-- 20110615-Utvidelse-Politi-anmeldelsen-fra-RLH.html     --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

RLH: Avsendes til politiet pr. fax onsdag 15.06. 2011 (og med vedleggene pr. e-post.)   Til:
Politiet, og til norske myndigheter
via
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, til Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001
pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no og fax 52868075
& til Spesialenheten for politisaker, referanse 10248243  110/11-123
Etterforskingsavdeling Vest-Norge,
pr. fax 62556151 og e-post post@spesialenheten.no


Fra:
Rune L. Hansen,
e-post: hunwww@online.no
Tindeland,
NO-5568 Vikebygd

         Dato:  Onsdag 15. juni 2011, Vinberget, Vikebygd

   Utvidelse og konkretisering av Politi-anmeldelsen

   Med begrepet min politi-anmeldelse sikter jeg som tidligere påpekt fortsatt og i det heletatt til samtlige mine politi-anmeldelser siden 2006 ( ekstern ), da alle handler om en og samme sak. Blandt annet anmeldelsesnr. 11384062 og 11059001. Og med begrepet de kriminelle sikter jeg til Iren K. Hebnes og hennes med-spillere. De fleste av disse ansatt i den offentlige forvaltningen. Utviklingen i saken har med mere og mere tydelighet vist at den norske offentlige forvaltningen i meget stort omfang er involvert i kriminell virksomhet som står i kriminell sammenheng med denne saken og dette saks-komplekset. Og at visse konklusjoner, konkretiseringer og presiseringer er berettiget og nødvendige.

   Med basis i hva som har skjedd og hva som ikke skjedd i den senere tid i og i forhold til dette saks-komplekset utvides og konkretiseres hermed min politi-anmeldelse med følgende tilføyelser og forklaringer:

   Hele den norske barnerov-industrien og dens skyldige og med-skyldige er innbefattet i politi-anmeldelsen og krever jeg efterforsket og straffe-forfulgt. Den har vært og er en grov kriminell virksomhet. For deres ofre umiddelbar gjenopprettelse og rimelig erstatning. Umiddelbar gjenopprettelse innebærer her blandt annet full stopp på fangehold og knebling av barn. Og full bistand fra den offentlige forvaltningen til barn og foreldre som har vært eller er ofre for kidnapping, fangehold og knebling av barn, hva enten årsaken har vært diskriminering, mangel på likeverd, falsk dokumentasjon eller annen urett. Rimelig erstatning innebærer rimelig erstatning til både barn, foreldre, besteforeldre og andre som har vært eller er dens ofre. Rimelig erstatning, men ikke i form av almisser eller premiering for tilbud eller fristelser om mindre.

   Inkludert i dette begrepet den norske barnerov-industrien er både de falske dommere, det falske barnevern, de falske alene mødre og den falske dokumentasjon.
   I begrepet de falske dommere er inkludert også delaktige og skyldige representanter for hele den norske offentlige forvaltningen.
   I begrepet det falske barnevern er inkludert også delaktige og skyldige enkelt-mennesker i og omkring den norske offentlige forvaltning av det offentlige såkalte "barnevernet".
   I begrepet de falske "alene-mødre" er selvfølgelig også inkludert de falske alene-fedre.
   I begrepet den falske dokumentasjon er inkludert delaktige og skyldige i falsk dokumentasjon i eller for den norske offentlige forvaltningen, i henhold til Straffelovens bestemmelser. Og falske og uberettigede diagnoser, påstander, unnlatelser, etc.
Forhold som kommer inn under blandt annet Straffelovens § 120, § 166, § 189/190 og § 372. Straffeloven har flere viktige lov-paragrafer som skal hindre at falsk dokumentasjon blir til skade eller farlig for noen.

   Den offentlige forvaltning og dens representanter som har forårsaket økonomisk trakassering, diskriminering eller utplyndring og annen urett
er også innbefattet i politi-anmeldelsen og krever jeg efterforsket og straffe-forfulgt. Og for deres ofre umiddelbar gjenopprettelse og rimelig erstatning.

   
Det er stort sett bare barnerov-industrien og dens bevisste eller ubevisste medspillere som er for fangenskap og knebling av barn. Først og fremst den og de som tjener på slik grotesk virksomhet.
    Det er ikke bare frustrerende og forferdelig, det er som ens barn og en selv blir drept, og slik det i Norge foregår: under kontinuerlig, terror og tortur. 

   Barnerov-industrien, kidnapping, fangehold og knebling av barn må stoppes fullstendig ja, og det vil uansett skje. Men det haster katastrofalt, for ti-tusener av dens ofre!
   Uten politiet har ikke det såkalte barnevernet makt. Det hjelper ikke å anmelde til de som er makten bak barnevernet. De henlegger raskt uten etterforskning. Mange har testet dette. Og hele dette saks-komplekset er et gedigent vitnesbyrd om dette.   Jeg ble, som har vært sakens kjerne, frastjålet mine barn i en kontinuerlig intenst pågående prosess som startet i 2006.
   Ikke bare mine barn men også disse 5 år av mitt liv. Og også hva de kriminelle underveis samtidig har frastjålet og ødelagt for og av våre liv.
Og med en prolog som startet allerede mange år tidligere. Dette siste skal jeg her nu ikke gå videre inn på.

   Men i steden og først:
   
Noen ord igjen om hvordan og hvorfor mine barn og min familie fangeholdes, trues og knebles

   Noen skjønner ikke helt hvordan mine barn nu enda fangeholdes og knebles. Derfor sier jeg her nu igjen noen ord om det.
   Følgende ord fra den såkalte barnevern-tjenesten i Haugesund sitt skriv datert 14.01. 2010 med melding om vedtak ( ekstern ) sier og forklarer endel om dette:
   "Barneverntjenesten vurderer at mor ikke vil klare å sikre jentene på en slik måte at de ikke reiser tilbake til far. / Barneverntjenestens vurdering er at far har utsatt Frøydis og Stauda for langvarig og skadelig indoktrinering i samsvar med fars paranoiditet og mistillit til samfunnet og enkeltpersoner. Barneverntjenesten vurderer at denne indoktrineringen kan ha skadet jentenes psykiske helse i et så grovt omfang at de har behov for både akutt, intensiv og langvarig, profesjonell psykiatrisk hjelp."
   Underforstått "psykiatrisk hjelp" i regi av de samme. Og underforstått at denne "psykiatriske hjelp" kan dreie seg om absolutt hva som helst, og da særlig ikke minst om trakassering av far.
   En far som i følge de samme har null omsorgsevner for barn, til tross for at han på trygt og godt vis daglig har hatt hoved-ansvaret og vellykket omsorg for barna og hele familien i alle år. Og far og familien til og med har god og solid dokumentasjon på dette.
   Trusselen er videre, at om barna likevel tar kontakt med far eller om mor ikke klarer eller ønsker å hindre en slik kontakt, så blir barna videre plassert og spredt i barnehjem og/eller fosterhjem efter den såkalte barnevern-tjenesten sitt valg og mister all kontakt med både sin far og mor og selvfølgelig øvrige familie (og hverandre). Uttrykkelig er det også blitt sagt til barna at noe slikt vil bli meget langt unna både far og mor. Og eventuelt først i fangenskap i såkalt beredskapshjem eller isolasjon eller annet med full 24-timers døgn bevoktning.
   Videre er fangenskapet og kneblingen av barna forsterket med såkalt besøksforbud, som rett ut sier og innebærer at om far på noe slags vis tar kontakt med mor (eller underforstått omvendt, og underforstått også barna), så kan far som det skriftlig er blitt sagt "straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder eller begge deler. I gjentakelsestilfeller kan overtredelsen straffes med inntil 2 års fengsel" ( ekstern ).
   Far og mor har også derfor ikke kunnet ta kontakt med eller snakke med hverandre nu siden 21.10. 2008.
   Underveis har barna flere ganger blitt fratatt sine mobil-telefoner og ytterligere truet og trakassert og fangeholdt og isolert. Og igjen kidnappet, fangeholdt, kneblet, truet og trakassert når de likevel har unnsluppet fangeholdet og reist hjem til sitt hjemsted hvor deres far bor.
   I forbindelse med kidnappingene og fangeholdene av barna har de uhyrligste virkemidler blitt tatt i bruk fra den såkalte barnevern-tjenesten sin side. Hvor de med politi-styrker har foretatt fullstendig ulovlige hus-inkvisisjoner, innbrudd i og beleiringer av vårt hjemsted og videre trusler og trakassering, falsk dokumentasjon og stigmatisering, etc.
   For videre å forsterke fangeholdet av barna (og far og mor og familie) premieres på forskjellig vis barna og mor for full underkastelse under den samme såkalte barnevern-tjenesten og for trakassering, tortur og utplyndring overfor seg selv og far. Og særlig mor og de eldste barna premieres for trakassering i forhold til far, også økonomisk.
   Samtidig som de umyndige barna (under 18 år) også fristes med at når de til fulle har underkastet seg den såkalte barnevern-tjenesten sine ønsker og hensikter til de blir 18 år, så blir de stående fritt til å reise hjem eller å ha kontakt med far. Dette samtidig med at de eldre barna (over 18 år) trues med at hvis de har eller tar kontakt med far så vil "barnevern-tjenesten" tildele de psykiatriske diagnoser med underforstått hva dette innebærer videre. Det innebærer underforstått videre blandt annet at de på forskjellige vis vil få den offentlige forvaltningen som en fiende imot seg og at når de selv får barn vil barna bli fratatt de og de selv også videre vil bli ofre for det samme som sin far og mor og egen familie.

   Politiet, påtalemyndigheten, fylkesnemnda, rettsvesenet, Buf-etat, Familie- og likestillings-departementet, Justis-departementet, etc. vet og besørger at det er slik det er. Men de har fått og får beskjed ovenfra om at det er dette som er hensikten og slik det skal være.

   Noen som leser eller vet dette som ikke forstår dette utspekulerte systemet og hva det herover omtalte i praksis og faktisk innebærer?

   Iøvrig -
   Til orientering: Det har fra visse interesser vært fremsatt påstander, antydninger og mistenkeliggjøring om at jeg er psykisk syk og ikke har omsorgsevner for barn og har et forskrudd syn på verden. Arild Austrheim ved Lensmannskontoret i Vindafjord kommune blandt annet "inviterte" i dagene omkring 21.10. 2008 noen av sine med-kriminelle i saks-komplekset til Lensmannskontoret for å til-lage falsk dokumentasjon om meg for slikt og for å få meg fjernet og isolert med fengsling i Åna fengsel, efter at kidnapper-gjengen særlig 15.10. 2008 ble truet til dette (via og av Trude sin advokat Trond Hjelde i Haugesund) av Iren K. Hebnes sine med-spillere i "barnevern-tjenesten" i Haugesund kommune. Og til senere bruk. Deriblandt å få meg inn i straffe-registeret, og såkalt besøks-forbud, etc.
   "Psykisk syk", sier selv-oppnevnte "idioter" som tror seg å være psykiatere i kriminelle hensikter, eller involverte kriminelle. Jeg og flere av mine barn tok kontakt med og ble kjent med en meget respektert psykiater efter at vi fikk høre slike beskyldninger. Dr. Olav Tungesvik i Etne kommune, en allment høyt respektert psykiater med livslang erfaring i sitt fag. Vi kom meget godt ut av det med ham og ble kjent med hverandre, og han har uttalt seg både skriftlig og muntlig både og meg og barna - og om at det er absolutt ingenting i veien med mine omsorgsevner for barn eller min psyke, så hvorfor mon tro er det visse som slenger om seg med noe annet? Hvilken interesser og hensikter har disse andre?

   Aldri noensinne har mine barn vært skremt eller annet enn trygge, på alle måter sunne, livsglade, sterke og friske, før de som skremte de skremte de - og det var ikke meg. Og hva gjelder og angår mitt syn på verden (som iøvrig 100% er og skal være beskyttet av blandt annet  Menneskerettsloven), så er det vel både mere saklig, anstendig og respektert og i pakt med lov og rett enn de flestes. Til blandt annet kriminelles forargelse og angst.
   Og hva er mine barn nu i sitt fangenskap og hva har de gjennomgått av mishandling, terror, tortur og utplyndring efter kidnappingen - og bærer de nu i seg på grunn av dette?
   Uhyre kriminelle og perverse mennesker som gjør slikt noe med barn. Og med foreldre og familie og samfunn.

   Og mennesker som tyr til eller forsvarer eller bagatelliserer eller propaganderer for fangehold og knebling av barn for å skjule dette og for å indoktrinere barna og for at ikke sannheten og fakta skal komme frem og for ikke å bli avslørt, - vel, det sier sitt.

   Nivået på og omfanget av kriminell galskap og perversiteter i regi av representanter for den offentlige forvaltningen og dens med-spillere i Norge i dag er uhyre groteskt. (De har det samme katastrofale problemet i Sverige og Danmark også.) Og det smitter villere og villere.

   
Krav om å dømmes skyldig uten bevis er galskap. Det blir ikke bedre for barn og voksne - på gruppenivå - om man skal kunne peke på folk og si "skyldig" og de så havner i fengsel. Det er utopi å tro man kan ta alle kriminelle og alltid fjerne det onde. Jaget etter utopiske tilstander gir for forblindelse og dogmatiske holdninger.
   I vår kultur tidligere VAR mennesker uskyldig inntil skyld var bevist. Dette har man nå forkastet, og forkaster stadig mer. DET er galskap.
   Innse realitetene: Vi får ikke et bedre samfunn ved å øke justismordene, selv om det har som "bivirkning" at man da også får flere skyldige i fengsel, med tilfeldige dommer. Og dermed også redder noen barn mens man ødelegger andre barn og voksne med justismord på justismord.

   Det strider mot ånden og bestemmelsene i alt vi og verden har av lov og rett at ikke mennesker skal være uskyldige inntil det motsatte er bevist.

   Rettssikkerhet i Norge er ikke engang en vits.

   Den diktatoriske, ideologiske makten går fra regjeringen (og stortinget) ned i de forskjellige departementer, etater og instanser via kriminelle nøkkel-personer og nyttige "idioter". Slik har de i regjeringen kontroll med og dirigerer nærsagt alt og ethvert.
   Via propaganda, trusler, premiering og aksept for kriminalitet har Arbeiderparti-ideologien slik kontroll med og dirigerer bortimot alt og ethvert i Norge.
   Hensikten som bestemmes og dens ideologi er ikke meget skjult, for den som vet eller undersøker nærmere. Både hvem som bestemmer og hva som bestemmes er sånn sett nokså meget og entydig synlig.

   Også hvordan de beskytter og verner hverandre, fra toppen og ned. Altså hvem som er ansvarlige for - og utfører - det kriminelle. Og hvordan og hvorfor de gjør det ... Oppskriften er gammel og enkel. Kjent fra mange tidsrom og land.
   Om noen innen dette systemet ønsker eller bestemmer seg for å være ikke-kriminell, så blir vedkommende et fritt vilt og offer for de kriminelle. Med aksept og applaus fra toppen.
   Ideologien har erstattet lov og rett. Lov og rett betyr ingenting for de. Bare interne skrevne og uskrevne lover og regler de finner på. Ulovlige lover og regler med kriminelle hensikter. Som de manipulerer med efter forgodtbefinnende. Den kriminelle hensikten, det kriminelle i seg selv, har erstattet lov og rett.

   Straffelovens, Menneskerettslovens og Grunnlovens lov-bestemmelser respekteres i det heletatt ikke.
   Arbeiderparti-ideologiens kriminelle hensikter, metoder, trusler, indoktrinering og propaganda har dypt og i stort omfang skadet og ødelagt Norge. Samtidig som den mye handler om å opprettholde og å videreføre seg selv. (Og det motsatte overfor andre.)
   Dens representanter overskrider sin myndighet og setter seg selv ulovlig og straffbart over lov og rett.
   Den har i stort omfang kontroll med det meste av alt politisk og kulturelt liv i Norge, og med enkelt-menneskene. Med kriminelle virkemidler og metoder. Selvfølgelig også i og via Stortinget og departementene og rettsvesenet og den øvrige offentlige forvaltningen. Og iøvrig blandt annet via en fullstendig anti-demokratisk valg- og medbestemmelse-ordning for befolkningen. Og monopolisering av og trusler overfor det meste av massemediaen, etc.

   Ikke bare forbrytere mot Grunnloven, på straffbare vis. Men de er med mange av sine representanter altså også meget omfattende også kriminelle i forhold til Straffeloven og Menneskerettsloven. Alt dette og hele forholdet og situasjonen veldig meget alvorlig.

   Det norske rettsvesenet, inklusivt Norsk Høyesterett, er beviselig pr. i dag en ansamling av kriminelle, i regi av Arbeiderparti-ideologien. Om absolutt alle der er kriminelle det vet jeg ikke. Men bevisene for at de er mange - også i dette saks-komplekset - synes som å være tydelige nok. 

   De har sin politiske ideologi og hensikt fullstendig uavhengig av lov og rett. Men bruker "enhver" anledning utenfor Norges grenser til å gi inntrykk av det motsatte.
   Hva kan advokater eller noen som helst gjøre overfor slikt noe? Alle og enhver er fullstendig maktesløse - og truet.

   Justis-ministeren er sjef og statsministeren sitter på topp.
   Domstolene, Norsk Eiendomsinformasjon AS, Statens Innkrevingssentral, Statens Karverk AS, Gjenopptakelseskommisjonen, Politi og påtalemyndighet, Riksadvokaten, Statsadvokatembetene, er blant de som også er underlagt Justis-departementet.


   Politiet i Norge er aktive med kidnapping og fangehold av barn. Og i ulovlige hus-inkvisisjoner, unnlatelser i forhold til politi-anmeldelser av grovt straffbare forhold, etc. Barn og familier knuses og ødelegges. Og begraves i løgner og falsk dokumentasjon.

   Alt av lov og rett fullstendig tilsidesatt. Det er et terror-regime og dets terror- og likviderings-enheter som rår. Barnerov-industrien er milliard-industri i Norge og brukes til mange kriminelle og perverse formål.

   Noe som forvirrer mange er de uendelig mange under-ordnede lover og regler - som ofte ikke er i pakt med de over-ordnede, og som derfor er både forvirrende og ulovlige. Kriminelle eller ego-sentrerte makt-mennesker og psykopater forsøker å få til slike ulovlige under-ordnede lover og regler for å få det som de vil. Og så kaller de det efterpå for lov og rett, når det egentlig er å gå bort vekk fra lov og rett.
   Hvem er sterke og ressurssterke overfor slikt noe? Eller "vinner" overfor slikt noe? Det er helst bare kriminelle av samme kaliber. Kriminelle som har gjort og gjør seg makt og penger på slikt noe. Det handler blandt annet om karriære, og om å manipulere med under-ordnede lover og regler, på de mest groteske vis. For å skape inntrykk av lov og rett, når det er motsatt. Hvilket impliserer blandt annet mye falsk dokumentasjon, unnlatelser og korrupt saksbehandling.

 
 Retten vil i alminnelighet ikke ha annet enn falsk dokumentasjon, for sin hensikt.

   Familier og enkelt-mennesker som skal trakasseres eller drepes av terror-regimet og dets terror-og likviderings-enheter bombarderes og begraves også ikke minst med en utrolig overflod av løgner og falsk dokumentasjon.

   Utrolig mye fantasi og mange involverte blir brukt for å gjøre det hele troverdig og overbevisende. Og for hvitvasking.
   Innsamles og lagres år efter år for i en overflod å massakrere sine ofre. 
De utroligste løgner, frekkheter og falske dokumentasjoner. Mildt sagt. Ifra en overflod av et konglomerat av nærsagt alles krig mot alle, grådighet, hat, misunnelse, synsing og kriminell galskap. Deres virkemidler og metoder for å ødelegge sine ofre overgår alt hva anstendige mennesker forestiller seg som mulig. Mildt sagt. De rikelig både har og rekrutterer nøkkel-personer og nyttige "idioter" for falsk dokumentasjon og løgner, og for hvitvasking av slikt. Via trusler, premiering, indoktrinering, grådighet, synsing og fristelser, etc.

   Falsk dokumentasjon er livs-farlig i Norge.
   Straffeloven har flere viktige lov-paragrafer som skal hindre at falsk dokumentasjon blir til skade eller farlig for noen. Men politiet og den offentlige forvaltningen estimerer sjelden dette, likesom alt annet av lov og rett. Den offentlige forvaltningen i Norge, inkludert rettsvesenet, driter i både dette og slikt og absolutt alt annet av lov og rett som er til forsvar og vern av enkelt-mennesket og familiene.
   Tvert om gjelder for den offentlige forvaltningen, og altså regjeringen, i dagens Norge å på nærsagt alle sett og vis å angripe, krenke, underkue, terrorisere, stresse, torturere, ødelegge og til-intetgjøre enkelt-mennesket og familiene og alle former for integritet og trygghet.
   Og det er nærsagt fritt frem for å produsere falske bevis innen mange offentlige etater, og får ingen konsekvenser for de ansatte å gjøre det. Kun for deres ofre. 
   Og det hjelper overfor politiet eller for eksempel retten ofte lite eller ingenting med dokumentasjon, beviser eller vitner eller fakta. Fordi retten ofte hverken vil vurdere, se eller høre, og later som ingenting. Det er det som i alminnelighet ofte skjer i Norge. At retten hverken vil forholde seg til beviser, Straffeloven eller lov og rett. Minst av alt i såkalte sivile saker, hvor foreldre frataes sine barn og barn sine foreldre - og sine liv og sin integritet. Dette både i såkalte "barnevern-saker" og "barnefordelings-saker". Og anke av dom resulterer ofte i anke-nekt, uten reell begrunnelse.

---

   
Følgende er de viktigste hoved-krav jeg i min politi-anmeldelse på vegne av den norske sivil-befolkning av enkelt-mennesker har gjort gjeldende overfor våre myndigheter:

   1.  Kidnapping, fangehold og knebling av barn opphører. Barna og deres begge foreldre fristilles, i og for likeverd. Ingen skal mere kunne tjene penger eller urett på kidnapping, fangehold og knebling av barn eller adskillelse av barn og foreldre. Iøvrig gjenopprettelse og erstatning og hva dette innebærer.
   2.  Full nedleggelse og full granskning av den offentlige barneverntjenesten og fylkesnemndene. Begge disse sin virksomhet og praksis er ulovlig.
   3.  En effektiv lav-terskel Justismord-kommisjon opprettes. Det er så veldig mange sivil- og strafferettslige justismord i Norge, at det snarest bør etableres en uavhengig, lav-terskel justismord-kommisjon. Denne må være så effektiv at de som utsettes for justismord, har et reelt sted å henvende seg. I dag er det ofte umulig å reparere et justismord.
   4.  En norsk Menneskerettsdomstol opprettes. Åpen, lav-terskel, uavhengig og upartisk, likestilt med Høyesterett, som er forpliktet til å prosessere alle saker forelagt.
   5.  En norsk Sannhets- og Forsonings-kommisjon opprettes. Åpen, lav-terskel, uavhengig og upartisk, som og er forpliktet til å prosessere alle saker forelagt.
   6.  Økonomisk rettferdighet for enhver i henhold til loven.
   7.  At opprettes en slags lav-terskel hjelpe-instans for å politi-anmelde og få straffe-forfulgt kriminelle og rettighets-brudd i den offentlige forvaltningen.

   Som et krav og punkt 8 tilføyer jeg hermed følgende:

   8.  Opprettelse av et offentlig Familievern. Dette erstatter det offentlige såkalte "barnevernet" og "fylkesnemndene" som nedlegges fullstendig, med full granskning, etc.
Hjelp er ikke det motsatte av hjelp. Og barnets beste er ikke og skal ikke være barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets verste. Og skal heller ikke være det motsatte av lov og rett, Og hjelp skal ikke være en trussel eller mulig kriminell forbrytelse. Familievernet skal hverken være en anklagende, dømmende, lovgivende eller straffende instans. Og skal hverken kunne drive med kidnapping, fangehold, knebling, indoktrinering eller utplyndring av barn eller foreldre. Foreldre som mishandler eller misbruker sine barn skal straffes i normal rettegang og fengsles for det. Et familievern har vært og er et savn i Norge. Familievernet kan ha oppgaver som foreldreveiledning, gi råd, husmorhjelp, støttekontakter og diverse. Det må andre instanser og kontakter inn som behjelpelige.
   
Det må inn andre kompetanser når det gjelder rus, og andre når det gjelder vold, og andre når det gjelder utredninger av diverse, osv. Dette kan ikke samles i en og samme etat, det fører bare til mange ansatte uten nok kompetanse på områdene for å kunne hjelpe familiene og barna, til barnas, foreldrenes og familiens beste. Disse etatene skal ikke samarbeide på samme måte som det såkalte barnevern, NAV, BUF, barnehjem- og fosterhjem-industrien, etc. gjør i dag. Det må finnes og brukes andre og bedre måter å hjelpe på og som på alle måter er i samsvar med barnets, foreldrenes og familiens beste og lov og rett sin hensikt.
   F.eks om et barn blir utredet og gies en diagnose, f.eks. diagnosen ADHD, så kan evt. ADHD-foreningen få i oppgave å sørge for "undervisning" eller rådgivning til foreldrene, og gå inn i skolen for å vise til hvilkne tilretteleggelser som trengst for akkurat dette barnet. Barn med diagnosen ADHD er like forskjellige og unike som hvilkne som helst andre barn. Det er ingen med diagnose ADHD som er akkurat like eller har samme behov. Og foreldrene og barnet må bli trodd og hjelp skje og gies på deres premisser.
   Såkalt "psykologsakkyndige" må bort. Og eventuelle psykologsakkyndige skal ikke ha tilgang til folk sine journaler eller dokumenter
før de skriver om familien, uten eventuelt at familien selv ønsker det. For at familien best skal kunne ha mulighet for hjelp i form av eventuell vurdering vurdert med nye øyne. Og det må finnes og være mulighet for flere uavhengige objektive folk som går inn for å hjelpe, eller dobbeltsjekker, om familien klager på eller er misfornøyd med hva som blir skrevet. Her også uten at disse folk gies eller har tilgang til tidligere skriv eller vurderinger om familien.

---

   
Det offentlige såkalte "barnevernet" er en av psykopater tilrettelagt arbeidsplass for psykopater.
   Bødler, dommere, lov-forvrengere, synse-mafia, bedre-vitere og alt det andre i en og samme fei.
   Det er en alminnelig erfaring og forskrekkelse, at de er utrolig ikke bare kriminelle men også groteskt perverse. Og fullstendig motsatt alt av lov og rett. Representerende barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets verste. Alt motsatt barnets og familien beste, trivsel og ve og vel. En ideologisk politisk sekt som går motsatt barns, foreldres, familiens og samfunnets rettigheter og interesser.

---

   Angående Krav 5:
   Nærsagt alles krig mot alle har nu i Norge pågått lenge verre og verre, og det er den det er viktig umiddelbart å få stoppet. Krav angående dette er via meg fremmet overfor norske myndigheter. Et punkt 5 i disse krav inneholder kravet om at en norsk Sannhets- og Forsonings-kommisjon opprettes. Åpen, lav-terskel, uavhengig og upartisk, som og er forpliktet til å prosessere alle saker forelagt. Dette kravet innebærer blandt annet også en viss mulighet for amnesti for de kriminelle - og for forsoning i forhold til sine ofre og samfunnet.
   Poenget er ikke å friste de kriminelle til å tro at de kan kjøpe seg fri ved å innfri smuler eller biter av rettferdighet, lov og rett. Det vil opprettholde og videreføre og forskyve kriminaliteten. Men at forsoning og reell rettferdighet skal kunne bli en full realitet i og for rettferdighet, lov og rett, overfor alle og enhver.

   Angående Krav 1 har jeg også fremsatt følgende 3 Punkter:

   Punkt 1:  Barna bringes hjem igjen.
   Punkt 2:  Økonomisk erstatning til ofrene.
   Punkt 3:  Offentlig kunngjort erklæring og beklagelse.


   Hva angår Punkt 2, økonomisk erstatning, har jeg her følgende videre å si:
   Jeg skal for mitt vedkommende erkjennes økonomisk erstatning for det tapte og ødelagte.
   Denne erstatning skal gies fra den norske stats myndigheter, som erkjenner sitt med-ansvar og sin forpliktelse.
   Den norske stats myndigheter skal for sin del i henhold til over-ordnet lov og rett fordele og innkreve straffe- og erstatnings-ansvar overfor de kriminelle og deres instanser, etater og avdelinger med utgangspunkt i hver enkelt av de kriminelle sine forbrytelser.
   Vesentlig i så måte er at straffe- og erstatnings-ansvaret for hver enkelt av de kriminelle får en tilstrekkelig tyngde av preventiv, altså forebyggende, virkning. Like så med hensyn til det erstatnings-ansvar hver enkelt av de kriminelle sine instanser, etater og avdelinger bør gies og ha i forhold til med-ansvar.

   Det vil være og er rett og riktig for mitt vedkommende å kreve økonomisk erstatning for det tapte og ødelagte.
   Hva bare angår meg selv uten med tanke på mine barn vil en passende garantert helhetlig forholdsvis umiddelbar økonomisk rimelig erstatning med utgangspunkt i nuværende samfunns-forhold være 60 millioner norske kroner.

   Imidlertid er mine barn og deres integritet nu for meg å anse som så ødelagt og tapt at jeg for mitt vedkommende krever en erstatning på tilsammen 200 millioner norske kroner overført til meg innen fredag 1. juli 2011. Beløpet økes derefter med 2 % hver måned inntil kravet i sin helhet er innfridd.

   Uavhengig av dette har jeg i denne saken også et krav om erstatning i forhold til Statens Innkrevingssentral. Angående dette henviser jeg til mitt brev til politi-anmeldelsen datert 27. mai 2011 ( ekstern ).


   NAV har siden datert 21.01. 2011 ikke gitt svar på mine henvendelser. Mine spørsmål underveis til NAV om NAV kan være meg behjelpelig med juridisk hjelp har NAV heller ikke besvart. Det siste jeg i denne saken hørte fra NAV er et brev datert 21.01. 2011 fra Fylkesmannen i Rogaland, Helse- og sosialavdelingen, der ( ekstern ), med et vedtak - som er endelig og ikke kan påklages, står det. Og det står blandt annet at Fylkesmannen "stadfester kommunens vedtak datert 20.12.2010, saksnr. 10/616" ( ekstern ) og at "Fylkesmannen gir deg ikke medhold i din klage".
   Mine krav overfor NAV har jeg gjort gjeldende og er i henhold til lov og rett.

   Med hensyn til Krav 6, om økonomisk rettferdighet for enhver i forhold til loven, vil jeg her nu også tilføye følgende.
   
    En minste felles slags automatisk oversendt utbetalt "borger-økonomi" til og for enhver voksen, med basis i reelle leve-omkostninger.
   Og ikke som nu at pengene til felles-godene og velferd innhentes fra de som har minst, men innhentes fra de som har mest.
   Det offentlige avgift-systemet stresser, straffer og utplyndrer befolkningen og må derfor nedbygges. Blandt annet ved at de veldig mange unødvendige og urettferdige avgifter, så som tv- og radio-lisens-avgift, bom-penger, etc., fjernes.
   Sivil-befolkningens tann-helse er en del av den alminnelige helse og skal betraktes og likestilles på rettferdig vis slik.

---

   Jeg henviser videre igjen til de lov-bestemmelser og menneskerettigheter jeg underveis i denne saken har krevd tatt hensyn til og virksomme.
   Enda har jeg mottatt null reaksjon eller respons i så måte.

---

   Jeg tilføyer og henviser videre til at 
EMK-krav er fastlagt bl.a i Paris prinsippene- non goverment.
   Poenget er at staten ikke er uavhengig, derfor skal det opprettes uavhengige organer: Dette er Paris-prinsippene slik de ble definert ved FNs første internasjonale arbeidsmøtet vedrørende nasjonale institusjoner for å fremme menneskerettigheter og beskytte mot overgrep i Paris 7-9. oktober 1991. Paris-prinsippene ble godkjent av FNs menneskerettskommisjon 3. mars 1992 og av FNs generalsforsamling 20. desember 1993 (henholdsvis resolusjon 1992/54 og 48/134).
   Bl.a heter det dette: Nasjonal menneskerettsinstitusjon skal undersøke enhver lovgivende eller administrative bestemmelse som vedrører borgernes beskyttelse mot brudd på menneskerettighetene. Det samme gjelder regler relatert til rettsprosessen. Institusjonen skal altså undersøke gjeldende lover og regler, samt administrative bestemmelser, pluss eventuelle forslag til endringer. Videre skal institusjonen utarbeide anbefalinger etter behov med hensyn til å sikre at fremsatte forslag er i overensstemmelse med de grunnleggende prinsippene som er nedfelt i menneskerettighetene. Dersom det ansees nødvendig, skal nasjonal menneskerettsinstitusjon anbefale introduksjon av ny lovgivning, eventuelt endring av gjeldende lover og regler, samt tilsvarende for administrative tiltak og bestemmelser.
   Nasjonal menneskerettsinstitusjon skal undersøke påståtte brudd på menneskerettighetene som de selv bestemmer seg for å se nærmere på.
   Nasjonal menneskerettsinstitusjon skal utarbeide statusrapporter vedrørende situasjonen for menneskerettighetene i landet – både på generelt grunnlag og innen aktuelle, utvalgte områder.
   Nasjonal menneskerettsinstitusjon skal henlede myndighetenes oppmerksomhet til enhver del av landet hvor det kan ha oppstått situasjoner hvor menneskerettighetene brytes, samt eventuelt fremme konkrete forslag til tiltak for å stoppe overgrepene. Institusjon kan også avgi en uttalelse vedrørende myndighetenes holdning og håndtering av en situasjon dersom dette ansees som nødvendig.
   (b) Nasjonal menneskerettsinstitusjon skal arbeide for og sikre at nasjonal lovgivning og praksis harmoniserer med internasjonale menneskerettskonvensjoner som landet har ratifisert – samt sørge for en effektiv implementering av konvensjonene.
   (c) Nasjonal menneskerettsinstitusjon skal oppmuntre til ratifisering av ulike menneskerettskonvensjoner, samt sørge for at de blir implementert.
   (d) Nasjonal menneskerettsinstitusjon skal bidra til den rapportering som myndighetene er pålagt å gjøre i tråd med nedfelte konvensjonskrav. Disse rapportene skal oversendes ulike organisasjoner, komiteer og regionale institusjoner innen FN-systemet. Nasjonal menneskerettsinstitusjon kan også avgi en uttalelse om et aktuelt tema – dersom det ansees som nødvendig – i trygg forvisning om uavhengighet [i forhold til myndighetene].
   (e) Nasjonal menneskerettsinstitusjon skal samarbeide med FN og deres organisasjoner, inkludert regionale kontorer, samt øvrige lands nasjonale institusjoner som arbeider for menneskerettighetene og beskytter mot overgrep.
   (f) Nasjonal menneskerettsinstitusjon skal bidra i utarbeidelse av opplærings- og forskningsprogram innenfor menneskerettighetsområdet, samt delta i gjennomføringen på skoler, universiteter og innenfor profesjonelle miljøer.
   (g) Nasjonal menneskerettsinstitusjon skal publisere informasjon om menneskerettighetene samt tiltak for å bekjempe alle former for diskriminering – i særs basert på rase – gjennom å øke den offentlig oppmerksomheten, spesielt gjennom informasjonskampanjer og utdannelse, samt gjennom bruk av media.


---

   Jeg vedlegger kun pr. e-post til dette brevet 7 vedlegg.
   Angående disse 7 vedlegg er blandt annet følgende å si:
   De gir et glimt inn i en familie-verden og realitet for meg og min familie som er ganske så annerledes og motsatt den Iren K. Hebnes og de falske dommerne og deres med-spillere har fremstilt med sin falske dokumentasjon. Og om ønskelig kan jeg fremlegg mange andre tilsvarende og lignende både fra og om meg og min familie, fra de siste 30 års tid.
   Jeg har vært redaktør og utgiver av flere tidsskrifter. Dette tok slutt for 20 års tid siden på grunn av at jeg og min familie av representanter for norske myndigheter ble angrepet og forfulgt for vårt valg av hjemmeskole for våre barn. Det siste tidsskriftet, Esoterisk Bulletin i Norden (EBN), måtte jeg av denne grunn henlegge. Jeg måtte blandt annet også henlegge mitt øvrige forfatterskap, mine arbeider, studier, interesser og nettverk. Arbeider og interesser som alltid sentralt har handlet om forholdet mellom kultur og samfunn, kultur-tradisjoner, menneske-rettigheter, urbefolkninger, integritet, selvberging, husflid, håndverk, kulturelle oppskrifter, kunnskap, historie, litteratur, lov og rett, poesi, familie-liv, etc.
   Vår familie har alltid vært en familie med frodig mange kulturelle interesser og nettverk, i og for anstendighet, trivsel, lov og rett. Inntil alt dette og våre liv ble ødelagt av kriminelle i den offentlige forvaltningen i Norge.


Vedlegg, via e-post:
001 -- Utskrift av en artikkel, "Foreldrenes rett og statens urett, del 1", jeg skrev og publiserte på HUNs Internett-sider 02.04. 1997 ( ekstern ).

002 -- Utskrift av avskrift av reportasje om vår familie fra Haugesunds Avis for lørdag 25. mars 2006 ( ekstern ).
003 -- Utskrift av avskrift fra oppslag om tre av barna våre, fra Haugesunds Avis lørdag 18. mai 2006 ( ekstern ).
004 -- Utskrift av avskrift av oppslag om tre av barna våre, fra lokal-avisen Grannar for 19. mai 2006 ( ekstern ).
005 -- Utskrift av artikkel om HUNs Internett-sider fra avisen Trønderbladet for 30.05. 2006 ( ekstern ).
006 -- Utskrift av avskrift av reportasje om vår familie fra avisen Grannar for 07.11. 2002 ( ekstern ).
007 -- Utskrift av avskrift av lyd-opptaket av vår familie sitt møte 13.03. 2006 med den kommunale barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune ( ekstern ).

---

 
      Med hilsen fra

        Rune L. Hansen  (( + underskrift ))

        Onsdag 15. juni 2011, Tindeland, Vindafjord kommune


---