var jo noen år før de kunne fastslå at gutten simpelthen hadde lyspærefasong. : )

   Jane Kile:
   Endelig kom svaret...... jeg har jo grubla så jeg ble grå i håret.

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.03. 2014 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151941471636875

   - En seier for bankkundene
   http://www.dinepenger.no/regler/en-seier-for-bankkundene/22829396
   www.dinepenger.no
   VANT TIL SLUTT: Småspareren Ivar Petter Røeggen vant til slutt kampen mot DNB. Her i Høyeterett under domsavgjørelsen sammen med direktøren i Forbrukerrådet, Randi Flesland. Nå blir det lettere...

   *

   Morten Aarmo:
   En viktig lovendring for det vanlige bankkunde.

   Elin Gregusson:
   Dette er i realiteten en katastrofe for forbrukernes rettsikkerhet i finansmarkedet. Finansklagenemnda er hundre prosent finansiert av finansforetakene. Nemndas egne statistikker viser at færre 10% av alle skriftlige klager går til behandling i nemnda. Resten fintes ut av sekretariatet, som består av advokater som også lønnes av bankene.

   Av disse 10% får færre enn 20% helt eller delvis medhold. Dvs totalt sett færre enn 2% av alle klager. Det er disse gla'sakene som omtales i media.

   Ordningen tilsvarer at den økonomisk sterkeste i enhver konflikt lønner dommeren. Det er en særnorsk ordning som står i kontrast til eksempelvis Sveriges www.arn.se Nemnda behandler mellom 20 og 30 saker pr møte, og bruker mao noen få minutter pr klagesak! Nemndas leder lønnes av innklagede finansforetak, pr sak. Hun jobber på akkord...

   Nemndas nåværende leder er en 74 år gammel pensjonert Høyesterettsdommer (Karen Anne Gussgard) som fremstår som totalt udugelig innen økonomi, finans og i og for seg alminnelig logikk.

   Jeg understreker at jeg uttaler meg på bakgrunn av detaljkunnskap i en rekke klagesaker. Det er min absolutte påstand at nemndas ansatte, leder og flertall er motivert av noe fundamentalt annet enn dokumentasjon, lov og rett.

   Forbrukerrådets støtte og begeistring, (v/Randi Flesland og nemndas styremedlem Jorge Jensen) tåler på ingen måte dagens lys, men handler snarere om å skjule årelang legitimering av økonomisk kriminalitet i regi av finansforetak som eksempelvis Acta (Agasti)/Navigea Securities - som nå ligger an til å miste konsesjoner for å drive finansiell rådgivning.

   Det blir om mulig ytterligere vanskelig for det store flertallet av forbrukere å nå frem i rettsapparatet etter dette. Også Røeggen saken ble opprinnelig avvist "på vanlig måte" i nemnda, frem til Dine Penger tok saken, og daværende finansminister Kristin Halvorsen instruerte nemndas leder om å behandle saken.

   "Alle" vet at Finansklagenemnda er dysfunksjonell. Det snakkes bare ikke høyt om. Så står der da også eventyrlige summer på spill.

   START - ARN
   http://www.arn.se/
   www.arn.se
   Om du inte är nöjd med en vara eller tjänst ska du kontakta företaget, som har rätt att få göra något åt felet. För att kunna anmäla till oss måste du ha framfört ett krav som företaget sagt nej till, eller inom skälig tid inte svarat på.

   Anne Therese Winther:
   Å kødde m kødden" ; hm ikke smart

   Morten Aarmo:
   Takk for en detaljert beskrivelse Elin Gregusson.

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.03. 2014 shared Vidar Tancred Paulsrud's video:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151941596686875

   Dette viser en fullstendig uverdig behandlig av våre medmennesker. Del den gjerne videre.

   Noen få ord fra Kirsten Leikny Femundsenden som nå har blitt kastet ut av eget hus pga NAV sin slette behandling. Følg med videre og en mer fullstendig video kommer snart. Her er link til bloggen der videoen blir lagt ut i morgen
    26/3-2014 http://navmotstand.wordpress.com/

   https://www.facebook.com/photo.php?v=10203464563034177

   *

   Tove Johnsen:
   Kan ikke trykke liker på det : ( ,men deler..

   Liv Serine Helgesen:
   Grusomt! hilsen en som vet.

   Elisabeth Aaslie:
   Men negåran lever fett!

   Linda Cecilie:
   Hva er forhistorien for dette?

   Jane Øvertungset:
   Er det muuulig..... Noe så tragisk!

   Vidar Tancred Paulsrud:
   Tusen takk for at du deler : )
   Jeg jobber np med å editere en video som vil bli lagt ut i denne bloggen som du kan se en tidligere video av Kirsten.
   http://navmotstand.wordpress.com/2014/02/24/nav-uhyret-video-med-kirsten-leikny-femundsenden/
   NAV Uhyret (VIDEO med Kirsten Leikny Femundsenden)
   navmotstand.wordpress.com
   Dette er virkelig syk forvaltning. Det som skremmer, er jo at dette begynner og bli vanlige historier, dette er liksom ikke unntaket lenger.. her har vi en godt utdannet person, med sterke ressurse...

   Mary-Ann Holtet Ringheim:
   Horribelt!!!!! FY, så mange overgrep som blir gjort i dette landet! Her kunne det vært et paradis på jord, men slik er det slett ikke for alle! Skam!

   Arild R.kvitsand:
   Høres ut som en trist sak, selv om jeg ikke har lest noe om dette. Håper det må ordne seg for henne raskt;(

   Rune L. Hansen:
   Det er dessverre ikke alle som enda er oppmerksom på at NAV og NAV-ansatte i stor stil driver med tortur, utplyndring og drap i sivil-befolkningen i Norge. Samt systematisk og meget omfattende forbryter seg også mot flere andre menneske-rettigheter og Straffelovens grove forbrytelser. I regi av den politiske mafiaen, både nasjonalt og kommunalt.

   Liv Askvik:
   Jeg er sjokkert..!!--Er det mulig--:(--Jeg ønsker den damen all lykke..Håper hun vinner!! ++mange som er i den situasjonen ! ♥♥♥

   Bente Vik:
   Grusomt. Jeg har ikke ord!!!

   Rune L. Hansen:
   Ingen av de mange som blir torturert, utplyndret eller drept av den politiske mafiaen og dens med-spillere vinner noe som helst. Tvert om og langt ifra. Og de begraves med falsk dokumentasjon og falske døds-attester.

   
---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, onsdag 26. mars 2014, Vinberget: 

   Mørkt, noe stjerner og omkring null grader Celsius her ute i natt. Dus, lett-skyet slørete himmel og 6 pluss-grader klokken 09. Derefter mere overskyet og efter hvert noe vind en stund. Mørkt og 5 pluss-grader utover kvelden, 4 mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 25.03. 2014:
  
 https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151941596686875 

   Rune L. Hansen:
   Ingen av de mange som blir torturert, utplyndret eller drept av den politiske mafiaen og dens med-spillere vinner noe som helst. Tvert om og langt ifra. Og de begraves med falsk dokumentasjon og falske døds-attester.

   Nils Johan Persen Utsi:
   Som et tilsvarende offer for NAV kan jeg bare underskrive på at dette er virkeligheten i dagens Norge. Jeg prøver nå å komme meg over tapet av barndomshjemmet mitt som følge av NAVs rettstridige saksbehandling siden 2006. Var langt nede for en uke siden, men det er bare å reise seg igjen. Jeg unner dem ikke den gleden at jeg skal knekke psykisk også...

   Jørgen Skarsvåg:
   Ansatt for å tjene folket og sikre folket sine rettigheter ivaretatt !!!!! <3
   Alle off ansatte SKAL gjøre dette, ikke bare nav, men de maktmisbrukerne som fysisk gikk til angrep også.
   Her er mange brudd på norges lover, grunnloven, emk !!!
   Stevne de.
   Bra dokumentert.

   Det er takket etter å ha jobbet førti år?!!!!

   Jørgen Skarsvåg:
   Ja å sitte å vente på at off ansatte skal hjelpe, er som å vente på nissen.

   Frøydis Huseby:
   Da har politiet ressurser ....... Dette er takken for 40 år i helsevesenet , hvor hun har stått på for andre.

   Mette Solberg:
   De har store nok ressurser når de vil.. Har over hode ingen respekt for politiet nei !

   Liv Serine Helgesen:
   NAV kan begå tjenesteforsømmelse og forvaltningskriminalitet uten konsekvenser. Politianmeldte NAV for narring i 9 mnd m regel som likevel ikke finnes (mangelfull kvalitetssikring!) hvis stress/belastning (uten fast bolig i flere år) utløste alvorlig, ...Vis mer

   Jørgen Skarsvåg:
   nav litt oppe i systemet er bedre ; )

   Inger-lise Aasheim:
   Maktarrogansen i nav har ingen grenser !

   Rune L. Hansen:
   Nei, NAV "litt oppe i systemet" er så absolutt ikke bedre. Den grove uretten er politisk styrt, dirigert og villet ovenfra og ned, via nøkkel-personer, ulovlige lover, regler og avgjørelser. Organisert som et utplyndrings- og helvetes-maskineri, med propagandaen og de falske dommerne som beskyttelse.
   Og hvorfor tror du ellers de ikke blir straffe-forfulgt?
   Norge har blitt et groteskt og perverterende mafia-land, hvor det er frekkhet, fusk og falskhet som rår - ovenfra og ned.
   Med-spillerne i mafia-virksomheten har visse forskjellige fordeler i forhold til hvor korrupte og kriminelle de er, og også alvorlige trusler i forhold til eventuell ulydighet.
   Nærsagt hvem som helst aktive i og for den politiske mafiaen kan effektivt bestille hvem som helst litt utenfor sitt hode eller hjerte servert på et sølv-fat. Om enn ting i så måte kan ta tid, for bedre å være skjult og for best mulig å kunne bli hvitvasket.

   Rune L. Hansen:
   Det er de nyttigste idiotene som blir nøkkel-personer.

   
---
---

   Inger Mathiassen, 26.03. 2014 via Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/inger.mathiassen/posts/10203358375742715

   Ja det nytter å kjempe i mot barnevernet, at dem ikke har rett i hver en sak.

   – Vi var ikke gode nok foreldre
   http://www.nrk.no/ho/_-vi-var-ikke-gode-nok-foreldre-1.11586808
   nrk.no
   SKREIA (NRK): Barnevernet mente at Therese og Frank var ressurssvake, og ville ta fra dem sønnen. – Må man ha høy utdannelse for å oppdra barn, spør advokaten deres.

   *

   Rune L. Hansen:
   Nei, det nytter ikke i forholdene i dagens Norge! Ikke lur deg selv eller andre! Det nytter sjeldne ganger under groteske grov-kriminelle å forsvare seg mot, men kun midlertidig og mere eller mindre kortvarig, i beste fall.

   
---
---

   Oriana Cottard, 26.03. 2014 shared Stop Barnevernet's status:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10152049317548785/

   Stop Barnevernet
   THIS IS NORWAY, BREAKING CHILDREN'S BRAINS.

   she did not recognize me, but when she saw... it was as she remembered who i was....
   when you have visitation?

   yes .... first time she saw me after the kidnapping i said Hi , and she looked at me for aå long time.... as she looked through me..... no sign of knowing me....
   after what time was this?

   but when she saw ... she was happy, and then she allso remembered me, and she screamed of yoy....MOR....MOR it is MOR... and she could not have enough

   she called us mor and far.... MOTHER and FATHER....

   it is hard to think about it..... bur i never forget....

   and she was so drugged we allmost did not know her....
   what do they use drugs ?

   now I have to stop thinking about it.... must try to sleep

   because her heart beated so fast....

   nothing wrong With EKG, so i Guess it was anxiety. because it started a few days after the kidnapping

   Court gave us 4 times a year....
   how many hours?
   2 hours

   do you feel discriminated by this?

   I feel that this is the devils work..... that psycologist are being used to destroy childrens life by recomending this

   *

   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, torsdag 27. mars 2014, Vinberget: 

   Grålysning og 2 minus-grader Celsius her ute klokken 06.30. Lys blålig himmel, noe dust i sør og bare spredt noen lette skyer først på formiddagen, derefter gradvis overskyet, med lett regn og 8 pluss-grader klokken 17.30. Mørkt, videre lett regn og til 4 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, fredag 28. mars 2014, Vinberget: 

   Mørkt, lett regn, yr og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel og tildels spredt noen lette skyer drivende fra sør utover formiddagen og dagen. Dagligvarer tilkjørt i formiddag. Fortsatt omtrent bare kontor-arbeide med pc-er, saks-dokumentasjon og juridiske forhold. Smerten og nøden har jeg mere og mere blitt tilvendt. Sadismen og perversitetene i regi av den norske politiske mafiaen perverterer og ødelegger fortsatt Norge og verden, men medvirkning i mange av deres forbrytelser foreldes ikke og nærmer seg for hver dag å bli kompetent straffe-forfulgt og dømt. De reelle lov-giverne visste. Mørkt med 5 og 4 pluss-grader utover kvelden og mot klokken 22 og mot midnatt.
   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, lørdag 29. mars 2014, Vinberget: 

   Mørkt, 4 og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol, noe dus lys blå himmel og oppmot 15 pluss-grader frem mot klokken 13.30.

   En utrolig og forskrekkelig nyhet ankom meg pr. e-post i dag; at Arbeiderpartiets grov-kriminelle Jens Stoltenberg nu har blitt ansatt som sjef for NATO! Et mindre egnet menneske skal en måtte lete lenge efter! Det er meget tydelig at det er penger og korrupsjon som rår, stadig mere og villere i NATO-alliansen sine land! Dette nu tilrettelagt med norske olje-penger i korrupsjon, på lignende måte, men til og med enda mere korrupt enn da Arbeiderpartiets Grøss & Gru Harem Brunstland ble innsatt som sjef for WHO (Verdens Helse Organisasjon) eller f.eks. da Torbjørn Jagland fra samme venne-gjengen ble innsatt som generalsekretær i Council of Europe (Europerådet) og som Chairman of the Nobel Peace Prize Committee, osv. Alt dette ligner på hverandre og tydeliggjør og avslører en stadig farligere, ødeleggende, sterkere og mere bilateral, europeisk og over-nasjonal politisk mafia-virksomhet. Jens Soltenberg som sjef i og for NATO er direkte molbo og grotesk galskap! Og hensikten kan ikke være annen enn at de samme slags mafia-aktive nu mere og mere frykter å bli straffe-forfulgt og kompetent dømt av det inter-nasjonale samfunn. Særlig for sine forbrytelser mot menneskeheten og folkemord, som stadig nu bedre og mere har blitt avslørt. Et voksent menneske som ikke ser og forstår dette er dårlig orientert om hva som nu i flere ti-år har skjedd og enda skjer i Norge og flere andre, særlig europeiske, land.
   Verden får erfare mye vold, lidelse, ødeleggelse, falskhet og nød nu fremover. Stadig verre og verre. Jeg som grundig forsøkte å stoppe det ble grundig overtrampet og knust, men jeg uansett tilrettela grundig for de andre som skal stoppe det og for de mange og enhver efter det. Overdriver jeg? Nei, upresishet, feil og overdrivelse eller mangler virker underveis for en forfatter og mennesket motsatt sin hensikt.
   Falskhet og falsk dokumentasjon er kjerne-våpenet for den politiske mafiaen og for offentlig grov kriminalitet, i særdeleshet nu når Ordet og kommunikasjon har blitt globalisert. Det er Lucifer (Loke) sitt våpen. Vi er på full fart inn i Ordets globale og inter-nasjonale århundrede. Noe som både jeg og Johannes i Bibelen har skrevet om. Kampen står mellom Ordet og Babylon. Den store skjøgen, Babylon og babbelet, har falskhet og frekkhet som sitt fremste våpen og er den samme Lucifer som representerer Anti-Krist.
   At det politiske norske Arbeiderpartiet og dets med-spillere har og videre får en sentral ondskapens betydning i denne kampen har blitt og blir bare mere og mere tydelig. Blandt annet fikk Torbjørn Jagland i november 2013 også en sjef-posisjon i den internasjonale forvaltningen av Internettet. Han ble utnevnt til et panel i Icann som skal lage en innstilling om Internettets fremtid. Mere om det f.eks. på denne linken:
   http://www.digi.no/926592/torbjorn-jagland-og-det-aapne-internett
   Og babler i falskhet og frekkhet om hva som helst, i likhet med sine venner og med-spillere. Med propaganda-maskineriet og indoktrineringen massivt bombarderende og perverterende sivil-befolkningens og verdens sanser og sjeler.

   Tildels mere dus og slørete himmel og 12 pluss-grader klokken 17 og med 10 klokken 18. De første plomme-trærne har begynt å blomstre, dessuten vår-kornell og gullbusk og forskjellig annet hist og pist. Nesten mørkt og 6 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt, noe fuktig luft og 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, søndag 30. mars 2014, Vinberget: 

   Mørkt og 1 pluss-grad Celsius her ute i natt klokken 03. Dust lyst blått og sol her ute utover formiddagen og dagen, med 12 pluss-grader frem mot klokken 14. Mørkt og 2 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, mandag 31. mars 2014, Vinberget: 

   Mørkt, omkring null grader Celsius og nokså meget disig her ute i natt. Sol, lys blå himmel, tildels litt dus og slørete med 10 pluss-grader frem mot klokken 14.30. Flere forskjellige slags fly passerte over her i går. Bemerkelsesverdig mange. Blandt annet mot nord og mot nord-vest. Mere slørete himmel og 8 pluss-grader efter hvert og mot klokken 18. Mørknende og 4 pluss-grader klokken 21, mørkt og i underkant av 2 mot midnatt.
   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq