HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - på Internett - Nyheter1.htm

HUNs NYHETER-SIDE:


 HUNs FRONT-SIDE / MENY | DAGEN OG NUET NU / OPPDATERINGER | DEBATT | GJESTEBOK | HDA | HJELPER1 | HUV | HUNs BARNE-SIDER |

NOTATER | OPPSLAGSTAVLE | HUNs VISITT-KORT | THE END | \  NYESTEDIVERSE NYHETER /
--- Eldste -
--- Nyeste -

År     | måned -
1995 | 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
1996 | 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
1997 | 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
1998 | 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
1999 | 01 - 02 - 03 - 04 -

--- PS: Se evt. også i HUNs Digitale Arkiv / HDA.
--- & evt. i Relaterte nyheter.--- TIL TOPS | THE END ||| HUNs FRONT-SIDE / MENY |

DIVERSE NYHETER /

----- OVERSKRIFTER:

1995 / 01 - 12 /

1995 / oktober /

- 30.10. 1995, VG - http://www.vg.no/vg/95/10/30/05her.html - : "Hernes anbefaler homsefilm for elever", av Rolf Sønstelie og Hanne B. Skartveit.
* "Kirke- og utdanningsminister Gudmund Hernes anbefaler Wam og Vennerøds nye film ("Sebastian") om homofili brukt i skoleverket. KrFs Anita Apelthun Sæle er opprørt." Osv.

1995 / november /

- 06.11. 1995, Dagbladet på Internett - http://www.dagbladet.no/kronikker/951106-kro-1.html - : "Og for øvrig kan man gjøre som man vil", kronikk av Helga Hjetland, leiar i Norsk Lærarlag.

1995 / desember /

- 00.12. 1995 - Uddannelse / dansk tidsskrift / Internett, desember 1995: "Sådan blev jeg hjemmeundervist", av Bertel Haarder, tidl. undervisningsminister i Danmark, og MF for Venstre i Danmark. Danmarks tidl. undervisningsminister skriver her bl.a.: "Forældres ret til selv at undervise deres børn er en grundpille i dansk skolefrihedstradition, som ikke lader nogen i tvivl om forholdet mellem stat og borger i Danmark."

1996 / 01 - 12 /

1996 / januar /

- 13.01. 1996, Dagbladet på Internett - http://www.dagbladet.no/kronikker/960113-kro-1.html - : "Syk av skolen?", kronikk av Rannveig Nordhagen, overlege dr. med., Anne Inger H. Borge, forsker dr. psychol, Kari Kveim Lie, forsker, lege, - Statens Institutt for Folkehelse.

1996 / februar /

- 16.02. 1997, VG, helside s. 17, søndag : "2 x MINI Jakobsen", av Oddleiv Moe.

1996 / mars /

- 28.03. 1997, Aftenposten på Internett - hppt://www.aftenposten.no/bakgr/960328/idag.htm - : "Statsmaktens grenser / KIRKE OG SKOLE: Fare for overstyring og ensretting", av Jon Kvalbein, rektor ved Kvitsund Gymnas.
* "Den politiske makt vil alltid være fristet til å utvide sitt maktområde. Det skjer ikke bare i totalitære regimer. Også i et demokrati kan et flertall overkjøre minoriteter, slik at disse fratas grunnleggende menneskeretter." Osv.

1996 / april /

- 01.04. 1996 - Radio 102 / Nyheter / Internett - http://www.intercom.no:80/~radio102/nyheter/old/96040103.html - : "Karmøy og Haugesund ønsker reform velkommen".

1996 / mai /

- 19.05. 1996, Dagbladet på Internett, søndag - http://www.dagbladet.no/kronikker/960519-kro-1.html - : "Menneskeverd - før og nå", kronikk av Christopher Hals Gylseth.
* "Det går en linje fra mellomkrigstidas rasehygiene til den moderne velferdsstat, skriver dansk forsker i en ny bok." Osv.

1996 / juni /

- 17.06. 1996 - EUnet Media AS / Internett - http://nettvik.no/pressensplass/riksnytt/news/1996/f17/f17under.180.html - : "Arbeiderpartiet vil begrense retten til hjemmeundervisning".

- 26.06. 1996 - Dagbladet på Internett -http://www.dagbladet.no/kronikker/960626-kro-1.html - : "Myndighetenes ansvar for barna", kronikk av Elise Kipperberg.
* "Holder myndighetene bevisst tilbake informasjon om at kirkeasylbarna har nøyaktig samme rettigheter som alle andre barn i Norge? - For vel to år siden slo FNs ekspertkomite for barnets rettigheter fast at asylsøkerbarns rettigheter til skolegang, vern og omsorg, helsetjenester og andre rettigheter i henhold til FNs barnekonvensjon er uavhengig av om foreldrene deres oppholder seg lovlig i landet eller ikke." Osv.

1996 / august /

06.08. 1996 - Aftenposten på Internett, kronikk :
"Dysleksi og bruk av pedagogisk forskning", av Ragna Sæteren. Kronikk, tirsdag 6. august - Tirsdag 23. juli 1996.
- "Dersom våre lærere ble veiledet til å omsette i praksis det forskningen forlengst har vist oss om innøvelsen av evnen til å lese og skrive, kunne tallet på funksjonelle analfabeter i skolen reduseres fra 10-18 prosent og ned til 0,5 promille, hevder Ragna Sæteren - entusiastisk talskvinne for "Beinvegsmetoden" i språkopplæringen."

14.08. 1996, Dagbladet på Internett - http://www.dagbladet.no/kronikker/960814-kro-1.html - : "Menneskerettighetene - kan Norge vise vei?", kronikk av Kjell Havnevik, utviklingsforsker.

- 27.08. 1996 - Vårt Land / Internett - http://www.easydata.no:80/kirkebakken/vaartland/nyheter/art239.9.22.17.html - : "Til kamp for full skolefrihet", av Av Arne Guttormsen.
- "Gi foreldrene penger for å betale det skoletilbudet de selv ønsker for sine barn. Det foreslår en allianse av skolefolk, politikere og kristen-ledere." Osv.

1996 / september /

- 00.09. 1996 - Barn & Familie-Magasinet / Internett - http://home.sn.no/~ffor/bf/magasin/1996/nr6/tema.htm - : "- Gi barndommen tilbake til familien", av Tor Johannes Jensen."
- "- Foreldrene må ta foreldreautoriteten tilbake fra Staten. Den gode barndom er i familien, ikke i statlige institusjoner. Hjemme-undervisning er et skritt mot å gi ungene en normal barndom igjen." Osv.

- 09.09. 1996 - Aftenposten på Internett - : "Nytt kristendomsfag regelstridig".

- 09.09. 1996 - Aftenposten på Internett - 2 - : "Ruseløkka skole har tyvstartet".

- 09.09. 1996 - Aftenposten på Internett - 3 - : "Fakta: Felles kristendomsfag".

- 13.09. 1996 - Aftenposten på Internett - "Brå slutt på felles kristendom".

- 22.09. 1996, Dagbladet på Internett - http://www.dagbladet.no/kronikker/960922-kro-1.html - : "Nasjonal vurdering av skulen", kronikk av Helga Hjetland, leiar i Norsk Lærarlag.

1996 / oktober /

- 10.10. 1996 - Skole Dagen / bilag til dagsavisen Dagen, torsdag, dobbel- side, s. 8 og 9 / HJEMMEUNDERVISNING: "Familien Hovd i Mosvik i Nord-Trøndelag: - Hjemmeundervisning gir et rikere familieliv", og "Uvitenhet en viktig årsak til konflikt mellom skole og hjem", - 2 oppslag av journalist Svein Villy Sandnes.

- 30.10. 1996, Dagbladet på Internett - http://www.dagbladet.no/kronikker/961030-kro-1.html - : "Viktig foreldre-veiledning", kronikk av Magne Raundalen, psykolog.
* «Forsøkene på å fremstille departementets nye foreldreveiledningsprogram som en statsautorisert barneoppdragelse faller på sin egen urimelighet.» Osv.

1996 / november /

- 02.11. 1996 - Dagbladet på Internett - http://www.dagbladet.no/kronikker/961102-kro-1.html - : "Foreldre, fagfolk og stat", kronikk av Kristin Clemet, redaktør.
* "- "Foreldreveiledningsprosjektet" kalles et nytt prosjekt som er igangsatt av Barne- og familiedepartementet med Grete Berget i spissen. Prosjektet er et "nasjonalt satsingsområde" som involverer tre departementer, 2500 fagfolk og mange hundre tiltak." Osv.

- 07.11. 1996 - Dagbladet på Internett - http://www.dagbladet.no/kronikker/961107-kro-1.html - : "Hvitvasking av politikk?", kronikk av Pål Kraft, professor.

- 27.11. 1996 - P4-Nyhetene / Internett / (norsk) - http://www.p4.no/nyheter/p4/news/MV271121.html - : "Foreldre ved Mortensnes organiserer hjemmeundervisning", av journalist Kenneth Andresen (Tromsø / P4).

- 28.11. 1996 - dagsavisen VG / Internett, torsdag: "Frode (15) blir syk av skolen", av Geir Fragell.
- m / HUN / Internett-kommentarer fra: Rune L. Hansen 01.02. 1997 / "Hva skal en si til slikt tøv?",

1996 / desember /

- 09.12. 1996, Lofotposten / www - http://www.lofotposten.no/nyhet/des96/ny091296.htm - : "- Vi sender ikke seks-åringene til skolen", av Ole-P. Refsahl.
* "KABELVÅG: - Vi ønsker ikke å sende seksåringene på skole fra høsten. Vår vurdering er at ungene har det best hjemme inntil de er syv år, og vi mener at loven gir adgang til å undervise barna hjemme." Osv.

- 16.12. 1996 - Adresseavisen, mandag: - "Fremtidsrettet hjemmeundervisning", - innlegg av Lisbeth Leithe, tidl. barnevernsarbeider. Om Marit Nybakk (Ap), huv., etc.

1997 / 01 - 12 /

1997 / januar /

- 20.01. 1997 - Stavanger Aftenblad / Internett http://stavanger-aftenblad.no/nyheter/sandnes/1997/0120/083807.html : - "Skolen er hjemme i egen stue", av Toralf Sandø.

- 21.01. 1997 - Stavanger Aftenblad / Internett - http://stavanger-aftenblad.no:80/nyheter/nytt/1997/0121/091405.html : - "Mange vil ha hjemmeskole", av Eldri Espedal Storhaug.

1997 / februar /

- 08.02. 1997 - Aftenposten / Internett - http://www.aftenposten.no/bakgr/970208/kronikk.htm : - "Det nye religionsfaget i stampesjø", kronikk av Berge Furre.

- 12.02. 1997 - Aftenposten / Internett - - http://www.aftenposten.no/bakgr/970312/komm2.htm : - "Uløste saker i kø før Reform 97" - Kommentar av Arnhild Skre.

- 28.02. 1997 - Aftenposten / Internett - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d4340.htm : - "Fortsatt strid om seksåringene", av ?-

1997 / mars /

- 04.03. 1997 - Brev som ankom rlh denne dato med invitasjon og program til kurs arrangert av Folkeuniversitetet i Hordaland i samarbeid med Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning: "SKOLEN - MELLOM FORELDREANSVAR OG STATSMAKT". (Brevet ankom rlh antagligvis noe forsinket i posten. rlh / HUN.) Ser særdeles interessant ut!

- 06.03. 1997, Dagbladet på Internett - http://www.dagbladet.no/kronikker/970306-kro-1.html - : "Lovfestet krav på respekt", av Gro Hillestad Thune, Institutt for menneskerettigheter.
* "Det er ingenting i veien med norsk selvtillit når det gjelder spørsmål om menneskerettigheter. Innsikten i hva dette innebærer står det dårligere til med." Osv.

- 09.03. 1997 - Kommunal Rapport / Internett, fredag / http://www.ii.uib.no/~johanne/KR/9_97/9_97_47.html : - "Rapport om 6-årsreformen stemmer ikke", av Irene Halvorsen og Arnt Sneve (foto).

- 08.03. 1997 - Dagen, lørdag, på lederplass, s. 3: - "Seksåringsskandalen", av redaktør Finn Jarle Sæle.

- 13.03. 1997 - Dagen, torsdag, "debatt", s. 16: - "La 6-årsskolen stå tom", av Svein Helge Grødem, Stavanger, Øyvind Sand, Hvaler, Hans Flaaten, Moss, og Christian W. Beck, Oslo.

- 14.03. 1997 - Dagen, fredag, "Kort og godt", s. 28: - "Grunnskolereformen er i rute", av Thorbjørn Andersen, Halden.

- 22.03. 1997, Dagen, 1. på lederplass : "Hvordan fikk vi menneskeverd?", av sjefred. Finn Jarle Sæle.

- 22.03. 1997, Dagen, 2. på lederplass : "En underskriftskampanje", av sjefred. Finn Jarle Sæle.

- 25.03. 1997 - Brev-invitasjon ( med program ) til Hjemmeundervisningstreffet i Norge 1997! Dette blir det 2. hjemmeundervisningstreffet i Norge, og forhåpentligvis og trolig minst likså vellykket som det 1. i fjor.

- 31.03. 1997, Pedagogisk Profil : «For mye spesialundervisning - et problem?», av Christian W. Beck, 1.amanuensis i pedagogikk, Universitetet i Oslo.
 

1997 / april /

- 03.04. 1997 - Dagen, torsdag, s. 10: "Nord-Trøndelag Arbeiderparti har videresendt forslag: Vil stanse nye kristne privatskoler" (og hjemmeundervisning), av Svein Villy Sandnes.

- 03.04. 1997 - Aftenposten på Internett / http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d6782.htm --- : "60 prosent kjeder seg på skolen", av Astrid Løken Krohn.

- 04.04. 1997 - På lederplass (s. 3), 1. av 3 artikler - av sjefredaktør Finn Jarle Sæle, dagsavisen Dagen, fredag 04. april 1997: "Formålsparagrafen".

- 04.04. 1997 - Dagen, fredag, s. 28 (Kort og godt / Samfunnsutvikling): "Enhetsskolen", av Per Ola Hovd, Mosvik.

- 09.04. 1997, Dagbladet på Internett - http://www.dagbladet.no/kronikker/970409-kro-1.html - : "Kristne og humanistiske verdiar?", kronikk av Oddbjørn Leirvik, forskningsstipendiat.

- 09.04. 1997 - Aftenposten på Internett - http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/d7389.htm - "Flyttet til Tennessee for barnas skyld", NTB. Om fam. Lillelid.

- 18.04. 1997 - Aftenposten på Internett- : "Horntvedt vil trosse Stortinget".

- 22.04. 1997 - Aftenposten på Internett - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d8393.htm : - "Reform 97 bør utsettes", av ?.

- 22.04. 1997 - Aftenposten på Internett - : "Rektorer mot tvungen kristendom".

- 23.04. 1997 - Aftenposten på Internett - : "Grete Horntvedt står fast på sitt".

- 23.04. 1997 - Aftenposten på Internett - : "Flertallet sprekker om nytt kristendomsfag".

- 24.04. 1997 - Dagbladet på Internett - http://www.dagbladet.no/970424/nyh-2.html : - "Smårollinger mobber", av Arve Bartnes.
- "Alarmerende rapport fra barnehagene Smårollinger mobber hverandre. Overfall, trusler om å drepe, latterliggjøring av fysiske handikap og rasistisk motivert trakassering er hverdagen for mobbeofre i landets barnehager." Osv.

- 24.04. 1997 - Aftenposten på Internett - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d8546.htm : - "Ingen oversikt over farlige skoleveier", av ?.

- 24.04. 1997 - Aftenposten på Internett, lederplass - http://www.aftenposten.no/bakgr/970424/m_leder1.htm : - "Full fritaksrett".

- 24.04. 1997 - Aftenposten på Internett - : "Departementet taust i striden om kristendomsfaget".

- 24.04. 1997 - Aftenposten på Internett - : "Sp. følte foreldre-presset".

- 25.04. 1997 - Aftenposten på Internett - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d8695.htm : - "Reform 97 kan bli veltet", av ?.

- 25.04. 1997 - Aftenposten på Internett - 2 - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d8636.htm : - "Betaling for å følge seksåringer", av ?.

- 25.04. 1997 - Aftenposten på Internett - 3: - "Ap. sterkt imot fullt fritak for kristendomsfaget".

- 25.04. 1997 - Dagbladet på Internett - http://www.dagbladet.no/970425/nyh-2.html : - "Foreldre gir blaffen - barna får trøbbel", av Aud Dalsegg.
- "Enorm pågang i barne- og ungdomspsykiatrien tyder på at et økende antall barn har atferdsproblemer allerede i førskolealder. Disse barna kan ofte plage andre barn. Dette kan ha nevrobiologiske årsaker, men også være et utslag av at foreldre og barnehageansatte bryr seg for lite om barna." Osv.

- 25.04. 1997 - Dagbladet på Internett (NTB) - 2 - http://www.dagbladet.no/970425/nyh-7.html : - "100 000 skoleelever kan ha synsproblemer", av ?.

- 27.04 1997 kl. 0:04 - Aftenposten på Internett - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d8821.htm : "Feilinformerte om seksåringer", av Lars Kluge.
- "Utdannelsesminister Reidar Sandal har informert Stortinget om at ingen seksåringer skal begynne i midlertidige skolelokaler i Oslo til høsten. Dette er ikke riktig." Osv.

- 27.04 1997 / Aftenposten på Internett - 2 - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d8822.htm - : "Flere feil i statsrådens rapport", av ?.

- 27.04 1997 kl. 0:04 / Aftenposten på Internett - 3- http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d8820.htm - : "Kompromiss om kristendomsfaget?", av Gunnar Magnus / Olav Trygge Storvik.
- "Striden om det nye kristendomsfaget kan ende med et kompromiss som gir utvidet fritaksrett, men der store deler forblir felles." Osv. osv.

- 28.04. 1997, Aftenposten på Internett, - - : "Sandals rapport mister tillit", av ?

- 29.04. 1997 - Dagen, s. 15/2, tirsdag : "Bedre inneklima gir flinkere skoleelever", Oslo / NTB.

- 29.04. 1997 - Dagen, s. 15/3, tirsdag : "Barn har for liten voksenkontakt", Oslo / NTB.

1997 / mai /

- 02.05. 1997, fredag - Dagen / Kort og godt / Skole og kristendom:
"Bibel eller læreplan?", av Knut E. Lauritzen, Gjerøy.

- 03.05. 1997, Dagen, s. 4 / nytt, lørdag: "Vil reformtilpasse lærerutdanningen", av Magne Gundersen.

- 03.05. 1997, Dagen, s. 2 / nytt:
"Christian W. Beck skeptisk til ny opplæringslov: - Norge er verdensmestre", av Svein Villy Sandnes.

- 04.05. 1997, Aftenposten på Internett, - - : "Ingen i Østfold skal dø av Reform 97", av ?

- 06.05. 1997, Aftenposten på Internett - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d9636.htm : "150 millioner til skolebøker", NTB.

- 06.05. 1997, Dagen, s. 4 / nytt / kortnytt : "Bibelskolen i Tromsø: Anbefaler avvikling".

- 06.05. 1997, Dagen, s. 2 / nytt : "Etter orienteringsmøter i Namsos og Mosvik: To nye kristne grunnskoler til høsten", av Svein Villy Sandnes.

- 09.05. 1997, Dagbladet, Refom -97, 2 oppslag s. 17 :
Oppslag 1:2 - "Her bryter Oslo kommune loven", av Kjersti Skotheim.
Oppslag 2:2 - "20 Oslo-skoler blir ikke ferdig", av Kjersti Skotheim.

- 09.05. 1997, Dagen, s. 2 / nytt, fredag - 1 : "For lite kristendom i lærerutdanningen", Oslo (NTB).

- 09.05. 1997, Dagen, s. 2 / nytt, fredag - 2 : "Streiker mot Sandals opplæringslov", Oslo (NTB).
* "Oslo (NTB): Bokmåls-og nynorskelever i den videregående skole protesterer mot utdanningsminister Reidar Sandals forslag til ny opplæringslov. Elevene mener forslaget svekker retten til å få lærebøker på begge målformer. Førstkommende tirsdag skal omlag 3.500 elever demonstrere mot Sandal i Bergen. Samme dag går rundt 25.000 elever ut i en times støttestreik i alle landets fylker. Det er Aksjon for språkleg rettferd i skulen som står bak demonstrasjonen. Aksjonen er en sammenslutning av Norsk Elevorganisasjon, Norges Gymnasiastsamband og Norsk Målungdom."

- 09.05. 1997, Dagen, s. 2 / nytt, fredag - 3 : "Ikkje oppstart for kristen grunnskule", av Astrid Dalehaug Norheim.
* "Siden godkjenninga kom så seint, klarar ikkje Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn å starte opp den nye grunnskulen de hadde planlagd frå hausten." Osv.

- 09.05. 1997, Dagen, s. 12 / kristenliv, fredag - 1 : "Godtar ikke fem vekttall for kristendomsfaget: Utvalg truer med å nedlegge verv".
* "(Dagen): Et utvalg nedsatt av Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet som har som oppgave å vurdere fagplanen i det nye kristendomsfaget i grunnskolen truer med å nedlegge sine verv dersom regjeringens forslag om bare å gi kristendomsfaget status med fem vekttall blir vedtatt av Stortinget." Osv.

- 09.05. 1997, Dagen, s. 12 / kristenliv, fredag - 2 : "Friskolene øker i Danmark", av Dag Rune Lid.

- 09.05. 1997, Dagen, s. 13 / nytt, fredag : Akademiet for Kristen Folkeopplysning / "Jørgen Høgetveit ber kristenfolket i Norge mobilisere: - Bli med på underskriftskampanje i mai", av Svein Villy Sandnes.

- 13.05. 1997, Aftenposten Interaktiv - http://www.aftenposten.no/nyheter/nett/d10121.htm - : "Tipsflom om norske pedofile", av Arild Jonassen.
* "Via Internett mottar det norske Redd Barna utallige tips om norske pedofile overgriperes aktivitet rundt om i verden. Tipsflommen har allerede ført til flere politiaksjoner.
   Nordmenn domfelt for sex-overgrep mot barn, flytter aktiviteten til land i den tredje verden. Norske pedofile oppretter også egne hjemmesider på Internett i utlandet, der muligheten for å bli tatt er langt mindre.
   Pressetalsmann Lars Grønseth i det norske Redd Barna sier dette er et av mange hundre tips de har fått via Internett om sex-misbrukernes aktivitet, etter FNs konferanse om kommersiell sexmisbruk av barn i Stockholm i fjor høst. Flere av tipsene har ført til politiaksjoner rundt om i verden.
   - Vi ønsker tips om hvor og hvordan norske pedofile opererer i utlandet, slik at de kan lokaliseres og bli avslørt. Tas en nordmann i en slik sak i den tredje verden, vil det ha en viktig signaleffekt. Han kan også dømmes i Norge om det finnes beviser, sier Grønseth." Osv.
   --- children@risk - http://www.reddbarna.no/bp/bp.html = Radd Barnas sider om barneporno og Internett.

- 14.05. 1997, Aftenposten på Internett, - - : "Horntvedt ville utsatt reformen", av ?

- 14.05. 1997, Aftenposten på Internett, - - : "Ruseløkka forsinket", av ?

- 14.05. 1997, Aftenposten på Internett, - - : "Skolelov behandles ikke i år", av ?

- 14.05. 1997, Dagen, hovedoppslag forsiden + s. 4 / nytt, onsdag : "Hard drakamp om kristendomsfaget", og "Vanskelig for Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen: 15 dagers spenning om kristendomsfag", av Tor Weibye.
* "Komiteleder Jon Lilletun (bildet) står foran harde forhandlinger i Stortingets utdanningskomite de neste femten dagene fram til 29. mai da komiteens anbefalinger om det nye kristendomsfaget skal legges fram. - Det vi frykter er at vi ender opp med et nøytralt kristendomsfag og at vi samtidig skal tape både skolens kristne formålsparagraf og kristendomsfagets 10 vekttall i lærerutdanningen, sier Lilletun til Dagen. - Spenningen er stor og det er et vanskelig arbeid, men vi prøver å gå steg for steg på veien mot en løsning, sier KrFs nestleder. (Forts. s. 4.)" Osv.

- 14.05. 1997, Dagen, oppslag forsiden + s. 5 / nytt, onsdag : "Uenighet om foreldres valgfrihet", av Kristin V. Aanensen.
* "Uenighet om kontantstøtte preget mye av den likestillingspolitiske debatten i Stortinget tirsdag. Solveig Sollie (bildet) avviste at kontantstøtte er i konflikt med tilbud om barnehageplass, mens Aps representanter hevdet at valgfriheten ikke blir reell og at kontantstøtten har som formål å bringe mor tilbake til kjøkkenbenken. (Forts. s. 5.)" Osv.

- 14.05. 1997, Dagen, 1:3 på lederplass, onsdag : "Foreldreansvar", av sjefred. Finn Jarle Sæle, som skriver:
"Politiet i Bergen mener at foreldre skal ta ansvar og ikke la tenåringene sine reise til sentrum om kvelden. Politiet ber om foreldrenes hjelp for å hindre at barna reker omkring i gatene og danner gjenger som øver vold.
   Det er klart at dette er den beste måten å unngå at unge kommer under negativ innflytelse når det gjelder vold og narkotika.
   I snillismens periode som vi lenge har levd i, har melodien vært at barna må få bestemme selv. Det har vist seg ikke å være særlig snilt mot barn som er blitt ødelagt av vold og narkotika.
   Sannheten er at foreldrene må synliggjøres om voldsproblemet ikke skal forverres. Foreldrene fins et sted. De må stille opp og ta ansvar."

- 14.05. 1997, Dagen, s. 4 / nytt, onsdag : "Mer til skoler og sykehus", av Svein Kristoffersen og Kristin V. Aanensen.
* "Oslo (NTB): Regjeringen går inn for tilleggsbevilgninger til skoler og sykehus i revidert nasjonalbudsjett. Budsjettforslaget som ble lagt fram tirsdag (...) Til gjennomføringen av grunnskolereformen blir det foreslått en økt bevilgning på 150 millioner kroner. Dette er midler hovedsaklig til bøker og bygg som det allerede er flertall for i Stortinget." Osv.

- 15.05. 1997, Aftenposten Interaktiv - : "Virkelighetens verden Reform 97 utsatt i Oslo!", debattinnlegg av Erling Folkvord, stortingsrepresentant for RV, 15.5.97 = http://tekst.aftenposten.no/tekstcgi/tekst.cgi?stdsok=atekst&base=AFT97&q1=AFT9705150016 -

- 15.05. 1997, Dagen, forsiden + s. 6 / nytt, torsdag : "Grunnskoleloven behandles ikke i år", av Karen Eldbjørg Toven.
* "Oslo (NTB): Kirke- og utdanningskomiteen på Stortinget besluttet onsdag ikke å behandle den nye loven for grunnskolen og den videregående skolen i vår. Forslaget må dermed fremmes på ny etter valget og vil bli behandlet om ett år.
   Flertallet i komiteen, alle unntatt Ap, mener utsettelsen ikke får konsekvenser for grunnskolereformen, reform 97, fordi kristendomsfaget og skolefritidsordningen er løftet ut av lovforslaget og lagt fram som egne saker." Osv.

- 15.05. 1997, Dagen, s. 2 / nytt, torsdag : "Stortingsrepresentant Sigurd Manneråk (Sp): - Kristendomsfritak skal sikre foreldreretten", av Tor Weibye.
* "Oslo (Dagen): Senterpartiet vil ha lovfestet en rett til fritak fra det nye kristendomsfaget for å sikre foreldreretten og trosfriheten. Men fritaket skal bare gjelde på barnetrinnet og for de deler av faget som foreldre finner krenkende for egen tro eller overbevisning. Det sier partiets skolepolitiske talsmann, Sigurd Manneråk, til Dagen." Osv.

- 15.05. 1997, Dagen, s. 6 / nytt, torsdag : "Lover nok førskolelærere før 2002", av Per Kollstad.
* "Oslo (NTB):  I løpet av år 2001 skal alle barnehager ha førskolelærere som styrere og pedagogiske ledere. Regjeringens planer for førskolelærerne møter likevel protester fra Norsk Lærerlag." Osv.

- 16.05. 1997, Aftenposten på Internett, fredag - - : "- Ny bystyrerekord i ansvarsfraskrivelse", av ?

- 16.05. 1997, Dagen, hovedoppslag forsiden + s. 6 / nytt, fredag : "NLA med kristendom på Internett", og "Kristen fjernundervisning på Internett", Dagen.
* "Fjernundervisning via Internett blir en del av høstens tilbud fra Norsk Lærerakademi - Vitenskapelig Høyskole. Tilbudet, som går under navnet FLUT - Fleksibel Utdanning, er det første av sitt slag her i landet når det gjelder kristendomsfaget.
FLUT er ment for lærere som er i jobb, men som ønsker å utvikle sin kompetanse i forbindelse med Læreplan-97 og det nye kristendomsfaget i grunnskolen med religions- og livssynsorientering.
Under en pressekonferanse i går la rektor Asbjørn Tveiten sterk vekt på fleksibiliteten ved et slikt tilbud. Dette er et prøveprosjekt som skal evalueres etter to år, og er et ledd i Høgskolens tilpasning til IT-Samfunnet. (Forts. s. 6.)" Osv.

- 16.05. 1997, Dagen, Side-3-innlegget, fredag : "Kristendomsfaget i krise", av Tore Kvitstein.

- 16.05. 1997, Dagen, s. 5, helside / nytt, fredag : "Norske kristenledere samstemte: - Støtt aksjonen mot ny kristendomsopplæring", av Svein Villy Sandnes.
* "Kristenledere her i landet gir full støtte til Akademiet for Kristen Folkeopplysning sin underskriftsaksjon mot ny opplæringslov og nytt kristendomsfag. Kristenfolket oppfordres til å skrive under på listene som nå distribueres ut over landet." Osv.

- 16.05. 1997, Dagen, s. 6 / nytt, fredag : "Stor søknad til kristen ungdomsskole", av Knut Bergheim.
* "Mange unge har for komande skuleår søkt seg til den kristne ungdomsskulen som Sunnmøre Indremisjon starta i Ålesund i fjor. Heile 20 elevar, hovudsakleg frå Sula og dei indre delane av Ålesund, tek til i 8. klasse ved Møre ungdomsskule frå hausten av." Osv.

- 16.05. 1997, Dagen, s. 7 / nytt, fredag : "Parlamentariske ledere om Bondevik-utspill: Lunkne til forslag om verdikommisjon", Dagen.
* "(Dagen): Arbeiderpartiets parlamentariske leder, Tom Thoresen, tviler på hensiktsmessigheten av å nedsette en verdikommisjon, slik Kristelig Folkepartis parlamentariske leder, Kjell Magne Bondevik, foreslår i et brev til statsministeren. Fremskrittspartiets formann, Carl I. Hagen, stiller seg lunken til forslaget." Osv.

- 16.05. 1997, Dagen, s. 9 / kristenliv, fredag : "Mellomkirkelig Råd vil markere FN-jubileum: Planlegger konferanse om religion og menneskeretter", av Tor Weibye.
* "Oslo (Dagen): Mellomkirkelig Råd undersøker for tiden mulighetene for å arrangere en stor konferanse i Oslo i løpet av sommeren 1998 der man setter søkelyset på religion og menneskerettigheter." Osv.

- 19.05. 1997, NRK2, tv, kl. 23.20 - 23.50, Akademiet, 2. pinsedag : "Møtested: Jeanette Vos (t)".
* Programbladet skriver i sin omtale av dette meget fine programmet: "Læringsrevolusjonen kaller den amerikanske pedagogen Jeanette Vos boken hun har skrevet om en ny holdning til det å lære og en ny måte å forholde seg til kunnskaper på. Hun har reist verden rundt og presentert sine tanker. I dette møtet med henne får du anledning til selv å gjøre deg opp en mening om den revolusjonen hun står for. 4419838." Reprise 26.05. 1997.
     PS / fra HUN, rlh:  Boken det bl.a. særlig er snakk om heter "Reviews of The Learning Revolution" av Gordon Dryden och Jeanette Vos. Kort om Forfatterne på http://www.bookworld.com/jalmar_press/author.html
     Svensk utgave av boken, "Inlärningsrevolutionen", av Gordon Dryden och Jeanette Vos ( Art nr 3128 BrainBooks Pris exkl moms 144:- sv.kr. Pris inkl moms 180:- sv.kr. ) distribueres av svenske Argument Förlag AB, på adresse: http://www.argument.se/index.html

- 22.05. 1997, Dagen, 2:3 på lederplass, torsdag : "Hvordan lærer vi?", av sjefred. Finn Jarle Sæle.

- 22.05. 1997, Dagen, Side-3-innlegget, torsdag : "Skolefritidsordningen må sikres", av Erling Folkvord, stortingsrepresentant for Rød Valgallianse.
* "Blandt alle de tingene som har klabbet på seg med gjennomføringen av 6-årsreformen, har skolefritidsordningen blitt et stebarn, og det etterlyses regler for SFO.
     Da regjeringen 30. april 1993 fattet vedtak i Statsråd om hva skolestart for 6-åringene skal bygges på, slo den fast at dette skal være "en familiereform, som ved å bygge ut skole- og skolefritidsordninger gir trygghet for barn og for deres trivsel og vekst mens foreldrene er på arbeid". Osv.

- 23.05. 1997, Aftenposten på Internett, fredag - - : "- Enhetsskolen i fare", av ?

- 23.05. 1997, Aftenposten på Internett, fredag - - : "28 brakker som skole", av ?

- 23.05. 1997, Aftenposten på Internett, fredag - - : "Marsjerer for bedre forhold", av ?

- 23.05. 1997, Dagen, s. 28 / debatt, fredag : "Når får vi en brukerstyrt kvalitetsskole?", av Gunnar Bakke, formann Bergen Frp (medlem av hovedutvalg skole).
* "Flere av de sosialistiske partiene har nok et sterkt ønske om at den norske grunnskolen skal bli en enhetsskole, der undervisningen skal bli mest mulig lik. I sin begrunnelse heter det at "alle skal gis et likeverdig tilbud", men i sannhet prøver man å tilby et pedagogisk A4-opplegg som medfører at alle barn blir mest mulig like.
     Dagens sosialisering av skolevesenet viser at vi dessverre er kommet ganske langt i å la det offentlige (etter statens retningslinjer) være med å oppdra våre unger. Det offentlige har overtatt alt for mye av foreldrenes soleklare ansvar for sine egne barns oppdragelse.
     Arbeiderpartiets skattepolitikk har medført at begge foreldrene må ut i arbeid. På denne måten skaper man et økende behov for plassering av barn i barnehager. Med en bevisst forskjellsbehandling mellom de foreldre som ønsker å være hjemme og de som er ute i arbeid, stimulerer det offentlige til å velge kommunale barnehager fordi disse er billigere. Det offentlige har i de senere år tatt mer og mer over ansvaret for oppdragelse av barn. Hvis man også tar med barnehager, førskolene og skolefritidsordningene, så har andre instanser enn foreldrene i sannhet tatt hånd av en betydelig andel av oppdragelsesansvaret gjennom hele dagen.
     Gjennom nye reformer som Arbeiderpartiet nå har fått gjennomført, er det blitt 13 års obligatorisk skolegang for samtlige. Barnehager med organisert lek og pedagogiske opplegg skjer fra barn er 0 - 6 år. Skoleverket tar hånd om barna fra de er 6 - 18 år; altså i den perioden som mye av individet formes. Dette betyr at offentlige institusjoner nå i vesentlig grad former barn fra 0 til 18 år, altså den viktigste perioden i et menneskes liv.
     Det er derfor på høy tid å stille spørsmål om foreldrene i større grad nå skal ta tilbake retten til å bestemme over sine egne barns liv. Barn og foreldre må gis valgfrihet til selv å forestå sine barns oppdragelse gjennom kontantstøtte for småbarnsforeldre. Barn vil alltid ha det best sammen med sine foreldre, og foreldrene bør også ha hovedansvaret for barnas utforming og oppdragelse." Osv.

- 24.05. 1997, Aftenposten på Internett, lørdag - - : "Flertall for minstestandard i grunnskolen", av ?

- 24.05. 1997, Dagen, forside-oppslag + s. 14 & 15, lørdag : "- Barnas fritid overorganiseres", av Esben Hesjedal.
* "- Barn løper fra den ene voksenorganiserte fritidsaktiviteten til den andre. Dette gjør at det blir liten tid til å finne på ting å gjøre på egenhånd. Foreldre bør i mye større grad gripe inn og begrense barnas organiserte fritid, sier lærer Aud O`Rønning Eggen. Professor i medievitenskap, Anita Werner, mener også at det har skjedd en klar utvikling mot at barns fritid er blitt mer organisert av voksne." Osv.

- 24.05. 1997, Dagen, forside-oppslag + s. 8, lørdag : "Kirkerådsdirektøren vil ha ny utredning om kirke og stat: - Kirken er ikke statens religionsvesen", av Vidar Norberg.
* "Kirkerådet går inn for en ny utredning om forholdet mellom stat og kirke. Kirkerådsdirektør Erling J. Pettersen sier til Dagen at dette er et nødvendig arbeid for å knekke myten om at Den norske kirke er en religiøs underavdeling av sosialdemokratiet. - Jeg ønsker ikke at Den norske kirke skal forveksles med statens religionsvesen. Vi blir ofte oppfattet som en religiøs underavdeling av sosialdemokratiet eller velferdsstatens religiøse etat. Jeg ønsker at vi skal være Jesu Kristi sanne misjonerende kirke i forhold til folket." Osv.

- 24.05. 1997, Dagen, 1:2 på lederplass, lørdag : "Kyrkje og stat i dag", av Finn Jarle Sæle.

- 24.05. 1997, Dagen, s. 14 / aha, lørdag : "Alternativ skule", av Arnfinn Haram.
* "Skule- og oppsedingsspørsmål er aktuelle som aldri før. Debatten om det nye kristendomsfaget går friskt. (...) Som eg tidlegare har peika på i denne spalten: kva skal vi med frie skular dersom dei berre er ei snillare utgåver av den vanlege skulen?" Osv.

- 24.05. 1997, Dagen, s. 20, lørdag : "Torsdag behandler Stortinget det nye kristendomsfaget: Helgeinnspurt i underskriftsaksjonen", av Svein Villy Sandnes.
* "Sent tirsdag kveld sender Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning brev til samtlige partier på Stortinget - der bl.a. det foreløpige antallet underskrifter mot nytt kristendomsfag og ny opplæringslov offentliggjøres. Torsdag skal Stortinget avgjøre om det nye kristendomsfaget skal bli innført i norsk skole." Osv.

- 24.05. 1997, Dagen, s. 22 / debatt, 2, lørdag : "Underskriftskampanje til støtte for Kristendomsfaget", av Stein Henriksen og Jørgen Høgetveit.

- 26.05. 1997, Dagen, forsiden + s. 5 / nytt, mandag : "Selje: Biskop Hagesæther kritiserte nytt kristendomsfag", av Rune Christoffersen.

- 26.05. 1997, NRK2, tv, kl. 23.20 - 23.50, Akademiet, mandag : "Møtested: Jeanette Vos (t)".
* Programbladet skriver i sin omtale av dette meget fine programmet:
     "Læringsrevolusjonen kaller den amerikanske pedagogen Jeanette Vos boken hun har skrevet om en ny holdning til det å lære og en ny måte å forholde seg til kunnskaper på. Hun har reist verden rundt og presentert sine tanker. I dette møtet med henne får du anledning til selv å gjøre deg opp en mening om den revolusjonen hun står for. 4066881." Reprise fra 19.05. 1997, 2. pinsedag.
     PS / fra HUN, rlh:  Boken det bl.a. særlig er snakk om heter "Reviews of The Learning Revolution" av Gordon Dryden och Jeanette Vos. Kort om Forfatterne på http://www.bookworld.com/jalmar_press/author.html
     Svensk utgave av boken, "Inlärningsrevolutionen", av Gordon Dryden och Jeanette Vos ( Art nr 3128 BrainBooks Pris exkl moms 144:- sv.kr. Pris inkl moms 180:- sv.kr. ) distribueres av svenske Argument Förlag AB, på adresse: http://www.argument.se/index.html

- 27.05. 1997, Dagen, 2, Side-3-innlegget, tirsdag : "6-årsreforma - omsorg og tryggleik", av Åsa Rygg, Senterpartiet i Hordaland.
* "No er det verkeleg håp! Vegkontoret i Hordaland har forstått at 6-åringane ikkje kan takle skulevegen med trafikksituasjonar som dei ikkje er modne til å forstå. Ja vel, kva gjer så reformmakarane med dette? (...) Kva så med dei som inkluderer 6-åringane i skulesystemet - burde ikkje dei hatt tanke for utviklingsnivå og modning hos born slik at dei kunne ta forhåndsreglar som var akseptable både med omsyn til skuleveg, leikeplass, inneareal og innhald i skuledagen? Det handlar om å setja individa i sentrum når reformar skal planleggjast og setjast ut i livet.
     6-årsreforma vil føya seg inn i rekkjene av reformer som blir til for reformsystemet si skyld." Osv.

- 27.05. 1997, Dagen, s. 5 + forsiden, tirsdag : "Jon Lilletun (KrF) om Sandals skole-redegjørelse: - Erkjenner ulikheter i skole-Norge", og "- Kommunale forskjeller i skoletilbudet", av Tor Weibye.

- 27.05. 1997, NRK2, tv, kl. 22.55 - 23.45, Akademiet : "Åsa Gruda Skard - hele Norges barnepsykolog", ved Leif Stavik.
* Programbladet skriver langflate i sin omtale: "Åse Gruda Skard var en pioner innen barnepsykologien. I løpet av sitt innholdsrike liv oppnådde hun en enestående posisjon i Norge og i utlandet som formidler av kunnskap om barn på forskjellige barnetrinn. Ved Leif Stavik. Sendt i desember i fjor. 15887060. Åsa Gruda Skard (1905 - 1985) var dosent i psykologi ved Universitetet i Oslo fra 1947, og datter av historiker og politiker (bl.a. utenriksminister) Halvdan Koht. Hennes bøker om barn og barns utvikling er blitt oversatt til en lang rekke språk. Hun var også mangeårig redaktør av Norsk Pedagogisk Tidsskrift, og hadde en rekke nasjonale og internasjonale verv. Blandt meget annet var hun Æresdoktor ved Universitetet i Bergen. Hun har bl.a. utgitt Vanlige vansker med vanlige barn (1965), Praktisk barnepsykologi (1972), selvbiografien Liv Laga (1985) og Fulle hender (1986)."

- 28.05. 1997, Dagen, Side-3-innlegget, 1, onsdag : "Ny opplæringslov", av Lars Inge Magerøy, (Fra IKO nytt).

- 28.05. 1997, Dagen, s. 4 / nytt, 2, onsdag : "Human-Etisk Forbund: Vil ikke boikotte nytt kristendomsfag", av Jonas Odland.
* "Human-Etisk Forbund vil foreløpig ikke aksjonere mot det nye kristendomsfaget. Men de vil ikke akseptere at fritaksretten blir innskrenket, slik regjeringen legger opp til." Osv.

- 28.05. 1997, Stavanger Aftenblad / Internett : "Tvunget til å undervise hjemme", og "– Jeg forstår frustrasjonen",  av Siv Helen Kvalvåg.
* "Skoleopplegget for åtte år gamle Anne Gisela Meier med Down syndrom har vært mislykket fra første dag. Foreldrene ser ingen annen mulighet enn å ta deler av undervisningen selv." Osv.

- 29.05. 1997, Dagen, s. 10 / kristenliv, 1, torsdag : "Nær 6000 underskrifter mot nytt kristendomsfag", av Svein Villy Sandnes. Om underskriftsaksjonen til Akademiet for Kristen Folkeopplysning, mot nytt kristendomsfag og ny opplæringslov.

- 29.05. 1997, Dagen, s. 10 / kristenliv, 2, torsdag : "Cappelens kristendomsverk for 8. kl.: Vag og overfladisk i sentrale spørsmål", av Håkon C. Hartvedt.
* "Cappelen sitt verk "Under samme himmel" har mange gode kvaliteter, men blir svært vag og overfladisk i sentrale kristne spørsmål. Ikke minst gjelder det forsoningens realitet og Bibelens Gudgitte inspirasjon." Osv.

- 31.05. 1997, Dagen, forsiden + s. 4 / nytt, lørdag : "Kompromiss om kristendomsfaget: Ja til kristen oppdragelse i skolen", av Vidar Norberg.
* "Oslo (Dagen): - Kristelig Folkeparti fikk gjennomslag for sine tre krav til faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering. Formålsparagrafen blir stående og skolen skal gi elevene en kristen oppdragelse. Lærerutdanningen i kristendom utvides fra fem til ti vekttall. Jøder, muslimer og humanister blir neppe helt fornøyd med fritaksretten, sier Jon Lilletun til Dagen." Osv.

- 31.05. 1997, Dagen, s. 2 / kommentar, lørdag : "Behov for medmennesket", av Ole B. Jarlvang.

- 31.05. 1997, Dagen, s. 19 / kronikk, lørdag : "Kvar står kristen-Norge, og kvar går vegen? - del 2", av Gordon Landro. Tankevekkende og megetsigende bl.a. om organisasjoner og utdannelse og / kontra nådegaver.

- 31.05. 1997, Aftenposten på Internett, lørdag - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d11520.htm - : "Sanner krever svar fra Sandal", av Tor Arne Andreassen.
* "Utdannelsesminister Reidar Sandal må kunne svare for om det finnes nok lærere til å gjennomføre Reform 97, mener Jan Tore Sanner (h)." Osv.

- 31.05. 1997, Aftenposten på Internett, lørdag - - : "Reform 97 krever 10.000 nye lærere", av ?

- 31.05. 1997, Aftenposten på Internett, lørdag - - : "Får de lærere til høstens skolestart?", av ?

1997 / juni /

- 02.06. 1997, Dagen, 2/3 på lederplass, mandag : "Kristendomsfaget. Det verste unngått?", av sjefred. Finn Jarle Sæle.

- 02.06. 1997, Dagen, 3/3 på lederplass, mandag : "Avkristningens program", av sjefred. Finn Jarle Sæle.

- 02.06. 1997, Dagen, 2/3 på lederplass, mandag : "Et angrep på det lokale selvstyre og foreldreretten", av Jan Tore Sanner, stortingsrepresentant Høyre.

- 03.06. 1997, NRK2, tv, kl. 23.00 - ca. 23.50, tirsdag / Akademiet : "I kampen glede - Mosse Jørgensen (t.tv)".
* Programbladets omtale: "- Det er jo selvoppholdelsesdriften som får folk til å lære, det er som en fossekraft." I en kvinnealder har hun kjempet for sine pedagogiske ideer, og gått på tvers av den vanlige skolepolitikken. 3817883."

- 03.06. 1997, TV Norge, kl. 22.45 - 23.45, tirsdag / Fokus : "Bastø - Paradis eller helvete". Programbladets (nr. 23, 1997) omtale, av Rune St. Olsen.

- 05.06. 1997, Dagbladet på Internett - http://www.dagbladet.no/970605/nyh-13.html - : "Tvunget til sex med læreren", av Morten Stokkan.
* "TRONDHEIM (Dagbladet): - Like før jeg fylte 13 år ble jeg tvunget til å ha sex med tiltalte, fortalte en bistandsarbeider i Afrika. Mannen har reist den lange veien til Trondheim byrett for å vitne i straffesaken mot den utuktstiltalte NRK-journalisten." Osv. &
- 06.06. 1997 - http://www.dagbladet.no/970606/nyh-12.html
& 04.06. 1997 - http://www.dagbladet.no/970604/nyh-14.html
& 03.06. 1997 - http://www.dagbladet.no/970603/nyh-16.html

- 05.06. 1997, Dyade nr. 4 / Internett - http://www.sn.no/acem/dyade/artikler/dyade-4_1996/hoyland-4_96.html - "Det dårlige barnevernet. - myte eller virkelighet?", av Jon Høyland.

- 06.06. 1997 - Dagbladet på Internett - http://www.dagbladet.no/970606/nyh-16.html#sluttingress - : "- Stans mobbinga ... og puss opp skolene, sier prisvinnere i 4. klasse", av Kjersti Skotheim.
* Som en spør får en svar. I denne artikkelen i Dagbladet sies det bl.a.: "De fleste trives godt på skolen, men mistrives med stygge skolebygg og strenge og snarsinte lærere. De fleste er fornøyd med undervisningen, men plages av dårlig inneluft, fysisk passivitet og mobbing i skolegården. Klasse 4A på Stovner skole i Oslo vet hvor skoen trykker i norsk skolevesen, men ikke bare fordi de har skoen på." Osv.

- 10.06. 1997, NRK2-tv, kl. 23.20 - 23.45, tirsdag : "Anna Sethne - en fyrlykt i norsk skolehistorie (t.tv)", ved Leif Stavik.
* Programbladets omtale: "Anna Sethne var fattigjenta fra Drammen som gjennom sitt iherdige arbeid for reformer fikk stor betydning for utviklingen av norsk skole. Hun var overlærer på Sagene skole i Oslo, som ble en modellskole. Ved Leif Stavik. Sendt i februar. 79334923."

- 11.06. 1997, Dagen, Side-3-innlegget, 2/1, onsdag : "Foreldrerett, dåpsopplæring og L97", av Sentralstyret i FBB, Jan Bygstad, form.

- 11.06. 1997, Dagen, s. 19 / debatt, 2/1, onsdag : "Slakting av grendaskoler", av Gunnar Bakke, formann Bergen Frp.

- 11.06. 1997, Dagen, s. 2 / nytt, onsdag : "Vil sikre seksåringene en trygg skolehverdag", Dagen.
* "(Dagen): Seksåringene skal føle trygghet på skoleveien. Det var hovedbudskapet under en pressekonferanse i Bergen i går der politikere og en rekke grupperinger som står bak "Aksjon skolestart" var samlet. Ca. 3000 seksåringer i Begen begynner på skolen til høsten." Osv.

- 11.06. 1997, Dagen, s. 5 / nytt, 2-4, onsdag : "Ønskjer kandidatar til foreldreprisen". (NKP): Foreldreutvalet for grunnskulen / FUG.

- 14.06. 1997, Dagen, Side-3-innlegget, lørdag : "Kristendomskunnskap og fritak", av Sigurd Manneråk. Om grunnskolelovens formålsparagraf og Senterpartiets holdning til denne og kristendomsfaget.

- 14.06. 1997, Dagen, s. 2 / nytt / kommentar, lørdag : "En skole og et skoleslag", av Svein Granerud, rektor ved Indremisjonsselskapets Bibelskole i Staffeldsgate i Oslo. Med foto som viser Svein Granerud. "Han er styreformann i For Livsrett og Menneskeverd. Han er utdannet cand. theol. ved Menighetsfakultetet, der han også har vært styreformann."

- 16.06. 1997, Dagen, forsiden hovedoppslag + s. 2 / nytt, mandag : "Mosvik kommune begjærer påtale mot familiene Hovd og Fjell:  Hjemmeundervisning til retten", og "Mot rettssak om hjemmeundervisning", av Rune Christophersen.

- 16.06. 1997, Dagen, s. 14 / debatt / Kort og godt / Skole, mandag : "Skule - foreldre og samfunn", av Peder A.J. Kjærland, pensj. bonde og lærar.

- 17.06. 1997, Dagen, 2/3 på lederplass, tirsdag : "Statens barn?", av sjefredaktør Finn Jarle Sæle.

- 17.06. 1997, Dagen, 3/3 på lederplass, tirsdag : "Et åpent universitet", av sjefredaktør Finn Jarle Sæle.

- 17.06. 1997, Dagen, 2/2 Side-3-innlegget, tirsdag : "Enhetsskole og hjemmeundervisning", av Jørgen Høgetveit, Evje.

- 18.06. 1997, Dagen, forsiden + s. 2 / nytt, onsdag : "Christian W. Beck om hjemmeundervisningssaken: Ønsker rettssak i Mosvik velkommen", av Svein Villy Sandnes.

- 18.06. 1997, Dagen, s. 17 / debatt, onsdag : "Fortsett underskriftsaksjonen for et rett kristendomsfag", av sekretær i AKF, Jørgen Høgetveit.

- 18.06. 1997, Aftenposten Interaktiv - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d12791.htm - : "Tiltak for 22 millioner / Tiltak for 22 millioner på vei til 6-åringene", av Hege Opseth.
* "21,7 millioner kroner skal brukes for å sikre skoleveien for 6-åringene. Men arbeidet har knapt kommet i gang ennå." - "300 forskjellige tiltak i hele Oslo skal gjøre skoleveien tryggere for 6-åringene som begynner på skolen til høsten. Rapporten over problemer og løsninger ligger nå på samferdselsbyråd Kari Eliassens pult. Aftenposten Aften bringer i dag rapporten over planlagte tiltak. på vei til 6-åringene." Osv.

- 19.06. 1997, Dagen, forsiden + s. 8 / nytt, torsdag : "Oddvar Jensen om verdinøytralt kristendomsfag: - Skaper problemer for elevene", Dagen.

- 21.06. 1997, Dagen, forsiden + s. 5 / nytt, lørdag : "Engasjert som tilsynslærer", av Svein Villy Sandnes, Tekst og foto.

- 24.06. 1997, Dagbladet på Internett - http://www.dagbladet.no/970624/nyh-14.html - : "100000 klarte ikke å betale - Lite rentehopp vil gjøre tusener til gjeldsslaver", av Vigdis Alver, Roy Andersen og Terje Larsen.
* "Mange lever på grensen av hva privatøkonomien kan tåle allerede i dag. Stortingsvalget, og utviklinga i det internasjonale finansmarkedet kan presse rentenivået oppover. Og går renta oppover, er faren stor for at flere enn de 100000 som hadde problemer i fjor, får trøbbel med å betale lån og avdrag." (...) "En undersøkelse fra Statens institutt for forbruksforskning, som blir offentliggjort til høsten, viser at lånegaloppen skaper problemer for mange. Forrige gang boligprisene gikk i været, satte det høye rentenivået grenser for hvor mye folk lånte. Men rekordlav rente og forventning om at at de gode tidene vil fortsette i all evighet har fjernet reservasjonene. I dag låner folk langt over millionen uten å blunke. De glemmer at bare en beskjeden renteøkning vil gi kraftige utslag på utgiftspostene. Hver fjerde boligkjøper i fjor lånte alle pengene huset kostet, og boligprisene bekymrer bankene. Norges Bank advarer. En liten rentejustering på skyhøye lån kan føre til flere gjeldsproblemer." Osv.

- 25.06. 1997, Dagen, s. 5 - 3/3 nyheter, onsdag : "Dobling av hjemmeundervisning", Oslo, NTB.

- 25.06. 1997, Dagen, 3/3 s. 16 / debatt, onsdag : "Kristendom og andre religioner", av Bjarne Moe, Oslo.

- 26.06. 1997, Aftenposten Interaktiv, kronikk, torsdag - http://www.aftenposten.no/bakgr/970626/kronikk.htm - : "Ny opplæringslov - den absolutte planskole!", av Christian W. Beck. NB!!!

- 26.06. 1997, NRK2, tv, Akademiet, kl. 23.15, torsdag : "Nærkontakt med fortiden - Utdanning (t.tv) - (9:12)".
* Programbladets omtale: "Disiplin og kristne verdier var grunnpilarene i skolen før i tiden. Salmesang og bibellesning var sentrale fag. Etter hvert fikk de såkalte "borgerlige" fag, som matematikk og naturfag, større plass i skolen. Skolens historie er tema for det niende programmet i denne serien om lokal- og slektshistorie. Ved Astrid Aakra og Arild Sandøy. (9:12) Tidligere sendt i oktober i fjor."

- 26.06. 1997, HUN / Til avisen Dagen / leserinnlegg --- : "Obligatorisk tvang?", av Rune L. Hansen, Sveio. Kom også på trykk i Dagen, 20.08. 1997, s. 17 /debatt.

- 26.06. 1997 (ankom, rlh), s. 96 (baksiden), Alternativt Nettverk / Nettverk-Nytt nr. 4, 1997 (Årg. 6) - ISSN 0803-9348 : "Uakseptabelt om kristendomsfaget", usignert.

- 26.06. 1997 (amkom, rlh), Altarnativt samfunn, s. 7 : "Oppdragelsen av et folk, - og dets skjebne ...", av Bertram Dybwad Brochmann (Norge, 1881 - 1956).
* Her sies det bl.a.: "Det burde kunne bli noe aldeles storartet av et folk som det norske, hvis vi bare en gang fikk orden på vår oppdragelse og folkeveiledning." (...) "Ledende norske sosialister og kommunister har privat uttalt at det var riktig nok alt som Hitler og N.S. utførte. Det var bare ikke de riktige folkene som foresto handlingene og innehadde ledelsen. Men "systemet", organisasjonen, provokasjon, tvang, voldsmidler, maktmisbruk, sensur osv. var riktig nok ..." (...) "Men når den radikale og konservative uvitenhet slutter seg sammen og tilraner seg monopol på all folkeveiledning og all obligatorisk barneoppdragelse, så ligger det i sakens natur at det må ende i utskeielser!" Osv.

- 26.06. 1997 (amkom, rlh), Altarnativt samfunn, 2/2 s. 28 : "Tregreningsidéen", av fhv. fylkesarbeidssjef Eiliv Bakke, Lillehammer.

- 26.06. 1997 (amkom, rlh), Altarnativt samfunn, s. 29 : "Vi er alle marxister", av Thorbjørn Andersen.

- 27.06. 1997, Dagen, forsiden + s. 5 / nyheter, fredag : "Det blir rettssak i Mosvik", og "Møter kommunen i retten", av Svein Villy Sandnes.

- 28.06. 1997, Dagen, 2/2 lederplass, lørdag : "Rettssak mot folkevettet", av sjefred. Finn Jarle Sæle.

- 28.06. 1997, Dagen, forsiden + s. 10 / kristenliv, lørdag : "I forbindelse med vervekampanjen "Alle, alle vil vi ha med": Søndagsskolen ut mot abort", - og: "Mister 15000 Søndagsskolebarn", av Karl Tore Yri.

- 28.06. 1997, Adresseavisen / 1. utklipp - : "Likeverdig, men ikke likt!", av Bjørn Arild Gram, Leder i Senterungdommen.

- 30.06. 1997, Dagen, s. 2 / mening, mandag : REFORM -97 / SYNSPUNKT - "Foreldrerett og foreldrefrimodighet", av Kristian Helland.

1997 / juli /

- 02.07. 1997, Dagen, s. 22 / BAKGRUNN, onsdag : "Cyber-skole med nye studietilbud", av Bernt F. Lyngstad.

- 06.07. 1997, søndag - HUN / HDA, Internett : "En profeti - om Mosvik-skole-saken", av Rune L. Hansen, 06.07. 1997. NB!!!

- 09.07. 1997, s. 2 / mening / familiepolitikk, Dagen, onsdag : "Styrk familien som institusjon!", av Gunnar Bakke, stortingskandidat Frp.

- 09.07. 1997, lederplass 3/3, s. 3, Dagen, onsdag : "Kontantstøtte", av sjefred. Finn Jarle Sæle.

- 09.07. 1997, s. 3, Dagen, aktuell / kommentar, onsdag : "Å realisere seg selv", av Knut Bergheim, distriktsjournalist, Ålesund.

- 10.07. 1997, Dagen, s. 6 - 2/2, torsdag : "Sosionom Lisbeth Leithe: - Hjemmeskole skader ikke barna", av Svein Villy Sandnes.

- 10.07. 1997 - Ankom HUN, Presse-melding og Program - Hjemmeundervisningstreffet 1997, fra Per Ola Hovd.

- 10.07. 1997, Dagen, s. 16 / debatt / kort sagt 3/4, torsdag : "Kvalm statsminister", av Håkon Henriksen, Borgerrettsorganisasjonen i Norge.

- 11.07. 1997, NRK1 radio, kl. 15.03 - 16.03, Her og nå! Ettermiddagstimen, fredag : Intervju med Marta B. Straume i Informasjonstjenesten for hjemmeundervisning, av Kristin Thaulow. Om hjemmeundervisning. K:U.

- 11.07. 1997, NRK2 radio, kl. 16.10 - 17.30, Wok, fredag : Om hjemmeundervisning og den 2. årlige landsomfattende hjemmeundervisnings-konferansen i Norge, intervju med Per Ola Hovd, av ?. K:U.

- 15.07. 1997, s. 2 / familiepolitikk / synspunkt, Dagen, tirsdag : "Familiepolitikk og kontantstøtte", av Kåre Kristiansen.

- 15.07. 1997, s. 3 / aktuell kommentar, Dagen, tirsdag : "Meir politi og meir moral", av Margit Apelthun, desksjef.

- 16.07. 1997, Dagen, forsiden + s. 5 / nyheter, onsdag : "Førsteamanuensis Christian W. Beck: Totalitær tendens i skolen", - og: "Vil hindre skoleplikt", intervju med Bjørn Arild Gram, leder i Senterungdommen (Sp) - og: "Tre grunner til å undervise hjemme", ifra Svein Egil Vestre, skoledirektør i Sogn og Fjordane fylke, - av Svein Villy Sandnes.

- 17.07. 1997, Dagen, s. 14 / reportasje, torsdag : "Sosionom Lisbeth Leithe etter hjemmeundervisningskonferansen i Inderøy: - Undervis mobbe-ofre hjemme", - og: "Tilsynslærer Marta Straume: - Gjensidig tillit er helt nødvendig" - av Svein Villy Sandnes.

- 17.07. 1997, Dagen, s. 2 / minstepensjonistar / innlegg, torsdag : "Auka minstepensjon er meir enn valkamp!", av Gunn Steinhovden, 2. kandidat for KrF i Sogn og Fjordane.

- 17.07. 1997, Dagen, s. 17 / debatt, torsdag : "Kontantstøtte er kvinnefrigjørende", av Gunnar Bakke, Stortingskandidat Hordaland Frp.

- 17.07. 1997, Dagen, s. 3 / aktuell kommentar, torsdag : "Søvn eller skrik?", av Andreas Vistnes, journalist.

- 18.07. 1997, Aftenposten, Thomas Spence : "Fafo-forsker Ivar Lødemel vil gjerne bytte med minstepensjonistene" - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d15191.htm -

- 18.07. 1997, HUN på Internett : "Arne Næss og jeg om Reform-97 og om grunnskolens formål", av Rune L. Hansen - og Arne Næss : "Grunnskolens formål (1967)".

- 19.07. 1997, Dagen, s. 19 / debatt, lørdag : "Norsk skole - rykk fram til start", av Christian W. Beck, 1. amanuensis.

- 19.07. 1997, Dagen, s. 2 / minstepensjonistar / synspunkt : "Meir til dei som har minst", av Magnhild Meltveit Kleppa. "Magnhild Meltveit Kleppa (foto) er stortingsrepresentant og 2. nestleder i Senterpartiet." (rlh - PS: Bør digitaliseres!)

- 20.07. 1997, HUN på Internett : "Enda mere kvalmt!", av Rune L. Hansen.

- 21.07. 1997, Dagen, s. 5 / kristenliv 2/2, mandag : "- Kjemp for din familie", av Håkon C. Hartvedt, tekst og foto. NB!!

- 21.07. 1997, Dagen, s. 7 / nyheter, mandag : "Kristent Pedagogisk Forbund samles på Risøya: Fokus på menneskesynet", av Tor Weibye.
* "Hvilket menneskesyn formidler den nye læreplanen for grunnskolereformen? Det er tema for Kristent Pedagogisk Forbunds sommerstevne." Osv.

- 21.07. 1997, Dagen, s. 10 / reportasje, mandag : "- Frykten binder ikke til Herren", av Karl Tore Yri.
* "- Det som binder et menneske til Herren er ikke frykt, men kjærlighet. Det sa forkynner Ola Andreas Meling under bibeltimen på Tonstadli leirsenter torsdag morgen."

- 21.07. 1997, Dagen, s. 8 / kultur, mandag : "Ny bok om urbefolkningen", av Johanna Hundvin Almelid.
* "Som tidligere, og snart nåværende misjonær i Ecuador, opplever Solfrid Elgvin Lied at Gud har gitt henne to kall. Det ene er å skrive, det andre er å formidle urbefolkningens verdiopplevelse. I boken "Møt meg i fjellene" gjør hun begge deler." Osv.

- 21.07. 1997, Dagen, 1/3 lederplass s. 3, mandag : "Skal massakren fortsette?", av sjefred. Finn Jarle Sæle.

- 22.07. 1997, Dagen, s. 17 / debatt, tirsdag : "Foreldrerett og foreldrefrimodighet", av Torbjørn Sæther, Hafrsfjord.

- 23.07. 1997, HUN på Internett - replikk, onsdag : "Innhold og ramme", av Rune L. Hansen.
* På trykk i Dagen 26.07. 1997. Om foreldreretten, etc.

- 23.07. 1997, Dagen, s. 16 / debatt, onsdag : "Lat oss få "Internett-skular", av Monika Soltveit, Senterpartiet i Hordaland.

- 25.07. 1997, Dagen, s. 2 / mening / skolepolitikk / innlegg, fredag : "En god skole trenger konkurranse!", av Gunnar Bakke, Stortingskandidat Hordaland.

- 25.07. 1997, Dagen, 2/2 lederplass, fredag : "Det sanne flokkdyret", av sjefred. Finn Jarle Sæle.

- 25.07. 1997, Dagen, s. 3 / aktuell kommentar, fredag : "De intellektuelles forræderi", av Finn Jarle Sæle, sjefred.

- 25.07. 1997, Dagen, s. 8 / kristenliv, fredag : "Åndelige hjem: Vil styrke bedehuset", og "Bedehuset møter framtida", og "Tilstanden i bedehusland", av Håkon C. Hartvedt.

- 25.07. 1997, Dagen, s. 12 / kristenliv, fredag : "Savner en levende gudstjeneste", og "Lengter etter mer åndsfylt menighetsliv", og "Vil være sammen med Guds folk", av Arnold R. Lærum, tekst og foto.

- 25.07. 1997, Dagen, s. 18 / debatt 2/2, fredag : "Sylvia Brustads familiepolitikk", av Vivian K. Bugge, Telemark KrFs andrekandidat.

- 25.07. 1997, Dagen, s. 31, fredag : "Sterke familier: - En ressurs i nærmiljø", av Ragnhild Thomsen, tekst og foto.
* "Navigatørene sitt mål er å styrke familier og inspirere til positivt engasjement i nærmiljø og menighetsarbeid." Osv.

- 26.07. 1997, Aftenposten Interaktiv, lørdag - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d15928.htm - : "Venstre vil straffe hemmelighold", av Aslak Bonde.
* "Venstre foreslår straff dersom offentlighetsloven brytes. Det kan være aktuelt å gi bøter eller å oppheve forvaltningsvedtak." Osv.

- 26.07. 1997, Dagen, s. 4 / nyheter, 2/2, lørdag : "Venstre gir regjeringen forslag til "ny" offentlighetslov", Dagen.

- 26.07. 1997, Dagen, 3/3 lederplass, lørdag : "Kikkere og kjendiser", av sjefred. Finn Jarle Sæle.

- 26.07. 1997, Dagen, s. 19 / debatt 3/3, lørdag : "Det måtte en mann til!", av Mette Thornes, sentralstyremedlem Fremskrittspartiets Ungdom. Om kontantstøtte-ordningen.

- 28.07. 1997, Dagen, s. 6 / nyheter 2/2, mandag : "Fokuserer på menneskesyn i ny læreplan", Dagen.

- 28.07. 1997, Dagen, s. 2 / nestekjærleik / synspunkt, mandag : "Pornoaksjon og kristent samfunnsansvar", av Anita Apelthun Sæle.

- 28.07. 1997, Sagen, s. 2 / gentesting / innlegg, mandag : "Skal abort utrydde sjukdom?", av Lars Gunnar Lie, stortingsrepresentant for KrF.

- 30.07. 1997, Dagen, s. 2 / skolepolitikk / mening, onsdag : "Kristendomsfaget i krise", av Tore Kvitstein, lektor, Froland.

- 31.07. 1997, Dagen, forsiden + s. 5 / nyheter, torsdag : "Stadig flere politianmeldelser: Økende utukt mot barn", NTB.

- 31.07. 1997, Dagen, forsiden + s. 9 / kristenliv 1/2, torsdag : "Fulle folkehøgskoler, men: Svært variert ved bibelskolene", av Torbjørn Greipsland.
* "De kristne folkehøyskolene fylles til randen, mens bibelskolene opplever både nedgang og oppgang." Osv.

- 31.07. 1997, Dagen, s. 9 / kristenliv 2/2, torsdag : "Uenighet om hvem som kan uttale seg på vegne av kirken", av Svein Villy Sandnes.

- 31.07. 1997, Dagen, forsiden + s. 15 - dobbelside / kristenliv, torsdag : "Den danske forkynneren Erik Trans: - Forkynnelsen kan hindre sann vekkelse!", og "Fra friskole til folkeskole", og "- Jeg har aldri vært i tvil om mitt valg!", av Dag Rune Lid, tekst og foto.

- 31.07. 1997, Dagen, s. 15 - helside / kristenliv, torsdag : "

1997 / august /

- 04.08. 1997, Dagen, 1/3 lederplass s. 3, mandag : "Den norske andedammen", av sjefred. Finn Jarle Sæle. Om det "politisk korrekte".

- 04.08. 1997, Dagen, 2/3 lederplass s. 3, mandag : "Sjekkliste for norsk opposisjon", av sjefred. Finn Jarle Sæle. Også bl.a. om det "politisk korrekte".

- 04.08. 1997, Dagen, 3/3 lederplass s. 3, mandag : "Hvorfor falt Romerriket?", av sjefred. Finn Jarle Sæle.

- 07.08. 1997, Dagen 2/3 lederplass s. 3, torsdag : "Dødsulykker på skoleveien", av sjefred. Finn Jarle Sæle.

- 08.08. 1997, HUN / Nyheter : "Skoleveien som dødsvei", av Rune L. Hansen. NB!!

- 08.08. 1997, Dagen 1/3 lederplass s. 3, fredag : "Bønneaksjon", av sjefred. Finn Jarle Sæle.

- 08.08. 1997, Dagen 2/3 lederplass s. 3, fredag : "Seriemorderens bekjennelse", av sjefred. Finn Jarle Sæle.

- 08.08. 1997, Dagen 3/3 lederplass s. 3, fredag : "Tredimensjonal eller endimensjonal?", av sjefred. Finn Jarle Sæle. NB!!

- 08.08. 1997 - http://www.nrk.sol.no/snpub/NrkValg/index.cgi?art=1361092&kategori=Digital%5fframtid&mal=Digital%5fframtid HUN-bemerket, fredag : "Demokratisk sprengstoff", av Jon Bing.

- 08.08. 1997 - http://www.lovdata.no/litt/jon-kro.html - HUN-bemerket, fredag : "Fra kirkebakken til Lovdata", av Jon Bing, professor, institutt for rettsinformatikk. Jon Bings kronikk i Dagbladet 5 juli 1996.

- 09.08. 1997, Dagen, 2/2 s. 5 / nyheter, lørdag : "Uvisshet om fritak for kristendomsfag ved skolestart", Dagen.

- 11.08. 1997, Dagen, s. 14 - helside, Dagens kronikk, mandag : "Det nye kristendomsfaget", av Stein Henriksen.
     * TILSVAR : Dobbel fritaksrett og av-kristning! / HUN / Notater / Rune L. Hansen, 12.08. 1997.

- 11.08. 1997, Dagen, forsiden + s. 4 / nyheter, mandag : "Norges Diabetesforbund reagerer mot Statens Adopsjonskontor: Rystet over adopsjonsnekt", av Knut Bergheim.
* HUN / rlh, 13.08. 1997: Litt om menneskefiendtlige holdninger typisk for Arbeiderpartiet & kompani, og også deres Barne- og familiedepartement!

- 11.08. 1997, Dagen, 3/3 lederplass, mandag : "Staten og NRK", av sjefred. Finn Jarle Sæle.
* "Staten vil no krevja inn NRK-avgiften ved å tvangsbelasta kontoane til folk som ikkje har betalt. Ein stat som går direkte inn på lønskontoen til folk, kjem lett i konflikt med individets rettar". Osv.

- 11.08. 1997, Dagen, 2/2 s. 4 / nyheter, mandag : "KrF har regjeringskontorene i sikte", av Svein Villy Sandnes.

- 11.08. 1997, Dagen, forsiden + dobbelside 10 & 11 / reportasje, mandag : "Arven etter Tsjernobyl", av Odd W. Jacobsen, tekst og foto.
* Om stiftelsen "Barn av Tsjernobyl", om økologiske flyktninger, m.m.

- 12.08. 1997, Dagen, forsiden + s. 6 / nyheter, tirsdag : "- Bort med evaluering! / - Vekk med elevrangering", av Tor-Helge Gundersen. Intervju med professor Eva Nordland. (HUN / rlh: Bør digitaliseres!)

- 12.08. 1997, Dagen, 3/3 lederplass, tirsdag : "Det åpne såret", av sjefred. Finn Jarle Sæle.
* Om nylig utgitt bok i Sverige av Per Ahlmark, "Det åpne såret" - om de venstreintellektuelles svik.

- 12.08. 1997, Dagen, s. 3 / aktuell kommentar, tirsdag : "Klar for skolestart?" av Hilde Kleppestø, desk-journalist.
* Folkelig naivt og underdanig om Reform 97 og 6-åringreformen.

- 12.08. 1997, Dagen, 2/2 s. 13 / bakgrunn, tirsdag : "Matematikere selger sine tjenester til industri og næringsliv", Dagen.

- 13.08. 1997 - Aftenposten Interaktiv = http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d17478.htm : "Ingen gevinst for seksåringene", av ---

- 13.08. 1997, Dagen, s. 2 / mening / tv-pornografi / synspunkt, onsdag : "Pornografi og seksuell lavalder", av politisk leder KrFK Telemark 2. kandidat. KrF Telemark Vivian K. Bugge.
* "Arbeiderpartiet har meldt i fra at de ønsker å myke opp forbudet mot porno på film og i blader." Osv. Mye tankevekkende om både det seksuelle og det perverse grøsselige påtrykket på barn, ungdom og voksne i vårt samfunn, som altså bl.a. og kanskje særlig Arbeiderpartiet ønsker å forsterke.

- 13.08. 1997, Dagen, 3/3 s. 4 / nyheter, onsdag : "Rekordøkning hos Rettferd for Taperne", NTB.

- 13.08. 1997, Dagen, s. 11 / kristenliv, onsdag : "Martin Khoaseb arbeider for disippeltrening og bibellesing blandt unge i Namibia: Til kamp mot navnekristendommen", av Arnold R. Lærum.

- 13.08. 1997, Dagen, s. 3 / aktuell kommentar, onsdag : "Den farlige skoleveien", av Tor Weibye, politisk journalist.

- 15.08. 1997, Dagen, forsiden + s. 5 / nyheter, fredag : "Godtar ikke mindre fritak / - KUF går for langt", av Thor Christian Skavlem.

- 16.08. 1997, Dagen, forsiden + s. 4 / nyheter, lørdag : "Støtter IKOs kritikk av KUF / Går imot KUF-departementet: Manneråk støtter IKO-kritikk", og "- Kommunen avgjør fritak", av Tor Christian Skavlem.

- 16.08. 1997, Dagen, s. 4 / nyheter, lørdag : "En av fire skoler har ingen oversikt over ulykker", NTB. NB!!

- 18.08. 1997, Senterpartiet / www-meninger - http://www.senterpartiet.no/meninger/messages/107.html - : Om det nye forslaget til opplæringslov, av Cand. Paed. Morten A Hem, Vik i Sogn.
* "I det nye forslaget til opplæringslov er det en radikal endring i formuleringen omkring rett og plikt til undervisning. I tidligere lover har den enkeltes plikt vært en undervisningsplikt knyttet til hva barna trenger å lære, mens i den nye opplæringsloven blir det en skoleplikt knyttet til statens grunnskole. Dette i kombinasjon med at L97 blir en forskrift og fritak fra skoleplikten (f.eks. hjemmeundervisning eller privatskoler) blir knyttet til godkjent likeverdig skole , så tar Arbeiderpartiet nok et skritt i retninga av en reduksjon i foreldrenes rett til å velge sine barns undervisning." Osv.

- 19.08. 1997, Dagen, forsiden + s. 10 / kristenliv, tirsdag : "Fulle hus ved kristne vidaregåande skular: Positivt alternativ skuleslag" - "Dei kristne vidaregåande skulane starta: Tusen nye førsteårselevar", av Knut Bergheim.
* "- Vi er eit positivt miljøalternativ i høve til dei offentlege skulane. Skuleslaget trengst i systemet, og vi ser lyst på fremtida. Slik kommenterer rektor Bjørg Aase ved Sygna vidaregåande skule dei positive tala frå Dagens si rundspørjing. Den viser at 3150 unge startar skuleåret ved landets ti kristne vidaregåande skular. Av desse er rundt 1000 førsteårselevar. Side 10." Osv.

- 19.08. 1997, Dagen, forsiden + s. 6 / nyheter, tirsdag : "Kristen-Koalisjonen utfordrer stortingskandidater" - "Kristen-Koalisjonen med "velgerguide": Stortingskandidater utfordres på kristne verdier", og "Valgerd Svarstad Haugland om verdiundersøkelse: - Klare svar fra Kristelig Folkeparti", av Thor Christian Skavlem.
* "Kristen Koalisjon i Norge, som markedsfører seg som en tverrpolitisk og tverrkirkelig organisasjon til fremme av kristne verdier i norsk samfunnsliv, utfordrer også ved dette valg toppkandidatene til stortingsvalget. Av de ni spørsmål som er stillet til toppkandidatene, som alle representerer de partier som idag er på Stortinget, gir Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet de mest positive svar i henhold til felleskristelige verdier. Side 6." Og bilde (foto / farver) med teksten: "VERDIER: Kristen-Koalisjonens spørsmål dreier seg om blandt annet kristen formålsparagraf i skolen, opphevelse av dagens abortlov og partnerskapsloven og om den norske ambassaden skal flyttes fra Tel Aviv til Jerusalem (bildet). FOTO: DAGEN ARKIV." Osv.

- 19.08. 1997, Dagen, 3/6 s. 7 / nyheter, tirsdag : "Barneombudet ønsker egen tv-kanal for barn", NTB.

- 19.08. 1997, Dagen, 5/6 s. 7 / nyheter, tirsdag : "- Forskere må skjerpe seg", NTB.
* "OSLO: Den nasjonale forskningsetiske komité går hardt ut mot norske forskere, og mener de tilpasser resultatene etter forventningene." Osv.

- 19.08. 1997, Dagen, 1/2 s. 8 / utland, tirsdag : "Strid om internasjonal domstol", NTB-REUTER.
* "FNs medlemsland er enige om at verden bør få sin første permanente, internasjonale straffedomstol. Men de er uenige om hvilke fullmakter en slik domstol skal ha, og enkelte av forslagene som er lagt fram, ville gjøre det mer eller mindre umulig for domstolen å fungere.  NEW YORK: Domstolen skal granske påstander om folkemord, massakrer og andre grove krigsforbrytelser, og straffe de skyldige. FN har de siste 50 årene forsøkt å få til en effektiv rettsbehandling av slike overgrep, men hittil har dette ikke lykkes." Osv.

- 19.08. 1997, Dagen, s. 17 / kort sagt / debatt, tirsdag : "Arbeiderparti-politikk", av Bjarne Kydland, Nyborg.

- 20.08. 1997, Dagen, s. 2 / likhetsskolen / mening, onsdag : "Aps likhetsskole skaper tapere", av Bjørn Skaar, leder i Unge Høyre.

- 20.08. 1997, Dagen, 3/3 s. 5 / nyheter, onsdag : "Frp fram på alle meningsmålinger", NTB.
* "De tre ferskeste meningsmålingene viser alle at Fremskrittspartiet får oppslutning hos stadig flere. Partiet nærmer seg Arbeiderpartiet ifølge to av meningsmålingene." Osv.

- 20.08. 1997, Dagen, 2/3 s. 5 / nyheter, onsdag : "Krever omgjøring av vedtak for folkehøyskoleelever", av Thor Christian Skavlem.

- 20.08. 1997, Dagen, 1/2 s. 10 / kristenliv, onsdag : "Vekst for kristne friskoler", KPK.

- 20.08. 1997, Dagen, 1b/2b s. 10 / kristenliv, onsdag : "Departement mot Storting", KPK.
* "- Foreldra skal bestemme, sa Stortinget. - Foreldra har berre rett til å søkje, seier Kyrkje- og Undervisningsdepartementet.
   I ein kommentar som styreleiar Sigmund Harbo og instituttstyrar Lars Inge Magerøy i Institutt for Kristen Oppseding har sendt ut, påpeikar dei det mishøve det er mellom synet til Stortinget og til departementet. Dei viser til at det i Stortingets vedtak heiter at "Elevane skal etter skriftleg melding ... få fritak for dei delar ..."
   - Det er ikkje noko i stortingsfleirtalets premissar som nemner at det skal være nokon form for søknad, skriv Harbo og Magerøy mellom anna. KPK."

- 21.08. 1997, Dagen, s. 3 / aktuell kommentar, torsdag : "Omstridt skulereform", av John Solsvik, nyhetsleder.

- 21.08. 1997, Dagen, 1/2 s. 5 / nyheter, torsdag : "Skeptisk til skolefag om samliv", av Thor Christian Skavlem.

- 21.08. 1997, Dagen, 2/2 s. 5 / nyheter, torsdag : "Sikker skolebarntransport: - Busselskapene tar ansvar".
* "I disse dager begynner over 60.000 seksåringer og like mange syvåringer på skolen for første gang. Trygg Trafikk og andre sentrale aktører har gitt uttrykk for stor usikkerhet om barnas trafikksikkerhet ivaretas på en tilfredsstillende måte." Osv.

- 21.08. 1997, Dagen, s. 6 / nyheter, torsdag : "Skoleverket har inngått avtale med fem dataleverandører: Data-utstyr til bunnpris", av Tor Weibye.
* "Nasjonalt Læremiddelsenter (NLS) har inngått en avtale med fem leverandører om datautstyr til skoleverket og voksenopplæringen til markedets laveste pris." Osv.

- 21.08. 1997, Dagen, 2/2 s. 7 / nyheter, torsdag : "Fokuser på kunnskap, ikke likhet", NTB.
* rlh: Arbeiderpartiet og Høyre er seg selv lik. Her er det Høyre som er ute med nostalgi for fascist-stalinisme: "Kunnskapstester på barnetrinnet, skriftlig eksamen ved avslutning av grunnskolen, inndeling av elevene etter evner og flere spesialklasser for elever med adferdsvansker, er virkemidler Høyre ønsker å ta i bruk for å skape "verdens beste skole"." Osv.

- 21.08. 1997, Dagen, 1/3 s. 7 / nyheter, torsdag : "Foreldre holder barna hjemme fra skolen", NTB.
* "TROMSØ: Foreldre fra flere skolekretser i Tana i Finnmark vil holde barna sine hjemme fra skolen når den starter i neste uke, i protest mot den nye samiske læreplanen, melder Nordlys.
   Det er aksjonen Nei til Sameland som på denne måten markerer at den ønsker at barna skal følge ordinær norsk læreplan. En avstemning blandt foreldrene resulterte i at tre av fem skolekretser ønsket norsk læreplan, men Utdanningsdepartementet pålegger dem likevel å følge den samiske.
   Leder av aksjonen Nei til Sameland, Jan Olsen, sier til Nordlys at foreldrene vil starte private skoler dersom ikke departementet bøyer av.  NTB."

- 22.08. 1997, fredag, HUN www / Notater : "Korrupsjon på høyeste og dypeste plan", av Rune L. Hansen. Bl.a. om Tor-Aksel Busch som ny norsk riksadvokat. Med korrupsjon i høysetet!

- 23.08. 1997, lørdag, HUN www / Notater : "Tilgang til lov og rett", av Rune L. Hansen.

- 23.08. 1997, Dagen, forsiden + s. 6, helside / nyheter, lørdag : "Sterke reaksjoner mot samiske læreplaner: Skolestreik i Tana mandag", og "Foreldre i Tana går mandag til skolestreik: Nei til samiske læreplaner", og "Følger opp saken", av Svein Villy Sandnes.
* "Det går mot skolestreik i Tana og Kåfjord kommuner i Finnmark. Mandag holder foreldre barna borte fra skolen i Tana og starter hjemmeundervisning i protest mot de samiske læreplanene som er innført. - Departementet har tatt fra oss retten til å bestemme læreplaner lokalt, derfor streiker vi, sier aksjonsleder Jan Olsen i Tana. Foreldre i Kåfjord slutter også opp om streiken. Statssekretær Astrid Søgnen i KUF ber mandag Statens Utdanningskontor i Finnmark å følge opp saken for å se om opplegget for hjemmeundervisning er i strid med bestemmelsene for skolen. Side 6." Osv.

- 23.08. 1997, Dagen, s. 7 / nyheter, lørdag : "KROM-gutten får jobb som ny riksadvokat", og "Hagen: - En ren politisk utnevnelse", og "Valla: - Busch meget godt kvalifisert", NTB.

- 23.08. 1997, Dagen, s. 2 / Reform 97 / mening, lørdag : "Delvis fritak fra kristendomsfaget", Institutt for Kristen Oppseding, instituttstyrer Lars Inge Magerøy, og Sigmund Harbo, leder i styret.

- 23.08. 1997, Dagen, s. 19 / debatt, lørdag : "Spørreundersøkelse: Hvilke holdninger har politikere til kristne verdier?", Kristen Koalisjon Norge.

- 23.08. 1997, Dagen, 1/2 s. 19 / kort sagt / debatt, lørdag : "Full seier for NEI til gasskraftverk", av Nils Neset, Fjell.
* "Etter en imponerende innsats av Natur og Ungdom kan en gå ut fra at der aldri vil bli bygget noe gasskraftverk på Kollsnes i Øygarden.
   Folket her ute vil heller beholde sin vakre natur enn å få en tidsbegrenset pengeflom med store forurensninger. Garantien for full seier ligger bl.a. i at hele Norges ungdom unntatt FrPU sier NEI.
   En kan imidlertid ikke utelukke sivil ulydighet. Kampen mot udemokratisk markedsliberalisme representert ved FrP, AP og Høyre skal likevel vinnes med god margin."

- 23.08. 1997, Dagen, 2/2 s. 19 / kort sagt / debatt, lørdag : "KrF sin "ungdomspakke"", av Gunn Steinhovden, 2.kandidat for KrF i Sogn og Fjordane.
* Her sies det bl.a. : "Det må bli like viktig å utdanne "jobbskaparar" som "jobbsøkarar". Skulen må formidle kunnskap og positive haldningar til det å skape eigen arbeidsplass. (...) God ungdomspolitikk er god distriktspolitikk!".

- 23.08. 1997, Dagen, 1/3 s. 4 / nyheter, lørdag : "Strupetak på alternativ energi".
* "OSLO: Mens danskenes gigantsalg av vindmøller aldri ville oppstått uten myndighetenes tilretteleggelse, er norske myndigheter, representert ved Ap, H og FrP, nå i ferd med å ta strupetak på det lille som er igjen av norsk forskning på alternativ energi. Denne alvorlige situasjonen bekreftes nå både av forskere innen fagmiljøet og ekspertpanelet ved KanEnergi som hvert år behandler søknader om forskningsmidler til alternativ energi."
* Kommentar, rlh, 25.08.97 : Alternativ energi er energi i pakt og harmoni med menneskeverd, miljø og landskap. Tenke seg til all den alternative og sunne energi - og den bedre verden - vi kunne hatt nå, hadde det ikke vært for all korrupsjonen, alle strupetakene og overtrampene i løpet av mere enn de siste 50 år!!! Alle strupetakene på barn, ungdom, iniativ, forskning, nyorienteringer, media, etableringer, småindustri, hjemmeindustri, landbruket, osv. osv.!!! Grøss & gru!!!

- 26.08. 1997, Nettavisen - http://www.nettavisen.no/valg97/8465.html - : "- Tvungen samisk neste år", av Olav Anders Øvrebø.
* "Elevene på skolene i Tana kommune kan selv velge undervisningsspråk. Det beroliger ikke Jan Olsen, aksjonsleder for skolestreiken i Finnmark-kommunen. - Neste år blir det tvungen samisk, sier Olsen til Nettavisen." Osv.

- 26.08. 1997, Dagen, forsiden + s. 5 / nyheter, tirsdag : "- Diktat uten lovhjemmel" - "Utdanningsdirektøren i Finnmark får kritikk: - Statlig diktat uten lovhjemmel", og "- Kjemper mot feilinformasjon", av Svein Villy Sandnes.

- 26.08. 1997, Dagen, s. 3 / aktuell kommentar, tirsdag : "EU-valget som ble ikke-sak", av Finn Jarle Sæle, sjefredaktør. NB!!!

- 26.08. 1997, Aftenposten på Internett - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d18561.htm - : "Barna holdes hjemme i protest", av Lars Kluge.
* "Skolefritidsordningen (SFO) er hardt presset etter seksåringenes inntog. På Ammerud i Oslo har foreldrene tatt ut barna i protest." Osv.

- 26.08. 1997, Aftenposten på Internett - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d18469.htm - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d18469.htm - Innenriks - : "Mot langvarig skolestrid i Tana", av Ole Magnus Rapp.
* "Den bitre skolestriden i Tana kan bli langvarig. Både departementet og foreldrene står steilt på sine krav." Osv.

- 26.08. 1997, HUN www / Notater, tirsdag : "Papir-forbryterne og rettsoppgjør nu!" av Rune L. Hansen, 26.08. 1997. NB!!!

- 27.08. 1997, Dagen, forsiden + s. 6 / nyheter, onsdag : "Kommunen informerer" - "Tana kommune: Informerer om hjemmeundervisning", av Svein Villy Sandnes.

- 27.08. 1997, HUN / fax, onsdag : Fax til Tana kommune, fra Rune L. Hansen / HUN.

- 27.08. 1997, HUN / Notater : "Løgn og trusler i Tana kommune?" av Rune L. Hansen, 27.08. 1997. NB!

- 27.08. 1997, Aftenposten på Internett - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d18558.htm - Oppdatert: 27. august 1997 kl. 0:03 - : "Ultimatum til Tana-foreldre", av Ole Magnus Rapp, i Tana.
* "I dag får de streikende foreldre i Tana ultimatum fra kommunen: - Følg de strenge reglene for hjemmeundervisning, eller avbryt aksjonen." Osv.

- 27.08. 1997, Aftenposten Interaktiv - http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/d18590.htm - : "Pedofili-skandale i Australia", (NTB-AFP-AP).
* "Australia rystes for tiden av en omfattende pedofilisak som er under opprulling, og mange australiere er sjokkert over opplysninger som blir presentert i en offisiell rapport om barnesex." Osv.
   --- children@risk - http://www.reddbarna.no/bp/bp.html = Radd Barnas sider om barneporno og Internett, og for TIPS!

- 28.08. 1997, Dagen, s. 6 - helside / nyheter, torsdag : "Marta Straume og Christian W. Beck til Tana i dag: Møte om hjemmeundervisning", og "Streiker på ubestemt tid", av Svein Villy Sandnes.
* "Høyskolelektor Marta Straume og førsteamanuensis Christian W. Beck har reist til Tana for å delta på et folkemøte om hjemmeundervisning i kveld. TRONDHEIM / TANA: På folkemøtet i kveld blir det gitt informasjon om hvordan familier som satser på hjemmeundervisning kan gå fram. Arrangementet vil finne sted på Tana turisthotell og arrangør er aksjonsgruppen som streiker imot at alle elevene i Tana skal ha samisk læreplan." Osv.

- 28.08. 1997, Dagen, 3/3 s. 11 / kristenliv, torsdag : "Ønsker rettslig prøving", av Thor Christian Skavlem.
* "Human-Etisk Forbund vil ha rettslig prøvning av fritaksreglene i det nye kristendomsfaget - Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering - i grunnskolen." Osv.

- 28.08. 1997, Dagen, s. 2 / skolepolitikk / mening, torsdag : "Grunnløse skremsler om Høyres skole", av Jan Tore Sanner, stortingsrepresentant for Høyre.
* "Det har ikke manglet på reaksjoner på Høyres skoleutspill - 10 punkter for "verdens beste skole"." Osv.

- 28.08. 1997, Dagen, 1/4 s. 16 / debatt, torsdag : "Vil Høgre og Frp gjera målelevane mållause?", av Lars Bjarne Marøy, formann i Vestlandske Mållag.

- 28.08. 1997, Aftenposten Interaktiv - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d18687.htm - : "- Hvis jeg var kvinne, ville jeg valgt keisersnitt", av Bodil Sundbye.
* "Gynekolog Josef Ekgren mener kvinnene selv må bestemme om barnet skal tas med keisersnitt." Osv.

- 28.08. 1997, Aftenposten Interaktiv - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d18686.htm - : "Oslo-kvinner på keisersnitt-toppen", av Bodil Sundbye.
* "1178 unger kom i 1995 til verden i Oslo ved hjelp av keisersnitt. Det var 15,3 prosent av totalt 7702 fødsler i hovedstaden. - Mange mødre ber om keisersnitt, fordi de er slått av panikk ved tanken på å føde på vanlig måte og fordi de tror keisersnitt er det tryggeste. Men det er ikke alltid, sier Per Børdahl, seksjonsoverlege på fødeavdelingen på Rikshospitalet." Osv.

- 29.08. 1997, Dagen, s. 6 / nyheter, fredag : "- Full skolekrig i Tana", av Svein Villy Sandnes. NB!!!

- 29.08. 1997, Dagen, s. 3 / aktuell kommentar, fredag : "Valg 97: adjø til "Anna i ødemarken"?", av Knut Bergheim, journalist.

- 29.08. 1997, Dagen, 4/4 s. 2 / sakset, fredag : "Rasehygiene i dag", Leder i Fedrelandsvennen.
* "En rasehygienisk sosialpolitikk var den direkte årsag til at vel 60.000 svenske kvinner ble tvangssterilisert i første halvdel av dette århundrede. Det var psykiske handikap hos kvinnene, men også rase eller subjektive vurderinger av egnethet som mødre som lå til grunn for de uhyrlige medisinske beslutningene som ble truffet.
   Vi gjør klokt i å lese dette som hjerteløse beretninger fra vår nære historie. Det er en tragisk kjensgjerning at blandt Nordens fremskrittsvennlige politikere på 20- og 30-tallet var det akseptert latin å sikre en bestemt kurs i befolkningsutviklingen gjennom tvang."

- 29.08. 1997, Folkets Framtid, forsiden + s. 9 / aktuelt, fredag : "40 grendeskoler mindre hvert år", av Bjarne Sørhus.
* "Årlig blir det lagt ned omkring førti-femti grendeskoler rundt om i landet. Fra 1989 til idag er over 300 skoler borte. (...) Over 300 grendeskoler er lagt ned siden 1989. De små, og oftest udelte eller fådelte skolene, legges ned med omkring 40 i året. Og nedleggingstakten øker. - Noen blander klassene fordi de må, men aldersblanding har en egenverdi, mener Gerd Johansen. Hun er rektor ved Vammen skole i Vestfold og leder av Landslaget for udelte og fådelte skoler (LUFS)." Osv.

- 30.08. 1997, Dagen, 2/2 s. 6 / nyheter, lørdag : "Foreldremøte i Tana mobiliserte til hjemmeundervisning", av Svein Villy Sandnes.

- 30.08. 1997, Dagen, 3/3 s. 9 / kristenliv, lørdag : "Holder barna borte", -.
* "Flere foreldre holder barna sine borte fra kristendomstimene i grunnskolen. - Jeg er ikke interessert i at jenta mi skal bli "matet" med undervisning i noe jeg ikke tror på sier en mor i Bergen til Vårt Land. I Ullensvang i Hardanger holder to foreldrepar ungdomsskoleelever borte fra undervisningen i det nye kristendomsfaget."

1997 / september /

- 01.09. 1997, Dagen, s. 2 / skjemavelde / mening, mandag : "Saboterer kampen mot skjemaveldet", av Anita Apelthun Sæle, stortingsrepresentant KrF.
* NB! Om Bygningsloven i Norge. Nærsagt for utrolig til å være sant! / rlh, 01.09. 1997.

- 02.09. 1997, Aftenposten Interaktiv - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d19025.htm - : "Valla nekter innsyn i rapport om tortur", av Per Anders Johansen. Oppdatert: 2. september 1997 kl. 0:01.
* "Norge får hard kritikk av Europarådets torturkomite for bruken av glattcelle. Men justisminister Gerd-Liv Valla nekter inntil videre innsyn i den kritiske rapporten." Osv.

- 02.09. 1997, Aftenposten Interaktiv - http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/d19027.htm - : "Bildt tar sin del av skylden for steriliseringen", av Per Nordrum, Aftenpostens korrespondent i Stockholm. .
* "Steriliseringen var barbarisk, fastslår Carl Bildt. Vi gjorde ikke noe galt, hevder legene." Osv.

- 02.09. 1997, Dagen, s. 6 / nyheter, tirsdag : "Orienteringsmøte med Straume og Beck gav ringvirkninger: 100 barn får hjemmeundervisning", av Svein Villy Sandnes.

- 03.09. 1997, Dagen, s. 6 / nyheter, onsdag : "Jon Lilletun om den siste utviklingen i Tana-saken: Ønsker venteår for samisk læreplan", av Svein Villy Sandnes.

- 06.09. 1997, Dagen, s. 10 / nyheter, lørdag : "Christian W. Beck til hjemmeundervisere i Tana: - Skriv ikke under på noen ting", av Svein Villy Sandnes.

-08.09. 1997, TVNorge, kl. 22.40 - 23.35, mandag : "Fokus: Kjøp og salg av gutter".
* Programbladets omtale: "Britisk dokumentar om pedofile som misbruker, torturerer og dreper unge gutter - og som filmer den grusomme hendelsen for selv å ha et minne, eller å selge filmen."

- 10.09. 1997, Dagen, s. 6 / nyheter, onsdag : "Kjemper for foreldreretten: Protest mot tilsidesettelse", av Svein Villy Sandnes. NB!!!

- 10.09. 1997, Dagen, forsiden + s. 11 / kristenliv, onsdag : "Reagerer på detaljstyring frå skulestyresmaktene: - Kneblar privatskulane", av Knut Bergheim.
* "- Skulestyresmaktene freistar å kneble privatskulane. Vi vert pressa inn i eit mønster, med ei detaljstyring av planane våre og verksemda vi driv som vi aldri har opplevd tidlegare." Osv.

- 10.09. 1997, Dagen, 3/3 s. 6 / nyheter, onsdag : "Nordmann oppdaget ukjent folk i Sibir", NTB.

- 10.09. 1997, Dagen, 2/5 s. 7 / nyheter, onsdag : "Krever granskning av Jaglands hemmelighold", NTB.

- 11.09. 1997, Dagen, forsiden + s. 6 / nyheter, torsdag : "Forstår ikkje "foreldrerett"" - og: "Jon Lilletun anklager departementet: - Mangel på forståelse", og: "KFF fryktar opplæringslova", av Knut Bergheim.
* "- Departementet forstår ikkje omgrepet "foreldrerett" når dei legg seg opp i det teologiske ved planane for dei kristne friskulane, seier stortingsrepresentant Jon Lilletun (KrF). Side 6"

- 11.09. 1997, Dagen, s. 2 / privatskoleloven / mening, torsdag : "Partiene og privatskoleloven", av Torgeir Flateby, gen.sekr. Kristne Friskolers Forbund.
* "I Ot.prop. 36 (96-97), Opplæringslova, er et kapittel om privat opplæring innarbeidet. I forhold til privatskoleloven betyr det at regjeringen foreslo at loven avvikles. Nå ble hele opplæringsloven utsatt av Stortinget rett før sommerferien, men den vil komme tilbake i en eller annen form. I denne situasjonen er de kristne friskolene opptatt av hva som vil skje med privatskoleloven. Kristne Friskolers Forbund (KFF) som organiserer 100 friskoler, er opptatt av å beholde privatskoleloven. Det er flere grunner for det: - Formålsparagrafen i dagens privatskolelov er tatt ut i forslaget til opplæringslov." Osv.

- 11.09. 1997, Dagen, s. 3 / aktuell kommentar, torsdag : "Ja til kjernefamilien", av Knut Bergheim.

- 11.09. 1997, Dagen, 2/2 s. 10 / kristenliv, torsdag : "Kapellan Paul Erik Wirgenes utreder fars rolle i kirke og samfunn: - Bibelen utfordrer menn til å vise omsorg", av Torbjørn Greipsland.
* "- Har barn et fjernt forhold til mannsforbilder, får det følger for hvordan barnet ser på seg selv og hvordan det forholder seg til andre. Forskningen viser klart at det er viktig for barn å ha et både en mor og far å forholde seg til." Osv.

- 11.09. 1997, Dagen, 3/6 s. 6 / nyheter, torsdag : "22-åring får erstatning etter mobbing", NTB.
* "BERGEN: Flora kommune er i Sunnfjord herredsrett dømt til å betale en 22 år gammel mann 100.000 kroner i erstatning for ikke å ha gitt ham spesialundervisning i grunnskolen. 22-åringen var mobbeoffer på skolen, og gikk ut av niende klasse med dårlige karakterer og et kunnskapsnivå som hindret han i å ta videre utdanning, skriver Bergens Tidende."

- 11.09. 1997, Dagen, 6/6 s. 6 / nyheter, torsdag : "Båtsfjord-tiltalt død", NTB.
* "BÅTSFJORD: Den 55 år gamle mannen som hadde erkjent seksuelle overgrep mot 19 barn i Båtsfjord, ble tirsdag funnet død. - Mannen ble funnet like i nærheten av flyplassen i Båtsfjord. Det er ikke mistanke om at noe kriminelt har skjedd med 55-åringen, opplyser politiinspektør Jon Letnes ved Vardø politidistrikt, til NTB."

- 11.09. 1997, Dagen, s. 5 / nyheter, torsdag : "15.000 underskrifter mot grovporno", av Tor Weibye.

- 11.09. 1997, Dagen, s. 7 / nyheter, torsdag : "Stor endring i det kristne skuletilbudet i Stavanger og Sandnes: Tre nye kristne grunnskular", av Astrid Dalehaug Norheim.

- 11.09. 1997, Dagen, 3/3 s. 7 / kristenliv, torsdag : "Nei til statsstøtte", Vårt Land.
* "Ungdom i Oppdrag sier nei takk til statsstøtte. Leder for Skjærgårdsheimen, Geir Fagerbakke, frykter at en slik støtte vil medføre krav til endringer i skolens struktur og egenart. UiO har drevet bibelskoler uten statsstøtte i 25 år, noe de altså ønsker å fortsette med, selv om de årlig går glipp av 1,3 millioner i støtte fra Staten. VÅRT LAND."

- 11.09. 1997, Dagen, 1/2 s. 15 / kultur, torsdag : "Zygmunt Baumann: Moderniteten og Holocaust / Utryddelsen av det fremmede", -.

- 11.09. 1997, NRK1-tv, kl. 21.45 - 22.45, torsdag : "Nazi-gullet (t)".
* Programbladets omtale: "Sveitsiske banker er blitt saksøkt for 200 milliarder kroner fra jødiske familier. Dette er bare en av sakene som nå avdekker en mørklagt del av sveitsisk historie under den andre verdenskrigen. BBC har sett på sveitsernes rolle under krigen, og denne dokumentaren sår grunnleggende tvil om den sveitsiske nøytraliteten."

- 11.09. 1997, NRK2-tv, kl. 23.00 - 23.30, torsdag : "Møte med Arthur Gjermundsen (ttv)".
* Programbladets omtale: "Vi møter den pensjonerte skolemannen og lærebokforfatteren Arthur Gjermundsen. Han har flere opplevelser og erfaringer å dele med oss fra et langt liv i skolen. Tidligere sendt i oktober i fjor."

- 11.09. 1997, Dagen, s. 16 / kort sagt / debatt, torsdag : "Innstiller politisk arbeid", av Tana Høyre, v / Kåre Breivik, gruppeleder.

- 120997 / Helg og Yrke, 6/6 s. 2, Nr. 6, september, 1997 : "Uttalelse fra det Hvite Bånds juniorlandsstyre: Om styrking av barn / foreldre-relasjonen", -.

- 120997 / Helg og Yrke, 3/6 s. 2, Nr. 6, september, 1997 : "16 000 elevar på kristne friskular", KPK.

- 120997 / Helg og Yrke, s. 7, Nr. 6, september, 1997 : "Kva gjev du for eit menneske?", Helg og Yrke-klubben.

- 14.09. 1997, søndag - HUN www / Notater / Rune L. Hansen : "I morgen begynner vareopptellingen". Om Stortingsvalget 1997!

- 15.09. 1997, Dagen, forsiden - huv, mandag : "Avblåste markering foran Stortinget", -.

- 16.09. 1997, tirsdag - HUN www / Notater / Rune L. Hansen : "Egoismens status i Norge, 1997".

17.09. 1997, VG, onsdag - http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg97/html/0917kontantstoette.html - : "32 000 kr. til småbarnsforeldrene / Bondeviks aller første prestisjesak", av Helje Solberg.
* "Om lag 32 000 kroner i kontantstøtte til småbarnsforeldrene fra neste høst. Dette blir noe av det første Kjell Magne Bondevik tar fatt på som statsminister." Osv.

- 20.09. 1997, Dagen, forsiden + s. 6 / nyheter, lørdag : "Ny regjering får følgjer for ny reform: Etterutdanning må venta", av Astrid Dalehaug Norheim.
* "Kristeleg Folkeparti har ikkje tenkt å verne om etterutdanningsreformen, statsminister Thorbjørn Jagland sitt hjartebarn.." Osv.

1997 / oktober /

- 09.10. 1997, Bergens Tidende / Internett - http://www.bergens-tidende.no/nyheter/09101997_1.html - : "Sigøynerne, Forfulgt, foraktet og fordømt", av -.

- 09.10. 1997, Stavanger Aftenblad - http://stavanger-aftenblad.no/nyheter/nytt/1997/1009/083808.html - : "Forfulgt, foraktet og alltid fordømt", av Stein Viksveen. Om forfølgelser av sigøynerne.

- 09.10. 1997, Aftenposten Interaktiv - http://www.aftenposten.no/nyheter/okonomi/d21999.htm - : "Høy strømeksport hindrer prisfall", av Christian Altmann i Kristiansand.
* "En nedbørsrik høst og fulle kraftmagasiner ser ikke ut til å gi billigere strøm til forbrukerne. Høy eksport til våre naboland er en av årsakene." Osv.
* rlh / HUN - Godt forslag : Hvorfor ikke (først som sist) la familier og mennesker med f.eks. en årsinntekt på mindre enn 200.000,- kr. få fryse ihjel om vinteren? Heller enn å seigpine de med bekymringer? Og hvis noen av de får tak i seg ved-ovn og sager ned busker og trær etc. for å lure seg unna, så kan de bøtelegges (for først å ribbe de) og evt. gullplomber i tennene deres trekkes ut først, før pengene ifra de oversendes oljesjeikene i makteliten og deres nikkedukker, før de innkalles til Sosialkontoret for å destrueres endelig? (Den endelige løsningen!) Iøvrig bør naturligvis folk ansatt i Forvaltningen som støtter dette forslaget ved sin attityde og innstilling få et lønnstillegg som tilsvarer hva deres forbruk hjemme (og i deres foretag) av e-kraft koster! Eller hva? Jeg mener, alvorlig talt, at dette forslaget har vært i manges tanker - og bør sies rett ut, og iverksettes mere resolutt og konsekvent! Med beste hilsen ifra meg & kompani, til dere som på forskjellig vis er egoister!

* 17.10. 1997, HUN www / Notater, fredag : "Arbeiderpartiets psyke sinn", av Rune L. Hansen. NB!

* - 18.10. 1997, Dagen, s. 2, lørdag : "Om etikk, homofili og abort", av Av Peder A. Tyvand,
professor i fysikk ved Norges Landbrukshøgskole. Som skriver om alminnelige dogmer og halvsannheter i dagens Norge.

* - 19.10. 1997, HUN www / rlh, søndag : "Rosen, liljen og tistelen", av Rune L. Hansen, 1988. Pluss et lite efterord 19.10. 1997.

* - 21.10. 1997, HUN www / Notater, mandag : "Willy Brandt og Arbeiderpartiet i samme fraspark", av Rune L. Hansen, 21.10. 1997.

* - 24.10. 1997, HUN www / Notater, fredag : - "En justisminister som er menneske!", av Rune L. Hansen.

* - 25.10. 1997, HUN www / hun, lørdag : "Obligatorisk hva for noe?", av Rune L. Hansen, Sveio. "Det er ingen obligatorisk skole i Norge - men obligatorisk undervisning!" NB!

* - 27.10. 1997, HUN www / Notater, mandag : "Noen ord om Arbeiderpartiet og biskopene", av Reidar Kråke.

* - 23.10. 1997, Dagen, s. 2 / mening / synd og vranglære / synspunkt, torsdag : "Statsministeren og partiet", av Ivar Kristianslund, bonde og tidligere professor i statistikk ved Handelshøyskolen BI, Greåker.

1997 / november /

- 01.11. 1997, SOL & VG, lørdag - http://www.vg.no/hjelper_deg/html/971101internett_jus.html - : "Lovløst Internett?", - . Div., VG på sine juridiske sider på Internett.
* SOL: "Forestillingene om de lovløse tilstandene på Internett er mange, en verden uten regler og styring som bare blir verre og verre. Kan det være at problemstillingen er snudd på hodet, at Internett faktisk kan gjøre jusen bedre. Og ikke minst at Internett kan være med på å sikre dine rettigheter? Mer i VG." & VG: "- Det lovløse Internett. har det aldri slått deg at det kan være omvendt? At jusen kan bli bedre enn noen gang - på grunn av nettet?"

- 08.11. 1997, Dagen, s. 20 / debatt, lørdag : "Prester og biskoper skal være menn", av Kurt Müller, Langesund.

- 08.11. 1997, Dagen, aha, s. 16, lørdag : "Tru som teier", av aha / arnfinn haram. NB!

- 10.11. 1997, Dagen, lederplass s. 3, mandag : "Gud i alle fag". NB!!!

- 10.11. 1997, Dagen, s. 3 / aktuell kommentar, mandag : "Hva er kirkens ordning?", av Finn Jarle Sæle, Sjefredaktør.

- 10.11. 1997, Dagen, 2/3, lederplass s. 3, mandag : "Manipulerende TV".

- 12.11. 1997, Stavanger Aftenblad / Internett : "Jostein og mors skole på Lura", av Signe Hansen.
* "Klokken er halv elleve. Det er ny skoledag for seks år gamle Jostein Egeland hjemme i stua på Lura. Jostein er eneste elev med mor som lærer. SANDNES: Fem dager i uken, fra kl. 10.00 til 12.00, tar Jostein fram ranselen og setter seg ved spisebordet. Malene Egeland skifter morsrollen og blir lærer. Skolen, som er den første i sitt slag i Sandnes, er den fjerde i Rogaland. Hvorfor ha hjemmeundervisning når det finnes et bra offentlig tilbud, vil mange kanskje spørre." Osv.

- 14.11. 1997, Aftenposten Interaktiv - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d24975.htm - : "Oppfordrer til hjemmeundervisning", av Henning A. Hellebust.
* "- Ta elevene ut av kristendomstimen og undervis dem hjemme, er oppfordringen fra Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning (OFH). - Det er fullt lovlig å holde barna utenfor kristendomstimen, sier Christian W. Beck fra den private organisasjonen OFH. Han mener at dersom man selv sørger for en likeverdig undervisning, kan man gi elevene et alternativ til det omdiskuterte kristendoms-, religions og livssynsfaget. - Det eneste man må gjøre, er å melde fra til kommunen, samt å avtale en tilsynsordning, sier Beck. Det finnes allerede flere foreldre som har full hjemmeskole. Beck sier også at noen kun har tatt barna ut av enkelte fag." Osv.

- 18.11. 1997, Aftenposten Interaktiv - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d25261.htm - : "Jeriko-rektoren avviser angrep", av Karianne Petersen.
* "Jeriko skole kaller inn foreldre til nytt møte om kristendomsfaget. Men rektor har liten tro på en løsning. Foreldreopprøret på Jeriko skole ble omtalt i Aftenposten Aften fredag. Ifølge representanter for Foreldreaksjonen for religionsfrihet i skolen holdes 25 elever hjemme fra kristendomstimene på Jeriko." Osv.

- 18.11. 1997, HUN www, tirsdag : "Dobbel moral og avkristning", av Rune L. Hansen.

- 21.11. 1997, Dagen, forsiden + s. 9 / kristenliv, fredag : "Foreldre i Alta fortviler over avkristningen i skolen:
Etablerer privat grunnskole / Foreldre i Alta starter privat skole", og "Alta kommune: Er imot planene om ny skole", av Svein Villy Sandnes.

- 24.11. 1997, Aftenposten Interaktiv - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d25707.htm - : "Oslo-klasser kan deles i kristendomstimen", av Torbjørn Tungesvik.
* "Departementet åpner for å dele klassene i to for å løse konflikten rundt kristendomsfaget i Oslo. Utgangspunktet for faget var at dette ikke skulle skje. Det er statssekretær Marit E. Totland i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet som nå gir signaler om at osloskolene kan få dele klassene i to når den ene delen skal fordype seg i kristendom." Osv.

- 26. 11. 1997, Aftenposten Interaktiv - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d25869.htm - : "Foreldre i Finnmark forbereder privatskole", NTB.
* "Foreldrene i Tana som står bak skolestreiken mot samisk læreplan, har fått signaler om at den nye regjeringen ikke vil trekke læreplanen. Foreldrene forbereder derfor etablering av egen privatskole. Bare 3 av de 86 ungene som i høst ble holdt hjemme fra de to Tana-skolene Seida og Austertana, får fortsatt hjemmeundervisning. De andre foreldrene sendte i slutten av september ungene på skolen igjen, i tillit til at det nye Stortinget ville forstå deres synspunkter." Osv.

- 29.11. 1997, Dagen, 3:3 lederplass, s. 3, lørdag : "Skolesaken i Tana", av Finn Jarle Sæle.

1997 / desember /

- 01.12. 1997, Dagen, forsiden + s. 6 / nyheter, mandag : "Christian W. Beck med kompromissforslag i skolestriden i Tana: Nasjonal læreplan kan innføres i Tana", av Svein Villy Sandnes.

- 03.12. 1997, Dagen, forsiden + s. 6 / nyheter, onsdag : "Ordføreren i Tana: Avviser kompromisset fra Beck", av Svein Villy Sandnes.
* - Mere om galskapen i kommuneadministrasjonen i Tana!!

- 04.12. 1997, HUN www / Notater, torsdag :  "Storebror og familien Nordmann", av Rune L. Hansen, Sveio.
* - Harde fakta fra Arbeiderparti-staten!!

- 07.12. 1997, HUN www / Notater, søndag : "Appendix om Storebror og familien Nordmann", av Rune L. Hansen, Sveio.

- 09.12. 1997, Aftenposten interaktiv - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d26846.htm - : "Kloning kan gi eksportmuligheter", av Kjersti Løken Stavrum.
* "Mannen som var med på å utvikle verdens første klonede sau, kommer til Norge onsdag - invitert av Norges Eksportråd. - Det ligger et stort potensial i kloning, sier Jørn Ulheim, prosjektleder i Norges Eksportråd. Han ser heller ikke bort fra at dette kan provosere flere miljøer i Norge." Osv.
* rlh / HUN www - kommentar : Et stort potensiale ja - for globale ødeleggelser.

- 10.12. 1997, Dagen, 3/3 lederplass s. 3, onsdag : "Friskoleprinsippet", av FJS.

- 11.12. 1997, Dagen, s. 5 / nyheter, torsdag : "Foreldre satser på hjemmeundervisning i Froland: Kommunen legger til rette", av Svein Villy Sandnes. NB!!

- 11.12. 1997, Aftenposten Interaktiv - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d26975.htm - :  "Demonstrerte for valgfrihet", av Astrid Aure.
* "På årsdagen for FNs menneskerettigheter demonstrerte barn og voksne nok en gang mot det nye kristendoms-faget. "Utvidet kristendomsfag? Nei, takk!" og "Menneskerettigheter må også gjelde i Norge". Det var budskapet på bannere og løpesedler demonstranter fra Foreldreaksjon for religionsfrihet hadde med seg utenfor Stortinget i går. Små barn bar plakater med lignende påskrift." Osv.

- 15.12. 1997, Aftenposten Interaktiv - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d27355.htm - : "Dommere vil ha 100 000 mer i lønn", av Eivind Fossheim.
* "Alle landets dommere krever 100 000 mer i lønn. Justis- og politidepartementet er enig i at lønnsøkning er nødvendig for å løse rekrutteringsproblemene. En årslønn på 388 000 for en herredsrettsdommer, fra 420 000 til 500 000 for en lagdommer, 620 000 for en høyesterettsdommer og 750 000 kroner for en høyesterettsjustitiarius er ikke tilstrekkelig for å sikre rekrutteringen til dommeryrket i Norge. De 450 dommerne må hver få 100 000 mer i lønn skal man unngå rekrutteringskrise, mener Dommerforeningen." Osv.
 
- 16.12. 1997, Dagen, forsiden + s. 5 / nyheter, tirsdag : "Privatskole på Osterøy", og "Kombinasjon av hjemmeundervisning og privatskole erstatter nedleggelse: Privatskole på Osterøy", og "Ordfører Raknes skuffet og overrasket", av Svein Villy Sandnes.

- 16.12. 1997, Aftenposten Interaktiv - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d27405.htm - : "Kunsten å selge Brundtland", av Per Anders Johansen.
* "Over 100 UD-tjenestemenn og 40 ambassader er involvert i et av tidenes mest omfattende norske diplomatiske fremstøt noensinne. Målet er at Gro Harlem Brundtland skal bli den neste generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon (WHO). Over hele verdener maktmennesker, diktatorer og politikere, blitt oppvartet. Selv Libyas diktator Muammar Gadafi er pent blitt bedt om støtte til Brundtlands kandidatur. Samtidig har UD økt bidragene til WHO med 45 prosent." Osv.
* rlh / HUN www - kommentar : Grøss & Gru Harem Brunstland som leder for WHO / "Verdens Helseorganisasjon" vil være katastrofalt av globale dimensjoner, spør du meg!

- 16.12. 1997, Stortinget - http://odin.dep.no/smk/taler/97/971216.html - : "Redegjørelse i Stortinget om verdikommisjonens arbeid", ODIN.

- 16.12. 1997, Aftenposten Interaktiv - http://www.aftenposten.no/alex/skole/d27378.htm - : "Alex skole: Testresultater av inneluft bekrefter foreldrenes frykt", av -.
* "Testresultater av inneluft bekrefter foreldrenes frykt. En undersøkelse av luften på Bekkelaget skole avdekker alarmerende forhold. ..." Osv.

- 18.12. 1997, Dagen, forsiden + s. 6 / kristenliv, torsdag : "Flertall for kontantstøtte", og "Kontantstøtte-flertall i Frosta", av Svein Villy Sandnes.
* "Hele 70 prosent av småbarnsforeldrene i Frosta i Nord-Trøndelag ønsker kontantstøtte. Bare 30 prosent ønsker barnehageplass. Dette er resultatet av en spørreundersøkelse." Osv.

- 20.12. 1997, Dagen, s. 2 / skolepolitikk / synspunkt / mening, lørdag : "Kontantstøtte og grendeskoler", av Christian W. Beck, 1. amanuensis i pedagogikk ved UiO.

- 21.12. 1997, Aftenposten Interaktiv - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d27863.htm - : "Forbrukerrådet er kritisk til e-verkene", av Christian Altmann.
* "Kraftforsyningen kan komme til å få på pukkelen etter at flere e-verk har sagt nei til å levere strøm til de 9000 kundene til strømformidleren Forbrukerkraft. Lørdagens nyhet om at ingen e-verk vil levere strøm til Forbrukerkraft og deres 9000 kunder, førte til mange reaksjoner. Både Forbrukerkraft AS og e-verk har i helgen mottatt telefoner fra folk i hele landet som engstet seg for at strømmen ville forsvinne utpå nyåret. Konkurransetilsynet skal i dag se nærmere på saken. Det kan hende at tilsynet finner at e-verkenes adferd slettes ikke harmonerer med intensjonene i energiloven. Direktør i Forbrukerrådet, Per Anders Stalheim reagerte sterkt på at Aftenposten kunne fortelle at e-verkene ikke ville levere til Forbrukerkrafts kunder. Han uttrykte seg svært kritisk til e-verkene i går, og mener det er svært betenkelig at ikke e-verkene er villig til å levere kraft de 9000 kunder til strømformidlingsselskapet. - Dette viser hvilken makt strømleverandørene har. De har bukta og begge endene, sa Stalheim til NTB i går." Osv.

- 22.12. 1997, Dagen, 3/3 lederplass s. 3, mandag : "Dyrere strøm", av Finn Jarle Sæle, sjefred.

- 23.12. 1997, Dagen, forsiden + s. 6 / nyheter, tirsdag : "Lilletun vil løse Tana-strid" / "Jon Lilletun og Svein Helgesen til Finnmark: Ønsker å løse læreplan-konflikten", av Svein Villy Sandnes.

- 25.12. 1997, HUN www / Notater - Til avisen Dagen, torsdag : "Foreldreansvar ifra departementet?!" av Rune L. Hansen.

- 30. 12. 1997, Dagen, forsiden + s. 4 / nyheter, tirsdag : "Anmeldelse mot foreldre henlagt: Full seier for foreldreretten", og "Topp julegave til Mosvik-familie: Politiet henla anmeldelse", av Lars-Toralf Storstrand. NB!! Mosvik-skole-saken.

- 30.12. 1997, Trønder-Avisa, forsiden + s. 6, tirsdag : "- En stor seier. Politiet henlegger anmeldelse mot hjemmeundervisere", og "Henlegger sak mot hjemmeundervisere", av Knut Okkenhaug. Mosvik-skole-saken.

- 30.12. 1997, Stavanger Aftenblad / Internett : "Henlegger sak mot hjemmeundervisere", -.
* "Politiet har henlagt saken mot de to parene i Mosvik kommune i Nord-Trøndelag som underviser barna sine hjemme, skriver Trønder-Avisa. MOSVIK: – Henleggelsen av saken er en stor seier for oss. Dette har vært Davids kamp mot Goliat, sier Håvard Fjell, en av de to fedrene. Foreldrene vil nå vurdere om de skal fremme et erstatningskrav mot kommunen. Norske kommuner er pliktige til å føre tilsyn med eventuell hjemmeundervisning, men Mosvik kommune aksepterte ikke at foreldrene, som drev hjemmeundervisning basert på kristne grunnverdier, selv oppnevnte sin tilsynslærer. Stridens kjerne har vært om foreldrene har myndighet til å være med på å plukke ut personer som skal føre tilsyn med hjemmeundervisningen." Osv.

- 31.12. 1997, Trønder-Avisa, s. 7 / nyheter, onsdag : "Ordfører vil ha råd", av Knut Okkenhaug. Om Mosvik-skole-saken.1998 / 01 - 12 /
1998 / JANUAR /

- 02.01. 1998, Trønder-Avisa, s. 3 / lederplass, fredag : "Privat skole", red. Om Mosvik-skole-saken.

- 06.01. 1998, HUN www / Notater, tirsdag : "Den bærbare skole og tullhøns", av Rune L. Hansen.

- 07.01. 1998, Dagen, 1/4 s. 6 / nyheter, onsdag : "Ber WHO stoppe Gros kandidatur", av Thor Christian Skavlem.

- 07.01. 1998, Dagen, 2/4 s. 6 / nyheter, onsdag : "Norge ikke selvforsynt med strøm", NTB.

- 08.01. 1998, Dagen, forsiden + s. 6 / nyheter, torsdag : «Truer med rettsak», og «Tana kommune krever at barna begynner på skolen: Jan Olsen truer med rettssak», av Svein Villy Sandnes.

- 08.01. 1998, Dagen, s. 17 / debatt, torsdag : "KrF, friskolene og hjemmeundervisning", av Emanuel Valand.

- 09.01. 1998, HUN www / Notater, fredag :  "Vår hjemmeskole og noen av motsetningene", av Rune L. Hansen.

- 09.01. 1998, Dagen, s. 4 - 2/1 / nyheter, fredag : "Beck om Mjøsdalen privatskole: - Kan berike norsk skole i årene som kommer", av Svein Villy Sandnes.

- 09.01. 1998, Dagen, s. 2 / mening / 1000 ÅRS-SKIFTET / SYNSPUNKT, fredag : "Jesus feies under teppe?", av Lars Rise. NB!

- 10.01. 1998, Dagen, s. 6 / nyheter, lørdag : "Ingen enighet i Tana", av Svein Villy Sandnes og NTB.

- 12.01. 1998, VG / www - http://www.vg.no/nyheter/innenriks/98/03/html/12yngve.html -  : "LO-Yngve vil ha lavere skatt", av Rolf Sønstelie.
* "LO-leder Yngve Hågensen vil øke kapitalskatten og kutte i inntektsskatten - for å motvirke de store forskjellene mellom vanlige lønnstagere og de virkelig rike. Det sier Hågensen etter å ha fått presentert VGs opplysninger i dagens avis. Han ønsker en tilnærming mellom kapitalskatt, som er på 28 prosent, og inntektsskatten, som går helt opp til 49,5 prosent. - Det er på det rene at skattesystemene våre ikke tar hensyn til utviklingen vi har nå. Det er altfor mange som slipper unna med for store inntekter. Det går for lite av det vi sammen skaper, tilbake til fellesskapet, sier Hågensen. - Bør en slik tilnærming skje gjennom økt kapitalskatt eller redusert inntektsskatt - eller begge deler? - Jeg tror at en kombinasjon av begge deler er mest aktuelt i denne sammenheng." Osv.
* --- HUN / rlh, Kommentar 12.01. 1998: Kanskje det endelig begynner å demre for noen og enhver, - det faktum at økonomiske og lønnsmessige forhold på den ene siden har med menneskeverdet og rettferdighet etc. å gjøre, og på den annen side også egoisme (inklusivt organisert egoisme) og urettferdighet etc.! En hjelpepleier, en rørlegger og en vaskekone og en veterinær og en megler og en kommuneordfører etc. har de facto i dag et forskjellig menneskeverd. Et forhold som særlig Arbeiderpartiet og kompani har mye av skylden for, - til de grader! Men: Endog Arbeiderpartiet (!!) har i disse dager (med KrF i posisjon) begynt å snakke om rettferdig fordeling etc.!! Til og med om "eksistenslønn"! - La deg ikke forlede til at de kan komme i posisjon igjen: (!) - De snakker vel fort også om "behovs-prøving" etc., - som i realiteten betyr at DE vil ha KONTROLL med HVEM som får og gjør seg fortjent til ditt og datt, - hvilket vil si de som går INN for Arbeiderpartiet! KrF har ikke villet gjøre noe oppgjør med det kriminelle terrorveldet til Arbeiderpartiet vi har bak oss; - men synes mere og mere i disse dager som å faktisk ville være Arbeiderpartiets B-gjeng!! Det skjer mye rart i Norge for tiden! - Men babylonismen biter seg beinhardt, frenetisk og innbitt fast - også i den grundige og stødige innspurten til global ødeleggelse som de er så nær ved å fullbyrde! (Neste trinn: Fiskene og livet i sjøene og vannene vil ødelegges, mennesker og dyr forkrøples og degenereres mere, landsskapssoner globalt vil få mere og mere verdi efter hvor forurenset og ødelagt de er - hvor de som er minst forurenset og ødelagt og hvor man blir minst syk og minst plaget får størst pengeverdi: dit vil også menneske-tilstrømningen gå, og disse områdene hvor det altså blir størst sjangse for å overleve vil dermed også mere og mere bli beskyttet med våpen og barrikader kjøpt og laget av de "priviligerte", osv.! Kunnskaper til å overleve med (her hjelper babylonismen på den ene siden mere og mere - på den annen side mindre og mindre!) vil bli mere og mere verdsatt og eftertraktet, osv.! Unnskyldningene ifra de Babylonsk kolaboratører for de globale ødeleggelsene (som altså blir kraftig mindre og mindre mulig å se bort fra!) vil innbitt og med sterkt maktbegjær holde seg så langt og lenge som mulig (og enda lengre!) - og de som har landskapspletter hvor det enda er mulig å leve og å overleve eller å trives, vil bli fortrengt og jaget bort av de som har penger, makt og våpen. Osv.! - Lenge leve likegyldigheten, forvirringen og Babylonismen!!!)

- 12.01. 1998, Finansavisen / www -  http://nettvik.no/finansen/hegnar/finansavisen/dagens/ -  : "Toppledere fikk 154.000 i lønnsøkning", av Geir Remman.
* "Norske toppledere fikk rekordhøye 154.000 kroner i lønnsøkning i 1996, viser tall som Finansavisen i dag kan presentere. Undersøkelsen viser at adm. direktører nå tjener 1.150.000 kroner i snitt. Suget etter dyktige ledere er knallsterkt, og derfor er det all grunn til å tro at lønnsgaloppen fortsetter." Osv.

- 12.01. 1998, Nettavisen / IT-nyheter - http://www.nettavisen.no/it_nyheter/20111.html - : "Betaler for dårlig. Flagger ut IT-forskning", -.
* "Norske IT-bedrifter vurderer å opprette forskningsavdelinger i utlandet grunnet mangel på kompetent arbeidskraft. Samtidig flykter lærere fra IT-lærestedene til det private næringsliv. Norske universiteter og høyskoler har vanskelig for å holde på IT-fagfolk fordi de betaler for dårlig. NHO ønsker lønnstillegg på opptil 200.000 kroner for å sikre lærekrefter ved norske utdanningsinstitusjoner for IT. Samtidig blir det bevilget svært lite penger til forskning og utvikling (FoU) i Norge. Vi bruker 1,6 prosent av BNP til FoU, mens man i Sverige bevilger det dobbelte, melder Dagsavisen." Osv.

- 12.01. 1998, Fædrelandsvennen / www - http://www.sn.no/snpub/Fedrelandsvennen/index.cgi?art=1378299&mal=FORSIDE3 - : "36-åring vandret alene på heia i seks  måneder", - .
* "En 36 år gammel mann fra Rogaland meldte seg lørdag for politiet i Valle. Da hadde han vandret i Ryfylke- og Setesdalsheiene siden juni i fjor." Osv.

- 15.01. 1998, Dagen, s. 16 / kort sagt, torsdag : "Lilletun, samene og foreldreretten", av Per Ola Hovd, Mosvik.

- 16.01. 1998, Dagen, s. 2 / friskolene / mening / synspunkt, fredag : "Friskoleprinsippet og Dagen", av Øyvind Håbrekke.

-17.01. 1998, Dagen, s. 3 / aktuell kommentar, lørdag : "Grete Knudsen og Loke (men ikke Tor)", av Odd Sverre Hove, redaksjonssjef.

- 19.01. 1998, Dagen, 1/2 s. 14 / kort sagt, mandag : "Spørsmål til Brundtland", av Inger E. Eriksen, Oslo.

- 19.01. 1998, Dagen, 3/4 s. 14 / debatt, mandag : "Gros pengesløsekampanje", av Leif Bjørkå, Saltnes.

- 19.01. 1998, Dagen, 4/4 s. 14 / debatt, mandag : "Han gjer seg sjøl til biskop", av Hans Kvam, Jostedal.

- 21.01. 1998, Dagen, forsiden + s. 6 / nyheter, onsdag : "Det nye kristendomsfaget: Nei til full fritaksrett", og "Utdanningsminister Jon Lilletun (KrF): - Differensiert undervisning - ikke fritak", av Tor Weibye.

- 28.01. 1998, Aftenposten Interaktiv / Nyheter - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d30820.htm - : "Ni måneders fengsel for utuktig omgang", NTB.
* "En 41 år gammel mann er i Dalane herredsrett i Egersund dømt til fengsel i ni måneder for tre tilfeller av utuktig omgang med mindreårige gutter og to tilfeller av utuktig handling mot to mindreårige gutter. Mannens forsvarer, advokat Asbjørn Stokkeland, sier til Stavanger Aftenblad at dommen umiddelbart blir anket, fordi retten ikke har lagt vekt på flere formildende omstendigheter. (...) Mannen sa i retten at han har brukt mellom 50.000 og 60.000 kroner på å kjøpe sex fra mellom 10 og 20 ungdommer fra Egersund i alderen 14 til 25 år. Retten har i skjerpende retning lagt vekt på at mannen fire ganger tidligere er dømt for seksuelle overgrep mot barn." Osv.

- 28.01. 1998, Aftenposten Interaktiv / Kultur - http://www.aftenposten.no/kul_und/kultur/d30810.htm - : "- Forbryternes navn bør frem", av Kaja Korsvold.
* "Smuglere, voldtektsforbrytere, hvitsnippforbrytere og andre kriminelle bør få navnet sitt offentliggjort i mediene, mener fremtredende pressemann. - Det tilhører ikke privatlivets fred når du er tiltalt for 150 lovbrudd i størrelsesorden 27 millioner kroner, sier journalist og en av de fremste eksperter på offentlighetsloven i Norge Skjalg Fremo. Fremo holdt i går et innlegg for Ytringsfrihetskommisjonen, der han fremhevet sterkt ønsket om større bruk av navn i pressens, radio og TVs dekning av kriminalsaker. - Pressen skal avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet. Det må ikke bare gjelde for eksempel hva som skjer i Orkla og Aker RGI. Det må i høy grad også gjelde alvorlig kriminalitet, sa Fremo, som viste frem omfattende statistikk om bruk av navn på lovbrytere i pressen de siste hundre årene. Statistikken viser at man i dag i mindre grad navngir lovbryterne i forhold til for eksempel i tyve- og tredveårene. - I dag er vi i den situasjon at vi hemmeligholder hvem som står bak organisert kriminalitet. Bare i unntakstilfeller får folk flest greie på hvem som begår forbrytelser, for ikke å snakke om hvem som står bak dem. Forbrytere som begår ran, voldtekt, drap og økonomisk kriminalitet får være anonyme. Jeg mener at da opprettholder ikke pressen sitt informasjonsansvar, sa Fremo til de fremmøtte fra Ytringsfrihetskommisjonen. Fremo mener at det er mediene selv som har pålagt seg for stor varsomhet i bruk av navn i kriminalsaker. Han pekte på pressens egen "Vær Varsom-plakat" som uegnet når det gjelder navnebruk. "Vær Varsom-plakaten" bør forandres, mener han. - Det har vært en økende debatt de siste årene om personfokusering og gjenkjennelighet. Dette gjelder som regel forhåndsdømming. Men når det gjelder retts- og kriminalitetsjournalistikken, er det ikke dette det dreier seg om. Et helt vanlig eksempel er en mann som ble dømt for dobbeltdrap i lagmannsretten. Han ble anonymisert. For tyve år siden ville dette neppe skjedd og i hvert fall ikke for 40 år siden, sier Skjalg Fremo." Osv.

- 29.01. 1998, Aftenposten Interaktiv - Alex - http://www.aftenposten.no/alex/index.htm?/alex/skole/d30898.htm - : "Ap.-utvalg vil fjerne kristen formålsparagraf", av Hilde Lundgaard.
* "Bort med både karakterene og den kristne formålsparagrafen i grunnskolen. Det er blant de kontroversielle forslagene årsmøtet i Oslo Ap. får på bordet. Tidligere skolebyråd Signe Horn har ledet utvalget som har meislet ut Oslo Ap.s fremtidige skolepolitikk. Utvalgets innstilling "Frihet, likhet, kvalitet, mangfold" skal diskuteres på Oslo-partiets årsmøte i midten av mars. (...) Ifølge Horn er resten av utvalgets innstilling konsentrert om det viktigste for Ap.: "å sikre den offentlige enhetsskolen". Osv.

- 29.01. 1998, Aftenposten Interaktiv - Alex - http://www.aftenposten.no/alex/skole/d30897.htm - : "- Helt galt signal fra partiet", av -.

- 29.01. 1998, Aftenposten Interaktiv - Alex - http://www.aftenposten.no/alex/index.htm?/alex/ung/d30893.htm - : "- Kriminalitet gir barna status", av Helle C. Aarnes.
* "- Jeg er redd for det som skjer på skolene i dag. Og situasjonen vil bli verre, sier adferdsforsker. - Skolen er i dag den største arenaen for uønsket adferd blant unge. Og for hvert år som går, vil situasjonen bli verre, sier forsker Svein Størksen ved Senter for Atferdsforskning i Stavanger. - Skolen fungerer både som rekrutterings- og sosialiseringsarena, og hvert nytt kull overtar normene fra de eldre elevene. Til slutt kan dette helt ta overhånd. Da blir det fryktelig farlig. Størksen har flere ganger besøkt Gran skole på Furuset for å lære ledere og lærere å takle ungdommer med adferdsvansker. Han kjenner også problematikken fra et treårig forskningsprosjekt med gjengungdom. - Gran skole på Furuset har, sammen med andre skoler, det forannevnte problemet, sier adferdsforskeren. - Vi snakker om en vond spiral som det er vanskelig å gjøre noe med. Dersom man er så "heldig" at man fysisk får fjernet elevene som er kjernen i problemene, vil nye rekrutteres og erstatte dem. De som styrer på skolen, styrer også utenfor skoletid. Dette problemet vil balle på seg og leve evig. - Gran er ikke så mye annerledes i forhold til andre skoler, men den har flere elever med problemer, fastslår Størksen." Osv.

- 29.01. 1998, Stavanger Aftenblad / Internett - http://stavanger-aftenblad.no/nyheter/nytt/1998/0129/151406.html - :  "Reagerer på bruk av pasifister som lokkemat", av Grethe Østern, NTB.
* "Pasifister og sivilarbeidere reagerer på at Forsvaret bruker Mahatma Gandhi, Mor Teresa og Martin Luther King i en annonsekampanje for å verve soldater til NATO- og FN-tjeneste. Filosofiprofessor Arne Næss synes det er uakseptabelt å bruke disse navnene på denne måten. (...) I en av annonsene brukes et bilde av Mahatma Gandhi, den visjonære forkjemperen for ikke-voldelig politisk og sosial kamp. Han ble myrdet for 50 år siden. Annonseteksten er: «Han ofret alt for friheten. Vil du gi 6 måneder for freden?». Oberstløytnant Sven Erik Lynne, som er sjef for FN-avdelingen ved Jegerkorpset, Akershus regiment, ser ikke noen problemer med annonsene. Han peker på at det dreier seg om fredsbevarende og fredsopprettende tjeneste, og på at FNs midlertidige fredsbevarende styrke i Libanon (UNIFIL) – i likhet med Mor Teresa og Martin Luther King – har fått Nobels fredspris." Osv.

- 29.01. 1998, TV2 / innenriks / Internett - http://www2.tv2.no/tv2/owa/webnyheter.nyhetstekst_framevar_xid=38439&kategori=0&side=0 - : "Flere behandles med elektrosjokk", av -.
* "Det har vært en kraftig økning i antall pasienter som blir behandlet med elektrosjokk her i landet de siste årene. Ved Haukeland sykehus i Bergen er antallet slike behandlinger doblet på tre år, og andre sykehus opplever det samme. Eksperter mener elektrosjokk er en svært god behandlingsmetode for pasienter med alvorlige depresjoner, skriver Bergensavisen." Osv.

- 29.01. 1998, Stavanger Aftenblad / Internett - http://stavanger-aftenblad.no/nyheter/nytt/1998/0129/072607.html - : "Foreldre frykter «lokkemann»", av Elisabeth Bie.
* "Foreldre med barn på Hafrsfjord skole følger og kjører ungene til og fra skolen, etter at flere gutter skal ha blitt utsatt for en "lokkemann" ved skolen i det siste. Mandag ettermiddag skal en 11 år gammel gutt ha blitt tilsnakket av en mann i en hvit bil ved Hafrsfjord skole. Gutten har fortalt at mannen først inviterte gutten inn i bilen, for deretter å forsøke å trekke gutten inn i bilen med makt. 11-åringen klarte å rive seg løs, løpe avgårde og gjemme seg. Mannen kom da ut av bilen for å lete, men fant ikke den livredde gutten og kjørte så vekk." Osv.

- 29.01. 1998, Stavanger Aftenblad / nyheter / Internett - http://stavanger-aftenblad.no/nyheter/politikk/1998/0129/080207.html - : "Varetektsbruk bekymrer Aure", av Kjell T. Skrunes.
* "Justisminister Aud-Inger Aure lover å følge utviklingen av varetektsbruk nøye framover. Men statsråden varsler ingen lovendringer nå." Osv.

- 29.01. 1998, Stavanger Aftenblad / nyheter / Internett - http://stavanger-aftenblad.no/nyheter/politikk/1998/0129/075608.html - : "Strammere for frivillige", av Anja Wendelborg Fremo.
* "De mange frivillige organisasjonene fikk i går klarhet i hva de får av fylkeskommunal støtte i år. Opp mot tre millioner kroner har Fylkestinget satt av til fordeling til en lang rekke frivillige organisasjoner, stiftelser, pasientorganisasjonene og humanitære organisasjoner. Utvalg for helse- og sosialsaker fordeler midlene etter innstilling fra fylkesrådmannen. Blindeforbundet i Rogaland er blant de som vil merke kutt i tilskudd fra fylket. Med ønske om 150.000 kroner i tilskudd, ender de opp med 50.000 kroner, halvparten av det organisasjonen fikk i fjor. I rekken av mange gode formål som får mindre enn de håpet på, står også Kirkens Bymisjon i Stavanger. Stiftelsen søkte om 250.000 kroner, i fjor fikk Bymisjonen 150.000. Rådmannen foreslo å bevilge 30.000 kroner til arbeidet ved Kirkens Bymisjon. Politikerne hevet beløpet til 70.000 kroner, men det er likevel langt under det Kirkens Bymisjon søkte om." Osv.

1998 / FEBRUAR /

- 05.02. 1998, Dagen, s. 16 - 2/2 / kort sagt, torsdag : "Avkristningsfaget", av Per Ola Hovd.

- 05.02. 1998, HUN www / Notater, torsdag: "Sjørøverskolen", av Rune L. Hansen. NB!!

- 06.02. 1998, Dagen, s. 2 / morsrollen / mening, fredag : "En god mor", av Trygve Veggeland, Hafrsfjord.

- 07.02. 1998, Dagen, 1/3 lederplass s. 3, lørdag : "Morsdag", lederplass.

- 07.02. 1998, HUN www / Hardrock.htm, lørdag : "Den sorte enke", av Rune L. Hansen.

- 08.02. 1998, Aftenposten Interaktiv / nyheter - http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/d31890.htm - : "Finner kan velge kontanter eller barnehave", av Tone Hertzberg, NTB.
* "Allerede i 1941 begynte Finland med statlig støtte til nybakte foreldre. I dag kan de velge mellom kommunal barnehaveplass og kontantstøtte. Kontantstøtten stiger hvis en av foreldrene er hjemme og familien har lav inntekt. - Vi er stolt av vår ordning der staten gir en pakke med barneklær og utstyr til alle som får barn, sier informasjonskonsulent Ebba Jakobsson i det finske rikstrygdeverket, Folkpensionsanstalten." Osv.

- 09.02. 1998, Dagen, s. 2 - mening / privatskolene / synspunkt, mandag : "Hvor privat er en privatskole?", av Olav Hundvin, rektor ved Nordborg videregående skole.

- 09.02. 1998, Dagen, 2/4 lederplass, s. 3, mandag : "Arme Tyskland", lederplass.

- 09.02. 1998, Dagen, 3/4 lederplass, s. 3, mandag : "Vinneren Valgerd", lederplass.

- 09.02. 1998, Dagen, 4/4 lederplass, s. 3, mandag : "Hele Norge gravid?", FJS.

- 10.02. 1998, Dagen, 2/3 lederplass, s. 3, onsdag : "Hjemme bra, men borte best?", lederplass.

- 10.02. 1998, Dagen, 3/3 lederplass, s. 3, onsdag : "Aps modell", FJS.

- 10.02. 1998, Dagen, s. 2 / mening / verdier / synspunkt, onsdag : "Den høyeste verdi", av Jon Kvalbein, rektor ved Kvitsund gymnas.

- 13.02. 1998, Aftenposten Interaktiv, innenriks, lørdag : "Saksøker staten for tvungen kristendomsundervisning", av -.
* "Islamsk råd Norge tok fredag ut stevning mot staten fordi de mener at barn med muslimske foreldre skal være helt eller delvis ..." Osv.

- 17.02. 1998, Oppland Arbeiderblad, tirsdag : "Skole hjemme i stua", av Trude G. Dale.
* Intervju med 4-barnsmor Kristin Glimsdal Shaw (Norge). Hun er gift med Gregg Shaw (USA). De har hjemmeundervisning - og bor for tiden i Swaziland i det sydlige Afrika.
 
- 24.02. 1998, medlem.sol.no : "EU-rapport avslører massiv tekno-overvåking", av Axel Sandberg.
* "En rapport utarbeidet for Europaparlamentet om politiets og militærets bruk av teknologi konkluderer med at vi langt på vei allerede befinner oss i et samfunn hvor "storebror" ser deg. Rapporten, som er forsøkt unndratt offentligheten ved å bli stemplet "internt arbeidsdokument" i Europaparlamentet, peker på manglende politisk kontroll over ulike lands overvåkingstjenester og stiller spørsmål ved demokratiets evne til å overleve. "An Appraisal of Technologies of Political Control" er skrevet av Steve Wright, en analytiker ved den britiske menneskeretts-organisasjonen Omega Foundation. Den ble utarbeidet på oppdrag av en forskningsgruppe i Europaparlamentet som på engelsk heter STOA (Scientific and Technological Options Assessment). Rapporten går systematisk gjennom den nåværende og antatt framtidige bruken av teknologi til blant annet overvåking, politivirksomhet, tortur og krigføring. Saken blir nå tatt opp på en rekke internett-medier, blant andre New York Times' CyberTimes. Allerede nå finnes et massivt nettverk som snapper opp telekommunikasjon fra, til og innen Europa, ifølge rapporten. Dette nettverket, døpt Echelon, overvåker telefonsamtaler, fax- og e-postmeldinger til privatpersoner, politikere, fagforeninger og firmaer. Og Echelon har så og si uhindret tilgang til internasjonal telekommunikasjon samt store deler av respektive lands innenlandstelefoni. Virksomheten drives angivelig av overvåkingsorganer utenfor politisk kontroll. Ifølge rapporten har mange europeiske land de siste årene investert massive beløp i utviklingen av ny teknologi - fra orvåkingssystemer til paralyserende våpen - beregnet på sine politi- og militærstyrker. Problemet er først og fremst at dette skjer i takt med at politisk kontroll over disse styrkene minsker. (...)  Men rapportens utvilsom mest eksplosive del handler om det såkalte Ehelon-systemet. Slik Wright beskriver det, strekker dette overvåkingsnettverket seg over hele verden. Resultatet er så godt som kontinuerlig overvåking av de viktigste Intelsat-satellittene - som er brukt til mesteparten av verdensbefolkningens utenlandstelefoner, Internettrafikk, e-post- og faxoverføringer. I motsetning til spionvirksomheten drevet under den kalde krigen konsentrerer Echolons virksomhet seg om ikke-militære mål." Osv.!
                     Aktuelle linker:
                     Hele rapporten:  http://www.telepolis.de/tp/deutsch/inhalt/te/1393/anchor1.html
                     Europaparlamentet:  http://www.europarl.eu.int/
                     New York Times:  http://www.nytimes.com/yr/mo/day/

 - 26.02. 1998, HUN www / Skaun-skole-saken / Olav Høstad-saken, torsdag : ÅPENT BREV til Justisminister Aud-Inger Aure, fra fam. Rune L. og Trude Hansen.

1998 / MARS /

- 04.03. 1998, Aftenposten Interaktiv - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d34443.htm - onsdag: "- Barn er foreldres ansvar", av Agnar Kaarbø.
* "- Kontakten mellom barn og voksne har for altfor mange gått tapt i kampen for kvinnefrigjøring og likestilling, sier barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland." Osv.

- 05.03. 1998, Dagen, forsiden + s. 4 / nyheter, torsdag : "Bot for hjemmeundervisning / Hjemmeundervisning for retten", av Svein Villy Sandnes.

- 05.03. 1998, HUN www / Nyheter, torsdag : "Grovt forurettede hjemmeundervisningsfamilier", av Billy Swansea. NB!!

- 05.03. 1998, Trønder-Avisa, forsiden + s. 5, torsdag : «Nekter å vedta bøter på 5.000 kr. / Nå blir det rettssak / - Ingen vinnere», av Bjørn Sigurd Larsen og Olav Malmo (foto).

- 06.03. 1998, Dagen, forsiden + s. 5, fredag : "- Meningsløs siktelse", av Svein Villy Sandnes.

-

- 08?03. 1998, Trønder-Avisa : "Lilletun trekkes inn ... foreldre-advokaten truer med sivilombudsmannen og Strasbourg", av Bjørn Sigurd Larsen. Om Mosvik-skole-saken. Hjemmeundervisning.

- 11.03. 1998, Dagen, s. 2 / mening / barns oppvekst / synspunkt, onsdag : "Hjemme eller i barnehage?", av Christian W. Beck, 1.amanuensis i ped. ved UIO.

- 12.03. 1998, Dagen, forsiden + s. 9, torsdag : "Fagplanene godkjent av statsråd Lilletun: Førskolelærerutdanning på NLA / Ny kristen førskolelærerutdanning", av Thor Christian Skavlem.

- 12.03. 1998, Dagen, s. 9 + forsiden, torsdag: "Vil møte Bondevik / Tre kristenledere vil møte Bondevik om Kautokeino-saken", av Svein Villy Sandnes.

- 12.03. 1998, Dagen, s. 17 / helside, torsdag : "IKAJ - Guds drøm som ble ødelagt?", av Leif Gullberg, Bergen.

- 12.03. 1998, Dagen, 3/ s. 23, torsdag : "Svake begrunnelser for å nekte samvær", av -.

- 13.03. 1998, Dagen, s. 3, 1/2 lederplass, fredag : "Kristent skoleiniativ", av Finn Jarle Sæle, sjefred.

- 13.03. 1998, Dagen, s. 3, 2/2 lederplass, fredag : "Innholdet i skolen", av Finn Jarle Sæle, sjefred.

- 16.03. 1998 - HUN www / Notater, mandag : "Om urett og folkevett - og om virkelighetens mennesker", av Rune L. Hansen, Sveio.

- 25.03. 1998, VG på Internett : "Forsvares av eks-kollega: Politikolleger filmet blotter / Etterforsker tiltalt for seks overgrep", av Asbjørn Halvorsen.
* "Mannen var en betrodd etterforsker av overgrep mot barn, men bar selv på mørke hemmeligheter: Den betrodde politimannen i Oslo skal ha stått bak seksuelle overgrep mot i alt seks mindreårige jenter - over en periode på 31 år. Det går frem av den oppsiktsvekkende tiltalebeslutningen som ble offentliggjort i går. Tiltale i saken var nærmest uunngåelig - siden både foreldrene til den 15 år gamle nabojenta og politietterforskerne hadde filmet politimannen mens han blottet seg for datteren i fjor høst." Osv.

- 27.03. 1998 - HUN www / Ordets alkjemi, fredag : "Anta en åpen kirke for dåpen", av Rune L. Hansen, Sveio.

- 27.03. 1998, Dagen, fors. + s. 5 / nyheter, fredag: "Mobbet til hjemmeskole / Nesna-familie reagerer på mobbing: Satser på hjemmeundervisning", av Svein Villy Sandnes.

- 30.03. 1998 - * SDNR202C-rlh : ÅPENT BREV NR. 2 til  Justisminister Aud-Inger Aure, Justisdepartementet, Norge, fra fam. Rune L. og Trude Hansen, N-5520 Sveio. Datert: mandag 30.03. 1998, Sveio. (Avsendt pr. fax kl. 23.45 mandag  30.03. 1998.)

- 31.03. 1998, Info om Hjemmeundervisningstreffet 1998, brev, tirsdag : 10. - 12. juli 1998 i Leira i Valdres. Program, påmelding, etc. Dette blir nu det 3. årlige norske hjemmeundervisningstreffet!

1998 / APRIL /

- 01.04. 1998, HUN www / Notater, onsdag : "Kvaliteter i grunnskolen?", av Rune L. Hansen, Sveio.
* Bl.a. om hjemmeundervisning og korrupsjon i Norge.

- 01.04. 1998, Dagen, s. 3 / aktuell kommentar, onsdag : "Adam Smith og Høyre", av Finn Jarle Sæle, sjefred.
* Bl.a. om hjemmeundervisningen i Norge.

- 02.04. 1998, HUN www / Saksdokumenter, torsdag :

* SDNR202D-rlh : Brev til Rune L. og Trude Hansen, N-5520 Sveio, fra Det Kongerlige Kirke-, Utdannings- og forskningsdepartement, Saksbehandler / Rådgiver Cato Aarø, datert 19.03. 1998. Ankom torsdag 02.04. 1998. Som et slags svarbrev på SDNR202-rlh og SDNR202B-rlh.

* SDNR202E-rlh : ÅPENT BREV - svarbrev - til Det Kongelige Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartement, Saksbehandler / Rådgiver Cato Aarø, fra familien Rune L. og Trude Hansen, N-5520 Sveio. GJENPART til justisminister Aud Inger Aure, Justisdepartementet. Avsendt pr. fax kl. 15.00 torsdag 02.04. 1998. Brevsvar på SDNR202D-rlh.

- 10.04. 1998, HUN www / Ordets alkjemi, langfredag :  "Med Arbeiderpartiet på selvmordstoppen!" av Rune L. Hansen.

- 16.04. 1998, Aftenposten / Internett : "Klart for kamp om kontantstøtten / Regjeringen presenterer sitt forslag til kontantstøtte i dag. Fremskrittspartiet varsler knallharde forhandlinger", av Kjell Erik Saure.

- 17.04. 1998, Folkets Framtid, s. 4 og 7 / rikspolitikk, fredag : "Ny opplæringslov - Regjeringens forslag til ny lov for grunnskole og videregående opplæring", og "Styrker retningslinjene for hjemmeundervisning", av Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek.

- 19.04. 1998, Aftenposten Interaktiv, søndag : "Dødsfabrikken ingen overlevde", av John Einar Sandvand, Aftenpostens korrespondent i Harbin, Kina.
* "Det dreier seg om Asias Auschwitz, en dødsfabrikk bygget av den japanske hæren for å gjennomføre grufulle biologiske eksperimenter på levende mennesker. Flerfoldige tusen mistet livet i Avdeling 731 i Harbin. Ikke en overlevde for å kunne fortelle verden om det som skjedde. (...) Ikke ett menneske overlevde. Ikke ett øyenvitne blant ofrene kan fortelle hva som fant sted bak murene som omga det gigantiske laboratoriet. De 400 som ennå ikke var døde, ble drept med giftgass da Japan tapte den andre verdenskrigen og utslettet Avdeling 731 for å skjule alle spor. I mange år etter krigen var historien om Avdeling 731 en grusom hemmelighet. General Ishii og andre ansvarlige var aldri blant dem som ble tiltalt for krigsforbrytelser. Etter krigen, kan historikeren Sheldon H. Harris fortelle, inngikk nemlig de ansvarlige bak dødsfabrikken en avtale med USA. Mot å gi fra seg "forskningsmaterialet" skulle de slippe å bli en del av rettsoppgjøret etter krigen. Slik kunne de ansvarlige legene gjøre blomstrende karrierer i det japanske etterkrigssamfunnet. Først på 1980-tallet ble sannheten presentert for vantro japanere. Og selv i dag synes mange det er vanskelig å forholde seg til denne delen av sin egen historie." Osv.

- 22.04. 1998, onsdag - HUN www / Ordets alkjemi, torsdag : "Familien Hansen og vi / Skaun-skole-saken", av Rune L. Hansen.

- 23.04. 1998, Dagen, forsiden + s. 4 / nyheter, torsdag : "Størst økning i Oslo-området / 200 får hjemmeundervisning / Storbyforeldre underviser hjemme", av Ragnhild Aadland.

- 23.04. 1998, Dagen, s. 10 / 2:1 / kristenliv, torsdag : "Kronerulling for hjemmeundervisning", av Svein Villy Sandnes.

- 24.04. 1998, Dagen, s.2 / mening / Kautokeino-saken / synspunkt, fredag : "Åpent brev til Jon Lilletun", av Odd Kleiven, rektor i Fredrikstad.

- 27.04. 1998, Dagen, s.14 / kort sagt 2/2, mandag : "Grunnlova er broten", av Hallvard Kvæven, Tronstad.

- 27.04. 1998, Dagen, s. 14 / debatt, 2/3, mandag : "Blinde ledere og "Hip-Hop", av W. Høsteland, Bergen.

- 27.04. 1998, Dagen, forsiden + s. 10 & 11, mandag : "Fra skolerett til skoleplikt / Vanskeligere å få til HJEMMEUNDERVISNING", av Svein Villy Sandnes. NB!!!

- 29.04. 1998, HUN www / Ordets alkjemi, onsdag : "Ordet og menneskeverdet", av Rune L. Hansen.

- 30.04. 1998, Dagen, forsiden + s. 5 / nyheter, torsdag : "Lilletun i klemme / Kirkeminister Jon Lilletun i Dagen-intervju: - Stor smerte i Kautokeino", av Tor Weibye.

- 30.04. 1998, Dagen, 2:3 lederplass s. 3, torsdag : "Lilletun må gjøre jobben sin", av Finn Jarle Sæle, sjefred.

- 30.04. 1998, Dagen, s. 2 / mening / Kautokeino-striden / synspunkt, torsdag : "Følg menighetsrådet i Kautokeino", av Jørgen Høgetveit, Evje. NB!

- 30.04. 1998, HUN www / Ordets alkjemi, tordsdag : "Excalibur / (Jon Lilletun og co. i håp om besinnelse.)", av Rune L. Hansen.

- 30.04. 1998, Dagen, s.2 / mening / statskirkeordningen / mening, torsdag : "Statkirken og verdidebatten", av Oddvar Omland, kommunestyrerepr. i Asker (KrF), Tidl. formann i Akershus KrF, Formann i Kirkens Mannsarbeid.

- 30.04. 1998, Dagen, s. 2 / sakset 4:5, torsdag : "Bakerdom", Harstad Tidende. Om AUF-saken.

- 30.04. 1998, Dagen, s. 4 / nyheter 1:2, torsdag : "11.000 familier i raseregister", og "Full støtte til helseministeren", NTB.

- 30.04. 1998, Dagen, s. 7 / kristenliv, torsdag : "Medlemspengar i søndagsskulen", av Astrid Dalehaug Norheim.
* "Søndagsskolelærarar er i opprør over dei skjerpa krava til medlemsregistrering av barna. Bergen: Medan søndagsskulelærarane tidlegare kunne klare seg med å krysse av for frammøte for å få statsstønad, må dei no oppgje borna si adresse, fødselsdato og dato for innbetaling av 10-kroningen som er kontigent. Betaler ikkje borna, får dei heller ikkje statsstønad. Ifølgje gårsdagens Vårt Land tapte Søndagsskoleforbundet i fjor 200.000 kroner på nyordninga, som har kome som eit resultat av dei nye kontroll- og dokumentasjonskrava frå Barne- og Familiedepartementet." Osv.

- 30.04. 1998, Dagen, bl.a. dobbelside 14-15 / reportasje, torsdag : "Israel 50 år / Israel fødtes ut av Holocausts aske", av Vidar Norberg, tekst og foto.

- 30.04. 1998, Dagen, s. 17 / debatt 2:3, torsdag : "Se på Jesus", Jon Eckholm, Nesttun.

- 30.04. 1998, Dagen, s. 18 / debatt 2:3, torsdag : "Falkberget i verdidebatten", av Nils Røhnebæk, Oslo. NB!

1998 / MAI /

- 05.05. 1998, HUN www / Bestialitetens ansikt, tirsdag : "Opprop til foreldrene og barna, fra den offentlige skolen", et dikt av Rune L. Hansen.     ( i.k. )

- 05.05. 1998, Dagen, s. 2 / mening / skole / synspunkt, tirsdag : "Skolepolitikk og partipolitikk", av Marit Elisebet Totland, statssekretær i KUF.

- 05.05. 1998, Dagen, 2/3 lederplass s. 3, tirsdag: "Blasfemisk om Jesus", av Finn Jarle Sæle, sjefred. Dagen.
* "Marianne Fredriksson heter en svensk dame som har skrevet en bok om Maria Magdalena som Jesu elskerinne. Det er ren gudsbespottelse." Osv.

- 08.05. 1998, Dagen, s. 3 / lederplass 3:3, fredag : "Sex-gudens pris", av Finn Jarle Sæle, sjefredaktør.

- 09.05. 1998, HUN www / Bestialitetens ansikt, lørdag : "Til 17. mai 1998", av Rune L. Hansen.

- 09.05. 1998, Dagen, s. 2 / mening / skolen / synspunkt, lørdag : "Maktspill om Den norske skole", av Christian W. Beck, 1.aman. i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. NB!

- 09.05. 1998, Dagen, s. 5 / nyheter 2:1, lørdag : "Gjennomfører kurs i hjemmeundervisning ", av Svein Villy Sandnes.

- 12.05. 1998, HUN www, tirsdag : "Inderlig, hjertelig takk til dagsavisen DAGEN", fra Rune L. Hansen og familie.

- 14.05. 1998, HUN Oppdatering / Seierskirken : - «Visjonen om en familiebasert skole», av Jan-Aage Torp, 1996.   ( i.k. ) Fra boken "Statens barn", redigert av Christian W. Beck, Martha Straume, Finn Jarle Sæle & Jan-Aage Torp, utgitt på Exodus forlag 1996.

-

- 19.05. 1998, HUN www / Notater, tirsdag : "Tilsyn og frykt i hjemmeundervisningen", av Rune L. Hansen.

- 19.05. 1998, Dagen, 2/2 lederplass s. 3, tirsdag : "17. mai og Schengen", av sjefred. Finn Jarle Sæle. NB!

- 25.05. 1998, Dagen, 1/2 lederplass s. 3, mandag : "Offentlig terror mot den lille mann", av Finn Jarle Sæle, sjefred.

- 25.05. 1998, Dagen, 2/2 lederplass s. 3, mandag : "Skatterett som strafferett", av Finn Jarle Sæle, sjefred.

- 25.05. 1998, Dagen, s. 3 / aktuell kommentar, mandag : "Skrivekunsten på nytestamentlig tid", av Odd Sverre Hove, redaksjonssjef Dagen.

- 27.05. 1998, HUN www / Bestialitetens ansikt, onsdag :  "Arbeiderpartiets skole, men", av Rune L. Hansen.

- 30.05. 1998, HUN www / Oppslagstavle, lørdag : SAX - Forum for barndom i frihet / Ankommet, Rune HAN / HUN www.

1998 / JUNI /

- 03.06. 1998, HUN www, Notater, onsdag : "Tyranni, hjernevask og tilsyn i skole!", av Rune L. Hansen.

- 04.06. 1998, Dagen, forsiden + s. 6, torsdag : "Kraftige reaksjoner på forslag til opplæringslov: Foreldre starter privatskole" / "Reagerer kraftig på innskrenket hjemmeundervisning: Starter privatskole", av Thor Christian Skavlem. NB!

- 04.06. 1998, Dagen, s. 2 / menneskerettigheter / synspunkt, torsdag : "Ny opplæringslov", av Olav Aasland og Bjørn Lende. NB!

- 04.06. 1998, Dagen, 1/3 lederplass s. 3, torsdag : "Fra undervisningsplikt til skoleplikt", av Finn Jarle Sæle, sjefred. NB!

- 04.06. 1998, Dagen, s. 16 / debatt 2/2, torsdag : "Vil KrF være med på et statskupp?", av Ivar Kristianslund, Sarpsborg. NB!

- 04.06. 1998, Dagen, 2/2 kort sagt s. 17, torsdag : "Til statsråd Lilletun", av Roald B. Hansen, Torød. NB!

- 04.06. 1998, Dagen, 2 forsiden + s. 6 / nyheter, torsdag : "Nei til alkohol i skolen" / "Hardt ut mot alkoholservering i skolene", av Knut Bergheim.

- 04.06. 1998, Dagen, 2/2 s. 7 / utland, torsdag : "- Vis din motstand mot misjonsloven", av Lars-Toralf-Storstrand.

- 04.06. 1998, Dagen, s. 2 / Biskop Bergan / mening, torsdag : "Ikke lenger min åndelige hyrde", av sogneprest Egil Reindal.

- 04.06. 1998, Dagen, 2/2 / kristenliv, torsdag : "Mange gutter henvender seg til Kirkelig Ressurssenter", av Andreas Vistnes.
* "En rekke misbrukte gutter har henvendt seg til Kirkelig Ressurssenter For Mishandlede Kvinner i Oslo, ifølge Kirkerådets direktør Erling J. Pettersen. Kirkerådet har i flere år kartlagt omfanget av misbruk." Osv.

- 04.06. 1998, Dagen, s. 15 / bakgrunn, torsdag : "På tiltalebenken for terror", av Hubert Kahl, NTB-DPA.
* "Det er et historiens paradoks at lederne for Franco-diktaturet aldri ble stilt for retten, mens representanter for det nye demokratiske Spania under Felipe Gonzalez blir, og det attpåtil for statsterrorisme." Osv. Skriver artikkelforfatteren Hubert Kahl feilaktig.

- 04.06. 1998, Dagen, s. 15 / bakgrunn 2/2, torsdag : "Ultra-ortodokse i Israel demokrati-fiendtlige", NTB.

- 04.06. 1998, Dagen, 1/2 kort sagt s. 17, torsdag : "Arild Edvardsen og Arafat", av Odd Angell, Trøgstad.

- 05.06. 1998, HUN www / Notater, fredag : "Inge Lønning og opplæringsloven", av Rune L. Hansen. NB!

- 08.06. 1998, Dagen, 1/1 lederplass, mandag : «Kristen undervisning seirer», av Finn Jarle Sæle, sjefred. NB!!!

- 08.06. 1998, Dagen, 2/2 lederplass, mandag : «Amerika- og den kristne gründeren", av Finn Jarle Sæle, sjefred. NB!
* Bl.a.: "Amerikas økonomi har siden 1980 skapt en struktur som går fra bunnen og opp, bygget på de kreative omstillingsvillige små entrepenører, istedet for en struktur som går fra toppen og ned bygget på store bedrifter og en stor stat." Osv.

-

1998 / JULI /

- 02.07. 1998, HUN www / Notater, torsdag : "Overdådig Jon Lilletun", av Rune L. Hansen.

-

1998 / AUGUST /

-

- 11.08. 1998, Allers, Ukebladet, s. spørrespalte : "Du har lov til å undervise barna dine hjemme", av

- 15.08. 1998, Forsiden + s.7 + Internett, Namdals-Avisa, lørdag : "Underviser barna heime / Skole på heimebane", av Trond Eivind Nilsen / NA. Hovedoppslag på forsiden, med stort farvebilde av familien og på side 7 / Nyheter med to farvebilder.- 18.08. 1998, Forsiden + s. 7, Trønderbladet, tirsdag : "Krever 10 mill. / Hjemmeunderviser krever 10 millioner", av Gunn Heidi Nakrem. Om familien Hansen og Skaun-skole-saken / Olav Høstad-saken. 

- 18.08. 1998, radioen, NRK Sør-Trøndelag, Nyhetssendingen, tirsdag : Nyhetsoppslag ordnet på oppslaget i Trønderbladet samme dag, om familien Hansen som vil saksøke Skaun kommune for 10 millioner kroner, etc.

-

- Dato. 08. 1998, TV2-Nyhetene : Om angrepene på Finn Jarle Sæle, sjefredaktør for den norske dagsavisen Dagen.

- Dato. 08. 1998, tv, NRK, Dagsrevyen : Om angrepene på Finn Jarle Sæle, sjefredaktør for den norske dagsavisen Dagen.

- Dato. 08. 1998, tv : Jon Lilletun. Den innskrumpede kristne, til det anti-kristelige. Værhane-hunden med og efter politisk makt.

- Dato. 08. 1998, tv : Jon Stoltenberg (er det han heter?) i skjørtene til Grøss & Gru. Det demoniske.

- Dato, 08. 1998, tv : Marit Nybakk, en av de forskrudde ideologene i det forskrudde men mektige og svært så korrupte, menneskefiendtlige og kriminelle Arbeiderpartiet i Norge i 1990-årene. Det demoniske.

- Dato. 08. 1998, tv, NRK-Dagsrevyen, kl. 19.30 : Oppslag om hjemmeundervisning i Norge.

- Dagen efter. 08. 1998, tv, NRK-Dagsrevyen, kl. 19.30 : Enda et oppslag om hjemmeundervisning i Norge.

- Dato. 08. 1998, tv, NRK-TO, Norge i dag (?), kl. 21.30 (?) : Om skolesjefen og familien Hegge i Oslo angående hjemmeundervisning.

- Dato. 08. 1998, NRK, Norge rundt (?), kl. 18.30 (?) : Om hjemmeundervisning og familien Hovd i Mosvik.

-
- - - NYESTE >

- 15.08. 1998, Forsiden + s.7 + Internett, Namdals-Avisa, lørdag :
«Underviser barna heime / Skole på heimebane», av Trond Eivind Nilsen.

- 18.08. 1998, Forsiden + s. 7, Trønderbladet, tirsdag :
"Krever 10 mill. / Hjemmeunderviser krever 10 millioner", av Gunn Heidi Nakrem.

- 1998 / SEPTEMBER /
-
-

--- 1998 / OKTOBER :

-
-

--- 1998 / NOVEMBER :

- 13.11. 1998, Dagen, forsiden + 2/2 s. 5 / nyheter, fredag :
«Ville ha full frifinnelse i Mosvik-saken / Mindretallet gikk inn for full frifinnelse i Mosvik-saken», av Svein Villy Sandnes.

- 16.11. 1998, Dagen, under SAKSET (på s. 2) :
«Norsk», fra Trønder-Avisa.

- 16.11. 1998, Dagen, s. 2 / mening / Mosvik / synspunkt, mandag :
«En feil dom?», av Stein Henriksen.

- 18.11. 1998, Dagen, s. 2 / Mosvik / mening, onsdag :
«Mulig falsk vitneforklaring?», av Cato Aarø, Rådgiver i Utdanningsdepartementet.

--- 1998 / DESEMBER :

- 01.12. 1998, Dagen, s. 2 / mening / Mosviksaken / synspunkt, tirsdag :
"Lov og ikke lov i Mosviksaken", av Christian W. Beck. NB!

- 03.12. 1998, Dagen, 2:3 s. 2 / mening / private skoler, torsdag :
"Ap utraderer private skoler", av Bjørn Lende, Nå.

- 04.12. 1998, Dagen, 2:2 s. 6 / nyheter, fredag :
«Stortingsrepresentanter kritiserer Mosvik-dommen», av Svein Villy Sandnes.

- 08.12. 1998, Dagen, s. :
"Foreldrerett, opplæringsplikt og statsmakt", Åpent brev til kirke  og utdanningsminister Jon Lilletun - fra Per Ola Hovd.
NB - HUN: - DENNE MÅ KORREKTURLESES!

- 10.12. 1998, Dagen, hel-side 15 / bakgrunn / Verden i dag, torsdag :
«Verdenserklæringens tilblivelse», av Tore Lindholm, filosof og forsker ved Institutt for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo. NB!
 
--- 1999 / 01 - 12 :

- 14.01. 1999, Dagen, s. 16 / debatt, torsdag :
«Gjeldande rett i Mosvik-saka», av Otto Dyrkolbotn, Vikanes. NB!

--- 1999 / 02 :

- 03.02. 1999, Dagen, helside 17 / debatt, onsdag :
«Mosvikdomen - Første del av to», av Hans Bovim, Oslo. NB!

- 04.02. 1999, Dagen, helside 17 / debatt, torsdag :
«Mosvikdomen - Siste del av to», av Hans Bovim, Oslo. NB!

- 05.02. 1999, Adresseavisen, s. 7/ kommentar / debatt / Dagens innspill, fredag :
«En feil dom?», av Stein Henriksen og Jørgen Høgetveit, Akademi for Kristen Folkeopplysning.
 
 
--- 1999 / 03 :

-

--- 1999 / 04 :

-
---


 TIL TOPS | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE  / MENY |

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-7977 Høylandet, Norge.
Tlf. og fax-modem: 74321530. Mobil: 95239408. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww

Hunl001.gif

-