-- Kronologi-kidnappinger-barna-saken.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn.html ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---  Barns-rettigheter-i-Menneskerettslovens-Barnekonvensjon.html ( intern ) ---
((( An english version of this document is to find on this link: Kronologi-kidnappinger-barna-saken-E.html ( intern ) )))
RLH pr. 27.12. 2010:    

Se også:  Barnets beste i henhold til loven ( ekstern ) -- Saks-komplekset kronologisk ( ekstern ) -- Barnerov og mere til ( ekstern ) -- hus-inkvisisjoner-fam-hansen.html ( intern ) -- Besoksforbud-mv-index.html ( intern ) -- Ang-samvaer-etc.html ( intern ) -- Beskrivelser-av-fam-Hansen.html ( intern ) -- 20090718-menneskerettsloven-og-huv.html ( intern ) -- Barnets-rettigheter-Index.html  ( intern ) -- Saks-perspektiv-pr-20100624.html  ( intern ) --
Fortsettelse: Flere-kidnappinger-og-hus-inkvisisjoner.html ( ekstern ) & hus-inkvisisjoner-fam-hansen.html ( ekstern )


Hovedtrekk mht. kidnappingene og fangeholdene av barna,
familien Rune L. og Trude Hansen,
kronologisk:


   - 21.12. 2006, torsdag - flere av barna bortført og fangeholdt av Trude, i to omganger, til Margret i Tysvær kommune (ved Aksdal), til tirsdag 26.12. 2006.
   -
22.12. 2006, fredag - mor bestikkes av Iren K. Hebnes med 5.000,- kr. utenfor bensinstasjon i Aksdal.
   - 08.01. 2007, mandag - far (Rune) bortføres og fangeholdes, nesten også resten av familien. Av Iren K. Hebnes. Far unnslipper efter 5 døgn.
   - 22.01. 2008, tirsdag - mor (Trude) mislykket forsøker å bortføre barna, med hjelp av Åse Kristensen.
   - 03.04. 2008, torsdag - seks av barna (pluss Tormod) bortføres og fangeholdes av Trude, til Grue kommune i Sør-Hedmark.
   -
07.04. 2008, mandag - bortføringen og fangeholdet av barna videreføres og opprettholdes.
   -- 200805 ? Politi-anmeldelse-fra-Trude  ( intern ) - RLH har ikke sett denne eller disse enda. -
   --
200805 ? Begjæring-om-Besoksforbud-fra-Trude ( intern ) - RLH har ikke sett denne eller disse enda. -
   - 26.05. 2008, mandag klokken 16.50, Iren K. Hebnes telefonerer Barnevern-vakten i Sør-Hedmark og forteller til de blandt at Rune er sinnssyk og nylig har vært tvangsinnlagt! Hvilket det står om i Rapporten datert samme dag ifra Barnevern-vakten i Sør-Hedmark. ( ekstern ). Hva hun ikke forteller er at diagnosen er hennes egen som falsk psykiater og at det var hun selv som 08.01. 2007 fikk ham tvangsinnlagt for som bøddel å til-intetgjøre familien Hansen fordi Rune skriftlig offentliggjort hadde påpekt dumheter og lovstridigheter begått i regi av henne.
   - 11.06. 2008, ca. - mor flytter fra Aud Signy Jakobsen i Grue kommune til Åse Kristensen i Lygrepollen i Fusa kommune. Tar med seg barnet Tormod (født 15.04. 2008).
   - 21.06. 2008, lørdag - de minste barna bortføres og fangeholdes videre, via Barnevern-vakten i Sør-Hedmark.
   - 27.06. 2009, fredag - de tre største barna, Frøydis, Stauda og Alfredo ble av Idun i forståelse med far ført til mor i Lygrepollen i Fusa kommune - fordi far, Aud Signy Jakobsen, Idun og flere til ble lurt til å tro at Fylkesnemndas avgjørelse var at far var fratatt den daglige omsorg for barna, hvilket far dermed ville og måtte ha rettsbehandlet i tingretten.
   - 04.07. 2008, fredag - far henter fredag 04.07. 2008 seks av ungene hos Åse Kristensen i Fusa kommune. Hvilket far og mor var blitt enige om pr. telefon på bakgrunn av hans og alle ungenes sterke ønske og vilje.
   - 08.07. 2008, tirsdag - mor med "kidnapper-gjengen" angriper fysisk vårt hjem i et nytt mislykket forsøk på å bortføre barna. Politi-anmeldes 16.07. 2008 ifra far ( ekstern ). Se iøvrig f.eks.: 
20080610-rapport-Trudes-selvtekt-fra-TEG.html ( intern ).
   - 11.07. 2008, fredag - prosesskriv til Haugaland tingrett datert fredag 11.07. 2008 fra mors advokat Hjelde via Gudmunds advokat ( ekstern ), med begjæring om midlertidig kjennelse med basis i Iren K. Hebnes sin dokumentasjon.
   - 14.07. 2008, mandag - svar på mors begjæring 11.07. 2008 til tingretten ( ekstern ) i form av "midlertidig" kjennelse 14.07. 2008 fra Haugaland tingrett ( ekstern ), med basis i Iren K. Hebnes sin dokumentasjon, at Trude "skal inntil det foreligger rettskraftig avgjørelse i Haugaland tingretts sak nr. 08-081491 TVI-HAUG ha den daglige omsorg for" barna.
   - 22.07. 2008, tirsdag - et nytt fysisk angrep på vårt hjem, seks av ungene bortføres og fangeholdes igjen, til Åse Kristensen i Fusa kommune.
   - 25.08. 2008, mandag ca. - mor flytter fra Åse Kristensen i Fusa kommune til Skoglandsveien 108 i Haugesund kommune, og tar med seg barna dit og sender Frøydis og Stauda til Steinerskolen.
   - 29.08. 2008, fredag - Frøydis og Stauda tar seg fra Haugesund ved egen hjelp bussen hjem.
   - 03.09. 2008, onsdag - mor og far og hele familien gjenforenes, gradvis mere og mere, samtidig som situasjonen er truende. Balder (på grunn av sin holdning) og "kidnapper-gjengen" holdes i det videre uvitende om den gradvise gjenforeningen.
   - 05.09. 2008, fredag - mor trues igjen av sin advokat Hjelde.
   - 29.09. 2008, mandag - truslene fra Iren K. Hebnes overfor familien intensiveres, nu via Barnevern-tjenesten i Haugesund, og advokat Hjelde.
   - 15.10. 2008, onsdag - den midlertidige kjennelsen fra Haugaland tingrett datert 14.07. 2008 ( ekstern ) oppheves i kjennelse 15.10. 2008 av Gulating lagmannsrett ( ekstern ).
   - 15.10. 2008, onsdag kl. 14.30 - truslene fra advokat Hjelde overfor mor enda mere intensiveres.
   - 16.10. 2008, torsdag (eller kvelden før) - mor overgir seg til truslene fra advokat Hjelde og telefonerer alle i "kidnapper-gjengen".
   - 21.10. 2008, 
tirsdag - far fengsles og fangeholdes, isoleres, svertes og knebles for nær fem måneder (frem til 12.03. 2009), uberettiget og fullstendig uskyldig. Videre: kronologi-straffesak.html ( ekstern )
   - 20081021-Begjering-om-Besoksforbud-fra-Trude.html  ( intern ) -
   - 20081022-Politi-anmeldelse-fra-Trude.html  ( intern ) -

   - 12.03. 2009, torsdag - far unnslipper fangeholdet og kommer hjem. Ilagt såkalt "besøksforbud" i forhold til Trude, med beskjed om fengsling hvis enhver form for kontakt eller dialog med mor.
   -
15.03. 2009, søndag - Frøydis og Stauda kommer seg hjem igjen. 
   - 19.03. 2009, torsdag - Frøydis og Stauda bortføres, fangeholdes, trakasseres og knebles igjen, av Trude og den kommunale barnevern-tjenesten i Vindafjord (Iren K. Hebnes) og Haugesund, med enda en falsk politi-anmeldelse ( ekstern ) og enda et løgn-aktig vedtak ( ekstern ).
   - 08.05. 2009, fredag - Stauda kommer seg hjem igjen.
   - 16.05. 2009, lørdag - Frøydis kommer seg hjem igjen.
   - 17.08. 2009, mandag - Idun kommer hjem med Alfredo og Urda. Alfredo 10-årsdag. Alfredo hadde bare et spørsmål: - "Hvorfor får jeg ikke komme hjem, pappa?"
   - 18.08. 2010, tirsdag -
Frøydis på eftermiddagen bringer Alfredo og Urda med bussen til Trude i Skoglandsveien.
   - 13.01. 2010, onsdag - Frøydis og Stauda bortføres, fangeholdes, trakasseres og knebles igjen, av Trude og den kommunale barnevern-tjenesten i Vindafjord (Iren K. Hebnes) og Haugesund, med enda et falsk, løgn-aktig vedtak ( ekstern ). Se iøvrig f. eks.: 20100419-Til-Fylkesnemnda-fra-TEG.html ( intern ). De begge frataes sine telefoner og får trues med hva som skjer hvis de tar eller har noen kontakt med sin far eller sitt hjemsted. I et brev datert 11.06. 2010 fra Skatteetaten, Seksjon folkeregister, mottar Rune følgende melding: "Skattekontoret har registrert flytting for barna fra Tysvær til Haugesund kommune den 10.02.2010. / Flyttedato er oppgitt å være 14.01.2010. / Endringen av bostedsadresse er registrert etter melding fra barneverntjenesten i Haugesund. / Vi gjør oppmerksom på at flyttemelding fra offentlig myndighet ikke trenger underskrift fra den som har foreldreansvar og som barnet/barna bor fast sammen med."
   - 29.06. 2010, tirsdag - Tormod alvorlig skadet til sykehuset i Haugesund og Bergen. Trude er med ham.
   - 06.07. 2010, tirsdag - Stauda kommer seg hjem igjen fra fangehold og sterk bevoktning. Har enda ikke fått tilbake sin telefon, men av Trude fått beskjed om at hun ikke får den tilbake før sin 18-årsdag.
   - 07.07. 2010, onsdag - Arild Austrheim ved Lensmannskontoret i Vindafjord telefonerer Rune om et 
dokumentet datert 06.07. 2010 fra Haugaland og Sunnhordland politidistrikt med "Beslutning om besøksforbud mv." overfor Tormod ( ekstern ), med liksom hjemmel i Straffeprosesslovens § 222a!
   - 08.07. 2010, torsdag - Idun og Frøydis kommer hjem med Alfredo, Mariel, Urda og Solborg.
   - 15.07. 2010, torsdag - Jeg kjører Idun med Alfredo, Mariel, Urda og Solborg til Skoglandsveien. Som Idun gav Trude beskjed om efter at de kom hithen. (Trude med Tormod tok dagen før bussen fra sykehuset i Bergen til sitt hjemsted i Skoklandsveien i Haugesund.)
   - 27.07. 2010, tirsdag - Frøydis flytter inn i en hybel i Haugesund sammen med en venninne, Vebjørg. Frøydis enda redd for hva som vil skje hvis hun har kontakt med far og sitt hjemsted. Frøydis har da fått tilbake sin telefon og har begynt å jobbe i systuen i Haugesund.
   - 05.11. 2010, fredag - Stauda Sofie 13 år ble omkring 18-tiden i kveld kidnappet av sin mor Trude. Mens vi var i Haugesund og handlet og Stauda Sofie samtidig var på besøk hos sin søster Frøydis der. Trude fangeholder og knebler henne, sammen med resten av barna, på Krisesenteret i Haugesund frem til 01.12. 2010 og derefter i Skoglandsveien 108. (Et arrangement og en iscenesettelse antagligvis i regi av "barneverntjenesten" i Haugesund og Haugaland tingrett.)
   - 24.12. 2010, fredag, julaften: Stauda kom glad og fornøyd hjem i går. I dag klokken 11 smadret tre politi-menn i lag med to kvinner fra "barnevernet" i Haugesund, hvorav den ene Gerd Liljan Hegerland, dør-låsen på ytterdøren her i en hus-inkvisisjon, et innbrudd og en inntrengen i vårt hus, som varte i noe mere enn to timer. Med trusler tiltvang de seg en DNA-test fra min kropp samt tvang Stauda med seg entydig mot hennes vilje. Det hele en gedigen og flerfoldig voldtekt i ordets nærsagt alle betydninger. Minst to politi-biler og en sivil bil var direkte involvert i aksjonen. De visste ikke engang om Stauda var her, som de selv sa, eller om noen her var hjemme. Alt og det hele gjort lyd-opptak av fra min side ( intern ). Dette nu ca. 9. gang siden april 2008 at Stauda blir kidnappet og fangeholdt. Se iøvrig f. eks.: 20101224-fra-Stauda-til-pappa.html  ( intern )
   -

--- 
Fortsettelse: Flere-kidnappinger-og-hus-inkvisisjoner.html ( ekstern ) & hus-inkvisisjoner-fam-hansen.html ( ekstern )

---