-- hus-inkvisisjoner-fam-hansen.html   --- BREVENE ( ekstern ) --  dbn.html ( ekstern ) -- Barns-rettigheter-i-Menneskerettslovens-Barnekonvensjon.html ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ekstern ) ---

RLH, pr. 25.12. 2010. Se for eks. også: 
Kronologi-kidnappinger-barna-saken.html ( intern ) -- Barnets-rettigheter-Index.html  ( intern ) --


Hus-inkvisisjoner overfor fam. Hansen:

---
   Hva som skjedde onsdag 13.01. 2010 var ikke første gang Lensmannskontoret i Vindafjord kommune med Iren K. Hebnes i ryggen gjorde ulovlig hus-inkvisisjon overfor familien Hansen!
   La meg her nevne følgende:

   - 08.01. 2007, mandag - Første gang var mandag 08.01. 2007.
Med et løgn-aktig vedtak fra den kommunale barnevern-tjenesten i Vindafjord ( intern ). Rune bortføres og fangeholdes - nesten også resten av familien.
   - 22.07. 2008, tirsdag - Andre gang - indirekte via Trude - var tirsdag 22.07. 2008. Seks av ungene bortføres og fangeholdes ( intern ).
   
- 21.10. 2008, tirsdag - far fengsles og fangeholdes, isoleres, svertes og knebles for nær fem måneder (frem til 12.03. 2009), uberettiget og fullstendig uskyldig. Videre: kronologi-straffesak.html ( ekstern )
   - 19.03. 2009, torsdag - Tredje gang - hva som skjedde torsdag 19.03. 2009 må vel også kunne betegnes som en hus-inkvisisjon (blandt annet). Med et nytt løgn-aktig vedtak med falsk dokumentasjon fra den kommunale barnevern-tjenesten i Vindafjord og Haugesund ( intern ). Frøydis og Stauda bortføres og fangeholdes.
   - 13.01. 2010, onsdag - Fjerde gang - og nu sist altså onsdag 13.01. 2010! Med nok et løgn-aktig vedtak fra den kommunale barnevern-tjenesten i Haugesund ( intern ). (Som de efterpå blandt annet tilsender NAV og Fylkesnemnda, etc., samtidig som de instruerer Skatteetaten / Folkeregisteret ( intern ) etc.) Frøydis og Stauda bortføres og fangeholdes.
   - 24.12. 2010, fredag, julaften -
Femte gang. Stauda kom glad og fornøyd hjem i går. I dag klokken 11 smadret tre politi-menn i lag med to kvinner fra "barnevernet" i Haugesund, hvorav den ene Gerd Liljan Hegerland, dør-låsen på ytterdøren her i en hus-inkvisisjon, et innbrudd og en inntrengen i vårt hus, som varte i noe mere enn to timer. Med trusler tiltvang de seg en DNA-test fra min kropp samt tvang Stauda med seg entydig mot hennes vilje. Det hele en gedigen og flerfoldig voldtekt i ordets nærsagt alle betydninger. Minst to politi-biler og en sivil bil var direkte involvert i aksjonen. De visste ikke engang om Stauda var her, som de selv sa, eller om noen her var hjemme. Alt og det hele gjort lyd-opptak av fra min side ( intern ). Dette nu ca. 9. gang siden april 2008 at Stauda blir kidnappet og fangeholdt. Deres vedtak med falsk dokumentasjon har jeg ikke sett enda iallfall ( intern ). Se iøvrig f.eks.: 20101224-fra-Stauda-til-pappa.html  ( intern )


   Og da har jeg ikke regnet med følgende hendelser, som kanskje også kan betegnes blandt annet som en slags hus-inkvisisjoner i en viss grad ifra politiet sin side:
   - 21.12. 2006, torsdag - indirekte via politiet i Haugesund? Flere av barna bortført og fangeholdt av Trude.
   - 03.04. 2008, torsdag - seks av barna bortføres og fangeholdes av Trude, til Grue kommune i Sør-Hedmark.
   - 07.04. 2008, mandag - bortføringen og fangeholdet av barna videreføres og opprettholdes indirekte via Lensmannskontoret i Grue kommune?
   - 21.06. 2008, lørdag - de minste barna bortføres og fangeholdes videre, via Barnevern-vakten i Sør-Hedmark.

   - 21.10. 2008, tirsdag - Rune fengsles og fangeholdes for nær fem måneder, uberettiget og ulovlig og som lyn ifra klar himmel, for at Trude skal tilranes ungene og Rune ytterligere svertes, knebles og ødelegges.

   Her på sin plass kanskje også for eks. å nevne særlig følgende to hoved-trekk i saks-komplekset:
   - 11.07. 2008, fredag - Prosesskriv til Tingretten, datert fredag 11.07. 2008, ifra advokat Hjelde via Gudmunds advokat, med begjæring om midlertidig kjennelse. Med basis i Iren K. Hebnes.
   - 14.07. 2008, mandag - Kjennelse fra Haugaland tingrett: at Trude "skal inntil det foreligger rettskraftig avgjørelse i Haugaland tingretts sak nr. 08-081491 TVI-HAUG ha den daglige omsorg for" ungene. Ankes av Rune.
   - 18.02. 2009, onsdag - Kjennelse fra Gulating lagmannsrett om at anken forkastes. Denne kjennelsen var det og ble det for Rune umulig å forholde seg relevant til.

   Hus-inkvisisjoner, kidnappinger, fangehold og mishandling, blandt annet, i en heksegryte av selvtekt og makt-misbruk!
   Kanskje har jeg her nu i farten endog glemt noe.
Det her nevnt nu jo bare noen meget få av konsekvensene av Iren K. Hebnes sin trakassering og terror overfor vår familie!
   Jeg henviser konkret angående overstående hus-inkvisisjoner etc. til Saks-dokumentasjonen med brever, politi-anmeldelser, prosesskriv og kjennelser til og ifra retten, mine dagboks-notater, lyd-opptak, etc.

   
La meg her iøvrig nevne følgende i tilknytning til noe som skjedde 27.06. 2009, fredag - de tre største barna, Frøydis, Stauda og Alfredo ble av Idun ført til Trude i Lygrepollen i Fusa kommune - fordi jeg (av min egen rettshjelper Helene Cameron) ble lurt til å tro at Fylkesnemndas avgjørelse var at jeg var fratatt den daglige omsorg for barna. Jeg skrev i respekt for dette derfor i mine Dagboks-notatet søndag 29.06. 2008 følgende: "Idun har bragt de tre eldste av barna også til Trude hos Åse. De tok toget og ankom der i går. I henhold til Fylkesnemndens avgjørelse efter det hovedtrekket i avgjørelsen vi enda bare har fått høre." Dette efter avtale jeg fredag 27.06. 2009 gjorde med Aud Signy Jakobsen pr. telefon, om - på grunn av hva jeg da trodde var Fylkesnemndas avgjørelse - inntil videre å la Frøydis, Stauda og Alfredo være hos Trude.

   La meg her også nevne noe i tilknytning til noe som skjedde 04.07. 2008, fredag - jeg, Rune henter fredag 04.07. 2008 seks av ungene hos Åse Kristensen i Fusa kommune. Hvilket jeg og Trude var blitt enige om pr. telefon på bakgrunn av mitt og alle ungene sine sterke ønsker, Frøydis, Stauda, Alfredo, Mariel, Urda og Solborg. Trude ville og aksepterer dette sikker på at Fylkesnemnda i sitt skriv med fattet vedtak datert 27.06. 2008 tilkjente henne omsorgen for ungene - hvilket det viste seg at Fylkesnemnda altså ikke gjorde, viste seg f.eks. også i henhold til Høyesteretts kjennelse 18.06. 2009 i saken (HR-2009-01251-U - sak nr. 2009/943). Jeg ankom efter avtale for å hente ungene. Da vi var i ferd med å kjøre derfra kom Trude med et papir hun ville jeg skulle underskrive på, en ny avtale, som jeg uten å lese underskrev på, og vi kjørte derfra, jeg og ungene. Efter å ha kommet hjem ble det klargjort at Fylkesnemnda ikke hadde tilkjent Trude alene den daglige omsorg for barna, og at ungene ikke ville tilbake til Trude igjen. Ungene var således hjemførte, kidnappingen og fangeholdet av de opphørt.
---
---
-- Videre, se også:
Kronologi-kidnappinger-barna-saken.html ( ekstern )Flere-kidnappinger-og-hus-inkvisisjoner.html ( ekstern ).

---