-- Flere-kidnappinger-og-hus-inkvisisjoner.html    --- BREVENEekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ekstern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---

RLH, pr. 08.04. 2015: Oversikt for tiden efter 24.12. 2011.  

Disse to linker for tiden før 24.12. 2011:
<-- Hus-inkvisisjoner overfor familien Hansen ( ekstern ). -- Kronologi-kidnappinger-barna-saken.htmlekstern ) --> 


Flere kidnappinger og hus-inkvisisjoner overfor fam. Hansen.
Oversikt for tiden efter 24.12. 2010:
UFERDIG!


--
--
-- 20101224 -
Hus-inkvisisjon ( ekstern ) - Igjen hus-inkvisisjon og Stauda igjen kidnappet. Se forutgående.

--

-- 20110731 - ( ekstern ) - Arild Austrheim og en til fra Vindafjord lensmannskontor kom her 31.07. 2011 og av-skiltet bilen med begrunnelse i manglende utført EU-kontroll.

-- 20110928 - Hus-inkvisisjon ( ekstern ) -
   
Uniformert politi fra Haugaland og Sunnhordaland politi-distrikt foretok onsdag 28.09. 2011 igjen en slags hus-inkvisisjon her hjemme. Samtidig under hus-inkvisisjonen ble av politiet min datter Stauda Sofie (14 år) igjen bortført, fra her hjemme til jeg kunne ikke vite hvor. Samtidig ble også jeg av politiet igjen bortført, til kjeller-etasjen i politi-stasjonen i Haugesund, 50 km herifra. Der ble jeg holdt i fangenskap i glatt-celle i et døgn.
   Mere blandt annet i mine offentlige Dagboks-notater om alt dette ( ekstern ).

-- 20111017 -
( ekstern ) - Følgende blandt annet skjedde og skrev jeg i mine Dagboks-notater mandag 17. oktober 2011:
   "
   Omtrent ved 14-tiden i dag kom to uniformerte fra politiet og stod utenfor døren her, en kvinnelig og en mannlig. Jeg var ute og ble ikke obs på de før de stod der. Jeg undret på hva de nu igjen ville. De spurte om Stauda er her og sa at hun igjen er forsvunnet. Jeg sa at hun ikke er her men at hun lenge og om og om igjen har vært kidnappet, fangeholdt og kneblet. Av de som også nu sier at hun er forsvunnet. Og jeg sa at hun er hverken forsvunnet eller gjør noe som helst ulovlig om hun er på vei hjem igjen. Tvert om. Og ikke jeg heller, som ikke hverken har gjort eller gjør det minste som helst ulovlig. Tvert om. Det er det motparten i forhold til min politi-anmeldelse som har gjort og gjør. Og som nu også har utkommandert dere til å gjøre. For det er vel deres hensikt?
   Jeg forstod det på hva de videre sa at det var deres hensikt. Vi snakket i en halv-times tid eller mere. At de bedriver terror og tortur skjønner de på sett og vis noe av, men når jeg efterspør lov-hjemmel både for det og alt det andre så peker de vagt på at de er utkommandert og bare gjør jobben sin. Samme når jeg henviser til Straffelovens og Menneskerettslovens og Norges Grunnlov sine bestemmelser som de forbryter seg på det groveste mot.
   De sa blandt endel annet, at "det er ingen menneskerett å få lov til å ha barn". Jeg sa at det er nettopp det det er, en menneskerett, og at hvis de ikke vet eller forstår det så er det enkelt nok å lese det i Menneskerettsloven.
   De sa også at jeg kunne forvente (når som helst) at de kommer igjen og tar meg med til kjelleren på politi-stasjonen i Haugesund hvis ikke de finner Stauda.
   Mine barn er fortsatt kidnappet, fangeholdt og kneblet, sa jeg, og hva har dere gjort eller gjør dere med det? Absolutt ingenting, siden begynnelsen absolutt ingenting annet enn å premiere forbryterne. Og et mere lovlydig og anstendig menneske enn meg finner dere knapt noe sted. Så hvorfor behandle oss slik, dere også? Og med hvilken lov-hjemmel?
   Jeg ba de igjen, som jeg også har gjort tidligere, om å forsøke å ha et perspektiv på hva det egentlig er de holder på med. Det virker imidlertid som at alt hva jeg sier preller av "som vann på gåsen". Som at de ikke bryr seg om annet enn å beholde jobben der hvor de er ansatt.
   De kjørte herfra efter en stund, i en sølv-grå sivil bil.
   De sa også at de ville nevne at en nabo av meg har tatt kontakt med politiet for at hundene her har jaget hans sauer. Jeg sa at det i så tilfelle er merkverdig at vedkommende ikke først har tatt kontakt med meg om det. Og at slikt noe ikke har vært noe problem i løpet av de årene vi har bodd her (siden 2002). Og at det neppe kan være andre enn nabo Anders Sørhus.
   Jeg nevnte også (om enn en bagatell i forhold til alt det andre) dette med også stigmatiseringen deres virksomhet overfor meg og min familie og vårt hjemsted medfører. Det sa de at de kan forstå.
   Og blandt annet at nu blir det omtrent 11. gang at de kidnapper og fangeholder Stauda igjen, hvis det går som de har tenkt. De gir seg ikke før de får oss drept. Og ikke da heller.
   Jeg efterspurte mine pc-er og det andre politiet beslagla sist da de var her, hvorfor har jeg enda ikke fått tilbake disse mine kontorer og enda ikke fått noen som helst forklaring på hvorfor de ble beslaglagt? De gav ikke noe svar på dette heller.
   Da vet jeg iallfall at Stauda antagligvis er på vei hjem igjen, som jeg også sa til de.

   Mere skjedde senere samme dag, jeg ble på kvelden samme mandag 17. oktober 2011 kontaktet av Stauda. Vi hadde ikke snakket sammen eller hatt kontakt med hverandre siden hun sist (for omtrent 10. gang) ble kidnappet og fangeholdt onsdag 28.09. 2011.
  
   Jeg skal her kort gjenfortelle noe av det hun var ivrigst på å fortelle, men gjengi meningen i hva hun sa og jeg oppfattet med tildels mine ord.
  
   De var omtrent 8 i politi-uniform som beleiret vårt hjemsted. Politiet tvang henne med seg og satte på henne hånd-jern og kjørte henne til kjelleren på politi-stasjonen i Haugesund. Derfra ble hun bragt hen til et rom lenger opp i huset, hvor blandt annet kvinner fra "barnevern-tjenesten" i Haugesund befant seg. Der trakasserte de henne og blandt annet også fratok henne mobil-telefon. Derefter ble hun kjørt til fangehold i et såkalt "beredskapshjem" i Nedstrand i Tysvær kommune. Der har hun siden vært fangeholdt og kneblet og trakassert. Inntil mandag 17.10. 2011, da hun klarte å unnslippe.
   Hun fortalte blandt annet at hun hverken spiste eller drakk noe som helst på de tre første døgn nu da de kidnappet og fangeholdt henne, og at hun ble ganske så syk av det og av hva som skjedde. Mennesker som later som om de ikke vet hvor hun bor og har sitt hjemsted og sin far og sin trivsel og sin skole og sine interesser og som later som de ikke vet at hun (og hennes søsken og far og mor og familie) har blitt og er forurettet. Og som tror eller later som de tror alt mulig galt som ikke er sant.
   Hun ble på flere vis som lammet da hun igjen ble kidnappet og fangeholdt. Da hun efter hvert ble syk og sykere av ikke å spise eller drikke ble hun fortalt at det kom til å ødelegge kroppen og organene hennes innvendig, men at hun likevel fortsatt blir fangeholdt og ikke får viljen sin. Selv om de kanskje også må sende henne til sykehuset eller tilkalle lege. De sa også at hun kan få ha en viss begrenset kontakt med sin mor, Trude, og sine søsken, hvilket hun også fikk. Og at Trude har anket saken. Anket et vedtak eller noe slikt fra "barnevern-tjenesten" i Haugesund om et eller annet.
   Sin far (undertegnede) og andre ble hun fortalt at hun ikke fikk snakke med eller ha kontakt med.
   Stauda sa hun trenger å få snakke med advokat og har rettigheter. Ekteparet i "beredskapshjemmet" fortalte henne at hun har ingen rett til advokat før hun blir 15 år.
   Stauda med sin kjennskap til Menneskerettsloven trodde at de løy eller ikke visste bedre. Og at de ikke visste at hun tenkte på sin far som advokat eller forsvarer og talsperson eller veileder, som også overfor Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.
   Stauda har blandt annet et sterkt ønske og en bevissthet om å frigjøre seg selv og sine søsken og sin familie og andre fra fangenskap, kidnappinger, knebling, tortur, terror og utplyndringer.
    "


-- 20111122
Hus-inkvisisjon ( ekstern ) - Dagboks-notater, tirsdag 22. november 2011, Vinberget:
   "
   Og ny hus-inkvisisjon og terror-aksjon her hjemme fra omkring 7-tiden i dag tidlig og frem mot klokken 10. Fem uniformerte politi-menn og to kvinner ansatt i det falske "barnevernet" i Haugesund kommune. Pluss en stor schafer-hund. Minst tre biler, tror jeg.
   Mennesker som nokså fullstendig mangler og ikke ønsker perspektiv på hva de holder på med og som tror seg bedre enn sine med-mennesker og som mangler reell empati overfor med-mennesket og respekt for menneske-verdet.
   "


-- 20111206 - Hus-inkvisisjon ( ekstern ) - Dagboks-notater, tirsdag 06.12. 2011:
   "
   Ny hus-inkvisisjon igjen i dag. Min bursdag, fyller 56 år i dag. Klokken er snart 12 og de to uniformerte politi-mennene hundene og jeg oppdaget her utenfor gikk nettopp, efter mot min vilje ulovlig å ha trengt seg inn i husene her og på eiendommen. De var her kanskje mere enn en times tid. Noen bil så jeg ikke at de hadde, men hadde de nokså sikkert et eller annet sted lengre unna. De hadde med seg og brukte et varme-søkende instrument av noe slag og jeg vet ikke hva. Men de hadde heller ikke nu ransakings-ordre eller noen slags papirer eller dokumenter med seg.
    Den ene spurte flere ganger hvor Stauda er og om jeg vet hvor Stauda er. Jeg sa at om jeg vet det så er jo dere og de dere samarbeider med ikke mennesker jeg kan fortelle det til, fordi jeg jo vet sikkert at hva dere driver med overfor barn, foreldre og familier og at det dere også har som hensikt overfor Stauda, er videre og mere ulovlige, straffbare forbrytelser av verste groveste sort. Mere kidnapping, fangehold, tortur, utplyndring, etc. Det er jeg ikke i minste som helst tvil om og har jeg en overflod av beviser for og er fra min side grundig og forlengst blandt annet politi-anmeldt.
    Oppfører seg og arbeider som verste sort groteske torturister og terrorister overfor barn og foreldre, og tror seg kanskje til og med det er slik de skal være.
    Visse mennesker gjør hva som helst av groteske forbrytelser for å gjøre karriære i jobben sin. Og de både ønsker ikke å forstå lov og rett, og ønsker og klarer å forstå lov og rett motsatt lov og rett - til langt på vei hva som helst. Selv det enkleste av lov og rett ønsker og klarer de å forstå til det motsatte og til det motsatte av nærsagt hva som helst.
    Kriminelle nøkkel-personer og nyttige "idioter".
   "


-- 20111228 - Hus-inkvisisjon
( ekstern ) - Ny hus-inkvisisjon og terror-aksjon her hjemme, fra omkring klokken 8 til 15, med Arild Austrheim i spissen. Følgende om dette fra mine Dagboks-notater ( ekstern ) fra samme dag:
   "
   Jeg hjemkom litt efter klokken 15, nu for litt siden. Fra tortur-kjelleren til politiet i Haugesund igjen. De gjorde hus-inkvisisjon og terror-aksjon her omkring klokken 8 i dag tidlig. Jeg var i bare under-klærne enda da de stod utenfor døren her og trengte seg inn da jeg åpnet døren. Arild Austrheim og to til fra politiet, uniformerte svart-kledde, bortsett fra den ene yngste av de uten uniform.
   Arild Austrheim tok på meg hånd-jern (så stramt han klarte) bak min rygg og jeg fikk tatt på bukse, genser og sokker. Arild Austrheim sa de ville pågripe meg samtidig som de også ville ransake hjemstedet her og at de ville bringe meg med seg. Han spurte om jeg ville vite hva det handlet om og sa at det fremgår av et dokument han har med seg, en beslutning om pågripelse, tok det frem la det på bordet og sa jeg kan lese det selv og sa jeg kan få det. Jeg sa jeg har ikke brillene på meg og er ikke i stand til å lese det. Han sa han kan lese det opp for meg og leste opp endel av det. De to andre som var sammen med ham var lensmannen i Tysvær pluss den sivil-kledde yngste. Lensmannen i Tysvær snakket med meg mens særlig Arild Austrheim var opptatt med å lete. Derefter, efter kanskje en times tid, ble jeg bragt hen til deres bil og kjørt i retning mot Haugesund. De hadde enda en bil, en uniformert politi-bil som stod parkert et lite stykke i samme retning bortenfor postkassen ved veien. Arild Austrheim gikk og satt seg i den og kjørte derefter efter den andre bilen. I Aksdal i Tysvær gikk lensmannen i Tysvær ut av bilen og antagligvis til sitt kontor der. Jeg sa blandt annet til ham at han vel var med for liksom å balansere Arild Austrheim sin habilitet. Han svarte at han kjenner og liker Arild Austrheim godt og at Arild Austrheim ikke har noe problem med sin habilitet. Den bilen jeg satt i og den andre bakenfor med Arild Austrheim i kjørte derefter videre til Haugesund og rett inn til tortur-kamrene i kjelleren på politi-huset der hvor jeg fikk beskjed om å gå ut av bilen og inn i gangen med ekspedisjonen der, hvor det var en uniformert kvinnelig politi. Der forlangte Arild Austrheim at jeg skulle kle av meg alle klærne og alt, inklusivt brillene og et hår-strikk. Jeg kommenterte med noe slikt som at for de perverse finnes det knapt grenser for noe. Politi-kvinnen kom episoden til en slags unnsetning med at hun sa at det der kan de iallfall gjøre i en av cellene. Og jeg ble av Arild Austrheim og den andre ledet til en av cellene og kledd naken, og fikk derefter kle på meg igjen. De forlot derefter og låste cellen.
   Efter muligvis en times tid ble jeg bragt opp noen etasjer og plassert i et kontor-rom med en politi-mann og en politi-jurist. Ingen av de kjente jeg til fra før. Der ble det så en samtale mellom oss en times tid. De ville tilsynelatende fikk jeg inntrykk av ikke ha eller gjøre noe skriftlig avhør eller forklaringer. De fremsatte blandt annet og særlig en slags trussel. Den ene av de, politi-mannen, artikulerte den særlig på vegne av de begge. Og den unge politi-juristen et slags forsøk på fristelse og for-lokkelse om premiering. Særlig den ene altså med "pisken" - og den andre med "gulroten". Jeg sa blandt annet at jeg hverken lar meg skremme eller for-lokkes av slikt noe og at jeg forholder meg sindig og saklig til det og det hele. Samtalen iøvrig og også dette skal jeg komme tilbake til.
   Derefter ble jeg bragt ned i kjelleren og inn i cellen igjen. Litt efterpå fikk jeg beskjed om at to politi-menn skal kjøre meg hjem igjen og jeg fikk tilbake genseren min, brillene, etc. Det gjorde de, denne gangen uten å ta på meg hånd-jern. Da vi ankom her hjemme var klokken blitt omtrent 15 på eftermiddagen. Jeg var sliten og to brever jeg egentlig skulle ha gjort ferdig og avsendt må nu enda vente noe.
   Det dokumentet Arild Austrheim presenterte og gav meg en kopi av ser jeg har overskriften "Beslutning om pågripelse og ransaking" og er datert 27.12. 2011 og underskrevet av Arild Austrheim ( ekstern ). Det står blandt annet i dette dokumentet at: "Ransakingen gjennomføres for å sikre bevis/beslaglegge gjenstander." Selv om det jo ikke var derfor de kom. Hva som ellers står der er iøvrig "molbo" og motsatt de faktiske forhold nok.
   "
   Og følgende fra mine Dagboks-notater tirsdag 03.01. 2012 ( ekstern ):
   "
   Jeg oppdaget i dag tidlig at telefonen her har vært fra-koblet i noen dager uten at jeg har tenkt på det. Fra-koblet den da det lynte og tordnet og glemte å til-koble den igjen efterpå. Men til-koblet den igjen altså i dag tidlig.
   Telefon fra Utne ved politiet i Haugesund til meg i dag klokken 11.30. Vedkommende var den ene av de to med "pisk og gulrot" fra forleden dag.
   Han spurte om jeg husket hva vi hadde snakket om der på kontoret og jeg sa ja at det gjør jeg. Gulroten var at han skulle frafalle siktelsen mot meg hvis jeg ville være behjelpelig med at Stauda gir et solid og utvetydig livstegn fra seg innen de nærmeste dager.
   Jeg sa jeg alltid forsøker å være behjelpelig i forhold til loven og det som er rett og riktig. Og jeg spurte om hensikten er å fange Stauda. De sa at det er den ikke. Og jeg spurte om hvordan jeg kan ha tillit til eller forsikre meg om at de snakker sant, jeg og mine barn har jo grundig erfart at de både lyger, kidnapper, fangeholder og annet av urett og ulovligheter. Jeg sa at hvis deres hensikt igjen er å fangeholde Stauda og å krenke hennes rettigheter så er ikke jeg rette vedkommende å spørre om vil være behjelpelig med slikt. Og jeg sa at jeg hverken er forpliktet til eller har interesse av å være behjelpelig med en slik hensikt. Og at jeg hverken har gjort eller gjør noe som helst ulovlig. Og at det er de som har kidnappet mine barn og som fortsatt fangeholder de som har gjort og gjør noe grovt ulovlig, også i forhold til Straffelovens § 216. Og at disse forhold er politi-anmeldt av meg og er det både ulovlig og straffbart å forholde seg unnlatende til. Og jeg spurte om hvorfor han og politiet viser ingen som helst interesse for de ulovlige og straffbare forhold motparten i denne saken har gjort og gjør seg skyldig i. Han henviste til den rettskraftige dom - fra 08.05.2009 i Haugaland tingrett ( ekstern ) - som han imidlertid tydelig nok ikke engang kjenner til innholdet i. Hverken den eller min politi-anmeldelse viser han eller politiet saklig interesse for. Hvilket jo har hatt og har de konsekvenser det har.
   Da jeg også nu konfronterte ham med disse forhold la han på telefonen, avbrøt telefon-samtalen.
   Jeg har fortsatt og inntil videre all god grunn til å anta at deres ønske og hensikt angående Stauda (og alle mine umyndige barn) er fortsatt kidnapping, fangehold, knebling, tortur, trakassering og utplyndring.
   "


--


-- 20120301
Hus-inkvisisjon ( ekstern ) - fra Dagboks-notater / Facebook, torsdag 01. mars 2012, Vinberget:

   Enda mere hus-inkvisisjon, kidnapping og fangehold igjen fra tidlig i går.
   Jeg kom hjem igjen omkring 15-tiden i dag, sliten og mørbanket efter glattcellen i kjelleren til politiet i Haugesund.  
---

   Rune L. Hansen, 01.03. 2012:

   Torsdag 01.03. 2012:
   Ny hus-inkvisisjon med terror-angrep igjen tidlig i går, samt kidnappinger og fangehold med mere. Stauda var også hjemme og ble igjen kidnappet og fangeholdt med mere. Jeg også, men ble fra tortur-kamrene i kjelleren til politiet i Haugesund sendt hjem (med drosje denne gangen) i eftermiddag og er enda noe sliten og mørbanket av fangeholdet. Da jeg kom hjem var igjen data-maskin i daglig bruk med mere borte vekk, igjen beslaglagt av politiet ...
   Stauda nu kidnappet for 11. gang.

*

   Rune L. Hansen:
   Hovedtrekk mht. kidnappingene og fangeholdene av barna, familien Rune L. og Trude Hansen,
   kronologisk - frem til 24.12. 2010:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/NB/Kronologi-kidnappinger-barna-saken.html
   Kronologi-kidnappinger-barna-saken
   www.hunwww.net

   Rune L. Hansen:
   Flere kidnappinger og hus-inkvisisjoner overfor fam. Hansen.
   Oversikt for tiden efter 24.12. 2010:
   (noe uferdig)
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/NB/Flere-kidnappinger-og-hus-inkvisisjoner.html
   Flere-kidnappinger-og-hus-inkvisisjoner
   www.hunwww.net

   May- Harriet Seppola:
   Håper du har algret det du har på en eller annen måte som ikke var tilgjengelig for politiet . Kan ikke Stauda nå bestemme selv hvor hun vil vœre .

   Rune L. Hansen:
   Stauda er opptatt av at hele familien i likeverd skal få være hvor de vil være - og ingen fangeholdt, kidnappet, kneblet eller torturert.

   Ann Gudmestad:
   ‎11 ganger.. - er det ingen som forstår et vink med ikke bare en vognstang, men med en lyktepel ?

   Rune L. Hansen:
   Hun hverken spiste eller drakk på tre døgn sist de kidnappet og fangeholdt henne.

   Rune L. Hansen:
   Det brydde de seg selvfølgelig heller ikke om.

   Rune L. Hansen:
   Det er jo "barnevern" ... du vet.

   Rune L. Hansen:
   Og nu skal de altså igjen gjøre hva med henne ... tror dere???

   Ann Gudmestad:
   Sperre henne inne regner jeg med, indtil hun ser sit snit til å komme tilbake og ferdes fritt til de igen ulovlig uten dommerkjennelse bryter inn og frihetsberøver jenta..
   Hu er sta som faren sin, hu lar sig ikke slavebinde uten rett og dom..
   Er det overhovedet en riktig dommer som har dømt i denne "sak" eller er det en av disse mange kvasidommere som ferdes i norske retssaler ?

   Rune L. Hansen:
   ‎4 (eller flere?) uniformerte svart-kledde politi-menn denne gangen. Den ene av de politioverbetjent Aril Austrheim (Vindafjord lensmannskontor). (Flere bekymrings-medinger og politi-anmeldelser på ham, så han er jo riktig så habil ... mildt sagt i denne saken). Eskedal fra politiet i Haugesund. Og iallfall to til. Kidnappet og satt i hånd-jern, Stauda også antagligvis - som sist.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke slik det virker, Ann. Tortur og terror vedvarende lenge eller brutalt nok oppnår sine hensikter.

   Rune L. Hansen:
   Jeg samtidig der i dag politi-anmeldte spesifikt politioverbetjent Arild Austrheim for delaktighet i folkemordet, pluss Iren K. Hebnes (sosial- og barnevernleder Vindafjord kommune), og Audun Lysbakken og Jens Stoltenberg, pluss den norske dommerstanden som dømmer motsatt lov og rett, samt Haugesund kommune - og alle de andre angjeldende og delaktige i folkemordet og dets forbrytelser mot menneskeverdet, menneskeheten og sivil-befolkningen i Norge.

   Rune L. Hansen:
   De har nu på det groveste forfulgt og ødelagt meg og min familie i mere enn tyve år. Mildt sagt.

   Ann Gudmestad:
   Bra det, men om du har tid, så efterlys også disse "dommeres" embedsed, med stempel og underskrift. Har de ikke dommerforsikring, så er det noe som skal forfølges, urett blir til rett.

   Rune L. Hansen:
   Ingenting rart vel at en dommerstand som nokså konsekvent dømmer motsatt lov og rett ikke har sine dommer-papirer og kvalifikasjoner i orden? Og hvem vet hvor mange og hvem av de en Jens Stoltenberg eller Knut Storberget har "utnevnt" mere eller mindre direkte pr sms og efter behov? Det er jo mye slik tingene foregår i de der kretser og nedefter.

   Rune L. Hansen:
   Eneste kvalifikasjon er kanskje å mangle samvittighet og å være villig til å forbryte seg mot alt av lov og rett? For å sette det litt på spissen ...

   Rune L. Hansen:
   Eller hva?

   Rune L. Hansen:
   Så særlig mye satt på spissen er kanskje ikke det?

   
---

---

-- 20131022 - Hus-inkvisisjon ( ekstern ) - Ny hus-inkvisisjon og terror-aksjon her hjemme, fra omkring klokken 09.30 til 10. Notat: 20131022-RLH-NOTAT.html ( intern )

--
--
-- 20140702-
Hus-inkvisisjon ( ekstern ) -
-- 20140816- Hus-inkvisisjon ( ekstern ) -
-- 20140822-
Hus-inkvisisjon ( ekstern ) -

-- 20150224- Hus-inkvisisjon ( ekstern ) -
--
-----