----- Denne side: db201404.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. ---- 
----- 
---  April 2014 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 01. april 2014, Vinberget:

   Mørkt og null grader Celsius her ute klokken 01 i natt, nærmere 2 minus-grader klokken 05. Sol, noe dus blålig himmel og 9 pluss-grader frem mot klokken 12.30 og 10 klokken 13. Noe mere slørete og litt lett skyet utover eftermiddagen, med 10 pluss-grader klokken 16.30. Mørkt utover kvelden, med 3 pluss-grader mot midnatt. Jeg var innom Facebook og kikket igjen, men gjengir her nu bare veldig litt av hva jeg egentlig ville ha gjengitt om jeg hadde noe mere krefter og ork til det.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.04. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202107798951236

   Både de lov-givende instanser (stortinget via folket) og de utøvende instanser (regjeringen) og de dømmende instanser (rettsvesenet) og sivil-befolkningen, og deres mennesker og under-avdelinger, skal og må i all sin handling befinne seg innenfor lovlig lov og rett - og ikke utenfor!

   Hvilkne konsekvenser har det når dette ikke virker i praksis?

   Hvis for eksempel mennesker med politiske eller spesielle ambisjoner eller ansatte i offentlig forvaltning midlertidig klarer å få tilsidesatt lovlig lov og rett til fordel for ulovlig lov og rett? For eksempel i stor stil?

   *

   Rune L. Hansen:
   Her er et eksempel. En tale av Tron Øgrim holdt i Studentersamfunnet i Oslo i 1970. Det kunne ha vært noe lignende fra en Jens Stoltenberg eller en Erna Solberg eller noen andre, med mere eller mindre vesentlige forskjeller. Mange i dagens Norge har det (utrolig nok) på lignende vis mht. politikk, holdninger og lov og rett. Også de jeg her nevnte.

   http://virksommeord.uib.no/taler?id=379
   Virksomme ord: Tale #379
   virksommeord.uib.no
   For et par uker siden kom en kar bort til meg etter en debatt her i Studentersamfundet. Han anklaget oss marxist-leninister for å legge for stor vekt på krangel om teoretiske spørsmål. Denne fyren mente at hovedsaka nå er å få samla alle progressive til kamp om konkrete saker, og få gjort noe prakti...

   Rune L. Hansen:
   For hver lovlig og reell lov til-lager eller følger de minst en motsatt som passer seg selv og sine hensikter bedre.

   
---
---

   Raymond Skorstad, 31.03. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/820964651259820/

   Helsesøster ble ignorert
   http://www.barnefjern.org/helsesoster-ble-ignorert/
   barnefjern.org
   – At foreldre kan miste omsorgsretten, avhengig av hvilken saksbehandler som har saken, er forskrekkelig. – Dessverre var det realiteten i flere av de barnevernssakene jeg var involvert i som helsesøster, sier Guri Giæver Evensen. Hun er i dag pensjon

   *

   Rune L. Hansen:
   Vi har en politisk mafia-virksomhet som har innført et nytt slags aparthate og kastevesen, hvor de som ikke er aktive med-spillere blir fratatt sin menneske-rett til familie-liv, barn og foreldre. Politikk i tråd med klasse-inndeling og kastevesen i samfunnet.

   Rune L. Hansen:
   De tror seg å være smarte når de har til-laget og følger lov-bestemmelser som er fullstendig ulovlige og som for enhver er fullstendig umulige å forholde seg riktig til. Og påplusser med falsk dokumentasjon, hvitvasking og beskyldninger og synsing fra kreti og pleti, pluss systematiske inkvisisjoner i sivil-befolkningens privat-liv og familie-liv, samt terror-aksjoner, trakassering, kidnappinger, fangehold, isolasjon, stigmatiseringer, tortur og allslags mishandlinger og grove forbrytelser.

   Rune L. Hansen:
   Og de begår Straffeloven 2005 kapittel 16 folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, som om de liksom har lov til det. Og som om det liksom er bagateller!

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 01.04. 2014 via Stopp Statens Overgrep mot Familien Svalland!:
   https://www.facebook.com/groups/svalland/permalink/753222974707920/

   Så mitt spørsmål til slutt er; hvorfor står barnevernsloven over Norges Grunnlov, menneskerettighetene og
Barnekonvensjonen??

   Som tidligere sagt så står altså Norges Grunnlov over alle andre lover og forordninger. Norges Grunnlov har rett av første
rang. Hva er da motivet for dette barnevernets menneskefiendtlige virksomhet?

   http://www.mayharriet.net/363481488
   DEL 9 -BARNEKONVENSJONEN.
   mayharriet.net
   Advokat Venil Thiis slakter barnevernet, hun kaller dem autoritære, hjerteløse, lite kompetente og lite opptatt av barna. Moss. Publisert 9.1.2011 Av May-Harriet Seppola Hun uttalte også, at i løpet av de årene hun hadde kjempet...

   *

   Rune L. Hansen:
   Ikke en eneste en av menneske-rettighetene respekterer de. Og du spør hvorfor!

   
---
---

   Kai Rudi Schantz, 01.04. 2014 via Barneloven:
   https://www.facebook.com/groups/barneloven/permalink/666901166703451/

   Riksrevisjonen er sjokkert over de funn som er gjort ved gjenomgang av de publiseringer som er utgitt av Likestillingsdepartementet da de har et innhold som gjenomgående er kjønnsdiskriminerende mot fedre og av så grov karakter at store deler av matrialet er direkte lovbrudd.

   Forvaltningsvedtak som er gjort ved departementets forvaltning av barneloven så kjønnsdiskriminerende at dette havner inn under strafferttslig korrupt virke.

   Riksrevisjonens intern granskning av Likestillingsdepartementets har funnet 88% er fedrediskriminering
   http://barnerett.wordpress.com/2014/04/01/riksrevisjonens-intern-granskning-av-likestillingsdepartementets-har-funnet-at-88-av-alle-deres-publiseringer-har-et-mannsfedrediskriminerende-innhold/
   barnerett.wordpress.com
   Forvaltningsvedtak som er gjort ved departementets forvaltning av barneloven så kjønnsdiskriminerende at dette havner inn under strafferttslig korrupt virke.

   *

   Erik Vestby:
   Men hva vil dette si i praksis - når blir tiltak gjort for å utbedre skjevdelingen?

   Kai Rudi Schantz:
   Ja, når dette 1.april ønsketekningen blir reel er vanskelig å realistisk håpe på, desverre.

   Geir-Ole Isaksen:
   Sannheten er klar, men dessverre vil aldri det offentlige gå mot det offentliges løgner..

   Rune L. Hansen:
   De slipper aldri noen inn i sin politiske verden som ikke er grov-kriminelle eller som ikke er delaktige i den politiske mafia-virksomheten. De politiske valg og dagens norske rettsvesen er ganske enkelt falskhet og frekkhet, som dessverre enda lurer mange til å tro at det er demokrati og lov og rett det som foregår. Mens det i virkeligheten er utplyndringer og et grov-kriminelt terror-regime.

   Geir-Ole Isaksen:
   Vi som prøver å si fra blir enkelt kriminalisert slik at man ikke lengre er "troverdig"

   Rune L. Hansen:
   Trakassert, terrorisert, torturert, utplyndret, stigmatisert og kriminalisert til det ugjenkjennelige. Mildt sagt.

   
---
---

   Arild Holta, 01.04. 2014:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10152493604333296

   Hvorfor skal det såkalte barnevernet gripe inn når slektninger, familie, naboer eller venner kunne fått gripe inn ved hjelp av ordensmakta?

   Hva er det som er så magisk med offentlige institusjoner/organisasjoner? (Sånn bort sett fra vår kulturelle "hjernevask…) Hvor dårlige disse er i fohold privat initiativ basert på godt hjertelag og i forhold til såkalte ildsjeler, har vi bevis for fra hele den såkalte velferdsstatens tidsalder.

   Dessuten er det såkalte barnevernet ekstremt mye dyrere enn denne type løsninger.

   En hovedsak er imidlertid dette: Barnevernet har ikke et reelt fag. Så hvordan skal de ta ta seg av barn på faglig grunnlag?

   Først må vi få et reelt fag. Deretter kan man vurdere om disse er mer samfunnsnyttige og dyktige enn hjertegode mennesker.

   Forside | ABC Nyheter
   http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/04/01/far-og-stemor-anklaget-stenge-femaring-inne-i-skap
   abcnyheter.no

   *

   Rune L. Hansen:
   De har på det nærmeste gjort det umulig og "kriminelt" for mennesker og familier selv å ordne opp i sine eventuelle problemer - og å forvalte seg selv og sine med-mennesker. Men å lage til problemer og ødeleggelser, og å over-dimensjonere problemer, er de mestere i.

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 02. april 2014, Vinberget:

   Mørkt og 2 pluss-grader Celsius her ute i natt klokken 02.30 og null grader klokken 05. Lys blålig himmel, sol og oppmot 14 pluss-grader i solveggen frem mot klokken 15. Mørkt og efter hvert omkring null grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 03. april 2014, Vinberget:

   Mørkt og 2 minus-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Grå-lysning, mye små-fugler som kvitrer og 2 minus-grader klokken 06. Sol og lys blå himmel med oppmot 7 pluss-grader frem mot klokken 12. Jeg avsendte i dag ved 12-tiden mitt brev til politiet angående forelegg, Hundeloven, Marte Engesli, nabo Jarle Årvik, lensmannskontoret, berammelse, etc. ( ekstern ). 10 pluss-grader frem mot klokken 14.30 og 5 henimot klokken 19. Grånende og 2 klokken 21. Videre mørkt og null mot midnatt.
   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, fredag 04. april 2014, Vinberget: 

   Mørkt og null til en minus-grad Celsius her ute i natt. Lett dottete overskyet og 2 pluss-grader klokken 08.30. Utover dagen efter hvert opp mot 12 pluss-grader. Mindre overskyet efter hvert utover eftermiddagen. Grånende med en smal tiltagende måne-sigd som et komma i sør-vest på vei mot vest og 3 pluss-grader klokken 21 og 21.30. Mørkt klokken 22, med 2 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 05. april 2014, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 1 pluss-grad Celsius og nært null her ute i natt. 5 og dottete overskyet i grå-lysningen og tidlig på dagen, efter hvert også litt yr og lett regn utover formiddagen og dagen. Med 6 pluss-grader utover eftermiddagen og med noe vind mot kvelden. Mørkt, fuktig og 5 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, søndag 06. april 2014, Vinberget: 

   Regn straks efter midnatt og utover natten, med 5 pluss-grader. Disig og fuktig formiddag. Videre utover dagen også og tildels med yr, med oppmot 12 pluss-grader drivende fra sør. 10 klokken 15.30. Mørkt og regn utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, mandag 07. april 2014, Vinberget: 

   Mørkt, regn og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, regn, 8 og 7 pluss-grader tidlig i grå-lysningen. Efter hvert og frem mot klokken 12 endel sol og bare tildels skyet og oppmot 10 pluss-grader. Efter hvert oppmot 25 pluss-grader i solveggen og gradvis tilskyende utover eftermiddagen. Overskyet og 12 pluss-grader klokken 16.30. Litt yr og 10 mot kvelden og utover kvelden og mot midnatt med 8 pluss-grader. 
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, tirsdag 08. april 2014, Vinberget: 

   Mørkt, disig, yr, regn og 9 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig og yr med omkring 6 pluss-grader utover formiddagen og dagen. Fast-telefonen her manglet summetone iallfall både i går og i dag oppdaget jeg nokså tilfeldigvis. Den har nu i lengre tid blitt mere og mere sjelden i bruk. Jeg varslet i går feilen til Telenor via Internettet. Oppdaget i eftermiddag at telefonen igjen virker nu. Jeg telefonerer nu derfor Telenor for å gi beskjed om også det. Og vedkommende jeg snakket med der visste ikke hva som kan ha skjedd. Jarle Årvik med en boks i hånden kom her og banket på døren omkring klokken 17.30, sa han innsamlet penger for Kirkens Nødhjelp. Jeg sa kort bare at jeg ikke er interessert, neivel, du bestemmer selv, sa han. Underlig måte han nu kom her på. Han sa ingenting mere, ikke jeg heller. Fuktig, disig himmel og 7 pluss-grader klokken 19, derefter mørkt og med lett regn og 6 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, onsdag 09. april 2014, Vinberget: 

   Mørkt, disig, fuktig, tildels yr og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Og 4 i grå-lysningen, med mye små-fugler som kvitrer. Bare tildels skyet og overskyet utover formiddagen og dagen, litt yr også, med fra 8 til oppmot 12 pluss-grader. Grålig lyst, fortsatt mye små-fugler som kvitrer og 5 pluss-grader klokken 20. Mørknende, 4 pluss-grader og mindre fugle-kvitter klokken 21.30. Mørkt og stille klokken 22, med 3 pluss-grader og en tiltagende halv-måne i sør. Omtrent det samme mot midnatt.
   
---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, torsdag 10. april 2014, Vinberget: 

   Mørkt og 3 pluss-grader Celsius her ute i natt frem mot 03-tiden. Derefter noe vind-drag, disig, yr, lett regn og 5 pluss-grader. Mere av det samme utover formiddagen og frem mot klokken 12. Og utover eftermiddagen med oppmot omkring 6 og klokken 18 oppmot 7 pluss-grader. Utover kvelden og mot midnatt mørkt, fuktig, yr og tildels mindre regn og 5 pluss-grader.
   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, fredag 11. april 2014, Vinberget: 

   Mørkt, fuktig, 5 pluss-grader Celsius og tildels noe yr her ute i natt. Grålige skyer drivende fra vest, men også blålig himmel og sol mellom utover hele formiddagen og dagen, med oppmot 8 pluss-grader efter hvert, 7 nu klokken 20. Mørkt med grålig himmel og 5 pluss-grader klokken 22. Flere av de helt tidligst-blomstrende plomme-trærne har så vidt begynt å blomstre nu la jeg merke til i dag. Ingen særlig prakt, men det kommer nok også an på øynene som ser. Jeg bare noterte meg det i all hast. Mot midnatt mørkt, 5 pluss-grader og månen i sør på vei til å fylles tildels synlig blandt det tildels mørke sky-drevet fra vest.
   
---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, lørdag 12. april 2014, Vinberget: 

   Mørkt, omtrent 5 pluss-grader Celsius og efter hvert yr og regn her ute i natt. Overskyet, disig, regn og 5 pluss-grader hele formiddagen og dagen, men mindre regn mot kvelden. Mørkt og 5 pluss-grader og noe yr utover kvelden og mot midnatt. Temperaturen stabil i hele dag.
   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, søndag 13. april 2014, Vinberget: 

   Mørkt, 5 pluss-grader Celsius, regn og yr her ute i natt. Noe av det samme først på formiddagen, overskyet fra vest, tildels yr, derefter mere nokså skiftende og tildels dus sol, med oppmot 12 pluss-grader en kort stund omkring klokken 14, derefter en kort stund også hagl, men mindre overskyet utover eftermiddagen og mot kvelden. Grålig og 5 pluss-grader klokken 21, grånende klokken 21.30, mørkt klokken 22 og 4 klokken 23, månen fortsatt lite synlig. Mere disig, yr og 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, mandag 14. april 2014, Vinberget: 

   Mørkt, yr og 2 pluss-grader her ute i natt frem mot klokken 03. Derefter en stund mindre yr, ikke så mørk himmel og 1 pluss-grad. Tildels noe overskyet fra nord og nord-vest utover formiddagen, noe mindre frem mot klokken 14.30 og 8 pluss-grader. Spredt skyet fra nord og 4 pluss-grader klokken 18 og 3 klokken 19. Mørkt og omkring 3 til 1 pluss-grad utover kvelden og mot midnatt og full måne snart i sør, ikke så høyt på himmelen.
   
---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, tirsdag 15. april 2014, Vinberget: 

   Null grader Celsius med små-fugler som kvitrer i grå-lysningen. Lys blå himmel utover formiddagen, med 7 pluss-grader frem mot klokken 13. Og 18 i solveggen klokken 16. Fortsatt små-fugler som kvitrer og 5 pluss-grader klokken 20. Mørkt med grålig himmel og 4 klokken 22 og enda mørkere klokken 23 og mot midnatt med noe yr. 
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, onsdag 16. april 2014, Vinberget: 

   
Månen full i sør-vest, en anelse yr først på natten, efter hvert ned til omkring null grader Celsius. Overskyet utover formiddagen og dagen, med oppmot 10 pluss-grader og noe tørkende vind-drag. Med 8 pluss-grader og mindre senere på eftermiddagen. Noe så sjeldent som et besøk og et annet menneske her utpå eftermiddagen en kort stund. Det var nabo H som kom her med gaver. En trillebår og mye diverse dagligvarer. Iøvrig ingen ny terror hverken i postkassen eller utenfor dørene her de siste dagers tid. Situasjonen er uansett sånn sett stort sett den samme og fullstendig uten gode nyheter. Påske, jul og andre slike begivenheter har jeg selvfølgelig ingen som helst glede av mere. De perversiteter og all den sadisme og grov-kriminelle falskhet som rår omkring meg og som jeg og min familie fortsatt er terrorisert av har jo ødelagt også alt slikt. Mørkt med grålig himmel, vind-drag og 5 pluss-grader klokken 22. Mørk også himmel og noe kraftigere vind-drag mot midnatt.
   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 17. april 2014, Vinberget: 

   Mørkt, 5 pluss-grader Celsius, yr, regn og noe vind her ute i natt. For det meste disig, yr og regn med omtrent 5 og 6 pluss-grader utover formiddagen og hele dagen og kvelden. Helt mørkt og med 4 og yr mot midnatt.
   
---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, fredag 18. april 2014, Vinberget: 

   4 og 5 pluss-grader Celsius og full måne i sør her ute i natt. Først på natten mørkt, disig, yr og regn, derefter mere åpen himmel og skyer mest i sør og månen synlig over sky-massene. 2 pluss-grader tidlig i grå-lysningen. Sol og lys blå himmel utover formiddagen og dagen, med oppmot 10 pluss-grader i skyggen. 5 klokken 20. Mørkt med noe stjerner og i underkant av 2 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 19. april 2014, Vinberget: 

   Månen noe avtagende på vei nokså lavt over horisonten i sør og i overkant av null grader Celsius her ute i natt og i grå-lysningen. Lys blå himmel og sol utover formiddagen og dagen, med oppmot 12 pluss-grader i skyggen og mere enn tyve i solveggene. 9 pluss-grader klokken 18. Det har sine årsaker at jeg nu skriver så lite her. Utslitt og stadig videre og mere ødelagt kropp og helse av det kontinuerlige heftige fulldøgns arbeidet med saks-dokumentasjonen og politi-anmeldelsen gjennom meget lang tid under stadig terror, tortur og utplyndring, er i hovedsak årsaken. Alt har sine tåle-grenser, og mine forskjellige er om og om igjen stadig overskredet, bevisst og nødvendig til det fullstendig uutholdelige prioritert. Bare tanken på her nu å nedskrive mere saks-dokumentasjon og på de som drifter den politiske mafia-virksomheten og deres forskjellige med-spillere frembringer en både mental og fysisk lett forståelig og nødvendig men uønsket aversjon i hele meg. Samtidig skriver jeg nu bare litt for videre kontinuerlig og nødvendig å kunne informere om hva som skjer og hva som ikke skjer i forhold til mitt fangenskap og min familie og det nasjonale og inter-nasjonale i forhold til oss alle. Dessuten er for mye taushet fra min side jo fortsatt for risikabelt.
   Både Mikka og Bruno har hatt brunst nu i mere enn en ukes tid. Sterke krefter som med sine dunster også trigger Solid, som klarte å parre seg med Bruno en gang både onsdag og torsdag. Han ble helt sittende fast i henne og jeg måtte hjelpe med å skille de fra hverandre, noe som var noe problematisk. Alt og det hele med alt slikt noe interessant og til å lære forskjellig av og om. Sterke krefter i sving i deres hunde-liv. Jeg innskrenker meg her nu til bare å nevne litt om det.
   Iøvrig er jeg selv, som mange andre nu i Norge, fullstendig blandt annet fratatt retten også til noe som helst fysisk og sosialt kjærlighets-liv. Den politiske mafia-virksomheten i dagens Norge er uhyre grotesk og har mange slags meget groteske konsekvenser, som de grov-kriminelle selv og deres med-spillere både bevisst og med falskhet selvfølgelig fullstendig fortier.
   Mørkt og 2 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, søndag 20. april 2014, Vinberget: 

   Mørkt med omkring 1 pluss-grad Celsius og avtagende måne lavt i sør her ute i natt. Sol og lys blå himmel utover formiddagen, med 13 pluss-grader i skyggen klokken 14 og 10 klokken 18. Dunkelt halv-mørkt med små-fugler som kvitrer og 5 pluss-grader klokken 22. Tenkte jeg i dag igjen skulle ta en tur innom Facebook, eftersom det nu er mange dager siden sist og for å sjekke litt overfladisk om det er noe jeg bør nedskrive her. Som tenkt så gjort, vel vitende om at videre mere koster meg helse, kropp og krefter. Mørkt og 4 pluss-grader mot midnatt. Noen stjerner også synlige.
   
---
---

   Kai Rudi Schantz, 02.04. 2014 shared Barneloven's photo:
   https://www.facebook.com/groups/barneloven/permalink/667388949988006/  

   BARN SIN KLART BESTE FORELDRE ER IKKE KUN MOR ELLER FAR! BARNS ALLER BESTE FORELDRE ER BEGGE FORELDRE!

   NORGE MÅ UMIDELBART STARTE MED Å GARANTERE BARN DERES SAMVÆR OG OMSORG MED BEGGE SINE FORELDRE NÅ! DETTE ER NORGE FOPLIKTET TIL MEN HAR BEVIST NEKTET Å VILLE GI BARN DETTE!

   BARN HAR KLAR MENNESKRETT TIL BESKYTTELSE AV RETTEN TIL HA BEGGE SINE FORELDRE I LIVET! NORGE NEKTER BÅDE Å LIKESTILLE TIDEN MED BARNS FEDRE OG HAR NEKTET Å VILLE BESKYTTE DEN TIDEN BARN SKAL VÆRE HOS sSINE SAMVÆRSFEDRE. EN HELT BEVIST VALGT KRENKELSE AV BARN MED TI TUSENSVIS AV PÅFØRT DERES VÆRSTE SKJEBNE OG TAP AV FEDRE SOM EN DIREKTE FØLGE! NOK BARN ER SKADET AV DETTE OVERGREPET AV LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET SOM GANG PÅ GANG HAR NEKTET Å RETTE OPP DENNR URETTEN!

    Barns beste foreldre er BEGGE FORELDRE! #Foreldreansvar #Barnelova #Fedrerett
    https://www.facebook.com/Barneloven/photos/a.488979781133665.110041.302287333136245/565413706823605/?type=1
    295876_565413706823605_2133266969_n.png
   
    Barns beste foreldre er
    BEGGE FORELDRE!

    ‪#‎Foreldreansvar‬ ‪#‎Barnelova‬ ‪#‎Fedrerett‬

    *

    Kjell Selen:
    Det er svært store samfunnsmessige skadevirkninger forbundet med at barn ikke har samvær med begge sine foreldre. Kostnadene kan unngås ved å gjennomføre barnas rett til å bli hørt være sammen med mamma og pappa.
    April 2 at 11:28am ·

    Scott Johansen:
    Dagens situasjon skyldes at landet er LO-dominert og hvor staten har misbrukt landets oljeformue til å påta seg alt for mange oppgaver og utgifter. Det er bygget opp en gedigen offentlig sektor for å sikre venstresiden stemmer. En ikke uvanlig strategi for en sosialistisk regjering. Og disse offentlig ansatte har et stillingsvern og en makt som er hinsides enhver fornuft, unntatt alt som heter lover og regler. Dagen Norge er alt annet enn demokratisk hvor politiker eliten med bakgrunn i de største partiene har all makt. En makt som korrumperer lang inn i regjerings korridorene....
    April 2 at 11:33am ·

    Geir-Ole Isaksen:
    Vel Kjell Selen, nå er det slik i Norge at kun mamma blir hørt, mens far og barn blir systematisk ignorert... LO og dens underorganisasjoner ER regjering og storting (De fleste i storting er tilknyttet disse organisasjonene med sterke økonomiske interresser og vennskap slik vi kaller korrupsjon i andre tilfeller)
    April 2 at 1:43pm ·

    Kjell Selen:
    Dette vet jeg en hel del om ja Geir-Ole Isaksen,
    April 2 at 2:44pm ·

    Kai Rudi Schantz:
    Man må være helt feminist idelogisk blind og uten moralsk vilje i lov forvaltingen for å undergrave eller bortforklare den klarhet som er gitt av innhold i FNs BK Art.9!
    1907979_616808898406848_705398818_n.jpg
    Kai Rudi Schantz's photo.
    April 2 at 4:53pm ·

    Rune L. Hansen:
    Det såkalte Barne- og Likestillings-departemetet (som skifter navn i blandt) og dets under-avdelinger har forlengst blitt en samlings-plass for homoseksuelle, pedofile, feminister og andre avvikere. De styrer "bak kulissene" det meste av dagens Norge, uten at politiske karriære-mennesker ønsker eller våger å straffe-forfølge mafia-virksomheten. En mafia-virksomhet hvor det kun er egoisme som er rådende politikk.
    Kidnapping og fangehold av barn og foreldre er deres fremste makt-middel og har de sofistikert og påkostet gjennom-syret hele resten av den offentlige forvaltningen med.
    Og forsøker de også å gjennom-syre resten av verden med!
    Today ·

   
---
   https://www.facebook.com/Barneloven/photos/a.488979781133665.110041.302287333136245/565413706823605/?type=1

   Kai Rudi Schantz:
   At barns beste er er det å ha begge sine foreldre i livet sitt kommer klart til utrykk i FNs barnekonvensjon og er derfor også gitt som menneskerettighet til barn og skal sikres av staten tilsvarende. Det å måtte opplyse om at begge foreldre er vikritge og at er en rett for barnet skulle ikke være nødvendig, men dette er desverre blitt det ovenfor norske myndigheter!
   April 21, 2013 at 10:57pm

   Magne Stovern:
   Det handler nok om mye mer enn å stille opp. Og så er det slik at en del kvinner vil hevne seg på barnas ar ved å avskjære dem fra samvær. Det må det bli en slutt på. Det må kriminaliseres likt for både far og mor. I dag er det kun far og barna som straffes. For en arroganse!
   April 21, 2013 at 8:54pm

    Rune L. Hansen:
    Det har alltid vært og ER fortsatt grovt kriminelt med bortførelse og fangehold av barn (og foreldre)! Les Straffeloven og Menneskerettsloven! Problemet er at de ingenting bryr seg om lov og rett, men heller tillager og manipulerer med ulovlige lover (synlige eller usynlige) og avgjørelser! Og beskytter hverandre for ikke å bli straffe-forfulgt!
    Today

    Rune L. Hansen:
    Dessuten: Eventuelle lov-endringer som på noe vis vil forandre på dette vil uansett være ulovlige og straffbare.
    Today

    FNs Barnekonvensjon:
    FNs Barnekonvensjonen krever at barn sikres gitt tiden og kontakten med begge sine foreldre ikke kun den ene forldren som i Norge. Hvordan BLD kommer unna med en så klar krenkelse av barns rettigheter uten at noe annet statsorgan har angrepet denne krenkelsen av barn er like uforståelig som krenkelsen er umulig å ikke kunne se!
    April 2 at 4:39pm

   Marin Johnsen Davidsen:
   Ja, eller en fantastisk stefar/stemor, om ikke den ene foreldern stille opp..
   April 21, 2013 at 6:19pm

    Rune L. Hansen:
    Kvinner som får god betaling for å kidnappe barn og foreldre (eller som tvinges til det) er og blir selvfølgelig varme forsvarere av kidnapping og fangehold og utplyndring av barn og foreldre. Og av at reell lov og rett skal være fraværende.
    Today

   
---
---

   Arild Holta, 09.04. 2014 via Gruppe for Partiet for Familiekjærlighetens Frihet:
   https://www.facebook.com/groups/172721402776226/permalink/656427941072234/

   Marianne Skånland uttaler seg om de elendige Brennpunktprogrammene. Mange av de som er utsatte for barnevernets angrep skjønner ikke hvor på jordet barnevernet er, og dermed heller ikke hvor dårlig Brennpunkt er når de ikke avslører dette, og opplyser det norske folk om dette.

   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=34450#p34450
   FORUMET REDD VÅRE BARN - STOPP barnevernet! • View topic - Indiske barn konfiskert-Såkalt...
   Belysning av barnevernets overgrep og familiens manglende rettssikkerhet.
   FORUM.R-B-V.NET

   *

   Rune L. Hansen:
   Sitat:
   "Brennpunkt-programmet:

   Maken til tøysete program! Som vanlig fikk myndighetene lov å utfolde seg ubegrenset, med all sin vanlige propaganda. Programmet var en ganske sterk sementering av myndighetenes egne påstander.

   Fullstendig hoppet man over HVORVIDT det er barnevernet som vet hva som er barnets beste, HVORVIDT de er kompetente til å bedømme noe som helst, HVORVIDT barnevernet lyver (så kraftige løgner at ingen tror det er løgn, slik Goebbels anbefalte), og AT de diagnosene barnevernet - og deres hjelpere sykehuspersonalet - stempler foreldre med for å ta barna (både i India-saken og Nigeria-saken dreier det seg om "tilknytnings-mangel") er rent kvakksalveri.

   Jaja, det norske folk vil jo ha dette sludderet som "ekspertise" !

   Her hadde man plusset på med folk som sa at det er "manglende kommunikasjon" mellom foreldre og barnevern, grunnet "kulturforskjeller", som er problemet. Saktens et problem å få foreldre til å "forstå" sprø diagnoser og påstander om at barnas beste er å bli tatt fra dem, ja. Men det gjelder jamen heilnorske foreldre også. Det er et sykdomstegn å "forstå" barnevernet.

   Toresen fikk naturligvis bred dekning, masser av tid til å fremstå som en snill og godslig bestefar, som "selvfølgelig" visste alt om alle og om barnets beste.

   Den eneste som uttalte seg riktig, helt riktig til og med, var den nigerianske utsendingen (så vidt jeg husker fra nigeriansk utenriksdepartement eller parlament), som sa at Nigeria ALDRI vil akseptere at Norge tar nigerianske barn på basis av falske og sludrete påstander. - Så får vi håpe at Nigeria står fast på det, og ikke backer ned.

   NRK reklamerer jo med at Brennpunkt er deres fremste programserie for undersøkende journalistikk! Ikke særlig nøyaktige undersøkelser der i gården, nei. Full bekreftelse på min oppfatning av journalismens ynkelige svakheter. Og dette er altså en profesjon som hevder at de "ivaretar" ytringsfriheten og behovene for opplysning i samfunnet.

   Vi får nok heller fortsette å skrive selv, folkens! Skriv på nettet!"

   Rune L. Hansen:
   Sitat en av kommentarene:
   "Det er virkelig skremmende at ingen stiller spørsmål om barnevernets vurderingsevne.

   At det stadig står 1000 barn og venter på et nytt hjem må vel få bjeller til å ringe om hvorvidt dette skal være nødvendig, men myndighetene er ikke åpne for å stille et slikt spørsmål, og vi har nå et barnevern som har myndighet over det meste av den offentlige forvaltningen.

   Sosionomer som er satt til å forvalte en lov og opptre som både lovgivende, og utøvende myndighet her i landet, for det er en kjensgjerning at de omgår menneskerettighetene.

   JA. La oss fortsette å skrive."

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 07.04. 2014:
   I en Facebook-chat med Rune L. Hansen

   http://www.mayharriet.net/363481492
   Datatilsynet / eksponering av barn på internett-vurdering av sak.
   www.mayharriet.net

   *

   Rune L. Hansen:
   Nokså bra og vel dårlig likt av det såkalte "barneombudet" og resten av mafia-virksomheten. Takk for info.

   May- Harriet Seppola:
   Bare hyggelig.
   Barneombudet er barnevernets og statens ombud og bryr seg ikke om lidende barn i fangenskap.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det har fra begynnelsen vært slik, falske barneombud. Men iallfall godt (og utrolig) at ikke Datatilsynet er innlemmet i mafia-virksomheten.

   May- Harriet Seppola:
   Det overrasket meg også .

   Rune L. Hansen:
   Nokså unikt i dagens Norge ja.

   May- Harriet Seppola:
   Det er utrolig, håper flere følger etter.

   Rune L. Hansen:
   Det er enda i Norge bortimot ingen politisk vilje til respekt i praksis for menneske-rettighetene og reell lov og rett. Minst av alt i det såkalte rettsvesenet.

   May- Harriet Seppola:
   Nei, Statasministeren skjønner ikke hvorfor vi skal ha en debatt om menneskerettigheter i verdens beste land haha.

   Rune L. Hansen:
   Flinke til å late som om de ikke skjønner eller vet ja.Grov urett er hennes (og hennes like-sinnede) sin politikk.

   May- Harriet Seppola:
   De er globalister hele gjengen , selger land og folk , nå skal jeg ta fotoapparatet og gå ut en tur i skogen, snakkes senere.

   Rune L. Hansen:
   Grov-kriminelle hele gjengen iallfall. Og svikere og forrædere.

   
---

---

    Kai Rudi Schantz, 09.04. 2014 via Den Norske Barneloven - Et bakvendtland der alt går an!:
    https://www.facebook.com/groups/barneloven/permalink/670749202985314/

    i går i Brennpunkt som hadde et kritisk søkelys på barns og deres rettstilling i Norge. Der hevdet representanten for BLD å komme med påstand om hvor bra Norske barn var stilt da Norge var er foregangsland i henhold til barnekonvensjonen. Så er dette dessverre en grov løgn og svindel metode som BLD er kjent for å bruke der de skamløst hevder det helt motsatte av sannhetens tilstand omkring det de vil villede og skape falsk bilde av.

    Som svindlere flest er de kjent med at om løgnene er stor nok så vil ingen tro at det er mulig at et Dep lyver så grovt at de fleste tar dette som hevdet som sannhet, de andre som tviler vil likevel ikke kunne tro at tilstanden er helt motsatt. Denne personen fra BLD som hevdet dette om FNs BK og Norge sin ratifisering i verdensklasse, der han hevdet Norge i toppen og som et forbilde for andre land vet selvsagt at sannheten er HELT DET MOTSATTE og få land har fått så mange anmerkninger for mangler ved implementeringen av FN BK som Norge har fått av FN kontrollorgan for barns rettigheter! Ingen land har vært så hovmodige mo FN kontrollorgan som Norge har vært der Ikke EN ENESTE AV MANGELPUNKTENE ER FØLGT OPP OG BLITT UTBEDRETT!

    I purringer til Norge så ber FN Norge i klartekst begynne å vurdere sin holdning på nytt i henhold til å etterkomme kravene og innføre de løsninger som de har pålagt Norge for å bedre Norske barns sin stilling i forhold til barnekonvensjonens rettigheter. Norge ble ble. bla. som en følge av dette degradert til en B-nasjon i menneskerettigheter som følge av at Norge faktisk er en B nasjon i alt som har med dette og har vist liten vilje til å ville etterkomme kravene. Et eksempel som kan være treffende for å bevise den totale falskheten til BLD i henhold til hva de med falskhet skaper et bilde av så kan nevnes at det norske barneombudet ble allerede for 6 år siden i i tilstandsrapport fra FN sendt til BLD påpekt at Barneombudet i Norge ikke tilfredsstilte kravene til uavhengighet da i Norge så var ombudet en avd underlagt BLD, ansatt av BLD og finansiert med midler fra BLD, der det ble krevd at Norge fristilte ombudet fra BLD da dette departementet var den etat som naturlig et ombud skulle måtte være en motmakt mot.

    Dette er senere purret på i flere rapporter uten at BLD har ønsket å etterkomme dette da den totalitære organiseringen av ombudet er tydelig viktigere enn et uavhengig ombud som er i tråd med Barnekonvensjonen. De ba også BLD om å gi Barneombudet myndighet til å være klageorgan for barn som mente seg krenket i forhold til Barnekonvensjonen da barn i Norge hadde ingen klage mulighet overhode som sikkerhet. BLD avslo dette, FN henvendte seg på nytt der de ba BLD med klare ord å vurdere dette på nytt å komme til annet resultat som var i henhold til hva som var krevet av FN. BLD ikke bare neglisjerte og fortiet alt dette, slik at de kunne nekte å etterkomme dette, i tillegg så har Norge nektet å ratifisere tilleggsprotokollen for klagerett, slik at norske barn er også nå nektet kunne klage til FN organet om de er krenket av NORGE! (en ekstern rapport bestilt av BLD fastslo at Norge kom til å bli dømt svært ofte som følge av alle mangler i forhold til FNs BK om Norge ratifiserte denne klageretten for norske barn, så de valgte nekte barn dette som løsningen i stedet for bedring!)

    AT personen fra BLD i visshet om Norges råtne stilling i forhold til FNs BK kan lyve så hinsides for det Norske folk slik at sannheten ikke bli alment bevist er så utrolig at, ja de fleste ikke vil tro det!
    i går i Brennpunkt som hadde et kritisk søkelys på barns og deres rettstilling i Norge. Der hevdet representanten for BLD å komme med påstand om hvor bra Norske barn var stilt da Norge var er foregangsland i henhold til barnekonvensjonen. Så er dette dessverre en grov løgn og svindel metode som BLD er kjent for å bruke der de skamløst hevder det helt motsatte av sannhetens tilstand omkring det de vil villede og skape falsk bilde av. Som svindlere flest er de kjent med at om løgnene er stor nok så vil ingen tro at det er mulig at et Dep lyver så grovt at de fleste tar dette som hevdet som sannhet, de andre som tviler vil likevel ikke kunne tro at tilstanden er helt motsatt. Denne personen fra BLD som hevdet dette om FNs BK og Norge sin ratifisering i verdensklasse, der han hevdet Norge i toppen og som et forbilde for andre land vet selvsagt at sannheten er HELT DET MOTSATTE og få land har fått så mange anmerkninger for mangler ved implementeringen av FN BK som Norge har fått av FN kontrollorgan for barns rettigheter! Ingen land har vært så hovmodige mo FN kontrollorgan som Norge har vært der Ikke EN ENESTE AV MANGELPUNKTENE ER FØLGT OPP OG BLITT UTBEDRETT! I purringer til Norge så ber FN Norge i klartekst begynne å vurdere sin holdning på nytt i henhold til å etterkomme kravene og innføre de løsninger som de har pålagt Norge for å bedre Norske barns sin stilling i forhold til barnekonvensjonens rettigheter. Norge ble ble. bla. som en følge av dette degradert til en B-nasjon i menneskerettigheter som følge av at Norge faktisk er en B nasjon i alt som har med dette og har vist liten vilje til å ville etterkomme kravene. Et eksempel som kan være treffende for å bevise den totale falskheten til BLD i henhold til hva de med falskhet skaper et bilde av så kan nevnes at det norske barneombudet ble allerede for 6 år siden i i tilstandsrapport fra FN sendt til BLD påpekt at Barneombudet i Norge ikke tilfredsstilte kravene til uavhengighet da i Norge så var ombudet en avd underlagt BLD, ansatt av BLD og finansiert med midler fra BLD, der det ble krevd at Norge fristilte ombudet fra BLD da dette departementet var den etat som naturlig et ombud skulle måtte være en motmakt mot. Dette er senere purret på i flere rapporter uten at BLD har ønsket å etterkomme dette da den totalitære organiseringen av ombudet er tydelig viktigere enn et uavhengig ombud som er i tråd med Barnekonvensjonen. De ba også BLD om å gi Barneombudet myndighet til å være klageorgan for barn som mente seg krenket i forhold til Barnekonvensjonen da barn i Norge hadde ingen klage mulighet overhode som sikkerhet. BLD avslo dette, FN henvendte seg på nytt der de ba BLD med klare ord å vurdere dette på nytt å komme til annet resultat som var i henhold til hva som var krevet av FN. BLD ikke bare neglisjerte og fortiet alt dette, slik at de kunne nekte å etterkomme dette, i tillegg så har Norge nektet å ratifisere tilleggsprotokollen for klagerett, slik at norske barn er også nå nektet kunne klage til FN organet om de er krenket av NORGE! (en ekstern rapport bestilt av BLD fastslo at Norge kom til å bli dømt svært ofte som følge av alle mangler i forhold til FNs BK om Norge ratifiserte denne klageretten for norske barn, så de valgte nekte barn dette som løsningen i stedet for bedring!) AT personen fra BLD i visshet om Norges råtne stilling i forhold til FNs BK kan lyve så hinsides for det Norske folk slik at sannheten ikke bli alment bevist er så utrolig at, ja de fleste ikke vil tro det!

    *

    Geir-Ole Isaksen:
    100% sant det du sier her Kai Rudi Schantz.. Det er underlig at disse maktutøverne virkelig vil ha en slik makt over folket når folket selv ikke vil ha det.. Ser ut til at dette "demokratiet" brer seg ut i den vestlige verden..
    April 9 at 12:11pm ·

   
---
---

    Noralf Aunan, 13.04. 2014 posted to ‎Marius Reikerås:
    https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151972448221875

    Det er på tide å minne dere på denne tidligere Marius presenterte avgjørelsen i Høyesterett, publ. i Rt. 2005, side 833.
    "Norske domstoler må således forholde seg til konvensjonsteksten, formålsbetraktninger og E.M.D. avgjørelser".

    - Normalt skulle en slik avgjørelse skape presedens for samtlige Norske domstoler, så det er ingen grunn til beskjedenhet når det gjelder våre menneskerettigheter.

    *

    Rune L. Hansen:
    De vet jo hva som er reell og lovlig lov og rett, men det er i dagens Norge ingen politisk vilje til i praksis å respektere menneske-rettighetene. Heller ikke blandt såkalte dommere og andre ansatt i den offentlige nasjonale eller kommunale forvaltningen. Tvert om er den politiske og mye av den folkelige viljen tvang, urettferdighet og annen grov urett overfor med-mennesker i sivil-befolkningen!

    Rune L. Hansen:
    Bare overfor seg selv og sine nærmeste venner og beskyttere vil de ha det annerledes!

   
---
---

    Noralf Aunan, 11.04. 2014 wrote on Marius Reikerås Timeline:
    https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151968758156875

    Menneskerettighetene er endelig satt på dagsorden innen det offentlige, og der er jo meget positivt. Jeg lurer imidlertid på hvor mange omveier som må til, før Menneskerettsloven skal etterleves innen det offentlige Norge?

    Det er Stortinget som er ansvarlig for alle lover, og det må gjelde Menneskerettsloven også. Stortinget må også være ansvarlig for at lovene følges, og det mener jeg folket må kreve. Vi må også kreve våre menneskerettigheter, og dermed må folket kreve at Stortinget tar seg av de oppgaver de er pålagt. Som lovgivende makt skal de naturligvis sørge for at lovene de er ansvarlig for, også følges opp av domstolene.
    Selv om domstolene er fristilt som egen statsmakt, så kan de ikke forvalte lovene på annen måte enn det som er forutsatt av lovgiver, og det er altså Stortinget. Stortinget er dermed vår angrepspart når det gjelder både våre menneskerettigheter og når det gjelder alle lovbrudd som skjer både i Domstolene og i det offentlige.
    Etter som det ikke finnes en eneste klage eller tilsynsordning som fungerer som man skal forvente, så er de aller fleste forhold som skal kontrolleres blitt bare verre og verre, i stedet for å forbedres av reelle klager. Hva er f.eks. vitsen med en Sivilombudsmann eller en Fylkesmann uten både makt og vilje til å rydde opp i avslørte uakseptable forhold?


    *

    Liv Serine Helgesen: 
    Takk, kjempefin! Kopiert den til min egen fbside : )
    April 11 at 8:38pm ·

    Ann Tove Buklev:
    Tilgi dem ikke, de vet hva de gjør! Stortingsrepresentantskapet må stilles til ansvar.
    April 12 at 8:00pm ·

    Rune L. Hansen:
    Det kan og skal heller ikke ansatte i storting eller regjering, forvalte lovene på annen måte enn det som er forutsatt av lovgiver.
    Men også de gjør det isteden! Følger eller respekterer ikke loven eller prinsippene for lov og rett. Men forbryter seg tvert om grov-kriminelt mot loven. Blandt annet også ved å tillage og å følge ulovlige lover og avgjørelser. Det blir storstilt mafia-virksomhet av slikt noe!
    Today ·

   
---
---

    Rune L. Hansen, 20.04. 2014 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
    https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/830198190336466/

    Hun sier med andre ord det samme som Menneskerettsloven, blandt annet Menneskerettsloven V8 (Barnekonvensjonen) Art 7 p 1:
"Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

    For vanskelig å forstå for noen?

    http://www.ba.no/puls/article799466.ece
    Professor som pryler
    – Biologiske foreldre er uunnværlige for et barn, sier professor Marianne Skånland.
    BA.NO

    *

    Rune L. Hansen:
    Og f.eks. Art 35:
    "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

    Rune L. Hansen:
    Og hva med f.eks. Art 42:
    "Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn."

   
---
---

    Marius Reikerås, 15.06. 2010:
    https://www.facebook.com/notes/marius-reiker%C3%A5s/til-dere-som-skal-gjennomf%C3%B8re-en-markering-i-oslo-mot-offentlig-maktmisbruk-den-/125184194184242

    Til dere som skal gjennomføre en markering i Oslo mot offentlig maktmisbruk den 16. juni

     Jeg ønsker dere lykke til med markeringen i morgen og på oppfordring, vil jeg gjerne få komme med følgende generelle innspill:

    Det er på høy tid at det blir en helt annen fokus på hvilke rettigheter som beskytter deg og dine i prosessen overfor barnevernet, Fylkesnemnda og i domstolene.

    Det er et faktum at menneskerettighetene har vært forsømt og at det har påført en rekke mennesker irreversible lidelser som kunne ha vært unngått.

    Derfor har jeg satt opp følgende 10 punkter som dere bør kjenne til:

    1. Det er kun domstoler som kan gjøre inngrep i dine rettigheter som er beskyttet under menneskerettighetene.

    2. Prosessen skal fra det øyeblikk den starter, være i samsvar med de krav som EMK artikkel 6 stiller.

    Det betyr blant annet at du har krav på en uavhengig og uhildet prosess på alle plan. Fordomsfulle/ forhåndsdømmende uttalelser skal ikke finne sted.
    Statlige egenoppnevnte sakkyndige, vil fort krenke uavhengighetsprinsippet som er hellig under artikkel 6.

    3. Det er det offentliges plikt å sørge for å gi deg informasjon om alle dine rettigheter under EMK artikkel 6.

    4. Du har krav på full beskyttelse under EMK artikkel 8, som alltid vil komme til anvendelse i saker der omsorgsovertakelse er tema.

    Det betyr:

    5. For det første; dersom inngrep gjøres, må inngrepet må være absolutt nødvendig i et demokratisk samfunn.

    6. For det andre; at selv for de tilfeller der et slik inngrep er nødvendig i et demokratisk samfunn, så er det endelige mål alltid en trygg gjenforening mellom barn og foreldre.

    7. Barnevernet/ Fylkesnemnda skal ikke bruke tidligere forhold unødig mot deg. Kommer de med injurierende påstander, kan dette fort være i strid med uskyldspresumsjonen etter art. 6 nr. 2 eller i strid med EMK artikkel 8

    8. Du vil alltid ha krav på en effektiv domstolsbehandling etter EMK artikkel 13 og irreversible inngrep skal ikke gjøres uten at denne retten er oppfylt

    9. Husk at også barn er "vicitm" etter EMK, slik at et barn alltid har likelydende rettigheter under konvensjonen. Dette uavhengig av hvor gammelt barnet er 

    10. Enhver form for forskjellsbehandling er selvsagt forbudt, og kan falle inn under EMK art. 14 sett i sammenheng med andre bestemmelser.

    *

    Rune L. Hansen:
    Og hvor befinner dagens Norge seg i forhold til dette? På ekstrem grov-kriminell jumbo-plass?
    Today

    Jane Kile:
    Nå trodde jeg plutselig at det skulle være en marsj i år......

    Rune L. Hansen:
    Dette er nu iallfall fire år siden.

    Jane Kile:
    Det burde vel vært en ny i år.....

    Rune L. Hansen:
    Ja, folk flest både i Norge og mange andre land forholder seg best til hva som kan sees og høres og iscenesettes, og ikke til hva de selv eller andre ikke kan se eller høre.

   
---
---

    Marius Reikerås, 08.04. 2014 shared a link via Rune Fardal:
    https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151964169616875

    – Bra hvis barnevernet frykter meg
    http://www.nrk.no/fordypning/1.11655775
    www.nrk.no
    – La dem være redde. De tar polske barn, sier den privatdetektiven Krzysztof Rutkowski. Han har bortført flere utenlandske barn fra det norske barnevernets omsorg.

    *

    Janne Tindvik:
    Det skulle finnes flere slik;)kjempe bra
    April 8 at 7:09pm ·

    Anita Lysgård:
    ja han er en god mann det må jeg si, kan vi ikke få en norsk sånn en også
    April 8 at 7:23pm ·

    Tom Helgesen:
    NOTABENE ! Brennpunkt kl.21 30 på Nrk ikveld folkens !
    April 8 at 7:28pm · 

    Kjell Håkon Gundersen:
    Ikke overasket. Dette er bra! Håper fler følger opp i samme spor og knekker dagens bvt modell! 
    April 8 at 7:38pm ·

    Tove Brook:
    Ja, barnevernet har gått langt over stokken og stauren for lenge siden!
    April 8 at 7:53pm · 

    Marie-Helene Fjordheksa Nibe Dahl:
    kult,hain dær likt e.
    April 8 at 7:56pm · 

    Monika Johnsen:
    Kanskje dette er løsningen?
    April 8 at 10:26pm · 

    Wenche Miriam:
    Flerer sånne som han :)))))
    April 8 at 11:15pm · 

    Siggen Pettersen:
    FLOTT BRA JO MERE SOM KAN FRYKTE OG TA BV JO BEDRE ER DET.
    April 8 at 11:57pm · 

    Rino Arnesen Privat:
    Sånne skulle det vært flere av 😊
    April 9 at 7:02am ·

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.04. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151962223351875

   Tenk på dette. Mennesker som ikke har fått nødvendig opplæring i menneskerettene, har likefullt fått myndighet til å avgjøre dine menneskeretter. Det er noe som skurrer, ikke sant?

   Ikke rart at vi trenger et uavhengig menneskerettsorgan på plass fortest mulig. Nasjonens befolkning skal ikke lide av det offentliges inkompetanse.

   *

   Signhild Andora E. Nerhus:
   Det er skremmende at folk har blitt hersket med over lang tid. Vi har bare sittet og åkket oss , flott at noen tar "tyven ved hornene"!
   April 7 at 4:52pm · 

   Bent Isaksen:
   Ja, og fylkesnemndene er akkurat like ignorante...
   April 7 at 5:08pm · 

   Sidsel Emmy Nordby:
   Helt enig, men hva når rettspraksis fra høyesterett overgår hva som står i loven og i noen tilfelle gjøres det mer enn i andre. Hvilke antenner benyttes da?
   April 7 at 5:11pm · 

   Joline Valentina Sjøgren:
   Ja det er mye som skurrer. Håper det blir bedre fremover
   April 7 at 5:38pm · 

   Anita Lysgård:
   ja du har så rett, dem vet faen meg ikke hva dem gjør for noe.et forslag la alle oss som har blitt trapa på vere dommere i menneskeretiheten i strasburg, så vil faen meg det vert anneledes en det er nå,la fpolsk har som har blitt tramet og trødd på vere dommere der så hadde vi faen meg hatt en rettferdig domstol det eer min menig
   April 7 at 5:42pm · 

   Anita Lysgård:
   fucccccccccccc jeg bliver så irritert på systemet fy faen
   April 7 at 5:43pm · 

   Anita Lysgård:
   pass på for barnevernet i sandnes komune spesielt Bjørg stava,forbannade heks skal man lete lenge etter
   April 7 at 5:45pm · 

   Anita Lysgård:
   hva faen meg skal man bruke lorte systemet til ikke en dritt dem ødlegger mennerskers liv,og velferd,godt det er ikke meg som styrer så hadde det vert vekk med barnevern inhabile dommere og andre brenn dem i helvete
   April 7 at 5:48pm ·

   Karin Andresen:
   Her har vi begynt å treffes for å komme sammen og bli en gruppe som kan organisere bvarbeid i Kristiansand.
   Vi kan kopiere og bruke pc. Som gruppe eller forening skal vi bli hørt, og ansatte der kan bidra med å få satt oss i kontakt med politikere og etatledere.https://www.youtube.com/watch?v=Hun6mIHJ78c
   Batteriet i Kristiansand
   Batteriet skal være et servicesenter for selvhjelp. Arbeidet skal rettes mot etablerte organisasjoner eller enkeltpersoner som ønsker å starte en gruppe elle...
   April 7 at 7:40pm 
·

   Karin Andresen:
   Batteriet finnes også i Oslo, andre byer også.
   April 7 at 7:44pm · 

   Mette Karin Heggøy:
   Tusen takk for at du fins og informerer oss 😊
   April 7 at 9:18pm ·

   Rune L. Hansen:
   Ikke bare er det noe som skurrer, men det er noe som er fundamentalt og uhyre grov-kriminelt galt.
   Today
·

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.04. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151958732651875

   Uka som gikk, var tankevekkende. Jeg var i to møter, hvor to unge mødre møtte barnevernet og deres advokater ansikt til ansikt.

   Må si jeg ble imponert over måten disse mødrene taklet situasjonen. Men, det skremmer meg å se hvordan utfallene av våre liv, blir avgjort av de som forvalter makten. Ofte er det tilfeldigheter som avgjør. Det er en helt nødvendig jobb, å være kritiske til de som har makt over våre liv. Og det er her menneskerettene spiller en helt avgjørende rolle. Menneskerettene er det viktigste verktøyet du har mot vilkårlig maktmisbruk. Så derfor er mitt viktigste råd til de av dere som kjemper mot offentlig myndigheter. Bruk ALLTID menneskerettene dine.

   *

   Anne Rønnaug Teigen:
   : )
   April 5 at 2:09pm · 

   Morten Aarmo:
   Helt enig !
   April 5 at 2:10pm · 

   Oyvind Michelsen:
   Det er ikke bare barn som trenger vern, men foreldre trenger også vern mot overgrep fra myndighetene. Dessuten har barn rett på sine biologiske foreldre!!!
   April 5 at 2:12pm ·

   Oyvind Michelsen:
   Mine biologiske foreldre var ikke verdens beste, men de var MINE!!
   April 5 at 2:32pm · 

   Katarina Sedeniussen:
   Hvis jeg er kritisk, skriver de i papirene at jeg er paranoid, og bruker mot meg.
   April 5 at 2:46pm · 

   Elin Janita Blix:
   Problemet er jo ofte at de rettighetene ikke blir respektert av de som sitter med makten..
   April 5 at 2:48pm · 

   Noralf Aunan:
   Er det noen av dere som har greid å få en adv. til å prosedere på menneskerettighetene, eller er hovedproblemet her? Første bud er naturligvis at alle krever sine menneskerettigheter, og spesielt når det gjelder Fy-nemnd og domstolene. Vi vet naturligvis hvordan bv totalt overser menneskerettighetene, så det er først og fremst de rettslige aktører som må utfordres.
   April 5 at 3:09pm · 

   Hege Lillemy:
   Jeg vet om en advokat som prosederte med Menneskerettighetene - å dette brydde ikke Fylkesnemden i Troms og Finnmark eller Øst finnmark og indre finnmark tingett seg en kalori om... for der gjaldt bare 2 og 3 håndsinformasjon og usaklige påstander og anklager som ikke engang ble bevist eller bevitet av de som angivelig hadde servert disse påstandene... BV ble trodd... i sine anklager - påstander som ble tilbakevist og motdokumentert av 2 og 3 håndsopplysninger... Hålogalandslagmannsrett og høyesterett forkastet anken... Å det morsomste av alt er faktisk at Barnevernet hadde oppnevnt en advokat for barnet - hun har aldri snakket med barnet i det hele tatt uten å ha fostermor/far i samme rom(satt under press/lojalitetskonflikt m.m) Rettsikkerheten er på topp : ) og et hån for samfunnet : )
   April 6 at 3:27pm · 

   Marianne Skoge:
   De perfekte foreldre finnes ikke. Når 80 % av barna i omsorgsovertagelser ender som psykiatriske pasienter, rusmisbrukere og uføre, ja da er vel systemet modent for nedleggelse?
   April 5 at 7:42pm · 

   Marianne Skoge:
   Men, så er det de som ønsker seg barn og ikke kan få selv da.. Så er det de private nærinhsdrivende som tjener rått som kunder av barnevernet. De må ha barn, i omsetning... Så er det fosterforeldre som har så halvveis lyst til å være "foreldre" for noen, at de IKKE GJØR DET uten betaling.... Dette blir mange fosterbarn minnet på av fosterforeldrene. Til slutt er det de fosterforeldre som tar i mot andres barn, av et kjærlig ekte hjerte, med intensjon om å hjelpe. Bare 20 % av barna i fosterhjem og barnevernsinstitusjoner er reelle saker der barna IKKE har noen som kan ta vare på seg i egen familie. Det sier seg så at mange fosterforeldre blir misbrukt. De blir fortalt usannheter om foreldre. Forstår fosterforeldre det og protesterer til barnevernet, til fordel for mor og far til barnet, blir også fosterforeldrene snudd ryggen og nektet omsorg for barna.
   April 5 at 9:34pm · 

   Hege Lillemy:
   Marianne dessverre veldig sant i det du skriver ovenfor
   April 6 at 8:56pm ·

   Rune L. Hansen:
   Nær hele den offentlige forvaltningen, inklusivt det såkalte rettsvesenet i dagens Norge er gjennomsyret av grov-kriminell forakt og likegyldighet til menneske-rettighetene. Og brukes av den politiske mafiaen for å opprettholde og å videreføre sin makt og egoisme og for å utplyndre landet og sivil-befolkningen. Uten minste som helst i praksis interesse for menneske-rettighetene, annet enn eventuelt som forkledning for sin mafia-virksomhet.
   
Today ·

   
---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, mandag 21. april 2014, Vinberget: 

   Mørkt med synlig stjerne-himmel og 4 pluss-grader her ute klokken 02.30 og senere i natt. Sol og lys blå himmel utover formiddagen, noe dust slørete i sør, med oppmot 13 pluss-grader frem mot klokken 13 og 15 klokken 15. Og 10 klokken 21. Halv-mørkt og 8 klokken 22. Mørkt og 7 pluss-grader mot midnatt.

   Rune L. Hansen, 21.04. 2014 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10152099071303785/

   For mange er det lett å trives godt i slikt et vær. Det får meg her i Norge i dag til på mange måter å tenke på blandt annet ghettoen i Warzawa i Polen, opprettet av de tyske okkupasjonsstyrkene i oktober 1940.

   Utenfor ghettoens tre meter høye mur gikk livet sin nokså vante gang, mens innenfor ble mennesker fangeholdt, torturert, utplyndret og drept og levde under umenneskelige forhold. Bare en mur, fysisk og mental, opprettet av et terror-regime, skilte de to verdener fra hverandre. Slik er det nu også i dagens Norge, ikke mindre groteskt enn der dengang. Heller ikke med hensyn til omstendighetene og den politiske mafia-virksomheten.
   Her nu blir mennesker fra-stjålet sine barn og barn fra-stjålet sin far eller mor eller begge sine foreldre, med alle de groteske konsekvenser dette i seg selv medfører særlig for de kidnappede, men også for samfunnet og verden. Samtidig blir både de kidnappede foreldrene og barna på forskjellige måter også ytterligere torturert, terrorisert, utplyndret og både identitet, integritet, frihet og kropp videre forsøkt drept. Mens propaganda, løgner, falsk dokumentasjon og bagatellisering pøses på av den politiske mafiaen og dens med-spillere og indoktrinerte.
   Kanskje var håpet om hjelp og befrielse større for noen eller mange i Warzawa-ghettoen? Men mange ansatt i både lokale og nasjonale forvaltninger, instanser, bedrifter og virksomheter rundt omkring var eller ble mere eller mindre skjult Hitler-regjeringens med-spillere i mafia-virksomheten. Også her i Norge. Men også motsatt.
   Nu er det i Norge og også i flere andre land en annerledes og mindre synlig form for ghetto-virksomhet, kastevesen, menneskehandel, tortur og utplyndring som smittsomt og perverterende finner sted, men den er på flere måter verre og for mange mere forlokkende enn dengang. Blandt annet falskheten og dens stempling av mennesker og forhold er mye grovere og langt mere utspekulert som metode og våpen. Og den politiske mafia-virksomheten på forskjellige vis er både mere aktiv og mere utbredt.
   I hvor høy grad lar nu for eksempel FN (UN) seg lure og forlokke av den politiske mafiaens både feminisme og seksuelle avvikere? Og av fortielser? Blandt annet det er et viktig spørsmål.
   Jeg tenker i forbindelse med alt dette blandt mye annet også på for eksempel svenske Raol Wallenberg, som forsøkte å befri så mange som mulig av fangene dengang. Blandt annet den meget-sigende filmen "Good Evening, Mr. Wallenberg" (1990) handler om dette.
   Jeg erindrer blandt annet også et dikt jeg skrev og publiserte i mars 1998 ( ekstern ). Som også handler om dette og som jeg her nu ordrett gjengir:

Warszawa da og landet her og nu

Som Warszawa hadde og har sin massegrav
og ghetto bak fasaden, har vi her også vår.
Skjulte bak løgn og korrupsjon er våre kår.
Åpenhet i dette er et selvfølgelig folkekrav!

Medskyldige er og blir vi om vi det overser.
Og om de skyldige ikke blir stillet til ansvar.
De løgner som sier noe annet vårt hjerte tar.
Vi må ikke gjøre ugyldige de hjerter som ber!

At grøss og gru gjemmer seg bak pene klær,
bortforklaringer og hemmelighetskremmeri,
er noe vi absolutt ikke har lov til å finne oss i.
Og glemmer vi, bestemmer Fandens viskelær!

Bort skal uretten, - men ikke slik Fanden vil!
Skal Fanden ikke gjøre oss ufri i sitt bedrageri,
må åpnes våre øyne og løyne. Da bestemmer vi!
Guds vilje skje, - da temmer vi mørkets spill!

*

   Bare et enkelt dikt fra min side, men diktet er ikke mindre aktuelt nu enn da det i 1998 ble skrevet. Tvert om. Propaganda, bagatellisering, falsk dokumentasjon og fortielser som stadig blir frekkere og mere påkostet endrer ikke dette. Men avslører seg selv og sin virksomhet i sin grov-kriminelle falskhet desto bedre. For den og de som på ekte våger og vil rettferdighet og medmenneskelighet.
   
   *

   God hjelp ifra Polen:
   http://www.nrk.no/fordypning/_-bra-hvis-barnevernet-frykter-meg-1.11655775
   – Bra hvis barnevernet frykter meg
   www.nrk.no
   – La dem være redde. De tar polske barn, sier privatdetektiv Krzysztof Rutkowski. Han har bortført flere utenlandske barn fra det norske barnevernets omsorg.

   *

   Godt nok synlige reaksjoner hjelper:
   http://no.wikipedia.org/wiki/Rosenstrasseprotesten
   Rosenstrasseprotesten - Wikipedia
   no.wikipedia.org
   Rosenstrasseprotesten (Rosenstraße-Protest) var en spontan protestdemonstrasjon i Berlin vinteren og våren 1943, der hovedsakelig ikke-jødiske hustruer fra «blandingsekteskap» forlangte sine jødiske menn løslatt.

   *

   Ruby Harrold-Claesson:
   Fortvilte foreldre har engasjert polsk 'Rambo'
   Det polske foreldreparet som har mistet omsorgsretten for tvillingene sine til barnevernet i Stavanger, har engasjert Krzysztof «Rambo» Rutkowski.
   - Vi er dypt fortvilet, og livene våre er ødelagt av Barnevernet i Stavanger. Vi kan ikke tie om denne forferdelige urettferdigheten vi opplever. Derfor har vi fortalt historien vår både til riksdekkene TV og aviser hjemme i Polen. Vi har også bedt om hjelp fra Krzysztof «Rambo» Rutkowski.

   http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/Fortvilte-foreldre-har-engasjert-polsk-Rambo-2923862.html
   Fortvilte foreldre har engasjert polsk «Rambo»
   www.aftenbladet.no
   Det polske foreldreparet som har mistet omsorgsretten for tvillingene sine til barnevernet i Stavanger, har engasjert Krzysztof «Rambo» Rutkowski.

   Rune L. Hansen:
   Å forlange av et annet menneske at det ikke kan eller skal være far eller mor til sitt eget barn, eller å forlange av et barn at det ikke kan eller skal være barn sammen sin egen far eller mor, både har og får meget meget dyptgripende og groteske konsekvenser. For mange blir bare dette i seg selv i realiteten verre tortur, terror,
isolasjon, fangehold og utplyndring enn selv samfunnets groveste forbrytere straffes med. Selv om de ikke klarer å sette ord på det eller selv om konsekvensene ikke straks blir merkbare. Samtidig er for de fleste frihet eller befrielse noensinne fra dette 100% en umulighet!
   Å frata et med-menneske retten til et naturlig familie-liv er egentlig den verst tenkelige straff et menneske kan utsettes for. Og hverken kan eller skal noensinne kunne skje! Men det er likevel hva som skjer i dagens Norge, og enda smittsomt flere og flere andre steder.
   For med-mennesker ikke konsekvent og solid krevende å reagere på dette blir som å unnlate å reagere på ondskapens kjerne og anti-krist selv!

   Ruby Harrold-Claesson:
   "Det största ingrepp som ett samhälle kan förfoga över mot enskilda medborgare är att frånta en vuxen sitt föräldraskap. Att beröva exempelvis en moder möjligheten att utöva föräldraansvar över sitt barn innebär inte bara att samhället skär av hennes rättigheter att via barnen slå över en brygga mellan historien och de framtida generationerna. Det innebär också att samhället ger barnet budskapet att förneka sin moder, för att istället ta till sig en annan främmande person som sin nya förälder. Att frånta en vuxen föräldraskapet är sålunda en slags dödförklaring av levande personer, vilket riskerar att drabba barnen värst. Det är därför sådana samhällsåtgärder är så sällsynta. Åtminstone i andra länder."
   Citat ur Sven Hessles inlägg till Svenska Dagbladet i fallet Alexander Aminoff den 3 juli 1984. Svenska dagbladets chefredaktör Fredrik Braconnier vägrade publicera inlägget!
   http://nkmr.org/sv/swedish-case/207-fallet-aminoff/245-alexander-aminoff-sven-hessles-inlagg
   Nordiska Kommitten för Mänskliga Rättigheter - Sven Hessles inlägg till Svenska Dagbladet i...
   nkmr.org
 
   Rune L. Hansen:
   Ja, det dreper og ødelegger både barna og foreldrene som blir kidnappet, i sitt innerste og ut. Og ødelegger groteskt også samfunnet og enhver og alle menneske-rettigheter.

   Rune L. Hansen:
   For eksempel at mange i vårt samfunn nu har blitt så perverterte og indoktrinerte at de ikke engang mere reagerer på systematiske og vilkårlige og målrettede inkvisisjoner i sivil-befolkningens familie- og privat-liv sier dessuten også meget om likheten med hva som foregikk under både Hitler-regjeringen og andre groteske terror-regimer.
   Det hele alt er minst likså utrolig nu som da.

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, tirsdag 22. april 2014, Vinberget: 

   Mørkt, små-fugler som kvitrer og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol, lys blå himmel og 16 pluss-grader frem mot klokken 11. Det kinesisk-japanske plomme-treet rett utenfor døren her, Shiro, begynte å blomstre i går og er vakkert fullstappet med hvite blomster og i hele sin form. Langt vakrere og mere kultivert i formen enn europeiske og amerikanske plomme-trær. Metley og First har også såvidt begynt å blomstre. De andre Shiro-trærne enda ikke, bare såvidt. Meget god kvalitet plommer og avling på alle disse tre sortene. First også, på sin langt enklere og mindre tydelige måte. Noen av de tidligst-blomstrende søtmispel-sortene her begynte også å blomstre i går. Jeg gikk litt i hagen og kikket rundt omkring både i går og i forgårs. Hvitveis og løvetann også i blomst, nu samtidig med både påske- og pinse-liljer, blåveis, de første primula og forskjellig. 19 pluss-grader og en mild bris klokken 13 nu. Efter hvert noe overskyet tilskyende fra sør med 15 pluss-grader klokken 19. Mørkt, en mild bris og 14 og 13 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Knut-Helge Jakobsen, 22.04. 2014 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10152100720573785/

   http://www.nrk.no/magasin/brennpunkt_-skjulte-band-1.11660499
   Brennpunkt: Skjulte bånd
   Hver dag blir det bestemt at barn skal skilles fra familien sin. Avgjørelsene tas på råd fra psykologer, bak lukkede dører. Vi må stole på at atskillelsen er til barnas beste. Men en undersøkelse NRK har gjort viser at mange av de...
   NRK NYHETER|BY NRK

   *

   Rune L. Hansen:
   De later som om de har lovlig lov til å kidnappe et barn fra en eller begge sine foreldre. Straffeloven sier klart og tydelig noe annet. Menneskerettsloven og dens Art 9 i Barnekonvensjonen og alt annet i Barnekonvensjonen også!
   De har ikke engang lov til en hus-inkvisisjon uten i kriminelle tilfeller!
   Og de later som om å bortføre et barn fra en forelder er eller kan være til barnets beste! Selv om nærsagt enhver og alle i verden til enhver tid meget godt har visst det motsatte!
   Menneske-handel, terror, utplyndringer, tortur, kidnappinger og ulovlige fangehold og deportasjoner og livs-ødeleggelser og samfunns-ødeleggelse er hva de egentlig og faktisk driver med!
   Nødverge ville eventuelt ha vært noe annet, for en kortest mulig tid.
   De later i grov-kriminelt hovmod også som om de har forstand og visdom til å blande seg uønsket inn i med-menneskers familie- og privat-liv! Og som om ikke slikt noe i seg selv uansett er og ikke kan være noe annet en entydig oppfordring til offentlig mafia-virksomhet!
   Og hvem av de har selv lyst til å bli fratatt sin rett til familie-liv? Med alle de groteske konsekvenser slikt noe automatisk medfører?

   Kjersti Hannah:
   Jeg fikk beskjed om at Politiet selv mulig hadde dirket seg inn hos meg for å ta en velferdsanalyse.

   Rune L. Hansen:
   Dessuten: Dommerne, psykologene og de andre delaktige i kidnappingene av barna og foreldrene, de vet selv at de ødelegger både barna og foreldrene. Å tro noe annet er ganske enkelt bare 100% for dumt!
   De vet det til og med meget bedre enn de fleste andre!

   
---
---

   Kristian Dirdal, 22.04. 2014:
   Hvorfor kan politiet brukes mot mennesker som ikke har gjort noe straffbart?

---
---

   Robert Steffensen, 22.04. 2014:
   Den offentlige makt er for stor, og den sivilrettslige for lite vektlagt. Dette må endres i Norge.

---
---

   Marius Reikerås, 21.04. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151987887496875

   Påsken er over og batteriene ladet. Denne uka blir viktig, for i løpet av slutten av uka, skal jeg sende en rapport til FN komiteen om hvordan det står til med Norges faktiske praktisering av menneskerettene. Dette blir en korreksjon til det bildet som den norske delegasjonen skal fremlegge den 28. april. Håper ellers alle er klare til å fighte videre for det de tror på:))

   *

   Daniel Svalbris:
   : ) jupp 

   Unni Stangnes:
   Lykke til! Blir spennende å følge med deg i strevet.
   Takk skal du ha!

   MonaLisa FrkPære Johansen:
   Heier på deg, Marius Reikerås : ) !

   Johanne Almli:
   !

   Mette Karin Heggøy:
   So takksam for alt arbeidet du gjer og alt du informere oss om : )

   Heidi Jensen:
   Det er vi marius, we fight for justice and humanity.

   Eric Van Brug Wilting:
   Jeg sover bedre etter jeg registrerte at du skal skrive til FN Komiteen. Takk!

   Hanne Judith Jacobsen:
   Er så takksom for det arbeidet du gjør, for våre felles rettigheter : )

   Elisabeth Larsen:
   Yes

   Anne Vaagenes:
   Lykke til.! MENNESKERETTIGHETENE er på DAGSORDENEN <3

   Bjørg Brennan:
   Trur på legge alt i finanssystemet dødt, og først ut blir Fn..

   Randi Bakkejord Johansen:
   Det håper jeg og. Lykke til!

   Bjørg Brennan:
   Hvor lenge skal menneskeheten være naive ? Fra år 1945-2014 ser man at verdens barn er mette, utørste, og trygge ? Der er ingen værmanipuleringer som H.a.a.r.p og Chem Trail ? Unger blir ikke paralysert og dør ikke av Bill Gates vaksiner ? Den giftige maten vi alle får finner vi på fri marked ? Der er ingen hungersnød og død ? Barn blir ikke utsatt for tortur, ignoranse, misbrukt seksuelt, drept eller spist ? Fn får Nato til gi oss verdensfred ?

   Robert Steffensen:
   Ja Marius, vi er alle klare til å slåss, og det sammen med deg. Du er selvfølgelig klar over den betydning du nu etterhvert innehar og som vektlegges av politikere, byråkratiet og forvaltningen. Mange ting har endret seg for deg. Det er nu lett å bli kjøpt for penger, det vil si at du kan få fine arbeidsoppgaver som gir stort utbytte. Det er å se for seg at det offentlige gjerne vil ha deg i tjeneste og som avballanserer forskjellige forhold for å roe ned "den aktivitet som vi trenger i landet". Men, vi kjenner deg for godt til å tro at det vil skje. Jeg ønsker deg lykke til med arbeidet og vil ennå en gang påpeke økonomiens betydning i en kontekst av menneskerettighetenes muligheter for å realiseres.

   Bjørg Brennan:
   Blir frusterert og galen av folkets...ignoranse..

   Pia Stene:
   ja det , skal sannelig bli spennende : ) Lykke til Marius : )

   Daniel Svalbris:
   Ignoranse, og eller frykt for hva andre måtte mene om en person.Og personens meninger osv.. jupp, til å bli galen av.. Så jeg håper at det er få som sliter med slikt. Ny diagnose har kommet, O.D.D

   Daniel Svalbris:
   http://themindunleashed.org/2013/11/nonconformity-and-freethinking-now.html   ... Når vi snakker om å være redd andres tanker, å koko faktor i høygir..odd shit
   Nonconformity and Freethinking Now Considered Mental Illnesses
   themindunleashed.org
   Is nonconformity and freethinking a mental illness? According to the newest addition of the DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of…

   Marianne Cohen:
   https://www.facebook.com/photo.php?v=10152026142005069&set=vb.274878205068&type=2&theater
   Brennpunkt: Skjulte bånd - 22. april kl. 21.30
   Når barnevernssaker skal avgjøres, er psykologene både utredere og dommere. De skal være nøytrale og uavhengige, og det får store konsekvenser når de ikke er det, noe denne mormoren fikk oppleve. Mer på Brennpunkt i morgen kl. 21.30 på NRK1:
   http://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/mdup11000814/22-04-2014
   Length: 2:50

   Anne Helene Hasvik:
   Lykke til! : )

   Irina Sang:
   http://www.fampo.info/foregangslandet.pdf

   Den kommer herfra- indirekte link:
   http://www.fampo.info/barnevernspamflett.html

   Og som man ser, følger en oppfordring til å spre det glade budskap..

   Robert Steffensen:
   Den offentlige makt er for stor, og den sivilrettslige for lite vektlagt. Dette må endres i Norge.

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Veldig bra Marius. Slik motvekt trengs. La FN få sannheten på bordet. Krev en nasjonal uavhengig institusjon som folk kan henvende seg til vedrørende domstolenes og forvaltningens menneskerettsbrudd.

   Det må likevel sies at jeg for min del synes EU-direktivene er adskillig bedre enn EMKs diffuse bestemmelser. Direktivene angir den materielle retten man i ett saksforhold har. Selv om også EU og EØS- retten ivaretar menneskerettene, er systemet mer overordnet vårt rettssystem i motsetning til EMD. De fleste direktivene er både klare og entydige, slik at den nasjonale domstolen plikter å anvende de. Dersom direktiver ikke er klare, plikter i så fall den nasjonale domstolene selv å rette en anmodning til EFTA-domstolen for en rådgivende uttalelse. Likeså kan den, jf EFT art 234 andre ledd: ”En nasjonal domstol kan ved spørsmål om fortolkningen av et direktiv, jf første ledd bokstav b,” …anmode Domstolen om å avgjøre spørsmålet”.

   Annet fortreffelig er at ESA og EFTA-domstolen legger formålstolkning til grunn, og altså ikke kun lovens ordlyd slik nasjonale domstoler gjør - om de i det hele tatt bryr seg om lovgivningen. Påberoper man seg direktivene må nasjonale domstoler benytte samme tolkningsprinsipp. Dette presumsjonsprinippet fastslo da også Høyesteretts i plenumsdom i Finanger II- saken (Rt. 2005-1365), at presumsjonsprinsippet gjelder i forhold til all folkerett, og går ut på at domstolene skal tolke nasjonal rett slik at den er i samsvar med folkeretten. Dette tolkningsprinsippet inklusiv formålshensynet legger føringer på domstolens rettsanvendelse.

   Man kan også kreve erstatning for domstolenes kvalifiserte feil og forsømmelser. Uten et erstatningsansvar for brudd på fellesskapsretten, vil håndhevingen av individets rettigheter bli svekket. Dette prinsippet gjelder både i EF-retten, først oppstilt i Frankovicksaken, og EØS retten, jf EFTA-domstolens avgjørelse i Sveinbjørndottirsaken. Domstolen begrunnet dette med at EFT ugjør et eget rettssystem som medlemstatenes domstoler er forpliktet til å anvende, jf sitatet ”..is an international treaty sui generis which contains a distinct legal order of its own”.

   I tillegg la Domstolen vekt på EFT art 5, nå art 10, som sier at statene skal iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre oppfyllelsen av sine forpliktelser. Både effektivitetshensynet og lojalitetsprinsippet fikk her stor vekt. Erstatningsansvar er aktuelt når domstolene ikke har latt et direktiv kommet til anvendelse, ettersom det vil virke urimelig at en privatperson ikke skal få dekket sitt tap når staten har gjort feil som den kan bebreides for. Prinsippet var grunnlaget for at staten i Finanger II saken ble gjort erstatningsansvarlig.

   Innholdet av kriteriet ”tilstrekkelig kvalifisert” er avklart gjennom flere avgjørelser fra EU- og EFTA-domstolen, eksempelvis sak C-49/93 og 48/93 Brasserie du Pecheur, premiss 55-56 og EFTA-domstolens dom i sak E-4/01 Karlsson. I Karlsson avsnitt 38 heter det:

   ”Når det gjelder vilkåret om at bruddet må være tilstrekkelig kvalifisert, har Domstolen i en tidligere avgjørelse slått fast at dette avhenger av om en EØS-stat under utøvelsen av sin lovgivende myndighet åpenbart og grovt har satt seg ut over rammene for sin myndighetsutøvelse. For å kunne avgjøre om dette vilkåret er oppfylt, må den nasjonale domstolen som behandler et krav om erstatning, ta i betraktning alle de faktorer som kjennetegner den foreliggende situasjonen, blant annet hvor klar og presis den overtrådte regel er, hvor stor grad av skjønnsfrihet regelen gir de nasjonale myndigheter, om regelbruddet og den påførte skade skjedde forsettlig eller uaktsomt, og om eventuellt rettsanvendelsen kan forsvares eller ikke (se Sveinbjørndottir, premiss 68 og 69”.
   Domstolen konkluderte med at det er et hovedprinsipp i EØS-avtalen at de kontraherende parter sørger for at enkeltpersoner får erstatning for den skade de utsettes for, og som skyldes at staten ikke har oppfylt sine plikter.

   Selv har jeg i saker som også gjelder andre personers sak funnet klare direktiver som angir den materielle retten, men som nasjonale domstoler ikke har anvendt, men direkte brutt. Det er nesten som jeg synes det er synd at jeg har vært ihuga EU og EØS motstander, og sikkert derfor jeg ikke har ofret direktivene en tanke. Det synes som det er der man kan kreve og få rettighetene oppfylt..

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Ansvaret for korrekt rettsanvendelse herunder å anvende direktivene er tillagt den nasjonale domstolens ansvar

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.04. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151989102271875

   Tenk på dette når du ser Brennpunkt sitt program om de sakkyndige i barnevernet.

   Mange har trodd at habilitetsreglene i EMK artikkel 6 er begrenset til kun å gjelde dommere. Dette er ikke riktig. EMK artikkel 6 gjelder også for for alle offentlige tjenestemenn og kvinner.

   Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 om rettferdig rettergang, inneholder eksempelvis krav til habilitet hos påtalemyndigheten. Dette er slått fast i flere avgjørelser og sist i Affaire VERA FERNANDEZ-HUIDOBRO v Spania.

   Når det gjelder vurderingen av om habiliteskavene i EMK artikkel 6(1) er krenket, skal det først foreats en objektiv vurdering av om det forelå garantier som utelukket enhver rimelig tvil om den opprinnelige aktuelle tjenestemanns upartiskhet.

   Etter at den objektive vurderingen er vurdert, går man så videre til den subjektive vurderingen av vedkommendes meninger og interesser i saken, for å vurdere hvorvidt vedkommende kan sies å være forutinntatt.
   Norge er domfelt i Strasbourg for brudd på habilitetsreglene tidligere.

   Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) ga i 2007 vedkommende medhold i at et av jurymedlemmene under behandlingen i Borgarting lagmannsrett var inhabil, og at saken derfor må kjennes ugyldig.

   Kjernen i habilitetsreglene er nettopp om det foreligger "særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til upartiskhet."

   Det dreier seg om hvorvidt offentligheten kan ha tillit til at vedkommende vil kunne vurdere faktagrunnlaget objektivt.

   *

   Anja Gabriele Neske:
   Sakkyndige sager ikke over greina de sitter på. De burde fått oppdrag selv om de skrev noe som gikk i bv's disfavør, altså upartiske rapporter utarbeidet etter å ha grundig intervjuet dem de skulle skrive rapport om. (Det er kanskje for mye jobb? Mye enklere slik det er i dag, å skrive en rapport om noen du aldri har møtt, og så motta mange titalls tusen kroner for rapporten!) I dag må de skrive etter bv's ønske for å beholde de gode inntektene sine.

   Lena Haukland:
   jeg er fortvilt over hvordan de beskytter dårlig saksbehandling og at ingen som gjör feil i bv saker får konsekvenser over feil og löyner de bygger sakene sine på..

   Lena Haukland:
   grrrrrrrr:(..Og Fortvilelse over. slike instanser.

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Kristin: de beskytter hverandre fordi alle statens aktører tjener på dette rettsstridige opplegget. De tier derfor i egen vinnings hensikt. Etter mitt syn bør alle stille krav til f eks Justiskomiteen om at denne må komme med redegjørelser for hjemmel for slike rettsstridige opplegg. Det har jeg gjort;

   Statens utgifter øker fordi folk i altfor stor grad må anke over underinstansens grove forsømmelser av tjenestepliktene, mens staten nettopp av denne grunn tjener seg ”søkkrik” på folks manglende rettssikkerhet også fordi de angivelig plikter å betale ankegebyr på slike grunnlag. Essensen er at statens kostnader herunder også må ansette flere dommere, øker proporsjonalt med statens inntekter på bekostning av en parts rettssikkerhet, ved at dommere avkrever en part å betale ankegebyr for tjenesteforsømmelsene. Jeg imøteser et legitimt hjemmelsgrunnlag for dette rettsstridige opplegget. Det må også oppfattes som et lovstridig samarbeidsopplegg mellom lovgivende, dømmende og utøvende myndighet (regjeringen og DA og TU - siste to som forvaltningsorgan). Og må således også anses å stride mot direktiv 2000/C 364/01, art 47.

   Redaktør Per Egil Hegges ”kraftsalve”, analyse, dom over rettsvesenet er berettiget; at vi har fått et rettssystem som i for stor grad verner seg selv, og som ikke gir tilstrekkelig vern for den enkelte samfunnsborger. Rettssystemet produserer ikke rettferdighet. Det produserer avgjørelser. Det er langt fra det samme.

   Toppen av galskapen er man har dommere som bevisst ignorerer lovgivningen, og grovt setter seg ut over sin myndighetsutøvelse. De anvender åpenbart sin egen private ”lovgivning” eller i alle fall tror de bl a - og det uten å redegjøre for sin lovforståelse - at selv om de ikke har tatt rettslig stilling til en parts anførsler og krav som ble bringet inn til rettslig behandling, så foreligger en rettskraftig avgjørelse. Altså bare noe har seilet gjennom rettsinstansene.

   Man trenger ikke en lov engang for å fastslå dette er rene skjære ufornuftig - rettslig vas. Og noe nærmere ugyldighet kommer man ikke.

   Rune L. Hansen:
   De later som om de har lovlig lov til å kidnappe et barn fra en eller begge sine foreldre. Straffeloven sier klart og tydelig noe annet. Menneskerettsloven og dens Art 9 i Barnekonvensjonen og alt annet i Barnekonvensjonen også!
   De har ikke engang lov til en hus-inkvisisjon uten i kriminelle tilfeller!
   Og de later som om å bortføre et barn fra en forelder er eller kan være til barnets beste! Selv om nærsagt enhver og alle i verden til enhver tid meget godt har visst det motsatte!
   Menneske-handel, terror, utplyndringer, tortur, kidnappinger og ulovlige fangehold og deportasjoner og livs-ødeleggelser og samfunns-ødeleggelse er hva de egentlig og faktisk driver med!
   Nødverge ville eventuelt ha vært noe annet, for en kortest mulig tid.
   De later i grov-kriminelt hovmod også som om de har forstand og visdom til å blande seg uønsket inn i med-menneskers familie- og privat-liv! Og som om ikke slikt noe i seg selv uansett er og ikke kan være noe annet en entydig oppfordring til offentlig mafia-virksomhet!
   Og hvem av de har selv lyst til å bli fratatt sin rett til familie-liv? Med alle de groteske konsekvenser slikt noe automatisk medfører?

   Dessuten: Dommerne, psykologene og de andre delaktige i kidnappingene av barna og foreldrene, de vet selv at de ødelegger både barna og foreldrene. Å tro noe annet er ganske enkelt bare 100% for dumt!
   De vet det til og med meget bedre enn de fleste andre!

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Domstolloven § 236 fjerde ledd må tilsidesettes, da det strider mot prinsippene i EMK art 6 nr 1, EØS-avtalen og Grunnloven. Ordlyden i fjerde ledd - at man angivelig ikke kan klage en sak til TU som er gjenstand for anke - overstyrer også tjenestemannsloven og straffelovgivningen, altså lover av høyere rang etter lex superior prinsippet, og legitimerer med sin ordlyd at dommere fortsatt kan bryte disse bestemmelsene. Det vises bl a til tjenestemannsloven §§ 10 og 15, og straffeloven §§ 324 og 325 samt strl § 110 som angir at ”en dommer, et lagrettemedlem dersom sådan handler mot bedre vitende, straffes med fengsel inntil 5 år”.

   Dette ignorerer ankeinstansene. Til tross for ankeinstansene - også - plikter å vurdere ”rettergangsbot herunder å idømme en dommer hel eller delvis erstatningsplikt til den skadelidte”, jf domstolloven § 200, derimot verner sine kollegaer i underinstansen og ignorerer deres kvalifiserte feil og forsømmelser.

   Live Minihjerne Vestøl:
   Når går dette programmet?

   Klara Torunn Mammo Mi:
   Programmet er ikveld. Og mye int lesning for oss som graver etter de rottne potetene.

   Lena Haukland:
   Litt tanker i denne uvirkelige verden vi lever i.. Der alt styres med makt og Penger.. Jeg håper at det snart kommer noen resultater og forandringer i dette barneværn systemet.. Jeg har møtt så mange triste skjebner etter at jeg ble mamma selv for 25 år siden. Jeg er overrasket over hvor mange barn som ikke blir fulgt opp og forsømt i bv regi. Jeg har måttet ut å lete etter barn som bor på BV instutisjoner fordi de blir forsømt av staten og dem som skal ta seg av dem mishandler ,truer og avstraffer barna for å få de til å gjøre som lederne vil.. De aler frem hat og frustrasjoner på slike steder.. Bv instutisjoner er truet flere ganger med nedleggelse og stenging pga rapportert vold, men ingenting skjer... Hva er dette?.. Rus,vold og overgrep er helt vanlig på slike plasser.. Tøft miljø med voldelig adferd.. Hvordan kan et slik sted være det beste for barnet? Hvordan kan et barn utvikle seg positivt på et slikt sted? Alle barn trenger noen å stole på og få kjærlighet.. Hvem kan dette bedre enn deres egen familie som kun vil det beste for dem.. Alle har jo rett til sitt biologiske opphav.. jeg hører at barn blir fratatt sine foreldre og plassert i fosterhjem der foreldre kun for se sine barn 4 ganger pr år 3 timer.. Hvordan kan dette kalles gjenforening med sine foreldre?.. Jeg blir helt mattt av hva jeg er vitne til og hvor mange som blir utsatt for dette i Norges Land.... Det norske folk må stoppe dette...!!

   Rune L. Hansen:
   I det heletatt å fangeholde barn bort vekk fra sin ene forelder eller begge ødelegger barnet og det biologiske i sitt innerste og lar seg ikke gjøre uten grov kriminalitet. Menneske-rettighetene, ekte trivsel, integritet, trygghet og troen på fremtiden og voksenverdenen ødelegges automatisk når det skjer.

   Harald Paul Rogne:
   & KÅL HODER !!

   Krosh Nazari:
   Jeg er politisk og utlending kom til Norge i 2007.. Jeg har hørt at Norge skulle være beste land i verden å leve i og at alt var så rettferdig og folk var så trygge og lever godt I norge... Min erfering gjennom disse årene er at Norges Nav er en plass de surrer med papirer og ikke klarer å hjelpe folk til å kunne forsørge seg selv.. Dette gjelder utlendinger og Norske borgere.. alt for mange går på nav og der blir man frarøvet sin stolthet og man blir deprimert av å bli brukt som gratis arbeider og slave rundt i bedrifter som tjener penger på Nav systemet... I 2014 driver Norges land med slavearbeid.. Dette er jo også skult Mafiavirksomhet... Neste tema er at i mitt land rømmer vi pga av krig og politisk uenighet, men i NOrge rømmer folk fra landet pga Barneværnet vil kidnappe deres barn og sende disse barna rundt i forskjellige fosterhjem som får en års inntekt til inn i deres hjem for at disse bana skal ha en familie å bo i.. Faktum er at ingen av disse barna blir inkludert som et helt familiemedlem og de vil alltid føle seg mindreverdig... Det er et ønske fra meg som politiker at denne lovlige menneskehandelen som foregår gjennom Barneværn blir stoppet og gjort ulovlig.. Dette er ren mafia. Det er ikke til barns beste at de blir skilt fra sine biologiske røtter.. Bruk pengene til noe fornuftig og hjelp inne i familier slik at alle har det de trenger..

   Anne Berit Viken:
   Angående brennpunkt og blanding av roller ..... I vår sak er saksbehandler både kontaktperson for fosterhjemmet OG tilsynsfører under samværene med mor og datter ..... ER ikke det også en blanding av roller som ikke er helt etter reglene?

   Rune L. Hansen:
   Tro ikke at virksomheten er eller blir lovlig fordi den er politisk styrt!

   Ann-Jorid Storjord:
   Brennpunkt i dag var ikke heldig for barnevernets virke. Men... Ble vern av barn, barnevernet opprettet for å plage foreldre og barn ? Jeg ønsker meg et eldrevern fordi så mange eldre blir utsatt for overgrep . Kanskje ble barnevernet opprettet på bakgrunn av det samme? Jeg bare spør? Synes denne debatten er blitt altfor ensporet negativ.

   Rune L. Hansen:
   Hva det ble opprettet for og hva det har utviklet seg til og rent faktisk er er ikke nødvendigvis det samme eller av interesse eller betydning. Vi trenger menneskevern, ikke mere påskudd, stigmatisering, diskriminering eller politisk mafia-virksomhet. Vi må stå og gå sammen for menneske-rettighetene, for enhver og 100 % alle i vårt land! Det er en minste-standard - og vår egentlige lov og rett!

   Rune L. Hansen:
   Urettferdighet, splittelse og egoisme blir det bare mere politisk babbel og kriminalitet av!

     
---
---

   Ingrid Striid, 22.04. 2014:
   Nå burder vel snart alle foreldre og deres familier gå til aksjon. Ikke finn dere i slik tortur som det må være å miste et barn, levende død på en måte. Lenk dere fast foran Stortinget. Vis at dette godtar vi ikke, møt opp. Gjør slik Ludvik Nessa og Børre Knudsen gjorde. SKRIK UT DERES SMERTE.

---
---

   Fra en annen Facebook-tråd i dag, 22.04. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151989045401875

   Riva Thorus:
   Hvordan tilbakeføre et barn når foreldre ikke innser at det dem som er syke og at de trenger å bli friske først. I stedet tror de at det er barnet som trenger en korrigering, helbredelse... Dette er ikke noe svart/ hvitt spørsmål. En kan bare ikke se at mennesklige vrak blir skapt, bare for at et biologisk prinsipp skal næres. Bedre kunnskap er aldri feil, men barnets liv må vernes og det går ofte på livet løs...

   Riva Thorus:
   Er det alltid rett at barnet har godt av kontakt med familien sin ? Det tviler jeg mer og mer på...

   Merima Brkic:
   Tusen takk Marius Reikerås : )

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Riva: Uten å gå inn i enkeltsaker og hvorvidt foreldrene er syke eller ikke, vil jeg bare nevne at foreldrene har dekning i EMD for det biologiske prinsipps anvendelse herunder tilbakeføring så snart situasjonen har bedret seg. Brennpunkt har da også avdekket at i de tilfeller omsorgsovertakelse er nødvendig, ja så får barna det ofte adskillig verre. Hva slags vern er det?

   Rune L. Hansen:
   Ja, det biologiske prinsipp er selve kjernen i folkeretten og er meget utvetydig også lovbestemt og beskyttet i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Barnekonvensjonen og Menneskerettsloven (og Norges Grunnlov). Og også i Straffeloven. At visse norske politikere ulovlig og straffbart (og mildt sagt også unødvendig) har tillaget en ulovlig såkalt "barnelov" som er fullstendig grov-kriminell grotesk endrer ikke dette faktum. Heller ikke at de nu sist nylig ulovlig og straffbart endret en av Straffelovens paragrafer (216) for liksom å av-kriminalisere seg selv! Og heller ikke det faktum at de via departement og andre instanser har en såkalt "barnevern-praksis" (inklusivt også såkalt "barne-fordeling" som påtvinges befolkningen og som premierer kidnappinger) med seg selv og sine som liksom eksperter på "barnets beste", med en så groteskt og grov-kriminell "forståelse" og ekspertise som i det heletatt mulig! Fullstappet av forakt for og mangel på respekt for lov og rett og prinsippene for lov og rett og forakt for menneske-rettighetene! For her å ha nevnt bare noe.

   Rune L. Hansen:
   Og selvfølgelig med dommerne i liksom-rettsvesenet i Norge som sine viktigste nøkkel-personer!

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Jeg tror mange foreldre gjør den feilen at de ikke krever en saklig og faglig - faktisk og rettslig begrunnelse for barnevernets påstander, eller det en såkalt sakkyndig eller det retten kommer med. Det synes som foreldre blir for mye følelsesmessig anrørt (Joda jeg har forståelse for det) og kanskje derfor i stedet henger seg opp i selve påstandene. Uten å kreve begrunnelser. Foreldre bør derfor bevisstgjøres. Legg bort følelsene og gå heller konstruktivt til verks. Jeg er så heldig å være beriket med 5 barnebarn, men aldri i livet om jeg hadde tolerert at barnevernet intervenerte i deres liv uten å komme med en skriftlig saklig begrunnelse. Så må man selvsagt kunne motbevise deres påstander.

   Kenneth Lunde:
   Huff for surr kan bare si hva, Norge i et nøtteskall.

   Kristian Dirdal:
   Riva Thorus betviler at det er rett å omgås biologisk familie! Hvilken rett burde stå sterkere, og hvorfor betvile retten til å omgåes egen biologi? Er det farligere enn å bli bortadoptert til avvikere? Hvor har du denne lærdommen fra?

   Harald Paul Rogne:
   GOOD LUCK !!!

   Alexandra Fredriksson Hasselström:
   Deler den

   Rune L. Hansen:
   Alt slikt er dessverre, Greta LCS, også noe som uansett hverken norske dommere eller andre med-spillere til den politiske kidnapper-mafiaen bryr seg det minste som helst om. Poenget for de er at de gjør akkurat som de selv vil, fullstendig uavhengig av saklighet og lov og rett - og tar det for gitt at "alle og enhver" av betydning godtar hva enn de gjør og sier, hvor grov-kriminelt det enn er - og at ingen uansett vil klare å straffe-forfølge og dømme de. Fordi de beskytter og verner hverandre.

   Dessuten, for uansett også å nevne det, så er det ikke foreldrene eller barna som først og fremst skal måtte eller kunne forsvare seg selv. Og heller ikke eventuelle dårlige eller gode advokater. Men først og fremst lov og rett - og dermed også dommerne. Men dommerne i dagens Norge gjør mildt sagt ikke det (hvilket selvfølgelig også har sine årsaker), men tvert om det motsatte!

   En meget viktig og sentral kjerne i alt dette er Barnekonvensjonens Art 9 i Menneskerettsloven. Det er i virkeligheten en fiksering på og liksom misforståelse og feil lesning av denne som smittsomt har blitt så populært for kidnapper-mafiaen. (I denne blandt annet også uttrykkene "kompetente myndigheter" og "barnets beste" - og utrykkene "nødvendig" og "kan" isteden for "må".) Samtidig med liksom troen på at denne Barnekonvensjonens Art 9 rettferdiggjør og ugyldiggjør grov kriminalitet fra ansatte i den offentlige forvaltningen sin side overfor barn, foreldre og samfunn.

   Det hele er langt mere groteskt og langt grovere politisk mafia-virksomhet enn de fleste kan kunne klare å forestille seg!

   Jan Ragnar Guttormsen:
   det er greit at barn har rettigheter.. men det er foreldrene som skal hevde dem, ikke Staten.

   Rune L. Hansen:
   Ja, fremmede mennesker ansatt i eller utenfor den offentlige forvaltningen kan og skal aldri bli eller være et barns far eller mor.

   
---
---

   Knut Løvli, 22.04. 2014:
   Er det noen som har hørt om noen topp politikere som har mistet barna til BV ? eller psykologier ? for dem gjenspeiler vel befolkningen dem også ,med de skandalene vi har sett

   (...)
   Knut Løvli:
   vi kan bare se på Jens Stoltenberg sitter å ler av at hans sønn foretar forsøk på mord brand unner ruse tiden bare en så alvorlig sak som å tenne på en buss der folk sover viser bare at han ikke tar ansvar for barnas handlinger ,jeg vil ikke kalle det en god Far når han ler av noe så alvorlig

   Jan Inge Iversen:
   Psykiatrien er på et lavmål verden rundt, og har egentlig svært lite med vitenskap å gjøre...

   Terje Aas:
   Resultat av 80 år med sosialistkommunisme og kameradri. Ikke rart noen forsvarer galskapen, når visse motar svære honorarer i stedet for straff...

   Britt Karin Ludvigsen:
   Eg blir kvalm av dette!

   Cecilie Victoria Falch:
   Merkelig att det går ant og ha ett rett system som ikke fungerer i vårt lille land .Og de som rammes ikke får ha sine bevis i fylkes nemden og Tingretten .Meste parten går i BVT favør .

   Jan Inge Iversen:
   Men uansett, spørsmålet er endelig hvordan man ønsker å organisere seg, for å bukt med faenskapet.... der har jeg et inntrykk av at de fleste faller av.... og ikke orker eller tør ta opp kampen. Dette handler egentlig ikke om barnevernet, rettssystemet eller dommere, det handler om generell undertrykkelse av en stor del av den norske befolkningen. Altså, generelle skjevheter i samfunnet.

   
---
---

   Jørgen Skarsvåg, 22.04. 2014 posted to ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151989980216875

   Brennpunkt i kveld.

   Feil fokus av staten i det programmet.
   De betegner bio familie som et forstyrrende element.
   Staten fjerner seg dermed enda lengre bort fra bio prinsipp, emk, grunnloven, og Fn barnekonvensjoner.

   Følger ikke en stat lovene, og prøver å lage sin egen rettferdighet slik, BLIR ALT BARE TULL.

   *

   
---
---

   Bjørg Brennan, 22.04. 2014 via Marius Reikerår shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/622475547841528

   Telenor..

   Telenor-sjefen tjente 14,8 millioner
   http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2014/04/22/telenor-sjefen-tjente-148-millioner
   www.abcnyheter.no
   Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas tjente 14,8 millioner kroner i fjor. Til sammen tjente konsernledelsen 72,3 millioner kroner.

   *

   Bjørg Brennan:
   Hvor mange år har dette pågått, især når man leter opp hvor telenors fange armer strekker seg ut på kloden vårs ? Hvem samarbeider dem med av utenlandske selskaper ?

   Anne Rønnaug Teigen:
   Dette skaper veldig dårlige ringvirkninger!

   Rune L. Hansen:
   Med politikere som har "glemt" at velferd og rettferdighet for alle og enhver er hva de egentlig er ansatt for blir nærsagt alt av utplyndring og grov kriminalitet i offentlig regi mulig!

   
---
---

   Krosh Nazari, 22.04. 2014:
   Jeg er Utenlansk og kom til Norge i 2007..I mitt Land var der Mafia.. Ulovlig, men i Norge er Mafian skjult bak lovverket... Deres eget styre robber dere for penger hver eneste dag og dere ser dette uten å gjøre noen ting.. Verste er at Den Mafian deres er så stor at det dreier seg om et helt styre fra topp til tå... : )
   
---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, onsdag 23. april 2014, Vinberget: 

   Mørkt, en mild bris og 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Det vokste enormt fort med plante-grønt opp fra jorden rundt omkring her ute i går. Nokså overskyet med 13 pluss-grader først på dagen, derefter tildels noe mindre overskyet, med 15 pluss-grader klokken 09.30 og klokken 17. Mørknende og 10 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt og 9 mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 23.04. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151990996801875

   Gårsdagens Brennpunkt avslørte at de såkalt ”uavhengige” psykologene i Fylkesnemndene, også tok oppdrag fra barnevernet
   Den ene fikk utbetalt 70.000 kroner for dette. Få måneder seinere fikk han 90.000 kroner for et nytt oppdrag, for barnevernet i samme kommune.

   Dette er åpenbart inhabilt, og enhver som har opplevde noe tilsvarende, har rett til å få gjenåpnet sin sak. Jeg viser særlig til tvisteloven § 31-3: Gjenåpning på grunn av feil ved rettergangen

   *

   Liv Stieng:
   Jeg ligger i sak mot Pasientskadenemda. Kan de be min fastlege om opplysninger som vitne mot meg? (Denne legen er ikke del av saken. Han henviste meg til en psykolog som ikke gjorde jobben sin.)

   Hoppemannen Hæhre:
   Så innhabilt at det fører til 100% "seier"... som alle vet.

   Moen Kirsten:
   Alle saker mot det offentlige praktiseres på denne måten, sakkyndige i forskellige saker ( i vårt tilfelle NPE) der vi hadde en sak for barnet er også sakkyndige kjøpte og betalte. Kyniske djevler, løgnere, innhabile kamerater, som tjener meget godt på sin virksomhet for å frata folk sine rettigheter og påfører dem i tillegg enorme belastninger og store økonomiske utgifter, overgrep og ran. I barnevernssaker er dette så horribelt at jeg har ikke ord. Jeg følger med i barnevernssakene og kjenner igjen fremgangsmåten deres. NOE MÅ GJØRES. Tenk å bli fraranet barnet sitt av gale mennesker i det offentlige fordi de kan ture fram som de vil, uten å bli stilt ansvarlige.

   Jan Trygve Harila:
   og spørsmålet er hvor lenge jobbet han for di penga ? en time tru

   Kristian Dirdal:
   Hvem har ressurser til å kontrollere dette?

   Susanne Johansen:
   India fikk da de blandet seg inn i Norges barnevernsinngripen hvor et indisk barn ble fratatt foreldrene et "tilbud" om dere får barnet og vi får handelsavtalen av dere!!! Verden reagerer. Dette beviser da norge fått så mye utenlandskritikk mht barnehentinger på tynt grunnlag at det er nettopp for tynt. Man kan ikke forsvare dette. Så reiser seg da spørsmålet hvorfor staten ikke gjør noe med disse sakene?

   Gulben Tåkedott Bozmaci:
   Min sakkyndige psykolog gjorde så dårlig jobb at han ble stilt så til de grader til veggs i retten av dommerne faktisk, han klarte ikke å svare annet for seg enn at alt var bygget på hypoteser og viss om atte og dersom atte. Til slutt så spurte dommern rett ut at dersom han tydeligvis ikke hadde tilbragt nok tid med verken barn eller foreldre til å egentlig avgjøre noen som helst ting klart, hvordan kunne han da trekke den konklusjonen at barne bør bli plassert i fosterhjem??? Han skrøt jo hele veien av meg som mor på alle punkter så hva og hvilke konklusjoner ble den avgjørelsen basert på?? Jo sa han det var basert på det saksbehandler i fra bv hadde konkludert med!!! Han ble regelrett irettesatt og hardkjørt så hardt av dommerne at adv min og adv til far rett og slett droppet selv å spørre han ut for det trengtes nemlig ikke. Jeg vant enstemmig med forsterket nemnd! Så noen få dommere er det der som jobber for rettferdighet:)

   Hege Lillemy:
   Med så mange saker i Norge pr år - så burde man lage en oversikt med de sakkyndige(alla svarteliste) - hvor man selv fyller ut kommune og tidspunkt - så ser man dobbeltrollen og de skjulte båndene de forskjellige instansene har til hverandre...Å dette blir nok fylt ut relativt kjapt vil jeg tro og en oversikt vil avdekkes....likeså dommere og nemdsledere...og hvor lang tid den enkelte sakkyndige har brukt på foreldre - fosterforeldre - barnevern og om de i det hele tatt har snakket med barnet/barna i det hele tatt??? Tror det kan bli ganske skremmende tall man oppdager...

   Otto Lund:
   Jehovahs Witnesses – Thirsty for money & hungry for more or should we say BLOOD money? JW.Org
   https://www.youtube.com/watch?v=iLhw5tP-EW4

   SECURITIES & EXCHANGE COMMISION in Washington DC: Watchtower Owns Warfare Technology
   http://www.watchtowerlies.com/watchtower_owns_warfare_technology.html  ~ Vakttårnet eier teknologi for krigføring
   http://tinyurl.com/kqtfesu

   Article in the study WT for Nov 2013: How We Can Help to Meet the Needs of Others
   http://www.jw.org/en/publications/magazines/w20131115/charitable-giving/

   Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte
   http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1

   ADGPI http://abeldanger.net
   Jehovahs Witnesses - Thirsty for money & hungry for more or should we say BLOOD money? JW.Org
SECURITIES & EXCHANGE COMMISION in Washington DC http://www.watchtowerlies.com/w... See More

   Kristian Dirdal:
   Så lenge denne staten kan klientifisere og demonisere noen hundre tusener uten at de blir møtt med en brutal stopp, da vil dette bare fortsette og trygge arbeidsplassene til våre fangevoktere!

   Hege Dahl:
   Jussen må rydde opp i mange år fremover. Skal anbefale sønnen min å studere jus

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Den uklare lovgivningen på området der sakkyndige (ikke bare i barnevernssaker) er nødvendig for å angi en saks faktiske og faglige hendelsesforløp til domstolene, er jo partisk i seg selv, der faggrupper som f ex psykologer er gitt forrang fremfor parter. Galskapen kommer til uttrykk ved at den inhabile selv skal vurdere hvorvidt han/hun er inhabil. Domstolleder i Sør-Tr tingrett fremsto som problematisk i seg selv. Vel nok var hun inne på at retten burde stilt spørsmål om den sakkyndiges habilitet, men tilslørte at det rent faktisk ikke er den sakkyndige, men domstolene som skal ta stilling og avgjøre en sak. Å ta upartisk rettslig stilling innebærer at domstolene skal vektlegge partens anførsler og dokumentasjon i like stor grad som det den sakkyndige kommer med. Gjorde tingretten det i saken? Nei, det trur ikke jeg. Det viser seg nemlig at dommer/retten generelt abdiserer, tilsidesetter partens rettssikkerhet og overlater hele greia til den sakkyndige. Parten blir ikke hørt.

   Hege Dahl:
   Det er så mange paradokser at hvor skal man begynne?

   Mette Lykkelig Storli:
   Hva går dette i egentlig noen som kan svare meg på dette???

   Lena Haukland:
   Hei... Jeg er så frustrert over Norges håndtering av Bv saker.. Etter Brennpunkt i går ble jeg ikke noe Smartere enn jeg allerde Var.. Dette som kom opp er ting jeg har mistenkt hele tiden. Forskjellen er bare at Jeg er overbevist om at dette skjer i Norges Land. Vi sitter alle med sterke meninger og historier om Norges barneværn.. Hva om vi alle går sammen og bruker våre erfaringer og meninger for å gjøre STORE forandringer i systemet.. Hva om vi danner en org som arbeider sammen med offer som blir utsatt for overgrep i regi av Bv og Myndigheter??.. Hva med å demostrere for familie/kultur og Justisdepartemanget... Det er Mange av oss med samme tanker og erfaringer her i Norges land..Vi alle må stå sammen for å knuse dette en gang for alle.. Hva sier dere?

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Lena; Før det kan gjøres noe må du/dere først angi problemet. Etter mitt syn er problemet - som ikke kun omfatter barnevernssaker, 2-delt men en side av samme sak. Nemlig manglende habilitet fra både den sakkyndiges og dommers side. Det er ikke den sakkyndige men domstolene som skal ta stilling og avgjøre en sak. Å ta upartisk rettslig stilling - utøve forsvarlig saksbehandling - innebærer at domstolene skal vektlegge partens anførsler og dokumentasjon i like stor grad som det den sakkyndige kommer med. Mens dommer/retten derimot rent faktisk abdiserer, tilsidesetter partens rettssikkerhet og overlater hele greia til den sakkyndige. Parten blir ikke hørt. Dette sorterer under grov, absolutt saksbehandlingsfeil. Avgjørelsen må derfor oppheves uten ankebehandling. Den er ugyldig og uten virkning fra første dag, jf ex tunc prinsippet. Det som gjør barnevernssaker ekstra ille er også den partiske saksbehandlingen i Fylkesnemnda, herunder den partiske sakkyndiges påstander. Fylkesnemnda bør derfor fjernes.

   Rune L. Hansen:
   Det er veldig mange grunner til at de delaktige og medvirkende i den norske politiske barnevern-politikken, inklusivt blandt annet dommerne i rettvesenet, må straffeforfølges og dømmes kompetent i henhold til lov og rett. Veldig mangre grunner, som sagt. En av disse mange grunnene er at virksomheten faller inn under Straffeloven 2005 kap.16 sine forbrytelser, som ikke foreldes og som har opptil 30 år fengsel-straff som straffe-ramme. Ikke småtterier bare det?

   Dessuten er blandt de veldig mange som er ødelagt, torturert eller drept eller forurettet av den samme mafia-virksomheten naturligvis stor mangel på kunnskap om hvordan alt dette må ryddes opp i og i det heletatt håndteres!
   Og særlig og blandt annet derfor også stor uenighet og spekulasjon om hva som er rett og riktig å gjøre i forhold til det hele! En uenighet og spekiulasjon som ikke blir mindre av at de involverte i mafia-virksomheten (og deres med-spillere) selvfølgelig stadig er frempå for å bagatellisere og forvrenge og bortforklare det hele.
   Og heller ikke blir mindre av at de forskjellige og enkelte har eller har hatt sine forskjellige erfaringer og kunnskaper om forholdene og fakta.

   Så selv om noen fremmer gode og rette, om enn kanskje eller kanskje ikke mangelfulle forslag til løsninger så blir slikt selvfølgelig automatisk motarbeidet og protestert på.

   Et av veldig mange sikre tegn på hvor groteske og perverse de delaktige og medvirkende i virksomheten er, gjenkjennelig fra nærsagt ethvert terror-regime, er at kidnapping av barn og foreldre med tilhørende tortur, terror, utplyndring, isolasjon, stigmatisering, livs-ødeleggelse, osv., fullstendig både bagatelliseres og forties!

   Det er en flerfoldig og rett og riktig løsning som må til!

   Ellen Ronæss:
   Åpenbart er et "morsomt" ord, Marius!

   Marianne Skoge:
   Små summer de offentliggjør. Mener at sakkyndige psykologer får mellom 150 - 250 000. Noe som sier seg selv , når utredning drøyes i tid og geografi

   Terry Hopkin Sundby:
   det har akurat vert forbud i UK med "ekspert vitner?" mange ikke bare er inhabil men mangler kompetanse. Hvordan det er med norsk eksperter vet eg ikke,

   Rune L. Hansen:
   Eksperter og sakkyndige på hva? På å forsvare uskyldige mennesker mot politisk offentlig grov kriminalitet, eller på å gå god for den? Og ingen av de er mere eksperter eller sakkyndige enn absolutt hvem som helst andre.

   
---
---

   Shut Up, 23.04. 2014:
   Salg av barn?
   For dem som mener at dette dreier seg om salg av barn, har FN en Special Rapporteur on the SALE OF CHILDREN, Ms. Najat Maalla M'jid E-mail: srsaleofchildren@ohchr.org BRUK RAPPORTERINGSMULIGHETENE!

---
---

   Marius Reikerås, 23.04. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151990847866875

   Etter gårsdagens avsløringer i Brennpunkt, MÅ Fylkesnemnda legges ned for godt. Vi kan ikke ha et system ,som så åpenlyst avslører at de sakkyndige psykologer jobber for og favoriserer det offentlige for store pengebeløp. Ikke bare er det grove brudd på menneskerettighetene. Det er jo i realiteten juks satt i system. Jeg vil kalle det for ren menneskehandel.
   Del denne videre.

   *

   Alexandra Fredriksson Hasselström:
   Delt!

   Anne Rønnaug Teigen:
   Delt!

   Tine Marie Rimala:
   Delt

   Hege Lillemy:
   Enig der... Mange barn og familier er utsatt for Menneskehandel på høyt plan - hvor barnløse ektepar med mange mislykket prøverørsforsøk får bli "fosterforeldre" i regi av barnevernet, Fylkesnemd og domstolene... og ikke minst sakkyndige.

   Torbjørn Haugen:
   I 1900 ble det i fattigloven forbud mot å bortauksjonere barn.

   Heidi Dobbertin:
   Delt!

   Cleo Manlapat Nordli:
   meget bra det.

   Cleo Manlapat Nordli:
   delt

   Bente Kjelsrud:
   Delt

   Grete Bergitte Gangvik:
   Delt

   RuneMarianne Sletten-Likvern:
   Delt

   Heidi Morgenstierne Hval:
   Deler

   Nina Thorsby:
   Delt

   Gry Helene Privat:
   Delt.

   Camilla Nergård:
   Delt.

   Siri Hjelm:
   Delt.

   Veronica Nilsen Johansen:
   Delt

   Elisabeth Haukås:
   Delt.

   Mona Sunde:
   Delt.

---

   Osv.

---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, torsdag 24. april 2014, Vinberget:

   Mørkt, noe disig og efter hvert noe regn og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, lett regn og yr utover formiddagen. Ovderskyet og ppmot 10 pluss-grader utover dagen. Mørknende og 8 klokken 22. Mørkt og 6 pluss-grader mot midnatt. Jeg var en tur som snarest innom Facebook sent i kveld før midnatt og gjengir her nu følgende:

---
---

   Rune L. Hansen, 24.04. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202252085758316
   
   Uansett hvem som kidnapper og fangeholder et barn så er det ulovlig og straffbart. Det blir ikke det minste som helst lovlig om det er offentlig ansatte (inklusivt dommere) eller andre som kidnapper og fangeholder barnet! Les Straffeloven og Menneskerettsloven!

   *

   Rune L. Hansen:
   Delaktighet eller medvirkning er også ulovlig og straffbart.
   Så enkelt kan det sies - og er det. I henhold til lov og rett gjeldende i og for Norge.

   Rune L. Hansen:
   Vi trenger dermed også ganske mange nye fengsels-plasser i Norge i tiden fremover.

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.04. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151992998961875

   Domstolsadministrasjonen ( DA)

   Kopi: Justisdepartementet
   Justiskomiteen


   Vedrørende: Krav om svar på hvordan DA forholder seg til gjeldende lovverk.

   For litt siden, ble jeg kontaktet av en person som hadde fått dette svaret fra DA:

   ”Vi viser til din e-post datert 01.04.2014.

   Det er ikke noe krav om at dommerforsikringer må være mottatt og stemplet av Domstoladministrasjonen for at de skal anses avgitt. En dommerforsikring er avgitt fra det tidspunkt den er signert av dommeren. Det kan heller ikke innfortolkes noe krav i domstolloven § 60, som regulerer dommerforsikringer, at de må kunne fremlegges eller bekreftes på annen måte. Dette har Høyesterett lagt til grunn i sin kjennelse av 26. juni 2012.

   Vennlig hilsen Domstoladministrasjonen»

   Svaret ble lagt ut på sosiale medier, og reaksjonene har vært flere på det folk oppfatter som et forsøk fra DA på å omgå regelverket av rene bekvemmelighetshensyn.

   På vegne av mange som har reagert på DA sitt svar, vil jeg derfor knytte noen felles bemerkninger til DA.

   Arkivansvaret for offentlige funksjoner er gitt i arkivloven § 6:

   ”Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid.”

   Arkivforskriften § 3-4 Stempling av saksdokument lyder

   ”Mottekne saksdokument på papir skal ved journalføringa påførast stempel som identifiserer dokumentet og knyter det til journalen. Stemplet skal minst ha følgjande rubrikkar: namnet på organet, saks- og dokumentnummer (journalnummer) og journalføringsdato.
   Arkivkode (etter arkivnøkkelen) skal førast på saksomslaget, eventuelt også på dokumentet dersom ein finn dette tenleg. Dersom ein ikkje har saksomslag, skal arkivkoden alltid førast på dokumentet.”

   Arkivloven trådte i kraft 01.01.1999. I den grad det var praksis å innregistrere dokumenter til organet før den tid, er det naturlig å legge dette til grunn, også for dommerforsikringene.

   I perioden etter at arkivloven trådte i kraft, skjedde det en overføring av ansvaret for oppbevaring av dommerforsikringene fra Fylkesmannen til Justisdepartementet, og deretter til Domstoladministrasjonen. Flytting fra det ene arkivet til et annet skulle også ha medført ny både utregistrering og innregistrering iht arkivforskriften §§ 3-22 og 3-23 . Derved skulle det også ha skjedd en dokumentkontroll i forhold til mangler.

   Det er ikke blitt framført noen rettslige holdbare argumenter, som tilsier at en dommerforsikring som angivelig er blitt avgitt, ikke skulle være underlagt arkivloven § 6 og arkivforskriften §3-4, ”Stempling av saksdokument”. Følgelig er dommerforsikringen anses å ha blitt avgitt først når den faktisk er blitt registrert og loggført i arkivsystemet hvor den måtte være blitt avgitt.

   Domstoladministrasjonen har hevdet at

   ”Det er ikke noe krav om at dommerforsikringer må være mottatt og stemplet av Domstoladministrasjonen for at de skal anses avgitt.”

   Dette vitner om en manglende lovkunnskap om arkivloven og arkivforskriften og innregistreringsoppgaven.

   Den enkelte domstol og staten ved Domstoladministrasjonen, må bære fullt ansvar som følge av et mangelfullt kvalitetssikringssystem som stort sett er et uteblitt kontrollsystem. I skjerpende retning for staten nevnes at staten var vel vitende om det store omfanget av manglende dommerforsikringer som var blitt avdekket, og den enkelte dommer som manglet dommerforsikring ble identifisert. Dette er dokumentert i notat av 15.05.2012 der det er opplyst at

   ”I 2008 ble DA klar over at det manglet mange dommer¬forsikringer i arkivet. Som følge av dette ble dommernes personalmapper gjennomgått.” .

   Uregelmessighetene og systematikken i disse var også velkjente for staten fra allerede 1991, iht rundskrivene rundskrivene G-49/91 og G-12/02 . Det var også vekjent for staten den rettssaken som aktualiserte spørsmålet som skulle opp til hovedforhandlinger i Høyesterett 14.06.2012.

   Det mangelfulle kontrollsystemet fritar ikke den enkelte dommer for ansvar. Tvert imot var dette et hett tema i 2012 som også var gjenstand i Stortingets spørretime, der det ble besvart av statsråd Grete Faremo 09.03.2012 . Den enkelte dommer burde både ved dette og ved innføring og inngåelse av ny lønns- og arbeidsavtalen fra 1999, punkt 2, ha ha vært orientert om saksområdet og selv forsikret seg om at vedkommendes dommerforsikring faktisk var blitt avgitt og registrert inn av henholdsvis Fylkesmannen, serere Justisdepartementet og deretter Domtoladministrasjonen. Både manglende selvkontroll og systemkontroll er det derfor ingen unnskyldning for.

   KONSEKVENSER AV FOR SENT INNREGISTRERING

   Det er fortsatt ikke blitt framført lovhjemmel for at dommerforsikring skal kunne avgis i ettertid. Dette er heller ikke blitt framført i Høyesteretts ”avgjørelse” 26.06.2012, der Høyesterett ved avgjørelsen tiltok seg lovgivende makt ved å underkjenne loven i form av å oppheve kravet til dommerforsikring for embetsdommere, og til å underkjenne de lovmessige konsekvensene av å ha utøvd myndighet som dommer uten å ha avgitt den for tiden foreskrevne ed.

   Når dommerforsikring må anses avgitt/innregistrert for sent, og vedkommende dommer eller dommerfullmaktig har fungert uten å ha avgitt dommerforsikring, der dette er en av de avgjørende gjenstandene i saken, da vil vedkommende ved å fungere som dommer i saken behandle sin egen sak om uhjemlet myndighetsutøvelse i tidsrommet før dommerforsikring ble sent inn til og innregistrert av Domstoladministrasjonen eller tidligere myndighet for slikt mottak.

   L. Wildhaber, president for EMD, har i artikkelen ”Judicial Impartiality Under the European Convention on Human Rights” formulert at

   «The guiding principle is that where there are ascertainable facts which suggest to the external and objective observer that the judge or the jury cannot approach the case with an entirely open mind, then his objective impartiality may be questioned, even if his subjective state of mind is beyond reproach.»

   Følgelig må det være klart et en dommer som har avgitt dommerforsikring for sent, uten umiddelbart både å varsle berørte parter og å fratre posisjonen, ikke kan anses å være upartisk og uavhengig til å kunne utøve den myndighet som EMD krever.

   VITENDE FORTSETTELSE AV UHJEMLET MYNDIGHETSUTØVELSE

   Domstoladministrasjonen var velkjent med at fjerning av kravet til dommerforsikring krevde lovendring allerede i 2009. Dette går fram av det som er gjengitt i avgjørelsen 26.06.2012, HR-2012-01312-A (sak nr. 2012/398), der avsnitt (38) lyder

   «Det bør likevel nevnes at Domstoladministrasjonens regelutvalg, opprettet våren 2008, i sin rapport nr. 3 fra desember 2009, har foreslått at domstolloven § 60 endres slik at kravet om dommerforsikring fjernes for embetsdommere. Det heter på side 4 i rapporten at selv om dommerforsikringen bidrar til å markere viktigheten og høytideligheten ved dommerrollen, "kan det virke unødvendig 'byråkratisk' å operere med dommerforsikring i tillegg til embetseden for utnevnte dommere". Det er i saken her ikke gitt opplysninger om dette forslaget vil bli fulgt opp.»

   Likevel er det ikke kjent at en eneste dommer er blitt fjernet eller suspendert fra tjenesten selv om Domstoladministrajsonen var vel vitende med hvem som det manglet dommerforsikring for. De som hadde utøvd myndighet som dommer uten hjemmel, fikk i stedet tilbud om å avgi fornyet forsikring, også dette uten å vise til hjemmel 4.

   Den diskretiseringen av loven som Høyesterett gjorde ved å unnta dommerne fra kravet til dommerforsikring, og tilsvarende den diskretisering som Domstolaadministrasjonen har gjort, ved å la personer utøve myndighet som dommere uten å ha avgitt den for tiden foreskrevne dommerforsikring, er begge åpenbart og selvsagt i strid med rettsprinsippet

   SLUTTKOMMENTAR

   Domstoladministrasjonens avvisning virker tendensiøs og partisk for å dekke over egne feil, herunder også dommere under Domstoladministrasjonens administrasjonsansvar.

   Dette må vurderes i sammenheng med at Domstoladministrasjonen hadde startet en prosess med sikte på å få til en lovendring for å unnta fagdommere fra kravet til dommerforsikring. Situasjonsbildet var da at Domstoladministrasjonen hadde identifisert hvem det manglet dommerforsikring for, og likevel lot disse fortsette, uten å ta spørsmålet opp med lovgiver, der tilbakevirkende kraft uansett ikke var aktuelt iht. Grunnloven § 97 .

   Domstoladministrasjonens iver etter å få til slik endring, som burde tillegges lovgivers oppfating av folkets behov, og ikke dommernes forgodtbefinnende. Så tett samrøre mellom dommere og forvaltningsenheten som det er blitt registrert i dette spørsmålet, gjør at maktfordelingen mellom statsmaktene blir forvitret og avhengigheten og upartiskheten til dommerne i forhold til staten er blitt ødelagt.

   I dette bildet er det grunn til å anse at Domstoladmistrasjonens vurdering av spørsmålet er blitt svært tendensiøst vurdert og påstandene er blitt framført mot bedre vitende.

   Til syvende og sist, er det tilliten, eller mangel på sådan, til domstolene dette dreier seg om.

   Bergen, den 24.4.2014

   Marius Reikerås

   *

   Liv Serine Helgesen:
   Heia! : )

   Roar Moe:
   Justiskomiteen er Stortinget, men en kopi kan gjerne sendes Justisdepartementet.

   Hege Vatland:
   knallflott:)

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Veldig bra Marius du ikke kun redegjør for tilstanden men også stiller krav - her til DA. Men savner at du også stiller krav til Justiskomiteen. Domstolene hører til deres ansvarsområde. Forøvrig har dommerforsikringer aldri noensinne vært arkivert hos Fylkesmannen. Det bekreftet Fylkesmannen til meg i 2012. Det vet DA, idet samme fylkesmann i skriv til DA redegjorde for nettopp dette og at det kun var dommerforsikringer for forliksrådets medlemmer som hadde vært og fortsatt var arkivert hos fylkesmannen. Jeg har brevet - datert desember 2011 - der fylkesmannen redegjorde for dette til DA. Følgelig har avgitte dommerforsikringer kun vært arkivert i Justisdepartementet før DA ble opprettet i 2002.

   Elin Gregusson:
   Bra! En tilføyelse kan være dommeres fnugglette forhold til Sidegjøremålregisteret. Da jeg (i 2009) varslet Domstoladministrasjonen (muntlig og skriftlig) om to dommerfullmektiger (Eirik Aass og Ida Sletsjøe) som ikke var registrert i registeret, var svaret pr telefon: "Huff, sånn skal det jo ikke være, men det er ingenting vi kan gjøre". En seniorkonsulent i DA sendte senere en variant av det samme skriftlig. Den ene, dommerflm Aass, ble sågar promotert som advokatflm i advokatfirmaet Selmer - et firma som var sentralt i saken. Rettsaken/dommen var en farse som i realiteten var bestemt på forhånd. Dommerforsikringer lå trolig også langt utenfor repertoaret til Aass/Sletsjøe. Lærekurven til dommerne er urovekkene flat, og i 2013 oppdaget jeg at en av "friskusdommerne på Twitter", Anders Wyller (pt advokat), heller ikke hadde tatt seg bryet med å registrere seg i Sidegjøremålregisteret. Til nå har norske dommere vært hevet over lov og rett; godt beskyttet av den forvokste administrasjonsvorten som heter Domstoladministrasjonen. Derfor er det enormt viktig at en jurist som Marius Reikerås holder fast ved problemstillingen, og sørger for åpenhet og kontinuerlig informasjon. Takk!

   Anne Marit Myhre:
   Veldig veldig bra Marius Reikerås

   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, fredag 25. april 2014, Vinberget: 

   Mørkt og 4 pluss-grader Celsius og små-fugler som kvitrer her ute klokken 03 i natt. Overskyet og 9 pluss-grader klokken 09 og utover formiddagen. Noe lettere overskyet utover dagen, med oppmot 14 pluss-grader. Mørkt og 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202252085758316

   Rune L. Hansen:
   Delaktighet eller medvirkning er også ulovlig og straffbart.
   Så enkelt kan det sies - og er det. I henhold til lov og rett gjeldende i og for Norge.

   Rune L. Hansen:
   Vi trenger dermed også ganske mange nye fengsels-plasser i Norge i tiden fremover.

   Irene Eskedal:
   Joda... som om de blir straffet liksom ?

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig blir de det, hvis de enda lever når de dagene kommer! Du tror vel ikke de skal slippe å straffe-dømmes forat de beskytter og verner hverandre så lenge de kan? Dessuten, forbrytelsene i Straffeloven 2005 kap. 16 foreldes som sagt ikke - og har en straffe-ramme på inntil 30 år. Og deres forbrytelser hører meget så godt blandt annet inn under de angjeldende paragrafene i Straffeloven 2005 kap. 16.

   Skulle man unnlate å straffe-forfølge noen av de så vil også det være en grov forbrytelse med tilsvarende høy straffe-ramme - og dessuten krenke og forurette enda mere de menneskene de har ødelagt livet for!

   Rune L. Hansen:
   Tendensen til å bagatellisere forurettede ødelagte liv og grov kriminalitet i regi av ansatte i offentlig forvaltning er uhyre sterk i et samfunn gjennom-syret av propaganda - og hvor mange er delaktige i kriminaliteten. Det er veldig viktig at vi som samfunn fort kommer dithen at grov politisk kriminalitet ikke mere skal kunne skje!

   
---
---

   Arild Holta, 25.04. 2014: 
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10152545967263296

   Marianne Skånland om siste Brennpunkt

   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?f=18&t=7532
   FORUMET REDD VÅRE BARN - STOPP barnevernet! • View topic - Enda et Brennpunkt-program 22.04.2014...
Belysning av barnevernets overgrep og familiens manglende rettssikkerhet.
   FORUM.R-B-V.NET

   *

   Rune L. Hansen:
   Så sant så sant sagt av Marianne Skånland!

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Hva om foreldre og besteforeldre som ikke forstår hva som er "galt" og som finner barnevernets "veiledning" uforståelig, og voksne som vil finne frem i dokumentene for å forstå hvorfor de "ikke kunne" få vokse opp hos sine egne foreldre - hva om de ikke forstår fordi det ikke VAR noen reell grunn, ikke ER noe i veien med dem - men ALT i veien med barnevernet og våre myndigheter og alle medløperne? - Løgn og forbannet dikt.

   Programlederen Jeannette Platou og alle psykologene selv snakker om at omsorgsovertagelse er så alvorlig at man MÅ være sikker på at man gjør en riktig bedømmelse. Derfor vil de blant annet ha 2 sakkyndige istedenfor én. – Som om flere kvakksalvere, som skal backe hverandre opp i enda høyere grad, gjør sakene bedre! Disse folkene kommer ALLTID til å være så sikre så sikre. Det er deres levebrød det står om - de har intet å falle tilbake på hvis det blir klart at deres utdannelse er like god som utdannelse til å spå i kaffegrut. Deres og alle de andre aktørenes sikkerhet garanterer intet annet enn at de fortsetter å ødelegge familier - ikke minst barna, fullstendig på tvers av hva de hevder i programmet.

   Jeg føler meg syk av å se sånn propaganda."

   
---
---

   Unni Anita Iversen, 23.04. 2014 via Jens Stoltenberg må gå!:
   https://www.facebook.com/groups/159718297498266/permalink/459425140860912/
   
   Håper ikke utenriksminister Børge Brende gir etter for press fra et samlet norsk dobbelt moralsk medie korps.

   Kina med knallharde krav
   http://www.nrk.no/norge/kina-med-knallharde-krav-1.11680018
   I fire år har Norge vært ute i kulden. NRK kjenner til at kineserne i hemmelige forhandlinger har fremmet en rekke krav til hvordan Norge kan komme inn i varmen igjen.
   NRK NYHETER|BY NRK

   *

   Wenche Friksen:
   Men det er jo noe underlig at en som de har gitt Fredspris til ikke respekteres da? Offesiell Fredspris det ene året, - og ikke verdig til offisiell hilsen det neste?? For at Fredsprisen en tilknyttet politikk er vel ikke å lure på?!?
   April 23 at 8:30pm ·

   Unni Anita Iversen:
   er det ikke 25 år siden han fikk den prisen ? Hvilken agenda har et samlet pressekorps for stort sett å svartmale Kina ? NRK er verstingen .......
   April 23 at 8:33pm ·

   Øyvind Aarsnes:
   Det er veldig viktig at Norge følger instruksene til DEN NYE VERDENSORDEN. "Tjen mest mulig penger" og send de ut av landet.
   April 23 at 8:50pm ·

   Øyvind Aarsnes:
   Det er også veldig viktig at storglobalisten Brende kommer på Bilderbergermøte i år i Danmark slik at han får sine instrukser om Norges videre utenrikspolitikk.
   April 23 at 8:54pm ·

   Per Pusling Lysaker:
   De forhandlingene er ikke mye hemmlig siden media vet om dem
   April 23 at 9:36pm ·

   Unni Anita Iversen:
   NRK vinkler saker som det passer dem
   April 23 at 9:41pm ·

   Per Pusling Lysaker:
   det har dem med fler gjort siden tidenes morgen
   April 23 at 9:43pm ·

   Rune L. Hansen:
   Til orientering: Børge Brende og hans politiske med-spillere er ikke det minste som helst bedre enn de kinesiske.
   April 23 at 10:04pm ·

   Øyvind Aarsnes:
   Per Pusling, du trenger en oppdatering. http://www.riksavisen.no/?p=98
   Bilderbergerne, elitens hemmelige maktklubb
   www.riksavisen.no
   Knut Vollebæk (f.v.), Egil Myklebust og Kristin Clemet Skrevet av Alexander Gabrielsen (Bak Kulissen Nr:1, 2006) Bilderberg-gruppen er en gruppe som
   
April 24 at 10:04pm ·

   Per Pusling Lysaker:
   oppdatering på en 8 år gammal artikkel. ikke narr meg te å le!
   
   Øyvind Aarsnes:
   Artikkelen er like aktuell i dag som for 8 år siden.
   
   Rune L. Hansen:
   Bilderbergerne er et sidesprang som har lite med posteringen over her å gjøre! At mange lar seg lure av Børge Brende og hans politiske med-spillere, også i et slikt saks-forhold, angår derimot i høyeste grad saken! De har null respekt for menneske-rettighetene, men snakker nærmest som om de er tals-personer for menneske-rettighetene. Og er ikke det minste som helst bedre enn de andre menneskene de snakker om! Mange lar seg lure av slik svada, falskhet og propaganda! Kanskje også i realiteten i selvtilfredshet og hovmod har latt seg lure av slikt? Nu gjør han liksom saklig direkte narr av de andre landene og deres politikere, som om dagens norske er noe som helst bedre! Konkret hvilken en av menneske-rettighetene er det som respekteres av politikere i daghens Norge, bortsett fra i falskhet?!

   Også de verste andre landenes politikere respekterer liksom menneske-rettighetene, det vil si papirene de er skrevet på - men ikke i praksis! Kun i falskhet! Og dagens Norge er på grunn av Børge Brende og hans politiske med-spillere i Norge i virkeligheten blandt verstingene blandt menneskerettighets-forbryterne og ødeleggerne av med-mennesker, samfunnet og verden!

   Gerhard Helskog i TV2 hoverer og skal liksom være bedre enn verstingene, men sannheten, fakta og virkeligheten er en ganske så meget annen og makaber! Men han har kanskje selv fullstendig latt seg lure?

   http://www.tv2.no/v/809501/
   FNs menneskerettighetsråd
   Today ·

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.04. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151994956026875

   Bløffen om menneskerettene i Norge.

   Å fremme menneskerettene i Norge, har vist seg å være en utrolig tung oppgave.

   Da Norge innførte Menneskerettsloven i 1999, var verken dommere eller forvaltningen klare for oppgaven med å håndheve loven(e).

   Simpelthen fordi det manglet på elementær kunnskap.

   For å kamuflere mangelen på kunnskap, har dommerne og byråkratene lurt befolkningen til å tro at menneskerettene er ivaretatt gjennom de tradisjonelle lover.

   Dette har de lykkes med i mange år, nettopp fordi det har vært vanskelig for befolkningen i å etterprøve lovligheten av de avgjørelser som blir fattet.

   Med sosiale medier, endret dette seg. Folk kom sammen, og flere og flere begynte å stille kritiske spørsmål til hvordan det norske systemet egentlig fungerer.

   Det er som med eventyret om ”Keiserens nye klær”. Alle tror det er slik, helt til en liten gutt oppdager at han faksisk står naken.

   Og slik er det med systemet også.

   Etter hvert som flere og flere har oppdaget at menneskerettssituasjonen i Norge er bygd på en bløff, så våkner man. Og det er det som kanskje er i ferd med å skje i disse dager.

   For positive ting er i ferd med å skje.

   For det første, synes jeg det er gledelig at internasjonal presse har begynt å stille spørsmål med hvordan det egentlig står til med menneskerettssituasjonen i Norge.

   For det andre, blir det noen spennende uker som kommer.

   Mandag den 28. april skal Norge på høring i FNs menneskerettighetsråd.

   Tirsdag den 29. april skal det være høring i Stortinget om å etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

   Fredag den 2. mai skal det være markering mot menneskerttsbrudd i Trondheim. Håper så mange som mulig har mulighet å ta turen dit. Og 6. mai kl 11 skal jeg og en gruppe på 5 andre til Stortinget for å diskutere rettssikkerheten her til lands.

   Etter møtet vil jeg holde et møte om menneskeretter for de som er intersserte i kjelleren på Kaffistova på Bondeheimen.

   Menneskerettene er endelig på kartet, også i Norge Da er det vår felles oppgave å jobbe videre, slik at rettighetene blir gjort enda mer synlige for de som trenger dem. Og det er alle!

   En ting er i alle fall sikkert.

   Frem til i dag, er det ikke en eneste nordmann som har fått sine menneskeretter oppfylt slik de er ment å være. Tenk på alle de titusenvis av skjebner som systemet har forseglet, nettopp på grunn av ignoransen til menneskerettene.

   Så da er det lov om å håpe på bedre tider. Og det er lov å håpe at alle får en strålende fin helg også:)

   *

   Anita Lysgård:
   fuck lorte norge

   Rigmor Aastum:
   Jeg deler denne

   Hanne Kathrine Kleivane Lerbo:
   deler

   Terry Hopkin Sundby:
   vente du noget annet ????????????????? siden 1814 har dt samme famlier bestemt alt i Norge

   Trude Elisabeth Skaug:
   Kjempefint, og god helg til deg og dine oxå! : ) Deler.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Mangel på kunnskap mange steder, og det er de for stolte til å innrømme. Det gjør saken enda verre!

   Anne-britt Kaltun:
   Familie mafia har styrt Norge og til sin egen fordel og han Ola og Kari finner seg i det, men det skal bli spennende og se hvor lenge........

   Jenny Hafnor:
   norge vet ikke hva menneskerettigheter er, snakes så mye om det, dem har hørt ordet men ikke betydningen av det det vet dem tydligvis ikke .Dem er mere opptatt av di krimminelle som kommer hit ,sorger for at dem får det bra, men barn og syke mennesker sender dem ut av landet lurer på hva dem tenker med :barn og syke tror dem seg på for det har ingen som forsvarer seg ,men di kriminelle tør dem ikke røre for da får dem kraftig motbør så feige er dem .

   Jenny Hafnor:
   det er en gang for mye

   Somkit Mongkhonsin:
   Det er godt noen er våken. Etter hva som er kommet frem i lyset de siste åra angående mennedkerettigheter til Kari og Ola så er på tide at dette blir satt på dagsordenen. Deler dette så gjerne....

   Noralf Aunan:
   FNs Menneskerettsråd er dessverre mer enn tvilsomt for tiden. Henger på denne her, selv om den er vist tidligere.
   http://www.tv2.no/v/809501/
   FNs menneskerettighetsråd
   TV 2 Sumo: Slipp latteren løs På TV 2 Sumo finner du hele sesonger av både kortreiste og internasjonale humorsuksesser. Se våre anbefalinger her!

   Inger Karin Tvedt:
   Her som i mange land er styresmaktene mer opptatt av småfiskene i stedet for storfiskene. Og få stiller de riktige spørsmålene som f.eks. Hvor fikk Jens Stoltenberg alle sine penger fra?

   Inger Karin Tvedt:
   Tror alle må innse et stort faktum, at for hver sjel som blir født til verden. For hver milliard mennesker det blir på jorden, vil alles liv og rettigheter ha mindre verdi.

   Sissel Wennevik:
   Mye positivt som skjer og det er bra. Takk for at vi har en ildsjel som Marius : ) håper inderlig at vi kunne ha fått muligheten til å komme til Trondheim, og samtidig fått et møte med deg Marius Reikerås . Har mange papirer som du skulle fått.ang vår sak . Å sende det i posten tør vi ikke siden vi har opplevd at vår post blir borte.

   Siw-heidi Luther Espeland:
   Håper det blir en anledning for dere Sissel. Er foresten med Terry Hopking Sundby at det fam. fam. fam som har styrt siden 1814. Dette må komme på dagsorden nå.

   
---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, lørdag 26. april 2014, Vinberget: 

   6 pluss-grader Celsius og mørkt her ute klokken 03 i natt. Lett overskyet formiddag med 14 pluss-grader klokken 11. Det har vokst og blomstret kraftig mye her i hagen nu de siste døgn. Blandt annet fine brudespirea-busker blomstrer også nu. Og flere søtmispler, plomme- og kirsebær-trær og forskjellig annet. Mindre overskyet, tildels med noe dus blålig himmel og 19 pluss-grader klokken 13 og 16 og 16 klokken 18. Mørkt og 7 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.04. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202263265477802

   https://m.youtube.com/watch?v=Lkt5zeYQ7-A
   Criminal Child Protective Services Profits on Destroying Children & Family - GA Sen Nancy Schaefer
   Child trafficking, pedophile rings, sexual exploitation, teenage pornography and even organ harvesting. Specifically in Georgia,...
   YOUTUBE.COM

   *

   Jane Kile:
   Det er jo ikke noe annerledes her i landet.
   Hør spesielt ca på 5.20 og ca 6.30
   Henholdsvis om å opprettholde "flyten" av barn. Dette ser vi når det gjelder hvordan det klages på at barnehager ikke melder fra nok, eller at vi her i vår hjemkommune nå skal ha et møte hvor folk skal oppmuntres til å melde fra til barnevernet.
   Så når vi kommer til ca 6 minutter og 30 sekunder sier hun at dødstallene for barn under offentlig omsorg faktisk er 6 ganger høyere enn i resten av befolkningen.
   Nå må folk våkne!

   Rune L. Hansen:
   Det eneste annerledes med det er ganske enkelt at det er mye verre i Norge.
   Et politisk styre som lokker, premierer og tvinger kvinner og menn til å kidnappe og fangeholde hverandres barn og foreldre, - er ikke bare grovt kriminelle og et folkemord, men er også fullstendig tragisk komiske.

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.04. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151997026856875

   La aldri noen ta fra deg håpet og livsgleden:) Skap allianser med de menneskene som vil deg vel, og la resten seile sin egen sjø. Som en klok mann sa: Design your own life. And make sure that it is good:)

   *

   Gudny Lervåg Hauge:
   Er du så sikker på at alle de du har som venner her inne, er dine beste? Journalister skriver i tidsskrifter og aviser . Spør ikke om gode venner !

   Vibece Bråthen:
   De som har en tilfredsstillelse i å tråkke på deg, er kun gjennomførte svake mennesker med alvorlige mangler. De tilfører uansett aldri noe bra i livet ditt. Jeg tenker vel heller at noen ønsker jeg bare god tur..... dit hvor det er litt mer varmt enn vanlig, hehe ; )

   Magne Leonard Karlsen:
   Ja, men det som gjør meg så skrekkelig sint er at både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet så lenge har gjort det klinkende klart at politidistrikt og PST uten snev av etterrettelighet er langt å foretrekke framfor å gjøre det rette, nemlig å be om forklaring når partiene får beskjed om at det lyves så det renner av offentlige tjenestemenn.

   Vibece Bråthen:
   Tror han snakker om ditt privatliv her, det helt personlige og indre.... ikke hva som direkte styres av hva offentligheten sier og mener.

   Sandra Latotinaite:
   Smart words

   Aud-Torill Alvær Zorlu:
   låne den Marius Reikerås : )

   Siggen Pettersen:
   Herlige ord Marius, dette skal jeg ta med meg:))))))

   Anne Rønnaug Teigen:
   Sant Marius! Disse rådene har jeg fått noen ganger! : )  : )

   Marianne Lund:
   <3

   Liv Serine Helgesen:
   Overhørt:
   - "Tror aldri jg kommer til å bli rik".
   - "Nei det tror ikke jeg heller at du blir"
   Godt sagt? ; )

   Rune L. Hansen:
   For de av oss som er fangeholdt under tortur, terror og utplyndring er slike ord og holdninger helt umulige. Og jeg dessverre langtfra den eneste her i Norge som forurettes slik. Til orientering.

   Vibece Bråthen:
   Selvom du sitter i verst tenkelig situasjon, så har du alltid mulighet til å gjøre om psyken. Ingenting er faktisk umulig, kommer bare an på hvor mye du er villig til å jobbe for å klare det. Så enkelt... så forbanna vanskelig. Tenk om alle bare hadde gitt opp og sagt det ikke var noe håp... ja da hadde det virkelig blitt flott! Har en ganske stor bagasje, og kunne jo valgt og bare ligge i fosterstilling i et hjørne f eks.... men hva vinner jeg på det? Nei, her er det bare å stå på... den som gir seg vinner intet!

   Rune L. Hansen:
   Du tar feil og snakker om ting du ikke har greie på, Vibece Bråthen. Det å bli fangeholdt, ødelagt og drept er ikke noe som ønskes av noen - og er heller ikke alltid mulig å unnslippe, hvordan en enn forholder seg.
Dine tanker om dette er overfladiske, usanne og ikke bra.

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Om man skulle "la resten seile sin egen sjø", vil jo det bety å gi opp, som igjen betyr at statens aktører/ansatte får fortsette i samme lovstridige leia. For meg handler det ikke om håp og tro, men derimot om realiteter. Jeg vet jeg har rett. Og med loven i handa krever jeg på mine og andres vegne at staten skal oppfylle sine forpliktelser, herunder at ansatte i forvaltningen og domstolene skal utføre sine tjenesteplikter. Som borgere har man krav på at staten sørger for rettssikkerheten, og den er totalt fraværende hovedsakelig fordi forvaltningen og domstolene ignorerer lovgivningen og setter seg grovt ut over sin myndighetsutøvelse.

   Vibece Bråthen:
   Ikke rart du er bitter Rune, når du er så destruktiv. Jeg har vært gjennom mye du ikke har filla greie på. Men jeg har jobba knallhardt, og fortsetter å jobbe knallhardt. Derfor jeg vet det er mulig. Du oppleves som naiv med dine uttalelser. Man har alltid valg, men tydelig du har valgt å forbli et offer... for systemet eller hva det nå måtte være. Da er det de andre som vinner, aldri du. Som sagt, så enkelt, men så forbanna vanskelig. Valget er kun opp til hver enkelt. Heldigvis for oss selv, vår familie og våre barn tar vi ulike valg

   Rune L. Hansen:
   Hvem har sagt jeg er bitter eller har gitt opp eller er destruktiv, andre enn deg. Jeg er ikke noe av det, til orientering. Du snakker babbel og tull. Og mennesker som drepes, tortureres og fangeholdes har ikke alltid noen som helst valg, frihet eller muligheter.

   Vibece Bråthen:
   Man har alltid et valg når det gjelder psyken. Og ellers uttaler jeg det jeg gjør på bakgrunn av det du skriver. Gjennomsyret negativ, gitt opp, ingen valg... helt klassisk på de som har overgitt seg som offer, og ikke tar jobben med å kjempe. Min opplevelse av dine ord. Kynisk og direkte sikkert jeg, men det er pga alt jeg selv har opplevd som sagt. Vet også at folk som har hatt det mye verre enn meg har stablet seg på beina. Alt er mulig, og det er ikke tull... men du mener det er tull, ergo har du latt deg frarøve mulighetene til å komme deg ut av det. Ditt valg selvklart... jeg har tatt motsatt valg, og har i dag uante muligheter foran meg...som aldri var i tankene engang før jeg ble utsatt for alt jeg har opplevd. Nesten så jeg må være takknemlig for all shitten jeg har gjennomgått... ellers hadde jeg ikke sittet her jeg gjør i dag. Derfor jeg kan uttale meg slik prøver jeg å si. Tar ikke slikt fra tomme lufta.

   Eva Utsetø:
   Jeg delte den.

   Rune L. Hansen:
   Deg og dine forhold om det. Men du snakker hovmodig selv-opptatt om deg selv og andre som fortsatt har noe frihet, valg og muligheter. Og i det heletatt ikke om oss andre. Som sagt, babbel og tull det der.

   
---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, søndag 27. april 2014, Vinberget: 

   Mørkt med noe stjerner og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså lyst og mye små-fugler som kvitrer klokken 05. Dus blålig-hvit himmel, solen i øst og 8 pluss-grader klokken 08.30. Efter hvert noe blåligere himmel og oppmot 18 pluss-grader i skyggen. 10 klokken 21. Mørkt og i underkant av 8 klokken 23.30 og mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 26.04. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151997026856875

   Rune L. Hansen:
   Deg og dine forhold om det. Men du snakker hovmodig selv-opptatt om deg selv og andre som fortsatt har noe frihet, valg og muligheter. Og i det heletatt ikke om oss andre. Som sagt, babbel og tull det der.

   Morten Netteland:
   Helt enig!
: )

   Irene Børresen:
   Med fare for å bli halshugget her... Rune L. Hansen: Er det ikke sånn at man gjør sine egne valg her i livet? Noen går helt galt, som man kan få inntrykk av at det gjorde for deg og din familie (ref dagbok-notater etc), andre går det bedre med. Man kan godt si at myndighetene her i Norge er helt på trynet, er enig i den, men det er vi selv som gjør valg og som får konsekvenser (enig eller ikke). Det er også mulig at jeg tar feil, men bitterheten din skinner gjennom også i det jeg leser fra deg. Jeg er ikke kjent med så mange saker som har gått så galt som din. Den fremstår for meg som det beste eksempel på hvordan ødelegge et liv og hva som skjer når man føler man ikke har mer å miste. Jeg er forøvrig ganske sikker på at du ikke er alene om å være i en sånn situasjon, og JEG synes ikke at Vibece uttaler seg hovmodig, jeg synes heller det virker som at hun forsøker å vise deg hvordan andre ser på dine uttalelser og vil gi deg et spark i baken for å komme deg ut av det og få et bedre liv, slik hun selv har gjort. Bare min oppfatning..

   Vidar Fagerholt:
   Likte den delen MR : " Skap allianser med de menneskene som vil deg vel ".

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Det samme gjør jeg Vidar, menmen det er likevel vanskelig "å la resten seile sin egen sjø", særlig når det kan bety de får fortsette i samme rettsstridige leia.

   Rune L. Hansen:
   Nei, Irene Børresen, i dagens Norge er det mange som ikke kan gjøre sine egne valg her i livet i forhold til de enkleste selvfølgeligheter og menneske-rettigheter. Det blir på forskjellige måter nektet de og gjort umulig. Ja, det er ikke bare jeg som blir nektet nær alle og enhver av mine menneske-rettigheter og muligheter for valg. Og dette handler ikke om følelser, - men om virkelighet, fakta og realitet. Gi meg et spark i baken? Vel, så kom gjerne med et eller flere konkrete forslag vedrørende meg konkret, om konkret hvordan mulig på noen slags måte "å komme meg ut av det" ... (som du sier) og "å få et bedre liv" (som du sier) - eller et menneskelig liv?
   Og apropo ordene om å "skape allianser med de menneskene som vil en vel", - hva har de eller noen pr. i dag konkret å kunne gjøre for å kunne stoppe fangehold, tortur, terror, utplyndring og drap i regi av den politiske mafiaen på et konkret menneske og en konkret familie? I noen tilfeller kan noe gjøres som får effekt, men langfra i alle og ethvert. Den offentlige mafia-virksomheten i dagens Norge er som et absolutt knusende maskineri - når det er nettopp det som er hensikten.

   Rune L. Hansen:
   Naivitet og dumhet er to av terror-regimets mest solide bære-bjelker.

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Se her folkens - følg med .. følge med. Statens avskjedssak mot dommer Bertelsen. Interessant og tragisk. Og om ikke det er nok så se hva disse rebellene motsetningsfylt sier. Jo i premiss 13 sier HR: "Avskjedsgrunnlaget slik det beskrives av tingretten, er spesielt knyttet til at ”As vurderingsevne, dømmekraft og virkelighetsoppfatning at han ikke oppfyller de krav til personlige egenskaper som må kreves av en dommer”. Det er spesielt vist til ”As gjentatte kritikkverdige utøvelse av dommerrollen og manglende oppfyllelse av tjenestespliktene”.

   Så sier HR – det jeg mener står i motstrid til ovennevnte, at ”Det fremgår av dommen at avskjeden ikke bygger på noen vurdering av den generelle kvalitet av innholdet i dommene”

   Spørsmålet er hvordan det er mulig at ”avskjeden er fundert på As kritikkverdige utøvelse av dommerrollen og manglende oppfyllelse av tjenestepliktene, og spesielt knyttet til hans vurderingsevne, dømmekraft og virkelighetsoppfatning”, men at disse forholdene angivelig ikke skulle avspeile seg i den generelle kvaliteten av innholdet i dommene”????? Dette gir ingen mening. Det henger rett og slett ikke på greip.

   Hehe.. så sier HR i premiss 14: ”Høyesteretts ankeutvalg legger til grunn at staten i ankesaken for lagmannsretten derfor ikke vil gjøre den alminnelige kvaliteten i As rettslige avgjørelser til et tema. Hensynet til domstolenes og dommernes uavhengighet støtter med tyngde en slik avgrensning.

   Det er vel og bra å avgrense. Poenget er at domstolene, herunder HR ikke har avgrenset noe som helst. Det er ord uten substans/innhold for å gi inntrykk av joda de har avgrenset saken mot ”den generelle kvaliteten av innholdet i dommene”.
   http://lovdata.no/dokument/HRSIV/avgjorelse/hr-2014-783-u
   Lovdata - Norges Høyesteretts ankeutvalg: HR-2014-783-U
   www.lovdata.no
   «Det fremgår av dommen at avskjeden ikke bygger på noen vurdering av den generelle kvalitet av innholdet i dommene. Staten har heller ikke argumentert etter slike linjer.»

   Morten Netteland:
   Og kverulerende nett-troll hagler det visst av!? Men nå har vi hatt deilig sol, så da kan trollene gå ut i solen og smelte el aller helst eksplodere! Ha en fin aften dere andre oppegående! Log out og forlat "samtalen" : )

   Rune L. Hansen:
   Ikke alle har enda fått med seg at dagens norske Høyesterett og "rettsvesen" og Storting og regjering er gjennom-syret av grov-kriminelle som gjennom-syrer hele den offentlige forvaltningen med uhyre grove forbrytelser overfor sivil-befolkningen og med-mennesker. De til og med blandt annet fullstendig nekter mange av sine med-mennesker retten til familie-liv! Og blandt annet også mange retten til et økonomisk liv! For her å ha nevnt noe.
   Våkn opp!!

   Rune L. Hansen:
   Det er en livs-farlig og smittsom politisk mafia-virksomhet som hærjer fullstendig fritt frem!

   
---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, mandag 28. april 2014, Vinberget: 

   Mørkt, noe stjerner og 5 pluss-grader her ute klokken 03 i natt. Lys blå, litt slørete himmel, sol i øst og 7 pluss-grader klokken 08.30. Og 15 frem mot klokken 11 og 18 klokken 13. Det blomstrer mye særlig i hvitt ute her i hagen nu. 11 pluss-grader klokken 18.30 og 8 klokken 21. Halv-mørkt og 5 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt og stille med 6 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.04. 2014 shared a link:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202272236182064

   Ikke mindre aktuell nu enn før:

   http://www.youtube.com/watch?v=d6JcWZa1hks
   Bob Marley - Babylon system - Remastered [HD] - with lyrics
   Babylon system Album: Survival (1979) Lyrics We refuse to be, What you wanted us to be. We are what we are, That's the way, (way) it's...

   *

   Rune L. Hansen:
   Her litt positive vibrasjoner og stemninger fra landet Bhutan:
   http://www.youtube.com/watch?v=lR3i4FvX_A0
   Druk Yul
   Druk Yul, a music video by HAPA (Happy academy of performing arts, United nation in Bhutan), from the album Chung Chung.... 

   Rune L. Hansen:
   Her litt gammelt fra Germany:
   http://www.youtube.com/watch?v=kdZP-Fyeg5Y
   Bach's own score - Bereitet die Wege, bereitet die Bahn (Soprano aria)
   Johann Sebastian Bach (1685 - 1750): BEREITET DIE WEGE, BEREITET DIE BAHN (BWV 132) In this wonderful aria, the soprano has a tough task, preparing the way f...

   Rune L. Hansen:
   Viktig budskap også her, fra Enigma:
   http://www.youtube.com/watch?v=Rk_sAHh9s08
   Enigma - Return To Innocence
   Music video by Enigma performing Return To Innocence.

   Rune L. Hansen:
   Politisk mafia-virksomhet og nepotisme har smittsomt spredt seg i land efter land og blir viltert mere og mere livs-farlig, perverterende og katastrofalt for ethvert menneske og samfunn. Problemet oppstår og videre-utvikler seg når sivil-samfunnets enkelt-mennesker sine menneske-rettigheter ikke respekteres og når offentlige forbrytelser mot disse ikke straffe-forfølges.
   Synligheten av den politiske mafia-virksomheten og propagandaen for den kan være forskjellig og forskjellig utspekulert i de forskjellige land.
   Å synliggjøre den er en ting, - å få den straffe-forfulgt og stoppet er noe annet og mye viktigere!

   http://www.youtube.com/watch?v=16wRcpBTMZc
   Anti corruption Song Country in corruption, Original Song 2012
   Nepal is a beautiful country with abundant resources and good climate. However it is left under developed thus heavily dependents on donors good will and fun...

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 27.04. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151997026856875

   Rune L. Hansen:
   Det er en livs-farlig og smittsom politisk mafia-virksomhet som hærjer fullstendig fritt frem!

   Liv Serine Helgesen:
   Ikke alle evner å være oppmuntrende kloke slik som Marius Reikerås !
   For hør bare hva en mangemillionær av en frognerfrue som driver innen 'rettferdighet' kan få seg til å svare overfor en som ligger nede, og står med lua i hånden:
   - "Jeg kommer nok aldri til å bli rik"  
   - " Nei, det tror ikke jeg heller at du blir".
   hahaha
   Hvordan kan man svare noe slikt, knuse enhver drøm og mulighet hos de man har til hensikt å hjelpe? Selv om frognerfrua skulle ha rett, behøver man ikke 'snakke ned' en som allerede ligger nede.Dette er et for så vidt banalt eksempel på en innen 'rettferdighet' som kanskje skulle holde seg til det å kritisere systemet heller enn å ha nærkontakt med folk som strever. Amen.

   Rune L. Hansen:
   Bare sannheten og fakta kan (og skal) frigjøre og hjelpe oss - og ikke falskhet, fortielse, frekkhet og egoisme! For noen handler dette om håp, tro og muligheter for seg selv og mange andre som kan være reelle. Sant nok. For andre handler dette også om håp, tro og muligheter for seg selv og mange andre som ikke mere er reelle. Sant nok også det, for de grovest forurettede og de groveste forurettelser regnes og hører også med. Vi må kunne forholde oss konkret og presis også ikke minst til ordene, formuleringene og teksten i lov og rett og prinsippene for lov og rett, ikke minst også til de groveste forbrytelsene i Straffeloven og Menneskerettsloven! Til tross for at de grov-kriminelle og deres med-spillere og likegyldige og egoister misliker det!
   Å være oppmuntrende på for snevre og falske premisser er hverken inkluderende eller sannhet og fakta, men er videre forurettende.

   Liv Serine Helgesen:
   Uten håp og drømmer kunne man pakke sammen. Men håp uten handling, forblir ofte håp. Den eneste man kan stole på til syvende og sist, er seg selv.

   Rune L. Hansen:
   Ja, men visse håp er ikke mere reelle for de det gjelder. De ble drept og er ikke mere det minste som helst mulige. Hør bare hva de drepte torturerte og utplyndrede sier!

   Rune L. Hansen:
   Tortur, utplyndring og drap blandt annet, er faktisk i realiteten meget så virksomme og effektive virkemidler. Og blir i stort monn brukt i dagens Norge overfor sivil-befolkningen, av en politisk mafia-virksomhet som gjennom-syrer den offentlige forvaltningen.

   
---
---

   E Marie P Andersson, 28.04. 2014 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10152112425833785/

   Detta skrev jag till föreningen BRY o fick sådär bra respons

   Barn omhändertas på tveksamma grunder
   ”Behöver ni stöd och råd, tänk efter en extra gång innan ni kopplar in de sociala myndigheterna. Detta kan kosta er familjen och dra ner er i ett socialt träsk ni inte ens visste fanns.”

   Vi vänder oss till er som har barn eller som själva är barn som omhändertagits på mycket tveksamma grunder och utan att få någon rimlig förklaring. I dag är det de barn som har det bra i det egna hemmet som blir omhändertagna, medan socialtjänsten inte ser de barn som verkligen far illa.
   Vi anser att varje barn har rätt till sina föräldrar och sitt nätverk – att föräldrarna i första hand ska få allt stöd och all hjälp som finns att få, så att alla möjligheter först är uttömda innan en placering sker. Vi anser också att barnen ska placeras på besöksavstånd, så att en lång resväg inte det ska bli ett hinder och orsaka att kontakten bryts med föräldrar eller syskon. Vi vet hur viktig den kontakten är.
   Vi finns till för samtliga som drabbats av sociala myndigheters sjabblande och deras brist på ansvarskänsla. I dagens Sverige verkar ju sanningen inte vara en primär prioritet hos dem som har beslutande befattning eller hos dem som gör underlagen för beslut om placering. Denna brist på sanningshalt i utredningar leder till att många barn och föräldrar traumatiseras för resten av sina liv. Att försöka få en rättelse till stånd är i det närmaste omöjligt, då utredarna snart har omplacerats och de som tar över har ryggen fri och kan säga ”det var inte jag som gjorde utredningen” eller ”jag kan tyvärr inte uttala mig för jag var inte med vid det aktuella tillfället”.
Uppgifter som ligger till grund för utredningar och omhändertaganden är allt som oftast andra- och tredjehandsuppgifter och kan därför inte räknas som fullt tillförlitliga.
   Ändå används de flitigt för att få till stånd LVU-omhändertaganden. I domstolar i hela Sverige har man en allt för stor tillit till de uppgifter som enskilda handläggare har lagt fram, uppgifter som i många fall tyvärr säger mer om handläggaren själv än om familjen de handlar om.
   Bristen på tid och äkta engagemang hos både handläggare på socialförvaltningarna och i domstolarna är ett problem och detta problem måste lyftas fram och åtgärdas, för det handlar om människors liv!
   Föreningen USM vill skapa dels en sammanhållande bild av hur dåligt systemet fungerar i Sverige när det gäller socialens agerande och samtidigt verka som en stödjande och granskande organisation för att hjälpa dem som blir utsatta. Behöver ni stöd och råd, tänk efter en extra gång innan ni kopplar in de sociala myndigheterna.
   Detta kan kosta er familjen och dra ner er i ett socialt träsk ni inte ens visste fanns.
   Vi finns till för att ge er information om hjälp som finns att få från andra instanser än socialen, och för att stötta er om socialen redan är inkopplad av en eller annan anledning.
   Vi fungerar även som stödpersoner och utomstående vittnen vid möten på socialförvaltningen för att se till att de står för sitt ord och inte använder sig av undertryckta hot. Vi har även kontaktpersoner som ni kan vända er till om ni behöver tala med någon om det som är svårt just nu, eller om ni bara vill fråga om något.
   Man skulle behöva en ny skyddslag till barnen, men det har inte regeringen råd med. Barn- och äldreminister Maria Larsson menar att man ska lyssna på barnen och minska omhändertagandet av barn. Och det låter visserligen bra, men man måste se att det i verkligheten inte fungerar så. Socialtjänsten måste se över sin personal och utbilda dem bättre.

   Marie Andersson
   Föreningen USM
   Mailadress F.USM@hotmail.com

   *

   E Marie P Andersson:
   Hej Marie och tack för ditt brev. Bra att få information om er verksamhet. Har ni hemsida, eller sida här på FB?

   Jag har kännedom om den problematik som du beskriver. Jag har även kännedom om när socialtjänsten inte agerar trots att föräldrarna är ytterst olämpliga. Jag håller inte med dig att man ska minska omhändertagandet. Ibland är det för barnets bästa att komma från en misshandlande förälder. Däremot håller vi helt och hållet med om att socialtjänsten måste se över sin personal och utbilda dem bättre.

   Tala gärna om hur och var vi kan följa er verksamhet. Tack återigen för att ni tog kontakt.

   Varma hälsningar,
   Agneta Bravélius

   BRY - Barns Rättsskydd
   https://www.facebook.com/#!/barnsrattsskydd
   BRY - Barns Rättsskydd
   BRY skapar förändring för barn som varit utsatta för allvarliga brott här i Sverige. Vi är beroende av donationer och vi är tacksamma för alla bidrag. Vårt BG är: 379 - 7826
   Non-Profit Organization: 606 like this

   Rune L. Hansen:
   Enkle fakta og selvfølgeligheter som blir sagt i brevet, men det bagatelliserer og fortier - kanskje i en grotesk uvitenhet? - at det handler om veldig grov politisk organisert kriminalitet og at om den ikke straffe-forfølges og solid stoppes så vil den selvfølgelig bare fortsette og fortsette! Og videre-utvikle seg smittsom og perverterende på så mange slags forskjellige måter!

   Rune L. Hansen:
   Frihet fra straff for grove forbrytelser - er både på kort og lang sikt å premiere grove forbrytelser!

   Isabell Ortiz:
   ..får jag dela

   E Marie P Andersson:
   japp hela

   E Marie P Andersson:
   eller bara första delen?

   Embla Dicer:
   "Jag håller inte med dig att man ska minska omhändertagandet."
   Tycker hon att man skall öka omhändertaganden?! Idag omhändertas barn med hjälp av lögner! Och konsekvenserna av det är värre än att ge relevant stöd till familjer...

   E Marie P Andersson:
   Vad jag fatta det som ska man inte minska det utan öka det inte bra bo med missshandlande föräldrar hon tog bara upp det som exempel men missbrukande föräldrar varka inte komma upp tex.

   Yvonne Sand:
   De är så måna om barnen!

   E Marie P Andersson:
   ja många vill ha pengarna för barnen

   Rune L. Hansen:
   Å mishandle et barn er en forbrytelse og er en sak for politiet og kompetent og habil domstol. Ikke for en politisk mafia-virksomhet, som jo er nesten de eneste i vårt land som mishandler barn (og foreldre) - og det meget meget så grovt og kriminelt.

   Rune L. Hansen:
   At de for penger og med trusler og løgner lokker og tvinger menn og kvinner til å lyge om hverandre, sier jo også sitt.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.04. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202276971540445

   Her grovt lyger i frekkhet og uten hemninger norske Børge Brende for FN og det inter-nasjonale samfunn.
   Løgn, falskhet og frekkhet er meget billige våpen for et politisk terror-regime.

   Russland sa i følge avisen at barn krenkes ved måten barn kan tas fra foreldrene.
   Den norske avisen er neppe særlig pålitelig, hva enn Russiske representanter i FN har sagt.
   Krenkes er uansett et for mildt uttrykk, kidnappes, fangeholdes, tortureres og i mange tilfeller også drepes, er mere presist sagt. Og dette gjelder selvfølgelig også foreldrene.

   Børge Brende sier, i følge avisen at:
   "- Barn skal vokse opp hos foreldrene sine. Overtakelse av barnet kan bare forekomme hvis et barn utsettes for alvorlig omsorgssvikt, vold eller farlige forhold. Her kan vi imidlertid ikke inngå noen kompromisser — barnet må komme først, sier han."

   Selvfølgelig vet han mildt sagt at det ikke er slik i Norge. Han er selv en forsvarer av og delaktig i den norske politiske mafia-virksomheten.
   I dagens Norge er ingen som helst respekt for noen som helst av menneske-rettighetene, annet enn i falskhet og på papiret og i propagandaen!

   http://www.dagbladet.no/2014/04/28/nyheter/utenriks/menneskerettigheter/33014041/
   Iran, Saudi-Arabia og Russland kritiserer Norge i menneskerettshøring
   www.dagbladet.no

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.04. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202277143024732

   Artikkel-forfatteren (fra Litauen) sammenligner med rette forholdene i dagens Norge blandt annet med skrekk-verdenen i Franz Kafka's roman "Prosessen".

   Mye innhold, fakta og substans i artikkelen. Bør oversettes til blandt annet norsk, bedre enn Google Oversetter makter!

   Marius Reikerås, 28.04. 2014:
   "Det passet bra at denne artikkelen kom på trykk i et av Litauens største medier i dag. Samme dag som Norge har møtt til høring i FNs menneskerettsråd. Her tar forfatteren et oppgjør med Norges holdning overfor andre lands borgere, og gir kraftig kritikk av barnevernet. Jeg er også intervjuet i denne artikkelen, og sier det jeg mener om Norges manglende respekt for mennekserettene."

   http://www.moteris.lt/veidai/siekiant-atimti-vaikus-is-seimos-ir-absurdiski-kaltinimai.d?id=64621861
   Siekiant atimti vaikus iš šeimos - ir absurdiški kaltinimai
   Vaikai atimami iš gerų tėvų. Šis keistas, iš pirmo žvilgsnio sunkiai tikėtinas reiškinys istoriškai nėra jokia naujiena – tai šen, tai ten vis plykstelėdavo...
   MOTERIS.LT

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.04. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152001302876875

   Det hadde ikke vært nødvendig for norske styresmakter å reise til FNs menneskerettsråd i Geneve, for å skjønne at noe må gjøres med menneskerettssituasjonen i Norge. Det hadde holdt å lytte til sin egen befolkning. Men, den offentlige arrogansen sitter langt inne her på berget. Når det offentlige blir en fiende og ikke en venn av sitt eget folk, er det fare på ferde.

   *

   Anne Sunde:
   HELT enig, Marius

   Anne Rønnaug Teigen:
   Så sant, så sant, men tror jamen vi har blitt vant til dette tyraniet her i landet over mange tiår.Jeg pleier skjelden å gi meg, men jeg har jo hele tiden hørt; "Ta sak mot det offentlige er bortkastet, for de vinner bestandig". Hva gjør man da???? Jamen bra du og flere har jobbet så intenst med menneskerettigheter! Gratulerer!  Nå får vi bare håpe at dette hjelper, da vi fremdeles har ett politisk nettverk som kjemper for sin makt, og det norske folket som dessverre ikke følger nok med. Det burde vært mere om dette i media, også i lokalavisene, for å nå mange flere!

   Berit Baklund:
   Men i dag har Norge fått sitt pass påskrevet av Saudi-Arabia, så da blir det nok bra

   Steinar Kolnes:
   Kristin Brataas er inn på noe viktig. Media er totalt fraværende i sammfunnsdebatten. Det som får de store overskriftene er det sensasjonspregede, og ellers hvem som viste en bar rumpe eller pupp.

   Inger Karin Tvedt:
   I norge lager vi kriger om centimetre på en vei, derfor blir det aldri billige veier i Norge. Alt er en smålig krangel.

   Kari-Janne Tøllefsen:
   Så sant Marius ...

   Robert Steffensen:
   Ja, det er helt riktig og en treffende beskrivele av vårt samfunn i dag. En omfattende rettssak bør fremmes for vårt rettsvesen, med anklage mot staten for krenkelser av folket, og som er utført de siste 15 år. Dette bør omfatte de utsatte grupper innenfor NAV og BV, og svikt for de rusavhengige, med flere. Det kan bli en moderne revolusjon, som er berettighet og med domokratisk og lovlige metoder. Jeg vil anslå at minst 100.000 mennesker har krav på erstatning og å få rettet opp forhold for sine saker og lidelser. http://www.folketsrettigheter.no/
   Folkets Rettigheter
   www.folketsrettigheter.no
   ”Folkets Rettigheter” er partiet som ivaretar helheten i norsk politikk. Partiet vil kjemper for borgerrettighetene i Norge og sikre individet økonomisk og sosial verdighet. Motsetninger skal fjernes til fordel for felles interesser.Det som tjener samfunnet, tjener arbeiderne, pensjonistene og nærin…

   Bjørg Brennan:
   Trur vi har mye å lære fra Island..

   
---
---

   Heidi Turid Dammann, 28.04. 2014 posted to ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152000924601875

   Vi må få en slutt på at dommere kan skrive så dårlig begrunnede dommer, at en ikke kan forstå hvordan retten har kommet til sin konklusjon. Når det ikke er krav til begrunnelser, trenger ikke dommere å anstrenge seg, og det leder fort til alvorlige feil. For publikum blir det ikke mulig å se forskjellen på om dommeren hadde en god grunn, eller om han tok feil, eller om han rett og slett er korrupt. Vi kan ikke leve med en slik usikkerhet.

   Advokatene rister på hodet og kaller tingretten for Bingoretten, andre kaller det et Lotto.

   Det koster svært mye penger og er en stor belastning å gå til rettssak for vanlige mennesker. Det mange av oss opplever i en norsk rettssal er noe helt annet enn det vi ser fra opptak av rettssaler på TV. Derfor er det svært viktig at det blir opptak, helst videoopptak, av alle rettssaker, fra begynnelse til slutt.

   Da kan en påvise når dommeren ikke tar hensyn til eller ikke kommenterer vitneforklaringer og bevis som er fremlagt i retten. En vil kunne bevise at en ble nektet kontradiksjon og annet. En vil også kunne bevise om det dommeren skriver i rettsboken og annet ikke er riktig. Når du kontakter domstolen får du beskjed om at du ikke kan klage på dommerens arbeid annet enn ved å anke. Å anke koster i mitt tilfelle over tyve tusen bare i ankegebyr. Hvor ellers i samfunnet må du betale så mye penger for å klage på et arbeide som ikke er utført etter forskriftene? I tillegg tar det fra ett til to år før saken kan komme opp på nytt i lagmannsretten.

   Vi må ha et system hvor vi er sikret mot at advokater og dommere kan drive sin "egen butikk".

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er kanskje flere enn meg som har komplette lyd-opptak av rettssaker hvor lov og rett er fullstendig fraværende og dommerne beviselig er grov-kriminelle, - men hva kan i dagens Norge gjøres med disse lyd-opptakene? Ingenting?

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig er det at lov og rett skal koste penger eller forvaltes uten argumentasjon fullstendig motsatt lov og rett og menneske-rettighetene!

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.04. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152001213331875

   I dag har vært en god dag for alle oss som er opptatt av å belyse den faktiske menneskerettssituasjonen i Norge. Norge ble møtt med konstruktiv kritikk av FNs menneskerettsråd, og jeg var til dels imponert over hvordan mange land har fått med seg de mangler som hefter ved vårt eget rettssystem.

   Det er en grunn til at Norge har fått nedgradert sin status som B- nasjon innenfor menneskeretter. Grunnen er så enkel som at styresmaktene har vært så arrogante at de ikke har tatt menneskerettene på alvor. At verden har fått øynene opp for det faktum at det også skjer grove menneskerettsbrudd i Norge, er bra. For det betyr at styresmaktene må skjerpe seg. At det ikke finnes et sted å henvende seg når menneskerettene er krenket, er meget alvorlig.

   Dagens høring, var først og fremst hard kritikk mot våre domstoler, som ikke evner å beskytte borgerens menneskeretter på en fullverdig måte.

   Dagen i dag følges opp med en høring i Stortinget i morgen, angående opprettelsen av en nasjonal menneskerettsinstitusjon. Behovet for en slik, er enormt.

   *

   Per Steinar Sørå:
   Mye som er som frem, skulle jeg tro er elektroniske medier?

   Jørgen Skarsvåg:
   Så sant, Marius Reikerås EMK-tribunal må på plass i Norge NÅ straks.
   Norges domstoler har desverre bevist at de hverken evner eller ønsker å la folk få sine norske lovers rettigheter ivaretatt en gang, og har vært totalt døve for ALT som har med EMK å gjøre.
   EMK-TRIBUNAL er nødvendig straks-tiltak, så får en heller legge det ned den dagen det evt blir overflødig.
   Det er mennesker det handler om, og for hver dag som går, blir nye ofre og justismord tilføyd de lange listene.

   Anne Rønnaug Teigen:
   : ) Så bra! : )

   Lena Haukland:
   Får vi se denne høringen på stortinget..På tv??

   Anne Marit Myhre:
   Veldig veldig bra : )

   Veronica Elvedahl Marcussen:
   ja vil denne høringen komme på tv og evt klokkeslett?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.04. 2014 shared Marius Reikerås's status update:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202279360720173

   Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152000842966875

   Jeg sitter og hører på FN – høringen mot Norge nå på web- tv. Jeg gleder meg over den saklige og berettigede kritikken Norge får fra hele verden. Det er særlig fire forhold som går igjen.

   1. Etablere en uavhengig menneskerettsinstitusjon.

   2. Fremme kunnskap om menneskerettene.

   3. Revidere barnevernet.

   4. Slutte og diskriminere minoriteter.

   *

   
---
---

   Aina Viola Larsen, 28.04. 2014 via Norgespartiet:
   https://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/711898062203694/

   var det ikke snakk om fra Arbeiderpartiet, at våres oljepenger skulle settes inn på et fond til våres framtidens genrasjoner.

   Forstår nordmennene hva de holder på med?
   http://www.document.no/2014/04/forstar-nordmennene-hva-de-holder-pa-med/
   Jour­na­list i Finans­avi­sen Kjell Erik Eilert­sen skrev sist lør­dag om de store økono­miske og finan­si­elle kon­se­kven­sene av inn­vand­rings­po­li­tik­ken som ble ført i løpet av de årene Jens Stol­ten ­berg...
   DOCUMENT.NO

   *

   Anne Rønnaug Teigen:
   Jo,det ble sagt det ja Aina! Ikke bra det som har skjedd.

   Aina Viola Larsen:
   : (

   Odd Stenbakken:
   Det blir vist stadig fler og fler kålhoder blant den styrende eliten.

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Som ny sta­ti­stikk fra SSB viser, ble inn­vand­rer­be­folk­nin­gen for­dob­let i perio­den 2005-2013, for i dag å utgjøre 15 pro­sent av hele befolkningen.

   I løpet av perio­den med rødgrønn regje­ring økte befolk­nin­gen med 10,1 pro­sent, nes­ten 470.000 per­soner. Åtte av ti nye bor­gere er enten inn­vand­rere eller norsk­fødte med to innvandrerforeldre. (...)

   De stats­fi­nan­si­elle netto­kost­na­dene for ikke-vestlig inn­vand­ring gjen­nom perio­den 2006 til 2013 belø­per seg til vel 213 mil­li­ar­der kroner.

   I SSBs økono­miske kal­ky­ler spil­ler sys­sel­set­tings­grad en sen­tral rolle. Av det kan man slå fast at de oven­nevnte kost­na­dene pri­mært skyl­des inn­vand­ring fra OIC-land.

   Inn­vand­rere fra de 57 OIC-landene utgjorde cirka halv­par­ten av den ikke-vestlige inn­vand­rer­be­folk­nin­gen. Soma­lia, Pakis­tan og Irak er de største landgruppene.

   Det ende­lige inn­vand­rings­un­der­skud­det til­svarte ifølge Eilert­sen en fjerde­del av olje­pen­gene i hele perioden.

   For­de­ler man kost­na­dene for ikke-vestlig inn­vand­ring på den øvrige befolk­nin­gen, har den kos­tet 47.000 kro­ner pr. hode.

   Disse belø­pene er imid­ler­tid kun pri­sen for de utgif­tene som er påløpt gjen­nom perio­den. På lang sikt kom­mer frem­ti­dige vel­ferds­ytel­ser i til­legg, og da er det helt andre beløp det er tale om.

   Ved å anvende SSBs økono­miske kal­ky­ler på fak­tiske inn­vand­rings­tall bereg­nes denne for­plik­tel­sen til hele 960 mil­li­ar­der kro­ner ved årsslutt - nes­ten et statsbudsjett.

   Ved årsslutt 2005, da for­rige regje­ring hadde tatt over etter Bon­de­vik II, sto for­plik­tel­sen i 406 mil­li­ar­der kroner.

   Det betyr at under Jens Stol­ten­bergs ledelse og med tid­li­gere stats­råd Inga Marte Tor­kild­sen (SV) som hoved­an­svar­lig for inte­gre­rings­po­li­tik­ken, økte de frem­ti­dige stats­fi­nan­si­elle for­plik­tel­sene med vel 550 mil­li­ar­der kroner.

   Norge har altså for­plik­tet seg til å betale en frem­ti­dig kjem­pe­reg­ning, og det er lite som tyder på at den ikke skal fort­sette å øke.

   Sam­ti­dig er det ingen garan­tier for at olje­inn­tek­tene vil for­bli like høye gjen­nom hele den perio­den hvor disse finan­si­elle virk­nin­gene vil gjøre seg gjel­dende – altså det neste hundreåret .

   Med tanke på hvor sjel­den slike kal­ky­ler leg­ges frem på for­ståe­lig vis av per­soner med et stort pub­li­kum, er det vans­ke­lig ikke å spørre seg: For­står nord­men­nene egent­lig hva de hol­der på med?"

   Rune L. Hansen:
   Mange kommentarer under artikkelen også.

   
---
---

   DIREKTE: Norge i FN-høring | Third Seconds TSCG, 28.04. 2014:
   http://thirdseconds.org/direkte-norge-i-fn-horing/ 

   FN sender direktesending under en høring, der Norge må forklare seg om menneskerettighetsbrudd. Dette gjelder andre land i verden som har blir kritisert av...
   THIRDSECONDS.ORG
   Norge får sterk kritikk!
   april 28, 2014 - Forsiden, Nyheter

   *

   Rune L. Hansen:
   Løgn og falskhet forkledd i fine ord kjennetegner Børge Brende og hans med-spillere i den politiske mafiaen i Norge, men lar noen seg mere lure av slikt? Grov-kriminell kidnapping av barn og foreldre, utplyndring, tortur, terror og drap er hva han i virkeligheten står for!

   Per Steinar Sørå:
   Som liten ble jeg nærmest behandlet som postpakke. Ble sendt hit og dit. Slekta fikk forbud å møte meg.

   Per Steinar Sørå:
   Jeg har mistanke om at min avdøde bror ble dopet ihjel. Han deltok innen rettsvesenet i Bergen som meddommer.

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.04. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152001444776875

   På kort tid, har jeg blitt kontaktet av tysk, svensk, amerikansk og litausk presse, angående barnevern og menneskeretter. Det er jo et paradoks at internasjonal presse viser større interesse for dette en hva norsk presse gjør. Her er artikkelen fra litausk presse i dag.

   Siekiant atimti vaikus iš šeimos - ir absurdiški kaltinimai
   vaikas-verkia-64622299.jpg
   http://www.moteris.lt/veidai/siekiant-atimti-vaikus-is-seimos-ir-absurdiski-kaltinimai.d?id=64621861
   Vaikai atimami iš gerų tėvų. Šis keistas, iš pirmo žvilgsnio sunkiai tikėtinas reiškinys istoriškai nėra jokia naujiena – tai šen, tai ten vis plykstelėdavo...
   MOTERIS.LT

   *

   Monika Johnsen:
   En presse som er kjøpt og betalt kan ikke gå mot hånden som "mater" (les pressestøtte) den.

   Ann Tove Buklev:
   Råtten hele statstyringen i dette landet, der pressen er endel av råta.

   Monica Fjermeros Karlsen:
   det sier jo en del. norsk presse er en drit og ingen ting.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Ja, det er ett paradoks, men typisk norsk vel??

   Monica Fjermeros Karlsen:
   ja ikke tvil om det, de er vel også kjøpt og betalt av bv. de burde absolutt se seg om, ikke alle foreldre som har mistet sine barn som er uskikket.

   Jane Kile:
   Fantastisk!

   Robert Steffensen:
   Flått med oppmerksomhet, - det gir større innflytelse, påvirkning til de rette adresser etter hvert -- "jeg leste hele artikkelen, den var omfattende". Godt arbeid for saken.

   Rune L. Hansen:
   Et menneske som tror seg selv å kunne bedømme om et annet menneske skal ha retten til sitt familie-liv eller ikke, har grov-kriminelt satt seg selv fullstendig over og utenfor reell lov og rett og menneske-rettigheter og naturrett og folkerett!

   Nerile Ad:
   Marius, du gjør en skikkelig god jobb. Dessverre problemer med barnevern finns også i andre land..... Det ser ut som om noen vil drepe familien i det hele tatt. Da håper en kanskje at barn skal ikke vite hvem de er, hvor kommer de fra, og blir bare som saueflokken som er lett og enkelt å styre

   Eva Michalakova:
   Jeg har og snakket om saken min med en mann fra tsjekkisk avis og han vi gjerne snakke med en advokat eller noen som vet mye om bv er rett i midten av alt dette. Kan han kontakte deg? Skal sende lenken fra Tsjekkisk avis og mail adressen min i privat melding.

   Marius Reikerås:
   Bare be han ta kontakt Eva Michalakova

   Eva Michalakova:
   Flott!

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.04. 2014 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152000596456875

   Kommentar: Det beste i livet er gratis
   http://www.vg.no/nyheter/meninger/arbeiderpartiet/kommentar-det-beste-i-livet-er-gratis/a/10130744/
   www.vg.no
   Nok en gang utnytter politikere systemene til egen vinning....

   *

   Svein Sjøblom:
   Det samme gjør kirkene. Utnytter andres uvitenhet

   Terry Hopkin Sundby:
   shit follows the fan in politics

   Wally Andersen:
   Jeg spyr av disse politikere

   Liv Serine Helgesen:
   Resultatet av politikernes 'trygdemisbruk' er at slike ordninger opphører, skriver forfatteren. Håper det skjer raskere enn svint! La dem heller selge unna oppsparte verdier, inntil de evnt kvalifiserer til sosialhjelp - slik som mange andre. Fremdeles får ikke skattebetalere fra enkeltpersonsforetak/selvstendig næringsdrivende arbeidsledighetstrygd. Og nei, man kan heller ikke tegne forsikring for slikt. Derimot kan næringsdrivende i enkeltpersonsforetak tegne kostbar ekstra sykeforsikring via NAV.

   Julianne Olaisen:
   De eier virkelig ikke magemål når det kommer til seg selv.

   Oivin Eknes:
   De er seg selv nærmest

   Vårhild Hoholm:
   Mykje vil ha mer, sjøl om de trakka på resten av befolkninga!!! Ei skam!!!!

   Anne Sunde:
   Gro ''visste ikke'' at Norge ikke har skatteavtale med Frankrike heller da hun bosatte seg der. Jagland og Stoltenberg er også to null-skatteytere..... til sammen 3 null-skatteytere fra AP av alle partier... de som skulle avskaffe slikt. Men en vanlig arbeider som vil bo i varmere strøk pga helsen, de skal flåes. Næringslivet kan tyne livet ut av deg, småbarnsforeldre blir presset i alle ender for ungene er støtt en ulempe når de blir syke. Unger blir lempet ut syke om morgenen og i barnehagen fordi foreldrene er redde for å miste jobben hvis de tar fri for å pleie dem. Og de som lager lovene som gjør at folket kan tynes, de sørger for goder til seg selv. Hvis det er slik at de ikke vet alt det de påstår de ikke vet, burde de sparkes omgående uten etterlønn for da kan de ikke jobben sin. George Orwells film The Animal farm er like aktuell fremdeles, vi lærer aldri

   Elin Gregusson:
   Karl Eirik Schjøtt-Pedersen var finansminister (Hanne Harlem justisminister med erfaring som sjefsjurist i daværende Kredittilsynet og med sete i Storebrand Banks kontrollutvalg) da regjeringen Stolteberg-I ga den 100% private Bankklagenemnda offentlig godkjennelse v/kgl. res. (19. mai 2000) Det hele var unntatt offentlighet og foregikk i all stillhet i en regjeringskonferanse, dvs i et lukket rom. Lovgivende forsamling var med andre ord ikke involvert, og ikke engang daværende forbrukerminister Karita Bekkemellem har noen erindringer om drøftelsene bak en avgjørelse som har fått fatale konsekvenser for alminnelige nordmenn over hele landet. I realiteten innebar godkjennelsen å gi finansforetakenes ledere/eiere carte blanche til å slippe juridisk unna med økonomisk kriminalitet overfor "småfolk". Schjøtt-Pedersen er ingen "dumming". Han visste meget godt hva han gjorde den gangen, og det vi ser i dag er på sett og vis et utslag av den samme moralen/tenkningen - dog i mindre målestokk.

   Inger Karin Tvedt:
   hehehehe, det tar sin tid å få opp øynene:)

   Marianne H Walle:
   grøss

   
---
---

   Tore HK Hanssen, 27.04. 2014 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/777459605612011/

   Skal vi forstå formynderskapet må vi avmaskere verdiene deres.

   Til alle tider har det vert formyndere som har brukt mye energi på å skape verdier som skal holde mengden på plass. I riktig gamle dager trodde de på hekser, ja det hender de gjør det i dag også. Noe stort bedre var ikke de som møttes til duell «for ærens skyld.» Av sine venner ble den falne ærefullt omtalt som en som falt for ærens skyld, og hadde du noen innvendinger mot dett, blir du anklaget for ikke å ha noen æresfølelse. I dag kan vi se tilbake og smile, men kanskje du ser noe av den nyere tid i dette? Prestekjolen og offiserens uniform er en del av de verdiene som dagens formynderskap bruker. Men også de er i ferd med å miste grepet til eksperter, spesialister og forskere som kommer frem med sine interne og eksterne sannheter.
   Når det blir satt spørsmålstegn ved dette verdisynet faller masken, for hva er igjen av en verdi som har mistet sitt konkrete innhold? Ingenting. Dersom vi følger en rasjonell utvikling, er det absolutt ingenting igjen. Men i våre dager må vi også forholde oss til det irrasjonelle, og har vi mye av det irrasjonelle vil det holde oss flytene. Vi kan bygge opp vår egen verden. Miljøpartiet er et eksempel. Mye av Sv er i dette miljøpartiet. Mange av disse SVerne fant seg ikke til rette i den fasistiske feminismen som SV utviklet, og havnet i miljøpartiet. Dette er middelklasseborgere som styrer her og de styrer med masse irrasjonelle tanker. Egentlig er de helt ødelagt som mennesker. Om mennesker blir miljøskadd i dette landet vil de fortsette å snakke om det globale miljøet.

   *

   Torbjørn Bønke:
   Så sant så sant. .meget bra skrevet. ..lagrer og deler siden m kilde henvisning. .

   Song Solli:
   For å avslutte dette er det på tide å navngi hvem som er ansvarlig.

   Rune L. Hansen:
   Å avsløre og å navngi de hører med til undersøkelsen og straffe-forfølgelsen, men selve straffe-saken for kompetent og habil domstol for deres grove forbrytelser er langt viktigere!
   Det er ganske så utrolig og groteskt hva som har foregått, og som enda ikke er avsluttet. For eksempel at en ansamling av marxist-leninister, feminister, homosexuelle og pedofile og deres med-spillere klarte å bane seg vei til regjering, storting og departementer og å gjennom-syre og pervertere den offentlige forvaltningen og sivil-befolkningen med ulovlige lover og ren mafia-virksomhet med kidnappinger av barn og foreldre, falsk dokumentasjon, groveste terror, utplyndringer, tortur og drap!

   
---
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, tirsdag 29. april 2014, Vinberget: 

   Mørkt, stille, 5 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet noe disig tidlig på formiddagen. Efter hvert tildels dus og slørete himmel og mindre overskyet. Med 13 pluss-grader i skyggen klokken 15.30 og 11 klokken 16.30. Halv-mørkt og 4 pluss-grader klokken 22.30. Helt mørkt og 2 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 29.04. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152002803546875

   Den åpne høringen om en uavhengig nasjonal menneskerettsinstitusjon som skjer i dag, er selvsagt et postivt fremskritt. Men, det kommer minst 15 år for sent.

   Allerede i mai 1999, ble Menneskerettsloven implementert i det norske regelverk. Så ting tar tid. Og i løpet av de 15 årene som har gått, har mange uskyldige enkeltmennesker og deres familier lidd grov urett, som følge av det offentliges forsømmelser av menneskerettene.

   *

   Anne Rønnaug Teigen:
   Selvfølgelig! Tragisk!

   Elin Gregusson:
   Hang on! "Noen" bør fluksens invitere deg til et par NRK-studioer fremfor å innkalle tidligere ansatte advokater og andre venner til intern pludring for å skjule alvoret og dekke de ansvarlige...

   Liv Serine Helgesen:
   Allerede i 2005 kjempet Fellesaksjonen for fattigdom med Menneskerettighetene i hånd. Fint lite har skjedd - på disse årene. Men håp - og handling i riktig retning er viktig!

   Rune L. Hansen:
   Det er i virkeligheten enda verre, for også før 1999 og Menneskerettsloven var menneskerettskonvensjonene egentlig norsk lov og rett og nasjonal og inter-nasjonal forpliktrelse og bestemmelse - som også da grov-krimimelt ble neglisjert av norske politikere og av rettsvesenets dommere og mange andre ansatt i den offentlige forvaltningen!

   Liv Serine Helgesen:
   Det har du rett i Rune L. Hansen! NÅ - etter nordsjødykkernes seier i EU-domstolen kan det skje endring : ) pga økt fokus.

   Rune L. Hansen:
   Det er ingen berettiget tvil om at mange norske politikere og dommere forakter lov og rett og menneskerettighetene! De har en politikk og hensikter som for seg selv og sine egne er viktigere!

   Rune L. Hansen:
   Og falskheten og frekkheten overgår det meste!

   Rune L. Hansen:
   Uten at en uavhengig nasjonal menneskerettsinstitusjon samtidig kan sørge for at enhver forbrytelse i regi av ansatte i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen blir kompetent og habilt straffe-forfulgt og straffe-dømt så er det lite den vil kunne utrette. Da vil den politiske mafiaen vil fortsette som før i stadig mere og ny utspekulert grov-kriminell falskhet og frekkhet!

   Rune L. Hansen:
   Den kan til og med komme til å virke motsatt sin hensikt!

   DaivaJulia GVinje:
   Flere barn skal komme hjem og tilbake til sin opprinnelelse og identitet!

   Rune L. Hansen:
   Ja, DaivaJulia. Selvfølgelig, er det at alle barna (ikke bare flere) skal kunne komme hjem og tilbake til sin opprinnelse og identitet meget meget viktig og sentralt. Det groteske terror-regimet som har vedvart nu i flere ti-år mht. splittelser og kidnappinger av biologiske barn og foreldre, stadig verre og verre, må aldri i verden igjen kunne få skje!!!

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonens Art 7 p 1:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Barnekonvensjonen Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   DaivaJulia GVinje:
   http://www.unicef.no/barnekonvensjonen
   Barnekonvensjonen - barnas egne menneskerettigheter | UNICEF
   www.unicef.no
   Barn er en sårbar gruppe med spesielle behov for beskyttelse. Dette handler ikke bare om å få husly, trygghet og omsorg, men om å bli behandlet som individer med egne rettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Ja, Barnekonvensjonen burde være, og skal være, en selvfølgelighet i Norge! Men i dagens Norge har den i og med en utrolig grov-kriminell frekkhet hos visse forskjellige politikere blitt til det fullstendig motsatte av hva som står i den! Groteskt!

   
---
---

   Marius Reikerås, 29.04. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152002993076875

   Når det endelig blir opprettet en nasjonal menneskerettsinstitusjon, så bør denne lages som en nasjonal menneskerettsdomstol. Den må selvsagt være 100 % uavhengig. Jeg er av den oppfatning av at denne domstolen bør være førsteinstans når det gjelder å bringe menneskerettssaker for retten.

   Med andre ord, erstatter denne menneskerettsdomstolen de ordinære domstoler og nemnder i alle type menneskerettssaker.
De ordinære domstolers kompetanse på menneskeretter, er for dårlig til å ivareta borgernes menneskeretter. Derfor må slike spørsmål behandles av en rendyrket menneskerettsdomstol, og hvor de som jobber der utelukkende har sin kompetanse på menneskerettsspørsmål.
   For å ivareta en effektiv gjennomgang av saksmengden, bør det etter min mening være minst fire avdelinger av 5 personer, som jobber i menneskerettsdomstolen.
   I de mest prinsipielle spørsmålene, bør menneskerettsdomstolen settes i plenum ( storkammeret) med samtlige dommere.
   Dersom en part ikke er fornøyd med utfallet, bør det være automatisk adgang til å bringe saken inn for en ny realitetsavgjørelse i storkammeret.
   Det vil selvsagt også være mulig å bringe saken inn for EMD i Strasbourg for endelig evaluering der.

   *

   Liv Serine Helgesen:
   Håper forslaget ditt blir hört! : )

   Magnar Gjertsen:
   Den bør vel også lokaliseres i en annen by enn Oslo også

   Liv Serine Helgesen:
   Godt forslag Magnar Gjertsen, særlig på bakgrunn av nylig kritikk mot ansamling av rettsinstanser i hovedstaden. Foreslår Trondheim. Fordi lettere å komme til både fra nord og vestlandet. Bergen skjønn, men kronglete.

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Hmm ..Sett i lys av at de fleste saker omfatter menneskeretter kan det jo bli et problem. Eller kanskje bør man kun ha en domstol og en ankedomstol? Det er jeg for - x 10. Man bør nemlig legge ned alle disse tingrettene og lagmannsrettene som er opprettet mer av distriktspolitiske enn rettslige hensyn – de behandler jo også sakene vidt forskjellig.

   Forslaget er i allefall langt bedre enn stortingspresidentens tøvete forslag, og som Stortinget holdt åpen høring om i dag:

   Representantforslag fra stortingsrepresentant Olemic Thommessen om å etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter organisatorisk underlagt Stortinget og knyttet til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).

   Det synes som Olemic Thommesen er påvirket av sivilombudsmann Åge Thor Falkanger, tidligere høyesterettsdommer, som klarligvis har en egeninteresse i å beskytte domstolene - at de fortsatt skal få bedrive menneskerettsbrudd. Sivilombudsmannen sørger for det - han er ikke nøytral, og ei heller langt fra uavhengig fra statens interesser.

   Geir-Ole Isaksen:
   Meget, meget, meget godt sagt og observert Greta Løvinne

   Magnar Gjertsen:
   Det er likegyldig hvilken annen by en plasserer et organ for menneskerettigheter, bare den er langt nok unna Oslo til at den i realiteten er helt adskilt makteliten i Oslo. Trondheim er vel så bra som noen annen by.

   Magnar Gjertsen:
   Hva med krav til de som skal arbeide i denne domstolen? Her er det vel naturlig at en under ingen omstendighet kan rekrutteres fra og av de samme miljøer som i dag er tilknyttet domstol og påtalemyndighet, da de i aller høyeste grad er utgjør en stor del av den praksis som utøver og fører til brudd på rettssikkerhet og menneskerettigheter.

   Ivar Seval Høyland:
   Man kan vel innsette dommere som har blitt avskjediget fordi de har tatt for mye hensyn til menneskerettighetene i sin utøvelse av embetet.

   Liv Serine Helgesen:
   Begynner nesten å lure på om 'min' lagdommer har blitt avskjediget etter at han tillot lydopptak som bevis, og lydopptak av ankesaken da Morten Aarmo var med meg. Dommen lar ihvf vente på seg selv om den var lovet medio mars....

   Julianne Olaisen:
   Håper bare det ikke tar år og dag for å opprette en menneskerettsinstitusjon/domstol?!
  
   
---
---

   Marius Reikerås, 29.04. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152003055641875

   Gledelig at samtlige av de som uttalte seg for Stortinget i dag, så klart uttrykte sin skepsis til at en nasjonal menneskerettsinstitusajon skal underlegges Sivilombudsmannen.

   *

   Liv Serine Helgesen:
   Sivilombudsmannen har blitt en vits, det vet alle som har vært gjennom hele klagekværna -flere ganger.

   Anja Gabriele Neske:
   Sivilombudsmannen er bare en av de tilsynelatende klagemulighetene vi har her i landet, men som ikke har noen reell makt og ingen interesse av å finne feil i offentlig praksis.

   Sigbjorn Aase:
   Han er en av mange som har d for godt stat og kommune. Her finner du en mengde av de som ville fått sparken i privat næring.

   Thomas Luzio:
   Sivilombudsmannen er bortkastede skattepenger; dette offentlige organet er mer opptatt av å stryke sine forvaltningskolleger etter hårene enn å ha et kritisk øye på dem.

   
---
---

   Marius Reikerås, 29.04. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152003117426875

   Det er historiske dager vi nå er vitne til.
   I går ble Norge kritisert av nærmere 100 andre land fordi vi ikke beskyttet våre egne menneskeretter godt nok. Norge må skjerpe seg, var det unisone svaret fra verdenssamfunnet.

   Antakelig med en viss skadefryd siden Norge har vært fremst i klassen med å kritisere andre lands brudd på menneskerettene.
Børge Brende, som gjorde en anstendig jobb med å svare for seg, måtte da også innrømme at Norge ikke hadde etterlevd våre internasjonale forpliktelser.
   I dag var det da også en historisk høring på Stortinget, og alle er skjønt enige om behovet for raskest mulig å opprette en nasjonal menneskerettsinstitusjon , hvis oppgave er å sikre borgernes menneskeretter.
   Så la oss glede oss over at endelig har også Norge forstått behovet med å verne om sine egne. Det er jo den veien vi har jobbet mot i mange år:)

   *

   Rolf Ivar Skår:
   Fedre og barn er utsatt for mangel på menneskerettigheter i Norge. Altfor mange barn vokser opp uten en far fordi fedres rettigheter ikke blir ivaretatt.

   Anja Gabriele Neske:
   Gjenstår å se hvilke forandringer som gjøres da. Jeg tror det ikke før jeg ser det, dessverre. Norge er verdensmestere i store ord, både når det gjelder menneskerettigheter, justis, miljøvern, Bern-konvensjonen og andre ting...

   Heidi Jensen:
   Ja, endelig har norsk regjering fått passet sitt påskrevet og tvinges til å bukke for lovbruddene sine.dette var godt å høre Marius. Du skal ha stor del av æren for det du står for og kampen du har ført for det norske folk . Glad i deg Marius. Takk.

   Rune L. Hansen:
   Mange også optimister blir enda i dagens Norge torturert, utplyndret og drept på hvert et trappe-trinn av forhåpninger og tro på lovens rettferdighet. Og selvfølgelig også mere og mere skuffet, skremt og forskrekket! At de blir fortiet og gjort usynlige tjener bare de grov-kriminelle og deres med-spillere!

   Heidi Jensen:
   Den var dyp men tror jeg skjønner hva mener rune. Men det skjer ting iallfall og det er positivt.

   Heidi Jensen:
   Vi må aldri gi opp.da har vi tapt.

   Sølvi Opsahl:
   Feie for egen dør, før man kritiserer andre, bør være en gyllen regel.

   Julian Ravn Iversen-Rockhard:
   Den som venter får se, dog er det handling som må til.

   Vidar Fagerholt:
   Mental poker. Økonomisk overlegenhet. Isolert rikdom. Og et hav av bortforklaringer. Involvering i de verste grusomheter. Salg av materiell brukt til undertrykkelse. Manglende styrke til å få Joshua French og andre nordmenn tilbake fra korrupte regimer. Men menneskrettigheter forfektes. Skille går mellom oppunionens skrik og poltikernes ører. Bløffelandet er snart så nakent at de eneste hårene igjen må erstattes med tupèer fra oljefondet. Summa Sumarum : Vi er vitne til 1814`s knefall. Dalai Lama blir statist. Og MR er allerede " adlet " i sin kamp.

   Jon Lystrup:
   Hva tilsier en rettferdig og balansert nasjonal menneskerettsinstitusjon i Norge? All erfaring tilsier en slik institusjon naturlig nok besettes av nasjonalfeminister. Slik er business as usual i Norge. Ref, BV, NAV, BLD, barneombud, likestillingsombud, BUFetat, psykologisk sakkyndige mm.

   Åse-Marit Svendstad:
   Bare så synd at ingenting om dette viktige som har skjedd ang. kritikk av menneskerettighetene her i Norge, er blitt gitt oppmerksomhet i noen riksdekkende tv.nyheter med ett eneste ord.
   Så NRK og TV2 er akkurat lik seg. Propagandamaskiner som mest mulig skal spre frykt blandt befolkningen. Men tror at den gjengse mann og kvinne har begynt å forstå tegninga.  Det er i hvertfall å håpe!

   
---
---

   Liv Beathe Hauger Kjærner-Strømberg, 23.04. 2014 via Aksepterer vi dårlige advokater?:
   https://www.facebook.com/groups/334139236631821/permalink/695281517184256/

   I Aftenposten i dag fremgår det at Frankrike nekter å utlevere tidligere OL vinner Khalid Skah.

   Han har vært etterlyst av norsk politi siden 2009 pga vold og trusler mot sin ekskone, trusler mot tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre og for å ha holdt tilbake sine og ekskonas felles barn i sitt hjemland. Han er derfor krevd utlevert til Norge slik at han kan straffeforfølges.

   Frankrike nekter å utlevere han fordi han ikke vil få en rettferdig behandling i norsk rettsvesen, ifølge nettavisen AuFait.
   Hvis dette medfører riktighet er det atter et slag i ansiktet mot det norske rettsvesen og spørsmål om dets uavhengighet.

   http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Frankrike-vil-ikke-utlevere-Khalid-Skah-7544368.html
   Frankrike vil ikke utlevere Khalid Skah
   Franske myndigheter avviser Norges krav om utlevering av den voldssiktede norskmarokkaneren Khalid Skah, ifølge den franske radiostasjonen RFI.
   AFTENPOSTEN

   *

   Steinar Kjærner-Strømberg:
   Europeiske stater anser norsk domstolvesen som statsvennlig.
   Det betyr at rett ikke følges men heller hensyn til statens interesserer.
   At dette har betydning for advokatetikk når klient ankommer advokat for å legge sak mot forvaltning/stat er uten tvil.
   April 23 at 10:29pm · 

   Steinar Kjærner-Strømberg:
   Forøvrig er det skrivefeil i avisen..
   Det er ikke franske myndigheter, men fransk domstol som har kommet til denne konklusjonen.
   April 23 at 10:32pm · 

   Liv Beathe Hauger Kjærner-Strømberg:
   Ut fra det jeg kjenner til saken er den veldig spesiell fordi bl.a en norsk spesial soldat deltok for å hente ut barna i Marokko.

   På den andre siden ble advokat Randi Spydvold Hagen anmeldt for menneskesmulgling og truet med fengsel da hun bistod å få hentet ut søstrene Menije og Kadije Ravandost som hadde blitt sendt til Iran mot sin vilje to måneder før de skulle få endelig statsborgerskap i Norge. I den saken unnlot den norske ambassaden i Teheran å hjelpe søstrene som ba om hjelp fordi de var i landet mot sin vilje. Utlendingsdirektoratet erkjente dengang at Menije hadde krav på hjelp til å komme seg hjem til Sarpsborg. Likevel fikk hun beskjed av den norske ambassaden i Teheran at hun hadde mistet rettighetene sine.
   April 23 at 10:44pm · 

   Steinar Kjærner-Strømberg:
   Like interessant er at den franske domstolen ikke tror at Skah vil få en rettferdig rettergang.
   Det er domspremisser som ligger til grunn, som man kun finner mellom land som er så ideologisk fra hverandre at det er dyp mistillit til det land som krever en borger utlevert.
   At dette ikke er oppfatte som ett spark på leggen, ja da vet jeg jammen ikke hva hva det kan oppfattes som.
   En skandale for ett land som skal feire 200 års jubileum for Europas eldste grunnlov.
   April 23 at 11:14pm · 

   Liv Beathe Hauger Kjærner-Strømberg:
   Intressant at Norge skrek seg hese tilbake til stemmeskiftet over Russlands anti-homo lover ifm OL samtidig som homofile slo ut håret på nattklubber, når de selv angripes utenfra. Tenker Norge noengang på at det ikke tar seg ut å dømme andre når det står så dårlig til.
   April 23 at 11:19pm · 

   Steinar Kjærner-Strømberg:
   Fritt oversatt
   "I sin dom har lagmannsretten observert at de marokkanske - norske relasjoner har forverret seg betraktelig etter dette (barn ble kidnappet fra far) . Lagmannsrettens dommer la til til grunn at det at det ikke kan garanteres en rettferdig rettergang i Norge.
Basert på opplysninger fra Norge som ligger til grunn for krav om utlevering.
   Puh..... Can it be worse?
   April 23 at 11:21pm · 

   Liv Beathe Hauger Kjærner-Strømberg:
   Pinlig!
   April 23 at 11:23pm ·

   Eliyahna Yisrael:
   Det kommer flere slik saker ut i lyst i tiden og jeg har oppleved akkurrat samme dritt og har ikke sett min 4 år barn for lenge .
   April 23 at 11:25pm · 

   Liv Beathe Hauger Kjærner-Strømberg:
   En ser at flere og flere saker dukker opp, slik at utlandet reagerer. Jeg skrev for en tid tilbake at Norge kom til å oppleve omfattende fokus utenfra i tiden fremover, og mitt stalltips er at Norge vil bli nedjustert fra B til C status som kun 10 av FNs 103 medlemsstater har. Dette skyldes at det ikke er opprettet en nasjonal institusjon for menneskerettigheter.
   April 23 at 11:33pm · 

   Eliyahna Yisrael:
   det finnes ingen mennesker rettigheter i Norge derfor romt jeg vekk jeg nesten tok livet av meg fordi jeg var so forfolget av systemer , i tilegg folk er veldig åpennbart om hva de holder på fordi de vet at de finnes ingen rett eller konsekvenser for alt , jeg mistet absolut alt min foretning og mitt barn på grunn av et korrupt systemer
   April 23 at 11:35pm · 

   Eliyahna Yisrael:
   jeg ber dag og natt at noe skal snart skjer etter 44 advokat byrå og ingen hjelp jeg kan bare ber
   April 23 at 11:36pm · 

   Liv Beathe Hauger Kjærner-Strømberg:
   Rystende historie, Eliyahna. I slutten av denne måned må Norge stille til høring om menneskerettssituasjonen i Norge. Redd Barna er en av gruppene som vil være til stede for å fokusere på at Norge ikke følger Barnekonvensjonen.
   April 23 at 11:44pm · 

   Eliyahna Yisrael:
   Jeg kan bare håper at det rette seg til idag jeg har ingen tilgang til min lillie jenta .. men jeg tror alt jeg har gått gjennom vil rette seg etter en stund . Det finnes ikke noe ord jeg har vørt i fengsel og i tilegg måtte bistå mitt sel på min sak fordi dommer mente at jeg klarte det selv . dommeren på min barne sak hadde et barn i samme barnehage som min datter på det samme avdeling
   April 23 at 11:47pm · 

   Eliyahna Yisrael:
   men satt alikevel og fult fokusert på den fakta at jeg er jødisk og folger torah og ber og at dette er skadelig for min barna
   April 23 at 11:48pm · 

   Liv Beathe Hauger Kjærner-Strømberg:
   Ble det brukt mot deg at du var jøde og fulgte torahen? Det er religiøs diskriminering av verste sort.
   April 23 at 11:52pm · 

   Eliyahna Yisrael:
   brukt av advokat Kjersti Jæger
   April 23 at 11:52pm · 

   Eliyahna Yisrael:
   jeg har en mapper
   April 23 at 11:53pm ·

   Eliyahna Yisrael:
   jeg orker ikke egentlig jeg orker ikke . en siste advokat jeg provde var fra madla og han var en venn til hun slik at han sa han måtte tar henne og derfor kan ikke representerer meg , jeg gikk fra en dame med et jobb på en olje firma og noen foreetning til hejmeløse pengerlos og barna los og et kriminal alt på en gang
   April 23 at 11:54pm · 

   Liv Beathe Hauger Kjærner-Strømberg:
   Kan du dokumentere det anbefaler jeg deg å kontakte det Mosaiske Trossamfund i Norge og fortelle din sak. De registrerer saker.
   http://www.dmt.oslo.no/
   no - DMT
   www.dmt.oslo.no
   Da er Pesach rett rundt hjørnet og Kosher Mat klar med nytt sortiment og utvidede åpningstider.Åpningstider for Pesach 2014:Mandag 7.4 - kl 14.00 - 19.00Tirsdag 8.4 - kl 18.00 - 19.00Onsdag 9.4. - kl 11.00 - 13.00 og 16.00 - 19.00Torsdag 10.4 - kl 14.00 - 19.00Fredag 11.4 - StengtSøndag 13.4 - kl 12…
   April 23 at 11:55pm · 

   Eliyahna Yisrael:
   Tusen takk , jeg har absolutt alt ... det er faktisk det enest jeg har to kofferten fylt av dokumenter .
   April 23 at 11:56pm · 

   Eliyahna Yisrael:
   Thank You
   April 24 at 12:01am · 

   Steinar Kjærner-Strømberg:
   I USA er det flere minoriteter som lever på tvers av gjennomsnitt samfunnet.
   Jeg kan nevne:
   Mennoiter, Amish, ortodokse jøder, tyske baptister m.fl.
   Slik dom som du har fått i Norge vil en slik dom, bli forkastet i US Suprem court .
   Religionforfølgelse.
   April 24 at 12:04am · 

   Eliyahna Yisrael:
   ja
   April 24 at 12:04am · 

   Eliyahna Yisrael:
   jeg kjenner veldig godt hva jeg har levd under for mange år
   April 24 at 12:05am · 

   Eliyahna Yisrael:
   jeg har mistet tro på mennesker og det er ikke bra , at je hadde oppleved det vanskelig hos min egen familie so fikk det samme av et system som skulle hjelepr meg er bare vanskelig , jeg hadde igen støtter mot en veldig resurss sterk familie og retts system ..
   April 24 at 12:07am · 

   Liv Beathe Hauger Kjærner-Strømberg:
   Det er som å gå tilbake i historien. Flere religiøse grupper forlot Europa til fordel for USA nettopp pga religionforfølgelse. Eneste religiøse gruppen som har det bra i Norge er muslimer.
   April 24 at 12:08am · 

   Eliyahna Yisrael:
   det stemmer og det skjer på nytt igjen
   April 24 at 12:09am · 

   Eliyahna Yisrael:
   natte Liv snakkes imorga
   April 24 at 12:14am · 

   Finn Kristian Halvorsen:
   Det franske rettsystemet har rett. Norske myndigheter kidnappet hans barn fra marokko.
   April 24 at 6:42am · 

   Eliyahna Yisrael:
   Hans sak har gitt meg håp
   April 24 at 9:32am ·

   Liv Beathe Hauger Kjærner-Strømberg:
   Selv om dette temaet ikke har noe med norsk rettsvesen å gjøre, er det intressant at UD og Politidirektoratet ikke har oversikt over drepte nordmenn i utlandet, mens meldte ulykker har de oversikt over.

   http://www.vg.no/nyheter/utenriks/minst-49-nordmenn-drept-i-utlandet-de-siste-ti-aarene/a/10130411/
   Minst 49 nordmenn drept i utlandet de siste ti årene
   www.vg.no
   Hvert år blir i gjennomsnitt fem nordmenn drept utenfor Norges grenser. Tilbake sitter flere pårørende som aldri får svar på hvem som drepte deres kjære.
   April 25 at 11:42pm · 

   Finn Kristian Halvorsen:
   Franske myndigheter har helt rett.
   Today
· 


   Steinar Kjærner-Strømberg:
   Jeg vet at det forelå en dom vedrørende en fra Romania som var etterlyst. Norsk rett konkluderte med at domstolene i Romania var korrupte og en utlevering ikke kunne skje.
   Spørsmålet er da om fransk lagmannsrett mener at norsk rettsvesen er i samme klasse som romensk rett?
Snakket med en spansk advokat, og jeg kunne ikke unngå spørre om hva han visste om norsk juridisk samfunn. Statsvennlig rettsystem svarte han.
   Kort og konsist. Om dette er alles inntrykk skal være uvisst.

   
---
---

   Catarina Rissmann, 02.04. 2014 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/749816381704301/

   FIKK BREV IFRA SKIEN BARNEVERN IDAG,OM AT JEG FIKK INNVILGET KUN 1 TIME SAMVÆR MED BARNA MINE PÅ 17 MAI...!

   PÅ BAKGRUNN AV BESTEMMELSENE FRA LAGMANNSRETTEN, DER STOD DET KLART AT JEG SKULLE FÅ DELTA I FEIRING AV 17 MAI.. MEN DET STÅR INGENTING OM MENGDE TID... SÅ DETTE ER NOE B.V HAR BESTEMT SELV... VELDIG GENERØST... JEG VANT SISTE RETTSAK.. MEN DET FØLES IKKE LENGER SOM EN SEIER.... B.V HOLDER PÅ SOM DE ALLTID HAR GJORT... SKRENKER INN SAMVÆR ,EKSLUDERER MEG IFRA ALT OG INFORMERER IKKE OM NOE SOM HAR MED HELSE ELLER ANDRE VIKTIGE TING SOM HAR MED BARNA OG GJØRE.. DE HAR HELLER IKKE NEVNT NOE OM NÅR DE TENKER AT BARNA SKAL FLYTTE HJEM IGJEN TIL MEG.... TIL TROSS FOR AT JEG HAR RETTSPAPIRER SOM SIER AT BARNA SKAL HJEM IGJEN TIL MEG INNEN RIMELIGHETENS TID.... DET ER NÅ 4 MND SIDEN, OG-B.V HAR IKKE NEVNT NOE SOM HELST OM DETTE... DERIMOT SÅ OPPMUNTRER DEM BARNA TIL OG KALLE FOSTERHJEM FOR MAMMA OG PAPPA..... DE SIER DET ER VIKTIG AT TILKNYTNINGEN TIL FOSTERHJEM BLIR OPPRETTHOLDT... ( da slo det meg at b.v aldri har tenkt til og godta at jeg får ungene mine hjem igjen.. selv om jeg vant rettsaken...) hva kan man gjøre...?

   *

   Siri Hjelm:
   Off, forstår meg ikke på det barnevernet:(
   April 2 at 2:20pm · 

   Eliyahna Yisrael:
   hva kan jeg sier egentlig : )
   April 2 at 2:22pm · 

   Gunvor Elisabet Eliassen:
   Rister på hue, 1 TIME ja det var stort !
   April 2 at 2:36pm · 

   Eliyahna Yisrael:
   det er et syk syk samfunnet som har ingen respekt for biologiske foreldren elle familie , det er ren ondskap .
   April 2 at 2:37pm · 

   Eliyahna Yisrael:
   og jeg mener alle i samfunnet som prover å være blind til andres smerter under BV
   April 2 at 2:37pm · 

   Eliyahna Yisrael:
   Sprsmål er hav skal vi gjor?? advokat fungere ikke lenger , loven fungerer ikke for biologisk foreldrene og det finnes ingn hjelp .
   April 2 at 3:01pm · 

   Knut-Helge Jakobsen:
   Har du papirer på at de skal hjem innen rimelig tid, og retten på din side, så tropper du opp på politistasjonen å anmelder bv for kidnapping, og krever at politiet bistår deg med å hente barna hjem.. Du må ikke vente for lenge, bv bruker alt de kan så lenge de kan!!
   April 2 at 6:41pm · 

   Catarina Rissmann:
   det har jeg mer enn nok papirer på ja... nå har det gått 4 mnd siden jeg fikk de papirene fra retten. men b.v har ennå ikke lagt til rette for noe, og bare gitt meg et døgn samvær i mnd
   April 2 at 6:43pm ·

   Knut-Helge Jakobsen:
   Du skal gå i strupen på de, KREV dette omgående via politiet.
   April 2 at 6:44pm · 

   Catarina Rissmann:
   ja jeg skjønner ikke mine arme råd... jeg spurte dem rett ut i et møte om de hadde begynt og forberede barna så smått på at de skal hjem til meg igjen eller om de hadde snakket om det.... da svarte saksbehandler ,nei, det har vi ikke, også begynte hun og fortelle at barna hadde begynt og kalle fosterhjem for mamma og pappa.... og da jeg spurte b.v om de synes det er riktig... så svarte hun: ja jeg synes ikke det gjør noe, for det er jo viktig at tilknytningen blir opprettholdt til der dem bor..... barna kaller også søsteren til fostermor for TANTE
   April 2 at 6:47pm · 

   Knut-Helge Jakobsen:
   Har du ikke advokat som kan bistå deg med dette?
   April 2 at 6:50pm · 

   Catarina Rissmann:
   jeg har en advokat.. men ennå ikke lykkes med og få tak i henne, men håper på og få snakke med hun imorgen...
   April 2 at 6:51pm · 

   Turid Holta:
   Det er ikke noe barnevern....
   April 2 at 7:18pm · 

   Kristin Skaansar:
   : (
   April 2 at 7:49pm · 

   Eliyahna Yisrael:
   slik at alle vet vårt krig er ikke bare med disse mennesker alene men med et makt som står bak de som man kan ikke se med øyne . Som gjor man redd !!
   April 2 at 8:02pm · 

   Catarina Rissmann:
   maktmisbruk så det holder! men hvorfor slipper dem unna med det...
   April 2 at 8:04pm ·

   Eliyahna Yisrael:
   fordi de kan !! det hvis god mennesker ikk står opp so vil dette forsetter !!
   April 2 at 8:05pm · 

   Eliyahna Yisrael:
   livet ikke bare handler om ting man kan sier med øyne : )
   April 2 at 8:05pm · 

   Eliyahna Yisrael:
   uansett hav man tro so er det alltid et sporsmål hvis dette var ikke ondksap hva er dette egentlig , maktmisbruk er et ondskap
   April 2 at 8:06pm · 

   Eliyahna Yisrael:
   To ganger har Bv prøved å tar mitt barna , to ganger jeg vant over de etter 2 uker so var en av de kastet fra jobben sin , : )
   April 2 at 8:08pm · 

   Catarina Rissmann:
   er ikke også barnevernet pliktig til og følge loven... når lagmannsretten bestemmer noe og b.v ikke følger opp videre,,, så blir det vel en sak for politiet..? for b.v bryter jo en lov
   April 2 at 8:08pm · 

   Eliyahna Yisrael:
   ondens kraft har ingen regler en å splitte familie : ) og skaper frykt og bekymring :
   April 2 at 8:09pm · 

   Eliyahna Yisrael:
   Catarina Rissmann , Marius rikeråås har sagt en gang , Hvorfor tar det so lant tid å kjemper for rettferdighet i norge , mens noe andre land so kan man finner veien ?
   April 2 at 8:10pm · 

   Catarina Rissmann:
   mm er ikke mye stolt av måten b.v i norge oppererer lenger... det er på grensen til galskap...
   April 2 at 8:13pm ·

   Eliyahna Yisrael:
   .9
   April 2 at 8:26pm · 

   Eliyahna Yisrael:
   Ok Catarina Rissman , tenk bare på din barna : ) og du skal virkelig vinner : )
   April 2 at 8:27pm · 

   Magne Magne:
   Ta med deg dommen, advokaten, og politiet. Forlang at advokaten setter politiet til å hente ungene. Anmeld barnevernet for ulovlig å holde barna borte fra deg som omsorgsperson. Ta med deg dommen, dra hjem til fosterforeldrene, og hent barna, eller hent dem i skole og barnehage! VIS STYRKE!
   April 2 at 8:28pm · 

   Catarina Rissmann:
   takk for all støtte dere! noe drastisk må gjøres snart... jeg har vært deres dørmatte i 1 og 1/2 år og godtatt alt dem har kommet med og samarbeidet hele veien... men jeg skjønner nå at det ikke hjelper... og at dem ikke har til hensikt og gi meg ungene tilbake... blir spennende og se hva advokaten sier imorgen...
   April 2 at 8:31pm · 

   Magne Magne:
   Hvis du har en dom som sier at du skal ha omsorgen, ta å hent ungene, og STIKK TIL HELVETE UT AV DETTE NAZI_DEMOKRATIET!!!
   April 2 at 8:37pm · 

   Marie Adelen Pedersen:
   sier dommen at ungene skal hjem gjør du som magne sier.det er ikke lov av bv å holde dem igjen. da får de smake sin egen metode el medisin. de henter andres unger stadig vekk på en traumatiserende måte til vilt fremmede på sekundet. med loven i hånd. da burde du gjøre det samme. du burde prøve de mulighetene som er der, ingenting må være uprøvd. om politiet er enig i det er en annen sak for de er demes lakeier og sympatisører.
   April 2 at 8:37pm · 

   Marie Adelen Pedersen:
   jo lenger tia går jo verre for deg. da ender det opp med at bv fikk detvsom de ville, å beholde ungene i f.hjemmet. de er aldri på di side, de går over lik for å vinne tross papirer. du tar med deg papirene og advokaten og går til politiet. å gå till avisa er og en god ide. du er så heldig at du har papirer og skal få ungene hjem. da må du gjøre noe for å få dem hjem, ikke kun på papiret. du har lov å kreve din rett . når bv gjør det samme så har du som biologisk mor og lovnad om få dem hjem i rimelighetens tid rett å gå til politiet.
   April 2 at 8:50pm · 

   Catarina Rissmann:
   det stemmer! om det blir nødvendig, så er det akkurat det jeg må gjøre.. loven skal gjelde.. også for b.v.....
   April 2 at 8:53pm · 

   Marie Adelen Pedersen:
   Vær tøff og stå på.si fra om hvordan det går.for du må i samråd med advokat handle fort som mulig.
   April 2 at 9:05pm · 

   Eliyahna Yisrael:
   være sterk Catarina Rissmann og viser at du er det : )
   April 2 at 9:08pm ·

   Eliyahna Yisrael:
   for din kjære barn : )
   April 2 at 9:08pm · 

   Catarina Rissmann:
   DET skal jeg gjøre.. og den minste ting b.v kommer med, skal jeg fortsette og legge ut her... så alle får se og umenneskelig disse oppererer og hvordan de styrer som det passer dem og bryter loven... jeg har utallighvis med andre eksempler også.
   April 2 at 9:09pm · 

   Eliyahna Yisrael:
   å snakker ut er et fantastisk vei å setter lys på makt misbruk ; ) Tar hånd på den andre del også , :) og husk at du kan vinner over dette : )
   April 2 at 9:09pm · 

   Svein Wilhelm Ramberg:
   Ja, legg ut alle urettferdighetene her, Catarina! Jo mere vi kan få dokumentert av syke handlinger og bestemmelser, jo bedre. Tenk det da...... fikk du EN TIME (????) sammen med Barna dine på 17 Mai! Fy faen for noen jævler!!! De vet så inderlig godt selv at de ødelegger mer enn de gavner, men her er gale autoritære bestemmelser viktigere, enn å gjøre barn glade. Dette landet blir sykere og sykere!!!!
   April 2 at 10:36pm · 

   Catarina Rissmann:
   ja svein. det er vondt.... ifjor fikk jeg ingenting... jeg har ikke fått oppleve verken bursdag,17 mai, jul eller påske eller noen andre høydepunkter i ungenes liv, på snart 2 år! også fikk jeg kun 1 time i år.... enda dem har fratatt så mye fra før av.... tilomed psykologene i lagmannsretten spurte fosterfar og b.v om hvorfor i all verden dem har eklsudert meg ifra slike ting..... da hadde dem ingen svar
   April 2 at 10:41pm · 

   Turid Holta:
   De er bare onde barnevernet
   April 2 at 10:49pm · 

   Svein Wilhelm Ramberg:
   Jeg blir helt syk av å lese dette, Catarina. Vi har heller ikke noe rettsvesen man kan stole på i dette landet heller, dette landet som dustete politikere skryter så veldig av. Her er det så mange mangler, og urettferdigheter, så halvparten av de som liksom skal styre og stelle her i landet, burde fått sparken for lenge siden!!! Hva har du gjort for noe galt da??? Her i landet er det det ene Justismordet, etter hverandre, så halvparten av alle Dommere her i landet, burde vært sparket for lenge siden. Det lille mennesket i gata, har snart ingenting det skulle ha sagt. PÅ dette området, begynner det å ligne på det tidligere Sojvet. Jeg er lei av hele Norge snart, og hadde det ikke vært for sønnen min, hadde jeg flyttet til Spania for lenge siden. Spania, som har så dårlig råd, kontra oss, har mere possitive ting snart enn Norge, sier alle som bor der, eller har flyttet dit fra Norge.
   April 2 at 10:57pm ·

   
---
---

   Marius Reikerås, 29.04. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152003200131875

   Sakte, men sikkert er vi i ferd med å danne de nødvendige allianser for å få til gjennombrudd mot offentlige overgrep og vilkårlige menneskerettsbrudd i Norge. Det har tatt tid og kommer til å ta tid. Men, vi er så definitvt på rett vei. Vi må bare fortsette å alliere oss, og kjempe for våre felles menneskeretter. Denne kampen er så viktig, at vi ikke har råd til å la være.

   *

   Anne Sunde:
   Gir meg IKKE så lenge det er pust i meg

   Bente Vik:
   Vi gir oss aldri!!! <3

   Anne Rønnaug Teigen:
   Flott Marius! : ) Du har gjort en kjempejobb! Jeg må innrømme at jeg vet ikke fullt ut hva som er ett menneske sin rett, da vi her i landet ikke har brukt begrepet! Det er jo en skam å innrømme det, og det er sikkert mange advokater som klør seg i hodet også????

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Kjempe flott, dette er meget viktig.

   Pia Stene:
   : )  : )  : )
   
   Brit Ellen Carlsen:
   nei en må ikke gi seg i det hele tatt !!!! <3

   Birgitte Fjellheim:
   
<3

   Dagny Amalie Onstad:
   Stå på, det er for viktig til å la være..
<3

   Marianne Lund:
   : )
<3

   Eva Michalakova:
   Folk her må ikke være redd for å si sitt menning og ikke bare gi seg. Man må stå på og kjempe for sinne rettigheter

   
---
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, onsdag 30. april 2014, Vinberget: 

   Mørkt, noe stjerner og en smule i overkant av null grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Tildels skyet sakte drivende fra nord utover formiddagen med oppmot 8 pluss-grader klokken 12.30. Mindre skyet utover eftermiddagen, med 19 pluss-grader i skyggen klokken 16. Og 5 pluss-grader klokken 17. Grånende og 4 klokken 22. Mørkt, noe stjerner og i overkant av null grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 30.04. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152004383516875

   For å slippe å forholde seg til menneskerettene, sa Høyesterett følgende i Rt. 2012- 1832:

   ”Norsk intern rett er i samsvar med våre internasjonale forpliktelser på dette området, og saken gir derfor ikke foranledning til å nærmere inn på konvensjonsforpliktelsene.”

   På den måten, har Høyesterett nærmest satt en strek over menneskerettsforpliktelsene.

   Det tragiske er at alle andre underliggende rettsorganer, slavisk følger hva Høyesterett sier. På den måten, blir publikum fratatt sine rettigheter og er prisgitt hvordan domstolene fortolker den norske interne retten.

   *

   Hanne Judith Jacobsen: 
   : (

   Hege Lillemy:
   Typisk : (

   Maria Høgmo Sundstu:
   Hadde ikke du brukt tid å energi på å forklare dette, så hadde jeg ikke skjønt en ting av det. Jeg er veldig glad for at du gjør dette Marius!

   Hanne Judith Jacobsen:
   håper de folka som har påført mange mennesker urett,endrer holdning, fremover, men jeg tror det kommer til å sitte laaaangt inne hos mange nemder, og rettsinnstanser, det vil vise seg fremover... bare de ikke finner en annen måte å unndra seg på....... stoler ikke på det offentlige mer, foreløpig..

   Jørgen Skarsvåg:
   Da bør de straffes for å være til de grader på bærtur, og erstattes med en rettferdig domstol, som f.eks emk-domstol i Norge for Nordmenn.

   Jan Trygve Harila:
   Ja men det kan jo vi ikke godta. bekjempes må det : )

   Hanne Judith Jacobsen:
   man må ta i betraktning, at dette har foregått en lang stund, og snu over natta, gjør de ikke, så man må fortsette denne kampen for rettferdighet, og rettigheter, kansje for all fremtid, så ingen faller tilbake på gamle synder...

   Hanne Judith Jacobsen:
   snakket med noen sambygdinger i går,som jeg ikke kjenner,men de sa at de var alenemødre,og følte at de var veldig utsatt, de har blitt mer ops,på å å innformere om sine rettigheter i møte med det offentlige,også å skrive ut rettighetene sine ,i div saker. og det er bra, da ser jeg at det nytter å innformere om dette på nettet. : ) folk er mer opplyst : )

   Nils Johan Persen Utsi:
   Veien å gå her må jo være å påvise hvor norsk lov og rettspraksis ikke er i samsvar med de internasjonale rettslige forpliktelsene, og deretter klage dette inn for de internasjonale organene som har en kontrollfunksjon i disse sakene - EMD og FN er nevnt.. I praksis betyr det vel at noen må ta på seg jobben med å dokumentere disse bruddene - ved å samle på enkeltdommer og uttalelser/rettsbelæringer fra HR f.eks..? 

   Anja Ulrikke Larsen:
   Takk og lov før dere som står på. Og takk og pris for sosiale medier, så folk flest kan bli med informert om dine rettigheter, og at man ikkje er alene å kjempe mot staten og retten.

   Hanne Judith Jacobsen:
   viktig å spre all info : ) jeg kjenner bare noen menesker på min venneliste, alle andre er mennesker med felles mål, og interesse, for vårt skakkkjørte land, og de treffer jeg på demostrasjoner, o.l.

   Steinar Kolnes:
   I vårt tilfelle, i lagmannsrettens kjennelse av 14.05.2013, Saksnr: 13-035472PRI-GULA/AVD1 kom retten frem til følgende konklusjon.
   Så mye var altså menneskerettskonvensjonen verdt:

   «Det er korrekt som anført at tingretten ikke har nevnt EMK art 6, 8 eller 10 og dermed heller ikke begrunner sin avgjørelse med støtte i slike rettskilder eller rettsavgjørelser i EMD. Lagmannsretten er enig med partene i at nevnte bestemmelser har relevans for vurdering av straffbarhet og mortifikasjon i ærekrenkelsessaker. Betydningen vil variere fra sak til sak. Bestemmelsene er en del av norsk rett, og anvendelsen av straffelovens bestemmelser på det aktuelle området, må skje i samsvar med konvensjonsforpliktelsene og tilhørende rettspraksis. For så vidt kan lagmannsretten være enig i at det hadde vært en fordel om tingretten hadde tilkjennegitt at disse rettskildene var hensyntatt.
   Lagmannsretten finner det ikke nødvendig for sin avgjørelse å gå nærmere inn på årsaken til dette idet den under enhver omstendighet finner det klart at anken ikke vil føre fram.»

   Anne Marit Myhre:
   På tide vi forlanger at dem som ikke kan jobben sin blir sparket . Det må få konsekvenser for dem . DETTE MÅ STOPPES NÅÅÅÅ

   Nils Johan Persen Utsi:
   Forstår jeg dette riktig - Lagmannsretten vil ikke forklare hvorfor Lagmannsretten er enig i Tingretten burde tatt hensyn til EMK og tilhørende rettspraksis, fordi Lagmannsretten uansett vil avvise anken. Man er enig i ankegrunnlaget men vil ikke realitetsbehandle dette spørsmålet, hverken som del av anken eller særskilt?

   Anita Lysgård:
   fy fen sånne jevler da.fine stillinger vil svina ha men og gjøre sitt jobb kan dem ikke fy og skammmm fjern lortetttt

   Pippi Høytoppsok:
   Heia norge! Fy f ka latterlig!

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Dommere bedriver grov uforsvarlig saksbehandling ved kun å konkludere. Det i seg selv ugjør brudd på EMKs bestemmelser. De hopper over et ledd, nemlig EMKs bestemmelser som kunne ha utgjort en vesentlig forskjell - fordi det ikke passer deres konklusjon.

   Grov uforsvarlig og direkte lovstridig saksbehandling kommer til uttrykk ved at dommere enten har nøyd seg med å konkludere, eller tar utgangspunkt i konklusjonen og med det prøver å finne argumenter som støtter dommerens ønske/konklusjon - fjernt fra både sakens faktum og lovgivningen. Uten noen begrunnelser. Konklusjonen skal vitterlig komme til slutt og da som et resultat av partenes begrunnede argumenter, anførsler og krav, hensett lovgivningen.

   Nils Johan Persen Utsi:
   Ja, GLCS, akkurat da har jeg forstått det noenlunde riktig : man konkluderer først, deretter lar man være å begrunne konklusjonen eller man lager sin egen begrunnelse uavhengig av sakens fakta - men det er jo helt utrolig!

   Noralf Aunan:
   De internasjonale konvensjoner Norge har underskrevet, skal altså gi oss som borgere de rettigheter konvensjonene står for. Domstolene har dermed ingen myndighet til å frarøve oss disse rettigheter, som altså våre lovgivere har gitt oss ved sin underskrift.
   Selv ikke HR kan avvise våre klare rettigheter ved å påstå at de aktuelle rettighetene ligger i våre andre lover. BLD påstår også at alle menneskerettigheter for barn er ivaretatt av Barneloven, så hvilke usaklige påstander skal vi finne oss i? Det er på høy tid å slå kraftig i bordet i flere sammenhenger i det "perfekte" Norge.

   Rune L. Hansen:
   Formuleringen og praksisen fra Høyesterett og kompani sin side er mildt sagt tragi-komisk og selvfølgelig også fullstendig i strid med alt og ethvert som EMK og EMD står for og har bestemt! Det skal mildt sagt ikke meget til for å vite såpass!

   Rune L. Hansen:
   En slik uvitenhet fra en rettsinstans eller håndhevere av lov og rett sin side er rett og slett umulig!

   Greta Løvinne Constantine Solheim:
   Rune; det foreligger ingen unnskyldelig uvitenhet/rettsvillfarelse. Dommere som er ansatt for å anvende lovgivningen må man således kunne forvente kjenner den. Domstolene er da også gitt ansvaret for korrekt rettsanvendelse.

   Nils Johan; Ja noenlunde slik. Det er bare å sjekke saker så ser man at når de/dommere ikke har rent mel i posen, men ønsker, dvs i utgangspunktet har bestemt seg for en konklusjon f ex å avvise saken, så baserer de seg på konklusjonen. Det hender dommere prøver å finne argumenter som støtter deres konklusjon, men der argumentene oftest er hinsides partens anførsler, krav og sakens relevante lovgivning. Konklusjonen er oftest ubegrunnet. F ex sier disse rebellene svært ofte, at retten kan ikke se, eller kan ikke finne – og det uten å vise verken til partens anførsler eller lovgivningen.

   Ravsat Menchikova:
   Det handler ikke om uvitenhet. Det handler om vestlige og Amerikas kriminelle maktens hykleri, manipulering, media løgner-fordi media er kjøpt av Amerikas finnans makten, fasisme og totalt hjernevæsking og slaveri av samfunn. Det finnes ubeskrivet HEMMELIG lover som makten bruker, hvorfor snakker ikke om det?

   Ravsat Menchikova:
   I slik tilfelle om hvilken menneskerettigheter vi kan snakke om? I tillegg alle internasjonelle organisaajoner er kriminelle.

   
---
---

   May- Harriet Seppola, 30.04. 2014 via SAMLER FOLK MOT BARNEVERNET! -Haster:
   https://www.facebook.com/groups/420311151350431/permalink/683791465002397/

   Mellom 2006 og 2008 fikk nesten 1000 tidligere barnehjemsbarn over 550 millioner kroner i erstatning for overgrep og omsorgssvikt av Oslo kommune. Nå åpnes det igjen for å kunne søke erstatning.

   http://www.osloby.no/nyheter/Gjenapner-erstatningsordningen-for-tidligere-barnevernsbarn-7550782.html
   Gjenåpner erstatningsordningen for tidligere barnevernsbarn
   Mellom 2006 og 2008 nesten 1000 tidligere barnehjemsbarn over 550 millioner kroner i erstatning for overgrep og omsorgssvikt av Oslo kommune. Nå åpnes det igjen for å kunne søke...
   OSLOBY

   *

   Geir-Ole Isaksen:
   Det burde kanskje også vert åpnet for å etterforske gjeldende status i fosterhjem, på barnehjem og i institusjoner!

   Eva Michalakova:
   Enig med deg Geir-Ole Isaksen

   May- Harriet Seppola:
   Det ønsker de ikke , fordi mange skor seg på barnevenrindustrien, men vi må holde fram og legeg presset på politikerne som velger å lukke øynene.

   Ann-christin Mossestad:
   JEG FIKK INGEN TING NÅR JEG JEG SØKTE JEG FIKK AVSLAG

   Rune L. Hansen:
   Å tro at noe slikt er en erstatning eller gjenopprettelse for ødelagt liv og ødelagte foreldre er sinnssykt! Særlig blandt annet fordi de skyldige i de ødelagte livene ikke engang blir straffe-forfulgt!

   Rune L. Hansen:
   Dermed er det nok en grov forhånelse og grov forurettelse!

   Geir-Ole Isaksen:
   Derfor er det svært viktig å få stoppet dette, og å få åpnet mulighetene for å straffe disse kriminelle elementene som kaller seg dommere og barnevern.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 30.04. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202291447822343

   It is extremely grotesque and perverse conditions that prevail in today's Norway. To compare with what happened during the military dictatorship in Argentina and with what happened under Hitler's government is not exaggerating.

   Children, parents and others are kidnapped, held prisoner, plundered, tortured and killed in large numbers. And buried in and with illegal acts, false documentation and false death certificates. We are all more or less witnesses to that happening!
   Almost nothing is more important than getting it stopped!

   *

   Rune L. Hansen:
   The political mafia hides behind that it is too unbelievable to be true!

   Bimal Kumar Behera:
   Post it in international human rights profile, international community should come forward against this inhuman acts as going on in Norway.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 30.04. 2014:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10202291235017023

   Det er uhyre groteske og perverse forhold som rår i dagens Norge. Å sammenligne med hva som skjedde under militærdiktaturet i Argentinia og med hva som skjedde under Hitler-regjeringen er ikke å overdrive.

   Både barn, foreldre og andre kidnappes, fangeholdes, utplyndres, tortureres og drepes i stort antall. Og begraves i og med ulovlige lover, falsk dokumentasjon og falske døds-attester. Vi er alle mere eller mindre vitner til at det skjer!
   Nær ingenting er viktigere enn å få det stoppet!

   *

   Rune L. Hansen:
   Den politiske mafiaen skjuler seg bak at det er for utrolig til å kunne være sant!

   Per Steinar Sørå:
   Dette kjenner jeg så altfor godt til. Spesialskoler var helst konsentrasjonsleire. som politikerne snudde ryggen til og etterpå visste de ingenting. Politilerne visste hva som foregikk og hevnet seg på uskyldige barn som kom til verden like etter krigen. AP og Høyre har svært mye å svare for.

   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq