HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - på Internett - Nyh9806.htm

NYHETER 1998, JUNI /

Presseklipp, etc.


 NYHETER | HUNs FRONT-SIDE / MENY | DAGEN OG NUET NU / OPPDATERINGER | DEBATT | GJESTEBOK | HJELPER1 | HUNs BARNE-SIDER |

HUNs NOTATER | HUNs OPPSLAGSTAVLE | HUNs VISITT-KORT | HDA-06, 1998 | HDA | THE END |---
- 08.06. 1998, Dagen, 1/2 lederplass, mandag :
 

Kristen undervisning seirer

Av Finn Jarle Sæle, sjefred

       Kristen undervisning seirer i USA, sier siste nummer av The Economist. Bladet presenterer to artikler om hjemmeundervisningen i USA.
       Europas ledende økonomiske magasin vier fenomenet stor oppmerksomhet i siste nummer.
       «Stadig høyere antall amerikanere tar barna sine ut av den offentlige skolen og underviser dem hjemme», skriver The Economist.
       Her er de harde fakta: 1,23 millioner elever får hjemmeundervisning i USA. Hjemmeundervisningen øker med 15 prosent i året. For 20 år siden var dette en hippie-sak. Nå er det de bibeltro kristne som dominerer hjemmeundervisningen. For to ti-år siden var hjemmeundervisning illegalt i mange stater; nå tillates det i alle Amerikas 50 stater. Mest kontroll er det i «norske» Minnesota!
       I 1985 var det bare 16 prosent av befolkningen som kunne tenke seg hjemmeundervisning, nå er det 36 prosent. Ytelsene til elevene som får hjemmeundervisning, slår resultatene i den offentlige skolen ned i støvlene. De ligger 30 prosent høyere.
       Ved Harvard, Amerikas ledende universitet, skryter de av elevene som kommer fra USAs nye kreative skoleverksted: «disse elevene er bare fantastiske (terrific»).
       Best av alt: Skolerevolusjonen begynte ved den foraktede kjøkkenbenken eller kjøkkenbordet. Som kristne som har sukket under åket av apekatt-skolens mange pedagogiske villfarelser (som utviklingslæren), ser vi nå lys i tunnelen. Det 21. århundre blir vårt.

***


 TIL TOPS | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |


- 04.06. 1998, Dagen, forsiden + s. 6, torsdag :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Forsiden :

Kraftige reaksjoner på forslag til opplæringslov:

Foreldre starter privatskole

En foreldregruppe på Jæren reagerer kraftig på Regjeringens forslag til ny opplæringslov. Til høsten starter de privatskole i Sandnes i protest mot lovforslaget.
- Dette er et angrep på foreldreretten og i strid med de menneskerettskonvensjonene Norge har undertegnet, sier en av iniativtagerne bak skolen, Olav Aarsland, som mener den nye loven vil få alvorlige konsekvenser for foreldre som driver hjemmeundervisning. Stortingsrepresentant Inge Lønning (H) er forbauset over lovforslaget som han mener skiller seg lite fra Arbeiderpartiets forslag.
Side 6
*
Side 6 :

Reagerer kraftig på innskrenket hjemmeundervisning:

Starter privatskole

Regjeringens forslag til formuleringer med hensyn til å drive hjemmeundervisning skaper sterke reaksjoner. Hovedessensen i kritikken er at regjeringen vektlegger skoleplikt fremfor undervisningsplikt.

Av THOR CHRISTIAN SKAVLEM

BERGEN: - Den detaljregulering regjeringen her legger opp til er et angrep på foreldreretten og dermed i strid med de menneskerettighetskonvensjoner Norge har undertegnet.
    Det mener de to Kristelig Folkeparti-medlemmene, Olav Aarsland og Bjørn Lende. De er begge med i en foreldregruppe fra Jæren og Stavanger-området som fra høsten av starter opp en privatskole i Sandnes. Iniativtaker bak denne skolen er Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn. De har nå skrevet et åpent brev til menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnsen der de gir uttrykk for dette synspunkt.
    Aarsland anfører to hovedankepunkter mot den proposisjonen til ny opplæringslov som Stortinget skal behandle 9. juni, og som angår avsnittene om hjemmeundervisning. Det ene er at den nye læreplanen (L-97), blir gjort til juridisk bindende forskrift for all undervisning på grunnskolenivå. Eneste unntak er dersom dette "kjem i strid med Norges folkerettslige plikter" (Ot. prp paragraf 2-13, side 202).
    - Dette får alvorlige konsekvenser for de som driver privat opplæring i hjemmet. Dersom foreldre av samvittighetsgrunner ikke ønsker å undervise i samsvar med L-97, må de følgelig dokumentere at den på det aktuelle punktet er i strid med de rfolkerettslige plikter Norge har påtatt seg, poengterer Aarsland. Han mener dessuten at ettersom L 97 i motsetning til gjeldende mønsterplan er så detaljert, vil det bli svært trange rammer for å kunne utøve hjemmeundervisning.

Tilsynsførere

    For det annet reagerer Aarsland på at det nå blir opp til kommunene å bestemme hvem som skal bli tilsynsfører for hjemmeundervisning.
    Med dette har Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet utformet et opplegg som er egnet til å ta knekken på en hvilken som helst hjemmeunderviser. En kommune kan for eksempel finne på å velge en person som er helt imot denne type undervisning, og som dermed kan komme til å lage store vanskeligheter.

Ap-politikk

    - Det er sjokkerende at Kristelig Folkeparti så til de grader her viderefører det som er Arbeiderpartiets linje på dette området, mener Kristelig Folkeparti-medlem Olav Aarsland.
    Medlem av Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite, Inge Lønning (H), mener at en kritikk som innebærer at regjeringen her har utformet et opplegg som er i strid med de menneskerettighetskonvensjoner som Norge har undertegnet, er å gå for langt. Han er derimot av den oppfatning at regjeringens opplegg her er for detaljert og rigid.
    - Vi ser heller ikke noe behov for å endre regelverket med hensyn til tilsynsfører for denne type undervisning, rett og slett fordi vi ikke har fått dokumentert at dagens ordning fungerer utilfredsstillende, sier Lønning.
    Også Lønning konstanterer til sin forbauselse at en utdanningsminister fra Kristelig Folkeparti her har utformet et opplegg som han vanskelig kan se skiller seg fra Arbeiderpartiets.
    Det var igår ikke mulig å få kommentarer hverken fra menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnsons kontor eller fra den politiske ledelsen i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

---
Bilde (s/h) med teksten :
FÅR KRITIKK: Regjeringens forslag til formuleringer i forbindelse med muligheten til å drive hjemmeundervisning møter sterk kritikk fra en foreldregruppe som er iferd med å starte ny privatskole på Jæren.
ILLUSTRASJONSFOTO: DAGEN-ARKIV.
---

***
--- KOMMENTARER, REFERANSER, ETC. :
 
- 09.05. 1998, Dagen, s. 2 / mening / skolen / synspunkt, lørdag : "Maktspill om Den norske skole", av Christian W. Beck, 1.aman. i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. NB!

- 27.05. 1998, HUN www / Bestialitetens ansikt, onsdag :  "Arbeiderpartiets skole, men", av Rune L. Hansen.

- 09.05. 1998, Dagen, s. 2 / mening / skolen / synspunkt, lørdag : "Maktspill om Den norske skole", av Christian W. Beck, 1.aman. i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. NB!

- 19.05. 1998, HUN www / Notater, tirsdag : "Tilsyn og frykt i hjemmeundervisningen", av Rune L. Hansen.

- 03.06. 1998, HUN www, Notater, onsdag : "Tyranni, hjernevask og tilsyn i skole!", av Rune L. Hansen.

- 04.06. 1998, Dagen, s. 2 / menneskerettigheter / synspunkt, torsdag : "Ny opplæringslov", av Olav Aasland og Bjørn Lende. NB!

- 04.06. 1998, Dagen, 1/3 lederplass s. 3, torsdag : "Fra undervisningsplikt til skoleplikt", av Finn Jarle Sæle, sjefred. NB!
 
- 05.06. 1998, HUN www / Notater, fredag : "Inge Lønning og opplæringsloven", av Rune L. Hansen. NB!
 

***


 TIL TOPS | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |


- 04.06. 1998, Dagen, s. 2 / menneskerettigheter / synspunkt, torsdag :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Ny opplæringslov

Av Olav Aasland og Bjørn Lende

Åpent brev til menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnsen:

    Det arbeides nå med ny opplæringslov i Kirke- og undervisningskomiteen. Loven skal behandles i Stortinget 9. juni 1998. Denne nye loven innskrenker opplæringsfriheten på grunnskolenivå på en måte som setter foreldreretten i fare.
    Den nye læreplanen - L-97 - blir gjort til juridisk bindende forskrift for all opplæring på grunnskolenivå som ikke kommer inn under privatskoleloven. Eneste unntak er dersom dette "... kjem i strid med Norges folkerettslige plikter" (paragraf 2-13 side 202 Ot prp nr. 46).
    Dette får alvorlige konsekvenser for de som driver privat opplæring i hjemmet. Dersom foreldre av samvittighetsgrunner ikke ønsker å undervise i samsvar med L-97, må de følgelig dokumentere at den på det aktuelle punktet er i strid med Norges folkerettslige plikter.
    Selve prinsippet om en så detaljert læreplan som L-97 skal være bindende for privat opplæring i hjemmet, er i strid med folkeretten. Denne slår fast at foreldrene selv har frihet til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få. (Verdenserklæringen om menneskerettigheter fra De Forente Nasjoner, artikkel 26-3. Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 18-4).
    Det er ingen tvil om at det setter rettssikkerheten i fare når bevisbyrden fra statens brudd på menneskerettigheter blir lagt på den enkelte familie.
    Det er grunn til å forvente at Norges menneskerettighetsminister ikke bare vil engasjere seg i urett i andre land, men også arbeide for å sikre demokrati og frihet i Norge.
    Vi vil derfor sterkt oppfordre ministeren til å øve sin innflytelse for å forandre lovforslaget, slik at det kommer i overensstemmelse med foreldrenes rett til selv å velge undervisningsform og -innhold for sine barn.

***
 --- KOMMENTARER, REFERANSER, ETC. :
 
- 09.05. 1998, Dagen, s. 2 / mening / skolen / synspunkt, lørdag : "Maktspill om Den norske skole", av Christian W. Beck, 1.aman. i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. NB!

- 27.05. 1998, HUN www / Bestialitetens ansikt, onsdag :  "Arbeiderpartiets skole, men", av Rune L. Hansen.

- 09.05. 1998, Dagen, s. 2 / mening / skolen / synspunkt, lørdag : "Maktspill om Den norske skole", av Christian W. Beck, 1.aman. i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. NB!

- 19.05. 1998, HUN www / Notater, tirsdag : "Tilsyn og frykt i hjemmeundervisningen", av Rune L. Hansen.

- 03.06. 1998, HUN www, Notater, onsdag : "Tyranni, hjernevask og tilsyn i skole!", av Rune L. Hansen.

- 04.06. 1998, Dagen, forsiden + s. 6, torsdag : "Kraftige reaksjoner på forslag til opplæringslov: Foreldre starter privatskole" / "Reagerer kraftig på innskrenket hjemmeundervisning: Starter privatskole", av Thor Christian Skavlem. NB!

- 04.06. 1998, Dagen, 1/3 lederplass s. 3, torsdag : "Fra undervisningsplikt til skoleplikt", av Finn Jarle Sæle, sjefred. NB!

- 05.06. 1998, HUN www / Notater, fredag : "Inge Lønning og opplæringsloven", av Rune L. Hansen. NB!

-

***


 TIL TOPS | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |


- 04.06. 1998, Dagen, 1/3 lederplass s. 3, torsdag :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

Fra undervisningsplikt til skoleplikt

Av Finn Jarle Sæle, sjefred. Dagen

       Undervisningsdepartementet har latt Arbeiderpartiets opplæringslov gå igjennom med skinn og bein (bortsett fra å beholde privatskoleloven som en egen lov). Men i små avgjørende formuleringer ligger et brudd med den foreldrerett norsk skole har vært basert på i 200 år.
       Vi har i Norge hatt skolerett og undervisningsplikt når det gjelder våre barn. Den nye opplæringsloven vil gå et vesentlig sted videre til skoleplikt.
       Loven vil så vidt vi forstår, bli slik at statens opplæringsplan også skal pålegges dem som underviser barna sine hjemme.
       Hjemmeundervisning vil dermed bli ulovlig hvis man ikke får godkjent et opplegg for hjemmeundervisning på forhånd. Det betyr at sosialismen tar et nytt steg inn i hjemmet. For dette bryter med selve foreldreretten.
       Skal foreldreretten gjelde, må det være tilstrekkelig å melde fra om hjemmeundervisning og få på plass et tilsyn.
       Den nye opplæringsloven er i strid med foreldreretten og internasjonale konvensjoner som gir foreldrene frihet til å bestemme hvilken undervisning barna deres skal få. (Her er statens oppgave å sikre denne retten og påse at dette blir bra nok. Det gjelder både FN`s verdenserklæring om menneskerettighetene (paragraf 27.3) og den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (paragraf 18.4).
       Alt dette er man forsåvidt også klar over i utkastet til opplæringslov der en gir unntak om noe "kjem i strid med Noregs folkerettslige plikter". Det er utrolig at vi skal få en norsk opplæringslov der en i utgangspunktet kan tenke seg at det kan bli konflikt med Norges folkerettslige forpliktelser: At det ikke oppstår en slik konflikt, burde man være på det rene med på forhånd.
       Den nye opplæringsloven kan til tross for positive elementer; bli en sosialistisk tvangslov. Ingen politikere som vil stå for en politikk for frihet og menneskeretter bør stemme for den.
 
***

--- KOMMENTARER, REFERANSER, ETC. :
 
- 09.05. 1998, Dagen, s. 2 / mening / skolen / synspunkt, lørdag : "Maktspill om Den norske skole", av Christian W. Beck, 1.aman. i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. NB!

- 27.05. 1998, HUN www / Bestialitetens ansikt, onsdag :  "Arbeiderpartiets skole, men", av Rune L. Hansen.

- 09.05. 1998, Dagen, s. 2 / mening / skolen / synspunkt, lørdag : "Maktspill om Den norske skole", av Christian W. Beck, 1.aman. i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. NB!

- 19.05. 1998, HUN www / Notater, tirsdag : "Tilsyn og frykt i hjemmeundervisningen", av Rune L. Hansen.

- 03.06. 1998, HUN www, Notater, onsdag : "Tyranni, hjernevask og tilsyn i skole!", av Rune L. Hansen.

- 04.06. 1998, Dagen, forsiden + s. 6, torsdag : "Kraftige reaksjoner på forslag til opplæringslov: Foreldre starter privatskole" / "Reagerer kraftig på innskrenket hjemmeundervisning: Starter privatskole", av Thor Christian Skavlem. NB!

- 04.06. 1998, Dagen, s. 2 / menneskerettigheter / synspunkt, torsdag : "Ny opplæringslov", av Olav Aasland og Bjørn Lende. NB!

- 05.06. 1998, HUN www / Notater, fredag : "Inge Lønning og opplæringsloven", av Rune L. Hansen. NB!

-

***


 TIL TOPS | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |


- 04.06. 1998, Dagen, s. 16 / debatt 2/2, torsdag :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

Vil KrF være med på et statskupp?

Av Ivar Kristianslund, Sarpsborg

    Dersom KrF avsetter prestene Lyngmo, Thorsen og Dingstad, som det har lekket ut at partiet har bestemt seg for å gjøre, er partiet i virkeligheten med på et statskupp. De avskaffer nemlig kristendommen som basis for Den norske kirke og den norske stat, stikk i strid med Grunnloven. I stedet gjør de kirken til en humanistisk institusjon, hvor mennesker suverent setter seg over Bibelen i lærespørsmål.
    Det er nemlig ingen som helst tvil om at en slik avsettelse vil føre til at alle bibeltro prester vil bli avsatt eller kneblet etter hvert. I stedet vil vi da få ekstremt liberale prester som er på linje med f.eks. Gunnar Stålsett, Ola Steinholt, Sigurd Osberg, Rosemarie Köhn og Berge Furre. Avkristningen av kirken vil selvsagt bli fulgt av en tilsvarende avskrivning av skoleverket og samfunnet for øvrig.
    Det er et faktum at KrF, som har flertall i regjeringen, har makt til å avsette de vranglærende biskopene. Dette har de også klar plikt til ifølge paragraf 16 i Grunnloven. Å la være å avsette disse biskopene er en grov forsømmelse overfor Norges konstitusjon. Men partiet har også makt til å avsette de bibeltro og konstitusjonstro prestene, Olav Berg Lyngmo, Arne Thorsen, prost Asle Dingstad m.fl. Dersom regjeringen bryter Grunnloven og avsetter Guds menn, vil den få velvilje i Stortinget, men som det påpekes i Bibelen vil den klart komme under Guds vrede. Og hele folket vil bli medansvarlige dersom vi ikke tar stilling mot avkristningen.
    Det store spørsmål er: Hva vil KrF gjøre? Lilletun er nå blitt fullstendig opplyst om konsekvensene av å avsette bibeltro prester som egentlig burde få ros. Det er lite trolig at han har lyst til å gjøre noe slikt. Men Kjell Magne Bondevik har tidligere avsatt Guds tjener Børre Knudsen. Derfor kan man ikke utelukke at han fortsatt vil følge samme kurs.
    Dersom KrF velger å avsette de bibeltro prestene, kan partiet ikke lenger kalles et kristent parti, uansett hva slags politikk partiet forøvrig vil føre. Konsekvensen vil bli en politisk bevisstgjøring innen kristenfolket og en masseflukt fra KrF, til tross for partiets store popularitet i øyeblikket. Når partiet forlater sitt kristne verdigrunnlag, vil ingen våken kristen lenger ha tillit til partiet, selv om det opprettes aldri så mange verdikommisjoner.
    Kristenfolket gjør nå klokt i å utfordre KrF-lederne lokalt og sentralt, til å si klart fra hvor de står. Likeledes bør lederne i de kristne organisasjonene på alle plan stilles på valg. Her nytter det ikke å halte til begge sider. Alle må velge side i det åndelige slaget som nå utkjempes på det politiske plan.

***


 TIL TOPS | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |


- 04.06. 1998, Dagen, 2/2 kort sagt s. 17, torsdag :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

Til statsråd Lilletun

Av Roald B. Hansen, Torød

    Vi er mange som følger med i hva som sies og gjøres på Stortinget og i regjeringen. Fasiten vår ser ut til å bli: Kirken skal fjernes fra Gud. Bibeltro prester skal fjernes. Homoseksualitet er rett lære, eller kan aksepteres som god leveregel.
    Vedtaker fattet av antikristelige partier skal rangere foran Guds Ord og Bibelens lære.
    Hvorfor driver / tvinger du oss til å stemme på det eneste partiet som snakker slik at vi vet hva de mener? Frp blir derfor det eneste partiet som er ærlige i sine ord og handlinger, ser det ut for. Det er trist at du setter Gud bakerst, enda Han skulle stått først sammen med sitt Ord.

***


 TIL TOPS | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |


---
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

***
 
***


 TIL TOPS | THE END |||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@sn.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww