-- Folkemordet-2012.html     --- Folkemordet-Index.html ( intern ) --- BREVENEekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ekstern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---

RLH - pr. 03.03. 2012:  


--- ---

Folkemordet i Norge 2012:

--- ---

Folkemordets ingredienser – pluss lov og rett.
http://hunwww.is/2012/02/12/folkemordets-ingredienser-pluss-lov-og-rett/

SKISSE / BIDRA / KOMMENTER, ETC.  !!!

(Redigeres efter hvert og underveis …)

pr. 20120223 -

- Bak kulissene, falsk dokumentasjon og propaganda

– Falske beskyldninger og falsk dokumentasjon

– Angiveri, rykter, sladder, løgn, halv-sannheter, mistanker

- Diagnoser

– Trakassering, sjikane, trusler, påstander

– Falske innstevninger

– Hus-inkvisisjoner

– Falske avhør og forklaringer

– Falske vitner

– Inhabilitet

– Falske dommere

– Diskriminering, trakassering

– Ugyldige dommer

– Konsekvenser

– Kidnappinger, fangehold og knebling

- Stockholm-syndromet,

- Perversiteter,

– Utplyndringer, spissrotgang

- Grunnloven, Straffeloven og Menneskerettsloven

- Rettferdighet

- Motsatt lov og rett, to tunger,

- Terror,

- Falske forhåpninger, lotteri, gevinst, reklame

- Nålen i høy-stakken

– Tortur, selvmord og mord

- Livets rett – og livets rettigheter

- Forbrytelser mot menneskeheten og menneskeverdet

- Økonomi, utplyndring, diskriminering

- Antall ofre,

- Hvem visste?

- Indoktrinering, propaganda

- Bak og foran kulissene

- Karriære, status, posisjon, premiering

– Offentlig kriminalitet
– Bilde, 201209, Norge:

Hus-inkvisisjoner, terror, kidnappinger, fangehold, ut-plyndringer og til-intetgjørelser i en overflod overfor sivil-befolkningens fullstendig uskyldige barn, foreldre og familier.Linker:

* Folkemordet - Forum med grupper, dokumentasjon, nettverk, etc.  http://hunwww.is/groups/folkemordet/frontpage/--- ---

--- 

   
Rune L. Hansen, 02.03. 2012:   
   http://hunwww.is/2012/03/03/the-norwegian-genocide/ 
   
http://hunwww.is/2012/03/03/folkemordet-i-norge-fin/ 
   http://hunwww.is/groups/folkemordet/forum/topic/folkemordet-i-norge-fin-the-norwegian-genocide/ 

  
 The Norwegian Genocide / The genocide in Norway (Folkemordet i Norge / FIN)  
   Short presentation of the association and the group: 
    http://www.facebook.com/groups/313402152051425/ 

    Norwegian Penal Code 16. chapter has as title and most central content paragraphs that deal with genocide and crimes against humanity and human dignity. The genocide in Norway is an association of people who map out, document, examines and thematizes the genocide in Norway, and with the purpose to stop these crimes, also via the criminal responsibility, restoration and compensation. 
    The association started 01.03. 2012, with a police review the same day and a presentation of this and the establishment of the association on Facebook on the Internet. The association is working in full transparency, not least further and further follow-ups, updateing and follow-up of the police review. The Association's activities on Facebook is one of several departments of the association. Moreover, international cooperation and communication is important for the association. 
    The concrete design of formulations and formalities with respect to the police review and each one of the law and rights formulations are a central work in and for the association.
    According to the Penal Code a genocide and crimes against humanity and human dignity is a very very serious case condition. 
    An association of and with many people and representatives strengthening by themselves the associations purpose. Too hasty conclusions and injustice is neither the 
goal or the purpose for this associations - and hopefully neither not its possibility. A motto of the association is that we as common human beings must help each other, but not without respect for the human value justice and the common human rights and values. 

   *** 

   
--- 

   Rune L. Hansen, 02.03. 2012: 
   
http://hunwww.is/2012/03/03/folkemordet-i-norge-fin/ 
   http://hunwww.is/2012/03/03/the-norwegian-genocide/  
   http://hunwww.is/groups/folkemordet/forum/topic/folkemordet-i-norge-fin-the-norwegian-genocide/ 

   Folkemordet i Norge (FIN) / The Norwegian genocide 
   Kort presentasjon av foreningen og gruppen: 
   http://www.facebook.com/groups/313402152051425/ 

   Norske Straffelovens 16. kapittel har som overskrift og mest sentrale innhold paragrafer som omhandler folkemord og forbrytelser mot menneskeheten og menneskeverdet. Folkemordet i Norge er en forening av mennesker som karttlegger, dokumenterer, undersøker og tematiserer folkemordet i Norge, for som hensikt å stoppe disse forbrytelser, også via straffe-ansvar, gjenopprettelse og erstatning. 
   Foreningen startet 01.03. 2012 i og med en politi-anmeldelse samme dag og en presentasjon av denne og opprettelse av foreningen på Facebook på Internettet. Foreningen arbeider i full åpenhet ikke minst videre med og for viderefølgingen, oppdateringen og oppfølgingen av denne politi-anmeldelsen. Foreningens aktiviteter på Facebook er en av flere avdelinger av foreningen. Dessuten 
er internasjonalt samarbeide og kommunikasjon også av betydning for foreningen.  
   Den konkrete utformingen av formuleringer og formaliteter mht. politi-anmeldelsen og hver enkelt av lov og retts formuleringer er et sentralt arbeide i og for foreningen. 
   Det fremgår av Straffeloven at et folkemord og forbrytelser mot menneskeheten og menneskeverdet et veldig meget så alvorlig saks-forhold. 
   En forening av og med mange mennesker og representanter styrker i seg selv foreningens hensikt. Forhastede slutninger og urett er hverken foreningens mål eller hensikt - og forhåpentligvis heller ikke dens mulighet. Et motto for foreningen er at vi som med-mennesker må hjelpe hverandre, men ikke uten i respekt for menneskeverdets rettferdighet og de felles-menneskelige rettigheter og verdier. 

   *** 

   
--- 

--- ---
http://hunwww.is/groups/folkemordet/forum/topic/folkemordet-og-straffeloven-i-norge/

Folkemordet og Straffeloven i Norge (3 posts)

Topic tags: folkemord, forbrytelse mot menneskeheten, menneskeverdet

--- ---

-- 20100604-Folkemordets-logikk-FJS.html        --- BREVENE ( ekstern ) ---- dbn.html ( intern ) --- Tortur-index.html ( intern ) ---  

Kopi / avskrift - RLH: Dette stod på trykk i avisen "Norge Idag" fredag 04.06. 2010, side 17, under rubrikken KommentarBok.  


   Finn Jarle Sæle omtaler og kommenterer her særlig Daniel Jonah Goldhagens bok "Verre enn krig / Worse Than War". En bok med undertittelen "Folkemord, eliminasjon, det pågående angrepet på menneskeheten". 
   En bok og et tema som så absolutt bør omtales, studeres og kommenteres. 
Finn Jarle Sæle sier innledningsvis om temaet: 
   "Om det viktigste av alle emner, folkemordet." 
   Finn Jarle Sæle sin artikkel i avisen "Norge Idag" (s. 17) iøvrig fra samme dag, 04.06. 2010, som jeg skrev om temaet i mitt vektige og viktige brev til Norges Høyesterett ( ekstern ). 
   Det er iøvrig ikke bare bare å våge å skrive eller snakke om slikt noe. 
--- 


Folkemordets logikk 

Av Finn Jarle Sæle 


   Nå er Harvards store sønn, Daniel Jonah Goldhagen ute med en ny bok - om det viktigste av alle emner, folkemordet. Folkemordets logikk starter med dehumanisering og demonisering. 

   Verre enn krig, heter boken. Og liksom norske forlag ikke gir ut de største og viktigste bøker om internasjonal historie og politikk, så må vi anta at heller ikke denne boken kommer på norsk. 

   Du må abonnere på en avis uten pressestøtte fra Regjeringen og dens medsammensvorne i Kulturrådet, for å få et lite glimt inn i denne viktige utgivelsen. 

   Daniel Jonah Goldhagens forrige bok om folkemordet, "Hitlers villige bødler", ble diskutert livlig i hele verden. 

   Han dokumenterte at den vanlige tysker var med på ugjerningen. Villige stilte de opp for Hitler for å gjennomføre operasjonen som ble strømlinjeformet i Wannsee, utenfor Berlin. På en time og tre kvarter, i januar 1942, hadde en planen klar - og 17 siders referat ferdig. For å myrde 11 millioner jøder. De klarte seks millioner - fordi vanlige tyskere var med. 

   I Tyskland førte boken til en ny stor selvransakelse og debatt. Unnskyldningenes tid var definitivt forbi. Den nye boken heter "Verre enn krig". Og undertittelen er "Folkemord, eliminasjon, det pågående angrepet på menneskeheten". 

   
Daniel Jonah kritiserer både Clinton og Bush for at de ikke grep inn mot folkemord - men unnskyldte seg med at Amerikas nasjonale interesse ikke var berørt. Slik var det i Rwanda i 1994 og i Sør-Sudan og Kongo noen år senere. 

   
Daniel Jonah viser at forut for folkemordet, og elimineringsaktørene, går en dehumanisering og demonisering av offeret (s. 319). Begge deler gjaldt jødene i Tyskland på 1930-tallet. Dehumaniseringen sier at en folkegruppe mangler vanlig empati og medmenneskelighet (noe som i økende grad sies om israelere i Norge). Demoniseringen fremstiller en gruppe med djevelens kjennetegn (som karikaturtegninger av israelere i norske aviser). 

   USA har sviktet FN, og FN har sviktet verden, hevder Daniel Jonah Goldhagen. FN har en konvensjon mot folkemord og oppfordringer til folkemord. Men det gripes ikke inn - før det er for sent. Millioner av mennesker blir drept på denne måten i vår verden. Dette er verre enn krigens grusomheter - for det truer ikke bare menneskeligheten, men menneskeheten. Udyret må ikke komme løs. Vi kan handle, sier 
Daniel Jonah Goldhagen. 

   For Israels venner, som har bedt FN handle mot den iranske presidenten Ahmanidejads oppfordringer til å slette Israel av kartet, og trusler om folkemord på jøder igjen, er denne boken viktig. De 650 sidene er den beste lærebok i internasjonal politikk og diplomati som er gitt ut. 

   Fra Europa, med sin skrekkelige historie i fortid (nazismen/kommunismen), og nåtid (folkemordene på Balkan), til det sørlige Afrika, Guatemala, Indonesia, Cambodia og Darfur er folkemord blitt brukt som en strategi av de krigførende. Og likevel har verden ikke gjort noe for å forebygge eller stoppe det - som man etter holocaust forpliktet seg på gjennom FN i 1948. 


--- ---

-- Folkemord-begreper-og-ordbruk.html   --- Tortur-index.html ( intern ) --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn.html ( intern ) --- Sannhets-og-Forsonings-kommisjonen-Norge.html (intern ) ---  

RLH, pr. 04.04. 2011: --- 

   KRITIKK AV SPRÅKBRUK MOT BARNEVERN OG MYNDIGHETENE
   .by Rigmor Fossdal on Monday, March 28, 2011 at 10:07am.KRITIKK AV SPRÅKBRUK MOT BARNEVERN OG MYNDIGHETENE
   http://www.facebook.com/notes/rigmor-fossdal/kritikk-av-spr%C3%A5kbruk-mot-barnevern-og-myndighetene/10150133644872141 


   PS: Bildet som følger med notatet er Bufetats kampanje for rekruttering av folk som vil bistå hva dette notatet inneholder.  

   I mange diskusjoner som dreier seg om barnevernets handlinger drypper det inn debattanter som kritiserer det motmælet foreldre bruker for å beskrive de handlinger barnevernere rundt om i landet bedriver. 

   Her er link til en av disse diskusjonene:  http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150176878821515&id=696456514 

   Jeg vil si at barnevern er en slags tro, en retning. Ordet skal dekke både handlinger, den enkelte handlende "tjenesteyter",  små mennesker og deres familier samtidig. 

   MEN, barnvern viser seg å være alt annet enn det det fremstilles som. Saksbehandlere fremstår som de reneste menneskejegere. 

   Barnevern er ikke: 

   - Et fag 

   - En profesjon 

   - En beskyttelse/vern 

   - Ekte bistand 

   Barnevern jager barnet, foreldrene og familien med denne "troen" og påfølgende handlinger. 

   Det er IKKE VERN, ikke profesjon- med mindre man kan kalle det som foregår en profesjon som går ut på det å jakte på mennesker. 

   Profesjonelle menneskejegere. 

   Menneskejakt. 

   Både barnet, foreldrene og øvrige familie blir arresterte og satt i varetekt av disse såkalte "profesjonelle både mens saker konstrueres - og etterpå. Det kvalifiserer for grove og alvorlige overgep mot landets barnebefolkningen og dens naturlige beskyttelse og vern. Dette foregår perioder opp til 18 år. I mange familier 20-30 år - da man pleier få flere barn. 

   IKKE NOK MED  DET. Barna forfølges OGSÅ når de får barn selv. Således er dette en menneskejakt som foregår over generasjoner. 
 
   Mange dør på disse årene, både barn og foreldre.  Faktisk 8 ganger flere enn i befolkningen ellers. De fleste blir påført alvorlige lidelser som direkte følger av barnevernere og off. myndigheter forøvrig- støttende og deltakende PERSONER. 

   Forfølgelsene og jakten er med andre ord komplett og fullstendig. 

   http://www.reassess.no/id/11314.0&showAll=1 

   http://www.gfsr.origo.no/-/bulletin/show/114286_nibr-rapport-barnevernsbarnas-helse?ref=mst 

   http://www.barnasrett.no/knut_kvelland/barnevernet_forer_til_tap_av_barns_liv.htm 

   Disse handlinger må ha ord som beskriver det som det er; en spade for en spade. Mange reagerer veldig negativt på ord som "nazisme" når det trekkes paraleller og sammenligninger til  nazistenes handlinger. 

   Jeg bruker alle de jeg har nevnt PLUSS ordet FOLKEMORD. 

   Det bedrev også nazistene.  

   HVA SLAGS ORD VIL DU BRUKE FOR DET SOM FOREGÅR I NORGE I DAG, SOM RAMMER VÅRE SMÅ? 
 

   FOLKEMORD 

   http://utengrenser.blogspot.com/2009/01/definisjonen-p-folkemord.html 

   Utklipp fra utengrenser.blogspot, definisjon på folkemord:  

   Definisjonen på folkemord Folkemord i følge Folkemordkonvensjonen fra 1948, i krig og i fredstid: Konvensjonens artikkel 2 definerer folkemord som«en hvilken som helst av de følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan: 

   a) å drepe medlemmer av gruppen; 

   b) å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen; 

   c) bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis; 

   d) å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen; 

   e) med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe.» 

  
   Relevant: 
   http://www.facebook.com/notes/legg-ned-barnevernet/under-2verdenskrig-fant-hitler-p%C3%A5-at-man-skulle-bruke-bla-norske-kvinner-til-%C3%A5-p/154838364565455

  
   Rigmor Fossdal, mars 2011- etter diskusjon på facebook. Se referanse innledningsvis


   BØFFETAT reklamerer på busstopp. 

   * 

   Liv TheGodmother Bakke: 
   Jeg limer inn denne linken som er relevant til denne problemstillingen. 
   http://www.facebook.com/notes/legg-ned-barnevernet/under-2verdenskrig-fant-hitler-p%C3%A5-at-man-skulle-bruke-bla-norske-kvinner-til-%C3%A5-p/154838364565455 

   Rigmor Fossdal: 
   LEGGER den inn i notatet jeg, Liv Marit. 

   
--- 

   Annina Karlsson: 
   Sakbehandlare är ett bra ord för de behandlar människor som saker som kan deporteras runt. Jag moste väll fo använda vilka ord jag vill när det gäller mej och jag känner mej amputerad. Stympad. Tror det är en bra beskrivning po psykisk stympning när man demolerar familjer för att oterförena senare som de säger. När man blivit främmande för varandra. 

   Annina Karlsson: 
   Jag har bara inte hört hur de aktivt jobbar för familjers oterförening vad de har för handlingsplaner ?

   
--- 

--- ---


-- 20100604-Folkemordet-i-Norge.html                --- BREVENE ( ekstern ) --- Barnets-rettigheter-Index.html ( ekstern ) ---    

RLH:     

  
   Folkemordet i Norge

   Jeg gjengir her et avsnitt fra mitt brev i dag, 04.06. 2010, til Norges Høyesterett ( ekstern ): 

   "For det enda videre perspektiv vil jeg peke på at min politi-anmeldelse anfører mulighet for at kriminelle i Norges nuværende regjering under Arbeiderpartiet kan være involvert i saks-komplekset. Påtale-myndigheten ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt ønsker å henlegge politi-anmeldelsen uten å innlede efterforskning, hvilket er forskriftsmessig påklaget fra min side. Jeg nevner her dette angjeldende regjeringen fordi jeg er av den oppfatning at også dette har relevant og særlig vesentlig betydning utenfor foreliggende sak, et forhold jeg regner med jeg ikke trenger utdype her, men om ønskelig også kan utdype. Jeg kan vel og bør vel her angående dette siste si så meget som at det synes som å handle om et slags folkemord nu i flere ti-år pågående i Norge i regi av særlig Arbeiderparti-regjeringen og medskyldige. Ikke for fysisk å utrydde hele befolkningen, men en viss prosent-andel av befolkningen for ved terror, trakassering og frykt å utrydde og å hindre opposisjon, og derigjennom videreføre og opprettholde sin egen makt og ideologi. Fullstendig utenfor og på tvers av overordnet lov og rett, med de mest uhyrlige kriminelle metoder og konsekvenser. Terroren og frykten og økonomisk kontroll har skapt et stadig mere omfattende nettverk av involverte særlig via nøkkel-personer innenfor myndigheter og forvaltning. I og omkring de kommunale såkalte barnevern-tjenester er i så måte særlig livlig kriminell virksomhet. Jeg og min familie står for og har integritet i hjemmeskole og livsverdier i pakt med og foredlende de felles-menneskelige verdier, slik disse vernes om i for eksempel Menneskerettsloven, Straffeloven og Norges grunnlov og det kristne neste-kjærlighetens evangelium. Enkelt og greit nok, men uønsket av Arbeiderparti-ideologien, som derfor på kryss og tvers vil ha svertet og til-intetgjort undertegnede. Overdådig lett nok for enhver å se og å bevise. / Det er ikke bare prestisje og forhastede slutninger som i dette saks-komplekset har forurettet meg og mine barn og vår familie." 

Rune L. Hansen

---


---